Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Zina.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 6, článků celkem: 16543, komentáře < 7 dní: 214, komentářů celkem: 423064, adminů: 60, uživatelů: 5229  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 80 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

Willy
gregorios777

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
115613468
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku
Vloženo Sobota, 13. květen 2023 @ 21:16:28 CEST Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal Frantisek100

3I začal procházet celé okolí Jordánu a kázal: „Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů,“ 4jak je psáno v knize slov proroka Izaiáše: ‚Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky! ·  

5Každá propast bude zasypána, hory i pahorky budou srovnány; co je křivé, bude přímé, hrbolaté cesty budou rovné; ·  
6a každý tvor uzří spasení Boží.‘      

Jan začal svoje působení v okolí Jordánu. Jordán je v této oblasti největší řeka, která pramení na rozhraní Libanonu a Sýrie na úpatí hory Hebronu. Vzniká spojením tří menších řek a teče do galilejského jezera, které je 210 metrů pod úrovní moře a teče dál na jih, kde končí v Mrtvém moři. Jan Křtitel tudy prochází a káže o tom, že je třeba činit pokání a nechat se pokřtít na odpuštění hříchů. Možná si položíme otázku, z čeho se kát a o jaké hříchy se jedná. Ale ono je to v tom nejširším smyslu uvědomění si, že mezi mnou a Bohem je nějaká překážka. A to je právě ten hřích čili stav, že se chovám tak, že je moje chování nedobré v Boží v očích. Jan Křtitel upozorňuje na to, že tohle si lidé mají uvědomit. Když si to uvědomí, tak toho litují, tíží je to, což znamená, že se kají. Vnějším projevem tohoto uvědomění je křest, kdy toužím se toho stavu hříchu zbavit ponořením ve vodě od člověka, který má k tomuto výkonu od Boha pověření. A to byl tehdy jedině Jan Křtitel.      

   Proč zrovna na tohle Jan Křtitel  upozorňuje?  Je to totiž příprava na uvěření a přijetí Ježíše. Cituje proroka Izaiáše, který prorokoval o Janovi, že je to hlas na poušti. Nemyslí tím poušť jako zeměpisnou oblast, ale poušť duchovní, v níž v té době se nacházel Izrael. A připravit cestu Zachránci, králi je možné tak, že mu přicházíme vstříc, obrazně řečeno na cestu dáváme koberce, zarovnáváme hrboly, aby se mu dobře kráčelo, aby ta cesta byla rovná  a ne křivolaká. To vše jsou symboly přístupu k Pánu Ježíši. Chovejme se k němu tak, jak se lidé chovají ke králi. ·  7Zástupům, které vycházely, aby se od něho daly pokřtít, Jan říkal: „Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nastávajícím hněvem? ·    

8Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání, a nezačínejte si říkat: ‚Náš otec jest Abraham!‘ Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. ·  
9Sekera už je na kořeni stromů; a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.“ ·  
10Zástupy se Jana ptaly: „Co jen máme dělat?“ 

 Proč se Jan Křtitel  chová tak tvrdě. Co ho asi rozčílilo?     Dovedu představit, že to byla přetvářka mnoha lidi, kteří sem přišli se pokřtít  v domnění, že tím něco získají. Plemeno zmijí ukazuje na vlastnost, kterou je vychytralost. Nechám se pokřtít a nehrozí mi pak Boží hněv. Jak jednoduché? Pokání lze sice přetvařovat, ale do duše vidí jen Bůh. A Jan tuší, že mnozí nejsou schopni opravdového pokání. Spoléhají na židovský původ a mají židovskou hrdost. Ale tady Jan Křtitel varuje, že Bůh má svoje děti i z jiných národů, z pohanů. Židé si mysleli , že jen oni jsou vyvolení  Ale oni nenesou ovoce jako vyvolený národ. Přirovnává je ke stromu, který je k ničemu a je třeba ho porazit a spálit. To je upozornění na to, že bude i Boží soud, kdy se oddělí Boží lid od ostatních. Někteří lidé, kteří slyšeli slova Jana Křtitele si uvědomovali svůj stav a že k pokání ještě něco patří. Ptají se, co máme dělat? ·  

11On jim odpověděl: „Kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné, a kdo má co k jídlu, udělej také tak.“ ·  
12Přišli i celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se: „Mistře, co máme dělat?“ ·  
13On jim řekl: „Nevymáhejte víc, než máte nařízeno.“ ·  
14Tázali se ho i vojáci: „A co máme dělat my?“ Řekl jim: „Nikomu nečiňte násilí, nikoho nevydírejte, spokojte se se svým žoldem.“ ·  
15Lidé byli plni očekávání a všichni ve svých myslích uvažovali o Janovi, není-li on snad Mesiáš.        

Jan Křtitel apeluje na sociální city, tedy rozdělit se s chudými, jednat poctivě, nečinit násilí. Pokání musí být vidět na člověku v jeho jednání. To bude důkazem, že jsme pochopili pokání upřímně.   Lidé byli plni očekávání. Na co čekali? Očekávali Mesiáše, Zachránce, i když představu o něm měli zkreslenou. Kam zařadit na Jana Křtitele? Že by tohle byl Mesiáš?   ·  

16Na to Jan všem řekl: „Já vás křtím vodou. Přichází však někdo silnější než já; nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínek jeho obuvi; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. ·  
17Lopata je v jeho ruce, aby pročistil svůj mlat a pšenici shromáždil do své sýpky; ale plevy spálí ohněm neuhasitelným.“ ·  
18A ještě mnohým jiným způsobem napomínal lid a kázal radostnou zvěst.  

 Jan vnímal poznámky lidí a upozornil, že on rozhodně Mesiášem není. Ten teprve přijde a bude je křtít Duchem Svatám a ohněm.      Tento křest Duchem Svatým nastal o letnicích, kdy apoštolové začali křtít, protož obdrželi Božího Ducha. Jejich křest působil na pokřtěné tak, že získali sílu k činění Boží vůle. Vždyť tito lidé byli z různých koutů země, kteří přišli do Jeruzaléma na slavnost letnic a odešli zpět do svých krajin, aby tam šířili evangelium. Proto později Pavel, když cestoval, nacházel všude už křesťany. Nebyl to formální obřad, protože lidé se změnili, získali sílu, moudrost i odvahu. Jen si vzpomeňme jakou odvahu měl Štěpán a jiní! Zatímco křest Duchem dává sílu k Božímu činění, tak oheň poukazuje na budoucí Boží soud. S těmi, kteří nepřijmou Krista, neuvěří, to dopadne jako s tím mlatem, kde se odděluje pšenice, čili věřící od plév čili od nevěřících. Pšenici si bere Bůh k sobě do sýpky, obrazně řečeno a plévy spálí. Proto se často hovoří o konci světa a soudu ohněm, kdy věřící už tu nebudou.      

Lukáš tak čtenářů přiblížil to, co sděloval Jan  Křtitel lidem a co bylo přípravou, aby později pochopili Krista. Člověk, který věří sobě a svým schopnostem a tomu, že on není hříšný, nikomu nic špatného přece neudělal, nikdy nemůže bohužel pochopit, co učinil Kristus. Že svoji smrtí a obětí usmířil člověka s Bohem a Bůh za to lidem daroval věčný život.   

 Jan 3   ·  
16Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.       ·   
 
19Ale když káral vládce Heroda kvůli Herodiadě, manželce jeho bratra, a za všechno zlé, co činil, ·  20Herodes všechno dovršil ještě tím, že dal Jana zavřít do vězení.         ·   
21Když se všechen lid dával křtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe ·  
22a Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil.“     

  Ježíš se přichází pokřtít, ale proč? On do této doby žije jako ostatní, nepíše se nic o jeho výjimečnosti či zázracích.  On ale je Boží Syn a má  polovinu genů od Boha a polovinu lidskou z Marie. On se nepotřebuje kát a není v něm hřích, protože má jiný původ a není jako ostatní lidé. Přesto se nechá pokřtít. Zdá se, že to nedává logiku?  Naopak.  Tím dává najevo, že je stejný jak ostatní lidé, že se od nich neliší. Jan Křtitel si  uvědomuje něco jiného a odmítá ho pokřtít. Přece nemá smysl křtít na odpuštění hříchu toho, v němž hřích není. Nakonec na přání Ježíše Jan křest provede. Ježíš chce být jako ostatní lidé, ale sám Bůh dá najevo, že je to Boží Syn a on slyší ujištění, kým vlastně je.   Lukáš se na závěr třetí kapitoly píše, že ve třiceti letech začíná Ježíš plnit to, čím ho Bůh pověřil. Lidí ho považují za syna Josefa a asi neví nic o jeho početí a pravém otci.  
 
23Když Ježíš začínal své dílo, bylo mu asi třicet let. Jak se mělo za to, byl syn Josefa, jehož předkové byli: Heli, ·  
24Mathat, Levi, Melchi, Janai, Josef, ·  
25Matathias, Amos, Nahum, Esli, Nagai, ·  
26Mahat, Matathias, Semei, Josech, Joda, ·  
27Johanan, Resa, Zorobabel, Salatiel, Neri, ·  
28Melchi, Addi, Kosan, Elamadam, Er, ·  
29Jesus, Eliezer, Jorim, Mathat, Levi, ·  
30Simeon, Juda, Josef, Jonam, Eliakim, ·  
31Melea, Menna, Mattath, Natham, David, ·  
32Isaj, Obéd, Bóaz, Sala, Naason, ·  
33Amínadab, Admin, Arni, Chesróm, Fares, Juda, ·  
34Jákob, Izák, Abraham, Tare, Náchor, ·  
35Seruch, Ragau, Falek, Heber, Sala, ·  
36Kainan, Arfaxad, Sem, Noe, Lámech, ·  
37Matusalem, Henoch, Jared, Maleleel, Kainan, ·  
38Enóš, Šét a Adam, který byl od Boha.  

 Kde získal Řek Lukáš takové informace o Ježíšově rodokmenu z matčiny strany.? Jsou tak podrobné, že vedou až k samotnému prvnímu člověku. Cenné je to, že jde o biologickou stopu na rozdíl od rodokmenu Josefa uvedeného u Matouše, který postupuje od Abrahama k Josefovi a není to biologická stopa. Ježíš je záchrance celého lidstva a nejen Židů.    

 Kdo to dnes pochopí ? Kolik lidí toto zneužije? Co zůstalo? Chápou dnes lidé pokání? A pokud nechápou, pak nedokážou pochopit ani Pána Ježíše. Proto je tak obrovské množství falešných křestanů a falešných církví.    

"Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku" | Přihlásit/Vytvořit účet | 216 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 14. květen 2023 @ 09:47:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Marie a Josef byli bratranec a sestřenice obaczvtodu Davidova Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Neděle, 14. květen 2023 @ 14:01:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pohádky feminního sabatisty...


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 14. květen 2023 @ 18:24:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je doložený fakt ty trdlo.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Neděle, 14. květen 2023 @ 10:04:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak píšeš, byl i stejný jako ostatní lidé, nechal se pokřtít a byl poddán stejným pokušením jako člověk. Pokud tedy prošel stejným jako my, byl poddán stejnému jako my a zvítězil, tak člověk může zvítězit stejně. A jak doplnil v epištole Jan, nelžete si do kapsy křesťané, pokud nebude žít spravedlivě jako On, ale budete hřešit, tak váš otec he ďábel.
Tehdy bylo ještě kázáno evangelium moci, evangelium co mění člověka. Již tehdy byli mezi bratřími tělesní lidé, ale ti byli napomínáni, aby se vrátili zpět, nejsilněji asi dopisy ve Zjevení. Máš jméno (říkáš si křesťan), ale jsi mrtvý. Ale i tam je naději, i mezi mrtvolami byli živí bratři.Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Magdalena07 v Neděle, 14. květen 2023 @ 14:43:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Jirko,
Byli jsme mrtví všichni v našich hříších a jen Jeho milostí nás svým Duchem obživil.
Radujme se, znovu jsme se narodili do Jeho Království.
  Jsme Jeho lid, Jsme ovce a On je náš Pastýř !
Magdalena]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Neděle, 14. květen 2023 @ 20:55:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Amen, 
správně jsi použila minulý čas. Nikdo se neobživil sám, byli jsem všichni ve svých hříších. Kdo je Kristův by měl být v Království, nikoliv ve svých hříších. Kdo zůstává v hříchu je dítětem ďábla a není důležité kolikrát denně se modlí ...
Uvěřili jsme evangeliu, které má moc. Nešlo o evangelium bezmoci. A také nešlo o evangelium autosugesce. 
jirka]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 14. květen 2023 @ 21:30:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jan Amos Komenský řekl, že život na zemi je škola, která je přípravou na nebe. Příští věk bude věkem Království nebes na zemi. To znamená, že naše příprava spočívá v učení se žít v Království už teď a tady, v tomto věku, abychom v něm uměli žít v budoucím věku - tam už budeme v tom Království vládnout spolu s Kristem - tam už na učení nebude čas. Učedníky máme být teď. Kdo se nenaučí žít v Království v tomto věku, bude v budoucím věku "po škole" a líbit se mu to nebude. 


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Neděle, 14. květen 2023 @ 22:36:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já tak optimistická nejsem, já věřím, že kdo není křesťan, členem Království za svého života nyní, tak se po smrti už nic nenaučí. Nevěřím ve spasitelnou moc smrti.
Z mého pohledu, kdo nebude žít v Království dnes nebude po škole, ale nebude tam vůbec. Komenský a bratři udělali ve své době neuvěřitelně velikou práci na Božím díle po celém světě, ale některé věci z jejich učení nejsou zcela biblické. Ale pokud by jim nešlapala nevěstka po krku, tak by stihli dojít dál a nesprávné učení by zahodili.  Tak to učinili až jejich žáci a ti co přijdou po nás, asi tak některé věci zahodí jako neopuštěný relikt náboženství. 


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 14. květen 2023 @ 23:36:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Potom ovšem ani tvá víra ani tvůj pohled není Boží, tzn. že neodpovídá tomu, co zjevuje Písmo Svaté. Smrt těla samozřejmě žádnou spasitelnou moc nemá. Spasitelnou moc má Kristova smrt na kříži, po níž následuje níž následuje pohřeb, vzkříšení a nanebevstoupení spolu s Kristem. 
Otázkou je, jak člověk žije poté, co je spasen? Jestli v Království, do něhož se narodil, žije nebo ne. Buď prostě chodí podle těla > smrt nebo podle Ducha > život. I spasený člověk může chodit podle těla - viz Korintští povolaní svatí, viz Pavel 7. kapitola, listu Římanům.  


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Magdalena07 v Pondělí, 15. květen 2023 @ 16:14:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já jsem přesvědčena, že když je člověk znovuzrozen, je mrtev pro svět a nemůže už žít, jako dřív. Boží Duch v něm působí tak velkou změnu, že nejen okolí, ale i on sám se nepoznává.
Komu byl dán Boží duch, ten už navždy je Jeho a nikdo ho z Boží ruky nevyrve. 
Pokušení přicházejí, ale Boží Duch v člověku je odhalí a odmítne
Magdalena


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pondělí, 15. květen 2023 @ 16:43:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Apoštol Pavel svědčí v 7, kapitole listu Římanům sám o sobě, že žil a mohl žít podle těla a potřeboval osvobození zákonem Ducha života od zákona hříchu a smrti, který vládl v jeho těle, aby mohl chodit podle Ducha. Apoštol Petr byl přece dávno znovuzrozený a přesto se v Antiochii dopustil pokrytectví, když přišli někteří od Jakuba, který byl pro dodržování Zákona.
To, že jsem Pánovým vlastnictvím, vykoupeni Jeho krví, že jsme v Jeho ruce, nás nezbavuje svobodné vůle. Je na nás, podřídíme-li se Boží vůli nebo ne. Proto potřebujeme proměnit mysl obnovou duchem naší mysli, abychom měli mysl Kristovu. Proto potřebujeme projít tímto celoživotním procesem připodobnění Kristu růstem v životě tím, že v nás Kristus roste, že mu v našem srdci skrze víru vytvoříme příbytek, domov a podmínky pro růst. 
Nikdo se přece nestane dokonalým přes noc. Poslušnosti se učíme skrze utrpení úplně stejně jako Pán Ježíš Kristus, který dokonalý byl. Do Království vcházíme skrze mnohá soužení.

Znovuzrození je začátek cesty, vytržení, vzkříšení či přeměna těla je její konec - vstup do Království v budoucím věku a všechno mezi tím je (kromě jiného) proces proměny (Ř 12:2 a Ef 4:23) a připodobnění obrazu Syna Božího - Ř :29 Neboť ty, které předem poznal, také předem určil, aby byli připodobněni obrazu Jeho Syna, tak aby On byl prvorozený mezi mnoha bratřími. 


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: martino v Úterý, 16. květen 2023 @ 16:08:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Magdalena


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Středa, 17. květen 2023 @ 21:08:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 I znovuzrození dělají zlo
Nebudu jmenovat


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pondělí, 15. květen 2023 @ 18:41:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Spasený člověk nemůže chodit podle těla, ve smyslu nedokonavého vidu. 
Třeba ten Petr v Antiochii. Ano padl do hříchu pokrytectví, ostatní se přidali, ale znovu k němu přišlo Boží slovo - skrze Pavla a v tu chvíli byly dvě možnosti - činit pokání a vrátit se, nebo vynadat Pavlovi, co si to dovoluje, on Pavel, když on Petr je sloup a vydat závazný pokyn sloupu církve. 

O to jde, když nejsem v duchu můžeme se ušpinit, ale jde o to, jestli špínu nazveme čistotou, nebo se necháme omýt, 

Pavel v 7.Římanům nemluví o křesťanech, stačí zapomenou na umělé číslování kapitol a je to jasné, jelikož přichází hymnus, evangelium - vysvobodí mně Kristus! Kristus je cesta, tou musíte jít... takže Ř7 není o křesťanech a už vůbec ne o Pavlovi. 


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pondělí, 15. květen 2023 @ 18:50:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mýlíš se, Jirko, To, co píše Pavel v 7. kap. Římanům, je jeho osobní svědectví, které může vydat každý křesťan, jehož se týká také. 
Pavel ho psal v první osobě zřejmě proto, aby se někoho nedotkl, protože svaté v Římě, až na několik jmen, osobně neznal. Neboli Pavlova zkušenost se může týkat každého znovuzrozeného věřícího v Krista. 
Na druhou stranu ti dávám za pravdu, že vid nedokonavý by v životě křesťana být neměl.   


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 15. květen 2023 @ 21:39:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to JirkaB
]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Úterý, 16. květen 2023 @ 17:19:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, žiju na planetě zemi, a mám kolem sebe hodně lidí, kteří jsou pohané, a chtějí dobré. Neznám moc lidí, co by chtělo zlé.
Navíc ta kapitola je psána znalcům zákona, tedy lidem, kteří chtěli jít za Bohem, navíc v době kdy ateisté skoro nebyli. 

Vím, že věřím jinak než ty a jiní, nevěřím totiž v bezmocní evangelium, kde lidé i po uvěření jsou stále tělesní, pořád padají, znají Krista, ale nevědí, že je jejich východisko. Věřím v evangelium co má moc změnit člověka. 
Přijde mi divné tvrdit, že Pavel křesťanům znajícím cestu Krista, křesťanům co chtějí dobro s Kristem, ale jsou pořád v hříchu Pavel říká, netrapte se, povím vám východisko -  Ježíš Kristus, Takže lidem vysvobozeným v Kristu říká, že se nemají trápit, že jejich vysvobození je v Kristu.
To se mi opravdu nezdá. 


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 17. květen 2023 @ 06:58:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Vůbec to není divné - život křesťana je postupný proces boje proti hříchu. Boje člověka, kterému pomáhá Bůh. Pak to divné není.

Neznám nikoho, kdo by rázem úplně přestal hřešit. Pokud si toto o sobě někdo myslí, je to jen výraz bezmocné odtrženosti od skutečného života.

Takže život s Bohem - život v Boží milosti, člověka proměňuje - ale člověk se mění postupně, nikoli v jediném okamžiku - roste duchovně podobně nenápadně, jako strom v krajině.

To, co bývá záležitostí jediného okamžiku, je "prozření" - obrácení , svobodné rozhodnutí odvrácení se člověka od zlých návyků spojené s pokáním a vyznáním vin. Ale ta cesta ke změně smýšlení je dlouhá, postupná a často trnitá. Někdy i s pády a opětným vstáváním. . Člověk se svých hříšných návyků nezbaví přes noc.

A těmto křesťanům, kteří vnitřně zápasí o svoji svatost, apoštol píše ta povzbuzující slova.
]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Středa, 17. květen 2023 @ 16:56:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Oko, diskuze je hlubší. Je o tom, jestli je křesťan zmítán hříchy jako člověk v Ř7. A z psaného textu a navrženého řešení/východiska ze situace, je více než zřejmé, že nejde o popis křesťana. 
Křesťanovi totiž není potřeba hlásat Krista. K čemu by to bylo? 
Jiná situace je v lidových církvích, kde se za křesťany považují lidé miminkovsky polití vodou (říkají tomu křest). Tam ano, těmto lidem je potřeba zvěstovat Krista, ale to se netýká křesťanů. To se týká lidí, co Boha neznají, co byli kdysi politi a potřebují Krista poznat. Takže chápu že takové polité miminko v dospělosti je zmítáno hříchy a jelikož navštěvuje kostel, tak chce činit dobro, ale je zmítáno hříchem. Ale to se opravdu křesťanů netýká.
Křesťan ví, kdo je jeho Pán, křesťan zná východisko, ten Pavlův hymnus, ta novinka, ten středobod...to by bylo zvolání úplně mimo. Posluchač by řekl, aha,,, ale to přece vím a měl by ještě větší depku. To by nebylo k povzbuzení, ale zabití. Pokud někdo ví, dokonce vyznává a věří, že vysvobození z hříchu je Kristus, a je válcován hříchem zleva doprava a najednou přijde osobnost a zvolá, netrap se, mám pro tebe naději, řešení, vysvobození ... Kristus.  Tak to je tak akorát na provaz v rybníku. To není povzbuzení, to je zabití, jelikož Krista znáš, jenom nefunguje a a ta osobnost tě v tom jen utvrdí, do té doby jsi mohl žít v bláhové naději, že ti chybí nějak zaklínadlo, znáš stejné jméno, stejný kostel, stejné polití a tak to musí být něco co neznáš, ne ono je to co znáš, ale to nefunguje. 
To je opravdu k depresi, evangelium co nemá moc je k smutku, nikoliv k povzbuzení. Je jako sůl co pozbyla chuti.]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 17. květen 2023 @ 19:09:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Tak. Hezky popsané, Jirko, co jsme v nábožentví žili

  Toník


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 18. květen 2023 @ 09:07:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Má - li to být diskuse hlubší - na svůj miminkovský křest si nepamatuji. Vždycky jsem však žil s vědomím, že jsem křesťan. Protože stát se křesťanem je Boží dar - to není ze zásluh - ze zbožného života člověka. (Srovnej Ef 2,5-10).
A Bůh už mnohokrát vstoupil do mého života a dal mi najevo svoji lásku - dal mi najevo, že mě považuje za své dítě. Potvrdil mi to - utvrdil mě v tomto vědomí.

Docela mě tedy zamrzí, když mě tu někdo za křesťana nepovažuje - ale zase necítím se uražen, protože jsem si zároveň velice dobře vědom skutečnosti, že často jsem se jako křesťan správně nechoval. I když křesťanem bezpochyby jsem...."Pokud někdo ví, dokonce vyznává a věří, že vysvobození z hříchu je Kristus, a je válcován hříchem zleva doprava ..."...

Zde já u tebe spatřuji chybu v Metrixu.

Buď člověk doopravdy nevěří Kristu - nebo není válcován hříchem. Obojí dohromady nelze.
Pokud si zvolím za společníka životem Krista, tak usiluji žít podle jeho příkladu a nejsem pak ale už válcován hříchy. Nikoli, že bych snad dokázal už zcela nehřešit, ale závažnost mých pochybení se tímto časem života s Bohem neustále umenšuje. Říkáme tomu: růst ve víře.

Mějme na vědomí, že kapitola 7. a kapitola 8. nejsou dvě oddělené zprávy, ale jsou součástí jediného dopisu. Jsou jednotným textem - hovoří o stejném.

Hovoří o tom, že v životě každého člověka budou až do smrti probíhat vnitřní boje - touhy těla často typicky proti touhám ducha - jediné východisko a řešení spatřuje apoštol v tom, učinit Krista stálým obyvatelem vlastního srdce. Toto by mělo být cílem snažení každého křesťana v jeho růstu k dokonalosti, ke svatosti.
 


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 17. květen 2023 @ 07:49:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Ano, žiju na planetě zemi, a mám kolem sebe hodně lidí, kteří jsou pohané, a chtějí dobré. Neznám moc lidí, co by chtělo zlé.

  Ahoj Jirko.

  Tak to mám také. Mám kolem sebe jen pohany, židy neznám. A ti, co nejsou křesťané, žijí to, co popisuje Pavel, žijí pod Zákonem. I když většinou nechtějí.

Věřím v evangelium co má moc změnit člověka. 

  Nejen věřím. Zažil jsem takové evangelium - na sobě, na lidech okolo. Když ke mně přišli křesťané s evangeliem, mělo to evangelium moc. Řekli slovo a to slovo se stalo v mém životě. Řekli: "Ve jménu Ježíše démone odejdi" a ten démon odešel. A já tu moc mohl vidět. A mohl jsem slyšet evangelium.

  Stejně tak skutečné evangelium změnilo Marcela [www.granosalis.cz] - násilníka, vraha, kriminálníka, feťáka, rasistu... Už není násilník, vrah, kriminálník, feťák a rasista - a nebyl jím na začátku věčného života, když k nám přišel.

  Stejně tak Pán Bůh změnil Marušku, když přijala evangelium. Před tím to byla komunistka, psychotička s fóbií z lidí, mnoho a mnoho let zalezlá doma, bála se vyjít ven... Dneska pomáhá kamarádkám a ženám, sedí s nimi po kavárnách mezi lidmi, povídá si s nimi, modlí se za ně...

  A takový příběhů, kdy evangelium bylo mocné a změnilo lidi, jsem kolem sebe viděl hodně a i ve svém životě jsem to zažil. 

  Nemusím tedy věřit, že evangelium je Boží moc ke spasení. Vím to, že je. A i Pavel o svém vysvobození ze 6. kapitoly jasně svědčí o kapitolu dále.

  Toník


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 19. květen 2023 @ 08:09:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Okleštil jsi to.

Evangelium není Boží moc ke spasení nějak automaticky a vždycky - evangelium je Boží mocí ke spasení pouze pro toho, kdo věří.

Co ty, věříš?
Co všechno pro tebe znamená "věřit".
Jak poznáváš, že věříš doopravdy? Že nežiješ v sebeklamu o své víře?


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pátek, 19. květen 2023 @ 08:51:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
O tom mluví třeba Jakub. Pak Pán Ježíš. Jakub mluví o skutcích, bez kterých je víra mrtvá, Pán mluví jak poznat učedníky Kristovi a jak ďáblovi... i další o tom mluví.
Po ovoci poznáte. Pokud někdo po "spasení" je pořád zmítán hříchem jako osoby popisované v Ř7, tak je člověk pod mocí hřícha, ne pod mocí Boží.  
Pokud je někdo hulvát, neumí se omluvit, pokud někdo krade, vraždí skutkem či slovem, ... tak nevěří. A přitom může uznávat existenci Krista, dokonce uznávat, že zemřel za jeho hříchy, dokonce chodit do kostela, absolvovat svátosti, ale ve skutečnosti nevěří. To co má není spasitelná víra, ale spíše věřivost, pověrčivost, nevím jaké slovo vybrat. 

