Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Jiří.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 1, článků celkem: 16652, komentáře < 7 dní: 172, komentářů celkem: 429673, adminů: 60, uživatelů: 5252  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 264 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
116544152
přístupů od 17. 10. 2001

Hledání: ZVYK A PŘÍKAZ III.a
Vloženo Úterý, 27. listopad 2007 @ 13:08:29 CET Vložil: bolek

Zkušenosti poslal Gregorios777

KAPITOLA 5. ZVYK A PŘÍKAZ

V tomto bodě vám chci představit způsob vyjadřování, který jsem shledal užitečným. Nazývám jej "zvyk a příkaz" a považuji jej za tak důležitý, že jsem ten výraz použil jako název celé brožurky. Pokud mi bude vysvětlení trvat trochu dlouho, mějte se mnou strpení. Považuji to vysvětlení za naprosto nezbytné v celé té záležitosti a za tu jedinou naději jak se vyhnout rozkolům, které se bohužel příliš často mezi křesťany vyskytují. Mezi Božím lidem jsou určité rysy, které existují kvůli Božím příkazům. Jestliže je něco v Písmu jmenovitě nařízeno, pak to musíme do našeho životního stylu zahrnout; jestliže je něco jmenovitě zakázáno, pak to musíme vyloučit. ( To je ovšem zřetelně dnešní problém ) Avšak jiné rysy existují kvůli zvykům - různé obyčeje, které jsou zavedeny proto, že se v té době zdají výhodné pro jednotlivé věřící, nebo pro život společenství Božího lidu, nebo to je jen prostě tradice. Bůh naše zvyky nezamítá - pokud samozřejmě nejsou v rozporu s něčím, co On výslovně učí, zakázal, nebo když nám dal absolutně jasně najevo, že přišel čas na vyřazení určitého zvyku. Synagoga je dobrým příkladem. Bůh ji nezavedl. No bible nám ale říká, že chodit do synagogy každou sobotu, bylo Ježíšovým zvykem (Lukáš 4:16).


Samozřejmě, později, po období kdy mnozí z členů synagog byli obráceni na křesťanství, Ježíšův Duch vedl křesťany k ukončení toho zvyku chodit do synagog. (Ježíš se začínal distancovat od synagog už během svého života: v Matouši 10:17 říká: "Mějte se na pozoru... ve svých synagogách vás budou bičovat" - svých synagogách; víc už ne našich synagogách.) Přes to ale fakt je, že jak Syn tak Duch úcinkovali prostřednictvím synagogy, navzdory tomu, že byla "zvykem" spíše než "příkazem". Písmo někdy používá slov, která jsou podobná slovu "zvyk", např. "obyčej" nebo "tradice". Obyčej není Bohem ustanovený princip. Je to způsob, jakým jsou věci v danou dobu věřícími náležitě vykonávány. Vzpomínáte si, že první křesťanské ženy si pokrývaly hlavu když se modlili v přítomnosti mužů. Pavel je tou procedurou nadšený, ale popisuje ji jako "obyčej" (1 Korintským 11:16). Použitím slova "obyčej" tu záležitost nepovýšil na "princip" - a tak je docela v pořádku, když ženy dvacátého století toho obyčeje zanechaly. Kdyby to byl princip, neměl by se ignorovat. Souhlasíte, že je jasné rozlišení mezi Zvykem a Příkazem; mezi Obyčejem a Principem? To stejné vyjádříme, když navážeme na aliteraci tak hodně oblíbenou mnoha kazateli! - Tradice není Torah (hebrejské Torah znamená "instrukce" a je přeloženo jako "Zákon"). V této záležitosti Ježíš vyjádřil svůj nesouhlas s farizeji. Vůbec jasně nerozlišovali mezi tím, co Bůh ve skutečnosti ustanovil a co oni sami se rozhodli učinit. Začali plést své vlastní staletí staré tradice s Torahem - t.j. s příkazy Všemohoucího Boha! Ježíš přišel, aby naplnil Zákon (Torah) - ne aby naplnil tradice. Farizejové na něm našli chyby proto, že nevyplnil také tradice!

* * * * * * * * * * * *

VĚŘÍM, ŽE PRAVIDELNÉ KOLEKTIVNÍ NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY JSOU ZVYK, STALETÍ STARÁ TRADICE, A NE PŘÍKAZ BOŽÍ. Jak jsem se snažil ze stránek Bible ilustrovat, vůbec se v Písmu nenachází tak výrazně, jak si většina věřících představuje. Není to na křesťanech požadováno, tak jak si oni, zdá se, myslí! Nicméně, jak se některé velké věci událi prostřednictvím zvyku synagog, tak se velké věci udály během všech těch staletí až do dnešní doby prostřednictvím celého systému soustřeďujícího se kolem nedělních bohoslužeb. Jestliže jste nadšenými nedělními uctívači a členy místního "strukturovaného" sboru, není důvod proč byste měli toho zvyku zanechat, pokud vás samozřejmě Bůh, prostřednictvím svého Ducha nepřivede k jinému přesvědčení. Avšak na druhé straně nesmíte zaujmout postoj farizejů a plést váš zvyk s Božím příkazem - abyste se mračili a hrozili prstem těm bratrům a sestrám, kteří se už víc vašich tradic nedrží!

* * * * * * * * * * * *

Chovám vřelé pocity ke každému, kdo miluje Pána Ježíše Krista a ukazuje to tím, že se snaží žít pod jeho vládou; chovám vřelé pocity ke každému, kdo touží Ježíšovým jménem sloužit a být požehnáním lidem kolem. Myslím, že by nebylo správné, kdyby mi jejich tradice zabránily v družbě s nimi, v tom, abych je podporoval a povzbuzoval, modlil se za ně, sdílel se s nimi s chápáním Slova - jen proto, že jsem se já osobně odloučil od jejich tradicí. Ani bych se nesnažil přitáhnout je do našich nových způsobů. Nikdo se nepokoušel "obrátit" nás. Řekli nám o jejich vlastní změně a nechali to tak, kromě odpovídání na jakékoliv otázky, které jsme jim kladli. Věřím, že Bůh má nachystanou velkolepou budoucnost pro "neorganizované" církve (ostatky), ale jen On to uskuteční. Pokud je někdo svým vnitřním přesvědčením veden tím směrem, pak bych chtěl takového věřícího na jeho cestě povzbudit. Já sám se ale nebudu pokoušet ho k tomu ani vést ani přesvědčovat. V této brožurce se nesnažím o nic víc než povzbudit drahé přátele v nestrukturovaných církvích v tom, že svými současnými kroky se dobře pasují do Božího rámce; a ujistit drahé přátele ve "strukturovaných" církvích o tom, že ti z nás, kteří se stali "neorganizovanými", jsme nevykolejili, tak jak seoni možná obávají, nebo nás odsuzují.

KAPITOLA 6. KDYŽ VĚŘÍCÍ UCTÍVAJÍ

Na vzdory tomu co už zde bylo probráno, mnoho z vás je určitě stále ještě znepokjeno bohoslužebnou stránkou křesťanského života těchto "nestrukturovaných" lidí. I když Písmo, jak se zdá, neobsahuje žádný jasný příkaz k "pravidelným kolektivním bohoslužbám", Bible je plná obecnějších příkazů ve smyslu: "Uctívej Hospodina Boha svého". A dohadujete se, jak někdo může Boha uspokojivě uctívat, když zanedbává tak cenné příležitosti jako nedělní či sobotní bohoslužby a shromáždění na uctívání! Také mne ta otázka znepokojovala během mých počátečních vyšetřování těch, kdo "opustili struktury". Měl jsem ale pocit, že to mohu vyřešit jen kdybych měl na Bibli založenou definici toho, co "uctívání" vlastně je nebo co činí z věřícího "uctívače". A tak jsem se probral Biblí a vyhledal každý případ, ve kterém lidé uctívali. K mému údivu jsem zjistil, že biblické zmínky uctívání obyčejně vůbec nebyly spojeny s tím, co se dá nazvat "náboženská shromáždění" nebo "bohoslužby"! VYŠLO MI JASNĚ NA JEVO, ŽE UCTÍVÁNÍ BYLO TÉMĚŘ V KAŽDÉM PŘÍPADĚ SPONTÁNNÍM VYJÁDŘENÍM VDĚČNOSTI HOSPODINU, UPROSTŘED JAKÉKOLIV SITUACE, NA JAKÉMKOLIV MÍSTĚ VE KTERÉ SE VĚŘÍCÍ NACHÁZELI, SPÍŠE NEŽ NĚCO, CO SE DĚLO V URČENÝ ČAS A NA URČENÝCH MÍSTECH. Dovolte, abychom letmo pohlédli na některé typické příklady věřících jak uctívají...

Vzpomínáte si na tu příhodu o Abrahámově služebníku, jak hledal manželku pro Izáka mezi rodinou vzdálených příbuzných? Tou první osobou ke které promluvil když dospěl k cíli své cesty, byla, jak se ukázalo, Izákova miloučká mladá vzdálenější sestřenice Rebeka! Kromě toho, po praktičtější stránce, její otec mohl utrmácenému cestujícímu nabídnout nocleh. Sluha v tom všem rozeznal víc než čirou náhodu. Cenil si toho Božího řízení a své ocenění vyjádřil. Genesis to líčí následujícím způsobem: "Odvětila mu: 'Jsem dcera Betúela, syna Milky, kterého porodila Náchorovi'. A dodala: 'Slámy i obroku máme dost, i místo k přenocování!' Tu padl muž na kolena, klaněl se Hospodinu a řekl: 'Požehnán buď Hospodin, Bůh mého pána Abraháma, že od mého pána neodňal své milosrdenství a svou věrnost. Dovedl mě až do domu bratří mého pána'." (Genesis 24:24-27). Žádná bohoslužba, žádný předem plánovaný určený "čas na uctívání", nebo odložení poděkování na dané místo a čas - ale jednoduše uctívání! Nebo považte pasáž z Exodusu. Mojžíš se právě vrátil do Egypta po svém zážitku "hořícího keře" s povoláním, aby vedl Izraelce z jejich otroctví a útisku... "Pak šel Mojžíš s Áronem a shromáždili všechny izraelské starší a Áron jim vyřídil všechna slova, která mluvil Hospodin k Mojžíšovi. A Mojžíš také učinil před očima lidu ona znamení. A lid uvěřil. Když slyšeli, že Hospodin navštívil Izraelce a že pohleděl na jejich jho, padli na kolena a klaněli se." Vzpomeňte si na ten případ, kdy ne příliš sebejistý Gedeon byl Hospodinem povzbuzen k tomu, aby za noci vešel do nepřátelského tábora a naslouchal rozhovorům ve stanech. Slyšel, jak voják vypráví svůj sen, který jeho kolega vyložil jako Gedeonovo drtivé vítězství! Soudců 7:15 říká: "Když Gedeon slyšel vyprávění toho snu i jeho výklad, poklonil se Bohu". Nebylo to žádné shromáždění. Žádná bohoslužba nebyla předem zařízena. Bylo to uctívání "na místě", spontánní, v průběhu vlastního života. Tu a teď. Neobvyklý příklad uctívání najdeme na začátku Jobovy knihy. Job se právě dověděl o "neočekávané" bouři, která zničila dům, v němž byli "náhodou" v tu chvíli shromážděni všechny jeho děti. Všechny jeho děti byly do jednoho zabiti. "Tu Job povstal, roztrhl svůj oděv a oholil si mu a říkali: 'Jistě jsi Boží Syn' " (Matouš 14:32-33). hlavu. Potom padl k zemi, klaněl se a řekl... ‘Hospodin dal, Hospodin vzal: jméno Hospodinovo buď požehnáno‘" (Job 1:20). Chápu, proč Bible popisuje tento tragický okamžik jako "poklony" či "uctívání". Svým jednáním a slovy Job ve skutečnosti říkal: "Hospodine, jsem naprosto zdrcen tím, co se přihodilo. Vím ale, že bez tvého svolení žádné zlo nemůže věřícího postihnout. Cením si těch mnoha let, které jsi mi s mou rodinou dal a uznávám, že bys tuto tragedii nedopustil, kdyby to nebylo v rámci tvých dobrých záměrů". Uctívání z hloubky srdce v zoufalé situaci. V 1. a 2. Královské a dokonce i v Žalmech jsou pochopitelně určité odvolávky na organizované uctívání v chrámu. Musíme ale pamatovat na to, co bylo dřívěji řečeno o omezení chrámových bohoslužeb - omezení jen na ty lidi, kteří mohli pravidelně do Jeruzaléma cestovat a kteří žili v letech, kdy chrám existoval. Nesmíme také zapomenout na to, co Ježíš řekl ženě u studny v Samaří, že nebude návrat k chrámovému uctívání v Jeruzalémě - ale že to uctívání bude od té doby provozováno kdekoliv jsou lidé duchem pohnuti a rozeznají, jak s nimi Bůh jedná (Jan 4:21,23). Tak jak jsem se Písmem probíral začalo mi svítat, že, celkem vzato, když bylo o někom řečeno, že uctívá, bylo to obyčejně mimo "plánovaná uctívání". Nakonec jsem došel k závěru, že uctívání ve Starém zákoně bylo v podstatě spontánním oceněním dobrých a moudrých řízení Hospodina, když je věřící zažili nebo si na ně vzpomněli (mimo svěcení dne odpočinutí v desateru). Hospodinovi uctívači byli ti, kdo mu vědomě přičítali zásluhu na dobru v jejich situacích tak, jak přicházely. Potom jsem objevil, že Nový zákon pokračuje v přesně tom stejném tónu. Zobrazuje uctívače jako někoho, kdo vědomě vyjadřuje své ocenění Pána, když si uvědomí dílo Jeho rukou. Například po tom co se Petr snažil kráčet po vodě během bouře a Ježíš, také kráčející po vodě, ho zachránil od utopení. "A když vstoupili na loď, vítr se utišil. Ti, kdo byli na lodi, klaněli se mu a říkali: 'Jistě jsi Boží Syn' " (Matouš 14:32-33). Nebo si vzpomeňte na příhodu v 9. kapitole Jana, jak Ježíš otevřel oči slepce. V jiném smyslu, oči toho muže byly později otevřeny faktu, že Ježíš je Mesiášem. "Ten muž na to řekl:'Věřím, Pane' a " (Jan 9:38). To platí také o ženách u hrobky po veliké noci v neděli ráno: "A hle, Ježíš je potkal a řekl: 'Buďte pozdraveny'. Ženy přistoupily, objímaly jeho nohy a " (Matuš 28:9). Tak jak v každém z předcházejících případů, nebyla tam bohoslužba, žádný předem určený čas uctívání - prostě vyjádření vděčnosti a lásky z hloubky srdce a mysle. Podle mého předpokladu epištole neobsahují žádný příkaz nebo pobídku k plánovaným bohoslužbám proto, že první křesťané už měli tuto jasnou představu z Písma o tom, co to znamená být uctívačem. Uctívání je životním stylem. V podstatě to není něco, co byste dělali v předem určený čas. Je založeno na sedm-dní-v týdnu stavu mysle, který uznává, že Pán je pozitivně zapojen do všeho. Všichni křesťané by měli být uctívači v tomto shora uvedeném biblickém slova smyslu. “Chození do kostela”, a nebo zápis do sborových knih z vás uctívače neučiní (i když, tak jak znovu poznamenám v příští kapitole, ani na chvilku nepopírám, že vám to může dát příležitosti k uctívání a může vaše uctívání opravdu podněcovat a povzbuzovat). Avšak analogicky, “nechození do kostela” vám nezabraňuje v tom, abyste byli uctívači. To, co z vás činí uctívače, je stav mysle - ne schůzování!

* * * * * * * * * * * *

Někteří lidé se ptají: “A co přijímání, pokud ‘nechodíte do kostela‘? Nedal Ježíš příkaz, mluvíce o chlebu a vínu, ‘Čiňte tak na mou památku’?” Z Bible mám dojem, že právě jak uctívání se v rané církvi vyskytovalo “v průběhu života”, tak se vyskytovala památka Pánovy smrti s chlebem a vínem. To byla základní potrava a nápoj světa Středozemního moře v prvním století (a tím zůstala). Nejsem vůbec přesvědčen, že Ježíš přikazoval nějakou “svátost” či nějaký náboženský obřad. To k Ježíšovi vůbec nepasuje. Podle mého názoru prostě mínil, že kdykoliv se věřící podíleli na bochníku chleba (hostitel jej rozlámal a rozdával - neexitoval tehdy nakrájený chléb) a když se podíleli na víně, měli si vzpomenout na jeho rozbité tělo a prolitou krev. V Novém zákoně je několik zmínek o společném “lámání chleba” v domech jeden druhého. Společné jídlo je stále ještě rysem života křesťanů a takového sdílení si obzvlášť cení ti z nás, kteří odešli od určených míst a pravidelných plánovaných schůzí. To není nic nového. Vzpomínám si na čtení biografie C.T. Studda, který byl věhlasným anglickým hráčem kriketu a pak se stal misionářem v Číně asi tak před sto lety. To byl “způsob příjímání” jeho a jeho rodiny. Věřím, že takový způsob velmi dobře zachovává Ježíšův záměr. To, co se ve spojení s uctíváním zdá mnoha křesťanům být samotnou “velesvatyní”, ani mimo struktury neschází.

* * * * * * * * * * * *

Celkem vzato, když uvážím křesťany, jejichž sbor není “normální” ale je “domem ze živých kamenů”, nepovažuji je za méně hodnotné uctívače než všechny jiné věřící, které znám, pokud jde o druh uctívání, s jakým se setkáváme na stránkách Písma.


Podobná témata

Zkušenosti

"ZVYK A PŘÍKAZ III.a" | Přihlásit/Vytvořit účet | 102 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: ZVYK A PŘÍKAZ III.a (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 27. listopad 2007 @ 14:32:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Zde musím podotknout, že 1Kor 11,16 nehovoří o pokrývání hlav sester jako o zvyku, ale říká, že "jestliže by se chtěl o tom někdo hádat ( přít ), tak MY ( apoštolé ), takový ZVYK ( hádat se ) nemáme."

Neboť je psáno, že "Boží služebník se nehádá". ( 1Tim 2,24 )

Kdyby bylo pokrývání hlavy jen "zvykem", nemělo by smysl psát, že žena ZNESVĚCUJE svou hlavu, pokud ji nemá pokrytou. Zde jde evidentně o PŘÍKAZ Páně ( 1Kor 11,2 a 14,37 ).Re: Re: ZVYK A PŘÍKAZ III.a (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Úterý, 27. listopad 2007 @ 15:15:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Gregoriosi,

v Matoušově evangeliu (5:48) Pán Ježíš přikazuje učedníkům: "buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec." Nevím, jestli jsi Ježíšův učedník, ale jestli ano, zachováváš tenhle Pánův příkaz? Jsi dokonalý jako Bůh Otec? A jsi-li Pánovým učedníkem a nezachováváš tento příkaz Páně, jak to řešíš?

