Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Norbert.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 16460, komentáře < 7 dní: 303, komentářů celkem: 416833, adminů: 60, uživatelů: 5185  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 151 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

Frantisek100
Mikim
Willy
gregorios777

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
113136294
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: O TROJICI
Vloženo Úterý, 07. březen 2023 @ 19:40:05 CET Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal Nepřihlášený

Dogma o Trojici a Bible Boží Slovo je základem pro porozumění o tom, zda trojiční dogma má zásadní podporu v Písmu. Je také obecným jevem, že Písmu se vzala nejvyšší autorita.

2.Petr.1:21 Neboť proroctví nikdy nebylo proneseno z lidské vůle, nýbrž unášeni Duchem Svatým mluvili lidé poslaní od Boha.
2.Tim.3:16, Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učeni, k usvědčovaní, k napravovaní, k výchově ve spravedlnosti,


Bůh dal člověku schopnost pochopit Boží Slovo bez hlubokých teologických úvah a Boží Slovo je předloženo zcela srozumitelně. Některá vyznání o trojici:
„Písmo jasně učí, že je jeden Bůh, který je nekonečny a který existuje ve třech osobách: Otec, Syn a Duch svatý. Každá z těchto osob je cele Bohem, všechny jsou stejně věčné, jsou si rovny v moci a slávě a ve stejné míře sdílejí tytéž atributy a dokonalosti. Ačkoliv jsou nerozdělené v přirozenosti a bytí, každá z osob Boží trojice má v dokonale harmonii skrze celou věčnost odlišnou roli a funkci.“
253 Trojice je jedna. Nevyznáváme tři bohy, nýbrž jednoho Boha ve třech osobách:
„soupodstatnou Trojici”.61 Božské osoby se neděli o jediné božství, nýbrž každá z nich je úplně cely Bůh: „Otec je všechno to, co je Syn, Syn všechno to, co je Otec, Otec a Syn všechno to, co je Duch svatý, totiž jediný Bůh, podle své přirozenosti.”62 „Každá ze tří osob je onou skutečnosti, totiž podstatou, bytnosti nebo božskou přirozenosti.”
Svatý Duch je zde představen jako osoba, která je Bohem a ne jako Boží moc. I katolická církev připouští, že svatý Duch je Boží moc! –katolicky teolog Edmund Fortman v Trojjediném Bohu (angl.): „Ačkoli je tento Duch často popisován v osobních pojmech, zda se zcela jasné, že posvátní pisatele (Hebrejských písem) tohoto Ducha nikdy nechápali ani nepředstavovali jako zřetelnou osobu. –dále říká: „Žide nikdy nepovažovali Ducha za osobu a není to ani ve Starém zákoně. Duch svatý je běžně chápan v Novem zákone jako Boží moc a sila. – Dílo The New Catholic Encyclopedia o tom říká: „„Starý zákon nevnímá Ducha jako osobu Boží Duch je jednoduše Boží moc. Novy zákon pojímá Ducha jako „něco“, ne jako „někoho“: je paralela mezi Duchem a Boží moci.(sv.13) Katolická encyklopedie: „Nikde ve Starém zákoně nenajdeme jasnou indikaci o „třetí osobě“.(sv.15) Katolicky slovník: „Jak St. tak i N. zákon hovoří o Duchu jako Boží energii a moci v srdci člověka.“ (str.810) České katolické biblické dílo: Boží Duch není ještě ve Starém zákoně zjeven jako osoba, ale jako Boží síla, která proměňuje lidskou osobnost tak, že je schopna výjimečných činů. Ty sloužily k upevnění lidu ve věrnosti Hospodinu. Duch vychází z Boha, vede k němu, a proto je nazýván Duchem Božím, nebo také Duchem svatým. Matouš 28:19 Zastánci trojičního učení se odvolávají na Mat.28:19 „ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého“. Toto znění není v žádném manuskriptu a původní znění je toto: Proto jdouce, učte všecky národy, křtíce je ve jméno Mé (onto onomati mou), učíce je zachovávati všecko, cokoli jsem přikázal vám.“ Odkaz na „Novum Testamentum Graece et Germanice“ od Nestle–Aland ve vydání z roku 1973 potvrzeno. Mat.28:19 „ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého“. Kdybychom tuto formulaci považovali za původní, stejně by to nebyla podpora trojičního dogmatu. Není tam žádný náznak toho, že tato formulace nám sděluje, že se jedná o Boha ve třech osobách a každá z nich je zároveň Bohem. Zde dochází k velmi vážnému jednání, kdy jiným výkladem tohoto textu se přímo rouháme Bohu a považujeme jej za neschopného sdělit potřebnou pravdu o něm jako Bohu Otci, Ježíši a o tom, kdo nebo co je Svatý Duch. Katolická církev přiznává, že upravila původní znění Mat.28:19 The Catholic Encyclopedia, vydaní z roku 1913, svazek II, strana 263: „Křestní formule změnila katolická církev ve druhem století ze jména Ježíš Kristus na slova Otec, Syn a Duch svatý.” The Catholic Encyclopedia, vydaní z roku 1913, svazek II, strana 265: „Původní formule pro křest byla ve jménu Ježíš, ale papež ji změnil.” V katolickém katechismu výše uvidíte následující odstavec. „Do Krista. Bible nám říká, že křesťane byli pokřtěni do Krista (č. 6). Patři Kristu. Skutky apoštolů (2:38; 8:16; 10:48; 19:5) nám říkají o křtu „ve jménu (osobě) Ježíše. — lepši překlad by byl „do jména (osoby) Ježíše. Teprve ve 4. století se stala vžita formulace „Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“. — (Biblicky katechismus, Rev. John C Kersten, S.V.D., Catholic Book Publishing Co., N.Y., N.Y.; l973, str. 164) Také v Novém zákoně nenajdeme text, který by potvrdil tvrzení, že Svatý Duch je osoba a zároveň Bůh. Existuje mnoho textů, které toto dogma zcela vyvrací.
Mat. 28:19 Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce /JHVH/ i Syna /Ježíš/ i Ducha Svatého /..?../ Každá osoba má jméno a Duch Svatý ne, není osobou, ale zjevuje nám osobnost Otce. Navíc nikde není v Písmu Svatý Duch označen jako Bůh Duch Svatý! Ježíš je Bůh /Jan1:1/, ale není nejvyšší, nejvyšší je pouze jeden.
Luk.8:28 Když uviděl Ježíše, vykřikl, padl před nim na zem a řekl silným hlasem: „Co je ti po mně, Ježíši, Synu Boha Nejvyššího? Prosím tě, abys mne netrýznil.“
Luk.1:32 Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pan Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. /Nejvyššího jednotné číslo/
Jan 17:3 A toto je život věčný: Aby poznávali tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.
Jan 20:17 Ježíš ji řekl: „Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratřím a pověz jim, že vystupuji k Otci svému i Otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu.“
Žid. 1:3,8,9 On je záři jeho slávy a otiskem jeho podstaty, všechno nese svým mocným slovem. Když skrze sebe vykonal očištěni od našich hříchů, posadil se po pravici Majestátu na výsostech. O Synovi však: ‚Tvůj trůn, Bože, je na věky věků a žezlo práva je žezlem tvého království. Miluješ spravedlnost a nenávidíš nepravost, proto pomazal tě, Bože, Bůh tvůj olejem radosti nad všechny tvé druhy.
Zj.3:12 Kdo vítězí, toho učiním sloupem ve svatyni svého Boha a již nikdy nevyjde ven. Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno města svého Boha, nového Jerusalema, který sestupuje z nebe od mého Boha, i zve nové jméno.
Podle trojičního dogmatu je jeden Bůh existující ve třech osobách a každá z nich je Bůh. Jsou rovni si svou velikostí, nikdo není vyšší než druhý. Výše uvedené texty toto dogma zcela zřetelně vyvrací. Představují nám Boha Otce jako nejvyššího Boha a Ježíše jako Boha, který je Bohu Otci vždy podřízen. Ježíš o tom podává zcela zřetelné a silné svědectví a po svém oslavení v nebi opakovaně uvádí: „svého Boha“. I další texty o tom vydávají svědectví. Klíčový je text: Žalm 83:19 ať poznají, že ty jediný, jenž Hospodin /Jehovah, Jehova,Jahve/ máš jméno, jsi ten nejvyšší nad celou zemi! וידעו כי־אתה שמך יהוה לבדך עליון על־כל־האר ׃ ץ hebrejsky JHVH Ježíš a ani Svatý Duch, nikde není označen tímto jménem! Luk.1:35 A anděl ji odpověděl: „Duch Svatý přijde na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní; proto také to Svate, co se z tebe narodí, bude nazváno Syn Boží. Řecky moc – δύναμις, εως, ἡ [dynamis] (G1411): 1. sila, moc; schopnost; moc uzdravovat 2. mocny čin, zázrak – to jsou činy Svatého Ducha Svatý Duch je zde označen jako moc Nejvyššího a ne jako Bůh Duch Svatý. Kdybychom dále použili vyznání o Trojici, kde každá osoba jedná samostatně museli bychom za Otce Ježíše považovat Svatého Ducha! Zj.22:3 A nebude tam nic proklatého. Bude tam trůn Boží a Beránkův; jeho služebnici mu budou sloužit. Zjevení podrobně popisuje nebeské uspořádání a o Duchu Svatém, zde není zmínka.
Sof.3:9, Tehdy změním národům rty v čisté, všichni budou vzývat Hospodinovo jméno a budou mu svorně sloužit.
Žalm 105:1 Vzdávejte chválu Hospodinu! Vzývejte jeho jméno! Oznamujte mezi národy jeho činy!
Řím.10:13 neboť ‚každý, kdo by vzýval Pánovo jméno, bude zachráněn.
1 Kor.1:2 církvi Boží, která je v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, spolu se všemi, kteří na kterémkoliv místě vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista, Pana jejich i našeho:
Sk.7:59, A kamenovali Štěpána, který vzýval Pána a říkal: „Pane Ježíši, přijmi mého ducha.“
Vzývat mají pouze Boha Otce a Ježíše. Výzva k vzývání Svatého Ducha se v Písmu nevyskytuje. Mar.13:11, Až vás budou vodit, aby vás vydávali, nestarejte se, co budete mluvit, ale, co vám bude dáno v té hodině, mluvte; neboť nemluvíte vy, nýbrž Duch svatý. Mar.12:36 Sam David řekl v Duchu Svatém: ‚Řekl Pan memu Panu: Seď po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvých nohou. ‘ Když v těchto textech mluví Duch Svatý není to osoba.
Sk.2:2-4 Náhle se ozval zvuk z nebe, jako když se žene prudký vítr, a naplnil cely dům, kde seděli. A ukázaly se jim jazyky jakoby z ohně, které se rozdělovaly, a na každém z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.
Řim.8:9 Vy však nejste v těle, ale v Duchu, pokud ve vás vskutku Duch Boží přebývá. Jestliže však někdo nemá Kristova ducha, ten není jeho.
Každý obdržel Ducha Svatého. Kolik Duchů Svatých je? Může se osoba rozdělit na více osob? Může osoba Bůh Duch Svatý přebývat v těle člověka?
Iz.63:11, Ale jeho lid si připomenul dávné dny Mojžiše: Kde je ten, kdo je vyvedl z moře s pastýři svého stáda? Kde je ten, kdo do jeho středu umístil svého svatého Ducha
Iz.42:5, Toto praví Bůh, Hospodin, jenž stvořil nebesa a roztahuje je, rozprostírá zemi i to, co na ni vzchází, který dává dech lidu na ní a ducha těm, kdo po ní chodí:
Neh.9:20, Dával jsi jim svého dobrého ducha, aby je přiváděl k porozumění. Jejich ústům jsi neodepřel svou manu a na jejich žízeň jsi jim dával vodu.
1.Kor. 2:11, Vždyť kdo z lidi vi, co je v člověku, než duch člověka, ktery je v něm? Tak ani Boží věci nezná nikdo, jen Duch Boží.
Řím.5:5 A naděje nezahanbuje, neboť Boží láska je vylita v našich srdcích skrze Ducha svatého, který nám byl dán.
1.Jana5:6 To je ten, který přišel skrze vodu a krev: Ježíš Kristus. Ne pouze ve vodě, ale ve vodě a v krvi. A Duch je ten, který to dosvědčuje, neboť Duch je pravda.
Jan 15:26, Až přijde Zastánce, kterého vám pošlu od Otce, Duch Pravdy, jenž vychází od Otce, ten o mně vydá svědectví.
Jan 14:16,17 A já požádám Otce a on vám dá jiného Zastánce, aby byl s vámi na věčnost — Ducha pravdy, jejž svět nemůže přijmout, protože ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť u vás zůstává a ve vás bude.
Gal.5:22,23 Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon.
Je více textů, které dosvědčují co je a jak se projevuje Svatý Duch. Boží Duch je nám představován jako Boží moc, tvůrčí síla, Duch stvořitelský, Duch prorocký. Boží Duch přináší do života člověka, který obdrží Ducha Svatého naplnění skutečného lidství. Dogma o Trojici má svůj původ v mytologii a pohanských náboženstvích. Filozofie také měla na formování tohoto dogmatu určitý vliv. Židé byli monoteisté i přesto, že byli obklopeni božstvy jiných národů, které vyznávaly triády nebo tři bohy. Byly to například triády kanánské, babylonské, asyrské, egyptské nebo římské. Definice Trojice se objevila až v roce 381 n.l. v Konstantinopoli. Ježíš, apoštolové a ani prvotní křesťané tomuto dogmatu nevěřili. Přišli teologové a Boží inspirované Slovo bylo znehodnoceno teologií ovlivněnou filozofií, tradicí a na pomoc přišlo ještě tajemství. Existuje ještě více argumentů proti trojičnímu dogmatu. Člověk by se měl navrátit k původnímu inspirovanému biblickému učení. Milan Jilek 2023


Poznámka: Zdroj: https://antytrynitarianie.pl/dogma-o-trojici/

"O TROJICI" | Přihlásit/Vytvořit účet | 266 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Úterý, 07. březen 2023 @ 22:55:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Několik pohledů na problém:
NĚKTERÉ VZTAHY OTCE A SYNA [notabene.granosalis.cz]
rdfRe: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Středa, 08. březen 2023 @ 07:46:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Trojice je největší nebiblický blud jaký si řkcírkev a ještě předtím církevní otcové vymysleli.

Mt.28.19 v hebrejštině neobsahuje ...křtěte je ve jméno Otce /JHVH/ i Syna /Ježíš/ i Ducha Svatého /.., což se objevilo až v řecky psaném Matoušovi kdy to tam někdo pizději dopsal.

Vzývat a modlit se máme pouze k Bohu Otci, nikoliv k Pánu Ježíši  Kristu (i když nás slyší) a už vůbec ne k Svatému duchu.
Ježíš nám dal vzorovou modlitbu Otče náš..., na závěr můžeme říct ve jménu Ježíše Krista, protože za nás zemřel a máme ho mít v úctě (nikoliv uctívat jako jediného Boha Otce).

A na závěr dodám, že když u nás slyším kazatele (a nejen ho) modlit se k trojici ke každému zvlášť tak bych ho osobně nejraději vylískal :). 

Vzývat jméno Kristovo neznamená modlit se k němu a nikdo z apoštolů ani sám Ježíš nám neřekli, že máme vzývat jméno Kristovo. Ono to ani nejde, když byl jen 100% člověkem a 0% bohem. A pokud ho jeden verš v Bibli nazve bůh pak proto, že byl boží vyslanec ale nikoliv Bůh, který může být a je jen jeden Bůh Otec Jehovah.Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 08. březen 2023 @ 11:10:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

V něčem s tebou souhlasím mikime.

Avšak ne v tom, že se nemáme modlit k Pánu Ježíši Kristu.

Vzývat jméno Kristovo znamená modlit se k Němu. 
A  apoštolové se také ke Kristu modlili, rozmlouvali s Ním.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Středa, 08. březen 2023 @ 19:38:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Třeba tady se píše u Skutků o vzýváni jména Páně a podle mne v tomto případě je to jméno Boha Otce stejně jako den Páně (den Boha Otce)

CEP Ekumenický překlad, 1979
Skut 2:16-22: "Ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka Jóele: `A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi, synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. I na své služebníky a na své služebnice v oněch dnech sešlu svého Ducha, a budou prorokovat. A učiním divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi: krev a oheň a oblaka dýmu. Slunce se obrátí v temnotu a měsíc se změní v krev, než přijde den Páně, velký a slavný; a každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn.´ Muži izraelští, slyšte tato slova: Ježíše Nazaretského Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho činil, jak sami víte."

CEP Ekumenický překlad, 1979
Skut 2:38-39: "Petr jim odpověděl: "Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh."" (Otec).

CEP Ekumenický překlad, 1979
Skut 2:46-47: "Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán (pozn. Bůh Otec) denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse."

a ap.Pavel to u Římanům 10 kap. zpakoval, Kdo vzývá jméno Páně...]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 08. březen 2023 @ 20:07:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

 Sk 9

   "V Damašku byl jeden učedník, jménem Ananiáš. Pán mu ve vidění řekl: „Ananiáši!“ On řekl: „ Zde jsem, Pane.“ 11 A Pán mu řekl: „Vstaň a jdi do ulice, která se nazývá Přímá, a v Judově domě vyhledej Saula, jménem Tarského. Hle, právě se modlí 12 a uviděl ve vidění muže jménem Ananiáš, který vešel a vložil na něho ruce, aby opět viděl.“ 13 Ananiáš odpověděl: „Pane, slyšel jsem o tomto muži od mnohých lidí, kolik zla učinil tvým svatým v Jeruzalémě. 14 Také zde má od velekněží plnou moc spoutat všechny, kteří vzývají tvé jméno.“ 15 Pán mu řekl: „Jdi, neboť on je mou vyvolenou nádobou, aby přinesl mé jméno před národy i krále a syny Izraele. "1 Kor 1

   "Pavel, povolaný apoštol Krista Ježíše skrze vůli Boží, a bratr Sosthenes 2církvi Boží, která je v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, spolu se všemi, kteří na kterémkoliv místě vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista, Pána jejich i našeho3Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a Pána Ježíše Krista."


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Středa, 08. březen 2023 @ 21:09:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
viz Sk. Jestli vzývali jméno Ježíše tak to dělali spontánně ne podle příkazu Ježíše  ani apoštolů. 

A ap.Pavel senijdy nemodlil přímo k Ježíši a nikdy ho nevzýval :), e měl ho v úctě.
CSP Český studijní překlad (2009)
1K 1:3-4: "Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a Pána Ježíše Krista. Stále za vás děkuji svému Bohu za Boží milost, která vám byla dána v Kristu Ježíši:"
]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 08. březen 2023 @ 21:42:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Tím, že vzývali jméno Ježíše, se lišili od Židů, kteří se modlili výhradně k Bohu.
To bylo jejich "rozpoznávací znamení" - (ti, kteří vzývají Ježíšovo jméno)


Souhlasím s tebou, že i křesťané, i Pavel, se hlavně modlili k Bohu, k Otci.


Ale modlili se také k Ježíši, rozmlouvali s Ním.


Např. už zde vzpomenutý Ananiáš.
Stejně tak Pavel,
např:
  "A proč nyní váháš? Vstaň, dej se pokřtít a smyj své hříchy vzývaje jeho jméno.‘“ 17„Stalo se mi, když jsem se vrátil do Jeruzaléma a modlil se v chrámě, že jsem se ocitl ve vytržení. 18Spatřil jsem Ježíše, jak mi říká: ‚Pospěš si a vyjdi rychle z Jeruzaléma, protože nepřijmou tvé svědectví o mně.‘ 19A já jsem řekl: ‚Pane, oni vědí, že já jsem dával věznit a bičovat v synagogách ty, kdo v tebe věří. 20Když byla prolévána krev tvého svědka Štěpána, i já jsem byl při tom, souhlasil jsem s tím a hlídal jsem šaty těch, kdo ho zabíjeli.‘ 21I řekl mi: ‚Jdi, neboť já tě vyšlu daleko k pohanům. ‘“


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Čtvrtek, 09. březen 2023 @ 12:24:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
CSP Český studijní překlad (2009)
Sk 22:12-16: "Nějaký Ananiáš, zbožný muž podle Zákona, mající dobré svědectví od všech tam bydlících Židů, přišel za mnou, postavil se přede mě a řekl mi: ‚Bratře Saule, prohlédni.‘ A já jsem v tu chvíli na něho pohlédl. On řekl: ‚ Bůh našich otců si tě vyvolil, abys poznal jeho vůli, uviděl jeho Spravedlivého a uslyšel hlas z jeho úst, neboť mu budeš přede všemi lidmi svědkem toho, co jsi viděl a slyšel. A proč nyní váháš? Vstaň, dej se pokřtít a smyj své hříchy vzývaje jeho jméno.‘“"

No mě tady vychází spíše pro "jeho jméno" ...Bůh našich otců...


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 09. březen 2023 @ 22:40:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Mikime, poslouchej:

 • 34 [biblenet.cz]Petr mu řekl: „Eneáši, Ježíš Kristus tě uzdravuje! Vstaň a ustel své lůžko!“ A Eneáš hned vstal.
 • 35 [biblenet.cz]Všichni obyvatelé Lyddy a Sáronu, kteří to viděli, obrátili se k Pánu.

Co si pod pojmem "obrátili se k Pánu" představuješ ?
Podle tebe to nějak jde obrátit se k Pánu, bez toho že by člověk před Ním poklekl, prosil Ho o odpuštění hříchů, očištění, nový život, že by mluvil k Němu (tedy modlil se k Němu)  ?


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 10. březen 2023 @ 07:00:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Co si pod pojmem "obrátili se k Pánu" představuješ ?"...


Dobrá otázka, soudím!

Obrátit se znamená změnit od základu své hříšné smýšlení, znamená otevřít své srdce Bohu a nechat se jím uzdravit ze hříchů.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 10. březen 2023 @ 07:23:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko: Obrátit se znamená změnit od základu své hříšné smýšlení, znamená otevřít své srdce Bohu a nechat se jím uzdravit ze hříchů.

A již se ti to otevření s uzdravením někdy při tom tvém ROZHODOVÁNÍ se pro Boha podařilo Oko?

Obrátit se znamená změnit od základu své hříšné smýšlení v pravdě Ducha svatého, znamená nechat si Bohem otevřít své srdce a nechat se Jím uzdravit ze hříchů. 


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 10. březen 2023 @ 10:38:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Mě ale jde hlavně o to, co znamená pro mikima "obrátit se k Pánu (Ježíši, z kontextu zcela jasně), když si myslí, že se k Ježíši z principu nemá modlit.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pátek, 10. březen 2023 @ 20:57:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Obrátilivsebk Pánu v tomto případě nejspíše znamená, že uvěřili v Ježíše Krista. Také to může znamenat  obrátili se k Bohu Otci ke kterému se modlili a hlavně byli zvyklí se modlit.

Dále je třeba uvedeno toto:
CEP Ekumenický překlad, 1979
Skut 10:45-46: "Bratří židovského původu, kteří přišli s Petrem, žasli, že i pohanům byl dán dar Ducha svatého. Vždyť je slyšeli mluvit ve vytržení mysli a velebit Boha. Tu Petr prohlásil:"

CEP Ekumenický překlad, 1979
Skut 11:17-18: "Jestliže tedy jim Bůh dal stejný dar jako nám, když uvěřili v Pána Ježíše Krista, jak jsem já v tom mohl Bohu bránit?" - Po těch slovech bratří už nic nenamítali, ale velebili Boha: "Tak i pohany povolal Bůh k pokání, aby dosáhli života!""

CEP Ekumenický překlad, 1979
Skut 12:5: "Petra tedy střežili ve vězení a církev se za něj stále modlila k Bohu 

CEP Ekumenický překlad, 1979
Skut 13:2: "Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl Duch svatý: "Oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal.""

Bohoslužbu komu Pánu Ježíši Kristu nebo Pánu jako Bohu Otci?
Řekl bych, že bohoslužby se konaly jen Bohu Otci.

BKR Bible kralická, 1579
Skut 20:21: "Svědectví vydávaje i Židům i Řekům o pokání k Bohu a o víře v Pána našeho Ježíše Krista."

COL Dr. Rudolf Col (NZ - 1947)
Sk 20:21: "zapřísahaje židy i pohany, aby se obrátili k Bohu a uvěřili v Pána našeho Ježíše [Krista].“"
]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 10. březen 2023 @ 21:54:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

/Obrátili se k Pánu v tomto případě nejspíše znamená, že uvěřili v Ježíše Krista. Také to může znamenat  obrátili se k Bohu Otci ke kterému se modlili a hlavně byli zvyklí se modlit./


Ehmm, nee mikime.

1) Obrátit se k Pánu Ježíši není totéž jako uvěřit v Ježíše Krista.  Ta slovesa jsou různá.
    Stejně jako vzývat jméno Pána Ježíše Krista není totéž co uvěřit v Pána Ježíše Krista.

2) Také to nemůže znamenat obrátili se k Bohu. V Boha věřili, k Bohu byli jako Židé obráceni už dřív. Tato situace určitě neznamená "obrátili se k Bohu".Proč se tak vzpíráš a šprajcuješ vůči modlitbě k Ježíši ? Vůči rozmluvě s Ním ?

Když On říká a dává zaslíbení:

Mt 18:20:    Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni v mé jméno, tam jsem já uprostřed nich. “


tak je zcela normální s Ním hovořit, na Něho se obracet.

