Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Hugo.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 13, článků celkem: 16386, komentáře < 7 dní: 448, komentářů celkem: 411988, adminů: 60, uživatelů: 5161  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 119 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
112236582
přístupů od 17. 10. 2001

Povzbuzení: DNES, anebo DNES
Vloženo Středa, 07. únor 2007 @ 11:30:54 CET Vložil: Bolek

Zamyšlení poslal franciscus

„Zrnka soli“ navštěvují lidé s různým poznáním a zkušenostmi. Zamyslel jsem se nad jedním výrokem Ježíše a pokusil jsem si ho vysvětlit. Dávám vysvětlení sem v očekávání oponentury moudrých.

Ježíš Kristus řekl jednomu ze spoluukřižovaných: 'Amen pravím ti dnes budeš se mnou v ráji.' (L 23:43). O tento výrok se vedou spory ohledně slova dnes. Někteří říkají, že věta zní: 'Amen pravím ti dnes, budeš se mnou v ráji.' tj. dávají čárku za slovo dnes. Většinou se však říká, že Ježíš slíbil dotyčnému, že s ním bude tentýž den v ráji – 'Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji'. Tomu by nasvědčovala skutečnost, že Ježíš sice mnohokrát řekl slova 'Amen pravím vám', ale nikdy k nim slovo dnes nepřipojil. NZ byl původně psán unciálním způsobem. To znamená, že dopisy apoštolů jsou psány velkými písmeny, mezi jednotlivými slovy nejsou mezery a text neobsahuje žádná interpunkční znaménka. Proto větu: „Ježíš mu řekl: Amen pravím ti dnes budeš se mnou v ráji.“ můžeme číst regulérně „pravím ti dnes“ stejně jako dnes se mnou budeš v ráji“.

