Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Zina.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 6, článků celkem: 16543, komentáře < 7 dní: 214, komentářů celkem: 423064, adminů: 60, uživatelů: 5229  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 84 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

Willy
gregorios777

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
115613587
přístupů od 17. 10. 2001

Život církví: Izrael jako světlo národům.
Vloženo Pátek, 09. červen 2023 @ 03:20:05 CEST Vložil: Tomas

Katolicismus poslal oko

Rád bych zde poukázal na to, jak my, katoličtí křesťané, vnímáme z pohledu historie náboženství židů.


Ježíšovo vyhnání kupců z chrámu bylo gesto symbolické; uzavírá na chvíli  celý chrám a dovolává se přitom autority proroků. Není to chvíle spravedlivého rozhořčení nad tím, že z domu Otce je tržiště. To, co v chrámu vidí, v něm nemohlo vzbudit náhlou zlost. Chodil sem celý život a obchodování se zvířaty bylo nezbytným předpokladem bohoslužby, protože se tu přinášely oběti. Povšimněme si, že Ježíš svým jednáním nepřerušuje jen ty, kdo tu vydělávali peníze, ale i ty, kdo něco nakupují, nebo se snaží vstoupit do vnitřního nádvoří chrámu.

(Jer 7,11)
Cožpak se tento dům, který se nazývá mým jménem, stal ve vašich očích jeskyní lupičů? Avšak vizte, já to vidím, je Hospodinův výrok.

 (Iz 56,6-7)
Také cizince, kteří se připojují k Hospodinu, aby mu sloužili a aby milovali Hospodinovo jméno, aby byli jeho otroky, kteří všichni zachovávají sobotu před znesvěcením a drží se pevně mé smlouvy, ty přivedu na svou svatou horu a rozradostním je ve svém domě modlitby; jejich zápaly a jejich oběti budou vystupovat pro zalíbení nad mým oltářem. Vždyť můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy.


Ježíš zde připomíná, že chrám měl být domovem modlitby pro všechny národy, že vyvolení Izraele mělo směřovat k tomu nejširšímu zahrnutí všech lidí. Ale Izrael se uzavřel, stal se "jeskyní lupičů", kteří se o bohatství, které dostali od Hospodina, nechtěli dál dělit.


(Iz 49,1-6)
... Hospodin mne povolal již v lůně, od nitra mé matky připomínal mé jméno. Učinil má ústa jako ostrý meč, ukryl mne ve stínu své ruky, učinil mne zaostřeným šípem, skryl mne ve svém toulci a řekl mi: Ty jsi můj otrok, Izraeli, na němž zjevím svou slávu.
Já jsem však řekl: Zbytečně jsem se namáhal, pro marnost a nicotnost jsem vyplýtval svou sílu, avšak mé právo je u Hospodina a má odměna u mého Boha.
A nyní řekl Hospodin, který mě od lůna matky utváří za svého otroka, abych k němu navrátil Jákoba a aby pro něj byl shromážděn Izrael. Stal jsem se váženým v Hospodinových očích, můj Bůh se stal mou silou, a řekl:
Nestačí, abys byl mým otrokem k pozdvižení kmenů Jákobových a k navrácení zachovaných z Izraele, nýbrž dám tě za světlo národům, abys byl mou záchranou až na konec země.  ...


Izaiáš zde mluví o obnově Izraele a zároveň se poslání Izraele rozšiřuje zahrnutím všech národů skrze vyvolení Izraele. Toto se ovšem do Ježíšovy doby nijak neprojevilo. Místo toho Ježíš vidí lid, který zapomněl na své povolání a připravil pohany o jejich účast na Boží smlouvě.
Izraelité se rozhodli, že stačí, když si ji ponechají pro sebe. Spokojili se s daným stavem věcí, se svou bohoslužbou a rituály, a docela zapomněli na svůj úkol - na identitu, kterou jim připomínali Izraelští proroci a často za to také zaplatili vysokou cenu.

