Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Jonáš.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 11, článků celkem: 16224, komentáře < 7 dní: 494, komentářů celkem: 399100, adminů: 60, uživatelů: 5084  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 33 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

gregorios777
Willy
rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
109586436
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Ekonomie podle Boha
Vloženo Sobota, 05. září 2009 @ 20:20:28 CEST Vložil: Olda

Zamyšlení poslal Willy

Trojjediný Bůh má rodinu - velkou rodinu, co velkou - obrovskou rodinu má Bůh, náš Otec. Boží rodina je Božím domem nebo se dá říci také Boží domácností.

V dávných dobách bylo zvykem, že nad velkou domácností ustanovil Pán domu správce, který měl od Pána pravomoc jeho domácnost vést a měl za úkol dohlížet na spravedlivé rozdílení veškerého požehnání a bohatství Pánova domu všem členům Pánovy domácnosti. Krásným příkladem takové praxe v Bibli je Jákobův syn Josef. Nejprve byl správcem nad domem Putifara, faraonova dvořana a velitele faraonovy stráže. A je psáno v Gn 39:5 A hned, jakž ustanovil ho (Josefa) nad domem svým, a nade vším, což měl, požehnal Hospodin domu Egyptského toho pro Jozefa. A bylo požehnání Hospodinovo na všech věcech, kteréž měl doma i na poli. Po nespravedlivém obvinění Putifarovy ženy, byl dán Josef do vězení a šéf vězení dal Josefovi na starost všechny vězně, jinak řečeno, učinil jej správcem vězení, a protože Hospodin dával Josefovi prospěch ve všem, co dělal, nemusel se vrchní žalářník o nic starat. Nakonec díky Božímu daru vykládat sny, který se projevil ve vězení, se Božím řízením o Josefovi dozvěděl faraon a díky Božímu obdarování a požehnání, které bylo na Josefovi patrné, v Gn 41:38-41 faraon řekl: Najdeme-liž podobného tomuto muži, v němž by byl Duch Boží? Jozefovi pak řekl: Poněvadž Bůh dal znáti tobě všecko toto, neníť žádného tak rozumného a moudrého, jako ty jsi. Ty budeš nad domem mým, a líbati bude tvář tvou všecken lid můj; stolicí toliko královskou vyšší nad tebe budu. Řekl také Farao Jozefovi: Aj, ustanovil jsem tě nade vší zemi Egyptskou.

V Josefově příběhu můžeme vidět předobraz Pána Ježíše Krista, Jehož ustanovil Bůh nad dílem svých rukou, aby spravoval a vedl Boží domácnost a vládl železnou rukou nad světem, který je nyní královstvím satana, ale stane se brzy Kristovým Královstvím Nebes.

Bůh Otec, který je Hospodářem ve svém domě a Jemuž patří všechno bohatství, ustanovil svého Prvorozeného Syna správcem svého bohatství a Pánem nad celým svým domem, aby rozdílel svá nevystižitelná bohatství všem v Božím domě, a tak zaopatřoval Boží domácnost vším, co jeden každý, kdo do ní patří, potřebuje. No a poněvadž v Kristu přebývá tělesně veškerá plnost Božství (Ko 2.9), dělá to Kristus tak, že Božímu vyvolenému lidu rozdílí sám sebe jako všechno, co potřebuje.

Toto je vize a zásadní princip, jakým trojjediný Bůh naplňuje svůj plán a uskutečňuje Boží věčný záměr. Takto Pán Ježíš Kristus buduje svou Církev coby Tělo Kristovo v lásce. Jak je psáno v Ef 4:16 Z Něho celé Tělo, spojované a držené pohromadě pomocí každého kloubu podpory, která je podle činnosti a míry jedné každé části, bere výživu pro svůj růst/působí růst těla ke svému vybudování v lásce.

Tato Boží ekonomie, jež byla zjevena apoštolu Pavlovi jako Boží milost a vize, která určovala a řídila jeho život a službu a o níž psal Efezským (3:9) a Timoteovi (1:4), kde je použito řecké slovo "oikonomia", tj. správa domu/domácnosti, by měla být vizí každého křesťana, určující vše, co se bude dít v jeho životě, který je skrytý s Kristem v Bohu, aby díky tomu, že přiijímá Pánovo rozdílení Jeho samého a Krista samého jako svůj věčný podíl, rostl Božím růstem v životě a měl účast na všem, co Bůh připravil pro ty, kdo Ho milují.

