Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Emil.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 11, článků celkem: 15441, komentáře < 7 dní: 570, komentářů celkem: 343413, adminů: 60, uživatelů: 4861  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 63 návštěvník(ů)
a 7 uživatel(ů) online:

LD
Vota
Willy
JirkaB
timg
Nemohouci1
wollek

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Koho budete volit pøi letošních eurovolbách?
·Ať se jdou homosexuálové zastøelit, hlásá americký baptistický pastor.
·Nepøelezeš
·Dobrá zpráva pro každého ètenáøe
·Odpovìï Pavla Steigera na recenzi Aleše France knihy „Svou slávu nikomu nedám“
·Problémy laického fundamentalismu I
·E. S. Williams: Fenomén nového kalvinismu
·Nesuïte, abyste nebyli souzeni
·O katech
·Reakce Pavla Coufala na dopis odcházejících baptistù z lovosického sboru

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
99092394
přístupů od 17. 10. 2001

Hledání: Zkoumání duchů
Vloženo Pátek, 25. červenec 2008 @ 16:55:49 CEST Vložil: Bolek

Sebeobrana poslal skalaaZkoumání duchů

12. května 2008

Ernie Knoll

www.4hispeople.com

Ve svém snu kráčím sám po poli uschlé trávy, kam jen mohu dohlédnout. Mám

přemáhající pocit, že jsem na své cestě naprosto sám. Vzpomněl jsem si, jak jsem

snažil druhým vysvětlit, jak se cítím osamělý. Otáčím se za sebe a nikdo tam není.

Jak tak jdu, přemítám o nebezpečích. Je tady hodně kamenů a děr, o které bych mohl

zakopnout. Vím, že v suché trávě jsou chřestýši připraveni mne napadnout. Podíval

jsem se dolů a vidím, že mám obuté čisté, bílé, silně ochranné boty.

Nyní vzhlédnu před sebe a vidím někoho, kdo je zářivě bílý a rychle přichází ke mě.

Když přichází blíž, uvědomuji si, že to je Ježíš. Jsem nadšený a chci se k Němu

rozběhnout, ale On mi říká, abych zůstal tam, kde jsem. Přichází ke mě a tak jdeme

dále společně, kdy On jde po mé pravé straně. Všiml jsem si, že kdykoliv položí svou

bosou nohu na zem, tráva se zazelená a vykvetou krásné divoké květiny. Podívám se

za sebe a vidím dlouhou stezku zelené trávy s květinami na místech, kudy jsem kráčel

já. Neviděl jsem to, když jsem kráčel sám. Přemýšlím o tom, jak kráčel se mnou a já

jsem to ani nevěděl. Podívám se na Něho a uvažuji: “Děkuji, že jsi se mnou.” Usmívá

se, podívá se na mne a praví: “Mnohokrát jsem ti řekl, já jsem s tebou vždy a nikdy tvůj

bok neopustím.”

Říkám Mu, že toho mám tolik, co s Ním musím prohovořit. Podívá se na mne, usměje

se a praví: “Pokračujme dál ve společné chůzi.” Oslovuje mne mým nebeským jménem.

Než se Ho mohu zeptat svou první otázkou, začíná na ni odpovídat. “Přemýšlím nad

tím, jak je to, že kráčím tady s tebou, když nebudu kráčet po zemi dřív, než ji obnovím.

Přemýšlíš, jak bude sestupovat Nový Jeruzalém a já postavím svou nohu na velkou

horu a ona se rozestoupí na velikou rovinu. Nejdříve musí člověk porozumět, co jsem

napsal v Joeli 2,28 a Skutky apoštolů 2,17. Řekl jsem, že vyjeli svého Ducha na

všechny. Muži a ženy budou prorokovat v mém jménu. Starší obdrží sny. Mladší budou

mít vidění. Toto je sen. Sen se odehrává během tvého spánku. Vidění se stane, když jsi

vzhůru. Ve skutečnosti teď s tebou fyzicky nekráčím. Zastávám úřad ve svatyni svatých

za tebe stejně jako za všechny další. Některými to bylo špatně pochopeno, když si

mysleli, že když jsem ti ukázal, že jsem klečel vedle své prorokyně Ellen White, že jsem

tam ve skutečnosti byl. Mysleli si to samé, když jsem nařídil Joe Crewsovi, aby napsal

knihu Plíživý kompromis. Jsem ve svatyni svatých, ale jsem i s tebou ve tvém snu.”

Oslovil mne mým nebeským jménem a řekl: “Nejsi sám. Nikdy nejsi sám. Vždy jdu

s tebou.