Za odpovědi děkuje

willy


]


Re: Re: Re: ZVYK A PŘÍKAZ III.a (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 27. listopad 2007 @ 16:37:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Zdravím Willy,

něco mi říká, že máš s touto brožurkou ZVYK A PŘÍKAZ něco společného - minimálně s její "distribucí."


Ne, nejsem dokonalý, jako Bůh Otec. Ty někoho takového znáš? Záleží ovšem na tom, v jakém smyslu je zde zmíněná dokonalost pro nás míněna ( zda absolutně či relativně ). Kromě toho je zde míněna dokonalost ve vztahu k objektům lásky. Díky Bohu a Kristovu Duchu však mohou Pánovi učenící pozorovat, že jejich dokonalost pomalu roste.... Dokonalými byli nazvání třeba Noé nebo Job. Šlo však o relativní dokonalost. Každopádně se mohu prozatím utěšovat alespoň fakty a skutečnostmi, které Kristus vydobyl na kříži - že ve svém postavení jsem učiněn JEDINOU OBĚTÍ Kristovou ( spolu se všemi věřícími ) NAVĚKY DOKONALÝ...( Žd 10,14 ).

Nicméně - důsledkem zanedbání příkazu Páně o pokrytí hlav sester, je BOŽÍ NEPŘÍTOMNOST - a co více - přítomnost nečistých duchů
( viz ZNESVĚCENÍ - 1Kor 11, 5  a ohavnost znesvěcení na místě svatém - Mt 24,15 - stejný princip - Bůh poctí svojí přítomností jen relativně svatý duchovní chrám, nikoli shromáždění rebelů proti Boží autoritě ).


]


Re: Re: Re: Re: ZVYK A PŘÍKAZ III.a (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Úterý, 27. listopad 2007 @ 20:12:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Gregorios,

tak nevím - položil jsem 3 prosté otázky, dostal jsem odpověď jen na jednu a kolem jalové řeči, o které nestojím. Někdo mi říká, že jsem se nedozvěděl, na co jsem se ptal. Budeš s tím něco dělat? Děkuji za odpověď.

willy


]


Re: Re: Re: Re: Re: ZVYK A PŘÍKAZ III.a (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 28. listopad 2007 @ 10:54:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Ahoj Willy,

takže, abych byl konkrétnější:

1. Jsem učedník Pána Ježíše Krista, ale zatím nedokonalý a ne ještě plně duchovní.

2. Z toho vyplývá, že tento příkaz zachovávám v časových úsecích, kdy jsem dokonalý učedník ( kdy žiji plně v duchu ), resp. tento příkaz za mně zachovává sám Duch svatý skrze svoji milost. POkud nejsem v duchu, ale v těle, pak logicky a samozřejmě tento příkaz zachovávat nemohu.

3. Potažmo tedy nejsem vždy dokonalý jako Bůh Otec ( mám na mysli dokonalost v lásce ke všem subjektům Boží lásky bez rozdílu )

4. Své nedokonalosti v této oblasti řeším vyznáváním z toho vyplývajících hříchů a zejména VÍROU v Pána Ježíše, že On postupně tyto mé nedokonalosti odstraní OSVOBOZENÍM PRAVDOU, příp. zmocněním mé vůle a ochoty chodit ve výsledcích tohoto osvobození.
]


Re: Re: Re: Re: ZVYK A PŘÍKAZ III.a (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Pátek, 04. leden 2008 @ 07:12:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
1 Kor.11:3 . Pa­vel řeší jak se mají korintští razantně odklonit od pohanských praktik. Nejde totiž ani o používání závoje při bohoslužbě, jak se tradičně vykládá, ale o odsouzení pro­jevů přítomných v orientálních kultech.

Předně Pavel mluví o zakrytí hlavy, ale ne nějakou přikrývkou nebo závojem, ale svými vlasy. Ono přikrytí se tedy týká účesu nebo přesněji nerozpuštění vlasů ! Proto také odkaz k některým ženám, aby si daly oholit vlasy nebo měly vlasy upra­veny do účesu. Ve 14. verši  je také poukaz pro muže, že dlouhé vlasy jsou pro muže hanbou, a v 15. verši je řečeno, že právě ony vlasy jsou pro ženy tím závojem. Problém byl v tom, že některé ženy si při hlasitě modlitbě nebo při různých charismatických projevech rozpouštěly svůj účes, aby dramaticky zdůraznily svůj prorocký postoj. Tyto projevy máme doloženy právě z růz­ných kultů pohanských kněžek. To je pro Pavla základní problém, a proto upozorňuje na přítomnost andělů jako znamení přítomnosti Boží l K 11:10. Zkrátka při křesťanské modlitbě působí primárně Duch svatý a jakákoliv du­chovní manipulace je nepřípustná.

Gregoriosi777, méně čti Křesinu a více přemýšlej. Vyrůstal jsem desítky let ve sboru, kde šátky byly samozřejmostí. Vzhledem k přílivu žen ze sekuláru po revoluci 1989 se pomalu a jistě  přestaly nosit a my to přestali vyžadovat. Bůh žehná o to víc a podle mě to nesouvísí s přítomností nečistých duchů ve shormáždění. To znesvěcení se týká toho, zda se otevřu nebo neotevře jejich vlivu.Šátky v tom nehrají a nemůžou hrát roli, protože jsou viditelným znamením a neodkrývají co je vduši]


Je to politováníhodné (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pátek, 04. leden 2008 @ 11:35:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Milý Krispe,

je politováníhodné, že takto mluví právě příslušník bývalých sborů Páně, kde po vzoru učení celého bratrského hnutí minulosti byl tento apoštolský příkaz brán velmi vážně.

Přiznání, že jste pokrytí hlavy opustili kvůli přílivu žen ze světa, svědčí o tom, že úspěch a početní růst jsou pro vás důležitější než poslušnost Pánovým přikázáním. Je to jev ne nepodobný poměrům za císaře Konstantina, kdy do církve vniklo velké množství falešných věřících, právě podobným způsobem.

Učení, že se nejedná o fyzickou dodatečnou pokrývku vlasů, ale že jde o vlasy samotné, je jen výmluvou, k opuštění této biblické praxe. A tvrdit, že se dokonce jedná jen o nerozpuštění vlasů, je už úplný nelogický nesmysl. Zde je vidět, jak krkolomné výklady lze najít, když se nechce praktikovat prostá poslušnot. Samozřejmě, jestli někdo nechce v něčem poslouchat Pána nebo v něčem hřeší, logicky si vytvoří učení, které by jeho neposlušnost a hřích omluvily.

Proč by Pavel vyzýval ženy s nepokrytou hlavou k ostříhání nebo oholení, pokud si hlavu nepokryjí. Kdyby pokrytím byly dlouhé vlasy, nemusel by je k tomu vyzývat.

Takže podle tvého chápání je znesvěcení, když si sestra rozpustí vlasy a nenechá je nerozpuštěné.... To je opravdu zvláštní, proč to tedy Pavel tak složitě vysvětluje a proč říká, že dlouhé vlasy jsou pro ženu ctí a ozdobou. Proč říká, že oholení nebo ostříhání vlasů je stejné znesvěcení, jako nepokrytá hlava, čímž by říkal, že opak toho, co Pavel, a sice, že dlouhé vlasy jsou ve shromáždění znesvěcením.To ale neříká a říká to o dlouhých vlasech u mužů. A jestliže jsou dlouhé vlasy tou pokrývkou, proč by si je měla žena nerozpouštět? Kde by pak byla ta pokrývka?

Ti, co učí a praktikují pokrytí mají na své straně kromě 1Kor 11. kap. také Gn 24,65: Když Rebeka uslyšela, že Izák ( předobraz Krista ) je její Pán, bez okolků vzala roušku a přistřela se ( není tam, že si nechala narůst dlouhé vlasy nebo že si je rychle spletla, aby nebyly dlouhé ). Což je důkaz, že v době milosti ( a v době patriarchů byla také doba milosti - zákon ještě nebyl dán ), má žena před svým Pánem pokrytou hlavu.

Prostě a jednoduše - sbor, kde se pokrytí nepraktikuje, nemá žádnou autoritu před přihlížejícími duchovními mocnostmi ( anděly ), je znesvěcen a místo Duchem svatým je vnějškově naplněn nečistými duchy ( proto to znesvěcení ). V takovém chrámu Bůh samozřejmě není!

Ale toto pouze deklaruji, je mi jasné, že s pochopením se to nesetká. Na to již není doba, již je na to pozdě. Odpadnutí a s ním přicházející soud Páně po Jeho příchodu ve slávě a moci se blíží každým dnem. S porozuměním se to setká pouze u těch, co chtějí Pána Ježíše opravdu následovat a pro které je připraveno Království nebes na zemi. A těch je, jak víme jen velmi malá menšina ze všech Božích dětí ( Mt 7,14 )
]


Re: Je to politováníhodné (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Pátek, 04. leden 2008 @ 14:38:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Šlo o konfrontaci s pohanskými praktikami, které tyto ženy přenášely do sboru Páně v Korintě. Je to docela logické : Ony si rozpustily vlasy aby tím potvrdily a dramatizovaly nějaké duchovní praktiky ( třeba extatické vytržení při modlitbě v jazyku, nevím).  Pokrývka hlavy jsou dlouhé, nerozpuštěné vlasy ..... tím se odlišovaly od kněžek lásky v pohanském kultu. Proto Pavel říká, že to zrovna můžou mít oholenou hlavu. Dává tuto ohavnost do kontrastu s požadavkem dlouhých vlasů, které slouží k přikrytí hlavy, ale spořádaně upravené do účesu. Pavel tady zodpovídá nějaké otázky z tohoto sboru, který se dostal do "liturgických" zmatků. Podle mě nejde o příkaz pro Církev všech dob, protože andělé vidí nenejen ženu se šátkem na hlavě, ale vidí jí každou vteřinu jejího soukromého života a podle toho se učí Boží moudrosti, pokoře. Právě s příchodem žen ze sekuláru se tohle učení ukázalo jako neudržitelné a po delším zvažování jsem osobně dospěl k pohledu, který uvádím  


]


Dnes už Boží Slovo nemá u lidí žádnou váhu (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pátek, 04. leden 2008 @ 14:52:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Krispe,

Jak říkám. Nečekám pochopení. Boží Slovo má dnes u lidí čím dále menší váhu..... To bylo předpovězeno Pánem. S tím nic neuděláme.


]


Re: Re: Je to politováníhodné, Krispe (Skóre: 1)
Vložil: Libby v Sobota, 05. leden 2008 @ 05:11:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak zmatene a popletene vysvetleni jsem jeste necetla. Kazdy clovek, ktery umi cist, se v Bibli od apostola Pavla dozvi, ze mluvi vyslovne o pokryvani hlavy a ne stavu srdce. A ze nemluvi o ucesu, ale pokryvce. Ja Gregoriovo vysvetleni povazuji za biblicke a spravne. A jest-lize ma tedy zena pokoru a moudrost jak vy rikate, tak prave proto by si mela hlavu pri smisenem setkani s muzi v cirkvi, pokryvat.]


Re: Re: Re: Je to politováníhodné, Krispe (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Pondělí, 07. leden 2008 @ 02:08:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jestli ženy ve shromáždění nosí něco na hlavě je z perspektivy Boží úplně jedno, Libby. Z perspektivy církve je to taky jedno. Proč bys nemohla mít na hlavě šátek?
Z perspektivy některých žen to není jedno!
Někteří lidé totiž - nejen ženy - potřebují vnější gesta, aby si připadali zbožnější, duchovnější, zkrátka dokonalejší, než včera, případně než druzí. Tak se nechávají zotročovat učeními, jaká tu prezentuje gregorius.
Co na tom, že je to zcestné, hlavně že je to biblické. Takový gregorius dokáže sedět nad Biblí a vymýšlet podle ní všelijaké "desátky z máty a kopru", aby měl jednou co učit, jindy zase druhy soudných stolic. Když mu dáme ještě pár let - a my mu je rádi dáme - vygóme víc přikázání, než těch pověstných farizejských 318. Bible je na to tlustá dost.

Jak vidíš - dělám si z toho trošku legraci, ale jde mi hlavně o tolik: a) ať je učedníkům Páně zjevné, jak dalece je to mimo, b) ať nikoho nenapadne proti tomu nějak bojovat. Nestojí to zato. Svobodně noste šátky a jiné textilie a klidně se navzájem ujišťujte o tom, jak to prožíváte. Subjektivní prožívání vlastní zbožnosti je taktéž důležitá věc, nejsme roboti.

Olin


]


Re: Re: Re: Re: Je to politováníhodné, Krispe (Skóre: 1)
Vložil: Libby v Pondělí, 07. leden 2008 @ 05:54:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak to, ze jsi tady Oline v takovou nocni hodinu?Drzis straz nebo hlidas nejake poklady? Anebo taky trpis insomnii? Odpovidat mi nemusis, to ja se jen tak divim. Musim se priznat, ze si zbozna vubec nepripadam. Stare babky, ktere jsou oporou, ba primo piliri, katolicke cirkve, mi pripadaji velice zbozne a to nemyslim nijak spatne. Velice si techto zen vazim a obdivuji jejich vytrvalost. Je mezi nimi hodne dobrych a vernych zen ve vire. Mnohokrat jsem si na ne vzpomnela, kdyz jsem v cirkvi videla kolem sebe zeny tak odhalene, ze uz nebylo pomalu co si schovavat a to zpivaly jak miluji Krista. A jejich deti nevychovane, neukaznene, kterym dovolily ucast na communion-veceri Pane. A to ty katolicke zeny co si pamatuji, jako moji babicku taky, mely vzdy satky na hlavach. Tim nechci rict, ze se chci ridit podle katolickych zvyklosti, ale ze to ma asi koreny hluboko v pocatcich cirkve. Muze to byt jen takova prakticka zvyklost, ale ja se priklanim k te vire. To vis, ze bych nikomu nic nevnucovala nebo nedoporucovala. Pokud to zena neprijme vnitrne, tak by stejne do takoveho sboru asi nechodila.


]


Chtít od Olina pochopení duchovních věcí je nad jeho síly (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 07. leden 2008 @ 10:52:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Oline,

od tebe opravdu nečekám pochopení duchovních věcí. Desátky z máty a z kopru já nekáži. Je to starozákonní věc, zato ty určitě kážeš desátky dokonce z peněžních příjmů, aby měla siuta pastorů zajištěný pravidelný příjem, aby mohli provozovat ty blbosti, které provozují.

Z tvých úst není slyšet nic jiného, než vlastní relativistické názory - Boží Slovo nepočuť.


]


Re: Chtít od Olina pochopení duchovních věcí je nad jeho síly (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Úterý, 08. leden 2008 @ 10:50:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milý Gregory, ty bys ode mne Boží slovo nepřijal.
Já zase nevím, jak bych ho tu měl používat. Nemohu zde profanovat Boží slovo hádkami s gdejakým blbcem a pak ho zase brát vážně a dokonce kázat! Nejsem pokrytec. Ale taky nejsem bezradný. Zprofanovat mohu své vlastní názory. Když vysvětluju někomu, "co já na to", tak to říkám za sebe a nestavím se tak do role "já chytrý tobě blbému", což by se nepochybně stalo, kdybych se zaštiťoval Písmem.

Přesto i zde Boží slovo obezřetně používám, ale jen v rozhovorech s těmi, kdo mě berou za sobě rovného.

Olin 
 


]


Re: ZVYK A PŘÍKAZ III.a (Skóre: 1)
Vložil: lydia7 v Úterý, 27. listopad 2007 @ 19:55:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vďaka Gregorius - je to tak osviežujúce po "Skrytej tvári" :o) Najprv som sa zľakla, čím sa GS zahltilo, ale minimálne pre mňa prišla táto séria článkov včas. Vďaka Pane.

A pripájam súhlas k Tvojej intepretácii 1Kor 11:16. Verím, že Pavol píše o tom, že v Božích zboroch hádky nie sú obyčajou = zvykom.

K tej pokrývke - áno, odkedy sa pri spoločných modlitbách s manželom a ďalším bratom modlím s prikrytou hlavou, je to iné. Omnoho viac prežívam úctu k Bohu a Jeho lásku ku mne. Musím však svedčiť o tom, že pokrývku hlavy nie je možné vynucovať - ako všetko, aj túto Pravdu a dôležitosť prikázania, musí v duchu oživiť samotný Duch Pravdy - inak je poslušnosť tomuto prikázaniu len preto, lebo to niekto odo mňa vyžaduje (hoci ja v tom nemám jasno) mŕtvym skutkom. Bojovala som totiž s Tvojou interpretáciou v jednom z komentárov, že ženy by pokrývku na hlave mali mať stále (aj v noci, aby sa mohli v prípade potreby nepretržite modliť), ale tá pokrývka je znamením pre anjelov, ktorí sledujú spoločný život Tela Kristovho - v ňom účastní muži a ženy reprezentujú "prenos" autority a vzájomnú podriadenosť od Boha cez Krista k mužovi a nakoniec k žene - tak to vnímam dnes. Ak sa nútim mať pokrývku na hlave stále - cítim obrovské putá a neslobodu a miesto modlitby k Pánovi, ktorá začala spontánne v duchu, len rozumujem, či to naozaj má byť takto... Tak či tak, chválim Pána za Jeho milosť, za to, že nás nehodných uspôsobuje si vzájomne slúžiť, hoci sa možno v tele nikdy nestretneme. Ale Pán je Duch a my sa modlíme v duchu a pravde a verím, že tak sa aj stretávame - keď nie je iná možnosť.

Ďakujem za tieto články a teším sa na ďalšie kapitoly - posúva ma to vpred (len dúfam, že autor na konci nedôjde k poznaniu, že sa v tejto časti mýli... :o) To by ma hodne zamotalo... :o) :o) :o)

Chvála Pánovi. On nás dokoná. VERÍM MU lebo JE VERNÝ!

LýdiaRe: Re: ZVYK A PŘÍKAZ III.a (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Úterý, 27. listopad 2007 @ 20:52:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Lýdia,

jsem rád, žes sem dala tento tvůj komentář, protože ohledně pokrývání hlavy pěkně kontrastuje s Gregorivým zákonickým postojem a přitom to není proti správnému praktikování (zachovávání) tohoto (pro někoho možná zvláštního) příkazu. Kéž je to pro naše sestry světlo a jasno do situace. Amen. Měj se hezky. Stůj a choď i nadále v Pravdě, neboť tím děláš radost našemu Pánu a těm, kteří ho milují.

willy 


]


Re: Re: Re: ZVYK A PŘÍKAZ III.a (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 28. listopad 2007 @ 10:46:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Ahoj Willy,

jako příznivec W.Nee bys měl vědět ( mám za to, jestli se nepletu, že jsi sám jeho spisy samizdatově překládal za komančů ), že W.Nee dokonce tvrdí, že místní církev, kde se pokrytí hlavy nepraktikuje, není na základě 1Kor 11, 16 ani Církví Boží.

