Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Michal.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 9, článků celkem: 16224, komentáře < 7 dní: 392, komentářů celkem: 399134, adminů: 60, uživatelů: 5084  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 35 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
109592050
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Kritika spisů Anselma Grüna
Vloženo Úterý, 01. září 2009 @ 00:28:44 CEST Vložil: Stepan

Kritika bludů poslal Nepřihlášený

Dopis z ukrajinského kláštera - vyzývající k zákazu či varování před spisy německého benediktýna.


Kritika spisů benediktína Anselma Grüna Kard. William Joseph Levada Prefekt Kongregace pro nauku víry ŘímVaše Eminence,
obracíme se na Vás s návrhem, aby kniha Anselma Grüna: „Im Haus der Liebe wohnen“ (Žít v domě lásky) byla zakázána či alespoň aby před ní byl varován Boží lid a zvláště pak řeholníci, studenti teologie a kněží. Kniha nevede k pokání ani k čisté Boží lásce ba dokonce ani k lásce blíženské. Otvírá duši nečistému duchu a duchu pohanství. Spisy A. Grüna jsou dnes snad nejčtenější duchovní literaturou. Klademe základní otázku: Jaký duch je za autorem a za jeho spisy? Je ve shodě s evangeliem a s Duchem, v jakém je psáno Boží slovo, s duchem zdravé tradice svatých, mučedníků a svědků Kristových? Vedou spisy A. Grüna skutečně k podstatě, a to k obrácení a ke snaze následovat Krista? A vůbec, je v těchto spisech ústředním bodem všeho Kristus, Jeho slovo a Jeho Duch? Je to, co on učí, skutečně ve shodě s tradicí svatých, anebo spíš prostředkem k nekritické otevřenosti duchu světa a duchu New Age? Je A. Grün světec, muž zakořeněný v Kristu jako byl svatý apoštol Pavel? Tento velký „formátor“ kněžstva, řeholníků, řeholnic a Božího lidu má bohužel jiného ducha, který pouze imituje pravou zbožnost, ale s pravdivým následováním a s pravdivou láskou nemá nic společného! Ovocem těchto spisů s duchem New Age je, že řeholníci ztrácejí smysl pro podstatu svého povolání a mnozí odcházejí z klášterů. Ti, kteří neodcházejí, ale dále se živí touto duchovní otravou, jsou pak na tom hůře než ti, kteří odešli. Ježíš řekl: „Každý strom se pozná po ovoci.“ (viz Mt 12,33) Ovocem spisů A. Grüna rozhodně není pravdivost a pokání (srov. Mt 3,8). V roce 1995 vyšla kniha „Im Haus der Liebe wohnen“ (Žít v domě lásky). V této knize však není jasně stanoveno křesťanské učení o lásce prýštící z evangelia a z životů svatých. Citáty z Písma jsou vsazeny do systému myšlení jiného ducha a tak i interpretovány. V poslední kapitole „Láska – to je dar“ autor navazuje na „Píseň písní“ a Pavlovu Velepíseň lásky. Úmyslně nerozlišuje sexualitu a její zneužití jedincem v hříchu onanie, cizoložství, homosexuality a pohanských náboženských rituálů spojených s věštěním, magií, spiritismem a sexuálními orgiemi. Apoštol naproti tomu jasně píše: „Tělo není pro smilstvo, ale pro Pána... Nevíte, že vaše těla jsou údy Kristovy? ... Varujte se smilstva!“ (viz 1Kor 6,13-20) V Božím slově je jasná řeč o morální čistotě spojené s čistým vztahem lásky ke Kristu. Tento jasný postoj k oblasti sexuality je povinen zaujmout, jak svobodný tak i ženatý křesťan. V Desateru Bůh vymezuje dvě přikázání k této oblasti. Ježíš k nim dodává: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Nezcizoložíš‘. Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu žádostivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci. Jestliže tě svádí tvé oko, vyrvi ho a odhoď od sebe, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla.“ (Mt 5,27-30) Řeč Pánova je jasná. Obraz useknutí ruky i vyloupnutí oka ukazuje na nutnost radikálnosti v boji s touto žádostivostí, která u mnohých zapříčiňuje ztrátu víry a pak i věčné zavržení. Naproti tomu A. Grün předkládá nový pohled, spíše starý – pohanský – a obléká ho do křesťanské terminologie, není však ani v nejmenším ve shodě s duchem evangelia a s duchem křesťanské tradice. Z Grünova nového pohledu logicky vychází tento závěr: Otrok onanie, nebude pak už proti hříchu bojovat – přece on tím jen „rozvíjí dar daný od Boha“. Cizoložník začne vidět cizoložství nově – jako rozvíjení tohoto daru. Homosexuál svůj hřích bude odůvodňovat jako formu lásky. Tento důsledek, jakým je zvrácená změna myšlení, vyplývá z knihy A. Grüna! Co je však ještě horší – autor otevírá dveře duchu pohanské náboženské prostituce. Tento duch skrze knihu působí skrytě, o to však zhoubněji. Citace: „Při popisu snoubenky (v Písni písní) se využívají atributy ‚bohyň lásky‘ z blízkého východu...“Uprostřed lvů a leopardů vždy zobrazovali ‚bohyni lásky‘ Ištar. Tato zvířata ji chránila a činila těžko dostupnou..“... láska je vždy něčím božským. To se vyjadřuje různými způsoby na obrazu ‚bohyně lásky‘.“ Tyto a další citáty jsou podány v pozitivním duchu, a tedy otvírají na pohanskou nečistotu spojenou s pohanským náboženským kultem. Autor neopomenul ani sv. Jana z Kříže. Zneužil tohoto autora, který vyjadřuje duchovní zkušenosti. Z pera sv. Jana z Kříže nehrozí nebezpečí, on sám jasně rozlišuje a hned v úvodu ukazuje na potřebu zdravé asketiky. Stejně tak jasně rozlišuje čistou lásku od hříchu nečistoty a smilstva! Grün píše: „Jan z Kříže na své smrtelné posteli neprosil, aby četli kající žalmy, ale píseň lásky... Janu z Kříže nevadila otevřená erotika, často navíc sexuální vyjadřování této lyrické písně. Jeho chápání Písně písní bylo svobodným od strachu a morálních omezení. Tu nebylo očernění sexuality a erotiky. On přijal erotiku a sexualitu, jako to, co pochází od Boha, jako dobré dary, jakými se člověk může kochat, jaké skrze milovanou osobu ukazují na lásku ještě hlubší – lásku mezi Bohem a člověkem.“ Pokud tyto Grünovy teorie čtou lidé, kteří jsou dnes ovlivňováni zvrácenou sexualitou skrze masmédia a pornografii, kteří se neobrátili cele ke Kristu a jsou v této oblasti spoutáni hříchem, pak si svůj hřích a svou závislost potvrdí jako správné, a to nejen svatým Janem z Kříže, ale dokonce i překrouceným Božím Slovem! Ježíšovo slovo je jasné: „Ten mě miluje, kdo zachovává moje přikázání.“ (srov. J 14,21) Vrchol i naplnění všech přikázání je v lásce a ta je „ztrátou své duše pro Krista a evangelium.“ (srov. Mk 8,35) Jak to máme chápat? Na to nám dávají odpověď sami apoštolé, kteří po přijetí Ducha svatého svědčili cele pro Krista a z lásky k nesmrtelným duším hlásali evangelium, i když za to zaplatili životem. Ježíš miloval Otce a miloval i nás a zemřel za nás na kříži. Dal vše, co měl, aby nám získal život věčný. To je čistá láska. On nám dal příklad: „Abyste se milovali, jako jsem já miloval vás.“ (J 13,34 ) Láska je ukřižovaná, ale s Kristem a pro Krista a ne s hříchem a pro hřích! První přikázání Boží zní: „Milovat budeš Pána svého Boha celým srdcem, celou duší a vší silou.“ (Mk 12,30) „Nebudeš míti jiných bohů.“ (Ex 20,2-3) Žádné otvírání se pohanskému duchovnu, spojenému s nečistotou, okultismem a náboženskou prostitucí! Bohužel autor zaujal ve svém díle jiný pohled – otevřel čtenáře na ducha egoismu, poživačnosti a nečistoty. Spisy benediktína A. Grüna, podobně jako spisy jezuity A. de Mella jsou na první pohled velmi přitažlivé, je však za nimi jiný duch než Duch Kristův.
Závěr Navrhujeme, aby kniha Anselma Grüna „Im Haus der Liebe wohnen“ (Žít v domě lásky) byla zakázána či alespoň aby byl před ní varován Boží lid a zvláště řeholníci a kněží! Kniha nevede k pokání ani k čisté Boží lásce ba dokonce ani k lásce blíženské, ale otvírá duši nečistému duchu a duchu pohanství. V Kristu o. ThDr. Metoděj R. Špiřík OSBM o. ThDr. Eliáš A. Dohnal OSBM o. ThLic. Markian V. Hitiuk OSBM Pidhirky 5.2. 2008 Kopie:

