Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Viola.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 12, článků celkem: 15448, komentáře < 7 dní: 505, komentářů celkem: 343601, adminů: 60, uživatelů: 4862  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 48 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

wollek
JirkaB
rosmano
myslivec

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Biblické køesťanství, teologie a baptisté
·Živé vysílání vysílání konference Neboj se, toliko vìø
·Koho budete volit pøi letošních eurovolbách?
·Ať se jdou homosexuálové zastøelit, hlásá americký baptistický pastor.
·Nepøelezeš
·Dobrá zpráva pro každého ètenáøe
·Odpovìï Pavla Steigera na recenzi Aleše France knihy „Svou slávu nikomu nedám“
·Problémy laického fundamentalismu I
·E. S. Williams: Fenomén nového kalvinismu
·Nesuïte, abyste nebyli souzeni

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
99113407
přístupů od 17. 10. 2001

Nebezpečná učení: E.G.Whiteová: Zkušenosti a vidění
Vloženo Středa, 30. srpen 2006 @ 22:26:31 CEST Vložil: Bolek

Kritika bludů poslal Legulda

Dostala se mi do ruky jedna docela zvláštní kniha od americké adventistické spisovatelky, kazatelky a především prorokyně E.G.Whiteové s názvem „Zkušenosti a vidění jakož i duchovní dary“. Během čtení jsem usoudil, že by nebylo dobré nechat si různé postřehy pro sebe, ale předat je dál ostatním věřícím lidem.   V knize autorka popisuje především svoje osobní vidění a zjevení pocházející - jak sama věří - od Boha, jimiž vysvětluje nebo doplňuje mnohá místa v Bibli. Její vidění a výklad Božího slova v podstatě určuje víru dnešním adventistům sedmého dne. Své zjevení považuje mnohdy za spásonosné, když několikrát píše (doslova vyhrožuje), že jestli je někdo nepřijme, nedojde spasení. Učení EGW je pro adventisty jakousi druhou biblí – autoritou vedle Božího psaného slova. Adventisté jsou většině věřících z jiných církvích známi díky (až farizejskému) zachovávání čtvrtého přikázání Desatera: svěcením soboty, a dále nevyplněným proroctvím o druhém příchodu Ježíše Krista v roce 1844.

