Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Viola.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 12, článků celkem: 15448, komentáře < 7 dní: 505, komentářů celkem: 343601, adminů: 60, uživatelů: 4862  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 49 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

wollek
JirkaB
rosmano
myslivec

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Biblické køesťanství, teologie a baptisté
·Živé vysílání vysílání konference Neboj se, toliko vìø
·Koho budete volit pøi letošních eurovolbách?
·Ať se jdou homosexuálové zastøelit, hlásá americký baptistický pastor.
·Nepøelezeš
·Dobrá zpráva pro každého ètenáøe
·Odpovìï Pavla Steigera na recenzi Aleše France knihy „Svou slávu nikomu nedám“
·Problémy laického fundamentalismu I
·E. S. Williams: Fenomén nového kalvinismu
·Nesuïte, abyste nebyli souzeni

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
99113449
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvoření“
Vloženo Středa, 21. říjen 2009 @ 19:46:03 CEST Vložil: Stepan

Katolicismus poslal Nepřihlášený

Při sloužení mše ve vídeňské Katedrále sv. Štěpána naléhal papež Benedikt XVI. na rakouské katolíky, aby střežili neděli jako den, který by měl být ve stále více zaneprázdněném světě zaměřen duchovně.


Moderní křesťané se potřebují setkávat s Pánem, aby jim dal smysl pro správné nasměrování a pomohl jim vymanit se ze „shonu každodenního života“, řekl papež 9. září.

V novém důrazu, který patrně odráží papežův zájem o otázky životního prostředí, navrhl, že neděle by měla být slavena nejen jako den odpočinku, ale také jako „každotýdenní církevní slavnost stvoření.“

S odvoláním na biblický záznam o stvoření papež řekl, že neděle, jako první den týdne, spatřila úsvit stvořeného světa, den, ve kterém Bůh řekl: „Budiž světlo.“

Jak řekl, pro prvotní církev neděle postupně nahradila tradiční smysl sedmého dne, soboty, dne, kdy Bůh odpočinul. Ale neděle je také „svátek díkůvzdání a radosti nad Božím stvořením,“ uvedl.

V čase, kdy se zdá stvoření ohroženo v tolika směrech lidského jednání, měli bychom vědomě přijmout také tento rozměr neděle,“ řekl.

Ve svém kázání papež také řekl, že neděle byla západní společností přeměněna ve volný čas. Volno je v „šíleném spěchu moderního světa“ důležité, ale narozdíl od bohoslužby často postrádá nasměrování, uvedl.

Zmínil, že pro první křesťany nebyla nedělní mše příkazem, ale vnitřní potřebou – časem setkání s Kristem.

„Bez toho, kdo udržuje naše životy svou láskou, je život prázdný,“ řekl.

Zdroj: Catholic News Service, 9.9.2007

komentář: Z několika webových stránek dostávám upozornění na aktuální zprávy nebo články. Výše zmíněná zpráva byla mezi nimi. Až potom, co jsem ji přeložil a připravil pro vložení na tyto stránky, jsem si všiml, že už je dva roky stará. Není tedy až tak aktuální (alespoň na první pohled), ale přesto myslím, že je zajímavá.

Podle Catholic News Agency (tato zpráva aktuální je ) „se bude v průběhu října papež Benedikt XVI. modlit za to, aby křesťané řádně oslavovali neděli jako den Ježíšova vzkříšení a aby horlivě přijali svou zodpovědnost šířit víru. Hlavní záměr modlitby Svatého otce“ (toto označení nenáleží nikomu na Zemi, ani papeži! – viz Mt 23,9) „pro říjen je: „Aby neděle byla prožívána jako den, kdy se křesťané shromáždí k oslavování vzkříšeného Pána svou účastí na eucharistii.“

Záměr Vatikánu prosadit svěcení neděle jako dne odpočinku pokračuje a bude pokračovat i nadále. A to přesto, že o ustanovení neděle jako zvláštního dne (dokonce ani jako dne připomínajícího Ježíšovo vzkříšení) není v Bibli žádná zmínka. Čtvrté z desatera Božích přikázání, která Bůh osobně vyhlásil a napsal na kamenné desky, jasně říká, který den má být svěcen jako den odpočinku.

Pomni na den sobotní, abys jej světil. (Ex 20,8 kral.)

Bible konstatuje, že Bůh požehnal a posvětil sobotu (Gn 2,3) a oddělil ji od ostatních dnů týdne (Ex 20,9-10). V Písmu je označována jako „sobota Hospodinova“ (např. Lv 23,3). Stvořitel všeho ji určil jako den, ve kterém má být bohoslužebné shromáždění (např. Lv 23,3), jako den, který máme prožívat ve zvláštním společenství s naším Vykupitelem. Dokonce ji označil za znamení mezi ním a jeho lidem (Ex 31,13; Lv 19,3).

Přesto, že pro to neexistuje opora v Písmu svatém, objevují se nejrůznější pokusy o prosazení neděle jako státem garantovaného dne odpočinku. Někdy je kladen důraz na náboženskou stránku neděle (např. Dies Domini – encyklika Jana Pavla II. z května 1998, která je cele věnována tomuto tématu), někdy se hraje na rodinnou či sociální notu (Snaha o uzákonění neděle v Evropském parlamentu), někdy na notu ekologickou (např. Guardian: Neděle jako jednoduché řešení globálního oteplování).

Zajímá vás, proč Katolická církev (s podporou téměř všech ostatních křesťanských církví) tak vehementně požaduje uzákonění neděle, když Bůh oddělil, požehnal a posvětil sobotu? Stručně řečeno, je to proto, že ustanovení neděle jako dne odpočinku je znamením její autority, znamením, že tradice Katolické církve je nad Biblí (což je samozřejmě nesmysl).

Katolický kněz, T. Enright, C. Ss. R. uvedl následující:

Opakovaně jsem nabízel 1000 dolarů komukoliv, kdo mi pomocí samotné Bible dokáže, že jsem vázán světit neděli. V Bibli žádný takový zákon není. Je to jen zákon katolické církve. V Bibli se píše: „Pomni na den sobotní, abys jej světil.“ Katolická církev říká: „Ne – svou božskou mocí ruším sobotu a nařizuji vám světit první den týdne.“ A hle, celý civilizovaný svět se sklání v uctivé poslušnosti před nařízením Katolické církve. (The American Sentinel, 1.6. 1893, str. 173)
Nikde v Bibli nenajdeme, že by Kristus nebo apoštolové nařídili změnu dne odpočinku ze soboty na neděli... Dnes většina křesťanů zachovává neděli, protože nám to tak bylo zjeveno církví (římskou) mimo Bibli. (The Catholic Virginian, 3.10.1917)

Je dobré připomínat presbyteriánům, metodistům a všem ostatním křesťanům, že Bible je nijak nepodporuje v jejich svěcení neděle. Neděle je instituce Římskokatolické církve a ti, kteří ji světí, dodržují nařízení Katolické církve. (New Jersey News, 18.3.1903)

Zkrátka a stručně - Katolická církev prohlašuje:

Neděle je naším znamením autority... Církev převyšuje Bibli a tento přesun svěcení dne odpočinku je toho důkazem. (The Catholic Record, 1.9.1923)
Pokud by se protestanté řídili Biblí, měli by uctívat Boha v sobotu. Tím, že světí neděli, řídí se zákonem Katolické církve. (Albert Smith, kancléř baltimorské arcidiecéze, odpověď kardinálovým jménem v dopise z 10.2.1920)

Rozumím tomu, že pro většinu lidí je spor mezi sobotou a nedělí malicherný, nevidí v něm žádnou důležitost. Případně je jim snaha uzákonit neděli jako den odpočinku sympatická a zdá se jim naprosto logická. Protože to je na delší povídání, nechám to na samostatný článek. Snad se mi ho podaří napsat co nejdříve. Pokusím se v něm odpovědět na otázku, jestli Bohu skutečně záleží na nějakém dni, čeho je sobota symbolem, jestli má spor mezi svěcením soboty a neděle nějaký smysl a na další otázky související s tímto tématem.

Teď ale zpět ke dva roky starému článku Catholic News Service. To, co mě na něm především zaujalo, je papežův požadavek ustanovit neděli jako den oslavující stvoření. Nechme teď stranou, co Katolická církev chápe pod pojmem stvoření (Bůh tvořící svět a vše živé prostřednictvím evoluce), ale pokud vím, jako „památník“ stvoření Bůh ustanovil sobotu.

V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej. (Ex 20,11 B21)

Na této skutečnosti nic nezmění ani papežovo „zdůvodnění“, že „neděle, jako první den týdne, spatřila úsvit stvořeného světa,“ ani přiznání, že církev postupně nahradila Bohem ustanovený sedmý den – sobotu člověkem ustanoveným prvním dnem týdne – nedělí.

Máme jednat podle Božího slova a oslavovat našeho Stvořitele v den, který k tomu On oddělil a na který On vložil své požehnání? Nebo máme jednat podle tradice ustanovené lidmi?

Je třeba být opatrní, abychom nedopadli jako ti, kterým Ježíš řekl následující slova:

„Tento lid ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne; marná je zbožnost, kterou mne ctí, učíce naukám, jež jsou jen příkazy lidskými. Opustili jste přikázání Boží a držíte se lidské tradice.“ A ještě řekl: „Jak dovedně rušíte Boží přikázání, abyste zachovali svou tradici!“ (Mar 7,6-9)

Papež sice řekl, že „pro první křesťany nebyla nedělní mše příkazem, ale vnitřní potřebou – časem setkání s Kristem,“ ale Bible jasně svědčí o tom, že Ježíš, jeho učedníci i první křesťanské sbory se setkávali k bohoslužbám v sobotu. Tenkrát se ještě Boží přikázání ctila.

I kdyby všichni lidé na naší planetě světili neděli, ještě to z ní neudělá svatý den. Jako svatý může určitý den ustanovit jedině Bůh. A on to udělal už při stvoření světa.

Ježíšovi učedníci měli jasno v tom, jak se zachovat:

Petr a apoštolové odpověděli: „Boha je třeba poslouchat, ne lidi.“ (Sk 5,29)Podobná témata

Katolicismus

"Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvoření“" | Přihlásit/Vytvořit účet | 66 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvoření“ (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Čtvrtek, 22. říjen 2009 @ 05:52:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Zdravím anonymného - pravdepodobne - adventistu, či nejakého horlivca za sobotu. Odporúčam o tejto problematike prečítať si článok na GS "Prečo svätia kresťania nedeľu a nie sobotu", kde sa všetko dôkladne rozdiskutovalo a prišlo k vývodu, že naozaj je správnejšie a odpovedá to aj Biblii - svätiť nedeľu, a nie sobotu.

Nedeľa je to deň Pána:             
- deň keď Pán vstal zmŕtvych, a je novým stvorením a my v Ňom tiež
- ako obdoba prvého dňa, ked bolo stvorené svetlo, Kristus je našim Svetlom. svetlom sveta, a veľmi vhodným symbolom toho ej slnko práve pre dôstojnosť Krista On má najväčši právo poslúžiť si týmto symbolom, ako nejaké pohanské náboženstvá...
- je to deň zoslania Svätého Ducha, a my v Kristovi máme podľa Pavla žiť "v Duchu, a nie "pod zákonom"...

Starozákonná sobota s jej "praktickým" obsahom, pokiaľ ide o svätenie, odpočinok, osobitné zasvätenie Pánovi a i. sa preto v tomto zmysle má rozumne presunúť na nedeľu a v nedeľu sa záčastniť tradične prvokresťanského eucharistického zhromeaždenia, či bohoslužby, ako sa dá dočítať v náznakoch už z Nového zákona, no celkom rukolapne doložiť najstaršou kresťanskou tradíciou... Sotbota je preto podľa kresťanov /sv. Irenej/ symbolom starého poriadku, kým nedeľa symbolom nového poriadku, podľa ktorej sa patrí kresťanom riadiť...Re: Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvoření“ (Skóre: 1)
Vložil: Arrabito v Čtvrtek, 22. říjen 2009 @ 10:48:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
elo, to máš ako s máriou. O márii sú v Písme tri vety, a ty aj tak klacis pred jej sochou a tantruješ hinduisticky ruzenec. Teda tá pohnutka nie je biblická ale je to pokračovaním pohanskej tradície v ktorej ste hnusne zneužili chudinku máriu a urobili babylonsku neviestku. So sobotou je to to iste, nedela je uplne normalny den, ale vy lipnete na ludskej tradicii lebo pochádza z pohanstva. Tej tradicii ste potom prisposobili Bozie Slovo tak, že ste ho prekrútili. Co mate vlastne spolocne s krestanstvom? 


]


Re: Re: Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvoření“ (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 22. říjen 2009 @ 14:53:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Arrabito.

 

Děkuji za příspěvek 22.10. 09 10:48:35, který dokladuje, jak daleko jsi od křesťanství, ale to ti nebrání rozdávat “rozumy“ i když všichni vědí, že pokud jde o SZ a NZ, tak evidentně obsahu nerozumíš. Až se zase budeš strefovat do katolíků pokud jde o Pannu Marii, zkus to také u Pravoslavných. A pokud jde o neděli, tak než začneš něco kafrat,  tak si raději pořádně a důkladně nastuduj NZ. Nebo ty jsi Žid? Pak tomu rozumím, že máš neděli za úplně normální den.

