Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Kvido.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 13, článků celkem: 16386, komentáře < 7 dní: 502, komentářů celkem: 411979, adminů: 60, uživatelů: 5161  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 209 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

Frantisek100
rosmano
Willy
ivanp

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
112231882
přístupů od 17. 10. 2001

Nebezpečná učení: TULIP (tulipán) 5 bodů kalvinismu
Vloženo Úterý, 17. leden 2023 @ 11:15:09 CET Vložil: Tomas

Kázání poslal gregorios777

Většina tzv. "křesťanů" ukradla Bohu Jeho Svrchovanost.


Byla zde řeč o možnosti uveřejnění 5 bodů kalvinismu. Takže pro poučení antropocentrických, humanistických věřících to zde uvádím. 


https://hcjb.reformace.cz/03_O_cirkvi/04_Vyznani_viry/Pet_bodu_kalvinismu.html?table=O_cirkvi&nr=1"TULIP (tulipán) 5 bodů kalvinismu" | Přihlásit/Vytvořit účet | 54 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

VY SI NEDÁTE POKOJ, PODOBNĚ JAKO PAN VOTA (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Úterý, 17. leden 2023 @ 13:34:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&thold=-1&mode=flat&order=0&sid=2471864#416899


Tak toto je dostatečný materiál oostačující k tomu, aby si čtenář s nevymytým mozkem zjednal v této věci jasno.
rdfRe: VY SI NEDÁTE POKOJ, PODOBNĚ JAKO PAN VOTA (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Úterý, 17. leden 2023 @ 19:40:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ta lidská soběstřednost a bohorovnost získaná v zahradě Eden, je opravdu děsivá. Ona chce Svrchovanému Bohu radit, co má dělat a dokonce ho napomínat a soudit na principu dobrého a zlého.

Jakoby Bůh byl omezen tzv. "svobodnou" hříšnou vůlí přirozeného člověka-Adama... Když jedinou svobodu, kterou má je svoboda od spravedlnosti...  

Římanum 6:20  Když jste byli otroky hříchu, byli jste svobodni od spravedlnosti.

Jakoby Bůh a Kristus nikoho nespasil, ale jakoby jen připravil podmínky pro spásu...
]


Re: VY SI NEDÁTE POKOJ, PODOBNĚ JAKO PAN VOTA (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Středa, 18. leden 2023 @ 07:47:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To mi připomenulo :)

https://m.youtube.com/watch?v=26sM8cHV4iM

Jste tu za šaška, redifon, víte to?


]


Re: VY SI NEDÁTE POKOJ, PODOBNĚ JAKO PAN VOTA (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Čtvrtek, 19. leden 2023 @ 13:19:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
PROČ SE, VÁŽENÝ JUDAISTO, STÁLE VNUCUJETE???

Jste na cestě k bipolární afektivní poruše - nebo jste už k ní dospěl???
Ve veškeré úctě,
nikoli Váš
rdf


]


Re: VY SI NEDÁTE POKOJ, PODOBNĚ JAKO PAN VOTA (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Sobota, 21. leden 2023 @ 10:37:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Skutky apoštolské 9:5 (BKR) A on řekl: I kdo jsi, Pane? A Pán řekl: Já jsem Ježíš, jemuž ty se protivíš. Tvrdoť jest tobě proti ostnům se zpěčovati.

Skutky apoštolské 26:14 (BKR) A když jsme my všickni na zem padli, slyšel jsem hlas mluvící ke mně a řkoucí Židovským jazykem: Saule, Saule, proč mi se protivíš? Tvrdoť jest tobě proti ostnům se zpěčovati.
rdf


]


Re: VY SI NEDÁTE POKOJ, PODOBNĚ JAKO PAN VOTA (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Neděle, 22. leden 2023 @ 21:50:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
9Přijdeš-li do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, neuč se dělat ohavnosti jako ti pohané.10Ať se mezi tebou nenajde, kdo by předával svého syna a dceru ohněm, vrhač losů, vykladač, hadač a čaroděj. 11A zaklínač a vyvolávač přízraků a vyvolávač duchů a nekromant. 12Hospodinu je ohavností každý, kdo to dělá, a kvůli těm ohavnostem je také Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání.13Ty však buď s Hospodinem, svým Bohem, bez vady!14(Pátý volaný) Jestliže ti pohané, které jdeš vydědit, chtějí poslouchat vykladače a vrhače losů, tobě tak Hospodin, tvůj Bůh, nedal.

9Jenom se střež a velice chraň svou duši, abys nezapomněl ty události, které spatřily tvé oči, aby neopustily tvé srdce po celý tvůj život a abys o nich uvědomil své syny a syny svých synů! 10Jako v den, kdy jsi stanul před tváří Hospodina, svého Boha, když mi na Chorevu řekl: Shromáždi mi ten lid a já jim dám vyslechnout své slovo, aby se učili se mě bát po všechny dny, co jsou živi na zemi, a učili tomu i své syny!11A vy jste se přiblížili, a zatímco ta hora planula ohněm až do srdce nebes, stáli jste pod tou horou ve tmě, mračnu a mlze.12A Hospodin k vám mluvil zevnitř toho ohně, slyšeli jste zvuk těch slov a kromě toho hlasu jste neviděli žádný obraz.13Sdělil vám svou smlouvu, co vám přikázal dělat, deset těch slov, a vepsal je na dvě kamenné desky. 14A mně tehdy Hospodin přikázal učit vás nařízením a soudům, abyste je vykonávali v zemi, kterou přicházíte dobýt.15Střežte tedy velmi své duše, protože jste neviděli žádný obraz, když k vám Hospodin na Chorevu mluvil zevnitř ohně. 16Abyste se nezkazili a neudělali si jakoukoli symbolickou modlu, představující muže nebo ženu. 17Nebo modlu jakéhokoli zvířete, které je na zemi, modlu jakéhokoli okřídlence, jenž poletuje v nebi.18Modlu čehokoli, co se plazí v půdě, modlu jakékoli ryby, jež je ve vodě pod zemí. 19A pozvednuv oči k nebesům a vida slunce, měsíc a hvězdy, veškeré to nebeské vojsko, abys neodpadl, nepoklekl a nesloužil těm, které Hospodin, tvůj Bůh, přidělil všem ostatním národům pod celými nebesy.20Vás přece Hospodin vzal a vyvedl vás z tavicí pece, z Micrajim, abyste mu byli jako tohoto dne dědičným lidem.

1Každé slovo hleďte konat tak, jak vám je přikazuji, nepřidávejte k němu a neujímejte z něho! 2Povstal-li by v tvém nitru prorok nebo snopravec3a určil znamení nebo důkaz, říkaje ti, pojďme za jinými bohy, které jsi nepoznal, a služme jim, i kdyby se to znamení a ten důkaz dostavily,4slova takového proroka nebo takového snílka neposlouchej, to vás Hospodin, váš Bůh, zkouší, aby vyzkoušel, zda milujete Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší!5Za Hospodinem, svým Bohem, choďte, jeho se bojte, jeho příkazy zachovávejte, jeho hlasu naslouchejte a jemu služte a lněte k němu!6A takový prorok nebo snílek budiž usmrcen, protože o Hospodinu, vašem Bohu, vyvádějícím vás ze země Micrajim, jenž vás vykoupil z domova otroků, mluvil kacířsky, aby vás svedl z cesty, po níž ti Hospodin, tvůj Bůh, přikázal jít, a tak to zlo odstraníš ze svého nitra!7Bude-li tě tvůj bratr, tvé vlastní matky syn, nebo tvůj syn nebo tvá dcera či žena v tvém náručí anebo tvůj druh, drahý ti jako vlastní duše, tajně svádět, pojďme, služme jiným bohům, které jsi nepoznal ty ani tví otcové,8z božstev těch národů tobě blízkých nebo ti vzdálených od jednoho konce světa k druhému, které jsou kolem vás,9nepřizvukuj mu, neposlouchej ho, nepřivírej nad ním oko, neslituj se a nekryj ho! 10Ale usmrť ho, a abys jej usmrtil, vztáhni na něj ruku jako první a všechen ostatní lid až poté! 11Ukamenuj ho kameny a on zemře, poněvadž tě chtěl odvést od Hospodina, tvého Boha, vyvádějícího tě ze země Micrajim, z domova otroků. 12A celý Jisrael to uslyší a bude se bát a více takovou špatnou věc v tvém nitru nebudou páchat.


]


DOKÁŽETE VŮBEC PŘESTAT-NEBO JSTE UŽ TAK NESVOBODNÝ??? (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Pondělí, 23. leden 2023 @ 00:02:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč, vážený pane, se nám zde snažíte vnutit váš zákon, když je na slunce jasnější, že křesťanství je s judaismem neslučitelné??? Nepostřehl jste dosud, že váš zákon je pro křesťany passé???

Římanům 10, 4 [biblenet.cz] Vždyť Kristus je konec zákona, aby spravedlnosti došel každý, kdo věří.

Čeho tím chcete dosáhnout??? Výsledkem vaší několikaleté práce zde, je NULA!!! Nikoho jste pro Váš judaismus nezískal! Nezdá se Vám, že vaše "práce" zde, je jen ztrátou času???

"1Každé slovo hleďte konat tak, jak vám je přikazuji, nepřidávejte k němu a neujímejte z něho!"

TAK SE TOHO KONEČNĚ DRŽTE!!!


rdf


]


Re: DOKÁŽETE VŮBEC PŘESTAT-NEBO JSTE UŽ TAK NESVOBODNÝ??? (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pondělí, 23. leden 2023 @ 02:11:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jste zřejmě chronicky nemocný evangelista, redifoune BA :)
Netrpím Vaší snahou evangelizovat. Má reakce byla na tu Vaši marnou snahu vůči mně.
Křesťané se snaží evangelizovat Židy, ne Židé křesťany. To není práce nás Židů.
Tóra patří nám Židům, byla dána nám a ne vám pohanům křesťanům.
Křesťanství je cestou pohanů a ne Židů. A to byste si měl uvědomit konečně, vážený.
Židovskému lidu bylo dáno vykládat Tóru a ne křesťanům, kteří Tóru zavrhli včele s židovskými odpadlíky a svůdci lidu, kteří nebyli ochotni a schopni nést jho Tóry.
Až se vzpamatujete z Vaší bídné situace, BA redifon, pochopíte, proč tu jsem.

]


VY MĚ DĚSÍTE, VÁŽENÝ PANE (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Pondělí, 23. leden 2023 @ 16:02:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já jsem samozřejmě pochopil už dávno, proč tu jste. Jste tu s největší pravděpodobností s diagnózou BAP. 
Já se vás, vážený pane vůbec nesnažím evangelizovat,mj. proto, že podle mých více nežli půlstoletých zkušeností, jste již propadl zatvrzelosti. 

A tady je skutečně každá rada drahá. 

Já skutečně žasnu nad vaší omezeností. To jste za ta léta nepostřehl, že nepíši vůbec kvůli Vám - ale kvůli ostatním křesťanským uživatelům, které jste se bezvýsledně snažil zmást???

