Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Ingrid.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16310, komentáře < 7 dní: 623, komentářů celkem: 407932, adminů: 60, uživatelů: 5132  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 241 návštěvník(ů)
a 7 uživatel(ů) online:

JirkaB
Frantisek100
Milka
Danny42
Syntezator
cizinec
Akuzativ

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
110873682
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Křesťan kristovec a nepravý falešný křesťan.
Vloženo Středa, 21. září 2022 @ 13:45:44 CEST Vložil: Tomas

Zkušenosti poslal Nepřihlášený

Křesťan je člověk který Krista vyznal za svého spasitele a Pána, a Kristu uvěřil. 


Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.
Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.

Falešní křesťané vyznávají namísto Krista křesťanství jako lidskou ideologii, a namísto Kristu věří falešným pastýřům a zjevujícímu se andělu světla.

Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila.
Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.
Když někdo přijde a zvěstuje jiného Ježíše, než jsme my zvěstovali, nebo vám nabízí jiného ducha, než jste dostali, nebo jiné evangelium, než jste přijali, klidně to snášíte! Mám však za to, že nejsem v ničem pozadu za těmi veleapoštoly! 
Jsou to falešní apoštolové, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla; není tedy nic překvapujícího na tom, že se jeho služebníci převlékají za služebníky spravedlnosti. Jejich konec bude jako jejich skutky!

Křesťan se nechá pokřtít protože uvěřil Kristu.

Falešný křesťan se stává nepravým křesťanem při nepravosti- nepravém "křtu".

Představený synagógy Krispus a všichni, kteří byli v jeho domě, uvěřili Pánu; také mnozí z Korinťanů, kteří Pavla poslouchali, uvěřili a dali se pokřtít.

Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den: ‚Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?‘
A tehdy jim prohlásím: ‚Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.‘


Křesťan své znovuzrození se v Duchu svatém žije, stejně tak jako dýchá a miluje.

Falešný křesťan nemá ani představu o znovuzrození, lásce, pokoře. Proto se na takové představy dotazuje.

Křesťan žije v boží vůli a Boha zná.

Falešný křesťan si o bohu a mrtvých vytváří představy za pomocí Bohem zakázaného zobrazení kterému se klaní a slouží.

V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás. Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám se mu poznat.“

Křesťan Boha našel, je chrámem Ducha svatého a v srdci má Krista.

Falešný křesťan Boha neustále hledá a je prázdný.

Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně, a já abych byl v nich.“

Křesťan je z otroctví hříchu Bohem vysvobozený jednou a provždy.

Falešný křesťan je stále otrokem hříchu.

Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, neboť zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti.

Křesťan spoléhá na sílu Krista.

Falešný křesťan spoléhá na sílu svoji.

Jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne.

Křesťan je dokonalý v Kristu, dle vůle boží.

Falešný křesťan je nedokonalý pro své hříšné otroctví.

Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.

Křesťana před hříchem Bůh chrání.

Falešnému křesťanovi anti krist hřích dovoluje.

Víme, že nikdo, kdo se narodil z Boha, nehřeší, ale Syn Boží jej chrání a Zlý se ho ani nedotkne.

Křesťan zná boží vůli a svou vůli Bohu podřizuje.

Falešný křesťan nezná boží vůli, a svou vůli vydává za vůli Boha.

Ty však, kteří prosazují sebe, odpírají pravdě a podléhají nepravosti, očekává hněv a trest.

Křesťan se modli v Duchu svatém dle Ducha svatého.

Falešný křesťan se modlí dle sebe k duchu zla, který se mu za Ducha klamně vydává.

V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne
Slovo "křesťan" je odvozeno od řeckého slova christianos, významově: náležící Kristu, kristovec, ten který patří Kristu.

Nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme Pánu, umíráme-li, umíráme Pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu.
Vždyť proto Kristus umřel i ožil, aby se stal Pánem i mrtvých i živých.

