Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Ivo.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 12, článků celkem: 15441, komentáře < 7 dní: 499, komentářů celkem: 343165, adminů: 60, uživatelů: 4861  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 65 návštěvník(ů)
a 8 uživatel(ů) online:

Melissokomos
JirkaB
Tomas
rosmano
Willy
gregorios777
wollek
timg

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Ať se jdou homosexuálové zastøelit, hlásá americký baptistický pastor.
·Nepøelezeš
·Dobrá zpráva pro každého ètenáøe
·Odpovìï Pavla Steigera na recenzi Aleše France knihy „Svou slávu nikomu nedám“
·Problémy laického fundamentalismu I
·E. S. Williams: Fenomén nového kalvinismu
·Nesuïte, abyste nebyli souzeni
·O katech
·Reakce Pavla Coufala na dopis odcházejících baptistù z lovosického sboru
·Týraní baptisté ukonèili èlenství v BJB Lovosice

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
99070259
přístupů od 17. 10. 2001

Život církví: INSPIRACE A AUTORITA SPISU ELLEN G. WHITEOVÉ
Vloženo Sobota, 18. červenec 2009 @ 18:57:14 CEST Vložil: Olda

Kritika bludů poslal Nepřihlášený

Biblický badatelský institut pri Generální konferenci adventistu s.d.

PROHLÁŠENÍ
Toto prohlášení bylo vytvoreno na žádost Generální konference zvláštní poverenou komisí. Nejprve bylo publikováno 15. cervence 1982 v casopise Adventist Review a téhož roku i v srpnovém císle casopisu Ministry spolu s výzvou ke ctenárum, aby na ne reagovali. Reakce a návrhy pak vedli k upresnení a nekterým úpravám textu do soucasné podoby. Prestože nejde o oficiálne prijaté stanovisko a prohlášení, veríme, že díky práve celosvetová verejná diskuze z nej delá materiál, který odráží postoj celosvetové církve k tomuto tématu. – Biblický badatelský institut.

Prohlášení o základních veroucných cláncích, které bylo prijato Generální konferencí adventistu sedmého dne v Dallasu (v dubnu roku 1980), se v preambuli uvádí: "Adventisté sedmého dne prijímají Bibli za své jediné vyznání víry a z ní odvozují základní veroucné clánky." První veroucný clánek odráží pohled církve na inspiraci a autoritu Písma, zatímco sedmnáctý clánek vyjadruje chápání spisu Ellen Whiteové a jejich vztahu k Písmu. Tyto veroucné výroky zní takto:

1. Boží slovo
Písmo svaté, Starý i Nový zákon, je psané Boží slovo. Je dáno Boží inspirací prostrednictvím svatých Božích lidí, kterí mluvili a psali pod vlivem Ducha svatého. V tomto slove Buh sveril cloveku poznání nezbytné ke spasení. Písmo je neomylné zjevení Boží vule. Je merítkem charakteru, zkušebním kamenem zkušeností, autoritativním základem ucení a spolehlivým záznamem Božích cinu v dejinách. (2 Pt 1,20.21; 2 Tm 3,16.17; Ž 119,105; Pr 30,5.6; Iz 8,20; J 17,17; 1 Te 2,13; Žd 4,12)

17. Dar proroctví
Jedním z daru Ducha svatého je dar proroctví. Tento dar je príznacný pro církev ostatku a projevil se v díle E. G. Whiteové. Spisy této Boží služebnice jsou trvalým a významným ukazatelem k pravde, jsou církvi pomocí, usmernením, poucením i napomenutím. Jasne též potvrzují, že Písmo je merítkem, kterým je treba posuzovat každé ucení i každou zkušenost. (Jl 2,28.29; Sk 2,14-21; Žd 1,1-3; Zj 12,17; 19,10)

Následující prohlášení o tom, co jako adventisté prijímáme a co odmítáme, se týkají témat, která bývají casto diskutována ohledne inspirace a autority spisu Ellen Whiteové a jejich vztahu k Bibli. Tato ujasnení je treba brát jako celek. Jsou pokusem o vyjádrení soucasného postoje a pochopení adventistu sedmého dne. Nejsou ale zamýšleny jako náhrada nebo soucást výše uvedených veroucných clánku.

1 The Adventist Review, December 23, 1982. Also appeared in Ministry, February 1983.

PRIJÍMÁME

1. Veríme, že Písmo je zjevené Boží slovo a je inspirováno Duchem svatým.

2. Veríme, že kánon Písma se skládá z 66 knih Starého a Nového zákona.

3. Veríme, že Písmo je základem víry a konecnou autoritou ve všech otázkách ucení a praxe.

4. Veríme, že Písmo je Boží slovo vyjádrené lidským jazykem.

5. Veríme, že Písmo ucí, že v krestanské církvi se po novozákonní dobe objeví dar proroctví.

6. Veríme, že služba a spisy Ellen Whiteové byly projevem daru proroctví.

7. Veríme, že Ellen Whiteová byla inspirována Duchem svatým a že její spisy, jako výsledek pusobení této inspirace, jsou platné a smerodatné zvlášte pro adventisty s.d.

8. Veríme, že spisy Ellen Whiteové vedou ke správnému pochopení ucení Písma a s prorockou naléhavostí vedou k jeho aplikaci na duchovní a morální život.
9. Veríme, že prijmout prorocký dar Ellen Whiteové je duležité pro rust a jednotu Církve adventistu sedmého dne.
10. Veríme, že literární zdroje a materiály použité Ellen Whiteovou jsou v souladu s biblickými spisy.

ODMÍTÁME

1. Neveríme, že kvalita nebo stupen inspirace ve spisech Ellen Whiteové se liší od inspirace Písma.

2. Neveríme, že spisy Ellen Whiteové jsou dodatkem ke kánonu svatého Písma.

3. Neveríme, že spisy Ellen Whiteové jsou základem a konecnou autoritou pro krestanskou víru, jako je to v prípade Písma.
4. Neveríme, že spisy Ellen Whiteové mohou být použity jako základ verouky.

5. Neveríme, že studium spisu Ellen Whiteové muže nahradit studium Písma.

6. Neveríme, že Písmo se dá pochopit jen prostrednictvím spisu Ellen Whiteové.

7. Neveríme, že spisy Ellen Whiteové mení význam Písma.

8. Neveríme, že spisy Ellen Whiteové tvorí základ pro zvestování biblických pravd celé spolecnosti.

9. Neveríme, že spisy Ellen Whiteové jsou jen výsledkem pouhé krestanské zbožnosti.


10. Neveríme, že jí použité literární zdroje a materiály negují inspiraci jejích spisu.

Docházíme tedy k záveru, že pokud chceme správne pochopit inspiraci a autoritu spisu Ellen Whiteové, je potrebné se vyhnout dvema extrémum: (1) považovat tyto spisy za kanonické na úrovni totožné s Písmem; (2) považovat je za obycejnou krestanskou literaturu.


"INSPIRACE A AUTORITA SPISU ELLEN G. WHITEOVÉ" | Přihlásit/Vytvořit účet | 72 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: INSPIRACE A AUTORITA SPISU ELLEN G. WHITEOVÉ (Skóre: 1)
Vložil: rudinec v Sobota, 18. červenec 2009 @ 21:21:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ezech.13,1-9...                              Kdo jsou adventisté sedmého dne?                                                            24.2.1999
Hovořit o adventistech sed. dne, znamená hovořit o falešném hnutí (vzniklo v r. 1831-1844), hovořit o falešných prorocích - učitelích, o sektě, která se vždy a v každé době uměla přizpůsobit každé vrchnosti - státu. Základní znaky sekty dle Bible: falešní proroci - učitelé, vymyšlené bludné nauky a zvlášť enormní chtivost peněz. 2,Petr.2,1-3...
Fal. proroka poznáme, když někdo něco prorokuje,  má vidění do budoucna, odvolává se, že to má od Boha. Když se to nesplní víme, že je to podvodník - služ. satanův, falešný prorok.5,Moj.18,...20-22. To je i případ Wiliama Millera, amerického venkovana - farmáře a jeho resortní kolegyně E.G.Whiteové, která navštěvovala (byvše metodistkou) Millerovy přednášky, stejně tak James White (příští její manžel), který byl millerovským kazatelem.
W. Miller, průkopník adventního hnutí(1831-1844), začal v r.1831 hlásat, že P. Ježíš přijde na tuto zemi (očisti ji) v r. 1843 a učiní konec. (Totéž hlásali i další fal. pror.) Výpočet pro r.1843 Miller získal z Bible, Danielovo proroctví 8.kap., kde 2300 večerů a jiter = 2300dní zaměnil na 2300 let a chytrou - ďábelskou kombinací s kap. 9. pror. Daniele vykouzlil r. 1843. Že se jednalo o podvodníka, fal. proroka, svědčí nesplněné proroctví o příchodu Páně na tuto zemi v r. 1843, toto se nenaplnilo ani 22.října 1844 po pečlivě provedené korekci.
W. Miller (později baptista) byl podvodník, falešný prorok. O tom informují i polští adventisté sed. dne v brožurce "Falešní proroci", kterou napsal G. Baron (vydala církev a.s.d., "Znamení doby" 1962, Varšava). To znamená, že nebylo a není pravdou, že Millera, který nevěřil Bibli, vyučoval Bůh a jeho andělé, jak o něm nesmyslně píše jeho kolegyně ze stejné branže E.G. Whiteová ve své bájné knížce plné halucinací (1.Tim.4,7), pod názvem "Zkušeností a vidění" (1924) str. 191-194. Věřit tomu může jen začátečník, který Sl. Boží a dějiny a.s.d. vůbec nezná. Učit tyto nesmysly může jen  výhradně kazatel, jenž si libuje ve lži nebo chce žít z práce jiných nebo kazatel s Laodicejským duchem, který je prázdný jako sud (Zjev.3,14-18). Stejný bůh a duch, který vyučoval Millera, působí v adventismu po dnešní den.
Po fiasku 22. října 1844 se stal zázrak. Hned příštího dne adventní sektu zachraňuje od krachu adventní "spasitel" Hiram Edson, jemuž Millerův bůh zjevuje skrze svého ducha světlo o svatyni. ("Adventní dílo" Loughborough, str.33) Co zřetelně a jasně spatřil (!?) viz "Úvahy pro modlitební týden" (1976, str.32-33).
Trochu to seřadím, co ten Millerův - adventní bůh a jeho duch toho 23. října 1844 (a také v dalších dnech a létech) adventistům zjevil - nakukal: P. Ježíš vchází do svat. svatých; vešel k Otci; vešel na svatbu. P. Ježíš jako velekněz začal ve svat. svatých službu. Začalo smíření; krev P.J. začala platit; P.J. začal očisťovat celou svatyni od hříchů. Začal vyšetřující soud, počínaje mrtvými konče žijícími. Začalo (plně) trojandělské poselství. P. Ježíš dostává království. V roce 1844 skončilo 2300 let, výpočet je správný, ale Pán prodlévá atd. Uvedené body (i jiné) závislé na r. 1844 (a.s.d. učí po dnešní den) jsou mírně řečeno hloupost, protože žádné Biblické proroctví - žádné dění na r.1844 není závislé.
Z Bible a dějin (také Apokryfy, Bib.Sl., Novotný) je známo, že vidění a čas, které trvalo 2300 večerů a jiter (=2300 dní) naplnil malý roh (Daniel 8,9-25...) král syrský Antiochus IV zvaný Epifanes = osvícený (175 - 164 př.Kr.), který pronásledoval, mučil, zabíjel ty z lidu Božího, kteří vzdorovali násilné helenizaci. Také zastavil oběť ustavičnou, znesvětil svatyni atd. Celé toto vidění podmíněné časem trvalo 2300 več. a jiter tj. 2300 dní, tj. 6 let, 4 měsíce a 20 dní. Po naplnění vidění a času (2300 več. a jiter) přišlo uvolnění pro lid Boží, svatyně byla očistěna a ustavičná oběť (zastavena Antiochem) obnovena. Tvrzení adventistů sed. dne, že vidění a čas (2300 v. a j.) naplnil Řím, jako malý roh, je takový nesmysl, jako tvrzení, že věří Bohu - Kristu - Bibli - že jsou lidem Božím.
První fáze adventismu (obelhávání lidí) skončila 22.10.1844 a druhého dne tj. 23.10.1844, začala druhá fáze obelhávání lidí pod vedením povedené dvojice Whiteových. J. White, výborný organizátor, vybudoval a zformoval církev a.s.d. a E.G.W. se záhy stala adventní prorokyní a po dnešní den moderní Huldou. ("Modlitební týden", 1970, str.45 a 46) Ve skutečnosti je to Noadie, fal. prorokyně Neh.6,14.; Jezabél, Zjev.2,20...
První vidění (byla v nebi) = halucinace o nebes. svatyni. Viděla v prvním oddělení - svatyni dva "kamrlíky", v jednom adventisty a v druhém svět. Pak vidí Otce s Ježíšem na trůně a satan je také přítomen. Pak vidí jak Otec vstal a jede za oponu, dveře do svat. svatých, usedl na (druhý) trůn. Pak jede P. Ježíš za oponu, zavřel za sebou dveře a vjel do svat. svatých oblečen v šat se zvonky. Opona nebo dveře byly otevřené (P. Ježíš asi špatně zavřel) pro paní Whiteovou a ona vstoupila. Jinde jenom nahlédla do svat. svatých. Satan však zůstal v prvním oddělení = svatyni. Zástup z jednoho "kamrlíku" = svět, se skláněl ještě před prázdným trůnem u něhož stojí satan. Ve svatyni svatých P.J. zvedá víko truhly ukazujíc Whiteové desatero na kamenných deskách. Čtvrté přikázání vidí obestřené světelnou září, jinde vidí zaříci kruh nebo třpytivý věnec. V chrámě také viděla kamenné stoly se jmény 144 000. (Židle asi budou také z kamene, bylo by vhodné, aby si každý adventista s.d. vzal nějaký polštář pod "*****lku", aby nenastydl.) Dále viděla strom života celý ze zlata (na ovoce budou a.s.d. potřebovat diamantové zuby). Viděla také 144 000 a.s.d. jimž Bůh oznamuje den i hodinu příchodu Ježíšova. V nebi také viděla malé děti s křidélky, "frkající" z místa na místo. A ukončím ty nesmyslné řeči babskou básní o andělech navštěvujících zemi, kteří mají zlatý lístek (propustku - píchačku), kterým se legitimují andělům u brán města (vrátní ve vrátnicích) při vcházení a vycházení. Všechny ty whiteovsko-adventní nesmysly dovedu pochopit, ale nechápu jak mohla vidět Otce, Syna, satana, anděly a nikde nepotkala tu třetí osobu - bytost (údajně Ducha Sv.) z té katolické trojice. Tato bytost je uznávána i protestanty včetně adventisty sed. dne. Tento duch zavedl (dříve) katolíky a (později) všechny protestantské sekty, včetně sekty a.s.d. do náruče bezbožné vrchnosti (státu), nacistů - fašistů, komunistů, "demokratů" a bezpečně je vede na smrt. Přísl.14,12. Veškeré nesmysly v tomto odstavci, co vidění E.G.W. o nebeské svatyni, čtenář najde v její  fantastické knize, pod náz. "Zkušeností a vidění".
Vidění = halucinace H. Edsona  (stejně tak halucinace Whiteové) o nebes. svat. zpracoval Grosier a podrobné vysvětlení o svatyni vyšlo už počátkem r. 1846. (viz "Advent. dílo" str.33) No a největší nesmysly byly na světě od r. 1844.
A nyní něco pro zasmání. W. Miller prokazatelně falešný prorok (zemřel 1849) a jak oněm píše E.G.W., že se postavil proti světlu z nebe, že nepřijal posel. třetího anděla (sobotu), že byl pod mocí satana atd., přesto jeho kolegyně, taktéž falešný prorok (jak si ukážeme), nazývá W. Millera služebníkem Božím (!!) a co je největší "sranda" dává mu spasení. (viz "Zkušeností a vidění" ,1924, str.215...218-219) Jak vidno Whiteová je přece jenom nějakým bohem, (dává spasení) i když menším od svého pána, který trůní se svoji partou andělů pod mrákotou. Juda v.6. Stejně tak činí bohové jiných sekt, (existuje mnoho bohů a mnoho pánů 1.Kor. 8,5) slibující svým členům - modlářům, lhářům, cizoložníkům atd. spasení. Ani p. Veselý, ostravský kaz. a.s.d., není výjimkou i on dává svému zemřelému bratr. Husarovi (šéf autodílen) spasení.
Mezi sektářskými bohy, bůh a.s.d. je bohem bezkonkurenčním. Jednak je to bůh v babské sukni, v jedné osobě bohem, prorokem i učitelem a také, což je unikát, napsal adventní bibli = 63 knih s "velkou duchovní moci". (viz "Modlit. týden" 1970, str.46.) První její kniha = advent. bible  pod názvem "Zkušeností a vidění", psaná ang. r. 1851. Dle E.G.W. tato kniha má božskou pečeť věčné pravdy. (viz "Zkuš. a vid." 1924, str.3) a poslední knihu "Život a práce" napsala r.1914-1915. (dle T.J. Zigmunda) V "Advent. díle" (Loughbourough) str.109 čteme: " Svědectví (White) jsou z téhož ducha a téhož směru, jako Písmo sv. (!!) VY JSTE SE ÚPLNĚ ZBLÁZNILI!!! "SVĚTLO"  z knih E.G.W.  - ducha prorockého = advent. bible, je tak pronikavě ostré, že všichni a.s.d. oslepli (Skut. 9,3-9; Zjev.3,...17...) a pokud se neobrátí skončí smrti Přísl. 16,25!
Co se organizace týče, do roku 1853 nebyla žádná. Pak to začalo, jen to hlavní uvedu. V r. 1859 vymysleli desátky pro vydržování kazatelů a od r. 1861 začalo (trvá po dnešní den) strašení členů (Malach. 3,8-10) a plnění kapes podvodných sektářských pastýřů. V r. 1860 si dali název a.s.d. Vymysleli generální konferenci v  čele s předsedou, která je po dnešní den v advent. org. pokládána za nejvyšší moc! (Tzn. ne Bůh - Ježíš - Bible, ale další adv. bůh. 1.Kor. 8,5) V r. 1861 dali si závazek, že budou zachovávat přikázání Boží a víru Ježíšovou atd. V r. 1863 byla generální konference úplně organizována. (viz "Advent. dílo" str. 74-79) Výdělečný podnik advent. sekty byl dobudován, kazatelé mohli v plné míře "rýžovat zlato" na chudých členech. Chudoba Whiteových skončila a zvlášť v době, když se J. White stal tři krát "papežem" gener. konf. (viz "Modlit. týden" 1970, str.46) Co se týče desatera Božího, to je jenom plácání hubou. Advent. sed. dne to věrná kopie farizejů a zákoníků z prvního stol. a zvlášť co se týče svěcení soboty. Milování Boha, věrnost, poslušnost, oddanost, důvěra atd. advent. sed. dne je cizí. A co se bližního týká, toto milování ukázali už v 1. svět válce (1914-1918) střílením do bližních což pokrytecké vedení Německa, bratři Schuberthovi a Obländer mistrně a směšně obhájili v brožurce "Der Christ und der krieg" (1917) a také mazaný pan T.J. Zigmund ve dvou spisech "Kde je pravda".
Nyní pár exkluzivních proroctví z repertoáru ducha prorockého paní E.G.White = boha a.s.d. Už v r. 1842 E.G.W. pevně věřila, že Pán brzy přijde ("Zkuš. a vid." str.7). To "brzy" (první) už trvá 155 let. Po fiasku 22.10.1844 měla první halucinace v prosinci. Pak měla další a další. V r. 1850 viděla, že služba P.J. ve svat. svatých bude brzy ukončena. ("Zkuš. a vid." str.44) To (druhé) "brzy" už trvá (zatím) 147 let! (Škoda, že v nebi nemají kalkulačky, počítače, bylo by to dříve) Ve stejném roce (1850) věštila, že ti kdož přijali pravdu (a.s.d.?), že mají jenom několik měsíců k poznání advent. učení a Pán přijde. ("Early writings of Mrs. White" str.64-67) Těch pár měs. se už natáhlo (zatím) na 1764 měsíců! V r. 1856 E.G.W. káže v Battle Creek (Mich.) kde věštila, že z přítomných tohoto shromáždění, někteří zemřou, někteří se dožijí sedm posledních ran a někteří se dožijí proměny (za živa) při příchodu Páně. ("Testimonies for the church" sv.2, str.131-132) Od doby jejího věštění uběhlo již (zatím) 141 let, všichni už jsou dávno mrtví, včetně E.G.W. (zem.1915), zatím co rány a příchod Páně je stále v budoucnu. To je další pádný důkaz o jakého proroka se jedná. Že babizna z Endor (1. Sam.28,...7-19) byla lepší spiritistkou - věštkyní než E.G.W., není nejmenších pochyb, neboť její věštba se splnila! 1.Sam.31,1-6. Kdyby E.G.W. byla ženou, která věří Bohu - Sl.B., byla ženou s bázní Boží (Přísl.Šal.9,10) nikdy by ve shromáždění nekázala - neučila, neboť Bůh to ženám přísně zakázal. 1.Kor.14,34-38 Jedině baby, E.G.W. a její kolegyně z některých sekt tento příkaz nerespektují. Co se týká 144 000, že to budou živě proměnění a.s.d. včetně nebo navíc s E.G.W., je holý nesmysl. Slovo B. srozumitelně hovoří, že 144 000 znamenaných bude (výhradně) ze všech pokolení synů izraelských. Zjev.7,...3-8...
To je jenom část nesmyslných vidění a proroctví "ducha prorockého", za kterého se E.G.W. vydává. Dobře to řekla o sobě:"... to poselství je od Boha, nebo není. Svědectví jsou buď od Ducha Božího nebo od satana." (Test.Vol.5.p.671) Kdo má zdravý rozum snadno pochopí, že vidění E.G.W. není od Boha, že je to svědectví falešné! Někdo může namítnout, zdali E.G.W. se neodvolává na SLOVO BOŽÍ - JE PSÁNO??? Nezapomeň, že stejně tak postupoval ďábel, když sváděl P. Ježíše. Mat.4,1-6-11! A pamatuj (!), že do plného poháru s čistým - chutným vínem (= Slovo B.) stačí nakapat pár kapek prudkého jedu a je z toho nápoj smrti. A to je případ E.G.W. - a.s.d.! Stačí jenom malinko něco změnit - ubrat - přidat (5.Moj.12,...32; Zjev.22,18-19) a "chutný koktejl" smrti je hotový. Tak jako Šimon mámil lidi svými čáry, maje se býti nějakým velikým (Skut.Ap.8,9.10.11), stejně tak E.G.W. maje se za něco (= ducha prorockého) mámila lidi a mámí nadále svými babskými básněmi = svoji literaturou (1.Tim.4,7;Tit.1,14) a ad. sed.dne v tomto mámení lidí pokračují po dnešní den.
Stručně ještě bych se zmínil (o advent. spěchu) o trojanděl. posel. ze Zjev.14,6-12. Stručně: 1) Bojte se Boha; 2) Padl Babylón; 3) Kdo se pokloní šelmě (= papeži - řím.kat. sektě), kdo přijme znam. šelmy ( dle advent.) neděli. Do 22.10.1844 advent. 2. a 3. anděl. posel. nehlásali, neboť tomu nerozuměli! Přesto hlásali konec světa a ukončení všech prorockých období (což je k smíchu) rok 1843 až 1844. (viz. Advent. dílo, str.20) Druhý advent. anděl začal hovořit po 23.10.1844, po fata morgáně H. Edsona o nebes. svatyni. A třetí advent. anděl začal hovořit o šelmě a jejím znamení, po setkání E.G.W. s Batesem o sobotě r. 1846 (viz Advent. dílo str. 52), nebo po halucinacích E.G.W. o nebeské svat. o ověnčené sobotě r. 1846-1847 ? Ti kdož nepřijali v tomto čase advent. poselství 1. a 2. anděla a vylučovali ze sboru ty, kteří advent. báje přijali, už byli byli nazváni Babylónem, bez ohledu na třetí anděl. posel. o šelmě a jejím znamení. Tak povstal v té době (dle adventistů) dvojí lid. Na straně jedné Babylón, zastoupený šelmou (= papežství) a všemi protestant. sektami, které přijaly znam. šelmy (dle advent.) neděli a na straně druhé adventisté (poz. a.s.d.) údajně Cír. ostatků, kteří šířili báchorky E.G.W. o nebes. svat. včetně ověnčené soboty, svěcenou a.s.d. židovsko - farizejským způsobem. Jenže přišlo 20. st. pro a.s.d. čas lásky a milování a velikých změn. Zamilovali si bezbožnou vrchnost fašistů, komunistů, demokratů a hlavně obrovské vzplanutí lásky a milování k bratrskému Babylónu, zas. mnohými protest. sektami, na čele se Šelmou = řím. kat. sektou. V bratr. lásce a milování se scházejí při ekumenických pobožnostech, modlíce se společně za jednotu Babylónu. Proto i advent. "papež" R.S. Folkenberk změnil Bibl. znění trojanděl. poselství, které opsal z jakési bájné knihy (We still believe str.51), aby se nedotkl svých milujících spolubratří, bratrského Babylónu.(ta změna, viz Modlit.týden 1998, slovensky str.7)
To málo co jsem napsal, bohatě stačí k pochopení kdo jsou adventisté sed. dne. Je to sekta, jejž nauka stoji na zfalšovaném pror. (Dan.8-9 kap.) a zvlášť na halucinacích fal. pror. E.G.W. o nebes. svatyni. Tato sekta vznikla v USA, jako i Mormoni, „Svěd. Jehovovi“, Korešova sekta, scientologie a jin. USA je země velkých možností, ale také země největších náboženských blbostí. USA, největší producent a exportér náb. blbovin (sekt) do celého světa. Přemýšlej o tom!
Adventisto, proč dáváš peníze za pokrm, který nenasycuje?! Izaj.55,...2.... Proč živíš parazity?! Izaj.56,10.11.12.
Tím bych ukončil babsko - advent. báje i nesmyslný čas trojanděl. poselství.        Jen dobré přeje pisatel.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Napsal O. Gibiec, U farmy 347, 734 01 Karviná - RájRe: O adventistech sedmého dne ve světle pravdy a faktů (Skóre: 1)
Vložil: Tomik v Pondělí, 20. červenec 2009 @ 06:53:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
27 základních věroučných výrocích Církve adventistů sedmého dne  -  Z D E


