Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Radek.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 7, článků celkem: 15404, komentáře < 7 dní: 489, komentářů celkem: 340627, adminů: 60, uživatelů: 4851  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 125 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

Willy
wollek
Vota

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Reakce na Vyjádøení ohlednì dìní v kromìøížském sboru Lance Robertse k mé osobì
·Amputace
·Recenze Dìti rozhnìvaného Boha
·Vyjádøení ohlednì dìní v kromìøížském sboru
·Pravomoce statutárních orgánù Biblického spoleèenství køesťanù Kromìøíž
·Prohlášení tradièního pohledu Jižních baptistù na Boží plán spásy
·Písmo jako skládaèka Lego
·Služba sester Božím slovem
·Mají katolíci a evangelikálové stejný problém?
·Americký novo-kalvinismus – „druhý život“ Jana Kalvína?

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
98411379
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Dušičky a Den Reformace
Vloženo Neděle, 01. listopad 2009 @ 23:31:13 CET Vložil: Olda

Ekumenismus poslal alberto_rivera

Chtěl bych se zmínit o dvou svátcích, které jsou aktuální v těchto dnech na přelomu října a listopadu. Jeden svátek je protestantský a jeden katolický.Čtení NZ: 2.Timoteovi 3:15-17

Chtěl bych se zmínit o dvou svátcích, které jsou aktuální v těchto dnech na přelomu října a listopadu. Jeden svátek je protestantský a jeden katolický. O tom protestantském u nás téměř nikdo neví, že vůbec takový svátek je; zato ten katolický natolik zlidověl, že už zase téměř nikdo neví, o čem ten svátek je. Mám na mysli Den Reformace (poslední neděle v říjnu, letos 31.října, tj.dnes) a Památku zesnulých, neboli Dušičky (2.listopadu). Mezi oběma svátky je určitá souvislost. K té se ještě dostaneme, ale nejprve se zaměříme na dnešní text, jímž je Jeremjáš 36.

Čtení SZ: Jeremjáš 36: 1-32

Máme před sebou unikátní záznam o tom, jak vznikala Bible. Víte, že Bible je celá kni*****, 66 knih svázaných v jednom svazku. Každá kniha má svého lidského autora. Většinou se navzájem neznali, ani nemohli znát. Vždyť žili v rozmezí více jak tisíce let. Přestože každá z těch knih vznikala jako jedinečné dílo, je mezi nimi nápadná vnitřní souvislost. Ta je dána tím, že ač byla Bible napsána mnoha lidmi, má přece jen jednoho autora - Ducha svatého. Apoštol Petr píše: „Toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v Písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti. Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu (doslova (doslova „unášeni“, viz slovíčko dětem o drakovi) Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha.“ (2.Pt 1:20-21).
Toto prohlášení platí i o vzniku Jeremjášovy knihy. Pojďme si shrnout celý proces: (1) Hospodin mluví k Jeremjášovi; (2) Jeremjáš diktuje všechna slova Bárukovi; (3) Báruk je zapisuje do svitku; (4) potom Báruk ze svitku předčítá lidu; (5) mezi posluchači je Míkajáš, který jde a vypráví velmožům, co slyšel; (6) velmoži si zavolají Báruka a Báruk znovu čte ze svitku; (7) nato velmožové vypráví králi, co slyšeli; (8) král si nechá svitek přinést a jeden z velmožů králi předčítá; (9) král slova ignoruje a svitek pálí; (10) Jeremjáš na Boží pokyn znovu Bárukovi diktuje všechna slova původního proroctví a přidává k nim další.

Tak vznikla Jeremjášova kniha, kterou máme v Bibli. Autorem je jak Duch svatý, tak Jeremjáš. Podobně jako Ježíš je 100% Bůh a 100% člověk a přitom 100% jedna osoba, tak i Bible je 100% inspirovaná Bohem a 100% zapsána lidmi a přitom 100% jedna kniha.


A teď k dnešnímu svátku: jak vznik Jeremjášovy knihy souvisí s Reformací? Vzpomeňte si, že k Jeremjášovi začal Bůh mluvit, když byl ještě chlapec, což bylo v době Jóšijášovy náboženské reformy. Co dalo podnět k této dávné reformaci, obnově zbožnosti? Bylo to (1) mocné kázání proroka Sofonjáše a (2) nalezení Knihy Mojžíšova Zákona. Jeremjáš tedy v dětství zažil duchovní obnovu Izraele, kterou dalo do pohybu Slovo Boží.

