Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Vojtěch.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 2, článků celkem: 16652, komentáře < 7 dní: 208, komentářů celkem: 429655, adminů: 60, uživatelů: 5252  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 126 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
116525493
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Čím ho obohatila zbožnost charizmatického hnutí?
Vloženo Pondělí, 02. říjen 2006 @ 11:45:25 CEST Vložil: Bolek

Charismatici poslal agur

Při surfování netem jsem narazil na starší, ale přesto podle mě stále zajímavý, článek jednoho poměrně známého evangelikálního kazatele. Na GS jsem ho nenašel, ale pokud tu již někde je, rovnou se omlouvám. za zbytečné tapetování. Originál je zde.

Agúr Čím mě obohatila zbožnost charizmatického hnutí? Daniel Fajfr Nemohu řící, že by mě obohatila charizmatická zbožnost, spíše to bylo char. hnutí. V tomto smyslu mě spíše některé vnější projevy ch. zbožnosti nesedí. Zatímco zbožnost CB, tedy tzv. svobodných evangelikálních sborů je mi vlastní. Ch. hnutí chápu jako legitimní celosvětový jev v křesťanské církvi, jako byl pietismus, probuzenecké hnutí, letniční apod. Snad lze říci, že s výjimkou ortodoxní církve neexistuje jediná denominace, které by se toto hnutí výrazněji nedotklo. V tomto smyslu jde o fenomén, který nemá v novodobých křesťanských dějinách obdoby.Toto hnutí přineslo řadu biblických důrazů, které byly postupujícím časem jaksi zasunuty do pozadí života církve. Chápu jej jako Boží řeč a výzvu k etablovaným církvím. Pokud stávající církve ignorují legitimní křesťanská hnutí, ignorují svým způsobem Boží hlas. (Dnes již můžeme s odstupem hodnotit např. vliv probuzeneckého hnutí a porovnávat. Evangelické sbory, které se nenechaly z větší míry oslovit probuzeneckým hnutím, početně ztrácely. Evangelické sbory, které přijaly probuzenecké důrazy, početně rostly: např. ve Slezsku a na Valašsku.) Zmíním jen několik osobních vzpomínek na setkání s charismatickým hnutím, které s odstupem času hodnotím jako pozitivní. Na nich je možné vypozorovat, že charismatické hnutí přirozeným způsobem křížilo moje cesty. Snad by se dalo říci, že jsem jakýmsi vedlejším produktem ch.h. Pokud mluvím o ch. h. pak nemám na mysli extrémní polohy, ale jeho klasickou podobu s důrazy na dary Ducha, radikální následování Krista, živé obecenství s výraznou adorační složkou a vedení lidí k obrácení. V českém protestanském prostředí bylo ch.h. specifické tím, že nenašlo své místo v etablované církvi, jak tomu bylo v některých zemích např. na půdě církve luterské, anglikánské apod. V katolické církvi se po celém světě velmi dobře ujalo jako hnutí charismatické obnovy. 1. Začátky mého duchovního života jsou spjaty s počátky char. hnutí u nás. Poprvé jsem se setkal s těmito důrazy v roce 1970. Jako student ČVUT bez valného zájmu o duchovní život jsem byl pozván do skupiny Angličana Johna McFarlana. Přijel jsem dobývat večerní Prahu (nemyslím tím pražský deník), ale zde naopak dobyl mé srdce Pán Ježíš. Nepřitahovali mně mládeže pražských sborů. Naopak setkání v Jirchářích a později na podolské koleji mně přitahovala jakousi duchovní autentičností. Tam jsem se poprvé setkal s větším počtem obrácených lidí ze sekulárního prostředí. Vnímal jsem silný důraz na osobní následování Krista a na osobní svědectví přátelům. Životní příklad těchto lidí a jejich společenství mně pomohlo k úplnému vydání se Kristu. V této době se výraz "charizmatické hnutí" ještě tolik nepoužíval. Bylo však již zřejmé, že se jasně diferenciovalo od hnutí letničního, přestože se mohlo zdát, jakoby oba proudy splývaly. 