Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Norbert.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 16460, komentáře < 7 dní: 303, komentářů celkem: 416833, adminů: 60, uživatelů: 5185  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 147 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

Frantisek100
Mikim
Willy
gregorios777

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
113136244
přístupů od 17. 10. 2001

Hledání: Co je příčinou rozdělení křesťanstva?
Vloženo Čtvrtek, 08. březen 2007 @ 20:57:25 CET Vložil: stepan

Ekumenismus poslal demagog

Co je příčinou rozdělení křesťanstva? Biblická odpověď je jednoznačná. Jedná se o tělesnost. Všude tam, kde se Bible zmiňuje o rozdělení křesťanů, tam se jako příčina uvádí tělesnost. Jaké jsou znaky tělesnosti? v Bibli je nekolik míst, kde se tato otázka zodpovídá a většinou se tam objevuje také rozdělení. V dějinách církve došlo k několika zlomům. Jedním z nich byla vláda císaře Konstantina Velikého. Církev přestala být pronásledováno, ale naopak, stala se součástí státní správy. Křesťanství však vzniklo v podmínkách bezbrannosti, pronásledování, jeho filozofie byla filozofii utlačovaných, ne vládnoucích. Na to musela církev zareagovat. Dokonce za vlády Theodosia došlo k uzákonění toho, že pouze křes´tané se mohli učástnit řízení státu. Důsledek tohoto rozhodnutí byl jednoznačný: Mocichtivci a karieristé se nahrnuli do církve.


Další zlomový okamžik: Pád Západní civilizace, západořímské říše. Nositelé křesťanství se stali barbaři. civilizační úroveň klesla o pár pater dolů. Křesťanství se zákonitě zjednodušilo. Mnohdy nešlo pod povrch člověka. A co více, bylo zneužito jako nástroj k znevolnění lidí. Lidé byli drženi v nevědomosti, stav feudální společnosti jim byl předložen jako vůle Boží.

Poměrně záhy se v církví objevily první spory. Církev je musela řešit. Přijala se v podstatě doktrína mluvící o jedinném správném výákladu Písma. Kde byl spor mezi jednotlivými teology, tam se hledalo jedinné správné řešení. To mělo za následek, že definice to, co je ještě křesťanství a co již ne, se postupem doby stále ztenčovala. Tato definice přestala krýt Bibli v její různorodosti. A navíc, vlivem nabalující se tradice byly jako dogmata přidávany věci, které se na čistě biblickém základě nedaly obhájit. V církvi se utlumila diskuze. Ten, kdo měl jiný názor, než byl oficiální, byl pokládán za heretika, kacíře, byl pronásledován a upalován. Nakonec začala církev bránit laiům k přístupu k Božímu Slovu a ke Svátiostem. Byla zakázana četba Bible a zavedeno přijímání pod jednou.

Za této situace nebyla možnost hájit názor uvnitř církve. Diskuze byla řešena zbraněmi. Zbývala jedinná možnost: Odejít. Husité původně nechtěli zpřetrhávat svazky s církví. Jedinní táboří si založili vlatní církevní organizaci, ve čtiřicátých letech patnáctého století však byla tato církev Jiříkem z Poděbrad násilně rozehnána a její předáci, Mikuláš Biskupec a Václav Koranda zahynuly ve vězení. První evangelikální církví se tedy stala jednota bratrská. Ale jak sám název napovídal, také staří bratři se cítili součástí katolické církve, nezakládali novou "církev", ale pouze "jednotu.". V dnešním slovníku bychom řekli, že se snažili založit "názorovou frakci" uvnitř církve. I tato jednota byla posléze pronásledována. Tento vývoj gradoval ve vystoupení Martina Luthera. Tím nastalo velké schizma západního křesťanstva. Že tento rozpad byl akt tělesnosti a ne duc*****sti lze dokumentovat na spoustě případů násilí, které si navzájem protestanté a katolíci způosbili.

Byla to tělesnost v církvi, která vedla k rozdělení. V listu Galatským jsou popsány znaky tělesnosti, všechny bychom snad našli v církvi té doby. Jednota tehdy prosazovaná nebyla jednota v různorodosti, ale v šabloně. Nešťastné učení o existenci jediného správného výkladu Písma vedlo k netoleraci k názoru druhého. k povýšenosti.

Dnes tedy máme křesťanstvo rozděleno do mnoha crkví a církviček. Je toto rozdělení znakem duc*****sti? Anebo tělesnosti? Ale dát se vést tělem znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj! nemám se spokojovat v tělenosti, ale pokoj hledat v duchovním člověku!

Dnešní situace křesťanstva není totožná se situací 15 a 16 století. Dnes nikdo neupálí svého bližního kvůli odlišnému názoru. Dnes se právě otvírají dveře ke vzájemnému naslouchání. Kdybychom dali přečíst chartu oecumenicu husitum, odmítli by ji? Kdybychom ji dali přečíst prvním protestantům, byly by proti? To, co bylo dobré v patnnáctém šestnáctém století, rozchod s katolickou církví, nemusí být dobré ve století dvacátém prvém.

Mezi církvemi a církvičkami jsou rozdíly, věroučné, liturgické, teologické, tradici. Víra v to, že existuje jedinný správný biblický výklad vmá ovoce v tom, že těchto jedinných správných výkladů jsou na tisíce. Každá církvička, každý křesťan, má jeden takový. A protože v našich myslích existuje jedinný správný výklad, jedinná správná tradice, a to samozřejmě ta naše, vede cesta k jednotě vyvrácením názorů toho druhé? Anebo je cestou k jednotě vzájemný respekt a úcta? Máme čekat na to, až kdosi moudrý objeví ten skutečně jedinný správný výklad Písma? A jestliže se to stane, povede toto k jednotě, anebo vznikne další církvička s dalším jedinným správným výkladem Písma?

Podle čeho svět pozná, že jsme Kristovi učedníci? Podle toho, jak správně vykládáme Jeho Slovo? Podle toho, jaké velké zázraky se mezi námi budou dít? Podle toho, jak hlasitě budeme zpívat žalmy? Podle volání halelujah? Anebo podle lásky, kterou máme mít, my učedníci Kristovi, jeden k druhému?

Jsme zvláštní sorta lidí, my, křesťané. O jedno písmenko jsme schopni vzájemně se zabíjet a na toto zabíjení být ještě hrdi a staletí je oslavovat vítěznými pochody. Místo, abychom si sypali popel na hlavu, tak s velkým rámusem a bubnování chodíme ulicemi a slavíme velká vítězství... Nad kým? Nad svými spolubratřími v Kristu!

Pavel se nás ptá: Je Kristus v sobě rozdělen? Nemáme účast na Jednom Kristově těle? Na jedné Kristově smrti? Nejsme snad pokřtěni jedním a tím samým křtem? Ano, možná každý jinak chápeme Bibli, například eucharistii. Ale odkud to odlišné chápání pramení?

