Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Antonín.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 7, článků celkem: 16681, komentáře < 7 dní: 370, komentářů celkem: 432106, adminů: 60, uživatelů: 5255  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 337 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

Danny42
rosmano
cizinec

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
117879797
přístupů od 17. 10. 2001

Povzbuzení: A co vy a Desatero?
Vloženo Pondělí, 26. červen 2006 @ 04:20:37 CEST Vložil: Bolek

Společnost poslal Miloslav

                                                                   A co vy?

Často slýcháme, anebo si i sami v koutku duše myslíme: „ Já nic špatného nedělám, kdyby všichni žili jako já, bylo by na světě dobře. “ Už kdysi dávno dal Bůh, v kterého vy možná nevěříte, ale který přesto poslal na svět i vás, lidem 10 pravidel, kterými když se budou řídit, tak oni i jejich potomci nejen osídlí zemi, ale také na ní přežijí. 1.Miluj Pána, svého Boha celým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí“.-V koho (co) věřím? Kdo (co) je u mně na prvním místě? A jaké to má trvání? (Pověry, modloslužba, pokoušení Boha, věštění, magie, astrologie, satanismus, spiritismus, ateismus, agnosticismus, neuctivé chování k Bohu a Božím věcem. 2. „Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha“. ( Používání jmen Ježíš, Ježíšmarjá, Panenko Maria pro nic za nic, klení, rouhání (pohrdavé mluvení o Bohu a Božích věcech), křivá přísaha.) 3. „ Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý…“ (Slavení neděle na památku Božího dobrodiní člověku ( nepracovat a nenutit k tomu jiné (zaměstnavatel), udělat si čas na své blízké a Hospodina). 4. „ Cti otce svého i matku, abys byl dlouho živ na zemi kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.“ (Jediný zákon, slibující dobro a radost už teď a tady. Děti-poslušnost, dospělí-úcta a pomoc rodičům. 5. „Nezabiješ“. (Hádky, rvačky, pohoršení, vraždy, chtěné potraty a užívání abortivní antikoncepce, euthanasie, sebevražda, únos, úmyslné poškozování zdraví, nemírnost (jídlo, pití, zábava…) kult těla, nenávist, války, hromadění zbraní a obchod s nimi. 6. „ Nezesmilníš“. (Předmanželské styky a soužití, chlípnost, sebeukájení, prostituce, pornografie, znásilnění, homosexuální styk, cizoložství, umělé oplodnění, sterilizace, antikoncepce, rozvody, mnohoženství, krvesmilstvo.) 7. „ Nepokradeš“. (Krádeže, podvody, ponechání si vypůjčených, nebo nalezených předmětů, platit nespravedlivé mzdy, zvyšovat ceny a spekulovat při tom s nevědomostí, nebo nouzí druhých, spekulace s úmyslem těžit z nich na úkor druhých, korupce, špatně provedené práce, falšování šeků a faktur, daňové podvody, úmyslné poškození soukromého, nebo veřejného vlastnictví, přehnané výdaje, mrhání, hazardní hry, utrácení sum peněz pro zvířata, když by mohly sloužit ke zmírnění lidské bídy, týrání zvířat, bezuzdná touha po penězích, zisk jako pravidlo a cíl všeho. 8. „ Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.“ ( Křivé svědectví a křivá přísaha, opovážlivý úsudek bez dostatečného důkazu, pomluva, nactiutrhání, lichocení, pochlebování a přitakávání zlému, chvastounství, ironie, lež.) 9. „…Nebudeš dychtit po ženě svého bližního…“. (Také ale vyzývavé chování a oblékání, reklamy a TV pořady odhalující zbytečně lidské tělo, absence studu a diskrétnosti v intimních věcech.) 10. „ Nebudeš dychtit po ničem, co patří tvému bližnímu“. (Žádostivost, nenasytnost, závist). „ A proč to mám všechno dodržovat? Je mi dobře i bez toho“, řeknete si možná. Možná. Možná teď, ale ne napořád. A všechno jednou končí. Jaký bude ten váš konec? A není možné žít stále stylem komunistického dědictví „po nás potopa.“ Důsledky takového „ spokojeného žití“ vidíme všude kolem sebe. Buďte si jisti, že všechny tyto činy velmi urážejí Boha Stvořitele a On je neponechá bez trestu. Vlna tsunami, ale i nedávné povodně, které postihly i Beroun, jsou jen malou předzvěstí podobných celosvětových katastrof. Mají přijít rychle a nenadále. Tenkrát také nikdo nic nečekal. V sázce je mnoho. Naše vlastní záchrana. Je čas obrátit se, změnit svoje jednání a prosit Boha o odpuštění. Začít musí každý sám u sebe. Dříve než bude pozdě. Bůh nechce lidi zahubit, proto i poslal svého Syna, Ježíše Krista. Ten byl ukřižován. Ne pro nějaký justiční omyl, ale pro tyto naše hříchy. Zemřel smrtí tak strašnou, že si to ani nedovedeme představit. Ale svou smrtí přemohl naši smrt (zatracení). Pokud jemu vyznáme všechny své špatnosti co nejdříve a budeme se upřímně snažit o nápravu, on nám odpustí. A pomůže dodržovat, co je pro vás obtížné. A hlavně: až to přijde, budeme jako On vzkříšeni. K věčnému životu. Protože on nás miluje. A není to jen fráze. Že nemůžete uvěřit? A modlit se neumíte? Tak to zkuste vlastními slovy. Zvu vás k modlitbě na tento úmysl každý večer v 21:30. Kde? Tam kde zrovna budete. On vás slyší všude. „ Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno, neboť každý kdo prosí, dostává, a kdo hledá nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.“ Mt 7.7-8. Smůlu mají jen ti, kteří nechtějí.


