Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Julius.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16649, komentáře < 7 dní: 269, komentářů celkem: 429334, adminů: 60, uživatelů: 5250  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 93 návštěvník(ů)
a 5 uživatel(ů) online:

Willy
Dzehenuti
gregorios777
rosmano
ivanp

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
116416678
přístupů od 17. 10. 2001

Život církví: CB Litvínov
Vloženo Pondělí, 26. listopad 2007 @ 20:28:47 CET Vložil: bolek

Charismatici poslal Nepřihlášený

Chudeřín, v němž sídlí sbor Církve bra­trské, nebýval vždy součástí města Litvínova. Dřívější vesnička se stala okrajovou částí města a postupem času se nachází ne příliš daleko od centra. Také začátky sboru se odvíjely „za humny“. V dnes již historicky vzác­ném dokumentu – v ručně psaném s­e­šitu bratra Jindřicha Špačka z poloviny 20. století – se píše o vzniku Spolku křesťanů v Mostě z roku 1906. V sešitě najdete zápis o návštěvě bratra A. Adlofa v tomto spolku a o tom, že zde přijímal do tehdy Svobodné reformované církve nové členy.

Práce byla pak přenesena do Společenství křesťanské-ho sdružení Snaha v Chudeříně, které pak patřilo již pod správu sboru Praha 1 – Sou­kenická ulice. Sbor vždy patřil k početně menším a správou příslušel ve druhé polovině minulého století pod Ústí nad Labem.

Při malém setkání, které jsme měli nad tímto článkem, vzpomínal dnešní správce sboru, kazatel Petr Šimmer na službu bratrů Antonína Voříška, který sbor spravoval z Dě­čína, Otty Rusnoka, Adolfa Kotoučka. Bratr Voříšek mu řekl osobně v době, kdy dojížděl sám opravovat střechu sborového domu v Litvínově a kde již téměř „vymřel život sta­nice: „Víš, já věřím, že tady bude sbor a bude to letniční sbor,“ dodává P. Šimmer...

Novou pionýrskou práci konal kazatel O. Rusnok. Po osmi letech na ni navázal bojovný modlitebník kazatel A. Kotouček. Tak vznikal počátek nové stanice. Početní růst sbor zažil začátkem let 90. Přicházeli hlavně mladí, stu­denti, učni. „Předcházely nás modlitby víry těch starších a dřívějších členů tehdy ústec­kého sboru, zejména kazatele Vl. Fajfra, který se denně přimlouval za Mostecko,“ podtrhuje P. Šimmer. Prvotními důrazy byly znovu­zro­zení, osvobození a učednický životní styl. „Často jsme se modlili proti temnotě tohoto kraje vyvyšováním jména Ježíš a vyzná­vá­ním, že milost Boží je větší než nepravost celého Mostecka, šli jsme s evangeliem do škol, do ulic města s transparenty a kytarou apod. Tak jsme se dostávali do povědomí lidí z nejateističtějšího okresu ČSFR,“ vzpomíná P. Šimmer. „A postupně jsme přijímali vizi, že máme být požehnáním pro tento kraj a že máme působit tak, aby se vytvářela v tomto kraji další společenství křesťanů.“ Vznikaly domácí skupinky. Model domácích skupinek se do dnešních dnů osvědčil a ukázal jako dobrý.

Mnozí noví členové – dá se říci, že více než polovina, dojížděla z Mostu. A když v ro-ce 1994 se začalo hovořit o tom, že pro ně­které zvláště početnější rodiny s malými dětmi je vhodnější přemýšlet o přenesení sboro­vého života do Mostu, nešlo o přemýš­lení pro nás radostné. Vždyť v litvínovském prostředí jsme se cítili tak „doma“. Počáteční úvahy však pře­šly v realitu a v roce 1995 v květnu jsme se v Mostě sešli poprvé na prvních boho­služ­bách mostecké stanice. Sbor Litvínov začínal znovu... S jedním členem staršovstva a asi 30 členy sboru.

V současné době čítá sbor 80 členů a 5 členů do 18 let, 17 přípravných, 41 dětí. Sbor má, jak říká bratr Šimmer, „dvě nohy“ – a to je misie a sborová práce. Misie je pod vede­ním vikáře Járy Šmahela, sborovou práci vede vikář Libor Trousil. Sbor a misie patří k sobě a jedna činnost bez druhé nemůže zdravě růst. Sbor od svého nového počátku vědomě přecházel do učednického modelu, tj. k výchově učedníků. V současnosti probíhá již čtvrtý ročník učednického setkávání, které zahrnuje druhou vlnu učedníků. Z té první jsou ti, kteří se dnes nejvíce podílejí na vedení a provozu sboru.

Jak to prakticky vypadá? „Jsme spolu u jíd­la, modliteb, při společném budování z Písma, ve sboru i venku – jde o to být spolu, důraz klademe na budování chara­kteru. A to se týká nejen mladých lidí, do učednického setkávání nedochází jen mladí lidé.“ Škola je průběžná, časově zatím neo­mezená. Ti vy­zrálí se následně podílejí na výchově začí­najících. Práce „studentů“ je vy­hodnocována pověřenými učiteli. Jedním z cílů je také roz­poznat obdarování učedníka a jeho na­smě­rování do služby, která je pod pastýřským zaštítěním vedoucího školy.

Jako misijní službu sbor založil v největ­ším sídlišti města Janov Občanské sdružení Libuše. Zde se začínalo s dětskými kluby. Posléze se přešlo na misijní činnost ve stano­vených oblastech daného sídliště. V součas­nosti máme čtyři oblasti, kde se dlouhodobě pracuje s dětmi v terénu. V posledním období se navazuje na rodiče těch dětí. Nyní jsou dětské kluby i v nedalekém Meziboří, kde nás k této práci pozval MÚ. Jsme rádi, že jsme vnímáni veřejností jako užiteční. „Snažíme se, aby se rozvinula mládežnická misijní práce. Stále více vnímáme, že je to „běh na delší dech“ – vyjádřil se bratr Šmahel.

K mládež­nické misijní práci patří i napří­klad víkendové pobyty s dětmi v Načetíně v Krušných horách. Několik akcí v Načetíně bylo i s rodiči dětí, kterým sloužíme. Budujeme přátelské vztahy. Dnes již těmto rodičům nevadí, že jejich děti vedou křesťané, kteří se sdílejí o své víře před jejich dětmi.

Budování učedníků není možné jen teo­reticky. Praktický základ vzniká právě v mi­sijních a diakonských aktivitách. Kolik věr­nosti, trpělivosti, víry a odpouštění je nutno v terénu prokázat. Kazatel P. Šimmer stále nosí v srdci víru, že povstane nová generace mladých, Bohu oddaných a věrných, stateč­ných lidí, kteří budou plni moci Ducha svatého přemáhat moc zla ve jménu Ježíš. Proto, ani nevíme jak, se přeneslo budování nových učedníků za hranice sboru a dnes pod zá­štitou Ob. sdr. Isachar tato činnost v rámci severozápadního regionu mezidenominačně narůstá. Pro představu: před asi čtrnácti dny proběhla dvoudenní konference těchto mladých již v počtu okolo 100 účastníků pod názvem: Jen ti nejlepší. Tuto činnost vede vikář J. Šmahel.

Veřejné bohoslužby na náměstí Litvínova vždy jednou za měsíc se dostaly do povědomí města. Ke sborovým bohoslužbám slouží objekt sboru „Noemi“, objekt bývalé mateřské školy. Ten se podařilo ze tří čtvrtin již zrekon­struovat k potřebám sboru a diakonie (klub maminek, připravují se zde dětské boho­služby, na které by sbor svážel děti z Janova i Meziboří. Zatím se tato služba koná ve starém sborovém domě).

Podkrušnohoří stejně jako celý západ severních Čech prochází složitým a těžkým obdobím – postupující restrukturalizace hos­po­dářství přináší „zeštíhlování,“ případně likvidaci dřívějších velkých podniků, ale tak očekávané střední podniky v podstatě nevzni­kají. Mnoho lidí se cítí existenčně ohroženo a mostecký úřad práce zaznamenal v lednu přes 23% míru nezaměstnanosti. Církev žije uprostřed společnosti a nemůže se z ní vy­dělovat. Vše se jí dotýká a její povinnost mod­liteb za města a konkrétní pomoc potřebným vyplývá z Písma svatého. Nebylo možné se v našem malém rozhovoru v Litvínově tomuto tématu vyhnout...

„Nosím v srdci, že Bůh tento kraj znovu pozvedne. Mám velkou naději pro tento kraj. Vnímám, že prokletí zemí, je pro spravedlivý Boží hněv proto, že , které leží nad našímy Češi jsme ne jednou pošlapali právo. Bůh miluje právo. Asi se mnou nebude každý souhlasit, ale osobně vidím, že Benešovy dekrety jsou pošlapáním práva nevinných sudetských Něm­ců, kteří byli odsunuti z území, které jim od krále Karla IV. vždy patřilo. Nesoudím vinu Němců. To ať dělají poctivě historikové a také Bůh. Mě zajímá, čím jsme se provinili my. Proto toužím, aby i naši politici, za které se také modlím, měli odvahu zrušit tyto dekrety. Raduji se, že vidím Bohem darovanou smírčí oběť v Jeho Synu Ježíši Kristu, jenž naši vinu pošlapání práva vůči nevinnému vzal také na sebe. Dílo kříže Božího Syna chci i nadále s vděčností a chválou v srdci přinášet před Boží tvář, dokud od nás neodejme svůj hněv.

Kdo se přidá? Mnohou Boží milost v na­šem kraji již vidím a jsem do budoucna mo­tivován Ježíšovou láskou pokračovat v tomto zápase,“... řekl bratr kazatel Petr Šimmer na závěr.

Bratrská rodina 3/2004


Podobná témata

Charismatici

"CB Litvínov" | Přihlásit/Vytvořit účet | 76 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Pondělí, 26. listopad 2007 @ 20:57:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nepozval Sudeťáky do Čech místo Karla IV. spíš Přemysl Otakar II.?Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Pondělí, 26. listopad 2007 @ 21:15:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přicházeli ve větším počtu již od XIII. stol., za časů krále Otakara II. opravdu ve velkých skupinách. A to nejen na pozvání krále, ale i církevních institucí a pánů.
Nastal totiž kolonizační boom a v Německu bylo dostatek obyvatelstva schopného kolonizovat zemi, a byli to lidi kulturně a ekonomicky výše, než obyvatelstvo české. Hlavní problém ale byl, že české obyvatelstvo, které usilovně kolonizovalo zemi již v XII. stol., jaksi "došlo". prostě to nebyla dost silná populace.

