Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Ivan.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16684, komentáře < 7 dní: 645, komentářů celkem: 432985, adminů: 60, uživatelů: 5256  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 405 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

Tolstoj
oko

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
119085862
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Může být znovuzrozený věřící obsazen démonem?
Vloženo Úterý, 04. září 2007 @ 21:44:25 CEST Vložil: gojim

Studijní materiály poslal tinmar

Position Papers jsou oficiální stanoviska církve AoG, které byly vydány její Generální radou

Rozšíření orientálních náboženství a okultismu v Americe sebou přineslo i nárůst počtu démonických posedlostí podobných těm, které popisovali misionáři v cizích zemích. O tom u nás bylo poměrně málo vyučováno. Mnozí mají za to, že jediné, co je třeba, je kázat Krista a démoni sami odejdou.Ale Nový zákon nám nedává jen příkaz kázat Krista. Velice jasně varuje před nepřítelem našich duší a ukazuje, že k problému démonizace nelze přistupovat lehkovážně. Také podtrhuje, že osvobození se děje prstem Božím, mocí Ducha a ve jménu Ježíše Krista.Nebezpečí extrémů

Avšak při zdůrazňování jakékoliv zanedbávané doktríny se vystavujeme nebezpečí ujetí do extrému, který je mimo bezpečný rámec Písma. Na zanedbávané doktríně je možné postavit celou službu a zanedbávat zase jiné. To je, zdá se, případ těch, kteří se příliš zabývají démonologií. Jsou lapeni svým zájmem o ni. Mnoho démonů bylo vyhnáno, ale stále jich dost zůstává a jiné věci jsou prakticky ignorovány.

Tendence zabývat se více vyháněním démonů než oslavováním Krista není v souladu s Písmem. Písmo také neposkytuje žádný důvod pro očekávání takových vnějších démonických projevů během vymítání, jako je třeba zvracení. Nezapomínejme, že démoni jsou duchovní bytosti. V příkladě v Bibli, kdy je zlý duch vyháněn z chlapce s pěnou u úst, se toto u něj projevovalo i před vymítáním a ne jen při něm.

Jedním s politováníhodných vedlejších efektů nebiblického zdůrazňování démonologie je diskreditace toho, co o ní písmo učí. To například bylo jedním z výsledků takzvaných čarodějnických procesů v 16. a 17 století v Anglii a v Americe. V Anglii byly popisovány případy, kde děti zvracely předměty, které měly dokazovat zlé duchy, kteří do nich vstoupili.

Později v roce 1962, výtečný bostonský kazatel Cootton Mather s čestným doktorátem Harvardské university, zburcoval obyvatele Salemu v americkém státě Massachusetts proti "čarodějnicím". Devatenáct lidí bylo pověšeno a 150 uvězněno na základě svědectví dětí, o nichž panovalo přesvědčení, že jsou posedlé démony (přitom ale lhaním démonů mohla být klidně pokřivena právě ta svědectví, či mohla existovat i jiná vysvětlení.) V přítomnosti těch, kteří byli obviňováni, tyto děti dostávali záchvaty a upadaly do něčeho podobného transu. V tomto stavu pak jmenovaly lidi, kteří mohli za jejich "utrpení".

Ačkoliv se při mnohých takto obviněných ukázal být duch a víra hodné Kristových mučedníků, byli svými soudci, kteří byli považováni za muže moudré, čestné a bezúhonné, shledáni vinnými. Výsledkem publicity, které se těmto procesům dostalo, bylo, že se Američané té doby odvrátili od nadpřirozeného a označili vše, co Bible učí o satanovi a zlých duchovních bytostech, za pouhou pověru.

Je tedy důležité, abychom nedovolili satanovi nesprávně zaměřit pozornost Božího lidu na takové učení o démonech a zlých duchovních silách, které jde za to, co učí Písmo, neboť to ve svém důsledku vyvolává reakce, které působí, že se lidé odvrací od všeho, co je nadpřirozené a to je škoda pro Boží dílo.

Střízlivost k démonologii by naopak neměla vést k jejímu zlehčování. Bible zřetelně mluví jak o činnosti Satana, tak o činnosti démonů a o jejich velkém počtu.  Řecké slovo diabolos -ďábel, znamená pomlouvač a je jím označen Satan. Je to stvořená bytost, omezený duch, který není všudypřítomný. Většinu své činnosti koná prostřednictvím démonů rozšířených na různých místech. Ježíšova služba vyhánění démonů byla součástí jeho služby uzdravování utiskovaných ďáblem - jím vykořisťovaných, ovládaných, pod jeho tyranskou vládou (Sk 10,38).

Otázka, která vyvstává, není, jestli démoni působí i dnes, ale jestli znovuzrození věřící mohou být posedlí démonem, mít démona či jestli potřebují někoho, kdo by z nich démony vyhnal. Může Duch svatý a démon přebývat ve stejném chrámě? Nejsou naše těla chrámem Ducha svatého?

Historický pohled

Většina ze starších autorů říká, že upřímný křesťan nemůže být posedlý nebo obsazený démonem.

Například John L. Nevius, presbyteriánský misionář, který strávil téměř čtyřicet let v Číně, tam viděl mnoho případů démonické posedlosti, ale nikdy ne mezi křesťany. Shledal, že démoni nechtějí zůstávat v přítomnosti pravých křesťanů. 1

Průkopník letniční misie Victor Plymire, měl podobnou zkušenost z Tibetu, kdy se uctívači démonů jen těžko dostávali v jeho přítomnosti do démonického transu. Mnozí současní autoři z rozličných denominací však mají odlišný pohled. M.H. Nelson, doktor medicíny, mluví o mnoha křesťanech, jejichž trápení bylo zřetelnou démonickou posedlostí. Domnívá se, že někteří z nich jsou asi v otevřené vzpouře vůči Bohu. (Zjevně věří v jistotu věčné spásy a stále nazývá tyto Bohu vzdorující lidi křesťany.) Dále říká, že ačkoliv démon může získat vliv na křesťanovo tělo a mysl, je velmi pochybné, že by jeho tělo mohlo být démonem obsazeno. 2

Jiní říkají, že démon může obsadit křesťanovo tělo, aniž by obsadil křesťanovu vnitřní osobnost. To je však v rozporu s biblickým pohledem na tělo jako na chrám Ducha svatého. Také takový názor jde proti biblickému pojetí jednoty těla, duše a ducha vzhledem k plné zodpovědnosti  každé lidské bytosti za sebe samotnou. Dělení lidské osobnosti dle různých aspektů je pohanská představa. Jestliže démon vchází kamkoliv do tvého těla nebo mysli, vchází do tebe!

Co říká bible

Mnoho křesťanů, kteří byli Bohem vysvobozeni - uvolněni z problémů, věří, že byli osvobozeni z démonického obsazení. Musíme však zkoumat bibli, abychom viděli, jestli jejich interpretace toho, co prožili, je opravdu v souladu s tím, co bible učí.

Například někteří říkají, že když bible mluví o duchu bázně (strachu), pak vysvobození od strachu se musí dít vyhnáním zlého ducha - démona strachu. Ale prozkoumáním 2. Tim 1,7, tedy pasáže, která o tom mluví, zjistíme, že je zde řeč také o duchu síly, lásky a rozvahy. Jestliže někdo interpretuje strach jako zlého ducha, kterého je třeba vyhnat, logicky by měl mít také potřebu naléhavě prosit tři dobré duchy, aby naopak vešli.

Taková úvaha je zřetelně chybná. Láska, rozvaha a sebeovládání jsou ovoce Ducha svatého v našich životech. Duchem lásky a sebeovládání je míněn náš životní postoj, který je výsledkem naší spolupráce s Duchem svatým.

Slovo duch v mnoha případech, kdy je používáno, znamená postoj, snahu, náchylnost nebo smýšlení. David mluvil o zlomeném duchu (Žalm 51,17); Šalomoun o poníženém duchu (Př 16,19). Pavel chtěl do Korintu přijít nikoliv s holí, ale s mírným a jemným duchem (1.Kor 4,21; NIV-angl.) Petr mluvil o ozdobě srdce tím, co je nepomíjitelné: tichý a pokojný duch. Bezesporu je míněn tichý a skromný životní postoj. To je v souladu s dalšími častými použitími tohoto slova pro označení lidského ducha a jeho vlastností (Ag 1,14; 1Kor 2,11).

Pokud kontext jasně neukazuje na nezávislou duchovní bytost, je lépe, když výrazy jako duch beznaděje, žárlivosti, mrákoty, bázlivosti, a tak dále, považujeme za lidské hříchy nebo žádosti a nikoliv za démony.

Vážným nebezpečím, které plyne z považování různých hříchů za působení démonů, je, že člověk potom může mít pocit, že není osobně zodpovědný za své skutky a mizí potřeba a nutnost činit pokání. Přitom Bible volá lidi k pokání z hříchů a k opuštění zlých postojů. Ten velký konflikt v nás není mezi Duchem svatým a démony, ale mezi v nás přebývajícím Duchem svatým a tělem, tj. celým smyslovým ústrojenstvím s tendencí hřešit, jímž člověk je.

Když  je slovem duch míněn démon, Bible spíše mluví o zlém nebo nečistém duchu. Někdy jsou tato slova použita společně; např Luk 4,33-36.

V různých případech jsou tito démoni příčinou chorob, ale Nový zákon nepřipisuje všechny choroby zlým duchům - démonům. A mnoho míst v Bibli velice jasně rozlišuje choroby pocházející od démonů a onemocnění jejíchž původ není démonický. (Mat. 4:24; 8:16; 9:32,33; 10:1; Mk 1:32; 3:15; Luk 6:17,18; 9:1, atd.). V žádném z těchto příkladů není nic, co by naznačovalo, že lidé stižení chorobou pocházející od démona, mají správný vztah a postoj k Bohu. Také je třeba mít na paměti, že všechny tyto příklady se odehrály v době před Letnicemi - před příchodem Ducha svatého.

Slovo "daimonizomai", být posedlý, ovládaný démonem nebo prostě být démonizovaný, není (v Bibli) úplně běžné. Jako sloveso je použito jen jednou a to u kanaanské dívky, která byla "těžce démonizovaná", nebo krutě trápena démonem. Kdekoliv jinde se nalézá jako příčestí, které by mohlo být překládáno jako ďábelník (kraličtina). (Mat 8:28,33; 9:32; 12:22; Mk 5:15-18; Luk 8:35). A opět, v žádném z těchto příkladů není naznačeno, že by některý z těchto "ďábelníků" (a ve většině případů tito velmi těžce trpěli a byli postiženi dramatickou změnou osobnosti) měl správný vztah a postoj k Bohu.

Jiným závažným problémem vyplývajícím z myšlenky, že křesťan může mít démona, je podkopávání víry v Boha a ředění výsledků spasení, které nabízí. Bůh je náš Otec. On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl nás do království svého milovaného Syna (Kol 1,13). V nichž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušní vládce nadzemských mocí, ducha, působícího doposud v těch, kteří vzdorují Bohu (Ef 2,2). Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině (Ef 2,19). Možnost přebývání démona v našem těle, které je nyní chrámem Ducha svatého, by znamenala velký rozpor.

Byli jsme sice služebníky hříchu (Řím 6,17), ale nyní jsme svobodní k životu pro Krista. Je tu stále možnost zhřešit, ale pokud hřeší věřící, je to proto, že se tak rozhodl o vlastní vůli a nikoliv proto, že by byl přepaden a přemožen démonen. List Římanům nevolá k vymítání démonů, ale k víře, jejímiž působením se člověk stává tím, kým v Kristu je.

Pro křesťana by fakt, že má v sobě démona, znamenalo rozdělení, které Ježíš odmítl připustit. Farizeové se pokusili tvrdit, že Ježíš vyhání démony ve jménu Belzebuba, knížete démonů (Mat 12,24). Tak připouštěli, že by Satanovo království mohlo být samo v sobě rozdvojené. Ježíš to odmítl. Lukáš 11,21-22 dále implikuje, že Ježíš Satana, co se týče jeho moci k zotročování věřících, přemohl a spoutal. Pouze pokud se démon vrátí a nalezne dům prázdný může znovu vstoupit (Luk 11, 24-26).

Myšlenka upřímně a opravdově věřícího, který je obýván démonem, rozmělňuje biblický pojem spasení a pokoje a také může být příčinou strachu, když se křesťan začne obávat, jaký démon ho obsadí příště. To jistě není v souladu se svobodou, o které nás Bible ujišťuje, že ji v Kristu máme. Ani první křesťané, ani církev v druhém století, žádný takový strach neměli.

Hermas, autor velice vlivné raně křesťanské knihy Pastýř, kárá zkaženost a morální rozklad a povzbuzuje ke křesťanské ctnosti. Ve své knize také zmiňuje zlé duchy, kteří jsou schopni žít v člověku a ovládat jej, ale odmítá, že by Duch svatý mohl žít spolu s těmito zlými duchy v jednom člověku.

Písmo věřícího plně ujišťuje: "Ten, který je ve vás, je silnější než ten, který je ve světě" (1Jan 4,4). Věřící je tím, kdo je vysvobozen od působení toho Zlého. To je zásadní! Někteří poukazují na Ananiáše a Safiru jako na výjimku. Ananiaš však, buď předtím než Satan naplnil jeho srdce lhaním Duchu svatému, odpadl nebo on a jeho manželka byli těmi, kteří se ke křesťanům připojili o své vůli (lze spekulovat o jejich úmyslech) a zřejmě nebyli k církvi připojeni Duchem svatým (viz Sk 5, 11-14).

Odporování zlému

Zdá se být evidentní, že označení "posedlý" nemůže být použito na opravdové věřící. Bible zjevuje, že Satan a jeho pomahači jsou našimi nepřáteli, kteří jsou vně. Jsme ve válce proti satanským silám a ty hledají příležitosti jak nás napadnout (viz Ef 6,12). Biblický důraz je na tom, co nás obklopuje a čemu musíme čelit. Nejsme vybízení, abychom si sehnali někoho, kdo z nás vyžene démony. Ti jsou vně. Odtud nás napadají, zkoušejí, ale nejsou v nás - neovládají nás. Jsme vybízení, abychom byli bdělí, vzali na sebe plnou boží zbroj a obstáli. (2 Kor 10,3-6; Ef 6,10-18; 1 Pet 5,8,9).

Ježíš na poušti přemohl Satana citováním Božího slova (Mat 4). Stejně tak i my musíme stát na Božím slově a odporovat tomu Zlému a jeho démonům (Jak 4,7; 1Pet 5,8-9). A vždy se štítem víry jímž bychom uhasili ohnivé šípy toho Zlého (Ef 6,16). Na těchto verších vidíme, že tak, jako Boží vysvobození někdy přichází skrze anděly, tak také Satanovy útoky někdy přicházejí skrze démony nebo skrze lidi démony ovládané.

To, že útok přichází z vnějšku, je vidět na Jobově příběhu a také na příkladu ostnu v Pavlově těle, kterého on sám nazývá poslem (nebo andělem - řecky aggelos) Satanovým, poslaným, aby jej srážel (2Kor 12,7). Pavel třikrát prosil Pána, aby jej tohoto Satanova posla zbavil. Avšak Bůh odmítl a řekl, že jeho milost je dostačující. Výsledkem bylo, že se Pavel ve svých slabostech, potupě a úzkostech učil být závislý na Bohu. Není tam řečeno zdali posel Satanův byl démon, nemoc nebo nějaký člověk. Co to bylo, je tu vedlejší. Byl to útok z vnějšku a Pavel prosil o to, aby to od něj bylo odňato a nikoliv z něj vyhnáno. Také je dobré si všimnout, že Pavel sám v sobě i v nás viděl živou Kristovu přítomnost, která působí svou silou (Kol 1, 2, 29).

Dále věříme, že dar rozlišování duchů je k rozlišení těch duchů, z jejichž pohnutek jednají lidé, ve kterých nepřebývá Duch svatý a nikoliv k rozpoznávání domnělých démonů ve věřících. Jestliže pravda zůstává ve vás, vy zůstáváte v Synu i v Otci (1Jan 2,24). Pouze pokud bychom byli odříznuti a vyhozeni pryč od vinného kmene jako mrtvé ratolesti, mohl by si na nás Satan a jeho démoni dělat nárok. Naše vykoupení je vykoupení celé osobnosti. Byla za nás zaplacena plná cena.

Nepřátelé obvinili Krista, že má démona. To je nenápadný trik, který používá ďábel i dnes, aby přiměl upřímné lidi vinit křesťany, že mají démona. Ano, mluvíme o vysvobození i u křesťanů, ale nazývat jej vysvobozením od obsazení démony je nebiblické.

Poznámky:

1. J. L. Nevius, Demon Possession, Grand Rapids: Kregel, reprint from 1894, pp. 278, 290.

2. M. H. Nelson, Why Christians Crack Up, Chicago: Moody Press, 1960, pp. 76, 77.

Originál zde.


Podobná témata

Žhavá témata

"Může být znovuzrozený věřící obsazen démonem?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 107 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Může být znovuzrozený věřící obsazen démonem? (Skóre: 1)
Vložil: jirikrupa v Středa, 05. září 2007 @ 09:33:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.joelnet.cz
 hoj napadá mne otázka

 Člověk je posedlý, má x démonů,(to je biblicky jasné a možné), uvěří a je znovuzrozen, třeba po kázání. V tuto chvíli by dle doktríny o tom, že ve znovuzrozeném křesťanu nemůže být démon, ho museli všichni automaticky opustit.Nějak se obávám, že takto jednoduše to vše vždy nefunguje.

  Ale já s tím moc zkušeností nemám, je to jen mé uvažování, trochu selské. Já byl u vymítání několikrát , jednou mi ten člověk furt (doteď nevím, jestli to opakoval ten člověk, nebo fakt ten démon) říkal, že mně zabije, že toho mám nechat. (přitom člověk sám pak se mnou mluvil v poho a vlastně mne o pomoc požádal, měl nějaký techtle mechtle se satanismem) A druhej jindy se zase začal na mně šklebit a zvedal ruce , jako že se chce na mně vrhnout. Měl jsme obavu a pamatuju, že jsem nějak automaticky jen začal opakovat jméno Ježíš a zaplavil, no zaplavil ?,spíše jsme ho jen pocítil, pokoj.

  A stejně moje mysl  má pochybnosti, co to vlastně bylo za situace.

  Pak si ještě pamatuji cosi, kdy nějaká holka byla zapletena u astroložky, zjevovali se jí pak i nějaké bytosti prý a chtěli ji škrtit, řekla to svým přátelům , ale smáli se jí, tak o tom nemluvila, když jsme se pak kdysi setkali, svěřila se (tedy jestli to vše je pravda, já tak nějak v mém životě mám trochu odstup k  tomu a furt mám jakýsi pochybnosti , prostě nejsem zrovna dobrý příklad ve službě osvobozování..) , tak jsme se normálně jen pomodlili a pak to prý už nepřicházelo, jo předtím jsme ji myslím vedl k pokání za to.

  Pokud vím, všichni tři se považovali za křesťany (tedy to vím), ale pokud nějak tuším, tak alespoň dva či přinejmenším jeden(to byl pastor) z nich byli znovuzrozeni.

 No teď jen takový můj neumnělý příspěvek. Osobně bych tomu chtěl lépe rozumnět a lépe umět pomoci takovým lidem, když se s nimi setkám.

  Zapomněl jsem na situaci, kdy jsme za oponu odnášeli lidi při službe Charlose Anacondii, kteří začali projevovat možné démonické přiznaky, když Charlos proti nim(démonům) promlouval po či při evangelizaci. Ovšem kromně toho, že někteří lidi, křičeli, padali, či se třeba i nějak hýbali, tak nemám přehled, co kdo měl za problémy a tak. Jen že jsem u toho stál.

(myslím, že u Ježíšovi služby to muselo být taky trochu divoké a rušné.."s velikým křikem vycházeli démoni" ???)

Tam to bylo zajímávé. :):)

No závěrem, prostě ta jendoduchá myšlenka z úvodu.

Člověk je démonizovaný, repsektive sužují ho duchové, které Ježíš vyháněl !!!!!, on uvěří a je znovuzrozen, tím by dle doktríny o tom, že znovuzrozený nemůže mít tento problém, bylo vše vyřešeno.  (naco vymítání, stačí uvěřit a všichni démoni se automaticky zdejchnou..)

Logika, normální jednoduchý usudek mi říká, že tomu tak asi nebude.

Jediné, co může někdo vymyslet, že musí být kdyžtak nejdřív všichni vyhnaní, aby člověk mohl uvěřit. No tak to potom opravdu chudák člověk! 
 
Ale jak říkám, to jsou jen mé osobní uvahy, které si řeším pro sebe.|A jen se s nimi sdílím teď.

Pokoj
 Re: Re: Může být znovuzrozený věřící obsazen démonem? (Skóre: 1)
Vložil: xvejvodam (xvejvodam@seznam.cz) v Středa, 05. září 2007 @ 10:16:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://mocneevangelium.webzdarma.cz
Člověk uvěří v Krista, jsou mu odpuštěny hříchy a stává se Božím dítětem.
Logika, normální jednoduchý usudek mi říká, že tomu tak asi nebude.

Na úvod jsem si dovolil parafrázi tvého výroku. Já zas nevěřím, že by se Duch sv. usídlil vedle démonů nebo ti to přijde logické?
Na druhou stranu si myslím, že posedlý člověk nemůže uvěřit, neboť vliv démonů mu v tom (logicky) brání, zde by bylo na místě vymítání, aby byl člověk zbaven zlého vlivu a otevřen evangeliu. I NZ to takhle ukazuje, posedlí lidé uvěřili v zásadě vždy až po vyhnání démona, respektive díky tomu.


