Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Zbyšek.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 11, článků celkem: 15441, komentáře < 7 dní: 542, komentářů celkem: 343232, adminů: 60, uživatelů: 4861  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 66 návštěvník(ů)
a 7 uživatel(ů) online:

timg
wollek
JirkaB
leonet
rosmano
cizinec
Willy

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Ať se jdou homosexuálové zastøelit, hlásá americký baptistický pastor.
·Nepøelezeš
·Dobrá zpráva pro každého ètenáøe
·Odpovìï Pavla Steigera na recenzi Aleše France knihy „Svou slávu nikomu nedám“
·Problémy laického fundamentalismu I
·E. S. Williams: Fenomén nového kalvinismu
·Nesuïte, abyste nebyli souzeni
·O katech
·Reakce Pavla Coufala na dopis odcházejících baptistù z lovosického sboru
·Týraní baptisté ukonèili èlenství v BJB Lovosice

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
99078494
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Stigmata - znamení nejvyšší lásky
Vloženo Neděle, 17. září 2006 @ 15:32:49 CEST Vložil: Bolek

Studijní materiály poslal ares

Pán Bůh, který se nejúplněji zjevil v Ježíši Kristu, zůstává nadále Bohem skrytým, ale ustavičně apeluje na naši svobodu tím, že nám dává jasná znamení své lásky. K těmto zázračným znamením patří stigmata, znamení Kristova umučení, rány po proražení rukou a nohou, po bičování a korunování trním.

Znamení nejvyšší láskyPán Bůh, který se nejúplněji zjevil v Ježíši Kristu, zůstává nadále Bohem skrytým, ale ustavičně apeluje na naši svobodu tím, že nám dává jasná znamení své lásky. K těmto zázračným znamením patří stigmata, znamení Kristova umučení, rány po proražení rukou a nohou, po bičování a korunování trním.Stigmata poukazují na existenci nadpřirozené skutečnosti a uvádějí nás do tajemství utrpení Boha, který se stal v Ježíši Kristu pravým člověkem a vzal na sebe hříchy všech, aby je usmířil. V dějinách Církve bylo 350 osob, které měly stigmata, a z toho bylo 70 prohlášeno za svaté.Výjimečný úžas vyvolávají stigmata na srdci, která od Krista obdržela sv. Terezie z Avily (1515–1582).Když již byla čtyřicetiletou řeholnicí, zadívala se jednou při modlitbě na tvář ukřižovaného Krista. S výjimečnou výrazností si uvědomila ohromné drama utrpení a smrti našeho Spasitele. Padla na kolena a zcela se dala Pánu k dispozici. Od té doby byla její vnitřní modlitba rozmluvou s Bohem, plnou dětinné důvěry.Právě v tu dobu se v duchovním životě sv. Terezie objevily první vize a extáze, které z příkazu zpovědníka podrobně zapisovala. Tak napsala o Pánu Bohu: „Ta krása už jen svým jasem a leskem převyšuje všechno, co si člověk zde na zemi může představit… Je to světlo tak odlišné od světla pozemského, v porovnání s jasem a světlostí, s jakou se představuje oku, jeví se sluneční jas temný a už se nám na něho nechce ani dívat.“ Na jiném místě píše: „Jestliže jsme smutní, znamená to, že jsme se úplně od všeho neodtrhli.“Při jednom vidění došlo k mystickým zásnubám Terezie s Ježíšem. Obdržela tehdy stigmata do srdce. Tuto skutečnost bylo možno prozkoumat a potvrdit teprve po její smrti. Devět let po smrti při kanonickém ohledávání těla bylo vyňato její srdce, které vypadalo jako živé, zachované v neporušeném stavu. Bylo na něm vidět pět ran, přesně takových, jaké světice sama popsala. Jedna z nich měla délku pěti centimetrů. Podle vyjádření lékařů každá z nich by způsobila okamžitou smrt člověka, a přece s nimi Terezie žila 23 let a normálně pracovala. Znamením zvláštního zásahu je také skutečnost, že srdce sv. Terezie je do dnešního dne v neporušeném stavu, tedy již 424 let. Z nevysvětlitelných příčin nedošlo k procesu rozkladu. To je fakt, který uvádí vědce do největšího úžasu. Svěží rány na zachovalém srdci sv. Terezie, přechovávané v relikviáři, je možno pozorovat v klášterní kapli sester karmelitánek ve španělském městě Alba de Tormes. Na relikviáři jsou vyryta slova: Terezie Ježíšova, Ježíš Tereziin.Obdivuhodný je případ italské mystičky Veroniky Giuliani (1660–1727), která pochází z Città de Castelnuovo v Umbrii. Obdržela od Ježíše stigmata do srdce v roce 1697 a nosila je až do své smrti 1727. V čase extáze jí Ježíš umožnil, aby nakreslila znamení, která Ježíš vtiskl do vnitřní strany jejího srdce. Ta informace vyvolala velký rozruch u místního biskupa, duchovenstva a sester i všech, kteří byli svědky mnoha nadpřirozených událostí v životě sv. Veroniky. Teprve po její smrti mohli ukojit svou zvědavost. Biskup nařídil pitvu, které byl osobně přítomen spolu s dalšími sedmnácti svědky. Výslednou zprávu všichni přítomní podepsali. Když bylo srdce Veroniky vyňato z hrudi, zjistili, že bylo skrz naskrz probodeno. Uvnitř v srdečních komorách se nacházely všechny znaky, které světice popsala a nakreslila ve svém deníku.Otec Pio nosil stigmata více než 50 let. Neustále krvácela a medicína nebyla schopna je zahojit. Krev, která z ran vytékala, měla příjemnou vůni.Stigmata otce Pia se na jeho těle projevovala již osm let před trvalou stigmatizací. 7. září 1910 se mu v době modlitby zjevil Ježíš i Maria a spatřil na svých dlaních Kristovy rány. Když je spatřil, velice se polekal a prosil, aby ho Kristus těchto ran zbavil. „Toužím trpět, ale tak, aby to bylo v skrytu.“ Pán Bůh jeho prosbu vyslyšel. Rány zmizely, ale zanechaly po sobě velkou bolest. P. Pio dovolil Ježíši, aby ho provedl postupnými etapami nesmírně bolestné duchovní noci. Tak se ještě více sjednotil s Kristem v jeho vykupitelském díle.Natrvalo obdržel stigmata 20. září 1918. Bylo mu tehdy 31 let. Již 5. srpna 1918 došlo k mystickému probodení jeho srdce. Popisuje to těmito slovy: „Právě jsem zpovídal, když jsem náhle zdřevěněl úlekem. Před zrakem mého rozumu stanul Nebeský Host. Držel v ruce nástroj podobný železné tyči zakončené ostrým hrotem, z kterého šlehal oheň. Celou silou ji vrhl do mého srdce. Zdálo se mi, že umírám. Prosil jsem chlapce, kterého jsem zpovídal, aby odešel, že je mi velmi nevolno. Ta muka trvala bez přestávky až do 7. srpna ráno. Nedokážu popsat to utrpení, bylo to, jako by mi někdo trhal vnitřnosti. Od toho dne jsem smrtelně zraněn. Cítím v duši ránu, která je celou dobu otevřená a připravuje mi trvalé umírání.“Otec Pio si musel denně vyměňovat prádlo a obvazy prosáklé krví. Napsal: „Vidím se utopený v oceánu ohně. Rána, která zůstala otevřená, stále krvácí.“ Utrpení způsobené touto mystickou událostí trvalo v různé intenzitě až do 20. září. V některých chvílích bylo tak silné, že otec Pio prosil, aby mohl zemřít. „Rána je tak bolestivá,“ napsal svému duchovnímu vůdci, „že by stačila tisíckrát způsobit smrt.“ Při jiné příležitosti naspal: „Má utrpení jsou pro mě zdrojem radosti: sám Ježíš si je žádá, potřebuje je pro spásu duší. Ptám se však sám sebe, jakou úlevu mu může způsobit moje utrpení? Jaká je to výsada! Jak vysoko pozvedl Ježíš mou duši!“„Kolikrát bys mě opustil, kdybych tě nepřibil na kříž?“ řekl Pán Ježíš otci Piovi. „Pod křížem se učíte lásce a já touto láskou neobdařuji všechny duše, ale jen ty, které jsou mi nejdražší.“Z poslušnosti k svému představenému popsal P. Pio okamžik, kdy 20. září 1918 obdržel trvalá stigmata: „Seděl jsem na kůru po mši svaté a náhle mě opanovala velká tíže, podobná sladkému snu. Všechny moje vnitřní i vnější smysly a celá moje duše se pohroužily do nepopsatelného uspokojení. Setrvával jsem v tom stavu, když jsem náhle spatřil před sebou tajemnou postavu podobnou té, kterou jsem viděl 5. srpna, jen s tím rozdílem, že její ruce i nohy byly zbroceny krví. Neumím popsat to, co jsem v té chvíli prožil. Cítil jsem, jako bych umíral, a jistě bych zemřel, kdyby Pán neposílil mé srdce, které bylo vytrženo z mé hrudi. Když tajemná postava zmizela, spatřil jsem, že moje ruce i nohy i bok byly proraženy a bohatě krvácely. Představte si trýzeň, kterou jsem pocítil a kterou pociťuji ustavičně den co den. Rána srdce ustavičně krvácí, zvláště od pátečního večera do soboty. Obávám se, že zemřu z důvodu vykrvácení, jestliže Pán nevyslyší nářky mého ubohého srdce a nezbaví mě těch ran. Ať mi nechá to utrpení, ale odejme ty vnější znaky, které mi působí velké zahanbení a pokoření.“Od toho okamžiku nosil otec Pio až do své smrti na svém těle znaky Kristova umučení a smrti. V jeho boku vznikla hluboká rána, ruce i nohy byly zcela proraženy. Byla to znamení zvláštní příslušnosti ke Kristu a úplného sjednocení s ním (srov. Gal 6,17).Rány neustále krvácely, nehojily se ani nepodléhaly zánětům či nákaze. Byl to opravdový zázrak.Rány vyšetřovaly nejvyšší vědecké autority té doby a vyloučily jakoukoliv chorobu kůže. Rány na rukou a na nohou měly v průměru 2 cm a krev na nich tvořila krvavé strupy. Naopak rána v boku měla tvar obráceného kříže o délce 7 x 5 cm. V okamžiku smrti došlo k novému zázraku. Všechny rány okamžitě zmizely a nezanechaly po sobě žádné jizvy. Tento jev nemá žádné vědecké vysvětlení.Stigmata vydávala příjemnou vůni květů, kterou cítili všichni, komu dával otec Pio pocítit svou přítomnost. Na mnoha místech světa žijí osoby, které tím způsobem pocítily přítomnost otce Pia a jeho přímluvu u Boha.Stigmata sv. Terezie, sv. Veroniky a sv. otce Pia byly nadpřirozeným jevem, který věda nedokáže vysvětlit. Poukazují zcela zjevně na Krista, na tajemství našeho vykoupení, které uskutečnil svým utrpením, smrtí a zmrtvých-vstáním.Z Miłujcie się 3/2006

