Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má René.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 6, článků celkem: 16541, komentáře < 7 dní: 233, komentářů celkem: 423045, adminů: 60, uživatelů: 5229  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 95 návštěvník(ů)
a 1 uživatel(ů) online:

gregorios777

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
115610202
přístupů od 17. 10. 2001

Hledání: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého
Vloženo Sobota, 07. listopad 2009 @ 21:06:49 CET Vložil: Stepan

Katolicismus poslal Momonka

Ačkoliv se může někomu zdát, že téma Marie je již vyčerpáno a není co řešit, chtěla bych přesto touto cestou zveřejnit (kvůli své délce poupravený) úryvek z dopisu, jenž byl adresován jistému katolickému duchovnímu, kde se pisatel zabývá postavou bohorodičky Marie tak, jak nám ji představil Nový zákon. S laskavým svolením autora tedy cituji:


[...] Úvodem k prvnímu bodu musím hned přiznat, že obraz Marie, který "nakreslila" katolická tradice, nedokážu smířit se Slovem Božím = Ježíšem Kristem i kdybych se o to jakkoliv pokoušel. Avšak cítím, že v rámci možností (to, co mi dovoluje mé poznání) je mou povinností se k tomu vyjádřit, proč tomu tak je. Už samotný postoj Pána Ježíše vůči Marii coby matce musí být pro její ctitele frustrující a nepříjemný, protože kdo je pozorný a nepodjatý, tak zjistí, že Pán Ježíš nikde a nikdy neoslovil Marii "matko"! V Káni Galilejské jí řekl: "Co mě a tobě ženo?" Jelikož takto položena slova vyznívají tak trochu nesrozumitelně, v polském překladu Bible je tato věta srozumitelnější, ale vyznívá i drastičtěji. Volně přeloženo zní: "Co já mám s tebou nevěsto?" Jako by chtěl říci "co já mám s tebou společného"! Z toho plyne zásadní otázka: když Pán Ježíš nevzdával pocty Marii (a od něho se přece máme učit), vzdávali jí pocty apoštolové, potažmo vznikající církev apoštolská? Že by Mariina slova u Lukáše 1,48 "...od této chvíle blahoslaviti mne budou všichni národové" opravňovala římskou tradici až k takovému uctívání, jak je známe? Stačí se podívat do Luk 11,27-28, kde čteme, jak žena, která byla v zástupu mezi lidmi, chtě vzdát poctu Marii zvolala: "´Blahoslavený život, který tebe nosil a prsy, kterýchž jsi požíval.´ On pak řekl: ´Anobrž blahoslavení, kteří slyší slovo Boží a ostříhají ho.´" Tato odpověď je velmi důležitá, a to hned ze dvou důvodů. Zaprvé, že nás informuje o tom, kdo může být u Boha pokládán za blahoslaveného. Za druhé, že Pán Ježíš snahu vzdát Marii poctu hned v zárodku zmařil, negoval! Proč? Jako Syn Boží jistě předzvěděl, že člověk je schopen z nástroje - bohorodičky, avšak jen člověka, udělat modlu k uctívání.

Tady vyvstává další otázka: Pokud nám Duch sv., skrze něhož služebníci Boží psali Písmo (2 Tim 3,15-17), nedává žádný prostor k uctívání Marie, odkud se vzalo toto učení? Jak to bylo s uctíváním Marie v letech po apoštolské církvi, během středověku a až do r. 1854, kdy Pius IX. vyhlásil dogma o neposkvrněném početí Marie?

Co nás v tomto směru učí Písmo sv.? Apoštol Pavel, aby zdůraznil fakt, že evangelium, které hlásal, si nevymyslel, vypověděl (Gal 1,8-12) následující slova: "Jestliže by vám kdo jiné evangelium kázal, mimo to, kteréž jste přijali, prokletý buď." A dále pak říká, že je nepřijal a ani se mu nenaučil od člověka, ale skrze zjevení Ježíše Krista. Můžeme tedy vycházet z jeho svědectví u Řím 5,12-19, co se dědičného hříchu týče, kde 18. verš zdůrazňuje, že skrze jeden pád přišla na všechny lidi vina ku potupení, důkazem toho je, že všichni podléhají smrti (1 Kor 15,21-22). Mám tomu rozumět tak, že to "všichni" neznamená všichni? Že by Duch Boží opomenul Pavlovi připomenout, že všichni kromě matky Ježíše? Toto je svědectví Písma sv. ohledně dědičného hříchu.

Co se týče výroku, že její lidství nebylo narušené hříchem, mám tomu rozumět tak, že nikdy nezhřešila? Pokud toto tvrzení skutečně obhajuje Mariinu bezhříšnost, pak už nemůžeme mluvit o člověku jako takovém, ale o bohu... Bezhříšnost je jen u Boha Otce a Syna Ježíše Krista, o kterém je psáno, že nám byl ve všem podobný kromě hříchu (Žid 4,15; 2 Kor 5,21). Co se týče člověka, psáno jest, že všichni podléhají hříchu (Řím 3,9-10; Gal 3,22-23). Že není bezhříšného - spravedlivého ani jednoho, o tom nás učí i SZ v Lv 23,27-29, kde čteme, že Židé měli den očišťování a kdo se v tento den neponižoval, což bylo zjevným znamením toho, že se činí být před Bohem bezhříšným, ten měl být vyhlazen. Že si katolická tradice udělala z Marie boha - bůžka - modlu, nasvědčují i modlitby k Marii, aby za nás prosila, orodovala atd. Dokonce v r. 1950 Pius XII. ustanovil dogma, že byla vzata do nebe. Avšak Písmo sv. učí (1 Tim 2,5), že je jen jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš a ten také za nás oroduje (Řím 8,34; Žid 7,25).

Chtěl bych se zamyslet nad otázkou, proč se Pán Ježíš k Marii choval tak, jak se choval. Zkusme být pozorní k podrobnostem ze života Ježíše a Marie, abychom mohli dospět k logickému závěru. Když se podíváme na jisté události ze života Ježíše a jeho matky, zjistíme, že při navštívení Marie nic nechápala, i když jí anděl v zaslíbení od Boha řekl, že to, co se z ní narodí bude svaté a slouti bude Syn Boží. To potvrzuje i další událost. Když přišla s Josefem a nemluvnětem Ježíšem do chrámu a Simeon, v němž byl Duch sv. (Luk 2,25-27), vypověděl prorocká slova o budoucnosti Ježíše, tak se oba divili těm věcem, které o něm byly vyřčeny (Luk 2,33). Zde je bez pochyb vidět rozdíl mezi Simeonem, kterému Duch sv. zjevil, kdo se narodil národu izraelskému, a rodiči, kteří to nevěděli! Stalo se tak z milosti Boží, že to Duch sv. zjevil Simeonovi? Vždyť Marie taktéž nalezla milost u Boha, tak jak to, že ji Duch sv. neinformoval také jako Simeona? Je možné, aby Simeon nevěřil Písmu SZ a přesto Duch sv. byl v něm? Že věřil Písmu SZ a plnil je, potvrzují slova Luk 2,25, protože očekával potěšení Izraele. Podle slov Pána Ježíše u Luk 11,28 je blahoslavený. Není tu snad důvod ctít Simeona? Další příběh se odvíjí po dvanácti letech, když se rodičům Ježíš ztratil v Jeruzalémě. Ti ho pak našli mezi učenci a vyčítali mu, že se jim zatoulal: "Otec tvůj a já s bolestí hledali jsme tebe." Pán Ježíš však odpovídá vyčítavě: "Zdaliž jste nevěděli, že v těch věcech, které jsou Otce mého, musím já býti?" Ale oni těm slovům nerozuměli (Luk 2,48-50).

Nerozuměla mu ani nejbližší rodina, neboť ho pokládali za pominutého (Mar 3,21). Duch sv. skrze apoštola Pavla dává na vědomí, že tělesnému člověku = neobrácenému = nenarozenému z vody a z Ducha jsou věci duchovní bláznovstvím (1 Kor 2,12-14). Vždyť mnohému nerozuměli a také nevěřili samotní učedníci! Vzniká zde logická otázka: Proč je Pán Ježíš vyvolil na post učedníků a hlavních svědků a hlasatelů evangelia po jeho odchodu? Určitě jako ten, jenž zkušuje srdce, musel v nich vidět něco, co jiní neměli - především nepokryteckou víru a chtění poznat pravdu. A že si je vyvolil Pán Ježíš, dokládají slova z evangelia Janova (15,16). Co nelze zpochybnit, je skutečnost, že Pán Ježíš, zplozen Bohem Otcem skrze Ducha sv., ač byl v těle, byl Bohem, tudíž osobou ryze duchovní, o čemž se také zmiňuje apoštol Pavel (1 Tim 3,16). Také měl moc zmocnit Duchem sv. jiné, jak vidíme v J 20,22, kde zmocnil učedníky Duchem sv. pro určitou misi. Vycházeje z jiných statí Písma sv. se ukazuje, že tento Duch nezůstával s učedníky po neomezenou dobu.

K tomuto tvrzení máme dva pádné důvody. Ten první je, že Petr ještě nebyl obrácen, ačkoliv byl pokřtěn, dlouhý čas trávil v blízkosti Ježíše Krista a byl účastníkem večeře Páně (Luk 22,31-32)! Potvrzením toho je jeho veliká bojácnost, když zapírá svého Pána! A ostatní učedníci byli na tom stejně, což dokládá i nevíra Tomáše. Co se týče víry a naplnění Duchem, lze tvrdit totéž o Marii, protože Duch sv., který na ni sestoupil, byl určen jen k naplnění mise. Kdyby byl stále s ní, nebyl by takový rozdíl mezi ní a Simeonem, o čemž jsem se už zmiňoval. U Marie vidíme pozitivum v tom, že ačkoliv nechápala a nerozuměla, neprotivila se tomu, ale ukládala všechno do svého srdce, aby to mohlo přinést užitek v určeném čase. Ten druhý důvod je, že museli být přioděni mocí shůry (Luk 24,48-49; Sk 1,4-5). Teprve po vylití Ducha sv. se stali plnohodnotnými svědky Ježíše Krista, bojácnost pominula a Petr, a nejen on, veřejně vystoupil (Sk 2,14-40) a vydal svědectví. Skrze Ducha sv. jim byly otevřeny oči a dveře Slova Božího, pochopili slova proroků a naplnění jejich proroctví o navštívení národa izraelského a příchodu Mesiáše. Touto mocí shůry musela být přioděná i Marie a bratři Ježíše Krista, což potvrzuje text ze Skutků ap. (1,14), neboť před vylitím Ducha sv. byli spolu s apoštoly přítomní na modlitbách.

Abych dokončil myšlenku, událostem, které se odehrávaly v souvislosti s osobou Ježíše Krista koneckonců nerozuměl celý národ, protože nepoznali čas svého navštívení, až na pár jedinců! Otázkou je, zda mohli rozumět a poznat. Vždyť proroci jim zanechali množství indicií, podle nichž to poznat mohli. Z proroctví Danielova mohli dokonce vypočítat čas příchodu Mesiáše = Pána Ježíše Krista. Že všichni věřili v Boha a mnozí byli velice zbožní, o tom není pochyb. Ale kolik jich bylo, kteří věřili Bohu = jeho Slovu?! Pán Ježíš říká: "Kdo věří ve mne, jakož dí Písmo..." (J 7,38) O jakém Písmu mluvil, když v té době ještě NZ nebyl sepsán? U Jana 5,46-47 vyčítá svým soukmenovcům: "Nebo kdybyste věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, nebo on o mně psal. Ale poněvadž jeho písmům nevěříte, i kterak slovům mým uvěříte?"

Proč o tom píšu? Abych zviditelnil fakt, že Marie oproti ostatním Židům a také apoštolům nebyla žádnou výjimkou. Všichni spíše přemýšleli a chápali podle těla, nikoliv podle ducha. Nechci, abyste v těchto argumentech spatřoval záměr snižovat osobnost Marie, neboť věřím, že byla ženou zbožnou, pročež nalezla milost u Boha, aby se stala nástrojem přivedení na svět Syna člověka = Boha v těle. Stala se matkou Ježíšova těla, ale ne matkou Ducha Ježíše Krista! A tak to, co ho s ní spojovalo - tělo, to on na tento svět přišel zmařit (Fil 2,7) a spolu s tělem také hřích, aby vyplnil požadavky Zákona Božího (Řím 6,23), kterému člověk nemohl a nemůže dostát. Proto jeho srdci byli mnohem bližší jeho učedníci, kteří dopřávali poslech jeho slovu více než jeho tělesná matka a jeho tělesní bratři, kteří mu nevěřili, což jasně dokládá text z Janova evangelia (7,3-6). Proto také s ním nechodili a Slovo Otcovo (J 12,47-50), které hlásal, si nijak necenili. Z těchto údajů, které máme v Písmu sv., lze snadněji pochopit, proč Pán Ježíš obdařený plností Ducha sv. upřednostnil tvořící se rodinu duchovní a zlehčil svoji vlastní rodinu tělesnou. Slovy, která formuloval v otázce: "Kdo jest má matka a bratři moji?" Vzápětí dává sám odpověď: "Nebo kdož by koli činil vůli Boží, ten jest bratr můj i sestra má i matka." A přitom se díval na všechny ty, kteří byli okolo něho shromážděni, na ty, kteří ho poslouchali a věřili mu (Mar 3,31-35).

Další z bodů učení katolické tradice je, že byla pannou a pannou zůstala. Izajáš prorokuje (7,14; potažmo Mt 1,23), že panna počne a porodí syna... To, že pannou byla i po porodu Ježíše, lze tvrdit, ale jen z toho důvodu, že do narození Pána Ježíše neměla tělesný styk s mužem. Ale tvrdit, že pannou už zůstala, je nebiblické. Buďme pozorní k tomu, co nám říká služebník Boží skrze Ducha sv. v Žalmu 119,113, že Bůh má výmysly v nenávisti! Právě tyto různé výmysly o Marii jsou příčinou problému pochopit, odkud se vzali a kdo jsou Ježíšovi bratři [...]

Na téma Ježíšových bratrů zase někdy jindy.
Podobná témata

Katolicismus

"„Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého" | Přihlásit/Vytvořit účet | 379 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: ssns (summasapientianihilscire@gmail.com) v Sobota, 07. listopad 2009 @ 23:54:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zajímavý dopis. Je někde k přečtení celý (v nezkrácené podobě)?

Z čistě jazykového hlediska, tj. bez ohledu na jakékoli nauky, však považuji interpretaci slov Ježíše v Káně za nešťastnou. Úplně stejná formulace je použita i v Mk 1,24. Říci v češtině "co mně a tobě" v případě Marie a "co nám a tobě" v případě nečistého ducha nic neřekne, neboť jde o idiom, který bychom měli číst ve stylu:"Co je nám do toho?" nebo "Co je ti do toho?" nebo "Co se staráš?" či dokonce i "Hleď si svého." Velmi pravděpodobně je to hebraismus, který najdeme v 2S 16,10. Co to však v hebrejštině přesně znamená jaksi posoudit nemohu.

Těžko se vyjdřovat k tomu volnému překladu polského překladu z řečtiny, ale má-li to snad nějak implikovat vysvětlení ve stylu "co já mám s tebou společného?", pak to podle mě není dobře. Když už, pak "A co s tím jako máme společného?" Při překladu je nutné brát ohled na předmět, o kterém je řeč. V případě toho nečistého ducha (množné číslo zřejmě ukazuje, že se tu jedná o nečisté duchy obecně a ne jen o toho jednoho) bych jako předmět chápal onoho nešťastníka. Pak bychom měli překládat:"A co je nám do něj?" Onen duch se tu tedy přiznává ke svému nezájmu (nečistých důchů obecně) o osud toho člověka (lidí obecně) a Kristovi "doporučuje", aby se staral sám o sebe. V principu lze jako předmět chápat samotného ducha (duchy) a pak bych překládal:"Co je ti do nás?" Vzhledem ke kontextu se tu vlastně jedná o jakousi důraznou žádost.

V případě svatby pak může být předmětem nedostatek vína a překlad by pak byl:"Co je nám do toho?" ale může jím být sám Kristus a jeho poslání. V tomto případě bych překládal ve stylu:"Co je ti po mně (tj. po tom, co dělám)?"

Tento výrok tedy obecně vyjadřuje upozornění mluvčího na to, že jeho partner v debatě se stará o věci, o které by se starat neměl, respektive mluví do věcí, do kterých by mluvit neměl.Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Momonka v Neděle, 08. listopad 2009 @ 11:25:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
K přečtení je leda na mém počítači. Bez souhlasu autora bych ho nechtěla přeposílat dál. Uvidím, co se dá dělat:-)


]


Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Neděle, 08. listopad 2009 @ 07:50:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Momonka, úprimne a priamo ti poviem, že naozaj nič nové, čo tu už sto razy neodznelo, si nepovedala, takže je to naozaj vyčerpávajúci článok, opätovne obnovujúci kontroverziu zbytočnú a nezmyselnú. Už z tvojich prvých riadkov cítiť, že pre teba je "bohom" litera napísaného slova, a trochu "extrapolovoať" a predstaviť si reálne aj konkrétny život Márie s Ježišom počas tých 33 rokov, to je zrejme "ťažká matematika". Preto musím - ako ty - tiež opakovať to, čo som tu už 100 razy vysvetľoval... Nemusím, ale chcem, lebo ide o česť  matky Kristovej, ktorú ja považujem aj za svoju duchovnú matku...

1. "obraz Marie, který "nakreslila" katolická tradice..." sa kreslil celé dve tisícročia a postupne, pretože v apoštolskej dobe prirodzene bol sústredený záujem na to podstatné - na Ježiša a Jeho identitu a na obraz Boha, ktorý nám on nakreslil /Svätá Trojica.../. Tento obraz vyrastal viery, že v Cirkvi /ktorá sa už vtedy nazývala katolíckou/ je prítomný Duch Svätý, a On ju vedie prostredínctvom apoštolov. Preto čokoľvek sa v Cirkvi oficiálne o Márii povedalo /nemyslím teraz na rozličné ľudové predstavy, ktoré sú často naozaj rôzne.../, veríme, že sa povedalo v tomto Duchu Svätom. Uvedom si, že títo istí ľudia - biskupi Cirkvi - aj dali dohromady kánon kníh Písma, rozlíšili jasne bludy, ktoré Cirkev ohrozovali, vylúčili z Cirkvi heretikov a sektárov s ich bludnými učeniami tej doby, a zostavili aj Vierovyznanie /Krédo/, ktoré v podstate prijali všetky hlavné kresťanské cirkvi...

2."Už samotný postoj Pána Ježíše vůči Marii coby matce musí být pro její ctitele frustrující a nepříjemný.."
- Žiaľ, veľmi sa mýliš. Kto je zaujatý voči niekomu, tomu sotva vysvetlíš niečo... Presne toto sa nám zdá na tvojom /a  nielen tvojom.../ postoji. Z niekoľkých citátov, a to dokonca príliš úzko chápaných si schopná siahodlhých úsudkov /samozrejme len v tom tvojom smere.../, no čítať Písmo v Svätom Duchu, teda presne v Tom, v ktorom ono bolo napísané, ani ťa nenapadne... Ssns ti správne podotkol ohľadom toho tvojho slovíčkárenia, že to je vec prekladu... No ty zrejme nevieš, že cirkevní otccovia vidia vpráve v oslovení "žena" od Ježiša nie prejav neúcty, ale naopak náznak na to, čo sa píše už v knihe Genezis o "žene, ktorej potomstvo pošliape hlavu hada...", resp. o "novej Eve", ktorá nezhrešila, ale - opačne ako Eva - zostala verná Pánovi. Ty zrejme si neuvedomuješ, že povedať o Márii, že je Matkou Krista, Spasiteľa, ktorý je Bohočlovekom, značí aj to, že:

-nikto tak dlho ako Mária nekontaktoval, nepočúval Krista, nezamýšľal sa nad jeho slovami /a o nej je napísané=, že zachovávala v srdci.../
- nikto neprežil toľko s Kristom, nikto ho zrejme tak nechápal ako Jeho vlastná Matka, ktorá ho nosila pod srdcom, kojila, a ako matka, ktorá mu už len preto, že Ježiš mal "iba" jej gény, musela byť veľmi blízka aj duševne, aj charakterom...
- sotva kto tak chápal, rozumel, a hlavne miloval Ježiša ako jeho matka...
/Ak by si bola pozitívne naladená v Duchu Svätom, vyčítala by si to aj z Písma... Žiaľ - je to u teba naopak.../

Preto sa mi zdájú tie tvoje ďalšie slová v tomto odstavci naozaj mimo všetkého  pochopenia reality, a sú písané perom nechápavým zaujatým, pretože si zrejme "zdedila" tie neskoršie "mutované" protestantské gény niekoľko desťroči po Lutherovi, Kalvínovi, ktorí o Márii zmýšľali celkom pozitívne a po katolícky, v zhode so starou  tradíciou. Ale v tej negativisticvke atmosfére obdobia reformácie a protireformácie a tých bojov a nenávisti, sa to zvrtlo, žiaľ, až týmto smerom, že "ked katolíci tak, tak, my musíme inak..." - čo je v krátkosti vyjadrený duch vtedajšej doby, ktorý - ako vidím - u teba i mnohých tu stále pretrváva, no je to naozaj zlý, diabolský duch, ktorý nemá ani s Písmom, ani s opravdivou cirekvnou tradíciou nič spoločné
-
Sv. Augustín hovorí, že "Mária prv, než počala Ježia vo svojom tele, počal ho vierou..." Sotva bol preto niekto viac veriaci v Ježiša, sotva kto nielen počúval tak slovo Božie ako ona: skotro 33 rokov... A to je pritom mamka, ktorú si On, Kristus - jediný Syn v celej histórii - vybral za svoju matku... Tak ho naozja podceňuješ, že by si vybral za matku ženu, ktorá by nebola toho hodná a dôstojná?... A ty si naozaj myslíš, že Ježiš nebol dobrý, poslušný, úctivý Syn, že On matku neposlúchal, neuctieval, nemiloval? A práve preto, že On prvý ju miloval, uctieval, aj Cirekv pochopila, a dosť skoro, že Mária je duchovne Matkou Cirkvi, pretože je Matkou Krista, práve preto, že Cirkev je vtelenie Krista v čase a priestore, je "telo Kristovo" aj podľa Písma... Teda my milujeme a ctíme Máriu práve preto, že tým napodobňujeme Krista, ktorý ju prvý ctil a miloval...

3. Uvedom si, že Sola Scriptura je iba vaša -  v 15 storočí prijatá dogma a základ vašej viery. Tá Cirkev, ktorá schválila Písmo , nikdy takúto jednostrannosť /"Sola Scriptura"/, blud nehlásala. Bol to ten istý sv. Atanáz, ktorý sa o Márii vyslovil vo svojich spisoch veľakrát veľmi pozitívne v katolíckom duchu, ten, ktorý prvý navrhol úplný zoznam kníh Nového zákon v roku 367 v liste rímskemu pápežovi, ktorý bol vzápätí aj schválený. Práve On, jden z najvýznamnejších cirkevných otcov 4. storočia a Cirkev vždy považovali Písmo za jadro a výber z celkeovej posvätnej tradície, ako prameňa našej kresťanskej viery. Len z celku tejto tradície možno poznať s plnosťou pravý zmysel slov Písma, a okrem toho v tejto tradícii je aj čosi, čo v Písme nemusí byť. To, že ty si deďič Sola Scriptura, to je v tomto prípade len smola, že to nevieš, a máš preto všetky také skreslené, jednostranné, zaujaté uzávery. Nevieš, že hoci sa do Nového zákona nedostali iné myšlienky, - lebo tam sa Cirkev rozhodla zaradiť len tie najstaršie -  predsa v ostatných spisoch sa rozvíjali pod vplyvom Ducha, ktorého Cirekv dostala  aj iné, aj mariánske myšlienky... My rešpektujeme tvoje presvedčenie, ja ked nesúhlasíme s tvojimi názormi, bud preto, prosím, taká láskavá a slušná, respektuj naše názory a vieru ohľadom Márie, a nevnucuj nám to, čomu nemôžeš rozumieť na základe tvojho zúženého prameňa a obzoru/SolSc/, kým my sme presvedčení o plnosti tohto prameňa/SolSc + Tradicia.../

4.Jak to bylo s uctíváním Marie v letech po apoštolské církvi, během středověku a až do r. 1854, kdy Pius IX. vyhlásil dogma o neposkvrněném početí Marie?"
- Vieš, že už v 15 storočí, v období pápežskej krízy, vyhlásil túto dogmu za článok viery. pretože až vtedy na základe pochopenia Duns Scota, františkánskeho teológa pochopili v Cirkev presne ten problém, o ktorom ty píšeš, že totiž ako dať do súvisu fakt toho, že všetci v Adamovi zhrešili s tým že Mária by bola Nepoškvrená od počiatku... Pretože mnohí na Východe i na Západe ju už dávno považovali za "čistú, prečistú Pannu", a pod., no toto im robilo problém - s jej dedičným hriechom. Vtedy - podľa viery Cirkvi - Duch Svätý im osvietil myseľ, a Cirkev pochopila, že Mária nie pre svoje zásluhy, nie pre svoje kvality, ale jednoducho ako "brána", cez ktorú prišiel Boh na svet, pretože ona má sa stať tou jedinečnou v histórii Matkou Spasiteľa, Boha, jedine teda z milosti Božej na ňu Boh aplikoval to oslobodenie preventívne, čo všetkým ostatným Boh daroval "post"... Ona bola teda uchránená, my sme boli oslobodení...

A predstav si, 4 roky pod tomto vyhlásení za článok viery, sa v Lurdoch zjavila Mária malej Bernadete, dievčaťu, ktoré naozaj nič nevedela o tejto dogme, a Mária sa jej predstavila v jej nárečí slovami "Som nepoškvrnené Počatie"... Pripomínam, že najprv bola vyhlásená dogma, a potom až to zjavenie. teda KC to neurobila na základe zjavenia, ale seriózneho storočia trvajúceho prieskumu, štúdia, modlitieb a príhovoru najsvätejších a najmúdrejších biblistov, učiteľov viery... /Nebol to teda nijaký momentálny nápad nejakého pápeža, či jedného človeka, ale bolo to vyhlásené vo viere, že Duch Svätý dal Cirkvi pochopiť. priipomínam, že tej istej Cirkvi s tými istými legitímnymi nástupcami apoštolov, ktorá vo 4.  storočí schválila kánon  kníh N.Z.

Dogma o nanebovzatí Márie je len logickým vyústením dogmy o nepoškvrnenom Počatí. Ak by bol existoval niekde hrob Márie, určite by sa v tradícii bolo čosi také zachovalo... Zo zákona všeobecného dedičného hriechu teda sú dve výnimky: Ježiš a Mária: "nový Adam, a nová Eva". Presne to ladí... A to, že ak je Mária bez hriechu,"pak už nemůžeme mluvit o člověku jako takovém, ale o bohu, to je len tvoj názor - žiaľ - vadný.. Neviem odkiaľ to máš... Rozdiel medzi Máriou a Ježišom je však veľký: ona je len obyčajný človek pre nás, kým On je Bohočlovek... Nezdá sa ti logické, že Kristus nechcel sa počať v tele, ktoré čo len nejakú dobu bývalo by pod vplyvom hriechu, ktorý pochádza od diabla? Nám sa práve toto zdá úplne logické. Je to naša teológia, vyčítaná v duchu Písma a tradície. Vaša teológie je, proste iná, vzchádza z iných preemís, podľa nás - neúplných... Nevnucujte nám ju. Vychádza z obmedzených zdrojov poznania, a sme presvedčení, že nevychádza z plnosti Ducha Svätého, ktorý bol daný predovšetkým Cirkvi založenej na apoštoloch...

Áno, my veríme, že Mária nikdy nezhrešila, že dokonale spolupracovala s Božou milosťou. Ale uvedom si, že ona žila od snáď 13-tich rokov s Ježišom, teda v prostredí Najsvätejšieho...

Všetky ostatné tvoje úvahy, Momonka, nehnevaj sa, povžujem naozaj za  neadekvátne, a postráda im naozaj to svetlo Ducha, ktorého dostala Cirkev na apoštoloch založená. Tvoje úvahy vychádzajú viac z ducha proterstu, zaujatosti proti tejto Cirkvi, ty si len nevinný dedič a obeť tejto tradície, a tohto výkladu Písma /"iba..."/.

Ja sa na teba, Momonka, preto nehnevám aj ťa chápem, ale bolo treba povedať, čo som povedal, ba ešte viac, no stačí... Mám tušenie, že aj tak si vzbudila len dalšiu sériu výmeny názorov, ktorá sa tu na GS zopakovala 100 razy, a to si si mohla ušetriť. Pre budúcnosť ti radím , ak chceš niečo dávať také kontraverzné čosi na GS, pozri si to v pamäti GS a prečítaj... Pred prá dňami som písal skoro to isté...

Pán ťa žehnaj a osvieť. Elo.
Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: lydia7 v Neděle, 08. listopad 2009 @ 10:13:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Tak aj vy zvonku síce zdáte sa ľuďom, že ste spravodliví, ale vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti." Amen.


]


Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: cristiano (pavel.bartosz@prokrestany.cz) v Neděle, 08. listopad 2009 @ 10:34:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://prokrestany.cz
Amen.]


Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 06:53:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Akým súdom súdiš ty, takým aj teba  budú posudzovať"...


]


Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: lydia7 v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 08:10:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Amen.


]


Proč ty hloupé útoky ? (Skóre: 1)
Vložil: wawky v Neděle, 08. listopad 2009 @ 08:51:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je až s podivem, kolik energie vyčerpají někteří odpadlí "křesťané", aby pošpinili ženu, která byla vyvolena k dějinnému a hlavně Božímu úkolu. Zhostila se jej na jedničku. Přesto se služebníci satana mohou přetrhnout, aby zpochybnili její význam a úlohu. Často se tak děje na základě blábolivých elaborátků, jako je výše uveden. Nezamýšlím se nad úrovní příspěvku / i když nelze přehlédnout naivní chyby a velké nepřesnosti včetně podsouvání holých nesmyslů /, ale nad tím co vede osoby jako je Momonka, aby "oslavovali Hospodina" tím, že plivou zleva zprava na Marii. Jak zde již psal bratr Martino : pán Ježíš nenechá věčně urážet svou pozemskou matku. Copak satan zatemnil těmto "křesťanům" mysl natolik, aby místo smysluplného křesťanského života hanili Marii?

w.Re: Proč ty hloupé útoky ? (Skóre: 1)
Vložil: cristiano (pavel.bartosz@prokrestany.cz) v Neděle, 08. listopad 2009 @ 09:22:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://prokrestany.cz
Komentář je s názvem "Proč ty hloupé útoky"... Doporučuji přečíst článek ještě jednou, možná to docvakne. :-) Určitě to nejsou útoky a článek stojí za to! Jednoduše jej považuješ za útok, protože Ti říká, že hračka, kterou držíš v ruce, může být (věčnému) životu nebezpečná.

Cristiano


]


Re: Proč ty hloupé útoky ? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 08. listopad 2009 @ 09:35:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Naprostý souhlas.

  Je neuvěřitelné, jaké nesmysly, urážky a rouhání dokážou někteří lidé pod vlivem mocností přiřknout Marii, mamince Ježíše a ještě tím balamutit takové obrovské množství lidí a navíc tomu říkat křesťanství. Také si myslím, že tohle rouhání, urážení a matení lidí tu nebude napořád.

  c.


]


Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 10:06:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Momonka
Židům 13, 5  - 6
 • 5Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘
 • 6Proto smíme říkat s důvěrou: ‚Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk?‘

Nikdo nemůže snížit Pannu Marii, protože Hospodin se ji nikdy nezřekne a stojí za ní. Je vždy troufalé, myslet si, že Hospodin odkopl Matku svého Syna a našeho Pána Ježíše Krista. Je nemístné ponižovat Marii.

Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Neděle, 08. listopad 2009 @ 10:30:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, Marie se nedala vést láskou k penězům, byla spokojena s tím, co její manžel Josef a synové vydělali. Důvěřovali Bohu, který jim dával přiměřený způsob obživy, staral se o ně a nezřekl se jich. Vždy byla pokorná služebnice Pána.
Je proto velmi troufalé se domnívat, že se Marie nechala svést k lásce k uctívání své osoby, k stavění svých soch, k nespokojenosti s postavením pokorné služebnice a k aspiraci na post "královny nebes"


]


Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 08. listopad 2009 @ 11:00:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Písmo mluví jen o Ježíši, jako synu panenské matky Marie.

Výraz "bratři" se na Středním východě dodnes používá pro označení širšího příbuzenství (bratranci). Kde byli Ježíšovi "bratři", když utíkali do Egypta? Narodili se snad tam? Proč o nich Písmo mlčí? Kde byli Ježíšovi "bratři", když se jako dvanáctiletý ztratil v chrámě? Proč o nich není nikde ani zmínky? Vždycky jen Ježíš, Josef a Maria.


]


Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 08. listopad 2009 @ 11:20:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj Oko.

  Ježíš se narodil jako syn člověka z panny, která nepoznala muže, to je stará křesťanská víra.

  Něco k těm bratřím.

  Když se lidé (co Ježíše a jeho rodinu znali) ptali:

  "Není to snad ten tesař, syn Marie a bratr Jakuba, Josefa, Judy a Šimona?"

  To ti lidé jmenovali nějaké tři Ježíšovy vzdálené příbuzné, kteří ve skutečnosti nebyli jeho bratři?

  Vím, že se to takhle v ŘKC učí, ale některá místa písma pak musíš vykládat docela dost násilně, aby ses do nich vešel. (ostatně to se týká i jiných témat)
]


Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 08. listopad 2009 @ 12:14:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč si neodpovíš kde byli oni "bratři", když se dvanáctiletý Ježíš ztratil v chrámě? Takhle to před ŘKC učila i katolická církev prvních století.
Novým výmyslem je právě tvůj výklad, na to nezapomeň!]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 08. listopad 2009 @ 12:50:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Oko, ještě jsem tu žádný můj výklad k této věci nepodal, zatím jsem se tě jen zeptal. Jak tedy můžeš vědět, že můj výklad je výmyslem? Ostatně, na tohle téma výklady a dohady nejsou potřeba, bible o něm svědčí dost jasně, výklady jsou potřeba na to, co v bibli není a o čem bible nesvědčí.

  Proč bych si měl odpovídat na otázku, kde byli Ježíšovi bratři, když byl Ježíš jako kluk v chrámě? Už jsem ti mockrát psal, není smyslem křesťanů hledat to, co není v bibli, ale spíše hledáme a čteme co v bibli je a jak se to vztahuje k našemu životu, jak skrze to slovo k nám konkrétně Bůh mluví.

  O Ježíšových bratrech se tam mluví na více místech, tak se koukáme na tahle místa. Je logické, že Ježíšovi bratři Ježíši uvěřili a některé z nich si pak Ježíš vybral za apoštoly. nemyslíme si, že by Ježíšovi bratři byli jako apoštolové nějak vyjímečnější, než ostatní apoštolové. Není pro nás nijak podstatné, že si Ježíš vybral pro svoji službu také svoje bratry.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svat (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 08. listopad 2009 @ 13:11:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku, opravdu jsi žádný výklad nepodal? Není snad tvůj názor dostatečně jasný z předešlého komentáře? Mně tedy jasný je.

Nestačí číst Písmo v kontextu naší kultury a ignorovat způsoby vyjadřování kultury východní. Té kultury, ve které Písmo vznikalo. Ignorovat učení všech historicky apoštolských církví, které s z různých důvodů oddělovaly během prvních století, ale víru v Marii, její panenství i po porodu mají stejné s církví katolickou dodnes. Ignorovat to a tvrdit, že je to jen pozdějším výmyslem ŘKC.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 08. listopad 2009 @ 13:35:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Opravdu jsem žádný výklad nepodal a nemám ani důvod, abych ho podával. Znám to učení o kterém píšeš, rozumím, že pro teologii ŘKC je tahle věc důležitá a je součástí toho kultu. Ale tohle učení není v základu učení Božích církví. Tím jsou slova Ježíše a apoštolské učení. Tohle je navíc detail, který pro mne není nijak podstatný - prázdné dohadování o nevýznamných věcech, o kterých mluví bible dost jasně, hádky, které jsou jen k ostudě a ničemu užitečnému.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Neděle, 08. listopad 2009 @ 17:24:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježiš se ztratil právě proto, že Josef s Marií (opět těhotná) dávali pozor na jeho mladší sourozenci !


]


Ježíšova rodina (Skóre: 1)
Vložil: ssns (summasapientianihilscire@gmail.com) v Neděle, 08. listopad 2009 @ 16:44:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinče, ono je pak otázka, co by jako muselo být v Bibli napsáno, aby se poznalo, že šlo o skutečné bratry a sestry. Prozradím - bylo by to přesně tak, jak je to v Bibli. Jedním z té širší rodiny (snad bratrancem z matčiny strany) byl i Jan Křtitel. Je docela zvláštní, že v tom seznamu "vzdálených příbuzných", na který poukazuješ chybí. Ježíšovým bratrancem byl zřejmě i apoštol Jan. Když si srovnáš J 19,25 (U Ježíšova kříže stály jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdalská.) s Mk 15,40 (Zpovzdálí se dívaly také ženy, mezi nimi Marie z Magdaly, Marie, matka Jakuba mladšího a Josefa, a Salome) a Mt 27,56 (mezi nimi Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova i Josefova, a matka synů Zebedeových.) a vezmeš v úvahu Mt 4,21(O něco dále uviděl jiné dva bratry, Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě; a povolal je.), vyplývá to z Písma, ne? Tím by se pak dalo chápat, proč Ježíš Marii "svěřil" na starost svému bratranci (J 19,26-27) - ono nám totiž z Písma mimo jiné vyplývá, že jeho bratři o jeho nárocích a sebepochopení dost pochybovali.

Teorie bratranců z Jozefovy strany není ničím podložená. Pro teorii ze strany Marie je nutné ztotožnit Marii Kleofášovu se sestrou Marie (manželky Jozefa) a Kleofáše s Alfeem (Mk 3,18). Má-li navíc Ježíšovo rozhodnutí svěřit Marii Janovi vypovídat něco o tom, že neměl bratry, pak to říká úplně totéž ve vztahu k bratrancům - to plyne z dobového sociálního kontextu. V tomto případě by pak ale Jan nebyl bratranec.

Je mi celkem jedno, co ŘKC učí, ale tady jde o bratry. Teoreticky by bylo možné uvažovat o nevlastních bratrech (tj. dětech Jozefa z prvního manželstí - u Marie je toto vyloučeno), Nevýhodou pak je, že se pouštíme na hodně tenký led spekulací, protože o žádném takovém manželství Jozefa se v Písmu nedočteme.

A kromě toho tu máme i v řečtině celkem výmluvný verš v Mt 1,25. Co myslíš, znamená "dokud" např. v 18,30 to, že dotyčný měl zůstat ve vězení i po zaplacení dluhu? Kdepak, heós je prostě heós, tj. dokud (může to znamenat i zatím co, ale to by nám ten verš jaksi nedával absolutně smysl). No a slovo "poznal" tu může znamenat jen sexuální akt - těžko věřit tomu, že se nám tu povídá, že se s ní nesetkal, dokud neporodila, že?


]


Re: Ježíšova rodina (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 08. listopad 2009 @ 18:01:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj.

  Jasně, že tohle jsou otázky. Pro nás nijak podstatné, protože se na nich nezakládá žádná další teologie. Pro kult, o kterém se bavíme jsou jádrem, protože tohle je jedna z věcí, na kterých stojí.

  Část věcí, které píšeš, znám (to s tou teorií bratranců ne). Stejně tak ten verš dokud (když jsem prvně slyšel ten jeho násilný výklad, taky se mi to nezdálo, pak jsem si zvykl) A přiznám se že zrovna tohle není věc, nad kterou se mi chce ztrácet čas. Asi jsem na to neměl reagovat.


]


Re: Re: Ježíšova rodina (Skóre: 1)
Vložil: ssns (summasapientianihilscire@gmail.com) v Neděle, 08. listopad 2009 @ 19:37:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na tomhle přece nic stát nemůže. Ježíš je Kristem s 50 sourozenci i jako jedináček. Vždyť je přece úplně jedno, jestli Marie zůstala panna (takových žen, které zůstaly po celý život pannami, už na zemi žilo) nebo jestli měla s Jozefem další děti. Svůj pohled na Písmo jsem vyjádřil a pokud si někdo myslí, že se ve všem pletu, nic to na podstatě víry nemění. My jsme uvěřili Kristu a jsme křesťané (Kristovci), což je snad ta alfa a omega. Pokud někomu vyhovuje vidět v Ježíšovi jedináčka a v Marii pannu (podle mě tedy Písmu navzdory), nechť si poslouží. Tyhle debaty mohly mít nějaký význam v době, kdy se samotná sexualita (opět Písmu navzdory) považovala za něco hříšného a špatného.

