Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Ivan.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16684, komentáře < 7 dní: 645, komentářů celkem: 432985, adminů: 60, uživatelů: 5256  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 408 návštěvník(ů)
a 1 uživatel(ů) online:

Tolstoj

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
119084813
přístupů od 17. 10. 2001

Povzbuzení: Aktuální kázání
Vloženo Pondělí, 23. červenec 2007 @ 08:39:18 CEST Vložil: bolek

Katolicismus poslal lutrik

Milé sestry a milí bratři, milí přátelé,

k zamyšlení nad dnešním textem z Janova evangelia (J 17,20 - 23) mne přivedly dva nedávno vydané dokumenty Římsko-katolické církve. Prvním je dokument Kongregace pro nauku víry nazvaný Odpovědi na otázky, týkající se některých aspektů nauky o církvi, vydaný 29. června 2007, druhým pak Apoštolský list papeže Benedikta XVI. nazvaný Motu proprio, vydaný 7. července 2007. Dokument Odpovědi na otázky zjednodušeně řečeno zdůrazňuje, že jen Římsko-katolická církev (a spolu s ní i Řecko-katolická) je ta jediná pravá církev Kristova.

O protestantských církvích, které nazývá nikoli církvemi, nýbrž církevními společnostmi, pak píše: “Proto tyto odloučené církve a společnosti i přes nedostatky, které na nich podle našeho přesvědčení lpí, rozhodně nejsou bez významu a váhy v tajemství spásy, jejichž účinnost se odvozuje z plnosti milosti a pravdy, která byla svěřena katolické církvi.” Takže podle tohoto dokumentu jsme my protestantanté vlastně spaseni jedině odvozeně skrze katolickou církev.

Dokument Motu proprio pak usnadňuje podmínky pro znovuzavádění latinských mší do farností a různých společenství uvnitř římsko-katolické církve. První dokument tak je dokumentem směřujícím proti jednotě Církve, proti ekumeně, druhý dokument pak dokumentem podporujícím nejednotu uvnitř Římsko-katolické církve.

Tím pádem oba dokumenty jsou dokumenty zarmucujícími Pána Ježíše Krista, který touží, aby všichni byli jedno jako On s Otcem, aby tak svět poznal, že Ježíš je ten, kterého poslal Otec ke spáse světa. Pán Ježíš prosí za své učedníky i za ty, kdo skrze jeho učedníky uvěří, za všechny další generace křesťanů, aby byli jedno. Proč? Protože ví, že kromě lásky k Němu a k sobě navzájem mají také každý z nich své pochopení či nepochopení Ježíše a také svou tvrdou hlavu a že to by mohlo být na překážku jednotě církve.

Žel, již velmi brzy se Ježíšovy obavy ukázaly býti oprávněnými. Nejprve na rozporech ohledně toho, zda musí pohané před křtem přijímat obřízku a na dalších sporech kolem křesťanů ze židů a křesťanů z pohanů. Pak to šlo dokonce až tak daleko, jak jsme dnes četli v 1. čtení (1 K 1, 10 - 13), že se mezi některými křesťany začalo říkat: Já se hlásím k Pavlovi, já zase k Apollovi, já Petrovi, já ke Kristu. Pavel proti této nejednotě důrazně argumentuje: Je snad Kristus rozdělen? Což byl Pavel za vás ukřižován? Nebo jste byli pokřtěni ve jméno Pavlovo? Ježíš se právem obává, že pokud k nejednotě křesťanů dojde, bude to pohoršením pro svět, pro ty, kdo ještě Krista nepoznali, a tato nejednota jim bude na překážku k uvěření v Něj.