Toto vyčlenění naznačovala i sama architektura chrámu. Pohané mohli vstupovat na posvátnou Chrámovou horu a být přítomni na místě zvaném: "Nádvoří pohanů", nesměli už ale projít branou do samotného chrámu. Mezi tímto vstupem a velesvatyní , vnitřním svatostánkem, byla možnost pro různé skupiny dále omezována. Po nádvoří pohanů následovalo "Nádvoří žen" a poté  "Nádvoří Izraele", kam mohli vstoupit jedině izraelští muži. Pak bylo "Nádvoří kněží" a nakonec velesvatyně, do které jen jedenkrát za rok vcházel velekněz.


Ježíš svou smrtí a zmrtvýchvstáním  nechal zničit a znovu obnovit chrám svého těla, aby na své osobě ukázal nový Boží chrám, kde se země spojuje s nebem.
V tomto chrámu už nejsou žádná rozdělení a přehrady (Ef 2,14). Už není Žid nebo Řek, muž nebo žena (Gal 3,28).
Všichni lidé (i ti původem z pohanů) jsou skrze křest kněžími a mají přístup do velesvatyně.
Ježíš tak osobně naplňuje úděl a poslání Izraele.

Všechna starodávná proroctví  o radikálním zahrnutí všech národů docházejí naplnění  pouze v jednorozeném Synu Božím, Synu Davidovu, Ježíši, Mesiáši.

Poslání obsáhnout všechny lidi je předáno novému Izraeli - lidem, které Ježíš povolal, jeho ekklésii (církvi) - a ten má jít a získat za učedníky všechny národy."Izrael jako světlo národům." | Přihlásit/Vytvořit účet | 56 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Izrael jako světlo národům. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 09. červen 2023 @ 13:34:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ještě bych článek rád doplnil podrobněji:

Ježíš třetího dne znovu vystavil zbořený chrám svého těla.

"Toto je moje tělo, toto je moje krev" - říká Pán Ježíš o jím proměněných způsobách chleba a vína. Není to žádné podobenství, žádné symbolické gesto. Je to jasné a nesmlouvavé tvrzení o eucharistii.

Proto my katolíci (i pravoslavní), když přijímáme eucharistii, tak tím vstupujeme do Hospodinova znovu vybudovaného chrámu, kde už nejsou žádná nádvoří pro jednotlivé kasty, ale vstupujeme podobně jako židovský velekněz (ten jenom jedenkrát v roce - my můžeme denně)  až do velesvatyně tohoto chrámu a setkáváme se v ní přímo s nebeským Otcem.


O tomto píše apoštol Pavel, když říká:  "...skrze něho jedni i druzí máme přístup k Otci v jednom Duchu. " (Ef 2,18).

Právě o tomto do té doby neslýchaném přístupu k nebeskému Otci, o této výsadě křesťana v jeho obecném kněžství, hovoří apoštol Petr, když říká:  "... i vy sami jako živé kameny jste budováni jako duchovní dům ve svaté kněžstvo, abyste přinášeli duchovní oběti, příjemné Bohu skrze Ježíše Krista." (1 Pt 2,5).


Skrze přijímání eucharistie se tedy naplňuje Izaiášovo proroctví o účasti pohanských národů na Božím chrámu.KRISTUS JE SVĚTLEM SVĚTA! (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Pátek, 09. červen 2023 @ 14:58:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
KRISTUS JE SVĚTLEM SVĚTA!!!

Jan 8, 12 [www.biblenet.cz] Ježíš k nim opět promluvil a řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“

Jan 9, 5 [www.biblenet.cz] Pokud jsem na světě, jsem světlo světa.“

Už za Spasitelova života přebírají světlo jeho následovníci

Matouš 5, 14 [www.biblenet.cz]  Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.


Pokud jde o Izrael:


rdf

Re: Izrael jako světlo národům. (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 09. červen 2023 @ 15:19:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Chceš tím říci, Oko, že Pan Ježíš úředníkům při Večeři Páne dával jíst přímo Jeho maso a Jeho krev? Re: Izrael jako světlo národům. (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Pátek, 09. červen 2023 @ 16:03:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregorios777
  • Matouš 26, 26 [biblenet.cz]Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: „Vezměte, jezte, toto jest mé tělo.“
Když to říkáš ty, tak nic
Mi to říká Bůh a já mu důvěřuju


]