Samozřejmě přicházeli z Německa i později, vždy, když se tady vinou válek nějak "vylidnilo": po válkách husitských i po válce třicetileté.

Olin


]


Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: Farel v Úterý, 27. listopad 2007 @ 08:02:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je zpráva
jak z rudého práva

Nevím kdo je nepřihlášený, ale zpráva o stavu unie nevykazuje trhliny. Nikdo neudělal nic špatně, nikdo se do nikoho netrefil, nikdo neměl mocenské zájmy a vůbec žádné charakterové vady. Stále jen vpřed. Tento druh normalizační literatury mě přestal zajímat někdy v polovině 70 let.Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: jakobin (jakobin@zelo.cz) v Úterý, 27. listopad 2007 @ 08:09:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.zelo.cz
Nejsem nepřihlášený (ani nikdo od nás), ale všimni si Fareli, tučně zvýrazněných míst. To je zpráva, kterou poslal někdo, kdo umí číst mezi řádky a  z textu, který vyzdvihuje hospodářské výsledky a vykresluje, „jak naše země vzkvétá“ umí vyčíst, že věci, které kritizuju, kritizuju oprávněně.]


Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Úterý, 27. listopad 2007 @ 08:43:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
jakobin, jak může zase z kejklí s textem vyplývat, že něco kritizuješ oprávněně?

vymřel život
tady bude sbor a bude to letniční sbor
,“
modlili proti temnotě
vyzná­vá­ním

atdatd.

našemu neznámému kejklíři se to asi nelíbí - tak aťsisi!

Model domácích skupinek
výchově začí­najících
.
učednického modelu

My jsme tady prostě "od toho", jakobin.

Celá řada jevů, co jsi kdy kritizovala, mě přišla jako oprávněná kritika, ale předně to musí být vůbec kritika!
Že se ti nelíbí výchova učedníků není žádná kritika. Máš-li k tomu co říci, začni vychovávat učedníky a pokud to tví spolupracovníci dělají blbě, ukaž, co je blbě. To je oprávněná kritika. Ale nestěžuj si, že to někdo dělá. I za tebe to dělá.

Křesťanství vždycky a všude vzbuzovalo opozici a nepřátelství a v okolí Chudeřína tomu nebude jinak. I nepřátelé mohou občas postřehnout něco, co přátelům uniklo. Ale furt to jsou nepřátelé. Nejsou to naši kritici. Nechtějí, abychom napravovali své nedostatky. Naopak - potřebují, abychom jich měli co nejvíc, aby se nám případně dostali na chrbát. Jsou to lidi, kteří by rádi, abychom tady vůbec nebyli.

Olin

]


Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: jakobin (jakobin@zelo.cz) v Úterý, 27. listopad 2007 @ 08:54:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.zelo.cz
Nemá cenu si s tebou Oline psát, když potom všem si myslíš, že kritizuju ŽE někdo dělá učedníky. Já totiž celou dobu kritizuju, KOMU je dělá a JAK z nich dělá duchovní věčně nedospělé MRZÁKY. Ale to bys mě musel číst pořádně. No nic, žij dál ve svých chimérách. Donutit tě myslet nehodlám, to musíš dobrovolně.
Nejedná se od tebe o nic jiného, než posunout má svědectví do roviny, kde už je nebude možné brát vážně. To je podlé.]


Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: petrikvlcek (agentura.vlcek@volny.cz) v Úterý, 27. listopad 2007 @ 09:39:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tvé svědectví už bohužel jsou v nakloněné rovině. Vy si tam v truc partě ZeLo myslíte, že jste přišli na patent jak ozdravit křesťanstvo v Čechách. Kdokoli s Vámu polemizuje je Váš nepřítel. Znovu opakuji Tvým problémem Jakobin je neodpuštění.
Zdraví Péťa


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: jakobin (jakobin@zelo.cz) v Úterý, 27. listopad 2007 @ 10:09:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.zelo.cz
Ano, ono je to jednoduché. Popisuju tady celou charismatickou síť - učení, praxe, pojetí autority atd., která celá dohromady působí jako past pro nezasvěceného člověka. A vaše odpověď? Máš hořkost a neodpuštění a hotovo, stůl je zase čistý. Ale není. A jestli umlčíte mě, nebo  další, za pár let Vám to vysublimuje jinde. Nemůžete nad tím zavírat oči, protože to JSOU problémy, a ty problémy nejsou jen lokálně ohraničené v CB Litvínov.  A jestli si potřebujete plivnout, tak si plivněte, já to vydržim.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: tk v Úterý, 27. listopad 2007 @ 10:24:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milá jakobin, vydrž!

Pan Vlček zde používá taktiku charismatických (s)vůdců, kterou jste zažili a popsali ve Skryté tváři a kterou poznali na své kůži i tisíce dalších obětí jejich manipulace a psychického vydírání. A ti, kteří to nepoznali, protože třeba charismatismus zatím znají jenom z jeho neskryté tváře, ti si z chování pana Vlčka udělají obrázek sami. A mohou si to i vyzkoušet, když svým autoritám položí pár nepříjemných otázek. Pánové jako Vlček si totiž efektivitu svého lovebombingu moc dobře hlídají a v momentě, když jim "terč" začne klást nepříjemné otázky, tak se jim už nevyplatí do něho emocionálně investovat a rychle ho odříznou - je pro ně mrtvý. Pak začnou tu masáž s hořkostí, neodpuštěním atd., ale to už je investice do zbylých oveček, aby je zastrašili názorným příkladem, jak s nimi bude zacházeno, kdyby se moc ptali. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: petrikvlcek (agentura.vlcek@volny.cz) v Úterý, 27. listopad 2007 @ 10:33:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, hezky jsi to napsal Tichý Kolovrátku,
Tebe je škoda na doštvávaní obětí v debatách. Přimluvím se u Jakobin, aby Ti dala něco pořádného - třeba bys mohl kázat v ZeLu. Přijeli bychom se na Tebe s Olinem podívat. Jakobínka vydrží o tu se nebojím, ale Tobě už dochází dech. Copak nechápeš, že jsi už pro smích, chlape.
Péťa


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: petrikvlcek (agentura.vlcek@volny.cz) v Úterý, 27. listopad 2007 @ 10:40:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Promiň, ale opravdu považuji za velmi naivní plivat na sbor ze kterého jsi odešla. To není ani tak podlé jako hloupé. Tím si ubližuješ nejvíc sama.Nejste první ani poslední, kteří odešli ve zlém z nějakého společenství. Místo, aby jste tedy mohli naplňit své představy tak se mstíte. To fakt na palici.
Péťa


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Úterý, 27. listopad 2007 @ 11:04:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Péťo,
proč si myslíš, že je jejím problémem neodpuštění? Dyť Jackie nijak neútočí na ty lidi, co se spolupodíleli natom, že léta jejích života byly/sou v takovym srabu. Jenom upozorňuje nato, kde podle ní je zakopanej pes a místo věcný argumentace tady zaznívaj jenom kecy typu:
-svědectví neni pravý, jelikož je anonymní
-to, co se stalo je jenom vedlejšim produktem (nutnym zlem) správnejch věcí nesoucích ovoce
-my Tě všichni chápem, ale dej nám pokoj a nekaž properující byznis
Ale říct něco k věci, co by posunulo celou situaci dál, to tady zaim nezaznělo
eleazar


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: petrikvlcek (agentura.vlcek@volny.cz) v Úterý, 27. listopad 2007 @ 11:31:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Uznávám, že máš pravdu. Ale jak to posunout dál ? Debata se zvrtla do kelu a i kdyby se nezvrhla ... co by vyřešila ? Přikloním se k názoru Olina, že jakobína vyhlásila soukromou válku svému bývalému sboru a všem, kdo mají jinej názor. Ani nevíš Elezare, jak mi bylo ZeLo sympatické. Říkal jsem si, konečně našel někdo odvahu a relativně kultivovanou formou se dokázal vymanit z područí nějakého ulítlího pastora. Maj pěkný stránky, ty lidi očividně nejsou žádní primitivové - tak asi jim tam fakt někdo ubližoval. Dokonce jsem říkal manželce, hele, vezmem auto a zajedem se někdy podívat na jejich shromáždění. Pak jste do toho začali bušit se Skrytou tváří, kolem poskakují podivní pejci / jah, tk, vladimír, etc / a nemilosrdně koušou každého, kdo má hold jiný názor. Pak vyleze na světlo, že Jakobínka nenávidí Šimiho a jeho praktiky. Urazí celý sbor CB. Fakt pak má jeden pocit : jde tady o to poukázat na negativní jevy  v církvi, nebo je za tím msta, neodpuštění ? Nebo od všeho trochu, nebo je vše jinak. Asi to chce čas, ale nezávidím Vám. Jak se po letech podíváte těm lidem do očí ? To s váma pude jako smrad.
Kapitáne, třeba se úplně mýlím a je to jinak. Fakt nevím. říkám Ti pocit člověka z jiného města.
P


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: jakobin (jakobin@zelo.cz) v Úterý, 27. listopad 2007 @ 12:43:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.zelo.cz
to je srandovní, jak na mě střídáš ty metody dobrýho a zlýho policajta. já jsem jako recidivista, jo?… J))

už už jsem málem k vám přijel, ale to, co teď vyhřezlo….ale fuj, jakobin,

zase buď trochu milejší, piš o tom, jak jsi odpustila a jak se ti ulevilo, a že jsi vlastně bojovala proti božímu dílu, a že je ti to teď líto, no…a  já přijedu.

to víš, že vás tam nenechám bez duchovní stravy, i  kázání vám přivezu.