"A co vy a Desatero?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 31 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: A co vy a Desatero? (Skóre: 1)
Vložil: cristiano v Pondělí, 26. červen 2006 @ 08:45:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://prokrestany.cz
Milý Miloslave,

Citace: 2. „Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha“. ( Používání jmen Ježíš, Ježíšmarjá, Panenko Maria pro nic za nic, klení, rouhání (pohrdavé mluvení o Bohu a Božích věcech), křivá přísaha.)

nepřeháníš to trošku? Co to je za 2.Boží přikázání??? Nezneužiješ jména Hospodina svého Boha - Panenko Maria??? Pohrdavé mluvení o Bohu a Božích věcech? Když někdo říká slovo ježíšmarjá - je to rouhání z části, nýbrž Ježíš je Bůh.... a Marie? Já vím, že podle Tebe je to Bohyně a církev Římská názvy typu Královna Nebes vůbec nešetří... Ale kdyby se kanonizovalo, že Marie je Bůh, byla by to tak markantní doktrinální hereze, že by v ŘKC mnoho lidí nezůstalo. Vím, že jsou ještě ti, kteřý užívají mysl.. Praxe žel je úplně někde jinde... Panenka Marjá už je daleko více, než celý Ježíš, Otec a Duch svatý dohromady :( Je to smutné, ale je tomu tak. Mnohem více modliteb je vznášeno k Marii, než k Bohu.. Kdyby Řím neriskoval celosvětový skandál a odpor, dávno by byla dogmatizována jako rovnocenný Bůh... Ale proč to dělat, když už tomu tak dávno je bez litery... Stačí přece praxe :o)

K upřesnění, co to vlastně desatero je.. Nechme promluvit Duchem inspirované Boží Slovo:

Exodus 20:1  Bůh promluvil všechna tato slova:
2  "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, jenž tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.
3  Neměj žádné bohy kromě mne.
4  Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.
5  Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí,
6  a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.
7  Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu.
8  Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý.
9  Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci,
10  ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci - ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani cizinec ve tvých branách.
11  V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej.
12  Cti svého otce i matku, ať jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
13  Nezabíjej.
14  Necizolož.
15  Nekraď.
16  Nelži o svém bližním.
17  Nezáviď svému bližnímu jeho dům. Nezáviď svému bližnímu jeho manželku, jeho otroka, děvečku, býka ani osla - nezáviď svému bližnímu vůbec nic."
.../překlad NBK

Cristiano


Re: A co vy a Desatero? (Skóre: 1)
Vložil: Vendaor v Pondělí, 26. červen 2006 @ 09:04:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
O Desateru koluje v církvích dodnes mnoho omylů, neboť znalost Písma upadá. Bratři jsou asi líní studovat.
Desatero pro lid Nové smlouvy nemá žádnou platnost. Je to historické svědectví, nic víc.


]


Re: A co vy a Desatero? (Skóre: 1)
Vložil: fefe v Pondělí, 26. červen 2006 @ 09:25:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dufam ze posledne dve vety boli myslene ironicky.... :o) pretoze ja si stale myslim ze Desatoro je vyjadrenim Bozieho charakteru a Jeho vole pre nas a "On je stale ten isty". Aj ked zo "zakona je len poznanie hriechu" nevyvodzoval by som z toho ze nema ziadnu platnost....


]


Re: A co vy a Desatero? (Skóre: 1)
Vložil: cristiano v Pondělí, 26. červen 2006 @ 09:02:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://prokrestany.cz
.. ještě bych chtěl případné zájemce o modlitbu informovat, že Pán Bůh slyší vždy, všude, za každého času. Nemá úřední hodiny od 21:30...

k tomu bych chtěl dodat pár náležitých odkazů:

Jak obdržíte spasení?

Evangelium Ježíše Krista (ve slovenštině)

CristianoRe: A co vy a Desatero? (Skóre: 1)
Vložil: Miloslav v Pondělí, 26. červen 2006 @ 18:55:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://miloslav.pletanek@prolife.cz
40 "Pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení."


Míla: Ďábel nenávidí modlitbu a hodně mu vadí, když se lidé spojí k modlitbě v určitou dobu, je to pro něho jako pro vola elektrický ohradník, pokud je nastaven "proud" pro ovce, tak ho to jenom zabrní, ale když se zvýší napětí dostáne pořádnou ránu.

Zmlknou- li modlitby bude také mluvit kamení, které bude lítat vzduchem a celá zem se bude otřásat.


