Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Ingrid.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16310, komentáře < 7 dní: 618, komentářů celkem: 407927, adminů: 60, uživatelů: 5132  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 177 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

Milka
ivanp
Danny42
cizinec

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
110873000
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: PROČ JE DOKTRÍNA DŮLEŽITÁ ?
Vloženo Pondělí, 26. červenec 2004 @ 08:41:27 CEST Vložil: Bolek

Přednáška poslal sany

 PROČ JE DOKTRÍNA DŮLEŽITÁ ? Výchozí text: Lukáš 20:27- 40 Spor o vzkříšení: Žijeme v době, kdy je slovo doktrína velmi nepopulární, a to dokonce i mezi evengelikálními křesťany. Dovolte mi otázku: Když slyšíte slovo "doktrína", vzbuzuje to ve vás pozitivní, anebo negativní pocity ? Obvyklá reakce zní: "Člověk, který se pevně drží doktríny, se jeví jako netolerantní osobnost vyvolávající jen rozkoly. Často jsou takoví lidé arogantní a mysli si o sobě, že jenom oni mají pravdu a všichni ostatní se mýlí. Většinou nejsou příkladem laskavých a milujících křesťanů."

Populární výrok dnešních dnů je: "Poznají, že jsme křesťané, podle toho, že se máme rádi, a ne podle toho, že se shodujeme na doktríně." Tento postoj věřící nabádá, aby raději odložili rozporuplné doktríny a spojili se na základě společné lásky k Pánu Ježíši. "Tolerance a jednota jsou nejdůležitější svědectví. Podívejte se, kam nás dovedly doktrínální rozdíly v minulosti. Po staletí docházelo k roztržkám a zahanbujícímu rozdělování těch, kteří věří v Ježíše Krista. Příkladný život, zkušenosti a pozitivní pocity - na tom záleží. Teologie je pro praktický život víry nepraktická, suchá a mrtvá." Hlavní problém takového přesvědčení je, že nás vede do přímého rozporu s postojem Ježíše Krista ! Lukáš 20:27-40 ukazuje konflikt Ježíše s některými náboženskými vůdci Izraele. Saduceové popírali doktrínu vzkříšení a existenci andělů a duchů. Když kladli Ježíši otázky ohledně své doktríny, On jim neodpověděl: "Bratři, chápu vás: je důležitější, abychom všichni milovali Boha a jeden druhého. My všichni jsme Židé, my všichni věříme v Písma. Vy nevěříte ve vzkříšeni, zatímco někteří z nás ve vzkříšeni věří, ale ani jeden z nás to nemůže vědět určitě. Shodněme se tedy na věcech, v nichž spolu souhlasíme, ostatní nechme stranou. Vzájemná láska, a ne rozdíly v učeni jsou hlavni podstatou našeho obecenství. Zpívejme písně, které oslavují Pána, ať je nám spolu dobře." Místo toho Ježíš rázně vyvrátil jejich doktrinální omyl. Marek zaznamenává, že jim Ježíš řekl hned na začátku, že se mýlí, a patřičně to zdůraznil: Velmi se mýlíte (Marek 12: 24,27). Mělo by nám záležet na doktríně, protože na ní záleželo i Ježíšovi. To samo by jako důvod mělo stačit. Všimněme si přesto dvou věcí: 1) Ježíš učil, že existuje něco jako doktrinálni pravda a doktrinální omyl. a že na pravdě velmi záleží. Neřekl: "Víte co, nechme spory stranou, přestaňme se dohadovat, bratři, opravdu nezáleží na tom, čemu věříte, stačí když jste upřímní. Mám vás rád! Jste moji bratři, i když se neshodneme na takové maličkosti. Rspektuji váš postoj. Každý je oprávněn mít svůj vlastní názor." Autoritativně je napomenul a řekl, že se velmi mýlí, a ukázal jim také proč. Farizejové a saducejové byli pyšní, přijímali patolízalství a pocty a vydávali se za zbožné muže, ale byli chamtiví, sobečtí pokrytci, kteří budou čelit přísnému Božímu soudu. Byla jejich falešná doktrína ohledné vzkříšení příčinou jejich hříchu, anebo jeho výsledkem? Zřejmě šlo o obojí, protože falešné učení a hřích jdou vždy ruku v ruce. Doktrína má vždy dopad na praktický život. Jen pár dnů po tomto střetu s Ježíšem se totiž saduceové shodli s farizei a odsoudili Ježíše k smrti. Jejich hřích, který začínal v tom, že se odmítli podřídit Ježíšovu učení o vzkříšení, je postupně vedl k dalšímu hříchu - zabití jejich Mesiáše. Zdravá doktrína formuje duchovně zdravé křesťany. 2) Ježíš ukazuje, že zdrojem zdravé doktríny není lidský rozum, ale správný výklad Písma. Všichni - tedy saduceové i Ježíš - věřili v autoritu Písem, v jediného pravého Boha. Začali tím, že citovali Mojžíše, a Ježíš jim odpověděl tím, že citoval Mojžíše. Tito lidé kladli nepatřičný důraz na lidský rozum, který je vedl k tomu, aby nesouhlasili s obsahem Písma a podcenili moc Boha vzkřísit člověka z mrtvých a dát mu úplně odlišnou existenci v nebi Zdaliž ne proto bloudíte, že neznáte písem ani moci Boží? (Marek 20, 12:24 král. ).Omyl saduceů byl založen na mylných předpokladech. Chybné se domnívali, že život po smrti musí být stejný jako ten nynější. Dohadovali se o tom, komu bude patřit žena, která byla postupně manželkou sedmi bratrů. Chybné aplikovali pozemský život na stav života po vzkříšení. Chybně se domnívali, že se v nebi budou lidé vdávat a ženit (každý muž jednu ženu), tak jak to dělají teď. Na základě této domněnky byla myšlenka na ženu, která bude mít v nebi sedm mužů, logicky absurdní. Nemylte se víra není iracionální, je sup-ra-racionální. Víra je to, co přesahuje lidský rozum. Na to, abychom poznávali Pravdu Písem, musíme být ale nejdřív zrozeni shůry mocí Boha. Teprve pak Jej poznáváme a postupně podřizujeme náš rozum a naší vůli Božímu zjevení v Písmu. Musíme věřit všemu, co Boží slovo zjevuje, i když se to neshoduje s našim omezeným poznáním. Jinak upadneme do doktrinálních omylů. Racionalismus vždycky podkopává Boží moc; víra v Jeho slovo ji potvrzuje. Důkazem víry není odložit rozum stranou, ale raději podřídit své myšlení Božímu zjevení v Písmech. Musíme znát Bibli tak, jak ji znal Ježíš. To znamená, že musíme pozorné přemýšlet o Písmu, tak jak to činil Ježíš. Nesmíme povyšovat náš rozum nad Písmo, ale ani se pokoušet vtěsnat Písmo do naší logiky. ZÁVĚREM: Nabízím tři možnosti aplikace: 1 Nenechte se ovlivnit současnými trendy, abyste obětovali biblické Pravdy na oltáři lásky a jednoty. Musíme být laskaví a vlídní, taktní ve svých způsobech, nemusíme se hádat o podružné věci. Ale jestliže děláme kompromisy v základních pravdách evangelia jen kvůli jednotě, pak druhé nemilujeme opravdové. 2 Pracujte na prohloubení osobního teologického poznání. Slovo "teologický" dnes průměrného člena církve leká, ale nemělo by. Pamatujte, Pavel nesděloval Římanům nejsložitější myšlenky novozákonní teologie pro seminární studenty. Psal jim, aby posilnil sbor obyčejných věřících. Když mohli chápat Pavlovu teologii oni, můžeš jí rozumět i ty. Samozřejmé, biblické poznávání základních doktrín vyžaduje určitou námahu mozku, ale vyplatí se to a je to praktické. 3 Jestliže nerozumíte základním pravdám evangelia, nepředstírejte, že jim rozumíte. Najděte si někoho, kdo vám může pomoci. Váš věčný život je v sázce. Jestliže věříte falešnému učení o tom, jak se člověk dostane do nebe, nepomůže vám, když budete upřímní v soudný den. Mnozí patřící do falešných kultů jsou také upřímní, ale k smrti chybující. Všichni na palubě letadla, které se nedávno zřítilo věřili ve spolehlivost letadla, ale zemřeli, protože došlo k selhání. Jestliže věříte v nesprávnou cestu do nebe, nedostanete se tam. Mělo by vám záležet na znalosti toho, co Ježíš Kristus učil a předal učedníkům, protože váš život zde a v budoucnu závisí na pevnosti základů víry ve zdravé doktríny. Steven J. Cole kazatel, Flagstaff, AŽ - zkráceno Sany