Potom, žel, dochází k úpadku, a tak Bůh dává podnět k nové obnově, k nové reformě. Jak? Znovu Slovem. Promlouvá k Jeremjášovi a skrze Jeremjáše ke králi a k národu. Boží lid dostává novou šanciToto prohlášení platí i o vzniku Jeremjášovy knihy. Pojďme si shrnout celý proces: (1) Hospodin mluví k Jeremjášovi; (2) Jeremjáš diktuje všechna slova Bárukovi; (3) Báruk je zapisuje do svitku; (4) potom Báruk ze svitku předčítá lidu; (5) mezi posluchači je Míkajáš, který jde a vypráví velmožům, co slyšel; (6) velmoži si zavolají Báruka a Báruk znovu čte ze svitku; (7) nato velmožové vypráví králi, co slyšeli; (8) král si nechá svitek přinést a jeden z velmožů králi předčítá; (9) král slova ignoruje a svitek pálí; (10) Jeremjáš na Boží pokyn znovu Bárukovi diktuje všechna slova původního proroctví a přidává k nim další. Potom, žel, dochází k úpadku, a tak Bůh dává podnět k nové obnově, k nové reformě. Jak? Znovu Slovem. Promlouvá k Jeremjášovi a skrze Jeremjáše ke králi a k národu. Boží lid dostává novou šanci… kterou však nevyužil. Tentokrát k reformě, k obnově nedošlo. Král Slovo Boží demonstrativně ignoruje.
Na tomto příběhu vidíme: (1) Nestačí aby duchovní obnova, náboženská reforma úspěšně začala, ale je potřeba aby pokračovala, stále, znovu a znovu, v každé nové generaci. (2) Vnitřní reformace Božího lidu může začít i pokračovat jedině tehdy, když na sebe necháme v plné síle působit Slovo Boží. Když Bibli čteme, studujeme a když u toho nezůstáváme lhostejní; když věříme, že k nám mluví přímo Bůh a bereme jeho Slovo naprosto vážně; když z Božího Slova vyvozujeme patřičné důsledky pro svůj život; když jsme ochotni Slovem Božím neustále poměřovat i opravovat svoje názory a postoje; když ve Slově Božím nacházíme potěšení, sílu, moudrost; když se skrze Slovo Boží setkáváme se samotným Pánem;… pak můžeme být i jako jednotlivci i jako společenství stále v čerstvém proudu reformace a duchovní obnovy.
Tyto 2 zásady, (1) potřeba stálé reformy a (2) význam Písma, jako Slova Božího, sdílí i Reformace církve ze 16.stol., kterou si dnes připomínáme, a na kterou navazujeme.


Den Reformace - proč zrovna poslední říjnovou neděli? To bylo tak: 30.října 1517 kněz Martin Luther přibil na dveře kostela ve Wittenberku listinu s 95 články odsuzujícími prodávání odpustků. Prodavači lidem slibovali, že si koupí odpustku zaplatí přímluvné modlitby kněží. Ti se budou modlit za duše jejich příbuzných, které se trápí v očistci. Bůh prý modlitby kněží vyslyší, hříšným duším odpustí a dříve je z očistce propustí.

Luther, stejně jako sto let před ním Mistr Jan Hus, s tímto učením a praxí zásadně nesouhlasil. Nenašel pro ně v Bibli žádnou oporu. Naopak, když četl Písmo, zvláště Pavlovy listy, objevoval MILOST. Odpuštění si nelze ani koupit ani zasloužit, je to dar pouhé milosti, který člověk může přijmout jedině vírou. „Milostí jste spaseni skrze víru“ (Ef 2:8).
Tento Lutherův objev uvedl do pohybu mohutné hnutí Reformace, nesené třemi základními tezemi: Sola gratia, Sola fides a Sola Scriptura (pouhá milost, pouhá Víra a Pouhé Písmo), tj. spaseni jsme Pouze z milosti, kterou přijímáme Pouze vírou, jejíž pravost měříme Pouze Písmem. Tohoto odkazu se v protestantských církvích držíme dodnes: tj. že jsme zachráněni pro Boží království Pouze z Boží milosti, milost přijímáme Pouze vírou v Ježíše Krista a pravost naší víry v Ježíše měříme Pouze podle svědectví Písma. Tolik hlavní odkaz Reformace, který si zvlášť připomínáme na Den Reformace, tj. dnes. A teď, jak to souvisí s Dušičkami. Společným jmenovatelem je „očistec“.

