Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Norbert.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 16460, komentáře < 7 dní: 303, komentářů celkem: 416833, adminů: 60, uživatelů: 5185  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 157 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

Myslivec
Frantisek100
Mikim
Willy

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
113136458
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Mluvení v jazycích a nejen o něm
Vloženo Čtvrtek, 08. prosinec 2022 @ 13:07:10 CET Vložil: Tomas

Žhavá témata poslal Frantisek100

   Pavel navazuje na předchozí kapitolu o lásce. Přál by si, aby korintští křesťané usilovali o lásku, protože pak bude méně konfliktů a nedorozumění a  tak to  prospěje  sboru. Rovněž si přeje, aby dychtili po duchovních projevech a prosili o dary Ducha. Za jeden z duchovních darů mimo lásky považuje i dar proroctví, který vyvyšuje nad dar mluvení v jazycích. Církev v Korintu potřebovala ujasnit otázku daru mluvení jazyky, protože kvůli němu docházelo k nepořádku při bohoslužbách. Mluvení v jazycích je legitimní dar, ale věřící v Korintu jej používali jako znak nadřazenosti místo, aby jím budovali duchovní jednotu.   ·  


1Držte se lásky a usilujte o duchovní dary, nejvíce o dar prorocké řeči.   ·  
2Vždyť kdo ve vytržení mluví jazyky, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu, a nikdo mu nerozumí. Je puzen Duchem, ale to, co říká, zůstává tajemstvím.       

 Pavlovi se nelíbilo mluvení jazykem, aniž by někdo vyložil, co se hovoří.  K čemu to je, když lidé tomu nerozumí.  Mohl třeba vyjadřovat i něco úžasného, ale komu to prospěje, když ostatní nerozuměli.   · 

  3Ten však, kdo má prorocký dar, mluví k lidem pro jejich duchovní užitek, napomenutí i povzbuzení.     

Prorokování považoval Pavel za jev, který povzbuzuje, utěšuje a buduje církev. Navíc lidé tomu rozumějí, protože to slyší ve svém jazyce. Proroctví může obsahovat také předpověď budoucích událostí a jeho hlavním posláním je předávat lidem Boží slovo a tak je varovat, korigovat jejich chyby a povzbuzovat je.   ·  

4Kdo ve vytržení mluví jazyky, mluví k svému užitku, ale kdo mluví prorocky, mluví k užitku církve.   

 Tady se Pavel domníval, že mluvení v jazycích má význam jen pro jednoho jedince, ale ne pro ostatní. Můžeš se tak klidně modlit doma, ale ve shromáždění to nemá užitek. Pavel tak přímo odsuzuje používání daru jazyků ve shromážděních, protože druhým to nepomáhá. Proroctví je dar, který buduje církev  a přináší na rozdíl od darů jazyků užitek všem.   ·  

5Chtěl bych, abyste všichni mluvili jazyky, ale ještě více, abyste měli prorocký dar. Neboť ten, kdo mluví prorocky, znamená víc než ten, kdo mluví ve vytržení – ledaže by jeho řeč byla vykládána, aby z toho církev měla užitek.      

Pak Pavel nějak ustupuje od kritiky darů jazyku, protože si uvědomuje, že je to také dar Ducha,  ale nelze, aby stejný dar měli všichni křesťané. Nemohou všichni mluvit v jazycích ani všichni porokovat. Když mluvit jazyky ve shromáždění, pak vždy musí být výklad, aby posluchači tomu rozuměli.   Para  překlad      

Ať je tedy láska na prvním místě. O duchovní dary také usilujte, ale především o schopnost tlumočit Boží slovo.Když někdo mluví neznámým jazykem, mluví sice o Bohu, ale lidé z toho nic nemají, protože mu nerozumějí. jestliže však někdo promluví prorocky,posluchači to pochopí a taková slova jim pomáhají, povzbuzují a podněcují. Neznámý jazyk má význam jen pro toho, kdo jím mluví, kdežto srozumitelné poselství buduje křestanské společenství. Ne že bych vám nepřál, abyste třeba všichni mluvili cizímu jazyky, ale přednost dávám tomu. abyste Boží slovo přinášeli srozumitelně, Vždyť církev má užitek jenom z toho, čemu každý může rozumět.     ·  

6Vždyť kdybych k vám, bratří, přišel a mluvil jazyky, a nepřinesl vám žádné zjevení od Boha ani poznání ani prorocké slovo ani naučení – jaký prospěch byste z toho měli?       

Pak následuje Pavlův příklad hudebních nástrojů. Každý nástroj vydává různé tony a podle nich poznáme, co je to za nástroj. A příjemná pro nás je právě ta rozmanitost tonů. Stejně tak polnice, zní jinak když chce vyjádřit přichystání se k boji, tak to zní jasně a nejde o monotónní dlouhý zvuk.   ·  

7Je to jako s hudebními nástroji, třeba s flétnou nebo kytarou: kdyby nevydávaly odlišné tóny, jak by bylo možno rozeznat nápěv, který se na nich hraje? ·  
8A kdyby polnice vydala neurčitý zvuk, kdo by se připravoval k bitvě?    

A pokračuje dál, aby příklady aplikoval na nás jazyk     ·  

9Tak i vy: Jestliže ve vytržení nepromluvíte jasné slovo, jak se má poznat, co bylo řečeno? Budete mluvit jen do vzduchu!      

 Pokud je naše řeč nesrozumitelná, nikdo jí nerozumí a její užitek je srovnatelný  s mluvením do větru. Možná, že přináší jistý pocit uspokojení mluvčímu, ale nic nepomůže Božímu lidu   ·  

10Na světě je mnoho různých řečí a každá má svá slova. ·  
11Jestliže však neznám význam těch slov, budu pro mluvícího cizincem a on zase bude cizincem pro mne.       

Existují různé způsoby komunikace mezi lidmi pomoci slov , ale nějak komunikují mezi sebou  i ostatní živočichové. Vždy je však důležité znát význam těchto slov či signálů. těžko se domluvíme s cizinci, když neznáme význam jejich slov   ·  

12Tak i vy: Když tak horlivě usilujete o duchovní dary, snažte se, abyste měli hojnost těch, které slouží růstu celé církve.     

Pavel se obrací na korintské věřící, aby usilovali o duchovní dary, které budují církev. Pavel je nechce odradit o duchovních darů, ale aby horlivě usilovali o duchovní projevy, které povedou k růstu církve.   · 

13A proto ten, kdo mluví jazyky, nechť prosí, aby je dovedl také vykládat.      Pokud někdo mluví jazykem, má se modlit, aby také mohl vykládat. Nebo aby mohl někdo pro něj to vykládat.   14Kdybych se modlil ve vytržení, modlil by se můj duch, ale má mysl by toho nebyla účastna.     Jestliže se někdo modlí jazykem během shromáždění tak, že jeho city se vyjadřují slovy, které nikdo nepoužívá, pak je to bez užitku. Shromáždění neví, co mluví. Má to smysl?   ·  
15Co tedy? Budu se modlit ve vytržení ducha, ale budu se také modlit s vědomou myslí. Budu zpívat chvalozpěvy ve vytržení ducha, ale budu zpívat také s vědomou myslí.     


 
Pavel dochází k závěru, že je v pořádku modlit se duchem, ale zároveň se má modlit tak, aby mu bylo rozumět čili  s  vědomou myslí. Totéž platí i o zpěvu. ·  

16Kdybys děkoval Bohu ve vytržení, jak by ten, kdo do toho není zasvěcen, mohl říci Amen k tvému díkůvzdání, když nerozumí tomu, co říkáš?    

Když se někdo  modlí a my mu nerozumíme, jak potom můžeme vyslovit Amen. Čemu říkáme Amen? Přítomný člověk prostě tomu nerozumí. Používejme ve shromáždění  slov, kterým je rozumět. ·  

17Ty sice dobře vzdáváš díky, ale druhý z toho nemá žádný užitek.·  
18Děkuji Bohu, že mám dar mluvit jazyky více než vy všichni,·  
19ve shromáždění však – abych poučil i druhé – raději řeknu pět slov srozumitelně než tisíce slov ve vytržení.   

 Pavel uměl  a naučil se několika jazykům. Takové jazykové vzdělání neměl  z nich nikdo.  To byly jazyky, že když jimi mluvil věděl, co říká  a věděl to i ten, v jehož jazyku hovořil.  Ale mluvit ve vytržení, tak jak mluvili někteří, po tom netoužil. On se nechtěl takovým darem převádět, protože takový dar by lidem nic nepřinášel.  

Para překlad   

 Řekněte sami: k čemu by vám bylo, kdybych mluvil jazyky pro vás nesrozumitelnými a nevyložil současně, v čem je poučení, co má smysl vzdělávací a co prorocký? Podívejte se třeba na hudební nástroj- nebo třeba harfu nebo varhany. Kdyby se rozezvučely všemi tony najednou, kdo by v tom poznal nějakou melodii? Anebo polnice: když zatroubí nezřetelně, kdo rozezná signál k boji? Stejně tak vaše řeč: není-li srozumitelná, nikomu nic nedá. Mluvíte do větru. Na světě se mluví stovkami cizích jazyků a kdo je zná, krásně se jimi dorozumí. Když ale na mne někdo mluví slovy , jejichž význam neznám, zůstaneme si navzájem cizinci. Vím, že usilujete o duchovní obdarování. Snažte se právě vyniknout právě v tom, co pomáhá budovat církev. Proto radím tomu, kdo mluví neznaným jazykem: modli se, abys uměl vyložit, co říkáš. Když někdo totiž hovoří takovým jazykem: modlí se sice jeho duch, ale bez účasti rozumu. Co s tím ? I já se chci  modlit vroucně, ale tak, abych se zároveň modlil rozumem. A když zpívám k Boží oslavě, chci ho chválit i svým rozumem. Jak by mohl posluchač připojit svůj souhlas k modlitbě, kdyby nerozuměl jejím slovům? I kdyby byla sebeupřímnější, nic  zní nemá. Jsem vděčný Bohu, že mne tímto darem obdaroval víc, než kohokoliv z vás. Přesto ve shromáždění povím raději pět srozumitelných vět, než tisíce slov nesrozumitelných,  

V další časti Pavel Korintské varuje, aby nebyli ve svém smýšlení nezralí. ·  

20Bratří, ve svém myšlení nebuďte jako děti. Ve zlém buďte jako nemluvňata, ale v myšlení buďte dospělí.·  
21V Zákoně je psáno: ‚Jinými jazyky a ústy cizozemců budu mluvit k tomuto lidu, ale ani tak mě nebudou poslouchat,‘ praví Hospodin.·  
22Mluvení jazyky není tedy znamením k víře, nýbrž k nevěře, prorocká řeč však nevede k nevěře, nýbrž k víře.·  
23Kdyby se celá církev sešla ve shromáždění a všichni by mluvili ve vytržení a přišli by tam lidé nezasvěcení a nevěřící, cožpak neřeknou, že blázníte?  

Vlastně jim říká? Neradujte se dětinsky z těchto okázalých darů, které využíváte k vlastnímu předvádění  se. V jistém smyslu máte být jako děti, ale v jiných oblastech byste měli přemýšlet jako dospělí.  21. verš se zdá nesrozumitelný, je citací z Izaiáše Co se tehdy stalo? Izaiáš hovořil ke svému lidi a ti ho neposlouchali, tedy neposlouchali hlas Hospodina. Řeči  Izaiáše nechtěli rozumět. A pak do země vtrhli ti, jejichž řeči pak už vůbec  nerozuměli.Hezky zní parafrázovaný překlad: Izaiáš 28.11.         

To byl hlas,  z něhož byl je zmatek, teď už ani rozumět nemohli,  bylo pozdě.  

A tak, chce říci, že kdyby křesťané mluvili cizími jazyky, jak je při vytržení ,všichni, tak lidé přicházející do shromáždění  by je považovali  za blázny a ze sboru by utekli. Zmátlo by je to, nestali by se z nich křesťané, když by sdělení nerozuměli. Takže jazyky nepřivedou k víře.  ·  

24Budou-li všichni mluvit prorocky a přijde tam člověk nevěřící nebo nezasvěcený, bude vším, co slyší, souzen a usvědčován,·  
25vyjdou najevo věci skryté v jeho srdci, takže padne na kolena, pokoří se před Bohem a vyzná: „Vskutku je mezi vámi Bůh!“  

 Když přijde nevěřící do křesťanského  shromáždění, kde  se  spíše prorokuje než mluví jazyky, uslyší  a porozumí všemu, co se říká. Jestliže se hovoří  jazyky, aniž by je někdo vyložil, pak to nevěřícími nikterak nepomůže. Když tomu, co se říká, porozumí, pochopí , v čem je hřích, tak si uvědomí si, že by měl být za něj odsouzen A to mu prospěje, aby pak toužil po odpuštění a pochopil Boží milost  Prostě řeč kazatele odhalí . co má kazatel na srdci. Nevěřící pocítí, že ho mluvčí oslovuje osobně a Duch svatý pak působí na nevěřícího dál. Tak, až padne na zem, pokloní se Bohu a vyzná  svůj hřích. Pocítí existenci Boží  a Boží milost Nic takového se bohužel nestane, když slyší mluvení jazycích bez výkladu. ·  

26Co z toho plyne, bratří? Když se shromažďujete, jeden má žalm, druhý slovo naučení, jiný zjevení od Boha, ještě jiný promluví ve vytržení a další to vyloží. Všecko ať slouží společnému růstu.·  
27Pokud jde o mluvení jazyky, ať promluví dva nebo tři, jeden po druhém, a někdo ať vykládá.·  
28Kdyby neměli vykladače, ať ve shromáždění mlčí, každý ať mluví ve vytržení jen pro sebe a před Bohem. 

  Aby dar mluvení v jazycích nebyl ve shromážděních  zneužíván, stanovil Pavel jistá pravidla, jak tento dar používat. Například jeden muž měl na starosti chvalozpěv, jiný přednesl nějaké učení a další hovořil třeba v jazycích, které další  hned vyložil.  Dále stanovil, že během jednoho shromáždění  mohou mluvit jazyky nanejvýš tři lidé a nesměli mluvit najednou, nýbrž jeden po druhé. Tím se vyhnou  vřavě a zmatku, které vnikají, když najednou hovoří více lidí. Pokud ovšem nebyl ve shromáždění vykladač, pak měl věřící obdarovaný darem jazyků ve shromáždění mlčet. Mohl také sedět  a mluvit  jazykem neslyšně k sobě a k Bohu   V dalších verších pak Pavel stanovil pravidla pro používání daru proroctví. ·  

29  Z proroků ať promluví dva neb tři a ostatní ať to posuzují.     

Nesměli vystupovat více než v počtu dvou či tří a křesťané, kteří jim naslouchali, měli rozhodnout, zda konkrétné jedinec opravdu sděluje Boží výroky nebo se jedná o falešného proroka. ·  

30Dostane-li se zjevení jinému ve shromáždění, nechť ten první umlkne.·  
31Jeden po druhém můžete všichni prorocky promluvit, aby všichni byli poučeni a všichni také povzbuzeni.·  
32Prorok přece ovládá svůj prorocký dar.·  
33Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje. Jako ve všech obcích Božího lidu,      

Pro pořádek ve shromáždění se mělo postupovat tak, že jestliže jeden prorok hovoří  a jiný člověk, který sedí, dostal zjevení, pak první prorok přestane mluvit  a vytvoří prostor k tomu, aby  mohl hovořit ten, který dostal nejnovější zjevení.  Bylo to opatření z toho důvodu, aby jeden muž nehovořil moc dlouho, protože se pak často odkloní od Božích slov ke slovům vlastním. Proroci tedy mají hovořit jeden po druhém, nikoliv aby si jeden nárokoval celý čas Toto pravidlo mělo pomoci shromáždění, aby všichni dostali příležitost mluvit.  U korintských bohužel se stávalo, že se domnívali, že čím více je člověk ovládán  Duchem Božím, tím méně má kontroly nad sebou Je unášen do stavu extáze a pak méně disponuje  rozumem a sebeuvědoměním. Chová se,  jak bychom řekli dnes, jako fanatik.  Křesťané  v Korintu si však mysleli, že tak chová pod vládou Ducha , že člověk neovládá svoji řeč  a neví co dělá. Pavel však dodává, že Duch se podřizuje prorokům. To znamená, že prorok není unášen bez svého souhlasu nebo proti své vůli.  Pak se nemůže vymlouvat na to, že si nemohl pomoci, ale může se sám rozhodnout o tom, kdy a jak dlouho bude mluvit. Na závěr Pavel zdůrazňuje, že shromáždění nejdou místem, , kde je neklid, ale naopak místem pokoje.  

Parafrázovaný překlad od 20. do 33. verše.     Bratři, nebuďte dětinští. Zlo ať je vám cizí jako nemluvňatům. ale jinak myslete jako dospělí lidé. Ve starozákonním proroctví říká Bůh:"Pošlu k nim cizince, aby k nim promluvili cizím jazykem, ale ani těm nebudou naslouchat" Ten nesrozumitelný jazyk sotva někoho přivede k víře, a kdo již křesťanem je, potřebuje také slyšet spíš jasné Boží pravdy. Představte si, že se sejdete, každý zvlášť bude mluvit jiným jazykem  a teď mezi vás přijde nezasvěcený nebo nevěřící člověk. Řekne si, že vím nejspíš přeskočilo. Když ale všichni budete tlumočit Boží pravdu jasnou řečí, pak to, co nahodilý host uslyší, zasáhne jeho svědomí. Bude usvědčován a jeho nejtajnější myšlenky odkrývány, takže padne na kolena a vyzná: Mezi vámi je určitě Bůh! Jaký závěr z toho udělat? Když se sejdete, jeden poslouží zpěvem, jiný poučením, další poselstvím od Boha a další za se jeho výkladem. Pro všechny  tu platí jediné pravidlo:aby to, co dělají, bylo ku prospěchu celé obci věřících. Pokud jde a mluvení cizím jazykem, ať tedy mluví nejvýše dva nebo tři, ale pěkně jeden po druhém, a zároveň ať někdo překládá. Když se nenajde nikdo, kdo by byl to učinit, ať toho mluvící raději nechá nebo mluví s Bohem potichu, sám pro sebe. Také ti, kterým se dostalo zvláštního Božího poselství, ať hovoří jen dva nebo tři, ostatní ať o něm uvažují. Jestliže Bůh odhalí něco dalšímu z přítomných, zatímco předchozí ještě mluví, má mu být postoupeno slovo. Tak se dostane na všechny, kdo mají co říci pro moc  a povzbuzení ostatním. Pamatujte, že kdo mluví z Božího pověření. umí se také odmlčet a čekat, až na něj přijde řada. Bůh si nelibuje ve zmatku, ale v řádu a pokoji.    

    Následující verše jsou příkladem zneužití veršů . Pavel je píše po té části výkladu, v němž klade důraz na řád a pořádek ve shromáždění. Napomenutí míří  jen do korintského sboru a nikoliv jako obecné pravidlo. Bohužel muži, kteří v dějinách křesťanství si mysleli, že mají měli patent na výkladu Nového zákona,  si text vyložili po svém a ve svůj prospěch. ·  

34ženy nechť ve shromáždění mlčí. Nedovoluje se jim, aby mluvily; mají se podřizovat, jak to říká i Zákon.·  
35Chtějí-li se o něčem poučit, ať se doma zeptají svých mužů; ženě se nesluší mluvit ve shromáždění.·  
36Vyšlo snad slovo Boží od vás? Nebo přišlo jen k vám samotným?   

Proč chtěl Pavel, aby ženy v korintském  shromáždění mlčely,  mělo to své konkrétní důvody.  Sbor byl velmi mladý  a mnohé ženy byly původně pohanského původu. V Korintu se mezi pohanskými ženami šířilo  učeni a kult bohyně Afrodity, což byl i kult prostitutek. Dále se zde šířil kult zasvěcený Backovi, což byl bůh tance a vína. Od toho se v řecké mytologii odvozovaly bakchantky. Byly to třeštící ženy, které v tanci upadaly až do stavu blížícímu se šílenství, v němž byly schopné všeho. Při Bakchantkových slavnostech tropily výtržnosti a i ve starém Římě proti nim musela zasahovat státní moc. Teď si představme, že některé z žen dříve toto poznaly a zažily i na sobě. Proto pro ně nebylo lehké být najednou v křesťanském shromáždění  klidné  a potichu. A Pavel o tomto nešvaru věděl. A věděl, jak to může uškodit klidu  a pořádku ve shromáždění.A právě o tento klid , řád a pořádek  Pavlovi hlavně šlo. Aby tam nebyl žádný rušivý prvek, kterým možná bývaly právě tyhle první křesťanky pohanského původu. Pavel tedy uvažuje o ženách a  dané konkrétní situaci  a nevyslovuje obecné pravidlo vůči všem ženám. Vždyť jinde hovoří o ženách, které prorokují,  a jiné ženy byly i správkyněmi sboru . Myslí, že si žen vážil.Bohužel na základě těchto veršů církev ovládli muži ve všem a šli tak daleko, že žena přisoudili jen podřadné role a to nejen ve církvi, ale i ve společnosti a v rodině. Kristova láska zůstala je frází. A tento vztah nadřazenosti mužů přešel ze světa náboženského i do společenského a politického. Až konec 19.  a 20.  století toto měnilo a ženy mohly konečně i studovat na vysoké škole a  dostaly i volební právo. U nás směly ženy volit od roku1919, ale jinde  v evropských státech až v sedmdesátých  20. století. Bible se dá strašně zneužívat a toto je toho příkladem.A nejhorší jsou lidé, kteří fanaticky lpí na každé větě Bible a pak z toho se stalo to, co se stalo ženám a ovlivnilo jejich postavení tisíce let.  

"Mluvení v jazycích a nejen o něm" | Přihlásit/Vytvořit účet | 269 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 08. prosinec 2022 @ 13:37:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Proroctví může obsahovat také předpověď budoucích událostí a jeho hlavním posláním je předávat lidem Boží slovo"...


Lidem, kteří oznamují budoucnost, se říká spíš jasnovidci.

Boží slovo zase předávají lidem ve shromáždění církve Duchem svatým ustanovení pastýři církve (hlasatelé evangelia - Sk 6,2-4) - ustanovení skrze vkládání rukou ...


Prorok dělá ve skutečnosti cosi úplně jiného: prorok oznamuje lidem Boží vůli.Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 08. prosinec 2022 @ 14:47:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Oko, kde ty na taková kategorická (nepravdivá) tvrzení chodíš ?

A co Agabos  ve Skutcích ? To byl také jasnovidec ?
    Sk 11:27: V těch dnech sestoupili z Jeruzaléma do Antiochie proroci.  Jeden z nich, jménem Agabos, povstal a naznačil skrze Ducha, že nastane veliký hlad po celém světě; ten skutečně nastal za Klaudia.


    Sk 21:10: Když jsme tam pobývali už několik dní, přišel z Judska nějaký prorok jménem Agabos.  Přišel k nám, vzal Pavlův opasek, svázal si nohy a ruce a řekl: „Toto praví Duch Svatý: Muže, jemuž patří tento opasek, Židé v Jeruzalémě takto svážou a vydají do rukou pohanů. “


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 09. prosinec 2022 @ 03:59:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Prorok oznamuje lidem Boží vůli.

Boží vůlí však není, aby nastal na zemi hlad (coby důsledek hříchu lidí), ale aby se lidé vzpamatovali a podle vzoru Ninivských se obrátili a činili pokání.
Pak by onen hlad nemusel nastat.
(Agabos tedy lidi varuje, co přijde, pokud se oni nezmění).


Budoucnost není striktně daná - budoucnost si tvoříme do značné míry my sami svým chováním.

Proto Pán Ježíš pokládá onu otázku: "Jen až přijde Syn člověka, zdali nalezne víru na zemi?" (L 18,18)


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 09. prosinec 2022 @ 08:44:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

/Lidem, kteří oznamují budoucnost, se říká spíš jasnovidci./


No, a Písmo říká lidem, kteří oznamují, co nastane v budoucnu,  PROROCI.

Na rozdíl od tebe.
Tak proto se ptám, kde na taková kategorická (nepravdivá) tvrzení chodíš ?


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 09. prosinec 2022 @ 05:18:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

2Vždyť kdo ve vytržení mluví jazyky, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu, a nikdo mu nerozumí. Je puzen Duchem, ale to, co říká, zůstává tajemstvím.       
4Kdo ve vytržení mluví jazyky, mluví k svému užitku, ale kdo mluví prorocky, mluví k užitku církve.   
5Chtěl bych, abyste všichni mluvili jazyky, ale ještě více, abyste měli prorocký dar. Neboť ten, kdo mluví prorocky, znamená víc než ten, kdo mluví ve vytržení – ledaže by jeho řeč byla vykládána, aby z toho církev měla užitek.      
9Tak i vy: Jestliže ve vytržení nepromluvíte jasné slovo, jak se má poznat, co bylo řečeno? Budete mluvit jen do vzduchu!      
14Kdybych se modlil ve vytržení, modlil by se můj duch, ale má mysl by toho nebyla účastna.     Jestliže se někdo modlí jazykem během shromáždění tak, že jeho city se vyjadřují slovy, které nikdo nepoužívá, pak je to bez užitku. Shromáždění neví, co mluví. Má to smysl?   ·  
15Co tedy? Budu se modlit ve vytržení ducha, ale budu se také modlit s vědomou myslí. Budu zpívat chvalozpěvy ve vytržení ducha, ale budu zpívat také s vědomou myslí.     
16Kdybys děkoval Bohu ve vytržení, jak by ten, kdo do toho není zasvěcen, mohl říci Amen k tvému díkůvzdání, když nerozumí tomu, co říkáš?    
19ve shromáždění však – abych poučil i druhé – raději řeknu pět slov srozumitelně než tisíce slov ve vytržení.   
23Kdyby se celá církev sešla ve shromáždění a všichni by mluvili ve vytržení a přišli by tam lidé nezasvěcení a nevěřící, cožpak neřeknou, že blázníte?  
26Co z toho plyne, bratří? Když se shromažďujete, jeden má žalm, druhý slovo naučení, jiný zjevení od Boha, ještě jiný promluví ve vytržení a další to vyloží. Všecko ať slouží společnému růstu.·  
28Kdyby neměli vykladače, ať ve shromáždění mlčí, každý ať mluví ve vytržení jen pro sebe a před Bohem. 


  Vytržení, vytržení, vytržení, vytržení, vytržení, vytržení, vytržení, ... Achich, Františku ... 

  Slovo "vytržení" se snad v listu Korintským vůbec nevyskytuje. 

  Pokud už si chceš (nevím proč???) vykládat pravidla pro dar, který nemáš ani ty, ani tvoje církev, zkus pro to radši použít některý překlad písma a ne text lidí, kteří si dost vymýšleli v a tu chvíli, kdy si vymýšleli, málo překládali.

  Ale to už jsem ti psal.

  Toník
Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 09. prosinec 2022 @ 07:48:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
I když tam nebude slovo vytržení, tak stejně nechápu, jaký má význam, když někdo si něco žvatlá, a já tomu nerozumím. Zdá se mi to zvrácené  a připomíná našeho kocourka, který v noci si hraje a také něco brouká a nerozumím mu stejně jako tomu člověku. Jaký má takový dar smysl?  Když byly letnice, tak šlo o projev, kdy lidé z jiných národů rozuměli tomu, co ta řeč vyjadřovala. To, co se praktikuje dnes, nemůže být Boží Dar, protože nesděluje evangelium. Pokud jsem to zažil, působilo to na mne děsivě a cítil jsem v tom magii,  a ne milujícího Pána Ježíše. Pán Ježíš nikdy o takovém nesrozumitelném Daru nemluvil.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 09. prosinec 2022 @ 14:26:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Jaký má takový dar smysl?

  Františku, ptáš se už asi pojedenácté, nebo podvanácté, možná ještě více. 


  Pokud se ptáš na dar jazyků, o kterém se píše v písmu a který dává Duch svatý od letnic až podnes, tak jsou dvě rozumná a dobrá řešení na tvou otázku a problémy, co si řešíš.

  1. Přečteš si odpověď v písmu svatém, Pavel tam popisuje, k čemu ten dar je. Nebo se zeptáš někoho, kdo ten dar Ducha svatého přijal a modlí se v jazycích, tak budeš mít odpověď na tvou otázku. Pak budeš mít informaci z druhé ruky, ale alespoň něco.

  2. Poprosíš Boha o ten dar a přijmeš dar jazyků od Ducha svatého. To je nejlepší řešení - pak budeš sám z vlastní zkušenosti, z první ruky vědět, k čemu ten dar je, proč ti ho Bůh dal, na co je užitečný. Nebudeš se muset ptát lidí okolo.