Ve spisech W.Nee, které jsou překládány později moderními překladateli ( zvláště z Living stream ministry ) jsou již podobné pasáže vypuštěny, zcenzurovány a pozměněny k obrazu W.Lee.


]


Re: Re: Re: ZVYK A PŘÍKAZ III.a (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 28. listopad 2007 @ 10:57:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Mám také jeden dotaz, milý Willy:

Co je podle tebe zákonictví? Je to podle tebe zachovávání jednoduchých a jasných a ihned splnitelných příkazů Páně?

Můžeš odpovědět na tyto dvě otázky?


]


Re: Re: Re: Re: ZVYK A PŘÍKAZ III.a (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Pátek, 28. prosinec 2007 @ 14:09:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mám také jeden dotaz, milý Willy:

Co je podle tebe zákonictví? Je to podle tebe zachovávání jednoduchých a jasných a ihned splnitelných příkazů Páně?

Můžeš odpovědět na tyto dvě otázky?

Tak nevím - jeden dotaz, pak dvě otázky a ještě k tomu mám odpovědět podle sebe. K čemu to komu bude?

Uděláme to jinak. Podle Boha je zákonictví trvání na dodržování příkazů a ustanovení mimo Krista, bez zjevení, bez života a Boží milosti potřebné k zachovávání příkazů Božím způsobem, tzn. v životě, v duchu, v Kristu = Ne silou ani mocí (lidskou), ale Duchem mým, praví Pán.
Kdybychom měli a mohli dodržovat "ihned splnitelné" příkazy Páně bez porozumění jejich vnitřnímu významu, k čemu bysme potřebovali Ducha Svatého, Boží milost, božský život? Boží způsob zachovávání příkazů Páně znamená dovolit Pánu Ježíši Kristu, aby On za nás, místo nás, v nás, skrze nás, s námi a my s Ním tyto příkazy zachovávali - v životě a ve společenství s Ním, podle principu naroubovaného života, popsaného Pánem v Janovi 15, tzn. my v Něm a On v nás - BEZE MNE NEMŮŽETE ČINIT NIC !

Pokud po někom požadujeme, aby zachovával příkazy Páně sám a bez toho, co je napsáno výše, jsme zákoničtí a uvádíme lidi pod NZ zákon a do náboženství. Kristus přitom dal sám sebe za naše hříchy, aby nás vysvobodil z tohoto přítomného zlého věku podle vůle Otce Boha, Jemuž buď sláva navěky věků. Amen. (Ga 1:4) Přítomný zlý věk v sobě zahrnuje i náboženství (judaismus). SZ Zákon byl dán Židům, aby poznali, že jsou hříšní a že nejsou s to Zákon naplnit. Kristus přišel, naplnil Zákon a chce být v nitru (srdci) věřících Tím, kdo naplňuje Zákon za ně. Naším úkolem coby věřících je těšit se z Pána jako našeho života, zaopatření životem a všeho, čím nám chce být, nechat se vést Duchem Svatým a zůstávat ve vnitřním pomazání popsaném Janem v 1. listu Janově, v závěru 2. kapitoly. Božský Kristův život, který je cele a plně pro Boha a zvládne všechno, co po nás Bůh žádá, je v duchu věřících jako Duch oživující, Jímž se stal Kristus ve vzkříšení (1K 15:45b) a pohybuje se v nitru věřících jako zmíněné vnitřní pomazání. Zůstávat v tomto pomazání je životně důležité pro duchovní život, pro růst v božském životě a nesení ovoce, které zůstane. Kristus si své učedníky nevyvolil, aby dodržovali příkazy, ale aby žili jako On, Jeho životem, který v nich produkuje ovoce. Spolu s Jeho životem máme v sobě Jeho lásku, víru, poslušnost, trpělivost, pokoru, Bázeň před Hospodinem a moudrost, jíž se nám stal od Boha a máme Pána také jako naši spravedlnost, posvěcení a vykoupení. Je toho samozřejmě mnohem víc, neboť nevystižitelná jsou bohatství Kristova.

willy


]


Re: Re: Re: Re: Re: ZVYK A PŘÍKAZ III.a (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Sobota, 29. prosinec 2007 @ 17:34:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Milý Willy,

škoda, že zastáváš učení antinomismu po vzoru bludného učitele Wittnese Lee. Divím se, že jsi z toho ještě plně nevystřízlivěl. Škoda, že říkáš v rozporu s např. Jan 14,21, že "Kristus si své učedníky nevyvolil, aby dodržovali jeho příkazy..." NZ říká na mnohých místech pravý opak. Je jasné, že v případě pokrývání hlavy je lépe, když mají sestry zjevení od Ducha svatého o tomto článku učení. Mnohdy však tomu zjevení brání tělesnost. V tomto případě by pak toto ustanovení Páně, za jehož dodržování Pavel chválí Korintské ( 1Kor 11,1-2 ), zůstalo navždy nenaplněno, neboť vždy by byly nějaké sestry, které by "ještě o tom neměly zjevení". Korintští byli velmi tělesní, což evidentně způsobovalo to, že skutečné zjevení ohledně pokrývání hlavy asi neměli. Přesto však tento příkaz respektovali, i když jen na základě rozumového poznání. A o to v tomto případě jde.

Tvůj komentář vypadá na první pohled velmi líbivě, terminologie W.Lee je na něm zcela zřejmá. Žel, v případě pokrývání hlavy jde o velký blud. Neboť je lepší třeba i jen mechanické pokrytí hlavy, než ŽÁDNÉ. Je to prostě záležitost královského protokolu a jeho neplnění je rovno účasti a státní návštěvě ve spodním prádle.

Vposledu se jedná o ducha humanismu ( přece nebudeme chudáky sestry nutit k zachování Kristova příkazu ) v koordinaci s duchem Jezábel.

Slyš nebo nech.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZVYK A PŘÍKAZ III.a (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Sobota, 29. prosinec 2007 @ 22:56:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregu,

napsal jsi: Tvůj komentář vypadá na první pohled velmi líbivě, terminologie W.Lee je na něm zcela zřejmá. Žel, v případě pokrývání hlavy jde o velký blud. Neboť je lepší třeba i jen mechanické pokrytí hlavy, než ŽÁDNÉ. Je to prostě záležitost královského protokolu a jeho neplnění je rovno účasti a státní návštěvě ve spodním prádle.

Vposledu se jedná o ducha humanismu ( přece nebudeme chudáky sestry nutit k zachování Kristova příkazu ) v koordinaci s duchem Jezábel.

Nemám tušení, co je učení antinomismu a nechci se líbit lidem. Napsal jsem, co mi bylo zjeveno a čemu věřím, ohledně zákonictví, neboť na to jsem byl tázán. Nic víc, nic míň. Humanismus nemám rád, protože v něm je ve středu člověk a co se týká ducha Jezábel, měl jsem tu "čest" a je to pškně hnusný, takže ďakujem, neprosím. Já mám rád, když je ve středu Pán Ježíš a když zaujímá první místo. Ty máš podle všeho rád, když se dodržují Jeho nebo apoštolské příkazy, což není totéž. Já si nechám tedy svou víru a čemu mě naučil Duch Svatý a ty si nech tvé zákonictví a náboženství (brrr, fuj - to je ale hnus).

willy 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZVYK A PŘÍKAZ III.a (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Neděle, 30. prosinec 2007 @ 10:47:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Milý Willy,

chceš-li vědět něco skutečně konkrétního o pokrývání hlavy, čti si 1Kor 11,1-16. Třeba ti to docvakne.

Pokud jde o "zákonictví" a "náboženství", JEDNOU SI TO POVÍME.....


]


Výsledek vymývání mozků (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Neděle, 30. prosinec 2007 @ 11:06:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Jinak milý Willy,

je politováníhodné, jak účinně působí vymývání mozků, používané po čínském komunistickém způsobu hnutím W.Lee. Všichni jeho příslušníci zde mluví zcela stejnou, uniformní řečí a terminologií, což svědčí o úspěšnosti této metody vymývání mozků. To se jinde hned tak nevidí.

Jestli nevíš, co je to antinomismus v praxi, pak si přečti tuto bludnou větu z knihy "Boží ekonomie" od W.Lee:"Je-li v nás ustaven Kristus, není již zapotřebí žádného učení." ( Není to přesné znění, ale něco v tom samém smyslu - všechny jeho knihy jsem vyhodil ).

Asi v tomto duchu jsou neseny tvé výše uvedené komentáře. Filosofie W.Lee jinými slovy - "hlavně, že nás naplňuje Duch, doktríny nejsou důležité, ty jen rozdělují." Že to však není Duch, ale jen duch, protože to není v souladu s Božím Slovem, to už je vedlejší.


Svým postojem k pokrývání hlavy ( "brrr, fuj - to je hnus" ), jsi vlastně odsoudil i původní bratrské hnutí ( nazvu-li ho tak jen pro identifikaci ), kde bylo pokrytí hlavy všech sester naprostou samozřejmostí ( bez ohledu na zjevení nebo nezjevení ), a dodnes je to samozřejmost v jeho částech, které se neodchýlily od Bible.


]


Re: Výsledek vymývání mozků (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Neděle, 30. prosinec 2007 @ 12:06:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregory,

tvými slovy řečeno - je politováníhodné, žes napsal: Svým postojem k pokrývání hlavy ( "brrr, fuj - to je hnus" ), jsi vlastně odsoudil i původní bratrské hnutí. ... Neboť každý, kdo si přečte můj komentář uvidí, že závorka (brrr, fuj, to je ale hnus) je za slovy zákonictví a náboženství a že můj komentář se pokrýváním hlavy vůbec nezabývá a můj postoj k této záležitosti tudíž nevyjadřuje. Byla to reakce na tvůj dotaz, co je zákonictví. Takže se zamysli nad tím, jak zacházíš se slovem bratra v Kristu a jak zřejmě zacházíš i s Božím Slovem. Jak miluješ bratra a jak tím pádem miluješ i Boha.

willy


]


Re: Re: Výsledek vymývání mozků (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 31. prosinec 2007 @ 12:30:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Milý Willy,

můj postoj k pokrývání hlavy a jeho způsob je zcela totožný s praxí tzv. "bratrského hnutí" 19. stol. v Británii a v Německu i se současnými jeho odnožemi, které se ještě nezpronevěřili apoštolskému zjevení.

Proto jestliže napadáš mně, napadáš i tuto skupinu svých bratrů.

Je vidět, že tvé představy o lásce jsou zcela v duchu sentimentality. Zdá se, že vůbec nepřipouštíš, že láska může být i přísná, tvrdá, a může tě klidně i seřvat  - což je někdy docela učinný způsob nápravy hříšníka, a může dokonce vzít i bič a někoho vypráskat ( pokud je to hněv Boží ).

I toto může být způsob sdělování pravdy v lásce. To není být jen stále jako máslo....


]


Re: Re: Re: Výsledek vymývání mozků (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Pondělí, 31. prosinec 2007 @ 22:09:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregory,

nevím, že bych někde projevil zájem o tvůj postoj k pokrývání hlavy, takže nevím proč se mi tu s ním vnucuješ. A nevím, proč mi neustále podsouváš něco, co jsem nenapsal a pak z toho děláš dokonce závěry, které jsou tím pádem mimo? Dokonce jsi mě obvinil z toho, že napadám tebe a nějaké bratry. Nerozumím! Nejsi nemocný? Myslím to smrtelně vážně. Nejsi vážně duchovně nemocný? Duchovní člověk totiž nečeho takového, cos tu v několika posledních komentářích předvedl, není schopen! Mluví pravdu a nemůže (neumí) překrucovat slova druhého, nemůže (neumí) si vymýšlet a samozřejmě nemůže lhát, poněvadž nemůže hřešit. Opravdu se zkoumej před Pánem v Jeho světle a dovol Mu, aby tě i On zkoumal v Jeho světle, které odhalí každou nepravost, nečistotu či příměs; cokoli, co není z Krista a svým ohněm to všechno, když to vyjde na povrch, může spálit, odstranit svým životem a nahradit sám sebou. Kéž tě promění do své podoby. Milost s tebou. Amen.

willy 


]


Re: Re: Re: Re: Výsledek vymývání mozků (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 01. leden 2008 @ 08:29:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Ahoj Willy,

na počátku diskuze k tomuto tématu jsi napsal:

///jsem rád, žes sem dala tento tvůj komentář, protože ohledně pokrývání hlavy pěkně kontrastuje s Gregorivým zákonickým postojem///


Toto je pouze reakce na tento tvůj výrok. Nazval jsi můj přístup k pokrývání hlavy zákonickým postojem, což vedlo k širší diskuzi o zákonictví.

Ty tvrdíš, že k praktikování tohoto příkazu je nutné zjevení Ducha.

Já tvrdím, že je to dobré, ale není to podmínkou k zachovávání tohoto příkazu Páně, jakožto to není podmínkou k zachovávání ani ostatních příkazů Páně.

To by mohl např. někdo říci, že hřeší, protože mu ještě Pán nezjevil, že ten určitý hřích je hříchem. Může např. krást s tím, že mu to ještě Pán nezjevil, že tím dělá hřích.


]


Re: Re: Re: ZVYK A PŘÍKAZ III.a (Skóre: 1)
Vložil: lydia7 v Středa, 28. listopad 2007 @ 21:28:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
:o) som rada, že si tu, Willy - že ťa tá minulá diskusia o proroctve neodradila - ale pozor, niekedy je tu "horúco"... a zabúda sa na tú jedinú Pravdu - Ježiša Krista ukrižovaného a vzkrieseného - na život v Ňom a s Ním - v duchu... Nech Ťa žehná. Verím, že On nás dokoná. Amen. L.


]


Re: Re: ZVYK A PŘÍKAZ III.a (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 28. listopad 2007 @ 11:11:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Ahoj Lydia7,

společný život Těla Kristova nekončí odchodem ze shromáždění, ale nadále pokračuje i v soukromí. Jestliže nějaká sestra znesvěcuje svoji hlavu, když je o samotě, je to především její věc mezi ní a Pánem Ježíšem. Jestliže však tak činí v přítomnosti njiného údu Těla Kristova ( třeba svého muže ) již se ho svým jednáním dotýká, neboť sama sebe i jeho připravuje o Boží přítomnost a Boží slávu. Toto není nějaká teorie, ale vychází to z mého vnímání změn duchovního klimatu kolem pokrytí hlavy, které vychází z daru rozlišování duchů. Jde o subjektivní vnímání, které je navíc podložené Písmem.

Pro muže-bratry také platí neustále ( 1Kor 11 neudává žádné časové omezení ), že modlit se s pokrytou hlavou znesvěcuje jejich hlavu a zakrývá Boží slávu. Neplatí to jen pro fyzické shromáždění věřících. Jestliže se budu jako muž modlit s pokrytou hlavou někde v zimě venku, znesvětil jsem tím svoji Hlavu ( i hlavu ), a kolem mně v ten moment není Boží přítomnost a sláva, ale přítomnost nečistého ducha. Tak to také vnímám i v duchovní atmosféře při této činnosti, když se například v zimě venku zapomenu. Je opravdu jedno, zda tak činím ve shromáždění nebo v soukromí. To samé platí, pokud mám pokrytou hlavu v momentě, kdy Pán Ježíš ke mně mluví ( tedy když prorokuji ).

A jelikož sestry nikdy neví, kdy jim Pán dá inspiraci k modlitbě a kdy k nim bude mluvit, musí být v pohotovosti k těmto věcem neustále. Zajímavé je, že katolické jeptišky s tím problém evidentně nemají - proč by s tím měly mít problém učednice Páně?


]


Re: Re: Re: ZVYK A PŘÍKAZ III.a (Skóre: 1)
Vložil: pavel-sima v Středa, 28. listopad 2007 @ 11:17:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
tak to vypadá, že katolické sestry (jeptišky) jsou nakonec horlivější učednice Pána než mnohé sestry evangelikální a "antidenominační" ...


]


Re: Re: Re: Re: ZVYK A PŘÍKAZ III.a (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 28. listopad 2007 @ 11:34:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Milý Pavle-Simo,

v této věci určitě ano. Přičemž jim není dána svoboda uplatňovat tento příkaz jak se jim zachce, ani se nečeká na to, až jim to Duch svatý "zjeví," ale je to pro ně direktiva. Protože Duch svatý to již jasně v Písmu zjevil.


]


Re: Re: Re: Re: ZVYK A PŘÍKAZ III.a (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 28. listopad 2007 @ 11:47:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Zajímavé je, že se nad katolickou praxí pokrývání hlav u jeptišek zde nikdo nepozastavuje, ani mu to není divné, ani to nikomu nevadí. Bere se to jako zcela normální a zažitá věc. Holt - ta síla tradice..... :-)

Když však o tom začnu mluvit já, je již oheň na střeše... :-)


]


Re: Re: Re: ZVYK A PŘÍKAZ III.a (Skóre: 1)
Vložil: lydia7 v Středa, 28. listopad 2007 @ 21:31:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Gregorios,

pri čítaní Písma sa snažím nevšímať si číslovanie jednotlivých veršov, aby neboli vytrhnuté z kontextu, a práve preto dávam verše 1-16 do priamej súvislosti s nasledujúcimi až do konca 11. kapitoly a ďalej. Nevyplýva z nich však, že Pavol adresuje svoj list veriacim, ktorí sa zišli spolu? Nedáva teda pokyny k správaniu sa jednotlivých údov Tela Kristovho počas spoločného zhromaždenia (v samotnej 11. kapitole v 17. verši ich karhá, že sa schádzajú na horšie, v 18. im vyčíta roztržky, keď sa schádzajú, v 20. opäť hovorí o spoločnom schádzaní sa)? Časové obmedzenie síce neexistuje, lebo čas udáva Duch Pánov, nie je tu však obmedzenie účelové?