Re: Izrael jako světlo národům. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 09. červen 2023 @ 17:35:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
G777
Chceš tím říci, Oko, že Pan Ježíš úředníkům při Večeři Páne dával jíst přímo Jeho maso a Jeho krev? 
martino
Ty mě děsíš. Ty zde ve skutečnosti konstatuješ, že Ježíš je lhář a podvodník. Já jako věřící věřím slovům Krista, protože pokud by to nebyla pravda, byl by Kristus jen obyčejný šaman. Ale ON jako Bůh říká toto je moje tělo a toto je moje krev. A nikdo o tom nepochyboval jako nikdo nepochyboval o tom, že měl dispozici dvě ryby a pět chlebů a přesto se nasytilo pět tisíc mužů a k tomu ženy a děti a ještě zůstalo 12 košů zbytků. Copak jsi nepochopil, že Ježíš tak činil a činí protože je Bůh. Máme po celém světě Eucharistické zázraky kdy je proměněný chléb pravé lidské maso a podle posledních výzkumů po celém světě jedná se o stejnou krevní skupinu, stejné DNA a vždy se jedná o srdeční sval. Ježíš nám dává jako pokrm své srdce. A to je ten neskutečný zázrak lásky Boha k člověku. Pokud máme mít podíl na jeho slávě a spasení pak máme podíl i na jeho Božství právě skrze přijímání jeho Těla a jeho Krve. https://www.youtube.com/watch?v=8tRswBaC6AU]


Re: Izrael jako světlo národům. (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 09. červen 2023 @ 17:55:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hele, člověče, a kolikrát už jste Krista nebo tedy Jeho srdce snědli? Vede o tom někdo evidenci? A jak chutná? Ach jo.


]


Re: Izrael jako světlo národům. (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Pátek, 09. červen 2023 @ 17:57:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy
Jo Willy to bude tím, že nevěříš a myslíš si, že ty jsi Bůh
No a nejsi


]


Re: Izrael jako světlo národům. (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 09. červen 2023 @ 18:56:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Akuzativ
Přečti si po sobě, cos napsal, a pak se propleskni, aby ses probral/a z toho tvého hlubokého spánku - anebo spi dál a neškoď sám sobě.


]


Re: Izrael jako světlo národům. (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Pátek, 09. červen 2023 @ 19:23:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy
moc ti sice nerozumím
Máš starost o to, jestli je o tobě vedena evidence?
No jo, máš to blbé


]


Re: Izrael jako světlo národům. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 10. červen 2023 @ 16:16:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Akuzativ


]


Re: Izrael jako světlo národům. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 10. červen 2023 @ 07:38:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."... a kolikrát už jste Krista nebo tedy Jeho srdce snědli?"...


(J 6,52)
Židé se hádali mezi sebou a říkali: „Jak nám tento člověk může dát k jídlu své tělo?“

Ježíš jim tedy řekl: „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a nebudete-li pít jeho krev, nebudete mít v sobě život.

Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.
Neboť mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.
Jako mne poslal živý Otec a já žiji skrze Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude žít skrze mne.
Toto je ten chléb, který sestoupil z nebe; ne jako vaši otcové jedli manu, a zemřeli.
Kdo jí tento chléb, bude žít na věčnost. “ 


Do Ježíšem zbudovaného chrámu vstupujeme skrze eucharistii - skrze živého Krista ukrytého ve způsobách chleba a vína - jak to Pán Ježíš ustanovil a jak to také odpovídá lidské přirozenosti. Jíst a pít je totiž nutností pro zachování života a i naše nesmrtelná duše  - náš duch (člověk nemá duši, člověk sám je přímo živou duší v těle!) - tak i tato nesmrtelná duše potřebuje svoji duchovní potravu - sdílet se s Bohem.


Eucharistické zázraky, kdy se proměněný chléb změní v srdeční sval jsou zcela výjimečná znamení od Boha - pro lidi, kteří nevěří v reálnou přítomnost Krista v eucharistii. (My, co věříme, tyto zázraky nepotřebujeme).
Dneska forezní věda dokáže identifikovat nejen druh tkáně, zda je lidská, ale i že je to konkrétní sval lidského srdce , jakož i krevní skupinu.
Je snad pochopitelné, že při takovém eucharistickém zázraku nikdo uvedenou tkáň nesní. Zkoumají li nezávislé laboratoře, kriminalisté.