"PROČ JE DOKTRÍNA DŮLEŽITÁ ?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 32 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: PROČ JE DOKTRÍNA DŮLEŽITÁ ? (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Pondělí, 26. červenec 2004 @ 13:24:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Výborný článek!Re: PROČ JE DOKTRÍNA DŮLEŽITÁ ? (Skóre: 1)
Vložil: green_prophet v Úterý, 27. červenec 2004 @ 13:54:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
taky ale jezis nerekl: bud mezi vami spravna doktrina, budete-li mit spolecne doktriny, lide poznaji, ze jste moji sluzebnici, budete-li predevsim prosazovat doktrinu jedni k druhym.
tak ti nevim.Re: PROČ JE DOKTRÍNA DŮLEŽITÁ ? (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Středa, 28. červenec 2004 @ 10:08:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mily G.P.,
zajimava reakce. Samozrejme, ze pokud vezmes vers, ktery mluvi o lasce a dosadis tam slovo "doktrina", obdrzis nebiblicky vers. Stejnym zpusobem bych mohl napr. rici, ze Pismo nerika, abychom neprijimali do domu a nevitali ty, kdo zachazeji dal v lasce, ale v uceni (doktrine). Timto zpusobem bych vsak prece nemohl zchybnit dulezitost lasky?
Predstav si, ze by byl nekdo vyloucen ze
sboru pro kradez. I on by mohl oponovat, ze krestany nepoznaji podle toho, ze se budou vylucovat ze sboru, ale po lasce. Jiste, ze by mel pravdu, ale jednoduse by pouzil vers, ktery mluvi o necem jinem. Proto mame v Pismu verse mluvici jak o lasce, tak o doktrine. Mozna sis vsiml, ze tento clanek kritizuje uplne stejny zpusob mysleni, ktery jsi mimodek pouzil Ty. Pokud vsak bys chtel mluvit o poznani krestanu, naleznes zde i jiny aspekt, napr. znameni. Viz: ty, kteri uveri, budou provazet tato znameni: ve jmenu mem budou mluvit novymi jazyky, budou brat hady do rukou atd.... a to jsou jiz i veci doktrinalni. Urcite zde na GS naleznes ceasionisty, kteri to budou zpochybnovat a letnicni, kteri tomu veri. Jak vidis, i poznani krestanu souvisi s jejich ucenim.
Urcite se mnou budes souhlasit, ze lasku naleznes i mezi nekrestanskymi nabozenstvimi (i kdyz kvalitativne jinou). V Bibli se vsak pise, ze "laska se raduje z pravdy" a pravdou je Bozi Slovo. Tedy laska podle mne neni nurcite vyjadreny cit -a zacituji zde jineho krestana- ktery se projevuje v horkych objetich ekumenickych bohosluzeb pri houpave hudbe. Laska v pravde umi i odsoudit falesne uceni. Ten, kdo skutecne miluje, dokaze oznacit lez a pritom milovat lhare. V krestanstvi, narozdil napr. od New Age, je
proto laska zalozena na jasnem vyjadreni, formulovanem v Pismu. Jiste znas Petrovu a Judovu epistolu, ci listy Timoteovi. Jsou zde tvrda napominani, verejna oznacovani falesnych ucitelu a vyzvy k oddeleni se od nich a presto je cele Pismo motivovano laskou k cloveku. Jak rekl jeden krestansky klasik: laska bez pravdy je jako nuz bez chleba".to pastyr: (Skóre: 1)
Vložil: green_prophet v Středa, 28. červenec 2004 @ 11:41:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
jasne,ze je to spatny argumentacni postup. pouzil jsem ho proto, ze v clanku byl pouzit podobny. zkratka se z bible neda vycucnout jedna vec a autor clanku dokonce (aspon me to tak prislo) uprednostnuje jednu cast biblicke zvesti nad jinou tak, ze umensuje tu nejvetsi a to je prave laska. jezis ve svem poslednim proslovu k ucednikum rika, ze prave laska je to, podle ceho nas lide poznaji.
rekl bych, ze mezi nami mohou byt opravdu rozdili v uceni. a to i v ramci jednoho sboru. je totiz z lidskeho hlediska nemozne posoudit, co je dulezita a co nedulezita doktrina. u adventistu nedele v sobotu, u katoliku krest deti, u cirkve bratrske demokraticke spravovani sboru... to at rozhodne buh.