K mníškam v katolíckej cirkvi – verím, že pre nich je habit akoby „uniformou“, viditeľným vyjadrením oddelenia sa od sveta, symbolickej smrti pre svet a žitia v oddanej a stálej službe Bohu. S pokrývkou hlavy v kontexte, ktorý tu riešime, isto žiadny problém nemajú – lebo ju nemajú na hlave vo viere v 1Kor 11, ona je súčasťou symbolu ich rozluky so svetom a príslušnosti k mníšskemu rádu. A keďže je to direktíva – musia ju dodržať, lebo inak sa nemôžu stať členkami mníšskeho rádu – nemajú teda slobodu uplatňovať nosenie pokrývky na hlave v kontexte 1Kor 11 ako sa im zachce a verím, že práve v kontexte 1Kor 11 je to z ich strany bezpredmetný fakt – chýba totiž viera... Túto skutočnosť nemôžem prijať ako argument – prepáč :o(

Lýdia]


Re: Re: Re: Re: ZVYK A PŘÍKAZ III.a (Skóre: 1)
Vložil: lewis v Sobota, 08. prosinec 2007 @ 21:46:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Většina řeholních společenství sester nosí pokrývku hlavy  právě dle 1Kor11.]


Re: Re: ZVYK A PŘÍKAZ III.a (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 28. listopad 2007 @ 11:29:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Milá Lydia7,

podotýkám, že k praktikování neustálého pokrytí hlavy nikoho nenutím. Pouze o tom vyučuji a trvám na tom, že ve shromážděních, kde jsem přítomen mají sestry hlavy pokryté ( v opačném případě tam nejsem ) a v našich budoucích shromážděních budou sestry dovnitř vpuštěny pouze s pokrytou hlavou. Ta nová shromáždění to však budou brát automaticky, protože se budou ( dá-li Pán a budeme-li živi ) skládat převážně z nových věřících, kteří nejsou zatíženi žádnou TRADICÍ "NEpokrývání hlavy."

Mimo shromáždění nepokrytá hlava sestry přímo neovlivňuje Boží přítomnost jiným údům Těla a proto je to její soukromá věc, kterou, jak jsi správně napsala musí SAMA UVIDĚT skrze Ducha. Ve shromáždění ( i když je to třeba jen potkání bratra či sestry na ulici ) však již tím ovlivňuje ostatní údy. Proto by sestry měly minimálně nosit pokrývku hlavy vždy alespoň u sebe.

Samozřejmě - "tradice NEpokrývání" však hovoří jinak. V Božích očích je to však faux pax - porušení královského protokolu. Je to stejné, jako např. vítat britskou královnu ve spodkách.

A jak víme - zvyk ( TRADICE ) je železná košile....
]


Re: Re: Re: ZVYK A PŘÍKAZ III.a (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 28. listopad 2007 @ 11:44:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Nejnázorněji vidíme sílu TRADICE v neustálém zatěžování Církve ze strany věřících Kristovců ze židovství v Novém Zákoně. Tradice je prostě hrozná síla - a to platí o každé tradici, která je vytvořena na jiném základě, než na Bibli. Tedy i v dnešních evangelikálních necharismatických sborech a také v charismatických společenstvích. Všude jsou nějaké takové tradice ( zvyky ), které nejsou příkazem Páně. O katolících ani nemluvě...

V tomto případě ( pokrytí hlavy ) je tradice učiněna z neposlušnosti vůči Pánu. A poslušnost je zde označována za "zákonictví" a za vnější nedůležitou věc ( Bůh přece hledí především k srdci.... ). / Zkuste přijít k audienci u britské královny ve spodkách a tvrdit přitom, že i napříč tomu máte dobré srdce... :-) /

Možná máte dobré srdce, ale společenskou etiketu rozhodně nezachováváte a neumíte se chovat v přítomnosti Krále.]


Re: Re: Re: Re: ZVYK A PŘÍKAZ III.a (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 28. listopad 2007 @ 12:02:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Jinými slovy - sestry s nepokrytou hlavou ve shromáždění ( nebo v obecenství s Pánem ) a muži pokrytou hlavou, se chovají jako "vidláci" - a neví o tom.... Z toho důvodu jsou v těchto případech obklopeni duchovním "HNOJEM" a nikoli čistotou - Svatým Duchem.

Nikdo je společenskému chování nenaučil.


]


Re: Re: Re: ZVYK A PŘÍKAZ III.a (Skóre: 1)
Vložil: lydia7 v Středa, 28. listopad 2007 @ 22:12:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Z tejto odpovede je jasné, na čom záleží (a na čom predovšetkým trváš) – mať pokrývku v zhromaždení. Áno. Ibaže takto sa na vaše zhromaždenie nedostane zatiaľ neznovuzrodená, hriešna žena... Hrozí, že ak pokrývka bude podmienkou, nepochopí ju – možno aj poslúchne, ale nebude slobodná v duchu. A ak Ťa dokonca požiada o modlitbu, aby mohla uveriť, že je to Pánov príkaz a poslúchnuť tak, budeš sa s ňou modliť?

Čo sa týka oslobodenia sa od zaťaženosti tradíciou – to, čo nie je možné človeku, je možné Bohu, nie?

Je pravda, že pokrývka hlavy je chúlostivou témou - keď som ju začala obhajovať pred priateľkou z ECAV, náš vzťah sa vyhrotil až natoľko, že ma obvinila zo zákonníctva - to sa zniesť dalo. Ale vzápätí prišiel útok z pekla: vraj "Pána" nepoznám, nie som znovuzrodená a Ježiš Kristus nie je mojím Pánom... Toto ma zrazilo, preto taká dlhá odmlka - vyčítala mi (a PRÁVOM) nedostatok lásky, tvrdosť, perfekcionizmus (prvá ho tu v mojej súvislosti spomenula Irena). Uvedomila som si, že nemôžem nástojiť na pokrývke a nemať lásku... Náš Pán je však dobrý. Dostala sa mi do rúk kniha Cheri Ann Petersovej - o jej ceste k Bohu, o tom, ako sa ona vplyvom zranení z detstva (navyše spáchaných najbližšími) voči akejkoľvek láske uzavrela, ako ju nevedela prijať, ani vyjadriť zdravým spôsobom, ako fungovala ako "automatický pilot", ako sa naučila necítiť, ignorovať zlé aj pozitívne pocity... To všetko bolo aj o mne, hoci som zažila omnoho menej hrôz než ona. Pán mi ukázal, že moje srdce je ako zavzdušnený radiátor - Jeho láska prúdi dnu, ale v mojom srdci je príliš mnoho vzduchu a ten Božie sálavé teplo ochladzuje a neprepúšťa von... Plakala som a plačem, modlím sa a prosím - a BOH koná! Vnímam jemné vnútorné zmeny v reakciách najmä na dcéru - túžba byť dokonalá matka ustupuje do úzadia a ja sa stávam matkou milujúcou a trpezlivou. Samozrejme nie je to zázračný stav zmenený zo dňa na deň - je to proces, ktorý práve prebieha. Píšem to preto, lebo to súvisí s pokrývkou na hlave - vieš, došlo mi, že som možno biblicky na tom správne v súvislosti s ňou, ale duchovne - tá láska, ktorá je najväčšia, ktorú Pavol tak vyzdvihuje nad jazyky, poznanie, proroctvá a dokonca nad vieru, ktorá hory prenáša a nad obetu vlastného tela vydaného k smrti - tá láska mi chýbala... Pánovi učeníci budú poznávaní vďaka láske, ktorú má sám Pán, ktorou je sám Boh a ako sa tá láska prejavuje - teda k akej dokonalosti a svätosti sa to mám snažiť - to nachádzam v 13. kapitole 1Kor. A tak prosím o zhovievavosť, dobrotivosť, tešiac sa pravde (pričom platí, že milosť a pravda stali sa skrze Ježiša Krista - vo viere v Neho niet viac hriechov, ktoré by ma obžalovali pred Bohom a naviac mám život - lebo tá pravda, ktorej sa radujem a verím, je život a vzkriesenie), prosím o schopnosť všetko znášať, veriť, nádejať sa a niesť trpezlivo. Viem, že je láska a "láska", že tolerancia k hriechu nemá s láskou nič spoločné, ale viem aj to, že láska miluje hriešnika. Pán ma viedol k tomu, aby som sem zavesila svoje svedectvo o diele, ktoré 0n koná - On ma hľadá od môjho narodenia, od mojich 10 rokov ja hľadám Jeho a On ma stále vedie... Robím chyby, nemám jasné poznanie vo všetkom, ale viem aj to, že sa na túto moju kamarátku nemôžem hnevať, len preto, že pokrývka je u nej prejavom zákonníctva a možno aj zabudnutím sa v 1. storočí n.l. Zrejme som príliš silným dôrazom na 1Kor 11:5-10 u nej vzbudila dojem, že žijem pre mŕtvu literu - bez lásky, ktorou mám pretekať - tak či tak verím, že nám obom táto skúsenosť bude na dobré - Pán nás pozná a vie, čo sa skrýva v našich srdciach... Toť síce dlhý pokec, zdanlivo možno od veci, ale duch nech skúma medzi riadkami.

Milosť a pokoj Boží nech nás chráni v Kristu. Amen. ]


Re: Re: Re: Re: ZVYK A PŘÍKAZ III.a (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 28. listopad 2007 @ 22:40:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Ahoj Lydia,

dnes už nemám čas plně odpovědět na vše. Tak jen krátce. Co je důležitější - láska k Pánu a poslušnost k Jeho příkazům s tím, že řekneš svým sourozencům v Kristu pravdu v lásce o pokrývání hlavy, nebo jen obyčejná láska k lidem na úkor lásky k Pánu?

Koho raději zarmoutíme? Pána Ježíše, anebo lidi? Budeme ve válce s Bohem, abychom byli v "pokoji a lásce" s lidmi?

Na co se ptal Pán Ježíš budoucího pastýře svých ovcí Petra? Ptal se, zda miluje Jeho ovce, nebo jestli miluje Jej samotného?

Myslíš, že je možné ovce milovat více než Pána? A co je podle Pána Ježíše láska k Němu? Není to zachovávábní Jeho přikázání?
Je možné lásku k Němu a k Jeho přikázáním nazývat zákonictvím? Je to správné? Není to jen humanismus?

Je správné odhodit Boží přítomnost jen proto, abychom se zalíbili lidem a měli k nim domnělou lásku? Je to vůbec láska, dopustit, aby se ztratila Boží přítomnost ze shromáždění? Můžeme mít vůbec lásku bez Boží přítomnosti, bez Božího Ducha, můžeme mít Boží lásku v přítomnosti démonů?

Můžeme někoho milovat Boží láskou za asistence démonů? Je vůbec možná láska bez svatosti? Je to láska, když setrváme v nečistotě ve jménu domnělé lásky k lidem?

Jak je možné, že sám Pán ( který je Nejvyšší láska ) v případě našeho hříchu nás opustí a přeruší proud své lásky k nám, takže místo Jeho života, lásky a pokoje pak vnímáme jen smrt ( i když nás Pán vnitřně stále miluje )? Nemáme snad své bližní a bratry milovat právě tak, jako nás miluje náš Pán? Můžeme zůstat s někým, koho Pán kvůli jeho hříchu opustil? Nemáme snad být tam, kde je náš Pán a nebýt tam, kde není? Nemáme Ho následovat kamkoli jde ( i kamkoli nejde? ). Není snad trest a oddělení se vyjádřením výchovné lásky? Nepraktikuje snad Pán sám tento výchovný princip i na nás všech svých dětech? Není to snad vyjádření Jeho nejvyšší lásky k našemu dobru?

Jak si vůbec představujeme Boží lásku?


]


Re: Re: Re: Re: Re: ZVYK A PŘÍKAZ III.a (Skóre: 1)
Vložil: lydia7 v Čtvrtek, 29. listopad 2007 @ 07:50:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Odpoviem, ako to vnímam – po poradí:

Co je důležitější - láska k Pánu a poslušnost k Jeho příkazům s tím, že řekneš svým sourozencům v Kristu pravdu v lásce o pokrývání hlavy, nebo jen obyčejná láska k lidem na úkor lásky k Pánu? Láska k Pánovi a poslušnosť k príkazom.

Koho raději zarmoutíme? Pána Ježíše, anebo lidi? Radšej ľudí – ja som si medzi Pánom a ľuďmi vybrala a stále si vyberám – s kamarátkou už spoločenstvo nemáme – nemôžem, lebo ma vníma zákonnícky, lebo uprednostňuje vedome učenie ECAV pred Božím Slovom, ale na mojej láske k nej to nič nemení – Pán pozná čas, kedy prehliadne a tak či tak práve skrze ňu si uvedomujem toľko vlastných nedostatkov.

Budeme ve válce s Bohem, abychom byli v "pokoji a lásce" s lidmi? Nie.

Myslíš, že je možné ovce milovat více než Pána? Nie je to možné, lebo lásku k blížnym vo mne „produkuje“ Boh sám vo svojej láske ku mne – ak Ho aj ja milujem, potrebujem neustále hľadieť na Jeho lásku ku mne – lebo na tej všetko stojí a padá a ak si dostatočne neuvedomujem, čo všetko Boh pre mňa z lásky vykonal, nemám jej ani dostatok pre iných – lebo som ako „zavzdušnený radiátor“... Ona síce prúdi, ale nepreteká.

A co je podle Pána Ježíše láska k Němu? Není to zachovávání Jeho přikázání? Áno, s prihliadnutím na Mt 22:36-40... s poznaním, že koniec zákona je Kristus... a teda bez Neho samotného ja NIKDY takú dokonalú lásku k Bohu a blížnym v sebe nevyprodukujem – On akoby vo mne miluje Otca, lebo On je jedno s Otcom a Duch v mojom duchu preto poslúchne – ak ale niekto neposlúcha, je rozdiel, či tak činí z nevedomosti, z nedostatku poddanosti výchove Ducha, alebo je vo vzbure voči Bohu.

Je možné lásku k Němu a k Jeho přikázáním nazývat zákonictvím? Je to správné? Není to jen humanismus? Láska k Bohu a poslušnosť voči Jeho prikázaniam, nie je zákonníctvom. Nie je to správne, ale tu práve vyskakujú minimálne tie 3 možnosti uvedené vyššie, prečo sa tak môže diať – a na nás je milovať hriešnikov Božou láskou, ktorá zhovieva a všetko nesie trpezlivo. Inak sa „láska“ mení v humanizmus – súhlasím.

Je správné odhodit Boží přítomnost jen proto, abychom se zalíbili lidem a měli k nim domnělou lásku? Nie je v mojej moci odhodiť Božiu prítomnosť – môžem ju len ignorovať, ale ona sama ostáva, lebo Boh je verný – ak sa chcem zaľúbiť ľuďom, odchádzam od Boha a moja láska sa stáva „láskou“.

Je to vůbec láska, dopustit, aby se ztratila Boží přítomnost ze shromáždění? Můžeme mít vůbec lásku bez Boží přítomnosti, bez Božího Ducha...? Nie.

...můžeme mít Boží lásku v přítomnosti démonů?  Áno! Ak stačí prítomnosť démonov na to, aby som stratila Božiu Lásku, potom neplatí Božie Slovo v 1Jn 4:4. Láska je to, čo nás chráni, čo sa vzopiera diablovi – ona nás z prítomnosti démonov vyvádza a odráža ich útoky.

Můžeme někoho milovat Boží láskou za asistence démonů? Asistencia démonov nie je možná pri Božej láske, ale tá Láska v ich prítomnosti nemizne. Verím, že môžem milovať aj keď sú démonické sily prítomné – Kristus sám je mojím štítom a opevnením, ktoré žiadne diablove úskoky nepremôžu.

Je vůbec možná láska bez svatosti? Je to láska, když setrváme v nečistotě ve jménu domnělé lásky k lidem? Tá pravá, čistá, Božia láska bez svätosti neexistuje – Boh sám je jej zdrojom a On je svätý... My sa len snažíme o dokonalosť. Ak zotrvávam v nečistote z nevedomosti, nie je to hriech, verím. Ak tam zotrvávam z Lásky k hriešnikom, je to Láska – inak by nás ani samotný svätý Boh v tele nemohol zachrániť – On sám zotrvával v nečistote sveta... musel sem prísť, inak by sme nepoznali pravdu a milosť...

Jak je možné, že sám Pán ( který je Nejvyšší láska ) v případě našeho hříchu nás opustí a přeruší proud své lásky k nám, takže místo Jeho života, lásky a pokoje pak vnímáme jen smrt ( i když nás Pán vnitřně stále miluje )? Verím, že Pán nás neopúšťa, ak ho milujeme – to hriech nás oddeľuje od Neho a my vnímame smrť, lebo hriech stojí medzi nami a Ním.

Nemáme snad své bližní a bratry milovat právě tak, jako nás miluje náš Pán? Áno, ale bez Neho nemôžeme nič činiť – bez Neho takú dokonalú lásku k blížnym nemám.

Můžeme zůstat s někým, koho Pán kvůli jeho hříchu opustil? Nie. Musíme však ISTO vedieť, že ide o hriech plynúci zo vzbury k Bohu a že je dôsledkom neposlušnosti voči zjavenému poznaniu. Inak súdime predčasne a to nám neprislúcha.

Nemáme snad být tam, kde je náš Pán a nebýt tam, kde není? Nemáme Ho následovat kamkoli jde ( i kamkoli nejde? ). Áno, máme.

Není snad trest a oddělení se vyjádřením výchovné lásky? Nepraktikuje snad Pán sám tento výchovný princip i na nás všech svých dětech? Není to snad vyjádření Jeho nejvyšší lásky k našemu dobru? Áno, je. Ale On je na rozdiel od nás všemohúci a my vidíme, ako píše Pavol, „len hmlisté obrazy, akoby v zrkadle, poznávame čiastočne“ – a teda sa mýlime a padáme a On nás dvíha a posilňuje a odpúšťa – ak Ho milujeme, ak najprv hľadáme kráľovstvo nebeské, ak nie sme pokrytci.

Jak si vůbec představujeme Boží lásku? Ja tak, ako ju opisuje Pavol v 1Kor 13.

Takto to vnímam a v tomto (súčasnom) poznaní žijem a modlím sa k Bohu... Pane, posväť nás svojou pravdou – Tvoje Slovo je Pravda, Slovo, ktoré sa telom stalo – Tvoj Syn – On, ktorý sa posvätil pre nás. On je náš život. Skry ma v Ňom a stvárni Ho vo mne. Amen.


]


Re: Re: Re: Re: ZVYK A PŘÍKAZ III.a (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Sobota, 01. prosinec 2007 @ 19:11:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Ahoj Lydia7,

píšeš:

///Ibaže takto sa na vaše zhromaždenie nedostane zatiaľ neznovuzrodená, hriešna žena...///


Neznovuzrozená a hříšná žena se na naše shromáždění samozřejmě nedostane, protože tam ani nemá co dělat, dokud nebude znovuzrozená. A k tomu zplození dojde při nějaké evangelizaci MIMO shromážděníCírkve, kdy ta žena uslyší kázat jednoho nebo dva věřící lidi, kteří začnou kázat někde na náměstí "z ničeho nic" ( tedy na pokyn Ducha ) evangelium nebo uslyší evangelium v osobním svědectví nějakého věřícího někde v zaměstnání nebo jinde. Ovce plodí jiné ovce MIMO ovčinec.