Já si třeba vážně myslím, že apoštol Jan byl Kristův bratranec, ale že bych se do krve hádal s někým, kdo si to nemyslí, to zase ne. A otázka jeho sourozenců je stejně NEPODSTATNÁ, tedy aspoň pro zvěst Evangelia. Byla Marie posmrtně vzata na nebesa, jak tvrdí pravoslavní? Možná ano, možná ne. Před ní tam byl možná (a to snad i předsmrtně) vzat Eliáš. V obou případech je to snad zajímavá otázka (u Eliáše se týká Bible, u Marie myšlení křesťanů - s Biblí to nemá nic společného), ale zase je to jedno. Mě k Bohu nepřiblíží (spásy nedosáhnu), i kdyby byla takto přímo k Bohu vzata celá široká Ježíšova rodina a já to věděl.


]


Re: Re: Re: Ježíšova rodina (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 08. listopad 2009 @ 22:41:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Dobře napsané a souhlasím.

  Já myslím, že tahle diskuze docela ukazuje, jak moc je tohle téma pro některé lidi podstatné. Všimni si, jak se někteří vztekají k nepříčetnosti, až vyjeli docela mimo jejich už tak bežně neslušné vyjadřování o druhých. Tohle téma jsou totiž skutečné základy víry mnoha lidí a proto tak soptí, když se k nim někdo jen přiblíží.

  Pro mne jsou tahle témata stejně nepodstatná, jako pro tebe. Jádrem mojí víry je slovo bible a toho se tyto věci nijak nedotýkají, takže se tím  nemusíme zabývat.


]


Re: Re: Re: Re: Ježíšova rodina (Skóre: 1)
Vložil: ssns (summasapientianihilscire@gmail.com) v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 17:42:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Takže jen tak pro zajímavost: domníváš se také, že apoštol Jan byl bratrancem Ježíše z matčiny strany?]


Re: Ježíšova rodina (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 14:47:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj, ssns, mrkvi sa, prosím ťa, čo som napísal celkom dolu na túto tému... Zaujíma ma tvoj názor.


]


Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: lydia7 v Neděle, 08. listopad 2009 @ 11:21:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko, kto hľadá, nájde. Skús sa radiť s Duchom Pravdy.

http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?strongs=G80

http://christianfreeman.wordpress.com/2009/01/12/frederick-forkrist-jezisovi-surodenci-bratia-ci-bratranci/
]


Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Neděle, 08. listopad 2009 @ 11:25:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš byl prvorozený syn Marie, takže při útěku do Egypta ještě bratry neměl.
"Proč o nich není nikde ani zmínky?" - nemluvíš pravdu. Zmínky jsou, jen je účelově nepřekrucovat.
Josef s Marií po narození Ježíše normálně spolu žili jako manželé.
Ale vy si své legendy pěstujte, co jiného byste měli?


]


Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Momonka v Neděle, 08. listopad 2009 @ 11:31:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko, co si pak počít s tvrzením, že porodila svého prvorozeného syna? Nemělo by tam být "jednorozeného"??


]


Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 08. listopad 2009 @ 12:26:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ve Starém zákoně má místo PRVOROZENÉHO SYNA zcela zvláštní postavení.

PRVOROZENÝ SYN PATŘÍ HOSPODINU!

I prvorozený syn může být jednorozený, to se navzájem nevylučuje. Z pohledu Písma je však významné právě prvorozenství, zasvěcení Hospodinu.


Chce to jedno, lépe poznat Písmo.


]


Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 11:16:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmane
Panna Maria porodila v Betlémě Božího Syna a našeho Pána Ježíše Krista a budou ji blahoslavit všechna pokolení, protože s ní učinil veliké věci ten, který je mocný, Svaté jest jeho jméno......

Když se za tebe postaví Hospodin, můžeš se o něj s důvěrou opřít. Neuhne ti. To uměl udělat Abrahám. Hospodin není člověk, který je schopen zradit. Hospodin nezrazuje. Hospodin je Bůh. Stojí pevně za Pannou Mariií a ona to věděla. Vždyť když počala Ježíše, tak jí šlo o život, ale Ona věděla, že za ní stojí Bůh. Je to těžké pochopit?


]


Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Neděle, 08. listopad 2009 @ 11:29:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jaelo,

já se tě už ani pochopit nesnažím :-) Tebe by ani Einštajn nepochopil :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 12:18:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmane
Mě chápe Hospodin.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Neděle, 08. listopad 2009 @ 12:20:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
I dábel tě chápe.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svat (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 12:27:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosman
Určitě, on ví, že sloužím Hospodinu, a že hledám svou sílu v jeho veliké moci - Efezským 6, 10


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Neděle, 08. listopad 2009 @ 12:38:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zná také tvé slabiny, které dovedně využívá - např. odevzdání srdce Panně Marii, kafemlejnky atd.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Pí (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 12:50:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosman
Sám se budeš zodpovídat ze své neúcty k Panně Marii. I když, můžeš to dělat nevědomky, ale hodně lidí můžeš svést.


]


Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: lydia7 v Neděle, 08. listopad 2009 @ 19:23:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Panna Maria porodila v Betlémě Božího Syna a našeho Pána Ježíše Krista a budou ji blahoslavit všechna pokolení, protože s ní učinil veliké věci ten, který je mocný, Svaté jest jeho jméno.

"Lebo hľa, odteraz ma budú blahoslaviť všetky pokolenia, pretože mi učinil veľké veci ten Mocný a sväté je Jeho meno a Jeho milosrdenstvo do pokolení a pokolení tým, ktorí sa ho boja." Amen

S Máriou Boh neučinil veľké veci, ale JEJ učinil veľkú vec - vyvolil ju za matku Ježiša Krista. Mária vynosila dieťa bez toho, že by poznala muža. Ale ono to bolo dieťa splodené z Ducha Svätého... To je veľká vec, nie?

Boh ale nepriviedol Máriu na svet ako nepoškvrnene počatú, ani ju nevzal v tele do neba a ani ju nekorunoval za kráľovnu nebies. Preto tá, o ktorej veríš tieto veci, nemôže mať za sebou Boha. Lebo keby mala, tak vám zakáže kľačať pred jej sochami, nosiť jej medailóniky a nedovolí vám považovať ju za Prostredníčku, Orodovnicu a Kráľovnu nebies. Ale tej bytosti sa to moc páči - lebo úcta k nej uberá z úcty Bohu. Kdežto úcta k Márii, matke Ježišovej, vyvyšuje Boha samotného za Jeho milosť, ktorú jej prejavil.    


]


Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 19:30:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
lydia7
Aha, jsi moudrá. Tak nás Hospodin bude nosit až do šedin, můžeme se o něj opřít a Marii jako Matku svého Syna odkopne. Ty jsi chytrá. Odkud to máš? Z Bible. Napiš verš, ne. Počtu si to. Jak se Bůh nevděčně zachová k Marii, jako k Matce svého Syna. Co to tu blábolíš za nesmysly prosím tě.

Kdo nemá pochopit, ten nepochopí.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: lydia7 v Neděle, 08. listopad 2009 @ 21:21:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jaela, sama v sebe nie som múdra, ani chytrá. Ale v Kristu Ježišovi nie som ani povýšenecká ako Ty, nie som klamárka ako Ty, nie som povrchná ako Ty a nie som tak neochotná odpovedať na otázky ako Ty. 

Ty si napísala, že je třeba dávat Marii, co ji patří. Je třeba číst Bibli. A ja sa pýtam na konkrétnu knihu, kapitolu a verš v Biblii, kde sa píše, že máme Márii vyrábať sošky, kľačať pred nimi, nosiť medailóniky a volať ju za orodovnicu.

Takže, ak je v Tebe láska Božia, napíš mi tu tie verše. Ďakujem. A keď ich nie si schopná uviesť, tak mlč. Lebo je napísané: "Z každého prázdneho slova, ktoré povedia ľudia, vydajú počet v deň súdu, lebo zo svojich slov budeš ospravedlnený a zo svojich slov budeš odsúdený." To Ti píšem v mene Ježiša Krista, Jaela. Nesúdim Ťa ja, nezabúdaj, lebo slovo, ktoré hovoril Pán Ježiš Kristus Ťa bude súdiť v posledný deň.

Amen.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svat (Skóre: 1)
Vložil: Fera v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 11:01:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
lydia 7
Ty si napísala, že je třeba dávat Marii, co ji patří. Je třeba číst Bibli. A ja sa pýtam na konkrétnu knihu, kapitolu a verš v Biblii, kde sa píše, že máme Márii vyrábať sošky, kľačať pred nimi, nosiť medailóniky a volať ju za orodovnicu.
Dobre si jej to povedala, nech si konečne v tom urobí poriadok. Fera.


]


Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: cristiano (pavel.bartosz@prokrestany.cz) v Neděle, 08. listopad 2009 @ 10:34:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://prokrestany.cz
Jaelo, pozor na jazyk,.. nikdo tady neponižuje Marii! Jestliže to tak tvrdíš, lžeš! To, že se nachází na úrovni požehnaných Božích služebníků jako David, Abrahám, Mojžíš, a dalších, kdož byli Bohu poslušní, neznamená, že je jakkoliv ponižována! Přijde mi to od Tebe jako docela sprosté. A jestliže považuješ toto za snížení ze stavu bohyně, tak pak řeknu ano, máš pravdu, snižujeme ji, protože žádnou bohyní není! A toto odvolat nelze...

Cristiano


]


Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 10:55:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
cristiano
Nevím, proč nepřijímáte Marii. To si srovnej sám. Marii budou blahoslavit všechna pokolení. Sloužím Hospodinu. David, Abrahám a Mojžíš - neporodili v Betlémě Božího Syna - jsi nějak zmatený. Panna Maria porodila v Betlémě Božího Syna. Jaký řeší problém? Za Marií stojí Hospodin. A on neuhne. Je to Bůh, ne člověk. Ty bys do Marie kopal, Hospodin nikdy.


]


Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 08. listopad 2009 @ 11:02:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Jaelo, vy tam u vás máte nějaký zvyk kopat do lidí? Nedávno si kopala do miminek a teď už bys zase kopala do Marie? Máte tam u vás divné zvyky.

  Neznáme nikoho, kdo by nepřijímal Marii, která je matkou Ježíše, našeho Pána. Mezi křesťany je docela běžné, že se učí od těch, kteří nás ve víře předešli a byli nám příkladem, mají je rádi. Protože patří do stejné rodiny - rodiny Božího lidu, lidu výsadního Božího vlastnictví.

  Nemusíš tedy křesťanům vkládat do chování nepravdivé představy, které se o nich v ŘKC učí, to je zbytečná práce.


]


Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 11:09:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec
Óooo mistr v překrucování.
Nepřijímáš Pannu Marii. Pannu Marii budou blahoslavit všechna pokolení, jak je psáno.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 08. listopad 2009 @ 11:24:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj Jaelo,

  mistrině v kopání a odhánění.

  Jestli něco nepřijímáme, tak to jsou zjevení andělů světla v podobě ženy pod různými rouhavými jmény, klamající lidi. Ani ŘKC nenutí lidi přijímat tato zjevení, víš, že máte svobodu je přijímat. Někteří ŘK je přijímají, někteří ne.

  Marii, maminku Ježíše a všechny ostatní z našeho království přijímáme s radostí a bez problémů. To bys měla vědět, abys neměla zkreslené představy.

  Cizinec.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svat (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 12:04:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Cizinče,,
Jestli něco nepřijímáme, tak to jsou zjevení andělů světla v podobě ženy pod různými rouhavými jmény, klamající lidi. Ani ŘKC nenutí lidi přijímat tato zjevení, víš, že máte svobodu je přijímat. Někteří ŘK je přijímají, někteří ne.

ale tak tituluješ Pannu Marii ty, ne já. Pro mě Panna Maria je blahoslavena mezi všemi ženami a její zjevení přijímám. Nejsem expert na mariánská zjevení, ale přijímám je. Bude-li to třeba Panna Maria se zjeví i tobě. Když Hospodin rozhodne, co proti tomu naděláš Cizinče.
Se ti divím, co stále řešíš.

Již jsem ti psala - nejsi Hospodin - jsi Cizinec. Bůh má MOC. Jestli bude chtít, aby se Maria zjevila nám na světě, zjeví se, bez toho, aby se tě přišla zeptat. Musíš se s tím porvat. Nemáš MOC. Jsi červíček.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 08. listopad 2009 @ 12:57:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Nene, to si pleteš. Já nikoho netituluju. To dělají ta zjevení a za ně já opravdu nemůžu, Jaelo.

  Se divím, co ty stále řešíš. Já jsem byl do těch zjevení hodně zabředlý do hloubky, takže jsem musel řešit. Teď je řešit nemusím (díky Bohu), jen píšu svoje zkušenosti. Nevadí mi, že nemám moc, mám Boha, který tu moc má. Když mě Bůh svojí mocí z těch zjevení vysvobozoval, nepřišel se tě zeptat, Jaelo, jestli může.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Pí (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 13:06:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec
Podívej, já nejsem expert na zjevení, jak jsem ti psala a navíc jsem neprošla nějak moc mariánskou výchovou, ale vím a že Panně Marii patří úcta a že za ní stojí Hospodin. Tak blbá nejsem, to bys měl vědět také. Také vím, že když jde matka za synem, syn se ji snaží vyhovět. Ježíš proměnil vodu ve víno - udělejte co vám řekne, řekla Maria.

Važ si toho, že k tobě Bůh přišel a neponižuj ženu, kterou si vyvolil za Matku pro svého Syna Ježíše. Jsi jako zabedněný.

Vždyť i můj otec luterán to chápe a ty jsi jako natvrdlý.
Nečti zjevení, když jim nerozumíš a modli se k Hospodinu a nepomlouvej Marii. Važ si toho, že tě Hospodin miluje.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světl (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 08. listopad 2009 @ 13:29:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Jaelo, nelži o druhých a budeš to mít na soudu lehčí.

  Marii, maminku Ježíše máme všichni v úctě a nikdo by ji neponižoval ani náznakem. Tahle věc opravdu není naše specialita, psal jsem tu mnohokrát, že z toho ukrutného a rouhavého ponižování Marie, maminky Ježíše, jsem byl před mnoha lety vysvobozen Boží mocí. Čti si moje příspěvky, popisuju to.

  Zjevení už dávno nečtu a ani by mne nenapadlo pomlouvat nebo ponižovat Marii, to jsou jen nějaké tvoje zkreslené nápady o mne, zkreslená Jaelo. Nesmíš tolik poslouchat co ti tam u vás namlouvají o křesťanech, zajímej se o věci přímo od nich, u zdroje. Dostaneš kvalitnější informace než z druhé ruky, navíc nepřátelské proti křesťanům.

  Marie, maminka Ježíše, byla pokorná Boží služebnice, poslouchala příkazy stejného Boha, kterého posloucháme i my, věřila mu stejnou důvěrou, jakou mu důvěřujeme my. Je nám příkladem v mnoha věcech, byla s mnoha dalšími u zrodu první církve. Je pevnou součástí křesťanské víry.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve s (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 13:41:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinče
Lžeš a soudíš druhé. Snižuješ Pannu Marii a neuznáváš Hospodinovu MOC. Ty nemáš moc, jsi bezmocný červíček. Už to konečně pochop. Ty píšeš hezky, já to čtu, ale kamenem úrazu je to, že nedovolíš Hospodinu, aby konal něco mimo tvé představy.
Ty mu nedovolíš, aby se postavil, za Marii, která porodila našeho Spasitele a Jeho syna. Tobě se to nelíbí. Proč to nenecháš na Hospodinovi. Nejsi padlý na hlavu? Ty to v Bibli nečteš?

Já asi jsem z těch, kterým někdo něco namluví. Čtu Bibli na rozdíl od tebe. V Bibli je všechno. Čti ji s otevřeným srdcem a pros Ducha svatého, abys chápal, ať tu nepíšeš výtvor své fantazie nebo nějaký nápad z nějaké brožůrky.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Neděle, 08. listopad 2009 @ 13:47:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ehmm, královna nebes řádí.....


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srd (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 15:20:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosman
Připomenu ti jenom své protestantské kořeny. A za co jsem své rodině vděčna je to, že mi dali svobodu a nevymyli mozek, abych pochopila, jak je nutno mít v úctě ženu, kterou Hospodin vyvolil za Matku pro svého Syna a to vás několik tady na GS neví, že? Nedovolila bych si snižovat Pannu Marii. Mám se ještě hodně co učit, abych neměla až tak moc protestantský přístup k P. Marii.
Ale vy, jste úplní ubožáci.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Neděle, 08. listopad 2009 @ 15:34:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano Jaelo,
když už, tak pořádně. Měla bys zintenzívnit účast na poutích věnovaných Marií, měla by jsi na kolenou více metrů, s větším respektem  se pokorně plazit před jejími sochami, odříkávat denně aspoň 10x zdravás, A co je nejdůležitější - to je tvé srdce - mělo by být nedílně celé vydáno Marii, nikomu jinému. Tímto způsobem i ty budeš navždy panna, všechno je možné. To je ten jediný správný způsob, jak nesnížovat Pannu Marii. Čím dál od těch ubožáků protestantů, tím líp, v souladu s tvými protestantskými kořeny.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolic (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 17:39:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosman
Já nikdy nepůjdu dál od protestantů, jsem pevně zakotvena ve své rodině a nechápu co tu řešíš za nesmysly. Vážím si všeho, co mě naučili a vážím si, že mi dali do ruky Bibli. Vážím si toho, že mě naučili, mít úctu k ženě,která porodila Ježíše v Betlémě - za kterou se postavil Hospodin. On si ji vybral. To bys měl vědět. Nikdy nepohrdnu tím, co mě učila babička katolička, i když zemřela, když jsem byla velmi malá. Pamatuji si každé její slovo. Neučila mě nenávidět luterány. Jsi poplantaný.

Upři svůj zrak na Ježíše a Jeho pohledem se dívej na Jeho Matku. Pak ji nebudeš ponižovat.

Nemám ve zvyku koukat kolem sebe, jak se lidé modlí. Když se modlím, stojím před Hospodinem a nepozoruji ostatní. :O))

Neučili mi stavět svou víru na pozorování druhých lidí, na tom, jak se kdo modlí - učili mě utvořit si vztah s Hospodinem a přijímat eucharistii.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 08. listopad 2009 @ 14:21:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  V čempak lžu a soudím druhé? Píšu popravdě svoje příspěvky a na tvoje mohu říci jen jedno: To, co o mne říkáš, je lež. Je mi celkem jedno odkud ta lež pochází, ale z toho, jak znám ŘKC, tak to bude z antikřesťanské propagandy, které tam jsi vystavena.

  Přečti si ještě jednou, co píšu o Marii, mamince Ježíše. Pak si klidne vyber: Buď věř zlé propagandě, kterou ti tlučou do hlavy, nebo člověku, který ti něco o sobě píše.

  A asi jsem padlý nahlavu, když si píšu se soudkyní, jejímž jedinm úkolem je obžalovat a odsoudit. Díky za upozornění.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srd (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 15:26:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
izinec
Lžeš a překrucuješ a soudíš druhé.

Ty, jsi byl v ŘKC, tak bys mě měl učit správné úctě k Panně Marii. Ty ji znáš jako  římskokatolík. Co si pliveš na církev, ze které jsi vyšel?

Já nevěřím žádným brožůrkám, kterými ti vymyli mozek, ale Bibli. Ta mluví jasně i o Panně Marii.

Na hlavu padlý jsi, když to říkáš, musíš to vědět.


Kam jsi to prosím tě vlezl, že tam neví, kdo je to Maria?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Neděle, 08. listopad 2009 @ 15:36:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jaelo,

nechtěla bys už laskavě přestat tlachat?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolic (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 17:40:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmane
začni přemýšlet mozkem.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 08. listopad 2009 @ 18:05:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Jaelo, byl jsem římský katolík a jsem dodnes. Prokouknul jsem ty léčky všelijakých rouhavých zjevení, které se vydávají za koho nejsou.

  Mohla by ses fakt přiučit úctě k Panně Marii a neurážet jí. Mě urážet můžeš, já nejsem táta Ježíše, ale když urážíš Marii, maminku Ježíše a rouháš se proti ní a kopeš do ní, vešla jsi na velmi tenký led.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolic (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 18:13:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec
Jsi mistr v překrucování. Měl bys mě učit.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i kat (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 08. listopad 2009 @ 22:15:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Jaelo, ty překrucování nepotřebuješ učit.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 01:28:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec
Překrucuješ ty.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna neb (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 08:53:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Jaelo, mám na některá témata opačný názor než ty, protože jsem si je dlouhá léta a dost bolestivě řešil. Chápu, že pro tebe "mít jiný názor" znamená překrucovat.

  Ano, věřím Bohu a proto se na věci dívám hodně jinak. Bůh k dal k tématu uctívání lidí, spoléhání na člověka, výrobě a uctívání model a k mnoha dalším dostatek informací k tomu, aby se podle nich mohl člověk zařídit.

  Já moc dobře rozumím tomu, že když je člověk dlouho v něčem vychováván (třeba i od malička), je pak jiný názor druhého člověka překrucováním. Kdyby sis víc četla mé příspěvky, třeba bys sis z nich mohla vzít to, že je v nich dlouholetá zkušenost, která tobě při rozhodování trochu chybí.

  Pak si můžeš vybrat: Buď brát vážně co ti píšu a věřit mi, nebo o mne dál lhát. To už je tvoje věc.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 10:08:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec
Názor máme každý jiný. To vím, ale myslela jsem překrucoování. Napíšu, že kopeš a ty mi napíšeš, proč zase kopeš.

Psala jsem, že mám protestantskou výchovu a katolickou. Nebyla jsem učena nenávidět. Tedy sám uznáš, že jsem byla vychovávaná trochu jinak než ty.
Bible mě naučila.

Kdyby sis víc četla mé příspěvky, třeba bys sis z nich mohla vzít to, že je v nich dlouholetá zkušenost, která tobě při rozhodování trochu chybí.

Nevím, jaké máš zkušenosti - z nějaké tradice?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Král (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 10:18:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Napíšu, že kopeš a ty mi napíšeš, proč zase kopeš.

  No, a o tom to asi je. Pokud píšeš o kopání do něčeho, tak to asi bude tvůj problém, ne? Zřejmě si promítáš něco ze své zkušenosti do druhého?

  Nemáme ve zvyku kopat ani do nemluvňat, ani do Marie, maminky Ježíše. Pokud tedy napíšeš že do něčeho kopu, kde jsi to vzala než z nějaké své fotbalové zkušenosti?


  Já jsem byl u katolíků učen nenávidět. Nenáviděli jsme Luthera, Husa (to ještě Hus nebyl římský katolík a kněz, ale protestant a odpadlík), nenáviděli jsme všechny protestanty a o křesťanech jsme znali minimum. Je dobře, že jsi v podobné nenávisti nevyrůstala, ale můžeš si všimnout, že někteří lidé tady jsou stále ještě vychováváni ve stejně nenávistném duchu proti jiným lidem, jako jsem byl kdysi vychován já - není to tedy v ŘKC zdaleka minulost.

  Ano, mám zkušenosti z Cizinecké tradice, z mého království. Každý tu máme své tradice. Když si budeš číst příspěvky lidí a pokusíš se chápat co prožili, může to být pro tebe užitečné.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „ (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 10:33:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec
No vidíš a mě nikdo neučil nenávidět M. Jana Husa - asi to byl tenký led. Mohli by přijít o dítě, že? Kdyby jedna strana rodiny nenáviděla druhou.
Pokud ty máš takovou zkušenost, nemusí ji mít všichni. Pak ti nerozumí.

Pokus se pochopit ŘKC a všechny církve, kteří podobnou zkušenost jako ty nemají.

Mi to připadá, že lidé si tu staví svou víru na nenávisti k ŘKC. Proč nenechat ŘKC její obřady. Proč si vtloukáš do hlavy, že ty jsi borec a druzí jsou ti nekřesťané - to mi přijde na výmaz mozku.

Je to možná tím, že jsem fakt tak vychovávaná nebyla. Mám úplně jiný pohled na věřící než ty.
Jedna je Bible a jeden je Hospodin.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 10:43:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Jaelo, dneska chápu hodně církví, protože je osobně znám. Vím, že mimo konflikt tradiční katolíci-evangelíci tahle nenávist mezi lidmi nepanuje. Málokdy potkáš lidi, kteří by stavěli víru na nenávisti vůči druhým - ale i třeba tady takoví jsou a můžeš vidět, odkud jsou ti, kdo proklínají druhé, posílají je do pekla a já nevím, co všechno. Nenávist k lidem se učili v docela stejné církvi, jako kdysi já.

  Proč ty vtloukáš do hlavy druhým svoje představy? Křesťanů je na světě hodně, žijí spolu, povídají si o svém životě s Ježíšem a nemají s tím problém. To jen ty vidíš nějaký problém, který ale existuje jen v tvojí hlavě. Sice říkáš, že jsi "tak vychovaná nebyla" ale tvoje příspěvky svědčí o něčem jiném: Byla jsi vychovaná v docela stejných předsudcích proti křesťanům, jako já. Můžu ti desetkrát napsat, že to, čemu o mne věříš, není pravda, a stejně si to dál budeš myslet a budeš psát že "ty jsi borec" a "druzí nejsou křesťané" a "kopeš do miminek" a "kopeš do marie" a já nevím co ještě.

  To je asi věc, ze které by ses měla poučit: Když budeš víc věřit lidem, bude se ti líp diskutovat.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 10:55:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec
Máš potřebu neustále psát že jenom někteří katolíci jsou křesťané? Máš to zafixované v hlavě? No, nevím. Kopete tady do ŘKC a myslíte si, že jste borci.

Před Hospodinem je důležité naše srdce.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 11:03:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Asi se tě to nějak dotklo, když jsem to napsal. O tom, že jsou jenom někteří katolíci křesťané jsem tu napsal asi jednou vyjímečně nedávno (když jsem tuším něco vysvětloval Poutníkovi), nemám tedy tu potřebu o tom neustále psát.

  O tom zbytku si popovídej s těmi, o kom píšeš.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 11:09:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec
Zase motáš.
Chlap se má postavit a říci ano, napsal jsem. a ty motáš. Když něco napíšu, tak se přiznám Ano, Napsala jsem to.
Netokl ses mě. Stojím v Hospodinově výzbroji.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 11:15:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  No, však jsem přiznal.

  Pomatuju si, že jsem to napsal, bylo to konkrétní vysvětlování (vysvětloval jsem proč může být na řešení když si křesťanka bere římského katolíka), nepsal jsem to tedy samoúčelně, "že bych měl potřebu to psát" nebo co si ty myslíš. Navíc jsem k tomu napsal osobní zkušenost. Myslím, že kdybych si svoji ženu vzal ještě jako nekřesťan, bylo by to manželství děsný průšvih, to by se těžko dalo skloubit (ona je naštěstí moudrá, takže by si nekřesťana nejspíš nevybrala)

  Co zas vidíš za problém? Hele, nepiješ ty trochu moc, že se ti furt motá celý svět okolo? ;-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 11:21:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec
Aha.
Piju bezový čaj. Jsem nachlazená a do toho se přidává medík. Nic jiného, aby mi nevyskočila teplota.

Chlap se nemá bát přiznat.  ;O))))


]


Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: wawky v Neděle, 08. listopad 2009 @ 11:04:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Souhlasím s Jaelou.

Cristianovi kopání do Marie nijak neprospěje a čtení hloupých a lživých článků teprve ne. Vždyť v tom ohavném a odporném článku se píší bludy a nepravdivé mýty o katolících - , ale to jakoby cristianovi vůbec nevadí a ještě si přisazuje. Otázka je komu cristiano slouží ? Bohu zřejmě ne, když se horlivě  obouvá do Marie a ŘKC.

w.


]


Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: cristiano (pavel.bartosz@prokrestany.cz) v Neděle, 08. listopad 2009 @ 11:24:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://prokrestany.cz
Marii přijímám, ale ne jako bohyni. Přijímám ji jako požehnanou mezi ženami. Nepřijímám ji jako požehnanou nad všechny ženy! Je toto kopáním do Marie?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 08. listopad 2009 @ 12:07:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Přijímám ji jako požehnanou mezi ženami. Nepřijímám ji jako požehnanou nad všechny ženy!"...

Zase jeden "solascripturista," který si vykládá Písmo po svém....

Marie byla požehnána nad všechny ženy, jako Kristova matka byla požehnáním pro celé lidstvo.
Anděl tak pozdravil Marii vzhledem k milostem, jimiž byla od Boha obdařena, jako žádná jiná žena předtím, ani potom. Protože byla jako jediná výlučně uchráněna jak hříchu dědičného, tak i osobního. Že byla uvedena do nejužšího spojení s Bohem a učiněna tak vhodným příbytkem Božího Syna.
Nad všechny ženy vyznamenána jak neporušeností panenskou, tak důstojností mateřskou.A ještě nám pověz jakým způsobem ty Marii blahoslavíš. Já ji zdravím třikrát denně pozdravením andělským. Co ty???


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svat (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Neděle, 08. listopad 2009 @ 12:13:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A kolikrát zdravíš Ježíše? A jak?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 08. listopad 2009 @ 12:19:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Není slušné odpovídat na otázku otázkou.
Přesto ti odpovím, snad se potom dočkám i odpovědi od tebe.
Pána Ježíše nosím ve svém srdci stále a usiluji o to, aby byl přítomen u každého mého rozhodnutí. Je pro mě víc než Marie (naprosto nejvíc!), ale můj vztah k Němu nevylučuje vztah k Jeho matce.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Pí (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Neděle, 08. listopad 2009 @ 12:59:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko, buď spravedlivý.

Spíš není slušné, že jsem se vmísil do vašeho rozhovoru s cristianem. Pardon.
Ale neodpovídal jsem otázkou na tvou otázku, to mi nepodsouvej. Tu otázku jsi položil cristianovi.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světl (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 08. listopad 2009 @ 13:13:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tedy ji pokládám znovu i tobě:

Jakým způsobem blahoslavíš Marii ty v běžném životě?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve s (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Neděle, 08. listopad 2009 @ 13:27:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Chodím na poutě a do chrámů, kde jsou vystaveny sochy Marie a kláním se jim. Mám také doma malinkou na nočním stolku


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ (Skóre: 1)
Vložil: cristiano (pavel.bartosz@prokrestany.cz) v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 06:00:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://prokrestany.cz
Tož to odvažný chalan :-)
A co Božího hněvu - se nebojíš?

Cristiano


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Pí (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Neděle, 08. listopad 2009 @ 15:52:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Není slušné odpovídat na otázku otázkou.

To dělal svatý Jáchym, otec panny Marie běžně.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svat (Skóre: 1)
Vložil: Fera v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 11:37:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím oko.
Protože byla jako jediná výlučně uchráněna jak hříchu dědičného, tak i osobního.
Je tak jednoduché se stebou přít! ........Není ani jednoho.......Byla první?........ .Ježíš má prvenství ve všem, jen u katolíků ne.....nač potřebovala Spasitele?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 12:08:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
cristiano
Jenom Maria porodila Vykupitele. To si musíš srovnat v hlavě sám. Máš nějaký blok.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: zellwegs v Neděle, 08. listopad 2009 @ 13:06:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bohyni si strč za klobouk holánku. Žádný katolík Marii za bohyni nepovažuje - to jenom nesnášenliví odpadlíci jako Ty tyto nesmysly podsouvají jiným. Takže souhlasím s wawky, že do Marie kopeš, když rozšiřuješ veřejně takové bláboly. A také souhlasím, že Marie je požehnaná mezi ženami, protože splnila Hospodinův záměr a porodila Krista v lidské podobě. Jestli i z tohoto si děláš šoufky a nepřijímáš tento fakt, tak pak běž do háje a ne na Grano.
Ráda bych Ti poradila: navštiv kostel v místě, kde se pohybuješ a vyznej svou nenávist ke katolíkům a příjmi svátost smíření. Případně se ve svém pokojíku doma zamysli, čiň pokání a udělej totéž.

zell


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svat (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 13:17:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jo zell,
ty to alespoň umíš důrazně napsat a máš pravdu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Neděle, 08. listopad 2009 @ 13:29:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, jakby ne. Máriin lid se vždycky sjednotí kolem své majitelky.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma (Skóre: 1)
Vložil: zellwegs v Neděle, 08. listopad 2009 @ 13:36:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky Jaelo,

vždyť Ti cristiano a momonka jsou obyčejní provokatéři, kterým není nic svaté. Z katolíků dělají hlupáky a vůbec je nezajímá, že máme na prvním místě a to vždy a za všech okolností Ježíše Krista. To tihle odpadlíci neradi slyší, protože si svou zradu musí nějak ospravedlnit a tak používají podpásové rány a koušou jako jedovatí hadi. Žádný katolík, kterého znám nepovažuje Marii za bohyni. To jen v pomatených hlavách služebníků satana tomu tak je.

Zdravím Tě a nenech se otrávit. Jdu něco uvařit, manželovi je už divný, že je půl druhý a oběd nikde.

zell


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Pí (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Neděle, 08. listopad 2009 @ 15:48:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jó, Mirjam, ta uvařila Josefovi šoulet a upekla macesy vždycky včas.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Fera v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 11:07:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Každému, co mu patří, Bůh je jeden, ve třech osobách, ne ve čtyřech! Správně Cristiano.


]


Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 08. listopad 2009 @ 10:54:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Pokud toto tvrzení skutečně obhajuje Mariinu bezhříšnost, pak už nemůžeme mluvit o člověku jako takovém, ale o bohu... Bezhříšnost je jen u Boha Otce a Syna Ježíše Krista, o kterém je psáno, že nám byl ve všem podobný kromě hříchu"...

Bůh stvořil člověka bezhříšného. Stvořil tím tedy snad boha? Bezhříšný člověk není člověkem? Co je to za argument? Pána Ježíše tedy podle této logiky (protože nezhřešil) nemůžeme taky považovat za člověka? To jsou neskutečně hloupé argumenty.Je toto tvrzení pravdou? Je v souladu s Písmem?
..."Když se podíváme na jisté události ze života Ježíše a jeho matky, zjistíme, že při navštívení Marie nic nechápala, i když jí anděl v zaslíbení od Boha řekl, že to, co se z ní narodí bude svaté a slouti bude Syn Boží....Zde je bez pochyb vidět rozdíl mezi Simeonem, kterému Duch sv. zjevil, kdo se narodil národu izraelskému, a rodiči, kteří to nevěděli!"...??????????
 

(L 1,30-33)
Anděl jí tedy řekl: "Neboj se, Marie, vždyť jsi u Boha nalezla milost!
Hle, počneš v lůnu a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.
Ten bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího a Pán, náš Bůh, mu dá trůn jeho otce Davida.
Bude navěky kralovat nad domem Jákobovým a jeho kralování nebude konce."

(L 1,42-43)
Tehdy hlasitě zvolala: "Požehnaná
jsi mezi ženami a požehnaný plod tvého lůna!
Ale proč je mi dáno, že matka mého Pána přišla ke mně?

(Mt 1,19-21)
Ale její muž Josef byl spravedlivý, a protože ji nechtěl vystavit potupě, rozhodl se propustit ji potají.
Když pak o těch věcech přemýšlel, hle, ve snu se mu ukázal Pánův anděl a řekl: "Josefe, synu Davidův, neboj se vzít si Marii za svou manželku, neboť to, co je v ní počato, je z Ducha Svatého.
Porodí pak syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů."


Co jste to za křesťany, kteří mají Bibli na prvním místě a přesto často ani nevědí, co v ní je! A pokud vědí, stejně jim to nic neříká!
Maria a Josef snad (jako jediní v izraelském národu) nevěděli podle vás nic o příchodu očekávaného Mesiáše? To byli snad mentálně postižení, nebo co? No to jsou přece tak neskutečně ujeté představy! Ukázka jak dopadne sola scriptura bez Ducha svatého!

Smysl (L 2,33) je zcela jiný.

Divili se tomu, co slyšeli od Simeona nikoli proto, že by o tom už nevěděli, ale protože poznali, že Bůh zjevil Simeonovi tajemství, o němž si mysleli, že mimo ně nebylo oznámeno nikomu, jen Alžbětě a pastýřům.

Smysl (L 48-50)
Maria a Josef se divili nikoli pro Ježíšovu rozumnost (věděli, že jsou v něm poklady Božské moudrosti), ale že nečekali, že bude sedět uprostřed učitelů a dotazovat se jich. Že to udělal z poslušnosti ke svému nebeskému Otci. Jako Bůh má nejdokonalejší poznání všeho od věčnosti, ale jako člověk úměrně v poznání rostl (snad jak to bylo úměrné jeho věku) - na straně druhé prospíval, vynikal nad své vrstevníky.
Nerozuměli - přestože věděli, že je Božím Synem a že byl poslán na svět k vykoupení lidstva, nevěděli jakým konkrétním způsobem se tak stane.
Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Momonka v Neděle, 08. listopad 2009 @ 11:28:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jo, oko, i takhle se to dá interpretovat:-)


]


Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 08. listopad 2009 @ 11:51:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejde i interpretaci, pravda může být jen jedna.


]


Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 08. listopad 2009 @ 12:52:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ano, pravda je v bibli, ta je jedna. Je dobré hledat, co je v bibli.

  Interpretací je mraky a některé jsou i správné. Interpretace nejsou pro křesťany tak podstatné, jako samotná Pravda.


]


Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Momonka v Neděle, 08. listopad 2009 @ 11:21:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Víte, co je na vašich reakcích zvláštní? (Pominu-li některé výlevy emocí, jež způsobily, že mi byla do úst vložena slova, která jsem nevyřkla a ani na mou mysl nikdy nevstoupila, jako třeba, že "Hospodin odkopl Marii"... No, některé dedukce jsou řekněme absurdní. V tom dopise nikdo Marii nešpinil, jen ji shodil z piedestalu uctívané bohyně a udělal z ní obyčejnou skromnou bohabojnou ženu, která měla v úctě Pána Boha, nikoliv modly, jako někteří z vás.) Zvláštní je prostě to, jak text Nového zákona dokáže některé lidi rozzuřit. Podotýkám lidi, co se považují za věřící. Holt církevní tradice je církevní tradice, je třeba se jí držet zuby nehty, ať to stojí, co to stojí. Nenadarmo Pán Ježíš řekl, že Slovo Boží je jako meč na obě strany ostrý a rozděluje až do morku kostí.
Ten dopis jsem zde zveřejnila proto, že se mi zdál zajímavý (nejsem jeho autorem, ale autorovi dám vědět), nikoliv proto, abych někoho provokovala. Pokud jste se nechali vyprovokovat, tak jen proto, že jste se ho vnejmenším nesnažili pochopit.Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: cristiano (pavel.bartosz@prokrestany.cz) v Neděle, 08. listopad 2009 @ 11:28:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://prokrestany.cz
Ahoj momonka, já pochopil a za přeposlaný dopis děkuji. Nicméně musíš pochopit, že duch ďábla a duch Kristův nemůžou si podávat ruce na jednom hnojišti... Takže... vždy budeš černou ovcí, pokud se nebudeš plazit před klatými sochami jakéhokoliv božstva. Kniha, kterou tu skalaa nedávno publikoval od Jana Amose Komenského - Retuňk před *****m - mi dodala odvahu napsat to, co jsem psal. Už bych se býval vzdával, ale to si antikrist a jeho zbrojnoši přejí :-) Takže stůj za Pravdou, braň Pravdu a stůj na Pravdě, kterouž jest Kristus Ježíš sám!

Bůh Ti žehnej
Cristiano


]


Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 11:33:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Momonka
No, některé dedukce jsou řekněme absurdní. V tom dopise nikdo Marii nešpinil, jen ji shodil z piedestalu uctívané bohyně a udělal z ní obyčejnou skromnou bohabojnou ženu, která měla v úctě Pána Boha, nikoliv modly, jako někteří z vás.) Zvláštní je prostě to, jak text Nového zákona dokáže některé lidi rozzuřit.

Je třeba dávat Marii, co ji patří. Je třeba číst Bibli.

To je tak, Maria je blahoslavena mezi všemi ženami - není na mé, ani na tvé úrovni. Porodila Božího Syna.

Možná by ses alespoň mohla zamyslet a nebo se s tím prostě  budeš muset smířit. Začni znovu číst Bibli od Genesis. Hlavně se zamysli nad tím, jestli by Hospodin ze své podstaty Marii jako Matku svého Syna odkopl. Sama dojdeš k závěru, že nikdy.

On neodkopne ani tebe, když se za tebe postaví. A to o tobě v Bibli není psáno, že jsi blahoslavena mezi všemi ženami  a neporodila jsi v Betlémě Ježíše Krista. Hospodin je Bůh, ne člověk.