Falešní křesťané nahrazují slovo křesťan ideologickou denominační nálepkou poukazující na to, kterým falešným pastýřům náleží, a jejich mrtvou víru symbolizuje mučící nástroj, symbol smrti, znamení anti krista kterého vyznávají. Jejich anti krist jim na kříži stále "umírá", a nikdy je nevysvobodí z otroctví hříchu, nikdy je nezvovuzrodí.

Kdo v Synu zůstává, nehřeší; kdo hřeší, ten ho neviděl ani nepoznal.

Dítky, nastala poslední hodina; a jak jste slyšeli, že přijde antikrist, tak se nyní vyskytlo mnoho antikristů; podle toho víme, že nastala poslední hodina. Vyšli z nás, ale nebyli z nás. Kdyby byli z nás, byli by s námi zůstali. Ale nezůstali s námi, aby vyšlo najevo, že nepatří všichni k nám, kdo jsou s námi.

Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami, jsou pokrytci, lháři a mají vypálen cejch na vlastním svědomí. 


Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.


"Křesťan kristovec a nepravý falešný křesťan." | Přihlásit/Vytvořit účet | 10 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Křesťan kristovec a nepravý falešný křesťan. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 22. září 2022 @ 14:37:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pořád dokola stejné bláboply.

A ani se pod ně neumí podepsat!


Že je někdo křesťan  - to je jedna věc. To způsobí Bůh ve křtu.

Zda člověk jako křesťan i žije a v dobrém vytrvá až do smrti - to je věc druhá, neméně důležitá.Re: Křesťan kristovec a nepravý falešný křesťan. (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Čtvrtek, 22. září 2022 @ 15:24:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Oko 

Reaguji jen na to , jak jsi zdůraznil ( ve shodě s učením ŘKC ,ale i dalších církví ), že člověk se dle tvého mínění ( ale samozřejmě nejen tvého ,ale mnoha statisíců dalších ),stává křesťanem i v tom "nemluvněcím křtu " ( ano ,záměrně jsem to takto pojmenoval ). Jak už jsem zde jinde naznačil , v jiném kontextu , bereš to tedy tak ,že i malý Adolf Hitler a malý Josiph Stalin ,se stali Boží mocí ,a zároveň  zprostředkovaně skrze kněze ( popa ) ,skrze  polití těchto nemluvňat ,tehdy ....,křesťany ? Od té chvíle byli tito křesťané ? Ano vím ,že tak věříš ,ale to je přece jednoduché ,že zde něco nehraje . Ale ano ,ŘKC ,se to vše snažila a snaží stále zargumentovat po svém .Vím. Jen aby se s učením nehnulo.


]


Re: Křesťan kristovec a nepravý falešný křesťan. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 22. září 2022 @ 17:29:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hele D42 až si něco nastuduješ a nebude mít prázdnou hlavu a tahat sem Hitlera a Stalina, ale především sebe, pak se ti uleví...ano Hitler i Stalin byli křesťané, ale měli od Boha svobodnou vůli a stali se zločinci, jako Jidáš vyvolený samotným Spasitelem se stal zrádce a dnes mnozí další. tebe trápí, že se duchovně vaříš ve vlastní šťávě sektářství a hledáš těmito kravinami uchlácholit své zrádcovské svědomí. To se ti nepodaří. Dokud se nevrátíš do dvé Církve budeš po světě běhat jako toulavý pes a nebudeš mít v duši klid, jako nemá Cizinec, František, Myslivec, monsek a mnozí další. Právě ten křest v ŘKC je punc pravosti, který vyvolává ten neklid ve kterém žiješ.....


]