Jak jsme si všimli, hybným momentem pro Reformaci byl Lutherův protest proti prodávání odpustků, a to vycházelo z pověry o očistci. Z této pověry o očistci vychází také Svátek zesnulých. (Všimněte si, že M. Luther zveřejnil svůj protest těsně před Dušičkami). Pověra spočívá v tom, že návštěvou u hrobu a modlitbou za duši zemřelého, jakož i zapálením svíčky, nebo i koupí odpustku se má ukrátit trápení duše v očistci.Schválně říkám, že se jedná o pověru v očistec a ne víru v očistec, protože nic takového v Bibli není. Celá ta představa je založena na jediné pasáži 2.Knihy Makabejské, což je tzv. kniha deuterokanonická a zdaleka nemá kvalitu zjeveného Slova Božího. Tam se píše: „Proto dal (Juda Makabejský) přinést smírnou oběť za mrtvé, aby jim byly odpuštěny hříchy.“ (2.Makabejská 12:45). Tento mimobiblický text obhajuje modlitby za odpuštění hříchů mrtvým. Na podporu učení o očistci se používají i některé verše z Bible, ve kterých je zmíněn oheň, ale ve všech případech se jedná násilné překroucení původního významu (1.Kor 3:15; 1.Pt 1:7).

Takže Svátek zesnulých ve svém pravém významu odporuje všem třem zásadám Reformace. (1) Znevažuje Boží milost, když posílá zesnulé věřící křesťany do očistce a vysvobození lidské duše podmiňuje lidskými zásluhami. (2) Není založen na víře v Ježíše Krista, ale využívá lidskou pověrčivost. Přímo uráží zásluhy Ježíše Krista,
když považuje jeho oběť za nedostatečnou a chce ji doplnit lidskými zásluhami. (3) Ve svých představách o posmrtné existenci nestaví na Písmu. Učení o očistci je spekulace, která přímo odporuje Písmu.

Teď už není čas, abych zde vyložil celé učení Bible o posmrtném životě. Kdysi jsme to probírali dost podrobně na biblických hodinách. Jednoduše řečeno, jsou jen dvě alternativy: (1) na hříšnících, kteří nepřijali milost, zůstává Boží hněv, a budou spravedlivě odsouzeni; (2) hříšníci, kteří vírou v Krista přijali milost, jdou k Pánu, napřed jejich duše a po vzkříšení dostanou nové tělo. O očistci není nikde řeč. Vejdou v radost svého Pána.

Chtěl bych zakončit pozitivně: Jak mohu slavit Svátek zesnulých s čistým svědomím, v duchu Reformace, v pravdě Písma? (Také jsem byl včera u hrobu babičky a maminky).


Za prvé: V úctě ke svým předkům, kteří tu žili přede námi; s vděčností za všechno pozitivní dědictví, které nám tu zanechali, ať byli věřící, nebo nevěřící (viz „nudné“ rodokmeny v Bibli).

Za druhé: V úžasu nad Boží milostí a s pokojem v duši při vzpomínce na ty, kteří sice byli hříšní, dopouštěli se hříchů, ale vírou v Ježíše Krista přijali milost, odpuštění, a nyní už jsou v radosti svého Pána. Nemusím mít strach, že jsou v očistci. Žádný očistec pro nedokonalé křesťany není. Je jen odstupňovaná odměna. Kristova krev stačí obmýt všechny hříchy. Každý upřímně věřící, byť i podléhal pokušení, ale přijímal milost a zápasil o posvěcený život, každý takový křesťan odchází po smrti přímo k Pánu. A my můžeme mít klid, že je mu lépe, než nám. On naše přímluvné modlitby nepotřebuje.

V úžasu nad Boží milostí a s pokojem v duši při vzpomínce na ty, kteří sice byli hříšní, dopouštěli se hříchů, ale vírou v Ježíše Krista přijali milost, odpuštění, a nyní už jsou v radosti svého Pána. Nemusím mít strach, že jsou v očistci. Žádný očistec pro nedokonalé křesťany není. Je jen odstupňovaná odměna. Kristova krev stačí obmýt všechny hříchy. Každý upřímně věřící, byť i podléhal pokušení, ale přijímal milost a zápasil o posvěcený život, každý takový křesťan odchází po smrti přímo k Pánu. A my můžeme mít klid, že je mu lépe, než nám. On naše přímluvné modlitby nepotřebuje.

Za třetí: V bázni před Bohem při vzpomínce na ty, kteří odmítli věřit v Ježíše a přijmout milost, a tak na nich zůstal spravedlivý Boží hněv.

V bázni před Bohem při vzpomínce na ty, kteří odmítli věřit v Ježíše a přijmout milost, a tak na nich zůstal spravedlivý Boží hněv.

Za čtvrté: Ve vědomí odpovědnosti za ty, kdo dosud žijí. Protože posloužit ke spasení jim mohu jenom dokud žijí; pak už je pozdě.

Ve vědomí odpovědnosti za ty, kdo dosud žijí. Protože posloužit ke spasení jim mohu jenom dokud žijí; pak už je pozdě.