2. V letech 1978-80 jsem pod vlivem expandujícího učení o křtu Duchem zjistil, že nemám jasno v otázkách Ducha svatého. V té době jsem na toto téma neslyšel v naší církvi kázání ani rozhovory. Začal jsem horlivě číst literaturu: Finney, Moody, Torrey, De Boor, Toaspern, Bennet, Prince atd. zkrátka vše, kde byla řeč o významu Ducha svatého v životě jednotlivce a církve. Měl jsem v tom velký zmatek a proto jsem vedl dlouhodobý modlitební zápas s půstem, abych si věci ujasnil nejen pro sebe, ale abych mohl učit druhé, které mě Bůh svěřil mezi ústeckou mládeží. Bůh mně vyslyšel. Přestože jsem neměl dar jazyků, poznal jsem, že i já jsem byl při znovuzrození pokřtěn Duchem svatým a že jsem pro PJK plnohodnotné dítě Boží. Tři dary Ducha, v ch.h. velmi akcentované - mluvení jazyky, proroctví a dar uzdravování jsem si musel sám definovat. Velmi mě pomohlo, že v našich Zásadách z r. 1977 byly tyto záležitosti biblicky osvětleny a hlavně jsem se uklidnil, že i naše církev s nimi počítá. Bylo jen třeba hledat praktické uplatnění. Ujasnil jsem si, že ovoce a dary Ducha se nemohou stavět proti sobě, jak se to při různých argumentacích dělo, ale že jsou ze stejného zdroje a v praxi jedno bez druhého deformuje církev. Pod tímto vlivem jsme v našem sboru začali více praktikovat modlitby za nemocné s mazáním oleje. 3. První klasické charizmatické společenství jsem navštěvoval v Lipsku, při mých služebních cestách na stáže u firmy Robotron v letech 1978-85. Bylo to hnutí mezi studenty a mládeží na půdě Luterské církve. Tam jsem si všímal velkého důrazu na konkrétní modlitby, na zpěv krátkých písní vycházejících především z biblických veršů, na sdílení osobních zkušeností víry. Společenství mělo opět velmi živý ráz s velkým důrazem na získávání lidí pro Ježíše. Tyto důrazy jsme pomalu aplikovali v našem ústeckém sboru bez napětí a s požehnáním. Začali jsme formovat nové typy skupinek, scházeli jsme se po domích atd. Patrně jsem se v tu dobu jevil církvi trochu podezřele, neboť jsem byl spolu s Evaldem Ruckým (tehdy ještě pracovníkem naší CB v Pardubicích a mým "spolužákem" na dálkovém studiu při RC B) pozváni do Rady, abychom vysvětlili, jak chápeme některé věroučné záležitosti ohledně Ducha svatého. Přiznávám tehdy určitou neomalenost, přeexponovanost a mladickou tendenci provokovat. Obával jsem se však, že to, co bylo v ch.h. dobré, by nemuselo CB ovlivnit, což by byla škoda, jak jsem již výše uvedl. Za tyto rozhovory, možná pro obě strany trochu nepříjemné, jsem dnes vděčný. Pomohli mě nahlížet charizmatický proud z obou břehů. 4. Zápas o probuzení. Určité znejistění jsem prožil v letech 1987 až 1992 kdy charizmatické hnutí bylo u nás asi v největším rozmachu. Dlouho před tím jsem se pod vlivem svého otce modlil za probuzení, snil jsem o tom, představoval jsem si, jak CB toho bude součástí. Najednou jsem viděl, jak jsme v tomto zápase jako církev pozadu a zdálo se mi, že probuzení půjde jiným řečištěm, mimo nás. Byl jsem z toho smutný. U charizmatiků jsem viděl horlivost, zapálení pro spasení lidí, velké nasazení pro věci Božího království. My jsme spíše kritizovali jejich neúspěchy. Dnes už mám pro CB zase naději. Solidní duchovní základy, živé sbory s permanentní evangelizací založené na působení Ducha sv. jsou dobrým příslibem probuzení v každé církvi. O to nám musí jít. Dnes se totiž ukazuje, že některá proroctví vyšlá z charizmatického prostředí ohledně probuzení v naší zemi v roce 2000, které byly i otištěny, zůstanou jen zbožným přáním. Věřím však, že pro Boží milosrdenství může probuzení zahořet i na troskách kdysi živých církví. 