Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Ondřej.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 16266, komentáře < 7 dní: 379, komentářů celkem: 403846, adminů: 60, uživatelů: 5115  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 36 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

cizinec
Danny42
Myslivec
oko

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
110164549
přístupů od 17. 10. 2001

Hledání: Berlínské vyznání po sto letech - staronový spor o letniční hnutí
Vloženo Úterý, 29. leden 2008 @ 15:18:01 CET Vložil: Olda

Kritika bludů poslal Nepřihlášený

Pomalu se blíží rok 2009 a s ním si připomeneme (vedle pětistého výročí narození Jana Kalvína) sté výročí od sepsání a uveřejnění tzv. Berlínského vyznání, které bylo reakcí celé řady německých theologů na tehdy po Evropě se šířící hnutí, kterému dodnes říkáme letniční či charizmatické. Letniční hnutí už tehdy bylo živé na různých místech světa (zvláště v USA a Norsku). Berlínské vyznání bylo tedy jen jednou z reakcí. Ovšem pozoruhodné na něm je, jak hluboce theologicky se jeho autorům podařilo vystihnout meze onoho proudu uvnitř církví. Historicky reagovalo Berlínské vyznání na kasselské události z r. 1907, jimiž se letniční hnutí začalo závratně šířit po Německu. 2 roky tedy trvalo, než se kritici tohoto hnutí zmohli na reakci.


Dnešní letniční hnutí je možná mnohem střízlivější a sebekritičtější, zná své meze. Podívejme se však, co se na počátku minulého století dělo v Kasselu a jaké výhrady se vůči tomu objevily:

Očití svědkové (Dallmeyer, Modersohn a Schopf) popisovali toto: "Ve shromážděních to začalo hlučet. Zpěvy, vyznání vin a hlasité lkání začaly doprovázet neartikulované, koktavé, přerývané výkřiky, sténání, nářek, pláč, hlasité tleskání a řehtání. Bylo vidět divoké a zkřivené grimasy jakoby v křeči, gesta pobíhajících, a dále lidi, kteří napůl bezvládně klesali k zemi nebo byli na zem uvrhováni, takže padali na znak. Tzv. proroctví pak údajně oznamovalo zprávy Boží (...), které vrcholily zvěstí: ,Letnice, mocné letnice přicházejí!’ Skoro všechny zprávy byly vyslovovány v jazycích, často neartikulovaných, a musely tedy být tlumočeny ,duchem pomazanými proroky’." Toto bylo vskutku cosi nového v důstojných a tradičních německých sborech. Je proto pochopitelné, že to vzbudilo i takovou pozornost - zvláště tehdy před sto lety.

Berlínské vyznání (BV) pak jako reakci na letniční hnutí po důkladném jednání podepsalo 56 zástupců z řad tzv. "hnutí společenství", v jehož rámci se letniční hnutí zvláště začalo šířit. Na jednu stranu signatáři BV prý nepochybují o "osobní věrnosti a odevzdanosti jednotlivých vedoucích bratrů" letničního hnutí.

Avšak posudek kasselských událostí zazněl rozhodně, až příkře: "Tzv. letniční hnutí není shora, nýbrž zdola; mnohé jevy jsou v něm společné se spiritismem. Působí v něm démoni, kteří satanem lstivě řízeni směšují dohromady lež a pravdu, aby svedli děti Boží". Připomíná se zde, že "obdobné jevy jsou známy už i z jiných okultních hnutí", je tu však znát i snaha vyhnout se nepatřičnému paušálnímu démonizování: "ohavné úkazy jako strkání, cukání ve tváři, třas, křik, odporný hlasitý smích... bez ohledu na to, kolik je v tom démonického, kolik čistě duševního, kolik hysterického. Bůh tyto jevy nezpůsobuje..." Dokument nakonec - po vyznání viny osobního přispění na šíření tohoto hnutí - vyústí v jednoznačné duchovní rozhodnutí. Přestože se nezpochybňuje, že v letničním hnutí jsou i mnozí sourozenci ve víře, varuje BV před jakoukoliv spoluprací a společenstvím s tímto hnutím: "Zdaleka se vyhýbejte tomuto hnutí! Kdo z vás se však už v područí tohoto ducha ocitl, ať se ho zřekne a prosí Boha o odpuštění a osvobození...Boží lid vyjde z těchto bojů s  požehnáním... spoléháme se na Ježíše, arcipastýře."

Jak tomuto vyznání rozumět dnes?

Je několik věcí, které je třeba si uvědomit. Předně tento dokument kritizuje hnutí, které již tehdy začalo procházet napříč církvemi, a jak víme, dodnes se neomezuje jen na jednu denominaci, nýbrž prochází ve vlnách snad všemi církvemi. Žádná církev se tedy nemusí cítit být napadena, jestliže se přímo s tímto hnutím neztotožňuje, jakkoliv ho i ze svých řad zná. I mezi letničními máme spoustu bratří ve víře, i když se neshodneme s jejich názory. BV varuje před "spoluprací", tzn. že tolerance je na místě, ale ne přímá podpora či soustavné pěstování. Je možné, že toto hnutí má místo v osobním obrácení každého křesťana bez ohledu na intenzitu, avšak jedná se o dějství zdola a někdy dokonce o dějství "nečisté", které by mělo také pominout.