 

Martino]


Re: Re: Re: Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvoření“ (Skóre: 1)
Vložil: Arrabito v Čtvrtek, 22. říjen 2009 @ 15:39:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
vidim, ze okrem osobnych utokov opat names k teme co povedat, ved tak ako kazdy spravny katolik :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvoření“ (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 22. říjen 2009 @ 20:58:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 

Arrabito, zbav se pocitu hořkosti a ublíženosti a namaskuj to lacině konstatováním, že se jedná o osobní útoky. Pokud nerespektuješ tento fakt, není ti pomoci a žvaň si co chceš.

 

Sobotní den byl dán Izraeli.Pro nás křesťany je  Pánův den,  první den týdne, neděle. (Zjevení 1:10) je oslavou nového stvoření, spolu s Kristem jako naší vzkříšenou hlavou.

 

Martino]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvoření“ (Skóre: 1)
Vložil: pali v Čtvrtek, 22. říjen 2009 @ 22:12:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Sobotny den bol ustanoveny este ked Izrael neexistoval.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvořen (Skóre: 1)
Vložil: Valdes v Pátek, 23. říjen 2009 @ 07:49:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to je katolikovy zbytocne vysvetlovat, pre katolika je desatoro nieco take ako druhoradá vec. Prvoradé je posluchnut pohansku tradiciu a az podla nej upravit Bozie Slovo. Och, ako budu v pekle trpiet tí, co toto v tejto sekte zaviedli (falsovali a prekrucali Bozie Slovo na obraz pohanskej tradicie) a ako blázniví sú tí čo odovzdali svoj rozum nebeskej kráľovne. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stv (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 23. říjen 2009 @ 09:54:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Valdes.

 

Jsem rád za tvůj příspěvek  23. října 2009,07:49:01, ze kterého je srozumitelně řečeno, že respektuješ jen SZ a ignoruješ NZ. Chlapče, ty jsi starý popleta. Toto je křesťanské diskusní fórum a nikoliv judaistické diskusní fórum. Pokud si Žid a praktikuješ svůj duchovní a náboženský život podle své tradice, pak respektuj náboženství nás křesťanů, protože já respektuji tvé náboženství SZ.
Martino


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno (Skóre: 1)
Vložil: pali v Pátek, 23. říjen 2009 @ 10:49:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Sám Ježiš kristus povedal, že neprišiel zákon zrušiť ale naplniť. Ďalej povedal, že skôr zanikne celý svet, než by malo prestať platiť jediné písmenko zo zákona. NZ je bez SZ neúplný a SZ bez NZ tiež. Navzájom sa nevylučujú, iba dopĺňajú. Židovský ceremoniálny zákon bol naplnený a dovŕšený Kristovou smrťou, takže stratil význam, ale desatoro je platné od stvorenia sveta a sobota ukazuje na Boha ako na Stvoriteľa a Boh je aj naďalej tým, ktorý nás stcoril, na tom NZ nič nemení. Desatoro je platné pre celé ľudstvo a nie len pre Židov.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavo (Skóre: 1)
Vložil: Valdes v Pátek, 23. říjen 2009 @ 11:02:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
toto katolikovy opat nevysvetlis. proste, pokial akceptujes Bozie desatoro si zlý judaista. :-)) napríklad aj to druhe Bozie prikazanie ktore katolicka sekta zmenila a upravila. Dobre nie?  :-)) 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavo (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Pátek, 23. říjen 2009 @ 13:11:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Áno, Pali, ale zabúdaš, že je "stvorenie" a je "nové stvorenie" v Kristovi. To je ako prelúdium a hlavná časť...  Ako príprava, provizórium a jeho naplnenie...

 Sobota patrí tak ako Ján Krstiteľ, ako proroci k tomu prvému druhu, kým ten, kto je v poriadku "kráľovstva", patrí k "novému stvoreniu". A tu je naším dňom nedeľa. Sobota je krásny  jej symbolický predobraz... Podobne ako obety, ceremónie SZ a iné veci, ktoré s Kristom pre nás už neplatia podľa Pavla /obriezka a pod./. Napokon predsa taký sv. Irenej to snád vedel pochopiť lepšie, či nie? Alebo sv. Bazil, Gregor, Augustín a iní svätci prvých storočí Cirkvi... Prípadne tá všetci biskupi, ktorí tak rozhodli, ak sa o tom rozhodovalo... Nemyslíš? Vari si myslíš, že vy ste to práve pochopili lepšie ako cedlá stará  Cirkev? Ta istá Cirkev, ktorá zostavila aj ten kánon Písma a to dokonca presne  v tom období histórie, ba dokonca ešte skôr /ke´d nemôžeš tvrdiť, že bola ešte skazená.../

Napokon, ved my vám to neberieme, a ani nevnucujeme. len vy nám stále predhadzujete na oči tú vašu sobotu. Majte si ju. A doprajte aj nám nedeľu...


]


Re: Re: Re: Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvoření“ (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Pátek, 23. říjen 2009 @ 11:16:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
K otázce soboty mám jasné stanovisko, Martino. A doufám, že logické.

Je li Božím přikázáním sobota, nelze ji lidským přikázáním změnit na neděli jinak, než :

a/ nekladu důraz na přikázání, protože je považuji za překonané.....  chápu jako důvod zachovat/nezachovat/změnit

b/ kladu důraz na zachovávání
b1/  věřím, že se jedná o přikázání lidské..ale pak nemám právo trestat a dávat do klatby pro nezachování neděle, což jste dělali..
b2/  věřím, že se jedná opřikázání Boží.. pak nemám právo ho měnit... vy jste ho změnili

Vy jste ho změnili a ještě jste dávali do klatby ty, kdo neděli nesvětili, dodnes prosazujete uzákonění nedělního pracovního klidu
Nikdo Ti nebere, v co věříš, ale jako katolík jsi na tom podobně, jako adventista - věříš v platnost přikázání. Ty ho ale měníš i když je Boží a přisuzuješ si více, než si adventista troufá. On, stejně jako ty, se může mýlit, a může být pravda a/ ale pak přemýšlej, kdo se chová poctivěji..

Pokud se týče NZ, tak věřím, že ty ho máš prostudovaný pod mikroskopem, protože vidíš i to, co ostatní někde mezi řádky přeskočí / ze tří zmínek o Marii vytvoříš nové náboženství, apoštolům přisoudíš neděli atd.. /

Nikdy bych se s nikým o sobotu nehádal, nebýt arogantního tvrzení o moci zákon změnit, o biblickém původu neděle. byl bych ochoten připustit, že na dni nezáleží, ale pokud záleží, tak na tom, co ustanovil Bůh.
Za sobotu ani neděli spaseni nebudeme, ale postoj k tomu, co považujeme za důležité, o nás něco prozrazuje..A tak jako adventista světím sobotu a mám daleko blíž k bratřím, kteří ji považují za překonanou, než k těm, co obhajují právo její změny a na jednom ze dvou "spornýchů dnů trvají.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvoření“ (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 23. říjen 2009 @ 13:41:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
monseku
Jak je pro nás křesťany srozumitelné, je pravděpodobné, že patříš také asi k náboženským aktivistům judaismu, tedy žiješ jen podle SZ a dokonce demagogicky přepisuješ Boží Zákon. Bůh dal Izraelskému národu skrze Mojžíše Deset Božích Přikázání. Církev Kristova  tato přikázání přijala. Můžeš nám křesťanům sdělit které Boží Přikázání Církev změnila, jak zde nehorázně tvrdíš? Které Boží Přikázání přikazuje člověku světit sobotu?
Martino


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvoření“ (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Pátek, 23. říjen 2009 @ 14:13:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milý Martino, nemohu...
protže jste hluší a slepí následovníci toho, který se postavil na místě Božím a z principu nemůžete připustit, že se postavil svévolně.

A vy, kteří to víte jste zodpovědni za ty, kterým vyprávíte báje o tradici. Sám ses pasoval za znalce NZ - a mimochodem, o SZ je v něm psáno, že veškerá písma jsou vdechnuta od Boha. NZ ještě neexistoval.
Bůh se nemění, ani své slovo, ani svůj zákon. Mění se člověk a jím stvořené dílo se stává z nevěsty nevěstkou tam, kde schází ženich.

Ti ostatní křesťané z katolíků a odkudkoli, jspou moji bratři.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvořen (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 23. říjen 2009 @ 14:19:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přátelé, monsek nedokáže odpovědět na tuto položenou otázku " Můžeš nám křesťanům sdělit které Boží Přikázání Církev změnila, jak zde nehorázně tvrdíš? Které Boží Přikázání přikazuje člověku světit sobotu? "

Martino


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stv (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Sobota, 24. říjen 2009 @ 15:05:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Milý Martino

ŘKC změnila zákon - sobotu na neděli a rozdělila přikázání. Den sobotní zaměnila na den boha slunce, neděli, čtvrté přikázání o sobotním dni, apmátce stvoření / nahradiola zmrtvýchvstáním / nahradila přikázáním cti otce a matku,
druhé přikázání o uctívání  model v katolickém katechismu chybí - zrušila ho
aby přikázání zůstalo deset, poslední, desáté rozdělila

Papež má moc měnit časy, rušit zákony a rozhodovat o všech věcech, dokonce o těch, které náležejí Kristu. Papež má autoritu, a často ji užívá, upravovat Kristova přikázání“ (Ferrariho církevní slovník)

„Samozřejmě, že Katolická církev přiznává, že změna (sobotního odpočinku na nedělní) byla jejím činem… ...A tento čin je znamením její církevní autority v náboženských věcech.“ (H.F. Thomas, kancléř kardinála Gibbonse)


„Neděle je znamením naší autority… ...církev je nad Biblí a tento přesun zachovávání soboty (na neděli) je důkazem tohoto faktu.“ (Catholic Record of London, Ontario, září 1923)A víš proč, martino ?  Protože se postavila na roveň Bohu. Citáty, které jsem uvedl jen dokazují, jaké autority a kam vás vedou.. to je k tomu "mariánství". To nejsou citáty jen nějakých jednotlivců nebo proudů, jak se často snažíte zmírnit obraz o vašem učení, to jsou citáty svatých, vámi ustanovených svatými .

A že se postavila na roveň Bohu / je to rouhání - Ježíše za postavení rovného Bohu ukřižovali / dokážu zase citáty vašich velikánů ve víře :

Papež má tak velikou důstojnost a je tak vyvýšen, že není pouhým člověkem... ...je jako by byl Bohem na zemi, jediný vládce věřících v Krista, vůdce králů, má plnost moci.“ (Lucius Ferraris, Prompta Bibliotheca, 1793, vol. VI, Papa II, str. 25-29)

A Bůh sám je povinnen řídit se soudy svého kněze a odpustit nebo neodpustit, podle toho, jestli kněz dá nebo nedá rozhřešení kajícníkovi...“ (Liguori, Povinnosti a důstojnost kněze, str. 27)
 

Nejvyšším učitelem v Církvi je Římský Pontif. Spojená mysl tedy požaduje... ...úplné podřízení se a poslušnost vůli Církve a Římského Pontifa jako samotného Boha.“ (Lev VIII., O hlavních povinnostech křesťanů jako občanů, Encyklika, 1890)

Bůh odděluje ty, které Římský Pontif, který zastává tyto funkce ne pouhého člověka, ale pravého Boha... ...ruší ne lidskou, ale spíše božskou autoritou.“ (Dekretále Řehoře IX., kniha 1, kapitola 7.3)


Zastáváme na této zemi místo Boha Všemohoucího.“ (Velké encyklické listy papeže Lva XII, červen 1894)


„Papež není pouhým představitelem Ježíše Krista, on je Ježíš Kristus sám, ukrytý pod pláštěm těla.“ (The Catholic National, červen 1895)

Papež má tak velikou důstojnost a je tak vyvýšen, že není pouhým člověkem, ale je jako Bůh, zástupce Boží... Je rovněž božským vladařem a nejvyšším vládcem, králem králů... Kdyby to bylo možné a andělé by mohli chybovat ve své víře, nebo by mohli myslet v rozporu s vírou, mohli by být souzeni a exkomunikováni papežem.“ (Výňatky z Ferrariho Církevního slovníku, článek o papeži)

Všechna jména, která se v Písmech vztahují na Krista... ...všechna tato jména se vztahují na papeže.“ (kardinál Bellarmine, Autorita koncilů, vol.2, str.266)]


Re: Re: Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvoření“ (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Sobota, 24. říjen 2009 @ 07:32:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Arabito, vidno, že vec chápeš celkom povrchne. Vôbec nevieš, o čom rozumieš, len ako papagáj opakuješ naučené zlomyslené frázy od niekoho prijaté...