text převzatý z časopisu Světlo, http://svetlo.farnost.com/


"Stigmata - znamení nejvyšší lásky" | Přihlásit/Vytvořit účet | 43 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Stigmata - znamení nejvyšší lásky (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Neděle, 17. září 2006 @ 16:37:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Stigmata, to je jedan z věcí, které jsou pro mě záhadou. Myslím nejenom pro mě, ale i pro lékaře. Já sledoval nějaké pořady v televizi a lékaři nemohli vysvětlit, čím je tento jev způsoben.

Co vím, tak je zřejmě měl i František z Assisi.

KarelsRe: Stigmata - znamení nejvyšší lásky (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Neděle, 17. září 2006 @ 18:31:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Cožpak není jasné, že jde o okultní záležitost, která pochází z nečistého náboženského ducha?


]


Re: Stigmata - znamení nejvyšší lásky (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Neděle, 17. září 2006 @ 18:45:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
S tím nesouhlasím Gregory,

co tenhle text? "Ať už mi nikdo nepůsobí těžkosti, vždyť já nosím na svém těle jizvy Ježíšovy." (Galatským 6:17) Latinsky a řecky jsou ty jizvy nazvány jako stigmata. Není jasné, co přesně to bylo, Pavel to mohl myslet taky duchovně, ale přece jenom...

Karels]


Re: Stigmata - znamení nejvyšší lásky (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Neděle, 17. září 2006 @ 19:11:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Milý Karelsi,

samozřejmě, že to apoštol Pavel myslel obrazně.
Už jen, když si přečteš kontext kolem toho verše.
Pavel mluvil o kříži, který nese, o mrtvení Pána Ježíše, které nosí na těle svém, aby druzí měli život.

A v druhé řadě mluvil o skutečných jizvách, které právě byly výsledkem jeho chození ve stínu kříže,
o jizvách po kamenování, bití a jiných ranách, kterých se mu dostalo ve službě Pánu.

Tak vykládá i Darbyho (Pavlíkův) překlad.