]


Re: A co vy a Desatero? (Skóre: 1)
Vložil: joker v Úterý, 11. červenec 2006 @ 09:10:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
hodně mu vadí, když se lidé spojí k modlitbě v určitou dobu, je to pro něho jako pro vola elektrický ohradník, pokud je nastaven "proud" pro ovce, tak ho to jenom zabrní, ale když se zvýší napětí dostáne pořádnou ránu

Vy ho nějak znáte... ;-)


]


Re: A co vy a Desatero? (Skóre: 1)
Vložil: Viking (racek@racek.cz) v Pondělí, 26. červen 2006 @ 10:36:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je dobré si uvědomit, že křesťan už není pod Zákonem, ale žije věčný život skrze Milost, která je mu dána v Pánu Ježíši Kristu.
"Nerejpejte" se v "literách" Zákona, raději objevujte rozměry Milosti.

amenRe: A co vy a Desatero? (Skóre: 1)
Vložil: joker v Pondělí, 26. červen 2006 @ 10:54:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Amen.

A navíc Skutky 15.28-29:

15,28 Toto jest rozhodnutí Ducha svatého i naše: Nikdo ať vás nezatěžuje jinými povinnostmi než těmi, které jsou naprosto nutné:
15,29 Zdržujte se všeho, co bylo obětováno modlám, také krve, pak masa zvířat, která nebyla zbavena krve, a konečně smilstva. Jestliže se toho všeho vyvarujete, budete jednat správně. Buďte zdrávi."


]


Re: A co vy a Desatero? (Skóre: 1)
Vložil: Serafim v Pondělí, 26. červen 2006 @ 14:42:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
Doplnění pro Jokera:
Do kategorie biblického smilstva spadá nejen heterosexuální, ale i homosexuální a bisexuální smilstvo.
Připomíná Mgr. Libor Halík PhD., duchovní Pravoslavné církve


]


Re: A co vy a Desatero? (Skóre: 1)
Vložil: joker v Pondělí, 26. červen 2006 @ 15:17:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To nikdo nezpochybňuje.
Nebo snad musíme ke všem zmínkám o smilstvu extra pro vás doplnit větu "týká se heterosexuality, homosexuality a bisexuality"?


]


Re: A co vy a Desatero? (Skóre: 1)
Vložil: joker v Úterý, 11. červenec 2006 @ 09:11:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Do kategorie smilstva patří také klanění se modlám, obrazům, sochám, lidem. Padni komu padni.


]


Re: A co vy a Desatero? (Skóre: 1)
Vložil: fefe v Pondělí, 26. červen 2006 @ 11:31:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Suhlasim a zaroven upozornujem ze to neznamena ze mame slobodu hresit pretoze sme pod milostou a nie pod zakonom.....:o) ved sme umreli s Kristom a sme mrtvi hriechu.


]


Re: A co vy a Desatero? (Skóre: 1)
Vložil: joker v Pondělí, 26. červen 2006 @ 11:46:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
22,37 On mu řekl: 'Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí.'
22,38 To je největší a první přikázání.
22,39 Druhé je mu podobné: 'Miluj svého bližního jako sám sebe.'
22,40 Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci."


]


Re: A co vy a Desatero? (Skóre: 1)
Vložil: joker v Pondělí, 26. červen 2006 @ 11:48:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Asi bych z toho textu ostranil ty subjektivní komentáře ze závorek. Pak by to nemělo chybu ;-)
V kontextu to totiž vypadá, jako by to bylo součástí původního textu, což není.Soudní zákaz Desatera v USA ? (Skóre: 1)
Vložil: Serafim v Pondělí, 26. červen 2006 @ 15:58:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
Soudní zákaz Desatera v USA ?
Zde je příklad k jak ohromným absurditám přivedla 85% americkou křesťanskou většinu přehnaná tolerance k tupitelům křesťanské víry a morálky. Američtí ateisté (10%, ale vlivná menšina) se soudili r.2005 o biblické Desatero. Jednalo se o to, zda se biblické či jiné náboženské symboly smějí vyskytovat na veřejných místech, nebo jestli se jedná o porušení ústavou zaručené odluky církve od státu. Rozhodnout měl Nejvyšší soud, který sám má v místnosti, kde zasedá již několik desetiletí, plastiku Mojžíše. Zákazem vyvěšování Desatera by vlastně popřel sám sebe. Jde však o mnohem složitější věc nežli o pouhé odstranění desatera z kentuckých škol, případně z texaského náměstí. Podobných náboženských symbolů jsou totiž po amerických městečkách tisíce a nějaké razantnější rozhodnutí Nejvyššího soudu by znamenalo horečné odstraňování všech, ať už dobrovolně, nebo pod hrozbou série žalob, se kterými by zcela nepochybně ateisté přispěchali. Zastánci náboženského konzervatismu i ateističtí humanisté se připravovali na válku. Před Nejvyšším soudem vypovídaly armády výtečně placených právníků kopajících v dresu obou stran. V ohrožení se vedle náboženských zpěvů ve škole ocitla i sousloví "o Bohu" v přísaze, kterou již dlouhá desetiletí každý den povinně odříkávají americké děti ve školních třídách. Náboženské symboly jsou ale také na řadě státních i federálních symbolů, ostatně věta "Věříme v Boha" je i na dolarových bankovkách. To všechno by muselo zmizet v případě, že zvítězí teze o tom, že ústavou zaručená svoboda vyznání znamená současně i svobodu jednotlivce od náboženských symbolů a nátlaků. Je pochopitelné, že si nikdo nedovede ani představit, kolik by to mohlo stát peněz. Američané, jak je ostatně známo, často dovedou věci až k naprosté absurdnosti. A právě otázka náboženských symbolů je jednou z takových absurdit. V zemi, kde chodí převážná většina lidí do kostela a kde i prezident národu sděluje, že se s Bohem pravidelně radí, jsou v ohrožení i tak běžné náboženské symboly jako třeba jesličky. Už několik let probíhají v řadě amerických měst každoroční souboje o to, zda katolické jesličky smějí stát na veřejném prostranství, jestli by měly zmizet úplně, nebo jestli by naopak měly být doplněny o ukázky zvyků jiných denominací. Není ani vyloučeno, že se USA časem dočká i zákazu vánočních stromečků.