Nevěřící jsou NEČISTÍ ( 1Kor 7,14 ) a jako takoví nemohou chodit do svatého Božího chrámu Církve, protože by ho poskvrnili nečistým duchem, který je obklopuje a který naplňuje každou místnost nebo byt, ve které se ocitnou. Mohou tam pouze náhodně vstoupit, pokud se shromáždění koná pod širým nebem ( 1Kor 14, 23 ) a je tam tolik věřících, že to znemožňuje kontrolu těch, kteří tam vstupují.

Tento princip je přenesením starozákonního ustanovení a principu, že žádný pohan nesměl poskvrnit chrám Boží, tím, že by tam vstoupil. Vstup nevěřího do shromáždění, které není sejitím velké a početné místní Církve znamená znesvěcení a tím pádem také odchod Boží přítomnosti a Boží slávy z tohoto shromáždění ( chrámu ) - podobně jako v případě třeba jen jedné nepokryté hlavy u sestry.

V celém NZ nemáme příklad toho, že by shromáždění bylo použito záměrně k evangelizaci a že by do církve chodili neznovuzrození lidé. Evangelizace vždy probíhala mimo shromáždění.


///Hrozí, že ak pokrývka bude podmienkou, nepochopí ju – možno aj poslúchne, ale nebude slobodná v duchu. A ak Ťa dokonca požiada o modlitbu, aby mohla uveriť, že je to Pánov príkaz a poslúchnuť tak, budeš sa s ňou modliť? ///

Nevěřící žena není povinna mít jakoukoli pokrývku, proto ji ani nemusí chápat. Jako neznovuzrozená by jí stejně nemohla pochopit. ( Oni jí nechápou ani znovuzrození... ) Kázat jí a modlit se s ní budu, ale MIMO shromáždění a BEZ její pokryté hlavy. Mít pokrytou hlavu je povinna až jako znovuzrozené Boží dítě.


///Čo sa týka oslobodenia sa od zaťaženosti tradíciou – to, čo nie je možné človeku, je možné Bohu, nie? ///

To ano, ale praxe nám ukazuje, že z dlouhodobé tradice vychází jen velmi malé procento lidí ( čím mladší, tím větší šance ). Většina, zvláště starších lidí, vychází z tradice jen velmi těžko nebo spíše většinou vůbec. Pouze věřící, se kterými má Bůh vyšší úmysly mohou z tradice vyjít velmi rychle nebo dokonce okamžitě, jako Saul z Tarzu u Damašku. Drtivá většina z těch, kteří z tradice vyjdou však k tomu potřebuje léta obnovování své mysli.

Kniha Cheri Ann Peters je jen psychologickým žvástem, který nemá s biblickou vírou a pravdou nic společného. Je to produkt tzv. hnutí víry. Autorem podobných spisů o "vnitřních zraněních" je ďábel. Následuje pak "léčba" tzv. vnitřním uzdravením, které není nic jiného, než šamanská vizualizace. Která však účinkuje. V první polovině 90 let jsem se podílel na uzdravení nevyléčitelné sestry touto "metodou" ( Bůh mi odpusť ). Léta se jí pokoušeli uzdravit různí doktoři z obrovských bolestí páteře, od kterých se jí až kroutily prsty u končetin. Nepomohli ani psychiatři. Až vnitřní uzdravení ( přesněji řečeno čarování ) jí pomohlo...

Máš pocit, že obhájením pravdy jsi se odchýlila od Lásky Boží. To ale tak není. Projevování lásky Boží je vázáno na pravdu. Učí-li někdo zatvrzele PROTI pravdě Boží, proti učení apoštolů pak není možné mu PROJEVOVAT LÁSKU ( v srdci však ji zachovat musíme ), někdy je třeba s ním přerušit veškeré obecenství ( Ř 16,17 ), přestat ho pěstovat a dokonce ho ani nezdravit ( 2Jan 10-11 ) a někdy je třeba někomu zacpat ústa ( Tit 1,11 ) nebo ho dokonce vyloučit se sboru ( 1Kor 5,4-5 ). Tak někdy jedná Boží láska ve spojení se spravedlností a pravdou, které mají přednost před projevováním lásky a společenství. Kdo takto jedná, určitě ho mnozí obviní ze služby "mrtvé litery". Ale to obvinění pochází z ducha humanismu. Pán Ježíš nás nikdy nepokárá za respekt k Jeho Slovu a k Jeho příkazům.

Za doby Mojžíše museli Levítové pozabíjet za modloslužbu i některé své bratry a příbuzné. Obvinil je Pán z vraždy? Ne. Naopak byli vyznamenáni kněžskou službou, protože Bůh viděl, že Ho ctí více než lidi. A princip kříže je zde úplně stejný. Kdo miluje své dítě, svého manžela nebo rodiče více než Pána Ježíše, není Ho hoden.

Kdyby tvá sestra pronášela své nebiblické "názory" a "obvinění" tvé osoby na shromáždění, musela by jí láska Boží zacpat ústa. Kvůli ní, ale především kvůli OVCÍM Pána, které nemohou být svedeny falešným učením. Tomu nemohou dohlížitelé nečinně přihlížet.

]


Re: Re: Re: Re: Re: ZVYK A PŘÍKAZ III.a (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Sobota, 01. prosinec 2007 @ 20:57:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Vlastně již název "ekklésia" - Církev, znamená "shromáždění vyvolaných". V Církvi jsou tedy pouze Bohem vyvolaní lidé - vyvolení a povolaní, zavolaní Bohem - nikoli nevěřící a neznovuzrození nebo lidé, o kterých se ještě neví, zda uvěří nebo ne, zda jsou "vyvolaní".


]


Re: Re: ZVYK A PŘÍKAZ III.a (Skóre: 1)
Vložil: lydia7 v Neděle, 02. prosinec 2007 @ 17:50:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak som sériu konečne dnes dočítala celú. Vďaka Gregorios - aj za všetky odpovede na moje námietky resp. neporozumenie. Nie so všetkými súhlasím, ale to sa časom "vstrebe" hádam a Pán ma vyučí svojej ceste. Pokrývka nižšie jasná :o) Ahoj.


]


Gregorius 777 ??? (Skóre: 1)
Vložil: rive v Neděle, 02. prosinec 2007 @ 20:44:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pro ty, kdo by snad chtěli brát Gregoriuse vážně, je třeba občas připomenout, že G.777 je jeden z velmi úspěšných recesistů na granu.
Excelovat se mu podařilo tady již mnohokrát… oplzlé vtipy, které tady ve velkém tiskl na sklonku roku 2006 (s jedním svým kámošem Standou), dále např. svou recesní diskuzi na téma pokrývky hlav u sester nebo svým seznamem svatých a nesvatých skutků, legráckami kolem toho, jestli mít shromáždění na velkém mrazu nebo zhřešit a postavit sborový dům ke scházení, blbostmi kolem nějakých papučí s hadem ….Je velmi kvantitativní v diskuzích se samým sebou.
Když jsem si přečetla diskuzi o tom, že znovuzrozený nesmí do shromáždění, tak jsem si řekla, že by bylo dobré si zase opětovně připomenout, že G777 si rád dělá ze všeho legraci, a že rovněž si v pohodě dokáže tropit hlouposti a legrácky i z Ježíše Krista:


Re: Tři vtipy ….  (Skóre: 1)
od Gregorios777 v Čtvrtek, 28. prosinec 2006 @ 23:27:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Když jsme u těch nechutných vtipů, tak zde je také jeden. Předem se omlouvám. Je ale pravdivý:  

   (rive: následuje vtip o Ježíši Kristu …........... )Co je to za touhu zasytit grano (loni) právě na vánoce (dny připomínající  Ježíšovo narození)  - oplzlými – nechutnými vtipy?

Prostě tvoje specifické "náboženské" přehánění je nenapodobitelné i třeba pod jinými nicky.

rive
Re: Gregorius 777 ??? (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Pondělí, 03. prosinec 2007 @ 01:05:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hele rive, prosím, ať už je gregory recesista, bludař, nebo dokonce Jára Cimrman, furt platí, že je to slušnej člověk, který se ani tady v St.Pauli - či jak se to tu jmenuje - neuchyluje k vulgárnostem ani k balamucení čtenářů.  Kdo ho bere vážně, budiž mu to přáno, náboženská svoboda je svatá.

Podle mého jistě skromného názoru je lepší slepý medvěd, který hledá Boha, než vykutálený medvědář.

Olin  


]


Re: Re: Gregorius 777 - větrné mlýny (Skóre: 1)
Vložil: rive v Pondělí, 03. prosinec 2007 @ 06:43:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 

Oline

 

 

Musím se přiznat, že já mám raději věcné rozhovory. Větrné mlýny nemusím. Ale budiž.

 

S G 777 jsem se pokoušela o diskuzi, nechala si vysvětlit některé věci ( : ))) o šátečku).  A pak jsem pochopila, že G 777 si dělá legraci, že jsem celkem perfektně naletěla. Světe div se, brzy na to pak na grano kolem vánoc poslal G 777 řadu hodně hloupých vtipů  (i posmívající se Kristu). Tak jsem si řekla: „Aha“.  Takže mám celkem legitimní důvod a právo na tenhle svůj názor. Také protože jsem nechtěla nějak špatně o G 777 smýšlet, tak jsem se ho na to zeptala, co ho vedlo k potřebě se takto realizovat. Jindy dlouhé komentáře a teď odpověď žádná. Tak už to chodí, že zcela viditelně tady vedle sebe pod jedním autorem stojí na jedné straně oplzlosti a hned na to kázání o posvěcení a svatosti, pohoršující se extrémně nad kde čím.  

 

Jestli někdo rád recesi, tak ať se třeba věcně zeptá G 777, jaký systém u nich funguje, na rozpoznávání ve shromáždění znovuzrozených, kteří to o sobě jen tvrdí od těch, kteří se skutečně narodili do Božího království. Určitě mají nějaký vnější test - divadélko, co musíš splnit a kdo to rozhodne, že ten  může a ten nemůže do shromáždění. Jó to bude švanda to se nasmějem ....příjemné pobavení


rive


]


Re: Re: Re: Gregorius 777 - větrné mlýny (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Pondělí, 03. prosinec 2007 @ 08:13:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milá rive, starý úlety se nemají připomínat, pokud se k nim člověk nevrací. A já si pamatuji, že do té exploze blbých vtipů se nechal Gregory zatáhnout, když už byl zřejmě zoufalý z toho, jak mu dáváme neustále najevo, že je mimoň. Byli jsme jako vosy.

A i když si občas dělá i legraci nebo fantazíruje, tak především je tu jeden z velmi mála lidí, kdo mluví pravdu i v případě, že je pro něj nepříjemná. Ale samozřejmě - o obrech, překrásné Dulcineji a věcech podobných s ním vážná řeč není. Měla bys vědět, že žádné Gregoriovo "u nich" neexistuje. Je to jen v jeho hlavě, ale "jistě" se to jednou, někdy, někde, zrodí. Lidová tvořivost na poli náboženském meze položeny nemá. 
Kdo stojí o věcný rozhovor, musí - když jde o Gregora - šetřit slovy. Když ho občas čtu (všechno samozřejmě nečtu), zasměju se těm neskutečným hifi*****acím ale zároveň dávám pozor, protože znám svého Pána, že rád mluví k lidem i skrze blázny. A uprostřed toho všeho se občas objeví perla, kterou si schovám.

Olin


]


Jak se bránit hloupým řečem (Skóre: 1)
Vložil: rive v Pondělí, 03. prosinec 2007 @ 20:08:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdo se má v těch všech hloupostech vyznat :)))))
Oline píšeš o G777 jako bláznovi, hovoříš o jeho perlách. Koukám jaká shoda, že G.777 zcela nápodobně taky rád používá slovo „idiótes“ a  také rád glorifikuje „skutečné perly“:

Re: STŮJ ZA PRAVDOU I.díl (Skóre: 1)
od Gregorios777 v Pondělí, 04. prosinec 2006 @ 10:53:59 CET
(
O uživateli | Poslat zprávu) )
Ahoj Gojime,
když si vezmeš takového Olina, tak nevím, jestli je nebo není jezuitský špion. Ale každopádně tak uvnitř evangelikálů působí. Podařilo se mu infiltrovat svými bludy celý sbor KS v Týně a podobně působí na křesťanských internetových fórech, kde svádí naivní bezelstné věřící, neučené a neutvrzené v Písmu. V Týně tedy musí být pořádní amatéři ( řecky "idiótes" ), když nejsou schopni ho odhalit a ještě mu přizvukují. Toho jednoho, co ho kritizoval na hodinu ze sboru vyloučil a teď má klid....
Zajímavé je sledovat jeho nenápadný posun názorů 20 let dozadu až do dneška. Myslím, že v posledních týdnech Olin dosahuje svého vrcholu a opravdu předvádí skutečné "perly" satanových hlubokostí

Milý Oline
Přijímám tvou kritiku ohledně neustálého připomínání starých křivd, beru ji jako oprávněnou. Být na tvém místě taky bych se zlobila. Není vhodné připomínat promlčené křivdy. Kdybych věděla,  že není moc vhodné vyjádřit svobodně svůj názor, tak bych si ho nechala pro sebe.  Ale prostě někdo se musí postavit na stranu těch, kterým již tak dlouhodobě Greg. řeči ubližují. Povzbudit je … prosím neberte to vážně!

rive


]


Re: Jak se bránit hloupým řečem (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Pondělí, 03. prosinec 2007 @ 21:02:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No tak vidiš!
Loni přesně touhle dobou jsem byl na vrcholu, teď jsem asi na smutném sestupu...

Olin


]


Re: Gregorius 777 ??? (Skóre: 1)
Vložil: lydia7 v Pondělí, 03. prosinec 2007 @ 06:46:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milá Rive,

môžeš byť konkrétna s tými inými nickmi? Ktoré sú tie, pod ktorými sa podľa Teba skrýva G777? Môžeš to dokázať? Alebo sú to len Tvoje dohady?


]


Re: Re: Gregorius 777 ??? (Skóre: 1)
Vložil: whynot (Falešný@e-mail) v Pondělí, 03. prosinec 2007 @ 11:06:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ta veta co rekla rive v cestine znamena ze nikdo, ani zadny jiny nick nedokaze napodobit projev G7. nikoliv ze se G7 srkyva pod jinymi nickmi.


]


Re: Re: Re: Gregorius 777 ??? (Skóre: 1)
Vložil: lydia7 v Pondělí, 03. prosinec 2007 @ 17:07:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tá veta, čo Rive napísala v češtine, znie v slovenčine takto: „Proste tvoje špecifické „náboženské“ preháňanie je nenapodobiteľné trebárs i pod inými nickmi.“ a znamená presne to, čo v češtine. Problém nie je v jazyku a v tom, že mu nerozumiem, ale v tom, že zmysel tej vety chápem inak. Počkám preto na odpoveď priamo od Rive a budem v tom mať jasno, OK? :o)

(PS: Ale vďaka – dá sa to pochopiť aj tak... Prečo nie?)


]


Re: Re: Re: Re: Gregorius 777 ??? (Skóre: 1)
Vložil: rive v Pondělí, 03. prosinec 2007 @ 20:12:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Lydie 7 v znalostech českého jazyka jsi celkem dobrá.

rive]


Re: Re: Re: Re: Re: Gregorius 777 ??? (Skóre: 1)
Vložil: lydia7 v Pondělí, 03. prosinec 2007 @ 20:36:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
??? Rive, prepáč, bavíš sa dobre? Ja nie. Ako si to myslela? Tak ako mi to "tlmočil" Whynot? Tvoja (ne)odpoveď moju otázku necháva nezodpovedanú. Vopred ďakujem. Pár písmenok (a k podstate veci) snáď dokážeš vyťukať aj pre mňa, prosím. Ďakujem.


]


lydie 7 ??? (Skóre: 1)
Vložil: rive v Sobota, 08. prosinec 2007 @ 08:13:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milá Lýdie, podle reakce soudím, že jsem tě nahněvala. Ale to je můj starý názor, který tu občas jen tak prohodím. Že lze celkem dobře poznat, když dva různí nebo dva stejní lidé spolu diskutují. V krátkém diskurzu to nejde tak poznat, ale v delší diskuzi to není obtížné rozpoznat, že např. dva jsou jeden.  Diskuze má určitou argumentační linii, to si musí někdo dát více práce, aby to nešlo poznat. Ale to jsou celkem známé věci.

Stačí pro vysvětlení. A protože tě nechci provokovat - nazlobit, tak nemám odvahu říct něco konkrétního. Stejnak by to byly dohady, můžu se klidně mýlit, ale až budu mít jasné podezření, tak dám vědět :)))). Ale musím si být jistá, že tě pobavím, v opačném případě nevidím smysl to tady roztrubovat.

Hezký den rive]


Re: lydie 7 ??? (Skóre: 1)
Vložil: lydia7 v Sobota, 08. prosinec 2007 @ 21:08:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milá rive,

neviem, či hnev je správny výraz pre to, čo som cítila po prečítaní Tvojej poslednej odpovede na moju otázku, ale to teraz nie je dôležité. Teší ma však, že kvôli môjmu domnelému „hnevu“ nemáš odvahu povedať niečo konkrétne, pretože ako sama píšeš: stejnak by to byly dohady, můžu se klidně mýlit. Keď budeš mať „jasné podozrenie“ – pred tým než ho tu zavesíš, zváž, komu resp. čomu tým pomôžeš a či tak konáš v láske... (Zdá sa síce, že sa to tu hemží pár schizofrenikmi, ale tí, minimálne, „dvojtvárnosť“ dobrovoľne nepriznajú a násilím sa táto choroba vyliečiť nedá... Aby si k nim nepriradila niekoho nespravodlivo...)

Inak Ťa môžem uistiť, že ma „pobaví“ ktokoľvek svojimi dohadmi a „jasnými podozreniami“ na tému KTO JE KTO a vzápätí mi je z tej „zábavy“ neskutočne ťažko na srdci a smutno v duchu. Takže ma radšej tejto „zábavy“ ušetri, prosím.

PS: Tu a teraz Ti na základe vlastnej skúsenosti svedčím, že prijať pokrývku na hlave je pre ženu v tele OBROVSKÝ PROBLÉM – usvedčujúca moc Ducha naráža na hlboko skrytú pýchu a povrchnú pokoru. Ak však budeš verne chodiť v duchu, ver, že s tým problém absolútne mať nebudeš – naopak, nájdeš v tom radosť...