5. Závěr. Jak dnes sleduji duchovní scénu, jeví se mi, že ch.h. v naší zemi skončilo. To co můžeme tu a tam vidět, je už jen klasický zápas o živou církev doprovázený určitými projevy Ducha. Torontské požehnání, tzv. třetí vlna, hnutí víry a další jsou jen plácáním do stojaté vody, marné pokusy vrátit něco, co je již nenávratně pryč. Podle mého názoru ch.h. v našich zeměpisných šířkách je již historií, stejně jako hnutí, která jsem už zmínil. Uvažuji tak z několika důvodů. Ch. h. nepřerostlo ve všeobecné a pokračující oživení duchovního života v naší zemi, jak se očekávalo. Vznikly charizmatické sbory, před časem výrazně rostoucí, dnes se však potýkají se stejnými neduhy jako sbory tradičních denominací bez výraznějšího početního růstu. Vytratilo se jisté těžko popsatelné sebevědomí, doslova vyzařující z lidí oddaných charizmatické myšlence, že být živým křesťanem, je bez identifikace s ch.h. téměř nemožné. Hlavní důvod však spatřuji v tom, že již není přítomen jakýsi duchovní náboj, který se projevoval Boží mocí vedoucí k pokání, ke znovuzrození většího počtu lidí a k duchovní obnově křesťanů napříč denominacemi. To co se dnes vydává za pokračování ch. h., považuji spíše za slepá ramena vysychajícího řečiště. Vesměs se jedná o lokální fenomeny, převážně vázané na jednotlivce nebo na duchovní situaci v jedné konkrétní zemi či oblasti, které se uměle šíří do světa. Mají však krátký život, již neoslovují etablované církve, převážně jen lidi charizmaticky orientované a utápí se v duchovním, mnohdy duševním vyžívání. Duch svatý působící Boží bázeň, radost z nových obrácení a směřující k prohloubení víry zde absentuje a duchovní vliv procházející spontánně všemi kontinenty je ten tam. Jakkoliv mohou být tyto projevy v místě vzniku hodnověrné, stylizováním do zdánlivě postupujícího hnutí se degradují a zvýrazňují skutečnost, že vzbuzovat zdání, že charizmatické hnutí ještě žije, znamená dělat mu ještě na závěr medvědí službu. Jsem přesvědčen, že navzdory všem negativním projevům, excesům, zdecimovaným jednotlivcům a sborům, způsobených lidským faktorem, bylo toto hnutí vypůsobené Duchem svatým. Neboť ovoce, které přineslo v podobě spasených lidí, duchovně obnovených křesťanů a nově založených sborů, je zjevné. A jelikož je za námi, není již možné se jím nechat obohatit. Jen pouze něco otrocky napodobit, což jistě není to pravé. Takové pokusy mi připomínají jednoho starého quekra, kterého jsem viděl v Anglii. Při modlitbě se celý třásl, nezdálo se mi však, že to bylo pod vlivem Ducha, spíše to bylo jeho umění a vzpomínka na staré dobré časy. Legitimní křesťanské hnutí nepřinese nikdy nic nového. Jen to, na co církve zapomněly a co už tady bylo. To, že některé věci a projevy v církvi s ch.h. neodešly ukazuje, že to mohou být záležitosti biblicky opodstatněné, což však nemusí implikovat jeho stálou přítomnost. Bez obsahu a Ducha se mohou i tyto brzy stát charizmatickým tradicionalismem. Díky Bohu však Duch sv. s ch.h. neodešel. Dále působí, jedná a zmocňuje nás ke sdílení evangelia. Bylo by chybou vyhlížet s upřeným zrakem další hnutí. My se máme starat jen o to, abychom chodili Duchem. Kdyby se to všem křesťanům dařilo, nebylo by žádné hnutí potřeba. Jelikož však dějiny církve říkají něco jiného, kdo ví, co nás ještě čeká. Rozpoznáme to, necháme se obohatit, nebo si jako CB vystačíme sami? Pro pastorálku a setkání sborových pracovníků CB Benátky n/J., 99/10, D. Fajfr