Ak poviem o niekom tisíc slov o tom, to môže byť , než ak ja poviem je táto osoba je jeho Matka... Nemyslíš? Bol vari Ježiš vzorný syn svojej matky? Strávil s Ježišom ktosi na svete viac času než jeho Matka Mária? Kojil, vychovával Ježiša ako chlapca viac než Mária? Počúval Ježiša ktosi viac ako Mária?... Rozumel Ježišovi ktosi  z ľudí viac ako Mária, jeho Matka?...  Miloval niekto Ježiša viac ako Mária, Jeho matka?... Modlil sa s Ježišom viac a dlhšie ako jeho matka Mária?... .Myslíš si reálne /hoci to nie je v Biblii, lebo Biblia predsa nie je krronika všetkých detailov.../, že sa na Ježiša nikdy nikto neobracal aj cez Máriu, a neprosil ju napr. o stretnutie s Ním, o pomoc, o rozhovor a pod.?...A teraz aj opačne: Vari Ježiš nemiloval Máriu, svoju Matku?... Vari ježiš si neuctieval Máriu, svoju Matku?... Odpovedz si úprimne na tieto otázky, a potom pochopíš, prečo Cirkev od prvých storočí /teda nie niekedy v stredoveku.../ začala Máriu vyzdvihovať nad všetkých svätcov, ba anjelov v nebi...

Ruženec, to nie je nič iné ako srdcom, očami  Márie rozjímať o tajomstvách zo života Ježiša. K tomu je tam to opakovanie Zderavas Mária.../ako scénická hudba pozadia.../. A dobré by bolo vedieť, že táto modlitba je naozaj mocná, a účinná. A by nebola, yrejme by bola dávno zanikla... Teda s hinduizmom to nemá nič spoločné...

Ak uvažuješ, Arrabito, podľa logiky, že všetko, čo bolo pred kresťanstvom, teda v pohanstve, že n sa nemôže použiť, tak to by si naozaj veľa toho nemohol používať. To, že v Babylone, či inde sa cvyskytla nejaká žena menom Mária, tak to neznamená, že je normálne len na základe tejto podobnosti spájať matku kristovu s touto ženou. Nezdá sa ti to maximálna neúcta, a to nielen voči Márii, ale aj voči Ježišovi, ktorý predsa je jej Syn, ktorý si ju váži, miluje ju ako Matku, no ty jeho matku takto znevažuješ!!!...

Dôvody za nedeľu som jasne vysvetlil. je to podrobne opísané a prediskutovaníéa v článku "Prečo krewťania svútia nedeľu a nie sobotu"... No ak ty chceš žiť ešte stále podľa starého poriadku, je to tvoja vec. nevnucuj to ostaným kresťanom, ktorí od príchodu Krista, či od Jeho zmŕtvychvstania a zoslania Ducha Svätého žijú /zrejme pod vplyvom tohoto Ducha, ktorého dal Cirkvi Ježiš, a ktorý ju vedie.../ pochopil s Pavlom, že "sobota" a i. boli len tieňom toho všetkého ,čo prišlo v kriostovi, a preto začťali svätiť nedeľu ako symbol nového stvorenia a nového života v Duchu Svätom... My, teda drvivá vúčšina všštkých kresťanov sveta, ti to však nevnucujeme, ba rešpektujeme, len ty s tvojou malou skupinkou horlivcov za sobotu ako farizeji nám neotravujte svojím úzkostlivýcm lipnutím k SZ-sobote život a nehrajte sa pritom ešte na "jediných zachovávteľov Božieho zákona"... Toto je naozaj to pravé farizejské prekrucovanie Božej pravdy."Čo to má vlastne spoločne s kresťanstvom?"...


]


Re: Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvoření“ (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Pátek, 23. říjen 2009 @ 13:41:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milý Elo, to všechno, co je pro tebe Krsitus, jak tu píšeš, je krásné..světlo, první den... seslání Ducha... ale pokud chceš měnit Boží slovo, zákon který on ustanovil a dávat mu jiný význam, byť to popíšeš básnickými slovy, zůstává to nově stvořené plagiátem, kde k trochu pozměněnému obsahu připojíš svůj podpis, razítko tradice a nějaká podivná vědecká rada - ne z Plzně, ale z tisíce theologů Ti dá absolutorium.
Je to hezké, ale v životě trestné i odsouzeníhodné.
Až se to bude hodit, můžete tradicí ospravedlnit cokoliv, třeba i genetické pokusy, interrupce... to, co dnes platí, zítra platit nemusí.
Zkažený svět se plagiátorů zbavuje, aby byly zachovány alespoň nějaké hodnoty.
Život bez Boha je životem v hříchu, a nelze Boha nahradit ničím a nikým - ale kdyby měl dotyčný moc říct vstaň a choď mrtvému, uvěřil bych, že má moc i odpouštět hříchy a měnit zákon. Ježíš to dokázal, přišel hpo však naplnit, nikoliv zrušit a co nezměnil on, nemá právo měnit ani ten, co stojí "vedle" Něho a nebo dokonce "proti" Němu.
Na jeho místě mohou stát jen dva : Duch Svatý, kterého nechal jako zástupce a nebo prorokovaný antikrist na "místě" Božím.


]


Re: Re: Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvoření“ (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 23. říjen 2009 @ 14:03:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
monseku, to neokecáš, prostě si se přiznal, že nejsi křesťan a my to respektujeme, protože je to tvá volba. Ono opravdu stojí za to chodit na GS a mnozí se dříve nebo později prozradí, že nechodí křesťansky a ekumenicky diskutovat, ale vedou permannetní bitvu ve službě Satana. To co se zde člověk dočte, to jsou skutečné perly všech hloupostí.
Martino


]


Re: Re: Re: Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvoření“ (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Pátek, 23. říjen 2009 @ 20:33:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milý Martino,

nebudu tě trápit opakováním toho, co zde již bylo o změně zákona napsáno mnou nebo jinými. 
O  změně soboty na neděli snad nemusíme diskutovat. To je fakt, který si připomínáme každý týden.

Co však netrápí jen nás , "nekřesťany a Judaisty", jak nás nazýváš, ale i ostatní křesťany světící třeba neděli  je učení , které odporuje evangeliu.
Jistě uznáš, že změnit evangelium tím, že dáš až za Marii do pozadí Ježíše, je větší arogance, než přeseunout den na jiný.
On to zde sice každý popírá, ale co o tom hovoří autority / takové, jaké měnily zákon / 

Několik citátů Ty můžeš posoudit, kdo je křesťan , tak nad těmi perlami uvažůj   :

Katolická církev dlouho učila že "všechna milost jde od Boha  ke Kristu, od Krista k Marii a od Marie k nám. Boží milost, která je lékem na všechno, k nám přichází skrze Marii jako voda skrze vodovod." (Rev.John Ferraro:"The Series of Meditation on the  Mystery of the Rosary.")

(  Sv. Bernardin řekl:
"Všechny dary, všechny  ctnosti a všechna milost je rozdělována z rukou Marie, komukoliv a kdykoliv se jí zachce. Naše Paní, jelikož Ty sama jsi dárce všech  milostí, a jelikož milost spásy může vyjít jen z Tvých rukou, naše  spása závisí od Tebe!" 
(St.Alphonsus de Liguori:"The Glories of Mary"- Redemptorist Fathers, 1931).

Sv. Bonaventura: "Brány nebeské se otevřou každému, kdo se  svěří ochraně Marie."  Sv. Ephrem nazývá uctívání božské matky: "to odemyká brány nebeského Jerusaléma."
Blosius říká: Tobě Ó Paní,  jsou svěřeny klíče a poklady nebeského království.". A proto bychom  se měli neustále modlit slovy sv. Ambrože:"Otevři nám Ó Paní, brány  ráje, neboť Ty máš klíče" - ne ještě více - Ty jsi tou branou!" 
"Jelikož," říká svatý Fulgentius,  skrze Marii sestoupil Bůh z nebe na zem, aby skrze ní mohl člověk vystoupit do nebes!" "A Ty,  Ó Paní," volá sv.Anasthazius,"byla jsi naplněna milostí, aby jsi  mohla být naší cestou ke spáse a prostředkem k vystoupení do  nebeského království."
"Požehnáni jsou ti, kteří Tě znají, Ó Matko Boží" říká svatý  Bonaventura" protože znát Tebe, je dálnicí k věčnému životu a prohlašování Tvých ctností je cesta věčné spásy." "Marie," říká  Richard St.Laurence "Je paní nebes, protože tam ona poroučí jak  sama chce a vpouští toho, koho si ona sama přeje vpustit."
"A  proto," říká Opat Guerric,"ten který slouží Marii, má nebe jisté,  jako by tam už byl.. a ti, kteří Marii neslouží, spaseni nebudou.“ Svatý Bonaventura volá:"Slyšte, Ó národy a všichni, kteří touží po nebi! Služte a uctívejte Marii, a věčný život jistě najdete."
"Postačuje, Ó Paní" říká sv. Anselm "pakliže tak budeš  chtít a naše spása je jistá!"  A svatý Antonín učí, že "duše  chráněné Marií a vše, na co se ona podívá, je nutně ospravedlněné  a spasené." (A. de Liguori, "The Glories of Mary“)  
"Soul Magazine," oficiální publikace "Modré Armády Naší Paní z Fatimy v USA a Canadě," která má 22 milionů členů, prohlašuje:
"Marie je tak perfektně spojená se Svatým Duchem, že On jedná pouze skrze svou manželku (Marii!) Všechny naše životy,  myšlenky, slova a činy jsou v Jejích rukách. Každým momentem Ona sama nás musí instruovat, vést a transformovat do Sebe tak že ne my, ale Ona žije v nás, Ježíš v Ní a Otec v Synu. (Soul Magazine, November-December 1984)  

Každá myšlenka, každé slovo, každý čin  celého lidstva je v rukou Marie? Ona instruuje, vede a transformuje nás do Sebe? Potom Marie je Bohem!  
Nikde Bible neučí, že Svatý Duch jedná pouze skrze Marii!  Svatý Duch byl v akci po věčnost v minulosti - dávno, než se Marie vůbec narodila! Naše životy jsou v rukou Božích - ne Marie! Naše instrukce a vedení přichází od Boha - ne od Marie! A my jsme transformováni podle Krista - ne podle Marie. Bible nikde neučí, že Marie žije v Křesťanech, zatím co nás ujišťuje že v nás žije Kristus svým Duchem. Navrhnout a učit že takové sliby jsou splněny v Marii, je rouhání toho nejhoršího druhu, které by skutečná Marie  v každém případě s odporem odmítla!
Bible opakovatelně učí, že Kristus žije v Křesťanovi (Jan 14:20, Koloským 1:27, Galackým 4:19)  a Křesťan v Kristu  (Římským  8:1, 2 Korintským 5:17, Efezkým 2:10) Nikde nečteme ani slovo  o tom, že by někdo byl v Marii, nebo Marie v něm. Kdyby to mělo být  pravdou - jako je to s Otcem a Kristem, potom by Marie musela být všudypřítomná jako Bůh. Je úžasné že všechno to, co Bible slibuje  že Bůh pro nás udělá skrze Krista, vyžaduje pomoc a intervenci  Marie, jako dodatečného prostředníka. Jaká ohavnost! 
Zamyslete se nad modlitbou "Svatého Otce" (papeže) k Mariánskému Roku. Papež žádá Marii
 aby utěšovala, vedla, posilovala a ochraňovala "celé lidstvo!" Aby tak mohla učinit, musela by být všemohoucí, vševědoucí a všudypřítomná! Modlitba ještě hůře končí: "Podporuj nás, Ó Panno Marie, na naší cestě víry a získej pro nás  věčnou spásu." Toto je rouhání se Bohu! A přesto je běžně prohlašováno že "Marie je útočištěm hříšníků," "Branou Nebes," naší cestou do Ráje. (Catholic Circle, August 26, 1990)
 


Římsko katolická církev je neústupná v tvrzení, že skutky  pro naší spásu nebyly dokončeny Kristem na kříži a že hříšník  nemůže být spasený prostou vírou v Něj. Trvá na tom že spása je  stálý proces skutků, rituálů a utrpení nařízeného církví. To  všechno pokračuje během celého života a velmi pravděpodobně  vyžaduje, aby člověk ještě trpěl v očistci:
Kdyby kdokoliv prohlásil, že po tom co člověk přijal milost ospravedlnění, je jeho  vina tak zrušena a jeho dluh věčného trestu tak vymazán, že žádný  dluh dočasného trestu, který by musel být zaplacen ať v tomto  životě či v očistci nezbývá před tím, než se otevře nebeská brána, nechť je prokletý!“ (H.J.Schroeder: "The Canons and Decrees of the  Council of Trent", 1978

     


]


Re: Re: Re: Re: Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvoření“ (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 23. říjen 2009 @ 20:54:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
monseku , máš mě za blbce, že si myslíš, že ti skočím na tvůj špek? Co tu kličkuješ jako potrefený zajíc? Kdo zde vede diskusi o Modré armádě apd. , že to motáš do tématu, kde se diskutuje, zda je pro křesťana závazná sobota nebo neděle. Prostě si zde diskusně zkrachoval a nabil si svá ústa, když si trval na svém názoru a nedokázal ho doložit odpovědí na moji jednoduchou otázku , kterou ti znovu pokládám " Můžeš nám křesťanům sdělit které Boží Přikázání Církev změnila, jak zde nehorázně tvrdíš? Které Boží Přikázání přikazuje člověku světit sobotu? " Martino


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvoření“ (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Sobota, 24. říjen 2009 @ 08:48:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vám křesťanům? Pleteš si pojmy Martino. Ke své škodě. Ty vaše názory a praktiky které ti popsal monsek s křesťanstvím nemají nic společného.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvoření“ (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Sobota, 24. říjen 2009 @ 11:45:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martino, jednoduchému člověku odpovědět nemůžeš ani jednoduše, ani složitě.
Ptal se, kdy ŘKC změnila zákon v otázce, která stojí na této změně - pro tebe ještě jednou - hovoříme o tom, že sobota byla změněna na neděli a ty se ptáš, kde udělala ŘKC změnu zákona.
Na takopvou otázku nejsem ochoten odpovídat člověku, který se takto ptá, protože to nemá smysl.