Bohu díky, soud v USA nakonec používání Desatera a následně ani jiných křesťanských a židovských symbolů na veřejnosti nezakázal.

Poučení pro nás křesťany v České republice: Nesmíme to s mlčením a tolerováním každého špinění Ježíše Krista i s tolerováním nemorálností hrubě porušujících Božské Desatero přehánět. Ti nejvíce nemorální a Krista špinící nepřátelé Boží nám lstivě předhazují, podobně jako americkým křesťanům, větičku, že my přece musíme nepřátele milovat. Inu, vytrhávají větu Ježíše Krista z kontextu celé Bible i tehdejší doby. Ježíš tehdy tou větou upozorňoval své učedníky – Židy (Izraelity), že mají milovat své nepřátele Římany. Že se k Římanům nemají chovat tak, jak Židům (Izraelitům) Bůh před staletími poručil, že se měli chovat k národu Kananejců (Kanánců). Kananejci byli mnohem morálně zkaženější než Římané. Proto Bůh před 3900 lety vypálil ohněm padajícím z nebe kanánskou Sodomu. Nad Kananejci se Izraelité neměli slitovávat. Výjimkou byla pouze kající nevěstka Rachab s rodiči, bratry a sestrami. Římané v době Ježíše Krista se velmi zajímali o izraelské náboženství. Byla zde řada konverzí k židovství dokonce u okupačních římských setníků. O jistém římském setníkovi pochvalně řekl sám Ježíš, že tak velkou víru mezi samotnými Izraelity nenalezl.Re: Soudní zákaz Desatera v USA ? (Skóre: 1)
Vložil: Vendaor v Pondělí, 26. červen 2006 @ 17:55:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Žádné Desatero ani "dvojpřikázání lásky" pro lid Nové smlouvy neplatí. Je jen třeba myslet biblicky, znát Písmo.
1/ Konec Desatera už předpověděl prorok Jeremiáš: „…Nebude se už říkat:Schrána smlouvy Hospodinovy, ani jim NA MYSL NEPŘIJDE, nebudou ji připomínat….“; co činilo Schránu smlouvy „tak důležitou“? Právě to Desatero, neboli stručný výtah smlouvy. S koncem Staré smlouvy však skončilo i Desatero, jak to předpověděl Jeremiáš!
Proto čteme v Žid.12,18-19: „Nestanuli jste …. před Desaterem…“; S Desaterem si nevěděli rady ani kalvinisté a tak vymysleli, že se Zákon Boží dělí na mravní, ceremoniální atd. Toho se pak chytili adventisté a opakují to dodnes. Katechismy té největší církve dodnes učí „věčnou platnost Desatera.“ Jde přesto o slabou znalost Písma.

2/ Obhájci Desatera si nevěděli rady s Matoušovou 5.kapitolou a v ní se 17.veršem: „…nepřišel jsem zrušit (Zákon), ale naplnit.“ Kdyby totiž Pán řekl opak, pak by mohli židé zvolat- „ejhle, ne my jsme na tom špatně, ale ten Zákon..“ Muselo se naplnit všechno zlořečenství v Zákoně na těch, kdo pohrdli Hospodinem. To ale neznamená, že jsme zavázáni plnit Desatero. Vyplývá to z pozorného rozboru veršů 21-44: na celou pasáž je nutno vztáhnout stejné pravidlo- „slyšeli jste“, „ALE JÁ VÁM ŘÍKÁM…“ Z toho pravidla je evidentní, že to staré z Desatera už neplatí, neboť platí slovo Pána Ježíše. Proč tak soudím?
A – „řečeno bylo: „nebudeš přísahat křivě“, „ale já vám pravím, abyste nepřísahali vůbec“; z toho plyne, že to nové „Já vám pravím“ nahrazuje to staré!
B – „řečeno bylo: oko za oko…“, ale „Já vám pravím..“; opět to nové nahrazuje to staré!

3/ Ve Staré smlouvě se narodil chlapec, nikdo se ho neptal a obřízkou byl „včleněn“ do lidu Božího. Poněvadž se tam ocitl bez své volby, bylo mu od dětství přikázáno: „Budeš milovat!“
Kdo to odmítl respektovat, m u s e l u m ř í t. V Nové smlouvě to už neplatí.
A- nikomu není přikázáno, aby miloval Pána Ježíše. K němu jde každý naprosto dobrovolně.
B- „miluj bližního jako sebe“, nahradil Pán svým: „milujte se tak, jak jsem vás miloval Já“;
Starým měřítkem lásky byla láska člověka, „nové přikázání“ zvedá laťku daleko výše a činí měřítkem naší lásky „lásku Kristovu!- „jako já…“.]