A Písmo jasně o Něm hovoří:

Sk 4:12:    A v nikom jiném není záchrana; neboť není pod nebem jiného jména daného lidem, v němž bychom měli být zachráněni.“

Fp 2:10:   aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno; ti, kdo jsou na nebi i na zemi i pod zemí,


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 11. březen 2023 @ 07:39:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ne nemáme se modlit přímo k Ježíši, ale skrze Ježíše skrze jeho jméno, Ježíš nás neučil modlete se ke mně, ale učil nás správně modlit se k Bohu a člověk Pán Ježíš Kristus  jak sám dobře víš není Bůh, takže pokud se k němu chceš modlit modlíš se k člověku pokud ti to nevadí. Dnes tuto chybu dělá naprostá většina  křesťanů, kteří se modlí Pane Ježíši...a na Boha si při modlitbě vůbec nevzpomenou.
V modlitbě by měl být Bůh vždy na prvním místě a z úcty i zmíněn člověk Ježíš.

]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 11. březen 2023 @ 09:35:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš neučí "modlete se ke mně".
Ježíš učí "PŘICHÁZET K NĚMU".  Což pro nás, když On je už u Otce v Nebi, znamená modlit se k Němu.


Ve stovkách případů lidé přicházeli k Němu a Jeho prosili o zásah v životě.
A Ježíš zřetelně učil:


Mt 11:28Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi, a já vám dám odpočinek.


J 7:37:  V poslední, velký den svátku Ježíš vstal a zvolal: „Žízní-li kdo, ať přijde ke mně a pije.


J 6:37:  Každý, koho mi Otec dává, přijde ke mně, a toho, kdo ke mně přichází, jistě nevyženu ven.
A tu jsem spatřil, že uprostřed trůnu a těch čtyř živých bytostí a uprostřed těch starších stál Beránek jako zabitý; měl sedm rohů a sedm očí, což jest sedm duchů Božích, vyslaných do celé země. 7I přišel a vzal ten svitek z pravice sedícího na trůnu. 8A když ho vzal, čtyři živé bytosti i čtyřiadvacet starších padlo před Beránkem; každý měl harfu a zlaté misky plné kadidel, což jsou modlitby svatých. 9A zpívají novou píseň: „Jsi hoden vzít ten svitek a otevřít jeho pečeti, protože jsi byl zabit a svou krví jsi vykoupil Bohu lidi z každého kmene, jazyka, lidu a národu, 10a učinil jsi je králi a kněžími našemu Bohu; a budou kralovat na zemi.“ 11I uviděl jsem a uslyšel jsem hlas mnoha andělů okolo trůnu a těch živých bytostí a těch starších, jejich počet byl desetitisíce desetitisíců a tisíce tisíců, 12a říkali mocným hlasem: „Hoden jest Beránek, ten zabitý, přijmout tu moc a bohatství, moudrost, sílu a úctu, slávu a dobrořečení.“ 13A všechno stvoření, které je v nebi, na zemi, pod zemí i na moři, všechno, co je v nich, jsem slyšel volat: „Tomu, jenž sedí na trůnu, a Beránkovi dobrořečení, úcta, sláva i moc na věky věků!“ 14A ty čtyři živé bytosti říkaly: „Amen.“ A starší padli na tvář a poklonili se.
]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 11. březen 2023 @ 10:50:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
(Iz 9,5)
Neboť chlapec se nám narodil, syn je nám dán; na jeho rameni spočinulo panství. Dal mu jméno Podivuhodný rádce, mocný Bůh, Věčný Otec, Kníže pokoje.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 11. březen 2023 @ 11:29:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

No vidíš to :-)


A asi ten text Písma Ježíš neznal.
Jinak by odvážně o sobě hlásal, že je mocný Bůh...
       Jenže On to nedělal. Zvláštní co ? :-)


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 12. březen 2023 @ 11:08:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zřejmě proto, že to o něm už napsal jiný - a pak zřejmě také proto, aby neviděli ti, co o sobě říkají, že vidí a aby neslyšeli ti, co o sobě tvrdí, že slyší ...

Nicméně Boží slovo musí platit:]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 11. březen 2023 @ 13:41:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ten popis ve Zjevení znamená, že to se stane trprve v blízké budoucnosti a tam už budeme chválit nejen Boha, ale i Beránka spolu s anděly aj. bytostmi


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 11. březen 2023 @ 14:29:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Mikime,
já jsem žíznivý a chci pít.

Mohu přijít k Ježíši a pít ?   Nevyžene mě ven ?]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 11. březen 2023 @ 18:53:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Že jsi to Ty, který věříš v jednoho Boha Otce tak tě nevyžene :)
Já ti nezakazuji modlit se k Ježíši jen ti opisuji z Písma co učí Ježíš mně jak se mám modlit a žecse mám modlit k Bohu Otci. Od narození jsem se modlil Pane Ježíši... snad půlku života než jsem zaregistroval, že se máme podle Ježíše správně modlit k Bohu Otci a od té doby začínám modlitbu Otče nebeský nebo Svatý Bože a nezapomenu zmínit i ...ve jménu Pána Ježíše Krista.

Úplně rostu, když se někdo začne nebiblicky modlit Duchu Svatý...:)


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 11. březen 2023 @ 19:40:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

:-)


Víš co se mi líbí mikime ?
Narazil jsem na to nedávno.
A jen v Ekumenickém překladu, jiné překlady to píšou všelijak a různě.


Ve Sk 13. kapitole Pavel říká:

 • Skutky apoštolů 13, 16 [biblenet.cz] Tu povstal Pavel, pokynul rukou a řekl: „Muži izraelští a s nimi vy, kteří ctíte jediného Boha, slyšte mne!

 • Skutky apoštolů 13, 26 [biblenet.cz] Bratří z rodu Abrahamova i vy, kteří s nimi ctíte jediného Boha, nám bylo posláno toto slovo spásy.


A dále  Sk 16. a 17. kapitola, jak Pavel a Silas přišli do Filipis, pak do Tesaloniky:

 • 14 [biblenet.cz] Poslouchala nás i jedna žena jménem Lydie, obchodnice s purpurem z města Thyatir, která věřila v jediného Boha. Pán jí otevřel srdce, aby přijala, co Pavel zvěstoval.

 • 4 [biblenet.cz] Někteří z nich se tím dali přesvědčit a připojili se k Pavlovi a Silasovi, také velmi mnoho Řeků, kteří už ctili jediného Boha, a nemálo žen z významných rodin.

Také v Aténách:

 • 17 [biblenet.cz] Proto mluvil v synagóze se židy a s pohany, kteří uvěřili v jediného Boha; a každý den hovořil i na náměstí s lidmi, kteří tam právě byli.

]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 12. březen 2023 @ 06:26:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ctili jediného Boha a nic na tom nezměnili a přidali si "informaci o člověku  Pánu Ježíši  Kristu, který za ně zemřel a vstal z mrtvých" od Pavla.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 12. březen 2023 @ 08:23:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

No, informaci...

To je ale bombastická informace !   Zcela zásadní.


Kornélius také ctil jediného Boha, a co taková informace s ním a jeho domem udělala  ...


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 12. březen 2023 @ 09:43:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslím, že Kornélius nepřestal uctívat jediného pravého Boha...


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 12. březen 2023 @ 10:00:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
I ap. Pavel měl pořád na prvním místě Boha Otce:

CEP Ekumenický překlad, 1979
Fil 4:19-20: "Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši. Našemu Bohu a Otci sláva na věky věků. Amen."


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 12. březen 2023 @ 10:11:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Souhlasím s tebou.


Avšak přijetí a poznání Pána Ježíše Krista, křest Duchem svatým, mu jediného pravého Boha výrazně více přiblížily a vztah k Němu prosvětlily a prohloubily, učinily daleko víc důvěrným a radostným.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 12. březen 2023 @ 13:05:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Za předpokladu že mluvil to samé co Ježíš, ale víme, že x krát učí i úplný opak než Ježíš, a že propagoval, jak on sám říká, vlastní evangelium v některých bodech odlišné od Kristova viz jeden z mých předešlých článků.
Nezavrhuji ap. Pavla, ale dávám přednost učení Kristovu, pokud se jejich učení liší.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 12. březen 2023 @ 14:18:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ehmm... ale já mluvil o Korneliovi, a tam mu Evangelium o Pánu Ježíši Kristu zvěstoval Petr.. :-)


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 12. březen 2023 @ 14:31:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jo tak Petra a jeho podání evangelia beru :)]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 11. březen 2023 @ 08:46:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
CEP Ekumenický překlad, 1979
Mat 6:6-13: "Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého."

CEP Ekumenický překlad, 1979
Jan 16:23-24: "V onen den se mě nebudete již na nic ptát. Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to. Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná."
]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 11. březen 2023 @ 09:37:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mikime,

nezlob se na mne, nemyslím to na tebe jako urážku - ale šíříš tu hrozně zmatené hereze.

Tvrdíš, že se nemáme modlit přímo k Pánu Ježíši - přitom vzory modlitby k Pánu Ježíši máš i přímo v Písmu!


Namátkou:
Svatba v Káně:  "Nemají vína"! 

I toto je forma prosebné modlitby ke Kristu. Vždycky, když bys rád pomohl bližnímu v nouzi, můžeš to takto jednoduše svěřit v modlitbě Kristu.


Celý Nový zákon je nakonec uzavřen další přímou  modlitbou ke Kristu:

Nalistuj si konec!

(Zj 22,20 ...)
Ten, který o tom svědčí, praví: „Ano, přijdu brzy. “ Amen, přijď, Pane Ježíši!
Milost Pána Ježíše Krista se všemi svatými. Amen


A Mikim sem přijde a tvrdí nám, že se nemáme modlit ke Kristu?

A proč bychom neměli?  Vždyť jen skrze Krista se člověk může po smrti těla dostat do nebe!

Jak bychom mohli mít s Kristem vztah lásky, když s ním nebudeme hovořit co nejčastěji? "Tichá domácnost" je snad pro někoho ideál?


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 11. březen 2023 @ 09:41:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Midlit se máme skrze Krista k Bohu, Kristus se ani 1x nezmínil o tom, že se máme modlit jen k němu.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 11. březen 2023 @ 10:28:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zkus nad mými slovy nejdříve trochu zapřemýšlet, než odpovíš.

Nebo samo Písmo pro tebe není autoritou?

Nemodlí se v něm svatopisec Jan přímo ke Kristu?


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 11. březen 2023 @ 12:31:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jan s někdy modlil ke Kristu? A někdo další?


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 11. březen 2023 @ 14:12:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Namátkou:
Svatba v Káně:  "Nemají vína"! 

I toto je forma prosebné modlitby ke Kristu. 

Máš zkreslené představy o modlitbě Oko. 

A Ježíš odpovídá. 

 • Jan 2, 4 [www.biblenet.cz]Ježíš jí řekl: „Co to ode mne žádáš! Ještě nepřišla má hodina.“
Čteš Oko? Ježíš se ohrazuje vůči ŽÁDOSTI! Nepatřičné žádosti. Řk teologové z toho vyvodili teze, že Kristus Marii vždy vyhoví, ale záměrně opomenuli, že Maria žádá nepatřičně a Kristus se vůči její žádosti důrazně ohrazuje. Pak jí ovšem vyhověl. Proč i když ještě nepřišla Jeho hodina? Je to ukázka boží shovívavosti, že Bůh vyslyší i naše nepatřičné žádosti a může je splnit, a taký ukázka toho, že Maria svého syna moc neznala. Co z tohoto prvního zázraku bylo? Ještě více opilí svatebčané z kvalitního vína. Tak končí nepatřičné žádosti- opilostí. Maria se přesvědčila, že Kristus má božskou moc, a to je jediné "dobré" co z toho bylo. Kvůli Marii se stal první Kristův zázrak pošetilým. A myslím si, že to byl hlavní důvod proč Kristus Marii vyhověl. Aby nám na tomto pošetilém příkladu ukázal, že Boha máme prosit v souladu s boží vůli, a ne opovážlivě s tou naší. To abychom se nám nedostalo odpovědi- co to ode mne žádáš! 


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 11. březen 2023 @ 18:04:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko uvidí nahatou babu a hnedd se začne modlit Panenko Maria Podsrpenská vidíš to? Sofoma Gomora :).


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 12. březen 2023 @ 12:25:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tímto způsobem tento člověk (mikim)  o sobě všem ostatním říká, že je jen obyčejný póvl.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 12. březen 2023 @ 13:40:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zas to tak nežer :)


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Středa, 08. březen 2023 @ 11:33:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pán je Duch 2. Kor. 3:17 
Ježiš Kristus je Pán. Filip 2:11 
Jeden Pán... jeden Boh  Ef 4:5
-------------------------------

Pán=Duch  Pán=Ježiš   Pán=BohRe: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 08. březen 2023 @ 12:57:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Řecká filosofie.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Středa, 08. březen 2023 @ 15:33:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ne, to není z gréckej filozofie, to je z biblie


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 08. březen 2023 @ 19:10:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

1Tm 2:5:  Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,

J 17:3:  A toto je život věčný: Aby poznávali tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, J               Ježíše Krista.

1K 8:6:  my máme jediného Boha, Otce, od něhož je všechno a pro něhož jsme my, a jediného Pána,                 Ježíše Krista, skrze něhož je všechno, i my jsme skrze něho.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 09. březen 2023 @ 07:35:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
(Mt 10,1)
Ježíš k sobě povolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc (moc Ducha svatého - moc svého Ducha) nad nečistými duchy, aby je vyháněli a uzdravovali každou nemoc a každou slabost.


(Gal 4,6)
A protože jste synové, vyslal Bůh ducha svého Syna do našich srdcí, ducha, který volá: ‚Abba, Otče.‘

Duch svatý tedy vychází z Otce i ze Syna - u Otce přednostně - protože Syn má svůj původ v Otci.

Člověk svojí myslí nemůže pochopit Boha v jeho velkosti, k Pravdě se můžeme přibližovat jenom nedokonale, po částech. Spíš ji jen tušit, než definovat. Bůh je pro nás tajemství.


(Jl 3,1)
Potom se stane, že vyleji svého Ducha na každé tělo. Vaši synové a vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny a vaši mládenci budou mít vidění.


(1 Kor 2,10)
Nám to Bůh zjevil skrze svého Ducha; neboť Duch zkoumá všechno, i Boží hlubiny.


(J 14,15 ...)
Milujete-li mě, budete zachovávat má přikázání; a já budu prosit Otce a on vám dá jiného Utěšitele, aby byl s vámi na věky, Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, protože ho nevidí, ani ho nezná. Vy ho znáte, protože přebývá u vás.

Utěšitel, Zastánce - Duch svatý - má charakter osoby. (zkoumá, přimlouvá se za nás, učí nás).
Není to tedy žádná neosobní síla!


(J 14,26)
Ale Utěšitel, Duch Svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás všemu naučí a připomene vám vše, co jsem vám řekl.]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Čtvrtek, 09. březen 2023 @ 12:44:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Není to Duch svatý, ale vždy v originále Svatý duch vycházejíci z Otce i Syna takže je to osobní síla a moc Boha Otce a nikdo třetí jak si mnozí chybně myslí. Osoba nebiblický ponem je vždy jen fyzická osoba a ta se neumí vylívat a tou osobou byl i např. Pán Ježíš. Bůh Otec je duch a nemůže  tudíž být fyzickou osobou.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 09. březen 2023 @ 13:00:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Svatý duch vycházejíci z Otce i Syna takže je to osobní síla a moc Boha Otce a nikdo třetí jak si mnozí chybně myslí."...


Buď je Duch svatý osobou, nebo není osobou a je jenom neosobní silou - jakési "fluidum, síla, která sama nemyslí, ale je jen projevem někoho jiného.

Jen jedno z toho si můžeš vybrat.....

Pokud si ty vybereš, že Duch není osoba, tak kdo že se to za nás potom přimlouvá vzdechy u nebeského Otce?


(Ř 8,26)
A stejně tak i Duch se spolu s námi ujímá naší slabosti. Vždyť my nevíme, jak a za co se máme modlit, ale sám ten Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit slovy.

]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Čtvrtek, 09. březen 2023 @ 17:14:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Za nás se přimlouvá Svatý duch Boží vycházející z Boha Otce i Pána Ježíše Krista skrze Pána Ježíše jako božská síla a moc. Ale není to osoba ani žádná další třetí osoba a podobné nesmysly, které jste si vybájili v řkcírkvi.
Osoba je jen fyzická osoba a nemá to nic společného s osobním jednáním. Slovo osoba Bible nezná. Může se fyzická osoba např. vylít :)? Nemůže. Ale Svatý duch to může udělat. Mohl být Ježíš zde na zemi všudypřítomný a mohl se vylévat na ostatní ? Ne nemohl.  Ale po nanebevstoupení, když přijal od Otce Svatého ducha (tu "osobní" sílu a moc) tak ji může stejně jako Bůh Otec vylévat na všechny lidi na světě třeba najednou a být v nich přítomný.
1 Petrův 1:11  zkoumali, na který čas a na jaké okolnosti ukazuje duch Kristův v nich přítomný, když předem svědčí o utrpeních, jež má Kristus vytrpět, i o veliké slávě, která potom přijde.
]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 10. březen 2023 @ 06:57:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Žádná síla a moc nemá sama samostatné myšlení - nemůže se tedy ani za nikoho přimlouvat - pokud sama  není osobou.

Jen osoba může totiž komunikovat s jinou osobou.


Jen osoba může utěšovat jiné (osoba ve vztahu!) - jen osoba může být Učitelem, Rádcem. A Duch svatý je našim Učitelem, rádcem, Utěšitelem, Přímluvcem ....

Duch svatý nás učí a naučí všemu o milujícím Bohu.


]


Učení o trojici je učením těch co Ducha pravdy nemají. (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 10. březen 2023 @ 07:16:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zs jediného Otce je v Písmu označený Bůh a vzápětí za jediného Učitele je v Písmu jasně označený Kristus. V Písmu jsou slova Krista o Jeho odchodu a Jeho seslání Ducha. Takže jednoduchá matematika Oko. Jediný Učitel Kristus učitelsky působí v moci a síle Ducha svatého. To Kristus sesílá Ducha, to Kristus v Duchu svatém působí. 
Nikde v Písmu nenajdeš ani zmínku o tom, že bychom se měli modlit K Duchu svatému jako K někomu. V Písmu je vždy výzva o modlitbě V Duchu svatém. 
Duch svatý je všudypřítomná moc boží se všemi božskými atributy na které může mít člověk účast, když je V ní. Je to způsob boží nadvlády nad křesťany, kterým tak Bůh zajišťuje duchovní ochranu, poznání pravdy a inspiraci k tvoření, službě, prorokování.

Věřit nesmyslům o trojicích je doznáním absence Ducha pravdy, neb takové učení není z Boha.


]


Re: Učení o trojici je učením těch co Ducha pravdy nemají. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 10. březen 2023 @ 10:07:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Říkám však: Duchem choďte a žádost těla nedokonáte. 
Tělo žádá proti Duchu a Duch proti tělu, neboť stojí navzájem proti sobě, abyste nečinili to, co byste chtěli.  Jste-li vedeni Duchem, nejste pod Zákonem.  "...


Pokud jsme vedeni Duchem - znamená to, že Duch je osoba, že vládne rozumem.
Jen blázen by se totiž nechal životem vodit jakousi neosobní "sílou".
My, skuteční křesťané, blázny opravdu nejsme.

A pokud blázny jsme - tak jedině "blázny pro Krista".


..."To Kristus sesílá Ducha, to Kristus v Duchu svatém působí."...To Kristus sesílá církvi Ducha svatého místo sebe - místo své osoby!  Duch svatý vychází z Otce a Syna - je  zosobněním jejich vzájemné lásky.

(J 14,16)
A já požádám Otce a on vám dá jiného Zastánce, aby byl s vámi na věčnost — Ducha pravdy, jejž svět nemůže přijmout, protože ho nevidí ani nezná.


(J 16,7)
Ale říkám vám pravdu: Je pro vás užitečné, abych odešel. Neboť neodejdu-li, Zastánce k vám nepřijde; odejdu-li, pošlu ho k vám.


Jen osoba je totiž schopna se za nás přimlouvat vzdechy nevyslovitelnými (Ř 8)...."za jediného Učitele je v Písmu jasně označený Kristus ..."...

Pomýlený heretik Myslivec zde šíří snadno dokazatelné lži: Ukazuje zde svoji katastrofální neznalost Písma!(J 14,26)
Zastánce, Duch Svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl.

(J 16,13)
Když však přijde On, Duch Pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší; oznámí vám i to, co má přijít. On mne oslaví, neboť z mého vezme a oznámí to vám. Všechno, co má Otec, je mé; proto jsem řekl, že z mého bere a vám to oznámí.“]


Re: Učení o trojici je učením těch co Ducha pravdy nemají. (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 10. březen 2023 @ 12:23:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 • Pokud jsme vedeni Duchem - znamená to, že Duch je osoba, že vládne rozumem.
  Jen blázen by se totiž nechal životem vodit jakousi neosobní "sílou".
  My, skuteční křesťané, blázny opravdu nejsme.
 • No to jsou ale hloupé a bláznivé dedukce Oko. Zase nábožensky fanatazíruješ. Přečti si pořádně Písmo, je tam jasně popsané jak, kde a proč Duch působí, i to kdo Ducha seslal a čí osoba prostřednictvím Ducha svatého působí.
..."za jediného Učitele je v Písmu jasně označený Kristus ..."...

Pomýlený heretik Myslivec zde šíří snadno dokazatelné lži: Ukazuje zde svoji katastrofální neznalost Písma!

Zase útočíš hloupý a pomýlený heretiku, pomlouváš a lžeš. Víš proč jsi hloupý Oko? Jsi tak blbej, že má slova tučně zvýrazníš a podtrhneš viz: za jediného Učitele  a přesto nevidíš ve slově Učitel to velké písmeno ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ.
Takže jsi opět ukázal tvoji katastrofální neznalost Písma a skvěle demonstroval jakého blbce z tebe dělá tvůj neutuchající vzdor.
 • Matouš 23, 9-10 [www.biblenet.cz]A nikomu na zemi nedávejte jméno ‚Otec‘: jediný je váš Otec, ten nebeský. Ani si nedávejte říkat ‚Učiteli‘: váš učitel je jeden, Kristus.
Poučím tě Oko, jeden znamená jeden a ne dva, tři, čtyři..

Jeden jediný Učitel je Kristus, který krom jiného vyučuje v moci Ducha svatého, vyučuje žáky ze kterých se pak stávají učitelé, ovšem:

 • Matouš 10, 24 [www.biblenet.cz]Žák není nad učitele ani sluha nad svého pána.
 • Efezským 4, 11 [www.biblenet.cz]A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele,
 • 1. Korintským 12, 28 [www.biblenet.cz]A v církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele; potom jsou mocné činy, pak dary uzdravování, služba potřebným, řízení církve, řeč ve vytržení.
A všichni ti lidští učitelé jsou vyučení u JEDINÉHO Učitele Krista, který je obdaroval a vyučil v Duchu svatém, kterýžto působí v Jeho jménu.

Přestaň Oko nábožensky fantazírovat o tom, zda Duch svatý je osobou či není, je to zbytečné. Důležité je se modlit v Duchu svatém, důležité je aby Duch svatý přebýval v chrámu našich těl. Ty ovšem Okose apoštolským vyzvám navzdory se nemodlíš v Duchu svatém ve svém chrámu těla, ale modlíš se K někomu kdesi v externím neznámu a žvaníš zde blbosti o osobě toho koho ani neznáš a víš o tom neznámém jenom z vyčteninek.

 • Matouš 23, 10 [www.biblenet.cz]Ani si nedávejte říkat ‚Učiteli‘: váš učitel je jeden, Kristus.

(J 16,13)
Když však přijde On, Duch Pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší; oznámí vám i to, co má přijít. On mne oslaví, neboť z mého vezme a oznámí to vám. Všechno, co má Otec, je mé; proto jsem řekl, že z mého bere a vám to oznámí.“

Kdyby tě Oko Duch uvedl do pravdy, tak bys bral verš který cituješ jako celek. Ty však jako umíněný mezek chceš ve verši vidět jenom to co chceš vidět, jenom to co potvrzuje tvoje mylné domněnky. Komplexnost vědění ti pak stále uniká. Všiml sis vůbec ve verši toho, že Duch nevystupuje sám za sebe? ..neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší;..
Osoba je definovaná jako rozumná bytost, jednotlivec. Lze však nazvat Stvořitele osobností POUZE osobou? Vystihuje pojem "osoba" Boha dostatečně? Určitě ne. Je to jako bys stvořitele počítače nazval počítačem.  Bůh je stvořitelem bytostí a musí být něčím víc než bytostí, a plně vystihující pejorativum pro to neexistuje. Duch svatý nemusí být nutně osoba, může to být jiná entita, třeba samotný princip života a boží moci.
]


Re: Učení o trojici je učením těch co Ducha pravdy nemají. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 11. březen 2023 @ 10:47:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já tě, Myslivče, poučovat nebudu - protože ty jsi stejně nepoučitelný.

Jen kvůli ostatním, aby jsi je zbytečně nemátl.


...".."za jediného Učitele je v Písmu jasně označený Kristus ...""...


Dokázal jsem, že v Písmu je za Učitele prohlášen i Duch svatý.  A stejně tak si dovolím tvrdit, že i nebeský Otec je pro nás učitelem, vůdcem v našich životech.

Pořád zde hovoříme i jednom jediném Bohu (Učiteli) - i když je ve třech různých osobách Otce, Syna a Ducha svatého.

Učitel, Rádce, Věčný Bůh.


(Iz 9,5)
Neboť chlapec se nám narodil, syn je nám dán; na jeho rameni spočinulo panství. Dal mu jméno Podivuhodný rádce, mocný Bůh, Věčný Otec, Kníže pokoje.


]


Re: Učení o trojici je učením těch co Ducha pravdy nemají. (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 11. březen 2023 @ 14:26:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dokázal jsem, že v Písmu je za Učitele prohlášen i Duch svatý.  A stejně tak si dovolím tvrdit, že i nebeský Otec je pro nás učitelem, vůdcem v našich životech.

Kristus Učitel vyučuje Duchem svatým kterého seslal Oko. Tak je to dle Písma i podle křesťanských zkušeností.