Lýdia


]


Re: Re: lydie 7 ??? (Skóre: 1)
Vložil: rive v Neděle, 09. prosinec 2007 @ 07:26:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Lýdia

společenství kde já chodím je soustředěné na oslavu Krista. Kristus může být oslavován pouze v Duchu svatém. Někdy se stává,  že ve společenství Božího lidu nejde o oslavu Krista, ale třeba lidé tam chodí jen za oslavou nějakých zvláštních duchovních prožitků nebo dokonce se stává, že někdo prohlasí tady nemáš co dělat. Nebo tady ve shromáždění můžeš být, když splníš nějaké podmínky. A v takových shromážděních jsem si všimla zcela chybí láska nebo pokoj, nebo radost. Předesílám, že někteří to dokážou hrát, ale láska, pokoj, radost jako přirozený důsledk chození Duchem to není.
Nikde jsem nehovořila o pokrývce hlavy, to je, že bych zpochybňovala, co je v Písmu. Ale je zajímavé, že ve společenství, které navštěvuji, kdybych se modlila s pokrývkou na hlavě, asi by si mysleli, že se chci nějak duchovně vyvyšovat, takže já volím lásku. V Písmu je proto opodstatnění. Dále si myslím, že stejnak před Boží tváři je nejdůležitější můj postoj srdce v podřízenosti se vůči svému  muži, proč to maskovat šátkem, když srdce je nejdůležitější. V tomto postoji mi Bůh dostatečně ukazuje mé selhávání a pýchu vůči mému muži.

rive


]


Re: Re: Re: lydie 7 ??? (Skóre: 1)
Vložil: lydia7 v Neděle, 09. prosinec 2007 @ 08:20:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milá rive,

súhlasím s Tebou, že aj pokrývka môže byť zneužitá a okrem vlasov prikryje aj pokrytectvo v srdci ženy – pred ľuďmi... (Boha však neoklame) a môže tak plniť funkciu obieleného hrobu – ale to už je rozhodnutie konkrétnej ženy.

Nerozumiem však Tvojmu zmýšľaniu, ktoré naznačuješ vo vete: Ale je zajímavé, že ve společenství, které navštěvuji, kdybych se modlila s pokrývkou na hlavě, asi by si mysleli, že se chci nějak duchovně vyvyšovat, takže já volím lásku. Isto to nevieš, ako by reagovali, keby si pokrývku začala nosiť – domnievaš sa, že by si mysleli... ale pre svoju vlastnú domnienku by predsa nikto nemal byť neposlušný Pánovym prikázaniam (ak ich už máš v duchu zjavené ako Pravdu, ktorá platí). Ak by si to aj niekto myslel, že z Tvojej strany ide o „duchovnú nadradenosť“ – je to problém tej konkrétnej osoby, nie Tvoj, lebo pokrývka na hlave počas modltiby nie je zmienená medzi sviatkami a pokrmom, a tak ona nemôže byť príčinou, že dovedieš niekoho do záhuby a ňou nekladieš nikomu do cesty niečo, čo by Ti Pán vyčítal – veď to sám skrze apoštola Pavla prikázal... Čo sa týka potom tej lásky, ktorá Ťa ženie... Miluj blížneho ako seba samého... Ako miluješ seba samú? Tak že toleruješ svoje hriechy, skrývaš ich, trváš na svojom, aj keď Božie Slovo trvdí niečo iné? Alebo sa miluješ tak, že máš v nenávisti svoj prirodzený hriešny život a lásku k sebe nachádzaš skrze Božiu Lásku k nám, ktorá sa zjavila v Synovi a našom Pánovi a v tejto Láske si poslušná prikázaniam Pána Ježiša?

Verím, že tá pravá láska, ktorou sa máme milovať, vychádza z poznania, ako nás miluje Boh Otec a že táto Láska prikrýva hriech – odhaľuje ho a prikrýva tým, že sa teší pravde – na miesto hriechu prichádza poslušnosť voči Pravde v zmysle toho, čo píše apoštol Ján: „Po tom známe, že milujeme deti Božie, keď milujeme Boha a zachovávame jeho prikázania. Lebo toto je tá láska Božia, aby sme zachovávali jeho prikázania...“

Verím rive, že môžeš byť svedkom Božej lásky práve tam, kde si, ak napriek vlastným domnienkam (a možno skrytým obavám za nimi, čo sa Ti stane, keď sa budeš modliť s pokrývkou na hlave) zvolíš poslušnosť voči Božiemu Slovu. Napadlo Ťa, že tie domnienky môžu prameniť zo zdroja, ktorý Božie Slovo (poznajúc slávu a moc všemohúceho Boha) od začiatku spochybňuje? Potom nie sú „Tvoje“... a keď nad nimi v Kristu zvíťazíš, budeš v duchu slobodná pre službu Bohu v Pravde. Zváž to, rive a PROSÍM!!! ver, že píšem v duchu lásky, nie v snahe poúčať a moralizovať. Buď požehnaná v Kristu. Amen.]


Re: Re: Re: Re: lydie 7 ??? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Neděle, 09. prosinec 2007 @ 13:16:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Milý Lydia,

omlouvám se, že vám vstupuji do diskuze. Musím říci, že pokrývka hlavy u sestry není ZÁRUKOU toho, že ta sestra je skutečně poddané svému muži. Je však PODMÍNKOU a ZÁRUKOU Boží přítomnosti, protože ta sestra svojí nepokrytou hlavou vnáší do shromáždění negativní věc - ZNEUCTĚNÍ - a Bůh nikdy nepřebývá ve zneuctěném chrámu. Pokryté hlavy jsou svědectvím Církve andělům, duchovním mocem na nebesích ( Ef 3,10 ), že zde se nachází shromáždění ( nebo jednotlivec ), který nemá podíl na satanově a andělské REBELII proti Bohu, ale naopak, že zde je shromáždění, které uznává Boží systém autorit a je mu poddán. Skutečný postoj srdce jednotlivých sester zde není podstatně rozhodující, neboť zde se jedná především o KOLEKTIVNÍ SVĚDECTVÍ Církve duchovním mocnostem na nebesích ( pro anděly - 1Kor 11,10 ).

A je velmi těžké chtít po nějakém shromáždění vyžadovat naplnění apoštolského příkazu o pokrývání hlavy, když je toto shromáždění téměř ve všem jinak Bohu nepoddané, což se dnes týká všech existujících denominací.

Když někdo říká, že si nepokrývá hlavu kvůli "lásce" k lidem, znamená to, že ctí a miluje lidi více než Pána, že proudí v duchu humanismu. A výmluva typu "důležitější je postoj srdce", je sice pravdivá, ale zároveň je to také nejběžnější argument, který používá satan k tomu, aby věřící odmítali pokrývky hlavy.

Satan a Jezábel mají proč zuřivě odporovat tomuto apoštolskému učení a zakrývat jeho pravý význam před lidmi. Neboť tato pro lidi nepodstatná otázka ( a pro Boha podstatná ) - tedy NEpokrývání hlavy, je ( zdánlivě paradoxně ) SATANOVOU NEJHLAVNĚJŠÍ PEVNOSTÍ, která brání Bohu, aby poctil svojí přítomností svatý chrám Boží ( Církev ), který má uprostřed sebe OHAVNOST ZPUSTOŠENÍ ( ZNESVĚCENÍ ) - Mt 24,15, kdy jsou ZNEUCTĚNY Hlavy - fyzická hlava ženy, muž jako hlava ženy a potažmo Kristus jako Hlava muže Bůh jako Hlava Krista.

Církev dnes usiluje o svědectví mezi nevěřícími lidmi. O důležitější svědectví - o svědectví duchovním mocnostem ( andělům ), jaksi nejeví zájem. Asi si neuvědomuje, že toto vnější svědectví - svědectví andělům - ( které má být doprovozeno také tím vnitřním svědectvím srdce ) má rozhodující význam pro účinnost toho druhotného svědectví mezi nevěřícími. Samozřejmě, pokud bude existovat nějaká místní církev, kde budou mít sice všichni pokrytou hlavu, ale celkově budou rebelové proti Bohu, nebude jim tato pokrývka nic moc platná. A naopka - bude-li místní Církev plně poddaná Bohu a nebude-li mít toto svědectví pro anděly, bude jim jejich poddanost Bohu také nic moc platná, protože jejich vnější svědecvtví pro duchovní mocnosti je NEGATIVNÍ. Ideální je proto vnitřní poddanost Bohu, doprovázená tímto vnějším svědectvím pokrytí hlavy. Démon ve Sk 19,15 řekl o apoštolovi Pavlovi:"Ježíše ZNÁM a o Pavlovi VÍM, ale vy kdo jste?" Mohou o nás a našich shromážděních říci duchovní mocnosti, že o nás ? Nebo se spíše ptají: "Kdo jste?"

A co náš Pán? Zná nás, ví o nás, nebo se ptá: "Neznám vás, kdo jste?" Zná-li nás Pán, znají nás i duchovní mocnosti a naopak.

Člověk ve své krátkozrakosti si tedy neuvědomuje, že za tímto zdánlivě nedůležitým ustanovením o pokrývání hlav, se skrývá vysoce důležité kolektivní svědectví místní Církve pro Boží i padlé anděly, vypovídající o její ochotě být poddána Boží autoritě ( na rozdíl od padlých andělů ). Rozumím Bohu v této otázce - je to dobrý a skvělý "CHYTÁK" pro rebely. Ti, kteří ve skutečnosti Bohu poddáni nejsou, se přes toto ustanovení nedostanou a toto znamení ( pokrývka ) se stane znamením a potvrzením jejich skutečné ( byť nevědomé ) rebelie proti Bohu. Pochopí to jen ti, kteří jsou ochotni činit Boží vůli - nikoli své vlastní žádosti, touhy a představy.

]


Re: Re: Re: Re: Re: lydie 7 ??? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Neděle, 09. prosinec 2007 @ 13:51:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Zkráceno a podtrženo - naše svědectví před lidmi je jen vnější záležitostí. Kázat evangelium dnes může kdekdo a může být v jakémkoli skutečném duchovním stavu - pozitivním, ale i v negativním.

Ale před duchovními mocnosti nikdo nic neutají - proto je naše svědectví pro duchovní mocnosti mnohem důležitější než před lidmi.
A svědectví pro lidi je účinné jen natolik, nakolik je věrohodné naše svědectrví před duchovními mocnostmi na nebesích, před Božími i padlými anděly. Těmito mocnostmi jsme nepřetržitě sledováni a vyhodnocováni. O kom tyto mocnosti VÍ ( ve smyslu, že ho znají jako poddaného Bohu ), před tím se musí zlé duchovní mocnosti klidit, protože v tomto věřícím se manifestuje Pán Ježíš Kristus, on Pána nechá v sobě žít. Takového člověka tyto mocnosti vyhodnotí, jako jim nebezpečného, před kým mají strach a před kým prchají - kvůli přebývajícímu Kristu.
]


Re: Re: Re: Re: Re: lydie 7 ??? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Sobota, 29. prosinec 2007 @ 17:52:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Zde musím poopravit jednu svoji větu, za kterou mně Pán napomenul, protože nebyla z Jeho Ducha:

Psal jsem:

///A naopak - bude-li místní Církev plně poddaná Bohu a nebude-li mít toto svědectví pro anděly, bude jim jejich poddanost Bohu také nic moc platná,///

K tomu je třeba říci, že je-li někdo poddán Bohu, je na nejlepší cestě k pochopení a k obdržení zjevení o nutnosti pokrytí všech hlav sester, které může přijmout pouze duchovní mysl ( tělo se proti tomu bouří ).


]


Re: Re: Re: Re: lydie 7 ??? (Skóre: 1)
Vložil: rive v Neděle, 09. prosinec 2007 @ 13:29:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
milá sestřičko

láska - pokoj, pořádek, podřízení se tzn.: že můj manžel má jiný biblicky pohled na pokrývaní hlav, také mí spolubratři a mé spolusestry, vůbec neprožívám v tom nějaký nepokoj, mám svobodu, 

a myslím si, kdybych chodila do shromáždění, kde je zvyk sester používat při modlitbě pokrývku hlavy a některá nově příchozí by si hlavu nepokryla při modlitbě, tak bych s ní solidarizovala, aby nebyla nesvá, a přikrývku bych také nepoužila. Manžel by mě chápal, je to i jeho pohled.On vyžaduje ode mě zcela jiné věci než pokrývání hlavy. 

  měj se hezky
rive


]


Re: Re: Re: Re: Re: lydie 7 ??? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Neděle, 09. prosinec 2007 @ 14:02:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Milá Rive,

píšeš:

///manžel má jiný biblicky pohled na pokrývaní hlav, také mí spolubratři a mé spolusestry///


To, co zde píšeš NENÍ ŽÁDNÝ biblický pohled na pokrývání hlav. Jsou to JEN LIDSKÉ NÁZORY, které neobsahují ANI JEDEN biblický argument vztahující se PŘÍMO k TÉMATU, vzatý z konkrétních veršů v 1Kor 11,1-16.

Jsou to jen argumenty, které mají pouze podpořit nebiblickou tradici ( zvyk ) nepokrývání hlavy.


]


Re: Re: Re: Re: Re: lydie 7 ??? (Skóre: 1)
Vložil: lydia7 v Neděle, 09. prosinec 2007 @ 18:02:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milá rive,

keď som sa pohybovala v ezoterických kruhoch, môj vnútorný pokoj a pocit slobody bol tak úžasný a neprekonateľný, že nebol dôvod vôbec pochybovať o tom, že som totálne mimo... Tým ťa chcem upozorniť na fakt, že absencia nepokoja a sloboda, ktorú človek myslí, že má, môžu byť dôsledkom toho, že je mimo Božej Pravdy... Slobodu prežívajú aj budhsti, ba dokonca neveriaci a rovnako ani oni necítia nepokoj v tom, čo žijú. Diabol je majster v napodobňovaní, prekrúcaní a imitáciách – ver. O čo usilovnejší je medzi kresťanmi, je nad slnko jasnejšie... Nemusíš odpovedať mne tu, ale sama pred sebou si odpovedz, prečo sa nemodlíš s pokrývkou na hlave, keď vieš, že Boha treba poslúchať viac než ľudí... Ja som viedla o pokrývku ten najťažší boj v duchu vôbec – nie je to náhoda – dnes viem, že diabol veľmi tvrdo a zákerne útočí na ženy, ktoré súc v poznaní, že v Pánovi niet ani muža ani ženy, predsa sa tu na zemi modlia s pokrývkou na hlave – rešpektujúc hierarchiu autorít danú Bohom samotným a Jeho Slovo. (Čo sa týka Grega777, možno sa zdá byť niekedy akoby „pokazenou, obohratou platňou“ – je to jeho spôsob vyučovania – ak však učí v súlade s Písmom, nedaj sa odradiť spôsobom, ktorý volí.) Verím, že milovať Boha znamená zachovávať Jeho Slovo a byť verný Pravde, ktorou je Ježiš Kristus sám: On svedčí o tom, že Boh je Láska, ktorá nenávidí hriech... ktorá hriech odpúšťa a ktorá dáva večný život v Kristu – a ten „nový“ život nemá problém poddať sa Božím prikázaniam, lebo je Božím životom samým – ak teda vzdorujeme, vzdorujeme v tele, ktoré bojuje proti duchu... Prajem Ti hojnosť požehnania v Božej múdrosti a vernosti Pánovmu slovu. Amen :o)]


Re: Re: Gregorius 777 ??? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 05. prosinec 2007 @ 09:28:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


To by mě s těmi nicky také velmi zajímalo, milá Rive? Kdo že se to tady za mě údajně vydává?


]


Re: Gregorius 777 ??? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 03. prosinec 2007 @ 19:57:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Milá Rive,

děkuji, že mi opakovaně připomínáš mé staré hříchy, ze kterých jsem zde činil pokání. Měj se dobře...

Znovu podotýkám, že umístění těch vtipů byl můj hřích a tělesnost, za což se všem znovu velmi omlouvám a je mi to líto...


]


Re: Re: Gregorius 777 ??? (Skóre: 1)
Vložil: rive v Pondělí, 03. prosinec 2007 @ 20:18:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregoriusi ... tady na granu jsi vysvětlil svůj úlet?   O tom fakt nevím.  Já měla za to, že jsi nic nevysvětloval... proto ten zmatek. Tak to se ti omlouvám.

Ještě ti překopiruji zdůvodnění své reakce:

Jak se bránit hloupým řečem (Skóre: 1)
od rive v Pondělí, 03. prosinec 2007 @ 21:08:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdo se má v těch všech hloupostech vyznat :)))))
Oline píšeš o G777 jako bláznovi, hovoříš o jeho perlách. Koukám jaká shoda, že G.777 zcela nápodobně taky rád používá slovo „idiótes“ a  také rád glorifikuje „skutečné perly“:

Re: STŮJ ZA PRAVDOU I.díl (Skóre: 1)
od Gregorios777 v Pondělí, 04. prosinec 2006 @ 10:53:59 CET
(
O uživateli | Poslat zprávu) )
Ahoj Gojime,
když si vezmeš takového Olina, tak nevím, jestli je nebo není jezuitský špion. Ale každopádně tak uvnitř evangelikálů působí. Podařilo se mu infiltrovat svými bludy celý sbor KS v Týně a podobně působí na křesťanských internetových fórech, kde svádí naivní bezelstné věřící, neučené a neutvrzené v Písmu. V Týně tedy musí být pořádní amatéři ( řecky "idiótes" ), když nejsou schopni ho odhalit a ještě mu přizvukují. Toho jednoho, co ho kritizoval na hodinu ze sboru vyloučil a teď má klid....
Zajímavé je sledovat jeho nenápadný posun názorů 20 let dozadu až do dneška. Myslím, že v posledních týdnech Olin dosahuje svého vrcholu a opravdu předvádí skutečné "perly" satanových hlubokostí

Milý Oline
Přijímám tvou kritiku ohledně neustálého připomínání starých křivd, beru ji jako oprávněnou. Být na tvém místě taky bych se zlobila. Není vhodné připomínat promlčené křivdy. Kdybych věděla,  že není moc vhodné vyjádřit svobodně svůj názor, tak bych si ho nechala pro sebe.  Ale prostě někdo se musí postavit na stranu těch, kterým již tak dlouhodobě Greg. řeči ubližují. Povzbudit je … prosím neberte to vážně!

rive


]


Re: Re: Re: Gregorius 777 ??? (Skóre: 1)
Vložil: Gojim (gojim@zoznam.sk) v Pondělí, 03. prosinec 2007 @ 20:57:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj rive.

Prosim povedz mi, co je na tom zle ze Gregory napisal o Olinovi pravdu. Co je zle na tom ze ho povazuje za infiltratora? Okrem toho Olin velmi dobre vie ako zaobchadzat s uprimnymi krestanmi, vyuzil to, ako s nejakej jezuitskej prirucky vyrobil pocit viny, a gregory hned robil pokanie ...To je ale Olinova ulisnost a je to uplne zvratene, vsak Olin trusi jednu aroganciu za druhou, pise nadavky, oznacuje za blaznov, minule sa zastaval pedofilie uprostred radu benediktinov a tisic dalsich veci. Vysvetli mi mila rive, je to spravne? A vysvetli mi preco nahravas Olinovi na smec?