Zda li né z naší pýchy? Zda li né z toho, že nám nestačí to, co je nám Bohem Zjeveno v Bibli? Ale že chceme poznat všechna tajemství včetně těch, která Bůh zapečetil? Moc jsme se v ráji napapali zakázaného ovoce a ted po něm stále máme hlad. Chceme poznat veškerá tajemství, chceme znát to, co zná Bůh. Tak je v tom malém kousíčku chleba přítomen Kristus anebo není?

Ne, jsme pyšní. Heslo: Jen Bible je v podstatě jen fráze. Nestačí nám "Jen Bible." Nestačí nám to, co je v Bibli zjeveno a vyjeveno.Nestačí nám Slovo Boží. Chceme více. Chceme všechno. To je naše tělesná podstata, kterou jsme zdědily po Adamovi a Evě. Odmítáme tajemství, ale chceme všechno piznat. Nejsme skromní, tiší, pokorní. Trpěliví, laskaví, ochotní dát se přesvědčit. Mírnost, trpělivost, sebeovládání. Ne. Chceme znát všechno a hned.

Prý k sobě máme lásku. Ale odmítáme společně usednout k jednomu stolu. Proč ne? Nemáme snad jednoho Společného Pána? Nemáme společné Slovo Boží, které je nám zjeveno? Proč se tím nespokojíme? Proč nejsme vděční tím, co máme?

Je snad na světě katolík, který pochybuje o tom, co napsal o večeři Páně apoštol Pavel například v Listu Korintským? Je na světě protestant, který by Janovi nevěřil, že Ježíš je pravý chléb, který sestoupil z nebe? Otcové jedli manu na poušti, Já Jsem Pravý Chléb, kdo z něho jí, nezahyne, ale má život věčný. Copak v toto všichni společně nevěříme?

Ale nám nestačí Kristova Slova. Nejsme s tím spokojeni. Dělá nám problém uvěřit prosté větě: jezte, toto je mé tělo, pijte, toto je má krev. Ne, my nechceme věřit, my si žádáme vysvětlení. A pověz nám "Mistře, jsi v tom chlebu celý, nebo jenom částečně? A ta krev, tos myslel symbolicky, že? A musíme jíst a pít obojí, netačí třeba jenom jedno z toho?"

Kdo miluje Pána Ježíše Krista? Jedna z charakteristik zní: Ten, kdo zůstává v Božím Slově. Máme si vzít příklad z dětí. Děti chápou to, co jim řekneme, bezprostředně. Chytají nás za slovo. Děti nedumají nad tím, co jsem myslel slibem, že spolu zajdeme například do kina. Ne. Dětem stačí slovo. Na vysvětlení slov zpravidla nejsou zvědavé.

To, co je společné nám křesťanům, je Boží Slovo. Na něm stavějme jednotu. Ne na iluzi jedinného správného výkladu Písma. Ale na Slově Božím. Jenom Písmo! Respektujem své tradice, své výklady. Vraťme se ke kořenům. K Písmu, k apoštolskému vyznání víry.

Všichni věříme, že Kristus řekl: Toto je mé tělo, které se za vás láme, které se za vás obětuje, toto je má krev, která se za vás vylívá a která pečetí smlouvu. Každý z nás k těmto slovům řekne amen! Jen Bible! Kdo k těmto slovům řekne Amen, to je můj bratr v Kristu a s ním toužím přijímat Večeři Páně. Ať už věří tomu, že Kristus je v chlebě fyzicky přítomen, nebo tomu, že se jedná o symbolickou připomínku. Věří li můj bratr tomu, co je v Bibli napsáno o eucharistii, s ním toužím sploečně přijímat Krista Obětovaného. Neptám se: jak chápeš poslední večeři, ptám se: Věříš v Poslední večeři?

PS: Omlouvám se za případné překlepy.


Podobná témata

Ekumenismus

"Co je příčinou rozdělení křesťanstva?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 59 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Co je příčinou rozdělení křesťanstva? (Skóre: 1)
Vložil: Binford (gucio@tiscali.cz) v Pátek, 09. březen 2007 @ 18:28:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zajimavý článek. Můj pohled je jako říkají slováci Áno, aj :o)). Tj že problém nejednoty církve je přece jenom složitější. A dokonce s tím počítá i Písmo (tj s určitou nejednotou v církví viz např. ovce a kozli). No a nakonec bych chtěl říct, že nevěřím ani v Poslední večeři ani v Eucharistii, ale věřím v Ježíše Krista, toho ukřižovaného.Re: Re: Co je příčinou rozdělení křesťanstva? (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Sobota, 10. březen 2007 @ 06:43:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Ke keozlum a ocim... Pismo perece nepocita s denonimaci ovci, cirki koz, jednote beranu a a buh i ceho jeste... Ty neeris, ze Posledni vecere probehla? Ze tam Jezis rekl to, co je zaznamenano Bibli? I kdyz verim v Krista, toho ukrizovaneho, verim take v Bozi Slovo, to Zjeené skrze proroky a apostoly... Nemyslim si, ze je to modlarstvi, co si ty myslis?


]


Re: Re: Re: Co je příčinou rozdělení křesťanstva? (Skóre: 1)
Vložil: Binford (gucio@tiscali.cz) v Úterý, 13. březen 2007 @ 20:11:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Verit v Krista je pro mne vic nez jenom byt presvedcen o jeho historicite jako osoby. Proto nemohu rict, ze verim v Posledni veceri Pane. Samozrejme, ze nepochybuju o historicite teto udalosti, ale to pro mne neni duvo abych z ni ucinil predmet sve duvery. Protoze o na sama od sebe nezmuze nic.

Ovce a kozly predstavuji Bozi lid. Viz viz Ezechiel 34, otamtud pochazi to Jezisovo podobenstvi. Viz take Jezišová slova
Matouš 7
15  Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci.
16  Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky?
17  Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce.
18  Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce.
19  Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.
20  A tak je poznáte po jejich ovoci.
21  Ne každý, kdo mi říká `Pane, Pane´, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.