Jestliže křesťané evangelizují i Židy, pak je to v pořádku, neboť je to příkazem Spasitelovým. Já jsem ovšem Židy nikdy neevangelizoval, protože vůči nim zachovávám odstup (což zajisté s antisemitismem nemá co dělat), což ovšem znamená, že k evangelizaci mezi Židy rozhodně nejsem povolán. 

Nicméně, jsem-li Židem, či kýmkoli jiným osloven, podám mu informace o našem Spasiteli, ovšem s tím, že ho v žádném případě nenutím, aby mi věřil. Zdůrazňuji, že se nevnucuji - ale jen předkládám k úvaze. Každému říkám, že toho, abych zasahoval do jeho života jsem skutečně dalek, nicméně konstatuji toto: "Je to Váš život a bude to i Vaše věčnost."

Křesťanství je univerzální a proto je cestou všech - pohanů, i Židů. To byste si měl laskavě uvědomit, po těch letech, vážený pane. 

A toho Spasitele, Božího Syna, který konal mnohé zázraky, dokonce křísil z mrtvých, jste vy, Židé, chtěli zavraždit. A když se vám to nepovedlo, tak jste Ho předali římské moci k vykonání trestu smrti - nikoli ovšem spravedlnosti!!!

Sám pohan, římský místodržitel Pilát, odsoudil Spasitele na nátlak Židů na smrt (obával se vzpoury), ač se podle římského práva Spasitel ničím neprovinil. 

A protože jste vy, Židé, na sebe přivolali Boží zlořečení dědičně, budete pronásledováni až do druhého Spasitelova příchodu v moci, který Židy zachrání před úplným vyhlazením. 

Tehdy budete plakat na naříkat nad tím, kterého jste probodli. A pak, po přestálé katarzi se stanete Kristovými misionáři takového formátu, jaké svět dosud neviděl. A to bude ta blahá doba, kdy se deset mužů z národů chopí podolka jednoho Žida a řeknou, že půjdou s ním, protože s Židy je Bůh. 

Nicméně platí Pavlova slova, že kdyby byl počet synů Izraele jako Písku v moři, jen zbytky zachráněny budou. 

Taková je v kostce podstata, který je před Vámi, vážený pane skryta. 

Vy jste už natolik zotročený judaismem, že nechápete, že bohoslužbu, kterou stanovil Hospodin, může změnit jen On sám. 

A protože je evangelium před Vámi skryto, je to tím, že směřujete k zahynutí. 

Ostatně jsem rád, že se takto zde vyjadřujete; nikoli proto, že bych s Vámi souhlasil, ale proto, že každý Váš projev je oknem do Vaší duše a já tak mohu nezaujatě, bez nátlaku v pohodlí svého pokoje Vaše výkřiky duše (jinak to neumím nazvat) v klidu vyhodnocovat. Já se totiž (abyste mi dobře rozuměl), na Vás - nikoli od Vás, stále učím. 

Děkuji Vám za komentář a těším se na komentář příští, který bude řešit jiný problémový okruh. 

Salam alejkum! (hebrejsky to neznám).

rdf
]


Re: DOKÁŽETE VŮBEC PŘESTAT-NEBO JSTE UŽ TAK NESVOBODNÝ??? (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pondělí, 23. leden 2023 @ 04:30:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Raději se zamyslete, redifon BA, nad tím, proč inspirovanosti křesťanských písem B-hem ani za mák nevěřím. Můžete vysvětlovat, viz.:

Lež křesťanů:

14Josef poslal vzkaz a zavolal k sobě svého otce Jákoba a celé příbuzenstvo v počtu sedmdesáti pěti duší. 

Oproti 3x opakované skutečnosti v Tóře:

Gn 46:27:A synové Josefa, které mu bylo dáno zplodit v Micrajim, to jsou dvě duše, takže vší duše, příchozí do Micrajim, bylo sedmdesát

Ex 1:5:Veškeré duše pocházející z Jaakovova klína bylo sedmdesát duší, a Josef byl už v Micrajim

Dt 10:22:Tví otcové sestoupili do Micrajim v sedmdesáti duších a nyní tě Hospodin ustanovil četným, jako je nebeských hvězd!

Nu, máte co vysvětlovat. Ale takto je to s "inspirovaností" křesťanských písem na mnoha místech, kde se mýlí a překrucují.


]


Re: DOKÁŽETE VŮBEC PŘESTAT-NEBO JSTE UŽ TAK NESVOBODNÝ??? (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Pondělí, 23. leden 2023 @ 16:08:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vážený pane,
již bylo vysvětleno. Nerad se opakuji.
Další téma????
rdf


]


S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO LÍP . . . (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Pátek, 27. leden 2023 @ 15:01:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Blaise Pascal řekl, že Písmo svaté není vědou rozumu, ale vědou srdce, že je pochopitelné jen těm, kdo jsou srdce upřímného a všichni ostatní nalézají v něm jen nejasnosti….
rdf


]


Re: S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO LÍP . . . (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Úterý, 14. únor 2023 @ 06:40:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, to jste tedy tímto nijak nevysvětlil ten rozpor v naprosto rozdílném údaji křesťanských písem oproti 3x uvedenému údaji v Tóře. Ale ono takto běžně křesťané zametají pod svůj kobereček tyto problémy. Říci, že Tóra není věcí rozumu, ale srdce, to by mohl tvrdit jen hlupec.


]


Re: TULIP (tulipán) 5 bodů kalvinismu (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Úterý, 17. leden 2023 @ 14:58:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To Redifon: Předmět několika lety bych nečekal, že nejvíc lidskostredny humanista je právě Redifon... Suverénně vede. Prosím, kdo bude mít stříbrnou medaili?Re: TULIP (tulipán) 5 bodů kalvinismu (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Úterý, 17. leden 2023 @ 14:59:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Před - ne předmět


]


Re: TULIP (tulipán) 5 bodů kalvinismu (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Úterý, 17. leden 2023 @ 17:13:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty máš něco společného s kalvinisty, gregu?

Re: TULIP (tulipán) 5 bodů kalvinismu (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Úterý, 17. leden 2023 @ 17:59:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Milko, něco ano, ale ne všechno. 


]


Re: TULIP (tulipán) 5 bodů kalvinismu (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Úterý, 17. leden 2023 @ 18:06:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mám jednu malou výhradu k bodu 5 - Vytrvalost svatých. A sice tu, že definitivní odpadnuti dospělého Božího Syna má za následek duchovní smrt, protože V SOBĚ znovu ukrizoval Syna Božího. A za druhé: Věřím v záchranu všech milosrdnych nevěřících na základě pasáže Mt 25,31-46 o soudu pohanu přeživších velké souzeni do Panova příchodu. 


]


Re: TULIP (tulipán) 5 bodů kalvinismu (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 17. leden 2023 @ 19:26:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Gregu, Mt 25:31-46 se týká nevěřících národů, národů, které budou shromážděny k soudu před Syna člověka a trůn Jeho slávy, nikoli potenciálně zachráněných. Fakt, že v případě ovcí, přemůže jejich milosrdenství soud, který bude vynesen nad kozly, neznamená jejich záchranu, nýbrž obnovení k tomu, aby se mohly stát obyvateli země v miléniu pod vládou Království nebes na zemi.  


]


Re: TULIP (tulipán) 5 bodů kalvinismu (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Úterý, 17. leden 2023 @ 19:33:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Willy

ano, jistě souhlas. Děkuji za upřesnění. Ty víš, o čem je řeč.


]


Re: TULIP (tulipán) 5 bodů kalvinismu (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Úterý, 17. leden 2023 @ 18:08:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Čili mám k tomu ve vysledku jednu negativní a jednu pozitivní výhradu. 


]


Re: TULIP (tulipán) 5 bodů kalvinismu (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 19. leden 2023 @ 08:19:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Takže vážení,

mohli bychom začít od počátku.

Každý z nás víme, že jsme nemohli ovlivnit čas ani místo svého fyzického narození. Ani to s jakým vybavením, vzhledem, inteligencí, schopnostmi se narodíme. O tom všem rozhodl svrchovaný Bůh.

Izrael je od věků Bohem vyvolený národ. K tomu, aby se někdo stal členem takto vyvoleného národa stačilo, aby se člověk do tohoto vyvoleného etnika fyzicky narodil. Sám Svrchovaný Bůh určil každého člověka, který se do společnosti Izraele narodil.

Žádný člověk nemohl svojí volbou určit, že se určitá duše narodí do vyvoleného národa.

Stejně tak je to s Církví, s Tělem Kristovým. I zde jsou před věky vyvolení lidé, kteří patří Otci a které Otec dal Synu. Jde o striktně ohraničenou skupinu lidí. Tak jako u Izraele. 

K tomu, aby se člověk stal příslušníkem vyvoleného Kristova svatého národa, královským knězem, stačí, aby se do něj narodil. Nikoliv fyzicky, ale duchovně. O čemž opět nerozhoduje nikdo jiný, než Svrchovaný Bůh, který ve svůj čas povolá svou ovci, tak, že jí skrze Boží Slovo daruje Ducha svatého a znovuzrodí tak jeho ducha. Nezávisle na vůli toho člověka.

Viz. Saul z Tarzu - názorný příklad spásy člověka, který Krista nehledal, ba naopak, byl jeho zavilým nepřítelem. 

Prostě Boží ovce slyší hlas svého Pastýře a jdou za ním. 

To je první Bohem určená skupina. Ti jenž Bůh od věků miloval a předem se nad nimi smiloval. Proto kážeme Evangelium, pro tyto vyvolené, aby byli zasaženi. Ne pro svět, který hyne.

Druhá Bohem určená skupina jsou ti, co hynou. Ti nemají uši k slyšení ani oči k vidění. I kdybyste do nich 50 let pumpovali Evangelium, NIKDY neuslyší a nepřijmou. Jsou hluší a slepí. 

2Kor 4, 3-4:  Pakliť zakryté jest evangelium naše, před těmi, kteříž hynou, zakryté jest.
V nichžto bůh světa tohoto oslepil mysli, totiž v nevěrných, aby se jim nezasvítilo světlo evangelium slávy Kristovy, kterýž jest obraz Boží.

Jejich otec satan jim oslepil mysli, aby nemohli uvěřit. 

Za tu první vyvolenou skupinu zemřel Kristus na kříži a tím je spravedlivě vykoupil. Zaplatil za ni. Pouze za Církev, za svoji Nevěstu. O tom svědčí desítky veršů NZ. 

Kdyby zaplatil za ty, co hynou, museli by být také spaseni. 

Ta druhá skupina lidí, která nedostala milost, by měla správně dostat spravedlnost.

Takže nikdo by Boha nemohl obvinit z nespravedlnosti. Za vyvolenou skupinu zaplatil Kristus svou smrtí, a nevyvolená skupina dostala pouze to, co si zaslouží. Nikomu nebylo ukřivděno. Pouze Kristu, který se zástupně obětoval. 

Ale já osobně věřím, že Bůh nepošle do věčného zatracení lidi, kteří Mu (Jeho lidu) prokázali milosrdenství. Ani ve SZ tyto pohany nikdy nezničil.