let there be the love among us.Re: PROČ JE DOKTRÍNA DŮLEŽITÁ ? (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Středa, 28. červenec 2004 @ 15:16:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mily G.P.,
diky za odpoved. Pres to, ze jde o zdanlive zanedbatelnou debatu, dovol mi jeste jednou Ti oponovat. Nemyslim si, ze by clovek nebych schopen posoudit, co je podstatne a co nikoliv. Uz Augustin a treba i stara Jednota rozlisovali podstatne od nepodstatneho. Je samozrejme, ze ruzne cirkve maji ruzne durazy, ale zde nemluvim o durazech. Nebudu se s nikym prit o tom, zda pit, ci nepit alkohol atd. Nepovazuji vsak napr. za zanedbatelne, kdyz nekdo vidi sveceni soboty jako znamku "praveho ostatku" ani nevidim jako nepodstatne, kdyz nekdo pokropi novorozence slanou vodou a mysli, ze je pokrten na odpusteni hrichu. Proto, zareaguji na nektere Tve priklady:
sobota u adventistu je peceti cirkve ostatku, odlisujici cirkev posledni doby od Babylonskeho systemu: precti si Whiteovou.
Novokrtenci, kteri neuznavali krest deti, platili za svoji viru zivotem a koncili na hranici. Za nepodstatnou vec by tezko tisice lidi pokladalo zivoty.
Co se tyce demokracie, nebo-li vire, ze Bozi zmocneni a povolani je schopna rozeznat clenska zakladna a ne toliko hierarchicky papezsky system a ze k odpovednosti je mozne volat jak ovce, tak pastyre, neni vylucnosti CB, ale cele reformace.
Prave tedy veci, ktere Ty povazujes za nepodstatne, historicka, ale i soucasna cirkev za nepodstatne nepovazuje. Ten clanek varoval zhruba pred timto: "ty krtis deti, ja ne, ty svetis sobotu, ja chodim do kostela v nedeli, my si sve starsi volime, nam je nadiktuje klerus... hlavne, ze se vsichni mame radi..."
Napisu Ti par versu jedne sve basne. Zajimalo by mne, zda budes souhlasit:

"At je Tvojim Bohem Jezis nebo panna Marie,
jen at stale dnem i noci, laska mezi nami je.

Nic nedbejme na uceni, jednota je vice,
proto radej zhasneme, slova Pisma svice.

Novou vez az k Bohu stavej, Babylone veliky,
jedne cirkve bez nalepek, zaraz stanu koliky.


Ma to asi deset slok. Pokud bys chtel, poslu Ti to cele...

S pozdravem,
Tvuj PastýřRe: PROČ JE DOKTRÍNA DŮLEŽITÁ ? (Skóre: 1)
Vložil: tomas16 v Středa, 28. červenec 2004 @ 15:44:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ten posledni vers se ti zvlast poved, Krali Davide! Blahopreji!


]


Re: PROČ JE DOKTRÍNA DŮLEŽITÁ ? (Skóre: 1)
Vložil: green_prophet v Středa, 28. červenec 2004 @ 16:51:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
proc vznikaji denominace? protoze jedni povazuji za podstatne neco jineho nez druzi, tak se rozejdou. kdo z nich dvou mel pravdu? jestli je jen jedna, je jen jedna prava denominace. myslis, ze bohu zalezi na krtu deti, na demokracii v cirkvi (i v cb ji nekteri povazuji za nebiblickou) nebo na sobote ci nedeli? zalezi mu na tom, jestli nas rozdil v uceni nepovazujeme za jedine spravny a ty, kdo berou danou problematuiku jinak oznacime za heretiky. to se mu myslim hnusi.
meli bychom se ale bavit konkretne. co povazujes za dulezite? co je tak podstatna vec, ze ospravedlnuje rozsekavani boziho tela na denominace?
verim, ze krestanska vira je prehledne vyjadrena v apostolskem vyznani viry. a to maji vsechny cirkve spolecne. tak proc spolu nemuzeme vydrzet?Re: PROČ JE DOKTRÍNA DŮLEŽITÁ ? (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Středa, 28. červenec 2004 @ 17:29:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mily G. P.,
opravdu zajimava odpoved. Ovsem doufam, ze svoji tezi beres velmi vazne, a take podle ni zijes. Tzn., ze jsi katolikem a ne clenem nejake odstepene denominace, zakladajici sve uceni na nejakem schizmatu, odvozenem z nepodstatne veci jako je spaseni skrze viru nebo krest na zaklade osobniho vyznani viry. Jen pak je mozne pokracovat v diskusi a nase slova se nebudou rozchazet s ciny.

S trochou nadsazky a stale v ucte,

Tvuj PastýřRe: PROČ JE DOKTRÍNA DŮLEŽITÁ ? (Skóre: 1)
Vložil: green_prophet v Středa, 28. červenec 2004 @ 19:54:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to pastyr: bohuzel nemohu chapat tvuj posledni komentar jinak nez jako dost trapny utok. i kdyz jsi navzdory tomu situaci vlastne vyskytl. jsem sest let clenem cirkve bratrske, ale povazuji se za katolika, nebot denominace a jejich sbory vnimam pouze lokalne. je cirkev jen jedna, stejne jako jeden jen kristus a ano, tato cirkev je katolicka neboli obecna. jak je v apostolskem vyznani viry, ktere (aspon doufam) bereme oba za svate.
a o prestupu ke katolikum i formalne zcela vazne uvazuji. realny akt ekumenismu.green.again (Skóre: 1)
Vložil: green_prophet v Středa, 28. červenec 2004 @ 19:55:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
vyskytl = vystihlRe: PROČ JE DOKTRÍNA DŮLEŽITÁ ? (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Čtvrtek, 29. červenec 2004 @ 09:38:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mily G.P.,

promin, ale o utok zde -alespon co mohu posoudit sve motivy- z me strany neslo. Myslel jsem, ze pochopis, ze slo o vtip, kterych ostatne Ty sam ve svych komentarich hojne pouzivas. Proto jsem take radeji jeste doplnil slovo "nadsazka". Zrejme jsem se vsak nevhodne vyjadril a to je mi lito - jeste jednou se tedy omlouvam.
Chtel jsem vsak poukazat na paradox, ze mnozi kritikove denominaci sami jsou cleny denominace. Nicmene souhlasim s Tvym predchozim komentarem, ze pokud se dva prou o nejakou "doktrinu", pak jeden z nich se zrejme myli.
Predstav si nyni hypotetickou situaci, ze mame jednu jednotnou cirkev, ktera je tvorena vsemi krestany. Nekteri z techto krestanu veri, ze deti je spravne krtit, jini budou cekat na krest na zaklade vyznani viry. Pastor, ci knez toho sboru bude verit, ze krest je na zaklade vyznani viry a odmitne rodicum dite pokrtit. Co maji tito rodice cinit? Nebo v teto cirkvi bude knez, ktery bude verit, ze Eucharistie se vysluhuje pouze chlebem, ktery se promeni do podstaty Krista, obetuje se v mesni obeti za hrichy a vysluhuje se az po svatosti zpovedi. Ve sboru vsak bude nekdo, kdo to bude odmitat a zadat sybmolicky vino a chleb. Pripadne bude hlavou sboru knez, ktery veri, ze cloveku musi odpustit hrichy pouze vysveceny knez a ve sboru bude nekdo, kdo vsak bude verit, ze spasen je pouhou milosti skrze viru a odmitne zpoved. Tim si vsak uzavre cestu k dalsim svatostem. Prosim, odpovez mi, jak bys takovou situaci resil?