Není víra jako víra, jedna je spasitelná a jiná ne. A rozeznají se po ovoci člověka. Ovoce člověka ukáže komu člověk vlastně věří, ke komu upnul víru. Zda k Bohu, nebo k břichu či nějakému zlatému teleti. Takže v toto smyslu věří všichni, ale ne každý věří Bohu. A pozná se to na životě. Ve virtuálním světě se dá poznat, že člověk věří ďáblu, ale jestli Bohu to již úplně ne, na to je virtualita slabá. Pokud by nebyla doložena nezávislým svědectvím. To, že člověk patří ďáblu, to se často projeví přímo.
Ale i ti co patří ďáblu mohou činit pokání a přijít k Bohu.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 19. květen 2023 @ 10:26:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

A arbitrem toho, kdo tu určí, že je někdo hulvát, jsi snad ty, nebo kdo? Kdo tu nestranně posoudí míru agrese ve slovech - zda byla vyprovokována větším zlem, nebo zda byla bezdůvodná?

Jak jsem už jinde napsal - víra Bohu je pro mě podstatou toho,  v co já doufám, ačkoli to očima vidět nemohu. Je důkazem, že žiji reálný život a potvrzením toho je, že Bůh mnohokrát zcela nepřehlédnutelným způsobem vstoupil do dění v mém životě a zasáhl v můj prospěch.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Neděle, 21. květen 2023 @ 10:00:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Oko, 

uklidni se, já odpovídal na otázku, jak se podle Písma pozná víra. Tedy víra podle Písma - spasitelná, a víra, nebo lépe věřivost. 
Ta víra se nepozná podle nějakých prohlášení, proklamací, docházkou někam, ale podle života, tak to učil Pán. 

Arbitrem já určitě nejsem, ale podle slov Pavla i Pána není problém v těchto věcech být arbitrem, ale to předpokládá místní společenství Božího lidu. Takže mohu být arbitrem v místě kde jsem, nikoliv kde nejsem.  Jestli konkrétně myslíš hulvátštiny zde na GS, tak tam bude tvým arbitrem Bůh. I arbitrem druhých.  Já rozhodně ne, já maximálně mohu svědčit o tom, jak já poznávám Pána a jak Jej z nám života i Písma. 

Tvoje definice víry je zajímavá, ale z mého pohledu je to věřivost, nikoliv víra. To co popisuješ je Boží požehnání, které Bůh dává věřícím i pohanům. Do života mnoha pohanů vstoupil Bůh několikrát zcela nepřehlédnutelným způsobem a zasáhl v jejich prospěch, a oni stejně neuvěřil a jednou jim to bude k odsouzení. Takže Boží zásahy v tvém životě nepovažuji za důkaz ničeho, už vůbec ne pravosti tvé víry. Pravost víry křesťana se pozná v tom co on činí, nikoliv co činí Bůh. Pravost víry se pozná ve skutcích věřícího, nikoliv v nepřehlédnutelném Božím zásahu.
Ty nepřehlédnutelné Boží zásahy jsou i proto, aby lidé mohli uvidět Boha a poznat Jej, aby se pak mohli obrátit a být s Ním. Ti co toho nevyužijí nebudou mít na soudu žádnou výmluvu, že byl Bůh tajný, ve stvoření, v Božích zásazích se Bůh zjevuje, částečně 1. kapitola Římanům.

Důkazem toho, že patříš Pánu a skutečně mu věříš je to, že jsi každým dne Jemu podobnější. 
Ne že Bůh vstupuje do života pro tvůj prospěch, pokud dokonce vidíš, že Bůh vstupuje do tvého života, dokonce chápeš, že to činí pro tebe... a nejsi Pánu den o de dne podobnější, tak aby nakonec tato tvoje "víra" ti nebyla k odsouzení. Ty víš, znáš, poznal jsi, uviděl jsi Boha, dokonce nepochybuješ a věříš ... a pokud jen nečiníš a pořád se válíš v hříchu jak v Ř7, tak to asi není moc dobré. 
Ale to nevím, to víš jen ty sám a tvoje okolí. Já nevím, jestli se válíš v hříchu, nebo naopak jsi den ode dne podobnější Pánu.  To víš ty. 

]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 23. květen 2023 @ 18:54:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nikdy jsem o sobě netvrdil, že se válím ve hříchu.

Na druhé straně ale vím, že úplně bez hříchu nedokáže být nikdo z nás. - Jen si to někteří namlouvají, jak prý už "chodí v Duchu", či jak prý už sedí na "nebeských místech ..".

Prostě si něco v Písmu přečetli, nepochopili z toho sice nic, ale protože se jim to líbilo, tak si to vztáhli na sebe a bylo to.

Život křesťana je ve skutečnosti o tom, že trvalým a neustálým životem s Bohem se závažnost jeho hříchů neustále snižuje, umenšuje, zatímco jeho citlivost pro všechno to, co je špatné, se neustále zvyšuje..


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 23. květen 2023 @ 19:19:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale vždyť ty život křesťana neznáš a nemáš, oko, tak co to pořád zkoušíš? O tom, že nemáš Syna Božího, svědčíš takřka každým tvým příspěvkem!


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 24. květen 2023 @ 07:44:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty snad vidíš do mého srdce, prázdný mluvko?

Zatím jsem tě tu usvědčil (pod článkem "Umělá inteligence o pokání"), že tu prokazatelně šíříš hereze přímo proti učení apoštola Pavla.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Pátek, 19. květen 2023 @ 19:53:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
JirkaB
Do srdce jiného člověka nevidím a nikdo není takový borec, že by to uměl
I apoštol Pavel měl osten]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Neděle, 21. květen 2023 @ 10:08:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Akuzativ
nevím o čem píšeš. Já právě psal, že víra se nepozná nějakým pocitem v srdci, nebo pomocí nějakého CT srdce. Já také nevidím do srdce, ani Pán neříká, že máme studovat kardiochirurgii. 
Pán říkal, a o tom jsem psal, že co je opravdu uvnitř se pozná navenek. Takže ústa mohou klidně vyslovovat miluji, miluji, miluji ... třeba Boha, Krista... a přitom skutkem jsou nadávky a urážky bližních, tak ve skutečnosti člověk Boha nemiluje, byť si ve svém srdci myslí opak. 

To jsou myslím falešnéfráze, že nejde o skutky, ale o to co má člověk v srdci. Ale to je jen podvod. Pán nikde nic takového ani nenaznačil, že jde o něco virtuálního v srdci, co se venku může projevovat jinak. Víra v srdci a vnější skutky musí být konzistentní.

Apoštol Pavel měl osten, myslíš, že to mluví o hříchu? Že Pavlovým ostnem bylo, že jím tak vládne hřích, že si nemůže pomoci? To si já nemyslím. 
Z mého pohledu to byla buď nějaká nemoc, nebo nějaké pokušení. Ale nikoliv dokonaný hřích. 


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Neděle, 21. květen 2023 @ 15:27:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Jirko
píšu o čistém srdci, ne o kardiochirurgii

Čisté srdce   -   tak to jsou určitě srovnané myšlenky, slova a skutky

Víš co si myslím?, že někdo může mluvit a mluvit a má zbožnost jenom ve slovech a ve skutcích pokulhává
Tak chápu i to, co jsi napsal

Jak to je s tím Pavlovým ostnem nevím
Možná se za to Pavel styděl
Prý to snad byla jeho prudkost v jednání
Nevím]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 19. květen 2023 @ 09:23:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Stando, díky za sdílení, co píšeš sám za sebe. Chápu, že jsi to okleštil, pak máš zase ty tvoje "automaticky". 

  Chápu, že to máte těžké. Ale je na vás, co žijete. Já jsem ve svém příspěvku neřešil vaši situaci. Psal jsem si s člověkem, který věří Bohu a pro kterého je evangelium Boží mocí ke spasení. Nic jsem tedy na rozdíl od tebe neokleštil, ani nemám tvoje automaty.


  Ke tvým otázkám.

Co ty, věříš?

  Tohle je otázka nesmyslná, nevztahuje se k mému životu. 

  Nevěřím co.

  A už jen takové vyjadřování je pro mně nesmyslné. Asi jako když tu někdo píše, že věří na bibli. To by mne zajímalo, jak to dělá. Jestli na ní stojí, jak se na tu bibli vejde, jak velkou tu bibli má, že se mu na ní daří věřit ...

  Žiju v normálním světě, Stando. Mluvíme normálně.

  Nevěřím vaše "co", nebo "na něco". 

  Věřím někomu.


Co všechno pro tebe znamená "věřit".

  Ptáš se na něco, co jsem ti psal mockrát. Proč se ptáš znova?

  Víra a věřit pro mne znamená vztah - vztah mezi lidmi, vztah mezi člověkem a Bohem. Vysvětloval jsem ti to jednou v článku [www.cizinec.com].

  Věřím třeba mojí manželce. Nebo rodičům. Nebo dětem. 

  Když mi Cizinka řekne: Mám tě ráda, tak jí věřím. 

  Když jsem nemocný a Bůh mi řekne: Bude to v pořádku, tak mu věřím.


Jak poznáváš, že věříš doopravdy? Že nežiješ v sebeklamu o své víře?

  Nijak. 

  Nepotřebuju v životě řešit vaše problémy, Stando. Mám tak život v tomto jednodušší.

  Toník


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 19. květen 2023 @ 12:02:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Toto jsou ale věci obecné, které mi poví i "strýček google".

Ale pokud soudím podle sebe, víra je pro mě každým dalším krokem mého života - určuje směr mých kroků. Vztah se buduje společně prožívanými chvilkami, společně prožívaným časem. Bez tohoto společného prožívání nelze člověku opravdově milovat.

Např. vztah mezi matkou a dítětem se buduje společně prožívaným životem. Nejinak je tomu se vztahem člověka s Bohem. A nejintenzívněji prožívaný vztah s Bohem je při modlitbách. Proto jsem kladl důraz na modlitební život křesťana - na pravidelný modlitební život, na řád modliteb..

Dobře je to definováno v "Malém princi" - v díle, kterým ty (jak už vím z dřívějška)  pohrdáš.
]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 19. květen 2023 @ 17:22:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Toto jsou ale věci obecné, které mi poví i "strýček google".

  No, vidíš, Stando. Tak ses nemusel ptát. Víš tedy už, co pro mne znamená víra, co znamená někomu věřit? Třeba Bohu, nebo manželce, nebo dětem?


Vztah se buduje společně prožívanými chvilkami, společně prožívaným časem. 

  Tak, Stando. Proto jsme ti psali o tom, že jsme Bohu vydali celý život, že žijeme pro něj, že on je s námi, každou chvilku našeho života. Snad bys tomu tedy mohl teď rozumět, proč je důležité být s Bohem stále?


Bez tohoto společného prožívání nelze člověku opravdově milovat.

  Tak to má ten člověk blbý.... 

  Ale když mu to tak vyhovuje, brát mu to nebudu.Dobře je to definováno v "Malém princi" - v díle, kterým ty (jak už vím z dřívějška)  pohrdáš.

  A to už jsou zase ty tvoje hulvátské přehazovačky. To si nech laskavě od cesty, Stando. Nebo si běžte přehazovat s někým, koho to baví - ty můžeš přehazovat pohrdání a on na tebe zase ješu, konkubíny nebo pobožnosti. A slušné lidi z toho vynechte.

  Toník


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 20. květen 2023 @ 07:27:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobře je to definováno v "Malém princi" - v díle, kterým ty (jak už vím z dřívějška)  pohrdáš. 

..."A to už jsou zase ty tvoje hulvátské přehazovačky. To si nech laskavě od cesty, Stando."...


Tak toto bylo od tebe, Toníku, zase pěkně sprosté a lživé. Že se nestydíš!Napsal cizinec před pěti léty:]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 20. květen 2023 @ 10:22:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Tak, Stando, to napsal Cizinec - Cizinec totiž nesouzní s názory a postoji v té knize. 

  Ale nepohrdá ani těmi názory, ani postoji, ani autorem. Bere tu knihu jako vyjádření toho, co autor žil. 

  To "pohrdání" sis tam přidal podle sebe. Tvoje přehazovačky. Tvoje postoje, co přehazuješ na druhé.

  Toník


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 21. květen 2023 @ 06:52:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Ať si tu každý sám posoudí míru tvého pohrdání a aroganci tvých slov:
]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 22. květen 2023 @ 09:48:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  A zase jsi od tématu utekl k osobním útokům, hulvátským přehazovačkám tvých postojů na druhé. 

  Pohrdání arogance vzhledem k té knize je leda tak ve tvojí hlavě, Stando. A ve tvých příspěvcích. Marně se je budeš snažit hodit na druhé.

  Četl jsem Malého prince, četl jsem další slavná díla, třeba Haška, kousky Hrabala, Havla .... Poslouchám rozhovory s takovými lidmi. Čtu si i tvoje příspěvky. Chápu, že autoři nebo ty poctivě popisujete, co žijete, jaké máte postoje. 

  To, že jsou pro mne hrozné postoje, které propagujete, nesouhlasím s nimi, neznamená, že bych vámi pohrdal. Spíše je mi vás líto za to, co žijete a jak se marně snažíte přehodit to, co žijete, na druhé lidi.

  Mám jiné postoje a jiné knihy - třeba Jules Verne, Tajuplný ostrov. Tam jsou zase lidi, jejichž postoje sdílím já, které bych dal za příklad. 

  Toník


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 23. květen 2023 @ 08:31:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Možná jsi Malého prince četl, ale docela určitě jsi nepochopil, co všechno jím autor vyjadřoval.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 22. květen 2023 @ 09:50:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Stando, nechceš se vrátit k tématu, které jsme probírali, a na které ses ptal?


  Psal jsi:

  Toník


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 24. květen 2023 @ 07:48:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Vždyť ty jsi za celý ten čas nepochopil, že já hovořil o času modliteb - tedy o času, kdy člověk přestane pracovat, zklidní se a dává svůj čas života výhradně jenom Bohu.  Všechno ostatní včetně práce, starostí i zábavy  dá na vedlejší kolej a je jenom a jenom s Bohem.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Sobota, 20. květen 2023 @ 20:07:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Jirko B
Brnklo mi do očí, že píšeš, že nevěříš v bezmocné evangelium
Ono není bezmocné
Člověk však dostal od Boha Stvořitele svobodu
Bůh mě nikdy neopustí
To já můžu Boha opustit
Nemám jistotu, že budu bojovat dobrý boj a vytrvám


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: martino v Úterý, 16. květen 2023 @ 16:29:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
JirkaB
Spasený člověk nemůže chodit podle těla, ve smyslu nedokonavého vidu. 

martino
Jirko a ty znáš někoho kdo je zde na zemi spasený? Já ne. Ani ten největší světec na zemi není spasený dokud je fyzicky připoután k této zemi. Spasen je ten, kdo je již u Otce, Syna s Duchem Svatým. Chceš snad říci, že Myslivec, brusle, Cizinec, oko, martino nebo ty jsou snad spaseni jen proto, že o sobě tvrdí, že věří v Ježíše jako Syna Božího? Kdyby to tak bylo byla by v Božím Království mačkanice, ale Ježíš nás varuje, mnozí budou chtít vstoupit a nebude jim to umožněno. Snažte se vejít úzkou branou, protože široká vede do věční záhuby. Spasený člověk je již v náručí Ježíše a v jeho Království jako onen lotr na kříži co projevil lítost nad svými hříchy. Víš jak se jmenoval? První svatý který vstoupil do Božího Království byl lupič a darebák Dismas. On je ten SPASENÝ.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Středa, 17. květen 2023 @ 17:09:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Znám a neznám Martino, viz apoštol Pavel. Když věděl, že jej Bůh nechá ještě dlouho na zemi, tak věřil, že je spasen, nevěděl o žádné překážce, ale věděl, že musí běžet a bojovat boj víry. 
Ke konci života, kde mu Bůh zjevil, že bude odvolán, tak svědčí, víru jsem zachoval, běh dokončil.

Takže to řeknu jinak, každý z nás teď by měl být schopen říci, teď v tomto okamžiku, jestli bude v nebi nebo pekle. Jestli v nebi, tak OK, jestli v pekle, tak sakra s tím něco dělej, dokud máš čas. V tomto okamžiku je myšleno, kdyby teď nás odvolal Pán. 
Jakmile Pavel věděl, že bude odvolán, řekl běh jsem dokončil, věděl, že je spasen. Doku věděl, že mám před sebou dlouhou práci, věřil, že bude spasen. 

Takže znám lidi, o kterých vím, že kdyby je dnes odvolal Pán, tak budou spaseni - u Pána. Ale jestli je tu Pán zanechá, ještě nějaký čas, tak kde bude jejich konec nevím. Ano jsou spaseni dnes, jestli budou spaseni to nevím.

Chápu spasení jak ty, tedy u Pána.  Ale vím jedno, každý z nás musí být schopen říci, kdyby teď odvolán, kam půjde. Ono to nakonec může dopadnout jinak, i o tom Pavel píše. Nezáleží na tom co si o sobě myslím já sám, píše Pavel, ale co si myslí Bůh. Myslel jsem to jak jsem psal, pokud nevíš, nebo dokonce víš, že za své zlo si zasloužíš peklo, tak s tím opravdu něco dělej. 

Rozhodně nikdo není spasení ani miminkovským křtem, ani členstvím v ŘKC, ani vyslovením nějaké kouzelné formule, že věří. Pán říká, kdo zůstane ve mně je mým služebníkem. To, že někdo věří se pozná podle ovoce. Víra bez ovoce není víra, ale věřivost. Navíc lidi co jmenuješ neznáme, jsou to jen virtuální odrazy, takže o nich nemohu nic říci. I když o některých si myslím, že podle jejich virtuálních skutků zde spaseni nejsou. Ale mohu se hodně mýlit. 


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: martino v Středa, 17. květen 2023 @ 18:02:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
JirkaB
Takže to řeknu jinak, každý z nás teď by měl být schopen říci, teď v tomto okamžiku, jestli bude v nebi nebo pekle. Jestli v nebi, tak OK, jestli v pekle, tak sakra s tím něco dělej, dokud máš čas. V tomto okamžiku je myšleno, kdyby teď nás odvolal Pán. 
Jakmile Pavel věděl, že bude odvolán, řekl běh jsem dokončil, věděl, že je spasen. Doku věděl, že mám před sebou dlouhou práci, věřil, že bude spasen. 

martino
Jirko, ale pořád to je jen a jen o NADĚJI, protože kd z nás je apoštol Pavel. On vybraný Kristem, abyse stal apoštolem národů byl v jiném postavení něž my dnešní křesťané. Podívej se na zdejší "katedralu" plodící a zvěstující ZLO!  To, že bude spasen věděl jediný člověk na zemi a to svatý Dismas, kterému Ježíš řekl, ještě dnes se mnou budeš v Ráji. Jinak platí, čím větší osobní svatost, tím větší nejistota spásy. Většina světců žijících v osobním kontaktu s Kristem viděla jak ohromná propast nás dělí od jeho svatosti a že bez amnestie nikdo nemůže vstoupit. Znáš Písmo sv. asi neznáš když žiješ jistotu, já žiji nadějí, právě na základě Písma. Copak se neptali apoštolové Krista a kdo může být tedy spasen a co řekl Kristus. U lidí je to nemožné. Takže já bych šetřil s tím spasením, kolik lidí se před smrtí od Boha odvrátilo a kolik naopak do jeho náruče vrátilo. 


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Středa, 17. květen 2023 @ 18:56:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Spasen je zajímavé, je to naděje i jistota dohromady. 
Víš, pokud máš nejistotu plynoucí z toho, že třeba hřešíš, tak nemáš nejistotu, Máš jistotu, že skončíš v pekle, nebudeš li činit pokání. 
Pokud tedy máš nejistotu, tak ji odvrhni.. pro tento okamžik. 
Dnes jistota, budoucnost v naději.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 18. květen 2023 @ 11:50:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
JirkaBVíš, pokud máš nejistotu plynoucí z toho, že třeba hřešíš, tak nemáš nejistotu
martino
Nikdo nemá jistotu, protože všichni hřeší. V pekle snad neskončím, ale ta nejistota je ve skutečnosti motivace ke zdokonalení, ke svatosti. Ježíš nám neradí, nedoporučuje buďte svatí, ale přímo nařizuje "Buďte svatí, jako je můj Otec" a tato motivace ke svatosti přináší i pocit nejistoty, protože člověk pak více vnímá svoji křehkost a hříšnost. Hřešíme přeci, slovy, skutky, ale i myšlenkami, pokud s těmi negativními souhlasíme, spolupracujeme nebo po jejich naplnění toužíme. Pokud ty máš jistotu, jsi na tom lépe. Já ji nemám, protože cokdyž mě před smrtí svede nějaká baba a já následně umřu, aniž bych se stačil smířit s Bohem ve svátosti smíření? Stát by se to nemělo, ale uvedl jsem to jako příklad. Každý známe někoho ze svého okolí kdy právě únik z mnaželství a hříchy cizoložství uvrhují člověka do věčného ohně. Takoví hříchy jsou na úrovni zrady Církve=Krista, což mnozí si nepřipouští a tak následně deformují nejen křesťanství, ale i své svědomí a stávají se odstaršujícímpříkladem pro ostatní. ]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 22. květen 2023 @ 18:50:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Jakmile Pavel věděl, že bude odvolán, řekl běh jsem dokončil, věděl, že je spasen. Doku věděl, že mám před sebou dlouhou práci, věřil, že bude spasen. 

  Ahoj Jirko.

  Myslím, že to Pavel věděl mnohem dříve, že je spasen.


Takže znám lidi, o kterých vím, že kdyby je dnes odvolal Pán, tak budou spaseni - u Pána. Ale jestli je tu Pán zanechá, ještě nějaký čas, tak kde bude jejich konec nevím. Ano jsou spaseni dnes, jestli budou spaseni to nevím.

  Tak to je dost šílená situace. 

  Něco takového říkal Marcel [www.granosalis.cz] v nadsázce jako svědectví ze svého života. Chodil i ve starém životě nějaký čas do církve, dokonce se nechal pokřtít. A říkal o tom období: 'Kdyby Pán Ježíš přišel v neděli po shromáždění, tak bych snad byl i spasen. Jen by to musel stihnout včas, než jsme šli do hospody'

  Jestli je někdo skutečně zachráněný, mluví o něm Bůh hodně. Hodně slov řekl Pán Ježíš, apoštolové ... "Mé ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou  a já jim dávám život věčný; nezahynou na věčnost a nikdo je nevytrhne z mé ruky.", "Kdo věří v Syna, má věčný život... kdo slyší mé slovo a věří tomu, kdo mne poslal, má věčný život a nejde na soud, ale přešel ze smrti do života.", "Já budu pást své ovce a já je budu ukládat.  Hynoucí vyhledám a zapuzenou přivedu zpět, polámanou obváži a nemocnou posilním."

  Kdyby to tak nebylo, byla by všechna taková slova jen prázdná.

  Toník


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pondělí, 22. květen 2023 @ 19:49:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Z tohoto pohledu máš pravdu, ale z jiného pohledu mám pravdu i já. 
To svědectví o Marcelovi je dobré, ale to není to co jsem myslel. Nebo ano, ale lidi o kterých jsem psal, byli lidé co na tom nebyli jak Marcel, ti by nešli odpoledne do hospody, ale uběhlo 20let a v té hospodě jsou. Nadsázka. 
Mluvil jsem o lidech, kteří mají čisté svědomí ani nic viditelného nesprávného neshledáváš a potkáš je za desítky let a nechápeš. 
I o tom píše Pavel, říká, že jej svědomí neobviňuje, že tedy by se mohl cítit "spasený", ale pokračuje, že to nic neznamená, protože jeho soudcem bude Bůh. Ty jsi takové lidi možná nepotkal, ale já ano.
Lidi, kteří  vnějškově opravdu následovali Boha a.... 

Je to naděje, kterou čas promění v jistotu, ... ale v ten daný čas, když je to dnes , je to jistota. A je pravda, že z ruky Pána nás nemůže nikdo vyrvat, lidé o kterých mluvím, se vyrvali sami. 

Nevím jak to lépe napsat, tu kombinaci jistoty a naděje. Možná jednodušeji, věřím, že je možné odejít od Boha a že se to dokonce u lidí i děje. 
...


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 23. květen 2023 @ 06:07:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Jejej, Jirko, vím, že je možné odejít od Boha - nejen věřím. 

  Je pak otázka, co udělá Bůh - jestli je to bezmocný bezcitný workoholický "bůh" svých zájmů, který na to odejití jenom kouká a čeká, jako ten otec od dvou bratří z jednoho příběhu bible, nebo jestli jde až k těm úplně nejztracenějším, nejposlednějším a nejodejitějším, až na kříž, jako Pán Ježíš.

  Viděl jsem člověka, který nesl evangelium stovkám a stovkám lidí. Viděl jsem plný stadion lidí, co slyšeli evangelium a obraceli sek Bohu po autobusech. Odešel pak od Boha - to jsem neviděl, jen to slyšel. Možná se sám vyrval, nevím. A mrzelo mne to. Ale viděl jsem, jak pro něj Pán Bůh došel, až tam, kde byl odejitý a povolal ho zpátky. A slyšel jsem jeho svědectví. 

  A to mi dává smysl. 

  Kdyby Bůh člověka zachránil, spasil ho, a pak ho nechal nepříteli (třeba tomu často nejhoršímu nepříteli, samu sobě), a nic neudělal, byl by to ten nejcyničtější "bůh" na světě. Dát někomu naději, tolik slov zaslíbení - a pak jí zklamat....

  Toník


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Úterý, 23. květen 2023 @ 19:50:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mám svědectví o lidech co odešli a vrátili se. A je svědectví o lidech, kteří se nevrátili.  A nebylo to tím, že se Bůh otočil zády. Ani proto. že byl cynický.  Vždyť ne všichni budou spaseni a také to není o cynismu Boha. 
Ale vždy je lepší neodcházet a vždy je lepší se vrátit a Bůh tomu pomáhá. 

Ale ne všichni se bohužel vrátí, jak varuje i Pán v dopisech církvím ve Zjevení. Tak to vnímám já. 
Tak jako Bůh nikoho násilím nespasí, tak jej ani násilím nerve zpět. 
Ale to, že někdo odejde je opravdu divné. Proč? 


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 23. květen 2023 @ 23:00:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Jirko, ne všichni budou spaseni.

  Píšu o lidech, kteří byli spaseni. Které Bůh zachránil a patří Bohu. 

  Kterým Bůh říká: 

  A to nejsou prázdná slova. Věřím, že si Bůh nevymýšlel a ta slova dodrží. A zažil jsem to.


Ale to, že někdo odejde je opravdu divné. Proč? 

  Tohle nevím. Neřešil jsem to nikdy. S tím člověkem, co za ním bylo velké dílo evangelia a odešel, tak s tím jsem si nepovídal o tom, proč odešel ale on vyprávěl, jak ho Bůh našel a přivedl zpět. Takže nevím.

  Neznám osobně moc lidí, co odešli. Vlastně snad jen toho jednoho ...

  Toník


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 24. květen 2023 @ 07:39:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."
Píšu o lidech, kteří byli spaseni. Které Bůh zachránil a patří Bohu. 

  Kterým Bůh říká: Jistěže mnoho lidí dosud žijících na této zemi bylo už spaseno. Spaseno ve smyslu zachráněno pro další pozemský život s Bohem - nic víc. Mít věčný život na této zemi znamená ve smyslu "poznávat stále blíže Pána Ježíše, žít svůj život s Bohem".

Pak, když člověk jednou zemře, přechází v tomto svém stavu přirozeně hned do věčného života v nebi. Po smrti předstoupí před Kristovu soudnou stolici a Pán ho oslaví - dá mu věčný život v nebi.

Mít věčný život na zemi je duchovní stav přátelství člověka s Bohem - to ještě ale není úplnou zárukou, že člověk má už jistou i věčnou spásu po smrti!
Když by totiž ve svém pozdějším pozemském životě v dobrém nevytrval a zhřešil hříchem ke smrti - tím stav přátelství s Bohem pomine - a tím člověk ztrácí stav věčné spásy a přechází do stavu duchovní smrti.

