Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Zlata.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 2, článků celkem: 16513, komentáře < 7 dní: 301, komentářů celkem: 420486, adminů: 60, uživatelů: 5210  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 75 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
114770082
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Svoboda v Kristu
Vloženo Sobota, 05. září 2009 @ 19:43:53 CEST Vložil: Olda

Úvod do křesťanství poslal Nepřihlášený

Krátký přehled - o čem je svoboda v Kristu.
'Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým vrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu,Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho.“ Gal.5,1
Svoboda je jeden z nejvíce překroucených a zneužívaných pojmů. Převažuje povrchní vnímání svobody /politická, občansko-právní, mediální, filosofická sféra/. Lidské svobody a práva - jako formální /jako idea a teorie na „papíře“/ a skutečné /jako reálné, uskutečňované v praxi/. Na toto slovo je třeba si dávat zvláště pozor, neboť když se někde mluví o svobodě, jedná se většinou o pravý opak. 

 •  
          "Slibují jim svobodu, ale sami jsou služebníky záhuby. Co se člověka zmocní, tím je zotročen." (2.Petr.2,19)

V duchovním vnímání je hlavní podstatou, která vládne tímto světem nesvoboda-spoutanost.
Na tzv. „svobodu“ tohoto světa se váže hřích – svéhlavost neboli „samosvojnost“ a „jinudost“ – ubírání se svými cestami, nevnímání cesty k Životu, míjení se svým pravým cílem. Lidská touha po svobodě člověka láká na cesty, které mají pouhé zdání svobody, avšak vedou do hříchu a otroctví a končí v odsouzení a Smrti.
Proto jestliže vás Syn vysvobodí, budete svobodní.“  (Ev. Jana 8,36)
Duchovní cesta v Kristu je cestou vysvobození od vnitřních i vnějších pout."Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým vrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu" /Lukáš 4,18 - Izaiáš 61,1/
Skrze Ježíše se stáváme Božími dětmi. Místem obratu je pokání /metanoi = proměna mysli/. To značí návrat k sobě a návrat k pravému Bohu. Znamená to uvedení na cestu – do prostoru, který se nám postupně odkrývá.
Jaká zde platí pravidla? Mírou všeho je Kristus – principem jednání je Boží láska = řecky agapé. Svobodně jednat  je jednat v této Boží lásce a spravedlnosti. Jak se projevoval Ježíš na této zemi?
 • jako ten, kdo zná pravdu a uskutečňuje ji svým životem.
 • ukazuje na svobodný pohyb - přístup ke všem lidem,
 • svobodně mluví – otevřené, jednoznačné a jasné jednání,
 • svobodně dává sám sebe v sebeobětování - vědomé směřování k naplnění svého úkolu.

Vnitřní svoboda se váže s věcmi, které se jeví v principech tohoto světa paradoxně. V Božích očích má každý člověk obrovskou hodnotu – neboť za každého zaplatil výkupné. Člověk, který se navrátí zpět k Bohu, přijímá Jeho nabídku. Je vykoupen z otroctví. Stává se novým člověkem, získává pohled na sebe sama v Božích očích. Získává pravou důstojnost, /která se nezakládá na jeho Egu, na tom, čeho dosáhl sám o sobě svým svéhlavým úsilím nezaměřeným na Boží vedení/. Získává novou svrchovanost – odvahu, moc a možnost jednat opravdově v Boží síle. Je motivován pravou bázní pramenící z Boha, který je Svatý. Je naplněn pravou pokorou a vědomím, že má nyní Pána, kterému může a chce sloužit a nechat se jím vést. Tato pokora je spojena s vnitřní radostí, je to jakési vědomé bláznovství. Vychází ze vztahu vůči Bohu nikoli z pokřiveného vnímání sebe samého nebo  přírody nebo situace či lidí.


S vnitřní svobodou se váže volba – /mezi životem a smrtí/ – svou svobodu si musím zvolit, neboť jinak se stále budu pohybovat v nesvobodě, která je lidským přirozeným stavem. řád – znamená opak nepořádku, to je navracet z chaosu zmatenosti a neuspořádanosti do pořádku. Nechat v sobě působit Ducha Svatého, který je jako bouřlivý vítr, který člověka vede a působí v něm vnitřní řád. odpovědnost – základem je odpověď – za své jednání a to kam povede, nesu zodpovědnost a musím umět odpovědět sobě, i lidem, i – Bohu.
OD ČEHO A PRO CO JSME OSVOBOZENI?
Být svobodný od něčeho a pro něco. Vysvobození z 4 otroctví:
 • otroctví hříchu
 • otroctví zákona
 • vlády lži a klamu
 • moci smrti.


Být osvobozený pro:
 • pro Boží království, službu Bohu a lidem, vydávání svědectví svým životem,
 • poznávání a následování Ježíše,
 • pro naplnění a vedení Duchem svatým...

Všechno je dovoleno – ano, ale ne všechno prospívá. Všechno je dovoleno – ano, ale ničím se nedám zotročit.“ (1.Kor 10,23 a 1.Kor 6,12 ) Všecko zkoumejte, což dobrého jest, toho se držte. Od všelijaké zlé tvárnosti se varujte.“ (I.Tes 5,21-22)
Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. (Gal. 5,16)

"Svoboda v Kristu" | Přihlásit/Vytvořit účet | 2 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Svoboda v Kristu (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Neděle, 06. září 2009 @ 13:38:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Článek mi vůbec nepřijde o svobodě.Re: Svoboda v Kristu (Skóre: 1)
Vložil: dargo v Neděle, 06. září 2009 @ 19:47:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Jo je to trochu suchá teorie. Myslím, že každej může sám v sobě objevovat, co pro něj znamená svoboda v Kristu a v čem spočívají meze a hranice. Vyplývá to z toho, ...že kde je ten Duch Páně, tu i svoboda... Naučit se znát Jeho hlas a nechat se jím vést – zkoumat a rozsuzovat. A to se dost liší od zákonictví a lpění na liteře nebo nějakých řádech. Podstatný je pro mě to jednání, kde je Pán Ježíš hlavou a smyslem. On nepřišel odsuzovat, ale zachránit. Jako Služebník nebeského Otce nikoliv lidí. Třeba to, co je o něm psané, že byl přítel publikánů, hříšníků a nevěstek..., v tom jak říká dejte to, co je Božího Bohu a co je císařovo císaři..., nebo přístup k jídlu a pití... žádná z těchto věcí ho neznečistila, v žádné této věci neupadl do hříchu. To hlavní je, že skrze vykonávání Boží vůle, vytvořil cestu smíření s Bohem pro každého. Je obrovský rozdíl být vnitřně svobodný - rozvázaný od hříchu tak, že budu vnímat Boží vůli a stane se tak mým chtěním – smyslem života. Nebo považovat svou „svobodu“ jen za nějaký prostor, pro realizaci svých zájmů a tužeb.

Dost to taky v praxi souvisí s půstem – nejen od jídla. V Izaiášovi je k tomu několik trefných slov.
Zdalipak půst, který já si přeji, není toto: Rozevřít okovy svévole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každé jho rozbít? Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší? Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi? Tehdy vyrazí jak jitřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána. Před tebou půjde tvá spravedlnost, za tebou se bude ubírat Hospodinova sláva. Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví, vykřikneš o pomoc a on se ozve: »Tu jsem!« Odstraníš-li ze svého středu jho, hrozící prst a ničemná slova, budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jak poledne." Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým kostem; budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí. (Izaiáš 58,6-11)
Stránka vygenerována za: 0.19 sekundy