Je to i v zájmu církve, aby se vyloučil jakýkoli podvod.

Jsou to pochopitelně události ojedinělé a nevysvětlitelné - proto se jim říká zázraky.


]


Re: Izrael jako světlo národům. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 10. červen 2023 @ 16:51:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko
Eucharistické zázraky, kdy se proměněný chléb změní v srdeční sval jsou zcela výjimečná znamení od Boha - pro lidi, kteří nevěří v reálnou přítomnost Krista v eucharistii. (My, co věříme, tyto zázraky nepotřebujeme).
martino
oko ano, my věříme v pravdivost slov Krista, že po proměnění je nekvašený chléb skutečným Tělem Krista, jako proměněné víno Krví Krista a nikoliv jen nějaká připomínka. To je realita. To že i zde narazíme na lidi chudé na rozumu že nepřijmou závěry nejlepších světových laboratoří, vědeckých pracovišť a dokonce to zpochybňují tomu rozumím. Ten kdo je nenávistně zlý a ještě má narušenou psychiku a logické myšlení a jeho rozum bude vybrovat, tak tomu rozumím, ale proč ten kdo má základní vzdělání a to mají zde asi všichni takže umí počítat a sčítat a přesto se nazastaví a neřeknou si tak jak toto je možné? Biologové tvrdí, že je to srdeční sval, že tekunina je lidská krev skupiny AB a že každá hrudka krve v relikviáři v Lancianu váží, 15,8gr a když se zváží všech pět hrudek krve, kdy každá má přesně 15,8gr tak dohromady váží opět 15,8gr. Každý člověk co používá zdravý rozum přeci odpoví, jak je to možné, že to váží celkem 15,8 gr, když to má vážit 15,8x5= 79gr není to zázrak pro nevěřící, aby otevřeli oči a rozum? Od našeho proroka ze Satanova doupěte a jeho osazenstva to očekávat nemůžeme. Museli by to doupě zavřít a spálit a tak raději budou psát kraviny jako náš blb prorok, který se vysmívá jako idiot a neví čemu. 


]


Re: Izrael jako světlo národům. (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 10. červen 2023 @ 19:00:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Oko, až na to že CHLEBEM je zde duchovní chléb, tedy SLOVO Boží a KRVÍ je zde duchovní krev DUCH SVATÝ. Proto také praví velebitelé ctí Otce v Duchu a Pravdě Slovu). Pouze Slovo Boží a Duch svatý je tím pravým pokrmem a nápojem dávající Věčný Život. A také je psáno, že Slovo se stalo tělem. 


]


Re: Izrael jako světlo národům. (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 10. červen 2023 @ 22:31:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Slova má jsou Duch a Život, řekl Ježíš. Nevím o ničem jiném, co by dávalo Život než Slovo s Duchem svatým. V Jan 6 je o tom vše. Kam bychom šli, řekli učedníci, Slova Věcného Života máš...


]


Re: Izrael jako světlo národům. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 11. červen 2023 @ 07:09:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Tak proč tedy ignoruješ právě ta Ježíšova slova (která podle tebe dávají život) o tom, že kdo nebude jíst Ježíšovo tělo a kdo nebude pít jeho krev, nebude mít v sobě život? (J 6. kap.)?


]


Re: Izrael jako světlo národům. (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 11. červen 2023 @ 11:30:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Oko:


Tak proč tedy ignoruješ právě ta Ježíšova slova


Vůbec je neignoruji. Jen vím, že hovořil o Slovu a o Duchu.

Takže také vím, že kdybych teoreticky jen denně jedl Slovo Boží a pil nápoj Ducha svatého, tak mám Věčný život i kdybych do konce života už ani jednou neabsolvoval akt Večeře Páně.

 


]


Re: Izrael jako světlo národům. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 12. červen 2023 @ 07:39:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když Kristus o tom "chlebu a vínu" (které držel v rukou a které požehnal) prohlásil, že nyní je to jeho tělo a jeho krev - tak ty mu nevěříš a plantáš tu jakési lidské domyšlenky, že prý hovořil o Božím slovu a o jakémsi "nápoji Ducha"  !