Za páté: Pokud sám nemáš jistotu, kam po smrti půjdeš, platí to samé – šanci máš jen dokud žiješ. Dosud máš šanci uvěřit, přijmout milost, a pak se smrti bát nemusíš.

Pokud sám nemáš jistotu, kam po smrti půjdeš, platí to samé ...

"Dušičky a Den Reformace" | Přihlásit/Vytvořit účet | 23 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Dušičky a Den Reformace (Skóre: 1)
Vložil: Arrabito v Pondělí, 02. listopad 2009 @ 08:06:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
je mi luto, že o sviatku reformácie média zaryto mlčia. Veď prečo asi .Re: Re: Dušičky a Den Reformace (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 02. listopad 2009 @ 09:16:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Možná to bude tím že jejich majitelé nenávidí Boha a všechny jeho stoupence. Proto na některé nadávají a jiné ignorují a občas to i prohodí. O návštěvě papeže se také příliš nerozepisovali, i když se tentokrát vyjímečně pár pravicových politiků vzhledem ke stavu země a volbám snažilo předstírat že sympatizují s křesťanstvím a že to s těmi frázemi o kořenech Evropy kterou také nenávidí myslejí vážně. Dokonce kvůli tomu stáhli i většinu obvyklých útoků.
Nebo jsme pro ně veverky v lese jejichž názory je nezajímají ale mají takový pocit že by poctivost a přikázání nepokradeš mohly překážet jejich komerčním záměrům. Dobrý národ je pro ně ten který nemá zlodějnu v ošklivosti a nedovolává se spravedlnosti. Raději mají takové lidi kteří zlodějnu obdivují, nepoctivě získané statky nezávidí, snadno se nechají okrást a místo na policii jdou sami okrást někoho jiného. Tyhle věci se od dob knížete Bořivoje příliš nezměnily. Bohatství tehdejších pohanů stálo na obchodu s otroky, největším na sever od Alp. Prodávali zajatce a hlavně svoje lidi a dělali co mohli aby si tenhle druh příjmu udrželi. To byli ti chudáci které svatý Václav pouštěl z vězení.]


Re: Dušičky a Den Reformace (Skóre: 1)
Vložil: garwin (garwin@seznam.cz) v Pondělí, 02. listopad 2009 @ 08:25:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nu, už jsem tu v diskusi narazil na unikátní teorii, že Lůno Abrahamovo, ve kterém se v podobenství o bohačí a Lazarovi nacházel Lazar, je očistec :-)))))) Očistec je výmysl lidský a přesto žije v teorii stále.

Jinak jistě je dobré vzpomenout na zesnulé předky, nevidím nic špatného na zapálení svíčky u hrobu, přijde mi to jako prostá vzpomínka na tym, kdo nás předešli. Ale nic více to neznamená.Re: Dušičky a Den Reformace (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 02. listopad 2009 @ 09:00:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Lůno Abrahamovonení očistec, ale místo mrtvých (Šeol, Hádes, v některých překladech označované i výrazem Peklo - ovšem v posunutém významu, než věčné zavržení).

Až do doby kdy Ježíš smířil lidstvo s Bohem neměl žádný spravedlivý vlastními zásluhami právo přímého patření na Boha. Abrahám a ostatní spravedliví byli tedy na místě mrtvých a očekávali příchod Vykupitele. Pán Ježíš po své smrti právě jim prvním hlásal radostnou zprávu - to je ono jeho sestoupení do pekel.


O očistném ohni mluví Pavel (1. Kor 3,15).Re: Re: Dušičky a Den Reformace (Skóre: 1)
Vložil: garwin (garwin@seznam.cz) v Pondělí, 02. listopad 2009 @ 09:06:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tím Pavel podle mě míní zkoušení lidského díla, ne přepalování v očistci.


]


Re: Re: Re: Dušičky a Den Reformace (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 02. listopad 2009 @ 09:40:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Lidské dílo můžeš objektivně vyzkoušet až je hotovo, až je skončeno. Tedy až po smrti.
]


Re: Re: Re: Re: Dušičky a Den Reformace (Skóre: 1)
Vložil: garwin (garwin@seznam.cz) v Pondělí, 02. listopad 2009 @ 09:51:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je zřejmě pravda, ale v neexistujícím stavu zvaném očistec se to neděje.


]


Re: Re: Re: Re: Dušičky a Den Reformace (Skóre: 1)
Vložil: Fera v Pondělí, 02. listopad 2009 @ 10:26:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko, jen tak mimo soutěž, nechci se vám plést do rozhovoru, ale potěšil jsi mne, když jsem našel tvé odpovědi Leonetovi o duchovní smrti. Nebudeš tak ztracený, jak jsem si myslel. ahoj.