Re: Soudní zákaz Desatera v USA ? (Skóre: 1)
Vložil: Serafim v Pondělí, 26. červen 2006 @ 19:06:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
Vendaoře, prosím, vyjádři se srozumitelněji. Teorii jsi v komentáři popsal. Jak ji však chápeš prakticky? Má podle Tvé teorie křesťan radostně hřešit, nebo se má hříchů vystříhat? Díky za budoucí odpověď.


]


Re: Soudní zákaz Desatera v USA ? (Skóre: 1)
Vložil: joker v Úterý, 11. červenec 2006 @ 09:14:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobře a srozumitelně napsáno, díky za vysvětlení.


]


Společnost se řítí do záhuby. Křesťané k tomu nesmí mlčet. (Skóre: 1)
Vložil: Serafim v Pondělí, 26. červen 2006 @ 17:53:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
Společnost se řítí do záhuby. Křesťané k tomu nesmí mlčet.
Většinou jednoho hlasu schválila sněmovna zákon o registrovaném partnerství homosexuálů (ten začíná platit 1.7.2006 – v krajských městech se už na to připravují radnice). Nepomohly tisíce dopisů a e-mailů adresovaných jednotlivě všem členům sněmovny. Nepomohlo ani veto prezidenta republiky ani žádné věcné argumenty. ČSSD (Česká sociální demokracie) za předem domluvené spolupráce s KSČM (Komunistickou stranou Čech a Moravy) konečně prosadila homosexuální „sňatek“ jako společensky přijatelný či dokonce žádoucí styl chování. Hanebnou roli sehráli i všichni přítomní zástupci US-DEU, kteří rovněž hlasovali pro. Tak byl prosazen právní a mravní zmetek, zpochybňující tradiční rodinu jako základ státu.
Registrovaným partnerstvím to nekončí!
V ohlušující homosexuální kampani téměř zaniklo, že stejný komunisticko-socialistický a ultraliberální komplot se pokoušel v trestním zákoně legalizovat beztrestnost eutanazie — neboli vraždění „ze soucitu“. To jsou dva nejkřiklavější případy, které snad žádného člověka u nás nenechají na pochybách, že stávající parlament ještě před novými volbami vychýlil směr vývoje společnosti. Jak to dnes vypadá, česká společnost už není a nechce být křesťanská. Máme se s tím smířit? Máme rezignovat na obranu křesťanských zásad, stáhnout se do ústraní a maximálně se o to horlivěji modlit za záchranu naší společnosti? Jako děti jsme o něčem takovém, jako je homosexualita, většinou asi netušili. Dokonce ještě dlouho po pubertě jsme reagovali nevěřícně, když jsme se o tomto chování dozvěděli. Dnes už to mají žáci základních škol v osnovách. Jak jsem nedávno slyšel tajně nahraný záznam hodiny občanské nauky na jižní Moravě, mluví se opravdu o mnoha detailech tohoto zvráceného sexuálního života. V některých liberálních státech USA se pětileté děti učí, že mohou mít dva tatínky a 14-tileté děti už učitelé rovnou poučují, jak si počínat při homosexuálním styku. Ve Španělsku dokonce zakázali používat termín „otec“ a „matka“ a místo toho zavedli genderově neutrální „rodič A“ a „rodič B“. A nemylme se, rozdíl mezi Českou republikou a podobnými ultraliberálními státy je jen několik let.
Co dělat?
Mělo by nás to probudit z letargie. Už nelze setrvávat v iluzi „ono to nějak dopadne“. Zákon o registrovaném partnerství je vědomým políčkem křesťanství i kulturním kořenům země. Co lze dělat? Myslím, že situace je jasná a úkoly rozděleny. Společnost je stále více pohanská a nutně potřebuje evangelizovat, nemá-li jít ve šlépějích starověké Sodomy či pohanského Říma. My politici máme svůj zcela zvláštní díl. Není v našich silách vést misie. To přísluší především biskupům a kněžím, kteří musejí laiky vést příkladem a ne jít cestou sice prošlapanou, ale mimo aktuální dění. V silách křesťanských politiků — vzhledem k jejich dnešnímu zastoupení v parlamentu — je zatím jen zpomalovat onen pád do propasti. Nic víc, nic míň. Můžeme se při přijímání zákonů dohadovat o co nejlepší znění, můžeme se snažit pronikající zlo zmírnit, ale pokoušet se zcela zvrátit protikřesťanský kurs v dnešní společnosti je nad naše síly. Kdysi si lidé stěžovali, že politici jsou pasivní a nechtějí o etických tématech mluvit. Myslím, že za posledních pět let se karta obrátila. Jsou to bohužel téměř výhradně politici, kdo obhajují křesťanskou morálku a je jedno, zda se jedná o boj proti prostituci, registrovanému partnerství, eutanázii nebo třeba proti práci v neděli. Hlas církve k tomu, (krom čestných výjimek) zpravidla příliš slyšet není, a to zvláště pokud by měl zaznít i za zdmi kostelů. Ale misie nejdou dělat za zavřenými dveřmi. Nelze si stále svědomí konejšit citací, že modlit se máme ve skrytosti. Ono Písmo také říká, že pravda má být hlásána i ze střech. A při každé besedě i s nevěřícími se přesvědčuji, že po té pravdě, po jasném a nebojácném slovu touží většina české společnosti. Vyjděme z gheta!
Čteme-li církevní otce, často nás zarazí jak aktuálně a konkrétně tepali zla své doby. Proč to dělali? Protože kdyby mlčeli, nutně by si to okolí vyložilo jako souhlas a řadoví věřící by zlu podlehli snadněji. Podobně jako dnes. Konec konců vždyť i komunismus nechtěl po věřících nic jiného, než aby mlčeli, a velmi dobře věděl proč. To ale není křesťanství! My politici můžeme pád brzdit. Ale jak dlouho? Pokud se i ostatní křesťané neprobudí podobně, jako se probudilo Hnutí modliteb matek, nebo lidé kolem Hnutí pro život, bude to proces velmi rychlý a my velmi brzy skončíme v ghetu. Čas čekání už vypršel.
JUDr. Ing. Jiří Karas
Autor byl poslancem za KDU-ČSL v České republice.Re: Společnost se řítí do záhuby. Křesťané k tomu nesmí mlčet. (Skóre: 1)
Vložil: Vendaor v Pondělí, 26. červen 2006 @ 17:57:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Žádné Desatero ani "dvojpřikázání lásky" pro lid Nové smlouvy neplatí. Je jen třeba myslet biblicky, znát Písmo.
1/ Konec Desatera už předpověděl prorok Jeremiáš: „…Nebude se už říkat:Schrána smlouvy Hospodinovy, ani jim NA MYSL NEPŘIJDE, nebudou ji připomínat….“; co činilo Schránu smlouvy „tak důležitou“? Právě to Desatero, neboli stručný výtah smlouvy. S koncem Staré smlouvy však skončilo i Desatero, jak to předpověděl Jeremiáš!
Proto čteme v Žid.12,18-19: „Nestanuli jste …. před Desaterem…“; S Desaterem si nevěděli rady ani kalvinisté a tak vymysleli, že se Zákon Boží dělí na mravní, ceremoniální atd. Toho se pak chytili adventisté a opakují to dodnes. Katechismy té největší církve dodnes učí „věčnou platnost Desatera.“ Jde přesto o slabou znalost Písma.

