Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Ferdinand.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16456, komentáře < 7 dní: 290, komentářů celkem: 416535, adminů: 60, uživatelů: 5181  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 249 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
113033414
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Proč reformace a kam dnes směřuje.
Vloženo Čtvrtek, 20. leden 2022 @ 10:40:09 CET Vložil: Tomas

Ekumenismus poslal Nepřihlášený

Reformované církve se navracely svou věroukou k původnímu apoštolskému učení a odmítají všechny přídavky, které nejsou obsaženy v kánonu Nového zákona i apokryfní spisy , t.zv.“svatou tradici“,  která vznikala postupně v průběhu staletí, zejména od 4. století zrovnoprávněním křesťanství s pohanskými kulty. Té se přikládala stejná či větší důležitost než Bibli samotné, které byla prostým věřícím zprvu nedostupná - jen vybrané liturgické pasáže v latině -, později zakázaná jako kniha pro státní megacírkev nebezpečná. Tyto přídavky měly většinou svůj původ v pohanských kultech i židovství (pouhý jejich výčet zde by byl dlouhý) s rádoby křesťanským nátěrem se snahou přivést do církve snadno a rychle i za použití násilí  co největší počet pohanů a udržovat je v područí privilegované církevní hierarchie spojené se světskou mocí, aniž by jim byla vysvětlena samotná podstata evangelia. Tuto skutečnost přiznává a dokonce kladně hodnotí i francouzský katolický teolog Claude Tresmontant (1925-1997) tvrzením, že se církev římská právě nejvíce podobá „tělu Kristovu“ tím, že do sebe absorbuje a vylučuje cokoliv z pohanského okolí. Zdá se, že za 17 staletí zatím nic z toho nevyloučila, protože by to odporovalo její tézi Ecclesia semper idem (církev stále stejná), i když až po nedávnou současnost jsou přidávána k víře stále nová dogmata - naposled v r.1950 dogma o Nanebevzetí Panny Marie. Též nejnovější snahy o ekumenismus papežů i s nekřesťanským duchovnem včetně šamanů a čarodějů, které je vůči Ježíši Kristu v opozici (setkávání v Assisi), což naopak odpovídá tézi eccelsia semper reformanda est (církev se stále reformuje), v tomto případě je tu však otázka kterým směrem, byť tentokrát  „po dobrém“, neboť po ztrátě politické moci nelze už starých násilnických metod používat. Kromě těchto odchylek od kánonu Písma, formalismu, obřadnictví, výlučnosti kněžského stavu a splynutí či nadřazení papežství světským vládcům tu existoval ve středověku i značný mravní úpadek kléru, což zapříčinilo snahy o změnu ještě o několik století dříve (valdenští, albigenští, později angličtí lolardi či naši husité) než vystoupil na scénu r. 1517 Martin Luther, pokládaný za otce reformace nejdříve s tézemi proti odpustkům, posléze s tézemi Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gratia (Pouze Písmo, Pouhá Víra, Pouhá Milost) odvozenými z Písma Nového zákona, jemuž se podařilo část Evropy odtrhnout od papežství. Všechny dřívější snahy o nápravu byly neúspěšné a většinou  končily krutou fyzickou likvidací jejich aktérů (hranice, mučidla, křížové výpravy, genocida, inkvizice). 
Je třeba přiznat, že ani Lutherovi by se snaha odtržení od Říma nezdařila, a skončil by jako Hus o sto let dříve, kdyby nebyl podporován německými knížaty, kterým vadilo hlavně to, že musí odevzdávat značné finanční prostředky do Vatikánu a  skutečnosti vynálezu knihtisku (1450), díky němuž se jeho myšlenky opozice  vůči papežství mohly rychle šířit.
Ani Luther však nebyl a nemohl být ve svých snahách o důslednou nápravu v duchu Písma úspěšný, právě proto, že byl závislý existenčně na německé šlechtě a musel tolerovat tehdejší společenský nevolnický systém. K odtržení od Říma  z mocensko-politických důvodů dochází přibližně ve stejné době i v Anglii vznikem státní anglikánské církve v čele s králem namísto papežem. Z hlediska věrouky i praxe jde však oproti ŘKC jenom o menší kosmetické úpravy, takže je problematické tuto církev zahrnovat mezi reformované. Dnes pro její případné sjednocení s ŘKC  neexistují žádné dogmatické nebo mocensko-politické překážky. To se týká i církve pravoslavné, jediným problémem je uznání papeže za "Kristova náměstka".
Z luterské církve se pak navzdory odstranění z věrouky některých nebiblických přídavků stávala opět církev lidová, vlažná a formální, zejména tím, že z katolicismu převzala křest nemluvňat, jímž se automaticky lidé stávají křesťany bez splnění Ježíšova požadavku znovuzrození z Ducha (nejen z vody) za vědomého rozhodnutí každého jednotlivce. Proto snaha o důslednější nápravu církve se u Luthera nezastavila a pokračovala vznikem dalších odnoží reformace, které však pak byly i tou největší reformovanou (luterskou) církví potlačovány. Největší pronásledování reformačních snah však pocházelo od katolické protireformace vznikem řádu Jezuitů (1540) a blíže specifikované Tridentským katolickým koncilem(1545) t.zv tridentskými proklínacími kánony.  U nás pak zejména v době pobělohorské (1620-1918) za vlády Habsburků násilnou rekatolizací (doba Temna). 

Je potěšitelné, že dnes mají i katoličtí věřící volný přístup k Písmu a jsou dokonce někdy někým zevnitř nabádáni, aby ho používali a studovali. Pokud by tak činili bez deformací katechismem a liberální interpretace, hrozí tu pro katolickou církev nebezpečí zbavit se své "svaté tradice" a zhroucení celého jejího obřího hierachického náboženského systému, což její vrcholoví představitelé nemohou připustit. Brány pekelné je i tak nemohou pohltit, neboť v nich už po 17 století vězí.  Spíše to vypadá na pragmatickou snahu vytvoření jednoho "univerzálního" náboženství v duchu New Age s tolerancí ke  každému a ke všemu i co Písmo považuje za hřích, snaha přizpůsobit se světu i akceptováním evoluční teorie, což se již dnes děje a musí nutně zpochybnit nosné téma celé Bible - vzpouru prvého lidského páru vůči Stvořiteli ,dějinný plán nápravy  a realizace skrze Ježíše Krista vzešlého z vyvoleného národa. Náboženství, v němž Ježíš Kristus zaujímá stejné místo s jinými náboženskými vůdci a je ignorována nebo dezinterpretována jeho zástupná oběť na kříži jakožto akt smíření člověka  s Bohem Otcem i jeho božský status (teologie "duchovní dospělosti"), což je příprava pro zjevení se Antikrista v závěru lidských dějin, Písmem NZ předpovězeného. Veškerý vývoj k tomu spěje, avšak  ještě není tak zle, aby nemohlo být hůř. Proto stanovovat nějaké datum není možné i když biblické předpovědi se naplňují. Zdá se však, že mnozí dnešní představitelé reformovaných církví toto nebezpečí plíživých změn evoluce "po dobrém" nevnímají nebo ho ignorují či dokonce jsou ochotni se za reformaci a tím o odštěpení se od ŘKC omluvit. 


  Ad HOnorem Jesu
  
  Bývalý diskutér a přispěvatel  Jan 21

"Proč reformace a kam dnes směřuje. " | Přihlásit/Vytvořit účet | 371 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 20. leden 2022 @ 14:29:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

/Největší pronásledování reformačních snah však pocházelo od katolické protireformace vznikem řádu Jezuitů (1540) /


Pro mě je velmi překvapivé zjištění, že nynější jezuité v ŘKC je skoro to nejlepší co v ŘKC je.
A jsem úplně paf z toho, že spousty mladých upřímných katolíků z charizmatických společenství, kteří osobně přijali Ježíše jako Pána, procházejí duchodním výcvikem (nebo jak to nazvat), formací, které náplň stanovil před 450 lety Ignác z Lojoly...
A těch katolíků si velmi vážím a moc jim fandím.
Ale ten Ignác z Lojoly to je pro mě fakt šokující...
   Člověk si potom klade otázky, tak jak to s těmi jezuity, nebo s tím Ignácem, vlastně bylo ?

Nevíte někdo o tom něco bližšího ?Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: LD (lubd@post.cz) v Čtvrtek, 20. leden 2022 @ 15:48:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejenom nynější Jezuité Rosmano. Už od prvopočátku byli Jezuité elitním ŘKC "komandem" ... cca 500 let nazpět by si jezuité s takovými protikatolickými živly, jako třeba Myslivec nebo Cizinec hravě poradili, kdyby se jim dostali pod ruku. Jo, jo, to byly časy...]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 20. leden 2022 @ 16:53:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Teď jsou také elitním komandem - ale v dost značně jiném smyslu.
Řekl bych, že dost pozitivním.

I papež František je jezuita. 

Jsou jedni z nejméně vyhraněných vůči křesťanům z jiných církví, naopak oceňují přínos Lutra, přínos letničního probuzení v evangelikálních církvích na začátku 20. století a mnozí je sami s vděčností přijímají a prožívají. 
Mají také celkem normální pohled na Covid, očkování, nehroutí se jejich víra, když kvůli epidemiologickým opatřením mají přijímat hostii na ruku, nikoliv do pusy... :-)

A i mnohé počiny Františka jsou sympatické - směřují k odbourání strohého klerikalismu, uměle vytvořené propasti mezi duchovenstvem a laiky, k decentralizaci moci, v tom i moci papeže a Vatikánu.
Dobré je také razantní vypořádání se se zkostnatělými katolickými konzervativci kolem "tridentské mše", apod.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: LD (lubd@post.cz) v Čtvrtek, 20. leden 2022 @ 18:57:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No jo, jezuité jsou natolik progresivní a v mnoha ohledech racionální, že se z nich možná jednou v budoucnu stane ateistický řád. To je hezká představa, to by bylo moc fajn, jen by asi pak bylo málo pravděpodobné, že by z jejich řad vzešel nějaký další papež...


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 21. leden 2022 @ 08:20:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jezuité jsou stroze orientováni na osobu Ježíše Krista (Ježíš je pro ně "Mistr" - oni pak jsou jeho učedníci - tovaryši (proto si říkají "Tovaryšstvo Ježíšovo"))..

Kladou nesmírný důraz na vzdělání a na zkušenost víry skrze pravidelná duchovní cvičení (zpravidla 1 měsíc v roce), obsahující intenzivní řád modliteb, různých přednášek na duchovní témata, rozbory Písma a pod.).
Tato duchovní cvičení otevřeli na popud svého zakladatele Ignáce z Loyoly všem obyčejným lidem - což bylo v té době revolučním počinem. Ignác moc dobře pochopil, že ve svatosti člověk nemůže dorůst bez řádu modlitby, bez vzdělávání ve víře a bez toho, aby ho někdo naučil, jakým způsobem žít svůj každodenní život s Bohem.

Jezuité patří tradičně v katolické církvi k nejvzdělanějším osobám ve víře.
Znalost více cizích jazyků včetně hebrejštiny a biblické řečtiny je u většiny z nich samozřejmostí. Z toho pak logicky plyne i jejich výborná orientace v Písmech Starého i Nového zákona.

Proto byla jejich pověst v historii také cíleně špiněna. Nepřátelé církve si dobře uvědomovali jejich kvalitativní přínos a prospěšnost pro kvalitu prožívání života z víry.
I u nás se Jezuité nepochybně svým systémem školství zasloužili o přístup ke vzdělání li studentům z těch nejchudších vrstev - kritériem bylo pouze nadání, schopnost se učit (toto přiznává dokonce i protestantský Jirásek svým románem F. L. Věk).


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 20. leden 2022 @ 19:23:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
rosmano

   Člověk si potom klade otázky, tak jak to s těmi jezuity, nebo s tím Ignácem, vlastně bylo ?

martino

A zde je vidět rosmano tvůj diskusní hendikep, že nic neznáš. Každý člen Církve by měl znát dějiny Církve. Ale omlouvám se tebe se to netýká, nejsi člen Církve, ale rozhodně by ti neuškodilo se vědomostně obohatit.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Jan21 v Pátek, 21. leden 2022 @ 09:24:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobrá je kniha od Poláka a Novotného Tajné dějiny Jezuitů, možno stáhnout ve formátu PDF. Mohu ti to i přeposlat ze svého mailu cupjaze@gmail.com

Jezuitou byl i páter Koniáš, který pálil Bibli i Kralickou. Někteří bigotní katolíci nedoporučují číst Bibli ani dnes (na př. zdejší OKO) a nedlouho po převratu to v televizi nedoporučoval i jeden Jezuita (jméno na H si už nepamatuji)

 Poznámka od LD, že se z nich mohou stát ateisté není úplně správná, ale že i papežové  ( i Jezuita František) akceptují evoluci) svědčí o tom, že ve své apostázi pokračují a nemohou nabídnout nic než falešné evangelium - směřování k New Age. 


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: LD (lubd@post.cz) v Pátek, 21. leden 2022 @ 10:39:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tím, že ŘKC už akceptovala evoluci se alespoň vymanila z doslovné interpretace židovských pohádek o stvoření v 7 dnech a pod. V tomhle jsou holt katolíci dost napřed před tzv. reformovanými (kteří jsou ve skutečnosti svou dětinskou vírou v mladou zemi, potopu a pod. na úrovni těch starověkých primitivních pastevců z doby bronzové, kteří stáli za zrodem Tanachu, potažmo celé Bible).


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Jan21 v Sobota, 22. leden 2022 @ 11:59:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Evoluce (mimo drobné variace uvnitř stvořených druhů) je ještě horší pohádka, než víra v inteligentní příčinu mimo hmotu, víra ve Stvořitele. Je to vlastně náhradní náboženství pro uklidnění svědomí. Ale jak vidno i na tomto webu to ateistům nedá pokoj a snaží se zde (nevím proč) přesvědčovat jiné o svojí "pravdě", což je v podstatě lež a nástroj božího odpůrce. Pouhý "selský rozum" stačí k pochopení, že neexistuje samoorganizace chaosu a to aby vůbec něco tak úžasného jako život vzniklo tu musí být nejprve informace, inteligentní plán, tedy Logos - (Boží duch nad vodami), jak o tom Bible mluví. Evoluce, jak samotní její zastánci tvrdí, je nedokázaná a nedokazatelná je to opět jen ateistická, materialistická víra. Čím víc toho o životě víme, tím víc musíme žasnout nad jeho úžasnou složitostí. Neplatí to jen o životě ale i o neživé hmotě i zde existuje i na subatomární úrovni řád a dodnes nevíme, co vlastně hmota je, všechno jsou jen spekulace. Taky už skoro 70 let marná snaha vyrobit si umělé slunce v laboratořích CERNu nebo fantaskní představy přestěhovat se na nějakou jinou planetu, až se nám podaří naši zničit.]


Jan z doby bronzové (Skóre: 1)
Vložil: LD (lubd@post.cz) v Neděle, 23. leden 2022 @ 21:01:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Je to vlastně náhradní náboženství pro uklidnění svědomí." - :D, tak tohle je mega-joke, ne že ne. Nejhorší je Jene, že ty tomu opravdu věříš - to už ja ta smutná část tohoto jinak docela podařeného pobožného vtípku :)

Ten pouhý selský rozum, který ti zřejmě pomohl vymyslet tento vtípek, stačí většinou tak zhruba na to, že si člověk vydedukuje, že Země je placatá a nehybná a okolo ní obíhá Slunce. No a k tomu svému selskému rozumu si navrch přidáváš i neinformovanost a nevzdělanost v oblasti evoluční teorie, kdy jsi si vytvořil nějakou představu o tom, co by jakože ta evoluční teorie měla být na základě toho, co jsi se o evoluci učil před nějakými 50-60 léty.

Btw., umělé Slunce je víceméně novinářský termín. Z vědeckého hlediska je jasné, že v podmínkách pozemských, není možné "vyrobit" tak ohromný tlak, takže se na to musí jít jinou cestou, než jak to "dělá" naše Slunce a navýšit desitinásobně teplotu plazmatu (oproti Slunci). Nevytváříme tedy "malé Slunce", ale snažíme se udržet fůzní reakci jinou metodou, která je v podmínkách naší planety technicky proveditelná. Je to neskutečně složitý problém, který až nyní začíná přinášet první hmatatelné výsledky. Cesta k prvnímu komerčnímu fůznímu reaktoru - ke svatému grálu energetiky - bude ale ještě velmi dlouhá. Každopádně - pokud by světu diktovali pobožní jako ty, nemáme ani ty uhelné nebo vodní elektrárny a svítili bychom si olejovými lampami a utírali bychom si zadek trávou (tak jak za časů, kdy se Pán prochácházel po Judeii)...

Narodil jsi se holt do špatné doby Jene - v době bronzové by ti bylo lépe.]


Re: Jan z doby bronzové (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 24. leden 2022 @ 08:33:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Obecně rozšířený předsudek - pozůstatek vymývání mozků komunistickou propagandou.

Zkus si zjistit něco o osobách vynálezců, kteří ony elektrárny doopravdy vynalezli. Budeš překvapen, že většina z nich byli hluboce věřící lidi.

Pánové Alessandro Volt, James Watt, Isac Newton, André-Marie Ampère ....A celá řada dalších...

  První ( a tedy nejstarší) observatoř v Evropě byla postavena ve Vatikánu.

Katolická církev také jako první začala v Evropě zřizovat univerzity a jejich úroveň zaštiťovala svojí autoritou.
Také univerzita Karlova byla oficiálně založena r. 1347  zakládající listinou papeže (bulou) Klementa VI. .


]


Re: Jan z doby bronzové (Skóre: 1)
Vložil: LD (lubd@post.cz) v Pondělí, 24. leden 2022 @ 10:52:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale no tak Oko - v době I. Newtona byli na našem kontinentě věřící prakticky úplně všichni - nevěřit v židovské pohádky znamenalo společenskou anomálii, která mohla člověku působit nepříjemnosti. Btw., I. Newton byl spíše okultista - argumentovat okultismem v rámci křesťanské propagandy nepovažuji za úplně šťastný nápad.
Nelze samozřejmě popřít, že i v rámci ŘKC byli osvícení lidé se zápalem pro odhalování vědeckých záhad, ale tito byli po dlouhá století dušení oficiálními tmářskými doktrínami (jako třeba geocentrismus a stvoření světa v 7 dnech).
Uznání evoluce a stáří Země a vesmíru přišlo až v momentě, kdy pobožní šéfíci tak nějak pochopili, že by si trváním na doslovném zněním pohádkových příběhů dělali medvědí službu, tak nakonec raději otočili a uznali, že celou tu dobu vykládali lidem pověrečné nesmysly. Samozřejmě to nepřiznali napřímo - obalili to závojem metafor, symboliky a moderní teologie, aby bylo vidět, že Bible a Církev se nikdy nemůže mýlit, jen se krapet chybovalo v interpretaci těch textů :)) Bůh chybovat prostě nemůže, pobožní občas ano...


]


Re: Jan z doby bronzové (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 25. leden 2022 @ 08:09:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..." v době I. Newtona byli na našem kontinentě věřící prakticky úplně všichni "...

Pak je ale vize jakési středověké  "tmářské církve" zcela neobhajitelná.Možná jsi někdy slyšel výraz: "Occamova břitva".

To je dosud nepřekonaná definice naprosto vědeckého přístupu k hodnocení nových objevů vědy až dodnes.

Occam - to byl řeholník katolické církve - Františkán.


]


Re: Jan z doby bronzové (Skóre: 1)
Vložil: Jan21 v Pondělí, 24. leden 2022 @ 10:50:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Víš co? Nech si svou víru v náhodu a lidský rozum, já si ponechávám svou ve Stvořitele. To není ani tak otázka dosavadních vědomosti o hmotných jevech, ale spíš záležitost mravní, tedy nestavět se sám do pozice boha, ale uznat nad sebou autoritu Někoho, nikoliv jen něčeho nejen mimo hmotu, ale i lidský rozum. I geniální vědci, na př. Einstein věřili ve Stvořitele. Já navíc věřím v Ježíše, ale ten není z doby bronzové. 


]


Re: Jan z doby železné (Skóre: 1)
Vložil: LD (lubd@post.cz) v Pondělí, 24. leden 2022 @ 12:11:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano Jene - máš pravdu v tom, že Ježíš už je doba železná. Potíž je v tom, že i tento "moderní železný Ježíš" doslovně intepretoval mýtické pověry z doby bronzové a věřili jim, takže i když si už chleba krájel železným nožíkem, v hlavě mu stále přežívali "pohádky židovských pastevců z doby bronzové", čehož si nemohl nepovšimnout tebou zmíněný A. Einstein, který to okomentoval následujicím způsobem: „Slovo bůh není pro mě ničím jiným než projevem a produktem lidské slabosti, Bible sbírkou ctihodných, ale přesto primitivních legend.“ (podotýkám, že pravost tohoto tvrzení je ověřena).

A vždycky, když slyším křesťany mluvit o mravnosti, vytanou mi na mysli vybrané pasáže z Pentateuchu a musím se tiše smát. Křesťané samozřejmě nemohou tvrdit, že tohle se jich netýká, protože Bůh je prý jen jeden a tak to musí všelijak okecávat, a těm účelovým výhovorkám se pak směju pod vousy ještě víc...
]


Re: Jan z doby železné (Skóre: 1)
Vložil: martino v Úterý, 25. leden 2022 @ 10:01:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
LD ty doslova děsíš společnost svojí stupidní zaostalostí a připomínáš mi zde jednoho blba zde, co je na tom podobně jako ty jen nadává katolíkům do prasat a kurev. Nerozumím co tu plácáš za idiotské názory o Ježíši železném...mýty z doby bronzové atd., protože nenaplňuješ diskusní věrohodnost. Nevím, od kud čerpáš vědomosti ohledně Einsteina, ale pokud já vím, tak on je ten který prohlásil o Bohu Stvořiteli, že nyní může říci, že ten který do všeho vložil své zákony, je ten největší inženýr a on jen jeho zákony poodhaluje. Je znám jeho výrok: "Věda bez náboženství je chromá, náboženství bez vědy je slepé"   "My, Spinozovi přívrženci, vidíme svého Boha v podivuhodném řádu a zákonitostech bytí a v oduševnění bytostí, které se nám jeví u lidí a zvířat." Ty LD ignoruješ skutečnost, že i Einstein prošel svým duchovním vývojem a jako genetický Žid v mládí judaismus ignoroval. Vše přišlo s poznáním vědy, kdy jak konstatuje poznával že to vše má původ ve Stvořiteli, kterého nazývá největším "inženýrem". Osobní Bůh Bible a kosmická síla vesmíru, kterou byl fascinován Einstein stejně jako dnešní lidé, jsou identičtí. Náš Bůh je imanentní a transcendentní zároveň.


]


Martinovo sny (Skóre: 1)
Vložil: LD (lubd@post.cz) v Úterý, 25. leden 2022 @ 10:22:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jejda Martino, teď koukám, že jsem ten Albertův výrok nenapsal úplně celý, tak to se moc omlouvám. Tady je jeho plné znění: „Slovo bůh pro mne není nic víc než označení výtvoru lidské slabosti. Bible je sbírka legend, které jsou sice úctyhodné, ale přesto velice primitivní. Žádná její interpretace, byť by byla sebelepší, nemůže (podle mého názoru) tento fakt změnit“.

K dalším jeho podobným výrokům se mi pak již nepodařilo dohledat odpovídající překlad: "For me the Jewish religion like all other religions is an incarnation of the most childish superstitions. And the Jewish people to whom I gladly belong and with whose mentality I have a deep affinity have no different quality for me than all other people. ... I cannot see anything 'chosen' about them."

Tyto názory prokazatelně zastával v roce 1954, tedy rok před svou smrtí, takže to rozhodně není o tom, že by se z něj na stará kolena stal pobožný. Einstein nevěřil v nějakého osobního Boha, tím méně pak na toho, který je předmětem primitivních židovských pověr.

Einstein byl něco jako panteista, což je na hony vzdálené tomu, v jaké pozici bys ho chtěl mít ty :)]


Re: Martinovo sny (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 26. leden 2022 @ 07:53:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/


  To je dobré zjištění. Měl postřeh, viděl věci reálně. 

  Hezký den
  Cizinec


]


*** CIZINEC JE A N T I K R I S T - Myslivec měl pravdu! *** (Skóre: 1)
Vložil: LD (lubd@post.cz) v Středa, 26. leden 2022 @ 08:46:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Tak nakonec se Cizinec přiznal. Cizinec považuje judaismus i křesťanství za dětinskou pověru. Tím se myslím všechny ty podivnosti kolem Cizince nádherně vysvětlily...
]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 21. leden 2022 @ 11:29:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já tě chápu Jane.
Také jsem jezuity vnímal skrze to, jak v dějinách ukřivdili protestantům, jak jsme se o tom učili už ve škole. V podstatě jezuité byli největší zlo (protireformační zlo), a Ignác z Loyoly byl líčen skoro jako sám ďábel.
   Jenže šokující je pro mě to, že nyní to poznávám a vidím (aspoň u současných jezuitů) dost výrazně jinak. 
A když slyším ta svědectví obrácených, upřímných katolíků, jak svědčí o svém obrácení a jak jim pomohly a pomáhají v duchovním životě ignaciánské formace (exercície tuším tomu říkají česky), tak nemohu na to být slepý a předpojatý. Znám to z polského prostředí, u nás v Čechách nevím. Neznám.

A ta modlitební společenství, která vytvářejí, soustředěná na Ježíše, na uctívání Jeho, otevřenost na Ducha svatého, na charizmata - s tím by zahanbili nejednu evangelikální církev.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Jan21 v Pátek, 21. leden 2022 @ 11:51:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Josefe,
Ty exercicie, to mantrování, neboli duchovní cvičení je něco, co je rovněž převzato z buddhismu či hinduismu, kde se něco stále opakuje dokola a vymývá se tak mysl. Nic nemám proti meditování nad Božím slovem, ale opakovat třeba jednu nebo několik vět dokola, třeba něco jako zdrávas Mariia, nepovažuji za nic jiného, než za duševní masturbaci - proti takovému počínání byl samotný Ježíš Kristus (Mat.6,7) a to je pro mne autoritou. 
Tož tak


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 21. leden 2022 @ 12:08:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Nemyslím že je to o mantrování.  Ta společenství, která (většinou z youtubu) znám, se nemodlí růženec, naučené modlitby a fráze. To není o liturgii, to není mše..
To poznám. Modlí se ze srdce. To je živé společenství se živým Kristem. Ve svobodě Ducha svatého.
A to nebývá ani v církvích CB. 
Tam je to hlavně o výkladu slova, o "skvělých myšlenkách", ... a sem tam se také někdo z lidí na úvod a na konec pomodlí. 


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 22. leden 2022 @ 08:32:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Tak to dopadá, když se člověk vyjadřuje k věcem, které jdou zcela mimo něho!

Zkus si zajít někdy do posilovny a zeptej se cvičících, proč stále opakují stejné pohyby, proč opakovaně zvedají činku či jiné nářadí!
Zkus si zajít za sólistou symfonického orchestru a zeptej se ho, proč stále dokola cvičí jednu a tu samou skladbu!

Proto, aby až bude vystupovat na veřejnosti, byl jeho výkon dokonalým a bezchybným!

Nikdo se nestane mistrem bez cvičení, bez vynaložení námahy, bez vynaložení úsilí. Ani dobře modlit se nenaučíš jinak, než zase jen a jen modlitbou. Myslíš si Jene, že ty jsi v modlitbě už dosáhl dokonalosti?

(1 Te 5,17)
Neustále se modlete!

Modlitba v růženci (Zdrávas) obsahuje v sobě dvojí druh požehnání.
Co myslíš, stačí takto požehnat jen jednou, nebo máme žehnat neustále?
Napovím:

(1 Pt 3,9)
Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, ale naopak žehnejte; vždyť k tomu jste byli povoláni, abyste jako dědictví obdrželi požehnání....


(Nu 6,22-27)
Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Promluv k Áronovi a jeho synům slovy: Takto budete žehnat synům Izraele. Říkejte jim:  Ať ti Hospodin žehná a chrání tě!  Ať nad tebou Hospodin rozjasní svou tvář a je ti milostiv! Ať k tobě Hospodin pozvedne svou tvář a zahrne tě pokojem!
Budou klást mé jméno na syny Izraele a já jim požehnám

A tak i my ve "Zdrávasu"  svoláváme Boží požehnání na sebe, i na plody svého života (na své děti a vnuky, na plody své práce)...
Protože toto andělské zvěstování se týká také nás. Totiž také my, stejně jako Maria, máme za úkol přivádět Krista do tohoto světa.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Jan21 v Sobota, 22. leden 2022 @ 13:00:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To má být komentář k Mat. 6,7? 


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 23. leden 2022 @ 10:18:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To byla pochopitelně odpověď na tvoje námitky ve tvém předešlém komentáři. To jsi nepochopil?


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 23. leden 2022 @ 10:19:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty, když žehnáš, tak pronášíš snad naprázdno slova?


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 21. leden 2022 @ 11:29:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Proč o mě až takto nehorázně lžeš?

Nikdy jsem nic takového netvrdil.

Nepovažuji se ani za bigotního - a také sám Bibli často beru do ruky. Ale konkrétní texty porovnávám s jejich církevními výklady - jak jim církev rozumí už dva tisíce let.

Když si vezme do ruky Bibli úplný neználek, může si z textů vyfantazírovat absolutně kdejakou hloupost.

I čtení Bible má svá pravidla, své předpoklady! Bible je určena především věřícím lidem (vzdělaným už ve víře) - neználkům je zase třeba Boží slovo především hlásat a vysvětlovat.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Jan21 v Pondělí, 24. leden 2022 @ 08:36:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Omlouvám se Okovi za nepravdu, že nečte bibli. Naopak, má ji prošmejděnou dobře, jak i někteří zdejší ateisté, a dovede ji dobře používat či zneužívat sic ne na její   dehonestaci jako ateisté, ale především jenom tam, kde se mu to hodí, tedy k obhajobě své ŔKC víry. Když je něco v rozporu, tak cudně mlčí nebo se snaží tomu dá jiný význam ve smyslu výkladu ŘKC katechismu a svatého magisteria a bez tohoto výkladu ji číst nedoporučuje. A navíc prohlašuje, že větší autoritu má zkorumpovaná lidská organizace se svými výklady a přídavky než Písmo samotné a odvažuje se tvrdit, že je to dílem Ducha svatého.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 24. leden 2022 @ 09:06:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Např. ???

Když mně není něco v Bibli jasné, sáhnu po výkladech.
My katolíci máme docela slušně zpracovány výklady k Bibli, takže si můžeme nastudovat nejenom skutečný význam jednoho konkrétního místa v Bibli, ale hned také i všechny souvislosti tohoto místa s místy dalšími, které svým smyslem s tímto místem nějak souvisí. Tím, že porovnáváme jiná místa v Písmu s dotyčným místem, se nám odhaluje skutečná hloubka smyslu onoho nejasného textu.

Např. J 13,18 souvisí významem s 2 Sam 15,12 (Davidův rádce Achitofel je předobraz Jidášův - David sám je předobrazem zrazovaného Krista).

Pouhým čtením Bible bys na tuto souvislost jen těžko přišel....


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 24. leden 2022 @ 09:55:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je něco jiného znalost textů a znalost těchto souvislostí mezi nimi - a něco docela jiného, když text Písma ožívá a Duch svatý promlouvá do naprosto konkrétní životní situace každého z nás a my v těchto textech nacházíme vedení v životě.


Pak k lenochovi promlouvá Bůh třeba takto:  "Jestliže někdo nechce pracovat, ať také nejí!" (2 Te 3,10)


Workoholikovi pak ale říká Bůh skrze své slovo zase cosi jiného:  "Pohleďte na nebeské ptáky: nesejí, nežnou ani neshromažďují do stodol, a váš nebeský Otec je živí. Což vy nejste o mnoho cennější než oni?(Mt 6,26)


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 20. leden 2022 @ 19:18:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Reformace je o tom, že se jeden mnich zbláznil, následně utekl z kláštera a svedl řeholní sestru vzal si ji za manželku, vydal svůj Lutheruv Katechismus, svoji Bibli, kde vyškrtal co se mu nehodilo a to zašimralo stejně vlažné a šli jsi v krvi katolíků umýt ruce, jak je vyzval Luther. Každého podřežte, ubijte a umyjte si ruce v krvi těch papeženců. To neznáte? Nemám k tomu co říci. Kristus je bude soudit ne já za to, že zradili jeho Církev a nahradili ji divadelním představením. Mše je nenahraditelná a je pouze u katolíků a pravoslavných, což je jedna Církev která jak řekl Jan Pavel II. dýchá dnes oběma plícemi. Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 21. leden 2022 @ 06:32:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Díky za článek, Jane.

  Jestli dobře rozumím obsahu článku, tak reformace porád to samé, zhruba 99% činnosti reformace je zabývání se Římem a historií?

  K článku jen dvě zkušenosti, postřehy.

  1. Osobní: Některé věci nejdou reformovat. Je zbytečné se s nimi zabývat. Je potřeba se s nimi rozloučit. Pohřbít.

  2. Pohled zvenku: Zavrhnutí tradice církve je principielní chyba. Je to většinou odsouzení k tomu prožít znovu totéž.

  ToníkRe: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Jan21 v Pátek, 21. leden 2022 @ 11:08:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zavrhnutí tradice církve je principielní chyba....

Toníku, Toníku
Vidím, že ten katolicismus máš stále pod kůží. Tobě se stále líbí ten pohanský balast, co tam dodnes existuje? Proti gustu žádný dišputát. 


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 22. leden 2022 @ 06:55:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ach jo, Jane. Ty vidíš katolicismus, františek zase kapitalismus, oko zase zatmění herezemi, Jiri zase pobíjení a nenávist... Já tu nenapsal článek z 99% plný katolicizmu, abych dával najevo, že ho mám pod kůží. ;-)

  Pohanský balast, který je v katolicismu, ten se mi nelíbí. Psal jsem o tradici církve, ne o tradici vyrábění soch, obrazů a pověr. 

  Ale oboje do dobré znát. To první ctít, to druhé zahodit.

  Však píšeš, že reformátoři se účastní polévání miminek a vyrábění "křesťanů" svátostí, praxi středověku. Tedy účastní se pohanských tradic - nevrátili se v tak základní věci ani k pravoslaví, kde ještě alespoň praktikují křest, natož k původnímu apoštolskému učení. Takže tradici vytvořenou ŘKC ve středověku lze najít u mnoha reformátorů, co mají katolicismus stále pod kůži. 

  Toník

  


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 22. leden 2022 @ 08:11:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku, je smutné, jak se zase vyjadřuješ jako hlupák.

Co jiného to tedy u tebe je, když ne zatmění rozumu?


..."Psal jsem o tradici církve, ne o tradici vyrábění soch, obrazů a pověr. "...

Vždyť  ty tu ani nedokážeš rozlišit tradici církve od tradice apoštolského učení!
To jsou dvě naprosto různé věci!


Tradice církve:
Tradicí katolické církve jsou např. její podoby liturgie, veřejné průvody na svátek  Božího těla, různé druhy poutí, nedělní přítomnost na mši svaté, důraz na pravidelné očišťování od hříchů ve svátosti smíření (to protestanti nemají) a důraz na časté přijímání eucharistie atd. atd..... ale také třeba i doprovázení zpěvů hrou na varhany, či pořádání duchovních cvičení (exercicie)...
Toto všechno dohromady charakterizuje život v katolické církvi - to je ona po tisíciletí vytvářená tradice církve z věcí, které se lidem osvědčily jako užitečné. Které sice nejsou úplně podstatné, ale přispívají k duchovnímu růstu křesťana a vytvářejí a ukotvují řád života každého katolíka..

Podobný druh tradice si logicky vytvořily i všechny odštěpené církve, protestanty nevyjímaje. I oni mají dneska svou ustálenou liturgii, svůj způsob volení starších, své způsoby slavení Boha - a já nevím, co ještě.

Toto je tradice každé církve - ustálená osvědčená praxe nábožného života ve věcech osvědčených, užitečných - nikoli však úplně podstatných pro život s Bohem. Jen napomáhajících.Apoštolská tradice církve:
Tato tradice apoštolů nevznikala v průběhu staletí - ta se jenom prostě předávala skrze učení katolické církve přímo od jejího počátku.
Obsahuje totiž všechno to, co apoštolové hlásali, ale nenapsali.
Skrze praxi života v církvi se toto však nepřetržitým předáváním z generace na generaci uchovalo až do dnešních dob.
Apoštolská tradice je tedy sdílená praxe života opravdového křesťana.
Je to tedy učení oživované samotným praktickým životem věřících.

Samozřejmě i tato tradice přetrvává dneska už  i v písemné podobě - v dílech pokračovatelů díla apoštolů - v dílech otců církve prvních staletí (tzv. "patristika"), kteří toto apoštolské učení zapsali do písemné podoby. Tato díla nejsou však už součástí kánonu Bible.
A tak typickou ukázkou apoštolské tradice církve je např. i dochované dílo z prvního století -  "Didaché", které nám mimo jiné sděluje základní články křesťanské víry, a také i třeba to, jakými všemi různými způsoby apoštolové tehdy dovolovali křtít.
]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 22. leden 2022 @ 09:28:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tradice církve:
Tradicí katolické církve jsou např. její podoby liturgie, veřejné průvody na svátek  Božího těla, různé druhy poutí, ..... ale také třeba i doprovázení zpěvů hrou na varhany, či pořádání duchovních cvičení (exercicie)...
Toto všechno dohromady charakterizuje život v katolické církvi - to je ona po tisíciletí vytvářená tradice církve z věcí, které se lidem osvědčily jako užitečné. Které sice nejsou úplně podstatné, ale přispívají k duchovnímu růstu křesťana a vytvářejí a ukotvují řád života každého katolíka..


A jak se oko díváš na fakt, že papež František defakto zrušil tu "osvědčenou tradici církve" - tridentskou mši ?
Apoštolská tradice církve:
Tato tradice apoštolů nevznikala v průběhu staletí - ta se jenom prostě předávala skrze učení katolické církve přímo od jejího počátku.
Obsahuje totiž všechno to, co apoštolové hlásali, ale nenapsali.


Takové pojetí ovšem otevírá dokořán dveře různým spekulacím, šarlatánům, bájepiscům, fantastům,....
Výsledek bývá často jako u hry na tichou poštu... 


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 22. leden 2022 @ 12:51:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Papež František nic takového nezrušil. Proč by vlastně měl?

Omezil je!
Latinské mše se slouží i nadále, jen méně často.
Protože doba se změnila.
Dříve byla jazykem vzdělanců latina a zde byla výhoda, že i když jsi přišel v cizojazyčné zemi do kostela na mši, tak jsi všemu rozuměl úplně stejně, jako doma.
Já ti dodnes mohu odříkat zpaměti latinské liturgické texty, které jsem se naučil kdysi koncem padesátých let  jako ministrant!

Dnes se klade větší důraz na liturgii v domácím jazyce - kvůli širšímu a hlubšímu zapojení věřících do liturgie mše.

Podobně by mohl papež zrušit tradici katolické církve v tom, že by třeba povolil kněžím, aby se ženili.

Ani papež však nemůže nic zrušit z apoštolské tradice církve!
Tedy nemůže zrušit nic z toho, co apoštolové hlásali, ale nenapsali.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 22. leden 2022 @ 13:20:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Omezil ji tak, že se to prakticky rovná zrušení tridentské mše. Což je velmi dobře. Protože mnozí katolíci si z té tridentské mše udělali Boha. Dokonce lživě ji nazývají mše "wszechczasów" (nevím, jaký je český ekvivalent). Což je blbost na n-tou./Tedy nemůže zrušit nic z toho, co apoštolové hlásali, ale nenapsali./


Jenže to vy nevíte, co apoštolové hlásali ale nenapsali.
A doufám, že ty lidské výmysly, které údajně apoštolové hlásali, ale nenapsali, papež (když ne ten, tak příští) zruší.
To by řkc velice pomohlo.
]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 23. leden 2022 @ 09:02:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdo jiný to tedy může vědět, když ne právě církve s apoštolskou tradicí a nepřerušenou apoštolskou posloupností? 

Snad protestanti, kteří se objevili až v 15 století?


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 23. leden 2022 @ 09:56:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Není nic, co by bylo důležité pro duchovní život, pro vztah s Bohem, pro poznání Boha, co by evangelisté a apoštolové nezapsali.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 23. leden 2022 @ 10:25:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Není nic, co by bylo důležité pro duchovní život, pro vztah s Bohem, pro poznání Boha, co by evangelisté a apoštolové nezapsali."...


A co vnitřní život církve - skutečný život církve.
Ten se dost dobře nedá zapsat - ten se žije a předává životem - praxí života.


(J 20,30-31)
Ještě mnoho jiných znamení, která nejsou zapsána v této knize, učinil Ježíš před svými učedníky.  Tato však jsou zapsána, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu.  

]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 23. leden 2022 @ 10:44:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


/A co vnitřní život církve - skutečný život církve.
Ten se dost dobře nedá zapsat - ten se žije a předává životem - praxí života./


Ale nikoliv hloupou praxí života.

Skutečný život církve se samozřejmě dá zapsat. A také je zapsán ve Skutcích, v listech apoštolů.
Zcela dostačujícím způsobem.
A hlavně z tohoto popisu je velice zřetelné, co církev určitě nedělala. Na rozdíl od řkc.
/Ještě mnoho jiných znamení, která nejsou zapsána v této knize, učinil Ježíš před svými učedníky.  Tato však jsou zapsána, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu.  /


Tento text říká toto:

Jan nezapsal všechna znamení a divy, které dělal Ježíš. Soustředil se na něco jiného. Jiní evangelisté jich zapsali víc.  
Ale stejně Ježíš dělal ještě nějaké další zázraky a znamení, které nezapsal nikdo z evangelistů. Ale ta další znamení a mocné činy nebyly kvalitativně někde jinde, než ty popsané, aby měly nějaký zásadní vliv na podobu víry křesťanů.
  A to co je zapsané, bohatě stačí k poznání Ježíše, k poznání Otce, k nabytí života v Ježíši.
Nic k tomu není třeba dodávat v nějaké pochybné "tradici".


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 24. leden 2022 @ 10:04:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Skutečný život církve se samozřejmě dá zapsat. A také je zapsán ve Skutcích, v listech apoštolů."...


Pořád si neuvědomuješ, že předávaná zkušenost víry se dost dobře nedá uchovat v písemných textech - ta se musí osobně prožít! Jen prostý "popis" není ještě osobní zkušeností!


Těžko by někdo šel na smrt jen proto, že by si přečetl nějaké texty o tom, co všechno učedníci dělali!..."... co církev určitě nedělala. Na rozdíl od řkc."...

S tak obecným tvrzením na mě nechoď! Na toto se nedá nijak reagovat, než že je to celé hloupost. Buď naprosto konkrétní, co podle tebe církev dělala a co ŘKC nedělá ...

Pak teprve má smysl o tom vést nějaký dialog.
]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 24. leden 2022 @ 11:43:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

/."Skutečný život církve se samozřejmě dá zapsat. A také je zapsán ve Skutcích, v listech apoštolů."...

Pořád si neuvědomuješ, že předávaná zkušenost víry se dost dobře nedá uchovat v písemných textech - ta se musí osobně prožít! Jen prostý "popis" není ještě osobní zkušeností!
Těžko by někdo šel na smrt jen proto, že by si přečetl nějaké texty o tom, co všechno učedníci dělali!/


Oko, vytvoříš si problém, lež, a potom srdnatě proti němu bojuješ. :-)

Nepodsouvej mi něco, co nedělám. Že si něco neuvědomuji.
Nikde netvrdím, že popis života církve je osobní zkušenost.
Tvrdím, že v Písmu je zcela dostačující popis života církve, abychom věděli, jak ten život církve vypadal, co křesťané žili, a také abychom věděli, jak ten život církve nevypadal, co křesťané nežili. A čeho se máme držet v naší víře a v naší zkušenosti.

Z Písma víme, že život církve nevypadal jako v řkc.
Víme, že se nekonaly mše, že se nekonaly tridentské mše, víme, že liturgie jak ji vnímá a provozuje řkc nebyly žádné. Víme, že Pavel na misijních cestách nenosil sebou tabernakulum. Ani hostie.
Víme, že život církve neznal rozdělení na duchovenstvo a světské.
Víme že se křesťané nemodlili ke svatým mučedníkům. Víme, že neuctívali Marii.
Z Písma víme, že nepotřebovali svěcenou vodu. Ani sochy, obrazy,...

A tak dále...

]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 24. leden 2022 @ 18:04:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  Tak, přesně. A to funguje, i když člověk není křesťan.

  Bibli jsem četl, ještě než jsem se stal křesťanem.  A četl jsem tam třeba: 'Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a není bázlivé' A na to jsem nemusel být ani křesťan a nemusel jsem mít ten život církve, abych poznal, že nejsem součástí toho slova, součástí toho docela základního života církve, které to jasné slovo popisuje.

  Toník

]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 25. leden 2022 @ 09:10:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


A já zase tvrdím, že kdyby toto Písmo katolická církev neuchovala až do dnešních časů, tak nemáš k dispozici vůbec nic!

Uvědom si to už konečně!


..."Víme, že se nekonaly mše, že se nekonaly tridentské mše, víme, že liturgie jak ji vnímá a provozuje řkc nebyly žádné."...

Mše se konaly už od počátku shromáždění církve.
Mše má dvě základní části: Bohoslužbu slova a bohoslužbu oběti. Kdekoli se křesťané sešli, tam se konala mše.

(Sk 6,2)
Dvanáct tedy svolalo shromáždění učedníků a řeklo jim:,,Nesluší se, abychom my zanedbávali Boží slovo a posluhovali u stolů.....

(Sk 2,46)
Den po dni jednomyslně a vytrvale docházeli do Chrámu, ve svých domech lámali chléb a pokrmy jedli radostně a v prostotě srdce.

(Sk 2o,7)
První den v týdnu (t.j.  neděle!)  jsme se sešli k lámání chleba; Pavel, který měl příští den odejít, s nimi promlouval. Svou řeč protáhl až do půlnoci....

Tak právě tohle je popisem mše ...


Když se apoštolové rozešli do celého světa, každý v zemích, kam přišel, založil podle sebe maličko odlišnou liturgii - pochopitelnou pro lidi té které kultury.. Společné zůstalo jen toto základní: hlásání a výklad Božího slova, "lámání chleba" a přijímání živého Krista v tajemném těle - v eucharistii...."Víme, že život církve neznal rozdělení na duchovenstvo a světské."...

Ve skutečnosti víme o prvotní církvi pravý opak: vybrané skupiny lidí určené ke konkrétní službě v církvi, které byly do této služby ustanovované Duchem svatým skrze vkládání rukou:
Proto byli v církvi ustanovováni jáhnové, presbyteři, i noví pastýři v církvi - biskupové.


..."Víme že se křesťané nemodlili ke svatým mučedníkům. Víme, že neuctívali Marii."...

V římských katakombách je dodnes dochován nápis: "Svatý Petře a Pavle, přimlouvejte se za nás!" Podobně jsou tam zachovány různá znázornění Ježíšovy Matky. Tu jistě už první křesťané ctili pro její čistotu života s Bohem. A také proč by neměli?]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 25. leden 2022 @ 13:12:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

No, oko, a já zase tvrdím, že Písmo nám Bůh zachoval navzdory katolické církvi...  Mnohdy už to bylo o fous..


/Mše se konaly už od počátku shromáždění církve.
Mše má dvě základní části: Bohoslužbu slova a bohoslužbu oběti. Kdekoli se křesťané sešli, tam se konala mše./


Ne oko. Mše je pevně daný rituál, obřad, s pevně a neměnně danými pronášenými větami. aranžma a pohyby kněží i ostatních lidí.

Nic takového se od počátků shromáždění církve nekonalo.
O shromáždění církve hovoří ap. Pavel např. toto:

2K 3:17: Ten Pán je Duch. Kde je Duch Pánův, tam je svoboda.

Čili žádná nesvoboda, žádné papouškování, formalistická spoutanost, bezduchost, mrtvolná zatuchlost. Naučené věty, modlitby, pohyby, obřady. Bez srdce, bez Ducha.