S pozdravem, P.Re: PROČ JE DOKTRÍNA DŮLEŽITÁ ? (Skóre: 1)
Vložil: green_prophet v Čtvrtek, 29. červenec 2004 @ 12:34:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to pastyr:
ja se omlouvam. rozhodne ti verim, kdyz rikas, zes to tak nemyslel, takze je chyba na me strane, spatne jsem to pochopil.
k tomu, cos psal: sice nejsem zastancem denominacniho rozdeleni kristovy cirkve na frakce, ale rozdeleni do jednotlivych sboru na zaklade geograficke ci nazorove spriznenosti je tak jako tak nevyhnutelne. at si kazdy sbor rozhodne jak to chce, ale at je tolerantni k pohledu ostatnich sboru.
k tomu krtu treba, u nas (CB) je otazka krtu deti otevrena, zalezi na kazateli, jestli se rozhodne dite pokrtit nebo ne.
dokonce se stalo, ze jeden clen naseho sboru (shodou okolnosti je ted vikar) chtel nechat sve dite pokrtit, ale kdyz to nas kazatel odmitl uskutecnit, proste umoznil, aby to dite pokrtil, porad sice v nasem sboru, ale jiny kazatel, ktery s tim problemy nema. myslim, ze cesta vede tudy.
pokud vim, tak u katoliku neni praxe takova, ze by hrichy nevyznane pred knezem byly povazovane za neodpustene. a co se tyce vina, par mych pratel katoliku uz prijimalo pod oboji zpusobou na ekumenickych shromazdenich se souhlasem svych biskupu a knezu.

rozdeleni na denominace mi prijde divne v tom, ze jestlize jsou duvody rozdeleni opravdu zavazne veci, pak je prava zakonite jen jedna denominace. a pak je nas asi vetsina nespasenych. :) samozrejme vtip, ale dalo by se to chapat i tak.
jestlize je rozdeleni na denominace jen kvuli nasi vlastni pohodlnosti a neochote snaset rozdiklne nazory a durazy jinych, pak myslim, ze je jeho skodlivost vice nez zrejma.
jeste klidne napis, i kdyz ted asi na netu tak tyden nebudu.Re: PROČ JE DOKTRÍNA DŮLEŽITÁ ? (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Čtvrtek, 29. červenec 2004 @ 13:48:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mily G. P., jsem rad, ze jsme si to vyjasnili. Take ja zde minimalne tyden nebudu. O svobode krtu v CB vim a je mi to sympaticke. V rkc vsak uz tato svoboda v teto mire neni. Myslim, ze je to tim, ze krest v CB neni chapan jako nezbytna podminka spasy u deti, a proto je tato urcita volnost mozna. Avsak pojeti spasy mezi protestanty a katoliky je odlisne napr. v tom, ze pro katoliky je ke spaseni nutna "spoluucast svatosti", kdezto prostestanti veri ve spaseni z milosti skrze viru. Podivej napr. na mnohdy bourlive diskuse mezi katoliky a protestanty ohledne transsubstanciace. Nedovedu si predstavit, ze by tak rozdilna pojeti byla v ramci jedne cirkve.
Pokud ma vlajka mnoho barev, ztraci jiz sve poselstvi. Ja osobne jsem stoupencem svobody projevu, demokracie v cirkvi, ale dodrzovani jasnych pravidel, respektovani pravoplatne zvolenych autorit, na kterych ostatni rozpoznaji hodnovernost (pohostinnost, manzelstvi s jednou zenou, vlidnost, schopnost ucit atd...) a teologickych mezi, ktere si dana cirkev schvali. Aby cirkev mohla fungovat, musi se na urcitych ucenich sjednotit. Nedovedu si predstavit, ze by se pri bohosluzbe cast sboru modlila Zdravas a cast by to povazovala za modlarstvi. Jak rika Amos: jak mohou jit dva spolu, jestlize se nedohodli? Predstav si jinou vec. Z Vysociny prijede nejaky Agabus, a ten vyhlasi, ze v CR bude doba hladu. Sejde se katolicky kardinal, predstavitel Krestanskych sboru, charismatik a adventista, aby to rozsoudili. Pro jednoho doba proroku skoncila a neni co rozsuzovat. Dalsi rekne, ze soucasne proroctvi (krom Whiteove) je od Zleho. Jiny se zdrzi a dalsi to rozsoudi jako spravne a zacne delat zasoby potravin. To si dost dobre nedovedu predstavit. Nyni budu do znacne miry osobni. Jsem presvedcen, ze "obet mse" je modlosluzba, stejne jako modlitby k Marii a ke svatym. Dale verim, ze krest se vysluhuje az na zaklade viry a verim, ze duchovni dary, vcetne proroctvi, uzdravovani a vymitani demonu muze teoreticky praktikovat kazdy znovuzrozeny a danym charismatem obdarovany verici v dnesni dobe. Nepujdu proto do sboru, kde krti deti ani do sboru, kde nepraktikuji duchovni dary. Mel bych zbytecny problem ja i oni. To mi vsak vubec nebrani v tom milovat a respektovat kazdeho, kdo veri jinak, i kdyz si samozrejme budu myslet, ze pravdu mam ja. Proc by to, ze se nekdo domniva, ze ma pravdu melo zpusobit to, ze pohrda druhymi? Pismo rika, ze muzeme jist maso a prestoze nam to rika jasne, nevede nas k tomu pohrdat temi, kteri je nejedi.
I ja se samzrejme mohu mylit a pokud se mi to nekdo bude snazit biblicky vysvetlit, budu jenom rad. Avsak pokud mi nekdo rekne, ze je povolan sjednotit cirkev a bude to praktikovat necestne, tzn. nerespektovat "ploty", tvrdit, ze vedeni denominaci neni urceno k tomu, aby cirkev vedlo a ze naopak k tomu je predurcena zcela jina, Bohem vyvolena organizace, pak to povazuji za necestne a vidim jako potrebne se ozvat. Mam se svym sousedem vyborne vztahy, ale jeste nas nenapadlo zborit zed, ale navstevujeme se dvermi. Respektujeme sve odlisnosti, ale necitime potrebu vytvorit novou identitu. Stejne tak se divam na Cirkev. Vsichni, kteri jsou znovuzrozenymi krestany jsou mymi bratry v Kristu a mame jednoho Pana. Mohu s nimi byt jednotny v Duchu, ale nemam zadnou potrebu brat jim jejich cirkevni zazemi nebo jim tvrdit, ze pokud se letnicni nestane baptistou, ci naopak, ze rozbiji jednotu. Jednotu vidim naopak v pluralite, rozmanitosti, a to jak jednotlivcu, tak spolecenstvi, tak celych denominaci. Tem, kteri chteji ploty borit (nemyslim, ze je to Tvuj pripad), bych vzkazal slovy biblickeho prilovi:"kdo bori plot, ustkne ho had".
Mej se a nashle za tyden. Tvuj P.Re: PROČ JE DOKTRÍNA DŮLEŽITÁ ? (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 01. srpen 2004 @ 11:53:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
o prestupu ke katolikum i formalne zcela vazne uvazuji.

?! Proč? Vnímáš tento typ formalit jako biblické záležitosti, či Boží přání?

taky ale jezis nerekl: bud mezi vami spravna doktrina, budete-li mit spolecne doktriny, lide poznaji, ze jste moji sluzebnici, budete-li predevsim prosazovat doktrinu jedni k druhym.

