Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Radek.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 7, článků celkem: 15404, komentáře < 7 dní: 489, komentářů celkem: 340627, adminů: 60, uživatelů: 4851  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 126 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

Willy
wollek
Vota

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Reakce na Vyjádøení ohlednì dìní v kromìøížském sboru Lance Robertse k mé osobì
·Amputace
·Recenze Dìti rozhnìvaného Boha
·Vyjádøení ohlednì dìní v kromìøížském sboru
·Pravomoce statutárních orgánù Biblického spoleèenství køesťanù Kromìøíž
·Prohlášení tradièního pohledu Jižních baptistù na Boží plán spásy
·Písmo jako skládaèka Lego
·Služba sester Božím slovem
·Mají katolíci a evangelikálové stejný problém?
·Americký novo-kalvinismus – „druhý život“ Jana Kalvína?

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
98411460
přístupů od 17. 10. 2001

Hledání: Mistr Jan Hus
Vloženo Pondělí, 06. červenec 2009 @ 11:33:22 CEST Vložil: Stepan

Historie poslal call

 Obyčejně pozorujeme u všech potlačených národů, že velmi málo znají své vlastní dějiny a ony muže, kteří ve věcích minulých se svatou horlivostí hájili práva své vlasti a přičiňovali se o vznik svého lidu. Jest to skoro již přirozená vlastnost veškeré činnosti politické, že se téměř jenom podle zdaru považuje: ten samý čin, to samé snažení, které svět, jestli se podaří za největší ctnost a slávu prohlašuje, odměňujíc je největšími dary a hodnostmi, ten samý čin, to samé snažení jest zase největším zločinem, jestli se nepodaří, a vede v tom pádu třeba až k šibenici. Na rovině tam stojí proti sobě dvě vojska, jedno volá "ať žije král!" druhé volá "ať žije republika!", obě vojska volají Boha na pomoc pro svou spravedlivou věc. Bitva se skončí, poražená strana opustila bojiště a rozprchla se, vítězná strana zasedla již na soudnou stolici a počala hned do žalářů a na šibenice odsuzovati múže ze strany poražené co "úhlavní zrádce a buřiče", kteřížto úhlavní zrádcové a buřičové, kdyby sami byli vyhráli, by rovněž zas seděli na soudních stolicich a odsuzovali by své nynější soudce též co úhlavní zrádce a buřiče do žalářů a k šibenicím.