]


Re: Re: Re: Re: Co je příčinou rozdělení křesťanstva? (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Středa, 14. březen 2007 @ 19:03:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Já nemluvím POUZE o historicitě.
Opakuji, že Písmo nepředpokládá jednu denonimaci kozlů a druhou denonimaci ovci.  Jses si jisty, ze ve tve cirkvi jsou same ovecky a zadny kozel? A naopak, v nektere druhe cirkvi jsou sami kozlove a zadna ovecka? Ale kdepak.
Naopak, Písmo nás vybízí, abychom usilovali o jednotu. Ef 4, 3.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Co je příčinou rozdělení křesťanstva? (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Středa, 14. březen 2007 @ 21:33:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jediný způsob překonání rozdělení je plná jednota s římskými katolíky, tedy společná eucharistie a přijetí úřadu římského biskupa. Ale není třeba to říkat hned narovinu. Někteří by to ještě nepochopili a mohli by zbytečně panikařit a zbytečně to oddalovat. Už tak máme u nás zpoždění. Je třeba začít od malých věcí. Nejprve je proto třeba mluvit o lásce a porozumění, občas je třeba podepsat nějaký dvojsmyslný dokument, jehož smysl vyplyne až později. Nechme to ale na katolících, kteří vystupují jako protestanti. Ti už si s tím snad poradí. Jen Vás bratři, kteří zde působíte ve jménu této jednoty, prosím: diskutujte v lásce a stále opakujte slova a porozumění a zlém a tělesném rozdělení. Používejte slovo usmíření, na to dnes lidé slyší. Aby každý nabyl přesvědčení, že existence rozdílnosti znamená neusmíření. Na nepříjemná fakta odpovídejte s nadsázkou a s humorem. Vždy pak dejte zvláště pozor, abyste v každé takové diskusi měli poslední slovo. Každý čtenář si totiž pamatuje zejména to, co četl poslední.

Pokoj, dobro, pravda a láska a jednota v porozumění a toleranci se všemi Vámi,

Ondra


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je příčinou rozdělení křesťanstva? (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Čtvrtek, 15. březen 2007 @ 18:55:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
:-)
Neboj, na to si pozor dam.
Nikoliv, cestu k jednote ukazal apostol Pavel  v listu Rimanum, 14 kapitola...
Cituji:
14,15 Trápí-li se tvůj bratr pro to, co jíš, nežiješ už v lásce. Neuváděj tedy svým jídlem do záhuby toho, za nějž Kristus umřel!
14,21 Je tedy dobré nejíst maso a nepít víno a nedělat nic, co je tvému bratru kamenem úrazu.
14,22 Tvé přesvědčení ať zůstane mezi tebou a Bohem. Blaze tomu, kdo sám sebe neodsuzuje, když se pro něco rozhodl.


]


Re: Co je příčinou rozdělení křesťanstva? (Skóre: 1)
Vložil: noname (cnemo@seznam.cz) v Pátek, 09. březen 2007 @ 21:20:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hezký článek, určitě stojí za zamyšlení a nejen nad ním ale hlavně nad sebou. Tak díky. HonzaRe: Nejednota v učení je hlavní příčinou rozdělení. (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 15. březen 2007 @ 18:48:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milý Demagogu,

opravdu děláš čest svému nicku. Tvůj článek je pouze snůškou demagogie.
Příčinu rozdělení křesťanstva nám nejlépe osvětlí samo Písmo. A to říká, že do JEDNOTY nás mohou
dostat pouze lidé k tomu určení, kteří to udělají na základě JEDNOTY V UČENÍ.

"A On dal některé zajisté APOŠTOLY, některé pak PROROKY, jiné pak EVANGELISTY, jiné pak PASTÝŘE a UČITELE.
Pro SPOŘÁDÁNÍ SVATÝCH, k dílu služebnosti, pro vzdělání Těla Kristova. Až bychom se SBĚHLI všichni v JEDNOTU VÍRY ( = jednota učení - viz. kontext ) a známosti Syna Božího, v muže dokonalého, v míru postavy plného věku Kristova. Abychom již více nebyli DĚTI, ZMÍTAJÍCÍ SE A TOČÍCÍ KAŽDÝM VĚTREM UČENÍ v neustavičnosti ( řec. falši ) lidské, v prohnané lstivosti ďáblových bludů ( řec. originál ).

Apoštol Pavel zde zjevuje, že hlavní příčinou rozdělení věřících, je právě NEJEDNOTA VÍRY ve smyslu UČENÍ a podléhání lidské falši
a satanově prohnané lstivosti, se kterou injektuje do Církve své BLUDY. Nesprávné UČENÍ zde hraje klíčovou roli v příčině NEJEDNOTY.

Je to právě proto, že ZDRAVÉ UČENÍ je trnem v ďáblově oku a proto ďábel v první řadě útočí na PRAVDU. Ví, že když se mu podaří obelhat věřící svými KLAMY, má je pak ve své hrsti.

Proto je tak důležité vlastnit APOŠTOLSKÉ UČENÍ, které má SJEDNOCOVACÍ EFEKT. Dnes máme JEDNOTU DUCHA, ale nemáme JEDNOTU VÍRY ( učení ) a tím i ZNÁMOSTI SYNA BOŽÍHO.

Ta jednota Ducha platí pochopitelně jen pro věřící, kteří nebyli svedeni žádnými kardinálními bludy. Např. se znovuzrozenými bratry, kteří např. podlehli učení a duchu Hnutí víry apod. JEDNOTU DUCHA NEMÁM.Re: Re: Nejednota v učení je hlavní příčinou rozdělení. (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Čtvrtek, 15. březen 2007 @ 19:07:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Pravda je jedinna: Je jim Kristus, Slovo Bozi.
Zdrave uceni je jedinne: Je jim Bible samotna.
Pismo dale varuje pred spolehani se na lastni rozumnost, varuje pred pychou, pred touhou poznat to, co Buh zapecetil. Rozdeleni je znakem telesnosti. Znakem toho, ze patrime svetu. S tim se krestane nesmi smirovat!
Apostol Pavel zde hovori o Pismu, ne o Jedinnem Spranem Vykladu Pisma.
Nesmime zapomenout, ze v dobe sepsani dopisu apostola Pavla nebyla jeste sepsana eangelia. Nebyl jeste NovoZakonni kanon. Zdrae uceni tudiz jeste nebylo sepsano na papiru. Ale obsah tohoto zdraveho uceni je preci totozny. Duch, co vedl Aposotla Pala, edl take Lukase, Jana, Marka, a Matouse. A vedl take cirkev v poznani toho, co do Bible patri a co ne. Kdo jiny muze oznacit Zdrave Uceni, nez Sam Duch? A jak jinak to Duch ucinil, nez biblickym kanonem?
Biblicky Kanon je dilo Ducha Svateho! To je to zdrave uceni, o kterem mluiol apostol Pael. Sam Duch vybiral, co je zdrave a co ne, to, co zdrave bylo, do Pisma uvedl, co nebylo, to uůpadlo v zapomneni. Veme si treba dnes nezachovany dopis apostola Pavla Laodikejskym. Ptame li se, proc tento dopis se nezachoal, proc ho nemame v Bibli, pak odpoveed je jenom ta, ze jej Duch neprijmul. Tudiz se nejednalo o Zdray List! Vzdyt Buh je ten zahradnik, co nezdrave listy odrezava!
A jak se projeuje ona "Jednota Ducha?" To, co je rozdeleno, to neni jednotne.