To určitě Ježíš neřekl. Pravil však:

Mt 28:19  Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého
20  a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku."

Důležité je tedy maximálně zachovávat všechna Ježíšova přikázání. Pokud nám Pán Ježíš přikázal světit sobotní nebo nedělní den, křtít malé děti nebo učil o přeměně podstaty při Večeři Páně, pak je nanejvýš vhodné toto zachovávat...

Pokud jde o článek, ačkoliv je dobře napsaný a spíše se s ním ztotožňuji, asi bych pochyboval o jeho nadpisu, a sice, že "Doktrína je důležitá". Jsou to právě chybné doktríny, vycházející z tradice nebo špatného pochopení Písma, které rozdělují křesťany na sekty a denominace. Doktrína by byla dobrá, pokud bychom měli jistotu, že je správná. Ale zdá se, že mnoho doktrín patrně správných nebude, protože je jich mnoho a navzájem si odporují, a přesto je oddaně přijímá mnoho křesťanů, což působí další a další rozdělení. Nebylo by lépe držet se pevně jen toho, co nám zanechal Ježíš a první generace jeho následovníků vedená Duchem Svatým?

Bohužel nevím, jak z tohoto zmatku hledat cestu ven:-( Asi je to Boží způsob, jak zkoumat srdce a charakter těch, co Jej chtějí následovat...Re: PROČ JE DOKTRÍNA DŮLEŽITÁ ? (Skóre: 1)
Vložil: Gepa v Neděle, 01. srpen 2004 @ 13:57:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Pokud nám Pán Ježíš přikázal světit sobotní nebo nedělní den, křtít malé děti nebo učil o přeměně podstaty při Večeři Páně, pak je nanejvýš vhodné toto zachováva..."

Křest malých dětí - téma v Diskusi.
V diskusním fóru je k tomu asi opravdu řečeno vše, i když několik prvních příspěvků odradí odběhnutím od tématu. Rozhodně bych neřekl, že mě tam někdo přesvědčil, že malé děti se nesmí křtít. Argumenty tam jsou dle mého názoru minimálně vyrovnané.
"Přeměna podstaty" - opět téma v diskusi (s jiným názvem).
Tam bych řekl, že mě "odpůrci" přeměny naprosto nepřesvědčili. Spíše naopak. Utvrdili v mém názoru (přeměna ano).
Sobota či neděle.
O tomto tématu na GS nevím (to neznamená, že zde není). Ale v Genesi je cosi o sedmém dnu.

Hlavní článek:"Jestliže nerozumíte základním pravdám evangelia, nepředstírejte, že jim rozumíte. Najděte si někoho, kdo vám může pomoci. Váš věčný život je v sázce. Jestliže věříte falešnému učení o tom, jak se člověk dostane do nebe, nepomůže vám, když budete upřímní v soudný den."
Kdo mi zaručí, že ten který NĚKDO je či není zárukou pravého učení? Má proto někdo exaktní metodu? Na GS se neustále omílá, že jedinou zárukou je Písmo. Ale neznám křesťany, kteří by tvrdili, že se o Písmo neopírají. Různé polemiky i na GS dokazují, že na jednu věc je několik názorů. Žádná diskuse zde téměř nikdy nevede k jednoznačnému závěru.
Podle ovoce je poznáte. Ale i ovoce "lákavé pro oči" může přinést trest.
Kdyby existovala jednoznačná metoda, jak rozlišit falešné kazatele od těch pravých byla by jen jedna církev. Ale protože tomu tak není...

"...váš život zde a v budoucnu závisí na pevnosti základů víry ve zdravé doktríny."
???
Že by nové přikázání? V jednu doktrínu věřit budeš? A pak že dogmata mají pouze katolíci.
Věřit musím v Boha a milovat ho. To je základ spásy.
"Druhé je mu podobné": A milovat nejen bližního, ale i nepřátele. To je to ovoce, po kterém nás poznají.


]


Re: PROČ JE DOKTRÍNA DŮLEŽITÁ ? (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pondělí, 02. srpen 2004 @ 00:52:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdo mi zaručí, že ten který NĚKDO je či není zárukou pravého učení?

Písmo je zárukou pravého učení, nic víc.

Má proto někdo exaktní metodu?

Pokud něčemu v Písmu nerozumím nebo je-li možný dvojí výklad, je dobré nemít vyhraněný názor, zejména pokud se jedná o podružná témata.

Na GS se neustále omílá, že jedinou zárukou je Písmo. Ale neznám křesťany, kteří by tvrdili, že se o Písmo neopírají.

To si myslím, že je právě otázka Božího způsobu zkoumání charakteru, jak jsem naznačil minule. Ano, většina křesťanů tvrdí, že vychází z Písma (někteří se však netají ani tradicí, která rozhodně přímo z Písma vyčíst nelze), ale docházejí často k odlišným závěrům (třeba mluvení jazyky, křest Duchem, desátky, služba žen atd.). Neexistuje na Zemi člověk, který by toto vše mohl jednoznačně rozsoudit. Proto nové přikázání "...váš život zde a v budoucnu závisí na pevnosti základů víry ve zdravé doktríny." opravdu poněkud ztrácí smysl.

Různé polemiky i na GS dokazují, že na jednu věc je několik názorů. Žádná diskuse zde téměř nikdy nevede k jednoznačnému závěru.

Jenže často to skončí tím, že jedna nebo druhá strana zpochybní platnost Písma v dnešní době a na základě 'kontextu', 'dobových souvislostí', 'nedostatečných znalostí pisatelů' a podobně, zůstává věrna svému argumentu. Osobně nemám pocit, že by Bible byla příliš často mnohoznačná. Spíše naopak.


]


Re: PROČ JE DOKTRÍNA DŮLEŽITÁ ? (Skóre: 1)
Vložil: Gepa v Pondělí, 02. srpen 2004 @ 08:08:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Osobně nemám pocit, že by Bible byla příliš často mnohoznačná. Spíše naopak."
Kdyby byla Bible jednoznačná, tak není Kristova Církev rozdrobená. A odsoudit všechny církve k herezi (hereze - řecky výběr, někdo si z Bible např. vybere jen část) je sama osobě cesta do pekla.


]


Re: PROČ JE DOKTRÍNA DŮLEŽITÁ ? (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pondělí, 02. srpen 2004 @ 10:07:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Podle mého názoru za nejednost církve nenese vinu Bible, ale zásadně člověk a jeho hřích v nejrůznějších formách.
Odsoudit všechny církve je však nesmysl.


]


Re: PROČ JE DOKTRÍNA DŮLEŽITÁ ? (Skóre: 1)
Vložil: Gepa v Pondělí, 02. srpen 2004 @ 16:58:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Trochu jsem váhal, zda tuto reakci napsat jsem nebo na jiné místo GS (Diskusní téma?). Ale je to reakce na komentář zde.
Wollek cituje Mt 28,20 "...učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal." Dle Bible toho Ježíš mnoho nenapsal - vyjímka je snad pouze v J 8,6.8. Ale zachovávat máme VŠECKO. Z J21,25 víme, že ne vše, co Ježíš učinil (příkaz je také čin) je zapsáno. Ale zachovávat máme VŠECKO! To, co není zapsáno, se muselo tedy dochovat jinak. - Tradice!