Anebo

1K 14:26:  Co z toho tedy plyne, bratři? Když se sejdete, každý z vás má chvalozpěv, má učení, má zjevení, má jazyk, má výklad; všechno ať je k budování.
...
Proroci ať mluví dva nebo tři a ti ostatní ať rozsuzují. 30 A když by dostal zjevení jiný, který tam sedí, ať ten první umlkne. 31 Jeden po druhém můžete všichni prorokovat, aby se všichni učili a všichni byli povzbuzováni.Toto je obraz skromáždění církve.  Žádní kněží a nějaká cimprlata se tam nevyskytují.
To ani zdaleka nepřipomíná mši.


Anebo

Sk 2:42: Vytrvale zůstávali v učení apoštolů a ve společenství, v lámání chleba a modlitbách.


Mše je vytrvalé zůstávaní v modlitbách ?
Vždyť tam se nikdo nemodlí.  Několikrát zopakuji po knězi krátkou naučenou, do předu danou frázi, která by mohla vypadal jako modlitba.]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 26. leden 2022 @ 08:41:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tvrdit si můžeš opravdu kde co.

Však důležité je jedině to, co jsi schopen argumentačně prokázat.


..."
Mše má dvě základní části: Bohoslužbu slova a bohoslužbu oběti. Kdekoli se křesťané sešli, tam se konala mše./


Ne oko. Mše je pevně daný rituál, obřad,....
"...


Podobu tohoto obřadu (rituálu) určuje konkrétní druh té které liturgie.
Ten může být až nesrovnatelně odlišný.

Jediné, co o mši platí společně a vždycky je to, že má tyto dvě základní části ... Bohoslužbu slova a bohoslužbu oběti (spojenou s přijímáním eucharistického Krista).

Toto je stejné a společné jak u katolíků, tak i u všech pravoslavných církví s apoštolskou posloupností...."Žádní kněží a nějaká cimprlata se tam nevyskytují."...

Znovu připomenu úlohu služby pastýře v církvi:  ",Nesluší se, abychom my zanedbávali Boží slovo a posluhovali u stolů....".


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 26. leden 2022 @ 11:03:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ty si také můžeš tvrdit kde co.

Moje tvrzení je založeno na tom, jak popisuje shromáždění církve Písmo, konkrétně apoštol Pavel.

Tvoje tvrzení o nějakých liturgiích, mši, mešních ritech, je založeno kdoví na čem. Kdo ho takto formuloval ? Jak se jmenoval ten chlap ?
Oko, jakým způsobem se na hodinové mši, která je sešněrována do nejmenšího detailu, realizuje to, o čem mluví Pavel :

2K 3:17: Ten Pán je Duch. Kde je Duch Pánův, tam je svoboda.

Anebo

1K 14:26:  Co z toho tedy plyne, bratři? Když se sejdete, každý z vás má chvalozpěv, má učení, má zjevení, má jazyk, má výklad; všechno ať je k budování.
...
Proroci ať mluví dva nebo tři a ti ostatní ať rozsuzují. 30 A když by dostal zjevení jiný, který tam sedí, ať ten první umlkne. 31 Jeden po druhém můžete všichni prorokovat, aby se všichni učili a všichni byli povzbuzováni.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 26. leden 2022 @ 11:46:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tobě není jasné, co to znamená  "zůstávání na modlitbách"?

Naučené modlitby podle tebe nejsou modlitby?

Neignoruješ v tomto docela zásadně samotného Krista?


(L 11,2-4)
Řekl jim: „Když se modlíte, říkejte: Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.  Náš denní chléb nám dávej každého dne. A odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. A neuveď nás do pokušení,ale vysvoboď nás od toho Zlého.“ 


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 27. leden 2022 @ 10:36:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko,

rád bych, kdybys odpověděl na ty konkrétní otázky:

1)
Tvoje tvrzení o nějakých liturgiích, mši, mešních ritech, je založeno kdoví na čem. Kdo ho takto formuloval ? Jak se jmenoval ten chlap ?2)
Oko, jakým způsobem se na hodinové mši, která je sešněrována do nejmenšího detailu, realizuje to, o čem mluví Pavel :

2K 3:17: Ten Pán je Duch. Kde je Duch Pánův, tam je svoboda.

Anebo

1K 14:26:  Co z toho tedy plyne, bratři? Když se sejdete, každý z vás má chvalozpěv, má učení, má zjevení, má jazyk, má výklad; všechno ať je k budování.
...
Proroci ať mluví dva nebo tři a ti ostatní ať rozsuzují. 30 A když by dostal zjevení jiný, který tam sedí, ať ten první umlkne. 31 Jeden po druhém můžete všichni prorokovat, aby se všichni učili a všichni byli povzbuzováni.]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 27. leden 2022 @ 10:52:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
1.)
Liturgie (z řec. λειτουργία veřejná služba, z λειτος veřejný a εργον dílo, práce) znamená dnes bohoslužbu, veřejné shromáždění podle tradice a pravidel toho kterého náboženství či církve.

Pravidlům pro bohoslužbu se říká ritus nebo také rituál, soustavnému studiu liturgie se věnuje odvětví teologie s názvem liturgika.


2.)
2 Kor 3,17 - Kde jinde by měl být Ježíš více přítomen, než v bohoslužbě slova (kde se sejdou dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich) a v bohoslužbě oběti (Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev je pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. )


Nedávno jsi , Rosmano, říkal, že vzorem víry byla pro tebe tvoje maminka.

Položím ti tedy otázku - ale odpověz si na ni hlavně sobě, mně na ni ani odpovídat nemusíš.

Nebyla tvoje maminka také právě takovou křesťankou, která se modlila hlavně naučené modlitby?


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 27. leden 2022 @ 11:19:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

2K 3:17:Ten Pán je Duch. Kde je Duch Pánův, tam je svoboda.


Ve mši je svoboda horkotěžko.
Mše je přesným opakem svobody, prostoru pro projev Ducha, spontánnost.
Mše je spoutaným, do puntíku daným dopředu rituálem./Nebyla tvoje maminka také právě takovou křesťankou, která se modlila hlavně naučené modlitby?/

Ne oko, nebyla.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 25. leden 2022 @ 15:34:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

/(Sk 2o,7)
První den v týdnu (t.j.  neděle!)  jsme se sešli k lámání chleba; Pavel, který měl příští den odejít, s nimi promlouval. Svou řeč protáhl až do půlnoci....

Tak právě tohle je popisem mše .../


Ale kdepak oko. To se sešněrovanou předpisy mší nemá nic společného.

Pavel s nimi rozmlouval, kázal, vyučoval.. velmi dlouho - do půlnoci, a pak dále až do svítání. Měl toho mnoho na srdci, co jim potřeboval sdělit, vysvětlit. Mnoho napomenutí, apod, praktických věcí,... Ve svobodě. Nějaký mládenec tam seděl na okně, na parapetě...


To mše je naprogramovaná na minuty, žádný odklon se nepřipouští, netoleruje. Nikdy nic nového. Přesné představení, stále se opakující, stále stejné. Pouze kratičká homilie v rámci mše je několik volných slov kněze./Když se apoštolové rozešli do celého světa, každý v zemích, kam přišel, založil podle sebe maličko odlišnou liturgii - pochopitelnou pro lidi té které kultury.. Společné zůstalo jen toto základní: hlásání a výklad Božího slova, "lámání chleba" a přijímání živého Krista v tajemném těle - v eucharistii./


No to je dobrá hloupost. To vypadá, jako by neměli žádného sjednocujícího papeže...ani Magisterium... :-)
Nikdo z apoštolů nezakládal žádnou liturgii. Takové hlouposti je určitě ani nenapadly. Nic takového neměli kde okoukat. Kdyby to viděli, tak by se zhrozili....
Znali a žili zcela jiná společenství církve. Živé, spontánní, ve svobodě Ducha svatého, kdy každý má něco, bratři prorokují jeden po druhém,..../..."Víme, že život církve neznal rozdělení na duchovenstvo a světské."...

Ve skutečnosti víme o prvotní církvi pravý opak: vybrané skupiny lidí určené ke konkrétní službě v církvi, které byly do této služby ustanovované Duchem svatým skrze vkládání rukou:
Proto byli v církvi ustanovováni jáhnové, presbyteři, i noví pastýři v církvi - biskupové./


Ne oko. Nový zákon, prvotní církev nezná nějakou specializovanou kastu kněží.
Nějaké prostředníky mezi Bohem a obyč. lidem.
To leda Starý zákon. 
   Shromáždění křesťanské církve vypadalo takto:
  "Co z toho tedy plyne, bratři? Když se sejdete, každý z vás má chvalozpěv, má učení, má zjevení, má jazyk, má výklad; všechno ať je k budování."

To "každý z vás má" nevypadá na nějakou "vybranou skupinu".

]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 26. leden 2022 @ 09:11:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Zatímco ty fantazíruješ nad svými představami, já hovořím o konkrétních věcech.

Apoštol Petr založil v Anriochii (syrské) místní církev, evangelista Marek odešel zase k egyptským Koptům.

Jedni i druzí mají svoji bohoslužbu (slova i oběti) - podoba jejich liturgie je však diametrálně odlišná. Docela jinou podobu liturgie mají zase třeba Řekové, kde působil apoštol Pavel.

Liturgie mše odráží mentalitu každého národa - jeho jedinečnost.
A tak v západní církvi se prosadil doprovod zpěvů na varhany, v Africe se tak děje zase za víření bubnů a účastníci při mši tančí.
Liturgie je živá, neustále prochází proměnami. Jen za mého krátkého života pamatuji v mládí při mši i dechové nástroje, dnes už po mnoho desetiletí jako doprovod ke zpěvům přicházejí ke slovu také kytary, housle, basa....


Ale ta základní "kostra" mše zůstává pořád stejná. Všude.

Je to bohoslužba slova :
"Nějaký mladík jménem Eutychos seděl na okně. Když Pavel dlouho mluvil, zmáhal ho hluboký spánek. Přemožen spánkem spadl dolů z třetího poschodí. Zdvihli ho mrtvého.  Pavel sešel dolů, padl na něho, objal ho a řekl: „Neznepokojujte se, neboť jeho duše je v něm.“ -....A bohoslužba oběti:
Pak vystoupil nahoru, lámal chléb a jedl, a dlouho do rána s nimi rozmlouval; a tak odešel.  "
]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 26. leden 2022 @ 11:14:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


/Zatímco ty fantazíruješ nad svými představami, já hovořím o konkrétních věcech./


To se pleteš oko.

Cituji apoštola Pavla, ne svoje představy.
Ten určitě věděl daleko lépe a konkrétně, jak vypadala shromáždění křesťanů než se snaží katolíci podsouvat své liturgie, mše,..]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 27. leden 2022 @ 10:11:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Liturgie (z řec. λειτουργία veřejná služba, z λειτος veřejný a εργον dílo, práce) znamená dnes bohoslužbu, veřejné shromáždění podle tradice a pravidel toho kterého náboženství či církve.

Pravidlům pro bohoslužbu se říká ritus nebo také rituál, soustavnému studiu liturgie se věnuje odvětví teologie s názvem liturgika.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 27. leden 2022 @ 10:43:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


To já vím oko, co to je liturgie.


Jen říkám, že křesťanská shromáždění, apoštolové, nic takového neznali a neprovozovali.

Pro shromáždění církve byla velmi podstatná svoboda Ducha, vedení Duchem, projevy Ducha, který vane jak chce a kam chce a kdy chce.
To je v přímém rozporu s pravidly, rituály.
Ty veškeré působení Ducha, projevy Ducha,svobodu v Duchu, spontánnost zabíjejí, umrtvují.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 27. leden 2022 @ 11:05:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pochop, že podoba církve vznikala "za pochodu".

Duch svatý dával postupně apoštolům poznat, kterou cestou se mají ubírat. Proto také nelze vnějškově srovnávat shromáždění prvotní církve se shromážděními církve dneska! Vnější podoba, projevy se generacemi mění - jen podstata zůstává pořád ta samá.

Je rozdíl v projevech zbožnosti v uzavřené skupině několika lidí (zde je prostor, aby z nich hlasitě promluvil kdokoli má tu potřebu),
a je rozdíl ve shromáždění stovek či tisíců lidí (zde třeba zachovávat určitý stanovený řád. Kdyby vstával a chtěl promluvit kdokoli, byl by z toho nepřehledný chaos jako v židovské škole).


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 27. leden 2022 @ 13:42:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

To chápu.

Ovšem v kostelích málokdy bývá více než 50 - 60 lidí, a stejně je tam mrtvolno


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 22. leden 2022 @ 13:46:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Toníku, je smutné, jak se zase vyjadřuješ jako hlupák.

  To znám, Stando. O tom jsi psal vedle v diskuzi.

  Netřeba urážet osobu - tím člověk vlastně přiznává, že tomu druhému není schopen v dané oblasti věcně oponovat.  

  
Co jiného to tedy u tebe je, když ne zatmění rozumu?

  Zkus Stando neposuzovat okolí podle toho, v čem žiješ ty. 

  Co konkrétně myslíš, co je?


Vždyť  ty tu ani nedokážeš rozlišit tradici církve od tradice apoštolského učení!

  Tvoje psaní ve druhé osobě. To se zase vyjadřuješ k někomu docela fiktivnímu, jako když jsi psal 'ty sám jsi se "postaral", aby v očích církevního práva byl tvůj sňatek sňatkem neplatným!'Podobný druh tradice si logicky vytvořily i všechny odštěpené církve, protestanty nevyjímaje. I oni mají dneska svou ustálenou liturgii, svůj způsob volení starších, své způsoby slavení Boha - a já nevím, co ještě.

  A to už je k tématu, o kterém jsem psal já. 

  Je to tak, jak píšeš. A navíc převzali mnohé z tradic vzniklých ve středověku - třeba udílení svátostí, například poléváním miminek. Tedy se liší od ŘKC jen v detailech. Jinak mají ustálenou praxi nábožného života, tak, jako jsme měli my v ŘKC. Tedy alespoň někteří, které znám osobně.


  V tom se dost liší od tradice, kterou měli apoštolové a která se nám zachovala dodnes - třeba díky tomu, že jí lidé jako Matouš, Marek, Lukáš, Jan, Pavel, Petr nebo Jakub zapsali. A to je dobrá tradice - poslouchat Boha, znát jeho jméno a žít s ním, nést lidem evangelium, záchranu v Pánu Ježíši Kristu, důraz na očištění od hříchu a nový život v Něm, pokřtít ty, kteří přijali to Slovo, sloužit v moci Ducha svatého, potřebným pomáhat, uzdravovat, vysvobozovat, ... Dost na jeden život i několik životů. Nic moc dalšího k tomu potřeba není. 

  Toník]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 23. leden 2022 @ 09:09:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když tak očividné věci nechápeš, nebudu to raději ani dál komentovat. Vysvětlil jsem už dostatečně, co jsem chtěl.

Apoštolská tradice (totiž všechno to, co apoštolové hlásali, ale nenapsali) se logicky mohla udržet, zachovat a přenést do dnešních dnů jenom skrze vnitřní život církve.
Ona se totiž nezachovala nijak sama od sebe, ale zachovala se právě jen skrze církev - u nás skrze katolickou církev - protože v Evropě prostě žádná jiná církev po mnoho staletí vůbec nebyla.

To je prostá realita.]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 24. leden 2022 @ 06:12:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Když tak očividné věci nechápeš, nebudu to raději ani dál komentovat.

  Tvoje psaní ve druhé osobě. To se zase vyjadřuješ k někomu docela fiktivnímu, jako když jsi psal 'ty sám jsi se "postaral", aby v očích církevního práva byl tvůj sňatek sňatkem neplatným!'Ona se totiž nezachovala nijak sama od sebe, ale zachovala se právě jen skrze církev - u nás skrze katolickou církev - protože v Evropě prostě žádná jiná církev po mnoho staletí vůbec nebyla.

  Já vím, Stando. Psal jsi často o neinformovanosti, neznalosti.


  Apoštolská tradice, tedy co apoštolové dělali a hlásali, se logicky přeneslo do dnešní doby jak tím, že je to zapsané v písmu, tak životem církve. Oboje je potřeba.

  Toník


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 24. leden 2022 @ 10:08:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)Neboj se pojmenovat:
Životem které církve se toto přeneslo - životem církve katolické (potažmo římskokatolické), nebo snad životem té církve vaší, která trvá jenom pár desetiletí od svého založení?


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 24. leden 2022 @ 16:49:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Já jsem to pojmenoval, Stando. Křesťanské církve. Nejsou jiné církve. Nebo ty máš jiné "církve", než křesťanské? Jaké to jsou "církve"?

  Církev má jen jeden význam.

  Apoštolové zakládali křesťanské církve. Církve Pána Ježíše Krista. A díky křesťanským církvím se dostal věčný život až k nám. Díky křesťanským církvím máme také zaznamenanou jak praxi, tak učení apoštolů, Ježíše i proroků. Takže můžeme mít oboje - jak vnější popis, tak vnitřní život.


  A život přenáší jakékoliv křesťanké církve - když bylo Jeruzalémské církvi rok nebo deset let, dokázala předat život, jako každá jiná církev. Už když bylo té církvi nula let, předala život 3000 lidem z celého světa. Stejně tak jakékoliv jiné církvi - i té naší, Stando.


  U římskokatolické církve jsem nezažil, že by někomu předala věčný život - naopak, když tu o věčném životě v Pánu Ježíši Kristu píšeme, svědčíme, tak jsou to právě římští katolíci, kdo oponují, útočí, lžou, nadávají, pomlouvají. A to svorně s ateisty, voliči komunistů, bobky a studenty teologických fakult.

  Ale může se stát, že i v římskokatolické církvi může někdo někomu předat věčný život a výjimečně se to stává, slyšel jsem taková svědectví. Ani ŘKC nemá moc na to, aby zabránila Božímu životu, aby zabránila Bohu v tom, aby někoho zachránil od smrti k věčnému životu.

  Toník


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 25. leden 2022 @ 09:29:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pán Ježíš založil jenom jedinou svoji církev. Založil ji na apoštolech.

Nezaložil žádné další "křesťanské církve".

Tito apoštolové zakládali po celém tehdy známém světě v rámci této jedné jediné univerzální Kristovy církve jednotlivé místní sbory (místní církve - dnešní farnosti). Všechny tyto sbory byly však součástí jediné Kristovy církve - za kterou hovořil před světem i před ostatními apoštoly apoštol Petr:


(Sk 1,15)
V těch dnech povstal Petr uprostřed bratří - byli shromážděni v počtu asi sto dvaceti osob - a řekl: ...

(Sk 2,14)
Tu vystoupil Petr s Jedenácti, pozvedl hlas a promluvil k nim takto:,,Muži z Judska i vy všichni, kteří přebýváte v Jeruzalémě, budiž vám známo toto, naslouchejte mým slovům....

(Sk 15,7)
Po dlouhém rokování vstal Petr a řekl jim: "Bratři, vy to víte: již v prvních dnech mě Bůh mezi vámi vyvolil, aby z mých úst pohané uslyšeli slovo radostné zvěsti a uvěřili.
..." A díky křesťanským církvím se dostal věčný život až k nám."...

Nebyla zde žádná spousta "křesťanských církví" různého ražení, jako je dneska - byla pouze jedna jediná církev, církev Kristova, založená na apoštolech. Používat tedy zde množné číslo je zavádějící a z gruntu nepravdivé.Tvoje tradiční nenávist k římskokatolické církvi ti zcela zjevně zatemňuje zdravý úsudek a drží tě stále v zajetí omylů.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 25. leden 2022 @ 16:44:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Tvoje tradiční nenávist k římskokatolické církvi ti zcela zjevně zatemňuje zdravý úsudek a drží tě stále v zajetí omylů.

  Jojo, Stando. Tvoje psaní ve druhé osobě.

  To už zase lžeš a pomlouváš, nebo zase píšeš o někom docela fiktivním? Nebo jen píšeš něco z tvého života?


Pán Ježíš založil jenom jedinou svoji církev. Založil ji na apoštolech.

  Stando, Pán Ježíš nezaložil jen jednu církev. A sám nezaložil ani jednu církev - první církev vznikla v Jeruzalémě, o letnicích, založili ji apoštolové Pána Ježíše. V době vzniku první církve v Jeruzalémě už byl Pán Ježíš v nebi.


Nezaložil žádné další "křesťanské církve".

  To určitě ne. Proč by to taky dělal?

  Další církve zakládali apoštolové, stejně, jako tu první v Jeruzalémě. Svědectví o zakládání církví i o mnoha založených církvích je v písmu, ve skutcích apoštolů, v listech, ve zjevení - třeba o církvi v Antiochii, o církvích v Sýrii, církvi v Efezu, církvi v domě Prisky a Akvily (a to nebyl jediný dům, ve kterém byla církev), církvi v Korintu ... Církev měli Tesaloničené...

  A když Ježíš nechal napsat zjevení (což je mimochodem kniha, kterou nám přímo zanechal), v klidu adresuje část knihy 𝓼𝓮𝓭𝓶𝓲 různým církvím.

  Ještě jakýsi Tertullianus napsal asi v roce 200 ve spisu "obrana proti heretikům": 
  
  Apoštolové založili církve v každém městě, ze kterých všechny ostatní církve, jedna po druhé, odvozovaly své podání víry a semena nauky, a každý den je odvozují, aby se mohly stát církvemi. Pouze z tohoto důvodu budou schopny považovat se za apoštolské, za výhonek apoštolských církví. Každý rod se musí nutně obracet ke svému původci, aby zjistil, kým je. Proto církve, ačkoli jsou mnohé a tolik veliké, obsahují pouze jedinou původní církev, [zbudovanou] na apoštolech, ze které všechny [pocházejí]. Tímto způsobem jsou všechny prvotní a všechny jsou apoštolské, pokud prokázaly, že jsou v jednotě jedno. 
 

  Farnosti apoštolové naproti tomu nezakládali. Ani to nebylo potřeba.


Nebyla zde žádná spousta "křesťanských církví" různého ražení, jako je dneska - byla pouze jedna jediná církev, církev Kristova, založená na apoštolech.

  Samozřejmě, že zde nebyla žádná spousta "křesťanských církví" různého ražení. To je dobře, že to víš. Stačí si přečíst toho Tertulliana, co bylo - po světě v jeho době už bylo obrovské množství církví stejného ražení, křesťanských církví. 

  A všechny tyhle církve předávaly život, věčný život. A i díky nim se dostal věčný život až k nám.

  Toník

  
 


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Úterý, 25. leden 2022 @ 20:26:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec
Stando, Pán Ježíš nezaložil jen jednu církev. A sám nezaložil ani jednu církev - první církev vznikla v Jeruzalémě, o letnicích, založili ji apoštolové Pána Ježíše. V době vzniku první církve v Jeruzalémě už byl Pán Ježíš v nebi.
martino
Cizinče správně. Církev vznikla o Letnicích, kdy apoštolové přijali slíbeného Ducha Svatého, který je uvedl do plné pravdy, jak slíbil Spasitel před svým odchodem k Otci. To společenství Církve bylo zde od okamžiku, kdy je ustanovil Ježíš posláním a vybavil Duchem Svatým. Církev pak na základě kázání Petra v Jeruzalémě se rozrostla, když křest přijalo 3000 mužů. Následně pak se Církev rozrůstala o nově pokřtěné, kteří uvěřili po kázání apoštolů. Toto jsou fakta. 
C

  Farnosti apoštolové naproti tomu nezakládali. Ani to nebylo potřeba.

m
Samozřejmě, že farnosti se zakládali a hned. Jednotlivá nová biskupství byla územně rozsáhlá a tak biskup zakládal své farnosti do kterých dosazoval své pomocníky, vysvěcené kněze jako duchovní správce. Že Církev měla hned od začátku nejen biskupy, ale kněze víme nejen z tradice, ale píše o tom právě v roce 96 papež Klement když vyzývá věřící, aby se podrobili svým kněžím. Takže Cizinče čerpej z Dějin Církve a nečti pohádky nebo neposlouchej svého náčelníka ve shromáždění sekty. 
]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 27. leden 2022 @ 10:29:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)Pán Ježíš ale říká cosi úplně  jiného, než Cizinec:

"Na to mu Ježíš odvětil:,,Blahoslavený jsi Šimone, synu Jonášův, neboť ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec, který je v nebesích.
Nuže! Já ti říkám: Ty jsi Petr, a na té skále  ZBUDUJI  SVOU  CÍRKEV, a brány podsvětí před ní neobstojí. Tobě dám klíče nebeského království: cokoli svážeš na zemi, bude na nebesích svázané, a cokoli rozvážeš na zemi, bude na nebesích rozvázané " (Mt 16,18-19).
Sám Pán Ježíš založil (zbudoval) svoji (jedinou) církev - jako Boží rodinu - na základu apoštolů a proroků.

(Ef 2,19-22)
Proto již nejste cizinci a přistěhovalci, nýbrž spoluobčané svatých a patříte do Boží rodiny;  byli jste vybudováni na základě apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš,  v němž se celá stavba spojuje dohromady a roste ve svatou svatyni v Pánu; v něm jste i vy všichni spolu budováni v Boží příbytek v Duchu.  


Cizinec si evidentně žije v jakémsi svém vlastním náboženském světě - odtržen od skutečnosti věří pak kdejakým lidským vymyšlenostem.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 28. leden 2022 @ 05:31:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Cizinec si evidentně žije v jakémsi svém vlastním náboženském světě - odtržen od skutečnosti věří pak kdejakým lidským vymyšlenostem.  Netřeba urážet osobu - tím člověk vlastně přiznává, že tomu druhému není schopen v dané oblasti věcně oponovat.  

  Toník]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 29. leden 2022 @ 08:02:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tím, že jsem ocitoval tebou prosazované názory  - to tě nějak uráží? 
Proč?
Snad proto, že jsi poznal, že byly hloupé ( a já to odvolávkami na Písmo zjevně dokázal) a nyní se za ně stydíš?


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 29. leden 2022 @ 08:24:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  Ne. Proč by?

Snad proto, že jsi poznal, že byly hloupé ( a já to odvolávkami na Písmo zjevně dokázal) a nyní se za ně stydíš?

  Ne.

   K tému diskuze nic než osobní útoky, urážky a lži už nic nemáš, Stando?

  Zpět tedy od tvých osobních útoků k tématu.


Pán Ježíš založil jenom jedinou svoji církev. Založil ji na apoštolech.

  Stando, Pán Ježíš nezaložil jen jednu církev. A sám nezaložil ani jednu církev - první církev vznikla v Jeruzalémě, o letnicích, založili ji apoštolové Pána Ježíše. V době vzniku první církve v Jeruzalémě už byl Pán Ježíš v nebi.


Nezaložil žádné další "křesťanské církve".

  To určitě ne. Proč by to taky dělal?

  Další církve zakládali apoštolové, stejně, jako tu první v Jeruzalémě. Svědectví o zakládání církví i o mnoha založených církvích je v písmu, ve skutcích apoštolů, v listech, ve zjevení - třeba o církvi v Antiochii, o církvích v Sýrii, církvi v Efezu, církvi v domě Prisky a Akvily (a to nebyl jediný dům, ve kterém byla církev), církvi v Korintu ... Církev měli Tesaloničené...

  A když Ježíš nechal napsat zjevení (což je mimochodem kniha, kterou nám přímo zanechal), v klidu adresuje část knihy 𝓼𝓮𝓭𝓶𝓲 různým církvím.

  Ještě jakýsi Tertullianus napsal asi v roce 200 ve spisu "obrana proti heretikům": 
  
  Apoštolové založili církve v každém městě, ze kterých všechny ostatní církve, jedna po druhé, odvozovaly své podání víry a semena nauky, a každý den je odvozují, aby se mohly stát církvemi. Pouze z tohoto důvodu budou schopny považovat se za apoštolské, za výhonek apoštolských církví. Každý rod se musí nutně obracet ke svému původci, aby zjistil, kým je. Proto církve, ačkoli jsou mnohé a tolik veliké, obsahují pouze jedinou původní církev, [zbudovanou] na apoštolech, ze které všechny [pocházejí]. Tímto způsobem jsou všechny prvotní a všechny jsou apoštolské, pokud prokázaly, že jsou v jednotě jedno. 
 

  Farnosti apoštolové naproti tomu nezakládali. Ani to nebylo potřeba.


Nebyla zde žádná spousta "křesťanských církví" různého ražení, jako je dneska - byla pouze jedna jediná církev, církev Kristova, založená na apoštolech.

  Samozřejmě, že zde nebyla žádná spousta "křesťanských církví" různého ražení. To je dobře, že to víš. Stačí si přečíst toho Tertulliana, co bylo - po světě v jeho době už bylo obrovské množství církví stejného ražení, křesťanských církví. 

  A všechny tyhle církve předávaly život, věčný život. A i díky nim se dostal věčný život až k nám.

  Toník]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 30. leden 2022 @ 09:51:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."
A sám nezaložil ani jednu církev - první církev vznikla v Jeruzalémě, o letnicích, založili ji apoštolové Pána Ježíše. V době vzniku první církve v Jeruzalémě už byl Pán Ježíš v nebi.
"...

Apoštolové založili církev v autoritě Pána Ježíše - z jeho přímého pověření. Založili církev v moci Ducha svatého, kterého jim Pán Ježíš seslal místo sebe.

Není to tedy církev Petrova, či církev Pavlova - je to církev Ježíše Krista - natolik bytostně s Ním spojená, že ji apoštol dokonce nazývá Kristovým tělem.

A Kristus má jenom jedno tělo!

Církev tedy byla sice položena na základu apoštolů - však tento základ položil samotný Pán Ježíš. Je to jeho církev - to on ji zbudoval mocí Ducha svatého na Petrovi a ostatních apoštolech (Mt 16,18)!


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 31. leden 2022 @ 05:13:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Tak, Stando. Díky za příspěvek k tématu.

  Život Petra, Pavla, Jakuba, Jana, Filipa a dalších lidí patřil Pánu Ježíši. Když zakládali první církev, když vznikla církev o letnicích, byla to logicky církev Pána Ježíše. A i když apoštolové a evangelisté a další křesťané vyšli do světa a zakládali církve ve všech městech, byly to církve Pána Ježíše. A ty církve nesly Boží život, tak, jako první církev.

  A v tom se situace neliší dodnes. I dnes jsou na světě církve, které předávají život od Boha, tak, jako církev v Jeruzalémě, v Samaří, církev u Kornelia, ... A podle toho života se církev snadno pozná.

  Toník
]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 31. leden 2022 @ 09:00:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pak ti ještě zbývá si vyjasnit, zda církev, která patří Pánu Ježíši, založil skutečně Pán Ježíš, nebo někdo jiný.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 31. leden 2022 @ 16:24:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  No, mně ne, Stando. Možná tobě si to zbývá vyjasnit?

  Mohl by ti pomoci ten Tertullian. Ten by ti napověděl, kdo skutečně založil ty církve:

  Nebo kdyby sis přečetl skutky apoštolů, je tam popsaný vznik více církví. Stačí si přečíst, kdo je založil. 

  Nebo si zjistit, kde byl Pán Ježíš, když vznikla první církev.

  Toník


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 01. únor 2022 @ 09:25:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ježíšovu církev - nutno podotknout!


..."Nebo si zjistit, kde byl Pán Ježíš, když vznikla první církev."...

Ještě dříve, než se tato církev narodila do světa o letnicích, žila si už dávno předtím svým "prenatálním životem" kolem Pána Ježíše...
Tedy už tehdy to byla církev budována Pánem Ježíšem!


(Mt 16)
Nuže! Já ti říkám: Ty jsi Petr, a na té skále zbuduji svou církev, a brány podsvětí před ní neobstojí.

Pán Ježíš zde neříká Petrovi, aby mu on někdy později zbudoval církev - hovoří v první osobě: Já zbuduji církev!


(Mt 18)
Zhřeší-li tvůj bratr, jdi za ním a napomeň ho mezi čtyřma očima. Poslechne-li tě, získal jsi svého bratra. Neposlechne-li, vezmi s sebou ještě jednoho nebo dva další, aby každá věc byla rozhodnuta slovem dvou nebo tří svědků. Odmítne-li je však poslechnout, řekni to církvi, a odmítne-li poslechnout i církev, ať je pro tebe jako pohan a celník


Pán Ježíš už zde (za jeho pozemského života) hovoří o církvi. O své církvi.
Co myslíš, existovala tato jeho církev už za Ježíšova pozemského života, nebo zde Pán hovořil zatím snad jen nějak teoreticky?
]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 01. únor 2022 @ 16:41:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Ježíšovu církev - nutno podotknout!

  Samozřejmě, Stando, že je to Ježíšova církev. 

  Není to církev Petra, Pavla, Jakuba, i když mnoho církví založili. 

  Stejně tak například Obnovená Jednota bratrská není církví nějakého člověka - není ani Zinzendorfa, ani Kristiána Davida. Natožpak Komenského, který byl v době jejího vzniku dávno po smrti. Je to Ježíšova církev.

  Jako jakákoliv jiná církev.


Ještě dříve, než se tato církev narodila do světa o letnicích, žila si už dávno předtím svým "prenatálním životem" kolem Pána Ježíše...
Tedy už tehdy to byla církev budována Pánem Ježíšem!

  No, samozřejmě. Jako jiné církve. 

  A jako jednotliví křesťané. To je i svědectví mnoha lidí, že se o ně Bůh staral, vedl je, ještě před tím, než se stali křesťany. Stejně tak to bylo s učedníky - s Petrem, Janem, Jakubem, Magdalenou .... Bůh je vedl a staral se o ně dříve, než se stali křesťany.


Pán Ježíš zde neříká Petrovi, aby mu on někdy později zbudoval církev - hovoří v první osobě: Já zbuduji církev!

  Samozřejmě, Stando. 

  Je to Pán Ježíš kdo buduje svou církev na skále. Podle toho se taky jeho církev snadno pozná od všelijakých jiných organizací.


Co myslíš, existovala tato jeho církev už za Ježíšova pozemského života, nebo zde Pán hovořil zatím snad jen nějak teoreticky?

  Myslím, že ano, Stando. 

  Je to ale jen názor - ale myslím si, že církev vznikla dříve, ve chvíli kdy věčný život přijali první lidé. Tedy už prvního dne po vzkříšení. 

  Toník


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 03. únor 2022 @ 09:39:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Obnovená jednota bratrská se ale sama hlásí k odkazu Komenského! Ten odmítl učení Petra Chelčického a to učení Komenského oni přejali bezezbytku!
..." Je to Pán Ježíš kdo buduje svou církev na skále."...

A nijak to podle tebe nesouvisí se skutečností, že ve stejné větě tu ze Šimona udělal Petra?

]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 04. únor 2022 @ 07:07:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/


Obnovená jednota bratrská se ale sama hlásí k odkazu Komenského! 

  Určitě. 

  Stejně tak se hlásí k odkazu Chelčického a k dalším lidem z původní JB, nejen ke Komenskému. Taky k Valdenským. A k mnoha dalším.

  A Inuité mají třeba školu Jana Amose Komenského.

  A pokud jsem lidi z JB potkal, hlásili se taky k Mojžíši, Davidovi, Izaijáši, Jeremijáši, k Pavlovi, Petrovi, Jakubovi....

  Ale to není to podstatné. Každá církev má nějakou svoji historii. Ale ta církev nepatří jejímu zakladateli. Když Petr založil církev, nepatřila jemu - byla to církev Pána Ježíše. protože Petr patřil Ježíši. Stejně tak, když jí založil Pavel nebo kdokoliv další. 

  Stejně tak, když šli bratří z Ochranova a založili po světě několik set církví, nebyly to církve Kristiána, Elizaběth či Jiřího.  Byly to církve, které patřily Pánu Ježíši. 

  To je Stando poznámka k tradičnímu výkladu že první křesťanská církev vznikla (narodila se, byla založena) o letnicích. K výkladu, který je dobře známý i v ŘKC. Proto ti to znovu připomínám, když vytahujete mylné nápady na zakládání jedné jediné církve, i když Písmo a i dějiny svědčí o tom, že brzy po vzniku církve v Jeruzalémě vznikaly další církve a jen v písmu je svědectví o několika desítkách církví.

  Já samozřejmě nedokážu specifikovat kdy a jak přesně "vznikla" první církev. Ale vnímám to tak, jak jsi napsal - tedy že už před letnicemi církev byla, jen v skrytu. Jako miminko před tím, než se narodí. Petr, Kleofáš, Magdalena či Marie se nestali křesťany až o letnicích. Byli křesťany už před tím. O letnicích přijali dar Ducha svatého (podobně, jako bratři v Ochranově a podobně).

  Tak je to i s křesťany dnes - I předtím, než se člověk stane křesťanem, už věří v Bohu, má v sobě Boží život. Už před tím, než se stane člověk křesťanem, se o něj Bůh stará, vede ho - a těch svědectví je mnoho, i moje. 

  A když se člověk stane křesťanem, někdy trvá nějakou dobu, než přijme Ducha svatého. A než se stane členem nějaké místní křesťanské církve.

  Toník
  ]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 04. únor 2022 @ 08:55:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Toto přece není pravda! Kecáš o věcech, o kterých nic nevíš! Ale o to víc suverénně!

K odkazu Chelčického (neodporovat zlu násilím) se hlásí např. amišové či mormoni. Dnešní jednota bratrská naopak uznává právo člověka na nutnou sebeobranu.


..."Když Petr založil církev, nepatřila jemu - byla to církev Pána Ježíše."...

Podstatný rozdíl mezi Petrem  (a dalšími apoštoly) a mezi novodobými "zakladateli církví" je v tom, že Petr měl od Pána Ježíše pověření - pravomoc zakládat církve a byl k této službě vybaven patřičnou mocí od Ducha svatého. Toto pověření, tato moc pastýřů, se předávala skrze vkládání rukou. Nikdo, na koho nebyly takto vloženy ruce, nemá právo zakládat církve!

Pokud to udělá - není to už církev Pána Ježíše! I kdyby se takto tvářila, nemá legitimitu, není v ní Duch svatý ....


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 04. únor 2022 @ 13:05:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

   Já vím Stando, že kecáš o věcech, o kterých nic nevíš! Ale o to víc suverénně! Jako třeba když sis vymyslel, že Komenský byl prvním biskupem Jednoty bratrské a on byl jejím posledním....

  Kdyby tě zajímalo, ke komu se Jednota bratrská hlásí, stačí si to přečíst na jejich webových stránkách, není to tajné [www.unitasfratrum.org]. Nebo na stránkách české JB Nebo na stránce těch z JB, co přešli do ČCE [www.jednotabratrska.cz].


Podstatný rozdíl mezi Petrem  (a dalšími apoštoly) a mezi novodobými "zakladateli církví" je v tom, že Petr měl od Pána Ježíše pověření - pravomoc zakládat církve a byl k této službě vybaven patřičnou mocí od Ducha svatého. 

  Ne, v tom není rozdíl. Moravští bratří měli stejné pověření a stejnou moc Ducha svatého. Proto je také po světě několik set církví, které moravští bratři založili.

  Možná zase píšeš něco z vašeho života? Asi máte vy nějaké "zakladatele církví", kteří nemají pověření zakládat církve od Pána Ježíše a nemají ducha svatého? To bych se ani nedivil.


Pokud to udělá - není to už církev Pána Ježíše! I kdyby se takto tvářila, nemá legitimitu, není v ní Duch svatý ....

  A to už zase píšeš něco z vašeho světa, z vašeho života. 

  ŘKC znám celkem dobře, vím, o čem píšeš. To je ale vaše věc, co žijete, pokud vám to tak vyhovuje, nikdo vám to brát nebude. Snad jen reformátoři, co už se 500 let snaží ŘKC předělat a výsledek se zatím nedostavil.

  Toník]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 05. únor 2022 @ 07:53:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Jako třeba když sis vymyslel, že Komenský byl prvním biskupem Jednoty bratrské a on byl jejím posledním...."...

Zase máš zatmění rozumu?

Tvrdíš tímto zde, že po Komenském Jednota bratrská už nikdy neměla dalšího biskupa - a že ani dneska žádného biskupa nemá!
..."Moravští bratří měli stejné pověření a stejnou moc Ducha svatého."...

Kde ji vzali?
V církvi se tato moc Ducha svatého předává od apoštolů v nepřetržité řadě vkládání rukou na jejich následníky. Kdo tedy konkrétně s touto mocí na Moravské bratry takto vložil ruce a předal jim moc ke službě?

Moravští bratři byli heretiky a nebylo nikoho, kdo by jim předal moc Ducha svatého ke službě v církvi.
]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 06. únor 2022 @ 21:59:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Zase máš zatmění rozumu?

  Ne, Stando. Určitě ne.

  A zatmění rozumu nemá ani Jednota bratrská, když na svých stránkách píše o "výročí 400 let od narození Jana Amose Komenského, posledního biskupa původní Jednoty bratrské"

  A zatmění rozumu nemají ani v Muzeu Jana Amose Komenského, když píší o tom, že "její poslední biskup J. A. Komenský píše Kšaft Jednoty bratrské.".

  A zatmění rozumu nemají ani v Památníku Komenského, když píší o tom, že "Jan Amos Komenský, byl poslední biskup Jednoty bratrské a velký učitel národů."

  Ale možná budeš mít se zatměním rozumu problém ty, když o zatmění rozumu tak často píšeš. Psal jsi o tom, že kecáš o tom, o čem nic nevíš - a v tomto případě dokonce i o věcech, které znají žáci základní školy [zsjindrichov.cz], pokud dávali při vyučování pozor.

 


Kde ji vzali?

  Od Boha, Stando. 

  Jako kdokoliv jiný, kdo tu moc Od Boha měl či má.Moravští bratři byli heretiky a nebylo nikoho, kdo by jim předal moc Ducha svatého ke službě v církvi.

  Jo, a proto je na světě až dodnes více jak 1500 církví Jednoty Bratrské na všech světadílech s více jak milionem křesťanů, viď, Stando. 

  Často píšeš o zatmění rozumu, zatemnění rozumu herezemi. Něco na tvém psaní určitě bude.

  Toník


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 07. únor 2022 @ 09:18:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kde kdo si tu ohýbá dějiny podle sebe!

Ten údajně "poslední biskup" Jednoty bratrské přišel s novým učením, které později měli Moravští bratři (obnovená Jednota bratrská - která ovšem věřila podle Komenského učení už jinak, než původní Jednota bratrská).

Název tedy zůstal stejným, věrouka už byla různá.

Věř si tedy klidně tomu, co papouškují po komunistických historicích dnešní učební osnovy - ale nebudeš mít pravdu.

A není ani pravdou, že v době mezi Komenským a "Ochranovem" by snad neexistovala vůbec žádná Jednota bratrská - existovala, však podle podmínek byla buď v utajení, nebo v exilu a ta už stavěla na Komenském.

Současná věrouka učení jednoty bratrské má svůj původ v Komenského učení. Proto oni sami logicky považují Komenského za svého "prvního biskupa".


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 07. únor 2022 @ 16:17:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Kde kdo si tu ohýbá dějiny podle sebe!

  Tvoji situaci chápu.


Proto oni sami logicky považují Komenského za svého "prvního biskupa".

  Kdo konkrétně Stando považuje Komenského za svého prvního biskupa?

  Snad to není tajné.

  Toník
  


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 08. únor 2022 @ 08:45:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..." Kdo konkrétně Stando považuje Komenského za svého prvního biskupa?"...

Čeští bratři (dříve Moravští bratři, Jednota bratrská).
]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 09. únor 2022 @ 05:29:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Čeští bratři (dříve Moravští bratři, Jednota bratrská).

  Aha. Tak ty neznám.

  Oni nějak vystupují, veřejně? Je někde veřejně dostupná ta informace, že Komenského považují za svého prvního biskupa, na rozdíl od Jednoty Bratrské a ostatních křesťanů?

  Toník


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 09. únor 2022 @ 08:35:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Od roku 1946 má Jednota bratrská v českých zemích opět vlastní biskupy, prvním byl  Václav Vančura.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jednota_bratrsk%C3%A1


Takže co s tím tvým hloupým tvrzením, že Komenský byl prý posledním biskupem Jednoty bratrské?


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 10. únor 2022 @ 06:57:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Od roku 1946 má Jednota bratrská v českých zemích opět vlastní biskupy, prvním byl  Václav Vančura.

  Určitě, Stando. To ví každý, kdo trochu zná JB. Nebo kdo se podívá na historii JB v našich zemích.

  Na to jsem se ale neptal. Neptal jsem se na českou Jednotu Bratrskou, pro kterou je první biskup Václav Vančura.

  Nepsal jsi ale ty náhodou že máš nějaké České bratry, pro které je Komenský první biskup? Máš je ještě?

  Pokud ano, tak se ptám, co jsou zač, jestli nějak veřejně vystupují, mají třeba nějaké webové stránky nebo tak, kde by bylo uvedeno, že Komenský je jejich první biskup.


Takže co s tím tvým hloupým tvrzením, že Komenský byl prý posledním biskupem Jednoty bratrské?

  Kladeš otázky, i když sám neodpovíš. Útočíš. 

  Je srandovní Stando sledovat tvůj postup v diskuzi, když jsi přistižen při tom, že napíšeš z neznalosti věcí, co se učí už na základní škole nějakou úplně totální blbost, zjevně vymyšlenou tebou. 

  Toník


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 11. únor 2022 @ 08:42:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Ona česká Jednota Bratrská není snad podle tebe Jednota Bratrská?


Snažím se jenom nějak pochopit ono nesrozumitelné bludiště tvého uvažování ...

Nynější Jednota Bratrská má své učení postavené na Komenského učení - očištěné už od bludu počáteční Jednoty Bratrské o neprotivení se zlu násilím.
Od bludu, který dneska ještě přetrvává u mormonů, kvakerů a dokonce i u části hinduistů: "Můžeš mě zabít, ale nemůžeš mě donutit, abych zabil já tebe" (Ghándí).


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 12. únor 2022 @ 08:25:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Je dobře, že se snažíš pochopit nesrozumitelné bludiště tvého uvažování, Stando. Přeji ti,abys ho pochopil. Mneby spíše zajímaly odpovědi na otázky, co jsem ti položil.

  Ke tvé otázce:

Ona česká Jednota Bratrská není snad podle tebe Jednota Bratrská?

  Česká Jednota bratrská je Jednota bratrská. Jak tě zase napadla taková blbost, že není Jednota bratrská? To je něco jako tě napadlo sloužit mše za zavržené nebo za lidi v nebi?

  Česká Jednota bratrská měla hodně biskupů, jejím posledním biskupem na dlouhou dobu byl Komenský. Prvním biskupem po dlouhé době, jak jsi správně psal, byl Václav Vančura.

  Psal jsi tu toto? 

  Platí to ještě? Je Vávlav Vančura prvním biskupem JB, jak jsi ty psal¨?

  No a pak jsi ty taky psal, že jsou nějací tvoji "Čeští bratři (dříve Moravští bratři, Jednota bratrská).", kteří mají za prvního biskupa Komenského. 

  Tak se ptám, co jsou zač, kdo to je? 


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 07. únor 2022 @ 07:24:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/


Toto přece není pravda! Kecáš o věcech, o kterých nic nevíš! Ale o to víc suverénně!


  Ahoj Stando.

 Už sis přečetl, ke komu se Jednota bratrská hlásí? 
  Toník


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 05. únor 2022 @ 15:17:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec
  Stejně tak se hlásí k odkazu Chelčického a k dalším lidem z původní JB, nejen ke Komenskému. Taky k Valdenským. A k mnoha dalším.

  A Inuité mají třeba školu Jana Amose Komenského.

  A pokud jsem lidi z JB potkal, hlásili se taky k Mojžíši, Davidovi, Izaijáši, Jeremijáši, k Pavlovi, Petrovi, Jakubovi....