"Čím ho obohatila zbožnost charizmatického hnutí?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 14 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Čím ho obohatila zbožnost charizmatického hnutí? (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Pondělí, 02. říjen 2006 @ 12:24:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No superb!!

Ještě tu nikdo nepromluvil o charismatickém hnutí tak realisticky.
Toto ale nebylo určeno pro Grano, že?
Sem jsou určeny jen třeskyplesky všelijakých ryzích ryzistů, kteří se bojí i vlastního stínu.

Neboli: Vzhledem k tomu, že jsem jen o málo mladší, než Danda Fajfr, potvrzuji, že to vidím taky tak.

OlinRe: Čím ho obohatila zbožnost charizmatického hnutí? (Skóre: 1)
Vložil: Libby v Pondělí, 02. říjen 2006 @ 13:06:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Netroufam si hodnotit jaky duch zacal pusobit v zapadnich cirkvich, ale to, co pokracuje, neni zcela urcite od Svateho Ducha! Lide, protoze se jim to libilo, chteji vice a kdyz jim to neni dano, zacinaji si zazraky a divy delat sami a vymysleji hlouposti a bludy misto aby pokorne a ve vire ocekavali na praveho ducha Pravdy. Slyseli jste nekdy o Maitreya? Vite kdo je Benjamin Creme? Podivali jste se nekdy na webove stranky, kde se popisuji zazraky a divy, ktere se deji ve svete ( o jakych se vam ani nesnilo) a nedeji se v krestanskych cirkvich ale vetsinou v Indii, v Africe. Nehledejte zazraky a divy ve sve cirkvi, ale Pana Jezise a az ho budete dobre znat, muzete posoudit odkud vitr prichazi.


]


Re: Čím ho obohatila zbožnost charizmatického hnutí? (Skóre: 1)
Vložil: Libby v Pondělí, 02. říjen 2006 @ 13:31:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Chtela bych jen dodat, ze o tech zazracich a divech ve svete vim i od lidi, kteri na tech mistech byli a videli to. O Maitreya vim nejen z internetu, ale i z poradu u nas, ktere vysilala nase Adelaidska televize, kde hovorili jeho "ucednici". Bylo to tam asi jen trikrat a brzy to ukoncili, protoze jeste nenastal ten pravy cas. Nenechte se zlakat temito falesnymi mesiasi, ale zustavejte v Pravde. Pan Jezis nas miloval prvne, nikdo jiny!


]


Re: Čím ho obohatila zbožnost charizmatického hnutí? (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Pondělí, 02. říjen 2006 @ 14:33:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Libby, sorry, nejsme v Adelaide!

Silně pochybuji o ¨tom, že máš konkrétní ponětí o všech církvích v Adelaide. Nejspíš jen o několika málo z nich.

A to chceš mluvit o stavu církve na Západě!!
Svět je tak veliký, že se to na internetu na první pohled ani nezdá.


