Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Radek.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 7, článků celkem: 15404, komentáře < 7 dní: 489, komentářů celkem: 340627, adminů: 60, uživatelů: 4851  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 125 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

Willy
wollek
Vota

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Reakce na Vyjádøení ohlednì dìní v kromìøížském sboru Lance Robertse k mé osobì
·Amputace
·Recenze Dìti rozhnìvaného Boha
·Vyjádøení ohlednì dìní v kromìøížském sboru
·Pravomoce statutárních orgánù Biblického spoleèenství køesťanù Kromìøíž
·Prohlášení tradièního pohledu Jižních baptistù na Boží plán spásy
·Písmo jako skládaèka Lego
·Služba sester Božím slovem
·Mají katolíci a evangelikálové stejný problém?
·Americký novo-kalvinismus – „druhý život“ Jana Kalvína?

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
98411352
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Jan Hus
Vloženo Úterý, 04. červenec 2006 @ 11:50:42 CEST Vložil: Standa

Zamyšlení Film Jan Hus středa 5. července 2006 Prima 10:45-12:55 Kázání mistra Jana Husa obyčejní lidé milovali, ale církevním hodnostářům byla trnem v oku. Za svoji pravdu musel zaplatit nejvyšší cenu... Český historický film (1954). Hrají Z. Štěpánek, K. Höger, J. Pivec, V. Matulová, L. Pešek, E. Kohout, O. Krejča... Režie O. Vávra Rok výroby: 1954 Hodnocení návštěvníků: 6.7 z 10 bodů (hlasovalo 12). Typ filmu: historický Země: Československo Režie: Otakar Vávra Popis filmu: Kázání Mistra Jana Husa obyčejní lidé milovali, ale církevním hodnostářům byla trnem v oku. Za svoji pravdu musel zaplatit nejvyšší cenu...