Pořád tedy platí:

Byli jsme už Kristem spaseni (ve křtu), náš proces spasení stále ještě probíhá a uskutečňuje se (dneska jsme údy Kristovy pozemské církve putující ( zatím jsme "lidmi na cestě"), a jednou - když v dobrém vytrváme (Mt 10,22; Mt 24,13;  Mk 13,13;)  - pokud tedy v dobrém vytrváme, tak budeme po smrti spaseni Kristem už navěky -  proces uskutečňování našeho věčného spasení se na Kristově soudné stolici završí a my se staneme údy Kristovy církve vítězné, která je v nebi..

Tyto věci třeba křesťanu rozlišovat a rozumět jim správně.
]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 24. květen 2023 @ 08:15:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  O vašich problémech, co si řešíte, jsem nepsal.

  Psal jsem o nás, o lidech, které Pán Bůh zachránil pro věčný život s ním. O lidech jejichž celý život patří Bohu.

  Toník


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 24. květen 2023 @ 13:11:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jistěže to nejsou prázdná slova.

Ale lze jim prázdně rozumět - a to to se ve tvém případě jedná..

Proto jsem nahoře přidal podrobnější zdůvodnění, jak je třeba tomuto místu rozumět správně jako křesťan.


Buď žiješ životem křesťana - a pak také řešíš problémy křesťanů - nebo žiješ vyprázdněnými líbivými proklamacemi bez jejich náležitého porozumění. V tom případě skutečně problémy křesťanů nejsou tvoje problémy.

Je třeba věci ale správně pojmenovat (definovat), aby jsme si rozuměli, kdo je kdo.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 24. květen 2023 @ 17:18:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Ale lze jim prázdně rozumět - a to to se ve tvém případě jedná..

  A zase už ty tvoje hulvátské přehazovačky, Stando, toho, co vy žijete. Nech si je laskavě od cesty, třeba pro lidi, co je mají tak rádi, jako ty. Ty na ně můžeš přehazovat tvoje prázdné rozumění a oni na tebe zase ješu nebo glorifikace cizoložství, či co to ještě žijete.

  Zpět k tématu. 

 Psal jsem o nás, o lidech, které Pán Bůh zachránil pro věčný život s ním. O lidech jejichž celý život patří Bohu.

  Kterým Bůh říká: 

  A to nejsou prázdná slova. Věřím, že si Bůh nevymýšlel a ta slova dodrží. 

  A zažil jsem to. Vím to tedy, že to nejsou prázdná slova, nejen věřím.

  Nejlépe se Božímu slovu porozumí tak, že se člověku to slovo stane, že se stane realitou v jeho životě, že ho člověk zakusí na vlastní kůži.

  Když jsme zažili, že nás Bůh sám vyhledal, dal nám život, nebo to, že nás nikdo nevytrhne z jeho ruky, nemusíme tomu slovu rozumět prázdně, jako ten, kdo to slovo nezakusil a nezná.

  Toník


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 25. květen 2023 @ 07:05:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já chápu, že tě pravda o tobě rozčilí, když není nijak lichotivá.

Když tu hovořím o tvých virtuálních představách toho, jak tě prý Bůh zachránil. ( a proč zrovna jen tebe a už ne nás ostatní?).

To, co žiješ, má do reality křesťana ještě hodně daleko.

Oblíbil jsi si to slovo "hulvátské" natolik, že vlastní hulvátství si už neuvědomuješ.
Za celou dobu mého žití mi nikdo v reálném životě neměl důvod říkat, že bych byl hulvát - a taky mně to nikdo neřekl - zato tady mě tím častuješ denně - kdykoli se ti něco znelíbí.
Ale na to už nemáš, aby jsi se zamyslel, zda o tobě přece jen neříkám hořkou pravdu.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 25. květen 2023 @ 10:25:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  To je dobře, Stando, že už chápeš alespoň tvé projekce, fikce a přehazovačky. Byly doby, kdy jsi je psal a ani jsi je nechápal. A není to tak dávno - ani ne 14 dnů, kdy jsi nechápal ani tvoje výmysly.

  Asi potřebuješ odběhnout od tématu diskuze a řešit tvoje problémy, když je pořád vytahuješ, budu se tedy věnovat jim. Ale lepší by bylo, kdyby sis na tvoje problémy založil vlastní článek a netrollil diskuzi, která s problémy, co si řešíš, nesouvisí.
  Tedy k tobě a k tomu, s čím stále přicházíš a jak jsi tvou situaci komentoval teď.


  Je dobře, že se v reálu chováš slušně. 

  Že bys snad v reálu vytrvale netykal lidem, kteří si to nepřejí. Nebo bys snad sousedce uprostřed rozhovoru úplně mimo téma neřekl: "Myslela sis snad na faráře, že mu vlezeš do postele?" Nebo že bys sousedovi, co má pět dětí a žije třicet let věrně s manželkou, měl svatbu v kostele, neřekl úplně mimo téma rozhovoru: "Ty sám ses postaral, aby byl tvůj sňatek neplatný".

  Zkus takovou věc udělat v reálu, Stando. Uvidíš, co ti na to, co zde předvádíš, řeknou lidi! ;-) A myslím, že použijí o dost šťavnatější slova, než já. A nejen slova.


  Takovým věcem se u nás v reálu říká "hulvátství". Zvlášť když člověk dělá takové věci dlouhodobě, systematicky, i po mnoha upozorněních, stále znovu a znovu. 

  Ale takových lidí jako ty v reálu potkávám málo - byly třeba na tanečních zábavách, po desátém pivu, kdy se uvolnili, dali najevo, co v nich je. Podobný efekt má zřejmě anonymní diskuze. 

  Rozumím, že v reálu se chováš konformě. Něco takového píše i Syntezátor, že v reálu se chová konformě, slušně a i další lidi to tak snad mají. Tady v anonymní diskuzi ale můžete ukázat, co ve vás je, tak to předvádíte. Už jsem to zažil s mnoha lidmi - a věřím vám, že snad v reálu neříkáte sousedkám, že si mysleli na faráře, sousedům, že mají neplatné manželství a netykáte hulvátsky tomu, kdo si to nepřeje. A snad ani nemáte v životě tolik satanů, konkubín, cizoložství, ješu, chovatů, vražd, kapitalistů, pobožných a co ještě všechno z vašeho života taháte do diskuze.  


  
  Pokud jde o mně, Stando, tak hořkou pravdu jsi tu o mne nepsal. Celkem čtu tvoje příspěvky, i když na začátku píšeš nějakou urážku nebo ty vaše přehazovačky, abyste ukázali, co jste zač. 

  Téměř vůbec o mně nepíšeš, to, co píšeš, se mně netýká, je to tvůj svět. 

  Když píšeš o rochnění v omylech a ještě rád, jak spatřuješ chyby ve svých metrixech, jak ti spousta věcí nelze, když píšeš o okleštění, o prázdných mluvkách, o šíření herezí proti učení apoštola Pavla, o pohrdání  Malým princem, a nepochopení, co autor vyjadřoval ... Popisuješ tvůj svět, ne můj

  Se mnou tvé psaní nesouvisí.
  Tady v té diskuzi jsi o mně napsal snad jen jednu jedinou věc: Že jsem tu prohlásil, že jsem činil pokání a že lítosti u toho mého pokání nebylo třeba. 

  To je pravda - často se mi v životě s Bohem stávalo a stává, že jsem činil nebo činím pokání včas. Dřív, než je pozdě. Že mne Bůh zastavil či zastaví dřív, než se mi povede udělat něco špatně nebo dokonce zlého. 

  Pak jsem rád, že nemusím litovat způsobeného zla, že mne Bůh zastavil včas, protože lítosti jsem si v životě užil až dost. A jsem rád, že se můžu radovat z toho, co pro mne zase Pán Bůh udělal.

  Ke tvé otázce, problému, co si řešíš.

a proč zrovna jen tebe a už ne nás ostatní?

  Psal jsi o tom mockrát - Bůh vás nespasí bez vás. Nespasí vás násilím.

  A psal jsi to dobře.

  Proč se na to ptáš?

  Toník


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 26. květen 2023 @ 10:58:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Toto ale není ani zdaleka všechno.

Toto je až důsledek pokání - změna smýšlení, změna pohledu na svět kolem nás více "Božíma očima".


Pokání znamená předně (a hlavně) smíření s Bohem a s lidmi, kterým jsem hříchem ublížil. 

Pokud už člověk žije v trvalém přátelství s Bohem, takové pokání už vlastně k ničemu nepotřebuje. Už totiž nepotřebuje ani radikální změnu smýšlení, už se nepotřebuje smiřovat s Bohem a nejsou ani lidé, kterým by on ublížil.

Pokání u takového křesťana dostává nový rozměr -

1.) pokání se stává trvalým postojem člověka k Bohu, protože si je vědom, že nedokáže žít zcela bez hříchu.

2.) Pokání je pak pro křesťana nástrojem jeho růstu ke křesťanské dokonalosti...."často se mi v životě s Bohem stávalo a stává, že jsem činil nebo činím pokání včas. Dřív, než je pozdě. Že mne Bůh zastavil či zastaví dřív, než se mi povede udělat něco špatně nebo dokonce zlého. "...

Dáváš zde slovu "pokání" zcela novou (svoji osobní) náplň - zcela nový význam.
Pokání se dělá jenom ze špatných věcí - pokání se nedělá ani z dobrých skutků, ani z dobrých rozhodnutí.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 26. květen 2023 @ 16:45:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Stando, ty tvoje přehazovačky, texty, co píšeš jen a jen sám za sebe - rozumím, že dáváš slovu "pokání" zcela novou (svoji osobní) náplň - zcela nový význam. To je tvoje věc.

  Slovo "pokání" je původem z řečtiny, μετάνοια, metanoia. Je to slovní spojení - předložka "meta" označuje změnu pohybu a obrácení; "noia" je podstatné jméno označující mysl. Slovo metanoia, pokání, tak znamená vidět vše v novém světle, změnit zorný úhel, nahradit starou mentalitu novou. Je to změna v srdci - změna hluboko v člověku.

  Důsledkem pokání je pak změna chování. 

  Ta vede i ke smíření - pokud zloděj přestane krást a vrátí, co nakradl, nahradí škodu a ještě navíc, má šanci na smíření s těmi, kterým ublížil. Pokud ne, je ta šance výrazně, výrazně nižší.

  Pokud lhář a pomlouvač přestane lhát a pomlouvat, má šanci žít bez zaujatosti, smířit se s těmi, kterým lhaním a pomluvami ublížil. Pokud ne a jeho hřích trvá, těžko se s lhářem bude někdo smiřovat.

  To je první a to podstatné. 90-99% procent pokání.

  Když ke změně chování ještě připojí lítost, omluvu, šance na smíření se ještě zvýší. Ale vůbec nebude vadit když místo lítost připojí zahanbení, stud, to je namístě často víc, než lítost.

  

  Ale před tím jsi uhýbal od tématu, odváděl mimo a najednou ses k tématu vrátil? Nereagoval jsi na to, k čemu jsi uhnul?

  Copak?
  Tedy k tobě a k tomu, s čím stále přicházíš a jak jsi tvou situaci komentoval teď.


  Je dobře, že se v reálu chováš slušně. 

  Že bys snad v reálu vytrvale netykal lidem, kteří si to nepřejí. Nebo bys snad sousedce uprostřed rozhovoru úplně mimo téma neřekl: "Myslela sis snad na faráře, že mu vlezeš do postele?" Nebo že bys sousedovi, co má pět dětí a žije třicet let věrně s manželkou, měl svatbu v kostele, neřekl úplně mimo téma rozhovoru: "Ty sám ses postaral, aby byl tvůj sňatek neplatný".

  Zkus takovou věc udělat v reálu, Stando. Uvidíš, co ti na to, co zde předvádíš, řeknou lidi! ;-) A myslím, že použijí o dost šťavnatější slova, než já. A nejen slova.


  Takovým věcem se u nás v reálu říká "hulvátství". Zvlášť když člověk dělá takové věci dlouhodobě, systematicky, i po mnoha upozorněních, stále znovu a znovu. 

  Ale takových lidí jako ty v reálu potkávám málo - byly třeba na tanečních zábavách, po desátém pivu, kdy se uvolnili, dali najevo, co v nich je. Podobný efekt má zřejmě anonymní diskuze. 

  Rozumím, že v reálu se chováš konformě. Něco takového píše i Syntezátor, že v reálu se chová konformě, slušně a i další lidi to tak snad mají. Tady v anonymní diskuzi ale můžete ukázat, co ve vás je, tak to předvádíte. Už jsem to zažil s mnoha lidmi - a věřím vám, že snad v reálu neříkáte sousedkám, že si mysleli na faráře, sousedům, že mají neplatné manželství a netykáte hulvátsky tomu, kdo si to nepřeje. A snad ani nemáte v životě tolik satanů, konkubín, cizoložství, ješu, chovatů, vražd, kapitalistů, pobožných a co ještě všechno z vašeho života taháte do diskuze.  


  
  Pokud jde o mně, Stando, tak hořkou pravdu jsi tu o mne nepsal. Celkem čtu tvoje příspěvky, i když na začátku píšeš nějakou urážku nebo ty vaše přehazovačky, abyste ukázali, co jste zač. 

  Téměř vůbec o mně nepíšeš, to, co píšeš, se mně netýká, je to tvůj svět. 

  Když píšeš o rochnění v omylech a ještě rád, jak spatřuješ chyby ve svých metrixech, jak ti spousta věcí nelze, když píšeš o okleštění, o prázdných mluvkách, o šíření herezí proti učení apoštola Pavla, o pohrdání  Malým princem, a nepochopení, co autor vyjadřoval ... Popisuješ tvůj svět, ne můj

  Se mnou tvé psaní nesouvisí.
  Tady v té diskuzi jsi o mně napsal snad jen jednu jedinou věc: Že jsem tu prohlásil, že jsem činil pokání a že lítosti u toho mého pokání nebylo třeba. 

  To je pravda - často se mi v životě s Bohem stávalo a stává, že jsem činil nebo činím pokání včas. Dřív, než je pozdě. Že mne Bůh zastavil či zastaví dřív, než se mi povede udělat něco špatně nebo dokonce zlého. 

  Pak jsem rád, že nemusím litovat způsobeného zla, že mne Bůh zastavil včas, protože lítosti jsem si v životě užil až dost. A jsem rád, že se můžu radovat z toho, co pro mne zase Pán Bůh udělal.

  Ke tvé otázce, problému, co si řešíš.

a proč zrovna jen tebe a už ne nás ostatní?

  Psal jsi o tom mockrát - Bůh vás nespasí bez vás. Nespasí vás násilím.

  A psal jsi to dobře.

  Proč se na to ptáš?

  Toník


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 29. květen 2023 @ 08:24:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Je to změna v srdci - změna hluboko v člověku."...

Taková změna může v člověku nastat jen Božím darem a to až v okamžiku, kdy už lidské srdce není plné špíny hříchů - tedy nejdříve se křesťan kaje ze svých hříchů před Bohem - lituje jich a jmenovitě každý vyznává (své hříchy) Bohu i církvi.
Až pak mu Bůh hříchy odpustí - až se i církev ústy zpovědníka připojí svým rozhřešením (J 20,21-23). Až tehdy je lidské srdce znovu čisté a může být naplněno ušlechtilými věcmi.
Proč mezi křesťany všem zde tykám, jsem už vysvětlil dostatečně. V normální rodině si sourozenci nevykají. A já se za normálního považuji.
Onen "farář a lezení do postele"  byla jen přiměřeně hrubá záplata na hrubý pytel pomluvy "o údajném papežovu nemanželském dítěti".

"Měl svatbu v kostele" - no a co z toho plyne?
Tvé manželství by bylo svátostným jedině tehdy, kdyby jsi ty i tvoje žena dneska přistupovali ke svátostem - když byste oba dva žili neustále svátostným životem?
Je snad něco z toho skutečností? Křivdím ti snad v tomto?
To bylo ode mne chybné vyhodnocení, protože jsem nesprávně pochopil tvé předešlé výroky o svatbě "katolíků před evangelických farářem" a vztáhl jsem si to mylně na tvoji osobu.

Takže dneska toto stanovisko nezastávám - domnívám se, že tvůj sňatek byl uzavřen platně i v očích katolické církve - nedomnívám se ale, že byl uzavřen svátostně. Protože s ženou evangeličkou je to nemožné - evangelíci totiž nevěří v reálnou přítomnost živého Krista v eucharistii.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 29. květen 2023 @ 09:08:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

To bylo ode mne chybné vyhodnocení, protože jsem nesprávně pochopil tvé předešlé výroky o svatbě "katolíků před evangelických farářem" a vztáhl jsem si to mylně na tvoji osobu.

  To samozřejmě chápu, že to bylo ode tebe chybné vyhodnocení, protože jsi nesprávně pochopil tvé předešlé výroky o svatbě "katolíků před evangelických farářem" a vztáhl jsem sis to mylně na tvoji osobu.

  žádné výroky o svatbě katolíků před evangelickým farářem nepsal. 

  Asi proto Stando píšeš neustále o virtuálním světě, snad proto stále reaguješ na fikce, které jsou jen ve tvojí hlavě. 

  Stejně tak nerozumíš římskokatolickému učení ohledně svátosti manželství, proto se opět domníváš jen tvé fikce. Ale brát ti tvé fikce nebudu.  Toník


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 15. květen 2023 @ 21:31:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Willy:


Souhlas. JirkaB založil svůj pohled na jednom verši z 1Jan vytrženém z kontextu. Ostatní části Písma, která by měl synteticky zahrnout, nepřijímá a tudíž zastává jakési neznámé učení v tomto tématu.

Alespoň nevím, že by kdo učil instantní svatost od začátku. Jiřík je ale raději ve své snové realitě...


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 16. květen 2023 @ 07:30:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud jsem to správně postřehl, tak Jirka B odpovídá ženským rodem - bude to tedy zřejmě žena.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 16. květen 2023 @ 13:15:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
přehlédnutý překlep - "á" je hned vedle "ý". 


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Středa, 17. květen 2023 @ 17:12:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nicku Oko, nehacknul jsi Okovi účet? Takhle mimo Oko dříve myslím nebýval. Ale jestli chceš, tak si klidně mysli, že jsem žena. Pro tebe klidně žena Jirka. Ach jo, prober se. 


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 18. květen 2023 @ 09:46:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jsem rád, Jirko, že jsi věc upřesnil.
Vždycky jsem tě nějak automaticky považoval za muže. Ale v jednom tvém komentáři jsem narazil na to, že jsi se vyjadřoval v ženském rodě - zřejmě nějaký překlep. To mě zmátlo.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pondělí, 15. květen 2023 @ 19:34:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Akorát žádné Království nebes na zemi hned tak nebude, ale nejdříve až po Miléniu v nebi tedy 1000 letém kralování svatých s Kristem v nebi, jak o tom svědčí mnoho veršů a ani jeden, že by to mělo být na této zemi, která bude zdevastovaná a lidí přežije jen maličko než vymřou i tito. Tento blud šíří i mí oblíbení Unitariáni, Kristadelfiáni, Svědkové Jehovovi aj.

Jan 14:1  "Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne.
2  V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo.
3  A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.

Matouš 7:21  Ne každý, kdo mi říká `Pane, Pane´, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 16. květen 2023 @ 07:28:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Znovu tu oprašuješ dávno vyvrácený blud "chiliasmu".

Pán Ježíš už před dvěma tisíci roky hlásal, že už tehdy se přiblížilo nebeské království.

Po svém zmrtvýchvstání se Kristus stal svrchovaným králem nebe i země.

(Mt 28,18)
Ježíš přistoupil a promluvil k nim: „Byla mi dána veškerá moc na nebi i na zemi."

V mém srdci Pán Ježíš kraluje už nyní - jako svrchovaný vládce nebe i země.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Úterý, 16. květen 2023 @ 14:11:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Oko:


Znovu tu oprašuješ dávno vyvrácený blud "chiliasmu".

Kým vyvrácený? Vašimi teology, kteří tomu nerozumí?

Nedokážeš pochopit rozdíl mezi duchovním a fyzickým Královstvím?

Proroci podle tebe lžou? Kdy tedy dostal Kristus zaslíbený Davidův trůn v Jeruzalémě? Kdy na něm seděl?

Počas Království bude satan spoután v zapečetěné propasti, takže se nebude moci ani hýbat. Bude moci jen přemýšlet a nebude tak moci svádět národy.

Máš ten pocit, že to nyní už tak je? Potom tedy komu vlastně sloužíš? Kdo je tvůj bůh? Nebo jsi z Marzu? 

Apoštol Pavel PO Kristově zmrtvýchvstání stále mluvil o satanovi jako o bohu tohoto světa. Stále mluvil, že bude muset být podložen pod nohy Krista spolu se smrtí. Máš za to, že už se to stalo? 

Apoštol Pavel už PO zmrtvýchvstání se velmi obával, aby satan nesvedl korintskou církev od její čistoty v Kristu (2Kor 11,3).]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 17. květen 2023 @ 12:17:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ten blud je vyvrácený samotným Kristem.

Nebo co Kristu ještě chybí k vládě v tomto světě, když už mu byla dána veškerá moc na nebi i na zemi?

Satan je nyní už spoután, už nemůže svádět celé národy jako za doby před Kristem. Už ho Kristus porazil, srazil jeho vládu nad světem. Nyní už může satan svádět jenom jednotlivce.
Křesťan v moci Ducha svatého má už dneska moc odolávat satanu a poroučet zlým duchům, aby odešli.
V tomto světě existuje stále i "temná část" světa protibožského (lidí, co se Bohu protiví a jsou k tomu ponoukáni zlými duchy) 

- existuje tu ale už rovněž i království Kristovo - církev, ve které satan už nemá žádnou moc. Vzhledem k církvi je satan už svázán a uvržen do propasti.


(L 10,17)
Těch dvaasedmdesát se vrátilo s velkou radostí a říkali: "Pane, dokonce se nám podrobují v tvém jménu i zlí duchové!"
On jim řekl: "Viděl jsem, jak satan padá s nebe jako blesk!
Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech, štírech a veškeré síle Nepřítele, a nic vám neuškodí  ...


Takto vypadá obraz dnešního světa a vláda Krista na zemi.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 15. květen 2023 @ 21:25:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Willy:


 Učedníky máme být teď.

Jen bych to doplnil... Učedníky máme být do určité doby. Pak bychom se měli stát vyučenými DĚLNÍKY Slova. Mistři, kteří vedou další učedníky.

2 Timoteovi 2:15  Pilně se snažuj vydati sebe Bohu milého dělníka, za nějž by se nebylo proč styděti, a kterýž by právě slovo pravdy rozděloval.
]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 17. květen 2023 @ 12:26:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..." Mistři, kteří vedou další učedníky."...


Gregu - míříš vysoko! Další "Kristus" na obzoru!

Ale jsi jenom nepatrným neužitečným služebníkem - žádným mistrem. Schází ti pokora!


(J 13,213 ...)
Nazýváte mě Mistrem a Pánem a říkáte to dobře, neboť jím jsem. Jestliže jsem vám tedy já, Pán a Mistr, umyl nohy, musíte i vy jeden druhému umývat nohy.Dal jsem vám totiž; příklad, abyste i vy činili tak, jak jsem já učinil vám.Vpravdě, vpravdě vám říkám, služebník není větší nežli jeho pán, ani posel větší než ten, který ho poslal.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 14. květen 2023 @ 10:15:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš nemá jiný původ je z rodu Davidova jak bylo předpovězeno proroky, i když byl počat zázračně Svatým duchem byl počat jen jako 100% člověk jinak by nemohl být ve všem jako my a nemohl by nám být příkladem a apoštolové by po nás nechtěli, abychom žili jako On.Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 14. květen 2023 @ 10:32:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A co tvořilo druhou polovinu genů? A s kým byla tedy Marie těhotná, když Josef to nebyl? On  s klidem mohl říct, že jeho otec je Bůh. Nebo v tom byl nějaký podfuk? Copak oplodnění není výměna informací mezi dvěma buňkami? Co když tady tu mužskou buňku nahradila právě ta informace od Boha do vajíčka. A dnes kolem nás víme, že informace se dají šířit různě a my to využíváme hodně dnes a nepřijde nám to divné. Byl tedy člověk jako my, ale měl v sobě i jiné geny než my. Proto mohl činit zázraky.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 14. květen 2023 @ 15:29:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš nemohl činit zázraky kvůli svým genům od Svatého ducha, ale všechny zázraky jak je psáno činil skrze něj sám Bůh Otec.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 15. květen 2023 @ 09:29:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

..."A co tvořilo druhou polovinu genů? "...Je pro člověka skutečně tak obtížné přijat skutečnost, že některé Boží věci pro nás zůstávají tajemstvím?

Pán Ježíš nám byl podobný ve všem - kromě našich hříchů.

Byl člověkem jako my - nebyl žádným nadčlověkem s jinými vylepšenými geny. Jen stejný člověk mohl usmířit viny ostatních lidí proti Bohu - a zároveň tento úkol byl nad síly každého člověka.
Proto se Bůh stal člověkem ...

Pán Ježíš činil zázraky mocí Ducha svatého - protože Bohem být nepřestal. Máme zde tedy dvě naprosto rozdílné a nesmíšené přirozenosti v jednom člověku - přirozenost lidskou a přirozenost božskou. Pán Ježíš s lidským tělem a lidskou nesmrtelnou duší a zároveň také Bůh (Syn, Slovo).
V Pánu Ježíši se dokonalým způsobem uskutečňovalo společenství člověka s Bohem - takto by se mělo uskutečňovat toto živé společenství i v každém z nás. Společenství našeho těla a naší nesmrtelné duše s Bohem. Ježíšův Duch by měl panovat i v našich srdcích.
]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pondělí, 15. květen 2023 @ 19:37:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...Proto se Bůh stal člověkem ...
...Pán Ježíš činil zázraky mocí Ducha svatého - protože Bohem být nepřestal.
Máme zde tedy dvě naprosto rozdílné a nesmíšené přirozenosti v jednom člověku - přirozenost lidskou a přirozenost božskou. Pán Ježíš s lidským tělem a lidskou nesmrtelnou duší a zároveň také Bůh (Syn, Slovo).


Nic takového v Písmu nenajdeš, takže je to jen něčí svévolný výklad.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 16. květen 2023 @ 07:20:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty to tam, Mikime, opravdu nenajdeš - ne že by to tam nebylo, ale proto, že ty to tam najít nechceš.

Platí o tobě verše Písma: "Mají oči a nevidí ..."


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 15. květen 2023 @ 21:43:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
František100 píše:
]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 14. květen 2023 @ 10:42:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Kdo to dnes pochopí ? 

  Ahoj Františku.

  Pohan, jako my, ke kterému se dostalo evangelium a Pán Ježíš ho zachránil, to pochopí. A myslím, že i Žid to pochopí - když to pochopil svatý Petr ;-)

  Evangelium není složité, aby ho lidi nepochopili. Izaijáš k tomu píše:  Tou cestou jdoucí i nejhloupější nezbloudí [www.cizinec.com]. Evangelium pochopí snadno i lidi s podprůměrným IQ. Není složité. Je jednoduché.


Kolik lidí toto zneužije?

  Myslím, že nikdo. 

  Nedokážu si představit, jak by někdo mohl zneužít to, že Pán Ježíš je spasitel celého lidstva, nejen Židů.


Co zůstalo? 

  Cituješ Písmo, to zůstalo od prvního století dodnes. Stejně tak nám zůstala moc evangelia ke spasení. Stejně moc Ducha svatého k uzdravení, vysvobození.


Chápou dnes lidé pokání? 

  No, samozřejmě. Pokání není nic tak složitého. 

  Slovo "pokání" znamená "změnu smýšlení" nebo taky "změna postojů v životě". Když jsme byli modláři, nosili po kapsách plíšky a na prstě prstýnky a na krku křížek, za dveřmi nám visela dřívka na ochranu a v autě zase trojúhelníček a neodolatelně nás to táhlo k různým posvátným návrším, tak pokání znamenalo jednoduchou věc: Odvrácení od model k Bohu. Stejně tak když jsme žili v depresi a beznaději, pokání znamenalo, že jsme to už nežili.