Nabídnul jsem Ti proto téma k přemýšlení, spíše ale čtenářům jiným , nad tím, jak pracuje ŘKC s Biblí co se hodí, doplní, co se hodí, změní a co se nehodí, nahradí tradicí tvořenou lidmi, jako jsou výše zmínění svatí a její theologové.
Jestli sji četl, tak otázka soboty není tak důležitá, jako zvěrstva v těchto citátech pronesená a já, jako adventista se nad Tvou nedělí nepohoršuji tak, jako nad tím co ŘKC učí o spáse , milosti skrze jinou osobu / není důležité, zda Marii / než Ježíše.
Nezajímá mně ani samotná arogance arogantních, to je její věc.
Zajímá mně ale arogance napadání druhých nekřesťanů a judaistů, jak je nazýáváš za to, že nejsou mariány, jako Ty. neuráží mně to,  alespoň to slyším od věřícího, věřím že horlivě a upřímně, protže jsem zažil horší "urážení" na mé existenci od lidí, kteří mohli a také ublížili.
Jenže ty tady ubližuješ druhým a ani za to pravděpodobně nemůžeš.

Mnoho úsilí je věnováno sobotě, ale věz, že tato, jakkoliv opodstatněná nebo bezváznamná - to ať rozsoudí Bůh - kauza je jen zástupným problémem - takovou ksotí hozenou lidem, aby se o ni prali jako psi - a aby neviděli skutečné nebezpečí, od Ježíše odvádějící theologie která ho má plná ústa / statisticky až po Marii a Jezulátcích / .

Věř mi, že ne sobota, ale kult, který pěstujete, odvádí od Ježíše. A chceš li, protuduj si Nový Zákon, Zjevení, ale i Stzarý Zákon, třeba Daniele, abys poznal, do změnil zákon a časy.

Jinak, abys také něco pochopil : ŘKC změnila zákon - sobotu na neděli a rozdělila přikázání. Den sobotní zaměnila na den boha slunce, neděli, čtvrté přikázání o sobotním dni, apmátce stvoření / nahradiola zmrtvýchvstáním / nahradila přikázáním cti otce a matku,
druhé přikázání o uctívání  model v katolickém katechismu chybí - zrušila ho
aby přikázání zůstalo deset, poslední, desáté rozdělila

to není jen "organizační uspořádání" neboť modly uctívá.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvořen (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 24. říjen 2009 @ 18:06:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
monseku, tvé tanečky netančím. Snažíš se jak můžeš se vykroutit z pasti, kterou jsi si sám nastražil v tomto okamžiku :

 

Vložil: monsek v Pátek, 23. říjen 2009 @ 11:16:00 CEST
K otázce soboty mám jasné stanovisko, Martino. A doufám, že logické.
Je li Božím přikázáním sobota, nelze ji lidským přikázáním změnit na neděli

Reagoval jsem jasně srozumitelnou otázkou „Můžeš nám křesťanům sdělit které Boží Přikázání Církev změnila, jak zde nehorázně tvrdíš? Které Boží Přikázání přikazuje člověku světit sobotu“

Bohužel si na moji otázku , které Boží Přikázání přikazuje člověku světit sobotu, do tohoto okamžiku neodpověděl a svá tvrzení nedoložil, považuji další diskusi s tebou na toto téma za vyčerpanou a jsem srozuměn, že nejsi praktukující křesťan, ale pravděpodobně duchovně a nábožensky si přijal judaismus.


Martino


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stv (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Sobota, 24. říjen 2009 @ 19:48:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martino,
tanči si s kým cheš, já Tě o taneček neprosím, nejsem Káča z pohádky, ale pokzud chceš diskutovat, tak poslouchej, co Ti kdo říká, respektive píše . To abys věděl, že odpověď jsi dostal.

Pěkně sis naběhnul a teď nevíš, co říct a jak omluvit tu ohavnost, která se postavila na místě Božím. Pro mně Martino nemusíš, spíše sám pro sebe azačni tím, že si přečteš Bibli a přestaneš poslouchat to, čím Ti někdo balamutí hlavu.

Tobě nestačí ani to, že se ústy katolické vrchnosti - jak jsem dnešního dne dokumentoval citátem a tys zřejmě úmyslně přehlédnul - církev přiznává nejen ke změně zákona, ale dokonce i k její oprávněnosti.

Jestli chceš toto omlouvat, tak jsi demagog..a jestli nechdeš, tak zaujmi chlapské stanovisko a odsuď to, co Tví zástupci Boha na Zemi prohlašují a staň se křesťanem bez přívlastků. Podle evangelia, nikoliv katechismu.

Já křesťanem jsem, podle chápání ŘKC ovšem ne. Ta ovšem má poněkud jiné chápaní, neboť mnohé z jejího jsem zase nepochopil já - i když ji hájím.
Ale hájit ji před ateisty a pomáhat tam, kde ona sama nestačí značnými částkami ne její provoz, je jedna věc, kterou musím vyvážit hájením jí samotné před jejími demagogy, kteří svádí její ovečky, mé upřímné spolubratry výmysly, které jsem tu citoval.
A jestli chceš, mohl bych pokračovat.
Víš, já máím církev svou, která pracuje, ani ta není bez chyb a jsou v ní jen lidi , podporuji ji, ale je mi na druhé straně líto té mé bývalé, ŘKC, která u nás nevybere ani na svíčky,natož elektriku.
Myslím, že je lépe ji podpořit, než nechat úplně zavřít.
Ale v tom jsem asi naivní a trochu blbě praktikující nekřesťan, tedy nekatolík. Rozlišuji církev jako sbor a církev jako nositele falešného učení.
Lidé jako Ty mi řeknou, že jsem heretik, vědí vše líp, ale pro svou církev nevhodí do kasičky ani korunu. A pak jsou tu lidé, se kterými se dá hovořit a pan farář, ketrému je vše jedno protže už nemůže.

Nejsem proti katolíkům, mezi kterými mám větší část rodiny a mnohé znám jako sůl země, ale když vidím, že někdo někoho nazývá judaistou a má máslo na hlavě, tak nejsem příjemným společníkem v diskusi a odpovídám tónem, jakému druhá strana rozumí.


]


Re: Re: Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvoření“ (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Sobota, 24. říjen 2009 @ 19:28:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale Monsek, je to stále tá istá pesnička, podobne ako u farizejov voči Pánovi: "Nezachováva sobotou, tak ako môže byť od Boha?"... Ak si postavíš dogmu, že čo je napísané v SZ, tak budeš rozmýšľať ako rozmýšľaš. No ak pochopíš, že Kristus ten Starý zákon naplnil, teda ten SZ, ktorý bol podľa Pavla len vychovávateľom ku Kristovi, len tieňom budúcich skutočností, a budeš naň preto hľadieť očami Nového zákona Kristovho, tak prídeš prsne k tomu, čo pochopili okrem vás skoro všetci ostatní kresťania...

Napokon, ako som povedal, my vám sobotu neberieme, dokonca obdivujeme, ako dôsledne ju slávite. Majte aj vy aspoň toľko ohľaduplnosti voči nám... To ostatné, uznaj, je sobotárska demagógia...


]


Re: Re: Re: Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvoření“ (Skóre: 1)
Vložil: pali v Neděle, 25. říjen 2009 @ 08:03:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Pán Ježiš sobotu zachovával, ale nezachovával ju takým spôsobom, akým si to predstavovali farizeji. Oni urobili zo soboty bremeno, namiesto toho, aby bola sobota dňom, keď človek prijíma najväčšie požehnanie. Farizeji sobotu znehodnotili tým, že ľudia sa báli a počítali si kroky, aby náhodou neporušili sobotu, namiesto toho aby sa radovali zo spoločenstva s Bohom a inými veriacimi. Ježiš nezachovával sobotu podľa ľudských nariadení, ale zachovával ju podľa Božích nariadení.

A ďalšia vec, nikdy som nikomu nebral to, že svätí nedeľu. Skôr na týchto stránkach cítim opačný tlak na adventistov, že nezachovávajú ten správny deň. Je pravda, že medzi kresťanskými cirkvami sme so zachovávaním soboty v menšine. Treba si však uvedomiť, že väčšina nemusí mať za každých okolností pravdu.
Musím ale uznať, že naša cirkev niekde urobila chybu, pretože ľudia adventistov poznajú ako tých, čo svätia sobotu, nejedia bravčové a nepijú alkohol; to pre nás nie je najlepšia vyzitka, dobrá vyzitka by bola kebyže nás poznajú podľa toho, že máme lásku jedni k druhým, že súcitíme s inými ľuďmi. Dobré by bolo, kebyže nás poznajú podľa miernosti a podľa toho, že odzrkadľujeme Kristov charakter. Nie je to ale tak, žiaľ.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvoření“ (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Středa, 28. říjen 2009 @ 01:55:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pali, a nie je to skôr naopak, totiž ak bz niekto z vás nenarážal na naše svätenie nedele, či nepripomínal sobotu Starého zákona, nikto bz tu o tejto otázke ani necekol?... My vám naozaj neberieme sobtou, len vy raz tak , raz onak stále rýpete do našej nedeli. Zrejme to máte v génoch... A naozaj máš pravdu, že ak by vás poznali ako ohľaduplných a chápavých voči sebe, no i voči druhým, a zároveň náročných na seba, to by bola vaša najlepšia vizitka. Pretože ľudia vedia o vás, že vy svätíte sobotu. A kto chce sa opýta, prečo... No ak vy začnete útočiť, prehrávate...


]


Re: Re: Re: Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvoření“ (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Neděle, 25. říjen 2009 @ 16:30:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milý Elo, nepatříš mezi lidi, o kterých bych měl mínění, že někomu něco bereš. Tvé argumenty beru, i když mně nepřesvědčí a myslím, že si rozumíme.
Já bych do této debaty, kterou Ty sám jsi označil jako vloenou někým, kdo chce udělat medvědí službu sobotě, vůbec nevstoupil.  Někdo ji bere, druhý ne, někdo ji považuje za součást neměnného desatera, druhý za již neplatnou. Jsopu to různé přístupy k jendem  těm samým veršům, kde může rozhodnout jedině postoj člověka, jeho odevzdání, způsob, jakým uvěřil, jakým praktikuje svou víru - pro někoho je břemenem a skutkem, pro jiného požehnáním.. O om mluvit nechi.

Já jsem se zapojil až ve chvíli, když byl jeden z bratrů nazván judaistou a nekřesťanem. A pak jsem se ozval včetně citátů, abych dotyčnému bratru dokázal, že každý máme svoje břevno ve svém oku.
Vím, že sobota mě nespasí a nechci z ní udělat téma diskusí ve stilu, kolik kroků se smí v sobotu ujít. To přidali židé a jak to se sobotou a vůbec s nimi dopadlo.. přehlédli Mesiáše pro svá přikázání.

Stejné jako přikázání farizeů a zákoníků nad rámec proveditelnosti a zapamatelnosti, mi ale - nezlob se - připadá celé to mariánské kultovnictví a vše kolem svatých.
Vím, že to vykládáš rozumně, a že vždy chápeš význam za tím skrytý a snažíš se ho vysvětlit a je to hezké, že to tak chápeš.. Děkláš takového smírčího soudce a když už Tě člověk skoro chápe, přečte si něco z historie nebo tisku a žasne nad citáty potentátů, theologů a svatých a najednou se mi otázka soboty/neděle jeví zcela podružnou, protže už se bavíme každý o něčm jiném - jiném náboženství, stavícím na jiných věroučných dogmatech.

Jinak tě zdravím a byl bych rád, kdyby demagogie na obou stranách ustoupila, nebudu si nalhávat, že jako lidé, jsme proti ní imunní jen proto, že jsme zapsáni v nějaké církvi.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvoření“ (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Středa, 28. říjen 2009 @ 02:14:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milý Monsek, vidím, že rozumní ľudia sa vedia pochopiť, aj keď každý má iný názor, ako vravíš. Veď o to práve ide... Ja som presvedčený, že Pán je oveľa viac veľkodušnejší, než my ľudia a on určite chápe aj vašu dobrú vôľu, ale aj našu. Je to naša ľudská obmedzenosť, že sa každý zachytíme na niečo a nevieme sa pustiť...