Věřím, že zde bude platný princip uvedený v soudu nad pohany přeživšími velké soužení v Mt 25,31-46.


 Re: TULIP (tulipán) 5 bodů kalvinismu (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 19. leden 2023 @ 10:44:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Protože Bůh se smiluje nad kým se smiluje. To je Jeho svaté právo. A nikdo mu do toho nebude kecat.

Ani kalvinisté ani arminianisté (no ti už VŮBEC...ze svého lidského náboženství)


V podstatě platí, že ti, kteří nějak doufají ve vlastní činnost ke spáse, ať už na počátku nebo v průběhu, jsou většinou na cestě DO ZÁHUBY. 

Pokud ovšem je Bůh v průběhu času nezachránil nebo nezachrání nevyžádaným darem víry (Ducha). Jako Saule z Tarzu, jako 3000 lidí o Letnicích, jako Lydie, jejíž srdce otevřel Pán, jako Korneliův dům a další a další...

Římanum 9:16  A tak tedy neníť vyvolování na tom, jenž chce, ani na tom, jenž běží, ale na Bohu, jenž se smilovává. A tak tedy nad kýmž chce, smilovává se, a koho chce, zatvrzuje.

KMS:  Nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo běží, ale na Bohu, který se smilovává.
18  A tak nad kým chce, nad tím se slitovává, a koho chce, toho zatvrzuje.

Vy také přesně tak z vašeho majetku zachraňujete věci, které máte rádi a chcete si je nechat a vyhazujete věci, které už nechcete. 

To je právo majitele... A každý majitel je svrchovaným pánem nad svým majetkem. Nebo ty ne? ]


Re: KALVINISMUS JE NEBEZPEČNÉ UČENÍ (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Čtvrtek, 19. leden 2023 @ 14:05:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Abychom správně rozuměli Písmu, musíme vzít v úvahu všechny verše k problému se vztahující.

Matouš 10, 22 [biblenet.cz]  Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
Matouš 24, 13 [biblenet.cz]  Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
Lukáš 21, 19 [biblenet.cz]  Když vytrváte, získáte své životy.
2. Timoteovi 2, 12 [biblenet.cz]  Jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout. Zapřeme-li ho, i on nás zapře.
Zjevení Janovo 3, 10 [biblenet.cz]  Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země.

Takže problém je jasný. Spasení je v kondicionálu; nikdo nebude spasen, kdo nevytrvá až do konce. Prostě člověk, chce-li být spasen, musí splnit jistou podmínku - a tou je vytrvalost.

Pokud by existoval stav, ve kterém by člověk byl spasen na základě jakési lidské ideje  předvyvolenosti, byla by Spasitelova slova o vytrvalosti NESMYSLNÁ. 

Mnohokrát jsem zde napsal, že nebeský Otec zajisté ví, kdo ve víře vytrvá až do konce - ale my to nevíme!!!

Nebeský Otec si žádá, aby všichni dospěli k pokání:

2. Petrův 3, 9 [biblenet.cz]  Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.

TYTO TEXTY NELZE IGNOROVAT - KDO JE IGNORUJE, JE SEKTÁŘ!!!
KALVINISMUS JE SKUTEČNĚ NEBEZPEČNÉ UČENÍ!!!
rdf
]


Re: KALVINISMUS JE NEBEZPEČNÉ UČENÍ (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 19. leden 2023 @ 21:07:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Redifon:


já nic neignoruji. Apoštol Pavel píše Timoteovi, že má dosáhnout věčného života, ke kterému je povolán. Jinými slovy má zachovat víru, jak o tom píše Pavel o sobě, že tak učinil.

To se ovšem týká duchovních osob, dospělých synů Božích. 

Jinak je každý vyvolený v naprostém bezpečí a nikdo ho nevytrhne z ruky Boží. Ale protože Bůh není otrokář, jako satan, tak nedrží nikoho násilím v poutech.

Proto může nastat případ Démase, který se vrátil definitivně zpět do světa, přestože byl vzorným Pavlovým (a určitě duchovním) spolupracovníkem. 

Stal se nepřítelem kříže Kristova (Fil3) a znovu V SOBĚ ukřižoval Syna Božího a proto již nemá ani jinou Oběť za hříchy ani možnost dalšího pokání (Žd 6 a 10).

Může čekat už jen věčný oheň, protože opustil své knížetství a následoval satana a jeho anděly v jejich vzpouře. 


]


Re: KALVINISMUS JE NEBEZPEČNÉ UČENÍ (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 19. leden 2023 @ 21:27:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Redifon:
]


Re: TULIP (tulipán) 5 bodů kalvinismu (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 19. leden 2023 @ 11:02:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Kdybych byl troufalý, řekl bych, že pokud se Bůh nesmiluje nad milosrdnými lidmi, tak je sám NEMILORDNÝ.

Och, Pane, promiň. Nechci se stavět proti Tvé Svrchovanosti a rouhat se... Ale pevně věřím, že platí Tvé slovo, že "k milosrdným se máš milosrdně" a že "milosrdenství vítězí i nad soudem".  

2 Samuelova 22:26  Ty, Pane, s milosrdným milosrdně nakládáš, a k upřímému upřímě se máš.
Žalmy 18:26  Ty, Pane, s milosrdným milosrdně nakládáš, a k člověku upřímému upřímě se máš.


Jakubuv 2:13  Neboť soud bez milosrdenství je pro toho, kdo neprokázal milosrdenství; milosrdenství přemáhá soud.]


NEUDRŽITELNOST KALVINISMU (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Pátek, 20. leden 2023 @ 14:17:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vážený pane,
v mém komentáři na adrese: Grano Salis - Z učení kalvinismu  překopíruji jen tři vaše bludné výroky:

1) Považovat Kristův kříž ze nejhorší projev zla i dobra je projevem šílenství, nebo již totální zatvrzelosti. 

2) Tvrdit, že stvoření, tedy Jidáš mohl svým rozhodnutím zmařit Stvořitelův plán spasení lidstva, může jen tmář, tedy zotročený člověk s úplně vymytým mozkem, člověk zabředlý do satanské sítě bludů, aniž by tuto síť vůbec pozoroval. 

3) Myslet si, že dobré skutky může dělat i Satan, je je nejen rouhání, ale zřejmě již projevem zavržení. Satan již nemá svobodnou vůli, což znamená, že může konat jen zlo - byť i toto zlo vypadalo na první pohled velmi dobře. My, lidé, na rozdíl od Satana možnost volby máme, můžeme volit mezi dobrým a zlým - i když jsme samozřejmě následkem prvotního hříchu přitahováni ke zlému. 

Matouš 7, 11 [biblenet.cz]  Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!

Lukáš 11, 13 [biblenet.cz] Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!“

Naproti  nám Satan a jeho andělé už možnost volby mezi dobrým a zlým definitivně ztratili; Satan v žádném případě nemá na mysli dobro člověka – nikdy ho nechce zachraňovat a ani nemůže !!! 


JAK TEDY ZMATENÝ A ZBLOUDILÝ ČLOVĚČE MŮŽETE TVRDIT, ŽE SATAN KONÁ DOBRÉ SKUTKY???

Je tedy zřejmé, že kalvinismus už vytvořil tak obludnou náboženskou doktrínu, ve které jsou veškeré rouhavé výroky nejen možné - ale dokonce i obhajitelné, tedy PŘÍPUSTNÉ!!!


Když jsem hledal prameny problém vysvětlující, narazil jsem i na toto dílo:

Na str. 113 se lze dočíst toto:

"Praedestinace partikulární, individuelní (předurčení týkající se každého jednotlivce) budila mravní odpor v současnosti a narážela na pochybnosti rozumové. Kalvínovi byla něčím samozřejmým. Námitek ani nedovedl pochopiti. Jemu, který si byl jist svým vyvolením, nebyla ničím hrozným, nýbrž důkazem nekonečné dobroty boží, (když všichni lidé zasluhují zatracení, a Bůh přece vyvolil jistý počet k spasení), podkladem lidské naděje. Zhoubných účinků tohoto dogmatu nechtěl připustiti. Důkazy pro ně nalézal v Písmě, vybíraje příznivé doklady a nechtěje připustiti, že by jiná místa (Jan 3., 17.) svědčila proti jeho správnosti; námitek ani nevyvrací."

Podtržení textu je moje.

Je tedy namístě otázka, proč Kalvín nechtěl připustit jakoukoli oponenturu. A na tuto otázku je snadná odpověď: Oponenturu nechtěl připustit (ač si byl jistě velmi dobře vědom nedostatků svého díla) proto, že kdyby se zpochybnil byť jen jediný článek jeho učení, tak by se celé to jeho intelektuální dítko, obludná církevní doktrína,  zhroutila jak domeček z karet. 

Prostě Kalvín, ač Bohem nepovolán, se rozhodl interpretovat hluboké Boží úmysly, na které neměl intelektuálně, ani duchovně!!!

A VÝSLEDKEM BYLA NAPROSTÁ KATASTROFA!!!

Blíže viz: 

STVOŘENÍ NIKDY NEVYSTIHNE STVOŘITELE!!!
I KDYBY KALVÍN NAPSAL COKOLI - TAK UPÁLENÍ SERVETA, ZA KTERÉ BYL ODPOVĚDNÝ VŠECHNO ANULUJE!!!

Pokud by měl někdo zájem o bližší pohled na kalvinismus. mohu mu nabídnout toto:

Kristova charakteristika

Jan 10, 11 [biblenet.cz] [biblenet.cz] Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.

Satanova charakteristika

Jan 8, 44 [biblenet.cz] [biblenet.cz] Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži.

Jsem si jist tím, že tento politický a náboženský diktátor neměl vůbec Kristova ducha, když nechal naprosto nelidským způsobem, tedy upálením, sprovodit ze světa Miguela Serveta.

I když se Servet v otázce Boží trojjedinosti mýlil, měl Kalvín, (pokud by měl ducha Božího), postupovat shovívavě ve vědomí, že pokud jde o Boží Trojici, tak se mýlíme úplně všichni, neboť platí:

Izajáš 55, 9 [biblenet.cz] [biblenet.cz] Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.
1. Korintským 13, 12 [biblenet.cz] [biblenet.cz] Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne.

Kalvínovi chyběla pokora:

Římanům 3, 23 [biblenet.cz] všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy;

K zabíjení nás Spasitel nepovolal:

Když chtěli učedníci chtěli potrestat Samařany, kteří nepřijali Spasitele ohněm s nebe, jak to učinil Eliáš, Spasitel pravil:

Lukáš 9, 55 [biblenet.cz] Obrátil se a pokáral je: „Nevíte, jakého jste ducha.

Je jasné, že  Kalvín, když nechal upálit Serveta NEMĚL KRISTOVA DUCHA!!!

KALVÍN NENÍ CÍRKEVNÍM REFORMÁTOREM - ALE DEFORMÁTOREM!!!

Zřejmě v tom sehrál roli i nesporný fakt, že Miguel Servet, objevitel malého oběhu krevního, jako myslitel v mnoha ohledech převyšoval Kalvína - byť se Servet mýlil v otázce Boží Trojice. 