Vzpomínáš na osobní sen, o který jsem se s tebou podělil, když jsi se v tiché modlitbě

ptal, jestli já jsem autorem snů. V této tiché modlitbě (v duchu) nemohl satan slyšet tvá

slova. Ptal ses, jestli jsi sám v této služebnosti. Povolal jsem tě. Máš pokračovat v šíření

poselství , které jsem ti dal. Ve snu jsem ti zpíval píseň: “V zahradě.” “A já s tebou jdu, a

já s tebou hovořím a já ti pravím, ty jsi můj vlastní.” Neciť se sám; nejsi. Já jsem s tebou

– ne v těle, ale jde s tebou můj Duch svatý.

Slyšel jsem a odpověděl na mnohé tvé osobní modlitby, které nebyly řečeny nahlas.

Satan nemohl znát otázky, ale já jsem na ně odpověděl. Slyšel jsem také mnohé osobní

modlitby od jiných lidí, které nebyly vyřčeny nahlas. Dozvěděl ses o nich a také ses

Page 2 of 2

dozvěděl, jak jsem na ně odpověděl. Satan nemůže slyšet tvé myšlenky. Jako zkoušku

se mnozí modlili osobní prosby ohledně posledního snu “Láska a pokárání”. Odpověděl

jsem na jejich prosby. Satan nemohl vědět o těchto osobních prosbách.

Trápil ses ohledně snu “Láska a pokárání”. Trápil ses, že Herald mohl přede mnou stát,

všichni tam byli shromáždění, stejně jako celý vesmír tam stál a prohlašovali, že jsem

přišel jako Adam po hříchu, jak jsem přišel v těle, jak jsem byl umístěn a zrozen jako

dítě. Jsi zmaten, že po tom všem, co ti bylo ukázáno, existují jasná světla, která

vyvyšují sami sebe výše než Původce a Stvořitele všeho. Lucifer se také chtěl dostat do

vyvýšené pozice, aby byl vyšší než jeho Stvořitel. Věz, že I ta nejjasnější světla mohou

zaplápolat, potemnit a zhasnout. Je důležité, aby můj lid nevzhlížel pro vedení k těmto

jasným světlům. Abyste měli ozářenou stezku, vzhlížejte ke Slunci. Já jsem Slunce,

Cesta a Světlo.

Prosím, pojď se mnou. Chci tě vzít na jedno místo, kde už jsi dříve byl.” Naše nohy

opustily zem a nyní jdeme na místo, kde vidím školu. Uvědomuji si, že to je škola, do

které jsem chodil, ale nepamatuji si kde. Vcházíme hlavními dveřmi a pokračujeme do

učebny. V této učebně jsem už také byl, ale nepamatuji si kde. Podívá se na mne a

praví: “Budeme studovat, jak můj lid potřebuje zkoumat duchy. Jsou a budou mnozí,

kteří prorokují v mém jménu. Ale můj lid se slabou myslí neví, jak zkoumat tyto duchy.

Rychle se ptají těchto jasných světel, aby jim řekli, čemu nebo komu věřit. Tato jasná

světla si myslí, že všechno ví, protože byli postaveni do vysoké pozice. Jsou svedeni ve

svém vlastním přemýšlení. Každý musí studovat, aby věděl, jak zkoumat duchy. Každý

musí sám hledat, koho jsem já poslal. Vložíš-li svou duši do rukou člověka,může to být

služebník Lucifera. Nenapsal jsem, že v posledních dnech vyleji svého Ducha na

všeliké tělo: a vaši synové a dcery budou prorokovat a vaši mladí mužové budou mít

vidění a vaši starci budou snít sny? Ti, kteří tvrdí, že prorokují, budou mít prozkoumány

duchy, aby se vědělo, že jsou podle zákona a svědectví. Pokud prozkoumají duchy a

budou to má slova a uznají, že to jsou moje slova, obdrží požehnání. Ale těm, kteří

odmítají moje slova a nazývají dobro zlem, prokleta budiž země, po které kráčejí.”

Ježíš se nyní obrací ke mně a praví: “Zapiš ty věci, které tě učím. Věz, že když tě to

budu učit, bude s tebou můj duch. Já jsem autor a ty jsi posel. Máš to přinést mému

lidu.

Podíval jsem se napravo a vidím, jak vešel Herald. Vypadá to, jakoby říkal: “To je můj

Pán, můj Stvořitel, můj Mistr. V Něm sloužím. To, co ukazuje, je můj život, moje bytí.”

Ježíš přešel k velké bílé tabuli a začal psát svým prstem. Nahoře napsal:

Zkoumání duchů

Potom pod to napsal následující.

Když je někdo naplněn Duchem svatým, bude prokazovat tyto kvality a vlastnosti,

které jsou s těmi, kteří patří Kristu. Můžete zkoumat duchy podle toho, že je

poměříte s těmito vlastnostmi.

Souhlasí s písmem

Izaiáš 8,20 (verze krále Jakuba) “K zákonu a svědectví! Pakli nemluví vedlé slova toho,

je to proto, že v nich není žádné záře.”