Snad bys nevěřil takovým náboženským pitomostem....z nichž mnohé jsou přímo vylhané.

Přece víš, že na světě exisuje tolik úlomků z údajného Kristova kříže, že by z toho mohlo vzniknout několik tisíc takových křížů.
Tak si katolíci museli vymyslet, že ten původní kříž, ze kterého se berou ty úlomky nikdy neubývá. Nebo když vezmeš ostatky svatých - expertízy zjistily, že šlo většinou o zvířecí kosti. A tak bychom mohli pokračovat ještě dlouho....

Měj se dobře


]


Re: Stigmata - znamení nejvyšší lásky (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Neděle, 17. září 2006 @ 19:14:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Ještě Karelsi,

v řeckém originále ten verš končí slovy:"na těle mého "bastazó",= to, co vytrpěl, co musel snášet.

Neboli "na těle mého utrpení".


]


Re: Stigmata - znamení nejvyšší lásky (Skóre: 1)
Vložil: ares v Neděle, 17. září 2006 @ 19:23:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No nevím jestli by se dalo o těchto svědcích (teď nemyslím církevně, ale podle jejich naprosto ctnostného života) říct, že byli okultisty. Můj názor je takový, že to byli naopak lidé tak obrovské víry, že byli doslova spjati s Ježíšem Kristem. Takovéto milosti by nás měli povzbuzovat a je smutné, že u někoho to vyvolává opak. Zkus se nejprve o těchto lidech něco dozvědět, než je odsoudíš. Přečti si jejich životopisy, abys poznal, jací to byli lidé veliké víry a činu... Věděl jsem, že se zde opět objevý takové názory jako si napsal ty, ale myslím si, že když se tu vynesou na světlo takovéto neoddiskutovatelné zázraky, nad kterými bezradně kroutí hlavou i ateističtí vědci, snadno poznáme, jestli to čemu věříme je pravdivé, a nebo jestli svůj úsudek nebudeme muset trošku poupravit...


]


Re: Stigmata - znamení nejvyšší lásky (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Neděle, 17. září 2006 @ 20:04:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Milý Ares,

mluvit o ctnostném životě po několika staletích
je dost ošidné. Zvláště u vašich katolických "světců". Proč třeba katolická církev nevyhlásí
za svatého Jana Husa, který byl prokazetelně
katolickou církví zavražděn, protože miloval pravdu a stál za pravdou aniž by se zalekl smrti. Proč katolická církev jeho spisy drží na indexu a nikde je nepublikuje?

A o vylhaných zázracích ani nemluvím.
Např, o zjeveních tzv. Panny Marie mluvící naprosto nebiblické věci apod.
To všechno jsou lžizázraky - satan je také umí, a dobře.... Převlíkne si démonka za Marii a už to jede, a pověrčiví katolíci na to rádi skočí, protože to milují.
Jan Hus neudělal žádný zázrak - ale zato respektoval Slovo Boha.

Ahoj


]


Re: Stigmata - znamení nejvyšší lásky (Skóre: 1)
Vložil: ares v Neděle, 17. září 2006 @ 22:36:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na tvoji námitku ohledně mistra Jana Husa... Snad sis všimnul, že předcházející papež se o něm vyjadřoval velice pozitivně co se týče jeho morálního učení a sneze o morální reformaci církve. Bohu žel jeho svatořečení stále brání, alespoň prozatím, neshoda mezi jeho učením a učením katolické církve co se týče teologických otázek. Jan Hus nebyl a není ve shodě s učením katolické církve a proto nemůže být touto církví svatořečen. To ale určitě nebrání tomu, aby si ho tato církev hluboce vážila jako velkého mravního učitele a zároveň aby hluboce litovala tohoto zločinu, kterého se na něm dopustila, jak se také vyjádřil předchozí papež..

K další části tvé odpovědi se snad ani nemá smysl vyjadřovat. Nezlob se na mě, ale tolik nenávisti jsem už zase dlouho neviděl...


]


Re: Stigmata - znamení nejvyšší lásky (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Neděle, 17. září 2006 @ 22:44:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Milý Ares,

///Nezlob se na mě, ale tolik nenávisti jsem už zase dlouho neviděl...///

To jsou jen humanistické řečičky.
My bibličtí věřící milujeme Pravdu a nenávidíme bludná učení. ( Zj 2,15 ) Nikoli jejich nositele.
( Ju 21-23 )

Měj se dobře


]


Re: Stigmata - znamení nejvyšší lásky (Skóre: 1)
Vložil: ares v Pondělí, 18. září 2006 @ 09:59:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je nesmysl... Na světě je několi desítek tisíc protestanských církví a říká se, že každý den vzniká pět dalších, odtržením se od jiné té dosavadní, protože jim nevyhovuje původní učení zachovávané v té dosavadní... Znamená to tedy, že biblický křesťan nenávidí všechny ostatní, od kterých se nějakým způsobem vždy v učení liší? To je typickej pojev egocentrizmu a sobectví přisuzovat si vždy pouze sám sobě patent na pravdu...


]


Re: Stigmata - znamení nejvyšší lásky (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 18. září 2006 @ 11:31:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Milý Ares,

toto je typická argumentace těch, kteří nezkoumají a nechtějí znát Pravdu Božího Slova a žít podle ní.

Ale dovol, abych ti řekl, že vždy na světě existovali nějací lidé, či skupiny, které měly Pravdu Boží. Chceš i je zahrnout do sobců a egocentristů, kteří si myslí, že mají patent na Pravdu? Ano, oni ho opravdu měli a mají, protože za něj zaplatili. Ne penězi, ale sebou samými
jako následovníci a učedníci Kristovi podle Jeho podmínek. ( Jan 7,17 )

Měj se dobře


]


Re: Stigmata - znamení nejvyšší lásky (Skóre: 1)
Vložil: ares v Pondělí, 18. září 2006 @ 12:41:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak jsi na to prosímtě přišel, že je to tipická argumentace těch, kteří neznají a nezkoumají prvdu Božího slova?? Ty mě neznaš a už mě odsuzuješ... Já naopak jsem tady na toto forum přišel s tím, že si vážím i jinak smýšlejících a vypočítal jsem spoustu věcí, které se mi na vás líbí a které děláte mnohokrát lépe než katolíci... Odpovědí mi byli jen urážky typu modloslužebník, shnilé ovoce a podobně... Nikde jsem zde na tomto foru neviděl jediné vyjádření nějakého protestanta v tom smyslu, že si také něčeho na katolické církvi váží. Opakuji zde na fóru... V normálním životě jsem se samozřejmě s takovými slušnými lidmi potkal.