  Lítost pak u pokání nebyla potřeba - evangelium se k nám dostalo na prahu dospělosti, hodně brzo. Takže pokání pro mne znamenalo spíše radost, pokoj, naději, dobrou změnu. Toho není potřeba litovat

  Ale kdyby se k nám dostalo evangelium v padesáti, sedmdesáti a člověk by prožil úplně celý život v beznaději, temnotě, depresi a na modlách, tak to už by byla na místě lítost - hodně, hodně lítosti, za všechno, co člověk ztratil. A kdyby vůbec, přišla by lítost dokonalá.


Pokání musí být vidět na člověku v jeho jednání.

  Tak. To je pokání.

  Pavel například píše: "Zloděj ať již nekrade, ale ať raději pracuje a dělá vlastníma rukama něco dobrého, aby měl co dávat tomu, kdo má nedostatek". 

  To je pokání.

  A není to tak složité, aby to nešlo pochopit.

  ToníkRe: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 14. květen 2023 @ 10:47:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když to není tak složité, proč to tolik lidí nepřijímá a nechápe a proč je tak zneužité sektami a církvemi?? Já kolem nevidím, že by to někdo chápal a žil podle toho. A zneužitelné to je. Stačí stát se členem nějaké sekty a poznám, co to způsobí.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 14. květen 2023 @ 11:11:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Když to není tak složité, proč to tolik lidí nepřijímá a nechápe?

  Ahoj Františku.

  Já jsem třeba evangelium na počátku, "na první dobrou" nepřijal, protože bylo moc jednoduché, přímočaré, jasné. To bylo pro mne jako intelektuála z náboženství pohoršení. 

  My jsme měli "cestu za kristem", na které bloudili i ti nejchytřejší a nejvzdělanější, byla složitá a nepochopitelná, kdyby člověk chtěl pochopit tu cestu, co jsme v náboženství měli, tak bylo bylo tak složité, jako přelít cedníkem celé moře. Takže jsme pořád byli na cestě za kristem, ale kristus pořád nikde... A kdyby se ke mně nedostalo evangelium, tak jsem "na cestě za kristem" dodnes a "kristus" porád nikde ... Tak složité jsme to měli!

  Proti tomu evangelium bylo jednoduché, přímočaré - Pán Ježíš Kristus za nás zemřel, abychom žili. Nesl naše hříchy, nemoci, bolesti, trestání snášel pro náš pokoj, jeho ranami jsme uzdraveni ... To je tak přímočaré a jasné, že se to nedá "nepochopit". 

  Neznám snad nikoho, kdo by to nepochopil.

  Ale odmítnout se to dá. Znám pár lidí, co evangelium odmítli. Sám jsem ho na počátku odmítnul. Naštěstí ne nadlouho. I tady v diskuzi jsou takoví, co odmítají evangelium a vysmívají se nám pro odpuštění, které je v Ježíši, proto, že jsme Pána Ježíše přijali.


proč je tak zneužité sektami a církvemi??

  ??

  To nevím, Františku. 

  Jak by evangelium či pokání (změna života od hříchu k Bohu) mohlo být zneužité? To si moc nedokážu představit?

  Jak bys chtěl zneužít to, že zloděj dál nekrade, ale pracuje a pomáhá potřebným?

  Jak bys chtěl zneužít to, že člověk už nežije bez Boha v temnotě a depresi, ale raduje se s Bohem a má pokoj?

  Jak bys chtěl zneužít to, že člověk už nežije sám sobě, ale žije pro druhé - pro Boha, pro lidi okolo sebe, stará se o ně?

  Jak bys chtěl zneužít to, že je někdo vysvobozený od démonů, jako Marie Magdalská?

  Jak bys chtěl zneužít, že zloděj nahradí čtyřnásobně škodu, jako Zacheus?

  Jak by to vůbec šlo zneužít?

  Toník


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 14. květen 2023 @ 11:35:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je pravda, ale tohle platí až tehdy, pokud toto evangelium celým srdcem přijmu. Ovšem, než ho přijmu, jsem ohrožen těmi, kteří evangelium tak nechápou a učí něco jiného. Copak nevíš, co vše způsobují sekty a fanatické církve? Znám lidi, co naletěli letničním sektám, jehovistům  a jiným a zničili si rodinu, přijali nesmysly, které sekty vyžadují apod. Často to odnesou i psychicky, skončí u psychiatra apod. A nakonec Pán Ježíš je tam nepochopen či pochopen zcela jinak. Soustřeďují se na výkon, na údajné zázraky, musíš mít pocit, že jsi svatým  vyvoleným a  zaručeně spasený, musíš dodržet sobotu, správné jídlo, odmítat transfúzi, věřit jen v hostii a učení církve atd. Je to prostě šílené. Ta prostinká víra, kterou měli první křestané je ohrožena víc, než kdykoliv jindy v dějinách. Lidí nepřijímají pravé evangelium a Pána Ježíše, ale učení své církve či sekty. A na tom všem parazitují psychopatičtí fanatičtí lidé se schopností ovládat jiné a podřizovat si je. Stávají se vůdci sekt a ovládají své ovečky.A mimochodem, pozitivní vlastnosti, které popisuješ, mají i mnozí  z těch, co nejsou nábožensky založení a třeba ani moc neznají Pána Ježíše. Já v životě poznal i mnoho takových lidí a naopak se zklamal v těch, co se chlubili vírou v Boha. A v práci to platilo na sto procent. Věřící nebyl zárukou poctivosti  a pozitivních vlastností.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 14. květen 2023 @ 12:15:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Františku, sektama se nezabývám. Mně stačil ten dvacetiletý pobyt v jedné sektě. Pokud člověk žije v sektě a ničí si rodinu, tak má stejně tak učinit pokání, jako kdysi my - opustit sektu, opustit hřích. tečka. Nic složitého na to, aby to nešlo pochopit nebo udělat. Není potřeba o tom nějak dlouho filosofovat či se bavit. 

  Ani Jan ani Ježíš ani učedníci o tom nefilosofovali. Jak řekl: Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království Nebes. Vydávejte tedy ovoce svědčící o pokání. Ježíš přišel pozvat lidi k pokání. Petr po prvním kázání o letnicích řekl: Učiňte pokání a každý z vás ať se dá pokřtít.

  O tom není potřeba nějak filosofovat a diskutovat. To se má udělat. Tečka.


  Pocity, co píšeš, hostie soboty, to s evangeliem nesouvisí.

  A nenarážím na to, nepotkávám lidi, co jsou v sektách. To není realita Česka v Praze a okolí, nevím, jak u vás na severu Moravy. Když si povídám s lidmi "ze světa", tak nepotkávám lidi, co jsou v sektách. Lidi žíjí různé věci, někdo hezký život, někdo má nějaké trápení... Ale sekty teda ne. Občas potkám někoho v oranžovém nebo strážnou věž, ale to jen proto, že jsou "jiní", tak si jich všimnu. Procentuelně je to zaokrouhlená nula. Ani jeden ze sta.

  Nevím tedy, co v tomhle řešíš. Není to realita mého života ani okolí ani prostředí, co žijeme.

  Když někdo nekrade, pracuje a pomáhá slabším, tak je to dobře. Nepotřebuje v tom pokání. Lékaře a uzdravení potřebují nemocní. To vůbec s náboženským založením nesouvisí, náboženské založení se tématu netýká nijak. Korelace mezi náboženským založením a tématem je nula.

  Toník]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Neděle, 14. květen 2023 @ 18:10:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec
alespoň nejsi takový zbabělec, že by ses nechal šikanovat Myslivcem


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 14. květen 2023 @ 15:33:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Každý kdo přijal Krista chce být svatý chce být dokonalý a spravedlivý nechce hřešit, ale dokáže to tak na 50%-90%, ale i se u Boha cení. Ti co přijali Krista a nic dělat nechtějí budou jednou zatraceni.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 14. květen 2023 @ 17:22:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Mikime, pokud někdo přijal Pána Ježíše Krista, tak chce žít a žije jako on. A dělá to, co dělal Pán Ježíš. A co dělal Ježíš, to popisoval Matouš, Marek, Lukáš a Jan. A popisovali to dobře. 

  Takže na začátku je dobré přečíst si, co dělal Pán Ježíš, aby to člověk věděl. A zabývat se tím.

  Toník


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 14. květen 2023 @ 17:42:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ja to vím, ale Franta zdá se, že ne :).


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 14. květen 2023 @ 18:26:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
CEP Ekumenický překlad, 1979
Mat 10:34-42: "Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni; a `nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina´. Kdo miluje otce a matku více nežli mne, není mne hoden. Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Kdo vás přijímá, přijímá mne; a kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal. Kdo přijme proroka, protože je to prorok, obdrží odměnu proroka; kdo přijme spravedlivého, protože je to spravedlivý, obdrží odměnu spravedlivého. A kdo by napojil třebas jen číší studené vody jednoho z těchto nepatrných, protože je to učedník, amen, pravím vám, nepřijde o svou odměnu.""


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 14. květen 2023 @ 19:32:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tyto biblické verše se dají lehce napsat či vyslovit, ale důležité je pochopení. Pán Ježíš mluví ke svým učedníkům, kteří se měli  stát reprezentanty krále Ježíše Krista. Sám říká Pilátovi, že jeho království není z tohoto světa. Jeho učedníci dostávají zvláštní důležité pověření a tím i královskou důstojnost, kterou každý neumí vnímat. Přívětivost, kterou lidé jim projeví třeba jen tím, že jim nabídnou pohár vody, neprojde bez povšimnutí. Budou štědře odměněni,pokud ji podávají učedníkovi proto, že je následovníkem Pána. Ale vraťme se k začátku! Učedníci pocházeli z rodin, kde se žilo židovským náboženstvím. Podobně i další, kteří v Izraeli přijali Krista. Takový učedník a následovník Krista se ocitl v situaci, kde se k němu všichni příbuzní postavili nepřátelsky, prakticky celá rodina. To je ten meč, nepokoj, neklid, napětí v rodině i v širším společenství. Učedníci jsou najednou nenáviděni. Jak se mají zachovat? Mají snad ustoupit a vzdát se Krista. Tím by byli uchráněni fyzickému násilí a fyzické smrti, ale ztratili by život věčný. Být Kristu věrný znamená milovat více Krista a Boha než ostatní. Tohle vše učedníky potkalo  a oni zemřeli mučenkou smrtí a nevzdali se Krista.    A přenesme se do dnešní doby?  Co způsobí v rodině, když se někdo stane jehovistou, letničním, adventistou či vyznavačem jiné církve či sekty ?  Co bylo kvůli tomu válek? Je to věrnost Kristu anebo učení církví a sekt, které je někdy zkomolené a zkreslené? Jak je to dnes? Pane Mikin, já tomu rozumím, ale bojím se fanatismu a vím, co takový fanatismus hlavně u sekt a nových církví způsobí. To není původu od Krista, to je meč nepřítelem Boha.  Dnes je jiná doba a je třeba to tak opatrně chápat. Jinak ublížíme sobě i nejbližším.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 14. květen 2023 @ 12:25:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."

  Slovo "pokání" znamená "změnu smýšlení" nebo taky "změna postojů v životě". Když jsme byli modláři, nosili po kapsách plíšky a na prstě prstýnky a na krku křížek, za dveřmi nám visela dřívka na ochranu a v autě zase trojúhelníček a neodolatelně nás to táhlo k různým posvátným návrším, tak pokání znamenalo jednoduchou věc: Odvrácení od model k Bohu. Stejně tak když jsme žili v depresi a beznaději, pokání znamenalo, že jsme to už nežili.

  Lítost pak u pokání nebyla potřeba....
"...


Pokání bez lítosti nad hříchem neexistuje - není opravdové.

Pokání nelze nijak oddělit od lítosti.

V bibl. slova smyslu pokání znamená nejen změnu smýšlení a cítění a lítost nad hříchem, nýbrž proměnu celého života a přijetí nových norem mravních a náboženských, odvrácení od hříchu a obrat k spravedlnosti, k Bohu.(říká Novotný ve svém biblickém slovníku).

Hebrejská slova používaná pro pokání znamenala v běžné hovorové řeči: "změnu cesty, návrat po ní v protisměru", ale i "vzdychání, pociťování lítosti".
V náboženském jazyce pak vyjadřovala nové orientování se ve všem jednání, odvrácení od toho, co je zlé a navrácení se k Bohu.Člověk, který slyší o pokání, může udělat jednu špatnou věc: obrátit se jen k sobě samému, zaměřit se jen na sebe a na své chyby. Může se sám začít všemožně pokoušet o polepšení, což se mu ale málokdy zdaří.
Lze k tomu přistupovat ale i jinak: vzít výzvu evangelia celou: "Čiňte pokání (obraťte se) a věřte evangeliu" (Mk 1,14). Zde již jde o něco jiného: o obrácení a věření evangeliu, které nám Bůh dal k naší záchraně a pomoci. Evangelium je totiž "moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří" (Řím 1,16).

A věřit neznamená jen "vědět", ale hlavně "spolehnout se"
.
Spolehnout se na toho, kdo přichází do našeho života jako ten, kdo zachraňuje. Na Ježíše Krista. Budeme sice dál zápolit se svými chybami, slabostmi a neschopnostmi, ale můžeme při tom všem vycházet z jiného základu: z Božího života, který nám byl v Kristu darován a který má sílu k proměně našich slabostí a našeho celého života.

Veškerá hodnota pokání spočívá v tom, že nás znovu poutá k Bohu v důvěrném a velkém přátelství. (KKC 1468)
]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 14. květen 2023 @ 12:33:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Jojo, to se sobcům stává. A pak píšou jeden článek za druhým, články plné soběstřednosti a zaměření na sebe. 

  Ale taky se může stát, že člověk, který slyší o pokání pokání učiní. A to je lepší, než se obrátit k sobě samému.


  Tak, Stando. To je hezky napsané, o tom tu píšu celou dobu. Sice trochu mimo téma, co uvedl František, ale nevadí.

  Vidíš že i katolíci na webu Víra.cz mohou z principu znát Boží věci. A to je dobře.

  Toník]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 14. květen 2023 @ 13:18:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Nestydíš se, Toníku, za takto primitivní repliky?

Cožpak tu každý nevidí, že to ty jsi tu popsal tvůj omyl, že lítosti ve tvém pokání nebylo potřeba? A mateš tu hlavy ostatním!
Tlačíš jim do hlavy nesmysly!


Pokud schází lítost, není pokání opravdové a nejedná se o změnu smýšlení.
]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 14. květen 2023 @ 17:19:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Nestydíš se, Toníku, za takto primitivní repliky?

  Ne, Stando. 

  Ale je fakt, že bych na vaše trollení a snahu odvést od tématu neměl reagovat. 

  Zpět tedy od tvé snahy zatrollit diskuzi a od tvých zlých osobních útoků ukazujícíh na tvůj charakter a nic jiného, k tématu článku.


  Fantišek se ptal:

Kdo to dnes pochopí ? 

  Odpovídal jsem mu:

  Pohan, jako my, ke kterému se dostalo evangelium a Pán Ježíš ho zachránil, to pochopí. A myslím, že i Žid to pochopí - když to pochopil svatý Petr ;-)

  Evangelium není složité, aby ho lidi nepochopili. Izaijáš k tomu píše:   Tou cestou jdoucí i nejhloupější nezbloudí [www.cizinec.com] [www.cizinec.com]. Evangelium pochopí snadno i lidi s podprůměrným IQ. Není složité. Je jednoduché.


Kolik lidí toto zneužije?

  Myslím, že nikdo. 

  Nedokážu si představit, jak by někdo mohl zneužít to, že Pán Ježíš je spasitel celého lidstva, nejen Židů.


Co zůstalo? 

  Cituješ Písmo, to zůstalo od prvního století dodnes. Stejně tak nám zůstala moc evangelia ke spasení. Stejně moc Ducha svatého k uzdravení, vysvobození.


Chápou dnes lidé pokání? 

  No, samozřejmě. Pokání není nic tak složitého. 

  Slovo "pokání" znamená "změnu smýšlení" nebo taky "změna postojů v životě". Když jsme byli modláři, nosili po kapsách plíšky a na prstě prstýnky a na krku křížek, za dveřmi nám visela dřívka na ochranu a v autě zase trojúhelníček a neodolatelně nás to táhlo k různým posvátným návrším, tak pokání znamenalo jednoduchou věc: Odvrácení od model k Bohu. Stejně tak když jsme žili v depresi a beznaději, pokání znamenalo, že jsme to už nežili.

  Lítost pak u pokání nebyla potřeba - evangelium se k nám dostalo na prahu dospělosti, hodně brzo. Takže pokání pro mne znamenalo spíše radost, pokoj, naději, dobrou změnu. Toho není potřeba litovat

  Ale kdyby se k nám dostalo evangelium v padesáti, sedmdesáti a člověk by prožil úplně celý život v beznaději, temnotě, depresi a na modlách, tak to už by byla na místě lítost - hodně, hodně lítosti, za všechno, co člověk ztratil. A kdyby vůbec, přišla by lítost dokonalá.


Pokání musí být vidět na člověku v jeho jednání.

  Tak. To je pokání.

  Pavel například píše: "Zloděj ať již nekrade, ale ať raději pracuje a dělá vlastníma rukama něco dobrého, aby měl co dávat tomu, kdo má nedostatek". 

  To je pokání. 

  A tobě dodám: Když zloděj pořád krade a lituje toho, tak to pokání není. Jako nebylo pokání když Jidáš zradil Pána Ježíše a pocítil lítost, šel a oběsil se.


  A není to tak složité, aby to nešlo pochopit.

  Pokud máš Stando něco k tématu, klidně to napiš. Pokud chceš jen trollit a útočit, laskavě se obrať na Martina, Votu, Myslivce nebo Syntezátora nebo někoho podobného a nech nás napokoji.

  Toník


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 14. květen 2023 @ 18:31:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Takže když já si dovolím říci svůj názor, tak je to hned trollení?


Podstatou pokání je návrat hříšníka do Boží náruče, který není možný bez zásadní změny smýšlení a tím i chování člověka. Není možný bez zásadní změny na svět, kdy člověk lituje všeho špatného, co kdy udělal. Je mu to líto, vnímá to jako ztracené příležitosti, nevyužité příležitosti k dobru...."Lítost pak u pokání nebyla potřeba - evangelium se k nám dostalo na prahu dospělosti, hodně brzo. Takže pokání pro mne znamenalo spíše radost, pokoj, naději, dobrou změnu."...


Lítost při tvém pokání měla tehdy být z toho, že jsi se vůbec dostal do stavu deprese - že tě už na prahu dospělosti napadaly myšlenky na marnost života, místo abys jej žil radostně s Bohem.


..."Pavel například píše: "Zloděj ať již nekrade, ale ať raději pracuje a dělá vlastníma rukama něco dobrého, aby měl co dávat tomu, kdo má nedostatek". "...

Toto není pokání, ale rada, jak ven z marnosti života - jak si nastavit správně žebříček hodnot, aby člověk žil svůj život správně a šťastně.

Dokud zloděj dál krade, tak to není žádné pokání.

Když zloděj skutečně přestane krást a vrací, co ukradl - to je pokání doprovázené přirozeně lítostí. To je skutečná změna smýšlení. To je návrat do Boží náruče.

Nechápu, co máš pořád s jakýmsi "trollením" - jen proto, že nepřijímám tvé vidění světa!
]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 14. květen 2023 @ 19:00:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Takže když já si dovolím říci svůj názor, tak je to hned trollení?

  Ne. 

  Trollení je, když odvádíš od tématu a přehazuješ tvoje nápady, které se týkají jen tebe, na druhé diskutující. Jako třeba tvůj problém ve stylu "Pokání nelze nijak oddělit od lítosti", Mně by taková hloupost jako oddělovat pokání od lítosti nenepadla. Ani se tvoje nápady netýkají tématu. ANi toho, co jsem psal já. V životě jsem lítost od pokání neodděloval, ani jsem lítost s pokáním nespojoval. Chápu, že lítost a pokání jsou dvě různé věci. A že pokud pokání nepřijde včas, je pak lítosti v životě hodně. Ale spíše jde s pokáním radost, pokoj, někdy taky stud, zděšení, ... různě, podle situace.
Lítost při tvém pokání měla tehdy být z toho, že jsi se vůbec dostal do stavu deprese - že tě už na prahu dospělosti napadaly myšlenky na marnost života, místo abys jej žil radostně s Bohem.

  Tak, Stando. Z toho byla lítost.

  Na druhou stranu jsem se obrátil ve dvaceti - vyházel jsem modly a opustil bezbožnost. Nemusel jsem tedy celý život spoléhat na ochranu dřívek za futry, trojúhelníčků v autě či plíšků v kapse. A to je radost, když se člověk obrátí včas. Kdybych celý život prožil s plíškem v kapse a neznal Boha, pak by přišla na řadu lítost a bylo by jí hodně. 

  To už tak bývá, že když se člověk obrátí pozdě, až potom, co zkazí věci, je u toho lítost. Lítost je takový indikátor, který říká: "Je pozdě".Nechápu, co máš pořád s jakýmsi "trollením" - jen proto, že nepřijímám tvé vidění světa!

  Trollením nazývám právě takovéhle tvé hulvátské přehazovačky tvých nesmyslů mimo téma, Stando.

  Toník


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 15. květen 2023 @ 08:15:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


To ti ale někdo kdysi špatně vysvětlil: 
My se spoléháme na pomoc Boží a komplexně na pomoc celé Boží rodiny - andělů a svatých v nebi - i na pomoc bratří a sester dosud žijících.

Jakékoli hmotné symboly jsou jen připomínkou - znamením této pomoci celé Boží rodiny - znamením, že také my do ní patříme. Jsou viditelným znamením neviditelného Božího požehnání - podobně jako třeba Pavlovy šátky a zástěry neuzdravovaly nemocné svojí mocí, ale byly viditelným znamením vyslyšených modliteb apoštola...."Mně by taková hloupost jako oddělovat pokání od lítosti nenapadla."...

V hrdlo lžeš - a neskutečně naivně, hloupě! Napadla - a právě proto zde protestuji, že toto není vůbec křesťanské.

Naposled jsi toto napsal nahoře ve vláknu:
"
  Slovo "pokání" znamená "změnu smýšlení" nebo taky "změna postojů v životě". Když jsme byli modláři, nosili po kapsách plíšky a na prstě prstýnky a na krku křížek, za dveřmi nám visela dřívka na ochranu a v autě zase trojúhelníček a neodolatelně nás to táhlo k různým posvátným návrším, tak pokání znamenalo jednoduchou věc: Odvrácení od model k Bohu. Stejně tak když jsme žili v depresi a beznaději, pokání znamenalo, že jsme to už nežili.

  Lítost pak u pokání nebyla potřeba - evangelium se k nám dostalo na prahu dospělosti, hodně brzo.
"


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pondělí, 15. květen 2023 @ 15:06:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
My se spoléháme na pomoc Boží a komplexně na pomoc celé Boží rodiny - andělů a svatých v nebi - i na pomoc bratří a sester dosud žijících.

Pán Ježíš, když přišla Jeho rodina, Jeho matka a bratři, a chtěli Ho vidět a mluvit s Ním, řekl: „Kdo je má matka a kdo jsou moji bratři?“ Ukázal rukou na své učedníky a řekl: „Hle, má matka a moji bratři. Neboť každý, kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka.“ 

Jakékoli hmotné symboly jsou jen připomínkou - znamením této pomoci celé Boží rodiny - znamením, že také my do ní patříme. Jsou viditelným znamením neviditelného Božího požehnání - podobně jako třeba Pavlovy šátky a zástěry neuzdravovaly nemocné svojí mocí, ale byly viditelným znamením vyslyšených modliteb apoštola.

Do Boží rodiny patří jen Kristovi učedníci, kteří slyší a zachovávají Boží Slovo - L 8:21  „Má matka a moji bratři jsou ti, kteří slyší Boží slovo a činí je.“ Nebo, jak píše Jakub, bratr Páně, činitelé Slova, ne toliko posluchači.
Bůh je Duch a do Boží rodiny nepatří a patřit nemohou hmotné věci - ani jako připomínka nebo symboly. Kdo něco takového, jako ty, oko, výše, tvrdí, mýlí se a zřejmě neví, že právě to Bůh zakazuje, nedovoluje. Anebo to ví, ale raději druhé přikázání Desatera zruší a pro své modlářství má vlastní, ne Boží vysvětlení a myslí si, že tím vysvětlením je zrušeno i u Boha.
JENŽE NENÍ A ZRUŠENO BÝT NEMŮŽE! Pán Ježíš nepřišel Zákon zrušit, nýbrž naplnit. A On Zákon dokonce zpřísnil, aby bylo jasné, že bez víry v Krista, nelze být ospravedlněn, nelze být učiněn dokonalým a není možné, aby hříšník, tj. svévolník, bezbožník, lhář či vrah, modlář a smilník vešel do Království.
Tož tak. 


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 16. květen 2023 @ 07:14:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tady měl ale odpovědět Cizinec.

Ptal se tebe, Willy, někdo na něco?
Říkal jsem, že jsi popletený - že nemá cenu ti nic vysvětlovat - nepochopíš, jsi zablokovaný: "Bůh je Duch a do Boží rodiny nepatří a patřit nemohou hmotné věci... "
Lidské Boží děti jsou hmotné a stejně patří do Boží rodiny.

Do Boží rodiny nepatří žádné symboly, žádné neživé věci - ty však mají svoji úlohu v pozemském životě člověka s Bohem - ať už se jednalo o  archu Noemovu, nebo o archu úmluvy, ať už se jednalo o starozákonní oběti, které předznamenávaly oběť Mesiáše.
Ať už to byly šátky a zástěry apoštola Pavla, které položeny na nemocné uzdravovaly - Ať to bylo bláto, kterým Pán Ježíš pomazal oči slepému a uzdravil ho. Ať už jsou to různé symboly spojené s křesťanským životem: kříže, medailonky, růžence...

Pořád je to hmota složená ze stejných atomů jako samo lidské tělo. Má tedy v životě člověka své pevné místo, ale není nad člověkem. Člověk jí neslouží, ale naopak ona slouží k prospěchu člověka.

Vy jste tady skutečně "bratrstvo kočičí pracky" - když je tu jeden usvědčen z neznalosti a lži a tím zahanben, nastoupí do vlákna promtně druhý a převede pozornost jinam.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 16. květen 2023 @ 07:18:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdyby jsi byl čestným křesťanem, tak bys Toníkovi napsal:
"Toníku, v tomto se mýlíš - každé opravdové pokání je nutně a nezbytně doprovázeno účinnou lítostí.
Nikdy nemůže nastat případ pokání, kde by lítosti nebylo potřeba.

Pak by si tě druzí mohli vážit.]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 16. květen 2023 @ 16:48:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nevím, co je to čestný křesťan. Ale vím, že kdybych měl Toníkovi něco napsat, bylo by to něco takového:

Toníku v tomto se nemýlíš. Skutečně opravdové pokání není či nemusí být doprovázeno účinnou lítostí. Často nastávají případy pokání, kdy není lítost potřeba. To, co je nezbytnou potřebou, je změna smýšlení, která se projeví změnou v jednání, chování, poněvadž právě to řecké slovo "μετάνοια" (metanoia - mylně překládáno jako pokání nebo lítost) doslovně znamená, tj. změna myšlení.

Představa tohoto vnitřního pokání jako proměny smýšlení, řecké „metanoia“, a následného odpuštění je jedním z hlavních témat Ježíšova kázání.

 A jinak, nevím, kdo by si mě za co měl vážit, a mně o to ani nejde. Já se chci líbit Bohu, ne lidem. ]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 17. květen 2023 @ 07:30:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zatím se, Willy, evidentně snažíš líbit hlavně sám sobě. A hned potom podlézat "bratrstvu". I za cenu zpotvoření pravdy.Zkus si tedy najít v biblickém slovníku výraz "pokání" - a tam se můžeš přesvědčit, zda je či není spojeno s lítostí nad spáchanými hříchy.

Ke skutečné změně smýšlení je třeba mocný vnitřní impulz.