Proto článek, který jsi tu dala, je nesmyslný a tvé dedukce o Marii jsou opravdu absurdní.

Je těžké pochopit, co vám na Panně Marii vadí. Měla by sis více vážit Matky svého Vykupitele. Nemyslíš?


]


Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Neděle, 08. listopad 2009 @ 11:50:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jaelo,

ty hraješ v nějakém fotbalovém klubu?


]


Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 11:57:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmane
No, mám dojem, že několik fotbalistů by se tu našlo, ale pletou si branky. Střílejí do vlastní brány a neví o tom. I ti co neznají fotbal, to poznají a smějí se.


]


Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Neděle, 08. listopad 2009 @ 12:01:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A v tom fotbalovém klubu máš na starost odkopy?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 12:10:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosman
Já jsem holka a do mužské kopané se nepletu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svat (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Neděle, 08. listopad 2009 @ 12:16:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A kolik ti je let, že jsem tak smělý?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 12:20:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmane
Se změnou žena - muž nepočítám, takže holka budu do smrti.


]


Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: lydia7 v Neděle, 08. listopad 2009 @ 15:18:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je třeba dávat Marii, co ji patří. Je třeba číst Bibli. Jaela, čo sa píše v Biblii, že Márii treba dávať?

Uveď tu, prosím, Božie Slovo, ktoré Božie deti vyzýva k tomu, aby vyrábali sošky a medailóniky s podobizňou Márie.
Ďalej tu uveď Božie Slovo, ktoré vyzýva k tomu, aby Božie deti pred týmito soškami kľačali a volali Máriu za svoju orodovnicu.
Ďalej prosím o Slovo, ktoré vyzýva k noseniu medailónikov z dôvodu nadprirodzenej ochrany.

Ak ma chceš presvedčiť, že nie si modlárka, tak použi meč Ducha, ktorým je slovo Božie. S vidlami sa za Pravdu Božiu nebojuje.


]


Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 17:46:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
lydia7
Přečti si to v Bibli. Je to tam jasně a píše se to stále dokolečka dokola. Myslím, že oko to tu velmi krásně vysvětluje.

Nekoukej jak se kdo modlí a kde klečí a rozmlouvej s Hospodinem. A nebo pojď do ŘKC a úctu k Panně Marii v této církvi pochopíš, když ti nestačí to, co se tu píše.
]


Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: lydia7 v Neděle, 08. listopad 2009 @ 19:06:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kde presne, Jaela? Nemôže byť predsa také ťažké uviesť konkrétne verše.

 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 19:13:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
lydia7
Ty žertuješ. Bibli přece čteš ne? Vyber verše a uveď je.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svat (Skóre: 1)
Vložil: lydia7 v Neděle, 08. listopad 2009 @ 19:29:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
??? :o)

Na otázku sa zvykne odpovedať odpoveďou, tak ich tu prosím uveď. Pýtam sa a čakám odpoveď - ja neviem obhájiť ľudské učenie v rozpore s Božím Slovom. Ale Ty tvrdíš, že v Biblii tie verše sú - tak kde, prosím?]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 19:49:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
lydia7
Já už jsem jich uvedla tolik. Čti Bibli. Čti o Hospodinu a o tom, jak je MOCNÝ a jak ty jsi červíček a jak jsi bez mocná a jak Hospodin může všechno co odporuje tvému rozumu, protože to ani nejsi schopna pochopit, protože na to nemáš.

Tak proto nepochopíš Marii. Marii si vybral Hospodin, Je Matkou Jeho Syna Ježíše. Ježíš je Bůh. Maria je Panna. Čti Bibli a rozuměj.
Čti velmi pozorně a nepiš nesmysly. Jsi člověk - bezmocný. Na to nezapomeň.

Maria je blahoslavena mezi všemi ženami - není jako ty.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Pí (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Neděle, 08. listopad 2009 @ 19:54:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jaelo,

to je komedie nebo tragedie? Anebo není to na psychiatra?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světl (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 20:03:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmane
U tebe by to mohlo být na psychiatra, protože neuznáváš Boží MOC. Dáváš svou bez moc, nad Jeho MOC. Nemůžeš v sobě přijmout
že jako člověk nejsi gigant. Ale to už věděl Švejk, že není gigant.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve s (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Neděle, 08. listopad 2009 @ 20:07:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přestaň zbytečně lhát. K čemu ti to je? V čem neuznávám Boží moc?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 20:18:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmane
Konkrétně v této diskuzi se to projevuje dost jasně.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srd (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Neděle, 08. listopad 2009 @ 20:26:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co se projevuje dost jasně? Tvé lži?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 20:32:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosman
To, že neumíš zprqacovat Hospodinovu MOC. Je to boj o absolutní důvěru. Tak musel bojovat i Abrahám a je otcem důvěry. Jsi na dobré cestě.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Pí (Skóre: 1)
Vložil: lydia7 v Neděle, 08. listopad 2009 @ 21:17:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jaela, na rozdiel od Teba netvrdím, že je třeba dávat Marii, co ji patří. Je třeba číst Bibli. Pýtam sa na konkrétnu knihu, kapitolu a verš v Biblii, kde sa píše, že máme Márii vyrábať sošky, kľačať pred nimi, nosiť medailóniky a volať ju za orodovnicu.

To je Tvoja láska k Bohu tak sebecká, že mi nevieš poradiť? To je tá láska, o ktorej si písala Momonke, že ju Pánovi učeníci majú k sebe navzájom?

Jaela, máš pravdu: sama v sebe som červíček a som bez Boha bezmocná, na to NIKDY nezabúdam. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista.

A ani nie som ako Mária. Nemôžem byť. Ja som Pána Ježiša neporodila, ale predstav si, napriek tomu ma On sám považuje za svoju matku. Lebo raz povedal: "Ktokoľvek by činil vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach, ten je mojím bratom, i sestrou i matkou."

Takže, ak je v Tebe láska Božia, napíš mi tu tie verše. Ďakujem. A keď ich nie si schopná uviesť, tak mlč. Lebo je napísané: "Z každého prázdneho slova, ktoré povedia ľudia, vydajú počet v deň súdu, lebo zo svojich slov budeš ospravedlnený a zo svojich slov budeš odsúdený." To Ti píšem v mene Ježiša Krista, Jaela. Nesúdim Ťa ja, nezabúdaj, lebo slovo, ktoré hovoril Pán Ježiš Kristus Ťa bude súdiť v posledný deň.


Amen.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světl (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 01:39:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
lydia7
O Panně Marii je tu toho již mnoho napsaného a jsou tu lidé na GS, včetně tebe a vy to stále nechápete. Jestli jsi vyšla z ŘKC, tak to znáš. Verše v Bibli si najdi. Olož pýchu a dej Panně Marii to, co ji patří.

Soudem mi vyhrožovat nemusíš. Hlavně se starej sama o sebe, ať se ospravedlníš ze svých slov, která píšeš.


To Ti píšem v mene Ježiša Krista, Jaela. Nesúdim Ťa ja, nezabúdaj, lebo slovo, ktoré hovoril Pán Ježiš Kristus Ťa bude súdiť v posledný deň.

Ty bys i ráda upalovala, že?

No, ať ti Hospodin náš otec žehná.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve s (Skóre: 1)
Vložil: lydia7 v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 08:08:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ďakujem za odpoveď.]


Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Momonka v Neděle, 08. listopad 2009 @ 18:47:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Drahá Jaelo, mě na Marii nevadí vůbec nic. Nevím, proč mi stále něco podsouváš. Zřejmě proto, abys měla o čem psát a kopat zase do mne:-) Jediné co mi vadí, je ta přehnaná úcta k ní. Musím zdůraznit slovo přehnaná, aby jsi je náhodou nevypustila a nechopila se jen té úcty a dala mi to "vyžrat". Až se Marie v den posledního soudu doví, co jste z ní udělali, kolik soch jste jí vyřezali a jak vroucně jste se jim klaněli, tak si nejspíš začne rvát vlasy z hlavy...
Pořád se oháníš slůvkem "blahoslavená". Pokud jsi četla pozorně, pak jsi si musela všimnout toho, co Ježíš té ženě z davu odpověděl: Blahoslavení jsou všichni ti, kteří slyší Boží Slovo a plní je. Jak si vůbec vykládáš pojem "blahoslavený"? Znamená to snad, že se mám té osobě klanět, modlit se k ní, nebo co teda? Proč je Marie víc blahoslavená než třeba Mojžíš? Porodit a pečovat o dítě není přeci nadlidský úkol (taky budu za měsíc rodit a nemyslím si, že bych dělala něco zvláštního), vyvést vzpurný lid z Egypta je už jiný kafe. Bůh si vybral Marii, nakonec někdo porodit Syna Božího musel. Já Jeho volbu respektuji, neboť zřejmě lepší ženu v Izraeli nenašel, a tak si Marie vážím stejně, jako si vážím jiných biblických osob, jež splnily na jedničku nějaký úkol od Boha. Komu čest, tomu čest, ale to je tak asi všechno aneb odtud potud.


]


Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 19:17:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Momonka
I ty soudče. Jak ty můžeš rozhodovat, jaká úcta Marii patří. Ona porodila Božího Syna Co ty chceš posuzovat????
Nejsi feministka?
Porodíš Božího Syna? Budeš rodit v Betlémě?

Opravdu, když žena napíše to, co jsi napsala, mohu jenom zakroutit hlavou.

Ať žehná Hospodin tobě a tvému dítěti. :O)) Jaela


]


Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Neděle, 08. listopad 2009 @ 19:35:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Momonka nemůže rozhodovat jaká úcta patří Marii. A ty můžeš? Jsi něco extra? Co ti dává právo rozhodovat jaká úcta patří Marii? Čtení Bible? Ty oddíly Bible, které nejsi schopna nikomu zde doložit?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 19:52:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosman
Ty Rosmane, koukej. Já nepíšu bláboly a nestavím se na roveň Panny Marie.

Marii patří úcta, protože si ji vybral Hospodin. Nevybral jinou dívku v Izraeli ani Momonku ani mne. 

Čti pozorně bibli a pochopíš.


]


Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Neděle, 08. listopad 2009 @ 16:04:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Momonka, tak o toto ti teda šlo?... O tento nezmyselný kontraverz 1000-ci v poradí?...


]


Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Momonka v Neděle, 08. listopad 2009 @ 18:13:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Popravdě: v naivní víře jsem se domnívala, že to může nějakého katolíka oslovit a že se do té Bible podívá, jak to tam s tou Marií je. Jenže to by ten příspěvek katolíci museli číst bez předsudků, což je pro vás, jak vidím, zhola nemožné. Říkáš "nezmyselný kontraverz"? Každý máme na to jiný názor. Konec konců od toho tady to fórum je, nebo ne?]


Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 18:19:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Momonka
Je zajímavé, že čteš Bibli a nerozumíš, jakoby ti písmena někdo překryl závojem.


]


Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Neděle, 08. listopad 2009 @ 18:31:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Raději uveď tady odpovědi na to, co se tě ptala lydie7:
 
"Je třeba dávat Marii, co ji patří. Je třeba číst Bibli. Jaela, čo sa píše v Biblii, že Márii treba dávať?
Uveď tu, prosím, Božie Slovo, ktoré Božie deti vyzýva k tomu, aby vyrábali sošky a medailóniky s podobizňou Márie.
Ďalej tu uveď Božie Slovo, ktoré vyzýva k tomu, aby Božie deti pred týmito soškami kľačali a volali Máriu za svoju orodovnicu.
Ďalej prosím o Slovo, ktoré vyzýva k noseniu medailónikov z dôvodu nadprirodzenej ochrany.

Ak ma chceš presvedčiť, že nie si modlárka, tak použi meč Ducha, ktorým je slovo Božie. S vidlami sa za Pravdu Božiu nebojuje."

a nepovídej tady všeobecné bláboly o čtení Bible


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 18:48:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosman
Píšu to stále dokola. Vrať se zpět a čti. Nemáš základní úctu k ženě, která porodila Božího syna Ježíše. Jak chceš pochopit medailonku Panny Marie.
Když nemáš základní úctu jak chceš pochopit, že náboženské cítění křesťanského lidu si našlo v každé době své projevy zbožnosti , které obklopují svátostný život církve, jako například - růženec, medailonka atd. Je to lidová zbožnost. Není povinné na krku nosit medailonku P. Marie, ani mít sošku P. Marie na nočním stolu. Pletete tu stále páté přes deváté.

Nevím, od kdy datuješ vznik své církve a jaké projevy zbožnosti jste si jako lidé našli - musel bys mě pozvat do vašich řad.

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svat (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Neděle, 08. listopad 2009 @ 18:53:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jaelo,

"Je třeba dávat Marii, co ji patří. Je třeba číst Bibli."

Toto je tvůj citát. Odvolávám se na něho a žádám tě, abys mi z Bible vysvětlila a uvedla místa, která říkají, co je třeba dávat Marii, co ji patří. Tu omáčku kolem klidně můžeš vynechat


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 18:56:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmane
Jsi natvrdlý?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Pí (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Neděle, 08. listopad 2009 @ 18:58:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ne, chci slyšet ty biblické citáty na které se odvoláváš


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světl (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 19:05:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmane
Píšu to stále dokola. Přečti si mé komentáře o Panně Marii. I když píšeš, ne, což znamená, že si myslíš, že nejsi natvrdlý, tak se obávám, že natvrdlý jsi. Tvůj základní nedostatek je v tom, že nechápeš, že Panna Maria porodila v Betlémě našeho Spasitele a že Jeho Otcem je Hospodin. Hospodin stojí za Pannou Marií a budou ji blahoslavit všechna pokolení. Dokud to nepochopíš, nebudeš v Bibli vidět žádný verš, protože ho budeš mít překryt závojem nevědění.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve s (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Neděle, 08. listopad 2009 @ 19:11:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jaelo,

nepiš to stále dokola. Uveď ty konkrétní citáty, které říkají, co je třeba dávat Marii, co ji patří. To bude stačit.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 19:22:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmane
Pokud nebudeš mít základ, nepostavíš dům.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srd (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Neděle, 08. listopad 2009 @ 19:23:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ptal jsem se tě na něco jiného, ne na bláboly


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 19:32:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmane
Ty bys mě měl učit.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolic (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Neděle, 08. listopad 2009 @ 19:38:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Čtením Bible, kde se podle tebe říká,  co je třeba dávat Marii, co ji patří, se oháníš ty, ne já.
Čekám na ty citáty.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i kat (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 19:54:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmane,
uč mě o úctě k Marii, která jí náleží.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Neděle, 08. listopad 2009 @ 19:57:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Uveď mi ty biblické citáty a já tě z nich budu učit o úctě , která náleží Marii.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna neb (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 20:04:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmane
ty jsi učitel


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Neděle, 08. listopad 2009 @ 20:24:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Takže žádné biblické citáty o tom, co je třeba dávat Marii, co ji patří, neznáš. Takže příště laskavě nebalamuť lidi a neoháněj se tím, že nečtou Bibli, že třeba číst Bibli, tam to všechno je, že snižují Marii, že neznají Boží moc, apod.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Král (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 20:28:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmane
Neznáš Boží MOC, tvůj mozek to neumí zpracovat. Ponižuješ Marii.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „ (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Neděle, 08. listopad 2009 @ 20:32:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přestaň žvanit a lhát.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 20:41:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosman
To je tvůj problém


]


Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Momonka v Neděle, 08. listopad 2009 @ 18:52:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To bude zřejmě tím, že si tu Bibli nevykládám pomocí katechismu, ale nechávám se vést Duchem svatým:-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 18:57:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Momonka
Kdoví jakou brožůrku držíš v ručičce. Čti Bibli.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svat (Skóre: 1)
Vložil: Momonka v Neděle, 08. listopad 2009 @ 19:07:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
:-)


]


Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 07:08:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ak by si si trochu dal námahu a zalistovala dozadu, zistila by si, že táto otázka bola naozaj veľa-krát zo všetkých strán prediskutovávaná, a skoro každý týžden sa nájde nejaký nedouk, ktorý to potrebuje znova... Ty si sa medzi nich zaradila teraz. Strácame drahocenný čas na zbytočné škriepky a nie na budovanie...


]


Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Neděle, 08. listopad 2009 @ 11:59:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Už to tu zaznělo. Na celém tom článku jsou nejzajímavější reakce těch, kteří mají Pannu Marii za královnu svých srdcí. Těch, jež jsou Mariiným lidem. Ostatně jak jinak by měli reagovat? Společný jmenovatel těch reakcí bych viděl asi tak : Není radno někomu sahat na "boha", jinak si to Bůh s vámi vyřídíRe: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 12:12:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosman
Můj Bůh je Hospodin. Stojí za Marií. Kdo je tvůj Bůh, že jsi tak troufalý?


]


Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Neděle, 08. listopad 2009 @ 12:14:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tvůj bůh je Panna Marie. Stojí za ní Hospodin.


]


Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 12:24:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmane
To bude krásné až objevíš, že Hospodin je Mocný Bůh, a že až si ho vyvolíš, za svého Boha a půjdeš po jeho cestách, tak se budeš vznášet jako orel, půjdeš přes oheň a nespálíš se a nebudeš se bát ničeho zlého. Tvůj Bůh bude stát za tebou, opřeš se o něj, neuhne ti, dá ti sílu. Je to Bůh ne člověk. On za tebou bude vždy stát a nikdy tě nezradí, nikdy se tě nezřekne. Jsi Jeho.

Právě tak stojí za Marií a zvlášt proto za ní stojí - že je Matkou Jeho Syna a našeho Vykupitele. JE TO TAK TĚŽKÉ POCHOPIIT?


]


Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Neděle, 08. listopad 2009 @ 12:34:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jaelo,

Bůh Abraháma, Izáka a Jákoba, můj Bůh, Bůh jenž se nám zjevuje ve svém Božím slově a ve svém Synu Ježíši, NESTOJÍ
za kultem Královny nebes a katolických srdcí.
  JE TO TAK TĚŽKÉ POCHOPIT?

Pokud za takovým nebiblickým modlářským kultem nějaký "bůh" stojí, tak to NENÍ Bůh Izraele.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 12:52:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmane
Daleko jsi ve studiu nedošel, když nevíš, že Hospodin stojí za Pannou Marií, která porodila Jeho Syna.

Pokud za takovým nebiblickým modlářským kultem nějaký "bůh" stojí, tak to NENÍ Bůh Izraele.
rouháš se


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svat (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Neděle, 08. listopad 2009 @ 13:03:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jaelo,

Platí jeden zásadní axiom:  Pravda je vždy opakem toho, co tvrdíš ty.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 13:19:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmane

To ti řekne Hospodin, ON je PRAVDA. Já jsem Marii nevybírala, Ježíš není můj Syn. Jsi na špatné adrese. Pleteš se.


]


Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Neděle, 08. listopad 2009 @ 12:57:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
...každé pohanské náboženstvo musí mať svoje božstvo vo forme ženy...výnimka je len v židovstve a kresťanstve...
ivanpRe: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 13:15:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ivanp
A proč se Ježíš narodil v Betlémě Panně Marii? To platí pro židovské náboženství i pro křesťany. Mohl bys to vysvětlit?


]


Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: ekumenickykrestan (ekumenickykrestan@ekumenickykrestan.sk) v Neděle, 08. listopad 2009 @ 13:21:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.christiantoday.com/
ja nesuhlasim s autorom, ze jezis nikdy neoslovil mariu "matka". To len v starsich bibliach sa o tom neviem preco nic nepise, ale v tych novsich - ekumenickych uz ano. A preco je to tak? Polozme si tuto jednoduchu otazku. No predsa preto, lebo maria predsa bola Jezisova matka, no ne? No a ked bola jeho matka a v biblii to nie je, tak to tam ti "cirkevny otcovia" proste dopisali a co je na tom? Ved ta cirkev ktora, ako ELO spravne hovori, spisala kanon ☻ si to tam moze dopisat, no nie? Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Neděle, 08. listopad 2009 @ 13:39:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No já také nechápu, proč ti otcové ve 4, století do kanónu nezařadili více soudobých spisů, které by zaznamenaly už tehdejší poznání kolem královny nebes, jejího správného uctívání, soch a návrší, vše by bylo jasné a nemuseli bychom zde dnes vést tak jalové diskuse stále dokola


]


Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: ekumenickykrestan (ekumenickykrestan@ekumenickykrestan.sk) v Neděle, 08. listopad 2009 @ 13:54:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.christiantoday.com/
to neni tak ako si myslis. Tuto chybu cirkevny otcovia skutocne urobili, ze ked tam dopisovali tie veci, ze toho o preblahoslavenej sedembolestnej vzdypanne nenapisali viac. A mohli aj o ruzenci nieco uz, ked to uz dopisovali. Alebo to je asi preto, aby to tam potom iny cirkevni otcovia dopisali az dnes, no nie? Ved to Elo stale dokola dokolecka prizvukuje, a nijaky krestan biblicky to ani nechape (lebo neni katolikem) ze ono ta biblia ma urcite ako "naznaky". Napriklad jezis povedal, ze omnoho blahoslavenejsia ako maria su ti co pocuvaju jeho slova. Ale touto vetou len "naznacil" ako elo hovori, ze prave preto jej treba stavat sochy a klacat pred jej obrazem. Cize Jezis proste nieco ine rozprava a nieco ine tym mysli a to su asi tie naznaky o ktorych elo stale hovori. Tie "naznaky" ale nemozes pochopit, lebo to sa da iba po niekolkych ruzencoch tyzdenne, ak si teda katolikem. No a ja katolikem chcem byt co najskor, Jaela mi uz vybavuje svate prijimanie a tesim sa az tieto veci ako potom vsetky pochopim ... 


]


Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Neděle, 08. listopad 2009 @ 14:04:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
bratře ekukřesťane,

chci spolu s tebou do řkc, sice nevím jestli to přes Jaelu bude průchodné, ale možná mi odpustí. Bude nakonec ráda v jednotě s námi. A jestli ti otcové udělali tu chybu a zapomněli do kanónu dodat důležité nové poznání, budeme na tom v řkc pracovat my


]


Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: ekumenickykrestan (ekumenickykrestan@ekumenickykrestan.sk) v Neděle, 08. listopad 2009 @ 14:43:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.christiantoday.com/
vidis, ze aj ty citis ze by si mal do tejto jedinej pravej cirkvi vstupit, ze? Ja ked som sa rozhodoval do ktorej jedinej pravej cirkvi vstupim ze ci do jehovistickej alebo katolickej, nevedel som sa rozhodnut. Ale teraz vidim, ze som chybu urobil, jak stale som len na tie dievcence pozeral. Teraz som včil mudrejsi. Ano, spravne mame pred sebou kopec prace najviac s tou galilejskou Kanou. To je najvacsi problem, lebo ten Jezis tam preblahoslavenu sedembolestnu ruzu zo Sarona ako "zenu" oznacil a este sa jej aj opytal ze co on s nou ma. A toto tam ti cirkevni otcovia do evanjelia ako normalne napisu napriek tomu, ze neskor ti isti cirkevni otcovia jej velku sochu postavia a modlia sa k nej. Ved ako ELO hovori, my o tych naznakoch musime NAHLAS hovorit a uplne najlepsie tie naznaky priamo do tej biblie napisat, aby ti protestanti boli ticho, ked tie NAZNAKY nevidia. Zatial tie naznaky su prepisane iba v ekumenickych prekladoch ale co ine preklady? Kto to vsetko tam dopise, prepise a upravi? Polozme si tuto jednoduchu otazku. No predsa mi, ekumenicki krestania ktori sme zbludili a vraciame sa naspat k Pastierovi do Rima. 


]


Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Neděle, 08. listopad 2009 @ 16:20:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
POčuj, bratre, nezdá sa ti, že to príliš voľne interpretuješ moje myšlienky?...


]


Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: ekumenickykrestan (ekumenickykrestan@ekumenickykrestan.sk) v Neděle, 08. listopad 2009 @ 16:31:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.christiantoday.com/
brat elo, musis mat trpezlivost s nami protestantami vracajucimi sa k Pastierovi. O Neposkvrnenej este neviem napisat 10 odstavcov ako ty aby som opisal tuto krasnu doktrinu .. 


]


Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Neděle, 08. listopad 2009 @ 13:48:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale tvrdit, že pannou už zůstala,

Setkal jsem se s naprosto vážně míněným slovem, že Marii při porodu zaplavilo světlo a najednou tu byl malý Ježíš. Takže Marie neporodila přirozenou cestou, skze genitálie !Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Neděle, 08. listopad 2009 @ 13:50:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No fantazii se meze nekladou :-)


]


Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: zellwegs v Neděle, 08. listopad 2009 @ 14:34:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Lu,

já zas slyšela, že v Horním Maršově žerou chrousty!

zell


]


Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Neděle, 08. listopad 2009 @ 15:43:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A jak to tedy bylo ?
Zeptej se nějakého řk kněze jak se Ježíš narodil. Možná se dovíš, co ani nevíš. Tohle mi scela vážně říkala dost inteligentní katolička a odvolávala se na jednoho kněze.


]


Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: zellwegs v Neděle, 08. listopad 2009 @ 15:58:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jo, jedna paní povídala, ty blekoto.
Vidím, že jsi pojedl vtipné kaše.

zell


]


Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Neděle, 08. listopad 2009 @ 16:53:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Lu,

a jak to tedy katolíci vysvětlují, že Marie je navždy pannou?

Ježíšovy bratry vyřešili bratrancemi, ale porod Ježíše nebo soužití s Josefem vyřešili jak? Pojídáním chroustů?


]


Dôležité pre členov RKC (Skóre: 1)
Vložil: lydia7 v Neděle, 08. listopad 2009 @ 15:24:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdroj: http://christianfreeman.wordpress.com/2009/01/12/frederick-forkrist-jezisovi-surodenci-bratia-ci-bratranci/

Na vyvrátenie katolíckej doktríny sa dá poukázať na množstvo rôznych doktrinálnych omylov, no najjednoduchšie vyvrátiteľným je katolícke tvrdenie, že Ježiš nemal žiadnych fyzických bratov a sestry – inak povedané, že Mária nemala po narodení Ježiša s Jozefom žiadnych ďalších potomkov. Katechizmus katolíckej cirkvi o tom uvádza nasledovné: „499. Prehĺbenie viery v panenské materstvo priviedlo Cirkev k vyznávaniu skutočného a trvalého Máriinho panenstva aj pri pôrode Božieho Syna, ktorý sa stal človekom. Veď Kristovo narodenie „nezmenšilo, ale posvätilo jej panenskú neporušenosť“. Liturgia Cirkvi oslavuje Máriu ako „vždy pannu“ (grécky aeiparthenon).“ „500. Niekedy sa proti tomu namieta, že Písmo sa zmieňuje o Ježišových bratoch a sestrách. Cirkev vždy chápala tieto miesta v tom zmysle, že neoznačujú ďalšie deti Panny Márie. A skutočne Jakub a Jozef, „Ježišovi bratia“ (Matúš 13:55), sú synovia istej Márie, ktorá sprevádzala Ježiša a zreteľne sa označuje ako „iná Mária“ (Matúš 28:1) Ide o Ježišových blízkych príbuzných podľa známeho vyjadrovania Starého zákona.“ Než sa dostaneme k našej téme, je potrebné uviesť, že Písmo o „inej Márii“ hovorí nie kvôli odlíšeniu od Márie, matky Ježiša, ale od Márie Magdalény. Pozrime sa na zmienený verš, Matúš 28:1: „Keď sa pominul sabat, na úsvite prvého dňa v týždni prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob.“ V Novej Zmluve sa však spomína 6 žien s menom Mária: 1. Mária, Ježišova matka 2. Mária, „iná Mária“, Klopášova žena (Ján 19:25), matka Jakoba Menšieho a Jozesa (Matúš 27:56, Marek 15:40) 3. Mária, sestra Marty. Ona pomazala Ježišove nohy (Ján 12:3) 4. Mária Magdaléna (Matúš 27:56, Marek 16:1 atď) 5. Mária, matka Jána Marka (Skutky 12:12) 6. Mária, Pavlova pomocníčka (Rimanom 16:6) Poznajúc rozdiel medzi týmito jednotlivými Máriami nám umožňuje rozhodne vyhlásiť, že Mária, Ježišova matka, mala minimálne sedem detí. Ježiša, Jakuba, Jozesa (Jozefa), Šimona, Júdáša a prinajmenšom 2 dcéry: „Vari to nie je tesárov syn? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub a Jozef, Šimon a Júda? A nie sú u nás všetky jeho sestry? Skadeže má toto všetko?“ (Matúš 13:55-56) „Vari to nie je tesár, syn Márie a brat Jakuba a Jozesa, Júdu a Šimona? A nie sú tu s nami aj jeho sestry?” A pohoršovali sa na ňom.“ (Marek 6:3) Práve kvôli týmto dvom veršom sa Katechizmus katolíckej cirkvi snaží zahlievať túto otázku spomenutím „inej Márie“, pretože i tá mala synov Jakuba a Jozesa (Jozefa). V Novej Zmluve sa však spomínajú 4 rôzni Jakubovia: 1. Jakub, syn Zebedea a Salome, brat apoštola Jána 2. Jakub, Alfaeov syn. To je Jakub Menší, syn „inej Márie“ a brat Jozesa. 3. Jakub, brat Ježiša a syn Márie 4. Jakub, otec apoštola Judáša (nie Judáša Iškariotského). Podrobné štúdium týchto štyroch Jakubov v Novej Zmluve bez akýchkoľvek pochýb potvrdzuje tvrdenie, že Ježišova matka Mária mala syna menom Jakub, rovnako ako „iná Mária“. Nešlo však o toho istého Jakuba. Syn „inej Márie“ je Jakub Menší a syn Márie, brat Ježiša, je stále identifikovaný presne týmto výrazom, napríklad: „Iného z apoštolov som nevidel, iba Jakuba, Pánovho brata.“ (Galaťanom 1:19) Rovnako tak niet pochýb ani u Jozesa (Jozefa). Preto spomenutie „inej Márie“ v definícii KKC nie je ničím iným, než zahmlievaním témy. Ďalším obľúbeným argumentom katolíkov u veršov, ktoré hovoria o Ježišových bratoch a sestrách, je to, že ide o bratov a sestry vo viere, nakoľko sa výraz bratia v Novej Zmluve používa často a neodkazuje na biologických bratov a sestry. V rámci kontextu Písma však ide o absurdnú argumentáciu, viď verš Galaťanom 1:19 uvedený vyššie. Nemali by sme snáď predpokladať, že apoštol bol niekto, kto bol zároveň Ježišovým „bratom vo viere“? označenie Jakuba ako „Pánovho brata“ v spomínanom verši slúži na jeho odlíšenie od Jakuba Menšieho alebo Zebedeovho syna. Na toto rozlišovanie dbá Pavol a starostlivo ich takto označuje. Ale ak „Pánov brat“ označuje iba brata vo viere, potom medzi týmito Jakubmi rozdiel nie je, pretože Ježišovými bratmi vo viere boli všetci traja. Toto tvrdenie je evidentné v nasledujúcej pasáži: „Tu prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. Okolo neho sedel zástup. Povedali mu: „Vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry.“ On im odvetil: „Kto je moja matka a moji bratia?“ Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra i matka.““ (Marek 3:31-35) Tvrdiť, že fráza „tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry“ nie je odkaz na biologickú matku a súrodencov, je absurdné. Ak by nešlo o biologických blízkych príbuzných, stratila by sa vlastne i pointa Ježišovho učenia v tejto pasáži. Preto sa vynašiel lingvistický argument – tvrdenie, že „bratia a sestry“ tuná spomínané nie sú skutočnými súrodencami Ježiša, ale ide o bratrancov a sesternice či iných príbuzných. Katolícka New American Bible uvádza v poznámke k Markovi 6:3 nasledovné: „v semitskom využití výrazy „brat“, „sestra“ nie sú aplikované len na deti rovnakých rodičov, ale taktiež na synovcov, netere, bratrancov, sesternice, nevlastných bratov či nevlastné sestry … Otázka významu by nevyvstala, nebyť viery cirkvi vo večné panenstvo Márie.“ Katolíci tuná pripúšťajú, že nebyť vymyslenej doktríny o večnom panenstve Márie, takýto absurdný argument by nevymýšľali. Je však bez diskusie, že nikde v Novej Zmluve sa neuvádza, že by Mária nemala žiadne iné deti alebo že by bola vždy pannou – nič také nie je prorokované ani v Starej Zmluve v proroctvách týkajúcich sa narodenia Mesiáša a panenstva Márie. Proroctvo uvádza, že matka Mesiáša bude PANNOU V ČASE JEHO NARODENIA. No pôrodom dochádza k pretrhnutiu hymenu – a navyše, v súlade s poznaním snahy Hebrejov o zachovanie svojej rodovej línie a s predpovedaným údelom Ježiša, je absurdné predpokladať, že by Jozef s Máriou nemal žiadnych ďalších potomkov. To dokladá aj Matúš 1:25 „Ale nepoznal ju, kým neporodila syna; a dal mu meno Ježiš.“ (Z čoho jednoznačne vyplýva, že ju skutočne „poznal“ po pôrode). Takže nebyť vymyslenej doktríny, nikto by existenciu skutočných biologických súrodencov Ježiša nespochybňoval. Lingvistický argument o „bratoch/bratrancoch“ má dve verzie. Prvá verzia uvádza, že aramejčina a hebrejčina nemala odlišný výraz pre bratranca a tak výraz brat nahrádzal oba významy. Toto tvrdenie sa nedá dokázať, dá sa však dokázať, že neexistoval výraz pre bratranca zo strany matky či otca. Hebrejský Masoretský text a sýrske preklady však odkazujú na bratrancov ako na „strýkových synov“ – aramejsky hovoriaci ľudia v žiadnom prípade neboli neschopní presne popísať bratranca. Bez ohľad na hebrejčinu či aramejčinu – Nová Zmluva bola napísaná v gréckom jazyku, rodnom jazyku Pavla, Marka či Lukáša – osôb s gréckymi menami, ktorí mali v popise Ježišových bratov a sestier na výber z rôznych gréckych slov. Výraz „brat“ v týchto pasážach je gréckym výrazom άδελφός (adelfos) a neznamená nič iné, ako „brat“. V gréckej literatúre sa tento výraz nikdy pre iného príbuzného nepoužíval. Ak by chcel grécky hovoriaci rímsky občan Pavol grécky hovoriacim Galaťanom, ktorí nemali žiadnu predstavu o semitských idiómach, napísať, že Jakub bol Ježišovým bratrancom, nie bratom, použil by grécky výraz άνεψτιός (anepsios), ako napr. v Kolosanom 4:1: Môj spoluväzeň Aristarchus vám posiela pozdravy, a tiež Marek, Barnabášov bratranec, o ktorom ste dostali pokyny, aby ste ho privítali, keby k vám niekedy prišiel“ Význam tohto výrazu je výslovne „bratranec“ a ako taký je použitý i v gréckej Septuaginte v Numeri 36:11. Tento grécky výraz je dôležitý, nakoľko mnohí katolícki kňazi svojim veriacim vykladajú, že grécky jazyk nemal výraz na označenie bratranca a preto musel byť nahradený výrazom brat. Ide však o nevedomosť alebo klamstvo: ak by Pavol či Marek chceli uviesť, že Jakub a Jozes boli len Ježišovými príbuznými, nie nutne bratrancami či bratmi, použili by grécky výraz συγγενής (sungenes), s významom „príbuzný“, ako je použitý v Markovi 6:4 a Rimanom 9:3. Podobne je to i u vlastného prekladu katolíkov, latinskej Vulgáty. V Galaťanom 1:19 je napríklad použitý výraz frater, s významom „brat“. Ak by šlo o bratranca, použtý by bol výraz nepos, ale nie je tomu tak. Niet teda žiadnych pochybností, že Ježiš mal prinajmenšom 4 bratov a najmenej 2 sestry, biologických potokmov Márie. Táto jediná doktrína postačuje na vyvrátenie autority katolíckej cirkvi – keď nie sú natoľko úprimní, aby priznali, že Mária mala minimálne 7 detí, nedá sa im veriť v ničom.

Re: Dôležité pre členov RKC (Skóre: 1)
Vložil: lydia7 v Neděle, 08. listopad 2009 @ 15:27:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ospravedlňujem sa za podobu kopírovaného textu. Na uvedenom linku je to prehľadné.


]


Re: Dôležité pre členov RKC (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Neděle, 08. listopad 2009 @ 16:02:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Lýdia, nechápem, ako sa ty môžeš hrať na múdrejšiu než tí ľudia, ktorí v prvých storočiach oveľa bližšie boli k zdrojom kao to vlastne je. Ak by bola Mária mala naozaj deti, a to deti vlastné, tak by bioli mladší ako Ježiš. A to potom nezodpovedá hebrejskému zvyku, aby mladší bratia šli nejako protestovať proti staršiemu, teda že by šli za Ježišom, aby ho vzali domov a ko je to na jednom mieste... To museli byť len starší, a keďže zrejme žili rodove, blízko seba, cítili sa povinní zasiahnúť.

Výchchodná tradícia /PC/ napr. hovorí, že to mohli byť deti od prvího manželstva sv, Jozefa, no to je hypotetické. Ale určite, ak by to boli deti Márie, to by aj v tradícii sa nejako výraznejšie odzrkadlilo,aj boli by mladší od Ježiša. Ale tá prvá tradícia je až na nepatrné výnimky /Helvetius/ jednoznačná v tom, že Mária nemala žiadne deti, že bola pannou. Ved prečo by aj Ježiš dal Máriu Jánovi, a nie svojim pokrvným bratom?...

Máš to naozaj popomiešané, lebo ked za každú cenu chceš niečo dokázať, tak zatváraš oči... My nič nedokazujeme nové, len obhajujeme staré presvedčenie cirkvi z prvých storočí, ktoré sa nám zdá logické a opodstatnené...
]


Re: Re: Dôležité pre členov RKC (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Neděle, 08. listopad 2009 @ 16:13:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Odporúčam prečítať článok Lukina "Ježišovi bratŕi" z 24.2.2007


]


Re: Re: Re: Dôležité pre členov RKC (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Neděle, 08. listopad 2009 @ 16:49:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
...odporúčam čítať bibliu...ak urobím jeden nesprávny predpojatý predpoklad:
,,Mária je bez hriechu,,...nemôže platiť Máriine slová o tom, že potrebuje pre seba Spasiteľa:

...a môj duch sa rozveselil v Bohu, v mojom Spasiteľovi Lk1...


ďalší nesprávny predpoklad,,že nemala ďalšie deti a tým pádom bola večná panna
...neobcoval s ňou, kým neporodila syna, a dal Mu meno JežišMt1,25...


....kedže Mária obcovala s Jozefom, mala aj ďalšie deti:

 Vari to nie je tesárov syn? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub a Jozef, Šimon a Júda? A nie sú u nás všetky jeho sestry? Skadeže má toto všetko?“ (Matúš 13:55-56) „Vari to nie je tesár, syn Márie a brat Jakuba a Jozesa, Júdu a Šimona? A nie sú tu s nami aj jeho sestry?”

...potom stačí vyhlásiť že bola vzatá do neba....a šľahačka na torte bude ,,je spoluvykupiteľka života... to sa už dopredu ,,vie,, čo vyhlásy jeho ,,neomylnosť,,

P.S.
...my protestanti to máme ťažké keď argumentujeme ,,len,, tým čo hovorí Boh...ak by sme mali svoju neomylnú tradíciu, to by sa katolíci divili čo by sme dokázali!!!!!!!
ivanp


]


Re: Re: Re: Re: Dôležité pre členov RKC (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Neděle, 08. listopad 2009 @ 17:21:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč by Ježíš nemohl mít mladší sourozence ?
Proč by musel být jedináček ?
Proč by se manželé Josef a Marie museli vzdát sexuálního života ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Dôležité pre členov RKC (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Neděle, 08. listopad 2009 @ 17:31:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Aby obstálo dogma o Panně Marii - navždy panně


]


Re: Re: Re: Re: Re: Dôležité pre členov RKC (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 14:24:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Prečo však Cirkev tak trvala na panenstve Márie a teda na tom, že ona nemala ďalšie deti? Na prvý pohľad je to nepodstatná vec, ale Cirkev sa nezvykne zasadzovať za nedôležité veci. Čo je v pozadí tohto postoja Cirkvi? Zrejme jej hlboké presvedčenie o tom, že aj Mária, aj Jozef pochopili historickú jedinečnosť neopakovateľnosť a s ničím neporovnateľnosť tej skutočnosti, pred ktorú ich postavil Boh. Totiž pochopili, že mať za svojho syna Božieho Syna,  dlho očakávaného Mesiáša, Spasiteľa sveta - to si žiada od nich úplnú oddaanosť žiť len pre neho, a nerozptyľovať svoje sily a čas na ďalších štyri, či koľko detí. V cirkevnom postoji harmonizuje fakt, že hoci Kristus je pravý človek, predsa vzhľadom na jeho osobitnú dôstojnosť Jeho osoby a Jeho osobitné poslanie, aj samotné počatie bolo netypické, osobitné - bez muža, osobitným zásahom Ducha Svätého... Tak nejako sa podľa úsudku Cirkvi zdá primerané aj to, že Mária sa plne, nakoľko mohla, oddala len Ježišovi, žila len pre neho a keď Pán tak osobitným spôsobom zachoval jej panenstvo v súvislosti s Božím Synom, zdalo sa jej nepriomerané, aby sa oddala pohlavnému životu a plodila ďalšie deti, ktoré by nutne odvádzali jej pozornosť od Ježiša. Tiež podľa úsudku Cirkvi pochopila, že jej telo sa vlastne stalo osobitnou Božou svätyňou, a nebolo by vhodné túto svätyňu "sprofanizovať" .