A mojí předchozí odpověď jsi asi taky nepochopil... Říkal jsem jen, že podle tvé logiky, nesnášení jakéhokoli výkladu, který se odlišuje od tvého pojetí pravdy, musíš nesnášet nejen katolickou církev (která ti tedy musí logicky připadat jen jako jedna z denominací), ale taky ostatní církve (denominace) protestanské. Je na tom něco nepochopitelného? Podle mě je to logické...


]


Re: Stigmata - znamení nejvyšší lásky a rozkol názorů o Husovi při sněmu (Skóre: 1)
Vložil: mk (miliko(a)atlas.cz) v Neděle, 17. září 2006 @ 22:53:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jestli chceš vědět, jak se stavěla ´katolická církev´ k Husovi, považ, že to byli lidé, kteří posuzovali a byli někteří pro i někteří naopak. Měl přece souputníka, Mistra Jeronýma, absolventa Sorbony, uznávaného učence a ten s ním souhlasil.
Přečti si spis od Poggia, který byl očitým svědkem v Kostnici, polovina přítomných schvalovala Husa, polovina byla proti, hádali se spolu několik dní, až pro křik nebylo slyšet ani krále Zikmunda, který si musel zjednávat ticho pomocí biřiců. A právě on to byl, který zasáhl. Obával se, že učení o ´spravedlivém pánu´ se může vztáhnout i na něho, obžerce a pijana. To druhý král, Václav IV. byl Husovým přítelem.
Ta polovina nesouhlasících ukřičela nakonec Zikmunda, který se obával o svou autoritu a Zikmund s váháním zvedl hlas proti Husovi. A nezapomeň, že polovina prelátů byla pro učení Husa i jeho osobu. Mezitím také sněm exkomunikoval bývalého papeže Jana XXII, (také pijana jako byl král), zbavil ho hodnosti a funkce papeže a uvrhl do vězení. Uvažovalo se, že nebude už volený žádný papež, ale vrchním orgánem církve bude sněm církve. Zikmund je ale nutil do volby nového papeže a řekl prý: ´to by se vám hodilo, zavést konciliarismus, abyste si schvalovali co byste chtěli´.
Kdyby nebylo volby tehdy, je možné, že už by církev vydržela bez nového papeže až dodnes, a řídila by se stejně jako jsou pravoslavné církve, kde je také vrchní velení v podstatě koncil a ne jeden patriarcha.

Velitel města chtěl Husovi umožnit tajně uprchnout, ale Hus odmítl, věřil ve vítězství pravdy.
Podobné se to nevyplatilo ani Sokratovi, soudci ho odsoudili a za pár týdnů se zhrozili, že popravili statečného člověka, ozdobu města, ale bylo pozdě.
Takže neříkej, že katolická církev byla proti Husovi, byla to jen polovina, těch, co jim vadilo jeho učení.
A také dnes je plno lidé, co nechtějí slyšet pravdu.
Poggiovo svědectví vydal také Kalich, je dostupné a je to očitý svědek, že ´církev´ nebyla jednotná, a málo chybělo, aby Husa schválili.
Miro


]


Re: Stigmata - znamení hlbokeho spiritizmu (Skóre: 1)
Vložil: Gojim v Neděle, 17. září 2006 @ 21:12:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravim ares

Musis rozoznavat medzi biblickym krestanstvom a katolickym mysticizmom. To su dve rozlicne veci. Tito "svati" sa evidentne na zaciatok modlia k obrazom, socham, ikonam, praktizuju tantricky ruzenec, nasledne prezivaju okultne a spiritisticke vizie ktore mozno ohuria okolie, ale z Bohom nemaju nic spolocne. V Biblii je mnozstvo vystrah pred zobrazovanim a uctievanim modiel prave preto, aby sa predislo styku z demonskym duc*****m. Pre Satana nieje problem sa zjavit ako Maria alebo urobit "zazrak" napriklad v podobe stigiem. Len si vsimni, ako to potom vyznavacov katolickeho kultu vedie k odklonu od biblickeho ucenia, zosadenie s tronu Jezisa Krista a Ducha Svateho, miesto neho dosadenie Marie, svatych, uctievanie zomrelych a.i.


]


Re: Stigmata - znamení hlbokeho spiritizmu (Skóre: 1)
Vložil: ares v Neděle, 17. září 2006 @ 23:01:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No zase se neshodneme... Říkáš mi abych si všimnul, že se katolická církev odklání od biblického učení. Mimo to, že tato věta je naprosto nesmyslná, protože je adresována mně jako katolíkovy, který tuto výru vyznává a je přesvědčen, že tato víra vychází z biblického učení o čemž tě právě přesvědčuje. Spíše naopak jsem si všimnul, že narozdíl od katolické církve, která vyznává stále stejné učení, minimálně od dob krátce před reformací, což se asi shodneme, evangelíci jsou ve svém učení nejednotní (a to je ještě slabé slovo). Dělí se na několik tisích církví s několika stovkami vyznáními. Vzešli z nich mnohé sekty, jako jsou Svědci jehovovy, mormoni, monisté a každá z nich říka, že ona jediná správně chápe písmo. Takže argument, že některá z církví se odklání od biblického učení značně pokulhává, když vidíš, kolik je protichůdných názorů jen v protestantských církvích, které vycházejí z jediného písma. Navíc co udělal Luter? Vyřadil z Biblického kánonu epištolu svatého Jakuba, protože se mu nehodila pro jeho učení. Stejně tak postupovali i další protestanští reformátoři, takže dnes jediná katolická církev zachovává písmo svaté ve své kompletní podobě a ve stejné podobě, jako první křesťané.


]


Re: Stigmata - znamení hlbokeho spiritizmu (Skóre: 1)
Vložil: Gojim v Pondělí, 18. září 2006 @ 00:18:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ares, to je neskutocna blbost co pises, a myslim si ze uz ked si to pisal, vedel si, ze pises hluposti. Ares, ja milujem ze protestanti mozu mat na rozdiel od katolikov protichodne nazory, nakolko to znaci, ze mozu byt v zmyslani slobodni, co sa o katolikoch a clenov akychkolvek kultov neda povedat. To ze sekty povstali s protestantizmu je neskutocna sprostost ktorej moze verit naozaj zaslepeny clovek. Ani ta najprisnejsia inkvizicia by nedokazala zabranit vzniku siekt nakolko tie tu boli uz davno pred vznikom katolickeho kultu. Ved katolicizmus sam je iba nasledok odklonu od biblickeho ucenia, to znamena ze je sektou v pravom slova zmysle !!!