vlčku, vlčku…(smála se jakobin)]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: petrikvlcek (agentura.vlcek@volny.cz) v Úterý, 27. listopad 2007 @ 13:11:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak vidíš Jakobínko,
po dlouhé době tady napíši něco vážně a upřímně Elezarovi a jak Ty reaguješ. Promiň, my dva si nemáme co vyčítat. Ty se jednou arogantně směješ, podruhý si hraješ na Pána v chrámu, potřetí se strefuješ do Šimiho. Prostě každej jsme ňákej, já Ti to nevyčítám. Na tomhle kolbišti oceňuji každého, kdo se dokáže chovat slušně. / Jirku Krupu, Irenu a možná pár dalších / Uznávám, že mě osobně  to vydrželo chvíli ze začátku a dnes je to jinak. Ale to je stejně jedno. Vždyť  Jirku si tady podává každej druhej stejně vevybíravě jako mě nebo Olina. A těžko někdo může říci, že je Jiří neslušnej. Nakonec buď ráda, že nás tady máš - minimálně z jednoho důvodu. Říkáme Ti, že hold někdo může vidět, cítit věci taky jinak.
Ahoj Petr


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Úterý, 27. listopad 2007 @ 13:24:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já si do ní snad budu muset kopnout taky, abych konečně zjistil, jesli je to vážně tak povznášející pocit.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: jakobin (jakobin@zelo.cz) v Úterý, 27. listopad 2007 @ 13:34:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.zelo.cz
milý petře,

napsal jsi tu na mou adresu tolik zesměšujících a degradujících výrazů (nějaké adjektivum+ učitelka- já to raději moc nečtu atp.), že ztěží rozpoznám, který z nich je „od srdce“, co myslíš vážně a co ne. Tak promiň, jestli jsem se nějak dotkla tvých citů.

začala jsem tu něco říkat, vyprávět, co jsem zažila, a čeho se mi dostalo, je zpochybňování mě samé, mé věrohodnosti, mého charakteru, mé víry, z tvé strany se to ponižování stalo dokonce sportem (alespoň tak mi to připadá). pro mě to ani na vteřinu nebyla hra či kampaň či zábava. jedná se o věci, které se mě hluboce dotýkaly a dotýkají. začala jsem sem psát s tím, protože jsem po opuštění CB nevěděla, jak se jmenuju, jestli jsem už navěky zatracená tím, že jsem opustila „jedinou správnou církev“, nevěděla jsem kde je nahoře, kde dole, kde dobro, kde zlo a potřebovala jsem  slyšet také jiné hlasy než ty, na které jsem byla zvyklá. Věřila jsem, že jsou tu křesťané. Zjistila jsem, že asi někomu vadí, co píšu, že se to, zdá se, týká víc lidí než jsem čekala a že bojovat proti tomu je boj s větrnými mlýny. Byli tu lidé, kteří tvrdili o mě samotné věci, které kdybych si připustila, musela bych se zabít. a taky jsem zjistila, že nejsem sama, komu se ta patálie stala,  že se to děje na různých místech v různých intenzitách. taky jsem zjistila, že pro tyto lidi neexistuje žádná posttraumatická péče, že se buď zblázníš, nebo spácháš sebevraždu nebo odpadneš, nebo se na to prostě vykašleš a státem placení pánové v sakách se jen plácnou po zádech s tím, že se pročistila církev. Promiň, že jsem tak emotivní, ale tohle mě míchá. a každý, kdo mi bude tvrdit, že jsem to jen špatně pochopila a že všichni jsou fajn a svobodní a že se tohle nikde neděje se mnou asi nepochodí.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: petrikvlcek (agentura.vlcek@volny.cz) v Úterý, 27. listopad 2007 @ 15:05:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tentokrát vážně - raději to takhle uvedu.


Myslím, že přehnaně spoléháš na lidi. To ti nevyčítám, není to samo o sobě špatné, lidsky je to pochopitelné. Potíž je v tom, že Tě každý člověk dříve či později zklame, někdo více někdo méně. A v Církvi je to stejné, ale více to bolí. Hajzlíci, parazitující na církvi byli, jsou a budou. Pomýlení pastoři opíjející se svou neomylností a vyjímečností také. Mluvím teď za sebe : takovým je nejlépe se vyhnout. Práce do kterého jses dala / poukázat na tyto jevy / je nevděčná, přetěžká, většinu trumfů drží v ruce protivník, je v lepší pozici. Navíc se vždy najde hodně radílků, falešných spolubojovníků. A výsledek : budeš prohlášena za pomatence a odpadlíka. A to i v případě, že to bude ve světle a podepsáno. Může to mít větší váhu - ten koho kritizuji to nemůže smést ze stolu, ale výsledek bude stejný. Jsem přesvědčen o jiném způsobu - dokonce si myslím, že je to jediná možné řešení. Všude tam, kde se stalo to co u Vás / pokud je pravda, že se to opravdu stalo a tak jak píšete / vymanit se z vlivu pobloudilce a naplnit svou biblickou představu vlastního sboru. O to se zřejmě se ZeLem snažíte. Touhou každého křesťana je jistě bezchybné, čisté společenství plné lásky ...V tom Vám každý musí rozumět. Kdyby se Vám to podařilo - tak to je přesně to co platí na šílené pastory. A Pán Bůh Vám jistě požehná. Vašim motivům rozumím, nerozumím způsobům a naivitě.
Petr


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: Farel v Středa, 28. listopad 2007 @ 19:57:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tady se někdo asi dostal na vlčkový stránky a píše jako vlček ale slovník má jako protivlček. Nemohli byste s tím někdo něco udělat.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Úterý, 27. listopad 2007 @ 11:55:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Eleazare, asi bys měl vědět, že z mé strany tady přece bylo věcné argumentace ažaž.
Co je to věcná argumentace: né že je všechny žeru, ale že jim věcně oponuju! To jest - problematizuju, co napsali. Tak se dá něčeho dobrat.
Ale dost jasně mi dali najevo, že je to ruší...a že jako charouš jsem taky všeho vinen.  Jako i Petr Vlček i já jsem se tam chtěl původně podívat, když se tu jakobin objevila. Ale rychle jsem pochopil, že jsem nežádoucí a že tam se mnou nikdo vážně mluvit nebude. Tak proč bych měl mluvit vážně já, notabene na tomto náměstí? 

Problém toho, co jakobin považuje a kritiku charismatismu, je to, že je nedostatečně podložená. Jakobin má prostě své zkušenosti - jako kdybychom všichni nevěděli, jaká mrška je  společenská paměť - a doplnila si je četbou anticharismatické literatury,často velmi pochybného původu.
Tak to je fakt problém...
My potom můžeme i odmítat stejné projevy, ale zjistíme, že jsme každý na jiné lodi.

Olin]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Úterý, 27. listopad 2007 @ 12:15:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
pro Olina - Jackie zobecňuje svoje zkušenosti nma celý charihnutí. Prostě to tak dělá a jiná asi nebude minimálně do tý doby, než uvidí na vlastní voči charispolečenstvo, který bude v pořádku (což se asi v jejim okolí hned tak nestane pozn. eleazar), womlacovali sme jí to tady wo hlavu všichni, mně nevyjímaje. Ale problémem neni, jesli jedna sestra hází všecky charóšeě do jednoho pytle, ale to, co se jí stalo, proč se jí stalo a co se dá dělat proto, aby se takový věci neděly tam a teď.

pro petrikavlcka - Že Šimmera nemaj ZeLáci rádi je dost pochopitelný, i kdyby mu sebevíc odpustili, tak se z tohoto pastora tímto nestane sympatický stařík jako mávnutim kouzelnýho proutku, jesli vůbec. A to, že zveličuješ anonymitu Skrytý Tváře fakt nevim, jesli má co dělat jemon s Šimmerem a se ZeLím, anebo je v tom něco víc. Provdou je, že v tamtom dílku svědčí lidi, co nemaj s Litvínovskym problémem až tak úplně společnýho nic, jenom ukazujou, že se podobný bvěci dějou i jinde a podobně
eleazar]


Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Úterý, 27. listopad 2007 @ 10:31:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jo, kdyby to byla pravda, musela bys obrátit a nasadit věcný jazyk, jakobin. S vynálezem "učedníkování", "charismatismu" a celé navazující argumentace dáváš jasně najevo, že se hodláš bavit pouze s našimi zavilými "přáteli", kteří proti nám intrikují.

Já bych taky rád, aby tvé působení bylo možno brát za kritiku, a ne za soukromou válku proti bývalému společenství. Ale to bys musela přistoupit na riziko konfrontace a na to, že kritizovány budou také tvé texty.
Původně jsem to tak bral, ale časem jsem pochopil, že o to ti fakt nejde.

Patrně víš, že tento způsob učednictví, o němž jsem od tebe slyšel, se mi pranic nelíbí, ale jestli to produkuje MRZÁKY, to se zatím neprokázalo. Pattre mrzák určitě není a nikoho jiného jsem z Chudeřína nepotkal, takže dovol - pochybuji. Vono to asi nebude tak horký, protože i tam, kde to lidi zmrvěj, Bůh stále něco dělá a má větší moc nad srdci lidí.
Ze zkušenosti taky vím, že když chci něco v církvi napravit, tak nesmím ty lidi urážet. Což dá v mém případě dost práce uhlídat. V tvém případě taky. Smrtelně jsi urazila ne P.Š., ale každého, kdo do jeho sboru chodí. A to nelze považovat za projev oprávněné kritiky.

Nijak z toho, co jsem napsal, neplyne, že není co kritizovat. Otázka zní JAK. Už sám fakt, že já bych do takového sboru, v němž jsi žila, nemohl ani vstoupit, natož tam kázat, demonstruje, že to s tou oprávněnou kritikou "charismatismu" asi nebude tak jednoduchý.Jenomže já si kromě zřetelné distance udržuju taky jasný respekt k P.Š. a spol. To mi umožňuje, když na to přijde, oprávněně kritizovat, tak, aby tomu taky někdo věřil.

Olin


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: jakobin (jakobin@zelo.cz) v Úterý, 27. listopad 2007 @ 12:33:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.zelo.cz
Kdesi jsem tu uvedla připodobnění své situace „znásilnění“, možná to lze zmírnit a připodobnit to k situaci, kde nastoupíš do autobusu, kterej má na předním skle ceduli PRAHA. Já tu upozorňuju, že tenhle a tenhle autobus té a té firmy měl vývěsku PRAHA a odvezl mě do Piešťan a nutil mi koupi předražených dek z ovčí vlny, jinak prý mě neodveze zpět. A ty po mně chceš, abych šla na zasedání firmy, která výlety organizuje (a má licenci na prodej dek) a jemně jim naznačila, že pokud píšou PRAHA, měli by se aspoň kousek po tý cestě vydat a nabízet deky třeba za jízdy (jenže oni nemají licenci na přepravu!). Asi nepůsobím moc konstruktivně, zřejmě proto, že bych tyhle pochybný výlety raději úplně zrušila.