Zda sa Ti to spravne niekoho konfrontovat kvoli tomu ze rozprava vtipy ??? Pokial sa Ti gregory nepaci, preco na to ides s tejto spatnej strany? Keby si mu vynadala do zakonnikov alebo  
podobne pochopil by som to .... ale za vtipy??? 

Satky na hlavach za kazdu cenu niesu naozaj biblicke a je to zakonnictvo. To je pravda. Len pri Gregorym je nevyhnutne poznat 100% pismo aby si mu to vyvratila a je pravdou ze ani vtedy to nemusi zabrat. Ale vysvetli mi preco to riesis nahravanim na smec Olinovi a preco to riesis vytahovanim nejakych vtipov za ktore sa Gregory aj tak ospravedlnoval ???


]


Re: Re: Re: Re: Gregorius 777 ??? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 03. prosinec 2007 @ 22:28:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Zdravím Gojim,

nečinil jsem pokání na základě žádných Olinových reakcí. Olin totiž vůbec nijak negativně nereagoval. Ani neměl čas. Za necelých půl hodiny poté, co jsem napsal, že Olin je možná jezuitský agent, ode mne úplně odstoupila Pánova přítomnost a ocitl jsem se v totální smrti.

A to proto, že jsem něco takového napsal bez přímých důkazů. Poté, co Olin zareagoval smířlivě, se ke mně Pánova přítomnost opět vrátia ( přesněji - do mé duše ). Z mého ducha Pán neodešel nikdy.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Gregorius 777 ??? (Skóre: 1)
Vložil: Gojim (gojim@zoznam.sk) v Středa, 05. prosinec 2007 @ 15:50:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
greg: ode mne úplně odstoupila Pánova přítomnost a ocitl jsem se v totální smrti ... Poté, co Olin zareagoval smířlivě, se ke mně Pánova přítomnost opět vrátia.

Greg, to Ti neverim ...

Panova pritomnost nieje zavisla na Olinovej "smierlivosti", :-)))) Osobne sa Ti priznam ze tiez som si vedomi toho ze sa da manipulovat s uprimnymi krestanmi, kde maju slabe miesta a mnoho aj s toho co ma Olin "doucil" tu na grane. Ale ja to nepouzivam. Nezneuzivam to. A najma by som si nikdy nedovolil manipulovat s niekoho senzibilitou. To je podla mna strasne 
svinstvo a je mi luto ludi ktori to pouzivaju.

Myslel som gregory, ze si zrelsi ....Hlavne ma tvoj postoj zaraza v suvislosti s tym, si si vedomi hlbok duchovneho sveta ...

g.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Gregorius 777 ??? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 05. prosinec 2007 @ 16:08:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Milý Gojim,

dopustil jsem se hříchu falešného svědectví bez důkazů, za což mne Pán přísně potrestal smrtí - tedy odstoupil z mé duše a dal mi to velice pocítit. Vrátil se, až když jsem požádal Olina o odpuštění. Co je na tom nepochopitelného? Něco podobného zažil Kristus na kříži, když Ho opustil Bůh. Jde o úplný odchod Boží přítomnosti z duše věřícího - dost hrozný stav bez Boha. Někdy může být dokonce doprovázen dočasným obsazením nečitým duchem.

Takováto věc se mi občas stane, zejména, když jsem velmi naplněný Duchem svatým a potom nějak velmi zřeším.

Další příklad mohu uvést, když jsem jednou v zaměstnání ulil trochu z podnikové chladicí kapaliny pro syna majitele objektu. Ta chladicí kapalina nepatřila ani mně ani tomu majiteli objektu, ale mému zaměstnavaleli, firmě, u které jsem byl zaměstnán.

Dopustil jsem se tak krádeže ( i když ne pro sebe ) a Pán ode mne opět velmi citelně odstoupil a já musel jít a požádat tu kapalinu zpět, aby byla vrácena. Až potom se vrátila i Pánova přítomnost.

Prostě čím více jsme naplněni Duchem Páně, tím katastrofálnější následky má náš hřích v tomto velkém naplnění. Viz. hřích Ananiáše a Zafiry v době obrovského hnutí Ducha po Letnicích. Normálně to nebyl žádný velký hřích. Zde však měl za následek smrt.

V dalším případě jsem jednou ve velkém naplnění Duchem zalhal a Pán ( nebo anděl, nevím ) duchovně zasáhl mé pravé oko tak, že jsem si myslel, že okamžitě oslepnu.


]


Re: Re: Re: Re: Gregorius 777 ??? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 03. prosinec 2007 @ 22:30:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Jinak milý Gojim,

je velká škoda, že apoštolské příkazy v 1Kor 11 o pokrývání hlav sester a nepokrývání hlav mužů považuješ za zákonictví. Pak byl zákoník i apošol Pavel. Proto se ani já nestydím být zákoníkem.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Gregorius 777 ??? (Skóre: 1)
Vložil: Gojim (gojim@zoznam.sk) v Úterý, 04. prosinec 2007 @ 06:19:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mily Greg.

To je na viac dnovu diskusiu, na ktoru nemam cas ani chut. :-))) Tuto temu povazujem za off topic a verim, ze vdaka mojmu postoju nebudem Tvoj nepriatel ....

S uctou

g.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Gregorius 777 ??? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 05. prosinec 2007 @ 09:32:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Zdravím Gojim,

žádný věřící, který se snaží brát Bibli vážně ( i když ne ještě 100% ), nemůže být můj nepřítel....

Měj se dobře


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Gregorius 777 ??? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 05. prosinec 2007 @ 09:40:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Jinak, milý Gojime,

Co je u lidí nedůležité ( off topic ), to je u Boha ve vysoké vážnosti.

Já se ale vůbec nedivím, že tomu nikdo nemůže porozumět. Ještě před osmi lety, bych byl na tom stejně.

Nejlépe by bylo možné to poznat, jen tehdy, kdyby někdo vnímal tu hroznou duchovní změnu, která se odehraje ve shromáždění, když si třeba jen jedna sestra ve shromáždění sundá pokrývku hlavy.

Tuto věc však Pán Ježíš nerozdává na potkání....
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Gregorius 777 ??? (Skóre: 1)
Vložil: Gojim (gojim@zoznam.sk) v Středa, 05. prosinec 2007 @ 16:15:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Greg, poprosim Ta o jednu pozehnanu a oddanu zenu v Pisme,  najma v novom Zakone, ktora nosila pokryvku ... Maria? Maria-Magdalena? Lydia? Kto potom? A jedna s nich bola dokonca telesna matka Jezisa Krista, druhej odpustil mnozstvo hriechov a vyhnal s nej mnozstvo demonov  ....a to vsetko bez pokryvky hlavy.  ...Tak ktora ? Ester? Rut? Sara? Neviem, mozno Sara ...ale ked Boh Sare zehnal, o pokryvke hlavy nepadlo ani slovo ...Ako je potom mozne, ze v Tvojom zhromazdeni sa udeje "zmena" hned na to ako si da zena ten klobuk s hlavy dole ???

Vies aky je rozdiel medzi "vnutornym pocitom" a "duc*****u zmenou"?

Ja som Ti vyssie pisal ze sa tym nemienim zaoberat lebo je to o nicom. Ale moj nazor na to je ten ze urcite islo o upravy stretavania sa v synagogach, ktore sa tykali prvych krestanov, snahu o poriadok, co ale neznamena uzkostlive dodrziavanie ... + spatny preklad.

Su ludia ktori sa na toto zavesia a porobia tym mnoho skod, pretoze pohorsia tym nedavno obratenych krestanov. O tomto hovoril 
uz Dave Hunt ak najdem ten track, poslem Ti to.  
Hunt spominal ze priviedol k Panovi mnozstvo zien, ktore sa stretli s nejakym "klobucnikom" ktori ich zase odviedol svojim zakonnictvom spat do sveta ...]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Gregorius 777 ??? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 05. prosinec 2007 @ 16:27:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Milý Gojim,

všechny ty žena, které jsi jmenoval byly z období ZÁKONA. Tam nosili pokrývky muži i ženy. A určitě i Ježíš si pokrýval svoji hlavu při modlitbě, podle židovského způsobu. Po vzkříšení už by si však hlavu určitě nepokryl.

Já mluvím o novozákonním pokrývání hlavy podle apoštolského příkazu v 1Kor 11. Jeho předobraz z předzákonní doby je v Gn 24,65, když se Rebeka dozvěděla, že ten, kdo jede na velbloudu je její muž, pokryla si hlavu, na znamení poddanosti.

Jinak, já zde nemluvím o svých "pocitech", ale o vnímání duchovní reality.

Nemám nyní už čas, musím do práce. Tak zatim ahoj
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Gregorius 777 ??? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pátek, 07. prosinec 2007 @ 19:35:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Milý Gojim,

rozdíl mezi pocitem a duchovní změnou je ten, že pocit můžeš nějak ovlivnit, třeba snahou vytěsnit špatný pocit a nahradit ho jiným, lepším pocitem. Prostě pocit můžeš ovlivnit, protože pocit je prchavý.

Ne tak duchovní změna a duchovní realita. Tu není možné změnit libovolně, ale pouze na základě nějakých duchovních zákonitostí, na základě nějakých duchovních zákonů, zákonů ducha.

Např. zákon zemské přítažlivosti nemůžeš libovolně měnit. Je to realita. Když skočíš s 10 patra, tak se obvykle zabiješ. A nic s tím nikdo neudělá. Je to zákon. A v duchovním světě jsou podobné zákony.

Vezmu-li si do svého domu věc proklatou, budu proklatý i s celým domem i já. A jesm-li duchovně citlivý, vnímám tru duchiovní změnu - to že mě Bůh opustil a místo toho se u mě zabydlel ten Prokletý- tedy satan. A můžu se snažit zahnat ten pocit Boží nepřítomnosti a pocit smrti, jak chci a ono se to ale nehne. Dokud tu proklatou věc nevynesu z domu.

Pocit ovlivbnit můžu - duchovní skutečnost neovlivním jinak, než, že budu jednat podle duchovních zákonitostí. Chci odpuštění hříchu? Pak musím změnit myšlení ( = pokání ) a vyznat ten hřích. Pak mohu dostat odpuštění. Ale jestli se budu litovat a brečet, aniž bych změnil myšlení a vyznal hřích, pak asi těžko zažiji odpuštění.

Říkáš, Gojime, že se pokrývání hlavy týkalo jen židovských synagog a že to neznamená úzkostlivé dodržování či že jde dokonce o špatný překlad.

Špatný překlad to zajisté je. Originál je mnohem důtaznější ve svých výrazech. Originál hovoří o POVINNOSTI pro sestru mít šátek, a ne jen z nějakého Božího rozmaru, ale má to význam i pro příhlížející anděly. Je to svědectví duchovním mocem na nebesích. Podle 11,10:"Proto je žena POVINNA míti autoritu ( var. přikrývku, závoj ) na hlavě pro anděly." - správný překlad. Opravdu je špatný.

Že se to netýkalo jen židovských věřících je jasné z výrazu v 1Kor 11,16 - kde Pavel říká, že CÍRKVE BOŽÍ ( v orig. množ. číslo ) se o tom nemají ve zvyku přít. Ostatně mnohokrát Pavel psal, že to, co píše, učí "ve všech církvích Božích". Nic, co je NZ, není určeno jen pro určitou skupinu věřících, vyjma pokynů pro věřící z pohanů ve Sk 15.

Že to Pavel myslí vážně s dodržováním tohoto, je zcela zřejmé z úvodu k této kapitole:"Chválím pak vás bratří, že všecky věci mé v paměti máte, a jak jsem vydal vám USTANOVENÍ zachováváte." Následuje pasáž o Božích autoritách a s tím souvisejícícm pokrýváním hlavy u žen a nepokrývání hlavy u mužů, nošením dlouhých vlasů u žen a krátkých u mužů. Jde tedy jasně o apoštolské ustanovení, týkající se VŠECH místních církví ve všech dobách.

Apoštol zde nenapsal, že toto ustanovení platí jen dalších 100 nebo 200 let.

Dave Hunt není pro mne v této otázce kompetentní, neboť mu schází duchovní vhled do tohoto tématu.

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Gregorius 777 ??? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Sobota, 08. prosinec 2007 @ 11:04:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Milý Gojim,

ještě nutno dodat, že žena je POVINNA míti pokrývku (autoritu ) na hlavě pro anděly, z toho důvodu ( a těch důvodů je mnohem více - viz. můj článek Pokrývání hlavy II.varianta ), že s nepokrytou hlavou ZNESVĚCUJE svoji hlavu ( a to jak doslova svoji fyzickou hlavu, která je pak obklopena démony ), tak i svoji duchovní hlavu - muže a potažmo i Krista a Boha.

Zdá se, ale že ty vědomé ZNESVĚCENÍ svých autorit nepovažuješ za hřích. Podotýkám, že v originále to slovo "znesvěcení" zahrnuje významy "zahanbuje a zneucťuje". Ale podle tebe asi zneuctění, sebe, svého muže, Krista a Boha není žádný velký hřích, je to asi "off topic."


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Gregorius 777 ??? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Sobota, 08. prosinec 2007 @ 11:18:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Klidně mohu ve jménu Páně vyzvat všechna shromáždění, kde si sestry nepokrývají hlavy - "ROZPUSŤTE SVÁ SHROMÁŽDĚNÍ A JDĚTE DOMŮ, NEBOŤ SE NESCHÁZÍTE K LEPŠÍMU, ALE K HORŠÍMU!"

Alespoň si tím přestanete střádat kolektivní hřích vzpoury a nerespektování Boží autority, což je nejhorší hřích ve vesmíru.


]


Ještě k pokrývání hlavy (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 24. prosinec 2007 @ 21:14:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Musím řící, že mi není jasná jedna věc, pokud jde o pokrývání hlavy u sester. Jako muž také nemohu mít pokrytou hlavu při modlitbě. A pokud se dostanu do shromáždění třeba jen jednoho bratra, kterého potkám na ulici, pak smekám pokrývku hlavy, i kdyby bylo -15 pod nulou.

Avšak když jsem sám a jdu v zimě venku, pak pokrytou hlavu venku mám, ale nemodlím se. A pokud by Pán ke mně začal mluvil, musel bych ji smeknout. Vnímám ale, že pokud se nemodlím, neprorokuji nebo nejsem s jiným věřícím, pak např. v zimě pokrývku hlavy mít mohu.

Prot mi není zcela jasné, jak je to se sestrou, která je úplně sama ( venku či doma ), a která nemá pokrývku na hlavě. Jsem nakloněn věřit, že v takovém případě snad pokrývku hlavy mít nemusí.

Tuto pasáž pochopitelně píši pro sestry, které pokrývání hlavy jsou ochotny brát vážně. Těch ostatních se to netýká.


]


Jak se bránit? Lze vůbec. (Skóre: 1)
Vložil: rive v Úterý, 04. prosinec 2007 @ 05:53:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gojime

 

Věcně: G. 777  se tady nikdy k těm vtipům a snižování Krista nevyjádřil.  J)))))

 

Jaká smeč. Olin přece nemá jediný důvod být proti G.777, nikdy ani náznakem tady nevystoupil proti G.777 paradoxně vzhledem k prostoru, který tady G. náboženství zabírá.

             

Teď už jen tak mimo: Olin kecá – někdy ho dokonce podezřívám, že ty naivní nadávky na sebe si píše sám nebo tak nějak podobně. Ale to by bylo nadlouho. Je to mistr slova, to jak ukládá jednotlivá slova, prostě hodné obdivu. Zřejmě deformace povolání, jak se to říká: utáhnout klienta na vařené nudli.

 ¨

Rovněž jen tak mimo: G. 777 tady představuje něco s čím jsem se tak nějak osobně setkala a protože je to věc duchovní, a ta nese své ovoce, tak mi to celkem sedělo ty vánoce. Znám někoho, kdo se tak podobně chová. Znám oběti. To co tu G.777 píše znamená v reálu života totální smrt…. .... proto moje rozhodnutí tady takto alespoň malilinko zareagovat …větší kompetence nemám ….kompetenci diskutovat o nebibličnosti učení dokládat životními tragédiemi mi G.777 odjal.…
 

Žádné zákonictví …..těžký kalibr  vedoucí k smrti

 

Opět jen tak mimo: Ale musím ti říct, že jen tak z ženské zvědavosti, by mě celkem zajímalo, jak tehdy G.777 zdůvodnil své počínání.

rive
Re: Jak se bránit? Lze vůbec. (Skóre: 1)
Vložil: Gojim (gojim@zoznam.sk) v Úterý, 04. prosinec 2007 @ 16:03:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mila rive.

Jednanie s ludmi trpiacimi zakonnictvom je skutocne kapitola sama o sebe a mas hlboku pravdu ze zakonnictvo pacha neskutocne skody na ludskych dusiach. Preduchovnelost je skutocna smrt ktora odvadza ludi od Krista. Verim, ze mas s tym svoje skusenosti, ktorym rozumiem, lebo som sa s tym tiez medzi krestanmi stretol.

Problem ale je, ze podla Teba - citujem: (Gregory) tady představuje něco s čím jsem se tak nějak osobně setkala ...

Moja otazka teda je, ako vies ze zrovna Gregory je stelesnenim zla ktorym si presla ...a preco na zaklade tohto Tvojho usudku si schopna oznacit Olina za isty pozitivny priklad "mistra slova" ked Olin je evidentne "majster" ... ale v "prekrucania slova" (aj to velmi slaby) ... co su teda dve rozlicne veci. Chcel by som sa hlavne opytat, preco si na konfrontaciu Gregoryho pouzivas Olina a nie hlboke biblicke argumenty? Nieje to podla Teba svinstvo?

Viem ze je to iste tazke, mila Rive, postavit sa na zaklade Pisma a biblickej historie proti zakonnictvu, preduchovnelosti, preexponovanosti, manipulacii a podobne ale som presvedceny, ze je to čestný boj.

Olin velmi dobre vie, ako znemoznovat biblickych krestanov, ako ich pritlacit tak aby v nich vyvolal nejaku chybnu reakciu, preto sa pytam ci Ti pomohlo teraz to, ze nahravas Olinovi na smec? Ako Ti to pomohlo a v com ???