  A pak je spousta špatných, neužitečných a nerozumných řešení - že si budeš bibli vykládat bez znalosti tématu, že budeš spekulovat nad tím, jak to asi je, že si přečteš výklad někoho jiného, kdo taky dar jazyků neměl, že se budeš bát toho daru, že budeš posuzovat lidi, co dar jazyků mají, jestli ho užívají správně, že se budeš zlobit na druhé, že mají dar jazyka a ty ne, že budeš dar jazyků považovat za nějaké vyvyšování a něco extra, .... a kde co dalšího už jsem od různých lidí, co nemají ten dar, ani v jejich církvi není a co předvádí k tématu.

  Mohu-li ti poradit, zkus radši nějaké dobré, praktické a užitečné řešení a vynech ta nesmyslná.

  Toník
  


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pátek, 09. prosinec 2022 @ 19:18:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jo Toníku, a pak jsou lidé, co tvrdí, že mluvení jazyky je důkaz něčeho, že pravidla o mluveních v jazycích (takové divné řeči Pavla) svazují ducha...

Lidé si rádi vymýšlí, aby prosadili svoji věřivost, a pokud je v Písmu něco v rozporu s věřivostí, tak si začnou vymýšlet. 

A kde co jsem již slyšel od lidí co si o sobě myslí, že mají dar mluvení v jazycích, ale ten dar neměli, měli nějakou atrapu co z Boha nebyla...
]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 09. prosinec 2022 @ 20:00:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

/jsou lidé, co tvrdí, že mluvení jazyky je důkaz něčeho, /


Co na tom JirkoB vnímáš u těch lidí špatně ?/A kde co jsem již slyšel od lidí co si o sobě myslí, že mají dar mluvení v jazycích, ale ten dar neměli, měli nějakou atrapu co z Boha nebyla.../


Podle čeho jsi to poznal, že ti lidé si jen mysleli, že mají ten dar, ten dar neměli, měli nějakou atrapu ?


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pátek, 09. prosinec 2022 @ 21:13:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokoj tobě Rosmano, 
odpovím ti jednou odpovědí na obě otázky.

Jsi lidé, kteří tvrdí, že podmínku nutnou a dostatečnou je mluvení jazyky.
Nutnou pro křest Duchem Svatým, a také učí, že je podmínkou dostatečnou pro rozsouzení Božího služebníka. 

Jako špatné vnímám to, že jde o ignoraci Božího Slova, tedy některých veršů v tzv.Bibli. Když se k jedné skupině takových to lidí dostalo Boží Slovo, tak někteří Jej přijali, jiní Jej odmítli, že už není pravdivé. Prostě činili stejné jako ti, co říkají, že Boží Slovo není pravdivé, že jazyky už ustaly.
A to považuji za velmi špatné.

To, že ti lidé mají atrapu poznáš lehce, tedy pokud mají atrapu, použiji tvoji terminologii, duchem. 
Jinak se to dá poznat i jinak, třeba tak, že ti lidé o sobě mluví, že mají dar Boží, že hovoří jazyky a přitom uctívají bála. Že slouží bálu poznáš lehce, stačí mít otevřené oči a uši. Pán říkal, že nejde sloužiti dvěma pánům.

Někteří bratři na to mají jiný názor, že ti lidé mluví jazyky, ale že jsou přitom na cestě do pekla, že Bůh jim dar jen zatím neodebral. Že jim nějak zbyl, byť už sami jdou od Boha. Já to vidím jinak, ale to asi není podstatné.

Podstatní je to, že nelze ignorovat Boha ani jeho Slovo. Tedy ani kázat, že jazyky ustaly, ani nemít jazyky za důkaz o člověku. Jazyky o člověku nesvědčí, o člověku svědčí něco jiného. 
]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 09. prosinec 2022 @ 21:39:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Já jsem se tě na to ptal z jednoho vlastně důvodu - a to z toho důvodu, že takové "námitky" jak jsi uvedl v reakci na Toníkův příspěvek, podle mého názoru mají pouze jeden účel -  zpochybnit dar jazyků a zasít zmatek a nedůvěru k tomuto daru.
Což ovšem není práce Božího Ducha.


/... také učí, že je podmínkou dostatečnou pro rozsouzení Božího služebníka./

To nevím, s takovým postojem jsem se ještě nesetkal./Jsou lidé, kteří tvrdí, že podmínku nutnou a dostatečnou je mluvení jazyky.
Nutnou pro křest Duchem Svatým/

Spíš asi důkazem křtu, ne podmínkou... nespletl ses náhodou ?
Je to možné, že jsou lidé, kteří mluvení jazyky považují za důkaz křtu. Já bych takové lidi nijak nesoudil a nezpochybňoval, a nějak se jim zvlášť nedivil. Protože ten svůj postoj odvozují od toho, co poznali z Písma - a ty argumenty by i nějaké mohli mít...]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pátek, 09. prosinec 2022 @ 21:45:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty také máš jazyky jako důkaz křtu Duchem Svatým?
]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 09. prosinec 2022 @ 22:04:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Já si myslím, že důkaz křtu  Duchem svatým mluvení v jazycích být nemusí.

Ale nedivím se těm, kteří četbou Skutků apoštolských k takovému závěru dospěli.Ale myslím si, že válčení proti daru jazyků je důkazem "nekřtu Duchem svatým".
Nevěřím tomu, že by člověk pokřtěný Duchem svatým bojoval proti darům Ducha svatého, např. proti daru jazyků. Nebo proti daru prorokování, nebo uzdravování...


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pátek, 09. prosinec 2022 @ 22:19:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mohu se ještě zeptat? 

Otočím otázku, píšeš, že člověk pokřtěný Duchem nemusí mluvit jazyky. S tím souhlasím. Nejde tedy o podmínku nutnou. 
Jak to vidíš s druhou/opačnou otázkou? Je mluvení v jazycích důkazem křtu Duchem Svatým?

Já se také nedivím, že někteří lidé došli čtením Skutkům k takovému závěru. Také se nedivím, že jiní v Bibli vyčetli vraždění Židů, jiní třeba náměstka Krista na Zemi, zákaz krevní transfuze....v Bibli se dá vyčíst všechno a Biblí se dá také obhájit skoro vše.. ale pokud někdo v Bibli čte něco co tam není, čte tam ne o Bohu a víře, ale o své věřivosti.

Ještě jeden dotaz. 
Dokážeš připustit, že někteří žvatlají a nejde o dar jazyků? 
Slovo žvatlání používá František, ty pak tu píšeš o válčení proto jazykům. To jsi myslel Františka? Nebo někoho jiného zde? 

Jirka


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 09. prosinec 2022 @ 22:32:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

/Jak to vidíš s druhou/opačnou otázkou? Je mluvení v jazycích důkazem křtu Duchem Svatým?/


Já myslím, že ano. Stejně jako to bylo důkazem přijetí daru Ducha svatého (křtu Duchem) ve Skutcích apoštolů.
/Já se také nedivím, že někteří lidé došli čtením Skutkům k takovému závěru. Také se nedivím, že jiní v Bibli vyčetli vraždění Židů, jiní třeba náměstka Krista na Zemi/


No, vyjadřuješ se o tom dost pejorativně, jako bys nevěřil Písmu, co o tom říká./Dokážeš připustit, že někteří žvatlají a nejde o dar jazyků? /


Asi je to možné. Ale nevím, proč by to dělali.
O "žvatlání" mluví vždycky ti, kteří sami nemají Ducha. Věci posuzují duševně a tělesně.


Proti jazykům tady bojuje poměrně hodně lidí. Ty také, při vší úctě, nemáš k tomu daleko.
Stačí číst, jak se k tomu kdo vyjadřuje...]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pátek, 09. prosinec 2022 @ 23:42:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak jako Písmo nemluví o vraždění židů, bratří, uctívání lidí, náměstcích,,, tak stejně nemluví ani o tom, že mluvení jazyky je podmínka nutná nebo postačující.

Zajímavé, napíšeš, že nevěříš, že každý pokřtěný Duchem musí hovořit jazyky, ale že chápeš, že to někteří ze Skutků čtou, ... já odpovím, že lidé z Bible čtou kdejakou blbost a najednou nevěřím Písmu co říká já? To nechápu.

Takže jazyky jsou podmínkou postačující, v tom se lišíme. Nejsou podmínkou postačující. 
Je psáno po ovoci poznáte, ne po jazycích. Duchové se mají zkušovat, tedy i to jaký duch za jazyky stojí. Jestli ďábel, pak je to žvatlání nebo Duch a pak jsou to jazyky. Proto nejsou a ani nemohou být podmínkou postačující. 

Tvá závěrečná argumentace, tak ta překvapila. Jsem, totiž pořád naivní. Tedy nechtěl jsem tomu věřit. Ale nejsi ani první ani poslední, kdo v beránčím hávu se takto vypořádává s jinakostí.  ...Asi jsi teď při čtení překvapen, určitě jsi překvapen, protože jsi nejsi svého soudu a odsudků vědom. Ale to si nebyl ani Luther, ani uctívači bála či náměstka. 

Nezlobím se na tebe, takže pokud nebudu pokračovat v této diskuzi, tak to není hořkostí, ani hněvem či uražeností... je to jen tím, že usoudím, že diskuze nepřinese užitek nikomu...ani tobě, ani jiným čtenářům. 
Ještě si nejsem jist, ale i to se pozná, jestli má smyl psát dál ...


 

]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 10. prosinec 2022 @ 00:26:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Jazyky nejsou žádnou podmínkou. Nějak to pořád převracíš. Nevím, proč to děláš. Podmínkou čeho by měly být ??

Jazyky spíš jsou důkazem (ale asi ne jediným) křtu Duchem svatým./Tak jako Písmo nemluví o vraždění židů, bratří, uctívání lidí, náměstcích,,, tak stejně nemluví ani o tom, že mluvení jazyky je podmínka nutná nebo postačující./


Jasně, Písmo o žádné podmínce nehovoří. To si někdo vymyslel tu podmínku. Nevím, jestli jsi to byl ty nebo to máš od někoho převzaté.
Písmo však hovoří o několika konkrétních případech křtu Duchem svatým, kde mluvení jazyky a velebení Boha byly DŮKAZEM křtu Duchem svatým, neboli obdržení daru Ducha svatého. Čemu ty ale asi nevěříš nebo to Písmo neznáš. ..


/Je psáno po ovoci poznáte, ne po jazycích. /


No vidíš to. A apoštol Petr i apoštol Pavel to poznali po jazycích, ne po ovocích. A po velebení Boha. V jazycích i rozumem. Nečekali týdny ani měsíce ani roky na ovoce, aby usoudili, zda to byl křest Duchem svatým či nikoliv.


To co jsem psal na závěr, není ani můj odsudek ani soud, ale asi 50 let zkušeností kolem tohoto tématu.


A ještě jedno s tím "žvatláním".
Byl bych na takové odsudky a soudy opatrný.
I Ježíše nařkli, že to co dělá je z ďábla.
A proto také Pán Ježíš řekl:
  

   "10 Neboť každý, kdo žádá, dostává, a kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. 11 Což je mezi vámi takový otec, že když ho syn požádá o chléb, podá mu kámen? Nebo o rybu, že mu místo ryby podá hada? 12 Nebo požádá-li o vejce, podá mu štíra? 13 Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kteří ho žádají.“"


Když někdo prosí Otce o dar jazyků, Bůh mu nedá dar žvatlání...


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Sobota, 10. prosinec 2022 @ 08:39:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
cituji Rosmana: O "žvatlání" mluví vždycky ti, kteří sami nemají Ducha. Věci posuzují duševně a tělesně.
to je vyjádření tvého ducha. 


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 10. prosinec 2022 @ 07:54:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ulonska  - Duchovní dary si stáhneš zde:


https://vdoc.pub/download/duchovni-dary-v-uceni-a-praxi-jak-pouzivat-charismata-ducha-sv-61le63agv1u0
]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 10. prosinec 2022 @ 07:33:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to JirkaB


tak toto jsou dobře nesmyslné názory "odborníka", který dar jazyků nikdy neměl... 

Dobře vás "nejazykáři" vystrašili...

]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Sobota, 10. prosinec 2022 @ 09:16:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregu, mne žádný nejazykář nestraší. Vím, že jsou popírači darů, ale jsou mimo. Stejně jako jsou mimo ti, kteří mají dar jazyků za podmínku nutnou nebo dostačující,
A je jich dost, nikdo to samozřejmě nemá v učení, ale je evidentní co žije. Co učí ústa je často jiné, než co lidé žijí. 

]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 10. prosinec 2022 @ 09:26:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Já jsem o takových neslyšel.
Podmínku čeho ?

Podmínku toho, aby mohli být pokřtěni Duchem ?
Tedy nejdřív obdrží dar jazyků (splní podmínku), a potom jsou pokřtěni Duchem ?
To jsem fakt jakživ neslyšel.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Sobota, 10. prosinec 2022 @ 11:24:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Rosmano, pokud neuvidíš co jsem ti včera a ráno psal, tak nemá smysl pokračovat. Nikoho to neposune. ]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 10. prosinec 2022 @ 11:44:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Škoda, že nemluvíš k věci a neodpovídáš na otázky. Nebo na argumenty.
Takovým způsobem opravdu diskutovat lze těžko a nikoho to nikam neposune.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 10. prosinec 2022 @ 12:33:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
¨
Přiznám se, že nerozumím tvému vstupu k tomuto tématu. Co tím chceš dosáhnout ?
Varovat před darem jazyků?  Zpochybnit tento dar a odradit od něj ?
Opravdu mi to není jasné.

Na jedné straně jakoby uznáváš dar mluvení jazyky, na druhé straně souhlasíš s Františkem a mluvíš o žvatlání.

Ty máš a znáš nějaká jasná kritéria, podle kterých posoudíš a rozlišíš - tak tohle je dar jazyků, a toto není dar jazyků, je to žvatlání ?
  Mohl bys je zde uvést ?


Jseš schopen říct něco rozumného k tomu, že ap. Petr jednoznačně chápal mluvení a slavení Boha v jazycích u Kornélia jako důkaz toho, že přijali Ducha svatého, že byli pokřtěni Duchem? Což musel navíc tvrdě obhajovat mezi bratry a toto zrovna byl kardinální argument, díky kterému obhájil tu skutečnost, že se rozhodl pokřtít "pohany", což bylo doposud neslýchané a nevídané, nepředstavitelné ?
Nebo to tak pouze přejdeš jakoby nic ?


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Sobota, 10. prosinec 2022 @ 13:02:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmano, já bych chtěl dosáhnout toho, aby nás sdílení, diskuze přibližovali Bohu.
Což se neděje a proto dál téma nechci rozvíjet. Ty ani nevíš co jsi psal. Kdyby jsi to viděl, tak by jsi se omluvil,ale jelikož to nevidíš, nechceš vidět, tak já nechci pokračovat, jelikož by diskuze vedla jen k prohloubení zákopů. Tedy přesně k opačnému, než je mým cílem.

Nevím co říci rozumného k Petrovi a Kornéliovi, Kornélius přijal Ducha Svatého a mluvil jazyky a bylo to znamením pro Petra a pak i argumentem pro ostatní ze Židů. To je přeci zřejmé.

]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 10. prosinec 2022 @ 13:38:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

/Rosmano, já bych chtěl dosáhnout toho, aby nás sdílení, diskuze přibližovali Bohu./

A toho chceš dosáhnout zpochybňováním daru mluvení jazyky ? 
Obávám se, že tudy cesta nevede.


Já vím, co jsem psal. A nechápu, za co bych se měl omluvit. Tvým jinotajím nerozumím./Kornélius přijal Ducha Svatého a mluvil jazyky a bylo to znamením pro Petra a pak i argumentem pro ostatní ze Židů. To je přeci zřejmé./


Znamením, čili důkazem, jinými slovy.
Pak nechápu, proč tě rozčiluje, že jsou křesťané, kteří také podobně jako Petr dar mluvení jazyky považuji za důkaz, znamení, že dotyčný byl pokřtěn Duchem svatým ?

Petr tam dokonce hovoří, že to u Kornélia proběhlo podobně či dokonce stejně, jako u nich, u těch 120 v době Letnic. Tedy s největší pravděpodobnosti také křest Duchem svatým u apoštolů a dalších tam shromážděných byl doprovázen velebením Boha v jazycích. Kromě toho také začali hlásat veliká Boží tajemství v jazycích lidí, kteří se tam shromáždili.

„Může někdo odepřít vodu, aby nebyli pokřtěni ti, kteří přijali Ducha Svatého tak jako my?“]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Sobota, 10. prosinec 2022 @ 17:18:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Rosmano, 
cituji tě po druhé, pokud pořád nevidíš, tak já tě neposunu. To je ta moje životní zkušenost.
A já rozhodně žádné dary nezpochybňuji. Zpochybňuji jen zlaté tele.
]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 10. prosinec 2022 @ 17:39:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Opět nereaguješ na můj komentář.

Mě zajímalo např:

//Kornélius přijal Ducha Svatého a mluvil jazyky a bylo to znamením pro Petra a pak i argumentem pro ostatní ze Židů. To je přeci zřejmé./

Znamením, čili důkazem, jinými slovy.
Pak nechápu, proč tě rozčiluje, že jsou křesťané, kteří také podobně jako Petr dar mluvení jazyky považuji za důkaz, znamení, že dotyčný byl pokřtěn Duchem svatým ?/


A kde nic tu nic.

To tvoje ostatní je takové bezobsažné psaní. Nevím k čemu.
To zlaté tele si vyrábíš v hlavě sám.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Sobota, 10. prosinec 2022 @ 20:04:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
OK


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 11. prosinec 2022 @ 08:51:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
  Kdyby se mělo projevit pokřtění Duchem Svatým jen těmito nesrozumitelnými hlasovými projevy a pak navenek nic, tak je to k ničemu a podvod. K čemu je pak člověku toto nesrozumitelné mluvení? Poslouží ke zvěstování evangelia anebo vyvolá spíše děs až odpor? Když jsem to uslyšel, děsilo mne to a já měl pocit, že jsem někde v sektě. Navíc to pak lidi rozděluje? Proč jeden tedy tento dar, který je k ničemu, má  a jiný nemá. Přitom, ti , co tak žvatlají nejsou o nic lepší jako jiní pokřtění. Proč by pak Bůh takto rozděloval lidi? Rosmano to asi má a přitom sympatizuje se zlem a nepochopil pravdu. Člověka, kterého jsem znal, žvatlal a přitom na druhé straně nebyl to dobrý člověk. Takže tento dar spíše patří do intimního duchovního života, ale vůbec ne na veřejnost.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Neděle, 11. prosinec 2022 @ 09:36:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Františku, negeneralizuj. 
Dar jazyků existuje, to je jasné, Proč, to je také psáno. 
Že i ďáblovi služebníci ten dar napodobují je taky jasné. Toho si byla vědoma i prvotní církev, proto apoštolové přišli s "pravidly" použití.  A ty byly z Ducha.

Takže pokud někdo je křesťan, tak to co přijali z Ducha apoštolové, zná a má i on, proto nemůže ve křesťanském společenství nastat co popisuješ.

Pokud to ojediněle nastane, tak Bůh pošle služebníka, který řekne, ale bratři takto to není, vždyť dokonce je psáno ..... a pak se společenství rozdělí na dvě části, kdo jsou Boží činí pokání a dál žijí podle Ducha a co jsou ďáblovi se nenechají tzv. omezit. Říkají, že nemohou omezovat ducha. 
Ale to není Duch Boží, ale démonský, ten se opravdu omezit nemá.
Duch Svatý nikdy nebude proti Duchu Svatému, tedy nebude dnes lidi vést jinou cestou, než je vedl v době apoštolů.

A co popisuji jsem i zažil, i jsem takové svědectví z různých míst zažil. V rámci nějakého nadšení se společenství dalo strhnout, ale Bůh vždy poslal služebníka, aby se to hodilo na správnou kolej. Někdy se to hodilo jako celek, někdy se to rozdělilo. 

Bůh takto lidi nerozděluje, ale jen se ukazuje, kdo následuje Boha a kdo svoje modly. To rozdělení není v jazycích, ale v Duchu. 

]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 11. prosinec 2022 @ 11:53:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud jsem tento dar viděl, nic mi neříkal a dokonce děsil. Když nemám dar žvatlání, tak pak následuji modli?? Pak to už je se křestanstvím konec. Ostatně v západním světě je tento konec už jasně zřetelný


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Neděle, 11. prosinec 2022 @ 12:22:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na co Františku reaguješ? 
Nerozumím. 


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 12. prosinec 2022 @ 04:44:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/


Poslouží ke zvěstování evangelia anebo vyvolá spíše děs až odpor? 

Navíc to pak lidi rozděluje?

Proč by pak Bůh takto rozděloval lidi?

  Dobré otázky, Františku.

  Přemýšlel jsi nad tím, proč tě dary Ducha svatého oddělují od křesťanů a proč místo díků a chvály Bohu, které projevil Petr a ostatní křesťané ve skutcích, máš ty v sobě vůči darům Ducha svatého děs a odpor? 

  Víš kdo rozděluje lidi, kdo je proti darům Ducha svatého?

  Toník


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 15. prosinec 2022 @ 12:46:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dar žvatlání nepotřebuji a děsit tím lidi už vůbec ne. To dělej  sám ve vaší sektě. Ke zvěstování evangelia to není, ale spíše odpuzuje. Dary Ducha by měly přinášet ovoce Ducha.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 16. prosinec 2022 @ 05:55:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Františku, já tvoje dary žvatlání nepotřebuju, ani tvoje sekty. Určitě tvoje žvatlání není ke zvěstování evangelia, kdyby bylo, tak bys zvěstoval evangelium, ne žvatlání.

  Dary ducha svatého přináší ovoce Ducha, podle toho se poznají. I třeba dar jazyků, i proroctví, poznání, i dar uzdravení, rozlišení duchů, vyhánění démonů a ostatní dary. Za ty jsem rád, i za to, že je Bůh do církve dává dodnes.

  Toník


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 16. prosinec 2022 @ 07:40:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Žvatlání a zlo přináší sekty jako ta Tvoje. Je to vidět všude  u křestanů v tomto západním světě prohnilé a satanské kultury. Bojíte se pravdy, protože by padla vaše chabá víra založena na podvodech. Co jsem zažil byly jen podvody a žvatlání, což umí i náš kocour. Pán Ježíš nikdy o tom nemluvil  a učil modlitbě slovy, kterým každý rozumí. Stali jste se obětí podvodů tak, jak před nimi Pán Ježíš varoval a falešných učitel a proroků.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 16. prosinec 2022 @ 18:19:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Františku, ty vaše přehazovačky, ... Nezapomněl jsi ještě na lidovce, kapitalisty, statkáře, byt, komunisty, majetek, závist, ...?

  Vím, že žvatlání a zlo přináší sekty jako ta Tvoje, že se bojíte pravdy, protože by padla vaše chabá víra založena na podvodech, stali jste se obětí podvodů tak, jak před nimi Pán Ježíš varoval a falešných učitel a proroků.

  A věřím ti, že co jsi zažil byly jen podvody a žvatlání, což umí i váš kocour. 

  A to je tvoje věc, co žiješ za podvody.

  Měj hezké svátky, Františku. A alespoň o svátkách si užij klid.

  Toník


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 16. prosinec 2022 @ 19:23:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Krásně přehazuješ. v tom ji mistr.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 10. prosinec 2022 @ 20:31:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/


Ty máš a znáš nějaká jasná kritéria, podle kterých posoudíš a rozlišíš - tak tohle je dar jazyků, a toto není dar jazyků, je to žvatlání ?
  Mohl bys je zde uvést ?

  Ahoj Rosmano.

  Nevím, jak s darem jazyků, ale určitě existuje velmi věrohodné a jasné kritérium pro dar Ducha svatého:

Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,  mírnost, sebeovládání.

  Ovoce nějakou dobu roste, ale normálně určitě ne víc jak rok. A lze je snadno a jednoznačně poznat.


 Což musel navíc tvrdě obhajovat mezi bratry

  Tvrdě obhajovat? Normálně řekl svědectví o tom, co se stalo a po tom je napsané: 'Když to uslyšeli, utichli a vzdali slávu Bohu; řekli: „Tedy i pohanům dal Bůh pokání k životu!“'

  To mi teda nepřipadá, že by byla nějaká "tvrdá obhajoba"

  Toník


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 10. prosinec 2022 @ 21:10:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Jistě, dar Ducha svatého přináší ovoce Ducha. A ty je možné rozpoznat. Avšak zpravidla nikoliv během 5 minut po obdržení daru Ducha svatého.

Proto ap. Petr a ti, kdo ho doprovázeli, poznali, že Kornélius a jeho domovníci přijali Ducha svatého nikoliv podle ovoce, ale podle mluvení a velebení Boha v jazycích.


Stejně tak ap. Pavel v Efezu, když vložil na učedníky ruce a oni přijali dar Ducha svatého, a velebili Boha v jazycích.

A s velkou pravděpodobností tak to bylo i v Samaří, když tam přišli Petr a Jan a vložili na ty, kteří dříve uvěřili, ruce, aby přijali Ducha svatého, stalo se něco "viditelného" - pravděpodobně něco jako u Kornélia.
/Což musel navíc tvrdě obhajovat mezi bratry

  Tvrdě obhajovat? Normálně řekl svědectví o tom, co se stalo/No, tvrdě... možná měkce, nevím. Ale v každém případě se věřící z Židů na něho sesypali a vytýkali mu, co že to udělal. Takže se musel obhajovat a vysvětlovat, k čemu u Kornélia došlo. A proč se rozhodl je pokřtít.

2 Když Petr vystoupil do Jeruzaléma, věřící ze Židů mu vytýkali: 3„ Vešel jsi k mužům neobřezaným a jedl jsi s nimi!“ 4 Petr jim to začal po pořádku vysvětlovat:


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 10. prosinec 2022 @ 23:31:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
JirkaB píše:
]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Neděle, 11. prosinec 2022 @ 07:29:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Gregu,
tvoje evangelium co nemá moc, tvoje evangelium hřešících křesťanů. evangelium křesťanů žijících podle starého člověka jsi zde již prezentoval.
V tom se neshodneme.
Pouze nevím, jestli to máš od katolíků nebo z Upsaly. 
Já věřím v evangelium Ježíše Krista co má moc proměnit člověka. Věřím slovu Pána Ježíše, Jana i Pavla.. ti jasně říkali co s hříšníkem, který nechce a neopouští svůj hřích,]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 11. prosinec 2022 @ 10:48:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj JirkoB:


Epištola Korintským je Věčné Boží Slovo - popisuje nám a ukazuje, jak vypadá život tělesných křesťanů, než se stanou duchovními. Samozřejmě, došlo ke změně, vznikl tam nový život, které je ale nejdříve slabé nemluvně, které musí být kojeno mlékem Božího Slova a které musí růst. Toto je realita jak fyzického, tak duchovního života.

Jestli si myslíš, že věřící je ihned po svém znovuzrození instantně svatý, pak žiješ mimo realitu života i mimo realitu ukázanou nám v Božím Slově. 

Taktéž i v epištole Židům apoštol vyčítá věřícím, že již měli být dávno dospělí, avšak stále potřebují mléko jako mimina (Žd 6).]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Neděle, 11. prosinec 2022 @ 20:47:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ahoj Gregu

V Židům autor ukazuje, že by měli být daleko dál, že by měli se již živit hutným pokrmem, nikoliv jen mlékem. To je tam psáno. 

Já tam tedy čtu, že adresáti měli opustit učení mateřské školky a měli jít na hutnější témata - pokrm. Nikdy mě nenapadlo, že by tím autor myslel tělesnost, nebo dokonce hřích. Já tam četl učením, teologii, poznání...O hříchu píše dál. To je podle konec Židům 5 + Židům 6.

jsou tam slova opusťte počáteční učení, nemáte potřebovat znovu počáteční výuku, ale máte již být učiteli ... 


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 12. prosinec 2022 @ 04:50:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Pouze nevím, jestli to máš od katolíků nebo z Upsaly. 

  Nevangelium "hřešících křesťanů" vlastních svalů bylo to, co jsme žili v ŘKC a prezentují ho zde i někteří z ŘKC. Z Upsaly to ale asi mít nebude, Jirko, odtud jsem pár lidí poznal a ti vždy psali o novém životě, odvrácení od hříchu a o Boží spáse, Boží moci a svědčili o té záchraně.

