Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Jeroným.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16516, komentáře < 7 dní: 369, komentářů celkem: 420797, adminů: 60, uživatelů: 5217  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 306 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

Frantisek100
oko

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
114873127
přístupů od 17. 10. 2001

Hledání: Sebevražední muslimové, sebevražda Svobody, nesoudit, kající a nekající celník
Vloženo Pondělí, 29. leden 2007 @ 19:29:00 CET Vložil: Bolek

ULTRAS poslal Seraphim

Sebevražední muslimové, sebevražda Svobody, nesoudit, kající celník, nekající bratr 1) Podívej Karle, když umře Nekřesťan, je zavržen, čili odsouzen, neboť Pán Ježíš definoval nejen Jan 3,16, ale i že kdo neuvěří, bude zavržen (zatracen). Viz Marek 16.kapitola, verš 16:

16,16 „Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.“ (ekumenicky) 16,16 „Kdož uvěří a pokřtí se, spasen bude; kdož pak neuvěří, budeť zatracen.“ (kralicky) Ta víra je tak moc důležitá, že apoštol Pavel z vězení napsal, že je rád, když se evangelium zvěstuje dokonce i se špatnými motivy. Nedávno zde o formě evangelizace byla debata s Gregoriem777. Re: MANIPULATIVNÍ EVANGELIZACE IV. část Od Pattre (Pattre@seznam.cz) v Neděle, 28. leden 2007 v 18:11:10 CET Citovalo se tam: Filipským 1.kapitola, verše 15-18: 15 „Někteří sice káží Krista také ze závisti a z řevnivosti, jiní však s dobrým úmyslem. 16 Jedni z lásky, protože vědí, že jsem tu k obhajobě evangelia, 17 druzí z touhy po uplatnění, ne z čistých pohnutek, a domnívají se, že mi v mém vězení způsobí bolest. 18 Ale co na tom! Jen když se jakýmkoli způsobem, ať s postranními úmysly, ať upřímně zvěstuje Kristus; z toho se raduji a budu radovat.“ 2) Kyž zemře sebevraždou křesťan obvykle o něm platí 1.Korintským, 3.kapitola, 16. - 20.verš: 3,16 Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? 3,17 Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy. 3,18 Ať nikdo sám sebe neklame. Domnívá-li se někdo z vás, že je v tomto světě moudrý, ať se stane bláznem, aby se stal opravdu moudrým. 3,19 Moudrost tohoto věku je bláznovstvím před Bohem, neboť je psáno: 'Nachytá moudré na jejich vychytralost'; 3,20 a jinde: 'Hospodin zná úmysly moudrých a ví, že jsou marné.' Libor: Moudrostí tohoto věku, bláznivou před Bohem, je zejména sebevražda 3) Karels: „Sebevrah (Samson) a přesto si myslím, že nebude zatracený. Uznávám, že je to text nadmíru obtížný. Takže se k tomu vyjádřete, bratři a sestry.“ Libor: Také si myslím, že Samson nebude zatracený. Avšak ti Pelištejci, kteří zahynuli s ním zatraceni jsou. Bůh JHWH, Otec Ježíše Krista, nechal Samsona zplodit k tomuto cíli: Soudců 13.kapitola, 5.verš: „Hle, otěhotníš a porodíš syna, ale jeho hlavy se nesmí dotknout břitva; ten chlapec bude od mateřského života Boží zasvěcenec. On začne vysvobozovat Izraele z rukou Pelištejců." Libor: Samson nebyl sebevrahem ve smyslu dnešních islámských sebevražedných teroristů, neboť ON SEBEVRAŽDOU NEÚTOČIL, ale provedl trest smrti na Pelištejcích, když byl jejich zajatcem. Vysvobozoval tím Izraelský národ na pokyn Otce Ježíše Krista, na pokyn Boha JHWH, Boha Abrahamova, Izákova a Jákobova. Nedělal to na pokyn boha Mohamedova, který učil uctívat jakýsi meteorit v Mekkce. Muslimové konají sebevražedné útoky ve jménu boha Mohamedova. Libor: Že Samson jednal Bohu libě dokazuje to, že k porážce filištýnských (pelištejských) vůdců i ke své „sebevraždě“ DOSTAL MIMOŘÁDNĚ MIMOŘÁDNOU SÍLU, kterou předtím delší dobu neměl. Viz: Soudců, 16.kapitola: 16,19 Ona ho uspala na klíně, zavolala jednoho muže a dala oholit sedm pramenů vlasů na jeho hlavě. Tak se stala příčinou jeho ponížení. Jeho síla od něho odstoupila. 16,20 Křikla: "Samsone, jdou na tebe Pelištejci!" Procitl ze spánku a pomyslil si: "Dostanu se z toho jako dosud vždycky a pouta setřesu." Nevěděl, že Hospodin od něho odstoupil. 16,21 Pelištejci se ho zmocnili, vypíchli mu oči a odvlekli ho do Gázy, kde ho spoutali dvojitým bronzovým řetězem. Ve vězení musel mlít. 16,22 Ale vlasy na hlavě mu začaly hned po oholení dorůstat. 16,23 Pelištejská knížata se shromáždila, aby obětovala velkou oběť svému bohu Dágonovi a aby se oddala radovánkám. Řekli: "Náš bůh nám vydal do rukou Samsona, našeho nepřítele." 16,24 Když ho lid viděl, vychvaloval svého boha. Volali: "Náš bůh nám vydal do rukou našeho nepřítele, pustošitele naší země, který mnoho našich skolil." 16,25 Rozjařili se a křičeli: "Zavolejte Samsona, ať nám poslouží k nevázaným hrám!" Zavolali tedy Samsona z vězení, aby si s ním nevázaně pohrávali. Postavili ho mezi sloupy. 16,26 Samson požádal mládence, který jej vedl za ruku: "Pusť mě, ať mohu ohmatat sloupy, na nichž budova spočívá a opřít se o ně!" 16,27 Dům byl plný mužů i žen, byla tam všechna pelištejská knížata. I na střeše bylo na tři tisíce mužů a žen, hodlajících přihlížet nevázaným hrám se Samsonem. 