Dlužno dodat, že každý, kdo tímto Božím způsobem nemá účast na Kristu, kdo se neúčastní Božího rozdílení Krista v Božím domě, jímž je Církev, je mimo Církev a Boží budování. Jsem si vědom toho, že tato slova někdo může vzít a zneužít je nebo jim dát jiný význam, než jaký mají, ale přál bych si a modlím se, aby raději každý přijal světlo od Pána a měl na Kristu skutečnou a opravdovou účast, o níž bude v srdci vírou přesvědčen díky Pánovu ujištění a potvrzení pevným prorockým slovem, které svítí v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka nevzejde ve vašich srdcích a jehož se drží (2P 1:19) a ne na základě svých domněnek a představ, lidských výmyslů, odchylných nauk a falešného poznání. Amen.

Tož tak. 


"Ekonomie podle Boha" | Přihlásit/Vytvořit účet | 18 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Ekonomie podle Boha (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Sobota, 05. září 2009 @ 21:10:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Omlouvám se, ale nyní jsem při čtení článku zjistil, že v závěru mám v modlitbě jakousi významově nedotaženou formulaci, kterou chci nyní uvést na správnou míru.

Takže opravuji závěr modlitby za závorkou (2P 1:19) takto: ... a nebyl na základě svých domněnek a představ, lidských výmyslů, odchylných nauk a falešného poznání přesvědčen o něčem, co před Bohem skutečné a opravdové ohledně budování Cíkve coby Těla Kristova není. Amen.

Děkuji za pochopení.

willyRe: Ekonomie podle Boha (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 05. září 2009 @ 21:48:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."a vládl železnou rukou nad světem, který je nyní královstvím satana"...

Vedle, jak ta jedle. Dolož takové tvrzení z Písma.

"Kníže tohoto světa" vládne jen nad tou temnou (protibožskou ) částí světa - a to jen v mezích, které mu Kristus dovolí. Protože prozatím je čas našich zkoušek a pokušení musí přicházet (Mt 18,7), ovšem absolutním vládcem tohoto světa je Kristus Pán!

(Mt 28,18)
Ježíš přistoupil, promluvil k nim a řekl: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.


Jednu věc nedokážu pochopit. Několikrát jsem to už Willymu vysvětloval, vždyť je to v Písmu! Přesto to stále ignoruje a hlásá dál své bludy.

Willy, jak můžeš stále tak ignorovat Písmo?  Mě si klidně ignoruj, ale pouč se z Kristových slov a přestaň hlásat nesmysly!
..."Dlužno dodat, že každý, kdo tímto Božím způsobem nemá účast na Kristu, kdo se neúčastní Božího rozdílení Krista v Božím domě, jímž je Církev, je mimo Církev a Boží budování."...

Tohle by se dalo tesat do kamene. Jenže kdo má skutečně účast v církvi Kristově, v církvi apoštolů? Kdejaký bloud prohlašuje, že jen ta jeho "církev" je ta pravá!

(J 13,34-35)
"Dávám vám nové přikázání, abyste se navzájem milovali; jako jsem já miloval vás, abyste i vy milovali jeden druhého.
Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, když budete mít lásku jedni k druhým ."

(1. Te 5,21-22)
Všechno prověřujte; co je dobré, toho se držte.
Varujte se zla v každé podobě.


(2. P 1,19-20)
Máme také velmi pevné prorocké slovo a vy děláte dobře, že se ho držíte jako lampy zářící na temném místě, dokud se nerozbřeskne den a ve vašich srdcích nevzejde jitřenka.
Vězte především to, že žádné proroctví Písma nespočívá v něčím vlastním výkladu.

I tohle by se dalo tesat do kamene.Re: Re: Ekonomie podle Boha (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Neděle, 06. září 2009 @ 05:45:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy to myslel jinak než píšeš. Slovem "svět" myslí nespasené, nevěřící lidi. Jde o morálně - společenský systém, který jako celek odmítá Boha a nevěří Mu natož, aby se Bohu podřizoval v rámci Církve. Je to dobře podáno v 2 kap. ep.Ef. Satan je duchovní vládce těchto nespasených lidí, pracuje v jejich duši na vzpouře proti Bohu a proto se o nevěřících mluví jako o "synech vzpoury". Světem je myšlen i duchovní prostor naší Země ( nebeská oblast), který se stal útočištěm padlého Lucifera. Ježíš řekl, že viděl Satana padat jako blesk z nebe. Na druhou stranu má Bůh vše pod kontrolou a je pravdou, že nad "světem" i nad Zemí má pravou vládu Bůh např. Ž 24:1 " Davidův; žalm. Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí" a Tebou uváděné verše. Satan byl na kříži poražen, odsouzen, ale ještě nenastoupil výkon trestu. Proč ? S ohledem na Boží spravedlnost. Kdyby Bůh odstranil Satana a jeho kohortu teď, tak by musel stejně naložit s dosud nespasenými lidmi.....a to z Boží lásky k nim zatím neudělal a dává šanci každému ke spáse