Některá vidění EGW jsou si podobná s viděními dnešních charismatických vůdců: duchovním světem ji provází anděl, který jí mnohé vysvětluje, mnohdy je přítomna v jakési nebeské svatyni a svatyni svatých (která hraje v učení adventistů významnou roli), ve které vidí kamenné desky s Desaterem a s ověnčeným přikázáním o svěcení soboty, dále je přítomna v jiných světech, vidí Otce, Ježíše, satana, spoustu andělů (např. andělé při sestupu z nebe na zem a zpět musejí projít andělskou vrátnicí s píchačkami), vzkříšené věřící i nevěřící, je přítomna během posledních hodin Ježíšova života zde na zemi, vidí obležení svatého města, kde mezi nepřáteli spatřuje také Napoleona a nakonec je jí zjeven poslední soud. Jedním z mnoha zvláštnějších vidění je např. to, při kterém byla vzata k jednomu světu se sedmi měsíci, kde vidí starého Enocha, jenž byl vzat do nebe a ptá se ho, zda je tohle místo, na které se dostal ze země. On ji vysvětluje, že nikoliv, že se jedná o místo, které jen navštívil (str. 28). Zvláštní vidění EGW se týká satana. Dle tohoto vidění satan litoval svých skutků a přál si být opět v nebi. Spolu se svými následovníky plakal a prosil, aby mohli vejíti v přízeň Boží!! (str. 118) Dále byla přítomna i satanovu konci. Dle Bible bude satan trýzněn v jezeře ohně a síry dnem i nocí na věky věků (Zj 20:10), avšak EGW vidí satana trpět časově omezeně, pouze na dobu potřebnou k vytrpění svých vlastních hříchů a hříchů vykoupených svatých. Poté bude satan stráven, tj. prakticky přestane existovat!! (str. 254) EGW vidí Ježíše jako kněze vykonávat službu ve svatyni s kadidelnicí u truhly s Desaterem. (str. 240) Nejfantastičtější vidění je však spojeno se svatyní svatých: EGW vidí Boha Otce jak povstal ze svého trůnu (!) na kterém seděl se Synem a odebral se v ohnivém voze do svatyně svatých za oponu a tam se posadil. Poté i Syn povstal z trůnu a na voze byl nesen do svatyně svatých, kde již seděl Otec. (str. 40-42) Co vlastně učila EGW o druhém příchodu Ježíše Krista, co pro adventisty znamená rok 1844 a jak si vysvětlují fakt, že Ježíš nepřišel ve vypočtený termín? Pravdou je, že tato kniha mi nejen dala odpovědi na tyto otázky, ale také mě vyvedla z některých zkreslených představ o učení adventistů sedmého dne. Vše začalo v roce 1831 kdy jeden americký venkovan, farmář William Miller (později metodistický a poté baptistický kazatel, jehož kázání navštěvovala od svých třinácti let i EGW) začal hlásat, že v roce 1843 přijde na tuto zemi (a očistí ji) Ježíš Kristus. Tak jako Jan Křtitel zvěstoval první příchod Ježíše, zvěstoval Miller jeho druhý příchod. (str. 192) Také mladá EGW pevně věřila v tento příchod a připravovala se na něj. V roce 1843 se však žádný druhý příchod Ježíše Krista nekonal. Tehdy jí bylo šestnáct let. Po zklamání přichází Miller s tím, že se spletl ve výpočtu a Ježíš má přijít následující rok 22. října 1844. Miller si prostě neuvědomil, že rok 0 vlastně neexistuje a že mezi 1 př.n.l a 1 n.l. nejsou v absolutní hodnotě dva roky. V roce 1844 Ježíš také nepřišel, a tak bylo třeba neúspěch nějakým způsobem vysvětlit. Tímto prakticky končí vliv Millera – „první fáze adventismu“ a začíná „druhá fáze adventismu“ založená na mnoha zjeveních především EGW a jejich výkladech. To, co se mělo stát fyzicky zde na zemi, se ve skutečnosti stalo duchovně v nebeské svatyni. Vidění a zjevení EGW začínají krátce po roce 1844 a mají vlastně za úkol vysvětlit a uvést na pravou míru neúspěch Millerových výpočtů. Jakým způsobem vlastně došel Miller na rok 1843 popř. 1844? Miller vycházel z Bible, z Danielova proroctví, když účelově spojil dvě různá vidění z 8. a 9. kapitoly. Nejprve zaměnil 2300 večerů a jiter (Dan 8:9-14) za 2300 let a tyto roky připočítal k letopočtu, který určuje vyjití slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma (Dan 9:25), tj. k roku 457 př. n.l. Rok 1843 pak získáme součtem hodnot –457+2300. Nechci podrobně rozebírat jednotlivá Danielova vidění, ale pokusím se krátce přiblížit, co tato dvě místa v Bibli znamenají. Nejprve verše 8:9-14: zde je popsáno vojenské běsnění syrského krále Antiocha IV. Epifana (175 – 164 př.n.l.), který je v Bibli symbolizován malým rohem, jenž pronásledoval a zabíjel Židy a který znesvětil židovský chrám – svatyni tím, že zakázal oběti. A celé tohle vidění končí po 2300 večerech a jitrech (tj. 6 letech, 4 měsících a 20 dnech), poté je svatyně očištěna a oběť obnovena (roku 164 př.n.l). Toto je vidění, které dostal Daniel v babylonském zajetí přibližně v roce 543 př.n.l. Druhým místem je verš 9:25, kde je Danielovi sděleno, kdy přesně začne sedmdesát týdnů let (tj. 490 roků), které dal Bůh z milosti svému nevěrnému lidu, dokud nenabídne spásu pohanům. Bible tento počátek popisuje jako „vyjití slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma“. Z kontextu starozákonních knih, které popisují babylonské zajetí, zjistíme, že tím „slovem“ je vlastně list vydaný perským králem Artaxerxem v sedmém roce jeho kralování, tj. roku 457 př.n.l (Ezd 7). Král v listu dovoluje židovským obyvatelům opustit Babylon a vrátit se do své vlasti. Tohle vidění dostal Daniel přibližně v roce 538 př. n.l., tj. těsně před dobytím Babylonu Médo-Peršany. Zde je nutné upozornit, že ne všechny církve (především letniční a charismatické, na rozdíl od adventistů a třeba i kalvinistů) učí rok 457 př.n.l jako rok vyjití slova, ale na základě Neh 2:1 stanovují rok vyjití ve dvacátém roku kralování Artaxerxe, tj, na rok 443 př.n.l. Toto místo dle mého názoru neurčuje rok vyjití lidu do své země, ale spíše rok, kdy má být dodán materiál na opravu chrámu. Tento stručný popis dvou důležitých míst v Danielovi snad postačí k tomu, aby si každý uvědomil, že se jedná o dvě různá zjevení, že je Daniel dostal v časovém rozpětí asi pěti let a hlavně, že každé vypráví o jedné konkrétní události, která není nijak závislá na té druhé! Součet těchto dvou čísel je slušně řečeno absurdní… Jak vlastně pokračovala „druhá fáze adventismu“ pod vedením EGW? EGW samozřejmě navazuje na učení Millera, učení Bible, ale vše podřizuje svým viděním a zjevením. Jednoduše řečeno EGW považuje Millerovy proroctví/výpočty jako správné a Bohem inspirované, avšak lidmi špatně vyložené: ve skutečnosti se nejednalo o fyzický příchod Ježíše na zem 22. října 1844, ale o duchovní vejití Ježíše z nebeské svatyně do svatyně svatých, čímž bylo ukončeno 2300 let. Tímto Ježíš kromě jiného údajně dokončil očišťování svatyně od hříchů, teprve nyní přinesl oběť konečného smíření (!!) za svůj lid, přijal království od svého Otce… Ve svých viděních dostává EGW také vysvětlení na nevyplněný příchod Ježíše roku 1843: proroctví bylo řízeno rukou Páně (!), výpočty byly takové, jaké je Pán chtěl mít, ale jeho ruka skryla chybu v jednom výpočtu, takže ji nikdo nemohl vidět. (str. 59, 194) Byla to vlastně Boží zkouška svého lidu, Bůh chtěl, aby jeho lid zažil jakési zklamání. (str. 197-198) Nakonec přece jen Bůh odňal z výpočtu svoji ruku, aby byl omyl objasněn, tj. Bůh tímto ukázal na následující rok. (str. 198) Podobně vysvětluje EGW neúspěch roku 1844: Lid Boží byl opět zkoušen a přezkoušen. (str. 202) Výpočet byl správný, ale Ježíš nepřišel očistit zemi, ale svatyni svatých. (str. 205) Ježíš vysvětluje zklamaným skrze anděla, že tato země není svatyní, (str. 206) jak lidé mylně věřili. (str. 212) Všem lidem, kteří nepřijali tato dvě „vysvětlení“, nedává EGW žádnou šanci na spasení! Veškerou kritiku neúspěchu roku 1843 a roku 1844 dle EGW monitorují andělé a vše si zapisují! EGW je ukázáno, že kritika a výsměch lidí, je vlastně výsměchem Bohu, a tak tuto situaci připodobňuje biblickému příběhu o malých bezbožných chlapcích vysmívajících se proroku Elíšovi, za což je postihl Boží trest. (str. 209) Z knihy se také dovídám, že tato dvě vysvětlení přijímá nakonec i samotný Miller. Nutno poznamenat, že jsou nazvány jako „poselství prvního a druhého anděla“ a že existuje ještě „poselství třetího anděla“, které je v důležitosti na stejné úrovni jako předchozí dvě. Třetí poselství však Miller již (pod mocí satanovou) nepřijal. I přesto mu EGW dává spasení!! (str. 219) Byly výpočty o roku 1843/1844 opravdu inspirované Bohem? I přesto, že se Miller opíral o Bibli, s čistým svědomím říkám, že nikoli. Byla to v podstatě umná a záměrná kombinace historických dat. Copak Ježíš neříká, že žádný člověk nezná čas jeho druhého příchodu? A co vidění ve kterých EGW napravuje a vysvětluje neúspěch svého kazatele? Netvrdím za každou cenu, že byla od ďábla. Od Boha však nemohla být, neboť mnohá popisují nesmyslný výklad Danielova proroctví, jsou v rozporu se slovem Božím, mnohdy až zoufale obhajují dané letopočty apod. Copak Ježíš až v roce 1844 mohl přinést oběť konečného smíření, když již na kříži zvolal dokonáno jest? Jak mohla EGW vidět Ježíše ve svatyni kde byl také sedmiramenný svícen, stůl s chleby předložení, oltář a kadidelnice (str. 213), když Ježíš není knězem podle řádu Mojžíšova, ale podle Melchisedechova? A jak vůbec mohl Ježíš očistit svatyni svatých? Copak může být takové místo v nebesích něčím znečištěno? Takových otázek existuje daleko více. Všechna tahle vidění a počítání ve skutečnosti pocházejí nikoli od Boha, ale od lidí, kteří proroky Božími nikdy nebyli! Takovéto učení Bible nazývá falešným, neboli bludem! Na závěr chci ještě zmínit jedno povedené sčítání roků. Co se stane, když k roku 1844 připočítám 120 let? (Gn 6:3) Některým adventistům to zřejmě přijde logické, když se k roku Ježíšova vejití do svatyně svatých připočítají roky, které dal Bůh lidem, aby měli čas učinit pokání před sesláním potopy!! To se pak několik nadšených adventistů velmi divilo, když v roce 1964 nedošlo k očekávanému příchodu Krista… Radim Bohdálek, radimb@seznam.cz