]


Re: Dušičky a Den Reformace (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 02. listopad 2009 @ 09:04:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Návštěva hřbitova nebývá vždycky spojena s přesvědčením že naši blízcí jsou zrovna v Očistci. Stejně jako svíčka, věnec nebo kytka nemá nic společného s obětí. Chodíme i ke hrobům těch kteří jsou v Nebi. Pro lidi kteří nevěří je výrazem úcty a lásky k předkům a pro nás symbolem věčného Božího světla, pokud o tom přemýšlíme do hloubky. Toho jehož symbol v Chrámu v Jerusalémě a které zapálil Juda Makabejský po jeho očištění. Tehdy došlo k velikému zázraku kdy trocha posvátného oleje vydržela tak dlouho dokud nestačili složitým procesem vyrobit nový. Na památku té události slaví Židé do dneška svátky zvané Chanuka. Stejné světlo hoří i v našich kostelích vedle oltáře. Myslíte si opravdu že je na tom něco nebiblického ? Neuznáváte list svatého Petra který popisuje jak Kristus vyvedl s Lůna Abrahamova duše spravedlivých pohanů od počátku světa ? Neuznáváte ani Lukášovo Evangelium které popisuje jak si z Očistce do Pekla povídali boháč s Lazarem ? (V tom samém evangeliu je také obsažen Magnificat Panny Marie.) Námitka že šlo jen o podobenství neobstojí. Popis tomu neodpovídá, není to uvedeno a hlavní důvod je ten že podobenství a realita Bible jedno jsou. Pokud někdo tvrdí že Bible je jediná autorita a že bychom měli všichni poslouchat raději Boha než lidi tak by se toho sám měl držet v obou těchto bodech. Poslouchat Bibli a to i tehdy když píše o Očistci a dopřát to i jiným. Krom toho Pán Ježíš dává čas od času svým vyvoleným do Očistce a do Pekla nahlédnout. Zároveň s tím jim dává i sílu aby ten pohled snesli a přežili se zdravým rosumem.
Očistec i Peklo mají jednu věc společnou a to není žert ani zlomyslnost vůči Vám. Tam i tam je nejvíce těch kteří na to příslušné místo nevěřili. Očistec má tu výhodu že odtamtud už vede cesta jedině do Nebe. Duše které jsou v něm ale do Nebe a před tvář Boha nechtějí samy dokud se neočistí úplně dočista, což zní jako reklama na prací prášek. I nás dokud jsme na světě občas v záchvatu upřímnosti napadá co by si tam s námi Pánbůh počal kdybychom tam přišli tak jak jsme a jak bychom ve své zkaženosti reagovali my. Zvlášť my Češi u kterých mají slova jako pravda a láska pejorativní nádech a probouzejí v nás záchvaty zlomyslnosti. Stejně jako třeba americké rodinné filmy nebo setkání s jakýmkoliv projevem dobročinnosti. Očistec se mimo jiné od Pekla liší i tím že je to místo naplněné sice utrpením z odloučení od Boha ale i nadějí ze kterého se ozývají modlitby. Z Pekla se ozývá zoufalý řev, pláč, kletby a rouhání.
Nebýt tohoto portálu (nechť Bůh žehná těm kteří ho vymysleli a provozují) jsem se dozvěděl o tom že jsou modlitby za zemřelé zakotveny i v 2. Makabejské. To mi předtím uniklo. Obávám se že tohle může být také ten důvod proč jí někteří lidé nedokážou přijmout. A to i přesto že je zahrnuta do překladů na kterých se podíleli převážně nebo výhradně evangelíci. Jinak bych si jí asi nepřečetl, nepoužívám žádný výhradně katolický překlad. To že jste byl na hrobě předků a vzpomínáte na ně s láskou a vírou v Milosrdenství je dobře. Stran Božího Milosrdenství plně souhlasím s Martinem Lutherem a jeho stoupenci. Nevidím rozpor mezi ním a dobrými skutky. Nikdo z nás bez něho nezmůže zhola nic . Od dob Martina Luthera se nesčetněkrát projevilo v daleko větší míře než bylo známo tenkrát. Cestou kterou nám nabízí Kristus je sobor modliteb který nazval Korunka. To je aktuální a současná odpověď na to co máme dělat když jsme hříšníci a pokrytci a přesto chceme plnit svatou vůli a být užiteční. Korunku se máme modlit především za ty kteří se zrovna chystají k odchodu. Pokud jim někdo takhle pomůže tak mizí jejich hrůza, přestávají se vzpouzet a usmiřují se s Bohem. Viditelně a hmatatelně. Máme se jí modlit i za duše v Očistci, za živé i za to aby se naplnila Kristova vůle.
V tom že je v Očistci a tím pádem předurčeno ke spáse mnoho těch kteří na něj nevěří lze spatřovat i jistou útěchu a naději, Kristovo Milosrdenství opravdu nezná hranic. Lépe je ale zbytečně nepokoušet. Pochybovat o biblické pravdě a o svých bližních je jedna věc ale svádět k tomu druhé a nemít je v lásce věc druhá. Jistým vodítkem může být i reakce té odvrácené strany, jak s oblibou a často připomínám. Jistě znáte nějakého militantního ateistu nebo dokonce satanistu, v naší zemi a národě je mnoho takových. Mimo jiné i pro zlobu, závist a tvrdá srdce mezi námi křesťany. V tomhle ohledu hřešili naši otcové a dědové a v jejich hříchu kráčíme často i my. Zeptejte se ho co si myslí o modlitbách za dušičky v Očistci a o zádušních mších. Můžete se rovnou zeptat i na kterékoliv jiné konroversní téma. Uvidíte sám jak bude reagovat. Podívejte se s otevřenýma očima a srdcem do dějin naší země po 1.světové válce. Jak jednali ti kteří nejvíc křičeli proti nám s evangelíky, i když přitom tolik nekřičeli a jaký byl jejich vztah k Bohu samému. A jak je tomu dodnes.poutnicku (Skóre: 1)
Vložil: garwin (garwin@seznam.cz) v Pondělí, 02. listopad 2009 @ 09:15:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tím lůnem v Petrově listu myslíš toto: 1. Petr 3,19 Tehdy také přišel vyhlásit zvěst duchům ve vězení.. ? :-))))))))))))))))))))