Text ve Vulgátě říká „et dixit illi Iesus amen dico tibi hodie mecum eris in paradiso“, v řeckém pak και ειπεν αυτω ο ιησους αμην λεγω σοι σημερον μετ εμου εση εν τω παραδεισω (případně και ειπεν αυτω αμην σοι λεγω σημερον μετ εμου εση εν τω παραδεισω nebo και ειπεν αυτω ο ιησους αμην λεγω σοι σημερον μετ εμου εση εν τω παραδεισω), kde σήμερον – simeron, znamená „to-day“. To-day je starý tvar dnešního today, což znamená dnes, dnešek.
Boží království Věta u Lukáše navazuje na předchozí text, kdy „druhý z těch zločinců“ říká „až přijdeš do svého království“. L 23:40-43 40. Tu ho ten druhý okřikl: 'Ty se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi sám odsouzen ke stejnému trestu. 41. A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal.' 42. A řekl: 'Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království.' 43. Ježíš mu odpověděl: 'Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.' Co vlastně Ježíš Kristus nazýval nebeským, respektive Božím královstvím? 1) Ježíš Kristus hovořil o Božím či nebeském království ve třech úrovních smlouvy s božím lidem: a) O království podle první smlouvy (u Mt 21:43). b) Většinou ve smyslu Duchovního Izraele druhé smlouvy, tedy - o sobě jakožto o králi - a o královských synech a dcerách – tedy Božích dětech. c) O království „v moci“ hovořil jen ve smyslu království podle třetí smlouvy. 2) Když hovořil Ježíš Kristus o blízkosti království, potom šlo o a) jeho osobní blízkost b) významovou blízkost – blízkost poznání zásad Božího království nějakého Izraelity c) časovou blízkost - Božího království 2. smlouvy – znamení časů a znamení Jonášovo (Mt 12:39; 16:3,4; Mk 8:12; L 11:29) - Božího království 3. smlouvy – informace o znamení na Olivové hoře (Mt 24:3-30; Mk 13:3-29; L 21:7-30). Ježíš svým učedníkům řekl, že to vše se stane v “tomto pokolení“, a oni samozřejmě mysleli, že to bude pokolení jejich. Avšak Ježíš Kristus také řekl, že jejich generace žádné jiné znamení nedostane kromě znamení Jonáše (Mt 12:39; 16:4; L 11:29). Hovořil tedy o jiném pokolení. Nicméně znamení se v obou smlouvách do jisté míry podobala; ovšem pokud šlo o Ježíšovy učedníky, týkalo se to až čtvrté generace od něho jakožto zaslíbeného Syna (Iz 9:5; srovnej Gn 15:16 – tehdy byl zaslíbeným synem Izák). 3) Když Ježíš Kristus hovořil o „neviditelnosti království“ týkalo se to přítomnosti (parousía) krále, který však nebyl většinou Izraelitů v této funkci poznán a uznán, a to i když se to o něm občas i říkalo, a to zvláště při jeho soudu Pilátem Pontským (Mt 2:2; 27:11-37; Mk 15:2-26; L 23:3-38; J 18:33-19:21). 4) Když Ježíš Kristus hovořil o vstupu do Božího království, mínil tím vstup mezi Boží syny a dcery (kterým budou svěřeny úřady moci tohoto království). Řekl, že tento vstup bude velmi obtížný. Smysl těchto těžkostí je v tom, že ony slouží jako filtr proti lidem mocichtivým, ctižádostivým a sobeckým. Dal najevo, že i jeho učedníci jsou svými vlastnostmi ještě velmi vzdáleni jeho požadavkům (Mt 5:20). Ukázal jim také, že příslušnost k jakékoli skupině jim vstup do Božího království nezaručuje (například Mt 7:21), a že každý bude posuzován individuálně. 5) Na spolupráci mezi členy Duchovního Izraele záleží tak moc, že bude nutné, aby měli mezi sebou co nejlepší osobní vztahy. To je jeden z důvodů, proč budou dány „klíče království“ do rukou těch členů, kteří budou Ježíšem Kristem uznáni jako první. Každý bude posuzován podle toho, jak ve svém vývoji napodobil cestu Ježíše Krista (J 10:9). Zdá se tedy, že odsouzený – stejně jako většina tehdejších obyvatel Judee – neměl představu co to Království skutečně je, a proto mu JK odpovídá že „bude s ním v ráji“. Ráj Co však říká NZ o ráji? Vraťme se k větě „Amen pravím ti dnes budeš se mnou v ráji.“ a rozeberme obě alternativy: 1) dnes budeš se mnou v ráji To nemohla být pravda. Ježíš byl po své smrti a vzkříšení napřed v tartaru kázat uvězněným andělům (1Pt 3:19) a potom na Zemi mezi svými až do doby svého výstupu k Otci (J 20:17). To by tedy platilo jen tehdy, pokud by oním rájem myslel Ježíš tehdejší Judeu, a to s největší pravděpodobností nikoli. 2) budeš se mnou v ráji Druhá alternativa přidává slovo dnes k onomu ujištění a tvrdí, že spoluodsouzenec bude s Ježíšem Kristem v ráji. Znamenalo by to, že jen v onom výjimečném případě dostal dotyčný onen slib a že v jiných případech by s podobným slibem či očekáváním nebylo možné počítat. Taková výjimka však nemá žádný podklad ani v Zákoně ani v jiných Ježíšových slovech. Co nazývá Bible rájem? V první řadě zahradu (Gn 2:8-10,15; 3:3,10 apod.) a zvláště Boží zahradu (Iz 51:3; Ez 28:13). O této zahradě říká prorok Ezechiel, že bude znovu vybudována (Ez 36:35). Jenže apoštol Pavel nám o ráji zapsal velmi zajímavou informaci: 2K 12:2-4 Vím o člověku v Kristu, který byl před čtrnácti lety přenesen až do třetího nebe; zda to bylo v těle či mimo tělo, nevím Bůh to ví. A vím o tomto člověku, že byl přenesen do ráje zda v těle či mimo tělo, nevím, Bůh to ví a uslyšel nevypravitelná slova, jež není člověku dovoleno vyslovit. Tato informace je velmi důležitá, protože nám nejen podává přímou zprávu o existenci třetích nebes [Implicitně ji obsahují ještě texty v 1Kr 8:27 a 2Pa 2:5 a 6:18 tím, že o Božím sídle říkají, že není ani v druhých nebesích], ale zmiňuje se opět o ráji, který je zřejmě jiný než ten první na Zemi. Tuto existenci potvrzuje i zpráva ve Zjevení Jana: Zj 2:7 Kdo má ucho, ať slyší, co duch říká sborům: Tomu, kdo zvítězí, chci dopřát, aby jedl ze stromu života, který je v Božím ráji. Na první pohled se zdá, že Ježíšova slova s těmito informacemi dobře korespondují. Podrobnější analýza však ukazuje na něco jiného. O tom, že Ježíš Kristus byl až ve třetích nebesích, víme i z listu Efezským 4:10 [Ten, který sestoupil, je tedy tentýž, který také vystoupil nade všechna nebesa, aby naplnil všechno, co jest. V té době apoštol Pavel ještě o existenci třetích nebes zřejmě nevěděl]. Ježíš Kristus tam byl z toho důvodu, že u svého Otce obhajoval svou pozemskou činnost, a zejména pak své učedníky. Na první pohled se zdá, že tím dalším, kdo tam vystoupil, byl právě onen Ježíšův spolutrpitel. Jenže ten byl Římany zabit a od něj apoštol Pavel tedy určitě nic nemohl vědět.[Tomu neodpovídají ani časové relace.] Kdo tedy byl tak výjimečný, že tam Ježíše Krista následoval? Písmo se o nikom takovém nezmiňuje ani náznakem.[Jedině snad by o tom mohla něco napovídat slova v Janovi 21:20-23] Rozhodně to však nebyl onen spolutrpitel.