V com su protestanti vacsinou jednotni, je pohlad na katolicke modlarstvo v podobe uctievania zomrelych , marianskeho spiritizmu, uctievania papeza, modleniu sa k obrazom, socham, okultna-starobabylonska podstata transubstanciacie a.i. Pokial by neboli ludia ako Luther, do dnes by sme boli asi upalovani na hraniciach, pokial by sme sa napriklad nahodou dostali k Pismu a pokial by sme na zaklade neho prisli na to, ze vyssie uvedene veci su od diabla a su uplne protibiblicke. Luthera si preto nesmierne vazim, ( napriek tomu ze ho nepovazujem za bezchybneho) a chapem preco sa na katolickych seminaroch implantuje nenavist voci jeho osobe. Chvala Bohu ze existovali Bozie nastroje ako Luther, a jemu podobni, inac sa bojim, ze by biblickemu krestanstvu hrozil zanik.


]


Re: Stigmata - znamení hlbokeho spiritizmu (Skóre: 1)
Vložil: ares v Pondělí, 18. září 2006 @ 10:21:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hale, to že já jsem napsal to co jsem napsal je sprostost, a to že ty jsi se jako první začal ohánět modlářstvím je OK??

Navíc já jsem ti jen odpovídal na tvůj výpad, kde jsi tvrdil, že katolicví vede ve svém působení k odklonu od biblického učení, na což jsem ti odpověděl, že všechny tyto současné sekty, které jsem ti napsal vznikli odtržením se od protestantských církví, a že si také jako všechny ostatní přivlastňují právo na pravé biblické učení... To je fakt... To, že se tomu zabránit nedá, je jiná otázka, vždyť protestanské církve také vznikly odtržením od církve katolické... Tyto současné sekty, ale nevznikly odtržením od katolické, ale od protestantských církví... Jak se tedy ukazuje, nejen katolictví vede k odklonu od biblického učení, ale i protestantizmus...


]


Re: Stigmata - znamení hlbokeho spiritizmu (Skóre: 1)
Vložil: Gojim v Pondělí, 18. září 2006 @ 21:15:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
nesuhlas, katolicka cirkev sa vyprofilovala odklonom od povodneho biblickeho ucenia, a svojimi protibiblickymi dogmami nabrala v historii charakter kultu. Popri tom boli vzdy ludia, ktori s jej protibiblickymi tezami nesuhlasili (napriek hrozbam) a drzali sa mimo jej bludov.

Nemuseli to byt tak vyrazne osobnosti ako napriklad Luther, mena mnohych su Bohuzname, ale podstatne bolo, ze zachovavali povodne biblicke ucenie, na co je v histori velmi vela dokazov.

To znamena ze sektou zo vsetkymi znamkami kultu je rkc na sto percent a to, ze sa od nej oddelili protestantske cirkvi je vo svetle tychto faktov lož.


]


Re: Stigmata - znamení hlbokeho spiritizmu (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 18. září 2006 @ 11:36:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Milý Gojime,

dovol, abych ti řekl, že "svoboda smýšlení" o které mluvíš jako o kladném znaku protestantismu
je jen jiný název pro VOLNOMYŠLENKÁŘSTVÍ.

Zkus něco takového říci apoštolu Pavlovi a ostatním apoštolům s jejich jednou provždy odevzdaným apoštolským učením.....

Ahoj


]


Re: Stigmata - znamení hlbokeho spiritizmu (Skóre: 1)
Vložil: Gojim v Pondělí, 18. září 2006 @ 18:28:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to gregorios 777

Neviem, pretoze sam Pavol sa kladne vyjadruje napriklad o evanjelistovi menom Apollo, napriek tomu ze jeho vzdelanie, pojatie krestanstva sa lisilo, dokonca az tak, ze tam hrozilo rozdelenie na dve skupiny, jedna Apollo a jedna Pavel. Toto Pavel odsudil, (rozdelenie, nie Apolla) a napriek tomu v nom videl spolupracovnika a pokracovatela svojho diela, (1K 3-6) to znamna ze jeho "inakost" neposobila "odstredivo", niektori Apolla dokonca povazuju za autora listu Zidom.

Volnomyslienkarstvo je uplne ina vec, je to priama polemika nad Bozimi zakonmi tykajucimi sa napriklad moralky, sfery vplyvu, duc***** a.i. V pripade ze "duchov na autorita" vynesie protibiblicku dogmu, je povinnostou krestanov, najma na zaklade Pisma povedat kategoricke nie. (Berojsky) Tym ze to nerobia, davaju zelenu kultom ako je ten rimskokatolicky. V pripade ze niekto zavadza povedzme modlitby k marii, zomrelim, dostava sa do konfliktu z Bibliou, ktora na viacerych miestach striktne vymedzuje, ze jedinym prostrednikom je Jezis Kristus. To je uplne jasne a myslim ze nieco podobne Apostol Pavel robil, t.j radikalne sa staval proti cudzim vplyvom v prvotnej cirkvi. Katolicke odklony od Biblie boli vynasane papezmi, mocnarmi a vladarmi kvoli vacsiemu vplyvu a politickej moci, alebo preto, lebo sami boli hlboko v okultizme (napr. Konstantin - kult Marie, modlitby k nej a.i.) Marianske modlarstvo a spiritizmus sa neda biblicky dolozit a preto zaoberat sa jeho opodstatnenostou je polemika nad zakladnymi Bozimi tezami - cize tiez volnomyslienkarstvo.

Inou vecou su rozne nazory napriklad okolo poctu deti, sobot, krstu, apokalypsy a ine, kde je siroke pole tem, ktore Pismo nedefinuje striktne. Ale v pripade zvrchovaneho prostrednictva Jezisa Krista medzi clovekom a Bohom a ulohe Ducha Svateho ako orodovnika, je striktne vymedzene.

ale skus v rkc polemizovat napriklad okolo nuteneho celibatu, okultnej podstate modlarstva "neposkvrnenej panny bohorodicky" a ine bludy. ako by si skoncil? Ako Dr. Rivera? Anathema?]