Lidé jsou spaseni vírou v Ježíše Krista. Kdo zemře v této víře, s jistotou jde k Bohu prostý všech vin. Žádný očistec, žádné dodatečné sebevykupování nějakým utrpením. Je to hrozná nauka, popírající dostatečnost Kristovy milosti.

Za ty, kdo se chystají k odchodu postačí - podle mého názoru - modlitba plná důvěry v Boha a jeho zaopatření těch, kdo umírají v Pánu. Není třeba nějakých souborů korunek a tak dále.


]


Re: poutnicku (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 02. listopad 2009 @ 09:27:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ten kdo věří v Krista by měl věřit také Jemu a dělat to co říká. Popřípadě se ptát Jeho, ne lidí proč tomu tak je. Zanechal nám dost hmatatelných důkazů svojí existence na které si můžeme sáhnout tak jako si sáhnul a vložil svatý Tomáš. Známe dokonale Jeho podobu, krevní skupinu a spoustu jiných věcí. Je dobře že uznáváte Kristovu milost a modlitbu za umírající naplněnou důvěrou. Je to dobrý začátek a výchozí předpoklad ale zkuste jít dál a nepokoušejte se od toho svádět jiné. jestli máte o ně strach a trápí Vás pochybnosti tak je svěřte rovnou Bohu a modlete se za nás. Ať nám dá to co sám chce a co je pro nás nejlepší. I já se tak občas modlím za lidi rozdílných názorů. Veď je tam kam Ty sám chceš a tudy kudy chceš.


]


Re: Re: poutnicku (Skóre: 1)
Vložil: garwin (garwin@seznam.cz) v Pondělí, 02. listopad 2009 @ 09:42:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Známe dokonale Jeho podobu, krevní skupinu a spoustu jiných věcí.

Nestačím se divit.


Jan 20,29 Ježíš mu řekl: "Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili."

1. Petr 1,8 Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí..

2. Korintským 5,7 žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme....]


Re: poutnicku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 02. listopad 2009 @ 09:49:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oni duchové ve vězení byli lidé z doby potopy, kterí nedbali varování a zůstávali dále ve svých hříších. Když však přišla potopa, prohlédli a litovali svých hříchů. Na základě této lítosti byli ospravedlněni obmytim Kristovou krví (ale jako skrze oheň, vězení). Protože do nebe nic nečistého nemůže vejít.

Každý, kdo zemře neočištěn od hříchů (nevedoucích ke smrti) a zatížen jejich následky, nemůže hned do nebe. Nemá čisté roucho, svatební šat. Musí se nejdříve očistit.


]


Re: Re: poutnicku (Skóre: 1)
Vložil: garwin (garwin@seznam.cz) v Pondělí, 02. listopad 2009 @ 13:47:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Má ho dokonale čisté, protože ho vybílil v krvi Beránkově, když uvěřil. Bůh je záruka spasení a ne to, že před smrtí stihne k člověku doběhnout pan farář se štólou, aby se urychleně vyzpovídal.