]


Re: Re: Re: Může být znovuzrozený věřící obsazen démonem? (Skóre: 1)
Vložil: jirikrupa v Středa, 05. září 2007 @ 13:36:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.joelnet.cz

  Uvažuji nad tím, když Ježíš uzdravoval zástupy, nebo i Pavel, Filip, byli tam lidé, kteří byli uzdravováni, osvobozováni, slepý a hluší třeba byli zbaveni tohoto, ty jako člověk , který tam přišel za Ježíšem s touhou po pomoci a jistou vírou v něj tam stojiš a čekáš až na Tebe přijde řada třeba, ovšem do doby, než z Tebe vyžene Ježíš nečistého ducha, či rozváže nějaká pouta, tak prostě neučiníš a holt neučiníš to pokání, byť by to byl Tvůj syn, kdo je před Tebou uzdraven z toho lůžka a chodí. Počkáš pěkně, až na Tebe přijde řada a teprve pak se možná rozhodneš pro Ježíše.

  Nebo Tabita, Pavel ji vzkřísí, hodně lidí z okolí , mnoho, jich uvěří, ovšem chudáci ti, kteří jsou nějaku formou sužováni nečistými duchy, ti prostě neuvěří, a neuvěří, ani kdyby trakaře padali, ty musí někdo nějdřív nejak dovést k Pavlovi nebo co a oni teprve pak uvěří a může jim být odpuštěno.

   Mnoho lidí byli normální lidi, chodili do práce, bavii se a tak, ne všichni vegetili na hřbitovech. A přesto , když přišlo evangelium , tak "vycházeli nečistí duchové, často s velkým křikem". 

  Mo máme jinou logiku v tomto, neva. Tu parafrázy jsme nepochopil, jde o jiné dvě věci. Nejdou smísit.

  Ale já nechci teď se o tom tady dohadovat, jen jsme chtěl přidat svuj náhled, nikoli teď vést diskuzi.

 Nevím, co by mohlo můj náhled změnit. Dle mne někdo muže potřebovat pomoc a jistou míru osvobození a vysvobození i po té, co je klidně x let křesťanem, a toto mu jen brání, aby to uviděl.

 ale to neřeš, jak říkám, nikomu to netlačím, je to má logika, můj osobní náhled a mé osobní zkušenosti s touto věcí + důvěra v jistá svědectví.

Pokoj Tobě

Ps: kdybys chtěl přece jen vést diskuzi, mám otázku?

Jsem stý člověk a jsem nějakou formou sužován démonem. 99 lidí přede mnou jsou zázračně uzdravováni, já jsme usvědčen z hříchu, věřím Ježíši, vidím jeho božství a činím pokání, už u první 50tky. Ale ejhle, to jako nemůžu uvěřit?

To musí nejdřív Ježíš osvobodit mně od "něčeho" až po tom 99., abych mohl činit pokání? Podobně u Tabity, mnoho lidí uvěřilo, ty myslíš, že nikdo z nich ale nebyli ti chudáci, kteří nějak byli sužováni démony? To je nejprve nějak museli pochytat a přivést k osvobození a teprve pak jim to došlo, že jejich spoluobyvatelka byla vzkříšena z mrtvých?


 ]


Re: Re: Re: Re: Může být znovuzrozený věřící obsazen démonem? (Skóre: 1)
Vložil: xvejvodam (xvejvodam@seznam.cz) v Středa, 05. září 2007 @ 17:46:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://mocneevangelium.webzdarma.cz
No, človeče, já nevím, ty lidi co byli sužováni démony neměli ani svobodu se normálně pohybovat (démon jimi mlátil do ohně či do vody) nebo chodit oblečení (ten posedlý, co měl v sobě Legii) či slyšet? Zdá se mi, že neměli vládu ani nad svým tělem natož nad myslí, uvěřit, navíc nevím že by nějaký posedlý přišel s touhou po uzdravení, spíš tam čtu, že je přiváděli (respektive zvali k nim Ježíše). Ostatně pochybuji, že někdo jehož vůli ovládá démon může chtít pod vlivem tohoto démona být od tohoto démona osvobozem. Nevím, napiš mi prosím nějaký případ z Písma, kdy démonizovaný přišel s touhou po uzdravení svobodně za Ježíšem a uvěřil před vyhnáním démona.
Taky je tu jedno podobenství kdy zlý duch vyjde člověka a chodí pustinou a když se skusí vrátit a najde prázdné místo, přibere další "kamarády" a konec toho člověka je horší než začátek. Čili démon udělal místo pro Ducha sv. (respektive pro víru), ta se nedostavila, tak se jich tam nastěhovalo celé hejno. Já bych z toho vyvozoval, že ten zlý Duch musí nejdřív odjít, aby semohla dostavit víra.

Tu parafrázy jsme nepochopil, jde o jiné dvě věci. Nejdou smísit.

A proč by nešly? Logicky je nesmysl, že někdo uvěří a jsou mu odpuštěny všechny hříchy. Z čehoš vyplývá, že ne všechny věci víry lze poměřovat logikou, spíše je třeba je poměřovat Písmem. A z Písma se mi zdá docela jasně vyvstávat, že:
1.Kdo skutečně uvěří Krista, má odpuštěny hříchy
2.Že věřící jsou "chrámem Ducha svatého" a v jeho chrámu nemají zlí duchové místo


]


Re: Re: Re: Re: Re: Může být znovuzrozený věřící obsazen démonem? (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Středa, 05. září 2007 @ 18:09:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Michale,

také věřím, že křesťan nemůže být démonicky obsazen, ale někteří jsou příliš pod vlivem Dereka Prince a jeho pohledem vidí i Písmo. Pak už jen obhajují tento názor místo toho, aby jej kriticky zkoumali. To by pak mohl být „duch kritiky“ a pozor na něj! Jinak verš, kdy posedlý sám přišel k Ježíši je například zde: L 8,27 „Když vystoupil na břeh, vyšel proti němu jakýsi muž z toho města, který byl posedlý démony a už dlouhou dobu nenosil oděv a nebydlel v domě, nýbrž v hrobech.“

Pastýř


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Může být znovuzrozený věřící obsazen démonem? (Skóre: 1)
Vložil: jirikrupa v Středa, 05. září 2007 @ 18:29:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.joelnet.cz
Jestli je to na mně, tak to nemám od Dereka.

I když bych si rád jeho vyučování kdysi poslech na toto téma, ale nedostal jsem se k tomu.

ahoj, pastýři, nemůžeš prostě napsat, že dle tebe někteří lidé nevěří v to a to(třeba já) protože prostě to dle Tebe dostatečně nezkoumají, protože to a to?

Musíš taky už furt do toho pašovat všelijaké narážky?

Podobný názor jako já má plno jiných lidí, co Dereka ani neznají, takže je to zcela nepodstatné toto téma.

Rozhodl jsem se Vás trochu vyzývat k tomu, ať furt do našich rozhovorů nemícháte všelijaké domyšlenky a narážky.

Kurnik tak nemůžeš prostě napsat, jo vidí to blbě, já to vidím tak a tak, protože to a to.

Bude to pro mně cennější než furt psát o nějakých vlivech, nepamatuji si, že bych něco od Dereke v tomto směru četl nebo slyšel, takže jestli ta narážka byla na mně, tak je pravděpodobně mimo...

Poprosím Tě taky o úmyslné zdržení se k odskokům rádo omýlaným směrem k těm a těm..


nemusíš mi to vysvětlovat, v poho, prostě jen napiš, jura to vidí tam a tam blbě, protože to a to je v Písmu nebo tak nějak, klidně na tvrdo, ale furt prosím do toho nemíchejme jakési předsudky, jak kdo je kým ovlivněn a tak, zde na Granu jsou často dost zkreslující.(i jinde)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Může být znovuzrozený věřící obsazen démonem? (Skóre: 1)
Vložil: xvejvodam (xvejvodam@seznam.cz) v Středa, 05. září 2007 @ 19:33:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://mocneevangelium.webzdarma.cz
No já ohledně posednutí křesťanů znám ještě tento argument (myšleno ze strany zastánců učení, že posednutí křesťana zlým ducham je možné): "zkušennost je taková"
Ma druhou stranu jsou i zkušennosti, kdy byl někdo násilím "vymítán", neboť tito "zkušenní" vymítači u něj ducha "rozpoznali". A díky tomu jsou lidé v lepším případě dlouhodobě traumatizováni, v horším odvedeni od víry či dokonce usmrceni (viz. příklad rumunské mnišky)]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Může být znovuzrozený věřící obsazen démonem? (Skóre: 1)
Vložil: jirikrupa v Středa, 05. září 2007 @ 19:51:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.joelnet.cz

  "Bible je nebezpečná, díky ní někteří lidé začali věřit ve všelijaké šílené nauky, upalovali čarodějnice, vybíjeli Jeruzalém, vykořisťovali kvůli desátkům, ...někteří se mrzačí na křížích, někteří staví sochy a uctívají je, ty, kteří jsou v Písmu napsaní, nečtěte Bibli"]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Může být znovuzrozený věřící obsazen démonem? (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Středa, 05. září 2007 @ 19:57:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To lidé nemají z toho, že čtou Bibli. Spíše čtou a hlavně poslouchají různé takybiblické vykladače. Zkus číst Margiese, Prince, Hagina, Annacondiu... a uvidíš démony všude, dokonce i v křesťanech :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Může být znovuzrozený věřící obsazen démonem? (Skóre: 1)
Vložil: jirikrupa v Středa, 05. září 2007 @ 20:14:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.joelnet.cz
  Pastýři, že si přeskočil můj příspěvek, který jsem tady někde napsal a prosbu, abys všude nestrkal svoje narážky? To je fakt prča, ty to vecpeš i do takové metonimie, jako je tato! Tak to už je co říct.

   Patrně jsi nepochopil, co jsem tím chtěl říci.I tou prosbou i tou metonimií. Pastýři..fakt nevím, co volit za slova, prostě osvoboď se na chvilku od tvého zarytého anti margiesmu,princismu a já nevím, co všechno kritizuješ ještě, (jo Joynerismu, bych měl říct) a bav se prostě o tématu čistě nad slovem, nezatahuj do toho furt kohosi jiného.

Ne Aleši fakt, to nemůžeš alepsoň na chvilku přestat a vypnout, to děláš na truc, schválně, jako abys ukázal, že ty jsi prostě svůj a nikdo Tě nepohne k ničemu, nebo co?

 Prostě zkus chvilku přestat.Jsme na ostrově, Margies, Prince, Joyner neexistují, existuje Písmo . Nevymezuj všechno vůči nim!

Zdá se ti to zdravé?


PS: A nebo jak chceš, dělej si co chceš...Je to tvoje věc !

Pokoj


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Může být znovuzrozený věřící obsazen démo (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Středa, 05. září 2007 @ 20:30:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Prostě zkus chvilku přestat. Jsme na ostrově, Margies, Prince, Joyner neexistují, existuje Písmo.

T by bylo Jiří moc fajn (až na ten ostrov). Ale obávám se, že bys asi měl úplně jiné názory a já mnohem méně práce :§) Kéž bys měl pravdu!

Pastýř


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Může být znovuzrozený věřící obsazen (Skóre: 1)
Vložil: jirikrupa v Středa, 05. září 2007 @ 21:12:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.joelnet.cz
   Mohl bych jednat jako ty a myslet si, dokonce si myslím, že je to více pravda, ale netvrdím to naplno, že jsi více ovlivněn anglickými studiemi, které toto stejné, co tvrdíš ty, učí a na internetu toho taky najdeš vela, než já těmi, kterými předpokládáš.

   Ale určitě , Derek Prince ovlivníl KS a KS něco vložilo do mně, ale nejen KS, ale i ROFC, a dokonce ŘKC, Slovo života, něco i ČCE, Jendota Bratrská taky, AC taky , patrně i další, což si teď vyloženě neuvědomuji, napadají mně ale teď v konkrétních souvislostech i  husité, metodisté  ...

 Ale kdybych mohl, klidně bych byl u Dereka  jako pomocník.

  Nutno říct, že kdybchom se nerodili v Asii, nebo v Lybii, a třeba i v jiném století, pak byhcom zase měli jinak určené prvky mentality, které máme nyní tady prostě víceméně podvědomně, dokud to nerozeznáme, již tím, kde žijeme a kdy žijeme.

  Je bez debat, že učitelé ovlivňují vidění lidí, kteří jim naslouchají, ale lidí mají i vlastní zdpovědnost a tu vnímám intenzivně. Když jsme s něčím nesouhlasil, co jsem četl (i když teď tak 4 roky na pár vyjímek čtu jen Písmo, nemám momentáně potřebu číst jiné a nejvíce jsem vyživován z Písma ) tak jsme to prostě nepřijal a basta, když jsme to vnímal stejně, respektive když jsme měl dojem, že je mi něco zjevováno, pak jsem to přijal. Byl to nikoli slepý proces, jez co ti dají, ale aktivní spolupřijímací proces s vlastní zodpovědností za poznání.

 Neuznávám zpusoby lidí,kteří Tě nálepkují dle názorů a řadí tě k nějakým hnutím a skupinám nějak silně a rozdělujícně. Mne ovlivnilo plno autorů z ruzných skupin, třeba i Kodet a Kempenský , nebo Komenský, nebo Scott a jiní. Respektive to, co jsem u nich viděl jako Boží pro mne.

  Já jsem  Boží dítě a miluji celou církve, ať už je u katolíků nebo evangelíků, to jsou mí bratří, pokud jsou znovuzrozeni. Ty mně furt pasuješ do nějakých skupin, ok tak si to všechno furt škatulkuj. Mně to je jedno, Jsme zvědavý, co Ti na to řekne náš Pán.

Já věřím, že se nemáme hlásit k lidem, a tak já, přesto, že je ctím mnohé, se k nim nehlásím ve smyslu, já jsme Husův, já Derekuv a tak.  

  Jsou tu služebníci, kteří mi posloužili třeba tu a tam a jsme vděčný za ně, ale Otce má jednoho. Vy furt církev dělíte těmi svými řečmi! Vtyváříte skupiny i umněle, nejen jak se přirozeně vyvářejí, do nich pak škatulkujete a je to.

  Tyto stezky se mi nelíbí.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Může být znovuzrozený věřící obsazen démonem? (Skóre: 1)
Vložil: xvejvodam (xvejvodam@seznam.cz) v Středa, 05. září 2007 @ 20:26:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://mocneevangelium.webzdarma.cz
Milý pastýři,
sám jsem byl několikrát svědkem, že jen na základě četby Písma lze docházet k prapodivným výkladům. Nakonec i ten Prince je kolikrát tak "přísně biblický", akorát tu knihu používá jako "návod k použití"...a to je asi ten problém, účel té knihy je přinést zvěst o Bohu, Kristu a jeho plánu a jednání  s člověkem. Pokud jí začneme používat jako návod k použití, orákulum, sbírku libovolně použitelných výroků či vědeckou publikaci atp., tak jsme mimo :-)))


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Může být znovuzrozený věřící obsazen démo (Skóre: 1)
Vložil: jirikrupa v Středa, 05. září 2007 @ 21:19:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.joelnet.cz
Myslím, že tomu tak není.

Proč si myslíš, že Derek přistupuje k Bibli jako k návodu na použítí více, než jako ke zjevení žívého Boha a slovu Stvořitele, kterého uctívá?

V čem jsi více biblický než on? Čím to je, že vznikl rozdíl pří vnímání Písma? On vyznává , že Bible je jediné pravdivé a autoritativní měřítko zjevení.


Koneckonců, jeli návod text , kde se dozvím, jak co je správně a jak má daný výrobek fungovat. Pak se dá říci, že I Písmo je svým zpusobem zčásti návod,  jak Boží výrobek, člověk, má fungovat a na co si dát pozor. Nebo ne?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Může být znovuzrozený věřící obsazen démonem? (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Středa, 05. září 2007 @ 19:37:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jiří,

ačkoliv jsem ve svém názoru už léta konzistentní, věřím, že síla Nepřítele se může v životě křesťana silně projevit. Když jsem viděl projevy Torontského požehnání, pak jsem si opravdu vážně kladl otázku, jak je možné, že se nepřítel lidských duší může na těle křesťana tak silně manifestovat. Ještě nikdy jsem se tak vytrvale, dlouze a s postem nemodlil za mé bratry a sestry, aby je Bůh před touto mocí milostivě ochránil a dal jim milost :..(

Pastýř


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Může být znovuzrozený věřící obsazen démonem? (Skóre: 1)
Vložil: jirikrupa v Středa, 05. září 2007 @ 19:54:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.joelnet.cz
  Já myslím, že ty musíš hodně lidí považovat za neznovuzrozené, protože přece "přijali jiného ducha"

  nebo ne?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Může být znovuzrozený věřící obsazen démonem? (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Středa, 05. září 2007 @ 20:24:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milý Jirko,

mé chápání světa není černobílé. Nevidím za každým bukem démony. I když je pravdou, že tam, kde se o démonech mluví s očima navrch hlavy a sevřeným hrdlem, kde se vymítají z křesťanů nemoci a kde se čerti svazují jako žitní panáci, tam se obvykle Satan projevoval nejvíce, protože se mu líbí, když je mu takto skládána pocta. Ďábel odjakživa toužil posadit se v božím chrámu, a tak mu alespoň dělá dobře, když mu prokazujeme tu čest, že si myslíme, že může sídlit v chrámu Ducha svatého, v našem těle. Takovou poctu mu nikdy nevzdám! Kdysi se jeden bratr dožadoval, abych z něho vymítal. Řekl jsem mu otevřeně, ať se ovládá a nesnaží se být středem pozornosti. Rázem se tak zastyděl, že náhle "démon zmizel".

S přátelským pozdravem,

Pastýř


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Může být znovuzrozený věřící obsazen démonem? (Skóre: 1)
Vložil: jirikrupa v Středa, 05. září 2007 @ 20:36:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.joelnet.cz
 
   tomu říkám pastorace..uf chudák skutečně někdo sužovanej zlým duchem, u Tebe by nepochodil, co kdyby přišel nekdo němej, a přitom věřící a byl by (sužován zlým duchem, jak říká Písmu) ..to bys mu taky řekl, ať nechce  být středem pozornosti a stydí se?

  Já byhc se aspoň možná postil nebo něco, asi by to taky nepomohlo teď, jak znám své zkušenosti v uzdravování zatím, ale rozhodně bych ho asi nekáral za soběstřednost.

  Jo když seš spasenej, už nemužeš být nemocnej! A pokud jseš nemocnej, určitě to nemůže být zlým duchem, to je sice v Bibli, ale odporuje to tomu, co řmáme na stole jako doktrínu  a hlavně , souhlasilo by to s Derekem Prince (teď nemluvím ve svém duchu,ale trochu naodobuji) a to by asi bylo dost nebezpečné. (tedy jestli tak Derek vskutku učí, jak předpokládám)

.................

  Důležitá otázka !!!!!

Jestli se nepletu, jsi to ty, kdo tvrdí, že přijali jiného ducha, ne, o Torontu, Pensacole a spol, je to tak?

   Pokud to tvrdíš, pak bys jě měl považovat za neznovuzrozené.

   Pokud je nepovažuješ za neznovuzrozené, pak mi vysvětli, jak rozumíš tomu, že přijali jiného ducha?

    (a prorokují skrze něho a tak)

   Kdo je ten duch, co je to za ducha?]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Může být znovuzrozený věřící obsazen démo (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Středa, 05. září 2007 @ 20:40:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud se nepletu, ten bratr už si nenachal motat hlavu od hypercharismatiků a uklidnil se a konečně uvěřil, že ten kdo je v něm, je silnější než ten, kdo je ve světě a začal opravdu řešit svůj problém.

Pastýř


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Může být znovuzrozený věřící obsazen (Skóre: 1)
Vložil: jirikrupa v Středa, 05. září 2007 @ 21:20:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.joelnet.cz
Odpovíš mi na  otázku nebo ne?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Může být znovuzrozený věřící obsa (Skóre: 1)
Vložil: jirikrupa v Středa, 05. září 2007 @ 21:22:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.joelnet.cz
Jejda vypadám teď asi dost konfrontačně, asi bychom toho měli nechat Aleši nebo se porafáme, ale pokud můžeš, rád bych ještě tuto odpově´d od Tebe slyšel.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Může být znovuzrozený věřící (Skóre: 1)
Vložil: Farel v Středa, 05. září 2007 @ 21:32:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Aleš už nemůže šel bojovat s duchem evangelizace.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Může být znovuzrozený věř (Skóre: 1)
Vložil: jirikrupa v Středa, 05. září 2007 @ 21:37:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.joelnet.cz
:)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Může být znovuzrozený věřící obsazen démonem? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 05. září 2007 @ 22:09:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jirko, píšeš:

///Já myslím, že ty musíš hodně lidí považovat za neznovuzrozené, protože přece "přijali jiného ducha"///

To nedává smysl. Korintští byli znovuzrozenia přesto hrozilo, že přijmou jiného Ježíše, jiného ducha a jiné evangelium. Galatští ho dokonce již přijali.

Jde o to, že znovuzrození je započato a uchováváno v lidském duchu, ale jiného ducha můžeme přijmout do své duše, odkud je tím pak Duch svatý vykázán.

Nebo může nastat situace, že svou duši střídavě poskvrňujeme jiným duchem, a pak jsme zase očišťováni a pak se zase poskvrníme, třeba tím, že pravidelně čteme nějaké závadné duchovní knihy.

