Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Kvido.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 13, článků celkem: 16386, komentáře < 7 dní: 511, komentářů celkem: 411988, adminů: 60, uživatelů: 5161  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 43 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

brusle7
Melissokomos
Willy

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
112236188
přístupů od 17. 10. 2001

Nebezpečná učení: Trojice - stále žhavé téma
Vloženo Středa, 25. říjen 2006 @ 22:42:59 CEST Vložil: Bolek

Kritika bludů poslal Nepřihlášený

100 biblických důvodů (zatím pouze 60), proč věřit v jednoho Boha.Samuel Barrett (1825)

1. Protože Ježíš Kristus je inspirovanými pisateli representován jako nekdo odlišný od Boha Otce jako je jeden clovek odlišný od druhého. "I ve vašem zákone je prece psáno, že svedectví dvou osob je pravé.

18 Jsem to já, kdo svedcí sám o sobe; a svedcí o mne také Otec, který me poslal." (Jan 8,17.18).2. Protože Ježíš nejenže o sobe nikdy nerekl, že on sám je Buh, ale naopak, mluvil o Otci, který ho poslal jako o Bohu, a to jako o Bohu jediném. "A život vecný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíš Krista."(Jan 17,3). Tuto vetu náš Spasitel použil ve veleknežské modlitbe k "Otci svému a Otci našemu."

3. Protože o sobe na mnoha místech mluvil jako o Synu Božím. "A z nebe promluvil hlas: "Toto je muj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil." (Mt 3,17). Muže být syn stejne starý a ten samý jako otec?4. Protože je oznacen jako Kristus, nebo pomazaný Boží. "Buh obdaril Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí, Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kterí byli v moci dáblove, nebot Buh byl s ním." (Sk 10,38). Je ten, kdo pomazává, tím samým, kdo je pomazán?5. Protože je nám predstaven jak Knez. "Proto, bratrí ... hledte na apoštola a velekneze našeho vyznání, Ježíše." (Žd 3,1). Úradem velekneze bylo sloužit Bohu. Mohl by tedy Kristus, jako knez, být Bohem?6. Protože Kristus, jako Prostredník mezi "Jediným Bohem" a "clovek". "Je totiž jeden Buh a jeden prostredník mezi Bohem a lidmi, clovek Kristus Ježíš." (1Tim 2,5).7. Protože, jako Spasitel lidí, byl poslán Otcem. "A my jsme spatrili a dosvedcujeme, že Otec poslal Syna, aby byl Spasitelem sveta." (1Jn 4,14.)8. Protože je apoštolem ustanoveným Bohem. "Proto, bratrí ... hledte na apoštola a velekneze našeho vyznání, Ježíše:byl verný tomu, kdo jej ustanovil ... ". (Žd 3,1.2)9. Protože Kristus je nám predstaven jako náš prímluvce u Boha. ... Vždyt Kristus Ježíš, který zemrel a který byl vzkríšen, je na pravici Boží a primlouvá se za nás!" (Rím 8,34)10. Protože hlavou Krista je Buh. "Rád bych, abyste si uvedomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista je Buh". (1 Kor 11,3)11. Protože ve stejném smyslu, jako mi patříme Kristu, je o Kristu řečeno, že patří Bohu. "...vy však jste Kristovi a Kristus je Boží." (1Kor 3,23)12. Protože Kristus říká, "Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všecky" (Jan 10,29). Není potom tedy Otec větší než Syn?13. Protože on v jiné souvislosti, ale ve stejném smyslu, říká: "...Otec je větší než já." (Jan 14,28)14. Protože doslova odmítá to, že je Bůh, když říká: "Žádný není dobrý, než jediný, totiž Bůh. Chceš-li pak vjíti do života, ostříhej přikázání.(BKR)" (Mt 19,17)15. Protože poptom, co náš Spasitel řekl: "Já a můj Otec jsme jedno," dává učedníkům jasně znát, že tím nemá na mysli jednu podstatu, stejnou v moci a slávě, ale jedno pouze v hluboké lásce a v úmyslu, jak jasně vyplývá z modlitby, kterou se modlil ke svému Otce v jejich prospěch: "aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že jsi mě poslal." (Jan 17,21)16. Protože Otec je nazván Bohem Kristovým, stejně tak jako je Bohem křesťanů. "Ježíš jí řekl: ... Ale jdi k mým bratřím a pověz jim, že vystupuji k Otci svému i Otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu." (J 20,17)17. Protože apoštol říká o Bohu, rozlišujíce přitom od "Pána Ježíše Krista," že On je "jediný Vládce", a že On "jediný je nesmrtelný". (1Tim 6,15.16)18. Protože ten samý apoštol se jasně zmiňuje o tom, že Otec je jediný Bůh, a že není žádného jiného mimo něj. "I když jsou tak zvaní bohové na nebi či na zemi - jakože je mnoho takových bohů a pánů - my přece víme, že je jediný Bůh Otec, od něhož je všecko, a my jsme tu pro něho, a jediný Pán Ježíš Kristus, skrze něhož je všecko, i my jsme skrze něho." (1Kor 8,5.6)19. Protože moc, kterou Kristus vlastnil, mu byla dána, jak sám říká: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi." Mt 28,1820. Protože jasně odmítá, že on je autorem jeho zázračných skutků, ale připisuje je Otci, nebo Duchu Božímu. "Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky". (Jan 14,10). "Jestliže však vyháním démony Duchem Božím:" (Mt 12,28)21. Protože jasně říká, že jeho zázraky jsou důkazy, ne o jeho vlasní moci a síle, ale o tom, že ho poslal Otec. (Jan 5,36)22. Protože jasně vyznává, že jeho skutky nebyly konány v jeho vlastním jménu, ale ve jménu Otce. (Jan 10,25)23. Protože tvrdí, že "jemu jeho Otec, Bůh, vtiskl svou pečeť". (Jan 6,27)24. Protože sám prohlásil, že on není autorem svého vlastního učení. "Mé učení není mé, ale toho, kdo mě poslal." (Jan 7,16-17)25. Protože sám sebe představoval jako toho, kdo je učen a instruován Otcem. "Teprve, až vyvýšíte Syna člověka, poznáte, že já jsem to a že sám od sebe nečiním nic, ale mluvím tak, jak mě naučil Otec." (Jan 8,28)26. Protože se neustále odkazuje na Otce jako na původ a zdroj autority, s kterou mluvil a jednal. "A dal mu moc konat soud, poněvadž je Syn člověka."