Pokud by tomu mělo být tak, pak by to "Boží slovo" bylo pěkně zmatené!


Akt "Večeře Páně", který vykonává člověk bez pověření mocí od Ducha svatého (která se předává v církvi nepřetržitě skrze vkládání rukou už od apoštolů) je jenom nostalgickou vzpomínkou na dobu dávno minulou - není zpřítomněním Kristovy oběti na Kalvárii a není Kristovým skutečným tělem a krví.
To třeba rozlišovat. Když dva dělají totéž, není to totéž!


]


Re: Izrael jako světlo národům. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pondělí, 12. červen 2023 @ 17:08:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko


]


Re: Izrael jako světlo národům. (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 11. červen 2023 @ 11:36:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Oko:


Vy, náboženští lidé, protože odmítáte věřit v neviditelného Krista potřebujete prvky světské, pohanské svatyně jako kostely, sochy, obrazy, relikvie, kadidla, obleky kněží, a také rituály, aby byla uspokojena vaše tělesnost.

Když vidím, co jste udělali v Jeruzalémě s tzv. svatými místy - to je opravdu ohavné modlářství... 


]


Re: Izrael jako světlo národům. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Neděle, 11. červen 2023 @ 20:32:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
G777]


Re: Izrael jako světlo národům. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 12. červen 2023 @ 08:58:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Naše chrámy k oslavě Boha nejsou žádné pohanské svatyně.
Jsou to místa určená k setkávání církve a ke slavení společenství v Kristu.

Problém obrazů a soch se řešil kdysi v osmém století při propuknutí hereze ikonoklasmu a je už dávno vyřešen.


Svátostiny, jako byly např. Pavlovy šátky a zástěry, které uzdravovaly - jsou jen viditelnými znameními neviditelného Božího požehnání.
A růženec - to je v principu  jenom takové mechanické počitadlo, "kalkulačka".


]


Re: Izrael jako světlo národům. (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 12. červen 2023 @ 14:57:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Oko:
]


Re: Izrael jako světlo národům. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 13. červen 2023 @ 07:44:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
My přece nemáme v chrámech žádná nádvoří pro různé kasty a velesvatyní je pro nás sám Kristus.

Židovský chrám je pro nás předobraz našeho dnešního přebývání v Kristu. Podobně jako voda ze skály za Mojžíše.

Liturgické oděvy nejsou podmínkou slavení bohoslužby - slouží však k dokonalejší oslavě Boha. Podobně zpěv, hudba - kdo zpívá - modlí se dvakrát. Podobně výzdoba chrámů, architektura - všechno tu směřuje k dokonalejší oslavě Boha od jeho dětí.


]


Re: Izrael jako světlo národům. (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Úterý, 13. červen 2023 @ 11:51:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Oko:


měly toto novozákonní sbory?

]


Re: Izrael jako světlo národům. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 13. červen 2023 @ 14:17:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Samozřejmě! Vždyť o tom píše apoštol Pavel (že skrze Krista máme přístup k Otci) - přístup do velesvatyně chrámu měl židovský velekněz jen jednou v roce!


]


Re: Izrael jako světlo národům. (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Středa, 14. červen 2023 @ 13:29:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To Oko: Jakože ten přístup do velesvatyně je jako do té pozemské nebo nebeské? 


]


Re: Izrael jako světlo národům. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 15. červen 2023 @ 09:27:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pán Ježíš přece mluvil o chrámu svého těla! (J 2,21)


A o stejném chrámu svého těla hovořil, když požehnal chléb a víno při poslední večeři a řekl: Toto je moje tělo, které se ta vás vydává;  toto je moje krev, která se za vás vylévá. ...