Já vim. Dost se svatouškovsky neusmívam, neplácám vás po ramenou, neoslovuji Vás bratře, a komentáře nezakončuju Pán s tebou nebo Bůh ti žehnej. Nepasuju do formičky na křesťana, tak mi naznačujete, že jsem nepřítel církve či Boží. Ale o tom vy naštěstí nerozhodujete. Můj Pán (Ježíš) vlítl do chrámu a neprokazoval dostatek empatie ani pochopení ani odpuštění vůči penězoměncům (asi měl hořkost? nebo se mstil?). Ač se jeho vzoru přibližuju asi jako popelnice slunci, chápu jeho hněv. A styl zbožnosti, který se praktikoval v mé bývalé církvi a praktikuje leckde jinde mě naplňuje příšerným hněvem. Co jste udělali z jeho domu? Prodáváte Boží požehnání za poslušnost autoritě a poslušné placení desátků, úzkou cestu jste vyznačili fáborkama vlastní církvičky a vybíráte clo? A tím clem je vlastní identita, názory, osobnost člověka, soukromí a veškerý volný čas? Služebníci toho, jenž nedolomí nalomenou třtinu lámou třtiny jak na běžícím pásu, a když se nezlomíš, tak jdi a nemysli si, že nebe máš ještě otevřené! FUJ. Zpřevracet stoly a vyhnat to ven.]


"příšerný hněv" (Skóre: 1)
Vložil: jirikrupa v Úterý, 27. listopad 2007 @ 21:36:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.joelnet.cz
   "Zpřevracet stoly a vyhnat to ven"  /jakobin/

To je právě to, co z Tebe někteří vnímají. (subjektivně :))

Ty si myslíš, že je to "spravedlivý hněv". 

"A styl zbožnosti, který se praktikoval v mé bývalé církvi a praktikuje leckde jinde mě naplňuje "příšerným hněvem". "   /jakobin/

Musím ti říci, že nějak tak jsem si to představoval.(tedy až tak zase ne, trošku míň)  Někteří prostě nechápou, že je to "spravedlivý hněv"..ty totiž chtě nechtě opravdu práskáš bičem.

  
  Jsem rád, že kromě zmiňovaných motivů pomoci "obětem" přiznáváš i tento motiv "hněvu" a touhy "vypráskat to bičem ven".

  Nechci Tě jen "chytat za slovo!, třeba to není tak vyhrocené, jak to teď zní, ale nějak tak jsem očekával, že to bude položeno ve tvém nitru.

  Pokoj Tobě

  PS: Nepochopil jsem to špatně?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Středa, 28. listopad 2007 @ 08:56:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milá jakobin,

i mě tohle naplňuje odporem:
   // Prodáváte Boží požehnání za poslušnost autoritě a poslušné placení desátků, úzkou cestu jste vyznačili fáborkama vlastní církvičky a vybíráte clo? A tím clem je vlastní identita, názory, osobnost člověka, soukromí a veškerý volný čas? Služebníci toho, jenž nedolomí nalomenou třtinu lámou třtiny jak na běžícím pásu, a když se nezlomíš, tak jdi a nemysli si, že nebe máš ještě otevřené! FUJ

Vyhlásil jsem tomu a několika ještě příbuzným projevům smrtelné nepřátelství už dávno. Podle toho mám taky ovoce - ale i pověst.

S Ježíšovým hněvem se ale nesrovnávám: předně on byl doma. Byl to dům jeho Otce. To já o církvích říci nemohu.
 - zadruhé se s tím bičem neoháněl dva roky, to by nikomu nepřidalo, ale čtvrt hodiny. Evidentně věděl, co dělá.
 - a zatřetí on znal cestu. Místo "tudy néé" říkal "následuj mne."

Před dvěma lety (asi) jsem tě varoval, že když touto činností budete trávit čas,  úplně se zkazíte. Lidé potřebují alternativu. Rozhodně nepotřebují neustálé zesměšňování jednoho charismatického hnízda, jakkoli vám to hnízdo připadá mocné a smích té moci ukrajuje. Jenže vy se nesmějete!
MĚ zajímá, zda ve vašem autoritářském a antikatolickém církevním neighbourhood vyroste altrnativní církev, po jejímž slově budou žíznit lidi, kteří chtějí utéci svým hříchům a budoucímu hněvu, církev charismatická, která dá ochutnat lidem království Boží, církev, která je pro lidi útočištěm.


Tobě k tomu nijak nepomůže životní pocit, že ti někdo něco ukradl, patnáct let. Taky jsi tam něco dostala. Taky ses něco naučila. A všechno, cos prošla, i to negativní, ti bylo školou, abys mohla vytvořit alternativu.
 Takhle jsem to prožil před dvaadvaceti lety, když jsem opustil katolickou církev. Vůbec jsem neměl dojem, že by mi nějak ublížíli, ale zato jsem viděl jasně, jaká musí být alternativa, i když jsem ji ještě neuměl vytvořit. A když mě pak metodisti poslali vzkřísit jeden jejich kostel, první co jem udělal - vzal jsem sekeru a vyrubal jsem z kostela takovýto žbrdlení vepředu, ten plot, který tam odděloval lavice lidí (ovšem tehdy tam žádní nechodili) od kazatelny a prostoru pro "klérus". To bylo řevu po celém vedení církve, ale já jsem jim řekl, že v tomto domě žádný rozdíl mezi farářem a laiky nebude.
A vůbec jsem nebyl postižen nějakým antikatolicismem, uchoval jsem si přátelský přístup, což mělo za následek, že mi katolíci často důvěřovali a mnohé u nás přijali, když přišli. Tím jsem je infiltroval - jak říkají zdejší burárum, protože oni pak ve¨svý církvi dělali, co se naučli u nás, a dodnes o tom mluví!
Infiltroval jsem i jiné lidi,než katolíky, protože jsem jim zavrtal do hlavy, že některé věci vědí oni líp než jejich kazatelé, některé věci líp nevědí, ale rozhodně by měli, a taky že sbor patří jim, a ne kazatelům, kteří jsou dnes tu a zítra jinde. Taky se u nás učili - jak říká mé oblíbené rčení - vybít z hlavy slovo "autorita". To víš že mě za to někteří kazatelé milovali! Jenže já jsem nikdy nemluvil proti nim, a dokud jsem byl v jejich postavení - kdykoli do našeho kraje přišel nový kazatel nebo farář nějaké evangelické denominace, šel jsem ho přivítat osobně, představit se a požehnat jim. Tak jsem si udržel přátelství alespoň mnohých, když už to nešlo u všech. A NIKDY jsem bláhově nesnižoval to co pro Pána dělají. Jen jsem dělal a učil něco jiného.

Věděl jsem dobře a vím dodnes, že za pár let možná zalituji některých věcí, které jsem dělal v dobré víře, jenže neznám cestu...


Jestli něco podobného nedokážete vy - škoda. Pak vám přeju, aby do vašeho města nebo okolí přišel někdo, podle koho se zorientujete, kde je nahoře a kde dole.

Olin


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: tk v Středa, 28. listopad 2007 @ 09:29:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
...uchoval jsem si přátelský přístup, což mělo za následek, že mi katolíci často důvěřovali a mnohé u nás přijali, když přišli. Tím jsem je infiltroval, protože oni pak ve svý církvi dělali, co se naučli u nás, a dodnes o tom mluví!
Infiltroval jsem i jiné lidi,než katolíky, protože jsem jim zavrtal do hlavy, že některé věci vědí oni líp než jejich kazatelé, některé věci líp nevědí, ale rozhodně by měli, a taky že sbor patří jim, a ne kazatelům, kteří jsou dnes tu a zítra jinde. Taky se u nás učili - jak říká mé oblíbené rčení - vybít z hlavy slovo "autorita". To víš že mě za to někteří kazatelé milovali! Jenže já jsem nikdy nemluvil proti nim, a dokud jsem byl v jejich postavení - kdykoli do našeho kraje přišel nový kazatel nebo farář nějaké evangelické denominace, šel jsem ho přivítat osobně, představit se a požehnat jim. Tak jsem si udržel přátelství alespoň mnohých, když už to nešlo u všech. A NIKDY jsem bláhově nesnižoval to co pro Pána dělají. Jen jsem dělal a učil něco jiného.

Věděl jsem dobře a vím dodnes, že za pár let možná zalituji některých věcí, které jsem dělal v dobré víře, jenže neznám cestu...


Pane Kadlec, velmi pěkně jste popsal ve vašem přiznání vaši taktiku infiltrace, kterou ste vy charismatici používali. Ano, takto jste to dělali. Zasévali jste lidem z necharismatických církví do hlavy, že mají poslouchat naddenominační autority a že mají pocharismatičťovat své sbory zevnitř. Rozséval jste sváry, roztržku a různice mezi Boží lid. Za toto ponesete odpovědnost před Božím soudem.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: aviaf v Středa, 28. listopad 2007 @ 14:10:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.ucl.ac.uk/ssees/people/economics-and-business-staff-folder/tomas-cvrcek
vzal jsem sekeru a vyrubal jsem z kostela takovýto žbrdlení vepředu, ten plot, který tam odděloval lavice lidí

Tys sekerou zdemoloval vybaveni kostela? Pamatkari nic?

Rekni, ze je to jen obraz! Prosim!

Aviaf]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Středa, 28. listopad 2007 @ 14:42:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Žádný obraz.
To žbrdlení - nevím, snad to existuje v metodistických kostelích v americe dodnes - bylo pěkně trojrozměrný a hmotný, dřevěný.

A protestovali jen církevní nadřízení, protože kostel je novostavba z r. 1924 a nemá žádnou památkovou ochranu.

Olin


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: aviaf v Středa, 28. listopad 2007 @ 16:02:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.ucl.ac.uk/ssees/people/economics-and-business-staff-folder/tomas-cvrcek
To neee, zabradlicko je urcite i v katolickejch kostelich. V Canterbury v katedrale maj dokonce celou vysokou stenu a v kazdym pravoslavnym kostele mivaj ikonostas, ne? (Vetsinou ma ikonostas vysokou kulturni hodnotu a z tohoto hlediska jsem rad, ze te zadnej kostel neposlali krisit pravoslavny.)