Jan 5,26-27.27. Protože uznává svou závislost na svém Nebeském Otci, co se týká příkladu a směru všeho toho, co Ježíš činil. "Amen, amen, pravím vám: Syn nemůže sám od sebe činit nic než to, co vidí činit Otce. Co činí Otec, stejně činí i jeho Syn." (Jan 5,19) "Vždyť Otec miluje Syna a ukazuje mu všecko, co sám činí; a ukáže mu ještě větší skutky, takže užasnete." (Jan 5,20)28. Protože říká: "Já sám nehledám svou slávu. Jest, kdo ji pro mne hledá, a ten soudí." (Jan 8,50)29. Protože říká: "Kdybych oslavoval sám sebe, má sláva by nic nebyla. Mne oslavuje můj Otec, o němž vy říkáte, že je to váš Bůh." (Jan 8,54)30. Protože apoštol říká, že v Kristu přebývá všechna plnost, protože tak se zalíbilo Otci. Kol 1,1931. Protože Kristus je v Písmu jednotně představován ne jako prvotní, ale jako přechodná příčina všech věcí souvisejících s naším spasením. "... my přece víme, že je jediný Bůh Otec, od něhož je všecko, a my jsme tu pro něho, a jediný Pán Ježíš Kristus, skrze něhož je všecko, i my jsme skrze něho."

"Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází." 1 Kor 8,632. Protože prohlašuje, "Nepřišel jsem sám od sebe" na svět, "neboť jsem od Boha vyšel a od něj přicházím." Jan 8,42; 7,28. Jan 13,3.33. Protože prohlašuje, že on neměl možnost ovlivnit věci na nejvyšších místech ve svém království. "...ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc; ta místa patří těm, jimž je připravil můj Otec." Mt 20,2334. Protože náš Spasitel, když popisoval svým učedníkům budoucnost, kdy budou mnohem lépe rozumět skutečnostem ohledně Něj, jasně vyjádřil, že ho poznají jako zcela závislého na Otci. "Ježíš jim řekl: "Teprve, až vyvýšíte Syna člověka, poznáte, že já jsem to (tzn. Mesiáš) a že sám od sebe nečiním nic, ale mluvím tak, jak mě naučil Otec." Jan 8,28.35. Protože náš Spasitel vždy prohlašoval, že nemá (nečiní) žádnou vlastní vůli, ale že je vždy zcela veden a řízen vůlí svého Nebeského Otce.

"...neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal" Jan 6,3836. Protože on jasně popřel, že vlastní Božský atribut nezávislé existence.

"Jako mne poslal živý Otec a já mám život z Otce..." Jan 6,5737. Protože jasně popírá, že vlastní Božský atribut neodvozené existence.

"Neboť jako Otec má život sám v sobě, tak dal i Synovi, aby měl život sám v sobě." Jan 5,2638. Protože nesporně zamítá, že by vlastní Božskou vlastnost všemohoucnosti. "Sám od sebe nemohu dělat nic;..." Jan 5,3039. Protože jasně popírá, že by vlastnil Božský atribut vševědoucnosti.

"O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám." Mt 24,36; Mk 13,3240. Protože o Kristu se v Písmech říká, že byl "pokoušen od ďábla" Mt 4,1. Ale "Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší." Jak 1,1341. Protože v souvislosti s naším Spasitelem je řečeno, že "se modlil celou noc k Bohu," Lk 6,12. Proč by se měl Kristus modlit, když on sám byl Bůh?42. Protože v přítomnosti mnoha lidí, před vzkříšením Lazara, vzdal díky Otci za to, že ho vyslyšel. "Otče, děkuji ti, žes mě vyslyšel.

Věděl jsem sice, že mě vždycky slyšíš,... " Jan 11,41.42.43. Protože Ježíš prosil svého Otce aby ho oslavil. "A nyní ty, Otče, oslav mne svou slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve, než byl svět." Jan 17,5. Cožpak by mohlo být, aby ten, kdo se modlí k Bohu za oslavení, byl Bůh sám?44. Protože velice prosil, aby, je-li to možné, aby ho minul kalich hořkosti, a přidává "avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš." Mt 26,3945. Protože řekl, "Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?" Mt 27,46. Může ten, kdo pronesl toto, považován za Nejvyššího Boha?46. Protože nikdy neuctíval a nevzýval sebe - Syna, ani Ducha svatého, jak by měl, jestliže Syn a Duch svatý jsou Bůh; ale vždy Otci.47. Protože své učedníky nikdy neučil, že mají uctívat jeho nebo Ducha svatého, ale Otce a Otce pouze. "Když se modlíte, říkejte: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno." Lk 11,2. "Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to." Jan 16,23.

"Ale přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili." Jan 4,2348. Because it was not the practice of the Apostles to pay religious homage to Christ, but to God the Father through Christ. “I thank God through Jesus Christ,” Rom. 7:25. “To God only wise, be glory through Christ,” Rom 16:27. “I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ,” Eph. 3:14.48. Protože nebylo zvykem, aby apoštolové vzdávali náboženskou poctu Kristu, ale Bohu Otci, skrze Krista." Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho!" Řím 7,25. "Jedinému moudrému Bohu buď skrze Ježíše Krista sláva na věky věků. Amen." Řím 16,27. "A pro tu příčinu klekám na kolena svá před Otcem Pána našeho Jezukrista," Ef 3,14.49. Protože Sv. Petr, hned poté, co byl naplněn Duchem Svatým ve dni Letnic, adresoval Židům: "Muži izraelští, slyšte tato slova: Ježíše Nazaretského Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho činil, jak sami víte. Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili. Ale Bůh ho vzkřísil; vytrhl jej z bolestí smrti, a smrt ho nemohla udržet ve své moci". Sk 2,22-2450. Protože Sv. Pavel jasně říká, že "To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření."