Vynáší dobré ovoce

Matouš 7,17 “Takť každý strom dobrý ovoce dobré nese, zlý pak strom zlé ovoce nese.”

Page 3 of 3

Nese ovoce Ducha

Galatským 5,22-24 “Ovoce pak Ducha jestiť: Láska, radost, pokoj, tichost, dobrotivost,

dobrota, věrnost, krotkost, středmost. Proti takovýmť není Zákon. Nebo kteříž jsou

Kristovi, tiť jsou tělo své ukřižovali s vášněmi a s žádostmi.”

Zná Boha a slyší pravdu

1.Janova. 4,6 “Kdož nemiluje, nezná Boha; nebo Bůh láska jest.”

Miluje Ježíše

Jan 8,42 “ Tedy řekl jim Ježíš: Byť Bůh Otec váš byl, milovali byste mne. Nebo já jsem z

Boha pošel, a přišel jsem; aniž jsem sám od sebe přišel, ale on mne poslal.ů

Miluje druhé

1.Janova 4,8 “ Kdož nemiluje, nezná Boha; nebo Bůh láska jest.”

Slyší Boží slova (a zachovává je)

Jan 8,47 “Kdo z Boha jest, slova Boží slyší; protož vy neslyšíte, že z Boha nejste.”

Otvírá dveře a pozývá Ježíše dovnitř (je vnímavý ke Kristu)

Zjevení 3,20 “ Aj, stojímť u dveří, a tluku. Jestližeť by kdo uslyšel hlas můj a otevřel

dveře, vejduť k němu, a budu s ním večeřeti, a on se mnou.”

Koná vůli Boží

Matouš 7,21 “Ne každý, kdož mi říká: Pane, Pane, vejde do království nebeského, ale

ten, kdož činí vůli Otce mého, kterýž v nebesích jest.”

Matouš 12,50 “Nebo kdož by činil vůli Otce mého nebeského, tenť jest bratr můj, i

sestra má, i matka má.”

Učí jednoduše

1.Korintským 14,32-33 “Duchovéť pak proroků prorokům poddáni jsou. Nebo neníť Bůh

původ různice, ale pokoje, jakož i ve všech shromážděních svatých učím.”

Je učen Duchem svatým a pamatuje si, co byl učen

Jan 14,26 “Utěšitel pak, ten Duch svatý, kteréhož pošle Otec ve jménu mém, onť vás

naučí všemu a připomeneť vám všecko, což jsem koli mluvil vám.”

Má moudrost, rozumnosti, radu, sílu, poznání, bázeň Pána a rychle chápe. Soudí

ne podle vzhledu a nenapravuje dle slyšení úst svých.

Izaiáš 11,2-3 “Na němž odpočine Duch Hospodinův, Duch moudrosti a rozumnosti,

Duch rady a síly. Duch umění a bázně Hospodinovy. A bude stižitelný v bázni

Hospodinově, a nebudeť podlé vidění očí svých souditi, ani podlé slyšení uší svých

trestati.”

1.Samuelova 16,7 “Ale Hospodin řekl Samuelovi:Nehleď na tvárnost jeho a na zrůst

postavy jeho, nebo jsem ho zavrhl; neboť nepatřím, nač patří člověk. Člověk zajisté

hledí na to, což jest před očima, ale Hospodin hledí k srdci.”

Page 4 of 4

Plesá ve svém srdci Pánu. Díky činí Bohu. Slouží druhým v bázni Boží.

Efezským 5,18-21 “A neopíjejte se vínem, v němžto jest prostopášnost, ale naplněni

buďte Duchem svatým, mluvíce sobě vespolek v žalmích, a v chvalách, a v písničkách

duchovních, zpívajíce a plésajíce v srdcích vašich Pánu, díky činíce vždycky ze všeho

ve jménu Pána našeho Jezukrista Bohu a Otci, poddáni jsouce jedni druhým v bázni

Boží.”

Potvrzuje, že Ježíš je Kristus, syn živého Boha

Matouš 16,16-17 “ I odpověděv Šimon Petr, řekl: Ty jsi Kristus, Syn Boha živého. A

odpovídaje Ježíš, řekl mu: Blahoslavený jsi Šimone, synu Jonášův; nebo tělo a krev

nezjevilo tobě toho, ale Otec můj, kterýž jest v nebesích.”

Žije střídmě, spravedlivě a zbožně. Posuzuje se podle Božího slova a nachází v

něm naprostý soulad.

Velký spor věků, angl. strana 396

“Duch, který nezpůsobuje, abychom žili střídmě, spravedlivě a zbožně v tomto

současném světe, není Duch Krista.

Duch a slovo spolu souhlasí. Pokud člověk soudí sám sebe podle slova Božího a

nachází dokonalý soulad v celém slově, potom musí věřit, že má pravdu; ale pokud

zjistí, že duch, kterým je veden, není v souladu s celým obsahem Božího zákona nebo

Knihy, tak potom ať kráčí opatrně, jinak bude chycen do ďáblovy pasti.”