 Ale to není to podstatné. Každá církev má nějakou svoji historii. Ale ta církev nepatří jejímu zakladateli. Když Petr založil církev, nepatřila jemu - byla to církev Pána Ježíše. protože Petr patřil Ježíši. Stejně tak, když jí založil Pavel nebo kdokoliv další. 

martino

Bohu díky, že těch blouznivců je již dnes jen cca. 2000-3000. A pokud zde Cizinec troubí do světa nesmysly, že Církev založil apoštol Petr, pak jsem z takových znalostí zděšen. Církev založil Ježíš, který následně předal "Klíče" Petrovi. Církev nevznikla o Letnicích, ale byla dovršena v dokonalosti, přijetím Ducha Svatého. Již před přijetím DS měla Církev svátostné kněžstvo, kdy tato svátost byla apoštoly přijata před Nanebevstoupením Krista k Bohu Otci. Již v té době měla Církev tvořená apoštoly nejen svátost kněžství, ale svátost křtu, kterou nařídil Spasitel, svátost smíření, komu hříchy odpustíte atd. atd. vše jak Ježíš ustanovil před odchodem k Otci, s příkazem aby se nyní modlili a vyčkali dovršení sesláním Ducha Svatého.
  • 1 [biblenet.cz]Když nastal den Letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě.
  • 2 [biblenet.cz]Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli.
  • 3 [biblenet.cz]A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden;
  • 4 [biblenet.cz]všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. Hned jak apoštolové obdrželi Ducha Svatého hned po kázání apoštola Petra se nechalo pokřtít na 3000 lidí. Z Písma víme, že apoštolové hned pokřtěním předávali Ducha Svatého a že tak mohli činit až když ho sami od Boha obdrželi. Církev Kristova zde byla již před ochodem Krista k Otci, ale neměla Ducha Svatého. Petr sám sebe za biskupa nevysvětil, ta moc byla přijata od Krista a pak následně předávána až do dnešních dnů a tak tomu bude až do konce světa. Jedině ŘKC v prvopočátku nazývaná apoštolská, apoštoly pak katolická - což z řečtiny znamená všeobecná, má trvalou kontinuitu od Krista přes apoštoly až na dnešní biskupy. Od Krista a apoštolů není nikde místo pro nějaké další kluby, sekty a náboženská společenství, která se honosně nazývají "církev". Pokud jsi Cizinče vyměnil ŘKC za klub poblouzněných co se nazývají JB, pak si perlu nevyměnil ani za hliněnou kuličku, ale za kuličku z ho.... 


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 07. únor 2022 @ 07:31:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Martino, to nevím, kolik vás je. Je možné, že je vás jen 2000-3000, nedivil bych se.  To je zajímavé, že jste zděšen. Když jsem tu před pár dny psal: 

Pán Ježíš nezaložil jen jednu církev. A sám nezaložil ani jednu církev - první církev vznikla v Jeruzalémě, o letnicích, založili ji apoštolové Pána Ježíše. V době vzniku první církve v Jeruzalémě už byl Pán Ježíš v nebi.


Cizinče správně. Církev vznikla o Letnicích, kdy apoštolové přijali slíbeného Ducha Svatého, který je uvedl do plné pravdy, jak slíbil Spasitel před svým odchodem k Otci. To společenství Církve bylo zde od okamžiku, kdy je ustanovil Ježíš posláním a vybavil Duchem Svatým. Církev pak na základě kázání Petra v Jeruzalémě se rozrostla, když křest přijalo 3000 mužů. Následně pak se Církev rozrůstala o nově pokřtěné, kteří uvěřili po kázání apoštolů. Toto jsou fakta.


  
Pokud jste z mých znalostí zděšen, co byste řekl na znalosti jistého Tertulliana, co napsal asi v roce 200 ve spisu "obrana proti heretikům": 
  
  Apoštolové založili církve v každém městě, ze kterých všechny ostatní církve, jedna po druhé, odvozovaly své podání víry a semena nauky, a každý den je odvozují, aby se mohly stát církvemi. Pouze z tohoto důvodu budou schopny považovat se za apoštolské, za výhonek apoštolských církví. Každý rod se musí nutně obracet ke svému původci, aby zjistil, kým je. Proto církve, ačkoli jsou mnohé a tolik veliké, obsahují pouze jedinou původní církev, [zbudovanou] na apoštolech, ze které všechny [pocházejí]. Tímto způsobem jsou všechny prvotní a všechny jsou apoštolské, pokud prokázaly, že jsou v jednotě jedno. 

  Co byste napsal jemu?

  Hezký den
  Cizinec


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Úterý, 25. leden 2022 @ 20:07:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec

 U římskokatolické církve jsem nezažil, že by někomu předala věčný život ....

martino
Cizinče to je v pořádku. Církev nepředává nikomu věčný život. Církev převzala od Krista pozvání k věčnému životu s Kristem V Božím Království, každému kdo uvěří Evangeliu hlásané Církví, a dá se pokřtít. Ale zda obdržíš život věčný je jen a jen na tobě. Ty jsi také nečetl nikdy Písmo celé, jinak bys věděl, že podmínka je stanovena nikoliv Církví, ale Kristem, že spasen bude ne ten kdo jen uvěří,,,,to je přeci základ, ale ton kdo ve víře vydrží až dokonce a ve zkoužkách obstojí. To je součást Písma sv. a na tom nic nezměníš. Co jsi těch 20 nebo 30 let v té ŘKC dělal, že to neznáš?  Ano souhlasím, že apoštolové zakládali místní církevní společenství v čele s biskupem. Ale to vždy byly a jsou stejná církevní společenství ŘKC , která jsou pod jednotným vedením úřadu Petra. Ty nevíš, a neznáš list papeže Klimenta do Korita z roku 96? Zde Klement píše jasně a srozumitelně jako nástupce apoštola Petra který silou své autority nad celou Církví žádá uklidnění sporů v této Korintské Církvi: „Vy, kteří jste původci rozbrojů, podrobte se tedy kněžím, změňte smýšlení a skloňte kolena svých srdcí. Naučte se podřizovat. Odložte nadutost a pyšnou domýšlivost svého jazyka.“ (LVII, 1–2)
Když uposlechneme nejsvětějšího jména Božího majestátu, obdržíme příbytek u Boha. Přijměte naši radu a nebudete litovat.“ (LVIII, 1–2)„Neuposlechnou-li někteří napomenutí pronesených našimi ústy, ať si uvědomí, že se řítí do nemalé záhuby: My však na tom žádnou vinu neponeseme.“ (LIX, 1–2)Nerozumím, na jakém základě historických skutečností jsi došel k názorům které hlásáš, ale nedokladuješ. List papeže Klimenta je dochovaný a patří k nejstarším památkám a dokladům prvotní Církve. 


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 26. leden 2022 @ 21:54:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Církev nepředává nikomu věčný život. 

  No, ŘKC ne. O tom jsem psal. 


Ale zda obdržíš život věčný je jen a jen na tobě. 

  To ne, neřekl bych. Je potřeba oboje - ten, kdo život přináší, i ten, kdo život přijme. O tom už píše Pavel.


Co jsi těch 20 nebo 30 let v té ŘKC dělal, že to neznáš? 

  Ty vymyšlené "podmínky" znám. K tomu jsem už psal kdysi článek Oku [www.cizinec.com].

  Jinak v ŘKC jsem dělal to, co tak dělá běžný praktikující katolík - chodili jsme ke svátostem, četli různá zjevení a jezdili na Turzovku či na Svatou horu, scházeli se na různých společenstvích,  připravovali letní společenství pro mladé kluky a pomáhali na těch společenstvích (říkalo se jim "chaloupky"), opravovali jsme fary, kostely, pracovali v samizdatové tiskárně a později i rozváželi literaturu, studovali jsme teologii se Salesiány či s p. Zvěřinou, po revoluci jsem vyklízel archiv na pražském arcibiskupství, byl se podívat na papeže, učil se hrát na kytaru, ale taky jsem například i četl bibli. Hodně věcí, desítky a desítky za mnoho let v ŘKC.


  Apoštolové zakládali církve v čele se staršími, nebo vedoucími, biskupy, nebo sami se sebou, podle potřeby. 

  V době, kdy apoštolové zakládali první církve, ŘKC ještě pobíhala po houbách, Martino. To, co dělali apoštolové, mělo s ŘKC pramálo společného, podobně jako to, co dělá ŘKC, má málo společného s tím, co dělali apoštolové.


  Hezký den
  Cizinec
]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 27. leden 2022 @ 11:38:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martine, opatrně v přesnosti vyjadřování!


Každý křtěnec obdrží ve křtu dar spasení pro věčný život a křestní nevinnost.

Ve křtu jsme dostali dar věčného života. Zda si  člověk tento dar spásy udrží až do poslední chvilky - to záleží, jakým způsobem života žije.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 23. leden 2022 @ 10:11:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku, uvědom si, prosím, že vaše náboženské "společenství", které ty nazýváš církví, vzniklo někdy plus - minus kolem roku 2000!


Takže apoštolská tradice se předávala lidmi - křesťany - a vy jste tu dva tisíce roků nebyli!

A ty máš dneska tu drzost vynášet kritické soudy o projevech zbožnosti v katolické církvi - dehonestuješ smysl křesťanských poutí, nechápeš působení krásy umění na zušlechťování lidské duše (ať už se jedná o hudbu, malířství či sochařství) - nazýváš to modloslužbou!

Skrze ty tvé naučené pobožné fráze ale duchovně nevyrosteš ani o milimetr!


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 24. leden 2022 @ 06:25:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Toníku, uvědom si, prosím, že vaše náboženské "společenství", které ty nazýváš církví, vzniklo někdy plus - minus kolem roku 2000!

Takže apoštolská tradice se předávala lidmi - křesťany - a vy jste tu dva tisíce roků nebyli!

A ty máš dneska tu drzost vynášet kritické soudy o projevech zbožnosti v katolické církvi - dehonestuješ smysl křesťanských poutí, nechápeš působení krásy umění na zušlechťování lidské duše (ať už se jedná o hudbu, malířství či sochařství) - nazýváš to modloslužbou!


  To se zase nelžeš, nepomlouváš mimo téma, viď? Jen se vyjadřuješ k něčemu docela fiktivnímu, co sis vymyslel, jako když jsi psal 'ty sám jsi se "postaral", aby v očích církevního práva byl tvůj sňatek sňatkem neplatným!' To jsi taky nelhal a nepomlouval. Nebo píšeš o sobě, jako František, když píše o nenávisti, nebo Jiri, kdy píše o nenávisti a zabíjení.

  Pokud jde o mne, tak jsem si žádné náboženské společenství nekoupil, ani to neplánuji. Ale chápu, o čem to z tvého života píšeš, když píšeš o "náboženském společenství", byl jsem přeci jen dlouho v ŘKC a také tu vaše náboženské společenství předvádíš.

  Co nazývám slovem "modly", k tomu jsem napsal článek. Určitě není slovo "modla" obecné označení pro umění. Modla s uměním nesouvisí, většina model lze z pohledu umění nazvat "kýč".

  O projevech zbožnosti v katolické církvi jsem nikdy žádné soudy nevynášel. Občas tu napíšu praktickou zkušenost z římskokatolické církve, a to ne jen s projevy, ale spíše s praxí.

  


Skrze ty tvé naučené pobožné fráze ale duchovně nevyrosteš ani o milimetr!

  Tvůj život chápu, Stando. To je na tobě vidět.

  Ale opět: To je tvoje věc, co žiješ. Ale týká se to tématu, o kterém jsem psal.

  Když lidé nemají život, který je v církvi, vypadá to tak, jak předvádíte: Jeden píše o pobožných frází a zatmění rozumu, další vystuduje teologickou fakultu a píše o nenávidění a pobíjení, další si vyrobí kapitalistického rasistického krista jen pro bohaté, další má zase bobky a jiný zas b-hy, další zas píše o tom, jak by rád utekl ke konkubíně...

  A já vám to věřím, že to je váš život, že to, co tu píšete, skutečně mátě v životech, či v hlavě, nebo v srdci. 

  A to se všechno týká tématu článku a toho, co jsem psal. 

  Toník
]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 24. leden 2022 @ 08:46:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Ale to si jenom ty myslíš - protože si ty sám žiješ v tom svém fiktivním světě ....


..." O projevech zbožnosti v katolické církvi jsem nikdy žádné soudy nevynášel."...

Ona praktická zkušenost s projevy zbožnosti je podle tebe cosi jiného, než "praktická zkušenost" z praxí?
A v čem se to jako má lišit?


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 24. leden 2022 @ 17:56:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Ale to si jenom ty myslíš - protože si ty sám žiješ v tom svém fiktivním světě ....

 Tvoje psaní ve druhé osobě. To se zase vyjadřuješ k někomu docela fiktivnímu, jako když jsi psal 'ty sám jsi se "postaral", aby v očích církevního práva byl tvůj sňatek sňatkem neplatným!'

  Dokázal bys někdy napsat něco normálně česky, sám za sebe, v první osobě? Třeba "já žiju ..." nebo "my žijeme"? Něco z tvé praxe, přímo? Ne takto zprostředkovaně přes druhé, projekcemi?
  Stando, projevy zbožnosti jsou popsané v našem učení. Například 'Zbožnost čistá a neposkvrněná před Bohem a Otcem je toto: navštěvovat sirotky a vdovy v jejich soužení a zachovávat se neposkvrněným od světa.

  To je oboje dobré. A nejen to, mnoho dalšího, k čemu vede zbožnost. Zbožnost je dobrá. Nikdy v životě jsem nepronášel soudy nad projevy zbožnosti, natož v ŘKC. Za každý projev zbožnosti jsem rád - ať už je v ŘKC, ČCE, nebo kdekoliv jinde. 

  Tedy když jsi psal "ty máš dneska tu drzost vynášet kritické soudy o projevech zbožnosti v katolické církvi" jsi jednoduše lhal a pomlouval, jako vždy. Nebo jsi psal o někom fiktivním, vymyšleném.   Co je ta tvoje '"praktická zkušenost" z praxí', to neznám. Nedokážu tedy odpovědět na tvoje nápady.


  Z ŘKC praxe znám praktické projevy pobožnosti. Z praxe ŘKC a projevů pobožnosti tu občas něco napíšu: Zpovědi, mše a přijímání, svátosti a svátostiny, poutě a pobožnosti, novény korunky a litanie, oběti a zasvěcení, růžence a anděle páně, klekání a bití v prsa, ... Píšu tu obvykle konkrétní svědectví, praktickou zkušenost, svědectví o účincích pobožnosti a jejích projevů. 

  Svědectví z praxe píšu proto, že jsem jí žil, znám jí. 

  Ani nad projevy pobožnosti z praxe ŘKC obvykle nepronáším soudy. Pronášel bych tak soudy leda tak nad sebou, nad tím, co jsem žil já sám.


  Stejně tak tu občas napíšu zkušenost ze života v komunismu, byť jsem ho zažil kousek. Nebo zkušenosti se socializmem, toho už jsem jako dospělý zažil více. Nebo zkušenosti se svobodou. Nebo zkušenosti s ekonomikou. Nebo s fyzikou, vědou. Mám o čem psát. 

  Stejně tak píšu zkušenosti ze života s Pánem Ježíšem, zkušenosti ze záchrany od smrti a temnoty k životu. Svědectví z praxe tu píšu proto, že to je můj život.

  Zkrátka píšu zkušenost z praxe, z toho co žiju, co prakticky znám.


  Kdybych byl reformátor, budu psát něco z praxe reformátora. Takhle se radši reformátora zeptám na to, jestli už se ta reformace povedla, jestli už je na tom ŘKC lépe, po té reformaci, po pěti stech letech usilovné práce reformátorů. A že nejsem reformátor, napíšu svůj pohled, osobní zkušenost ze záchrany z náboženství soch, obrazů a pověr: Že některé věci nejdou reformovat. Jsou tak zvrácené, mrtvé, že je potřeba je zahodit. Rozloučit se s nimi. Důstojně, slavnostně, vesele, ale rozloučit se a nimi.


  Kdybych byl protestant, napsal bych něco z praxe protestanta. Že nejsem, tak se protestantů ptám, co žijí, jaký je jejich pohled na svět. 

  Kdybych byl budhista, napíšu něco o budhismu. Kdybych byl judaista, napíšu něco o judaismu. Kdybych byl ateista, napíšu něco o ateismu. Ptát se ale ateistů či judaistů na nic moc nebudu, protože většinou stejně neodpoví a jen trollí. Ale i tak zjevují zprostředkovaně svůj život a obsah svého nitra, takže alespoň něco.

  Toník


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 25. leden 2022 @ 09:48:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..." Ani nad projevy pobožnosti z praxe ŘKC obvykle nepronáším soudy. Pronášel bych tak soudy leda tak nad sebou, nad tím, co jsem žil já sám."...Připomenu:


Ať si každý rozumě uvažující sám posoudí, zda je toto soud nejenom nad tebou samým, ale zároveň také soud nad projevy zbožnosti v katolické církvi....
]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 28. leden 2022 @ 14:12:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko píše:


///
A tak typickou ukázkou apoštolské tradice církve je např. i dochované dílo z prvního století -  "Didaché", které nám mimo jiné sděluje základní články křesťanské víry, a také i třeba to, jakými všemi různými způsoby apoštolové tehdy dovolovali křtít.
///

Didáché? Tento zákonický spisek, který už neví, co je skutečné Evangelium Ježíše Krista? To snad ne. Což nevidíš ten nebetyčný rozdíl se spisy např. apoštola Pavla? 

No, ostatně, podle tvého přístupu k němu vlastně lehce odvodíme tvé porozumění Evangeliu. 
]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: noname (honza610@centrum.cz) v Pátek, 28. leden 2022 @ 16:41:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 28. leden 2022 @ 19:43:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Noname,

mluvím za všechny biblické věřící.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Jan21 v Sobota, 22. leden 2022 @ 10:25:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj
Nevěděl jsem, co tou tradicí myslíš. Tou "svatou tradicí samozřejmě nemíním to, co je obsaženo v kánonu Písma NZ, ale to, co tam nikde nenajdeme - výčet by byl dlouhý a už mockrát to tu někdo podrobně uváděl - , ale to, co tam nikde není a co i je v rozporu s ním. Něco, co vlastně "vylepšuje" nebo i supluje to, co je smyslem celé bible  obsažené ve SZ implicitně, v NZ explicitně realizované skrze dokonalou oběť Ježíše Krista jako smíření s Bohem Otcem jednou a provždy - "dokonáno jest".

Naopak katolíci musí stále něco přidávat. V každé mši, pilíři katolické zbožnosti, musí  Krista upečeného z mouky pokaždé znovu obětovat (neustálá oběť). Jsou jednou nohou stále ve SZ a navíc této materii (údajně proměněného v Krista s tělem i krví) vzdávají božskou úctu  - Myslivec to trefně nazývá chlebomodlou.

Divím se, že si katolíci stále přivlastňují apoštola Pavla, když jejich evangelium je falešné. Kdyby pozorně četli jeho epištoly Římanům, Galatským a Židům, museli by přijít na to, že to co praktikují, je v rozporu s tím, co apoštol Pavel píše. Jinak by museli Pavla nazvat tím největším heretikem. 

Máš pravdu že i evangelíci si z katolicismu ponechali křest nemluvňat a vyrábějí tak většinou z lidí jen matrikové "křesťany" stejné či horší kvality než katolíci. Pravoslavní sice "topí" při křtu mimina, ale zde jde opět jen o rituál - formální akt. 


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 22. leden 2022 @ 14:03:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  No, hlavně tradici církve - tedy život, který žijí lidé s Bohem, život v Pánu Ježíši Kristu. Když člověk odhodí všechny tradice a zůstane mu "sola scriptura", tak je to prima, že se nesplete, ale nějaká moc dobrá tradice mu pak může scházet - například moc Ducha svatého k novému životu. A ta se opravdu nepřenese jen písmenky a z písmenek se nevyrobí.


  K tomu, co píšeš: Co je důvodem, proč se zabýváš katolíky a ŘKC, kristy upečenými z mouky, co si katolíci přivlastňují a nepřivlastňují, co praktikují, ... Je to k něčemu? 

  Jsi katolík, že to řešíš? To je přeci katolíků věc, co dělají. Jak se to týká tebe? 

  O tom ti píšu. Jsou věci, kterými nemá vůbec smysl se zabývat. Pokud v nich člověk nežil či nežije, tak je nechat být, pokud je člověk žil či žije, tak je vzít a vyhodit, ukončit, pohřbít. Jako to udělali křesťané na začátku - modly vyhodili, modlářský způsob života opustili, mrtvolu hříchu pohřbili. Finito, konec. To je vše, co je potřeba řešit a čím se zabývat. To je záležitost nějaké krátké doby. 

  Re-formace je podle mne principielní error z neznalosti. Reformace znamená obnovu předchozí či původní formy. Znají reformátoři tu původní formu? 

  Byla prakticky k něčemu snaha o reformaci? Přeci jen tu jsou reformátoři čtyři sta, pět set let. To už je dost dlouhá doba. Povedla se ta reformace? Změnila se nějak ŘKC reformací? Má už potřebnou původní formu?

  A tom píšu - v ŘKC je určitě dost lidí, kteří hledají Boha, často zoufale, tak jako kdysi my. Ti potřebují evangelium. A je dobře, když jim někdo moc k záchraně přinese. Ale reformovat ŘKC? Myslíš, že se to někdy reformátorům povede?

  Toník


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 23. leden 2022 @ 10:16:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Moc dobrá otázka pro ty, co si zachovali zdravý rozum!

Jak by mohli znát formu prvotní církve, než právě jen od té církve, která je podle nich ale z gruntu špatná? Kdo jiný by jim ji ale pak mohl předat? Logicky už nikdo!


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 24. leden 2022 @ 07:14:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/


Jak by mohli znát formu prvotní církve, než právě jen od té církve, která je podle nich ale z gruntu špatná?

  Divná otázka, zřejmě z vaší reality "zgruntu špatných církví". Ne všichni reformátoři si myslí, že církev je špatná.  Ale asi jsou i takoví. Ale "zgrutnu špatná církev", to už je zase něco, co žijete vy, Stando, vaše uvažování, váš svět.


  Vnější formu prvotní církve může znát kdokoliv - stačí si přečíst, jak Jeruzalémská církev vypadala, to se dochovalo dodnes. Nebo další církve - v Antiochii, Samaří, Efezu... Nebo kteroukoliv církev dodnes. 

  A vnitřní formu církve může člověk částečně znát, když si přečte svědectví lidí - Petra, Pavla, Jakuba, Jana, ... Ale lépe samozřejmě, když tu vnitřní formu církve zakusí ve svém životě. 

  To je jako s čímkoliv jiným - například lyžování nejlíp člověk pozná tak, že se postaví na lyže, vyjede na kopec a pustí to dolů. Ne jen tak, že si přečte, jak to vypadá na sjezdovce a poslechne si výukový kurz či nstruktora.

  Toník
  


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 24. leden 2022 @ 08:14:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


A kde jinde si to můžeš přečíst, než jenom v zápisech, které si pořídila a uchovala až do dnešních časů  katolická církev?

Antiochie, Samaří, Efez - toto všechno byla po tisíc let jednotná katolická církev! Nebyla tehdy žádná jiná!Dneska se nazývá "církví" kde kdo! 
Dokonce i ti, kteří se dali dohromady jako "církev" a zvolili si staršovstvo až ve století jednadvacátém!

I když se poprvé postavíš na lyže, tak je užitečné o tom už dopředu vědět co nejvíc. Však nutně alespoň základy. Abys třeba nestrkal boty do vázání obráceně, nebo aby jsi se nesnažil jezdit vzhůru do kopce.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 24. leden 2022 @ 18:20:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
kde jinde si to můžeš přečíst, než jenom v zápisech, které si pořídila a uchovala až do dnešních časů  katolická církev?

  V bibli, Stando. Třeba v knize skutků apoštolů. Tam je zapsané to, jak vypadala první církev. Jeruzalémská církev.


Dneska se nazývá "církví" kde kdo! 
Dokonce i ti, kteří se dali dohromady jako "církev" a zvolili si staršovstvo až ve století jednadvacátém!

  To je možné, Stando. "Církví" se dokonce nazývá i to, do dělá s ministranty v sakristii či s kuchařkami na faře divné věci, které pak nadřízení mají práci ututlat před policií a soudy. Nevím, co vše nazýváte církví. 


I když se poprvé postavíš na lyže, tak je užitečné o tom už dopředu vědět co nejvíc.

  Určitě.

Však nutně alespoň základy.

  Ne, to není nutné. 

  Viděl jsem tříleté děti, kterým obuli lyžáky a lyžičky a pustili je s kopce dolů. A když jsem stál prvně pořádně na lyžích já, taky jsem zrovna neznal ani ty základy. Bylo by to bývalo lepší, ale nutné to není.

  Stejně tak je to s věčným životem - tam jsem naopak znal skoro vše do naprostých detailů o věčném životě a o křesťanství, ještě jsem ani nebyl křesťanem. Pročetl jsem celou bibli, vyslechl desítky svědectví, prodělal desítky a desítky rozhovorů s křesťany.  Znal jsem snad všechno. Jen jsem křesťanům nevěřil. A když jsem se stal křesťanem, byl jsem na tom tak docela podobně, jako ateista, který jeden den uvěřil Pánu Ježíši a druhý se dal pokřtít a neznal skoro nic. V něčem líp, v něčem hůř, ale lišili jsme se jen v detailech. Zkušenost byla stejná.


  Jako když se dva lidé člověk postaví prvně na lyže a sjedou kopec, jeden si přečetl knihu o lyžování a druhý ne. Dole se oba radují z toho, že jsou živí a vědí alespoň trochu, co to to lyžování je.


  Ten, kdo si v teple domova jen přečetl knížku o lyžování a věří jí, ten ví o lyžování asi tolik, jako člověk, co si přečetl docela celou bibli a věří jí.Abys třeba nestrkal boty do vázání obráceně, nebo aby jsi se nesnažil jezdit vzhůru do kopce.

  Nepsal jsi náhodou, že už nejsi dítě? 

  Některé tvoje nápady na to ale nevypadají. Ale zase takové tvoje nápady dávají smysl, proč píšeš o zmatení herezemi a životu postaveném na hlavu.

  Toník


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 25. leden 2022 @ 08:44:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."..."Církví" se dokonce nazývá i to, do dělá s ministranty v sakristii či s kuchařkami na faře divné věci,...."...

Toníku, Toto je od tebe hodně pokleslé jednání - docela podpásové! Co mám já s tímto společného? Já přece nedělám žádné divní věci ani s kuchařkami, ani s ministranty!

Ale jelikož je nás katolíků v naší zemi možná stotisíckrát víc, než kolik je vás dohromady v té "církvi" vaší - jaký div, když se v takovém množství najde i shnilé jablko!

A co když máte podobně shnilé jablka i v tom vašem malém společenství a tutláte to?
Prohlásíte pak o takovém, že k vám vlastně  "nikdy nepatřil"?..."
kde jinde si to můžeš přečíst, než jenom v zápisech, které si pořídila a uchovala až do dnešních časů  katolická církev?

  V bibli, Stando. Třeba v knize skutků apoštolů. "...


A ty Skutky apoštolů by jsi získal kde, kdyby nebylo dvoutisíciletého trvání  katolické církve, která je uchovala?
A co to vlastně jsou, ty  "Skutky apoštolů?"
Je to písemný zápis o dění a událostech z období začátku trvání této církve, které zapsal evangelista Lukáš a které by bez katolické církve už dávno předtím, než jste se vy stačili ustanovit jako "církev"  zmizely v propadlišti dějin.
]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Úterý, 25. leden 2022 @ 09:41:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec

..."..."Církví" se dokonce nazývá i to, do dělá s ministranty v sakristii či s kuchařkami na faře divné věci,...."...

martino

Cizinče pokud to nevíš, to je nemoc každého společenství. Podle statik se tak děje v rodinách ze stany strýčků, dědečků, otců i matek. Pak následují sociální ústavy, zájmové spolky dětí, Na třetím místě podle statistiky v Německu se tak děje ze strany příslušníků policie, učitelů ve školství atd. Pokud jde o selhání ze strany ŘKC pak se nejedná ani o půl procenta, zatím co např. v USA se jedná ze strany ostatních zde existujících církviček, o desítky procent. Stejná situace je i v Německu u protestantů. Vždy to bylo, je a bude a nikdo to nevymýtí, protože pedofilie a další nemoci se musí léčit. Problém je jako s covidem. Nemeocný ti řekne já jsem zdravý a hotovo, to je jen rýmička. Takže jak píše oko používáš diskusně pokleslé názory.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 25. leden 2022 @ 17:37:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Takže jak píše oko používáš diskusně pokleslé názory.

  No, nepoužil jsem názory. Použil fakta, Martino. 

  Určitě jsem je použil diskuzně zcela poklesle, snížil jsem se tím na úroveň oka, to uznávám. Nedělám to rád. 

  Reagoval jsem tak na jeho úhybný manévr ve stylu "Dneska se nazývá "církví" kde kdo!", poznámku, která vůbec nesouvisela s tématem ani s tím, co jsme psal a ve které si oko řešil nějaké své problémy. Chápu, že se dnes církví nazývá kde kdo, ale to s tématem nesouvisí.

  Snad se oko probere, porozumí a vrátí se k tématu. 


  Reagoval jsem na divnou otázku:

Jak by mohli znát formu prvotní církve, než právě jen od té církve, která je podle nich ale z gruntu špatná?

  A psal jsem praktickou zkušenost ze života:

  Vnější formu prvotní církve může znát kdokoliv - stačí si přečíst, jak Jeruzalémská církev vypadala, to se dochovalo dodnes. Nebo další církve - v Antiochii, Samaří, Efezu... Nebo kteroukoliv církev dodnes. 

  A vnitřní formu církve může člověk částečně znát, když si přečte svědectví lidí - Petra, Pavla, Jakuba, Jana, ... Ale lépe samozřejmě, když tu vnitřní formu církve zakusí ve svém životě. 

  To je jako s čímkoliv jiným - například lyžování nejlíp člověk pozná tak, že se postaví na lyže, vyjede na kopec a pustí to dolů. Ne jen tak, že si přečte, jak to vypadá na sjezdovce a poslechne si výukový kurz či nstruktora.

  Hezký den
  Cizinec]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 04. únor 2022 @ 08:46:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Pořád zde máš stejnou uzavřenou smyčku absurdnosti: kde jinde si o tom můžeš přečíst, než zase jen v písmech, které uchovala ona "z gruntu špatná" katolická církev?
Takže veškerou autoritu, relevantnost a váhu Písma  odvozuješ z autority a váhy církve, která byla po tisíciletí nositelkou odkazu Písma. Je - li tato církev špatná, jak to, že nám dala dobré Písmo?


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 04. únor 2022 @ 13:15:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Pořád zde máš stejnou uzavřenou smyčku absurdnosti: kde jinde si o tom můžeš přečíst, než zase jen v písmech, které uchovala ona "z gruntu špatná" katolická církev?

  Stando, myslíš římskokatolickou církev, která tak pečlivě uchovávala bibli kralickou? Nebo myslíš římskokatolickou církev, která tak pečlivě ohněm uchovávala písmo svaté, které přeložil Metoděj? Nebo kterou "zgruntu špatnou katolickou církev myslíš"?


  Stando, jak vypadaly první církve, v Jeruzalémě, Samaří, malé Asii, Evropě, to je možné si přečíst v křesťanském písmu, které vzniklo v křesťanské církvi a dodnes ho křesťanská církev uchovává.Takže veškerou autoritu, relevantnost a váhu Písma  odvozuješ z autority a váhy církve, která byla po tisíciletí nositelkou odkazu Písma. 

  Veškerou ne, Stando. Mám vlastní zkušenost s autoritou, relevantnostní a váhou Písma.

  Ale nějakou ano - psal jsem tu mnohokrát (i pod tímto článkem) že jsem jednoznačným zastáncem tradice církve, křesťanské tradice.


Je - li tato církev špatná, jak to, že nám dala dobré Písmo?

  Dobrá úvaha. 

  Jak tě napadlo, Stando, že je tato církev špatná? Podle toho co žijete vy v té vaší "církvi"?

  Špatná je "církev", která proti písmu svatému brojila, co je na světě, spálila překlad Metoděje, zabavovala a likvidovala bibli kralickou a jiné bible, pronásledovala křesťany, jak jen to šlo, vraždila, mučila. 

  Ta nebyla a není nositelkou písma - zato je dodnes nositelkou nápadů, které jí jsou vlastní.  Toník


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 05. únor 2022 @ 07:45:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..." to je možné si přečíst v křesťanském písmu, které vzniklo v křesťanské církvi a dodnes ho křesťanská církev uchovává."...


A která to má být ta "křesťanská církev", která Písmo historicky dokazatelně uchovávala po dva tisíce let?

Snad ta vaše "církev", která vznikla až někdy na přelomu století jednadvacátého?


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 06. únor 2022 @ 22:23:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
A která to má být ta "křesťanská církev", která Písmo historicky dokazatelně uchovávala po dva tisíce let?

  Kterákoliv, Stando.

  Třeba církev v Jeruzalémě. Ta uchovávala od počátku písmo. Od počátku se řídila tím, co je v písmu a písmo ochraňovala. 

  Stejně tak to dělá kterákoliv církev v dějinách, že je pro ní písmo vzácné. 

  Jednou například přišli na naše území Konstantin a Metoděj. A o písmu napsali toto:

  Slyšte, Slované, toto: Dar ten je věru od Boha daný, dar Boží je to údělu na pravici, dar duším nikdy se nekazící, těm duším, které jej přijmou. 

  Matouš, Marek, Lukáš a Jan učí všechen lid a praví: Vy všichni, kdož svých duší krásu vidíte a milujete a rádi byste temnotu hříchů zapudili a hniloby tohoto světa se zbavili a rajský život nalezli a unikli ohni horoucímu,

  To napsali dobře. A k tomu přidali to písmo. 

  Celé, přeložili ho. 

  Ale jakási zlá sekta sekta je nejdřív zajala, později intrikařením z části vyvraždila, zčásti vyhnala, z části prodala do otroctví. 

  A písmo, které Metoděj tak pracně překládal, to vzácné písmo, které každá církev uchovává a chrání, tak to písmo spálila. Skoro úplně všechno. Kromě nějakých útržků, které se zničit nepodařilo. Teda pokud je ta sekta nemá schovaný nějaký opis ve Vatikánu.


  Ale i tak - ty křesťany, kteří uchovávali písmo a které ta nevěstka vyštvala, ti přišli na Balkán. Na jedno místo, kam zrovna vyhnal jeden vládce několik set tisíc nepohodlných lidí z východu, aby tam tvořili nárazníkovou zónu proti barbarům. A obě tyhle skupiny chránily a uchovávaly písmo, jak mohly - a protože na ně nevěstka nemohla, mnoho rukopisů písma a opisů z té doby se dochovalo [gorazd.org]. Až tak, že jim to vydrželo do 14. století.

  A jeden český král - jakýsi Karel IV, pozval pak do Čech tehdy z Balkánu lidi, co znali a uchovávali písmo. To písmo, které přeložili žáci Metoděje. A ti opět přeložili písmo. Do aktuálního jazyka. Po pár desítkách let jejich působení přijel jakýsi Ital do Prahy a prohlásil, že „Česká selka zná Písmo svaté lépe než mnohý italský kardinál. A to tak bylo. A lidé si znova vážili písma, uchovávali ho.

  A tak je to dodnes, že v prostředí, kde se chrání a uchovává písmo, zná kdejaká sekretářka či důchodkyně písmo lépe, než kdejaký kardinál.

  Zná v tom pravém slova smyslu Znát.


  A i později, čeští bratří přeložili tzv. Kralický překlad. A uchovávali ho. I když se ho nevěstka snažila opět zabavit a spálit, už se jí to nepovedlo, Neměla na to moc. A bratři uchovávali to písmo i nadále. Až tak, že když jsem se stal křesťanem, četl jsem právě tohle písmo. A četl jsem ho tak, že jazyk jejich doby byl mým jazykem.


Snad ta vaše "církev", která vznikla až někdy na přelomu století jednadvacátého?

  Samozřejmě, Stando. I naše církev.

  A církve, které znám, lidi z nich, které osobně znám, se podíleli nejen na uchovávání písma, ale na překladech - v církvích, které znám, vznikl ČSP, znám lidi, kteří překládali NBK a později B21. Znám lidi, kteří zachránili za starého Atari překlad Miloše Pavlíka a vydali ho ...

  Postoje křesťanských církví se od počátku dodnes v tomto neliší. Od počátku dodnes písmo jasně chrání, uchovávají, a Boží slovo ctí.

  Toník


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 08. únor 2022 @ 08:41:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A která to má být ta "křesťanská církev", která Písmo historicky dokazatelně uchovávala po dva tisíce let?

Snad ta vaše "církev", která vznikla až někdy na přelomu století jednadvacátého?


Samozřejmě, Stando. I naše církev.


Nevidíš ve své odpovědi vůbec žádnou chybu v Metrixu?


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 09. únor 2022 @ 05:30:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ne, moje odpověď se tvých Matrixů netýká. Ptal ses:

A která to má být ta "křesťanská církev", která Písmo historicky dokazatelně uchovávala po dva tisíce let?

  Tak ti odpovídám: Kterákoliv křesťanská církev, Stando.

  Třeba církev v Jeruzalémě. Ta uchovávala od počátku písmo. Od počátku se řídila tím, co je v písmu a písmo ochraňovala. 

  Stejně tak to dělá kterákoliv církev v dějinách, že je pro ní písmo vzácné. 

  Jednou například přišli na naše území Konstantin a Metoděj. A o písmu napsali toto:

  Slyšte, Slované, toto: Dar ten je věru od Boha daný, dar Boží je to údělu na pravici, dar duším nikdy se nekazící, těm duším, které jej přijmou. 

  Matouš, Marek, Lukáš a Jan učí všechen lid a praví: Vy všichni, kdož svých duší krásu vidíte a milujete a rádi byste temnotu hříchů zapudili a hniloby tohoto světa se zbavili a rajský život nalezli a unikli ohni horoucímu,

  To napsali dobře. A k tomu přidali to písmo. 

  Celé, přeložili ho. 

  Ale jakási zlá sekta sekta je nejdřív zajala, později intrikařením z části vyvraždila, zčásti vyhnala, z části prodala do otroctví. 

  A písmo, které Metoděj tak pracně překládal, to vzácné písmo, které každá církev uchovává a chrání, tak to písmo spálila. Skoro úplně všechno. Kromě nějakých útržků, které se zničit nepodařilo. Teda pokud je ta sekta nemá schovaný nějaký opis ve Vatikánu.  A jeden český král - jakýsi Karel IV, pozval pak do Čech tehdy z Balkánu lidi, co znali a uchovávali písmo. To písmo, které přeložili žáci Metoděje. A ti opět přeložili písmo. Do aktuálního jazyka. Po pár desítkách let jejich působení přijel jakýsi Ital do Prahy a prohlásil, že „Česká selka zná Písmo svaté lépe než mnohý italský kardinál. A to tak bylo. A lidé si znova vážili písma, uchovávali ho.

  A tak je to dodnes, že v prostředí, kde se chrání a uchovává písmo, zná kdejaká sekretářka či důchodkyně písmo lépe, než kdejaký kardinál.

  Zná v tom pravém slova smyslu Znát.


  A i později, čeští bratří přeložili tzv. Kralický překlad. A uchovávali ho. I když se ho nevěstka snažila opět zabavit a spálit, už se jí to nepovedlo, Neměla na to moc. A bratři uchovávali to písmo i nadále. Až tak, že když jsem se stal křesťanem, četl jsem právě tohle písmo. A četl jsem ho tak, že jazyk jejich doby byl mým jazykem.


Snad ta vaše "církev", která vznikla až někdy na přelomu století jednadvacátého?

  Samozřejmě, Stando. I naše církev.

  A církve, které znám, lidi z nich, které osobně znám, se podíleli nejen na uchovávání písma, ale na překladech - v církvích, které znám, vznikl ČSP, znám lidi, kteří překládali NBK a později B21. Znám lidi, kteří zachránili za starého Atari překlad Miloše Pavlíka a vydali ho ...

  Postoje křesťanských církví se od počátku dodnes v tomto neliší. Od počátku dodnes písmo jasně chrání, uchovávají, a Boží slovo ctí.

  Toník


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Středa, 09. únor 2022 @ 10:01:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec

]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 10. únor 2022 @ 07:15:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Martino, vím, že vaše příspěvky nemají cenu.

  Já jsem psal o církvi v Jeruzalémě, první církvi, která uchovávala Písmo svaté. Doklad o tom naleznete například v knize skutků, jedné z křesťanských knih, kterou církev uchovala až dodnes.

  Církev v Jeruzalémě nejen písmo uchovávala, ale podle písma se i řídila, a to před letnicemi i po letnicích - například podle písma zvolila Matěje na místo Jidáše či 

  Bylo to proto, že byli křesťané - učedníci Pána Ježíše Krista. 

  Ježíš byl podle písma počat, podle písma se narodil, podle písma byl v Egyptě, podle písma byl poslán Jan, aby Ježíši připravil cestu, podle písma Ježíš začal svou službu, podle písma vysvobozoval zajaté, uzdravoval nemocné, podle písma byl zajat, podle písma byl zabit, podle písma byl pohřben. Podle písma vstal z mrtvých. A podle písma svatého poslal Pán Ježíš Ducha svatého učedníkům.

  Co Ježíš dělal, dělal podle písma. Jeho učedníci také. A dělají to tak podnes. A písma si váží, uchovávají ho, čtou, řídí se podle něj. 

  Na rozdíl od sekt, které písmo kradou a pálí, ničí, jako to dělali s biblí kralickou. Případně vezmou překladatele písma a přivážou ho na více jak dva roky ven ke kůlu, na vedro i mráz, jako to udělali s Metodějem.

  K tématu a k omylům, které jsme kdysi žili v sektě či které se od sektářů objevují v diskuzích jsem psal článek Autorita písma [www.cizinec.com].

  Hezký den
  Cizinec


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 10. únor 2022 @ 16:41:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec
Já jsem psal o církvi v Jeruzalémě, první církvi, která uchovávala Písmo svaté. Doklad o tom naleznete například v knize skutků, jedné z křesťanských knih, kterou církev uchovala až dodnes.

martino

Cizinče ty dáváš odkaz na Sk. a konstatuješ, že Jerusalémská církev uchovávala tuto knihu až do dnes. To píšeš jen ty, ale žádný důkaz si nepředložil a ani nemůžeš. Ty to zde servíruješ jakoby Lukáš psal Skutky pro Církev v Jerusalémě a proč by to dělal, když představeným-biskupem zde byl apoštol sv. Jakub? Lukáš své dílo, které známe jako Skutky psal pro Theofila. Je historiky doloženo, že je psal někdy mezi rokem 63-64, tedy v době kdy provázel apoštola sv. Pavla což víme, že bylo od roku 50 až do smrti apoštola sv. Pavla v roce 67. Dále je již pobyt Lukáše doložen jen částečně, ale nikde se tam již jeho pobyt v Jerusalémě neobjevuje a proč také. Apoštol sv. Jakub umřel v roce 62 mučednickou smrtí jeho nástupcem na biskupském stolci byl Symeon, syn Kleofáše příbuzného Pána Ježíše. Je zřejmé, že ti u té JB naprosto vygumovali mozek protože vážně píšeš idiotské názory. A pak jsem udiven, že toužíš se odvolávat na místní ŘKC v Jerusalémě ty jako exkomunikovaný dezertér dnes sektář u sekty JB. Tak si to v hlavě srovnej v hlavě. 


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 11. únor 2022 @ 05:52:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  To jsem nevěděl, Martino, že vám u té JB naprosto vygumovali mozek a je srandovní, že se toužíte odvolávat na místní ŘKC v Jeruzalémě jako exkomunikovaný dezertér a dnes sektář u sekty JB.


  Bylo to proto, že byli křesťané - učedníci Pána Ježíše Krista. Ten také žil podle písma.

  Ježíš byl podle písma počat, podle písma se narodil, podle písma byl v Egyptě, podle písma byl poslán Jan, aby Ježíši připravil cestu, podle písma Ježíš začal svou službu, podle písma vysvobozoval zajaté, uzdravoval nemocné, podle písma byl zajat, podle písma byl zabit, podle písma byl pohřben. Podle písma vstal z mrtvých. A podle písma svatého poslal Pán Ježíš Ducha svatého učedníkům.

  Co Ježíš dělal, dělal podle písma. Jeho učedníci také. A dělají to tak podnes. A písma si váží, uchovávají ho, čtou, řídí se podle něj. 

  Na rozdíl od sekt, které písmo kradou a pálí, ničí, jako to dělali s biblí kralickou. Případně vezmou překladatele písma a přivážou ho na více jak dva roky ven ke kůlu, na vedro i mráz, jako to udělali s Metodějem.

  K tématu a k omylům, které jsme kdysi žili v sektě či které se od sektářů objevují v diskuzích  jsem psal článek Autorita písma [www.cizinec.com] [www.cizinec.com].

  Hezký den
  Cizinec


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 11. únor 2022 @ 17:00:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec
martino
Cizinče začnu od konce, neboť nejen že idiotsky reaguješ na základní věci, ale máš evidentně nulové znalosti jak z dějin církve tak pokud jde o theologii patristiku tedy v období ranného křesťanství 33-325, což je období apoštolů a následně apoštolských otců až po sněm v Niceji 325. Ty zde píšeš něco o ŘKC která byla podle tvých "znalostí" na houbách když apoštolové doplňovali volbou Matěje za apoštola místo zrádce Jidáše. Tak to jsi se zde totálně odrovnal protože tyto základní věci znají i ateisté. Sekta JB ti dokonale propláchla mozek. Ale potkalo tě štěstí, že jsi narazil na mě, který ti to vysvětlí. Ta ŘKC kterou nazýváš, že byla na houbách je Církev od Krista, apoštoly a jejich nástupce až do dnešních dnů. ŘKC je Církví prvokřesťanskou i když se takto od začátku nejmenovala. První církevní společenství  založil roku 36 apoštol sv. Petr v Antiochii a ujal se zde sám vedení, ale často působil mimo své společenství v apoštolské činnosti po Palestině, že následně ustanovil za sebe do vedení Antiochijského společenství za biskupa Evodia a sám pak urychleně utíká z Jerusaléma v roce 42 když mu hrozila smrt od krále Heroda Agripy I. a odebral se do Říma, kde svými kázáními o Spasiteli vyvoval nepokoje místních Židů, že ho císař Claudius  vykázal z Říma v roce 50. V roce 52 se potkává v Jerusalémě s apoštolem Pavlem a předsedá apoštolskému sněmu v Jerusalémě. Následně káže v Malé Asií a v Řecku a za cisaře Nerona je již opět v Římě. Do tohoto období spadá vznik Markova evangelia, který byl průvodcem apoštola sv. Petra a posluchači věřící  po něm žádali, aby jim Marek sepsal kázání Petra a on tak učinil a předal ho věřícím římského společenství věřících již pod vedením Petra, který zde společenství církve založil a vedl. Když v roce 67 podstoupil v Neronově cirku na vatikánském pahorku mučednickou byl zvolen ve vedení římské církve sv. Linus 67-76, žák apoštola Petra, píše o něm sv. Pavel v 2. listu Timoteovi: „ Pozdravují tě Eubulos, Pudens, LINUS, Klaudia a všichni bratři.“ 2.Tim 4, 21., (viz sv. Pius I.). V listu je zmíněna i jeho matka Klaudia. Byl pokřtěn a posvěcen sv. apoštolem Petrem a Pavlem na biskupa spolu s Kletem a Klementem. Vymítal zlé duchy a křísil mrtvé. Jako římský občan byl popraven mečem. První papež pohřbený vedle sv. Petra. Den jeho smrti 23.9. Následně pak 76-88 sv. Kletus. Dále 88-97 sv.Kliment, který byl na biskupa vysvěcen již apoštolem sv. Petrem jako jeho pomocný biskup, spolu s Línem a Klétem.    Na návrh královéhradeckého kapitulního děkana Michaela Sardagnana z Hohenštejnu požádal 9.královéhradecký biskup Jan Josef hrabě Vratislav z Mitrovic 247. papeže Klementa XII. o část ostatků patrona diecéze sv. Klementa. Tělo sv. Klementa vyzvedli z hrobu a v roce 1737 přivezli z Říma do Hradce Králové. V Římě byla nechána malá část relikvie uložená dnes v basilice San Climente. Sv. Klement je jediný papež římskokatolické církveuložený na našem území. A tak to člo jak nepřetržitá nit až k dnešnímu papeži Františku, který je 266 papežem ŘKC. Tato nepřetržitá kontinuita je fakt. Církev Jerusalémská nikdy nic neuchovávala jak zde píšeš a žádné důkazy nepředkládáš. Církev v Jerusalémě měla měla ve svém vedení apoštola sv. Jakuba a nepotřebovala sepsané Skutky jak se domníváš, protože Skutky psal Lukáš pro Theofila nikoliv pro Jerusalémskou církev pod vedením apoštola sv. Jakuba. A proč dnes nazýváme Církev Kristovu jako ŘKC? Ty to nevíš? To je ostuda. Když v roce 1054 došlo ze strany východní církve ke známému rozkolu ponechala si západní církev latinskou tedy římskou liturgii a od tohoto období je západní Církev a římskou -latinskou liturgií označuje jako římskokatolická a východní církev s centrem v Konstantinopolu  a se svým patriarchou se začala po roztržce nazývat jako ortodoxní. Obě společenství mají uchovanou apoštolskou posloupnost a nepřetržitou kontinuitu od apoštolů. Takže si zapiš za uši, že ŘKC ze které jsi s ješitností a pýchou dezertoval, je jediná Církev od Krista založená, pravá a svatá a tvé sektářské bratrstvo JB je v Božích očích jen prach protože neslouží Bohu, protože není od Boha, ale od člověka. Jakou myslíš, že získáš odměnu za své hrdinství Jidáše? věčný život s Bohem nebo věčný oheň s těmi co zradili Boha? Já to nevím, na tahu jsi ty a tebe bude Bůh soudit.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 12. únor 2022 @ 08:41:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  Martino, to chápu, že idiotsky reagujete na základní věci, ale máte evidentně nulové znalosti jak z dějin církve tak pokud jde o theologii patristiku tedy v období ranného křesťanství 33-325. Rozumím, že jste z ŘKC s ješitností a pýchou dezertoval a že vaše sektářské bratrstvo JB je v Božích očích jen prach protože neslouží Bohu, protože není od Boha, ale od člověka. Odměnu za váš stav a za své hrdinství Jidáše už jste získal - to je vidět na vašem psaní o chlupech ze satanova zadku, o utíkání od manželky, o sektách, konkubínách a co vše ještě do diskuze z vašeho života přinášíte. Ale zase nepřinášíte žádné důkazy, jak správě píšete. Možná jste zaneprádněn tím vaším utíkáním od manželky, že jste nepřinesl důkazy.