Pokiaľ ide o tie naše "prešľapy" v oblasti kultu svätých, sám si uvedomujem niekedy tvár, ktorú mu dáva ľudová zbožnosť, ktorá je niekedy naozaj pre vás - plne to chápem - miestami pohoršlivá. A horšie je to, že niekedy aj mnohí slávnostní kazatelia a veľkí výrečníci jej neiekdy nadbiehajú svojimi bombastickými výrokmi. Ja to chápem ako určitý druh hyperboly, či "poézie", ktorou chú vlastne vyjadriť svoju vrúcnosť lásky k Márii, ako k Matke Krista a k svojej duchovnej Matke. Niekedy si tiež myslím, že by urobili lepšie, keby to isté vyjadrili nejakými skromnejšími slovami, a nie uprílišnenými výrazmi, ktoré v dnešnom svete - keď by sa kresťania nemali jeden druhému sťažovať vzájomné pochopenie, ale skôr napomáhať - môžu poškodiť kresťanskému zbližovaniu... Mária si naozaj nepotrpí na honosnosť, ona je určite pokorná. Z druheje strany zasa treba to brať do súvisu a j s dobou. V dnešnej dobe sú tieto javy oveľa zreidkavejšie, ale v minulosti, napr. v dobe feudálnej tomu odpovedal aj ten feudálny "slovník". Ľudia si niekeddy naozaj myslia, že podstata mariánskej úcty spočíva v krasorečnení o Márii, či svätých, a nie je to tak.

No ak by si čítal oficiálne dokumenty Cirkvi napr. od Pavla VI., tam je to naozaj podane presnev tomto duchu, no - ľudia sú ľudia... Zrejme každý v niečom preháňame, a tebto ľudský faktor je v Cirkvi, v ktorejkoľvek prítomný. A zrejme aj Pán /a aj P. Mária/ nad tým "zatvára oči", ked viddí, že v pozadí týchto prejavov je vlastne láska, len akosi "nespracovaná" vo vyjadrení...
Som rád, že sme sa pochopili. Pán Ťa žehnaj. Elo.


]


Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvoření“ (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 22. říjen 2009 @ 08:23:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V pasáži na kterou se odvoláváte se nepíše o svatém otci ale o otci jako takovém. A také o mistru a učiteli. Zkuste se zamyslet nad tím jestli jste někdy nenazval otcem toho muže který bydlel s Vaší matkou. Jestli jste neříkal ženě která Vás učila číst a psát paní učitelko. Mistře nebo pane mistr nějakému učenci, umělci či řemeslníkovi. Já tomu rozumím tak že mistrů, učitelů, pánů a otců je na světě mnoho. Někteří jsou svatí a jiní ne. Mistr, Učitel, Pán a Otec je ale opravdu jen jeden. Ve třech Osobách. Myslím že alespoň tohle máme společné, pokud jste opravdu adventista a ne někdo kdo chce téhle církvi prokázat medvědí službu a popudit proti ní evangelíky.
Jestli Vás zajímá proč Ježíš zavedl neděli na místo soboty a setkával se s apoštoly tak se s tím zkuste obrátit v modlitbě přímo na Něho. Tahle věc se myslím řešila v církvi dost brzo. Společně s čistými a nečistými pokrmy, obrácenými pohany, obřízkou a Mojžíšovým zákonem. To že máme poslouchat Boha a ne lidi je dobrá rada. Zkuste se podle ní řídit sám a dopřejte to i druhým v souvislosti s Vámi. Ani Vy nejste Bůh. Jste jen stvořen k Jeho obrazu, jako každý člověk.Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvoření“ (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 22. říjen 2009 @ 09:34:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Nevidím v sobotě nijaký rozpor.

  Někteří křesťané z úcty k Božímu slovu a z příkladu Božího lidu zachovávají sobotní odpočinek, někteří už neodpočívají vůbec a čekají, že budou odpočívat až v nebi, někteří odpočívají, kdy se jim zachce a někteří přijali jako zákon odpočinek v den Boha slunce. Kromě toho, že se projeví, pod jakou autoritu se člověk řadí, na tom není nic významného.

  Nevěřící v tom mají docela jasno - v sobotu odpočívají po šichtě a neděli využijí na nákupy a domácí práce. Protože Bohem daný přirozený řád není potřeba nějak prosazovat - to potřebují jiné řády.Re: Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvoření“ (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Čtvrtek, 22. říjen 2009 @ 10:51:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...a někteří přijali jako zákon odpočinek v den Boha slunce. Kromě toho, že se projeví, pod jakou autoritu se člověk řadí, na tom není nic významného...

"Maso obětované modlám není žádné maso."

A někteří zachovávají pokoj v neděli (voskresenije) na připomínku setkání vzkříšeného Krista s Marií Magdalskou ;-)
Zkus třeba v Německu v neděli řezat dříví na cirkulárce nebo sekat trávník motorovou sekačkou, hned tam máš policajty.
Je fakt, že boční soused slaví neděli pouštěním dvoutaktního modelu letadla. Dolní soused je adventista, ten s oblibou v neděli míchá maltu v míchačce.

Osobně vím, že ten sobotní odpočinek nemá už ten správnej šmrnc. To správný leháro je až fakt v tu neděli.


]


Re: Re: Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvoření“ (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 22. říjen 2009 @ 12:07:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Jasně, rozumím, nic proti tomu.

  Problém je, že když sedíš 18hodin u počítače a máš v hlavě vztahy mezi stovkama entit který musíš zakódovat do funkčního bytekódu, je to puf-puf-puf se sekačkou po zahradě naprosto ideální odpočinek. Všechny entity a ententyky vypadnou do trávníku a tam je zašlapeš jak chodíš za sekačkou. A to ani nehovořim o tom, jak se mi odpočívá s motorovou pilou nebo s krumpáčem!

  Jenže zákon je zákon. A první den v týdnu je zkrátka den pracovního klidu na rozdíl od sedmého dne, dne pracovního volna. No, ještě štěstí, že sedmý den neudělali dnem nucených prací a tak mohou mít adventisté sedmého dne a jehovisté čisté svědomí bez pobytu ve vězení.


]


Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvoření“ (Skóre: 1)
Vložil: skalaa v Čtvrtek, 22. říjen 2009 @ 10:40:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
http://tisk.cirkev.cz/ze-zahranici/volna-nedele-je-pilirem-evropskeho-socialniho-modelu-i-kulturniho-dedictvi.html

http://tisk.cirkev.cz/res/data/041/004732.doc?seek=1234515114

  Boh dal človekovi slobodnu vôľu ,či bude zachovavať Sobotu ako posväteny deň a pamiatku na stvorenie , alebo Nedelu ako pamiatku zmrtvychvstania Ježiša Krista.
  Ale ,ked sa jedna o vinucovanie  zachovavania Nedele pomocov štatnych zakonov, tak to je už obmedzovanie slobody svädomia a hraniči to s násilím a prenasledovaním. Napriklad, ten kto sa nepodriadi zakonu štatu zachovavať nedeľu navrhnutu cirkvou, tak bude odsudeny.A to s kresťanstvom už nema nič spoločne.  
 
  Dobra kniha na tu problematiku "Cirkev A štát". 

Rím – príklad spojenia cirkvi a štátu. Nedeľný zákon v USA naráža na Kristov princíp slobody. Jednoduchá logika argumentov.
Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvoření“ (Skóre: 1)
Vložil: Magdalena07 v Čtvrtek, 22. říjen 2009 @ 20:06:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A co uděláme s tímto výrokem Mk 2., 27: "Sobota je  učiněna pro člověka, a ne člověk rpo sobotu". ???

MagdalenaRe: Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvoření“ (Skóre: 1)
Vložil: Valdes v Čtvrtek, 22. říjen 2009 @ 20:10:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
prekrutime ho pomocou katolickej tradicie, predsa ... ;-)


]


Re: Re: Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvoření“ (Skóre: 1)
Vložil: Magdalena07 v Čtvrtek, 22. říjen 2009 @ 20:32:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Líbil si mi výrok jedné paní v důchodu na mou otázku, který den slaví jako den Páně.
Odpověděla, že to chce mít všude dobré. "  pátek slavím s muslimy, sobotu se Židy a neděli s křesťany.." :-)))


]


Re: Re: Re: Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvoření“ (Skóre: 1)
Vložil: noname v Pátek, 23. říjen 2009 @ 20:36:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Boha můžeme - ba přímo máme - slavit každý den . . .  V podstatě každý den, je dar od Boha, a ta paní raduje s radujícími - jak je to i psáno, že ?
Myslím, že volí lepší způsob než my, kteří se tu dohadujeme který den máme slavit. :-)
Honza


]


Re: Re: Re: Re: Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvoření“ (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 25. říjen 2009 @ 19:53:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ano, tak to slavím já.

  Vždycky, když se ráno probudím, třeba v pondělí, uvědomím si, že za to, že jse ještě na světě, může Ježíš s tím svým vzkříšením a mám pak celý den co slavit. Většinou se mi "to" pak připomene ještě několikrát za den a pak o tom ještě dlouho přemýšlím když jdu spát. A tohle se mi děje po pondělku každý den, kromě soboty, kdy odpočívám ;-). A ráno v neděli zase nanovo.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvoření“ (Skóre: 1)
Vložil: noname v Neděle, 25. říjen 2009 @ 20:06:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Cizinče,
děláš to velmi dobře i od dobrých skutků a slov díků je třeba si v sobotu či neděli  odpočinout :-))))) Nic se nemá přehánět. :-) 
H.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvořen (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 25. říjen 2009 @ 20:12:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  No, právě. Víš jak to neustálé slavení vzkříšení unaví? To je práce na plný úvazek, sotva stíhám psát na Granosalis přes to všechno slavení :-)


]


Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvoření“ (Skóre: 1)
Vložil: Momonka v Čtvrtek, 22. říjen 2009 @ 20:49:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ve své podstatě je to velmi jednoduché:

Bůh požehnal dni sedmému a posvětil ho (sobotu). (Gn 2,1) Podotýkám, že na světě ještě nebyl ani jeden Žid. No a člověk si požehnal a posvětil den první (neděli). Marně zde budu hledat odkaz v bibli...
Nic víc, nic míň.
Re: Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvoření“ (Skóre: 1)
Vložil: noname v Čtvrtek, 22. říjen 2009 @ 21:08:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Týden tedy začíná kdy ?  Proč nemůže být neděle prvním (nebo posledním) dnem týdne, ( obojí má hluboký smysl ) Jest přeci psáno, šest dní budeš pracovat ale sedmého dne odpočineš a zasvětíš jej Hospodinu. Smyslem tohoto přikázání je jeden den v týdnu odpočinout a zejména věnovat jej Bohu. Mnoho lidí neuznává sobotu ani neděli a Boha nakonec také ne a to je mnohem horší než spory které tu o sobotě vedeme.
Den odpočinku je stanoven především pro nás a také je nám řečeno v čem je jeho podstata jak jej máme naplnit a slavit.
H.


]


Re: Re: Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvoření“ (Skóre: 1)
Vložil: Momonka v Čtvrtek, 22. říjen 2009 @ 23:54:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oprava: Gn 2,3

Slovo SABAT znamená "odpočinutí" a je to sedmý den (odtud naše slovo "sobota"). Týden začíná nedělí. Podle bible. Podle světských ustanovení už nikoliv, když se zavedlo to populární slovíčko "víkend". Nicméně někteří pamětníci si pamatují dobu, kdy týden končil sobotou a začínal nedělí, proto se taky středa jmenuje středa, od slova "střed". Pokud začneš pondělkem, tak středa ve středu týdne není. I Ježíš zachovával sobotu, když o sobě řekl, že je pánem i nad sobotou. Koneckonců sobota je "znamením na věčnost", kdy se budeme Bohu klanět "od sabatu do sabatu" čili už nebude existovat čas, bude pouze sabat - odpočinutí.

Mnoho lidí neuznává sobotu ani neděli a Boha nakonec také ne a to je mnohem horší než spory které tu o sobotě vedeme.

To je sice pravda, ale já Boha uznávám a spolu s Ním i Jeho pravidla, nikoliv pravidla a tradice lidí. Ať si každý nakonec světí, co chce, jen ať má v tom plnou jistotu. Jen mi nejde na rozum, co je na té sobotě tak odpuzujícího, že křesťanstvo přilnulo k neděli a obhajuje ji jako "svátost nejsvětější"??? Zatímco sobota je u mnoha spojena nikoliv s biblí, jak by se slušelo, ale s adventisty, kteří si ji asi vycucali z prstu.


]


Re: Re: Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvoření“ (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Pátek, 23. říjen 2009 @ 13:27:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdy začíná sobota a kdy neděle na zemi, která se otáčí a má různá časová pásma...
Také si uvědomuji, když jsem v Americe tuto otázku a myslím, že skutečně nelze určit, který poledník je tím poledníkem "nultým".
Pro mně je významným důvodem pro svěcení soboty "protest" proti svévolnosti zásahu do Božícho přikázání. Do svého díla si nenechá zasáhnout - a je to trestné - žádný autor. Tím více to platí pro Stvořitele.
Biblické opodstatnění "nutnosti změny" stojí na vodě - nelze podepřít ničím jiným, než arogancí, přejmenovanou na tradici.
Pro mně není sobota konkrétním časovým úsekem odvíjejícím se od poledníku, ale symbolem pokory před Boží autoritou, přinášející požehnání a protestem proti tomu, kdo stojí "vedle" ="anti"   nebo dokonce "proti" = také "anti"  / slovo dvou významů / Krista. Nelze si ho plést s Kristem, potažmo s Bohem.