Tuto úvahu musili jsme předeslat slovům některým, ježto chceme věnovat muži, kterého pokládáme - dle našeho mínění - za jednu z prvních hvězd na obzoru českého národa, kterého alespoň, pokud nám popřáno bylo, okem od předsudků protřelejším hleděti na dějiny naše, přede všemi ostatními nejvíce milujeme. Známo jest, že až posud strana jezovitská v církvi všelikým způsobem hleděla pokaliti u našeho lidu jméno a památku muže toho, a podařilo se jí skutečně tak dalece, že mistr Jan Hus, jenž umřel pro svůj národ a pro svobodu, a kterého ctí vzdělaní mužové všech národů, právě u svého vlastního lidu, pro který tak mnoho učinil a přetrpěl v nevážnosti byl, že se jméno jeho od nevědomé sprostoty jen s jakousi ošklivostí vyslovovalo. Tak daleko byl zakořeněn onen chytře rozšířený předsudek, že si až posud málo kdo troufal s úctou příslušící zasluhám a obětem tohoto mučedlníka o něm mluviti, boje se staré nepřítelkyně jeho, až posud panující hierarchie. Není účel tohoto našeho článku, podati životopis mistra Jana Husa, dokonce by se také mýlil ten, jenžto by očekával, že budeme veškeré církevní učení Husovo zastávati, a snad dokazovati, že se od katolické dogmatiky v ničem neuchýlil, a že se zde pouštěti budeme v rozbírání otázky, zasloužil-li právem jméno kacíře, čili nezasloužil: samé to věci, na které my z našeho stanoviska ani zřetel nemáme, spokojujíce se strany toho jen neomylnou pravdou, že jest v každém ohledu menší vina uchýliti se v něčem od dogmatiky katolické, nežli páliti a mučiti svého, byť i chybujícího v učení bližního! Zdá se nám však, že až posud mistr Jan Hus příliš obmezeně a jednostranně považován byl jen se stanoviska katolicko-dogmatického a že se zanedbávalo považovati jej se stanoviska národního, politického, literárního, na kterémžto stanovisku se hlavně my nyní postavime. Až posud byl obyčej náš při vyslovení jména Hus jenom mysliti na rozepře církevní, na půtky hierarchické: my však chceme ukázati, že pro nás Čechy byl Jan Hus důležitější ještě v jiných ohledech, než právě v církevním, a že jeho zásluhy o vlast v národním, politickém a literárním ohledu, jsou v každém ohledu veliké a zasluhující především naší veliké úcty a vděčnosti. Mýlil by se ostatně velice, kdo by myslil, že osud Husův a jeho ohavné usnircení pocházelo hlavně z příčin náboženských, přesvědčíme se, že mnohem více tu jiné a jmenovitě národní a politické příčiny působily. Čas, ve kterém se vyskytl v národě našem tento znamenitý muž, dal by se asi v krátkosti takto popsati. Za císaře Karla IV., krále našeho, velmi pečlivého o zvelebení národa českého, nabyla vlast naše zvláště veliké váhy naproti jiným zemím. Karel IV. hleděl se všech stran vábiti do země užitečné vědomosti, tím a zvláště založením vysokých škol v Praze, stala se Praha středištěm jakýmsi nejen Čech, nýbrž i ostatních okolních zemí. Právě ale tím počal se v zemi české a zvláště v Praze zmáhati velice vliv cizinců, zvláště ale Němců, již dříve do země hojnými privilegiemi vábených, kteří počali velmi na újmu býti vlastním slovanským obyvatelům země naší. Vysoké školy Pražské podávaly zvláště mnohým Němcům příležitosti vtirati se do úřadů, církevních prebend atd. v království Českém, a vytisknouti z nich domácí rozence. To, co až posud vidíme v Čechách, totiž utiskování lidu slovanského skrze německý, nadsazování Němců nad Čechy, dálo se již mnohem dříve v Čechách a jmenovitě po Karlu IV. ve velmi hojné míře. Na vysokých školách zvláště vedli cizinci, hlavně Němci, veliké panování, což domácím tím nemilejší býti musilo, že byli jako odstrčeni sami ve svém domově. Z druhé strany však způsob tehdejších škol byl takový, že si nejvíce v jakýchsi učených a neužitečných hračkách a marných o slova hádkách libovaly, málo sáhajíc do života skutečného, že jmenovitě tyto školy pranic si poučení a povznesení lidu nehleděly, jsouc jenom výhradně pro jisté stavy, tak že lid sám při všech takových školách vždy stejně nevědomý zůstal. U nás v Čechách ale již dříve před Husem povstali jednotliví mužové, kteří neužitečnost podobných školních hraček uznávali a o pravé vzdělání lidu pečovali. V osobě Husa ale dosáhlo toto snažení teprva pravé určitosti, v mistru Janu Husovi spojil se odpor proti neslušnému vlivu Němců, touha po vzdělání a zvelebení českého lidu, osvobození jeho od útisků zhejralé a nevzdělané hierarchie v jeden určitý a sebevědomý celek, jakož vůbec tenkrát ani jedno bez druhého obstáti nemohlo. Nic není nového pod sluncem a věci se ustavičně opakují: tak vidíme v mistru Janu Husovi bojovníka pro liberální a národní věc za jeho časů, a skoro ve stejných okolnostech, jako i my nyní zase bojujeme. Mistr Jan byl hlavní původce toho, že Čechové dostali převahu na vysokých školách v Praze, on přivedl lid k vědomí své národní důstojnosti, mistr Jan Hus jest jeden z hlavních zakladatelů literatury české, on jest ten, jenž porazil v Čechách moc hierarchie a uvedl lid k pravému rozumění křesťanského učení ve hlavních věcech1, on jest hlavní bojovník pro svobodu slova a učení, ovšem ne v nynějších formách, poněvadž tenkrát ani tisk vynalezen nebyl, nýbrž ústním rozšiřováním pravd co vůdce na vysokých školách, co kazatel Pražský a cestující kazatel po rozličných krajích země a konečně i co dopisovatel. Pružnost, kterou za těchto časů projevil národ český, a duševní síla, kterou vynikl jako jedním rázem nade všechny ostatní okolní národy, ukazují nám nejlépe velikého ducha mistra Jana Husa, jehož musíme patrně uznat a považovat za původce všech těchto pokroků. To co nyní až posud pozorujeme v Praze, totiž že Čechové jak v náboženských tak i politických věcech liberální strana jsou. Němci naopak vždy z větší části reakce se drží, to bylo zrovna tak za času Husova. Tak na vysokých školách byli všichni tři cizí národové proti reformám Husovým, a spolu s jejich odejítím z Prahy, zvítězila hned na vysokých školách liberální myšlénka strany Husovy, a proto žalovali již tenkrát nepřátelé jeho zrovna jako až posud proti nám žalují, že prý totiž svým kázáním plodí nenávist mezi Čechy a Němci. Tedy ta taktika, s kterou se Němci v držení nadvládv a nadpráví svého udržeti chtějí, jest již velmi stará. A když strana Husova se rázně opřela proti nekřesťanskému vyluzování peněz za odpustky, a někteří mladí lidé dále než slušno se ve své horlivosti pustili, dal tři české mladíky odpravit tehdejší staroměstský obecní výbor, který byl toho času německý. Hus sám se vyjadřuje o jedné schůzce toho času na radnici staroměstské proti němu držané, kterou přirovnává dle bible ke shromáždění kněží a mistrů, faryzeů a zákonníků a starších lidu, "že lehko tu bylo Pálči vésti svou při s hrůzou zbraní a pomocí všech prelátů a všech Němců, protivných pravdě Kristově." A po odchodu německých professorů a studentů z Prahy, když totiž Čechové na vysokých školách tři hlasy již obdrželi, kázal Hus lidu ve svém chrámě Betlémském: "Dítky, pochválen buď Bůh všemohoucí, žeť jsme zapudili Němce a máme oč jsme se zasadili, a jsme vítězi, a zvláště děkujte panu Mikuláši Lobkovickému, poněvadž jest to vymohl ku prosbám našim u krále." Že však to nemluvil Hus jen co slepý nějaký nepřítel Němců, nýbrž proto, že tím poražena jest moc utiskující národ český a nedadoucí vznikat liberálnější myšlénce, to vidíme patrně z odpovědi, jakou dal Hus na předhůzky svého sočení proti Němcům: Nenávist mezi Čechy a Němci jsem nikdy nepopouzel, neboť zajisté jest mi dobrý Němec milejší, než špatný Čech a byť by ten byl vlastní bratr můj. Že se ostatně celá zášť Němců pro horlivé usilování mistra Jana Husa o zvelebení Čechů a pro jeho liberálnost proti jeho osobě obrátila, vidíme z toho, že si ani netroufal do Říma jíti, aby nebyl někde na cestě od nich přepaden, že též, když r. 1412 na Husa vydána byla hrozná exkomunikace papežova s nařízením, aby jej věřící jali a spálili, aby též chrám Betlémský, jakožto hlavní střediště liberálního kněžstva zbořili, když pak Hus nicméně přece v Praze byl a kázal, jenom Němci chtěli vykonat toto papežské nařízení. V hist. univer. Pražské, vydané od W. W. Tomka, z které tato dáta vyjímáme stojí o tom: "Němci Pražští chtěli dle rozkazu bully sáhnouti také na Husovu osobu, i sebrali se svolením konšelů hlučně o samém posvícení (2. října) všichni v odění a s meči, samostřely, sudlicemi i jinou zbraní. Tož sběhli se k Betlému, když právě Hus kázal a chtěli jej jmouti; než lid na kázání shromážděný, ač bezbranný, s takovou prudkostí se jim opřel, že se zahanbením spěšně musili ustoupiti. Tedy shromáždili se brzy na to v radnici a uzavřeli bulle zadost učiniti, co se týkalo rozboření kaple Betlémské, česká obec však obořila se a přivoliti nechtěla, načež oni o své vůli toho učiniti nedůvěřovali se." Z toho si nejlépe může vybrati každý pravý stav věcí, a jestli nynějsí němečtí spisovatelé pravdu mají, když praví, že Němci u nás byli rozšiřovatelé kultury. Musíme totiz vědět, že právě strana Husova vždy hlavně dbala o poučení lidu, že též Hus hlavně si zakládal na kázání, kdežto toho času u katolíků více na jiné ceremonie se drželo a kázáni se zanedbávalo; jeví se tedy samo, kdo byl rozšiřovatel a kdo utlačovatel vzdělání. Že však Hus konečně na sněmu Kostnickém upálen jest navzdor císařskému bezpečnost jeho zaručujícímu slovu, toho byli, jak se v tom všeliká svědectví srovnávají, opět hlavní příčina jeho národní nepřátelé, kteří se ze všech stran na sněm sjeli a proti Husovi tam z veliké části falešně svědčili, mezi jiným i tak lživě a nemotorně, že sebe vydával Hus za čtvrtou osobu božskou!! Již z těchto několika okolností vidí každý, jak velikou roli hrála při náboženských rozepřích těchto národní zášť a každý nepředpojaty a dále hledící vidí v tom pořád se opakující boj našich předků o svou národní bytnost a samostatnost. Jak dalece byl ale Hus zastavatelem a bojovníkem pro svůj národ, jeví se nejlépe z toho, že jsa brzy před udělením Čechům tří hlasů na universitě těžce nemocen, své tehdejší přátele u něho shromáždené prosil, aby, kdyby on umřel, věrně stáli o spravedlivost a osvobození svého národa. Že to nebyla jen pouhá slova, dokázal pak později při smrti své, že ještě vždy jen na svou vlast myslil až do poslední své hodinky, jak se to ukazuje z jeho psaní, z kterýchž tuto některé výjimky podáme. Píšeť mistr Jan Hus k pánu českému Janu Chlumu, jenž s ním do Kostnice byl táhl: "Nejmilejší příteli a přízní můj nejvěrnější Jene, za tvou upřímnou službu já ti dosti děkovati nemohu, ale Bůh ti to hojně odplatí; prosím tě neodcházej, až má pře skončena bude. Mě bude těšiti, když mne sami na hranici jíti uvidíte, nežli abyste měli slyšet, že jsem podvodně a lstivě pravdu zapřel. - Pozdravuju všecky mé přátele v Čechách, a vyřiďjim ode mne, aby se za mne modlili k Bohu, jenž by mně síly dodal k přetrpělivému snášení všech obtížností žaláře, abych také bez reptání mou hořkou smrt očekával. Mimo to také všecky učitele a společníky přátelsky žádám, aby v poznané pravdě stálí setrvali." Pak jiné psaní ke všem krajanům: "Jan Hus, učitel písma a v naději služebník Boží, touží, aby všickni věřící v Čechách, jenž Boha z celého srdce milují, ustavičně v milosti Boží přebývajíce v ní život svůj skončili, a po smrti věčného blahoslavenství dosáhli. Staň se! V Bohu nejmilejší věřící! nejen vás, kteří jiným přikazujete a nad nimi vládnete, ale také vás, kteří jim poslušností povinni jste, bohatí i chudí, vás všecky prosím a napomínám, abyste nejvyššímu Hospodinu poslušni byli, slova jeho v uctivosti měli, je rádi slyšeli, a s živobytím bez ouhony pilně zachovávali. Prosím vás, nespusťtež se pravdy slova Božího, kterou jsem vám podle psaného zákona jeho a výkladu Otců nejen ústně kázal, ale také písemně vykládal. Prosím vás, ctěte a milujte kněží, jenž mají mravy bez ouhony a šlechetný život vedou; zvláště ale ty, kteří na vinici Páně hodně pracujíce, čisté slovo Boží zvěstují. Ale varujte se lstivých lidí, nejvíce nešlechetných a necnostných kněží, o kterých sám Spasitel praví: že zevnitř mají oděv ovčí, vnitř pak jsou draví vlci. Vrchnosti a pány prosím, aby s svými ubohými poddanými milostivě nakládali, spravedlivě s nimi jednajíce. Měšťany prosím, aby povinnosti svého stavu svědomitě plnili. Řemeslníky prosím, aby jsouce v bázni boží živi, pilně svůj obchod vedli. Čeládku žádám, aby svým pánům věrně sloužila. - Především ale nejvíce prosím učitele a kazatele, aby nejprvé sami počestně a šlechetně živi byli, pak tím příkladem svým učedlníky své k cnosti vedli. Jim přísluší učedlníky vyučovat, jak se mají umění oddat, ne pro lakomství a marné důstojenství, nýbrž ke cti a chvále Boží, k užitku obce a svému vlastnímu blahoslavenství; v nich vštípit mají bázeň boží, kteráž jest základ moudrosti. Všecky studenty při vyšších školách, i také všecky jiné školáky napomínám, aby svým mistrům ve všech šlechetných věcech poslušni byli a jejich příkladu následovali; oni se mají pilně v uměni cvičit, kterým by po čase čest boží rozmnožili, sobě a svému bližnímu prospěšnou službu prokazovati mohli. - Při tom vás také všecky žádám, abyste vysoce urozenému pánu z Dubé, Janovi z Chlumu, Jindřichovi z Plumlova, Vilémovi Zajeci, Mikulášovi a jiným zemanům českým, moravským a polským, zvláště ale oněm dvoum prvním vděčni byli, že tak snažně o mé vysvobození pracovali, pravdu boží zmužile zastávali, a kolikráte také celému shromáždění tomuto na odpor se stavili. Jim všecko můžete věřit, co vám budou vypravovat; oni jsou očití svědkové všeho! Oni při každém vyslýchání přítomni byvše slyšeli, co jsem nepřátelům mým na články mně přičtěné odpovídal. Oni dobře ví a budou vám nepochybně vypravovat, kteří z Čech byli moji žalobníci a jak bezbožné lži proti mně přednášeli. Od nich se dovíte, s jakým povykem celé shromáždění na mne pokřikovalo; co a jak jsem na otázky mně dané odpovídal. Jen se ptejte těch svědků, oni vám ještě více vecí vypravovat budou. - Konečně vás prosím, abyste se za římského a za vašeho krále (Václava IV., jenž byl vždy jeho podporovatel), jakož i za jeho manželku, královnu vaši, horlivě k Bohu modlili, aby ten milosrdný Bůh s vámi a s nimi na věky věkův přebýval. Amen. Toto psaní jsem psal v žalaři na rukou a nohou poutami sklíčený, očekavaje po třech dnech ortel smrti, jejž sněm na mně vynese. Věřte, že se té tak ukrutné sentence nestrachuji, mámť k Bohu důvěrnost, že mne neopustí, aniž dopustí, abych pravdu slova zapřel, nebo bludy mně falešně přičtěné odvolal. Jak milostivě Pán Bůh se mnou nehodným služebníkem svým nakládá, a mne v nejnebezpečnějším pokušení pomáhá, někdy zřetelně poznáte, až se po smrti ve věčném blahoslavenství sejdem. - O doktoru Jeronýmovi, mém milém a věrném tovaryši nic jiného neslyším, nežli, že také v bídném žaláři leží, očekávaje ortel smrti jako já, a to pro čistou víru, kterou vám Čechům náležitě vykládal. Nicméně ale, někteří Češi byli naši nejhorší nepřátelé, jenž nás do rukou nepřátel vydali a do okovů vrhli. Vy pak ale modlete se za ně, aby jim Otec nebeský odpustil. - O to vás také, zvláště Pražané žádám, abyste se o kapli nebo kostel Betlehem bedlivě starali, by v něm, jak dlouho se Bohu líbiti bude, slovo boží se kázalo. Satanáš se nejvíce na to místo rozhněval, znamenav, že v něm panství a moc jeho nejvetší škodu trpělo; proto také všecky jiné faráře a kanovníky proti tomu místu popudil. Já ale doufám, že Bůh ten svatý dům svůj zachová podle své nám nezpytatelné vůle, a také udělí, aby v něm budoucně svaté slovo jeho ještě více užitku skrze jíné přineslo, nežli se s mým slabého člověka přičiněním stalo. Tato pak jest má poslední žadost k vám: milujte se ve spolek, pravdu žádnému nezamezujte, pečujíce, aby nábožní a nevinní násilně utiskáni nebyli. Psáno v pondělí v noci před sv. Vítem, t. j. 10. června a věrnému příteli dáno." A psaní ke svému příteli Jindřichu končí těmito slovy: "Nejmilejší Čechové! budiž s vámi i se mnou Bůh, pro jehožto zákon nyní trpí tvůj nejmilejší Jindřichu, opravdový přítel, Jan Hus." Již místo ono v dopisu mistra Jana, aby vděčni byli i polským pánům, kteří se ho na sněmu Kostnickém ujímali, upomíná nás na jednu vážnou, až posud málo vytknutou okolnost, že totiž liberálně národní strana česká, jejížto hlavou byl Hus, již toho času měla vědomí slovanské a že též se této myšlénky již tenkrát prakticky uchopila. Jisto jest ku př., že studenti polští a uherští (a jak se zdá uhersko-slovanští), kteří byli částí cizích národů na vysokých školách, v Praze zůstali i po odtažení německých, že tedy s tím spokojeni byli, že Čechové na vysokých školách v Praze vládli a že se s nimi dobře srovnávali. Že se ostatne v Praze zakládaly litevské a polské bursy, jest povědomo. Také již ze žaloby, kterou zpátečnická strana kněží, vidouc, že král Václav IV. opravám nadržuje, že též lid a velká část liberálnějšího kněžstva s Husem drží, podala v Římě u papeže, a kdežto praví, že Hus své škodlivé zámysly rozšiřuje po rozličných krajinách království českého, polského a uherského, též markrabství moravského, vidíme patrný důkaz o praktickém již spojení slovanských kmenů. Do Němec se nic z toho nerozšířilo. Mistr Jeroným dokonce cestoval po slovanských zemích, jmenovitě v Polsku a na Litvě mezi Rusíny, kdežto kázal a disputoval o opravách a přátelsky se choval k církevním řádům řecko-slovanským. Z Vídně konečně dávali výstrahu biskupu a kapitole Záhřebské před českými mistry a studenty, z čehož patrně vysvítá, že buď naši měli úmysl působiti i na Jihoslovany, aneb že již to dokonce učinili, ačkoli nám o tom známé dějiny nic nepraví. Nejzřejmější svědectví ale jest dopis jeden university Pražské k hejtmanu země moravské, panu Lackovi z Kravař, příznivci Husitů, ve kterém žalovali na Němce Holomoucké, kteří r. 1415 jednoho úda university, Jana, pro víru upálili. Jmenují to ve svém dopisu křivdu sobě a všemu národu českému a moravskému, ano i slovanskému učiněnou. Patrné to tedy vědomí Slovanstva. Abychom působení Husovo se stanoviska liberálního náležitě mohli objasniti, musíme již zasáhnouti na půdu církevní, ačkoli ani tu nebudeme se dotýkati dogmat samých, nýbrž jen hierarchie a discipliny. Nechceme vůbec i tvrditi, že by se Hus v ničem nebyl uchýlil od učení církve katolické: to však jest jisto, že v hlavních věcech na kterých Husovi a jeho straně právě nejvíce záleželo, docela čistě a dobře katolicky učil a že jeho tehdejší protivníci, kteří tenkráte za přísné a pravé katolíky považováni byli, právě byli kacíři podle nynějšího učení všech moudrých katolíků. Tak ku př. definici církve katolické, kterou tenkrát Husovi protivníci postavili, totiž "církev katolická, jejížto hlava jest papež a tělo sbor kardinálů," nebude nyní žádný moudrý katolík za pravou uznávati. Musíme ku př. vědět, že dlouhý čas panovalo mezi největší částí katolíků to hrubé kacířství, že papež neomylný jest, což si nyní jenom ještě někteří ultrahierarchové a ultramontáni a to jen s obalem učiti troufají; v oněch Časech ale by byl mnohý nevěřící v neomylnost papežovu za kacíře platil. Rovněž tak asi jest to s neomylností církve katolické, která vlastně pranic neznamená, protože není nikdy na jisto a zcela srozumitelně určeno, co jest církev a kdo jest církev. Zvláště kdy tato neomylnost církve má se do nějaké souhlasnosti uvésti s hierarchickou autoritou. Jest ku př. jisto, že tehdejší papež JanXXIII. byl v každém ohledu špatnější katolík než Jan Hus. Od té doby, co církev katolická ve správním ohledu despoticko-monarchického řízení se drží, jest patrně možná, že na poručení hierarchie právě kacířství za pravověrnost držáno býti musí, a že nejpravověrnější katolík, kdyby tomu představení církve chtěli, za kacíře se vyhlásí. Všechno to vidíme nejjasněji na mistru Janu Husovi. Hlavní věc, která zavdala příčinu k všelikým těm událostem smutným, byly odpustky vydané toho času od papeže na vojnu proti králi neapolitánskému. Zkažení papežové tehdejších časů zneužívali vůbec moci církevní k věcem světským a jmenovitě vymýšleli všelikých prostředků na sehnání peněz, k čemuž zvláště jim dobře sloužilo tehdejší prodávání odpustků za peníze. Tehdejší papež tedy, jsa s králem neapolitánským, s jehož zeměmi papežské hraničí, ve sporu, exkomunikaci (kletbu) naň prohlásil, vyzval proti němu křižácké tažení, a dal každému odpustky, kdo by proti neapolitánskému králi táhl neb penězi na tu vojnu přispěl. To jest tedy asi tak, jako kdyby nyní nějaký farář, maje hádku se sousedem svým o zahradu, tohoto souseda nechtěl do kostela pustiti, jemu svátostmi posluhovati, kdyby kázal, aby se ostatní jeho ovčičky na onoho souseda sběhly, jemu vybily, čímž hříchů svých odpuštění dojdou. Jestli pak by který katolík (ani liguriány nevyjímám), nyní za našich časů jednání takové některého faráře schvalovati se opovážil? To samé ale učinil tehdejší papež (byl to však tehdá všeobecný způsob celé hierarchie, zneužívati moci církevní ke svým privátním neb vůbec světským účelům), náš mistr Hus se ale proti tomu co nejrázněji opřel, a učil zřejmě, že věřící nejsou povinni poslouchati rozkazů papežských, pokud se nesrovnávají s učením Kristovým. Hlavní věci, které mistr Jan Hus namítal proti této bulle papeže Jana proti králi neapolitánskému a proti papeži Řehořovi, byly dle Tomkovy hist. univ. praž. následující: Předně, že jmenuje papež Ladislava a Řehoře kacíře spravedlivým soudem božím zatracené; kde že jest důkaz, že je zatratil Bůh? Za druhé, že je zatracuje papež i s potomky jejich až do čtvrtého kolena, tedy i lidi ještě nenarozené. Dále, že povzbouzí papež k boji proti křesťanům, což nesrovnává se s mírným evangelium Kristovým. Že uděluje bulla odpuštění hříchů, nečiníc rozdílu, jsou-li ti toho hodni, kteří se odpustků činí účastny, ježto v tom způsobu žádný s jistotou věděti nemůže, jsou-li jemu co platny. Že žádné modlitby, žádné milosrdné skutky, ani kázání slova božího, ani čtení mší místa v této bulle nenalezají, než jediné peníze za odpustky. Že kdo nic nedá, byťby jakkoliv byl dobrý, neobdrží těch odpustků; avšak prý to velmi dobře; neb že pravým vnuknutím božím spravedliví se vynímají z techto Iživých odměn. Mimo to, že všichni, kdož co dají, stejnou mají odměnu, totiž úplné zbavení pokuty a viny. Že bulla plat vysazuje za odpuštění hříchů, proti rozkazu Kristovu: darmo jste vzali, darmo dávejte. Že není žádná zmínka, aby se lidé vystříhali hříchů aneb živi byli dobře, nýbrž že znějí odpustky pouze: všem, kteří své hříchy vyznají a jich litují, což k odpuštění hříchů není dostatečné. Také že touto bullou ruší papež všecky předešlé odpustky, mezi kteréž patří ku př. odpustky od papeže Alexandra V., teprv nedávno na pět let, posud neprošlých, udělené; což jaký nesmysl, aby jedno odpuštění hříchů mělo druhému překážeti na tom samém člověku. Konečně ani obyčejná závěrka papežských bull neušla posměšnému vtipu Husovu: "Protož žádnému člověku nebuď dovoleno, tento náš list rušiti, aneb skutkem opovážlivým jemu na odpor se postaviti. Kdož by pak zkusiti toho se opovážil, ve spravedlivý hněv Boha všemohoucího a svatých Petra a Pavla apoštolů, věz, že upadne!" Což kdyby Kristus, pravý Člověk, aneb některý svatý s nebe sstoupil, a těchto takových věcí v bulle obsažených všech neschválil, zdali též upadne ve spravedlivý hněv boží a svatých dvou apoštolů? Naproti tomu bulla předešlého papeže Alexandra o odpustcích, že rovněž zavírala se oněmi slovy, a tento člověk, papež, zrušiti ji novým svým listem, že se neostýchal! Hus ostatně napomínal i v kázáních často lid, aby za tyto odpustky peníze nedávali. Který katolík by za našich časů nedal ve všem tom úplně za pravdu Husovi proti papeži, přece však byl za to do strašlivé klatby dán a sice "aby všichni věřící od řečeného mistra Jana Husa v jídle, pití, mluvení, koupi a prodeji, obcování, do příbytku přijímání, ohně neb vody poskytování u všech jiných milosrdných skutcích veřejně i soukromě se vystříhali, a nejen jeho, nýbrž i domácích čili čeledi jeho, aby k službám božím nepřipouštěli, pod trestem též klatby na každého, kdož by jináče učinil. Když by Jan Hus aneb tovaryši jeho dvacet dní v tomto okresu setrvali a se neobrátili, má tato kletba ode všech správců kostelních znova býti ztížena oznámením v kostelích každou neděli a svátek, svíčky rozsvítíc a na zemi uvrhnouc. Také když by se pak Hus neb tovaryši jeho zdržovali v tom městě, městečku, vsi, hradě, mají tak dlouho, pokud by tam byl, i také ještě den po jeho odjítí služby boží býti zastaveny. Když by k novému napomenutí i pak ve 12 dnech se neobrátil, má taková zápověď služeb božích ještě jednou býti obnovena, tak aby pod odjítí jeho z místa ještě tři dni trvala, v kterýžto čas nemá svátostmi býti posluhováno krom večeře Páně nemocným, a služby boží při zavřených dveřích býti držány, vyobcovaní pak býti od nich vzdáleni. Když by Hus v té klatbě zemřel, nemá míti církevního pohřbu; pakli by byl pohřben, aby zase byl vyhrabán, aby Husovi žádný v kaciřství jeho nenadržoval ani jeho podporoval, nýbrž aby jej věřící jali a k soudu odevzdali arcibiskupovi Litomyšlskému, aneb aby jej sami soudili a upálili; dále aby pak kaple Betlémská zbořena byla a se zemí srovnána, by v ní kacíři své doupě míti nemohli, poněvadž v ní škodlivé učení se rozsívalo a odtud velké množství věřících zprzněno kacířstvím." Kdo vůbec porovná tuto strašlivou a nelidskou klatbu s nařízením Pána Ježíše, abychom milovali i své nepřátele a jim dobře činili, má jistě pěkný obrázek o křesťanském smýšlení a řádění hierarchie! O sprostnosti tehdejšího smýšlení mezi katolíky i kněží samými podává nám důstatečnou světlost to, že Hus opříti se musil proti kněžím vychloubajícím se, že oni každodenně dělají Boha, kromě toho vytýkal jim Hus ve svém spisu o šesti bludech, že chtí v Pannu Marii neb v jiné svaté neb papeže tak věřiti jako v Boha, že myslí, jako by měli starších svých biskupů, pánů a jiných vladařů duchovních i světských ve všem poslouchati, cožkoli přikáží buď si to dobré neb zlé, což se ale s vůlí boží ne-srovnává, kterou musíme a máme více poslouchati všechny lidi z celého světa, dále že hříchy neodpouští kněz, nýbrž Bůh, a kněz že jest jen toho ohlašovatel. Při každé příležitosti snažil se též Hus papeže jen co člověka představiti, neb skutečně toho času se papeži nějaká skoro božská úcta proukazovala. Vůbec má celé snažení Husovo ten ráz, že chtěl zničiti slepé poslušenství k hierarchii, kterého tato jen ke svému světskému zisku z otupení lidu zneužívala, nepovažujíc toho času náboženství za nic jiného než za svou dojhou krávu. Proto také byl Hus u celé hierarchie v takové nenavisti a to jest jediná příčina jeho ohavného usmrcení a mučednictví. Právě proto musí mistr Jan Hus v očích každého liberálního a poctivého člověka tím větší úcty nabýti, jakožto zastavatel liberálního smýšlení a osvěty lidu. Despotie jest jen jedna na celém světě ať si má roucho náboženské neb vojenské, neb byrokratické aneb aristokratické: účel její jest vždy jenom ten samý, totiž zneužívati lidstvo jen za nástroj své libovůle a svého špinavého prospěchu. Despotie ale v rouchu náboženském jest ze všech nejhorší a nejnebezpečnější, neboť zneužívajíc rouhavým způsobem jména Božího, ukrývá lidomorný jed svůj do svatyně a zaslepuje nevzdělaný lid. Proto vidíme, že despotie světská vždy považuje despotii náboženskou za nejprospěšnějšího spojence svého, vidíme, že vždy, když počne. se v lidu ujímati nějaké liberálnější smýšlení, hned despotie světská vyšle jezovity a liguriány na honbu proti takovým světlejším zásadám, aby zase poznenáhla zastřeli všechno svým černým rouchem. Považme jen pozorným okem časy naše, tyto na všech stranách se vyskytující misionáře, tyto nové zázraky; vraťme se něco nazpět v naší české historii, kterak po porážce Čechů příšli hned jezovité, sbírali knihy, drželi missionářská kázání a hleděli všelikou upomínku na předešlou svobodu utopit svým kejklířstvím: ejhle! všechno jest pořád stejné, všude ten samý úmysl a všude ty samé prostředky. Despotie církevní jest vždy sestra despotie světské, jedna bez druhé neobstojí a jedna také klesá s druhou. Proto také obě tyto despotie tak velice nenávidí Husa a snažili se jméno jeho u našeho nevzdělaného a v historii nesečteného lidu co nějakého zlosyna zohyzditi, myslíce, že s osobou jeho porazí též i blahonosné myšlénky od něho do národu vštípené. Nám ale, kteří se snažíme o spravedlivost a svobodu jak duchovní, tak i světskou, kteří chceme pravé a čisté, člověka ušlechťující náboženství a poctivou dle vůle lidu a k blahu lidu zařízenou vládu, nám velice na tom záležeti musí, aby se lidu strany tohoto velikého muže, kterého nám všichni vzdělaní a již svobodní národové závidí, oči otevřeli, aby náš celý národ v mistru Janu Husovi poznal zase svého nejvěrnějšího přítele a otce, jenž lásku svou k národu českému a k pravdě největší lidskou cenou svým životem ochotně zaplatil. Jako takového, ctili jej naši předkové přes 200 let, a jen zase dvoustoletá duchovní a světská despotie mohla tuto zakořenělou a zaslouženou úctu zničiti. S časem svobody navrátiž se zase stará úcta. Obraz mistra Jana neměl by v žádném obydlí pravého Čecha chyběti, a každý představiž jej mládeži, co příklad nejhodnější k následování, co pravého ctitele Boha a přítele lidu. Nehleďte mnoho na zlostné řeči zaslepených a zaslepenců, kteří vám snad budou Husa dle obyčeje z absolutních časů malovati co kacíře: Bůh jest svědek, že by to jinak stálo s katolickou vírou, kdyby byl každý tak hodný katolík, jako byl Jan Hus! On sice učil, že se má kněžstvo odříci zbytečných statků, kázal proti jejich hrdosti, ctižádosti, lakomství, urputnosti, obžerství atd., prohlásil vybírání platů za udělování svátostí za kacířství, učil, že máme poslouchati více Boha, než lidi - a zaplatil toto své nebezpečné učení smrtí. Kdo jej proto tupiti chce, budiž tak, tuším ale, že nás bude více, kteří jej budeme za to ctíti. Karel Havlíček Borovský 1821-1856