"E.G.Whiteová: Zkušenosti a vidění" | Přihlásit/Vytvořit účet | 19 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: E.G.Whiteová: Zkušenosti a vidění (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Čtvrtek, 31. srpen 2006 @ 07:02:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
S E.G.Whiteovou to vidím podobně jako autor článku. Ostatně je mnoho adventistů, kteří její svědectví moc vřele nepřijímají.

KarelsRe: Pro letničního bratra Leguldu (Skóre: 1)
Vložil: Standa v Čtvrtek, 31. srpen 2006 @ 10:30:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tu knihu mám doma. Pro správné a kvalitní poznání učení E.G. White (ale i jiných náboženských směrů) je potřebné kvalifikované a odborné vyjádření druhé strany. V případě E.G. White - http://www.casd.cz/index.php
Na základě těchto argumentů je důležité provést analýzu a vyhodnocení na základě Písma. Chtěl bych poznamenat, že učení E.G. White je třeba podrobně zkoumat a následně vyhodnocovat. Méně známým faktem je, že E.G. White sama uznala některé své omyly a vyzývá, aby její dílo bylo zkoumáno a ověřováno. Na druhou stranu si ale řada jejich děl zaslouží obdiv a uznání (Cesta ke Kristu, Cesta k vnitřnímu pokoji, Myšlenky z hory blahoslavení, atd.)
P.S.: Smutným faktem je, že kult ze sebe neudělala ona, ale řada jejich pozdějších následovníků i odpůrců.
_____________________________________

E. G. White - propagátor vztahové jednoty
(ZAMYŠLENÍ R. JONCZYHO U PŘÍLEŽITOSTI ZÁVĚRU MODLITEBNÍHO TÝDNE)

I. E. G. White, autor oblíbený i prokletý
Dnešním dnem vrcholí celosvětově organizovaný modlitební týden naší církve. Vrcholí přednáškou Ellen Gould Whiteové, ženy, která stála u zrodu církve. Svými charismaty ji pomáhala formovat a psaným poselstvím ji ovlivnila řadu let dopředu.
Dodnes, stejně jako už kdysi dávno během svého života, je mnohými přijímána, jinými zase zavrhována. Jedni ji až nekriticky zbožšťují, jiní zase jejím poselstvím z hloubi duše pohrdají. Někteří ji vždy a za všech okolností citují, nebo dokonce překrucují její slova k potvrzení svých vlastních tvrzení, jiní si zase ucpávají uši už při pouhém vyslovení jejího jména.