Kdokoli čte knihy např. od Hnutí víry jakéhokoli směru, poskrvňuje tím svou duši a vykazuje z ní Ducha svatého, neboť tyto knihy nejsou psány v Duchu svatém, ale v jiném duchu. Není tam ani náš Pán Ježíš, ale JINÝ Ježíš - materialistický Ježíš. Jejich učení nikdy Pán Ježíš ani apoštolé neučili - naopak :

"... lidí na mysli porušených, a pravdy zbavených, domnívajících se, že by zbožnost byla zisk tělesný. Takových se varuj
( 1Tim 6,5 ).

"Jestiť pak zisk veliký zbožnost, s takovou myslí, kteráž na tom, což má, přestati umí. Nic jsme zajisté nepřinesli na tento svět, bez pochyby, že také nic odnésti nemůžeme. Ale majíce pokrm a oděv, na tom přestaneme. Kteříž pak chtějí zbohatnouti, upadají v pokušení... "
( 1Tim 6,6-9 )

Jak se to srovnává s učením Hnutí víry?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Může být znovuzrozený věřící obsazen démonem? (Skóre: 1)
Vložil: jirikrupa v Pátek, 07. září 2007 @ 12:56:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.joelnet.cz
Já věřím v to, co jsi uvedl. Chtít být bohatý nás otvírá v mnoho pokušení a žádostí atd. ok.

Vím ale, že člověk může být v jistých bludech, či omylech a přesto žít s Bohem a dokonce být naplněn Duchem Svatým. Píšeš z dálky, neznáš lidi a jejich životy.


Kdyby první církev uvažovala jako ty, pak by se v otázce obřízky a následování zákona našli taky tací, kteří by jednu nebo druhou skupinu zatracovali a označovali ďábli a tak.

Oni prostě blbě viděli nějakou věc a nevěděli, jak to je, co mají dělat s pohany. Jedni to učili tak, druzí jinak, teprve "sraz" apoštolů a starších to rozsekl a rozsoudil.

 Očistili evangelium!

 Kdo jest prost příměsí ať první řekne, ti nejsou z Boha! (trochu to poetizuji, ale je v tom kus pravdy)

Ty si myslíš, že máš čisté evangelium, a veřejně to říkáš a hlásáš, všichni ostatní jsou mimo a nectí Písmo a tak, apoštolové nejsou apoštolové ale lháři, pokud někoho uzdraví, tak holt mají k tomu ďáblovu moc, pokud někoho osvobodí z moci zlých duchů , tak ďábla vyhánějí ďáblem, nebo se to prostě vůbec vlastně neděje. Všichni by měli asi taky vejít v náruč pravoslaví(ne, je-li ta pravá?) ...

  Dle mne jsi v mnohém mimo a přesto netvrdím, že nemůžeš  být znovuzrozen a mít i Ducha Svatého.

 Stejně tak učení o prosperitě má některé své základy v Písmu a pokud bys popíral, že Bůh může zaopatřovat a dávat materiální věci a to i dost markntně, tak myslím, neznáš nějaké Písma, pokud se to ale okleští od jádra evangelia a je z toho návod na zbohatnutí, pak je to opravdu dost mimoa není to evangelium.  Ovšem ty nevíš, jak kdo kde to učí a jak moc to zdůrazńuje či co si o tom myslí. Všechno co zní trochu jako Hnutí víry prostě je mimo a má falešného ducha. To jest tvuj kardinální omyl.

  Učením ti to může ladit a máš vše jasné, ale já ti říkám, odsuzuješ skutečné Boží lidi a služebníky, měl by ses nad některýmy svýmy východisky i závěry zamyslet. věřím, že jistě nechceš jít proti Bohu , ale některé jeho služebníky napadáš, uvědom si to!

  Je otázka označit něco za nebezpečné, něco za omyl, bludné učení a tak, ale začíná být zle, když se horem dolem vynášejí soudy o tom, že ten není bratr, ten není služebník Páně, a tak, tam to začíná být dost šikmá plocha a i jinak upřímný člověk si skrz brýle své nauky začne hrát na Boha.

Myslím, že jsi v tomto nebezpečí, jako my ostatní také. Každý kdo je povolán něco označit, je v tom pokušení, ale tvé zdrcující a všezahrnující dost vzletné a souhrnné závěry..to jsou SOUDY a ROZPOZNÁNÍ ,a jseš v nich tedy hodně hodně odvážný a jistý. 

Přál bych ti uvidět charakter, službu a pokoru některých lidí, které odsuzuješ jen touto nálepkou!

..

Jinak , mně je jendo, jestli je v duši nebo kde teď, ten démon či duch. Bavíme se, že znovuzrozený prý nemůže mít démona či zlého ducha.

Aleš toto taky razí a tvrdí, a přitom tvrdí, že přijali pensakolští a torontští jiného ducha.

Já se ptám, co je to za ducha. Pokud mluví skrze ně jazyky a tak, tak je v nich, má být vymítnut? Nemohou-li znovuzrození mít ducha(vycházím s Alešovým předpokoládů, nikoliv z mých), pak se ptám, byli vůbec znovuzrozeni?

Takže tak. Co je to za ducha? To byla otázka na Aleše!]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Může být znovuzrozený věřící obsazen démo (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pátek, 07. září 2007 @ 15:23:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Milý Jiří,

napsal jsi:


/// Já věřím v to, co jsi uvedl. Chtít být bohatý nás otvírá v mnoho pokušení a žádostí atd. ok.

Vím ale, že člověk může být v jistých bludech, či omylech a přesto žít s Bohem a dokonce být naplněn Duchem Svatým. Píšeš z dálky, neznáš lidi a jejich životy.///

Pokud je ten blud, ve kterém věřící žije KARDINÁLNÍM bludem, pak je tímto duchem poskvrněn kdykoli je ve styku se slovy toho ducha ( knihy, kazety, lidé, kteří jsou jeho nositeli ). Pokud by teoreticky znovuzrozený věřící chycený bludy Hnutí víry, nebyl ve styku s jejich materiály třeba 5 a více dní, mohl by klidně být naplněn v tu dobu Duchem svatým. Až do té doby, dokud si nevezme nějakou jejich knihu, jejich materiály nebo dokud se s nimi nesetká osobně. Je rozdíl mezi těmi v Hnutí víry, kteří jsou svedeni těmi učiteli. Ti jsou v drtivé většině znovuzrození věřící, kteří mají Ducha Kristova. Ne tak jejich falešní učitelé. Ti jsou svými knihami, kazetami a osobní přítomností nositeli JINÉHO ducha, JINÉHO evangelia a JINÉHO Ježíše. Neznám žádného učitele Hnutí víry od Hagina, Copelanda, po Hinna, Annacondiu a spol. nebo Ekmana, kteří by své učení jakýmkoli způsobem prezentovali skrze Ducha svatého. Tuto jistotu mohu mít na základě daru rozlišování duchů ( mám velké duchovní problémy jejich knihy vůbec delší dobu číst - je to takový vnitřní, až hmatatelný hnus a nečistota, že to nevydržím dlouho - u biblických učitelů s tímto problém nemám ), ale zejména na základě biblického učení. Tato stránka je velmi výstižně rozebrána v Pastýřově knize zde na Granu - "CIZÍ OHEŇ".


/// Kdyby první církev uvažovala jako ty, pak by se v otázce obřízky a následování zákona našli taky tací, kteří by jednu nebo druhou skupinu zatracovali a označovali ďábli a tak.///


No ano, však také apoštol Pavel a Jan označuje kazatele obřízky za falešné bratry a za synagogu satanovu.


/// Kdo jest prost příměsí ať první řekne, ti nejsou z Boha! (trochu to poetizuji, ale je v tom kus pravdy)///

Záleží jestli ty příměsi již nezůstávají v učení Kristovu nebo také zda přestupují učení Kristovo. Pokud ano, tak potom již toto učení ani jeho nositelé NEMAJÍ Boha - ani Otce ani Syna ( 2Jan 9 ).

Proto také všechna pohanská náboženství, Jehovisté, muslimové, buddhisté, Mormoni, učitelé Hnutí víry, W.Lee, Torontské požehnání, kansasští proroci, Hnutí pozdního deště, R.Joyner, R. Warren, R. Schuller apod. NEMAJÍ Boha. Myslím tím hlavní nositele tohoto učení a také jejich produkty ( knihy, kazety ). Ti, co jimi byl svedeni - milióny Božích dětí, mají Boha ve svém duchu, ale po většinu času ho již nemají ve své duši, skrze kterou mohou ( resp. nemohou ) nést ovoce Ducha. Ve své duši mají v důsledku přijímání falešného učení, také tohoto jiného ducha, jímž jsou poskvrněni.


/// Ty si myslíš, že máš čisté evangelium, a veřejně to říkáš a hlásáš, všichni ostatní jsou mimo a nectí Písmo a tak///

Ne, já nemám ještě úplně čisté evangelium. Ale vím, že se úspěšně vyhýbám ( díky Boží milosti ) všem kardinálním bludům, které dnes v křesťanstvu existují.///apoštolové nejsou apoštolové ale lháři, pokud někoho uzdraví, tak holt mají k tomu ďáblovu moc, pokud někoho osvobodí z moci zlých duchů , tak ďábla vyhánějí ďáblem, nebo se to prostě vůbec vlastně neděje. Všichni by měli asi taky vejít v náruč pravoslaví ///

Současní tzv. apoštolové jsou pouze podvodníci, protože nesplňují téměř ani jedno kriterium pro apoštoly. Již jen jejich učení je prozrazuje. Nemluvě o tom dalším. Ďábel samozřejmě nevyhání ďábly, jinak by bylo jeho království rozdělené proti sobě. Avšak velmi rád IMITUJE vyhánění démonů, aby nás zmátl. To, co předvádí není samozřejmě skutečné vyhánění démonů. Nejvíce markantní je to u tzv. vyhánění teritoriálních duchů. Argentinští bludaři je údajně vyhnali, což bylo vidět na tom, že tito duchové pak téměř hospodářsky zničili Argentinu - výsledkem tedy bylo celonárodní prokletí.///Dle mne jsi v mnohém mimo a přesto netvrdím, že nemůžeš být znovuzrozen a mít i Ducha Svatého.///

Děkuji za tu milost, kterou mi prokazuješ. :-)

///Stejně tak učení o prosperitě má některé své základy v Písmu a pokud bys popíral, že Bůh může zaopatřovat a dávat materiální věci a to i dost markntně, tak myslím, neznáš nějaké Písma///

Jaká Písma máš na mysli? Myslíš určitě starozákonní místa. Ano, tam to tak platilo. Ale v NZ je již úplně jiná situace. Materiální prosperita již zde není odměnou věrným služebníkům, ani jim nikde není slibována. Je jim namísto toho zaslíbeno duchovní požehnání a duchovní bohatství Pána Ježíše Krista. Nový Zákon nedává důraz na materiální věci ANI TROCHU. Naopak je považuje za podřadné, protože v jeho průzoru je hlavně nebeské zboží ( Žd 10,34 ).


///pokud se to ale okleští od jádra evangelia a je z toho návod na zbohatnutí, pak je to opravdu dost mimoa není to evangelium. Ovšem ty nevíš, jak kdo kde to učí a jak moc to zdůrazńuje či co si o tom myslí. Všechno co zní trochu jako Hnutí víry prostě je mimo a má falešného ducha. To jest tvuj kardinální omyl.///

To není, co zní TROCHU jako Hnutí víry. Jestliže někdo přijímá učení učitelů Hnutí víry a vystavuje se mu, "je v tom", i kdyby snad učil v něčem trochu jinak. Ale hádat se v tom s tebou nebudu. Křesťanská společenství byla již od začátku infiltrována a nakažena učením Hnutí víry. Jak styky s těmi učiteli, tak i jejich literaturou.


///Učením ti to může ladit a máš vše jasné, ale já ti říkám, odsuzuješ skutečné Boží lidi a služebníky, měl by ses nad některýmy svýmy východisky i závěry zamyslet. věřím, že jistě nechceš jít proti Bohu , ale některé jeho služebníky napadáš, uvědom si to!///

Proti Bohu bych šel, kdybych tyto falešné učitele hájil, nebo kdybych proti nim nevystupoval. Už tak jim naletělo obrovské množství Božích dětí...


///Je otázka označit něco za nebezpečné, něco za omyl, bludné učení a tak, ale začíná být zle, když se horem dolem vynášejí soudy o tom, že ten není bratr, ten není služebník Páně, a tak, tam to začíná být dost šikmá plocha a i jinak upřímný člověk si skrz brýle své nauky začne hrát na Boha.///

Pokud je to skrze rozpoznání ducha, pak to není nespravedlivý soud, ale spravedlivý. Právě proto byl dar rozpoznání duchů dán, aby tyto soudy mohly být s JISTOTOU vynášeny pro ochranu Pánových ovcí.


///Myslím, že jsi v tomto nebezpečí, jako my ostatní také. Každý kdo je povolán něco označit, je v tom pokušení, ale tvé zdrcující a všezahrnující dost vzletné a souhrnné závěry..to jsou SOUDY a ROZPOZNÁNÍ ,a jseš v nich tedy hodně hodně odvážný a jistý.///

Věř, mi, že kdybych si tím nebyl jistý, tak by mi to Boží bázeň nedovolila.


/// Přál bych ti uvidět charakter, službu a pokoru některých lidí, které odsuzuješ jen touto nálepkou!///


Rozhodující je zda ta pokora je vyjádřením Ježíše Krista a Jeho Ducha nebo je to jen lidská, či dokonce démonská pokora. Takové falzifikáty také existují. Každé ovoce se může tvářit jako ovoce Ducha a přitom jím být nemusí. Hlavní činovníci hnutí New Age také mohou mít vybroušený charakter, "ovoce" a pokoru, mnohdy větší než někteří křesťané - ale to ještě není důkaz jejich pravosti. Hlavním důkazem je míra souladu nebo nesouladu s Písmy - Sk 17,11. Ovoce Ducha záleží ve vší dobrotě, spravedlnosti a PRAVDĚ.

..

///Jinak , mně je jendo, jestli je v duši nebo kde teď, ten démon či duch. Bavíme se, že znovuzrozený prý nemůže mít démona či zlého ducha.///

Věřící nemůže být tímto duchem posedlý ve smyslu posedlosti vyskytující se v evangeliích. Může však být tímto duchem naplněn, aniž by jím byl úplně ovládán, jako je tomu u posedlosti, kde nad sebou nebo nad svojí částí ( zrak, sluch, řeč ) člověk nemá téměř vůbec žádnou kontrolu.


/// Aleš toto taky razí a tvrdí, a přitom tvrdí, že přijali pensakolští a torontští jiného ducha.///

Aleš má v tomto pravdu. Duch svatý tam neúčinkuje. To musí být jasné každému střízlivě uvažujícímu věřícímu. Tomu mohou podlehnout pouze neučení nebo neutvrzení věřící, jako se i stává v masovém měřítku.


///Já se ptám, co je to za ducha. Pokud mluví skrze ně jazyky a tak, tak je v nich, má být vymítnut? Nemohou-li znovuzrození mít ducha(vycházím s Alešovým předpokoládů, nikoliv z mých), pak se ptám, byli vůbec znovuzrozeni?///


Je celkem jedno, co je to za ducha, jestli je to věští duch nebo čarodějnický duch, důležité je, že to není duch z Boha. Ti znovuzrození věřící, kteří tomuto naletěli, nejsou tímto duchem posedlí, jsou jím pouze poskvrněni a naplněni ( po většinu času ) a proto se z nich nemusí vymítat. Kdyby mohli teoreticky strávit pár dní na pustém ostrově, kde by se mohli pouze modlit nebo číst nějaký zdravý překlad Bible ( ne NBK nebo RcV ) nebo kde by třeba i jen trávili čas - bez modlitby a bez Bible, pak by tento duch z nich za několik dní vyprchal sám - byli by očištěni Duchem svatým, který přebývá v jejich nitru.

Ne tak falešní učitelé Hnutí víry. Ti Ducha Kristova vůbec nemají. Proto také je ten JINÝ duch vede k formulaci falešných učení či k vyslovování falešných proroctví. To tvé proroctví s Paroubkem nebylo projevem falešného ducha, ale pouze tvého lidského srdce, neboť ty jsi, jak věřím znovuzrozen. U světoznámých "proroků" ( Joyner, Kansas, Cain apod. ) se však jedná o něco zcela jiného. Tam jde již o Bálovy proroky, kteří vůbec Bohu nepatří, i když se tak tváří. Množství jejich nenaplněných proroctví by mělo varovat každého, kdo zná biblické principy prorokování. Avšak, světe div se, neděje se tak. I přes jejich podvody jsou nadále většinou svých obětí dále uznáváni.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Může být znovuzrozený věřící obsazen (Skóre: 1)
Vložil: Kristus v Pátek, 07. září 2007 @ 16:55:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Když to tak čtu, vypadá to jako by Pavel ve 4. kapitole epištoly Efezským, v 11. verši zapomněl na jeden dar služebnosti - soudce. Díky Bohu Otci, že to tak není, že nesvěřil soud Gregovi, protože žádný úřad soudce neexistuje, ale VŠECHEN soud  svěřil Synu (J 5:22) a dal Mu pravomoc konat soud, protože je Syn člověka (5:27).

SV


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Může být znovuzrozený věřící obsa (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Sobota, 08. září 2007 @ 19:11:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Milý SV,

píšeš:

///VŠECHEN soud 
svěřil Synu///

"Neboť proč já mám i ty, kteří jsou vně, souditi? Však ty, kteříž jsou VNITŘ, VY SOUDÍTE." ( 1Kor 5,12 )

"Nesuďte podle osoby, ale spravedlivý soud SUĎTE." ( Jan 7,24 )

"Duchovní pak ROZSUZUJE všecko, sám pak od žádného nebývá souzen." ( 1Kor 2,15 )

Záleží v jakém smyslu je ten, který výrok Bible napsán.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Může být znovuzrozený věřící (Skóre: 1)
Vložil: Kristus v Sobota, 08. září 2007 @ 19:51:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Milý Gregu,

čekal jsem tyto tvé "biblické" námitky. Ty však nemohou zrušit platnost zmíněného výroku z Jana 5:22. Např. výroky "soudit spravedlivý soud" (J 7:24) nebo "duchovní pak rozsuzuje všecko" (1Kor 2:15) neznamenají nic jiného, než že skrze člověka soudí Syn člověka. Není to soud toho člověka, ale Syna člověka v něm a skrze něho, neboť Bůh nehledí na osobu, ale vždycky soudí spravedlivě, protože je spravedlivý. My sami v sobě spravedliví nejsme, proto nám Bůh soud svěřit nemůže. A také často hledíme na osobu a ne na spravedlivého Boha a Syna, jemuž Otec všechen soud svěřil. Kdyby to byl jen sám Pavel, který mluvil k čarodějovi Elymasovi, nic by se nestalo. Že však skrze Pavla mluvil Pán, Elymas oslepl. Božím záměrem a cílem této události nebylo primárně potrestání Elymase, jakkoli si to zasloužil, nýbrž aby místodržitel plný zděšení nad Pánovým učením uvěřil. A to se stalo díky tomu, že byl Pavel naplněn Duchem Svatým (Sk 13:9-12): ...Pavel, byl naplněn Duchem Svatým, upřeně na něho pohlédl 10a řekl: „Ó, ty plný vší lsti a každé ničemnosti, synu Ďáblův, nepříteli každé spravedlnosti, což nepřestaneš převracet*nebo: křivit přímé Pánovy cesty? 11A nyní, hle, Pánova ruka je proti tobě, budeš slepý a neuvidíš slunce až do daného času.“ Ihned na něj padla mrákota a tma, tápal kolem sebe a hledal, kdo by ho vedl za ruku. 12Když místodržitel uviděl, co se stalo, uvěřil, pln zděšení nad Pánovým učením.  

Tvé soudy coby tvé soudy nemohou být spravedlivé, neboť jsi hleděl na osobu a měl jsi vůči té osobě předsudky a navíc to, co jsi psal, často nebyla pravda a je jasné, že spravedlivý soud musí být zároveň pravdivý. Vlastně jsou to synonyma - spravedlivý, pravdivý. Ale dokonce i "pravdivý soud" nemusí být spravedlivý. Satan určitě o tom, co děláme, žaluje před Bohem pravdivě, jinak by se tím Bůh vůbec nezabýval. Přesto jeho soud není spravedlivý, protože jde proti člověku s cílem člověka zničit, okrást a zabít. Boží soud nemá za cíl (v tomto věku) člověka zničit, ale nastavit mu zrcadlo a přivést ho k poznání Boha a k záchraně, vysvobození apod.

SV


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Může být znovuzrozený věř (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Neděle, 09. září 2007 @ 12:50:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Milý SV,

naprostý souhlas. Pouze podotýkám, že mé soudy týkající se různých křesťanských a nekřesťanských směrů, které jsem vyjmenoval v předchozích komentářích jsou spravedlivými soudy Pána Ježíše Krista skrze dar rozpoznávání duchů.

Jednou to u soudné stolice Kristovy sám poznáš.
]


Může být znovuzrozený věřící obsazen démonem? (Skóre: 1)
Vložil: Gojim (gojim@zoznam.sk) v Středa, 05. září 2007 @ 18:35:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdar Pastyr.

Bojim sa ze sa mylis.

Matúš 12:43  Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po miestach bez vody a hľadá odpočinok, ale nenachádza.
44  I povie si: Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. A keď príde, nájde ho prázdny, vymetený a vyzdobený.
45  Vtedy odíde, vezme so sebou sedem iných duchov, horších, ako je on sám, a vojdúc, prebývajú tam. A tak sú posledné veci onoho človeka horšie než prvé.

Kazateľ 10:8  Kto jamu kope, padne do nej, a kto rúca múr, toho uštipne had.... to nepisal D.P.