2 Kor 5,1851. Protože ten stejný apoštol říká : "Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista!" 1 Kor 15,5752. Protože je řečeno, že "k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán." Fil 2,1153. Protože Písma tvrdí, že "Tak ani Kristus si nepřisvojil slávu velekněze sám, ale dal mu ji ten, který řekl: `Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil.´"

Žd 5,554. Protože je jasně vyjádřeno, že Bůh dal Kristu Zjevení, které bylo předáno autorovi Zjevení, Zj 1,155. Protože apoštol mluví o Kristu, "pouze" jako o obrazu Božím. "On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření" Kol 1,15. 2 Kor 4,4. Bylo by absurdní nazývat někoho, že je svým vlastním obrazem.56. Protože Kristus je popsán jako "prvorozený všeho stvoření," Kol 1,1557. Protože je popsán jeko "počátek stvoření Božího" Rev 3,14.58. Protože Písma praví, v mnoha slovech, že Ježíš "byl nakrátko postaven níže než andělé" Žd 2,9. Může se Bůh stát nižším, než jeho stvoření?59. Protože Peter vyhlašuje, že "On přijal od Boha Otce čest i slávu, když k němu ze svrchované slávy zazněl hlas: Toto jest můj milovaný Syn, v něm jsem nalezl zalíbení." 2 Pt 1,17.60. Protože je psáno, že je nezbytné, že Spasitel "...musil být ve všem jako jeho bratří, aby se stal veleknězem milosrdným a věrným v Boží službě a mohl tak smířit hříchy lidu."
"Trojice - stále žhavé téma" | Přihlásit/Vytvořit účet | 6 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Trojice - stále žhavé téma (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 25. říjen 2006 @ 23:39:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Brr, to je hrozný duch! Copak navštívili nás tu Jehovisti? A co třeba: "Ale k Synu dí:stolice tvá ó Bože, na věky věků, berla pravosti, jest berla království tvého." ( Žd 1,8 ) A také: "Očekávajíce té blahoslavené naděje, a příští slávy velikého Boha a Spasitele našeho Ježíše Krista." ( Tit 2,13 ) Nebo: "I odpověděl Tomáš a řekl jemu: Pán můj a Bůh můj." ( Jan 20,28 )Re: Trojice - stále žhavé téma (Skóre: 1)
Vložil: Ondro v Neděle, 05. listopad 2006 @ 23:26:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobrý den bratře.

Jsem rád, že alespoň někdo reaguje na toto téma!
Nejsem si jist, jestli tvá úvodní slova v odpovědi na můj článek jsou zrovna křesťanská. Myslíš, že křesťané by měli mluvit jedni o druhých s despektem? Nejsem jehovista, ani unitář, ale myslím si, že něco není v pořádku, když se mluví s despektem o jiných církvích.
Článek jsem našel na internetu a docela mě zaujaly určité argumenty, které se v něm zmiňují. Ty verše, které jsi mi poslal jsou sice hezké, samozřejmě jich znám také mnohem více, je jen škoda, že jich tam zase není tolik, a že většina z nich je pro obhajobu Trojice dosti chatrná. Co se týká Tit 2,13, je otázka, jestli se to dá považovat za důkaz toho, že Pavel si myslí, že Kristus je Bůh rovný Bohu. Pokud vím, tento důkaz stojí na gramatice, že "velikého Boha" se pojí s "Spasitele našeho...". Je ale zvláštní, že se takový verš vyskytuje pouze jednou a to ještě v dosti nejasném kontextu. Téměř vždy, když Pavel píše, tak píše, např. ve svých úvodech, "... Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista." (Ef 1,2) "Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista." (Fil 1,2 Gal 1,3) ... a za Boha označuje jenom Otce (to není problém v Bibli najít). Je tedy zvláštní, že by najednou na jednom místě zmínil jako Boha i Pána Ježíše. Nebo se mýlím? Takže tento důkaz stojí na určitém gramatickém principu, který ani není zcela jistý. Verš Žd 1,8 se zdá být jeden vůbec z nejsilnějších, co se Trojice týče, co jsem v Bibli našel. Upřesněme to, co se týče Kristovi božskosti. Než ale začneme jásat (rád bych totiž byl spokojený Trinitář), musíme se podívat na mnoho veršů, které jsou v protiváze k např. tomuto verši. Není zde prostor pro výklad 1. kap. listu Židům, ale řekněme si, že i v tomto případě je použití tohoto verše na Krista dosti zvláštní. Přesto musím uznat, že tento verš má určitou váhu.
Tomášova výpověď je jistě závažná a také patří do kategorie těch "lepších" veršů. I zde však musím říci, že je to jediné místo v evangeliích, kdy někdo říká Ježíši "Bože". V době Pána Ježíše, v době apoštolské
i v době, kdy se evangelia psala, mělo slovo bůh - theos, více významů. Jeden z nich použil sám Ježíš v Jan 10,34. Netroufám si radikálně říci, co Tomášovo oslovení vzkříšeného Pána znamená, ale jelikož je takovéto oslovení jedinné ve všech evangeliích, mělo by se přihlédnout také k možnosti jiných významů slova theos.