Jak byl popraven Jan Hus Přímá reportáž z místa činu Petr z Mladoňovic: Pašije Mistra Jana Husi Petr z Mladoňovic (zemřel r. 1451) přišel jako písař předního Husova průvodce pana Jana z Chlumu do Kostnice a tam poznal všechny podrobnosti Husova procesu. Z jeho prvních poznámek vznikl záhy úmysl podat podrobné vylíčení pře milovaného mistra, a tak složil latinskou relaci, která se svou rozsáhlostí, úměrnou významu, řadí mezi kroniky. Spisovatel sám ji nazval "Historií". Celkem má relace pět částí. Nejdůležitější je oddíl třetí a pátý, v nichž Petrovo vypravování dosahuje značně vysoké kronikářské úrovně. Pátá část se osamostatnila a užívalo se jí při bohoslužbě na Husův svátek jako evangelia (Husovy listy z Kostnice pak nahrazovaly epištolu), nejprve latinsky, brzy však česky. Překlad této části, pořízený též Petrem (asi již v letech 1417-1420) došel proto neobyčejného rozšíření v opisech i tiscích a stal se českým utrakvistům jakýmsi protějškem k biblickému vyprávění o Kristově smrti. Ukázka líčí poslední cestu Husovu z kostnické biskupské katedrály, v níž byl odsouzen a zbaven kněžství. Uvádíme v moderním českém překladu z latinského originálu. Dříve než pak by vložili na jeho hlavu rouhavou papírovou korunu, mezi jiným mu pravili: "Svěřujeme tvoji duši ďáblu." A on, sepjav ruce a pozdvihnuv oči k nebi, řekl: "A já ji svěřuji nejlaskavějšímu Pánu Ježíši Kristu." A spatřiv onu korunu pravil: "Pán můj Ježíš Kristus ráčil pro mne bídného mnohem tvrdší a těžší trnovou korunu nevinen na nejpotupnější smrt nésti, a proto já bídný a hříšný tuto mnohem lehčí, třebas rouhavou, chci pokorně nésti pro jeho jméno a pravdu." Byla pak ta koruna papírová, okrouhlá, vysoká bezmála na loket a na ní byli namalováni tři strašní ďáblové, kterak chtějí duši drápy mezi sebou tahati a držeti. A na té koruně byl napsán nápis jeho viny: "Tento jest arcikacíř." Tehdy pravil král vévodovi Ludvíkovi, synu kdysi Klemovu z Bavorska, který tehdy stoje před ním ve své nádheře, držel v rukou zlaté jablko s křížem: "Jdi, vezmi ho!" A Klemův syn již řečený, vzav mistra, dal ho do rukou biřiců a dovedl na smrt. Když pak již takto korunován byl veden z řečeného chrámu, byly, jak se říkalo, na hřbitově toho chrámu v touž hodinu spalovány jeho knihy. Když to jda mimo viděl, usmíval se jejich skutku. Jda pak mimo ty, kteří stálo okolo a šli za ním, vyzýval je, aby nevěřili, že on zemře pro bludy sobě podvodně připisované a skrze falešné svědky, své úhlavní nepřátele, jemu přičítané. Skoro všechno obyvatelstvo onoho města bylo ozbrojeno, provázejíc ho na smrt. Přišed pak na popraviště, poklekl, a rozepjav ruce a zdvihnuv oči k nebi, velmi zbožně se modlil žalmy a zvláště: "Smiluj se nade mnou, Bože", a "V tebe, Pane, jsem doufal", "V ruce tvé, Pane", opakuje verš, takže ho okolo stojící slyšeli modliti se vesele a s tváří radostnou. Popraviště pak bylo mezi zahradami na jisté louce, když se vychází z města Kostnice k tvrzi Gottlieben, mezi branami a příkopy předměstí řečeného města. Někteří pak laikové tam stojící říkali: "My nevíme, které a jaké věci dříve činil nebo mluvil, teď však vidíme a slyšíme, že svatá slova se modlí a mluví." A jiní pravili: "Zajisté dobré by bylo, aby měl zpovědníka, aby byl slyšen." Avšak jakýsi kněz sedící na koni, v zeleném šatě, červeným hedvábím podšitém, řekl, "Nemá býti slyšen, aniž mu má býti dán zpovědník, protože jest kacíř." Mistr však Jan, ještě když byl v žaláři, vyzpovídal se nějakému doktorovi mnichovi a byl od něho laskavě slyšen a rozhřešen, jak to sám vyznává v jednom ze svých listů, které poslal svým z žaláře. Kdyžpak se tak modlil, jak jest napřed uvedeno, spadla mu s hlavy řečená rouhavá koruna, třemi Ďábly omalovaná, když se na ni podíval, pousmál se. A někteří žoldnéři okolo stojící řekli: "Vstavte mu ji opět na hlavu, aby spolu se svými pány, kterým zde sloužil, ďábly, byl upálen." Vstav pak na příkaz biřice z místa modlitby, vysokým a srozumitelným hlasem, že ho i jeho mohli dobře slyšeti, pravil: "Pane Ježíši Kriste, tuto strašnou, potupnou a ukrutnou smrt pro tvé evangelium a kázání tvého slova chci velmi trpělivě a pokorně vytrpěti." Hned ho chtěli voditi vůkol k okolo stojícím; povzbuzuje pak je prosil, aby nevěřili, že on články, od falešných svědků jemu přičítané, jakýmkoli způsobem držel, kázal nebo učil. Potom ho svlekli z jeho šatu a uvázali k jakémusi sloupu provazy, s rukama nazad obrácenýma k řečenému sloupu ho přivázavše. A když byl tváří obrácen k východu, někteří z okolo stojících řekli: "Nebudiž obrácen k východu, protože jest kacíř, ale obraťte ho k západu." A tak se stalo. Když pak ho za krk přivazovali jakýmsi začazeným řetězem, pohlédnuv naň a pousmáv se, pravil biřicům: "Pán Ježíš Kristus, můj Vykupitel a Spasitel, tvrdším a těžším řetězem byl spoután a já bídný přivázán nestydím se tento pro jeho jméno nésti." Byl pak tento sloup jako nějaké tlusté prkno na míru asi půl kroku; to z jednoho konce zaostřivše, do země a řečené louky vrazili. Pod nohy pak mistra dva svazky a otýpky dříví položili. Ten ještě, přivázán ke sloupu, měl na nohou své botky a jedno pouto. Řečené pak svazky dříví promíšené slamou obložili kolem jeho těla tak stojícího až po bradu; dříví pak byly dva vozíky, jinak káry. Dříve však, než by ho podpálili, přijel k němu říšský maršálek Hoppe z Pappenheimu a syn kdysi Klema, jak se mu říkalo, vybízeje ho, aby ještě zachoval život bez úrazu, a aby to, co kdysi kázal, a svoje slova odpřisáhl a odvolal: "Bůh mi jest svědek, že jsem to, co se mi falešně připisuje a skrze falešné svědky přičítá, nikdy neučil, ani nekázal, ale předním úmyslem mého kázání a všech jiných mých skutků nebo písem bylo, abych jen mohl lidi zachrániti od hříchů. V té pak pravdě evangelia, kterou jsem psal, učil a kázal ze slov a výkladů svatých doktorů,. dnes vesele chci umříti." A uslyševše to, ihned řečený maršálek se synem Klemovým, tlesknuvše rukama, odjeli. A jeho hned biřici zapálili a mistr hned vysokým hlasem zazpíval nejprve: "Kriste, synu Boha živého, smiluj se nad námi"; a po druhé: "Kriste, synu Boha živého, smiluj se nad námi"; po třetí: "Jenž jsi se narodil z Marie Panny": A když po třetí začal zpívati, hned mu vítr vehnal plamen do tváře, a tak sám v sobě se modle, pohybuje rty a hlavou, vypustil duši v Pánu. Ve chvíli pak mlčení bylo viděti, že se hýbe, dříve než vydechl, tak dlouho, zakdy bys rychle mohl odříkati dva nebo nejvíce tři otčenáše. Když pak dříví řečených svazků a provazy byly spáleny a ještě trup těla stál, vise za krk na řečeném řetězu, hned biřici řečený trup spolu se sloupem srazili na zemi a zvětšivše oheň ještě třetím vozíkem dříví, pálili je a obcházejíce kyji kosti roztloukali, aby se tím dříve obrátily v popel. A naleznuvše hlavu, kyjem ji rozbili na kousky a opět shodili do ohně. Když pak našli mezi vnitřnostmi jeho srdce, naostřivše kyj, je naň jako na rožeň na konec narazili a zvláště opékajíce a spalujíce kyji rozbíjeli a konečně celou onu masu obrátili v popel. A sukni z příkazu řečeného Klema a maršálka hodili biřici spolu s obuví do ohně se slovy: "Aby to snad Čechové neměli na relikvii, a my ti dáme tvou náhradu za to." A to i učinili. A tak spolu se všemi řečenými popely oharků na jednu káru naložili a do řeky Rýna, který tam blízko teče, do hlubiny vhodili.