Podobná témata

Historie

"Mistr Jan Hus" | Přihlásit/Vytvořit účet | 60 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Mistr Jan Hus (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Pondělí, 06. červenec 2009 @ 15:08:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslím, že bychom neměli zapomenout na to, že Mistr Jan Hus je stále římskokatolický kněz, a že je také reformátorem katolické církve. Sama za sebe mohu ,napsat, že si ho velmi vážím, že nebyl prodejný, a že dokázal za své učení dát život.
VIII. Stížný list do Kostnice proti upálení Mistra Jana Husa podepsal i můj pra....dědeček.
A odkaz Mistra Jana Husa pro mne - nebýt kam vítr, tam plášť, nebýt úplatná, stát za pravdou.
Mistr Jan Hus by si určitě jako Kristus přál, abychom byli nad jednou Bibllí v Ježíši Kristu jednotni.  Jeden je Hospodin v Nejsvětější Trojici. Je jenom jedna Bible, v jednotě máme klečet před Hospodinem a modlit se. Hospodina máme neustále chválit a děkovat mu.Re: Re: Mistr Jan Hus (Skóre: 1)
Vložil: call v Pondělí, 06. červenec 2009 @ 16:32:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslím, že bychom neměli zapomenout na to, že Mistr Jan Hus je stále římskokatolický kněz, a že je také reformátorem katolické církve.