  Zpět k tématu diskuze, Martino - křesťanská církev měla od počátku Písmo svaté a řídila se jím. Ať už při volbě Matěje, nebo při přijímání pohanů, kteří uvěřili Pánu Ježíši. Bylo to proto, že od počátku byla křesťanská církev ze Židů, kteří měli mnoho let písmo, uchovávali ho, chránili. A proto, že byli učedníci Ježíše, který žil podle písma - podle písma byl počat, narodil se, žil, sloužil, podle písma zemřel, byl pohřbe, podle písma vstal z mrtvých a podle písma poslal své církvi Ducha svatého.


  Křesťanská církev od té doby uchovává písmo a střeží ho. V našich končinách jsou známí Konstantin a Metoděj, kteří knám přinesli písmo a přeložili ho do místního jazyka. Pak Emauzy, kde na pozvání Karla IV do našeho jazyka přeložili písmo překladatelé z Balkánu - a to písmo způsobilo obecnou znalost Božích pravd mezi lidem. Pak bible Kralická, která způsobila ještě větší rozšíření evangelia v českých zemích, na Moravě a v důsledku do celého světa.

  V tom se křesťanská církev liší od sekt - jedna sekta například překladatele písma Metoděje přivázala řetězem na více jak dva roky do jámy na déšť a zimu Metoděje. Jím přeložené písmo pak zničila, spálila. Jeho žáky ta sekta z části zmasakrovala, z části vyhnala, z části prodala do otroctví.

  Podobně ta krvežíznivá jidášská sekta kradla lidem bibli Kralickou, ničila jí, pálila. Exemplárně. Ale už se té sektě nepodařilo zničit všechny výtisky, jako v případě překladu Metoděje. A BK udělala svoji práci.


  A BK střeží církev až do dnešního dne - všude, kdekoliv člověk přijde do církve, určitě je tam i kromě mnoha překladů také bible Kralická. A když jsem se stal křesťanem, četl jsem jako celou bibli právě bibli Kralickou, kterou mi církev uchovala - na rozdíl a navzdory od té řádivé líté nevěstky, která se jí snažila zničit.

  Hezký den
  Cizinec


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 12. únor 2022 @ 15:47:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec
 Zpět k tématu diskuze, Martino - křesťanská církev měla od počátku Písmo svaté a řídila se jím. Ať už při volbě Matěje, nebo při přijímání pohanů, kteří uvěřili Pánu Ježíši. Bylo to proto, že od počátku byla křesťanská církev ze Židů, kteří měli mnoho let písmo, uchovávali ho, chránili. A proto, že byli učedníci Ježíše, který žil podle písma - podle písma byl počat, narodil se, žil, sloužil, podle písma zemřel, byl pohřbe, podle písma vstal z mrtvých a podle písma poslal své církvi Ducha svatého.

martino

Cizinče nejsem oko, abych se nechal zatáhnout do idiotské diskuse, kde evidentně jsi slabším článkem bez vědomostí a potřebných informací. Takže s tebou diskusně končím a pro ostatní doplním o to, oč jsi je informačně ochudil...V 5 knize Pamětihodností čteme, že správu Jeruzalémské církve spolu s apoštoly vedl apoštol sv. Jakub zvaný také Spravedlivý. Nepil víno, nejedl maso, nestříhal si vlasy a byl zván jako bratr Páně. Mluvíme o období, kdy ještě byli apoštolové většinou v Jeruzalemě a teprve následně po roce 42 utíká Petr vysvobozen ze žaláře do Říma, kdy mezitím řídil a vedl 7 let místní obec v Antiochii. Po útěku Petra do Říma opouští i ostatní apoštolové Jerusalém a odcházejí do světa kázat evangelium  a zakládat místní církve věřících. Petr se vrací do Jerusaléma na sněm v roce 52 pak odchází do Antiochie kde je 4 roky a když císař Nero ruší v roce 56 Claudiův  edikt vrací se ke své církevní obci do Říma. Toto vše je stále jedna svatá apoštolská Církev Kristova se kterou ty po své zradě Krista nemáš vůbec nic společného. Mě nemusíš vysvětlovat nebo učit dějiny, ty mám vážně v lepším stavu než ty, to je zřejmé každému. Proto vůbec nechápu a nerozumím, co sem stále motáš Jerusalémskou církevní obec která je na stejné úrovni jako všechny ostatní církevní obce na světě pod jednou střechou a správou pastýře, to je římského biskupa. Ty kecy o uchovávání Písma v Jeruzalémském církevním společenství až do dnešní doby jak si psal včera, je tak psaní pro blbečky. Pokud dnes někdo řekne Písmo svaté, tak je to vždy SZ a NZ. A protože NZ máme v kánonu až od 4 století pak v Jerusalémské církevní obci nebylo žádné Písmo svaté, jak tomu rozumí křesťané na celém světě, ale jen Tóra neboli pět knih Mojžíšových a dalších 39 knih náboženských textů. Takže nechápu tvoje myšlenkové pochody, kdy ty jako nekřesťan, dnes sektář spolků JB máš potřebu mě utvrzovat, že já jsem až do dnešních dnů členem Církve, která jediná má nepřetržitou apoštolskou kontinuitu, apoštolskou posloupnost, svátosti a úřad Petra. Ty do této Církve nepatříš, protože tvá svobodná vůle rozhodla, že chceš být raději jako pohan a proto jsi jen sektář v kroužku náboženských blouznivců zvaných JB. Jsi jako pohan bez Církve a kroužíš jako hladový vlk. Pokud jde o Písmo svaté, tak Písmo svaté je majetkem Církve nikoliv sektářských spolků jako je tvá JB která má v celém světě 2000 členů, tedy čistých blouznivců a sektářů. Toto tě musí vyloženě drtit, jak mlýnský kámen, tomu rozumím, ale svoje sektářství jsi neobhájil naopak jsi doložil, že já jsem členem jedné svaté a pravé Církve Ježíše Krista. děkuji....


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 13. únor 2022 @ 19:55:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  Martino, díky za další sdílení vašeho života. 

  Chápu, že jste evidentně slabší, bez vědomostí a potřebných informací. Chápu, že jako nekřesťan, dnes sektář JB máte potřebu se utvrzovat, nepatříte do Církve a vaše svobodná vůle rozhodla, že chcete být raději pohan, a nechápete vaše myšlenkové pochody. Proto jste jen sektář v kroužku náboženských blouznivců zvaných JB, jako pohan bez Církve a kroužíte jako hladový vlk.

  Je dobře, že víte, že písmo je majetkem Církve, nikoliv sektářských spolků jako je vaše JB, která má v celém světě 2000 členů, tedy čistých blouznivců a sektářů. Chápu, že vás to vyloženě drtí, jako mlýnský kámen a rozumím, že jste vaše sektářství neobhájil.

  Ale to je vaše věc, co žijete. Netýká se to ani mně, ani křesťanů, ani slušných lidí, je to jen věc ve vaší sektě JB, která má 3000 členů.

  Zpět k tématu.

  Církev Pána Ježíše měla od počátku písmo svaté, kterým se řídila. Stejně tak Pán Ježíš měl písmo, kterým se řídil, od narození až do smrti - a ještě za smrt. Kdybyste si vzal například vyznání víry (to nevím, zda ve vaší sektě JB máte či jste se s ním někdy setkal?) říká se v něm:

  Třetího dne vstal (Ježíš) z mrtvých podle Písma.

  Ježíš vstal z mrtvých podle písma. Tedy už v době Pána Ježíše bylo Písmo, podle kterého Ježíš vstal. A podle písma nejen Pán Ježíš vstal - podle písma dělal Ježíš mnoho věcí a podle písma se v životě Pána Ježíše mnoho věcí stalo. Doklad o tom je zaznamenán až dodnes v křesťanském učení. To asi ve vaší sektě nemáte, zkuste se na to křesťanské učení podívat a přesvědčit se, co vše Pán Ježíš dělal podle písma a co vše se podle Písma v životě Pána Ježíše stalo.

  Doklad o tom, že první církev v Jeruzalémě se řídila podle písma, jsem už podával. Je ale dobře, že rozumíte, že první církev v Jeruzalémě vedl Jakub - to je u vás jako sektáře překvapivé. Někteří sektáři se omylem domnívají, že první církev v Jeruzalémě vedl Petr.


  Církev v prvním století měly nejen SZ, ale i další písma - dokládá to například apoštol Petr, který píše (v 1. století) toto:


A trpělivost našeho Pána považujte za záchranu, jak vám to napsal i náš milovaný bratr Pavel podle moudrosti, která mu byla dána,  a jak to napsal i ve všech dalších listech, v nichž o tom mluví. Jsou v nich některé těžko srozumitelné věci, které neučení a neupevnění lidé překrucují, jako i ostatní Písma, ke své vlastní záhubě.Stejně tak Addai už v prvním století píše: "Čtěte Zákon a proroky, evangelia, listy Pavla a Petra, skutku apoštolů... a žádné jiné, protože v nich je Boží pravda, která vás udrží ve víře, do které jste byli povoláni."


  Tedy už v prvním století měli k dispozici křesťané písma NZ. To, že je vaše sekta měla až někdy ve čtvrtém století, či kdy, jen dokládá, že s křesťanskou církví toho nemáte mnoho společného. Radím vám tedy opustit tu vaší sektu JB, co má jen 3000 členů na celém světě, protože vám to zjevně k ničemu užitečné není a odhaduji, že ani nikomu jinému kolem vás.

  Hezký den
  Cizinec


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pondělí, 14. únor 2022 @ 09:11:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinče je mi líto, máš v tom hokej ke své vlastní škodě.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 14. únor 2022 @ 17:46:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Díky za sdílení vašeho života, Martino. 

  A je vám to k něčemu, že je vám líto, že v tom máte hokej k vaší vlastní škodě?


  V každém případě na vás ještě v diskuzi čekají otázky k tématu, které jste vynechal. Budu rád, když odpovíte a napíšete vaši zkušenost se svátostí křtu. Pokud tedy nějakou máte a máte k tématu co napsat.

  Hezký den
  Cizinec


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 25. leden 2022 @ 17:26:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Co mám já s tímto společného?

  Jsi římský katolík a jsi v ŘKC. 

 Nebo už ne? 

  A hlásíš se tu k počtům, milionům, miliardám? 

  Nebo už ne?


Prohlásíte pak o takovém, že k vám vlastně  "nikdy nepatřil"?

  Jako ty o panu faráři, co dělá divné věci v sakristii s ministranty? 

  Patří k tobě, nebo ne? Byli jste spojeni svátostí křtu, nebo ne?A co když máte podobně shnilé jablka i v tom vašem malém společenství a tutláte to?

  Myslíš jako vy?

  Ne, Stando. I v tomhle smýšlíme hodně jinak a máme jinou praxi, než máte v ŘKC. Ale chápu, proč tak uvažuješ a ptáš se, trochu jsem si o tom, co se teď v ŘKC děje, četl. Takže rozumím, proč píšeš o tutlání.

  Tak abys měl trochu představu. Do církví se dostanou různí lidé - vždyť i tady v diskuzi jsou lidi, kteří taky svědčí o tom, že chodili do církví a tvářili se tam pobožně, třeba i někde dělali starší (možná je i někdo zvolil), dokonce kázali, studovali teologii, biblické školy, vymýšleli si různé bohy, různá učení.... 

  Čteš někdy diskuze? 

  A do církví, ve kterých jsem byl či jsem, nebo které znám, taky přichází často dost divní lidé a tváří se navenek jakoby křesťansky, nebo spíše pobožně, snaží se vymýšlet nějaké bohy, přizpůsobit se. Ani by mne nenapadlo to tajit a mnohokrát jsem to psal a jasně. 

  A psal jsem tu i konkrétní příběhy, třeba příběh Marvina [granosalis.cz]. 

  Samozřejmě, že by mne nenapadlo někoho z těchto lidí považovat za křesťana, že patří k Bohu. Ale někdy se stane, že se i takový člověk obrátí a stane se křesťanem. Ale spíše je to výjimka.

  Navíc tento druh lidí není majorita - mnohem častěji přichází do církví lidé, kteří potřebují pomoc a pomoc hledají. 
Toníku, Toto je od tebe hodně pokleslé jednání - docela podpásové!

  Tak že by ses konečně probral, Stando? Chápeš, že je to od tebe pokleslé jednání, psát nesmysly a přehazovat je na druhé, zcela bez souvislosti s tématem? 

  Pokud ty nemáš nic společného s faráři, co dělají v sakristii divné věci sministranty, co pak biskupové musí tutlat, tak bys mohl pochopit, že v naprosté většině ani já nemám nic společného s tím, co ty píšeš ve druhé osobě nebo co ty žiješ a jak přemýšlíš ty.


  Pomohla ti moje reakce na tvůj úhyb od tématu?
 
  Ty si sem dotáhl nápad "Dneska se nazývá "církví" kde kdo! Dokonce i ti, kteří se dali dohromady jako "církev" a zvolili si staršovstvo až ve století jednadvacátém!". Já jen reagoval na tvůj úhybný manévr od tématu a na tvé pokleslé jednání, ale souhlasil jsem s tebou - ano, dneska se nazývá církví kde kdo a kde co. 

  Tady jsme ale na křesťanském serveru. Když se tu řekne "církev", je myšlená církev Pána Ježíše Krista. Tak prosím neodváděj řeč od tématu někam k vašim nesmyslným problémům.Ale jelikož je nás katolíků v naší zemi možná stotisíckrát víc, než kolik je vás dohromady v té "církvi" vaší - jaký div, když se v takovém množství najde i shnilé jablko!

  Psal jsi hodně o nevzdělanosti, Stando, o neznalosti, tak se dá pochopit, že napíšeš takovou hloupost.

  Křesťanů není na světě málo - jsou to stamiliony lidí. Sice nás není tolik, kolik se farářům podařilo polít miminek, ale určitě není politých miminek stotisíckrát více, než křesťanů.

  Třeba ta Jednota Bratrská, to je milion lidí. Milion lidí mezi Eskymáky, Černochy, domorodci na Novém Zélandě, Indiány v Jižní a severní Americe, ale i docela obyčejnými bělochy. 

  A to není milion politých miminek, to je milion lidí, kteří věří Pánu Ježíši. 

  Díky misii JB přijal Pána Ježíše například John Wesley, metodisté. A metodisté, to je sedmdesát milionů lidí. 

  A to není 70 000 000 miminek politých farářem, co teď kolem sebe šermují kapitalismy a komunismy, bobky, konkubínami, herezemi, nebo co tak taková faráři politá miminka obvykle dělají. To je 70 000 000 lidí věřících Pánu Ježíši.  A ke tvým zmatkům s počty, Stando. Jen praktickou zkušenost, abys měl trochu znalostí, přehled.

  Když jsme byli v ŘKC, měli jsme malé společenství, bylo nás asi 50 lidí. Když jsme se scházeli, obvykle se nás sešlo patnáct. Když jsme byli na nějaké pobožnosti, pouti, nebo tak, bylo nás třeba třicet. Ve farnosti jsme měli nedělní mše, tam se nás scházelo 45 +/- 3%.  

  Takže v ŘKC jsme zažívali celkem blízkost, přijetí, 

  Když jsem přišel do první křesťanské církve, bylo v ní asi 300 lidí a na nedělní shromáždění chodilo ještě o něco více lidí. Moje manželka uvěřila v církvi, která v té době měla 500 lidí. Církev, která byla stará asi 10 let. V našem malém městě a v okolí vzniklo několik církví - díky několika lidem, kteří uvěřili Ježíši v Praze. Dohromady je to za 20 let zhruba 200 lidí v asi pěti církvích, kteří přijali věčný život v Pánu Ježíši Kristu. To je asi tak dvakrát tolik lidí, než sedí v neděli v římskokatolickém kostele. Ale určitě jen to jen zlomek lidí, kterým se v našem městě podařilo některému panu faráři za 2000Kč udělit svátost křtu.A ty Skutky apoštolů by jsi získal kde, kdyby nebylo dvoutisíciletého trvání  katolické církve, která je uchovala?

  A to jako myslíš katolickou církev, co tak pečlivě střežila kralickou bibli?

  Nebuď Stando směšný s těmi tvými hloupostmi. Každý ví, že bible pochází od židů a od křesťanů. ne od katolíků. Židé a křesťané také bibli střežili, až dodnes. Naproti tomu jedna katolická církev- říká se jí římskokatolická - jeden čas byla sbiblí dost na štíru. Třeba právě s biblí kralickou, kterou jsem jako čerstvý křesťan četl. Nebo s biblí od Metoděje - kterou se ŘKC podařilo téměř zcela zničit. A co to vlastně jsou, ty  "Skutky apoštolů?"


  Nevíš? 

  To je zápis historie křesťanských církví. Vzniku první církve v Jeruzalémě, založené apoštoly. Zápis o vzniku a životě dalších mnoha církví. O životě, který se díky křesťanům dostal až k nám.

  Toník


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 27. leden 2022 @ 11:17:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Vždyť já jen popisoval dnešní realitu ze života!

Znal jsem jednu takovou "církev" - ustanovili se někdy kolem r. 2000 a začali si říkat "Oáza". Dneska se už rozhádali a už neexistují!

Ale v době, když se ustavili, tak byli o sobě svato-svatě přesvědčeni, že právě oni jsou tou nejryzejší Kristovou církví nejvíce se podobající té církvi prvotní. A jejich přesvědčení bylo v té době velmi silně protikatolické!


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 28. leden 2022 @ 05:41:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Vždyť já jen popisoval dnešní realitu ze života!

  To já chápu, že jsi popisoval vaši realitu života. A já s tebou souhlasil. Psal jsem: To je možné, Stando. "Církví" se dokonce nazývá i to, do dělá s ministranty v sakristii či s kuchařkami na faře divné věci, které pak nadřízení mají práci ututlat před policií a soudy. Nevím, co vše nazýváte církví.

  Zpět k tématu, Stando, od kterého jsi utekl k vaší realitě. 

Ale v době, když se ustavili, tak byli o sobě svato-svatě přesvědčeni, že právě oni jsou tou nejryzejší Kristovou církví nejvíce se podobající té církvi prvotní. 

  Chápu vaši realitu. Chovali se tedy podobně, jako ŘKC. A jinak, než je běžné v církvích Pána Ježíše.

  To ale opět nesouvisí s tématem. Tedy k církvi a tím, jak vypadá. Když jsme na křesťanském serveru, je pojmem "církev" myšleno křesťanská církev [granosalis.cz]. 
]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 29. leden 2022 @ 09:11:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec píše:

///
 Křesťanů není na světě málo - jsou to stamiliony lidí. Sice nás není tolik, kolik se farářům podařilo polít miminek, ale určitě není politých miminek stotisíckrát více, než křesťanů.///


:-)))))))  Krásně řečeno....


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 29. leden 2022 @ 09:20:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec píše:

///
Ale určitě jen to jen zlomek lidí, kterým se v našem městě podařilo některému panu faráři za 2000Kč udělit svátost křtu.///


Přesně tohle dělají Evangelíci. Tam křest pořídíš za 1500 Kč. A to se vyplatí...

Křest za prachy - to je ODPORNÁ praxe.... Tam prozrazují, o co jim vlastně jde...

Dovedete si to představit, jak apoštol Jan, Petr nebo Pavel křtí za prachy? 

Jak může vůbec někdo v takové "církvi" být? 
]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 30. leden 2022 @ 09:54:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregu,

podílíš se svojí osobou na šíření lží.

Za křest se nic neplatí!


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 30. leden 2022 @ 18:33:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Oko,

Jo? Já jsem platil v Evangelické církvi osobně 1500.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 31. leden 2022 @ 05:18:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  Tak stačí se podívat na net, na svědectví lidí.

  Nebo na oficiální stránky, např zde [www.katolik.cz]. či zde [www.katolik.cz],

Kolik křest stojí?
Svátost křtu je samozřejmě zdarma. Je to dar Boží. Vaším příspěvkem budou hrazeny služby kostelníka, varhaníka, ministrantů, dále osvětlení kostela a květinová výzdoba. Na výši tohoto daru se dohodněte předem s knězem. Často je to ponecháno na vaší dobrovolnosti a štědrosti.

V. Kolik křest stojí? Farnost za křest od rodičů očekává DOBROVOLNÝ příspěvek na kostel.

  Toník


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pondělí, 31. leden 2022 @ 20:20:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinče děkuji za odkaz a bleju hnusem. Farnost za křest od rodičů očekává DOBROVOLNÝ příspěvek na kostel.
To je vážně odporné. Za svátosti se neplatí a pokud někdo chce dát dar, je to jeho věc, ale ani náznakem by to nemělo souviset se svátostí křtu. Přijde biskup na biřmování a také mu nikdo nedává žádný dar. Příspěvek na kostel se dává při nedělních sbírkách a ten pan farář co "očekává" tedy chce dar by si měl uvědomit, že dary podléhají dani, což se netýká sbírek v kostele, které jsou od daně osvobozeny. Ale je pravda, že lidé jsou štědří, minulou neděli říkal pan farář, že se v neděli za 4 mše vybralo na generální opravu schodiště a izolace severní strany 97 tisíc a to je myslím dost, ale pokud je cena kalkulována na 4 melouny tak to ještě potrvá. Znovu opakuji za křest se nic neplatí a dar každý může dát během roku a nespojovat to se křtem. 


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 01. únor 2022 @ 07:31:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  Martino, to snad každý ví, že se za svátosti neplatí. 

  Dávají se dary - dává se dar při příležitosti svátosti křtu, podle svědectví někde mezi 500Kč a 2000Kč. Dává se dar při příležitosti sloužení mše za zemřelé (tomu se říká "dát na mši"), to je u mnoha lidí zřejmě částka menší, stokoruny. Ale jsou to i částky větší. Ale i tam je stanovena zvyková taxa - měla by být ve výši denních výdajů kněze, což je v ČR zhruba něco přes 1000 Kč. A je to proto, že dané peníze jdou knězi. Historicky to samozřejmě bylo o dost více, a i v nemovitostech, viz množství názvů "záduší" v ČR.

  Je to zvyková záležitost, zvenku to snad vypadá odporně. Samo o sobě je standard, že jsou lidé v neziskových organizacích živení příspěvky a dary, i při příležitosti nějaké akce. 

  Odporné je na tom způsob, jakým jsou lidé povzbuzování - "když dáš na mši, duše XXX (tatínka, maminky, dědečka, ...) se dostane dřív do nebe" nebo "když necháš udělit miminku svátost křtu, bude z něj křesťan, bude mít vyšší kvalitu života". To jsou manipulace, lži, některé odporné, zlé, některé jen hloupé, neinformované. 

  Hezký den
  Cizinec]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 03. únor 2022 @ 09:58:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Takto to přece vůbec není pravdou - je to pokřivené!

Když necháš sloužit mši za zemřelého, můžeš mu pomoci pouze v tom případě, že je právě v procesu posmrtného očišťování pro nebe. V případě, že je zavržen, žádná mše nepomůže - v případě, že už je v nebi, žádnou mši nepotřebuje.
Z pohledu křesťana dosud žijícího, je takové jednání chvályhodné, protože je projevem lásky k bližnímu. A z tohoto důvodu je to takové jednání důležité vždycky - bez ohledu, který zemřelý z toho bude mít prospěch.... "když necháš udělit miminku svátost křtu, bude z něj křesťan, bude mít vyšší kvalitu života"......

Znovu pokřivená polopravda:
Pokud miminko pokřtíš, Bůh ho ve křtu obdaruje darem spasení, darem věčného života a křestní nevinností. Zda si ovšem tuto nevinnost zachová - a tím onu vyšší kvalitu života - záleží také na tvojí výchově, na tvém vedení dítěte v křesťanské víře. To při křtu dítěte slibuješ Bohu i církvi (Symbolicky otec zapaluje křestní svíci od paškálu - který symbolizuje Krista. Plamen pak symbolizuje světlo víry, které se rodiče při křtu zavazují dítěti předat. Plamen svíce v okamžiku, když předává své světlo další svíci, tak jej neubývá - naopak zesílí.
]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 04. únor 2022 @ 06:44:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Tvoje psaní Stando ve druhé osobě ... Dokázal bys někdy napsat normálně něco sám za sebe, v první osobě?


Takto to přece vůbec není pravdou - je to pokřivené!

  Díky za souhlas. Samozřejmě že to není pravdou, je to docela obyčejná lež.


Když necháš sloužit mši za zemřelého,

  No, ne, Stando.V případě, že je zavržen, žádná mše nepomůže - v případě, že už je v nebi, žádnou mši nepotřebuje.

  A ty se tváříš jako katolík, Stando? 

  Jak tě 𝓷𝓪𝓹𝓪𝓭𝓵𝓪 mše za někoho v nebi nebo někoho, kdo je zavržen? 

  Ty snad dáváš na mši za lidi v nebi nebo v pekle? nebo jak jsi na to přišel?


Z pohledu křesťana dosud žijícího, je takové jednání chvályhodné, protože je projevem lásky k bližnímu. A z tohoto důvodu je to takové jednání důležité vždycky - bez ohledu, který zemřelý z toho bude mít prospěch.

  No, to rozhodně není. Odporná manipulace vymyšlená ve středověku na vybrání co nejvíc peněz není chvályhodná. Je docela odporná. A to nejen pro křesťany, ale i pro nekřesťany.

Pokud miminko pokřtíš, 

  No, já určitě ne, Stando. 

To při křtu dítěte slibuješ Bohu i církvi 

  No, já určitě ne, Stando. 

  Ani by mne nenapadlo při křtu dítěte něco slibovat. A ani to nebylo potřeba něco při křtu dítěte slibovat. A ani moje děti nemusely při křtu nic slibovat. Nebylo to potřeba.


Znovu pokřivená polopravda:
Pokud miminko pokřtíš, Bůh ho ve křtu obdaruje darem spasení, darem věčného života a křestní nevinností. Zda si ovšem tuto nevinnost zachová - a tím onu vyšší kvalitu života - záleží také na tvojí výchově, na tvém vedení dítěte v křesťanské víře. To při křtu dítěte slibuješ Bohu i církvi


  To je možné Stando. Věřím ti, že to, co píšeš, je pokřivená polopravda. To by tak i odpovídalo. 

  Je možné, že když někdo miminko pokřtí, že to vypadá podobně, jako když pan farář miminko poleje vodou. Neznám osobně konkrétně praxi křtu miminek, ale zprostředkovaně vím, že v pravoslavné církvi je to hodně podobné, jako v ŘKC a účinek křtu miminka je podobný, jako účinek polití. 


  Ostatně - život pana Stalina a pana Hitlera o účincích křtu miminek a účincích polévání miminek svědčí celkem dobře. I když Stalina jako malého pokřtili a Hitlera jen polili, vyšlo ty účinky nakonec tak nastejno. 

  Mezi křtěním a poléváním miminek tedy není v účincích rozdíl.  Jedna věc je pravdivá  - opravdu záleží na výchově. 

  To ale nemusím nikomu slibovat. Ani normální rodiče nemusí nic takového slibovat. Odpovědnost za dobrou výchovu mám v sobě. A má to tak na světě mnoho rodičů.


  Obecně ale výchova ale se svátostí křtu nesouvisí vůbec. Jsou lidé, kteří miminku nechají udělit svátost křtu a vychovávají své děti hezky, jsou lidé, kteří nechají miminku udělit svátost křtu a vychovávají své dítě tak, že je z něj deprivant a zločinec. A jsou lidé, kteří nenechají miminku udělit svátost křtu a vychovávají své děti taky dobře. A jiní zase špatně.

  Mezi svátostí křtu a dobrou výchovou je korelace asi tak nula.

  S darem věčného života je to tvoje psaní pak lež kompletně.

  Dar věčného života každé miminko obdrželo v Kristu - v Pánu Ježíši Kristu. Dávno před tím, než se to miminko narodilo, než bylo počaté. 

  Toník


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 04. únor 2022 @ 08:40:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Dar věčného života každé miminko obdrželo v Kristu - v Pánu Ježíši Kristu. Dávno před tím, než se to miminko narodilo, než bylo počaté."...


Na tyhle tvoje kydy nemá už smysl ani reagovat.


Vždyť ty jsi svými názory už zcela mimo křesťanství!

ve křtu jsme byli osvobozeni od hříchu a darem Boží milosti ve křtu dostali život věčný!

Tímto z tohoto máme užitek svého posvěcení a našim cílem je věčný život.

Těm, kteří pak s vytrvalostí v dobrém skutku hledají slávu, čest a neporušitelnost, dá Bůh věčný život.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 05. únor 2022 @ 10:10:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko
Až ve křtu jsme byli osvobozeni od hříchu a darem Boží milosti ve křtu dostali život věčný!

martino
oko tak to slyším poprvé. Svátostí křtu jsem byli naroubováni na kmen, kterým je Kristus, protože On to tak řekl. Já jsem ten pravý kmen a vy jste ratolesti. Rozhodně jsme křtem nebyli osvobozeni od hříchu, neboť po křtu každý dál hřeší, slovem, skutkem, i myšlenkou.  Ale je pravda, že svátost křtu nám otvírá svátost smíření-zpověď a po přijetí této svátosti jsem osvobozeni od hříchu. Není to stav trvalý, protože i spravedlivý-svatý za den sedmkrát hřeší jak konstatuje Písmo sv. A ještě, poslední poznámka. Přijetím svátosti křtu jsme neobdrželi život věčný, jak zde prezentuješ, ale naději na život věčný. Protože pokud znáš Písmo sv. tak já tam čtu, že ne automaticky pokřtěný má věčný život, ale ten kdo ve zkoužkách obstojí a ve víře vytrvá až dokonce. Zdá se mi, že trochu přejímáš falešné učení protestantismu, když Luther kázal, můžeš za den stokrát hřešit, krev Ježíše Krista z tebe smývá každý hřích. Tak toto Církev nikdy nehlásala, že na základě svátosti křtu máš volný vstup do Božího Království. Přeji to jak nicku Myslivec, monsek, Cizinec, František a dalším pokřtěným odpadlíkům, ale ty je přímo posíláš do Božího Království i když Ježíš říká, že ti co hřeší proti Duchu Svatému, těm nebude nikdy odpuštěno. A pokud znáš učení Církve, tak odpad od víry Církve je hříchem proti Duchu Svatému. ]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 06. únor 2022 @ 08:49:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ve křtu jsme byli osvobozeni od hříchu v tom smyslu, že ve křtu nám byla pro Kristovy zásluhy hříchy smyty.
Do té doby tato možnost pro lidi nebyla - až na základě Kristovy oběti, z jeho zásluh, plyne na lidi Boží milost odpuštění hříchů.
(Stejně tak odpuštění hříchů lidem v době před Kristovou obětí bylo podmíněno touto budoucí Ježíšovou obětí za hříchy světa! Vždyť krev kozlů a telat nemá moc  hříchy odpustit!)
Poprvé ve křtu (obdrželi jsme tam křestní nevinnost) a tuto nevinnost obnovujeme pokaždé znovu ve svátosti smíření.
Ve křtu jsme se stali Bohem přijatými dětmi (byli jsme spaseni - zachráněni pro kvalitnější život s Bohem) a dostali jsme tak oprávněnou naději na věčné spasení po smrti. Když v dobrém křesťanském životě vytrváme až do konce....

..."Tak toto Církev nikdy nehlásala, že na základě svátosti křtu máš volný vstup do Božího Království. "...
Církev učí, že kdybys hned po křtu ve stavu křestní nevinnosti zemřel, půjdeš rovnou do nebe.

Tohle je o křtu:
(Ef 2,4-10)
Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, pro svou velikou lásku, kterou nás miloval,  i když jsme byli mrtvi pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem — milostí jste zachráněni —  a spolu s ním nás probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši, aby ukázal v budoucích dobách oplývající bohatství své milosti v dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Neboť jste zachráněni milostí skrze víru; a ta záchrana není z vás — je to Boží dar; není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. Vždyť jsme jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili

Tohle je záchrana člověka ve křtu od života ve hříchu ....


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 06. únor 2022 @ 20:52:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

/Tohle je o křtu:
(Ef 2,4-10)/


To ti říkal kdo oko, že tohle je o křtu ?


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 07. únor 2022 @ 06:09:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Tohle je o křtu:

  To "Kristem", "v Kristu Ježíši", to není o křtu. Ježíš Kristus není křest. Ježíš Kristus, to je Spasitel, zachránce světa. Osoba. 

  "Křest" je událost. Něco, co se stalo.

  Slovo "křest" "pokřtít" znamená v češtině "ponoření", "ponořit".

  "Kristus" je osoba. Někdo.

  Slovo "Kristus" znamená "pomazaný", v jistém smyslu vyvolený a ustanovený pro nějakou konkrétní věc.

  Ježíš Kristus je spasitel. Křest není spasitel.

  Není to tak složité.


  O křtu je například:

Učiňte pokání a každý z vás ať se dá pokřtít na základě jména Ježíše Mesiáše na odpuštění svých hříchů, a přijmete dar Ducha Svatého. Ti, kteří radostně přijali jeho slovo, byli pokřtěni a toho dne bylo přidáno asi tři tisíce duší.

Když uvěřili Filipovi, který jim zvěstoval evangelium o Božím království a o jménu Ježíše Krista, dávali se pokřtít muži i ženy.

Řekl: „Hle, voda. Co brání, abych byl pokřtěn?“ Rozkázal zastavit vůz a oba, Filip i eunuch, sestoupili do vody, a Filip ho pokřtil.

A nařídil, aby byli pokřtěni ve jménu Ježíše Krista.

Což nevíte, že my všichni, kteří jsme byli pokřtěni v Krista Ježíše, jsme byli pokřtěni v jeho smrt?

Kristus (osoba) mne neposlal křtít (událost), ale hlásat evangelium, a to ne moudrostí slov, aby Kristův kříž nebyl vyprázdněn.

V jednom Duchu jsme my všichni byli pokřtěni v jedno tělo, ať Židé nebo Řekové, ať otroci nebo svobodní, a všichni jsme z jednoho Ducha dostali napít.

  Toník


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 08. únor 2022 @ 08:37:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Křest je "obřízka Kristova"

Vždyť v Kristu tělesně přebývá veškerá Plnost Božství,
i vy jste v něm přidruženi k jeho plnosti, v něm, jenž je Hlavou každého Knížectva i každé Mocnosti.

V něm jste byli obřezáni obřízkou, která nepochází z ruky člověka, úplným svlečením své tělesnosti; Kristova obřízka je toto:

když jste byli spolu s ním při křtu pohřbeni, byli jste tím rovněž spolu s ním vzkříšeni, protože jste uvěřili v sílu Boha, jenž ho vzkřísil z mrtvých.
Vám, kteří jste byli mrtví kvůli svým proviněním a svému neobřezanému tělu, vám on dal opět žít spolu s ním! On nám odpustil veškerá naše provinění. On smazal na úkor zákonných nařízení náš dlužní úpis, jenž byl proti nám; zrušil jej tím, že jej přibil na kříž. .(Ř 6)
Nebo snad nevíte, že když jsme byli pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme všichni pokřtěni v jeho smrt?

Křtem jsme tedy byli spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom - jako byl Kristus Otcovou slávou vzkříšen z mrtvých - žili i my novým životem.
Neboť jestliže jsme s Kristem sjednoceni smrtí podobnou jeho smrti, budeme s ním sjednoceni také vzkříšením;
rozumějme, starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby bylo toto tělo hříchu přivedeno k nemohoucnosti, abychom již nebyli zotročeni hříchem.
Neboť ten, jenž zemřel, je osvobozen od hříchu.
Ale jestliže jsme zemřeli spolu s Kristem, věříme, že s ním také budeme žít, víme totiž, že Kristus vzkříšený z mrtvých již neumírá, smrt nad ním již nemá vládu. Když zemřel, zemřel hříchu jednou provždy; ale když žije, žije Bohu. A tak také vy se považujte za mrtvé hříchu, ale žijící Bohu v Kristu Ježíši ...
]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 06. únor 2022 @ 08:57:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Na tyhle tvoje kydy nemá už smysl ani reagovat.

  Stando, když napíšu: Každé miminko dostalo od Boha dar věčného života v Pánu Ježíši Kristu, tak to jsou pro tebe "Kydy"?

  Kdybych napsal: Každý z nás, lidí, dostal od Boha dar věčného života v Pánu Ježíši Kristu, tak by to pro tebe taky byly "Kydy"?

  Slovo "kydy" je u nás hanlivé označení, posměch. Chápu tě dobře? Posmíváš se, když napíšu, že věčný život nám byl darovaný v Pánu Ježíši Kristu?


Až ve křtu jsme byli osvobozeni od hříchu a darem Boží milosti ve křtu dostali život věčný!

  Tak s tím věčným životem ti to už vyvrátil tvůj kolega. Ostatní, vyvracíš ten nepravdivý nápad hned tvou následující větou.


  Ale s tím hříchem by mne to zajímalo, Stando: 

  Ty jsi byl Stando ve křtu osvobozen od hříchu?

  Pokud ano, jak se to projevuje?

  Toník]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Neděle, 06. únor 2022 @ 14:07:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec

  Ty jsi byl Stando ve křtu osvobozen od hříchu?
martino

Cizinče já nevím jak to myslí oko, ale svátost křtu z nás smývá veškerý předešlý hřích. V tom okamžiku přijetí svátosti křtu  jsme dokonale čistí bez viny a dokonale svatí až do okamžiku prvního hříchu, slovem, skutkem, myšlenkou...oko asi tím svým vyjádřením chce říci, že ani po žádné zpovědi, nejsme tak čistí a svatí, jako se stalo v okamžiku přijetí svátosti křtu. Ta svatost se rovná svatosti Adama a Evy před pádem do hříchu. Jinak být osvobozen od hříchu, platí spíše vykonáním řádné a poctivé svátosti smíření, než to konstatovat o svátosti křtu. To vyjádření "osvobozen od hříchu" je konstatování protestantů, evangelíků apd. kdy přijímají jejich simulaci svátosti křtu a od toho okamžiku až do konce života vykřikují, že jsou osvobozeni od hříchu i když hřeší každou minutu, hodinu a stále...protože volají, že krev ježíš z nás smyla veškerý hřích a nechápou, nerozumí a alibisticky se domnívají, že smrt Spasitele na kříži jim umožňuje vesele hřešit i 100x za den jak psal Luther protože Krev Ježíše z nás smývá veškerý hřích. To bude jednou šok, až se ti blouznivci probudí ze svého snu. 


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 07. únor 2022 @ 06:21:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/  Martino, ze mne svátost křtu smyla přesně 0 předešlých hříchů (𝓼𝓵𝓸𝓿𝔂 𝓝𝓤𝓛𝓐).

  Kolik předešlých hříchů smyla svátost křtu z vás?

  Od hříchu jsem pak ve svátosti křtu osvobozen nebyl, takovou moc svátost křtu neměla.

  Vy jste byl ve svátosti křtu osvobozen od hříchu?


  Protestanty moc neznám. Ale "vysvobození ze hříchů", to je vyjádření různých osob.

   Například anděla, který se ukázal Josefovi a řekl mu: „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou ženu; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.

  A to řekl ten anděl dobře. A ten anděl nejspíš ani nebyl ani protestant. Evangelík možná byl.

  Popisuje naši situaci pak i apoštol: "Byli jsme osvobozeni od hříchu a stali jste se otroky spravedlnosti." A to napsal apoštol dobře a pravdivě. I když nebyl protestant.

  To je možné, že to ten římský katolík napsal. Nebylo by divu. Tohle bude něco příbuzného s vaším utíkáním od manželky a dětí ke konkubínám. Projekce se tomu říká. Podobné nápady už jsem tu od lidí z ŘKC četl.

 Na naše svědectví o Ježíšově záchraně od smrti a pekla napsala jedna římskokatolička výstižný příspěvek s jejími postoji:

"Mi by se ve tvé víře líbilo. Odpověděla bych na Boží nabídku, vložila bych svůj život do Božích rukou a skrze Ježíše Krista mám jisté spasení, nezávisle na mých hříších. Mi to připadá ďábelské. Už na mě nikdo nemá, jistotu spasení mám, tak co. S jistotou se dobře žije nebo ne? S jistotou se musí i dobře hřešit nebo ne? To mi i Hospodin musí odpustit, když už mám tu jistotu, že jsem spasen. To už si nemůže dovolit nic jiného. Já mám jistotu a Hospodina v hrsti. Je přece dobré mít jistotu v životě nebo ne?"

  A to nebyla jediná, kdo takové touhy projevil. To je opak uvažování křesťanů. Stejně jako vaše utíkání od manželky ke konkubínám.

  Hezký den
  Cizinec


  


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 07. únor 2022 @ 07:14:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/V případě, že je zavržen, žádná mše nepomůže - v případě, že už je v nebi, žádnou mši nepotřebuje.

  A ty se tváříš jako katolík, Stando? 

  Jak tě 𝓷𝓪𝓹𝓪𝓭𝓵𝓪 mše za někoho v nebi nebo někoho, kdo je zavržen? 

  Ty snad dáváš na mši za lidi v nebi nebo v pekle? nebo jak jsi na to přišel?

  Toník


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pondělí, 07. únor 2022 @ 09:26:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinecmartino
Ano, ale kdo to ví jak onen člověk dopadl? Neumíral s lítostí jako lotr na kříži? A protože to nevíme, pomáháme mší svatou a pokud je dotyčný jak píšeš zavržen, což nikdo z nás neví, pak ji Bůh použije pro druhé bližní. 


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 07. únor 2022 @ 16:19:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  No, Martino - text, který citujete s nápadem na mše za zavržené či lidi v nebi, jsem nepsal já. Psal ho oko. Také jsem se oka ptal na jeho nápady - jak ho 𝓷𝓪𝓹𝓪𝓭𝓵𝓪 mše za někoho v nebi nebo někoho, kdo je zavržen? 

  Zatím neodpověděl.

  Hezký den
  Cizinec


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 08. únor 2022 @ 20:28:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já se nemusím tvářit jako katolík, já jsem katolíkem.


To tyy jsi napsal tuto pitomost a já s ní nesouhlasil:

Takto to přece vůbec není pravdou - je to pokřivené!


Proto jsem také hned vysvětlil, jak to je doopravdy.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 09. únor 2022 @ 05:37:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Takto to přece vůbec není pravdou - je to pokřivené!

  To jsi ale nesouhlasil divně - nejen, že to není pravdou, ale je to dokonce lež. A pitomost.


  Takže rozumíš, že tvoje věta:

  Je pitomost?

 
  Neodpověděl jsi ale na otázku k tomu, co jsi psal.

  To nevíš, že na mše se dává výhradně za duše v očistci, když se tváříš jako katolík?

  Toník]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 11. únor 2022 @ 08:33:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


A ty nevíš, že v procesu posmrtného očišťování je právě jenom duše v očistci a už nikdo jiný?


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 13. únor 2022 @ 10:31:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
A ty nevíš, že v procesu posmrtného očišťování je právě jenom duše v očistci a už nikdo jiný?

  Pokládáš otázky i když sám na položené otázky neodpovíš.

  Já to samozřejmě vím, Stando. Znám výmysly ŘKC. 

  Mne by na rozdíl od tebe nenapadlo že by se dávalo na mši za zavržené nebo za lidi v nebi, jako to napadlo tebe.
]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 31. leden 2022 @ 09:05:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kolik jsi platil, je tvoje věc. Ale nikdo neměl právo toto po tobě žádat.

Za udělení křtu se nic neplatí!

Je to služba církve, která už z principu není nijak zpoplatněna.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Jan21 v Pondělí, 24. leden 2022 @ 10:06:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tady se nejedná jenom o formu, ale spíše obsah, tedy o "vylepšování"  nebo nedoceňování dokonalé Kristovy  oběti a částečnému návratu do pohanství a židovství (kult Marie, modlitby k mrtvým, zádušní mše, odpustky, očistec, přetransformovaný polyteismus, záměna Ježíše Krista za lidskou organizaci, neustálá oběť, úřad kněze, skutky jako vstupenka do nebe atd., nehledě na přestupky proti 2. přikázání desatera, což je to 2 D a 3 D modlářství ), což já v Písmu nikde nenalézám. 

Nikdy se žádnému vlastní snahou udělat nebe na zemi nepodaří, neboť zde stále hospodaří zemský místodržící a tím je Satan, i když podmínečně poražený a na jeho definitivní konec se teprve čeká. Vstupenkou do nebe je přijetí bezplatné nabídky Ježíšova vítězství ale jen pro toho, kdo ji přijme, čímž se stane duchovně "novým stvořením"  


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 24. leden 2022 @ 10:18:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."skutky jako vstupenka do nebe ...ale jen pro toho, kdo ji přijme, čímž se stane duchovně "novým stvořením"..."...


Ovšem podmínkou je, že člověk jako už to "nové stvoření" musí žít až do konce svého pozemského života. Jinak - pokud upadne znovu do života ve hříchu - může o svoji záchranu pořád ještě zase přijít.

Skutky, které pro nás nebeský Otec připravil, jsou prospěšné k tomu, abychom znovu do života ve hříchu neupadli, abychom si uchovali milost posvěcující (křestní nevinnost) - kterou jsme darem od Boha obdrželi ve křtu. Skutky jsou nutné k tomu, abychom ve víře rostli.