2/ Obhájci Desatera si nevěděli rady s Matoušovou 5.kapitolou a v ní se 17.veršem: „…nepřišel jsem zrušit (Zákon), ale naplnit.“ Kdyby totiž Pán řekl opak, pak by mohli židé zvolat- „ejhle, ne my jsme na tom špatně, ale ten Zákon..“ Muselo se naplnit všechno zlořečenství v Zákoně na těch, kdo pohrdli Hospodinem. To ale neznamená, že jsme zavázáni plnit Desatero. Vyplývá to z pozorného rozboru veršů 21-44: na celou pasáž je nutno vztáhnout stejné pravidlo- „slyšeli jste“, „ALE JÁ VÁM ŘÍKÁM…“ Z toho pravidla je evidentní, že to staré z Desatera už neplatí, neboť platí slovo Pána Ježíše. Proč tak soudím?
A – „řečeno bylo: „nebudeš přísahat křivě“, „ale já vám pravím, abyste nepřísahali vůbec“; z toho plyne, že to nové „Já vám pravím“ nahrazuje to staré!
B – „řečeno bylo: oko za oko…“, ale „Já vám pravím..“; opět to nové nahrazuje to staré!

3/ Ve Staré smlouvě se narodil chlapec, nikdo se ho neptal a obřízkou byl „včleněn“ do lidu Božího. Poněvadž se tam ocitl bez své volby, bylo mu od dětství přikázáno: „Budeš milovat!“
Kdo to odmítl respektovat, m u s e l u m ř í t. V Nové smlouvě to už neplatí.
A- nikomu není přikázáno, aby miloval Pána Ježíše. K němu jde každý naprosto dobrovolně.
B- „miluj bližního jako sebe“, nahradil Pán svým: „milujte se tak, jak jsem vás miloval Já“;
Starým měřítkem lásky byla láska člověka, „nové přikázání“ zvedá laťku daleko výše a činí měřítkem naší lásky „lásku Kristovu!- „jako já…“.


]


Re: Společnost se řítí do záhuby. Křesťané k tomu nesmí mlčet. (Skóre: 1)
Vložil: Serafim v Pondělí, 26. červen 2006 @ 19:06:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
Vendaoře, prosím, vyjádři se srozumitelněji. Teorii jsi v komentáři popsal. Jak ji však chápeš prakticky? Má podle Tvé teorie křesťan radostně hřešit, nebo se má hříchů vystříhat? Díky za budoucí odpověď.


]


Jak se na tragédii homosexuální a bisexuální Sodomy dívají věřící Židé? (Skóre: 1)
Vložil: Serafim v Pondělí, 26. červen 2006 @ 19:10:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
Jak se na tragédii homosexuální a bisexuální Sodomy dívají věřící Židé?
Podle Bible zachránil Bůh před zkázou Sodomy jen několik lidí. Byli to Lot a jeho rodina, kteří byli spravedliví. Původně prý chtěl Abrahám zachránit celé město a Bohu říkal, že by přece nezničil místo, kde žije padesát spravedlivých lidí. Nakonec smlouvali jak na arabském tržišti. Abrahám se snažil počet lidí, kvůli kterým by město nemuselo být zničeno, snížit, nejprve na čtyřicet, pak na třicet a nakonec se při smlouvání zastavili na deseti spravedlivých.
Jenže v Lotově rodině bylo i tak méně lidí, takže Sodoma byla nakonec přece jen vystavena Božímu hněvu.