  • Papež Benedikt XVI.
  • Kardinálům a biskupům katolické církve
  • Představitelům nekatolických církví

Adresa: Klášter OSBM, 80660 Pidhirky, Brodivský r-n, Lvovská obl., Ukrajina www.community.org.ua

Podobná témata

Kritika bludů

"Kritika spisů Anselma Grüna" | Přihlásit/Vytvořit účet | 37 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Kritika spisů Anselma Grüna (Skóre: 1)
Vložil: Valdes v Úterý, 01. září 2009 @ 10:50:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
niečo v tej jedinej pravej a najmä "jednotnej" ;-) (anti)kristovej cirkvi strašne s*****í ;-) Re: Re: Kritika spisů Anselma Grüna (Skóre: 1)
Vložil: Valdes_je_Gojim v Úterý, 01. září 2009 @ 11:37:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jo - Gojimovy, teda vlastně Valdesovy ponožky. :-))))


]


Re: Re: Re: Kritika spisů Anselma Grüna (Skóre: 1)
Vložil: zellwegs v Úterý, 01. září 2009 @ 12:02:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dala jsem si tu práci a prostudovala příspěvky Gojima. A pokud Valdes není Gojim tak je to Robin Farmer.

zell


]


Re: Re: Re: Re: Kritika spisů Anselma Grüna (Skóre: 1)
Vložil: Valdes_je_Gojim v Úterý, 01. září 2009 @ 12:05:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gojim je víceméně Robin Farmer, teda vlastně není Robin, ale vydává se za něho v rámci snahy o inkognito (ve skutečnosti je z Bratislavy, kluk jedna ušatá). Takže jde o téhož člověka. :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Kritika spisů Anselma Grüna (Skóre: 1)
Vložil: zellwegs v Úterý, 01. září 2009 @ 12:20:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Vím, že kdysi nechtně řádil na christnetu. mě tam kdysi obvinil, že jsem snad pracovala pro samotný Vatikán, jako že jsem infiltrátorka a špionka. Teď je prý pracovně v Londýně, což mu ale nebrání šířit ohavnosti mezi křesťany. Smutné je, ža byl sám aktivním katolíkem a pamětníci v Bratislavě jen při zmínce o něm přerušují hovor a utíkají pryč. Asi tam pěkně řádil.

zell


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kritika spisů Anselma Grüna (Skóre: 1)
Vložil: Valdes_je_Gojim v Úterý, 01. září 2009 @ 12:29:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak to silně pochybuju že byl katolík. Spíš se domnívám, že měl někdy co do činění s nějakou sektou, leccos na to ukazuje. Ale hlavně si myslím, že už nejde možná jenom o psychickou narušenost, jako spíš o nějakej duchovní problém, někdo by se za něj měl modlit. Vzkaz Gojdoušovi: Gojdo, myslíme to s tebou dobře! ;-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kritika spisů Anselma Grüna (Skóre: 1)
Vložil: zellwegs v Úterý, 01. září 2009 @ 12:40:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, těžko říci jak to s ním je. Každopádně je to dnes již žijící legenda. Chtělo by to se zeptat Mormonů v Utahu : dokážou vystopovat předky - myslím, že Alberto Rivera má hodně podobnou DNA jako gojim, ... že by otec ... nebo děda... ?