(J 19,7-8)
Veselme se a radujme se, vzdávejme čest Bohu, neboť Beránkova svatba je tady a jeho Nevěsta se okrášlila: směla se obléci do běloskvoucího plátěného šatu." - To plátno jsou totiž dobré skutky svatých.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 22. leden 2022 @ 15:06:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec
Psal jsem o tradici církve, ne o tradici vyrábění soch, obrazů a pověr. 

martino

Ono je to trochu jinak. Posvátná tradice je období Krista, období apoštolů a jejich žáků což odborně nazýváme období apoštolských otců, tedy mužů kteří osobně se znali s apoštoly chodili s nimi a byli od nich náležitě poučeni. Oni přímo navazují na apoštolské období její činnost i významné spisy. To vše je důkazem apoštolského zřízení Církve a zdroj který označujeme jako Posvátná tradice. Ne všechny otce známe jménem určujeme je jen podle zachovalých spisů které předcházely než Církev ve 4. století pevně ustanovila Nový zákon, tedy definovala která písma a spisy budou zapsány do kodexu kanonických knih tedy NZ. Pokud jde o to co Cizinec nazývá nazývá tradicí vyrábění soch a obrazů, pak hovoříme o křesťanském umění jehož počátek vidíme v římských katakombách, kde jsou první malby např. Jonáše nebo zde vidíme Jákoba, Noe atd. stejně tak Krista jako dobrého pastýře s ovečkou kolem ramen, asi nejčastější vyobrazení Spasitele v římských katakombách, včetně Panny Marie, ale vždy s Ježíškem v náručí. Byl jsem v Katakombách sv. Kalista, ty jsou nejznámější a nejvíce navštěvované, ale i v katakombách sv. Šebastiána který je pochován hned vedle v chrámu na Via Apia, nebo v katakombách u sv. Anežky. V katakombách u basiliky sv. Petra a Marcellina, kde je současným římským farářem kardinál Duka, je právě zde v katakombách krásná freska ze 3.století Adama a Evy nebo Vítězného Krista na trůně s apoštoly. Nelze navštívit všechny katakomby v Římě, kterých je asi na 40 protože převážná část není přístupná. Ale všude je zřetelně vyobrazení Krista, Matky Spasitele, apoštolů včetně poslední večeře, symboly orante, ryba, palma, oliva nebo kotva. Křesťanské umění se rozvinulo až po Ediktu Milánském, kdy Církev získala svobodu a začaly se stavět první chrámy, basiliky, kterým říkáme papežské jako svatých Janů na Lateráně, sv. Petra nebo basilika sv.Pavla atd. Od středověku známe pak podle sv. Filipa Neri pouť po sedmi římských basilikách. První byla basilika sv. Petra kterou nechal nad hrobem apoštola stavět již císař Konstantin. A již zde máme výzdobu nejen formou antických sloupů, ale i soch. Opět se setkáváme se sochou Krista dobrého pastýře. Již je zde při výzdobě použita umělecká řezbářská práce ze slonoviny, dřeva atd. je to ranné křesťanské umění a architektura. Ale celková výzdoba je stále velmi střídmá a její rozvinutí přijde až s nástupem renesance a baroka. Samozřejmě nejnádhernější jsou na začátku Církve tkz. triumfální oblouky což jsou nádherné mozaikové práce, kdy uprostřed je vždy Kristus a následně pod ním apoštolové ale i jeho Matka. Toto ranné křesťanské umění se dnes odborně nazývá Křesťanská antika a je dnes již perfektně katalogově uspořádá u nás např. profesorem Roytem. Ranné křesťanské umění římských katakomb pak nazýváme odborně Křesťanskou ikonografií. Jsou to právě ty motivy Krista dobrého pastýře, olivy, ryba, kotva. Pokud jde o vyobrazení Krista na Kříži pak se jedná o vzácné řezbářské dveře v basilice sv. Sabiny na Aventině v Římě, podle badatelů pocházejících z roku 430-440.  Když roku 1823 vyhořela basilika sv. Pavla v Římě  a lehla popelem, uchovala se jen částečně ohořelá socha apoštola sv. Pavla ze dřeva, která byla v basilice již od 4 století. Takže Cizinče jen tak diskusně zde vyhodit, že jak posvátná tradice Církve, tak křesťanské umění je jen pohanský balast je hodně nedůstojné a doporučuji se s tím tématem podrobněji seznámit. Já nejsem nejchytřejší, to určitě ne, ale jsem v Říme cca. 3-4 do roka vše navštěvuji tak vím o čem mluvím. Vatikánská musea které někdo nenavštíví ani jednou v životě, já ani nespočítám kolikrát jsem tam již byl a vždy zadarmo, protože poslední neděle je do 12.30 vstup zdarma. Pokud tam někdo pojedete tak na to pamatujte. V minulém roce bylo vstupné myslím 12 Euro. Museum ve  Vatikáně jsou jedním z největších komplexů uměleckých sbírek na světě. Vystavuje sbírky starožitností a uměleckých děl od starověku po současnost. Ve sbírkách má asi 70 tisíc objektů, z nichž je asi 20 tisíc vystaveno. Takže prosím Cizinče rozlišovat "tradice". 


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 14. únor 2022 @ 06:32:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Martino, díky za příspěvek k tématu a podrobný popis vašeho světa. O tom jsem psal. Není tradice jako tradice.


  Existuje tradice církve, která je dobře popsaná například v písmu a kterou žijí církve dodnes. 

  Ježíš šel a jeho práce byla vysvobozovat zajaté, uzdravovat nemocné, propustit zlomené na svobodu, zvěstoval radostnou zvěst chudým. A dělal to všude, kde chodil, dobře činil. Uzdravoval lidi, vyháněl démony, vyučoval, potěšoval. Věnoval se lidem.

  A stejnou tradici měli apoštolové - nesli radostnou zvěst o soudu a záchraně v Pánu Ježíši Kristu, o vysvobození ze hříchu. Zakládali církve po celém blízkém světě, šli a věnovali se lidem, službě, ke které je Bůh povolal.

  Stejně tak to dělají církve dodnes - zvěstují evangelium Pána Ježíše Krista, vysvobozují ze hříchu, smrti a pekla, uzdravují nemocné, vyučují, zakládají církve, školy, nemocnice, ... 

  A to je dobrá tradice. Tu je dobré držet a té tradice je dobré se držet.


  Pak jsou jiné tradice - vyrábění soch, obrazů a pověr, korunování těch soch a uchovávání obrazů, vymýšlení nových pověr. To jsou tradice, které je dobré vyhodit do koše.

  Hezký den
  Cizinec


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 21. leden 2022 @ 09:04:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
V článku nalézám mnohé pochybné závěry i zcela nepravdivá tvrzení.

..."Reformované církve se navracely svou věroukou k původnímu apoštolskému učení"...

Původní apoštolské učení se předávalo v církvi nepřetržitě nějakých patnáct století, než přišla protestantská reformace. Žádný člověk tedy logicky neměl a ani nemohl mít jiné znalosti Ježíšova učení, než jen právě ty, které získal od této církve.
Vše ostatní "nekatolické" bylo tedy  logicky "vycucáno z prstu".
Tvrzení, že se někdo po mnoha staletích navrací do jakéhosi  "původního učení" je tedy nedokazatelné a je také nelogické - odporující principům zdravého rozumu.
Křesťanská víra se předávala kontinuálně v církvi z generace na generaci. A v tomto je církev pořád stejná a stejnou i zůstane.


..."později zakázaná jako kniha pro státní megacírkev nebezpečná ..."...
Zcela nepravdivé tvrzení.
Bibli nikdo nikdy nezakázal - ani její čtení. Naopak Boží slovo v Bibli obsažené bylo nepřetržitě církví hlásáno. A to jak křesťanům, tak i pohanům.
Jen neznalost historie, neznalost skutečných poměrů, pak plodí tyhle nesmysly o tom, že církev Bibli zakázala. Církev měla svůj překlad od Jeronýma (tzv. Vulgátu) a ta nebyla nikdy v žádném období dějin zakázána. Něco jiného byly případy heretických překladů Bible od různých "překladatelů", plné věroučných chyb a omylů. Proti těm se tehdejší církev skutečně bránila tím, že je zakazovala šířit, aby nepřiváděly její věřící do herezí.


...".zv.“svatou tradici“,  která vznikala postupně v průběhu staletí.... Té se přikládala stejná či větší důležitost než Bibli samotné, které byla prostým věřícím zprvu nedostupná..."...
Opět je tu všechno špatně.
Tradice zvyků, rituálů z praktického života, vznikají přirozeně v každém větším společenství, které trvá delší dobu. Takovouto "tradici" si vybudovaly i všechny církve protestantské. 
Tradice apoštolů však nevznikala v průběhu staletí - ta se jenom prostě předávala skrze učení katolické církve přímo od jejího počátku. Obsahuje totiž všechno to, co apoštolové hlásali, ale nenapsali. Skrze praxi života v církvi se toto však nepřetržitým předáváním z generace na generaci uchovalo až do dnešních dob. Samozřejmě i tato tradice přetrvává i v písemné podobě - v dílech pokračovatelů díla apoštolů - v dílech otců církve prvních staletí (tzv. "patristika"), kteří toto apoštolské učení zapsali do písemné podoby. Tato díla nejsou však už součástí kánonu Bible. A tak typickou součástí apoštolské tradice církve je např. i dochovalé dílo z prvního století -  "Didaché", které nám mimo jiné sděluje, jakými všemi různými způsoby apoštolové tehdy křtili.

Největší důležitost mělo (a pořád má) v katolické církvi její učení - učení Krista a apoštolů (z něhož nikoli všechno je zapsáno i v Bibli). V katolické církvi je hlavní autoritou nikoli kniha, ale sama církev, vedená Duchem svatým - tedy společenství věřících (vedených ustanovenými pastýři) kolem Krista. Sama církev je Kristovým tělem a On je její hlavou - to je největší autorita!
Máme zde tedy oproti pozdějším protestantským pohledům na církev už značné rozdíly.

Je historickou skutečností, že mnohým národům byla Bible skutečně nedostupná. Nikoli snad pro její jakýsi údajný "zákaz", ale proto, že lidi neuměli číst.
Zapomněli jsme velice rychle na skutečnost, že když v r. 1918 vznikla první Československá republika,  tak 80% Slováků v ní bylo ještě negramotných - byli analfabety - neuměli číst! A to je jen sto roků nazpátek!Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pátek, 21. leden 2022 @ 11:23:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
tak 80% Slováků v ní bylo ještě negramotných...

http://www.infostat.sk/vdc/pdf/Storocie.pdf

Podľa údajov zo sčítania 1921 podiel gramotných presiahol na Slovensku 82 %, no v Čechách to bolo viac ako 97 % a v Sliezsku, ktoré bolo z tohto hľadiska na tom najhoršie z českých krajín, sa úroveň gramotnosti pohybovala na úrovni takmer 96 %. Jednoznačne najhoršie na tom bola Podkarpatská Rus, kde čítať a písať vedela necelá polovica osôb..


P.S. ak odčítaš Podkarpatskú Rus tak gramotnosť v Čechách a na Slovensku je približne rovnaká...


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 21. leden 2022 @ 11:32:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Po vzniku republiky (1918) šlo obrovské množství českých učitelů na Slovensko a na podkarpatskou Rus.  To nelze okecat!


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 21. leden 2022 @ 12:38:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
O hodně lépe to bylo s gramotností obyvatel jen na hranicích Slovenska s Moravou (okolí Myjavy), kam po Bílé hoře odešli a usadily se celé lutheránské osady. Tito lidé byli gramotní a udrželi si gramotnost i ve  svých dětech. Dodnes tyto vesnice poznáš podle biblických názvů: třeba "Jeruzalém" na Slovensku.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 21. leden 2022 @ 09:31:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
...".... i když až po nedávnou současnost jsou přidávána k víře stále nová dogmata - naposled v r.1950 dogma o Nanebevzetí Panny Marie. "...


Dogma není žádné nové učení, ale je veřejným vyhlášením (zdůrazněním) jednoho jediného bodu víry způsobem, jak věří katolická církev od samého počátku.
Vyhlášení dogmatu je tedy vždy vyprovokováno - je jasnou odpovědí katolické církve na různé bludy, které se v určité konkrétní historické době začnou šířit. Smyslem dogmatu je ukotvit katolické křesťany ve víře, aby se onou herezí nenechali oblbnout.
Pokud by nebylo opačně vzniklé hereze, nebylo by třeba ani dogmatu.
Víru v to, že Maria byla po smrti vzata svým Synem do nebe i s tělem sdílí s námi i všechny církve pravoslavné. I ve východních církvích se zachovaly a udržují raně křesťanské ikony, popisující tuto událost Mariina nanebevzetí. Protože však pouze v západním světě se začaly ozývat hlasy pochybností o Mariině nanebevzetí, východní církve neměly potřebu vyhlašovat toto jako dogma. Ale věří v Mariino nanebevzetí podobně, jako i my.

..."což naopak odpovídá tézi eccelsia semper reformanda est (církev se stále reformuje)"...
Tu jde jenom o nepřesné pochopení skutečného smyslu; církev se neustále formuje Duchem svatým. To je ona "reformace" - formací Ducha svatého..
A v historii církve to nebyli ani Luther, ani Kalvín, ani mnozí další protestanti .
V různých dobách to ale byly např. "žebravé řády" (františkáni a dominikáni) - zasloužili se o vznik univerzit a v nich o zavedení tzv. akademické svobody. Byla to i osoba Tomáše Akvinského, bylo to i Clunyjské hnutí, které zásadním způsobem proměnilo způsob myšlení celé naší západní civilizace, pochopení rozměru "svobody svědomí" a vnímání základních přirozených lidských práv..Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Jan21 v Sobota, 22. leden 2022 @ 12:54:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Každý máme jiný názor na to co je hereze. Podle katolíků je to odmítání věřit tomu co v Písmu není -"svaté tradici", podle reformátorů je naopak herezí tomu věřit (falešnému evangeliu). Pochybuji o tom, že DS nás vede k tomu, abychom Písmo zpochybňovali, akceptovali evoluci, různé báje a báchorky, duchovní jednotu s čaroději. O svobodě svědomí a lidských právech v  katolicismu raději mlč, aby se tu neztrapnil ještě víc. 


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 23. leden 2022 @ 10:30:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hereze je nekřesťanský pohled na svět...."O svobodě svědomí a lidských právech v  katolicismu raději mlč ..."...

Ohledně tvého reálného rozhledu v dějinách jsi se nám tu už uvedl dostatečně:

Z prvního biskupa Jednoty bratrské - Komenského, jsi tu udělal posledního biskupa Jednoty bratrské!


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Jan21 v Pondělí, 24. leden 2022 @ 09:07:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No Oko, kdybych byl Marino, tak bych ti napsal že bereš drogy nebo hulíš trávu, ale ty máš buď stařeckou demenci, nebo to děláš naschvál, tak si vyber co je ti milejší. 

Z posledního biskupa JB děláš prvního. Po něm už žádní nebyli neboť Jednotu rozprášili katolíci definitivně r. 1628 vydáním Nového zřízení zemského, kdy žádné náboženství než katolické nebylo v Habsburské říši přípustné. Takže poslední byl vlastně první?  
Neztrapňuj se, a přečti si alespoň to minimum na Wikipedii.

A jak jsi přišel na ten nesmysl, že Komenský kreslil nějaké mapy pro Švédy aby mohli vyloupit Rudolfinské sbírky? Byl snad Komenský jejich kustodem, že přesně věděl kde jsou? Ani jsem neslyšel, že by v Praze někdy pobýval. Lež jako věž - oblíbený nástroj Jezuitů. 

Že  Švédi ukradli pro ŘKC vzácnou Satanskou bibli (nevím co je v ní tak vzácného) nemusíš litovat, docela dobře ji nahradí katechismus ŘKC  - toho špatného je tam dost a to stačí, aby to bylo špatné celé -falešné evangelium.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pondělí, 24. leden 2022 @ 09:16:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jane21 vřele doporučuji se neprodleně, tedy IHNED seznámit nejen s církevními dějinami, ale i s dějinami Českého a Moravského národa. To co zde píšeš jsou projevy nekulturního barbarství a totální zaostalosti. 


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 24. leden 2022 @ 10:32:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Po něm už žádní nebyli neboť Jednotu rozprášili katolíci definitivně r. 1628 vydáním Nového zřízení zemského, kdy žádné náboženství než katolické nebylo v Habsburské říši přípustné. Takže poslední byl vlastně první? "...Víš, Jane, mezery ve svém dějinném vzdělání jen tak nezalepíš rychlým vygooglováním .

Komenský byl ustanoven biskupem Jednoty bratrské až po svém vyhnání z Čech  - až v polské Wratislavi.

Jednota bratrská však existuje až dodnes a dodnes má i své biskupy. Nikdo ji nerozprášil!

Jsou známi svojí misionářskou činností jak u severních národů (laponců), tak u Indiánů v Americe.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 25. leden 2022 @ 06:49:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Jsou známi svojí misionářskou činností jak u severních národů (laponců), tak u Indiánů v Americe.

  Stando, je dobře, že sis doplnil vzdělání a nepíšeš tu jako před lety perly typu "Co si myslíš, že říká nějakému eskymáku českobratrská církev? Vždyť on ani neví, kde vlastně leží to Česko!"

  Protože to opravdu moravští bratři jsou známí - a nejen u Laponců a Indiánů, ale i u těch eskymáků, také v Africe, v jihovýchodní Asii, ... Když jsem potkal kdysi křesťany z Afriky, dobře věděli, kdo jsou Moravští bratří a kde leží Československo. A kde je Ochranov. A věděli to i křesťané z Nového Zélandu.

  Ale to není Jednota bratrská Komenského, kterou se podařilo nevěstce téměř docela zlikvidovat, ale obnovená Jednota exulanty, lidmi, kteří před zločinci museli utéci - právě z Moravy.

  Toník


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 25. leden 2022 @ 08:05:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Toníku, až si ty doplníš vzdělání, tak zjistíš, že to byla právě ta Jednota bratrská Komenského, která po vyhnání po Bílé hoře se usídlila v německé zemi a vytvořila zde svoji vlastní komunitu.

Onen "Ochranov" se ve skutečnosti jmenoval  "Herrnhut".

Zkus dneska říci Moravským bratřím, že nepatří ke Komenskému - poženou tě sviňským krokem!


Komenský byl prvním biskupem až jednoty bratrské z exulanů - až po vyhnání Jednoty bratrské z Čech. Jen z tohoto pohledu mu říkají "první biskup jednoty bratrské".
Od Komenského to pak trvalo dalších sto let, než se vytvořil "Ochranov".


Protože ve skutečnosti v době předbělohorské měla původní Jednota bratrská už o sto let dříve před Komenským pochopitelně několik biskupů - (např. Lukáš pražský) a procházela si docela klikatě svým věroučným vývojem.
]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 26. leden 2022 @ 06:25:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Když tak si Stando přečti alespoň Wikipedii, je to tam napsané celkem dobře.

  Toník


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 26. leden 2022 @ 08:30:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tomuto říkáš argument?

Já snad napsal něco špatně?

Uveď tedy konkrétně co!

Byl podle tebe Komenský biskupem Jednoty bratrské, nebo nebyl?

Jsou Moravští bratři (Jednota bratrská, Čeští bratři) nositeli Komenského odkazu, nebo s ním snad nemají nic společného?


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Středa, 26. leden 2022 @ 09:51:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 26. leden 2022 @ 11:39:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Z pohledu platnosti biskupského svěcení pochopitelně biskupem nebyl. To je samozřejmé. Oni neměli apoštolskou posloupnost a své "biskupy" si ustanovovali hlasováním.

Takže byl zvoleným  "biskupem"
- to je jen udělený titul od tohoto společenství Jednoty bratrské - nikoli skutečná pastýřská moc biskupa skrze vylití Ducha svatého při vkládání rukou od biskupů s touto mocí.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 26. leden 2022 @ 19:17:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/


Tomuto říkáš argument?

  Ne.


Já snad napsal něco špatně?

  Ano.


Uveď tedy konkrétně co!

  To by sis mohl zjistit, až si doplníš vzdělání, jak jsi psal, ne? 

  Obvykle je špatně to, co píšeš tučně. V tomto případě tvůj nápad:

  "Z prvního biskupa Jednoty bratrské - Komenského, jsi tu udělal posledního biskupa Jednoty bratrské!"


  "Co si myslíš, že říká nějakému eskymáku českobratrská církev? Vždyť on ani neví, kde vlastně leží to Česko!"

  Ale to už sis snad zjistil, že Eskymáci vědí, co je to bratrská církev a kde je Česko?  Tak teď ke tvému novému tučnému nápadu, Stando:

  "Z prvního biskupa Jednoty bratrské - Komenského, jsi tu udělal posledního biskupa Jednoty bratrské!"

  Jan Amos Komenský žil v letech 1592-1670. Žil na Jižní Moravě, pak byl sektářským řáděním s mnoha dalšími vyhnaný, ale ne do Německa, nýbrž do Polska, do Lešna. Z Polska pak odešel do Amsterodamu, kde zemřel. Byl posledním biskupem Jednoty Bratrské. Sepsal dokonce poměrně známé dílo "Kšaft umírající matky Jednoty bratrské".

  Z Komenského neudělal posledního biskupa Jednoty Bratrské Jan21, ale posledního biskupa Jednoty bratrské z něj udělala nevěstka svým sektářským řáděním na našem území, totalitním přístupem, zákazy, násilím, pronásledováním. 

  Protože byl Jan Amos Komenský nadlouho posledním biskupem Jednoty bratrské u nás, říká se mu poslední biskup Jednoty bratrské. Nazývá se tak Komenský například na stránkách Jednoty bratrské, nebo na stránkách Muzea Jana Amose Komenského. A nazývá se tak i na mnoha různých stránkách a také ve školních pracích, protože i děti ve škole vědí, že Jan Amos Komenský byl posledním biskupem JB.

  Po Komenském pak byli mimo naše území v exilu asi ještě další biskupové, k tomu nemám přesné informace.


  Prvním biskupem JB pak byl Matěj Kunvaldský, v roce 1467, více, jak 100 let před Komenským. A mezi prvním a posledním biskupem JB bylo mnoho dalších biskupů.


  V Ochranově se pak sešli také křesťané z Moravy, které pronásledovala nevěstka svým sektářským řáděním a násilím, zákazy, ale to bylo na začátku 18. století (několik desítek let po smrti Komenského a několik set kilometrů). Konkrétně v Ochranově 1722 (více jak 50 let po smrti komenského). Jako datum vzniku obnovené Jednoty Bratrské se pak uvádí obvykle 13. srpna 1727, kdy přišlo vylití Ducha svatého, podobné, jako o letnicích (a podobné jiným vylitím Ducha svatého v mnoha dalších církvích).

  Prvním biskupem Obnovené jednoty bratrské nebo také Moravské církve v Ochranově pak byl David Nitschmann.

  Když přestala řádit nevěstka na našem území a trošku povolila sevření svojí zvrácenosti a nesvobody, byla obnovena i JB na našem území. Prvním jejím biskupem pak byl Václav Vančura.


  Tak kdyby ses chtěl k tématu dovzdělat, Stando, tak si k tomu něco zjisti, než začneš "perlit" a hulvátsky a neurvale přehazovat tvou neznalost a nevzdělanost na druhé lidi, máš příležitost si o tom něco přečíst.


Byl podle tebe Komenský biskupem Jednoty bratrské, nebo nebyl?

  Ano, byl.


Jsou Moravští bratři (Jednota bratrská, Čeští bratři) nositeli Komenského odkazu, nebo s ním snad nemají nic společného?

  Jestli jsou Moravští bratři nositelé odkazu Komenského, to nevím, Stando. To by ses musel zeptat jich. 

  Společného mají s Komenským celkem dost. 

  Toník
]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 27. leden 2022 @ 11:34:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."

  "Z prvního biskupa Jednoty bratrské - Komenského, jsi tu udělal posledního biskupa Jednoty bratrské!"
"...


Toníku, jenom tímto zase (jako už typicky) prozrazuješ svoje povrchní znalosti o tomto problému; Zde nejde jenom o prostou posloupnost v řadě biskupů! Ono někdy nestačí si věci jen tak vygooglit na počítači!

Jednota bratrská před Komenským měla ještě docela jinou věrouku - procházela bouřlivým vývojem věrouky, kdy se přikláněla jednou blíže k evangelíkům, jindy zase více ke kalvinistům, ultrakvistům a pod.

Až od Komenského Moravští bratři( dneska Čeští bratři) počítají podobu své věrouky jako už kontinuální. Proto mají až Komenského jako "prvního ze svých  biskupů".
Lukáše Pražského, který byl v Jednotě bratrské biskupem o sto let dříve, než Komenský, za svého biskupa nepovažují - věří totiž už zcela jinak, než jak kdysi věřil on!
]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 28. leden 2022 @ 05:47:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  To je dobře, že to víš, Stando.


  Někdy ne. Ale v tomto tématu ano. Všechny potřebné informace jsou na netu. Téma není tajné a je velmi dobře popsané.


Až od Komenského Moravští bratři( dneska Čeští bratři) počítají podobu své věrouky jako už kontinuální.

  A to je konkrétně kdo, ti "Moravští bratři( dneska Čeští bratři)"?


Proto mají až Komenského jako "prvního ze svých  biskupů".

  Kdo konkrétně má Komenského jako "prvního ze svých  biskupů"?

  Toník

]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 28. leden 2022 @ 09:05:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Kdo konkrétně má Komenského jako "prvního ze svých  biskupů"? ..."...


To konkrétní společenství křesťanů, kteří si dneska říkají "Čeští bratři" , kteří si ale v době "Ochranova" říkali zase "Moravští bratři" a v době Komenského pobělohorského exilu si zase říkali "Jednota bratrská".
Pořád stejná podoba víry - jenom jiný název. A dnešní jejich věřící přijímají za svá všechny tři ona pojmenování jako součást své historické tradice..


Tato "Jednota bratrská Komenského" se věroučně výrazně vyprofilovala (a už pevně věroučně zakotvila v podstatě do dnešní podoby) od původní Jednoty bratrské, jejichž víra byla hodně odlišná - už nějakých 150 let před Komenským přejali do své věrouky myšlenky Chelčického a během svého trvání se přikláněli jednou k Luteránům, jindy zase ke kalvinistům, ultrakvistům a pod. Prostě "chvilku" jim to trvalo, než se jaksi věroučně vyprofilovali.

Tohle s Komenským skončilo.
Učení Chelčického není ve věrouce současné Komenského "Jednoty bratrské" už obsaženo vůbec. V době třeba Lukáše Pražského ovšem ještě bylo.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 29. leden 2022 @ 07:47:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

To konkrétní společenství křesťanů, kteří si dneska říkají "Čeští bratři" , kteří si ale v době "Ochranova" říkali zase "Moravští bratři" a v době Komenského pobělohorského exilu si zase říkali "Jednota bratrská".

  Tak ty neznám, Stando. Odkud máš o nich informace? 

  Z nějaké literatury? Nebo žijí někde u vás?


Tato "Jednota bratrská Komenského" se věroučně výrazně vyprofilovala (a už pevně věroučně zakotvila v podstatě do dnešní podoby) od původní Jednoty bratrské, jejichž víra byla hodně odlišná - už nějakých 150 let před Komenským přejali do své věrouky myšlenky Chelčického a během svého trvání se přikláněli jednou k Luteránům, jindy zase ke kalvinistům, ultrakvistům a pod. Prostě "chvilku" jim to trvalo, než se jaksi věroučně vyprofilovali.

  Tak to se chovali dost divně a nesmyslně. Bylo jim to k něčemu? Předpokládám, že ne.

  Toník]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Jan21 v Sobota, 29. leden 2022 @ 15:27:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No ale Komenský nemohl být prvním biskupem Ochranovské jednoty vzniklé r. 1730 na panství Zinzendorfa odloučením od Luteránů, když roku 1670 v Naardenu zemřel, ale posledním biskupem původní Jednoty, odloučené od Utrakvistů r. 1457. Že by vstal z mrtvých? Alespoň bych přiznal svůj omyl či nevědomost. Biskupem původní Jednoty byl v Ivančicích Jan Blahoslav (1523-1571), překladatel NZ v Bibli Kralické z původní řečtiny.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 30. leden 2022 @ 07:39:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  Tak psal o tom, že prozrazuje svoje povrchní znalosti o tomto problému. Tak třeba mu internetové diskuze pomohou k tomu, aby si k tématu něco zjistil.

  Samozřejmě, že Komenský nebyl prvním biskupem Obnovené jednoty a ani být nemohl, když byl dávno po smrti. To jsem mu také psal.

  A nejsem si jistý, ale - původní Jednota se od nikoho neodloučila. Nebo ano?

  Toník


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 30. leden 2022 @ 09:43:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jane, můžete si tu spolu s Cizincem notovat, jak je ten Oko vedle - ale ve spěchu vygooglované tvoje "znalosti" jen dále ukazují o tvém historickém "nepřehledu" a zmatení.

Na přelomu 15. a 16. století se většina obyvatel hlásila ke kališnické (utrakvistické) církvi. Mezi vyšší šlechtou však stále
převažovala katolická víra. Na rozdíl od katolické církve, kališníci neměli pevně ustanovený systém dogmat a článků víry,
tvořili jakýsi reformační proud, který historik Josef Macek ani nenazývá církví.
Často proto docházelo ke střetům názorů i uvnitř tohoto proudu.
Můžeme hovořit o dvou hlavních křídlech utrakvismu, konzervativním a radikálním.
Obecným názorem je, že kališníci se začali názorově rozcházet až s vlivem německé reformace,
podle Josefa Macka však k názorovým kolizím docházelo uvnitř utrakvistického hnutí již dříve.
Je však pravdou, že Martin Luther a jeho následovníci - luteráni kališníky ovlivnili, převážně radikální strana se k luteránství
přikláněla. Kromě katolické církve, která v českých zemích působila již řadu století prakticky beze změn, existovaly také
menší církve.
Jednou z nich byla Jednota bratrská.
Přestože se k ní hlásilo podle odhadů méně než 1 % obyvatel země, patřila k tzv. radikálnímu reformačnímu proudu, který
působil proti katolické a kališnické církvi.
Jednota vznikla v roce 1457, byla ovlivněna učením Petra Chelčického
a do svých řad přijímala zpočátku pouze nemajetné občany. Jednota stavěla na odkazu prvních křesťanů,
s předností praktického křesťanského života před katolickou tradicí.
Měla také vlastní hierarchii duchovních. Tato církev působila nelegálně, její věřící se scházeli tajně, až do roku 1575,
kdy byla jako součást České konfese uznána oficiálně
.

Tato jednota bratrská však téměř zanikla i se svým učením (které vycházelo z myšlenek Petra Chelčického a z Luthera)
začátkem doby pobělohorské. Úpadek této církve  nastal v důsledku porážky českých stavů na Bílé hoře v r. 1620, kdy mnoho   protestantů opustilo vlast.  
Jednota bratrská ale dál existovala v utajení a přežila až do r. 1861,  kdy na základě císařského patentu nastalo zrovnoprávnění  protestantů s církvi římskokatolickou.

Její vyznavači se však v exilu transformovali do nové Jednoty bratrské,  už s odlišnou věroukou,
(kde už např. Chelčický nefiguruje vůbec).
Tito exulanti až mnohem později pak založili "Ochranov",.
Prvním biskupem této Jednoty bratrské vytvořené z exulantů po Bílé hoře, byl J. A. Komenský.....


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 31. leden 2022 @ 05:23:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Jane, můžete si tu spolu s Cizincem notovat, jak je ten Oko vedle - ale ve spěchu vygooglované tvoje "znalosti" jen dále ukazují o tvém historickém "nepřehledu" a zmatení.


  Můžeme, Stando Ono je nad čím ;-)

  A je jasné z toho, co píšeš, že ve spěchu vygooglované tvoje "znalosti" jen dále ukazují o tvém historickém "nepřehledu" a zmatení. 

  Ale můžeš se podívat na nějakou prezi dítěte ze základní školy, jak to bylo s tím biskupem a kolikátý byl Komenský biskup. Protože tohle se učí už na základní škole. Máš to tam i s obrázky a velkými písmeny.


  A taky můžeš odpovědět na otázky k tomu, co jsi psal. Čekají na tebe nezodpovězené v diskuzi.

  Toník


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 31. leden 2022 @ 08:57:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku,
internet je plný zmatků!
Jaký pak div, že pak pitomci učí děti pitomosti?

Jestliže Jednota bratrská trvala ještě v 18. století v Herrnhutu a měla své biskupy, jak potom obhájíš, že Komenský by  podle tebe měl být posledním biskupem Jednoty bratrské? A tato Jednota bratrská trvá v Čechách až dodnes a má pořád i své biskupy.

Cožpak tato situace není logický protimluv?
Zkus někdy místo Google použít i svoji vlastní hlavu!

Původní Jednota bratrská (1457) postavila svoje učení částečně na Lutherovi (koketovala také s Kalvínem) a částečně také na učení Petra Chelčického. Chelčický pak myšlenkově vycházel z Husa, Vicklefa, Jakoubka ze Stříbra a z Tomáše ze Štítného. Hlavním rysem Chelčického díla je pak neprotivení se zlu násilím. Je to extrémním rysem toho typu křesťanství, kdy se člověk zříká svého práva na nutnou sebeobranu.
Chelčický v těchto svých názorech myšlenkově ovlivnil dokonce i L.N. Tolstého, či Ghándího, pokračovatelé této jeho myšlenky jsou také baptisté a kvakreři.


Komenský pak byl prvním biskupem Jednoty bratrské, který toto učení Chelčického odvrhl. Od jeho doby Jednota bratrská už uznává právo člověka na nutnou sebeobranu a učení Chelčického se zřekla.

Takže , jak vidíš, věci nejsou, jak by se zdály....


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 31. leden 2022 @ 09:07:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
kvakeři


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 31. leden 2022 @ 16:37:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Stando, Internet je plný zmatků. 

  Píšou na internet třeba lidé nápady ve stylu "Původní Jednota bratrská (1457) postavila svoje učení částečně na Lutherovi (koketovala také s Kalvínem) a částečně také na učení Petra Chelčického." nebo píší tučně své omyly ve stylu "Z prvního biskupa Jednoty bratrské - Komenského, jsi tu udělal posledního biskupa Jednoty bratrské!"

  To ale není případ učební látky na základní škole, ani případ oficiálních stránek jednoty Bratrské, ani případ muzea Komenského, dokonce ani Wikipedie.

  Ale je zajímavé sledovat, jak si vymyslíš koninu, pak na ní trváš a korunuješ jí ještě větší koninou.

  Ale tak to je tvoje věc.

Jestliže Jednota bratrská trvala ještě v 18. století v Herrnhutu a měla své biskupy, jak potom obhájíš, že Komenský by  podle tebe měl být posledním biskupem Jednoty bratrské? 

  Nijak, Stando. Nepotřebuji nic obhajovat. Téma jsem popsal dostatečně v odpovědi na tvůj dotaz.
  
  
  Toník


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 06. únor 2022 @ 08:24:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

..."
Jestliže Jednota bratrská trvala ještě v 18. století v Herrnhutu a měla své biskupy, jak potom obhájíš, že Komenský- ve století šestnáctém - by  podle tebe měl být posledním biskupem Jednoty bratrské? 

  Nijak, Stando. Nepotřebuji nic obhajovat.....????
"...
Takže jsi tímto už zcela rezignoval na zdravý rozum ...

Komenský je pro dnešní Jednotu bratrskou něco jako Luther pro lutherány. Tedy osobnost, která započala jistý druh věroučné reformy...


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 07. únor 2022 @ 08:08:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  Je mi jasné, Stando, že jsi rezignoval na zdravý rozum. 


Komenský je pro dnešní Jednotu bratrskou něco jako Luther pro lutherány. Tedy osobnost, která započala jistý druh věroučné reformy...

  Tak takové nápady jsem od nikoho z Jednoty bratrské neslyšel a nečetl.

  To víš odkud? Kdo z JB ti to řekl nebo kde jsi to četl?

  Toník


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 07. únor 2022 @ 09:49:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já mám mezi nimi přátele i příbuzné. Kolik ty osobně znáš členů Jednoty bratrské?


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 07. únor 2022 @ 16:21:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Osobně několik. Dříve jsem se setkal s více lidmi z JB z několika míst ve světě.

  Toník


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Úterý, 25. leden 2022 @ 09:08:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko vyčerpáváš se blbostmi protože žádná JB neexistuje. Je zde několik desítek fanoušků a konec. Husité nemají snad ani 30 tisíc fanoušků a konec. diskuse s blbem jako rosmano který učebnici dějepisu nikdy neviděl, natož Církevní dějiny je zbytečná. 


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 25. leden 2022 @ 09:55:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jistěže to společenství je celkem nepatrné - ale mám mezi nimi přátele.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 21. leden 2022 @ 09:55:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..." že z katolicismu převzala křest nemluvňat, jímž se automaticky lidé stávají křesťany bez splnění Ježíšova požadavku znovuzrození z Ducha (nejen z vody) za vědomého rozhodnutí každého jednotlivce. "...


Ježíš ale nikde nespecifikoval tento tvůj údajný "požadavek Ježíše" coby podmínku nutnou pro křest. Zkus toto své tvrzení doložit z Ježíšova učení!

Vědomé rozhodnutí každého jednotlivce pro křest je pochopitelné a samozřejmé u toho, kdo je takového rozhodnutí schopen.
Ježíšova církev je ale otevřena pro všechny lidské bytosti bez výjimky - tedy i pro ty, kteří takovéhoto vědomého rozhodnutí nejsou schopni.
Buď nejsou schopni dočasně (miminka), nebo nejsou schopni trvale (těžce mentálně postižení, nemluvící, nechápající ani významu jednotlivých slov). Ani takové církev nevylučuje ze svého společenství - jsou křtěni na víru církve, na víru svých nejbližších (zpravidla rodičů), kteří se v jejich postižení o ně starají. Také oni se tak (i se svým zastřeným rozumem)  ve křtu stávají Bohem přijatými a milovanými dětmi.


..."za vlády Habsburků násilnou rekatolizací (doba Temna)"...

Ve skutečnosti tato doba "temna" přestavuje historicky úžasný rozvoj školství a kultury v našich zemích, z této doby máme nespočet největších architektonických děl sakrálního umění (např. Santini), které nám dodnes celý svět závidí a jsou dodnes největším magnetem pro zahraniční turisty. Tato doba nám zanechala např. knihovnu Strahovského kláštera (https://www.google.com/search?q=strahovsk%C3%BD+kl%C3%A1%C5%A1ter&client=ubuntu&channel=fs&sxsrf=AOaemvLQJFBL5uurepzmLiVzOIFrOPoFbg:1642758625027&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&sa=X&ved=2ahUKEwi4567iyML1AhV5gv0HHd_DAzcQuqIBegQIQxAD&biw=1920&bih=1019#imgrc=9uLyxCU4EoAynM), tato doba nám také zanechala skvosty barokního muzikantského umění atd ...Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Jan21 v Pátek, 21. leden 2022 @ 10:59:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No argumentovat v případě křtu nemluvňat mentálně postiženými jedinci a vztahovat to na všechny lidi se mi zdá poněkud nemístné. Kolik procent takovýchto křtěnců u vás máte? A navíc z většiny  pokřtěných nemluvňat bývají stejně  "tolerantní ateisté", jako je na příklad  Zeman.

Máš pravdu, že z doby Temna máte v kostelích skvělou výzdobu soch, buclatých andělíčků a nahatých amorků,  madon s miminkem a jezulátek nebo falických symbolů. O to jsou chudáci protestanté ošizeni.

A jezuitské školství? To bylo nástrojem násilné rekatolizace, duchovním zmrzačením národa, jehož následek je dnes nejateističtější stát v Evropě. Zato vynikající pedagog, učitel národů, poslední biskup Jednoty bratrské Jan Ámos Komenský byl nucen emigrovat. Též náš první prezident vám nejde pod fousy, že prohlédl a od katolíků dezertoval k evangelíkům.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: LD (lubd@post.cz) v Pátek, 21. leden 2022 @ 11:03:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hmm, hmm - se mi zdá, že na BÝVALÉHO diskutéra a přispěvovatele ti to "nějak moc kecá" Jene :-)


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 21. leden 2022 @ 11:39:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mohl vstát "z mrtvých" v někom jiném... až moc živém :))))


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 21. leden 2022 @ 19:41:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
K článku:
Směřuje k dekonverzi a protože pryč od deformace.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 21. leden 2022 @ 12:11:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Nemístné?
Zde jde přece o úplně základní princip
- buď je křest (a tím i výdobytky z Ježíšovy oběti) úplně pro všechny lidi,
nebo je křest jen pro ty, co vládnou rozumem a jsou schopni vlastního vědomého rozhodnutí.

Vaše řeč budiž: Ano, ano - ne, ne. Co je nad to, je ze zlého.


Komenský nebyl žádný poslední biskup Jednoty bratrské - byl to naopak úplně první biskup Jednoty bratrské!

A nelze mu upřít přínos na poli pedagogiky.

Ale také díky jemu - jeho kolaborace s protestantskými Švédy, kterým poskytl informace o tom, co kde vyloupit a poskytl jim své vlastnoručně nakreslené mapy - tak byla za třicetileté války Švédy zplundrována a vyloupena celá Česká země a její poklady nenávratně odvezeny do Švédska - včetně rudolfínských sbírek nepředstavitelné hodnoty (včetně tzv, Ďábelské Bible).

Toto jsi o Komenském taky věděl?


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Jan21 v Pátek, 21. leden 2022 @ 14:33:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Křest pro všechny lidi? Snad jen pro ty, kdo uvěří v Ježíše Krista jako osobního zachránce od věčné smrti. Jenže podle Martina a zřejmě i tebe Kristus  je totéž co ŘKC takže potom to tak s těmi pokřtěnými neználky vypadá, že jsou většinou (až na výjimky) i celý život neznabohy, ale očistec, zádušní mše a odpustky to spraví. Je až s podivem jak můžeš v této souvislosti užívat i Ježíšova slova. Ale u tebe nic výjimečného.

S tím Komenským jsi vedle jak ta jedle. Bratrská jednota vznikla v r. 1457 po odloučení od Utrakvistů a do Bílé Hory v r. 1620 (163 let) jich muselo být několik (Řehoř, Lukáš Roh, Blahoslav  a další), Komenský byl poslední. 


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 21. leden 2022 @ 15:15:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jan21


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 22. leden 2022 @ 07:46:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Asi tě to, Jane, překvapí a bude to pro tebe novinkou, ale křest je spasením křtěnce pro život věčný s Bohem. A to výhradně z Kristových zásluh, bez zásluh křtěnce.

Křest je novým narozením do nového stavu Bohem přijatého dítěte.


Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, pro svou velikou lásku, kterou nás miloval,  i když jsme byli mrtvi pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem — milostí jste zachráněni —  a spolu s ním nás probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši, aby ukázal v budoucích dobách oplývající bohatství své milosti v dobrotě k nám v Kristu Ježíši.
Neboť jste zachráněni milostí skrze víru; a ta záchrana není z vás — je to Boží dar; není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. Vždyť jsme jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 22. leden 2022 @ 09:32:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Skvěle si tady oko protiřečíš.

V první části příspěvku tvrdíš zcela opak toho, co cituješ v druhé části... :-)


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 22. leden 2022 @ 12:41:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..." ... si tady oko protiřečíš."...

Asi bys měl svoji myšlenku trochu podrobněji přiblížit - rozvést, vysvětlit. Takto ti nikdo nerozumí v čem má být podle tebe "jádro pudla".


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 22. leden 2022 @ 13:39:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko,

na Janovu otázku

odpovídáš:
Asi tě to, Jane, překvapí a bude to pro tebe novinkou, ale křest je spasením křtěnce pro život věčný s Bohem. A to výhradně z Kristových zásluh, bez zásluh křtěnce.

čili defakto říkáš, že Jan se mýlí a ty tady formuluješ tu správnou pravdu - že není třeba víry v Ježíše jako osobního zachránce od věčné smrti. Důležitý a postačující je křest. Údajně.


To za prvé.

A za druhé

vzápětí cituješ slovo, které jasně říká, že jsme zachránění milostí skrze víru.

Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, pro svou velikou lásku, kterou nás miloval,  i když jsme byli mrtvi pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem — milostí jste zachráněni —  .......
Neboť jste zachráněni milostí skrze víru; a ta záchrana není z vás — je to Boží dar; není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. Vždyť jsme jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili.


To znamená, že ta tvá první teze je nepravdivá a v jednom krátkém příspěvku si příkladně protiřečíš.]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 23. leden 2022 @ 08:59:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Ahoj Rosmano.
Toto je ovšem jen tvůj zcestný výklad - tvoje zcela mylné pochopení situace.

Katolická církev naopak učí, že bez víry nelze křtít!

Opakuje toto pokaždé znovu u každého křtu - toto prohlášení je nutnou součástí liturgie každého křtu. Zajdi si někdy, prosím, na katolický křest a uslyšíš to na vlastní uši!

Víra je tedy vždycky nutnou podmínkou, aby mohl být křest vůbec udělen. Pokud je křtěnec (katechumen) schopen osobního vztahu víry, je samozřejmá nutnost, aby sám tuto víru měl.

Vztah osobní víry je u mentálně schopného člověka naprosto nutnou podmínkou pro udělení křtu!

Pokud ale křtěnec mentálně víry schopen není, křtí se na víru církve, která tohoto křtěnce ke křtu přivádí - na víru rodičů (pěstounů, opatrovatelů)  a na víru místního církevního společenství, které tohoto mentálně neschopného křtěnce s láskou vítá do svých řad.

Vždycky tedy musí platit, že víra přivádí ke křtu, že skrze víru jsme byli ve křtu zachráněni. Nikde ale není v učení církve napsáno, že v každém případě tato víra musí být jenom osobní vírou křtěnce - to by totiž automaticky vylučovalo z díla Kristovy spásy světa všechny lidi, kteří osobního vztahu víry sami nejsou schopni.

]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 23. leden 2022 @ 10:22:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

/to by totiž automaticky vylučovalo z díla Kristovy spásy světa všechny lidi, kteří osobního vztahu víry sami nejsou schopni./


To znamená všechny katolíky ?


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 23. leden 2022 @ 10:26:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč tu ze sebe děláš hňupa?


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 23. leden 2022 @ 10:49:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No to z těch tvých tvrzení vyplývá.

/ všechny lidi, kteří osobního vztahu víry sami nejsou schopni./


Katolíci jsou lidi, kteří osobního vztahu víry sami nejsou schopni, proto se je křtí 
"na víru církve".]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 24. leden 2022 @ 08:03:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Znám spoustu katolíků, kteří se stali katolíky až během svého života - nejednou jsem byl přítomen křtu dospělého, či dítěte ve věku jeho vlastního osobního uvěření.

Já osobně jsem byl pokřtěn už jako novorozenec hned v nemocniční kapli. Nejsem snad kvůli tomu podle tebe schopen dneska osobního vztahu víry?


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 24. leden 2022 @ 11:59:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

/Já osobně jsem byl pokřtěn už jako novorozenec hned v nemocniční kapli. Nejsem snad kvůli tomu podle tebe schopen dneska osobního vztahu víry?/


Spousty pokřtěných jako novorozenci "na víru církve" nejsou až dospějí schopni osobního vztahu víry. To je holý fakt. 


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 25. leden 2022 @ 07:46:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Spousty pokřtěných jako novorozenci "na víru církve" nejsou až dospějí schopni osobního vztahu víry."...

Tato tvoje myšlenková projekce není žádný relevantní argument!


Úplně stejně jsou přece i takoví, kteří - pokřtěni v dospělosti - se stejně navrátili zpět ke způsobům života podle tohoto světa.

Chceš to snad popřít?


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 25. leden 2022 @ 11:00:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

/..."Spousty pokřtěných jako novorozenci "na víru církve" nejsou až dospějí schopni osobního vztahu víry."...

Tato tvoje myšlenková projekce není žádný relevantní argument!/


Ale oko. To není žádná moje myšlenková projekce, to je holý fakt.

Vem si jen např sčítání lidu v ČR.

Po revoluci před 30 lety se hlásilo k řkc nějakých 4,5mil. lidí
Za 10 let to bylo nějakých 3,3 mil lidí.
Za dalších 10 let asi 1 mil lidí
a teď na podzim cca 667 tis. lidí.

A to těch 4,5 mil.lidí (katolíků) měli děti, které s největší pravděpodobností nechali ihned pokřtít.  
Kde se ty pokřtěné děti těch miliónů katolíků v posledním sčítání ztratily ?

Jak se ty milióny křtů projevily na počtu katolíků na podzim 2021 ?Měli byste se oprávněně obávat, aby při tak malém počtu katolíků nezkrouhli pro řkc poměrně velkorysé restituce...
]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 25. leden 2022 @ 11:57:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Z těch 4,5 milionu byla ale pouze  část v produktivním věku, kdy lidé mívají zpravidla děti.
Takže staří vymírají a při naší statistice demografie, která ani zdaleka nestačí nahrazovat počty zemřelých počtem nově narozených, tak nás v národě celkově statisticky ubývá. Částečně to ještě kompenzují imigranti.

Samozřejmě na tyto statistiky má vliv i ztráta víry , zapříčiněná jednak relativním blahobytem u nás (pocit člověka, že Boha nepotřebuje), jednak masívní masáží propagandy sdělovacích prostředků, agresívními reklamami nabízejícími zboží všeho druhu od věcí spotřeby až po gamlerství či porno. Věci duchovní nejsou dneska zrovna  "v módě"!