II. Příčina polarizace čtenářů EGW
Jsem přesvědčen o tom, že oba extrémní přístupy vyplývají především z toho, že málokdo ze zmíněných extrémistů její dílo doopravdy prostudoval a objektivně posoudil. K něčemu takovému snad dosud ještě ani v rámci církve nebyly v plné míře vytvořeny vhodné podmínky. A tak zatímco oficielní nakladatelství církve rozpačitě přešlapuje na místě, diletantská vydavatelství usilovně pracují. S horlivostí sobě vlastní se doslova předhánějí ve vydávání kompilátů sestavených z náhodně vybíraných a tendenčně, nepřesně překládaných citátů z jejích publikací.
Na adresu zmíněných extrémistů E.G. White už před více než sto léty sto léty sama napsala: „Člověk, který sám nečetl, nebo plně nepochopil význam autorových slov, je opakuje tak, že k nim více či méně přidává výklad svůj. Dojem, kterým pak na své posluchače působí, potom závisí na jeho předsudcích a představách. V jeho snahách o nápravu se odrážejí jeho vlastní povahové rysy. Útočí na lidi. Vybírá z poselství určité části a používá je proti svým bližním. Svým jednáním je pak spíše odrazuje než získává. Mohl by a měl by přinášet pokoj, místo toho však vyvolává spory. Nikdo by neměl sbírat mé nejpřísnější výroky určené jednotlivým lidem nebo rodinám a uplatňovat je jen proto, že chce mít v ruce hůl a něco prosazovat.“ (3 SM 285-287) E. G. White proto doporučovala: „Nespoléhejte se na neověřené zprávy o tom, co sestra Whiteová udělala, řekla, či napsala. Pokud chcete vědět, co jí Bůh dal, čtěte její zveřejněné spisy.“ (5T 695,696) Taková byla touha ženy, kterou již v její době zklamali její vlastní následovníci.

III. E. G. Whiteová jako řečník
Dnes tedy máme před sebou autentický text její vlastní přednášky, který byl v roce 24. listopadu 1904 uveřejněn v časopise „Review and Herald“. V sobotu 10. prosince téhož roku měl být při příležitosti modlitebního týdne přečten ve všech sborech CASD. Víte, nejsem velký tradicionalista, bráním se rutinérství, bojím zavádějícího pohodlí vyježděných kolejí. Přesto mne však vždy znovu fascinuje myšlenka, že se ve stejnou roční dobu adventisté na celém světě, a to již celá dlouhá desetiletí, spolu modlí za společnou věc.
Pojďme se tedy spolu se současníky EGW zaposlouchat do zvěsti jejího poselství. Dočetl jsem se, že ve své době byla vyhledávaným řečníkem. Přednesla tisíce kázání. Její způsob řeči oceňovali jak adventisté, tak i neadventisté. Očití svědkové svorně vypovídají, že jen málo gestikulovala rukama, ani příliš nechodila po podiu, jen zřídkakdy vystupovala z prostoru za kazatelnou. Jeden z profesorů rétoriky její doby napsal: „Na jejím chování za řečnickým pultem nebylo nic nápadného. Jejím hlavním nástrojem byl hlas. Intonací hlasu dokázala přímo mistrovsky podtrhnout smysl toho co chtěla říci. Mluvila jasně, rozvážně, pomalu a to s takovou upřímností, opravdovostí a přesvědčením, že posluchače upoutala, přesto že její proslov často trval šedesát až devadesát minut a někdy ještě déle.“