Re: Stigmata - znamení nejvyšší lásky a nejen ona,ale i méně nápadné projevy (Skóre: 1)
Vložil: mk (miliko(a)atlas.cz) v Neděle, 17. září 2006 @ 23:10:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejen těmi stigmaty, ale mnoha způsoby se projevoval Kristův vliv. jen nebylo všechno viditelné. Proměny smýšlení, obrácení hříšníků, obrat v životě, to není nápadné, ale je trvalé.
Odehrává se to v životě člověka, a protože to není viditelné těm, kdo se dívají, unikne to pozornosti.
Někdy je i ten vnitřní přerod pozorovatelný později, tak jako obrácení Saula, který po třech dnech vlivem proroka zase prohlédl, potom žil deset let v Arabii a po návratu, jako úplně jiná osoba, hlásal Ježíše, proti jehož učedníkům spočátku působil.
Tam je vliv viditelný. A kolik jiných obrácení zůstalo skrytých, kromě toho, že se projevily správným životem, konáním a vírou.
Miro


]


Re: Stigmata - znamení nejvyšší lásky a odpor Gregoriose (Skóre: 1)
Vložil: mk (miliko(a)atlas.cz) v Neděle, 17. září 2006 @ 23:00:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Píšeš ´...že jde o okultní záležitost...´a já odpovídám:
Cožpak není jasné, že Gregorios bude proti všemu, co se mu nelíbí, nebo nechce pojmout?
Gregoris mnoho odsuzuje a je to jako u Izmaele, pomalu jako :
´..jeho slovo proti všem...ˇ
Genesis 16,12 Bude to člověk nezkrotný, jeho ruka bude proti všem a ruce všech budou proti němu; bude stát proti všem svým bratřím".
A není slovo Gregoriose proti skoro všem jeho bratřím ?


]


Re: Stigmata - znamení nejvyšší lásky a odpor Gregoriose (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Neděle, 17. září 2006 @ 23:44:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

to Mk:

:-))))))


]


Re: Stigmata - znamení nejvyšší lásky a odpor Gregoriose (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Neděle, 17. září 2006 @ 23:44:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Ahoj mk,

takže ty ze mě nakonec uděláš muslima....]


Re: Stigmata - znamení nejvyšší lásky a odpor Gregoriose (Skóre: 1)
Vložil: Libby v Pondělí, 18. září 2006 @ 11:19:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Stavim se na stranu Gregoriose a zasnu, ze se vubec nekdo odvazi psat takove bludy o lzivych zazracich na techto strankach. Hledejte pravdu v Pismu a pokud tak budete cinit s uprimnym srdcem, Duch Svaty vam ji vyjevi. Pokud nechcete prijmout pravdu a vas umysl je se hadat a verit tomu, co se vam libi, dostanete spravnou odplatu. A jakou, to si take najdete v Bibli. Vsechno je tam psano. Jeste jednou zduraznuji: Hledejte pravdu v Panu Jezisi. Zustavejte v nem a on zustane ve vas.


]


Re: Stigmata - znamení nejvyšší lásky a odpor Gregoriose (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 18. září 2006 @ 11:46:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Ahoj Libby,

:-)


]


Re: Stigmata - znamení nejvyšší lásky (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Pondělí, 18. září 2006 @ 08:16:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já taky netvrdím, že vím všechno. Dobře, s těmi stigmaty je to myšleno duchovně. Ale v případě, že se o tom nepíše v Bibli musíme rozsoudit duchovně - jaké ovoce, ti co stigmata měli, jaké ovoce měli?

Potom, zda měli i stigmata protestanté, to by byla důležitá otázka.

KarelsRe: Stigmata - znamení nejvyšší lásky (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 18. září 2006 @ 08:45:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Milý Karelsi,

jak chceš po několika staletích rozsuzovat něčí ovoce, když jasně víme, že katolická církev neváhá pro udržení nějakého mýtu použít vyložených lží?
Nevím jak to je v tomto případě, ale co kdyby
(pokud už to neudělala ) katolická církev "svatořečila vůdce jezuitů Ignáce z Loyoly?
Už fakt, že se o tom nepíše v Bibli je dostačující pro odmítnutí tohoto jevu. Dále je otázkou, zda
se u dotyčných tento jev skutečně objevil a není to jen produkt něčí náboženské fantazie nebo vyložené lži.

Pak je třeba dát pozor, nejen aby to bylo jakési OVOCE, protože i ovoce dokáže satan zfalšovat.
není nic, co by satan dokázal zfalšovat, včetně znovuzrození ( viz. synové zlostníka ).
Existuje falešná láska, radost, pokoj i falešné pomazání ( Ex 30, 31-33 - "mast podobná")

Jde o to, zda to ovoce je OVOCE DUCHA SVATÉHO, zda to není ovoce nečistého ducha.
Jaké může být ovoce u lidí, kteří mají falešné učení. Vždyť Bůh sám právě v Exodu 30, 31-33
jasně prohlásil, že tělo ( tělesnost ) nebude mazána tímto olejem svatého pomazání.
A každý, kdo by udělal mast podobnou bude vyhlazen z lidu. Tedy pak by všichni ti tzv. proroci, kteří dnes v Božím lidu hromadně prorokují lživé věci, které se nikdy nenaplní, měli být správně dávno exkomunikováni, protože neprorokují skrze Ducha, ale skrze Bále.

Měj se dobře


]


Re: Stigmata - znamení nejvyšší lásky (Skóre: 1)
Vložil: ares v Pondělí, 18. září 2006 @ 09:48:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je právě to o co tu běží... Zda je katolické učení to pravé a nebo jestli není... Katolická církev už dávno nehlásá, že jen ona má výlučný patent na pravdu. Říká jen, že drží milost plnosti pravdy, ale i ostatním církvím přiznává, že vedou k pravdě. Každopádně to v dnešní době nijak protestantům neotlouká o hlavu a stará se hlavně sama o sebe. To co vidím, to jsou fanatičtí jednotlivci zde na tomto foru, kteří místo aby se starali sami o sebe a svůj trám v oku, pořádají hony na katolíky. Ostře protikatolické články se stávají vítězy zlaté perly a jakákoli reakce z katolické strany na ně se stává vítězem zlaté slzy. Musím se utěšovat tím, že toto co zde vidím je jen odvrácená tvář ekumeny, navíc notně zkřivená zrcadlem tohoto fora a skutečná tvář mezi slušnejma lidma je někde úplně jidne, jako třeba spolupráce křesťanských církví na Černém mostě... Uvědom si, že když se tady budeš ohánět pojmy jako jsou modloslužba a podobně, ničeho nedosáhneš. Akorát tak zase nepřátelské reakce z druhé strany. Navíc už se to tady mnohokrát rozebíralo a jistě si slyšel z katolické strany mnoho vysvětlení. Nechtělo by to spíše snažit se ty lidi pochopit, než se je snažit od tohoto učení odvracet? Vždyť ani z druhé strany se tě nikdo nesnáží přesvědčovat, že se mýlíš a nikdo se tě do katolické církve nesnaží lanařit. A jestli ti to přece jen nedá a budeš se snažit "zachraňovat katolíky" s osidel katolické církve, tak věz, že jen pliváním síry a pojmy jako modloslužba nikdy nic nedosáhneš. To už spíše nás přesvědčíš ctnostným životem, plným víry a dobrých skutků...