George R. Knight - Adventismus v proměnách času,  Hledání identity  -  Z D E


George R. Knight - Setkání s Ellen Whiteovou  -  Z D EStrážci pravdy I. - VIII. (dějiny reformačního hnutí. Sada 4 DVD) -  Z D E


Kristova služba v nebeské svatyni

]


Re: Re: O adventistech sedmého dne ve světle pravdy a faktů (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 20. červenec 2009 @ 08:14:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tomíku, díky za odkaz. To DVD si objednám.


]


mp3 a videa (Skóre: 1)
Vložil: skalaa v Pondělí, 20. červenec 2009 @ 20:24:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

 Dobra stranka E.G.Whiteovej v mp3:

 http://www.dobrypastyr.cz/audio_knihy.htm

 Videa na  zamyslenie pre hľadajucich:

 http://en.sevenload.com/users/skalaa/videos

 http://www.freewebs.com/paprsek/index.htm

 http://uloz.to/hledej/?q=EDuda  12 dielov videa od E.Dudu-Velmi dobre.

 http://video.google.com/videoplay?docid=-4098012322690076720  plus 11videi


]


Re: INSPIRACE A AUTORITA SPISU ELLEN G. WHITEOVÉ (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Neděle, 19. červenec 2009 @ 00:22:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

"Učení" této falešné prokyně o "očištění nebeské svatyně" je naprostým popřením Evangelia a Kristova díla a návrat k Zákonu, o čemž jasně svědčí
také adventistické "svěcení" soboty.Re: Re: INSPIRACE A AUTORITA SPISU ELLEN G. WHITEOVÉ (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Neděle, 19. červenec 2009 @ 13:01:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Člověk může být sebevětší hříšník, smilník, čaroděj, nemakačenko, sektář a já nevím co ještě, ale jakmile začne ve svém životě ctít nějaký řád, neřku-li starozákonní řád, tak je oheň na střeše a spousta bratří, co se při pokusu zavádět v Církvi elementární pořádek ohání svobodou, dělá, jako kdyby svoboda dodržovat Zákon byla méně svododou než svoboda jej nedodržovat.


]


Re: Re: Re: INSPIRACE A AUTORITA SPISU ELLEN G. WHITEOVÉ (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 20. červenec 2009 @ 15:35:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jedna věc je co dodržujeme a druhá jak to prezentujeme ostatním. Pokud někdo staví na negaci svých bližních kteří věří v Krista a prohlašuje je za symbol zla tak by měl počítat s tím že ho řádně proklepnou, vyperou mu hlavu a přečtou Levity. To platí pro každého křesťana, bez ohledu na církev. Dodržovat životosprávu Starého zákona může mít něco do sebe ale raději si všichni vzpomeňme na Pána Ježíše. Měl rád celníky, nevěstky i cizince které všichni odsuzovali. Včetně těch divných lidiček s divným chrámem v Samaří a římských vojáků. Ti také dodržovali nebo nedodržovali ledacos a ošklíbali se nad nimi i apoštolové když k nim měli jít. Kupodivu nedostali za úkol je naučit Zákonu ale bylo jim řečeno že čistému vše čisté.]


Re: Re: Re: Re: INSPIRACE A AUTORITA SPISU ELLEN G. WHITEOVÉ (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Pondělí, 20. červenec 2009 @ 19:44:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jedna věc je co dodržujeme a druhá jak to prezentujeme ostatním.
Souhlas :(

Pokud někdo staví na negaci svých bližních kteří věří v Krista a prohlašuje je za symbol zla tak by měl počítat s tím že ho řádně proklepnou, vyperou mu hlavu a přečtou Levity. To platí pro každého křesťana, bez ohledu na církev.

JJ. Luther a jemu podobní také kydali všechno možné na papežence, a když totéž dělají adventisté za mořem, tak prvně jmenovaní stojí kde?

Dodržovat životosprávu Starého zákona může mít něco do sebe ale raději si všichni vzpomeňme na Pána Ježíše.
Ten jí přece dodržoval!

Měl rád celníky, nevěstky i cizince které všichni odsuzovali.
S těmi cizinci bych to netvrdil ani omylem.

Kupodivu nedostali za úkol je naučit Zákonu ale bylo jim řečeno že čistému vše čisté.
Co je komu do toho, jestli někdo dodržuje Zákon či ne. Chci-li ho dodržovat, tak se tím určitým způsobem vyděluji od společnosti, jelikož jsou se mnou prostě problémy (sobota, vepřové), ale nejsem proto hříšník. Nechci-li dodržovat, nikdo mě nenutí, a to ani mimoekonomickým násilím.


]


Re: INSPIRACE A AUTORITA SPISU ELLEN G. WHITEOVÉ (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 19. červenec 2009 @ 10:55:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je to otázka víry a zkušeností. Prošel jsem několik církví a všude byl i ten nějaký podvod a přetvářka a lidé falešní, fanatici, sobci ......Pokud znám adventisty, jsou mezi nimi i lidé oddaní Kristu, milující Boha. Lidé, kteří mi mohou být příkladem a vážím si jich. Některé spisy E.W. jsem četl a moc se mi líbily. Nenašel jsem dosud lepé napsané knihy ( Cesta ke Kristu, Kniha o podobenstvích aj. ). Mám pocit, že se adventisté i více mění a jsou tolerantnější k jiným církvím. Neslyšel jsem u nich, že by pomlouvali jiné církve, a právě to mi bylo sympatické. Myslím se , že jak autor prvního příspěvku, tak Gregorius rozhodně nemají takovou moudrost, aby jiným ukázali lepší cestu. Jsou plni nenávisti a zla a neumí napsat nic pěkného. Mně by ke Kristu nepřivedli a připomínají mi takové ty lidi plné fanatického zla, kteří musí se chlubit tím, že oni mají tu pravou moudrost. Adventisté na mne už dlouho působí velmi příjemně a vážím si jich. Proto jejich víra nemůže být tak špatná. Na druhé straně znám lidí, kteří se chlubí svojí vírou a spasením, ale bohužel skutky tomu nenasvědčují... Nikdo z vás a z nás není bez hříchu a chováme se, jako bychom byli už svatí. Jsme však nádoby zla.Pochybuji i tom, že tyhle články o adventistech sem vložil adventista. Třeba někdo schválně provokuje. Já osobně bych to sem nepsal. Nejsem adventista. Jen tuto církev dlouhodobě známa je mi sympatická.Re: Re: INSPIRACE A AUTORITA SPISU ELLEN G. WHITEOVÉ (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 20. červenec 2009 @ 00:16:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Františku,

ti, co stáli za Boží Pravdou byli vždy označováni za netolerantní fanatiky, kteří působí rozbroje. Bezbožný král Achab takto označil Božího proroka Eliáše.

Takže tvá reakce se mi jeví normálně. Jestli kohokoli posuzuješ jen podle toho, zda je ti příjemný, tak tě potěš Bůh....


]


Re: Gregoriosovi (Skóre: 1)
Vložil: Tomik v Pondělí, 20. červenec 2009 @ 06:27:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A v tom je ten osud pravých, Božích dětí, kteří nemají nic společného s náboženskými fundamentalisty a demagogy. Ti se svými názory ukazují jak vypadá netolerantnost, zášt a fabulace s Božím slovem. Jejich víra má je vírou v odsuzovaní a napadání na základě svého ega. Co na tom, že jakýkoliv rozbor a důkazy odpadnutí těch druhých jaksi chybějí. Co na tom, že důkazy, které potvrzují účast učení CASD na Božím vedení, přecházejí s ignorancí a výsměchem. Takoví lidé nesou znamení falešných bratří v rouše beránčím.]


Re: Re: Tomikovi - chudáci proroci (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 23. červenec 2009 @ 18:13:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Tomiku,

píšeš:

///kteří nemají nic společného s náboženskými fundamentalisty a demagogy. Ti se svými názory ukazují jak vypadá netolerantnost, zášt a fabulace s Božím slovem. Jejich víra má je vírou v odsuzovaní a napadání na základě svého ega.///

Chudáci starozákonní proroci - ti byli nazýváni přesně stejnými výrazy, jenže to ty si asi ještě neuvědomuješ, ty liberální theologu. Přesně takto totiž mluví polonevěrečtí liberálové. Z tohoto úhlu pohledu jsem na svůj fundamentalismus hrdý. Boží mužové v Písmu byli VŽDY fundamentalisté!

Ty zde mluvíš jako falešní proroci s jejich "Pokoj, pokoj", přičemž není žádného pokoje.


]


Re: Re: Re: INSPIRACE A AUTORITA SPISU ELLEN G. WHITEOVÉ (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 20. červenec 2009 @ 08:09:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, mezi věřícími se mám cítit dobře, protože tam, kde je Duch Boží, tam je dobře. A u adventistů zatím jsem se nesetkal s tím, že by se vyvyšovali či jiné věřící pomlouvali jako u jiných církví. Naopak je tu prostor se ke všemu vyjádřit v rámci sobotní školy, což je vynikající věc. Není tu direktivní postoj, ale trpělivé a pokorné vysvětlování a to pomocí Písma. Gregore, ty jsi asi člověk naplněný nenávistí................................, takže těžko můžeš dávat rady jiným.