Tak ty jsi to Oko DOKÁZAL? Hmmm. To je od tebe hodně opovážlivé až zpupné. 
Duch svatý všechno dosvědčuje sám. Není třeba nic dokazovat za Něho. A pokud ty máš tu důkazní potřebu, zřejmě pro tebe svědectví Ducha svatého nic neznamená.


]


Re: Učení o trojici je učením těch co Ducha pravdy nemají. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 13. březen 2023 @ 08:43:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslivče, jsem pevně přesvědčen,
že tu o tobě naprosto nikdo nepochybuje, že ty nemáš o svém bohu vůbec žádnou představu.


]


Re: Učení o trojici je učením těch co Ducha pravdy nemají. (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pondělí, 13. březen 2023 @ 10:23:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je zvláštní Oko, cca před hodinou jsi tvrdil, že představy o Bohu mám. A nyní jsi PEVNĚ a NEPOCHYBNĚ přesvědčen, že tomu tak není. :-)))))))))

Pobavil jsi mne. Dík.

:-))))))))))))))))

Co bude za hodinu?

:-)))))))))))))))))))))))


]


Re: Učení o trojici je učením těch co Ducha pravdy nemají. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 13. březen 2023 @ 14:40:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co zase kecáš - cožpak já jsem snad  tvůj tiskový mluvčí?

To ty jsi tu o sobě povídal, že nemáš žádnou představu o Bohu!

Tak zase ten tvůj zlozvyk lhát až se ti od huby práší?

]


Re: Učení o trojici je učením těch co Ducha pravdy nemají. (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pondělí, 13. březen 2023 @ 21:21:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Aha. Tys to zase Oko rozumem nepobral. :-))))))

Napsal jsem, že nemám žádné náboženské představy o Bohu. A nemám je pořád. Boha si nepotřebuji zobrazovat ani představovat. 
Ty jsi napsal, že ty představy o Bohu mám, a za hodinu zase že napsal že nemám, že o tom dokonce nepochybuješ, že nemám. 

Stíháš Oko, anebo to již zase nedáváš? Jestli ne, tak si to přečti znovu. Anebo když slušně poprosíš mohu ti to ještě více trivializovat. Co bych pro svého kecku mluvčího neudělal. :-))))))))))))))


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 10. březen 2023 @ 10:40:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

A může se osoba vylévat ?
]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 10. březen 2023 @ 12:44:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Oko, a jak Bůh pomazal Duchem svatým Ježíše, tak to Ho pomazal osobou ?
Sk 10:38:   Jak Bůh pomazal Duchem Svatým a mocí Ježíše, toho z Nazareta, jenž procházel zemí, činil dobře a uzdravoval všechny, kteří trpěli pod mocí Ďábla, protože Bůh byl s ním.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 11. březen 2023 @ 10:38:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Božské "osoby"  si nepředstavujeme jako osoby lidí - každá se samostatnou vůlí, každá jednající jen sama za sebe.


"Osobami" je nazýváme proto, že jsou mezi sebou schopny vztahů lásky - přesto jednají v dokonalé shodě  jako jeden (kde působí Otec, je nutně přítomen i Syn a také Duch svatý.
Žádná z božských osob nemůže konat nic samostatně, ale konají vždycky jako jeden Bůh. Jako Bůh vnitřně vztahový (Otec plodí Syna, mocí Ducha a Syn se ve stejném Duchu vydává Otci. Následně Otec pak posílá svého Ducha -  Ducha svého Syna - na ostatní lidi.
Proto je Bůh pro nás zahalen tajemstvím...."
Oko, a jak Bůh pomazal Duchem svatým Ježíše, tak to Ho pomazal osobou ?
"...


(L 1,30 ...)
A anděl jí řekl: „Neboj se, Marie, neboť jsi nalezla milost u Boha. A hle, otěhotníš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude kralovat nad domem Jákobovým a jeho kralování nebude konce.“
Marie řekla andělovi: „Jak se to stane, vždyť nepoznávám muže? “
A anděl jí odpověděl: „Duch Svatý přijde na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní; proto také to Svaté, co se z tebe narodí, bude nazváno Syn Boží
]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 11. březen 2023 @ 12:18:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Je možné osobu vylít ?


Osobou Pomazat ?


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 11. březen 2023 @ 14:42:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Božské "osoby"  si nepředstavujeme jako osoby lidí - každá se samostatnou vůlí, každá jednající jen sama za sebe.

Tak Oko. Křesťané si Boha nepředstavují jako lidskou bytost, a nepředstavují si Ho vůbec nijak, neb jakákoliv představa dříve či později sklouzne k představě modlářské. Boha vnímáme dle reálných duchovních zkušeností s Ním. A to není žádná představa. To je zkušenost s Bohem ve které nám dává jistoty a poznání, že se ve všem na Něj můžeme dokonale spolehnout, že Mu můžeme vždy a všude věřit. A to není představa Oko, to je věc duchovního poznání aplikovaného do reality našeho žití. Nic z toho není o představě, je to o realitě křesťanského života našeho i našich křesťanských předků, je to o realitě mnohokrát dosvědčené.
Bůh není bohem představ, je zcela reálný.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 12. březen 2023 @ 11:58:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Boha můžeme vnímat i svými smysly v kráse stvoření - svým tělem i svojí duší Boha za to chválit.

Boha můžeme poznávat i svým přirozeným rozumem.

Pokud ty nemáš o Bohu vůbec žádnou představu (jak říkáš), v co vlastně věříš konkrétně? Kdyby jsi žádnou představu o Bohu neměl, logicky bys nemohl v takového boha ani věřit. Nebylo by totiž čemu věřit, nebylo by ani komu věřit.

Nejdříve musíš mít o Bohu alespoň nějakou představu (třeba pokřivenou, nedostatečnou - až potom se zde dá hovořit o víře.

Kde nic není - není ani žádná víra v "nic".

(2 Tim 1,12)
... vím, komu jsem uvěřil, a jsem přesvědčen, že on je mocen ochránit to, co jsem mu svěřil, až do onoho dne.


A tví předkové nebyli, Myslivče, jenom křesťané - oni byli katoličtí křesťané! A moc dobře věděli, komu uvěřili!]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Středa, 15. březen 2023 @ 21:13:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..." Boha vnímáme dle reálných duchovních zkušeností s Ním."...


Boha můžeme vnímat i svými smysly v kráse stvoření - svým tělem i svojí duší Boha za to chválit.

Jistě Oko, vidět působení Boha v Jeho Stvořitelském díle je nepřehlédnutelné.

Boha můžeme poznávat i svým přirozeným rozumem.

Zase žvaníš Oko. Lidský rozum PŘIROZENĚ ví že nic neví. Přirozeným rozumem Boha nepoznáš. Rozum k poznání Boha potřebuje osvícený pravdou Ducha svatého. Takže napřed poznání od Boha pro rozum, a pak teprve je rozum schopný info od Boha zpracovávat.

Pokud ty nemáš o Bohu vůbec žádnou představu (jak říkáš), v co vlastně věříš konkrétně? 
Přečti si to Oko výše, nebudu ti to znovu opakovat. To ti ten tvůj neosvícený (ne)přirozený rozum Oko nebere což, jak je možné věřit Bohu bez náboženských představ. 

Kdyby jsi žádnou představu o Bohu neměl, logicky bys nemohl v takového boha ani věřit. Nebylo by totiž čemu věřit, nebylo by ani komu věřit.

To ke "logika!" toho tvého (ne)přirozeného rozumu, která vychází ze tvé zkušenosti: žádné náboženské představy=žádný bůh.
Není ti divné Oko, že ten tvůj bůh co ti dovoluje hřešit zaniká zároveň s tvou představivostí?? Jasně že nebudeš mít čemu věřit, když se zbavíš tvých náboženských představ, neb ten tvůj bůh se vypaří jako pára nad hrncem.

Nejdříve musíš mít o Bohu alespoň nějakou představu (třeba pokřivenou, nedostatečnou - až potom se zde dá hovořit o víře.

Kde nic není - není ani žádná víra v "nic".

Jasně. Pokud vymažeš tvoje náboženské představy tak ti zůstane nic a v nic samozřejmě věřit nemůžeš. 
Bůh není Bohem představ Oko! Bůh je reálný a nejvíce působí právě v tom tvém "nic", které je pro tebe nicotou proto, že o této oblasti vůbec, ale vůbec nic nevíš.
Poučím tě modláři. Působení Boha v srdci není žádná představa, je to neustálý osobní kontakt s Bohem. Představu o tom  máš ty, protož jsi to nikdy nezažil, a jsou to právě tvoje náboženské bludné představy kvůli kterým jsi to nikdy nezažil a nežiješ to.


(2 Tim 1,12)
... vím, komu jsem uvěřil, a jsem přesvědčen, že on je mocen ochránit to, co jsem mu svěřil, až do onoho dne.

A ty máš tu drzost darebo mne osočovat z toho, že vytrhávám verše z kontextu, a přitom ty sám verše dokonce i zkracuješ. Tak se na tento verš, a toho čeho se týká podíváme.

Proto také všechno snáším a nestydím se vydávat svědectví, neboť vím, komu jsem uvěřil. Jsem přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil, až do onoho dne.

Za domácí úkol si Oko přečteš celou kapitolu 2Tim 1 a zítra mi budeš referovat proč to všechno Pavel snáší.A tví předkové nebyli, Myslivče, jenom křesťané - oni byli katoličtí křesťané! A moc dobře věděli, komu uvěřili!

Nemluv za mé předky darebáku!!


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 16. březen 2023 @ 09:39:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Víra v Boha je zcela podmíněna jistým stupněm mentální  (rozumové) vyspělosti člověka.

Právě narozený člověk ještě víry v Boha není schopen. (Kde nic není - není ani žádná víra v "nic".)..."Nemluv za mé předky darebáku!!"...

Když já budu mlčet, i to kamení bude volat!

Odrodil jsi se , Myslivče, víře svých předků - zradil jsi svoji rodovou linii.

Ke své vlastní škodě i ke škodě celé tvé rodiny.

To je dneska už zcela zřejmé úplně každému. Proto tě tato pravda tolik vytáčí k zuřivosti.
]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Středa, 08. březen 2023 @ 19:12:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
CSP Český studijní překlad (2009)
2K 3:3: "Je přece zjevné, že jste dopisem Kristovým, vypůsobeným naší službou a napsaným ne inkoustem, nýbrž Duchem živého Boha, ne na kamenných deskách, nýbrž na deskách lidských srdcí."
CSP Český studijní překlad (2009)

2K 3:4: "Takovou pak máme skrze Krista důvěru k Bohu:"
CSP Český studijní překlad (2009)

2K 3:16-18: "Kdykoli se však člověk obrátí k Pánu, je závoj odstraněn. Ten Pán je Duch. Kde je Duch Pánův, tam je svoboda. A my všichni, spatřujíce s odhalenou tváří Pánovu slávu jako v zrcadle, jsme proměňováni v týž obraz, od slávy k slávě, jako od Pána Ducha."


Pán Ježíš Kristus určitě není Duch ani jim není v Písmu nazýván a měl tělo z masa a kostí po vzkříšení. 
Takže podle mne je tím Pánem Duchem zde myšlen Bůh Otec. I Ježíš je nazýván v Písmu Pánem (je to jiný Pán než jediný Bůh Otec a Pán), což vyznáváme k slávě Boha Otce.

CSP Český studijní překlad (2009)
Fp 2:11: "a k slávě Boha Otce aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán."


Zde je popsán Jediný Bůh Otec, jeden Pán (nejspíše Ježíš) a jeden Duch jako božská síla Boha Otce
CSP Český studijní překlad (2009)
Ef 4:4-6: "Je jedno tělo a jeden Duch, jakož jste byli i povoláni v jedné naději svého povolání; jeden Pán, jedna víra, jeden křest; jeden Bůh a Otec všech, ten nade všemi, skrze všechny a ve všech nás."

CSP Český studijní překlad (2009)
Ef 3:14-16: "Z toho důvodu klekám na kolena před Otcem našeho Pána Ježíše Krista, po němž má své jméno každá rodina v nebesích i na zemi, aby vás podle bohatství své slávy posílil mocí skrze svého Ducha na vnitřním člověku,"


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Středa, 08. březen 2023 @ 19:52:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
CEP Ekumenický překlad, 1979
2Jan 1:7: "Do světa vyšlo mnoho těch, kteří vás svádějí, neboť nevyznávají, že Ježíš Kristus přišel v těle; kdo takto učí, je svůdce a antikrist."

To je taky z Písma :)


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Středa, 08. březen 2023 @ 12:28:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Cokoli o trojici není ani dogma ani doktrína ani učení - nic takového. Tohle všechno je dnes spíše předmětem sporů, roztržek a problémů, což svědčí o tom, že to není z Boha, který je Bohem pokoje.

Faktem je, že jeden Bůh existuje jako Otec, Syn a Duch Svatý. To znamená, že je trojjediný, nikoli tři osoby, ale jeden Bůh projevující se jednou jako Otec, jindy jako Syn a někdy jako Duch.
Otec měl v minulé věčnosti záměr - stvoření. Tento záměr uskutečnil svým Slovem = Syn a mocí Ducha. 
Jiná je role Otce, jiná role je Syna a jiná je Ducha, ale protože ti tři jsou jedno, všechno dělají společně; nikdy žádný z nich nejedná, nemluví, nekoná samostatně nezávisle na druhých, je to stále dílo jednoho Boha. Jednota Boha spočívá v tom či je založena na tom, že přebývají v sobě navzájem. Otec je v Synu, Syn je v Otci, Duch je Duchem Otce i Syna a je v nás, aby nás učinil jedno s Bohem, v Němž přebýváme i my a On v nás jako Duch v našem duchu, abychom se stali Božími dětmi, Božím lidem, jedním novým člověkem, s nímž se Bůh chce oženit. 
Bůh chtěl být Manželem Božího lidu už ve starozákonní době, ale nepovedlo se. Proto nahradila starou smlouvu smlouva nová, lepší, díky níž se Boží touha naplní a jejímž zůstavitelem - jedná se o závěť - vykonavatelem, ručitelem a tím, kdo ji naplňuje a naplní je Pán Ježíš Kristus, Boží Syn, Beránek, Lev z Judy a jako to všechno, Kým a čím je, je vším i pro nás.  
Bůh Otec Jej jako Boha Syna ustanovil Ho Soudcem živých i mrtvých, Králem králů a Pánem pánů, dal jej za Hlavu Církve, Těla, dal Mu veškerou pravomoc na nebi i na zemi, dal Mu Království. Otec nás přitáhl k Synu, svěřil nás Synu a dal se nám v Něm poznat; společně nám následně dali Ducha Svatého, který do nás přenáší vše, Kým a čím Bůh v Kristu je, abychom byli Jeho obrazem, Jemu podobní, Jeho vyjadřující a Jeho zastupující v Boží vládě na zemi, což s uskuteční v Budoucím věku po Pánově příchodu z nebe na zem.

Trochu jsem se rozpovídal, ale snad to nevadí.TRANS Křesťanství (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Čtvrtek, 09. březen 2023 @ 07:41:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Trochu jsem se rozpovídal, ale snad to nevadí."

Nevadí, že ses rozpovídal. Akorát to zní trochu transgender. :-)

"jeden Bůh projevující se jednou jako Otec, jindy jako Syn a někdy jako Duch."

To zní podobně jako muž, který se projevuje jednou jako žena a jednou jako muž a někdy nebinárně. :-)

 "jedním novým člověkem, s nímž se Bůh chce oženit.... Bůh chtěl být Manželem Božího lidu už ve starozákonní době, ale nepovedlo se....."

Wow, nakonec z vás vypadne, že jste progresivisti, co preferují různé formy manželství. A pouze já zůstanu konzervativec, co si myslí, že manželství je možné pouze mezi ženou a mužem. :-)

Hele, Willy, překvapil jsi mě....  Otec, co se transformuje jednou v Synovi, jednou v Duchovi - je tam to slovo trans - transformuje - přeměňuje, manifestuje. Potom Bůh, co se chce ženit s chlapy v rámci církve - wow... píšeš Bůh chce být Manželem. No opravdu jsi mě překvapil. Je to dost intimní vyznání, citlivé. Jako neber to, že bych se ti vysmíval. Naopak si cením upřímnosti. Píšu to sice s lehkou nadsázkou, ale cením si upřímnosti u druhých. A je vidět, jaké má kdo city. Možná v tom je i volání některých mužů po lepším otci, než měli biologického. Sigmund Freud by si s tím věděl poradit. I volání po velkém kamarádovi, manželovi. Může to být taky zklamání z lidí, proto výhled kamsi za obzor. Každopádně tím, že jsi tam přidal svoje slova o tom, že se Bůh ožení s novým člověkem (asi i tebou) a je tvým manželem - je to dost intimní vyznání. Já vím, je to v duchovní rovině, ok ok. Ale i tak. 


]


Re: TRANS Křesťanství (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 09. březen 2023 @ 09:56:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jirko, k žádné transformaci nedochází - to je tvůj výklad. Otec, Syn i Duch existují od věků a navěky.

Jeden nový člověk je souhrnný, tzn. zahrnující všechny lidi věřící v Boha všech věků a pokolení, Židy i pohany. Nový Jeruzalém = choť Beránkova, je ženského rodu. Souhrnně se jedná o Boží lid a Nový Jeruzalém je v Písmu nazván Boží stánek s lidmi, Boží svaté město, jehož chrámem je Pán Bůh všemohoucí a Beránek. Ve svém "křesťanském životě" jsi jistě slyšel, že v Kristu není ani muž ani žena. A sám píšeš, že to všechno je v duchovní rovině.
Koneckonců ani to město není fyzické město.
Tož tak.


]


Re: TRANS Křesťanství (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Čtvrtek, 09. březen 2023 @ 16:20:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
V církvích, kde jsem chodil, vyučovali, že po smrti v novém životě (nebe, ráj) budou lidi už nikoli jako muž  a žena, ale něco jako andělé. A odvozovali to od slov Ježíše v NZ. 

A to mě vždycky vedlo k úvaze, že pokud by to tak chtěl Bůh Bible s lidmi, aby skončili jako andělé, tak je tak mohl rovnou stvořit. Ale do toho s už vám montovat nebudu. Už to neřeším. Jen mně z vašeho psaní vyplývá, jak moc si něco přejete a že bych vám to i přál. Ale obávám se, že po smrti nic není. 


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 09. březen 2023 @ 07:41:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
V podstatě se vším ostatní bych souhlasil, až na toto: " To znamená, že je trojjediný, nikoli tři osoby, ale jeden Bůh projevující se jednou jako Otec, jindy jako Syn a někdy jako Duch."

To není správně.

Mezi Otce a Synem je vzájemné pouto jako mezi osobami - vazba - tím poutem je Duch svatý, zosobněná láska mezi Otcem a Synem.
Otec není Syn a Syn není Otec.
Přesto je to pořád jen jeden Bůh.

Nikdy Boha plně nepochopíme (a nedefinujeme), vždycky toto pro nás zůstává tajemstvím.]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 09. březen 2023 @ 10:08:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

/Přesto je to pořád jen jeden Bůh./Je jeden Bůh, a jeden Pán Ježíš Kristus


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 09. březen 2023 @ 12:55:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A ten Pán přišel v těle na tuto zemi - snížil se tímto činem lásky k člověku pod svoji božskou úroveň - a jen nakrátko se stal člověkem a narodil se z Panny.


(Iz 55,10 ...)
Tak jako déšť či sníh padá z nebe a nevrací se tam zpět, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou — dává zrno tomu, kdo rozsévá, a chléb tomu, kdo jí — tak bude mé slovo, které vyjde z mých úst: Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná to, co si přeji, a zdárně dokáže to, k čemu ho pošlu.  


(J 1,1 ...)
Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.
Bylo na počátku u Boha.
Vše bylo skrze ně a bez něho nebylo nic. Co bylo v něm, byl život a ten život byl světlem lidí5a světlo svítí ve tmě a tma se ho nezmocnila


(J 11,25)
Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít. 26A každý, kdo žije a věří ve mne, jistě nezemře na věčnost.


(J 1,14 ...)
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jediný Syn, plný milosti a pravdy.
Jan o něm vydával svědectví. Volal: „To je ten, o němž jsem řekl: ‚Ten, který přichází za mnou, je přede mnou, neboť byl dříve než já.‘“ — Z jeho plnosti jsme my všichni vzali, milost za milostí


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 09. březen 2023 @ 15:10:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Oko,

a jak rozumíš tomu ?

Na kříži umíral člověk ?   Bůh ?

Vzkříšen byl člověk ?   Bůh ?


Teď v nebi u Otce je člověk ?  Bůh ?


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 09. březen 2023 @ 16:33:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud byl Pán Ježíš počat tak, že se dostal polovinu genů od Boha, pak to byl jiný člověk než ostatní lidé. Právem mohl prohlásit, že je Syn Boží. Takže na kříži byl člověk i Syn Boží. Pán Ježíš tak proto, že za hříchy měl zaplatit bezhříšný člověk. To byl jedině Pán Ježíš. A všechno toto utrpení a trest si musel vytrpět, jako bychom to měli zažít my lidé. Proto prožívá i normální strach poslední večer a touží, aby učedníci byli  s ním,  a oni místo toho klidně spí. Současně má i Boží moc a učiní poslední zázrak Petrovi před očima. On může kdykoliv zmáčknout pomyslnou stopku. Až do poslední chvíle, kdy zvolal: Bože proč si mne opustil. TADY VYPIL POHÁR UTRPENÍ DO DNA. A vzkříšen už je jako Bůh, má jiné tělo. Svůj úkol v lidském těle dokonal. Takhle si to představuji. A hlavně si uvědomuji, co to pro mne znamená, že se obětoval.   · 
  Jan 3, 16 [www.biblenet.cz]Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 09. březen 2023 @ 17:07:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

/A vzkříšen už je jako Bůh,/


A jak tedy Františku rozumíš tomuto :

1K 15:21:  Když tedy přišla skrze člověka smrt, přišlo skrze člověka také vzkříšení mrtvých./
Právem mohl prohlásit, že je Syn Boží. Takže na kříži byl člověk i Syn Boží./

A Syn Boží nutně znamená, že to už není člověk ?

Co třeba:

Ř 8:19:  Vždyť celé tvorstvo toužebně vyhlíží a očekává zjevení Božích synů


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 10. březen 2023 @ 06:51:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Boha si člověk nemůže postavit na dlaň a zkoumat, definovat ho. To by byl "malý bůh"!

Bůh je pro nás tajemstvím a víme o něm jenom tolik, kolik nám o sobě Bůh sám řekl.Bůh se stal člověkem ("druhým Adamem")..
Tento Bůh a zároveň i smrtelný člověk zemřel na kříži. (Bůh však zemřít nemůže - Bůh je nesmrtelný duch. ) Tímto způsobem - touto Boží volbou však za nás na kříži nezemřel jenom člověk _Kristus, ale tím zároveň i náš Bůh, který se s lidským bytím Ježíše z Nazareta bytostně spojil..
Takže člověk Ježíš (s tělem a nesmrtelnou lidskou duší) byl vzkříšen Bohem - Bůh ho vzkřísil.

Zároveň i platí, že Bůh za nás zemřel na kříži a že znovu vstal v jím oslaveném (nyní už nesmrtelném) lidském těle.

Kdo můžeš pochopit, pochop!


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 10. březen 2023 @ 07:35:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdo můžeš pochopit, pochop!:-)))

Hele pochope tak pochopuj. Pochop, že Kristus na kříži odevzdává Otci svého ducha, takže na kříži jde o smrt člověka, jde o smrt lidskou a ne smrt Boha. Bůh Slovo Se ponížil a vzal na Sebe smrtelné tělo, a ve smrtelném těle Bůh okusil lidskou smrt, Bůh zemřel lidsky, nezemřel božsky. A co udělal Ježíš těsně před smrtí, no co Oko? ]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 10. březen 2023 @ 10:08:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Trapné bláboly Myslivce - bez hlavy a paty.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 10. březen 2023 @ 11:28:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Správně Oko, skvělá projekce, to jsou tvoje zlomyslné bláboly bez jakékoliv argumentace.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 10. březen 2023 @ 12:51:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

/Bůh okusil lidskou smrt,/


Bůh okusil lidskou smrt ?


Jak, když v momentě smrti Bůh už při Ježíši nebyl ? Opustil Ho.

Mt 27:46:   Kolem deváté hodiny zvolal Ježíš silným hlasem: „Eli, Eli, lema sabachthani?“ To jest: ‚Můj Bože, můj Bože, proč jsi mne opustil?‘


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 10. březen 2023 @ 15:38:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To není pravda. „Eloi, Eloi, lema sabachthani?“ Pán Ježíš zvolal jako Syn člověka, Jehož opustil Bůh, ale v momentě těsně před smrtí řekl: „Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.“ Z toho je zřejmé, že Otec Syna Božího neopustil. 

Bůh opustil Ježíše, poněvadž Jej učinil hříchem; Syna Božího hříchem učinit nemohl. Zřejmě jsi zapomněl, že Pán Ježíš Kristus měl a má dvě přirozenosti - Božskou a lidskou.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 10. březen 2023 @ 17:57:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

/Bůh opustil Ježíše, poněvadž Jej učinil hříchem; Syna Božího hříchem učinit nemohl./


Ježíš a Syn Boží nejsou 2 různé postavy.Bůh okusil lidskou smrt tím, že Ježíš v momentě smrti řekl „Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.“ ?


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 11. březen 2023 @ 09:22:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
(J 11,25)
Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, jistě nezemře na věčnost.


Žádný člověk o sobě nemůže prohlásit, že on je vzkříšení a život.
Žádný člověk nemá v moci ani svoji věčnost - natož tak věčnost ostatních lidí.

Jen Bůh toto o sobě může právem říci.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 11. březen 2023 @ 10:06:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Jak to víš oko ? Kdo ti to řekl ?