No, ja bych si teda netroufnul se sekyrou ani na kostel z roku 1924.

Stejne si myslim, ze to je strasny. Jako, zpetne je to asi i trochu humorny, ale ja bych se na miste cirkevniho nadrizenyho asi taky divil. Tak nejak mam pocit, ze se to proste nedela. A i kdyby to bylo bezcenny zabradli, clovek prece nemuze jen tak vzit sekeru na neco, co nevlastni, ne? A ten kostel snad nebyl napsanej na tvoje jmeno (zvlast pokud to bylo za totace...) nebo byl?

Tos me trochu prekvapil, se priznam.

Aviaf


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: xvejvodam (xvejvodam@seznam.cz) v Středa, 28. listopad 2007 @ 16:57:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://mocneevangelium.webzdarma.cz
Nicméně ikonostas určitě nemá nic oddělovat, napak má spojovat hmtnou skutečnost s tou duchovní, navíc bych řekl, že větší část liturgie slouží kněz před ikonostasem.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: aviaf v Středa, 28. listopad 2007 @ 17:14:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.ucl.ac.uk/ssees/people/economics-and-business-staff-folder/tomas-cvrcek
No pokud se urcita (byt mensi) cast liturgie deje za ikonostasem, jak to i tvoje odpoved naznacuje, tak pak ten ikonostas slouzi, krome jineho i k oddeleni laictva od knezich, kteri slouzi tu mensi cast liturgie. Ja jsem slysel, ze za tim ikonostasem se vysvecuje vecere Pane (ale moje znalosti nesahaj dal, nez co jsem se dozvedel na turistickym zajezde do Recka).

Aviaf


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: xvejvodam (xvejvodam@seznam.cz) v Středa, 28. listopad 2007 @ 18:18:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://mocneevangelium.webzdarma.cz
No, za ikonostasem se tuším odehrává příprava chleba a vína k eucharistii, epiklese (vzývání Ducha sv. nad dary) a přijímání kněze, vysluhování věřícím probíhá před ikonostasem. Jinak bych neřekl, že slouží k oddělení laiků a kněží, ale spíš jakože zakrývá přípravu tajiny (svátosti) a dokresluje její tajemný ráz. Jinak se v pravoslavné liturgii např. kněz modlí čelem k ikonostasu, což naopak symbolizuje, že je jeden z "lidu" a ne nějaký předseda :-)))


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: aviaf v Středa, 28. listopad 2007 @ 18:41:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.ucl.ac.uk/ssees/people/economics-and-business-staff-folder/tomas-cvrcek
Jinak bych neřekl, že slouží k oddělení laiků a kněží, ale spíš jakože zakrývá přípravu tajiny (svátosti) a dokresluje její tajemný ráz.

Ver, jak je ti dano.

Ja za sebe jsem k takovym vysvetlenim skeptickej. Tajemstvi je zdrojem i projevem moci nad bliznim (ja vim a ty nevis), stejne jako zastena, za kterou ja smim a ty nesmis, nebo vysvecovani chleba a vina, ktere od jednoho plati a od druheho ne. Jezis byl ovsem nepratelem zdi, opon a ikonostasu, a proto je taky boril (nikoli doslovne) - viz Ef 2:14. Proc myslis, ze se roztrhla chramova opona, kdyz byl Jezis ukrizovan? Protoze od teto chvile uz smime pristupovat k Bohu primo, nikoli jen skrze nekoho, kdo smi za oponu. Ostatne, sam sis tu jinde pochvaloval, ze te v CCE pustej na kazatelnu, zatimco jinde by to tak lehky nebylo: a vo to tu jde - ta zed je tam zbourana a je tot ak spravne

Z toho vseho samozrejme nevyplyva, ze bych hned kazdej ikonostas sel rozsekat sekerou (o coz tu puvodne slo): dulezite nejsou zdi skutecne, ale zdi v hlavach lidi (jichz jsou ty skutecne bohuzel casto vysledkem a projevem). Pokud ty v hlavach zbourame, muzou klidne ty zdene a drevene v nasich kostelech stat jako pekna umelecka prace.

Napriklad u nas u metodistu se to zabradlicko pouziva, aby si o nej clovek mohl oprit lokty, kdyz u nej kleci pri prijimani.

Aviaf


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: xvejvodam (xvejvodam@seznam.cz) v Středa, 28. listopad 2007 @ 19:25:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://mocneevangelium.webzdarma.cz
No, jo tak nějak to asi bude, to s těma hlavama :-)))


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 28. listopad 2007 @ 19:46:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Ahoj Aviafe,

Olinovy sekernické metody jsou podobné, jako u jižanských vidláků z USA. To už bys mohl o Olinovi vědět :-)))

Olin je "tvrďák". Alespoň podle jeho vnějších projevů. Myslím, že by mu skvěle seděl oděv americkejch motorkářů a pořádnej Harley- Davidson šestnáctistovka.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Středa, 28. listopad 2007 @ 22:04:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Církevní nadřízení se "divili".
Administrátor farnosti seděl s hlavou v dlaních a šeptal: "Je to běs! Je to běs!" a superintendent procedil mezi zuby to své "Erömü!"

Ale já jsem to udělal proto, abychom, až se ten kostel naplní lidmi, mohli sloužit večeři Páně pěkně v kruhu jako sbor. Zrušil jsem to klerikální pojetí církve, které si metodisti přinesli od katolíků přes anglikány a jsem rád, že jsem měl tu příležitost. Vůbec mě nenapadlo chtít aby se změnili metodisti jako takoví. Stačili mi takoví jací byli a měl jsem je rád.

Ale to jsme rozmázli jednu kuriozní epizodu z mého poměrně dobrodružného přístupu k duchovní službě. Tuším, že původně vůbec nešlo o to dělat trvale virvál, protože já jsem vůbec netušil, že jim to bude vadit. Ten kostel léta nikdo nepoužíval, a já jsem ho jen připravil pro obnovu. Šlo mi o to, že člověk místo obžalob prostě může a má najít vizi jak to má vypadat a jít s pomocí Boží. Kdybych místo toho jednání začal vydávat protimetodistické pamflety tak si vůbec neumím představit, že bych ještě něčeho byl pak šopén.

Olin


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: tk v Pátek, 30. listopad 2007 @ 15:59:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zrušil jsem to klerikální pojetí církve, které si metodisti přinesli od katolíků přes anglikány a jsem rád, že jsem měl tu příležitost. Vůbec mě nenapadlo chtít aby se změnili metodisti jako takoví. Stačili mi takoví jací byli a měl jsem je rád.

Pane Kadlec, ten váš protimluv je pozoruhodný. Zrušil jste jim jejich pojetí církve a nestydatě tvrdíte, že jste je nechtěl měnit. Váš doublething je dokonalý a jde až na dřeň vaší komunikace. Už chápu, proč se s vámi nedá diskutovat. Vaše duální myšlení je v mnohém podobné projevu pana Krupy. Obávám se jenom, zda to není projev nějaké schizofrenní anomálie nebo jejího počínajícího ranného stádia. Neprošli jste nějakými technikami brainwashingu nebo lámáním charakteru?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: Pattre (Pattre@seznam.cz) v Středa, 28. listopad 2007 @ 11:02:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím oline,
už delší dobu nabývám přesvědčení, že jakobín ve skutečnosti žádnou diskusi vést nechce (tak i podobní týpkové z hnízda)  a  myslím že nemá zájem vést dialog s nikým kdo nemá stejné fundamentalistické nazírání na věc, zahořklost a zápal pro kritiku –> prostě jinak vypráskat bičem. Mě strká do charismatické mikro-izolace mrzáků, avšak že by Jana už izolovaná nebyla? Jak v jiném oddíle objeveno,  že má teď frmol - to víš, konec čtvrtletí a ona jakožto akademička rozdává zápočty a hle, epopej o skryté tváři je tu... jdu si z toho udělat kávu s příchutí irské whisky. Nejtragikomičtější na celé kampaní je, že tu skrytou tvář nemají charismatici, ale ti protichoróšije kritici. Také si nejsem jistý, zda lze naplnit jany představy. Tu stejně skutečná realita nezajímá, má svůj rudý prapor s nepřítelem před očima a vlastní story zabarvenou jen do negace. Takže ať budeš dělat cokoliv, nepřijímeš její konspiraci výkladu historie jednoho sboru, pořád budeš tupá ovce z vidlákova, čtoucí jen bibli a naprosto zblblej charismatismem. Ale i tak jakobín mateřsky poradí (to má také pastoračně-relaxační význam). Pokud bych také mohl poradit, nabízím jedno přiléhavější označení: "autoterapeutický bulvár" se vším co k bulváru patří: patřičné procento lži a dál už jen klišé nechtěného omylu poznamenáno vlastním prožitkem.


Z počátku příběhu jakobin jsem si nebyl jistý zda řeší zmíněný charismatismus, nebo vlastní pubertu. Hlavně jednoho člověka (který v těch dobách byl Janě vážně blízko) ta vypravěčská konstrukce celkem pobavila. Není to příběh s odhalováním nitra jednoho člověka, ale jasně promyšlená konstrukce a kalkul, kde je třeba i skrze citově zabarvené svědectví někam dojít – odsoudit charismatismus – prostě anticharismatická labilní manipulace odsuzování. Nejen že (jak už zmíněno) od samého počátku života s Kristem nebyla jakobínka se svými úmysly upřímná vůči Bohu, ke kazateli – vladěnce i  k sourozencům - členům sboru, ale v jakoby jisté formě pokrytectví nepřímo omlouvá stav, kdy mnoho věcí nedělala pro Boha, ale kvůli lidem. To se mohlo dařit díky neupřímnosti ve vztazích a zároveň pěstování jistého církevního kariérizmu. Asi by se nemusel trápit člověk, který jaksi takto intrikářsky a ambiciózně nepostupoval.Jana, jakožto Johanka z Arku se svou korouhví vede válku, nikoliv diskusi, ale asi pravdou bude, že málo kdo z jejího okruhu už o tu diskusi nějak stojí. Pokud jsem se aspoň nějak o to pokusil na veřejné platformě, posloužil jsem spíše jako vhodný objekt k její vlastní ventilaci zapšklosti a zosobnila si mě s celou tou schizo-konspirací  zlého charismatismu. Myslím že nemá smysl vést dialog s nikým, kdo tě chce prostě vypráskat bičem . Tu virtuální kampaň anonymních svedectvíček vede tlupa podobně „vyvolených“ satisfakčně nakažených bolavých lidí. Nicméně čím více toho píšou, tím dříve bude jasné o čem ta zahořklá štvanice  je a že od takových labiláků raději dál. Dnes mohou být kamarádíčkové (neboť je společná řeč), ale zítra přítelíčkovi rupne v kouli a bude tě pranýřovat kde se dá… kdo by o to stál že?