Druhá věc, kterou jsi zřejmě nepochopil, je otázka Církve. Jde o množinu znovuzrozených lidí na celém světě, spravedlivých před Bohem pro víru v Kristovu zástupnou, smírčí oběť na Golgotě. Bible nezná římskokatolickou, evangelickou ani jakoukoli jinou než "Církev Boží"  nebo "Církev Kristovu". Ta je jen jedna a její Hlavou je Kristus. Pak jsou církve podle jména a ty známe z církevního zákona nebo se schází věřící i bez registrace. U všech může dojít k excesům a jak Willy správně uvádí, je to vždy tím, že se jednotliví věřící nezaměřují na Hlavu ( Krista) a nepodřízují se Jemu ( Kristu), ale podřizují se člověku ....počínaje papežem nebo pastorem či starším sboru konče ! Existuje biblická správa místní církve a ta je založená na staršovství. Neměla by stát na jednotlivci

"Prorocké slovo" u 2 Pt.1:19 - 20  je v podstatě Písmo. V době kdy byly pokládány základy apoštolského učení měl dar "proroctví" zásadní význam a sice v tom, že neměli Bibli jako my. Duch sv. apoštolům zjevoval Boží pravdy, které byli jimi hlásány a i psány a kolovaly mezi místními sbory jako dopisy. Dnes to pro nás znamená držet se Písma a nedělat s ním psí kusy tak, jak se to objevuje od katolické církve až po extrémní formy charismatismu ......


]


Re: Re: Re: Ekonomie podle Boha (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 06. září 2009 @ 09:56:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak to Willy myslel, ví nejspíš asi on. Proč mu děláš advokáta? Na základě jeho dřívějších vyjádření - už dříve jsme se dostali do sporu - to myslel docela jinak. Jinak bych neprotestoval.

Ohledně církve předkládáš své vidění světa, a to nemusí být nutně nejsprávnější. Tím kdo nepochopil, můžeš být klidně i ty. Co takhle doložit nějakou ukázku oněch "psích kusů", které údajně dělá katolická církev s Písmem?

..."Dnes to pro nás znamená držet se Písma a nedělat s ním psí kusy "...

Poslední odstavec je ukázkou svévolného výkladu. Držet se Písma ti nebude nic platné, bez Ducha svatého, bez výkladu Písma církví. Právě o tomto mluví Petr v 2 Pt.1:19 - 20. Toto pravidlo platilo stejně v prvotní církvi, jako platí i dnes.
]


Re: Re: Re: Re: Ekonomie podle Boha (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Pondělí, 07. září 2009 @ 05:15:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ohledně Církve předkládám biblický fundament, který je vlastní evangelukálním církvím ve smyslu Ef. 5 kap. " Kristus pečuje o církev;  vždyť jsme údy jeho těla". Zárodky budoucí Církve a vztahu jednotlivých věřících ( údů) k Hlavě ( Kristu) vidíme např. už v
Matouš 23:8  Vy však si nedávejte říkat `Mistře´: jediný je váš Mistr, vy všichni jste bratří. Psí kusy dělá s Písmem kde kdo, to jsem nemyslel jen na katolíky, ale také na charismatický proud Hnutí víry. U evangelikálů je to problém osoby Ducha sv. a Jeho darů, prostě všude se najdou "veletoče". U ŘKC je to zejména nesprávný výklad Jan 6 kap. ohledně jezení Jeho těla a pití Jeho krve, který je základem mše ( přepodstatnění hmoty oplatku na maso a vína na krev ). To nemluvím o tradici, která je postavena na roveň Písmu. Např. "neposkvrněné početí Marie" je biblický blud. Ale o tom tady bylo mnoho řečeno a nemá cenu se opakovat. Já to nemyslím militantně. Učení církve je jedna věc a druhá věc jsou skuteční lidé, kteří jsou členství v ní pro nás obohacením. Willymu advokáta nedělám nebo lépe, nechci


]


Re: Re: Re: Re: Re: Ekonomie podle Boha (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 07. září 2009 @ 21:29:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."( přepodstatnění hmoty oplatku na maso a vína na krev )"...