]


Re: Re: Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvoření“ (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 24. říjen 2009 @ 00:43:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj Honzo.

  Je  v tom určitá úcta a poslušnost ale také logika. Vidím asi dva logické postoje.

1. je den jak den, každý máme odpočinek v jiný den. Někdo třeba v pondělí, někdo ve středu a někdo v pátek a jiný v neděli. (Rozhodně ne v sobotu, to je prokletý den a to bys byl zákoník, sobota je jiná, to se nesmí, v sobotu odpočívat, to by byla žádost těla ;-)

2. Není den jak den, ale některý den byl stvořen pro člověka, aby člověk odpočinul od veškerého svého díla a slavil stvoření. Pak je tím dnem logicky ten den, který byl takto stvořen, a ne jiný - to by nedávalo logiku.
]


Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvoření“ (Skóre: 1)
Vložil: Magdalena07 v Čtvrtek, 22. říjen 2009 @ 22:46:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš říká: L 16, 17:  Spíše pomine nebe a země, než by padla jediná čárka zákona.
               Mt.5, 17-20   Nedomnívejte se, že jsem přišel Zákon zrušit...
Jestli si uvědomíme, že Ježíš přišel Zákon naplnit a to Láskou a milosrdenstvím, pak taky pochopíme, že neruší sobotu,(protože  sobota byla učiněna pro člověka), ale naplňuje ji tak, aby se stala radostí a požehnáním a nikoliv břemenem, jak to ze soboty učinili zákoníci a farizeové.

Záleží na každém, jestli využije požehnání sobotního dne nebo ne.
Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvoření“ (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 23. říjen 2009 @ 05:22:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejsem adventista a nemám nic proti sobotě. Naopak biblicky je věrohodnější než neděle. O neděli v Bibli celkem nic není. Že křesťané začali světit den Slunce je práce Satana. Místo pravého Boha uctívat člověka, církevního funkcionáře nebo nějakého svatého... A pak se toto uctívání neděle stává tradicí. Jak mohli chudáci lidé vědět, že to není pravda, když neuměli číst a neměli Bibli. Museli věřit těm, kteří jim to řekli. To je veliký hřích církve, která si změnila Bibli tak, jak potřebovala a lidem vydávala za pravdu to, co pravdou není. Možná tu také šlo o snahu odlišit se od židů. Kdo ví. ale rozhodně neděle není to, čemu požehnal Bůh už v ráji a co zadal na Mojžíšovy desky. Jak drzý je člověk, že mění Boží vůli a jak je Bůh trpělivý, že to toleruje. Tato pravda mne vyrazila dech a uvědomil jsem si, jak dá vše zneužít. Obyčejní lidé to neví a přijímají to, co jim říkají jejich duchovní vůdci. Světí neděli v dobré víře, proto proti nim nic nemám. Ale ti, kteří to vědí, a přesto ve lži pokračují, jsou velicí hříšníci a hrobaři církve.

Možná, že za odpor proti neděli mohou i někteří adventisté sami. Tvrdit, že když nebudu světit sobotu, nebudu spasen, je nesmysl.
Sobota nemá být břímě, ala krásný požehnaný den, kdy odpočívám a věnuji se duchovním věcem více než během celého týdne. A co se týká práce, potřebuje-li někdo pomoc v sobotu, tak mu pomohu, protože i v sobotu mohu dělat dobré skutky ne kvůli svému spasení, protože to je milost Boží, ale proto, že miluji nejen sebe,a le i bližního. Proto mu pomohu i prací v soboru, když je to nutné.

Sobotu je významnější než neděle, protože ji vyvolil sám Bůh a nikoliv člověk, jako se to stalo v případě neděle.
Re: Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvoření“ (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 23. říjen 2009 @ 09:57:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Že křesťané začali světit den Slunce je práce Satana"...

Už první křesťané začali místo soboty světit neděli. Jak svědčí Písmo, scházeli se k bohoslužbám den po sobotě (Sk 20,7). Sobota byla nejvýznamějším dnem, protože ji tak vyvolil Hospodin podle Staré smlouvy. Tak to bylo až do doby, kdy Boží Syn první den po sobotě vstal z mrtvých - nabídl tím všem lidem Novou smlouvu - návrat do čistoty prvních lidí před pádem, návrat do společenství s Bohem jako jeho děti. To, co bylo pro člověka vlastními silami nemožné, se stalo skutečností!

Pro každého křesťana by Ježíšovo Vzkříšení mělo být NEJDŮLEŽITĚJŠÍM OKAMŽIKEM V HISTORII VESMÍRU,
který svým významem daleko převyšuje všechno ostatní - i samotný fakt stvoření.
Boží láska k člověku až na smrt převyšuje všechno ostatní. Díky ní lidé žijící dosud podle těla, se mohou ZNOVUZRODIT, STÁT SE NOVÝM STVOŘENÍM, STÁT SE DĚTMI BOHA.
Nejsme už služebníci, ani otroci, ale děti (Gal 4,7)!

A to díky Kristovu vítězství - Zmrtvýchvstání v neděli. To je okamžik zlomu, kdy byla vláda satana zmařena, kdy byla Kristu dána veškerá moc na nebi i na zemi. A toto je pro nás důležitější okamžik, než fakt, že jsme se kdysi narodili podle těla.

Lidé podle těla ať si slaví dál sobotu, ale znovuzrozený člověk, žijící v nové smlouvě, slaví Kristovu neděli.


]


Re: Re: Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvoření“ (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 23. říjen 2009 @ 14:52:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko, c úctou Ti musím říct, žes to odůvodnil moc hezky. Líp než některý nekatolík. Klobouk dolů před čistotou Tvé víry. Vážím si Tě. Pokud to někdo odůvodňuje takto, tak ať světí neděli. Já, abych Ti řekl pravdu, mám rád oba dny, protože v nich mám čas i na duchovní věci. Den jako den. Kvůli dnu by se věřící hádat neměli. Ti lidé, kteří světí sobotu, mohou být však také znovuzrození a věří, že zákon je pro naše jednání směrodatný pořád a má se dodržovat. Ostatně Ty i já se ho také snažíme dodržovat. V zákoně lásky k Bohu a k člověku se přece snažíme dělat to, co je dobré.


]


Re: Re: Re: Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvoření“ (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 25. říjen 2009 @ 21:49:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Františku
souhlasím, že bychom se vůbec neměli hádat. Prostě jen položit na pomyslný diskusní stůl svá stanoviska a porovnávat. Nedávat věci k uvěření, ale k ověření.


]


Re: Re: Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvoření“ (Skóre: 1)
Vložil: Momonka v Pátek, 23. říjen 2009 @ 20:23:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj oko,
první křesťané se scházeli každý den. To je jedna věc. Sk 20 nijak nedokazují, že by se začalo s nedělí. Biblický den začíná večerem, což je ti určitě známo a z těch Sk 20 vyplývá, že se sešli až navečer, neboť Pavel protáhl svou řeč až do půlnoci a všude byly rozsvíceny lampy, takže on už byl vlastně pondělek. Takže zase žádný biblický důkaz pro neděli:-)


]


Re: Re: Re: Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvoření“ (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 24. říjen 2009 @ 00:31:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Ahoj.

Řekl bych, že takhle to nebylo.

"první den po sobotě večer" bylo našeho počítání v sobotu večer po setmění, t.j. v noci ze soboty na neděli, na počátku pracovního týdne (některé církve se takhle dodnes scházejí na velikonoce při slavnosti vzkříšení) Ten mladík tada spadnul z okna v noci ze soboty na neděli našeho počítání. V nedeli už byl pro všechny normální pracovní den jako každý jiný (kromě soboty), nebylo tedy tak praktické se scházet.

Ale to je jen detail, kdy se křes´tané scházeli k bohoslužbám a lámání chleba na věci sedmého dne odpočinku a památce na stvoření nic nemění.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvoření“ (Skóre: 1)
Vložil: Momonka v Sobota, 24. říjen 2009 @ 18:12:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
I to je možné, Cizinče, i to je možné. Díky za upozornění.


]


Re: Re: Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvoření“ (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 24. říjen 2009 @ 00:36:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Lidé podle těla ať si slaví dál sobotu, ale znovuzrozený člověk, žijící v nové smlouvě, slaví Kristovu neděli.

  Teď jsi tomu dal korunu, oko. Tak budu kontrovat adekvátním výrokem: Výše uvedená věta je zavádějící.

  Lidé, kteří žijí podle Ducha a narodili se z Boha mají ve svém srdci zapsány Boží zákony. Duch, podle kterého žiješ ty, Boží zákony škrtá, gumuje a přepisuje a zavádí různá svoje a lidská nařízení a nápady. A to nejde moc dohromady.


]


Re: Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvoření“ (Skóre: 1)
Vložil: Fabb v Pátek, 23. říjen 2009 @ 12:34:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Záměrem Božího odpůrce je přimět co nejvíce lidí k porušování Božích přikázání,a tak je dostat pod prokletí,které toto porušení přináší.Milosrdenství je nad oběti,říká Zákon,tedy je třeba jej činit i v sobotu.Ale pomáhat sousedovi při stavbě domu v sobotu,aby mu nenapršelo do rozestavěného domu není milosrdenství dle Boha,i když se to člověku tak jeví.
A mimochodem-den,kdy byl vzkříšen Kristus neruší Boží přikázání,ba naopak je ztvrzuje,ale komu není dáno Bohem,aby pochopil,tak nikdy nepochopí,takový si bude vždy hledat jak obhájit lidskou tradici.]


Re: Re: Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvoření“ (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Pátek, 23. říjen 2009 @ 13:19:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Fabb, a čo ke´d ten diabol, ktorý rád rozoštváva, najmä kresťanov, aby kompromitoval Božie dielo, vnukol horlivcom soboty /podobne ako za čias Krista farizejom.../, aby presadzovali sobotu proti prakticky 1800 ročnej tradícii kresťanstva. Podarilo sa mu tak naozaj vniesť medzi kresťanov cez najhorlivejších adventictov a im podobných tento bod sváru... Veď podľa Pavla nakoniec naozaj tak nezáleží na tom, či onom dni... Prečo asi tí horlivci neustále cítia potrebu sa k tomu z času načas aj tu na GS vracať?... /už to veľa krát sa vyjasnilo.../ Nie je to akýsi "duch soboty", ktorého si niekto pletie so Svútým Duchom?...


]


Re: Re: Re: Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvoření“ (Skóre: 1)
Vložil: Fabb v Sobota, 24. říjen 2009 @ 19:50:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Elo,já jsem jen konstatoval,co říká Písmo o přestupnících Zákona.A to,že platí přikázání i ke konci časů dokazují tyto verše
Zj-12:17,22:14.
My,kteří zachováváme přikázání,tím dokazujeme jen svou věrnost Bohu a ne ,že vám něco vnucujeme.Každý máme svou víru,která určuje co je pro člověka prioritní-buď Boží slovo nebo tradice.


]


Re: Re: Re: Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvoření“ (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 25. říjen 2009 @ 08:05:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Elo, ty umíš krásně převracet věci.

  Takže ten, kdo změnil Boží řády a dokonce Boží zákon a vnesl tak mezi Boží lid bod sváru je z obliga a nejspíš podle tebe jednal správně a ten, co se vrací zpět k Božímu řádu, vnáší bod sváru.

  Tomu se říká paradox.

  Na druhou stranu máš pravdu. Návrat k Bohu přináší vždycky svár proti tělu a krvi. Ale příčinou toho sváru nejsou Boží řády, ale lidské odpadnutí od nich a bolestný a dlouhý návrat.


]


Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvoření“ (Skóre: 1)
Vložil: rudinec v Pátek, 23. říjen 2009 @ 11:34:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 novém důrazu, který patrně odráží papežův zájem o otázky životního prostředí, navrhl, že neděle by měla být slavena nejen jako den odpočinku, ale také jako „každotýdenní církevní slavnost stvoření.“


štvrté prikázanie:8  Pamätaj na deň soboty, aby si ho svätil.
9  Šesť dní budeš pracovať a robiť akékoľvek svoje dielo.
10  Ale siedmy deň je sobota Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš robiť nijakého diela ani ty ani tvoj syn ani tvoja dcéra, tvoj sluha ani tvoja dievka ani tvoje hovädo ani tvoj pohostín, ktorý je v tvojich bránach.
11  Lebo šesť dní činil Hospodin nebesia a zem, more a všetko, čo je v nich, a odpočinul siedmeho dňa. Preto požehnal Hospodin deň soboty a posvätil ho.

Z tohto prikázania je jasné:že Židia museli svätiť sobotu na pamiatku stvorenia.Museli odpočívať,tak ako odpočíval Hospodin.

Ak papeš tvrdí,že nedeľa ma byť i sviatkom stvorenia,tak vlastne nevie čo hovorí. 