zell


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kritika spisů Anselma Grüna (Skóre: 1)
Vložil: Valdes_je_Gojim v Úterý, 01. září 2009 @ 13:34:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
legenda v žádným případě, spíš odstrašující příklad, kam až vede fanatická nenávist z nevědomosti. Je mi ho vlastně líto, že je takovým nástrojem zla, aniž si to uvědomuje...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kritika spisů Anselma Grüna (Skóre: 1)
Vložil: ssns (summasapientianihilscire@gmail.com) v Úterý, 01. září 2009 @ 12:56:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já si taky myslím, že gojim asi katolíkem nebyl, protože podle jeho textů toho ví o té církvi ještě méně než já:-)) Ale něco ti řeknu, stále víc si myslím, že to byl nějaký humorista, prostě člověk, který to vůbec nemyslel vážně.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kritika spisů Anselma Grüna (Skóre: 1)
Vložil: Valdes_je_Gojim v Úterý, 01. září 2009 @ 13:32:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kéž by to byla pravda!! Ale žel to je člověk psychicky narušený, což je polehčující okolnost. To ale neznamená, že by se nemělo oponovat těm lžím, které ve své nevědomosti tlumočí. Proč Gojda např. nenapíše, co hezkého zažil s Bohem, jak se modlit, co ho oslovilo v Písmu atd.? Naopak samý negativismus z jeho strany...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kritika spisů Anselma Grüna (Skóre: 1)
Vložil: zellwegs v Úterý, 01. září 2009 @ 13:48:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Tak to jsi se terfil do terče a rovnou do desítky ! Proč Gojda např. nenapíše, co hezkého zažil s Bohem, jak se modlit, co ho oslovilo v Písmu atd.?  To je pravda, nic pozitivního z něj nikdy nevylezlo.
K tomu Gojimovu katolictví : když jsem studovala jeho historii, tak tam sám někde píše , že ministroval jako dítě v tom velkém kostele na hlavním náměstí v Blavě. Takže opravuji : vnitřně asi katolíkem nebyl - tedy pak v dospělosti, kdy /ne/pobral rozum.

zell


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kritika spisů Anselma Grüna (Skóre: 1)
Vložil: Valdes_je_Gojim v Úterý, 01. září 2009 @ 14:04:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hm, tak to je pro mně nová informace. Je fakt, že studovat jeho komentáře do minulosti se mi fakt nechce. Myslím, že mý důvody chápeš :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kritika spisů Anselma Grüna (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pátek, 04. září 2009 @ 16:16:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Netvrdím že je to zrovna tenhle případ ale to že v dětství sloužili u oltáře (nebo k tomu byli nuceni) tvrdí někteří odpůrci církve i když to není pravda. Často se používá i úvod typu šel jsem do kostela najít Boha a našel jsem tam ty nejhorší šestákové padouchy a pokrytce z celého města. Načež následují jejich zjevné i zjevně skryté hříchy. Tohle se opisuje po několik generací asi od 19.století.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kritika spisů Anselma Grüna (Skóre: 1)
Vložil: ssns (summasapientianihilscire@gmail.com) v Úterý, 01. září 2009 @ 13:51:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, to je dobrá otázka. Ale já jsem gojima zažil jen chvilku, protože odešel krátce po té, co jsem já přišel. Možná tu i psal pozitivně, ale nečekej, že se v tom hnoji budu hrabat a hledat perly:-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kritika spisů Anselma Grüna (Skóre: 1)
Vložil: zellwegs v Úterý, 01. září 2009 @ 13:58:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ahoj ssns,

perly bys nenašel, protože tam opravdu nejsou. Nicméně Gojim je nejvýraznější osobností na tomto hřišti. To je bez debat. Proto doporučuji,  si alespoň část jeho příspěvků prostudovat. Stojí to za to.