Kdepak jsi na takový nesmysl přišla? Mistr Jan Hus byl katolickou církví odsvěcen a zbaven kněžství. Jak můžeš takové lži šířit????


Potom mu poručili, aby se oblékl do mešních rouch, a sedm biskupů, pověřených jeho odsvěcením, jej vyzvalo, aby odvolal. Hus vystoupil na lešení uprostřed chrámu a s pláčem řekl přítomnému lidu: "Nemohu to učinit, abych nebyl lhářem, abych neurazil své svědomí a Boží pravdu a abych nepohoršil tak veliké množství, kterému jsem kázal." Začali jej tedy odsvěcovat - odebírali mu znaky kněžství: kalich, štólu, ornát, a ke každému pronesli proklínací formuli. Hus to nazval rouháním a pronášel k jednotlivým aktům zbožné formule vlastní a pokorně se modlil. Tonzuru mu prostřihli nůžkami na čtyři strany a řekli: "Již církev odňala od něho všechna církevní práva a nemá více s ním co činiti. Odevzdáváme ho moci světské." Pak na jeho hlavu vložili papírovou korunu s třemi namalovanými ďábly a nápisem " Toto je arcikacíř!" a řekli: "Svěřujeme tvou duši ďáblu!" Hus sepjal ruce se slovy: "A já ji svěřuji nejlaskavějšímu Pánu Ježíši Kristu."


]


Re: Re: Re: Mistr Jan Hus (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Pondělí, 06. červenec 2009 @ 17:03:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Call
Představ si, že konkrétně Mistra Jana Husa sleduji. Můj předek s ním propadl na hrdle a nemusela jsem tu dnes sedět a tlouct do klávesnice.
Jan Pavel II. řekl o M. Janu Husovi, že je reformátorem katolické církve a je to tedy katolický kněz. Listina, kde je to napsáno, se dá určitě dohledat. Byla napsána - podle mně v roce 2000. Nemám ji. Možná ji tu někdo doplní a nebo ji pohledám.


]


Re: Re: Re: Re: Mistr Jan Hus (Skóre: 1)
Vložil: call v Pondělí, 06. červenec 2009 @ 18:53:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jan Pavel II. řekl o M. Janu Husovi, že je reformátorem katolické církve a je to tedy katolický kněz.

Opět lež, nic než lež. Mistr Jan Hus byl koncilem katolické církve odsvěcen a zbaven kněžství. To byl právně platný církevní úkon. Aby mohl být opět knězem, musela by ho katolická církev opět vysvětit na kněze. Žádný výrok papeže, že lituje jeho upálení a že byl reformátorem katolické církve nemá žádnou relevanci a nic na úkonu odsvěcení a zbavení kněžství nemůže změnit. Je to jenom plané prohlášení pro média a katolický marketing, kterým by měl být vylepšen obraz katolické církve v českých zemích. Nic víc. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Mistr Jan Hus (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 06. červenec 2009 @ 23:22:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  AHoj Calle

  Trochu katolické učení znám a to říká, že katolické knežství je navěky, nejde se ho zbavit. "Vtiskuje nesmazatelné znamení". Nemůže se ho zbavit ani ten člověk sám, nemůže to udělat ani církev. T.j. nemohla to udělat ani u Husa. Hus byl z pohledu ŘKC do poslední chvíle katolický kněz a katolík, jen exkomunikovaný a zbavený vnějších znaků kněžství.

  Takže ta hra se dá hrát na obě strany: Podle aktuální situace může ŘKC tvrdit, že byl katolík a katolický kněz, dokonce by mohla tvrdit (a někdy se o to pokouší) že koncil, který Husa odsoudil, nebyl právoplatně svolán - takže to vlastně ani nebyl katolický koncil, který ho odsoudil. Na druhou stranu, až se situace obrátí od ekumenismu zase někam jinam, může být Hus znovu kacíř a proklatý protestant (a nebude vadit, že protestanti vznikli o víc jak století později)
]


Re: Re: Re: Re: Mistr Jan Hus (Skóre: 1)
Vložil: vladik v Čtvrtek, 09. červenec 2009 @ 13:33:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milá Jaelo,

vážím si Tě. nicméně prosím přijmi fakt takový jaký je ... je to velké pokrytectví katolické církve vždy když se někoho zřeknout a dotyčný se stane známým, tak se hned katolická církev k němu hlásí stylem...toto je náš člověk...ale není Jan Hus byl především Boží člověk...to stejné se týká matky terezy...taky ji dala katolická církev košem, ale jakmile začala být známá a měla vliv, tak se k ní katolická církev hlásila výše uvedeným stylem..

Promiň ale je třeba vidět realitu a ffakta taková jaká jsou..nalhávání si věcí jiných vede člověka do bludů a lží.

měj se Vláďa


]


Re: Re: Re: Mistr Jan Hus (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Pondělí, 06. červenec 2009 @ 17:31:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
call
Ve Wikipedii je napsáno, že v roce 1999 papež Jan Pavel II uznal Mistra Jana Husa, jako reformátora katolické církve. Takže nějaký oficiální doklad, kde to bude vysvětleno existuje.


]


Re: Re: Re: Re: Mistr Jan Hus (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Pondělí, 06. červenec 2009 @ 22:55:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Není důležité, jestli Katolická církev Husa znovu přijala za kněze své církve, ze které ho předtím vyobcovala. /Oni se mezi sebou vyobcovávali, prohalšovali za heretiky a proklínali i po sobě jsoucí neomylní papeži, nazývající se zcela "biblicky" otcové. Zde zase jednou účel světí prostředky a trakové polouznání Jana Husa za reformátora v době, kdy chce ŘKC být znovu "matkou" všech církví a shromáždit je pod jednou střechou, kdy ve stejném duchu předchozí papež meditoval s pohany, takové diplomatické polouznání stejně nemá cenu.
Hus chtěl reformovat církev, která o to nestála tehdy a nestojí o to ani trochu víc dnes. Takže nedělejme z Husa církevníka patřícího či nepatřícího tam či onam, považujme ho za křesťana, za kterého až bude ŘKC plnoprávně považovat i protestantské a reformované křesťany jiných církví, bude o trochu důvěryhodnější.
Zatím jí nevěřím ani o trochu  víc, než té středověké. Změnila se jen v tom, že má víc taktiky a nehřmí tolik silou.
Jan Hus, jakkoliv si ho vážím, byl jen člověkem a mučedníkem, kterých Řím pohanský i později ten transformovaný do Svaté říše Římské, vyprodukoval staticíce, říká se i miliony. Nedělejme si po vzoru ŘKC nového svatého z člověka, který by o top asi nestál.
I kdyby ŘKC Husa rehabilitovala a uznala tím omylnost celé řady papežů - to neudělá a udělat nemůže - musela by se ktrom toho zcela reformovat a zbavit se nejen pýchy, ale i falešného učení.
Ne mně tedy žádná opatrná slova církve o Husovi žádný dojem neudělala. Pro mně je Hus odsvěcený kněz a kacíř z pohledu církve a polouznaný kněz pro oči světa. Ale pro mně je také křesťan, mučedník, který jistě neuslyší "jděte odemně, neznám Vás" až budou mnozí vypočítávat, jak hodně toho v Jeho jménu dělali . Je člověk, nic víc a nic míň.


]


Re: Re: Re: Mistr Jan Hus (Skóre: 1)
Vložil: KatolikRimsky v Pondělí, 06. červenec 2009 @ 18:38:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud někdo platně přijme kněžské svěcení, přijímá tzv. svátostný charakter, který působí Duch svatý (podobně jako v případě křtu) a tento charakter nemůže z člověka odejmout žádný člověk, neboť tento charakter je trvalý navěky. Poklud Jan Hus přijal platně kněžství, nemohl z lidské moci přestat být knězem, podobně jako nelze nikoho "odkřtít".


]


Re: Re: Re: Re: Mistr Jan Hus (Skóre: 1)
Vložil: call v Pondělí, 06. červenec 2009 @ 19:15:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hus neumřel jako římskokatolický kněz, ale jako kacíř. Jako katolického kněze ho nemohli ošlehávat a posléze zardousit plameny kostnické hranice. Hus šel na hranici jako odsvěcený, zbavený kněžství, ne už jako římskokatolický kněz. Nesl na sobě kacířské prokletí a s ním také umíral.

Pro myslící lidi by tady mělo končit jakékoli uvažování o možné rehabilitaci Mistra Jana Husa římskokatolickou církví. To už by nebyl Hus. Není to možné v zásadě z důvodů, které na sebe navazují. 

Určitá společnost totiž může rehabilitovat jenom někoho, kdo do ní patří, kdo je touto společností uznáván jako její člen. 

Mistr Jan Hus nezemřel jako římskokatolický kněz, Mistr Jan Hus byl odsvěcen a žádné sympozium v Římě se nevyjádřilo k tomuto jeho odsvěcení. Nikdo nikde se nevyjádřil k tomu, že by měl být rehabilitován v této věci. 

Mistra Jana Husa nemůže nikdo v římskokatolické církvi rehabilitovat, Mistru Janu Husovi nemůže nikdo jeho členství vrátit, protože jeho názory nemohou být uznány za pravověrné. Podle norem kanonického práva, které aplikoval soudní tribunál koncilu, podle rozhodnutí legitimisticky uvažujících soudců se Hus provinil. Daleko více než odchylky dogmatické vážily v očích soudců myšlenky a činy, jež podvracely existenci viditelné církve, která se Wyclifovi a v jeho stopách i Husovi jevila jako ecclesia malignantium, que est corpus diaboli. Mezi Husem a jeho soudci zela nepřekročitelná propast. Nebyl by dnes upálen, ale byl by ve svých názorech odsouzen stejně jako před staletími. A to je důvod té nepřekonatelné propasti. V čem? Samozřejmě v otázce církve. Ecclesiologie Mistra Jana Husa staví tuto nepřekonatelnou překážku.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Mistr Jan Hus (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Pondělí, 06. červenec 2009 @ 19:23:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
call
Mistr Jan Hus zemřel jako katolický kněz. Svátost je v katolické církvi nesmazatelné znamení. Byl v klatbě, nemohl snad vykonávat církevní obřady a udílet svátosti.
Mistru Janu Husovi nikdo jeho svátost kněžství nemohl vzít a nevzal.
A dnes by už vše viděl s nadhledem a vedl by nás k jednotě, protože Hospodin je jeden.

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mistr Jan Hus (Skóre: 1)
Vložil: call v Pondělí, 06. červenec 2009 @ 19:41:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
- chceš tím snad říci, že se katolická církev odsvěcením a zbavením kněžství Mistra Jana Husa dopustila protiprávního jednání a spáchala vraždu kněze?