"Svět" útočí na dnešního člověka s nebývalou agresí.]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 26. leden 2022 @ 10:22:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Já jsem přesvědčen, že ten pokles, ta skutečnost, že jen 8% katolíků chodí pravidelně do kostela, je dán hlavně tím, že katolíci v drtivé většině nebyli pokřtěni na vlastní, osobní víru, ale "na víru církve".
Ukázalo se, že ta "víra církve" těm lidem nijak k víře nepomohla. A tudíž ten křest "na víru církve" neměl valného významu.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 27. leden 2022 @ 10:10:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Spíš se ukázalo, že značná část těch, kteří při křtu slibovali vyučit dítě ve víře (rodiče a kmotři) , zklamali potom na celé čáře.
Dále to ukazuje na obrovský vliv různých lákadel světa (média, propaganda, pokřivený žebříček hodnot, kde je na prvním místě kde je často u mladých lidí cokoli jiného místo Boha (kariéra, úspěch, peníze a majetek, cestování, internet, závislosti všeho druhu a pod.).

Nikoli vždycky za odpadnutí od víry mohou rodiče!
Člověk - když dospěje - si sám volí svoji životní cestu.  Dělá svá vlastní rozhodnutí, své vlastní chyby a omyly.]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 27. leden 2022 @ 10:28:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

A co to takového je ta "víra církve" ?

To je soubor všech paragrafů katolického katechizmu ?

Vždyť je dost jasné, že většina rodičů, kteří donesou miminko pokřtít, sami žádnou živou víru, osobní zkušenost s Kristem, nemají.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 27. leden 2022 @ 10:58:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To tedy vůbec "jasné" není!

Je spousta věřících katolíků, žijících opravdově své životy s Bohem.


Víra církve je samozřejmě zachycena ve všech (přes dva tisíce) bodech katechismu."Křtít na víru církve" znamená však cosi významově jiného - docela prostého a konkrétního:

Církev věří, že když pokřtíme člověka způsobem ve smyslu Mt 28,19 a s tím úmyslem pokřtít, tak že Bůh, věrný svému slovu, uskuteční nové narození onoho křtěnce do stavu dítěte Božího a do křestní nevinnosti.
Že v každém takovém křtu se narodí další Boží dítě - zcela bez vlastních zásluh - za zásluhy Kristovy.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 27. leden 2022 @ 11:09:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

/Je spousta věřících katolíků, žijících opravdově své životy s Bohem./


Jo, a ty opravdové životy s Bohem se projevují tak, že 92% těch katolíků vůbec do církve nechodí.
/Církev věří, že když pokřtíme člověka způsobem ve smyslu Mt 28,19 a s tím úmyslem pokřtít, tak že Bůh, věrný svému slovu, uskuteční nové narození onoho křtěnce do stavu dítěte Božího a do křestní nevinnosti.
Že v každém takovém křtu se narodí další Boží dítě - zcela bez vlastních zásluh - za zásluhy Kristovy./


A to pořád tak podivně věří, i když v 92% případů ta "víra církve" nezabírá ?


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 27. leden 2022 @ 11:20:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Věřit Kristu a jeho slovům je možné i tehdy, kdyby téměř všichni ostatní lidé víru ztratili.

(L 18,8)
... Ale nalezne Syn člověka, až přijde, na zemi víru?"


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 28. leden 2022 @ 06:22:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

A to pořád tak podivně věří, i když v 92% případů ta "víra církve" nezabírá ?

  To není Rosmano 92%. To je 100%.

  Ještě jsem v životě nepotkal jediného člověka, ze kterého by svátost křtu udělala Boží dítě, křesťana. A to jsem téma zkoumal ve svém okolí velmi podrobně a pečlivě.

  Toník


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 29. leden 2022 @ 07:58:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Řečeno přesněji - ve svátosti křtu se Boží mocí a pro Kristovy zásluhy narodí křtěnec znovu - z vody (křtu) a z Ducha svatého. (J 3,5).


Tato svátost křtu byla ustanovená Kristem (Mt 28,19) jako jiný způsob pozvání člověka do společného pozemského života s živým Kristem.

Dokud byl totiž Kristus ve smrtelném těle a chodil po této zemi, zval všechny své učedníky ke společnému životu s Ním přímo. Tehdy tedy křtu "nového narození" ještě nebylo zapotřebí.
Mk 8,34; Mk 10,21; J 21,19;


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 29. leden 2022 @ 08:29:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Řečeno přesněji - ve svátosti křtu se Boží mocí a pro Kristovy zásluhy narodí křtěnec znovu - z vody (křtu) a z Ducha svatého. (J 3,5).


  To jsem nikdy v realitě neviděl, nezažil. A to jsem potkal opravdu hodně lidí, kterým byla udělena svátost křtu. A podrobně se s nimi k tématu bavil.

  A i tady v diskuzích jsou právě lidé, kterým byla udělena svátost křtu, ti, co nejvíc brojí proti novému narození, posmívají se, útočí na křesťany a nic nesvědčí o tom, že by byli Boží děti. Chovají se podobně, jako ateisté nebo voliči komunistů. 

  A naopak jasně svědčí o tom, že jsou hříšníci, kteří se stále ještě rozhodují, jestli dobro nebo zlo, Bůh nebo satan.

  Toník


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 30. leden 2022 @ 08:48:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku,

hříšníky jsme my lidé úplně všichni. I když si to mnozí neuvědomují, i když si to o sobě třeba nepřiznávají.

Každý z nás občas zhřeší, něco v životě pokazí, rozhodne se špatně v rozporu s plánem "Boží režie" našich životů.
I ty se v životě podobně rozhoduješ - a ne vždycky správně.

Někteří hříšníci z těchto svých hříchů činí pak pokání, jiní pokání nečiní ...
Klamou sami sebe: "Já nikoho nezabil, nikoho neokradl - tak nemám žádný hřích! Z čeho bych se tedy zpovídal?"..."To jsem nikdy v realitě neviděl, nezažil."...

A jak bys chtěl umět rozpoznat toto Boží obdarování nového narození pro zásluhy Kristovy?
Co u takto obdarovaného vlastně čekáš, snad svatozář?
]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 31. leden 2022 @ 05:36:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Chápu, Stando, vaši situaci. Díky za sdílení, psal jsi tu mockrát, co žijete, jak uvažujete.

  Ještě jsi tu navíc v minulosti psal, že máš boha, co ti dovoluje hřešit, schvaluje ti hřích, se hříchem musí so uhlasit a dokonce ti ho umožňuje. Jiné zase má boha, co ho bude mučit ohněm a další má zase boha pro bohaté... Je to různé.


  To ale není to důležité vzhledem k tématu. 

  Důležité jsou postoje (některých) hříšníků k novému narození, k novému životu v Pánu Ježíši Kristu. Jak se chovají miminka, kterým byla nějakým farářem udělena svátost křtu, když slyší svědectví o novém životě, o uzdravení, vysvobození, o tom, co Bůh udělal - často se posmívají, útočí, parodují, lžou, pomlouvají, nadávají, ... Ale určitě nevěří svědectví lidí, kteří zakusili a žijí život od Boha. Tím sami svědčí o skutečném vztahu k novému životu a o účincích svátosti křtu na jejich život.


A jak bys chtěl umět rozpoznat toto Boží obdarování nového narození pro zásluhy Kristovy?

  Snadno, Stando. 

  Například podle toho co píše apoštol Jan. Ten velmi podrobně popisuje, jak se liší postoje Božích dětí od hříšníků.

  Ale i jinak. Už jsem tu psal, že jedním ze základních znamení Božích dětí je reakce na milost - Boží člověk reaguje na Boží milost a na pokání, na návrat k Bohu, radostí a vděčností (Díky Bohu, že je ten .... je zachráněný!). Bezbožní lidé pak reagují vypočítavostí (když mně Bůh našel, tak si můžu bloudit jak chci a on mně zase najde? Když mi odpustil hříchy, tak si můžu hřešit? Když Bůh odpustil tomuhle tamto, tak já můžu taky? Kdo ví, jak to s ním bude! - k takovým postojům jsem taky psal...)

  Toník


  


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 31. leden 2022 @ 08:30:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."
  Ještě jsi tu navíc v minulosti psal, že máš boha, co ti dovoluje hřešit, schvaluje ti hřích, se hříchem musí so uhlasit a dokonce ti ho umožňuje. Jiné zase má boha, co ho bude mučit ohněm a další má zase boha pro bohaté... Je to různé.


  To ale není to důležité vzhledem k tématu.
"...


Důležité to pro tebe zřejmě bude - když to totiž opakovaně pořád dokola zmiňuješ...."Tím sami svědčí o skutečném vztahu k novému životu a o účincích svátosti křtu na jejich život."...

Od kdy se ale dělají statistiky stavu podle okamžitých postojů člověka?

Opravdu bys chtěl třeba udělat statistiky počtu existujících manželství podle kriteria, zda se mají rádi, či zda se v manželství třeba hádají,  mají milence, milenky?

Takto se snad u vás dělají statistiky počtu sezdaných?

]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pondělí, 31. leden 2022 @ 09:57:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko myslím, že zde s Cizincem řešíte dvě věci. Ty obhajuješ učení Krista skrze Církev a Cizinec zde obhajuje nějaké své přání. Dnes jsem svědky praxe, že každý kdo má nějaké přání ho chce hned proměnit v zákon. Viz. homosexuálové. Věřící zase touží své přání proměnit v nové učení a nový obsah Evangelia. Dokonce to jde tak daleko, že ve své domýšlivé pýše se domnívají, že mohou anulovat, smazat a vymazat svátost křtu, přijatou v Církvi a hned se nechávají znovu křtít v sektě. Máme zde případy, kdy se někteří chlubí, že prošli několika sektami a vždy se odvolávají na Krista a Evangelium. Rotují ze sekty do sekty, z manželství do manželství a vynikají zlobou a žlučovitou nenávistí k Církvi, protože vědí a jsou si vědomi toho, že svojí zradou následovali Jidáše. Často jsem zde kritizován, že někoho označím za sluhu Satana apd. Ale učení Církve přeci učí, kdo odpadne od pravé Církve, hřeší proti Duchu Svatému a co o tom řekl Ježíš? každý hřích a každé rouhání bude odpuštěno, ale hříchy proti Duchu Svatému NE! Co učí Církev o působení Satana? Je to nejinteligentnější ze všech padlých andělů, a je třeba od něho vždy utéct. Jdi mi z cesty Satane. A co učí jak se Satan projevuje? Skrytě i otevřeně. A tam kde chceme mít jistotu, že je to on, pak je to vždy zloba a nenávist proti Matce Spasitele, protože ví, že ona mu rozdrtí hlavu svojí patou, nenávist k Církvi, ke Kristu, k duchovním, atd. Takže pokud se zde s Cizincem taháte o své zásady a myšlenky pak to není diskuse uvnitř Církve, ale diskuse s člověkem, který byl lapen do sítě Satana, protože neustále vychvaluje a glorifikuje svůj pád do hnoje a intenzivně bojuje proti Církvi. Vše je špatné od svátosti křtu, až po glorifikaci mužů co žijí v mnoha ženství. Co psal o těchto mužích zde Cizinec? "Jsou to hrdinové"! Co zde psal o muži co utekl od manželky a rodiny? Neodloučil se a nezůstal sám, ale vzal si milenku a dnes vede dobrý život a je ve vedení nějaké sekty. Copak toto je ještě křesťanství? Podívej se na zdejší šílence co odsuzují poklad Církve jako je celibát. Nepovýšil snad Kristus panenství-panictví na největší projev lásky k Bohu zřeknutí se manželství? A co zde čteme? Jak mnozí co jim čouhá sláma z bot urážejí celibát protože je k tomu Satan ponouká. Není snad záležitostí Církve její uspořádání? Mě by ani ve snu nenapadlo se zabývat třeba husity, že simulují farářky a biskupky jen zde několik umouněnců co nemají co dělat neustále a vytrvale si blejou na vlastní vestu a vnitřně se ukájejí jaký to učinili záslužný "křesťanský" čin. Zde prakticky není nikdo, kdo by používal zdravý náboženský rozum. Zde se sešli sektáři a s nimi odpadlíci od Církve, také sektáři několik zabedněných ateistů a evolucionistů a vytvořili kartel v boji proti ŘKC. Bohužel si vždy vylámali zuby, z diskuse buď utekli nebo nás katolíky pouráželi, že jsme prasata a *****y. Nenašel se zde jediný, dokonce ani ty, který by to odsoudil. Je mi líto, ale můžeš psát a být trpělivý jako anděl, tvé mlčení ti bude jednou připomenuto Spasitelem, až uslyšíš, proč jsi mlčel když jsem byl urážen a zesměšňován? nevím jak se z toho vykecáš, když tam již nebude šance na obhajobu. Chtěl jsem jen naznačit, že tvá snaha usvědčit sluhy Satana ze lži je marná, protože Satan úzkostlivě střeží každého, kdo si na krk sám nasadil smyčku. A proč to píši? Protože ti opakovaně připomínám bratrsky, že perly se nerozhazují. jeden dva tři diskusní příspěvky a dost. nechápeš, nerozumíš? Máš smůlu a ciao! To je diskuse s každým kdo zde vyloženě bojuje proti Církvi=Kristu.  


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 31. leden 2022 @ 16:46:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Ty obhajuješ učení Krista skrze Církev a Cizinec zde obhajuje nějaké své přání.
Co zde psal o muži co utekl od manželky a rodiny? Neodloučil se a nezůstal sám, ale vzal si milenku a dnes vede dobrý život a je ve vedení nějaké sekty.

  Martino, když takto lžete a pomlouváte lidi, jen ukazujete na vaši situaci, vaše nitro. 


  Hezký den
  Cizinec


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pondělí, 31. leden 2022 @ 19:58:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec
Co zde psal o muži co utekl od manželky a rodiny? Neodloučil se a nezůstal sám, ale vzal si milenku a dnes vede dobrý život a je ve vedení nějaké sekty.

  Martino, když takto lžete a pomlouváte lidi, jen ukazujete na vaši situaci, vaše nitro. 
martino

Cizinče, každý si může přečíst co jsi psal a každý kdo si zachoval zdravý rozum, sám posoudí, zda jsem lhal nebo tě pomlouval. Toto jsi napsal zde na GS 23.2.2019
Tak zkusím konkrétní příklad nejmenovaného člověka.      Uvěřil, když byl mladý, byl ženatý. Manželství nezvládli, žena od něj odešla, rozvedla se s ním. Ten člověk si vzal za manželku jinou ženu, žije s ní 25 let, mají tři děti. Celou dobu pracuje pro lidi, slouží lidem. Je představitelem církve.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 01. únor 2022 @ 07:44:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  Přesně tak, Martino - každý si může přečíst, co jsem skutečně psal já. A může si přečíst i vysvětlení k tomu, co jsem psal.

  A může tak snadno vědět, že utíkání od manželky od dětí, od rodiny, konkubíny, milenky a glorifikace byly jen ve vaší hlavě a ve vašich příspěvcích. Pokud to píšete sám za sebe, zjevujete, co máte v sobě. Pokud přehazujete vaše utíkání od manželky a konkubíny na druhé, pomlouváte.

  Podobně, je jsou v příspěvcích ateistů nenávist a touha po zabíjení, v příspěvcích komunistů závist, touha po majetku a touha po válce, ...

  Hezký den
  Cizinec
]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Úterý, 01. únor 2022 @ 19:20:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinče máš smůlu, co jsi napsal, to jsi napsal a dnes to již neokecáš. Já ti rozumím, že bys to nejraději z internetu vymazal, ale ty jsi se zde psal i jiné morální lahůdky:
25.3.2019 Cizinec:
 Já se bavím o výroku ze začátku této diskuze, tedy "Pokud jde o veřejný život, jsem pro maximální míru svobody - jestli chce někdo být nevěrný svojí ženě, ať si je. Jestli chce někdo fetovat, ať si fetuje. Jestli chce někdo ničit svůj život přežíráním, ať si ho ničí. Ale za svoje
Pokud chce někdo mít dvě manželky, ať si je má." To byl výrok, který jsem psal v přímé souvislosti s povolením mnohoženství zákony a vlivem takové akce na můj život.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 02. únor 2022 @ 15:18:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  To ani není potřeba okecávat, Martino. I dnes bych se podobných hulvátů v klidu zeptal podobně. A stejně tak má dnes na můj život nulový vliv jaké zákony si poslanci stanoví ohledně svých úchylek. 

  Pokud byste rád z internetu vymazal vaše psaní, tak už přestanete lhát a pomlouvat, rozumíte, že jsem to nebyl já, kdo by zde psal o utíkání od manželky a dětí ke konkubínám, ale byl jste to právě vy? Pište si tedy vaše postoje sám za sebe, tak jako já ty svoje.

  Hezký den
  Cizinec

  


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Středa, 02. únor 2022 @ 18:06:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec
Pokud byste rád z internetu vymazal vaše psaní, tak už přestanete lhát a pomlouvat, rozumíte, že jsem to nebyl já, kdo by zde psal o utíkání od manželky a dětí ke konkubínám, ale byl jste to právě vy? Pište si tedy vaše postoje sám za sebe, tak jako já ty svoje.

martino
Cizinče máš smůlu, protože pláčeš na nesprávném hrobě. Pokud zde někdo to napsal  a vydával se za tebe, neřeš se mnou ale s provozovatelem, že někdo napadl tvůj účet a bylo zde zveřejněno to, co jsi ty nikdy zde nepsal. Já jsem vkládám jen to co zde bylo zveřejněno pod nickem Cizinec a nepřidávám jediné slovo. Tak co s tím uděláš? Vzpomeneš si, vyhledáš si, a omluvíš se, nebo nám sdělíš, že provozovatel ti oznámil, že tvůj účet byl napaden? Pokud trváš na tom, že doslovným textem který byl na GS zveřejněn pod nickem Cizinec jsi pomlouván a že mám přestat lhát, tak to je již spíše pro psychiatra, neboť pravděpodobně trpíš paranoidními bludy, pokud se nehlásíš ke svým textům a ještě lžeš, manipuluješ, pomlouvám a urážíš druhé diskutující. Připomíná mi to jednoho iniciativního blba, který zde uráží křesťany a jejich víru a členy ŘKC označuje za prasata a *****y... jednou N.... a po druhé zase N.... bez diakritiky. Takže si to Cizinče vysvětli s provozovatelem. 


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 07. únor 2022 @ 07:42:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Martino, protože jste vy psal lži o mne a o utíkání od manželek a dětí ke konkubínám, řeším to s vámi. Provozovatel nemá s vaším lhaním a pomlouváním co dělat, kromě toho, že vám k tomu dal prostor.

  Jestli se za vaše lži a pomlouvání omluvíte, nebo budete dál lhát a pomlouvat, to je vaše věc. Ukazuje to jen na vaše postoje.

  Jen mne zajímalo, zda jste schopen se omluvit za vaše hulvátské lži. U Oka už jsem si všiml, že když lže a pomlouvá a je přistižen a jasně usvědčen, tak se kroutí, vymlouvá, převrací. František když je usvědčen ze lži, tak místo omluvy nadává, útočí, běsní. Další zase odvedou řeč jinam. Chováte se různě.

  Zajímalo mne, jak se zachováte vy, když jste byl jednoznačně usvědčen ze lži a pomlouvání. To je vše.

  To, že sem chodíte lhát, urážet a pomlouvat křesťany a prezentovat vaše chlupy, bobky, kapitalisty, ezoteriky či výklady, to je vaše věc - klidně ukažte, co v sobě máte a k čemu vede prostředí, ve kterém žijete.

  Hezký den
  Cizinec.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pondělí, 07. únor 2022 @ 09:09:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec
Martino, protože jste vy psal lži o mne a o utíkání od manželek a dětí ke konkubínám, řeším to s vámi. Provozovatel nemá s vaším lhaním a pomlouváním co dělat, kromě toho, že vám k tomu dal prostor.


martino

Aha, již tomu rozumím, proč zde plácáš nesmyly. Ty se totiž domníváš, že jsem psal snad přímo o tobě a že tě mám za toho, co opustil manželku a utekl s konkubínou....tak to rozhodně....Napsal si to zde přesně, že mluvíš o jiné osobě, která opustila rodinu a vzal si milenku a je ve vedení nějaké sekty. Takže nechápu nerozumím, proč to vztahuješ na sebe, jako bych já zde popisoval tvůj osobní příběh. Ne, jsem si moc dobře vědom toho, že jsi zde nepsal svůj osobní příběh, ale další osoby. Já občas něco přehlédnu, ale to, že bych tebe pomlouval nebo o tobě lhal, to je vážně nedůstojné. Takže se uklidni a nežij v bludu, že tě někdo pomlouvá. Nikdo tě nepomlouvá, jen si musíš dávat pozor na to co zde zveřejňuješ. 


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 07. únor 2022 @ 16:24:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/  Díky, to je k tématu. To mne právě zajímá - když tu takto otevřeně lžete a jste jasně usvědčen a každý si může přečíst, co jsem psal já a co o mne lžete vy - zda se budete kroutit a vymlouvat, jako oko, útočit, nebo zda se omluvíte, nebo jakou zvolíte jinou taktiku.

  Zatím uhýbáte někam jinam, snažíte se vaše lži zamluvit, tedy podobně, jako oko. Jsem zvědav, jak butete pokračovat.

  Hezký den
  Cizinec.

 


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Úterý, 08. únor 2022 @ 09:58:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec
  Zatím uhýbáte někam jinam, snažíte se vaše lži zamluvit, tedy podobně, jako oko. Jsem zvědav, jak butete pokračovat.


martino

Cizinče jaká je pravda? Trpíš stihomamem což je dle odborníků na psychiku patologické blouznění. Vše co jsi zde napsal svědčí proti tobě, ne proti mě. Ty jsi odpadlík od Církve=Krista. Ty jsi sektář a zrádce Krista, pokud od katolictví jsi dezertoval k náboženským blouznivcům a fanatikům. Ty jsi zde glorifikoval skutek, že po rozpadu manželství se znovu oženil, a je představitelem sekty. Z manželství se neutíká, může nastat rozluka od lože a stolu, ale manželství trvá až do smrti, jako kněžství, protože svátosti jsou nezrušitelné pečeti. Ty jsi zde preferoval a propagoval rozvody konstatováním: "Pokud se například někdo rozvádí, tak ať - ale ať se rozvádí na jeho náklady"! Ty jsi zde propagoval nevěru, když si zde pasl: ""Pokud jde o veřejný život, jsem pro maximální míru svobody - jestli chce někdo být nevěrný svojí ženě, ať si je." Ty jako pokřtěný katolík jsi zde propagoval mnohoženství: Pokud chce někdo mít dvě manželky, ať si je má."
Dokonce nám věřícím jsi takové muže stavěl za vzor: Mnohoženství je za určitých podmínek určitě v pořádku a chlap, který se dokáže postarat o několik žen je hrdina a vzor.
Mohl bych pokračovat a na stůl předkládat další a další idiotské a nekřesťanské tvé úchylné názory, ale to pro ostatní stačí. A ty máš tu neskutečnou drzost, mě obviňovat ze lží a pomluv? Já s tebou nesouhlasím, protože je to dnes i nevěřícím odporné co zde hlásáš. Zkus dvou ateistům manželům, kteří mají civilní sňatek a milují se, hlásat, že pokud chce být ten manžel své manželce nevěrný, ať si je, tak to je morální a mravní žumpa co z tebe vypadla. Ty nemáš v této diskusi vůbec žádnou morální, mravní, natož křesťanskou věrohodnost. Ty se po své dezerci od Církve=Krista koupeš ve sračkách svého a tebou projektovaného bahna. Já se kdysi mylně domníval, že ty jsi si ujetý jen nábožensky, ale ty jsi ujetý i morálně a mravně, protože to co zde šíříš v diskusích je prostě neobhajitelné. Být tebou bych se vypařil z diskuse, jak bych se styděl, ale anonymita tě zde drží stejně jako Votu  a další. Takže pokud jsi byl zvědavý jak budu pokračovat, tak nyní to již víš. Neodsuzuji tebe, na to nemám kompetence, odsuzuji tvoji duchovní, morální a mravní žalostnou bídu, kterou se zde opakovaně prezentuješ,  což je ostudné a trapné a hlavně neobhajitelné. Jsi svým způsobem jedovatá skvrna na křesťanství a mě bolí, že pokřtěný katolík je dnes sektář, náboženský blouznivec, morální a mravní chuďas, co dnes propaguje nevěru, rozvody atd. To je dnes na GS vizitka katolíka, co kritizuje katolíky a sám je politý hnojem od hlavy až po paty. Trochu smutný konec i vizitka. Tak a co mi na to odpovíš dezertovaný katolíku ? Že zas lžu a pomlouvám? Tak to ani nepiš protože pokud nemáš na víc, tak se na to vykalšli.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 09. únor 2022 @ 05:39:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
 A ty máš tu neskutečnou drzost, mě obviňovat ze lží a pomluv? 

  Ne, Martino, nemám drzost obviňovat vás ze lži. Sám se usvědčujete ze lži, když znovu lžete a pomlouváte lidi. 

  Takže nakonec jste se místo omluvy ještě rozběsnil a začal dále vaše lži a pomluvy rozvíjet, jako František. Díky tedy za ukázku vašeho stavu a myšlení.

  Hezký den
  Cizinec


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Středa, 09. únor 2022 @ 09:19:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinče pokud jsem jen citoval tvé výroky, kde jsem nezměnil ani tečku a ty to nazveš rozvíjením lží a pomluv, je evidentní, že jsi zdravotně hendikepovaný. Obdivuji oka, že dokáže s tebou stále a stále se bavit o ničem. Ty jsi musel zešílet, což je následek tvého odpadu od Církve=Krista. Že se z tebe stane taková troska je vážně neuvěřitelné. Ty trpíš stihomamem, což je patologické blouznění, protože jen blb může zpochybňovat sám sebe a své výroky a názory zde napsané. Pokud máš jistotu, že tě pomlouvám a že o tobě lžu, podej na mě žalobu u soudu a těším se jak to pro soud věrohodně doložíš a obhájíš. 


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 10. únor 2022 @ 07:22:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Martino, chápu, že jste musel zešílet a rozumím, že trpíte stihomamem, což je patologické blouznění. Jinak byste na jednoduchý dotaz k tomu, že jste byl jasně usvědčen ze lži, dále nelhal a nepomlouval.

  Že jste uvedl mé výroky, to jste udělal dobře - alespoň každý může porovnat, o čem jsme psal já, s vašimi nápady na utíkání od manželky a od dětí ke konkubínám. Což je zřejmě nějaké vaše přání, idea, kterou znovu a znovu opakujete v diskuzích a svědčí tak o vašem životě, podobně, jako o životě jiných vám podobných svědčí bobky v hlavě, kapitalisté a komunisté či zatmění rozumu herezemi.

  Pro vaši informaci, Martino, k realitě: Soudy se nezabývají pomluvami anonymů v diskuzi, jako jste vy. Ale je dobré, aby ostatní diskutující věděli, kde je zdroj vašich postojů ohledně vašeho utíkání od manželky a dětí ke konkubínám, což zde stále opakujete.

  Hezký den
  Cizinec]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 10. únor 2022 @ 19:05:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinče tobě není pomoci, projevuješ se jako magor, píšeš jako magor, ostatní přesvědčuješ, že jsi magor, tak si klidně piš co chceš. Já rád pokračuji v dialogu s lidmi, co si zachovali zdravý rozum. 


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pondělí, 07. únor 2022 @ 09:09:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec
Martino, protože jste vy psal lži o mne a o utíkání od manželek a dětí ke konkubínám, řeším to s vámi. Provozovatel nemá s vaším lhaním a pomlouváním co dělat, kromě toho, že vám k tomu dal prostor.


martino

Aha, již tomu rozumím, proč zde plácáš nesmyly. Ty se totiž domníváš, že jsem psal snad přímo o tobě a že tě mám za toho, co opustil manželku a utekl s konkubínou....tak to rozhodně....Napsal si to zde přesně, že mluvíš o jiné osobě, která opustila rodinu a vzal si milenku a je ve vedení nějaké sekty. Takže nechápu nerozumím, proč to vztahuješ na sebe, jako bych já zde popisoval tvůj osobní příběh. Ne, jsem si moc dobře vědom toho, že jsi zde nepsal svůj osobní příběh, ale další osoby. Já občas něco přehlédnu, ale to, že bych tebe pomlouval nebo o tobě lhal, to je vážně nedůstojné. Takže se uklidni a nežij v bludu, že tě někdo pomlouvá. Nikdo tě nepomlouvá, jen si musíš dávat pozor na to co zde zveřejňuješ. 


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 31. leden 2022 @ 16:43:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Pro mne je to důležité jen v komunikaci s tebou. Tak reaguji na tebe a tvůj život, který popisuješ. Píšeš pořád o hříchu, o tom, že jste hříšníci, stále dokola. Snad není téma, u kterého bys to nevytáhl. Opravdu bys chtěl třeba udělat statistiky počtu existujících manželství podle kriteria, zda se mají rádi, či zda se v manželství třeba hádají,  mají milence, milenky?

  Ne. Jak tě to napadlo?


Takto se snad u vás dělají statistiky počtu sezdaných?

  Ne. 


  Zpět od tvých divných nápadů k životu. Ptal ses:

A jak bys chtěl umět rozpoznat toto Boží obdarování nového narození pro zásluhy Kristovy?

  Tak ti odpovídám: Snadno, Stando. 

  Například podle toho co píše apoštol Jan. Ten velmi podrobně popisuje, jak se liší postoje Božích dětí od hříšníků. 

  Ale i jinak. Už jsem tu psal, že jedním ze základních znamení Božích dětí je reakce na milost - Boží člověk reaguje na Boží milost a na pokání, na návrat k Bohu, radostí a vděčností (Díky Bohu, že je ten .... je zachráněný!). Bezbožní lidé pak reagují vypočítavostí (když mně Bůh našel, tak si můžu bloudit jak chci a on mně zase najde? Když mi odpustil hříchy, tak si můžu hřešit? Když Bůh odpustil tomuhle tamto, tak já můžu taky? Kdo ví, jak to s ním bude! - k takovým postojům jsem taky psal...)

  Toník


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Úterý, 25. leden 2022 @ 16:36:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
rosmano


Jak se ty milióny křtů projevily na počtu katolíků na podzim 2021 ?

martino
30% občanů kolonku ohledně náboženství ignorovalo a já také. Nemám zájem vyzkoušet si co již bylo vyzkoušeno. Židé na to, že se před válkou při sčítání přihlásili k víře nebo národnosti na to doplatili příchodem Němců kdy si je hned gestapo začalo sbírat. Podle ČSÚ se k ŘKC přihlásilo v roce 2021 741 tisíc občanů a jako katolíci bez církve se označilo dalších 236 tisíc. Sociolog to komentuje jako věřící, kteří říkají, že k víře nepotřebují mít organizované náboženství v kostele. Pro mě to tedy žádní katolíci nejsou.  To číslo 741 tisíc  odmítá kardinál Duka s tím, že Církev má jiná čísla ze svých statistik. A to souhlasí. Každý katolík zde potvrdí, že se pravidelně účastní sčítání při nedělní bohoslužbě, kdy každý po mši před odchodem vyplní a odevzdá sčítací anonymní lístek, kde vyplní jen věk a pohlaví. Proto může Duka říci, že má naprosto jiná čísla. Jinak poprvé v historii českého sčítání počet přihlášených věřících stoupl o jeden milion, ale tito "věřící" se nepřihlásili k žádné církvi.  Pokřtěných je v České republice podle aktuálního odhadu cca 43 % obyvatel. Ke katolické církvi se hlásí bezmála 30 % (STEM 2019). V neděli na katolické bohoslužby tak dochází osm procent ze všech pokřtěných – uvádí datový odbor ČBK na vánoce 40%.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 26. leden 2022 @ 06:22:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/


V neděli na katolické bohoslužby tak dochází osm procent ze všech pokřtěných – uvádí datový odbor ČBK na vánoce 40%.

  Díky, Martino za čísla. Ta čísla odpovídají praktické zkušenosti z ŘKC, nejen z ČR, ale i z Polska či Jižní Ameriky. A nejspíše budou podobná i v jiných částech světa. Hodně podobná jsou ta čísla i v ČCE. 

  Na katolické bohoslužby tedy chodí 8% lidí, kterým byla udělena svátost křtu. 

  92% lidí na katolické bohoslužby nechodí. Dávají tak mimo jiné otevřeně najevo, že nevěří učení ŘKC. Považujete tyto lidi za "římské katolíky", nebo za "bývalé římské katolíky"?

  Jinak zhruba řečeno - má podle vás ŘKC 1.3 miliardy členů, nebo má tak asi 100 milionů členů, kdežto 1.2 miliardy lidí, kterým byla udělena svátost křtu a kteří nerespektují učení ŘKC jsou bývalí římští katolíci?

  Hezký den
  Cizinec


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Středa, 26. leden 2022 @ 09:47:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec
 92% lidí na katolické bohoslužby nechodí. Dávají tak mimo jiné otevřeně najevo, že nevěří učení ŘKC. Považujete tyto lidi za "římské katolíky", nebo za "bývalé římské katolíky"?
martino
Jsou to koledníci, kteří si vykoledovali pravděpodobně Boží zavržení, pokud se včas neobrátí. Jsou to ti, kteří nám řeknou, že věří, ale na bohoslužby nechodí. Co pro takové lidi připravil Spasitel, který se za ně obětoval? Vyvrhnu vás protože nejste ani horký ani studený, ale protože jste vlažní. Co je naší povinností nás 8%? Modlit se, obětovat a vytrvat za ně. Že to jde je návrat sestry a bratra zpět do Církve. Bylo to dlouhé, ale přineslo to ovoce. Toto je skutečnost dnešní doby. Jiná situace je dnes v Asii a Africe, kde je nárůst katolíků až  18-20%. Úbytek je Evropa a USA, nikoliv Latinské Ameriky. Nebo úžasná je konverze v Jižní Koreji, kde před 70 roky mělo křesťanství v zemi nulu a dnes 30% obyvatelstva se hlásí ke křesťanství. Rychlý nástup zaznamenává Čína a Afrika, kde křesťanství roste podle statistik násobně. Je zde i největší nárůst kněžských a řeholních povolání. Pokud nenastane v Evropě zázrak pak opravdu nevím, jak to skončí. 


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 26. leden 2022 @ 20:08:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
 Jsou to ti, kteří nám řeknou, že věří, ale na bohoslužby nechodí. 

  To jsou jen někteří - a v ČR je jich menšina. Většina z nich jsou v ČR ateisti. Jinak jsou po světě různě - třeba jsou budhisté, komunisté, hinduisté, jogíny, agnostici ...


  Jinak díky Martino za celkem dlouhý a slušný text. To, na co odpovídáte, jsem ale neřešil, ptal jsem se na něco jiného.

  Jde o to, že ze zhruba 1.3 miliardy lidí, kterým se podařilo v ŘKC udělit svátost křtu, jich asi tak 100 milionů chodí pravidelně na bohoslužby, ke svátostem. Jsou tedy praktikující, věří minimálně navenek učení ŘKC. Zbytek, 1.2 miliardy, na mši a ke svátostem nechodí, čímž celkem jasně dává najevo nevíru ŘKC učení - jinak také svou apostazi.

  Souhlasíte?

  Pokud ano, považujete ty, kteří nechodí ke svátostem vůbec a do kostela tak na maximálně půlnoční, pokud vůbec, za římské katolíky, nebo je považujete za bývalé římské katolíky?

  Nevím, zda je moje otázka srozumitelná, na co se ptám. Neřeším teď jejich osud po smrti, jen jejich aktuální stav. A prakticky s tím - kolik je tedy ve skutečnosti římských katolíků, jaký je počet. A nezajímá mne přesné číslo, spíše princip.

  Hezký den
  Cizinec
]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 27. leden 2022 @ 11:10:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku, tvoje otázka je srozumitelná. Ale nelogická.

Jak totiž souvisí skutečný počet skutečně věřících a praktikujících katolíků s tím, zda je katolická víra tou pravou vírou apoštolů?

Když někdo od ní odpadne, znamená to snad, že tato víra je špatná? Může být z tohoto pohledu nějak relevantním argumentem skutečnost, když někteří lidé ztrácejí křesťanskou víru?


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 28. leden 2022 @ 05:33:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Toníku, tvoje otázka je srozumitelná. Ale nelogická.

  Co je na ní pro tebe nelogického?


Jak totiž souvisí skutečný počet skutečně věřících a praktikujících katolíků s tím, zda je katolická víra tou pravou vírou apoštolů?

  Nijak. Jak tě to napadlo?


Když někdo od ní odpadne, znamená to snad, že tato víra je špatná? 

  Ne

Může být z tohoto pohledu nějak relevantním argumentem skutečnost, když někteří lidé ztrácejí křesťanskou víru?

  Ne.

  Proč by mělo?

  Toník
]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 28. leden 2022 @ 08:52:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Pro přiblížení a vysvětlení jsem ti osobně poslal článek ...


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 29. leden 2022 @ 07:59:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  No, to není potřeba, Stando.

  Stačilo odpovědět na otázku zda lidé, kteří jasně navenek projevují odpadnutí od ŘKC jsou římští katolíci, nebo jsou bývalí římští katolíci. Zda jsou členové ŘKC nebo nejsou.

  Jeden čas tu Martino naznačoval, že lidé, kteří nevěří ŘKC učení a dávají to najevo jsou bývalí římští katolíci. Tak se ptám, jak to bere.

  Nás v ŘKC učili, že ten, komu byla udělena svátost křtu, je římský katolík navěky. Tedy že nejde "přestat být římským katolíkem". 


  Pokud člověk nevěří ŘKC učení nebo udělá nějaký konkrétní vyjmenovaný hřích (například potrat), je tzv. exkomunikován, a to buď většinou automaticky. Exkomunikace ale neznamená, že by člověk nebyl v ŘKC nebo že by přestal být římským katolíkem, ale znamená izolaci od svátostí a veřejného života  ŘKC. Exkomunikovaný římský katolík je tedy dále římský katolík a je součástí ŘKC.

  Zajímalo mne, zda už to teď máte jinak a kolik je tedy teď v ŘKC lidí - jestli řádově 100 milionů, kteří věří ŘKC učení a ne ty 1.2 miliardy lidí, co jim byla udělena svátost křtu ale jasně dávají najevo odpadnutí. A nebo zda je ŘKC i teď 1.3 miliardy lidí.

  Toník


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 29. leden 2022 @ 08:16:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Každý člověk, který byl pokřtěný v římskokatolické církvi, má tím svoji příslušnost ke katolické církvi danou.

Co dál se svým životem udělá, za to bude jednou po smrti před Kristovou soudnou stolicí také souzen. Za všechno dobré i za všechno špatné, co kdy udělal.


Nikdo z lidí nevidí do srdce jiného člověka - nemůže tedy být spravedlivým arbitrem a soudit jej spravedlivě. To dokáže jenom Bůh. Ten ví, kteří jsou jeho, i kteří budou spáleni ohněm.

Nikdo z lidí ale nemůže rozhodnout, který z nás žije jako dítě Boží a který žije - třeba jen občas - jinak Shoří-li mu dílo, utrpí ztrátu; on sám bude zachráněn, ale jako by prošel ohněm.

Není tedy pro člověka žádné jiné spolehlivé kritérium mimo křest, jak rozpoznat, kdo žije jako křesťan a kdo se jako křesťan jenom tváří. Není tedy v silách žádného člověka označit ty lidi, kteří životem skutečně patří Pánu, od lidí, kteří podléhají (alespoň občas) tomuto světu. Nejde to úplně spolehlivě posoudit ani podle ovoce jejich života - protože toto ovoce je zralé až v "čase žní" - tedy až člověk je Bohem zavolán z tohoto světa.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 29. leden 2022 @ 08:31:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  Na nic z toho, co píšeš, jsem se Stando neptal. To si řešíš nějaké tvoje problémy, které se netýkají toho, na co jsem se ptal.

  Toník


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 30. leden 2022 @ 08:25:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ahoj Toníku.
Já se ale vyjadřoval právě k tomu, na co jsi se ty konkrétně ptal:A na toto máš odpověď v mém komentáři.

Že jsi zrovna takovou odpověď nečekal, neznamená ještě, že není odpovědí, na tvé otázky.

Jen to svědčí o tvém jistém druhu "mimoběžného" myšlení. Co jsou to mimoběžky - to jistě víš ...


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 31. leden 2022 @ 06:17:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Stando, od tebe už takovou "odpověď" od tebe celkem čekám. A mám od tebe mimoběžné myšlení - když pokládám otázku, čekám odpověď na tu otázku. Nečekám odpověď na nějaké vaše vnitřní problémy, které si řešíte. 

  Naivně, já vím.

  Ale otázka je pořád v diskuzi, stále můžeš odpovědět i ty. I když radši bych odpověď od Martina, ten tu psal cosi o "bývalých katolících", což je z klávesnice člověka, co se prezentuje jako katolík, dost divné. Proto jsem se ho také ptal.

  Toník


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 31. leden 2022 @ 08:10:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Toníku, podle mne je názornou ukázkou tvého "mimoběžného myšlení" tato tvoje představa, jak budeš rozlišovat a sčítat lidi podle okamžitého stavu jejich srdce - a to podle opravdovosti jejich života s Bohem.Dám ti otázku na konkrétního člověka - Zeryka.
Kam bys ho zařadil.
Zeryk deklaruje (pokud se nepletu), že byl kdysi v římskokatolické círvi - později odpadl a byl "překřtěn" někde u protestantů. Nyní o sobě prohlašuje, že je ateista.
Ale co když po létech, až pozná, že se už blíží smrt, tak si nechá zavolat katolického kněze, vyzpovídá se a obnoví svůj vztah s Bohem a smíří se s katolickou církví?
Do jaké kolonky statistik bys ho potom vlastně  zařadil?


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 31. leden 2022 @ 16:53:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  Stando, to chápu, že je ukázkou tvého "mimoběžného myšlení" tato tvoje představa, jak budeš rozlišovat a sčítat lidi podle okamžitého stavu jejich srdce - a to podle opravdovosti jejich života s Bohem. 

  Často tu píšeš takové divné představy, místo abys odpověděl na otázku k tématu diskuze.Kam bys ho zařadil.
Zeryk deklaruje (pokud se nepletu), že byl kdysi v římskokatolické círvi - později odpadl a byl "překřtěn" někde u protestantů. Nyní o sobě prohlašuje, že je ateista.
Ale co když po létech, až pozná, že se už blíží smrt, tak si nechá zavolat katolického kněze, vyzpovídá se a obnoví svůj vztah s Bohem a smíří se s katolickou církví?
Do jaké kolonky statistik bys ho potom vlastně  zařadil?


  Sám jsi na otázky neodpověděl a přitom kladeš otázky.

  Z pohledu učení ŘKC (na které se ptám) bych ho zařadil do ŘKC, a to proto, že mu byla v ŘKC udělena svátost křtu. V ŘKC nás učili, že svátost křtu = navždy katolík. Bez ohledu na to, jestli si dojde ke zpovědi nebo ne, jestli je ateista, nebo ne.

  Právě proto se ptám, jestli už to máte jinak, jak tu Martino naznačoval s "bývalými katolíky".


  Bez učení ŘKC bych ho zařadil docela normálně tam kam se řadí sám - tedy "neznaboh, ateista". Není důvod ho řadit jinam.

  Toník


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 01. únor 2022 @ 09:12:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Jestliže oficiálně z katolické církve na vlastní přání vystoupíš - nejsi dál považován za katolíka. A to ani statisticky.

Křest je však nezrušitelný - jako milost od Boha - s tímto faktem žádný člověk nic udělat nemůže. Může ho jenom skutky života pošlapat, pošpinit.
..."...ukázkou tvého "mimoběžného myšlení" - tato tvoje představa, jak budeš rozlišovat a sčítat lidi podle okamžitého stavu jejich srdce ..."...

Ale toto přece právě děláš ty sám! Ty argumentuješ, že mnoho pokřtěných v ŘKC jako křesťané vůbec nežijí.
Já ti naopak vysvětluji, že aktuální vztah nemusí nijak korelovat se stavem nového narození, který je dán člověku Božím obdarováním ve křtu.
Jsou to dvě naprosto různé nesouměřitelné věci!


Samozřejmě je pro pokřtěného člověka jenom dobré, když žije jako Boží dítě, když jeho vztah k Bohu také odpovídá jeho stavu obdarování Bohem...."Bez učení ŘKC bych ho zařadil docela normálně tam kam se řadí sám - tedy "neznaboh, ateista"."...
Pokud někdo sice prožije většinu svého života jako ateista, však na sklonku života se obrátí, zavolá si kněze a učiní ze života pokání - zemře jako křesťan. V případě pokřtěného v katolické církvi zemře jako katolický křesťan. Takovýchto případů znám také hodně.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 01. únor 2022 @ 16:50:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/


  Stando, chápu, že toto přece právě děláš ty sám! Ty argumentuješ, že mnoho pokřtěných v ŘKC jako křesťané vůbec nežijí. Mně se tvoje psaní netýká.

  Já se jen zeptal. A tvoje představy, "jak budeš rozlišovat a sčítat lidi podle okamžitého stavu jejich srdce" se netýkají ani toho, na co jsem se ptal.


Já ti naopak vysvětluji, že aktuální vztah nemusí nijak korelovat se stavem nového narození, který je dán člověku Božím obdarováním ve křtu.

  Vysvětluješ zbytečně poněkolikáté něco, na co jsem se neptal. Chápu, jak to máte. Popisoval jsi tu tvůj stav mnohokrát. Nemusíš opakovat. To je vaše věc, co a jak žijete.


Samozřejmě je pro pokřtěného člověka jenom dobré, když žije jako Boží dítě, když jeho vztah k Bohu také odpovídá jeho stavu obdarování Bohem.

  Určitě, Stando. O tom jsme si také psali mnohokrát - nechat pokřtít se má člověk, který žije s Bohem, jehož život patří Bohu, vydal svůj život Bohu. 

  Křtít někoho, kdo Boha ani nezná, nesetkal se s ním (je to neznaboh) a nemá s Bohem vztah, nežije pro něj, je nesmysl. Hloupost. Zmatek. Zbytečný zmatek pro všechny lidi, kteří se na takovém nesmyslu účastní.


  Toník


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Úterý, 01. únor 2022 @ 19:39:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 02. únor 2022 @ 15:26:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Martino, to je opět vaše věc, že se jako adam a eva schováváte v sektách s pocitem, že se kryjete před Bohem - podobně, jako když píšete znovu a znovu o utíkání od manželky, dětí, rodiny ke konkubíně. Zjevujete jen to, co je ve vás. Ale když jste prodal duši Satanu (což je znát z mnoha vašich příspěvků), není divu, že se třesete strachy či že byste rád utekl od manželky a dětí a že máte traumatizující svědomí. 

  Pokud vám vaše situace vyhovuje, vaše věc. 

  Hezký den
  Cizinec
  

  ]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 04. únor 2022 @ 08:22:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Ty argumentuješ, že mnoho pokřtěných v ŘKC jako křesťané vůbec nežijí. Mně se tvoje psaní netýká."...

Toníku, řekl bych, že právě tebe se to také týká;  ty jsi byl pokřtěn v ŘKC a dneska nežiješ jako římskokatolík - nechodíš např. v neděli na mši (ačkoli je to tvoje základní povinnost), nepřistupuješ ke svátostem už řadu let...."Křtít někoho, kdo Boha ani nezná, nesetkal se s ním (je to neznaboh) a nemá s Bohem vztah, nežije pro něj, je nesmysl. Hloupost. Zmatek."...

Souhlasím, že u mentálně schopného člověka by tomu právě tak bylo. Ale tyto lidi nikdo takto nekřtí - procházejí náročnou přípravou na křest jako katechumeni a jsou pokřtěni, až boha znají a až s Ním mají vytvořen vnitřní vztah.

Jinak křtíme jenom ty lidi, kteří jsou mentálně neschopni osobního vztahu s Bohem (neschopni dočasně - miminka, či neschopni trvale - těžce mentálně retardovaní). Zde křtíme na víru církevního společenství, na víru těch lidí, kteří se o neschopného člověk v jeho potřebách starají.

Pokud stanovíš podmínku pro křest "znát Boha" - tak ty tyto neschopné lidi automaticky vylučuješ z Božího záměru spasení všech lidí.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 07. únor 2022 @ 07:21:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  To bys řekl Stando špatně. Nebyl jsem v ŘKC pokřtěný a žiju jako křesťan. Tedy ne jako, ale jsem křesťan a žiji život křesťana. 