IV. E. G. WHITE - PROPAGÁTOR JEDNOTY VE VZTAZÍCH
Celý týden jsem spolu s některými z vás pozorně naslouchal volání představitelů církve po jednotě ve zvěstování našeho učení. Dýchla na mne jakási obava ze ztráty identity adventismu. Autoři přednášek identifikovali problém prulalismu církve a ze všech sil se před ním své čtenáře snažili varovat Argumentovali mimo jiné nepřesvědčivostí nejednotných svědectví u soudních přelíčení. Určitě není ideálem, aby si každý z nás zvěstoval svoji vlastní pravdu. To by asi nevyznívalo nejlépe. Stejně podezřele však na postmoderního člověka působí přílišná uniformita postojů toho či onoho společenství. Obávám se proto, že výzvy k uniformitě učení církve k řešení vnímaného problému příliš nepřispěly.
Jediná E. G. White přišla podle mého názoru s řešením. Ve své sto let staré a přesto stále aktuální přednášce nevybízí ani tak k jednotě učení, ale především k jednotě vztahu s Bohem a s bližními. Připomíná, že nám Ježíš ukázal jednotu, která by měla být naším cílem. „Zůstaňte ve mně a já ve vás.“ Tuto výzvu pak komentuje slovy: „Takové spojení je hlubší, silnější a opravdovější, než jakékoli jiné spojení. Vytváří všechno dobré. Ti, kteří jsou takto spojeni se svým Spasitelem, se řídí jeho vůlí a žijí jeho láskou. Svojí sílu odevzdávají dílu, které konal Kristus, když byl na tomto světě. Jejich život se stává životem nesobecké služby. Trpí s těmi, kteří trpí a radují se s těmi, kteří se radují. Cítí hluboký soucit s každým v jeho slabosti, a bolesti…Překypují láskou, plyne z nich pokoj, obklopuje je občerstvující atmosféra…Nemají čas kritizovat snahu svých spolupracovníků, protože jsou cele zaujati zvěstováním slov laskavosti. Vyhýbají se tvrdým slovům, protože tuší, jakou škodu přinášejí těm, kteří je vyslovují i těm, kteří je slyší. To je ovoce, které se rodí na stromě opravdového křesťana. Můžeme je dosáhnout ve spolupráci a vztahu s božstvím, jednota ve vztahu s Bohem a s bližními je totiž tím nejlepším předpokladem ke sjednocení při zvěstování pravdy.“
VI. Zdaliž mohou jít dva spolu, aniž by se znali?
Během pondělní přednášky mne zaujal text z knihy proroka Amose 3,3: Kralická bible překládá slova hebrejského originálu slovy: „Zdaliž půjdou dva spolu, leč by se snesli?“ Nový český překlad: „Půjdou spolu dva, jestliže se nedohodli?“ Doslovný překlad z hebrejštiny však zní: „Zdaliž mohou jít dva spolu, aniž by se znali?“
Cesta k větší názorové shodě zcela určitě vede přes jednotu vztahovou a jednota vztahů mezi námi, Bohem a ostatními lidmi se rodí vždy jen tam, kde lidé mají zájem blíže poznávat Boha a bližního. S poznáním totiž rostou vztahy a ty jsou tím nejlepším předpokladem k tomu, aby se lidé mohli sjednocovat ke společnému dílu a zvěstování pravdy v totožných intencích ducha Bible a pravdy.Jak se E.G.Whiteová dívala na Satana (Skóre: 1)
Vložil: Seraphim v Čtvrtek, 31. srpen 2006 @ 15:07:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
Radimovi děkuji především za informaci, jak se od skutečného Krista odpadlá Whiteová dívala na Satana. Píše: "Zvláštní vidění EGW se týká satana. Dle tohoto vidění satan litoval svých skutků a přál si být opět v nebi. Spolu se svými následovníky plakal a prosil, aby mohli vejíti v přízeň Boží!! (str. 118) Dále byla přítomna i satanovu konci. Dle Bible bude satan trýzněn v jezeře ohně a síry dnem i nocí na věky věků (Zj 20:10), avšak EGW vidí satana trpět časově omezeně, pouze na dobu potřebnou k vytrpění svých vlastních hříchů a hříchů vykoupených svatých. Poté bude satan stráven, tj. prakticky přestane existovat!! (str. 254)"

Odpovídám:
Toto je typické pro odpadlíky od skutečného Krista, že jsou milosrdní k maxisadistovi Satanovi a nemilosrdní k jeho obětem.
Odpadlík Origenes, který zesnul r.254 dokonce tvrdil, že Satan bude spasen a přijde do nebe.

Mnohé omyly Origena škodily křesťanství zevnitř 300 let, dokud nebyly r.553 na V.všeobecném sněmu v Konstantinopoli veřejně a definitivně odsouzeny. [348, str.37][48, str.61] Od konce 19. století se 1 z odsouzených Origenových bludů – apokatastasis čili všespasení znovu objevil na křesťanské scéně. V první polovině 20.století ho rozšířil mezi teology Nikolaj Berďajev [481][386][388, str.153]. Následoval Solovjeva [307][7].
Podobně se zmýlil i bulharský pravoslavný teolog z počátku 20.století, Stefan Cankov (Cankov, Stefan, Pravoslavné křesťanství východní, Liga pravoslavné kultury, Vyškov 1931, str.61- 62.) [48], když vychválil tento příběh:
„V jedné chudé vesnické ruské cerkvi zapaluje stará selka před obrazem posledního soudu svíci. "Proč to činíš?" tázal se jí kdosi. Ona odpověděla: "Nikdo se za něho nemodlí. Musíme i za něho se modliti." Myslila: za ďábla; nechtěla však jeho jméno v cerkvi vysloviti.“
Tragicky se Cankov zmýlil především svým závěrem:
„Všeobjímající, hluboká a čistá láska dodala této prosté duši naději na konečnou blaženost všech a tato naděje ještě více upevnila a rozmnožila její lásku.“
Jakápak láska! Obyčejná selská vypočítavost a vychytralost:
„Bude-li spasen ďábel, pak budu spasena také já! I kdybych služebné děvečky sebevíce okrádala.“
Radost Cankova z toho, že selka má místo hněvu soucit s ďáblem, lituje ho a modlí se za něj by jistě nesdílel svatý Řehoř Palama. Ten ve svém písemném díle postupně odkrývá zápas, který apoštolé nazývají bojem ne proti tělu a krvi, ale proti zlým duchům (Ef 6,12) [49, str.26]. Řehořova skutečně pravoslavná, tradiční teologie nás učí bojovat hněvem, nikoliv soucitem jako dotyčná selka, proti ďáblu. Řehořovu teologii připomenu následujícími myšlenkami:
„Člověk je během svého pozemského života mnohokrát pokoušen. K tomu, aby mohl odrazit první hříšnou myšlenku, je potřebný právě hněv, který však nesmí být namířený proti věcem nebo lidem, skrze které ďábel působí (se projevuje), ale musí být namířený přímo proti původci zla a hříchu, tj. ďáblovi.“ (Cap, Alexander, Asketické učenie svätého Gregora Palamu, Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity, Prešov 2001, str.34.) [49, str.34]
„Mnich, vyhánějící s hněvem neviditelné nepřátele, se vyhýbá propastem, kde mu hrozí duševní smrt, přičemž svou pozornost chrání před falešnými a klamnými touhami.“ (Cap, Alexander, Asketické učenie svätého Gregora Palamu, Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity, Prešov 2001, str.35.) [49, str.35]
Koncem 20.a počátkem 21.století někteří biskupové a mnozí teologové věří díky Berďajevovi teorii všespásy a šíří ji (na svou vlastní záhubu i záhubu jiných).