- takový Mistr Jan Hus, jak nám ho zde líčíš pro dnešní dobu, by už nebyl tím skutečným a pravým Mistrem Janem Husem, ale takovým, jakého by si ho přála mít katolická církev: zlomeného a po odvolání toho, co učil. Opravdu zavrženíhodná představa.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Mistr Jan Hus (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Pondělí, 06. červenec 2009 @ 19:30:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jestli je pravda, co je napsáno ve tvém komentáři, calle,

pak to znamená, že řkc v roce 1415 nebyla a ani dnes není Církví Kristovou a není ani reformovatelná, nýbrž je to skutečně nevěstka ze 17. kapitoly knihy Zjevení, ten veliký Babylón, který bude díky Bohu odsouzen a o němž platí tato slova (Zj 18:21-24) - Tu jeden silný anděl zvedl kámen, podobný velkému mlýnskému kameni, hodil jej do moře a řekl: „Takto s prudkostí bude zavržen Babylón, to veliké město, a nikdy více nebude nalezen. Nikdy se již v tobě neozve hlas harfeníků, zpěváků, pištců a trubačů, nikdy už v tobě nebude žádný mistr jakékoliv dovednosti, nikdo již v tobě neuslyší zvuk mlýnského kamene, nikdy už v tobě nezasvitne světlo lampy, nikdo už v tobě nezaslechne hlas ženicha a nevěsty. Neboť tvoji obchodníci byli velmožové země a tvými kouzly byly svedeny všechny národy. V něm/V ní byla nalezena krev proroků a svatých a všech zavražděných na zemi.“

Tož tak.

willy


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mistr Jan Hus (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Pondělí, 06. červenec 2009 @ 19:44:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy
reformovat je třeba tam, kde není vůle k jednotě. Jeden je Hospodin, jedna je Bible a každý je plný pýchy a sám sebe.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Mistr Jan Hus (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Pondělí, 06. červenec 2009 @ 19:44:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zajímalo by mne, calle,

považuješ-li Husovo odsouzení za spravedlivé, neboli jestli kostnický koncil soudil Husa spravedlivým soudem podle Slova našeho Pána v Janovi 7:24 „Nesuďte podle zdání, ale suďte spravedlivým soudem.“ Děkuji za odpověď.

willy


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mistr Jan Hus (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Pondělí, 06. červenec 2009 @ 19:59:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy
Ledacos v té době bylo špatné. Ale my to nemáme takové špatné dělat v dnešní době. On by to tak nechtěl. Jsme v jiném století  a alespoň v Evropě už se kvůli náboženství neupalujeme, ale daleko jsme nedošli. Nejsme schopni se ani v jednotě modlit.
Myslím si, že jsme si z Mistra Jana Husa, z jeho víry a z jeho veliké důvěry v Hospodina zase tak moc nevzali. Kdo dnes naplňuje jeho odkaz? Kde se vytratila jeho víra? Kam kráčí náš národ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mistr Jan Hus (Skóre: 1)
Vložil: call v Pondělí, 06. červenec 2009 @ 23:08:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nerozumím tvému odkazu na Jan 7:24. Tam jde o to, nesoudit podle osoby (podceňování Ježíšova známého nazaretského původu), což jistě nebyl případ Husův.

Spravedlivým soudem soudí Bůh. Lidské soudy se jeví spravedlivé podle úhlu pohledu. Pro tehdejší mocenské katolické kruhy (i pro dnešní ŘKC) šlo jistě o soud spravedlivý, dle pravidel k tomu účelu stanovených, stejně jako vnímali komunisti spravedlivý soud nad Miladou Horákovou dle vlastních pravidel nebo nacisti nad Dietrichem Bonhoeffrem.

Z pohledu Písma a Ježíšova Hus neměl být v žádném případě souzen. Odsouzeni jsou ti, kteří zneužili zvěst evangelia k vlastnímu obohacení, k získání moci, k útlaku, znásilňování ducha a k vraždám nevinných.


]


Re: Re: Re: Re: Mistr Jan Hus (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pondělí, 06. červenec 2009 @ 21:48:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přesně tak to je KŘ. On je knězem na věky a ruce zavrženého kněze září i v pekle, pokud se tam pro své skutky dostane.

Martino


]


Re: Re: Re: Re: Re: Mistr Jan Hus (Skóre: 1)
Vložil: call v Pondělí, 06. červenec 2009 @ 23:22:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
:) zajímavý nonsens. Evokuje mi Husův výrok z kázání proti odpustkům, že kdyby přišel i sám Ďábel a zaplatil, tak by podle tohoto katolického bludu měl přijít do nebe. :) 

Nádherně se nám zde smíchávají "síly Dobra a Zla", až nikdo nebude vědět, kdo je kdo a kdo kam vlastně patří. Je to záměr nebo jen freudovské přeřeknutí? Bude to jistě nádherný ohňostroj z těch statísíců zářících rukou zavržených kněží v pekle, který budou s potěšením sledovat vysoko v nebi statisíce ďábelských papeženců, kteří si svá nebeská lóže poctivě předplatili tvrdou měnou.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mistr Jan Hus (Skóre: 1)
Vložil: martino v Úterý, 07. červenec 2009 @ 09:44:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Autor call

„Nádherně se nám zde smíchávají "síly Dobra a Zla", až nikdo nebude vědět, kdo je kdo a kdo kam vlastně patří. Je to záměr nebo jen freudovské přeřeknutí? Bude to jistě nádherný ohňostroj z těch statísíců zářících rukou zavržených kněží v pekle, který budou s potěšením sledovat vysoko v nebi statisíce ďábelských papeženců, kteří si svá nebeská lóže poctivě předplatili tvrdou měnou.“

Myslím příteli, že Tvé vyjadřovací formulace budí u ostatních jinak smýšlejících odpor. Vyjádření jako ďábelští papeženci, je nejen hluboce morálně a eticky pokleslé, ale hodně, hodně buranské a to nehovoříc o projevu hořké žlučovité zloby a nenávisti, která je z Tebe cítit jako zatuchlý kouř. Být anonym ukrytý za přezdívkou call, je hrdinství opravdu směšné.

Martino]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mistr Jan Hus (Skóre: 1)
Vložil: call v Úterý, 07. červenec 2009 @ 10:40:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hluboce morálně a eticky pokleslé je prodávat odpustky. 

Hluboce morálně a eticky pokleslé je zavraždit člověka, který toto na základě Písma kritizuje.

Hluboce morálně a eticky pokleslé je hovořit o projevu hořké žlučovité zloby a nenávisti v případě, kdy logika Husova výroku sama označuje ty, kteří si kupují spásu, za ďábelské papežence.

Hluboce morálně a eticky pokleslé je anonymně vyčítat anonymitu, sám skryt za anonymní přezdívkou.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mistr Jan Hus (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Úterý, 07. červenec 2009 @ 13:37:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
call
Znovu to zopakuji. Mistr Jan Hus je katolický kněz, svátost kněžství mu nikdo nevezme. Je to nesmazatelné znamení tak, jako všechny svátosti v katolické církvi, jsou nesmazatelné znamení. Žil v době v jaké žil. Já například bydlím v oblasti, kde upalování na hranici bylo výsadou protestantů. Byla taková doba.

M
istr Jan Hus se sám svého kněžství nezřekl, ani nevystoupil z katolické církve. Řešil věci, které se mu nelíbily. Papež Jan Pavel II jej uznal za reformátora katolické církve. Píšete tu o Mistru Janu Husovi nepravdy. Mistr Jan Hus patří do té samé katolické církve jako já a přijal v ní svátost kněžství. Na hranici, kde umíral, umíral s modlitbou na rtech  a ani tam se nezřekl svého kněžství a nezřekl se ani církve - tak proč tu plivete na památku Mistra Jana?? Pište pravdu. Myslím si, že se k tomu, co se v Kostnici stalo, velmi pravdivě postavil Jan Pavel II.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mistr Jan Hus (Skóre: 1)
Vložil: noname (cnemo@seznam.cz) v Úterý, 07. červenec 2009 @ 14:29:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Jaelo.
 myslím, že tu mnohým nejde o Jana Husa nebo o diskusi  na toto téma ale spíše jak si "smlsnou" na katolické církvi, která jim je trnem v patě. to je ale jejich problém, jejich vlastní netolerance, po které tolik volají a kat. církvi vyčítají ale jim samotným o to více chybí . . . Jejich vlastního já, které halí do vznešeného šatu své víry.  Jenže s tím nic nenaděláme, oni sami i každý z nás si musíme udělat nejdříve pořádek ve svém srdci a pak snad dokážeme přijmout i bližního. Něco přeci můžeme - vzájemně se za sebe modlit.
Honza


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mistr Jan Hus (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Úterý, 07. červenec 2009 @ 15:12:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
noname
Ahoj Honzo,
také mi přijde že o Mistra Jana nikomu až tak moc nejde, jinak by všichni věděli, že umíral s modlitbou na rtech. Věděli by, že to je stále  katolický kněz, že stále patří do římskokatolické církve. Jako reformátor katolické církve by nás dnes určitě vyzýval k jednotě, protože Hospodin je jeden.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mistr Jan Hus (Skóre: 1)
Vložil: martino v Úterý, 07. červenec 2009 @ 13:56:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
call
Hluboce morálně a eticky pokleslé je prodávat odpustky. 

Hluboce morálně a eticky pokleslé je zavraždit člověka, který toto na základě Písma kritizuje.

Hluboce morálně a eticky pokleslé je hovořit o projevu hořké žlučovité zloby a nenávisti v případě, kdy logika Husova výroku sama označuje ty, kteří si kupují spásu, za ďábelské papežence.

Hluboce morálně a eticky pokleslé je anonymně vyčítat anonymitu, sám skryt za za anonymní přezdívkou.


1.Pokud se odpustky prodávaly, pak nám jistě nebudeš tajit ceník. Samozřejmě, že je to nesmysl, neboť se vždy jednalo o dobrovolný dar.

 

2. Církev Husa prohlásila za kacíře a vyloučila ze společenství Církve, jak činila již za dob apoštolských. Pokud někdo tvrdí, že Církev zavraždila člověka, myslíš asi Husa, pak si člověk neinformovaný. Hus byl upálen jako kacíř na základě říšského zákona císaře Bedřicha II. 

 

3. Protože  si neinformovaný a zatěžuješ své svědomí nepravdou, měl by si zjistit základní informace, že spása se nedá koupit, jak zde pomateně šíříš.

 

4. Pokud si myslíš, že Martin neboli Martino Frone je přezdívka dolož to.

Martino]


Re: Pokračovatelé Kainovy linie (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 06. červenec 2009 @ 15:49:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Na příkladu Jana Husa (nevím, proč je nazýván Mistrem v rozporu s Mt 23,8-10), zřetelně vidíme, že ti, kdo ho nechali upálit, byli pokračovateli Kainovy linie, která pokračovala přes bezbožné izraelské krále, až k farizeům a zákoníkům Ježíšovy doby a k novodobým farizeům a zákoníkům (klerikálům).

Žádný ortodoxně biblický Kristovec by nenechal heretika sprovodit ze světa lidskýma rukama. Pokud by to byla Boží vůle, nechal by to na satanu (1Kor 5,4-5) nebo by to udělal Duch svatý sám (Sk 5,5). A navíc by nešlo o masovou záležitost, ale jen o opravdu výjimečnou. Správný způsob je exkomunikace z Církve, dokud neučiní pokání.

Preláti to však udělali svýma lidskýma rukama. A to i s dalšími 50 milióny svých odpůrců.Re: Re: Pokračovatelé Kainovy linie (Skóre: 1)
Vložil: call v Pondělí, 06. červenec 2009 @ 16:27:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na příkladu Jana Husa (nevím, proč je nazýván Mistrem v rozporu s Mt 23,8-10)...

Divím se, že někdo jako ty, se středoškolským vzděláním, neví, že Mistr Jan Hus užíval titul Mistr, který získal na Vysokém učení pražském (dnešní Karlově univerzitě) usilovným studiem. Titul Mistr, který se tehdy absolventům uděloval, byl ekvivalentem dnešních vysokoškolských titulů. Jsi-li tak radikální, že tyto vysokoškolské tituly odmítáš, pak bys měl být důsledný i u dnešních nositelů vysokoškolských titulů a např. lékaře oslovovat místo pane doktore jen jménem a příjmením. To by ovšem bylo slušně řečeno velmi zvláštní. ]


Re: Re: Re: Pokračovatelé Kainovy linie (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 06. červenec 2009 @ 16:33:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Aha, tak promiň, to jsem opravdu nevěděl. Odmítám pouze oficiální náboženské tituly. Včetně kněze, pastora reverenda či kohokoliv jiného.


]


Re: Re: Re: Re: Pokračovatelé Kainovy linie (Skóre: 1)
Vložil: pirmin v Pondělí, 06. červenec 2009 @ 17:55:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mistr (Magister Ioannes Hus) se jako titul v naší zemi udržel dodnes ( nebo donedávna?) jen na fakultě farmaceutické, takže v lékárně ti léky asi vydává pan magistr (do češtiny se jako "Mistr" již nepřekládá). Ve středověké univerzitě se tento titul uděloval na artistické (ars = umění ve smyslu jazyka kralického) fakultě. Ta byla v tehdejším systému fakultou vstupní, nižší, a proto se po jejím absolvování neudílel titul Doktor, ale Magister. Mistr Jan Hus byl tedy univerzitním učitelem, ale byl "méně", než třeba doktor teologie.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Pokračovatelé Kainovy linie s rektorem Husem (Skóre: 1)
Vložil: mk (miliko(a)atlas.cz) v Středa, 08. červenec 2009 @ 14:06:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nevím jak to je přesně v učení ve škole, ale nezdá se ti divné, že byl rektorem univerzity? Tedy jeho poslouchali všichni.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pokračovatelé Kainovy linie s rektorem Husem (Skóre: 1)
Vložil: pirmin v Středa, 08. červenec 2009 @ 14:57:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nezdá. Rektor nebyl šéf university, ale jakýsi pořádkový funkcionář, volený na jeden semestr, podle fakult se to točilo podle nějakého klíče. To znamená, že za svůj život byli rektoři snad všichni.