Pán Ježíš dále říká svému nebeskému Otci: Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno - já v nich a ty ve mně; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak jako mne. Ježíš mluví o tom, že svým učedníkům dal slávu, kterou dostal od Otce. O jakou slávu jde? Určitě ne o slávu světskou, o bohatství a moc, jež mají slavní lidé. O jakou slávu tedy jde? Jde o slávu, nádheru, Boží lásky, Boží blízkosti, Božího doteku, Božího slitování... Jde o slávu, nádheru toho, že v Kristu jsme Božími dětmi a že naším cílem není zavržení, nýbrž život věčný. Tedy tuto slávu, tuto nádheru dal Ježíš svým učedníkům, aby se mohli směle vrhnout do oné velkolepé a dokonalé jednoty s Otcem a Synem - a samozřejmě i Duchem Svatým, o Němž se píše na jiných místech Písma. A skrze tuto jednotu aby svět poznal, že Otec poslal Ježíše a své učedníky, své děti že si zamiloval stejně jako Jej. Ovšem když jsou křesťané nejednotní, nota bene když jsou v hádkách a sporech, jak mají nevěřící skrze ně poznat Ježíše?

A nyní si položme otázku: Kde se bere nejednota, kde se berou spory mezi křesťany, mezi církvemi? Já se domnívám, že základ této nejednoty tkví v tom, že křesťané, církve, označují své nedokonalé, neúplné, částečné duchovní poznání, o jakém čteme v dnešním 2. čtení (1 K 13, 12 - 13), za dogmata, za pravdu pravdoucí, místo aby se milovali a společně v lásce se snažili následovat Pána Ježíše Krista. Ne v teoriích, ne v theologii - Ježíš žádné teorie ani žádnou theologii nevytvářel, ale v praxi. V lásce k Bohu a k bližním, ve službě těm nejpotřebnějším, ve zvěstování radostné zvěsti o spasení celým svým životem. Jak kdosi řekl: Hovořte o Bohu, a když to nejde jinak, použijte i slov.

A tak, bratři a sestry, nedbejme zmíněných dokumentů římsko-katolické církve. Nedbejme ani toho, když se nám naše úskočné srdce snaží namluvit, že ne katolická, nýbrž jiná, ta a ta, právě ta naše církev je ta pravá, ta církev nejcírkvovatější. Ve vyznání víry vyznáváme: Věřím jednu svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Tou církví jsme my všichni. Ta církev je společenství, souhrn všech, kdo milují Pána Ježíše Krista a snaží se Jej následovat a kdo milují své bratry a sestry a snaží se jim sloužit. A tak nehleďme na žádné pofidérní dokumenty, které by toto popíraly, ať pocházejí z ruky theologů jakékoli církve, nýbrž ruku v ruce, katolíci, pravoslavní, protestanté, usilujme žít v lásce a jednotě, aby svět poznal Toho, kterého zvěstujeme, Boha Otce, Syna i Ducha Svatého, Jeho lásku a spásu, a aby došel věčného života, který je v Něm. Amen.

Praha, 22. 7. 2007 Bc. Eduarda Heczková


Podobná témata

Katolicismus

"Aktuální kázání" | Přihlásit/Vytvořit účet | 5 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Aktuální kázání- znovuzavedení latiny (Skóre: 1)
Vložil: mk (miliko(a)atlas.cz) v Pondělí, 23. červenec 2007 @ 15:55:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Malá drobnost:
´....Ne v teoriích, ne v theologii ...., ale v praxi.....´ a
´....druhý dokument pak dokumentem podporujícím nejednotu uvnitř Římsko-katolické církve....´.
Druhý dokument ovšem je ´....Motu proprio pak usnadňuje podmínky pro znovuzavádění latinských mší ....´.
Nelze sledovat do podrobna všechno, co se kde hne, tak jen stručně k tomu obřadu v latině:
Uvnitř katokické církve několik desítek let je (nebo byl) rozpor mezi zastánci staršího způsobu slavení mše, (stručně řečeno - s latinským jazykem a j. prvky) a mezi novějším pojetím.
Ti ´latiníci´ zvaní také Lefebvristé podle svého přdchůdce dokonce vypadali trochu zralí na odklon. Tím dokumentem Motu proprio se uznává možnost bez rozporných otázek slavit mši oběma způsoby, takže se tím otupuje hrana a zaceluje trhlina. je to dokument vedoucí ke smíření, ba přímo k odstranění rozporu uvnitř řkc.
V tom smyslu není, že by ´....Tím pádem oba dokumenty jsou dokumenty zarmucujícími Pána Ježíše Krista, který touží, aby všichni byli jedno....´.
Druhý dokument obnovuje jednotu nebo usmiřuje vnitřní protiklad v řkc, takže je spíše scelujícím, spojujícím vyjádřením, rozhodně ne roztrhujícím.
Je zajímavé, že tím se řkc dostala liturgicky do stejného bodu jako pravoslavná církev, kde se u slovanských zemí může mše provozovat jednak v jazyce domácím (u nás česky), nebo v tradiční staroslověnčině, používané od doby Cyrila a Metoděje. Volba závisí na kněžích.