(z mé disertační práce)

Protože tyto lži milosrdné k nekajícím pachatelům a nemilosrdné k jejich obětem se čas od času vkrádají mezi křesťany, Bůh dává občas i následující vidění svým zčásti oklamaným služebníkům:
Zde je ruský hagiografický příběh, kde svatý anděl řekl starci:
„Až se ďábel zeptá, jaké že jsou Boží příkazy, řekni mu: "Toto ti vzkazuje Bůh. Ví, kdo jsi a odkud přicházíš, abys pokoušel; jsi staré zlo, a staré zlo se nikdy nemůže stát novým dobrodiním. Přivykl jsi ke své pýše, jak bys tedy v pokoře a pokání mohl dojít milosti? Ale aby ses v den Posledního soudu nemohl ohánět nařčením, že ses chtěl dát na pokání, ale že tě nepřijal Bůh, dej pozor, co ti vzkazuje, jestliže opravdu chceš vstoupit na cestu pokání. Setrvej 3 roky na jednom místě obrácen k východu a ve dne i v noci volej plným hlasem: Bože, smiluj se nade mnou, který jsem prapočátkem zla! To říkej 100 x a pak 100 x volej: Bože, smiluj se nade mnou, jenž jsem původcem vší mrzkosti! A pak ještě: Bože, spas mne, krásu, již zahalila tma! Tak musíš vzývat Boha neustále, i když ti to bude zatěžko, neboť nemáš tělesnou schránku a budeš umdlévat. Jestliže příkaz vykonáš ve vší pokoře, budeš znovu uveden ve své původní hodnosti mezi svaté anděly Boží."“ (Smích a běs, Staroruské hagiografické příběhy, Odeon Praha 1988, str.182-183.) [404, str.182-183]
Starec pak řekl ďáblu:
„Věz, že jsem se modlil k Pánu Bohu, jak jsem ti slíbil, a ten přijme tvé pokání, jestliže splníš skrze mne daný příkaz jeho kralujícího a všemocného. Ďábel se zeptal, jaké pokání mu Bůh ukládá. Svatý muž mu zopakoval, co mu přikazuje Bůh, a že bude opět vrácen mezi Boží anděly, jestliže to splní. Ale lstivý Zerofer (ďábel) odmítl tento způsob pokání a vysmál se svatému muži do očí: "Starče, kdybych se chtěl označit za prapočátek zla, za původce vší mrzkosti a krásu zahalenou tmou, pak bych to učinil dříve, ba na samém počátku, abych se spasil. Kdybych nyní nebyl prapočátkem zla já, kdo by o tom mohl vůbec mluvit? Jsem od počátku až do těchto dní obdivovaný a slavný, a všichni se mi klanějí, a já že bych se měl označit za původce vší mrzkosti a potemnělou krásu? Nikdy, starče! Toho nikdy nebude, abych sám sebe uvrhl do takového zneuctění!" To řka, učinil se neviditelným.
Svatý muž povstal a blahořečil Bohu:
"Pravdu jsi mi zjevil, Pane, že staré zlo nikdy nemůže být novým dobrem."“ (Smích a běs, Staroruské hagiografické příběhy, Odeon Praha 1988, str.184.) [404, str.184]

(z mé disertační práce)
Mgr. Libor Halík PhD., duchovní Pravoslavné církveRe: Jak se E.G.Whiteová dívala na Satana (Skóre: 1)
Vložil: xvejvodam (xvejvodam@seznam.cz) v Čtvrtek, 31. srpen 2006 @ 20:42:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://mocneevangelium.webzdarma.cz
Pokud vím, tak pravoslavná církev nevidí Origena jako odpadlíka, spíš jako svatého otce, část jehož učení byla rozpoznána jako bludná. Nicméně je pokud vím ctěn. Odsouzen byl tzv. origenismus (právě ta problematická část učení) nikoliv Origenés.

Nevím, ale kdybychom posuzovali každého, kdo v nějaké věci vyučuje špatně hned jako odpadlíka, tak by nám těch svatých moc nezbylo, vy si pane Halíku, myslíte, že vyučujete zcela správně ve všech bodech?