Jinak křtíme jenom ty lidi, kteří jsou mentálně neschopni osobního vztahu s Bohem (neschopni dočasně - miminka, či neschopni trvale - těžce mentálně retardovaní). Zde křtíme na víru církevního společenství, na víru těch lidí, kteří se o neschopného člověk v jeho potřebách starají.

Pokud stanovíš podmínku pro křest "znát Boha" - tak ty tyto neschopné lidi automaticky vylučuješ z Božího záměru spasení všech lidí.

  Stando, tvoje vyjadřování ... 

  Píšeš "křtíme", první osoba, ale řekl bych, že ty jsi nikdy nikoho nepokřtil. Nebo ty jsi někdy někoho pokřtil, že píšeš "křtíme"? Kdy kde a koho?

  Píšeš "stanovíš si podmínku" a přitom píšeš jen o sobě, ale nesmyslně ve druhé osobě.

  Takže s tebou souhlasím v tom co o sobě píšeš: Pokud stanovíš podmínku pro křest "znát Boha" - tak ty tyto neschopné lidi automaticky vylučuješ z Božího záměru spasení všech lidí.


  A k tebou stanoveným podmínkám a tvému vylučování lidí ze spasení jsem ti už před lety napsal článek  Zákon hříchu a smrti a zákon ducha života [www.cizinec.com].

  Toník


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 07. únor 2022 @ 09:47:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Nebyl jsem v ŘKC pokřtěný ..."...

Jak to, že nebyl? Existuje přece o tom tvém křtu zápis ve farní matrice!

Chceš ohlupovat mě, nebo snad sebe?

Tím, že prohlásíš tento křest za "nekřest" a necháš se pak překřtít znovu, na této skutečnosti vůbec nic nezmění!..."...žiji život křesťana."...

Ovšem žiješ život nikterak horlivého křesťana.... Počkej až na Boží ohodnocení svého života před Kristovou soudnou stolicí po tvé smrti....


Já osobně se snažím žít křesťanský život. Někdy se mi to daří lépe, někdy zase méně. Jsme pořád lidé chybující, jsme stále hříšníci  se svými dobrými i špatnými sklony...."Píšeš "křtíme",...."...

Křtíme jako církevní společenství, přijímáme nově narozené Boží dítě mezi sebe do společenství věřících v naší farnosti. Křest u nás bývá záležitostí celého společenství, nikoli záležitostí soukromou.


..."Pokud stanovíš podmínku pro křest "znát Boha" - tak ty tyto neschopné lidi automaticky vylučuješ z Božího záměru spasení všech lidí."...

Takže toto následující jsi snad neřekl právě ty?


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 07. únor 2022 @ 16:39:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  

Jak to, že nebyl?

  Stando, ptáš se na něco, na co jsem ti několikrát odpovídal. Například tady nebo tady. Psal jsem k tématu základní fakta.

  ŘKC opustila praxi křtu ve vrcholném středověku, po odštěpení a při vymýšlení nových učení a praxe. Takže v ŘKC se - až na naprosté výjimky - lidi nekřtí. Na rozdíl od pravoslavných církví, které praxi křtu zachovali dodnes, a to dokonce i u miminek. 

  Křtí se také lidé když uvěří Pánu Ježíši a stanou se křesťany, a to od letnic až podnes. I já jsem se dal pokřtít, když jsem uvěřil Ježíši a když mne Bůh ke křtu vedl.


  Miminkům i dospělým se pak v ŘKC uděluje svátost křtu, a to tak, že je miminko v peřince a pan farář mu poleje hlavičku vodou z konvičky. Což byl i můj případ jako miminka. 

  Psal jsem ti to mnohokrát, proč se ptáš znovu? Kvůli tomu, co o sobě píšeš, že chceš ohlupovat mě, nebo snad sebe?  

  Ohlupuješ se tak, že si myslíš, že žiješ život nikterak horlivého křesťana? Stando, ani nikterak horliví křesťané nemají "svobodu" hřešit a už vědí, jestli si vybrat Boha nebo Satana. Jsou na tom tedy líp, než ty.
Existuje přece o tom tvém křtu zápis ve farní matrice!

  To nevím, Stando. O mém křtu jsem panu faráři psal, je možné, že o mém křtu existuje zápis ve farní matrice. Ale jisté to není.
  Reagoval jsem tím na tvůj hodně nesmyslný nápad "Samozřejmě je pro pokřtěného člověka jenom dobré, když žije jako Boží dítě, když jeho vztah k Bohu také odpovídá jeho stavu obdarování Bohem."

  Když člověk přijme Pána Ježíše, je dobré aby byl pokřtěný ve vodě co nejdříve. Jeho vztah k Bohu odpovídá jeho stavu Božího dítěte. Žádný problém.

  Když člověk Pána Ježíše nepřijme, pak je zbytečné, aby byl pokřtěný nebo se dokonce snažil žít jako Boží dítě - jen se zbytečně vyčerpá, prodělá zbytečně deziluzi, ztratí spoustu času. A zbytečnou deziluzi prodělají i lidi okolo něj.

  Toník


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 08. únor 2022 @ 08:26:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Opakuješ tu svoji nepravdivou mantru - nikdy se nestane pravdou!

Způsoby praxe křtu máš popsány třeba v Didaché.
Jedním ze způsobů jak křtít je litím vody na hlavu. Takto jsi byl i ty pokřtěn v římskokatolickém kostele na víru svých rodičů!

Ty jsi se tedy sice nechal znovu vymáchat v jezeře u Poděbrad ("nechal pokřtít"), ale to jsi už jednou platně pokřtěný byl!
Věci nejsou až takto černo-bílé!
Sám jsi zde kdysi přiznal, že také někdy zhřešíš (že se ti něco v životě až tak úplně nepovede, ...) Když takto zhřešíš - vybral jsi si tím vědomě snad satana?

Může - li člověk udělat dobro a neudělá, má hřích. Tolik nám říká Bůh ve svém slově. My pak máme neustále svobodu něco buď udělat, nebo neudělat. Když se rozhodneš špatně, zhřešíš.... Zhřešil jsi ve své svobodě volby, kterou jsi využil špatným způsobem.


..."Když člověk přijme Pána Ježíše, je dobré aby byl pokřtěný ve vodě co nejdříve."...

Zase jedna tvoje naučená mantra!

K takovému přijetí je vždycky zapotřebí jistého stupně mentální zralosti - jsou však na světě i lidé, kteří vědomého přijetí Pána Ježíše nebudou schopni ani do svojí smrti. Ty touto svojí mantrou tyto lidi automaticky vylučuješ z Božího plánu spásy lidí.

Není však vůbec zbytečné, aby se i tito lidé stali křesťany - Bohem přijatými dětmi a aby své pozemské životy prožili v tomto novém stavu Božích dětí v Bohem darované křestní nevinnosti.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 09. únor 2022 @ 05:52:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Způsoby praxe křtu máš popsány třeba v Didaché.

  je tam popsané nemám. Praxi křtu mám já popsanou v písmu svatém.

  Ale když už jsi připomněl Didaché, tak podle Didaché dodnes křtí lidi pravoslavné církve - na rozdíl od ŘKC, která praxi křtu podle Didaché dávno opustila a i když má studené pramenité vody všude kolem dost, polévá miminka troškou stojaté vody a říká tomu "svátost křtu".


Takto jsi byl i ty pokřtěn v římskokatolickém kostele na víru svých rodičů!

  Politím čůrkem vody mi byla udělena svátost křtu. Pokřtěn jsem nebyl, Stando.Když se rozhodneš špatně, zhřešíš....

  To bych musel být Stando hodně padlý na hlavu, abych ještě zhřešil, když se rozhodnu špatně.
..."Když člověk přijme Pána Ježíše, je dobré aby byl pokřtěný ve vodě co nejdříve."...
Zase jedna tvoje naučená mantra!

  "Naučená mantra" je to pro tebe, Stando. 

  Pro mne je to osobní zkušenost - jak moje, tak ostatních křesťanů, jejichž svědectví jsem slyšel. A tak svědectví písma svatého - všichni lidé, kteří přijali Pána Ježíše a jejich příběh je popsaný v písmu, se dali pokřtít bezodkladně, co nejdříve.
K takovému přijetí je vždycky zapotřebí jistého stupně mentální zralosti - jsou však na světě i lidé, kteří vědomého přijetí Pána Ježíše nebudou schopni ani do svojí smrti. 

  Chápu, Stando, že ty touto svojí mantrou tyto lidi automaticky vylučuješ z Božího plánu spásy lidí. Tyhle tvé mantry a tvé vylučování lidí přes mentální schopnosti se mého života netýkají.

  K tomu jsem ti psal článek

  Toník


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 09. únor 2022 @ 08:27:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

No, a tím jsi byl právě už pokřtěn.
Křestní voda je při křtu jenom viditelné znamení neviditelné skutečnosti nového narození Božího dítěte. Netřeba při křtu člověka vymáchat v jezeře!
Bůh není žádný hnidopich, aby platnost křtu podmiňoval  celým ponořením člověka pod vodu!..."
Když se rozhodneš špatně, zhřešíš....
 To bych musel být Stando hodně padlý na hlavu, abych ještě zhřešil, když se rozhodnu špatně.
"...
Vždyť ani netušíš, o čem to vlastně byla řeč!
Když můžeš vykonat dobro a rozhodneš se jinak (nevykonáš) - máš už hřích - tímto jsi už zhřešil.
Toto jsou přece tvé mantry a tvé vylučování lidí přes jejich mentální schopnosti! Vylučování ze spásy těch lidí, kteří pro svůj stav nejsou schopni Pána Ježíše ani poznat, natož tak přijmout.
]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 09. únor 2022 @ 20:15:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Čůrkem vody jsem Stando nebyl pokřtěn. Nejdřív si přečti co to znamená "křtít". 


  
  Stando, chápu, že tvoje nápady s mentální zralostí a nesmysly se spasováním lidí poléváním vodou jsou přece tvé mantry a tvé vylučování lidí přes jejich mentální schopnosti! Vylučování ze spásy těch lidí, kteří pro svůj stav nejsou schopni Pána Ježíše ani poznat, natož tak přijmout. 

  Mně a mého života se tvé vylučování ze spásy netýká.

  My jsme křesťané. Lidi ze spásy nevylučujeme. Dar spasení a věčného života v Ježíši Kristu pro všechny lidi pro nás nejsou "kydy", jako pro tebe

  Toník


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 12. únor 2022 @ 08:11:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Litím vody na hlavu se křtili křesťané od samého počátku.
Tehdy se nebazírovalo na ponoření pod vodu.
Ve křtu je důležité jiné "ponoření" - do osoby Krista. A toto "ponoření" provádí Bůh svou mocí.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Středa, 09. únor 2022 @ 09:46:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec

Způsoby praxe křtu máš popsány třeba v Didaché.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 09. únor 2022 @ 20:08:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ne, Martino, já nemám normu svátosti křtu v Didaché. Pokud se odvolávám na písmo, neodvolávám se na Didaché ani nedokladuji Didaché. 

  Vaše "kristy" a jejich litry vody a podobné stupidní nesmysly, co si vymýšlíte, neřeším - stejně jako vaše utíkání od manželek a dětí ke konkubínám nebo léčbu manželství cizoložstvím, či jaké všechny stupidní nápady a choutky jste zde vy přinášel do diskuze. To je váš život. 

  Stejně jako pokud máte nějaká vaše "písma", ve kterých máte vymyšleno, že jakýsi Pavel či Petr křtili ve vězení. To je vaše věc.


  Pokud jde o Didaché: Právě v Didaché je popsaný způsob, jak se má křtít. Tento způsob dodnes dodržují například pravoslavné církve a podle Didaché také křtí. A to je poměrně obecně známá záležitost. ŘKC praxi křtu opustila ve vrcholném středověku, takže dnes se lidé v ŘKC nekřtí a pokud ano, tak výjimečně. Ani já jsem v ŘKC nebyl pokřtěn.  K tématu křtu Martino stačí jednoduché místo z písma svatého, slovo apoštola Petra:

  Učiňte pokání a každý z vás ať se dá pokřtít na základě jména Ježíše Mesiáše na odpuštění svých hříchů, a přijmete dar Ducha Svatého.  Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem, kteří jsou daleko a které si povolá Pán, náš Bůh.

  Nic tak složitého, aby to nešlo pochopit. 

  Hezký den
  Cizinec


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 10. únor 2022 @ 19:33:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec
 K tématu křtu Martino stačí jednoduché místo z písma svatého, slovo apoštola Petra:

  Učiňte pokání a každý z vás ať se dá pokřtít na základě jména Ježíše Mesiáše na odpuštění svých hříchů, a přijmete dar Ducha Svatého.  Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem, kteří jsou daleko a které si povolá Pán, náš Bůh.

  Nic tak složitého, aby to nešlo pochopit. 


martino


Tak proč to nechápeš? Opravdu je to pro tebe tak složité pochopit, že jsi se snažil přijatou svátost křtu zapudit, což se ti samozřejmě nepodařilo i když se se šel vykoupat do JB. Můžeš až do posledního vydechnutí volat, že jsi v ŘKC nebyl pokřtěn, protože lžeš. Sám si zde opakovaně tvrdil, že jsi byl roky člen ŘKC. A to je možné jen na základě přijetí svátosti křtu. Máš to v hlavě Satanem hodně vymaštěné. Jednou jsi katolík pak píšeš, že nejsi katolík. Jednou píšeš:"Člověk žije ve druhém manželství, první manželství dávno skončilo, neexistuje, je zničené - máš takové biblické slovo, které by říkalo, že takový člověk zrovna teď cizoloží?"23-2-19 a prezentuješ to jako stav, kdy nedochází k cizoložství? První manželství neskončilo, akorát tak v tvé pomotané hlavě. Nic nekončí konstatováním manželství dávno skončilo,neexistuje, je zničené....manželství skončí jen úmrtím jednoho z manželů. Ty máš prohnilé satanské normy. Když máš představu, že ti jeden platný křest nestačil, jdeš se vykoupat k sekte JB. Když potřebuješ prohlásit, že někdo žije v druhém  manželství tak oznámíš, že první manželství skončilo je zničené a neexistuje. Ty jsi vážně morální, mravní a náboženská troska. Skutečný chlap se postaví ke svým pádům čelem. 


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 11. únor 2022 @ 06:13:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  To nevím, Martino, proč to nechápete. To je otázka na vás. A je divné, že je to pro vás tak složité pochopit, že jste se snažil přijatou svátost křtu zapudit, což se vám samozřejmě nepodařilo i když jste se se šel vykoupat do JB. A chápu, že to máte v hlavě Satanem hodně vymaštěné. Chápu, že vaše první manželství neskončilo, jen ve vaší pomotané hlavě. Proto asi chcete utéci od manželky a rodiny ke konkubíně, jak o tom stále píšete. Ale naštěstí snad u vás zůstalo jen u toho chtění. 


  K tématu diskuze.

  Správně uvádíte, že být členem ŘKC lze na základě svátosti křtu. Ale není potřeba přijatá svátost křtu. Stačí udělená svátost křtu. V ŘKC platí princip Ex opere operato, česky "svátosti působí prostým udělením". Přijetí svátosti tedy není třeba k tomu, aby byl člověk členm ŘKC. Proto se také svátosti udělují miminkům, například svátost křtu.

  Vaše věta "A to je možné jen na základě přijetí svátosti křtu." je tedy omyl, který vypovídá o vaší poměrně základní neznalosti poměrů v ŘKC. Ale neznalost ŘKC praxe už tu předváděl váš kolega, kterého napadaly sloužení mše za zavržené nebo za lidi v nebi - poměrně základní neznalost ŘKC praxe a učení. To ví každý ŘK, že mše se dávají sloužit jen za lidi v očistci.


  Slovu apoštola Petra já rozumím dobře, proto jsem se podle něj zařídil. Uvěřil jsem Bohu, učinil pokání a dal jsem se pokřtít. Bylo to proto, že jsem byl jeden z těch, o kterých Petr píše: To zaslíbení platí všem, kteří jsou daleko a které si povolá Pán, náš Bůh. Když mne Bůh povolal, dal jsem se pokřtít.

  Stejně tak se daly pokřtít moje děti. I o nich Petr píše: Neboť to zaslíbení platí vašim dětem.


  Jsou ale lidé, kteří tomu slovu nerozumí, nebo ho neposlouchají, nežijí podle něj - neučinili pokání, nedali se pokřtít. Na rozdíl od Pána Ježíše nežijí podle písma. Nežijí to, co je v písmu napsané. Ani jejich děti se nedaly pokřtít. I já jsem byl takový. Zblbnutý sektou. Ale jen do pětadvaceti. Pak už ne.

  Hezký den
  Cizinec]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 11. únor 2022 @ 08:29:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když se miminku uděluje svátost křtu, tuto svátost křtu v zastoupení miminka přijímají jak rodiče a kmotři, tak i přítomné společenství církve.

Když je udělen dar, dar je i přijat. U člověka mentálně neschopného přijetí daru je zákonným způsobem dar řádně přijat osobami opatrovatelů - zákonných zástupců....

Toto je běžná forma v každém právním řádu....


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 11. únor 2022 @ 09:58:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko
Když se miminku uděluje svátost křtu, tuto svátost křtu v zastoupení miminka přijímají jak rodiče a kmotři, tak i přítomné společenství církve.

martino

oko co to píšeš za blbosti? Jak můžeš napsat, že svátost křtu přijímají v zastoupení miminka jak rodiče, kmotři a společenství církve. Svátost křtu je nepřenositelná a je udělena jen miminku. Rodiče, kmotři před církevním společenstvím na sebe berou závazek ve formě slibu, že toto dítě náležitě vychovají ve víře, nikoliv, že by snad rodiče a kmotři přijímali rodiče a kmotři. Dar svátosti křtu a každé svátosti může přijmout jen jeden člověk, nikoliv společenství okolo stojících. Jeden, pak druhý, pak třetí ...a tak dále. To se týká i lidí mentálně postižených. ten dar svátosti křtu je udělen výhradně té jedné osobě tedy osobě mentálně postižené a nikoliv přijat osobami opatovatelů - zákonných zástupců jak píšeš. Udělení svátosti není žádná právní norma u notáře a nemá to nic společného s právním řádem společnosti. 


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 12. únor 2022 @ 08:02:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Křest je darem od Boha .
V případě mentální neschopnosti křtěnce tento dar právně přejímá (v zastoupení křtěnce) jeho poručník - přejímá jej pro křtěnce - nikoli pro sebe.

(V lidské civilizaci je přirozeným právem, že osoba neschopná nějakého úkonu není tím vyloučena ze společenství, ale jedná za ni jiný - jeho jménem. Je to ale stejné, jako by jednal on sám neschopný).

Křtěný je tedy křtěnec, ale křestní sliby slibují poručníci - to oni se v zastoupení osoby křtěnce zříkají jeho jménem satana i všech jeho skutků, to oni slibují , že nadále povedou dítě ve výchově ve víře v Boha ...


Rodiče tedy nepřijímají svátost křtu pro sebe, ale pokřtěno je jejich dítě  - rodiče dítě zastupují (nahrazují) pouze v tom, kde na to dítě mentálně nestačí. Tedy spolupracují na přijmutí tohoto daru křtu pro svoje dítě.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 12. únor 2022 @ 13:31:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 11. únor 2022 @ 09:47:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec

 Ale není potřeba přijatá svátost křtu. Stačí udělená svátost křtu. V ŘKC platí princip Ex opere operato, česky "svátosti působí prostým udělením". Přijetí svátosti tedy není třeba k tomu, aby byl člověk členm ŘKC. Proto se také svátosti udělují miminkům, například svátost křtu.

martino

Cizinče co to zase píšeš za hovadiny. "Ale není potřeba přijatá svátost křtu. Stačí udělená svátost křtu." Pokud někdo uděluje svátost křtu, tak ji musí někdo přijmout. V Církvi uděluje svátost křtu biskup, kněz nebo jáhen. Žádná svátost se nepřijímá na dálku, ale výhradně osobně. Co píšeš je ukázka rozkladu mozku, že není potřeba přijatá svátost, stačí svátost udělená. Co nám tedy říkáš? Že Církev uděluje svátosti virtuálně, s tím že není potřeba přijatá svátost? Ty opravdu patří do ústavu a do ochranné léčby a nepomůže ti ani odvolávání se na ex opere operato, což přesně znamená neboť bez svátosti křtu nemůžeš přijmout ostatních šest svátostí a to ex opere operato znamená, že udělená svátost působí prostým udělením, tedy z moci od Krista. Z toho vyplývá, že svátost se neuděluje na základě spravedlnosti člověka, který uděluje a který přijímá, ale z moci Boží. Ty jsi byl jednou pokřtěn v ŘKC a tato svátost je věčná, nezrušitelná a nezničitelná. To, že nám oznamuješ, že jsi se nechal znovu pokřtít v sektě založené člověkem, jen přiznáváš, že jsi náboženský turista a šašek. Nikdo se přeci nenechá 2x pokřtít. Asi jsi si myslel, že tím získáš lepší vstupenku do Božího Království a zatím sis opatřil jízdenku do věčného ohně, tak se jí rychle zbav a distancuj se od své zrady. Být obtížen zradou Jidáše není moc nadějné, ale dokud žiješ , můžeš napravovat, pak již bude pozdě i kdyby ses nechal pokřtít třeba po třetí. 


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 13. únor 2022 @ 11:04:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Díky za sdílení vašeho života, Martino. 

  Chápu, že co píšete, je ukázka rozkladu mozku. Tím, že nám že nám oznamujete, že jste se nechal znovu pokřtít v sektě založené člověkem, jen přiznáváte, že jste náboženský turista a šašek. Asi jste si myslel, že tím získáte lepší vstupenku do Božího Království a zatím jste si opatřil jízdenku do věčného ohně. Tak se jí rychle zbavte a distancujte se od vaší zrady a máte vaše problémy s vaším životem vyřešené, Martino.  Zpět k tématu diskuze, Martino.

Co nám tedy říkáš? Že Církev uděluje svátosti virtuálně, s tím že není potřeba přijatá svátost?

  Vaše výmysly určitě neříkám. Církev žádné svátosti neuděluje, ani to není potřeba.

  Já píšu k tématu a k realitě, která je v ŘKC. Svátost křtu se v ŘKC uděluje většinou miminkům. Pro platnou svátost křtu není potřeba, aby dotyčný svátost přijal - proto je možné udělovat svátosti křtu i miminkům, která ještě svátosti ani přijímat neumí. 

  Podobné je to například v pravoslaví, kde dokonce miminka křtí. A společně se křtem udělují miminkům svátost biřmování. Protože u svátosti stačí udělení, klidně je možné udělit svátost křtu miminku, nebo miminka pokřtít.


  A ještě opět osobní zkušenost a praxi křesťanů, Martino. Jak jsem vám psal příkaz apoštola:

Učiňte pokání a každý z vás ať se dá pokřtít na základě jména Ježíše Mesiáše na odpuštění svých hříchů, a přijmete dar Ducha Svatého.  Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem, kteří jsou daleko a které si povolá Pán, náš Bůh.

  Tak ten je jasný a jednoduchý. Učiňte pokání, dejte se pokřtít. To jsme udělali, když jsme přijali Pána Ježíše. Učinili jsme pokání a dali se pokřtít. To zaslíbení platí i pro naše děti, i ony se daly pokřtít a přijaly dar Ducha svatého.

  V křesťanském učení nikde nejsou vaše nápady na to, že by se měl člověk dát křtít vícekrát nebo pokřtít znovu. Proto to ani není křesťanská praxe. 

  Proto jsem se také já dal pokřtít jednou a nikdy ne znovu, ani by mne nenapadly podobné blbosti, které napadají vás v tom co žijete.

  Hezký den
  Cizinec

  


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 29. leden 2022 @ 08:33:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

/Není tedy pro člověka žádné jiné spolehlivé kritérium mimo křest, jak rozpoznat, kdo žije jako křesťan a kdo se jako křesťan jenom tváří./


Oko,
a ten křest miminka je spolehlivé kritérium k rozpoznání kdo žije jako křesťan  a kdo ne ?

Jak to asi probíhá ?


Miminko má 6 dní, žije jako křesťan, proto se na 7. den nechá pokřtít ?
Miminko má 6 dní, nežije jako křesťan, a na 7. den se nedá pokřtít...
Tak funguje to kritérium rozpoznání, kdo žije jako křesťan a kdo ne ?]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 30. leden 2022 @ 08:38:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmano,

ten křest je spolehlivé rozpoznání toho, že se člověk stal z Boží milosti křesťanem, ve křtu nově narozeným Božím dítětem.

Zda ovšem bude tento člověk také jako křesťan žít a jako křesťan jednou z tohoto světa i odejde - to ti nezaručí žádný křest - to záleží na každém tom pokřtěném člověku.

Křest je otevřením dveří pro nadpřirozený život s Bohem - však to ale až člověk musí sám svým způsobem života do těchto dveří vstoupit ...

Nebo zůstane venku ...]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 01. únor 2022 @ 07:52:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/


ten křest je spolehlivé rozpoznání toho, že se člověk stal z Boží milosti křesťanem, ve křtu nově narozeným Božím dítětem.

  Stando, a jak konkrétně spolehlivě rozpoznáš, že byla někomu udělena svátost křtu? Když například tady v diskuzi potkáš nějakého člověka, jak spolehlivě rozpoznáš, zda ten člověk je "křesťanem" v pojmech, které používáš ty?

  Nebo když třeba potkáš někoho na ulici - jak poznáš, že je křesťan nebo není? Poznáš spolehlivě podle něčeho, že člověku byla udělena svátost křtu, nebo ne?

  Toník


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 01. únor 2022 @ 08:54:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Jedině tak, že ti předloží křestní list - coby úřední listinu, vydanou farním úřadem v místě jeho křtu, na základě zápisu o jeho křtu ve farní matrice.

Podle chování konkrétního člověka nemůžeš spolehlivě rozpoznat, zda se jedná o křesťana, nebo o spravedlivého pohana.

(Ř 2)
U Boha není přijímání osob (vždyť Bůh nikomu nestraní.).
Ti, kdo bez Zákona zhřešili, bez Zákona také zahynou; a ti, kdo zhřešili pod Zákonem, skrze Zákon budou souzeni.
Neboť u Boha nejsou spravedliví ti, kdo Zákon slyší, ale ospravedlněni budou ti, kdo jej plní.
Když totiž pohané, kteří nemají Zákon, přirozeným způsobem činí to, co Zákon požaduje, pak jsou sami sobě Zákonem, ač Zákon nemají.  Ukazují, že mají dílo Zákona napsané ve svých srdcích. Jejich svědomí bude svědčit spolu s myšlenkami, jež se navzájem obviňují nebo také obhajují ....


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 01. únor 2022 @ 16:55:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/


Podle chování konkrétního člověka nemůžeš spolehlivě rozpoznat, zda se jedná o křesťana, nebo o spravedlivého pohana.

  Stando, tvoje psaní ve druhé osobě... Nesmyslné, nepravdivé. Psal jsi, že uvažuješ úplně mimoběžně. 

  Dokázal bys někdy popsat tvoji situaci normálně v první osobě? 

  Například takto:

"Podle chování konkrétního člověka nemohu (já) spolehlivě rozpoznat, zda se jedná o křesťana, nebo o spravedlivého pohana."Jedině tak, že ti předloží křestní list - coby úřední listinu, vydanou farním úřadem v místě jeho křtu, na základě zápisu o jeho křtu ve farní matrice.

  A o kolika lidech tady v diskuzi tak spolehlivě víš, že jsou křesťané?

  O kolika lidech na světě tak spolehlivě víš, že jsou křesťané?

  Víš vůbec spolehlivě o někom, že je křesťan? Kromě tedy tvojí manželky a dětí?

  Toník]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 04. únor 2022 @ 08:12:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku,
k lidem kolem sebe přistupuji způsobem, že věřím všemu, co mi říkají (předpokládám tedy, že mi říkají pravdu)  - až do doby, pokud nezjistím, že mi lhali.

Já nemám potřebu o nikom - ani o tobě - vědět cokoli úplně spolehlivě.

To je záležitostí Boha.

Já se spokojím se svým nedokonalým poznáním, s důvěrou v lidi, že jsou mezi nimi i takoví, co o sobě říkají pravdu.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 06. únor 2022 @ 08:52:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Tak to je Stando docela normální postup, běžný mezi lidmi a docela správný. 

  Na rozdíl od toho zjišťovat si, jestli někdo má nebo nemá křestní list. To je zajedno zbytečné, protože to o dotyčném člověku téměř nic nevypovídá, za druhé dost hloupé.

  Toník


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Úterý, 01. únor 2022 @ 19:56:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 02. únor 2022 @ 15:37:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/


  Ne. Lidi na ulici jsou většinou normální, neodpovídají stupidně jako hulvátští anonymové v diskuzích. Neodpovídají na ve druhé osobě. Když se jich člověk zeptá: "Ty jsi křesťan" tak neodpoví něco ve stylu "ty (jsi) nejsi pokřtění křesťan", jako to dělají lidé v anonymních diskuzích zmatení herezemi.

  Když se člověk někoho na ulici zeptá, tak dotyčný normálně odpoví - třeba řekne "Já jsem taky křesťan, věřím Ježíši". Nebo řekne "Věřím, že tam něco nahoře je", nebo řekne "já jsem nevěřící" nebo tak něco. 

  Lidi normálně česky na dotaz odpovídají, když nejsou pomatení sektou a nemají rozum zatemnělý herezemi. V tom se liší od diskutujících, kteří dostanou dotaz a ani neodpoví, případně píší projekce ze světa svých chlupů ze satanova zadku ve druhé osobě.  Co konkrétně je na té otázce pro vás dementního?

  Reagoval jsem na nápad oka že "křest je spolehlivé rozpoznání toho, že se člověk stal z Boží milosti křesťanem, ve křtu nově narozeným Božím dítětem." A ptám se ho na to, jak tedy rozpozná, že někdo má ten křest a zda je tedy spolehlivě schopen poznat, že je někdo ten křesťan.   To se nedivím, že je v pekle viděla. Celkem logicky.

  Hezký den
  Cizinec


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Středa, 02. únor 2022 @ 18:12:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 03. únor 2022 @ 06:25:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  No, tak to je ošklivé, že se takhle navážíte do svého kolegy.

  Oko přišel s tím divným nápadem že "křest je spolehlivé rozpoznání toho, že se člověk stal z Boží milosti křesťanem". Tak se ho ptám, jak to spolehlivě pozná, že je někdo pokřtěný a že je teda tím křesťanem. A jestli vůbec o někom ví, zda je či není křesťanem.


  Vás se zase ptám na jiné věci - když jste tu lhal a pomlouval, přehazoval vaše utíkání od manželek, dětí, konkubíny na druhé, jestli se dokážete omluvit za lhaní a pomlouvání.


  Nebo pokud jste zde psal o "bývalých katolících", tak se ptám, kdo vše je pro vás ten "bývalý katolík", koho považujete za katolíka a koho za "bývalého katolíka" co už katolíkem není. Jestli ti "bývalí katolíci" jsou pro vás všichni v apostazi, nebo jen vybraní.

  Hezký den
  Cizinec


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 04. únor 2022 @ 08:04:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Oko přišel s tím divným nápadem že "křest je spolehlivé rozpoznání toho, že se člověk stal z Boží milosti křesťanem"...."...


Toníku, za toho "podivného" jsi tady jenom ty. Svými podivnými otázkami.

Jak jenom ti přiblížit absurditu těch tvých nápadů?

Jak spolehlivě poznáš, že je někdo ženatý?
Jedině tak, že ti předloží úřední záznam o sňatku  - tedy jeho oddací list. Z jeho chování to s jistotou  zjistit nemůžeš. Jsou totiž ženatí, kteří se podle svého stavu i náležitě chovají a jsou i ženatí, kteří se chovají jako by byli svobodní.

Podobně nemůžeš  spolehlivě poznat, zda byl někdo pokřtěný, nijak jinak, než že ti předloží svůj křestní list.
Jsou totiž pokřtění, kteří se podle svého stavu chovají - podle jejich chování můžeš i usoudit, že jsou to asi křesťané - a jsou i takoví pokřtění, na nichž to podle jejich chování nijak nepoznáš.
Jsou tedy lidé, podle jejichž chování lze rozpoznat, že pravděpodobně jsou křesťané a že také jako křesťané i žijí. Ale můžeš se i splést - i pohan totiž může žít podle svého svědomí správně a činit dobro. Můžeš se splést i u křesťana, který naoko deklaruje víru i dobré skutky, ale uvnitř se nijak nezměnil. Do lidského srdce totiž vidí jenom Bůh.


Tedy to, že se člověk stal z Boží milosti křesťanem, platí o každém pokřtěném, který byl pokřtěn ve smyslu Mt 28,19.
Jakým způsobem pak člověk žije svůj další život - z toho už usoudit nelze s jistotou vůbec nic.
Křest je Obdarováním, je otevřením dveří člověku do míst, kam dosud přirozeně neměl přístup - ovšem zda svým životem do těchto dveří i vstoupí - to už záleží jednotlivě na každém pokřtěném a na jeho ochotě spolupracovat na svém životě s Bohem.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 06. únor 2022 @ 08:44:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Stando, když tě 𝓷𝓪𝓹𝓪𝓭𝓷𝓮 takový nesmysl, že "křest je spolehlivé rozpoznání toho, že se člověk stal z Boží milosti křesťanem" tak se na ten tvůj podivný nápad ptám, jak tedy poznáš, že je někdo pokřtěný. 

  Je samozřejmě absurdní a dost hloupé poznávat křesťany podle křtu. 

  A hlavně nepravdivé - je mnoho lidí, kteří se dali pokřtít a křesťany nejsou a nikdy nebyli - několik jich tu svědčí k tématu v diskuzi. Je mnoho lidí, kteří se nikdy pokřtít nedali, ani nevědí nic o křtu a křesťany taky nikdy nebyli. A je pár lidí, kteří se křesťany stali ale ještě se pokřtít nedali (to je výjimka). A je mnoho lidí, kteří se stali křesťany a dali se pokřtít. 

  Křest tedy rozhodně není spolehlivé rozpoznání toho, že je někdo křesťan. 

  A křestní list už vůbec ne - korelace mezi vydaným křestním listem a tím, že je někdo křesťan, je asi tak přesně 0 (𝓼𝓵𝓸𝓿𝔂 𝓝𝓤𝓛𝓐). 


  Je spoustu lidí, kteří mají vydaný křestní list o svátosti křtu a teď jsou třeba ateisté, mají boha kapitalistu jen pro bohaté a závist, nebo je straší bůh co je šmíruje za postelí, nebo jsou hříšníci, nevydrží bez hříchu, mají boha, co jim hřích dovoluje a schvaluje a dar věčného života v Pánu Ježíši Kristu jsou pro takového člověka "Kydy". 

  A podle toho všeho se snadno pozná, že takový člověk není křesťan a nikdy nebyl. 

  Ale možná byl věřící, nebo pobožný, a třeba i hodně.Podobně nemůžeš  spolehlivě poznat, zda byl někdo pokřtěný, nijak jinak, než že ti předloží svůj křestní list.

  Stando, tvoje psaní ve druhé osobě.... 

  Taková blbost jako tebe by mne nenapadla! Takové nesmysly napadají jen tebe.

  

  Jestli byl někdo pokřtěný nebo ne můžu spolehlivě poznat tak, že se ho zeptám

  Zeptám se: 

  Byl jsi pokřtěný?

  A dotyčný odpoví:

  Ano, byl jsem pokřtěný (normální lidé o sobě píší a mluví v první osobě, ne ve druhé, jako lidé z náboženství).

  Nebo odpoví: Ne, nebyl jsem pokřtěný (to pak spolehlivě vím, že pokřtěný nebyl)

  Nebo odpoví: Ani nevím. Možná ano. Jak se to pozná? (to pak spolehlivě vím, že pokřtěný nebyl. Křest není nějak důležitá událost v životě člověka, ale když se někdo dá pokřtít, pomatuje si to, tak jako jakoukoliv jinou událost)

  Nebo "odpoví": Křest vám, je taková důležitá, jedinečná událost. A začne filozofovat. (to pak taky spolehlivě vím, že není pokřtěný)

  Nic jiného normální člověk na ulici nebo v práci nebo ve škole neodpoví. V internetových diskuzích se ještě objeví lidé, co na otázku "Jsi pokřtěný?" odpoví: "Ty nejsi pokřtěný!". To jsou lidé, co to mají herezemi převrácené na hlavu a neumí o sobě napsat snad ani jednu větu normálně v první osobě. To pak taky vím, že ten člověk není pokřtění, protože i když píše ve druhé osobě, píše jen a jen o sobě.


  Stejně tak můžu snadno poznat, jestli je člověk křesťan. 

  Jednoduše se zeptám: Jsi křesťan?

  A dotyčný mi odpoví. A podle odpovědi snadno poznám, jestli je křesťan, nebo není křesťan.


Podobně nemůžeš  spolehlivě poznat, zda byl někdo pokřtěný, nijak jinak, než že ti předloží svůj křestní list.

  A o kolika lidech tak spolehlivé ty víš, že jsou pokřtění?

  Toník


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 06. únor 2022 @ 09:10:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."je mnoho lidí, kteří se dali pokřtít a křesťany nejsou a nikdy nebyli ..."...

To je hloupost! Ve křtu se stáváš křesťanem. Nikoli ze svých zásluh, ale pouhou Boží milostí.


(Ef 2,4-10)
Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, pro svou velikou lásku, kterou nás miloval,  i když jsme byli mrtvi pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem — milostí jste zachráněni —  a spolu s ním nás probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši, aby ukázal v budoucích dobách oplývající bohatství své milosti v dobrotě k nám v Kristu Ježíši.
Neboť jste zachráněni milostí skrze víru; a ta záchrana není z vás — je to Boží dar; není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. Vždyť jsme jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili.

Otázkou pak pro každého křtěnce zůstává, jak s touto milostí od Boha naloží.  Zda ji využije pro zkvalitnění svého pozemského života s Bohem, nebo zda ji nevyužije vůbec...."Je spoustu lidí, kteří mají vydaný křestní list o svátosti křtu a teď jsou třeba ateisté..."...

Ani po létech vysvětlování pořád nejsi schopen oddělit a rozlišit u člověka jeho stav (postavení před Bohem) od jeho praktického chování, které je výslednicí jeho vnitřního vztahu s Bohem (který buď je, nebo třeba i vůbec není).
Jednou přijaté Boží dítě ve křtu (stav) zůstává Božím dítětem už navždycky. Bez ohledu na to, jak člověk žije.
Protože Bůh zůstává věrný, i když člověk je nevěrný...."Křest není nějak důležitá událost v životě člověka ..."...

Křest je nové narození Božího dítěte z vody a z Ducha svatého. To je naprosto nejpodstatnější změna v životě každého člověka.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 06. únor 2022 @ 09:47:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

To je hloupost! Ve křtu se stáváš křesťanem. Nikoli ze svých zásluh, ale pouhou Boží milostí.

  Stando, tvoje psaní ve druhé osobě ... 

  Já určitě ne. Ve křtu se nestávám křesťanem, Ani není důvod, abych se ve křtu stával křesťanem. 

  A neznám jednoho jediného člověka, který by se stal křesťanem ve křtu. A to jsem se ptal asi tak několika set lidí a slyšel jejich svědectví jak a kdy se stali křesťany.


Otázkou pak pro každého křtěnce zůstává, jak s touto milostí od Boha naloží.

  To není otázka jen pro křtěnce, to je otázka pro všechny lidi. Tedy pro všechny, které milost v Pánu Ježíši Kristu zajímá. Ani po létech vysvětlování pořád nejsi schopen oddělit a rozlišit u člověka jeho stav (postavení před Bohem) od jeho praktického chování, které je výslednicí jeho vnitřního vztahu s Bohem (který buď je, nebo třeba i vůbec není).

  Ani to nepotřebuju odlišovat, Stando. 

  Protože to spolu přímo souvisí. Lidé se chovají přesně podle svého stavu - hříšníci lžou, pomlouvají, nemohou žít bez hříchu, bez hříchu nemají svou "svobodu" a dávají to stále dokola najevo. Boží děti jednají naopak - chrání se hříchu a žijí pro Boha a jsou za to Bohu vděční.


  A je to tak stejné od počátku dodnes. Popisoval to už svatý Jan:

  Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se zjeví, budeme mu podobni, protože ho uvidíme takového, jaký je. A každý, kdo v něm má tuto naději, očišťuje se, tak jako on je čistý. 

  Každý, kdo činí hřích, činí také svévoli. Hřích je svévole. A víte, že on se zjevil, aby odstranil naše hříchy, a hříchu v něm není. 

  Žádný, kdo v něm zůstává, nehřeší. 

  Žádný, kdo hřeší, ho neviděl ani nepoznal. 

  Dítky, ať vás nikdo nesvádí. Kdo činí spravedlnost, je spravedlivý, tak jako on je spravedlivý. Kdo činí hřích, je z Ďábla, neboť Ďábel hřeší od počátku. Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil skutky Ďáblovy. Žádný, kdo je narozen z Boha, nečiní hřích, protože v něm zůstává Boží símě; a nemůže hřešit, protože se narodil z Boha. 

  Podle toho se poznají děti Boží a děti Ďáblovy: žádný, kdo nečiní spravedlnost a kdo nemiluje svého bratra, není z Boha.

  A to je dobré slovo - věrné a pravé, pravdivé. Dodnes.Křest je nové narození Božího dítěte z vody a z Ducha svatého. To je naprosto nejpodstatnější změna v životě každého člověka.

  Tak nepodstatnější změna.....   Jo - a proto jsi Stando na dotaz "Jak to probíhalo, když jsi byl pokřtěný? " ty sám napsal "Na svůj křest si nepamatuji, na svůj život s Bohem si naopak pamatuji velmi dobře.", viď. To byla tak podstatná změna, že si na ní nepomatuješ... 

  A to jsi o křtu psal, že "Já přece tuto zkušenost života mám, byl jsem pokřtěn už jako malý." Tedy máš "zkušenost", kterou si nepomatuješ. Asi jako miminko, které má s truhlařinou takovou "zkušenost", že leželo v kočárku na dvoře, když táta řezal na cirkulárce dřevo.

  A proto tak často píšeš o virtuálním světě. 

  Jsou ale na světě lidé, pro které "stát se křesťanem" a "dát se pokřtít" není jen virtuální svět, jako pro tebe, ale je to realita jejich života. Pamatují si oboje - i to, jak se stali křesťany, ito, kdy a jak se dali pokřtít a co se při křtu stalo.

  Mají reálnou zkušenost, kterou si pamatují. Vědí, co se stalo, když se stali křesťany, vědí, co se stalo, když byli pokřtěni. A mohou o tom svědčit.  Toník


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 07. únor 2022 @ 09:33:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."A neznám jednoho jediného člověka, který by se stal křesťanem ve křtu."...

Toto může říci jen heretik, co ignoruje úplné základy křesťanského učení...."Lidé se chovají přesně podle svého stavu ..."...
Jak můžeš být až tak odtržen od reality?
Vždyť praxe je zcela odlišná! Kolik lidí je dneska podle svého stavu třeba svobodných a přesto žijí "na hromádce" jako manželé! Kolik manželů naopak žije způsobem, jako by ani neměli vlastní ženu, které slibovali věrnost!


Křest je tou nejpodstatnější změnou v životě člověka je "Novým narozením", proměnou do dítěte Božího.

Pokud tedy už jako miminko získáš veliké dědictví - nyní o tom ani nevíš, nechápeš - přesto až přijde ten správný čas a tvůj rozum dospěje, tak začneš tohoto dědictví využívat, spravovat jej podle svých schopností. A až tehdy to prakticky změní (zkvalitní) podobu tvého života - ale to podstatné už nastalo kdysi dávno, kdy jsi se stal oním dědicem!Reálnou zkušenost s Božím darem můžeš mít nikoli při samotném obdarování, ale až tento dar "rozbalíš" a začneš s ním pracovat, začneš ho využívat a používat. Teprve tehdy přijdou i zkušenosti, o kterých lze svědčit!
]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 07. únor 2022 @ 16:45:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Toto může říci jen heretik, co ignoruje úplné základy křesťanského učení.

  To nevím, Stando, co vše můžete říci. 

  Svědectví o tom, jak, kdy a čím se stal člověk křesťanem může říci kterýkoliv člověk, který se stal křesťanem. A informaci o tom, jak se lidé stávají křesťany může znát kdokoliv - i heretik, co ignoruje základy křesťanského učení. Stačí, když se nějakého křesťana zeptá: "Jak a čím ses stal křesťanem"? Ten křesťan mu to poví. Protože pro křesťany je přirozené sdílet svědectví ze svého života.


Jak můžeš být až tak odtržen od reality?
Vždyť praxe je zcela odlišná!

  Já chápu, že vaše praxe je zcela odlišná od toho, co psal apoštol Jan a co žijí křesťané. A jsem rád, že už jsem léta odtržen od vaší reality - k ničemu užitečnému není vaše realita hříšníků, co nemohou vydržet bez hříchu a vyrobí si boha, co jim hřích dovoluje. Je lepší, když je člověk od takové reality co nejdál.Reálnou zkušenost s Božím darem můžeš mít nikoli při samotném obdarování, ale až tento dar "rozbalíš" a začneš s ním pracovat, začneš ho využívat a používat. Teprve tehdy přijdou i zkušenosti, o kterých lze svědčit!

  Přesně tak. Stando. 

  Proto také lidé, kteří Pána Ježíše přijali, přijali dar pokání, spasení, věčného života, mají o čem svědčit. 

  Toník]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 08. únor 2022 @ 08:07:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ty, Toníku, jsi právě toto řekl - a tím jsi se jako heretik zřekl křesťanství ...

Až tak je tento bod křesťanského učení o narození znovu z vody a z Ducha svatého závažným!
..."Proto také lidé, kteří Pána Ježíše přijali, přijali dar pokání, spasení, věčného života ..."...

Zde hovoříš už o druhém kroku ve vztahu člověk - Bůh. Ten první krok učinil Bůh (vždycky jako první)
- to Bůh si člověka vyvolí (připraví mu podmínky pro život s Ním - např. pokřtěn už ve věku miminkovském, veden zbožnými rodiči vybudovat si vlastní osobní vztah s Bohem ...)
Takto si člověk postupně přirozeně a nenásilně vybuduje svoji životní odpověď Bohu a žije pak opravdově jako křesťan. Dar pokání, spasení, naději věčného života přijímá takto tímto svým způsobem života.

Samozřejmě každý lidský život je originál - někdo to má i jinak; třeba konverze ke křesťanství až v dospělosti, nebo i vůbec ...

A je také nepřeberné množství lidí popletených, zmatených různými herezemi, kteří sice mají dobré úmysly, ale ve výsledku se plácají jako ryba na suchu.

Říká se, že cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly....


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 09. únor 2022 @ 06:01:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Ty, Toníku, jsi právě toto řekl - a tím jsi se jako heretik zřekl křesťanství ...

  Nic jiného než lži a osobní útoky k diskuzi jako "argument" nemáš, Stando? 

  Víš, že když takto začneš lhát a pomlouvat lidi, je jasné, že jsi slabý v diskuzních argumentech a k diskuzi už nejsi schopen nic napsat?


Zde hovoříš už o druhém kroku ve vztahu člověk - Bůh. Ten první krok učinil Bůh (vždycky jako první)

  Samozřejmě, Stando.

  První je dar a jeho dárce - to je Bůh a dar věčného života v Pánu Ježíši Kristu.

  Přijetí daru je až odpověď člověka.

  Dobře, že to víš.


Samozřejmě každý lidský život je originál - někdo to má i jinak; třeba konverze ke křesťanství až v dospělosti, nebo i vůbec ...

  To může být, že někdo konvertuje ke křesťanství. Pár takových lidí jsem viděl, k ničemu jim to užitečné nebylo. Nepotkal jsem člověka, kterému by bylo nějaké konvertování ke křesťanství užitečné. A i zde v diskuzi je pár lidí, co takto konvertovali ke křesťanství a o účincích konvertování svědčí jasně.


A je také nepřeberné množství lidí popletených, zmatených různými herezemi, kteří sice mají dobré úmysly, ale ve výsledku se plácají jako ryba na suchu.

Říká se, že cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly....

  Vaši situaci chápu, Stando. Vaše věc, co žijete.


  Zpět k tématu.