Teda skrátka:vlastný teologický dôvod ustavičného panenstva Márie je v jej  bezvýhradnej ochote pre spássonosnú úlohu, ktorú jej zveril Boh, v jej výlučnej oddanosť Božiemu a svojmu Synovi, v integrácii všetkých svojich citov a hnutí dokonalým spôsobom do svojho úplného oddania sa Bohu. Boh si ju úplne vyvolil pre práve túto jej osobitnú úlohu v dejinách spásy...


]


Re: Re: Re: Re: Dôležité pre členov RKC (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 14:39:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ivan, prečítaj si, prosím ťa, to čo som napísal nižšie.  Len bibliccký pohľad tu naozaj nič nevyrieši, ak si nepomôžeme tradíciou. To je v tomto prípade povrchný pohľad...  Mt 1,25 - to ti povie každý biblista, ktorý sa vyzná v jazykoch, že to z toho sa nič jednoznačne nedá usúdiť.
Aj slovo "bratia" naozaj - môžeme sa hádať do nekonečna... My berieme Bibliu doslova naozaj tak ako sa to dá, teda v tom zmysle, ako to slovo malo v kontexte situácie. V Afike - povie ti misionár -ešte aj teraz, ak sa povie brat, musí povedať syn môjho otca a môjho matky. To je jednoznačné. No ak povieš len "brat", on sa opýta: Ktorý?...

Ty si fandíš, že "len tým, čo hovorí Boh", pretože ste si apriori a svojvoľne a mimo Cirkvi stanovili, ako keby Boh hovoril len literou Písma. Cirkev to nikdy tak nezamýšľal. To je - pochop - váš "mimobiblický" dodatok. Písmo je dieťa tradície /podania, najprv sa podávalo ´= tradovalo, potom sa zapísalo.../, a tradícia je dieťa Cirkvi, ktoré hlásala, podávala...  Čítať Písmo bez Cirkvi, je lapsus. Presne toto vy robíte. Vytrhli ste Písmo Cirkvi doslova "z ruky" a hráte sa na experta Písma, bez všetkej súvislosti, s ktorou ho ona vždy chápala, zamýšľala a zostavila...

Za trvalé panenstvo Márie boli napríkald takí ako Origenes,, Peter I. Alexandrijský, Gregor Nyssenský, Hilár, Hieronym, Efrém, Atanáz, Ambroz, Augustín... Ale aj Luther, Kalvín a Zwingli... Opačné teórie sa začali v protestantskom svete až v období osvietenstva v 18. stor. Zymysli sa nad týmito faktami...


]


Re: Re: Dôležité pre členov RKC (Skóre: 1)
Vložil: lydia7 v Neděle, 08. listopad 2009 @ 19:01:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Elo, čítal si ten článok? A otvoril si si pritom Písmo? Či si to rovno zmietol zo stola? V katechizme RKC Pravdu nenájdeš, musíš hľadať odpovede v Slove Božom, tak skús znova.]


Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: martino v Neděle, 08. listopad 2009 @ 16:58:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Momonko.

 

Ty sama nejsi autorka, jak píšeš, ale nerozumím ti, proč to zde prezentuješ. Nemá to ani hlavu ani patu. Nemáš v zásobě něco co bude  šířit mezi lidi lásku? Nebo je úmyslem útočit na ŘKC? Proč to děláš? To si neuvědomuješ, že si vylámete zuby? Jen skončil ssns se svojí štvavou kampaní proti Matce našeho Spasitele, tak mezeru hned zaplníš  tímto blábolem. Očekával bych , když již máte potřebu špinit, že to budete dělat aspoň trochu  inteligentně a ty zde naservíruješ takový blábol. Trochu to již vnímáme doma jako fanatismus. Elo to asi bude zase vnímat jako mojí jedovatou slinu, ale za takové až primitivně poskládané falešné “argumenty“ nemůžeš očekávat chválu, když je to ostuda. Často si kladu otázku. Kdyby toto nebyl virtuální svět, kde jste ukryti v anonymitě, byli byste ochotni jít tento blábol obhajovat z očí do očí před veřejnost? Maria Matka Spasitele Ježíše Krista a Královna míru ti vzkazuje ze dne 2.11. 09 toto:

Poselství Královny míru Marjaně 2.11.2009
„ Drahé děti!

I dnes jsem mezi vámi abych ukázala cestu, která vám pomůže poznat Boží lásku, lásku Boha, který dovolil, abyste se ho nazývali a vnímali jako Otce.

Žádám vás, abyste se upřímně podívali do vašich srdcí a viděli, jak dalece ho milujete. Není On milován jako poslední?

Obklopeni dobry, kolikrát jste ho zradili, zapřeli, zapomněli na něho? Děti moje, nenechte se klamat pozemskými dobry. Myslete na duši, vždyť ta je důležitější než tělo, očistěte ji!

Volejte Otče , On vás čeká, vraťte se k němu. Já jsem s vámi, protože On mě ve své milosti posílá. Děkuji vám.“

 

Myslím Momonko, že jsi dosud nenašla odvahu postavit Boha na první místo ve svém životě. Myslím, že za důležitější považuješ boj a propagaci nenávisti vůči Ženě, o které Písmo sv. konstatuje "Buď zdráva, milosti plná, Pán s tebou" (Lk 1,28). Alžběta ji zdraví jako "požehnanou mezi ženami." Lumen gentium (Světlo národů),ve své závěrečné části konstatuje syntézu učení církve o Kristově matce, kterou ctí jako nejmilejší matku a jako vzor víry, naděje a lásky , ale ty nám zde neseš falešné poselství a odporně a hanebnou lež, když zde předkládáš toto : „…….katolická tradice udělala z Marie boha - bůžka – modlu..“
Kolikrát  máme  některým zabedněncům opakovat, že lžete a pravda ve vás není. Chováte se jako lokajové Satana , ale marně se namáháte. Lumen gentium  speciálně pro vás, vám dává na vědomí, že Matka Spasitele není bůh, ale je vzor víry, naděje a lásky. Kdo má Ducha svatého pochopí. Kdo ho nemá, začne zuřit.
Martino
Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: rastan v Neděle, 08. listopad 2009 @ 17:26:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martino, já znám Momonku a také pisatele dopisu. Mohu ti řící jen jedno, tvým problémem a problémem mnoha dalších věřících je ten, že neznají a nestudují církevní i světové dějiny, nestudují pořádně Bibli, a když jo tak s katolickým či jiným výkladem (jak doporučoval zesnulý pan Tomášek - kardinál ve svém katechizmu). To vede k tomu, že tady prezentují jen to, co jim bylo "nalito" do hlavy a je smutné, že každý protiklad považují za osobní útok na svoji víru, vyznání a nevím co ještě. Pokud už někoho nazýváš lokajem Satana na základě jednoho článku ( a musím podotknout, že pravdivého) pak jsi ubohý, nahý a slepý.
"Zjevení Janovo 3:14  Andělu pak církve Laodicenské piš: Toto praví Amen, svědek ten věrný a pravý, počátek stvoření Božího:
15  Vímť skutky tvé, že ani jsi studený, ani horký. Ó bys chutně studený byl anebo horký.
16  A tak, že jsi vlažný, a ani studený, ani horký, vyvrhu tě z úst svých.
17  Nebo pravíš: Bohatý jsem, a zbohatl jsem, a žádného nepotřebuji, a nevíš, že jsi bídný, mizerný, a chudý, a slepý, i nahý.
18  Radím tobě, abys sobě koupil ode mne zlata ohněm zprubovaného, abys byl bohatý, a v roucho bílé abys oblečen byl, a neokazovala se hanba nahoty tvé. A očí svých pomaž kollyrium, abys viděl.
19  Já kteréžkoli miluji, kárám a tresci; rozhorliž se tedy, a čiň pokání.
20  Aj, stojímť u dveří, a tluku. Jestližeť by kdo uslyšel hlas můj a otevřel dveře, vejduť k němu, a budu s ním večeřeti, a on se mnou.
21  Kdož zvítězí, dám jemu seděti s sebou na trůnu svém, jako i já zvítězil jsem, a sedím s Otcem svým na trůnu jeho.
22  Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím."
Já chápu, že kromě katolické tradice nemáte na obhajobu výmyslů ohledně Marie žádný pádný důkaz z Bible a je mi také známo, že studium Bible u katolíků je neznámy pojem, protože důraz se klade na účast na bohoslužbách a konání dobrých skutků. Ono farářům celkem vyhovuje, že mají před sebou masu lidí, kteří se na nic neptají a slepě poslouchají svého "velebníčka".
Co se týká obhajoby svých názorů před vámi já nemám s tím problém, ale očekávám trochu fundovanou diskusi ne výpady. Ono dějiny ukazují, že vlastně nic jiného neumíte, ještě štěstí, že už nejste u moci, zase by hořely hranice. Vaše láska k bližnímu se vztahuje jen na ty, kteří s vámi jedou nastejné "káře".
rastan


]


Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 18:00:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rastane
Co se týká obhajoby svých názorů před vámi já nemám s tím problém, ale očekávám trochu fundovanou diskusi ne výpady. Ono dějiny ukazují, že vlastně nic jiného neumíte, ještě štěstí, že už nejste u moci, zase by hořely hranice. Vaše láska k bližnímu se vztahuje jen na ty, kteří s vámi jedou nastejné "káře".

A hranice by hořely ne na jedné, ale na dvou, na třech, na čtyřech a možná i na pěti stranách. PRAVDU DÍŽ.

Když lidé zapomenou, že Hospodin je jeden, tak dojde ke zblbění.


]


Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Neděle, 08. listopad 2009 @ 17:27:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj martino,

tak to vypadá když je Bůh na prvním místě v životě : http://granosalis.cz/images/articles/ufo/catholic_idolaters.jpg


]


Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Fera v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 13:19:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No konečně Rosmane, už se na to foto skoro zapomnělo. To zrcadlo je třeba neustále nastavovat, ať se vidí ti, co tam klečí i zvenku.


]


Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Momonka v Neděle, 08. listopad 2009 @ 18:03:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mám na to vůbec reagovat? Marně ve tvé reakci hledám argumenty, je to jen snůška urážlivých výlevů... sepsaná v křesťanské bratrské lásce snad? Ani se mi tomu nechce věřit, Martino.]


Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 18:27:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Momonka
 • Jan  13:35    |  Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“]


Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Neděle, 08. listopad 2009 @ 18:55:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
...láska sa pozná aj podľa toho, že hovoríme si navzájom pravdu...akby to nebolo tak, potom Ježiš mal veľmi málo lásky k farizeom, pretože im hovoril ,,beda vám,,....a aj to bol prejavom jeho lásky...

...prejav lásky ku katolíkom nie je v tom, že zažmúrime oči pred tým čo považujeme za lož, ale aj v tom, že im povieme pravdu tak ako ju vidíme...nikto z protestantov neútočí na Máriu, ale obhajuja Boha Otca ktorému jedinému patrí Božská úcta...
...mnohí katolíci keď im dôjdu argumenty obviňujú nás z toho, že ,,útočíme,, na Máriu a to nie je pravda...

ivanp


]


Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 19:09:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ivanp
Lidská pravda je relativní. Absolutní PRAVDA je Bůh. To, čím tu šermujete, no nezlob se, to není PRAVDA, ale vaše lidska pravdička, založena na pýše a nevědění.

Žádný katolík nepotřebuje žádné argumenty. Katolíci se modlí a neútočí. Pokud jsem si tady na GS všimla, tak útoky jsou tu hlavně proti ŘKC.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Neděle, 08. listopad 2009 @ 19:29:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
,,Žádný katolík nepotřebuje žádné argumenty,,
...to som si všimol už dávno...katolík nemá argument, jemu stačí viera v neomylnú cirkev ktorá za neho všetko vyrieši, za neho myslí a nakoniec ho dovedie do neba,  (poprípade do očisca)...veď ona sa nemôže mýliť keď je jediná pravá odvodená od Petra...
ivanp


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svat (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 20:09:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ivanp
Tak církev má mnoho údů a nevím, které to jsou. Ty to také nevíš, takový borec nejsi. Tak nevím proč píšeš, ŘKC je jediná pravá - je všeobecná a tělo církve tvoří mnoho údů.

Držím v ruce Bibli. Čti také Bibli a zjistíš, že v ŘKC je plnost a Bibli neodporuje.


]


Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Momonka v Neděle, 08. listopad 2009 @ 19:04:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, nestačím se divit, jak mi zde někteří prokazují lásku. Reakce Wawky a Martina, to je, panečku, projev lásky par excellance! Já taky občas vybuchuji, když se mi něco nelíbí, ale zdržuji se veškerých soudů o dané osobě, natož abych někoho ztotožnila se satanovým služebníkem. To už zachází příliš daleko a na jejich místě bych se bála Boha...]


Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 08. listopad 2009 @ 19:33:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rád bych zde poukázal na tragikomičnost odpůrců Mariina věčného panenství.
V podstatě s tímto faktem velice nic nestojí, ani nepadá, je to jen převzaté vědomí prvotní církve, dědictví apoštolské tradice, organicky zapadající do celkového obrazu Marie jako Matky církve.

V podstatě se málokdo podivuje nad všemohoucností Boží, tomu že stvořil celý vesmír z ničeho, pouhým slovem. Vždyť to je zázrak, kterému by se případný pochybovač měl divit především.
Ale to ne. Takovou věc klidně přijme, dokonce je ochoten připustit, že panna počne a porodí syna, ale za nic na světě nechce přijmout, že žena, která jednou porodí, by mohla i nadále zůstat pannou.

Přitom takový "zázrak" (obnovení panenství) je dneska pro každého chirurga úplnou hračkou. V zemích islámu dokonce výhodným byznysem. Ale pro Boha, Stvořitele nebe i země je to asi věc nadmíru obtížná!  :-))

Přitom stav panenství, tak  jak jej vnímá Písmo, je především stav duševní.
Znamená to skutečnost, že žena nepoznala muže, že nebyli jedno tělo.

A to bez ohledu na fyzický stav těla, na stav panenské blány. Znamená to tedy skutečnost, že člověk nežije sexuálním životem, jaký je v manželství běžný.Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 08. listopad 2009 @ 19:40:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
(1. Kor 7,20)
...Každý ať zůstává v tom povolání, v němž byl povolán...


(1. Kor 7,32)
...Kdo není ženatý, stará se o věci Pána, jak by se zalíbil Pánu...


]


Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Neděle, 08. listopad 2009 @ 19:47:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
...ano presne tak...
...Kdo není ženatý, stará se o věci Pána, jak by se zalíbil Pánu...(1. Kor 7,32)
...Mária bola vydatá žena a preto sa starala viac o svetské veci než o Pána...
ivanp


]


Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 08. listopad 2009 @ 20:08:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Maria zůstala v tom povolání, do jakého byla povolána. Jako panenská matka Božího Syna.


]


Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Neděle, 08. listopad 2009 @ 20:09:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdo ti to řekl?


]


Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Neděle, 08. listopad 2009 @ 19:48:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jo jo, i evangelista Matouš a další pisatelé evangelií, také apoštol Pavel jsou tragikomickými odpůrci Mariina věčného panenství. Podle katolíků tragikomičtí chudáci. Jenže ve skutečnosti je to naopak.


]


Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 19:57:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmane
tragikomický chudák, který nezná dějiny jsi ty. Hospodin je MOCNÝ. On stvořil celý svět a ty řešíš panenství Panný Marie? :O))))))


]


Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Neděle, 08. listopad 2009 @ 19:59:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To řešíte vy katolíci - nějaké výmysly navzdory Božímu slovu


]


Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 20:10:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmane
To řešíš ty


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Neděle, 08. listopad 2009 @ 20:13:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nelži


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svat (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 20:20:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosman
Ó mocný bez-mocný Rosmane


]


Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Neděle, 08. listopad 2009 @ 20:03:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Marie žila se svým mužem Josefem běžný manželský život, kromě Ježíše měli ještě minimálně 6 dětí, z toho 4 syny.


]


Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 08. listopad 2009 @ 20:09:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Maria zůstala v tom povolání, do jakého byla povolána. Jako panenská matka Božího Syna.


]


Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Neděle, 08. listopad 2009 @ 20:10:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je lež


]


Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 20:21:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosman
Ó mocný bez-mocný Rosmane


]


Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: jeden v Pátek, 20. květen 2011 @ 22:58:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
žiadna lež,
.
Panna Mária je brána lebo skrze ňu prišiel na zem Pán Ježiš Kristus. Prorok Ezechiel mal v zajatí videnie: „Táto brána bude zatvorená, neotvorí sa a nik cez ňu neprejde, lebo cez ňu vtiahol Pán, Boh Izraela, preto bude zatvorená.“ Ez 44,2 Cez panenské telo Matky Márie vkročil Boží Syn na tento svet ... .


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Fera v Sobota, 21. květen 2011 @ 20:39:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jeden, ty jsi hotový!


]


Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Kjubik (forrest.gump.junior@gmail.com) v Neděle, 08. listopad 2009 @ 20:31:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je tato diskuze co se rozrostla pod tím to článkem křesťanská? Ukazujeme zde nevěřícím lidem, jaká je mezi námi láska? Je toto ekumenický portál nebo je to portál kde křesťané mají ve zvyku si nadávat, že ten druhý je horší; ten druhý si začal; ten měl postupovat tak a tak a proto je hlupákem, že tak nepostupoval? Proč jsme mezi sebou takoví? Proč píšeme články s tématy, která se již v minulosti tady řešili? Proč máme tendenci rýpat do věci co nás rozdělují místo hledat střípky víry co máme společné? Máme tady úctu ke druhému člověku, který zmýšlí jinak; čí považujeme toho co zmýšlí jinak za horší od nás či od naších souvěrců? Dokážeme vidět i dobro na druhém člověku, či vidíme dobro pouze u sebe a ve svém pojetí víry?

Nemusíte na tyto otázky odpovídat i když přiznávám, že bych rád kdyby někdo s upřímným srdcem na ně odpověděl.Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: vlado1975 v Neděle, 08. listopad 2009 @ 22:54:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Kjubik,

cital som cele to mnozstvo komentarov pod uvedenym clankom a pokusim sa Ti odpovedat na otazky, ktore si polozil co najuprimnejsie :

1. myslim, ze najprv si musime ujasnit, co je PRIORITNE nasim cielom :
       a) hladanie pravdy
       b) alebo "...ukazat zde nevericim lidem, jaka je mezi nami laska..."
2. priznam sa, ze aj mna debaty prerastajuce do hadky nenadchynaju - nemyslim vsak, ze riesenim je zhoda ZA KAZDU CENU.
3. pises "Proč máme tendenci rýpat do věci co nás rozdělují místo hledat střípky víry co máme společné?" : zaujimave, ze Pavol nehladal "stripky", ktore by ho spajali so zidmi, ale PEVNE SVEDCIL (Sk 23,11 - vid v kontexte s Sk 23,1 az 10), takisto Pan Jezis v Mt 23 nehladal "stripky"
4. mam za sebou niekolko rokov v RKC a chvala Bohu niekolko nasledujucich rokov ako KRESTAN (z pohladu RKC som "protestant") a poviem Ti uprimne, ze s tymito skusenostami a s tymto odstupom vnimam ekumenizmus ako CIRKUS a ESENCIU LZI.
5. Mt 10,34 : "Nedomnievajte sa, ze som prisiel dat pokoj na zem; neprisiel som dat pokoj, ale mec"

Nemame byt "studeny ani horuci" (Zj 3,15), mame sa vyjadrit a nasa rec ma byt "ANO ANO, NIE NIE - lebo to, co ja nad to je zo zleho". Prepac Kjubik, ale ja som presvedceny, ze to ""NAD TO" je prave ekumenizmus ZA CENU ZAPRENIA PRAVDY alebo tzv. DIPLOMACIA, co je podla mna iba iny nazov pre intrigy, polopravdy a neuprimnost. NAOZAJ nechcem rypat, ale od vysokoskolskeho pedagoga z Katolickej univerzity som pocul, ze "Vatikan bol prvym statom na svete, ktory mal diplomaciu" - ak mal tento pan pravdu (on sa tym chvalil !), je to VELMI SMUTNE PRVENSTVO...

Dakujem za pochopenie.

Prajem vsetko dobre.

Vlado1975


]


Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Kjubik (forrest.gump.junior@gmail.com) v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 00:41:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
1. myslim, ze najprv si musime ujasnit, co je PRIORITNE nasim cielom :
       a) hladanie pravdy
       b) alebo "...ukazat zde nevericim lidem, jaka je mezi nami laska..."


Myslím si, že jde obojí ukázat. Můžeš hledat pravdu a přitom neshazovat, že někdo vidí věci z jiného úhlu pohledu než já. Nemůže nám být prvotní církev tak trochu vzorem? I zde panovala různost názoru například mezi Petrem a Pavlem. Nebo ještě předtím, když Ježíš ještě chodil po této Zemi (planetě) a apoštolové se přeli, který z nich je nejvyšší. I přesto byla mezi nimi byla láska.

2. priznam sa, ze aj mna debaty prerastajuce do hadky nenadchynaju - nemyslim vsak, ze riesenim je zhoda ZA KAZDU CENU.

Souhlasím tím. Mám za to, že by měla zůstat jednota v různosti, ne však za cenu, že bychom odchodili pravdu, ale že bychom dokázali se povznést, že i druhý má pravdu. Neuzavírat se ve vlastní neomylnosti čí mého poznání Písma ale otevřít se, že konečná Pravda (Bůh) není námi dokonce uchopitelná a i druhý mne může správně oslovít protože i toho druhého si Bůh může použít jako svůj nástroj.

3. pises "Proč máme tendenci rýpat do věci co nás rozdělují místo hledat střípky víry co máme společné?" : zaujimave, ze Pavol nehladal "stripky", ktore by ho spajali so zidmi, ale PEVNE SVEDCIL (Sk 23,11 - vid v kontexte s Sk 23,1 az 10), takisto Pan Jezis v Mt 23 nehladal "stripky" 

Ježíš ani Pavel sice nehledali střípky nýbrž je ukazovali. Ježíš dost často jistě ukazoval na starozákonní texty a Zákon a ukazoval jeho pravý smysl ve světle Nového Zákona. Pavel taky ukazoval chápáni SZ (což byly střípky židovské víry) ve smyslu novém.

4. mam za sebou niekolko rokov v RKC a chvala Bohu niekolko nasledujucich rokov ako KRESTAN (z pohladu RKC som "protestant") a poviem Ti uprimne, ze s tymito skusenostami a s tymto odstupom vnimam ekumenizmus ako CIRKUS a ESENCIU LZI.

Jsou to tvé zkušenosti, neberu ti je. Já však mám jiné. Měl bych však na tebe takový dotaz: Když ekumenismus vnímáš jako cirkus a esenci lži, proč chodíš na portál, který se prezentuje jako ekumenický?

5. Mt 10,34 : "Nedomnievajte sa, ze som prisiel dat pokoj na zem; neprisiel som dat pokoj, ale mec"

A ten verš znáš: Já však vám pravím, abyste neodporovali zlému člověku, ale když tě někdo udeří do [tvé] pravé tváře, nastav mu i tu druhou tvář.  (Mt 5,39 ČSP) Neukazuje nám ten verš, že ne to my máme mezi sebou bojovat.

Nemame byt "studeny ani horuci" (Zj 3,15), mame sa vyjadrit a nasa rec ma byt "ANO ANO, NIE NIE - lebo to, co ja nad to je zo zleho". Prepac Kjubik, ale ja som presvedceny, ze to ""NAD TO" je prave ekumenizmus ZA CENU ZAPRENIA PRAVDY alebo tzv. DIPLOMACIA, co je podla mna iba iny nazov pre intrigy, polopravdy a neuprimnost. NAOZAJ nechcem rypat, ale od vysokoskolskeho pedagoga z Katolickej univerzity som pocul, ze "Vatikan bol prvym statom na svete, ktory mal diplomaciu" - ak mal tento pan pravdu (on sa tym chvalil !), je to VELMI SMUTNE PRVENSTVO...

Vidíš svět černobílé, a já tento názor nesdílím. Černou vnímáš ku příkladu jako to NE NE a bílou jako opak ANO ANO; či opačně. Musím ti však říct, že svět takový není aby hned šlo některé skutečnosti rozlišit. I na černobílé fotografii nalezneš i barvu šedou. Domníváš se, že píšu pouze iluze. Dobrá máš na to právo. Měl bych však na tebe dotáz či takový příklad na zamyšlení: Jsi kapitánem lodi, a je jisté že loď se za chvílí potopí. V podpalubí je několik člunu, ne dost aby se všichni zachránili. Jak správně rozhodneš kdo se má zachránit? Na tebe jako kapitána tato povinnost spadla. Jaké je správné rozhodnutí a jaké je špatné?

Jinak děkují, že ses k mému komentáři vyjádřil.]


Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: vlado1975 v Úterý, 10. listopad 2009 @ 00:27:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Kjubik,

takisto Ti dakujem za reakciu - s odstupom (aj na zaklade Tvojej reakcie /diky/) vidim a priznavam, ze styl mojho vyjadrovania Ta mohol viest k zaverom, ake si urobil - mal som sa vyjadrit uvazlivejsie a v niektorych pasazach naozaj menej ciernobielo. Priznavam chybu.

Ospravedlnujem sa, ak som Ta znechutil alebo pohorsil - to naozaj nebolo mojim cielom.

Teraz mi prosim dovol upresnit moje myslienky :
1. suhlasim, ze medzi ciernou a bielou je mnoho odtienov sivej citim vsak potrebu doplnit, ze treba mat aj hranicu, za ktorou sa tvrdenie stava ciernym (nepravdivym). Bez takejto hranice relativizujeme pojem PRAVDA.
        
2. co mi skor dlhodobo vadi (a vcera ma to vytocilo viac, ako som mal dovolit : prepac) je snaha, ktoru vnimam dlhodobo prave pod zastavou ekumenizmu : (pouzijem Tvoju terminologiu) SACHOVNICU zamernym rozostrenim prezentovat ako farebny gradient.

3. argumentaciu (aj ked casto ostru, niekedy az za hranicou slusnosti a vkusu, niekedy zial primitivnu) prirovnavas k boju a argumentujes Mt 5,39 (...druhou tvar...). Prepac prosim, ale podla mna toto prirovnanie velmi pokulhava. O dva verse skor je prave "vasa rec nech je ano ano, nie nie".  Predstav si prosim modelovy dialog :

    A: 2 + 2 je 4,39
    B: to nie je pravda
    A: ale ved ja uznavam, ze je to niekde v intervale 3,6 az 4,39, ved to je iba priblizne plus minus 10%
    B: to je sice pravda, ale my vieme PRESNE urcit, ze 2 + 2 = 4,00000000
    A: treba byt tolerantny a pripustit, ze pravdu maju aj ti druhi, ved v minulom dialogu si tvrdil, ze 8 na druhu je 80,
          a medzitym sa prislo na to, ze je to 64
    B : MOJA (ludska) OMLYNOST nespochybnuje, ze JE MOZNE POZNAVAT PRAVDU ani to, ze MAME HLADAT PRAVDU

4. opravnene (podla mojho vcerajsieho prispevku) sa pytas, preco navstevujem portal, ktory sa oznacuje ako ekumenicky.
     Dovol moje pochopenie : ekumenizmus (z greckeho oikumene = spolocenstvo) moze fungovat tam, kde sa ludia zhodnu na ZAKLADNYCH PRAVDACH. Ekumenizmus uz niekolko storoci funguje medzi protestantskymi denominaciami.
   Teraz naozaj nechcem byt opat "ciernobiely", ale :
           1. Katolik je podla pisomnych dokumentov RKC POVINNY verit a respektovat dokumenty RKC
           2. Katolik, ktory teda napriklad povazuje niektoru z doktrin za "nie celkom pravdivu" logicky prestava byt
                  plnohodnotnym katolikom (pozri si prislusne paragrafy KKC)
           3. viem z vlastnej skusenosti, ze vacsina oficialnych katolikov bud :
                     a) nevie do dosledkov, akym doktrinam su zaviazani verit (vid napr. Janom Pavlom II. uznany "spasonosny skapuliar" a ine (prepac) extravagantne tvrdenia)
                     b) alebo NEVIE, ze oficialnymi dokumentmi su naozaj ZAVIAZANI VERIT mnohym DOKTRINAM (su presvedceni, ze ich zavazok k RKC je "odtial-potial" a byvaju rozcarovani, ked sa im ukaze PISOMNE cierne na bielom, ze je to inak : toto som pred rokmi zazival aj ja, ked som si prvykrat dobrovolne pozical Katechizmus)

    Aby som to zhrnul : pokial mame naozaj snahu byt pravdivy, s katolikom mozem diskutovat. moze mi byt priatelom (mam priatelov aj blizku rodinu katolikov), ale ekumenu v zmysle spolocnej bohosluzby alebo spolocnej vierouky s nim mat nemozem : nie je to vecou mojho CHCENIA - je to vecou OBJEKTIVNEJ NEMOZNOSTI (podobne ako mat "okruhly stvorec" alebo "dreveny pliesok z umelej hmoty").

Je teda Ekumenizmus (ten, napr. medzi protestantmi, ALEBO medzi rimskokatolikmi a greckokatolikmi) a je "ekumenizmus" - akasi ani ryba ani rak : medzi "protestantmi" a katolikmi.

Este jeden dovod, preco chodievam na GS : niektore prispevky ma obohacuju ine ma nutia k zamysleniu (aj katolicke :-)).
Pravda je tiez, ze niektore prispevky ma otravuju a znechucuju, obcas aj nastvu (aj protestantske - hlupost je naozaj nadnabozenska a naddenominacna :-)).

Aby som sa este vratil k nasej debate, konkretne k Tvojej snahe spojit hladanie pravdy s laskou : MAS PRAVDU, VSETKO by sme mali robit s laskou. Prava laska vsak nestoji v opozicii voci pravde (nepovedat necitlivo celu pravdu, ak to moze zranit, JE NIECO INE, ako CIELAVEDOME nehovorit o niektorych temach, aby sa nenarusila "jednota").

Tu na GS som bol casto svedkom "zapretia nosa medzi ocami" : vid Kontrasty: Nezodpovězené otázky pro Jaelu a Martino. Osobne som velmi zvedavy, ci na tieto KONKRETNE a JASNE otazky dotazovani diskuteri odpovedia a ako.

Este raz Ti dakujem za Tvoj cas a nazory.

Prajem Ti vela Bozieho pozehnania.

Vlado1975


]


Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Kjubik (forrest.gump.junior@gmail.com) v Úterý, 10. listopad 2009 @ 11:06:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
1. suhlasim, ze medzi ciernou a bielou je mnoho odtienov sivej citim vsak potrebu doplnit, ze treba mat aj hranicu, za ktorou sa tvrdenie stava ciernym (nepravdivym). Bez takejto hranice relativizujeme pojem PRAVDA.

Souhlasím. A jak chceš tedy říct co je pravdivé a co není. Na základě svých představ čí své víry; nebo něčeho jiného?

2. co mi skor dlhodobo vadi (a vcera ma to vytocilo viac, ako som mal dovolit : prepac) je snaha, ktoru vnimam dlhodobo prave pod zastavou ekumenizmu : (pouzijem Tvoju terminologiu) SACHOVNICU zamernym rozostrenim prezentovat ako farebny gradient.

Tedy by to neměl být barevný gradient? Co by tedy měla být?

3. I V tom tvém modelovém dialogu vidím a jistou snahu zjednodušení, co vidím i v normálním životě i tady na GS. Člověk B se snaží ukázat, že 2+2=4. Ovšem platí to ale nevždy jsou jisté podmínky kdy to platí. A ty podmínky v této diskuzi nenalezám. 

Ekumenizmus uz niekolko storoci funguje medzi protestantskymi denominaciami. Můžeš mi doporučit o tom nějaký článek. Co jsem vyčetl na wikipedii tak vznikl až v 19 století. Možná problém bude, že pojem několik, chápeš jinak než já. Pro mně dvě století skoro nic není.

Aby som to zhrnul : pokial mame naozaj snahu byt pravdivy, s katolikom mozem diskutovat. moze mi byt priatelom (mam priatelov aj blizku rodinu katolikov), ale ekumenu v zmysle spolocnej bohosluzby alebo spolocnej vierouky s nim mat nemozem


Dle mého názoru opět jde o jisté zjednodušení. Můžu ku příkladu mít společnou s představiteli jiné denominace bohoslužbu slova. I část společné věrouky s nimi můžu sdílet. Třeba takových šest hlavních pravd víry, které by měl každý katolík znát. Jsou to:
1. Bůh je jen jeden jediný.
2. Bůh je nejvýš spravedlivý soudce, který dává každému, co mu náleží:
dobré odměňuje a zlé trestá.
3. Jsou tři Božské osoby: Otec, Syn a Duch svatý.
4. Boží Syn, druhá Božská osoba, stal se člověkem, aby nás svou smrtí na
kříži vykoupil a navěky spasil.
5. Lidská duše je nesmrtelná.
6. Boží milosti je nám ke spáse nevyhnutelně potřeba
.
Nebo myslíš, že tomu tak není?

Je teda Ekumenizmus (ten, napr. medzi protestantmi, ALEBO medzi rimskokatolikmi a greckokatolikmi) a je "ekumenizmus" - akasi ani ryba ani rak : medzi "protestantmi" a katolikmi.

Ale i mezi rybou i rakem je jistá podobnost. Ku příkladu ta, že oba dva, žijí ve vodě.  

Tu na GS som bol casto svedkom "zapretia nosa medzi ocami" : vid Kontrasty: Nezodpovězené otázky pro Jaelu a Martino. Osobne som velmi zvedavy, ci na tieto KONKRETNE a JASNE otazky dotazovani diskuteri odpovedia a ako.
Garwinowi jsem na jeho otázku odpověděl. Myslíš, že je tedy správné, když se tady většinou ukazuje jen na víru katolíků, a to ne tak jakjaká její víra ale jak to vnímají někteří? Ať už něják zkresleně čí zjednodušeně. Ty bys dokázal neustále snášet výpady na tvojí víru? Měl bys chuť, řešít pořád stejné otázky, položené jinými slovy?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 10. listopad 2009 @ 14:16:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Ty bys dokázal neustále snášet výpady na tvojí víru? Měl bys chuť, řešít pořád stejné otázky, položené jinými slovy?

  V tomhle přece není problém. Jestli věříš a ten komu věříš je hoden tvé víry, nemusíš nijak znejistět.

  Kdybych bral věci tak, jako ty, musel bych se tu "neustále bránit dokola" útokům na naši víru. Stačí si číst příspěvky.

  Třeba jeden nejmenovaný člověk: "Nejsi spasen a nikdy nemůžeš být spasen, stačí, když odpadneš od Boha a věčný život skončí" (Věříme, že Ježíš je spasitel a spasil nás a že věčný život je věčný)

  Nebo jiný: "Ti vaši apoštolové jsou k smíchu, sami se ustanovili, vy jste vznikli v 16 století a předtím o vás nebylo slyšet, navíc se odvoláváte na bibli, kterou jsme vymysleli my, je vás jen hrstka a nic neznamenáte, vaše víra je povrchní, musíte jít do hloubky" (Věříme, že Bůh dodnes ustanovuje apoštoly, že převážná část písem vznikla a byla autoritativní dlouho před tím, než vůbec nějaká církev, že člověk musí osobně poznat Krista apod.)

  A ještě jiný: "Vy prokletí odpadlíci žijící v pekle bez ducha svatého a přímluvy Naší Paní, v pekle jste a zůstanete a budete mu sloužit" (Peklo docela mnozí známe, protože jsme z něj vyšli, naprostá většina křes´tanů ale nejsou od ničeho odpadlíci)

  A ještě jiná: "Vy kopete do miminek a do naší Královny, překrucujete, motáte, neuctíváte Hospodina .." (A přitom jsem ještě do žádného miminka nikdy nekopal, ani by mne to nenapadlo a Hospodina ctíme)

  A tak by se dalo pokračovat.

  Mohl bych si takovéhle směšné povídačky taky brát k srdci, řešit, jak "ti druzí" vidí křesťany zkresleně a zjednodušeně - kdybych léta nestudoval bibli a její historii, křesťanskou teologii a historii Božích církví, a kdybych dopodrobna neznal jak funguje ŘKC propaganda vůči křesťanským církvím.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svat (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Středa, 11. listopad 2009 @ 01:56:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
cizinec
Třeba jeden nejmenovaný člověk: "Nejsi spasen a nikdy nemůžeš být spasen, stačí, když odpadneš od Boha a věčný život skončí" (Věříme, že Ježíš je spasitel a spasil nás a že věčný život je věčný)

  Nebo jiný: "Ti vaši apoštolové jsou k smíchu, sami se ustanovili, vy jste vznikli v 16 století a předtím o vás nebylo slyšet, navíc se odvoláváte na bibli, kterou jsme vymysleli my, je vás jen hrstka a nic neznamenáte, vaše víra je povrchní, musíte jít do hloubky" (Věříme, že Bůh dodnes ustanovuje apoštoly, že převážná část písem vznikla a byla autoritativní dlouho před tím, než vůbec nějaká církev, že člověk musí osobně poznat Krista apod.)

  A ještě jiný: "Vy prokletí odpadlíci žijící v pekle bez ducha svatého a přímluvy Naší Paní, v pekle jste a zůstanete a budete mu sloužit" (Peklo docela mnozí známe, protože jsme z něj vyšli, naprostá většina křes´tanů ale nejsou od ničeho odpadlíci)

  A ještě jiná: "Vy kopete do miminek a do naší Královny, překrucujete, motáte, neuctíváte Hospodina .." (A přitom jsem ještě do žádného miminka nikdy nekopal, ani by mne to nenapadlo a Hospodina ctíme)

Zamýšlela jsem se nad tím, co jsi napsal a motám se do tvé diskuze. Dospěla jsem k závěru, že je třeba se usilovněji modlit a méně mluvit.
My asi ani nejsme schopni jeden druhého pochopit, co říká nebo nemáme vůli toho druhého slyšet.

Tak si myslím, že ekumenická  setkání by měla být založena pouze na modlitbě. Předstupovat před Hospodina v modlitbě, chválách a klanění se a až pak o něčem diskutovat. :O)
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 11. listopad 2009 @ 10:11:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj Jaelo.

  Jsou dvě věci - jedna věc je pochopit druhého, trochu jiná přistoupit na jeho názor. To první jde udělat, stačí, aby člověk chtěl chápat. Nauka ŘKC je hodně vzdálená od nauky a pojmů ostatních křesťanů, takže pro katolíka je mnohem větší práce pochopit třeba letničního a naopak, ale myslím, že to je možné. A pochopit druhého a rozumět mu ještě neznamená že musím jeho názor přijmout.

  S tím modlením je to někdy horší. Jak by sis to představovala? Kdysi jsem zažil katolicko evangelické společné modlitby ve stylu "tak mi teda řeknem to 'neboť tvé je království, moc i sláva na věky' na konci otčenáše a vy nás zase necháte se modlit 'Zdrávas Maria'". Tohle asi není ta jednota a spolupráce, po čem by většina křesťanů prahla.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Pí (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Středa, 11. listopad 2009 @ 10:37:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec
Možná stojí za zamyšlení, proč to nejde, domluvit se. Proč vlastně člověk prosazuje sebe a svoje názory?

Proč se nesnažíte pochopit nauku ŘKC?

Já osobně silně pochybuji, že by tobě a tvému společenství někdo z řad ŘKC řekl, že nebudeš spasen. Ovšem do řad ŘKC jsou takové  řízené střely posílány - přímo tady na GS jak jsem si všimla.

Mnoho nevěřících směrem k věřícím pak říká, hodit je do jednoho pytle bandu jednu a já se nedivím. Naší vinou je v posměchu jméno Hospodina našeho Boha. Je to všechno o lidské píše. Je to o lidech.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světl (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 11. listopad 2009 @ 11:13:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Ahoj.