Lidé, kteří uvěří Kalvínovi - a nikoli Kristu, zvláště svědomí velmi citlivého (Mistr Jan Hus toto svědomí nazývá úzkým), snadno podlehnou satanské myšlence, že jsou předem nevyvoleni, tedy zavrženi, že Bůh je a´priori zavrhl a pak ze zoufalství rezignují na své spasení. 

Těmto hledajícím nabízím tato Kristova slova:

Matouš 6, 33 [biblenet.cz] Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.

Matouš 7, 7 [biblenet.cz]  Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.

Lukáš 11, 9 [biblenet.cz] A tak vám pravím: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.

Pán nechce, aby kdokoli zahynul:

2. Petrův 3, 9 [biblenet.cz] Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.

Samozřejmě, Satan vám i cestou kalvinistického učení bude podsouvat to, že jste hlupáci a tupci, kteří se pokoušejí o nemožné. A Satan bude argumentovat právě kalvinistickým učením - s tím počítejte!!! 

Já osobně, považuji kalvinismus za daleko nebezpečnější nežli judaismus. Kalvinismu podlehnou lidé s citlivým svědomím velmi snadno - na rozdíl od judaismu; konvertovat od křesťanství, potažmo Krista k judaismu je kuriozita, která se může přihodit jen panu Votovi. 

Nenechte se satanskými svody znechutit, neztrácejte naději, spoléhejte jen na Spasitelova slova, VYTRVEJTE, proste a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno!!!

Kristus je jedinými dveřmi, vedoucími k Otci!!!

Jan 10, 9 [biblenet.cz]  Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.

Pán vám pomáhej a opatruj!!!
rdfRe: NEUDRŽITELNOST KALVINISMU (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 20. leden 2023 @ 19:48:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Redifon píše:


My, lidé, na rozdíl od Satana možnost volby máme, můžeme volit mezi dobrým a zlým 

A to jsi vzal kde? Jak by mohla totálně zkažená mrtvola volit mezi dobrým a zlým, když je svobodná od spravedlnosti?

Ale hlavně - ve vztahu k Bohu nemůže volit nic, dokud ji Bůh nevzkřísí k životu znovuzrozením. 

Jinak ten zbytek tvého komentáře jsou Písmem nepodložené lidskostředné humanistické myšlenky dobré pro tebe tak na vstup do katolické církve... 

Kromě toho Kalvín nemá s učením o předurčení až tak mnoho společného, protože to učil už Augustin a mnoho dalších. Z Bible to prostě neodpářeš ty člověčino...
]


Re: NEUDRŽITELNOST KALVINISMU (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Sobota, 21. leden 2023 @ 10:32:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vážený pane,
rozebral jsem pouze tři vaše výroky, které nade vší pochybnost dosvědčují, že jste nejen bludař - ale i rouhač. 
rdf


]


Re: NEUDRŽITELNOST KALVINISMU (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 21. leden 2023 @ 23:44:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Redifon:


to je pouze váš LIDSKÝ POHLED, ostatně jako na všechno.... Drahý pane....


]


Re: NEUDRŽITELNOST KALVINISMU (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Neděle, 22. leden 2023 @ 21:19:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vážený pane,
ústředním pojmem, či pilířem kalvinistického konceptu je "Úplná zkaženost". Jde o nebiblický kalvinistický konstrukt, který se v Bibli nevyskytuje.

V Pásmu čteme o zkaženosti, např. o zatvrzelosti a zkaženosti národů (5M. 9; 4, 5), o zkaženosti izraelského lidu (Jr. 7,12),o lživých učitelích, kteří zahynou ve své zkaženosti (2Pt. 2,12) a pod. 

Ale nikde v Písmu nečteme o úplné, totální zkaženosti člověka!!!

V kalvinistickém konceptu je člověk totálně zkažený žijící ve světě, jehož království jsou pod Satanovou vládou (Mt. 4; 1-11; Lk, 4; 1-13), kde Satan je definován jako vrah od počátku, který v pravdě nikdy nestál (J. 8,44). 

Takový člověk je člověkem bez vůle, postrádající schopnost rozlišit mezi dobrým a zlým a volit mezi dobrým a zlým. A protože se do tohoto stavu dostal od narození, tedy bez vlastního zavinění, následkem nevyvolení, je tento zotročený člověk za své činy absolutně neodpovědný - což ivšem kalvinisté popírají!

Jenže Písmo nás učí, že člověk obecně je sice zlý - avšak je schopen i dobrého činu. 

Matouš 7, 11 [biblenet.cz] Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!

Lukáš 11, 13 [biblenet.cz] Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!“

My  lidé, ač jsme následkem prvotního hříchu zlí, tedy možnost volby máme. 

Prosí-li mne můj syn o rybu, mohu mu rybu dát (dobrý čin) - anebo mu mohu dát hada (zlý, odporný čin). 

Máme tedy možnost volby mezi dobrým a zlým - což ovšem kalvinisté popírají!!!

Mějme páně kalvinistův výrok:


Úvodem musím říci, že pokládat zfalšování lásky za dobrý skutek je skutečně produktem zatemnělé mysli. 

Co je však na kalvinistově výroku skutečně kuriózní je to, že člověku upírá svobodu volby mezi dobrým a zlým, tedy možnost konat i dobré skutky - zatímco Satanu tuto schopnost přiznává!!!Za tohoto stavu zatemnělosti mysli se ovšem nelze divit tomu, že jeden kalvinista mi už před lety sdělil, že Satan je nositelem světla. A myslel to skutečně vážně. Byl jsem jeho postojem otřesen, začal řešit problém a výsledkem byl článek: 


Ke kalvinistickému konceptu omezeného smíření:

Lukáš 2, 10 [biblenet.cz] Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid.

Tím je řečeno vše. Kdyby existovali od věků nevyvolení lidé, pak by se jich tato zpráva netýkala a anděl by nám to jistě sdělil. Zužovat rozsah Spasitelovy oběti toliko na vyvolené, je nejen rouhání, ale i nesmysl.

Kalvinistické tvrzení:

"Musí tedy sami sebe obnovit a přivést se k víře."

Toto tvrzení je nesmyslné z toho důvodu, že obnovit se a přivést se k víře žádný člověk nedokáže:

Žalmy 51:12 (BKR) Srdce čisté stvoř mi, ó Bože, a ducha přímého obnov u vnitřnostech mých.
Efezským 2:8 (BKR) Nebo milostí spaseni jste skrze víru, a to ne sami z sebe: darť jest to Boží,

A to, že někteří lidé Kristovu oběť odmítnou, je jiná otázka. Je to výsledek jejich svobodné volby, za kterou ponesou též odpovědnost.

Varujme se církevních deformátorů!

rdf

Vážený pane kalvinisto,
vyprošuji si vaše narážky na můj humanismus, na údajný katolicismus, stejně tak i na to, že mi zde nadáváte do arminů, člověčin, atd. 

Podívejte se, pane,
já jsem se zde vůči katolicismu mnohokrát vymezil. Katolíci jistě chybují, když matce našeho Pána (Lk. 1, 43) přisuzují titul "Matka Boží", či Královna nebes", která Písma NZ neobsahují, a pak to, že Marii staví mezi člověka a Krista. Naším veleknězem a přímluvcem je Kristus (Žd. 4,15; Žd. 7,26; Ř. 8,34; 1J. 2,1)

To je nesporné. V tom katolíci zajisté chybují, nicméně, kdo z nás je bez viny, nechť první hodí po nich kamenem (J. 8,7)!!! 
Důležité je ale to, že lidem neberou NADĚJI - nevzbuzují v nich pochybnosti o tom, zda Kristus za kohokoli zemřel - hlásají tedy neomezené, univerzální  smíření, na rozdíl od kalvinistů. A pokud katolíci  neztratí Krista se zřetele, tak věřím, že budou  spaseni, protože Pán je milostivý a nepřeje si, aby jakýkoli hříšník zahynul.

2. Petrův 3, 9 [biblenet.cz] Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.

Amen.


]


Re: NEUDRŽITELNOST KALVINISMU (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 23. leden 2023 @ 19:15:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Redifon píše:


Jenže Písmo nás učí, že člověk obecně je sice zlý - avšak je schopen i dobrého činu. 

To jistě, vůči člověku ano. Z vašeho pohledu se ale rouháte, když tvrdíte, že satanovy děti mohou činit dobré skutky... :-)))

Protože jestliže zlý je schopen dobrého činu, potom je toho schopen i Zlý. 

Ale tom se tady nebavíme. Mluvíme o schopnosti rozhodnutí se a vztahu vůči Bohu.

Tam je tato schopnost nulová. Ještě nikdo nikdy sám sebe nevzkřísil. A proto i duchovně mrtvý člověk - Adam, který byl dokonce s Kristem ukřižován, toho není schopen.

To Bůh a jedině Svrchovaný Bůh dává jak fyzický, tak duchovní život. Jedině On křísí mrtvé.

Když mrtví USLYŠÍ Hlas Syna Božího, budou duchovně vzkříšeni. A to uslyší pouze Jeho ovce, které si od věků zamiloval, vyvolil a v časoprostoru povolal a vzkřísil, znovuzrodil v Kristu.

A také pouze za ně zemřel a prolil svou krev (za mnohé - ne za všechny). A je aktivně a účinně spasil. A nikoliv, že je nespasil, ale pouze jim UMOŽNIL být spaseni. 

Vzpomeňte si, jak jste uvěřil. Způsobil jste to vy, rozhodnutím vaší přirozené padlé vůle, či nějakým ústním vyznáním nebo to způsobil sám Bůh svým Svrchovaným zásahem? Přesně tak jako vůbec nehledajícího Saule z Tarzu? ]


Re: NEUDRŽITELNOST KALVINISMU (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 23. leden 2023 @ 19:31:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Redifon:


A vašemu poslednímu uvedenému verši (2Pt 3.9) už nerozumíte vůbec, protože nemáte asi ani tušení, že slovo "všichni" nebo "svět" má v Písmu každé asi 8 různých významů.

Kdyby Bůh chtěl, aby všichni byli spaseni, tak také všichni spaseni budou. Ale toto je milý Redifone univerzalismus. 

Za co vlastně máte našeho Boha? Podle vás není schopen spasit všechny, kdyby chtěl? 

V tom by neměl žádný problém, když je věčná spása z Milosti, tedy nezasloužená a zdarma. 

A tedy bez jakéhokoliv zásahu padlé lidské tzv. "svobodné vůle" a dokonce i bez "víry" přirozeného padlého člověka...

Tu si nemůžete zasloužit ani svým rozhodnutím. 

To je svrchované dílo Boží.

Ale vy jste ten největší humanista a antropocentrista, kterého jsem doposud poznal, ten největší svatokrádce Boží Svrchovanosti. 
]


Re: NEUDRŽITELNOST KALVINISMU (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Pondělí, 23. leden 2023 @ 20:13:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Ale vy jste ten největší humanista a antropocentrista, kterého jsem doposud poznal, ten největší svatokrádce Boží Svrchovanosti."