MESIÁŠ, KRISTUS, ten Pomazaný od Boha, TOTO MŮŽE O SOBĚ PROHLÁSIT.

K tomu účelu byl Bohem předpověděný a poslaný.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 11. březen 2023 @ 10:25:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."
MESIÁŠ, KRISTUS, ten Pomazaný od Boha, TOTO MŮŽE O SOBĚ PROHLÁSIT.
"...


Žádný člověk o sobě nemůže prohlásit, že on sám je zdrojem života - vždyť každý z nás je smrtelný! a víme, že zdrojem a udržovatelem bytí člověka je Bůh - žádný člověk.

Jen Bůh o sobě může prohlásit, že on  je sám životem pro jiné lidi. Jen Bůh sám o sobě může prohlásit, že on sám je pro ostatní lidi vzkříšením.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 11. březen 2023 @ 10:45:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)/Žádný člověk o sobě nemůže prohlásit, že on sám je zdrojem života /

Ale může - MESIÁŠ, KRISTUS


   1K 15:45:  Tak je i napsáno: První člověk, Adam, se stal duší živou, poslední Adam (člověk) Duchem oživujícím.  Ale ne nejprve duchovní, nýbrž duševní, a potom duchovní. 47 První člověk je ze země, z prachu, druhý člověk Pán z nebe. 48 Jaký je ten pozemský, takoví i ti pozemští; a jaký ten nebeský, takoví i ti nebeští. 49 A jako jsme nesli podobu pozemského, poneseme také podobu nebeskéko.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 11. březen 2023 @ 10:56:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."


/Žádný člověk o sobě nemůže prohlásit, že on sám je zdrojem života /

Ale může - MESIÁŠ, KRISTUS
"...


Protože Mesiáš  Kristus není jenom člověkem, ale je to zároveň i Bůh, který na sebe vzal lidský úděl, aby lidstvo zachránil od věčné smrti.

Jen proto to o sobě Kristus může právem prohlašovat, že on sám je život, že on sám je vzkříšení.


(Iz 9,5)
Neboť chlapec se nám narodil, syn je nám dán; na jeho rameni spočinulo panství. Dal mu jméno Podivuhodný rádce, mocný Bůh, Věčný Otec, Kníže pokoje.
]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 11. březen 2023 @ 11:39:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


No vidíš to :-)


A asi ten text Písma Ježíš neznal :-)
Jinak by odvážně o sobě hlásal, že je mocný Bůh...
       Jenže On to nedělal. Zvláštní co ? :-)

Jasně a jednoznačně o sobě hlásal, že je MESIÁŠ./Protože Mesiáš  Kristus není jenom člověkem, ale je to zároveň i Bůh,/


To jsou ovšem lidská tvrzení.

Tvrzení Ježíše, apoštolů, i samého Boha v nebi o Ježíši je toto :

 JEŽÍŠ JE MESIÁŠ, KRISTUS.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 11. březen 2023 @ 12:00:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Důležitější je svědectví Boha Otce! Proč Ho ignoruješ?!

Mt 16:16 „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha.“
L3:22 „Ty jsi ten můj Syn, Milovaný, v tobě jsem nalezl zalíbení. “
L 9:35 „Toto je můj Syn, Vyvolený, toho poslouchejte.“

Nemluvě o svědectví Natanaele, Jana a dalších. Bojuješ tu proti pravdě? 


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 11. březen 2023 @ 12:14:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ne, proč bych to dělal ?


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 11. březen 2023 @ 12:16:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmano tady šíří biblickou pravdu kým je Ježíš za koho považovali Ježíše apoštolové s tím, že nikdo o něm nikdy nepřihlásil, že je Bůh. Ani nemohli, protože všichni apoštolové byli židé a věřili jen v jednoho Boha Otce.

Syn živého Boha či Boží syn neznamená přece Bůh. My všichni co jsme uvěřili Bohu jsme podle písma synové Boží. I andělé jsou nazváni synové Boží i Mojžíš byl nazván synem Božím. 
]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 12. březen 2023 @ 11:47:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A takém jsi uvěřil, Mikime, že jsi "Věčný Otec"?Rosmano zde nešíří žádnou biblickou pravdu, ale dávno vyvrácenou a znovu svědky jehovovými oprášenou herezi ariánů.]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 12. březen 2023 @ 12:00:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Tak to potom všichni první křesťané včetně apoštolů byli ariané :-)


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 12. březen 2023 @ 12:28:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Taky se, Rosmano, cítíš jako "Věčný otec a Kníže pokoje"?

Tak aby ti to alespoň chvilku vydrželo!


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 12. březen 2023 @ 13:46:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ohledně výrazu “Otec věčnosti”, Židé tím rozuměli “otec nastávajícího (Mesiánského) věku”. Řecké slovo (v Septuagintě) pro “věčný” nemusí v tomto případě znamenat “navždy”, nebo “celou věčnost” minulou i budoucí, jak tomu normálně rozumíme, ale obsahuje pojem “vztahující se na (budoucí) věk”. Ježíš, Pán Mesiáš, bude vpravdě rodičem nastávajícího věku Božího království na zemi, “Až mu bude podřízeno všecko, pak i sám Syn se podřídí tomu (Bohu, Otci), kdo mu (Ježíšovi) všecko podřídil, a tak bude Bůh všecko ve všem” (1 Kor. 15:28) 


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 12. březen 2023 @ 16:44:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Království na zemi? Myslíš na nové zemi po 1000letém královani svatých s Kristem v nebi?


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 11. březen 2023 @ 12:37:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
...(Iz 9,5)
Neboť chlapec se nám narodil, syn je nám dán; na jeho rameni spočinulo panství. Dal mu jméno Podivuhodný rádce, mocný Bůh, Věčný Otec, Kníže pokoje.

Ve většině Biblí je to Izaiáš 9.6

Isaiah 9:6And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace….” (NIV) Isaiah 9: 6 "A bude mu říkat Úžasný rádce, mocný Bože, věčný otec, princ míru ..." (NIV)
1. Trinitáři by měli připustit, že tento verš je nesprávně přeložen jen ze skutečnosti, že Ježíš není nikdy nikde v Písmu nazýván „věčným otcem“. Trinitaristé skutečně popírají, že Ježíš je „věčný otec. „Je to základní zásada trinitářské doktríny, že křesťané by„ neměli zmást osoby ani rozdělit látku “(Athanasian Creed). Je-li tedy tento verš přeložen správně, pak mají trojičtí křesťané skutečný problém. Fráze je však chybně přeložena. Slovo přeložené „věčné“ je ve skutečnosti „věk, “A správný překlad je, že Ježíš bude nazýván„ otcem [nadcházejícího] věku “.
V kultuře Bible se každý, kdo něco začal nebo byl pro něco velmi důležitý, nazýval jeho „otec“. Například proto, že Jabal jako první žil ve stanu a choval hospodářská zvířata, říká Bible: „Byl otcem těch, kteří žijí ve stanech a chovají hospodářská zvířata“ (Gen. 4:20). Protože byl Jubal prvním vynálezcem hudebních nástrojů, nazývá se „otec všech, kteří hrají na harfu a flétnu“ (Gn 4:21). Písmo v těchto verších nepoužívá „otce“ ve smyslu doslovného otce nebo předka, protože oba tito muži byli potomky Kainových a všichni jejich potomci zemřeli při povodni. „Otec“ byl používán v kulturním porozumění toho, kdo jako první udělal něco, nebo někoho, kdo byl nějakým způsobem důležitý. Protože Mesiáš bude ten, kdo určí nadcházející věk, pozvedne do něj mrtvé a bude nad ním vládnout, nazývá se „otec nadcházejícího věku“.
2. Frázi „Mighty God“ lze také lépe přeložit. Ačkoli slovo „Bůh“ v hebrejské kultuře mělo mnohem širší rozsah použití, než je tomu u nás, průměrný čtenář to neví ani nechápe. Čtenáři, kteří znají semitské jazyky, vědí, že člověk, který jedná s Boží autoritou, může být nazýván „bůh“. „Ačkoli angličtina jasně rozlišuje mezi„ Bohem “a„ bohem “, hebrejský jazyk, který má pouze velká písmena, to nemůže. Lepším překladem pro anglického čtenáře by byl „mocný hrdina“ nebo „božský hrdina“. Martin Luther i James Moffatt přeložili tuto frázi jako „božský hrdina“ ve svých Biblích.
3. Jasným příkladem toho, že slovo přeloženo „Bůh“ v Izaiášovi 9:6 lze použít u mocných pozemských vládců, je Ezechiel 31:11, odkazující na babylonského krále. Trojice předsudků většiny překladatelů lze jasně vidět porovnáním Izaiáše 9:6 (el = „Bůh“) s Ezechielem 31:11 (el = „vládce“). Pokud ho nazval Mesiáš el, učinil ho Bohem, potom bude babylonským králem také Bůh. Izaiáš mluví o Božím Mesiášovi a nazývá ho mocným vládcem, kterým samozřejmě bude. Fráze přeložila „Mighty God“ v Izaiášovi 9: 6 v NIV v hebrejštině, el gibbor. Právě tato věta, v množném čísle, se používá Ezechiel 32:21, kde podle postavy řečové personifikace mluví mrtví „hrdinové“ a mocní muži, aby mluvili s ostatními. Věta v Ezechieli je přeložena do „mocných vůdců“ v NIV, a „silný mezi mocnými“ v KJV a NASB. Hebrejská fráze, pokud je použita v jednotném čísle, se může vztahovat na jednoho „mocného vůdce“, stejně jako když se používá v množném čísle, může se vztahovat na mnoho „mocných vůdců“.
4. Kontext osvětluje velkou pravdu o verši a také ukazuje, že není důvod ospravedlnit se tím, že se vztahuje k Trojici, ale spíše k Božímu ustanovenému vládci. Úvodní poezie této kapitoly předpovídá dobu, kdy „pro ty, kteří jsou v tísni, už nebude více pochmurného“. Veškerá válka a smrt přestanou, a „bota každého válečníka… bude určena pro spálení“ (v. 5). Jak se to stane? Kapitola pokračuje: „pro nás se narodí dítě a pro nás je dán syn“ (v. 6). Není náznak, že toto dítě bude „Bůh“ a renomovaní trojičtí učenci budou tvrdit, že Židé Starého zákona nevěděli nic o „inkarnaci“. Pro ně, Mesiáš bude mužem pomazaným Bohem. Začínal jako dítě, což samozřejmě nemohl být nikdy Hospodin, jejich věčný Bůh. A jaký velký vládce by tento muž vyrostl: „vláda bude na svých bedrech. A bude se jmenovat Úžasný rádce, Mocný hrdina, Otec nadcházejícího věku, Princ míru. “ Dále, „Bude panovat na Davidově trůnu (v. 7), což nikdy nebylo možné říci o Bohu. Bůh nikdy nemohl sedět na Davidově trůnu. Ale Boží Mesiáš, „Syn Davida“, mohl (Matouš 9:27, et al). Studie poezie v jejím kontextu tedy odhaluje, že se vůbec nevztahuje na Trojici, ale na Mesiáše, syna Davida a Syna Božího.
]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 12. březen 2023 @ 11:10:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A co titul: "Věčný Otec"?

To je podle Mikima také jenom nějaký člověk?


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 12. březen 2023 @ 13:20:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Správný překlad je otec nadcházejicího věku...
]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 13. březen 2023 @ 08:38:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Správný překlad"  jehovistů, nebo koho vlastně?

A některý z lidí může být Otcem nastávajícího věku? Není toto titul patřící Bohu?


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pondělí, 13. březen 2023 @ 13:32:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na světě jsou miliardy otců, velké O si tam dali svévolně trojiční překladatelé.
Nejedná se o nebeského Otce, který je jen jeden jak všichni víme.

Vzhledem k tomu, že Ježíš jednou předá svou vládu Bohu Otci a bude vládnout již jen Bůh Otec a bude Bůh ve všem, takže by to mohlo znamenat, že bude i Otec ve všem, ale to jen názor a nikdo z nás neví jak to potom ve skutečnosti bude.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 13. březen 2023 @ 14:37:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jen jeden Pán vládne světu i dějinám - vládne i nad během všeho času.  "Otec budoucího věku" =  jen Bůh sám a už nikdo jiný.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 10. březen 2023 @ 13:07:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

/Boha si člověk nemůže postavit na dlaň a zkoumat, definovat ho. To by byl "malý bůh"!/


No, a to přesně dělali někteří biskupi ve 4., 5. století a spekulovali o tom, jest úsios, nebo neúsios, jestli homoúsios atd.

A dospěli k filosofickému konstruktu o Trojici a vztazích uvnitř.
/Zároveň i platí, že Bůh za nás zemřel na kříži a že znovu vstal v jím oslaveném (nyní už nesmrtelném) lidském těle./

To si myslím, že ne. Že to neplatí.

Bůh je jediný nesmrtelný.
Takže Bůh za nás nezemřel.
A vzkříšen také nebyl Bůh, ale člověk, Mesiáš Ježíš Kristus.

   1Tm 1:17:  Králi věků, nesmrtelnému, neviditelnému, jedinému moudrému Bohu buď čest a sláva na věky věků! Amen.

   1Tm 6:14: Zůstaň bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista,15 který nastane v pravý čas, jenž určí ten požehnaný a jediný Vládce, Král kralujících a Pán panujících,který jediný má nesmrtelnost a přebývá v nepřístupném světle, kterého nikdo z lidí neviděl ani vidět nemůže a kterému patří čest a věčná moc. Amen.

    1K 15:21:  Když tedy přišla skrze člověka smrt, přišlo skrze člověka také vzkříšení mrtvých (ne skrze Boha).]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 10. březen 2023 @ 15:54:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 1K 15:21:  Když tedy přišla skrze člověka smrt, přišlo skrze člověka také vzkříšení mrtvých. (ne skrze Boha)

Ne skrze Boha? A co Žd 9:14? ... čím více krev Krista, který skrze věčného Ducha sebe samého obětoval neposkvrněného Bohu, očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu?
Ten věčný Duch nebyl Bůh?


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 10. březen 2023 @ 16:00:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Apoštol Pavel říká, že skrze člověka. Ty máš jiný názor ?   1Tm 2:5:   Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 11. březen 2023 @ 10:19:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jen skrze člověka (druhého Adama) mohlo být lidstvo smířeno s Bohem.
Však nebylo v moci žádného člověka toto udělat.

Nikdo z lidí nedokáže totiž svými zásluhami usmířit urážku Boha lidským hříchem ani sám za sebe - natož ještě za ostatní lidi. Toto je úkol vpravdě nadlidský.
I kdyby totiž nějaký člověk žil úplně ideálně a neudělal v životě jediný hřích - pořád je jenom v situaci neužitečného služebníka - žádná zásluha navíc.

(L 17,7 ...)
Má-li někdo z vás služebníka, který oře nebo pase, řekne mu snad, když se vrátí z pole: ‘Pojď hned ke stolu?’ Neřekne mu naopak: ‘Připrav mi něco k večeři, opásej se a posluhuj mi, dokud se nenajím a nenapiji; pak se najíš a napiješ i ty.’?
Je tomu služebníku vděčný za to, že udělal, co mu bylo přikázáno? Tak i vy: až uděláte vše, co vám bylo přikázáno, řekněte: Jsme neužiteční služebníci; udělali jsme, co jsme udělat měli."Proto se musel sám Bůh stát člověkem a sám za sebe jako člověk usmířit tyto urážky Boha lidskými hříchy.

Nikdo z lidí tento úkol udělat nemohl.
]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 11. březen 2023 @ 10:47:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
(Iz 9,5)
Neboť chlapec se nám narodil, syn je nám dán; na jeho rameni spočinulo panství. Dal mu jméno Podivuhodný rádce, mocný Bůh, Věčný Otec, Kníže pokoje.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 11. březen 2023 @ 10:52:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ten úkol mohl udělat ten jediný, Bohem vybraný, předpověděný, k tomu účelu Bohem Pomazaný.
Naplněný Duchem svatým a mocí.   Boží Beránek, bez poskvrny.

A také že udělal.


1 Tim 2:

Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš6 který (ten člověk) dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví ve svůj čas. 7 K tomu jsem byl ustanoven hlasatelem a apoštolem — mluvím pravdu v Kristu, nelžu —, učitelem národů ve víře a v pravdě. 


Toto hlásal ap. Pavel. Všem národům. K tomu byl Bohem ustanoven. K ničemu jinému.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 11. březen 2023 @ 11:05:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Nic z tohoto není titulem pro člověka - jsou to Boží atributy. Charakterizují Boha v jeho moci a velikosti.

Věčný Otec - je jenom jeden Bůh ... a tento Bůh se narodil jako chlapec ....


(L 1,35)
A anděl jí odpověděl: „Duch Svatý přijde na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní; proto také to Svaté, co se z tebe narodí, bude nazváno Syn Boží.

Já tedy nijak neupírám Kristu jeho zásluhy na vykoupení lidstva - jen tvrdím, že cosi takového bylo nad síly a možnosti pouhého člověka - proto sám Bůh přišel na svět jako člověk ("Podivuhodný rádce, mocný Bůh, Věčný Otec, Kníže pokoje) a usmířil lidstvo sám se sebou.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 11. březen 2023 @ 12:13:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

No vidíš to :-)


A asi ten text Písma Ježíš neznal :-)
Jinak by odvážně o sobě hlásal, že je mocný Bůh...
       Jenže On to nedělal. Zvláštní co ? :-)

Jasně a jednoznačně o sobě hlásal, že je MESIÁŠ.


Mt 2:4: Shromáždil všechny velekněze a učitele Zákona z lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit.

Mt 16:16: Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha.“

Mt 16:20Tehdy přísně domluvil svým učedníkům, aby nikomu neřekli, že on je MESIÁŠ.

Mt 22:42: „Co si myslíte o Mesiáši? Čí je syn?“ Řekli mu: „Davidův.“

Mt 23:10: Ani se nenechte nazývat Vůdci, neboť váš Vůdce je jeden, Mesiáš.

Mt 26:63: Ježíš však mlčel. Velekněz mu řekl: „Zapřísahám tě při živém Bohu, abys nám řekl, zda jsi Mesiáš, Syn Boží!“

Mt 26:68: a říkali: „Prorokuj nám, Mesiáši, kdo je ten, který tě udeřil?“

Mk 8:29: A on se jich tázal: „A za koho mne pokládáte vy?“ Petr mu odpovídá: „Ty jsi Mesiáš.“

Mk 14:61: On však mlčel a nic neodpovídal. Znovu se ho velekněz otázal a řekl mu: „Jsi ty Mesiáš, Syn Požehnaného?“

L 2:26: Jemu bylo Duchem Svatým zjeveno, že nespatří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše.

L 4:41: Od mnohých vycházeli i démoni, kteří křičeli a říkali: „Ty jsi Boží Syn!“ Hrozil jim a nedovoloval jim mluvit, protože věděli, že je Mesiáš.

L 23:2: Začali ho obviňovat: „Tohoto člověka jsme nalezli, jak rozvrací náš národ, brání dávat daně císaři a říká, že sám je Mesiáš král.“

J 1:20: I vyznal a nezapřel; vyznal: „Já nejsem Mesiáš. “

J 1:25: I zeptali se ho: „Proč tedy křtíš, když nejsi Mesiáš ani Eliáš ani ten Prorok?“

J 1:41: Ten nalezl nejprve svého bratra Šimona a řekl mu: „ Nalezli jsme Mesiáše“ (což je v překladu: Kristus ).

J 3:28: Vy sami jste mi svědky, že jsem řekl: ‚Já nejsem Mesiáš,‘ ale ‚Jsem poslán před ním.‘

J 4:25: Žena mu řekla: „Vím, že má přijít Mesiáš, zvaný Kristus. Až on přijde, oznámí nám všechno.“

J 7:26: A hle, mluví veřejně, a nic mu neříkají. Což opravdu vůdcové poznali, že je to Mesiáš?

J 7:31: Mnozí ze zástupu však v něho uvěřili a říkali: „Když přijde Mesiáš, učiní snad více znamení, než učinil tento člověk?“

J 7:41: Druzí říkali: ‚To je Mesiáš ‘, a jiní říkali: ‚Což Mesiáš přijde z Galileje?

J 7:42: Neříká Písmo, že Mesiáš přijde z potomstva Davidova a z Betléma, kde žil David?‘

J 10:24: Tu ho obklopili Židé a říkali mu: „Jak dlouho chceš naši duši držet v nejistotě? Jsi-li Mesiáš, řekni nám to otevřeně.“

J 11:27: Řekla mu: „Ano, Pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět.“

J 12:34: Zástup mu odpověděl: „My jsme slyšeli ze Zákona, že Mesiáš zůstává na věčnost. Jak ty můžeš říkat, že Syn člověka musí být vyvýšen? Kdo je tento Syn člověka?“

J 20:31:Tato však jsou zapsána, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu.

Mt 1:16: Jákob zplodil Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš řečený Kristus.

Mt 24:5: Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: ‚Já jsem Kristus‘ a svedou mnohé.

Mt 24:23: Tehdy, když by vám někdo řekl: ‚Hle, zde je Kristus!‘, nebo: ‚Je zde!‘, nevěřte.

Mt 27:17: Když se tedy lidé shromáždili, řekl jim Pilát: „Koho chcete, abych vám propustil, Barabáše, nebo Ježíše, zvaného Kristus?“

Mt 27:22: Pilát jim řekl: „Co tedy mám udělat s Ježíšem, zvaným Kristus?“ Všichni mu řekli: „Ať je ukřižován!“

Mk 12:35: A když Ježíš odpověděl, začal vyučovat v chrámě: „Jak to, že učitelé Zákona říkají, že Kristus je syn Davidův?

Mk 13:21: A tehdy, když by vám někdo řekl: ‚Hle, zde je Kristus!‘, nebo: ‚Hle, tam!‘, nevěřte.

Mk 15:32: Ať nyní Kristus, král Izraele, sestoupí s kříže, abychom uviděli a uvěřili.“ Také ti, kteří byli ukřižováni spolu s ním, ho haněli.

L 2:11: že se vám dnes narodil Zachránce, který je Kristus Pán, v městě Davidově.

L 3:15: Zatímco lid byl plný očekávání a všichni ve svých srdcích rozvažovali o Janovi, není-li snad on ten Kristus,

L 20:41: Řekl jim: „Jak mohou říkat, že Kristus je Davidovým synem?

L 22:67: a říkali: „Řekni nám, jsi-li ty Kristus.“ Řekl jim: „Řeknu-li vám to, zajisté neuvěříte.

L 23:35: Lid stál a díval se. I vůdci se mu vysmívali a říkali: „Jiné zachránil, ať zachrání sebe, je-li ten Kristus Boží, ten Vyvolený.“

L 23:39: Jeden z pověšených zločinců ho urážel slovy: „Což ty nejsi Kristus? Zachraň sám sebe i nás!“

L 24:26: Což to neměl Kristus vytrpět a vejít do své slávy?“

L 24:46: a řekl jim: „Tak je napsáno, že Kristus měl trpět a třetího dne vstát z mrtvých;

J 1:41: Ten nalezl nejprve svého bratra Šimona a řekl mu: „ Nalezli jsme Mesiáše“ (což je v překladu: Kristus ).

J 4:25: Žena mu řekla: „Vím, že má přijít Mesiáš, zvaný Kristus. Až on přijde, oznámí nám všechno.“

J 4:29: „Pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všechno, co jsem udělala. Není snad on ten Kristus?“

J 4:42: Té ženě pak říkali: „Teď už věříme ne pro to, co jsi říkala ty, ale sami jsme ho slyšeli a víme, že toto je skutečně Zachránce světa, Kristus.“

J 6:69: a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi Kristus, ten Svatý Boží. “

J 7:27: Ale o něm víme, odkud je. Až přijde Kristus, nikdo nebude vědět, odkud je.“

Mt 4:3: Tu přistoupil Pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať se z těchto kamenů stanou chleby.“

Mt 4:6: a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je napsáno: ‚Svým andělům přikáže o tobě, a na rukou tě ponesou, abys snad nenarazil nohou na kámen.‘ “

Mt 26:63: Ježíš však mlčel. Velekněz mu řekl: „Zapřísahám tě při živém Bohu, abys nám řekl, zda jsi Mesiáš, Syn Boží!

Mt 27:40: a říkali: „Ty, který boříš svatyni a ve třech dnech ji stavíš, zachraň se, jsi-li Syn Boží, a sestup s kříže!“

Mk 3:11: A nečistí duchové, kdykoli ho viděli, padali před ním a křičeli: „Ty jsi Syn Boží!

L 1:35: A anděl jí odpověděl: „Duch Svatý přijde na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní; proto také to Svaté, co se z tebe narodí, bude nazváno Syn Boží.

L 4:3: Ďábel mu řekl: „Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kameni, ať se stane chlebem.“

L 4:9: Přivedl jej pak do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se odtud dolů;

L 22:70: Všichni řekli: „Ty tedy jsi Syn Boží?“ On jim řekl: „Vy říkáte, že Já jsem.“

J 1:49: Natanael mu odpověděl: „Rabbi, ty jsi Syn Boží, ty jsi král Izraele.“

J 11:27: Řekla mu: „Ano, Pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět.“

J 20:31: Tato však jsou zapsána, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 11. březen 2023 @ 12:24:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

J 1:41: Ten nalezl nejprve svého bratra Šimona a řekl mu: „ Nalezli jsme Mesiáše“ (což je v překladu: Kristus ).

J 3:28: Vy sami jste mi svědky, že jsem řekl: ‚Já nejsem Mesiáš,‘ ale ‚Jsem poslán před ním.‘

J 4:25: Žena mu řekla: „Vím, že má přijít Mesiáš, zvaný Kristus. Až on přijde, oznámí nám všechno.“

J 7:26: A hle, mluví veřejně, a nic mu neříkají. Což opravdu vůdcové poznali, že je to Mesiáš?