Večšina reformátorov nazývala úrad papeža antikristom.Myslím,že tu prezývku si zaslúži ,petože všetci papeži v doterajšej histórii až 90% toho učili bolo presnym  opakom toho, čo sa píše v Biblii.K Sobote (Skóre: 1)
Vložil: skalaa v Pátek, 23. říjen 2009 @ 16:24:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
SOBOTNÝ ODPOČINOK

  Slovo "sabat" znamená odpočinok. Je to nepreložené židovské slovo, ktorého význam je
odpočinok. Takže tam, kde čítame: "Siedmy deň je sobota Hospodina, tvojho Boha," je to to isté, akobysme
čítali: "Siedmy deň je odpočinok Hospodina, tvojho Boha." Že je to tak bude jasné každému, kto si
spomenie na vyhlásenie, že v siedmy deň si Boh odpočinul od všetkého svojho diela, ktoré konal.Nože pamätajme, že sme vyzývaní na zachovávanie Pánovej soboty. V týchto dňoch počujeme
také výrazy ako "židovská sobota", "kontinentálna (európska) sobota", "puritánska sobota", "americká sobota", "kresťanská sobota" atď., ale jediná sobota, o ktorej nám hovorí Biblia, je "sobota Hospodina,
tvojho Boha". "Avšak mojej soboty budete ostríhať" (2 Moj 31,13). Hospodin hovorí o sobote ako o
"mojom svätom dni" (Iz 58,13). Preto máme zachovávať Hospodinov odpočinok. Máme sa zdržať
nielen svojej vlastnej práce v deň, v ktorom si odpočinul Hospodin, ale máme tiež zachovávať Jeho
odpočinok. Čo to znamená? Pozrime sa na to.Spasiteľ nám hovorí, že "Boh je (nejaký) Duch" (J 4,24). Presnejší je text v Revidovanej verzii Biblie: "Boh je Duch." Nie je len jeden z množstva duchov, ale Duch. Je to duchovná, nie telesnábytosť. Znamená to, že je len tieň? Vôbec nie. Jediné trvanlivé veci sú duchovné. Boh je podstata, lebo
je napísané, že Kristus je "obraz Jeho podstaty" (Žid 1,3, R.V.). Je to pomýlená predstava, ku ktorejsme náchylní, že duchovné veci sú neskutočné. "Je duševné telo, je i duchovné telo" (1 Kor 15,44).
Kristovo telo po Jeho vzkriesení, telo, s ktorým vystúpil do neba, bolo istotne duchovné telo a predsa
bolo veľmi reálne a hmatateľné. Nevieme povedať, čo je to duchovné telo, ale vieme, že je nekonečne
vyššie a dokonalejšie ako naše telesné telá a nepodlieha ich obmedzeniam.
Boh je Duch, preto bol Jeho odpočinok po stvorení duchovný. Pri stvorení zeme nenastalatelesná únava. "Večný Boh Hospodin, ktorý stvoril konce zeme, neustáva ani nezomdlieva" (Iz 40,28).
Stvorenie nebola telesná práca, ale celkom duchovná. Boh povedal a stalo sa. A Jeho slovo je duch.
Zachovávať Božiu sobotu alebo odpočinok znamená teda tešiť sa z duchovného odpočinku. Sobota je urená nielen na telesný, ale aj na duchovný odpočinok. Má väčší význam, než aký sa jej bežne
pripisuje. Je pravda, že v ten deň je nám uložené nepracovať, ale prerušenie telesnej práce v sobotný deň je len symbolom duchovného odpočinku, ktorý Boh dáva tým, čo Ho prijímajú ako Stvoriteľa
všetkých vecí. Bez duchovného odpočinku niet skutočného zachovávania soboty. Hospodin hovorí, žetí, ktorí odvrátia svoje nohy od soboty a nechodia po svojich vlastných cestách v Jeho svätý deň, ale
nazvú sobotu potešením, svätou Pánovou, ctenou, budú sa radovať v Pánovi (Iz 58,13.14). Človek samôže v siedmy deň zdržať práce tak úzkostlivo ako najstriktnejší farizej a predsa – ak nepozná Pána
Ježiša Krista a neraduje sa v Ňom – nezachováva Sobotu Pánovu. Skutočný sobotný odpočinok sa dá nájsť iba v Kristovi.
Nezabúdajme, že sobota bola daná človeku v raji skôr, ako vošiel hriech do sveta. Adam dostalprácu, ale nie únavnú. Práca nie je súčasťou kliatby, ale únava z nej áno. Až po páde bolo Adamovi
povedané: "Zlorečená bude zem pre teba; s bolesťou budeš z nej jesť po všetky dni svojho života. Tŕniea bodľač ti bude rodiť a budeš jesť poľnú bylinu. V pote svojej tvári budeš jesť chlieb, až dokiaľ sa
nenavrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý, pretože si prach a do prachu sa navrátiš" (1 Moj 3,17-19).
A všetko toto preto, že zhrešil. Keby bol zostal verný Bohu, zem by bola hojne rodila len dobré a práca by bola potešením. A sobota by sa predsa zachovávala, nie ako odpočinok pre telo, ktoré by sa nikdy
by bola potešením. A sobota by sa predsa zachovávala, nie ako odpočinok pre telo, ktoré by sa nikdy
neunavilo, ale ako čas radostného spoločenstva s Bohom.
Nachádzame tu praktické poučenie o sobotnej legislatíve. Keby bola sobota len na to, aby dala
človeku telesný odpočinok, takže by sa nasledujúci týždeň mohol ešte horlivejšie hnať za majetkom,
vláda by mohla požadovať od všetkých ľudí jej dodržiavanie. Lenže sobotný odpočinok je duchovný,preto je očividne nemožné nútiť niekoho, aby zachovával sobotu. Duchovné sa týka Božieho Ducha.
Keďže je sobotný odpočinok duchovný, je to odpočinok, ktorý môže dať len Boží Duch, a ten nepodliehazákonom parlamentu alebo súdnym výnosom. Hoci sa siedmy deň, deň, ktorý sám Hospodin požehnal
a posvätil, snažili vynútiť, výsledok bol rovnaký. Boh nepoužíva nátlak a neoprávnil žiadneho človekaalebo skupinu
ľudí, aby ho používal namiesto Neho. Sobota je pre človeka, je to najväčšie požehnanie,
aké pre neho Boh má. Práve ona mu ukazuje moc, ktorou môže byť spasený. Nútiť ľudí, abyzachovávali sobotu, by teda bolo to isté ako núti ť ich, aby boli spasení. Kristus hovorí, že potiahne ľudík sebe, lenže On ich neženie. Je Dobrý pastier a ako taký ide pred svojimi ovečkami a vedie ich svojím
hlasom, neženie ich palicou.Je jasné, že cieľom sobotného dňa nie je iba telesné zotavenie a že púhe zdržanie sa telesnej
práce vôbec nie je jadrom zachovávania soboty. A predsa je úplné prerušenie našej vlastnej práce
akéhokoľvek druhu v siedmom dni prikázané. Nielen pre to, aby sme mali čas bez prerušenia premýšľať o Božích dielach, ale aby sme si tiež vštepili veľmi potrebné poučenie o dôvere v Boha. Keď upustíme
od všetkej svojej práce, ktorou si zarábame na živobytie, pripomína nám to skutočnosť, že Boh námdáva nielen duchovné požehnania, ale aj všetky časné potreby. Uznávame tým, že hoci poslúchame
jeho príkaz a pracujeme, aby sme si zarobili na chlieb, sme na Ňom závislí tak, akoby sme nerobili nič.Náležité chápanie soboty a jej zámeru teda navždy uspokojí otázku, ktorú si často kladú ľudia
presvedčení o tom, že by mali poslúchať Boha v záležitosti zachovávania soboty. Tá otázka znie: "Kebysom mal zachovávať siedmy deň, ako by som sa uživil? Nepochybne stratím svoje postavenie a pretože
ten deň zachováva len pomerne málo ľudí a je hlavným pracovným dňom týždňa, nenájdem sizamestnanie.
Čo môžem urobiť?" Ja vravím, že takúto otázku nikdy nepoloží ten, kto pozná povahu
a cieľ soboty. Ten bude totiž vedieť, že samotná sobota ukazuje na odpoveď. Samotným zmyslomzachovávania soboty je dokonalá dôvera v Boha, ktorého moc stvorila vesmír z ničoho a udržiava ho, a
ktorého láska k svojim stvoreniam sa rovná Jeho moci robiť im dobre.Tiež to vyrieši otázku, či skôr zabráni jej vzniku, či by mal človek vo vrcholnej núdzi v sobotu
pracovať v žatve, keď to vyzerá ako jediná nádej zabezpečenia úrody. Bude vedieť, že Boh, ktorý jedinýdáva zrnu rásť, je plne schopný ochrániť ho alebo sa o človeka hojne postarať iným spôsobom, keby
bola úroda zničená. Všetci však budú chápať, že dokonalé zachovávanie soboty je v súlade s udelenímvšetkej potrebnej starostlivosti postihnutému. Lebo sobota samotná nám pripomína, že Boh je "milostivý a plný súcitu".
ODPOČINOK, KTORÝ ZOSTÁVA