  Toník


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 11. prosinec 2022 @ 07:53:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Mám za to, že tady Korintské vykresluješ příliš příkře.
Ovšem, byly tam určité excesy nebo pády jednotlivců, které Pavel pranýřuje. Ale nemyslím si, že je správné na základě toho všechny Korintské hodit do jednoho pytle a takto je líčit.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 11. prosinec 2022 @ 17:20:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, milý Rosmano, apoštol Pavel vždy v tomto listě píše celému sboru jako celku. Nikde tam nevyděluje žádnou skupinu ze sboru, která by byla příkladná. 

Jistě, někteří hřešili více, jiní méně. Listy Korintským máme v Písmu právě proto, abychom viděli chování tělesných Kristovců.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 11. prosinec 2022 @ 20:28:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Tak to asi špatně čteš.

Takové svědectví jako korintští myslím nemá v dnešní době skoro žádný sbor na světě:

2 církvi Boží, která je v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, spolu se všemi, kteří na kterémkoliv místě vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista, Pána jejich i našeho: 3Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a Pána Ježíše Krista. 4 Stále za vás děkuji svému Bohu za Boží milost, která vám byla dána v Kristu Ježíši: 5 Neboť v něm jste byli ve všem obohaceni, v každém slovu i v každém poznání, 6 tak jak bylo mezi vámi utvrzeno svědectví Kristovo, 7 takže nemáte nedostatek v žádném daru milosti a dychtivě očekáváte zjevení našeho Pána Ježíše Krista. 


No ovšem, projevovala se tam tělesnost (kterou my bychom častokrát ani tělesností nenazvali). U nás také bývájí postoje - já beru W.Nee, já zase Dereka Prince, já se řídím tím, co hlásají kalvinisté, já poslouchám hlavně A. Barkociho, já zase S. Mihaľa,... apod. A také to vyvolává spory a různice.


A pak se tam objevil ohavný hřích - ale to se týkalo jednotlivce.

Jinak samozřejmě že ap.Pavel jim věnuje různá ponaučení, napomenutí, rady atd. 
To je zcela normální.
A je to užitečné pro všechny církve všech dob.

Vždyť kdo, které společenství by nepotřebovalo nic ?  
Bylo by tak svaté a ve všem dokonalé, že by jim ap. Pavel pouze napsal pozdrav, díky, obdiv a nakonec rozloučení.  Nebo by jim kvůli zbytečnosti nepsal nic. ]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 12. prosinec 2022 @ 10:49:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To Rosmano, čtu dobře. To co píše v úvodu listu jsou objektivní fakta jejich postavení v Kristu, která má každý. Skutečný stav popisuje dále a není příliš lichotivy. Na rozdíl od duchovních sborů Efezskych, Kolosskych či Filipenskych.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 12. prosinec 2022 @ 11:01:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ale kdepak

Toto:

"Neboť v něm jste byli ve všem obohaceni, v každém slovu i v každém poznání, 6 tak jak bylo mezi vámi utvrzeno svědectví Kristovo, 7 takže nemáte nedostatek v žádném daru milosti a dychtivě očekáváte zjevení našeho Pána Ježíše Krista. "

není teorie, ale skutečnost u Korintských.Já vím, že je moderní říkat, že něco jsou "objektivní fakta, vyplývající z postavení v Kristu"   a něco jiného je "skutečnost, kterou křesťané prožívají"To je dost sporný a velmi diskutabilní pohled na věc.

Objektivně totiž Ježíš vykoupil všechny lidi na světě, zaplatil za všechny hříchy.
Čili z tohoto pohledu je "postavení" všech lidí skvělé.
Realita je ovšem jiná.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pondělí, 12. prosinec 2022 @ 17:00:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To jsi napsal dobře Rosmano, myslím, že je to přesné vyjádření.
Já vím, že je moderní říkat, že něco jsou "objektivní fakta, vyplývající z postavení v Kristu"   a něco jiného je "skutečnost, kterou křesťané prožívají"
Objektivně totiž Ježíš vykoupil všechny lidi na světě, zaplatil za všechny hříchy.
Čili z tohoto pohledu je "postavení" všech lidí skvělé. Realita je ovšem jiná.

A jen doplním, že toto učení dvojích křesťanů, se muselo asi projevovat již v prvotní Církvi a myslím, že bylo napomínáno jako nesprávné. List Jakubův, epištoly Jana, ale i Pavel právě do Korintu, ale vy jste tak nadutí, že místo toho, aby jste jej vyloučili (tělesný křesťan), jej máte mezi s sebou (postavení v Kristu).
Korintští hleděli na postavení v Kristu a Pavel jim napsal, že jsou mimo, protože postavení v Kristu nejde oddělit od reality života. Hloží nemůže nést víky, a sladký pramen nemůže dávat hořkou vodu. Hmmm... takže varoval vlastně již Pán. 
]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 12. prosinec 2022 @ 17:09:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

No, já ani nemyslím, že by Korintští hleděli na "postavení v Kristu".

Myslím, že takovéto nauky ještě neměli tak vyšperkované.

Ovšem, věděli a poznávali, co mají v Kristu. Ale mám dojem, že to bylo skrze zjevení Ducha svatého a ovšem i vyučování, ale nebyly to akademické vědomosti.
To nebyli toho typu lidi, aby se s akademickými znalostmi spokojili. Takový mám pocit z celého vyznění listu Korintským, ale i dalších Pavlových listů.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pondělí, 12. prosinec 2022 @ 17:14:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Souhlas, já jen použil moderní terminologii na to co se stalo. Měli smilníka napomenout a vyloučit a oni to neřešili, protože Bůh je láska a Kristova oběť vše kryje. Jasně, že to neměli v teologii, ale jen to žili. Byla to jejich teologie v praxi. 
Křesťané, především dnes, díky nadbytku času, knih, ...  mají daleko častěji než dříve dvě teologie. Jednu v rozumu, všichni Písmáci a druhou žijí. Z mého pohledu, pokud jsou tyto dvě teologie v rozporu, tak ta v rozumu bude tvojí obžalobou u Pána. Věděl jsi co je správně, měl jsi dokonce na to téma kázání, ale žil jsi něco jiného. Kdo ví a nečiní bude bít více, než kdo neví a nečiní. 


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 12. prosinec 2022 @ 17:36:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Jo, a vede to k určité schizofrenii a nedostatku opravdovosti.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pondělí, 12. prosinec 2022 @ 17:54:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Možná je to i to slovo Pána o ztrátě první lásky. 


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 12. prosinec 2022 @ 17:57:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Chlapi, vy si snad ani neuvedomujete, co Kristus všechno vykonal na kříži. Už vám někdo řekl Evangelium?


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 12. prosinec 2022 @ 17:55:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Rosmano, ano Bůh vykoupil všechny lidi, ale rozhodně nezaplatil za hříchy všech lidí. Pouze za hříchy svého lidu. Jeho krev tekla za MNOHÉ, nikoliv za všechny. Tak a ne jinak praví Písmo. Tím je myšlen řecký originál a nikoliv chyby v překladech.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 12. prosinec 2022 @ 19:31:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

A jak mohl Bůh vykoupit všechny lidi, když údajně ne za všechny zaplatil ?


Dá se koupit (vykoupit) i bez placení ?  
Někteří lidi byli vykoupení zaplacením, a jiní byli vykoupeni bez placení ?


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 12. prosinec 2022 @ 20:25:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Rosmano:

Dá se koupit (vykoupit) i bez placení ? 

No podívej, Písmo je naprosto přesné. Nikde nenajdeš pojem, že Ježíš zaplatil za hříchy všech lidí. Třeba v 1Jan 2,2 je v originále napsáno, že "On je oběť slitování za hříchy naše, a nejen za naše, ale za celý svět." (Ne za hříchy celého světa).

Proto mohlo Písmo říci, že Panovník (Pantokrator) vykoupil i falešné učitele, kteří budou zatraceni, protože jsou k tomu odedávna předurčeni (2Pt 2,1// Ju 4).

Panovník (zvláštní slovo - ne Pán - Kirios) je vykoupil, ale rozhodně nezemřel za jejich hříchy. To by je nemohl zatratit. Neexistuje dvojí trest. 

Takže podle Písma se vykoupení, za jejichž hříchy Pán nezemřel dělí na dvě skupiny. Na ty, kteří skrze Pánovo vykoupení dojdou smilování pro své milosrdenství (Mt 25,31-46), a na ty, kteří smilování neobdrží, protože už jsou odedávna odsouzení (Ju 4). 

Každý dostane svoji SPRAVEDLNOST. Jedni milosrdenství druzí prokletí. Ti milosrdní pohané nebudou mít věčný Boží Život (Zoé), ale budou mít věčné žití díky konzumaci listí ze stromu Života (Zj 22,2). 

Ale Boží lid dostane nejen vykoupení, ale vykoupení s odpuštěním hříchů a očištěním navěky a věčný život. Boží Život. Tedy nezaslouženou MILOST. Ti nebudou muset požírat listí...

Pořád musí platit, že není spasení v jiném jménu, než ve jménu Ježíš. Proto byl vykoupen celý svět, aby se mohl Bůh smilovat i nad některými neznovuzrozenými Božími dětmi. A nejen nad některými, ale nad MNOHÝMI. Bude jich mnohonásobně (50x, 100 x) více, než skutečných Božích synů. 

Takže odpověď na tvoji otázku: Bez placení se nedá vykoupit. Ale Pán za různé skupiny spasených zaplatil jinak. 

Kdyby zaplatil za hříchy VŠECH, a nikoli za hříchy MNOHÝCH, musel by také všem dát věčný život. 

Židum 9:28  Tak i Kristus jednou jest obětován, k shlazení mnohých lidi hříchů; 

Matouš 1:21  Porodíť pak syna, a nazůveš jméno jeho Ježíš; onť zajisté vysvobodí lid svůj od hříchů jejich.

Matouš 26:28  Neb to jest krev má nové smlouvy, kteráž za mnohé vylévá se na odpuštění hříchů.

Až někde najdete, že Ježíšova krev tekla za hříchy všech lidí (myslím v řeckém originále), dejte mi vědět...
]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 12. prosinec 2022 @ 20:55:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Gregu, já vím, to jsou ty vyzobané a vyspekulované kalvinistické špeky.

Trochu je znám. A mám k ním dost alergii a snahu od těch jistojistých tvrzení utíkat co nejdál :-)

Protože si myslím, že dohromady nevytvářejí správný obraz Boha, tak jak nám jej předkládá Písmo.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 15. prosinec 2022 @ 21:34:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Rosmano:


ty špeky jsou Věčné Boží Slovo. Tvůj pohled jsou jen lidské humanistické a antropocentrické názory.

Pokud ne, máš možnost Písmem dokázat opak. 


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 15. prosinec 2022 @ 21:52:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

To by bylo na delší dobu.

Z toho kalvinistického tzv TULIP   ty dvě ostatní teze jsou prostě hereze.
A je na to v Písmu dost důkazů.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 16. prosinec 2022 @ 19:47:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To jsi fakt dost odbyl. Předlož PŘÍMÉ důkazy. Přímé verše.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 16. prosinec 2022 @ 19:55:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ne, tady nepředložím


Vlož sem nový článek s textem 4. kalvinské téze z TULIPu,
tam můžeme o tom podiskutovat. Tady by to bylo hodně nepřehledné.


A potom třeba další článek s 5. tezí TULIPu.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 18. prosinec 2022 @ 03:50:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jo s tím článkem Rosmano to udělám. Ale teď je zrovna pracovně ten nejhorší možný čas v roce. Jsou tu modlářské Vánoce a je teď nejvíc práce kvůli nenasytnym obchodníkům  takže až mi vyjde čas.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Neděle, 18. prosinec 2022 @ 05:11:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Greg


Aha ,tak tebe se to konkrétněji týká ,skrze tvou profesi ,tak jsem vyrozuměl. Jo znám také více lidí ,kteří i vysloveně nadávají na Vánoce ,protože mají také skrze profesní věci ,více práce a celkově lítání. A ještě i jiní lidé samozřejmě nadávají na tyto svátky ,a nejsou to jen lidé nevěřící ,ale někdy nadávají i věřící. Já mám osobně k Vánocům takový nějaký neutrální vztah , a jestě to beru klasicky, v tom smyslu ,někdo slaví někdo ne ,a já to beru hlavně kvůli dětem a kvůli té "tradici" vzájemného obdarování ( což je samozřejmě možné i kdykoliv jindy v roce ,ale o Vánocích ,je ta tradice největší ,to jo ) . Jinak samozřejmě Vánoce ,jakožto polopohanský ,modlářský zvyk a svátky ( které  přišli do křesťanské "tradice" ,až velmi později ,a i ten strom jehličnatý ,ten samo tak ) ,tak by vůbec nemuseli mít nějaké zvláštní postavení v křesťanských rodinách, ,ale v některých mají - ano ,každý ať slaví ,když to tak cití ,a kdo neslaví ,také dobře.  Gregu ,a ještě k těm tzv "jazykářům" . Jo možná to znáš z některých odvětví ,od letničních ,a i od jiných křesťanů ,kteří to používají ,ten název . A já to beru ,to jo ,i věřící si někdy vytvoří takové patvárky ,a někdy je to až úsměvné. Za mne : Už jsem delší dobu ,měl od Boha Stvořitele dar jazyků ( už jsem o tom psal ,jak a kdy a kde),ale i ve sboru tehdy nikdo nikdy o nás nemluvil jako o "jazykářích" a nebo že by někdo řekl o jiných ,že jsou "jazykáři" ( ať už od přímých letničních - u nás hlavně AC ,nebo i jiných křesťanech ,z jiných církví - viz KS ,BJB ,CB,JB, ,ECM,ČCE, ŘKC,atd ). Tedy za mnoho let ,jsem nikoho vlastně neslyšel ,že by to používal ,ten název . Trochu mě to tahalo za ucho ,tak se nezlob .


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 19. prosinec 2022 @ 04:58:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To Danny42: Jo, mám zhruba
 stejný postoj k Vánocům jako ty. Pan nám nenaridil slavit jeho narození, ale Jeho smrt. Narozeniny v Písmu slavil pouze Faraon, Herodes a Jobovy děti. Víme, jak všichni dopadli. Kromě toho se Pán nenarodil v prosinci na pohansky svátek slunovratu, ale v říjnu. Slovo "jazykari" nepoužívám pejorativne, ale jen pro zkrácení názvu těch, co mluví jazyky. Chápu, že to tahá za uši.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Sobota, 17. prosinec 2022 @ 09:04:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Gregu, ten sólo článek od Rosmana je dobrý nápad. Ale nejsem optimista, že by se někdo posunul, ale někomu třetímu by to pomoci mohlo.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 19. prosinec 2022 @ 05:01:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, Jirko, mezi námi uživateli k posunu asi nedojde v ničem. Jsme už zřejmě hotovi v tom, kde stojíme. Jde ale o ještě hledající bratry.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 12. prosinec 2022 @ 18:04:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No víš Rosmano a ostatní, když nebudeme žít vírou v objektivních faktech, která nám Kristus vydobyl na kříži a všechny nám je dal, tak nikdy tyto věci neprozijeme subjektivně ve své zkušenosti a v tom skutečném životě. 


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pondělí, 12. prosinec 2022 @ 18:33:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Gregu, chápu dobře, že máme žít v "objektivních faktech neboli autosugesci", že jsme svatí a bezhříšní a tím se ta bezhříšnost časem propíše i do našeho skutečného života?
Jirka]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 12. prosinec 2022 @ 19:38:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to JirkaB:


to čemu neuctivě říkáš autosugesce, jsou všechno výdobytky našeho milovaného Pána Ježíše, který se právě proto obětoval na kříži. A tomuto dílu máme věřit.

Máme jen dvě možnosti - buď věřit a žít jako nové stvoření (Ga 2,20: "ve víře Syna Božího živ jsem." + celá Ř 6. kapitola). Což vede k vysvobození z otroctví hříchu.

A mnoho dalších veršů: viz. můj článek: "Evangelium - objektivní fakta."

Druhá možnost je žít v nevěře (= ve víře v našeho starého člověka). Což nikam nevede.


P.S. Fakta, že Pán Ježíš zemřel na kříži za naše hříchy a očistil nás svou drahou krví a kdo v Něj uvěří, má věčný život - když jim věříš - je to také AUTOSUGESCE? 

"Hezké..."
]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pondělí, 12. prosinec 2022 @ 20:37:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Gregu,

slovo autosugesce je neutrální výraz, není neuctivý. Já jen použil slovo, které známe, které mi přišlo jako popisné k tomu co píšeš a chtěl jsem vědět, jestli tě chápu správně. 
Je to pro mne zajímavá myšlenka, dost neuchopitelná. Kdyby jsi jinde tolik "netlačil" na poslušnost, tak bych se tak možná neptal. Jsi zajímavá kombinace poslušnosti a autosugesce. 

Já když vnímám rozdíl mezi teologií v rozumu a ve skutcích, tak si říkám, že jsem tlučhuba a že se musím rozhodnout, jestli chci být Křesťan, nebo na to kašlu. No a zatím jsem se vždy rozhodl, že chci být Kristův, a pokud jsem Kristův, tak to musí jít. Protože On. A pokud to nejde, tak je to jen proto, že jsem Jej vykopl ven, nebo střízlivěji, že Jej nemám na prvním místě. Vždyť v Kristu bylo učiněno vše a proto mu buď patřím nebo ne. Ale žít jako pohan, a chlácholit se, že v Kristu to virtuálně proběhlo mi přijde nebezpečné. V Kristu je dokonáno, proběhlo to, ale pokud to neprobíhá u mně, tak pro mne plyne jediný fakt - nejsem v Kristu. Kdybych v Něm byl, tak přeci nehřeším. A bez Krista není spasení. 


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 12. prosinec 2022 @ 21:16:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
JirkaB píšeš:Jediný rozdíl mezi tělesným Kristovcem a duchovním Kristovcem je ten, že toho duchovního již hřích NEDONUCUJE hřešit (Žd 10,26: "dobrovolně hřešit" = hřešit bez DONUCENÍ nebo rád, ochotně). Pokud zhřeší je to již jeho vlastní neposlušnost, když se vzdá nepříteli a nepoužije meč Ducha.

Takže i vysvobozený jedinec se stále i nadále musí živit Kristovou identitou a výdobytky Jeho díla a používat meč Ducha. Jen je to mnohem jednodužší, než, když to samé dělá ještě jako tělesný, z otroctví hříchu subjektivně nevysvobozený věřící učedník.
Kdyby jsi jinde tolik "netlačil" na poslušnost, tak bych se tak možná neptal. Jsi zajímavá kombinace poslušnosti a autosugesce. 

To by bylo pak skutečně špatně, kdybych netlačil na poslušnost, protože i vysvobozený Kristovec musí být vědomě poslušný. Podobně jako sám Kristus, když se ve svém lidství stal ve křtu ve vodě a v Duchu milovaným Božím Synem, ve kterém se Bohu zalíbilo, tak musel potom na poušti proti ďáblu používat Slovo Boží jako meč Ducha. A to samé musíme činit my, když dojde k vysvobození tak, že si v nás Otec i Syn učiní trvalý příbytek, protože se Mu v nás zalíbilo (Jan 14, 21+23). Tak, že z paláce našeho těla bude vyhnán silný ozbrojenec - hřích, ještě silnějším ozbrojencem - Kristem) - Lk 11,21  Když silný oděnec ostříhá síně své, v pokoji jsou všecky věci, kteréž má.22  Pakli by silnější než on přijda, přemohl jej, všecka odění jeho odejme, v něž úfal, a loupeže jeho rozdělí.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 12. prosinec 2022 @ 21:17:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nějak se mi to celé přehodilo.... 


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 12. prosinec 2022 @ 21:34:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
JirkaB píšeš:


V Kristu je dokonáno, proběhlo to, ale pokud to neprobíhá u mně, tak pro mne plyne jediný fakt - nejsem v Kristu. Kdybych v Něm byl, tak přeci nehřeším. A bez Krista není spasení. 

Ale ono to právě proběhlo i u tebe. Jen tomu asi nevěříš. Díváš se na sebe místo okem víry na Krista. Věříš (ve skutečnosti) v sebe, ne v Krista. A pokud nepochopíš, ČEMU máš vlastně věřit, může se stát, že bys nemusel vejít v Kristovo odpočinutí (myslím v tomto životě) jako ti na poušti (Žd 3-4.kap.)

Základní princip víry je (jak ty okultně neuctivě říkáš autosugesce = okultní výraz): "VĚŘTE, ŽE SE PRÁVĚ DĚJE, TO, ČEMU VĚŘÍTE (teď v přítomnosti), A BUDETE (blíže neurčený budoucí čas) TO MÍT." (Mk 11, 24). Může to být ihned, za vteřinu nebo za blíže nespecifikovaný čas. Ale ty musíš věřit, že už to máš TEĎ. 

A tento princip víry platí především pro všechny výsledky Kristova díla na kříži (vykoupení, odpuštění všech hříchů, včetně budoucích, posvěcení, dokonalost, svatost, naplnění Duchem, pokoj s Bohem, přijetí všech duchovních požehnání v Kristu jako dědictví.....)

]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 12. prosinec 2022 @ 21:48:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
JirkaB píšeš:]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Úterý, 13. prosinec 2022 @ 15:59:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nevím Gregu, já čtu v Písmu i jiné věci. 
Že kdo hřeší Jej nikdy nepoznal, že se nemáme nechat obalamutit, že spravedlivý je ten kdo činí spravedlnost, ...

Proč myslíš, že autosugesce = okultismus? 


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 15. prosinec 2022 @ 21:11:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

to JirkaB:


Že kdo hřeší Jej nikdy nepoznal, že se nemáme nechat obalamutit, že spravedlivý je ten kdo činí spravedlnost, ...


No, to jistě. Ale tím je myšleno, že nové stvoření nemůže hřešit. 

A že ten, kdo hřeší je starý člověk. 

Jinak přece všichni víme, že nikdo z nás není bez hříchu. Takže by si tyto dva pohledy jinak odporovaly.

Proč myslíš, že autosugesce = okultismus? 

Všechno, co je spojeno se sugescí je okultismus. Jen ďábel někomu něco sugeruje.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Úterý, 13. prosinec 2022 @ 12:12:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neboli když Izrael vstupoval do zaslíbené země, Bůh mu řekl  že mu tu zemi už dal, i když byl ještě v poušti. Také si mohli říci, že je Bůh nutí k autosugesci. Zemi ještě subjektivně neměli  ale objektivně už ji měli. Bůh už to svým Slovem řekl předem. Už bylo dokonano. Ale oni neuverili a také nevstoupili. 


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 12. prosinec 2022 @ 20:53:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
JirkaB píšeš:
]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 15. prosinec 2022 @ 21:26:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
JirkaB píšeš:
]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 12. prosinec 2022 @ 19:27:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ano, ale opravdovou a upřímnou vírou. Jejímž důsledkem je, že se to, čemu věříme a ta naše skutečnost, kterou prožíváme, neliší.   Tato disonance mezi tím, co věříme, a osobním prožíváním skutečností, není nic moc dobrého.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 12. prosinec 2022 @ 20:33:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


to Rosmano:

no to jistě, ale k vysvobození nového věřícího z otroctví hříchu nedojde ihned (subjektivně), ale až po určité době zůstávání s Kristově Slově a v učednictví.

Jan 8:30  Ty věci když mluvil, mnozí uvěřili v něho.
31  Tedy řekl Ježíš těm Židům, kteříž uvěřili jemu: Jestliže vy zůstanete v řeči mé, právě učedlníci moji budete.
32  A poznáte pravdu, a pravda vás vysvobodí.

Přesně tak to bylo i se samotnými Kristovými apoštoly. 3,5 roku s Ním chodili, aniž by něčemu rozuměli, mluvili většinou jen samé hlouposti. Petr zapřel Pána.

Až o Letnicích se stali dospělými, duchovními lidmi schopnými ke službě. Předtím ale museli zůstávat v Jeho Slově a být tak Jeho učedníky. Vyučení dělníci Slova byli až o Letnicích.

Myslí si snad někdo, že u nás to bude jinak?

Naopak, s mnohými z nás to bude jako s apoštolem Pavlem (15-17 let) nebo dokonce s Mojžíšem (40 let).

]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 12. prosinec 2022 @ 20:48:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

/ale k vysvobození nového věřícího z otroctví hříchu nedojde ihned (subjektivně), ale až po určité době zůstávání s Kristově Slově a v učednictví./To si myslím, že není takové pravidlo.

Není to nutně tak, že čím déle - tím lépe.


Právě někdy je to dost opačně -

po poznání Pána, očištění srdce a svědomí, a křtu Duchem svatým, je člověk plný Boží lásky a Duch v Něm pracuje velmi mocně a ihned ho osvobozuje od různých závislostí, hříšných návyků,...  které se mu stanou odporné a hnusné.

Člověk prožívá první lásku k Pánu, otevřel se mu zcela nový svět, nový život, a tento stav ho dost bezpečně chrání od hřešení.A pak třeba z časem první láska vychladne.

Takže proces může být také dost opačným směrem, než píšeš.


Ten příklad s učedníky moc nesedí.

Oni před Ježíšovým ukřižováním a vzkříšením, a po několika dnech sesláním Ducha svatého, měli dost jiné podmínky (a proto dost nepochopitelně někdy jednali a tápali) než mají lidé po vzkříšení Pána a seslání Ducha.]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 12. prosinec 2022 @ 22:22:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Rosmano:

Člověk prožívá první lásku k Pánu, otevřel se mu zcela nový svět, nový život, a tento stav ho dost bezpečně chrání od hřešení.


Ano, přesně jak to píšeš. První láska je úžasná věc. A dojde k mnohým vysvobozením. Ale jakmile první láska opadne, některé hříchy se opět vrátí. Zejména ty úporné. 


Oni před Ježíšovým ukřižováním a vzkříšením, a po několika dnech sesláním Ducha svatého, měli dost jiné podmínky (a proto dost nepochopitelně někdy jednali a tápali) než mají lidé po vzkříšení Pána a seslání Ducha.

No, to právě ne. Dokonce i na Pána Ježíše sestoupil Duch svatý v podobě trvalého vnitřního přebývání až při křtu ve vodě. Dokonce i o Pánu je psáno, že se učil poslušnosti (On ale úspěšně bez jediného hříchu). Dokonce i On se tedy musel (jako Syn člověka) učit (Žd 5,8-9):

A ačkoli byl Syn Boží, z toho však, což strpěl, naučil se poslušenství.
9  A tak dokonalý jsa, učiněn jest všechněm sebe poslušným původem spasení věčného,

KMS: Židum 5:8  Ačkoli to byl Syn, naučil se poslušnosti tím, co vytrpěl.
9  I dosáhl dokonalosti a stal se všem, kdo ho poslouchají, původcem věčné záchrany,


Sestoupení Ducha na Kristovy vyučené apoštoly se stalo o Letnicích a úplně stejně k tomu dochází v případě vyučených Pánových sluhů dnes (Jan 8,30-32 a Jan 14,21+23).

Nikdo není výjimkou. Dokonce ani sám Pán.

Nejsou snad současní věřící jako děti točeni každým větrem učení? Jsou rozhádaní a mnohdy se i nenávidí. Jsou na tom podobně jako Korintští.

Jakou výhodu mají nad samotným Pánem a Jeho apoštoly? 

Ano, Duch svatý byl seslán. Díky tomu můžeme být znovuzrozeni a mít ho v sobě, ve svém duchu.
Ale trvalé přebývání Ducha v již obnovené duši věřícího v podobě Otce a Syna, je ještě úplně něco jiného.
]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 12. prosinec 2022 @ 21:54:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Rosmano:


měl jsem namysli především úvod ve verších  1Kor 1,2-4. Tam popisuje objektivní postavení před Bohem. Což mají kompletně všichni praví věřící.

Charismata jsou dary milosti a nejsou závislé na svatosti nebo duc*****sti věřících. 

A pochopitelně, jsou určité nepřekročitelné hranice, takže krvesmilník (kterého by odsoudili i pohané), neměl být pardonován, ale měl být vydán k zahubení těla, aby jeho duch byl spasen v Den Pána Ježíše (1Kor 5,5)


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 10. prosinec 2022 @ 07:47:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to JirkaB

Toto jsou opravdu amatérské názory. Většina z toho, co tvrdíš, že "jazykáři" tvrdí, nebo co o nich tvrdí ostatní, není pravda. 

Jazyky jsou pouze nástroj. Nic více. Odborníky na toto jsou renomovaní učitelé letničních, např. Derek Prince - Základy. Nebo Reinhold Ulonska (Duchpvní dary). 

Když se seznámíš s jejich učením, přestaneš tvrdit takové nesmysly, jak tu z nevědomosti a jakési  pověrčivosti tvrdíš. 