To číslo deset je dodnes magické, například Židé mohou vést společné modlitby jen tehdy, když jich je minimálně deset.

Lot a jeho rodina mohli odejít z města před jeho zničením, ale podmínkou bylo, že se nebudou obracet zpátky. Lotova žena to nevydržela a byla přeměněna v solný sloup. Ona to vlastně není tak úplně socha, je to skála, ve které lze poznat lidskou siluetu. Lotova žena zkameněla.Re: A co vy a Desatero? (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Pondělí, 26. červen 2006 @ 19:55:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dovolím si jen odbočku, která není z mé hlavy, ale z kázání jednoho kazatele: Pokud se na nádraží octne kuřák a nekuřák a uvidí zde nápis ZÁKAZ KOUŘENÍ, kdo z nich je svobodný? Nápis není určen nekuřákovi, ale je určen právě kuřákovi. Těžko si může zapálit a říci, "jsem pod milostí". Zaplatí pokutu. Nekuřák však nemusí, a proto jemu tento zákon určen není. Zákon je tedy pro hříšníky, nikoliv pro spravedlivé:

"Víme, že zákon je dobrý, když ho někdo užívá správně a je si vědom, že zákon není určen pro spravedlivého, nýbrž pro lidi zlé a neposlušné, bezbožné a hříšníky, pro lidi bohaprázdné a světské, pro ty, kdo vztáhnou ruku proti otci a matce, pro vrahy, smilníky, zvrhlíky, únosce, lháře, křivopřísežníky, a co se ještě příčí zdravému učení." (1 Tim 1,8-10)

Svobodný není ten, kdo hřešit NESMÍ, ale ten, kdo hřešit NEMUSÍ.
Re: A co vy a Desatero? (Skóre: 1)
Vložil: Vendaor v Úterý, 27. červen 2006 @ 06:42:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
serafimovi: Tvou otázku položil jako první ap.Pavel v Řím.6,15: "Budeme hřešit..?"
Takže Ti odpovím Pavlovým "NE!"
Kardinál Hoering napsal v knize "Láska je víc než přikázání": "Desatero je ta nejspodnější hranice morálky." (pak už člověk přestává být člověkem, tedy obrazem Božím). Kdo má v srdci Pána Ježíše, má v srdci "rozlitou lásku Boží" a kdo miluje, splňuje hlavní smysl Božích příkazů a zákazů.
Když bude třeba, ptej se dál.


]


Re: A co vy a Desatero? Pro Kristiána (Skóre: 1)
Vložil: Miloslav v Úterý, 27. červen 2006 @ 14:16:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://miloslav.pletanek@prolife.cz
40 "Pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení."


Míla: Ďábel nenávidí modlitbu a hodně mu vadí, když se lidé spojí k modlitbě v určitou dobu, je to pro něho jako pro vola elektrický ohradník, pokud je nastaven "proud" pro ovce, tak ho to jenom zabrní, ale když se zvýší napětí dostáne pořádnou ránu.

Zmlknou- li modlitby bude také mluvit kamení, které bude lítat vzduchem a celá zem se bude otřásat.

Celoevropský trest - vláda islámu v Evropské unii nastane dřív než jsem si myslel (Skóre: 1)
Vložil: Serafim v Čtvrtek, 29. červen 2006 @ 00:07:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
Vláda islámu v Evropské unii nastane dřív než jsem si myslel

Viz:
Šéfové EU už přes třicet let řídí EU k plnění arabských zájmů. Bez vědomí evropských občanů, k nimž se tyto informace teprve teď pomalu dostávají díky brilantně dokumentované studii švýcarské historičky egyptského původu jménem Bat Ye’or. Její titul „Eurabia“ se už sice stal běžně používaným termínem pro postupující islamizaci Evropy. Ale její kniha, vydaná v roce 2005 s podtitulkem „Evropsko-arabská osa“, Eurabii popisuje jako již pevně zakořeněnou a dobře fungující realitu, jejíž pilné instituce, placené z daní nic netušících evropských poplatníků, systematicky přetvářejí Evropu na součást středomořského arabsko-evropského islámského kalifátu. Jeho vnitřní politikou je kulturní a etnická islamizace Evropy, jeho zahraniční politikou je nový mocenský blok proti USA a Izraeli. To vše výměnou za výhody v obchodě s arabskými státy a nepřerušené dodávky ropy po ropné krizi 1973.

Oficiální název instituce provádějící politickou, ekonomickou, kulturní, vzdělávací a etnickou islamizaci Evropy je „Euro-arabský dialog“ (EAD) a jejími zakladateli byly tehdejší EHS a Arabská liga (AL). Má hlavní úřad v Paříži a zaměstnává několik stovek úředníků, včetně vysokých politických činitelů. Fungují ve třech výborech: Všeobecný, Pracovní a Koordinační. Předsedají jim společně činitelé EU a AL a pracují v ní vysocí odborníci na ekonomiku, business, ropu, politiku, kulturu, vzdělání a média. Jejím pracovním zadáním je evropsko arabská symbióza.