]


Re: Re: Pokračovatelé Kainovy linie (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 06. červenec 2009 @ 23:40:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Preláti to však udělali svýma lidskýma rukama. A to i s dalšími 50 milióny svých odpůrců.

  Ahoj Gregu.

  Nejsem si úplně jistý, ale tohle nebude pravda. ŘKC sama ani koncil neprováděl exekuce. ŘKC koncil fungoval jako moc soudní, Hus byl následně popraven mocí výkonnou (se kterou ŘKC už měla společného jen to, lidi v té výkonné moci a lidi, co vytvářeli zákony do ní patřili).
 
  Je to analogicky podobné jinému známému případu: Jak jedna organizace sídlící v Říme po celém světě rozšířila to, že "Židi nám zabili Ježíše" když ve skutečnosti Ježíše zabili Římané (na základě rozsudku Židovké velerady).

  Ono na tom až tak nezáleží, ale někdo by se mohl formálně ohradit.
]


Re: Re: Re: Pokračovatelé Kainovy linie (Skóre: 1)
Vložil: ssns v Úterý, 07. červenec 2009 @ 00:43:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Máš pravdu jen částečně. Rozhodnutí církve musela světská moc poslechnout. Rozhodnutí židovské velerady nebylo pro Římany nijak závazné a tak si všimni, že to byli Římané, kdo Ježíše soudil. Ano, bylo to na základě lobbingu velerady, ale ne na základě jejího rozsudku.
]


Re: Re: Re: Pokračovatelé Kainovy linie (Skóre: 1)
Vložil: call v Úterý, 07. červenec 2009 @ 12:54:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Exekuce provádí kat.

Odpovědnost je na tom, kdo vynesl rozsudek.

Světská moc byla tehdy v roli kata.

Odpovědnost za vraždu Mistra Jana Husa leží na prelátech a účastnících koncilu, kteří rozsudek vynesli, de jure na Římskokatolické církvi.

Není co řešit. Formálně je to naprosto jasné.


]


Re: Re: Re: Pokračovatelé Kainovy linie (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 09. červenec 2009 @ 13:43:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ahoj Cizinče,

je to stejné jako s popravou Pána Ježíše.

Židé ho odsoudili a Římané popravili (výkonná moc). Kdyby jej však Židé neodsoudili, Římané by jej nepopravili. Kdo má tedy větší hřích? Samozřejmě že Židé, ti Pána vydali exekutivě Říma. Řím dokonce ani popravu vykonat nechtěl.
]


Re: Mistr Jan Hus (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Úterý, 07. červenec 2009 @ 01:31:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A prohlásit Mgr. Jana Husa za svatého by nešlo ? Ze strany řkc by to mohla být pro všechny fandy husitství docela pěkná prda.Re: Re: Mistr Jan Hus (Skóre: 1)
Vložil: call v Úterý, 07. červenec 2009 @ 09:30:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Asi ti uniká, že všichni tebou posměšně označení "fandové husitství", což je mimochodem velmi zavádějící specifikace, neb husitství je už úplně jiný šálek kávy, spíše bych upřednosťnoval zastánci Mistra Jana Husa - tak tito zastánci betlémského kazatele nejsou žádnými fanoušky katolických svatých a jejich adorace, což považují za modloslužbu a jeden z dalších bludů katolické církve, proti němuž ostře vystupoval i Mistr Jan.

Nepředstavitelné je i to, že by katolická církev vyhlásila za svatého člověka, který odkryl její hanbu a jehož činy a myšlenky byly pro ni samotnou smrtelným nebezpečím.

Takže se zdá, že z tvé strany jde jen o zoufalý a nesmyslný pokus, jak napravit nenapravitelné a najít cestu pro všechny do vytoužené charismatické nirvány, samozřejmě pod všeobjímajícími křídly Říma.


]


Re: Re: Re: Mistr Jan Hus (Skóre: 1)
Vložil: martino v Úterý, 07. červenec 2009 @ 11:30:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
call

„Nepředstavitelné je i to, že by katolická církev vyhlásila za svatého člověka, který odkryl její hanbu a jehož činy a myšlenky byly pro ni samotnou smrtelným nebezpečím.“

 

Souhlasím, že pro každého věřícího v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele jsou bludy a nesmysly Wicklefa smrtelným nebezpečím. Člověk může mluvit jako kniha, jako anděl, ale pokud skočí na špek takovým bludům jako vymyslel Wicklef a to Hus skočil.

 

Husova tkz. pravda je jen šimrání v uších těch, kteří po takovém šimrání touží. Kdyby žil Hus v době sv. apoštola Pavla, myslí si snad;někdo, že by Hus obstál? Problém Husa není v jeho tkz. pravdě , ale souhlas s Wicklefem, kdy vlastně odpadl od víry. Víra nejsou rozinky, které vyzobáváme, ale víra je odpovědnost za svůj život naplněný vírou v jedné pravé a apoštolské Církvi. U kněze pak odpovědnost za ovce jemu svěřené. Hus byl neodpovědný a ješitný muž.

Kázal o chudobě a patřil mezi nejbohatší kněze v Praze. Podporoval a volal po rebelii a rozdělení národa, jak píše ve svém dopise č.41 rektorovi odvolávaje se na Kristova slova, že nepřišel aby uvedl pokoj, ale meč…..

 

Martino]


Re: Re: Re: Re: Mistr Jan Hus (Skóre: 1)
Vložil: call v Úterý, 07. červenec 2009 @ 12:45:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Fascinující je zažít v praxi jezuitsky prohnanou a prolhanou mystifikaci, tak jak jsi nám to zde předvedl. 

Věta "Souhlasím, že pro každého věřícího v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele jsou bludy a nesmysly Wicklefa smrtelným nebezpečím." je toho důkazem.

Nemůžeš souhlasit, neb nic takového jsem nenapsal. Naopak, z Husova učení jasně vyplývá, že pro každého věřícího v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele jsou bludy a nesmysly Římskokatolické církve smrtelným nebezpečím, svodem na cestu do zatracení. 
]


Re: Re: Re: Re: Re: Mistr Jan Hus (Skóre: 1)
Vložil: martino v Úterý, 07. červenec 2009 @ 14:19:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

call
Nemůžeš souhlasit, neb nic takového jsem nenapsal. Naopak, z Husova učení jasně vyplývá, že pro každého věřícího v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele jsou bludy a nesmysly Římskokatolické církve smrtelným nebezpečím, svodem na cestu do zatracení. 


To není z Tví hlavy ani z hlavy Husa, to je od Luthera.

Martino


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mistr Jan Hus (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Úterý, 07. červenec 2009 @ 16:33:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Římskokatolická církev potřebuje reformaci jako sůl. Jinak se nepohne z místa. Hus je jen nejproflákleší případ. Nic se od té doby nezměnilo. Nemůžeš umlčet, upálíš. Co třeba takový Josef Lautner ?
Věřím, že reformace řkc není daleko, že Bůh dá a pohnou se kameny.

Jinak moje poznámka o Husově svatořečení byla spíš taková jízlivost. Docela se mi chce věřit, že Hus byl svatý již za svého života, neboť měl společenství s Pánem Ježíšem a jeho ukrutná mučednická smrt jeho svatost jen potvrdila.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mistr Jan Hus (Skóre: 1)
Vložil: pirmin v Úterý, 07. červenec 2009 @ 17:58:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co blbneš? Copak Lautnera upálila katolická církev? Lautner byl přece katolický farář a upálil ho státní inkvizitor! Jak můžeš dělat z oběti pachatele?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mistr Jan Hus (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Úterý, 07. červenec 2009 @ 22:15:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Husa také přece neupálila církev. Husův případ s církví neměl nic společného, že. Byl odsouzenej asi za přechovávání drog. Kdo rozjel procesy s čarodějnicemi, státní inkvizice ? Lautner přece nebyl kůl v plotě. To se nenašel někdo, kdo by řekl: "STOP, tady se děje bezpráví!" ? Možná mám o dějinách naivní představy, ale fascinuje mě, až děsí, jak 600let starej případ (Hus) dokáže lidi rozdělovat a rozčilovat.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mistr Jan Hus (Skóre: 1)
Vložil: pirmin v Úterý, 07. červenec 2009 @ 22:37:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To mě fascinuje s tebou, ale v případě čarodějnických procesů XVII.-XVIII.stol. jsi na omylu. Ten, kdo řekl STOP byl farář Lautner. Odskákal to. On přece nebyl ani nemohl být čarodějnice! Kolik lidí řeklo STOP když komunisti popravovali lidi? A kolik jich bylo při Heydrichiádě?

Svým výrokem o tom, že se církev nezměnila dodnes, se dopouštíš naprostého ignorantsví. Která církev se nezměnila? Čarodějnice přece byly upalovány jak v katolických, tak v protestantských zemích. Jedna z největších afér byla například v Massatchusets. Takže americký protestanti taky upalují čarodějnice dodnes? Nebo to platí jen pro papeže?

S tímhle přece skoncovali osvícenci, a to jak katolíci, tak protestanti. A v posledních generacích jsou křesťanští duchovní - jak katoličtí tak protestatntští - tisíckrát zastiženi na straně obětí anebo rovnou oběti. Jak tedy můžeš napsat, že se nic nezměnilo?


]


Re: Re: Re: Mistr Jan Hus a shoda 50 procent účastněných (Skóre: 1)
Vložil: mk (miliko(a)atlas.cz) v Středa, 08. červenec 2009 @ 14:15:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nějak vám uchází, že spor o Husa vyl veliký. Polovina ho schvalovala, polovina byla proti. Hluk byl veliký, až císař Zikmund musel volat po tichu. Prach byl zvířeý a ztěžoval dýchání.
Řeči odpůrců a podporovatelů si můžete přečíst ve spisu Poggia, který byl přítomen a zapsal co se dalo. Nečtete ? raději čtěte. Polovina prelátů schvalovala Husa a žádali jeho uznání. Rozhodl až Zikmund, který podepsal rozsudek, který mu podstrkovali do rukou odpůrci a to ještě zblednul a opustil jednací prostor.


]


Re: Re: Re: Re: Mistr Jan Hus a shoda 50 procent účastněných (Skóre: 1)
Vložil: martino v Středa, 08. červenec 2009 @ 14:40:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobrá pohádka, ale jen pro ty, co milují pohádky a mají v nich zalíbení.

Martino


]


Re: Re: Re: Re: Re: Mistr Jan Hus a shoda 50 procent účastněných (Skóre: 1)
Vložil: mk (miliko(a)atlas.cz) v Čtvrtek, 09. červenec 2009 @ 14:35:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Svědectví člověka, který by v Čechách i na koncilu a očitě to popsal je toto :
Zdroj :

autor: POGIO Bracciolini, Gian Francesco,

název: Mistr Jan Hus na koncilu kostnickém  ,
vydané 1890 v češtině
a druhé vydání:
autor: POGIUS,

název : Výslech, odsouzení i upálení Mistra Jana Husa  ,
vydané 1900 v češtině,
mezitím také německy :
autor: POGIUS-FLORENTINUS,