[Ježíš Kristus se ve třetích nebesích skutečně dozvěděl informace, které nemohl lidem sdělit přímo (viz Zj 1:1) a dotyčný něco též sdělil apoštolu Pavlovi (což dokazují mnohé znalosti, které věděl pouze on). Nesdělil však, jakým způsobem se tam dostal. Apoštol Pavel uvádí nejistotu, což by neučinil, kdyby bylo jasné, že dotyčný dostal informace obvyklou cestou, tj. ve vidění či snu, tak jako téměř vždy předtím.] Možné alternativy nového ráje Další pozoruhodná informace je o novém ráji. Protože ráj původně znamenal zahradu, tj. samostatné Bohem zušlechtěné území (proto Boží) svěřené člověku k užívání a ke správě, musela být řeč buď o ráji budoucím, nebo o ráji úplně jiném, umístěném mimo tuto planetu. Téměř všeobecně se má za to, že platí druhá alternativa. Jenže co by z toho vyplývalo? Bůh by musel vytvořit ještě jednu rajskou zahradu pro lidi – asi proto, aby si tam mohli brát z nového stromu života. A kde? Stvořil by snad kvůli tomu novou planetu Zemi-2? Není důvod proč by to dělal. Vždyť Bible jasně uvádí, že místo ovoce stromu života nám poslouží nové poznatky (Př 3:13,18). A nejen to, Bible dává jasně najevo, že Bůh nehodlá podporovat lidskou lenost [Například Př 6:6,9; 10:26; 13:4; 15:19; 19:15,24; 20:4; 21:25; 22:13; 26:13-16; Kaz 10:18 aj.]. Rajskou zahradu si budeme muset vybudovat sami. Proč by to za nás dělal někdo jiný? [Když Mojžíš ve hněvu rozbil desky s Desaterem, Bůh mu také nové již neudělal a musel si je vyrobit sám (Ex 24:12; 31:18; 32:16,19; 34:1,4)] Další námitka: Křesťané jsou dědicové zaslíbení, učiněných Abrahámovi, jak dokazují slova: 1Pt 2:9 Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu`, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Ř 8:17 A jsme-li děti, tedy i dědicové Boží, spoludědicové Kristovi; trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastni Boží slávy. Ga 3:29 Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil. Ale zaslíbení, učiněná Abrahámovi, se nikdy netýkala míst mimo tuto planetu Zemi. Kromě toho Ježíš jasně řekl Izraelitům: Mt 21:43 Proto vám pravím, že vám bude Boží království odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce. Neřekl nic o nějaké změně tohoto království; jen to, že bude předáno jinému národu. Apoštol Petr píše: 2Pt 3:5-7 Těm, kdo toto tvrdí, zůstává utajeno, že dávná nebesa i země byly vyvolány slovem Božím z vody a před vodou chráněny. Vodou byl také tehdejší svět zatopen a zahynul. Týmž slovem jsou udržována nynější nebesa a země, dokud nebudou zničena ohněm; Bůh je ponechal jen do dne soudu a záhuby bezbožných lidí. Z jeho slov je jasně patrné, že o druhém 'zničení' země a nebes hovoří zcela obdobně jako o prvém. Přitom první zkáza byla z toho důvodu, že všichni lidé měli na mysli jen zlo (Gn 6:5). To však o všech dnešních lidech říci nelze. Měla by být tedy planeta Země úplně zničena? To zcela jistě nikoli. Bude z ní vymýceno zlo stejně jako potopou, a pro schválené lidi opatří Bůh záchranu podobně jako tehdy pro Noemovu rodinu. Ten, kdo však očekává záchranu v nebesích, by měl číst pozorně slova apoštola Petra: 2Pt 3:10-13 Den Páně přijde jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem. Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. Petr říká, že budou zničena i nebesa. To může znamenat jen to, že bude zničena stará tvář Země i nebes – obdobně jako při potopě. Popisovaná katastrofa sice bude zřejmě ještě mnohem hrůznější než ta první, avšak Bůh ji zvládne podle svého slibu stejně jako tu první [zřejmě proto píše Pavel, že spravedlivý bude živ z víry (Ř 1:17; Ga 3:11)]. Bude přitom však zničen celý vesmír? To snad bude Bůh litovat, že ho stvořil, stejně jako litoval, že stvořil lidi? Nikde v Bibli není žádná zmínka o takové lítosti. Při stvořitelských dnech byly všechny ostatní stvořené věci schváleny bez podmínky jakožto dobré, a lidská činnost do jejich kvality zasáhnout nemohla. Někdo by se snad mohl domníval, že nebesa musejí být zničena kvůli satanovi. To je také omyl, protože o satanovi Bible jednoznačně říká, že bude svržen napřed na Zemi a potom do Geheny. V nebesích rozhodně nezůstane. Tak proč by je měl Bůh kvůli tomu zničit? V knize Zjevení Jana se praví, že Nebeský Jeruzalém sestoupí na zemi (Zj 3:12; 21:2,10). Nikdo z lidí totiž nemůže vystoupit na duchovní nebesa a zůstat tam trvale. To mohl učinit jen Duchovní Ježíš Kristus, protože odtamtud přišel (Ef 4:9,10). Konstatujme, že budoucí ráj v žádném případě nemůže být jinde než opět na této planetě. [Vysvětlení smyslu slov Boží království a Ráj je bráno z http://fromik.t-b-from.cz] Co tedy slova Ježíšova znamenala? Slůvko „dnes“ se vyskytuje v NZ vícekrát, například v Listu Hebrejským: Žid 1:5 Komu kdy z andělů Bůh řekl: 'Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil!' A jinde se praví: 'Já mu budu Otcem a on mi bude Synem.' Žid 3:7 Proto, jak říká Duch svatý: 'Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas … Žid 3:13 Naopak, povzbuzujte se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono 'dnes', aby se nikdo z vás, oklamán hříchem, nezatvrdil. Žid 4:6-7 Trvá-li tedy možnost, aby někteří do odpočinutí vešli, a ti, kterým ta zvěst byla nejprve ohlášena, pro neposlušnost nevešli, určuje Bůh jiné 'dnes'. V Davidových žalmech, tedy po dlouhé době, jak už bylo pověděno, říká: 'Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce!' Je tedy vidět, že „pozemské“ dnes může mít jiný časový význam než dnes „nebeské“. Slova 'Amen pravím ti dnes budeš se mnou v ráji,'zaznamenaná v Lukášově evangeliu můžeme vysvětlovat jako výraz útěchy pro člověka, který podobně jako Ježíš nevýslovně trpěl a který se v mezní situaci pokořil a tak dokázal, že je hoden vzkříšení. Můžeme říkat, že „dnes“ znamená, že ten kdo se obrací s vírou na Ježíše Krista, není utěšován něčím, co přijde později, ale dostává to hned. A můžeme i tvrdit, že dnes ve spojení se slovem v ráji může označovat konečný cíl člověka – očekávání, radost a pokoj. Pokud se však opřeme o další biblické texty spojené se slůvkem „dnes“, máme jiné vysvětlení. Slovo „dnes“ znamená nejen dnešní den, ale i delší časový úsek [Viz 2Pt 3:8 (Ale tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a 'tisíc let jako jeden den'.)]. V současnosti těžko zjistíme kde udělal Ježíš při vyslovení zmíněné věty pomlku – což se zaznamenává v písemném projevu jako čárka. Je však jisté, že pokud udělal pomlku před slůvkem dnes ('Amen pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji,'), nemusíme chápat slůvko v pozemském slova smyslu.