Pro lidi, co tento dar mají jsou tvé názory opravdu směšné...]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Sobota, 10. prosinec 2022 @ 09:18:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Již si nalezl a stačíš si sám, šťastnou cestu.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 10. prosinec 2022 @ 23:14:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to JirkaB


tos mě rychle odbyl. Ale možná je to pro tebe lepší. Nejdřív si přečti, co o tom letniční učí a potom přijď do diskuze na toto téma.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 10. prosinec 2022 @ 08:53:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj Jirko.

  Jsou lidé, co potřebují důkazy, věřivost, mají takové uvažování, že si (nebo druhým) pořád něco dokazují. A hledají a vymýšlí tak pořád důkazy a argumenty a rozpory a mají potřebu na ně upozorňovat. A k tomu si vymýšlí učení a pro svoje učení hledají podporu v něčem autoritativním. Je to tak jejich život.


  A jsou lidi, co mají radši praxi - modlí se, přijmou Ducha svatého a jeho dary a slouží druhým starají se o druhé, dělají to, co dělal celou dobu Pán Ježíš. Chodí mezi potřebné a tam dělají něco užitečného. Nepotřebují hledat někde důkazy, mají je z první ruky, mají tu praxi.


  K jazykům - Petr rozpoznal jazyky a chválu Bohu jako to, že jim Bůh dal Ducha svatého - to je myslím v 10. a 11. kapitole skutků popsané dost jasně. Vidíš to tam? 

  Stejně tak dnes se stane, že lidé přijmou evangelium a okamžitě jsou pokřtěni Duchem svatým, dostanou dar jazyků a třeba dar uzdravení, nebo proroctví, rozpoznání duchů... Nebo se modlí za někoho nemocného, potřebného, modlí se ze srdce, ale ani neví jak (už jsi to zažil? :-), a Duch svatý jim dá slova, kterým ani sami nerozumí, ale modlí se. Nebo se třeba jen modlí doma v koupelně, ve skrytu, nebo v obýváku a Bůh je pokřtí Duchem svatým a dá jim dar jazyků. Všechno to je běžná praxe.

  Náboženský člověk, co má tu věřivost, si z toho pak dělá důkazy a pravidla. Třeba slyší, že byl někdo Duchem svatým pokřtěný v koupelně, tak se chodí modlit do koupelny, aby byl taky pokřtěný Duchem svatým... Jsou lidi, co tak uvažují. To ale není život s Bohem.


  Ale viděl jsem taky jinou praxi - lidi dělali "křest Duchem svatým" tak, že obestoupili předmět křtu, položili na něj ruce, "modlili se v jazycích" a nic. Nic se nestalo. Tak vedli dotyčný předmět ve stylu: Už máš nějaká slova? Přemýšlej, máš něco, co bys řekl? Zkus to! Zkus něco říkat! Tak to je vono, vidiš, že ti to bude. A předmět něco mluví a ti, co "křtí duchem svatým" jsou spokojení, že se to zase povedlo. A budou tak "křtít duchem svatým" zase další. To bych určitě nebral jako křest Duchem svatým. 

  Myslím, že dost lidí má atrapu, že se "naučili mluvit", z různých důvodů, z nátlaku, aby vověli, zapadli, snažili se... 


  Jo, a mám zkušenost, že v daru jazyků se nejvíc a hlavně vrtají ti, co ho nemají. Třeba jako já. ;-)

  Ti, co ho mají, se v něm vrtat nepotřebují.

  Toník


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Sobota, 10. prosinec 2022 @ 09:09:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jo, tomu rozumím. Jsou lidé co učí, že dary pominuly, pak jsou lidi co je mají za důkaz.. a jsou zabetonovaní na svých pozicích.
František mluví o těch co žvatlají a mají to za dar jazyků a má pravdu, je jich plný youtube, pro některé je to rouhání. Jiní tvrdí, že dary pominuly a nemají pravdu...a ti zase považují dary za "rouhání".
A tak máme dva tábory a oběma něco uniká. Ani v jednom táboře není Bůh, Boha tyto tábory nezajímají...

]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 10. prosinec 2022 @ 09:23:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Jo, a mezi ty lidi, kteří dar jazyků vzali jako důkaz (ale nejen důkaz, to není jeho primární účel samozřejmě), patří i apoštol Petr i věřící z Židů, kteří přišli s Petrem ke Kornéliovi, a také apoštol Pavel.
A pak jsou lidé, kteří se pobuřují, že jsou lidé, kteří dar jazyků mají za důkaz...  "45 A věřící ze Židů, kteří přišli s Petrem, byli ohromeni tím, že i na pohany byl vylit dar Ducha Svatého, 46 neboť je slyšeli mluvit jazyky a velebit Boha. Potom Petr prohlásil: 47 „Může někdo odepřít vodu, aby nebyli pokřtěni ti, kteří přijali Ducha Svatého tak jako my?“ "


   "5 Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jméno Pána Ježíše. 6 A když na ně Pavel vložil ruce, přišel na ně Duch Svatý a oni mluvili jazyky a prorokovali. "

]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 10. prosinec 2022 @ 20:38:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/


Jsou lidé co učí, že dary pominuly, pak jsou lidi co je mají za důkaz.
Jiní tvrdí, že dary pominuly a nemají pravdu...a ti zase považují dary za "rouhání".

    Tak. V náboženství nás učili, že duchovní dary Ducha svatého pominuly. Že už není dar jazyků, proroctví a další dary, že to bylo potřeba jen na počátku vzniku církve, pak už ne, tak Bůh ty dary nedává. A mysleli to upřímně, pravdivě, oni sami ty dary neměli a nikde okolo nich nebyl nikdo, kdo by měl ty dary. Neznali křest Duchem. Pro ně teda duchovní dary opravdu pominuly. A nic moc jiného neznali. Nesměli znát.


František mluví o těch co žvatlají a mají to za dar jazyků a má pravdu, je jich plný youtube, pro některé je to rouhání.

  Tak to teda nevím, na co to koukáte, Jirko ;-)

  Já to mám podobně, jako píše Rosmano - Vnímám spíše ducha (srdce, charakter) toho, kdo mluví. I když se někdo modlí v jazycích, i když se někdo modlí ukrajinsky, svahilsky, arménsky, německy, anglicky, španělsky, a nerozumím tomu doslova, vnímám charakter modlitby. A něco je mi blízké a něco opravdu ne. Nerozlišuju to podle toho, jestli je to pro mne slovo od slova srozumitelné, nebo ne.


A tak máme dva tábory a oběma něco uniká. Ani v jednom táboře není Bůh, Boha tyto tábory nezajímají...

  A nebylo by lepší ty dva tábory vynechat, nechat je jejich problémům? ;-)

  Toník


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Neděle, 11. prosinec 2022 @ 09:06:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nevím, zda je dobré ty tábory nechat být, věřím, že je dobré hradby zbořit. Ale nemá cenu je prohlubovat. proto i z některých diskuzí couvám. Zabetonovávat se na pozicích není dobré.

Na druhou stranu Františka zbytečně provokuješ, a nejenom ty, Nevím, zda to má nějaký cíl, nebo to jen nevidíš. Ale jsou to dětinské provokace, které ty hradby staví. Frabtišek má pravdu, že existují lidíé, kteří se hlásí ke křesťanství, prohlašují, že mají dary Ducha, že mluví třeba jazyky, ale přitom jsou spíše posedlí démonem. A to jsou ty videa na Youtube.
Kdysi jsem nějaké viděl, možná to byl Benny Hinn, ale nevím jistě, asi se to dá najít, ale já videa z démonských setkání nevyhledávám a tak ani nevím. Kdysi mi někdo takové video posílal, něco ve smyslu, že vy křesťané jste na hlavu. No a já mu psal, že jako výmluva dobrý, že o křesťany nejde, stejně jako nešlo o křesťany u těch co pijí víno a káží vodu, mají na opascích nápis Got mit Uns, chodí osvobozovat Boží hrob a podobně. Takže videa na toto téma nesleduji. 
Osobně jsem potkal pár lidí s jazykem, u některých nemám důvod nevěřit, že to není z Boha, u jiných jsem od prvního setkání vnímal něco špatného. Nevím, zda bych to mohl nazvat darem rozeznávání duchů, asi bych tu odvahu neměl, nevím. Vnímal jsem prostě, že něco je špatně a když jsem s tím člověkem byl déle v kontaktu, mohli jsme se sdílet, tak se to zpětně potvrdilo. Šlo spíše o okultní náboženství, kde byla implementována křesťanská terminologie. Takže se to zvenku tvářilo jako křesťanství. Ona neexistuje jen jedna náhražka, co jsi žil ty. Je jich mnoho, jsou uzpůsobeny "spiritualitě" různých skupin lidí, aby si každý vybral co mu vyhovuje a byl tak ochráněn od "nebezpečí evangelia". Evangelium se ze všeho nejhůře zvěstuje "křesťanům". 

František naneštěstí vyleje s vaničkou i dítě.

Ty osobně byl by jsi schopen, ne rozumem, ale opravdově říci, že toto není z Boha, ale z ďábla? Kdyby jsi viděl nějaké to video z démonského setkání "křesťanů"? Nebo by ji se bál, aby jsi se nerouhal, vynést soud? Nebo by jsi řekl, je to z Boha, protože jsou to bratři? Nebo by jsi řekl, nemám dar rozeznat ducha, nevím? 
Nemyslím obecně, všechny životní situace, ale třeba kdyby František napsal co konkrétně myslí. Protože on reaguje na něco konkrétního.
 
Většinu lidí co z nám se bojí a nejsou prý schopni rozsoudit, přitom tu moc společenství má. myslím, že většinou nejde o neschopnost, ani bázeň, ale o zbabělost. Zbabělost typu, teď mi vypadlo město, zbabělost o které píše Pavel, Nelze chodit do chrámu bohyně a být i křesťanem. Co kdyby byla pravda to, nebo ono, tak raději budu chodit všude, ať nejsem v průšvihu. 
A pokud ji nepoužíváme, tak tím umožňujeme šíření vlků v rouchách beránčích. 


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 11. prosinec 2022 @ 12:06:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Jak bys JirkoB rozsoudil tuto situaci :


"22 Nakonec se do Rámy vydal sám (Saul). Když přišel k velké cisterně, která je v Sekú, zeptal se: Kde je Samuel a David? Kdosi řekl: Hle, jsou v Nájótu u Rámy. 23 Šel tedy směrem do Nájótu u Rámy a také na něj padl Duch Boží. Šel a přitom prorokoval, až přišel do Nájótu u Rámy. 24 Také on si svlékl oděv a také on prorokoval před Samuelem. Celý ten den a celou noc ležel nahý. Proto se říká: Cožpak je také Saul mezi proroky?"


Byl by jsi schopen opravdově říct, že toto není z Boha, ale z ďábla ?
Odvážně bys to rozsoudil, anebo by se u tebe projevila zbabělost ?
]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Neděle, 11. prosinec 2022 @ 12:17:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmano, 
v tomto tématu nebudu s tebou pokračovat. Ne pro chybějící omluvu, ale pro to, že ani nevíš, proč by jsi se měl omluvit. Až se ti otevřou uši budeme moci pokračovat. Něco jiného by bylo mluvit spolu tváří v tvář.
Takto bychom se brzy dostali do stejného bodu, kde jsme již byli.
]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 12. prosinec 2022 @ 05:16:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj Jirko.

  Já vím, že je ty dva tábory dobré nechat být. Ať si válčí. To není moje věc. Pokud se na něco zeptají, odpovím jim. Nebo napíšu praktickou zkušenost do diskuze. Že bych já Františka nebo někoho jiného odvrátil od útoků na křesťany a křesťanství si nemyslím.

  Dobrý postup je zbořit příkopy. A toho jsem praktickou součástí i v tomto tématu - když jsem zjistil, že Duch svatý dává duchovní dary v církvi i dnes, opustil jsem omyl s "vyhasnutím darů" a porozuměl, že problém není v Duchu svatém, ale v nás. Že se potřebujeme my odvrátit od zlého a od omylů my a ne Bůh. Bůh je stejný. Rozdává své dary na začátku jako dnes. V něm problém není.


  Vím, že je více náhražek - však tady více lidí hlásá "nevangelium" o hřešení křesťanů a neodvrácení od hříchu. Schraňují si lidé "poklady", které si do nebe určitě nevezmou. Bavil jsem se tu s člověkem, kterého do toho nevangelia zamotali někde v letniční církvi. 

  Ale není na mne, Jirko, abych řešil úplně všechny náhražky, co si kdo vyrobí. To není moje věc. To je věc těch, co je žijí. Já můžu vydat svědectví o tom, co jsem žil já, o bezbožnosti, modlách, beznaději temné noci, o evangeliu, záchraně, odvrácení od bezbožnosti, o novém životě, o praktickém užitku Boží moci. Ale nebudu u řešit třeba protestanty, nebo letniční, nebo pravoslavné, nebo kohokoliv jiného - nejsem ani protestant, ani letniční, ani pravoslavný. 

  Možná znáš trám-tříska. 

  Začít u sebe. To je zboření hradeb. Ne bořit hradby cizí, které si někdo staví. 


  K rozeznání duchů - ano, jsem schopen často velmi dobře poznat, kdo je křesťan a kdo bezbožník. Někdy srdcem, někdy rozumem. Ale ne vždy.

  Nemusím nutně vidět, že sprostě nadává a chlubí se, jak hřeší, předvádí závist, nenávist, touhu po majetku, drogy, cizoložství, rauše, útoky či co tak různě přináší lidi, aby se projevili, co jsou zač. A odpovídal jsem na tohle už Františkovi kdysi.


  Jsou i drobné nuance, kdy lidé projevují své životní postoje - například takový detail, když si někdo myslí, že lidé prodávali majetky a dávali je církvi proto, že už bude brzo konec světa. Takový nápad nevyplodí dobré, čisté srdce od Boha, ale právě Adam, starý člověk. 


  A vím, že starý člověk ve spolupráci s duchovním světem už pak plodí různé nápady. 

  Ale nepovolal mne Bůh to řešit. Povolal mne pomáhat těm, kteří potřebují a hledají cestu z bezbožnosti ven.

  Toník


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 12. prosinec 2022 @ 06:12:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A jsou všechny dary od Ducha Svatého? Mluvení jazyky nedělal ani Pán Ježíš. Je to dar anebo psychický jev vyvolaný spíše extrémními emocemi?  Proč se dá napodobit lidmi, kteří ho nemají? Ty ho máš a tak jsi na to hrdý?  Ty se neodděluješ? Copak ke chvále Boha nemáme vlastní řeč, které lidé kolem rozumí? Je tohle žvatlání opravdu od Boha? Rosmano to asi má, když to tak hájí,  přitom nepozná ukrajinský fašismus. Je to podvod na lidech a někdy mám pocit, když jsme četl jak Mertlová podvedla Putina, že podvodem je celé to falešné křestantsví. Čemu to věříme či máme věřit? Není jednání křestanů cesta spíše k té bezbožnosti


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 12. prosinec 2022 @ 18:02:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Františku, moc otázek... Čteš někdy odpovědi?


A jsou všechny dary od Ducha Svatého? 

  Ty, které popisuje Pavel, určitě.


Mluvení jazyky nedělal ani Pán Ježíš. Je to dar anebo psychický jev vyvolaný spíše extrémními emocemi? 

  Dar jazyků není vyvolaný velkými emocemi. Proto jsem tě upozorňoval na to "vytržení", co si tam domysleli vykladatelé a v písmu ohledně jazyků není.


Proč se dá napodobit lidmi, kteří ho nemají? 

  To se musíš zeptat těch, co ho napodobili. To nevím.


Ty ho máš a tak jsi na to hrdý?

  Ne.


Ty se neodděluješ? 

  Ne. 

  I když nemám dar jazyků, neodděluji se od křesťanů, kteří ho mají.Copak ke chvále Boha nemáme vlastní řeč, které lidé kolem rozumí? 

  Máme.Je tohle žvatlání opravdu od Boha?

  To nevím, jaké žvatlání myslíš. 

  Dar jazyků je od Boha.


Čemu to věříme či máme věřit? 

  Politiku ne, Františku, to je k tématu zbytečnost.Není jednání křestanů cesta spíše k té bezbožnosti

  Pokud jsou pro někoho dary od Boha problém, tak je to cesta bezbožnosti. 

  Cestu zbožnosti jsem ti popsal - to je skutečný zájem o téma, nebo lépe praxe.

  Toník


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 13. prosinec 2022 @ 07:53:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, je to dar od Boha. A je to dar, který měli lidé o letnicích, kdy sloužil ke zvěstování evangelia. Proto se jich nechalo několik tisíc lidí pokřtít. Žádné nesrozumitelné žvatlání, ale řeč, která sděluje evangelium. To, co jsem viděl, spíš od Boha odvádělo. Jaký má žvatlání smysl?


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 13. prosinec 2022 @ 08:08:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Je to modlitba ducha.

Když se člověk narodí z Ducha a z vody, je přirozené, že jeho doposud mrtvý duch, nyní oživený, se modlí.


   "14 Neboť když se modlím jazykem, můj duch se modlí, avšak má mysl je bez užitku. 15 Co tedy? Budu se modlit duchem, ale budu se modlit i myslí; budu zpívat chvály duchem, ale budu zpívat chvály i myslí."
]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 13. prosinec 2022 @ 09:07:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A ten duch tě vede k podpoře ukrajinského fašismu?? Z čeho si se narodil, bylo asi pěkné svinstvo. Jen pobožné žvásty jako ten Tvůj hnusný jazyk. Tak se tak modlete doma ,a ne na veřejnosti ve shromážděních.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 13. prosinec 2022 @ 15:49:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Františku, ten ukrajinský fašismus sis vymyslel. Fašisti jsou Rusové. Přesně tak se chovají.
Jestli to nevidíš, tak jsi politováníhodný a natvrdlý, zatvrzelý  slepec.


A pokud budeš neustále zpochybňovat vraždění a genocidu Rusů na Ukrajině a převracet skutečnností, opravdu upozorním na tebe Policii ČR. Jsi nebezpečný pro náš stát.

Pokud takové věci hlásáš i v té LDN, tak nebudu váhat.


A o modlitbě v jazycích se už také nevyjadřuj. Tancuješ na velmi tenkém ledě.
Jestli o Duchu svatém budeš vyhlašovat, že je to pěkné svinstvo, tak si buď jist, že jediný hřích, který lidem nebude nikdy odpuštěn, je hřích proti Duchu svatému.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 13. prosinec 2022 @ 15:52:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
opr.
genocidu Rusů na Ukrajině

genocidů Ukrajinců ruskými bandity na Ukrajině ....    aby bylo jasno.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Úterý, 13. prosinec 2022 @ 16:12:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmano, někdy se s tebou fajn diskutuje, ale někdy ne. František není nebezpečný pro náš stát, pro náš stát jsou nebezpeční jiní lidé, ale to sem nepatří. 
František je nebezpečný sám sobě, žádné nebezpečí pro stát nepředstavuje. Jestli si to myslíš, tak nevím a to vyhrožování udavačstvím, no myslím, že Ježíš Kristus by se toho asi neúčastnil. 
František ubližuje především sám sobě. A PČR takové věci neumí uzdravit. A pokud v tomto stylu myšlení bude František pokračovat, tak ho to sežere, lítost by jsi měl mít, ne chuť bonzovat.
Zjevuje to, kde máš ty ve skutečnosti srdce a kdo je tvým bohem. Přinejmenším, kde Boha nechceš pustit do života. 
Budu jako Pavel nemoudrý a použiji tvá slova, ty jsi Rosmano nebezpečný, nebezpečný Kristu. 


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 13. prosinec 2022 @ 17:21:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)Myslí si co chceš.  Já to vidím jinak. A je nebezpečný pro naší společnost, pro naši zemi.
Není v tom sám, samozřejmě. 
Kolaborantů s ruskými fašisty je tady dost pěkná hromádka.
Podobně jako před 80 lety bylo u nás mnoho kolaborantů s hitlerovskými nacisty.

František je po vícero upozorněních zatvrzelý asi primitiv, nebo jak to nazvat.

100x se ptá, k čemu je dar jazyků, jak nějaký vypatlanec.
Má Bibli, tam to má napsané, kromě toho mu to několik lidí po padesáté vysvětluje, a on bude pořád dokola totéž. To je snad nějaká posedlost. Posedlost zlým duchem.


A s tou něžnou náklonností k ruským válečným zločincům to je to stejné.

Z mého pohledu je pro tuto společnost nebezpečný. A jestli tyto své kremelské stalinské zvrácené propagace povídá i těm seniorům v LDN,  tak opravdu podniknu kroky, aby mu to zarazili.

Opěvovat Hitlera a nacismus také nikdo jen tak nemůže. Jako že nic. Je to jen názor...


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 13. prosinec 2022 @ 17:53:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Viděl jsem film Volyň a tam bylo jasně ukázáno, kdo to byli banderovci. Zavraždili přes sto tisíc Poláků. A tohoto Banderu a jemu podobné Ukrajina oslavuje. Fašistické symboly se objevují i na uniformách vojáků. Já nikdy nebyl pro rusky zaměřený, ale když čtu a slyším, co se na Ukrajině děje, tak nebudu se tvářit, že  je to vše OK. Fašismus nenávidím. A na Tobě je krásně vidět, že nějaké Dary Ducha jsou k ničemu. Je to podvod. Dary ducha mají přinést i ovoce Ducha, ale u Tebe je to  hnůj. Pokud ho máš Ty, pak je to potvrzeno, jaké svinstvo to je. A na LDN už dva roky, co je covid nechodím, takže se nemusíš obávat mé nebezpečnosti. Spíš se bojím Tvé nenávisti a fanatismu, z takových udavačů byli za války nejhorší lidé.   

 Asi se plní toto:   ·  

7 [www.biblenet.cz]Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech. ·  
8 [www.biblenet.cz]Ale to vše bude teprve začátek bolestí. ·  
9 [www.biblenet.cz]Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. ·  
10 [www.biblenet.cz]A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět; · 11 [www.biblenet.cz]povstanou lživí proroci a mnohé svedou, ·  
12 [www.biblenet.cz]a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. ·  

13 [www.biblenet.cz]Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

O žádných nesrozumitelných jazycích  před příchodem Krista se tu nepíše.

Hledej pravdu!!!!


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 13. prosinec 2022 @ 18:14:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Ty a pravda to jsou 2 zcela protichůdné a neslučitelné věci.

Téměř ve všem.

A přestaň už tady ze sebe dělat blbečka.
Není to vůbec ani směšné, ani zajímavé.


Jestli máš hluboce zažranou nenávist k duchovním darům, k projevům Ducha, tak ji prezentuj někde jinde, ne na křesťanském webu.]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 13. prosinec 2022 @ 20:59:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A co děláš Ty udavači na křestanském webu?? Jaké dary Ducha máš? Udávání?  Proč nehledáš pravdu? Proč nejsi  schopen přiznat, že oslavování Bandery je hnus a špatné? Blbečka tu děláš ze sebe Ty sám. je to smutné  a tragické pro člověka, který zde vychvaluje Dary Ducha a přitom z Krista nemá vůbec nic. Leda to satanské žvatlání, které od Krista není. Zalez si vašeho Polska.

Já si nepřeji atomovou válku a ta hrozí.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 13. prosinec 2022 @ 21:31:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Udavači ?    Pleteš si pojmy, kolaborante.

Jako bych volal Policii na chlapa, který znásilňuje v parku nějakou ženu, nebo na zloděje, kteří se vloupávají do sousedova domu, tak stejně oznámím tvé fandění ruským válečným zločincům a vrahům a dehonestaci bezdůvodně napadených a vražděných.
Tvé jednání a postoje jsou stejně nebezpečné a škodí zemi i lidem, které mám rád.

Nemám ve zvyku strkat hlavu do písku když se děje bezpráví a tvářit se, že se nic neděje, jako většina zdejších.
Někdo ti tu tvou nevymáchanou hubu už musí zavřít. Když ne po dobrém, tak po zlém.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 14. prosinec 2022 @ 08:22:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hledej pravdu  a porovnávej. Zatím já Tebe považuji za sympatizanta fašismu a ne za křestana.

Někdo ti tu tvou nevymáchanou hubu už musí zavřít. Když ne po dobrém, tak po zlém.

Tohle je právě ten  Romanův fašismus a první krok. Na konci jsou koncentráky  a vraždy.]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 14. prosinec 2022 @ 08:49:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ne. 
To je reakce na tvůj ruský fašismus a. Na tvou podporu teroristického, barbarského režimu v Kremlu.


Vraždy na Ukrajině už jsou teď. A ty je podporuješ. A nejen vraždy, nýbrž cílené ničení, likvidace obyvatelstva odříznutím od zdrojů tepla, elektřiny, vody, vyhánění lidí z domovů, ničení veškeré infrastruktury, rozdělení a ničení rodin, desítky tisíc obětí a neskutečné trýznění lidí a zoufalství lidí.

Taková svinstva nedělal ani Hitler na Ukrajině. Volají o pomstu do nebe.
A ty to podporuješ, přeješ si, aby se Ukrajina těm barbarům nebránila.

Jsi lidská zrůda - pseudokřesťane. 

Schopnost nějakého soucitu s napadenými, utlačovanými - nula. Schopnost nějaké empatie s trýzněnými a systematicky ničenými - nula.   
Ale každý obdrží podle svých činů a postojů - i ty.]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 14. prosinec 2022 @ 09:09:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je  mi líto obyčejných Ukrajinců a je to strašné.   Ale není ti líto i Rusů, co museli opustit domovy? Je třeba hledat objektivní příčiny války. K tomu zlu někdo Rusy dohnal. Já nefandím ani jedné straně, ale chci konec války. Válka nemá vítězů. Pátrej po příčinách. Vůbec k tomu  nemuselo dojít, kdyby neexistoval ukrajinský fašismus a oslavování Bandery. Vždyť to jsou národy slovanské a stejného náboženství. Jak je to možné? Zlo, mučení a vraždění se děje na obou stranách. Hledání pravdy nevede k lidské zrůdě, ale sympatie k fašismu, jako je u Tebe. Ani slovy jsi neodsoudil Banderu  banderovce, hajlování a další projevy, jako je zákaz ruského jazyka. K té lidské zrůdě máš blízko Ty, z takových zlých lidí jako Ty se stávali SS. Ty budeš spíše ubohý zfanatizovaný člověk schopný udávat i vraždit. K čemu Ti je pak víra v Krista? Milujte své nepřítele, říká Pán Ježíš a co říká Rosmano?
]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 14. prosinec 2022 @ 09:26:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ty máš fakt vymatlaný mozeček.


1) Rusi žádní nemuseli opustit domovy. Ty víš o nějakých ?

2) K tomu zlu dohnal Rusy diktátor Putin a jeho velkoimperiální fantasmagorie. A Rusové si do značné míry za to mohou sami, že snívají spolu sním tyto děsivé sny, podporují ho, líbí se jim, když svět má z nich strach a když mají ze svých sousedů své gubernie a pořád ho volí. Líbílo by se jim i Česko ve svém mocenském okruhu. A nejen ono.

3) Konec války je velmi jednoduchý - ruská okupační vojska vypadnou z Ukrajiny


4) Ukrajinský fašismus je 1000x menší než ten ruský. Je to dobře vidět v praxi, kdo provozuje fašismus, kdo je agresor, kdo na Ukrajinu napadl, jaké má záměry  a jaké používá metody. To Hitler byl žabař.

A oslavování Bandery je proto, že se dokázal vzepřít Rusům, kteří hladomorem 5 miliónů Ukrajinců ještě před válkou  zlikvidovali.
Oslavování Stalina v Rusku ti neříká nic ?   Ten má na svědomí 1000x více obětí než Bandera.

5) Zákaz ruského jazyka jsou tvé ruské báchorky a byliny.
Tobě že je líto obyčejných Ukrajinců ? A tak jim přeješ, aby spadli do chřtánu svých vrahů ?]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 14. prosinec 2022 @ 09:46:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty jsi asi také vypatlaný. Hájíš ukrajinské fašisty. Přece nejvíce vraždili židovské občany a i Čechy a Poláky. Kdyby se Rusko nepostavilo tehdy proti Hitlerovi, tak jsme skončili v plynových komorách a podobně i Ukrajinci. Co dobrého přinesl a přináší Bandera  a jeho oslavování? 

Už končím bavit  s takovým primitivním fašistou jako Ty. Vůbec nechápeš dějiny.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 13. prosinec 2022 @ 17:22:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Teď se projevil dar ducha, ale od Satana. 


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 14. prosinec 2022 @ 06:38:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj Františku.

  Zeptám se nakonec k politice.

  Zajímalo by mne, jestli máš nějakou speciální náklonnost k Rusům? Jestli máš "něžnou náklonnost k ruským válečným zločincům", jak píše Rosmano? Nebo to jsou jen pomluvy?