Chtěl bych jen zmínit dva postřehy:
První je, jestliže apoštolé věřili, že Kristus je Bůh, proč se tolik divili, že vstal z mrtvých? Mohli si myslet, že svět a celý vesmír by mohl fungovat bez Boha? Může tedy Bůh zemřít? Co ale říkají zklamaní apoštolé pocestnému, ve kterém nepoznali Pána Ježíše?: "On se jich zeptal: "A co to bylo?" Oni mu odpověděli: "Jak Ježíš Nazaretského, který byl prorok mocný slovem i skutkem před Bohem i přede vším lidem... ," (Lk 24,19); těžko říci, jestli v sobotu ráno a dny poté, než se jim Pán Ježíš zjevil, učedníci vstávali s myšlenkou, že Bůh je mrtev.

Druhá zajímavá věc je, ta, že jestliže apoštol Pavel učil první křesťany o tom, že Ježíš je Bůh, proč by vznikl spor popsaný v Kor 1,12. Kdyby si tamní křesťané mysleli, že Kristus je Bůh, proč by vůbec mluvili, že oni jsou Pavlovi, Petrovi či Apollovi?

Možná, že to nejsou příliš silné argumenty, ale je mnoho věcí v Bibli, které nejsou pro trojiční učení příliš povzbudivé. Nemít Bibli a číst pouze teologické knihy, snad by se tomu dalo věřit mnohem snadněji, ikdyž i tak je to věc zamotávájící rozum. Zkuste si třeba prosím všimnout, kolikrát Pavel říká o Kristu, že je Bůh a kolikrát jménem Bůh označuje Otce. A také jak pečlivě mezi nimi rozlišuje, a stejně tak Lukáš a evangelisté. Zkuste si přečíst Jan 17 kap. a Jan 5,19 s ohledem na učení o Trojici.

Nejste-li příliš unaven čtením mého dopisu, věnujte prosím ještě pozornost tomuto:
Učení o Trojici je jedním z nejrazantnějších učení v tom smyslu, že prakticky jako jediné zasahuje do podstaty bytí Boha. Pokud Bůh inspiroval Bibli (čemuž věřím) proč by se o tak zásadním tématu zmínil pouze okrajově a to ještě v takových náznacích, že kvůli výkladu toho, kdo je Kristus, Bůh a Duch se 200 let vedly veliké spory a byly obrovské problémy v církvi? Stačí člověku Bible k tomu, aby pochopil trojiční učení, nebo k tomu potřebujem řeckou fylozofii? Proč je vše v Bibli ohledně Trojice tolik zamlžené?

Kdyby apoštolé od začátku věřili, možná spíše učili o tom, že Kristus je Bůh, proč není třeba ve Skutcích nějaká zmínka o tom, že se tento problém někde řešil? Rozumějte - Židé byli zapřísáhlí monoteisté, "Šema" bylo základem jejich víry a vyznání. Apoštolové byli Židé. Jak by se mohlo stát, že by se takovéto učení obešlo bez publicity? Jestliže se řešila obřízka a jedení masa obětovaného modlám, jak by se mohlo s klidem přejít něco tak zásadního, jako učení o tom, že Bůh je vlastně jméno pro seskupení tří osob? U Židů!!?