]


Re: Stigmata - znamení nejvyšší lásky (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 18. září 2006 @ 10:58:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Milý Ares,

mně je jasné, že v i katolické církvi jsou služní a zbožní lidé, jako byl např. Kornelius před svým znovuzrozením, kteří nakonec budou uznání za hodné vejít do Kristova pozemského království.

To, o co však jde mezi námi je otázka pravého nebo falešného učení a o tom nerozhodujeme my, ale pouze Bůh skrze své ČISTÉ, Boží Slovo,
jako stříbro v hliněné peci přehnané a 7 x zprubované. ( Ž 12,7 // Ž 119,140 // Zj 3,18 )

Čistota tohoto učení ( výkladů ) pak určuje, zda na toto učení dá svou pečeť Duch svatý nebo
zda bude pouze produktem nečistého náboženského ducha.

Měj se dobře


]


Re: Stigmata - znamení nejvyšší lásky (Skóre: 1)
Vložil: ares v Pondělí, 18. září 2006 @ 13:04:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No vidíš, říkáš to sám, že o pravosti učení nerozhodujeme my, ale Bůh... Já tady ale nebyl první, kdo rozhlašoval Pravda je taková a taková a ten a ten se mýlí... To jsi byl právě ty, takže takévéto napomenutí by spíše sedělo na tebe. Proto jsem tě právě vyzýval, aby jsi byl pokornější a když se budeš vyjadřovat o katolické církvi, tak s větší touhou po pochopení, většíma znalostma a menším odsouzením. Vždyť ani ty nemůžeš vědět, že písmo chápeš správně, nebo jsi snad Bůh?? Starej se o svoji víru, jestli by náhodou nebylo lepší jít s ňákým katolíkem třeba na pivo, než ho tady urážet výroky typu modloslužebník?? Myslíš, že je to k něčemu dobré, nebo tím vyvoláš ještě více zla?? No nic, ale věz, že já svou víru jenom bráním, ty jsi ten kdo útočí...


]


Re: Stigmata - znamení nejvyšší lásky (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 18. září 2006 @ 13:24:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Milý Aresi,

Pravda je MEČ, který rozděluje a nikdy nesjednocuje Pravdu se lží.
Náš Pán řekl:"Nedomnívejte se, že bych přišel pokoj dáti na zemi. Nepřišel jsem, abych pokoj uvedl na zemi, ale MEČ. Přišel jsem zajisté, abych ROZDĚLIL člověka proti otci jeho, a dceru proti mateři její a nevěstu proti svegruši její. A nepřátelé člověka domácí Jeho." ( Mt 10, 34-36 )
Náš Pán přišel dát pokoj do srdcí těch, kteří přijmou Jeho Lásku Pravdy, a skrze kříž přijmou Jeho Život. Ale jinak přišel skrze kříž uvést ROZDĚLENÍ mezi lidi stojící na pozicích Boží Lásky a Pravdy a lidi stojící na pozici LŽI a humanismu
( lidské falešné lásky ). A proto je Pravda je mnohdy útočná. Podívej se, jak Ježíš mluvil s farizeji. A přesto to byla Láska, ale Láska Pravdy. Když budu s katolíkem chodit na pivo a poplácávat ho po rameni, tak můžu rovnou vstoupit do ekumenického hnutí a nakonec oba,
katolík i já skončíme v náruči Antikrista.

Jestli si myslíš, že tohle je Láska, pak se mýlíš.
Láska bez Pravdy není Láska, ale pouze humanistická nechutná rozplizlá břečka.

Skutečná Láska je Láska Pravdy. Kdo ji nepřijme,
pak sám Bůh na něj pošle mocné dílo podvodů, aby uvěřil lži. ( 2Tes 2,10-11 )

Takže až budeš mít zase někdy dojem, že na tebe nějaký protestant nenávistně křičí, tak vezmi úvahu, že na tebe křičí, protože se řítíš do propasti.....! A kdyby nekřičel, tak ho neuslyšíš...

Měj se dobře


]


Re: Stigmata - znamení nejvyšší lásky (Skóre: 1)
Vložil: ares v Pondělí, 18. září 2006 @ 13:39:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Taky ale, když Petr vytasil meč, aby ztrestal vojáka, který přišel Ježíše zatknout a useknul mu ucho, tak Ježíš za to Petra káral...

Navíc ty pořád počítáš s tím, že pravda je na tvé straně a nepřipouštíš si, že by nemusela být? Takový lidé se nazývají pišní...


]


Re: Stigmata - znamení nejvyšší lásky (Skóre: 1)
Vložil: ares v Pondělí, 18. září 2006 @ 13:42:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
nebo spíš pyšní :-)


]


Re: Stigmata - znamení nejvyšší lásky (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 18. září 2006 @ 14:03:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Milý Ares,

vážně? Hm. Pak tedy apoštolové v novozákonní době museli potom být těmi nejpyšnějšími lidmi.
Milý Ares, takovými řečičkami na mě nechoď.
To je už stará a obehraná náboženská písnička.... Takoví lidé jsou nazýváni pyšnými těmi lidmi, kteří nestojí o to aby znali Pravdu. Ti si totiž vůbec nedokáží představit, že by Pravdu mohl v dnešním zmatku vůbec někdo mít anebo se mylně domnívají, že Pravdu vlastní katolická církev se svými pedofilními a homosexuálními kněžími a dalšími modlářskými ohavnostmi.
My však máme Ducha svatého, který slíbil, že nás uvede do vší Pravdy, když Jej budeme následovat podle Jeho podmínek. A také to skutečně dělá - Sláva Pánu.

Měj se dobře


]


Re: Stigmata - znamení nejvyšší lásky (Skóre: 1)
Vložil: ares v Pondělí, 18. září 2006 @ 15:17:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty se vybarvuješ... Takže ty stavíš svou víru na roveň apoštolské. Všicni ostatní pravdu jen hledají, zatímco ty jsi ji už našel, a i kdyby to pravda nebyla, tak ty své stanovisko nezměníš... Teď nemluvím o evangelících obecně, ale konkrétně o tobě mohu celkem s klidným svědomím říct, že ty "v pravdě" nejsi a dokazuješ mi to i svým posledním výpadem, kde píšeš o homosexuálních kněžích... Počítal si někdy tyto zločiny u vašich duchovních? Nemá cenu se vo tom dál bavit...