]


Re: Re: Re: Nejednota v učení je hlavní příčinou rozdělení. (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 15. březen 2007 @ 20:31:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milý Demagogu,

jistě - Bible je jediné zdravé učení, které existuje. Jak si ale vysvětlíš, že tuto JEDNU Bibli si různé denominace různě vykládají?
Často se liší ve svých výkladech diametrálně. Sama tato skutečnost DOKAZUJE, že ke správnému porozumění Písmům, je třeba SPRÁVNÝ VÝKLAD. Písmo samo učí, že bez VÝKLADU Bibli správně neporozumíme ( Sk 8,31 ). Proto existuje služebnost UČITELE, která má za úkol Bibli vykládat v souladu s apoštolským učením. To ty však jako bys snad nechtěl ani vidět. Prostě to házíš za hlavu a popíráš nutnost správného výkladu. Je ti jedno, jaké učení se v církvi učí. Je ti jedno, že se učí bludy. Podle tebe je důležitější něco jiného. Ne tak to učili apoštolé. Těm na zdravém učení velmi záleželo. V pastýřských listech svým svěřencům Timoteovi a Titovi apoštol Pavel nutnost zdravého učení zdůrazňuje snad ve čtvrtině veršů příslušných epištol! Proč myslíš, že bylo nutné, aby Kristus apoštolům "OTEVŘEL MYSL, ABY ROZUMĚLI Písmům? Proč jim neřekl - máte Písma a to stačí? Vždyť farizeové a zákoníci měli také Písma a přesto jim nerozuměli ( Jan 5,39-40 // Mt 22,29 ).

Jinak - přestože mnoho z apoštolského učení bylo sepsáno až v šedesátých nebo devadesátých letech 1. století, neznamená to, že toto učení nebylo v Církvi přítomné. Apoštolé ho učili již od počátku Církve a působením apoštola Pavla, který přinesl hlubší pohled na Evangelium Boží milosti, bylo dovršeno.

Jednota Ducha se projevuje v tom, že všichni znovuzrození věřící, v sobě mají Ducha svatého. To však není ještě zárukou pravdivého učení. Korintští věřící měli v sobě Ducha svatého a přesto někteří z nich popírali vzkříšení. Jednotu Ducha nemusíme VYTVÁŘET, máme ji a stačí ji pouze ZACHOVAT ( Ef 4,3 ). Proto ji Pavel nezmiňuje ve verši Ef 4, 13, protože je to HOTOVÁ VĚC. JEDNOTA VÍRY ( UČENÍ ) a POZNÁNÍ SYNA BOŽÍHO však HOTOVÁ VĚC NENÍ. Musí se na ní pracovat.

To říká apoštol Pavel. Ty mu však odporuješ, když tvrdíš, že JEDNOTNÝ VÝKLAD Písma, a tedy JEDNOTNÉ UČENÍ NENÍ ZAPOTŘEBÍ. Učíš tak PROTI UČENÍ APOŠTOLŮ a to v základní bodě. A jistě víš, za co by tě v důsledku toho apoštolé označili a jak by to pokračovalo...


]


Re: Re: Re: Re: Nejednota v učení je hlavní příčinou rozdělení. (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Čtvrtek, 15. březen 2007 @ 21:05:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Bejprve k tem skutkum.
Je treba rici, ze:
1) Onen etiopsky dvoan NEMEL v rukou celou Bibli. Mel  rukou jenom zlomek proroctvi Izajasova
2) Filip neudelal nic jineho, nez ze toto prorocvtvi dal do kontextu a souvislosti
3) Obsah toho, co ucinil Filip v bode dve je shodny s obsahem Noveho Zakona.  Filip rekl v popdstate jenom to, co DNES je naspano v evangeliich a v novozakonnich spisech.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Nejednota v učení je hlavní příčinou rozdělení. (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 15. březen 2007 @ 21:31:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Demagogu,

etiopský dvořan měl možná v ruce celý Starý Zákon, minimálně knihu Izaiáše.
Podle tebe by to mělo stačit. Měl prostě Písmo a hotovo. Písmo samo však tvrdí, že
je samo o sobě nedostatečné, není-li po ruce vykladač nebo výklad. Bez toho je nemožné mu porozumět.
Dokonce i apoštolům musel Pán otevřít mysl, aby ROZUMĚLI Písmům. Nestačilo jim jen VLASTNIT Písmo.

Vím to z vlastní praxe. Když jsem dostal do ruky Nový Zákon, četl jsem ho asi 2 roky úplně sám, bez toho, aby mi z něj kdokoli něco vyložil. A vím, že za celé ty dva roky jsem NEPOROZUMĚL Z PÍSMA NIČEMU, snad kromě nutnosti morálního jednání a víry v Boha.
Ale Evangelium jsem nechápal absolutně vůbec, natož nějaká jiná učení v NZ obsažená. Nerozuměl jsem ani základním naukám.
Vůbec jsem totiž o nich ani nevěděl - nevěděl jsem ani, že tam vůbec jsou obsaženy. Neviděl jsem je.

Nedělám si žádnou naději, že nutnost výkladu Písem uvidíš. Ty totiž Písmo systematicky ignoruješ. To je z tvých komentářů zcela zřejmé.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nejednota v učení je hlavní příčinou rozdělení. (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Čtvrtek, 15. březen 2007 @ 21:45:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Ted mi podsouvas neco, co netvrdim.
Vzdy mam na mysli Pismo jako CELEK: Neni mozne z Pisma vytrhnout jakoukoliv knihu nehlede na vse ostatni. Pismo jako celek!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nejednota v učení je hlavní příčinou rozdělení. (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 15. březen 2007 @ 22:03:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Demagogu,

no netvrdíš to přímo. Ale vidím, že rozhodující místa Písma k našim tématům zcela úspěšně ignoruješ.
A nahrazuješ je vlastními fantaziemi.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nejednota v učení je hlavní příčinou rozdělení. (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Čtvrtek, 15. březen 2007 @ 22:09:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Jako napriklad?
Uedl jsi Skutky. Tam se podle meho nazoru mylis v historickem kontextu. Stejne tak i u Janova evangelia. NEIGNORUJI JE, jenom nesouhlasim s tvym vykladem. Podle meho nazoru je mylny.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nejednota v učení je hlavní příčinou rozdělení. (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Čtvrtek, 15. březen 2007 @ 21:48:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Re: Dokonce i apoštolům musel Pán otevřít mysl, aby ROZUMĚLI Písmům. Nestačilo jim jen VLASTNIT Písmo.

Vysledkem tohoto "otereni" je prece Novy Zakon! Bible, to neni jenom Zakon Stary, ale take Novy! JA rpece netrdim, ze si krestan vystaci pouze se Starym Zakonem! Podsouvas mi neco, co nerikam...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nejednota v učení je hlavní příčinou rozdělení. (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 15. březen 2007 @ 22:07:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Demagogu,

aha, takže Nový Zákon je zcela jasný, takže nepotřebuje výklad? Tak proč máme oba dva úplně jiný výklad
pro zbraňování se ženit? Vždyť podle tebe to přece Nový Zákon jasně píše, ne? Na co potřebujeme výklad toho místa?