Proč vlastně člověk prosazuje sebe a svoje názory?

  No, to mi taky povídej, taky by mne to zajímalo. Myslím, že bychom měli místo různých lidských názorů a (do)myšlenek vzít zpátky na milost Boží názory. Teda trochu tomu rozumím - je hodně těžké opustit lidské tradice a pokořit se zpátky pod Boží slovo.

Proč se nesnažíte pochopit nauku ŘKC?

  Píšeš množné číslo, ale musím odpověď rozdělit na dvě části
Já se jí nesnažím pochopit, protože si jí ještě do důsledků pomatuju a chápu.
Lidé, které znám, se jí nesnaží pochopit a ani se o ní nezajímají, protože se jich nijak netýká a nikdy nejspíš nebude.

... takové  řízené střely posílány - přímo tady na GS jak jsem si všimla.

  Docela to tu sleduju a nikde jsem si nevšiml, že by někdo psal něco takového. Která ze slov si takhle vykládáš?
  Můj názor na to je takový, že kdo uzavře smlouvu s Ježíšem, bude spasen. A kdo projde tím věčným soudem a bude mít dost dobrých a málo špatných skutků, tak taky.

Naší vinou je v posměchu jméno Hospodina našeho Boha. Je to všechno o lidské píše. Je to o lidech.

Jojo, s tím se dá jen souhlasit.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve s (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Středa, 11. listopad 2009 @ 14:45:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
cizinec
Proč se nesnažíte pochopit nauku ŘKC?

  Píšeš množné číslo, ale musím odpověď rozdělit na dvě části
Já se jí nesnažím pochopit, protože si jí ještě do důsledků pomatuju a chápu.
Lidé, které znám, se jí nesnaží pochopit a ani se o ní nezajímají, protože se jich nijak netýká a nikdy nejspíš nebude.


Ty se nesnažíš pochopit ŘKC, protože máš svou zkušenost. Předkládáš ji tu na GS jako kdyby to byla zkušenost všech lidí. Ale například já takovou zkušenost jako ty nemám. Nevím, co si pamatuješ. Nevím, proč tak přísně soudíš něco odkud jsi vyšel. Všiml sis, že já bych tu plivla na nějakého luterána nebo katolíka? Nedělám to. Setkání s každým z nich byla moje cesta za Hospodinem - byla to cesta poznání. Ty sám po své cestě dupeš a pliveš. No nevím. Tomu já jaksi nerozumím. Hospodin je jeden a je stejný u protestantů i u katolíků, jenom k němu každý jinak předstupuje a modlí se. Proto některým věcem,  které píšeš nerozumím. Tvou víru chápu, ale omáčku kolem toho ne.


... takové  řízené střely posílány - přímo tady na GS jak jsem si všimla.

  Docela to tu sleduju a nikde jsem si nevšiml, že by někdo psal něco takového. Která ze slov si takhle vykládáš?
  Můj názor na to je takový, že kdo uzavře smlouvu s Ježíšem, bude spasen. A kdo projde tím věčným soudem a bude mít dost dobrých a málo špatných skutků, tak taky.


Všímej si víc. Myslím si, že víra jednotlivce neporoste více tím, že bude plivat na to, jak někdo v jiné církvi předstupuje před Hospodina a modlí se. Tím, ten člověk neporoste, spíš je velmi ubohý. Proč bereš druhému svobodu.
Já osobně si nemyslím, že by ŘKC brala svobodu vyjadřování své víry jiným církvím a osočovala je, že se špatně modlí a špatně vzdávají úctu Hospodinu.

Pravda je, že takto silně vyhroceno to může být pouze na GS.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 11. listopad 2009 @ 14:56:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Jaelo, vždycky jsem psal, že ty věci jsou moje zkušenost. Pokud sdílení zkušeností považuješ za plivání a na druhou stranu mluvíš o svobodě, tak nevíš pořádně, co si vybrat. Chápu, že byste nejradši umlčeli člověka, který vynáší ven věci, které se snažíte ukrýt. Na nikoho jsem tu neplival, do nikoho nekopal. Co tu o ŘKC píšu je to, čemu jsme věřili (a čemu dodnes lidé podle zdejších příspěvků věří) a co jsme zažili.

  Nikoho tady nesoudím. Občas se na někoho rozzlobím, když o mne lže - to je třeba na tebe - protože není slušné lhát o druhém člověku a napíšu jak to je ve skutečnosti, abych uvedl lež na pravou míru.

že by ŘKC brala svobodu vyjadřování své víry jiným církvím a osočovala je, že se špatně modlí a špatně vzdávají úctu Hospodinu.

  To sis asi nečetla příspěvky lidí ze ŘKC tady na fóru, měla bys to zkusit. Podobné vyjádření (nemají plnost milostí, ....) jsou tu velmi často.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srd (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Středa, 11. listopad 2009 @ 15:08:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec
No, na mě se zlobit můžeš:O))) - pro názor, ale  nechápu že ŘKC jako celek tě až tak zklamala. Hospodin je jeden - stejný v každé církvi či denominaci.

Podívej, já o tobě nelžu - říkám ti svobodně svůj názor - a ty mu říkáš lež. Tak již teď si opět protiřečíš. Ty pro sebe svobodu chceš a druhému ji nedáš.

že by ŘKC brala svobodu vyjadřování své víry jiným církvím a osočovala je, že se špatně modlí a špatně vzdávají úctu Hospodinu.

-
no, ale to dělají lidé - jednotlivci. To se nemá dělat.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 11. listopad 2009 @ 21:28:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Jaelo, pokud nemáš alespoň tu základní slušnost a nerozlišíš diskuzi nad názory od toho, když napíšeš lež o druhém člověku, který si st tebou píše, tak ti to asi nevysvětlím. Tak ti jen říkám, ve svobodě svůj názor: To, co o mne píšeš, je často lež. Řekl bych, že jsem ta osoba, která by lež od pravdy o sobě samém měla rozpoznat. Neměla bys o druhých lhát, to je hřích a je to hřích i tehdy, když se oháníš Hospodinem.

  Pokud jde o to, že ŘKC se na ostatní církve dívá "svrchu" - opravdu si myslíš, že to je "jen" záležitost jednotlivců jako je zell, martino, wawky, elo, oko a mnozí další?
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolic (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Pátek, 13. listopad 2009 @ 13:53:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec
Proč opět do mě tlučeš a říkáš mi, že lžu? Jak můžeš znát mé hříchy? Neoháním se Hospodinem. Hospodin je můj Otec.

Nemám takové zkušenosti v ŘKC jako ty.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolic (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Pátek, 13. listopad 2009 @ 13:53:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec
Proč opět do mě tlučeš a říkáš mi, že lžu? Jak můžeš znát mé hříchy? Neoháním se Hospodinem. Hospodin je můj Otec.

Nemám takové zkušenosti v ŘKC jako ty.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolic (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Pátek, 13. listopad 2009 @ 13:54:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec
Proč opět do mě tlučeš a říkáš mi, že lžu? Jak můžeš znát mé hříchy? Neoháním se Hospodinem. Hospodin je můj Otec.

Nemám takové zkušenosti v ŘKC jako ty.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i kat (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 13. listopad 2009 @ 22:54:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Takže kopání a odhánění je pryč a už tě tluču. A dokonce třikrát. Tak nevím, co je horší. Zatím jsem ti ještě žádnou nevrazil a kdybych tě potkal, tak to taky neudělám, neboj. Ženský nemlátím, i kdyby byly věší než já a chlapi taky ne.

  Říkám ti, že lžeš, protože o mne lžeš, to je jednoduchý. Když o mne napíšeš lež, nemusím být bůh, abych věděl, že je to lež. Jestli ti vadí slovo lež, budu psát nepravda, aby tě to tolik nevadilo.

  Hospodinem se dokola oháníš snad v každém příspěvku. Když se potom oháníš hospodinem, vypadá to divně. Jen aby věděla, co je lež a nemusel jí o mne psát. Třeba malý výběr jen z téhle diskuze:

Nepřijímáš Pannu Marii. (není pravda)

...modli se k Hospodinu a nepomlouvej Marii.
(to je sice příkaz, ale nepřímé nařčení z něčeho, co nedělám a nikdy jsem nedělal - t.j. opět nepravda)

Snižuješ Pannu Marii a neuznáváš Hospodinovu MOC.
(obojí je nepravda - podobně manipulativní, jako zbytek příspěvku)

Proč si vtloukáš do hlavy, že ty jsi borec a druzí jsou ti nekřesťané (desetkrát napíšu, že lidé jsou podle mne všude stejní - u křesťanů horší - a svědectví o tom věčném soudu a jak mne Bůh usvědčil, ale ty si stejně měleš svojí ...)

Kopete tady do ŘKC a myslíte si, že jste borci (píšu, co jsem v ŘKC zažil a komu a čemu mne učili věřit)

  Mne nevadí, že o mne píšeš nepravdy. Nekdy mne to naštve, ale nejsem nijak zvlášť vznětlivý, takže si je piš dál. Ale je zbytečné, abys o druhém měla nepravdivé představy, když ti o sobě něco říká a vysvětluje.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Sobota, 14. listopad 2009 @ 08:03:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
cizinec
Tak bít mě nebudeš? :O))))))

Piš si co chceš, když pocítíš úlevu, proč ne??? Ty vydáváš počet.

Ano, lidé jsou všude stejní, ale ty pomlouváš církev - obřady, tradici, liturgii......

To co jsi zažil v ŘKC, to jsi zažil s lidmi. Nevím v jakém uzavřeném či manipulativním společenství jsi mohl žít. To nevím. Já to neznám a nezažívám.

Kdybys o sobě nepsal, to co píšeš, nevěděla bych, jaký jsi. Každý přece sám o sobě dáváme jakýsi virtuální obraz. Ty dáváš svůj, já svůj. Mluvíš sám o sobě. Nebo ne, cizinče???


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna neb (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 14. listopad 2009 @ 20:03:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
ale ty pomlouváš církev - obřady, tradici, liturgii...... (vidíš, zase další nepravda... nikdy bych nic takového neudělal)

  V ŘKC jsem žil ve dvou celkem normálních farnostech, byl jsem ve dvou společenstvích teenagerů, jezdili jsme na Svatou horu, Turzovku, Králíky, chodili k Tadeáškovi a k Jezulátku, pracoval jsem několik let se Saleziány, jezdil se studentským společenstvím opravovat fary a kostely a tak. Řekl bych, že jsem žil a poznal docela pěkný kus ŘKC, takže tvoje manipulativní techniky a snaha zahrát věci do autu se alespoň u mne bude míjet účinkem.

  Když píšu, mluvím o sobě a o věcech, které jsem poznal. A kromě teorie znám také velmi dobře i praxi. Tady píšu dost, takže každý člověk z ŘKC může posoudit, jestli zažíval totéž, nebo ne.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 15. listopad 2009 @ 21:57:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec
Duch svatý nemůže vést katolíky a protestanty proti sobě. tak mi vysvětli tvůj postoj k ŘKC. Kdo tě vede?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ (Skóre: 1)
Vložil: virtualnykrestan v Středa, 11. listopad 2009 @ 20:40:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
jaela: Všiml sis, že já bych tu plivla na nějakého luterána nebo katolíka?

Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 11:09:41 CET
Cizinec Óooo mistr v překrucování.

Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 12:04:38 CET
Ahoj Cizinče,, Jsi červíček.

Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 13:06:40 CET
Cizinec Jsi jako zabedněný.

Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 15:26:04 CET
izinec Na hlavu padlý jsi, když to říkáš, musíš to vědět.

Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 20:03:54 CET
Rosmane U tebe by to mohlo být na psychiatra

Vložil: Jaela v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 01:39:29 CET
lydia7 Ty bys i ráda upalovala, že?

Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 19:17:58 CET
Momonka I ty soudče. Nejsi feministka?

Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 18:56:57 CET
Rosmane Jsi natvrdlý?

Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 19:57:24 CET
Rosmane tragikomický chudák, který nezná dějiny jsi ty.

Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 20:21:36 CET
Rosman Ó mocný bez-mocný Rosmane

Vložil: Jaela v Úterý, 10. listopad 2009 @ 08:01:43 CET
lydia7 má drahá - nebo se schovává muž za ženu Lýdie - nebyl v Římě Lýdius?

Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 18:27:13 CET
Momonka   Jan  13:35    |  Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srd (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Čtvrtek, 12. listopad 2009 @ 13:36:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
virtualnykrestan
aela: Všiml sis, že já bych tu plivla na nějakého luterána nebo katolíka?

Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 11:09:41 CET
Cizinec Óooo mistr v překrucování.

Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 12:04:38 CET
Ahoj Cizinče,, Jsi červíček.

Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 13:06:40 CET
Cizinec Jsi jako zabedněný.

Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 15:26:04 CET
izinec Na hlavu padlý jsi, když to říkáš, musíš to vědět.

Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 20:03:54 CET
Rosmane U tebe by to mohlo být na psychiatra

Vložil: Jaela v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 01:39:29 CET
lydia7 Ty bys i ráda upalovala, že?

Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 19:17:58 CET
Momonka I ty soudče. Nejsi feministka?

Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 18:56:57 CET
Rosmane Jsi natvrdlý?

Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 19:57:24 CET
Rosmane tragikomický chudák, který nezná dějiny jsi ty.

Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 20:21:36 CET
Rosman Ó mocný bez-mocný Rosmane

Vložil: Jaela v Úterý, 10. listopad 2009 @ 08:01:43 CET
lydia7 má drahá - nebo se schovává muž za ženu Lýdie - nebyl v Římě Lýdius?

Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 18:27:13 CET
Momonka   Jan  13:35    |  Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“

Tak ale toto je souboj mezi lidmi, kde jsem, jen tak mimochodem někde zopakovala co dotyčný již napsal - možná v případě Rosmana, ale to si porovnej sám. Nebo jsem se bránila, jestli adekvátně nebo neadekvátně, to je jiná věc.

Nikde jsem nezaútočila na protestanty jako na církev NIKDY - protože si myslím,že když někdo předstupuje před Hospodina a modlí se nemám právo útočit na to, jak to dělá, jaké má obřady, jakým způsobem se klaní, jak zpívá, jaký má oltář a tak podobně  - to jsem nikde neuděla ani jednou.

Kdežto tady na GS neútočítě na mě jako na Jaelu, ale útočíte na ŘKC na její obřady, způsob modlitby, liturgii, tradici, úctu k Panně Marii, na papeže atd.

Máš to nějaké poplantané.

A když ti píši, že to  máš poplantané, tak neútočím na tvou církev, ale říkám to tobě. Jak předstupuješ před Boha, to bych si NIKDY nedovolila posuzovat. Hospodina nás všechny vidí a my máme být v jednotě a máme ho chválit v jednotě a máme se k němu modlit v jednotě.

Nějak jsi to poplantal. Pravdu píšeš - poznají nás po lásce - jinak je naší vinou jméno Hospodina našeho Boha v posměchu.

Dá se říci, že je v posměchu i tím, když si mezi sebou nadáváme, ale já protesaantské církve nesnižuji, protože jsem z nich vyšla. TO JE ROZDÍL MUDRCI. Nikde nepíšu, že nebudou protestanté spaseni, a že nebudou v nebi, že slouží modlám a šelmě a takové věci - to zadrž kamaráde.

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svat (Skóre: 1)
Vložil: Kjubik (forrest.gump.junior@gmail.com) v Středa, 11. listopad 2009 @ 11:32:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
V tomhle přece není problém. Jestli věříš a ten komu věříš je hoden tvé víry, nemusíš nijak znejistět.

Jistě, ale může tě to vytočit a můžeš reagovat jinak než kdyby tě nedráždili. Každý máme nějakou psychickou stránku osobností. Pokud bych urážel co je ti drahé (ku příkladu rodinu, tvoje skutečností s Bohem a další) určíte bys to nějak cítil, jak bys pak zareagoval to je věc druhá.

Kdybych bral věci tak, jako ty, musel bych se tu "neustále bránit dokola" útokům na naši víru. Stačí si číst příspěvky.

Cizinče souhlasím s tebou, že i naší víru se tady plive. Plive se i na víru katolíku. Řekl bych, že je to takový nešvar co panuje tady na GS. Mám za to, že pokud někdo je skutečně křesťanem nemá potřebu nikoho urážet, ať už pochází z jakékoliv dominance. Zná svojí víru a nemá potřebu víru druhého člověka shazovat. Jistou odlišnost mezi očerňováním víry katolíků a jiných přesto vidím. Píše se procentuálně více článků o katolících než o jiných denominaci a mám za to, že někteří čtenáři GS čtou pouze články a komentáře vynechávají. Mají tedy někdy zkreslenou či zjednoudušenou představu o víře ať už katolíku, a pokud je článek o někom jiné denominaci, tak o ni.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 11. listopad 2009 @ 12:48:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Rozumím. Taky mne některé stále dokola opakované nepravdy štvou.

  Pokud jde o římské katolíky, tak ti také rozumím. Vidím ale jinou věc: ŘK některé věci tutlají a kamuflují, místo aby otevřeně přiznali, jak věci jsou (to se týká hlavně mariánské úcty, doufání a spoléhání, důvěry v Ježíše a pod). Až teprve když se objeví třeba takový Martino, tak vyjdou najevo. Mne to jednání nepřijde čestné.

  Pokud jde o to zaměření tohoto webu: Teď zrovna se tu píše o ŘKC. Nebylo to tak dávno, kdy se tu psalo o charizmaticích a před tím o hnutí víry. Nemysli si, že se lidi vyjadřovali nějak lépe pokud jde o úlety těchto dvou hnutí a lidí v nich (ostatně, odkazů na tohle téma je na GS dodnes mnohem víc, než na témata úletů ŘKC). Takže si ani nemusíš myslet, že GS je nějak speciálně zaměřené proti ŘK. ŘKC je tak až třetí v pořadí :-)


]


Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 08. listopad 2009 @ 23:55:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj Kjubiku.

  Osobně si myslím, že princip tohoto typu debaty je to téma. Jinak řečeno: Tohle téma bylo navrženo a vymyšleno hlavně kvůli tomu, aby vedlo k tomuto typu témat, aby křesťany a lidi okolo křesťanství rozdělilo a postavilo proti sobě a to dělá spolehlivě mnohá staletí. Není to tedy křesťanské téma.

  Upřímně: Tahle debata opravdu ukazuje, co v křesťanství i "křesťanství" panuje. Možná to není zrovna to, co by se ti líbilo a bylo uhlazené, pěkné na venek, rád bys to téma schoval do rakve, zazdil a zdi nabílil zvenku na bílo? ;-) To asi nebude to pravé ořechové. Jestli se nějaký nevěřící zajímá o křesťanství, měl by dobře vědět, na co všechno narazí. A že narazí na fanatiky plné smyšlenek ďábla, nesnášenlivosti k druhým a lží okolo některých tzv. "křes´tanských" témat.

  Mám rád, když se diskutuje o argumentech a vysvětlují se postoje. Tady jsem se o to pokusil, s některými lidmi je možné normálně psát a číst a lidi se navzájem vnímají (snss, oko, a třeba i ty), s některými jde tak nanejvýš psát a číst, ale  vidíš, že toho druhého až tak moc nezajímá, co píšeš a pochopit se nesnaží nebo až po dlouhé době a s některými si nemá ani smysl psát, protože je vůbec nezajímá, co si myslí ten druhý, nevěří mu, jde jim jen o prosazení sebe.


  Pokud jde o téma samotné. Tohle téma bylo probrané mockrát.

  Jsou ale různé časy. Když jsem v roce 91 uvěřil Ježíši, musel jsem si to téma celé řešit znovu osobně, protože bylo samozřejmě jádrem mého doufání a důvěry tak jako mnoha jiných. Během nějakých dvou, tří let, než jsem si přečetl záznamy z historie, prošel ta témata v bibli a věnoval hodně času zkoumání těch témat a taky vystřídal mnoho názorů a prošel mnoho debat. A jsem docela rád, že v té době nebyl internet, aby si dneska mohl někdo moje tehdejší názory přečíst ;-)

  Kam tím směřuju. Když nějaký člověk vyjde z doufání a víry v člověka (to už je jedno jakého) a obrátí se k Bohu, řeší znovu témata, kteří jiní dávno, dávno vyřešili. Přesto ten člověk potřebuje čas a prostor na to, aby si to téma vyřešil a je určitá známka zralosti ten prostor poskytnout, i když ten člověk říká občas nějaké nesmysly. Pokud žije v Božím království a hledá pravdu, nesmysly časem opustí. Pokud ne, tak se mne to stejně nijak netýká.


  Pokud jde o pojetí víry, tak na to mám asi jiný pohled. Nemyslím, že by byl nějaký rozdíl v pojetí víry, hlavní rozdíl vtěchto věcech vidím komu a čemu člověk věří, co je předmětem jeho víry, slovem, kterému věří. Jako křes´tané tu často říkáme komu, co a proč věříme a to Slovo nás samozřejmě nějak zavazuje. Slovu věříme, tomu, co jde proti němu samozřejmě ne.

  Pokud jde o tohle téma, tak já jsem sám docela hodně jednostranně důvěřoval všem těm zjevením. Důvěřoval jsem jim proto, že jsem tak byl od mala vychovaný, byl jsem přísně izolovaný od jakýchkoliv jiných informací a neměl jsem tedy možnost si vybírat. Když jsem si pak v šestnácti vybral, mělo to rozhodnutí hodně daleko k nezávislosti a "vlastnímu názoru".

  Když s někým diskutuju, tak jsem si téhle věci vědom. Neberu tedy názor druhého člověka jako nějaký problém, jestli ho chce mít, bude ho mít. Vím, že jsem si některé zvrácené názory držel léta a nebýt toho, že patřím Bohu, držel bych si je dodnes. V tom vidím hranici svobody - řekneš svůj názor, vysvětlíš pozici, sleduješ jestli tě ten druhý pochopil nebo pochopil jinak, ale to,jestli ten názor přijme nebo ne už necháš na něm.


]


Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: martino v Neděle, 08. listopad 2009 @ 21:37:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Momonka

„No, nestačím se divit, jak mi zde někteří prokazují lásku. Reakce Wawky a Martina, to je, panečku, projev lásky par excellance! Já taky občas vybuchuji, když se mi něco nelíbí, ale zdržuji se veškerých soudů o dané osobě, natož abych někoho ztotožnila se satanovým služebníkem. To už zachází příliš daleko a na jejich místě bych se bála Boha...“
Ahoj Momonko.
Asi proto se nestačíš divit, protože si dosud nepochopila,že prokázat druhému člověku lásku znamená nenechat ho ve Lži. Nevím proč se rozčiluješ. Nikdo o tobě nevynáší žádné soudy ani tě z nás neodsuzuje. To si dokázala sama, když si zde zveřejnila veřejně lež, tedy nepravdu o ŘKC : „…….katolická tradice udělala z Marie boha - bůžka – modlu..“
Pokud někdo o sobě prohlašuje, že je křesťan a jedním dechem veřejně špiní bratry a sestry ŘKC tvrzením, že ŘKC udělala z Panny Marie  boha-bůžka-modlu, tak jsem oprávněn se domnívat, že toto ZLO je od Satana skrze jeho sluhu. Zdržovat se v tomto okamžiku svého názoru by znamenalo mlčet a mít tedy podíl na tomto ZLU, které zde Momonko propaguješ. Tak to neočekávej.
MartinoRe: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: cristiano (pavel.bartosz@prokrestany.cz) v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 06:09:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://prokrestany.cz
Martino,
klíč bude asi v tom, že dle všeho nejste sourozenci v Ježíši Kristu. Každý věříte někomu jinému. Ano, souhlasím s Momonkou, že ŘKC udělala z Panny Marie bůžka a modlu... Není to žádné zlo, jen bráníme Marii, matku Pána Ježíše, její počestnost a pokoru - tak jak je o ní psáno v Písmu.

To, kdyby si nějaký vrah začal obhajovat, že vraždí Písmem - tak byste mu řekli, že manipuluje Písmem a ukáznili jej... To stejné s těmi, kdo se dopouštějí incestu... Vše z toho jde podložit Písmem... ale to vaše nekonečné ohlupování lidí a "všeliké kutění" s Písmem, natahování a spojování nesouvislých pasáží, a prapodivné konstrukce - kdo vás ukázní? Ano, stěží se někdo z lidí najde a zarazí vám manipulaci a odporné prznění neomylného Božího Slova - protože vy očividně máte dostatek pýchy prohlašovat bludy, že jako jediní smíte neomylně vykládat Písmo.

Cristiano


]


Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: zellwegs v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 06:45:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cristiano,

děkuj Bohu, že již nemáme inkvizici či podobný orgán. Také buď rád, že jsi skryt v anonymitě.
Takto veřejně se rouhat, to se hned tak nevidí. Pokud Tě Jaela, wawky a Martino upozornili na omyl, který tak fanaticky bráníš, poděkuj jim. To myslím naprosto vážně. Pokud však jsi sluha Satanův, pak mou radu smeteš se stolu.

zell


]


Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: cristiano (pavel.bartosz@prokrestany.cz) v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 06:51:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://prokrestany.cz
Nejsem skryt v anonymitě. Toho sis mohl všimnout. Nicméně každé varování se musí brát v potaz. Díky za moudrá slova, nicméně o žádné rouhání se nejednalo. Vždy budu tvrdit, že Marie, Ježíšova matka byla pokornou služebnicí Pána, poslušná a je požehnaná mezi ženami. A v této víře také míním setrvat. :-)

Cristiano


]


Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 08:46:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Mám stejnou víru Božímu slovu o Marii, Ježíšově matce, Cristiano. Nevšímej si dštění ohně služebníků Královny a vyhrožování inkvizicí a neodplácej jim zbytečně stejnou notou.

  Toník


]


Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Momonka v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 20:35:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já se nerozčiluji, od toho jsou tady jiní. ŘKC udělala z Marie modlu, před kterou se plazí davy na kolenou a adorují její sochy. Pokud tvrdíš, že to není pravda, tak lžeš jako když tiskne ty.


]


Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 08:58:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Maria po celý život poslouchala Boží slovo, žila podle něho a uchovávala ho ve svém srdci (Př 4,21;L 2,51). Byla přece plná milosti! Jaký div, že žila v souladu s Božím slovem?

I toto je Boží slovo:
(1. Kor 7,20)
...Každý ať zůstává v tom povolání, v němž byl povolán...


Maria byla povolána jako panenská matka našeho Spasitele.
Její úloha neskončila jeho narozením, nebo vychováním, ale přerostla do mateřství duchovního - zůstala matkou tajemného Kristova těla - církve.
Taková byla víra prvotní církve, taková je i víra naše.

I na těch nejstarších ikonách Bohorodičky, jenž svůj původ odvozují od evangelisty Lukáše, je Maria zobrazována se třemi hvězdami: dvěma na ramenou a třetí hvězdou na čele. Hvězdy symbolizují její stav panenství před početím, při početí a po porodu. Těžko tedy mluvit o nějaké "domyšlené" víře ŘKC. Zkuste říci koptům, arménům, nebo pravoslavným, že Maria nezůstala pannou stále. Uvidíte, co vám na to řeknou.

Mariina duše byla od Boha shledána nejkrásnější mezi všemi ženami. Bůh připravil důstojnou matku pro svého Syna.Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 09:15:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Je zajímavý styl tvých příspěvků na tohle téma. Na začátek napíšeš pravdu

Maria po celý život poslouchala Boží slovo, žila podle něho a uchovávala ho ve svém srdci (Př 4,21;L 2,51). Byla přece plná milosti! Jaký div, že žila v souladu s Božím slovem?

  A hned potom pokračuješ (s)myšlenkami. To, co píšeš, v žádném případě nebyla víra prvotní církve. Otázky kolem Marie nebyly až na vyjímky (početí Ježíše) vůbec předmětem víry prvotní církve. Bohu díky, že si dnes každý může přečíst, co byla víra prvotní církve, komu, co a proč prvotní církev věřila a nemusí věřit tomu, co víra prvotní církve nebyla.

  Tak, jak žila Marie, maminka Ježíše, tak máme žít i my. Věřit Bohu, spoléhat na něj a jemu se klanět, u něj si skládat poklad. Marie, maminka Ježíše je rozhodně tím dobrým příkladem jak se máme chovat.


]


Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 10:45:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zřejmě jsi nedočetl do konce. Dám ti to znovu:
Taková byla víra prvotní církve, taková je i víra naše.

I na těch nejstarších ikonách Bohorodičky, jenž svůj původ odvozují od evangelisty Lukáše, je Maria zobrazována se třemi hvězdami: dvěma na ramenou a třetí hvězdou na čele. Hvězdy symbolizují její stav panenství před početím, při početí a po porodu. Těžko tedy mluvit o nějaké "domyšlené" víře ŘKC. Zkuste říci koptům, arménům, nebo pravoslavným, že Maria nezůstala pannou stále. Uvidíte, co vám na to řeknou.


]


Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 11:22:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Oko, nezlob se, nepsal jsem ni o ikonách, ale o víře prvotní církve (tím jsem myslel křesťanskou církev). Tu víru můžeme dobře znát, jsem za tu víru Bohu vděčen a jsem vděčný, že se dostala ke mně.

  Součástí té víry bylo také to, že pokorná Boží služebice a panna porodí dítě, Syna člověka (to je totiž skutečný titul a jméno Ježíše) a že to dítě bude z rodu Davida a Abraháma (t.j. bude ve výsadním Božím vlastnictví, z Božího lidu, ne z vlastnictví světa).

  Tuhle víru sdílíme dodnes.

  Já chápu, že když napíšeš "prvotní církve" znamená to pro tebe jiné období, než když napíšu "prvotní církev" já. Chápu, že pro tebe jsou tvoje věty pravdou, logicky sedí a beru to.


]


Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 09:18:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
...ty budeš furt dookola omieľať to isté ako verklik...
,,Maria byla povolána jako panenská matka našeho Spasitele,,

...to ťa asi nenapadlo, že Mária bola povolaná do manželstva a nie do stavu panenstva....veď o tom hovorí ap. Pavel slobodní ostávajú v panenstve a vydatá (nie panna) žije v manželstve...trochu ti unikol kontext Pavlových slov, ale účel svätí prostriedky...ty proste vo všetkých textoch vidíš panenstvo Márie, lebo si tým posadnutý...

...aj jasné texty ktoré hovoria o Ježišových bratoch si vysvetlíš po svojom...

....neobcoval s ňou, kým neporodila syna, a dal Mu meno Ježiš...Mt.1
Matúš jasne píše o tom, že Jozef nemal pohlavný styk z Máriou keď bola tehotná, ale až po tom ako sa narodil Ježiš, čoho dôkazom sú Jeho bratia a sestri...

...ty si proste katolík, ktorý nemá argument, max. ak to čo ho hovoria kopti, arméni alebo pravoslávny....skús nezaujato čítať najprv bibliu a potom si utvoriť názor...nie naopak, najprv čítaš katechizmus a potom hľadáš v písme a manipuluješ Slovom...
ivanp]


Martino (Skóre: 1)
Vložil: garwin (garwin@seznam.cz) v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 09:27:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vyřiď prosím Marjaně, ať příště požádá zjevení Marie, aby zřetelně bylo vysloveno: "Ježíš je Pán." Díky. ;)Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 09:42:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zamýšlela jsem se nad touto diskuzí. I mne, velmi rozpálila.
A závěr?
Netušila jsem, že je v lidech tolik nenávisti k Panně Marii.

Nevím, proč si lidé na GS myslí,  že Hospodin nemá MOC učinit vše jak chce ON. To mi nikdy nenapadlo, že by Hospodin nemohl rozhodnout, aby P. Maria nebyla Pannou. Tady v diskuzi lidé vstupují svou bez-mocí do Hospodinových rozhodnutí. Hospodin je náš Bůh a když chce, udělá všechno. Nepochopila jsem, co tím konkrétně v tomto případě chtěli  tady na GS říci. 

Hospodin je MOCNÝ.
My máme naději i tam, kde už naděje z pohledu lidského žádná není. Hospodin je Bohem naši bez-naděje. Není správné, že se Hospodinovi upírá Jeho veliká MOC, jako že něco neudělal nebo udělat nemůže.

Řešili jsme tu věci o Panně Marii, které má pevně v MOCI Hospodin a ne my lidé.

Proto je mezi námi tolik nemocných, protože my Hospodinu nevěříme, že má MOC nás uzdravit
Proto jsou mezi námi války, protože my jsme soběstační a Hospodina o POKOJ prosit společně neumíme.

Základní problém všeho je, že my Hospodinu nedůvěřujeme.

Hospodine obrať nás, protože my sami se neobrátíme.

Není možné jakýmkoliv způsobem snižovat Pannu Mariii a není možné nikomu snížit jeho  projev úcty k Panně Marii. Nechť si ji každý uctívá po svém. Tato úcta k Matce Spasitele nás všech se tvořila po staletí a my tady na GS k tomu zvedáme hlasy?

To si Matka našeho Vykupitele nezaslouží.
Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 09:52:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
,,Není možné jakýmkoliv způsobem snižovat Pannu Mariii a není možné nikomu snížit jeho  projev úcty k Panně Marii. Nechť si ji každý uctívá po svém. Tato úcta k Matce Spasitele nás všech se tvořila po staletí a my tady na GS k tomu zvedáme hlasy?
To si Matka našeho Vykupitele nezaslouží,,

--------------------
...Ježiš je pánov Pán a kráľov Kráľ....Je najvyšší, nikto mu nie je rovný

...to ťa nenapadlo, že degraduješ Ježiša a upieraš Mu jedinečné nezastupiteľné miesto, najvyššie miesto?...
...to ťa nenapadlo, že nemôžeš Ježišovi a Márii vzdať rovnakú úctu? pretože automaticky degraduješ Ježiša?
...teba trápi to, že protestanti degradujú Máriu na obyčajnú ženu a vôbec ťa netrápi to, že keď jej dáš božskú úctu tak zhodíš z trónu Ježiša Krista.
ivanp


]


Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 09:57:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ivanp
Jsem dcera a mám matku.
Neumíš se zřejmě podívat ani ani svýma lidskýma očima podívat na svůj vztah matka a syn a syn a matka. Je to patologické.


]


Jaelo (Skóre: 1)
Vložil: garwin (garwin@seznam.cz) v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 09:54:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hospodinovo zjevení je dokonale popsáno v Písmu. Je nám dána k rozlišování jak se zjevoval, co dělal, nedělal, říkal a neříkal. Je to Boží slovo. Je základem určení, co je z Boha a co ne. A toto Slovo hovoří o Marii z Nazareta jako služebnici, obdařené milostí, o ženě, která byla stejně chybující jako my všichni ostatní, Potřebuje Spasitele, kterého díky veliké milosti Otce porodila. To je vše. Matkou, bratrem - příbuzným Krista je každý kdo slyší jeho Slovo a činí je. Toto Slovo nikde neobsahuje pokyny nebo snad vzory k idolatrii dívky Marie, jakou provádí katolická církev. Hospodin je mocný, všemohoucí, ale nikde nezjevil, že by učinil takové věci, jaké o Marii vyznává a jaké praktikuje římskokatolická církev. Není to těžké pochopit, stačí číst Písmo a toto tam - není. Jsou to odvozené věci, spočívající na církevní historii a pokud se historie a Bible dostanou stran víry, uctívání do rozporu, musí platit Boží dokonalé Slovo. Marii snižuje ten, kdo "nečiní, co Kristus říká" případně kdo činí to co On vůbec neříká. Dopřejte Marii její roli pokorné služebnice Páně bez polobožských, zprostředkujících vlivů. Ona je svědkyní víry obdobně jako svědci z 11. kapitoly listu Židům. Nic více. Dovozeno ad absurdum, obdobně by katolíci museli vzývat Rachab, ona byla také prapramatika Ježíše Krista. A nikdo to nedělá. Milost daná Marii nikdy nemlže btý základem popření příkazu klanět se jen Hospodinu, jeho vzývat a jeho jediného uctívat a k Němu se modlit.


]


Re: Jaelo (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 10:25:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
garwine
Mě učili úctě k Panně Marii protestanté. Koukám tady na vás, k čemu jste došli. Patřím do ŘKC a vždy cítím, že mi něco z úcty k Panně Marii chybí, že jsem jiná. Ale mohu klidně konstatovat - dobře mě učili.

Mohu ti jenom upřímně napsat. Velmi si važ Panny Marie, je to Matka tvého Vykupitele a poctivě čti Bibli.
Také by ti pomohlo, kdybys četl o úctě k Panně Marii, jak se po staletí vyvíjela. Jak lidé vnímali Pannu Marii a jak jim Panna Maria pomáhala.

Není zase tak těžké pochopit, že Hospodin vybral Marii, aby v Betlémě porodila Ježíše. Za Marií stojí Hospodin. Vy muži, byste si z toho měli vzít příklad - i v dnešní době to mluví.

Máte klapky na očích.
]


Re: Re: Jaelo (Skóre: 1)
Vložil: garwin (garwin@seznam.cz) v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 10:31:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Marie je v Bibli 3x nebo 4x. Znám ty části. :-)  Výboj uctívání Marie začíná v 9. století tuším papežem Martinem VI., který proklel všechny, kdo se ji neklaní. Pokud míníš, abych četl o vývojí mariánského kultu ve smyslu modloslužby pan Montforta, pak je to stále jedno a to samé překrucování Písma. Není to tak živé a ostré jako Boží slovo. :-) Marie si vážím, přijala milost a porodila Ježíše Krista, pak už její role končí, případně pokračuje v okruhu jeho učedníků, kterým nekralovala, které se oni neklaněli ani si ji netesali na medailonky. :-) Hospodin stojí za každým, kdo slyší Boží slovo a žije ho. Marie byla jednou z nich. To je vše.


]


Re: Re: Re: Jaelo (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 10:47:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
garwine
Marie byla s učedníky ve večeřadle. A představ si, že první po zmrtvýchvstání se Ježíš zjevil Magdaléně, ne apoštolům. Jen tak mimochodem.

Jdeš mimo.

Kdyby si Marie nevážili, neseděla by s nimi ani v tom večeřadle.

No a podle toho co píšeš vypadá i ten dnešní náš svět. Já v tom vidím i patologické vztahy. Neuznáváte vztahy matka a syn. Který syn  dovolí plivat na matku, to už je patologie.

Myslím si, že Pán Ježíš musí velmi trpět, když ponižujete Jeho Matku a neuznáváte, že je blahoslavena mezi všemi ženami a že ji budou blahoslavit všechna pokolení.

A pokud půjdu dál, tak to má vliv na náš svět, protože já v tom vidím vztahový problém, syn a matka nebo otec a syn. V současné době je krize autority a otcovství, mohli byste se vy muži od Hospodina poučit.

Hospodin vybral Marii a stojí za ní. Neodkopl ji. Je to Bůh věrný, milující. O Hospodina se opřeš. A právě to vy Marii upíráte. A to je to smutné. Přemýšlej co děláte vy muži. To ale nedělá Hospodin.

Úctu Marii neber.
]


Re: Re: Re: Re: Jaelo (Skóre: 1)
Vložil: garwin (garwin@seznam.cz) v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 11:04:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Marie byla s učedníky ve večeřadle

 Cože?


první po zmrtvýchvstání se Ježíš zjevil Magdaléně, ne apoštolům

Ano, to napiš do Vatikánu, aby zjistili, kdo jako první zvěstoval evangelium o vzkříšení. Žena.


Myslím si, že Pán Ježíš musí velmi trpět, když ponižujete Jeho Matku

Řekl bych, že Pán Ježíš trpí tím, když se povyšuje jeho matka nad jeho Otce, přisuzují se jí věci, které On nikdy dle svědectví Písma nečinil. A apoštolům by vstávali vlasy hrůzou na hlavě, kdyby to viděli, co se tu děje v mariánské kultu.Hospodin vybral Marii a stojí za ní. Neodkopl ji. Je to Bůh věrný, milující. O Hospodina se opřeš. A právě to vy Marii upíráte

Ano vybral, dal jí milost. Neodkopl jí a je spasena skrze Krista. To je vše. Vy ji neodkopáváte, vy jí udělujete nebiblický trůn, čínite z ní "prostřednici všech milostí", nebiblicky ji přisuzujete přímluvy. Nic z toho Bible ani prvnoapoštolská církev neznala. Vážit si Marie, svědkyně víry nerovná se uctívání Marie a přisuzováni ji role v nebeské svatyni kam vstoupil jen Kristus a který je s Duchem svatým přímluvcem u Otce.

Úctu neberu, odmítám uctívání zesnulé svědkyně Boží milosti.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Jaelo (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 11:24:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
garwine
Možná právě u Marie byste našli tu ztracenou autoritu a vyřešili krizi otcovství. Pomohla by vám.
Víš.

Stojí za ní Hospodin, Bůh věrně milující.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaelo (Skóre: 1)
Vložil: garwin (garwin@seznam.cz) v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 12:18:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdepak, hkedat u stvořené Marie Boží autoritu. Naopak ona byla autoritativně v Káně napomenuta Ježíšem, aby se uklidnila s požadavky na zázraky. A pka už byla jen pokorná.]