Re: Křesťan kristovec a nepravý falešný křesťan. (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Pátek, 23. září 2022 @ 15:29:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martino, pokoj Tobě.
O můj pokoj se starat nemusíš, protože ho mám. Nelze jej najít u žádného člověka, protože takový pokoj, který dává Pán - Jan 14:27 - může dát jen kníže pokoje. Nikoliv kněz, ale kníže, nikoliv učení, ale víra a vztah, nikoliv lidská organizace i když se zaštítí Kristem, ale sám Kristus, který nebydlí ve stáncích lidskou rukou udělaných, nelze jej zavřít do svatostánku na oltáři, ale který bydlí v lidských srdcích.
Máš li ho ve svém srdci i Ty, pak víš, co je pokoj. A jestliže ho nemáš, marně ho hledáš u jiných, protože i kdyby ho v srdci měli,. ty ho nepoznáš a neuvidíš.
Proto Ti radím, abys žil svou víru a svědomí druhých nechal na nich. Duch Boží působí, ale nelze jej ani zastupovat, ani vnucovat.
Tvá lidská úloha je svědčit o tom, co jsi sám poznal, svědčit nikoliv slovem, ale životem a slavit Boha v srdci. Tvým, ani mým úkolem není druhého soudit a ani nálepkovat.
Ježíš přišel lidi zachránit. Ty zaškatulkované do církví, i nezaškatulkované.  
Tak Ti přeji pokoj v srdci i na klávesnici srdcem ovládané. Ten pokoj, který u druhých nevidíš.
Lojza - monsek


]


Re: Křesťan kristovec a nepravý falešný křesťan. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 23. září 2022 @ 21:26:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
monseku, srdečně tě zdravím. Jak si přišel na to, že se starám o tvůj pokoj. To je jen a jen tvoje věc. Ale osobně vnitřně jsem si jistý, že pokoj, který je od Boha může dát jen Bůh a on ti ho již daroval, ale ty jsi ho od sebe odvrhl, když jsi dezertoval od Církve=Krista a proto tvůj pokoj je jen falešná představa, sugesce...a s tím se musíš vyrovnat opravdu sám, ale co píšeš, je hodně nevěrohodné...umíš si představit, že by tě opustili tvé děti, nehlásili se k tobě, ignorovali by tě a hlásali, že si našli lepšího otce...v takové jsi totiž situaci před Bohem. To, že Církev považuješ za lidskou organizaci je tvoje osobní vyznání a tajné přání. Je Církev od Boha nebo od člověka? Přišel snad člověk  a řekl zakládám církev, nebo přišel Bůh a řekl na tobě Petře založím svou Církev. Pokud věříš v Krista Spasitele a Syna Božího, pak musíš věřit co řekl, ale ty nevěříš a pokud nám chceš tvrdit, že věříš, pak nám ukaž tu Církev Kristovu o které Pavel ujišťuje věřící, že Církev je Kristovo Tělo a my údy jeho svatého těla. A ty zde přineseš zprávu, pomluvu, ukázku rezignace na zdravý rozum, píšeš nějaké nesmysly o organizaci. Tvá úloha Bohem tobě svěřená, je se obrátit, vrátit se do Církve a až budeš obrácen, budeš schopen obracet své bratry. To ti bylo svěřeno a ne dezerce...ale o tom ty moc dobře víš, ale jak je psáno, Satan ti nasadil smyčku, aby tě vedl kam ty nechceš...a ty nemáš již sílu se bránit...


]


Re: Křesťan kristovec a nepravý falešný křesťan. (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Pátek, 14. říjen 2022 @ 15:43:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martino

Už jen prvních pár vět stojí za to ! To jsou palby od člověka ,který se drží falešných dogmatů své komunity .  Prý ....,,ano ,Hitler i Stalin byli křesťané "......Hele ty frajere ....možná...s nějakým doktorátem ( nevím jistě ,možná ho máš ,možná ne ) , víš o tom vůbec ,že takovétomu blábolu ,co jsi napsal ,by nevěřil asi ani starý komunista Jakeš ? 