Poslední dvě věci:
Pro Židy nikdy Syn Boží, ani Mesiáš neznamenal Boha samotného, ale kohosi, koho On povolal, takže nesmíme vkládat naše porozumění těchto slov do slov apoštolů - Židů.

Zatím tolik do tohoto tématu. Velice se těším na další diskuzi na toto téma; samozřejmě chápu, že je to nanejvýše téma ožehavé. Právě proto bych rád o tom diskutoval s někým, kdo by mi možná pomohl jak Trojici věřit a překonat tak mé určité pochybnosti.
Ondrej Janowskyj]


Re: Trojice - stále žhavé téma (Skóre: 1)
Vložil: franciscus v Pátek, 27. říjen 2006 @ 12:11:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Našel jsem následující vysvětlení: Trojice boží, lat. Trinitas Dei, je jedno ze základních dogmat křesťanského učení, podle něhož Bůh, jediný ve své podstatě (pán a vládce, Hospodin), existuje ve třech božských substancích (hypostazích) jako Bůh-Otec, Bůh-Syn (též logos - slovo) a Duch svatý. Termín Trojice boží se objevuje až koncem 2. st. (idea trojjedinosti boží není obsažena ani v nejstarším křesťanském spise Zjevení Jana , ani v pozdějších epištolách apoštola Pavla), učení o Trojici boží bylo rozvinuto ve 3. st. (Origenes). Myšlenka trojjedinosti božské osoby má pravděpodobně kořeny v orientálních náboženství, v nichž dominuje představa o vnitřní i vnější spojitosti tří božstev v jediném (indická trojice Brahma-Višnu-Siva, prezentovaná v podobě trimúrti, babylónská triáda Anu-Ea-Bél), stejně jako představa o tříčlenných božských rodinách. Nemalou úlohu při formování ideje Trojice boží, jejímž přímým zdrojem byla zřejmě spiritualizovaná trojice vytvořená v prostředí starověkých židovských sekt, sehrála i různá nábožensko-filozofická učení o bohu a jeho zprostředkovatelích (Filónovo učení o božské síle slova).
Z teologického hlediska představuje učení o Trojici boží konstrukci přibližující nekompromisní monoteismus původnímu judaismu křesťanské myšlence o božském původu a mesiášském poslání bohočlověka Ježíše Krista. Spekulativní dogma postulující trojjedinost boha jako základní teologické východisko křesťanské věrouky vyvolalo v křesťanské církvi ostré spory. Za článek víry bylo prohlášeno na I. (325) a II. (381) všeobecném církevním koncilu. Zdůrazňování nepostižitelnosti podstaty a smyslu Trojice boží lidským rozumem však vedlo ke kritice tohoto dogmatu z pozic racionalismu antitrinitářskými směry a sektami (antitrinitáři, monofyzité, ariáni, unitáři).
Lze říci, že tzv. Svatá Trojice je nelogická a nebiblická, nicméně možná pomohla překlenout určitou propast mezi pohanskými učeními tehdejší Římské říše a křesťanstvím.
Svatá trojice měla pohanské precedenty. Trojice [řecky trias, latinsky trinitas] je mystické těsné seskupení tří božstev, zpravidla se společným kultem. V mytologických systémech se objevuje v podobě:
- svaté rodiny, jejíž členové jsou spojeni příbuzenskými vztahy (egyptsky Usírew-Eset-Hór, křesťansky Josef-Marie-Ježíš Kristus). V prostředí židovských náboženských sekt byla vytvořena trojice Bůh (otec) - Duch (matka) - Syn (totožný s řeckým logem), která se stala východiskem teologické konstrukce křesťanské Trojice boží;
- seskupení božstev původně samostatného charakteru, manifestující politickou jednotu nově vytvořeného státního celku (kapitolská trojice Jupiter-Juno-Minerva);
- personifikace živlů bez společného kultu (hypo Gén-Dia-Hélion, při zemi-nebi-slunci), sloužící např. jako svědek emancipační dohody při propouštění otroků.
Je nutné počítat s tím, že tento v té době tradiční vliv silně zapůsobil na vykladače a že byl silnější než rozumové úvahy, které však byly už tehdy rovněž předkládány, a kritizovaly toto tradiční pojetí. Nezdá se však, že by byla příčinou (nebo se alespoň na ní podílela) mravního úpadku katolické a později dalších církví. Připomeňme si, že Ježíš Kristus ve svých dopisech církvím kritizoval pouze mravní úpadek a nikoli nauky (Zjevení Jana 2. a 3. kapitola). Také předpověděl, že otevírání pečetí v průběhu druhé smlouvy povede ke katastrofám (viz kniha Zjevení Janovo, zejména 6. kapitola).
Můžeme tedy zodpovědně prohlásit, že ostré útoky některých církví na tuto nauku (a nejen tuto) a zejména na její nositele (církve a náboženské společnosti či sdružení) jsou nekonstruktivní a neúčelné.
Podrobněji viz: http://fromik.t-b-from.cz/kstudie/ukaz_text.phtml?uzel=239&id_textu=4328Re: Trojice - stále žhavé téma (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Pondělí, 06. listopad 2006 @ 10:15:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milý franciscu,