Zachovává přikázání Boží

Advent Reviw a Sabbath Herald, 01,31,88

“Duch Boží nás povede po cestě přikázání; protože zaslíbení zní, že když přijde Duch

pravdy, uvede vás do všeliké pravdy. K zákonu a k svědectví, pokud nemluví dle tohoto

slova, je to proto, že v nich není žádné záře.”

Slyší Boží proroky. Vyznávají, že Ježíš Kristus přišel v těle.

Znamení doby 9,3,94

“Bůh nám dal pravidlo, dle kterého můžeme ozkoušet, co je pravda. Prorok říká: K

zákonu a k svědectví, pokud nemluví dle tohoto slova, je to proto, že v nich není žádné

záře.” “Ten, který je z Boha, slyší Boží slovo.” “My z Boha jsme. Kdo zná Boha,

posloucháť nás; kdož pak není z Boha, neposloucháť nás. A po tomť poznáváme ducha

pravdy a ducha bludu.” “Ale vy nevěříte, protože nejste moje ovce, jak jsem vám řekl.

Moje ovce slyší můj hlas a já je znám a ony mne následují.” Pokud si někdo myslí, že je

prorok, nebo duchovní, ať uzná, že věci, které vám píšu, jsou Boží přikázání.” “Milovaní,

nevěřte každému duchu, ale zkoušejte duchy, jestli jsou od Boha, protože mnozí falešní

prorocti vyšli na svět. Po tomto znejte Ducha Božího: Všeliký duch, kterýž vyznává

Jezukrista v těle přišlého, z Boha jest. Ale všeliký duch, kterýž nevyznává Jezukrista v

těle přišlého, není z Boha; nýbrž toť jest ten duch antikristův, o kterémž jste slýchali, že

přijíti má, a jižť jest nyní na světě.”

Zkoumá všechna učení a zkušeností Božího Slova

Velký spor věků, předmluva, vii

Page 5 of 5

“Duch nebyl dán – ani nemůže být seslán – aby vytlačil Bibli, protože Písmo

jednoznačně prohlašuje, že Boží slovo je kritérium, dle kterého všechna učení a

zkušenosti musí být zkoušeny. Apoštol Jan praví: “Nejmilejší, ne každému duchu věřte,

ale zkušujte duchů, jsou-li z Boha; nebo mnozí falešní proroci vyšli na svět.” 1.Janova

4,1. A Izaiáš prohlašuje: “K zákonu a k svědectví, pokud nemluví dle tohoto slova, je to

proto, že v nich není žádné záře.” Izaiáš 8,20.

Zvláštní svědectví, Série B, číslo 17, angl. str. 25-29

Moji bratři a sestry, nechte všechny slabší zkoušky, které jste pokoušeni provést, a

zkoušejte svého ducha podle svědectví Božího slova. Studujte to slovo, abyste mohli

znát charakter a vůli Boží. Je to velmi podstatné, aby každý věřící učinil pravdy Bible

svým vedením a zabezpečením. Každému mladému muži I ženě a těm, kteří jsou v

pokročilých letech, nesu svědectví, že studium Slova je jediné bezpečí pro duši, která

by měla zůstat nepohnutelná až do konce.

Pokorná vyznávání

Svědectví, 3. svazek, strana angl. 124

Duch Páně přišel na shromáždění a někteří se slzami činili pokorná vyznávání.

Usiluje o jednotu v Kristu

Loma Linda Messages , str. 296

Musíme pěstovat ducha jednoty. Musíme usilovat o jednotu, následujíc vzor evangelia –

Krista Ježíše.

Ježíš mi teď dokončil ukazování charakteristik pro posuzování duchů Božích. Praví:

“Pokračujme v rozhovoru. Odpovím teď na tou další otázku. Ty i ostatní jste se osobně

a stejně tak i ve skupinách modlili, proč jsem ti neposlal ___ jak jsem řekl ve snu

nazvaném “Hodně práce”. Oba víme, že jsi se v důvěře svěřil jisté osobě se jménem

___ ___. Z nedostatku víry tento člověk vyzradil toto jméno. Tento člověk, který má také

problém s pamětí, zapomněl, že mu byla svěřena důvěra a že měli být použiti jako

svědci. Tak chci, aby můj lid měl víru. Copak nenajdu víru jen u několika málo? Pošlu ti

___ ___, ale ne dřív, dokud nebude čas podle mých hodin. Tato osoba není připravena.

Buď trpělivý a čekej na můj hlas, abych mohl hovořit, až přijde můj čas.”