Jsou tu však i dějství shora, dějství Ducha sv., a tedy je třeba rozlišit to, co je zdola a co skutečně shůry. Jediným klíčem pro rozlišení duchů není nic jiného nežli pouhé slovo - biblické svědectví. I uprostřed jednoho shromáždění se mohou setkávat různí sobě si protivní duchové, proto je potřeba bedlivě rozlišovat a ne hned každého ducha považovat za svatého, jakkoliv díky němu zažíváme cosi vytrhujícího. BV směle soudí, že kasselské události nebyly působeny Bohem. Lze to vůbec říci o něčem, co se děje na světě, který Bůh pronikavě řídí? Přece se nespokojíme se závěrem, že Bůh podobné věci jen dopouští. To by bylo vskutku málo. Bůh je nějak působí a nějak taky ne. BV cítilo potřebu připsat tyto události straně Bohu protivné, tj. démonům a satanovi. Stejně asi jako podle 1 Pa 21,1 byl Davidovým podněcovatelem k selhání satan, zatímco 2 S 24,1 popisuje tutéž událost jako výsledek hněvu a podnícení Hospodinova. Je zřejmé, že i dnes je tu a tam potřeba varování BV vyslechnout a pozorně se dle něj řídit, aby se Boží hněv nad námi nestupňoval ještě více.

Adam Balcar

Evangelický týdeník 2/2008

"Berlínské vyznání po sto letech - staronový spor o letniční hnutí" | Přihlásit/Vytvořit účet | 7 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Smysl evangelikální a letniční zkušenosti (Skóre: 1)
Vložil: daggie (http://dagg.blog.cz) v Úterý, 29. leden 2008 @ 22:32:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Pokud bych se měl vyjádřit ke SMYSLU evangelikální a letniční zkušenosti v evropských protestantských církvích ve 20. století, tak bych chtěl říci, že "zřejmě" šlo o to ROZHÝBAT evropské křesťanstvo 20. století - poněkud "ztuhlé" ve víře. Ztuhlé osvícenectvím, německým hegelovským idealismem, liberální či nacionalisticky orientovanou teologií 19. století. A dát mu pocítit DYNAMIKU křesťanstva 1. století n.l.

Proč to všechno?

Dle mého názoru asi proto, že Kristus (ukřižovaný, vzkříšený a vyvýšený) učil učedníky (a oni nám v evangeliu předali), že:
"A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec." (Matouš 24, 14)

Jediné komplexně pojaté evangelium, které jsem našel v NZ nejen jako PŘÍBĚH, ale i jako NOVOZÁKONNÍ FAKT, je uvedeno Pavlem z Tarsu v jeho 1. Listě Korintským v 15. kapitole - 1. a 20. verš.
Ten samý autor (který se sám ani nechce zvát apoštolem) uvádí v Listu Římanům:  "Nastane den, kdy Bůh skrze Ježíše Krista bude soudit podle mého evangelia, co je v lidech skryto."

Čili V LETNIČNÍM (a potažmo charismatickém hnutí v 2. půlce 20. století) obě ty radikální zkušenosti asi měly za cíl dát poznat protestantům SÍLU EVANGELIA a BLÍZKOST PŘÍCHODU PÁNĚ. Jestli se to povedlo, nemohu posoudit. Já sám jsem prošel oběma zkušenostmi. Zreflektoval jsem je však ve světle klasické evangelické teologie. Protože jsem se nemohl smířit s tím, že letniční hnutí (+charismatické) "naletělo" doktrínám Pozdního deště. :-( To se mi jeví jako velký nedostatek v letničních kruzích. Nedostatek však byl vidět i v tradičním protestantismu - nedostatek neliberálně orientovaných teologů a neschopnost "přetlumočit" např.barthovskou kristocentrickou teologii laikům.

Avšak "nemožné není u Bohe nic" Poznání + zkušenost (i negativní) v církvi = moudrost Božího lidu. Třeba se vrátíme jako protestanté obět k jednoduchosti evangelia (neboť "Kristovo evangelium je právní základ naší existence v Bohu" - Karl Barth) a letniční zkušenost (střízlivě zreflektovaná) spolu s evangelikální přímostí zvěsti (neopomíjející evangelický základ z Římanům) může být pro určitou cílovou skupinu vhodnou cestou zvěstování Krista, spolu se svědectvím víry a skutků.

asi jsem to pojal moc složitě, ale tož to jsem prostě já...Daggie z Moravy. :-)
Re: Smysl evangelikální a letniční zkušenosti (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Středa, 30. leden 2008 @ 08:49:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Daggie, prosím, co to jsou "doktríny Pozdního deště"?

Stál jsem v centru charismatického hnutí v Čechách od jeho zrodu až do jeho vyhasnutí, a nikdy jsem v těch letech o takových doktrínách neslyšel, a poprvé a taky naposled jsem o tom četl, když nás z toho obviňoval Aleš Franc. To je u něj normální, zařadil jsem si tento "déšť" mezi ostatní francoviny.