Na ničem rozumném si s nimi nedohodneš, protože mají potřebu se neustále štěkat a manipulativně - soběstředně podsouvat vlastní pravdu bez ochoty nést  rizika vlastní varianty a ochoty nést za to odpovědnost.

Co vlastně s virtuálními konspirátory, bonzáky a proticharismatickými rasisty? Nevím, ale mám naději, že každej soudnej človíček si nakonec všimne o čem to svědectvíčko soudruhů z anticharismatu je. Ty to totiž osolí každému kdo se znelibuje a říkají tomu že: „…mluví pravdu se svým bližním“, pokrytci. Virtuální anonymové chtějí vypráskat „kupčíky“ z nádvoří chrámu, ale jsou trapně bezzubí a směšný zároveň.
Pattre]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: tk v Středa, 28. listopad 2007 @ 13:44:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pane anonyme, každý soudný člověk si už dávno všiml, že vy vládnete jazykem normalizačního Rudého práva, což je pádný důvod, proč vám nevěřit. :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: petrikvlcek (agentura.vlcek@volny.cz) v Středa, 28. listopad 2007 @ 13:51:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pane Tk, mě se to líbí sedí to !
A neurážejte , vždyť jsme si řekli, že budeme na anonymy hodní. A na sebe taky.
Váš Péťa


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: tk v Středa, 28. listopad 2007 @ 14:01:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vám, pane Vlčku, musí všichni věřit. Už kvůli té vaší kampani proti autorům Skryté tváře. Tak prostoduchému charismatickému (s)vůdci, který všechno na sebe vybrebtá, se prostě věřit musí. Jestli vás dají autoři Skryté tváře jako ilustrační přílohu do knižního vydání, pak byste měl žádat, aby také uvedli v tiráži vaše spoluautorství :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: petrikvlcek (agentura.vlcek@volny.cz) v Středa, 28. listopad 2007 @ 14:07:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Taky budu žádat honorář ! Zatím jsem u svých knih pod 100 000Kč nešel a nehodlám na tom nic měnit.
Vždyť té frašce s se Skrytou tváří už nikdo soudný nevěří. To je klasický příklad jak si podřízkout větev, ještě pár ukřivděných svědectví, pár plivnutí na druhé a bude to jasné i Žerykovi a Hurvínkovi.
Míru zdar


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: tk v Středa, 28. listopad 2007 @ 14:19:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pane Vlček, radil bych vám jit na procenta. Skrytá tvář charismatismu půjde mezi charismatikama na dračku a bude to takový bestseller, že na tom vyděláte majlant. A ještě se budete moci triumfálně pochlubit prosperitou, znamením to dosažení charismatického ráje. ;-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: petrikvlcek (agentura.vlcek@volny.cz) v Středa, 28. listopad 2007 @ 14:32:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky za radu,
já věděl, že jste v jádru hodnej člověk - charismatik, a že to s námi myslíte dobře. A prosperita ? Majetky zotročených obětí uložené na dobrý výnos nemají chybu. Proč myslíte, že je teď Olin finanční poradce, musíme si to sami ohlídat.
Tak pro dnešek končím, ahoj.
Lovu zdar
P.S.
... a moc své oběti nemučte, uštvávejte je důstojně a něžně

Péťa


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: IC434 v Středa, 28. listopad 2007 @ 14:33:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
//tlupa podobně „vyvolených“ satisfakčně nakažených bolavých lidí
//virtuálními konspirátory, bonzáky a proticharismatickými rasisty
//zahořklá štvanice....od takových labiláků raději dál
//anticharismatická labilní manipulace odsuzování


Závodíš s Vlčkem kdo vymyslí horší výrazy? .... naprosto čistě, ve světle, láskyplně, biblicky a vlídně poučuješ odpůrce. Jen tak dál.

:)))))))]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: petrikvlcek (agentura.vlcek@volny.cz) v Středa, 28. listopad 2007 @ 17:53:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jsem rád za pohled z druhé strany od bratra Pattreho. Děkuji mu za to kvůli jedné zásadní věci :

V Litvínově nikdy nebyl, Jakobin nikdy neviděl a byl jsem jednostranně krmen její verzí.

Došel jsem v podstatě k naprosto stejným závěrům, které zde Pattre uvádí.
Tedy člověk , který ji dobře zná. Přitom ani tohoto jsem v životě neviděl a neznám a ani jím bych se nenechal v žádném případě ovlivnit.

Kdo chce pochop, ten zbytek klidně do mě.

Petr


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: tk v Středa, 28. listopad 2007 @ 18:15:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pane Vlček, vy musíte být nějaký esoterický jasnovidec, neb krmen verzí jakobin a spol. došel jste k naprosto stejným názorům (včetně slovníku normalizačního Rudého práva) jako anonym Pattre. A přitom tvrdíte, že jste ho v životě neviděl, neznáte ho a ani byste se jím nenechal v žádném případě ovlivnit. Neměl byste požádat pana Krupu nebo pana Kadlece, aby to z vás vymítali? Není to démon charismatismu? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: petrikvlcek (agentura.vlcek@volny.cz) v Středa, 28. listopad 2007 @ 18:22:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Závidíš mé bystrosti , viď ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: tk v Středa, 28. listopad 2007 @ 18:23:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Naopak, pane Vlček, mám vážné obavy o vaše duchovní zdraví.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: petrikvlcek (agentura.vlcek@volny.cz) v Středa, 28. listopad 2007 @ 18:27:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To nemusíte, o to pečuje Velký Olin s Jiřím přece. Vždyť to dobře víte.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: tk v Středa, 28. listopad 2007 @ 18:36:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pane Vlček, děkuji vám za vaše veřejné přiznání této charismatické aliance proti autorům Skryté tváře. :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: jakobin (jakobin@zelo.cz) v Středa, 28. listopad 2007 @ 18:02:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.zelo.cz
Já nevím, kde jsem tu psala, že chci vést diskusi. Diskuse je v této fázi a hlavně s tebou, na nic. Mohli bychom prodiskutovat dny a týdny a vydiskutovat si do hlavy díry a stejně se nikam neposuneme. Já prostě odmítám pochopit, že můj mnohaletý pohled z jádra vedení  sboru je méně objektivní či pravdivý než tvůj ze sborového okraje. Rozumím ti, i já bych svého času nesla za P.Š. klidně kůži na trh a rvala se za něj hlava nehlava. Teď jsi v jádru ty a tak se rveš. Ocenila bych více tvých vlastních názorů, neslouží ti příliš ke cti, když opakuješ Olinovy a vlčkovy věty, a také názory mé bývalé přítelkyně (proti které jsem neřekla křivého slova, ale ona dle tvého svědectví proti mně ano). Jsi tak snadno použitelný kýmkoli , kdo zpívá tvou píseň. Ty vlivy se v tobě mísí jako parfémy a výsledek není zrovna vůně, čekám jestli někdy vydáš hlas sám za sebe. (i ty tvoje výrazy „rasista“ a podobně, to je jen pochlebování Olinovi a drnkání na spřízněneckou strunku- jako hoši, jsem s váma, kdyby se do mě obula, tak jí dejte.)

Máš poměrně snadnou pozici- tady na GS, vzhledem k tomu, že jsem tu mnohokrát jasně definovala, co mi vadí a co je podle mě špatně, tak ty to jen vezmeš, zlehčíš, hodíš do ironie (jakože cssss, to je jasný, že vůbec tohle neděláme) a vytáhneš nějaké zaprášené pro vás nevýznamné dokumenty, na kterých ležérně a jakoby s nedbalostí briskně dokážeš, jak lžu, vymýšlím si a jsem charakterově pokroucený blázen. Jen si posluž, já ti ale říkám, že ten problém možná skryješ před zraky uživatelů GS, a oni tě poplácají po zádech a řeknou Bravo! Trefa! Jste v pohodě! Pryč se zlovolníky! Ale ten problém působí dál, je ve vás, je do vás vučedníkovanej.

Jsem ráda, že mě v CB tak hojně čtete a že jste se místy i pobavili, ono je to opravdu k smíchu, když se to takhle v nahotě napíše. Ale vy v tom žijete. Věřím, že Vás to opět někam posunulo a že to manipulátoři budou mít u vás zase o trochu těžší.

Soubor s mým svědectvím (Skrytá tvář) byl založen 7.2. 2007 a vznikal v průběhu celého roku. Tak ti gratuluji k tvým Sherlockovským schopnostem usvědčit mě ze lži, jak teď nemám čas.

Jakmile to vyjde knižně, dostaneš kopii zdarma.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: petrikvlcek (agentura.vlcek@volny.cz) v Středa, 28. listopad 2007 @ 18:13:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Víš Jakobin,
my jsme vděčni za pohled z druhé strany. Doteď jsme byli odkázání jen na Tvou verzi. Tak co se rozčiluješ, nebo tohle už není diskuzní forum ?
Petr


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: tk v Středa, 28. listopad 2007 @ 18:18:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pane Vlček, celou dobu jste se tady rozčiloval vy! Tak to nepřekrucujte. Jen si přečtěte, co jste tady všechno na autory Skryté tváře nakydal. Chvílemi byla vážná obava o vaše zdraví. .-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: Farel v Středa, 28. listopad 2007 @ 21:35:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
My a vy


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: Pattre (Pattre@seznam.cz) v Čtvrtek, 29. listopad 2007 @ 22:16:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Další konspirace je na světě… ty jsi génius „jakobincode“ - Pattre sem píše v podstatě bez vlastních názorů a opakuje se po Olivovi a Vlčkovi. Předně ti chci Jakobínko poděkovat za ten úmysl bezplatného předání budoucího knižního vydání Skryté tváře. Pokud mi však těch publikaček budeš chtít dát více, mám podezření ze skrytého záměru (tvého požadavku) rozdávání (spolu s evangelizačními letáčky) při Veřejné bohoslužbě na litvínovském náměstí :-). Že si můžu dovolit také jednou bláznivou konsopiraci? Vím že je to hloupé, ale takhle často postupuješ v komunikaci s někým, kdo s tebou nesouhlasí a následně vytyčuješ proč a s jakým (hlavně zlým) úmyslem to dělá. Takových vás tu je víc: vytrhnete slovo, vložíte zlý úmysl a bulvárně pranýřujete v podání: „tak tohle je typický charismatik“ a dotyčný je rasově odsouzen. 