Re: Re: Re: Re: Re: Jaelo (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 15:02:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jan 20, 11  - 18
 • 11Ale Marie stála venku před hrobem a plakala. Přitom se naklonila do hrobu
 • 12a spatřila dva anděly v bílém rouchu, sedící na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, jednoho u hlavy a druhého u nohou.
 • 13Otázali se Marie: „Proč pláčeš? “ Odpověděla jim: „Odnesli mého Pána a nevím, kam ho položili.“
 • 14Po těch slovech se obrátila a spatřila za sebou Ježíše; ale nepoznala, že je to on.
 • 15Ježíš jí řekl: „Proč pláčeš? Koho hledáš?“ V domnění, že je to zahradník, mu odpověděla: „Jestliže tys jej, pane, odnesl, řekni mi, kam jsi ho položil, a já pro něj půjdu.“
 • 16Ježíš jí řekl: „Marie!“ Obrátila se a zvolala hebrejsky „Rabbuni“, to znamená ‚Mistře‘.
 • 17Ježíš jí řekl: „Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratřím a pověz jim, že vystupuji k Otci svému i Otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu.“
 • 18Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim: „Viděla jsem Pána a toto mi řekl.“
garwin]


Jaelo (Skóre: 1)
Vložil: garwin (garwin@seznam.cz) v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 15:05:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A co s tím? Souhlasím. Já se ptal, kde jsi přišla na to, že Marie se účastnila Večeře Páně.


]


Re: Jaelo (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 15:09:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
garwin
špatně jsem se vyjádřila, tak jsem provedla opravu


]


Re: Re: Jaelo (Skóre: 1)
Vložil: garwin (garwin@seznam.cz) v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 15:12:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ok


]


Re: Re: Re: Jaelo (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 10:51:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
garwin
Jo, a mimochodem já jsem G. z Montfortu nečetla a velmi málo jsem o P. Marii četla a mám protestantskou výchovu. O Panně Marii mi povídala babička luteránka.
Souhlásím s ní. Nevím, co četla.


]


Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: lydia7 v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 10:42:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj, najhoršie je, že niekedy sem píšu ľudia, ktorí sa vydávajú za niekoho, kým nie sú. Niekto si tu vyslovene ventiluje svoje komplexy, niekto sa dobre baví na tom, že sa vydáva za ženu súc muž a opačne, alebo tu domnelo háji ekumenické snahy a keď sa odpojí, zloží masku a smeje sa na prostých... Kto to je, vie.

Keby každý skúmal, kto čo píše a s Duchom Pravdy zdieľal svoje pôsobenie tu na GS, neboli by tu ani urážky, ani súdy, ani klamstvá. Ono predsa vôbec nejde o to, či je niekto katolík, evanjelik, pravoslávny... – každý by sa mal snažiť spoznávať čím viac Pána Ježiša Krista a činiť to, čo je Bohu ľúbe.

Ak ale Boh od Mojžiša, ktorému zveril svoj zákon, dáva najavo, že si neželá klaňanie sa výtvorom ľudských rúk a vôbec vytváranie rytín a sošiek napodobňujúcich to, čo je v nebi i na zemi, a niekto to tu obhajuje ako úctu schválenú Bohom samým – komu veriť viac? Tým, čo to obhajujú, alebo Bohu?

Nikto v tejto diskusii netvrdil a neverí, že Boh nemá moc činiť všetko, ako On chce. Nikto nespochybnil, že Pán Ježiš sa narodil z Márie, panny, ktorá nepoznala muža a ktorej dieťa bolo splodené z Ducha Svätého.

Problém je spôsob, ktorým niektorí prejavujú úctu k nej a problém je fakt, že bez rozlišovania duchov prijímajú všetko, čo RKC schváli ako pravé resp. čo neodsúdi ako falošné.

Mne je jedno, kto a čo si Ty – svojimi komentármi si však sama prilievala olej do ohňa a ani raz si jasne neodpovedala na položené otázky. Na emócie majú nárok všetci, ale urážať tých, za ktorých Pán Ježiš obetoval sám seba – lebo z lásky k nim tak učinil – to len špiní meno Božie. Lebo aký obraz si o kresťanoch a ich Bohu vytvoria tí, ktorí tu nič nepíšu, len čítajú, možno Boha hľadajúc...

Mňa si Jaela sklamala na plnej čiare. Pozor na pusu si stále nedávaš a vidíš nenávisť k Márii tam, kde je len boj proti modlárstvu (klaňanie sa soškám, nosenie ochranných medailónikov, uctievanie kráľovny nebies vydávajúcej sa za Máriu, matku Ježišovu...) Z mojej strany posledný komentár smerom k Tebe, nech už napíšeš čokoľvek. Žehnám Ťa v mene Pána Ježiša Krista. Amen.


]


Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 11:02:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Lydia7
Až tak tě ponížilo, že Panna Maria je blahoslavena mezi všemi ženami a budou ji blahoslavit všechna pokolení?
Pýcha, pýcha.
Ať ti Hospodin, náš Otec žehná.


]


Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: cristiano (pavel.bartosz@prokrestany.cz) v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 13:29:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://prokrestany.cz
Nic jsi nepochopila. Z mé strany také všechno... Plně souhlasím s Lýdií. Na to, co Lýdie napsala, mohu říci - amen.

Cristiano


]


Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 14:53:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
cristiano
Stavíš se za lydii7, tak si počti co píše:
Ahoj, najhoršie je, že niekedy sem píšu ľudia, ktorí sa vydávajú za niekoho, kým nie sú. Niekto si tu vyslovene ventiluje svoje komplexy, niekto sa dobre baví na tom, že sa vydáva za ženu súc muž a opačne, alebo tu domnelo háji ekumenické snahy a keď sa odpojí, zloží masku a smeje sa na prostých... Kto to je, vie.

Keby každý skúmal, kto čo píše a s Duchom Pravdy zdieľal svoje pôsobenie tu na GS, neboli by tu ani urážky, ani súdy, ani klamstvá. Ono predsa vôbec nejde o to, či je niekto katolík, evanjelik, pravoslávny... – každý by sa mal snažiť spoznávať čím viac Pána Ježiša Krista a činiť to, čo je Bohu ľúbe.

Ak ale Boh od Mojžiša, ktorému zveril svoj zákon, dáva najavo, že si neželá klaňanie sa výtvorom ľudských rúk a vôbec vytváranie rytín a sošiek napodobňujúcich to, čo je v nebi i na zemi, a niekto to tu obhajuje ako úctu schválenú Bohom samým – komu veriť viac? Tým, čo to obhajujú, alebo Bohu?

Nikto v tejto diskusii netvrdil a neverí, že Boh nemá moc činiť všetko, ako On chce. Nikto nespochybnil, že Pán Ježiš sa narodil z Márie, panny, ktorá nepoznala muža a ktorej dieťa bolo splodené z Ducha Svätého.

Problém je spôsob, ktorým niektorí prejavujú úctu k nej a problém je fakt, že bez rozlišovania duchov prijímajú všetko, čo RKC schváli ako pravé resp. čo neodsúdi ako falošné.

Mne je jedno, kto a čo si Ty – svojimi komentármi si však sama prilievala olej do ohňa a ani raz si jasne neodpovedala na položené otázky. Na emócie majú nárok všetci, ale urážať tých, za ktorých Pán Ježiš obetoval sám seba – lebo z lásky k nim tak učinil – to len špiní meno Božie. Lebo aký obraz si o kresťanoch a ich Bohu vytvoria tí, ktorí tu nič nepíšu, len čítajú, možno Boha hľadajúc...

Mňa si Jaela sklamala na plnej čiare. Pozor na pusu si stále nedávaš a vidíš nenávisť k Márii tam, kde je len boj proti modlárstvu (klaňanie sa soškám, nosenie ochranných medailónikov, uctievanie kráľovny nebies vydávajúcej sa za Máriu, matku Ježišovu...) Z mojej strany posledný komentár smerom k Tebe, nech už napíšeš čokoľvek. Žehnám Ťa v mene Pána Ježiša Krista. Amen.A hádej, jsem muž nebo žena?

Mohu však napsat, že jsem z rodu protestantů, čtete knihy, které se píší v naší rodině, učíte se z nich.  Nevěřím, že by z dobré vůle a lásky k Hospodinu vyšlo tolik nenávisti. Přece moje rodina vás nemůže učit nenávidět Pannu Marii.  Kam jdete?


]


Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: lydia7 v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 19:16:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Cristiano,

je len jedno vysvetlenie, prečo nepochopila a prečo to zobrala osobne a ako útok. Nech sa deje vôľa Božia. On je zvrchovaný vládca a Pán a všetko sa stane, ako si On predsavzal.

A ďakujem za podporu. Pán s Tebou.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: ladenka (ladenka@seznam.cz) v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 19:24:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.ladenkakozinova.albaniaweb.alb
Milá Lydia7,

myslím, že jsi naprosto šílená.

lada


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svat (Skóre: 1)
Vložil: lydia7 v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 20:08:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Trafená hus zagága sa vraví u nás... Dúfam, že si tento komentár prečíta Jaela, lebo muž vydávajúci sa za ženu sa ozval sám: "Laděnka" alias Petr Vlček.

"Ten, kto seje v svoje telo, z tela bude žať porušenie a ten, kto seje v Ducha, z Ducha bude žať večný život." Amen.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma (Skóre: 1)
Vložil: lydia7 v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 20:47:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Viď foto: http://picasaweb.google.com/bohemkaviktorka/CirkevBohemiaVictory#5329116873669221122

PS: Laděnka je tá bez vlasov...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Úterý, 10. listopad 2009 @ 08:01:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
lydia7
Nemám potřebu se za někoho vydávat. Myslím, že ve virtuální realitě jsme dost v anonymitě.

Tobě však radu: odlož nenávist a pýchu a nes liden evangeliium- s nenávisti jsi dost nevěrohodná. Hospodin je jeden a Bible je jedna.
Když někam půjdeš a budeš mluvit a Bohu a budeš pomlouvat druhé denominace a jejich úctu a obřady  - se kterými předstupují před Hospodina, tak jsi nevěrohodná, nepravdivá a směšná.

Když odejdeš, lidé jsi řeknou pakáž jedna, nese to Bibli v ruce a hodit je do jednoho pytle. Tvou vinou je pak jméno našeho Boha v posměchu, má drahá - nebo se schovává muž za ženu Lýdie - nebyl v Římě Lýdius?

Jaela


]


Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Fera v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 14:41:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím lydia7
Amen.
    Tak už jsi taky poznala tu sisyfovskou práci na předělání modlářů? Věř mi, Jaela potřebuje modly jako vzduch na dýchání. Tu nepředěláš.:-)))))


]


Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: lydia7 v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 19:23:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neviem, či sa smiať, či plakať. Ale Bohu je všetko možné, nie? Stále dúfam, Jaela možno naozaj nepochopila, kam to všetko smerovalo - zobrala to ako útok. Žiaľ. Ju nespochybňujem ako Jaelu, sú tu iní, ktorí majú karneval...


]


Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Úterý, 10. listopad 2009 @ 08:33:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Lydia7
Nemyslím, že bys na mě osobně útočila, spíš jsem to brala jako velký smutek nad tím, kde může skončit, v jaké nenávisti protestant. Vaši učitelé něco s čistým a upřimným srdcem z lásky k Hospodinu začali tvoři, že to bude lepší a bez chyb a vy se teď  koupete v zášti a nenávisti ke katolíkům. Tak to milá zlatá nemělo být?

Máš nést lidem lásku, radost a pokoj Kristův. Nemáš pomlouvat druhé věříci. A tady na GS pouze pomlouváte ŘKS a sledujete, jak pokleknou, jak nepokleknou, co zase udělají, co neudělají, jestli mají sošku v ruce nebo růženec a měli byste se více starat o to, jak vy předstupujete před Hospodina. Z toho je mi dost smutno.


]


Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Sobota, 14. listopad 2009 @ 13:29:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
lydia7
Ty musíš prozrieť, nie plakať či sa smiať. Duch svatý si neprotiřečí. Je třeba se ztišit a poslouchat Jeho hlas.


]


Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Sobota, 14. listopad 2009 @ 13:27:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Fera
Domnívám se, že právě ty bys mohl rozeznat modlu. V Bibli je vysvětleno, co je to modla. Modloslužebnictví je v Hospodinových očích ohavnost. Šíříš tu ty zabobonky. Moc se mi to slovo zabobonek líbí. Přesně určuje, co teď děláš. ;O)))))


]


Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: roboz v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 15:48:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


pánečku, ľudia, nevládzem to dočítať do konca. mám pocit, že sa tu niekto nudí. a už aj ja.
a pritom si každý stojí za svojou pravdou. pritom pravdu má asi ten, kto vie lepšie luhať.
úplne ma udivuje, že si tu niekto na základe pártisícročných písomností a tradície lieči komplexy menejcennosti a nadutosti.
ja mam pravdu! ja! ja! ty koňu! veď nakoniec uvidíme, za kým stojí Boh!
no za kým?
za benediktom? za vami?
a možno za deckom, čo sa v iraku narodilo zmutované po použitých protitankových strelách s uránom. alebo žeby za ním nestálo, ked toľko trpí? veď má väčšinou moslimských rodičov. a tí prepadnú ohnivému peklu...
ale asi aj tí, čo strieľali po tankoch, a možno i senátori, čo schválili vojnu... a možno i my.  (teda, ja v ohnivé peklo celkom neverím, ale vy daktorí áno)

náš pán nemá radosť z modlitby a okázalej bohoslužby, ale zo života v spravodlivosti. kto sa nedrží pravdy, kto radšej žije v mamone alebo si maže hlavu hoc i teologickými pamfletami, aby mal pocit, že stojí s Pánom, či s Máriou, tomu márna sláva. ozaj si myslíte, že vám pripočíta k dobru, ked tu niekto presviedča druhého o svojej pravde?
čo tak radšej žiť ako prví kresťania, v spoločenstve lásky?  
kdesi som čítal, že kresťanstvo vzniklo ako spoločenstvo v palestíne, 
gréci z neho spravili filozofiu, a v ríme bol z toho obchod
stojíte si tu za každý za svojím, akoby ste nepoznali pokoru. diskusia je ozaj potrebná, ale ked chýba pokora k
súperovi, je z toho obviňovanie. ------------ ja, ja osobne nič neviem, pochybujem o tom, či je Ježiš spasiteľom alebo len potrebným prorokom, či zjavením boha, nevylučujem iných bohov, ale v pokore vyznávam, že pravdu nemusím mať. 
----- ak zaodeješ nahého, nakŕmiš hladného.... mňa si zaodial, nakŕmil. spomínate si?
ježiš tu neprišiel preto, aby nás spasil, ale aby židom ukázal, že nie zákon, 
ale láska je tá prvá (môj dojem) a dúfal, že si z toho niečo vezmú i iní
ale ja viem, že je lepšie besedovať a ťukať do klávesnice počítača, obklopiť sa relatívnym hmotným dostatkom
a duc***** si odbiť v kostole alebo pri čítaní biblie, občas spraviť dačo dobré, ako žiť ako pravý kresťan.
ja ako kresťan nežijem. nemám na to. myslím... byť za idiota a podivína, čo za dobrotu na žobrotu? radšej nie.
veď pán je milostivý, on ma pochopí... a sklame sa vo mne. ale veď za mňa umrel. nie?
--------------- teraz vážnejšie. ako pochopiť majestát stvoriteľa, úlohu, ktorú nám dal v svojom diele? ????? neviem. 
avšak hádkami o biblii a o katechizmoch sa k tomu asi nedopracujem. ja sa snažím žiť v mieri s jeho
stvorenstvom. dúfam, že až bude treba ukázať, že som charakterný človek, dokážem sa zastať bitého a pomôcť. nič lepšie nemôžem urobiť.
--- taká úvaha konečne k veci
predstavte si, že Boh sa rozhodol ľuďom ukázať, že žijú pomýlene a aj tí, ktorým sa v dejinách viac venoval, sú v slepej uličke.
posielal prorokov ale končili biedne, nuž si riekol, že sa vtelí a stane sa človekom, aby si pozrel, čo všetko na nich má zlý vplyv a ako im najlepšie pomôcť a nasmerovať ich k ceste, za ktorú sa po smrti človek nemusí hanbiť. 
    ale kedže bol trošičku úzkoprsý, vybral si za svoju pozemskú matku nepoškvrnenú pannu, ba ju už pri jej utváraní v lone jej matky pozbavil dedičného hriechu, aby ho nebodaj nepoškvrnila. nuž, je na svete ako malé batoľa a vyrastie, postupne si uvedomí, že nie je len tak sedmoslivkár a tesár, ale minimálne učenec, ba až začne konať zázraky, spomenie si, že ho asi Boh viac obdaroval. a možno si i spomenie, kým vlastne je (po krste a holubici?)....   v domnení, že koná správne, a naprotiveň úzkoprsím farizejom, začne jesť u pohanov a cudzoložnice ochraňovať, v sobotu uzdravovať, a matke pripomína, 
že má ostať pannou, ked panicom aj on ostáva, nech zabudne na iné deti, veď on je jedinečný a mal by jej stačiť a má byť naň patrične hrdá. A nezabúda učiť a dávať ľudu dobré príklady, a pohoršuje sa nad kupčením v dome modlitby, a len opatrne rýpe do rimanov, ale z farizejov robí amatérov a ľudu vraví, že na vojne je dobré len víťazstvo, ale pre to sa nedá nahovoriť, bo on má za úlohu vypráskať Satana. 
čo napokon pre tých hriešnych červov aj urobí, keď ich tak obľubuje  (a možno ani nie, ale je mu ich ľúto). 
až sa z tých nepríjemných úloh konečne vymotá a oslobodí sa z toho svojho úbohého tela a vráti sa do svojej majestátnosti, pošle svojho ducha, aby viedol cirkev rozumne a nezaujate a na svoju večnú slávu.

  ---------------- nezdá sa vám, že z Boha robíte vola?
   ak tento malý fejtón niekoho naštve, som rád. len dúfam, že nenaštve najvyššieho.

       pf, Kráľovná nebies. nabudúce pri svojom ďalšom zjavení uváž, či prostému ľudu vysvetlíš, ako je to s Bohom Otcom.
                                ozaj je Stvoriteľ všetkého ---- toho mužského pohlavia, alebo je aj matkou sveta?
                              lebo hrozí, že za ňu budeš napokon ty
    


]


Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Čtvrtek, 12. listopad 2009 @ 07:02:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Roboz, naozaj si ma nenaštval, ba musím ti povedať, že mi je sympatické, ako sa ti nepáči atmosféra našich rozhovorov na GS. Ani mne sa nepáči, hoci aj ja sa nechám vyprovokovať. Ja som sa niekedy zamýšľal tiež nad tým, prečo sú kresťania takí škriepni, kým napr. nekresťania /budhisti, hisnudisti, pohania a pod./ sú oveľa tolerantnejší k iným názorom. Z určitej strany sa mi to zdlo nedostatok kresťanov a prednosť pohanov. No pri poznávaní tej druhehj strany človek čoskoro zistí, že tam až tak nejde o  zaručenú pravdu, ktorá by nejako zasahovala do života, a preto nie je problém byť veľkodušný hinduistovi, či slovanskému pohanovi, ktorý si môže predstavovať ako chce a čo chce, lebo všetky podvedome vedia, že to sú len dávnoveké mýty, predstavy ľudí... No v kresťanstve naouzaj ide o pravdu ako takú, o predstavu o Bohu, ktorý sa stal historickým človekom, ktorý zanechal a zjavil nám čosi autentické, a od filozofie života naozaj veľa závisí v živote...

Máš úravdu v tom, že sme až príliš úzkostliví, že Boh je možno oveľa veľkodušnejší ako jeho služobníci, mnohí katolíci sú !pápežskejší než pápež" a mnohí biblickí kresťania biblickejší, než sama Biblia v skutočnosti... Že sa perieme o vyslovené maličkosti, slovíčkárime. To máš naozja pravdu. Duch farizejstava, otroctvo litery, a tvrdohlavosť, ktorá je zamaskovaná horlivosťou a vernosťou Píssmu, či Kristovi, či pravde a pod.  - to tu cítiť...

No, Roboz, predsa si myslím, že u kresťanov je noazaj ten problém, že Kristus je noazja tým Spasiteľom, a jediným... Je Bohom, aj človekom... Od Neho vieme ešte všeličo, čo sa do našej malej hlavy asi nepomestí /Svätá Trojica, Vtelenie Boha, Eucharistia.../ a preto sa skoro zákonite nemôžeme v tom zhodnúť. Prirovnám ti to trebárs takto: Ak chce spoznať ceruzku, otočíš si ju hore dole... Ak chceš poznať mesto, prejedeš ho za pár dní... zemegulľu za pár týždňov... S vesmírom je to už ťažšie, a to sa ani z´daleka nevyrová nekonečnosťi a večnosti Boha. Zrejme chápeš, na čo narážam, keď hovorím, že do našej malej "jamky" nášho obmedzeného ľudskjého rozumu sotva možno naliať "more" Božej veľkosti a múdrosti. Myslím, že preto je to tak, ako to je, že jedne to vidí taak, druhý troch inak, aj ke´d nám čosi bolo hoci od Boha priamo poodhalené, je to zrejme pre nás ako celok "vysoká matematika".
Maj preto strpenie, trpezlivo kritizuj, či klad otázky, či hľadaj s nami na ne odpovede.
Zdraví ťa Elo.


]


Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 09:50:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Představte si že máte kbelík nebo džbán a jdete dlouhou cestu v horku za město pro vodu. Jdete sama a pozdě protože pátý muž se kterým žijete je moc i na vaše samařské sousedky a nemají chuť se s Vámi stýkat. Tu musíte pracně vytáhnout ze studny a u ní stojí někdo koho jste v životě neviděla a řekne "Ženo, dej mi pít". Byla byste poctěná tak jako Ráchel ze Samaří nebo by Vám to spíš připadalo jako urážka ? Měla byste si chuť na něm vylít vztek a ponížení svého života ? K tomu abyste pochopila tuhle situaci musíte něco vědět o reáliích tehdejšího světa. Pisatel dopisu o ní zjevně nevěděl, pokud vůbec existuje a nebyl vymyšlen spolu s příběhem. V oslovení ženo se skrývala taková úcta o jaké si dnešní bojovnice za práva mohou tak akorát snít. Tehdy byli lidé prostí a upřímní a neznali falešnou a vyumělkovanou zdvořilost. Neoslovovali se množným číslem , říkali na rovinu co chtějí a děkovali především Bohu. Dej mi znamenalo zároveň prosím a přijmout od někoho pokrm či nápoj a žádat od něho službu byl posvátný akt. U některých národů je tomu tak dodnes.
Pro Pána Ježíše bylo Otcovo dílo a věci opravdu na prvním místě. O tom svědčí i to že jako chlapec zůstal v chrámu a rozmlouval s rabíny zatímco Panna Maria se svatým Josefem ho po tři dny hledali. I dneska nás Panna Maria vede ke Kristu a ne naopak. Pro židy byl důležitější otec než matka i v každé rodině. Byl předmětem úcty a respektu, domácím knězem. Podívejte se i na souvislosti a okolnosti v době kdy k tomu co uvádíte došlo. Na světská očekávání stran pozemského království. Na protekci a pokřivené příbuzenské vztahy které nebyly ničím neobvyklým. Když přišla za Ježíšem Jeho matka a bratři tak mám z toho pocit že ho chtěli ti co o tom mluvili možná umlčet. V dobrém či ve zlém. A Otcovo dílo přerušit nechtěl.
Neposkvrněné početí Panny Marie a Kristovo zrození z Panny bylo nepřáteli Boha často zaměňováno a snažili se mu vysmívat jak jen mohli. Byla to veliká zbraň i pro prvorepublikové ateisty a svedla od Boha mnoho lidí. Přitom je odpověď tak snadná. Proč by nemohl Všemohoucí Stvořitel který dokázal stvořit vesmír v 6 dnech zařídit aby byla jedna žena vysvobozena z dědičného hříchu a dítě počato z panny ? Ti lidé přitom často předstírali že jsou křesťani ale takoví ti chytří a moderní, kteří nepotřebují církev..........
Pravdu o Neposkvrněném početí vyhlásil pan papež poté co došlo ke zjevení Panny Marie která nám o tom řekla. Odpovídá to i mému názoru. Těžko si dovedu představit že by bvl Mesiáš poskvrněn v lůně matky hříchem. Dědičným nebo jejím. Vyjímeční lidé byli i rodiče Panny Marie, svatý Jáchym a svatá Anna a jejich životní příběh.
Téma Kristových sourozenců je velice zajímavé a doufám že se o něm nezapomenete zmínit.poutnicku (Skóre: 1)
Vložil: garwin (garwin@seznam.cz) v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 09:56:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když se dostane do rozporu zjevení s Písmem, musí platit Písmo.


]


Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 10:23:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Pravdu o Neposkvrněném početí vyhlásil pan papež poté co došlo ke zjevení Panny Marie která nám o tom řekla.

  To je důležitá informace k tématu, která se málo ví. Díky, že jsi jí uvedl.


]


Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 10:43:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
V tom se Poutník spletl. Nejdřív Papež vyhlásil dogma o neposkvrněném početí a potom Paní, která se zjevila v Lurdech prohlásila na dotaz jak se jmenuje, že je NEPOSKVRNĚNÉ POČETÍ!
Nevzdělané dívce, která nevěděla, co to je. Díky tomu místní farář teprve pak uvěřil, že zjevení je pravé.


]


Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 10:55:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  To je často rozšířený omyl, že to dogma pochází z pozdějších zjevení. Tohle chce trochu studovat. Vyhlášené dogma o "Neposkvrněném početí" nepochází z Lurd, ale z předchozího zjevení a je výsledkem práce Zázračné medailky, která je dodnes nejrozšířenější ... (nevím jak to nazvat abych neurazil) mezi ŘK.

Při zjeveních v roce 1830 měla Panna Maria i jiný cíl. Chtěla připravit lidi na vyhlášení dogmatu o Neposkvrněném Početí. Je téměř jisté, že Zázračná medaile vyvolala žádoucí živou víru, která byla potřebná pro vyhlášení dogmatu roku 1854. Medaile Neposkvrněného Početí (tak ji nejprve nazývali) se bleskurychle rozšířila nejen v Evropě, ale po celém světě.


]


Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Momonka v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 20:21:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Poutnicku, já věřím tomu, že se Pán Ježíš narodil z panny, tím pádem byl On vysvobozen od dědičného hříchu. Proč by to mělo platit i o Marii? Bible o tom mlčí... Nakonec všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva, což platí i o Marii, která sama jásá v Bohu svém Spasiteli. Proč by pak musela obětovat v chrámu ta holoubata, kdyby byla bez poskvrny?

Na téma Ježíšových bratrů už sem nebudu nic posílat. Měla jsem to v úmyslu, ale jelikož jsem zklamaná tímto opět nic neřešícím ropucho-potkaním hašteřením (což se dalo předpokládat, jenže já jsem asi to naivní trdlo), tak od toho jdu pryč. Však oni se už tady někteří na toto téma rozepsali. Třeba po delší době, ale momentálně nemám chuť rozpoutávat další vlnu negativních výpadů. Takže tak.


]


Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 10:20:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj poutníku.

Trochu si to popletl ve svém příspěvku dnes 09:50:37. Dogma o Neposkvrněném početí je z 8.12.1854 a první zjevení v Lurdech bylo 11.2.1858. Pokud si ovšem měl na mysli Rue du Bac 1830 nebo 1846 La Salette, pak je to v pořádku. Ale jsem Neposkvrněné početí, řekla o sobě v Lurdech 1858, tedy jen potvrdila Dogma z roku 1854, takže je to naprosto opačně, než si zde sdělil.


Martino
Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 11:28:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Máte pravdu. Měl jsem na mysli zjevení z roku 1830 a 1846 a zároveň měl za to že to Panna Maria řekla nebo nějak naznažila už tehdy.
Dík za upozornění, Vám i ostatním.


]


Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 11:02:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
garwin 9. listopadu 2009 ,10:31:17 hod

Příteli pouč nás o papeži Martinu VI. Já ho neznám. Příteli pověz nám ještě něco pokud jde o začátek Mariánských zjevení. Ty zde vaříš povidla o 9. století, ale já vím, že první zjevení bylo roku 40 apoštolu sv. Jakubovi ve Španělsku. Je to nejstarší místo mariánské úcty na světě.

Martino
Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: garwin (garwin@seznam.cz) v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 18:23:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Omlouvám se, spletl jsem se. Šlo o papeže Martina I. (649 - 655), který pyšně a bezbožně prohlásil, že " kdo nectí Marii, bude proklet."


]


Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 13:52:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Potvrdzuje sa, ako som vyššie napísal, že táto kontoroverzia je neriešiteľná, pretože tu ide o dva zorné uhly pohľadu. Jeden, ktorý pozerá na vec iba z pohľadu "Sola Scriptura" a druhý pohľad je tradične cirkevný, ktorý berie do úvahy aj mimobiblické pramene podávané ústne a neskôr zachytené aj písomne... Je jasné, že na základe citátov Písma sa vec vyriešiť nedá, to je fixná predstava solascripturalistického tábora. Písmo predsa nemožno chápať ani ako historickú kroniku udalostí, ba ani dogmatickú, či právnu príručku. Musíme naň reálne hľadieť a dočítať sa v ňom len to, čo tam naozaj je, no v tom zmysle, že slová musíme chápať v kontexte tej doby, v ktorej boli písané /"bratia".../ Skúsenosť historie dokazuje, že informácie Písma v tomto smere nie sú jednoznačné. Dovolím si citovať biblistu, profesora CMBF v Bratislave Jozefa Jančoviča:

"Nový zákon nie je v otázke súrodencov Ježiša vôbec taký jednoznačný..., ba na historickej rovine sa problém stáva doslova neriešiteľný. Podľa R. Browna spomínané texty zostávajú aj vďaka Mt 27,56 otvorené v prospech ranej cirkevnej tradície o trvalom panenstve Márie. Výraz Ježišovi súrodenci sa dá lepšie pochopiť vo svetle vtedajšej štruktúry rodiny, ktorá nežila izolovane ako v moderných časoch, ale v úzkom zväzku na spôsob rodového klanu. Exegéta Jozef Blinzler ponúka dôkazy o tom, že Ježišovi súrodenci patrili skôr do iných rodín a boli tak označovaní v rámci rodu. Navyše pojem Ježišovi bratia je pojmom prvotnej Cirkvi, v ktorej existovali napätia medzi spoločenstvom židovských kresťanov pod vedením Jakuba, Pánovho brata, a novými smermi v rodiacej sa Cirkvi (porov. Gal 1,11-14). Iné riešenie problému ponúklo už v 2. stor. apokryfné Jakubovo protoevanjelium (po r. 175 po Kr.), ktoré pokladá Ježišových bratov a sestry za Jozefove deti z prvého manželstva. Hoci sa tomuto spisu neprikladá historická hodnota, je nepriamym svedkom počiatočnej úcty kresťanského ľudu k Márii, ktorá zostala natrvalo pannou. Táto pravda viery bola od r. 553 oficiálnou súčasťou vyznania celej Cirkvi a dokonca ani Luther a ani Kalvín ju nespochybnili. Až v 18 stor. pod vplyvom osvietenstva začala o tom určitá skupina protestantov pochybovať. Duquesne tiež zdôrazňuje vzťah medzi vznikom traktátov o panenstve od cirkevných otcov v 4. stor (sv. Atanáz a sv. Ambróz) a ich vplyvom na uctievanie Márie vždy Panny. Z Pavlovho Prvého listu Korinťanom však vieme o skorom praktizovaní panenstva v Cirkvi a je dobre doložené tiež medzi sýrskymi kresťanmi ešte pred 4. stor. po Kr."

Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 13:53:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ja sa na to pozerám reálne tak, že necítim sa schopný rozriešiť tento problém v 21. storočí, ani na základe Písma, ani na základe štúdií, pretože je to jednoducho fyzicky nemôžné jednému človekovi. Človek sa naozaj musí rozhodnúť pre  autoritu, ktorej uverí. Ja som uveril Cirkevi, ktorá bola prítomná nielen pri vzniku Písma, ale aj iných zdrojov informácii, verím, že v nej Duch Svätý naozaj pôsobil a osvecoval jutak ako pri riešné otázky kánona N.Z., tak aj v prípade mariánsky ch dogiem. Kto che, nech pre týmto zatvorí oči a tvári sa, že je svätý a zbožný, ale ignorovať Cirkev, "stĺtp a oporu pravdy", či "Telo Kristovo" sa mi zdá prinajmenšom "faul" na pravdu.

Napadlo vás však, prečo však Cirkev tak trvala na panenstve Márie a teda na tom, že ona nemala ďalšie deti? Na prvý pohľad je to nepodstatná vec, ale Cirkev sa nezvykne zasadzovať za nedôležité veci. Čo je v pozadí tohto postoja Cirkvi? Zrejme jej hlboké presvedčenie o tom, že aj Mária, aj Jozef pochopili historickú jedinečnosť neopakovateľnosť a s ničím neporovnateľnosť tej skutočnosti, pred ktorú ich postavil Boh. Totiž pochopili, že mať za svojho syna Božieho Syna,  dlho očakávaného Mesiáša, Spasiteľa sveta - to si žiada od nich úplnú oddaanosť žiť len pre neho, a nerozptyľovať svoje sily a čas na ďalších štyri, či koľko detí. V cirkevnom postoji harmonizuje fakt, že hoci Kristus je pravý človek, predsa vzhľadom na jeho osobitnú dôstojnosť Jeho osoby a Jeho osobitné poslanie, aj samotné počatie bolo netypické, osobitné - bez muža, osobitným zásahom Ducha Svätého... Tak nejako sa podľa úsudku Cirkvi zdá primerané aj to, že Mária sa plne, nakoľko mohla, oddala len Ježišovi, žila len pre neho a keď Pán tak osobitným spôsobom zachoval jej panenstvo v súvislosti s Božím Synom, zdalo sa jej nepriomerané, aby sa oddala pohlavnému životu a plodila ďalšie deti, ktoré by nutne odvádzali jej pozornosť od Ježiša. Tiež podľa úsudku Cirkvi pochopila, že jej telo sa vlastne stalo osobitnou Božou svätyňou, a nebolo by vhodné túto svätyňu "sprofanizovať" .

Teda skrátka:vlastný teologický dôvod ustavičného panenstva Márie je v jej  bezvýhradnej ochote pre spássonosnú úlohu, ktorú jej zveril Boh, v jej výlučnej oddanosť Božiemu a svojmu Synovi, v integrácii všetkých svojich citov a hnutí dokonalým spôsobom do svojho úplného oddania sa Bohu. Boh si ju úplne vyvolil pre práve túto jej osobitnú úlohu v dejinách spásy...


]


Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 14:49:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Ahoj Elo.

Človek sa naozaj musí rozhodnúť pre  autoritu, ktorej uverí.

  To je velmi přesně popsaná realita toho, o co jde nejen v tomto tématu, ale i v jiných tématech podobného druhu. I ten zbytek toho prvního odstavce je dobře napsaný. K tomu už jsem ti jednou psal: Není tak těžké poznat církev. Církev je sloup a opora pravdy, rozezná se tedy snadno.

  K tomu zbytku: Velmi nekonzistentní argumentace.

... a nerozptyľovať svoje sily a čas na ďalších štyri, či koľko detí.

  Když se tu bavíte o počtu dětí, je to samý satan, sobectví a svět, když člověk nemá alespoň čtyři děti. Když někdo napíše něco ve stylu "mám jen dvě děti abych se jim mohl věnovat, dal jim vzdělání a dostatek prostředků" jsou odpovědí lidí z ŘK slova o sobectví, prokletí, neposlušnosti Bohu a já nevím co ještě. Takže tohle byste si tam u vás měli srovnat jak to vlastně je - jestli mít víc dětí je požehnání, nebo problém.

...  jej telo sa vlastne stalo osobitnou Božou svätyňou, a nebolo by vhodné túto svätyňu "sprofanizovať"

  Tohle už je podle mě jen výplod ŘK fóbie ze sexu, spekulace nesouvisející s realitou.


]


Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Úterý, 10. listopad 2009 @ 04:10:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec, ty všetko dávaš do jednej roviny, ako keby prípad Ježiša bol v jednej rovine s nami. On je aj nie je. Ako som povedal, je pravý človek, ale predsa jeho počatie a narodenie je celkom osobitné, s nikým neporovnateľné, ako odpovedá práve Jeho osobitnému prípadu. Práve preto v tomto zmysle rozmýšľali aj uvedení cirkevní otcovia, keď sa im zdalo primerané u Márie panenstvo a nie ďalšie deti u Márie.

Dá sa povedať, že  je správne, aby ľudia mali, pokiaľ možno viac detí. Lenže aj v tomto je prípad Márie osobitný, pretože jej Syn je Syn Boží, Spasiteľ, a je primerané žiť celkom pre Neho. Podobne s tou svätyňou. To nie je žiadna fóbia zo sexu.  Mária sa stala naozaj svätyňou Božou tým, že vo svojom tele nosila 9 mesiacov človeka, ktorý bol zároveň Bohom. Je síce otvorená otázka, ako to ona historicky chápala a uvedomovala si, nakoľko mala úplné pochopenie, o čo v jej prípade ide. Boh jej však určite postupne zjavoval aj v tejto veci stále väčšiu plnosť pravdy, ako je to už v Písme naznačené na epizódkach s pastiermi, so Simeonom a Annou... Zrejme aj Jozef musel čoskoro poznať, že ich Syn je naozaj osobitným spôsobom Boží Syn...

Cizinec, mne sa zdá váš solascripturalizmus v tejto veci naozaj príliš povrchný a jednostranný. Nad prípadom Ježiša, Jeho narodenia, ich roddiny určite starí cirkevní otcovia určite viac premýšľali, a mali ešte k tomu viac infornmácií z podania, ktoré my nemusíme mať k dispozícii. Preto biblický "doslovizmus" hlava-nehlava v tejto "kauze Ježiš a Mária" ide naozaj celkom mimo... A preto v tomto prípade je oveľa logickejšie veriť starej Cirkvi, a nie moderným výmysleníkom v čítaní Písma  18.storočí, spravidla pod vplyvom negatzívnych emócií a osvietenskej logiky...


]


Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 10. listopad 2009 @ 10:46:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Rozumím, kde nejsou argumenty, uvedou se jen obecné řeči. Četl jsem církevní historii, Elo, a nevěřím, že lidé, kteří vymysleli neděli jako den odpočinku a vánoce jako den narození Ježíše a jiné podobné věci vymysleli a ustanovili správně věci okolo Marie a nevěřím, že měli lidé ve čtvrtém a pátém století (mnoho set let po narození Ježíše) víc informací a kvalitnější informace, než máme my dnes.

  Platí tady jednoznačně to, co jsi napsal jinde: "Jestliže se někdo zjevně spletl v některých věcech a v omylu zůstal, těžko mu věřit ve věcech jiných".

  Křesťanů se tahle víra nijak netýká, to je čistě vaše věc a myšlenky. Vím, že tohle jsou věci okolo jádra ŘKC víry a učení, nechci ti je nijak brát.

  Jestli mi chceš věřit, nebo ne, je jedno: Tohle téma jsem probral do takové hloubky, jako asi málokterý římský katolík, včetně tebe. Pokud tedy píšeš o povrchnosti, je to pro mne jen známka toho, že rozumná diskuze nad realitou či argumenty skončila.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Úterý, 10. listopad 2009 @ 16:47:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinče, ja ti tvoju vieru neberiem. No nám sa celý váš prístup naozaj zdá veľmi povrchný, pokiaľ ignorujete veľmi cenné myšlienyk mnohých svätých a múdrych apoštoslkých a cirkevných otcov. To, čo si Cirkev tak cení a vždy cenila, vy stwe to šmahom oddhoddili, a to ešte nazývate vernosťou a zbožnosťou /napriek chybám, ktoré v KC boli.../. Pravdy o Márii, o jej panenstve, o tom, že namala viac detí, o tom, že je "nová Eva", o tom, že je čistá, dokonca prečistá, svätá, Panna a Matka zároveň, to nevymyslela KC po rozdelení, ale toto vzniklo v jej lone ešte nerozdelenej KC v prvých storočiach rímskej ríše. Väčšinu z toho sa na konciloch iba proklamovalo ako viera Cirkvi. Jedine, čo sa odkleplo až po rozdelení to je článok o Nepoškvrnenom Počatí a anenbovzatí. Ale podnety pre tieto články viery naozaj siahajú tiež ´daleko do doby nerozdelenej Cirkvi. Takže nie je to žiadna naša neskoršia ideológia, ako sa domnievaš...