Teď je to tedy podruhé. O jaké doktríny podle tebe jde a kdes to vzal?
 
Olin 


]


Re: Re: Smysl evangelikální a letniční zkušenosti (Skóre: 1)
Vložil: icicle v Středa, 30. leden 2008 @ 09:42:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
...tatarský pohádkáři, popravčí z Kamence a hlupáku celého světa a podsvětí, idiote před Bohem.....
zbytek si přečti tady a dej slušným lidem pokoj.


]


Re: Re: Re: Smysl evangelikální a letniční zkušenosti (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Středa, 30. leden 2008 @ 10:36:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
:-))))

Jéštěě....


]


Re: Re: Re: Re: Smysl evangelikální a letniční zkušenosti (Skóre: 1)
Vložil: noname (cnemo@seznam.cz) v Středa, 30. leden 2008 @ 17:56:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
vlídné slovo vždycky potěší, já to také říkám, kór od některých lidí . . .    :-)))))))
H.


]


Pozdní déšť (Skóre: 1)
Vložil: daggie (http://dagg.blog.cz) v Čtvrtek, 31. leden 2008 @ 13:48:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
no..."Pozdní déšť" toť taková ta "charismaticko-letniční idealistická vize probuzení mezi národy". V 50. letech to v USA zavedl William Branham a jeho stoupenci. Pak jeho následovníci - vždy s patřičnými úpravami (aby Boží lid mohl "kvalitně" znova naletět) Něco implantoval do své "služby" jak v 50. letech tak i po svém comebacku v 80. letech i Paul Cain.

Něco najdeš na:
- oficiálním webu tohohle "hnutí" http://latter-rain.com/
- na anglické Wikipedii najdeš encyklopedické heslo na odkaze http://en.wikipedia.org/wiki/Latter_Rain

V Československu 90. let to do charismatického hnutí "zhusta hustili" téměř všichni, kteří přijeli na "misii". Ona ta evangelikální dispenzacionalistická teologie k tomuhle vidění budoucna v Božím lidi i ve světě dost inklinuje. Protože je hodně idealistická a moc nerozlišuje mezi zbožnými přáními laiků a střízlivým výkladem NZ. Zvláště pak eschatologie zde "pokulhává".

V Československu se branhamisti moc nerozjeli. Ale rozjel se tu pastýřsko-učednický systém zakládání a vedení sborů (u charismatiků nejvíc). Těm taky vyhovuje učení "pozdního deště", kde sami sebe charismatičtí evangelikálové (pomocí "prorockých" cestovatelů a guruů) utvrzovali v tom, že oni budou těmi, kdo dobyjí pro Krista zemi a sjednotí Jeho církev pomocí služby novodobých apoštolů a proroků. Díky Bohu, nestalo se tak!

No...a pak tady máme zajímavý konglomerát pastýřsko-učednického systému v církevní praxi a teologických doktrín, reflektujících doktríny hnutí Pozdního deště, v díle a praxi Dereka Prince (znám to jen z 90. let z Moravy - třeba to dnes už funguje jinak):
- http://en.wikipedia.org/wiki/Derek_Prince
- http://www.apologet.cz/?q=articles/category/15-pastyrske-hnuti/id/11-derek-prince-ucitel-narodu

Tak to jsou ty "vlivy". Kdo to chce zkoumat podrobně, tak potřebuje být hlavně na charismatickém hnutí nezávislý. A taky mít zkušenost - čili v minulosti tím projít.

...a tož tak z Moravy.

Daggie


]


Re: Pozdní déšť (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Úterý, 05. únor 2008 @ 12:59:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Daggie, teprve jsem měl čas se na to podívat, anglicky sotva slabikuji.

Stále nechápu, o čem to mluvíš, protože:

 - Branham je irelevantní. Branhamisty jsem v životě potkal, jsou mimo, nemáme s nimi nic společného.
 - "Latter Rain", jak jsem si díky tobě přečetl, je věc několika poválečných let, a ještěktomu v Americe. "Přestalo pršet", když jsem se narodil.
 - v přehledu na vikipedii - jiné informace nemám - není nikdo, kdo kdy na nás měl vliv, a naopak ti, co tam jsou, jsou mi zcela neznámí.
 - vůbec se mi nevyjasnilo, proč ze stovek a tisíců všelijakých amerických hnutí a "hnutí"  máme být pod vlivem zrovna Letter Rain. Jedině snad proto, že to napadlo nějakého publicistu, který tím něco sleduje, ne? Třeba A.F....
Nevidím souvislost.
 - symptomatická je i skutečnost, žes mě neupozornil na žádné české přímé zdroje. Asi neexistují. Bylo by to možné, kdyby zdejší charismatické hnutí bylo horemdolem zahraničními "guru", jak píšeš, těmito "srážkami" indoktrinováno?
 - nevysvětlils mi ani to základní: co jsou to DOKTRÍNY pozdního deště. Oni mají nějakou jinou doktrínu? Mám ji i já? 

Olin 


]


Stránka vygenerována za: 0.19 sekundy