]


Re: Re: Re: poutnicku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 02. listopad 2009 @ 19:57:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
(Zj 7,13-14)
Jeden z těch starců pak promluvil a řekl mi: "Kdo jsou ti oblečení do bílých rouch a odkud přišli?"
Řekl jsem mu: "Pane, ty víš." A on mi řekl: "To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení. Vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránka,


Vybílit si šat v krvi Beránka tedy znamená ve smyslu zemřít mučednickou smrtí za víru.

Posmíváš se službě církve, kterou Kristus ustanovil (J 20,23).

Pokud je člověk v nebezpečí smrti, k odpuštění hříchů stačí upřímná lítost. A štóla není vůbec pro zpověď nezbytná.


]


Re: Re: Re: Re: poutnicku (Skóre: 1)
Vložil: garwin (garwin@seznam.cz) v Pondělí, 02. listopad 2009 @ 20:18:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko, to je fajn, že tvrdíš, že stačí lítost. Jinak zpovídat se nutno primárně Bohu a jinak možno každému křesťanovi, ne jen pánům se štolou. ;) 


]


Re: Re: Re: Re: Re: poutnicku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 03. listopad 2009 @ 11:13:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdybys znal podstatu zpovědi, věděl bys, že hříchy vyznáváme Bohu skrze službu církve (J 20,23).

Pán Ježíš nepověřil každého křesťana mocí odpouštět hříchy, ale jen (v tom okamžiku přítomným) jednácti apoštolům. Ti tuto moc předali dále svým žákům skrze vzkládání rukou.

(J 20,20-24)
A když učedníci uviděli Pána, zaradovali se.
Ježíš jim tedy znovu řekl: "Pokoj vám. Jako mě poslal Otec, i já posílám vás."
A když to pověděl, dechl a řekl jim: "Přijměte Ducha Svatého.
Komukoli odpustíte hříchy, těm jsou odpuštěny; komukoli je zadržíte, těm jsou zadrženy."
Tomáš zvaný Didymus, jeden z dvanácti, však nebyl s nimi, když Ježíš přišel.
Ale už ani slovo tvém bludu ohledně vyprání v Beránkově krvi vírou.
Kéž bys byl alespoň natolik chlap, abys to uznal. Mohl bych si tě pak vážit.


]


oko (Skóre: 1)
Vložil: garwin (garwin@seznam.cz) v Středa, 04. listopad 2009 @ 08:57:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mám za to, že to služba smíření, odpuštění hříchů je dána každému křesťanovi ve smyslu, že každý křesťan je knězem Ježíše Krista, má přijímat vyznání bratří či sester a zvěstovat, že Bůh je věrný a kajícímu hříšníkovi odpouští. Odpouští i když si to hříšník emocionálně nechce připustit nebo tomu nevěří. Protože Bůh je věrný sám sobě a co řekl platí. Není to dar exkluzivní jen pro apoštoly a údajnou apoštolskou posloupnost.

Co se týe če krve Beránkovy, jen ona je základem spasení, pro ni nám Bůh odpouští, protože věříme v Krista. Je to obecný princip. Každý křesťan je krví Krista očišťován.

1. Jan 1,9 Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.

Židům 12,24 a před Ježíšem, prostředníkem nové smlouvy, a před jeho krví, která nás očišťuje, neboť volá naléhavěji než krev Ábelova.

1. Jan 1,7 Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.

2. Korintským 5,19 Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření.


]


Re: oko (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 04. listopad 2009 @ 09:24:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jestliže je věc tak jednoduchá a každý křesťan může odpouštět hříchy, proč tedy toto?

dechl a řekl jim: "Přijměte Ducha Svatého.
Komukoli odpustíte hříchy, těm jsou odpuštěny; komukoli je zadržíte, těm jsou zadrženy."

Proč to Kristus dělal tak složitě, když je to samozřejmost?

Každý máme samozřejmě odpouštět těm, co nám ublížili (Mt 18,21; L 17,3). Ale to je hlavně kvůli nám, abychom nebyli pro křivdu vůči nám zatěžováni nenávistí ke druhým.
Ta služba církve, kterou Kristus pověřil jenom apoštoly, je něco zcela jiného. Odpouští vlastní hříchy, kterých kající člověk lituje a vyznává církvi (osobě v církvi, pověřené touto mimořádnou službou).

(Jk 5,16)
Vyznávejte jedni druhým svá provinění a modlete se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni. Vroucí modlitba spravedlivého zmůže mnoho.

Říká sice, že si máme navzájem vyznávat svá provinění, to ale nevylučuje zvláštní službu církve odpouštět hříchy.  Aby mohli apoštolové hříchy odpouštět, nebo i zadržet, museli se jim kajícníci nejprve ze svých hříchů vyznat. Apoštolové, ani jejich pověření žáci nebyli jasnovidci.