"Bojme sa teda, aby snáď nejako, keď sa ešte ponecháva zasľúbenie vojsť do jeho odpočinku,
nezdal sa niekto z vás, že zaostal. Lebo aj nám sa zvestovalo evanjelium, ako aj tamtým. Ale tamtým
neosožilo slovo zvesti, pretože sa nezmiešalo s vierou tých, ktorí počuli. Lebo vchádzame do odpočinku
my, ktorí sme uverili, ako povedal: Takže som prisahal vo svojom hneve, že nevojdú do môjho
odpočinku, hoci sú diela učinené od založenia sveta. Lebo o siedmom dni povedal kdesi takto: A Boh
odpočinul siedmeho dňa od všetkých svojich diel... Tak teda ešte zostáva sobotenie, odpočinok ľuduBožiemu. Lebo kto vošiel do jeho odpočinku, ten tiež odpočinul od svojich diel ako Boh od svojich" (Žid 4,1-10).
" (Žid 4,1-10).Odpočinok, o ktorom sa tu hovorí, je očividne ten, ktorý zostáva pre Boží ľud vo večnom
kráľovstve nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Je to obnovený odpočinok zo zeme, ktorý dávni Židia
kvôli nevere nedosiahli. To, čo prijali v kanaánskej zemi, bol len tieň skutočného odpočinku, ktorý i Boh zasľúbil. To isté evanjelium o kráľovstve, ktoré sa káže nám, sa kázalo najprv im. Čo však má
siedmy deň do činenia s tým večným odpočinkom v Božom kráľovstve? Uvidíme.
Ako sme videli, sobota je pamätník stvorenia. Nezabúdajme však, že bola daná v čase, keď
"Boh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré". Sobota teda oslavuje dokonalé stvorenie.
Pripomína nám, že zem nebola vždy v takom stave, v akom ju vidíme teraz. Nuž a pretože žiadne Božie
slovo nesklame a každý zámer bude vykonaný, tak isto ako nám sobota pripomína dokonalé stvorenie,
dokončené ako príbytok pre človeka, ubezpečuje nás, že zem bude obnovená a pripravená ako
príbytok pre tých, ktorí budú uspôsobení pre dedičstvo svätých vo svetle."
Ale tamtí sa budú hanbiť, aj rumenieť budú od hanby, všetci ta pôjdu spolu v hanbe tí, ktorí
vyrábajú obrazy. Ale Izrael bude spasený Hospodinom spasením vekov; nebudete sa hanbiť aninebudete rumenieť od hanby až na veky veku. Lebo takto hovorí Hospodin, stvoriteľ nebies, a on je
Boh, tvorca zeme a jej učiniteľ; on ju postavil tak, aby stála; nestvoril jej prázdnej; utvoril ju nato, aby sabývalo na nej. Ja Hospodin, a niet iného" (Iz 45,16-18).
" (Iz 45,16-18).
Boh stvoril zem a dal na ňu človeka. Človek bol pri stvorení bezúhonný. Boh preto zamýšľal,aby zem obývali dokonalé bytosti. Dal im sobotu, aby mysleli na svojho Stvoriteľa a zachovali si svoju
dokonalosť, nielen telesnú, ale aj duchovnú. Človek s dokonalým charakterom bol stvorený na Božíobraz. Sobotu mal zachovávať ako pripomienku duchovnej dokonalosti, ktorú dostal od Boha a ktorý ju
ako jediný mohol zachovať. Do tohto dokonalého stavu obnoví Pán zem a skrze evanjelium si pripravujedokonalý
ľud, ktorý bude obnovenú zem obývať. Hoci človek padol a zem bola poškvrnená, sobota,
úlomok z raja, človeku stále zostáva ako pripomienka toho, čo Boh na počiatku pripravil, a akoprostriedok, ktorý ho pozdvihne do toho vysokého postavenia, aby sa z neho mohol po obnovení tešiť.
Odpočinok, ktorý zostáva, je teda obnovená zem a obnovený raj. Diela boli dokončené odzaloženia sveta.
Čiže akonáhle bola stvorená zem, bol to odpočinok človeka. Človeku bola daná práca,
ale nie únavná. Striktne doslovný preklad 1 Moj 2,15 by bol, že Boh spôsobil, že človek odpočívalv záhrade, ktorú On zasadil. Dal človeku odpočinok na zemi, ktorá bola prichystaná, aby sa z nej tešil.
Dôkazom toho sú slová: "A Boh odpočíval siedmy deň od všetkých svojich diel."Vtedy bola sobota daná
človeku ako znamenie, že má po celú večnosť odpočívať s Pánom. Mal
sa teda tešiť z duchovného odpočinku – dokonalej slobody od všetkých hriechov.Boh po
čas šiestich dní hovoril slová, ktoré uviedli zem do jej dokonalého stavu. Potom si
odpočinul. Prestal hovoriť a Jeho slovo, ktoré žije a prebýva naveky, naďalej udržiavalo to, čo stvoril.Boh sa tak spoľahol na svoje slovo. Mohol si odpočinúť od diela stvorenia v dokonalej dôvere, že Jeho
slovo bude udržiavať vesmír. Tak keď my zachovávame sobotu Pánovu, jednoducho prijímameodpo činok, ktorý prichádza, keď sa usadíme na Božích zasľúbeniach.
Tak teda "my, ktorí sme uverili, vchádzame do odpočinku" (Žid 4,3). A ten, kto vošiel doodpočinku, upustil tiež od svojich vlastných diel tak ako Boh od svojich. Skôr, ako ľudia plne prijmú
jednoduché Pánovo slovo, všetko je zo seba. Skutky tela sú len hriechom a hoci ľudia vyznávajú, žeslúžia Bohu a úprimne túžia konať správne, ich vlastné skutky sú nakoniec zlyhaniami. "Všetka naša
spravodlivosť je ako ohyzdné rúcho" (Iz 64,6). Keď si však uvedomíme moc Božieho slova a vieme, žemôže posilnť tých, ktorí mu veria, upustíme od vlastných skutkov a dovolíme Bohu, aby v nás pôsobil
chcenie i činenie podľa Jeho dobrej vôle. Vtedy sú všetky naše skutky vykonané v Ňom a sú správne.To je skutočný odpočinok. Odpočinok, ktorý prichádza, keď si uvedomíme, že spása neprichádza z nás,
ale zo slova, ktoré stvorilo nebesia a zem a ktoré ich udržiava, je ten odpočinok, ktorý nám prinášasobota, keď sa zachováva podľa Pánovho zámeru.
Všimnime si, že máme pamätať na sobotný deň, aby sme ho svätili. Je svätý a ako taký homáme zachovať. Nemáme ho urobiť svätým, to by bolo nemožné. Urobiť to mohol len Boh. Žiadny náš
skutok nemôže pridať k jeho svätosti, ani z nej ubrať. Ani my sa nemáme robiť svätými jej náležitýmdodržiavaním. To by sme nedokázali. Ale tá istá moc, ktorá posvätila sobotný deň, posvätí aj nás. Je to
moc, ktorá stvorila vesmír. Je to tvorivá moc, ktorou máme byť posvätení, lebo Kristus je Stvoriteľ a stalsa pre nás múdrosťou, spravodlivosťou, posvätením a vykúpením. Boh nám dal sobotu – pamätník
svojej stvoriteľskej moci – aby sme vedeli, že On je Boh, ktorý nás posväcuje.
Toto je odpočinok, ktorý dáva Kristus všetkým, ktorí prichádzajú k Nemu. Hovorí: " Poďte ku
mne všetci, ktorí pracujete a ste obtiažení, a ja vám dám odpočinutie. Vezmite moje jarmo na sebaa učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájdete odpočinutie svojim dušiam" (Mt11,28.29). Máme prísť a spočinúť na slove, ktoré udržiava vesmír. Presne toto znamená sobota.
" (Mt11,28.29). Máme prísť a spočinúť na slove, ktoré udržiava vesmír. Presne toto znamená sobota.
Pripomína stvorenie. Ale vykúpenie je jednoducho moc, ktorá stvorila všetky veci a obnovuje ich.
Sobota tak označuje najväčšie vymoženosti evanjelia.
Vidíme, že sobota bola daná v raji a že je súčasťou toho odpočinku, do ktorého vošiel Boh. Keď
sa zachováva v duchu a pravde, je to kúsok raja, ktorý sa pre nás zachoval počas všetkých zmien,
spôsobených kliatbou. A pretože Boh nestvoril zem zbytočne, ale aby bola obývaná takou istou triedou
ľudí, akých na nej najskôr umiestnil, tak to ešte bude. Sobota preto nie je len časťou pôvodného raja,
zachovanou pre nás, ale je tiež zhodná s tým odpočinkom, z ktorého sa budú tešiť Boží svätí po celú večnosť. Pre tých, ktorí plne prijímajú Spasiteľa a bez výhrad sa Mu odovzdávajú, sa nebo skutočne
začína na zemi. Sobota – úlomok raja – premosťuje priepasť zo strateného raja do raja obnoveného
a nakoľko je pamätníkom prvého, je zárukou druhého.
Či teda sobota nie je naozaj potešením? Môže ju niekto, kto chápe jej význam, považovať za čosi iné ako požehnanie? Boží muž nám dal pieseň pre sobotný deň, v ktorej ukazuje, ako si ju mámectiť a čo má pre nás urobiť: "Dobre je oslavovať Hospodina a spievať tvojmu menu žalmy, ó, Najvyšší!
Zvestovať za rána tvoju milosť a tvoju pravdu po nociach pri nástroji o desiatich strunách, pri harfe, pri
ľúbezných zvukoch hudby na citaru. Lebo si ma obveselil, Hospodine, svojím dielom; plesať budem preskutky tvojich rúk
" (Ž 92,2-5). Máme byť silní v Pánovi a v Jeho moci. Máme byť víťazmi "skrze Toho,
ktorý nás miloval". Keď nás teda obkľúči pokušenie, musíme len myslieť na Božiu moc – moc, ktorástvorila svety z ni
čoho – a vedieť, že ak ju prijmeme, bude použitá na naše oslobodenie. Pre Pána nie je
nič príliš ťažké a nič Mu neodolá. Všetky Satanove zástupy nemajú žiadnu moc, keď sa zapoja do bojas Ním. Kristus "
odzbrojil kniežatstvá a vrchnosti" (Kol 2,15). Keď sa spoľahneme na tú moc, víťazstvo je
už vybojované. Veci, ktoré stvoril Boh, nám pripomínajú Jeho moc a tak jasáme v diele Jeho rúk. Toto
slávne víťazstvo nám chce sobota priniesť.
Tak ako je sobota znamením dokonalého stvorenia, je pečaťou nového stvorenia v Kristovi.Je to preto Božia pečať, ktorú dáva Boží duch. Prišla z raja a je súčasťou jeho zvyšku, preto ukazuje, že
tí, ktorí ju zachovávajú v duchu (nielen formálne), sú veľkou Božou mocou predurčení na miesto v raji.A tak sa stane, že v nadchádzajúcich vekoch, keď bude raj obnovený, bude každé telo spoločne
prichádzať od soboty do soboty, aby sa klaňali Bohu, ktorého láska, moc a dobrota v Kristovi im dalapodiel na sláve Jeho prítomnosti. A keď sa zhromaždia v tie trikrát požehnané sobotné dni, budú
spievať: "Hoden je Baránok, ten zabitý, vziať moc a bohatstvo a múdrosť a vládu a česť a slávua dobrorečenie." Ale zástup vykúpených nebude vo svojich chválach osamotený. Všetky Božie diela Ho
chvália už teraz, kým vzdychajú a čakajú na vykúpenie. Ale potom, keď bude odstránená každá stopakliatby a evanjelium prinesie späť pôvodné stvorenie, "Každé stvorenie, ktoré je na nebi a na zemi
a pod zemou a na mori, a všetko, čo je v nich," sa dokonale spoja, sťa jedným hlasom vraviac:
"Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie a česť a sláva a sila na veky vekov" (Zj 5,12.13).


Toto je odpočinok, ktorý dáva Kristus všetkým, ktorí prichádzajú k Nemu. Hovorí: " " (Mt11,28.29). Máme prísť a spočinúť na slove, ktoré udržiava vesmír. Presne toto znamená sobota. sa zachováva v duchu a pravde, je to kúsok raja, ktorý sa pre nás zachoval počas všetkých zmien, ľudí, akých na nej najskôr umiestnil, tak to ešte bude. Sobota preto nie je len časťou pôvodného raja, " (Ž 92,2-5). Máme byť silní v Pánovi a v Jeho moci. Máme byť víťazmi "čoho – a vedieť, že ak ju prijmeme, bude použitá na naše oslobodenie. Pre Pána nie je " (Kol 2,15). Keď sa spoľahneme na tú moc, víťazstvo je slávne víťazstvo nám chce sobota priniesť.Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvoření“ (Skóre: 1)
Vložil: skalaa v Sobota, 24. říjen 2009 @ 21:43:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kniha  :Rehabilitácia soboty od
Dušana Seberíniho len za 1.7Eur

Analogický pohľad na biblický deň odpočinku od nezávislého bádateľa. Aký je Boží odkaz pre ľudí 21. storočia?

http://sion.profitux.cz/pagina/index.php?page=literaturaRe: Re: Papež: „Neděle je den, kdy by mělo být oslavováno stvoření“ (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Sobota, 24. říjen 2009 @ 23:07:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj skaala.Dohadovat se zde o sobotě -neděli ,je z pohledu NZ bezpředmětné.

Rehabilitácia Nové smlouvy ,aneb - Nová smlouva převyšuje starou:1. Mojžíšova 17,19 Bůh však pravil: „A přece ti tvá žena Sára porodí syna a nazveš ho Izák (to je Bude se smát). Svou smlouvu s ním ustavím pro jeho potomstvo jako smlouvu věčnou.

Židům 7    - 11  Kdyby služba levitských kněží, která vedla lid k poslušnosti zákona, přinesla dokonalost, nač by ještě bylo třeba ustanovovat jiného kněze podle řádu Melchisedechova, a nezůstat při kněžství podle řádu Áronova? 12  Avšak mění-li se kněžství, nutně nastává i změna zákona.

18  Tím se ovšem ruší předchozí příkaz jako neúčinný a neužitečný – 19  zákon totiž nic nepřivedl k dokonalosti – avšak na jeho místo přichází lepší naděje, jejíž mocí přistupujeme až k Bohu. (Tzn.24 h denně)

22
  Proto se Ježíš stal ručitelem lepší smlouvy. 23  A dále: Levitských kněží muselo být mnoho, protože umírali a nemohli sloužit trvale. 24  Ježíšovo kněžství však nepřechází na jiného, neboť on zůstává navěky. 25  Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu; je stále živ a přimlouvá se za ně.

26  To je ten velekněz, jakého jsme potřebovali: svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků a vyvýšený nad nebesa, 27  který nemusí jako dřívější velekněží denně přinášet oběti napřed za vlastní hříchy a pak teprve za hříchy lidu. Ježíš to učinil jednou provždy, když obětoval sebe sama. 28  Zákon totiž ustanovuje za velekněze lidi, podléhající slabosti, ale slovo přísahy( ‚Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchisedechova.‘ ), dané až po zákonu, ustanovuje Syna navěky dokonalého. 


Pro křesťany je skaalo ON  ZÁKON    I  DOKONALÉ  SPASENÍ I  ODPOČINUTÍ (v JEHO království)  V JEHO  DUCHU SVATÉM !]


Sobota a neděle jsou lidskou konvencí (Skóre: 1)
Vložil: Marobud v Neděle, 25. říjen 2009 @ 16:42:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vemte si datovou čáru: na Aljašce máte sobotu a pár kilomertrů vedle, za Beringovým průlivem je neděle. Kdo to dělá správně?
Co ti, kdo pravidelně cestují mezi Japonskem a Amerikou a mají tu šestidenní týden, tu osmidenní? Měl Bůh radši stvořit Zemi jako placku?

Nevěřím, že ldié byli schopni počítat správně dny od stvoření světa.Re: Sobota a neděle jsou lidskou konvencí (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 26. říjen 2009 @ 08:03:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj.

  Pokud jde o sedmý den, nebylo potřeba počítat od stvoření světa.

  Když Bůh mluvil Izraeli o sedmém dni odpočinku (to bylo nějakou dobu před Zákonem) učil je sobotu pomocí jídla, které jim sesílal. Šest dní padalo jídlo a Izraelci sbírali, šestý den spadlo dvakrát tolik a sedmý den pak nepadalo nic. Když pak Izraelci po nějaké době dostali Zákon skrze Mojžíše, dobře věděli, který den je ten sedmý, kdy se má odpočívat. Tuhle lekci navíc prožívali čtyřicet let, takže si mohli dobře zapomatovat, který den je ten sedmý den, který je stvořen pro člověka k odpočinku.

  Navíc z Ex 16, 25  mi připadá, že do té doby Izraelci sobotu neznali, že mohla být opravdu zapomenuta, jak předpokládáš. Lze se domnívat, že jako otroci žádný den odpočinku neměli po dlouhou dobu.


]


Stránka vygenerována za: 1.18 sekundy