Jak si přišla na to, že by mé názory neměli být mé? To že jsou  podobné s Petrem a Oldou je více nežli  možné, ale od tebe je to určitě taková konspirativní hra jakobín že? Ocenil bych u tebe větší smysl pro realitu, pak se ty konspirace u tebe mísí jak parfémy a výsledek není zrovna vůně :- ). Vždyť se jen mrkni jak anticharóšije  jsou často jak přes kopírák


A nechtěj mě rozesmát se snadnou pozicí na GS, to snad opravdu nemyslíš vážně?!
Pokud máme v tvé bývalé přítelkyni (správně myšleno) jednu osobu, tak mi vážně zatrnulo v tom tvrzení „…. a také názory mé bývalé přítelkyně (proti které jsem neřekla křivého slova, ale ona dle tvého svědectví proti mně ano)“, být tebou drbu se na hlavě a činím pokání. Ona tě nepomlouvá a mě se naprosto nechce rozepisovat, co jsi byla schopna intrikovat v minulosti k této osobě (když si na to vzpomenu, je mi za tebe opravdu horko). Byla to ona, kdo tvé podpásovky mlčky snášela, neřekla ani slovo a nechala tě raději napokoji. Ta tvá věta není jenom lež, ale i nehoráznost :-( .]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: jakobin (jakobin@zelo.cz) v Pátek, 30. listopad 2007 @ 08:38:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.zelo.cz
Pattre, ty morální hvězda a vyslechneš si pouze jednu stranu a pak ti je za mě horko? Není toto učebnicový příklad pomluvy? A nerovného jednání? A ty jsi ještě tak naivní a necháš se používat jako trumpeta časem zanesených hořkostí? Ne, Pattre, na tebe se člověk vážně nemůže zlobit, ty jsi oběť.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: jakobin (jakobin@zelo.cz) v Pátek, 30. listopad 2007 @ 09:51:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.zelo.cz
 Tak honem, kde je ten kluk z písečku, kterej dostal kyblíčkem po hlavičce? A ta holka, co jsem jí sebrala hračku ve školce? Kolik toho na mě ještě vyštracháš charakterní Pattre? Kolik ještě špíny potřebujem vylejt na ty, kteří řekli nahlas, co se děje nekalého v státem placené renomované církvi pod vedením člena Rady té církve?]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: Pattre (Pattre@seznam.cz) v Pátek, 30. listopad 2007 @ 10:16:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jano není to pomluva, protože ta osoba (vzhledem k té události) mi neřekla ani slovo. Jednoduše jsem byl tenkrát u toho, když jsem se zastal další osoby, která (díky tobě) měla s touto souvislostí celkem solidní problémy. Pak jsem opravdu narazil i já. Ty víš oč jde, nehodlám nic rozmazávat, ale oživuji tvou paměť. Nemám tvou zálibu a jsem ten poslední, co má v úmyslu něco propírat, jenom apeluji na tvou paměť. Sama minulostí žiješ, ledacos veřejně troubíš, jako trumpeta zanesených hořkostí a mě poučuješ o učebnicové pomluvě. Žasnu nad tím, že ti chybí jakákoliv soudnost, nebo sebereflexe, když mi asi zcela vážně napíšeš: „Kolik toho na mě ještě vyštracháš“ a zároveň vydáváš dílko, kde se to pomluvami jen hemží. Prostě na tebe se člověk asi nemůže zlobit, jsi oběť (jenom mi prosím nepiš že charismatismu).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Pátek, 30. listopad 2007 @ 12:59:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pattre,
co vo tý chuděře tady píšeš - tomu se mě fakt nechce věřit. Znáš jí víc než my tu na GS, ale tady se chová vcelku přiměřeně. Jackie jako podpásová intrikánka? Ty jí charakterizuješ, že by se slušnej člověk štítil si k ní sednout u stolu - fakt byla tak strašná?
eleazar


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: Pattre (Pattre@seznam.cz) v Pátek, 30. listopad 2007 @ 13:59:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Eleazare,
jakobínka není horší, nebo lepší nežli kdokoliv z nás. Není rozhodně horší člověk nežli já - o to přece vůbec nejde. Myslím že každý máme másla na hlavě dost a dost. Všichni potřebujeme mnoho Boží milosti a jany se rozhodně neštítím. Nesnáším veřejné pranýřování kohokoliv a tady se to tím jen hemží. Jana má asi tu smůlu, že je jedna s kampanistek, ale přitom jí také znám. Byla v církvi kde poznala Krista a sloužila mu. Pak se něco stalo, přišlo zjevení od MacFarlane a s manželem odešla. Dobrá. Po nějakém čase začala veřejně umanutě psát o jednom o sboru se kterým už přes rok nežila, o jednom kazateli (ke kterému díky svědectví vlastně nebyla upřímná). V autoterapickém podání chce ukázat na zhoubné mechanismy charismatismu (které spíše s manželem někde vyčetli a začali šroubovat do sboru, který kdysi spoluutvářeli). To vše ve stylu nějaké rozvedené a ublížené ženy, která musí zakaždou cenu přesvědčit své okolí, že ten její bejvalej je fakt … „něco“ . Její projekt skryté tváře je dle mého scestný a pokud o někom něco jakobin píše, chtěl bych, aby se u toho sama chytla za nos, byla upřímná především k sobě (ale potažmo doporučuji nejen jí ) .


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: IC434 v Pátek, 30. listopad 2007 @ 15:38:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tvůj náčelník mi veřejně z kazatelny vyčetl, že ho nechodím v neděli poslouchat. Přičemž já se každou neděli dopoledne spolustarám o vlastního tátu co dojíždí na dialýzu (jak jsem již popsal ve Skryté tváři). MÁM NECHAT SVÝHO TÁTU RADĚJI CHCÍPNOUT JEN ABYCH MOHL POSLUŠNĚ POSLOUCHAT ŠIMMROVO KÁZÁNÍ? A jestliže Šimmer tím přestřelil a za více jak půl roku to nedokázal srovnat (a ani nikdo z jeho místních následovníků), tak všechny smiřovací komedie co dělá, jsou ultramaxikomedie. Já Jakobin a další lidi ze ZeLa pořádně neznám, takže se jich nemohu nijak ve velkém zastávat. Ale je mi naprosto jasný, že pokud ten váš velký šéf takto jedná i tam u vás, tak jedinec v jeho sboru se buď musí nechat zblbnout aby mu to žral, nebo odejít, nebo být zticha a nějak proplouvat. Fakt skvělý jednání.

Která odpověď je správná?
1. Mám poslouchat Šimmrovo kázání a vybodnout se na vlastního tátu
nebo
2. Postarat se o tátu a neposlouchat Šimmrovo kázání

Co je dle Tebe správné?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: Pattre (Pattre@seznam.cz) v Pátek, 30. listopad 2007 @ 22:37:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ajsí,
o té tvé záležitosti nemám ponětí a vážně neznám okolnosti toho co říkáš. Těžko v tomto smyslu mohu být nad někým rozsuzovatelem, nebo jen posoudit situaci.
Takže jen po lidsku: Pokud to říkáš tak jak to je ( a není zbití) měl by ses postarat o svého nemocného otce. Ale protože Petra znám, něco mi říká že ta záležitost má své „ale“. Těžko tu věc mohu správně rozsoudit a především ty musíš vědět, co je v tomto smyslu poslušnost Pánu. Skoro mi to připomíná příběh z Lk 12/ 21- 25 (i když to tak zcela nesouvisí)…Je nám dovoleno dávat daň císaři, nebo ne ? A tak bych ti odpověděl co v té záležitosti náleží Bohu ve smyslu, nezanedbávej shromáždění (kde Boží lid uctívá Otce, Ježíše a Ducha Božího a slouží Pánu), tak co v té záležitosti náleží Bohu ve smyslu, postarej se o svého otce .. cti otce svého. Ale to je čistě můj osobní pohled na to, co jsi mi tu vyložil. Avšak okolnosti mohou být i jinak .. zeptám se.

PS: předně je mi velmi líto že máš nemocného tátu.

Pattre


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: IC434 v Sobota, 01. prosinec 2007 @ 20:27:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak to jsem zvědav na odpověď. Jestli se z toho nějak nevykroutí, tak budu mile překvapen.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Sobota, 01. prosinec 2007 @ 18:13:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pattre,
čistě teoreticky; mam nevěřící spolužačku z Litvínova a pročítám si tady, jak se věci měly před ZeLí anabází. Tak teď se na to podivej (pochopitelně miloušce) - katolíci, husiti, jehovisti, šimmerovci, adventisti, jakobíni. doufám, že sem na žádnou křesťanskou komunitu v Litvínově nezapomněl. Kdyby ta dotyčná čistě teoreticky začala mít zájem o křesťanský záležitosti, tak fakt nevim, kde bych jí doporučil si najít svoje duchovní zázemí, abych sám sebe moh i nadále považovat za miláška.

ad smiřování se Sudeťákama - já nikoho nesoudim a nemam s nikym spory, ale fakt nestojim vo obrácení ňákejch fašounů, abych s takovejma lidma byl eště na starý kolena nucenej sedět za jednim stolem. Chápu, že pro P.Š. sou plošný konverze novejch lidí na křesťanství důležitý, anžto růst počtu členů je pravděpodobně tim nejdůležitějšim důvedem, proč je náš nejwolbíbenější kazatel  stále eště kazatelem, ale nemužu souhlasit s tim, aby určitá skupina lidí (KMS, Sěvěrnaja Charóšaja Družyna, ...) budila dojem, že její politický ambice sou záležitostí všech křesťanů.
eleazar


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: Pattre (Pattre@seznam.cz) v Sobota, 01. prosinec 2007 @ 23:41:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Eleazare,

čistě prakticky máš přece věřící spolužačku z Litvínova … no tak přece můžeš s ní o těch anbázích miloušce hodit řeč. Mám dojem že jsi tu škálu komunit vyjmenoval solidně (Evangelíci tu měli stanici, ale ta zanikla), ale můžeš sám misijně zapůsobit v Litvajzu, založit zdravý sbor a pak čistě teoreticky tu nevěřící spolužačku z Litvínova máš kam zaparkovat, abys sám u sebe byl stále milouškej. A co se těch sudeťáckejch fašounů týče (tu xenofobii bych zrovna u tebe nečekal) přeji (tak jako každému) aby ve svém životě zažili obrácení ke Kristu, činili pokání a jednoho dne s námi seděli u stolu s Pánem. Zbytek tvých vět vzhledem k úctě tobě nebudu nějak komentovat. Pokoj Tobě!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Neděle, 02. prosinec 2007 @ 00:13:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Eleazare, Lietuviais neboli správně česky Litvajz je vopuchlá díra. Není divu, že tam toho není přehršle. Ale má jednu výhodu: všude je blízko.