Pokial by som sa v buducnosti stretol s Tvojej strany v diskusii s kvalitnymi biblickymi argumentami mal by som obrovsku radost. Ja osobne pokryvanie hlav zien povazujem za omyl a nepochopenie pisem, vtedajsej doby vobec a sposob vytrhavania s kontextu ... ale nerozumiem preco sa pri obhajobe tohto faktu nechytame Pisma ale Olina?]


gojimovo kárání - mlčení neznamená souhlas (Skóre: 1)
Vložil: rive v Sobota, 08. prosinec 2007 @ 09:05:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milý Gojime

trochu nechápu logiku, proč až tak konfrontační tón. Ale když mě obviňuješ, promiň použiji teď tvoje slovo: " z svinstva" (nezlobím se pro to slovo, neboť vím, že ve slovenštině nemá toto slovo až tak hanlivý význam, jak u nás, kde patří mezi těžší kalibry), tak nevím, co odpovědět, vždyť jsem se to snažila vysvětlit. Ale každá konfrontace je poučná, takže pro příště už budu vědět. Ten jeden komentář o G. 777, jsem celkem promýšlela, není to jen nějaké plácnutí. Ještě se budu muset zřejmě omluvit G.777 , až tady hodí odkaz, kde vysvětluje ten úlet s vtipy.

Biblická argumentace ..nevím proč?  Ty vidíš bibl. argumetaci v případě gregoryho nějaký smysl, já ne. Má své utkvělé představy - své výklady, ty se ho budou držet stále, to nemůže změnit žádný člověk, to je prostor pro Boha, hodně lidi s nim již tady mluvilo.Chce Gregory pustit to těch svých představ Božího Ducha?
Ale tak už to v životě chodí, a já si začala všímat  té jeho lepší stránky: smyslu pro vtip a recesi. Jak někdy v argumentech  dokáže být humorný, jak mu jde o pravdu(sic jeho). Ale občas je třeba uvádět věci na pravou míru, protože by si někdo mohl mylně vysvětlit, že mlčení je souhlas. Např. nesouhlasím s posledně Gregem uváděnou praxi "elitářství" : koho do sboru pustit a koho né. Když už si o něčem myslím, že je moc přetažené za vlasy, tak se po svém způsobu ozvu, ale málo kdy biblickou argumentaci - respektuji hodně tady akcentovou praxi:žena nemá učit.

rive

]


Re: Jak se bránit? Lze vůbec. (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 04. prosinec 2007 @ 18:20:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Milá Rive,

pokusím se svá vyjádření k těm vtipům najít. Ale bude to složité, protože jsou v úplně jiných tématech, než v těch, které se přímo týkají těch vtipů.

Na povzbuzení dobré nálady posílám myslím ten nejlepší vtip z těch všech ( tedy alespoň podle mne. Jo a mimochodem ten vtip, skrze který mne podezíráš z útoku na Krista, byl vlastně útokem na Židy ( antisemitský ).


Přišel Kohn za rabínem: "Rabi, malér! Mám syna, kluk chytrej, hlava otevřená, mohl být skoro rabín a on se nechal pokřtít!" Rabi odpovídá: "Kohn, to říkaj ausgerechnet mně? Vždyť já taky mám syna, kluk chytrej, hlava otevřená, mohl být skoro rabín a taky se nechal pokřtít! To nemůžeme tak nechat, jdeme za vrchním rabínem!" U vrchního rabína svému představému povídají: "Rebe, poslouchaj nás, oba máme syny, hlavy otevřený, mohli být skoro rabíni a nechali se pokřtít!" Na to vrchní rabin: "A to říkaj ausgerechnet mně? Vždyť já mám taky syna, kluk chytrej, hlava otevřená, už mohl být skoro rabín a on se nechal pokřtít! To nemůžeme tak nechat!" Vrchní rabi s nimi jde do synagógy a modlí se: Veliký Adónaj, máme problém. Všichni máme syny, kluci chytří, hlavy otevřené, mohli být skoro rabíni a oni se nechali pokřtít!" Zahřmí a shůry se ozve hlas: "Pánové, tohle vy říkáte ausgerechnet mně?"


]


Re: Re: Jak se bránit? Lze vůbec. (Skóre: 1)
Vložil: rive v Středa, 05. prosinec 2007 @ 06:05:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gojime

 

Já označuji Olina za pozitivní příklad. Kdéže : )))). To byla jízlivost za jízlivost a ta pochvala je ode mě také jedovatost. Můj způsob jak se bránit hloupým řečem.

 

 Proč na konfrontaci Gregoryho používám Olina? Protože se k tomu nachomejtnul. Tak jsem si to chtěla s ním vyřídit, (po svém způsobu:  : ))))) „způsobně“). Celkem se mu podařilo mě naštvat. Ale to je o ješitnosti – lidské hlouposti.

Ale s Gregorym je komunikace těžká. Nemohu mu argumentovat Písmem: když hned na to vyvěsí na Grano tucty článků, jak je ostoudné, když žena argumentuje - teda přesněji poučuje. Prý, když něco neví, má se zeptat svého muže. A tomu : )))) naštěstí jsou tyhle úlety zcela volné. To je spíše humorné. To bych dokázala překonat V tomto virtuálním světe bych to dokázala lehce překonat, řekla bych si, že nick Gregory je žena a nějaké poučení ze sebe vysoukala.

Ale mi osobně vadí Gregorův mystismus, jeho fascinace démonským světem.

Brrrrr ( to brr je upřímné)

Jednou velmi silně – sugestivně tady předkládal, že  když se řízneme, že to je trest boha. Hodně to akcentoval, už nevím přesně, co všechno k tomu přidal. A já se brzy na to škaredě řízla, manžel nabrousil nože a nic neřek. Měla jsem možnost se na chvíli vžít do popleteného gregorova žáka, který by v tom viděl trest boha, co by musel prožívat. Někde v té jeho individuální skupince, kde není možnost korekce úletů. Gregory nikdy ze svého pohledu neustoupí a není s ním legrace pro ten jeho mystismus.

 

rive]


Re: Re: Re: Jak se bránit? Lze vůbec. (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Středa, 05. prosinec 2007 @ 08:08:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rive, mě tvá jedovatost nevadí, Muchomůrka jízlivá je krásná houba, jen se nesmí dávat do smaženice.
Myslím, že ambicí mnoha žen je být krásná a nebezpečná a a mnohému muži zase lichotí, když ji k tomu vyprovokuje.

Tento tvůj příspěvek zase poněkud zúžil okruh "podezřelých", kdo je rive: jestliže se rive řízla a manžel neřekl nic, pak to není paní Gregorová, čemuž by jinak míra jejího namíchnutí nasvědčovala.

Olin


]


Re: Re: Re: Jak se bránit? Lze vůbec. (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 05. prosinec 2007 @ 08:22:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Milá Rive,

jestliže jsi se řízla, měla jsi se zamyslet proč. Zdá se, že ti jaksi uniká, že nic, co se děje se nevymyká Boží kontrole, a že je to Bůh, který vládne a všechno kompletně řídí. Od malého lístečku, který někde spadne ze stromu, po poslední atom v tomto vesmíru. I to, že se někdo řízne...


]


Re: Re: Re: Re: Jak se bránit? Lze vůbec. (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 05. prosinec 2007 @ 09:13:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Zdá se ale Rive,

že podle tebe na tvé říznutí Bůh neměl ani ten nejmenší vliv...

Byla to asi jen "náhoda" nebo jen satan ( tedy učení dualismu ).


]


Deuteronomium 28 stále platí (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 05. prosinec 2007 @ 14:37:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


To, že nám Bůh dává pocítit svůj hněv, různými způsoby, pokud jsme nepoddaní ( Ef 5,6 // Kol 3,5-6 ), je založeno na požehnáních a prokletích zákona, popsaných v Dt 28. V praxi vidíme, že tato kapitola je stále v platnosti, protože když např. hřešíme, hřešíme PROTI ZÁKONU ( 1Jan 3,4 ) neboť zákon je dán pro hříšníky (1Tim 1,8-10 ).

Je to jako v občanském životě. Zákon je dán pouze proti bezzákonným a na ochranu zákonných občanů. Proti takovým, kteří zákon nepřestupují, ZÁKON NENÍ ( Ga 5,23 ), nic proti nim nemá. I věřící, když hřeší, hřeší PROTI ZÁKONU ( Jak 4,11 ). Proto je zákon trestá jako přestupníky a to smrtí za hřích. Na ty, kdo hřeší dlouhá léta ( i když své hříchy vyznávají ) a svůj hřích neopouštějí, pak přichází po dlouhých letech Boží trpělivosti a snahy o nápravu, Boží soud, který může být dosti krutý a který zasáhne hříšníka samotného, nebo ( má-li s ním Bůh své zvláštní úmysly ), co je horší, zasáhne jeho rodinu ( manželku, děti atp. ) - viz. král David přišel téměř o všechny své syny.

Proto je třeba si uvědomit, že když Písmo říká, že nejsme pod zákonem, ale pod milostí, myslí tím především náš stav v Kristu. Zůstáváme-li tedy vírou v Kristu, nejsme pod zákonem, ale pod milostí. Když však chodíme v tělesnosti, jsme pod zákonem a zákon nás trestá, jako přestupníky. Proto také říká Ř 8,1:"A protož není již žádného odsouzení těm, kteříž jsou v Kristu ježíši, NECHODÍCÍM PODLE TĚLA, ALE PODLE DUCHA."

Kdo však chodí v těle ( = v hříšné tělesnosti ), je pod odsouzením a pod prokletím zákona. Všechna naše duchovní požehnání v nebeských věcech platí pouze, jsme-li V KRISTU, zůstáváme-li v Kristu ( Ef 1,3 ).

Přesto zároveň platí, že ve svém POSTAVENÍ před Bohem již dávno pod zákonem nejsme a jsme pouze pod milostí. Ve svém skutečném STAVU se však pod zákon můžeme dostat, pokud ho přestupujeme. Duch svatý nám byl totiž dán právě proto, aby v nás byla VYPLNĚNA SPRAVEDLNOST ZÁKONA. Ježíš Kristus tedy v nás má sám NAPLNIT ZÁKON ( Ř 8,4 ). Skrze Ducha jsme tedy schopni naplnit spravedlnost zákona, nechodíme-li podle těla, ale žijeme-li podle Ducha.

Milost je u Boha dosažitelná pouze skrze VÍRU. Bez víry ( = chodíme-li v těle ) není možné se líbit Bohu ( Ř8,8 // Žd 11,6 ).
Boží přízeň, milost, tedy závisí na naší víře či nevěře. V nevěře se ocitáme pod Božím soudem ( 2Kor 13,1-5 ).

A správně zde někdo řekl - pokrývání hlavy je zákonictví, neboť je to Bohem daný zákon Božího království. Přestoupení tohoto zákona se trestá. Nepokrytá hlava je přestoupením stejného zákona, který mluví např. o tom, že smilstvo a nečistota je hřích. Smilstvo je přestoupením zákona, tak jako nepokrytá hlava.

]


Re: Deuteronomium 28 stále platí (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 05. prosinec 2007 @ 14:53:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Podobné učení o zákonu se však v křesťantvu, které hovoří jen o milosti a bezzákonnosti, samozřejmě "nenosí". Nebo spíše ani není známo.


]


Re: Deuteronomium 28 stále platí (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 05. prosinec 2007 @ 15:36:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Apropos - většina lidí, kteří se ohání proti někomu tím, že je v zákonictví, ani zdaleka nechápe, co to vlastně skutečné zákonictví je a čeho se týká....

Oni si mylně myslí, že zákonictví je poslušnost Pánovu Slovu. A neposlušnost a bezzákonnost je podle nich "milost". Je to dnes velice rozšířený blud antinomismu, který pronikl skrze falešné a pokřivené učení o milosti a zákonu.

Napříč tomu Pán Ježíš jasně chválí jedinou místní Církev ve Filadelfii ( Zj 3,8+10 ) proti které nemá žádné výtky, těmito slovy:"... "a zachoval jsi Mé Slovo" ....a znovu: "A protože jsi zachoval Slovo trpělivosti Mé...." Dvakrát je tu řeč o zachování Jeho Slova a zachování Jeho Slova je postaveno ještě výše než nezapření Jeho Jména. Neboť nikdo, kdo nezachovává Jeho Slovo, není schopen nezapřít Jeho Jméno. Pánovo jméno nezapřou jen ti, co zachovávají Jeho Slovo.

Proto zachovávání Pánova Slova je na prvním místě v žebříčku pochval - tedy u Pána. U lidí, v dnešní "moderní" době, je to však na nejnižší příčce a nazývají to potupně "zákonictvím." Nejvyšší Pánova pochvala je tedy pro ně tou nejpotupnější věcí.

Pán Ježíš říká, že Jej milují ti, kdo zachovávají Jeho přikázání ( to, co říká ), což je logický zájem učedníků svého Mistra, kteří sedí u Jeho nohou a nechají se od Něj vyučovat ( Jan 14,21+23 ).


]


Re: Re: Re: Jak se bránit? Lze vůbec. (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 05. prosinec 2007 @ 09:11:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Jinak Rive,

obviňovat mě z fascinace démonským světem, je stejné, jako obviňovat pátracího psa za to, že je fascinován vůněmi... Má to od narození a tak to bylo určeno.

Já jsem si své vnímání okolo působících démonků nevybral. Ani by mě něco takového ještě před 7 lety nenapadlo.


]


Re: Re: Re: Jak se bránit? Lze vůbec. (Skóre: 1)
Vložil: Gojim (gojim@zoznam.sk) v Středa, 05. prosinec 2007 @ 15:12:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mila rive.

Lenze Olin sa vzdy a s radostou "nachomejtne" nad kazdeho biblickeho krestana ktory odmieta katolicizmus/ekumenizmus aby ho zhodil, znevazil a oznacil za blba. Olin je za to asi plateny a preto aj cele hodiny sedi pri gs ...Niekedy sa mi zda ze nema nic ine ani na praci. 

Olin nevie viest biblicku diskusiu a o Pisme nevie absolutne nic. On nieje takto školený (programovaný) On vie iba zhadzovat, nadavat, robit si 
posmech s kazdeho kto sa stavia proti katolizacii, nakolko samotny katolicizmus je nezlucitelny s Pismom a pismom sa neda ani  dolozit.

Povedz mi teda rive, preco sa spajat hned s certom ???

Ze si sa porezala presne podla gregoryho ... ma skutocne neprekvapuje. Preco Gregorymu ale nevysvetlis ze ako krestan nema pravo dusevne niekoho zarieknut, nema pravo pouzivat autoritarstvo lebo tym skutocne moze priviest najma senzibilnejsich ludi k nestastiu, co cele vobec ale vobec nema s Bohom nic spolocne ? 

Preco zaroven nedas navod na to, ako poradit ludom ktori si presli tym cim ty, ako je mozne sa oslobodit od dusevnych priani, zariekani, zaklinani, uviest priklady roznych katastrof ktore vznikli dusevnym navazovanim sa na vodcov a "autority", ....co tak isto nema s Bohom vobec nic spolocne ... dat ludom navod  ako to vobec rozoznat ? 

Lebo u mnohych ludi to sposobuje daleko vacsie skody ako ked Ty si sa napriklad porezala ...

Mila Rive, to je tema na tak dlho ze gregorios v pocte clankov by nemal fakt sancu 
....tymto sa nezaobera vo svojich spisoch ani Ales co je zle, lebo bez praktickeho vychodiska je to iba bohapuste teoretizovanie ...

Hm?

Ja len verim ze sa na mna Greg nenahneva ...

 ...uvidime . :-))))


]


Re: Re: Re: Re: Jak se bránit? Lze vůbec. (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 05. prosinec 2007 @ 15:41:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Milý Gojim,

přečo by som sa hneval? Trochu na mě sice dýchla klasická letniční pověrčivost ( zariekaní, zaklinaní ), ale z toho časem snad vyrosteš.:-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Jak se bránit? Lze vůbec. (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 05. prosinec 2007 @ 15:50:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Prepáč Gojim,

chcel som napísať "prečo", nie "přečo".


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jak se bránit? Lze vůbec. (Skóre: 1)
Vložil: Gojim (gojim@zoznam.sk) v Středa, 05. prosinec 2007 @ 16:17:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
V co vidis "letnicnu povercivost" ???


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jak se bránit? Lze vůbec. (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Sobota, 08. prosinec 2007 @ 10:40:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Milý Gojim,

nejsem si jistý, jestli zde nenaznačuješ, že Rive se řízla kvůli nějakému mému výroku, že jsem ji snad "zařekl" nebo "zaklel". Ale o to nejde.

Je to naopak. Rive se řízla z toho důvodu, aby ji v té věci Pán vyučil a ukázal jí, že to, co jsem psal, je pravda. Ale Rive se evidentně nepoučila a myslí si, že příčina je to, že její muž "náhodou" zrovna nabrousil nože.

Pokud jde o letniční pověrčivost, vy letniční si po vzoru Dereka Prince myslíte, že třeba nějaký okultista může vyslovit nějakou kletbu, která věřícím v Krista pak může ublížit.

Vůbec neberete v úvahu, že ( jak je psáno ) "nespravedlivá kletba nezasáhne" a že "nejsou žádné čáry proti Izraeli neboť Bůh Ho ochraňuje." To poznal už i prorok Balám.

Vy letniční však máte hrůzu z kdejakého výroku, který zaslechnete kolem sebe. A pak ten výrok různě lámete a rušíte a nevím co ještě... Bez jakéhokoli biblického podkladu. A to je ta letniční pověrčivost.....


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jak se bránit? Lze vůbec. (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Sobota, 08. prosinec 2007 @ 14:57:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Milý Gojime,

zkus si položit otázku zda zastáváš princip SOLA SCRIPTURA i pokud jde o 1Kor 11,1-16.

Zkus se zamyslet, zda tvé vidění této pasáže není píše v souladu s římskokatolickými způsoby zacházení s Písmem....


]


Re:Falešný, humanistický bůh - dědeček na obláčku (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Neděle, 16. prosinec 2007 @ 20:32:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Milá Rive,

tvůj pohled na událost tvého zranění nožem odráží pouze humanistický, falešný pohled na Boha, který si přece nemůže dovolit nás trestat.


Máš za to, že tvé říznutí nožem nemělo s Bohem NIC společného.

Někdo moudrý však řekl:"Kdyby jen jeden čin nebo událost nebyl součástí Jeho záměru, nebyl by Bohem, protože by ztratil kontrolu nad vším co je."


]


Re: Re:Falešný, humanistický bůh - dědeček na obláčku (Skóre: 1)
Vložil: rive v Neděle, 16. prosinec 2007 @ 23:13:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
gregu


: ((((( nevěřím na mikuláše, bilé paní, skřítky, trpaslíky, čertíky, dědečky na obláčku

rive


]


Re: Re: Re:Falešný, humanistický bůh - dědeček na obláčku (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 17. prosinec 2007 @ 16:16:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Víš, že bych ani neřekl, Rive ....?


]


Stránka vygenerována za: 1.10 sekundy