]


Re: Re: Re: Re: INSPIRACE A AUTORITA SPISU ELLEN G. WHITEOVÉ (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 20. červenec 2009 @ 23:53:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Milý Františku,

je zřejmé, že si obětí postmodernistického nekonfrontačního "evangelia" bez pokání. Tam, kde je Duch Boží, tam může být i velmi špatně, když nám Duch zjeví náš hřích. Když nás v srdci zasáhne Boží Pravda.

Co kdybys byl v kůži Ananiáše či Zafiry? Bylo by ti s Božím Duchem dobře?
]


Re: Re: Re: Re: Re: INSPIRACE A AUTORITA SPISU ELLEN G. WHITEOVÉ (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 21. červenec 2009 @ 07:03:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nezdá se mi, že by adventistům chybělo pokání. Zafira a Ananiáš byli ve vztahu k Bohu neupřímní. Nechávali si „otevřená zadní vrátka“. Pokud bychom víru v Boha brali jako filosofický směr a v záloze měli další směr, pak jsme jim moc podobni. Bez pokání přece nemůžeme pochopit Krista.  Pak je to pro nás jen filosofie. Jak znám adventisty, dobře ví, co je pokání.


]


Re: Re: Re: INSPIRACE A AUTORITA SPISU ELLEN G. WHITEOVÉ (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Pondělí, 20. červenec 2009 @ 19:46:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gríšo, kolik znáš reálných adventistů?
Nejde brát lidi podle canců, které učí "velká modrá" za mořem a na které stejně se pes.


]


Re: Re: Re: Re: INSPIRACE A AUTORITA SPISU ELLEN G. WHITEOVÉ (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 20. červenec 2009 @ 23:58:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ahoj Eleazare,

znám čtyři reálné adventisty, dva z nich jsou bývalí adventisté. Ale co na tom záleží. Důležité jsou bludy jejich "učitelky!!!" a to, že je následují, místo, aby je odsoudili.


]


Re: Re: Re: Re: Re: INSPIRACE A AUTORITA SPISU ELLEN G. WHITEOVÉ (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 23. červenec 2009 @ 13:46:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Jen naprostý diletant může nevidět bludnost doktrín této "pororokyně" a "theoložky".

Bůh bude souzen mimozemskými Adamy, a kdoví, jestli obstojí. Apoštol Pavel byl ovlivněn platonismem, a tak ho učení adventistů muselo opravit. Kristus porušil Desatero a tak zhřešil a další a další bludy - no, přátelé - jen úplný slepec by advenstismus mohl přijmout.


]


Gregoriusi. Slepý Pastýř tě neuzdraví a ani neotevře oči (Skóre: 1)
Vložil: Tomik v Čtvrtek, 23. červenec 2009 @ 15:22:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud stavíš svůj emotivní, názor na neodborném a účelově zmanipulovaném článku plném polopravd a lží, pak mi nezbývá než ti vyjádřit svou lítost a naději na duchovní uzdravení.

Pastýř – Aleš Franc


teorie o Bohu, který se ke konci času bude zodpovídat svému stvoření z toho, že dopustil vraždy, aby prokázal svoji nevinu, je pouhou fantazií Whiteové "Velkého sporu" a nikde v Písmu podobné fantazírování nenajdeš. Whiteové přínos zde spočívá i v tom, že ta si od zakladatele mormonů vypůjčila učení o existenci mimozemských civilizací, některé pasáže doslova opsala, z čehož později vzniklo učení, že se Bůh bude dokonce zodpovídat před Adamy z jiných planet.

„Je možné, že při posledním soudu Bůh sám dovolí, aby byl posuzován, a že nebeské knihy budou sloužit především nebeské porotě, aby mohla zhodnotit závažná obvinění, která vznesl proti Bohu satan, jeho vzpurné dítě? "(Nelson D., 14, přednáška, str. 4)

„Bůh dovolí, aby on sám byl souzen přihlížejícími nebeskými zástupy.“" (Nelson D., 12, přednáška, str. 5)

„Bezpečnost samého výsledku závisí na výsledku tohoto soudního procesu. Je třeba přezkoumat satanovy zničující útoky na Boží charakter. Je Bůh důvěryhodný tak, jak ho satan obvinil?“" (Nelson D., 12, přednáška, str. 5)

„Zpráva knihy Job o kosmickém shromáždění, kterého se účastní představitelé různých částí vesmíru, nám umožňuje hlouběji náhlednout do velkého sporu.“ (Adventisté sedmého dne věří..., str. 137)

Troufnu si říci, že Bůh na lavici obžalovaných, který se zodpovídá nejen lidem, ale i nebeským zástupům je už dost velké rouhání, které staví adventismus na úroveň nekřesťanských náboženství.

"Všichni obyvatelé země jsou považováni za nic. Podle své vůle nakládá s nebeským vojskem i s obyvateli země. Není, kdo by mohl zabraňovat jeho ruce a ptát se ho: Co to děláš?" (Da 4,32)


¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Doporučuji ti důkladně se seznámit s dílem sestry Whiteové a důvěřovat odborným a kvalitním studiím.


Rozhovor s Jean-Luc Rollandem, vedoucím Badatelského centra Ellen G. Whiteové v Evro-Africké divizi. -  Z D E


George R. Knight -
Adventismus v proměnách času,  Hledání identity  -  Z D E


George R. Knight - Setkání s Ellen Whiteovou  -  Z D E


Strážci pravdy I. - VIII. (dějiny reformačního hnutí. Sada 4 DVD) -  Z D E]


Re: Gregoriusi. Slepý Pastýř tě neuzdraví a ani neotevře oči (Skóre: 1)
Vložil: drquinn v Čtvrtek, 23. červenec 2009 @ 22:25:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

a hele - Standa se vrátil:-)))))))


]


Re: Re: INSPIRACE A AUTORITA SPISU ELLEN G. WHITEOVÉ (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Pondělí, 20. červenec 2009 @ 07:07:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pan rudinec zasvětil svůj život boji proti adventismu, zjišťuje si adresy lidí, které oslovuje podtrhaným příspěvkemvýše uvedeným a řadou dalších, čím uvádí do rozpaků - odpovědět - neodpovědět.
I kdž jsem jeho dopisy ignoroval, chodily další.
Z tohoto důvodu beru jeho příspěvek v této věci s rezervou.
Adventní hnutí vzniklo na základě tehdy všeobecně očekávaného konce po velkém zklamání a myslím, že zásluhou EGW je, že se toto hnutí nerozpadlo a transformovalo se do církve, kterou pomáhala založit a svou prací znovupostavila na nohy.
Její spisy  o zdraví, výchově, rodině, série Velký Spor věků, která zachytává více než Bible beletristické podání příběhů SZ a NZ kde je na prvním místě zdůrazňován Ježíš a jedině Ježíš, vede ke Kristu a k žádnému jinému prostředníku.
Ježíš a nikdo jiný je ústřední postavou jejích spisů a mně konkrétně oslovila kniha Cesta ke Kristu, která shrnuje to, čím je člověku Bůh a ježíš v plánu spasení.
Mohu doporučit všem, bez rozdílu vyznání v ní nikdo nenalezne nic, s čím by nemohl souhlasit a co by odporovalo Biblické zvěsti.
Myslím, že většina kritizujících tyto věci nečetla.
Adventisté nestaví na zákoně, ale na Ježíši, avšak zákon jako minimum považují za závazný, neměnný a svatý - rozlišují mezi zákonem přibitým na kříži -ceremoniálním, dnes již neplatícím, mravním / vyjádřeným desaterem a zákonem lásky / a zdravotním.
Dívají li se na některé body víry jinak, není to překážkou, neboť z toho nevyplývá, že by opovrhovaůli spasením z milosti na základě víry a oběti Ježíše Krista a v tom zpočívá evangelium nás všech.
Spisy SZ a NZ pro ně tvoří základ víry.
Kritizováni pro sobotu, avšak sama Bible říká, žeblépe je poslouchat Boha, než lidi a důraz na sobotu plyne jsako odpor proti aktu změny zákona soboty na neděli a jeho opodstatňování právem změny. Sobota by bylo téma samo o sobě.
CASD je dobře organizovanou církví - sobotní škola dá lidem základy, ze kterých mouhou vycházet, je to studium Bible, které tvoří polovinu shromáždění. Lidé žijí v lásce mezi sebou a svou církev, jako snad jediní, dokáží financovat bez státních příspěvků / které ze zákona dostávají a pobratem státu vrací na dobročinné účely - opravte mně, není li tomu tak, ale bylo /

Z těch, kdo zde silnými slovy kritizují, jako pan rudinec , mohl by se najít jeden, kdo by alespoň ve svém městě nebo církvi dal svým bližním a nebo alespoň spolubratrům takový impuls, jako dala EGW několika lidem, ze kterých se stala církev světového rozsahu - doufám také mající právo na život.
Konkrétně, pan rudinec by mohl přepsat svůj dopis plný podtrhátek a rozesílat, rozdávat a nebo do schránek lidí dávat pozvání do své církve, která věřím, má lidem co dát stejně jako každá, která nabízí Ježíše Krista jako jedinou alternativu spasení a po ovoci by bylo jasné, že tam kde je vidět kritika, je i láska a o adventistech si může myslet co chce jako každý jiný.
Adventisté nejsou cestou ke spasení, jen předkládají svou vizi tohoto spasení skrze Ježíše Krista - v tom ostatním se mohou mýlit stejně, jako ostatní.


]


Re: Re: Re: INSPIRACE A AUTORITA SPISU ELLEN G. WHITEOVÉ (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Pondělí, 20. červenec 2009 @ 11:26:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Z vlastní praxe vím, že adventisté mají zvláštní konstrukci:
nesvětíš sobotu = nedodržuješ Kristova přikázání = nepřijal jsi Krista = nejsi spasen.

Nedávno zde adventisté nabízeli jakési peníze za verš, že sobota byla zrušena. Spíše ze všetečnosti jsem poslal Jan 20,1 Ráno prvního dne v týdnu šla Marie Magdalena ještě za tmy k hrobu. (Bavit se s adventisty o sobotě je asi totéž jako s katolíky o panně Marii.) Jaké bylo moje překvapení když kontrolovali Lukášem 23,56 Vrátily se domů (ženy), připravily vonné oleje a masti, pak ale podle přikázání zachovaly sobotní odpočinek. Že prý tento verš dokazuje, že i první učedníci zachovávali sobotu. Nějak bratřím adventistům uniklo, že verš popisuje události ještě před vzkříšením Krista.

Problém bude asi v tom, že se v "desateru" nejedná o sobotu, neděli, pondělí, či úterý, ale o ŠABAT !


]


Re: Re: Re: Re: INSPIRACE A AUTORITA SPISU ELLEN G. WHITEOVÉ (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 20. červenec 2009 @ 12:15:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
„Z vlastní praxe vím, že adventisté mají zvláštní konstrukci:
nesvětíš sobotu = nedodržuješ Kristova přikázání = nepřijal jsi Krista = nejsi spasen.“ Dříve jsem se s takovými typy adventistů také setkával. Je to extrém, stejně jako jsem se setkal v jiných církvích s lidmi, kteří tvrdili, že když jsem přijal Krista, tak jsem již spasen a zákon pro mne neplatí. To je také velký omyl. Ale znám dost adventistů, kteří dodržují sobotu a tím i ostatní věci z Desatera z lásky k Bohu a jsou si vědomi, že skutky si nemůžeme získat Boží milost. Spasení je dar, dar z lásky a odpovědí na tento dar je vztah k Dárci. Žít tak, aby Bůh měl ze mne radost, abych ho nezklamal atd. A k tomu patří i dodržování Božího zákona. Jestliže se vedle přikázání nezabiješ, nepokradeš atd. dodržovaly i ostatní přikázání, kam patří i den sobotní, tak je logické, že je sobota považována za den, který máme dodržovat. Vždyť všechna ta přikázání včetně soboty jsou pro člověka, pro nás, abychom věděli, jak žít. Pokud to nedodržíme, škodíme si sobě, ublížíme si sobě či našim blízkým... Neděle vznikla až později jako památka na den vzkříšení a pak byla uzákoněna jako den pro bohoslužby apod. U adventistů nevidím žádný problém. Ze všech církví, které jsem poznal, je to nejlepší církev a drží se Bible.V ní je Duch Boží a žehná jí.


]


Re: Re: Re: Re: Re: INSPIRACE A AUTORITA SPISU ELLEN G. WHITEOVÉ (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 20. červenec 2009 @ 22:15:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."skutky si nemůžeme získat Boží milost."...

Vyjadřuj se přesně, takové obecné tvrzení je blud. Skutky zákona nezískáš zásluhy, nikdo není schopen vlastním úsilím dosáhnout spásy.
Spasení je dar, ale ne každému, jen tomu, kdo je ho hoden skrze skutky lásky a skutky zbožnosti. Mt 25,32-46 mluví o spáse člověka právě skrze skutky lásky.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: INSPIRACE A AUTORITA SPISU ELLEN G. WHITEOVÉ (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 21. červenec 2009 @ 06:40:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky, vyjádřil jsi to přesněji, tak jsem to právě myslel


]


Re: LU! Boží slovo hovoří jasně. ŠABAT = SOBOTA. Problém je v tobě. (Skóre: 1)
Vložil: Tomik v Pondělí, 20. červenec 2009 @ 12:17:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ex 20, 8-11).


"Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý"


Šabat začíná v pátek večer se západem Slunce a končí v sobotu večer při východu prvních hvězd. Předchází mu příprava jídla na šabat, úklid domácnosti a slavnostní vyzdobení stolu. Před šabatem se všichni slavnostně oblečou a očekávají příchod šabatu.


Sobota a její význam pro pravé křesťany]


Re: Re: Re: Re: INSPIRACE A AUTORITA SPISU ELLEN G. WHITEOVÉ (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Pondělí, 20. červenec 2009 @ 12:55:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Prvním dnem v týdnu byla neděle, protože židé zachovávali sobotu. V pátek byl Ježíš ukřižován a ještě tentýž den zemřel / otázka, byl li to skutečně pátek, nebo den příprav, protože možná ježíš v pátek ukřižován nebyl  - ale to není pro spasení podstatné, spíše zajímavost autenticity zápisu evangelia ještě v generaci svědků události / .

Izrael rozeznával různé soboty.

Jedna sobota byla sedmým dnem v týdnu, který židé světili a logicky tedy byla neděle prvním dnem týdne.

Jinou sobotou byly svátky – výroční sobota – soboty -, v tomto případě asi velikonoce, který mohl připadnout na jakýkoliv den v týdnu a zřejmě v tomto roce ukřižování připadnul na čtvrtek.

Pátek pak byl dnem příprav před svátkem, který byl dodržován tak striktně, že ani ženy nemohly Ježíšův hrob navštívit – tím spíše, byl li vzdálen více než den cesty – povolenou vzdálenost.

Všeobecně se říká, že Ježíš zemřel a třetího dne vstal z mrtvých, avšak on mluví o znamení Jonáše – že syn člověka musí zemřít a být tedy 3 dny a 3 noci v hrobě.

Kdyby zemřel v pátek a vstal v neděli, byl by v hrobě jeden den a dvě noci, počítám li dobře / den začínal setměním /

Pak by zřejmě v Bibli něco nehrálo, ale výpočty prý bylo zjištěno, že myslím roku 30 připadala výroční sobota na čtvrtek a pak následoval den příprav / pátek / a týdenní sobota.

Ježíš tedy mohl zemřít ve středu před výroční sobotou, v pátek mohly ženy shánět masti a připravit věci, pak následovala týdenní sobota- sedmý den – a po ní první den v týdnu, který se nesvětil – neděle a jestli šly tyto ženy k hrobu první den v týdnu, zachovaly sobotu a Ježíš byl v hrobě 3 dny a 3 noci – musel by vstát, aby platilo co o sobě řekl,  v sobotu večer, po západu slunce.

 

Toto je spekulace podepřená astronomickým výpočtem , kdy na čtvrtek připadal úplněk v nepřesném roce Kristova ukřižování. Je to zajímavé, ale víc nic.. Nestavím na ni. Podstatné je, že byl ukřižován a vstal z mrtvých, ne jestli překladatel rozeznal sobotu od soboty.

 

Co se soboty týče, byla ustanovena Bohem. Vstal li Ježíš v neděli nebo v sobotu večer a tudíž vlastně v židovský první den týdne není podstatné. Bůh tento den ustanovil a požehnal jako památku stvoření .

Přesun na neděli byl dán z nenávisti proti židům a pak dodatečně ospravedlňován. Nechci zabíhat do detailů, i když bych je mohl vyhledat v historii a nakonec každý ze čtenářů.

Mohu li se vyjádřit já, jsem pro sobotu , ne proto, že Bůh nežehná každý den, který si člověk pro sebe udělá, aby mohl o Jeho věcech přemýšlet a lépe tak chápat tu „ústavu“ danou dekalogem a vysvětlenou v královském zákoně lásky k Bohu a bližnímu, známého židům už před Ježíšem.

Já osobně beru rozhodnutí sobota – neděle jako rozhodnutí mezi tím, co je neměnné, protože Božího původu a tím, co je dáno člověkem a potvrzeno jeho pýchou ve výroku o moci, která je oprávněna tak činit.

Sobota adventistů je trnem v oku tím, že je bodem, ve kterém se liší, jinak by jistě ani ze strany adventistů diskutovaná nebyla, ale vždy se v rozhovorech na ni přijde.

Sám žiji na dvou kontinentech a vím, že sobota začíná tam, kde jinému končí, ale problém není v čase a poledníku jak byl rozdělen. Problém je v poslušnosti, jistém zasvěcení a zde lze adventistům dát jedině za pravdu.

Své zde hraje prestiž – myslím, že falešná – protestantů. Kteří zavrhli katolicismus a přesto od nich přijali i tu sobotu, čemuž katolíci smějí a snaží se ji obhájit Biblicky,o což se katolíci nepokouší, neboť mají autoritu a v tom, jestli tuto autoritu mají za svatou, jsou alespoň poctivější a nemusí si vymýšlet.]