To je blbost. Nic takového katolická církev neučí.
Nejedná se o žádný oplatek, ale o nekvašený chléb (mouka a voda), který se zpřítomněním Ježíšovy oběti stává jeho tělem a víno jeho krví. Chléb i nadále má strukturu chleba a víno i nadále má strukturu vína. My ale prostě věříme Pánu Ježíši, že tento proměněný chléb je jeho tělem a proměněné víno se stává jeho krví, i když se na pohled nic nezměnilo. Tato víra je kontinuální od apoštolů, je stejná ve všech historicky starobylých církvích.

Nelze přece jíst obyčejný chléb nehodně a pít obyčejné víno nehodně. Ale připadá mi to, jako házání perel sviním.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ekonomie podle Boha (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Středa, 09. září 2009 @ 15:29:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jako, že jsem ta "svině" ? To snad ne. Ptám se : Kolikrák zemřel Kristus ? Jednou a není potřeba oběť opakovat. Představ si ten údiv znalců Písem z řad farizeů, když jim Ježíš říká , že budou jíst jeho masa a pít lidskou krev. Je vidět, že Ježíš má smysl pro humor, který nemají jiní. Když to doženu do absurdna, tak by museli "košerovat" člověka a pít něco, co měli zapovězeno. To je přeci nesmysl. Z toho vyplývá, že jezení Jeho "těla" a pití Jeho "krve" je obrazná řeč, která znamená "sytit se Ježíšem" v duchovním slova smylu, žít Jeho život. Takže mše - pink ho, pryč !  Výraz "Večeře Páně" je stejně špatný. Jaká "večeře" ? Večeře byla jen jedna a byl na ní Ježíš a učedníci. Taky se nemůže opakovat, stejně jako Ježíšova oběť. Na ní Ježíš říká, že bude se svými učedníky stolovat až v nebi ( pít kalich). Takže "Večeře Páně" - pink, pryč. Zbývá poslední výraz : Památka Páně ! Jde o vzpomínkovou slavnost plnou radosti a veselí. Jíme chléb, který si podáváme na talířku a z něho si každý ulomí sousto. Pak pijeme červené víno jako symbol prolité krve. Pěkně kalich z ruky do ruky a jeden doušek. Stačí ....jde o vyjádření "sycení se Jeho tělem a Jeho krví", ale symbolicky, duchovně. A tady je bingo ! To je biblický přístup k Jan 6 kap. Při Památce se přináší "oběti díku a chval" jakožto ovoce, ne rukou , ale rtů oslavujících Jeho jméno. Nehodně jí ten, kdo má něco proti spoluvěřícímu, neřeší to a pak užívá Památku. Památka má Církev sjednocovat s Kristem a věřící spolu navzájem. Nejprve se má jít smířit se svým bratrem a pak přistoupit k Památce . My máme Památku Páně každou neděli, tak jak je to v Písmu " kdykoli se sejdete, na mou smrt vzpomenete dokud nepřijdu". Ježíš ustanovil pro Církev jen dvě věci : Památku a křest ponořením do vody. 

Jednou jsem byl sloužit na psychiatrii a byla tam jedna starší katolička. Nějak přišla řeč na desatero a ona ho odříkala jako když bičem mrská. Já jí říkám : Špatně, ještě jednou ! Znova a špatně. Říkám, kde máte druhé přikázání o nezobrazování Boha a proč dělíte poslední na dvě ?  To jsem si jen tak vzpomněl na takovou hříčku. Vím, že je mezi katolíky mnoho spasených lidí, kteří zůstávají v církvi a nekonvertují jinam z různých důvodů. Ať jich je co nejvíc a trochu změní tradici směrem k Písmu  ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ekonomie podle Boha (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 11. září 2009 @ 16:08:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Žiješ si ve svém světě mylných představ.

Kristova oběť se neopakuje, mše je jejím zpřítomněním! To je něco zcela jiného, dává nám to podíl na jeho smrti, abychom měli podíl i na jeho vzkříšení.