O stejném chrámu svého těla hovořil, když říká:
(J 6,51 ...)
Já jsem ten chléb živý, jenž sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude živ navěky. A pak, ten chléb, který já dám, je moje tělo za život světa."
Tu se Židé začali mezi sebou velice dohadovat; říkali: "Jak nám on může dát své tělo k jídlu?"
Tu jim Ježíš řekl: "Vpravdě, vpravdě vám říkám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a nebudete-li pít jeho krev, nebudete mít v sobě život.
Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Neboť mé tělo je opravdu pokrm a má krev opravdu nápoj.
Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.
Tak jako Otec, jenž žije, mě poslal a já žiji z Otce, tak ten, kdo mě jí, bude též žít ze mne.
To je ten chléb, jenž sestoupil z nebe; není jako onen, který jedli Otcové, a zemřeli; kdo jí tento chléb, bude živ navěky
]


Re: Izrael jako světlo národům. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Neděle, 11. červen 2023 @ 20:28:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko


]


Re: Izrael jako světlo národům. (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 11. červen 2023 @ 16:48:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jinými slovy: Ten, kdo se živí vírou z Kristovy Oběti těla a krve, má život věčný. Ale samotný fyzický chléb a víno je opět jen symbolické vyjádření duchovní vnitřní skutečnosti. Podobně jako třeba křest.


]


Re: Izrael jako světlo národům. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 12. červen 2023 @ 07:44:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To říkáš ale opak toho, co říkal Kristus.

Ale já ti pochopitelně věřím, že to právě takto máte.

Jenže není víra, jako víra!

Živá víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, které nevidíme.

Když Kristus drží v rukou chléb a říká o něm: "Toto je mé tělo..." tak třeba tomu věřit, že je to jeho skutečné tělo a nikoli nějaký symbol.

Když věříš pitomostem, jsi mimo realitu.


]


Re: Izrael jako světlo národům. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 10. červen 2023 @ 07:42:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ano Willy.
I přímo o tobě - o tvojí osobě - se vede evidence.


(Zj 20,12)
A uviděl jsem mrtvé, velké i malé, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Byla otevřena i jiná kniha, to jest kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých skutků, zapsaných v těch knihách.

]


Re: Izrael jako světlo národům. (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 10. červen 2023 @ 13:44:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To Martino: Pokud nám není jasné, V JAKEM SMYSLU byl Kristův výrok o těle a o krvi myšlen, tak se tu bavíme o ničem...


]


Re: Izrael jako světlo národům. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 10. červen 2023 @ 16:16:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ono to ale jasné je.

Pán Ježíš ani na úvod neřekl, že by se mělo jednat o podobenství - nejedná se ani o žádnou symboliku. Pán Ježíš hovoří jasně: "Toto je moje tělo ... toto je moje krev, která se za vás vylévá.

Žádné "jako" tam není, je to přímá řeč o dané věci.

A takto ji církev vždycky brala, takto ji chápala. Protože nelze přijímat nehodně obyčejný chléb či víno. Ale živého Krista pod způsobami chleba a vína nehodně přijímat lze. K vlastnímu odsouzení ...

Už první křesťané o této víře v reálnou Kristovu přítomnost v eucharistii vydávali svědectví. Třeba mladý mučedník Tarzícius..


https://www.zivotopisysvatych.sk/tarzicius/


]


Re: Izrael jako světlo národům. (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 10. červen 2023 @ 22:40:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To Oko: O jaké církvi to mluvíš, že ji to bylo jasné? O té již odpadlé z 2. století nebo z dalšího? Kromě toho podobenství nebo symbolice nemusí předcházet upozornění. Že je v chlebu a víně přítomen Kristus, o tom nikdo nepochybuje. Proto je možné jíst a pít nehodně.


]


Re: Izrael jako světlo národům. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 11. červen 2023 @ 07:25:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


To jsou takové plané řeči bez jakéhokoli důkazu.

Já mluvím o této církvi:

A já ti pravím, že ty jsi Petr, a na té skále vybuduji svou církev a brány podsvětí ji nepřemohou.
A tobě dám klíče království Nebes, a cokoli svážeš na zemi, bude již svázáno v nebesích, a cokoli rozvážeš na zemi, bude již rozvázáno v nebesích.“
(Mt 16,18 ...)


]


Re: Izrael jako světlo národům. (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 11. červen 2023 @ 11:25:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Oko:
]


Re: Izrael jako světlo národům. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Neděle, 11. červen 2023 @ 20:43:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
G777


]


Re: Izrael jako světlo národům. (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 11. červen 2023 @ 23:41:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Martino:


Já vycházím jedině z Písem a ta hovoří jasně. Hovoří o odpadnutí v posledních dnech, přičemž ty poslední dny trvají již 2000 let. 