Olin


]


Re: Čím ho obohatila zbožnost charizmatického hnutí? (Skóre: 1)
Vložil: Libby v Pondělí, 02. říjen 2006 @ 15:46:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je zajimave ze pochybujes ze bych mohla mit poneti o jinych cirkvich v Adelaide. Vis ze mam? A nejen v Australii. I jinde ve svete. Nepotrebuji se ale ospravedlnovat, protoze kdyz nebudes chtit, tak to ode me stejne neprijmes. Me nejde o moji pravdu, ale o to, aby co nejvice vericich zustavalo v pravde.


]


Re: Čím ho obohatila zbožnost charizmatického hnutí? (Skóre: 1)
Vložil: Libby v Pondělí, 02. říjen 2006 @ 16:15:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Musim se doplnit. Nejen v Adelaide a Australii,
ale mam docela dobry prehled opravdu jak to vypada na zapade, protoze predstav si, ze k nam jezdi lide z Anglie, z USA, z Kanady, z Brazilie, z Afriky, z Papua New Guinea, z Noveho Zelandu a naopak nasi verici zase jezdi i na Ukrajinu, do Kazachstanu, do Jemenu, do Thajska, na Filipiny, do Izraele, do Turecka do Uruquaje a take do tech zemi co jsem psala ze prijezdeji k nam. Takze krome toho jeste mam internet, knihy, casopisy, zpravy z televize. Ale kdyz nechces, never. Ja te nenutim. Jen se to snazim vysvetlit. Dost si uvedomuji ze zena nema muze ucit ani nad nim nikterat vladnout. Komunikovat ale mohu a tak to delam.


]


Re: Čím ho obohatila zbožnost charizmatického hnutí? (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Pondělí, 02. říjen 2006 @ 16:27:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Promiň, Libby, ale to, že jsi žena, s tvou evidentní namyšleností nemá co dělat.

Vládnout nade mnou nemůžeš, ani kdybs náhodou chtěla, učit mě naopak můžeš, máš-li co.

Olin


]


Re: Čím ho obohatila zbožnost charizmatického hnutí? (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Pondělí, 02. říjen 2006 @ 16:18:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jo. A jsi generálním inspektorem Světové rady církví, ne?
Je mi líto, nemohu ti věřit. O světové církvi a falešných apoštolech nás nemůže poučovat teta z Austrálie! Máš soudnost?

Přinesla jsi na toto fórum dvě věci: napomínání k lásce a pomluvy. Nějak mi to jde přes závit.
Co se nám to tady snažíš říct o nějakém Maitrea a Creme? Že jsou to falešní mesiášové? Proč máš za potřebí to hlásit? Že bychom to nepoznali, kdyby tu působili?

Tvoje zvláštní vystupování - napomínání, silně negativní řeči o církvích generálně, a to, že baštíš bezpečně rozpoznaného bludaře Gregoria - tě zrovna nelegitimuje jako kompetentního duchovního rádce.

Olin


]


Re: Čím ho obohatila zbožnost charizmatického hnutí? (Skóre: 1)
Vložil: katolik v Pondělí, 02. říjen 2006 @ 16:32:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oline, jseš sprosťák a buran!

Dlouho tě tady pozoruju, ale to co tady děláš, je hnus. Tys byl katolík? To je dobře, že už nejsi! Źe teď trousíš ten svůj trus jinde. Chudáčku!


]


Re: Čím ho obohatila zbožnost charizmatického hnutí? (Skóre: 1)
Vložil: Libby v Pondělí, 02. říjen 2006 @ 16:38:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nezaslouzim si, abys me napadal, ze jsem namyslena, protoze to neni pravda. Ucit nehodlam nikoho. Takovy dar jsem nedostala. Pomluvy nesirim, jen realitu. Je videt, ze tomu moc nerozumis. Je to dano tim, ze o tom moc nevite. Ja uz prestanu a necham vas byt opravdu. Me to ani nebavi. Mohla bych si s tebou popovidat pokud mas Skype, tak me tam najdes. Jest-li ti to tva hrdost dovoli. Jinak ahoj. L.