Otázka o jednotě se tak týká už jen prvního dokumentu     ´....Odpovědi na otázky....´.K rozporům uvnitř ŘKC (Skóre: 1)
Vložil: Lutrik v Pondělí, 23. červenec 2007 @ 18:51:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já soudím, že mohou v obcích (farnostech) vzniknout spory mezi členy, jaká že mše se má sloužit. Možná tam budou muset být dva kněží pro dvě mše. Také může být rozpor mezi věřícími a knězem ohledně mše a následně mezi knězem a biskupem či biskupem a papežem. Proto i 2. dokument může prohloubit nejednotu v ŘKC mezi tzv. liberály a tzv. konzervatisty. Navíc smíření s lefébristy může poškodit vztahy ŘKC s dalšími církvemi. Zdá se, že papež, který by měl být centrista, se stále více přiklání k "pravici" čili konzervatistům. To může být neblahé pro ŘKC i pro ekumenu. Navíc někteří se obávají, že sbližování katolíků a pravoslavných
v duchu konzervatismu bude, byť nepřímo, namířeno proti protestantům. Snad tak zlé to nebude. No uvidíme.
]


Re: K rozporům uvnitř ŘKC (Skóre: 1)
Vložil: mk (miliko(a)atlas.cz) v Pondělí, 23. červenec 2007 @ 21:58:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rozdílné mše ve dvou jazycích - to připomíná moderní hudbu v nekatolických shromážděních, Mádež chce kytaru a moderní zpěvy případně přímo rockové skladby, stará generace chce pomalé písně jako dosud. .
Když je většina tradičního zpěvu, prý mládež trpí nudou, když se dopustí více toho rocku, tahá to starší lidi za uči. Někde to ale není problém, shodnou se

Že se katolická církev s použitím dvou jazyků při slavení liturgie (domácího a latinského) dostala do podobné situace, ve které je od začátku pravoslavná církev, není sbližování dvou církví, ale je  paralelní vývojový proces, neplánovaný a nechtěný.


]


ŘKC a pravoslavní (Skóre: 1)
Vložil: Lutrik v Pondělí, 23. červenec 2007 @ 22:10:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky za komentář. Jen bych chtěl dodat, že sbližování ŘKC a pravoslavných se týká mimo jiné i mravních otázek (mravní přísnost) či otázek eklesiologických (učení o církvi). Pravoslavní protestanty nemají příliš v lásce kvůli jejich liberalismu (morálnímu a theologickému) a tak vznikají obavy kolem sbližování katolíků a pravoslavných. Zkrátka nových či staronových výzev pro ekumenu je dost.


]


Re: ŘKC a pravoslavní (Skóre: 1)
Vložil: Esmeralda v Středa, 25. červenec 2007 @ 13:49:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, lefvévristi spokojní nebudú ani tak.. oni chcú len jednu vec - zmeniť liturgiu a celý priebeh bohoslužieb tak, ako je to popísané v predkoncilovom Rímskom misále Pia X (aspoň myslím že sa  to tak volá), ktorá bola v latine - čo však znamená - zrušenie lektoriek (čo zrušené nebolo) ani miništrantiek (ani to zrušené nebolo), takže sa z toho robí zbytočné haló, keďže misál Jána XXIII lefvévristi používať nechcú..
halt, ani tak ani tak
Esmé


]


Stránka vygenerována za: 0.46 sekundy