zell


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kritika spisů Anselma Grüna (Skóre: 1)
Vložil: Valdes_je_Gojim v Úterý, 01. září 2009 @ 14:02:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No já se v tom taky hrabat nebudu, za to mi to nestojí. Já v podstatě reaguju jenam na to, že gojda se tady snaží svojí multiplikací vyvolat dojem, že je celá "legie" těch, kerý nenáviděj katolickou církev a "znají pravdu", a navíc se ještě ukázalo, že když ho někdo vodhalí, tak je schopnej lhát (viz třeba jak se vydával za Mundstorp). Prostě Gojda je ctnost sama, úplně pravej vopak těch "krvelačnejch katolíků" :-)))) Ale je mi ho fakt líto, poněvadž není schopnej to prohlídnout. Bez pastorační péče a možná i psychologické se to nehne dál... Přeju mu pokoj a spásu, upřímně...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kritika spisů Anselma Grüna (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Středa, 02. září 2009 @ 07:32:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Též se domnívám, že měl smysl pro humor a satiru. Docela jsem mu v jeho boji fandil. Šel na věc jako Jan Žižka s Donem Quichotem v jedné osobě. Kdysi mi poslal komiks o katoličce Helence, trochu zjednodušené a lehce naivní.


]


Re: Re: Kritika spisů Anselma Grüna (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pátek, 04. září 2009 @ 16:04:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jsou lidé kterým u nás vždycky něco s*****í. V jednotě vidí zmanipulované stádo s vypláchnutou mozkovnou a v odlišném názoru strašlivý problém a krvavý spor. Trochu to připomíná starý poučný příběh o sedlákovi jak spolu se synem vedli osla na jarmark. Nejdřív se jim smáli že jdou vedle něho pěšky, potom že se spratek veze a nechá trmácet otce pěšky, pak že starý nelida chce umořit ubohé dítě a nakonec že chtějí utýrat ubohé zvířátko když jeli oba. Dopadlo to tak že oba slezli a osla raději vedli. Jestli Vás kniha otce Grüna uvrhla do otroctví onanie nebo Vám pokazila obraz čisté lásky tak jí podruhé nečtěte a je to. Co se mne týče tak intelektuální modernu v církvi příliš nevyhledávám ale uznávám že některým lidem může pomoct. Já mám raději prostší a jednodušší  přístup. Rád vzpomínám na pana faráře původem z Polska který nám pár let důkladně pucoval hlavy  a dával jasně a beze zbytku najevo že jsme banda sobeckých lumpů a bezbožníků. Kazykem zvučným a prostým a měl hlubokou pravdu.


]


Re: Kritika spisů Anselma Grüna (Skóre: 1)
Vložil: ssns (summasapientianihilscire@gmail.com) v Úterý, 01. září 2009 @ 12:52:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak ta skupinka na Ukrajině je fakt docela legrační. Podíval jsem se na ty stránky a je tam neuvěřitelná spousta různých dokumentů, že kterých zjistíme, že biskupové v Česku a Německu jsou vesměs v anathemě a asi každý druhý biskup ve světě je apostata. No hlavně, že jsou všichni v jednotě s papežem ...Re: Re: Kritika spisů Anselma Grüna (Skóre: 1)
Vložil: Valdes_je_Gojim v Úterý, 01. září 2009 @ 14:05:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Podobnost tý skupinky s Gojdou je ale čistě náhodná, i když tak blízká :-)


]


Re: Re: Kritika spisů Anselma Grüna (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Středa, 02. září 2009 @ 07:35:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A v té skupince (jen tak pro objektivitu) figuruje otec Antoním Eliáš Dohnal z Budišova. Kdysi spolupracoval s Danem Drápalem.


]


Re: Re: Re: Kritika spisů Anselma Grüna (Skóre: 1)
Vložil: ssns (summasapientianihilscire@gmail.com) v Středa, 02. září 2009 @ 15:21:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Aha, no já jsem si přečetl nemálo z těch jejich dopisů a přijde mi to takové za vlasy přitažené. Ale faktem je, že oni vesměs řeší vnitrokatolické problémy, do kterých já nevidím.