]


Re: PROČ JE DOKTRÍNA DŮLEŽITÁ ? (Skóre: 1)
Vložil: asik v Pondělí, 02. srpen 2004 @ 18:16:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nevím jestli je tohle dobrá argumentace ve prospěch tradice. Důvodem je neprokazatelnost takové tradice, protože se může stát situace, kdy církev dodržuje určitou tradici, která mohla vzniknout samovolně pro dobro církve a později aniž by kdo to tušil může být prohlášeno že to dělal i sám Ježíš Kristus. Potom tato teorie takovou tradici dokáže zpětně potvrdit.


]


Re: PROČ JE DOKTRÍNA DŮLEŽITÁ ? (Skóre: 1)
Vložil: Gepa v Pondělí, 02. srpen 2004 @ 19:14:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dle mojí víry je prokazatelnost tradice v apoštolské posloupnosti. Předávání biblické zvěsti z pokolení na pokolení a na formě dle mého názoru nezáleží. Je jedno zda to je ústní forma, tištěná, elektronická, hudební (opera, muzikál,..)... Jak si Izrael předával svou náboženskou zvěst než byla zapsána? Ústně a až později byla sepsáno.


]


Re: PROČ JE DOKTRÍNA DŮLEŽITÁ ? (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Úterý, 03. srpen 2004 @ 00:37:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš sám nic nenapsal, ale také neříkal, že máme zachovávat to, co napsal On, ale to, co přikázal zachovávat. A všechna tato přikázání, která máme zachovávat, svěřil svým nejbližším a ti je pak sepsali do podoby NZ pod vedením Ducha Svatého.

Gepo, Tvoje argumentace mi připadá přinejmenším velmi chabá, protože třeba to, že Ježíš za tři roky své služby uzdravil dejme tomu 10000 lidí či nechal uschnout 10 fíkovníků a vykonal mnohé další nepopsané zázraky, zatímco Bible popisuje jenom zlomek těchto činů, nemá přece nic společného s Jeho přikázáními, které máme zachovávat.

Víš, mě někdy připadá, že spíláš nad nejednoznačností Bible, a přitom sám děláš naprosté minimum pro to, aby se na ni křesťané shodli, a pořád máš tendence k ní něco přidávat, ačkoliv snad musíš tušit (a pokud ne, tak Ti to teď říkám), že právě tyto přídavky zdůvodněné třeba biblicky neopodstatněnou apoštolskou posloupností či tradicí jsou často jablkem sváru mezi křesťany. Proč bychom tedy neměli začít sami od sebe pracovat na překonávání těchto bariér, místo oddaného a někdy až slepého následování své denominace? Já se tohoto postoje dávno zřekl, protože jej považuji za chybný. Nicméně rozhodně nechci hanět něčí víru, neber to prosím nijak ve zlém (můžeš-li), ale mě toto Tvé vyjádření na obhajobu jedné z tradic s tím, co jsi v této diskuzi psal včera, připadá jako dokonalý protimluv. Jak můžeš jedním dechem kritizovat Boží Slovo za jeho nejednoznačnost a v zápětí napsat, že Písmo je neúplné, a proto je třeba si k němu přidávat tradice, protože apoštolové patrně řadu Ježíšových přikázání, která máme zachovávat, jaksi opomněli zapsat? Promiň mi trošku osobnější vyjádření, ale jednou bych rád pochopil, jak takoví křesťané jako Ty nad těmito věcmi uvažují. A zajímá mě to proto, abych věděl, jak lépe tyto rozdělující bariéry překonávat.


]


Re: PROČ JE DOKTRÍNA DŮLEŽITÁ ? (Skóre: 1)
Vložil: Gepa v Úterý, 03. srpen 2004 @ 08:17:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mě přijde mnohem nebezpečnější to, co děláš. Že děláš výběr z Bible - neuznáváš některé SZ příkazy, i když v NZ nejsou zrušeny ("Ono těch věcí ve Starém Zákoně, které bych nedokázal vysvětlit, je o mnoho víc a je pro mě mnohem přijatelnější brát jej (SZ) jako takové pomocné vodítko či zdroj k porozumnění NZ, ale nedokážu jej brát jako seznam nařízení platný pro křesťany." - to je doslovná citace wollka z diskuse Otazníky v Novém zákoně). Ty děláš výběr, selekci. (Slovo hereze je prý z řečtiny a znamená výběr, selekci). Pokud tedy ty neuznáváš některé SZ příkazy, pak nemůžeš druhému vyčítat, že si k Bibli něco přidává! Zloděj křičí chyťte zloděje.


]


Re: PROČ JE DOKTRÍNA DŮLEŽITÁ ? (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Úterý, 03. srpen 2004 @ 09:58:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milý Gepo,

když už jsme u SZ, tak mi vysvětli proč, když zakazuje doptávat se duchů zemřelých, tak se řada křesťanů modlí a doptává Marie, matky Ježíšovy, i jiných zemřelých lidí? (Lv19:31, Lv 20:27, Dt 18:11)

Ty opravdu necítíš, že když si lidé k Bibli budou přidávat, tak si každá skupina přidá něco jiného a bude je to velmi rozdělovat? A není pak nesmysl toto rozdělení svádět na Písmo?

Nový Zákon víceméně definuje postoj k Zákonu a snažím se nalézat ten správný postoj k němu, tak mi to prosím nevyčítej. Ježíš jej nepřišel zrušit, ale naplnit. Začni tedy vyvražďovat prostitutky, jasnovidce a všechny, co se dopávají zemřelých duchů (1 Sam 28:3, 2 Kr 23:24), či zlořečí svým rodičům, praktikující homosexuály (Lv 20:13) a mnohé jiné hříšníky. Další inspiraci, jak sloužit Bohu nalezneš i zde: Ex 21:12, 21:15, 21:16, 22:18, 31:14-15, Lv 20, 10nn. Výborně se dá aplikovat Lv 24:16 a na škodu není ani Lv 27:29. Až to začneš pokorně dělat, tak za mnou přijď a uvěřím, že Tvá slova jsou opravdová, upřímná a myšlena vážně, a třeba svůj postoj přehodnotím.

S pozdravem,

wollek


]


Re: PROČ JE DOKTRÍNA DŮLEŽITÁ ? (Skóre: 1)
Vložil: Gepa v Čtvrtek, 05. srpen 2004 @ 12:37:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tato diskuse patří jinam, proto jen stručně dva body:
1) Pokud nějakou pasáž Bible nejsem sám schopen aplikovat do svého života, pak řešením nemůže být, že řeknu: tuto část Písma ruším, již neplatí. Já osobně si na takové definitivní odsudky (svévolné rušení přikazání) netroufnu.
2) S argumentem, co rozděluje musí pryč nesouhlasím. Podle mne účel nesvětí prostředky. Jednota by neměla být naším prvořadým cílem. Bylo by vhodné, aby křesťané byli jednotní, na tom se asi shodneme, ale prvořadá je věrnost křesťanského učení a na tom, co tím učením je, se my dva zaručeně neshodneme. Já bych mohl obdobně argumentovat: přijměte to, co nás rozděluje a jednota bude také.

