Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Radek.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 7, článků celkem: 15404, komentáře < 7 dní: 489, komentářů celkem: 340627, adminů: 60, uživatelů: 4851  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 124 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

Willy
wollek
Vota

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Reakce na Vyjádøení ohlednì dìní v kromìøížském sboru Lance Robertse k mé osobì
·Amputace
·Recenze Dìti rozhnìvaného Boha
·Vyjádøení ohlednì dìní v kromìøížském sboru
·Pravomoce statutárních orgánù Biblického spoleèenství køesťanù Kromìøíž
·Prohlášení tradièního pohledu Jižních baptistù na Boží plán spásy
·Písmo jako skládaèka Lego
·Služba sester Božím slovem
·Mají katolíci a evangelikálové stejný problém?
·Americký novo-kalvinismus – „druhý život“ Jana Kalvína?

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
98411425
přístupů od 17. 10. 2001

Hledání: Parsismus a křesťanství
Vloženo Úterý, 03. listopad 2009 @ 12:05:26 CET Vložil: Stepan

Zamyšlení poslal op

       
     Panta rei, uden menei. To je slavný výrok jednoho z největších antických filosofů Herakleita z Efesu. Tímto výrokem se stal vlastně zakladatelem evolucionismu. Oproti statismu předchozích filosofů pojal za základ své filosofie dynamismus. Vše teče neboli vše se pohybuje. Jednou z forem imanentního pohybu je i postupný vývoj, a to celého vesmíru. Není podstatné, zda probíhá plíživě či ve skocích. Ani náboženství není jevem statickým, ale prodělalo a stále prodělává svůj vývoj. Pokud jsme ochotni přijmout tuto premisu jako pravdivou nebo alespoň jako možnou, Bůh nám jistě osvítí mysl, abychom pochopili, že i v jiných náboženstvích než v tom "našem" je tvůrce tajemným způsobem přítomen a různými způsoby se zjevuje a že právě to "naše" náboženství nevzniklo nahodile, ale je výsledkem zpravidla velmi dlouhého vývoje. Zkusme se bez předsudků z tohoto úhlu pohledu podívat na náboženství křesťanské.       
   Jako jediný předchůdce křesťanského náboženství se zpravidla uvádí náboženství židovské. Je tomu však skutečně tak? Židovské náboženství se podle mého názoru od křesťanského radikálně liší. Dovolím si na některé zásadní rozdíly upozornit:

1. Židovské náboženství je přísně monoteistické a unipersonální. Křesťanství rovněž hlásá monoteismus, avšak ve formě tripersonalismu, což je se s židovským náboženstvím zcela neslučitelné. To byl asi jeden z hlavních důvodů, proč zbožní židé nemohli uznat Krista jako Boha.

2. Židovské náboženství prakticky nezná dualismus zosobněného dobra a zla. Slovo "satan" se objevuje pouze velmi řídce v knize Job a jednou v Zachariášovi. Slovo "peklo" jakožto místo zavržených se v židovském náboženství nevyskytuje vůbec. V tzv. Novém zákoně se to však těmito pojmy jen hemží.
3. Židovské náboženství bohatství, zdraví a moc považuje za projev božího požehnání. Jeho praktické příkazy a rady vedou k naplnění tohoto cíle. Křesťanství spatřuje v bohatsví a moci nebezpečí a dává přednost chudobě a askezi.

4. V židovském náboženství je velmi nejasná eschatologická perspektiva, pokud tam vůbec nějaká je. Křesťanské náboženství má eschatologickou perspektivu.

5. Židovské náboženství vždy bylo náboženstvím především národním, nemělo a nemá tendenci  stát se světovým náboženstvím. Křesťanství mělo a snad ještě i má tendeci stát se světovým náboženstvím.  
      Z výše uvedeného vyplývá, že hledat kořeny křesťanského náboženství v náboženství židovském je značně problematické a ve výsledku takové hledání vede k nepřesvědčivým výsledkům. To mne vedlo k tomu hledat předchůdce křesťanství v jiném náboženství. Jako nejbližší z předkřesťanských náboženství se mi jeví parsismus. Jedná se o nejstarší zjevené náboženství skrze proroka Zarathuštru, proto bývá někdy nazýváno zoroasterismem. Pokusme se porovnat toto náboženství s křesťanstvím.
1. Parsismus obdbobně jako židovství je přísně monotheistický a unipersonální. V tomto bodě je tedy s křesťanstvím neslučitelný.

2. Parsismus akcentuje dualismus zosobněného dobra a zla až do té míry, že bývá někdy nespávně označován jako biteismus. 
3. Parsismus neopomíjí blaho člověka na zemi, avšak narozdíl od židovství jej nečiní hlavním projevem boží přízně, ale jako hlavní cíl stanoví následování Boha ve víře, která plodí dobré skutky. Tím je velmi blízko křesťanství.