Nějaké církevní dějiny nejsou směrodatné, ale i ty nakonec jasně ukazují tu úchylku většiny původní Církve - tak jako tomu bylo u Božího lidu vždy už od Mojžíše a Jozue.  

A i po odchodu apoštolů, kteří to i jasně předpověděli. 

Takže 2. století - to už je dokonání toho odpadnutí, které začalo již po odchodu Pavla a Jana. 
]


Re: Izrael jako světlo národům. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 12. červen 2023 @ 07:53:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tento obrázek "církve, co máš v hlavě" - skutečně si myslíš , že je obrazem církve, kterou brány pekelné nepřemohly?

]


Re: Izrael jako světlo národům. (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 12. červen 2023 @ 15:08:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Oko:


a ty si snad myslíš, že taková Církev je něco velmi početného? Dokonce snad světem respektovaného?

Proč Pán v listech 7 sborům chválí tu nejmenší místní Církev, která jako jediná z těch sedmi zachovala Boží Slovo a nezapřela Pánovo jméno? Proč asi?  

Proč prorok Eliáš ani neznal těch 7000, kteří neskláněli svá kolena před Bálem, ale Bůh o nich věděl? 

Z celého Izraele, jen 7000. 

Nějak ti to hochu nesedí...

]


Re: Izrael jako světlo národům. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 13. červen 2023 @ 07:49:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hospodin si vyvolil židovský národ, aby jejich prostřednictvím přišlo požehnání (spása) na všechny národy světa. To se mu tedy podle Gregova výkladu zrovna asi moc nepodařilo, když dneska jich (těch zachráněných, spasených) má být pořád jenom "hrstka"!


]


Re: Izrael jako světlo národům. (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Úterý, 13. červen 2023 @ 11:59:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Oko:


no to si piš, že skutečně znovuzrozených je celosvětově 1-5%. U nás v ČR je to to 1%.


A nesnaž se do toho počítat 1,5 miliardy namočených pohanů v ŘKC. Protože tam to lze podle počtu navštěvujících pravidelně bohoslužby odhadnout tak na 10% (max. 150 miliónů). A to vám hodně fandím...


]


Re: Izrael jako světlo národům. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 13. červen 2023 @ 14:19:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já si myslím, že Pán si vede svoje "statistiky"!


]


Re: Izrael jako světlo národům. (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Středa, 14. červen 2023 @ 13:30:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To si jistě vede. Toto je pouze odhad.


]


Re: Izrael jako světlo národům. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 22. červen 2023 @ 07:54:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Odhad? 
Do lidského srdce vidí jenom Bůh.

Je mnoho římskokatolíků, kteří dneska do kostela ani nepáchnou, ale až začnou cítit konec života, smíří se pak s Bohem a dají si život do pořádku.


]


Re: Izrael jako světlo národům. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 24. červen 2023 @ 13:00:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Průměrný řkatolík chodí do kostela 2x za život. Spíše ho tam nesou na křest a na pohřeb :).


]


Re: Izrael jako světlo národům. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Neděle, 11. červen 2023 @ 20:40:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
G777
Že je v chlebu a víně přítomen Kristus, o tom nikdo nepochybuje. Proto je možné jíst a pít nehodně.

martino
Tak to máte nastavené vy protestanté a sektáři. V Církvi pak platí že v proměněném chlebu a proměněném víně je Pravý a Živý Kristus. Jinak lžeš a podvádíš a svádíš druhé když zde píšeš, že je možno jíst a pít nehodně. Já naopak v Bibli čtu, že každý kdo by nehodně jedl tento chléb a nehodně pil z toho kalicha, že jí a pije sobě zkázu a smrt. 