A tímto impulzem je zahanbení nad vlastními hříchy nutně doprovázené lítostí nad vlastním selháním.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Středa, 17. květen 2023 @ 17:27:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko, opravdu ale opravdu - a v minulosti jsem tě na to častokrát (zjevně marně) upozorňoval - nejsi v postavení, nemáš ani poznaní ani porozumění vhodné k tomu, abys mohl mne či kohokoli jiného poučovat o Božích věcech! To, že to přes upozornění děláš, svědčí o tvé nezpůsobilosti víc než co jiného. 


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 18. květen 2023 @ 08:36:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To říkáš , Willy, jen v záchvatu své ješitnosti.

Bůh přece může ve své svrchovanosti poslat do života každého z nás  kohokoli - třeba i zanedbaného bezdomovce - aby mě poučil o Božích záměrech.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: martino v Středa, 17. květen 2023 @ 17:38:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko stojí ti to za to se zde hádat s trotlem, který ti napíše , že není potřeba k pokání lítost. Pokud není lítost jako prvotní po hříchu, pak nemůže být ani pokání. Oni asi v tom svém chlívku soukromě zvaném "Hnojárna" jsou jemu podobní jinak by ho vykopli. Byl jsem včera na poutní mši v katedrále na hrobě sv. Jana Nepomuckého a když si uvědomím že ti sprosťáci si na svoji prasečinu zvolí tak honosný název tak prostě bleju zděšení a hrůzou co se to zde za ty roky vylouplo za diskusní kanallizaci. 


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Středa, 17. květen 2023 @ 18:16:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willymu 
je smutno, jelikož v komůrce nespíš nesmí být hnusný


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: martino v Středa, 17. květen 2023 @ 18:51:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
AkuzativWillymu 
je smutno, jelikož v komůrce nespíš nesmí být hnusný
martino
Akuzative, smutno mu není, ale cítí se jako prorok nicotný. Ve hnojárně vládne carevna a on je jen řadový pěšák s transparentem "já jsem prorok" tak co od takového cirkusu můžeš očekávat. Běhají od jednoho nicku k druhému a zkouší kdo na jejich žebrání o pohled odpoví. Já rozhodně ne. Já je prostě vygumoval, protože styky se zlými  lidmi jsou pak v životě, jako belchy v kožichu a červy v žaludku. Jen nech proroka spát a neruš ho, aby aspoň zavzpomínal na dny kdy mu zde spoň někdo zanadával...pro něho to vytlačení z diskuse je jako morová rána. Ale trn kalich hořkosti co si namíchal si musí vypít sám. 

]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Středa, 17. květen 2023 @ 19:13:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
:-))))


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Středa, 17. květen 2023 @ 20:12:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martino
Jasně, chápu, prorok nemá komu prorokovat


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 19. květen 2023 @ 11:33:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Akuzativ


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Pátek, 19. květen 2023 @ 18:51:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martino
ta carevna sedla, to je trefné
Římskokatolík nemá potřebu útočit na sekty
Je zajímavé, že lidé v zajetí sekty hned označí nepřítele a útočí 


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Středa, 17. květen 2023 @ 19:12:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
:-)))


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 18. květen 2023 @ 15:03:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já Willyho vnímám jako notně popleteného člověka, který se v křesťanství orientuje jen podle toho, co kdy poznal - a nepotkal nikoho, kdo by mu věci správně vysvětlil.

Ale navíc je to silně sebestředný, hodně ješitný člověk, který o sobě má zcela neopodstatněně velmi vysoké mínění.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 18. květen 2023 @ 15:50:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
podivuhodně výstižná definice jejího autora samého - jen s malou poznámkou: i když potkal a poznal někoho, kdo by mu věci správně vysvětlil, nevěnoval mu a těm věcem ke své vlastní škodě potřebnou a patřičnou pozornost. 


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 19. květen 2023 @ 08:02:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy,

já bych si nedovolil nikomu druhému říkat, co si o něm Pán Bůh zrovna myslí. Toto považuji od tebe za druh nesmírné povýšenosti, ješitnosti - až opovrhování druhými - kteří podle tebe mají ke tvojí svatosti velice, velice daleko.

Ve své popletenosti se domníváš, že kdykoli tu otevřeš ústa, mluví z tebe přímo Kristus.

Je to ve skutečnosti jen tvoje autosugesce, kdy toto tvoje přání se stává "matkou tvých omylů" a příčinou zmatení tvých myšlenek.
Je to tvoje chorobná představa.

Měl bys pochopit, že i když na svoji osobu vztáhneš slova apoštola Pavla, Pavlem nejsi a nikdy nebudeš. Schází ti totiž apoštolova moc od Ducha svatého - jeho pověření ke službě. Schází ti jakákoli moc. Schází ti dokonce i živé napojení na Kristovu pozemskou církev.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Pátek, 19. květen 2023 @ 19:41:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko
To je fakt poplantané sdělení Willyho, že může říkat, co si o člověku Bůh zrovna myslí
Je to nesmysl 

 • Římanům 11, 34 [biblenet.cz]‚Kdo poznal mysl Hospodinovu a kdo se stal jeho rádcem?‘


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 20. květen 2023 @ 07:18:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vždyť i Willymu je toto jasné - proto na to tady už neodpoví.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 20. květen 2023 @ 14:35:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
K čemu odpovídat na slova LHÁŘE ?! Lháře, který lhát nepřestává ! 


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 21. květen 2023 @ 06:48:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Napsal Willy - nepoučitelný Willy:Znovu tu měl Wiily záchvat velikášství, kdy se cítil jako Bůh.


Přitom to trdlo nechápe, že pokud o někom řekne, že on je prý lhář, tak na něm leží také důkazové břemeno oprávněnost svých slov hned také dokázat.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 16. květen 2023 @ 13:36:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Chápu, že ti to někdo Stando špatně vysvětlil, díky za sdílení. A nech si ty tvoje hulvátské přehazovačky tvého stavu laskavě od cesty. Nebo si na sebe přehazujte s Martinem - ty budeš přehazovat špatné vysvětlení a on na tebe konkubíny. A bude vám dobře.

  Kdyby tě téma zajímalo a potřeboval jsi vysvětlení správné, na internetu je dost popisu, například k tématu Zázračná medailka, což je kus plechu, který jsme nosili na popud jednoho zjevení v kapse.

  

  A Díky za sdílení toho, co žiješ. Rozumím, že v hrdlo lžeš - a neskutečně naivně, hloupě! Napadla - a právě proto zde protestuješ, že toto není vůbec křesťanské.
A je dobře, že víš, že tvoje hulvátské přehazovačky nejsou křesťanské. 

  Tady ses připletl do cizí diskuze, tak se chovej slušně.


  Díky, že jsi citoval to, co jsem psal já. Máš i něco k tématu? 

  Téma diskuze a článku bylo pokání.

 
  Psal jsem tu zkušenost a fakta k tématu:

 Slovo "pokání" znamená "změnu smýšlení" nebo taky "změna postojů v životě". Když jsme byli modláři, nosili po kapsách plíšky a na prstě prstýnky a na krku křížek, za dveřmi nám visela dřívka na ochranu a v autě zase trojúhelníček a neodolatelně nás to táhlo k různým posvátným návrším, tak pokání znamenalo jednoduchou věc: Odvrácení od model k Bohu. Stejně tak když jsme žili v depresi a beznaději, pokání znamenalo, že jsme to už nežili.

  Lítost pak u pokání nebyla potřeba - evangelium se k nám dostalo na prahu dospělosti, hodně brzo.

  Zažil jsme v životě hodně změny, poté, co jsem uvěřil Bohu a dal mu život. A za to jsem rád.

  Pokání jsem od lítosti nikdy neodděloval, ani by mne takové hlouposti jako tebe nenapadly.

  Pokud máš něco k tématu nebo k tomu, co píšu, budu rád, když budeš reagovat. Pokud chceš jen lhát, útočit, trollit a přehazovat na mne tvoje postoje, tak to si vyber někoho jiného - nehodlám tyhle vaše postupy dál tolerovat a zařadím si tě k Martinovi, Votovi a dalším vám podobným

  Toník]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 17. květen 2023 @ 07:23:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Lítost pak u pokání nebyla potřeba -"...

..."Pokání jsem od lítosti nikdy neodděloval, ani by mne takové hlouposti .. nenapadly."...


Pokud ty v těchto svých slovech stále ještě nevidíš zásadní rozumový rozpor, pak to už nemá cenu dál rozvádět.


Pokání není hlavně o tom, vyznat, že jsem zhřešil a odejít s rozhřešením. V tom to není.
Je zapotřebí dalšího kroku, jímž vyznáváme vlastní bídu, ale ze srdce. To znamená, že seznam špatností, kterých jsem se dopustil, sestoupí do srdce.
Když vyznávám, že jsem zhřešil a že jsem nejednal dobře, mám to cítit v srdci, mít pocit zahanbení.
Stydím se, že jsem tak jednal a lituji toho a se zahanbením prosím o odpuštění.

Když si spáchané hříchy nejen pamatujeme, ale také se za ně stydíme, proniká náš pocit studu k Božímu srdci, jež odpovídá slitováním.
Cestou k Božímu milosrdenství je zahanbení nad špatnostmi, jichž jsme se dopustili.

Až tedy půjdu ke zpovědi, nejenom vyznám seznam svých hříchů, ale budu cítit zahanbení a stud nad tím, co jsem učinil Bohu tolik dobrotivému, milosrdnému a spravedlivému.

]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 17. květen 2023 @ 08:10:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Stando, psali jsme si o tom mockrát, že jsme měli v náboženství ve slově "pokání" jiný obsah, než máme jako křesťané.

   Psal jsem k tomu i samostatný článek [www.granosalis.cz].

  Pokání pro nás znamená "změnu smýšlení", "změnu životních postojů". 
  To, co říkal Ježíš, co popisují Matouš, Marek, Lukáš, Jan, Pavel.

  Například: Jdi a už nehřeš. To je pokání.
  Nebo: Zloděj už nekrade a pracuje, pomáhá druhým. To je pokání.
  Nebo: Polovinu svého majetku dám chudým, a koho jsem ošidil, vrátím mu to čtyřnásobně. To je pokání
  Nebo: Neschopný člověk a sobec přestane být sobec, naučí se živit druhé a začne se starat o svojí rodinu. To je pokání.
  Nebo: Modlář vezme všechny svoje dřeva, plíšky, keramiky, kovy, sochy, kameny, ... a vyhází je do popelnice. Nebo spálí, Protože je nepotřebuje. To je pokání.

 Za pokání se člověk u nás nemusí stydět, ani litovat, je to pozitivní hodnota, pokání je něco, co je v životě užitečné, za co jsou lidi rádi, jsou Bohu vděční, že jim dal pokání.


  Stydí se lidi za to, co udělali zlého, co zkazili. Čím víc toho udělali zlého, tím více. 

  Když člověk pokání udělá včas, obrátí se včas, nemusí se tolik stydět a litovat - to se stalo nám, že jsme se obrátili na prahu dospělosti. Určitě jsem se styděl za to, že jsem ztratil svůj život, že jsem se nechal oklamat krásnou paní, co nám slibovala "krista" a "kristus" porád nikde a přitom jsem v temnotě a beznaději málem ztratil život. A že bylo za co se stydět. 

  Taky jsem byl zahanben, že jsem věřil takovým podvodníkům, co mne tahali za nos a ještě ten hřích pomáhal rozšiřovat. 

  A litoval času prožitého v bezbožnosti. 

  Ale to nebylo pokání, ani ten stud, ano to zahanbení, ani ta lítost nebyly pokání. 

  Byly s pokáním spojené, a nenapadlo by mne je od pokání oddělovat, jako to napadá tebe. Kdybych nezažil pokání, neměl bych ani ten stud, ani zahanbení, dál bych sloužil modlám a démonům. Lítosti bych měl dost, té jsem měl dost i bez Boha. Ale při pokání jsem zažil mnohem, mnohem více radosti, pokoje, odpuštění, svobody, naděje, než nějakých negativních pocitů.

  Když se obrátila k Bohu Maruška, které bylo šedesát, a Bůh jí dal pokání, bylo už hodně lítosti za celou minulost. Hodně, hodně. A nikdy nikdy by mne nenapadlo oddělovat pokání od lítosti, jako tebe.
  
  A dokážu si představit, že když se člověk obrátí od model k Bohu až někdy v sedmdesáti, skoro na konci života, života, který prožil v hříchu a neustálem hřešení, byl hloupý, lákala ho pozlátka světa, pak nevzdělaný, povrchní, pak pořád hřešil, pak přeci jen bez hříchu vydržel, ale stejně neustále dokola psal o vlastním sobectví a soustředění na sebe, tak že v takovém případě je při pokání hodně, hodně lítosti. A zahanbení, studu.

  Toník


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 17. květen 2023 @ 10:00:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..." Pokání pro nás znamená "změnu smýšlení", "změnu životních postojů"...."...


Pokání není jenom změna smýšlení do budoucna (to je značně okleštěný názor) - nedílnou součástí pokání je také zúčtování s hříšnou minulostí, obrat smýšlení člověka i jeho jednání o 180 ˚.

To znamená zlo podle svých možností napravit, ukradené vrátit ... Tedy to, že zloděj už nebude krást není celé pokání! Třeba splatit dluhy, které člověk hříchem vytvořil. Dluhy vůči lidem i vůči Bohu.

Za opravdovou změnu považuji jen takovou změnu, která je v součinnosti rozumu i srdce dohromady.
Rozumové rozhodnutí je výslednicí práce mozku,
doménou srdce je pak zase cit - citový vztah.
Vzájemnou konfrontací obou těchto postojů  je pak rozhodnutí lidské vůle se nějak konkrétně v něčem změnit.

Bez zapojení úlohy lidského srdce se tedy žádná opravdová změna člověka  nemůže vykonat - bez lítosti nad způsobeným zlem by totiž taková změna nebyla opravdová.

Lítost nad hříchem je pak záležitostí právě lidského srdce- srdce, které se ve změně bytostně angažuje, nemůže nelitovat špatností, které má na svědomí z dřívějška.

Nemůže nastat žádného obrácení srdce bez lítosti. To prostě nejde - to by bylo nepřirozené - nelidské.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 17. květen 2023 @ 12:09:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  Tak, Stando. 

  Přesně to znamená pokání. O tom celou dobu píšu a dával jsem k tomu konkrétní příklady.  Pokání se činí - činí se teď a v budoucnu. "Činit" pak znamená něco konkrétně dělat.

  Není v možnostech člověka učinit něco v minulosti. 

  Může člověk nahradit škodu, kterou způsobil. Vrátit, co ukradl. Nebo se omluvit za zlo, co udělal. Může usilovat o smíření. To vše je běžně součástí pokání, když Pán Bůh člověku pokání dá. 

  Může to udělat teď. Nebo za pět minut, zítra. Ale už to neudělá včera.

  Toník


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 17. květen 2023 @ 12:33:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Ale už to neudělá včera."...

To jistě neudělá - způsobené zlo z minula neodvrátí. Ale určitě toho způsobeného zla má litovat - pokud tedy změnil své smýšlení.

Já tu upozorňoval na to, že pokání ani zdaleka není jenom nějaká změna smýšlení. To by bylo málo.
Pokání musí změnit samotné lidské srdce - otevřít ho Boží milosti.

Cožpak Ninivští, když si sypali popel na hlavu, tak jenom změnili své smýšlení a nic víc? A jak by to své smýšlení mohli změnit bez zapojení vlastního srdce - bez lítosti nad způsobovaným zlem v minulosti?


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 19. květen 2023 @ 09:42:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Já tu upozorňoval na to, že pokání ani zdaleka není jenom nějaká změna smýšlení. To by bylo málo.

  To ses asi upozorňoval dobře. To není.

Ale určitě toho způsobeného zla má litovat - pokud tedy změnil své smýšlení.

  Tak. A pokud to zlo je větší, nebo je nestydaté, tak se má stydět, má být zahanbený, na to je lítost málo. A pokud to způsobené zlo bylo veliké, tak má být zděšený, má mít hrůzu z toho co udělal. Lítost je na to málo. O tom všem jsem psal v článku Pokání nebo lítost [www.granosalis.cz], k tomu hroznému omylu, když jsme se omylem domnívali, že pokání jsou pocity.


Cožpak Ninivští, když si sypali popel na hlavu, tak jenom změnili své smýšlení a nic víc? 

  Dobrá otázka, Stando. Píšu ti to znovu a znovu a ptáš se na to samé. Psal jsem ti to taky v tom článku [www.granosalis.cz]. Ale podívej se radši rovnou do bible, je to tam popsané, co udělali Ninivští:

  Ninivští 

  1. uvěřili Bohu
  2. vyhlásili půst
  3. všichni, od největšího až po nejmenšího, si oblékli žíněné roucho
  4. král odložil svůj plášť, přikryl se žíněným rouchem a posadil se do popela. 
  5. král vyhlásil: Lidé ani zvířata, skot ani brav ať nic neokusí, ať se nesytí ani nepijí vodu. Ať se lidé i zvířata přikryjí žíněným rouchem a volají ze vší síly k Bohu
  6. a ať se každý odvrátí od své zlé cesty a od násilí, které je na jeho rukou.

  To bylo důležité, proto je to zaznamenané v bibli. Jestli dělali ještě něco jiného (což asi ano) tak to nebylo tak důležité, aby to svatopisec zaznamenal.   Bůh

  1. Viděl jejich skutky, že se odvrátili od své zlé cesty. 
  2. litoval zla, které prohlásil, že jim učiní, a neučinil to.

  To bylo důležité, proto to svatopisec zaznamenal.

  Jonáš

  1. Jonášovi se to však hrozně moc nelíbilo 
  2. rozzlobil se.

  A svatopisec to podrobně dál rozebírá, protože to bylo a je důležité, co Jonáš

  Jestli litoval někdo jiný, než Bůh, to není zaznamenané. Odhadem byli podle chování tak vyděšení, že litovat neměli čas. Ale když se Bůh nad nimi po jejich pokání slitoval, věřím, že pak bylo lítosti hodně. I když o tom svatopisec nepíše - protože to nebylo důležité.


A jak by to své smýšlení mohli změnit bez zapojení vlastního srdce - bez lítosti nad způsobovaným zlem v minulosti?

  Tak si Stando přečti ten příběh, jak se to stalo, jak to probíhalo. Je v písmu dobře zaznamenaný.

  Toník


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 19. květen 2023 @ 10:15:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Všechna ta námaha jen proto, abys dokázal, že lítosti u pokání netřeba.

Já ti to podrobně vysvětlil - bod po bodu:


Za opravdovou změnu považuji jen takovou změnu, která je v součinnosti rozumu i srdce dohromady.
Rozumové rozhodnutí je výslednicí práce mozku,
doménou srdce je pak zase cit - citový vztah.
Vzájemnou konfrontací obou těchto postojů  je pak rozhodnutí lidské vůle se nějak konkrétně v něčem změnit.

Bez zapojení úlohy lidského srdce se tedy žádná opravdová změna člověka  nemůže vykonat - bez lítosti nad způsobeným zlem by totiž taková změna nebyla opravdová.

Lítost nad hříchem je pak záležitostí právě lidského srdce- srdce, které se ve změně bytostně angažuje, nemůže nelitovat špatností, které má na svědomí z dřívějška.

Nemůže nastat žádného obrácení srdce bez lítosti. To prostě nejde - to by bylo nepřirozené - nelidské.


Je to tu pořád stejné - mohu si vysvětlovat, jak chci.

Jednou jsem pro tebe v opozici - nepřítel - a tím pádem ode mne zpochybníš i tu nejjasnější pravdu. Řekneš třeba:  "Ano, máš pravdu, ale ...."


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 19. květen 2023 @ 12:01:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
okoJá ti to podrobně vysvětlil - bod po bodu:
martino
oko i kdybys mluvil a pasl jako anděl, služebníka ZLA, který tě má jako katolíka za zločince nemůžeš přeci nikdy přesvědčit. Vážně jsi tak natrvrdlý nebo naivní? Dokážeš někdy pochopit, že za ty roky dialogu s Cizincem jsi nikdy neuspěl, neboť diskutuješ s lhářem, manipulátorem, a hlavně zrádcem a odpadlíkem od Církve=Krista. Nechápeš, že on tě má jako terč pro věřejný posměch? On vypustí bálónek a hned se vždy přihnal následně Myslivec nebo brusle a již se do tebe pustili a oprávněně tě osolili, protože jsi  jim nasypal zrní tak se přihnali. Jsi trpělivý, jsi argumentačně věrohodný a přesto je to málo a vždy bude, protože nedokážeš odhadnout s kým máš tu čest. Já zastávám názor 2x možná 3x a pokud budu mít dobrou náladu tak i 4x to diskusní konkurenci jsem ochoten předložit a pokud jsoi tak nechápaví jako třeba Cizinec a ještě urážení mě, Církev=Krista pak je prostě musíš diskusně nakopnout, tedy utnout ignorací. To je to antibiotikum, které zabírá. Ale pochom, že Cizince nemůžeš nikdy přesvědčit pravdou Církve=Krista, když je ve službě Satana a to je každý, kdo odpadně od Církve=Krista. To je takový pomatenec Willy proti ním blahoslavený s celou svou náboženskou a duchovní teoretickou magořinou, protože věří jen tolik kolik mu je dáno, ale on na rozdíl od zrádců jako brusle, Cizinec, Maslivec a jim podobní Církev=Krista nezradil. A ty se zde necháš válcovat náboženským zrádcem a tupcem jako je Cizinec, Myslivec a brusle?...srovnej si to už někdy. Podívej se na Votu jak s nimi zamete nebo Syntez když se dočte že o něm rokují a rozhodují o něm bez něj a proti jeho vůli. On je nepožádal o vstup do jejich Hnojárny a přesto ti zoufalci ho již perou v pračce. Roky jsem trpělivě snášel jako posledného náboženského magora a zrádce Církve=Krista Cizince, ale před několika dny či týdny pohár přetekl právě tím co napsal na tvůj nick oko ohledně ŘKC. To byla kapka kdy jsou ho vymazal, vygumoval a nezájem. Jinak tobě přeji další vzájemnou komunikaci s Cizincem, která vede jen do pekla. A s tím já nechci mít nic společného. Já tam nechodím se nai podívat, ale zajímalo by mě zda tam aspoň nyní vedou odbornou náboženskou a duchovní diskusi. Zda probírají kromě Písma, období apoštolských otců, brusle by měla mít z fakulty blízký vztah k patristice a zda se zabývají církevními dějinami, zda zkoumají církevní liturgii jak se postupem času ustálila, nebo to vše jen shromáždí pod bod Hus a inkvizice a přitom o tom skoro nic neví. Co každý z nich a hlavně jaké autory si nastudoval. Četl z nich někdo třeba francouzského dejepisce Denise, kterého si vážím, pro vysokou nezávislost jako protestanta, který napsal tvrdou pravdu o Bílé Hoře což zde nikdo neřekne...atd. Prostě člověk nemusí pomlouvat Hnojárnu, ani se to nedělá, ona se devastuje sama sebe ze vnitř a to je naše výhoda, už proto, že tam vládně fanatismus pod praporem carevny. Syntez to dnes popsal naprosto pravdivě a výstižně a ani slovo tam není zlé nebo pomluva. Samozřejmě, že přecitlivělí fanatici se z jeho slov budou hroutit, ale neoprávněně.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 19. květen 2023 @ 12:08:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martine, nejsem ani natvrdlý, ani naivní. Jsem jenom upřímný.

A věřím , že Cizince (i tebe) má Bůh stejně rád, jako i mě.

Nevidím důvod, proč bychom se tu měli navzájem hrýzt. Nelíbí se mi tu to ovzduší vzájemného osočování a nenávisti.

Vložil jsem na toto téma můj předposlední článek podle úvah Michaela Renniéra.]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 19. květen 2023 @ 18:39:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
okoMartine, nejsem ani natvrdlý, ani naivní. Jsem jenom upřímný.

A věřím , že Cizince (i tebe) má Bůh stejně rád, jako i mě.
martino
oko vím, že nejsi natvrdlý, já také nepsal, že jsi, já se ptal...vždy tak činím, abych se následně vyhnul zbytečným diskusím...nepíši nikdy nikomu jsi idiot, ale nejsi idiot nebo jsi zdrogovaný? A proč se tak ptám? Protože některé reakce některých vážně vyznívají a vyvolávají oprávněnost se domnívat, že diskusní oponent je zdravotně nezpůsobilý. Já se tedy i ptal, zda nejsi naivní a ty odpovídáš, že ne, že jsi naopak upřímný. Já se ptal zda nejsi naivní, což mohu opřít o oosbní zkušenost zde v diskusi kterou zde vedeš roky s Cizincem. A jsem oprávněný se takto domnívat, že jsi asi naivní, pokud člověk naivní se projevuje na základě malých nebo žádných zkušenosti. Ale ty přeci máš tou nikam roky nevedoucí diskusí s Cizincem naopak zkušeností až moc, takže jsem se divil, že v takové nikam nevedoucí diskusi, kdy ze zkušenosti jsi poznal, že ten trotl uráží Církev=Krista, ale i tvoji víru a tebe osobně, tak hulvátským způsobem, že být to v hospodě jistě by si někdo odnesl jeho zuby v kapse, když je to takový hulvát. A pokud jsi člověk upřímný to nemusíš ani psát, co vím já i ostatní slušní lidé zde. Být upřímný znamená být člověk který nic nepředstírá a je autentický, poctivý v myšenkách i jednání atd. Takže něco naprosto jiného než být naivní. Ty máš s Cizincem takové zkušenosti a to negativní, že by to bylo na vydání kapesní brožůrky o jednom manipulačním lháři s odpobrným doprovodem a komentářem psychologa. Cizinec je podle mého názoru a osobní zkušenosti patologický lhář, který má vyloženě přirozené nutkání lhát, manipulovat a následně dehonestovat a ty si zde takového trotla pěstuješ jako květinu. Proto je to u tebe zvláštní jednání. Upřímnost to není, protože člověk upřímný je vnímán ostatními pro svoji upřímnost myšlení a jednání, takže se rozhodně nebude snižovat k diskusi s patologickým lhářem a diskusním manipulátorem, tedy místním komediantem. Takže stále se já ani v tobě nevyznám, když to shrnu, natvrdlý nejsi, naivní nejsi, upřímný jsi a přesto píšeš, že se ti nelíbí to ovzduší vzájemného osočování, tak proč to osočování toleruješ? Kde si napsal článek nebo komentář A DOST! kde bys sumarizoval všechna ta osočování ze strany Cizince, Myslivce, brusle atd. a to jen za sebe osobně. Bohužel nic takového jsi neučinil, naopak brusle a posedlý byli inociativní a hned ti to vždy obviněními nařčeními, urážkami, dehonestcí atd.atd pořádně nanadali...a ty napíšeš, že ti vadí vzájemné osočování.. já jim přilepím na čelo chlup ue Satanova zadku a mám je komáry z krku...ty naopak pořád dokola a monotolně až únavně si jedeš svou písničku jakoby ti nevadilo, že ti poplivali, poblili Církev=Krista. nechci to již rozebírat jsi zde sám za sebe a ať chceš nebo ne, jsi zde v "zrcadle ekumeny" za ŘKC stejně jako já. A nepleť si kultivované "zrcadlo ekumeny" stou hnojárnou a sporostou těch co odešli do domečku Hnojárna. Nestačil si zaregistrovat jak se zde diskuse zkultivovala a dokonce prorok sem chodí jako pro potřebný denní chléb a všiml jsem si je jako beránek, protože brusle a Myslivec na sektáře, který hledá, působí zhoubně jako duchovní malomocenství. Kdyby ovoce Hnojárny bylo duchovně napňující, tak by se sem Willy nevracel. Dokonce si myslím, že ty jako apoštol v "zrcadle ekumeny" bys více udělal kdyby ses vykašlal na trotla Cizince a diskusně rozvinul dialog s prorokem. On totiž jediný nemá na zádech nápis Zrádce Církve=Krista, což Cizinec, brusle a Myslivec ano. A s takovým dialogem by odpadlo pitvat význam slov naivní a upřímný a vzniklo by z toho být iniciativní. Jinak ti doporučuji aby  sis ztáhnul všechny své dialogy s Cizincem protože dnes již to je něco jako Apologetika v "zrcadle ekumeny" a zároveň je to nejen náboženská sonda ohledně odpadlíků od Církve, ale i psychologická studie, což si jistě ani neuvědomuješ. To co zde psala brusle nebo Myslivec to je odpad do koše, tedy nepoužitelné, ale tvůj dialog s Cizincem je již vážně pro obsáhlost a argumentační nálož skutečně odborný materiál. Cizinec vůči tobě zde sehrál naprosto precizně úlohu Ďáblova advokáta. Neber a nechápej jako provokaci, já to myslím upřímně, že bys měl si vše stáhnout za všechny ty roky uložit v počítači a pak si pomocí nějaké softwaru nebo jen wordu pohrát s osobní kapesní publikací. 