název : Kurze Todesgeschichte des Johannes Huss.  ,
vydané v němčině 1925]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mistr Jan Hus a shoda 50 procent účastněných (Skóre: 1)
Vložil: mk (miliko(a)atlas.cz) v Čtvrtek, 09. červenec 2009 @ 15:04:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martino, podrobnější průzkum je tu:
K otázce, jestli svědectví je pohádkou nebo ne je lépe přečíst si o tom, co bylo napsané:
Soupis literatury z pera Pogia aneb Poggia a o něm, vytáhnutý jednoduchým zadáním slova Pogio do dotazu na stránce Státní knihovny Praha, to je na www.nkp.cz, z výsledků kopíruji zde:
=
a) Bracciolini, Poggio, 1380-1459
Kurze Todesgeschichte des Johannes Huss, geboren zu Hussinecz in Böhmen, den 6. Juli 1373, verbrannt zu Constanz, den 6. Juli 1415 / Beschreiben von dem Augenzeugen Pogius Florentinus ; Neu herausgegeben nach der Bearbeitung von J.G. Munder,
vydané v Kostnici (Konstanze) v Konstanzer Buch und Kunstverlag,, 1925
=
b) Bracciolini, Poggio, 1380-1459
Mistr Jan Hus na koncilu kostnickém : jeho výslech, odsouzení a upálení dne 6. července 1415 / Pogius ; [illustrují a vlastním nákladem vydali Alfons Mucha a Jan Dědina],
vydání Praha : A. Mucha, J. Dědina,, 1902,
=
c)
Mistr Jan Hus na koncilu kostnickém, jeho výslech, odsouzení i upálení dne 5. a 6. července 1415 / vypravuje očitý svědek Pogius,
vydání V Praze : Nákladem knihtiskárny dra Edv. Grégra,, 1875
=
d)  Pogius Florentinus
Neomylnost papežova na koncilu kostnickém a výslech, odsouzení a upálení Jana Husa 5. a 6. července 1415 / Líčí očitý svědek Pogius [pseud.]
vydání Berlín : Husův komitét, 1873,
=
e) Bracciolini, Poggio, 1380-1459
Todesgeschichte des Johannes Huss und des Hieronymus von Prag / Geschildert in Send briefen des Poggius Florentinus,
vydání Konstanz : Johannes Huss Verlag, [1925]
=
f) Bracciolini, Poggio, 1380-1459
Výslech, odsouzení i upálení Mistra Jana Husa / líčí očitý svědek Pogius,
vydání [Praha] Královské Vinohrady : František Horálek, 1900
=
g) Bracciolini, Poggio, 1380-1459
Facécie : Poggii Florentini, oratoris facundissimi, Facetiarum aureus libellus / Giovanni Francesco Poggio Bracciolini ; Z lat. orig. přeložil Ivan Převor,
vydání: Praha : V. Petr, 1928,
pak jsou tu ještě anglicky psané knihy  o tomto problému:
h) Bracciolini, Poggio, 1380-1459
Hus the Heretic / by Poggius the Papist,
vydání New York : Granville, 1930
=
i) Bracciolini, Poggio, 1380-1459
Hus the Heretic / by Poggius the Papist,
vydání: Kila : Kessinger, [2003]
= též jedna:
j) Bracciolini, Poggio, 1380-1459
De varietate fortunae / Poggio Bracciolini ; Ed. critica con introd. e commento a cura di Outi Merisalo,
vydání Helsinki : Suomalainen Tiedeakat, 1993


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mistr Jan Hus a shoda 50 procent účastněných (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 10. červenec 2009 @ 14:33:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj mk.
Děkuji za odkaz na Pogiusa, ale na plagiáty pravděpodobně pocházející z německého protestantského prostředí nevěřím.
 

Kolem Jana Husa je stále tolik mýtů a bajek až z toho brní hlava. Když se podíváme na tu sochu na Staroměstském náměstí, tak je to jako Potěmkinova vesnice. Hus byl ve skutečnosti bez vousů, malé postavy a tlustý jako bečka. Ve škole nás učili, že to byl veliký reformátor českého jazyka a přitom je dokladováno, že až před svou smrtí začal teprve psát česky. Ten klasik českého jazyka byl Tomáš Štítný. Další rozpor je již v jeho narození, kde se v literatuře udávají dvě místa. Jedno odkazuje na Husinec u Prachatic a druhé místo se zmiňuje Husinec u Klecan. Ve studiích byl středního vzdělání. Studoval sice také theologii, ale doktorátu nikdy nedosáhl. V té době si opsal 4 traktáty od Viklefa, které jsou nyní uloženy ve Švédsku. Sám v roce 1393 vykonal pouť po 4 bazilikách v Římě, aby získal plnomocné odpustky milostivého léta. U Vikléra se pak dočetl, že pro vyvolené, jejichž hlavou je Kristus, je pouhé Písmo sv. dostačující a vše ostatní jsou jen lidské nálezky. Začal kázat o chudobě, ale sám toho nebyl příkladem. Hus měl mimo celého zaopatření ještě 60 kop grošů ročního důchodu, které mu zůstávalo čisté. Pro představu Žižka píše o statku v Trocnově v roce 1396, že byl odhadnut na 30kop. Patřil mezi nejbohatší duchovní. O Husově blahobytu se mlčí, stejně tak o jeho textech, kde píše z Kozího hrádku, že lituje, že pro tloušťku svého těla nemůže jako jeho Pán Ježíš Kristus chodit pěšky. Když r.1408 dostává Stanislav a Páleč od Martina V. vysvědčení o pravověrnosti, protože se zříkají Vikléra, Hus se ke svému učiteli Stanislavovi nepřipojí.1410 je vydán zákaz Husovi kázat, ten neuposlechne. Pro neuposlechnutí vydána na Husa klatba. Již r. 1410 se měl Hus dostavit před papežský soud, ale ignoroval to a nikam se nedostavil. Když se do 3 měsíců nedostavil, byla nad Husem vyhlášena i papežská klatba, která, ale pro příkaz krále nemohla být veřejně ohlášena. Roku1411 žádá Jana XXIII. , aby z něj byla sňata klatba. Mezi tím, ale kázal, že papeže neuposlechne, kdyby do Čech poslal bul plný povoz. Až na zásah krále, Hus opouští Prahu v říjnu 1412, ale to již byl dán do klatby a nad Prahou byl vyhlášen interdikt. Zdržuje se na Kozím hrádku a teprve nyní začne psát česky. Hlavní blud Husa je, že papežství nezaložil Kristus, ale císař Konstantin, dále, že zamítá tradici a uznává jen Písmo sv. V listopadu 1414 se vydává Hus do Kostnice. Husovým žalobcem byl biskup Jan Železný, Štěpán Páleč a Zikmund. Veřejné slyšení Husa bylo 5,7 a 8 června 1415 v jídelně františkánského kláštera. Protože Hus neodvolal žádného článku, dostal měsíc na rozmyšlenou. I když podle dokladů zpřístupněných ve 20. století ve svých rozhovorech s dominikánem Janem Falkenbergem , Hus projevil zájem odvolat,ale neučinil tak. Dne 6.července byl koncilem prohlášen za kacíře a odevzdán radě Kostnice, která podle platného říšského zákona nechala Husa upálit a jeho popel byl vhozen do Rýna.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mistr Jan Hus a shoda 50 procent účastněných (Skóre: 1)
Vložil: mk (miliko(a)atlas.cz) v Pátek, 10. červenec 2009 @ 21:11:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martino, vidím, že jsi obeznámený dobře s dějepisem.

Pak jistě uznáš za dobré, když také něco doložím.

Hus nebyl ojedinělý v různosti názorů, ale držel se poměrně ve středu. Krajnější názory byly a budou. Na příklad Marsilius z Padovy (který zemřel asi 1340) měl také názory podobné jako Hus, na příklad o poctivosti vládce a o tom, jestli má poddaný poslechnout špatného vládce.

Ve spise Obrana míru píše o suverenitě lidu a tvrdí, že pouze světské choutky papežů a kněží jsou zdrojem válek. Horoval pro to, aby stát byl oddělený od církve, ale i o to, aby stát byl zbaven neomezené moci. Zákonodárná moc podle něho patří lidu  majícímu výkonnou moc a představitel státu může být také sesazen, jestliže bloudí a nedostojí svým povinnostem.

A mezi Itálií a Čechami bylo dostatek kulturní výměny, vždyť Karel IV. se znal s Petrarcem. Tedy myšlenek rozmanitého druhu, a nejen v církvi, zde bylo habaděj, jen my, žáci českých škol to moc nezjišťujeme.

Kvas doby nebyl tak malý, jak se nám zdá, když jednostranně vidíme jen linii  Viklef – Hus - Chelčický. Před Husem zde byli Valdenští, hnutí Lyoských chudých a sv. František(nejenom Viklef) a to tvoří pestrou mozaiku v dějinách blízkých zemí, ale my jsme naučení školnímu dějepisu, hledíme hlavně na naši zemi, jakoby předtím kultura neexistovala. Co víme o okolí?  Hlavně vidíme sebe.

Alespoň, že víme, jaks e poučili Němci za doby Luthera. V jedné době ho ukryli jeho příznivci v civilním oblečení na hradě Wartburg jako ´rytíře Jana´ a tam překládal Bibli do němčiny, celý tok. Uchránili ho od toho údělu, o kterém se poučili od Husa – že nedůvěřovat  světské moci a nechodit na shromáždění papalášů té doby se vyplácí, zachraňuje to často život.

V husitských kronikách je zachyceno dost z doby Husa. I jeho postava i tvář. Ten vousatý profil pochází až z dílny kalvinistů později, je to jen domněnka. To nám ale nemusí vadit na celém Husovi – že ho později zobrazovali jinak, i ve XX. století v kameni.

Důležité je, co si z dějin a Husa vezmeme. Já jsem katolík, ale beru Husa nestranně podle zásady Palackého ´´vždy dle pravdy, padni komu padni´´.

Hus chtěl očištění církve, měl pravdu , ale nebezpečnou  pro něho v tom smyslu, že by se neměl poslouchat ani Zikmund (hýřil) a to mu vadilo na sněmu, kde se císař zatvrdil proti Husovi. Ohledně přijímání měl názory shodné s Kalvínem (kterého v tom předešel o sto let).

A ty války vzniklé po něm ovšem nechtěl.]


Re: Re: Re: Re: Re: Mistr Jan Hus a shoda 50 procent účastněných (Skóre: 1)
Vložil: mk (miliko(a)atlas.cz) v Sobota, 11. červenec 2009 @ 11:18:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Spor o pravost. Jestli někdo opsal Pogia ? Nedávno se případem MJ Husa probíral archivář města Kostnice. Ten snad rozeznává materiál z 18 či 19 století od originálů, Archiváři jsou pečliví pracovníci a rozlišují pravost dokumentů.


]


Re: Mistr Jan Hus (Skóre: 1)
Vložil: pirmin v Úterý, 07. červenec 2009 @ 16:19:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je pozoruhodné, pro kolik lidí je minulost jakýsi zouvák. Jak nafukovací a vyfukovací jsou staré příběhy. Myslím že s lidmi typu Martina nebo Calla ani nejde polemizovat, protože jim jde o nějaké jejich náboženské vášně a Jan Hus je jim jen rohožkou nebo jak jsem napsal zouvákem.

Článek sám je velmi zajímavý, škoda že call nenapsal kde ho vzal. Nejspíš sám neví, stáhl to asi někde ze sítě. ono je ale docela důležité i to kdy a kde to bylo zveřejněno, protože je to doklad doby národního obrození, kdy se "národní" ponětí o Husovi teprve tvořilo. Diskuse začínala.

Dnes je z největší části po ní, Hus nepředstavuje mimo fanatické náboženské skupinky žádný problém, a diskuse se už před časem přestěhovala z českého národa "do Říma". O jejích výsledcích podrobně informován nejsem, ale mám za to, že i ŘKC je s otázkami v zásadě hotova, ne? Myslím, že Jan Pavel II. ty otázky uzavřel svými odpověďmi. Nebo se pletu?Re: Re: Mistr Jan Hus (Skóre: 1)
Vložil: martino v Úterý, 07. červenec 2009 @ 18:29:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj pirmine.
Věřím, že je pro  Tebe diskuse trauma, když místo obohacení diskuse se zmůžeš jen na konstatování s kým jde či nejde polemizovat. Z Tvého příspěvku je zřejmé, že jsi asi zdejší machr na církev, dějiny a Husa zvlášť. Zkus mě argumentačně vyvrátit mé názory, ale na faktech, nikoliv jako zdejší specialisté na Husa, kteří poskytují informace jedna paní povídala.
Ciao Martino]


Re: Re: Re: Mistr Jan Hus (Skóre: 1)
Vložil: pirmin v Úterý, 07. červenec 2009 @ 19:18:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tvé NÁZORY? Na FAKTECH? Vyvrátit?
Co mají tvé divotvorné názory společného s jakými fakty? Jaký vliv mají na tvé názory fakta, která by uvedl někdo jiný, někdo, kdo nesdílí tvé názory?
Na své názory máš právo, dej se s nimi třeba vyfotit. A nemysli si, nejsi tu jediný zombie z kdovíkterého století. Pokud by tu ale diskuse byla skutečně o Husovi, tak bych se rád něco dozvěděl a do diskuse zapojil.

A asi jsem tady skutečně machr na dějiny, ale tomu se nediv, to se mi to machruje, když mám křídla. Každej je machr na něco jinýho. 


]


Re: Re: Re: Re: Mistr Jan Hus (Skóre: 1)
Vložil: martino v Úterý, 07. červenec 2009 @ 21:43:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky pirmine, více se opravdu jako odpověď čekat nedalo.