Na tvé otázky bych mohl odpovědět a na některé jsem již odpověděl jinde, ale jednak je to házení hrachu na zeď a jednak bychom příliš odbočili od tématu.
]


Re: PROČ JE DOKTRÍNA DŮLEŽITÁ ? (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Čtvrtek, 05. srpen 2004 @ 14:50:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gepo, mrzí mě, že se najednou zdráháš odpovědět a místo toho hledáš ústupné manévry. Abych, řekl pravdu, nepřesvědčil jsi mne, že by bylo správné v době milosti zabíjet všechny tyto hříšné lidi podle Zákona - a to bez ohledu na to, zda bys to aplikoval ve svém životě Ty, nebo třeba sám papež.

1) K Tvým poznámkám: žádné přikázání ani Bibli neruším. Pouze rozlišuji mezi tím, komu a kdy bylo které přikázání dáno a jaký mělo smysl. Ježíš na příkladu s cizoložnicí dal jasně najevo, jak to s námi Bůh nyní myslí. Pokud je někdo zcela bez viny, pak ať i v době milosti, tento trest smrti aplikuje. Znovu opakuji: žádnou část Písma neruším, je pro mě cenná celá Bible od Genesis po Zjevení.

Můj postoj je jasně podpořen např. tímto: Ř 3:19, Ř 6:14nn, 1 Kor 9:20-21, Gal 4:18-31, Gal 5:1, Gal 5:18 a mnoho dalšího, stačí, když člověk sám není pod Zákonem a bude vědět, o čem je řeč. Je mi líto, že nejsem schopen Ti toto vysvětlit.

2) "Co rozděluje, musí pryč" není přesná verze mé myšlenky. Zapoměl jsi dodat, "co rozděluje a není podložené Biblí". Jelikož v katolické církvi je takových nauk požehnaně, tak chápu, že se Ti můj názor nelíbí. Je to škoda, přál bych si, aby věřící více používali svoji hlavu, a ne jen oddaně poslouchali své představené. Měli by totiž k sobě mnohem blíže. Na druhou stranu, myslel jsem to dobře, nejsem tu od toho, abych tyto věci posuzoval, ale cítím dobré na ně upozorňovat.

Byl bych rád, kdyby ses příště nezdráhal reagovat jasně a k věci, a také doufám, že nebudeš mé řádky brát příliš osobně, ačkoliv úplně neutrálně také myšleny nejsou.

S pozdravem,

wollek


]


Re: PROČ JE DOKTRÍNA DŮLEŽITÁ ? (Skóre: 1)
Vložil: Gepa v Čtvrtek, 05. srpen 2004 @ 15:22:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nechci odpovídat ze dvou důvodů:
1) Na jiném místě jiným diskutujícím jsem byl upozorněn, že svým příspěvkem odvádím pozornost od tématu. Nechci z toho být nařčen znovu.
2) Začínáš používat způsob argumentace, na který je lépe mlčet. Sám potvrzuješ, jak to myslíš - viz např. "...doufám, že nebudeš mé řádky brát příliš osobně, ačkoliv úplně neutrálně také myšleny nejsou."


]


Re: PROČ JE DOKTRÍNA DŮLEŽITÁ ? (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pátek, 06. srpen 2004 @ 11:05:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobře, nechme to tak. Chápu, že na mé námitky není příjemné odpovídat a věřím, že sám cítíš, že to zabíjení některých hříšníků by asi nebyla ta pravá forma aplikace křesťanské víry.


]


Re: PROČ JE DOKTRÍNA DŮLEŽITÁ ? (Skóre: 1)
Vložil: Gepa v Pondělí, 09. srpen 2004 @ 08:37:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mé odpovědi či neodpovědi nejsou otázkou nepříjemnosti - přečti si mé pouhé dva argumenty znova (i Ježíš mlčel na nesmyslné obviňování)! Zabíjení, vyvražďování - to jsou tvá slova. Bible používá formulaci - musí zemřít! Já nepodléhám falešnému humanismu - neudělal jsem si boha ze svého nebo cizího života. Pozemský život není to nejvyšší, co může člověk ztratit a píše o tom i apoštol Pavel.
Já tedy nepociťuji nic z toho, co mi podsouváš. Dívám se na to zcela jinak. Viz naše diskuse o trestu smrti. Spíš bych řekl, že ty sám si trochu pocítil, že tebou formulované dotazy nebyly myšleny příliš upřímně.
Není to jednoduchý problém a pokud budu mít čas (to snad budu mít), tak zareaguji v diskusi - kde obdobné téma je otevřené. Není mi nepříjemné na takové "upřímné dotazy" odpovídat. Ale musím mít chuť. A tu při delším čtení "zrcadla naší ekumeny" trochu ztrácím. Pravdou je, že hodně příspěvků přispívá k mému přehodnocení vztahu k ostatním církvím. A možná, že to je dobře. Možná proto jsem musel narazit na tyto stránky. Až nyní opravdu vidím, že určitá "doktrína" je opravdu naprosto nutná.


]


Sany - komentář k původnímu článku. (Skóre: 1)
Vložil: Sany v Pondělí, 02. srpen 2004 @ 19:34:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč jsem dal článek o zdravých doktrínách do GS ?
Není mi jedno, jak to z Božím lidem vypadá, a věřte mi jsem z toho úplně zděšen.

Máme tady ovečky, které bez vlastního názoru převezmou všechno co se jím podá.
Máme tady pastýře, kteří to mají hezky vystudované ale jaksi málo prožité.
Máme tady lidi s velmi silným náboženským cítěním, ale úplně bez žívé víry v Živého Krista.
Máme tady mladé, kteří by chtěli změnu a staré, kteří si přejí nechat vše tak, jak to bylo.

Je dneska jiná doba ?
Ja myslím, že ne, že lidi jsou pořád stejní - že srdce člověka je pořád stejné.

Opravdu si dovedete představit Pána Ježíše, jak chodí po Jeruzalémě a dává dohromady všechny znesvářené náboženské strany ? A jak dělá drobné korekce v jejich učení a připomíná jím, že Bůh je láska ?
Viďte že ne, dokonce ani plynně nenavázal na Jana Křtitele a jeho učedníky nechal, nezastřešil to, nepřevzal řízení, nevytvořil organizační propojení...

Bratři a sestry Pán bůh se nestará o naše struktury, ty jsou mu spíš na překážku.

Svět
se snaží popřít Boží slovo a principy, i samotnou jeho existenci, utočí na rodinu, morálku atd. Samozřejmě dělá to chytře, nenápadně, pojmenovává věci jinými a novými jmény a najdete málokoho kdo by se sám označil za hříšníka, za pohana, za barbara.
Mezi mladými je problém i pochopit či umět vysvětlit co to divné starodávné slovo hřích je...