]


Re: Může být znovuzrozený věřící obsazen démonem? (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Středa, 05. září 2007 @ 19:50:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
prázdny, vymetený a vyzdobený...

To ano, ovšem pokud by tam byl Duch svatý, pak už by prázdný nebyl.


]


Může být znovuzrozený věřící obsazen démonem? (Skóre: 1)
Vložil: Gojim (gojim@zoznam.sk) v Středa, 05. září 2007 @ 21:11:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A kto iny moze necisteho ducha vyhnat z cloveka ako Duch Svaty? Ale demon sa evidentne vratil spat ...Ako je to mozne ?]


Re: Může být znovuzrozený věřící obsazen démonem? (Skóre: 1)
Vložil: xvejvodam (xvejvodam@seznam.cz) v Středa, 05. září 2007 @ 22:46:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://mocneevangelium.webzdarma.cz
Tož to by znamenalo, že se každý vymýtnutý člověk automaticky stává křesťanem, zdá seti to odpovídat biblickému svědectví? To máš jako s těma nemocnejma, taky je mohl zázračně uzdravit jenom Bůh a přesto někteří neuvěřili. Čili ano démona vyžene Duch sv., respektive jeho moc, ale to neznamená, že se do toho dříve posedlého hned nastěhuje (nicméně jsou v NZ zmínky, že učedníci farizeů vyhánějí zlé duchy s otázkou jakou mocí to činí..jakou mocí to činili?)


]


Re: Re: Může být znovuzrozený věřící obsazen démonem? (Skóre: 1)
Vložil: Gojim (gojim@zoznam.sk) v Čtvrtek, 06. září 2007 @ 19:53:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nie, urcite kazdy "vymytnuty" clovek nemusi byt hned krestan. Ale v Markovi o tom nieje rec. Clovek ktory poznal Boha a napriek tomu sa stal demonicky posadnuty bol aj Saul. Skrze hriech alebo modlarstvo sa moze stat aj hlboko veriaci clovek ovladany alebo priamo posadnuty mocnostami. Cize pokial znovuzrodeny krestan hresi, moze byt demonicky obsadeny. Pokial napriklad praktizuje mimomanzelsy sex alebo modlarsky katolicizmus, napriklad uctievanie hostie, falosneho krista alebo kontakty zo "zomrelymi"

Prirodzene ze nehovorim o demonickom posadnuti ake pozname z hollywoodskych filmov ale o obsadenie ludskeho vedomia, logiky, rozhodovania atd ...


Leviticus 19:31  Neobracajte sa na duchov mŕtvych a nevyhľadávajte jasnovidcov, lebo nimi by ste sa poškvrnili; ja som Hospodin, váš Boh.]


Re: Může být znovuzrozený věřící obsazen démonem? (Skóre: 1)
Vložil: xvejvodam (xvejvodam@seznam.cz) v Středa, 05. září 2007 @ 19:53:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://mocneevangelium.webzdarma.cz
To je supr, Gojime, koukám že jsi stejnou pasáž Písma použil na obhajobu přesně opačného názoru než já :-)))).
Nicméně si myslím, že jsi tak učinil chybně, neboť kdyby ten člověk byl křesťanem, tak by ten "dům" nebyl prázdný, ale přebýval by tam Bůh, takže by se tam démon a jeho bráchové nastěhovat nemohli. S pozdravem Michal


]


Kritika (Skóre: 1)
Vložil: jirikrupa v Středa, 05. září 2007 @ 18:47:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.joelnet.cz
 Často omýlaný pojem zde je kritika a kritický duch.

  Někteří lidé tímto "kritickým duchem" označují skutečné napomínání a opravdové Boží varování, jiní zase ale opravdu v tomto "kritickém duchu žijí".

  Jsou nějak vnitřne vysazeni na hledání chyb a když je uvidí, přinášejí to lidem, u kterých vidí, že to sklidí potlesk. Přednášejí jim to furt dokola a tím se sytí, tím se krmí, prostě to potřebují. Něco jako když lidé hltají bulvár, něco podobného.

  Prostě automaticky při vydění nějakého omylu či chyby naskočí v hlavě takového člověka myšlenka, aha, další krmná dávka a to předhazuje podobně smyšlejícím.

  Toto opravdu existuje.

Obojí dvojí, ale nevím, proč to zase mícháš sem, co sem prosím Tě pleteš kritiku či kritického ducha. Míša mi říká, že prostě to vidí jinak, a že já to vidím blbě, ok , v poho, bavíme se o tom, já poslouchám ho, co říká on a on pravděpodobně zase poslouchá mne. V životě mně nenapadlo, i když mi říká, že mám blbou logiku v tomto a tak,říct, že je mimo,že to kritizuje, neb co, jak se snažíš nepozorovaně MARKANTNĚ předhodit, takové podlézavé slovíčko sem, pdlézavé a namazané slovíčko zde silně vonící příjemnou chutí pro mnohé přislyšící, a text je pěkně pootočen, úmysl pěkne nasměrován jinak.

Já fakt nevím chlapy, jste inteligentní mnozí, ale kolik vy furt strkáte do všecho narážek, podlézaček, připomínek, a takových všelijakých nenápadných vývrtek.

Fakt je, že někdo napsal článek. Druhý fakt je, že jsem dal svuj názor a zkušenost. Třetí fakt je, že Míša s tím nesouhlasí a vidí chyby a nedostatky v mé argumentaci. Já mu odpovídám. A i kdyby jsme se sešli , respektive rozešli v tomto tématu jinak, alespoň z mé strany, nevím jak Míša, možná ten to vnímá jinak, nevím, ale z mé strany je to prostě debata o tom konkrétním problému, společné hledání a odpovídání na otázky či problémy. A konec prostě. On to uvidí tak, já tak, ale můžem se zamyslet nad argumenty. A jestli myslíš, že jsme se nezamyslel nad tím co říká Michal, Bůh ví, že je to opět omyl.

To, že někdo pří zkoumání Písme dojde k Jiným závěrům, které by se třeba i shodovali s učením Dereka Prince, či Jardy Onáska , než ke kterým dojdeš ty, přece neznamená, že takový člověk "nezkoumá Písmo".

:):)

Pokoj tobě


]


Re: Kritika (Skóre: 1)
Vložil: xvejvodam (xvejvodam@seznam.cz) v Středa, 05. září 2007 @ 20:35:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://mocneevangelium.webzdarma.cz
Hele Jířo, já neřek že máš blbou logiku, já řekl, že tvou logiku nelze aplikovat na všechno, ne vše co je logické je nutně pravdivé a naopak.
Např.: Vezmou člověk, zbičujou, ukřižujou, uložej ho do hrobu a za tři dny...on z toho hrobu vstane...je to logické?
Absolutně ne, je to naprosto nelogické, ale je to pravda.


]


Re: Re: Kritika (Skóre: 1)
Vložil: jirikrupa v Středa, 05. září 2007 @ 21:35:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.joelnet.cz
Mně to přijde logické.

Nelogické by bylo, kdyby byl někdo pohřben, a pak teprve umřel, i když je to pravdivé někdy. Nebo byl vzkříšen, dokud nebyl mrtev.

stejně tak mi přišlo nelogické , aby někdo nemohl  uvěřit, dokud není osvobozen. (či uzdraven)

Vy učíte, každý, kdo je byť jedním démonem sužován , je nesvépravný, nemůže se rozhodnout pro Boha, činit pokání, uvěřit a nemůže mu být odpuštěno, dokud ..  POkud bude mít štěstí, (s námi to teda nevytrhne), najde se někdo, kdo z něj toho démona vyžene. Jsme zvědavý, jak tam k němu ale dojde.

 V ČR je x lidí považováno za svépravné, jdou kam chcou, třeba do práce, nebo k lékaři, když je bolí zuby, k zubařovi, když mají psychické problémy, někteří jdou k psychologovi, nebo třeba k psychiatrovi, věřící chodí třeba za pastory.

 Všichni tito lidé určitě nemají démony  či "nejsou sužování nečistými duchy"!

  Ach! 

 ]


Re: Re: Re: Kritika (Skóre: 1)
Vložil: xvejvodam (xvejvodam@seznam.cz) v Středa, 05. září 2007 @ 22:10:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://mocneevangelium.webzdarma.cz
No, já tedy mezi duševní chorobu a démonickou posedlost rovnítko nekladu.

P.S.. tvá logika je tedy zvláštní..takže když mě někdo ukřižuje a pohřbí, tak logicky za tři dny vstanu z mrtvých, jo? Nevím, znám spoustu lidí co umřeli, ale žádný z nich kromě PJK z hrobu nevstal, přestože je to tak logické.
P.P.S.: Jinakjsi nejsem jist, zda to co ty nazýváš "sužováním" je totéž, čemu já říkám démonická posedlost. Je-li podle mne někdo posedlý, tak je zcela (!) pod vlivem démonických bytostí, které ovládají celou jeho bytost, to je podle mne posednutí. Jinak myslím, že zlé duchovní mocnosti mohou sužovat a ovlivňovat různým způsobem a taky to dělají - kde koho, myslím, že sužováni a ovlivňováni celým démonickým systémem nazývaným "tento svět" jsou víceméně všichni nekřesťané a částečně i křesťané, přesto je nepovažuji za posedlé.
Můžeš mi prosím z Písma doložit případ takové "lehké" démonické posedlosti, která ponechává dotyčnému svobodnou vůli?
(apropo teď mě napadá jeden výrok, když dotyčný nemohl určitou věc doložit z Písma:"Třeba je to tak jasný, že to tam ani nenapsali" :-)))


]


Re: Re: Re: Re: Kritika (Skóre: 1)
Vložil: jirikrupa v Pátek, 07. září 2007 @ 10:00:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.joelnet.cz
 1) Také nekladu rovnítko
 2) Logiku neřešme,.. jo přijde mi to logičtější, než že někdo je vzkříšen dříve, než umře (neříkám, že je to běžné a není to zázračné)
 3) Nevím, proč Tě napadá a proč tam píšeš tu poslední větu  zrovna v souvislosti se mnou, jevím se ti tak, že bych tuto větu byl schopen vyslovit? Rozhodně, ať se ti to jeví jakkoliv,  jsem ji nikdy nepoužil a ani se nechystám.
 

  Například němý člověk, ze kterého vyhnal Ježíš ducha. Ten byl nesvéprávný, neměl vlastní vůli, protože byl němý?


]


Re: Re: Re: Re: Kritika (Skóre: 1)
Vložil: jirikrupa v Pátek, 07. září 2007 @ 10:18:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.joelnet.cz
Četl jsi ten komentář níže,kde jsou ty verše, jak "všichni přišli" atd.? Není tam tvá reakce.

Jinak myslím, že Ježíš vymítal démony i z "sužovaných nečístými duchy" i z "posedlých". Tak jak člověk může být méně či více nemocný, může být méně či více démonizovaný.

 Ten posedlý měl "legii" protože tam bylo tolik mnoho démonů v něm. To byla fakt síla s ním. Pak stádo věpřů vehnali do smrti. (možná to Ježíš dovolil aby demonstroal, co je to za sílu! "

 Marie měla "jen" sedum démonů.

 Jestliže někdo může mít mnoho (legie) a jiný sedum démonů. Pak z toho usuzuji, že neexistují jen tyto dva případy, že máš jen mnoho, nebo jen sedum, ale mužeš mít třeba 2.

 Ježíš vyhnal často z mnoha lidí..a vyhnal  mnoho démonů, a uzdravil mnoho sužovaných nečistými duchy.

Ať to bereš jak chceš,já prostě říkám, že nikdo z této často velké skupiny lidí dle Vás nemohl uvěřit, činit pokání , dokud by nebylo takto pomoženo, a to prostě Písmo neříká!!!

 MArie, také neměla svoji vůli přijmou Ježíše a vyhledat jeho pomoc? Myslím to, ze které vyhnal sedum démonů?

 A jinak mohla chodit nakupovat nebo ne? Mohla se rozhodovat o manželství? Myslím, že ne všichni lidé, krterým Ježíš pomáhal od zlých duchů a přikazoval duchům, aby je nechali , byli nějací ležáci, nebo dovolme si říct  "lide potřebujíci jit do ustavu". (blázni ..nemyslím to hanlivě, jsou to často ubožáci lidé)

  Věříš, že člověk může "mít" jednoho démona? Abychom to nějak ukotvili.

 

 ]


Re: Kritika (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Středa, 05. září 2007 @ 20:37:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jiří, ten "duch kritiky", to je dobrý nebo zlý duch?


]


Re: Re: Kritika (Skóre: 1)
Vložil: jirikrupa v Středa, 05. září 2007 @ 21:53:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.joelnet.cz

Pastýři, ptáš se na takovou věc?

Když kriticky mluví Duch Svatý, tak je to dobrý Duch. Když shazuje, pomlouvá a ničí , bourá slovy diabolos, pak je to zlý duch.

Když mluví pouze člověk, kdo ví, kterým z těch dvou duchů je více šmrnclej .

Ptáš se mně otázku, na kterou není jedna jednostranná odpověď.

A navíc otázku, jejiž odpověď nelze zesystematizovat, ale záleží u věcí, jako je "vidění,svědomí,citlivost, rozpoznání, známost, láska, moudrost"

Tyto věci dohromady dávají poznat, kde co je, ale nikdo ti to nikdy nenaordinuje se zaručeně dobrým výsledkem rozpoznání samo o sobě.

 Tak jako nenajde Boha nikdo dle navodu an papíru, nezapojí-li do toho jiné ingredience, než jen ten návod, tak nelze ani rozpoznat, zda je v akci ten či onen duch.


Bůh rozsoudí, my se máme často zdržovat soudů a když vidíme, budem souzeni za to, co říkáme, že vidíme.

Pokoj!

Ps: a navíc, když jsme mluvil, že někdo mluví v duchu kritiky, nemyslel jsme tím hned nějaého zlého ducha, ale použil jsme sousloví, které prostě v češtině používáme pro vyjádření nějakého postoje.

Takže já spíše mluvil o postoji kritiky, než nějakém "zlém existujícím duchu" teď, i když prostě víme, že ďábel je pomlouvač, zkreslovač a lhář a prostě kritizuje Boží služebníky jak se dá! S tejně tomu byl s Ježíšem, jednou z věcí, které dělá je to, že Ducha Svatého na Božích služebnících snaží nazvat zlým duchem. (to teď říkám obecně, nic konkrétního si do toho nezasazuj, byť by Tě to napadalo, nijak tak to nemyslím teď, myslím to prostě čistě obecně teď)

A postoj kritiky toto vyvolává. "furt se mu něco nelíbí, fur je s něčím nespokojen, nevídí postavenou budovu a spoustu práce, ale vidí rozbité dveře a začnouhané okna" (třeba takto)

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Může být znovuzrozený věřící obsazen démonem? (Skóre: 1)
Vložil: xvejvodam (xvejvodam@seznam.cz) v Středa, 05. září 2007 @ 19:27:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://mocneevangelium.webzdarma.cz
:-)))


]


Re: Re: Re: Re: Re: Může být znovuzrozený věřící obsazen démonem? (Skóre: 1)
Vložil: jirikrupa v Středa, 05. září 2007 @ 19:44:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.joelnet.cz
  Budu se věnovat jen tomu problému, tu "logiku pominu". Logika nestačí na Boha, i když Bůh nechce, abychom rezignovali na rozum. Argument, že je něco logické, nemusí vůbec být platný. Zaleží někdy na lidech, a kdo studoval někdy logiku, pak ví, že to je všechno ještě trochu jinak. Prostě přesně, dle mého rozumu, to mohlo být takto řečeno, dle mé logiky. Nic..to není biblický argument.

17  Sešel s nimi dolů a na rovině zůstal stát; a s ním veliký zástup lidu z celého Judska i z Jeruzaléma, z pobřeží týrského i sidonského;
18  ti všichni přišli, aby ho slyšeli a byli uzdraveni ze svých nemocí. Uzdravovali se i ti, kteří byli sužováni nečistými duchy.
19  A každý ze zástupu se ho snažil dotknout, poněvadž z něho vycházela moc a uzdravovala všechny.


Je sice pravd,že často tam nemocné a sužované nečistými duchy přinášeli, ale prostě zdá se mi, jakobys se zasekl na nějakém tom extrému, kdy fakt ten duch někoho pěkně odliší, prostě opravdu tvrdá posedlost. Házení do Ohně, spání na hrobech a tak..


Máš pravdu, že často (většinou) jsou přinášeni, to je pravda:

32  Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé.
33  Celé město se shromáždilo u dveří.
34  I uzdravil mnoho nemocných rozličnými neduhy a mnoho zlých duchů vyhnal


ale přinášeli k němu i "nemocné". To ale přece nevylučuje, že tam nějaký nemocný nedošel sám. Možná to ukazuje dost i na  to, že Ježíš dokázal řešit i těžké případy.


O Písmu, kde je ale řečeno jasně napřímo, že někdo uvěřil a pak z něj vyháněli démony, to nevím. ??? (jistým podobenstvím , kterés uváděl, se mi to zdá ale opsáno..ale to je dost na výkladu a porozumnění)

Ježíš sloužil těmto lidem , co tam byli nějaký časový úsek. Mám dojem, že ty všechny, kteří nějak byli sužováni či trápeni nečistými duchy, považuješ za totálně nesvéprávné osoby. To myslím, ale Písmo neukazuje. Jsou věci, kdy člověk byl prostě např. němý a bylo to způsobeno duchem zlým.

Když někdo nemůže mluvit, tak prostě nemluví, ale není napsáno, že byl nesvéprávný, byť je napsáno, že jej zrovna přinesli. Ježíš toho ducha vyhnal a bylo.

Takový člověk, či jiné druhy nemocí způsobené zlými duchy, klidně mohli být v těch zástupech čekajících naslužbu Ježíše. (či podobně Pavla či Filipa..to je důležité pro nás)  ..a prostě vem příklad, že by takový němý tam byl a nedostala se na něj řada, (teoreticky)nebo by prostě se něco stalo a on by sice viděl všechno a slyšel všechno, ale nedostal by se Ježíši do rukou, zustal by němý.

Já si myslím, že tato skutečnost by milujícího Boha neodradila od toho, aby mohl jeho srdce přijmout. Chudák, je němej a ještě ani nemůže uvěřit v Boha, pokud kolem nepujde někdo s pomazáním na vymítání!  To by byla dost špatná zpráva pro některé současníky. (zdá se, že někteří lidé to ale opravdu mají těžké, to by nás mělo pohnout k hledání Boží moci! )

Pokoj


]


Re: Re: Re: Re: Může být znovuzrozený věřící obsazen démonem? (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Středa, 05. září 2007 @ 18:33:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já si myslim,
že pakliže někdo sužovanej přijme Pána Ježíše, tak démoni zmizej tak ňák sami vod sebe či spíš, že zmizej eště před tim než se dotyčnej pro Pána rozhodne, ale už během toho, co ten človíček začne s tim, že by Pána přijal, koketovat, protože už tehdy se přicházívá do kontaktu s Božím Královstvím, a to se člověk rozhodne biď pro tu anebo pro onu stranu.
eleazar
P.S.: Co furt všichni máte s tim Derekem Princem, kdo to vůbec je?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Může být znovuzrozený věřící obsazen démonem? (Skóre: 1)
Vložil: jirikrupa v Středa, 05. září 2007 @ 20:03:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.joelnet.cz
 "Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte"

Ježíš neřekl, kažte evangelium a vše pak odejde samo, naopak, když Ježíšovo učedníci nemohli vyhnat toho démona z chlapce, kterého velmi sužoval, zdá se, že se na učedníky naštval, protože oni si s tím démonem neporadili a  nemohli ho vyhnat.

a pak Ježíš ještě dodal, že je k tomu třeba modlitby a postu.

Víte, nerozumím někdy proč a jak přesně to funguje, ale to nerozumím detailně ani u televize a přesto se někdy na něco třeba kouknu.

Prostě to beru, jak to je. Někteří démoni nevyjdou a ty je nevyženeš, pokud se nebudeš postit a nebudeš se modlit, nebo nějak tak prostě. Prostě modlitba a pust je pro to důležitá!!!]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Může být znovuzrozený věřící obsazen démonem? (Skóre: 1)
Vložil: xvejvodam (xvejvodam@seznam.cz) v Středa, 05. září 2007 @ 20:30:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://mocneevangelium.webzdarma.cz
Todle je zajímavý verš, ta modlitba a půst...myslíš si, že si u toho chlapce měli sednout, dvanáct hodin (den, týden, čtrnáct dní) se postit a pak by ten duch vyšel?
A nebo to spíš znamená "intenzivní život s Bohem": rozmlouvání, doptávání se, chození s Bohem (modlitba) a skutečná pokora v srdci (půst)?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Může být znovuzrozený věřící obsazen démonem? (Skóre: 1)
Vložil: jirikrupa v Středa, 05. září 2007 @ 22:03:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.joelnet.cz
 nevím, jak to myslel Ježíš, nevidím do toho verše a nikdyjsme ho neuviděl nějak  jasněji, i když sem ho samozřejmně již mockrát četl a i slyšel o něm vyučovat, ale domnívám se, že zde nešlo o to, aby seděli 14 dní v postu v ten moment , ani samostatně o pokoru, ale spíše to, co říkáš. intenzivní hledání Boha. Půst a modlitba.

Něco jako když po 40 denním půstu Ježíš přišel v moci Ducha.