]


Re: Jak se E.G.Whiteová dívala na Satana (Skóre: 1)
Vložil: Seraphim v Čtvrtek, 31. srpen 2006 @ 23:02:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
Origenes nebyl Pravoslavnou církví nikdy ctěn jako svatý, neexistuje ani 1 ikona s Origenovým portrétem. Naopak byl vždy považován za bludaře, heretika. Protože však nebyl heretikem celý život, ale jen v jeho druhé části, tak lze v jeho písemném díle nalézt mnoho užitečných a křesťansky pravověrných věcí. Tyto pravověrné části pravoslavná teologie používala a používá, podobně jako používala a používá pravověrné části ze spisů heretika Tertulliana. Někteří pravoslavní věřící se však ve 20. století po vzoru Berďajeva zhlédli i ve lžích - bludech Origena o prázdném Pekle. Takovéto bludem nakažené pravoslavné potřeboval Stalin pro své plány s vnitřní likvidací Pravoslavné církve. Když se mu ji nepodařilo zlikvidovat mučednicky, zkusil to on, bývalý student pravoslavného bohosloví tímto způsobem. Do vysokých biskupských a dalších funkcí nechal ustanovit právě ty nepravověrné, a tak se blud Origenova prázdného Pekla po Rusku i po světě skrze ekumenické kontakty s těmito cestujícími biskupy a jejich pomocníky rozšířil.

Odpověděl:
Mgr. Libor Halík PhD., duchovní Pravoslavné církve


]


Re: Jak se E.G.Whiteová dívala na Satana a překlad Palamy (Skóre: 1)
Vložil: mk (miliko(a)atlas.cz) v Úterý, 05. září 2006 @ 01:16:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Velmi jste mne potěšil, když jsem se dozvěděl, že Gregorios Palama má vydaný překlad v Prešově.
Jinak bych se musel pro jeho čtení naučit některému cizímu jazyku.
Hésychasty jsem si odjakživa přál přečíst.
Miro


]


Re: E.G.Whiteová: Zkušenosti a vidění (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Pátek, 01. září 2006 @ 21:21:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Paní Ellen měla za svého života mnoho vidění, při kterých ztrácela kontrolu nad některými fyziologickými funkcemi svého těla. Doporučuji proto srovnání se Standovým článkem JAK PŮSOBÍ ZLÍ DUCHOVÉ? Zajímavá jsou rovněž i její vidění Abraháma, Izáka a Jákoba v nebi, což je v rozporu s adventistickými doktrínami o nemožnosti individuální lidské existence mezi smrtí a vzkříšením. Trochu to připomíná Ricka Joynera, který ve vítězné církvi poslední doby vidí i adventisty a mormony. Inu, jednota je jednota...

PastýřRe: Výzva Aleši Francovi ! (Skóre: 1)
Vložil: Standa v Úterý, 05. září 2006 @ 10:08:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Byl bych velmi rád, kdyby Aleš doložil k svým vlastním pracem o učení E.G. White kvalifikované vyjádření druhé strany (např. zástupců z vedení CASD). Jeho dílo by tak tím jistě získalo prestiž, důvěru a věrohodnost. Zmizely by tak pochybnosti o účelové manipulaci, vytrhání vět E.G. White ze souvislostí atd., atd. Tento vstřícný krok bych jen uvítal a vyjádřil obdiv k úrovni děl Aleše o učení a kritice E.G. White. Alešova pověst neseriózního člověka, který účelově upravuje a manipuluje s jednotlivými pasážemi děl E.G. White by tím byla očištěna. Aleši co ty na to? Pokud tuto výzvu přijímáš, máš mé sympatie a obdiv.
_____________________________________

dotaz: Aleši, nepoznáváš se v odpovědi E.G. White?

A co říkala na kritiky a extrémisty E.G. White:

Na adresu zmíněných extrémistů E.G. White už před více než sto léty sto léty sama napsala: „Člověk, který sám nečetl, nebo plně nepochopil význam autorových slov, je opakuje tak, že k nim více či méně přidává výklad svůj. Dojem, kterým pak na své posluchače působí, potom závisí na jeho předsudcích a představách. V jeho snahách o nápravu se odrážejí jeho vlastní povahové rysy. Útočí na lidi. Vybírá z poselství určité části a používá je proti svým bližním. Svým jednáním je pak spíše odrazuje než získává. Mohl by a měl by přinášet pokoj, místo toho však vyvolává spory. Nikdo by neměl sbírat mé nejpřísnější výroky určené jednotlivým lidem nebo rodinám a uplatňovat je jen proto, že chce mít v ruce hůl a něco prosazovat.“ (3 SM 285-287) E. G. White proto doporučovala: „Nespoléhejte se na neověřené zprávy o tom, co sestra Whiteová udělala, řekla, či napsala. Pokud chcete vědět, co jí Bůh dal, čtěte její zveřejněné spisy.“ (5T 695,696) Taková byla touha ženy, kterou již v její době zklamali její vlastní následovníci.
Re: Výzva Aleši Francovi ! (Skóre: 1)
Vložil: vogel v Úterý, 05. září 2006 @ 11:49:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tady jsou kázání od různých autorů (Presbyteriáni, Babtisti atd...) ze serveru Sermon Audio.