"Jan Hus" | Přihlásit/Vytvořit účet | 9 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Jan Hus (Skóre: 1)
Vložil: berkin v Úterý, 04. červenec 2006 @ 12:08:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tenhle článek tady už je. Hned na první stránce mezi upoutávkama na výročí M. Jana Husa.Re: Jan Hus (Skóre: 1)
Vložil: Standa v Úterý, 04. červenec 2006 @ 12:21:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Máš pravdu. Ale článek, který jsem poslal se mi zdá být věrnější k zaznamenaným historickým dokumentům.


]


Re: Jan Hus (Skóre: 1)
Vložil: berkin v Úterý, 04. červenec 2006 @ 12:32:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslíš tenhle Jak byl popraven Jan Hus? Já myslím, že je stejný.


]


Re: Jan Hus (Skóre: 1)
Vložil: Standa v Úterý, 04. červenec 2006 @ 12:53:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, má pravdu. Ten článek je stejný. Toho jsem si nevšiml. Já jsem ho ale zkopíroval ze svého archívu. Myslel jsem, že máš na mysli tento článek http://granosalis.cz/article.php?sid=898. Omlouvám se. Nikdo není dokonalý. Kromě Boha. Standa.


]


Re: Jan Hus (Skóre: 1)
Vložil: berkin v Úterý, 04. červenec 2006 @ 13:08:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
O.K.


]


Re: Jan Hus (Skóre: 1)
Vložil: Serafim v Pátek, 07. červenec 2006 @ 11:01:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
Žižka nechal upálit Adamity, zajímalo by mě jestli by nechal upálit i homosexuály kdyby tehdy existovali.

Míla Pletánek na návštěvě u HalíkůRe: Jan Hus a Žižka o adamitech (Skóre: 1)
Vložil: mk (miliko(a)atlas.cz) v Neděle, 23. červenec 2006 @ 03:20:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jeden husitský kronikář (Pulkava ? ) zapsal, že podle něho tu nebylo rozporu. Domnívali se, že přišel konec světa , hřích není atd. Při večerních tancích v kruhu ženy svlékaly mužům kalhoty a říkaly : vysvoboďte zajatce (rozumí se z kalhot ven).
Nevíme dost, ale kronikář zapsal, že nezanechají svědectví budoucím pokolením co se tam dělo.
Tak si myslím, že tam mohl být nerozlišovaný způsob, a naše úporné snahy po rozkvalifikování do škatulek by se jim zdály divné neo zbytečné.
Léto se chýlilo ke konci, konec světa ještě nebyl a tak občas vyráželi loupit do sousedních vesnic. Co by se stalo, až by vydrželi do zimy? Adamité bez oděvu na sněhu, ořísnější než bratři bosí mniši, kteří ale odívají ostatní části těla (krom těch pat v pantoflích bez ponožek) a neloupí.
Žižka je napadl na konci léta a zamezil rabování v sousedství.


]


Re: Jan Hus (Skóre: 1)
Vložil: noname (cnemo@seznam.cz) v Neděle, 23. červenec 2006 @ 15:17:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj.
"zajímalo by mě jestli by nechal upálit i homosexuály kdyby tehdy existovali".

Zajímavá otázka, ale lze nějak věrohodně dokázat, že opravdu neexistovali ?

Honza


]


Re: Jan Hus a homosexuálové na ostrově na Labi (Skóre: 1)
Vložil: mk (miliko(a)atlas.cz) v Pondělí, 24. červenec 2006 @ 14:59:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nevím, jestli rozluštíme něco o homosexuálech za zmatku, když doba byla málo psavá, nebyl bulvární tisk a kronikář dodal, že nemíní vypsat vše, co dělali, a zanechat tak potomkům zprávu o zvrácenostech. Dost na tom, že se zmínil o stahování kalhot a z toho vyplývá, že vlastně Adamité nebyli stále nazí, jen při večerních orgiích. Kdo ale chytil koho, to už nevíme.


]


Stránka vygenerována za: 0.30 sekundy