Nic jiného totiž, než moc Ducha těm lidem nepomůže.Toto mi připomíná silně jednu věc, se kterou se chci s Tebou teď podělit. V našm živitě jsou momenty, kdy ....najednou nemůžeme couvnout a něco dohnat, stojíme obrazně řečeno proti Golijášovi, je ten moment boje a rozhoduje dosti to, jak jsme se na tento moment připravili, či byli připraveni, Prostě nic nedoženem a jsme v "tom", jsme v ringu a musíme jendat, s tím , co jsme a co umíme.

To je trochu bokem, ale ...chtěljsme ti to teď říct!]


Re: Re: Může být znovuzrozený věřící obsazen démonem? (Skóre: 1)
Vložil: Irena v Středa, 05. září 2007 @ 13:26:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nevěřím, že znovuzrozený člověk může mít démona. Buď má člověk Ducha Božího, nebo duch ďáblova, jiná možnost není. Ale člověk může být utlačovaný démonem, tomu věřím. Je docela prosté to rozeznat - Duch Boží dává pokoj, kdežto ďábel dokáže člověka rozhodit - někdy natolik, že spáchá sebevraždu ( znám takový případ).

Na každého z nás se snaží ďábel nějak zaútočit a využít naše slabiny. Každý z nás má nějaké negativní zkušenosti ze starého života, a to ďábel rád využívá. Když mu na to skočíme, pak můžeme být různě dlouhou dobu v nepokoji nebo depresi, než rozlišíme, co se vlastně děje, a pak v autoritě Jména Ježíš myšlenky vyženeme.

Je hodně důležité se pravidelně modlit, být citliví na DS, protože pak poměrně brzy rozlišíme, o co se jedná, a zakročíme. Je nezbytné si obnovovat mysl B.Slovem, protože pak jednáme jen s myšlenkami. Když necháme rozvinout představivost, pak se z ní může docela snadno vybudovat pevnost - a je hodně těžké bojovat s pevností v mysli. Také nemá cenu bojovat proti myšlence myšlenkou, ale jen Božím Slovem, ďábel to musí slyšet - naše myšlenky ďábel nezná, není vševědoucí. Mohla bych tady docela dlouho popisovat, s čím chodí ďábel na mě, ale moc by vás to nepožehnalo. Snad v osobním vzkazu, kdyby někdo měl zájem.

Jinak tohle je dost obsáhlé téma a asi každý z nás má jiné zkušenosti. Ale nejzákladnějším kritériem rozlišení je buď Boží pokoj, nebo ďáblův nepokoj ( nemluvím tady o varování DS, které se může projevovat až jako fyzická bolest - protože jsem to sama zažila, můžu o tom psát - nesměřuje to ale člověka do deprese nebo zoufalství. Mě např. DS varoval před autonehodou, ale já jsem o tom tehdy nic nevěděla, takže jsme se vybourali dost ošklivě. Protože jsem se ale modlila, Pán nás zachránil a nikomu se nic nestalo, jen auto bylo do šrotu. Nebo jednou napadl dceru vlčák, který ji znal a nikdy nic neudělal - a mě od rána varoval DS, ale to právě vím až dnes, že to byl On, tehdy jsem měla jen pocit nevolnosti kolem žaludku, takový velmi zvláštní. Kdybych se ptala Pána, co se děje, věděla bych to, ale to jsem byla ještě u katolíků, tudíž o těchto věcech jsem neměla ani páru. Zase nás z toho Pán dostal díky mým modlitbám).

Je jen škoda, že spousta lidí neví nic o autoritě v Ježíši a nechá se ďáblem manipulovat. To byl ostatně i můj případ z doby mého členství v ŘKC, kdy se o těchto věcech moc nemluvilo. Sami kněží asi toho příliš o své autoritě v JK nevědí. A lidi chodí v nevědomosti. Jsem vděčná Bohu, že dnes jsem jinde a vím, že vím, že vím...

Irena


]


Mohou skrze znovuzrozené věřící promlovat démoni? (Skóre: 1)
Vložil: Standa v Středa, 05. září 2007 @ 12:45:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Také současný polský teolog Jacek Salij v časopise W drodze (č.10/97) napsal: "Charisma 'mluvení jazyky' je jedním z nejproblematičtějších darů Ducha svatého. Někteří jeho existenci a potřebnost popírají a veškeré jeho projevy považují za davovou psychózu, jiní ho naopak považují za jedinou autentickou modlitbu a zakládají na něm celou stavbu duchovního vývoje."
Na uznávání andělských jazyků je založeno takzvané letniční hnutí, například komunita Blahoslavenství, založená bratrem Efraimem, která dodnes rozvíjí svou aktivitu v řadě zemí. Také u nich začíná společná modlitba dlouhých tichem. Náhle jeden z přítomných začne samovolně vydávat zvuky - nezřetelné mumlání, vzlyky a žvatlání, podobné prvním slůvkům novorozence. Postupně se přidávají další, až rostoucí zvuková vibrace zachvátí celé společenství. Kupodivu nevzniká kakofonie, ale zvuk má hudební kvality, které lze přirovnat k fuze nebo černošským spirituálům.
Někteří badatelé si dali práci s přehráváním záznamů podobných spontánních obřadů a pečlivou analýzou všech zachycených zvuků. Našli v nich celé srozumitelné soubory slov a vět, ačkoliv si nikdo z přítomných nebyl vědom toho, že by něco takového měl v úmyslu říct. Překvapivé bylo, že šlo o torza mrtvých jazyků, například akkadštiny, sumerštiny, hebrejštiny, sanskrtu, byly nalezeny výrazy z jazyků Oceánie, ale i amerických Mayů a Inků. Míchání výrazů (řazených k sobě ne podle významu, ale na základě libozvučnosti -- a přesto dávajících určitý smysl!) se velmi podobá magické Enochiánštině (jazyku Henochovu). Zdá se, že mýtus o pádu babylónské věže a následném zmatení jazyků v sobě obsahuje nějakou hlubokou pravdu o naší minulosti.
Navíc však badatele z církevních kruhů zarazilo, že mezi podvědomými litaniemi, tedy modlitbami Duše v andělském jazyce, se objevují celé pasáže, v nichž je Bohu spíláno nebo je vzýván jako destruktivní síla. Překvapuje je to proto, že se naučili chápat Boha jako morální hodnotu, jako soudce a kárajícího otce.
Jazyk andělský a ďábelský mohou používat stejných slov. Záleží jen na člověku, kam sílu emocí, probuzených zaklínacími zpěvy nasměruje. Cožpak se mnozí lotři ve středověku zaníceně nemodlili k Bohu za zdar svých krvavých činů? A měli úspěch - pravda, jen dočasný, protože každý pohyb v čase se stáčí do kruhu a vyslaná energie se obloukem vrací. Vrací se dobro a stejnou cestou se k původci vrací zlo. V tom je vlastně jediný aspekt takzvané boží spravedlnosti.

Další, velmi zajímavé zkušenosti s démony najdete v článku  kdo stojí za letničním mluvení jazyky .

Re: Mohou skrze znovuzrozené věřící promlovat démoni? (Skóre: 1)
Vložil: strejda v Středa, 05. září 2007 @ 18:10:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty vzácnej popírači téměř všeho, je zajímavý, že např. římskej exorcista Gabriele Amorth ve svý knížce Exorcisté a psychiatři uvádí modlitbu v jazycích jako jednu z nejůčinnějších při vymítání zlejch duchů, a to i nadálku! Já vím, podle tebe za tím určitě stojí "zlej bubák", ale kdo se chce dopátrat pravdy, ten to pochopí. To pochopení bych ti přál taky. ;-)


]


Re: Mohou skrze znovuzrozené věřící promlovat démoni? (Skóre: 1)
Vložil: jirikrupa v Středa, 05. září 2007 @ 20:25:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.joelnet.cz
ahoj Stando, je těžké mluvit s někým, kdo již "má plné poznání", proto vidím jako klíčové, abys verš, kterým posuzuješ desítky veršů v jiném světle, aniž by byl na jiném mistě nějak potvrzen, doplněn (vzhledem k závažnosti byhc očekával, že tomu tak bude), abys ten verš řádně promodlil s Bohem.

"až přijde plnost, to a to bude překonáno" víš o čem muvím

Jedno z klíčových ve Tvém životě bude, jak uvidíš (či mohlo by být) že, "plnost teprve přijde", nikoli, že už přišla.

Tím bude vyřešeno spoustu.

Dokud si budeš myslet, že "plnost již nastala a my jsme poznali plně",  pak je to s Tebou těžký.

Teď si to nemůžu vybavit, ale u tebe by myslím, tedy dle Tvé nauky , měli problém všichni sužovaní nečistými duchy, nebo jak to vlastně řešíš, to jsme zapomněl?


Mužeme vymítat dle Tebe zlé duchy?

nebo ti už jako taky nejsou a vymítání není potřeba?]


Jirko! Plnost poznání nám dává Písmo svaté! Ne mluvení v jazycích! (Skóre: 1)
Vložil: Standa v Čtvrtek, 06. září 2007 @ 09:43:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A CO MLUVENÍ JAZYKY?


Zázračná síla Ducha svatého umožňovala prvním křesťanům provádět velké a mocné činy. Mějme na paměti, že Nový zákon nebyl ještě celý zjeven a neexistoval v psané podobě, jako jej máme dnes. Proto učedníci potřebovali zázraky zjevení, aby mohli učit evangelium. Dále byly zapotřebí zázraky potvrzení (znamení), aby přesvědčily posluchače, že jsou mluvčími Boha. Jedním z nejneobvyklejších darů bylo mluvení jazyky. Jestliže by dnes člověk mohl mluvit jazyky stejným způsobem, jak tomu bylo v prvním století, byl by to dnes stejně velký zázrak jako tenkrát, protože bez přímého zásahu Ducha svatého by bylo mluvení jazyky nemožné.


I. CO BYLO MLUVENÍ JAZYKY?


A. Jazyky byly řeči.

1. Skutky 2,4 popisuje, jak začali mluvit "jinými jazyky."

a. Židé ze všech národů se shromáždili v Jeruzalémě (Skutky 2,9-11). "Každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí" (Skutky 2,5-6).

b. "Slyšíme každý ve své rodné řeči" (Skutky 2,8).

c. "Všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích" (Skutky 2,11).

2. Apoštolové nedrmolili, neblábolili, nemluvili žargonem nebo nevytvářeli směs nesmyslných zvuků. Dnes se často mluvení jazyky zaměňuje za blábolení, ale jazyk, kterým apoštolové mluvili, nebyl takovým, kterému by nikdo nerozuměl. 3. Mluvení jazyky bylo zázrakem mluvení v řeči, kterou se mluvčí nikdy dříve neučil, to je v "neznámých jazycích" (1 Korintským 14,27-28). Avšak jazyk byl určitým národům znám a rozuměli mu (Srovnej Skutky 2,8).

B. Jazyky byly znamením pro nevěřící (1 Korintským 14,22).5

1. Dar jazyků byl dán za účelem obracení srdcí nevěřících. Žádná pasáž z Písma nepopisuje jeho účel způsobem, jakým je dnes obvykle popisován, to je jako znamení, že člověk je spasen nebo jako osobní vzrušující zkušenost, která ukazuje blízkost k Bohu.

2. Skutky zaznamenávají pouze tři příklady mluvení jazyky a jejich účelem bylo pokaždé učení. a. Skutky 2,4 a 11 - Apoštolové učili cizince v Jeruzalémě. b. Skutky 10,44-48 - Petr a židovští bratři byli společně přesvědčeni, že pohané mají být také přijati skrze víru (Srovnej Skutky 15,7-9). c. Skutky 19,1-7 - Poté, co Petr položil ruce na těchto dvanáct pokřtěných věřících, mluvili jazyky a prorokovali. 5viz Kralický překlad

3. Jediná další zmínka v Novém zákonu o mluvení jazyky je v 1 Korintským 12-14.

C. Proroctví si přáli více než jazyky.

1. "...ten, kdo mluví prorocky, znamená víc" (1 Korintským 14,5).

2. Kontext 1 Korintským 14 učí, že pokud není dán výklad, budou se jazyky zdát "záhadnými" a účel učení se neuskuteční.

a. 1 Korintským 14,2 - Bez výkladu budou mluvit "k Bohu," protože pouze Bůh by rozuměl, co říkají. Není to napsáno jako schválený výsledek, ale Petr spíše vysvětluje, jak mluvení pouze k Bohu zbavuje mluvení jazyky zamýšleného účelu!

b. 1 Korintským 14,9 - Bez výkladu by "mluvili jen do vzduchu."

c. 1 Korintským 14,7-8 - Jazyky by nebyly užitečné bez "rozlišování zvuků," to znamená porozumění tomu, co je řečeno.

d. 1 Korintským 14,10-11 - Ve skutečnosti bude člověk druhému člověku znít jako barbar, pokud neexistuje porozumění přes výklad.

3. Pavel uzavírá tím, že raději řekne pět slov srozumitelně než deset tisíc v jazycích (1 Korintským 14,16-19).

4. Jazyky byly důležité jako znamení nevěřícím, ale nesprávné použití by mělo za následek nesprávný výsledek. Proto by mělo proroctví být darem, o který se nejvíce usiluje (1 Korintským 14,22-25).

D. Jazyky mohly a musely být řízeny (1 Korintským 14,26-40).

1. Všechny věci musí být dělány pro povznesení (verš 26 a 40).

2. Ve shromáždění mohli mluvit dva, nejvíce tři (verš 27).

3. Jestliže nebyl přítomen vykladač, člověk musel zůstat mlčet (verš 28).

4. Ať ženy mlčí (verš 34).

II. DAR JAZYKŮ BYL JEN JEDNÍM Z MNOHA DUCHOVNÍCH DARŮ.

A. Zázračných darů bylo zapotřebí pro zjevení a potvrzení slova Božího.

1. V 1 Korintským 12,8-10 je vyjmenováno devět různých darů.

2. Pavel v kontextu na křesťany naléhá, aby na sebe nežárlili kvůli důležitosti darů. Někteří si mysleli, že mluvení jazyky je tím největším, ale apoštolové vysvětlili, že všechny zázračné dary jsou od stejného Ducha, s proto by měla přetrvávat jednota (1 Korintským 12,12-20).

3. Zázraky sloužily ke zjevení (1 Korintským 2,13; Efezským 3,3-5) a potvrzení slova (Marek 16,20; Židům 2,3-4).

B. Zázračné dary byly předávány pokládáním rukou apoštolů.

1. Petr a Jan byli vysláni z Jeruzaléma, aby předali Ducha Samařanům (Skutky 8,14-17).

a. Jestliže by to mohl udělat Filip, který nebyl apoštolem, nebylo by třeba, aby přišli apoštolové.

b. Hříchem Šimona dále bylo, že si přál předávat Ducha ostatním, což pro něj nebylo určeno (Skutky 8,18-21).

2. Další příklady ukazují, jak dary předávají pouze apoštolové (Skutky 6,6-8; 19,5-6).

3. Nebylo to nikdy nazýváno "křtem." Křest Duchem svatým přišel přímo z nebe a nebyl v něm účasten člověk. Ačkoli se mluvení jazyky událo při křtu Duchem svatým, existoval také dar, který byl předáván pokládáním rukou apoštolů.

C. Zázračné dary měly skončit (1 Korintským 13,8-10).

1. V době smrti apoštolů a těch, na které vložili ruce, byl Nový zákon zcela zjeven, sepsán a potvrzen. Účel zázraků byl naplněn. Zázraky pak ustaly, protože jich nebylo již zapotřebí.

2. Úplné ("plnost") je dáváno do kontrastu s neúplným ("částečným").

a. Když bylo dáno a potvrzeno celé nebo úplné zjevení, měly ustat prostředky částečného zjevení a potvrzování.

b. "Proroctví - to pomine; jazyky - ty ustanou; poznání - to bude překonáno." (1 Korintským 13,8).

3. Slovo "plnost" se nemohlo vztahovat na Krista (1 Korintským 13,10).

a. Z důvodů gramatiky, která je použita: Na Krista by se neodkazovalo jako "to, co," ale bylo by použito "ten, kdo." (Ale "to, co" gramaticky odpovídá zázrakům!)

b. Kvůli bodu kontrastu: "Částečné" a "plnost" jsou si navzájem v protikladu. To, co je "částečné," bude "překonáno" (verš 10). O Kristovi máme plné zjevení a nic o něm nebude "překonáno" (1 Janův 1,1-4). (Ale "částečné" se hodí na zázraky!)

c. Kvůli tomu, co zůstane: "Víra, naděje a láska" všechny pokračují dlouho poté, "až přijde plnost." Bylo by matoucí, kdyby Kristus byl "plností". Až On přijde, víra nezůstane, protože potom bude místo přesvědčení o věcech neviditelných znalost věcí viděných (Židům 11,1). Ani naděje potom nezůstane, protože "naděje však, kterou je vidět, není už nadějí" (Římanům 8,24). (Ale "plnost" se hodí na úplné nebo celé zjevení!)

d. Kvůli významu: Celá diskuse v 1 Korintským 12-14 se týká duchovních darů a toho, jak by měly být používány k učení nevěřících a povznášení věřících. Neuvažuje se zde o Kristovi a jeho příchodu. (Ale podle významu je zde úplné zjevení proti neúplnému!)

4. "Až přijde plnost (úplné zjevení), tehdy to, co je částečné (zázračné dary), bude překonáno (1 Korintským 13,10).

III. JAK VYSVĚTLÍTE, CO SE DNES DĚJE?

A. Emocionální zkušenost

1. Byly provedeny studia různých náboženství starých i moderních a je zajímavé dozvědět se, že ve všech se nachází "mluvení blábolením," ať je to hinduismus, muslimství nebo dokonce další, která popírají Ježíše jako Syna Božího. To je silným důkazem toho, že to, co se dělá, není z Krista.

2. Mnozí byli uneseni emocemi a přáli si nějaké duchovní znamení, a tak začali mluvit způsobem, který viděli u ostatních. Ale nemluví cizím jazykem, který znají jiní lidé.

B. Naučená zkušenost

1. Jestliže člověk poslouchá ostatní dostatečně dlouho, potom je jednoduché výraz zopakovat a přidat nové.

2. Někteří lidé jsou skutečně učeni, jak mluvit blábolením, a jsou jim dávána jednoduchá slůvka, aby se je naučili zpaměti a opakovali je. Takové praktiky byly novozákonnímu mluvení jazyky cizí.

IV. ZEPTEJTE NA TYTO OTÁZKY TĚCH, KDO PROHLAŠUJÍ, ŽE MLUVÍ JAZYKY.

A. Mluvíte jazykem, který je známý dnešnímu světu? (Skutky 2,6 a 8 a 11)

B. Toužíte spíše po prorokování? (1 Korintským 14,5)

C. Jsou pro vás jazyky znamením, nebo jsou pro učení nevěřících? (1 Korinstkým 14,226)

D. Mluví ve shromáždění jazyky více než tři? (1 Korintským 14,27)

E. Mluví lidé jazyky jen v přítomnosti vykladače? (1 Korintským 14,28)

F. Mlčí ženy při takovém shromáždění? (1 Korintským 14,34)

G. Jsou tato shromáždění vedena slušně a v pořádku? (1 Korintským 14,40)

ZÁVĚRY: 1. Dozvěděli jsme se, že novozákonnímu daru jazyků se má rozumět jako schopnosti mluvit v cizích řečech, které mohou být vykládány.

2. Dar jazyků v Novém zákoně byl obdržen skrze křest Duchem svatým a pokládáním rukou apoštolů. Jejich účelem bylo učit Boží poselství a potvrdit je. 6viz Kralický překlad

3. Soudobé mluvení jazyky je fenomén společný i pro jiná náboženství, dokonce některá, která neuznávají Ježíše jako Krista.

4. Současné praktikování mluvení jazyky nemá žádnou podporu Nového zákona, ve skutečnosti většina z těch, kdo je provádějí, porušují jasné Písmo, které se k jejich použití vztahuje.


A CO MLUVENÍ JAZYKY?


Lekce 4 I. ODPOVĚZTE NA TYTO OTÁZKY:


1. Jakým druhem jazyků slyšeli Židé apoštoly mluvit? (Skutky 2,6 a 8 a 11) _________________________________________________________________

2. Co apoštolové prostřednictvím jazyků učili? (Skutky 2,11)

_________________________________________________________________

3. Co řekl Pavel, že by byl "raději", kdyby dělali? (1 Korintským 14,5) _________________________________________________________________

4. Jaký je výsledek mluvení jazyky bez výkladu? (1 Korintským 14,9) _________________________________________________________________

5. Co by Pavel udělal raději, než by řekl 10 000 slov v jazycích? (1 Korintským 14,19) _________________________________________________________________

6. Komu mají jazyky sloužit jako "znamení"? (1 Korinstkým 14,227) _________________________________________________________________

7. Kolik lidí mohlo mluvit jazyky ve shromáždění? (1 Korintským 14,27-28) _________________________________________________________________

8. Jaké byly další zázračné dary kromě mluvení jazyky? (1 Korintským 12,8-10) _________________________________________________________________

9. Jak byly tyto zázračné dary předávány věřícím? (Skutky 8,14-17) _________________________________________________________________


10. Kdy měly zázračné dary ustat? (1 Korintským 13,8-10)
__________________________________________________________________


7viz Kralický překlad


II. PRAVDA NEBO LEŽ:

1. Mluvení jazyky bylo znamením, že věřící je spasen. (1 Korintským 14,228)

2. Člověk ve shromáždění nesmí mluvit jazyky, jestliže není přítomen žádný vykladač.

(1 Korintským 14,28)

3. Jazyky nebyly ničím více než blábolením. (Skutky 2,8)

4. Zázračné dary měly ustat, když bylo dokončeno zjevení Bible. (1 Korintským 13,8-10)

5. Zázračné dary jsou stále nezbytné ke zjevení nové pravdy

a potvrzení toho, co už bylo zjeveno.