Proč máme oba dva úplně jiný náhled na naprostou většinu problémů, které zde řešíme?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nejednota v učení je hlavní příčinou rozdělení. (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Čtvrtek, 15. březen 2007 @ 22:14:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Vis, podle teho nazoru to, ze mame odlisny vyklad je v neporadku. Pdole meho nazoru  vneporadku neni. Nebot se OBA shodneme na tom, co je PSANO. A to, co je PSANO, je zdrave uceni.

Gregu, kdykoliv kdokoliv si cokoliv precte z Pisma, ma z toho urcity pocit. Uz ten pocit je sam o sobe vykladem. Ja nerikam, ze je spatne, aby clovek hledal pouceni u druheho starsiho cloveka. Rikam vsak, ze odlisne nazory na jedno misto v NZ neni nic spatneho, jestlize ten ci onen nazor neni v rozporu s jinym textem Pisma. Ano, je dobre nechat se poucit od starsiho, je dobre, kdyz mi muj bratr ukaze, v cem je ten ci onen nazor v rozporu s Pismem. Ale mit odlisny vykllad na dany vers neni nic spatneho.

Napriklad: kdo podle tebe jsou dva svedci z knihy Zjeveni? To je misto, ktere je otevreno stovkama ruznych vykladu. Znamena to, ze vsechny jsou spatne? Nikoliv. Pan ma stoky moznych zpusibu, jak dane misto e Zjeveni Janoa naplnit a zalerzi jen na nem, ktere si zvoli...

Meli bychom se naucit tolerovat nazory druheho. Byt s nimi nesouhlasime.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nejednota v učení je hlavní příčinou rozdělení. (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 15. březen 2007 @ 22:25:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Demagogu,

ale Písmo je zcela přesné. Nepřipouští možnost dvojího výkladu nebo snad dvou protichůdných výkladů.
Můžeme si vzít jeden verš, KTERÝ JE PSÁN a můžeme z toho verše pořídit výklad, který bude kardinálním bludem. A podle tebe je to v pořádku? Podle tebe to nevadí? Vždyť se podívej, co satan při pokušení Páně na poušti dokázal udělat s biblickými verši a jak je dokázal "VYLOŽIT?" Je to podle tebe v pořádku, že satan měl z těch míst Písma takový "POCIT?" Pocit je podle tebe výkladem?


Výklad dvou svědků ve Zjevení musí být a je jednoznačný. Podle Písem to nemůže být nikdo jiný než Enoch a Eliáš, kteří byli jako jediní vtrženi za živa k Bohu a neprošli tak fyzickou smrtí. Projdou jí až v době velkého soužení.

Výraz "tolerovat názory druhého" je jen humanistický antropocentrický kec. Skutečnost je, že bychom měli hledat Pravdu a netolerovat nebiblické názory lidí.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nejednota v učení je hlavní příčinou rozdělen (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Pátek, 16. březen 2007 @ 16:18:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Re: kteří byli jako jediní vtrženi za živa k Bohu a neprošli tak fyzickou smrtí
Vtip je v tom, ze Pismo si tuto podminku pro ony svedky NEKLADE. To je opet jen a pouze vyklad Pisma, ne Pismo samotne.

Re: Můžeme si vzít jeden verš, KTERÝ JE PSÁN a můžeme z toho verše pořídit výklad, který bude kardinálním bludem
Jak poznas kardinalni blud? Ne li tak, kdyz onen vyklad citatu nechas prozkoumat CELYM PISMEM, neni li v Bibli neco, co mu protireci? Jak jinak poznas kardinalni blud? Zjevenim? A jak poznas, je li Zjeveni od Boha ci ne, jestlize jej nevyzkousis Pismem?
Vezmi si pirklad, jak Jezis hovoril se satanem. Neodkazoval ho na jiny vyklad, neodkazoval jej na to, jak je dane misto mysleno a jak ne, ale proste a jednoduse citoval verse, ktere vykladu satana protirecili. Tedy: Jedna se opet o Pismo.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nejednota v učení je hlavní příčinou rozdělen (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Pátek, 16. březen 2007 @ 16:18:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Re: kteří byli jako jediní vtrženi za živa k Bohu a neprošli tak fyzickou smrtí
Vtip je v tom, ze Pismo si tuto podminku pro ony svedky NEKLADE. To je opet jen a pouze vyklad Pisma, ne Pismo samotne.

Re: Můžeme si vzít jeden verš, KTERÝ JE PSÁN a můžeme z toho verše pořídit výklad, který bude kardinálním bludem
Jak poznas kardinalni blud? Ne li tak, kdyz onen vyklad citatu nechas prozkoumat CELYM PISMEM, neni li v Bibli neco, co mu protireci? Jak jinak poznas kardinalni blud? Zjevenim? A jak poznas, je li Zjeveni od Boha ci ne, jestlize jej nevyzkousis Pismem?
Vezmi si pirklad, jak Jezis hovoril se satanem. Neodkazoval ho na jiny vyklad, neodkazoval jej na to, jak je dane misto mysleno a jak ne, ale proste a jednoduse citoval verse, ktere vykladu satana protirecili. Tedy: Jedna se opet o Pismo.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nejednota v učení je hlavní příčinou rozdělen (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Pátek, 16. březen 2007 @ 16:18:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Re: kteří byli jako jediní vtrženi za živa k Bohu a neprošli tak fyzickou smrtí
Vtip je v tom, ze Pismo si tuto podminku pro ony svedky NEKLADE. To je opet jen a pouze vyklad Pisma, ne Pismo samotne.

Re: Můžeme si vzít jeden verš, KTERÝ JE PSÁN a můžeme z toho verše pořídit výklad, který bude kardinálním bludem
Jak poznas kardinalni blud? Ne li tak, kdyz onen vyklad citatu nechas prozkoumat CELYM PISMEM, neni li v Bibli neco, co mu protireci? Jak jinak poznas kardinalni blud? Zjevenim? A jak poznas, je li Zjeveni od Boha ci ne, jestlize jej nevyzkousis Pismem?
Vezmi si pirklad, jak Jezis hovoril se satanem. Neodkazoval ho na jiny vyklad, neodkazoval jej na to, jak je dane misto mysleno a jak ne, ale proste a jednoduse citoval verse, ktere vykladu satana protirecili. Tedy: Jedna se opet o Pismo.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nejednota v učení je hlavní příčinou rozd (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pátek, 16. březen 2007 @ 19:09:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Demagogu,

Blud samozřejmě lze rozeznat pouze srovnáním určitého výkladu s ostatními místy Písma a pak s Písmem jako celkem.
O tom není mezi námi sporu.