Re: Re: Re: INSPIRACE A AUTORITA SPISU ELLEN G. WHITEOVÉ (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Pondělí, 20. červenec 2009 @ 19:52:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mohu doporučit všem, bez rozdílu vyznání v ní nikdo nenalezne nic, s čím by nemohl souhlasit a co by odporovalo Biblické zvěsti.
Myslím, že většina kritizujících tyto věci nečetla.

Já jsem Velké drama věků četl a uhnutých věcí jsem tam našel jen pár. Např. neskrývané sympatie s gnostiky, které inkvizice likvidovala. Ne každý, koho inkvizice likvidovala si to nezasloužil.

svou církev, jako snad jediní, dokáží financovat bez státních příspěvků / které ze zákona dostávají a pobratem státu vrací na dobročinné účely - opravte mně, není li tomu tak, ale bylo
Nejsou jediní, baptisté, jehovisté...je jich víc. CASD bere peníze na provoz ADRY a na další filantropie, ne na vlastní provoz sborů. Mimochodem ostatní denominace neberou vůbec na nic.


]


Re: INSPIRACE A AUTORITA SPISU ELLEN G. WHITEOVÉ (Skóre: 1)
Vložil: ssns v Neděle, 19. červenec 2009 @ 23:05:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Není ten první článek v Odmítáme špatně přeložený? Vždyť tam se píše, že kvalita a stupeň inspirovanosti spisů Whiteové je na stejné úrovni jako u Písma: Nevěříme, že se liší podle mě znamená totéž jako Věříme, že se neliší, ne? Pak ale nechápu, proč by něco, co se do inspirovanosti vyrovná Písmu nemělo být závazné pro všechny křesťany.

Od Whiteové jsem kdysi četl něco o SZ - patřilo to do té mnohasvazkové studie. Pamatuji si, že mě tam pár věcí oslovilo, ale netroufám si na základě matných vzpomínek na jednu knihu nějak hodnotit její dílo.Re: Re: INSPIRACE A AUTORITA SPISU ELLEN G. WHITEOVÉ (Skóre: 1)
Vložil: Mikael v Pondělí, 20. červenec 2009 @ 12:11:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://pistis.webnode.cz

Zkus si přečíst tohle: :-)

http://apologet.cz/?q=articles/category/5-adventismus/id/57-prorokyne-ellen-g.-whiteova


]


Re: "Mikaeli". Ten článek (odkaz) je souborem polopravd a lží! (Skóre: 1)
Vložil: Tomik v Čtvrtek, 23. červenec 2009 @ 10:24:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Odkaz, který jsi uvedl je soubor kompilací polopravd a lží, které vytvářejí vzorový obraz demagogie s účelovým cílem vytvořit negativní, emotivní reakce proti CASD. Z tohoto důvodu nelze tento článek (odkaz) brát vážně. Snad jen jako vyjádření emocí a ega autora.

Kvalitní a odborný výklad k historii CASD podává ve svých knihách historik a profesor

Geo
rge R. Knight.

Setkání s Ellen Whiteovou  -  http://www.maranatha.cz/vydav/egw/egwo.html


Dalším výborným dílem je i sada 4 DVD Strážci pravdy I. – VIII. -  http://shop.awrstudio.cz/?go=8&kat=52
]


Re: Re: "Mikaeli". Ten článek (odkaz) je souborem polopravd a lží! (Skóre: 1)
Vložil: Mikael v Čtvrtek, 23. červenec 2009 @ 16:54:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://pistis.webnode.cz

Ty ale musíš být velmi zuřivý adventista... :-)


]


Re: Re: Re: &quot;Mikaeli&quot;. Ten článek (odkaz) je souborem polop (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Středa, 29. červenec 2009 @ 12:57:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mikaeli, svět není černobílý a slovo zuřivý/á se hodí spíše do spojitosti s nějakou záští, kterou zde prokazuje helena a nebo ty, když nazýváš své bratry slizouny.

Místo diskuse s vámi, je lépe věnovat se nějaké konkrétní práci, třeba na poli evangelia. Mimochodem, pobýval jsem letos delší dobu v zámoří.
Mezi církvemi panuje jedna shoda - vůbec ne dohodnutá na nějakém ekumenickém shromáždění - všechny evangelizují a všechny se starají o charitu. Takové ty teorie, kdo je lepší a má pravdu, na ty moc času není. A církve tam mají veliké úkoly, zvláště mezi chudými, jaké a v jakém množství si neumíš představit, na poli humanitárním.
Starosti Tvé a heleny, vydávat články a nebo čekat, kde se objeví něco o adventistech, katolících, nebo jiných zatracených, jsou jen pro ty, kdo nemají co dělat.
Křesťanství bez lásky je jen teorií a kde je láska, není slov pro odsuzování bratrů s opatrností, abys nepoužil slovo v Bibli odsouzené - blázen - myslíš si, že nehřešíš, když hovoříš bez lásky s despektem o jiném, slizkém sobotáři třeba.
Podle ovoce poznáte je...

Já vím, že lidským rozumem můžeme pochopit jen věci pozemské a ty nebeské chápeme v podobenstvích a analogiích. Pochopit zákon a milost, plán spasení nemůžeš.. můžeš jen věřit a veškerá logika a důkaz, proč to musí být tak a proč to Bůh nemohl zařídit jinak, vychází z víry.
Jedině pod vlivem Ducha Svatého můžeme věřit, tj důvěřovat, spolehnout se, mít naději, ale nikoliv rozumět. prot já, když hovořím o Bohu, spoéhám, že jen sázím a Bůh dává růst. U každého člověka jinak, protože každý člověk je jiný , má jinou půdu.

Hovořím o Bohu, netahám lidi do své církve. Důležitý pro mně jako adventistu, není člověk, ani EGW ani nikdo jiný a Boha můžeš najít i ztratit v jakémkoliv společenství.

Až zblbnu úplně, třeba z této diskuse , začnu se opírat do druhých, propírat jejich víru a vztah, který mají oni s Bohem a do kterého nevidím a který je tak intimní záležitostí, že ho ani vám "kteří ho máte" Duch nezjeví.

Říká se o češích, že je zajímá spíše sousedova koza, než vlastní prázdný chlívek. A jak jsem viděl, platí to tak, jak to tu předvádíte.

Pochopíte jen rozdíl mezi černým a bílým a berete Boží jméno nadarmo, když z něj děláte bytost nemilující každého stejně aještě si berete jako svědka Ducha Svatého, kterého máte jen vy.
Bůh, je na štěstí pro mně i pro Tebe, láska a nedívá se na to, ve které církvi a nebo na které adrese ho oslavuješ. Ale jen ústy ho slavit nemůžeš, to je laciné, třeba bys mohl zkusit jako katolíci nebo baptisté či adventisté, chválit ho skutkem, sklenicí vody, kouskem chleba. Měl bys vidět svět a vědět, že zákon je láska a že tedy platí, i když jsme pod milostí.


]


Re: Re: Re: Re: &amp;quot;Mikaeli&amp;quot;. Ten článek (odkaz) je so (Skóre: 1)
Vložil: helena v Středa, 29. červenec 2009 @ 14:24:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
monseku,
tak konečně jsi na plná ústa řekl, že jsi adventista a zase jedeš dál o koze...protože jsi si měl pořádně prostudovat, co v těch evangelisačních taženích světem NETU, vlastně presentujete! Vždyť Ty do nás tepeš, otevřeně, jako do sektářů a my chceme jen, abys věděl co vlastně učíte! Jestli mému bratru Mikaelovi unikne "do slizounů", kdo by se divil, když nejste schopní se podívat na to své učení jinak, než brýlemi egw a jejího ducha prorockého!
My a Boží jméno nadarmo?a že ON miluje všechny stejně?, no to řekl, kdo, Whiteová? Pokud já vím, co píše Písmo Svaté, tak, že zemřel pouze za Ty, které mu dal Otec a to nejsou všichni, bratře monseku!!! ale, ani náhodou! to ostatní, nech klidně na nás, ok?!
Nebo si fakt myslíš, že Pán Bůh je Adventista!...no není a nikdy nebyl! A NIKDY NEBUDE!
Na jednom vašem webu jsem četla, že máte nejvyšší poznání, ale já tedy potřebuji vědět, čeho se to vysoké poznání týká?
Jestli jsou to ty věci o svatyni, které učíte, nebo jak přepočítáváte 2300 dní na roky a jak jste vypočítali rok 1843-4 jako tu druhou fázi čehosi! a že můžeš Boha ztratit, kdo, kdy, kde? Věnuj se trochu těm doktrínám a srovnej je s Písmem Svatým, nespoléhej, že to průkopníci udělali za Tebe a dobře!  Je psáno, že k umění, máš přidat poznání, udělal jsi to? Nebo bereš co Ti předloží duch prorocký? jen tak, ambloc?
 Vy nejste pro mně sousedova koza moseku, ale mám mezi vámi své drahé, tak si dávej bacha na jazyk a buď konkrétní, pak si můžeme "cos" sdělit! ahoj h]


Re: Re: Re: Re: Re: &amp;amp;quot;Mikaeli&amp;amp;quot;. Ten článek ( (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Středa, 29. červenec 2009 @ 20:13:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ani já se už nedivím... :) 


]


Re: Re: "Mikaeli". Ten článek (odkaz) je souborem polopravd a lží! (Skóre: 1)
Vložil: helena v Středa, 29. červenec 2009 @ 11:44:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
adventisté, adventisté,
nebylo by sprvedlivě, konkrétní zjistit, jestli ten Net98 Dwighta Nelsona, nebo Discoveries 2008 Marka Finlaye, není souborem dále pokračujících kompilací ducha prorockého paní White? Nebo jestli to dokonce nebylo vytvořeno jako veskrze negativní , emotivní reakce, proti učení Písma Svatého a posláno tisícům? než obviňovat za skvělou práci dobrého rozboru, bratra v Kristu Aleše France?
Ruku na vaše adventní srdce, vždyť nic jiného, než spisy a svědectví EGW ty dlouhá léta nemáte! z nich tedy spolehlivě a po vzoru paní spisovatelky velké to plagiátorky, dál kompilujete a kompilujete, kdoví, možná nás, ryzí odpůrce, kteří víme co učíte, chcete opakovanou lží unavit! No již to tak vypadá, ale drazí, poslední SLOVO nekompilátu zní, že se máte bát Boha, protože přišla hodina Jeho soudu! čti Zjevení Janovi;
Alfy bez pokání, vám nepomohou, ani bludy velkého sporu, kdy White odesílá Krista i s hříchy do nebes, aby prý DOKONAL!...Když DOKONÁNO JEST! Jan19,30; 
tak co nám to tu povídáte, drazí adventní příznivci a bratři, čtěte své výplody pořádně a přestaňte mystifikovat druhé, ok?!


]


Re: Re: Re: &quot;Mikaeli&quot;. Ten článek (odkaz) je souborem polop (Skóre: 1)
Vložil: Sokol v Středa, 29. červenec 2009 @ 18:14:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ještě tu o budulínkovi :o)


]


Re: INSPIRACE A AUTORITA SPISU ELLEN G. WHITEOVÉ (Skóre: 1)
Vložil: Mikael v Pondělí, 20. červenec 2009 @ 12:17:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://pistis.webnode.cz


Nějak mi tam chybí třeba tohle:


11. Nevěříme, že člověk musí zachovávat sobotu.

12. Nevěříme, že se nesmí jíst vepřové.   :-)))
:Re: Re: INSPIRACE A AUTORITA SPISU ELLEN G. WHITEOVÉ (Skóre: 1)
Vložil: skalaa v Čtvrtek, 23. červenec 2009 @ 20:23:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
11,
Ježiš povedal: „Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu“ (Mar 2,28). Božie ustanovenia sú pre blaho ľudstva. „To všetko je pre vás“ (2 Kor 4,15). „Veď všetko je vaše: či Pavel alebo Apolo, Kéfas, svet, život i smrť, prítomnosť aj budúcnosť – všetko je vaše, ale vy ste Kristovi a Kristus Boží“ (1 Kor 3,21-23). Boh dal svojmu ľudu zákon Desatora, ktorého časťou je aj príkaz o sobote, ako požehnanie. Mojžiš povedal: „Hospodin nám prikázal plniť všetky tieto ustanovenia, báť sa Hospodina, nášho Boha, aby sa nám dobre viedlo po všetky dni, aby nás zachoval nažive“ (5 Moj 6,24). Ústami žalmistu Izrael dostal odkaz: „S radosťou slúžte Hospodinovi, vchádzajte pred neho s plesaním! Vedzte, že Hospodin je Boh: On utvoril nás, jeho sme, jeho ľud, ovce jeho pastvy. Vchádzajte s vďakou do jeho brán a s chválospevom do jeho nádvorí; ďakujte mu a dobrorečte jeho menu“ (Ž 100,2-4). O všetkých, ktorí „zachovávajú sobotu, aby ju nepoškvrňovali“, Pán hovorí: „Zavediem na svoj svätý vrch a rozradostním ich vo svojom dome modlitby“ (Iz 56,6.7).

A tak je Syn človeka Pánom aj nad sobotou“ (Mar 2,28). Tieto slová sú plné poučenia a útechy, pretože sobota bola ustanovená pre človeka, je dňom Pánovým. Patrí Kristovi, lebo „všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo“ (Ján 1,3). Keďže on je pôvodcom všetkého, je pôvodcom aj soboty. On ju oddelil ako pamätník stvoriteľského diela. Ona odkazuje na neho ako na Stvoriteľa a Posvätiteľa. Zvestuje, že ten, ktorý stvoril všetky veci na nebi i na zemi a ktorý udržuje všetko, je hlavou cirkvi a jeho mocou sme zmierení s Bohom. Keď hovoril o Izraelovi, povedal: „Dal som im svoje soboty, aby boli znamením medzi mnou a medzi nimi, aby vedeli, že ja som Hospodin, ktorý ich posväcuje“ (Ez 20,12). Sobota je teda znamením Kristovej posväcujúcej moci. Patrí všetkým, ktorých  Kristus posväcuje. Sobota ako znamenie jeho posväcujúcej moci patrí všetkým, čo sa skrze Krista stávajú časťou Božieho Izraela. Pán hovorí: „Ak odvrátiš svoju nohu od soboty, aby si nerobil to, čo sa tebe ľúbi, v deň mojej svätosti, ale nazveš sobotu rozkošou ..., vtedy budeš mať rozkoš v Hospodinovi“ (Iz 58,13.14). Sobota bude rozkošou všetkým, čo ju prijímajú ako znamenie Kristovej stvoriteľskej a vykupiteľskej moci. Keďže v nej vidia Krista, majú vlastne „rozkoš“ v ňom. Sobota ich upozorňuje na dielo stvorenia ako na dôkaz jeho spásnej moci. Sobota pripomína stratený pokoj raja a hovorí o obnovenom pokoji skrze Spasiteľa. Celá príroda je ozvenou jeho pozvania: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“ (Mat 11,28). 

12,Len Boh vie čo je pre človeka najlepši pokrm,lebo nas stvoril. Vis Biblia. Ale Najlepšie je byť vegetarianom ako na počiatku. I Moj 1,29:A Bôh riekol: Hľa, dal som vám každú bylinu, ktorá plodí semä a ktorá je na tvári celej zeme, i každý strom, na ktorom je ovocie stromu, ktorý plodí semä. To všetko vám bude za pokrm.]


Re: INSPIRACE A AUTORITA SPISU ELLEN G. WHITEOVÉ (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 20. červenec 2009 @ 22:29:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Z Písma přece víme, že první křesťané se scházeli k bohoslužbám první den po sobotě (Sk 20,7). Co chceme dnes řešit? Spekulace co bylo, jak bylo před 2 000 lety? Není věrohodnější předávaná tradice?

Už prvním křesťanům bylo vytýkáno, že místo soboty slaví neděli.

(Kol 2,16-17)
Ať vás tedy nikdo nesoudí kvůli jídlu či pití, nebo kvůli svátku, novoluní či sobotám.
Ty věci jsou stínem toho, co mělo přijít, ale skutečnost je v Kristu.

Tedy sobota se stala stínem toho, co mělo přijít. Teď je skutečnost v Kristu.Re: Re: INSPIRACE A AUTORITA SPISU ELLEN G. WHITEOVÉ (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 20. červenec 2009 @ 23:04:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Skutečností je, že Kristus vstal první den po sobotě, tedy v neděli.
Zmrtvýchvstání je ústředním bodem křesťanské víry. Nejdůležitější okamžik v historii světa. Je více, než sobota. S ním stojí i padá všechno ostatní.

(1. Kor 15,14-17)
A jestliže Kristus není vzkříšen, pak je naše kázání marné; marná je i vaše víra!
My jsme pak navíc shledáni jako falešní Boží svědkové, protože jsme vydali o Bohu svědectví, že vzkřísil Krista, jehož nevzkřísil - pokud totiž mrtví nejsou kříšeni.
Vždyť jestliže mrtví nejsou kříšeni, pak nebyl vzkříšen ani Kristus!
A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, vaše víra je marná - ještě jste ve svých hříších.]


Re: Re: INSPIRACE A AUTORITA SPISU ELLEN G. WHITEOVÉ (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 21. červenec 2009 @ 00:44:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  To je zvlášní, jak moc sobota vadí.

  První křesťané se scházeli první den po sobotě večer (tedy našeho počítání v sobotu večer, před nedělí - počítáme dny jinak) nejspíš proto, že druhý den byl začátek týdne, klasický pracovní den.

  Jak to souvisí se dnem odpočinku, kterým v té době ještě byla sobota, není úplně jasné. Co dnes chceme řešit? Spekulace co bylo jak bylo? Není lepší se řídit Božími příkazy a tím, jak to dělal Ježíš?

  Soudí snad někdo někoho pro nějaké svátky? Ale jak se někde objeví adventisti, je se sobotou "oheň na střeše".