J 7:31: Mnozí ze zástupu však v něho uvěřili a říkali: „Když přijde Mesiáš, učiní snad více znamení, než učinil tento člověk?“

J 7:41: Druzí říkali: ‚To je Mesiáš ‘, a jiní říkali: ‚Což Mesiáš přijde z Galileje?

J 7:42: Neříká Písmo, že Mesiáš přijde z potomstva Davidova a z Betléma, kde žil David?‘

J 10:24: Tu ho obklopili Židé a říkali mu: „Jak dlouho chceš naši duši držet v nejistotě? Jsi-li Mesiáš, řekni nám to otevřeně.“

J 11:27: Řekla mu: „Ano, Pane, já jsem uvěřila, že ty jsi MesiášSyn Boží, který má přijít na svět.“

J 12:34: Zástup mu odpověděl: „My jsme slyšeli ze Zákona, že Mesiáš zůstává na věčnost. Jak ty můžeš říkat, že Syn člověka musí být vyvýšen? Kdo je tento Syn člověka?“

J 20:31:Tato však jsou zapsána, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu.

Mt 1:16: Jákob zplodil Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš řečený Kristus.

Mt 24:5: Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: ‚Já jsem Kristus‘ a svedou mnohé.

Mt 24:23: Tehdy, když by vám někdo řekl: ‚Hle, zde je Kristus!‘, nebo: ‚Je zde!‘, nevěřte.

Mt 27:17: Když se tedy lidé shromáždili, řekl jim Pilát: „Koho chcete, abych vám propustil, Barabáše, nebo Ježíše, zvaného Kristus?“

Mt 27:22: Pilát jim řekl: „Co tedy mám udělat s Ježíšem, zvaným Kristus?“ Všichni mu řekli: „Ať je ukřižován!“

Mk 12:35: A když Ježíš odpověděl, začal vyučovat v chrámě: „Jak to, že učitelé Zákona říkají, že Kristus je syn Davidův?

Mk 13:21: A tehdy, když by vám někdo řekl: ‚Hle, zde je Kristus!‘, nebo: ‚Hle, tam!‘, nevěřte.

Mk 15:32: Ať nyní Kristus, král Izraele, sestoupí s kříže, abychom uviděli a uvěřili.“ Také ti, kteří byli ukřižováni spolu s ním, ho haněli.

L 2:11: že se vám dnes narodil Zachránce, který je Kristus Pán, v městě Davidově.

L 3:15: Zatímco lid byl plný očekávání a všichni ve svých srdcích rozvažovali o Janovi, není-li snad on ten Kristus,

L 20:41: Řekl jim: „Jak mohou říkat, že Kristus je Davidovým synem?

L 22:67: a říkali: „Řekni nám, jsi-li ty Kristus.“ Řekl jim: „Řeknu-li vám to, zajisté neuvěříte.

L 23:35: Lid stál a díval se. I vůdci se mu vysmívali a říkali: „Jiné zachránil, ať zachrání sebe, je-li ten Kristus Boží, ten Vyvolený.“

L 23:39: Jeden z pověšených zločinců ho urážel slovy: „Což ty nejsi Kristus? Zachraň sám sebe i nás!“

L 24:26: Což to neměl Kristus vytrpět a vejít do své slávy?“

L 24:46: a řekl jim: „Tak je napsáno, že Kristus měl trpět a třetího dne vstát z mrtvých;

J 1:41: Ten nalezl nejprve svého bratra Šimona a řekl mu: „ Nalezli jsme Mesiáše“ (což je v překladu: Kristus ).

J 4:25: Žena mu řekla: „Vím, že má přijít Mesiáš, zvaný Kristus. Až on přijde, oznámí nám všechno.“

J 4:29: „Pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všechno, co jsem udělala. Není snad on ten Kristus?“

J 4:42: Té ženě pak říkali: „Teď už věříme ne pro to, co jsi říkala ty, ale sami jsme ho slyšeli a víme, že toto je skutečně Zachránce světa, Kristus.“

J 6:69: a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi Kristus, ten Svatý Boží. “

J 7:27: Ale o něm víme, odkud je. Až přijde Kristus, nikdo nebude vědět, odkud je.“

Mt 4:3: Tu přistoupil Pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať se z těchto kamenů stanou chleby.“

Mt 4:6: a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je napsáno: ‚Svým andělům přikáže o tobě, a na rukou tě ponesou, abys snad nenarazil nohou na kámen.‘ “

Mt 26:63: Ježíš však mlčel. Velekněz mu řekl: „Zapřísahám tě při živém Bohu, abys nám řekl, zda jsi Mesiáš, Syn Boží!

Mt 27:40: a říkali: „Ty, který boříš svatyni a ve třech dnech ji stavíš, zachraň se, jsi-li Syn Boží, a sestup s kříže!“

Mk 3:11: A nečistí duchové, kdykoli ho viděli, padali před ním a křičeli: „Ty jsi Syn Boží!

L 1:35: A anděl jí odpověděl: „Duch Svatý přijde na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní; proto také to Svaté, co se z tebe narodí, bude nazváno Syn Boží.

L 4:3: Ďábel mu řekl: „Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kameni, ať se stane chlebem.“

L 4:9: Přivedl jej pak do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se odtud dolů;

L 22:70: Všichni řekli: „Ty tedy jsi Syn Boží?“ On jim řekl: „Vy říkáte, že Já jsem.“

J 1:49: Natanael mu odpověděl: „Rabbi, ty jsi Syn Boží, ty jsi král Izraele.“

J 11:27: Řekla mu: „Ano, Pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět.“

J 20:31: Tato však jsou zapsána, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu.]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 12. březen 2023 @ 11:04:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To nám tu, Rosmano, předvádíš umění kopírovat texty a používat konkordanci?


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 12. březen 2023 @ 11:29:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Určitě.

Potřebujete toho jako soli.
Abyste tady nevykládali, že někdo o Ježíši, případně i sám Pán Ježíš, o sobě tvrdil, že je Bůh.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 12. březen 2023 @ 11:44:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."... případně i sám Pán Ježíš, o sobě tvrdil, že je Bůh."...
"

Ale tvrdí:

(J 8,23)
I říkal jim: „Vy jste zdola, já jsem shůry. Vy jste z tohoto světa, já nejsem z tohoto světa.

(J 18,36)


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 12. březen 2023 @ 11:49:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

:-)

Nikde jsi neuvedl tvrzení Ježíše, že je Bůh.  Ty to nevidíš ?  
]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 12. březen 2023 @ 11:59:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když není z tohoto světa, tak je podle tebe snad Marťan?


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 12. březen 2023 @ 12:05:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

A říct, že není z tohoto světa, znamená, že je Bůh ? 1K 15:47: První člověk je ze země, z prachu, druhý člověk Pán z nebe.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 12. březen 2023 @ 12:21:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
(1 Kor 15,47)
První člověk je ze země, z prachu, druhý člověk Pán z nebe.


Adam byl stvořen na zemi a jeho tělo bylo vzato z hlíny.

Ježíš však už před vtělením byl u Boha jako Boží Syn.
(Toto je ten, o němž jsem řekl: ‚Za mnou přichází muž, který je přede mnou, neboť byl dříve než já.‘  - J 1,30)

Když pak Ježíš přijal tělo, měl ihned právo na nebeskou slávu. Je tedy nebeský svým původem.


Adam dal celému svému potomstvu pozemské tělo, určené k smrti.

Kristus však dá svým věřícím tělo nové, nesmrtelné.]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 12. březen 2023 @ 12:25:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Bůh dal Ježíši tělo nové, nesmrtelné.

A stejně tak dá Bůh nové nesmrtelné tělo i nám.Ježíš je prvotinou, prvním ze vzkříšených.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 12. březen 2023 @ 12:30:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A jak toto souvisí s Janovým svědectvím: "neboť byl dříve než já.‘ ???"


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 12. březen 2023 @ 13:18:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Adam měl nesmrtelné tělo spolu s Evou po svém stvoření. Smrtelným se stalo až poprvé zhřešil, poté co mu satan nalhal, že bude jako Bůh když pojí ovoce...

Ježíš nikdy dříve v nebi u Otce neexistoval, nikdy s ním nic nestvořil, jen byl předem připraven v mysli Boha Otce, že jej jednou v budoucnu narodí pro spásu lidstva. Všechny pojmy přišel z nebe...apod. lze vysvětlit.

Jeroným, který změnil Bibli na více než 3500 místech a ještě se tomu chlubil v dopisech příteli nechal prý zavraždit více než milion Unitariánů v té době, kteří takto věřili a věří dodnes. To jsem našel na těchto stránkách jen asi pod jiným článkem:
https://www.ragauian.cz/vznik-noveho-zakona-evangelium-ebionitu-a-dalsi-rane-krestanske-tajne-spisy/#mce_temp_url#


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Neděle, 12. březen 2023 @ 15:05:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš nikdy dříve v nebi u Otce neexistoval, nikdy s ním nic nestvořil,
Kolosanom 1:16 lebo v Ňom (v Kristovi)bolo stvorené všetko, čo je na nebesiach aj na zemi, viditeľné aj neviditeľné: tróny, panstvá, kniežatstvá, mocnárstva, všetko je stvorené skrze Neho a pre Neho.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 12. březen 2023 @ 15:55:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Malachiáš 2:10  Zdaliž není jeden otec všech nás? Zdaliž Bůh jeden nestvořil nás? Proč nevěrně činiti máme jeden druhému a zlehčovati smlouvu otců našich?]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 12. březen 2023 @ 16:19:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš:

BKR Bible kralická, 1579
Mat 19:4: "On pak odpovídaje, řekl jim: Což jste nečetli, že ten, jenž stvořil člověka s počátku, muže a ženu učinil je?"
]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 12. březen 2023 @ 16:23:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
BKR Bible kralická, 1579
Zjev 4:11: "Hoden jsi, Pane, přijíti slávu, a čest, i moc; nebo ty jsi stvořil všecky věci, a pro vůli tvou trvají, i stvořeny jsou."
]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 12. březen 2023 @ 16:29:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
CEP Ekumenický překlad, 1979
Iz 44:24: "Toto praví Hospodin, tvůj vykupitel, který tě vytvořil v životě matky: "Já jsem Hospodin, já konám všechno: sám nebesa roztahuji, překlenul jsem zemi. Kdo byl se mnou?""


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Neděle, 12. březen 2023 @ 16:48:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdo byl se mnou?""

to ok mikime... nikto pri stvorení nebol iba jeden Boh v troch osobách 
Boh Otec, Duch svatý a Kristus:

...na počiatku stvoril Boh nebo a zem... Gen
...Duch Boží sa vznášal nad vodami Gen. 1,2
...lebo v Ňom (Kristus)bolo stvorené všetko,... všetko je stvorené skrze Neho a pre Neho. Kolosanom 1:16


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 12. březen 2023 @ 20:02:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
1. Jako u všech dobrých biblických výkladů je důležité poznamenat si kontext veršů a důvod, proč byly napsány a umístěny tam, kde jsou. Čtení knihy Koloským odhaluje, že Kolosská církev ztratila své zaměření na Krista. Někteří z věřících v Kolose v praxi opustili své spojení s Hlavou, Ježíšem Kristem, a někteří byli dokonce vedeni k uctívání andělů (2:18 a 19). Situace v Kolosách vyžadovala důrazné připomenutí Kristova vedení nad jeho Církví a epištola Kolosanům to přesně poskytla.

2. Tyto verše nemohou potvrzovat Trojici, protože začínají tím, že Kristus je „obrazem [eikon] neviditelného Boha“. Kdyby byl Kristus „Bůh“, pak by to verš jednoduše řekl, spíše než že by byl „obrazem“ Boha. Otec je na desítkách míst jasně nazýván „Bůh“ a zde by bylo dobré říci, že Ježíš byl Bůh. Místo toho se nám říká, že Kristus je obrazem Boha. Pokud je jedna věc „obrazem“ jiné věci, pak „obraz“ a „originál“ nejsou totéž. Otec je Bůh, a proto neexistuje žádný verš, který by Otce nazýval Božím obrazem. Nazvat Ježíše Božím obrazem se krásně shoduje s jeho výrokem: „Kdo viděl mne, viděl Otce“ (Jan 14:9 a 10).

Existují trojiční teologové, kteří tvrdí, že slovo eikon (z něhož pochází anglické slovo „icon“, což znamená „obraz“ nebo „reprezentace“) zde v Kolosanům znamená „projev“ a že Kristus je projevem Boha. Domníváme se, že tento závěr je neopodstatněný. Slovo eikon se v Novém zákoně vyskytuje 23krát a jasně se používá jako „obraz“ v běžném slova smyslu. Používá se k obrazu Caesara na minci, k modlám, které jsou umělými obrazy bohů, ke starozákonním věcem, které byly pouze obrazem reality, kterou máme dnes, a k „obrazu“ šelmy, která se vyskytuje ve Zjevení. 2. Korinťanům 3:18 říká, že křesťané se mění v „obraz“ Pána, když odrážíme jeho slávu. Všechny tyto verše používají „obraz“ v běžném smyslu slova, tj. reprezentaci oddělenou od originálu. 1 Korintským 11:7 říká: "Člověk si nemá zakrývat hlavu, protože je obrazem a slávou Boží." Jako je Kristus nazýván obrazem Božím, tak jsou lidé nazýváni obrazem Božím. Nejsme tak přesným obrazem jako Kristus, protože jsme poškozeni hříchem, ale přesto nás Bible nazývá „obrazem“ Boha. Tedy formulace o bytí Božím obrazem je pro nás stejná jako pro Krista. Trváme na tom, že slova ve Slově je třeba číst a chápat v jejich běžném nebo běžném významu, pokud nelze dát dobrý důvod tento význam změnit. V tomto případě je běžný význam „obrazu“ „podoba“ nebo „podoba“ a je tak používán pokaždé v Novém zákoně. Pokud by slovo „obraz“ v té době získalo nový význam a odkazovalo na Krista, Bible by nám to dala vědět. Protože tomu tak není, tvrdíme, že použití „obrazu“ je stejné, ať už se týká obrazu na minci, obrazu boha, nebo pro Krista i křesťany jako obraz Boha.

3. Bůh delegoval na Krista svou pravomoc tvořit. Efezským 2:15 odkazuje na Krista, který stvořil „jednoho nového člověka“ (svou Církev) ze Židů a pohanů. Tím, že Pán Ježíš vylil na každého věřícího dar svatého ducha (Skutky 2:33 a 38), stvořil v každém z nich něco nového, totiž „nového člověka“, jejich novou přirozenost (2. Korintským 5: 17; Gal 6:15; Ef 4:24).

4. Církev Těla Kristova byla zcela novou entitou, vytvořenou Kristem z Židů a pohanů. Musel také vytvořit strukturu a pozice, které by mu umožnily fungovat, jak v duchovním světě (pozice pro anděly, kteří by sloužili církvi – viz Zj. 1:1, „jeho anděl“), tak ve fyzickém světě. (pozice a služby zde na zemi – viz Římanům 12:4–8; Ef 4:7–11). Bible popisuje tyto fyzické a duchovní skutečnosti slovy: „věci na nebi i na zemi, viditelné i neviditelné“ (1:16).

5. Mnoho lidí si myslí, že protože Koloským 1:16 říká: „Neboť skrze něho bylo všechno stvořeno“, že Kristus musí být Bohem, ale celý verš je třeba číst pozorně s porozuměním použití slov a obrazců. es řeči. Studium legitimních řečových figur je náročnou záležitostí a nejlepší práci, kterou víme, vykonal v roce 1898 E. W. Bullinger. Nese název Řečové figury používané v Bibli a je snadno dostupný, protože byl mnohokrát přetištěn.

Za prvé, student Bible (ve skutečnosti jazyka a života) si musí být vědom toho, že když je použito slovo „vše“ (nebo „každý“ nebo „všechno“), je často používáno v omezeném smyslu. Lidé to takto používají v běžné řeči v zemích a jazycích po celém světě. Já (John S.) jsem to nedávno zažil. Bylo pozdě večer a já chtěl před spaním sušenku. Když jsem své ženě řekl, že chci sušenku, řekla: "Děti všechny sušenky snědly." Teď samozřejmě naše děti nesnědly všechny sušenky na světě. Naznačeným kontextem byly sušenky v domě a naše děti je všechny snědly. Toto je dobrý příklad toho, že slovo „vše“ je používáno v omezeném smyslu, a Bible to tak používá také.

Když například Absolon uspořádal radu proti svému otci Davidovi, 2. Samuelova 17:14 říká, že „všichni izraelští muži“ se shodli na radě. „Všichni“ muži Izraele tam nebyli, ale tento verš znamená „všichni“, kteří tam byli. Dalším příkladem je Jeremjáš 26:8, kde se říká, že „všechen lid“ chytil Jeremiáše, aby ho usmrtil, ale kontext jasně ukazuje, že „všichni lidé“ ani nebyli přítomni a lidé, kteří přišli na scénu později chtěl Jeremiáše propustit. 1 Jan 2:20 (KJV) říká o křesťanech: „Vy víte všechno“. Jistě neexistuje křesťan, který by skutečně věřil, že ví všechno. Tato fráze používá omezený význam „vše“, který je určen kontextem.

Jde o to, že kdykoli člověk čte slovo „vše“, musí se rozhodnout, zda je používáno v širokém smyslu „vše ve vesmíru“ nebo v úzkém smyslu „vše v určitém kontextu“. “ Věříme, že v Koloským 1:16 je vyžadován úzký smysl, a další důkazy pro to uvádíme v bodě 6 níže (Další informace o omezeném smyslu „všechny“ viz poznámka k Janovi 2:24).

6. Důležitá řečnická postava v Koloským 1:16 se nazývá „obkličování“. Bullinger poznamenává, že Řekové tuto figuru řeči nazývali epanadiplosis, zatímco Římané ji označili inclusio (str. 245), a uvádí několik stránek příkladů z Bible, které tuto postavu dokumentují. Píše: „Když je použit tento obrazec, označuje to, co je řečeno, jako dokončené v jednom úplném kruhu... čímž je učiněný výrok úplný. S ohledem na to si povšimněte, že fráze „všechny věci byly stvořeny“ se vyskytuje na začátku a na konci verše a obklopuje seznam stvořených věcí: „Neboť skrze něho bylo stvořeno všechno: věci na nebi i na zemi, viditelné i neviditelné, ať už trůny nebo mocnosti nebo vládci nebo úřady; všechny věci byly stvořeny jím a pro něj." Věci, které jsou „stvořeny“, nejsou skály, stromy, ptáci a zvířata, protože tyto věci stvořil Bůh. Tyto věci, „trůny, mocnosti, vládci a autority“, jsou síly a pozice, které Kristus potřeboval k řízení své Církve, a které za tím účelem vytvořil. Figura řeči známá jako „obkroužení“ nám pomáhá identifikovat správný kontext „všech věcí“ – že jde o užší význam slova „vše“ a týká se věcí potřebných ke spravování církve.
7. Fráze ve verši 17, že „je přede vším“, byla použita k pokusu dokázat, že Ježíš existoval dříve než všechno ostatní. Slovo „před“ (zde pro) však může odkazovat na čas, místo nebo pozici (tj. To nás vede k závěru, že smyslem této části je ukázat, že Kristus je „před“, tj. „nadřazen“ všem věcem, jak říká verš. Pokud by někdo trval na tom, že jde o čas, poukázali bychom na to, že hned v následujícím verši je Kristus „prvorozený“ z mrtvých, a tedy „před“ svou církví v čase i postavení.

https://www.biblicalunitarian.com/verses/colossians-1-15-20

Přes mobil se to špatně překládá :)


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 13. březen 2023 @ 08:31:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hlavním problémem tu je, že význam slov lze ohýbat podle předem zvoleného záměru. A právě toto autor dělá - bez úcty k pravdě.

"Skrze něho bylo všechno stvořeno" - má zcela jasný a jednoznačný význam: Nic nebylo stvořeno jinak, než jak je napsáno!

Boží Duch, (v Gn 1,1 - který se vznášel nad vodami) není na tomto místě  třetí božskou osobou - Duchem svatým (ve smysli víry křesťanů). Tak to judaistická tradice neučí.


Tento "Boží Duch" (hebr. "ruach") je "Boží vítr", "Boží dech" V tomto smyslu třeba rozumět Bibli.

 - křesťané tomuto rozumějí následovně:

Otec tvoří skrze Syna, mocí Ducha svatého.

Tento "Boží duch" má tedy tento význam: je to Boží stvořitelská síla ve svém aktivním působení.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pondělí, 13. březen 2023 @ 15:25:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Otec nestvořil na zemi nic skrze Syna, ale pro Syna a tvoří mocí svého Svatého ducha všechno sám. 


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pondělí, 13. březen 2023 @ 15:25:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Otec nestvořil na zemi nic skrze Syna, ale pro Syna a tvoří mocí svého Svatého ducha všechno sám. 


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pondělí, 13. březen 2023 @ 15:25:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Otec nestvořil na zemi nic skrze Syna, ale pro Syna a tvoří mocí svého Svatého ducha všechno sám. 


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pondělí, 13. březen 2023 @ 15:55:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Otec nestvořil na zemi nic skrze Syna, ale pro Syna a tvoří mocí svého Svatého ducha všechno sám. 
............................
[CEP2001] Koloským 1:16 ...všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. [Bible21] Koloským 1:16 ...Skrze něj a pro něj bylo stvořeno vše [SLB] Kolosanom 1:16 ...všetko je stvorené skrze Neho a pre Neho.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pondělí, 13. březen 2023 @ 20:13:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pán Ježíš neexistoval, když byla stvořena země a nebe, napsal jsem ti verše ze SZ, že všechno stvořil Bůh Otec. Nikdo ve SZ nevěděl nic o Ježíši, který něco stvořil. Nikdy nenazval Ježíš sám sebe za stvořitele, což by jistě mnohokrát udělal při svých kázáních. Naopak řekl o tom kdo stvořil člověka :

CSP Český studijní překlad (2009)
Mt 19:4: "On jim odpověděl: „Nečetli jste, že ten, který stvořil člověka, od počátku ‚učinil je jako muže a ženu‘?"

Platí tedy co tenkrát bylo psáno a na koho se Ježíš odkazoval tedy na Boha stvořitele jediného stvořitele.

Proto to považuji za jeden z bludů ap. Pavla nebo špatný překlad. Jelikož byl budoucí Boží Syn myšlenkou v Bohu Otci tvořil vše Bůh Otec skrze tuto myšlenku na svého budoucího budoucího syna a pro něho. 

]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Úterý, 14. březen 2023 @ 06:40:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proto to považuji za jeden z bludů ap. Pavla 

ja môžem považovať za blud výroky starého zákona a sme 1:1
samozrejme pravdu poznám iba ja, ale k tomu potrebujem vylúčiť niekoľko veršov starého a nového zákona... takouto metódou dokážem čokoľvek


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Úterý, 14. březen 2023 @ 09:45:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jedním pochybným překladem v jednom verši celé Bible ap.Pavla nelze dokázat předexistenci Krista. 
V dalším článku, který jsem poslal jsou spousty možná desítky veršů z celé Bible, které mluví o tom kdo co či všechno stvořil. Vždy je tím stvořitelem jen Bůh Otec. 


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 15. březen 2023 @ 05:10:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Stvořitelem je Bůh - Otec tvořil skrze Syna, mocí Ducha svatého.

Pominul jsi, Mikime, bez odpovědi moji otázku, jak to Jan Křtitel o Ježíši myslel, že "byl dříve, než on"?

Tyto věci neřešíš?


(J 1,30)
Druhého dne Jan uviděl Ježíše, jak k němu přichází, a řekl: „Hle, Beránek Boží, který snímá hřích světa. Toto je ten, o němž jsem řekl: ‚Za mnou přichází muž, který  JE  přede mnou, neboť byl dříve než já.‘  

(Z jeho plnosti jsme my všichni vzali, milost za milostí.)


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Středa, 15. březen 2023 @ 07:17:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
V KB to je přeloženo jinak správněji. Je to vd více verších.

BKR Bible kralická, 1579
Jan 1:15: "Jan svědectví vydával o něm, a volal, řka: Tentoť jest, o němž jsem pravil, že po mně přišed, předšel mne; nebo přednější jest nežli já."

BKR Bible kralická, 1579
Jan 1:30: "Tentoť jest, o kterémž jsem já pravil, že za mnou jde muž, kterýž mne předšel; nebo přednější jest nežli já."


Jan říká, že ho Ježíš předešel, protože byl přednějši (významnější) než Jan.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 15. březen 2023 @ 12:18:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Říkáš, že nejsi slepý a nevidíš?


Jak říká o Ježíši doslova:   "neboť byl dříve než já."


Máš snad problémy s porozuměním psaného textu??


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Čtvrtek, 16. březen 2023 @ 17:38:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
[IGNT] Joh 1:15 ιωαννης G2491 JOHN μαρτυρει G3140 G5719 WITNESSES περι G4012 CONCERNING αυτου G846 HIM, και G2532 AND κεκραγεν G2896 G5754 CRIED, λεγων G3004 G5723 SAYING, ουτος G3778 THIS ην G2258 G5713 WAS HE ον G3739 OF WHOM ειπον G2036 G5627 I SAID, ο G3588 HE WHO οπισω G3694 AFTER μου G3450 ME ερχομενος G2064 G5740 COMES, εμπροσθεν G1715 PRECEDENCE μου G3450 OF ME γεγονεν G1096 G5754 HAS, οτι G3754 FOR πρωτος G4413 BEFORE μου G3450 ME ην G2258 G5713 HE WAS.


 JOHN WITNESSES CONCERNING HIM AND CRIED SAYING THIS WAS HE OF WHOM I SAID HE WHO AFTER ME COMES PRECEDENCE OF ME HAS FOR BEFORE ME HE WAS.