  Máš to tak, že vzhledem k té válce jsi na straně Rusů proti Ukrajincům a nějak je podporuješ? Nebo jsi obecně proti válce, ať už jí vedou Ukrajinci, nebo Rusové (nebo Američané, Němci, ...)?

  Toník


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 14. prosinec 2022 @ 08:08:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jistě, že jsem proti válce. Oslovil mne film Volyň, který chtěl ukrajinský velvyslanec zakázat v naší TV. Oslovili mne výpovědi svědků zločinů, které páchali Ukrajinci za války, kdy vraždili tak, že sami SS se tomu podivovali. A toho jejich Banderu a banderovce oni oslavují. Fandí fašismu a fotek jejich vojáků, jak hajlují a mají na sobě symboly fašismu, jsou všude vidět. A vůči ruskému obyvatelstvu se chovali hnusně a dnes je to ještě horší, Klidně vtrhnou i do kostela,pokud je kázaní v ruštině. Prostě tohle je fašismus, který podporujeme  a nic proti tomu nenamítáme. Chápu, proč Rusové hovoří o denacizaci. Vždyť jim za hranicemi vznikal fašistický  stát, který navíc byl vyzbrojován západem. Zlo se páše na obou stranách a my přiléváme olej do ohně. Přece víme, že Rusko se nikdy nevzdá a to raději spáše sebevraždu atomovou válkou  a ta zničí i nás a celý svět. Komunistická Čína řekne zchlaďte  hlavy a pobožný západ ještě víc popichuje a dodává zbraně. Tobě nevadí válka a nepátráš po jejích příčinách? Putin je naivní, a proto byl několikrát oklamán, což přiznal i Merkelová. A křestané? Mlčí a jsou zbabělí a nebo pomatení jako Rosmano.   Raději budou se přít o žvatlání jazyky než o mír  a nelezení řešení pro konec války. A pokud mne díky křesťanskému udavači   zavřou za pravdu, stejně všichni brzo zahyneme v atomové válce. Zklamal jsem se tady v křesťanech. Je to spíše banda lhářů, zlých lidí a fanatických  podvodníků. Nikdo nedokážete říct jednomu vašemu udavači, že se mýlí.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 14. prosinec 2022 @ 09:10:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Jo, tady je máš ty fašisty, jak hajlují.  Moskevské fašisty


A tady máš, jak ti ruští fašisti vtrhli přímo do kostela. V Slavjansku, na Ukrajině


Tak tady laskavě nevykládej ty putinovské kremelské báchorky.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 14. prosinec 2022 @ 10:08:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jo, ošklivé, zlo plodí zlo a tak se chovají obě strany. A jak to chceš změnit? A kdo toto zlo posiluje přilévá hořlavinu do ohně? Není lepší špatný mír než válka, která končí zničením všeho??


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 14. prosinec 2022 @ 10:22:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Jako že nechat Hitlerovi dobytá území bylo lepší ? Myslíš ?


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 14. prosinec 2022 @ 13:14:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Putin neplánoval genocidu národů jako Hitler a nechoval se jako Bandera, aby hromadně vraždil židy , Poláky a  ostatní. Toto se nedá srovnávat. Hitlera také nikdo neohrožoval jako Rusko. Ty nevíš, že Ukrajina byla vyzbrojována Západem. Proč? Ty prostě se bráníš pravdě za každou cenu. Tady válka povede k atomové katastrově a zničí celou Evropu. Ostatně Evropa už trpí dnes. Jen mír je řešení. Zahyneš i Ty  a já. Jak se cítíš před Božím soudem, když fandíš fašismu???


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 14. prosinec 2022 @ 14:52:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A zase ty tvoje blbé kremelské lži.

Rusko nikdo neohrožoval.

Ukrajina byla vyzbrojována Západem ?  To ti říkal kdo? Putin ? To je lež jako věž. Ukrajina i nyní, po napadení Ruskem v únoru 22 měla převážně pouze zbraně ještě ze sovětských dob.

A i kdyby byla vyzbrojována Západem, tak co má být ?
Každá země má nějakou armádu a nějakou výzbroj. Ukrajina Rusko nijak nikdy vojensky neohrožovala. Tak tady ty ruské báchorky nesmyslně a lživě nepiš pořád dokola.

Jak se cítíš před Božím soudem, když fandíš ruským vrahům, hrdlořezům a přeješ si, aby se Ukrajina neměla čím bránit a ruští bandité by si ji přivlastnili celou ?
Budeš se za to zodpovídat.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 14. prosinec 2022 @ 17:26:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přece Merková to sama přiznala. Minské dohody byli jen oklamáním Putina. Přeji si mír,  a ne válku  a nenávidím ukrajinský  banderovský fašismus. Obyčejní Ukrajinci jsou chudáci. Kdo se  a jak se bude  cítit před Božím soudem, nevím. Ty fandíš ukrajinským fašistům, já nikomu.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Středa, 14. prosinec 2022 @ 17:38:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Špatně Františku, tedy ve smyslu křesťanství, tak to Pán neučil a nežil.
Správnější by bylo, přeji si mír, pokoj a nesouhlasím s žádným zlem, bezprávím, ... jsem proti násilí na ženách, i na mužích, proti zlu zleva i proti zlu zprava, .... a proto já sám žiji a jdu cestou pokoje, smíření, lásky, .... 

]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 14. prosinec 2022 @ 17:43:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A ta cesta smíření je jaká?  Kdo se jí tady řídí? A pomáhá křestanství  ukončit válku? Naopak ještě více rozeštvává.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Středa, 14. prosinec 2022 @ 17:56:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Františku, cesta smíření je tvoje. Já nepsal o cestě druhých, cesta smíření je cestou každého křesťana. Cesta nenávisti je cesta bezbožníků.
Tou cestou jde málo křesťanů, ale tou cestou klidně jdou i jinověrci, či nevěřící. Tu cestu nikomu nevnutíš, ale můžeš po ní jít ty sám. I Pán po ní někdy šel sám, všichni utekly, ale šel...
]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 14. prosinec 2022 @ 18:11:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tedy mlčet. Když ve Vatikánu pomáhali utéci válečným zločincům, byla to cesta smíření? Když ukrajinští fašisté za války nechali židy a ostatní vysvléct a pak je zabíjeli, tak mám být k tomu lhostejný? Mám je milovat? Přece tohle nemá logiku, ale je to cesta zla, kterou musí něco zastavit. A pak se fašismus oslavuje a naši křestané nejen, že mlčí, ale vybírají na zbraně? Ty se s tím vyrovnáš, já těžko. Mne tohle štve.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Středa, 14. prosinec 2022 @ 18:34:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Křesťanský server, křesťanské řešení. 
Otevři Bibli, čti evangelia a čti jak Pán se rozhodl zastavit zlo a jak jej zastavoval. 
myslíš, že neviděl, že Římani jsou okupanti? Jak zlo zastavoval? Co učil?
Nebo si myslíš, že byl slepý? Také by jsi mu nadával, že je slepý, že se nedokáže proti zlu pořádně postavit?


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 14. prosinec 2022 @ 19:21:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A ukaž mi, kdo se dnes Ježíšovým učením řídí? Nakonec byla v Izraeli občanská válka a zeloti vraždili vlastní umírněné lidi. A výsledek ? Římané je zničili. Flavius je ještě prosil, aby se vzdali a zachránili aspon chrám, ale kdepak. Vystřelili na něho šípy. Pokud křestané utekli včas v době, kdy vojsko odešlo na krátkou dobu, tak se zachránili. Pak už bylo pozdě. Tak dopadneme dnes i my v atomové válce. 
Ano, můžeme svoji duši zachránit vírou v Krista.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Středa, 14. prosinec 2022 @ 20:00:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdo se řídí? Takoví lidé i dnes jsou, Někteří jsou dokonce i mezi křesťany. Ale neznám jich mnoho, ale jelikož jsem introvert, tak je to i pochopitelné. 
V krizových situacích se tak částečně chová hodně lidí, ale nevydrží. Třeba František před wuan virem chodil do LDN. Pak nemohl. Ale jak ten vir přišel, tak mnoho lidí třeba šilo roušky a posílali je potřebným. Jde o to, aby nás to nepřepralo. 
Ale jsou takoví. Znáš Hlas mučedníků? Tam jsou svědectví. Jak se třeba žena modlí za vrahy svého muže, jak dokáže odpustit a jak někdy její láska, odpuštěni, modlitby vedly k tomu, že vrah činil pokání a obrátil se...jsou takoví. A s podivem i mezi křesťany. 


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 14. prosinec 2022 @ 21:22:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale takový případ neznám nikde. A hlas mučedníků? Jednoho  z nich jsme znal, ale o tom raději budu mlčet.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 15. prosinec 2022 @ 08:11:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/


Tobě nevadí válka a nepátráš po jejích příčinách? 

  Ahoj Františku. 

  Vadí mi válka a nepátrám po jejích příčinách - příčina je zjevná, není potřeba po ní pátrat.


A křestané? Mlčí a jsou zbabělí a nebo pomatení jako Rosmano.

  A ty jsi křesťan, Františku? 

  Jsi zbabělý, nebo pomatený? 


Zklamal jsem se tady v křesťanech

  Zklamal ses tedy alespoň v sobě?

  Františku, přeš se tu o vaše žvatlání jazyky, lžeš a pomlouváš lidi v diskuzi, útočíš,  ... V čem jsi jiný? Zbytečně přiléváš olej do ohně.


  Já ti tu vždy psal věci jasně a narovinu, stejně jako Rosmanovi, jako dalším. Odpovídal jsem ti.

  Nebojím se vašich útoků, sprosťáren, lží, pomluv, nadávek, ani udání - jen dáváte najevo, co jste zač, co máte v nitru, co je ve vás. Nejsem tu anonymně, každý si může ověřit, že jsou vaše pomluvy a útoky jen pomluvy.

  Nemám, zájem se hádat a nehádám se - napíšu zkušenost, znalost, nebo názor. A zeptám se. A čtu si odpovědi, co žijete. 

  Toník

  


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 15. prosinec 2022 @ 08:29:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Žvatlání jazyky není pomluva. Je to moje zkušenost. Zažil jsem to  a hnusilo se mi to. Nemá to nic společného s Pánem Ježíšem. Říkám to na rovinu. Nebudu se tvářit, jak je to krásné, když je to hnusné  a podvodné. V křestanech jsem se opravdu zklamal. Po roce 89 jsem pochopil, že jsou to převážně podvodníci a sami pomatenci. Bohužel. Raději končím než se  z vás zblázním, protože ve vás je něco špatného  a nelidského a  vůbec ne  Božího. Ostatně to vidím na konkrétních činech věřících, kteří podporují ukrajinský fašismus a bojí se pravdy a přijímají ze Západu všechnu morální a kulturní a duchovní špínu.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 16. prosinec 2022 @ 05:53:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Františku, tvoje žvatlání jazyky není pomluva. Pomluva je, když například napíšeš, že jsem ti záviděl byt. To je pomluva.

  Chápu, že žvatlání je tvoje zkušenost, neberu ti jí. 

  Moje zkušenost to není, tak jí nemusím řešit.

  Chápu, že ve vás je něco nelidského, špatného, vůbec ne Božího - fakticky to vytáhneš v každém článku, vždycky napíšeš nějakou úvahu a k tomu přidáš něco nelidského, agresivního, zlého, nějaký útok. Že přijímáte všechnu morální, kulturní špínu. Tu ze západu, tu z východu.

  Já to tak nemám, ale neberu vám to, co žijete. Vaše věc, dokud si ničíte život jen sami sobě a nechcete pomoci z toho, co v sobě máte.V křestanech jsem se opravdu zklamal. 

  A ty jsi křesťan?

  Zklamal ses v sobě?

  Toník


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 16. prosinec 2022 @ 07:32:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Že jsi mi nezáviděl byt? Každou chvíli jsi mi to předhazoval a provokoval. Choval jsi se jako křestanský hulvát. Pomalu i rodiče, že jsem se o ně nepostaral a nechal umírat v nemocnici,  a tak jsem na Tebe reagoval. Štval si tak, jako se dnes štve křestanský svět proti Rusku. To je ten váš duch od boha, co vám dává dary.  Nemáš co nabízet, protože vaše víra je jen pokrytectví.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 16. prosinec 2022 @ 18:23:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/


Že jsi mi nezáviděl byt?

  Ne, nezáviděl.

Každou chvíli jsi mi to předhazoval a provokoval.

  Já se jen ptal, Františku. Kdy jsi tak nadával na privatizaci a pak se přišlo na to, že jsi taky výhodně privatizoval - máš dvojí metr. Na lidovce a ODS se zlobíš, že privatizovali, to bylo špatně, ale když jsi to udělal ty, tak to bylo dobře.

  Když ti tuhle jednoduchou věc připomenu, že máš dvojí metr, tak to se chovám jako křesťanský hulvát?

  Nezávidím ani tobě byt, ani lidovcům "restituce", ani ODSákům jejich podniky a obchody, ani Babišovi Petrimex. Nemám důvod.

  Rozumím, že nemáš co nabízet, že vaše víra je jen pokrytectví. Píšeš rádobypobožné úvahy, ale reálný výsledek v diskuzi k tématu jsou pak z tvé strany dřív nebo později útoky, nadávky, lži, pomluvy.

  Ale tvoje věc, pokud ti to vyhovuje, Františku.

  Toník


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 16. prosinec 2022 @ 19:35:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nucená privatizace je stejný metr jako ti, kteří v akcích výhodně získali milionové majetky. Na byt padly všechny úspory, jinak nám hrozil nějaký holobyt s cigány. To je ten Tvůj ubohý metr spravedlnosti? To, jak uvažuješ, je vidět, kdo jsi. Já, který byl štastný, že mohu  s rodinou bydlet, jsem měl skončit někde jako asociál? To mne tak urazilo, že Tě spíše nenávidím a tím i Tvého Krista pro bohaté, ve kterého věříš, když z Tebe udělá takového hnusného člověka.  Vy pobožní jste všichni stejní. Z tvých příspěvků jasně zářila závist a ponižování. 


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 16. prosinec 2022 @ 09:03:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, naletěl jsem křesťanům jako politické  prozápadní síle, která na prvním místě má politický boj. V tom jsem zklamal. Byl jsem před rokem 89 totálně hloupý a naivní.  První, kdo mne rozhodil by ten americký zabiják s tváří apoštola v AC, co jde k nám pitomým Čechům zvěstovat evangelium.  Dnes už vím, co zvěstoval. Falešného Krista a tak činí dodnes celý Západ plný falešných mesiášů. Tomu samému věříš i Ty, což vyplývá z Tvých vyjadřování. Proto ty jazyky  a jiné komedie, aby tak lidé snadno naletěli. Tak to je, bohužel. A proto odmítám jazyky jako dar pro dnešní dobu. Proto ta velkolepá americká shromáždění s falešnými učiteli a výsledek pro lid je záporný. Faleš a lež. Gorbačov byl také takový naivní. A Západ toho využil. A pak. Rozšiřování NATO stále blíž k Rusku, majdan  a přesně podle starých rad německých generálů využít Ukrajinu, která stojí na fašismu. Proto nikdo neprotestoval proti Banderovi. Tady je vidět, jak ten západní křestanský svět je hnusný a nedá se ničemu věřit. Lžou nám média a všichni. A křestané jak pitomečkové věří všemu, protože jim to vyhovuje v setrvačné nenávisti vůči Rusku a  komunismu. Rusové už se nadají oklamat a povedou svatou válku za svoje duchovní hodnoty a svůj svět a nepotřebují západní duchovní hnus. A tak žijeme na konci časů. Atomová válka je za dveřmi a nic už to nezmění.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 13. prosinec 2022 @ 08:33:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Ano, je to dar od Boha. A je to dar, který měli lidé o letnicích, kdy sloužil ke zvěstování evangelia.

  Tak.

  A nejen o letnicích, ale i pak dál ve skutcích, například u Kornelia, kde nesloužil ke zvěstování evangelia, protože ti lidi evangelium zrovna přijali, zvěstoval jim ho Petr. A pak dál třeba v Korintu měli taky dary jazyků. A je to tak v církvi dodnes.


To, co jsem viděl, spíš od Boha odvádělo. 

  Zatím jsi tu Františku popsal hodně věcí, co tě od Boha odvádí.

  Je něco, co tě teď k Bohu přivádí?


Jaký má žvatlání smysl?

  To nevím. To jsem nikdy neřešil ani nepotřeboval.

  To se zeptej těch, co žvatlají.

  Toník


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 13. prosinec 2022 @ 09:07:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Žvatlání a komedie letničních či jiných sekt mne od Boha odvádí. Je vidět, jak se dají nějaké schopnosti lidí zneužívat. To nemá nic společného Kristem. K Bohu mne přivádí postava Ježíše Krista a láska lidí, kteří pomáhají jiným. Ale tu lásku mají i nevěřící. A chování a zbabělost dnešních křestanů, kteří mají v nenávisti Rusko a podporují ukrajinský fašismus, je cesta ke zničení lidstva.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 14. prosinec 2022 @ 06:40:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  A proč tedy chodíš k letničním nebo jiným sektám, když tě to od Boha odvádí? 

K Bohu mne přivádí postava Ježíše Krista a láska lidí, kteří pomáhají jiným. Ale tu lásku mají i nevěřící.

  No, samozřejmě. Láska přeci nesouvisí s těmi vašimi "věřícími" a "nevěřícími".

  Proč se tedy nevěnuješ tomu, co tě přivádí k Bohu a neustále se věnuješ tomu, co tě odvádí od Boha? Má tvoje chování nějaký účel, smysl?

  Toník


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 14. prosinec 2022 @ 08:17:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pomalu ztrácím zájem o nějaké společenství věřících, nikam nechodím, stačilo mi, jak děti naletěly sektářům  a letničním . Nejlíp asi udělal nepřihlášený, který také jediný tu dokáže napsat pravdu. Mezi udavači nemá smysl být. Jsem aspoň rád, že tu poznávám z příspěvků, jak hnusné je někdy tohle křestanství a jak ničí lidskou psychiku. Tady se hádáte o kraviny a to nejdůležitější uniká. Copak  mluvení jazyky je podmínkou spasení? Jen rozděluje a přináší satanské způsoby. Padání na zem, mrskání sebou, smích, falešné léčení atd. Je toho plný internet a něco málo jsme i zažil. A výsledek křestanství je válka.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Středa, 14. prosinec 2022 @ 16:42:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Františku, Františku, nelži si do kapsy. Ty hledáš kolem sebe důvody, aby jsi nemusel měnit sebe. 
Toník to psal dobře, buď tam, kde tě to od Boha neodvádí. 
Ty mnohé věci vidíš správně, ale děláš nesprávné závěry. 
A klidně zavolej, teď jsem doma.]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 14. prosinec 2022 @ 17:40:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak měnit  sebe? Kolem je zlo a za to snad mohu já? Křestané se chovají hůře než nevěřící a je to moje chyba, že to vidím?


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Středa, 14. prosinec 2022 @ 18:01:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty si myslíš, že jsi vzorem křesťanského přístupu? 
Pokud ano, tak pak se opravdu měnit nemusíš. 

Že vidíš zlo kolem sebe? To není tvoje chyba, nejsi slepý, Vidíš kolem sebe zlo. Proč by to měla být chyba. 
Chyba je to co s tím děláš. Jak reaguješ,... 
Hříchy druhých jsou jejich hříchy, tvoje jsou zase tvoje. Pán přišel do tvého života pro tvoje hříchy, ne pro hříchy druhých.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 14. prosinec 2022 @ 18:33:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Aha, tak se mám sobecky zachránit a odplatu nechat na Bohu, pokud nějaká odplata bude. Takže klid, jakoby se nás to netýkalo? Mám si hledět sebe. Pak není divu, že zlo vítězí.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Středa, 14. prosinec 2022 @ 18:38:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já píšu o evangeliu Pána Ježíše, jestli hledáš evangelium kde, zlo vítězí díky tomu, že má větší svaly, lepší zbraně... tak to ti neporadím. 
Ano, máš si hledět sebe, ve smyslu pokání, ano tam buď sobec, neukazuj prstem na druhé, ale sám čiň pokáním, ze zla co činíš.
V pomoci, lásce, tam buď otevřený.

Zlo vítězí, protože lidé jako ty jej krmí. Protože zlo se krmí zase zlem, ale Pán učil, přemáhejte zlo dobrem.]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 14. prosinec 2022 @ 19:11:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Takže já mohu za válku a špatné vztahy mezi lidmi? A pokání znamená strčit hlavu do písku a nevnímat zlo? Tohle vyhovuje těm, co páchají zlo. Už se mně tohle náboženství se zprotivuje. K ničemu nevede. Kdybych neměl rodinu, dožene člověka do blázince a k sebevraždě. Mohu jako Job prohlásit, proč jsme se narodil. Mně to připomíná ty lidi kolem Joba, co do něj jen hustili, jak je špatný.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Středa, 14. prosinec 2022 @ 19:36:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
cituji Františka:

Ty jsi asi také vypatlaný. Hájíš ukrajinské fašisty. Přece nejvíce vraždili židovské občany a i Čechy a Poláky. Kdyby se Rusko nepostavilo tehdy proti Hitlerovi, tak jsme skončili v plynových komorách a podobně i Ukrajinci. Co dobrého přinesl a přináší Bandera  a jeho oslavování? 
A nepřirovnávej se k Jobovi. Za prvé se ti nic neděje a za druhé on špatný nebyl a zlé nečinil. A oni do něj hučeli, že musí být zlý, když jej Bůh trestá.

Ale, to už jsi psal, ty jsi bez hříchu, ti kolem jsou zlí, ty sekty, ty fašisti, všichni jsou mimo a jen ty světec vidíš to co jiní nevidí.
Jenže to obelháváš sám sebe, mnozí vodí podobné, Vidí zlé jazyky, vidí zlá nacionalismus, vidí zlo, co se nazývá dobrem,,, a někteří to řeší křesťansky a jiní kolem sebe plivou síru. 
Toto je křesťanský server, tak já ti budu psát křesťanská řešení. Jak je psáno, jak to řešil Pán,... nic jiného ti nikdy nenapíšu, maximálně přestanu na tebe reagovat, protože to víc a víc ztrácí smysl. 
Ptáš se, ale odpovědi nechceš slyšet. 
přál bych ti pokoj Boží, pokoj, který měli bratři i když šli na smrt
Jirka
]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 14. prosinec 2022 @ 21:39:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Aha, tak jsem měl fašistu Rosmana chválit a sypat si sobě popel na hlavu? Takže já jsem ten zlý a ti banderovci a sekty jsou od Boha požehnaní a bez hříchu. Jaké je křestanské řešení? Co nabízí Kristus? Tohle už je na blázinec . 
Jak to tedy křestané řeší? Takže napiš to křestanské řešení!! Rosmano má jasno. Zbraně a další zabíjení? A je křestan. Já říkám hledat pravdu o příčinách a dohodnout se. A jsem špatný. Páchám zlo.

Běžte a se všichni vycpat. Hrajete jen nějakou divnou hru.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 14. prosinec 2022 @ 21:55:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Samozřejmě že jsi špatný, zvrácený, zatvrzelý.

Stojíš na straně zla, na straně ruských fašistů. Ti jsou pro tebe dobro.

A ti povražděni Ukrajinci v této válce to je pro tebe zlo. I ti, co zahynuli kvůli Rusy vyvolanému hladomoru v letech 1932-33 jsou pro tebe zlo..  Protože před 70 lety tady byl nějaký Bandera, že, hlupáku.

Máš to v hlavě totálně zpřevrácené.Ale spí dál a hlavu z písku nevystrkuj.
Ale nelži o tom, že vidíš zlo.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 15. prosinec 2022 @ 07:32:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jistě, ukrajinský fašismus je dobro. A hajlujicí a drzý Zelenskyj je bůh.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Čtvrtek, 15. prosinec 2022 @ 20:55:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobře, napíši jej znovu, asi jsi jej přeskočil...křesťanské řešení najdeš v Písmu a v životech křesťanů. 

citace

Křesťanský server, křesťanské řešení.
Otevři Bibli, čti evangelia a čti jak Pán se rozhodl zastavit zlo a jak jej zastavoval.
Kdo se řídí? Takoví lidé i dnes jsou, Někteří jsou dokonce i mezi křesťany. Ale neznám jich mnoho, ale jelikož jsem introvert, tak je to i pochopitelné.
V krizových situacích se tak částečně chová hodně lidí, ale nevydrží. Třeba František před wuan virem chodil do LDN. Pak nemohl. Ale jak ten vir přišel, tak mnoho lidí třeba šilo roušky a posílali je potřebným. 
Znáš Hlas mučedníků? Tam jsou svědectví. Jak se třeba žena modlí za vrahy svého muže, jak dokáže odpustit a jak někdy její láska, odpuštěni, modlitby vedly k tomu, že vrah činil pokání a obrátil se..

 František v LDN, lidé u šicích strojů, ženy modlící se za vrahy jejich mužů, ... to je křesťanské řešení. 
Pak jsou jiná řešení, že na facku odpovím větší fackou, že dobro lidem vnutím, třeba násilím, že účel světí prostředky, ....]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 15. prosinec 2022 @ 21:34:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bohužel, tento způsob řešení nepřinesl  nikdy mír. Máš důkazy, že to funguje? Třeba teď by bylo třeba  sednout k jednání a najít příčiny konfliktu a zchladit hlavy, jak řekla komunistická Čína. Radí moudřeji než křesťanský svět. Pán Ježíš války  a jiné politické věci neřešil. A Hlasy mučedníků. Napsal jsem, že jednoho znám  a raději víc o něm psát nechci. Prostě podvod, teatrální vystupování… Časopis jsem nečetl a nevěřím tomu. Modlení za vrahy většinou nezabere a spíše slouží k uklidnění  bolesti pozůstalých, kterým život milovaného nikdo nevrátí. Nyní je třeba zastavit válku, ale křestané chtějí boj a žádný mír. Politici Západu přisahají na Bibli, ale pro ně je to stejně jen cár papíru a hlavně divadélko pro svět. Každý si z Bible vybere stejně jen to, co se mu hodí. I Bůh ve SZ přece nařizoval války. Pán Ježíš je sice jiný, ale který Bůh je tedy pravý. Ve válce činí zlo všichni. Asi nás čeká jen atomová válka a konec. Blaze těm, co nemají děti a nebudou vidět jejich utrpení. A chudáci lidé v kosmické stanici na oběžné dráze, až uvidí tu zkázu Země. Já na to nechci myslet, ale nic nezmůžu. Moje modlitba těžko pomůže zachránit svět a je správné myslet sobecky jen na svoji záchranu? Zatím tu jen zbabělé vyštěkávám a to je k ničemu. Co mohu dělat?Měj se hezky a žij svoji víru.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 15. prosinec 2022 @ 22:45:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


/Nyní je třeba zastavit válku, ale křestané chtějí boj a žádný mír./


Nechápu, proč pořád těm ruským fašistům říkáš "křesťané" ??]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 16. prosinec 2022 @ 07:31:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, to jsou praví křestané, kteří se brání té duchovní špíně, kterou jim nabízí morálně zkažená západní civilizace. Oni povedou svatou válku  a v tom je síla, kterou nepřekoná  nikdo a ani peklo.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 16. prosinec 2022 @ 09:13:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Jo, tak už konečně vím, kdo jsou pro tebe praví křesťané, které tady kolem sebe nikde nemůžeš najít. Ti, co tě nezklamali a nezklamávají.  Největší barbaři, fašisti a teroristi, se sídlem v Kremlu.


Jsi obyčejná lidská zrůda, lidský sviňák.  Za to ti patří náležitá odplata.


Myslím, že ti už nic nepomůže, ten komunismus, kterým jsi totálně přežraný, z tebe udělal ubohou lidskou trosku, zcela dezorientovanou ve všem.


Možná by ti ještě pomohly pořádné elektrošoky nebo skotské střiky někde v psychiatrické léčebně.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 16. prosinec 2022 @ 09:24:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Krásné křestanské řešení a ještě jsi zapomněl na koncentrák  s plynovými komorami.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 16. prosinec 2022 @ 09:44:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Tak křesťanské řešení by bylo vyhnat z tebe ty démony komunismu a vzpoury proti Bohu, proti Duchu svatému.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 16. prosinec 2022 @ 12:37:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Od koho. Od vás lidí spojených se Satanem?? Bude atomová válka, pokud to nevnímáš. Věnuj se raději pravdě!!