]


Re: Re: Re: INSPIRACE A AUTORITA SPISU ELLEN G. WHITEOVÉ (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Úterý, 21. červenec 2009 @ 11:39:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Toníku,
mně sobota až tak moc nevadí, ale po vzkříšení Krista mi nepřipadá, že je to ten pravej ořechovej šabat.

První křesťané bydleli hlavně v dosahu Jeruzaléma a byli to Židé, takže sobota jako den sedmý a den odpočinku, byl pro ně hluboce zažitý a to už ze zákona. Druzí křesťané byli z pohanů a podléhali zákonům Říma. To by mě opravdu zajímalo, jak to měli Římané, zvláště pak římští otroci, se dny odpočinku. Obávám se, že by pán svého otroka pěkně hnal, kdyby mu milý otrok oznámil: Stal jsem se Kristovcem a v sobotu nepracuju. (Ostatně i o tomto pojednává film Luise de Funése Dobrodružství rabbi Jácoba v Paříži, za komanče v Česku zakázaný.)

Ano rád to budu dělat jako Pán Ježíš, po sobotě brzo ráno se ukazovat v zahradách Mářím Magdalénám, aby ve mně poznávaly toho, kdo je s Kristem ;-)
Moc se mi, v souvislosti se šabatem líbí verš z Lukáše 13,16: Cožpak tato dcera Abrahamova, kterou satan držel spoutanou 18 let (6+6+6) neměla být právě v den sobotní, den odpočinku, rozvázána ze svého pouta ?

Zkrátka adventistická sobota nemá se šabatem, dnem odpočinku, nic společného. Je to jen břímě zákona vkládané na prosté lidičky.

Pro mne je pravý šabat, den odpočinku, Kristus; i s tou "nedělí", voskresenije .


]


Re: Re: Re: Re: INSPIRACE A AUTORITA SPISU ELLEN G. WHITEOVÉ (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 21. červenec 2009 @ 13:06:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj Lu.

  Přiznám se, že adventisty znám jen jako docela hodné a slušné lidi, co vypadají jako jacíkoliv jiní slušní lidé, tak se neodvažuji cokoliv o nich napsat. Z toho, co je o nich známo je možné, že mají sobotu jako zákoníci nebo farizeové ale fakt to nevím.

  Já mám sobotu trochu jinak. Odpočívám každý sedmý den a každý sedmý rok a každý padesátý rok propouštím všechny moje otroky. Už se to blíží ;-).

  Nějakou dobu - asi pět nebo šest let - jsem žil tak, že byl "den jak den", dělal jsem sedm dní v týdnu, třistašedesát dní v roce a pět dní jsem měl volno a na přestupný rok o den více a hrozně mě to bavilo. Ale ovoce té doby nebylo až tak dobré a taky mě Bůh trochu zastavil a od té doby už neberu den jak den.

  Víš, proč byli Izraelci tolik let v Babylóně?


]


Re: Re: Re: Re: Re: INSPIRACE A AUTORITA SPISU ELLEN G. WHITEOVÉ (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Úterý, 21. červenec 2009 @ 15:51:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
2.paralipomenon 36,21:
....dokud si země nevynahradí své dny odpočinku....


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: INSPIRACE A AUTORITA SPISU ELLEN G. WHITEOVÉ (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 21. červenec 2009 @ 22:37:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Jojo, tak nějak. Zvlášní, být pár desítek let ve vyhnantví, protože zapoměli nechat odpočinout zemi....


]


Re: Re: Re: INSPIRACE A AUTORITA SPISU ELLEN G. WHITEOVÉ (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 23. červenec 2009 @ 11:46:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

No, to je zásadní otázka Cizinče. Kdo dnes zůstává při sobotě, dokazuje tím, že nemá tu SKUTEČNOST, o které sobota mluví. Je stále pod Zákonem a jako takový je povinnen ho naplnit celý.

A mimochodem - Ježíšův život probíhal až do smrti pod Zákonem, takže On samozřejmě sobotu (až do své smrti) uznával, jinak by nemohl Zákon naplnit. Uznával i chození s oběťmi ke knězi. Chceš ho i v tomto následovat?


]


Gregoriusi. Boží děti nejsou pod zákonem,zachováv. sobotu a mají Krista ve svém srdci (Skóre: 1)
Vložil: Tomik v Čtvrtek, 23. červenec 2009 @ 13:07:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zákon a evangelium

Spasení je dar milosti na základě víry, ne na základě skutků zákona (Ef 2,8). „Žádné skutky zákona, žádné úsilí jakkoli chvályhodné ani žádné dobré činy - ať je jich mnoho nebo málo, ať jsou spojeny s obětí nebo ne - nemohou žádným způsobem ospravedlnit hříšníka (Tt 3,5; Ř 3,20). (18)

V celém Písmu existuje dokonalá shoda mezi zákonem a evangeliem, navzájem se potvrzují.

Zákon a evangelium před Sínajem. Když Adam s Evou zhřešili, poznali, co je to vina, strach a strádání (Gn 3,10). Bůh neodpověděl na jejich potřebu tím, že by zrušil zákon, který je odsoudil; místo toho jim nabídl evangelium, které je znovu uvede do společenství a k poslušnosti Boha.

Toto evangelium tvoří zaslíbení vykoupení semene ženy skrze Spasitele, který jednou přijde a zvítězí nad zlem (Gn 3,15). Obětní systém, jež Bůh ustanovil, učil Izrael důležité pravdě o smíření: odpuštění je možné obdržet pouze prostřednictvím vylití krve - prostřednictvím smrti Spasitele. Obdrželi odpuštění hříchů skrze víru, protože uvěřili, že zvířecí oběť představuje Spasitelovu smírnou smrt, kterou pro ně podstoupí. (19) Byli spaseni milostí.

Toto zaslíbení bylo středem Boží věčné smlouvy milosti, kterou Bůh nabídl lidstvu(Gn 12,1-3; 15,4.5; 17,1-9). Bylo úzce spojeno s poslušností Božího zákona (Gn 18,18.19; 26,4.5). Zárukou Boží smlouvy byl Boží Syn, jenž byl středem evangelia - Beránkem 'zabitým od stvoření světa' (Zj 13,8, kral.). Boží milost působí od chvíle, kdy Adam s Evou zhřešili. David řekl: Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky s těmi, kdo se ho bojí... s těmi, kteří dodržují jeho smlouvu, kteří pamatují na jeho ustanovení a plní je.„ (Ž 103,17.18)

Zákon a evangelium na Sínaji. Existuje úzký vztah mezi Desaterem a evangeliem. Například úvodní část Desatera se zmiňuje o Bohu jako o Vykupiteli (Ex 20,2). A po té, co Bůh vyhlásil Deset přikázání, Bůh nařídil Izraelitům, aby vybudovali oltář a přinesli oběti, které by zjevovaly jeho zachraňující milost.

Na hoře Sínaj dal Bůh Mojžíšovi velkou část ceremoniálního zákona; ta se týkala stavby svatyně, kde by přebýval Bůh se svým lidem, kde by se s nimi setkával, aby jim uděloval požehnání a odpouštěl jejich hříchy (Ex 24,12-31,18). Toto rozšíření jednoduchého systému obětí, který již existoval před Sínajem, symbolizovalo Kristovu prostřednickou službu pro vykoupení hříšníků a obhájení autority a svatosti Božího zákona.

Místem, kde přebýval Bůh v pozemské svatyni svatých, bylo místo nad příkrovem. Ten byl uložen na schráně s Deseti přikázáními. Každý prvek svatyňové služby představoval Spasitele. Krvácející oběti ukazovaly na jeho smírnou smrt, která lidstvo vykoupí z odsouzení zákona (kapitola 4 a 9).

Zatímco Desatero bylo uloženo do schrány, ceremoniální a občanské zákony nechal Bůh zapsat do knihy zákona„. Ta byla uložena po straně schrány smlouvy, jako svědek proti„ lidu (Dt 31,26). Kdykoli Izraelité zhřešili, tento svědek„ odsoudil jejich jednání a přesně stanovil způsob, jak dosáhnout smíření s Bohem. Od Sínaje až do Kristovy smrti, nalézali ti, kteří přestoupili Desatero, naději, odpuštění a očištění na základě víry v evangelium, jak bylo znázorněno svatyňovou službou podle ceremoniálního zákona.

Zákon a evangelium po ukřižování. Mnozí křesťané si povšimli, že Písmo svědčí o tom, že i když Kristova smrt zrušila ceremoniální zákon, potvrdila trvalou platnost morálního zákona. (20) Všimněme si důkazů pro toto tvrzení:

1. Ceremoniální zákon. Když Kristus zemřel, naplnil prorockou symboliku obětního systému. Předobraz se naplnil ve skutečnosti a skončila platnost ceremoniálního zákona. Před mnoha staletími předpověděl prorok Daniel, že smrt Mesiáše zastaví obětní hod i oběť přídavnou„ (Dn 9,27 ; viz kapitola 4). Při Ježíšově smrti se chrámová opona nadpřirozeným způsobem roztrhla vpůli odshora až dolů„ (Mt 27,51), což naznačovalo konec duchovního významu chrámových obřadů.

Ačkoli ceremoniální zákon plnil před Kristovou smrtí velice důležitou roli, v mnoha ohledech nepostačoval a byl pouze stínem budoucího dobrého„ (Žd 10,1, kral. ). Měl pouze dočasný smysl a byl Božímu lidu dán jen do té doby, než nastane náprava„ (Žd 9,10 ; Ga 3,19) - až do doby, kdy Kristus zemřel jako pravý Beránek Boží.

Kristovou smrti skončila pravomoc ceremoniálního zákona. Jeho smírná oběť nabídla odpuštění za všechny hříchy. Tento čin vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž„ (Ko 2,14; srov. Dt 31,26). Již tedy nebylo nutné konat přesně předepsané obřady, které v žádném případě nemohly odstranit hřích nebo očistit svědomí (Žd 10,4; 9,9.14). Již nebylo třeba trápit se nad ceremoniálními zákony s jejich komplikovanými požadavky ohledně obětí pokrmů a nápojů, slavení nejrůznějších svátků (velikonoce, letnice, atd.), novoluní nebo ceremoniálních sobot (Ko 2,16 ; srov. Žd 9,10), které byly pouze stínem budoucích věcí„ (Ko 2,17). (21)

Po Ježíšově smrti se již věřící nemusí zabývat stíny, jež byly pouze odrazem skutečnosti v Kristu. Nyní mohou přímo přistoupit k samotnému Spasiteli, protože skutečnost je Kristus„ (Ko 2,17).

Podle židovského výkladu se ceremoniální zákon stal zdí, která je oddělovala od ostatních národů. Stal se velkou překážkou pro jejich poslání osvítit svět Boží slávou. Kristova smrt odstranila tento zákon ustanovení a předpisů„ tím, že zbořila zeď, která rozděluje„ židy a pohany, aby z nich vytvořila novou rodinu věřících, jež Kristus svou smrtí na kříži usmířil... v jednom těle„ (Ef 2,14-16).

2. Desatero a kříž. I když Kristova smrt ukončila pravomoc ceremoniálního zákona, potvrdila platnost Deseti přikázání. Kristus odstranil prokletí zákona, a tak věřící osvobodil z jeho odsouzení. Nezamýšlel však zrušit zákon proto, aby nám dal svobodu porušovat jeho principy. Písmo na mnoha místech svědčí o trvalé platnosti zákona a vyvrací takový názor.

Kalvín výstižně prohlásil, že se nesmíme domnívat, že nás Kristův příchod osvobodil od autority zákona; ten je věčným pravidlem zbožného a svatého života, a proto musí být neměnitelný stejně jako Boží spravedlnost„. (22)

Pavel popisuje vztah mezi poslušností a evangeliem o spasení z milosti. Vyzývá věřící ke svatému životu: Propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti. Hřích už nad vámi nebude panovat; vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí.„ (Ř 6,13.14) Křesťané tedy nezachovávají zákon proto, aby obdrželi spasení - ti, kteří se o toto pokouší, jenom zjistí, že jsou ještě většími otroky hříchu. Pokud je člověk pod zákonem, zůstává také pod vládou hříchu, protože zákon člověka nemůže zachránit ani před odsouzením ani před mocí hříchu. Ale ti, kdo jsou pod milostí, jsou nejenom osvobozeni od odsouzení (Ř 8,1), ale přijímají také moc zvítězit (Ř 6,4). Tak nad nimi již nepanuje hřích.„ (23)

A Pavel dodává: Kristus je konec zákona, aby spravedlnosti došel každý, kdo věří.„ (Ř 10,4) Každý, kdo věří v Krista, si uvědomuje, že Kristus je koncem zákona jako prostředku k získání spravedlnosti. Sami o sobě jsme hříšníky, ale v Ježíši Kristu jsme spravedliví skrze jeho připočtenou spravedlnost. (24)

Být pod milostí však nedává věřícímu možnost dále žít v hříchu, aby se rozhojnila milost.„ (Ř 6,1) Milost spíše dává moc, která umožňuje poslušnost a vítězství nad hříchem. Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši (kteří se neřídíme vůlí těla, ale vůlí Ducha)„ (Ř 8,1).

Kristova smrt zákon zvelebila a potvrdila jeho všeobecnou pravomoc. Pokud by bylo možné Desatero změnit, nemusel by Kristus zemřít. Ale protože je tento zákon absolutní a neměnitelný, byla potřebná smrt, aby byl podstoupen trest, který ukládá zákon. Kristus tento požadavek zcela splnil svou smrtí na kříži a zpřístupnil tak věčný život všem, kdo přijmou jeho velkolepou oběť.


Poslušnost zákona

Lidé nemohou získat spasení na základě dobrých skutků. Ovocem spasení v Kristu je poslušnost. Bůh osvobodil svůj lid z trestu a prokletí hříchu skrze svou úžasnou milost, která se především projevila na kříži. Kristus obětoval svůj život proto, aby jim nabídl dar věčného života. Boží hojná láska vzbuzuje v kajícím hříšníku odpověď, která se projevuje laskavou poslušností skrze moc bohatě udělené milosti. Věřící, kteří pochopí, že si Kristus zákona cení a kteří porozumí, že z poslušnosti plyne požehnání, budou mít silnou motivaci pro život podobající se Kristu.

Kristus a zákon. Kristus si velmi vážil Desatera. Jako onen velký JÁ JSEM„ vyhlásil ze Sínaje morální zákon svého Otce (J 8,58; Ex 3,14; viz kapitola 4). Součástí Kristova poslání na zemi bylo vyvýšit a zvelebit zákon„ (Iz 42,21). Úryvek ze Žalmů, který Nový zákon vztahuje na Krista, zcela jasně ukazuje na jeho vztah k zákonu: Plnit, Bože můj, tvou vůli je mým přáním, tvůj zákon mám ve svém nitru.„ (Ž 40,9 ; srov. Žd 10,5.7)

Jeho evangelium vzbuzuje víru, která stále potvrzovala platnost Desatera. Pavel řekl: To tedy vírou rušíme zákon? Naprosto ne! Naopak, zákon potvrzujeme.„ (Ř 3,31)

Kristus tedy nepřišel pouze lidi vykoupit, ale také obhájit autoritu Božího zákona, představit lidem jeho vznešenost a slávu a dát jim příklad vztahu k němu. Křesťané, jako jeho následovníci, jsou povoláni k tomu, aby ve svém životě vyvyšovali Boží zákon. Kristus tím, že žil životem laskavé poslušnosti, zdůraznil, že by i jeho následovníci měli zachovávat přikázání. Na otázku, jak může člověk získat věčný život, Kristus řekl: Chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání!„ (Mt 19,17) Varoval také před nedodržováním tohoto principu: Ne každý, kdo mi říká 'Pane, Pane', vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.„ Těm, kteří porušují zákon, nebude dovoleno vstoupit (Mt 7,21-23).

Samotný Kristus zákon naplnil, ne tím, že by ho zrušil, ale životem poslušnosti. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.„ (Mt 5,18) Kristus silně zdůrazňoval, že nesmíme ztratit ze zřetele hlavní cíl zákona: milovat Hospodina, svého Boha celým srdcem, duší a myslí a svého bližního jako sám sebe (Mt 22,37.38). Nicméně, Kristus chce, aby se jeho následovníci navzájem nemilovali tak, jak si svět představuje lásku - sobecky nebo sentimentálně. Aby Kristus vysvětlil, o jaké lásce mluví, dal nové přikázání„ (J 13,34). Toto nové přikázání nemělo nahradit Desatero, ale mělo věřícím dát příklad, co znamená pravá nesobecká láska, taková láska, které svět nikdy před tím nebyl svědkem. V tomto smyslu může být jeho přikázání označeno jako nové. Přikázal jim, aby se nejen milovali navzájem, ale aby se 'milovali navzájem, jako jsem já miloval je' (J 15,12). Přesně řečeno, máme zde jednoduše další důkaz, že Kristus vyvyšoval zákony svého Otce.„ (25)

Poslušnost odhaluje takovou lásku. Ježíš řekl: Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání.„ (J 14,15) Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.„ (J 15,10) Podobně, pokud milujeme Boží lid, milujeme Boha a zachováváme jeho přikázání„ (1J 2,3).

Pouze, když zůstaneme v Kristu, můžeme být upřímně poslušní. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně... Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.„ (J 15,4.5) Zůstat v Kristu znamená, že musíme být s ním ukřižováni a prožít to, o čem píše apoštol Pavel: Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus.„ (Ga 2,20) Na těch, kdo takto žijí, může Kristus splnit své zaslíbení nové smlouvy: Dám své zákony do jejich mysli a napíšu jim je do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem.„ (Žd 8,10)

Požehnání poslušnosti. Poslušnost rozvíjí křesťanský charakter, vytváří pocit pohody a způsobuje, že věřící rostou jako novorozené děti„ a jsou proměňováni k jeho obrazu (viz 1Pt 2,2 ; 2K 3,18). Tato proměna z hříšníka na Boží dítě působivě svědčí o Kristově moci.