..."Stačí ....jde o vyjádření "sycení se Jeho tělem a Jeho krví", ale symbolicky, duchovně."...

Symbolicky - duchovně nemůžeš jíst a pít nehodně. Ale skutečného Krista můžeš přijímat nehodně, ale proto, že žiješ ve hříchu vedoucímu ke smrti.

Kristus o tomto chlebu a vínu neříká: "toto je symbol mého těla a krve, ale říká: Toto je mé tělo...Toto je má krev...

Pro normálního člověka naprosto srozumitelné.


]


Re: Ekonomie podle Boha (Skóre: 1)
Vložil: dargo v Sobota, 05. září 2009 @ 22:25:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobrý postřeh s tím správcovstvím a osobní 'oikonomiou' ve víře :-) ... je zvláštní je, že ve všech třech nejužívaněších českých překladech, je v těch uvedených
verších Ef 3,9 a 1.Tm 1,4 použito slov jako 'smysl tajemství' - plán - nebo u kralických 'obcování tajemství skrytého' nejspíše ve smyslu účastenství...a v Tim. je to slovní spojení 'Boží záměr ve víře' nebo 'účast víry na B. záměru', či 'vzdělání Boží ve víře'.

Taky je zajímavá souvislost mezi etikou-ekologií-ekonomií, protože vychází ze stejného významového základu - éthos- a - oikos -

éthos
- posunoval se zde význam - týkalo se v prvé řadě zvířat, jejich místa pastvy, stáje, způsobu jejich života a chování. Přeneseně na člověka to znamenalo místo bydlení určené společenstvím nebo původem a vše co je obyčejem a mravem v rámci společného bydlení… Nakonec značí způsob jednání, postoj a smýšlení osob. Oikos - označuje příbytek, dům, blízké okolí, se kterým jsme v kontaktu.

Díky D.


 Re: Ekonomie podle Boha (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Neděle, 06. září 2009 @ 14:03:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hezký článekRe: Ekonomie podle Boha a polibek nastoupivšímu králi (nebo jeho zástupci) (Skóre: 1)
Vložil: mk (miliko(a)atlas.cz) v Neděle, 06. září 2009 @ 18:50:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
dějepisná poznámka : políbením se stvrzovala soudržnost a poslušnost
´... Ty budeš nad domem mým, a líbati bude tvář tvou všecken lid můj...´, to znamená, že všichni budou prokazovat poslušnost, což se stvrzovalo políbením.
Také v Žalmech, tato slova ´líbejte syna´:
Ž 2, 11 Služte Hospodinu v bázni, a veselte se s třesením.
12 Líbejte syna, aby se nerozhněval, a zhynuli byste na cestě, jakž by se jen málo zapálil hněv jeho. Blahoslavení jsou všickni, kteříž doufají v něho.
Slova ´líbejte syna znamenají, že když zemře král a nastoupí jeho syn, slibte mu věrnost a poslušnost tak jako předtím jeho otci a to se potvrdí, že při nástupu na trůn přistoupí všichni kteří jsou ochotni mu složit,  po řade jeden za druhým mu dá pusu.
V naší době se to uchovalo jen u pravoslaví a u soudruhů z SSSR, kteří byli ovlivněni pravoslavným zvykem a políbení se omylem považovalo za ruský nebo soudružský zvyk, zatímco to bylo přeneseno z byzantského prostředí, z církve.
Jak je vidět, bylo to už v době Josefa Egyptského..Re: Ekonomie podle Boha (Skóre: 1)
Vložil: nula v Neděle, 06. září 2009 @ 18:54:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
--Krásným příkladem takové praxe v Bibli je Jákobův syn Josef. Nejprve byl správcem nad domem Putifara, faraonova dvořana a velitele faraonovy stráže.--

je to pěkný příběh,viděl jsme i filmovou verzi avšak historická fikce .Archeologové už přišli na to,že Izraelité hromadně nikdy z Egypta neodešli,natož aby do něj hromadně přišli Re: Re: Ekonomie podle Boha (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 07. září 2009 @ 08:08:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To bych rád věděl jak se dá ze země vykopat že někdo odněkud neodešel. Ve skutečnosti se už dávno našly i pozůstatky egyptské armády na dně moře. V 19.století jistí lidé investovali obrovské prostředky do archeologie v bláhové víře že vyvrátí Bibli. Potvrdila ji do posledního písmenka. Našly se třeba i střípky slonoviny které oloupali drancující vojáci z Achabova trůnu když z něho páčili drahokamy. Našly se celé říše a desky se jmény biblických králů. Archeologie pak byla rychle poslána mimo zájem veřejnosti. V té době se také psaly ticíce let dějin podle jedné sochy. Dneska máme tísíce soch a téměř nikoho nezajímají. V jedné věci ale máte pravdu. Hromadný příchod se nekonal. Do Egypta přišlo 12 bratrů s otcem a z nich se stali praotcové 12 kmenů. Ostatní se tam teprve narodili.