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 19. květen 2023 @ 17:27:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Všechna ta námaha jen proto, abys dokázal, že lítosti u pokání netřeba.
Jednou jsem pro tebe v opozici - nepřítel - a tím pádem ode mne zpochybníš i tu nejjasnější pravdu. Řekneš třeba:  "Ano, máš pravdu, ale ...."

  A to už jsou zase ty tvoje hulvátské přehazovačky, toho, co máš ty v sobě. 

  Pokud jde o mne, Stando, tak jsem souhlasil s tím, co jsi psal a odpovídal jsem na tvé dotazy. Máš něco k tomu, co jsem psal nebo k tématu diskuze?

  Psal jsi:

Ale určitě toho způsobeného zla má litovat - pokud tedy změnil své smýšlení.Cožpak Ninivští, když si sypali popel na hlavu, tak jenom změnili své smýšlení a nic víc? 

  Dobrá otázka, Stando. Píšu ti to znovu a znovu a ptáš se na to samé. Psal jsem ti to taky v tom článku. Ale podívej se radši rovnou do bible, je to tam popsané, co udělali Ninivští:

  Ninivští 

  1. uvěřili Bohu
  2. vyhlásili půst
  3. všichni, od největšího až po nejmenšího, si oblékli žíněné roucho
  4. král odložil svůj plášť, přikryl se žíněným rouchem a posadil se do popela. 
  5. král vyhlásil: Lidé ani zvířata, skot ani brav ať nic neokusí, ať se nesytí ani nepijí vodu. Ať se lidé i zvířata přikryjí žíněným rouchem a volají ze vší síly k Bohu
  6. a ať se každý odvrátí od své zlé cesty a od násilí, které je na jeho rukou.

  To bylo důležité, proto je to zaznamenané v bibli. Jestli dělali ještě něco jiného (což asi ano) tak to nebylo tak důležité, aby to svatopisec zaznamenal.   Bůh

  1. Viděl jejich skutky, že se odvrátili od své zlé cesty. 
  2. litoval zla, které prohlásil, že jim učiní, a neučinil to.

  To bylo důležité, proto to svatopisec zaznamenal.

  Jonáš

  1. Jonášovi se to však hrozně moc nelíbilo 
  2. rozzlobil se.

  A svatopisec to podrobně dál rozebírá, protože to bylo a je důležité, co Jonáš

  Jestli litoval někdo jiný, než Bůh, to není zaznamenané. Odhadem byli podle chování tak vyděšení, že litovat neměli čas. Ale když se Bůh nad nimi po jejich pokání slitoval, věřím, že pak bylo lítosti hodně. I když o tom svatopisec nepíše - protože to nebylo důležité.

  Můžeš si ještě Stando všimnout, co viděl Bůh - viděl jejich skutky


A jak by to své smýšlení mohli změnit bez zapojení vlastního srdce - bez lítosti nad způsobovaným zlem v minulosti?

  Tak si Stando přečti ten příběh, jak se to stalo, jak to probíhalo. Je v písmu dobře zaznamenaný.

  Toník


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 20. květen 2023 @ 07:08:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Reaguješ, jako by jsi to podstatné o nezbytnosti lítosti při pokání z mého komentáře ani neviděl.

Další diskuse je zbytečná.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 20. květen 2023 @ 13:47:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
K čem je Bohu lítost, když nedošlo ke změně smýšlení i jednání tak, jako u tebe. Je ti řečeno lžeš, už nelži. Ty řekneš nelžu a není ti líto, že lžeš, tzn. k žádné změně u tebe nedošlo, k pokání tím pádem nedošlo a ty jsi zůstal stejný lhář! 
Pokud to zase všechno popřeš, tak ti není pomoci. A nedohaduješ se s námi, ale s Bohem, který všem lidem všude přikázal činit pokání, jak hlásal Pavel a Aeropágu.

Skutky 17:29-30
Jsme-li tedy rodem Božím, nesmíme se domnívat, že božstvo je podobno zlatu nebo stříbru nebo kamenu, výtvoru lidské zručnosti a důmyslu. Když tedy Bůh přehlédl ty doby nevědomosti, nařizuje nyní lidem, aby všichni a všude činili pokání. Tedy ne, aby litovali !!


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 21. květen 2023 @ 06:36:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)Mně Bůh neříká, že lžu.  To mi říkají jen popletení zmatení lidé. S Bohem se tedy já nedohaduji.

A Willymu tu bylo už stokrát řečeno, že je jenom Willy a že není žádným Bohem. Že Willy opravdu nezná názory Boha na konkrétního člověka, aby mu je pak Willy mohl tlumočit.


Nebylo to však nic platné - stále se chorobně považuje za toho, kdo zná Boží myšlenky - kdo ví, co si o kom z nás Bůh myslí....

Mimo to Willy naprosto nechápe, že pokání bez lítosti nad způsobeným zlem je nesmyslem, že je to protimluv.
A je natolik ješitný, že ani přes moje výzvy se neobtěžoval si tyto základní věci o pokání např. z biblického slovníku dostudovat.
]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 20. květen 2023 @ 22:26:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Stando, já chápu, že máte ve slově "pokání" jiný obsah.  Psal jsem ti k tomu článek. Když jsme žili v náboženství, měli jsme taky "pokání", které znamenalo lítost. A snažili se litovat. Mě to šlo teda dobře, jsem melancholik, lítosti jsem měl v životě až dost. A taky jsme pod slovem "pokání" měli třeba třikrát Otčenáš a Zdrávas, co nám kněží jako "pokání" ukládali po zpovědi.

Tady ses mne ptal:  Diskuze je určitě zbytečná. Lepší, když si přečteš, co ti Ninivští udělali a na co Bůh reagoval a kdo v tom příběhu litoval, kdo se zlobil... Zaznamenaný je ten příběh pokání v Písmu dobře.


  Toník


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 24. květen 2023 @ 07:18:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Slovo "pokání" má ve skutečnosti jenom jeden správný obsah. A tu není žádné:  "my máme ... - vy máte něco jiného ..."


Jestliže u pokání není přítomna lítost srdce hříšníka nad zlem, které způsobil - nejedná se už o žádné pokání, ale jen o zatmění rozumu.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 24. květen 2023 @ 17:24:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Slovo "pokání" má ve skutečnosti jenom jeden správný obsah.

  Tak, Stando. Souhlasím.Jestliže u pokání není přítomna lítost srdce hříšníka nad zlem, které způsobil - nejedná se už o žádné pokání, ale jen o zatmění rozumu.

  Rozumím vaší situaci. dáváš jí tu najevo dlouho a dlouho, píšeš o tom znovu a znovu a znovu a znovu a znovu a znovu a znovu a znovu a znovu a znovu... Asi tě to trápí. 

  Já jsem tyhle tvoje problémy, co stále dokola opakuješ, nikdy v životě neměl. Nemusel jsem je tedy řešit. Jsem melancholik, perfekcionalista. Kdyby se konalo mistrovství světa v litování, určitě bych stál na stupních vítězů a do prvního místa bych neměl daleko.

  Toník


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 25. květen 2023 @ 06:55:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejde o to, že jsi melancholik či cokoli jiného.

Jde o to, že jsi tu prohlásil, že jsi činil pokání a že lítosti u toho tvého pokání nebylo třeba.


A toto tvé vyjádření je nepravdou, je logickým nesmyslem. 

A vlastní pýcha ti nyní brání uznat, že tomu tak je, že pokání bez doprovodné lítosti není vůbec možné - že takové pokání bez lítosti nemůže být opravdové.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 25. květen 2023 @ 10:30:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/Jde o to, že jsi tu prohlásil, že jsi činil pokání a že lítosti u toho tvého pokání nebylo třeba.]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 25. květen 2023 @ 13:54:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Já chápu, že moje postoje se tebe netýkají.

Já zase dost dobře nechápu postoje tvoje:

Jak se to dělá - takové pokání z něčeho, co jsi vůbec neudělal? To mi vysvětli, prosím!

Má - li  pokání být i změnou smýšlení - a ty jsi nic zlého neudělal a přesto jsi z toho pokání prý činil - jak potom vypadala ta změna tvého smýšlení?

Cožpak skutečně nevidíš, jak nelogické věci tady o sobě tvrdíš?


Pokání se ve skutečnosti dělá jen z věcí (ze špatných věcí) které člověk předtím už v minulosti udělal (nebo alespoň zamýšlel udělat a okolnosti mu v tom zabránily) a nyní se za to špatné jednání stydí a lituje toho.

To je skutečné pokání ze hříchů!

Není žádného pokání z toho, že jsme se hřích rozhodli odmítnout - to je jednání dobré a netřeba z něho činit žádné pokání, netřeba toho litovat.
Tak na tomto se shodneme - to bývám také rád.

Ale činit z dobrého rozhodnutí (odmítnout hřích) ještě pokání je nelogický nesmysl.
]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 25. květen 2023 @ 21:16:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Stando, to je dobře, že rozumíš, že tvoje postoje ani divné nápady se mne netýkají. 

  Tedy budeš i rozumět, že tvoje nelogické věci typu "dělat pokání z něčeho, co jsi něudělal" či další tvůj divný nápad že "ty jsi nic zlého neudělal a přesto jsi z toho pokání prý činil", či "pokání z toho, že jste se hřích rozhodli odmítnout" či "činit z dobrého rozhodnutí (odmítnout hřích) ještě pokání" se netýkají mne. 

  Ale je teda zajímavé vidět, jak v tak krátkém příspěvku napíšeš hned čtyři takové podivnosti, co si řešíš a co se netýkají mne. Jak se to dělá - takové pokání z něčeho, co jsi vůbec neudělal?

  To nevím. 

  Když tě taková věc 𝓷𝓪𝓹𝓪𝓭𝓷𝓮, tak by tě snad mohlo i 𝓷𝓪𝓹𝓪𝓭𝓷𝓸𝓾𝓽, jak se taková divná věc, co tě 𝓷𝓪𝓹𝓪𝓭𝓵𝓪, dělá, ne? Když ty něco vymyslíš, tak bys měl ty odpovídat na otázky ke tvým divným nápadům.

  A ti zase můžu odpovědět na to a k tomu, co píšu .

  Co ty na to, mohli bychom se dohodnout alespoň na takovém základním pravidlu komunikace?  Tak to bys mohl pochopit, o čem píšu já. 

  Kdybys tedy chtěl pochopit.

  Toník


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 26. květen 2023 @ 07:09:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec říká:
Oko se tedy ptá:

Jak se to dělá - takové pokání z něčeho, co jsi vůbec neudělal?Cizinec odpovídá: 

To nevím.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 26. květen 2023 @ 08:20:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Přesně, Stando. Takže sis všiml, co ti odpovídám?

  Já ti můžu napsat něco k tomu, cožiju, o čem píšu, něco k tématu článku, "Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku" a to bylo pokání. 

  Protože s pokáním mám praktickou zkušenost - na prahu dospělosti mi dal Bůh pokání k životu. Zažil jsem situace, ve kterých mi dal Bůh pokání včas a za to jsem byl rád (a k tomu ti mohu něco napsat) a zažil jsem situace, kdy pokání přišlo pozdě a už bylo hodně lítosti, nebo zahanbení a taky zděšení a spousty dalších emocí.

  A o konkrétním pokání z mého života, které se udělá včas a není potřeba litovat, jsem psal tady v diskuzi

  A dával jsem ti konkrétní příklad pokání z mého života, pokání, které mi dal Bůh včas, když jsi jsem ti psal o tom, že pokání zbaví člověka hříchu.
  Obecně, Stando: 

  Můžu ti něco napsat k tomu, co žiju, čím žiju, co jsem zažil, o čem píšu já. 

  A to dělám.


  Těžko mohu řešit divné nápady, které si vymýšlíš ty, jako třeba "dělat pokání z něčeho, co jsi něudělal" či další tvůj divný nápad že "ty jsi nic zlého neudělal a přesto jsi z toho pokání prý činil", či "pokání z toho, že jste se hřích rozhodli odmítnout" či "činit z dobrého rozhodnutí (odmítnout hřích) ještě pokání".

  Tyhle tvoje nápady bys měl zase vysvětlovat ty - jak se vůbec stane, že tebe takové divné věci 𝓷𝓪𝓹𝓪𝓭𝓷𝓸𝓾?

  Toník


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 26. květen 2023 @ 13:37:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Napadá mě to při četbě tvých komentářů, ve kterých objevuji tato nelogická tvrzení.


..."pokání, které mi dal Bůh včas, když jsi jsem ti psal o tom, že pokání zbaví člověka hříchu."...


Zkus se na to podívat kriticky - mýma očima.

Buď ti dal Bůh milost poznání hříchu včas - ale pak jsi se neměl pokáním čeho zbavovat (žádný takový hřích jsi přece neudělal). Z čeho konkrétně by jsi tedy měl činit pokání?

Nebo jsi hřích udělal a pak by bylo na místě pokání, aby jsi hřích odčinil.

Buď jedno, nebo druhé - mix obojího nedává žádný smysl.


Naplňuješ slovo "pokání" úplně jiným významem, než původně má.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 26. květen 2023 @ 16:27:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Naplňuješ slovo "pokání" úplně jiným významem, než původně má.

  A zase ty tvoje hulvátské přehazovačky, lživé útoky. Zastydíš se alespoň někdy za takovéhle sprosté lhaní mimo téma? 

  Ještě dopoledne jsi psal:

Jinak mě fakt mrzí, že nejsme schopni komunikovat ani na té elementární úrovni bez odsuzování a předpojatosti.

  A už v poledne zase pokračuješ lhaním! Že ti není stydno, Stando!


Napadá mě to při četbě tvých komentářů, ve kterých objevuji tato nelogická tvrzení.

  A všiml sis, že to, co tebe napadá, vůbec nesouvisí ani s mými komentáři, s tím, co píšu, s tím, co žiji? 


  Zpět k tématu, to je pokání. 

  Často mi dal Bůh poznat můj hřích včas, tak že jsem neudělal nic zlého, že mne Bůh zastavil. A dal mi pokání. Vychovával mne v nějaké věci. Tím, že mi dal poznat hřích včas, dal mi možnost/milost se zbavit hříchu dříve, než jsem něco zlého v té konkrétní věci udělal. A často to nebyla jen možnost - ale přímo jasný zásah do života.

  Je něco, čemu na tom nerozumíš, máš něco k tomu, co píšu já, o čem píšu?


  Toník


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 27. květen 2023 @ 09:18:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč jakýkoli můj nesouhlas s tebou interpretuješ hned jako "hulvátské přehazovačky, lživé útoky"?


..." Často mi dal Bůh poznat můj hřích včas, tak že jsem neudělal nic zlého, že mne Bůh zastavil. A dal mi pokání. Vychovával mne v nějaké věci....


Boží výchova není pokání.

Pokání je Boží dar k tomu, abychom byli schopni s Boží pomocí vyřešit a splatit dluhy, které jsme si vytvořili v uplynulém životě.

To, že se podobným chybám v budoucnosti dobrým životem vyvarujeme, tomu neříkáme pokání. Tomu pak říkáme "život s Bohem, život v Bohu".

Je pro tebe tak těžké si najít třeba biblický slovním a nastudovat si, co se tam o pokání vlastně píše?

Já rozumím, že toto nabourává tvůj svět - tvé pobožnůstkářské představy, tvůj pracně vytvořený "manuál" - ale taková je pravda.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 27. květen 2023 @ 09:37:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Proč jakýkoli můj nesouhlas s tebou interpretuješ hned jako "hulvátské přehazovačky, lživé útoky"?

  ???

  To sis mne snad asi s někým spletl? 

  Tvůj nesouhlas se mnou neinterpretuji jako hulvátské přehazovačky a lživé útoky. 


Boží výchova není pokání.

  Určitě. Boží výchova není pokání. Boží výchova k pokání vede.


To, že se podobným chybám v budoucnosti dobrým životem vyvarujeme, tomu neříkáme pokání. Tomu pak říkáme "život s Bohem, život v Bohu".

  Vidíš, tak to máme jinak.

  Když zloděj přestane krást a pracuje, pomáhá druhým, tak tomu říkáme "pokání". Činí pokání.

  Když modlář vyhází modly a věří Bohu, tak tomu říkáme "pokání". Činí pokání.

  Když se ateista (což je charakterem stejné, jako modlář) obrátí k Bohu a věří mu, tak tomu říkáme "pokání". Činí pokání.

  Když se rasista obrátí a má rád cikány, němce, američany, rusy, tak tomu říkáme "pokání". Činí pokání.

 
Je pro tebe tak těžké si najít třeba biblický slovním a nastudovat si, co se tam o pokání vlastně píše?

  Ne, Stando.


Já rozumím, že toto nabourává tvůj svět - tvé pobožnůstkářské představy, tvůj pracně vytvořený "manuál" - ale taková je pravda.

  A to už zase jsou ty tvoje hulvátské přehazovačky tvého života na druhé. Ty si nech od cesty, Stando. Přehazuj si takhle s někým, kdo má podobné choutky, jako ty. Ty na něj můžeš přehazovat tvoje pobožnůstkářské představy a on na tebe zase glorifikace mnohoženství. 

  Ale chápu, že taková je pravda, že tu pravdu píšeš jen a jen sám za sebe že toto nabourává tvůj svět - tvé pobožnůstkářské představy, tvůj pracně vytvořený "manuál". Stando, vím, co je "pokání" v ŘKC, jak pobíháte po zpovědnicích a výsledkem je pak v šedesáti či sedmdesáti letech to, co tu předvádíš ty a Martino. Chápu, co jsou to ty tvé pobožnůstkářské představy, a rozumím, že ve tvém životě jsou pravda.

  Mně a diskuze se ale tvoje problémy netýkají. 

  Toník
]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 26. květen 2023 @ 11:43:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko
Oko se tedy ptá:

Jak se to dělá - takové pokání z něčeho, co jsi vůbec neudělal?Cizinec odpovídá: 

To nevím.

martino
Právě, proto, že neví tak skončil v Satanově doupěti. oko u Cizince je problém nejen, že nerozumí biblickému pokání před ustanovením Nové smlouvy, ale jako katolík nerozumí pokání jako zadostiučinění po svátosti smíření. On přijal a rozumí křesťanství nikoliv na rovině Evangelia, ale folosofickým postojem jako třeba Niztche, prostě vygumuje svědomí, proto zde mohl obhajovat cizoložství, útěk od manželky k milence, následný útěk od rodiny a uzavření nového manželství, abycho se následně jako obhajobu dověděli, že to byl přední muž nějaké sekty a to nemluvím o glorifikaci bigamie, kdy muže kteří mají hodně žen označil za hrdiny. Ty vážně věříš, že zde diskutuješ s věřícím křesťanem? 


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 26. květen 2023 @ 13:40:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslím si, že věřícím křesťanem je.

Jen věří některým věcem naprosto mylně.

Ale křest je nesmazatelné znamení křesťana a on přece pokřtěn byl už jako malý.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 26. květen 2023 @ 16:02:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko
Jen věří některým věcem naprosto mylně.

Ale křest je nesmazatelné znamení křesťana a on přece pokřtěn byl už jako malý.
martino
No a já se domnívám spolu s apoštolem sv. Pavlem, že tito lidé jako Cizinec, brusle, Myslivec uvěřili nadarmo, tak o nich vypovídá apoštol sv. Pavel a apoštol sv. Petr zase o takových které jsem jmenoval konstuje, že jednají ke své vlastní zkáze. Já jsem až přecitlivělý někoho jen tak zaškatulkovat mimo Církev a křesťanství, dokonce bych nikdy se takto nevyjadřoval o nicku Willy, protože on ve své blouznivosti nenese na svém čele punc zrádce Ježíše. Já jsem prostě dozrál pokud jde o náboženskou a duchovní podstatu, že jak Cizinec, brusle a Myslivec jsou v dnešní situaci již jednou nohou v ohnivém moři a druhou stále na této zemi. Zda stihnout tu jednu nohu stáhnout zpět na zem a včas se usmířit s Bohem, o tom velmi pochybuji, protože sami azšli až moc daleko a pak pochybuji, že se najde někdo, kdo bude v modlitbě a postu za ně u Boha bojovat. Oni nikdy nežili intenzivní duchovní život. Oni byli vždy povrchní a proto odpadli, protože katolík raději položí život, než by padnul do takových sraček jako oni padli. Já tvrdím, že pokud se budeš bavit s ateistou máš naději pokud to bude slušný člověk, že dialog bude s cílem k pravdě. Bohužel zdejší zrádci vedou dislog, aby tebe, tvou víru, tvou Církev uráželi, zesměšňovali a dehonestovali. A tvrdit o takových, že jsou věřícími křesťany je vážně nejen odvážné, ale i pochybné. Je to jednoduché - od kdy sluhové Satana jsou věřícími křesťany? 


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 27. květen 2023 @ 09:08:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přesto jejich osudy svěřme raději Božímu milosrdenství.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 27. květen 2023 @ 14:17:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
okoPřesto jejich osudy svěřme raději Božímu milosrdenství.
martino
oko Boží Milosrdenství je pro hříšníka, který po něm touží a dovolává se ho jak psala sv. Faustyna. Ty se ovšem snažím bojovníky proti Církvi=Kristu, zahrnovat do Božího Milosrdenství. Jejich osudy jsou svobodná rozhodnutí a projev svobodné vůle. Boží Milosrdneství se jich nedotkne až do okamžiku, než oni vzbudí lítost nad svými skutky hříchu, projeví odpor vůči Satanu a sami se začnou dovolávat Božího Milosrdenství, v tom okamžiku se jich Boží Milosrdenství dotkne, ale k tomu je dlouhá cesta, kterou někdo před nimi musí urovnat svými podlitbami a půstem, tedy tak veliký hřích, který vede do věčného ohně,  jako je zradit svatou krev Spasitele za ně prolitou musí někdo vzít na sebe. Většinou tak činí matky svých dětí. Sv, Agustýn napsal, že nebylo dne, kdyby jeho matka za něho neprosila a ustavičně slzy neprolévala. Jak dlouho tak činila, aby svému synu vyprosila obrácení? Moniku posilovala slova Moniku utěšovala a posilovala ve vytrvalosti Ježíšova slova Proste a dostanete! Hledejte a naleznete! Tlučte a otevřou vám! (Mt 7,7) Jak bolestné muselo být pro matku zjištění, že za syna za kterého se ustavičně modlí a prosí se stal členem sekty manichejců, která zastávala proti křesťanské postoje. Až nastane den, kdy i Augustin kapituloval před Boží láskou. Na Velikonoce roku 387 se nechává pokřtít. 


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 27. květen 2023 @ 14:47:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
okoPřesto jejich osudy svěřme raději Božímu milosrdenství.
martino
oko Boží Milosrdenství je pro hříšníka, který po něm touží a dovolává se ho jak psala sv. Faustyna. Ty se ovšem snažím bojovníky proti Církvi=Kristu, zahrnovat do Božího Milosrdenství. Jejich osudy jsou svobodná rozhodnutí a projev svobodné vůle. Boží Milosrdneství se jich nedotkne až do okamžiku, než oni vzbudí lítost nad svými skutky hříchu, projeví odpor vůči Satanu a sami se začnou dovolávat Božího Milosrdenství, v tom okamžiku se jich Boží Milosrdenství dotkne, ale k tomu je dlouhá cesta, kterou někdo před nimi musí urovnat svými podlitbami a půstem, tedy tak veliký hřích, který vede do věčného ohně,  jako je zradit svatou krev Spasitele za ně prolitou musí někdo vzít na sebe. Většinou tak činí matky svých dětí. Sv, Agustýn napsal, že nebylo dne, kdyby jeho matka za něho neprosila a ustavičně slzy neprolévala. Jak dlouho tak činila, aby svému synu vyprosila obrácení? Moniku posilovala slova Moniku utěšovala a posilovala ve vytrvalosti Ježíšova slova Proste a dostanete! Hledejte a naleznete! Tlučte a otevřou vám! (Mt 7,7) Jak bolestné muselo být pro matku zjištění, že za syna za kterého se ustavičně modlí a prosí se stal členem sekty manichejců, která zastávala proti křesťanské postoje. Až nastane den, kdy i Augustin kapituloval před Boží láskou. Na Velikonoce roku 387 se nechává pokřtít. A téhož roku 387 jeho maminka umírá. Před smrtí Augustinovi řekla: "Nic na tomto světě mě už netěší. Nevím, co bych měla ještě udělat, ani proč jsem ještě tady, všechny mé naděje na tomto světě se již splnily. Toužila jsem jen po tom abych tě viděla jako katolíka a dítě nebes. Bůh mi dopřál víc než to, protože tě přivedl k tomu, že pohrdáš pozemským štěstím a zasvětil ses jeho službě"Tato svatá žena nejen vyprosila pro syna obrácení, ale dar pro celou Církev. Augistin se stal nejen křesťanem, ale i knězem, následně biskupem a učitelem Církve. Pokud jsi jako svatá Monika vytrvalý v modlitbě, postu a oběti, máš velikou naději, že třeba Cizinci právě Boží Milosrdenství pro něho vyprosíš, ale jeho sevření v náručí Satana je příliš velké. Nezapoměň, jakou nenávist a zlobu o tobě psal, že jsi členem zločinecké sekty. A kdo myslíš že mu to nakukal? Bůh nebo Satan? oko doporučuji ti zbav se naivity a snaž se vejít těsnými dvěřmi kam máš dobře našlápnuto a netlač se k někomu, kdo zvolil cestu a bránu širokou. Bez oběti to nejde a já nevidím nebo spíše netuším kdo by těmto zrádcům Svaté Krve Spasitele vymodlil milost návratu. Buď si jistý, že takový Willy při své sektářské a blouznivé vlně svého blouznění je Kristu blíže než oni a je mu milejší, protože není zaprasen hříchem Jidáše. Takže souhlasím, že jejich osudy jsou v Božím Milosrdenství, s tím, že se za ně někdo obětuje. Svatá Faustyna nám zanechala jistotu, že Boží Milosrdenství je bezedné a bezbřehé, ale pokud si tyto duše zrádců svěřil Božímu Milosrdenství, pak si na sebe vzal i spolupráci tedy následování sv. Moniky a podle sv. Faustýny Korunkou k Božímu Milosrdenství, což zde posedlý Myslivec zneuctil tak odporným a hnusným způsobem, že jsem se hned poblil odporem hnusu k tomuto sluhy Satana. Pokud si četl Má mše od kardinála Berana, tak on ti to hned v úvodu vysvětluje. Tyto překážky jsou jako vysoká zeď z težkých balvanů, které musíš nejprve odnést, abys přijal ovoce, protože jen konstatování, že někoho svěřuješ Božímu Milosrdenství je pak jen diskusní fráze. Já vím osobně o čem mluvím. Více jak 40 let jsem se modlil za obrácení bratra a sestry, kteří odpadli od praktikující víry pro materiální pohodlí a konzumní zůsob života. Ale ani jeden z nich za celý život neřekl jediné zlé slovo nebo urážku vůči Církvi nebo Kristu, Matce Boží nebo svatým. A to je ten rozdíl když hovoříme o odpadlém od praktikující víry, protože ten si stále v sobě v "katolických genech" ve svátosti křtu, nese caharisma svého domova od lidí, kteří toto charisma pošlapali, zesměšnili a zcela veřejně se dali do služeb Satana, takže abys Toníka vytrhl z náruče Satana, to se hodně nadřeš a to nemluvím o posedlém, který potřebuje nejen modlitbu, půst a oběť, ale i exorcistu a pokud jde o blouznivou brusli, tam to budeš mít nejjednoduší, neboť ta zjevně netrpí zlobou a nenávistí jako ty dva trotlové, ale spíše psychickou nebo psychiatrickou poruchou, pokud zde posedlého Ďáblem presentuje jako vzor křesťanství a sektáře jako proroka není to zlo nebo pouto se Satanem, ale spíše to vypovídá o zdravotní nezpůsobilosti. Tak ti držím palce lidsky řečeno. 