16,28 I volal Samson k Hospodinu a prosil: "Panovníku Hospodine, rozpomeň se na mne a dej mi prosím jen ještě tentokrát sílu, Bože, abych rázem mohl vykonat na Pelištejcích pomstu za svoje oči!" 16,29 Pak Samson pevně objal oba prostřední sloupy, na nichž budova spočívala, a vzepřel se proti nim, proti jednomu pravicí a proti druhému levicí. 16,30 A řekl: "Ať zhynu zároveň s Pelištejci!" Napnul sílu, a dům se zřítil na knížata i na všechen lid, který byl v něm, takže mrtvých, které usmrtil umíraje, bylo víc než těch, které usmrtil zaživa. Libor: Sebevražední islámští teroristé Samsonovu mimořádnou sílu od Boha JHWH, od Otce Ježíše Krista nedostávají, oni vše konají z jejich vlastních přirozených lidských sil a za pomoci lidmi vymyšlených technických prostředků. 4) Slůvko soudit má v českém jazyce minimálně 2 významy. Vzniká z toho bábelský zmatek, kterého někteří zneužívají. Soudit, ve smyslu rozlišovat dobré skutky a dobré lidi (slovy Krista – tzv. ovce) od skutků zlých a zlých lidí (slovy Krista – tzv. vlků) musíme. Je to nezbytné k duchovnímu i fyzickému přežití na Zemi. I muž pod zkratkou Demagog rozlišuje, jak jsem vypozoroval při četbě jeho komentářů na Granu. Takže TAKÉ SOUDÍ. Informace ze Zjevení 21,8 je jednoznačná. Respektovat by ji měl i Demagog, pokládá-li se za učedníka Ježíše Krista. Je-li liberálním teologem, a nikoliv učedníkem Krista, pak chápu, že slova Ježíše Krista nebere. To relativisté a agnostici dělají. Zjevení 21,8 „Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt." Soudit ve smyslu odsoudit k fyzickému trestu např. k smrti, k popravě. To vykonávají státní soudci. Já nejsem státním soudcem, ale knězem – duchovním, takže toto nedělám. Jako autorita ve své církvi mohu dávat pouze duchovní výchovné tresty – zejména odmítnou dát přijmout nekajícímu křesťanovi Večeři Páně (eucharistii) podle Kristova pravidla: Neházejte perel před svině, nedávejte svatého psům. 5) Poprvé slůvko celník: kající bratr Pán Ježíš jednou celníka chválí ve srovnání s farizeem. Tento celník však byl kající, čehož si farizeus nepovšiml a stále se na něj díval nemilosrdně jako na nekajícníka. Viz známý text Lukášova evangelia: 18,9 O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství: 18,10 "Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus, druhý celník. 18,11 Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil: 'Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. 18,12 Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám.' 18,13 Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: 'Bože, slituj se nade mnou hříšným.' 18,14 Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu, a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen." Libor: Mohu ubezpečit Demagoga i jiné, že ani potratáři, ani krvavými maminkami, ani krvavými otci, ani homosexuály NEPOHRDÁM. Avšak neklaním se jim, neboť nejsou hodni úcty. Jsou však hodni toho, abych bojoval o záchranu jejich duše. Chci je zachránit, pokud se nechají. To však musím dělat nikoliv za pomoci zdánlivě milosrdné lži, ale na základě pravdy Slova Božího, která je za pomoci Ducha svatého ostrá jako meč. Viz Efezským, 6.kapitola, 17.verš: 6,17 Přijměte také 'přilbu spasení' a 'meč Ducha, jímž je slovo Boží.' 6) Podruhé slůvko celník = zatvrzele nekající bratr Evangelium sv.Matouše: 18,15 Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra. 18,16 Nedá-li si říci, přiber s sobě ještě jednoho nebo dva, aby 'ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď'. 18,17 Jestliže ani je neuposlechne, oznam to církvi; jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník. Z tohoto druhého textu vidíme, že Pán Ježíš si celníky neidealizuje. K vytrvale nekajícímu bratru křesťanovi se máme chovat tak, jako se chovali Židé tehdy k celníkům. 7) Dokonce i obvykle cizoložný Karel Gott nyní 29.1.2007 na ČT v 19.00 řekl, že Karel Svoboda sebevraždou podlehl TEMNÝM SILÁM. Odpověděl: Mgr. Libor Halík PhD., duchovní Pravoslavné církve


"Sebevražední muslimové, sebevražda Svobody, nesoudit, kající a nekající celník" | Přihlásit/Vytvořit účet | 1 komentář | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Sebevražední muslimové, sebevražda Svobody, nesoudit, kající a nekající celník (Skóre: 1)
Vložil: oskar v Pondělí, 29. leden 2007 @ 19:58:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Seraphim: „když umře nekřesťan, je zavržen“

Komu ale budou vládnout křesťané, až budou vzkříšeni jako králové a kněží? Králové a kněží bez „lidu“ nemají smysl. Pokud jsou zemřelí, neuvěřivší nekřesťané zavrženi a odsouzeni, tak nemá smysl ani budoucí funkce vzkříšených křesťanů.Stránka vygenerována za: 0.18 sekundy