]


Re: Re: Re: Ekonomie podle Boha (Skóre: 1)
Vložil: nula v Pondělí, 07. září 2009 @ 08:40:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
--To bych rád věděl jak se dá ze země vykopat že někdo odněkud neodešel.--

 dá se velmi dobře poznat,že někdo někam hromadně šel ,statisícový dav není jen tak .Několik rodin tam přijít mohlo 


-- Ve skutečnosti se už dávno našly i pozůstatky egyptské armády na dně moře--

Není to snad na stránkách biblické archelogické noviny?- to mi připomíná Blesk či časopis Hrom

--Ve skutečnosti se už dávno našly i pozůstatky egyptské armády na dně moře. V 19.století jistí lidé investovali obrovské prostředky do archeologie v bláhové víře že vyvrátí Bibli. Potvrdila ji do posledního písmenka.--

Přání otcem myšlenky...něco se potvrdilo něco zase ne např. arch. vykopávky ukázaly,že město Ninive,nikdy nebylo tak velké aby se muselo procházet tři dnymjak tvrdí Bible. Bible má obvykle tendenci věci zveličovat.   
]


Re: Re: Re: Re: Ekonomie podle Boha (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 07. září 2009 @ 21:19:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."arch. vykopávky ukázaly,že město Ninive,nikdy nebylo tak velké aby se muselo procházet tři dnymjak tvrdí Bible."...

Opak je pravdou. Archeologické vykopávky to potvrdily. Archeologové byli tímto šokováni, nikdo z nich nepředpokládal, že by v té době mohlo tak velké město být. Ninive se pyšnilo 100 km dlouhým obvodem městských hradeb, které měly údajně dvojitou strukturu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Ekonomie podle Boha (Skóre: 1)
Vložil: nula v Úterý, 08. září 2009 @ 13:07:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Z jakého zdroje čerpáš? Není to  od nějakého rádoby biblického "historika"  a nikdo si nedal tu práci si to ověřit ? Z více ověřených zdrojů se dočteš něco jiného totiž, že Ninive mělo rozlohu 7 km2  opevnění mělo obvod 12 km a ne žádných 100km, mohlo zde žít až 100 000 obyvatel tedy na starověk obrovské město avšak i tak takovou vzdálenost lze přejít klidně za půl dne.Biblický autor  to zveličil na nesmyslné tři dny.


]


Re: Ekonomie podle Boha, to znamená způsob jakým byla zařízena spása (Skóre: 1)
Vložil: mk (miliko(a)atlas.cz) v Neděle, 06. září 2009 @ 18:58:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Slovo ekonomie znamená způsob vedeni hospodářství. Přeneseně také rozvažovat a také šetřit.
Viz anglicky výraz to economize, který znamená šetřit, i rusky ekonomiť znamená šetřit.
Ale slovo ekonomie se používá také se smyslu ´způsob, jakým Kristus zařídil naší spásu´ a někdo, komu je latina denním chlebem, zapomíná, že každý není tak obeznámení se širším a starodávným významem slova ekonomie a používá výraz ´ekonomie Kristovy spásy´, což vypadá, jako by se při tom počítalo nebo šetřilo.  Opak je pravdou, oběť měla nesmírnou cenu a byla celá.
Na to by se nemělo zapomínat. V katechismu se tento sporný výraz nepoužívá, ale mluví se o způsobu.Re: Ekonomie podle Boha (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 07. září 2009 @ 07:57:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš Kristus je Někdo (ne něco) víc než jenom správce. Je Pán a Bůh  jak vyznal apoštol Tomáš. Lidským správcem podobným Josefu egyptskému je pro mne Sluha Božích sluhů se sídlem ve Vatikánu. Tenhle titul má jako základní a nejdůležitější hned před jménem.Stránka vygenerována za: 0.22 sekundy