Vážený pane kalvinisto,
mohu Vás ujistit, že z tohoto obvinění se budete před Pánem zodpovídat.

rdf


]


Re: NEUDRŽITELNOST KALVINISMU (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 23. leden 2023 @ 21:07:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vážený pane kolego:


nevyhrožujte. Mým Soudcem je Pán, nikoliv vy. 


]


Re: NEUDRŽITELNOST KALVINISMU (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Úterý, 24. leden 2023 @ 09:39:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vážený pane,
především si vyprošuji, abyste mě nazýval svým kolegou. 

Já zásadně nikomu nevyhrožuji, napsal jsem, že se z mého obvinění budete před Pánem (nikoli přede mnou - člověče!) zodpovídat. Nechť vše posoudí Pán. Text (J. 5,22) je mi samozřejmě znám.
To, že se mi snažíte podsunout vyhrožování, považuji za nesmírně podlé. 
Z diskuse jasně vyplývá, že kalvinismus svobodnou diskusi neunese. 

Na úplný závěr:
Jsem Vám vděčen za to, že jste se zde představil jako kalvinista, že jste nám zde představil i tu vaší kalvinistickou doktrínu, ten váš slavný TULIP, a jsem Vám vděčen i za poznání, že duch kalvinismu pravdu prostě nesnese.
rdf


]


Re: NEUDRŽITELNOST KALVINISMU (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Úterý, 24. leden 2023 @ 10:00:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Redifone.

Kolega? :-)))

To jistě a ještě k tomu čert na koze jel..    :-)))

Před nedávnem zde Greg psal o tom, jak po návštěvě nějakých antik.ristů měl celý jejich sbor kolektivní klamné vize. To tedy u nich ve sboru musí vypadat.  Pak ujížděl na tvrzení jakže je ten anděl světla mocný, což vyvolávalo dojem, že jej to udivuje. Viz článek: Narození Pána Ježíše podle Lukáše
Pak popisoval své duchovní zkušenosti tak, že duc***** se neptá jestli smí vstoupit a vchází nezvaně a teprve pak se u těchto nezvaných hostů rozlišuje zda jsou od Boha či ne. Toto jsou zkušenosti a názory okultní náležící "duchařům" kteří mají bránu svého hradu neustále dokořán ať jim tam vleze kdo chce. Od věštění z CD se Greg nedistancoval, ale zmínil se něco ve smyslu, že mu to vyšlo. Takže v tom stále jede. Predestinace spásy do toho s disfunkcí správně chápat psaný text, ale zato s rozvinutou domýšlivostí a máš zde ukázkový popis falešného křesťana.


]


Re: NEUDRŽITELNOST KALVINISMU (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 27. leden 2023 @ 06:49:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Myslivec:
]


Re: NEUDRŽITELNOST KALVINISMU (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 27. leden 2023 @ 07:12:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslivec píše:


Pak popisoval své duchovní zkušenosti tak, že duc***** se neptá jestli smí vstoupit a vchází nezvaně a teprve pak se u těchto nezvaných hostů rozlišuje zda jsou od Boha či ne.

Znovu podotýkám, že to bylo před 32 lety, kdy naše společenství bylo v plenkách.

A přijeli k nám z Kostelce nad Černými lesy - z HARVEST INTERNACIONAL MINISTRY - což ty neznáš, a proto je nazýváš antikristy. Prostě neznalý amatér, no. 

Ale byl tam jeden falešný prorok s cizím duchem. Byl nám všem divný, protože pořád seděl zkroucený u stromu. 


A jak jinak by to šlo asi udělat? To jako kdyby se vám ve sboru Ježíš ukázal ve vidění, tak vy byste ho ihned odmítli? No samozřejmě, že neodmítli. To byste si netroufli. Akorát tu blbě plkáš. 

Samozřejmě, že takové zjevení se MUSÍ zkušovat a nikoliv ho hned odmítnout.


]


Re: NEUDRŽITELNOST KALVINISMU (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Úterý, 24. leden 2023 @ 13:25:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To Redifon: Nechápete věci Boží, ale pouze lidské...Pane humanisto...


]


Re: NEUDRŽITELNOST KALVINISMU (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Úterý, 24. leden 2023 @ 09:43:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A co ti ten tvůj pan soudce říká na to tvé CD věštění, a tvůj údiv z moci naděla světla, který ten váš sbor tak snadno oblafne? Co říká, co?


]


Re: NEUDRŽITELNOST KALVINISMU (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 26. leden 2023 @ 07:24:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To Myslivec: O daru rozlišení duchů nevíš vůbec nic, takže k tomu NO COMMENT. A s církví, která je v plenkách si anděl světla může pohravat dle libosti. Proto se Pavel tak obával svedeni Korintskych. 


]


Re: NEUDRŽITELNOST KALVINISMU (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 26. leden 2023 @ 18:36:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Víš, co je zvláštní, Gregu? 
Z Pavlových listů se jeví, že s Korintskými a Galatskými svatými měl Pavel nejvíc starostí. Na druhou stranu se dá říci, že svatí v Efesu byli jeho oblíbenci, jimž věnoval spoustu času, záleželo mu na nich a jejich starší si nechal zavolat do Milétu, aby jim promluvil do duše. Nicméně přesto právě sboru v Efesu adresuje svůj první dopis Pán Ježíš, neboť opustili první lásku, nezbytný to předpoklad a podmínku úspěšné služby.


]


Re: NEUDRŽITELNOST KALVINISMU (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 27. leden 2023 @ 06:46:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Willy:Nicméně přesto právě sboru v Efesu adresuje svůj první dopis Pán Ježíš, neboť opustili první lásku, nezbytný to předpoklad a podmínku úspěšné služby.

A nejen to, dokonce ho tento Efezský sbor, kde strávil 3 roky vyučováním opustil i se sbory v celé malé Asii a vrátili se k Zákonu - a na tom základě později stvořili katolickou církev.

]


PROČ NEVĚŘÍM V PŘEDURČENÍ (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Sobota, 21. leden 2023 @ 10:29:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
cover72>víra>Proč nevěřím v předurčení [cover72.net]

Proč nevěřím v předurčení15. 04. 2012
Predestinace... Učení o tom, že Bůh některé lidi přímo vyvolil k záhubě asi od počátku dělilo křesťany, kteří se s ním setkali, na dva jasně vymezené tábory. Je mi jasné, že je toto téma důkladně zpracované učenými theology z obou z nich - a přesto mám v úmyslu přidat svou trošku do mlýna a to opět na základě mých oblíbených  základních principů [cover72.net]. Svoboda volby musí existovat
 1. Bůh je dobrý (Mt 19:17), Bůh je láska (1Jan 4:8), Bůh je všemocný (Gen17:1). To jsou axiomy.
 2. Bůh »chce, aby všichni lidé byli zachráněni a přišli k poznání pravdy« - to říká Bible (1Tim2:4b) a zcela to vylučuje, že by se Bohu prostě zachtělo někoho nezachránit z toho důvodu, že by to byla jeho touha.
 3. Někteří zachráněni nejsou - navzdory boží touze, což implikuje důvod k jejich záhubě způsobený někým jiným, než Bohem (který - protože miluje každé své stvoření - přirozeně touží, aby byl každý jeho milovaný/á zachráněn)
 4. Takovým důvodem může být jen svobodná volba lidí - jejich volba nebýt s Bohem, když jim to on nabízí.
Každopádně naprosto odmítám učení o tom, že by Bůh někoho nechtěl spasit/zachránit pro svou touhu. Ne že by nemohl nebo nesměl, ale 100% věřím, že jeho milující srdce prostě není takové. Můj milující Bůh nechce, aby kdokoli přišel do zatracení a truchlí nad každým svým milovaným stvořením, které do zatracení přijde.  Svobodná volba člověka pro Boha nutnou podmínkouVěřím tedy, že je svobodná volba člověka pro Boha nutnou podmínkou - protože kdyby Boha neomezovala, nebo přesněji: kdyby se jí Bůh pro svou lásku nenechal omezit a lidem-loutkám zařídil život podle svého chtění bez ohledu na jejich city, touhy a vůli, museli by všichni přijít do nebe k němu - protože Bůh přeci »chce, aby všichni byli zachráněni«. Ergo spor, ergo lidé mají svobodnou možnost se rozhodnout nebýt s Bohem navzdory jeho přání, aby s ním byli, Q.E.D. (neexistuje jiné vysvětlení, než volba lidí - protože v rovnici jsou jen Bůh, člověk a ďábel; kdyby bylo po Božím, všichni by byli zachráněni; kdyby bylo po ďáblovu, zachráněn by nebyl nikdo a znamenalo by to, že je ďábel stejně silný či silnější, jako Bůh, což je absurdní; zbývá tedy člověk a jeho rozhodnutí.)
Pozor, to ještě neznamená, že by měl člověk sílu nebo schopnost se rozhodnout pro Boha a mohl k němu sám dojít. V tomto bodě zřejmě (podle mého nynějšího poznání) ulétli Arminiáni. Člověk, žijící bez Boha, je implicitně hříšný, k hříchu směřující, pod nadvládou ďábla a neschopný sám ze sebe udělat cokoli dobrého. Udělat něco dobrého je mu umožněno shůry, od Boha - a jak vidno ze světa okolo, Bůh je schopen a ochoten umožnit dobré konání i těm, kteří ho nepřijali. Je tedy Boží milost, že k sobě někoho přitáhne: člověk mu může akorát říct "ano" či "ne" poté, co ho Bůh dovede do stavu, kdy je z boží milosti schopen říci "ano".  Dva koncepty predestinaceV předurčení věří kalvinisté. V kalvinistickém článku na  ZoD [zod.reformace.cz] (na jehož podněty budu reagovat i o něco dále) jsem ale s překvapením shledal, že není předurčení jako předurčení.

Symetrické předurčení (též "hyperkalvinismus") zjednodušeně řečeno tvrdí, že ty které Bůh předurčil pro spasení aktivně vede k němu a do dobrých skutků ale ty, které vyvolil k předurčení vede stejně aktivně do záhuby a sám je vede a ponouká k páchání zla.
Jak ale velice správně podotýká autor "-pst-", "Kdyby symetrické předurčení bylo platné, potom by byl Bůh nad jakoukoliv pochybnost také autorem hříchu. V Bohu však není nejmenší tmy. Chápat předurčení ke spasení a zatracení jako symetrické počiny Boha je antikalvinismus."