____________________________________________________________________________


Robert Harkrider
]


Re: Jirko! Plnost poznání nám dává Písmo svaté! Ne mluvení v jazycích! (Skóre: 1)
Vložil: jirikrupa v Pátek, 07. září 2007 @ 09:52:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.joelnet.cz
uff, to mám jako zase zvládnout?

Kdo řekl, že plnost poznání(plně poznat) přišla s Biblí?

Ty znáš někoho, kdo poznal plně?

Pavel říká, pak "poznám plně", pak pominou proroctví a tak.


I když je Bible, neznamená to, že jsme poznali plně, "tak jako Bůh zná mne".

(já říkám, že jazyky jsou plnost nebo co?)


"nebraňte mluvit jazyky"
"prorockými dary nepohrdejte"

To je slovo pro Tebe!

Prostě, Pavel říká, že kdo se modlí jazykem, buduje sám sebe. Aha, to už nepotřebujem. Pavel říká, že když přijdou něvěřící a budeme mluvit prorocky (dal-li by nám Pán), vyjdou najevo věci skryté v jejich srdci a oni padnou na kolene a vyznají, že vskutku je mezi Vámi Bůh.

Aho. to už také nepotřebujeme.

Furt ti teď nevím, uzdravení a vymítání taky nepotřebujeme? Máme Bibli, naco dary Ducha!

Chudáci lidé nejak potřební, chudáci i ti, co uvěří vaším řečem!!!!

Kdybys jen tak věděl, co správě používané dary Ducha mouhou vyřešit, pomoc, uzdravit, osvobodit, dát světlo, ano i přivést ke spasení!!!!

Jsme v tom slabí! A toto nám nepomůže, co předkládáš!

Pamatuji na jednoho, co měl taky vyučování, že uzdravování skončilo. Pak na jeho dítě spadl roj včel a jak ho dostali z tama celého opýchaného, naštěstí zapomněli na toto ďábelské učení či lidské učení a vzpomněli si, že mají dobrého Otce, který JE SCHOPEN! JE SCHOPEN a MOCEN!

Neberte lidu Božímu víru!

Teď mně napadlo, že pokud bys to dítě nechal jen tak kvůli svému učení, pak nevím, jaký je rozdíl mezi Tebou a těmi, co odsuzovali Ježíše za to, že uzdravoval v sobotu, což odporovalo JEJICH učení!

Jsi oběť nebo svůdce? To nevím, Bůh ví!


]


Re: Re: Jirko! Plnost poznání nám dává Písmo svaté! Ne mluvení v jazycích! (Skóre: 1)
Vložil: Standa v Pátek, 07. září 2007 @ 11:37:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jiří Krupa: Kdo řekl, že plnost poznání(plně poznat) přišla s Biblí?


Odpověď:

Existují jasná biblická proroctví, že v jistém okamžiku období mezi prvním stoletím (kdy byly dary k dispozici) a druhým příchodem musí být tyto dary odebrány:

„Proroctví – to pomine; jazyky – ty ustanou; poznání – to bude překonáno. Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné; až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno.“ (1 K 13,8-10)

Duchovní dary z prvního století musely být odejmuty, „až přijde plnost“. Nemůže jít o druhý příchod Krista, neboť pak budou dary opět předány. Řecké slovo, překládané jako „plnost“, znamená doslova „to, co je dokonalé či kompletní (ucelené)“ – jako kontrastní k něčemu /„jen“/ bezhříšnému.

Tato dokonalá věc nahradí částečné poznání, které měli prvotní křesťané jako výsledek působení daru proroctví. Připomeňme si, že proroctví byl dar předávat dál inspirované slovo Boží; právě psaný záznam takovýchto slov vytvořil Bibli.

V prvním století mohl průměrný věřící znát pouze úryvky toho, co známe jako Nový zákon. Mohl slyšet něco z proroctví od starších své církve o různých praktických otázkách; mohl znát nástin Ježíšova života a možná slyšel o jednom či dvou Pavlových listech, které byly čteny. Ale od okamžiku, kdy byl zkompletován a obíhal písemný záznam prorockých slov, skončila potřeba mít ještě navíc k dispozici dar proroctví. Zkompletovaný Nový zákon tak nahradil působení duchovních darů:

„Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven /dokonalý/…“ (2 Tm 3,16-17)

To, co činí dokonalým či kompletním, je „veškeré Písmo“; jakmile „veškeré Písmo“ bylo inspirováno a zapsáno, tak přišla „plnost“ a zázračné dary byly odebrány.


Jiří Krupa: I když je Bible, neznamená to, že jsme poznali plně, "tak jako Bůh zná mne".

Odpověď: Ano, ale plné poznání přináší Písmo svaté, ne my. A právě Písmo svaté je tou plností a dokonalostí. Chceš snad tvrdit že ne? A právě tady je ten klíč k pravdě.  Pokud to budeš chtít opravdu pochopit, tak to pochopíš. V opačném případě by nemělo cenu a smysl dále pokračovat ve výměně názorů.  S přáním pokoje a porozumění Standa.

 ]


Re: Re: Re: Jirko! Plnost poznání nám dává Písmo svaté! Ne mluvení v jazycích! (Skóre: 1)
Vložil: jirikrupa v Pátek, 07. září 2007 @ 12:30:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.joelnet.cz
Všimni, si poznámka na okraj, postupuješ stejně jako Gregorius,..kdo to vidí jinak, tak buď nechce pochopit nebo nectí Písmo..:)

(ne že by tomu tak někdy nemohlo být, ale ..z mého pohledu věci ..mi to přijde takové až tragikomické)

 Standa: "Existují jasná biblická proroctví, že v jistém okamžiku období mezi prvním stoletím (kdy byly dary k dispozici) a druhým příchodem musí být tyto dary odebrány:"

  1) Uvedl jsi jedno proroctví
  2) Nepřijde mi teda nějak jasné s tím  , že "mezi prvním stoletím a druhým příchodem"(to je tvůj výklad toho proroctví)

  Kdyby to nebyl výklad, tak by tam bylo prostě řečeno přinejmenším třeba, že to bude před příchodem druhým, ale to tam není.

 To,pokud jen trochu uvažuješ, prostě musíš přijmout, že TY to tak vykládáš!

 
  "láska nikdy nevypadá,ješto bu´d že proroctví jsou, ta přestanou, buď jazykové, ti utichnou, buď učení, to v nic přijde"
  "Z částky zajisté poznáváme, a z částky prorokujeme."
  "Ale jakž by přišlo dokonalé, tehdyť to, co jest z částky, vyhlazeno bude."

  1 Kor13,8-10

    ...

  "nyní zajisté vidíme v zrcadle a skrze podobenství, ale tehdáž tváří v tvář. Nyní poznávám z částky, ale tehdy poznám, tak jakž i známostí obdařen budu." 


  Já nevidím tváří v tvář, ani když si otevřu Bibli. Tak asi. NArozdíl od Tebe si myslím, že naopak právě furt poznáváme z částky, i to Písmo, i tu Bibli.  A také ...Prostě Bible neobsahuje veškeré poznání a veškeré tajemství, které ještě poznáme, vždyť to Bůh připravil Těm, co ho milují. Já nevím, jak to bude v nebi, nevím plno věcí. Ale ještě se jich plno dovím a to teprve, až přijde dokonalost. Myslím, že s novou zemí a novým nebem, jak Bůh stvoří nové, přijde dokonalost.(nejpozději)

Ty mluvíš o Písmu a používáš Timoteovi 3,16-17 a přitom to bylo řečeno před ustavením nového zákona. To veškeré" co zdůrazňuješ,můžeme chápat všelijak, ale prostě v době promluvy toho slova se týkalo Písem , co tehdy měli, byla to konkrétní rada o tom, co konkrétně považovali za Písma. Nová smlouva to rozhodně nebyla. A navíc, ten verš nic neříká o nějakém nahrazení darů, naopak veškerá Písma jsou důležitá a Písma mluví na x místech k nám v době nové smlouvy o darech a ty prostě říkáš na základě jendoho pofiderního výkladu jednoho proroctví, hoši tak to ne, utrum, to přestalo. Neprotiřečíš si tak náhodou?

A vůbec, já zde(v tom proroctví z Korintským) nečtu o Písmu nic, o Bibli nic. Ty tam někde vidíš něco o nahrazení darů Písmem?

Proč se furt fixuješ na tento výklad tohoto jendoho proroctví, kterým pak posuzuješ celou Bibli a bráníš uzdravit lidi. Furt si mi neodpověděl, kam že se ztratili démoni, že už je netřeba vymítat?

pokoj

Ps: Navíc mluvíš o jasných proroctvích o odebrání darů nahrazením Písma. Jasná proroctví jsou přnejmenším 2. Budu rád, když mi ukážeš druhé jasné proroctví o nahrazení Písma. Jen poprosím o jendu věc. Nevyhni se prosím této konkrétní prosbě o ukázání druhého proroctví tím, že nemá smysl se se mnou bavit, že to nechci pochopit a tak. Prostě jen jednoduše ukaž druhé proroctví jasné  o tom, že Písmo má nahradit dary Ducha včetně uzdravování, osvobozování, proroctví. (osvobozování se mi tam nějak netradičně vecpalo, ale nechám to tak)


]


Re: Jirko! Plnost poznání nám dává Písmo svaté! Ne mluvení v jazycích! (Skóre: 1)
Vložil: Standa v Pátek, 07. září 2007 @ 13:05:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je vidět, že obratně kličkuješ a účelově zpochybňuješ mé odpovědi. S lidmi, kteří nechtějí a nemají zájem vidět v Písmu plnost a dokonalost, kterou dříve šířili apoštolé pravými jazyky, nemohu (a ani nechci) více komunikovat. Standa.    


]


Re: Re: Jirko! Plnost poznání nám dává Písmo svaté! Ne mluvení v jazycích! (Skóre: 1)
Vložil: jirikrupa v Pátek, 07. září 2007 @ 19:49:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.joelnet.cz
Já nekličkuji, já jen říkám, že to Tebou uváděné proroctví, je jen jedno a navíc tam není psané o nahrazení Dary Písmem.Ale mluví se tam o plnosti, kterou TY VYKLÁDÁŠ jako ustavení Bible. Ostatní, kteří to tak nevidí, tak jsou dle Tebe mimo. A přitom se vyhýbáš dvěma jednoduchým otázkám, které by mohli věci napomoci.


Víš, když Ježíš byl vzkříšen a šel se svými chlopci dás si rybu , tak jim na cestě dokazoval,že Ježíš musel umřít, být ukřižován a vzkříšen a považ sám Ježíš "začal od Mojžíše, přes proroky a další Písma". Neřekl jim jedno Písmo a pak jim ještě nadal, že to říká on , tak prostě je to jasný. Ne, sám jim ukazoval prorocká Písma, nepohrdl tím, jak nyní ty.

Lukáš  24,27 " Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech Písma."


Vím o lidech v Písmu, kteří odmítli odpovídat na jasnou otázku. Jsou různé postoje. někdo řekne, nevím, někdo uzná, že prostě ne to odpověd nemá a někdo tazatele nějak očerní. Neušil jsem , že to bude až opravdu  tak aktuální jak jsem tušil, když jsme psal onu žádost, abys se dvěma mým otázkám nevyhnul nějakým označením, jako že to nechci pochopit a tak a prostě mi odpověděl.

No nic, takže není co řešit.


1) nevíš, kde je v Písmu byť jen jendo další proroctví o zámněně darů Ducha za Bibli, přestože tvrdils, že jsou JASNÁ PROROCTVÍ.

2) Neřekl jsi mi, co se stalo s démony , když už je nemáme vymítat, a zda nemáme soucítit s nemocnými a být vděčni, když Bůh dary uzdravování dává.

Dle Tebe si Bůh dal padla a jen ďábel si dál nadpřirozenou mocí jede?  Jo, ale kdo ti nevěří, tak prostě nechce pochopit , co říká Bible. ?????

!!!! Máme trpělivě poučovat odpurce, Ježíš sám, a to je co říct, nerezignuje jen na své slovo (a rčení, "tak to prostě je"), ale svým učedníkům ukazuje Písma jedno po druhém a tím jim ukazuje , jak se věci mají.

Ty mi ukážeš jedno proroctví, které je nejasné a když chci vidět jiné, tak mne označíš jako kličkaře.  :) Fakt se nad tím zamysli.

Pomůže Ti to. Jenže ty to zatím neuděláš, protože by to pokořilo tvoji pýchu. Ovšem je to opravdu pokrok, dospět ke slovu..... nevím, neznám, mýlil jsem se.]


Re: Re: Re: Jirko! Plnost poznání nám dává Písmo svaté! Ne mluvení v jazycích! (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Neděle, 09. září 2007 @ 16:16:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Faktem je, že ti, kteří odmítají duchovní některé duchovní dary v POapoštolské době, a kteří staví na 1Kor 13, stojí na velmi vratké půdě.

Kdyby podobné argumenty předložili před soudem, jako důkazy, v žádném případě by nemohli obstát. Je to velmi slabý důkazní materiál.


]


Gregovi! (Skóre: 1)
Vložil: Standa v Pondělí, 10. září 2007 @ 09:16:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Faktem je, že duchovní dary, kterými disponují různá letniční hnutí (mluvení-blekotání jazyky, křest Duchem svatým, Show - uzdravování), vč. samozvaného, samolibého vykladače Písma a falešného proroka Jiřího Krupy, nemají s duchovními dary prvních apoštolů nic společného. Na tom se shodují teologové z různých protestanských církví. Např. BJB, CASD, CČE, CČSH, ale i zástupci z Křesťanských sborů.  


]


Re: Gregovi! (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 10. září 2007 @ 16:10:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Ahoj Stando,

na tom se také s nimi shodnu. To ale neznamená, že neexistují pravé duchovní dary.


]


Re: Gregovi - doplnění (Skóre: 1)
Vložil: Standa v Pondělí, 10. září 2007 @ 10:19:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V Novém zákoně se slovo „dokonalost“ spojuje s myšlenkou „ukončení“, „plného růstu“,
dospělosti“. Máme být dokonalí v naší omezenosti a hříšnosti, jako je Bůh dokonalý ve
své nekonečnosti a absolutnosti. (Mt 5,48)
Bez Krista však žádné dokonalosti nedosáhneme. Vždyť je to Kristus, který „se nám
stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením“ (1 K 1,30). V Kristu
tyto vlastnosti vytvářejí naši „dokonalost“ před Bohem. Jednou a navždy tak završil naše
posvěcení a vykoupení. V něm jsme dosáhli plnosti. (Ko 2,10) To je důležitým posláním
Ducha svatého, objasňovat a uvádět v život, co pro nás Kristus učinil. Náš růst a naše
obnova k Božímu obrazu jsou živým vyjádřením toho, co znamená nechat se „prostoupit
vší plností Boží“ (Ef 3,19). Duch svatý v nás realizuje to, co pro nás udělal Kristus. Bez
tohoto nového života v Kristu nemůže být nikdo křesťanem.


]


Re: Re: Re: Re: Jirko! Plnost poznání nám dává Písmo svaté! Ne mluvení v jazycích! (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Pátek, 07. září 2007 @ 13:17:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Jirko,
 
Standa Ti jen dobře nastavuje zrcadlo. Tak jako Ty, když chceš ospravedlnit zjevování zemřelých, argumentuješ "vymodelovaným Makedoncem", tak Standa, když chce oddiskutovat duchovní dary, argumentuje zas tímto veršem. Oba máte jedno společné: používáte verše, které mluví o něčem úplně jiném. V Tvém případě „vymodelovaný Makedonec“ není duchem zemřelého a ve Standově případě zas „příchod plnosti“ není uzavřením Kánonu. Stejně jako Ty jsi ovlivněn prorokem Joynerem, Standa je ovlivněn prorokyní Whiteovou. Je to velmi úsměvné pozorovat Váš střet. Alespoň vidíš, jaké je to diskutovat s někým, kdo už předem ví, jak je to správně, protože se tak vyučil u své autority : -) Čím dřív poznáš, že to nikam nevede, tím lépe…

 
Pastýř  ]


Re: Pastýřovi (Skóre: 1)
Vložil: Standa v Pátek, 07. září 2007 @ 14:28:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Aleši! Má to však jeden háček. Mé odpovědi Jiřímu Krupovi nemají s E.G. White nic společného. Snad to bude tím, že čerpám z více zdrojů a nepodvoluji se duchům jejichž řeči nerozumím. O jejich energii a happy stavy vůbec nestojím. Měj se hezky. V pokoji Standa.     


]


Re: Re: Re: Re: Re: Jirko! Plnost poznání nám dává Písmo svaté! Ne mluvení v jazycích (Skóre: 1)
Vložil: jirikrupa v Pátek, 07. září 2007 @ 20:29:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.joelnet.cz
ahoj

je vidět, že jsi furt nepochopil, proč argumentuji Makedoncem

Makedonec byl obraz člověka,který mluvil.

A já říkám, že my nemáme mluvit nejen se zemřelýmy, ale s žádnými duchy!  Chápeš, já vím, že je to na jiné rovině, je to trošku posunuté, ale platí obojí a obojí je stejně ohavné:

1)mluvit s duchy zemřelých
2)mluvit s jakýmikoli duchy

Zde souhlasíš, jsem přesvědčen. (pokud tedy vynecháme Ducha Svatého, a lidské duchy v živých tělech, že ..:) )

OTÁZKA 1: Zde vidíme stejně? Výše ..?

 Takže toto je prostě zakázáno a je to ohavné.

A nyní rozpor. Ty uznáváš, že Makedonec byl jen vidění a žádný duch (a přitom Písmo neříká, zda to byla obraz živé osoba, ale klidně mohl, stejné se přece stalo Pavlovi, viděl živého Ananiáše, jak jde k němu a je s ním v interakci a nebyl to duch, ale bylo to vidění!!! Stejně tak, když Jan ve zjevení prostě viděl, a mně je jedno teď kdy, prostě viděl mrtvé a slyšel je, to je podstatné, měl to vidění a přitom to nebyli duchové.!!!!

Pochop to!

Prostě ty tvrdíš, že nemůže nikdo vidět ve vidění nebo mít sen, kde by se vyskytl mrtvý. To by hned musel být dle Tebe duch mrtvého! O to jde!

  Kdybych měl vidění Georga Bushe, tak jsi v poho, kdybych měl vidění nenarozené osoby, tak jsi asi taky v poho(dle Písma to lze).

  Já říkám, že kdybych komunikoval, či byl v interakci s Buschem ve vidění, mohl by to být klidně sen či vidění od Boha(viz Pavel viděl Ananiáše) , nemusel by to vůbec být žádný duch, ale taky, a to chci říct, by to mohla být pěkná okulťárna a duchařina.

Chápeš? Ty furt brojíš jen proti mluvení s mrtvými duchy a já říkám, že nemáme mluvit s žádnými duchy.

Zakazuje nám Bůh obecně spiritismus a komunikaci s všelijakými duchy?

OTÁZKA 2. Souhlasíš i zde?

Je to podobné a myslím, že i zde budeš souhlasit.

Prostě ,  já chci ukázat nejprve, že my nemáme komunikovat s ŽÁDNÝMY DUCHY , to je stejně závažné, ať to jsou mrtvý či jiní duchové!!!


A pak chci ukázat, že když Pavel nejprve uviděl ve vidění Ananiáše, jak jde k němu a a pak i Makedonce, který na něj mluvil, neřekl si hned..ááááá duch?

Je to uplně stejné, pochop to! Pavel nemohl se setkávat s nějakým duchem! Jedno jestli mrtvým či živým, prostě nemohl a...nebyl to duch (ani Ananiáš, ani Makedonec) , ale bylo to vidění.

Jenže jakmile se v tom objeví člověk, který již zemřel, tak ty proste furt do toho cpeš , že to jsou duchové, že to nemohlo být vidění! A přitom Rick říká, že to asi bylo vidění!

Takto, chápeš? O to mi jde!

A ohledně vyučení kýmsi kdesi, pokud vím, Rick vůbec o Makedonci nemluví a když jsem se zabýval tímto tématem, tak jsem hledal věci, které k tomuto říká Písmo, nikoli bych studoval nějaké autory. Když si přečteš článek první, v mé reakci na tvé odsudky, tak tam píšu prostě to, co jsem našel v Písmu. Tvá poznámka o vyučenosti o Makedonci od Ricka je nepravá.Nevyučil mne tomu nikdo z lidí, aspoň o tom opravdu nevím!

Pokoj Tobě
PS:
Opět, přestože obecně je v tom, cos řekl, kus pravdy a učitelé mohou ovlivnit naše přeporozumnění věcem (a dost podstatně ovlivňují), nepřijímám to,( protože kdo mne čemu vyučil, když to Rick neříká a nikde jinde jsem to nečetl?) a naopak stejně mohu říci, že jsi vyučen tomtuto tvému neustálému prostestu  z anglických článků s podobnou tématikou a opozicí, které lze nalézt na internetu.