My chápeme ako súčasť viery v krista aj vieru v Cirkev. presne podľa Písma. Pretože Kristus splnomocnil apoštolov aj prikazovať, a ostatným dal povinnosť ich poslúchať v ich rozhodnutiach: "Kto vás pošúva... Čo zviažete..." To, že vy túto časť Písma tiež nerešpektujete,  to je vaša vec. Podľa nás sa iste dá tak žiť, ale my to vnímame naozaj ako obmedzenosť, a nie plnosť pravdy a chápania skutočnsoti, ktorú Kristus v Duchu Svätom dal Cirkvi. Pre nás je slovo "nekatolícky" naozaj anomnymom slova "oklieštený, neúplný, zredukovaný, obmedzený, odvar,škrupulózny, extrakt" a pod.

Nepochybujem ,že tí, ktorí nato naskočili, to mohli myslieť dobre a úprimne a urobili tie kroky v kontraverznej situácii vidiac v Cirkvi veľa neporiadkov. Ale to nijako nemôže obhájiť fakt, že sa jednoducho mýlili, keď z tradičnej cirkevnej náuky, ktorej jadro bolo predsa zostavené tiež v časoch nerozdelenej Cirkvi vyhodili, resp. zredukovali, celkom zmenili chápanie viacerých vecí /Cirekv, apošt. postupnosť, kňazstvo, eucharistia, úcta svätých, mariánska úcta a pod./. U nás je to niečo, čo sa hlása, no nikomu nevnucuje. Je veľa katolíkov, ktorí sa Ruženec nemodlia, a považujeme ich za katolíkov...

My sme presvedčení, že máme naozaj plnosť toho, čo Cirkev v Duchu Svätom pochopila, či priamo prijala od Krista a apoštolov. Vy máte len Píssmo, čo je naozaj iba počiatočné štádium... Dá sa tak iste žiť. To vám neberieme. Ale prečo nám vy stále spochybňujete to, čo my sme pochopili storočiami, a máme skúsenosť, že to prakticky nielenže neprotirečí Písmu, neprekáža pôsobeniu milosti, skôr naopak, veľmi napomáha...]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svat (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 10. listopad 2009 @ 21:07:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj Elo.

  Díky za hodnocení. Jsem rád, že nám víru Ježíši a jeho slovu neberete. Moc nerozumím, proč ti náš přístup připadá povrchní. Ani já tobě tady nic nepochybňuju, psal jsem to, čemu, komu a proč věřím já a komu nebudu věřit ani náhodou. Jsou věci důvěry-hodné a pak ty ostatní. Těm prvním budu věřit, ostatním jen velmi, velmi opatrně, pokud vůbec.

  Věříme Ježíši, že tu zanechal na zemi církev a že ta církev má od něj nějaké uspořádání služebností (apoštolové, učitelé, evangelisti, proroci, pastýři) a pak má nějaké vedení ustanovené lidmi (vedoucí, starší, biskupové a pod.) a respektujeme to, nemáme v tom žádný problém - ten problém bude spíš na tvojí straně, že nám podsouváš nepravdy, vždyť o tomhle jsme si už víckrát psali. Já a naprostá většina lidí, které znám, respektují Boží církve i jejich autority. Jsou lidé, kteří je nerespektují, ale o tom si polemizuj s nimi, tohle fakt není můj (náš) případ.

  My jsme přesvědčení, že máme písma, která nám mohou dát moudrost ke spasení skrze víru, jež je v Kristu Ježíši a že veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k vyučování, k usvědčování, k napravování a k výchově ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonalý a vybavený ke každému dobrému dílu. Jsme přesvědčení, že slova, která jsou v něm zapsaná, jsou slova Boží, že to co je zapsané o Ježíši se skutečně stalo a že On je hoden, abychom mu věřili.

  Víru Ježíši a jeho slovu nikomu nevnucujeme, kdo Ježíši uvěří a odevzdá mu svůj život, je spasen a žije v církvi, kdo ne, jde si ve svobodě dál. Nemáme u nás žádné nátlakovky - když si někdo chce nechat svého dosavadního pána, má ho mít.

  Nemám důvod ti zpochybňovat tvoji víru. Pokud jí zpochybňuje to, že tu napíšu svoji zkušenost a to komu a proč věříme, měl by ses nad tím zamyslet.

  Toník


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Čtvrtek, 12. listopad 2009 @ 06:40:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Moc nerozumím, proč ti náš přístup připadá povrchní."
- Toník, nikto tu nepopiera, že Písmo je užitočné atď. Pre nás je ono tiež normou. Ale povrchnosť je práve v tom, že "iba", a to dokonca tak "doslovisticky" a a povrchne, že nie ste schopní niekedy proporcionálne rozlišovať "váhu " určitých biblických  slov.

Napríklad v prístupe k Márii neviete zvážiť slovo "matka" a slovo "brat" v kontexte, v ktorom bolo vyrieknuté. A o nič iné sa opierať nechcete, lebo SolSc a hotovo... Nechcete počuť hlas starých múdrych ľudí prvých storočí, lebo kedysi v negatívne citovej atmosfére ktosi "buchol dvermi" proti KC /iste pre jej neporiadky, no to nie je dôvod na zmenu viery, len dôvod na kritiku neporiadkov.../ a v tomto citovom rozložení sa rozhodol tak ako rozhodol... Vy ste iba dedičmi tej atmosféry, z ktorej vyrástla vaša základná dogma viery - Sola Scriptura. Je to gén ,ktorý ste si sami dobrovoľne transplantovali, a všetko ostatné je len následok. Naozaj ako ked niekomu chýbahú "patróny", je preto úzkostlivý, tak mi pripadá mentalita SolSc.

Podobne ste kedysi po 30 ročnej vojne a v dobe osvietenstva prijali ďalší antimariánsky gén, a na rozdiel od Luthera a Kalvína, ba aj Zwingliho... Vy ste však len dedičmi, chápem, že vás týmto kŕmili už v mlieku matky, alebo premývali mozgy v cirkvách po kvapkách, takže ty to nevnímaš tak. Ale ste naozaj hluchí a slepí voči krásnej mariológii cirkevných starých otcov ako Atanáz, Efrém, Ambróz, Hieronym a iní jedine preto, "že to nie je v Písme"... Povrchnosť na tretiu...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Pí (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 12. listopad 2009 @ 09:02:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Elo, jednoducho argumentuješ docela mimo mísu a nepravdivě. Píšeš "vy" a myslíš tím zřejmě i mne, ale ani jedno z tvých slov na mne nesedí a už jsem ti o tom mockrát psal.

  Nejsem zastáncem Sola Scriptura, t.j. nepřistupuju k věcem jen pohledem Písma. O písmu jsem toho hodně studoval, o jeho historii, významu, významu věcí v něm, dějinách okolo a studoval jsem tohohodně o církvi. Vše, co píšu, nevychází jen z písma a můžeš si všimnout, že tady nešermuju s vyrvaným písmem - jako to mnozí od vás umí. A že bych to uměl také.

  O Sola scriptura asi budu muset něco napsat, abych to nemusel opakovat pořád. Svatá písma nám mohou dát moudrost ke spasení skrze víru, jež je v Kristu Ježíši aby byl Boží člověk dokonalý a vybavený ke každému dobrému dílu (do vašeho jazyka by se to dalo přeložit tak, "že je v nich plnostmilostí ke spasení"). To je přesvědčení křesťanů a Božích církví od počátku. Pokud tedy někdo bude zastávat "Sola scriptura" pochválím ho a budu stát na jeho straně, protože v tom je Boží moudrost věků. I kdyby se za celý život nepodíval jinam než do bible, bude to stačit.


  Už vůbec nejsem proti Marii, mamince Ježíše (přečti si kterýkoliv můj příspěvek o Marii! Jak můžeš o mne napsat takovou blbost!) Nebo "vás týmto krmili v mlieku matky". Ano, mne krmili od mala, náboženstvím Královny nebes, Elo, tohle sis teda poletl na třetí....

  Už jsem ti psal: Tohle téma jsem zkoumal asi několik let, pročetl desítky knih, v době, kdy jsem uvěřil, pokud to tedy nazýváš "povrchní", uveď, jak dlouho jsi ho zkoumal ty a kolik pramenů jsi pročetl a jak nezávislých, abych mohl vědět, co to pro tebe znamená "hluboké" když můj pohled je "povrchní".


  A nejsem dědicem římských katolíků Luthera, Zwingliho či Kalvína. I když je velmi chápu v tom, co prožili, mnohým z toho jsem si musel projít také. Naštěstí ne vším - v mé době a zemi už ŘKC své protivníky nevraždila a nepronásledovala (fyzicky), takže jsem nevraždil také.


]


Promiň Elo, ale ... (Skóre: 1)
Vložil: ssns (summasapientianihilscire@gmail.com) v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 16:07:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Elo, v tomto komentáři jsi napsal: Ahoj, ssns, mrkvi sa, prosím ťa, čo som napísal celkom dolu na túto tému... Zaujíma ma tvoj názor.

Bohužel jsi neuvedl, ke kterému z tvých nemála komentářů bych se vlastně měl vajádřit, ale domyslel jsem si, že jde o tento. Pokud jde o jiný, zkus dát příště link. Tento tvůj kometář je nejvíc dole. Pokud jde o to, co se v Písmu ohledně té svatby píše, máš to v tomto komentáři. Co si myslím o Ježíšových souroznecích jsi už asi četl, neboť ten tvůj komentář byl reakcí na ten, kde to stručně píšu. Možná by tě mohl zajímat i k tomu připojený komentář o "důležitosti" takových debat.

Nic víc ti k tomu psát nebudu, neboť tu chci mít s katolíky klid zbraní a dospěl jsem k závěru, že toho dosáhnu nejlépe tak, že zapomenu, že něco jako ŘKC a katolíci existuje a nebudu se tedy k tomuto tématu na GS nijak vyjadřovat. Je samozřejmě jasné, že pokud tu chci vůbec o čemkoli s ostatními mluvit, dostanu se občas do rozporu s tím, čemu vy věříte, a občas budu tvrdit to, co vy.

Dřív bych už k samotnému článku napsal na někoho, kdo je zaslepen nenávistí ke katolicismu, jak tvrdí Oko a Martino, celkem kritický komentář. Myslím, že bych ne zcela souhlasil i s tebou. Příspěvky katolíků (až na jednoho:-)) ) nadále čtu a vaše debaty s názorovými oponenty jsou pro mě zdrojem informací a poučení, ale s katolíky se chci bavit jen v případě, kdy se debata netýká katolicismu, což prakticky diskvalifikuje 95% debat (s Okem tedy radši vůbec, protože ten už chápe jako útok na katolíky a katolicismus naprosto vše, co napíšu; v případě Martino to samozřejmě platí také, neboť je těžké reagovat na něco, co nečtu a on stejně o ty naše "protestantské" kecy nestojí).

Neber to prosím osobně, ale toto je veřejný server a jakýkoli komentář, který napíšu tobě, si může přečíst každý. Už vážně nemám náladu na věčné obviňování mé osoby ze všeho možného ze strany katolíků a současně nemám pražádný zájem na tom dotknout se zase kohokoli z vás, byť se často jednalo o nepochopení či překroucení významu toho, co jsem napsal, a nezřídka jistě o špatnou formulaci z mé strany. Prostě si mě zařaď do kategorie lidí, kteří o katolicismu vůbec nic nevědí a protože je nezajímá, ani vědět nechtějí.

Pokud reaguju na jiný komentář než je ten, ke kterému jsem měl, pak se vlastně nic neděje, protože toto bych zřejmě napsal ke každému.


]


Re: Promiň Elo, ale ... (Skóre: 1)
Vložil: wawky v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 16:40:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No nevím,

ale nějak mi to k Tobě nesedí. Tady nějaký cvok podsune katolíkům, že mají královnu nebes, bohyni a podobné s odpuštěním kraviny, oni se pak oprávněně ozvou a Ty to vyřešíš, že:

dospěl jsem k závěru, že toho dosáhnu nejlépe tak, že zapomenu, že něco jako ŘKC a katolíci existuje

Netvrdím, že ŘKC se v minulosti nedopustila přehmatů a zvěrstev. Ani, že je vše O.K. Ale nemůžeš nevidět, že ŘKC je dnes více charismatičtější než protestantské denominace. Tam je těžká krize a paběrkování.

Víš, Ty úplně zapomínáš na fakt, že můžou existovat katolíci, kteří se ve vidění světa ani tak moc nelišíí od toho Tvého. Že existují katolíci, kteří se růženec nemodlí a Marii berou jako požehnanou služebnici, ne jako bohyni.

Toš tak

wawky


]


Re: Re: Promiň Elo, ale ... (Skóre: 1)
Vložil: ssns (summasapientianihilscire@gmail.com) v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 18:50:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No ty jsi tu celkem nový (soudím podle počtu a datumu tvých komentářů). Myslím, že nemá vlastně smysl, abys ztrácel čas hledáním toho, jaký mám já ke KC vztah. Ti, kteří mě už déle znají, nejsou jednotní. Pro Oka jsem zaslepen nenávistí ke katolicismu a využiju každou příležitost, abych se do ní navezl, Elo mě (doufám že stále) hodnotí zcela jinak - můžeš se ho ostatně zeptat. Musel bys toho pročíst dost, abys pochopil, proč jsem Elovi napsal to, co jsem napsal. Najdeš spoustu textů, kde se KC zastávám, obhajuju ji a vyjadřuji blízkost svého pochpení, najdeš dost těch, kde polemizuji a nesouhlasím, najdeš i takové, kde odsuzuji nauku či praxi, kterou považuju za škodlivou. Najdeš samozřejmě texty, kde jsem se vyjádřil necitlivě, arogantně a hloupě. Ve většině takových případů jsem se snažil objasnit, o co mi šlo, nezřídka se i omluvil. Ale proč bys měl vůbec něco hledat, nechápu.

Elovi jsem odpověděl, protože mě k reakci přímo vyzval - možná jsem tedy odpověděl na jiný komentář, ale to je jeho vlastní chyba, protože mi k žádosti nepřipojil odkaz:-) S Elem jsem se tu navíc o katolicismu hodně bavil a bylo by neslušné jeho prosbu ignorovat.

Tady nějaký cvok podsune katolíkům, že mají královnu nebes, bohyni a podobné s odpuštěním kraviny, oni se pak oprávněně ozvou a Ty to vyřešíš, že

Sám Elo ti jistě potvrdí, že proti nepravdivým a hloupým útokům proti KC jsem tu opakovaně vystoupil. Moje rozhodnutí, které Elovi vysvětluju (už jsem ho tu vysvětloval víckrát), ti může připadat jakkoli, ale já ho chci respektovat. Mohu ti jen doporučit totéž co Elovi: Prostě si mě zařaď do kategorie lidí, kteří o katolicismu vůbec nic nevědí a protože je nezajímá, ani vědět nechtějí. Já nijak neberu tomu, kdo sem ten článek dal, právo zveřejnit to, katolíkům a ostatním neberu právo ohradit se, souhlasit či doplnit, sobě pak přiznávám právo ke katolicismu a katolíkům mlčet.

Víš, Ty úplně zapomínáš na fakt, že můžou existovat katolíci, kteří se ve vidění světa ani tak moc nelišíí od toho Tvého. Že existují katolíci, kteří se růženec nemodlí a Marii berou jako požehnanou služebnici, ne jako bohyni.

No tady tě omlouvá to, že jsi na GS nový. Mně nic takového neuniká a opakovaně jsem se tu vyjádřil v tom smyslu, že mi třeba ten růženec nevadí (nespočítal bych, kolikrát jsem ho právě s katolíky - až na závěrečnou "mariánskou" modlitbu - modlil a umím ho nazpaměť ). Fakt nevidím smysl v tom, abych tě odkazoval na to, co vše jsem tu už naplkal, ale vsadím se s tebou, že nenajdeš jediný text, kde bych psal špatně o růženci a kde bych katolíkům omlacoval o hlavu třeba inkvizici. U toho druhého případu jsem tedy jistě "zvěrstva a přehmaty" křesťanů zmínil, ale ve stejné míře jsem mluvil o zpronevěření se Evangeliu v řadách katolíků i nekatolíků. Bylo to tedy ve stylu (odkaz): A měli bychom to být právě my křesťané, kdo by si na takový přístup měl dávat velký pozor. Skutečnost, že prakticky celá katolická Evropa včetně pozemské hlavy (papežů) svého času schvalovala popravy heretiků, v žádném případě přece neznamená, že takový přístup je v souladu s křesťanstvím. Ani fakt, že v této praxi pokračovali protestanté, nečiní z popravování heretiků/odpadlíků křesťanskou nauku. Takové chování je a vždy bylo v přímém rozporu s poselstvím Evangelia. A stejně tak jsou s ním v rozporu aktivity jako bylo nucené obracení na víru (Židů, původních obyvatel Ameriky a dalších), i když se toho ti, kteří nás ve víře předešli, nezřídka dopouštěli.

Máš samozřejmě nezadatelné právo myslet si o mně a mém rozhodnutí cokoli. Jen tě upozorňuji, že "tož tak" na konci komentářů je tu už dlouho copyright někoho jiného - Willyho:-) To píšu jen proto, abys nebyl překvapen, když tě někdo bude nedopatřením považovat právě za něj.


]


Re: Re: Re: Promiň Elo, ale ... (Skóre: 1)
Vložil: ladenka (ladenka@seznam.cz) v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 19:08:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.ladenkakozinova.albaniaweb.alb
Milý ssns,

pokud pamatuji tak "tož tak" zde zavedl kdysi dávno x-vejvodam ještě za časů likvida, olina, jakobin, serafina a dalšch /ne/tvorů

Jen tě upozorňuji, že "tož tak" na konci komentářů je tu už dlouho copyright někoho jiného - Willyho:-) To píšu jen proto, abys nebyl překvapen, když tě někdo bude nedopatřením považovat právě za něj.


Katolíky nech žít. A nech žít všechny duše dobré vůle.

To Ti vzkazuje Laděnka

a basta fidli


]


Re: Re: Re: Re: Promiň Elo, ale ... (Skóre: 1)
Vložil: ssns (summasapientianihilscire@gmail.com) v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 21:24:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Aha, tak to se omlouvám. Časy x-vejvodam, likvida jsem tu nezažil. "Tož tak" mám tak spojené s Willym, že jsem si půdovně myslel, že ten komentář je od něho:-)

Já katolíky nechávám žít ne? Vždyť ty moje dvě reakce jsou vlastně právě o tom. Nechám žít katolíky, antikatolíky a sám se jim do toho prostě nepletu. Doufám, že to vydržím;-) Když mě někdo přímo osloví, považuju za slušné odpovědět. Jinak bych na Ela vůbec nereagoval.

A co ty, jak se vede? Mimochodem, není tu zase veřejným tajemstvím, že wawky je klon někoho z minulosti, že? Já jen abych zase nedopadl jako tenkrát s likvidem:-) Ono mě trochu zarazilo, že mu něco právě ke mně nesedí, když jsem s ním ještě snad ani o ničem nemluvil.


]


Re: Promiň Elo, ale ... (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 21:36:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
čtu a vaše debaty s názorovými oponenty jsou pro mě zdrojem informací a poučení, ...

  Po tom, co jsem si od tebe přečetl, myslím, že tahle debata ti přinesla hodně poznání o tom, jak berou ŘK některá témata. Zkus se podívat i na poslední příspěvky Martina, ty stojí za to, abys pochopil, jakou má tohle téma hloubku v ŘKC. Myslím, že někteří lidé z ŘK se poněkud stydí tu uvést co v tomhle tématu skutečně věří a v co doufají a jak ho berou, Martino tolik ne a je schopen psát reálněji a třeba tenhle příspěvek se alespoň trošku blíží realitě a síle tohoto tématu, jak ho důvěrně znám.


]


Re: Re: Promiň Elo, ale ... (Skóre: 1)
Vložil: ssns (summasapientianihilscire@gmail.com) v Úterý, 10. listopad 2009 @ 11:07:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinče, těžko reagovat a vyhnout se zmínce o ŘKC, že?:-) Řeknu ti to takto: jsi člověk moudrý a se zkušenostmi, takže nejspíš sám dobře víš, jak mi GS doplnilo můj obraz té církve.


]


Jaelo - píšeš, že jsi z protestantské rodiny (Skóre: 1)
Vložil: garwin (garwin@seznam.cz) v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 15:13:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zajímá mě, kdy jsi odešla ke katolíkům a proč. Máš snad podobný příběh jako pomýlený Scott Hahn?Re: Jaelo - píšeš, že jsi z protestantské rodiny (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 15:46:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Napadá mne pár důvodů proč  by tak byla mohla učinit ale nechci svou chválou pokoušet její skromnost. :o) Krom toho jejich rodina byla a myslím že dosud je  evangelická a stavěla na své víře a na Písmu, ne na negaci.


]


Re: Jaelo - píšeš, že jsi z protestantské rodiny (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 18:50:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
garwin
Odnikud jsem neodešla. Nemusela jsem proběhnout deset denominací, abych přijala Ježíše Krista za svého Spasitele. Mám výchovu protestantskou a katolickou. Patřím do ŘKC, jsem pokřtěná katolička.

Vím, že na GS není snímek stavu vztahů mezi protestanty a ŘKC, ale přesto z diskuze o Panně Marii jsem zděšena.

Myslím, že jsem toho o sobě řekla hodně. Z protestantské části mé rodiny se učíte z knih, které jsou u nás napsány.
Myslím si, že jsem tyto stránky našla proto, abych se usilovně modlila, aby všechno, co v knihách, které jsou vám jistě z dobroty srdce a lásky k Hospodinu předkládány z mé rodiny ke studiu, vzešlo jenom dobré ovoce a zažehlo ve vašich srdcích touhu po Bohu. Touhu po Živém Bohu, po PRAVDĚ, LÁSCE a po POKOJI a po JEDNOTĚ - ne po nenávisti.

V tom smyslu nechám odsloužit i mši svatou s prosbou, aby všechno protestantské učení mé rodiny neslo dobré ovoce a nasměrovalo všechny lidi k Hospodinu tak, jako nasměrovalo mně. Jsem Hospodinu za mou rodinu z obou stran vděčna.
]


Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 15:32:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Teď jsem si teprve všimnul jak krásný je ten nadpis. Královna nebes a katolických srdcí ve světle Písma. Kéž by tak s pomocí Krista bylo a zůstalo a nezůstalo jen u toho. Škoda že jste to tak nemyslela doopravdy ale to na věci mnoho nemění. Již dneska ctí Pannu Marii a přijímají její pomoc miliony křesťanů mimo naši církev. A až budou sečteny a naplněny dny tohoto světa jak jej známe tak i v tom bude hrát svou podstatnou úlohu.Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 20:48:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jaela v Pondělí, 09. listopad 2009 ,18:50:38

 

„Vím, že na GS není snímek stavu vztahů mezi protestanty a ŘKC, ale přesto z diskuze o Panně Marii jsem zděšena.“

Jaelo nebuď zděšená. Může se někdo na světe pochlubit, že má za maminku, Matku našeho Pána Ježíše Krista, která pro něj získala celý Mexický národ? Může se nějaký protestant pochlubit takovou Matkou, Královnou a Přímluvkyní? Setkala se věda někdy s větší záhadou a tajemstvím jako je událost zjevení Panny Marie, kterou trvale zanechala TILMA Z GUADALUPE?   
 

MartinoRe: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Úterý, 10. listopad 2009 @ 13:44:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
martino
Nikdo nemá právo snižovat ženu, která porodila našeho Vykupitele, ani žádný projev úcty k ní, byť byl sebelidovější.
Jaela]


Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: martino v Úterý, 10. listopad 2009 @ 14:09:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Jaelo.

A toto mi píšeš proč?
“ikdo nemá právo snižovat ženu, která porodila našeho Vykupitele, ani žádný projev úcty k ní, byť byl sebelidovější. “
Jaela

Já nikde nic takového nenapsal.
Martino]


Jaelo (Skóre: 1)
Vložil: garwin (garwin@seznam.cz) v Úterý, 10. listopad 2009 @ 14:10:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ani žádný projev úcty k ní, byť byl sebelidovější

I když ten lidový projev uráží Hospodina?


]


Re: Jaelo (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Úterý, 10. listopad 2009 @ 14:57:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
garwine
Ty jsi Hospodin?


]


Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Úterý, 10. listopad 2009 @ 14:57:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
martino
Tvá slova o Panně Marii mě potěšila. Napsala jsem jakýsi dovětek. Díky zatvá hezká slova. Jaela


]


Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 20:50:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jaelo zde máš ještě odkaz.
 

http://web.katolik.cz/feeling/1_6.htm
 

MartinoRe: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Úterý, 10. listopad 2009 @ 14:58:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
martino
Díky. Jaela :O))


]


Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: rastan v Středa, 11. listopad 2009 @ 19:19:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Trochu vám vlezu to té idýlky. Jste si naprosto jistí(é), že mexický národ díky vašim "otcům" (ne Marii, ta chudák za to nemůže) nevpadl do modloslužby? Pokud vím tak latinoamerické pokatoličtěné národy si zachovávají spostu svých předešlých modlářských praktik. Pak není problém jedno božstvo nahradit jiným. Nemám pravdu? Pokud se domníváte, že ne, pak si zajeďte podívat do Říma (pokud jste tam nebyli(y)) a navštivte Pantheon kde máte svoje svaté, kteří nahradili pohanské římské bohy. Lidé navyklí se klánět svým bohům i po převzetí vlády katolicismem měli příležitost v tom pokračovat byť s jinými sochami ve výklencích. Jak prosté, že?
rastan


]


Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Čtvrtek, 12. listopad 2009 @ 07:35:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
rastan
jsi si jistý (jistá), že máš absolutní pravdu?


]


Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: rastan v Čtvrtek, 12. listopad 2009 @ 20:38:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jaelo to snad tuto jistotu nemá žádný smrtelník, který je trochu sebekritický. Ale v některých věcech mám jasno a jako bývalý katolík, ministrant si pamatuji na klečení u sádrové figury Krista, klečení u oltáře zasvěceného Marii, další oltář pro sv. Barborku, už si nepamatuji všechny. V našem kostele kromě hlavního oltáře ještě jsou další 4 postranní, pro svaté. Dnes mám jasno, že to modlářství z mé strany a abys mě pochopil(a) pokud toto píši tak ne určitě z nenávisti k vám katolíkům, ale ze smutku, že dopsělí lidé se chovají jako malé děti (viz Jezulátko). Slova z Bible nejsou pro tebe varovná?
"Abakuk 2:18  Na co je modla, kterou někdo vytesal, odlitá socha, jež vyučuje klam? Ve vlastní dílo věří, kdo ji vytvořil, dělá si bůžky, kteří mluvit neumí.
19  Běda tomu, kdo říká dřevu: "Vstávej!" kdo prosí němý kámen: "Probuď se!" Může ta věc být jeho učitel? Hle, je to obloženo zlatem a stříbrem, ducha v tom ale nenajdeš.
20  Hospodin je ale ve svém svatém chrámě - ať před ním zmlkne celá zem!"
Pro připomenutí
"Exodus 20:1  I mluvil Bůh všecka slova tato, řka:
2  Já jsem Hospodin Bůh tvůj, kterýž jsem tě vyvedl z země Egyptské, z domu služby.
3  Nebudeš míti bohů jiných přede mnou.
4  Neučiníš sobě rytiny, ani jakého podobenství těch věcí, kteréž jsou na nebi svrchu, ani těch, kteréž na zemi dole, ani těch, kteréž u vodách pod zemí.
5  Nebudeš se jim klaněti, ani jich ctíti. Nebo já jsem Hospodin Bůh tvůj, Bůh silný, horlivý, navštěvující nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteříž nenávidí mne,
6  A činící milosrdenství nad tisíci těmi, kteříž mne milují, a ostříhají přikázaní mých.
7  Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo; neboť nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdož by bral jméno jeho nadarmo.
8  Pomni na den sobotní, abys jej světil.
9  Šest dní pracovati budeš, a dělati všeliké dílo své;
10  Ale dne sedmého odpočinutí jest Hospodina Boha tvého. Nebudeš dělati žádného díla, ty i syn tvůj i dcera tvá, služebník tvůj i děvka tvá, hovado tvé i příchozí, kterýž jest v branách tvých.
11  Nebo v šesti dnech učinil Hospodin nebe a zemi, moře a všecko, což v nich jest, a odpočinul dne sedmého; protož požehnal Hospodin dne sobotního, a posvětil ho.
12  Cti otce svého i matku svou, ať se prodlejí dnové tvoji na zemi, kterouž Hospodin Bůh tvůj dá tobě.
13  Nezabiješ.
14  Nesesmilníš.
15  Nepokradeš.
16  Nepromluvíš proti bližnímu svému křivého svědectví.
17  Nepožádáš domu bližního svého, aniž požádáš manželky bližního svého, ani služebníka jeho, ani děvky jeho, ani vola jeho, ani osla jeho, ani cožkoli jest bližního tvého.
2 Korintským 6:15  A jaké srovnání Krista s Beliálem? Aneb jaký díl věřícímu s nevěřícím?
16  A jaké spolčení chrámu Božího s modlami? Nebo vy jste chrám Boha živého, jakož pověděl Bůh: Že přebývati budu v nich, a procházeti se, a budu jejich Bohem, a oni budou mým lidem.
17  A protož vyjdětež z prostředku jejich a oddělte se od nich, praví Pán; a nečistého se nedotýkejte, a já přijmu vás.
18  A budu vám za Otce, a vy mi budete za syny a za dcery, praví Pán všemohoucí."
Proč schází ve vašem Desateru 2. příkaz? Proč k modlitbě potřebujete mít něco před očima? Proč v našem kostele je Bůh vymalován jako dědeček s bílými vousy? Proč to všechno ,když pro Boha to byla ohavnost u starého Izraele a je ohavností po dnešní den? Je to nutné k oslavě Boha a Krista všechny ty sochy, obrazy, figurky, přívěsky a všechno to harapádi? K tomu ještě "svaté"!
rastan
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Čtvrtek, 12. listopad 2009 @ 21:58:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
rastane
Přečti si komentáře Ela, jak to hezky vysvětluje. Není možné, že jako katolík jsi byl veden k modlářství. Já jsem katolička a nikdo mě k modlářství a ke klanění se sádrovým modlám nevedl.

Neumím pochopit, jak tomu můžeš věřit. A už vůbec nepochopím, proč jsi vlastně vystupoval z katolické církve? Hospodin je jeden. Komu se teď klaníš - no zase je tvým Bohem Hospodin nebo ne?

To já nechápu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svat (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 13. listopad 2009 @ 13:46:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Jaelo.

  Teď děláš stejnou chybu, jakou vyčítáš nám. Kdybys brala vážně, co ti lidi píšou, tak bys to chápala.

  Já jsem byl jako katolík veden k modlářství. Vedli mě docela stejně, jak to popisuje rastan: K uctívání sošek a obrazů (Svatá Hora, Czenstochowa a pod.) a jiných kusů hmoty, poslouchání všelijakých zjevení duchů (Turzovka, Medjugorje,...), k líbání soch a klekání před nimi, ke spoléhání na ochranná dřeva a nápisy nad dveřmi, k doufání v ochranu kouskem plechu (zázračná medailka) a dokonce - a to je to nejhorší - k odevzdání života démonům.

  Takže jestli nenosíš v kapse ochrannou medailku, neklekáš před sochami a neodevzdala si svůj život některé z mocností, tak je otázka: Pokud to tak je, tak si myslím, že jsi v ŘKC vyjímka a ne pravidlo a těžko můžeš podle svojí vyjímečné zkušenosti posuzovat celý zbytek.

  Pokud bys znala naši zkušenost s ŘKC a prošla jí, chápala bys, že křesťan v něčem takovém nemůže zůstat.

  Toník


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Pátek, 13. listopad 2009 @ 14:05:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec
Jsem na cestě, po ní mě vede Hospodin. Neopírám se o lidi.

Já jsem nikdy sošky nelíbala, ale pokud je někdo líbá, určitě je nelíbá jako modly. Velmi hezky to vysvětlil ve svých komentářích Elo. Tak si je přečti.  Já ti to opakovat nebudu. Myslím si, že žádný katolík nelíbá sošku pro sošku.

Nikdy bych si nedovolila posuzovat to, jestli má někdo v kapse medailonku a nosí ji s úctou. Nebo někdo nosí obrázek nebo někdo nosí tvoji fotografii a pak se na ni se zalíbením podívá a vzpomene si na tebe. Tato tvá fotografie jistě není pro nikoho modla, ale připomínka cizince. Nebo si někdo udělá tvou sochu, ale pak jistě nevěří, že jsi to ty, ale bude to připomínka tebe, jako vzácného člověka tady na zemi. Nestaneš se tím modlou. Máš to nějaké doplantané.

Mě tak nikdo v ŘKC nevedl. Prosím tě, to by mě zajímalo co jste byli za farnost. To já vůbec neznám.

No, já procházím ŘKC již dost dlouhou a s tím co píšeš jsem se nesetkala - moje babička luteránka by ti řekla, že píšeš zabobonky. Podotýkám, že nevím, co to je, ale asi to byl v jejím slovníku opak PRAVDY.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Pí (Skóre: 1)
Vložil: Momonka v Pátek, 13. listopad 2009 @ 18:59:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Že se mezi vás pletu. Jaelo, řekni mně jednu věc:

Co by už musel katolík nebo třeba i jiný věřící udělat, aby se dalo právem o tomto činu prohlásit, že se dopustil modloslužby? Klanění se obrazům a soškám prý modloslužba není, tak co potom? Co je podle tebe modlářství?

Ještě ocituji jistého pana faráře:
"Opravdové uctívání matky Boží není nic jiného než velebení Boží milosti, aniž by Boží matka byla svatější než někdo jiný z nás."

Jak si mám ale představit to neopravdové uctívání? Slova se mluví a voda teče. Pěkný příklad sofistikace. Pan farář jen pouští mlhovou clonu a mám pocit, že si lže do vlastní kapsy. Je to něco podobného jako to odvěké "nebojte se, neumřete smrtí...", taková vychytralá polopravdička. Dle těchto slov potom není vůbec možné někoho usvědčit z modlářství, byť by ze sochy panenky Marie časem slízal i ten lak. Nás tady můžete vodit za nos, ale Pána Boha neoblbnete. On je zpytatelem ledví i srdcí.

Nepochází náhodou tvoje rodina z Polska či Slezska? Ty "zabobonky" a "doplantané" by tomu nasvědčovaly. To slovíčko "zabobon" neznamená opak pravdy, ale pověru :-)
Měj se.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světl (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Sobota, 14. listopad 2009 @ 07:40:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Momonka
Abys byla modloslužebník, musela by ses klanět modle a ne Živému Bohu.

Nevím proč chceš někoho soudi, když soud patří Bohu a do lidských srdcí nevidíš. Do srdcí vidí jenom Bůh. Proč chceš za každou cenu nějakého římskokatolíka usvědčovat z modlářství? To už nechápu vůbec. Myslím si, že si máš hlídat svůj vztah s Hospodinem a do vztahů římskokatolíků s Hospodinem nemusíš nakukovat, protože jsou na správné cestě.

Můj rod z Polska ani ze Slezska nepochází a konečně jsi mi vysvětlila, co je to zabobonek. Nikdy po tom pátrat nebo se na to zeptat. Myslela jsem si, že je to ošklivé.

A je to ošklivé. Tak bych zopakovala. Babička luteránka by ti řekla, že věříš na zabobonky a to v našem století. No vždyť to říkám,ona byla velmi moudrá žena.

Prostě tu píšete o římskokatolících své zabobonky a nevím, kde jste k ním přišli. Služte Hospodinu a pište pravdu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Pí (Skóre: 1)
Vložil: Didymos v Pátek, 13. listopad 2009 @ 19:00:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jaelko,
Jak Tě může vésti Hospodin po široké cestě?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světl (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Sobota, 14. listopad 2009 @ 07:41:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Didymku
Jak víš po jaké cestě jdu? Jdeš vedle mě?  Koukám, nejsi tu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve s (Skóre: 1)
Vložil: Didymos v Sobota, 14. listopad 2009 @ 13:13:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jaelo,
Chvála Pánu, Bohu  svému, který mě vysvobodil z egyptského otroctví, že nejdu s Tebou po cestě hadí.Jdu s Hospodinem. Takže máš pravdu, že nejsem na té cestě, na které jsi ty. U tebe jde jasně viděti po jaké cestě kráčíš.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Sobota, 14. listopad 2009 @ 13:20:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Didymos
Možná je mezi námi závěs, abys nebyl pohoršen, že i Jaela jde za Hospodinem. Možná nejsi dost zralý přijmout to, že i jiní lidé jdou za Hospodinem. Možná je více cest. Kdo ví. Ty to víš Didymku? ;O)))))))))


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srd (Skóre: 1)
Vložil: Didymos v Sobota, 14. listopad 2009 @ 14:00:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty to víš Didymku? ;O))))))))) Ano vím Jaelko :)))
Cožpak může býti více Cest vedoucích k Hospodinu? Cožpak je Kristus rozdělen? Vždyť Pán Ježíš je Tou CESTOU(Jan 14,6).
Modláři nemohou vstoupiti do Království Božího.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Sobota, 14. listopad 2009 @ 14:04:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Didymku
Ježíš je cesta, pravda a život a je jeden ovčín a jeden pastýř a jsou i jiné ovce, které slyší. Tak mě uč.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolic (Skóre: 1)
Vložil: Didymos v Sobota, 14. listopad 2009 @ 14:34:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano jeden ovčinec. S kozly ovšem nemá nic společného.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i kat (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Sobota, 14. listopad 2009 @ 14:40:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Didymku
Ale ty fakt nejsi Pán Ježíš, abys mohl mluvit místo něho.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Sobota, 14. listopad 2009 @ 14:11:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Didymku, ty jsi fakt chytrý. Co uděláš s těmi, ovcemi, které slyší Ježíšův hlas? Zacpeš jim ouška, ať ho neslyší?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolic (Skóre: 1)
Vložil: Didymos v Sobota, 14. listopad 2009 @ 14:36:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jaelko
Všechny ovce slyší Ježíšův hlas. Avšak kozlové a vlci sice mají uši, ale neslyší.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i kat (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Sobota, 14. listopad 2009 @ 14:37:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Didymku
ty máš na všechno řešení. a jak poznáš, kdo je kozel a vlk? Ty jsi Pán Ježíš?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Sobota, 14. listopad 2009 @ 14:41:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Děvenko,

ale Didymos to přece poznávat nemusí. To je Pán Ježíš, který to pozná a podle toho s nimi naloží. Jemu náleží soud, ne Didymovi. A má za to, že se o něco takového, co se mu tu snažíš marně podsunout, ani nesnaží. Tož tak.

willy


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna neb (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Sobota, 14. listopad 2009 @ 14:44:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy,
chlapče, ale Pán Ježíš přece můj hlas dávno slyší. Asi se tě neptal, jestli může, že? Hm, máš pech, no jo. Ty vaše zabobonky. Tož tak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Sobota, 14. listopad 2009 @ 14:48:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já jsem snad napsal něco jiného, že začínáš "ale" a pokračuješ něčím, o čem jsem nepsal nic. A mýlíš se - já nemám pech, já mám Pána Ježíše Krista a On má mne. Tož tak.

willy


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Král (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Sobota, 14. listopad 2009 @ 14:51:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy
Ty jsi neviňátko. Já jsem nepsala, že tě Pán Ježíš nemiluje. To Didymek a ty mi tu něco podsouváte. Jste silná dvojka.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i (Skóre: 1)
Vložil: Didymos v Sobota, 14. listopad 2009 @ 14:50:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ach,jak ještě dlouho ti to mám vysvětlovati?
Ptáš se protože nevidíš. Tvé oči jsou slepy.
Podívám se na fíkovník a vidím zda nese dobré či špatné ovoce.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna neb (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Sobota, 14. listopad 2009 @ 14:54:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Didymku
to jsou přece hlouposti, co píšeš. Jak můžeš vidět, že mám slepené oči.  Jsem s Pánem Ježíšem. Nepiš zabobonky.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna (Skóre: 1)
Vložil: Didymos v Sobota, 14. listopad 2009 @ 15:02:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Protože kdyby jsi viděla, tak by jsi psala něco totálně jiného.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Král (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Sobota, 14. listopad 2009 @ 16:40:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jo Didymku, ale to říkáš ty, ale ne Pán Ježíš. Čtu Bibli - Slovo Živého Boha. Čti také Bibli a nebudeš mi psát to, co píšeš.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „ (Skóre: 1)
Vložil: Didymos v Sobota, 14. listopad 2009 @ 20:04:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jaelko,
To nemluvím já, ale Duch Svatý.
Někdo může číst Bibli i tísíc let, ale nemusí rozumět ničemu.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 15. listopad 2009 @ 08:56:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Didymku
Duch svatý nese pokoj, lásku, jednotu. Bible je slovo Živého Boha. Ono uzdravuje, léčí. Představ si, že i nevěřící člověk může být skrze slova Bible léčen.