Nyní jsem vzat jako pozorovatel a je mi ukázán kousek z mého snu “Podatelna”. Vidím

mnoho lidí, jak plní obálky, sedíce u stolů. Dívám se blíže, abych viděl, jak do obálky

dávají Bibli a knihu nadepsanou, Duch prorocký. (Vím, že to představuje všechny knihy

Ducha prorockého Ellen G. White). K tomu je přiložen I velký modrý kus papíru, který

říká: “Jsi připraven? JEŽÍŠ PŘÍCHÁZÍ.” Ježíš přešel, bere jeden modrý list papíru a

ukazuje mi, jak je napsáno JEŽÍŠ PŘICHÁZÍ. Obrací to a vzadu je vytištěno “Zkoumání

duchů.” Je to to, co mne učil v učebně.

Je mi nyní ukázána část snu “Jdi vpřed!” Vidím se jako pozorovatel, kdy se znovu

dívám na širokou skupinu lidí. Díváme se na Velkou radu starších. Ježíš stojí před nimi

a před námi všemi. Vidím teď jednotlivé osoby, které znám a rozpoznávám. Jsou to ti

lidé, kteří zavrhovali sny jako od satana. Řekli věci, které nejsou pravdivé, ale i poté, co

zjistili omyly v tom, co tvrdili, nechtěli si přiznat vlastní chybu. Našli další věci, kterými

Page 6 of 6

zavrhovali sny a nazvali Heralda zlým andělem. Tyto osoby nyní předstoupily před

starší a stojí čelem k nám. Jsou ozbrojeni kopími a šípy. Někteří drží něco, co vypadá

jako černé kulaté předměty. Když začaly na nás tyto věci házet, Ježíš si rychle sundává

bílé roucho a hází ho na nás všechny. Sleduji, jak do Něho narazily oštěpy. Vidím, jak

Ho probodávají vržené šípy. Vidím, jak na Něho házejí ty černé předměty.

Nyní vidím mnohé Boží anděly v čistě bílém, jak obklopují mne a Becky, když spíme.

Vidím další anděly Boží se štíty a meči, kteří obklopují ty další anděly čelem ven. Vidím

mnoho andělů v tmavě šedých rouchách, kteří se snaží procpat skrze tuto blokádu

andělů se štíty a meči. Vidím se, jak spím, když tu ke mne přichází anděl, sklání se

šeptá mi do ucha. Rozpoznávám, že je to Herald. Šeptá mi, co jsem už slyšel dřív v tom

“Připrav se..” snu: Tak jako je červen krátký měsíc, tak je i čas. Připrav se na hněv

Boží.”

Nyní znovu vidím část snu “Stůj pevně”. Vidím, jak se na tváří země a pod ní rozvíjí

zkáza. Velké kulaté hořící předměty dopadají ne určitá města a ničí všechny, kteří tam

žijí. Tyto předměty způsobuji, že se třese země. Další města, stovky kilometrů vzdálená,

se také začínají třást a budovy padají s rachotem na zem. Jsem svědkem zemětřesení,

tornád, tajfunů, hurikánů, sopek a ohňů s velkými větry. Vidím výbuchy obrovského

horka a oheň vycházející ze země. Vidím oheň vystřelený v nebi, jako by to byl

vodotrysk. Sleduji určitá města po celé zemi, kde je tolik zkázy a smrti. Lidé se staví do

fronty na jídlo a vodu, ale žádná není.

Znovu jsem vzat, abych viděl mnoho lidí, kteří stojí v řadě a zpívají: “Všeho vzdám se.”

Znovu mi je ukázáno, kde ta řada končí a co se děje. Ježíš praví: “To jsou ti, kteří za

mne zemřou. Všeho se pro mne vzdali. Dám jim každému korunu života a kolem

každého dám roucho své spravedlnosti.”

Znovu se dívám, jak nám bylo ukázáno, že je důležité, aby jeho lid pochopil, že máme

vrátit desátky do Boží pokladnice. Je mi znovu ukázáno, že je důležité, abychom

rozuměli, na co se prostředky používají. Pokud člověk dává prostředky a je srozuměn,

že tyto prostředky se nepoužívají podle Boží vůle, tak tento člověk bude zodpovědný,

pokud nedělá nic, aby o tom vyrozuměl příjemce, který má v rukou klíče. Velký Stvořitel

řekl, abychom platili mzdu tomu, který koná jeho příkazy. Herald vysvětluje, že mnohé

prostředky se používají na práci Lucifera při použití spiritismu a jiných forem nesvatých

bohoslužebných praktik ze vnitřku Boží církve těmi,kteří sbírají a umisťují prostředky do

Boží pokladnice. Herald říká: “To není Boží pokladnice. Ti, kteří vírou dávají do Boží

pokladnice, budou schopni vidět požehnání, které přichází jako užitečné ovoce. Uvidí

ovoce ducha.

Nyní mi je ukázáno, že mnozí kazatelé a učitelé jsou propouštění ze svých zaměstnání.