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 28. květen 2023 @ 10:52:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já pozoruji u Cizince čím dál větší zmatenost mysli. kdy se čím dál častěji uchyluje k docela nedůstojným replikám někde na úrovni malého školáka na písku.


Pokud ho totiž na něco upozorním, logické argumenty nezabírají, ale obrátí to rétoricky naprosto primitivním způsobem zpátky proti mě. A cokoli z toho vyznívá nelichotivě na jeho osobu, to všechno jsou automaticky ode mne jen "lhaní a pomluvy".

Dostává se do stavu, že rozumové diskuse s logickými argumenty přestává být schopen - a nevidí to!

Jen se mu pořád ode mne prý děje křivda! Že prý už jsme takoví.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: martino v Neděle, 28. květen 2023 @ 17:31:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko popsal jsi to pravdivě....působí dojmem pomatenosti, dezorientace , ale to je vše jen hra...ajťák si nemůže dovolit být dezorientovaný nebo zmatený. To že vlezl do toho Satanova doupěte si jen podepsal smlouvu s Ďáblem...občas se za něho pomodlím, více pro toho zatvrzelého nelze učinit...jak konstatuje o takových ubožících paoštol sv. Petr, lze jen doufat, že jim Pán jednou před smrtí dopřeje milost obrácení...


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Neděle, 28. květen 2023 @ 19:48:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martino
On je ajťák, no kdesi to psal
On má radost, že si ho Brusle7 vybrala 


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 29. květen 2023 @ 08:01:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já si o něm nemyslím, že je jeho neschopnost rozumové argumentace patologická ve smyslu zdravotním - to si myslím, že je u něj docela v pořádku. Ale ve věcech víry je jeho jinak jasné myšlení myšlení ovlivňováno a blokováno různými heretickými šablonami, takže se argumentačně neustále pohybuje v navyklém uzavřeném kruhu, ze kterého není cesty ven.
Omyly ve víře dokáží udělat v myšlení člověka hroznou paseku.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Pondělí, 29. květen 2023 @ 12:33:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko
To máš pravdu, Cizinec může být odborník
Jenomže nevím, co si myslet o lidech, kteří si tak dají vymazat hlavu nějakým heretikem jako Cizinec
Já osobně si myslím,, že si víru staví na člověku, který s ním pak manipuluje a on ztrácí svobodu Božího dítěte
Je to vidět i na tom, jak dva heretici Cizinec a Myslivec jedou proti sobě a jak Brusle neví, kterého z nich má přitulit
Teď si Brusle přitulila Cizince
O Willym pomlčím, ten prochází zvláštní manipulací


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 30. květen 2023 @ 12:20:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mně osobně se ulevilo a odlehčilo, že si udělali svůj zvláštní kutloch a nemusím se zatěžovat jejich útoky na katolickou víru, na církev a vyvracet jejich neustálé pomluvy..

Jen ať si tam zůstanou.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 18. květen 2023 @ 08:32:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."  Není v možnostech člověka učinit něco v minulosti."...


Ale i toto je pořád v možnostech Boha. 

Pokáním se napravuje špatná minulost - a to nejde bez zapojení vlastního srdce, to nejde bez lítosti nad způsobeným zlem.


Dobrá minulost napravovat nepotřebuje - pokání nepotřebuje - ale má snad někdo z nás minulost andělů v nebi?


Pořád tu dělám stejnou chybu; Argumentuji sice teologicky správně, ale nedokážu se přitom dotknout lidského srdce. Proto mé argumenty nikdo nepřijímá.
]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 19. květen 2023 @ 09:45:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  Myslím, Stando, že děláš v životě docela jinou, a o dost důležitější a viditelnější chybu.

  Píšeš k mnoha tématům jen teoreticky.

  A to je i toto téma. 

  Čtu si tvoje příspěvky dlouho, viděl jsem mnoho z toho, co jsi z tvého života předvedl, ale nikdy jsi tu, ani jednou jedinkrát, neprojevil lítost, natož abys udělal pokání.

  Takže by to chtělo, abys prakticky, reálně, ukázal, jak to vypadá, když má člověk docela správné pokání s lítostí nad zlem, které způsobil. To by pak nebyla chyba.

  Toník]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 19. květen 2023 @ 10:08:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud se tu bavíme o správnosti podoby víry, musí to být obecně platné pro každého člověka - nelze to nijak  "subjektivizovat" na konkrétní osobu.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 19. květen 2023 @ 17:32:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Stando, pokud se bavíte o správnosti podob vašich vír, tak je to vaše věc, to mne nezajímá. Neřeším podoby vašich vír, to si musíte vyřešit sami. 

  Pokud se chceš bavit se mnou, tak mne zajímají spíše osobní zkušenosti, život člověka, praxe. A stejně tak o tom píšu - píšu konkrétní svědectví ze života.


Pokud se tu bavíme o správnosti podoby víry, musí to být obecně platné pro každého člověka - nelze to nijak  "subjektivizovat" na konkrétní osobu.

  ??? A to je ve vašem světě "logické"? Pokud to nelze nijak subjektivizovat, tak to nesubjektivizujte, Stando


  K tomu, co jsi psal: Tvoje psaní o lítosti bude důvěryhodné ve chvíli, kdy nějakou lítost projevíš. Jinak je to jen teorie Zatím se to za léta, co tu vystupuješ, nestalo. 

  A až se k tobě dostane pokání, projevíš třeba i stud a zahanbení, třeba za toho vašeho "willyho", co jste sem přitáhli do diskuze, jako osobní útok na člověka, nebo za lezení do postele.

  Toník


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 20. květen 2023 @ 07:17:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Osobní zkušenosti, praxe (jsou - li upřímné a pravdivé) - budou vždycky nutně vyprávět jak o dobru, tak i o selháních, které každý člověk udělá.

Nevypovídají tedy o tom, po čem člověk bytostně touží, co by doopravdy chtěl. Nevypovídají o lidské víře.


Moje lítost nad mými hříchy je mezi mnou a Bohem. Od tebe je to, Toníku, toto docela neslýchanou drzostí - dělat mi tu arbitra mé lítosti.

Doporučuji ti - zkus si vyhledat raději tu tvoji ztracenou lítost, kterou jsi prý při tvém pokání vůbec nepotřeboval.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 20. květen 2023 @ 22:33:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Stando, zkušenosti vypovídají o tom, co by člověk doopravdy chtěl - protože to, co člověk doopravdy chce, po čem touží, toho dosáhne, to se mu děje. Pokud má tedy svobodu.

  Arbitra lítosti ti dělat nebudu - jen znovu zopakuju, STando - Až jednou projevíš byť jen nejmenší lítost nad tím, co jsi zde předváděl (třeba tvoje pohrdání nedávno, tvého "willyho", "lezení do postele", ... a tisíc a jednu dalších méně či více odporných věcí, bude tvoje psaní o lítosti alespoň trošku důvěryhodné. 

  Ke tvým nápadům - žádnou lítost jsem nikdy neztratil. Lítosti jsem měl v životě až dost. I proto jsem Bohu vděčný za pokání, za změnu života, za každou oblast života, ve které už lítost nepotřebuju. 

  Toník


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 21. květen 2023 @ 06:40:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Když mi říkáš, že mi prý arbitra mé lítosti dělat nebudeš, proč hned další větou mi toho arbitra znovu děláš?


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 21. květen 2023 @ 12:19:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Když mi říkáš, že mi prý arbitra mé lítosti dělat nebudeš, proč hned další větou mi toho arbitra znovu děláš?

  To sis mne asi s někým spletl, Stando. Snad to zase píšeš jen sám za sebe, že děláš někomu arbitra lítosti.

  Já nikomu arbitra lítosti nedělám, ani dělat nebudu. 

  Psal jsem ti k tématu pokání a lítosti. Shrnu to pro tebe, ať píšeme k tématu.

  V pojmu "pokání" máme jiný obsah, než když jsme žili náboženství.

  Tak jako třeba "hardware" znamená pro mne harddisky, klávesnici, myš, tak pro řemeslníka slovo "hardware" znamená šroubovák a kladivo. Stejně slovo, jiný obsah.

  Když jsme žili v náboženství, měli jsme jako "pokání" slovo lítost. Psal jsi tu o tom i ty [www.granosalis.cz]. Takže jsme hodně litovali. Skutečné pokání, změnu života, změnu postojů, tu jsme neznali, nezažili. Zažil jsem jí až jako křesťan. A tobě jsem k tomu psal článek [www.granosalis.cz], kde jsem popisoval, co pro nás znamená "pokání" - že pokání je mnohem, mnohem více, než nějaké pocity. Byť s pokáním jsou spojené pocity, mnoho různých pocitů. A psal jsem ti v diskuzi, že pocity od pokání neodděluji, ani by mne to nenapadlo.

  A k tobě, Stando: Psal jsi o tom, že děláš nějakou chybu, že argumentuješ teologicky správně, ale nedokážeš se přitom dotknout lidského srdce a proto tvé argumenty nikdo nepřijímá. To je určitě omyl, v tom se pleteš. Já tvoje argumenty přijímám, chápu je. I když píšeš jen teoreticky. Pán Bůh mi dal celkem dost rozumu na to, abych byl schopen pochopit, co píšeš. A vnímám i to, co je za tvým psaním, i když v mnoha věcech uvažuju jinak, než ty.

  A konkrétně k lítosti a tobě - tvoje psaní o lítosti bude věrohodné, až nějakou lítost projevíš. Tím se dotkneš lidského srdce, srdce těch, kterým si tvým lhaním, pomluvami a zlými útoky v diskuzi ublížil.

  Toník

]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 23. květen 2023 @ 08:27:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Naopak, napsal jsi, že jsi prý učinil pokání a lítosti u toho nebylo potřeba.

A to je vyjádření zcela zmateční - nelogické a hloupé.  Nijak neobhajitelné.

Proto jsem tu na Grano vložil následný článek, ve kterém jsem uvedl přísně logické vyjádření o pokání a lítosti od umělé inteligence.

Ale nedělám si velikou naději, že si ho přečteš a že se nad tím zamyslíš. 


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 19. květen 2023 @ 11:51:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ještě ti povím, Toníku, o jednom svém  "prozření".

Dělám tu všechno špatně, obráceně.

Nemá smysl argumentovat bez přítomnosti adekvátního mezilidského vztahu.
Mohu mít stokrát pravdu, faktickou pravdu - pokud mě tu budete vnímat a vzájemně se utvrzovat, jaký jsem prý já stokrát usvědčený lhář, hulvát a pod. - tak si tu moji pravdu mohu strčit za klobouk. Nikomu ji násilím a argumenty nevnutím. Na druhé straně, když např. Shona řekně Brusli: "Moje milá sestřičko" - mohou si v harmonii sdílet sice třeba i úplné pitomosti, lehce rozumově vyvratitelné, ale ony dvě budou spokojeny a neustoupí.

Podobně - kvůli absenci adekvátního vztahu přátelství -  nebylo v mé moci vysvětlit třeba Mikimovi existenci trojjediného Boha. I když jsem argumentoval fakticky naprosto správně.

Docházím k názoru, že není nejdůležitější věřit absolutně správně, že jsou pro život i důležitější hodnoty, jako je třeba láska, vzájemná tolerance.
]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 19. květen 2023 @ 17:38:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  To jsi došel k dobrému názoru, Stando.

  Pak ještě abys jednou pochopil, že lhářem tě nazýváme proto, že tu systematicky lžeš a pomloouváš lidi a ne proto, že s tebou nemáme vztah. Dokud budeš lhát a pomlouvat, a ještě hulvátsky, útočně, budeme tě vnímat jako lháře. 

  A když projevíš lítost za všechny ty hulvátské lži, co jsi tu předvedl, tak bude alespoň trochu důvěryhodné tvoje psaní o lítosti. 

  Ale stejně pak bude potřeba, abys lež opustil a přestal lhát - a pak nebude potřeba ani lítost. A budeš pak rozumět, o čem zase píšeme my, že když člověk udělá pokání (to pokání, co se činí, nejen cítí) tak už pak není potřeba lítost, není čeho litovat, jak to dobře a výstižně píše apoštol Pavel Korintským.

  Toník


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Pátek, 19. květen 2023 @ 18:23:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec
Pravda člověka osvobozuje
Oko si nevymýšlí báchorky, ale vede tě k pravdě
Ty jsi na cestě


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 24. květen 2023 @ 09:37:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Akuzativ, vy jste se trefil(a)! 

  Pravda člověka skutečně osvobozuje, zvláště Pravda s velkým P!

  A já jsem skutečně na cestě, jedu zrovna vlakem do práce, stotřicítkou po koridoru.

  Věřím vám i to, že nepíše báchorky - věřím, že to, co píše z jeho života, je skutečné, jak píše o rochnění v omylech a ještě rád, jak spatřuje chyby ve svých metrixech, jak mu spousta věcí nelze, když píše o okleštění, o prázdných mluvkách, o šíření herezí proti učení apoštola Pavla, o pohrdání  Malým princem, a nepochopení, co autor vyjadřoval, a vůbec o nepochopení, tak věřím, že to nejsou báchorky. Že je to realita jeho života.

  V jednom jste se netrafil(a) - k pravdě mě nevede. Naštěstí to ani není potřeba.

  Hezký den
  Cizinec


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Středa, 24. květen 2023 @ 10:17:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec
moc jsi se sice netrefil/a/, ale pořád máš šanci


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Středa, 24. květen 2023 @ 10:17:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec
moc jsi se sice netrefil/a/, ale pořád máš šanci


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 19. květen 2023 @ 18:54:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko a máš to tady. Za toto u Boha žádné poklady nezískáš, tedy za tu dehonestaci co zu o tobě šíří ten umouněný trotl, když ti píše: Pak ještě abys jednou pochopil, že lhářem tě nazýváme proto, že tu systematicky lžeš a pomloouváš lidi a ne proto, že s tebou nemáme vztah. Dokud budeš lhát a pomlouvat, a ještě hulvátsky, útočně, budeme tě vnímat jako lháře. 
Je to jako z evangelia. Myslivec posedlý Ďáblem sluha svého pána Satana si pozval na pomoc další pomocníky a to Cizince a brusli. A výsledek? ještě větší dehonestace, protože pokud byl posedlý sám tak to šlo, dnes má pomocníky a ještě se jimi chlubí a píše ne již za sebe jako v minulosti, ale jako podnájemník domku Hnojárna, protože on nebyl iniciátorem, a dokonce se brzdil, ale nechal se svést ženou, a dnes již věrně plní program domečku hnojárna a již mu nestačí házejt lejna na tebe a na mě, dnes již píše Pak ještě abys jednou pochopil, že lhářem tě nazýváme proto,... protože všichni obyvatelé hnojárny tě považují za lháře. On ti to napsal čistě a průhledně.  Dokud budeš lhát a pomlouvat, a ještě hulvátsky, útočně, budeme tě vnímat jako lháře. Myslím oko, že dozrál čas nakopat jim diskusně zadek nebo vážně toleruješ že jsi lhář, který pomlouvá a hulvátsky útočí?...Mylím, že bys jim měl všem v tom domečku dát diskusní stopku. Ale to si myslím já osobně za sebe. Jinak je to tvoje věc i vizitka. 


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 20. květen 2023 @ 10:08:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já nemám nejmenší touhu nakopávat tu někomu diskusně zadek.

Jsem smířen i s tím, že se moje slova budou překrucovat:

(Mt 5,11)
Když vás budou tupit a pronásledovat a mluvit proti vám lživě všecko zlé kvůli mně, jste blahoslavení.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 19. květen 2023 @ 17:49:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  Stando, a právě pro takové tvé postoje jsi hulvát. Dokud budeš takto psát, dokud se nezastydíš, nepopadne tě hanba za takovéhle hulvátštiny, co z klávesnice vypouštíš, nikdo ti žádné "podoby víry" o pokání neuvěří.

  A lítost, Stando, lítost je na takové tvé psaní málo jako pokání. Pokud to bude u tebe skutečně pokání, tak kromě lítosti bude ještě nejmíň zděšení z toho, co vše jsi tu vypustil.

  Toník


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 20. květen 2023 @ 07:02:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rozumím tomu, že ty něco můžeš pochopit úplně jinak, než to bylo míněno.Byl to příklad, čistě rétorický a teoretický - nic osobního - poukazoval na princip toho, že něco jiného je vztah mezi osobami (ten je to hlavní), ale nevypovídá to vůbec nic o pravdivosti názorů, které osoby spolu sdílejí.

Nemíním tu dál pokračovat v tomto duchu a vyvracet tvůj omyl.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 20. květen 2023 @ 22:35:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  To jsem rád, že v tomto duchu nemíníš pokračovat, Stando. A moc ti přeju, aby ti to vydrželo víc jak jeden příspěvek, abys v takovém duchu nepokračoval. 

  Toník


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 24. květen 2023 @ 07:13:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je smutné, jak si ve svých omylech rochníš a jsi tomu ještě rád.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 24. květen 2023 @ 08:13:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  To ti to předsevzení dlouho nevydrželo, snad ani den, Stando. 

  Dnes jsi pod tímto článkem napsal jeden normální příspěvek, a dvě urážky a dvě tvé hulvátské přahazovačky. Ten "duch", ve kterém jsi nechtěl pokračovat, tedy u tebe dnes vítězí 4:1.

  Ale i toho jednoho příspěvku, co jsi napsal normálně, si vážím, Stando.

  Napříště, pokud budeš chtít, abych reagoval, napiš na začátek příspěvku něco normálního, jako mezi slušnými lidmi. Ne tvoje urážky a přehazovačky. Nebudu je číst.

  Toník


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 24. květen 2023 @ 13:13:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nehodlám tě ovlivňovat, co číst a co nečíst. To je tvoje věc a věc tvého svědomí.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 25. květen 2023 @ 10:37:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/  Ahoj Stando.

  Tady jsi narazil na poměrně klíčovou věc, vrátím se k ní.

  Hodně tu píšeš o lítosti, znovu a znovu píšeš o problémech z tvého života, "chybí lítost nad způsobeným zlem", znovu a znovu a znovu to přinášíš do diskuze, asi tě to i trápí ... 

  Tyhle tvoje problémy asi pochopí málokdo, jsou hodně zvláštní - je normální, že lidé litují způsobeného zla, je to přirozené. Pokud člověk nelituje způsobeného zla, nebo zla, ve kterém žije, má už hodně tvrdé srdce.


  Mám pro tebe v téhle věci jednu radu, sice nevyžádanou, ale důležitou.

  Lidského srdce se dotkneš tak, že lítost nad způsobeným zlem PROJEVÍŠ.

  I kdybys napsal tisíc a jeden příspěvek o problémech absence lítosti nad způsobeným zlem, nebude to mít takový efekt na to, aby ses dotknul lidského srdce, jako když lítost nad způsobeným zlem projevíš.

  Nevím tedy, jak to zařídit, abys lítost nad způsobeným zlem měl a projevil jí - nikdy jsem takový problém neřešil, všichni lidi, na které jsem v životě narážel, měli lítosti na rozdávání. 

  Toník]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 25. květen 2023 @ 13:40:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já nevím, jakými cestami se ubírá tvé myšlení, Toníku.

Když Já napíši, že pokání bez lítosti nad způsobeným zlem je hloupost, nesmysl - tak ty z toho vyvodíš, že mně prý chybí lítost nad způsobeným zlem!

Já hovořil o naprosto obecně platném (objektivním) pravidlu - pokání se projevuje lítostí a rozhodnutím lidské vůle se změnit - k tomu pak přistupuje Boží milost.

Ty záležitost subjektivizuješ do osobní roviny a tvrdíš tu o mě nesmysly - že já způsobuji zlo a nelituji toho. Jakými cestami jsi na cosi takového vůbec přišel?Já vidím, že v tom máš hodně zmatku.

Ty jsi prý činil pokání a lítost prý u toho potřeba nebyla (podle tvých vlastních slov)  - a z toho my snad máme vyvodit, že ve skutečnosti jsi byl tehdy plný lítosti nad dříve způsobeným zlem?
]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 25. květen 2023 @ 19:42:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Tak reaguju Stando na to, co z tvého života sám za sebe píšeš. Když píšeš o absenci lítosti nad způsobeným zlem, stále dokola to opakuješ, tak je jasné, že si to asi řešíš, že je to problém, který tě nějak pálí. K tomu samozřemě to, že si nikdy ani náznakem neprojevil lítost nad způsobeným zlem, tedy osobní svědectví tvého života.

  Já tu zkušenost, o které ty sám za sebe píšeš, nemám. Občas vidím v televizi někaé zločince, o kterých říkají, že nelitují toho zlého, co způsobili. Je to možné. V reálu moc nevím, že bych na někoho takového narazil. Ale vím, že takoví lidé jsou.

  A chápu, že vidíš, že v tom máš hodně zmatku. Ale zajímalo mne, jestli bys pochopil alespoň tak jednoduchou věc, co jsem ti psal.

]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 25. květen 2023 @ 19:58:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vnímám to i obecně, Toníku, tak že lidé většinou a často mluví o tom, s čím mají problém, ale nemluví o tom, s čím problém nemají, s tím, co mají vyřešené. 

Mluví-li někdo neustále o lítosti v souvislosti s pokáním, že je nelze oddělit apod., přitom NIKDY lítost neprojevil, znamená jediné - žádné pokání nikdy nebylo činěno, k žádné změně smýšlení ani jednání nikdy nedošlo - a to za celou dobu, co se tu pohybuje. 


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 26. květen 2023 @ 08:40:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Tak. Zjevují, co mají v sobě, co si řeší, co zažili, jaký je jejich svět, ... 

  Když někdo píše o absenci nad způsobeným zlem, a nikdy nepíše o lítosti, kterou by projevil, ani lítost nikdy neprojeví, tak asi ví, o čem píše. Je to z jeho života.

  Stejně tak já, každý člověk. 

  Já zase můžu napsat hodně o lítosti - a taky jsem tu o ní hodně psal, protože jsem jí v životě hodně zažil. A píšu tak radši prakticky, konkrétní situace. A myslím, že jsem tu asi druhý v pořadí, pokud jde o téma lítosti.

  Toník


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 26. květen 2023 @ 10:42:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Napsal jsi o lítosti skutečně to nejpodstatnější , Toníku.

A sice to, že když ty jsi učinil pokání - lítosti u toho prý potřeba nebylo.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 26. květen 2023 @ 16:53:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  No, to bylo snad nejpodstatnější pro tebe. Zajímavé, co si z toho vezmeš. A je to tak - když člověk zažije pokání včas, ve dvaceti, tak není potřeba tolik lítosti. Když je člověk ve dvaceti hloupý, lákají ho pozlátka světa, ve třiceti je nevzdělaný a povrchní, k Bohu se obrací, jen když ho něco skřípne, pak hřeší neustále, pak přeci jen bez hříchu po většinu času vydrží,... tak je pak lítosti hodně a hodně.

  A to bych zase jako nejdůležitější vybral u lítosti já - lítost je takový důležitý indikátor, který říká "je pozdě". Jako když třeba Jidáš pocítil lítost

  Je v životě člověka lepší, když pokání udělá včas. Co nejdřív. Aby bylo lítosti co nejmíň.

  Možná bych tedy na lítosti vybral nejdůležitější toto:

  Na lítosti je v životě nejdůležitější to, aby jí bylo co nejmíň. Aby člověk žil tak, aby měl v životě lítosti co nejméně. 

  Toník


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 27. květen 2023 @ 09:05:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Kdyby člověk dokázal žít zcela bez hříchu, pokání by k ničemu nepotřeboval.
Pokáním se řeší špatná rozhodnutí v minulosti, která svými důsledky doprovázejí člověka do přítomnosti. Jako dluhy, které je potřeba splatit.

Pokání nejde dělat z budoucího života, ale jen z minulého. Pokání z toho, co jsme sami v minulosti svým životem pokazili. a co pořád čeká na nápravu. 
A zde je na místě v první řadě lítost ... Hodně lítosti. Čím více lítosti, tím lépe - tím bude obrácení k dobrému opravdovější a trvalejší.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 27. květen 2023 @ 09:40:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  Přesně, Stando. A ani lítost. 

  A takový život by byl nejlepší.


Pokání z toho, co jsme sami v minulosti svým životem pokazili. a co pořád čeká na nápravu. 
A zde je na místě v první řadě lítost ... Hodně lítosti. 

  Tak, Chápu, co žijete. 

  A jednou, jednou přijde čas, kdy bude po takovém životě lítost úplně dokonalá, hluboká. 


  Toník


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 28. květen 2023 @ 10:57:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zatím jsi z toho nepochopil nic.

Lítost nad hříchem je silné hnutí lidského srdce, které je motorem k obrácení, k nápravě života

Ale protože žádný člověk se nedokáže doopravdy změnit jen vlastními silami, přistupuje k touze srdce vyvolané touto lítostí nad hříchem ještě i Boží milost - Bůh tak očistí srdce hříšníka a promění i jeho smýšlení.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 28. květen 2023 @ 18:53:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  A další hulvátská přehazovačka hned na začátku příspěvku, Stando. Chápu, že zatím ji nic nepochopil.


Lítost nad hříchem je silné hnutí lidského srdce, které je motorem k obrácení, k nápravě života


  𝓚𝓭𝔂𝓫𝔂 Stando byla a 𝓴𝓭𝔂𝓫𝔂 jsi měl lítost, bylo by to na tobě vidět.

  Toník


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 29. květen 2023 @ 07:55:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zkus na téma pokání nebýt tak útočný a nenávistný.


Je docela jednoduché pravidlo, docela prostá pravda o člověku;  Aby se člověk rozhodl konat, musí nejprve cítit potřebu konat.

Pokání bez projevené lítosti nad zlem je nemožné, neproveditelné. Bylo by jako auto bez motoru.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 29. květen 2023 @ 09:11:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  A to už zase píšeš jen a jen sám za sebe, viď. To zkus, Stando, nebýt na téma pokání tak útočný a nenávistný.

  Pokání bez projevené lítosti nad zlem je nemožné, neproveditelné. Bylo by jako auto bez motoru.

  Rozumím tvé situaci. Psal jsem ti o tom mockrát - zde v diskuzi jsi mnohokrát lhal, ubližoval lidem, útočil na ně. Nikdy, za celá léta jsi neprojevil lítost. Ani jednou.   Chápu tedy, o čem píšeš. Proto jsem ti k tomu, co neustále z tvého života a sám za sebe opakuješ, psal:


  


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 30. květen 2023 @ 10:02:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Pochop, že ve skutečnosti je tomu jinak.

Ty ve svém převráceném vidění světa považuješ za urážku naprosto cokoli, co ti nejde pod vousy. Třeba i naprosto upřímné mínění jiného člověka o nějaké věci, jehož záměrem vůbec nebylo tě nějak urážet, ale jen přímo pojmenovává věci, jak je vidí on.

Ale ty to neuneseš, prohlásíš to za lež o sobě, za urážku.  Spíš by bylo na místě dokázat věcnými argumenty, že se v tobě třeba mýlí.