DEEPL:
JAN O NĚM SVĚDČÍ A VOLÁ: "TO JE TEN, O NĚMŽ JSEM ŘEKL, ŽE TEN, KDO PO MNĚ PŘICHÁZÍ, MÁ PŘEDNOST PŘEDE MNOU, NEBOŤ PŘEDE MNOU BYL.


Google:
JOHN SVĚDKY TÝKAJÍCÍ SE NĚJ A PLAČIL, ŽE TOHLE BYL TEN, O KTERÉM JSEM ŘÍKAL, TEN, KTERÝ PŘICHÁZÍ PO MNĚ, MÁ PŘEDE MNOU PŘED MNOU TEN.


ιωαννης  μαρτυρει  περι  αυτου  και  κεκραγεν  λεγων  ουτος  ην  ον  ειπον  ο  οπισω  μου  ερχομενος  εμπροσθεν  μου  γεγονεν  οτι  πρωτος  μου  ην.


Google:
ioannis martyrei peri aftou kai kekragen legon outos in on eipon o opiso mou erchomenos emprosthen mou gegonen oti protos mou in


Jan o tom svědčí a křičel, že ten, který přišel po mně, učinil přede mnou to můj první.


DEEPL:
Jan o tom vydal svědectví a řekl: "To řekl můj otec, který přišel přede mnou a zjistil, že je můj první.


[TISGNT+] Joh 1:15 Ἰωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγεν λέγων· οὗτος ἦν ὃν εἶπον· ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν.


Google:
Jan o něm svědčí a křičel: To byl on, o kterém jsem řekl; ten, který přišel za mnou, přišel přede mnou, protože byl můj první.


DEEPL:
 Jan o něm vydal svědectví a zvolal: "To je to, co jsem řekl: Ten, který přišel po mně a byl přede mnou, byl jako přede mnou.


[WH+] Joh 1:15 ιωαννης μαρτυρει περι αυτου και κεκραγεν λεγων ουτος ην ο ειπων ον ειπον ο οπισω μου ερχομενος εμπροσθεν μου γεγονεν οτι πρωτος μου ην


Google:
Jan o tom svědčí a vykřikl, že ten, kdo řekl, že ten, kdo přišel po mně přede mnou, to udělal poprvé.


DEEPL:  :)
Jan o tom svědčí a Cecraeus říká: "Toto je slovo, které řekl můj bratr, a přišel přede mnou a zjistil, že je první ze mě.


Takže když to shrnu každý překladač to překládá jinak a ještě chaoticky, ale nikdy neřekl Jan doslova, že by byl Ježíš dříve než já.

Ten překlad KB mi tam vychází prostě jako nejlepší :)

[KB1579NZ] Jan 1:15 Jan svědectví vydával o něm, a volal, řka: Tentoť jest, o němž jsem pravil, že po mně přišed, předšel mne; nebo přednější jest nežli já.

Prostě Jana předešel, protože byl přednější než On a ne že by byl dříve už v nebi.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 17. březen 2023 @ 07:59:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nemá cenu překládat překlady - nepřesnosti se pak násobí.

Pokud se máme bavit o přesném znění - tedy jen podle řeckého originálu:

(οὗτός ἐστιν ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εἶπον, Ὀπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν. )

Google překladač:

To je ten, o kterém jsem řekl: Za mnou přichází muž, který byl přede mnou, protože byl můj první....


Jistá kostrbatost přesného překladu plyne z rozdílů mezi současnou řečtinou a biblickou řečtinou - ale smysl je i tak jasný.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pátek, 17. březen 2023 @ 15:42:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Není tím ale myšleno vyl časově přede mnou, je zde myšleno svým významem přede mnou...


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 18. březen 2023 @ 13:31:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ta jsi, Mikime,  důkazem, že když člověk chce, dokáže si okecat  úplně všechno.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 18. březen 2023 @ 19:56:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jedním veršem s pochybným překladem stejně nelze nic dokázat...


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 19. březen 2023 @ 10:02:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Překlad není pochybný - a jeden verš zde potvrzuje úplně to samé, co všechny verše ostatní.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 11. březen 2023 @ 09:19:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ten člověk Ježíš je u Boha - ten člověk Ježíš je Bůh.Může, Rosmano , jakýkoli člověk o sobě právem říci, že on sám je vzkříšení a život?

Leda by byl blázen - nebo leda by byl sám Bůh.

Jen Bůh je vzkříšení a život.

Jen Bůh není bytost, ale je samotným bytím. Jen Bůh je zdrojem života - mimo Boha už nikdo jiný.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 11. březen 2023 @ 09:39:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No buď věříš Ježíši, že nás vzkřísí a nebo ap Pavlovi, že nás vzkřísí Bůh Otec

CEP Ekumenický překlad, 1979
Řím 8:11: "Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla Duchem, který ve vás.

CEP Ekumenický překlad, 1979
1Kor 6:14: "Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísí svou mocí i nás."

CEP Ekumenický překlad, 1979
2Kor 4:14: "vždyť víme, že ten, kdo vzkřísil Pána Ježíše, také nás s Ježíšem vzkřísí a postaví před svou tvář spolu s vámi."

A nebo nás Bůh Otec vzkřísí skrze Ježíše Krista, kterému k tomu dá svou moc ke vzkříšení.

Ale to neznamená, že je Ježíš Bůh.]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 11. březen 2023 @ 09:48:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A jsou lidé - člověci :) v Bibli je popsáni co někoho díky moci Boží vzřísili z mrtvých ve SZ i NZ tak stejně tsk to bude dělat Ježíš.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 11. březen 2023 @ 10:09:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."v Bibli je popsáni co někoho díky moci Boží vzkřísili z mrtvých ..."...

Třeba Eliáš.

Ale ten o sobě neprohlašoval, že on sám snad je vzkříšení a život!  Neupíral Hospodinu jeho slávu, jeho zásluhu.

Pokud by Eliáš o sobě prohlásil, že od sám je vzkříšení a život - prohlásil by se tím za Boha. Vzkříšení syna vdovy ze Sarepy by pak bylo jeho dílem, jeho zásluhou. Ale nic takového Eliáš neudělal.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 11. březen 2023 @ 12:47:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Prohlášení já jsem vzkříšení a život nečiní z Pána Ježíše Boha, který je a může být jen jeden a to Bůh Otec. Kdyby byl Ježíš Bůh nemusel by se spoléhat v sílu a moc svého Boha Otce a dělal by si vše po svém, ale naopak chce plnit jeho vůli:

Jan 6:39  Tatoť jest pak vůle toho, kterýž mne poslal, Otcova, abych všecko, což mi dal, neztratil toho, ale vzkřísil to v nejposlednější den.

40  A tatoť jest vůle toho, kterýž mne poslal, aby každý, kdož vidí Syna a věří v něho, měl život věčný. A jáť jej vzkřísím v den nejposlednější. (ne tedy, že by šel do nebe někdo hned po smrti).

Jan 6:40  Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; a já jej vzkřísím v poslední den."

Jan 6:54  Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.

Ježíš je v nebi stále člověkem v oslaveném těle s mocí dokonce i nad anděly, který může činit zázraky i vzkřísit každého z mrtvých.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 12. březen 2023 @ 11:03:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Může, protože mimo to, že je stále člověkem, je také Bohem. (Otcem věčnosti - ..."Podivuhodný rádce, mocný Bůh, Věčný Otec, Kníže pokoje"...)


A Bůh přece svoji slávu nikomu nedá. A Boží slovo musí platit i na Ježíše - kdyby byl pouhým člověkem!


(Iz 42,8)
Já jsem Hospodin, to je mé jméno, a svou slávu jinému nedám, ani svou chválu modlám.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 12. březen 2023 @ 13:30:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
CEP Ekumenický překlad, 1979
Skut 3:13: "Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, Bůh našich otců oslavil svého služebníka Ježíše, kterého vy jste vydali a kterého jste se před Pilátem zřekli, když ho chtěl osvobodit."

Slávu dostal Ježíš od Otce 2x: poprvé při křtu podruhé po vzkříšení...

CEP Ekumenický překlad, 1979
1Pe 1:21: "Skrze něho věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a dal mu slávu, takže se vaše víra i naděje upíná k Bohu."

CEP Ekumenický překlad, 1979
2Pe 1:17: "On přijal od Boha Otce čest i slávu, když k němu ze svrchované slávy zazněl hlas: Toto jest můj milovaný Syn, v něm jsem nalezl zalíbení."


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 13. březen 2023 @ 08:14:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Uhnul jsi od tématu, na který já poukázal:


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pondělí, 13. březen 2023 @ 15:57:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No vidíš ve SZ řekl, že svou slávu Bůh nikomu nedá a v NZ ji dal po vzkříšení Ježíšovi.
Ale věřím, že každý z nich má jinou slávu. Sláva Pána Ježíše bude asi nižší než je sláva Boha Otce.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 14. březen 2023 @ 08:15:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Ježíš jako Bůh (Slovo) tuto slávu už měl odjakživa - je ověnčený mocí a slávou - jen člověčenství Ježíše získalo stejnou  slávu a moc, jako božství Ježíše má stále stejnou.

A proto Bůh svoji slávu nemusel nikomu dávat - Ježíš je Bohem i člověkem zároveň. O tomto je skutečná křesťanská víra!


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Úterý, 14. březen 2023 @ 09:48:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš je zplozen Bohem Otcem pouze jako člověk. To je pravá křesťanská víra. Vše ostatní je lež. Nikdo zbprvních křesťanů nevěřil na Ježíše jako Bohočlověka, to začali zavádět až církevní otcové.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 14. březen 2023 @ 15:06:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ž 8:4:  Když vidím tvá nebesa, dílo prstů tvých, měsíc a hvězdy, kterés tam umístil - co je člověk, ptám se, že na něj pamatuješ, co je lidský tvor, že o něj pečuješ? 6 O málo nižším než Boha jsi jej stvořil, slávou a ctí jsi korunoval jej, 7 nad dílem svých rukou jsi mu vládu svěřil, k jeho nohám jsi složil vše.Žd 2:6: Písmo na jednom místě prohlašuje: "Co je člověk, že na něj pamatuješ, co je lidský tvor, že tě zajímá? O málo nižším než anděly jsi jej stvořil, slávou a ctí jsi korunoval jej, 8 k jeho nohám jsi složil vše." 
Když tedy vše položil do jeho moci, nezbylo nic, co by mu nepoddal. Teď ovšem ještě nevidíme, že by vše bylo v jeho moci. 9 Vidíme ale Ježíše - který se stal o málo nižším než andělé - jak je nyní pro utrpení smrti korunován slávou a ctí, neboť z Boží milosti zakusil smrt za nás za všechny.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Úterý, 14. březen 2023 @ 19:47:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
CSP Český studijní překlad (2009)
Žd 2:7: "Nakrátko jsi ho postavil níže než anděly, slávou a ctí jsi ho ověnčil a ustanovil jsi ho nad dílem svých rukou." 
]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 14. březen 2023 @ 23:19:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

To se týkalo už i prvního člověka, Adama. Ostatně i všech lidí:


I řekl Bůh: Učiňme člověka k našemu obrazu, jako naši podobu, aby panovali nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem a nad celou zemí i nad všemi plazy pohybujícími se na zemi.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 15. březen 2023 @ 05:21:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."To se týkalo už i prvního člověka, Adama. Ostatně i všech lidí ..."...


Rozdíl je tu zásadní - a ty ho, Rosmano, nevidíš.


Lidem Bůh svěřil správu všeho stvoření - ovšem mimo správu jiných ostatních lidí. Nikdo z lidí neměl právo panovat nad jinými lidmi.

Ježíše nebeský Otec ovšem ustanovil Pánem úplně nad vším stvořením - tedy i nad lidmi. Kristus je Králem všech lidí - má vládu - byla mu dána veškerá moc na nebi i na zemi (Mt 28,18).

Je vládcem lidí, Bohem ustanovený.

Můžeš namítnout, že i izraelské krále Bůh pomazal mocí - ovšem to je jenom starozákonním předobrazem pomazání Mesiáše!
Nebyl to Boží nápad, dát svému národu krále!
Bůh dal vyvolenému národu proroky a soudce. Krále si na Bohu lidé "vynutili" - a Bůh je před tímto varoval, že jim to přinese utrpení. Ale nakonec jim vyhověl - respektoval jejich svobodnou volbu.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 15. březen 2023 @ 07:44:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ale já s tím souhlasím oko :-)


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: martino v Neděle, 12. březen 2023 @ 13:21:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy
 To znamená, že je trojjediný, nikoli tři osoby, ale jeden Bůh projevující se jednou jako Otec, jindy jako Syn a někdy jako Duch.
martino
Církev vždy mluvila a předkládala Nejsvětější Trojici jako tři osoby. Bůh Otec, Bůh Syn, a Bůh Duch Svatý. Tajemství naší víry jeden Bůh ve třech osobách.  Je Bůh, jeden a rovný Otci i Synu. „Vychází z Otce“ (Jan 15,26), který je počátek bez počátku, je prapůvodem celého trinitárního života. A vychází také ze Syna (Filioque) skrze věčný dar, který Otec dává Synu. Duch svatý, seslaný Otcem a vtěleným Synem, uvádí církev „do poznání celé pravdy“ (Jan 16,13)“Církev vyjadřuje svou trinitární víru tím, že vyznává, že je jeden Bůh ve třech osobách: Otec, Syn a Duch svatý. Tři božské osoby jsou jeden jediný Bůh, protože každá z nich je totožná s plností jediné a nerozdílné božské přirozenosti. Božské Osoby jsou mezi sebou skutečně odlišné, skrze vztahy, jež je dávají do souvislosti jedna s druhou: Otec plodí Syna, Syn je plozen Otcem, Duch svatý vychází od Otce i Syna.Božské Osoby jsou neoddělitelné ve své jedinečné podstatě a jsou také neoddělitelné ve svém působení: Trojice má jediné a totožné konání. Avšak v jediném božském působení každá Osoba je přítomna, podle způsobu, který je jí vlastní v Trojici“ (Kompendium, 49). Dále KKC 232-267


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 12. březen 2023 @ 14:38:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Takže třeba schizofrénický Ježíš se modlil jako část Boha zde na zemi k druhé části Boha v nebi tedy sám k sobě zde na zemi. I k takové absurditě dneska věří trinitáři.

Trinitáři věří na likvidaci Božího Syna ( anděla či v jaké byl formě když už prý žil předtím v nebi) svým Otcem a jeho opakovanou inkarnaci a početí Svatým duchem v Marii. 


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 13. březen 2023 @ 08:06:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..." schizofrénický Ježíš se modlil jako část Boha zde na zemi k druhé části Boha v nebi"...


Mikime, nikoli.

To člověk Ježíš se modlil k trojjedinému Bohu, přistupoval jako člověk ke svému Bohu. Jako člověk byl nám Ježíš podoben ve všem, kromě hříchu. Tedy byl nám podoben také tím, že jeho poznání a zkušenosti s Bohem rostly modlitbou a v modlitbě.

Boží Syn je součástí jediného neviditelného Boha, který je vnitřně sám v sobě společenstvím Otce, Syna a Ducha svatého.


Tato Boží trojjedinost je pro nás zahalena tajemstvím - není žádné obdoby ve stvoření, ze které bychom my lidé mohli mít obdobnou zkušenost.

Máme - li hovořit o Bohu, který se člověku zjevil, není to možné bez přítomnosti respektu k Božímu tajemství.


(J 1,14)
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi a my jsme patřili na jeho slávu, slávu, kterou má od svého Otce jako jediný Syn plný milosti a pravdy.
Jan mu vydává svědectví a volá: "To o něm jsem řekl: ten, který přichází po mně, mne předešel, protože byl přede mnou".
Ano, z jeho plnosti jsme obdrželi všichni, a to milost za milost.
Neboť Zákon byl dán prostřednictvím Mojžíše, milost a pravda přišly prostřednictvím Ježíše Krista.
Boha nikdo nikdy neviděl; jediný Syn, nakloněný k Otcově náruči, ten nám jej dal poznat.
]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 13. březen 2023 @ 20:35:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko,

proč se Ježíš modlil k "trojjedinému Bohu" v nebi,
když se mohl modlit k "trojjedinému Bohu" v samém sobě ?  Eventuálně věci vyřešit zcela bez modlitby, když modlit se sám k sobě je dost zbytečné, ne ..?


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 14. březen 2023 @ 08:20:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš jako Syn se stále vydává Otci, který ho stále plodí v Duchu svatém. Toto jsou duchovní skutečností o Bohu nám zjevené Bohem.

Tím, že Syn spojil své bytí s existencí člověka, musíme tyto dvě naprosto různé přirozenosti se naučit rozlišovat, ale přitom je neoddělovat.
Bůh se stal člověkem, aby se člověk mohl stát Bohem.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 14. březen 2023 @ 15:09:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

/Ježíš jako Syn se stále vydává Otci, který ho stále plodí v Duchu svatém. Toto jsou duchovní skutečností o Bohu nám zjevené Bohem./


Ale, vážně oko ?

Zjevené Bohem ?
Komu, kdy a kde ?


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 15. březen 2023 @ 05:30:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."
Zjevené Bohem ?
Komu, kdy a kde ?
"...


No přece nám všem lidem!


Je snad potřeba dokazovat, že Syna plodí Otec?
Nedá ti to zdravý rozum?
Je potřeba dokazovat, že Bůh je neměnný v čase - že kdyby nebylo plození Syna Otcem věčným neměnným vztahem (ale bylo by to zplození v jednom jediném okamžiku), nejednalo by se o věčného neměnného Boha, ale o boha, svázaného během času? O boha, podléhajícího běhu času, stárnoucího?

Je potřeba dokazovat, že se Syn z lásky vydává Otci až na smrt? Že Otec a Syn jsou jedno ve svém chtění i ve svém činění?

A kdo nám toto všechno o Bohu pověděl, když ne právě sám Kristus?


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 15. březen 2023 @ 07:50:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

/Je snad potřeba dokazovat, že Syna plodí Otec?/

No samozřejmě.
Nejde jen tak něco plácnout a nic.

Syna plodí Otec ? A jak dlouho Ho bude ještě plodit ?
Kde je to v Písmu napsáno, že Syna plodí Otec ?  Kde nám to Kristus pověděl ?


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 15. březen 2023 @ 12:12:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmano,
tobě je opravdu třeba dokazovat, že každý syn má svůj původ ve svém otci?

(Já nevím - proto se ptám!)

..."A jak dlouho Ho bude ještě plodit ?"...

Věčně.
Protože náš Bůh je stejným včera, dnes i zítra.

Bůh je věčným Duchem  - vnitrobožské vztahy jsou také věčné a neměnné.


]


Šílené (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Středa, 15. březen 2023 @ 14:45:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je snad potřeba dokazovat, že Syna plodí Otec?
Nedá ti to zdravý rozum?

..."A jak dlouho Ho bude ještě plodit ?"...

Věčně.
Protože náš Bůh je stejným včera, dnes i zítra.

Bůh je věčným Duchem  - vnitrobožské vztahy jsou také věčné a neměnné.

Hej Oko, takže ten tvůj bůh co ti dovoluje hřešit má navěky zabetonované vztahy a ještě  tomu je věčným inseminátorem.. Hmmmmm.

Ty BLBOSTI co o Bohu píšeš Oko nesou znaky duševní poruchy.
]


Re: Šílené (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 16. březen 2023 @ 09:31:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

(Jb 23,11 ...)
Má noha se přidržela jeho kroku, zachoval jsem jeho cestu a nechtěl se odvrátit. 12Příkaz jeho rtů? Od toho neustoupím! Řeči jeho úst jsem uchovával více než vlastní ustanovení.  13On pak zůstává stejný a kdo ho od toho odvrátí? Po čem jeho duše zatoužila, to vykonal. 


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pondělí, 13. březen 2023 @ 09:36:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
mikim

Takže třeba schizofrénický Ježíš se modlil jako část Boha zde na zemi k druhé části Boha v nebi tedy sám k sobě zde na zemi. I k takové absurditě dneska věří trinitáři.
martino
Já a Otec jedno jsme. Kdo vidí mě, vidí Otce. Máš problém s Písmem sv.? Pak máš máš prostě smůlu. 


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pondělí, 13. březen 2023 @ 20:16:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jan 10.30


1. Není důvod brát tento verš tak, že Kristus říkal, že on a Otec tvoří „jednoho Boha“. Fráze byla běžná a i dnes, kdyby ji někdo použil, lidé by přesně věděli, co tím myslel - on i jeho otec jsou si velmi podobní. Když Pavel psal Korinťanům o své službě tam, řekl, že zasadil semeno a Apollos ho zalil. Potom řekl: „Kdo sází, i kdo zalévá, je jedno.“ (1. Kor. 3:8 - KJV). V řeckých textech je znění Pavla stejné jako v Janovi 10:30, ale nikdo netvrdí, že Paul a Apollos tvoří „jednu bytost“.
NIV překládá 1. Korintským 3:8 jako „ten, kdo sází, a ten, kdo zalévá, má jeden cíl.“ Proč překládat frázi jako „jsou jedno“ na jednom místě, ale jako „mají jeden cíl“ na jiném místě? V tomto případě, překlad téže fráze dvěma různými způsoby zakrývá jasný význam Kristova výroku v Janovi 10:30: Kristus vždy činil vůli Otce; on a Bůh mají „jeden cíl“.( purpose-záměr, smysl, záměr, účel).

2. Kristus používá koncept „být jedním“ na jiných místech a podle nich je vidět, že je míněn „jeden cíl“. Jan 11:52 říká, že Ježíš měl zemřít, aby se všechny Boží děti staly „jedním“. V Janovi 17:11, 21 a 22 se Ježíš modlil k Bohu, aby jeho následovníci byli „jedno“, protože on a Bůh byli „jedno.
„Myslíme si, že je zřejmé, že se Ježíš nemodlil, aby se všichni jeho následovníci stali jednou bytostí nebo„ podstatou “, stejně jako on a jeho Otec byli jednou bytostí nebo„ podstatou “. Věříme, že smysl je jasný: Ježíš se modlil, aby všichni jeho následovníci byli jedno úmyslně, stejně jako on a Bůh byli jedno záměrně, modlitba, která dosud nebyla zodpovězena.

3. Kontext Jana 10:30 přesvědčivě ukazuje, že Ježíš měl na mysli skutečnost, že měl stejný cíl, záměr jako Bůh. Ježíš mluvil o své schopnosti chovat „ovce“, věřící, kteří k němu přišli. Řekl, že je nikdo nemůže vzít z jeho ruky a že je nikdo nemůže vzít z ruky jeho Otce.
Potom řekl, že on a Otec byli „jedno“, tj. Měli jediný cíl, záměr, a to udržovat a chránit ovce.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 15. březen 2023 @ 04:59:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Lidskou tragédií bývá, že slova jdou ohýbat podle zvrácených přání a představ - ale s pravdou to už nemá nic společného - je to jen řemeslná zručnost.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Středa, 15. březen 2023 @ 21:29:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Lidskou tragédií bývá, že slova jdou ohýbat podle zvrácených přání a představ - ale s pravdou to už nemá nic společného - je to jen řemeslná zručnost.

Tolik sebekritiky jsem od tebe Oko nečekal. Ano, přesně tak, to tvoje typické ohýbání slov podle tvých zvrácených přání a představ, kupříkladu ten tvůj bůh zvrácených přání představ co ti dovoluje hřešit, není o řemeslné zručnosti, je to o tvém notně pokřiveném charakteru a zkaženosti.


]


Končí doba temna (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 08. březen 2023 @ 12:55:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Omlouvám se ,  mimo téma:


Někde jsem přečetl, že 

"DNEŠNÍM DNEM KONČÍ V ČR DOBA TEMNA "


Myslím, že je to dost výstižné :-)Re: Končí doba temna (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Středa, 08. březen 2023 @ 18:40:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Konečně bude o jednoho burana v politice méně :)


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: martino v Středa, 08. březen 2023 @ 15:09:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Blábol, blábol, blábol. Církev má své učení jenotné, aby nemohl kdejaký blb roznášet své blouznivé myšlenky. Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Středa, 08. březen 2023 @ 18:41:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak je neroznášej :)


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 08. březen 2023 @ 17:29:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

(1.5.5) Z těch, jejichž jména jsou v tomto dopise zmíněna, byl Eusebius biskupem v Cesareji, Theodotus z Laodiceje, Paulinus z Tyru, Athanasius z Anazarbusu, Řehoř z Berytu a Aetius z Lyddy (Lydda se nyní nazývá Diospolis). Arius se pyšnil tím, že s ním tito muži souhlasili. Za své protivníky jmenuje Philonia, biskupa antiochijského, Hellanica z Tripolisu a Makaria z Jeruzaléma. Šířil proti nim falešné pomluvy za to, že říkali, že Syn je věčný, existující před všemi věky, stejné cti a stejné podstaty s Otcem.

(1.7.14) Většina členů rady [Niceje] pracovala na nastolení míru tím, že přijala zdravé učení. Existovalo však několik dříve zmíněných jedinců, kteří se postavili proti těmto doktrínám a postavili se na stranu Aria. Mezi nimi byli Menofantos z Efezu, Patrofilos ze Skythopole, Theognis, který byl biskupem v Nikaji, Narcis z Nerónie, což je město druhé Kilíkie a nyní se nazývá Irenopolis; také Theonas z Marmarice a Secundus z Ptolemaia v Egyptě*.
    Sepsali vyznání víry a předložili ho koncilu. Jakmile byla přečtena, byla roztrhána na kusy a prohlášena za falešnou a falešnou. Vzbudilo se proti nim veliké pozdvižení a bylo na ně chrleno tolik urážek, obviňujících je ze znásilňování pravého náboženství, že všichni kromě Secunduse a Theonase povstali a postavili se do čela veřejného zřeknutí se Aria. Jakmile byl tento bezbožný muž [Arius] vyloučen z církve, shromáždění jednomyslně sepsalo vyznání víry, které je přijímáno dodnes, a jakmile bylo podepsáno, koncil byl odročen.