]


Re: Re: Re: Re: Kritika spisů Anselma Grüna (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Středa, 02. září 2009 @ 16:44:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
s
Exkomunikace na Ukrajině
Ze zahraničí, Richard Vocel, 25. 3. 2008, 17:40
 Kardinál Lubomyr Husar, arcibiskup kyjevsko-haličský a hlava Ukrajinské řeckokatolické církve, udělil velkou exkomunikaci a za závažné prohlášení vyloučil z katolické církve čtyři kněze.
Kyjev (UA): Kněží byli exkomunikováni v důsledku svého prohlášení, že přijali biskupské svěcení. Toto svěcení bylo nelegální a jako takové podléhá podle kán. 1459 §1 CCEO závažným církevním trestům. Jedná se o kněze Eliáše Dohnala, Metoděje Špiříka, Markijana Hitjuka a Roberta Oberhausera. O této události podalo oficiální zprávu Tiskové středisko Ukrajinské řeckokatolické církve. Více informací: www.ugcc.org.ua Zdroj: www.exarchat.cz
Online rozhovorOdpovídá:
P. Edward DalengDatum konání:
9.9.09 17:00 - 18:00
Téma:
Jak se Svatý otec připravuje na bohoslužbuZeptat se předem (do 9.9. 00:00)
    
2. záříAdélasv. Justus
 Vyhledávání
2.9.2009
«  ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec  »PoÚtStČtPáSoNe 123456789101112131415161718192021222324252627282930
  
AKTUÁLNĚ:  
 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Kritika spisů Anselma Grüna (Skóre: 1)
Vložil: ssns (summasapientianihilscire@gmail.com) v Čtvrtek, 03. září 2009 @ 23:37:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Aha, takže další lefebvristi?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kritika spisů Anselma Grüna (Skóre: 1)
Vložil: Nasinec v Pátek, 04. září 2009 @ 08:19:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
mysim, že s lefebristama nemaj nic společnýho, spíš sou takoví originálové :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kritika spisů Anselma Grüna (Skóre: 1)
Vložil: ssns (summasapientianihilscire@gmail.com) v Pátek, 04. září 2009 @ 11:31:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslel jsem to v uvozovkách. Jako charakteristiku.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kritika spisů Anselma Grüna (Skóre: 1)
Vložil: Nasinec v Pátek, 04. září 2009 @ 20:51:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
joj, tak sorry, já si těch uvozovek nevšim :-)


]


Re: Kritika spisů Anselma Grüna (Skóre: 1)
Vložil: dargo v Čtvrtek, 03. září 2009 @ 23:51:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejde o to, jestli jsou vyloučeni nebo nevyloučeni, ale jestli maj v něčem pravdu, ne? A nejsou perzekuovaní právě proto, že pravdu mají a vrtaj klackem do vosího hnízda?

Třeba to poselství - čtyři slova z Ukrajiny - něco z toho je docela dost úderný a přesný. Třeba kritika teologicko-kritické metody výkladu Písma, nebo náboženský synkretismus v rámci katolictví či  křesťanství vůbec.
A i to že ten A.E.Dohnal, byl odsouzený i za komunistů, vlastně jen proto, že říkal 'pravdu', (o okultním pozadí v léčitelské praxi), která někomu hrozně vadila...

A co si myslíte o knihách Anselma Gruna?
Podle mě je to přepsychologizovaný, ale něco se mi zdálo docela dobrý, ale rozhodně doporučuju to nepřijímat jako celek, ale číst to hodně kriticky a s nadhledem.Re: Re: Kritika spisů Anselma Grüna (Skóre: 1)
Vložil: Nasinec v Pátek, 04. září 2009 @ 08:18:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ten dohnal je skutečně pošuk, dlouhodbě. ty jejich řeči sou úderný možná proto, že sou vodtržený vod života a vod reality, proto na nich člověk může snadno ulítnout, ale realia nejní tak černobílá, jak by si ta grupa přála. jo, píšou i vo věcech, kerý můžou bejt fakt špatný, ale vkládaj je do kontextu, kerej je prostě ujetej. sou to prostě extrémisti.
jinka někomu může být grün přínosnej, ale na mě je taky moc přepsychologizovanej. asi nejsme dnešní :-)]