Abych mohl projevit lítost, musí se mi nejprve dostat poznání toho, že jsem se v něčem mýlil, že jsem třeba někoho zhodnotil mylně.  Nemohu litovat názorů a postojů, které zastávám a které pořád považuji za správné.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 31. květen 2023 @ 00:07:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Stando, rozumím, že každý tu vylévá, co má v srdci. Ty ve svém převráceném vidění světa považuješ za urážku naprosto cokoli, co ti nejde pod vousy. Rozumím, že to tak máš postavené. Třeba i naprosto upřímné mínění jiného člověka o nějaké věci, jehož záměrem vůbec nebylo tě nějak urážet, ale jen přímo pojmenovává věci, jak je vidí on. Ale ty to neuneseš, prohlásíš to za lež o sobě, za urážku.

  Já vousy nemám, takže to mám jinak, než jak to popisuješ z tvého srdce ty. 

  Za urážky považuji například navážení se do intelektu lidí. A za lži považuii lži, které tu o lidech píšete. 

  A vždy namístě věcnými dokážu, že to jsou lži. Jako teď.
  Kromě trolení a lhaní jsi přeci jen napsal jednu věc k tématu, tak tedy zpět k tématu.

Abych mohl projevit lítost, musí se mi nejprve dostat poznání toho, že jsem se v něčem mýlil, že jsem třeba někoho zhodnotil mylně.

  To zní rozumně. Není to vše, co potřebuješ k projevení lítosti, ale začátek dobrý.

  A dostalo se ti někdy poznání toho, že ses mýlil a třeba někoho zhodnotil mylně?

  Toník


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 31. květen 2023 @ 14:21:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."
 A vždy namístě věcnými dokážu, že to jsou lži. Jako teď.
"...

A co jsi tu teď dokázal za lež?  Obrátil jsi moje výhrady, které jsem měl vůči tobě zpátky. Opičíš se, to je všechno.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 31. květen 2023 @ 21:25:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
A co jsi tu teď dokázal za lež?

  Divná otázka. Nic za lež jsem nedokázal? 

  Dokázal jsem, že to, co jsi psal ty v příspěvku, tedy "Ty ve svém převráceném vidění světa považuješ za urážku naprosto cokoli, co ti nejde pod vousy." je lež. Pokud jsi to tedy psal o mně, tak je to lež. 

  Pokud jsi to psal sám za sebe tím vaším divným způsobem v "ty" formě, tak je to asi pravda a věřím ti, že ty ve svém převráceném vidění světa považuješ za urážku naprosto cokoli, co ti nejde pod vousy.

  

  Čteš vůbec příspěvky, na které odpovídáš? 

  Tak ještě jednou, pro tebe, Stando A tučně, aby sis všiml.


  Já vousy nemám, takže to mám jinak, než jak to popisuješ z tvého srdce ty. 

  Za urážky považuji například navážení se do intelektu lidí. 

  A za lži považuii lži, které tu o lidech píšete. 
  Kdybych měl vousy, tak bych taky za urážku nepovažoval všechno, co by mi nešlo pod vousy - třeba jak tu propaguješ tvou "svobodu" hřešit, "boha", co ti dovoluje hřešit, hříchy ti umožňuje a schvaluje a musí odsouhlasit hříšný záměr, co máš, tak to nepovažuju ani za urážku, ani za lež, i když by mi to nešlo pod vousy. 

  Věřím ti, že takového "boha" a takovou "svobodu" fakt máš. 

  Toník


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pondělí, 29. květen 2023 @ 11:24:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč pořád píšeš o něčem, co ve tvém životě úplně chybí, místo toho, abys tvé vlastní rady a poučování aplikoval na tvůj vlastní život? Jakou váhu mají tvá slova, jak mohou lidi oslovit, když s tím nemáš svou vlastní zkušenost? Kdo ti tvá slova může věřit, když nečiníš, co říkáš.

Podle slov Lukáše ve Skutcích napsal evangelium o tom, co Pán Ježíš začal činit a učit. Neboli nejprve činil a pak to, co činil, také učil - a lidé to viděli a podivovali se, že neučí jako učitelé Zákona, ale jako Ten, kdo má moc.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 26. květen 2023 @ 07:02:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)Psal jsem to jen proto, že ty jsi předtím tvrdil, že ty jsi prý činil pokání (jaksi dopředu - že jsi se tím prý vyhnul hříchům) a lítosti u toho potřeba nebylo.
Psal jsem to tedy jako reakci na toto tvoje zmatečné tvrzení.

Vysvětloval jsem ti, že lítost je hnutím lidského srdce, že je neodmyslitelnou součástí pokání. A že pokání se dělá zásadně jen ze špatných věcí, které člověk v minulosti už udělal - pokání se nedělá ze špatných věcí, které člověk neudělal - pokání se nedělá ani z dobrých rozhodnutí člověka.

Pokud mě tu něco pálí - mrzí - tak to, že se ani na tak zásadních a jednoduchých věcech křesťanské víry nemůžeme shodnout.

 


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 26. květen 2023 @ 08:36:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Psal jsem to jen proto, že ty jsi předtím tvrdil, že ty jsi prý činil pokání (jaksi dopředu - že jsi se tím prý vyhnul hříchům) a lítosti u toho potřeba nebylo.

  No, nevím, jak tvoje problémy s absencí nad způsobeným zlem souvisí s tím, co jsem psal já? Podle mne nijak. 

  "jaksi dopředu". No, to je teda hodně divné vyjádření, co tě napadají. Ale je to tak, Stando, že pokání se činí jaksi teď a v budoucnu. Nikdo teď nemůže učinit pokání v minulosti. 

  Když jsme se z náboženství soch, obrazů a pověr obrátili k Bohu, když nám Bůh dal víru Jemu, tam mu věříme. Od nějakých jednadvaceti let dodnes Bohu věřím. Čím dál více. To je tedy pokání, které se činí od chvíle, kdy mi ho Bůh dal, až do konce života a navěky - pořád budu věřit Bohu. A budu rád za to, že mi dal víru.


  Stejně tak když mi dal třeba Bůh pokání z krádeží na poli. k tomu jsem ti psal svědectví. To bylo pokání, které přišlo pozdě - sice tam nebyla lítost, na to nebyl vůbec čas, protože tam bylo tolik zahanbení, studu, že jsem myslel, že se do země propadnu. 

  Taky by lítost na takovou věc byla málo  - jsou hříchy, kdy by se měl člověk hanbou do země propadat, kdy by se měl stydět a kdy je lítost málo - to je Stando případ i toho vašeho "willyho", co jste přitáhli do diskuze, tvého "lezení do postele", "postarání se o neplatné manželství" a mnoha dalších podobných věcí, co předvádíš a ani tu lítost jsi neprojevil. 

  To byl i případ toho, kdy nás majitel přistihl, jak jsme kradli na poli.
Psal jsem to tedy jako reakci na toto tvoje zmatečné tvrzení.

  A které moje tvrzení je pro tebe zmatečné? 

  V čem konkrétně máš zmatek?


Vysvětloval jsem ti, že lítost je hnutím lidského srdce, že je neodmyslitelnou součástí pokání. A že pokání se dělá zásadně jen ze špatných věcí, které člověk v minulosti už udělal - pokání se nedělá ze špatných věcí, které člověk neudělal - pokání se nedělá ani z dobrých rozhodnutí člověka.

  To jsi mi vysvětloval zbytečně, Stando. Znám tyhle vaše omyly, žil jsem léta v náboženství lítosti, na lítost jsem málem umřel. Znám osobně na vlastní kůži ten hrozný omyl, o kterém jsi psal v diskuzi. Nemusíš mi tedy vaše problémy vysvětlovat, zažil jsem je.
  K lítosti a ke tvým chybám, o kterých jsi psal, jsem ti napsal já:]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 26. květen 2023 @ 10:39:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Pokáním řešíme minulost - konkrétně špatné věci, které jsme učinili v minulosti.

Pokání je součástí nápravy námi způsobeného zla v minulosti (jestliže jsem někoho okradl, nahradím mu to čtyřnásobně - to byl postoj pokání u Zachea).


..."Nikdo teď nemůže učinit pokání v minulosti. "...

Když nemůže, tedy pokání takto nečiň a máš to vyřešené - pokud bych tedy použil tvůj způsob disputace.

Úplně každý člověk ale může právě teď učinit pokání z minulosti - ze všech špatností, které spáchal.


Já zastávám ten názor, že pokání se má činit co nejdříve, kdy si člověk hřích uvědomí - minimálně pak každý večer před spaním zpytovat své svědomí - udělat si takovou "uzávěrku dne" .


Nikdo z nás neví, zda se další den probudí.

Jinak mě fakt mrzí, že nejsme schopni komunikovat ani na té elementární úrovni bez odsuzování a předpojatosti.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 26. květen 2023 @ 16:18:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Jinak mě fakt mrzí, že nejsme schopni komunikovat ani na té elementární úrovni bez odsuzování a předpojatosti.

  Stando, mne to samozřejmě taky mrzí, že toho nejste schopni. A je dost nepříjemné, když místo diskuze k tématu útočíš, urážíš, lžeš, pomlouváš, ... Ale beru vás už tak, že to tak máte. Jen ty po tvých přehazovačkách a lhaní či urážkách napíšeš i něco k tématu, v tom se lišíš třeba od Martina nebo dalších podobných.

  Ale zase - je dobře, že tě to mrzí. Dokonce jsi psal, že nemíníš dál v tom duchu pokračovat, ... škoda, že zůstalo jen o mínění. Bylo by lepší, kdybys v tom duchu skutečně nepokračoval.


  Zpět tedy k tématu.

  Pokáním řešíme budoucnost - konkrétní dobré životní postoje, které Bůh dává při svojí výchově.

  Minulost pokáním neřešíme. Ani to není potřeba, pokáním řešit minulost. Ani to nejde, pokáním řešit minulost. V minulosti nic změnit nedokážu. Ani svou minulost změnit nedokážu.

  Dokážu změnit svou budoucnost. Rozhodnutím. Které se dělá pro budoucnost. Ale o tom už jsme se bavili a to je zase jiné téma.
  

Když nemůže, tedy pokání takto nečiň a máš to vyřešené - pokud bych tedy použil tvůj způsob disputace.

  Tak, Stando. Nebudu. Dál budu pokání činit v budoucnosti a pro budoucnost.


  A obecně, z našeho učení, ti dám příklad, abych nebyl moc osobní.

  Pavel například píše: "Zloděj ať již nekrade, ale ať raději pracuje a dělá vlastníma rukama něco dobrého, aby měl co dávat tomu, kdo má nedostatek". 

  To je příklad pokání, které se činí od teď napořád, v budoucnu, kdykoliv. To je na celý život. To "ať raději pracuje a dělá vlastníma rukama něco dobrého, aby měl co dávat tomu, kdo má nedostatek", to se dělá v budoucnu.

  Toník


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 27. květen 2023 @ 08:58:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."
Jinak mě fakt mrzí, že nejsme schopni komunikovat ani na té elementární úrovni bez odsuzování a předpojatosti.


Toníku, touto svojí odpovědí jsi o sobě znovu jen potvrdil, že komunikovat bez odsuzování, předpojatosti a soudů  opravdu nejsi schopen.


..."
Pokáním řešíme budoucnost - konkrétní dobré životní postoje, které Bůh dává při svojí výchově.
  Minulost pokáním neřešíme. Ani to není potřeba, pokáním řešit minulost. Ani to nejde, pokáním řešit minulost.
"...

Zkus si o pokání něco dostudovat.
Jestliže zloděj přestane krást a živí se vlastní prací - tomuto říkáme obrácení, změna smýšlení. Ta nastane u člověka až jako důsledek jeho pokání.

Pokáním řešíme minulé dluhy vytvořené hříšným jednáním, které pochopitelně přetrvávají do přítomnosti.
Tyto dluhy je třeba splatit do posledního haléře - až potom je minulost uzavřena...."A je dost nepříjemné, když místo diskuze k tématu útočíš, urážíš, lžeš, pomlouváš,"...

Když s tebou nesouhlasím, vysvětluji důvody svého odlišného postoje. Chápu, že pravda bývá člověku někdy nepříjemná, ale neměla by se proto hned nazývat "urážením, pomlouváním"....


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 27. květen 2023 @ 09:26:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Toníku, touto svojí odpovědí jsi o sobě znovu jen potvrdil, že komunikovat bez odsuzování, předpojatosti a soudů  opravdu nejsi schopen.

  A zase ty tvoje hulvátské přehazovačky hned na začátku, Stando, co píšeš jen a jen sám za sebe, ne za někoho jiného.

  Chápu, že touto tvojí "odpovědí" jsi o sobě znovu jen potvrdil, že komunikovat bez odsuzování, předpojatosti a soudů  opravdu nejsi schopen.

  A beru tě už tak.

  Když zloděj změní smýšlení, hluboko v nitru, tak tomu říkáme "pokání".

Když s tebou nesouhlasím, vysvětluji důvody svého odlišného postoje. 

  To je dobře, Stando. To beru. Čtu si tvoje vysvětlění a důvody. To je normální v diskuzi.

Chápu, že pravda bývá člověku někdy nepříjemná, ale neměla by se proto hned nazývat "urážením, pomlouváním"....

  Chápu, že pravda tobě bývá nepříjemná. 

  V tomto máme hodně jiné postoje, než ty. Mně je pravda příjemná. Pravdu mám rád. Nenapadlo by mne pravdu nazývat urážením, pomlouváním.

  Urážením a pomlouváním proto nazývám vaše lži, co píšete do diskuze zcela mimo téma diskuze.

  A že jich zase bylo, jen tady pod tím článkem:


 1. Dáváš zde slovu "pokání" zcela novou (svoji osobní) náplň - zcela nový význam.
 2. Nechápu, co máš pořád s jakýmsi "trollením" - jen proto, že nepřijímám tvé vidění světa!
 3. Mateš tu hlavy ostatním! Tlačíš jim do hlavy nesmysly!
 4. To ti ale někdo kdysi špatně vysvětlil.
 5. Zatím se, Willy, evidentně snažíš líbit hlavně sám sobě. A hned potom podlézat "bratrstvu". I za cenu zpotvoření pravdy.
 6. To říkáš , Willy, jen v záchvatu své ješitnosti.
 7. Já Willyho vnímám jako notně popleteného člověka, který se v křesťanství orientuje jen podle toho, co kdy poznal - a nepotkal nikoho, kdo by mu věci správně vysvětlil.
 8. Ale navíc je to silně sebestředný, hodně ješitný člověk, který o sobě má zcela neopodstatněně velmi vysoké mínění.
 9. Ve své popletenosti se domníváš, že kdykoli tu otevřeš ústa, mluví z tebe přímo Kristus.
 10. Je to ve skutečnosti jen tvoje autosugesce, kdy toto tvoje přání se stává "matkou tvých omylů" a příčinou zmatení tvých myšlenek.
 11. Je to tvoje chorobná představa.
 12. Okleštil jsi to.
 13. Znovu tu měl Wiily záchvat velikášství, kdy se cítil jako Bůh.
 14. Všechna ta námaha jen proto, abys dokázal, že lítosti u pokání netřeba.
 15. Jednou jsem pro tebe v opozici - nepřítel - a tím pádem ode mne zpochybníš i tu nejjasnější pravdu. Řekneš třeba:  "Ano, máš pravdu, ale ...."
 16. Reaguješ, jako by jsi to podstatné o nezbytnosti lítosti při pokání z mého komentáře ani neviděl.
 17. A toto tvé vyjádření je nepravdou, je logickým nesmyslem. A vlastní pýcha ti nyní brání uznat, že tomu tak je
 18. Cožpak skutečně nevidíš, jak nelogické věci tady o sobě tvrdíš?
 19. Prostě si něco v Písmu přečetli, nepochopili z toho sice nic, ale protože se jim to líbilo, tak si to vztáhli na sebe a bylo to.
 20. Dobře je to definováno v "Malém princi" - v díle, kterým ty (jak už vím z dřívějška)  pohrdáš.
 21. Možná jsi Malého prince četl, ale docela určitě jsi nepochopil, co všechno jím autor vyjadřoval.
 22. Vždyť ty jsi za celý ten čas nepochopil, že já hovořil o času modliteb
 23. Ale lze jim prázdně rozumět - a to to se ve tvém případě jedná..
 24. Já chápu, že tě pravda o tobě rozčilí, když není nijak lichotivá.
 25. To, co žiješ, má do reality křesťana ještě hodně daleko.
 26. Ale na to už nemáš, aby jsi se zamyslel, zda o tobě přece jen neříkám hořkou pravdu.
 27. Dáváš zde slovu "pokání" zcela novou (svoji osobní) náplň - zcela nový význam.
 28. Platí o tobě verše Písma: "Mají oči a nevidí ..."
 29. Naplňuješ slovo "pokání" úplně jiným významem, než původně má.
 30. Je smutné, jak si ve svých omylech rochníš a jsi tomu ještě rád.
 31. Ty záležitost subjektivizuješ do osobní roviny a tvrdíš tu o mě nesmysly
 32. Touto svojí odpovědí jsi o sobě znovu jen potvrdil, že komunikovat bez odsuzování, předpojatosti a soudů  opravdu nejsi schopen. 
  To jsou Stando všechno osobní útoky, zcela mimo téma diskuze. Snad to, co takto píšeš, je pravda ve tvém životě, podobně, jako v životě Martina jeho konkubíny, glorifikace mnohoženství, cizoložství, jeho satani a chlupy, co zkoumal, podobně jako ješu, pobožní, přetvářka v životě dalších diskutujících, kteří se svoje "pravdy" ze svého života snaží pohazovat po ostatních.

  Můžeš si je klidně odpustit, Stando. Mně jsou sice takové vaše přehazovačky toho, co žijete nepříjemné, ale už jsem dobře pochopil, že tímto způsobem nepřímo zjevujete váš život. A zjevujete takto dlouhodobě, co žijete, nemusíš to tedy znovu psát, už vím, co žiješ, když jsi většinu takových věcí z tvého života psal mockrát. Je to zbytečné.

  Můžeš se věnovat diskuzi - tou bylo odkaz Jana křtitele, pokání. A všechny tyhle tvé přehazovačky vynechat.

  Toník

]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 28. květen 2023 @ 10:33:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."

  Chápu, že pravda tobě bývá nepříjemná. 

  V tomto máme hodně jiné postoje, než ty. Mně je pravda příjemná. Pravdu mám rád. Nenapadlo by mne pravdu nazývat urážením, pomlouváním.
"...


Pravdou je, že tímto svým komentářem jen znovu dokazuješ, že je pro tebe nemožné "překročit svůj vlastní stín". 


Až tebe někdy Duch svatý ve tvém svědomí usvědčí z nějakého hříchu - vzpomeň si pak na toto své vychloubání, jak že pro tebe bývá pravda příjemná....


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 28. květen 2023 @ 19:07:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  A to už zase píšeš jen a jen sám za sebe, viď, z tvého života. Úplně mimo téma. 

  Chápu, Stando, že je pravdou, že tímto svým komentářem jen znovu dokazuješ, že je pro tebe nemožné "překročit svůj vlastní stín".
 
  To už je ale tvoje věc.

  Až mne někdy Duch svatý usvědčí ze hříchu, Stando, tak si nevzpomenu na tvoje vychloubání, ale budu rád, tak jako jsem byl rád v životě vždy. A byl Bohu vděčný za každou takovou chvíli.


  I třeba za poznání pravdy. 

  V případě tématu to bylo poznání toho, co znamená slovo "pokání". 

  Když jsem se stal křesťanem, bylo mi asi jednadvacet let. Hodně jsem tehdy jezdil po různých společenstvích, církvích, navštěvoval křesťany na mnoha místech. A byl jsem se tehdy taky u podívat v jednom společenství u Kolína, Křečhoř se to jmenovalo. A oni vydávali časopis, samizdat, Metanoia. Takové divné jméno, říkal jsem si. No a oni mi tehdy vysvětlili, co to ta Metanoia znamená. Tím byli užiteční, to slovo jsem neznal. Jinak jak už jsem byl křesťanem, tak jsem poznal, že jsou "divní" a už tam radši nebyl, Bůh mne ochránil - taky dobrá zkušenost. A ten pan farář teď nedávno umřel, 6. května.


  A protože od té doby vím, co to slovo "pokání" znamená, můžu to i napsat do diskuze.

  Slovo "pokání" je původem z řečtiny, μετάνοια, metanoia. Je to slovní spojení - předložka "meta" označuje změnu pohybu a obrácení; "noia" je podstatné jméno označující mysl. Slovo metanoia, pokání, tak znamená vidět vše v novém světle, změnit zorný úhel, nahradit starou mentalitu novou. 

  Pokání se pak činí - zloděj nahradí škodu, už nekrade, pomáhá druhým, modlář vyhází modly, věří Bohu, závistivec pracuje, má požehnání a pomáhá a přeje druhým. ...

  "Činit", to znamená "dělat". Ne "cítit". "Cítit" je jiné slovo.


  Toník


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 29. květen 2023 @ 07:49:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokání se opravdu činí - dělá, koná.

Ale na jeho počátku - tím prvotním impulzem, že se člověk rozhodne něco se sebou udělat, aby se změnil - tak úplně na počátku stojí nejdříve pocity:  nespokojenost s dosavadním životem, nespokojenost se sebou samým.
Tyhle pocity v srdci (vyvolávané Duchem svatým spolu s touhou po lepším životě) "rozpohybují" nakonec člověka k tomu, že začne konat pokání.

Pokání je proces v člověku, proces obrácení k Bohu  - úplně na jeho počátku stojí Duch svatý a ten jej nastartuje. Hříšník však musí svobodně připojit svůj vnitřní souhlas a konat.

Pokání je tedy jakousi "uzávěrkou" špatných skutků v minulosti, srovnáním všech minulých dluhů. Aby člověk začal znovu s čistým štítem. Ale nezačíná pak na nule, jak by se snad mohlo zdát, protože při pokání jej Bůh bohatě obdarovává svými dary.

Na téma "pokání" jsem poslal další zamyšlení v článku, ke poukazuji na tvé chybné názory na pokání.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 29. květen 2023 @ 09:22:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/


Ale na jeho počátku - tím prvotním impulzem, že se člověk rozhodne něco se sebou udělat, aby se změnil - tak úplně na počátku stojí nejdříve pocity:  nespokojenost s dosavadním životem, nespokojenost se sebou samým.


  No, k tomu jen dva příklady z Písma svatého. Z reality.

Když jeho zrádce Juda uviděl, že byl Ježíš odsouzen, pocítil lítost a vrátil třicet stříbrných velekněžím a starším, říkaje: „Zhřešil jsem, zradil jsem nevinnou krev!“ Oni však řekli: „Co je nám po tom? To je tvoje věc! “ Tu pohodil ty stříbrné do svatyně a vzdálil se; pak odešel a oběsil se.

  Jidáše nespokojenost s dosavadním životem a pocity nedovedly k pokání. Dovedly ho ke smrti. 

  A já na tom byl podobně, už jsem s pocity dobíhal v cílové rovince, skoro jak ten Jidáš. A můj kamarád Jirka (a mnoho dalších) dopadlo s pocity úplně stejně, jako Jidáš. 

  Nedovedly je pocity k pokání. 

  To totiž pocity neumí, dovést člověka k pokání.


  Příklad druhý:

Saul stále ještě soptil hrozbami a dychtil po zabíjení Pánových učedníků. I stalo se, když byl na cestě a blížil se k Damašku, že ho náhle ozářilo světlo z nebe.  Padl na zem a uslyšel hlas, který mu říkal: „Saule, Saule, proč mne pronásleduješ?“  Řekl: „Kdo jsi, Pane?“ On odpověděl: „Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Těžko (je) ti vzpínat se proti bodcům.“ (Saul) se třásl a děsil se. Řekl: „Pane, co chceš, abych učinil?“ A Pán mu (odpověděl): „ Vstaň, jdi do města a tam ti bude řečeno, co máš dělat.“

  Pavel žádnou nespokojenost s dosavadním životem ani negativní pocity typu lítosti nad svými zlými skutky neprojevoval. Prvotním impulsem k obrácení a pokání bylo Boží slovo, Boží zásah do jeho života. Bůh ho vyhledal, zastavil.

  Tak jako u nás, u mnoha a mnoha lidí, které Pán Bůh zastavil v jejich situaci, zachránil, vysvobodil.

  To totiž Bůh umí, zastavit člověka, zasáhnout ho v srdci, dovést ho k pokání.


  Srovnáním našich dluhů v minulosti byl Pán Ježíš Kristus - když jsme byli mrtvi v hříchu nám všechna provinění odpustil  a vymazal rukou psaný záznam, který svými ustanoveními svědčil proti nám a který nám byl nepřátelský; odstranil jej z našeho středu tím, že jej přibil na kříž.

  Ukončením života bez Boha byl křest - když jsme poslechli slovo apoštola 'Učiňte pokání a každý z vás ať se dá pokřtít na základě jména Ježíše Mesiáše na odpuštění svých hříchů' To jsme také udělali. A rádi. A dodnes jsme za to Bohu vděční.

  Toník]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 30. květen 2023 @ 09:53:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ohledně Jidáše - Jidáš litoval, ale neučinil pokání, neodevzdal svůj hřích zrady Bohu.

Z toho jenom plyne, že lítost může stát i osamoceně bez pokání.

Tento příklad vůbec nedokazuje, že může být pokání bez lítosti nad hříchem, ale dokazuje opak - že lítost nad hříchem může být bez náležitého pokání - člověk má totiž pořád svobodu volby dar pokání odmítnout - i když lituje způsobeného zla.

Ale jen Bůh zná skutečné motivy jednání Jidáše, jen Bůh zná Jidášovo srdce do hloubky. Neodvažoval bych se tu vynášet soudy ani nad Jidášem. Ani tak, ani onak...."Saul stále ještě soptil hrozbami a dychtil po zabíjení Pánových učedníků. I stalo se, když byl na cestě a blížil se k Damašku, že ho náhle ozářilo světlo z nebe.  Padl na zem a uslyšel hlas, který mu říkal: „Saule, Saule, proč mne pronásleduješ?“  Řekl: „Kdo jsi, Pane?“ On odpověděl: „Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Těžko (je) ti vzpínat se proti bodcům.“ (Saul) se třásl a děsil se. Řekl: „Pane, co chceš, abych učinil?“ A Pán mu (odpověděl): „ Vstaň, jdi do města a tam ti bude řečeno, co máš dělat.“

  Pavel žádnou nespokojenost s dosavadním životem ani negativní pocity typu lítosti nad svými zlými skutky neprojevoval. Prvotním impulsem k obrácení a pokání bylo Boží slovo, Boží zásah do jeho života. Bůh ho vyhledal, zastavil."...


Když Saul pronásledoval křesťany, domníval se, že tím slouží Hospodinu. Těžko tedy čekat od něho tehdy nějakou lítost.
 Nejdříve muselo přijít pravé poznání o Kristu - až pak následovala změna jeho smýšlení, lítost nad svými omyly a vyznání hříchů.Příklad lítosti , která vede k pokání, je v Mt 21,28.

Který z těch dvou vykonal otcovu vůli??

Co myslíte? Jeden člověk měl dva syny. Přistoupil k prvnímu a řekl: ‚Synu, jdi dnes pracovat na mou vinici.‘ 
On odpověděl: ‚Nechci.‘ Ale potom toho litoval a šel.

]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 30. květen 2023 @ 09:55:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


To Bůh skutečně umí - a přesto to u všech lidí takto nezafunguje. Zkus si říci proč.


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 31. květen 2023 @ 00:15:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Stando, nebudu si říkat proč. Ani tobě nebudu říkat proč. Fakt neřeším vaše problémy - to je vaše věc, co si řešíte. Vaše rozhodnutí, "svoboda". A myslím si, že to víš, že ti to není potřeba říkat.

  Mohu ti ale říci, co se zase týká nás a našeho života - proč to u nás fungovalo. Kdyby tě to zajímalo.

  Toník


]


Re: Jan Křtitel a jeho odkaz dnešku (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Pondělí, 15. květen 2023 @ 22:02:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Františku,  najdi  si  Napoleona a pokračuj dál  Třeba jednou budeš jeho životopiscemStránka vygenerována za: 1.40 sekundy