Není to proto, že by nepracovali správně, ale protože peníze, které byly dány do

košíčku na dary, byly promrhány. Nebyly investovány do duší nebo k hlásání Božího

poselství, ale v herních sálech satana. Je mi řečeno, že peníze nebyly investovány v

člověka, ale vyhozeny do větru. Sklízíme, co jsme zaseli. Sleduji, jak mnozí z Božích

sborů se stali prázdní, díky nedostatku věrných kazatelů. Jiné sbory rostou díky

nesvatému vlivu jiného ducha. Ukazují své seznamy křtů. Je mi připomenuto, jak rychle

Page 7 of 7

křtí jen pro zvýšení počtu členů. Ježíš mi říká, abych se podíval napravo. Mnozí jsou

křtěni, zatímco jí nečisté věci. Jejich strava není vhodná pro křest. Mnozí jsou křtěni a

nejsou připraveni. Mnozí nosí ozdoby. Ježíš praví: “Nikdy jsem nikomu nedovolil, aby si

ozdoboval své tělo. Tělo, které jsem jim svěřil, je můj chrám. Proč poškvrňují můj svatý

chrám? Nestvořil jsem vás s tím, a přesto to nosíte, jako by to byla součást nezbytného

vnějšího symbolu.” Vidím, jak mnozí procházejí křtitelnicí, zatímco mají nahoře svou

pravou ruku, aby se jim nenamočila při křtu cigareta. Ježíš praví: “Tito nejsou pokřtěni

ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého.”

Je mi ukázáno, kolik neuctivých bohoslužeb se koná ve velkých počtech. Ježíš praví:

“Toto nejsou bohoslužby pro mne. Já mám církev, která obstojí ve zkoušce. Bude to

vypadat, že zkolabuje a padne, ale bude stát pevně, ať bude tříbena jakkoliv tvrdě. Toto

je moje církev.”

Ježíš se ke mně obrací a praví, že slyšel obvinění, která byla učiněna proti mne, a že

Herald je zlý anděl. Řekl, že slyšel hřmot a komentáře, které byly proneseny. Znovu se

ptá, zda nalezne někoho, kdo má víru. Praví mi, abych se nyní podíval na své boty. Teď

vidím, že mám na sobě své sobotní boty. Jsou zablácené a velmi špinavé. Říká mi,

abych si je sundal. Praví: “Použij tento hadřík k utření svých bot.” Podává mi hadřík. Je

to stejný hadřík, který mi dal v jiném snu Herald, abych si vyčistil boty. Je udělán ze

stejného materiálu, jako nosí On. Začal jsem stírat bláto a špínu od vrchu dolů z mých

bot a všiml jsem si, že čím víc je drhnu, tím jsou zářivější. Když jsem hotový, obouvám

si boty zpět. Jak tak Ježíši podávám hadřík zpátky, všímám si, že je stejně zářivě bílý,

jako když mi ho podával. Praví: “Vyčistil sis boty. Jdi dál a nedívej se zpět. Ať ten, kdo

nazývá dobro zlem, zůstane ve svých komentářích. To není tvoje starost. Já jsem

ukázal pravdu, cestu a světlo.” Ježíš mi připomíná jednu charakteristiku ze zkoumání

duchů: “Dobrý strom vydává dobré ovoce, ale zlý strom vydává zlé ovoce.” Bylo mi

ukázáno, že mnozí jednotlivci,kteří vložili svou důvěru v určité vůdce, byli ztraceni.

Nevložili svou víru v Syna člověka. Ježíš mi ukazuje, kolik lidí k Němu přijde a řekne:

“Pane, já jsem hovořil v tvém jménu. Já jsem uzdravoval v tvém jménu. Já jsem křtil v

tvém jménu. Já jsem vyháněl ďábly v tvém jménu. Já jsem prorokoval v tvém jménu.

Ježíši, ve tvém jménu jsem dělal mnoho úžasných věcí.” Obrátí se k nim a řekne:

“Neznám vás. Prosím, odejděte, protože pracujete ve jménu satana.”

Ježíš praví: “Poděl se o to se všemi. Poslal jsem poselství mému Heraldovi, kterému

měli všichni naslouchat. Byl ignorován a tak toto předávám teď já sám. Ať ten, kdo se

veze, sestoupí a předstoupí přede mne. Já jsem Stvořitel vesmíru. Jsem Ten, který

přišel, aby byl stvořen. Pokloň se přede mnou a vyznej své hříchy, aby všichni slyšeli o

tvé vzpouře. Mému vybranému poslovi jsem předal poselství a ty jsi odmítl mé ucho a

přesvědčil jsi druhé, aby se odvrátili. Čiň nyní pokání a žádej o odpuštění, aby tě Otec

slyšel a mohl k tobě obrátit svou tvář. Žádej to skrze a ve jménu jeho Syna. Poklekni,

vyznej své hříchy, jinak potoky a řeky vyschnou a kůň, který pije, umře, nebo budeš

chodit po tváří země a každé ucho se od tebe odvrátí, když budou tebou vyřčená slova

z tvé pusy padat jako kameny. Čiň pokání, jinak tě Pán Bůh vyplivne z pusy jako vroucí

slanou vodu.