Martino


]


Re: Mistr Jan Hus (Skóre: 1)
Vložil: papanicolau v Středa, 08. červenec 2009 @ 20:38:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Spis s názvem Výslech, odsouzení i upálení Mistra Jana Husa - podepsaný jménem Pogius (převor od sv.Mikuláše v Badenu), jenž se označuje za očitého svědka, je hodně zajímavá knížečka s řadou vylíčených podrobností. Text ve formě dopisů, ve stylu středověkého cestopisu a traktátu. Jsou zde popisované události předcházející Husovu předvolání do Kostnice a následující vězení a výslechy. Mimo jiné tam jsou zapsané projevy obžaloby a obhajoba Husova. I popis průběhu smrti na hranici.
O původu tohoto spisku se vedou debaty. http://www.husitstvi.cz/forum/viewtopic.php?t=971
Zřejmě není původní, protože se v něm vyskytují nepřesnosti. Uvádí se že byl pravděpodobně napsán v první pol. 19.století v  německém protestantském prostředí. Každopádně stojí za přečtení :-)

...tak hlasováno "ano" neb "ne" o těchto třech otázkách:

Jest Jan Hus z Husince v Čechách kacířem svým učením a svými novotami?
Jsou zde v Kostnici ve jménu svatého otce a císaře shromážděni otcové koncilní oprávněni o církevní pokutě Husově souditi?
A jaký trest zasloužil Hus svým tupením papeže a svatých svátostí?

Na první otázku přisvědčeno 51 hlasy. Na druhou taktéž. Na třetí otázku odpověděno 30 hlasy, že nezasloužil trestu žádného, 11 hlasy, aby Husovi uloženo bylo pokání církevní, 45 otců hlasovalo za smrt, pakli by obviněný neodvolal. Po té byl týž Čech předsedou vyzván, aby odvolal vše, co po leta proti ustanovením církevním mluvil a veřejně učil. On ale vztyčil se a prohlásil hlasitě: "Nehodlám opustit od svého učení i víry v evangelium Ježíše Krista a s pomocí Boží zustane i síla jeho ve mně, pakli se mi nedokáže opak slovy svatého Písma. Stane-li se to ale, budu církev velebiti, co ústa moje stačí."
...když zase nastalo ticho, jal se Hus zase mluviti. "Obrátil jsem se k Bohu", pravil, "s prosbou, aby osvítil mne svým duchem v tomto mém zmatku i nezměnil jsem svého úmyslu, abych odvolati mohl i jediný článek, který jsem napsal neb vyznával..."


Re: Mistr Jan Hus v roce 1920 (Skóre: 1)
Vložil: mk (miliko(a)atlas.cz) v Sobota, 11. červenec 2009 @ 11:10:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
K Husovi dobová skiza.

http://www.katolik.cz/otazky/ot.asp?ot=3917
Osamostatnění v Československu 1920 ( miro )
05.07.2009 21:28, Číslo: 36729

Po oddělení českých zemí od Rakouska 1918 se zvedla národní radost ještě výše. Byly pořádány demonstrace do té doby nemyslitelné – protože od strany císaře už nehrozila persekuce.
Doktor Farský uvažoval o reformě a nakonec o odtržení. V lednu 1920 se rozhodl definitivně a s nám kroužek kněží v katolické církvi.
Tak vznikla církev, která si dala jméno Československá.
Později si dala také jméno husitská, ale až po roce 1950.
Radost z nabytí svobody se projevila i šíře. V roce 1920 rokovali zástupci mnoha nekatolických církví o sjednocení, a tak se spojila česká kalvínská církev a česká luterská církev a dali si název Evangelická církev. Jiní se tehdy nepřipojili, a zůstali tím, čím byli předtím, to je Čeští bratří, metodisté, darbisté aj. a vymluvili se na nejednotnost v předpokládaném budoucím hospodaření a nutnost samostatnosti, ale možná, že se nechtěli sjednotit a zachovat si nezávislost a samostatnost.
Ale ctění památky rektora univerzity Jana Husa začalo na začátku v roce 1920. Opravdu pro oslavy Jana Husa ve staré monarchii nebyly podmínky, podívejte se na pomníky J. Husa nebo školy a náměstí nazvané podle něho. To se rozšířilo až po roce 1920. Tehdy se také šířila masová propagace hesla ´pryč od Říma´. Agitovalo se i v práci, ptávali se ´ty jsi ještě neodešel od Říma?´.
Řady členů rostly, ale po jedné generaci se jaksi oslabilo nadšení, vyprchal žár vyprovokovaný nabytým sebevědomím, že jsme samostatní a už v letech 1930 a dále začal počet členů klesat.
Mezi činy té první vlny patří také zboření mariánského sloupu v Praze. Byl chápaný jako současně katolický a rakouský. To totiž v té době krátce po 1920 splývalo , rakouský rovná se katolický a katolický rovná se rakouský. Byly to zpříčiněno podporu katolické církve od Habsburské dynastie. Takže mariánský sloup postavený údajně na vděk za vítězství císařských vojsk ne Bílé Hoře u Prahy 1918 byl strhnout partou nadšenců okolo Franty Sauera a Jaroslava Haška, bez povolení jako chaotický – ale dobře promyšlený – čin. Byl vlastně nezákonný, bylo to poškození památky.
O atmosféře té doby svědčí i případ, kdy se jedna žena postavila na místo uvolněné pro dopad sloupu a prohlásila, že se odtud nehne, i kdyby sloup měl spadnout na ni. Franta Sauer prohlásil, že sloup padne bez ohledu na ni. Takže opravdu byl vykymácen a padal. Žena s výkřikem utekla stranou a tak si zachránila život. Kdyby to neudělala a zemřela, byl by pravděpodobně nucen právní řád zažalovat vzbouřence za čin s následkem smrti přes varování. Ale o výsledku se neumíme dohadovat, veřejnost byla nakloněna postoji Pryč s Rakouskem, a protože od Rakouska byla republika už volná, zbývalo heslo Pryč od Říma.
O době svědčí také postavení velkého pomníku Mistru J. Husovi a bojovníkům od Šalouna. Měl stát na Betlémském náměstí, tam, kde kázal Jan Hus v kapli. Ale by velký a náměstí by byl značně zaujal. A tak byl místo toho postavený nedaleko na větším náměstí Staroměstském. Od té doby patří k neodmyslitelné siluetě náměstí a málokdo z turistů tuší, proč tam je, a že nedaleko stál jiný sloup, který doplatil na přejný postoj rakouského dvora k církvi, a padl po třech stoletích od bitvy, která opravdu znamenala nebezpečí pro národ. Císař využil malé bitvy na Bílé Hoře a v následujících letech vykonal rozsáhlá opatření na okleštění práv české strany.
Kdo ze svobodných (měšťanů a šlechty) nebyl katolík, mohl přestoupit nebo opustit zemi. Sedláků se nikdo neptal. Mnozí tehdy opustili zemi a zasloužili se pak o jméno Čechů a Moravanů v cizině, mezi nimi namátkou Jan Hollar a Jan Amos Komenský jakož i jiní.
Re: Re: Mistr Jan Hus v roce 1920 (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 11. červenec 2009 @ 17:57:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj miliko.
Hus byl kněz ŘKC. Být knězem Církve si zvolil sám a dobrovolně ze své svobodné vůle. Z tohoto rozhodnutí pak plynou povinnosti, které na sebe vzal. Mezi ty největší je pak plnění slibu věrnosti, Církvi a poslušnosti svému biskupu,  který složil při svém svěcení. Sám Palacký píše o Husovi, že pokora je křesťanská ctnost.

 

 Hus se nikdy neodtrhl od Církve a nebořil ji z venku, ale zevnitř. Když  dostal šanci obhájit své názory u papežského soudu v Římě, nedostavil se a naopak  betlémský kazatel pustil uzdu náruživosti a začal chrlit oheň a síru na své odpůrce, což se stalo pak již hlavním tématem jeho promluv. Hus se bohužel nechal opít zástupy posluchačů, rozešel se svým učitelem Pálečem, který v Římě obdržel vysvědčení pravověrnosti. To Husa nepřimělo, aby se zastavil a zamyslel nad svým jednáním. Naopak útoky vůči Církvi zesiloval, své posluchaček vyzíval, aby se smrti nebáli. V dopise Lounským píše, že papež, biskupové  a kardinálové jsou psy ďábelskými.  Stav v zemi byl již takový, že Hus byl dán do klatby a nad Prahou vyhlášen interdikt. Ze spisů Husa je cítit farizejská pýcha.

 

Následky  Husa jsou pro národ doslova pohromou. Husitství přineslo do země hromadné topení, upalování, stínání duchovních. Husité se chlubili, že Žižka sám vlastníma rukama na 1000 duchovních usmrtil. Celkový počet obětí rozvášněné lůzy je 200 000 obětí.

 

Ondřej z Brodu, kdysi přítel Husa píše. „ Zuřili po celých Čechách a Moravě, zabíjeli muže dobré a šlechetné a sice jen proto, že nechtěli přistoupit na jejich pověry.“

 

Už v roce 1416 si stěžuje Křišťan z Prachatic, pomocník Husa, že na všech statcích vystupují jejich lži-kněží, opilí, zhýralí a nad míru pohoršliví.

 

Velikým svědectvím vypovídajícím o úrovni následovatelů tohoto “svatého muže“ je výpověď Arnošta Denise, francouzského kalvinisty, jehož láska k Husovi byla veliká, ale jeho následný soud byl přímo zdrcující, když píše. I nejlepší z nich neměli žádného vzdělání, neměli ani obřadů bohoslužebných, přáli pověře a nevědomosti a šířili nauky nejspornější. Mnozí byli poběhlíky, jiní zločinci před trestem uprchlými.

 

V roce 1421 ovládli Husité skoro celé Čechy a nabídli českou korunu  polskému králi Vladislavu Jagellovci. Ten odmítl a postavil se jako hráz proti husitskému kacířství.

V Německu byl strach z Husitů, protože bylo od nich vypáleno 70 měst a na 1000 vesnic.

V roce 1430 pak Husité vypálili polské poutní místo Čenstochová.

Lipany 1434 pak ukončili toto dobu temna zažehnutou Husem.

 

Pokud si miliko zde vychvaluje Komenského, pak by si měl raději udělat výlet do Polska. Tato chlouba národa neúnavně vybízela Švédy, Sasy, Francouze, Turky proti katolickému císaři, jen aby mohl zpět do Čech uvést Bratry. Komenský jako biskup byl 3x ženatý a svým polským hostitelům se opravdu nevděčně odvděčil. Za války polsko-švédské otevřeli čeští emigranti Švédským Luteránům  brány města a Komenský vybízel Lešenské protestanty a Němce k boji proti Polákům katolíkům a složil jako vděk chvalozpěv na Švédského krále. Následně bylo město dobito a ustupující Němci město zapálili a v plamenech skončilo i Komenského dílo Poklad jazyka českého. Tak celou událost líčí Poláci. Komenský byl znám svojí nenávistí vůči katolické Církvi, že Svobodní zednáři pojmenovali svůj spolek “Lóží Komenského“.

 

Opravdu si někdo myslí, že máme být na oba muže hrdí? Já si to nemyslím.

Martino]


Re: Re: Re: Mistr Jan Hus v roce 1920 (Skóre: 1)
Vložil: call v Sobota, 11. červenec 2009 @ 22:34:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jako kovanný jezuita ani jinak nemůžeš... :)


]


Re: Re: Re: Mistr Jan Hus v roce 1920 a preláti (Skóre: 1)
Vložil: mk (miliko(a)atlas.cz) v Neděle, 12. červenec 2009 @ 00:39:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martino, stav církve byl neudržitelný. Sněm v Kostnici řešil situaci (asi čtyři roky). Husem se zabýval pouze půl roku.

O stavu svědčí i to, že sněm považoval za potřebné sesadit papeže Jana XXII jako nehodného úřadu. Byl podle rozhodnutí koncilu sesazen a degradován. jeho pečetní prsten dali mincmistrovi roztavit a tím zanikla jeho pravomoc papežská a stal se už jenom civilním hrabětem Cosou, kterým byl dříve, než se stal papežem.Takže ne, že Hus bořil církev zevnitř, ona potřebovala léčení. Koncil nechtěl dalšího papeže, ale vložil se do toho císař, který vytkl otcům koncilu, že se chtějí vrátit do dob starých slovy ´´konciliarismus , toho se vám zachtělo, abyste si schvalovali co byste chtěli´´.

Potom se hlasovalo a byl vybrán pařížský arcibiskup d´Aily, ale jeho kancléř ho podtrhl a tak se na strůn papeže dostal Ital a přijal jméno Martin V .

A ty hrůzy války na Čechy přišly až tehdy, kdy se svolala vojenská výprava proti Čechům. Kdyby toho nebylo, nebyli by museli Čechové bojovat.]


Stránka vygenerována za: 1.42 sekundy