Potíž je v tom, že nevidíš nutnost mít správný výklad Písma, což je proti Písmu samotnému ( viz. Ef. 4.kap. )

Pán Ježíš použil Písmo v duchovním boji. On NEVYUČOVAL satana, ani mu NEVYKLÁDAL Písmo. Slovo Boží je MEČ Ducha
a jako takový ho Pán použil v duchovním boji proti satanovi. Toto místo nehovoří ani o učení ani o výkladu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nejednota v učení je hlavní příčinou (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Pátek, 16. březen 2007 @ 21:20:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Re: Potíž je v tom, že nevidíš nutnost mít správný výklad Písma,
Protoze spravny vyklad Pisma je Pismo samotne. Co nevi Pismo, to nevimani ja. Co nezjevuje Pismo, po tom se ani ja nepidim.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nejednota v učení je hlavní příči (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pátek, 16. březen 2007 @ 21:54:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Demagogu,

jenže Písmo zjevuje něco zde a něco tam a něco zase onde. A abys to syntetizoval dohromady, tak na to potřebuješ
výklad. A na výklad jsou tu učitelé. Bez kvalifikovaného výkladu může vzniknout třeba 1000 možných kombinací.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nejednota v učení je hlavní p (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Sobota, 17. březen 2007 @ 08:45:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Co Pismo nezjevuje, to nevim ani ja.
Jestlize nejaky vyklad neni v rozporu s Pismem, pak ho respektuji. Nemusism s nim souhlasit, ale respektuji. Bluf poznas jedinne p Pismem. Nicim jinym. Nespolehej na rozumnost svou. Spolehej jen a pouze na Pismo.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nejednota v učení je hlavní příčinou (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Sobota, 17. březen 2007 @ 09:18:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Vyucovani a vykladat znamena kazat a ucit Pismo. Nic jineho. Ano, Jezis satana take VYUCOVAL a take mu KAZAL.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nejednota v učení je hlavní příčinou rozdělen (Skóre: 1)
Vložil: Libby v Sobota, 17. březen 2007 @ 14:51:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A zajimave na tom je, z Enoch byl sedmy v generaci a tech sest pred nim zemrelo.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nejednota v učení je hlavní příčinou rozdělení. (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Čtvrtek, 15. březen 2007 @ 21:50:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
re: Vím to z vlastní praxe. Když jsem dostal do ruky Nový Zákon, četl jsem ho asi 2 roky úplně sám, bez toho, aby mi z něj kdokoli něco vyložil. A vím, že za celé ty dva roky jsem NEPOROZUMĚL Z PÍSMA NIČEMU, snad kromě nutnosti morálního jednání a víry v Boha.
Ale Evangelium jsem nechápal absolutně vůbec, natož nějaká jiná učení v NZ obsažená. Nerozuměl jsem ani základním naukám.
Vůbec jsem totiž o nich ani nevěděl - nevěděl jsem ani, že tam vůbec jsou obsaženy. Neviděl jsem je.

Mam odlisnou zkusenost. Prave diky studiu bible jsem poznal Pana Jezise. Az potom jsem vstoupil do cirkve.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nejednota v učení je hlavní příčinou rozdělení. (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 15. březen 2007 @ 22:09:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Demagogu,

já jsem také díky NZ poznal Pána Ježíše. Jeho Ducha. Ale NE JEHO UČENÍ.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nejednota v učení je hlavní příčinou rozdělení. (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Čtvrtek, 15. březen 2007 @ 22:17:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Poznal li jsi Jezise Krista a Jeho Ducha, poznal jsi take Jeho Uceni. Jestlize jsi nepoznal Jeho Uceni, nepoznal jsi ani Pana Jezise Krista.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nejednota v učení je hlavní příčinou rozdělení. (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 15. březen 2007 @ 22:29:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Demagogu,

to je nesmysl. O Letnicích nikdo z těch 3000 lidí ještě nepoznal učení Pána Ježíše. Bůh k nim promluvil ústy Petra a oni to ve víře přijali a tím přijali i Ducha. Aby poznali učení Páně, museli každý den zůstávat v učení apoštolském. Nejdříve poznáváme Pána Ježíše samotného, až potom následuje poznání Jeho učení. Na počátku naší víry nemáme o Jeho učení ani páru.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nejednota v učení je hlavní příčinou rozdělen (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Pátek, 16. březen 2007 @ 21:22:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Uceni Pana Jezise je Pan Jezis Samotny. Kdo zna Pana Jezise, zna take Jeho Uceni. Nebot Jezis prisel mimo jine kazat o Sobe Samem.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nejednota v učení je hlavní příčinou rozd (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pátek, 16. březen 2007 @ 21:56:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Demagogu, ty jsi znal učení Pána Ježíše již v okamžiku, kdy jsi poznal Jej? Tak to tě obdivuji...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nejednota v učení je hlavní příčinou (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Sobota, 17. březen 2007 @ 08:48:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Jezisovo Uceni je z velke casti Jezis Sam.
Vis, neco jineho je "potkat" nekoho a neco jineho je "poznat" nekoho. To je asi duvod, proc si v tomto nerozumime.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nejednota v učení je hlavní příčinou rozdělení. (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Čtvrtek, 15. březen 2007 @ 21:51:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Re: Nedělám si žádnou naději, že nutnost výkladu Písem uvidíš. Ty totiž Písmo systematicky ignoruješ. To je z tvých komentářů zcela zřejmé.

Dej mi prosim konkretni priklad, at se mohu nad sebou zamyslet....


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nejednota v učení je hlavní příčinou rozdělení. (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 15. březen 2007 @ 22:16:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Demagogu,

tak jen jeden příklad. Jako příčinu nejednoty uvádím v souladu s Písmem Ef 4, 11-14.
Tam Pavel jasně říká, že nám chybí jednota VÍRY ( = UČENÍ ), a že je to špatně a že proto jsou tu služebnosti, aby nás do této jednoty uvedly.

Ty však jednoznačně popíráš nutnost jednotného učení ( = výkladu ). Dokonce ji označuješ snad za kořen všeho zla v Církvi.

Popíráš dokonce nutnost existence výkladu - a to v rozporu se Sk 8,31.

Myslím, že v tomto by ti nemohl dát za pravdu žádný učitel v církvi. Dokonce ani ten falešný.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nejednota v učení je hlavní příčinou rozdělení. (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Čtvrtek, 15. březen 2007 @ 22:25:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
K Efezskym: Zcela zapominas, kdy byl list z Efezu napsan. Bylo to v dobe, kdy nebyly sepsany ani evangelia, ani mnohe listy z Noveho zakona.  Je to Pismo, ketere mame vsichni spolecne, ktere je nasi Jednotou Viry. Kdybychom byli pokorni, pak by denonimaci ani treba nebylo. Protoze  pokorne bychom se nehadali napr, je li Kristus pri veceri v chlebu pritomen fyzicky, nebo symbolicky, ale s pokorou bychom prijali Bozi Slovo, ze se jedna o kristovo Telo a Kristovu Krev. Na nicem jinem jednoty viry nedosahneme, naopak, mame ji od Boha prave v Pismu! Nemusime se shodnout na tom, jak rozumime tomu ci onomu Slovu Kristovu, ale muzeme se shodnout na tom, co Kristus rika a co cini.