"DNES, anebo DNES" | Přihlásit/Vytvořit účet | 25 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: DNES, anebo DNES (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Středa, 07. únor 2007 @ 12:17:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pod tu myšlenky s tím slovem "dnes" se mohu podepsat - také to tak chápu...

díky za článek.

KarelsRe: DNES, anebo DNES (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Středa, 07. únor 2007 @ 12:21:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Není to dlouho a podobnou úvahu a závěry jsem četl na www.katolik.cz - takže katolíci - aspoň někteří z nich to také tak chápou...Re: DNES, anebo DNES (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Středa, 07. únor 2007 @ 12:32:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
http://www.katolik.cz/otazky/ot.asp?ot=2975Re: DNES, anebo DNES (Skóre: 1)
Vložil: franciscus v Středa, 07. únor 2007 @ 13:43:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A já myslel, že jsem objevil Ameriku. Díky.Re: DNES, anebo DNES (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Středa, 07. únor 2007 @ 15:05:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Prosím Tě,

vždyť to máš zpracovaný líp (podrobněji), tam jde o to, že to jsou katolíci, kteří to tak (někteří) vidí, nebo aspoň připouštějí.

Karels


]


Re: DNES, anebo DNES (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Středa, 07. únor 2007 @ 15:09:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ať už tvůj počin, nebo třebas Gregoria777 a dalších je opravdu lepší, než některé sebezajímavější články, ale které se nezabývají Božím slovem.

Hledáme sice správný výklad, ale i kdyby se člověk mýlil - tak je jedno jisté - zabývá se Božím slovem a o to přece jde...

Karels


]


Ve hrobě s tělem,v pekle s duší co Bůh,v ráji pak s lotrem,na trůně s Otcem a Duchem (Skóre: 1)
Vložil: Seraphim v Středa, 07. únor 2007 @ 15:30:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
V Pravoslavné církvi při sv.liturgii (bohoslužbě s Večeří Páně) kněz pravidelně tiše čte tuto pravdivou informaci:

"Ve hrobě s tělem, v pekle s duší co Bůh, v ráji pak s lotrem a na trůně s Otcem a Duchem, vše nevystižitelně naplňuje, byl jsi Kriste."

(Lidový sborník modliteb a bohoslužebných zpěvů Pravoslavné církve, r.1951, str.164)

Bratři, nesmíme zapomínat, že J.Kristus byl člověk a Bůh zároveň. On své Božství neztratil ani na kříži ani nikdy. Ta věta liturgie to dobře a stručně vysvětluje.

Naše lidské rozumování v úvodním článku je intelektuálsky příliš úzkoprsé, trochu jehovistické - ariánsky umenšující Božství J.Krista.

J.Kristus jako Bůh je všudypřítomný.
V okamžiku po jeho fyzické smrti se jeho Božská všudypřítomnost plně projevila.