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pátek, 16. prosinec 2022 @ 20:43:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Františku,nechápu.
Já napsal, že křesťanské řešení je odpuštění, láska, pomoc. ... že křesťanské řešení není facku oplatit ještě větší fackou...
...ty na to reaguješ, že křesťané chtěj boj. Já ti píši, že Pán Ježíš neoplácel zlým za zlé, že nebojoval lidskými zbraněmi...že to je křesťanské řešení. Ty píšeš, že to nefunguje a že křesťané chtějí boj. 
Křesťané nechtějí ani války, ani boj. Ale pro tebe je to zbabělost. Fakt tomu nerozumím. 
A odpuštění vrahům je u křesťanů reálné, proč říkáš podvod? Mně je jedno koho si potkal, možná to byl podvodník, nevím. Je mnoho entit, co se vydávají za světlo. 
Ale takový Štěpán, to asi nebyl podvodník a modlil se za ty co ho kamenovali. To je křesťanské řešení.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 16. prosinec 2022 @ 22:01:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Kdybys někde v parku narazil na chlapa, který znásilňuje ženu, ona volá o pomoc, tak bys co ?:Odpustil mu ?

Projevil bys k němu lásku a zůstal netečný ?

Poskytl bys pomoc komu ?  a jak ?Nijak bys nebojoval, natož ne lidskými zbraněmi, takže bys co ?

Urychleně se vytratil ?

Poradil bys znásilňované, aby nastavila druhou tvář ?

Polici bys nevolal, abys nebyl udavačem ?Jak by ses zachoval ?


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Sobota, 17. prosinec 2022 @ 08:46:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmano, 
na to jsem ti odpovídal na začátku ruské agrese na Ukrajinu. Odpovídal jsem ti osobou a skutky Pána Ježíše Krista. Jak řešil okupanty, jak řešil vládce co zmasakrovali ty co nesli oběti. Pak tam byla svědectví o bratřích z kapitoly Židů, pak třeba svědectví o bratřích mimobiblických a to od počátku církve až do dnešního dne. Hodně o tom páše třeba Petr.
Tehdy tě ty odpovědi nezajímaly, proč by tě měly zajímat teď? A pokud tě zajímají tak si opravdu přečti Bibli, je tam ve skutcích a slovech Pána mnohokrát zopakováno jak řešil okupace, nespravedlnost... největší nespravedlnost tam řešil nějaký Ježíš. To bylo úplně mimo, nedělal nic zlého, pomáhal , uzdravoval a kde co činil, ak na něj vtrhli vojáci a i když se lehce mohl bránit, ak se nebránil a pak jej dokonce ukřižovali. On byl divnej, říkali mu, že když se zachrání, že jej budou poslouchat, ale on nic, mohl se zachránit, mohl sestoupit z kříže, ale on nic. Dokonce kolem něho byli dva týpci, ti tam byli za své zločiny. Oba věděli, že má moc, oba věděli, že je může zachránit. Oba věděli, že může smést jejich katy a že by mohli společně sestoupit z kříže a zachránit si fyzický život. V Ježíši Kristu byla taková moc, že i ti ukřižovaní vedle to věděli. A on jim tělo nezachránil, jeden mu za to poděkoval a druhý byl expresivně řečeno nasranej a rouhal se mu. Je to asi pochopitelné, oni ho krutě popravijí vedle je chlapík, co jen řekne slovo a padnou všichni nepřátelé a on jej nechá tak hnusně trpět. Kdo by se té hloupé myšlence nenásilí nerouhal. Dokonce ten divný týpek učil, že máme být jako on. Ale tím asi ten kříž nemyslel, asi myslel jen profit ze spasení. Nebo tím myslel i nespravedlivý kříž?

Už posledně jsem ti psal, že Ježíš Kristus byl divnej, že jeho chování je prostě na hlavu a že se za to nemusíš stydět, že mu nevěříš. Nikdo tě nenutí věřit v toho historického Ježíše. Ty máš svého a já to jej neberu. Nechápu v čem máš problém, proč je tak těžké si přiznat, že ten chlápek Ježíš Kristus popsaný v té divné knížce je jinej než tvůj. Uprostřed hnusné římské okupace nesebral armádu a nesmetl ty nenáviděné Římany, chodil po světě a hlásal smířením odpuštění, pokoj a to dokud jej nezabili. 
Udělat z toho Kristus byl jediná výjimka, pro naše spasení, že ve skutečném životě jiných lidí je to jinak, je okultisticko pohanské náboženství, které vyžaduje lidské oběti pro smíření Boha. 

Takže jsem ti nakonec odpověděl, ale tobě to k ničemu nebude, jelikož tvůj Ježíš Kristus není ten popsaný v Bibli. A rozumím ti, chápu tě, ten popsaný v Bibli je fakt divnej a moc se nehodí do dnešního světa. Je takový dost nepraktický. Jenže já jiného neznám, věřím, že v Bibli je svědectví jeho života popsáno správně a byť se mi to nelíbí, tak tomu věřím a jiného Krista nechci znát. Věřím těm příběhům v té knížce, než si vymýšlet pro mne vhodnějšího Krista, to raději žádného. Ale ty se nestyď za to, že jsi si vymyslel jiného, akorát si nenalhávej, že jo to ten popsaný v evangeliích. No ten to prostě není, ať se ti to líbí nebo ne. Ten by nevyzbrojoval Zelóty proti okupantům, ten by s nimi proti okupantům nebojoval.

LD, Jirka, Včelař ... vy nejste křesťané, takže jste trochu více nezávislí, i když .. ale trochu více ano. Jak to vidíte zvenku? Příběhy o JK znáte, když čtete co je zapsáno, posílal by Ježíš popsaný v evangeliích zbraně na Ukrajinu, narukoval by jako dobrovolník na frontu proti agresivním, zlým okupujícím Rusům? 
Vy dokážete číst co je psáno, jelikož těm pohádkám nevěříte, tak nejste ovlivněni věřivostí. Ve vašem chápání jde o srovnání literární postavy Ježíše Krista z Bible a "jeho" účasti v boji proti Ruskému agresorovi na Ukrajině. Já určitě ovlivněn jsem a tak si to mohu převracet, třeba má pravdu Rosmano.

  

]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 17. prosinec 2022 @ 09:02:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Trochu jsem tušil, že se budeš snažit z toho vyvléct.

Mě by ale opravdu zajímalo to křesťanské řešení (které nabízíš Františkovi) té situace, kterou jsem popsal.Že by se František postavil na stranu toho násilníka a té ženě by případně vysvětloval, že si to způsobila sama, neměla provokovat, a navíc pochází z národa, který opěvoval Klementa Gottwalda, takže ji to patří  -  to je jaksi nabíledni.  


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Sobota, 17. prosinec 2022 @ 09:24:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Otázky, které si klady nebyly o znásilňované ženě ... otázky byly o ruské agresi, o napadení státu jinou agresivní mocností. Byly to otázky o Ukrajině, vojenské pomoci Ukrajině, ....to je důvod, proč si tyto zástupné otázky položil. Tak jsem ti na ně odpověděl, na původní otázky, nikoliv na zástupné.
Pán Ježíš také odpovídal přímo na otázky a ne na zástupné.
Pro tebe je to vyvlékl. Chápu, pro tebe je historický Ježíš s jeho nenásilí nepřijatelné. 
V čem je jiná Ruská a Římská okupace? V ničem. Kdyby se Židé od počátku bránili, tak by dopadli tak jako při zboření chrámu, kdyby se Ukrajinci nebránili, tak by byli dnes okupovaní tyranem jak byli i Židé v době ještě stojícího chrámu. Rus stejně jako Říman by dosadil do funkcí kolaboranty, nechal by kvazinezávislost a tvrdou rukou od krve by potíral jakýkoliv odpor. Rus stejně jako Říman. A my z knih víme, jak se choval člověk jménem Ježíš. A ten dokonce měl reálnou moc okupanty vyhnat, ale Bůh určil jinou cestu. Otázka je, jestli po té cestě mají jít i lidé nebo. Podle slov Krista, si myslím, že ano. 
Ty jsi si Rosmano vymyslel jiného Krista a tak jej máš. Můj je jiný, můj je ten literární z knihy. On opravdu nepodporoval Zelóty s ozbrojeným odporem. ]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 17. prosinec 2022 @ 09:26:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Hodně zbytečných slov.

Mě opravdu zajímá to tvé "křesťanské řešení" situace, kterou jsem ti popsal.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 17. prosinec 2022 @ 12:08:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Nemáš k tomu žádné řešení, viď ?


Prostě situaci nějak "přejít, přežít, ignorovat". Strčit hlavu do písku, ono to nějak dopadne.


To je tvůj Ježíš, kterého sis vymyslel ?


Raději se k věci vůbec nevyjadřovat. Být zticha.

A takových vás je tady plno, asi 95%.
Prostě nic se neděje.  Postavit se za utiskované, zabíjené, znasilňované, mrzačené, vyháněné z domovů do mrazů, bez vody ... prostě nic. Váš Ježíš by si toho také nevšímal....


Možná tak ještě ponadávat na někoho jiného, na EU, na USA, na Brusel, na média, na ČT...
ale násilníka nechat na pokoji, váš Ježíš by so ho také nevšímal...


/... vy nejste křesťané, takže jste trochu více nezávislí,...../


Ne, vy nejste křesťané. Jste antikřesťané. Zcela opak toho, co by měli křesťané dělat a jaká stanoviska by měli zaujmout.

Klidně nechat tu znásilňovanou ženu křičet o pomoc dál, váš Ježíš by také nijak nereagoval. Hodně tady píšeš o tom, co Ježíš dělal, jak jednal, nebránil se, ačkoli mohl to či ono.
A správně píšeš.  Tak dělal ve vztahu k sobě samému. 

Jenže neuvádíš ani jednu situaci, jak Ježíš jednal, když byl svědkem třeba vraždění, znásilňování, rabování, apod.  A jak jednal ve vztahu k těmto osobám.

A zcela nesmyslně si myslíš, že strkal hlavu do písku stejně jako ty....]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Sobota, 17. prosinec 2022 @ 14:44:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Víš Rosmano, nesedím celý den u počítače. Takže ne vždy mohu odpovídat hned, A tvojí dvojreplikou jsi dal velmi zřetelně najevo, že tě odpovědi nezajímají. 

Ani v tomto vláknu s tebou zde nebudu pokračovat. Útočíš, nadáváš, pomlouváš, ale stejně jako posledně vůbec netušíš za co by jsi se měl omlouvat. Takže stejně jako jsi uzavřel svými odsudky minulé téma, uzavřel jsi i toto. 
]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 17. prosinec 2022 @ 15:10:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Jo, dobrá finta jak se vyhnout odpovědi na to, co jsem se tě ptal už cca šest příspěvků výše.


Ale nečekám už od tebe žádnou odpověď. Jsem přesvědčen, že stejně žádné "křesťanské řešení" na tu situaci, kterou jsem popsal, nemáš.
A myslím si, že bys kolem té znásilňované přešel netečně kolem.
Protože sis vymyslel takového Ježíše.

Stejně tak by sis nevšiml a nijak nereagoval na utiskované, křívděné, bombardované,...


A to útočení a pomlouvání -  chtěl bych ti poradit, aby sis zametl před vlastním prahem.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Sobota, 17. prosinec 2022 @ 15:16:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
DNFT


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Sobota, 17. prosinec 2022 @ 09:29:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jo, a postavit se na stranu násilníka, to tedy křesťanské vůbec není. To je ještě větší hloupost, než oplácet zlým za zlé. 
Vždyť je přeci psáno, budeme o to více hřešit, aby se rozšířila milost? 

Obhajovat hnusnou zlou agresi Ruska to je stejně zlé jako ji činit. Žádné důvody Rusko neospravedlňují. I když nic se neděje bez příčiny. Ale účel nesvětí prostředky. A navíc k této agresi žádná příčina nebyla, to snad ani nejde, aby byla, aby se to dalo nějak ospravedlnit. ]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 19. prosinec 2022 @ 10:22:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Násíiníci jsou oba, a akorát  jeden z nich začal dřív. Rusko si chránilo své lidi před ukrajinskými fašisty. Takže příčiny byly a bylo jich hodně.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pátek, 16. prosinec 2022 @ 20:43:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Františku,nechápu.
Já napsal, že křesťanské řešení je odpuštění, láska, pomoc. ... že křesťanské řešení není facku oplatit ještě větší fackou...
...ty na to reaguješ, že křesťané chtěj boj. Já ti píši, že Pán Ježíš neoplácel zlým za zlé, že nebojoval lidskými zbraněmi...že to je křesťanské řešení. Ty píšeš, že to nefunguje a že křesťané chtějí boj. 
Křesťané nechtějí ani války, ani boj. Ale pro tebe je to zbabělost. Fakt tomu nerozumím. 
A odpuštění vrahům je u křesťanů reálné, proč říkáš podvod? Mně je jedno koho si potkal, možná to byl podvodník, nevím. Je mnoho entit, co se vydávají za světlo. 
Ale takový Štěpán, to asi nebyl podvodník a modlil se za ty co ho kamenovali. To je křesťanské řešení.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 16. prosinec 2022 @ 21:46:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Štěpána si vážím, ale to byl jiný svět než dnes. Dnes už křesťanství nemá žádnou sílu a snad ani hodnotu, protože je zcela poničené, což vidíme na Ukrajině, u nás  a jinde. Ježíše málokdo zná a každý si víru upravuje  jinak. Svět je duchovně mrtvý a tím víc zranitelný. Lidé se chovají hůře než za minulého režimu a nás ovládá jen americká západní špína svojí kulturou i náboženstvím. Stav před zničením lidstva. Já už ničemu nevěřím.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pátek, 16. prosinec 2022 @ 21:53:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neidealizuj si první století.
Apoštol Pavel na jednom místě říká, vevnitř úzkost, navenek boje...
..později byli bratři tvrdě pronásledováni, zabíjeni... ale i tak přijímali pokoj od Boha. Doba byla jiná, je jiná, ale i dnes je den spasení a i dnes můžeš mít pokoj s Pánem.
Ale ten pokoj plyne zevnitř, ten není dán vnějšími vlivy. Vnější pokoj dává svět, jsi zdravý, bohatý, šéf tě neštve, stromy jsou zelené, ptáci zpívají, nikde válka... to je pokoj. Ale pravý pokoj nezávisí na vnějších věcech. Když všechny věci pominou, Boží pokoj zůstává. 
Vnější spravedlností, mírem, válkou, zdravím nebo nemocí pokoj nezískáš, ten Boží pokoj je opravdu jiný. 
Jestli se moc neupíráš na vnější spravedlnost, ale je psáno, že svět leží ve zlém. Ale i v této cvokárně můžeš mít pokoj a šířit pokoj. 
jirka


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 17. prosinec 2022 @ 08:06:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mít ho mohu. Působí to stejně jako prášky na depresi. Ale pak zjistím, že nikdo takovou víru nemá a ani nic podobného nemohu šířit. Lidé mají skrytý odpor k církvím, protože vidí, že je to pokrytectví a podvod. Jak jim mohu nabízet a šířit něco, čemu nevěří? V křesťanech, a nejen  v nich, je nenávist, která má politické kořeny. Třeba nyní se podporuje nenávist k Rusku a nevnímá fašismus na Ukrajině  a nikde nevidí, co tam musí a museli lidé rusky hovořící zažívat. Tam věřící pravoslavní trpí a běda, kdyby někdo mluvil rusky v kostele. Tam kvete fašismus na plné obrátky  a křestanský západní svět to nechce vidět. A tak už nám zbývá málo času, protože atomový konec přijde náhle  a brzy. Křestané zklamali a tím zničili i Krista. Je možné sice použít víry jako drogu a nic nevnímat, ale tím má zlo zelenou. Křesťanské zlo pochází z USA a Západu. Pochopil jsem to, když jsem slyšel po roce 89 v AC amerického plukovníka, jak lhal, vkládal ruce lidem na hlavu apod. Žádná lítost či pokání, že zabíjel Vietnamce, to jsou přece komunisti, a to se může, že? Halelua, Amen. Tady jsem vše pochopil a zastyděl za moji naivitu ke křestanům před rokem 89 i za sebe.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Sobota, 17. prosinec 2022 @ 08:58:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já vím, že se zde šíří nenávist proti Rusku, jiní zase šíří nenávist vůči Ukrajině. 
Ale to nemá s naším tématem nic společného, my přece nešíříme ani nenávist tam, ani nenávist jinam. Nerozumím Františku. My přeci máme šířit odpuštění, pokoj, smíření, lásku...my přeci nešíříme Krista amerického, ruského, ..žlutého nebo zeleného... my šíříme Krista ukřižovaného. 

Před chvilkou jsem reagoval na Rosmana, tam jsem mu znovu popisoval jak vnímám já toho Krista historického.

Jestli chápu, tak jsi v Božím pokoji a pak zjistíš, že takovou víru nikdo nemá a proto jsi v depresi? A proto nemůžeš pokoj a lásku šířit. 
To je přeci hloupost, protože ty máš pokoj, lásku, milosrdenství a ostatní tomu nerozumí, tak právě proto ten pokoj musíš šířit. Ne, že když ho ostatní nemají, tak ani já jej šířit nebudu. Protože jej nemají, proto jej musíš šířit. Chápeš? Ty to máš naopak, lidé kolem mají zlo a tak i ty začneš šířit zlo. Oni mají zlo, ty pokoj a ty máš šířit pokoj. Jo můžeš dopadnout jak Kristus, až na kříž... ale ty máš pokoj, okolí je zlé a ty začneš šířit zlo. Víš co píšu? Ty nezávisle, jako Pán, musíš šířit pokoj. Nezávisle na okolí. To je ta Kristova cesta, a že nikoho takového neznáš? To je přeci jedno, kolik učedníků zůstalo s Pánem po Getsemane? Nikdo. Ale On vydržel. Možná jsi poslední na světě, tak se tak chovej a šiř pokoj. Nenech se ovládat šiřiteli zla, zlý budou šířit zlo a křesťané pokoj. 
Jirka
]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 17. prosinec 2022 @ 13:46:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Doba je jiná a hlavně první křestané věřili, že to, co šíří, je dobro, pravda…. A když někdo něčemu takovému věří, tak to dá sílu vydržet utrpení i smrt, A to se týká nejen věřících, ale i lidí jiných vyznání či věr. Dnes nemáš jistotu, zda věříš správně, protože člověk, který má stejnou  křestanskou víru se chová jinak. Američtí prezidenti přísahají na Bibli, ale byli a jsou to většinou lumpové a podobně u nás lidovci či topka. A to jen ten důvod pochybovat,  zda věřím vůbec správně a upírám se správným směrem. Proč Bůh dovolí takto zneužívat víru? Já vnímám ukrajinský fašismus jako důvod, proč Rusko se tak zachovalo. Prevence toho, až Nato bude těsně u hranic a ukrajinský fašismus bude dál šikanovat  rusky mluvící obyvatelstvo. A proč to Západu nevadí? Je to stejně, jako když západním zemím nevadil Hitler, protože věřili, že půjde na Rusko. Dnes zničit Rusko chce Západ  a USA. Proto jim fašismus na Ukrajině nevadí. Křestan nemusí jít hned bojovat, ale nemá mlčet!!!


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Sobota, 17. prosinec 2022 @ 15:06:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdá se ti Františku, že Pán Ježíš pořádal diskuze na téma vykořisťování chudých rybářů římskou okupační mocí? 
Píšeš, že křesťan, když tedy nebojuje proti Rusku*, Ukrajině*, kapitalismu*, komunismu* ( * nehodící se škrtněte), tak musí alespoň burcovat, a když ne burcovat, tak nesmí mlčet.

No, jak to má dělat křesťan těžko říci, ale jak to dělal Pán Ježíš, to víme, Třeba čteme
(Lukáš 13, 1 - 6) Právě tehdy k němu přišli někteří se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví jejich obětí. On jim na to řekl: "Myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než ti ostatní, že to museli vytrpět?" Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete.
Za Pánem přišli rozhořčení lidé, právem rozhořčení, byli svědky hrozné nespravedlnosti a zvrhlosti státní moci, byli toho plní a tak přišli za Pánem, o kterém možná nevěděli, že je Pán, ale věděli, že má moc Boží.
A co jim Pán odpověděl, pokud vy nebudete činit pokání stejně zahynete. Pán Ježíš nemlčel, mluvil, ale jinak než oni chtěli slyšet a než ty chceš slyšet. 

Dám ti otázku, kdo byl vrahem Urijáše? Jeho manželka Batšeba, protože se umývala na střeše, nebo David, protože byl smilník a svůj hřích potřeboval skrýt?
Ty tvrdíš, že Batšeba, já tvrdím, že David. Rusko, žádné kroky Ukrajiny neospravedlňují k tomu, aby ji rovnal se zemí.

Mně vadí každé zlo, Ruské zlo, Ukrajinské zlo, ... a myslím, že vadí i křesťanům. Neznám křesťana, co mu zlo nevadí. Znám lidi, co si říkají křesťané a nemají problém lhát, krást, zabíjet.... ale to nejsou křesťané. Já za křesťany považuji ty lidi, co následují příklad Pána Ježíše Krista. 

]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 17. prosinec 2022 @ 16:46:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já za křesťany považuji ty lidi, co následují příklad Pána Ježíše Krista. 

Bohužel spíše neexistují. Možná akorát  ta řeholní sestřička  v mé vzpomínce za totality.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Sobota, 17. prosinec 2022 @ 19:02:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano ta sestra žila milosrdenství a pokoj... neřešila ani Rusko, ani USA, ani komanče... 


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Sobota, 17. prosinec 2022 @ 09:34:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pravoslavná církev na Ukrajině trpí... a proto je Rusko osvoboditel? 
To by jsi nevěřil, ale třeba v Rusku neuvěřitelně trpí nezávislí křesťané a pravoslavná církve jejich pronásledování podporuje. 
Ty tvoje dohady, který ďábel je míň ďábelštější.. zlo se přemáhá dobrem, zlo plodí zlo, ... vždyť se podívej jak je země zničená, protože zlo plodí zlo ....
,,,voláš po míru, jednáních, ale sám píšeš, že dát Ukrajincům na držku bylo správně, protože chudáci Rusové trpěli... zlo zlem nezastavíš, zlem zlo jen posílíš...


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 17. prosinec 2022 @ 13:48:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nedivím se tomu, že Rusko nemá rádo tyto náboženské organizace ze Západu. Je to pátá kolona a politickými cíli jako u nás. Těm nejde o šíření evangelia.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Sobota, 17. prosinec 2022 @ 15:15:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty opravdu nehledáš pravdu, ale potvrzení svých pravd. Ale nejsi jediný. 
Pravoslavná církev na Ukrajině dostane po puse a proto je dobře, když přijde Rus osvoboditel. Stejná církev pronásleduje křesťany v Rusku a to je správně, protože to není proti Rusku.
Františku, prober se. A ta pravoslavná v Rusku pronásleduje i křesťany, na Ukrajině se jí neděje nic jiného než sama činí. Protože kdo seje zlo, sklízí zlo. 

Ty jsi opravdu nekritický rusofill. Zlé skutky druhých proti Rusku ospravedlňují Rusko v páchání zla? Proč stejně zlé skutky jiných nehájíš, když se brání proti zlým skutkům Ruska? 

Proto ti pořád píšu, že zlo plodí zlo, že Kristova cesta je oplácet zlo dobrem. Zlo nikdy zlo neporazí, zlo jen zlo rozmnoží. 


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 17. prosinec 2022 @ 16:52:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A dělají křestané něco proti tomu zlu? Fašistická Ukrajina křestanům nevadí?  Proč oslavují Banderu a používají fašistické symboly i metody ? Proč se nesnaží jít k příčinám? Já jsem nikdy nebyl rusovill, ale nyní to vidím jinak. Stačí se podívat na zločiny USA a Západu  a to křestanům nevadí? 


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Sobota, 17. prosinec 2022 @ 19:00:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pořád píšeš o nějakých křesťanech, fašistech, Ukrajině, Rusku...zločinech...co vadí a nevadí tobě je vidět, co vadí a nevadí jiným je vidět.

Jak žil Pán a jak bychom měli žít my, o tom jsem psal já. 

Pravděpodobně jsi nikdy Rusofill nebyl, to ti věřím. Nyní jim jsi. Pán Ježíš nebyl ani Rusofill, ani amerikanofill, ale ani nebyl nenávistný. Pán byl "Otcofill" a mluvil o Božím Království. Je psáno hledejte Jeho Království a vše ostatní bude přidáno, On přišel dát pokoj a smíření..


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 18. prosinec 2022 @ 08:22:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je smutné, co se děje. Nestalo by se to, kdyby lidé si vzájemně naslouchali a hned řešili problémy a nikdo třetí jim do toho nezasahoval. Tady tím třetím byl Západ a USA. Pokud chybí pokora, nebude žádné řešení.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Neděle, 18. prosinec 2022 @ 09:16:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, Pán přišel dát pokoj a řešení. Bylo by fajn, kdyby lidé si naslouchali a řešili své problémy v lásce a pokoji. Kdyby jim do toho ani Rus ani západ nekecal.
Tady tím třetím byl Západ i Rusko, pokud chceš být přesný. To by l vnitroukrajinský problém, ale nechtěli ho někteří řešit smírem, jeden za zašťiťoval orlem a druhý medvědem.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 18. prosinec 2022 @ 09:41:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Asi tak. Bohužel ten fašismus tam je. A to je zlé. Posílám Ti přání


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 18. prosinec 2022 @ 11:13:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

To mluvíš jako ten tvůj taťka Puťka.
Dobře ho tu prezentuješ.

Také si myslel, že za 10 dní bude po všem, že Ukrajina bude jejich téměř bez boje, s dosazenou loutkovou vládou nebo anexí celého území.

A tak je to pro Kreml smutné, nepočítali s tím, že Západ a USA pomůže Ukrajině odrazit ruskou invazi a vzdorovat tak dlouho.


Jo, Ukrajině chybí pokora, aby se ohnula a skočila do ruské náruče.
A Západu a USA chybí pokora, aby uznalo právo Ruska přičlenit si k sobě země, které si umane.
Smutné také bylo pro Hitlera, když  ho svět nenechal jen tak si řešit problémy a anexi Polska, Francie, Norska, Dánska, Československa, ......, a že do toho zasáhly třetí strany
]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 19. prosinec 2022 @ 10:18:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Protože pokora a  snaha po pravdě není, tato válka skončí světovou katastrofou. Zlo páchali  a páchají všichni a fašismus tu je. A křestanství je k ničemu!!!


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pondělí, 19. prosinec 2022 @ 15:14:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud Bůh dopustí, tak to bude katastrofou. Pokud ještě není čas, tak nebude katastrofa. 
2.světová válka byla taky katastrofa, nyní jsme jako lidstvo zranitelnější, bez elektriky, IT se ani nepohneme. V tom by to bylo jiné. 
Ale Pán dává pokoj, který nemůže dát svět. A Jeho Království je království pokoje.]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Čtvrtek, 15. prosinec 2022 @ 21:13:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zlý a špatný nejsi pro to, že hledáš pravdu. Zlý a špatný jsi za tvoje urážky, nadávky, prchlivost, zlobu, za bagatelizování zla jedné strany...
za to jsi zlý a špatný. A za tyto zlé skutky si nemusíš sypat popel na hlavu, máš činit pokání.
Kristus nabízí, pokoj, smíření, lásku ... Kristus neproklínal ty, co jej pronásledují, neproklínal ty co jej křižovali, Štěpán se modlil, odpusť jim Otče, nevědí co činí. 
Ani jeden nenadával ani Římanům, ani Židům do fašistů. Třeba,
Mluvil o kabátu, druhé tváři, o tom kdo mečem zachází, tím tak sejde, ... a mnoho věcí říkal. 
]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 15. prosinec 2022 @ 21:44:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já chápu. Nechat si vše líbit. Bohužel nejsem Pán Ježíš. Jsem emotivní, i když v práci jsem takový nikdy nebyl. 


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 14. prosinec 2022 @ 20:21:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Tak vytáhni hlavu z písku a vnímej zlo:]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 14. prosinec 2022 @ 20:32:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Vytáhni hlavu z písku a vnímej zlo :

]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 14. prosinec 2022 @ 20:37:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Tak vytáhni hlavu z písku a vnímej zlo, nejen o tom plkej:


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 14. prosinec 2022 @ 21:27:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co když tohle jsou jen účelové  lži. Já nikomu nevěřím. Ani jedné straně.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 14. prosinec 2022 @ 21:46:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Tak strč zase hlavu do písku.
]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 15. prosinec 2022 @ 07:31:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To písku je nestrčím a pravdu vnímám z jiných zdrojů, a ne z fašistických.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 15. prosinec 2022 @ 08:41:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Jo, já vím. Ty máš přímou linku do Kremlu, tam odtud ti plynou zaručené fašistické informace.

Proto tady píšeš ty ruské fašistické žvásty.