Všimněte si, jak ti "pravověrní" pracovali na nastolení míru :-))
Tím, že na oponenty v zuřivosti chrlili tolik urážek....


Asi jako když Rusové bojují na Ukrajině za mír :-))Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Středa, 08. březen 2023 @ 19:48:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Někde jsem viděl a četl i jména těch církevních otců co nevěřili na preexistenci Krista a věřili jako Unitariáni, že se narodil poprvé až Marii i to řecké slovo, které tam je uvedeno znamená, že byl poprvé uveden do života, ale teď přes mobil to nenajdu.
Inkarnace a reinkarnace (Krista) je jednounačně pohanské učení...


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 11. březen 2023 @ 13:09:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Na Václavském náměstí se dneska sešli CHCIMÍROVÉ.
Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 11. březen 2023 @ 13:38:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Taky čti na Seznamu komentáře a ty je popis Chcimírů:

Toť sprostá a arogantní vrabelovsko-rajchlovská lůza.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 11. březen 2023 @ 14:07:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Zvláštní, že nejdou demonstrovat před ruskou ambasádu :-)   Tam by to mělo smysl.

Anebo přímo na KRASNUJU PLOŠČAĎ v Moskvě.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 11. březen 2023 @ 18:02:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je to jen banda blbců, kterým se 90% národa směje, napsal bych jim to do komentáře na Seznamu, ale tam jsem od dob covidových za varování před vakcínami proti covidu zablokován na věky věků :)
Přitom dnes se to už doloženými daty potvrzuje, že očkovaní s covidem jsou na tom mnohem hůře než neočkovani s covidem.

https://youtu.be/KAtUkDE9IvA#mce_temp_url#


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 11. březen 2023 @ 20:06:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Proruští švábi.


Tam by mohli být i nějací místní z GS :-)).  "Nejsme proruští, to je pomluva, takže my vám to teď dokážeme a půjdeme strhnout tu ukrajinskou vlajku z Národního muzea." :-)))


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 12. březen 2023 @ 12:17:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč visí na našich státních budovách i na hradě vlajky banderovského státu? Mám pocit, že jsme protektorát Ukrajiny. Že s tím nesouhlasím, neznamená, že jsem pro ruský šváb. Pak vy jste s Mikinem banda amerických svini.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 12. březen 2023 @ 13:37:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Lepší je být Americká svině než Putinovský vrah :).


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 12. březen 2023 @ 15:31:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A proč ti nevadili vraždy Amíků? A uctívání fašistů vám adventistům je milé? K čemu je vám sobota, když neumíte rozeznat zlo?  Komedie a je komedie. Hnus


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 12. březen 2023 @ 16:46:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vraždy Amíků ani uctívání fašistů neuznávám. Do děláš Ty když uctívás russké fašisty, kteří rozpoutali válku na Ukrajině.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 12. březen 2023 @ 17:28:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty adventisto neznáš proč k válce došlo? Je vidět, jak vy hnusní adventisti jste zaprodaní USA. Studuj dějiny místo falešné EGW


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 12. březen 2023 @ 17:36:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Jak k válce došlo ?


Jednoduše.

Armády stepních banditů vtrhly na Ukrajinu.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 12. březen 2023 @ 17:48:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty Poláku nevíš, jak Ukrajinci vraždili Poláky a nyní tyto vrahy Ukrajinci uctívají? Už jsi viděl film Volyň a slyšel o masakru židů za pomoci Ukrajinců u Kyjeva za války. Rusové mají důvod se obávat o svoji zemi. Fašismus poznali velice dobře a západním zemím s USA nemají důvod věřit. Ty jsi křesťan?? To je ostuda Pána Ježíše. I Jidáš měl lepší charakter než vy dva s Mikinem. Hledejte pravdu  a pravda vás osvobodí. Nehledejte ji na fašistické Ukrajině.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 12. březen 2023 @ 19:20:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rusové nemají důvod věřit  západním zemím ?


Tak proto mají právo okupovat cizí zemi a vraždit ?
]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 12. březen 2023 @ 22:14:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak to, že USA klidně napadl Irák, Afganistan, házeli bomby na Srbsko a v minulosti Vietnam atd. Máte krátkou pamět. Jste  ubožáci zaprodaní Západu jako všichni pobožní. Ze Západu pochází největší zla a hnusná náboženství a sekty.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 12. březen 2023 @ 22:24:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

To jako má být ospravedlnění pro ruské barbarství, vraždění, ničení Ukrajiny a kradení jejího území ?


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 12. březen 2023 @ 22:28:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A proč tak aktivně nikdo z věřících nevystupoval proti USA, když válčili a vraždili... A proč světu nevadí ukrajinský fašismus ? Proč se u nás vyvěšují vlajky fašistického státu?


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 12. březen 2023 @ 23:27:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Fašistický stát je Rusko.
A proti fašistickému Rusku věřící vystupují.  A ruský fašismus světu vadí.

Dělají přesně to samé, co hitlerovci.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 13. březen 2023 @ 07:18:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vláda, která uctívá Banderu a další zločince, zakazovala mluvit rusky,  páchala genocidu na ruských občanech na Ukrajině, veřejně používá nacistické symboly a zakazuje veškerou ruskou hudbu a umění, zakazuje pobožnosti v ruském jazyce, je vláda fašistická. Já chápu, proč už Rusům došla trpělivost. A  když se k tomu přidá USA a Západ se zbraněmi, pak není divu to, co se stalo. Zločiny páchají obě strany. A Ukrajinci svoji povahu ukázali vražděním Poláků, židů i Čechů na Volyni.  K čemu Ti je Pán Ježíš a víra v Něho. Nepřihlášený ti to napsal správně.      Takoví lidé jako Ty jsou důkazem, že křestanství  takového typu je podvod na lidech. Jste ovládani americkým satanem podobně jako sekty, pocházející odtud jako třeba ta Mikinova. Z USA pochází největší zla světa.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 13. březen 2023 @ 14:39:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Drž se ruské fašistické říše. Neprohloupíš... 


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 13. březen 2023 @ 18:28:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Každý se držme toho, čemu věříme. Bůh posoudí. Já fašistům  z Ukrajiny  a banderovcům nevěřím.  Rusko je mi sympatičtější než USA a náš hnusný svět, v něž žijeme a kdy nás ovládají zlí mocní tohoto světa.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 14. březen 2023 @ 08:22:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Realita života není dána naivností víry, ale pravdivým poznáváním skutečnosti.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 14. březen 2023 @ 08:59:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A tu pravdivost znám na rozdíl od hnusných lidovců, co nechtějí slyšet pravdu a jedou v koleji nenávisti k Rusku. Tady je jejich víra k ničemu. Oni však měli k fašismu vždy blízko.


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 12. březen 2023 @ 17:28:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty adventisto neznáš proč k válce došlo? Je vidět, jak vy hnusní adventisti jste zaprodaní USA. Studuj dějiny místo falešné EGW


]


Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 12. březen 2023 @ 20:15:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty šílený Franto co má EGW společné s válkou na Ukrajinè?


]


Bůh je Tím, Kým chce Být (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 11. březen 2023 @ 21:35:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh je Stvořitelem bytí, bytostí, existenčna, života, světa, je příčinou toho všeho.

Bůh může být Otcem, Slovem (příčinou) smrtelným člověkem, Duchem. Buď může být Bůh ze své vůle kým chce být, anebo pokud nemůže Být Kým chce Být musel by Mu to umožnovat ještě někdo mocnější než On. O takové bytosti však žádné povědomí není. Takže varianta, že Bůh Je kým chce Být je vysoce pravděpodobná, a to vzhledem k tomu jak nám Písmo Boha a Jeho působení popisuje. 
Bytostným forem Boha může tolik kolik je Jeho všudypřítomností. Rámovat Jeho bytostné formy do nějakých trojic je v podstatě omezováním Jeho všudy bytí. Bůh na Sebe bere takovou bytost, abychom Jej alespoň omezeně dokázali poznávat a chápat. Vychází nám tím vstříc. Podobu osob na sebe bere kvůli nám lidem. Hypoteticky a k zamyšlení. Kdyby náš Bůh nebyl Otcem ale pouze a prostě jenom Bohem. 
Bůh Tě miluje a odpouští ti. Hezké že.
Bůh Otec Tě miluje a odpouští ti. To je ještě hezčí, intimní a osobní. Proto se Bůh stal osobou Otce, aby nám byl blíž, než kdyby vystupoval pouze jako Bůh Duch.
A osoba božího Syna, je zde pro úplně to samé, a ještě mnohem víc, neb Bůh se natolik ponížil že se stal smrtelným člověkem. Když se nadčasový Bůh stane v čase člověkem, nepřestává tím být nadčasovým nesmrtelným Bohem. Bůh se stal smrtelným člověkem, a jako člověk zemřel. Nezemřel jako Bůh, zemřel jako člověk. Jako člověk byl vzkříšený. Vzkříšené bylo Ježíšovo lidství jako prvotina nového pokolení božích dětí. Ježíš nebyl vzkříšený jako Bůh, Bůh nikdy nezemřel. Ježíš je člověkem stále a Bůh Mu dal svou veškerou moc na nebi i na zemi a tu On mu ji jednou vrátí. Bůh je Jeden a Slovo, Otec, Syn, Duch jsou Jeho bytostné existence které si On Sám Sám Sobě stvořil a tvoří. 
Jsem který Jsem. To má velkou váhu.

Re: Bůh je Tím, Kým chce Být (Skóre: 1)
Vložil: brusle7 (brusle7@seznam.cz) v Sobota, 11. březen 2023 @ 21:44:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Hezky napsané. Shrnuji k tomuto tématu "láska, naděje".


]


Re: Bůh je Tím, Kým chce Být (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 12. březen 2023 @ 10:54:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hezky napsané, ale je v tom mnoho nepravdivých spekulací a opomíjí se tu, že Bůh je pro nás stále zahalen tajemstvím. Jsme tedy schopni o Bohu definovat jen jednotlivé střípky pravdy - jsme stejně tak schopni definovat, čím Bůh určitě není.

Co je tedy prokazatelně jinak, než tu o Bohu říká Myslivec?
(Nepíši to ale proto, abych zde s Myslivcem snad jen z principu tradičně zásadně nesouhlasil - podobně jako on se záporně vyjadřuje ke každému mému příspěvku - ale píši to proto, že pravdu o Bohu svým rozumem opravdu vidím jinak).


..."Buď může být Bůh ze své vůle kým chce být, anebo pokud nemůže Být Kým chce Být musel by Mu to umožnovat ještě někdo mocnější než On. "...


Nemusel:

Všemohoucnost je sice jedním ze základních atributů Boha - ale i Bůh je omezen. Je omezen tím, čím není. Protože je dobrý, nemůže konat proti své božské přirozenosti - nemůže konat proti lásce.

Problém totiž neleží v tom, že by Bůh teoreticky nemohl být zlý, ale v tom, že On zlým být prostě nechce.
Podobně musí platit, že je - li Bůh sám o sobě životem, tak Bůh nemůže zemřít.
Podobně platí, že Bůh je nejvyšší Logo (rozum, Slovo) - proto koná vždycky v souladu s rozumem. Bůh nikdy nekoná nerozumně.


..."Bytostným forem Boha může tolik, kolik je Jeho všudypřítomností."...

Opravdu Myslivče?
Třeba jednou z bytostných forem Boha může být podle tebe i "Pachamama"?.
A jinou formou Boha zase třeba Pražské Jezulátko, co ho nosívá Babiš po kapsách? Nebo že by Boží všudypřítomnost končila u Babišova kabátu a do jeho kapes už nesměla?
Pak tu také můžeme mít nekonečný počet "ježíšů kristů", o kterých ani entušíme, že jsou vlastně "bytostnou formou Boha"?

Toto jsou ale bláboly navýsost zmateného heretika !


..." Bůh se stal smrtelným člověkem, a jako člověk zemřel. Nezemřel jako Bůh, zemřel jako člověk."...

A v tomto je právě ten paradox, matoucí náš lidský rozum: Jestliže platí, že Bůh se stal člověkem a že ten člověk zemřel na kříži - pak logicky platí, že Bůh (jako člověk) zemřel na kříži!

Bůh se stal člověkem - Ježíšem Kristem a už jím nikdy být nepřestal. Ani v okamžiku smrti na kříži Ježíš nepřestal být Bohem.

Jen Bůh byl schopen usmířit lidstvo sám se sebou - a proto se stal člověkem a tento člověk zemřel na kříži. Ale Bohem být nepřestal ani na okamžik!]


Re: Bůh je Tím, Kým chce Být (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 12. březen 2023 @ 11:18:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdy už konečně uznáš, že Boha neznáš a že ti nepřísluší se k Božím věcem vyjadřovat, protože tvé vyjádření nemůže být pravdivé? Jinak řečeno - ve tvém případě se nejedná o tajemství, ale o neznalost, absenci pravého poznání pravého Boha. 
Je to tedy z tvé strany troufalost až drzost se k Bohu a Božím věcem vyjadřovat, což Bůh nenechá bez reakce, bez odezvy z Jeho strany. Fakt, že Boží reakce ještě v čase nenastala, by tě neměl uchlácholit či povzbudit k pokračování, neboť čím déle to bude trvat a čím dále zajdeš, tím hůře pro tebe. 


]


Re: Bůh je Tím, Kým chce Být (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 12. březen 2023 @ 12:09:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Wiily, zkus někdy místo tohoto tvého mlácení prázdné slámy se vyjádřit konkrétně k věcem, které tu já okomentoval a pokud s něčím z toho nesouhlasíš, vysvětli v čem a co je podle tebe snad jinak. Dolož argumenty!

 Tak se totiž chovají normální lidé mezi sebou.


Takto, bez konkrétních argumentů,  se tu stavíš do role ubohého "podržtašky", nebo snad někoho, kdo si zapomněl vzít své prášky.


]


Re: Bůh je Tím, Kým chce Být (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 12. březen 2023 @ 12:43:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tobě tohle, cos teď tady předvedl, připadá jako normální konverzace mezi normálními lidmi? Mně tedy ne; a protože jsem normální, tak s tebou další konverzaci na toto téma nepovedu.


]


Re: Bůh je Tím, Kým chce Být (Skóre: 1)
Vložil: brusle7 (brusle7@seznam.cz) v Neděle, 12. březen 2023 @ 18:54:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

"troufalost až drzost se k Bohu a Božím věcem vyjadřovat"
]


Re: Bůh je Tím, Kým chce Být (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 12. březen 2023 @ 19:18:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Pamatuj na Bratrstvo kočičí pracky , brusle


]


Re: výsostné téma (Skóre: 1)
Vložil: brusle7 (brusle7@seznam.cz) v Pondělí, 13. březen 2023 @ 08:01:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Nu, Rosmano, 

to je Tvůj problém, Tvé zmiňované bratrstvo, nikoliv můj. Krysy ani myši nejsou mou potravou , ale jak je komu ve svobodě každého libo...   Stojím na straně svobodných projevů slušné diskuse, pravdy a lásky, nikoliv na straně urážek diskutujících v diskusi.  Téma "Trojice" je natolik výsostná (sám Bůh), že rozhodně vím, co do ní nepatří, a co v ní Boha velmi uráží. 

Brusle7


]


Re: výsostné téma (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 13. březen 2023 @ 10:05:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

To je Tvůj problém brusle.

Tím lísáním se k willyho neurvalým a drzým útokům na oka buduješ úspěšně Bratrstvo.
To zde na GS je ostatně dost známá a populární věc. Dochází k tomu dost často.


Toto Tvé prohlášení

/Stojím na straně svobodných projevů slušné diskuse, pravdy a lásky, nikoliv na straně urážek diskutujících v diskusi. /

je dost daleko od pravdy.


]


Re: výsostné téma (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pondělí, 13. březen 2023 @ 11:10:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hele Pepo, to že nejsi v pořádku tu víme, nemusíš to dávat tak okatě najevo. Když nevíš, kde a jak daleko od Boha jsi ty, tuplem to nevíš o nikom dalším. 
A co se týče pravdy - kéž bys ji poznal, abys byl vysvobozen ze všech tvých zajetí a spoutání hříchem. Zatím nemáš o P/pravdě ponětí, o lásce k pravdě nemluvě. A protože pravdu nemiluješ, Bůh tě vydal napospas bludu a lži. Změnit to může jen Bůh, když Ho necháš! Jestli ne, jsi ztracen a odsouzen k zahynutí.


]


Re: výsostné téma (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 13. březen 2023 @ 11:28:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Willy Willy :-)))

Vy jste zde všichni v pořádku, jak se tak dívám .. :-)

Podívej se do Písma, kdo je "Bůh" pro apoštola Pavla, Petra....
Je to jiný Bůh, než máš ty, a od kterého tady měříš diskutujícím vzdálenost...


]


Re: výsostné téma (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pondělí, 13. březen 2023 @ 16:17:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdyby byl můj Bůh jiný než Pavlův a Petrův, nemohl bych se k Němu hlásit, nebyl bych na GS atd.

Dívám se do Písma tak často a tak dlouho na to, abych věděl, že Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův, který byl a je i Bohem Petrovým, Pavlovým a Janovým, je i mým Bohem.


]


Re: výsostné téma (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 14. březen 2023 @ 08:07:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Teď ještě, aby jsi se podle toho začal konečně i chovat, milý Willy!


]


Re: výsostné téma (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 14. březen 2023 @ 12:24:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko, co to má být? Vždyť ty mne vůbec neznáš, nevíš, jak žiju; ty neznáš ani Boha ani sebe a znovu si sebevědomě nepatřičně troufáš někoho napomínat - bez pravdy, bez lásky? Víš, že tím svou situaci a stav před Bohem stále zhoršuješ? Zřejmě ne, jinak bys ro nedělal. Fakt, že to děláš, o tobě svědčí víc, než si můžeš pomyslet.


]


Re: výsostné téma (Skóre: 1)
Vložil: brusle7 (brusle7@seznam.cz) v Pondělí, 13. březen 2023 @ 12:08:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Rada na závěr této diskuse, bohužel odkloněné od krásného tématu (jak chce Zlý, abychom o Trojici nediskutovali): 

Milý Rosmano! Buduj si, nebo bourej, co chceš, jak chceš ale neřeš druhé, nepodsouvej budování nějakých "krysáren"  druhým, ale hlavně řeš sebe a začni od sebe! K tomu ať ti pomáhá Bůh.

Brusle7


]


Re: výsostné téma (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 13. březen 2023 @ 14:36:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Rada pro Tebe milá Brusle7:


Nepodněcuj tady hulvátství, jak jsi to udělala zde:

/Stojím na straně svobodných projevů slušné diskuse, pravdy a lásky, nikoliv na straně urážek diskutujících v diskusi./

To je ta "krysárna", kterou buduješ.A jinak - kdo Ti bránil o krásném tématu Trojice diskutovat ?  Ten Zlý ?
]


Re: Bůh je Tím, Kým chce Být (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pondělí, 13. březen 2023 @ 15:08:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
brusle
]


Re: Kristus bláznem / blázni pro Krista (Skóre: 1)
Vložil: brusle7 (brusle7@seznam.cz) v Úterý, 14. březen 2023 @ 15:34:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Nu Martino, 

kdy pochopíš, že Ježíše měli také mnozí současníci za blázna? A mají ho mnozí dodnes z blázna? 

Je čest a svrchovaná milost být bláznem pro Krista! Je obrovským štěstím být bláznem pro Kristovo evangelium - nikoliv nějakým "vzorňákem" dle lidských "církevních pravidel". 

"Kdo má uši k slyšení, slyš."

Brusle7


]


Re: Bůh je Tím, Kým chce Být (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 13. březen 2023 @ 07:53:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Kdy už konečně uznáš, že Boha neznáš a že ti nepřísluší se k Božím věcem vyjadřovat, protože tvé vyjádření nemůže být pravdivé? Jinak řečeno - ve tvém případě se nejedná o tajemství, ale o neznalost, absenci pravého poznání pravého Boha. 
Je to tedy z tvé strany troufalost až drzost se k Bohu a Božím věcem vyjadřovat, což Bůh nenechá bez reakce, bez odezvy z Jeho strany. Fakt, že Boží reakce ještě v čase nenastala, by tě neměl uchlácholit či povzbudit k pokračování, neboť čím déle to bude trvat a čím dále zajdeš, tím hůře pro tebe.
"...

Willy - co z tohoto ti připadá jako normální konverzace?
Já tu vidím ješitného poblouzněného náboženského fanatika, který tu o druhém člověku vynáší své soudy a pasuje se tu do role mluvčího Boha!
Nauč se už konečně věcně argumentovat!

Tož tak!


]


Re: Bůh je Tím, Kým chce Být (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pondělí, 13. březen 2023 @ 10:49:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko, s tím, že ti neslouží zrak a vidíš něco, co není pravda, co není skutečnost a ještě máš drzost poučovat, nemá ani Bůh ani já nic společného.


]


Re: Bůh je Tím, Kým chce Být (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Středa, 15. březen 2023 @ 21:24:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko: Já tu vidím ješitného poblouzněného náboženského fanatika, který tu o druhém člověku vynáší své soudy a pasuje se tu do role mluvčího Boha!

Tohle jsou Willy zlovolné projekce Oko, ve kterých sám sebe popisuje ve svých úchylných představách o oponentovi. Ještě nedávno jsem si myslel, že to dělá nevědomě. Ale již si to nemyslím. Všiml sis Willy jak Oko věrně popsal sám sebe?

Oko je ješitný poblouzněný náboženský fanatik. Neustále zde vynáší zlé soudy postavené na jeho výmyslech a pomluvách. Lže jako když tiskne. Pasuje se se do role mluvčího Boha jakéhosi podivného božího majordoma, který s oblibou a opovážlivě rozebírá vnitrobožské vztahy.


]


Re: Bůh je Tím, Kým chce Být (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 12. březen 2023 @ 13:41:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Takto, bez konkrétních argumentů,  se tu stavíš do role ubohého "podržtašky", nebo snad někoho, kdo si zapomněl vzít své prášky.

A tohle hulvátství Oko jsou zase ty tvoje konkrétní "argumenty".
]


Re: Bůh je Tím, Kým chce Být (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 13. březen 2023 @ 07:19:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zkus někdy místo tohoto tvého mlácení prázdné slámy se vyjádřit konkrétně k věcem, které tu já okomentoval a pokud s něčím z toho nesouhlasíš, vysvětli v čem a co je podle tebe snad jinak. Dolož argumenty!

 Tak se totiž chovají normální lidé mezi sebou.


]


Re: Bůh je Tím, Kým chce Být (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pondělí, 13. březen 2023 @ 07:34:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jenže ty normální nejsi Oko, ani se tak nechováš. Jsi zkažený, nevychovaný a zlý člověk. Zcela běžně nereaguješ k obsahu, ale reaguješ hulvátsky k osobě!]


Re: Bůh je Tím, Kým chce Být (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 13. březen 2023 @ 07:48:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Většina lidí zde má snad svůj vlastní rozum, aby si samí porovnali, kdo z nás tu reaguje k věci a kdo je mimo.


K hulvátům zde pak je třeba promluvit "jejich řečí" - jiné totiž nerozumějí.


]


Re: Bůh je Tím, Kým chce Být (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pondělí, 13. březen 2023 @ 07:54:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To ti lidé dozajista mohou. A uvidí zde tvoje komentáře hloupého hulváta. Na tvůj komentář jsem odpověděl již včera, před okamžikem jsi na ARGUMENTY v něm reagoval. Prostě si jej nevšiml a jako obvykle reaguješ ne na to co je napsáno, ale na toho kdo píše.
 Argumentů v mé včerejší odpovědi máš spoustu, tak nevyčítej a nelži, že žádné nejsou! Polepši se Oko.


]


Re: Bůh je Tím, Kým chce Být (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 13. březen 2023 @ 08:34:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslivče, kdo by tě mohl ještě brát vážně?

Brát vážně člověka, který si prý postavil na nejvyšší místo důležitosti v životě jakéhosi svého "boha", o kterém ale prý nemá absolutně žádnou představu!

Tímto svým tvrzením jsi se diskusně naprosto znemožnil - odrovnal.


]


Re: Bůh je Tím, Kým chce Být (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pondělí, 13. březen 2023 @ 10:03:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je dalším tvým projevem zlomyslnosti. 

To je co modláři, nemít o Bohu žádnou představu. Hmmmm.  To je pro tebe modláře žijícího v zajetí náboženských představ něco zcela nepředstavitelného. Vyhodíš li na smetiště ty tvoje představy o bohu co ti dovoluje hřešit zůstane v tobě velká dunivá prázdnota s dlouhatánskou ozvěnou HÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ. :-))))
A přitom je to tak prosté Oko. Kupříkladu vztah ke tvé ženě. Musíš si představovat to co po tobě chce, musíš si snad představovat ji? Anebo s ním máš zcela reálnou BYTOSTNOU celoživotní zkušenost a nemusíš si nic představovat, protože všechno víš přímo od ní?
A tak je to i ve vztahu s Bohem. Kristus nám seslal Ducha svatého abychom mohli být v neustálém kontaktu. Náboženská představivost je proto zcela zbytečná Oko. Miluj pravdu Oko, a ta tě osvobodí ode všech lží a modlářských představ. A pak to bude u tebe přesně tak, jak to popisují apoštolové v Písmu.


]


Re: Bůh je Tím, Kým chce Být (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 13. březen 2023 @ 12:26:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty si svoji ženu, Myslivče, po těch létech společného soužití nedokážeš snad pořád ani představit?

Tohle neustojíš, tohle nejde okecat!


]


Re: Bůh je Tím, Kým chce Být (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pondělí, 13. březen 2023 @ 21:11:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty si svoji ženu, Myslivče, po těch létech společného soužití nedokážeš snad pořád ani představit?

Tohle neustojíš, tohle nejde okecat!

To máš recht, že tvoje hloupé otázky Oko tutově nebudu ustávat ani okecávat.