]


Re: Čím ho obohatila zbožnost charizmatického hnutí? (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Pondělí, 02. říjen 2006 @ 16:59:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bohužel nemám skype.
A nejspíš se neshodneme v tom, co je to pomluva. Příklad:
Napsal jsem na tomto fóru, konkrétně i tobě, že Gregorios777 je diletant a bludař, a ne učitel. To proto, že tady "publikuje", a s námi mluví.
Až tento svůj postoj zveřejním v nějakém jiném médiu, třeba na jiné internetové diskusi, a budu před ním vrovat, BUDE TO POMLUVA.

A od tebe bych čekal, vzhledem k tomu, že ti asi není dvacet, špetku soudnosti: Kdybys ji měla, zaujalo by tě mnohem více Boží dílo v církvích, když jich tolik znáš.
Nechápeš, jak je tvé lamentování laciné?
Já znám osobně desítky kazatelů a misionářů, a taky nějaké ty církve, a v životě by mě nenapadlo takto generalizovat, a už vůbec ne tak negativně. Skoro všichní služebníci Páně, které jsem v životě potkal, byli dobří, a přinesli Pánu taky nějaké to ovoce, ačkoli znám i opačné případy. Tak jak mám sakra věřit tobě, jak je celá církev zkažená??? Ono je toho, co je špatně, málo? Ještě musíme poslouchat experty a znalce, kteří to sice "neradi říkají, ale jsou tady skoro jediní, kdo nejsou zkažení"???

Podívej se, v klidu, na kritiku D.Fajfra, která se stala podkladem pro tuto diskusi: Nezdá se ti, že je to v úplně jiném duchu, než tvůj postoj?

Olin


]


Re: Čím ho obohatila zbožnost charizmatického hnutí? (Skóre: 1)
Vložil: Libby v Pondělí, 02. říjen 2006 @ 17:30:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Presne, je to v duchu popletenem. Vy tam vubec nevite co se deje a co se chysta. "A dalo se ji, aby vedla valku se svatymi a premohla je..."(Zjeveni sv.Jana 13:7). Chces dat slavu komu? Panovi nebo tomu zlemu? A co se tyce gregoriose, ten neni bludar, ale osviceny. Ten uz ma tolik objasneni z Pisma, ze to dokazuje, ze se blizi moc spatna doba. Proto to pisu,aby se lide nenechali jen tak svest, ale drzeli se Pana. Ja jsem nedavno ve sve rodne vlasti byla a tak mohu posoudit jak jste informovani. A hlavne me ohromilo jak jsou lide vlazni, jak je jim vsechno jedno. Neplet si to. Ja svoji zem a lid miluju a modlim se za ne a dokonce se ke me pridali i v baptistickem sboru a modlili se se mnou za mou rodnou a krasnou vlast. I Australii miluju. Buh mi dava lasku, neni to ze me. Neminim nikomu neco vnucovat, jen varovat. Opravdu se deji veci. Shrnula bych to, ze je dobre zustavat v pokani a modlitbach, v hledani Bozi vule, cineni Bozi vule. Nechci te nastvat ani urazit. Proc bych to delala, ale podporit a povzbudit. Tak. Ano.L.


]


Re: Čím ho obohatila zbožnost charizmatického hnutí? (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Pondělí, 02. říjen 2006 @ 17:52:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Víš co? Myslím, že si nemůžeme rozumět. Tuto odrůdu lásky a pobožných řečí nepřijímám.
Ale nenaštval jsem se, to je můj normální způsob internetové komunikace.

Olin


]


Re: Čím ho obohatila zbožnost charizmatického hnutí? (Skóre: 1)
Vložil: mykl v Čtvrtek, 26. říjen 2006 @ 15:14:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pekny clanek, opravdu, jak obsahem, tak stylem...

Jen je skoda, ze ho Agur ukradl ze stranek CB :(
Ale tak to na GS chodi, no :(((


]


Stránka vygenerována za: 0.20 sekundy