V cem se podle meho nazoru ve vykladu mylis u Skutku, jsem jiz predeslal.

JA TYTO MISTA V BIBLI NEIGNORUJI, JEN A POUZE NESOUHLASIM SE TVYM VYKLADEM. To, ze nesouhlasim s tvym vykladem, neznamena, ze tyto mista ignoruji.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nejednota v učení je hlavní příčinou rozdělení. (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 15. březen 2007 @ 22:46:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Demagogu,

proč sem pořád pleteš sepsané nebo nesepsané učení? Apoštolské učení existovalo od počátku, i když nebylo sepsané.
Prvotní Církev v apoštolském učení setrvávala na každý den. Písmo NENÍ naší jednotou víry, protože mohoá existovat stovky jeho výkladů. Výklad ( = učení ) je naší jednotou víry. I praxe nám dokazuje, že Písmo samo o sobě není naší jednotou víry, pokud mu neporozumíme. Kdyby nebylo zapotřebí výkladu, nebyla by zapotřebí ani služebnost UČITELE. Stačila by pouze služebnost PŘEDČÍTÁVAČE Písma a vše by bylo jasné. Tvoje "učení" zcela ignoruje nejen Písmo, ale i REALITU.

Podle tebe bychom se neměli hádat ohledně Večeře Páně, či chceš-li, eucharistie. Skutečnost je taková, že Kristus tam přítomen fyzicky BUĎ JE, NEBO NENÍ. Nic mezi tím. Jedno nebo druhé je BLUD, nepřijatelný BLUD. Raději přijmeme třeba kardinální blud.
Hlavně že se nehádáme, že? To, že Bůh je tím zneuctěn už nás tolik nezajímá, že? Hlavně aby byli v jednotě lidi, že? S Bohem už v jednotě být nemusíme, že? Musíme být jednotni a v míru hlavně mezi sebou, to že jsme ve válce s Bohem, už není tak podstatné, že? To, co zde říkáš je podstata  ekumenismu - podstata ducha antikrista. Láska a pokoj BEZ PRAVDY, čili bez Boha.
Ekumenismus, antropocentrismus, humanismus, liberalismus, duch antikrista - to jsou synonymní pojmy.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nejednota v učení je hlavní příčinou rozdělen (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Pátek, 16. březen 2007 @ 21:26:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Re: Podle tebe bychom se neměli hádat ohledně Večeře Páně, či chceš-li, eucharistie. Skutečnost je taková, že Kristus tam přítomen fyzicky BUĎ JE, NEBO NENÍ. Nic mezi tím. Jedno nebo druhé je BLUD, nepřijatelný BLUD. Raději přijmeme třeba kardinální blud.

A kdo to vi? Jenom Pan Samotny! Zjevil to Pan v Pismu? Anebo to zahalil tajemstvim? Zahalil li Buh neco tajemstvim, kdo jsem ja abych Jeho Tajemstzvi Odhaloval? Po Adamovi jsme zdedili touhu vse poznat, vedet to, co vi Buh. Ale tato touha je touha, ktera vede ke zkaze. Touha vedet vse co vi Buh vedla cloveku k tomu, aby byl vyhnan Bohem z Raje. Touha cloveka byt roven Bohu vedla pri stavebe Babylonske Vezi ke zmateni jazyku. Dnes tato touha vede ke zmateni cirkve, k jejiho rozdeleni.

Kardinalni blud je v touze oidhalovat tajemstvi, ktera zahalil Pan...

Jezis rekl: Toto je me telo. Co vice potrebujeme vedet? Nez v pokore prijmout tato slova?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nejednota v učení je hlavní příčinou rozd (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pátek, 16. březen 2007 @ 21:59:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Demagogu, jestliže někdo tento verš překroutí a vytvoří blud, pak my potřebujeme znát Pravdu.
V opačném případě musíš odmítnout jako bludný jak katolický tak protestantský výklad.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nejednota v učení je hlavní příčinou (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Sobota, 17. březen 2007 @ 08:52:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Vyznam verse muze nekdo prekroutit pouze tak, ze jej vytrhne z biblickeho kontextu. Jenom Pismem vsak muzeme dokazat jeho bludnost. Nicim jinym. Tedy postupovat stejne, jako postupoval Jezis, kdyz vyvracel bludne uceni satana. Primo citoval Pismo, ktere toto uceni vyvraci.

Nerozumis mi z jednoho prosteho duvodu: Mluvim o Pismu jako o celku. Celistvem celku. Ukolem ucitelu neni vymyslet si nejake vyklady, ale ucit, co je Psano. Ukazovat celo biblicke souvislosti, historicke kontexty apod. Ale ne to, co se dela napriklad s veceri Pana, anebo co se dela s temi dvemi svedky ve Zjeveni Janova. To jsou dva prikaldy toho, co ucitelstvi neni.

Mej se pekne, zehnej ti Buh.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nejednota v učení je hlavní příčinou (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Sobota, 17. březen 2007 @ 09:16:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Bludny je postoj: Musim poznat VSECHNA TAJEMSTVI... Bludny je postoj: Chci znat to, co VI BUH...
Ne.

Ja nevim, jestli je spravny ten, ci onen vyklad. Ne. Ja vim, ze je Pravdive Pismo. A vic mne osobne nezajima.
Nemuzu odmitnout jako blud neco, co neni v rozporu s zadny mistem Pisma. Tudiz nemohu odmitnout ani protestanstky, ani katolicky vyklad.

A jenom toto je cesta k jednote. Protoze opak je podle meho nazoru telesnost, pycha, ktera vede k rozdeleni. Pycha rika: Ja ZNAM JEDINNY SPRAVNY VYKLAD. Pycha rika: KDO NESOUHLASI SE MNOU, je bludar. Nikoliv. Pismo je PRAVDA. A co NEVI Pismo, to NEVIM ani ja...

Pokora spojuje, pycha rozdeluje.]


Re: Re: Re: Re: Nejednota v učení je hlavní příčinou rozdělení. (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Čtvrtek, 15. březen 2007 @ 21:12:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Moje vysvetleni?
Paradoxne jednim z duodu je prae VIRA V JEDINNY SPRAVNY VYKLAD BIBLICKEHO TEXTU. Tato vira v sobe nese zlomek netolerance k nazoru toho druheho.Jestlize s etedy dva neshodnou v nazoru na urcitou vec, pak se veri, ze prabdu ma pouze jeden z tech dbou. Pak se na toho druheho spolecenstvi zacne divat jako na kacire a v podstate mu znemozni, aby naslouchal hlasu seho svedomi. Pak jeste pripocteme lidskou touhu odhalovat, co Buh zahalil tajesmtvim. A mame vysledek.
Dalsim duvodem je neskromnost. Cloveku nestaci to, co Buh zjevil v Bibli. Chce odhalovat skryta tajemsti, chce vsechno vedet. Napriklad problem Posledni Vecere. Cloeku nestaci verit v prosta a jednoznacna slova Jezisova: Toto je me telo, toto je ma krev. Ne, chce zkoumat a zjistit vsechna tajemstvi.
Dale, Pavel prirovnava cirke take k lidskemu telu. V lidskem tele neni jeden ud uplne stejny jako druhy. V tele neni zadna sablona. Take Pael prirovnava cirkev k chramu. Ale take rejkneme cihla neni sablona rekneme lavice. Ne. Cirkev ma byt jednota v ruznosti, ne v sablone.]