Církve převzaly metody a praktiky toho světa, demokracii, konference atd. apod.
Najdete ve svých sborech někoho, kdo by se sám označil za Farizee, či Saducee ?
( a že jich tam je - ale vždycky jsou to ti druzí... )
Když bylo potřeba učinit výběr, provedl se z kandidátů los - to je biblická metoda, ale zřejmě dosud neobjevená...

Jeho království naštěstí, (díky Bohu) není z tohoto světa, mnozí by rádi - aby bylo.

SanyRe: Sany - komentář k původnímu článku. (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Úterý, 10. srpen 2004 @ 16:02:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mily Sany,

znovu jsem si precetl Tvuj komentar a az na urcite vyhrady se mi libii. Jednou z vyhrad-pokud Te spravne chapu- je Tve volani po volbe vedoucich losem. Vim o jednom pribehu z Bible, kde mezi dvema konkretnimi kandidaty rozhodl los, ale pokud vim, nikde dale v Pismu neni tento princip volby ospravedlnen (snad krom dodatecne volby Saula, ktery jiz byl povolan). Mohl bych Ti napsat k tomu svuj vyklad, ale zajimalo by mne, zda bys misto za prispeni Ducha svateho a posouzeni schopnosti a charakteru kandidatu volil radeji los? Rozumim Ti spravne? Jak by sis to konkretne predstavoval?


]


Re: PROČ JE DOKTRÍNA DŮLEŽITÁ ? (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Pondělí, 09. srpen 2004 @ 10:55:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vazeni,

jsem rad, ze se do diskuse zde vlozil Wollek a pod vetsinu jeho komentaru bych se mohl podepsat. Dovolil bych si vsak jeste jiny uhel pohledu, ktery tu nezaznel. Prestoze jsem 100% presvedcen, ze by se krestan mel opirat o Pismo, o Slovo ziveho Boha, jak nam jej zachovala Bible, nejsem tak zcela presvedcen, ze ten, kdo se o neho z celeho srdce snazi oprit, musi nutne a vzdy nalezt cistou pravdu (byt ji Bible dle meho soudu obsahuje). Vzdy budeme poznavat jen z castky a apostol Pavel sam rika, ze ten, kdo si mysli, ze uz neco plne poznal, pak to ve skutecnosti nepoznal tak, jak by mel. Kazdy jsme hrisny a ovlivnitelny, poopravujeme sve nazory atd. Nepovazuji se za toho, kdo veri vsemu, co uci jeho denominace, avsak jsem zcela zakonite ovlivnen a formovan temi, kdo mne vedli ke Kristu a cim vice si jich vazim, tim vice jsou pro mne jejich nazory verohodnejsimi, i kdyz vim, ze se mohou mylit. Je zcela prirozene, ze nam Buh dal vedouci. At chceme nebo nechceme, jsme ovlivnovani a ovlivnitelni a verim, ze je to i Bozim zamerem. Vetsinou vsak vidim, ze sve "autority" nekdo "basti i s chlupama" a pak je velice prekvapen, kdyz na nich nalezne chyby. Z "nohsleda" se pak vetsinou stane ten, kdo autoritu posleze odvrhne zcela. Zde vidim dve priciny:

1. dana autorita si i nechtene buduje nymbus neomylnosti.
2. ovecka si osobni vedeni skrze Pismo nahradi vedenim vyklady lidi

Ve spolecenstvich, ktere buduji silna uceni o autoritach pak dochazi casto k deleni a stepeni prave vlivem rozcarovani. Ovecka zjisti: ejhle, ma autorita se myli! Autorita pak reaguje: a kdo jsi ty, ze se opavazujes tvrdit neco jineho nez mne ukazal Pan! Nasleduje asi toto. Ovce rekne: ma autorita se myli v teto veci a nepripousti omyl. Tzn., ze se urcite myli temer ve vsem a bude lepsi verit vsem, kteri se s "autoritou" rozchazeji i v jinych vecech. Autorita si rekne: Hle, ten je urcite ve vzpoure a tim, ze kritizuje mne, urcite chce ohrozit me postaveni. Musi byt v hrichu! Zel, toto schema vidim v nekterych spolecenstvich velmi casto. Bylo by vsak chybne z tohoto duvodu prestat respektovat krestanske vedouci, ale videt je jako omylne, nicmene potrebne a Bohem dane instituce v cirkvich, ktere jsou povolany vytycit doktrinu. Ja osobne mam jeden problem: jsem clovekem prilis racionalnim a vzdy jsem vedouci posuzoval podle toho, jake maji uceni, zda jsou pravoverni, jak kazi a zda znaji Pismo. Jedna vec mne vsak v Pismu provokovala, a to, ze tyto vedouci pozname po ovoci. Pan Buh totiz rika, ze tomu, kdo se jej boji, zjevuje svoji pradu. Dnes mne stale zajima uceni a snazim se zkoumat a rozsuzovat, ale nekdy neni snadne poznat celou verouku dotycneho. Co vsak mohu poznat na prvni pohled a co uvadi Pavel jako kriterium je:

* je tento clovek jedne zeny muz (neni rozveden?),
* je smirlivy (nevylucuje sve oponenty),
* je pohostinny (neni lakomy a nezajimaji ho vynosy sbirek vice nez duse),
* je schopny ucit (nedovolava se sve autority vice nez vykladu Pisma)
* je vlidny (dokaze pochopit a povzbudit spise nez odsoudit a vyplisnit)
* je vyzkousen (stoji za nim vyuceni lide nebo trvale stagnujici prip. nekolikrat rozdeleny sbor)

Pokud si polozim tyto otazky a mohu na ne kladne odpovedet, pak dotycny - byt se muze mylit - bude urcite ochoten sve uceni korigovat a snazit se byt v Bozi vuli. Malokdy jsem videl, aby clovek, ktery je pokorny a zlomeny a pripousti sve chyby byl svym sborem smeten pro sve, byt i velke chyby nebo hrichy. Obavam se vsak, ze soucasna krize, o ktere mluvi Sanny, je krizi charakteru krestanskych vedoucich. Dnes jiz vim, ze teprve k charakteru se pridava poznani a naopak, jestlize i bezcharakterni vedouci ma dobre poznani, nedovede jej udrzet a nakonec selze. Zaver? Drzme se Pisma a zkoumejme jim vse. Budme si vsak vedomi, ze nase poznani je omezene a prijmeme sluzbu Bohem danych autorit. Zkoumejme vsak jejich zivot a charakter. Z tohoto duvodu jsem stoupencem i demokracie v cirvi. Sbor mozna ne vzdy dokaze posoudit teologicke kvality svych vedoucich, vzdyt lide jsou tak snadno ovlivnitelni ke svodum... zivot jeden druheho vsak maji jako na dlani a proto jiz za dob Mojzise si sve predaky volil lid, dle jejich charakteru. Tyto predaky pak Buh dodatecne jeste uschopnil svym Duchem, ne naopak!Stránka vygenerována za: 0.30 sekundy