:-)))))))))))))))))))Moje žena je bytost a ne představa.

]


Re: Bůh je Tím, Kým chce Být (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 14. březen 2023 @ 08:24:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A když třeba odejde do obchodu nakoupit, tam ty o ní, Myslivče, nemáš už žádnou představu?


]


Re: Bůh je Tím, Kým chce Být (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 14. březen 2023 @ 12:35:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko, každý nežije v zajetí svých představ. Nikdo není jako ty.


]


Re: Bůh je Tím, Kým chce Být (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 12. březen 2023 @ 13:27:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Již 
Všemohoucnost je sice jedním ze základních atributů Boha - ale i Bůh je omezen. Je omezen tím, čím není. Protože je dobrý, nemůže konat proti své božské přirozenosti - nemůže konat proti lásce.

Bůh může konat proti lásce, neb i láska tak jako všechno má své hranice.
Kdyby láska a boží milost neměla své meze, nebylo by zatracení. A zatracení není aktem lásky, milosti a ani odpuštění. I Kristus se zmiňuje o neodpustitelném hříchu.
Vysvětlím ti to Oko. Boží atributy jako láska, milost, spravedlnost a další a další jsou všechny nekonečné ve své harmonické a vyvážené komplexnosti. Láska sama o sobě není nekonečná, je nekonečná když je začleněná v komplexnosti všech božích atributů. Co by byla láska bez pravdy a pravda bez lásky. Z lásky by byl úlet a z pravdy tvrdá nestravitelnost. Harmonická komplexnost božích atributů je narušená hříchem. Když se Bůh rozhodl člověka zachránit, musel upozadit projev své spravedlnosti a nad spravedlností dočasně upřednostnit lásku a milost. Proto žijeme dobu milosti, dobu kdy SPRAVEDLIVÝ hněv Otce je upozaděný a usmířený obětí Syna. Zatím! Víme a je to předpovězené, že doba milosti boží skončí, a tehdy aby to bylo spravedlivé bude muset být upozaděná milost a upřednostněná boží spravedlnost. Doba spravedlivých a nemilosrdných božích trestů je velmi dobře popsaná v knize Zjevení, a týká se všech co v době boží milosti boží nabídku spásy odmítli.
No a teprve až budou všechny tresty vykonány, až bude na ty nehodné zapomenuté, vrátí se všechno do svých kolejí. Hříchu nebude a tak boží láska, spravedlnost, pravda, atd, atd budou zase v harmonii.


..."Bytostným forem Boha může tolik, kolik je Jeho všudypřítomností."...

Opravdu Myslivče?
Třeba jednou z bytostných forem Boha může být podle tebe i "Pachamama"?.
A jinou formou Boha zase třeba Pražské Jezulátko, co ho nosívá Babiš po kapsách? Nebo že by Boží všudypřítomnost končila u Babišova kabátu a do jeho kapes už nesměla?
Pak tu také můžeme mít nekonečný počet "ježíšů kristů", o kterých ani entušíme, že jsou vlastně "bytostnou formou Boha"?

Toto jsou ale bláboly navýsost zmateného heretika !

To máš pravdu Oko, srovnávat Boha s modlou Pachamami a pražského jezulátka je skutečně tvým heretickým blábolením. Vzpamatuj se modláři, jede ti poslední tramvaj.]


Re: Bůh je Tím, Kým chce Být (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 13. březen 2023 @ 07:39:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslivec tu prohlašuje herezi jako trám:


A v co věříte ostatní? Má Boží láska své hranice?

Bůh se z lásky k člověku stal člověkem, aby svou smrtí lidstvo zachránil.
Kde jsou hranice takové lásky?

Když je Bůh dobrý, může se snad přiklonit na stranu Božího nepřítele a konat po jeho vzoru zlo?

Bůh nikdy nebude konat zlo Božího nepřítele. Protože Boží přirozeností je dobrota.


To heretik Myslivec zde blábolil cosi o jakýchsi bytostných formách Boha:

..."Bytostným forem Boha může tolik, kolik je Jeho všudypřítomností."...

A mně se vybavila Babišova kapsa s Pražským Jezulátkem!  Podle Myslivce taky "bytostná forma Boha"! Nebo snad chce tvrdit, že Boží všudypřítomnost končí na hranici Babišových kapes?


]


Re: Bůh je Tím, Kým chce Být (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pondělí, 13. březen 2023 @ 08:36:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

..."Bytostným forem Boha může tolik, kolik je Jeho všudypřítomností."...

..."Bytostným forem Boha může BÝT tolik, kolik je Jeho všudypřítomností."...

Ve sdělení mi vypadlo jedno slovo BÝT. Toliko pro upřesnění. Ostatně ve větě tu absenci slova lze vidět.

Takže, když něco může být, tak je to MOŽNOST. A když je Bůh kým chce Být tak je tato MOŽNOST na Něm, a není na tvých HLOUPÝCH a šílených nápadech. 

Na počátku bylo Slovo a Slovo bylo Bůh. Slovo se stalo tělem, Synem božím, Synem člověka, Kristem.

Ze Slova PŘÍČINY všeho stvoření se stala lidská bytost SPASITEL. Tento důkaz proměny bytostné formy Boha je ti nedostačující Oko? 

kdo asi tak chtěl se stát ze Slova Kristem? 

Chtěl jsi to snad ty Oko, anebo to chtěl někdo snad vyšší než Bůh, anebo to chtěl Bůh a stal Se tím Kým chtěl Být?

A kdo tuto bytostnou proměnu Bohu umožnil? Snad ty tvou šílenou představivostí, anebo On sám je tím Kým chce Být, ať již je to na počátku, v průběhu pozemského času i po něm. 

A mně se vybavila Babišova kapsa s Pražským Jezulátkem!  Podle Myslivce taky "bytostná forma Boha"! Nebo snad chce tvrdit, že Boží všudypřítomnost končí na hranici Babišových kapes?

Mno Oko. To proto, že tebe napadne šílenost, se Bůh tou šíleností nestane. Tyto šílenosti se vybavují tobě a zase jenom tobě, a nejsou podle Myslivce ale jsou zase jenom podle a podle tebe. A Myslivec v těch tvých šílenostech nic netvrdí, nic tvrdit nechce ani nemůže neb jsou to šílenosti tvoje a ty tvoje šílenosti jsou do jisté míry legrační. :-)))))))

U tebe je problém Oko v tom, že římská nevěstka tě nedovedla k Bohu, ale vytvořila ve tvé hlavě boha šílených představ. Ty Boha nežiješ Oko, žiješ představami a tom notně šílenými o tom tvém podivném bohu co ti dovoluje hřešit. A tvoje náboženská představivost pak negativně ovlivňuje tvou mysl, tvé vyjadřování. To je ta duchovní brána kudy do tebe Oko vstupuje zlo, je to tvoje šílená představivost. ]


Re: Bůh je Tím, Kým chce Být (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 13. březen 2023 @ 08:56:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, a ty, Myslivče, zase věříš v "Boha", o kterém (podle tvých vlastních slov) nemáš ani tu nejmenší představu.


A vzápětí nám tu nutíš své představy o "Bohu", který prý na sebe bere nekonečné množství různých fyzických forem!

...".."Bytostným forem Boha může BÝT tolik, kolik je Jeho všudypřítomností."...


Toto je tvůj skutečný "Bůh" , Myslivče!

Pak tu ale nelze vyloučit, že jakákoli  fyzická modla může být zrovna onou tvojí  "Bytostnou formou Boha"!


Dobře jsi se do svých modlářských sítí zapletl!
]


Re: Bůh je Tím, Kým chce Být (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pondělí, 13. březen 2023 @ 09:42:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hele modláři, nevycházím ze svých představ, ale z velmi dobré znalosti Písma ve kterém je Bůh a Jeho projev popsaný.
Ostatně i řk učení popisuje Boha jako všudypřítomného, vševědoucího, nadčasového Stvořitele všeho. Písmo označuje Slovo na počátku za Boha, no a pak se Slovo stane tělem. To jsou všechno indicie pro VĚDĚNÍ Oko, a ne pro představy.
Bůh je kde chce, kdy chce a je kým chce Být. Co s tím máš za problém Oko? Řeknu ti. Koliduje s to tvou fantasmagorickou trojíčkářskou představou, ve které se stále snažíš Boha rozpitvávat a opovážlivě se o Bohu vyjadřuješ jako bys byl nějaký Jeho majordomus. Mnohokrát jsem tě kvůli tomu kritizoval!

Toto je tvůj skutečný "Bůh" , Myslivče!
Pak tu ale nelze vyloučit, že jakákoli  fyzická modla může být zrovna onou tvojí  "Bytostnou formou Boha"!
Dobře jsi se do svých modlářských sítí zapletl!

To není Bůh Oko, to jsou TVOJE šílené představy motivované tvou zlomyslností do kterých se zaplétáš čím dál více. Skutečně zaplétáš Oko. Já ti na ty tvoje šílenosti stále odpovídám, že to tak není, a ty přidáváš další šílené motanice. Konkrétně nyní je to motanice postavená na tvém notně hloupém nápadu "nelze vyloučit". Tvoje chorobná představivost si často vyrábí sama pro sebe tyto liché důkazy. (nelze vyloučit) Lze to vyloučit Oko, lze. Lze zcela vyloučit, že by se Bůh stal někým podle tvých šílených a hloupých nápadů. Zjisti si v Písmu něco o charakteru Boha a pak pochopíš proč. A upozorňuji, tě, že tvým šíleným uvažováním o Bohu jsi již překročil hranici opovážlivosti a velmi se přiblížil hranici rouhání.


]


Re: Bůh je Tím, Kým chce Být (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 13. březen 2023 @ 12:16:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Boha přesto můžeme vnímat i svými smysly v kráse stvoření - svým tělem i svojí duší Boha za to chválit.

Boha můžeme poznávat i svým přirozeným rozumem.

Boha můžeme poznávat také zkušeností s jeho konkrétním  působením v našich životech, Boha můžeme poznávat skrze modlitbu, skrze Boží slovo, skrze svátosti, skrze společenství církve.

Pokud ty nemáš o Bohu vůbec žádnou představu (jak říkáš), v co vlastně věříš konkrétně? Kdyby jsi žádnou představu o Bohu neměl, logicky bys nemohl v takového boha ani věřit. Nebylo by totiž čemu věřit, nebylo by ani komu věřit.

Nejdříve musíš mít o Bohu alespoň nějakou představu (třeba pokřivenou, nedostatečnou - až potom se zde dá hovořit o víře.

Kde nic není - není ani žádná víra v "nic".

(2 Tim 1,12)
... vím, komu jsem uvěřil, a jsem přesvědčen, že on je mocen ochránit to, co jsem mu svěřil, až do onoho dne.


A tví předkové nebyli, Myslivče, jenom křesťané - oni byli katoličtí křesťané! A moc dobře věděli, komu uvěřili!


]


Kapitola Jan 14 (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pondělí, 13. březen 2023 @ 21:45:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud ty nemáš o Bohu vůbec žádnou představu (jak říkáš), v co vlastně věříš konkrétně? Kdyby jsi žádnou představu o Bohu neměl, logicky bys nemohl v takového boha ani věřit. Nebylo by totiž čemu věřit, nebylo by ani komu věřit.


To je ovšem podle tvé "logiky" Oko. Logiky zmrzačené náboženskými představami. Kupříkladu ten tvůj bůh představ co ti v představách dovoluje hřešit, v tomto případě se již nejedná ani o logiku zmrzačenou ale o excelentní blbost s logikou neslučitelnou.
Tvoje náboženství představ jsem žil Oko. Nic v těch náboženských představách nebylo skutečné. Jedna náboženská představa střídala druhou a Bůh stále mlčel a mlčel. Stále se Oko modlíš za poznání boží vůle a stále ten tvůj bůh představ mlčí. Což? To všechno znám Oko, prošel jsem tímto údolím marných náboženských představ.
Až jednou prožiješ obrácení Oko, pokud tedy vůbec, tak pak dáli Bůh zjistíš, že všechny náboženské představy které nyní máš, a bez kterých nyní nejsi "logicky" schopný věřit neboť u tebe žádná představa=žádný bůh ani víra, se vytratí jako pára nad hrncem.
Na prázdné místo v duši po zmizelých náboženských představách nastoupí osvobozující poznání pravdy v Duchu svatém. 
My křesťané si Boha nepředstavujeme, my Ho v Duchu poznáváme a známe. To je Oko prastará křesťanská zkušenost. Viz celá kapitola Jan 14.
]


Re: Kapitola Jan 14 (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 14. březen 2023 @ 07:57:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, doufám Myslivče, že  se i ty jednou setkáš se skutečným živým Bohem a poznáš ho. Tehdy o něm pochopíš i to, co nám o nebeském Otci pověděl Ježíš.
Pak už nebudeš mít problém si takového Boha sám představit, slyšet jeho hlas a rozumět mu.

To by tě mohlo vyléčit ze tvého současného "náboženského rauše" - ze tvého poblouznění herezemi. Ale lehký tento tvůj návrat pro tebe nebude ....


]


Re: Kapitola Jan 14 (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Úterý, 14. březen 2023 @ 08:08:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To tvoje zvrhlé doufání modláři a lhání mne nezajímá.  Stále jenom lžeš.

To co mne zajímá je, zda jsi četl kapitolu Jan 14? Pokud ano, vyjádři se k tomu!


]


Re: Kapitola Jan 14 (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 14. březen 2023 @ 08:34:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já ale říkal, že lehké to pro tebe nebude, Myslivče ...
Typické pro sektáře je vytrhnout si vyhovující verše z Písma - kterým bez kontextu okolních veršů   je možno přiřadit požadovaný význam a toho se pak držet jako kllíště.


Já, Myslivče, znám celé Písmo - nikoli jen tebou vybranou kapitolu J 14!


]


Re: Kapitola Jan 14 (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 14. březen 2023 @ 12:49:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A to je právě tvoje ostuda a hanba. Říci znám celé Písmo a neznat Boha osobně a důvěrně, je lidská tragédie, která se odehrává v životech mnohých lidí - a řkc tím přímo vyniká. A když k tomu katolík přidá lhaní o lidech, vysmívání se lidem a dehonestace lidí, kteří Boha milují a znají, jeho tragédie je takovým jednáním dovršena. Přesto přeze všecko či navzdory tomu, Boží milosrdenství a milost stále trvá, ale čas se krátí a přichází den, kdy bude pozdě a milost k pokání už nebude.
Přeju ti, abys tak dlouho nečekal, a dovolil Bohu, aby se nad tebou smiloval, poněvadž pokud ne, tak jsi ztracen.


]


Re: Kapitola Jan 14 (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Úterý, 14. březen 2023 @ 18:22:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Willy. To je Okův vzdor.  Když argumentuji biblickým veršem vůči nesmyslům které píše, tak si prý dělám z Písma trhací kalendář. Když argumentuji celou kapitolou, tak vytrhávám verše z celého Písma.
Oko již neví co by zalhal aby zalhal. Před nedávnem jsem si uvědomil, že to zlo co má v sobě přehazuje na druhé zcela vědomě. Myslel jsem si že to dělá nevědomě jako popletený modlář a bylo mi záhadou jak věrně a přesvědčivě dokáže pospat sám sebe a to jeho zlo v něm v projekcích do jiných osob. A pak mi to došlo. On totiž své hříchy a lži dobře vidí, když je s drzostí kriminálníka přehazuje na druhé.
Je to psychologie zločinců. Za zločiny zločince může vždy někdo jiný než zločinec a kriminál je plný "nevinných". Je to psychologie typická lidem jejíchž svědomí se zhroutilo pod tíhou hříchu.


]


Re: Kapitola Jan 14 (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Úterý, 14. březen 2023 @ 15:48:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty asi nejsi v pořádku Oko. Já ti doporučuji celou kapitolu Jan 14 a ty zde žvaníš cosi o vytrhávání z Písma? 


]


Re: Bůh je Tím, Kým chce Být (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 13. březen 2023 @ 07:45:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)I toto jsou dobré bláboly! Boží slovo neučí nic o komplexnosti, ani nic o rovnosti. Naopak:


(1 Kor 13,13)
Nyní zůstává víra, naděje a láska, tyto tři věci. Ale největší z nich je láska.


]


Re: Bůh je Tím, Kým chce Být (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pondělí, 13. březen 2023 @ 09:18:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 • Matouš 9, 13 [www.biblenet.cz]Jděte a učte se, co to je: ‚Milosrdenství chci, a ne oběť.‘ Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.“
Láska je VLASTNOST Boha.
Milosrdenství je VLASTNOST Boha.
Spravedlnost je VLASTNOST Boha.
Kvůli hříchu se misky vah boží spravedlnosti vychýlily v neprospěch hříšníků a boží spravedlnost vola po trestu za hřích.
Jenže boží milosrdenství zasáhlo a vůči spravedlnosti vychýlilo DOČASNĚ misky spravedlivých vah ve prospěch hříšníků. Bůh hříšníkům dal a dává čas k nápravě, a to i přesto, že si zasluhují trest, hříšníky za hřích netrestá a netrestá ani ty, co času ke své nápravě nevyužívají, či dokonce vědomě využít nechtějí. Jak dlouho bude ještě boží milosrdenství zadržovat výkon spravedlivé boží moci nevíme, ale dle Písma víme, že až se to stane, bude ten den strašný pro všechny kteří boží nabídku záchrany odmítli. Dlouho zadržovaná boží spravedlnost vystřelí jako do extrému stlačovaná pružina a milosrdenství již nebude možné ji zadržovat. Hřích Oko je tak strašná věc, že způsobil velkou nerovnováhu mezi láskou a spravedlností. Pro lásku boží musela napřed ustoupit spravedlnost před milosrdenstvím a pak zase ustoupí milosrdenství před dlouho zadržovanou spravedlností která proto dlouhé zadržování bude více než krutá.

Žijeme v čase božího milosrdenství ve kterém Bůh hříšníky netrestá. Boží spravedlnost je v současnosti upozaděná, což ale neznamená, že jí nebude učiněné za dost. Čas milosti příchodem Krista končí a nastoupí čas spravedlivých trestů, pro milosrdenství odložených trestů a to u nepolepšitelných hříšníků, kteří nevyužili  čas božího milosrdenství ke své nápravě. O onom hrozném dni trestu nepolepšitelných se Písmo vyjadřuje jako trestajícím strašlivém Bohu ve svém prchlivém hněvu. Připadá ti Oko tohle jako projev boží lásky či  milosrdenství? Odpověz!

 • Izajáš 13, 9 [www.biblenet.cz]Hle, přichází den Hospodinův, nelítostný, s prchlivostí a planoucím hněvem, aby zemi změnil v spoušť a vymýtil z ní její hříchy.
Za domácí úkol si Oko přečteš celou kapitolu Izajáš 13 a porovnáš s verši z doby konce v knize Zjevení.]


Re: Bůh je Tím, Kým chce Být (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 13. březen 2023 @ 12:23:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Láska je více, než vlastností Boha - sám Bůh je zosobněnou láskou.

Bůh není jen milující, Bůh je zdrojem lásky, Bůh je láska!

A tato láska má svoji plnost v nekonečnu - není ničím ohraničena.


Ty, Myslivče, sám přiznáváš, že nemáš žádnou představu o Bohu - ale já vím, komu jsem uvěřil!

Ty tu tedy hovoříš o tom, co neznáš - ale já hovořím o tom, co znám.
Protože spása je sice ze židů, ale uskutečňuje se v katolické církvi, jejíž neviditelnou tajemnou hlavou je Kristus.


A tvoje tragédie mívá vždycky stejný úvod: " Oko, poučím tě!"

Načež pak následuje snůška nesmyslů z přebujelé fantazie.
]


Re: Bůh je Tím, Kým chce Být (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pondělí, 13. březen 2023 @ 21:59:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hele fantasto, stále neodpovídáš na tuto otázku.

Je zatracení projevem boží lásky??

Zase máš Oko problém s jednoduchou otázkou?

A nyní drobátko logiky. 

a) Pokud není ztracení projevem lásky, tak je zatracení limitem, hranicí lásky, takže ty tvoje kecy o ničím neohraničené lásce v plnosti nekonečna, jsou prostě kecy.

b) Pokud by bylo zatracení projevem boží lásky přestala by být láska láskou.

Tento dilemat si modlářští láskaři jako ty dávno uvědomují a tak přišli s hloupou hypotézou, že pro tu "nekonečnou" lásku budou jednou spasení i všichni zatracení. A to jsou právě ty ujeté náboženské představy ve kterých je možné všechno.


]


Re: Bůh je Tím, Kým chce Být (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 14. březen 2023 @ 07:51:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
I zatracení je projevem bolestné otcovské lásky, kdy Bůh vůli onoho člověka upřednostňuje před vlastním přáním.


Kdo chce kam, pomozme mu tam ...

Ale s tebou je, Myslivče, pořád řeč jako rozprávka. Ty argumenty nebereš, odrážejí se od tebe jako hrách hozený na stěnu.


]


Re: Bůh je Tím, Kým chce Být (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 14. březen 2023 @ 12:54:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Argumenty od lháře? Byl by blázen, kdyby k nim jakkoli přihlížel.


]


Re: Bůh je Tím, Kým chce Být (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 15. březen 2023 @ 04:51:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Wiily,
ulevilo se ti tímto alespoň trochu?


]


Re: Bůh je Tím, Kým chce Být (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Úterý, 14. březen 2023 @ 18:34:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
I zatracení je projevem bolestné otcovské lásky, kdy Bůh vůli onoho člověka upřednostňuje před vlastním přáním.

Takovou kardinální BLBOST považuješ Oko za argument?

Hej Oko. A co NEODPUSTITELNÝ hřích urážky Ducha svatého? Tento hřích Bůh neodpouští takže se prakticky jedná o jisté zatracení. Neodpustitelný hřích je taky projevem boží lásky?

NEODPUŠTĚNÍ je podle tebe projevem LÁSKY Oko??


No to jsou mi ale novoty, voni ti zatracení budou zatracení pro svou vůli a na vlastní přání. Hmmm.
Hele Oko tobě šibe, a pořádně!


]


Re: Bůh je Tím, Kým chce Být (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 15. březen 2023 @ 04:50:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je kolikrát docela smutné tu číst, kam až jste už ve svém zmatení myslí dospěli.

Hřích proti Duchu svatému je neodpustitelný z jedné jediné příčiny: že hříšník ve svém vzdoru proti Bohu o žádné odpuštění nestojí a že tedy nedokáže učinit pokání.

Z vlastní vůle ve vzdoru proti Bohu volí zatracení - být bez Boha.
A Bůh i tuto svobodnou lidskou volbu respektuje....


]


Re: Bůh je Tím, Kým chce Být (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Středa, 15. březen 2023 @ 14:33:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hřích proti Duchu svatému je neodpustitelný z jedné jediné příčiny: že hříšník ve svém vzdoru proti Bohu o žádné odpuštění nestojí a že tedy nedokáže učinit pokání.

Mýlíš se modláři, to není ta příčina. Kdyby byla tak by nebyl spasený nikdo, neb všichni zhřešili což znamená i to, že všichni Bohu svým hříchem vzdorovali. Neboť co je hřích Oko? Hřích je to co je v protikladu s boží vůlí, tedy všechno to, co je vůli Boha navzdory.
Někteří však byli z hříchu vysvobození. A vysvobození je v čem Oko? Vysvobození je v PRAVDĚ. A pravda není z lidí ale z Boha. Kristus přišel na svět aby vydal svědectví pravdy, pak odešel a seslal Ducha který nás co Oko? Který nás kristovce uvádí do veškeré pravdy, která co Oko, která osvobozuje. Kristus Učitel nyní působí v Duchu svatém. A z toho si můžeš snadno odvodit co je urážkou Ducha svatého. Je to NELÁSKA k PRAVDĚ která by jinak hříšníka osvobodila, a za tuto nelásku k pravdě sám Bůh srdce hříšníka zatvrzuje což je prakticky zatracujícím verdiktem a potvrzením spáchání neodpustitelného hříchu. 
Bůh miluje i hříšníky, ale nebude je milovat až do nekonečna. 

Zatracení je hranicí tedy koncem boží lásky k hříšníkům!

Zrovna tak nebude Bůh do nekonečna hříšníkům nabízet poznání osvobozující pravdy v Duchu svatém. 

Pokud hříšník neustále tyto boží nabídky odmítá, stane se mu to, co se stalo tobě Oko. Bůh mu zatvrdí srdce a hříšník se stane dítětem otce lži. Je na tobě až příliš patrné Oko jak prudce a vzdorovitě odmítáš pravdu do lidí i to jak tě ovládá LEŽ!. Je to důsledkem tvého odmítnutí nabídek božích, odmítnutí pravdy od Boha. To je jedním ze způsobů jak se Bohem zatvrzelí rozpoznají. Lze je identifikovat podle vzdoru vůči pravdě božího slova, nevíry v boží slovo a špatně ukrývaného zla. A ty tyto indicie Oko žel splňuješ a to dlouhodobě.]


Re: Bůh je Tím, Kým chce Být (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 16. březen 2023 @ 09:28:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslivče, já Boží pravdu neodmítám.

A dokáži ji rozlišit od pobožných blábolů popleteného heretika, zmítajícího se ve svých vlastních výmyslech (které  ve svém pomýlení přisuzuješ Duchu svatému).
I toto je typická Myslivcova hereze.

Bůh je naopak pořád stejně milující včera, dnes i navěky.

V tom máme jistotu, že Bůh nás milovat nepřestane nikdy.


(Jb 23,11 ...)
Má noha se přidržela jeho kroku, zachoval jsem jeho cestu a nechtěl se odvrátit. Příkaz jeho rtů? Od toho neustoupím! Řeči jeho úst jsem uchovával více než vlastní ustanovení.  On pak zůstává stejný a kdo ho od toho odvrátí? Po čem jeho duše zatoužila, to vykonal


]


Stránka vygenerována za: 1.98 sekundy