]


Re: Stigmata - znamení nejvyšší lásky (Skóre: 1)
Vložil: Libby v Pondělí, 18. září 2006 @ 15:38:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je pravda, nema cenu se o tom bavit s lidmi kteri nechteji pochopit a kdyz jim nezbyva nic k obrane svych bludu, tak napadaji toho, ktery je chce osvetlit tim, ze ho narknou z ruznych hrichu (jako napr. ze je pysny). Je to ale vlastne zavist, ze to nedokazou pochopit a hlavne nechteji pochopit. Musis se kazdy rozhodnout sam za sebe a prosit Pana o odpusteni a vysvetleni. A stale ho hledat. Jeho pravdu!


]


Re: Stigmata - znamení nejvyšší lásky (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 18. září 2006 @ 15:42:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Ahoj Ares,

nikde netvrdím, že jsem našel celou Pravdu,
ale nepochybuji o tom, že se tak stane, že spolu s ostatními hledajícími bratry postupně pronikneme do celého apoštolského učení.

Co dokazuje můj výpad? Pouze fakta. Vaši vlastní bývalí kněží odhadují počet pedofilů a homosexuálů v řadách katolické církve na 30-40%! Samozřejmě, že katoličtí pohlaváři to
zákonitě tutlají. Nemohou připustit, aby se to celé provalilo ve své nahotě, protože sami mají máslo na hlavě z dob, kdy ještě byli obyčejní "flanďáci".

A to všechno se děje z jednoho hlavního důvodu.
Že bludná katolická teologie ZAKÁZALA svým kněžím se ženit. O této ďábelské nauce píše již apoštol Pavel:"Duch pak světle praví, že v posledních časích odvrátí se někteří od víry, poslouchajíce duchů bludných a učení ďábelských. V pokrytství lež mluvících, a cejchované majících svědomí své, ZBRAŇUJÍCÍCH
ženiti se......." ( 1Tim 4,1-3 )

Ovocem této satanské nauky je pedofilie a homosexualita a lesbická láska v řadách kněží a řeholníků. Myslíš si, že by Pán Ježíš k této věci MLČEL, kdyby byl v naší době na zemi ve svém fyzickém těle?
Vždyť náš Pán s tím počítal, proto řekl na adresu
těchto pedofilů ( i těch v kněžské sutaně! ):"Kdo by pak POHORŠIL jednoho z maličkých těchto věřících ve mně, lépe by jemu bylo, aby zavěšen byl žernov osličí na hrdlo jeho a pohřížen byl do hlubokosti mořské." ( Mt 18,6 )
Tady by Seraphim klidně mohl rovnou říci, kde tito
převrácenci skončí!

A co děláte vy katolíci, dál jako poslušné ovečky posloucháte tyto zvrhlíky, místo abyste odešli z toho doupěte lotrovského a neměli s ním nic společného! Prostě jsou to kněží a tak si mohou dovoliz cokoli. A ještě se to omlouvá tím, že kněžské svěcení takovýmto zločinem není poskvrněno! Jaká hanba!


]


Re: Stigmata - znamení nejvyšší lásky (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 18. září 2006 @ 17:30:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Milý Ares,

ukaž mi prosím na jediný odhalený případ pedofilie v protestantském prostředí. Osobně nevím o žádném. Neříkám, že žádný být nemůže, ale v případě katolíků je to masový jev. Určitě to bude tím, že protestantští duchovní se v souladu s Biblí mohou ženit. ( 1Kor 9,5 )
Jsou takové případy i v pravoslaví, ale jen minimálně.

Ten, kdo se ženit nemusí, má proto od Boha zvláštní charisma jako např. apoštol Pavel. Apoštol Petr a jiní apoštolové to charisma neměli, takže byli ženatí. ( Mt 19,10-12 )
Jiní se mohli rozhodnout, že se pro království Boží manželky vzdají. Ale je to jejich svobodné rozhodnutí, které NENÍ PODMÍNKOU duchovní služby. Kdyby to rozhodnutí chtěli změnit, protože by zjistili, že nejsou schopni se zdržet,
pak platí 1Kor 7,1-2.


]


Re: Re: Stigmata - znamení nejvyšší lásky (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Pátek, 01. říjen 2010 @ 13:54:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
NASHVILLE, Tenn. -- The three companies that insure the majority of Protestant churches in America say they typically receive upward of 260 reports each year of young people under 18 being sexually abused by clergy, church staff, volunteers or congregation members.

Religious groups and victims' supporters have been interested in the figure ever since the Roman Catholic sex abuse crisis hit five years ago. The church has revealed that there have been 13,000 credible
accusations against Catholic clerics since 1950 -- 228 a year.

Takovouto statistiku jsem nalezl hned v prvním linku, který mi nalezl vyhledávač. Stojí tu proti sobě 260 případů zneužívání v protestantských církvích za rok ku 228 v katolické církvi....tyto čísla jsou porovnatelná a srovnatelná. Rozhodně se nedá říci, že by se v jednom případě jednalo o masový jev a v druhém o jev naprosto výjimečný.


]


Re: Stigmata - znamení nejvyšší lásky (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 18. září 2006 @ 13:27:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Omlouvám se. Má tam být:" není nic, co by satan NEdokázal zfalšovat...."


]


Kdo je vlastně pyšný? (Skóre: 1)
Vložil: rive v Pondělí, 18. září 2006 @ 17:03:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jeden čínský křesťan, který se narodil před více než sto léty, uvěřil v sedmnácti, třicet let aktivně sloužil Bohu, a dvacet let prožil v komunistickém veznění, kde zůstal až do své smrti.

A tento Boží muž vyznává, že ho v určitém momentě života ovládla duchovní pýcha, jeden z častých duchovních hříchů (duchovní hřích jedno z několika druhů - typů selhání křesťana).

A tento známý komunisty týraný křesťan, říká:

Pyšný člověk nemůže vystát, když vidí, že jiní jsou lepší než on sám.

Pyšný člověk nesnáší, když vidí, že jiní jsou dál ve světských záležitostech.

Pyšný člověk nesnáší, když jiní jsou dál v duchovních věcech.

Je-li někdo jiný duchovně dál, udělá všechno, aby našel jeho chyby a srazil ho.

Varuje jsou lidé, kteří v duchovních věcech vítězí, ale je více těch, kdo bývají poraženi.

Hodně mě to oslovilo, to jeho varování. A vím, že je to varování i pro mě.

Posoudit, zda je někdo ve svém srdci pyšný musí každý sám, navenek to zase není až tak zřejmé, leda že bychom byli v pohádce o Ivanovi a Nastěnce, a nám narostla medvědí hlava.

rive
Re: Kdo je vlastně pyšný? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 18. září 2006 @ 17:32:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

to Rive:

Bystrá sestra.... četla W.Nee.


]


Stránka vygenerována za: 1.51 sekundy