Page 8 of 8

Ať ten, kdo drží klíče od trezoru, vyzná se ze zlého, které jsi udělal a mluvil proti mně a

proti mému služebníkovi. Ať se pokoří přede mnou, jako před Mistrem, Tvůrcem všeho

a požádá o mé odpuštění a již déle nejde po cestách omylu. Ať před všemi vyzná své

špatné vykonstruování toho, co zná, že je pravda, jak mu bylo ukázáno. Udělej vyznání

před všemi, jinak budou z tvé ruky klíče odejmuty a budou vloženy do rukou někoho

jiného.

Ať se tento člověk pokoří přede mnou, Pánem pravdy, za to, že mluvil omyly. Ať tento

člověk uzná svou hrdou chvástavou cestu a žádá o pokoru. Ať si tento člověk přizná

své chyby, že používal jazyk, který hovoří proti pravdě, jinak tento jazyk bude odseknut

a ty budeš chodit po zemi němý.

Ať všichni, kteří hovořili zle proti poslovi a proti poselství, které jsem poslal, se pokoří

před trůnem Božím. Žádejte o odpuštění ve jménu jeho Syna. Ať si přiznají svou chybu

a vezmou svůj kříž a následují cestu, kterou jsem ukázal. Ať to udělají dřív, než bude

zavřena kniha a jejich jméno nebude v knize napsáno.

Pokud ten, kdo slyší tato slova pokárání, stále odmítá, ať všichni vidí, že tito jednotlivci

nejsou vedeni mnou ale satanem. Pokud stojím před tebou a pravím, že jsem Ježíš,

Stvořitel a Jitřenka, proč bys nechtěl pokleknout, činit pokání ze svých hříchů a žádat o

odpuštění?

Nyní jsem vzat jako pozorovatel do snu “Připravte se”. Sleduji, jak jsem v zahradě

překrásné nádhery, která nemůže být vložena do slov. Jdu po cestě a přicházím na

otevřené prostranství. Vidím mnoho andělů, kteří jsou seřazeni na každé straně stezky.

Všichni směřují k jednomu výchozímu bodu, a to je Ježíš, který sedí na nejkrásnějším

trůnu. Herald mne bere k Ježíši. Padám na svá kolena k jeho nohám. Osloví mne mým

nebeským jménem a vkládá své ruce na má ramena. Praví: “Mám pro tebe poselství, o

které se máš podělit spolu s tím, co ti bylo ukázáno.” Potom ovíjí své levé rameno okolo

mne a cítím jeho velkou otevřeno ruku na své tváři, když mne tiskne ke své hrudi. Cítím

jeho sílu, jak mne tiskne blíže k sobě. Potom praví: “Řekni mým bratrům, že nás Otec je

velmi velmi miluje. Řekni jim, že trpělivě čeká, ale již je chce mít doma. Řekni jim, ať bdí

a naslouchají. Řekni jim, ať to nevzdávají. Řekni jim, ať upírají své oči a uši k horizontu.

Řekni jim, aby nebyli odvádění věcmi tohoto světa. Řekni jim, až se pevně drží toho, co

leží nad tím a je přímo před námi.” Potom mne přitiskne ještě pevněji. Cítím teplo jeho

rukou na své tváři, když praví: “Řekni jim, že přijdu, abych je přivedl domů. Řekni jim –

Připravte se!”

Znovu mi je ukázán sen “Anděl na bílém koni”. Pamatuji si své uvažování, jak jsem si

nebyl jistý, zda s Becky jednáme správně v tom, jak se podílíme o sny a zda děláme

něco špatně v tom, jak se sdílíme s tím, co mi bylo ukázáno. Vybavil jsem si, jak jsem

se v duchu modlil, aby mi Bůh ukázal, jestli to dělám správně. Díval jsem se jako

pozorovatel, když jsem se doptával, zda se Ježíš zlobí kvůli tomu, jak se podílíme o

sny. Anděl seskočil z koně na levou stranu, obešel to na pravdou stranu koně, kde jsem

stál. Dotkl se mého levého ramene a oslovuje mne mým nebeským jménem.

Prohlašuje, že Ježíš a Otec jsou velmi potěšeni z toho, jak se podílíme o sny. Pokud by

Page 9 of 9

na tom bylo něco špatného, tak mi řekne a připomíná mi, abych se nezapletl do

triviálních věcí a netrápil se nad těmi, se kterými se podílíme, kteří o tom pochybují

nebo působí nepokoj. Bůh se o ně postará svým způsobem.