]


Re: Izrael jako světlo národům. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 10. červen 2023 @ 17:05:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
G777
To Martino: Pokud nám není jasné, V JAKEM SMYSLU byl Kristův výrok o těle a o krvi myšlen, tak se tu bavíme o ničem...
martinoJasné to není tobě. Mluv za sebe a ne za všechny. Věřícím v Krista je Písmo srozumitelné a jasné a nikdo z věřících nepovažuje Krista za lháře a šamana co oblbuje lidi. Tak jak byl výrok myšlen je součástí tradice od Krista a apoštolů, včetně Písma sv. Pokud tomu tak nerozumíš, tak máš prostě smůlu. Pokud řekl Kristus, že zloději, vrazi, cizoložníci atd. do jeho Království nevstoupí pak buď tomu uvěříš, nebo si napíšeš nové evangelim podle Cizince, který zde cizoložství glorifikoval neboť cizoložník následně utekl od manželky a rodiny a vzal si svojí milenku, měl s ní děti a byla to prý významná osobnost nějakého sboru. Podobně pak glorifikoval muže, kteří mají zalíbení v bigamii, že je prý považuje za hrdiny. Noa u tebe je to podobné. Buď budeš věřit Kristu a nebo si také vymaslíš nové své evangelium, kdy Krista zpochybníš, jeho slova nahrdiš zprávou, že nevíme jak byl Kristův výrok myšlen a už jsi na stejné úrovni jako Cizinec, který klidně omluví cizoložství a glorifikuje bigamii. 


]


Re: Izrael jako světlo národům. (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 10. červen 2023 @ 18:49:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To Martino: No naopak. Ty mě děsíš. To chceš jako říci, že Pán si uřezal kus masa a pustil si živou, jo? Nebo kde tedy vzal to maso a krev? 


]


Re: Izrael jako světlo národům. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 10. červen 2023 @ 21:06:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
G777


]


Re: Izrael jako světlo národům. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 11. červen 2023 @ 07:20:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Gregu.

Věci se mají takto:
Ježíšovo oslavené tělo není už jako naše tělo pozemské - má nové vlastnosti; nepotřebuje jíst aby nezemřel, přitom ale může jíst
 - může třeba procházet do místnosti se zamčenými dveřmi.
 
Po jeho zmrtvýchvstání ho měli problém poznat i jeho nejbližší - třeba Maří Magdalena, učedníci jdoucí do Emauz a pod.
Zmrtvýchvstalý Ježíš se totiž už nepoznává zrakem, ale spíš srdcem.

Zmrtvýchvstalý Ježíš se může klidně zjevit svatému Františku v podobě dítěte.
Může se také dávat za pokrm křesťanům v podobě chleba a vína.

Dá se říci, že zmrtvýchvstalý Ježíš si se svým tělem může dělat úplně všechno, co chce.
Pro nás je tato nová Ježíšova realita - nebeská realita - záležitostí naší víry.


]


Re: Izrael jako světlo národům. (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 11. červen 2023 @ 11:18:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Oko,


Toto vše víme, to ti ale nějak nesedí. Při poslední Večeři s učedníky Ježíš nebyl ještě zmrtvýchvstalý. Tak, co jim dával jíst? 


]


Re: Izrael jako světlo národům. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Neděle, 11. červen 2023 @ 20:53:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
G777


]


Re: Izrael jako světlo národům. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 12. červen 2023 @ 07:51:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rozumím, že ti toto nesedí.
Ale to by pak "nesedělo" hlavně samotnému Pánu Ježíši. nikoli mě.


Ovšem pokud je Ježíš Bůh - a Bůh stojí nad časem - pak zde opravdu není co řešit.

Jestliže Ježíš může svoji oběť na kříži zpřítomnit až do naší doby, mohl ji stejně tak dobře zpřítomnit s předstihem do doby poslední večeře s apoštoly.

Tedy zpřítomnit svoji oběť jak do minulosti, tak i do budoucnosti.


]


Re: Izrael jako světlo národům. (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Sobota, 10. červen 2023 @ 22:09:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martino, jsi jiného ducha a tím pádem úplně mimo. Chápu, že to myslíš dobře, ale nezachrání tě pomýlená víra. 


]


Re: Izrael jako světlo národům. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 11. červen 2023 @ 10:11:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobře, ale to je tvůj úhel pohledu - bez jakýchkoli důkazů, bez jediného argumentu. Jen prosté tvrzení.

Podobně "mimo" se mi jevíš zase ty.

Věci třeba dokázat, doložit. Jen tak se pozná, kdo je vlastně  "mimo".


]


Stránka vygenerována za: 0.33 sekundy