A "vidíš zlo" očima Putina (Hitlera).  Co je pro Putina "zlo", to je i pro tebe zlo.  Jsi dobrá hlasná Putinova trouba.
Určitě ti bude vděčný a nějak tě odmění. Možná ti dá nějaké hektary nově nabytých území na Ukrajině...    tak vydrž....


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 15. prosinec 2022 @ 12:41:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, Ty jsi prorok!!! Úžasné! Za to dostaneš v nebi lepší křeslo hned vedle ukrajinského Bandery Haleluja!!


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 15. prosinec 2022 @ 21:16:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

/A výsledek křestanství je válka./


Choutkám toho kremelského zločince, diktátora o ovládnutí co největšího kusu světa válkou, o vojenskou anexi sousedních zemí, říkáš "křesťanství" ?

Co tě to napadá ?]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 15. prosinec 2022 @ 21:51:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Válku chce Západ a USA a Ukrajina je pro ně prostředek ke zničení Ruska. Dobře, že tu je Čína.
Křestanský západní svět je hnus a svinstvo!!!


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 15. prosinec 2022 @ 22:00:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Zase lžeš.


Západ ani USA válku nechtělo a nechce. Ještě před vypuknutím války pořád jednalo s Putinem, ať takové šílenství nedělá.

VÁLKU CHCE RUSKO. VÁLKU CHCE PUTIN.  PROTOŽE CHCE DOBÝT UKRAJINU.
CHCE ROZŠÍŘIT "RUSKÝ SVĚT". A NEJEN O UKRAJINU.
I O VÝCHODNÍ EVROPU, VČETNĚ ČESKA.

Toto jasně ti fašisti z Kremlu hlásají, a nejen hlásají. Na tu cestu se vydali, a pokud je Západ nezastaví, tak běda celé Evropě.

Také jen Putin tu válku může ihned ukončit.  Nikdo jiný.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 16. prosinec 2022 @ 07:47:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Válka skončí jen atomovým koncem. A pokud je pro Rusko svatá, pak se oni konce nebojí. Jak řekl: My skončíme v nebi  a vy v pekle. Jiné řešení než dohoda a garance bezpečnosti pro Rusko není. Oni se právem báli Západu, kterému se nedá věřit, a Putin nebude už tak naivní jako byl Gorbačov.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 16. prosinec 2022 @ 09:03:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Vrah a válečný zločinec Putin skončí před válečným mezinárodním tribunálem. Spolu se svými kumpány.

Tam může vysvětlovat ty své dřísty, že se bál Západu, a proto napadl Ukrajinu a páchal tam krutá zvěrstva a genocidu.

A to je jen část spravedlnosti, ta světská.

Pak ještě ta Boží spravedlnost. Putin trestu neunikne.  Bude na věčnosti spolu s Hitlerem, Stalinem a jim podobnými


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 16. prosinec 2022 @ 09:22:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pak by tam měl být i s americkými  prezidenty atd. Kdybys raději hledal pravdu a nehltal západní kecy.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 16. prosinec 2022 @ 09:41:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A kde bych ji měl hledat ?

Tam kde ty, abych dopadl jako ty ?   To snad nemyslíš vážně .. :-)Já vím, co je pravda. A není to nijak složité.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 16. prosinec 2022 @ 12:35:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když to není tak složité, tak sděl kde? Zatím nevíš nic o fašismu na Ukrajině a máš zkreslené  a falešné představy. Dopadl jsi špatně, protože věříš západním  a fašistickým lžím.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pondělí, 12. prosinec 2022 @ 17:22:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky Toníku za komentář, 
největší hradby jsou v nás a ty jediné máme v plné moci. A za ty budeme souzeni.
S těmi majetky, to už jsem tak slyšel a hrozně mně to bolelo. Nevím, jestli bych sám tak dokázal rozdat majetek, nevím, ale to je moje slabost... ale převrátit to do stavu, že bratři byli "nesvéprávní" a proto to činili, s vidinou odchodu do nebe, no to určitě ne. I když i tací tam byli, ale jak čteme, nevzali dobrý konec.
Stejně mně třeba bolí slovní spojení podřadná práce žen ve spojení s apoštolem Pavlem.  
Mnoho věcí nedokáži, ale to je moje slabost, možná i hřích, ale vymýšlet si negativní motivace... ale i já si na to musím dávat pozor.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 14. prosinec 2022 @ 07:33:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

největší hradby jsou v nás a ty jediné máme v plné moci.

  Snad tak nějak, Jirko. Ale někdy ani to nemáme ve své moci. 

  Když člověk vyrůstá v nějakém náboženství jako my a má představu, že duchovní dary Duch svatý nedává, nebo že jsou takové dary "mimořádné" a nerozumí, že jsou ty dary docela řádné, může se takový člověk dostat do stavu, že už nemá "svoje" hradby v plné moci. 

  Potřebuje pak pomoci zvenku. 

  Ale to se snadno pozná, že člověk potřebuje pomoci - stejně tak snadno jako že si člověk chce své hradby bránit a pomoci s nimi nechce.


  S těmi majetky - myslím, že rozumíš, proč lidé dávali majetek církvi nebo prodávali a dávali peníze (a že to nebylo kvůli konci světa, jak uvažují bezbožníci), nebo to, že práce uklízečky či maminky v domácnosti není podřadná.


  Člověk mnoho věcí nedokáže, má nějakou slabost, něco se učí... Někdy udělá chybu, něco nestandardnínho, ... Většinou ne. 

  To je jedna stránka. 

  Druhá stránka, důležitější, je charakter, co má člověk v sobě, proč člověk věci dělá a jak je dělá... A to se pozná. Spolehlivě. Pozná se srdce člověka, nitro, duch, charakter ... Jak je napsané - čeho je srdce plné, ....

  Nepozná se to vždy "na první dobrou" (i když většinou ano), ale pozná se to.

  Toník


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Středa, 14. prosinec 2022 @ 16:51:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toto je pěkné vyjádření

]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Pátek, 09. prosinec 2022 @ 13:50:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Navštívil jsem mnoho sborů různých církví. V některých církvích je zvykem mluvit a modlit se v cizích jazycích tak, že kdyby se kazatel v cizím "jazyce" nepomodlil a nebo nepronesl alespoň několik "vět". a kdyby se v cizím "jazyce" nemodlili návštěvníci sboru, bylo by to bráno jako důkaz toho, že ve sboře není přítomen uch Svatý.
Velice mně toto odradilo od dalších návštěv těchto sborů, i když jsem byl rodinou k různým příležitostem shromáždění zván.

Mluvení jazyky je darem Ducha Svatého, stejně jako uzdravování, ale poznal jsem že v těchto shromážděních Duch Svatý přítomen není - jsou tam jen podivní služebníci, kteří prochází řady a jsou k dispozici pro případ, že by sebou někdo seknul o zem, ale z výrazu jejich tváře jsem měl pocit spíše odpudiví.

V této veliké církvi, která provozuje televizní evangelizační shromáždění, je na pravidelném pořadu uzdravování. Kazatel "uzdraví" několik lidí, kteří se přijdou ukázat za kazatelnu a pochlubí se, že přestali kulhat a nebo zvednou ruku a dav šílí. Neviděl jsem uzdravení slepého, nebo nemocného, který nemá na zdravotní pojištění.
Když jsem pořádal  svolení natáčet si to, bylo mi to povoleno, ale kromě sbírky, před kterou přišel syn kazatele a kontroloval, jestli jsem kameru vypnul.

Nebudu jmenovat tuto církev, působí mimo republiku, ale i zde jsou církve podobného zaměření a praktik a je spíše na lidech, aby  je dokázali identifikovat a vyhnout se jim.

Jsem přesvědčen, že Bůh je schopen uzdravovat a že i uzdravuje, ale nikoliv pro slávu a  zisk kazatelů, nikoliv proto, aby primárně uzdravil tělo, ale hlavně proto, aby uzdravil i "duši" člověka a jsem přesvědčen o tom, že k tomu nepotřebuje dělat žádné divadlo.
jsem také přesvědčen o tom, že Bůh může dát dar jazyka tak aby bylo především rozuměno tomu, co chce někomu říct a že ho nedává nikomu proto, aby ukázal, že patří do nějakého společenství.

Kdyby mluvení a uzdravování bylo podmínkou toho, aby byl člověk uznán za dobrého křesťana, muselo by být mluvení i uzdravování běžnou praktikou v každé církvi, protože v každé církvi má Bůh své dítky.

Žel, že kromě skutečných darů, se setkáme častěji s hysterií a předstíráním a tím, že se modlitba podobá více magii, která povolává Boha jako aktéra nějakého sborového představení, než rozhovoru s Bohem.

Bůh nepotřebuje být oslavován podvodem, a je li někdo Duchem Svatým obdařen, oslaví ho v ten okamžik ve svém srdci, jen v něm je možno dát Bohu slávu.

Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 09. prosinec 2022 @ 15:02:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky za tento příspěvek. Vyjadřuje to, co cítím i já.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 09. prosinec 2022 @ 15:14:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Františku, z docela jasné věci děláš dost velký galimatyáš.Píšeš:

"Ale mluvit ve vytržení (mluvit v jazycích), tak jak mluvili někteří, po tom netoužil."


Nevím, jak jsi k takovému závěru dospěl, když zároveň o 2 řádky výše cituješ Pavlova slova:


18 [www.biblenet.cz]Děkuji Bohu, že mám dar mluvit jazyky více než vy všichni,
To je přesně opak toho, co tvrdíš, že Pavel mluvit jazyky netoužil.
Možná tedy fakt netoužil, protože jazyky mluvil a jazyky se modlil, jako nikdo jiný v Korintu. A možná i v celé církvi po celém světě.Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 09. prosinec 2022 @ 16:48:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdoví, jak to bylo. Těmi projevy asi moc nadšený nebyl. Pokud se někdo modlí takovým jazykem, ať se modlí pro sebe, jinak na okolí to nemá cenu. Když tomu druhý nerozumí, tak je to jen žvatlání do prázdna a to je výhodné spíše pro nepřítele Boha. Mně stačilo to, co jsem slyšel. Připomíná to magii, a ne přítomnost Boží. Netoužím to ještě slyšet a vidět.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 09. prosinec 2022 @ 17:04:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Apoštol Pavel ví, jak to bylo. A také jasně a srozumitelně o tom píše.


Mě naopak těší a povzbuzuje, když slyším při společné modlitbě, jak polohlasem ten či onen velebí Boha v jazycích. 

A že tomu nerozumím ?  To mi absolutně nevadí. Vnímám Ducha, který v tom člověku působí.


Také máme ve sboru početnou skupinu Ukrajinců, také se nahlas modlí, a skoro jim někdy vůbec nerozumím, ale jsem rád a vděčný, že se modlí a vnímám tu atmosféru, toho ducha v modlitbách a vzývání Pána.

Před nějakým časem jsme dost dlouho měli ve sboru spousty Číňanů. Také se modlili během společných modliteb. A také mi vůbec nevadilo, že jim nerozumím.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 09. prosinec 2022 @ 17:19:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Otázka zvyku. Mně by tohle nevadilo, ale nelíbí se mi, když místo v mateřském jazyce se žvatlá v jazyku, kterým nikdo nemluví.  Pán Ježíš to nedělal a učil nás normální modlitbu.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 09. prosinec 2022 @ 18:22:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ne, to není otázka zvyku.
To je otázka ducha, jaký v člověku přebývá.Pán Ježíš nás učil normální modlitbu.
A Potěšitel, Duch svatý, kterého On poslal místo sebe, nás učí modlitbě v duchu, modlitbě v jazycích.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 09. prosinec 2022 @ 21:41:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vůbec tomu nerozumím. To nás nemusel Pán Ježíš učit,   jak má vypadat modlitba, když pak žvatláme něco, čemu ani sami  nerozumíme. Mně to připadá jako útok Satana na to, aby se lidé nemodlili podle toho, co učil Pán Ježíš. Děsí mne to a je  to podobné divadlo jako s veřejným uzdravováním a padáním lidí na zem, mrskáním na zemi a jinými jevy jako je u Hagina  a jinde. Nepochází to od Pána Ježíše. Pavel sám s tím neměl  asi dobré zkušenosti. Kdoví z jakého ducha to opravdu pochází. Toto mi nepřipadá, že pochází od Božího Ducha. Co jsem viděl, mne připadalo spíše šamanské a nikoliv od Boha. 


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 09. prosinec 2022 @ 21:58:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Víš co bych ti Františku na to odpověděl ?


   1K 2:12:  A my jsme nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha, abychom věděli, co nám Bůh daroval.  13 O tom také mluvíme — ne však slovy, kterým vyučuje lidská moudrost, ale těmi, jimž vyučuje Duch svatý; duchovní věci vysvětlujeme duchovními slovy. 14 Duševní člověk však nepřijímá věci Ducha Božího, neboť jsou mu bláznovstvím a nemůže je poznat, protože mají být posuzovány duchovně.


/Nepochází to od Pána Ježíše./ 

Ne Františku, pochází to od Pána Ježíše. Duch svatý nám byl dán, aby oslavil Ježíše a oslavil Otce - a byl dán tehdy, když Ježíš po svém vzkříšení byl pravicí Boží vyvýšen a je Pánem a Králem -  o Letnicích.
A modlitby v duchu, v jazycích převážně a velmi často oslavují Ježíše a Boha, slovy, které my sami ze svého intelektu nejsme schopni vyjádřit.


/Pavel sám s tím neměl  asi dobré zkušenosti./

Záleží s čím neměl.
S modlitbou  duchem, modlitbou jazyky měl právě naopak ty nejlepší zkušenosti. A vyjadřuje vděčnost Bohu, že se modlí jazyky daleko více než ostatní. 


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 10. prosinec 2022 @ 10:15:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Asi je třeba to vidět i z jiného hlediska, Pokud tam jsou sami věřící, tak ať si dělají, co chtějí. Když se jim tohle žvatlání líbí, je to jejich věc, ale já podle zkušeností to považuji za odporný projev, který nic nevyjadřuje a spíše přibližuje křesťanství k šamanismu či něčemu podobnému. Nevidím tam Ducha Ježíše Krista, ale Satana. Když pak tomu přidáme projevy šílenství typu Hagin  a jiní, tak je to konec víry v Krista, A o to Satanovi jde. Takže služte si tak dál. Ale otázka je čemu  a komu tím sloužíte. A nevytrhávej verše z kontextu: V druhé kapitole svého prvního listu se krátce ještě  věnuje  poselství o Kristu, které hlásá. Vysvětluje, proč je jeho poselství tak jednoduché a prosté bez  proslovů  a učených výkladů.     · 

  1 [www.biblenet.cz]Ani já, bratří, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat Boží tajemství nadnesenými slovy nebo moudrostí. ·  
2 [www.biblenet.cz]Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného. ·  3 [www.biblenet.cz]Přišel jsem k vám sláb, s velkou bázní a chvěním; ·  
4 [www.biblenet.cz]má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se Duchem a mocí, ·  
5 [www.biblenet.cz]aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží.      

Tady se mi líbí, že si sám sobě přizná, že měl něco jako trému a ne, aby byl suverénní. Někdy právě tato kazatelská suverénnost  mi je až protivná.  Ale tady čteme, že Pavel měl bázeň, chvěl se. A nakonec dává najevo, že pokud posluchači uvěřili, tak se to nestalo na základě nějaké lidské moudrosti, ale působením Boží moci. A proto je mi ten Pavel ještě bližší. Byl to velice vzdělaný farizej, mohl vystupovat hrdě, protože znal zákon  jako nikdo jiný, ale on je pokorný. Když  mluví o Kristu , není to plamenná řeč, která je často typická pro fanatické projevy.     ·  

6 [www.biblenet.cz]Moudrosti sice učíme, ale jen ty, kteří jsou dospělí ve víře – ne ovšem moudrosti tohoto věku či vládců tohoto věku, spějících k záhubě, ·  
7 [www.biblenet.cz]nýbrž moudrosti Boží, skryté v tajemství, kterou Bůh od věčnosti určil pro naše oslavení. · 
8 [www.biblenet.cz]Tu moudrost nikdo z vládců tohoto věku nepoznal; neboť kdyby ji byli poznali, nebyli by ukřižovali Pána slávy.        

 Pavel rozhodně, jak poznáme později, nevystupuje proti vzdělání. I křesťan se má dál vzdělávat, aby poznal, jak Bůh vedl lid, jako připravoval jeho záchranu , která vyvrcholila Kristem a jeho obětováním. A to není otázka filosofií a  ani toho vědění, co v té době učili třeba Řekové,  ale  šlo mu o vzdělání  z Bible, kterou velice dobře znal. A ta moudrost, která nám to pomůže pochopit, je dána od Boha. Tuto moudrost neměl nikdo z vládců. I sám Pilát byl na pochybách, když hovořil s Ježíšem a moc nechybělo, aby Pána Ježíše  pustil na svobodu a zachoval se lepé, než ti, kteří dosud  údajně znali Bibli.       · 

  9 [www.biblenet.cz]Ale jak je psáno: ‚Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.‘   

 Takže tato Boží modrost je zjevena a k pochopení těm, kteří Boha milují.     ·  

10 [www.biblenet.cz]Nám však to Bůh zjevil skrze Ducha; Duch totiž zkoumá všechno, i hlubiny Boží.  

 Ano, do tajemství Božího my sami nepronikneme, ale  jen díky Duchu Božímu. Proto  Pán Ježíš přece říká: Jan 14   ·  

25 [www.biblenet.cz]Toto vám pravím, dokud jsem s vámi. ·  
26 [www.biblenet.cz]Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.     

Pán Ježíš to tak zařídil, že Otec Bůh pošle Ducha Svatého, který věřící naučí všemu, co učil Pán ježíš a oni to  pochopí.   ·  

11 [www.biblenet.cz]Neboť kdo z lidí zná, co je v člověku, než jeho vlastní duch? Právě tak nikdo nepoznal, co je v Bohu, než Duch Boží. ·  
12 [www.biblenet.cz]My jsme však nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha, ·  
13 [www.biblenet.cz]abychom poznali, co nám Bůh daroval.
O tom i mluvíme ne tak, jak nás naučila lidská moudrost, ale jak nás naučil Duch, a duchovní věci vykládáme slovy Ducha. · 
14 [www.biblenet.cz]Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího Ducha; jsou mu bláznovstvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen Duchem. ·  
1 5 [www.biblenet.cz]Člověk obdařený Duchem je schopen posoudit všecko, ale sám nemůže být nikým správně posouzen.    

 Pavel byl vzdělaný člověk, ale  když měl toto vzdělání, které získal od nevětších židovských učitelů, choval se k Pánu Ježíši nepřátelsky  a pronásledoval křesťany. Viděl umírat Štěpána, který byl za jeho přítomnosti ukamenován. Viděl a slyšel. co Štěpán před smrtí říkal.   

 Cituji:   ·  58 [www.biblenet.cz]a hnali ho za město, aby ho kamenovali. Svědkové dali své pláště hlídat mládenci, který se jmenoval Saul. ·  
59 [www.biblenet.cz]Když Štěpána kamenovali, on se modlil: „Pane Ježíši, přijmi mého ducha!“ ·  
60 [www.biblenet.cz]Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem: „Pane, odpusť jim tento hřích!“ To řekl a zemřel.     
Ani tato událost nezapůsobila na  Saula, tedy Pavla,  tak, aby změnil názor na Krista a na křesťany. Naopak ještě horlivěji je začal pronásledovat.     A na  jedné z cest do Damašku, kde chce pronásledovat křesťany, se zázračným způsobem setká s Pánem Ježíšem. A právě zde se stane, že je do jeho mysli poslán Duch Svatý a celé to jeho obrovské vzdělání, který má, postaví na nový základ, a on nyní chápe smysl svého vzdělání jinak než dříve a  získá i další schopnosti. To je důvod, proč Pavel klade tak velký důraz na působení Ducha. A rozumí tomu, proč ostatní toto učení  považují za bláznovství. A tady vidíme i tu Boží logiku, proč Bůh vybral za svého služebníka tak vzdělaného člověka, jako byl Pavel. Pavel, jehož spisy tvoří až polovinu NZ.     

Píše se tu o žvatlání jako daru Božím?  Nevede takové žvatlání k tomu, že pak lidé považují celé učení za bláznovství? Může být proto takový dar opravdu od Boha???Mluvení jazyky o letnicích přece vypadalo zcela jinak!!


 


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 10. prosinec 2022 @ 11:14:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

O žvatlání píšeš celou dobu jedině ty. Písmo svaté o žvatlání nepíše ani čárku.

Že dar jazyků, kdy se člověk modlí nesrozumitelným jazykem, kdy mu nikdo nerozumí, a on duchem mluví tajemství, modlí se duchem, děkuje a dobrořečí Bohu duchem, buduje sám sebe,     považuješ za žvatlání, je jen a pouze tvůj problém. 


Apoštol Pavel jasně říká :


    5Chci, abyste všichni mluvili jazyky,


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 10. prosinec 2022 @ 13:02:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale nikdo jiný takto nemluví. Otázkou je , jaké jazyky Pavel myslel. Každému je jasné, že jazyk, kterému nikdo nerozumí, nemá cenu. Jazyk má smysl pro šíření evangelia, ale ne žvatlání. K čemu je, když musí být pro ostatní překladač či vykladač jazykového projevu. Mělo přece smysl, když přišel apoštol či  někdo jiný do cizí krajiny, že pak uměl mluvit jejich rodným jazykem. Mně je toto žvatlání až odporné a šamanské.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 10. prosinec 2022 @ 13:53:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

To znamená, že nemáš Ducha svatého.

Nikdo, kdo má Ducha svatého, byl pokřtěn Duchem svatým, nebude brojit a bojovat proti Duchu a proti darům, kterými se Duch svatý projevuje.


Každý pokřtěný Duchem ví, k čemu dar jazyků je a jakou má cenu.
Neví to , a myslí si, že nemá žádnou cenu pouze ti kteří Ducha svatého nemají.


Pavel jasně píše:

   5 Chci, abyste všichni mluvili jazyky,

Protože dobře znal jejich cenu.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 10. prosinec 2022 @ 16:23:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
K čemu Ti je nějaký duch a já pochybuji, že je svatý, když ani nechápeš příčiny války  a fandíš ukrajinským fašistům. Je Ti k ničemu  a je to jen komedie  pobožných, Já už jsem rakových " obdařených" poznal a nejsou to charakterní lidé.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 10. prosinec 2022 @ 07:51:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to František100:


no tak u tebe je to opravdu těžké, když uznáváš pouze Evangelia a Pána Ježíše a spisy apoštolů nikoliv. 


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: noname (honza610@centrum.cz) v Pátek, 09. prosinec 2022 @ 17:28:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj,

To že Ukrajincům nerozumíte, je vaše věc a ohledně s mluvením jazyky to nemá souvislost. Ukrajinci a pod. se modlí svým jazykem ale neblábolí nesrozumitelná slova.  V tom je velký rozdíl.

Co se týká sv. Pavla, ten říká, kdo se modlí "jazyky" měl by být schopen vysvětlit, co říká, jinak ať mlčí. V soukromí je to jeho věc.
Zejména, Bůh předem ví oč prosíme, či jak jej chválíme, proto můžeme klidně mlčet a splní to svůj účel, možná víc, než  záplavou slov.

František Ti to řekl docela hezky.

Honza]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 09. prosinec 2022 @ 18:18:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Souvislost to má.

Nerozumíme všemu, jak se Ukrajinci modlí - a nevadí nám to. Mně osobně povzbuzuje a inspiruje, přesto že všem slovům a všem větám nerozumím, ten duch, který z člověka, který z těch modlících lidí promlouvá.

A tak to mám i u modliteb jazyky.  Není to tak, že se někdo sám nahlas ve společenství modlí v jazycích třeba minutu nebo dvě, a ostatní poslouchají (a nerozumějí).  Ale jsou to polohlasné, spíš dost tiché modlitby více lidí najednou.
A nikdo tomu nerozumí.
Ale pro mě povzbudivé a inspirativní je ta chvála, to velebení Boha a to vanutí Ducha, které v tom vnímám, cítím a prožívám. A sám se k velebení Boha v jazycích přidám.


A pro tebe Honzo zvlášť - Letos jsem se nejvíce modlil v jazycích v katolickém kostele na večerním setkání, takovém "bdění" před svátkem Letnic, svátkem seslání Ducha svatého.
A nejen já, ale mnozí katolíci tam přítomni...

A bylo to něco úžasného, to vanutí Ducha. Ta radost, pokoj, chvála v srdci k Bohu, bezpečí a odpočinutí v Něm... to se dá těžko popsat. To se musí žít a zažít.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: noname (honza610@centrum.cz) v Sobota, 10. prosinec 2022 @ 13:27:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 10. prosinec 2022 @ 16:25:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
I Satan umí omámit. A pomohlo Ti to k poznání pravdy nebo to byla jen droga.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 10. prosinec 2022 @ 23:27:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Rosmano:


tak přestože jazyky mluvím, zde s tebou nemohu souhlasit. Bůh určil pro všechno řád. A podle tohoto řádu se v Církvi nemá mluvit jazyky veřejně, pokud pro to není vykladač. A pokud se modlí nebo zpívá celé shromáždění v jazycích, je to pak pěkný zmatek. A Církev to nebuduje. Budují se pouze jednotlivci. 


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 11. prosinec 2022 @ 07:49:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Jenže i v církvi není při společném sejití pouze čas na vyučování, kázání, svědectví...
Ale je čas i na oslavování Boha, na Jeho vyvýšování, velebení, uctívání. A Bůh rád přebývá ve chválách svého lidu. A když v těch chválách zní více hlasů najednou, i v jazycích, je to nádherná Boží symfonie. A tam vůbec nezaleží na tom, aby každý rozuměl, jakými slovy kdo Boha vyvyšuje a raduje se v Něm.
Ta povznášející a očišťující přítomnost Ducha je v tom zásadní.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 12. prosinec 2022 @ 10:54:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To Rosmano: Ale je to proti apoštolským pokynum. 


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 12. prosinec 2022 @ 11:12:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

No, podívejto co se dělo v domě Kornélia bylo také jakoby proti apoštolským pokynům. 
Ostatně i to, co se dělo s apoštoly a ostatními o Letnicích, bylo také proti apoštolským pokynům.


A co?   Petr to okamžitě zarazil ?


Jak tady dost hloupě píše JirkaB na jiném místě:

"Pokud to ojediněle nastane, tak Bůh pošle služebníka, který řekne, ale bratři takto to není, vždyť dokonce je psáno ..... a pak se společenství rozdělí na dvě části, kdo jsou Boží činí pokání a dál žijí podle Ducha a co jsou ďáblovi se nenechají tzv. omezit. Říkají, že nemohou omezovat ducha. 
Ale to není Duch Boží, ale démonský, ten se opravdu omezit nemá."


Poslal Bůh do domu Kornélia služebníka, který řekl, jak to má být a společenství se rozdělilo na 2 části, Kornélius činil pokání, co že si to mezi lidmi dovolil velebit Boha v jazycích, a pak tam byli ti ďáblovi, co ve velebení Boha v jazycích pokračovali, ti, co měli démonského ducha.

Tak nějak to chápeš také ?]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pondělí, 12. prosinec 2022 @ 17:09:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Gregu, podle mne, byť jazykem nemluvím, jeho použítí má v Písmu určitá pravidla. A jelikož Duch nepůjde proti Duchu, tak je mi vždy divné, když se někde "život podle pravidel" prohlašuje za neduchovní a omezování Ducha. 
Také jsi správně popsal účel jazyků, který bohužel František nechápe, přitom je jasně psáno, aby byl jednotlivec budován, a proto...
Tak to tedy vnímám s Písma já, a myslím, že podle reakce na toto slovo, se dá i rozeznat mnohé. Duch Kristův vždy bude souznit s Písmem, ne vždy jej dokáže ihned naplnit, ale vždy s ním souznit. Ale jsou lidé, kteří mají vyloženě aktivní odpor a z mého pohledu to mluví o tom, že jejich duch je jiný.
]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 14. prosinec 2022 @ 21:42:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A v čem jiný? Pán Ježíš o mluvení  nesrozumitelným jazykem nemluvil.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Neděle, 11. prosinec 2022 @ 09:25:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Františku. 

Zajímavé myšlenky, chápu o čem mluvíš. Máš tam bohužel jednu velkou chybu, systémovou a té by jsi se měl vyvarovat. 

- závěry se kterými souzníš - ty považuješ za nařízení stále platné
- závěry se kterými nesouzníš  - považuješ dnes za neplatné, protože Korintský sbor byl mladý a pohanského původu

A to určitě není správně, buď šlo o mladý sbor pohanského původu a tak dnes neplatí přesně již nic. Nebo platí vše, tedy i to co se nám nelíbí. Není možno vyzobat jen rozinky a co se mi nehodí do krámu prohlásit za neplatné.