Ty nemáš MOC našeho BOHA ve svých rukou - ani zdaleka ne Didymku.
Duch svatý vane kam chce - toho nespoutáš.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Didymos v Neděle, 15. listopad 2009 @ 11:16:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jaelko,
Není jednota jako jednota.
Čiň pokání a pak budeš vyléčena z bludu Babylonského.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 15. listopad 2009 @ 21:37:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Didymku
Kam chodíš na bludy? Vydej se za Hospodinem.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Neděle, 15. listopad 2009 @ 21:43:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč se touto radou sama neřídíš, Jaelo?!

w.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 15. listopad 2009 @ 21:59:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jsem u Hospodina stále.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i kat (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Sobota, 14. listopad 2009 @ 14:37:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Didymku
ty máš na všechno řešení. a jak poznáš, kdo je kozel a vlk? Ty jsi Pán Ježíš?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Sobota, 14. listopad 2009 @ 13:20:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Didymos
Možná je mezi námi závěs, abys nebyl pohoršen, že i Jaela jde za Hospodinem. Možná nejsi dost zralý přijmout to, že i jiní lidé jdou za Hospodinem. Možná je více cest. Kdo ví. Ty to víš Didymku? ;O)))))))))


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srd (Skóre: 1)
Vložil: rastan v Sobota, 14. listopad 2009 @ 18:57:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jaelo jedno si cením na tobě, že statečně tady čelíš útokům, ale bohužel pravda je někde jinde. Jeden příklad ze života, v Polsku v Czestochove je zázračný obraz "Matky Boží". Bratr v Kristu mi vyprávěl jak jeho známý se tam byl podívat a zrovna tam slavili nějaký svátek a obraz ukazovali ovečkám. Klášter je na kopci a přez údolí bylo nataženo lano po kterém ten obraz jel dolů nad hlavami oveček a všichni padli na kolena. A jeho známý, ač v té době komunista, padl na kolena také. Proč? Totiž zůstal stát v tom davu klečících jako mládenci v údolí Dura (Daniel 3.kap.) a ti co se plazili před tímto obrazem ho málem rozsápali pohledy, tak ze strahu práskl na kolena taky. Bylo to modlářství nebo se klaněli Bohu? A dělají to dodnes, tak naokraj.
Neodpověděla jsi mi na otázku, když se kláníte Bohu, ne modlám, proč potřebujete k tomu ty obrazy a sochy? Proč musíte mít něco před očima? Proč ty kříže na zdech? Před čím byste klečeli, kdyby (blbé slovíčko, já vím) Krista pověsili?
Proč "jezulátko", proč lebky a kosti "prý" svatých? Prosím o odpověď, tvoji odpověď.
Druhý příklad, v tom zmíňovaném Římě je prý hrob Petra (nejsou důkazy, že vůbec v Římě byl) a u jeho ostatků prý našli i kostru myši a podrž se, i ta kostra myši je svatá!!!
rastan


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Sobota, 14. listopad 2009 @ 19:37:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rastane
Proč nenecháš lidem jejich zbožnost? Proč nezaměříš svůj pohled na technopárty nebo mezi nevěřící či satanisty? Proč tlučeš do věřících. Ponechej lidem jejich modlitbu a nebuď jako celník a neříkej Pane, já Rastan ti děkuji, že nejsem jako ti v Czenstochowe.

O těch sochách to hezky vysvětllil Elo. Najeď si na jeho komentáře.


Já nemusím mít před očima nic. Ale miluji umění a ráda posedím v nádherném kostele. Jak již jsem psala. Doma máte zlato šperky, kožené sedačky a drahé kamení a Hospodina dáváte do kůlniček nebo do chléva. Bílé stěny modliteben, jenom aby to bylo strohé a doma jste v bohatství. Prosím tě, to dělají farizeové.

Já jsem psala již i o kostech, že ve styku s kostmi proroka Eliáše mrtvý ožil. To víš, naši praotcové měli úctu ke kostem. Jak to víš, že když přijde někdo nemocný do styku s lebkou svatého Václava, že se neuzdraví?

No a proč sochy a obrazy?

No, když si někdo udělá tvou sochu nebo obraz tak proto, že tě bude milovat a pověsí si tě do obýváku a bude na tebe koukat, když budeš pryč a bude si tě připomínat, ne? Nebude tak blbý, aby nevěděl, že ta socha nebo obraz, že to nejsi ty. To jistě rozezná.
Když umřeš, tak ti u sochy zapálí svíčku a bude na tebe vzpomínat. Já například svíčky nezapaluji, tak bych ti ji nezapálila.
Ale to není modlářství, každý ví, že tvoje socha a obraz, že to nejsi ty.

A proč Jezulátko? - ono se ti nelíbí - mi připomíná malého Ježíška - když byl dítě. Narodil se přece v Betlémě jako dítě. Vím přece, že ta soška není Ježíšek, ale klidně před ní pokleknu.
Ty když chceš pokleknout  - možná doma nebo venku kdoví před čím klekáš - všimni si. Před televizí? Před postelí? Před skříní? Před stromem? Nebo jsi ve vakuu?

No, a co máš proti hrobu sv. Petra? Ty asi nejsi schopen dokázat, že v Římě nebyl. Také nemůžeš dokázat, že to není jeho hrob, tak proč to řeší? Lidé zřejmě po staletí chodí k jeho hrobu, já nevím, nesleduji to, neřeším to. Nemám takový problém. Řeším svůj vztah s Hospodinem. A že by kostra myši byla svatá, tak to kecáš ne?

Tolik zbytečných starostí si děláš. Zkoumáš, jak se kdo vedle tebe modlí. Koukej pouze na sebe a na Hospodina.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolic (Skóre: 1)
Vložil: rastan v Sobota, 14. listopad 2009 @ 20:44:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jaelo, je mi líto, že jsi nepochopila proč se starám o tebe a další věřící. Ač mi to nebudeš věřit, ti co chodí na disko, k satanistům atd. jsou mi vzdálenější než ti, kteří se hlásí ke Kristu. Víš kde je problém lidstva jako takového? Že když se jedná o věci duchovní a Bůh je duch a křesťanství pojednává o věcech duchovních, tak někteří mají potřebu si něco zobrazit. Bůh to věděl, proto ten zákaz už v Desateru, který váš "sv." Augustin předělal. Proč asi? Znáš SZ? Bůh posílal proroky k Izraelským s jasným příkazem
"Izajáš 58:1  Volej vším hrdlem, nezadržuj, jako trouba povýš hlasu svého, a oznam lidu mému převrácenost jejich, a domu Jákobovu hříchy jejich."
a Pavel podobně
"1 Timoteovi 5:1  Staršího zuřivě netresci, ale napomínej jako otce, mladších jako bratří,
1 Timoteovi 6:2  Kteříž pak mají pány věřící, nechažť jich sobě nezlehčují, protože jsou bratřími, ale tím raději slouží, protože jsou věřící a milí, dobrodiní Božího účastníci. Tomu vyučuj a napomínej.
2 Timoteovi 4:2  Kaž slovo Boží, ponoukej včas nebo nevčas, tresci, žehři, napomínej, ve vší tichosti a učení.
Titovi 2:6  Takž i mládenců napomínej k středmosti,
Titovi 2:15  Toto mluv, a napomínej, a tresci mocně. Žádný tebou nepohrzej.
a nakonec
Přísloví 28:13  Kdo přikrývá přestoupení svá, nepovede se jemu šťastně; ale kdož je vyznává a opouští, milosrdenství důjde.
Já se nepitvám ve tvém osobním životě, tam máme všichni máslo na hlavě, protože kdo může říci, že je bez hříchu? Jde mi o to co se vyučuje, co se "nalévá" lidem do hlav atd. a na tom poli se máme navzájem napomínat, abychom rostli ve víře nepokrytecké, abychom rostli ve známosti Pána a Jeho vůle.
Jan 8:31  Tedy řekl Ježíš těm Židům, kteříž uvěřili jemu: Jestliže vy zůstanete v řeči mé, právě učedlníci moji budete.
32  A poznáte pravdu, a pravda vás vysvobodí.
A tady je zádrhel, že pro katolicismus Slovo Boží není tak směrodatné jako tradice, což Elo nepokrytecky přiznal a je mu k smíchu "protestanstké" zaměření jen na Bibli. Víš co je zajímavé? Kar. Tomášek ve svém katechizmu napsal, že ŘKC nemá právo měnit Desatero, protože je to ustanovení samotného Boha, tak proč ta změna byla udělána. Já vím, že to není tvoje vina, ale nekriticky přijímáte všechno, co tzv. "církevní otcové" spískali. A přitom stačí si přečíst církevní dějiny jak do původní církve začaly pronikat pohanské zvyky. Vždyť jenom po roce 1989 se začaly v našich končinách objevovat další pitomosti, které přišly ze západu a hned se ujaly a to i u věřících.
A jenom na okraj znova pro připomenutí
"Deuteronomium 4:11  Tedy přistoupili jste, a stáli jste pod horou; (hora pak ta hořela ohněm až do samého nebe, a byly na ní tmy, oblak a mrákota.)
12  I mluvil k vám Hospodin z prostředku ohně. Hlas slov slyšeli jste, ale obrazu žádného jste neviděli kromě hlasu,
13  Jímž vyhlásil vám smlouvu svou, kteréžto přikázal vám ostříhati, totiž desíti slov, a napsal je na dvou dskách kamenných.
14  Mně také přikázal Hospodin toho času, abych učil vás ustanovením a soudům, abyste činili je v zemi, do kteréž jdete k dědičnému držení jí.
15  Protož pilně pečujte o duše své, (nebo neviděli jste žádného obrazu toho dne, když k vám mluvil Hospodin na Orébě z prostředku ohně),
16  Abyste neporušili cesty své, a neučinili sobě rytiny aneb podobenství nějakého obrazu, tvárnosti muže neb ženy,
rastan


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i kat (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 15. listopad 2009 @ 08:49:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rastane
My máme jít i k nevěřícím lidem a nést jim radostnou zvěst, aby všichni poznali, že Ježíš je náš Pán a Král.
Každý jsme nějakým způsobem vykročili za Hospodinem. Nevím, jak ty, já nezkoumám co kdy kdo ve kterém století provedl a upravil. Potkala jsem Hospodina a ukázal mi svou MOC.

Izajáš 6, 1  - 9
 • 1Toho roku, kdy zemřel král Uzijáš, spatřil jsem Panovníka. Seděl na vysokém a vznosném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám.
 • 2Nad ním stáli serafové: každý z nich měl po šesti křídlech, dvěma si zastíral tvář, dvěma si zakrýval nohy a dvěma se nadnášel.
 • 3Volali jeden k druhému: „Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy.“
 • 4Od hlasu volajícího se pohnuly podvaly prahů a dům se naplnil dýmem.
 • 5I řekl jsem: „Běda mi, jsem ztracen. Jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím, a spatřil jsem na vlastní oči Krále, Hospodina zástupů.“
 • 6Tu ke mně přiletěl jeden ze serafů. V ruce měl žhavý uhlík, který vzal kleštěmi z oltáře,
 • 7dotkl se mých úst a řekl: „Hle, toto se dotklo tvých rtů, tvá vina je odňata a tvůj hřích je usmířen.“
 • 8Vtom jsem uslyšel hlas Panovníka: „Koho pošlu a kdo nám půjde?“ I řekl jsem: „Hle, zde jsem, pošli mne!“
 • 9Odpověděl: „Jdi a řekni tomuto lidu: ‚Poslouchejte a poslouchejte, nic nepochopíte, dívejte se, dívejte, nic nepoznáte.‘


Můj Bůh je Bůh Mocný, Bůh zástupů. Dal mi víru, jenom on mi ji může vzít.
První a podstatné je, klanět se Hospodinu.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i (Skóre: 1)
Vložil: rastan v Neděle, 15. listopad 2009 @ 19:19:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jaelo to co jsi tady uvedla je v pořádku a činili to i Izarelité. Prosím popřemýšlej nad
Leviticus 10:1  Synové pak Aronovi Nádab a Abiu, vzavše jeden každý kadidlnici svou, dali do nich oheň a položili na něj kadidlo, a obětovali před Hospodinem oheň cizí, čehož jim byl nepřikázal.
2  Protož sstoupiv oheň od Hospodina, spálil je; a zemřeli tu před Hospodinem.
3  I řekl Mojžíš Aronovi: Toť jest, což mluvil Hospodin, řka: V těch, kteříž přistupují ke mně, posvěcen budu, a před oblíčejem všeho lidu oslaven budu. I mlčel Aron.
2 Samuelova 6:6  A když přišli k humnu Náchonovu, vztáhl ruku svou Uza k truhle Boží a pozdržel jí, nebo uchýlili se volové.
7  Protož rozhněval se Hospodin na Uzu, a zabil ho Bůh pro neprozřetelnost; i umřel tu u truhly Boží.

Dnes žijeme vdobě, kdy se vůle Nejvyššího neprojevuje okamžitě jako to bylo ve SZ. Znamená to však, že Bůh je jiný? On sám říká něco jiného
Malachiáš 3:5  K vám pak přikročím s pomstou, a budu rychlým svědkem proti kouzedlníkům, a proti cizoložníkům, a proti křivopřísežníkům, i proti těm, kteříž s útiskem zadržují mzdu nájemníka, vdově a sirotku, a příchozímu křivdu činíce, nebojí se mne, praví Hospodin zástupů.
6  Nebo já Hospodin neměním se, protož vy, synové Jákobovi, nevzali jste skončení.
Popřemýšlej proč zemřeli tito lidé.
rastan


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna neb (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 15. listopad 2009 @ 21:36:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
rastane
Nejlepší je poslouchat Hospodina a plnit jeho vůli. Pouze jeho vůli a nedat se zlákat lidmi.......


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Neděle, 15. listopad 2009 @ 21:46:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč to neděláš, Jaelo?!

w.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Král (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 15. listopad 2009 @ 22:02:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy
Kde jsi Willy? Za záclonou? Duch svatý nevede katolíky a protestanty proti sobě. Kde jsi Willy?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „ (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Neděle, 15. listopad 2009 @ 22:06:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já jsem v Kristu! A ty?!

w.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Pondělí, 16. listopad 2009 @ 09:36:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy
To je dobře


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna neb (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 15. listopad 2009 @ 22:00:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
rastan
2. Samuelova 22, 17  - 37
 • 17Vztáhl ruku z výše, uchopil mě, vytáhl mě z nesmírného vodstva.
 • 18Nepříteli mocnému mě vyrval, těm, kdo nenáviděli mě, kdo zdatnější byli.
 • 19Přepadli mě v den mých běd, ale Hospodin mě podepíral.
 • 20Učinil mě volným, ubránil mě, protože si mě oblíbil.
 • 21Hospodin mi odplatil podle mé spravedlnosti, odměnil mě podle čistoty mých rukou,
 • 22neboť jsem dbal na Hospodinovy cesty, neodvrátil jsem se svévolně od svého Boha.
 • 23Všechny jeho řády jsem měl na zřeteli, neodbočil jsem od jeho nařízení.
 • 24Jemu jsem náležel dokonale, varoval se nepravosti.
 • 25Podle mé spravedlnosti mě Hospodin odměňoval, podle čistoty mé tak, jak jevila se jemu.
 • 26Ty věrnému osvědčuješ věrnost, muži dokonalému svou dokonalost,
 • 27ryzímu svou ryzost osvědčuješ, s neupřímným se však pouštíš do zápasu.
 • 28A lid ponížený zachraňuješ, ale svým pohledem ponižuješ povýšené.
 • 29Ty jsi moje světlo, Hospodine. Hospodin mi září do mých temnot.
 • 30S tebou proběhnu i nepřátelskou vřavou, se svým Bohem zdolám hradbu,
 • 31 s Bohem, jehož cesta je tak dokonalá! To, co řekne Hospodin, je protříbené. On je štítem všech, kteří se k němu utíkají.
 • 32Kdo je Bůh krom Hospodina, kdo je skála, ne-li Bůh náš!
 • 33Bůh je má záštita pevná a vodí mě cestou dokonalou,
 • 34on dává mým nohám hbitost laně, na mých posvátných návrších mi dopřává stanout,
 • 35učí bojovat mé ruce a mé paže napnout bronzový luk.
 • 36Podal jsi mi štít své spásy, tvá péče mé síly rozmnožila.
 • 37Dals volnost mým krokům, nohy se mi nepodvrtnou.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Královna (Skóre: 1)
Vložil: rastan v Pondělí, 16. listopad 2009 @ 18:20:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jaelo, tyhle verše ti odcituje každý. Ukaž mi věřícího v Krista, který si nemyslí, že se to vztahuje na něho.
Pochopila jsi proč zemřeli synové Árona? Pokud ti to není jasné, není hanba to říci na rovinu, já také všechno nevím a když něco mi není jasné tak se ptám moudřejších, ne chytřejších, chytrost je od zlého, moudrost od Boha.
rastan


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Král (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Úterý, 17. listopad 2009 @ 11:16:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No Rastane doufám, že si nemyslíš, že Bible je psána jenom pro tebe, co? Je psána pro všechny.

Tak povídej o synech Árona. Znám ty verše.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „ (Skóre: 1)
Vložil: rastan v Úterý, 17. listopad 2009 @ 18:04:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je psána pro všechny, ale chápání je rozdílné, vždyť to vidíš už jenom na GS.

K synům Áronovým a vůbec k putování Izraelců do zaslíbené země.
Mojžíš na hoře dostal přesné instrukce jak má vypadat stánek úmluvy, obětní řád, chování Levitů, chrámové služby atd. To si můžeš přečíst sama (konec Exodus a téměř celá Leviticus). Snad jenom jeden výňatek
Exodus 39:42  Vedlé všeho, což přikázal Hospodin Mojžíšovi, tak udělali synové Izraelští všecko to dílo.
43  A viděl Mojžíš všecko to dílo, a aj, udělali je, jakž byl přikázal Hospodin, tak udělali. I požehnal jim Mojžíš.
To znamená Mojžíš musel všechno zkontrolovat zda je vše podle instrukcí, které obdržel.
Synové Árona však udělali osudnou chybu
Leviticus 10:1  Synové pak Aronovi Nádab a Abiu, vzavše jeden každý kadidlnici svou, dali do nich oheň a položili na něj kadidlo, a obětovali před Hospodinem oheň cizí, čehož jim byl nepřikázal.
2  Protož sstoupiv oheň od Hospodina, spálil je; a zemřeli tu před Hospodinem.

Leviticus 6:12  Oheň pak, kterýž jest na oltáři, bude hořeti na něm, nebude uhašován. A bude zapalovati jím kněz dříví každého jitra, a zpořádá na něm obět zápalnou, a páliti bude na něm tuk pokojných obětí.
Leviticus 6:13  Oheň ustavičně hořeti bude na oltáři, a nebudeť uhašen.

Oheň na oltáři byl posvěcen a pokud kněží spalovali kadidlo před Hospodinem museli používat oheň z oltáře.

Co z toho plyne pro nás za poučení a varování? Co Bůh nepřikázal nemáme činit. Proto nesouhlasím z některými názory, že co není zakázáno je dovoleno. Právě naopak lidská iniciativa není vítána. A teď budu konkrétní (asi se ti to nebude líbit)
vánoce - všichni ví, že J. Kristus se nenarodil v prosinci a není zmínka o slavení Jeho narození, jde o zimní slunovrat - pohanský svátek
velikonoce - pokud někdo už chce akurátně slavit zmrtvých vstání "časově", tak jedině podle výpočtu židovského kalendáře, ne první neděli po jarním úplňku - další pozůstatek pohanského kultu jara
Mám pokračovat dál? Boží tělo, na nebe vstoupení Páně, Marie, svátky všech svatých atd.
To všechno je "cizí oheň", který Bůh ani první apoštolové nepřikázali tzn. jsou to výmysly lidské.
Pokud Bůh toto trestal okamžitou smrtí ve SZ, myslíš, že ty kteří porušují Jeho příkazy nebo Ho uctívají pohanskými svátky, že je zachrání milost Ježiše Krista, který vlastně se pořád odvolával na Otce (ovšem ne římského)?
Popřemýšlej nad tím.
rastan


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Úterý, 17. listopad 2009 @ 18:39:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rastane
Například Vánoce. Není podstatné, kdy se Ježíš narodil, podstatné je, se modlit. Nevím o kterých Vánocích mluvíš. Jestli o těch, které již teď začaly v obchodních domech, tak i na ty mám svůj názor. Lidé začnou běhat a ví, že se něco děje, začnou nakupovat dárky a chtějí jeden druhému udělat radost. Zapoměli, že se slaví narození Božího Syna a našeho Pána Ježíše Krista. Je jim u stromečku dobře, alespoň na chvíli prožijí něco, co mají s Bohem prožívat stále. Po shonu v obchodech najdou chvilku štěstí, kdy se obdarovávají.

Druhé vánoce jsou pak 24. prosince a to se slaví narození Spasitele v Betlémě. To také musíme dávat pozor, ať v tom předvánočním hluku obchodů koled a trhů, nepřeslechneme tichý pláč malého děťátka v jesličkách. Ať se dokážeme ztišit.
Ježíš se pro každého z nás narodil v Betlémě a my máme možnost v čase Vánoc se přenést do Betlémské krajiny a s pastýři postát u jeslí a klanět se Ježíši našemu Králi. Nesmíme se nechat pohltit ruchem, který panuje v obchodních centrech, nesmíme se nechat oslepit pozlátky, prskavkami a svíčkami, ale je dobré jít v tichosti k jeslím v Betlémě.

Nedívám se, jak se kde kdo klaní Hospodinu, ale vím jistě, že je třeba neustále se klanět Hospodinu, chválit Ho a modlit se.

Vůbec neřeším to, co ty. V dnešním světě je důležité vyprošovat, aby se lidé obrátili k Bohu, klaněli se mu a chválili ho.

Co z toho plyne pro nás za poučení a varování? Co Bůh nepřikázal nemáme činit. Proto nesouhlasím z některými názory, že co není zakázáno je dovoleno. Právě naopak lidská iniciativa není vítána

To jako že nemáme mít Vánoce atd? To neřeš. Důležité je se modlit.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rastan v Středa, 18. listopad 2009 @ 20:43:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jaelo je zbytečné dál o něčem psát.
Přísloví 28:9  Kdo odvrací ucho své, aby neslyšel zákona, i modlitba jeho jest ohavností.
Lukáš 6:46  Co pak mi říkáte: Pane, Pane, a nečiníte, což pravím?
47  Každý kdož přichází ke mně, a slyší slovo mé, a zachovává je, ukáži vám, komu by podoben byl.
48  Podoben jest člověku stavějícímu dům, kterýž kopal hluboko, a založil grunty v skále. A když se stala povodeň, obořila se řeka na dům ten, ale nemohla jím pohnouti, nebo byl založen na skále.
49  Ale kdož slyší a nečiní, podoben jest člověku, kterýž staví dům svůj na zemi bez gruntu. Na kterýžto obořila se řeka, a on hned padl, i stal se pád domu toho veliký.

Ten "ježíšek" už dávno dospěl a přijde jako soudce, ne jako sladké "Jezulátko" pro rozjimání. Nezlob se, ale chováš se jako malé umíněné dítě, kterému nedochází co se mu říká. Bůh skrze Písmo ti říká "nedělej to" a ty odpovídáš "já si pojedu dál po svém, ale budu se modlit a ty mi Bože odpusť". Jenže Písmo varuje
"Skutky apoštolské 17:29  Rodina tedy Boží jsouce, nemámeť se domnívati, že by Bůh zlatu neb stříbru neb kamenu, řemeslem anebo důvtipem lidským vyrytému, byl podoben.
30  Nebo časy této neznámosti přehlídaje Bůh, již nyní zvěstuje lidem všechněm všudy, aby pokání činili,
31  Protože uložil den, v kterémžto souditi bude všecken svět v spravedlnosti skrze muže, kteréhož jest k tomu vystavil, slouže k víře o tom všechněm, vzkříšením jeho z mrtvých."

Ale neboj, jedna útěcha závěrem, nejsi sama, takto jedná naprostá většina dnešních "křesťanů", kteří reagují naprosto stejně. Vždyť tvůj šéf (k. Vlk) dokonce řekl pro noviny, že není třeba ani věřit, stačí morálně žít a činit dobré skutky. To co říká Bůh potažmo P. Ježíš, je většině ukradeno. Je mi z toho smutno, ale slova P. Ježíše se začínají naplňovat "Lukáš 18:8  Pravímť vám, žeť jich brzo pomstí. Ale když přijde Syn člověka, zdaliž nalezne víru na zemi?"
rastan


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Čtvrtek, 19. listopad 2009 @ 13:40:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rastane
Bůh má MOC i nad časem a ty ne. U tebe Ježíšek dospěl, ale on se i pro tebe narodil v Betlémě a můžeš se mu spěchat s pastýři poklonit, jako malému dítěti v čase. Pro tebe leží v jeslích jako dítě. Je to těžké si to představit pro člověka, který něco zná a ví a drží ve svých rukou čas světa?

Rozjímat můžeš u jeslí pod křížem, Ježíš tě přišel vykoupit. Přišel vykoupit konkrétně tebe a mne a všechny lidi. Nejsi pánem času, nejsi pánem ničeho.. Pouze  Bůh je nekonečný, nesmrtelný a má ve své všemohoucnosti všechno ON -ne ty. Chce to trochu pokory.

Nejsi sám, neboj se lidé si většinou neumí ani představit Boží MOC. Myslí si, že když jsou vzdělaní a něco ví, že to stačí, ale opravdu to nestačí. Podívej se na své ruce, jsou prázdné. Nic nedržíš. Klidně se pokloň narozenému Králi v jeslích v Betlémě, narodil se pro tebe - přišel tě v čase vykoupit, abys nezahynul a měl život věčný. Je to pro tebe naděje.

To malé dítě, Ježíšek - je mocné dítě, víš. Datum, kdy se mu pokloníš v jeslích není ani tak podstatný. Podstané je, že si uvědomíš. Můj Král se pro mě narodil v Betlémě.

Pak ti nebude smutno. Ježíš je Vítěz.


]


Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 14. listopad 2009 @ 20:31:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
rastan 14. listopad 2009,18:57:42

„Druhý příklad, v tom zmíňovaném Římě je prý hrob Petra (nejsou důkazy, že vůbec v Římě byl) a u jeho ostatků prý našli i kostru myši a podrž se, i ta kostra myši je svatá!!!“

rastane , nic nevím o tom, že by myš byla svatá, to jsi si vycucal z prstu abys byly zajímavý, stejně tak intelektuálně vzdělanostní nevědomost, že prý nejsou důkazy, že sv. Petr byl v Římě.

Já rozumím, tma a nevědomost je to, co vás provází a děláte tak ostudu celému křesťanství. Napsat v diskusi, že nejsou důkazy, je lež a každý kdo ji šíří je tedy lhář.

MartinoRe: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: rastan v Neděle, 15. listopad 2009 @ 19:59:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martino, vidím, že máš žluč skoro v krku.
Co se týká kostry myši, tuto informaci nám sdělila průvodkyně v bazilice Římě u hrobu "prý" Petra.
Zda Petr byl a zemřel v Římě se dohadují jak věřící tak i historikové. Je jasné proč katolíci lpí na tomto tvrzení, musí obhájit papežskou moc nad zbytkem "církve". Je ovšem zajímavé, že Petr chudák ani nevěděl o tom, že je papežem
1 Petrův 5:1  Starších, kteříž mezi vámi jsou, prosím já spolustarší, a svědek Kristových utrpení, a budoucí, kteráž zjevena bude, slávy účastník:
2  Paste stádo Boží, kteréž při vás jest, opatrujíce je, ne bezděky, ale dobrovolně, ne pro mrzký zisk, ale ochotně,
3  Ani jako panujíce nad dědictvím Páně, ale jako příkladem jsouce stádu.
Teprve počátkem 5. století začali římští biskupové prosazovat svou moc nad zbytkem. Oni jaksi zapomněli na odkaz svého "prvního papeže", že? Kde sídlí světská moc tam i cirkevní, bylo jejich heslo.
Co se týká tmářství, lhaní, nevědomosti, sorry, jste nepřekonatelní. To je vaše vizitka, pokud jsi to ještě nezjistil stačí si nastudovat dějiny své vlastní "církve", že chlapče?
Katolíci pronásledovali ty, kteří chtěli vědět více, kteří věděli více a kteří se postavili proti pronikajícím bludům do Církve (ovšem Kristovy, ne vaši). Není třeba chodit daleko, stačí české dějiny, že?
A tak tvoji papežové dali krásný "příklad stádu". Dějiny papežství jsou plné vražd, podvodů, korupce a pronasledování odpůrců, ale nejen těch, i zpřízněné duše nebyly jisty svým osudem, pokud papež se domníval, že ho může ohrozit.
rastan


]


rastan (Skóre: 1)
Vložil: garwin (garwin@seznam.cz) v Středa, 18. listopad 2009 @ 10:02:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pochopitelně, sloučení státu a církve vedlo k vlivu světského zla na církev a církevní činitelé se stali otroky moci. Nejostudnější bylo podlézání Konstantinovi(nechápu, proč je prohlášen za světce). Důsledkem dnešních dní je finančí závislost řady církví na státu(platy duchovních). A uživatelka Jaela je schopna to tu hájit a psát tak, že vladař má btý veden Pánem Bohem, z čehož údajně plyne, že se Boží církev musí zaplétat se zlem moci. Jak to dopadlo, vidíme v historii římské církve a žel i celé řady protestantských.]


Re: rastan (Skóre: 1)
Vložil: rastan v Čtvrtek, 19. listopad 2009 @ 17:50:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jsem potěšen garwine, že alespoň někdo se orientuje v tom dnešním chaosu. Většině je to jedno.
Konstantin byl "svatý" (jinak to byl pěkný lump) protože strčil otěže do rukou katolíkům.
rastan


]


Re: Re: rastan (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Úterý, 24. květen 2011 @ 13:29:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
rastan,cisar Konstantin nebol nikdy vyhlaseny za svateho.


]


Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Úterý, 24. květen 2011 @ 13:35:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Panna Maria Kralovna.

Je uzasne, ze Boh spomina v zalme 45,9, ze“ kralovna stoji po pravici Bozej/zalm je o kralovi/Bohu/.Ide tu o Mariu , a Boh ju vola Kralovnou. Je to predsa logicke, ved obaja su okrem ineho z davidovho kralovskeho rodu. Taktiez, je krasne, ze Jezis nazyva Mariu zenou“Co mna a teba do toho, zena?.Vzdy, ked Boh povie zena v suvislosti s Mariou pouziva ten isty vyraz (gnyai), je to titul DOSTOJNOSI A UCTY.. Je to ekvivalent slova PANI alebo MADAM. MARIA,NASA MATKA A KRALOVNA.

Jan 19:26 - Ježiš vyhlasuje Máriu za matku nás všetkých. Keď umieral na kríži, povedal "hľa, tvoja matka." Ježiš nepovedal "Ján, hľa, tvoja matka"ale povedal "hľa, tvoja matka." pretože ju nedal za matku iba Janovi, ale dal ju za matku nám všetkým, svojim milovaným učeníkom. Všetky slová, ktoré Ježiš povedal na kríži mali posvätný a hlboký charakter Zjv 12:17 - tento verš potvrdzuje význam Jn 19:26. Toto ženino (Máriino) pokolenie sú ti, ktorí nasledujú Ježiša. Ona je naša matka a my sme jej pokolenie v Ježišovi Kristovi. Tým majstrovským plánom Božej zmluvnej lásky k nám je pre nás rodina. Ale my nemôžeme byt úplnou rodinou s Otcovstvom Boha, bratstvom Krista a materstvom Márie.

Jn 2:4, 19:26 - Ježiš volá Máriu "žena" Keď Ježiš používa pre Mariu titul "žena" (gnyai), je to vzdy titul DOSTOJNOSI A UCTY, nejde tu o obycajne pomenovanie.. Je to ekvivalent slova PANI alebo MADAM. A take iste pomenovanie zeny/gnyai- MADAM,PANI,/ JE POUZITE AJ V GEN.3.15..Jedna sa tu o Pannu Mariu..Ked sa totiz hovori o Eve,pouziva sa normalny titul beznej zeny, nie MADAM alebo PANI: Tak, ako Eva bola matkou starého stvorenia, Mária je matkou nového stvorenia. Pokolenie tejto ženy pošliape hadovi hlavu.

Jn 2:3 - toto je veľmi dôležitý verš v Píšme. Keďže Maria je naša matka, hovorí nám robiť všetko, čo nám povie Kristus. Neskôr, Máriino orodovanie na svadobnej hostine v Káne je spúšťacím krokom Ježišovho účinkovania a predzvesťou eucharistickej oslavy baránka. Táto oslava spája všetkých veriacich do jednej rodiny skrze svadobný zväzok medzi božstvom a človečenstvom.

Jn 2:7 - Ježiš DOVOLUJEjeho matke ,aby sa PRIHOVARALA za ľud a SPLNA ziadost svojej matky a kaze, aby sluhovia naplnili sudy vodou.

Žalm 45:9 - Žalmista tu učí, že KRALOVNA STOJI PO PRAVICI BOZEJ..Kto je ta Kralovna po pravici Bozej?. Maria je nebeská kráľovná po pravici Syna Božieho. Úloha kráľovnej je dôležitá v Božom kráľovstve.

1 Kráľ 2:17, 20 - v Starom Zákone v Dávidovom kráľovstve Kráľ neodmieta svojej kráľovskej matke. Ježiš je kráľ v novom Dávidovom kráľovstve a neodmieta žiadosti svojej matky Márie, Kráľovnej.

1 Kráľ 2:18 - v Starom Zákone v Dávidovom kráľovstve kráľovná oroduje na strane kráľových nasledovníkov. Ona je Kráľovná Matka ("Gebirah"). Mária je večnou Gebirah.

1 Kráľ 2:19 - v starozákonnom Davidovom kráľovstve sa kráľ skláňa k jeho matke a ona sedí po jeho pravici. My ako deti Novej Zmluvy by sme mali napodobňovať nášho kráľa a prejaviť podobnú úctu Márii, našej Matke. Úctou k Márii uctievame nášho Kráľa, Ježiša Krista.

1 Kráľ 15:13 - Kráľovná Matka má mocné miesto v izraelskej kráľovskej dynastii. Ale teraz je Dávidovo kráľovstvo zdokonalené Ježišom a Jeho matka Mária je po jeho pravej ruke.

Neh 2:6 - Kráľovná matka sedí vedľa kráľa. Je hlavným prostredníkom pred kráľom.Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Úterý, 24. květen 2011 @ 13:35:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Panna Maria Kralovna.

Je uzasne, ze Boh spomina v zalme 45,9, ze“ kralovna stoji po pravici Bozej/zalm je o kralovi/Bohu/.Ide tu o Mariu , a Boh ju vola Kralovnou. Je to predsa logicke, ved obaja su okrem ineho z davidovho kralovskeho rodu. Taktiez, je krasne, ze Jezis nazyva Mariu zenou“Co mna a teba do toho, zena?.Vzdy, ked Boh povie zena v suvislosti s Mariou pouziva ten isty vyraz (gnyai), je to titul DOSTOJNOSI A UCTY.. Je to ekvivalent slova PANI alebo MADAM. MARIA,NASA MATKA A KRALOVNA.

Jan 19:26 - Ježiš vyhlasuje Máriu za matku nás všetkých. Keď umieral na kríži, povedal "hľa, tvoja matka." Ježiš nepovedal "Ján, hľa, tvoja matka"ale povedal "hľa, tvoja matka." pretože ju nedal za matku iba Janovi, ale dal ju za matku nám všetkým, svojim milovaným učeníkom. Všetky slová, ktoré Ježiš povedal na kríži mali posvätný a hlboký charakter Zjv 12:17 - tento verš potvrdzuje význam Jn 19:26. Toto ženino (Máriino) pokolenie sú ti, ktorí nasledujú Ježiša. Ona je naša matka a my sme jej pokolenie v Ježišovi Kristovi. Tým majstrovským plánom Božej zmluvnej lásky k nám je pre nás rodina. Ale my nemôžeme byt úplnou rodinou s Otcovstvom Boha, bratstvom Krista a materstvom Márie.

Jn 2:4, 19:26 - Ježiš volá Máriu "žena" Keď Ježiš používa pre Mariu titul "žena" (gnyai), je to vzdy titul DOSTOJNOSI A UCTY, nejde tu o obycajne pomenovanie.. Je to ekvivalent slova PANI alebo MADAM. A take iste pomenovanie zeny/gnyai- MADAM,PANI,/ JE POUZITE AJ V GEN.3.15..Jedna sa tu o Pannu Mariu..Ked sa totiz hovori o Eve,pouziva sa normalny titul beznej zeny, nie MADAM alebo PANI: Tak, ako Eva bola matkou starého stvorenia, Mária je matkou nového stvorenia. Pokolenie tejto ženy pošliape hadovi hlavu.

Jn 2:3 - toto je veľmi dôležitý verš v Píšme. Keďže Maria je naša matka, hovorí nám robiť všetko, čo nám povie Kristus. Neskôr, Máriino orodovanie na svadobnej hostine v Káne je spúšťacím krokom Ježišovho účinkovania a predzvesťou eucharistickej oslavy baránka. Táto oslava spája všetkých veriacich do jednej rodiny skrze svadobný zväzok medzi božstvom a človečenstvom.

Jn 2:7 - Ježiš DOVOLUJEjeho matke ,aby sa PRIHOVARALA za ľud a SPLNA ziadost svojej matky a kaze, aby sluhovia naplnili sudy vodou.

Žalm 45:9 - Žalmista tu učí, že KRALOVNA STOJI PO PRAVICI BOZEJ..Kto je ta Kralovna po pravici Bozej?. Maria je nebeská kráľovná po pravici Syna Božieho. Úloha kráľovnej je dôležitá v Božom kráľovstve.

1 Kráľ 2:17, 20 - v Starom Zákone v Dávidovom kráľovstve Kráľ neodmieta svojej kráľovskej matke. Ježiš je kráľ v novom Dávidovom kráľovstve a neodmieta žiadosti svojej matky Márie, Kráľovnej.

1 Kráľ 2:18 - v Starom Zákone v Dávidovom kráľovstve kráľovná oroduje na strane kráľových nasledovníkov. Ona je Kráľovná Matka ("Gebirah"). Mária je večnou Gebirah.

1 Kráľ 2:19 - v starozákonnom Davidovom kráľovstve sa kráľ skláňa k jeho matke a ona sedí po jeho pravici. My ako deti Novej Zmluvy by sme mali napodobňovať nášho kráľa a prejaviť podobnú úctu Márii, našej Matke. Úctou k Márii uctievame nášho Kráľa, Ježiša Krista.

1 Kráľ 15:13 - Kráľovná Matka má mocné miesto v izraelskej kráľovskej dynastii. Ale teraz je Dávidovo kráľovstvo zdokonalené Ježišom a Jeho matka Mária je po jeho pravej ruke.

Neh 2:6 - Kráľovná matka sedí vedľa kráľa. Je hlavným prostredníkom pred kráľom.Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: svata_tradicia (svatatradicia@jesuits.tv) v Středa, 25. květen 2011 @ 16:09:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.jezuiti.sk/
hezkej blábol betmo, jak se psychiatrie. Jezis rekl na krízi Janovi to, co tedy v bibli vubec není, to se mi moc nelíbí ale prepisu si to podle Svate Tradice ...


]


Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Irena v Středa, 25. květen 2011 @ 23:32:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

pre Mariu titul "žena" (gnyai)

Když už něco kopíruješ, ověř si, že to je správně, žena není gnyai, ale γυναίκα = jinéka


]


Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Čtvrtek, 26. květen 2011 @ 19:06:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když už něco kopíruješ, ověř si, že to je správně, žena není gnyai, ale γυναίκα = jinéka

Irena vyraz gnyai, nie je vyraz pre obycajnu  zenu, ale pre Pani, Madam, v zmysle osoba plna dostojnosti.

Treba sa pri citani Biblie riadit Bozim Duchom  a milovat blizneho ako seba sameho.


]


Re: Re: Re: Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Irena v Čtvrtek, 26. květen 2011 @ 20:16:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Betmo,

bohužel se pleteš. Gnyai neexistuje, leda gynai = jiné, v řečtině se totiž spojení gy čte jako ji, ai jako é tudíž (i gynekologie má zde svůj původ).
Madam je řecky κυρία= kiríja.

Také ti doporučuji číst Bibli s DS, netapetovala bys sem pak kdeco.


]


Stránka vygenerována za: 1.80 sekundy