Re: Re: Re: Kritika spisů Anselma Grüna (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Pátek, 04. září 2009 @ 17:56:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Od Eliše Dohnala jsem někdy v r. 1985 četl otevřený dopis léčiteli Pasekovi. Bylo to velice fundované. Pomohlo mi to najít cestu z fandění léčitelství (a tím i z okultismu). Jednomu kamarádovi (Rudolf) tím páter Antonín Eliáš Dohnal možná zachránil pozemský život a pomohl mu k přijetí Ježíše Krista. Na tom dopise se mi líbilo, že Dohnal našel i v mantinelech řkc dost prostoru, jak okultismus rozpoznat a vyvázat se z něho.
Takže ani římskokatolíci nemají výmluvu, že jim jejich církev neumožňuje rozpoznání a přijetí Krista ;-)


]


Re: Re: Re: Re: Kritika spisů Anselma Grüna (Skóre: 1)
Vložil: Nasinec v Pátek, 04. září 2009 @ 20:50:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
moc nechápu tu posl.větu, co tím chtěl básník klobásník říct...
kdysi sem četl taky nějaký předrevoluční cyklostyly, ale většinu z toho padre anton jen vodněkud vopsal, takže mu nárok na originalitu nepřiznavám. co vím, pošukovitě se chová vodjakživa...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Kritika spisů Anselma Grüna (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Sobota, 05. září 2009 @ 07:33:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Klobásník chtěl být jen ftipný.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kritika spisů Anselma Grüna (Skóre: 1)
Vložil: Nasinec v Neděle, 06. září 2009 @ 11:27:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ach so


]


Re: Re: Kritika spisů Anselma Grüna (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pátek, 04. září 2009 @ 16:08:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jeden starý pan farář říkával že kus pravdy je i v každém bludu a proto jsou tak nebezpečné. Jinak by se mu každý vysmál a snadno ho prokouknul.


]


Re: Re: Re: Kritika spisů Anselma Grüna (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Pátek, 04. září 2009 @ 17:59:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A jeden mladý farář říkal, že ovce není blbá a na pastvině rozpozná trávu od větve. Takže žere jen trávu a klacky nechává.


]


Re: Re: Re: Re: Kritika spisů Anselma Grüna (Skóre: 1)
Vložil: dargo v Pátek, 04. září 2009 @ 20:35:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobrý :-)
A  Ježíš zase říkal, že jeho ovce maj rozpoznat jeho hlas...


"...Ovce slyší jeho hlas a on své ovce volá jménem a vyvádí je.
...jdou za ním, neboť znají jeho hlas." (Jan 10,3-4 an)


]


Re: Kritika spisů Anselma Grüna, který nekriticky uplatňuje psychologii na Palestinu (Skóre: 1)
Vložil: mk (miliko(a)atlas.cz) v Sobota, 05. září 2009 @ 19:18:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Do Anselma Gruena jsem zalistoval a nečetl. Objasnění : Ansel nerozlišuje učení o snech a realitu a historii.
Začněm u Davida. Když se ukrýval před Saulem, zvolili s jeho stovkami mužů jeskyni Macpelach. Asi pojala tolik lidu. Podbně
1 královská 18, 4 Nebo když Jezábel mordovala proroky Hospodinovy, vzal Abdiáš sto proroků a skryl je po padesáti v jeskyni, a krmil je chlebem a vodou.
 