Oproti tomu předurčení asymetrické hlásá, že Bůh jedny aktivně přitáhne a druhé toliko nechá napospas jejich vlastní hříšnosti, do které jim nezasahuje. S tím se dá souhlasit.
Naneštěstí pokračuje dále a říká, že Bůh ty druhé nechá napospas jejich hříšnosti proto, že si to přeje. S čímž už samozřejmě souhlasit nemohu: souhlasím, že je Boží aktivita jako iniciátor nutná podmínka pro to, aby k němu někdo mohl přijít a být obrácen; naprosto ale nesouhlasím s tím, že by Bůh chtěl ve smyslu toužil kohokoli nechat napospas hříchu a pro tuto touhu jej úmyslně a s radostí předurčil do záhuby. Mému Bohu to trhá srdce a pokud někoho "předurčí" do záhuby, není to aktivní - protože by ze své touhy chtěl -, nýbrž pasivní, kdy toliko nevnucuje své dobro člověku, který by s ním být nechtěl a Bůh to o něm ví.
Protože Bůh není schizofrenní a pokud touží po tom, aby všichni byli zachráněni, nemůže zároveň toužit po tom, aby někteří nebyli. Ale jeho láska k lidem je větší, než jeho touha po tom, aby byli jeho milovaní s ním: je dokonale nesobecký.  Hyperkalvinismus je nebezpečná herezeJsou to silná slova, ale mám za to, že je mohu prokázat: výše popsané učení o aktivním Božím vedení k dobru i ke zlu má čtyři nutné premisy - které jsou ovšem velice ohavnými a nebiblickými základními principy. Hyperkalvinismus tvrdí, že:
 1. "nemáme svobodnou vůli a jsme toliko loutky v rukou Boha, který nás nutí dělat dobro či zlo, ale my mu v tom nemůžeme zabránit."
  Zde hyperkalvinisté vycházejí ze "zatvrzení srdce faraona", což rozeberu dále; právě toto tvrzení je jedním ze základů celé této teologie. Na tomto místě tak jen podotknu, že už toto učení je škodlivé a ponouká k hříchu: pokud je člověk toliko loutkou, se kterou si pohrává Bůh (či ďábel) ale která ve skutečnosti nemá sebemenší šanci nějak ovlivňovat nebo směřovat svůj život, proč pak zápasit se hříchem? Proč se snažit? Vždyť pokud se Bůh rozhodl že je dotyčný předurčen k záhubě, stejně na tom nic nezmění - i kdyby se choval sebevíce svatě. Pokud Bůh vede člověka do hříchu, není možné nad ním zvítězit a nezhřešit. A naopak: pokud je někdo předurčen ke spasení, Bůh se nad ním vždy smiluje a navíc mu ani nedovolí dělat něco, co by si nepřál. Pokud je člověk toliko loutkou, nemůže nic ovlivnit a tedy nemá cenu se snažit - protože ať se loutka snaží jak chce, stejně nemůže zvítězit nad svými řídícími lanky. Jenže my se nemáme hříchu fatalisticky poddávat: máme s ním bojovat, jak dosvědčuje celé Písmo (namátkou explicitně Žd 12:1 a 12:4, Řím 6:12...)
 2. "Bůh trestá lidi za zlo, které je sám nutí spáchat."
  Toto tvrzení nutně vyplývá z předchozího: lidé jsou jen loutky. Jenže Bůh zároveň trestá zlo. Z hyperkalvinismu tedy nutně vyplývá, že Bůh někoho donutí udělat něco zlého - a pak ho za to potrestá; pokud nepotrestá, je to jen jeho milost.
  To je dost ohavná představa spravedlnosti. Jen si to představte: máte dítě. Připoutáte ho k posteli pouty, zavážete mu oči a pošlete ho na nákup. Za půl hodiny se vrátíte a se slovy "ty mizero, tak ty nebudeš poslouchat? Jak to, že jsi nešel na ten nákup?!" ho potrestáte, ač jste mu předtím znemožnili vás poslechnout. Trestat lidi za věci, které naprosto nebyly v jejich moci, ani kdyby stokrát chtěli? To není spravedlnost. Takový Bůh, to je dost smutná a děsivá představa.
 3. "Bůh je schizofrenní a buď lže, nebo popírá sám sebe."
  Problém je v samotném tvrzení hyperkalvinistů, že Bůh lidi nutí dělat něco zlého. V listu Jakubově 1:13-16 se jasně píše: »Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a porodí hřích, a dokonaný hřích plodí smrt.«
  Nazývají tedy hyperkalvinisté Boha lhářem? Bible jasně říká, že za hřích je každý odpovědný sám, jsa sváděn vlastní žádostivostí. Bůh je dobro, nepůsobí v nikom nic zlého a nikoho nepokouší ke zlu. To je biblický fakt. Tvrdit opak znamená připisovat Bohu atributy a jednání ďábla.
 4. "Bůh je jakýsi vesmírný sadista, který se vyžívá v tom posílat některé lidi do pekla, aniž by na svém osudu mohli co změnit, byť by chtěli."
  Toto je nutná podmínka pro nevyhnutelné předurčení kohokoli k záhubě. Tvrzení, že Bůh skutečně chce, aby někteří lidé nebyli zachráněni; že Bůh přímo chce, aby někteří lidé přišli do pekla - a neumožní jim záchranu, ani kdyby chtěli (jako že chtít nebudou).
  Problém je, že tím nazývají Boha lhářem. K Bohu skutečně nikdo nemůže přijít sám ze své síly - boží milost je nutnou podmínkou, přičemž Bůh není nijak povinen tuto milost dávat; v listu Janově 6:44 Ježíš říká, že »Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal«. Jistojistě ale víme, že Bůh »chce, aby všichni lidé byli zachráněni a přišli k poznání pravdy« (1Tim2:4b).
  Jak je tedy možné, že Bůh chce, aby všichni byli zachráněni - a přitom někteří zachráněni nejsou? Odpověď má jedno slovo: "svoboda". Aby byl člověk spasen, musí být zároveň splněny dvě podmínky: Bůh ho k sobě musí přitáhnout - a člověk musí svobodně chtít. Obě tyto podmínky jsou nutné; samotné chtění člověka není podmínkou dostatečnou, ale přitom si můžeme být jisti, že pokud někdo upřímně chce, Bůh se nad ním smiluje a dovolí mu vejít; sám Ježíš přeci říká: "Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven" (Jan 6:37)
Takže to máme: tvrzení, že Bůh tvoří zlo a působí hřích. Že nespravedlivě trestá jiné lidi za své vlastní jednání, které jim vnutil. Že Bůh lže a popírá sám sebe; a že je Bůh vesmírný sadista, který některé lidi nemiluje a vyžívá se v jejich trápení. Ale toto není Bůh: je to perverzní překroucení Boha ku obrazu ďábla. Hyperkalvinismus připisuje Bohu skutky ďábla a v tom spočívá jeho heretičnost.  Jde to jinak?Hyperkalvinismus je tedy hereze, což je - dle mého svědomí a vědomí jasné i u písma -; já ale nesouhlasím ani s otázkou úmyslného předurčení k záhubě pasivitou, jak ji předkládá kalvinismus asymetrický. (Důraz je na tom místě "úmyslného": shodnu se s kalvinismem co do toho, že Bůh některé lidi nechá na pokoji dojít si do záhuby, když chtějí - rozpor nacházím na onom "chtění zahubit člověka", která by byla motivací k jeho předurčení. Mám totiž za to, že pravda je někde mezi Kalvinismem a Arminiánstvím - že tyto dvě teologické školy jsou jen extrémy, z nichž každý chápe kus pravdy, ale v některých aspektech ulétává.)
Pevně věřím, že nám Bůh daroval úplnou svobodu (a s ní i úplnou zodpovědnost); že Bůh miluje všechny lidi, nepřeje nikomu nic zlého a nepřeje si, aby kdokoli přišel do zatracení - a že Bůh naprosto není schizofrenní, natož pak sadista. A mám za to, že celá ta záležitost vychází z nepochopení slova "předurčení".
Takže Bibli s sebou a hurá na základní principy. Jak tedy vysvětlit, že někdo nepřijde k Bohu? Svobodou z lásky.Celou záležitost pochopíte, pokud se na celou záležitost podíváte z hlediska nejvyššího Božího principu - lásky.
Bůh lidi nesmírně miluje - a touží po tom, aby všichni byli ve vztahu s ním. Ale nikoho nenutí do vztahu, do kterého onen člověk nechce: nemůžete někoho skutečně milovat z donucení. A vynucený vztah je pro člověka, který v něm žít nechce, toliko přetvářkou a utrpením. Bůh to ví - vždyť nás stvořil a každému vidí do srdce. Právě proto, že nás Bůh všechny tolik miluje a zná nás, je ochoten - ač mu to trhá srdce - nechat lidi, aby si svobodně vybrali že chtějí raději jít do věčného odloučení od něj, než aby byli s ním proti své vůli.
Oproti představě např. Kalvinistů to naprosto neznamená, že by Bůh nebyl svrchovaný. Bůh má tu moc - ale sám sebe "omezuje" svou láskou. Abych to tak demonstroval na extrémním případu - představte si, že sedíte u rodinného stolu a máte v ruce nabitou pistoli. Máte tedy moc zabít všechny své milované - máte k tomu všechny prostředky a nikdo jiný vám v tom nebrání, ba ani zabránit nemůže. Ale vám něco tak šíleného ani na mysl nepřijde - milujete je a nepřejete jim nic zlého. Přemýšlet o nezměnitelném předurčení pro peklo jako o jediném způsobu, jak si teologicky poradit s problémem, že je Bůh absolutně mocný a přitom někteří lidé jdou do pekla je toliko naprostým nedoceněním boží lásky k lidem. Koneckonců, není stejným "paradoxem", když Pavel v 2Tim2:13 píše »jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe« ? Bůh je všemohoucí, ale ačkoli by přirozeně mohl, své dokonalé atributy - jako věrnost a láska - prostě změnit nechce, takže to neudělá. No dobře, ale co Boží vyvolení a předurčení?Výklady vyvolení kompatibilní s boží láskou i lidskou svobodou volbyKdyž výše popsané biblické verše a principy jasně ukazují, že si Bůh nepřeje ničí záhubu, jak tedy vysvětlit verše o vyvolení - či předurčení - ke spasení (což je další z kořenů učení o predestinaci)?
 • Jednou z možností je dvojí vyvolení. Bůh všechny vyvolil, aby k němu přišli - a přitahuje je k sobě. Ale pokud s ním někdo bojuje a nechce se nechat přitáhnout - má tvrdé srdce -, Bůh ho může nechat být. Jak bylo trefně napsáno v komentáři na verš Mt16:24 (»Chce-li kdo za mnou přijíti...«):
  "Je tu tedy zásadní otázka: CHCE-LI KDO? A chceme tedy? Chceme jít za Pánem? (...) Dovolujeme Bohu, aby v nás působil chtění toho, co se Jemu líbí tím, že chceme, aby v nás toto chtění působil?"
 • Jinou možností - možná splývající s tou první - se úzce dotýká boží vševědoucnosti. Bůh ví už před něčím narozením, že se ten člověk nerozhodne pro něj a nebude spasen (nebo se dokonce rozhodne proti němu); v tom případě by byl v božích očích "předurčen" k záhubě. To ovšem naprosto neznamená, že by to Bůh chtěl nebo dokonce působil - toliko že s tím Bůh počítá.
A co se předurčení týče:Musí snad být nezvratné? Pokud mám fyzické dispozice být nejlepším sprinterem na 60 metrů na světě, mnozí by řekli, že jsem k takové dráze předurčen. Ale neznamená to, že pro mne neexistuje jiná cesta: jestli využiji toho, jak jsem byl stvořen v maximální míře a stanu se sprinterem závisí na mém svobodném rozhodnutí a na mé vůli, cvičení - a okolnostech. Stejně tak dítě, které vyroste v rodině zloděje a alkoholičky je sociologicky "předurčeno" k cestě zločince. Ale nemusí to tak být: vůle onoho dítěte není otrokem, nezvratně předurčeným k dráze zločinu okamžikem svého narození. Pořád mohou nastat okolnosti - či osobní rozhodnutí -, které na jedné z výhybek životních cest uhnou a celý život se změní - jen pomyslete na Nickiho Cruze z "Dýky a kříže". Na každý pád je cesta, jakou se člověk vydá, jeho rozhodnutím a tím pádem jeho odpovědností - bez ohledu na to, jaké měl předpoklady. Bez ohledu na to, k čemu se zdál být předurčen. K okolnostem života a osobnosti člověka se dá přihlédnout a dají se pochopit - ale nejsou ospravedlněním, na které by se někdo mohl vymluvit.
Co ale více, okolnosti se dají změnit. Když dítě s předpoklady k ustanovení světového rekordu ve sprintu nalezne trenér, který ho zdarma bude koučovat, může své "předurčení" plně rozvinout a dosáhnout skvělých věcí. Pokud se děcko z ulice setká s člověkem, který zasáhne jeho srdce a vytáhne ho z bídy a zločinu, může dosáhnout skvělých věcí navzdory svému "předurčení".
A pokud se ateista setká s křesťanem, může být z boží milosti přiváben k Bohu tak, že pozná jeho lásku a sám se rozhodne pro život s Ním. Křesťan se při evangelizaci z boží milosti může stát oním trenérem, který umožní člověku s touhou po duchovnu najít jediného a milujícího Boha - či oním zachráncem člověka, směřujícího po cestě záhuby. Buďme takovými trenéry a zachránciJak tedy chápat faraonovo zatvrzení z Římanům 9?Jak jsem napsal výše, právě doslovné chápání textu z 9. kapitoly Římanům je kořenem hyperkalvinismu a pokud jen vím, i jedním z výrazných pilířů kalvinismu asymetrického.
Pavel rád provokoval a používal přirovnání, reference do Starého zákona a silná slova. Dle mého poznání se v 9. kapitole snaží názorně ukázat, že nikdo nemá nárok na spasení; že nikdo nemá nárok na to, aby se nad ním Bůh donekonečna slitovával. O tom, dle mého, hovoří verše z Římanům 9:20, které vysvětlují rozhořčení nad osudem faraona: »Člověče, kdo vlastně jsi, že odmlouváš Bohu? Což řekne výtvor svému tvůrci: "Proč jsi mě udělal takto?"«
Faraon byl zatvrzelého srdce. Jak se praví ve verši 22, Bůh jej »s velikou trpělivostí snášel«, ač byl faraon »propadl jeho hněvu a byl určen k záhubě«. To faraon byl zatvrzelého srdce a pro své vlastní hříchy propadl Božímu hněvu a byl určen - dalo by se říci předurčen - k záhubě. Co mohl udělat ve snaze se ospravedlnit? To samé, co dělá kdejaký usvědčený vrah u dnešních soudů: vymluvit se na okolnosti, na povahu. "Já za to nemůžu, to Bůh mně stvořil s tvrdým srdcem". Jako když vrah říká: "já za nic nemůžu, měl jsem těžké dětství". Jenže farao i vrah měli rozhodnutí ve svých rukou - znovu připomínám list Jakubův 1:13b-14: »Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí.
Pavel tedy říká: jak se opovažujete se snažit vyvinit tím, jak vás Bůh stvořil, nebo co vám nedal? Zatvrdili jste se vlastní žádostivostí, vlastním rozhodnutím a vlastním hříchem. Nemůžete se vymlouvat na to, k čemu máte dispozice. To vy jste odešli od Boha a nemůžete nemůžete se vymluvit na to, že vás Bůh nechal se zatvrdit a nezasáhl, tj. "nesmiloval se" nad vaší tvrdostí tím, že by vás donekonečna a navzdory vašemu chování lákal k sobě a přesvědčoval vás, abyste se odvrátili od zla, které pácháte. Jak  vysvětluje Clarke [cover72.net], donekonečna se smilovávat a obměkčovat srdce od zatvrzení není žádná boží povinnost, nýbrž milost. To je význam verše 15: »smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji.« A to je i význam verše 21, který je zřejmě referencí na  podobenství o hrnčíři z Jeremiáše 18:6-12 [cover72.net]: verš 21 poukazuje nikoli na nesvobodu, nýbrž na to, že komu přidělí milost záleží na Bohu, který srazí ty, kdo jednají zle, ale smiluje se nad těmi, kdo se napraví. Izraelci, stejně jako faraon, se napravit odmítli a jednali "podle svých zaruptilých a zlých srdcí", takže byli sraženi.
Bůh věděl, jak se faraon ze své zkorumpované, nicméně v principu svobodné vůle rozhodne; věděl, že je pyšný a tvrdého srdce. Věděl i, jak se rozhodne, když mu dá šanci. A proto ho využil, posečkal s jeho zničením a nejprve ho pozdvihl tam, kde se právě na něm - nesmírně mocném velmoži, zkorumpovaném vlastní žádostivostí - oslavil; slovy Bible: »právě proto jsem tě pozdvihl, abych na tobě ukázal svou moc a aby mé jméno bylo rozhlášeno po celé zemi« (verš 17).