Ježíš se nyní obrací ke mně a praví: “Ti, kteří pochybují a způsobují nepokoj i poté, co

studovali to, co jim máš ukázat, i když každému bylo ukázáno, jak mají zkoumat duchy

a pokud jdou svým směrem pochybností a působení nepokoje, nemáš se nad tím trápit

ty. Jejich jednání se týká mne. Ty jsi můj posel. Jdi dál tím stejným směrem a buď věrný

ve svém úkolu. Znovu sis měl sundat své boty a vyčistit si je od vrchu až dolů. Obuj si

boty zpět a pokračuj dál. Nedívej se za sebe.”

Ježíš se obrací ke mně a praví: “Neboj se, protože jsem vždy s tebou. Neciť se, jako

bys byl sám. Nejsi. Povolal jsem tě, abys byl varovným světlem ve tmě. Povolal jsem tě,

aby ses podělil o poselství, které jsem ti dal. Buď smělý, pokračuj dál a věz, že jsem s

tebou ve všem, co děláš, vždycky!”


Podobná témata

Sebeobrana

"Zkoumání duchů" | Přihlásit/Vytvořit účet | 6 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Zkoumání duchů (Skóre: 1)
Vložil: kaanna v Sobota, 26. červenec 2008 @ 10:00:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud sem byl tento "sen" vložen jako cvičný text jak může vypadat falešné proroctví, sen.., pak to velmi oceňuji.
Zde je významné právě to, že se pojednává téma jak rozeznávat duchy..!
Bylo by jistě užitečné pokračovat ve zveřejňování podobných duchovních projevů, které nejsou z Ducha Božího.
kaannaRe: Re: Zkoumání duchů (Skóre: 1)
Vložil: skalaa v Sobota, 26. červenec 2008 @ 20:51:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Taku reakciu som aj čakal.Ja si myslim opak.


]


Re: Re: Zkoumání duchů (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Pondělí, 28. červenec 2008 @ 13:57:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Souhlasím - jde o zrnka pravdy propojená fantaziemi, které se na více místech dají směle označit za bludy.
BohemianAnonymus


]


Re: Re: Re: Zkoumání duchů (Skóre: 1)
Vložil: Libby v Pondělí, 28. červenec 2008 @ 14:33:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Souhlasim s bratrem BA. Take to tak vidim. Trosku pravdy ale hodne povidani. A to povidani uz je znat, ze neni od Pana. Vzdyt takova je taktika toho zleho. Vzdy se ohani vedomosti, ale neni v tom Duch Svaty. Mam takovou povedomost od Pana, ze kdyz je to velke, dlouhe  vypraveni, tak "pozor".


]


Re: Zkoumání duchů_E.G.Whiteová (Skóre: 1)
Vložil: dandy v Sobota, 26. červenec 2008 @ 22:22:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Doporučuji podívat se na výše uvedené www stránky a porovnat s viděními prorokyně E.G.Whiteové.(např. Zkušenosti a vidění)
Pro ty, kteří nejsou v obraze: E.G.W. je jediná adventní (Církev adventistů sedmého dne) prorokyně (skoro jak pro muslimy Mohammad), která vysvětluje-tzv. komentuje Bibli a přivedla adventisty do okovů zákona (viz sobota,vepřové,vegetářství a jiné perličky) a falešných proroctví - o jedinečnosti adventistů (těch co zachovávají sobotu). Přečetl jsem si dva články-vidění autora Ernie Knolla (den odpočinku vs.neděle a církev adventistů sedmého dne)a můžu s naprostým klidem říct, že tento člověk není určitě inspirován Duhem Svatým, ale duchem E.G.W.-nesvatý duch(falešný). Je to skoro to samé - jenom v novém balení.
DandyRe: Zkoumání duchů (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Čtvrtek, 31. červenec 2008 @ 23:44:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cit. ze snu :  "Oslovuje mne mým nebeským jménem.Než se Ho mohu zeptat svou první otázkou, začíná na ni odpovídat. “Přemýšlím nad tím, jak je to, že kráčím tady s tebou, když nebudu kráčet po zemi dřív, než ji obnovím.Přemýšlíš, jak bude sestupovat Nový Jeruzalém a já postavím svou nohu na velkou horu a ona se rozestoupí na velikou rovinu" . Ježíš nelže resp. nemluví pokaždé jinak. Duchem sv. puzen Jan napsal, že Pán Ježíš přijde na horu Olivetskou na konci Velkého soužení, aby nastolil 1000-leté království a vysvobodil "ostatek Izraele" kdežto "Nový Jeruzalém" se stane věčným domovem znovuzrozených po ukončení 1000-letého král. a zničení země ohněm ...... Pokud je sen v rozporu se zjeveným Božím slovem, pak jde o "falešného ducha" přestrojeného za "anděla světla" viz. následující citáty z Písem. Sen nebrat za "bernou minci", nemá Boží autorituStránka vygenerována za: 0.82 sekundy