Re: Re: Re: Re: Re: Nejednota v učení je hlavní příčinou rozdělení. (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 15. březen 2007 @ 21:35:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Demagogu,

ty tady mícháš různost údů v Těle Kristově s růzností v učení a v názorech. A to míchat nelze. Zajímalo by mě, zda můžeš v tomto svém posledním komentáři alespoň JEDNU JEDINOU VĚTU PODLOŽIT PÍSMEM.
Kromě tvé fantazie tam nic z Písma nevidím.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nejednota v učení je hlavní příčinou rozdělení. (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Čtvrtek, 15. březen 2007 @ 21:56:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Napr Rim 14 kapitola.
Prvni list Korintskym.
Atd...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nejednota v učení je hlavní příčinou rozdělení. (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 15. březen 2007 @ 22:01:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Demagogu,

Ř 14? Proč sem prosímtě pleteš jídlo. Celá kap. 14 se týká z 98% jídla. Netýká se různosti v učení, ale pouze svědomí
ve vztahu k jídlu. Slovo jídlo a pití se tam vyskytuje tuším 17x ve 23. verších.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nejednota v učení je hlavní příčinou rozdělení. (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Čtvrtek, 15. březen 2007 @ 22:30:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Bud se budes zamerovat na slovicka, nebo na ducha. apostol Pael zde sice mlui o jidle, ale mysli pouze na jidlo??? Nikoli, jde zde o vztahy mezi krestany ohledne ruznosti nazoru.
14,13 Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak jednat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení.
14,22 Tvé přesvědčení ať zůstane mezi tebou a Bohem. Blaze tomu, kdo sám sebe neodsuzuje, když se pro něco rozhodl.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nejednota v učení je hlavní příčinou rozdělení. (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 15. březen 2007 @ 22:49:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Demagogu,

jako obvykle zcela ignoruješ, že Pavel zde hovoří 17x o JÍDLE. Ne o učení!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nejednota v učení je hlavní příčinou rozdělen (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Sobota, 17. březen 2007 @ 08:57:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Pavel na jinem miste cituje Pismo, kde se hovori o DOBYTCI, presto mluvi o CLOVEKU... (Nedas pri mlaceni dobytku nahubek...) To je to, co kritzuje, kdyz rika: Litera zabiji, ale Duch dava Zivot. Zakonik se opre o slovicko (jedna se o dobytek) a nezamysli se nad vyznamem tohoto mista a nebude ho aplikovat ve svem zivote v podobnych situacich. Nebud jako Zakonik!

Zde to rozhodne neni pouze o JIDLE. Ale muzes to pouzit jako ZAMINKu, ne jako duvod, ale jako ZAMINKU, proc si nevzit pouceni... 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nejednota v učení je hlavní příčinou rozd (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Sobota, 17. březen 2007 @ 08:58:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Teda spise jako farizeus, ne jako zakonik...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Nejednota v učení je hlavní příčinou rozdělení. (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 15. březen 2007 @ 21:41:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Demagogu,

co to je za větu:"netolerance k názoru toho druhého.?" Ty už mluvíš jako lidi z New Age.
V Církvi žádná tolerance k názoru DRUHÉHO neexistuje. V Církvi existuje pouze názor PRVNÍHO,
to jest Boha a Jeho učení, které předal Kristu a ten ho zase předal apoštolům. Člověk si žádný SVŮJ názor není oprávněn před Bohem držet!

Žádná "jednota v různosti učení" neexistuje. To je pouze liberální blud.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nejednota v učení je hlavní příčinou rozdělení. (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Čtvrtek, 15. březen 2007 @ 21:55:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
OK, konkretni priklad:
PRVNI rekl: Toto je me Telo...
Jeden bratr rika: Je to jeho fyzicke telo..
Druhy bratr rika: Ne, je to jeho symbolicke  telo...
Ani jden z techto dou bratru se v pkore NESPOKOJUJE s tim, co Prni sdelil, ale chce POZNAT vsechna tajemsti, chce vedet to, co vi jenom Buh. A nebot bexistuje jenom jeden sprany vyklad, pak je bratr dve pro bratra jedna kacirem a bratr jedna pro bratra dve modlarem...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nejednota v učení je hlavní příčinou rozdělení. (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 15. březen 2007 @ 22:51:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Demagogu,

nebudeme-li vědět V JAKÉM SMYSLU to je Pánovo tělo, snadno můžeme upadnout do tragického bludu.
Danou věc je třeba posoudit v souladu s ostatními místy Písem.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nejednota v učení je hlavní příčinou rozdělení. (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Sobota, 17. březen 2007 @ 09:03:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Kdybychom MELI vedet, v jakem SMYSLU, pak by to BUH zjevil. Nezjevil li to, pak neni na nas spolehat na svou rozumnost a spekulovat. Mne staci, ze se hovori o TELU Pane. Prijimam to, co je PSano, ne rozumnost druhych.

Onen kardinalni blud je prave odhalovani toho, co Buh zahaluje tajemstvim, po touze vedet to, co vi Buh. Na to dojel Adam. Na to dojela babylonska generace. Na toim dojizdi dnesni cirkev...

V Pismu neni misto, ktere by zjevovalo, jak toto Pan myslel. A Pan nas vyziva: Zustavejte v mych SLOVECH. A Jezisovo slovo zni: Toto je ME TELO: Neni na nas spekulovat, jestli to MYSLEL symbolicky, nebo fyzicky. Na nas to NENI.

Jezis nas nebude zkouset z teologie...


]


Re: Co je příčinou rozdělení křesťanstva? (Skóre: 1)
Vložil: Miloslav v Čtvrtek, 15. březen 2007 @ 22:33:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://miloslav.pletanek@prolife.cz
ďábel.Re: Re: Co je příčinou rozdělení křesťanstva? (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Čtvrtek, 15. březen 2007 @ 22:36:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
:-)
Mozna mas pravdu. Cirke ve stredoveku ovladl antikrist a pak uz to jelo:-)
Ale spise si v souladu s Pismem myslim: Telesnost. Patrime svetu.


]


Re: Co je příčinou rozdělení křesťanstva? (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Čtvrtek, 15. březen 2007 @ 22:37:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Jdu spat... Dobrou noc, Gregu...Re: Re: Co je příčinou rozdělení křesťanstva? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 15. březen 2007 @ 22:52:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobrou noc Demagogu.


]


Stránka vygenerována za: 0.37 sekundy