]


Re: Křesťan kristovec a nepravý falešný křesťan. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 14. říjen 2022 @ 20:48:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hele D42, ty nejsi stejně jako Myslivec věrohodný partner pro dialog. Co věta to magořina od tebe. Jinak pokud nevíš, že Hitler i Stalin byli pokřtění, tedy byli křesťané, ale pak je dostal do tlamy ten původce ZLA jako Myslivce a tebe, tak proč píšeš, že by mi to nevěřil ani Jakeš. Ty si prostě s tím nevíš rady. Ty nezvládáš komunikaci. Ty nezvládáš ani psychologii v komunikaci, ty nezvládáš základní historická fakta, obviňuješ druhé že věří falešným dogmatům, ale žádné neuvádíš, žádné analýzou nezpochybňuješ natož abys je zcela vyvyrátil, chodí se sem jen vyblít druhé pourážet svojí nevědomostí a děláš zde ze sebe šaška. Trochu mi připomínáš bývalého wollka, ten také se jen chytal Myslivce. A kydž jsemmho na čas vykouřili z doupětě, kde jen škodil, tak zmizel, protože bez jeho společenské opory byl nula...tedy on se za tu nulu začal sám považovat, protože to diskusně komunikačně a argumentačně nezvládal jako ty. tak se uklidni. Už sis tady nadělal ostudy dost. Do dnes nevíme z jaké jsi sekty. Nejsi Kristovec? Že sestejně idiotsky vyjadřuješ jako Kristovec Myslivec. 


]


Re: Křesťan kristovec a nepravý falešný křesťan. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 22. září 2022 @ 17:20:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hulíš trávu, nebo jsi naprostý náboženský idiot? Já to nevím, proto se ptám. koho zde asi tak zajímá, že máš problém, protože jsi falešný křesťan jak se přiznáváš. Opravdu si myslíš, že to někoho zajímá? Ty se nudíš viď?...Re: Křesťan kristovec a nepravý falešný křesťan. (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Čtvrtek, 22. září 2022 @ 21:32:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
2 Petrův 1:5 Na to tedy samo všecku snažnost vynaložíce, přičinějte k víře své ctnost, a k ctnosti umění, 6 K umění pak zdrželivost, a k zdrželivosti trpělivost, k trpělivosti pak pobožnost, 7 Ku pobožnosti pak bratrstva milování, a k milování bratrstva lásku. 8 Ty zajisté věci když budou při vás a rozhojní se, ne prázdné, ani neužitečné postaví vás v známosti Pána našeho Jezukrista. 9 Nebo při komž není těchto věcí, slepýť jest, toho, což vzdáleno jest, nevida, zapomenuv se na očištění svých starých hříchů. 10 Protož raději, bratří, snažujte se povolání a vyvolení své upevňovati; nebo to činíce, nepadnete nikdy. 11 Takť zajisté hojné způsobeno vám bude vjití k věčnému království Pána našeho a spasitele Jezukrista.
 Re: Křesťan kristovec a nepravý falešný křesťan. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 14. říjen 2022 @ 20:38:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A už to tady máme, smrad pekelníka už je tu. Prý Kristovci, praví zkrachovalci. Kristus se k nim nezná, protože to jsou pomatenci a blouznivci. Ani svět je nezná, je to státem neregistrovaná sekta, která má několik jednotlivců a je jistě pod hledáčkem MV. Po útocích v roce 2001 (USA), 2004 (Madrid) a 2005 (Londýn), má i ČR zvýšenou obezřetnost nejen pokud jde o zahraniční vliv a pohyb nežádoucích osob v ČR, ale i jak se můžeme dočíst ve výročních zprávách MV, jedná se i o zvýšený dozor náboženských sekt na území ČR, které nejsou státem regisstrované jako náboženské společenství. proto jsem oprávněn, že v hledáčku zvláštního odboru MV ohledně náboženských sekt budou i tkz. Kristovci. Proto jsem oprávněn se domnívat, že veřejná glorifikace tkz. Kristovců je ve skutečnosti  proti státní akt,právě z toho důvodu, že se jedná o státem neregistrované, tedy hovoříme tajné náboženské společenství, což chápu a vnímám jako vážnou hrozbu, neboť nikdo z nás neví jací jsou to lidé, kteří tuto propagandu šíří a zároveň se bojí před státem regostrovat. Takže obsah se může jevit jako křetanský, ale zároveň to může být i skrytá kódovaná komunikace. Zní to až neuvěřitelně absurdně, ale opakuji, pokud se někdo brání legální registraci svého náboženského společenství, pak k tomu má jistě důvod. Stránka vygenerována za: 0.56 sekundy