Evangelizace se neprovádí tak, že nevěřícího někam pošleš, mohl by tě znectít...Potřebuje poznat pár milášků, kteří´milují Ježíše a nevlezlo jim to na mozek. Je jedno, budou-li z Brüxu, nebo dokonce z Aussigu nebo Komotau (to abych tě trochu popích, milášku), nebo může poznat církev v Praze.

Jakmile už jednou dá život Pánu, snad jí dotyčný přihraje i přiměřenöu společnost v Litvajzu, totiž Leutensdorfu.

Ulli N.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: Farel v Středa, 28. listopad 2007 @ 22:18:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Koukám Pattre, že jsi bystrý hoch. Že když tu bylo několikrát řečeno, že Jakobin žádnou diskusi vést nechce, že jsi úplně sám přišel na to, že Jakobin žádnou diskusi vést nechce (a tak i podobní týpkové z hnízda).

A jinak nevím, že se papír nevozve. Takovej souhrn blbostí co píšeš o Jakobin. Jděte si s Vlčkem na písek plácat ty svoje bábovky o proticharizmatickým odboji. Od tý akademičky dál to už je naprosto těžší mozková disfunkce. Jana učí na střední a na vysoký a má dvě děti. Co víc se tady nedobrovolně jen aby vám šla naruku a naprosto proti svý vůli zabývá hovadinama který vy splodíte místo abyste doma vytřeli záchod.

A to že se domníváš, že mají skrytou tvář proticharizmatici když jí uvádějí a charizmatici naprosto totálně definitivně a zdá se s konečnou platností mlčí aniž by napsali milimetrovým písmem "to není pravda", či navrhli tak a tak, ať někdo nestranej sežene lidi a ty ať to rozsuděj. Kdo má skrytější tvář než charizmatici. Nebo je tu snad zastupuješ. To jsi teda zástupec zas tupec, když ti tyhle drobnosti nedocházej. Já tu žádnýho šimiho (snad mimo normalizčního projevu CB Litvínov, aneb jak je všechno bezva)nevidím a neslyším.

Negativní prapor tu nikdo nepopírá neb to o něm je a přibarvit ho slunnou září netřeba je to totiž o poškozených, manipulovaných, indoktrinovaných atd. atd, atd.......lidech. Že se mezitím chceš s Vlčkem (ale já už bach řek že je dospělej) válet na pláži na Floridě, či Kalifornii svědčí jen o vašem hlubokém zájmu a tyto lidi i problematiku samu.

Já ti jen poradím jak bys to všechno o čem je tu řeč mohl pochopit rychle a sám. Pak už by tu všechny diskuse byly opravdu nadraka. Pozorně poslouchej svýho šimíka a až bys měl zhruba procentuelní dojem,že to není úplně biblický co tam říká. Jdi mu to řict. Nejpozději do půl roku pochopíš. J.F.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Středa, 28. listopad 2007 @ 22:33:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Celej problém, ty pako, je v tom, že Skryté tváře sem vyvěsil Štěpán se slovy, že doufá v pořádnou diskusi.
Štěpán to ale nenapsal ani neredigoval. Autorem je někdo, koho neznáme a kdo se jaksi nepředstavil. Tím pádem nemůžeme vědět, co myslel tím, že vyvěsí Skryté tváře na diskusní fórum.

Bledé tváře se pak záležitosti chopí a diskutují a protože někteří dotyční (nikoli např. Ajsí) o diskusi nestojí, tak to konstatují s podivem. Bodejť, když to visí na diskusním fóru!

Jedna bledá tvář ale od začátku čula, že jakobin o diskusi nestojí a proto její podíl Skrytých tváří ani pořádně nečetla, a soustředí se raději na jinou Skrytou tvář, s kterou je bezdebat legrace, občas i diskuse.

Olin


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: Farel v Čtvrtek, 29. listopad 2007 @ 21:04:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No děkuji za pako, však psal li Štěpán mimo znalost záměru o diskusi, bylo to zaznamenáno abylo řečeno jak mnou tak jakobin (ajsího diskuse svědčí o tom, že ji akceptoval), že diskuse je zbytečná neb jde o popis věcí minulých a tím pádem diskusí nenapravitelných, ale že nějaká vyjadření potažmo dotazy být mohou. Podle toho, že se objevilo pár dotazů bych usoudil, že to čtenáři pochopili a tím ses stal šťastným držitelem titulu pako nyní ty.No a jinak jsem rád, že ses soustředil na humorné části projevu. Pro mě je však humor pouze něco jako voda která danou problematiku ředí a tím je možno se tím zabývat a je možné, že jen díky tomu jsem dospěl až sem. Joe


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CB Litvínov (Skóre: 1)
Vložil: Pattre (Pattre@seznam.cz) v Čtvrtek, 29. listopad 2007 @ 22:34:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj fareli, už jsi mi dlouho nic „hezkého“ nenapsal, ale jak vidno se souhrnem bláblolů se ti nevyrovnám. Ty jsi totiž navíc nezastavenj kafemlejnek. Mnoho slov, odstavců a nic.  Že si dáváš tu práci mě komentovat (ty mě asi musíš mít vážně rád), ale máš asi pravdu v jedné věci, že kdo chce na GS nějak oponovat anticharoušům, rovná se to téměř odboji, nebo (doplňuji) zákopové válce.
Zrovna se rozmejšlím, zda mám jít s Vlčkem na píseček stavět bábovičky, nebo si raději zajet na Flóridu … že poradíš?

PS:

  • až budu mít problém se P.Š. biblickostí, přizvu si tě jako odborného poradce (nebo mu to řeknu sám, počkám půl roku a vše pochopím)
  • až budu mít problém se záchodkem (a nezvládnu to do půl roku) ozvu se
  • už sis dnes vytřel vlastní záchod?


]


Rozrýpávání vztahů mezi Čechy a Němci (Skóre: 1)
Vložil: IC434 v Středa, 28. listopad 2007 @ 09:03:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Volání po zrušení Benešových dekretů je znovurozrýpávání vztahů mezi Čechy a Nemci. Je smutné, když to dělá člen rady CB a CB tak přiřazuje k organizacím typu Sudetoněmeckého landsmanšaftu. Dále je to naprostá ignorace Česko-německé deklarace podepsané již v roce 1997. Naši státníci asi neměli při jejím podepisování ten správný "duchovní vhled". A vůbec snad už nemusím připomínat co by znamenalo pro naši zem zrušení Benešových dekretů.

Citace dvou článků z výše zmíněné Česko-německá deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji:
Článek III: Česká strana lituje, že poválečným vyháněním, jakož i nuceným vysídlením sudetských Němců z tehdejšího Československa, vyvlastňováním a odnímáním občanství bylo způsobeno mnoho utrpení a křivd nevinným lidem, a to i s ohledem na kolektivní charakter přisuzování viny. Zejména lituje excesů, které byly v rozporu s elementárními humanitárními zásadami i s tehdy platnými právními normami, a nadto lituje, že bylo na základě zákona č. 115 z 8. května 1946 umožněno nepohlížet na tyto excesy jako na bezprávné a že následkem toho nebyly tyto činy potrestány.
Článek IV: Obě strany se shodují v tom, že spáchané křivdy náležejí minulosti, a že tudíž zaměří své vztahy do budoucnosti. Právě proto, že si zůstávají vědomy tragických kapitol svých dějin, jsou rozhodnuty nadále dávat při utváření svých vztahů přednost dorozumění a vzájemné shodě, přičemž každá strana zůstává vázána svým právním řádem a respektuje, že druhá strana má jiný právní názor. Obě strany proto prohlašují, že nebudou zatěžovat své vztahy politickými a právními otázkami pocházejícími z minulosti.
Deklarace byla podepsána 21.ledna 1997. Za německou stranu ji podepsali Helmut Kohl a Klaus Kinkel, za českou stranu Václav Klaus a Josef Zieleniec. Celý text deklarace zdeRe: Rozrýpávání vztahů mezi Čechy a Němci (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 28. listopad 2007 @ 18:53:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Šimmer, neboli Schimmer - to je nějakej Němec, jehož rodina tady bude mít v Sudetech asi nějaké majetkové zájmy, ne? Proto tak horlí za zrušení Benešových dekretů.... a maskuje to vydáváním za "světlo evangelia". Jinak si takovou blbost nedovedu vysvětlit...


]


Re: Re: Rozrýpávání vztahů mezi Čechy a Němci (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 28. listopad 2007 @ 21:27:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Respektive - o blbost jde z pohledu Čechů. Z pohledu Němců jde v případě požadavku zrušení Benešových dekretů logicky velmi rozumnou věc.


]


Re: Re: Rozrýpávání vztahů mezi Čechy a Němci (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Středa, 28. listopad 2007 @ 22:09:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No jasně!

To už přece zpíval strýček Jedlička, pův. Der Onkel Tannenbaum blahé paměti: "Strejček Nimra koupil Schimmera v Kadani..."
...a tak Chudeřín k Schimmerovi přišel.

Olin 


]


Re: Re: Rozrýpávání vztahů mezi Čechy a Němci (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Čtvrtek, 29. listopad 2007 @ 10:38:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
no podle příjmení to asi nebude sudetskej Žid :-)*


]


Stránka vygenerována za: 0.48 sekundy