Písmo ty, kteří chodí v zákoně Hospodinově„ prohlašuje za blahoslavené„ (Ž 119,1, kral.). Takový člověk nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci„ (Ž 1,1). Poslušnost přináší mnoho požehnání: 1) prozíravost a moudrost (Ž 119,98.99 ); 2) pokoj (Ž 119,165 ; Iz 48,18); 3) spravedlnost (Dt 6,25 ; Iz 48,18); 4) čistý a mravný život (Př 7,1-5 ); 5) poznání pravdy (J 7,17); 6) ochranu před nemocí (Ex 15,26 ); 7) dlouhý život (Př 3,1.2 ; 4,10.22) a 8) ujištění o vyslyšení modlitby (1J 3,22; srov. Ž 66,19).

Bůh nás vyzývá k poslušnosti, ale zaslibuje také bohatá požehnání (Lv 26,3-10; Dt 28,1-12). Když odpovíme kladně, stáváme se jeho zvláštním vlastnictvím... královstvím kněží, pronárodem svatým„ (Ex 19,5.6; srov. 1Pt 2,5.9), budeme vyvýšeni nad všechny pronárody země„, budeme hlavou a ne chvostem„ (Dt 28,1.13).


]


Re: Gregoriusi. Boží děti nejsou pod zákonem,zachováv. sobotu a mají Krista ve svém s (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 23. červenec 2009 @ 16:05:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Tomiku,

Písmo nerozděluje Zákon na ceremoniální či občanskou část. Zákon je podle Písma JEDEN nerozborný celek. Buď ho musíš zachovat celý nebo ho celý musíš pominout.

Kristus je KONEC Zákona k ospravedlnění každého věřícího.

Nemůžeš si ze Zákona vzít sobotu, rozhodnout se, že ji budeš zachovávat (stejně ji nazachováš) a zbytek Zákona pominout. Buď zachovávej celý Zákon anebo neslav sobotu. 

Apropos - stejně nevíš, jestili TO, co slavíš je skutečná sobota, kterou určil Bůh. Je klidně možné, že ve skutečnosti slavíš pondělí nebo středu. V minulosti došlo k tolika změnám kalendáře, že si tím nemůžeš být jist.


]


Re: Gregoriusi. Boží děti nejsou pod zákonem,zachováv. sobotu a mají Krista ve svém s (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 23. červenec 2009 @ 18:07:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Tomiku,

jestliže chceš zachovávat Zákon, Kristus ti nic neprospěje. Pak ale nechápu, proč si v CASD a nekonvertuješ rovnou ke zdroji - k judaismu.


]


Re: Gregoriusi. Kristus řekl: Chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání! (Skóre: 1)
Vložil: Tomik v Pátek, 24. červenec 2009 @ 06:37:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kristus tedy nepřišel pouze lidi vykoupit, ale také obhájit autoritu Božího zákona, představit lidem jeho vznešenost a slávu a dát jim příklad vztahu k němu. Křesťané, jako jeho následovníci, jsou povoláni k tomu, aby ve svém životě vyvyšovali Boží zákon. Kristus tím, že žil životem laskavé poslušnosti, zdůraznil, že by i jeho následovníci měli zachovávat přikázání. Na otázku, jak může člověk získat věčný život, Kristus řekl: Chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání!„ (Mt 19,17) Varoval také před nedodržováním tohoto principu: Ne každý, kdo mi říká 'Pane, Pane', vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.„ Těm, kteří porušují zákon, nebude dovoleno vstoupit (Mt 7,21-23).

Samotný Kristus zákon naplnil, ne tím, že by ho zrušil, ale životem poslušnosti. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.„ (Mt 5,18) Kristus silně zdůrazňoval, že nesmíme ztratit ze zřetele hlavní cíl zákona: milovat Hospodina, svého Boha celým srdcem, duší a myslí a svého bližního jako sám sebe (Mt 22,37.38). Nicméně, Kristus chce, aby se jeho následovníci navzájem nemilovali tak, jak si svět představuje lásku - sobecky nebo sentimentálně. Aby Kristus vysvětlil, o jaké lásce mluví, dal nové přikázání„ (J 13,34). Toto nové přikázání nemělo nahradit Desatero, ale mělo věřícím dát příklad, co znamená pravá nesobecká láska, taková láska, které svět nikdy před tím nebyl svědkem. V tomto smyslu může být jeho přikázání označeno jako nové. Přikázal jim, aby se nejen milovali navzájem, ale aby se 'milovali navzájem, jako jsem já miloval je' (J 15,12). Přesně řečeno, máme zde jednoduše další důkaz, že Kristus vyvyšoval zákony svého Otce.„ (25)

Poslušnost odhaluje takovou lásku. Ježíš řekl: Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání.„ (J 14,15) Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.„ (J 15,10) Podobně, pokud milujeme Boží lid, milujeme Boha a zachováváme jeho přikázání„ (1J 2,3).

Pouze, když zůstaneme v Kristu, můžeme být upřímně poslušní. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně... Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.„ (J 15,4.5) Zůstat v Kristu znamená, že musíme být s ním ukřižováni a prožít to, o čem píše apoštol Pavel: Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus.„ (Ga 2,20) Na těch, kdo takto žijí, může Kristus splnit své zaslíbení nové smlouvy: Dám své zákony do jejich mysli a napíšu jim je do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem.„ (Žd 8,10)

Požehnání poslušnosti. Poslušnost rozvíjí křesťanský charakter, vytváří pocit pohody a způsobuje, že věřící rostou jako novorozené děti„ a jsou proměňováni k jeho obrazu (viz 1Pt 2,2 ; 2K 3,18). Tato proměna z hříšníka na Boží dítě působivě svědčí o Kristově moci.

Písmo ty, kteří chodí v zákoně Hospodinově„ prohlašuje za blahoslavené„ (Ž 119,1, kral.). Takový člověk nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci„ (Ž 1,1). Poslušnost přináší mnoho požehnání: 1) prozíravost a moudrost (Ž 119,98.99 ); 2) pokoj (Ž 119,165 ; Iz 48,18); 3) spravedlnost (Dt 6,25 ; Iz 48,18); 4) čistý a mravný život (Př 7,1-5 ); 5) poznání pravdy (J 7,17); 6) ochranu před nemocí (Ex 15,26 ); 7) dlouhý život (Př 3,1.2 ; 4,10.22) a 8) ujištění o vyslyšení modlitby (1J 3,22; srov. Ž 66,19).

Bůh nás vyzývá k poslušnosti, ale zaslibuje také bohatá požehnání (Lv 26,3-10; Dt 28,1-12). Když odpovíme kladně, stáváme se jeho zvláštním vlastnictvím... královstvím kněží, pronárodem svatým„ (Ex 19,5.6; srov. 1Pt 2,5.9), budeme vyvýšeni nad všechny pronárody země„, budeme hlavou a ne chvostem„ (Dt 28,1.13).


Závěr:  Měl by ses hluboce zamyslet a víc věřit Písmu, než sobě a svým neodborným, laickým výkladům. Pokus se zvýšit svou duchovní hladinu třeba formou  Střediska korespondenčních kurzů .


]


Re: Re: Gregoriusi. Kristus řekl: Chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání! (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pátek, 24. červenec 2009 @ 11:00:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Tomiku,

já ale vůbec nepopírám nutnost zachovávat Slovo Páně, apoštolské učení a příkazy! V nich je totiž naplněna spravedlnost Zákona skrze Ducha svatého (Ř 8,4).

Ani nepopírám, že Zákon je svatý, spravedlivý a dobrý a že je závazným měřítkem, které vydal Bůh.

Popírám však to, že máme dodržovat Zákon. Protože my, věřící jsme s Kristem "zemřeli Zákonu skrze tělo Kristovo, abychom byli JINÉHO, toho totiž, který z mrtvých vstal, abychom nesli ovoce Bohu." (Ř 7,4).

Namísto Zákona byla ustanovena Boží vůle (Žd 10,5-9). Zákon byl požadavkem na tělo (tělesnost člověka), aby poznal, že jej ve vlastní síle nedokáže naplnit.

My nejsme pod Zákonem, ale pod Duchem svatým, který nás vede zachovávání psaného apoštolského učení a k činění konkrétní Boží vůle pro náš život.

Zákon není pro ty, kdo jsou naplněni Duchem svatým, vztahuje se pouze na ty, co jím naplněni nejsou a na ty, co hřeší (1Jan 3,4 // 1Tim 1,9-10). V Kristu nejsme povinni zachovávat cokoli ze Zákona. Duch svatý to dělá za nás (pokud jsme Jím naplněni).


]


Re: Re: Gregoriusi. Kristus řekl: Chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání! (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pátek, 24. červenec 2009 @ 11:03:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Tomiku,

Zákon neskončil jen jako prostředek k ospravedlnění, ale také jako prostředek k posvěcení. Pro tebe se tak ale asi nestalo.


]


Re: Re: Gregoriusi. Kristus řekl: Chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání! (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pátek, 24. červenec 2009 @ 14:21:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Tomiku,

tvůj výklad Mt 19,17 jasně zjevuje, že nemáš ani potuchy, co je EVANGELIUM. Kristus tento výrok říká Židovi ještě v době platnosti Zákona. V té době ještě nebyla doba Milosti. Do smrti Kristovy tento výrok platil, tak jako platil Zákon.


]


Re: Gregoriusi. Tvé odpovědi si vzájemně odporují a rozcházejí se s Písmem (Skóre: 1)
Vložil: Tomik v Sobota, 25. červenec 2009 @ 23:12:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pravda je taková, že Tvým evangeliem je jen Tvé ego, urážení a naprostá ignorace odborných, výkladů Božího slova.
Ne evangelium Gregorios 777, ale Písmo svaté je mým evangeliem. Písmo svaté zná lidi, kteří zasévají to co ty.

1. Jan 2

Kdo říká: ‚Poznal jsem ho,‘ a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy.

Kdo však zachovává jeho slovo, vpravdě v něm láska Boží dosáhla svého cíle. Podle toho poznáváme, že v něm jsme.

Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on.

7  Nepíšu vám, moji milí, nové přikázání, ale přikázání staré, které jste měli od počátku; staré přikázání je to slovo, které jste slyšeli.

8  A přece vám píšu přikázání nové – vždyť se stalo skutečností v něm i ve vás, že tma ustupuje a pravé světlo již svítí.

9  Kdo říká, že je v světle, a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě.

10  Kdo miluje svého bratra, zůstává ve světle a není nikomu kamenem úrazu.

11  Kdo nenávidí svého bratra, je ve tmě a ve tmě chodí; neví, kam jde, neboť tma mu oslepila oči.
]


Re: Re: Gregoriusi. Tvé odpovědi si vzájemně odporují a rozcházejí se s Písmem (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Neděle, 26. červenec 2009 @ 06:24:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Tomiku,

a kde se v těch verších píše o zachovávání Zákona? Cožpak nevíš, že Zákon byl dán ve skutečnosti "pro přestupování"?


]


Re:Gregoriusi. Praví křesťané nejsou pod zákonem, ale také nejsou bez zákona! (Skóre: 1)
Vložil: Tomik v Středa, 29. červenec 2009 @ 06:03:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Křesťan, zákon a milost

Ga 5,14: “Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého.”
Zákon a milost. Jaký je jejich vztah? A jakou úlohu hrají v životě Kristových následovníků? To je téma, které tolik zaměstnávalo apoštola Pavla před bezmála dvaceti stoletími a které, chtě nechtě, zaměstnává i nás, kdykoliv sami sobě čestně předložíme otázku po platnosti zákona a nebo, když to za nás učiní jiní.
Není něco přežitého na zachovávání litery zákona? Nejsme ještě stále pod dozorcem, (Ga 3,24) a nežijeme ještě dnes, po tolika staletích, v bludu, ze kterého se apoštol Pavel snažil vyvést křesťany svojí doby?
Apoštol Pavel, když vypráví o svém misijním působení, poukazuje zároveň na ty, kterých se jeho služba týkala a dělí je právě podle jejich vztahu k zákonu Božímu.
Pavel říká: Jsou tady ti, kteří mají nad sebou zákon. Lidé, pro něž se křesťanství vyčerpává plněním jeho ustanovení. Pavel se těmto lidem přibližuje, i přesto, že sám takový není. Říká:
1K 9, 20-21: “Těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem pod zákonem, abych získal ty, kteří jsou pod zákonem - i když sám pod zákonem nejsem. Těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem bez zákona, abych získal ty, kteří jsou bez zákona - i když před Bohem nejsem bez zákona, neboť mým zákonem je Kristus.”
Pavel, apoštol Ježíše Krista, se nedomnívá, jako tito lidé, že úlohou zákona je spasení člověka. Všimněte si, jak mnoho dnešních křesťanů, kteří svoji víru postavili na plnění zákona vyčerpává svoji zbožnost naplňováním přesvědčení, že naše spasení vychází z toho, co špatného jsme neudělali. Ale je opravdu takovýto postoj tím, co si Bůh pro naše životy žádá? Naplňujeme skutečně Ježíšův odkaz tím, že pouze něco neděláme? Následujeme tímto Krista? Je to, co na Kristu obdivujeme, to, že něco nedělal? A nebo to byly právě jeho činy, jeho obětavost a nezlomnost v konání dobra, co k němu přitahovalo zástupy lidí hledajících pomoc a vedení na cestě k Bohu.
Lidé, kteří se ve svém prožívání křesťanství upnuli pouze na zákon, se minuli cílem.
Ale apoštol nechce tímto říct, že zákon je špatný, nebo, že on sám správnost jeho požadavků neuznává. Vždyť právě tak, jako ve 20. verši říká, že není pod zákonem, ve verši následujícím zase tvrdí, že není bez zákona.
Apoštol odmítá být řazen mezi lidi, kteří se k požadavkům jakéhokoliv zákona staví bokem, v obavě, že by je jeho nařízení omezovala. Takoví lidé, a žije jich v dnešní době kolem nás víc než dost, se před zákonem uzavírají ze strachu, že by je jeho požadavky svazovaly a bránily jim v tom, co mají rádi a čeho se nechtějí vzdávat. Tyto lidi naleznete mezi nevěřícími, kteří tak rádi relativizují jakékoliv dobro, jakoukoliv autoritu, cokoliv, co by je zavazovalo, ať už je to odmítnutí špatných návyků, nebo závazky plynoucí z manželské smlouvy. Lidi zdráhající se uznat, přijmout a naplňovat požadavky Božího zákona. Ale najdete je právě tak mezi lidmi věřícími, mezi křesťany. A tito lidé budou často používat právě výroky apoštola Pavla, aby podepřeli své tvrzení, že zákon i se svými požadavky je mrtvý.
Apoštol se tedy vyhraňuje vůči oběma skupinám. Není pod zákonem ani bez něho. A my se samozřejmě ptáme: jaký postoj k zákonu zaujímal on sám?
Jak nám sděluje, není Pavel bez zákona. Proč? Jeho zákonem je totiž Kristus. Zároveň není pod zákonem, jako ti, od kterých se v listu Galatským tolikrát distancuje. Neslouží požadavkům strohého, neživého zákona, slouží živému Kristu, kterým je milován a kterého miluje.
Pavel pochopil, že jedině správný vztah ke Kristu mu umožňuje nalézt správný vztah k zákonu.
Člověk, který se drží přikázání v první řadě, se zaobírá sám sebou, svými dobrými skutky, svým spasením, jako by jej plněním zákona mohl dosáhnout.
Člověk, který hledí na Krista (Ga 3,1), chce jednat tak, jak jednal on. A právě tím naplňuje zákon.
Ten, kdo žije pro zákon, stává se, otrokem zákona. Ten, kdo žije pro Krista, neotročí. Je svobodný. Ten, kdo si zamiloval Ježíše Krista, Původce zákona, ten kdo zatoužil být mu podobný, ten kdo se učí od samotného Ježíše, ztotožnil se s jeho zákonem a zákon ho již neomezuje.
Není pod zákonem a přece není bez zákona. Je svobodný, protože pochopil, že zákon není souborem vykřičníků, které se ježí na všech stranách, aby znepříjemňovaly život, kde se dá.
Představte si, že by jste měli jedním slovem charakterizovat zákon. Jaké slůvko by jste zvolili? Čtěte Ga 5,14.
Jaká tragédie je v tom, že právě ti, které by měl zákon vést k lásce, bývají těmi nejkrutějšími lidmi. Jak tvrdí, nesmlouvaví a bezohlední dokážou být zákoníci. Všechno své úsilí soustředí na to, aby zachovali zákon a přece ho porušují. Nenaplňují ho, protože středem a smyslem zákona je láska.
To se stalo i Galatským:
“Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, aby jste se navzájem nezahubili.” (Ga 5,15)
Zákon nám byl dán pouze jako vychovatel (Ga 3,24). Ale ztratíme-li ze zřetele toho, kdo stojí za ním, stane se nám otrokářem místo osvoboditelem. Kéž v řádcích zákona umíme číst o Kristově zájmu o nás, o síle, jíž nás posiluje a sjednocuje Duch, o lásce, kterou k nám chová náš milující nebeský Otec.
Jedině jeho milost nás uschopňuje žít tak, jak žil Ježíš a nebo se tomu alespoň den za dnem učit. Jedině Ježíš nás může osvobodit od zákona tak, že nás zbaví břemena litery a naplní láskou, podstatou zákona, naše obmytá srdce.
Nedejme se zotročit poměřováním svých výkonů. Podívejme se raději na Krista, abychom zatoužili být mu blízko, být mu stále podobnější.