Také když utíkal Eliáš, ukryl se v jeskyni
1 královská 19, 7 Opět vrátiv se anděl Hospodinův po druhé, dotekl se ho a řekl: Vstaň, pojez, nebo velmi dlouhou máš cestu před sebou.
8 A vstav, jedl a pil, a šel v síle pokrmu toho čtyřidceti dní a čtyřidceti nocí, až na horu Boží Oréb.
9 Kdežto všed do jakési jeskyně, nocoval tam. A aj, řeč Hospodinova k němu, a řekl jemu: Co tu děláš, Eliáši? ....
11 Řekl Bůh: Vyjdi a stůj na hoře před Hospodinem....
13 Což když uslyšel Eliáš, zavinul tvář svou pláštěm svým, a vyšed, stál u dveří jeskyně, a aj, hlas k němu, řkoucí: Co tu děláš, Eliáši?
14 Kterýž odpověděl: Náramně horlil jsem pro Hospodina Boha zástupů; nebo opustili smlouvu tvou synové Izraelští, oltáře tvé zbořili, a proroky tvé pomordovali mečem. I zůstal jsem já sám, teď pak hledají života mého, aby mi jej odjali.
15 Ale Hospodin řekl jemu: Jdi, navrať se cestou svou k Damašské poušti, kdežto přijda, pomažeš Hazaele za krále nad Syrií. ...
x x x co říká Gruen?
když se ukryl prorok v jeskyni, Gruen píše, že v té chvíli touží prorok po bezpečí mateřského lůna.
Je to přejímka z psychoanalýzy. Tam se dutina srovnává se ženou a s dělohou. Psycholog by hledal spojení mezi vzpomínkami na dobu před porodem a současným naladěním nebo se snem.
Ve snu se jeskyně podle psychoanalýzy srovnává jako vzpomínka na předporodní existenci, neboli vnitroděložný život.
Ale v palestinské poušti je jeskyň mnoho a viděli jsme , že byly využívány:
na příklad u Jozue v kapitole 10. A později:
1 Samuelova 13, 5 Filistinští pak sebrali se k boji proti Izraelovi, ......
6 A protož muži Izraelští vidouce, že jim úzko, (nebo byl ssoužen lid), skryl se lid v jeskyních a v ohradách, a v skalách a v horách, i v jamách.
Jinde:
1 Samuelova 22, 1 A tak odešel odtud David, skryl se v jeskyni Adulam. To když uslyšeli bratří jeho i všecken dům otce jeho, sešli se tam k němu.
2 Samuelova 17, 8. Nadto otec tvůj jest muž válečný, kterýž nebude nocovati s lidem.
9 Nýbrž nyní spíše v záloze stojí v nějaké jeskyni, aneb v některém jiném místě
Nebo se jeskyně využily na chvíli pro ´potřebu´ (vykakat se, to uschlo), jako vidíme zde:

1 Samuelova 24, 3 I přišel k stájím ovcí blízko cesty, kdež byla jeskyně, do níž všel Saul na potřebu; David pak a muži jeho seděli po stranách v té jeskyni.
došlo k ´zápletce´ 24,4 : Tedy vstav David, uřezal tiše kus pláště Saulova
24, 7: Saul také vyšed z té jeskyně, bral se cestou svou.
24, 8 Potom vstal i David, a vyšed z jeskyně,....
připomínka : 24, 10 Aj, dnešního dne viděti mohly oči tvé, že tě byl vydal Hospodin dnes v ruku mou v jeskyni.

Z jiných bojů:
1 paralipom 11, 15 Ti také tři ze třidcíti předních sstoupili k skále k Davidovi do jeskyně Adulam, když vojsko Filistinských leželo v údolí Refaim....
2 Samuelova 23, 13 Sstoupili také ti tři z třidcíti předních, a přišli ve žni k Davidovi do jeskyně Adulam, když vojsko Filistinské leželo v údolí Refaim.
*
Když se skutečný dospělý prorok ukryl v jeskyni před pronásledovateli (jako je skrýval Abdiáš podle 1. král, 18, 4), je to situace podle :
1 královská 19, 14 .... I zůstal jsem já sám, teď pak hledají života mého.

A k této reálné chvíli píše Gruen, že náhle prorok touží po bezpečí mateřského lůna.

ZÁVĚR: Gruen si plete analýzu snu a vyprávění o příbězích proroka, když si chtěl zachránit život.

Více jsem Gruena nečetl. Nerozeznává sen a realitu, k tomu si myslí, že vidí prorokovi do srdce. To si myslí i psychoanalytici

To má diagnózu buď paranoia (předpojatost), nebo schizofrenie (rozštěpení mysli). Gruen míchá dvě věci a prožívá to jako skutečné. Potřeboval by léčení. Využívá postavení opata, který si může publikovat co chce a nemá dozor nad nebezpečným myšlením, které se vyskytuje u něho.Stránka vygenerována za: 0.39 sekundy