Takže si to shrňme: Bůh nikoho nepokouší ke zlému a je naprosto vyloučeno, aby faraona proti jeho vůli ke zlému vedl. Bůh s faraonem udělal toliko to, že ho nechal se zatvrdit, když proti němu farao hřešil.
Zároveň ale Bůh ze své všemohoucnosti a vševědoucnosti dopředu věděl, jak se faraon zachová a proto si ho použil pro své účely: dosadil ho na egyptský trůn, aby se na něm oslavil a ukázal, že je mocnější, než nejmocnější vladař a kněz, jakého Izraelci znali. Aby ukázal, že když se mu někdo postaví, nezáleží na tom, jak je mocný či slavný: že on, jediný skutečný Bůh, je nejmocnější a ty, kdo se mu postaví a nemíní činit pokání, je mocen kdykoli porazit a smést. Že je tak mocný, že dokáže i své nepřátele a jejich svévolné činy ve výsledku použít ke svým účelům - aniž by ovšem ty zlé skutky působil.
Měl Bůh radost z faraonova pádu? Ne - Bůh se neraduje z ničí záhuby. Ale mohl za faraonův pád? Naprosto ne.  
 • Clarke: Bůh některým - ve své milosti - žehná (i poznáním), zatímco jiným trpí, aby se od něj odvrátili a přivolali na sebe spravedlivý trest
 • Ohledně Ex4:21 Clarke cituje Sv. Augustýna (sic! Jednu z pravdivých částí): »Bůh nepůsobí tvrdost v srdci člověka; ale může o něm být řečeno, že zatvrzuje ty, které odmítá obměkčit; že oslepuje ty, které odmítá osvítit; a že odpuzuje ty, které odmítá zavolat« - a vysvětluje: »je jen spravedlivé a správné, že tyto milosti odejme od toho, kterým je opakovaně nabídl - a který jimi pohrdl a odmítl je. Toliko k všeobecnému principu.« Jde o člověka, který zatvrdil své srdce tím, že odporoval Boží milosti a jeho svatému Duchu. ( zpět [cover72.net])
 • Jeremiáš 18:6-12 - »"Cožpak nemohu naložit s vámi jako ten hrnčíř, dome izraelský? je výrok Hospodinův. Hle, jste v mých rukou jako hlína v rukou hrnčířových, dome izraelský. Jednou promluvím proti pronárodu a proti království, že je vyvrátím, podvrátím a zničím. Avšak odvrátí-li se onen pronárod od zla, jež páchal a proti němuž jsem mluvil, budu litovat toho, že jsem zamýšlel způsobit mu něco zlého. Jindy promluvím o pronárodu a o království, že je vybuduji a zasadím. Budou-li se však dopouštět toho, co je zlé v mých očích, a nebudou mě poslouchat, budu litovat toho, že jsem slíbil prokázat jim dobré věci. A nyní vyřiď mužům judským a obyvatelům Jeruzaléma: Toto praví Hospodin: Hle, já připravuji proti vám zlo, to zamýšlím proti vám. Navraťte se už každý ze své zlé cesty, napravte své cesty a své skutky." Oni však řekli: "Zbytečné řeči. Půjdeme za svými úmysly, každý z nás bude jednat podle svého zarputilého a zlého srdce."« ( zpět [cover72.net])
  Část II: Kalvinistické problémyOsobně mám za to, že lidé inklinují buď ke Kalvinismu či Arminiánství proto, co je pro ně nejdůležitější. Pro Kalvinistu je nejhorší představa, že by Bůh nebyl svrchovaný; že by něco nebylo v jeho rukou. Tímto pohledem nahlíží na všechny problémy a pokud před ním vyvstane dilema, pro které nevidí jiné řešení než obětovat buď boží svrchovanost, nebo svobodu a dobrotou, "obětuje" to druhé.
Oproti tomu pro Arminiána je nejhorší představa, že by Bůh byl Vesmirným Zotročovatelem či Sadistou. Pokud se setká s dilema, na niž nevidí jinou odpověď než vybrat si mezi boží svrchovaností či svobodou a dobrotou, vybere výklad, který "zachová" to druhé.
O obou píši, že "obětují" jeden Boží atribut, ale to je zavádějící. Ani Kalvinista, ani Arminián by to tak nikdy neřekl a ani v to nevěří; pro oba je samozřejmé, že Bůh je zároveň svrchovaný, dobrý a dává svobodu. Ona oběť vyplývá z logických implikací zvolené odpovědi, kterou si oba odmítají připustit - a právě v odpovědi je ten problém. Tam, kde my vidíme výklad nějaké otázky jako "buď-anebo" a jeden Boží atribut dáváme do pozadí je ve skutečnosti odpověď úplně jiná a my ji jen - jsa nedokonalými a omezenými lidmi - nevidíme. A místo abychom uznali vlastní nevědomost a řekli "prostě nevím, jak je toto možné" přijdeme s poněkud zavádějící teologií (s uznáním nevědomosti namísto vymýšlení omezených odpovědí má lidstvo obecně problém)...