To je můj názor, neber to Teď osobně prostě říkám to tak, jak to vidím(myslím teď tento příspěvek jako celek). (jinak proti studiu obecně nemám nic proti, naopak)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jirko! Plnost poznání nám dává Písmo svaté! Ne mluvení v jazy (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Sobota, 08. září 2007 @ 02:02:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ať děláš co děláš, pořád z toho Makedonce ducha mrtvého nevymodeluješ... :-)

Pastýř


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jirko! Plnost poznání nám dává Písmo svaté! Ne mluvení v (Skóre: 1)
Vložil: xvejvodam (xvejvodam@seznam.cz) v Sobota, 08. září 2007 @ 12:02:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://mocneevangelium.webzdarma.cz
Pastýři, mohl bys mi, prosím odpovědět na tuto otázku:
Dejme tomu, že by se mi zdál sen, ve kterém bude vystupovat můj ve skutečnosti zesnulý dědeček a budeme zde spolu vést rozhovor, dopouštím se spiritismu?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jirko! Plnost poznání nám dává Písmo svaté! Ne mluven (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Sobota, 08. září 2007 @ 18:21:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud bys to vydával za Boží zjevení a notabene by se Ti to stávalo opakovaně, pak bych to za spiritismus považoval.

Pastýř


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jirko! Plnost poznání nám dává Písmo svaté! Ne mluven (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Sobota, 08. září 2007 @ 19:15:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Takže zdát se ti o dědečkovi může.
Nemáš to zakázáno ty, ale Bůh. Ať ho ani nenapadne, aby tě takovým snem oslovil! Ještě kdyby opakovaně! Dostal by tě do velkých problémů v církvi.

Smůla: s Bohem se nedohodneš. Kolikrát se mi zdá, že ho vyloženě baví dostávat své služebníky do problémů v jejich církvích. Takový Aleš Franc by mohl vyprávět!

Žejo, pastýři?

Olin


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jirko! Plnost poznání nám dává Písmo svaté! Ne ml (Skóre: 1)
Vložil: Pattre (Pattre@seznam.cz) v Sobota, 08. září 2007 @ 22:59:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Souhlas. Stejně jako v hnutí víry je Bůh podřízen víře křesťanů, tak písmákům-inkvizitorům s patentem na výklad veškerého Božího Slova stylu gregoriho (a svým způsobem i pastýře) je totiž sám  Bůh jejich výkladům podřízen a běda zdali to své Písmo Pán pochopí trochu jinak. Pak po vzoru otce Školastika nemohou pochopit že ti, proti nimž tak vehementně štvali, se dostanou do stejného nebe jako oni. Nakonec jako v Drdově příběhu to může dopadnouti tak, že se sami budou velmi a velmi divit. Víra sama o sobě je pro život Božího dítěte klíčová, je podstatou věcí viditelných i neviditelných, dotýkáme se skrze ní samotného Boha, Jeho spásy (kterou nám daroval v Kristu) i všech zaslíbení a samozřejmě se bez ní nelze Bohu líbit. Tak je to i s přijímáním Písma, kdy více nežli chlebem (tak jako Duch Boží osobou a vodou živou, kterou piji) je pro mě studijním materiálem. Můžu cedit komára a mnout si ruce jak už to mám bezchybně zpracované (hurá !!!) a přitom  polykat velblouda. Ježíš se to farizejkům snažil vysvětlovat celkem marně: Jan 5/39-40. Rozsuzujme na záklaDĚ Písma, ale více sním zacházejme, nežli jako s paragrafy,  jako živým Slovem vycházejícího z úst Boha (juj to jsem ale charouš :- ))))  ) , tzn. ve vztahu s Otcem a v obecenství církve (ted samozřejmě nemyslím v diskusi na GS) ho berme za pokrm a rozsuzujme jím věci ostatní.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jirko! Plnost poznání nám dává Písmo svaté! N (Skóre: 1)
Vložil: Kristus v Sobota, 08. září 2007 @ 23:51:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


V podstatě taky souhlas, jenom si dovolím něco doplnit. Píšeš Pattre: Víra sama o sobě je pro život Božího dítěte klíčová, je podstatou věcí viditelných i neviditelných, dotýkáme se skrze ní samotného Boha, Jeho spásy (kterou nám daroval v Kristu) i všech zaslíbení a samozřejmě se bez ní nelze Bohu líbit.

Dovolím si malou opravu a doplnění. Víra sama o sobě nestačí. Ano, je klíčová - spravedlivý bude žít z víry (vírou). Ale tu víru - říká Petr - je třeba něčím doplnit (2 P 1:5-7): 5A právě proto vynaložte všechno úsilí a doplňte svou víru ctností, ctnost poznáním, 6poznání sebeovládáním, sebeovládání vytrvalostí*nebo: trpělivostí, vytrvalost zbožností, 7zbožnost bratrskou náklonností, bratrskou náklonnost láskou. To je jedna věc týkající se růstu v životě (poznání) skrze Pána Ježíše Krista, abychom pro poznání Pána Ježíše Krista nebyli nečinní a neplodní (v. 8).

Další věcí je naše poslušnost. Nikdo jistě nepochybuje o tom, že Pán Ježíš byl a je naším vzorem v životě víry jako ostatně ve všem. Avšak - ačkoli to byl Syn, naučil se poslušnosti tím, co vytrpěl (He 5:8). Jakto? Syn Boží se musel naučit poslušnosti a ještě k tomu skrze to, co vytrpěl? To opět souvisí s námi. On se to neučil kvůli sobě, poněvadž to nepotřeboval. Naučil se to kvůli nám, protože my to potřebujeme. On poslušně a dobrovolně šel, když Ho Otec poslal. Ale jsme my sami v sobě poslušní? Můžeme mít víru, která hory přenáší, ale můžeme být přitom neposlušní (Gregory je názorný příklad). Pán říká nesuďte, abyste nebyli souzeni, ale někdo si řekne - ále, co by se mi mohlo stát, já mám přece pravdu. Pán řekne, jak můžeš říkat bratru, nech mě vyjmout z tvého oka třísku, když máš ve vlastním oku trám. Ále co, trám netrám, já tam vidím třísku, tak pryč s ní. Jiný příklad: Pavel napsal v Ř 6:11 - Tak i vy se považujte za mrtvé hříchu, ale za živé*ř.: žijící Bohu v Kristu Ježíši, [našem Pánu]. Nestačí tomu slovu věřit. Musíme ho poslechnout a považovat se za mrtvé hříchu a za živé Bohu v Kristu Ježíši, který je naším Pánem, takže bychom Ho měli poslouchat. Když to slovo neposlechneme, může se stát, že budeme stále hřešit a Bohu budeme mrtví! (Zj 3:1)

Tolik tedy na doplnění. Pán s tebou. Amen.

SV


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jirko! Plnost poznání nám dává Písmo svaté! Ne ml (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Neděle, 09. září 2007 @ 12:57:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Můj Bůh mi obracet se na zemřelé ve svém Slovu zakázal a nepředpokládám, že mi je pak bude posílat vymodelované ve snu, abych s nima poklábosil. Stejně tak nevěřím, že mně Pán Bůh pošle vyloupit banku. To také přece může... Nebo to má zakázáno?

Koho by to zajímalo, více o tom zde:http://www.apologet.cz/?q=articles/category/13-teonomismus/id/28-a-svedou-mnohe


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jirko! Plnost poznání nám dává Písmo svaté! N (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Neděle, 09. září 2007 @ 13:39:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Má. Zakázal si to sám. Ukazoval lidi lidem ve snu si nejen nezakázal, dokonce si to párkrát dovolil.

Ale vono je ganz egál, skrz co se dostaneš do problémů ve vlastní církvi. Když je člověk přesvědčen, že ho poslal Bůh, a "nahoře" narazí...

Já mám tu nevýhodu, že tohle nemůžu pořádně posoudit: V naší církvi joyner zakázán není, právě naopak - a ještě mě žádný apoštol v noci nenavštívil. Spím jako pařez.

Olin


]


Jirko! Plnost poznání nám dává Písmo svat (Skóre: 1)
Vložil: Gojim (gojim@zoznam.sk) v Neděle, 09. září 2007 @ 14:32:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vsetci vieme, ze ak ma Rick Joyner pravdu, pravdu ma aj katolicka organizacia ktora starocia prevadza ritualy vzyvania zomrelych. Boh proste nevie co chce, a preto potrebuje medzi krestanmi Joynera, Olina a dalsie katolicke volavky aby nam "doplnili", co v Pisme chyba...

Doplnit Pismo jednoznacne treba, totiz medzi duchmi zomrelych ktori sa pravidelne zjavuju "vyvolenym" sa vyskytuje hlava  katolickej organizacie: Neposkvrnena Maria-Semiramis.

Preto chapem snahu katolickych infiltratorov prekrucat a menit Pismo na svoj obraz. Katolici su totiz bytostne presvedceni ze Pismo pochadza prave od nich ... :-))) a preto si s nim predsa mozu robit co chcu ....
Je preto dobre ze sa snazime s nimi o ten ekumenizmus, lebo ako to raz pekne povedal prokatolik gog, toto nieje vobec spiritizmus a modlarstvo ale ....je to iba pre nas  "zahalene tajomstvom" ...:-))))


Rebecca Brown: Rozvracení křestanských církví
Mp3 audio: Dave Hunt - Ako sa vyhnut odkloneniu od biblickej viery
Varování před "upřímným" expředsedou KMS O. Kadlecem a jeho katolickým směřování
Ekumenie - jezuitská ”sláva Boží”
Alberto Rivera: The force (sila)

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jirko! Plnost poznání nám dává Písmo svat (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Neděle, 09. září 2007 @ 15:21:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Stejně, jako nám Bůh zakázal krást, cizoložit apod., zakázal nám i doptávat se zemřelých. A stejně jako nám nebude posílat cizí ženy za účelem cizoložství (ani ve snu), tak nám nebude posílat ani duchy zemřelých (za účelem rozhovorů). Princip je stále stejný. Sola scriptura!

Více o tom zde:

Poslední bitva - recenze Paul Cain, svědek k výstraze světa? A svedou mnohé]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jirko! Plnost poznání nám dává Písmo (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Neděle, 09. září 2007 @ 16:38:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Podívej pastýři: KAŽDÝ ví, že se nemáme doptávat duchů zemřelých. I kdybychom to nevěděli - opakuješ nám to jako poškozená gramodeska.

Tak až budeš konečně respektovat, co ti sem Jiří krupa napsal, tak se ozvi. Do té doby si můžeš hrát na tu desku.

Olin


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jirko! Plnost poznání nám dává Pí (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Neděle, 09. září 2007 @ 16:58:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
F 3,1 A tak, bratří moji, radujte se v Pánu. Psáti vám stále totéž mně není zatěžko a vám to bude oporou.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jirko! Plnost poznání nám dává Písmo svaté! Ne mluven (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Neděle, 09. září 2007 @ 16:29:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Tak složité to není. Jakmile se ve zjevení nebo ve vidění zjeví zemřelý člověk, není to vidění či zjevení z Boha a je to spiritismus. V případě Makedonce ani Ananiáše nešlo o zemřelé lidi.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jirko! Plnost poznání nám dává Písmo svaté! Ne mluvení v jazy (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Sobota, 08. září 2007 @ 08:39:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To máš marný!
Z pastýře nic jiného, než nálepku nějakého kacířství nedostaneš.
Jednomu Joynera, druhému Whitovou, třetímu katechismus, ten příští dostane možná Toronto.

Olin]


Re: Korunní důkaz, že plnost poznání nám dává Písmo svaté! Ne mluvení jazycích! (Skóre: 1)
Vložil: Standa v Pátek, 07. září 2007 @ 17:35:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jirko proč nectíš Písmo a čekáš na plnost poznání?

Odpověď:

Kolosenským 2,8-15


2,8 Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filosofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu.

2,9 V něm je přece vtělena všechna plnost božství;

2,10 v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil.


2,11 V něm jste obřezáni obřízkou, která není udělána lidskou rukou; obřízka Kristova je odložením celého nevykoupeného těla.

2,12 S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých.

2,13 Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil.

2,14 Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž.

2,15 Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství.

___________________________________________________________________________________________________________________________


Proč se odevzdáváš nečistým duchům jejichž řeči nerozumíš (Tvé mluvení v jazycích)! Proč slepě věříš nesmyslům, které souvisí s duchy zemřelých?Odpověď:

Kazatel 9,5  Živí totiž vědí, že zemrou, mrtví nevědí zhola nic a nečeká je žádná odměna, jejich památka je zapomenuta.

Kazatel 9,6 
Jak jejich láska, tak jejich nenávist i jejich horlení dávno zanikly a nikdy se již nebudou podílet na ničem, co se pod sluncem děje.

Kazatel 9,10
  Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla ani myšlenky ani poznání ani moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš.


1. Šeól. Hebrejské "šeól", které se nachází ve Starém zákoně 65x, se překládá hlavně jako "hrob", "podsvětí", "peklo" nebo "propast". Jestliže si vezmeme biblickou konkordanci, rychle zjistíme, že pro hebrejské "šeól" přeložené jako "peklo" by se stejně dobře hodil výraz "hrob". Hrob je vlastně říše mrtvých, místo pobytu mrtvých. Mrtví jsou v hrobě ve stavu nevědomí (Kaz 9,5.6.10) a čekají na vzkříšení (Da 12,2; J 5,28.29).

Termín "šeól" se pouze jednou vyskytuje v mimobiblické literatuře, a to v elefantinských papyrech, kde má význam "hrob", tedy místo, kam se ukládají mrtví.

Společným údělem všech lidí je, že na konci života sestupují do šeólu a jsou připojeni ke svým otcům (Iz 14,9-15; Gn 25,8; Jb 3,11-21). Sem sestupují všichni živí (Ez 31,14.15; Iz 38,18). Nemohou tam chválit Boha (Ž 6,6) ani vyprávět o jeho milosrdenství a věrnosti (Ž 88,12; 30,10).

Jak spravedliví (např. Jákob podle Gn 37,35), tak bezbožní lidé (např. Kórach, Dátan a Abíram podle Nu 16,30.33; Ž 55,16; Př 9,18) sestoupili do šeólu (v ČEP přeloženo jako "podsvětí"), tj. do země jako do svého hrobu. Jb 17,13-16 obrazně popisuje palestinský hrob (šeól). Je to jako postel ve tmě, kde je plno prachu, červů a rozkladu. Při vzkříšení povstanou všichni lidé ze svých hrobů (J 5,28).

V Ž 16,10 vyjadřuje David hlubokou důvěru v Boha těmito slovy: "V moci podsvětí (šeól) mě neponecháš." To znamená, že Bůh své věrné nevydá zkáze, nenechá je v podsvětí (tj. v hrobě). Vzkříšením před nimi otevře cestu radosti a naděje.

Termín "šeól" ve vztahu k smrti neznamená ve Starém zákoně nic jiného než místo, kde spí nebo odpočívají mrtví (Jb 17,13; Iz 38,18).
]


Re: Re: Korunní důkaz, že plnost poznání nám dává Písmo svaté! Ne mluvení jazycích! (Skóre: 1)
Vložil: jirikrupa v Pátek, 07. září 2007 @ 20:53:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.joelnet.cz
 
1) v Ježíši je vtělena plnost božství 

  to nesouvisí se mnou v našem smyslu a tématu nijak, ani s plností , ani s koncem darů

2) v něm jste i vy dosáhli plnosti

Předně se mluví o Kristu. Nějakým způsobem jsme dosáhli plnosti v Kristu. Tomuto slovu nerozumím nějak, ale domnívám se, že to sovisí podobně, jako když člověk uvěří, okamžitě se stává čistým, svatým, a spravedlivým, pro Ježíše a přitom realita života  prozradí, že je teprve na cestě dokonalosti, tedy není zcela spravedlivý, zcela svatý atd....stejně tak církev, je svatá a spravedlivá zcela, ale přitom víme, že záleží, kdo a skrze co se na věc dívá. (zde Bůh na církev skrze krev ježíše).

K té plnosti mohu říct, že někdo by mohl přifrčet s výkladem, že když byli "naplněni" Duchem Svatým, tak tehdy přišla plnost, o které mluví ta Korintským 13. To by si trochu protiřečil, protože ta plnost, právě dary působila, ne je ničila, ale myslím, že někteří by toho byli schopni i tak.

Nic, já myslím, že by ses neměl spokojit v TAK ZAVAŽNÉ VĚCI, jako je konec darů Ducha(víš kolik životů, nemocí a tak, to ovlivnilo by pak) jen s jedním místem a ještě s tak trochu podivným výkladem.

Myslím, že pokrok by byl, kdybs jen uznal, že tvé tvrzení není přimo v tom textu, ale tvé tvrzení je VÝKLADEM TOHO TEXTU.Jak říkám, dolož další místo písma to předpovídající, jak si řekl, že je jich více. Já o nich nevím.


3) Jazyky se díky Bohu modlím a vděčím za to Bohu, Poslouchám Boží slovo, které říká, že se mám modlit jazyky pro sebe, že se tím buduje můj duch, nikdo mi nikdy v Písmu neukázal, že by toto slovo přestalo platit, jen furt nějakej Standa se mně snaží přesvědčit, že plnost všecho, dokonalost  a vidění tváří v tvář již přišla.

4) komunikaci s duchy zemřelých se vyhýbám a respektuji Psímo, že s mrtvými nemáme komunikovat. Jako dítě jsme to na nějakém táboře učinil, duch (jestli to fakt bylo něoc nadpřirozeného) vše kupodibu správně  odpovídal, ale později, jak jsem poznal Ježíše, učinil jsem z toho pokání!  To se nemá dělat! Bál byhc se toho a urážel bych tím Boha!

Bůh ve svém slovu říká, že s duchy mrtvými nemáme komunikovat, to nevíš?

Pokoj


]


Re: Re: Re: Jirko! Plnost poznání nám dává Písmo svaté! Ne mluvení v jazycích! (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Pátek, 07. září 2007 @ 12:41:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milý Stando, tento tvůj výklad, a celý váš spor, je názornou ukázkou, jaký je rozdíl mezi adjektivy "biblický" a "správný".
Co je biblické může být správně. Ale taky nemusí. Mnoho biblických výkladů jsou absurdní vynálezy postavené na odlišném pochopení nějakého slova.

Přál bych ti, až přijdeš do nějaké restaurace, aby ti podali jídelní lístek.
A až si budeš chtít něco objednat, aby ti řekli: "vždyť to tu máte! Tady je všechno. To je plnost."
"Co ještě chcete?"

Olin


]


Re: Re: Re: Re: Jirko! Plnost poznání nám dává Písmo svaté! Ne mluvení v jazycích! (Skóre: 1)
Vložil: Standa v Pátek, 07. září 2007 @ 13:11:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Olin: Co je biblické může být správně. Ale taky nemusí.

Standa: Byl bych rád, kdyby jsi mě poučil o tom co biblického není správné.

Olin: Přál bych ti, až přijdeš do nějaké restaurace, aby ti podali jídelní lístek.
A až si budeš chtít něco objednat, aby ti řekli: "vždyť to tu máte! Tady je všechno. To je plnost."
"Co ještě chcete?"

Standa: Nezdá se Ti, že srovnávat jídelní lístek s Písmem svatým je velké rouhání, troufalost a silná káva?

Srdečně zdraví Standa.]


Re: Re: Re: Re: Re: Jirko! Plnost poznání nám dává Písmo svaté! Ne mluvení v jazycích (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Pátek, 07. září 2007 @ 13:25:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ne, nezdá.

My charismatici se vyznačujeme tím, že věříme Písmu.

Slovo "věřím" tu neznamená, že máme ten nebo onen biblický názor, ale znamená to, že počítáme s tím, že co je v Bibli, je tam pro nás. Když tedy v Bibli něco čteme, nespokojíme se s intelektuálním souhlasem, že je to PRAVDA. Chceme to doopravdy mít a používat, pokud tedy z Bible vyplývá, že to můžeme (nebo máme) mít a používat.

Tuto víru si nenecháme ukrást. Odtud "charismatici": v bibli čteme o charismatech, proto po nich toužíme. A hle - dostáváme je!
Pak někdo přijde a tvrdí, že to nejsou charismata, protože ta nejsou k mání. Mě je to líto, ale ne kvůli mně, protože já na Božích darech a zázracích kvůli tomu zkrácen nebudu. Ten, kdo mi to tvrdí, je zkrácen, protože jinak by to netvrdil.

Dále: nemusím chodit daleko - tvůj názor je evidentně biblický, protožes ho postavil na biblickém výkladu. Jenomže špatném. Proto není správný.

Olin  


]


Re: Olinovi! (Skóre: 1)
Vložil: Standa v Pátek, 07. září 2007 @ 16:16:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oline! Tvé odpovědi jsou nekonkrétní a nespicifické! Podle mě mícháš hrušky s jablkama a vydáváš to za bylinnou směs. S prominutím, ale odpovědi typu co je biblické může být správně, ale taky nemusí, tvůj názor je evidentně biblický, protožes ho postavil na biblickém výkladu, jenomže špatném, proto není správný, mi připadají evidentně nelogické a zmanipulované. Písmo svaté se musí vykládat Písmem svatým. Vše biblické musí do sebe perfektně zapadat. Tvým odpovědím chybí konkrétní rozbor argumentů, které by utvrzovaly věrohodnost Tvých názorů. Zdraví Standa.


]


Re: Re: Olinovi! (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Pátek, 07. září 2007 @ 19:38:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Stando, já na komplexní výklady nemám čas.
Spokoj se tedy, prosím, s mými glosami, a s mou terminologií:
   já trvám na tom, že biblické je to učení, které je rozhodujícím způsobem postaveno na výkladu Bible. Ať už dobrém, nebo špatném. Učení, které je postaveno hlavně na Bhagavadgítě nebo Hegelově filosofii biblické není.
   odmítám používat slovo "biblické" v obvyklém lidověevanglickém smyslu: s hodnotícím významem "moje = správné". Myslím si totiž, že toto používání Bible k zastírání vlastních názorů znevažuje Bibli daleko více, než přirovnání Bible k jídelnímu lístku.

Když říkám "spokoj se s ní", neříkám, že ji musíš akceptovat. To je na tobě.