4. Parsismus má velmi jasnou a čistou eschatologickou perspektivu, podle mého názoru dokonalejší než křesťanství.

5. Parsismus v době svého rozmachu tendoval k tomu být světovým náboženství obdobně jako křesťanství.
     
Z tohoto srovnání se nabízí, že kromě prvního bodu má křesťanství daleko blíže k parsismu než k židovství. Jelikož nejsem historik, zůstává pro mne záhadou, jako mohlo v čase dojít k přenesení vlivu, troufnu si říci "naroubování" parsismu na židovství, jehož výsledkem je křesťanství. Nepodobnost židovství a křesťanství je totiž evidentně daleko větší než podobnost parsismu a křesťanství. Kdo umí anglicky, nechť posoudí se mnou:  http://www.avesta.org/ . Bohužel, v češtině ani slovenštině Avesta, což je parsistická analogie Nového zákona, dosud nevyšla. Kéž by se tento nedostatek podařilo vbrzku napravit!

Podobná témata

Zamyšlení

"Parsismus a křesťanství" | Přihlásit/Vytvořit účet | 81 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Parsismus a křesťanství (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 03. listopad 2009 @ 13:36:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ope
Fakt jsi studoval teologii? Musel jsi být často nemocen, chybět na vyučování. Protože některými jinými výrazy zase prozrazuješ, že jsi o tom "volačo počul".

Nepostřehl jsi, že křesťanství vyrůstá ze Starého zákona, je naroubováno na ušlechtilou olivu (Ř 11,24)? Celý Starý zákon promlouvá o vývoji v chápání vztahu k Bohu. I vnímání estachologie mělo svůj vývoj. Určitě k tomu přispělo i Babylónské zajetí, kde se judaismus konfrontoval se zoroastrismem.

Zoroastrismus však nemá nic společného s řeckými filozofy. Je to náboženství daleko starší a oproti křesťanství dává dobro a zlo (jako opositum) na stejnou úroveň.

Křesťanství je zcela a úplně jiné - z jiné "dílny".Re: Parsismus a křesťanství (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 03. listopad 2009 @ 13:47:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Knihy o Zarathuštrovi vycházely u nás za komunismu a pravděpodobně vycházejí i dneska. Je dost dobře možné že kulty perské říše jsou ovlivněny ve větší či menší míře právě Starým zákonem a očekáváním Mesiáše. Hospodin Bůh ukázal svou moc a slávu jak Nabuchodonosorovi babylonskému tak těm nejslavnějším  a nejmocnějším velkokrálům Persie a ti ho uctívali. Zároveň využívali služeb Vyvoleného národa který zajali po stránce světské i duchovní. Od správy říše až po výklad snů a proroctví. Jak se to všechno stalo se dočtete ve Starém zákoně a co všechno se naplnilo a změnilo Kristovou obětí na kříži se dočtete v Novém. Krista se snažili napodobit a nebo parodovat i naivní nebo zlí lidé kteří usilovali o Ráj nebo Peklo na zemi. Křesťanství se velice podobá kupříkladu humanismus nebo komunismus, i když jen navenek. Chybí jim to podstatné. Živý Bůh který stvořil svět abychom měli kde  bydlet a nechal se místo nás přibít na kříž. Ten je alfou a omegou všeho, Cestou, Pravdou i Životem. Náboženství bez Boha nebo s nějakou náhražkou je jako rodina bez rodičů, dětí a manželů.
Re: Parsismus a křesťanství (Skóre: 1)
Vložil: garwin (garwin@seznam.cz) v Úterý, 03. listopad 2009 @ 14:21:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jan 14,6 Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."

Skutky apoštolů 4,12 V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.“Re: Parsismus a křesťanství (Skóre: 1)
Vložil: ssns (summasapientianihilscire@gmail.com) v Středa, 04. listopad 2009 @ 14:01:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj ope,

tanto článek má jednu velkou slabinu. Tak nějak jsi opomenul vymezit, co myslíš "židovským náboženstvím". Vzhledem k tématu bych si tedy domýšlel, že tím myslíš "judaismus" do řekněme začátku našeho letopočtu. Je to správně? Pokud ano, pak nemáš v mnoha ohledech pravdu. Základním problémem je upřesnit si, co budeme považovat za pramen poznání tohoto judaismu. Nabízí se vzít náš SZ, ale to nestačí. O podobě judaismu vypovídají i nekanonické knihy (sem zahrnuju i deuterokanonické) a to včetně literatury typu esénské. I v rámci našeho SZ je zcela patrný vývoj a tvůj popis vesměs odpovídá rané fázi judaismu.