Seventh - Day Adventists - Beyond The Gospel
Blasphemies of Seventh Day Adventists
Seventh Day Adventism
Heretical Opinions of Seventh Day Adventists
Seventh Day Adventists


]


Re: Výzva Aleši Francovi ! (Skóre: 1)
Vložil: Standa v Úterý, 05. září 2006 @ 14:39:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Děkuji za zajímavé odkazy. Rád si je
poslechnu. Uvidím jestli uvedení zástupci presbyteriánů a baptistů budou své kritické připomínky na adresu učení E.G. White a CASD kázat sami nebo se zástupci CASD v jejich zemi. Mimochodem kritiků roztříštěného, nestabilního, letničního hnutí je také hodně. Domnívám se, že je správné vyslechnout si obě strany, případně více stran a osobně se přesvědčit kde se nachází pravda.
Dá to hodně práce, ale vyplatí se to. To mi věř.
Srdečně zdraví Standa.


]


Re: Výzva Aleši Francovi ! (Skóre: 1)
Vložil: jakobin v Úterý, 05. září 2006 @ 12:21:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.zelo.cz
Zaujala mě Stando, ta výzva Alešovi... Když Aleš udělá, co ty chceš, jeho dílo tím získá prestiž, důvěru a věrohodnost. Zmizí pochybnosti o účelové manipulaci atd. Dokonce se Aleš stane seriozním člověkem a navrch! si získá tvé sympatie a obdiv. To by byl blázen, kdyby do toho nešel.
Ty jo Stando, kde tě to učej takhle šoupat s lidma? Fuj. Styď se.


]


Re: Výzva Aleši Francovi ! (Skóre: 1)
Vložil: Standa v Úterý, 05. září 2006 @ 13:10:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já nikoho do ničeho nenutím. Nakonec máš pravdu. Byl by blázen, kdyby do toho nešel.


]


Re: E.G.Whiteová: Zkušenosti a vidění (Skóre: 1)
Vložil: livertyler v Sobota, 07. červenec 2007 @ 14:32:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mě taky docela udivuje, proč nějaká čísla (datumy) a jejich matematické zpracování, mají znamenat logicky proroctví?

A taky člověk, který "autoritativně vyhlašuje neměnné" (imho) a za xx let mění postoj ..... Inu to máte tak Roubíček, mýliti se je lidské (???) Ale s takovou bysme to soudruzi daleko nedotáhli ... To teda ne ...

Re: E.G.Whiteová: Zkušenosti a vidění (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 09. červenec 2007 @ 14:51:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Tato ženština ( EGW ) zkonstruovala jeden z významných bludů. Představa nebe jako fabriky s povinnejma píchačkama - to nemám zájem.:-)Re: Re: E.G.Whiteová: Zkušenosti a vidění (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 10. červenec 2007 @ 20:41:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Tím bludem jsem myslel samozřejmě tvrzení E.G.W, že v roce 1844 musel Kristus "očistit svatyni svatých od hříchů a že teprve v tomto roce přinesl oběť konečného smíření za svůj lid."
Proti tomuto kardinálnímu bludu stojí výrok Pána Ježíše:"DOKONÁNO JEST!"


]


Re: Re: Re: E.G.Whiteová: Zkušenosti a vidění (Skóre: 1)
Vložil: skalaa v Středa, 11. červenec 2007 @ 18:58:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mily Gregorios,prečitaj si knihu Velke drama vekov,aby si bol v obraze.


]


Re: E.G.Whiteová: Zkušenosti a vidění (Skóre: 1)
Vložil: skalaa v Pondělí, 09. červenec 2007 @ 18:20:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cital som od E.G.W dost knih a dakujem Panu Bohu,že som mohol blížšie spoznať Pana Ježiša a Pravdu  zjavenu v Pisme.Knihy ktore napisala a ktore som čital su:Patriarchovia a proroci,Proroci a krali,Tužba vekov,Skutky apoštolov,Velky spor vekov,Cesta ku Kristovi,Myšlienky s vrchu blahoslavenstiev,Kristove podobenstva,Vychova,Cesta ku zdraviu a životnej harmonii,Re: Re: E.G.Whiteová: Zkušenosti a vidění (Skóre: 1)
Vložil: Liner v Sobota, 14. červenec 2007 @ 23:48:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
1Tm 4,1 Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami,
1Tm 4,2 jsou pokrytci, lháři a mají vypálen cejch na vlastním svědomí.
1Tm 4,3 Zakazují lidem ženit se a jíst pokrmy, které Bůh stvořil, aby je s děkováním požívali ti, kdo věří a kdo poznali pravdu.
1Tm 4,4 Neboť všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s díkůvzdáním.
1Tm 4,5 Vždyť je to posvěceno Božím slovem a modlitbou.
1Tm 4,6 Toto bratřím zdůrazňuj a budeš dobrým služebníkem Krista Ježíše, vychovaným slovy víry a pravého učení, které sis osvojil.
1Tm 4,7 Bezbožné a dětinské báje odmítej.]


Re: Re: Re: E.G.Whiteová: Zkušenosti a vidění (Skóre: 1)
Vložil: skalaa v Neděle, 15. červenec 2007 @ 15:31:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Amen.]


Stránka vygenerována za: 0.96 sekundy