Z mého pohledu platí i slovo o ženách, ale jen pohan z toho odvodí zákaz studia, volebního práva a diskriminaci žen.

A teď něco ještě vážnějšího, už po druhé tě upozorňuji na tvé zlé slovní spojení o podřadných rolí. To je hodně zlé myšlení. Několik lidí podobného myšlení znám, ale je to velmi zlé myšlení a měl by jsi se jej zbavit. Někteří třeba uklízečku považují za podřadnou práci. Pro mne je uklízečka PANÍ uklízečka, byť mám vysokou školu, ... uklízečka není žádná podřadná práce, to je velmi zlé myšlení a je v tvé hlavě. Pokud dělá svojí práci dobře, tak je její práce velmi důležitá a není vůbec podřadná. 
Některé uklízečky by nemohly dělat moji práci, nemají na to, ale to neznamená, že je to podřadná práce.
Stejně ve společenství, některé služby ženám nepatří, mají jiné služby, ale myslet si,že jsou podřadné. Ty služby jim nepatří a není to o jejich hlouposti, intelektu, vzdělání a méněcennosti, nejsou podřadné. Nechápu proč tak uvažuješ. 

JirkaRe: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 11. prosinec 2022 @ 11:49:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Asi jsem Ti neporozuměl či Ty mně. V části o ženách vycházím z toho, co znám a poznal jsem. Ženy vždy trpěly více než muži a žena byla ponižována. To nesouvisí  s uklízečkami apod. Nechápu, co jsi tím myslel. Snažil jsem se pochopit Pavla a proč psal, tak jak psal a co z toho pak udělal praktický život. Křestané se bohužel v dějinách nechovali k ženám spravedlivě. Pýcha mužů podporovaná nesprávným pochopením Bible. Hlavní hřích přisuzován ženě a Adam za nic nemohl. To je to, co je v mnoha křesťanech. My muži jsme něco víc. Chyba. A žena kazatelka či duchovní nesmí existovat. Prostě konflikt mezi mužem a ženou,  jakoby vyšel z Bible. Žádnou práci nepovažuji za podřadnou.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Úterý, 13. prosinec 2022 @ 18:51:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Citace z tvého článku...

Myslí, že si žen vážil.Bohužel na základě těchto veršů církev ovládli muži ve všem a šli tak daleko, že žena přisoudili jen podřadné role a to nejen ve církvi, ale i ve společnosti a v rodině. 

ty jsi psal, že muži přiřadili ženám podřadné role. O čem jsi tedy psal? Dobře nepsal jsi o uklízečkách. O jakých podřadných rolích jsi tedy psal? Ty jsi je nazval podřadnými, ale neznám žádnou podřadnou roli... co je to ta podřadná role? 
Vím, že v historii i dnes jsou lidé, kteří se nad druhými povyšují, někteří muži nad ženami... chtěli je ovládat ... to je pravda, možná je chtěli někteří i ponižovat, vládnout... to je možné. 
Ale netuším a neznám žádnou podřadnou roli, a to je tvoje slovní spojení, tak nechápu jakou podřadnou roli myslíš. 


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Úterý, 13. prosinec 2022 @ 18:51:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Citace z tvého článku...

Myslí, že si žen vážil.Bohužel na základě těchto veršů církev ovládli muži ve všem a šli tak daleko, že žena přisoudili jen podřadné role a to nejen ve církvi, ale i ve společnosti a v rodině. 

ty jsi psal, že muži přiřadili ženám podřadné role. O čem jsi tedy psal? Dobře nepsal jsi o uklízečkách. O jakých podřadných rolích jsi tedy psal? Ty jsi je nazval podřadnými, ale neznám žádnou podřadnou roli... co je to ta podřadná role? 
Vím, že v historii i dnes jsou lidé, kteří se nad druhými povyšují, někteří muži nad ženami... chtěli je ovládat ... to je pravda, možná je chtěli někteří i ponižovat, vládnout... to je možné. 
Ale netuším a neznám žádnou podřadnou roli, a to je tvoje slovní spojení, tak nechápu jakou podřadnou roli myslíš. 


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 13. prosinec 2022 @ 20:49:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ať to nazveme, jak chceme, v každém případě se křesťanství podílelo na ponižování žen. Proto zákaz studovat na vysokých školách, právo volit a jiné, slepá poslušnost mužů. Setkal jsem se s tím i v církvi, kde  jen muži mohli kázat a první se modlit.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Úterý, 13. prosinec 2022 @ 21:22:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ne Františku, ne ať to nazveme jak chceme, ty jsi přišel s tím, že někdo zneužil Pavla a dal ženám podřadné role. Tak se snažím zjistit, jaké podřadné role to byly. Ty jsi o nich mluvil, já o nich nic nevím. Uklízečka tedy není podřadná role, to je dobře, že to tak vidíš. Když žena nemá dělat kazatelku, tak už to je podřadná role? Nebo není? Nemožnost dělat kazatelku je pro ženy ponižující?  Já, když pracuji jako námezdní síla, tak mám podřadnou roli? Když nejsem prezident? 

Zatím jsi mi žádnou podřadnou roli nenapsal. Ale chybu si nechceš přiznat. Nikdy se neposuneš v ničem, pokud neuznáš svoje chyby. Křesťanskou hantýrkou  se tomu říká pokání. 

Nebudu se bavit o studiu, světském životě... budu se bavit o společenství, řádu v Církvi. Stejně jak se v církvi nemá mluvit jazyky bez vykladače, tak stejně nemají ženy mít moc nad muži a ovládat církev. 
Jenže ty si bereš z Bible jen to co se ti hodí. Jenže tak to nefunguje, máš pořád otázky, ptáš se, ale ve skutečnosti se neptáš, nezajímáš, hledáš jen potvrzení svých pravd. Pokud chceš najít pravdu, musíš se umět vzdát svých jediných pravých a správných odpovědí. 

Myslíš, že v muslimských zemí poslouchají apoštola Pavla? Tam mají ženy teprve postavení. Za to mohou křesťané?

Když sebereš odvahu, tak zavolej po webu je to moc složité.. ale to bude chtít odvahu. 
]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 14. prosinec 2022 @ 08:05:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co prohlásil tehdy Pavel o ženách? Že mají ve shromážděních mlčet a zeptat se doma svých mužů. Na základě tohoto výroku se tak církve stavěly a staví k ženám. Prostě ženy jakoby měly být hloupější než muži. Jenže tohle myslel Pavel na dobové poměry tehdy a ne pro celé dva tisíce let . A přeneslo se to do dalších oblastí života. Četl jsem kdysi knihy z 19. století, které psali duchovní o pedagogice a tam psali dokonce, že ženy mají  menší mozek, a proto by nemělo smysl je dál vzdělávat, než na domácí práce. Prostě Pavlova slova o ženách byla zneužitá. A o tom je. A panovačný přístup mužů v křestanských rodinách jsem vnímal i ve shromážděních. Sama manželka mne na to upozornila.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Středa, 14. prosinec 2022 @ 17:01:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Františku, vím, že někteří bezbožníci mají panovačný přístup. To asi manželka viděla. Je mnoho lidí, kteří si Krista berou jako prostředek nadvlády, ale on učil něco jiného, On říkal, kdo chce vládnout, buď služebníkem všech. Vládnout znamenalo sloužit, tedy být první, když bylo potřeba pracovat a poslední, když se rozdávalo.

Ale Pavel neměl v tomto odstavci dobové slovo, to slovo je obecné, ale jen bezbožník v něm čte, že ženy jsou hloupější, podřadnější a podobně...

Ty velmi rád vyléváš s vaničkou dítě. 
Ano verše na které narážíš byly křesťanskými bezbožníky zneužívány a někde jsou dodnes. Což ale neznamená, že ten verš škrtnu. 
Máš Františku doma nůž? Pokud ano, tak jej okamžitě vyhoď, víš kolik lidí jej zneužilo a kolik i žen bylo nožem zabito při domácím násilí? Okamžitě ten nůž vyhoď a jídlo trhej třena rukama, ale nevím některé ženy byly uškrceny při domácím násilí... no nevím co s tím Františku.

Nůž asi nevyhodíš, ruce si asi neusekneš, a přitom i nůž i ruce bezbožníci používali k zotročování druhých. Tak prosím úplně stejně nevyhazuj pro tebe nevhodné verše.  Nůž nevyhodíš, ale Boží slovo ano? 

]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 14. prosinec 2022 @ 17:35:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nevím, jak to myslíš. Já nechci kritizovat Pavla, ale ukázat, že to myslel dobově a ne tak, aby to platilo i dnes, že žena má mlčet a nechat si vše líbit. Ona si řadu věcí umí vysvětlit sama  a muž není duchovně na vyšší úrovni. K zotročování se používalo a používá i Boží Slovo v sektách. Vím, jakou bolest třeba způsobí jehovisté či jiní  a operují Božím Slovem. To používat i Satan, když pokoušel Pána Ježíše na poušti. Proto je tak důležité umět vysvětlit Boží Slovo. A Pavel chtěl jen kázeň v tehdejších sborech. Nechtěl dát najevo, že jsou ženy hloupější apod. SZ však ženu ponižoval a nebyl k ní spravedlivý.


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Středa, 14. prosinec 2022 @ 17:52:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Můžeš prosím zavolat nebo mi poslat číslo.
Toto by bylo lepší telefonem, jelikož nečteš co píšu, do telefonu bych to snad dokázal lépe vysvětlit, protože bych mohl hned korigovat mé nevhodné vyjádření, aby jsi uviděl co chci říci.

Ale zkusím to i textem, jak jsem psal dříve, ty lživé výklady považuješ za Pavlovo slovo a pak si začneš vymýšlet, že to dnes neplatí.
Cituji: 
Já nechci kritizovat Pavla, ale ukázat, že to myslel dobově a ne tak, aby to platilo i dnes, že žena má mlčet a nechat si vše líbit. 

Je vidět, že verš čteš stejně špatně jako ti co jej zneužívali, že jsi ve čtení toho verše stejný, ale ty víš, že je to blbě, tak jej vyškrtneš. Ale ten verš není blbě, ani dobový, to jen lidé jej zneužili pomocí zlého výkladu, ale ten verš neříká co píšeš.
Pavel v tom verši nikde nepsal, neučil, že žena má jen mlčet a nechat si vše líbit. V tom verši Pavel nic takového nepsal. Kdyby to tam psal, tak by to bylo v rozporu s Božím zjevením na jiných místech. Nebylo by to Boží slovo. To jen bezbožníci v tom verši čtou, že ženy mají jen mlčet a nechat si vše líbit. 
Ty bojuješ proti zlým výkladům, proti fanatikům,...to chápu, ale vyléváš s vaničkou i dítě. Proto ten boj žere především tebe. Ten boj tě sžírá, protože nahrazuješ nepravdu nepravdou. Hledej pravdu a ona tě osvobodí, moc bych ti přál pokoj...

PS: nikdy neplatilo, že si žena má vše nechat líbit, že je podřadná. To neplatilo Františku nikdy. To se ti snažím říci. 


]


Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 14. prosinec 2022 @ 18:01:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 • 1. Korintským 14, 34 [www.biblenet.cz]ženy nechť ve shromáždění mlčí. Nedovoluje se jim, aby mluvily; mají se podřizovat, jak to říká i Zákon. 

 • Co tedy chtěl Pavel vyjádřit? A proč?  Komu se mají podřizovat  a proč? Podle jakého zákona? Kdo to zakázal? 


 • ]


  Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
  Vložil: JirkaB v Středa, 14. prosinec 2022 @ 18:46:30 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  A jak z toho plyne, že žena je podřadná a má si nechat vše líbit? 
  To byl výklad, proti kterému bojuješ, tak se ptám, kde to tam je. Nic takového tam totiž není.

  A jestli chceš vědět, jak vnímám mlčení, podřizování, ... tak klidně zavolej. To tu psát nebudu, protože to se dá říci jen v dialogu. Nejlépe tváří v tvář, ale i po telefonu. Bez okamžité zpětné reakce to neumím dát na papír, aby to nebylo k převrácení.


  ]


  Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Středa, 14. prosinec 2022 @ 19:05:04 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  To je těžké. Přece by to nemělo být nic složitého a poučné pro všechny. Až budeš moc, pokus se. Poníženost a tím podřadnost ženy jde po celé dějiny. A proč?  Jak to Pavel myslel a jak to vnímal mužský svět? 


  ]


  Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
  Vložil: JirkaB v Středa, 14. prosinec 2022 @ 19:51:17 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  To je takový problém zavolat nebo si nechat zavolat? 
  Já to nebudu nabízet ani hrnce ani pojistku, já nejsem zároveň člověk co má jedinou pravdu a vše zná dokonale, jsou témata co jsou pro mne složitá, hůř uchopitelná a o to více přepsatelná na papír. 
  Abych třeba o tomto tématu mohl mluvit, tak by mi pomohl někdo na druhé straně, protože v diskuzi, dialogu se často zjeví přesnější pravda, než co ji mám nyní. A toto téma není lehké, především pro předsudky, které kolem jsou. 
  Nečekej ode mne, že řeknu TAKTO to je a kdo tak nevěří je heretik. Ale jedno vím a to jsem psal, vím jak to není. Není to tak, že by v jakékoliv době platilo, že žena je podřadná, méněcenná, .... tedy ani v době, kdy to Pavel psal. 
  Ale ty moje myšlenky jsou fakt na telefon, protože to slovo má souvislosti. Pokud napíšu jak to chápu, tak nepochopíš o čem mluvím bez okamžité korekce. A to není to, že jsi hloupý, ale je to o tom, že to slovo je dost ideologicky posunuté a jeho kontext ještě víc. 

  Nebudu ti ani nabízet pojistku a nezavolám ti nikdy, pokud nebudeš chtít. Proč tak otravuji? Protože vidíš, vidíš a nemáš pokoj. Pán také viděl, měl ale pokoj a lítost. Ty vidíš a nemáš pokoj, spíš zlost a odsouzení. A to je divný, Pán totiž přišel dát pokoj, který svět nemůže dát. A taky proto, že mnoho věcí vidím jako ty, dřív jsem je řešil jako ty, ale nebylo to správné. Dnes je to jinak, někdy se taky topím, ale myslím, že i když jsem neoslepl, tak vidím jiné důsledky a jiné řešení.
  Ale jedinou správnou pravdu ode mne nečekej.  ]


  Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
  Vložil: JirkaB v Středa, 14. prosinec 2022 @ 19:51:17 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  To je takový problém zavolat nebo si nechat zavolat? 
  Já to nebudu nabízet ani hrnce ani pojistku, já nejsem zároveň člověk co má jedinou pravdu a vše zná dokonale, jsou témata co jsou pro mne složitá, hůř uchopitelná a o to více přepsatelná na papír. 
  Abych třeba o tomto tématu mohl mluvit, tak by mi pomohl někdo na druhé straně, protože v diskuzi, dialogu se často zjeví přesnější pravda, než co ji mám nyní. A toto téma není lehké, především pro předsudky, které kolem jsou. 
  Nečekej ode mne, že řeknu TAKTO to je a kdo tak nevěří je heretik. Ale jedno vím a to jsem psal, vím jak to není. Není to tak, že by v jakékoliv době platilo, že žena je podřadná, méněcenná, .... tedy ani v době, kdy to Pavel psal. 
  Ale ty moje myšlenky jsou fakt na telefon, protože to slovo má souvislosti. Pokud napíšu jak to chápu, tak nepochopíš o čem mluvím bez okamžité korekce. A to není to, že jsi hloupý, ale je to o tom, že to slovo je dost ideologicky posunuté a jeho kontext ještě víc. 

  Nebudu ti ani nabízet pojistku a nezavolám ti nikdy, pokud nebudeš chtít. Proč tak otravuji? Protože vidíš, vidíš a nemáš pokoj. Pán také viděl, měl ale pokoj a lítost. Ty vidíš a nemáš pokoj, spíš zlost a odsouzení. A to je divný, Pán totiž přišel dát pokoj, který svět nemůže dát. A taky proto, že mnoho věcí vidím jako ty, dřív jsem je řešil jako ty, ale nebylo to správné. Dnes je to jinak, někdy se taky topím, ale myslím, že i když jsem neoslepl, tak vidím jiné důsledky a jiné řešení.
  Ale jedinou správnou pravdu ode mne nečekej.  ]


  Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
  Vložil: martino v Středa, 14. prosinec 2022 @ 12:56:02 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  František

  Ať to nazveme, jak chceme, v každém případě se křesťanství podílelo na ponižování žen. Proto zákaz studovat na vysokých školách, právo volit a jiné, slepá poslušnost mužů. Setkal jsem se s tím i v církvi, kde  jen muži mohli kázat a první se modlit.

  martino
  To je lež. Křesťanství přineslo pravou důstojnost ženy kdy nařídilo v Písmu sv. povinnost pro může milovat své ženy jako vlastní tělo...A jistě z evangelia víš co znamená milivat své tělo. Neškodit tělu a dávat mu vše nejlepší. Zákaz studovat a podobně není zákazem církevním, ale zákazem světským. A že ženy nemohou v Církvi kázat? Protože to tak ježíš ustanovil. Služba v Církvi je ustanovena z Božího rozhodnutí jen pro muže. Jsi snad větší než Bůh a chceš to měnit? Nebo jsi doma pod pantoflem a manželka tě denně bije, aby spsal tyto nesmysly? 


  ]


  Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Středa, 14. prosinec 2022 @ 13:12:08 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Zase jen kecáš? Bůh že toto ustanovil? Pokud je Bůh rodu mužského, pak je to pochopitelné .Podobně jako nařízení Mojžíše propustit ženu  z jakéhokoliv důvodu. Ale co má dělat žena, když muž je jí nevěrný? To Mojžíš a ani Bůh neřešil. Nařízení o tom, že muž má milovat ženu jsou správná, ale realizace je úplně jiná. Kristus hodně změnil, ale službu v církvi jen pro muže nenařídil.


  ]


  Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
  Vložil: martino v Středa, 14. prosinec 2022 @ 18:32:10 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  František
  Zase jen kecáš? Bůh že toto ustanovil?
  martino

  Františku je mi líto, že tě musím veřejně zesměšnit když po tom tolik voláš. Ne já, ale ty jsi se zde chlubil, že denně studuješ Písmo sv. a nyní ze sebe děláš blbečka, tak ti to já katolík tobe pokřtěný katolíku, dnes sektáři servíruji přímo:
  • 25 [biblenet.cz]Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval,
  • 26 [biblenet.cz]aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem;
  • 27 [biblenet.cz]tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá a bezúhonná.
  • 28 [biblenet.cz]Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe.
  • 29 [biblenet.cz]Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev;
  • 30 [biblenet.cz]vždyť jsme údy jeho těla.  ]


  Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Středa, 14. prosinec 2022 @ 19:00:47 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ty verše dobře znám, ale jaká byla a je praxe? Katolický pedagog napsal v 19. století, že ženy mají menší mozek a z toho vyplývá, že stačí vzdělání jen pro domácí práce. Panečku, to znal ženské tělo. Ty jsi slepý? Co katolických rodin se kolem rozvedlo. Slovo Boží je krásně napsané a to je vše. Realita je jiná. Co bylo v takových rodinách násilí a chudák žena neměla kam jít.
  Nejsem sektář, protože nejsem v žádné sektě pokřtěn. 


  ]


  Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
  Vložil: Danny42 v Úterý, 13. prosinec 2022 @ 18:16:33 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Greg


  Gregu ,jakže jsi nás nazval ? "Jazykáři"? I ty máš ten dar od Boha Stvořitele  ,že jo ? Kde jsi přišel k těm "jazykářům " ? To slůvko jakoby tahalo někam jinam . Jinak dobře ,že jsi dal typ na Reinholda Ulonsku a jeho knihu o darech Ducha sv . I ty knihy od Dereka Princeho ,dost řeknou. Jako další knihu mohu uvést starší knihu ve slovenštině Oni hovoria innými jazykmi. A samozřejmě je mnoho dalších dobrých knih ,o darech Ducha svatého .  Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Úterý, 13. prosinec 2022 @ 19:06:36 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  to Danny42:


  "Jazykáři" je běžný název pro letniční. Můj křest v Duchu proběhl v tehdy skvělém sboru Křesťanského společenství v Ústí nad Labem, kam jsem byl za tím účelem vyslán tehdejším kazatelem BJB v Aši.

  Po příjezdu jsme ti, co měli být pokřtěni v Duchu vystoupili na podium a pastor sboru na nás vkládal ruce a modlil se za nás, abychom přijali Ducha svatého. Ihned, jak na mě vložil ruce jsem začal spontánně mluvit jazyky. Až se pastor lekl, jak to bylo rychlé a zeptal se mě, jestli náhodou už jsem těmi jazyky předtím nemluvil...

  Zatímco jsme byli na pódiu, ostatní sbor se za nás modlil a bylo to něco nádherného. Všechny sestry měly pokryté hlavy a všichni při té moditbě měli zvednuté ruce. Krása. A Přítomnost Ducha.

  Někteří zdejší uživatelé, kteří tomu nerozumí srovnávají jazyky, jimiž mluvili apoštolové o Letnicích s těmi jazyky, kterými se modlíme k budování ducha.

  Ale jsou jazyky lidské a andělské:

  1 Korintským 13:1  Bych jazyky lidskými mluvil i andělskými, a lásky kdybych neměl, učiněn jsem jako měď zvučící anebo zvonec znějící.

  Ve skutcích mluvili apoštolové jazyky lidskými, protože tím kázali Evangelium.

  K budování ducha však slouží jazyky andělské, kterým nikdo nerozumí, ale je k nim zapotřebí na veřejnosti vykladač.  ]


  Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
  Vložil: Danny42 v Středa, 14. prosinec 2022 @ 07:11:14 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Greg

  Já ten dar obdržel také na podobném shromáždění jako ty. Po vzkládání rukou a modlitbě od jednoho bratra.


  ]


  Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Středa, 14. prosinec 2022 @ 13:44:39 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Nechápu, jaký význam má u člověka schopnost mluvit andělským jazykem? K čemu to je? Jen to rozděluje věřící na ty, co nemají Ducha a na ty, co ho mají. Ti, co ho mají , se pak tím chlubí a dávají najevo, že jsou něco víc a druzí zase cítí pokoření. Nakonec, stejně, když člověk nemá lásku, je mu tento dar k ničemu. A proč tím mluvit, když ostatní potřebují překladatele. A kdo to je ten překladatel? Od koho má tu schopnost? A překládá anebo si vymýšlí ? A nepozná se, že lidé mají Ducha i jinak než jeho zvláštním nesrozumitelným jazykem? Je jen toto projev Ducha? Proč o tomto daru nepíše Pán Ježíš a ani Petr či  Jan? To, co jsem viděl v AC, spíše znělo jako nějaký podvod a ne andělský jazyk. Pán Ježíš nás zná  a dal návod se modlit.


  ]


  Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Středa, 14. prosinec 2022 @ 14:23:16 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Františku, žel tomu nerozumíš. Nikdo nerozděluje na ty, co mají nebo nemají Ducha. Ducha mají všichni, kdo se znovuzrodili z Ducha. Kdo srdcem uvěřili v Krista.

  Pouze ti, co byli pokřtěni v Duchu obdrželi navíc moc z výsosti k silnějšímu svědectví (Lk 24,49//Sk 1,8).

  Lukáš 24:49  A aj, já pošli zaslíbení Otce svého na vás. Vy pak čekejte v městě Jeruzalémě, dokudž nebudete oblečeni mocí s výsosti.

  Sk 1,8:  Ale přijmete moc Ducha svatého, přicházejícího na vás, a budete mi svědkové, i v Jeruzalémě, i ve všem Judstvu, i v Samaří, a až do posledních končin země.

  Takže k tomuhle to je, Františku. Měl bys vědět, že nic, co je v Písmu napsáno tam není zbytečně. A nemusel to dělat a učit pouze Pán Ježíš v Evangeliích. On zaslíbil, že po Jeho odchodu bude učedníky dále vyučovat skrze Ducha a Duch je pak uvede do vší Pravdy. A ta Pravda je zaznamenána apoštoly ještě v jiných částech NZ - Skutky, Epištoly a Zjevení. Kapišto? 


  Toto všechno měli i tělesní Korintští a přesto se chovali tak, jak se chovali.

  Ani mluvení jazyky není podmínkou ničeho.

  To, co má skutečně velkou váhu v životě věřícího je teprve přechod z Ř7. kapitoly do Ř8. kapitoly, Tedy přechod Jordánu do odpočinutí v zaslíbené zemi, kdy má pokoj od nepřátel (ďábla, světa, těla) tedy do naplnění zaslíbení Jan 8,30-32 a 34-36,  tím, že Otec a Syn budou milovat svého syna a zalíbí se jim v něm (Jan 14, 21 a 23). Tehdy se věřící skutečně obrátí k Pánu (viz. Pán Petrovi - "až se obrátíš"), stává se z něj silný, dospělý, duchovní mládenec, který zvítězil nad satanem, pomazaný věřící, vyučený dělník Slova, mistr, který je schopen učit jiné a sloužit. 

  Ale i poté musí věřící svým chtěním vírou zůstávat v Kristu a v případě dábelského útoku používat meč Ducha, to jest Slovo Boží, přesně jako to musel činit Pán Ježíš poté, co byl pokřtěn ve vodě a v Duchu a zároveň v Něm začal přebývat Otec a Duch ještě jiným způsobem, než předtím.
  ]


  Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Středa, 14. prosinec 2022 @ 17:21:03 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Takové svědky jsem dosud nikde nepoznal. Znám jen takové, co uměli svědčit láskou. A to mne přivedlo ke Kristu a žádné čarování s duchaření. Také měli svoje slabosti a bolesti a nehráli si na hrdiny víry.


  ]


  Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
  Vložil: martino v Středa, 14. prosinec 2022 @ 18:24:16 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Franišek
  Jen to rozděluje věřící na ty, co nemají Ducha a na ty, co ho mají. Ti, co ho mají , se pak tím chlubí a dávají najevo, že jsou něco víc a druzí zase cítí pokoření. 

  martino
  Františku máš špatnou vlastnost a závist je těžký hřích. Pokud někdo má Dary Ducha Svatého, pak je má protože je od Pána obdržel a každý kdo je obdržel tak proto, že je v srdci pokorný a poslušný Božím zákonům. Kdyý máš tyto povrchní pozemské starosti tak připomenu jen kolikrát ti to zcela oprávněně vyčítal Cizinec, že závidíš druhým byt, úspech v podnikání atd. Víš proč si celoživotně netastný? Právě proto že nejsi křetansky pokorný, jsi závistivý a nepřející druhým ani Dary které od Boha obdrželi. Jak myslíš že na soudu dopadneš? A to nemluvím, o tom, že jsi zradil Krista s "dezertoval" si od Církve = Krista k sektářům...vůbec ti nezávidím co jsi si nadrobil...na vámoce budeš sedět jako puk a zpívat Narodil se Kristus Pán...


  ]


  Re: Mluvení v jazycích a nejen o něm (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Středa, 14. prosinec 2022 @ 18:52:28 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Já závidím? Cizinec akorát uměl provokovat a záviděl, že mám státní byt. Pomalu mi vyčítal, jakoby na můj byt se nadřeli jeho rodiče. Já nemusím nikomu  nic závidět  a mám se dobře. Můj odpor k jazykům nesouvisí se závistí, ale s tím co jsem vnímal. Pýchu těchto fanatiků, kteří dávají najevo, jak jsou Bohu blíž a jak jsou požehnaní atd. Umí jen  druhé ponižovat. Musel bys znát život v sektách a bud rád, že to v katolické tak rozšířené není. 

  Jako dítě jsem záviděl neboli bylo mi líto, že nemám to, co ostatní děti. Bída není dobrá a produkuje i nenávist. A pak zoufalství nad umírajícími rodiči. Církev mi nepodala pomocnou ruku, ale cizí nevěřící lidé měli soucit  a lásku. Pak i jedni hodní věřící, díky kterým jsme uvěřil. Takže ty Tvoje špinavé řeči si nech pro svoje lidi, co se v kostele modlí a pak vybírají peníze na zbraně pro ukrajinské fašisty. Já jsem si nic nenadrobil  a vděčím Bohu za mnoho, jinak byl přestal věřit. Na vánoce nezpíváme, ale s manželkou  se pomodlíme a poděkujeme za vše, co nám Bůh dal. Nic mi  nevyčítej, že nejsem pokorný. Podívej se na svoji křováckou sektu a zlo, které páchala a na to, co  z lidí dělá vidíme v politice u lidovců.


  ]


  Stránka vygenerována za: 1.54 sekundy