Nebylo by asi moudré psát o všech bodech najednou, takže to vezmu hned ten první, kde nemáš podle mě pravdu, tj. tvůj bod 2. ( U bodu 1. si nejsem až tak jistý tvým tvrzením, ale pro nedostatek vlastních vědomostí ho zbaběle přeskakuju).

Už nejstarší vrsty SZ znají to, čemu říkáš dualismus. Na jedné straně stojí Jahve, na druhé pak ostatní božstva, kterým bylo zpočátku často "dopřáno" právo reálné existence. U hebrejců spatřujeme náznaky henoteismu, ale ani sám SZ nás nenechává na pochybách o tom, že ten "dobrý" a jediný skutečný Bůh (ve smyslu stvořitel a svrchovaný pán) je Jahve. Ostatní božstva mají jakousi reálnou moc, ale jsou představiteli zla, tj. odporu proti dobru. Soustavně jsme svědky toho, jak Jahve ukazuje svoji svrchovanost a moc nad ostatními božstvy. Postupem času se dostáváme do stavu, kdy jsou ta ostatní božstva redukována na pouhé modly (bezmocné šutry) a démony (v podstatě zlé bytosti na způsob andělů). S tím se mění i postavení Satana, ze kterého se následně stává jakýsi šéf démonských sil. V předkřesťanské apokalyptické židovské literatuře se to pak doklady dualismu hemží. Rovněž NZ je třeba chápat jako pokračování vývoje judaismu (raná rabínská literatura ukazuje, že oba směry navazovaly na totéž a dospěly k podobným závěrům).

Parsismus a křesťanství


Především je otázkou, kdy Zoroaster vůbec žil. Nejčastěji se mluví někdy o 6 století př.n.l. Ty parsismus označuješ za nejstarší zjevené náboženství, takže jeho život zřejmě spolu s menšinou učenců dáváš někam do toho 13 st. před. n. l. Mohu se zeptat proč? Je docela zajímavé, že Herodotus se o parsech ve svém přehledu médskoperských kultů nezmiňuje, i když na druhou stranu Platón ano.

Podstatnou námitkou proti tvému argumentu je ale něco jiného. Jediným naším zdrojem o tom, co Zoroater učil, je Avesta, u které máme nejstarší dochovanou kopii ze 13. století našeho letopočtu. Je otázkou, kdy jednotlivé části vznikly, ale obvykle se pro nejstarší části uvádí 7. století před Kristem. Nemáme absolutně žádné doklady o tom, co bylo původním učením a je možné, že současná podoba Avesty byla ovlivněna jednak křesťanstvím a jednak islámem.

U NZ je rozdíl mezi životem Krista a nejstaršími dochovanými dokumenty v řádu 100 let, u Avesty by to podle tebe bylo cca 2600 let.Re: Re: Parsismus a křesťanství (Skóre: 1)
Vložil: aviaf v Středa, 04. listopad 2009 @ 14:59:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.ucl.ac.uk/ssees/people/economics-and-business-staff-folder/tomas-cvrcek
O zivote a uceni Zarathustry se nam take dochoval zaznam z pera znameho milovnika nabozenstvi, obzvlaste krestanstvi, Fridriecha Nietzscheho. ;-)

A.


]


Re: Re: Re: Parsismus a křesťanství (Skóre: 1)
Vložil: ssns (summasapientianihilscire@gmail.com) v Středa, 04. listopad 2009 @ 15:46:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Četl jsi to? Já ano a spoustu pasáží jsem musel číst opakovaně, abych pochopil, že nerozumím tomu, co chtěl autor vlastně sdělit. No Halík ma Ferdu rád, takže jsem asi nějak zbržděný, protože jsem toho od něj četl povícero (první byl myslím jeho Antikrist) a nijak mě to neoslovilo.


]


Re: Re: Re: Re: Parsismus a křesťanství (Skóre: 1)
Vložil: aviaf v Čtvrtek, 05. listopad 2009 @ 02:51:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.ucl.ac.uk/ssees/people/economics-and-business-staff-folder/tomas-cvrcek
Zarathustru jsem zkousel, ale vzdycky jsem to nekde ve ctvrtine vzdal. ***** jsem ale precetl celyho a ta knizka je jeden z duvodu, proc jsem nakonec uveril. Nevyzpytatelne jsou stezky Pane.

No Halík ma Ferdu rád

Bedu, nikoli Ferdu! V tom se casto chybuje.

A.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Parsismus a křesťanství (Skóre: 1)
Vložil: ssns (summasapientianihilscire@gmail.com) v Čtvrtek, 05. listopad 2009 @ 12:18:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bedu, nikoli Ferdu! V tom se casto chybuje.

Aha, díky za upozornění. Zkusím si to zapamatovat.


]


Stránka vygenerována za: 0.31 sekundy