Pavel Novotný]


Re: Re: INSPIRACE A AUTORITA SPISU ELLEN G. WHITEOVÉ (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Úterý, 21. červenec 2009 @ 07:12:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Máš pravdu Oko, ap. Pavel netrval na dodržování židovského zákona, který byl přibit na kříž, pokud se týkal pohanů. Židé na něm většinou trvali a trvalo nějakou dobu, než se ho zbavili. nakonec je znám spor mezi Pavlem a Petrem.
jednalo se však o zákon ceremoniální, zákon související se svátky židovského národa, které byly jiným národům cizí / - nepíšu pohanským, protže pohany byli tenkráte nazýváni Židé, protže nevěřili v bohy ale jměli jen jednoho /.
je tu však jeden přehlédnutý rozdíl - mravní zákon nemá s ceremoniálním nic společného. Ceremoniální představoval symboliku, spojen s chrámem a službou v ní, mravní byl vyjádřen v desateru a zdokonalen v "královském", jak mu říkáme, zákonu lásky - milovat budeš Boha a milovat budeš bližního a tento zákon je spjat s věčným zákonem, jehož jediná literka nepomoine dokud bude nebe a země - odplata za hřích je smrt a na druhé straně spasení.
Výše , na příkladě sporů o tom, kdy vlastně mohl zemřít Ježíš, jsem uvedl, že byly rozeznávány 2 druhy sobot - ta týdenní, sedmý den týdne, památník stvoření, kterou uznáváme Boha za Stvořitele a která je dána člověku, aby o tom přemýšlel a uvědomil si rozdíl mezi Stvořitelem a stvořením a ta je součástí mravního, nepomijitelného zákona a nelze ji zrušit, ani změnit.
A druhé soboty, pro které se nemáme hádat a pro které se nemáme - z pohledu Židů zas pohané my, hádat se židy.
Je tedy rozdíl mezi sobotou a sobotou.

Proč tedy nebyla zavedena kromě soboty ještě neděle ? Jestliže je neděle nejvýznamnějším dnem pro křesťany / ale není, protže je den jak den, jak stojí v Bibli /. Na jedné straně říkáme, že je den jak den, pak říkáme, že neděle je nejvýznamnější, protže vstal Kristuis z mrtvých a na druhé straně je tu zákon o sedmém dni -sobotě - a ten nelze zrušit a je jednodušší jej změnit. Pak ale proč trváme na neděli pod hrozbou trestem, jak to církev udělala. Pokud církev uznala nutnost světit den - první pod trestem - měla k tomu jistě nějaký důvod - odvolávala se svým způsobem na Boží zákon o sobotě, ale ten změnila - opravila Boha.
Lidé se na tom neshodnou, je tedy lépe poslouchat Boha.
Ježíš nedával nikde pokyny pro to, aby se uvažovalo o změně soboty na neděli. Dal nám nové přikkázání, abychom se milovali, dal nám přikázání, co máme činit na jeho památku, až se sejdem, ale den úmrtí i narození nám zůstal zahalen - nevíme ani den, ani rok, u ukřižování se alespoň domníváme z náznaků písma a kalendářů. Myslím proto, že znát den není důležité proto, že jakmile by byl znám, udělali by si z něj lidé modlu, byl by slaven stejně by se ani nevědělo , co se slaví, jako je tomu u dnešních vánoc.
Vycházím li z Toho, že Boží slovo platí proto, že je Bohem , musím jeho slovo brát vážně. Jestliže něco přidám nebo uberu z jeho slova, podléhám kletbě.
Uznávám li jinou autoritu vedle Boha, pak si mohu dovolit podle této autority jednat, i když slovo Boží mění.. ale kdo se hlásí k takové autoritě ? Protestanté ne, avšak je již asi pozdě, aby uznali, že od této autority převzali i změněný zákon a proto vykládají o přibitém desateru, nutnosti změnit zákon třeba Kristovou smrtí a zmrtvýchvstáním.
Méně je někdy více... kristus se musel narodit v betlémě, ale také v našich srdcích. Musel zemřít na kříži a právě tato smrt byla vykoupením, nikoliv zmrtvýchvstání - psáno, že odplata za hřích je smrt - proč tedy ne pátek / a nebo taky středa / , ale neděle ?!
Zmrtvýchvstání je nový život, jako nový den, je povzbuzením pro víru, ale potvrzením, že Ježíš byl Synem Božím a jeho oběď byla přijata, byla dokonalá a pro toho, kdo si uvědomí, že i on ho svými hříchy ukřižoval a nejen římané s židy, i příslib věčného života.
Ale sobota je a zůstane sobotou, protože v neměnném zákoně vymezuje prostor pro společenství s Bohem Stvořitelem a umožňuje člověku věnovat se pochopení pláánu spasení až do toho prvního dne týdne.


]


Re: Re: Re: INSPIRACE A AUTORITA SPISU ELLEN G. WHITEOVÉ (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 21. červenec 2009 @ 09:24:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..." Jestliže je neděle nejvýznamnějším dnem pro křesťany / ale není, protže je den jak den, jak stojí v Bibli"...

Nijak mě nevytáčí, že slavíš sobotu. Slav si co chceš. Podstatný je přece vztah a jeho naplňování v životě. Ale nelze se odvolávat jen na ta místa Bible, která nám zrovna pasují. Takové výklady bývají nutně zcestné.
Je - li tedy den jako den, jak stojí v Bibli, tak proč ty slavíš sobotu?

..."Ježíš nedával nikde pokyny pro to, aby se uvažovalo o změně soboty na neděli."...

Pán Ježíš se o sobotě vyjádřil docela jasně, a to na více místech: 
(Mk 2,27)
Sobota byla stvořena pro člověka, ne člověk pro sobotu

(Mt 12,8)
Syn člověka je totiž Pánem i nad sobotou."

(J 5,16-185)
A tak Židé začali Ježíše pronásledovat a chtěli ho zabít, protože to dělal v sobotu.
Ježíš jim ale odpověděl: "Můj Otec až doposud pracuje; i já pracuji."
Židé ho tedy kvůli tomu chtěli zabít ještě více, neboť nejenom rušil sobotu, ale také nazýval Boha svým vlastním Otcem a tak se dělal rovným Bohu.


..."památník stvoření, kterou uznáváme Boha za Stvořitele"... - je starozákonní sobota, to máš pravdu. Ale tato "sobota" skončila roztržením chrámové opony.

Křesťané mají památník stvoření, kterým uznávají Boha za Stvořitele a jeho Syna za Vykupitele právě v neděli - a to už od prvních dob - právě proto, že neděle je dnem vzkříšení. Tak, jako "starý člověk" slavil sobotu na památku svého stvoření, člověk znovuzrozený slaví neděli, na památku svého znovuzrození.


Starý člověk byl přece pochován ve vodě křtu, již ho není!
Jak by tedy mohl stále slavit sobotu?]


Re: Re: Re: Re: INSPIRACE A AUTORITA SPISU ELLEN G. WHITEOVÉ (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Úterý, 21. červenec 2009 @ 11:17:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je - li tedy den jako den, jak stojí v Bibli, tak proč ty slavíš sobotu…?
– neříkám, že sobota je den jak den, říkám, že ostatní dny jsou den jak den, ostatní soboty, kromě té, která je dnem sedmým v týdnu a oddělená Hospodinem. Nevyjádřil jsem se dost jasně - pardon 
Ve světle SZ pochopíš rozdíl mezi sobotou a sobotou a pochopíš i verše NZ, kterými se oháníš.
Ani mně nevytáčí Tvá neděle, i já si myslím, že ve dni to není, že je důležitý vztah k Bohu , resp. Vztah k Ježíši, ale myslím si, že součástí tohoto vztahu je důvěra s přijetím toho, co nám říká a nic o neděli jsem neslyšel.
Nelze se odvolávat ani na bílá místa Bible, tj. na to, co tam není. A neděle tam skutečně není.
Dávám přednost sobotě před nedělí, protože neděle je aktem svévolnosti a pokrytectví hledat v písmu její opodstatnění. Světím sobotu, i když vím že když jsem v Americe, jsem v jiném čase než v sobotě evropské, která už je třeba nedělí.
Myslím, že sobota je věcí náplně, v tom asi spolu souhlasíme, ale pro mě navíc symbolem pokory důvěry přijmout bez úprav….
Den jak den můžeš říct o ostatních dnech, nikoliv o dni Hospodinem odděleném.  A tak si myslím, že je li Bible inspirovaným slovem Božím, že nemůže hovořit o odděleném dni jako o každém jiném, ale že hovoří o těch sobotách židovských. Mýlím se…? Myslím, že je třeba studovat i SZ.
Ano sobota je pro člověka, nikoliv člověk pro sobotu, ale to říkal Ježíš těm zákoníkům, kteří nepochopili, co je to sobota, že sobota není jen o nicnedělání.
Syn Člověka je pánem soboty.. ano… sobota byla učiněna pro člověka, ale Synem Člověka zde není nazván člověk..Syn Člověka je v židovském národě nazýván Mesiáš a Ježíš zde říká – ne člověk, ale Mesiáš je pánem i soboty / která byla učiněna pro dobro člověka /
Židé hledali zabít Ježíše , protože chápali sobotu asi podobně, jako Ti, co za ni adventisty odsuzují – formálně. Je li sobota dnem odděleným od Hospodina / pro tebe neděle / a naplňuješ li ji duchovně, nemám Ti co vyčítat a nikdo mně a adventistům za sobotu. Sobota adventistů není dnem břemene, ale radosti.

Starozákonní sobota neskončila roztržením opony. Roztržením opony skončil ceremoniální zákon, chceš li obětní systém. To na co poukazoval svou symbolikou, bylo naplněno smrtí Ježíše Krista a ceremoniál již neměl na co poukazovat – nevinného tvora na jehož hlavu byla vložena ruka hříšníka , byly vyznány hříchy a za ně pak obětován jeho život, nahradil onen „beránek boží“  - Ježíš.
Platnost mravního zákona, jehož je sobota součástí,  neskončila.
Dovolím si otázku : proč má být dnem, který máme slavit, neděle.. kde je napsáno, že to má být den vzkříšení.
-          Chápu, že vzkříšení je dnem radosti, chápu i to, že je slaven, ale kde je napsáno, že má nahradit sobotu. Ptal jsem se, proč tedy ti první křesťané nezavedli druhý svátek – sobotu a vedle ní neděli…? Asi k tomu neměli důvod, respektovali příkaz sedmého dne a sedmý den se scházeli
-          Proč tedy je nesvěcení neděle hříchem. ŘKC zavedla neděli a to závazně. Kdyby nebyl důležitý den – podle ŘKC – nebylo by hříchem světit den jiný
-          Jak mohla ŘKC změnit zákon, zatížit hříchem to, co předtím hříchem nebylo a osvobodit od hříchu to, co bylo hříchem předtím / opodstatnila to nikoliv biblicky, ale svou mocí zákon měnit /
-          Proč protestantské církve tuto neděli převzaly, když se od ŘKC odtrhly. Dnes neděli odůvodňují biblicky, ale za předpokladů zmatení pojmů
-          Má pro tebe, pro mě význam rozlišovat sobotu či neděli
-          Komu dávám za pravdu, když se rozhodnu pro sobotu nebo pro neděli / já osobně, Ty možná jinak, to beru jako uznání práva měnit, změnu beru jako troufalost a na základě mých zkušeností se mi zdá systémově čistější sobota a neděle dodatečně naroubovaná a obhajovaná trochu pokrytecky /
-          Dělá ze mě sobota nebo neděle lepšího člověka nebo křesťana / myslím že její obsah /
-          Je proto CASD , že světí sobotu / a jiné odlišnosti  / církví „slizkou“ nebo „satanskou“ jak tu někdo psal ?
Starý člověk hřešil, hřeší i nový, nikdo není spravedlivý ani dobrý. Nový člověk jen přijal milost a z ní jedině může být spasen – nikoliv pro zachovávání jakéhokoliv přikázání, včetně soboty. Myslím ale, že zákon zrušen nebyl a platí dále všech 10 přikázání, které zastiňuje – měla by – láska, ale co je to za lásku, která si klade podmínky to ano  a to ne…?
Nový člověk by měl být osvobozen od hříchu – i když víme, že není – ale není osvobozen od dodržování zákona, včetně sedmého dne / a adventisté věří, že změna na neděli není biblická, ale je hříchem svévolnosti /
Já ti neděli neberu, třeba ji „světíš“ lépe, než já sobotu. Mně spíše vadí čtení bílých míst v Bibli na obhajobu něčeho, co tam není a ta pravá sobota jistě bude ta, kterou „světíme“ v pokoře a lásce spolu s Bohem. Co není z víry, je hřích.
Já však věřím, že by byl hřích světit změnu – nikoliv pro den, ale pro troufalost, jestli mi rozumíš.]


Re: Re: Re: Re: Re: INSPIRACE A AUTORITA SPISU ELLEN G. WHITEOVÉ (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 21. červenec 2009 @ 14:07:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neděle v Písmu skutečně není, je nazývána prvním dnem po sobotě, kdy se křesťané scházeli k lámání chleba.

Neděle začínala v sobotu po západu slunce. Smysl mravního zákona není v tom, zda světit sobotu, nebo neděli, ale v tom, dát sváteční den Hospodinu.

V Písmu nic není ani o Božské Trojici, přesto, když budeš hledat, tak ji tam můžeš najít. Nikde není napsáno, že v bibli musí být všechno. Naopak, Přímluvce nás postupně uvádí do plné pravdy. Živou víru nám nepřinesla Bible, ale svědectví lidí, generace křesťanů, tak jak šly po sobě od prvních apoštolů - Tradice církve. Až ta dala po létech vzniknout Bibli. Ještě nebyl napsán Nový zákon a křesťané už slavili Kristovo vzkříšení - neděli.

Správné pochopení Starého zákona není vždy v dodržování jeho příkazů, ale v naplnění jeho smyslu Ježíšovým Zmrtvýchvstáním. Starý Zákon je celý o přípravě na příchod Vykupitele, v tomto smyslu nemůže být ani čárka změněna. Určitě to není o tom, dodržovat jednotlivé starozákonní předpisy.

Jinak by bylo stejnou svévolností jíst vepřové maso, jako nezachovávat sobotu. Znovuzrozený člověk vnímá věci duchovně, ne zákonicky. Pro znovuzrozeného je největší svátek Hospodinův právě vzkříšení. Neslaví už památku stvoření starého člověka, ale jeho znovuzrození z vody a z Ducha.

V tom je rozdíl mezi judaismem a křesťanstvím.


Nový člověk je osvobozen od hříchu. Ne v tom smyslu, že by už nehřešil, ale že hřích odmítá, pokáním se stále znovu očišťuje a protože je pak příbytkem Ducha svatého, má moc dítěte Božího, v Kristu je silnější, než satan.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: INSPIRACE A AUTORITA SPISU ELLEN G. WHITEOVÉ (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Středa, 22. červenec 2009 @ 07:39:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Změna soboty na neděli byla provedena ze dvou důvodů – odlišit se od neoblíbených Židů  a získat náklonnost pohanů.

 Jakou úlohu v tom sehrála tradice a jeli všechno tradiční dobré, jsem posoudil až po prostudování té tradice a nepatrnou část výpisků dávám k posouzení ...


 W.A: J. Nenader – nazývaný knížetem církevních  historiků , „ Dějiny křesťanského náboženství a křesťanské církve“ první německé vydání str 186 :  

„odpor proti 6idovstvu zavedl velmi záhy zvláštní slavnost svěcení neděle namísto soboty…“

„Možná, že na konci druhého století falešné zavedení tohoto druhu počalo se uplatňovati, neboť se zdá, že lidé onoho času považovali práci v neděli za hřích „

 

Prof. E.Brerewod Gresham College London anglikán. – „Učení o sobotě str 77“

„původní den odpočinku, sobota,  zůstala a byla svěcena křesťany východní církve ještě přes  300 let po smrti Spasitelově

 

L. Coleman, theolog a historik, Původní křesťanské dokumenty, kap. 26 odst. 2 str 527 :

„ Do konce pátého století bylo pokračováno v křesťanské církvi se svěcením židovské soboty, ovšem s přísností a velebností stále ubývající, až bylo načisto od toho upuštěno.“

 

Hutton Webster, Ph D. ve svém díle „Den odpočinku“ Str 220 , 221 

„Původní křesťané přihnuli zpočátku židovský sedmidenní týden s jeho očíslovanými dny v týdnu, ve 4. a 5. století byla pohanská označení všeobecně převzata v západní polovici křesťanství. Používání těchto planetárních jmen / dny v týdnu podle planet, neděle dle slunce / poukazuje na rostoucí vliv astrologických spekulací zavlečených do křesťanství pohany…

Během téhož století způsobilo již rozšíření náboženství orientálních uctívačů slunce, zvláště oněch z Mitry, ve světě Římanů nahrazení označení dies Solis za dies Saturni pro první den v týdnu. Tímto způsobem bylo  postupně naočkováo křestánstké učení pohanstvím.“  

 

Pozn. Svatý den Mitrův byl prvním dnem týdne a byl totožný se dnem Baala a Apollona, byl svěcen v celé říši.

25. prosinec pak byl den narození Mitry – tzv. Natias solis.

 

Nejstarší známý nedělní zákon je Konstantinův z r. 321 a zní :

„ V úctyhodný den slunce všichni… ať odpočívají od všeliké práce své… „ povolena práce na polích

 V dalších letech císaři a papeži vydávali další nařízení o svěcení neděle

r. 386 pod vládou Gratiána Valentina Theodosia, byl vydán dekret, že všeliké živnosti a obchody mají odpočívat v den nedělní

r. 416 papež Inocenc I v dopise : sobota má být zachována jako den postní

r. 425 Theodosius mladší – zákaz návštěv divadel a cirkusů v neděli

r. 538 na koncilu Orleádnkém – každá prozatímní věc dovolená v neděli až dosud je dovolena i nadále, avšak práce na poli zakázána

r. 590 papež Řehoř označuje muže, kteří prohlašují, že se nesmí pracovat sedmý den / v sobotu / jako proroky antikristovy

r. 314 337 působící papež Silvestr ve snaze odstranit pohanské zvyky ze křesťanské terminologie přejmenovává DIES SOLIS / den slunce / na DIES DOMINIS / = den Páně / na památku vzkříšení Kristova
 

Katechismus katolických nauk od petra Geirermanna požehnaný Piem X z roku 1910, druhé vydání strana 50  praví :

Ot.. který je den odpočinku ?