Obecné kněžství, které má každý křesťan (nepověřený službou církve odpouštět a zadržet hříchy) nemá žádné právo hříchy jiného zadržet.]


Re: Re: oko (Skóre: 1)
Vložil: garwin (garwin@seznam.cz) v Středa, 04. listopad 2009 @ 09:31:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No to je v souvislosti s tám výrokem v Jakubově listu. Vyznávat se bratřím a ti bratři mě pak ujistí o Boží odpuštění. Zadržení hříchů vnímám jako rozpoznání nepravého pokání a tehdy není důvod ujišťovat o Boží odpuštění. Není žádné speciální kněžství, to je katolický výmysl. Není v Novém zákoně nikde zakotven.


]


Re: Re: Dušičky a Den Reformace (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Pondělí, 02. listopad 2009 @ 13:44:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
poutnick
Díky za článek. Jaela


]


Re: Dušičky a Den Reformace (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 02. listopad 2009 @ 09:34:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."To bylo tak: 30.října 1517 (odpadlý katolický) kněz (a odpadlý řeholník, který porušil svůj dobrovolný slib Bohu o pohlavní zdrženlivosti)  Martin Luther přibil na dveře kostela ve Wittenberku listinu s 95 články odsuzujícími prodávání odpustků."...

Samotná událost není nijak historicky doložena, jedná se o legendu. Ale to vůbec není podstatné.

Smysl odpustků je zcela jiný, založený na Písmu:
(L 16,9)
A já vám říkám: Udělejte si přátele nepravým mamonem, aby vás, až skonáte, přijali do věčných příbytků.

Písmo vybízí k dobrým skutků lásky a zbožnosti.

(L 12,33-34)
Prodávejte svůj majetek a dávejte milosrdné dary. Udělejte si měšce, které nestárnou, nehynoucí poklad v nebi, kam zloděj nepřichází a kde mol neničí.
Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce."

Smyslem očistce je očištění od lehkých hříchů a následků hříchů, protože do nebe nic nečistého nemůže vejít. Je to podobné, jako když se narkoman zbavuje své závislosti. Mnozí umírají náhle a neměli možnost se jinak zbavit všedních hříchů (které ale nejsou k smrti - 1. J 5,16-17).
Nejedná se tedy o žádné lidské zásluhy, ale o naprostou nutnost, předpoklad přímého patření na Boha, být v jeho blízkosti. O možnosti mít čisté svatební roucho. O této možnosti (že existuje způsob odpuštění hříchů i po smrti) se nepřímo zmiňuje i Pán Ježíš, když říká, že hřích proti Duchu svatém nebude odpuštěn ani v tomto věku, ani v budoucím (Mt 12,32).


Protože praxe kupování odpustků byla v historii zneužita, v dnešní době církev stanovuje pro získání odpustků pouze skutky zbožnosti. Ale protestantské představy o odpustcích jsou mnohdy i dnes úsměvné. Já nijak neovlivním kterému člověku v očistci můj odpustek pomůže konkrétně. Ani to není důležité, všichni jsme přece stejně Bohem milovaní, jsme Boží děti a máme si navzájem pomáhat.

(Gal 6,2)
Neste břemena jedni druhých a tak naplňte Kristův zákon

Pak mohu očekávat, že komu jsem ulehčil jeho břemeno, až bude u Boha, ulehčí zase on v bratrské lásce břemeno mně.

..."šanci máš jen dokud žiješ."...
S tímto naprosto souhlasím, ale s očistcem to naprosto nesouvisí.
Re: Dušičky a Den Reformace (Skóre: 1)
Vložil: rudinec v Pondělí, 02. listopad 2009 @ 11:22:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Chtěl bych zakončit pozitivně: Jak mohu slavit Svátek zesnulých s čistým svědomím, v duchu Reformace, v pravdě Písma? (Také jsem byl včera u hrobu babičky a maminky).

Na jednej strane výstižne píšeš o tom ako sa máme striktne pridržiavať Písma a na druhej strane slavíš vymyslený sviatok reformácie.O ktorom v Písme neni zmienky.Tiež píšeš o katolickom sviatku zosnulých , ako o naprostom
podvode.A napriek tomu tento "sviatok" obliekaš do protestanskeho hábitu.

Zmiešavaš pravdu s klamstvom ,čo je podľa mňa diabolská kombinácia.

Písmo nás učí:Matúš 5:37  Ale nech je vaša reč: Áno, áno; nie, nie; to, čo je viac nad to, je zo zlého.

S tohto výroku  plynie, že naša reč musí byť  jasná, zrozumiteľná a jednoznačná.Stránka vygenerována za: 1.13 sekundy