Některé z otázek, na kterých se podle mne mnozí kloní ke kalvinismu jsou "boží všemohoucnost", "oslavení se Boha na smutných věcech" a všeobecně vysvětlení role a moci zla v tomto světě. Co jsem pak měl příležitost vidět, jelikož nevidí žádné odpovědi slučitelné se svobodnou vůlí, nacházejí odpovědi a stabilitu v kalvinismu, přecházejíce jeho (mou optikou) temné stránky.
Já mám za to, že ony otázky ve skutečnosti problémem nejsou a se svobodnou vůlí jsou nejen slučitelné, ale dokonce se s ní slučují logičtěji a lépe, než výklady kalvinistické. Dále tedy míním předestřít své odpovědi na některé kalvinistické teze a principy, předestřené ve výše zmíněném článku na ZoD.Drží Bůh lidi na uzdě?Jedno z tvrzení je, že Bůh přímo "drží na uzdě" lidi svou "všeobecnou milostí", aby nemohli páchat "příliš" zla.
Proč s tím nesouhlasím? Bůh je dokonale dobrý a zároveň všemocný. Takže pokud by už jednou přijal princip, že bude všechny řídit jako loutky, neměl by jediný důvod se omezovat na pouhé omezování zla: rovnou by zvýšil tlak a nastolil všem lidem vynucené dobro (vč. toho, že by všichni byli spaseni). Tvrdit opak znamená, že Bůh buďto:
 • nemůže řídit liti více, než jen trochu - což je popřením jeho všemohoucnosti,
 • nechce více dobra, což je popřením jeho dobroty a spravedlnosti, nebo
 • potřebuje lidské zlo, aby se na něm oslavil, což je popřením jeho svrchovanosti.
Ale samozřejmě souhlasím s tím, že je to jen Bůh, kdo v lidech působí dobro - jak je psáno, »každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování' je shůry, sestupuje od Otce nebeských světel« - jen jsem si jist, že to Bůh dělá jinak, než že by lidi vodil jako loutky proti jejich vůli a volbě. Protože to už by je rovnou mohl uvést do souladu se svou touhou po spasení všech.Jak se Bůh oslaví na(vzdory) zlu: chtěním zla, nebo jeho exploitem?Souhlasím i s tím, že si Bůh používá ke svým účelům i ty zkažené lidi pod vlivem ďábla, aby se na tom všem oslavil (Řím9:22) - ale opět: ne proto, že by jejich chování potřeboval a tak je v tom toužil nechat a proto to udělal, ale toliko vždy "přechytračí" (nevhodné slovo, ale nemám lepší) ďábla a i to zlé, co ďábel působí, si ve své moci použije pro své dobré účely - když už to nejde jinak, aniž by lidi vodil na loutkách nebo byl nespravedlivý.
Tedy - věřím, že Bůh nezneužívá lidi, ale exploituje ďáblovy útoky a ďáblovo zneužívání lidí, kdy - k ďáblově velkému vzteku - použije to, co ďábel zamýšlel jako zlo, ke svému dobru, čímž se oslaví na druhou a ďábla tím víc poníží a naštve. A právě toto se podle mne skrývá pod slovy "Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha" (Řím 8:28a).Boží plán: chce Bůh zlo, nebo s ním jen počítá?Na ZoD onen kalvinista píše: »Kdyby jen jeden čin nebo událost nebyl součástí božího plánu, nebyl by Bohem, protože by ztratil kontrolu nade vším.«
To je jistě pravda, ale plán obsahuje nejen to, co by si jeho tvůrce přál, ale i reakce na prostředí a to včetně nežádoucích vlivů, které se dají očekávat. Věřím, že Bůh ve svém velkém plánu počítá i s věcmi a událostmi, které si chtěním/touhou nepřeje, ale které prostě nejdou jinak (protože sám sebe omezuje pro svou lásku a spravedlnost). Ve výše uvedeném citátu jsem zaměnil slovo "plán" místo původního "záměr", protože záměr v mém vnímání implikuje "touhu" - chtění srdce. Bůh přitom podle mně naprosto netoužil obětovat svého milovaného syna a neměl z jeho utrpení radost - ale miloval nás a zároveň spravedlnost natolik, že to  prostě nešlo jinak [cover72.net].

Z té samé premisy vychází i kalvinistická teze »přece si nepřejeme, aby se cokoli stalo bez jeho dopuštění.«
Opět stejný problém: souhlasím, ale to, že Bůh něco dopouští ještě neznamená, že z toho má radost nebo to chce svým srdcem - mnohdy dopouští jen proto, že to prostě jinak nejde, když se sám omezuje láskou a spravedlností. Jak řekl Ježíš ohledně jednoho takového proroctví velmi deprimujícího dopuštění: »Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě není konec« (Mat 24:6)Re: PROČ NEVĚŘÍM V PŘEDURČENÍ (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Středa, 25. leden 2023 @ 17:51:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Redifon:


Predestinace... Učení o tom, že Bůh některé lidi přímo vyvolil k záhubě asi od počátku dělilo křesťany, 


Co jeto za nesmysl? Bůh vyvoluje ke spáse. 

Ti dostanou milost. Ostatní dostanou pouze spravedlnost. Nikdo nemůže obvinit Boha z nespravedlnosti.
]


ZMATENOST KALVINISMU (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Pátek, 27. leden 2023 @ 13:23:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tvrdím, že kalvinismus je zmatený, klame všechny kteří mu uvěří. 

Začnu první větou kalvinistova článku, totiž:
"Většina tzv. "křesťanů" ukradla Bohu Jeho Svrchovanost."

Co je toto za nesmysl??? Což je Bůh hloupý, či snad dokonce spí, aby Mu mohl člověk, který je pouhým stvořením, ukrást Jeho svrchovanost???

Co praví Písmo?

Žalmy 121, 4 [biblenet.cz] Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele.

Zde, se pod maskou zdánlivé svatosti dopouštíte rouhání, když Bohu upíráte vládu nad svým stvořením. 

Pak se ovšem nelze divit i tomuto Vašemu blábolu:
Matouš 7, 20 [biblenet.cz] A tak je poznáte po jejich ovoci.Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše 
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 07. leden 2023 @ 15:55:33 CET
Zvláště když tam pod vlivem toho ducha měla automatické psaní, když nám ten duch psal dopisy a pokyny.

Re: Narození Pána Ježíše podle Lukáše
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Středa, 11. leden 2023 @ 21:39:24 CET to Danny42:

(podtržení je moje)

Tak vy jste, kalvinisto VĚDĚL, že automatické psaní je okultního, tedy satanského původu - a přesto jste ďábelskému duchu uvěřil!!!

Co z toho plyne?

Samozřejmě to, že pouhé POZNÁNÍ nechrání. Ochránit může jen KRISTUS!!!

Podívejte se kalvinisto,
Kde v Písmu čteme o komunikaci s duchy??? A tito duchové VÁM psali dopisy a pokyny - a vy jste jim uvěřili, že právě takto byla psána Písma NZ???

A podle pokynů ďábelských duchů jste i jednali???

Tak podívejte se, kalvinisto,
automatické psaní má svůj původ v tom, že se člověk DOBROVOLNĚ otevře nečistému duchu, který pak ovládne jeho mysl a tělo do té míry, že posedlý člověk (v tomto stavu mysli o posedlosti hovořit lze), napíše jisté sdělení na papír, aniž by si to vůbec uvědomoval, neboť je, populárně řečeno, "mimo". 

O problému populárně zde: 
Jestliže jste tedy, jako celý sbor uvěřili satanským duchům a nechali si od nich dávat pokyny, jestliže jste uvěřili, že Písma NZ byly napsána cestou automatického psaní, pak ovšem tvrdíte, že Písma NZ jsou satanského původu!!!

Nedohlédám následků vaší hlouposti, tuposti a pitomosti!!!

POHYBUJETE SE V NEBEZPEČNÉ OBLASTI JAKO SLON V PORCELÁNU!!!

Písmo praví:

2. Petrův 1, 21 [biblenet.cz] Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha.

A protože Písmo vzniklo z popudu Ducha svatého, nejsem si vůbec jist, zda jste Ducha Svatého neurazili a neprovinili se proti Němu!!!

Zač stála víra vaše - i celého sboru??? Kdyby se v něm nalezl jediný člověk (lhostejno, zda muž, či žena), který má ducha Kristova, pak by tito Satanovi vyslanci byli Kristem, skrze tohoto člověka působícím, ze sboru vytěsněni, anebo by (podle množství víry v tomto člověku, či v lidech), museli ze sboru uprchnout!!!

ALE NENAŠEL SE ANI JEDINÝ!!!
ANI JEDEN JEDINÝ!!!

A z níže uvedených výroků, jejichž autorem jste Vy, usuzuji, že jste ještě pod Satanovou mocí.Efezským 5, 14 [biblenet.cz] A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno: Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus.

rdf


 


]


Re: ZMATENOST KALVINISMU (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 28. leden 2023 @ 09:53:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Redifon píše:]


Re: ZMATENOST KALVINISMU (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Sobota, 28. leden 2023 @ 10:41:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak podívejte se, vážený pane,
Vy nechápete základní věci. 

Vy jste nepostřehl za ta léta, že jsem přátele z římskokatolické církve mnohokrát  upozorňoval, že nemají v patřičné úctě texty Písma svatého, když užívají termínů, které v Písmu nejsou, jako např. "Panna Maria", či "Matka Boží", či "Královna andělů"???

A TO JE CESTA DO PEKEL!!!

To jste za ta léta nepostřehl???

A vy kalvinisti děláte stejnou chybu: V uvedeném textu je řeč o tom, že Petr (v daném okamžiku) nechápal věci Boží, ale lidské. A protože se snažil Spasitele v daném okamžiku odvrátit od realizace díla spásy, byl nazván satanem. Toť vše. 

Tak kde je v Písmu řeč o "LIDSKOSTŘEDNOSTI", či "BOHOSTŘEDNOSTI"!!!

NIKDE!!!

Mám za to, že tyto a další nesmysly vám nakukal zlý duch cestou automatického psaní, jehož jste se zcela nezbavil/nezbavili.]


UŽÍVÁNÍ NEBIBLICKÝCH TERMÍNŮ VEDE PRYČ OD PÍSMA - TEDY K BLUDŮM!!! (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Sobota, 28. leden 2023 @ 11:44:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
UŽÍVÁNÍ NEBIBLICKÝCH TERMÍNŮ VEDE PRYČ OD PÍSMA - TEDY K BLUDŮM!!!
rdf


]


Re: ZMATENOST KALVINISMU (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 02. únor 2023 @ 21:57:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Redifon:
]


Re: ZMATENOST KALVINISMU (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 02. únor 2023 @ 23:44:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Redifon:
]


Re: PROČ NEVĚŘÍM V PŘEDURČENÍ (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 27. leden 2023 @ 07:03:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Stačí srovnat arminskou a kalvinskou modlitbu: 

Armíni se modlí se soustředěním na sebe (na člověka): Děkujeme ti Pane, že nám žehnáš, že nám dáváš úrodu, že nám dáváš chléb, že nám dáváš zdraví, že jsme se dožili dnešního shromáždění, že NÁM.... NÁM.... NÁM....... Vše je zde LIDSKOSTŘEDNÉ.


Ale kalvínská a biblická modlitba zní jinak: Svatý, Svatý, Svatý, Pane Všemohoucí, Ty jsi hoden vší Slávy, Tobě patří moc, požehnání i moudrost. Tobě patří Království, ať se děje Tvá vůle.... TY... TY.... TY.... Vše je tu BOHOSTŘEDNÉ. 


A je to tak i ve skutcích: Armíni si plánují všechny své skutky sami - jak na shromáždění, tak venku. Jsou to jejich skutky - lidské.

Bibličtí jdou v závislosti na Duchu svatém. Jak na shromáždění, tak navenek. Činí skutky z inspirace Boží. ]


Stránka vygenerována za: 0.56 sekundy