Odpověděl:
Mgr. Libor Halík PhD., duchovní Pravoslavné církveRe: Ve hrobě s tělem,v pekle s duší co Bůh,v ráji pak s lotrem,na trůně s Otcem a Duc (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Středa, 07. únor 2007 @ 15:37:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Seraphime,

přečti si to katolické http://www.katolik.cz/otazky/ot.asp?ot=2975

Když jsem to četl, tak jsem měl skoro nutkání je poprosit, jestli to tady nemůžu vložit - protože s tím souhlasím...

Karels


]


Nemá se odkládat smíření s Bohem na později (Skóre: 1)
Vložil: Seraphim v Středa, 07. únor 2007 @ 22:58:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
Přečetl jsem si.

V závěru je tam toto - což mne zaujalo nejvíc: "Je to poselství o spáse, která se uskutečnila v Ježíši Kristu. O spáse, která je připravena pro každého, i kdyby o ni poprosil v poslední vteřině svého života."

Já se s podobným názorem setkal mnohokrát.

Také jsem se však, ke své velké bolesti, setkal i s tím, že člověk, kterého jsem pravidelně navštěvoval v domově důchodců, za kterého jsem se modlil atd., odložil smíření s Bohem na později. Tento člověk se řídil přesně tímto heslem, že spása je připravena pro každého, i když o ni poprosí až v poslední vteřině svého života. Ale pak nečekaně zemřel a nestihl odevzdat svůj život Ježíši Kristu, nestihl poprosit Boha o odpuštění svých hříchů. Všechno ostatní stihl, ale toto nejdůležitější nikoliv. Byla to pro mne, tehdy začínajícího faráře fakt hrůza. Podobnou hrůzou pro mne bylo, když ženatý kněz, po kterém jsem přebíral farnost, dopadl stejně. Zemřel tak jako umírá pes, nikoliv jako křesťan a ještě k tomu duchovní a jeho rodina jeho smrt utajila. Neměl ani církevní pohřeb. Jeho popel rozrášili někde na poli. No prostě hrůza.
Mgr. Libor Halík PhD., duchovní Pravoslavné církve


]


Re: Nemá se odkládat smíření s Bohem na později (Skóre: 1)
Vložil: noname (cnemo@seznam.cz) v Čtvrtek, 08. únor 2007 @ 20:01:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bratře, tohle je otázka, skoro každý se může dostat do situace kdy se nestačí smířit s Bohem, tak jak je zvykem. Možná stačí v té poslední vteřině života touha po smíření a lítost nad svými skutky. Někteří lidé však neumí litovat. Neumí nikoliv nechtějí. Co bude s nimi? Je přece našim posláním dávat naději všem bez rozdílu a je jen na nich zda a do jaké míry ji přijmou. Do duše člověka nikdo z nás nevidí a posuzovat jej jen podle toho jak se nám jeví, jde zase jen mezi lidmi. V poslední chvíli člověka má naštěstí konečné slovo Bůh. Jak s oblibou říkám předjímat jeho soudy je přinejmenším drzost, v horším případě hřích.
Tak raději dávam naději všem, protože naděje se může změnit v touhu a hledání.

Honza


]


Jste svatější než Alfons Liguori? (Skóre: 1)
Vložil: Seraphim v Čtvrtek, 08. únor 2007 @ 21:20:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
Bratře Honzo!
U vás v Katolické církve má titul učitel církve v oblasti morálky sv. Alfons Liguori, biskup redemptorista. Kdysi mi kamarád, katolický kněz půjčil nějakou knihu tohoto sv.Alfonse. On tam učil, jak "cvičit" (neumím se lépe vyjádřit) lítost. Bylo vidět, že koncem 18.století se ve vaší církvi dbalo na přípravu na smrt. Nebralo se to na tak lehkou váhu, jak to berete Vy. Tehdy sv. Alfons nevěřil, že Bůh je jakési ODPOUŠTĚDLO. On naopak velmi varoval před drze lehkomyslnou nepřipraveností na poslední hodinku života. Učil, že ten, kdo se nemodlí, jistě skončí navěky v Pekle. Velmi důrazně protestoval proti teologickému směru tzv. laxistů, kteří zneužívali Boží milost. Vy si myslíte, že vidíte lépe do Boží soudní "kuchyně" než Alfons? Vy jste svatější?


]


Re: Jste svatější než Alfons Liguori? (Skóre: 1)
Vložil: noname (cnemo@seznam.cz) v Čtvrtek, 08. únor 2007 @ 21:42:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nevím kde berete svou jistotu ve svých soudech o lidech kolem sebe. Nemá cenu vám něco vyvracet a tím méně vysvětlovat, případně se nějak hájit, vy už víte, jak kdo dopadne. Vás asi nikdy nenapadlo že můžete i svými řečmi i ublížit.
Žijte tedy blaze dál ve svém Já.


Honza


]


Re: Jste svatější než Alfons Liguori? (Skóre: 1)
Vložil: Seraphim v Čtvrtek, 08. únor 2007 @ 22:58:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
Já věřím autoritě starozákonních proroků, novozákonních apoštolů, Pána Ježíše Krista, svatých a světic po Kristu.

Vy sám sebe pokládáte za nejvyšší neomylnou autoritu a autoritou svatých křesťanských předků pohrdáte.