ačkoli je trojiční dogma nepochybně umělou teologickou konstrukcí, je nesprávné napsat, že je to dogma nebiblické. V Bibli to totiž najde každý, kdo umí do pěti počítat.

Argumenty spočívající v orientálních a jiných analogiích jsou velmi mělké, pokud nelze přímý vliv a přejímání doložit. Jinak totiž nedokládají nic jiného, že lidské myšlení se pohybuje dlouhodobě a většinou po vyšlapaných cestičkách.

Skutečnost, že jde o teologickou konstrukci, není nijak pozoruhodná. Skutečné otázky leží jinde:
- kdo je Ježíš Kristus? Koho jsme to poznali a jak?
- co se to děje, když dostáváme Ducha svatého? Co nebo kdo to je?

Odpovědi na tyto otázky¨rozliší trinitáře od všech ostatních.

Olin


]


Re: Trojice - stále žhavé téma (Skóre: 1)
Vložil: PETR-DATEL v Pondělí, 06. listopad 2006 @ 09:49:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jsem bývalej Svědek Jehovův,téma trojice jsem se zúčasnil na www.straznavez.cz ,tam je vidět kam se toto téma hne pokud do něho vejdou "Svědkové J"..kam nikam? Podstata problému je uznání ,že Ježiš Kristus je Mesiáš ale i Bůh.Pokut toto uznám není třeba o "trojici"hovořit.Pokud to neuznám tak se nemohu nikam dostat a to je problém SJ.Proto si i po dvaceti letech u SJ myslím ,že nejsou ani křesťané..Zdravím Petr/datel/Re: Trojice - stále žhavé téma (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 06. listopad 2006 @ 14:24:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj PETRE-DATLE, Zde jde také o to, že je třeba znát správné pojetí Boží Trojjedinosti, protože ti, kdo se od toho odchylují v učení, ať již MODALISTÉ, kteří směšují Boží Osoby v JEDNU, anebo TRITEISTÉ, kteří hovoří naopak o třech různých Bozích, nemají Ducha Pravdy - a tedy Boha, ale ducha bludu. Proto nechápu ty, kteří říkají, že se tím raději nezabývají, protože to je pro ně příliš velké tajemství. Takoví mohou pak snadno naletět nějakým bludařům. ( např. UNITED PENTECOSTAL CHURCH, či podobným skupinám, které vyznávají doktrínu "oneness" nebo "Jesus only". ) I když Boží tajemství to skutečně je. Nikoli však neřešitelné do té míry, abychom na tom nemohli postavit svoji zdravou víru, která je v souladu s Písmem. Faktem je, že v Trojici jsou TŘI odlišné Osoby ( hypostáye ) které jsou JEDNO ve své přirozenosti, bytnosti či podstatě. Ahoj


]


Stránka vygenerována za: 0.23 sekundy