Odp. Sobota jest den odpočinku

Ot. Proč zachováváme neděli namísto soboty ?

Odp. Zachováváme neděli místo soboty proto, poněvadž katolická církev na koncilu Laodicejském r.336 přenesla svatost ze soboty na neděli

 

Tridentský sněm 18. ledna 1562 arcibiskup Reggia :

Tradice nad Písmem sv. stojí. Autorita církve nemůže býti vázána autoritou Písma sv. , poněvadž církev proměnila svěcení soboty na neděli a to ne na příkaz Kristův, nýbrž svou mocí. „   /   J.H. Holman, Kanon a tradice str. 262 /

 

r. 1893 23. září, Kardinál Gibbon, „Katolické zrcadlo“ :

„ Katolická církev změnila před více než tisíci lety,  dřívew než existoval jediný protestant, jedině svou mocí svého božského poslání, den Páně ze soboty na neděli…“]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: INSPIRACE A AUTORITA SPISU ELLEN G. WHITEOVÉ (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 22. červenec 2009 @ 08:41:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Možná, že na konci druhého století falešné zavedení tohoto druhu počalo se uplatňovati, neboť se zdá, že lidé onoho času považovali práci v neděli za hřích „...


Výrazy "Možná - neboť se zdá" od historika, ukazuje hodně o tom, jakou má samotný takový argument vypovídací hodnotu pravdy.


Nehodlám spekulovat o historickém vývoji, když Písmo říká, že se první křesťané scházeli k lámání chleba první den po sobotě.


Ohledně moci církve, jistě víš, že ona moc pochází přímo od Krista.
(Mt 18,18)
Amen, říkám vám, že cokoli svážete na zemi, bude už svázáno v nebi, a cokoli rozvážete na zemi, bude už rozvázáno v nebi.


Tradice nad Písmem sv. stojí. Autorita církve nemůže býti vázána autoritou Písma sv. , poněvadž církev proměnila svěcení soboty na neděli a to ne na příkaz Kristův, nýbrž svou mocí. „   /   J.H. Holman, Kanon a tradice str. 262 /

Tridentský koncil řešil palčivé otázky své doby. Mezi ně nepatřilo svěcení neděle, mezi katolíky a protestanty v tomto panovala shoda. Vydal celkem 16 dekretů, žádný z nich neřešil svěcení neděle. Můžeš tedy uvést číslo kánonu, na který se údajně Holman odvolává?


Změna soboty na neděli byla tedy provedena z jednoho důvodu.
Pro každého křesťana je absolutně nejvýznamějším dnem v historii lidstva - největším svátkem právě neděle, den Kristova vzkříšení.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: INSPIRACE A AUTORITA SPISU ELLEN G. WHITEOVÉ (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Středa, 22. červenec 2009 @ 09:44:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Možná.. neboť se zdá ... uvedl seriozní historik na základě bádání po původu neděle, nebyl zastáncem soboty, z historických pramenů počátek nekterých věcí určit nelze, ale jsou.. můžeš se chytnout prvního záchytného bodu v pramenech , ale nemáš jistotu, nenajde li někdo jiný mezník tebou nalezeného předcházející.
Naopak, se mi zdá tento přístup a vyjádření seriozní.

18. ledna 1562 na Tridentském sněmu v závěrečné řeči pronesl arcibiskup z Reggia proslov z něhož používám citát.
Schalf - Herzogova encyklopedie- viz koncil Tridentský  ."... položeny základy křesťanského učení.. nejdůležitější sněm v dějináchb křest. církve římské, který stanovil svou odlišnou víru a vykonávání náboženských věcí s ohledem na církve protestantsko-evangelické" 
V reakci na Luthera a jeho důraz na Písmo byl nejen koncil, ale i závěrečná řeč arcibiskupa z Regia arogantně staví tradici nad písmo - nejen ve věci soboty, ale obecně.

Křesťané se scházeůli na lámání chleba v sobotu, sobota večer je počátek neděle, podle Židovského chápání.. to už tu někdo rozváděl... třeba číst Písmo v souvislostech / podobně jako petře bij a jez...  někde zede uvedené /

Cokoliv svážete na zemi.. bylo řečeno apoštolům, mezi kterými není žádná spojitost s papeži, oni také dostali Ducha svatého a mohli pronést "zalta a stříbra nemám, ale co mám , Ti dám.." což nikdo z papežů pronést nemůže.

Pro každého křesťana - jak vidíš, není největším svátkem neděle, pro někoho sobota, což neubírá na váze významu Kristova vzkříšení / pokud byl opravdu v hrobě tři dny a tři noci, musel vstát v sobotu večer, když končila sobota a začínala neděle, prsztě 3 x 24 hodin , mohl zemřít v pátek, i ve středu, jak naznačují pátrání a což tedy adventisté nehlásí... ale mohl vstát třetí den a pak by zemřel v pátek.. víme, že o velikonocích se v jednom týdnu sešly 2 soboty, z nichž ta jedna pak byla zrušena přibytím na kříž  - ale to opravdu jen tak mimochodem, je to jen spekulace, zdůrazňuji /
Pro který den se rozhodneš je na Tobě, já jsem se rozhodl pro sobotu a mám k tomu tyto důvody.

Sobotu jsem neměl v úmyslu hájit, protže nemohu nikomu zasahovat do jeho volby anio svědomí a nechci ho snižovat. Některé příspěvky mně ale přivedly k tomu, že se jí musím zastat, neboť přívlastky slizkých sobotistů, argumentace bíl,ými místy nebo tradicí, která jak vidíme, rozvádí člověka s písmem a přehlížení toho, že se den Páně stal krycím jménem pohanského svátku Mitry a dodatečné omlouvání arogance biblickými verši, je pro mně důvod říct také něco do diskuse a zastat se adventistů, jejichž církev i já považuji za jednu, která vede ke Kristu a hledání a učením i přes některé nejasnosti na kterých trvá, za jednu z nejčistších v "systémovém pojetí" písem SZ a NZ.

Žel, většina kritizujících nemá přehled ani o tom, co se píše několik veršů vedle  z kontextu vytržených verších, kterými argumentuje.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: INSPIRACE A AUTORITA SPISU ELLEN G. WHITEOVÉ (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 22. červenec 2009 @ 13:39:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Slova "možná, neboť se zdá" by seriózní historik vůbec neměl použít. Měl by pracovat s doložitelnými fakty, ne se zdáním.

..."závěrečná řeč arcibiskupa z Regia arogantně staví tradici nad písmo - nejen ve věci soboty, ale obecně."...

Jak jsem již uvedl, problém soboty versus neděle tridentský koncil vůbec neřešil.
Stavil - li arcibiskup Tradici církve nad Písmo, není to arogance, ale znalost věci. Každý, jen trochu znalý historie ví, že Kristus nám nedal Písmo, ale že založil církev. Víc než půlstoletí trvalo, než byly dopsány knihy Nového zákona. Tyto knihy jsou odrazem vnitřního života církve, která tehdy fungovala naprosto životaschopně i bez Nového zákona, čerpala pouze ze Starého zákona, ale především z podání apoštolů, z hlásání radostné zvěsti. Tedy prvotní církev žila téměř výhradně z apoštolské tradice církve.

Další tři století trvalo, než byl r. 393 sestaven a potvrzen úplný kánon Nového zákona na sněmu katolické církve v africkém Hippo regiu.


Tehdejší vnímání neděle (v apoštolských časech) bylo po sobotním západu slunce. Tedy křesťané se scházeli v neděli, první den po sobotě. Tvrdit, že podle dnešního pojetí času se scházeli vlastně v sobotu večer, je prostá ignorace historie. Sobotní večer byl v pátek po západu slunce.


..."bylo řečeno apoštolům, mezi kterými není žádná spojitost s papeži"...

Není pravdou. Každý papež (biskup, kněz) je v nepřerušené řadě svých předchůdců, kteří tento dar Ducha (pověření pro tuto službu) předali vkládáním rukou. Nazýváme to apoštolská posloupnost. Tedy každý biskup právem může pronést: ..."co mám, to ti dám".


..." nebo tradicí, která jak vidíme, rozvádí člověka s písmem"...

To je protimluv. Kdyby nebyla Tradice církve, nevznikl by vůbec Nový zákon.


]


pokračování - dokončení (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Středa, 22. červenec 2009 @ 17:42:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
pokračování - Od zákona nikdo osvobozen není,  jsme osvobozeni od následků jeho překročení, od moci zákona "zabíjet" osvobozeni milostí.
Ale toto hádání se nikam nevede, protže nejde o věc samu, jao o plané teoretizování, protže nakonec rozhodne náš vztah k Bohu a Ježíši a jeden druhého nesmíme a nemáme právo za něj kritizovat, nadávat si do sektářů a slizounů bez rozumu.

Přestaň být církevníkem a staň se křesťanem a chápej, že i druhý má právo na své chápání vztahu s Bohem,  ikdyž mu zrovna nevěříš. A ber věc s nadhledem, abys byl schopen uvažovat bez předsudku a možná tě pojetí zákona a soboty adventistů přestane štvát.


]


Re: pokračování - dokončení (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 22. červenec 2009 @ 22:00:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."jeden druhého nesmíme a nemáme právo za něj kritizovat, nadávat si do sektářů a slizounů bez rozumu"...

Teď pláčeš na cizím hrobě. Hrubě jsi mě nepochopil. Adventisté mě vůbec neštvou, u nás žije jen jedna rodina a já je plně respektuji. Nikdy bych si nedovolil nadávat někomu do špatných křesťanů, či do slizounů. Já nejsem autorem tohoto článku. Ti, kteří soudí, ať se věnují nejdřív trámu ve svém oku.
Já jen vysvětluji svůj pohled na tyto věci - a jak doufám pohled neprotivící se Písmu, ani historii církve. Plně respektuji tvé právo na to, mít svůj vlastní názor. Možná to tak často nevypadá, ale mojí snahou je setkávat se v lásce a po výměně názorů (přestože je třeba neakceptujeme) mít k sobě blíž alespoň v lidském pochopení toho druhého.

Otevřít se druhému, aby chápal mé názory, mé myšlenkové pochody a přitom mu ponechat jeho úplnou svobodu.

Měj se hezky.


]


Re: Re: pokračování - dokončení (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Čtvrtek, 23. červenec 2009 @ 08:19:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko, já vím, že ty to neděláš a Tvých příspěvků si vážím, protože jsou podnětné, víš o čem píšeš, ikdyž máme jiný názor, nenapadáš. To  neplatilo Tobě.


]


Re: Re: Re: pokračování - dokončení (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 23. červenec 2009 @ 10:22:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
OK


]


Re: Re: INSPIRACE A AUTORITA SPISU ELLEN G. WHITEOVÉ (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 21. červenec 2009 @ 09:54:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pán Ježíš vždycky říkal že člověk je víc než než cokoliv jiného včetně soboty. Farizejové často vytýkali jemu i učedníkům že formálně porušují Zákon. Také se místo učenců a boháčů stýkali s celníky, prostitutkami, samaritány a římany. Osobně dávám přednost Kristovu vzkříšení i příkladu když se stýkal s učedníky. Stejně jako zrušení košerových pokrmů ve snu apoštola Petra. Čistému je vše čisté a naopak a poskvrňuje nás to co z našich úst vychází. To že někdo uctívá Boha v sobotu podle svého svědomí mě ale vůbec nepohoršuje. Stejně jako když klade zvlášť veliký důraz na jedno z Jeho jmen jako třeba Svědkové Jehovovi. Přesně do chvíle než začne prudit do mě a lovit třísku z mého oka. To mne donutí si celou věc nastudovat v Bibli a odpovědět podle svého svědomí poznání. Má to i svoje výhody. Díky náboženským dišputacím se pro mne Písmo stalo živým a používaným jazykem. Stejně jako tenkrát pro táborské ženy. Italský kněz žil poklidným životem své farnosti. ASD vděčím za mnohé. Kniha Víc než tesař je fantastická a díky nim jsem se stal čistým kreacionistou doslovného slova. Pokud ale někdo hodlá tvrdit že svěcení neděle je znamením šelmy (nejsem si jistý jestli to opravdu řekli nebo jim to jen nějaký anciáš podsunul jako podsunuje nám) a jiné podobné věci tak musí přinejlepším počítat s tím že mu řeknu ať si hledí té své třísky v oku a dobře změří velikost. Jeden adventista se kterým jsem kdysi dělal říkal že zná stařičkého kazatele který si stěžuje že jsme my katolíci v posledních letech nějak nedomrlí. Za starých dobrých časů ho prý čeští sedláci honili s vidlemi a se psy na jeho misijních cestách, flinty do rukou brali a dneska jen vyleze z bytu zarostlé a opuchlé individum v trenkách a když mu řekne že přinesl Radostnou zvěst tak tiše zacouvá a zavře. Řekl jsem ať starého pána pošle k nám, že zareagujeme jak si přeje abychom potěšili bližního ale nějak to zamluvil.


]


Re: Re: Re: INSPIRACE A AUTORITA SPISU ELLEN G. WHITEOVÉ (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Úterý, 21. červenec 2009 @ 11:38:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milý Poutnick-u .. Myslím si, že košerový pokrm snem ap. Petra zrušen nebyl. Petr nikdy nic nečistého nejedl a po snu dokonce. jak víš, ještě vedl s pavlem spor o židovské zvyky. Nikde potom nedával pokyn k jídlu nečistého.
Musíš číst celý příběh, abys ho pochopil :

Sk 10,9 Druhého dne, právě když se blížili k městu, vyšel Petr za poledne na rovnou střechu domu, aby se modlil.
Sk 10,10 Pak dostal hlad a chtěl se najíst. Zatímco mu připravovali jídlo, upadl do vytržení mysli:
Sk 10,11 Vidí, jak se z otevřeného nebe cosi snáší; podobalo se to veliké plachtě, kterou spouštějí za čtyři cípy k zemi.
Sk 10,12 Byly v ní všechny druhy živočichů: čtvernožci, plazi i ptáci.
Sk 10,13 Tu k němu zazněl hlas: "Vstaň, Petře, zabíjej a jez!"
Sk 10,14 Petr odpověděl: "To ne, Pane! Ještě nikdy jsem nejedl nic, co poskvrňuje a znečišťuje."
Sk 10,15 Ale hlas se ozval znovu: "Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté."
Sk 10,16 To se opakovalo třikrát a zase to všechno bylo vyneseno vzhůru do nebe.
Sk 10,17 Zatímco Petr úporně přemýšlel, co to jeho vidění může znamenat, podařilo se Kornéliovým poslům nalézt Šimonův dům. Zastavili se před vraty,
Sk 10,18 zavolali a ptali se, zda tu bydlí Šimon, kterému říkají Petr.
Sk 10,19 A Petr stále ještě přemýšlel o svém vidění, když mu Duch řekl: "Jsou tu tři muži a hledají tě;
Sk 10,20 sejdi hned dolů a bez rozpaků s nimi jdi, neboť já jsem je poslal."
Sk 10,21 Petr tedy sešel dolů k těm mužům a řekl: "Já jsem ten, kterého hledáte. Proč jste za mnou přišli?"
Sk 10,22 Oni odpověděli: "Posílá nás setník Kornélius, muž spravedlivý, který věří v jediného Boha a má dobrou pověst u všeho židovského lidu. Zjevil se mu anděl a rozkázal mu, aby tě pozval do svého domu a vyslechl, co mu máš říci."
Sk 10,23 Petr je zavedl dovnitř a nechal je u sebe přes noc. Hned druhého dne se s nimi Petr vydal na cestu a ještě několik bratří z Joppe ho doprovázelo.

Žid, pravověrný Žid se nikdy nestýkal s pohanem - považoval to za znečištění, nemohl by se tedy setkat ani s Korneliem
takže verš 10, 17 a následující vysvětlují, že jako odpově´d na petrovo přemýšlení přichází "pohanští" poslové.

osobně si myslím, že kdyby Petr dostal vidění o čistém a nečistém pokrmu, mohl se později chovat jinak, než když se dostal do sporu s Pavlem.  Po obrácení a naplnění Duchem svatým apoštolové hlásali nebojácně daleko nebezpečnější pravdy , než je otázka obřízky nebo čistého - totiš že Ježíš je Bohem vstalým z mrtvých / viz i  Více než tesař /. Asi se jednalo skutečně o pohany, nikoliv nečisté, nekošerové maso.

Co se týče znamení šelmy - sobota - je třeba nejprve šelmu ztotožnit na základě znaků ze Zjevení - potažmo Daniele. jedním ze znaků je , že změnila zákon .. a pak jich je celá řada. Ale hovořit o tom je dlouhé téma, raději začni studovat Zjevení a Daniele a historii, jestli se chceš tomuto tématu vanovat tak, že mu nechceš jen věřit a že Ti něco dá.]


Re: Re: Re: Re: INSPIRACE A AUTORITA SPISU ELLEN G. WHITEOVÉ (Skóre: 1)
Vložil: helena v Neděle, 02. srpen 2009 @ 11:49:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
a co když je živým znamením šelmy, právě Antikrist a falešní učitelé "zákona", kteří si dodnes pletou význam a skutečnost Kristova přikázání a učí, že zachovávat sobotu, je to co Kristus řekl ?! Nedá se to chápat, jako měnění zákona, toho Kristova v obřízce srdcem?
není tedy od věci plést do toho sobotu s nědělí?
otázkou zákona jako vychovatele se naprosto vyčerpávajícně zabývá ap Pavel u Galatských a není náhodou otázka všeho "dodržování"vyčerpávajícně popsána ve Skutcích 15?


]


Stránka vygenerována za: 2.96 sekundy