ŠKODÍTE nejen sám sobě, ale i druhým, když je svádíte novodobě oprášeným marcionismem a origenismem.

Mgr. Libor Halík PhD., duchovní Pravoslavné církve


]


Re: Jste svatější než Alfons Liguori? (Skóre: 1)
Vložil: noname (cnemo@seznam.cz) v Pátek, 09. únor 2007 @ 09:59:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kde berete jistotu a odvahu k podobným tvrzením o mé víře. Pokud soudíte jen z těch pár slov, která zde zazněla (případně si vyměnili v jiných diskuzích) a stačí vám to na úsudek (odsouzení ) druhého pak nemám co dodat. To, že nemám potřebu napotkání vyhrožovat peklem a tvrdit o komkoliv, že tam na100% skončil, není nedostatkem víry ale nadějí v Boží spravedlnost i milosrdenství. Jistě aspoň uznáte, že jej budeme potřebovat oba - bez rozdílu.
Na rozdíl od vás, vám na závěr popřeji i vyprošuji hojnost darů Ducha svatého a moudrosti. Moudrost, totiž není závislá na dosaženém vzdělání ale dar od Boha a jak říká Písmo, máme ji vyhledávat a prosit o ní.

Honza


]


Honzo, jste moudřejší než svatý P.Pio? (Skóre: 1)
Vložil: Seraphim v Pátek, 09. únor 2007 @ 12:02:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
Počátkem moudrosti je dar bázně Boží.

S růstem lásky k Bohu a lidem se tento dar neztrácí, ale zintenzivňuje. To je dobře vidět i na vašem katolickém světci stigmatizovaném P.Piovi, který, až do posledních dnů svého života, v lidmi zaplněné Peklo věřil. Druhé před Peklem varoval a sám se Pekla pro sebe obával. Kým jste Vy, že se Pekla pro sebe a druhé nemusíte bát? Jste moudřejší než svatý P.Pio?


Moudrost od Boha darem dostávají pouze ti, kteří věří, že Peklo je i bude věčné, bolestné; kteří věří, že Peklo není ani nebude liduprázdné.

Souhlasím, že tato víra nesouvisí s dosaženým vzděláním.
Souvisí však s ODVAHOU MÍT STRACH. Tuto odvahu zbabělci postrádají.

Tuto zbabělost mnoha současných katolických (i jiných) křesťanů popisuje velmi vhodně francouzský dominikán M.D.Molinié v knize Odvaha mít strach. Vydalo ji Centrum pro studium demokracie a kultury v Brně r.1996.


]


Re: Honzo, jste moudřejší než svatý P.Pio? (Skóre: 1)
Vložil: noname (cnemo@seznam.cz) v Pátek, 09. únor 2007 @ 13:57:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jste nepřekonatelný ve svých soudech. Kde jsem řekl, že peklo neexistuje, že je prázdné nebo že se ho nebojím. Nikdy jsem nic takového netvrdil ale jsou vaše slova která mi vkládáte do úst a následně mi je vyčítáte.
Prosím lépe čtěte a přemýšlejte také nedělejte urychlené závěry, ubližujete tím především sobě i lidem kolem sebe, třeba pak bude i tento nemocný svět ve vašich očích trochu vlídnější. A kdo ví, možná i vy k němu.
Přeji vám z celého srdce aby se vám to aspoň trochu povedlo.
Honza]


Napište jaké typy hříšníků jsou dle Vás v Pekle navěky, Honzo.Prosím (Skóre: 1)
Vložil: Seraphim v Pátek, 09. únor 2007 @ 16:34:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
Pokud věříte, že věčné Peklo není liduprázdné, tak mi, prosím, napište jaké typy hříšníků se v něm nacházejí.
Nejmenujte konkrétní lidi - stačí ukázat, jaké typy hříšníků jsou podle Vás v Pekle.
Jsou podle Vás v Pekle vrahové malých dětí? Nebo tam jsou podle Vás jen vrahové dospělých?
Jsou tam někteří obyvatelé starověké, Bohem potrestané Sodomy?
Fotografie z archeologického naleziště ze zpopelněné Sodomy lze spolu s českým textem shlédnout na:

http://www.biblickearcheologickenoviny.cz/sodoma_gomora.html

http://www.biblickearcheologickenoviny.cz/sodoma_gomora2.html

http://www.biblickearcheologickenoviny.cz/sodoma_gomora_extra1.html

http://www.biblickearcheologickenoviny.cz/sodoma_gomora_extra2.html

http://www.biblickearcheologickenoviny.cz/sodoma_gomora_extra3.html

http://www.biblickearcheologickenoviny.cz/sodoma_gomora_extra4.html

http://www.biblickearcheologickenoviny.cz/sodoma_gomora_extra5.html

http://www.biblickearcheologickenoviny.cz/sodoma_gomora_extra6.html

Na Vaši odpověď se těším
Libor


]


Re: Napište jaké typy hříšníků jsou dle Vás v Pekle navěky, Honzo.Prosím (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Pátek, 09. únor 2007 @ 17:36:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Blaze těm, kdo si vyprali roucha, a tak mají přístup ke stromu života i do bran města. Venku zůstanou nečistí, zaklínači, smilníci, vrahové, modláři - každý, kdo si libuje ve lži." (Zjevení 22:14-15)]


Re: Napište jaké typy hříšníků jsou dle Vás v Pekle navěky, Honzo.Prosím (Skóre: 1)
Vložil: Seraphim v Pátek, 09. únor 2007 @ 18:28:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
Souhlasíte Honzo plně s tím, co napsal Karels?