Písmo svaté se musí vykládat Písmem svatým. Vše biblické musí do sebe perfektně zapadat. 
   - a kdo posoudí, že zapadá? Kdo jiný, než ty?
   - na to, aby do sebe všechno perfektně zapadalo, vynakládají např. šéfičci jehovistů všechnu svou energii.
   - a zase nemusíš chodit daleko: na tomto fóru nejproslulejší bludař od rána do večera nic jiného nedělá, než řeší hlavolamy zapadání. Jak se ti jeho výklady líbí?

Olin
]


Plnost poznání nám nedává vůbec nikdo. (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Pátek, 07. září 2007 @ 13:13:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh se nezbláznil. Lidem plnost poznání nesvěřil.
Plnost poznání tedy nemáme v Písmu, a pochopitelně už vůbec ne v glossolalii. Koho to vůbec napadlo?

Olin


]


Re: Plnost poznání nám nedává vůbec nikdo. (Skóre: 1)
Vložil: Standa v Pátek, 07. září 2007 @ 17:01:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oline zanenech prosím těch nechutných lží! 

Kolosenským 2,8-15


 


2,8 Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filosofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu.
2,9 V něm je přece vtělena všechna plnost božství;
2,10 v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil.
2,11 V něm jste obřezáni obřízkou, která není udělána lidskou rukou; obřízka Kristova je odložením celého nevykoupeného těla.
2,12 S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých.

  
2,13 Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil.
2,14 Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž.
2,15 Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství.
]


Re: Re: Plnost poznání nám nedává vůbec nikdo. (Skóre: 1)
Vložil: prdiola v Pátek, 07. září 2007 @ 17:09:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No vidíš, Stando, konečně sis vodpověděl na to, co je tou plností pravdy! Je to přece jasný jako facka - není to Písmo, který shoří při posledním soudu jako kus papíru, nýbrž vtělenej Kristus!! Konečně ti do docvaklo, gratuluju!!


]


Re: Re: Plnost poznání nám nedává vůbec nikdo. (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Pátek, 07. září 2007 @ 19:08:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak to vidiš, Stando, i Písmo svědčí proti tvému omylu. Naštěstí ne ještě proti tobě samotnému.
Když čteš Bibli, udělej prosím ještě krůček - ptej se, co tam čtou ti ostatní. Místo nechutného ubvińování. Vycházíš přece z více zdrojů!

Olin


]


Olin: Plnost poznání tedy nemáme v Písmu ... (Skóre: 1)
Vložil: Gojim (gojim@zoznam.sk) v Neděle, 09. září 2007 @ 15:01:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Olin: Plnost poznání tedy nemáme v Písmu ...

Pismo: Ján 6:63  Duch je, ktorý oživuje; telo nič neosoží. Slová, ktoré vám ja hovorím, sú duch a sú život.

Príslovia 30:5  Každá reč Božia je čistá jako zlato, prečistené v ohni. On je štítom tým, ktorí sa utiekajú k nemu.
Nepridaj k jeho slovám, aby ťa neskáral, a bol by si postihnutý v lži.

Marek 7:13  Rušíte Boží slovo svou tradicí, kterou jste ustanovili. A takových podobných věcí děláte mnoho."


2 Timoteovi 3:16  Každé písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti,
17  aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko dobré.


...ale katolícka organizácia otvorene hlása, ze pravda nespociva v Pisme samotnom, ale spolocne Pismo a tradicia ...Zvazte prosim teda ten priepastny rozdiel, lebo Pismo a katolicka organizacia hlasaju uplne odlisne veci ...

Na ktorej autorite potom umiestnim svoju vieru ???

Pozri:

Katolik Ares: Ano, čistě logicky Písmo není a nemůže být zárukou Pravdy..

Varování před "upřímným" expředsedou KMS O. Kadlecem a jeho katolickým směřování

Alberto Rivera: Jezuitska Infiltrace církví v praxi

Mp3 audio: Dave Hunt - Ako sa vyhnut odkloneniu od biblickej viery

Mp3 audio: Dave Hunt - Volanie k reformacii

]


Re: Může být znovuzrozený věřící obsazen démonem? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 05. září 2007 @ 18:55:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Věřím, že znovuzrozený věřící nemůže být posedlý démony ve smyslu posedlosti popsané v evangeliích, kdy posedlými byli neznovuzrození lidé. Tímto způsobem nemohu být Kristovci posedlí.

Z příkladu Jidáše nebo Ananiáše a Zafiry však vidíme, že satan může v důsledku hříchu věřícího "naplnit jeho srdce" ( Sk 5,3 ). To však není posedlost popsaná v evangeliích u bezbožných lidí.

A protože je věřící chrámem Ducha, nemůže být samozřejmě Bůh i satan ve věřícím na jednom místě společně. Bůh v nás přebývá v našem znovuzrozeném duchu. Jsme-li Pánu věrní rozšíří se Duch svatý i do naší duše, odkud může kladně ovlivňovat i naše tělo. Tím je povrchově poskvrněn i náš duch, neboť duše je s naším duchem těsně spjata. Z toho důvodu nás Pavel vybízí k očišťování se od každé poskvrny těla i ducha ( 2Kor 7,1 ).

Jsme-li však nevěrní, nebo zhřešíme-li, Duch svatý se stáhne z naší duše a z našeho těla zpět do svého základního postavení v našem lidském duchu, protože hřích automaticky znamená konec našeho naplnění Duchem svatým v duši, při současném naplnění naší duše nečistým duchem. ( Duchovní vakuum neexistuje ) Protože za hřích je SMRT a hřích bojuje především proti naší duši ( 1Pt 2,11 ). Nečistý duch následkem hříchu pak naplní i naši břišní dutinu ( tedy i tělo ), která měla být místem, odkud proudí řeky živé vody ( Jan 7,38 - doslova břicho, dutina ). Proto nemáme dávat místa ďáblu.

Pakliže dojde k vyznání hříchu, Duch svatý započne s postupným očištěním naší duše i našeho těla. Po určitém čase můžeme být opět naplněni Duchem svatým. Proces duchovního očištění je postupný v čase a nějakou dobu trvá. Je to jako když hodíš prádlo do pračky. Také není vypráno hned, ale až po ukončení pracího programu. Odpuštění příchází ihned po vyznání hříchu. Očištění od poskvrny nepravosti přichází postupně, během několika hodin nebo třeba 3-5 dní ( v těžkých případech ). Tím tedy i obnovení společenství s Bohem, trvá tu samou dobu, jako očištění. Následky hříchů si však z výchovných důvodů neseme. Viz. Davidovi bylo po cizoložství a úkladné vraždě odpuštěno ihned po vyznání hříchů. Očišťení od poskvrny nepravosti a obnovení společenství však trvalo určitou dobu a následky svého hříchu si David nesl po celý život.

Nutno podotknout, že hříchem není jen slovo či skutek, ale i přijatá nečistá myšlenka. Ke zmíněnému naplnění duše a těla nečistým duchem v důsledku hříchu tedy dochází již jen třeba při přijetí nějaké malé nečisté myšlenky. To se vztahuje i na nečisté písemné materiály, které čteme nebo na nečistá slova, která posloucháme v jakékoli podobě. Stačí, když se někdo v naší blízkosti rouhá Bohu, braním Jeho jména nadarmo, a duch toho rouhání nás již poskvrní ( viz. Nu 6,9 - nechtěná náhlá poskvrna ), nebo když v naší blízkosti třeba v práci někdo pustí rockovou hudbu od nějaké vyloženě satanské hudební skupiny.


Re: Re: Může být znovuzrozený věřící obsazen démonem? (Skóre: 1)
Vložil: xvejvodam (xvejvodam@seznam.cz) v Středa, 05. září 2007 @ 19:36:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://mocneevangelium.webzdarma.cz
Tak ti nevím, jestli bych si vybral radši tuhle hrůzu a nebo toho D.Prince :-)))


]


Re: Re: Re: Může být znovuzrozený věřící obsazen démonem? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 05. září 2007 @ 20:39:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Milý Xvejvodame,

tos mi k tomu tedy moc neřekl. Pouze jsi uvedl nic neříkající větu. Žádné použitelné protiargumenty. Z jakého důvodu je to hrůza?


]


Re: Re: Re: Re: Může být znovuzrozený věřící obsazen démonem? (Skóre: 1)
Vložil: xvejvodam (xvejvodam@seznam.cz) v Středa, 05. září 2007 @ 20:58:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://mocneevangelium.webzdarma.cz
No, já s tou tezí "křesťan nemůže být posedlý démonem" souhlasím, ale ten zbytek mi přijde jako nějaký technokratický "návod k použití" ala D.Prince


]


Re: Re: Re: Re: Re: Může být znovuzrozený věřící obsazen démonem? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 05. září 2007 @ 21:40:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Milý Xvejvodame,

pouze jsem popsal duchovní děje, jak je znám ze zkušenosti - jak je vnímám skrze duchovní smysly.


]


Re: Re: Může být znovuzrozený věřící obsazen démonem? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 05. září 2007 @ 20:36:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Omlouvám se. Poslední dvě věty třetího odstavce (tučná kurzíva ) mají být jinde. Toto je správné znění.


Věřím, že znovuzrozený věřící nemůže být posedlý démony ve smyslu posedlosti popsané v evangeliích, kdy posedlými byli neznovuzrození lidé. Tímto způsobem nemohu být Kristovci posedlí.

Z příkladu Jidáše nebo Ananiáše a Zafiry však vidíme, že satan může v důsledku hříchu věřícího "naplnit jeho srdce" ( Sk 5,3 ). To však není posedlost popsaná v evangeliích u bezbožných lidí.

A protože je věřící chrámem Ducha, nemůže být samozřejmě Bůh i satan ve věřícím na jednom místě společně. Bůh v nás přebývá v našem znovuzrozeném duchu. Jsme-li Pánu věrní rozšíří se Duch svatý i do naší duše, odkud může kladně ovlivňovat i naše tělo.
Jsme-li však nevěrní, nebo zhřešíme-li, Duch svatý se stáhne z naší duše a z našeho těla zpět do svého základního postavení v našem lidském duchu, protože hřích automaticky znamená konec našeho naplnění Duchem svatým v duši, při současném naplnění naší duše nečistým duchem. Tím je povrchově poskvrněn i náš duch, neboť duše je s naším duchem těsně spjata. Z toho důvodu nás Pavel vybízí k očišťování se od každé poskvrny těla i ducha ( 2Kor 7,1 ). ( Duchovní vakuum neexistuje ) Protože za hřích je SMRT a hřích bojuje především proti naší duši ( 1Pt 2,11 ). Nečistý duch následkem hříchu pak naplní i naši břišní dutinu ( tedy i tělo ), která měla být místem, odkud proudí řeky živé vody ( Jan 7,38 - doslova břicho, dutina ). Proto nemáme dávat místa ďáblu.

Pakliže dojde k vyznání hříchu, Duch svatý započne s postupným očištěním naší duše i našeho těla. Po určitém čase můžeme být opět naplněni Duchem svatým. Proces duchovního očištění je postupný v čase a nějakou dobu trvá. Je to jako když hodíš prádlo do pračky. Také není vypráno hned, ale až po ukončení pracího programu. Odpuštění příchází ihned po vyznání hříchu. Očištění od poskvrny nepravosti přichází postupně, během několika hodin nebo třeba 3-5 dní ( v těžkých případech ). Tím tedy i obnovení společenství s Bohem, trvá tu samou dobu, jako očištění. Následky hříchů si však z výchovných důvodů neseme. Viz. Davidovi bylo po cizoložství a úkladné vraždě odpuštěno ihned po vyznání hříchů. Očišťení od poskvrny nepravosti a obnovení společenství však trvalo určitou dobu a následky svého hříchu si David nesl po celý život.

Nutno podotknout, že hříchem není jen slovo či skutek, ale i přijatá nečistá myšlenka. Ke zmíněnému naplnění duše a těla nečistým duchem v důsledku hříchu tedy dochází již jen třeba při přijetí nějaké malé nečisté myšlenky. To se vztahuje i na nečisté písemné materiály, které čteme nebo na nečistá slova, která posloucháme v jakékoli podobě. Stačí, když se někdo v naší blízkosti rouhá Bohu, braním Jeho jména nadarmo, a duch toho rouhání nás již poskvrní ( viz. Nu 6,9 - nechtěná náhlá poskvrna ), nebo když v naší blízkosti třeba v práci někdo pustí rockovou hudbu od nějaké vyloženě satanské hudební skupiny.


]


Re: Re: Může být znovuzrozený věřící obsazen démonem? (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Sobota, 08. září 2007 @ 09:55:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Souhlasím s Tebou. Věřící může být obsazen démonem(y) pokud pro jejich vstup otevře svou duši. Existuje klasický model duše, kde si Nepřítel udělá opevněné místo. Je to prostor v duši, kterou si věřící ponechá pro sebe, kam Ducha svatého prostě nepustí. Tím nedojde k vyčištění a ve chvíli, kdy začne být věřící "nebezpečný" pro Vládce tohoto věku, tak si vstoupí do té oblasti duše a vykoná svou práci. Nepředstavujme si hned nějaké těžké poruchy psychiky či zdraví ( i když to je také možné a děje se to). Většinou jde o těžko rozpoznatelné záležitosti jako je sudičství, posuzování věcí Božího král. svým rozumem místo Duchem svatým, pýcha, neschopnost odpustit apod. To všechno nás pěkně sváže a z aktivního křesťana se stane křesťan nominální ( formální). Přitom chodí do sboru, slouží na mládeži, slovem apod. Akorát, že přes ně jde méně Boží moci než by mohlo jít, kdyby se tohoto zatížení zbavil.
Musím podotknout, že tohle nemá nic do činění se zapečetěním Duchem svatým ke dni vykoupení podle ep.Ef. To zůstává, to se nemění. Jde ale o duši. Komu patří moje duše ! To je rozhodující. A protože Bůh ponechává svobodnou vůli jako nejvyšší stvořitelskou hodnotu morálně - duchovní bytosti, záleží jen na každém z nás, do jaké míry se komu a čemu otevře. Je potřeba zpytovat podstatu. Např. stačí brát homeopatika a už si inteligentní duchovní síla, která stojí za výsledky, rozuměj démon(i) udělají v naší duši opevněné místo. Jde i o další "duchovní smilstva" - návštěvá kartářky, léčitelů, provozování alternativních metod léčení, čtení a věření horoskopům apod. Pak je to celá plejáda tělesných hříchů. Někdy se stane, že člověk chce nějaký hřích opustit a ono to nejde. Nemá sílu.  Proč, když je Božím dítkem ? Protože nevěří tomu, že může být obsazen démony. Taky jsem tomu nevěřil. Sám jsem si to prožil jaké to je, když se chcete zbavit hříchu a ono to nejde. Modlitby nezabíraly, Bůh jakoby mlčel. Pak přišel obdarovaný křesťan, plný Ducha svatého. Vyznal jsem hříchy, vložil na mě ruce s modlitbou česky i v jazyku a ponořil do vody. Světe div se - hřích byl pryč. Jako když utne sekerou větev ! Vůbec nepřišel na mysl natož aby přišlo pokušení ! Před třemi lety za mnou přišel rodinný příslušník s tím, že ho ovládá myšlenka. Nebyl schopen pracovat, pořád myslel na rouhavá slova proti Bohu. Měl děsivé sny. Přitom ho ve sboru chválili jak pěkně káže ! Modlili jsme se a ono nic! Když už byl zralý na psychiatrii, zajeli jsme za obdarovaným služebníkem, který na něj vložil ruce a ponořil do vody - ejhle, příbuzný se zbavil obsazení. Zatížení ještě doznívalo, musel s tím asi dva měsíce vnitřně bojovat, ale už věděl jakou modlutbu říci, jak se k tomu postavit. Nikdy bych tomu nevěřil, kdybych to nezažil na něm a na sobě. Z hrůzou jsem zjistil, že jsem byl obsazený démonem a přitom jsem kázal, svědčil, lidé se obraceli....Bůh je milostivý a žehná i přes naše závislosti a hříchy. Ale to není přeci našim programem ! Naším cílem ke posvěcený a čistý život plný Ducha svatého a pak přes nás půjde daleko více Boží moci. Není nadarmo napsáno, že kdo přijal Pána Ježíše, je mu dána MOC být Božími dítkem ( Jan 1 kap.)
Na závěr chci říci, že ten kdo tohle nezažije a je z konzervativních, necharismatických evangelikálních kruhů, tak to nepochopí a neměl by o tom ani moc mluvit, protože neví o čem mluví. To, do jaké míry jsem Duchem svatým zmocněn k posvěcenému životu nesouvisí se spasením, s tím, že jsem Kristovec. Tohle se týká osobní čistoty a naplnění Duchem svatým. Někteří věřící tomu říkají křest Duchem svatým. Naplňovat se Duchem svatým znamená chodit do společenství věřících, modlit se a zpívat chvály Bohu. Další způsoby jsou vkládání rukou a modlitby obdarovaných služebníků plných Ducha svatého, osobní modlitba v jazyku,  vyznávání hříchu jeden před druhým a vyznání "hříchu otců" , aby bylo zlomeno rodové prokletí, které v naší duši může vytvářet uvedenou "pevnost" pro legální vstup démonských sil do naší duše. Čím více hříchů a zatížení tím méně Ducha svatého a Boží moci ! Nejde o to, že znovuzrození nestačí . Stačí ke spáse duše, stačí pro prožívání spasení. Pokud se věřící rozhodne brát více z Boží moci a touží po větším zmocnění ke službě, musí tyhle věci řešit,  jinak nepřekročí svůj stín.

]


Re: Může být znovuzrozený věřící obsazen démonem? (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Středa, 05. září 2007 @ 20:58:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Šel mladý kazatel ráno na bohoslužbu a už z dáli slyšel, že jeho kostelík je plný lidí. Když přišel blíž, uviděl na obrubníku před kostelem temnou, schoulenou postavu, jak tiše pláče a naříká. Přišel blíž a nevěřil vlastním očím. Před ním sedí sám Lucifer a z očí mu tečou slzy jako hrachy. „Co ty tady a proč naříkáš?“ Ptá se kazatel udiveně. Satan na něho pohledí rudě zalitýma, temnýma očima a zasyčí. „Ale, támhle je plný kostel křesťanů, kteří lžou, pomlouvají, rouhají se, smilní a nenávidí a všechno to svádějí na mne...“

Tato anekdota výstižně ukazuje na to, kde může mít původ učení o možnosti posedlosti křesťanů démony. Ježíš nám slíbil, že s námi bude a ž do skonání věků, že nás z jeho ruky nikdo nevyrve, že bude v nás a že přemohl svět. Jeho krev nás obmývá od veškerého hříchu a máme moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré moci nepřítele, takže nám v ničem neublíží. Můžeme brát dokonce hady do rukou. To vše je tu pro nás, ale my mnohdy bereme za nic krev smlouvy jeho krve, nemodlíme se a hřešíme. No a pak drze říkáme: To ne já. To ďábel, který se ve mne usídlil a hledáme osvobození namísto upřímného pokání v lítosti.

Pastýř
Re: Re: Může být znovuzrozený věřící obsazen démonem? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 05. září 2007 @ 21:38:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Skutečnost je ale taková, že ďábel a démoni mohou mít na věřícího vliv, jen když mu ONI dají místo. Nejdříve mu musí dát místo, pak může přijít jeho vliv.

Faktem je, že na naší straně je síla a moc, která vítězí nad ďáblem. Když se ale věřící sám zřekne použití svých mocných duchovních zbraní a vrhne se ďáblu do náruče - pak všechna Boží zaopatření ztrácejí účinnost, dokus se věřící svého hříchu nezřekne.

Takže v tomto smyslu se věřící nemohou vymlouvat na Zlého.


]


Re: Re: Může být znovuzrozený věřící obsazen démonem? (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Středa, 05. září 2007 @ 22:49:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To bylo bezva sloveso, pastýři!

Olin


]


Re: Může být znovuzrozený věřící obsazen démonem? (Skóre: 1)
Vložil: signum v Čtvrtek, 06. září 2007 @ 08:31:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Buď to nikomu nevadí nebo to nikoho nepřekvapuje, což mne trochu překvapuje, rok 1962 není správně, patří rok 1692, tedy zhruba 330 let rozdílu.  
Přimluvil bych se u překladatele aby si tyto věci lépe hlídal, může se díky své nepozornosti nechtěně stát šiřitelem dezinformací.  

Dále doufám, že si těchto obětí protestantského pastora povšimnou i ti kteří tak rádi počítají oběti římskokatolického pronásledování.  
Re: Re: Může být znovuzrozený věřící obsazen démonem? (Skóre: 1)
Vložil: tinmar (martin@zelo.cz) v Čtvrtek, 06. září 2007 @ 09:47:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.zelo.cz
:-(
To je pravda. Omlouvám se, došlo k překlepu.
Prosím redakci o opravu, správně je rok 1692.
Tinmar


]


Re: Může být znovuzrozený věřící obsazen démonem? (Skóre: 1)
Vložil: nula v Pátek, 07. září 2007 @ 14:15:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
--Může být znovuzrozený věřící obsazen démonem--

Znovuzrozených v ČR by zřejmě spočítal na prstě jedné ruky,takže tato otázka je spíše teoretická,to kteří si myslí že se znovuzrodili je ale hodně a často jsou posedlí vším možným např. přehnaným čtením Bible apd.    Re: Re: Může být znovuzrozený věřící obsazen démonem? (Skóre: 1)
Vložil: jirikrupa v Sobota, 08. září 2007 @ 14:43:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.joelnet.cz
ty jsi znovuzrozený ?


]


Stránka vygenerována za: 2.17 sekundy