Na zakládací schůzi EAD v Paříži 31. června 1974 byla ze všech členských států EHS vytvořena „Evropská parlamentní asociace pro euro-arabskou spolupráci“, která v září téhož roku na konferenci v Damašku přijala od Arabské ligy pro svou zahraniční politiku tyto podmínky:

Bezpodmínečné stažení Izraele do hranic příměří z roku 1949. Arabská svrchovanost nad starým městem Jeruzalémem. Účast OOP a Arafata na všech jednáních. Tlak na USA, aby se distancovaly od Izraele a sjednotily svou politiku se zájmy arabských států. Naprosté a bezvýjimečné plnění těchto bodů jako podmínka arabské ekonomické spolupráce s Evropou.

To pro začátek. Jako odnož EAD se pak vytvořila „Parlamentní asociace pro euro-arabskou spolupráci“ (PAEAC) sdružující na dvě stovky západoevropských parlamentních poslanců. Ta vytvořila základ pro společnou celoevropskou proarabskou zahraniční politiku jako protiváhu k moci USA. Během let 1974 a 1975 PAEAC a EAD vypracovaly své základní principy:

V politice, kultuře a ideologii: Uznání „historického příspěvku arabské kultury k rozvoji Evropy“ a příspěvku, který evropské země stále ještě „mohou očekávat od arabské kultury, především v oblasti lidských hodnot“. Potřeba vytvářet „ přívětivější prostředí pro arabské přistěhovalce šířením arabské kultury a islámského náboženství v Evropě“. Povinnost evropských vlád „přistupovat ke kulturní složce euro-arabského dialogu v konstruktivním duchu a věnovat největší prioritu šíření arabské kultury v Evropě“. Odsouzení „sionistických tendencí nahrazovat v palestinských územích arabskou kulturu kulturou židovskou a tím zbavovat palestinský lid jeho národní identity.“ Povzbuzování mediálních a vzdělávacích pracovníků k „zlepšování veřejného mínění o arabském světě“.

V ekonomice: Vytváření „základních podmínek pro rozvoj arabského světa jako celku a zúžení technologické mezery, která odděluje arabské země od evropských“. Spolupráce v „jaderné technologii, financích, podnikání, vědeckém výzkumu, technologickém rozvoji, technickém a profesním výcviku, jaderné energii, plánování a stavbě měst a infrastruktur, industrializaci, dopravě, urbanizaci, zdravotnictví, školství, telekomunikacích a turismu“.

Samotné slovo Eurabia se objevilo poprvé jako název publikace propagující činnost EAD a jejích přidružených institucí. Ta zdůrazňovala „povinnost Evropanů chápat politické i ekonomické zájmy arabského světa“ a potřebu vytvářet „názorové klima příznivé Arabům“. A upozorňovala Evropany, že chtějí-li skutečně spolupracovat s arabským světem, „musí potvrzovat svoji důvěru v euro-arabské přátelství a úctu k tisíciletému příspěvku arabského světa k světové civilizaci“.

Tak se ekonomicky, politicky, kulturně a postupně i demograficky Evropa svázala s arabským světem smlouvami, institucemi a aktivitami, které z ní udělaly nástroj arabské politiky a propagace islámu, antiamerikanismu a antisemitismu. Spolupracuje na ní již tři desetiletí čile většina médiálních, kulturních a vzdělávacích institucí. O tom, jak úspěšně se jí daří přetvářet mysl Evropanů, svědčil v roce 2004 průzkum, v němž 60% označilo USA a Izrael za největší zdroje válečných konfliktů v celém světě.
Benjamin KurasRe: Celoevropský trest - vláda islámu v Evropské unii nastane dřív než jsem si myslel (Skóre: 1)
Vložil: Vendaor v Úterý, 11. červenec 2006 @ 08:46:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
swrafime: je to sprosté, odvést diskuzi od Desatera k EU. Styď se!!!


]


Re: Celoevropský trest - vláda islámu v Evropské unii nastane dřív než jsem si myslel (Skóre: 1)
Vložil: joker v Úterý, 11. červenec 2006 @ 09:16:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak to souvisí s tématem, kromě toho že nijak?


]


Re: Celoevropský trest - vláda islámu v Evropské unii nastane dřív než jsem si myslel (Skóre: 1)
Vložil: Vendaor v Úterý, 11. červenec 2006 @ 15:40:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
když nevíš, tak se vrať s někým z dospělých.
Hlavní téma poslal Miloslav o Desateru a ne o EU!


]


Re: Celoevropský trest - vláda islámu v Evropské unii nastane dřív než jsem si myslel (Skóre: 1)
Vložil: vogel v Úterý, 11. červenec 2006 @ 17:51:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ty Vendaore,

joker reagoval na Serafína, ne na tebe a taky se mu nelíbí, že Serafín odvádí řeč jinam, proto se ho ptal jak EU souvisí s Desaterem

já si toho všiml už víckrát, že tvoje vstupy jsou buďto jinde v threadu než by se logicky měli nacházet a nebo jsou reakcí na něco co nereagovalo na tebe, tipl bych si, že máš špatně nastavený zobrazování příspěvků

Petr J.(eagle) aka (vogel)


]


Re: Celoevropský trest - vláda islámu v Evropské unii nastane dřív než jsem si myslel (Skóre: 1)
Vložil: vogel v Úterý, 11. červenec 2006 @ 17:54:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
abys viděl všechny komentáře, tak jak jsou po sobě v threadech podle doby vložení a strukturovaně (kdo reaguje na koho) musíš mít nastaveno

-1 ..... Vkládané ..... Nejdříve starší


]


Stránka vygenerována za: 0.44 sekundy