]


Re: Napište jaké typy hříšníků jsou dle Vás v Pekle navěky, Honzo.Prosím (Skóre: 1)
Vložil: noname (cnemo@seznam.cz) v Sobota, 10. únor 2007 @ 02:18:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bratře nejsem Bůh abych vyslovoval soudy, Písmo nám mnohé napoví, před mnohým varuje a není důvod o tom pochybovat, protože však Bůh soudí nejen špatné skutky ale i to, co jsme dobrého udělali a trocha toho dobrého se najde u každého, tak jistě chápeš, že nevím na kterou stranu se nachýlí miska vah. Kdybychom byli souzeni jen za naše špatnosti, skončíme v pekle asi všichni.
Promiň, že neumím jednoznačně odpovědět na tvoji otázku je příliš složitá.

Honza
]


Re: DNES, anebo DNES (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 07. únor 2007 @ 16:27:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Franciscus, dovolím si pár poznámek. Bible rozděluje Boží lid pouze na Izrael a Církev. Žádný Duchovní Izrael neexistuje. To je blud jedné z větví charismatického hnutí. Existuje pouze Boží Izrael popsaný v Gal 6,16. A to jsou věřící v Krista ze Židů - praví izraelští ( Ř 9,6-8 ), kteří jsou součástí Církve. Boží Království má více aspektů. Zatímco do Jeho duchovního Království je vstup v jistém smyslu velmi jednoduchý, pak do Kristova fyzického Království je vstup opravdu velmi OBTÍŽNÝ. ( Mt 5,20 a Mt 7, 21 ) Podmínkou bude činění Boží vůle a spravedlnost vyšší než, měli zákonníci a farizeové ( a ti měli vlastní spravedlnost většinou na velmi vysoké úrovni - viz. Saul - alias apoštol Pavel ve Fil. 3, 4-6 ). Zatímco do duchovního Božího Království vstupujeme znovuzrozením z Ducha skrze VÍRU, pak do tisíciletého fyzického Království Božího ( Kristova ) na zemi vstupujeme skrze konání Božích skutků, resp. Boží vůle pod vedením Ducha ( Ef 2,10 ). Vstup do tohoto Království bude ODMĚNOU pro věrné Pánovy služebníky a bude velmi obtížný, protože vyžaduje úplnou oddanost Pánu a Jeho vůli. Toto Kristovo Království bude trvat tisíc let na této stávající zemi - Zj 20,4-9 ( ještě před její zkázou v ohni - 2Pt 3,12 ). Tím se naplní Slova Písma o tom, že Kristus usedne na trůn svého otce Davida v Jeruzalémě ( 2Sam 7, 8-17 // Ž 89,20-38 ). Toto Boží zaslíbení dané Kristu ještě nebylo naplněno a Pán Ježíš toto zaslíbení dostane jako Boží odměnu těsně po svém druhém příchodu ve slávě a moci. Království bude ODMĚNOU Kristovou od Boha a ODMĚNOU věrných služebníků od Krista. Nakonec Kristus vzdá toto Království Bohu a Otci. A když poddáno Jemu bude všecko, tehdy i sám Syn poddá se Tomu, který jemu poddati má všecko, aby byl Bůh všecko ve všech ( 1Kor 15, 24-28 ).Re: DNES, anebo DNES (Skóre: 1)
Vložil: Binford v Středa, 07. únor 2007 @ 20:18:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky Francisco. Moc super článek. Tím chci říct, že je strašně zajímavý a zasloužil by si pozornost a diskusi. Zaujalo mě už to, že připouští menšinový výklad. Tenhle výklad tj., že ta česká čárka patří za dnes a nikoli před dnes taky zastávám. Akorát tvé zdůvodnění mi připadá poněkud složité. Já spíše vycházím z předpokladu, že Ježíš byl jako člověk žid, jeho myšlení bylo židovské. A velmi silně ovlivněno biblickou kulturou (i když nejen). Proto vycházím ze Starého zákona. Termín hajom čili česky dnes se v hebrejské části Bible vyskytuje velmi často. Jeho význam je velmi jednoznačný. Hajom je dnes. Nikdy neznamenaná žádný delší či dokonce časově neomezený úsek. Chtěl bych ale obrátit pozornost na jeho použití ve slavnostních formulích. Jmenovitě jedná se o formule slavnostní přísahy často spojené se zavázáním smlouvy a taky formule slavnostního vyzvání k soudu s Hospodinem mnohdy spojené se slavnostní přísahou. Dám pár příkladů.

Formule slavnostní přísahy:
Exodus 34:11 Bedlivě dbej na to, co ti dnes přikazuji.
Deuteronomium 4:39 Proto poznej dnes a vezmi si k srdci, že Hospodin je Bůh nahoře na nebesích i dole na zemi; žádný jiný není.
Deuteronomium 5:1 Mojžíš svolal celý Izrael a řekl jim: Slyš, Izraeli, nařízení a práva, která vám dnes vyhlašuji. Učte se jim a bedlivě je dodržujte.
Deuteronomium 6:6 A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci.

Formule soudní:
Deuteronomium 4:26 beru si dnes proti vám za svědky nebe i zemi, že v zemi, do níž přejdete přes Jordán, abyste ji obsadili, rychle a nadobro vyhynete. Nebudete v ní dlouho živi, ale budete vyhlazeni.
Deuteronomium 8:19 Jestliže však přesto na Hospodina, svého Boha, zapomeneš a budeš chodit za jinými bohy, sloužit jim a klanět se jim, dosvědčuji vám dnes, že docela vyhynete.
(tady plní dnes obojí funkci)

Zdaleka neuvádím všechny výskyty (je jich několik tisíc). Zdá se tedy, že Ježíš se slavnostně zavazuje že ten muž, který pod vlivem Ducha Svatého přijímá Ježíše za svého vykupitele bude určitě v místě, kterému Židé říkali ráj. Pro mě táto pasáž je úžasným svědectvím o nezasloužené Boží lásce ke každému hříšníku. Ten vztah Ježíše k tomu muží je tak veliký, že mu před celým vesmírem říká, že jeho hříchy jsou odpuštěny a on (tj. ten zločinec) bude spasen. Tak nádherná je Boží láska k nám hříšníkům.

Re: DNES, anebo DNES (Skóre: 1)
Vložil: Binford v Středa, 07. únor 2007 @ 20:28:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
OPRAVA: Ne je jich několi tisíc ale několik set.

Binforde Biforde co to píšeš za bludy :o)))))))


]


Re: DNES, anebo DNES, o závislosti na slovech, reakce šťourala (Skóre: 1)
Vložil: mk (miliko(a)atlas.cz) v Pátek, 09. únor 2007 @ 22:05:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To, že Pavel hovoří o třech nebesích, ještě neznamená, že by mohla být jen tři. Co když jsou čtyři? Pavel došel do třetího, ale to neznamená, že Ježíš pochází u Otce ze třetích nebes. Klidně může být z ještě vyššího nebe.
Píši to proto, že někteří staří autoři hovořili o sedmi nebesích, a lidové přísloví také o někom říká: byl v sedmém nebi (na vrcholu blaženosti) a také Štítný hovoří o sedmi nebích ve spise Knížky šestery – chcete mu snad nevěřit ?
Jiná poznámka:
Je dojemné, jak se obracíme odbočkou jinam, delší cestou, i když nemusíme. Co to je za poznámku, že ´...simeron, znamená „to-day“. To-day je starý tvar dnešního today, což znamená dnes, dnešek....´, ?
Copak potřebujeme nejprve číst anglický text, abychom rozuměli Vulgátě? nelze ji přeložit do češtiny? Vulgáta byla dříve, než překlad Bedy Ctihodného a další překlady.
Proč by překlad do jiného jazyka měl sloužit pro pochopení v češtině? Filologové sice zkoumají všelicos, ale porovnávací analýzou. Jestli se chceme obracet na jiné překlady Vulgáty vzniklé ještě před českým,. proč nezačneme u ranného překladu Wulfily ze VI. století? Byl sice v gótštině, kterou se dnes nemluví, ale co je na překážku pro poctivého filologa? Jen jsem nepochopil, proč českému čtenáři je nejprve nutné vysvětlit, jak se ´dnes´ řekne v angličtině a starat se o starý a dnešní tvar ?
Před sto lety z moderních současných jazyků byla frekventovaným jazykem biblistů němčina. Dnes se angličtina používá i tam, kde bychom vystačili bez ní. Opravdu nás má zajímat starý tvar to-day v porovnáním s tvarem today, jestli to má vyřešit otázku řeckého slova dnes ? je snad anglický jazyk spolehlivý pro vyřešení každé otázky? nebo je to zvyk a úlitba modernímu trendu nového jazyka pro obchod, komunikaci, atd, atd, prostě všude, tedy hurá i v biblistice? Není stejně závažné třeba německé heute nebo francouzské aujourd'hui, nebo ce jour? Zase jedno poklonkování před módou, která se šíří všude a naprosto není odpovědná za správný význam řeckého slova dnes.Re: DNES, anebo DNES, řekl jsem ti dnes (Skóre: 1)
Vložil: mk (miliko(a)atlas.cz) v Sobota, 10. únor 2007 @ 21:50:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já to chápu takto:
´..et dixit illi Iesus amen dico tibi hodie mecum eris in paradiso“,
konec věté kóly je po slově hodie,
přesáno s více znaky:
amen dico tibi hodie, mecum eris..
[..amen dico tibi hodie] , [mecum eris...]
nebo přehozeno:´...teď ti v pravdě říkám, budeš se mnou...Stránka vygenerována za: 0.31 sekundy