  Sám jsem se stal křesťanem, když jsem byl dospělý, dal jsem se pokřtít. Pomatuji si dobře, jak jsem se stal křesťanem, pomatuji si, kdy jsem uvěřil Pánu Ježíši, pomatuji si dobře, co se stalo, když mi Bůh dal život, kdy a jak se to stalo. Vím, co je dar věčného života. Dal jsem se pokřtít a velmi dobře si pomatuji, co se stalo při křtu. A mohu k tomu vydat svědectví - a to jsem i mnohokrát udělal.

  A stejně tak může svědectví o tom, jak se stal křesťanem, vydat kterýkoliv jiný křesťan, pomatuje si to. Stačí se zeptat.

  Toník


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 09. únor 2022 @ 08:14:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ty, Toníku, jsi právě toto řekl - a tím jsi se jako heretik zřekl křesťanství ...

Až tak je tento bod křesťanského učení o narození znovu z vody a z Ducha svatého závažným!Toto není tedy žádná lež, žádný "osobní útok" - to je jen lakonické a přesné pojmenování tvého nynějšího vnitřního stavu.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 09. únor 2022 @ 19:56:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Toto není tedy žádná lež, žádný "osobní útok" - to je jen lakonické a přesné pojmenování tvého nynějšího vnitřního stavu.

  Stando, tvoje věta je asi tak "přesná", jako když jsi tu psal tučně a podtrženě "ty sám jsi se "postaral", aby v očích církevního práva byl tvůj sňatek sňatkem neplatným!".

  Nebo jako když jsi tu psal "Uděláš zlo a nelituješ toho." a po upozornění na tvou lež jsi přitvrdil a napsal jsi tučně a podtrženě "Mnohokrát jsi zde tvrdil, že ty hříchů nelituješ, že lítost nad hříchem ničemu nepomůže."

  Jsem už ale Stando zvyklí, že když římští katolíci, ateisti nebo komunisti a jiní charakterově podobní lidé nemají, co by napsali k tématu diskuze, začnou lhát a pomlouvat. Ty s Martinem, Akuzativ a dalšími jsi jen praktickou ukázkou.

  

  Zpět k tématu. K tématu diskuze už nic nemáš?Zde hovoříš už o druhém kroku ve vztahu člověk - Bůh. Ten první krok učinil Bůh (vždycky jako první)

  Samozřejmě, Stando.

  První je dar a jeho dárce - to je Bůh a dar věčného života v Pánu Ježíši Kristu.

  Přijetí daru je až odpověď člověka.

  Dobře, že to víš.  K tomu, jak se lidé stávají křesťany


  Sám jsem se stal křesťanem, když jsem byl dospělý, dal jsem se pokřtít. Pomatuji si dobře, jak jsem se stal křesťanem, pomatuji si, kdy jsem uvěřil Pánu Ježíši, pomatuji si dobře, co se stalo, když mi Bůh dal život, kdy a jak se to stalo. Vím, co je dar věčného života. Dal jsem se pokřtít a velmi dobře si pomatuji, co se stalo při křtu. A mohu k tomu vydat svědectví - a to jsem i mnohokrát udělal.

  A stejně tak může svědectví o tom, jak se stal křesťanem, vydat kterýkoliv jiný křesťan, pomatuje si to. Stačí se zeptat.

  Toník


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 11. únor 2022 @ 08:25:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty jsi se stal křesťanem tehdy, když tě rodiče přinesli ke křtu a nechali tě pokřtít.

Už tehdy jsi se stal křesťanem - oním prvním krokem Boha.

Když jsi se jako dospělý "nechal pokřtít" - to už jsi tehdy byl hodně zmatený - protože jednou pokřtěný je už znovu nekřtí.
Jednou pokřtěný ve smyslu Mt 28,19 je už křesťanem - Bohem přijatým dítětem už navždycky. Jednou provždy!

Říkáš, že při křtu ti bylo odpuštěno přesně nula hříchů. To je tvoje zkušenost, kterou já nepochybňuji.
Protože to v jezeře už nebyl žádný křest, to už byla jenom koupel tvého těla.

Něco jiného je osobní uvěření Pánu Ježíši - to může přijít v kterékoli etapě lidského života. Ale osobním uvěřením se člověk nestává křesťanem - osobní uvěření je lidskou odpovědí na Boží výzvu. A ta může ke člověku přijít jak před křtem, tak i po křtu. Osobní uvěření Pánu Ježíši ještě nedefinuje křesťana!


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 13. únor 2022 @ 11:24:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Stando, tvoje psaní ve druhé osobě...
 Stando, tvoje psaní ve druhé osobě je asi tak "pravdivé", jako 
když jsi tu psal tučně a podtrženě "ty sám jsi se "postaral", aby v očích církevního práva byl tvůj sňatek sňatkem neplatným!".

  Nebo jako když jsi tu psal "Uděláš zlo a nelituješ toho." a po upozornění na tvou lež jsi přitvrdil a napsal jsi tučně a podtrženě "Mnohokrát jsi zde tvrdil, že ty hříchů nelituješ, že lítost nad hříchem ničemu nepomůže."

  Chápu, že jsi hodně zmatený - už jen z tvých nápadů že jednou pokřtěný je už znovu nekřtí. Takový tvůj nápad ani nevím, co znamená. To je zase něco z tvého světa herezí či z tvého virtuálního světa? Přeložil bys to do češtiny, co o sobě píšeš?


  Samozřejmě, že mne rodiče nemuseli ke křtu nosit, měl jsem nohy a chodit umím. U křtu ani u svátosti křtu mi nikdo žádné hříchy neodpouštěl, ani to nebylo potřeba, aby mi někdo při křtu nebo při svátosti křtu odpouštěl hříchy. Pokřtít jsem se dal jednou a nikdy ne znovu. Ale určitě jsem se koupal, cákal, máchal, ráchal, potápěl a kde co dalšího v jezeře mnohokrát, před tím, i potom, co jsem se dal pokřtít. Naposled v létě, koupili jsme si paddleboardy a nechal jsem se v jezeře vymáchat od synů. Taky se mácháme v bazéně na zahradě. A loni jsme se máchali v bazénu na zahradě 6. ledna, jako to dělají pravoslavní.

  Ale ani jedno z toho není křest - pokřít jsem se dal jen jednou.

  Je dobře, že víš, že osobním uvěřením se člověk nestává křesťanem

  To se člověk opravdu osobním uvěřením nestává křesťanem. Tak jako jsem nikdy v životě nepotkal člověka, který by se stal křesťanem ve křtu, tak jsem taky nikdy nepotkal člověka, který by se stal křesťanem osobním uvěřením. 

  Ale v diskuzi jsme potkal tebe - a vím, že tě takové divné nápady napadají, že by se člověk stal křesťanem osobním uvěřením nebo křtem. 

  Ale to jsou nepravdivé nápady, nereálné. Podobně, jako tvé psaní ve druhé osobě.

  Toník
]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Úterý, 25. leden 2022 @ 09:03:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
rosmano]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 25. leden 2022 @ 11:02:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 
Ale martínku,
já na rozdíl od tebe pokřtěný jsem.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Úterý, 25. leden 2022 @ 19:30:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
rosmano


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 21. leden 2022 @ 15:11:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jan21


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 21. leden 2022 @ 10:05:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tkz. reformace je léčba křesťanství všechny utopit v krvi. Lutheráni řádili po Německu jako husité v Čechách, Polsku a Německu. Ještě dnes když se v Německu řekne český husita tak se jim ježí vlasy na hlavě a to nemluvím o Polácích, kde jim husité vypálili svatyni s jejich Madonou čenstochovskou. 
Ty šrámy na obrazu jsou způsobeny právě husity 1430. Luther se učil od husitů a jediný lék který používal bylo bouření lidu, aby ty papežence utopili v krvi. Za první rok bouří bylo na 200 tisíc obětí z řad katolíků, zničeny a vypáleny kláštery a půda nasáklá krví. Reformace je ostuda Německa stejně jako husitství v Čechách. Oby náboženské systémy byly dány do pohybu intelektuály jako byl Hus a Luther a realizovány lůzou a zločinci kteří se neštítili ničeho. Pro Německo i Čechy je to doba temna. Německý protestantismus vyvolal v Evropě třicetiletou válku a nebýt Bílé Hory, tak by byl již dávno tento prostor německý. Jak psal protestantský historik Denis a toho nikdo nebude podezřívat ze sympatií ke katolictví, Bílá Hora zachránila Čechy před vymřením. Ale to jsou i dnes již známá fakta která v roce 2020 k výročí Bílé Hory byla součástí několika dílného seriálu ČT na sobotních programech ČT24. Tak současní vědci a historici doložili fakta a odmítli magorismy jak Palackého tak Jiráska, což se v našem národě rozšířilo hlavně za komunismu, kdy se o to postaral ministr Nejedlý. Husitství končí, podle posledního sčítání má již jejich církev husitská něco okolo 30 tisíc členů a stejný úpadek mají členstva mají Lutheráni v Německu. Je to celoevropská nemoc z materiálního blahobytu. Jinak v Asii a Africe počet katolických věřících podle ročenky každoročně roste nikoliv v jednotkách, ale desítkách procent. Evropa je nakažená morem ateismu a tvrdě za svoji nevěru zaplatí invazí islámu, což je stav již nezvratitelný jak ve Skandinávii, tak Francii, Německu nebo Anglii. Je to otázka cca. 30 let kdy v těchto zemích bude původní obyvatelstvo v menšině. Křesťanství v Evropě zachraňuje dnes Rusko, kde je od 90 let každoročně zaznamenávám počet nově pokřtěných a jsou zde silné zákony na ochranu náboženské svobody, kde nejnižší sazby za urážku víry jsou tři roky natvrdo a pokuta. Když Itálie na pár dnů zapůjčila ostatky sv. Mikuláše vítali rakev na letišti desetitisíce lidí a armáda se všemi poctami a ovace zažila celá Moskva když svatý Mikuláš projížděl městem. Něco co u nás není vidět a nikdy neuvidíme. Zde víra umírá nebo skomírá, ale tam žije naplno a nějaká cholerický magor Luther tam vůbec nikoho nezajímá natož náš Hus. Ptám se proto, kdy obdivovatelé Luthera a Husa oživíte svoji víru podle evangelia? Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Jan21 v Pátek, 21. leden 2022 @ 11:27:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martino
Nejvíce v krvi utápěli katolíci, to je nepopíratelný fakt. O Lutherovi nevím, že by někoho v krvi utápěl, jen snad to, že souhlasil s potlačením rebelujících sedláků, což byla úlitba svým chlebodárcům. 
A že se Luther oženil, to je přeci lidské a přirozené, NZ doporučuje, že biskup má být ženatý a ne pedofil, homosexuál  nebo žijící v konkubinátu s kuchařkou. Luther se původně ženit nechtěl, ale oženil se se soucitu se zbylou jeptiškou, které uprchly z kláštera ve  12. sudech po slanečcích, které tam vozil prodavač ryb, a nikdo jiný si ji nechtěl vzít za ženu. Nebylo to sice z lásky eros, ale vzniklo z toho vynikající manželství.  


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 21. leden 2022 @ 15:07:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jan21, až si dopníš vzdělání pak přijď a probereme to větu po větě. Je evidentní že o tom historicky nic nevíš, spíše tak z bulváru. Prima den.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Jan21 v Sobota, 22. leden 2022 @ 10:31:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Děkuji za doporučení, ale nechci. Katolický katechismus hlásá falešné evangelium, které musí Kristovu oběť něčím vylepšovat a stále opakovat.  


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 22. leden 2022 @ 12:39:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jako katolík ti říkám, že kecáš nepravdivé nesmysly.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 22. leden 2022 @ 12:49:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Stando, kdyby jsi byl znovuzrozený věřící v Krista, křesťan, bratr v Kristu, nikdy bys nic takového nenapsal - tvůj duch, tvé srdce by ti to nedovolilo. Takto, že jsi, jak píšeš, katolík, si troufáš bez Boží bázně, bez pokory, bez moudrosti, bez lásky psát odsouzeníhodná slova, která ti Bůh v Jeho čas připomene a nebude ti z toho dobře, neboť jimi odsoudíš sám sebe.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 22. leden 2022 @ 12:55:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy, a jak bys nazval nepravdivá tvrzení - přímo lži, které se přece dají lehce argumentačně  vyvrátit?


V katolické církvi se Kristova oběť podle jejího výslovného učení  NEOPAKUJE  (ani nevylepšuje)

- Kristova oběť se při mši  ZPŘÍTOMŇUJE !!!


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 29. leden 2022 @ 18:04:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vzhledem k tomu, že řk mše není Pánem Ježíšem Kristem ustanovený Pánův stůl a eucharistie není Památkou Večeře Páně, která se slaví u Pánova stolu, je odpověď na tvou otázku irelevantní a je jedno, co při mši děláte nebo neděláte. Pro Pána a Jeho Krista to, co děláte jak a to nazýváte, nemá žádný význam. Tož tak.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: noname (honza610@centrum.cz) v Sobota, 29. leden 2022 @ 19:35:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Willy.
Vzhledem k tomu, že řk mše není Pánem Ježíšem Kristem ustanovený Pánův stůl a eucharistie není Památkou Večeře Páně, která se slaví u Pánova stolu, je odpověď na tvou otázku irelevantní a je jedno, co při mši děláte nebo neděláte. Pro Pána a Jeho Krista to, co děláte jak a to nazýváte, nemá žádný význam. Tož tak.


si myslí Willy ale tím to končí - však myslet si může jak je jeho libost. Pokud tímto i definuje, biblické křesťany, pak je to podobné jako když se jiní nazývají jako vážní badatelé Písma...

Já jsem křesťan, a nepotřebuji k tomu různá přízviseka, na rozdíl od tebe není moje myšlení Boží, je pouze lidské a k dokonalost v tomto směru má velmi daleko a jsem tomu rád, dovoluji si spoléhat  na Boha a Jeho milost a předkládám mu své nedostatky a také mu děkovat.
Katolická církev, co se týče jednotlivců, má k dokonalosti daleko, leč jako církev je spojena s Kristem a Kristus nás spojuje, je naší nadějí. Zrovna tak spojuje lidi různého vyznání nejen v rámci křesťanství ('mnohým to dělá problém) ale možná i mimo křesťany - jen Bůh ví. Nemám s tím problém.

H.


H.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 22. leden 2022 @ 13:31:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy můžeš nám napsat zda jsi "znovuzrozený" a pokud ano co to znamená? Popiš nám co to je? Co bylo nebo co stále trvá? A pokud trvá pak podle čeho posuzuješ co kdo smí psát či nepsat. Proč zavíráš ústa nicku oko? A konečně, tě nežádám, ale prosím, napiš zde jaká odsouzeníhodná slova, bez moudrosti, pokory, bázně a lásky tu oko napsal? nenapil si se něčeho dobrého? 


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 22. leden 2022 @ 13:26:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jan21

Děkuji za doporučení, ale nechci. Katolický katechismus hlásá falešné evangelium, které musí Kristovu oběť něčím vylepšovat a stále opakovat. 

martino
Jsi upadl na hlavu? Hulíš trávu? Jsi zdravotně nezpůsobilý? Já to nevím jen se ptám, protože já o evangeliu ti nic nepsal, já psal, že si máš doplnit historické vědomosti. Co to máš v sobě za drzost jít diskutovat a zde lhát, manipulovat a hlavně napiš nám jaké evangelium hlásáš ty a z které sekty ho přebíráš. Bible je kniha Církve, nikoliv nějaké sekty a zde je v tomto Písmu sv. napsáno u apoštola Petra, že nikdo nesmí vynášet žádné své soukromé názory, ale jen muži k tomu z Církve vyučení a vyškolení. Víš proč? No to je jednoduché, aby kdejaký blb co se přecpe hrachem nezačal následně o obsahu textů blábolit své zvratky. Ale zatím jsem se s tebou o tom nebavil, jen jsem tě vyzval ať si nastuduješ dějiny Církve abys zde nebyl za magora jako například zvrhlý nick "N..."


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 22. leden 2022 @ 13:46:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

/v tomto Písmu sv. napsáno u apoštola Petra, že nikdo nesmí vynášet žádné své soukromé názory, ale jen muži k tomu z Církve vyučení a vyškolení./

Mohl bys martino přesně uvést a citovat místo, kde Petr údajně takové blbiny píše ?


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 23. leden 2022 @ 09:56:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
(2. Pt 1,20)
Toto především vězte, že žádné proroctví Písma není záležitostí vlastního výkladu.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 23. leden 2022 @ 11:00:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Tak

1)  tento verš mluví pouze o proroctvích Písma, nikoliv o celém Písmu

2)  Kde v tom textu vidíš ty (a martino) něco o tom, že "nikdo nesmí vynášet žádné své soukromé názory, ale jen muži k tomu z Církve vyučení a vyškolení." ?


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Neděle, 23. leden 2022 @ 13:51:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
rosmano, není ti hamba se takto veřejně přiznat, že jsi hlupák a náboženský nevzdělanec? Apoštol sv. Petr jasně a srozumitelně píše, že není lehké porozumět slovům apoštola Pavla a že lidé neškolení a neustálení to nesprávně vysvětlují a dělají to tak s Písmem vůbec ke své vlastní zkáze. Ty nejsi katolík a jsi tedy jen sympatizant s křesťanstvím. Jistě tě neurazí, když ti řeknu, že nic nevíš, nic neznáš a ničemu nerozumíš. Jak to mohu takto napsat, aniž by se tě to nedotklo? No protože neznáš jak dějiny prvotní Církve natož Posvátnou tradici Církve, tak nevíš, že Církev nedovolovala nikomu učit nebo vykládat nejen SZ který se v prvotní Církvi stále četl a učil a je tomu i do dnešní doby. Je to nepřetržitá kontinuita před Kristem a po Kristu. A je přirozené, že apoštolská autorita tyto náboženské dobrodruhy s vlastním výkladem umlčovala a ze společenství vylučovala. Církev je tvořena od Krista přes apoštoly jimi pověřenými osobami  jako jáhni a kněží a konečně i starší, moudří muži od apoštolů pověřeni, kteří vypomáhali v první charitě, což byla služba pro vdovy, sirotky a nemocné v kompetenci jáhnů. Tito mužové jak píše právě apoštol svatý Petr byli školeni v katechumenátu a směli lidu Písmo učit a obsah vykládat. Samozřejmě již v té době se našli náboženští idioti jako dnes a začali autoritu Církve ignorovat a následně troubit do světa své výklady a tak Petr před nimi varuje a konstatuje, že tak činí ke své vlastní zkáze. rosmano kéž bys přestal být obtížný a dotěrný a začal se učit obsah Písma svatého a za domácí úkol doporučuji si k tomu přidat např. Církevní dějiny, abys nepsal idiotské názory.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 23. leden 2022 @ 14:15:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Kdybys znal Boží slovo, tak by sis mohl ty hloupé pindy odpustit.


1J 2:26:  Toto jsem vám napsal o těch, kteří vás svádějí.
Ve vás však zůstává pomazání, které jste od něho přijali, a nepotřebujete, aby vás někdo učil; jeho pomazání vás učí všemu a je pravdivé a neklame; jak vás vyučilo, tak zůstávejte v něm. 

J 14:26:  Ale Zastánce, Duch Svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Neděle, 23. leden 2022 @ 15:42:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
rosmano radím ti, nekomentuj něco čemu rozhodně nerozumíš. Děláš ostudu sobě, což je ti jedno, protože jsi anonymní, ale děláš ostudu i GS, pokud sem přijde nějaký ateista, pak tě oprávněně bude mít za blba a bohužel bude mít pravdu. 


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 23. leden 2022 @ 16:08:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Už jsem ti říkal martino. Nech si ty hloupé pindy od cesty.

Jestli se někdy staneš křesťanem, tak dej vědět. Potom si můžeme popovídat.
Zatím jsi na jiné oběžné dráze a ty tvoje řečičky jsou zcela mimo.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 24. leden 2022 @ 07:52:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."
J 14:26Ale Zastánce, Duch Svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl.
"...


Komu ale tato slova Ježíš říká konkrétně?

Snad široké náboženské obci (všem křesťanům), nebo jenom svým apoštolům?

Přesvědč se sám!


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 24. leden 2022 @ 12:04:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

/ .."
J 14:26:  Ale Zastánce, Duch Svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl.
"...

Komu ale tato slova Ježíš říká konkrétně?
Snad široké náboženské obci (všem křesťanům), nebo jenom svým apoštolům? /Říká to všem, kterým byl dán Duch svatý.
Všem, kteří to slovo pro sebe přijali, kteří se narodili skrze to živé slovo.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pondělí, 24. leden 2022 @ 15:12:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
rosmano]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 24. leden 2022 @ 15:32:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Ale já vím martínku, že tobě Ježíš neříká nic. Tebe se netýká nic co Ježíš říkal, sliboval a učil.

Ducha Božího nemáš, proto se tě jasně nemůže týkat slovo Ježíše:

Zastánce, Duch Svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl.


Tobě Otec Ducha svatého neposlal, protože nejsi Jeho. 
Takže ti Duch svatý nemůže nic připomínat, co Ježíš říkal a učil, protože Ho nemáš a neznáš.

Proto potřebuješ celou armádu učitelů, aby ti objasnili jednoduché věty z Písma. ]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 25. leden 2022 @ 07:40:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Zastánce, Duch Svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl."...Ahoj Rosmano.
Základní rozdíl mezi námi bude v tom, že ty vezmeš Písmo a z něho si "buduješ" tu jedině správnou věrouku. Všechno stavíš na této jediné větě! A věříš tomu, že cokoli tě napadne při čtení Písma, tak že bylo neomylně inspirováno Duchem svatým.
Takže každý z vás jednotlivě začíná stále od začátku - od nuly! Startuje na nule a odvolává se na řízení Duchem svatým!Zatímco my přejímáme vědomosti o víře od předchozích generací - neobjevujeme znovu už jednou objevené, známé a církví uznané jako správný výklad Ducha svatého (tyto vědomosti o víře si už jenom osvojujeme) - neobjevujeme  v každé generaci znovu a znovu Ameriku!
Stavíme na tom, co už před námi objevili jiní - naši předchůdci ve víře. To je princip naší tradice církve!

Když je mi některé místo v Písmu nejasné, sáhnu po jeho písemných výkladech, najdu si tam příslušné místo a mám k dispozici hned i údaje o všech dalších místech v Písmu, které s tímto místem významově nějak souvisejí.

Nemusím tedy jako ty nejprve objevit žárovku, abych si pak mohl posvítit na cestu!


My tedy opravdu nemáme žádnou armádu učitelů, ale máme armádu těch, kteří nás ve víře předešli, zanechali nám písemně svůj odkaz a na něm my pak stavíme dál.
Princip předávání znalostí víry je zde úplně totožný, jako je třeba ve vědě.

Ale znát víru neznamená nutně také víru žít!

K tomu životu víry my nutně potřebujeme pomoc od Ducha svatého, spolupracovat s Ním na Božím díle spásy světa.
Zde nás Duch svatý učí nikoli už vědomostem o Písmu, ale učí nás umění žít správně a naplno své životy.]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 25. leden 2022 @ 09:51:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

/Ale znát víru neznamená nutně také víru žít!/


Oko,
předně - pro mě není "znát víru" jako pro vás znát soubor pouček, doktrín, paragrafů katechizmu. V tom je mezi námi zásadní rozdíl. Proto nepotřebuji takové výkřičníky, jak jsi ho teď použil.
Pro mě znát víru je ve víře žít, mít vztah víry, důvěry k Pánu Ježíši Kristu, poznávat Ho ve své každodenností, slyšet Jeho hlas, mluvit s Ním, skrze Něho mít obecenství s Otcem..., nechat se Ním formovat, vychovávat, vést,..


Tak jistě, věrouku stavím na Písmu.
Jak hovoří Písmo:
Ef 2:20byli jste vybudováni na základě apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš,

A to je ten začátek, ta nula, od které stavíme.

Do toho základu, na kterém buduji, nepatří nikdo mimo Pána Ježíše, mimo apoštoly a proroky.
Ani tzv "církevní otcové" ne. Ti si totiž často protiřečili a někdy vyloženě ujeli a přiklonili se k bludům.

Já také někdy sáhnu po písemných výkladech, ale moc si dávám pozor, jestli jsou konzistentní s Písmem jako celkem, jestli neodporují jiným textům Písma, jestli náležitě berou v potaz kontext, myšlení a motivy pisatelů (např. apoštolů)


A  prosím Ducha svatého, aby mi objasňoval Písmo, aby mi dal ho správně pochopit, ale hlavně žít, krmit se tím slovem.

Ano Bůh dává do církve skrze Ducha svatého i učitele. Kteří např. vysvětlí takové souvislosti z Písma, které by mě jinak nenapadly. A slouží k budování, potěšení, růstu,...

Avšak postavit věci tak, jak to tvrdí řkc (například Martino tady), že Písmo je obyčejnému věřícímu zakryté a nikdo není schopen a nemá ani právo cokoliv z Písma chápat natož otevřeně o tom mluvit či vysvětlovat. To je hloupost. Zakryté je pouze těm, kteří hynou, kteří jsou bez Boha. 


Člověk, který poznal Pána, obdržel Jeho Ducha, nepotřebuje žádné Magisterium církve, aby mohl Boha poznávat, aby mohl rozumět Písmo, krmit se Ním jako duchovním mlékem případně tužší stravou. A normálně také žije ve společenství, kde lidé mají smělost a odvahu sdílet se tím, co jim Pán z Písma ukazuje a tak se navzájem obohacovat.

Platí také toto:

1 Jan 2: Toto jsem vám napsal o těch, kteří vás svádějí. 27 Ve vás však zůstává pomazání, které jste od něho přijali, a nepotřebujete, aby vás někdo učil; jeho pomazání vás učí všemu a je pravdivé a neklame; jak vás vyučilo, tak zůstávejte v něm.

1J 2:20: Vy ale máte pomazání od Svatého a všemu rozumíte.
Nepíšu vám proto, že byste neznali pravdu, ale protože ji znáte a protože žádná lež nemá nic společného s pravdou.


1K 2:9: Ale jak je napsáno: ‚Co oko nevidělo a ucho neslyšelo a na lidské srdce nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kdo ho milují.‘ 
Nám to Bůh zjevil skrze svého Ducha; neboť Duch zkoumá všechno, i Boží hlubiny. 11 Vždyť kdo z lidí ví, co je v člověku, než duch člověka, který je v něm? Tak ani Boží věci nezná nikdo, jen Duch Boží. 12 A my jsme nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha, abychom věděli, co nám Bůh daroval. 13 O tom také mluvíme — ne však slovy, kterým vyučuje lidská moudrost, ale těmi, jimž vyučuje Duch svatý; duchovní věci vysvětlujeme duchovními slovy. 14 Duševní člověk však nepřijímá věci Ducha Božího, neboť jsou mu bláznovstvím a nemůže je poznat, protože mají být posuzovány duchovně.


A tak dále...]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 25. leden 2022 @ 10:04:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."
Tak jistě, věrouku stavím na Písmu.
Jak hovoří Písmo:
Ef 2:20byli jste vybudováni na základě apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš,
"...

Tak stavíš věrouku na Písmu, nebo ji stavíš i na apoštolech a prorocích? Protože apoštolové a proroci to ani zdaleka nejsou jenom Písmo - to je i dneska hlavně živá církev!

(A ten vykřičník je zde zcela na místě!)

Znát křesťanskou víru znamená znát učení křesťanské církve, znát učení Krista a apoštolů - tuto víru dále pak také žít a uskutečňovat její zásady vlastním životem. Tedy svými skutky.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 25. leden 2022 @ 11:28:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

/Tak stavíš věrouku na Písmu, nebo ji stavíš i na apoštolech a prorocích? Protože apoštolové a proroci to ani zdaleka nejsou jenom Písmo - to je i dneska hlavně živá církev!/


Co tím chceš oko říct ?

Že máte v řkc nějaké další, nové apoštoly a proroky ?
Kteří to jsou, prosím tě ? A ti hlásají nějaké dodatky k Písmu, stejně vdechnuté Duchem svatým, jako samotné Písmo ?
Pokud je to tak, proč jejich výtvory nezahrnete do kanónu Písma, do Bible ?

A o které živé církví mluvíš ?
Řkc je bohužel povětšině mrtvá.
Mrtvá, zkostnatělá, jen mrtvé obřady a rituály, bezduché liturgie, falešné vyučování... Ještě že František tu mrtvolnou tridentskou mši zrušil..
Drtivá většina katolíků se neumí modlit svými slovy, jen opakuje růžence, naučené prázdné věty, protože nemají žádný vztah s živým Kristem, jejich duch nebyl Kristem vzkříšen k životu s Bohem...

Není to tak u všech, vím. Víckrát jsem tu o tom mluvil. Jsou naštěstí společenství obnovy v Duchu svatém, kde lidé žijí, tvoří živé společenství, hledají Boží tvář, jsou otevřeni na Ducha svatého, oslavují ze srdce Pána...


/Znát křesťanskou víru znamená znát učení křesťanské církve, znát učení Krista a apoštolů - tuto víru dále pak také žít a uskutečňovat její zásady vlastním životem. Tedy svými skutky./


Vy ovšem v této věco máte dost zásadní problém a rozpor.
A to proto, že učení té vaší církve se v některých (a není jich málo) momentech rozchází s učením Krista a apoštolů.

Takže je otázka, co např. pro tebe je žít "tuto víru" a uskutečňovat "její zásady"

Znamená to "znát a žít učení církve (řkc)", anebo "znát a žít učení Krista a apoštolů".

Rozhodně to není totéž.

]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 25. leden 2022 @ 11:45:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Znamená to "znát a žít učení církve (řkc)", anebo "znát a žít učení Krista a apoštolů".Rozhodně to není totéž.  "...


Neuvedl jsi ale vůbec žádné konkrétní argumenty.  V čem konkrétně by se mělo učení ŘKC rozcházet s učením Krista a apoštolů ...


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 25. leden 2022 @ 12:26:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
V čem ?
To už jsem psál výše.

Z Písma, z učení Ježíše a apoštolů víme, že život církve nevypadal jako v řkc.
Víme, že se nekonaly mše, že se nekonaly tridentské mše, víme, že liturgie jak ji vnímá a provozuje řkc nebyly žádné. Víme, že Pavel na misijních cestách nenosil sebou tabernakulum. Ani hostie.
Víme, že život církve neznal rozdělení na duchovenstvo a světské.
Víme že se křesťané nemodlili ke svatým mučedníkům. 
Víme, že neuctívali Marii.
Že neměli papeže.
Z Písma víme, že nepotřebovali svěcenou vodu. Ani sochy, obrazy,...


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Úterý, 25. leden 2022 @ 15:52:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
rosmano 
Z Písma, z učení Ježíše a apoštolů víme, že život církve nevypadal jako v řkc.
Víme, že se nekonaly mše, že se nekonaly tridentské mše, víme, že liturgie jak ji vnímá a provozuje řkc nebyly žádné. Víme, že Pavel na misijních cestách nenosil sebou tabernakulum. Ani hostie.
Víme, že život církve neznal rozdělení na duchovenstvo a světské.
Víme že se křesťané nemodlili ke svatým mučedníkům. 
Víme, že neuctívali Marii.
Že neměli papeže.
Z Písma víme, že nepotřebovali svěcenou vodu. Ani sochy, obrazy,...


martino


rosmano, to co píšeš, je touha Satana a ty jsi jeho umouněný sluha, s idiotským náboženským mozkem, který v přímém přenosu usiluje být vyhlášen králem idiotů na GS. Nevím zda je taková cena zde navrhována nebo předávána, ale ty jsi vzor primitivní blba, naprosto nábožensky a historicky nevzdělaného. Prostě ještě větší blb než jsem si mysleli. Já obdivuji každého kdo s tebou diskutuje, ale pokud ano přeji mu Boží trpělivost. Ne, s blbem jako ty to vážně nejde a každý kdo s tebou diskutuje je buď svatý, nebo tak činí jen proto, aby si sám upevnil sebevědomí. Mě by jen zajímalo, ze které sekty jsi. 


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 25. leden 2022 @ 16:05:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Martínku, jsi chudák bez mozku. Bez jakéhokoliv poznání.
Nevím ani, jestli víš, co je to Bible, co je to Písmo.

Pokud si myslíš, že život církve, jak o něm svědčí Písmo, vypadal jak to vidíš v řkc, tak jsi politováníhodný trouba, neschopný poznat a posoudit nic, neschopný chápat jednoduchý, triviální text.
Chodil jsi vůbec do školy ? 


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Úterý, 25. leden 2022 @ 19:26:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
rosmano, jsi rozumově zanedbaný, nepokřtěný, nevěřící, dějiny Církve neznalý...atd. Máš smůlu narazil si na diskutujícího, který to má v malíčku....zabývám se tím hodně dlouho a mě jen tak nenachytáš...to víš, když ti schází vzdělanost, tak to nenahradíš vulgaritou a idiotskými názory. Máš smůlu...


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 25. leden 2022 @ 20:28:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Pac a pusu martínku.
Dělej s tím mozečkem už něco. Začni se zajímat , co je to Písmo a co je v něm psané.

Jinak si budeš myslet, že v Písmu jsou katolické hereze...


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 27. leden 2022 @ 14:12:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Neslyšel jsi nikdy o mladém Tarsíciovi?


https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Tarsicius


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 25. leden 2022 @ 07:47:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj Rosmano.

  Oko píše: 

"Základní rozdíl mezi námi bude v tom, že ty vezmeš Písmo a z něho si "buduješ" tu jedině správnou věrouku. Všechno stavíš na této jediné větě! A věříš tomu, že cokoli tě napadne při čtení Písma, tak že bylo neomylně inspirováno Duchem svatým. Takže každý z vás jednotlivě začíná stále od začátku - od nuly! Startuje na nule a odvolává se na řízení Duchem svatým!"

  Je to tak, děláš to skutečně tak, jak popisuje oko?  

  Vezmeš Písmo a z něho si "buduješ" tu jedině správnou věrouku?

  Všechno stavíš na této jediné větě?

  Věříš tomu, že cokoli tě napadne při čtení Písma, tak že bylo neomylně inspirováno Duchem svatým?

  Každý z vás jednotlivě začíná stále od začátku - od nuly?

  Startuješ na nule a odvoláváš se na řízení Duchem svatým?

  Toník]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 25. leden 2022 @ 10:39:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku,

Já těm okovým "tvrzením" rozumím jako tvrzením katolíka, který si bez tisíců paragrafů katechizmu a "učení" Magisteria církve a tzv tradice církve (řkc) neumí představit vůbec nic. 
A tak vůbec není schopen chápat, že mohou být křesťané, kteří se bez katechismu a bez Magisteria, i bez tzv tradice řkc,  obejdou.


Jinak já jsem také potřeboval "výklad" Božího slova, Boží lásky, než jsem sám ji zakusil a začal mít vztah s živým Ježíšem, s Otcem v nebi.
Takovým prvním a zřetelným "výkladem" či "překladem", Boží lásky, byla pro mě moje maminka. 
Na ni jsem viděl Boží lásku, trpělivost, pokoj, tichost, skromnost .. To mi bylo tak 4, 5, 6....let

A nejsem (nechci být) moudrý sám od sebe, a potřebuji také slyšet, jak někdo káže, svědčí - pro moje povzbuzení, růst ve víře, vděčnost,..
Avšak jsem také vděčný, když ke mně osobně, v mé komůrce, Bůh hovoří, odkrývá mi Písmo, ta slova se stávají pro mě duch a život, krmí moji duši. Je to radost srdce, když Pán odkrývá Písma
A Bůh to dělá, dal mi svého Ducha, abych Mu rozuměl, abych Ho mohl poznávat.Jak píše evangelista Lukáš:
"(Marta) měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila k Pánovým nohám a poslouchala jeho slovo. .... „Marto, Marto, děláš si starosti a znepokojuješ se mnoha věcmi, 42 jedno je však potřeba. Marie si vybrala dobrý díl, jenž jí nebude odňat.“

Anebo ti 2 na cestě do Emaus:
L 24:32: A řekli si spolu: „Což v nás srdce nehořelo, když k nám na cestě mluvil a otvíral nám Písma?“

Stavím na Písmu, na tom základě, kterým je Ježíš Kristus, apoštolové a proroci. A na živém vztahu s Ježíšem, s Otcem v nebi.
A také jsem měl a mám kolem sebe oblak svědků, který mě inspiruje vytrvale běžet ten závod, který je přede mnou.]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 25. leden 2022 @ 11:42:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..." ... když ke mně osobně, v mé komůrce, Bůh hovoří, odkrývá mi Písmo ..."...Křesťané, kteří se chtějí obejít bez církve - to je protimluv!

Křesťan je údem Kristova tajemného těla - církve - a jako její úd může existovat a uskutečňovat se jenom spolu s tímto tělem.

Křesťanství vůbec není snad jen záležitostí jenom soukromého vztahu člověk - Bůh!


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 25. leden 2022 @ 12:07:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


A to já nikde netvrdím oko.

Opět si něco vymyslíš a pak srdnatě proti tomu bojuješ.

Já jsem v církvi byl ještě před svým obrácením, a pak samozřejmě také. A pořád jsem.

A mám touhu vytvářet společenství církve se všemi, kteří přijali dar Ducha svatého, znají a milují Pána.

Dokonce jsem na Mikuláše 3.12. před měsícem "byl tak drzý", že jsem se vetřel na setkání společenství Obnovy v Duchu svatém "Radost" u katolíků v polském Těšíně. Bylo tam asi 30 lidí.
 
A mohu říct, že jsem tam cítil svobodu, Boží bázeň, Boží přítomnost, modlitby ze srdce, chvály, důvěru k Pánu.  Sám jsem se také nahlas modlil. Byli jsme "jednoho ducha". 
Moc srdečně mě tam vítali, vyptávali se mě odkud jsem, jak se jmenuji, a pod konec mě vyzvali, abych se představil a řekl něco o sobě. 
Tak jsem vstal a hovořil. A měl jsem u toho velikou radost. První co jsem řekl, bylo, že nejsem katolík... A i oni říkali, že je to povzbudilo, pozývali mě ať přijdu zas.... Bylo mi tam dobře a tak nějak jsem si je zamiloval. Oni se otevřeně hlásí k letničnímu probuzení ze začátku 20. století mezi protestanty. A církev, sbor, ve kterém jsem přímo z toho probuzení vzešla, vznikla.
A rád bych tam přišel zas. Ale pak jsem se začal trochu obávat, že pokud bychom se více seznámili, asi bych se nevyhnul nějakým otázkám či diskuzím na některá kontroverzní témata. To bych v zásadě nechtěl.
A tak mi je líto, že Satan udělal mezi věřícími v Krista takový chaos, guláš, že žel k čistému učení Ježíše a apoštolů se podařilo domíchat různé hlouposti, které potom lidi rozdělují...]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 25. leden 2022 @ 12:16:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je faktem, že nás hlavně rozdělují naše lidské chyby.

Většinu pokušení si vytváříme my sami, vystavujeme své vlastní „já“ při komunikaci s ostatními, tedy chceme se povyšovat.

Nikdo nevystupuje do nebe skrze světské povznesení, ale pouze skrze duchovní ponížení. Ten, kdo kráčí nízko, vždy kráčí bezpečně a nikdy nepadne.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 25. leden 2022 @ 12:22:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

No, řekl bych, že také falešná, nebiblická učení

]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 26. leden 2022 @ 08:24:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nebiblické?

(Mt 18,4)
Kdo se tedy pokoří jako toto dítě, ten bude největší v království Nebes.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 26. leden 2022 @ 10:46:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Asi mi nerozumíš


Reagoval jsem na toto tvé:

/Je faktem, že nás hlavně rozdělují naše lidské chyby./

A na to já:

No, řekl bych, že také falešná, nebiblická učení  (nás rozdělují)]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 25. leden 2022 @ 12:37:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Jak jsem ti psal o tom setkání s katolíky -jediná taková pro mne nepříjemná a rušivá věc byla, když jsme pod konec setkání stáli dokola místnosti, drželi se za ruce a začala se zpívat taková "polská katolická hymna" - píseň Maryjo królowo Polski, Maryjo królowo Polski....

To mi nemuseli dělat :-)

Já jsem se po tu dobu modlil...
Ale nějak jsem je za to neodsuzoval, chápu, že je to zakořeněný systém nějakých staletých úletů ...

JInak se zpívalo nádherné chvály k Ježíši, některé jsem znal, jsou to vlastně písně z evangelikálních církví, některé jsem ještě neslyšel. S doprovodem s kytarou, s bubínky..  v modlitebním ovzduší, s upřením oči na Krista - moc fajn.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 26. leden 2022 @ 08:21:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Katolický pohled na Marii je takový, že ona je předobrazem církve. Všechno, co v Písmu platí o církvi, platilo předtím i o Marii a obráceně.

Už od Gn 3,15. - až po Zj 12,1.
]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 26. leden 2022 @ 10:49:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

No, a to je dost přes čáru...

Kdyby katolíci takovýto "pohled na Marii" opustili, zase by se odstranil jeden balvan k jednotě křesťanů.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 26. leden 2022 @ 11:32:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale křesťané jsou ve velké většině v úctě k Matce Boží jednotní.

Kdybychom opustili Marii, opustili bychom také Krista - protože skutečný Kristus  a jeho vykupitelské dílo je neoddělitelně spojen jak s osobou jeho matky, tak i s jeho církví.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 26. leden 2022 @ 11:58:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

/Kdybychom opustili Marii, opustili bychom také Krista - protože skutečný Kristus  a jeho vykupitelské dílo je neoddělitelně spojen jak s osobou jeho matky, tak i s jeho církví./


To je pěkná blbost.
To je jako byste tvrdili, že apoštolové opustili Krista. Že neznali skutečného Krista.

Ti nic o neoddělitelném spojení Krista a jeho matky  v jeho vykupitelském díle nevěděli a nic o tom nekázali, nevyučovali.


Dělejte to tak jako apoštolové a veliký balvan k nejednotě, neporozumění bude odstraněn. To je docela jednoduché.]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Středa, 26. leden 2022 @ 15:47:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
rosmano]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 26. leden 2022 @ 23:08:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

A z toho, že apoštolové dleli na modlitbách s Marií matkou Spasitele, jsi martínku vyčetl, že Kristovo vykupitelské dílo je neoddělitelně spojeno s osobou jeho matky ?

Tak to jsi fakt génius.


Sk 1:14Ti všichni zůstávali jednomyslně oddáni modlitbě spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry.A s těmi ostatními ženami, které také dlely s apoštoly na modlitbách, je také Kristovo vykupitelské dílo neoddělitelně spojeno ?

A s Kristovými bratry, kteří také dleli s apoštoly na modlitbách, je také Kristovo vykupitelské dílo neoddělitelně spojeno ?]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 27. leden 2022 @ 10:00:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

..."A s Kristovými bratry, kteří také dleli s apoštoly na modlitbách, je také Kristovo vykupitelské dílo neoddělitelně spojeno?"...

Jistěže je spojeno se všemi, kteří jsou dneska spolu s Kristem v nebi - živí a v nebeské blaženosti.

A je také spojeno je všemi námi křesťany - dosud žijícími své pozemské životy - pokud totiž žijeme podle Božího řádu a v posvěcující milosti.

Kdyby tomu tak nebylo, nemělo by ani žádný smysl usilovat v životě o dobro. Ale my už jsme díky Kristu spaseni!  Právě v tom spočívá podstata Kristova díla!


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 27. leden 2022 @ 10:22:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Jo, to určitě.
V tom spočívá podstata Kristova díla, že tu Poláci vyhlásí Marii za královnu Polska, tu Litevci ohlásí sv. Tadeáše za krále Litvy, tu Irové vyhlásí sv. Patrika za krále Irska.....  a budou se jim klanět a uctívat, budou jim zpívat písně, hymny,...

To víš že jo :-)


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 27. leden 2022 @ 10:37:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ta první polovina je správně - ta druhá zase naprosto špatně.

My svaté v nebi ctíme - jsou skrze naše společné ponoření spolu s Kristem ve křtu - naší "pokrevní" rodinou (zpíváme jim - a také s nimi písně, oslavující především Boha) - však neklaníme se jim - klaníme se výhradně jenom Bohu.

"Klanět se někomu" -- znamená mít jej na prvním místě důležitosti v životě.

A to není ani Maria, ani Patrik, ani Tadeáš. Ani svatý Antonín či kterýkoli z nekončící řady svatých v nebi.
Ti všichni nám stojí věrně po boku (obklopují nás jako "oblak svatých" (Žd 12,1),  jako ti z našich sourozenců, kteří nás ve víře předešli a celým srdce touží, abychom je také my následovali..


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Středa, 26. leden 2022 @ 15:41:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
rosmano


Kdyby katolíci takovýto "pohled na Marii" opustili, zase by se odstranil jeden balvan k jednotě křesťanů.

martino
Jednota křesťanů nespočívá na názoru nějakého náboženského magora, díky Bohu. ]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 26. leden 2022 @ 22:35:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Dobře že si to uvědomuješ. Dobrá sebereflexe.


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 26. leden 2022 @ 06:13:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Takovým prvním a zřetelným "výkladem" či "překladem", Boží lásky, byla pro mě moje maminka. 
Na ni jsem viděl Boží lásku, trpělivost, pokoj, tichost, skromnost .. To mi bylo tak 4, 5, 6....let
A také jsem měl a mám kolem sebe oblak svědků, který mě inspiruje vytrvale běžet ten závod, který je přede mnou.

  Takže ty nápady, co o tobě psal oko, ty si taky vymyslel, jako když si vymýšlí o mne a dalších lidech. Zkrátka psal o fiktivním Rosmanovi, hypotetickém, který neexistuje. O někom z jeho virtuálního světa, co o něm tak často píše.

  Toník]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 26. leden 2022 @ 10:40:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

No samozřejmě


]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 24. leden 2022 @ 07:49:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."... tento verš mluví pouze o proroctvích Písma, nikoliv o celém Písmu ..."...Ahoj Rosmano.

Domnívám se, že není vůbec žádného místa v Písmu, které by nebylo zároveň i místem prorockým.

Prorokem je totiž nikoli ten, kdo předpovídá budoucnost (to jsou jasnovidci) - prorokem je ten, kdo lidem oznamuje Boží vůli.


Boží slovo pak také oznamuje lidem  Boží vůli - je to tedy také slovo prorocké ...

]


Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 27. leden 2022 @ 09:22:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud Luther říkal, že se musí učit od českých husitů a že si oni / Lutheráni / mají umýt ruce v krvi těch papeženců a každého podříznout, udusit nebo oběsit, tak se od té naší husitské lůzy učili perfektně.

https://www.novinky.cz/cestovani/tipy-na-vylety/clanek/pri-chomutovskem-masakru-radily-husitske-zeny-jako-smyslu-zbavene-40385160#dop_ab_variant=1&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=4kSzQ2ic6M0-202201270914&dop_id=40385160&source=hp&seq_no=4&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

Re: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: Magdalena07 v Neděle, 06. únor 2022 @ 16:16:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
AHOJ Jane,
Pěkný článek... Boží lid je lid, který si Kristus vyvolil už před založením světa, nejsme to my, kteří jsme si Krista vyvolili, ale On si vyvolil nás.
Dějiny církve = dějiny lidu Božího- jsou plné krve a násilí, protože je tu boj dobra proti zlu a to si na sebe bere různé podoby. Výsledek je ale vždy stejný, ať má podobu nepřítele nebo přítele.....
Ovládnout Božího ducha v lidském těle a to tělo zničit buď formou slibů nebo strachu.
Ti, kteří mají Božího ducha jsou ochotni položit život za Pravdu a za své přátele a Boží duch jim odhaluje manévry Temnot a dává jim sílu vzepřít se Zlu.. 
Ti, kteří Božího Ducha nemají, stávají se časem přisluhovači Zla a kvůli výhodám, které jim Zlo naslibuje, jsou kamenem úrazu pro Boží lid
MagdalenaRe: Proč reformace a kam dnes směřuje. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Neděle, 06. únor 2022 @ 19:02:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Magdaleno ona snaha glorifikovat "reformaci" nevyšla a nedivím se tomu. Jan to splácal hlava ne hlava. Reformace je skvrna na křesťanství, kdy půda Německa a následně mnoha zemích Evropy, byla pod praporem Luteránů se na dlouhou dobu nasákla krví nevinných, kdy oheň spálil katolické kostely a kláštery, stejně se zachovali  ve Švýcarsku Kalvín, Zwingli a další. I tam se vraždilo, vypalovalo, drancovalo a ničilo kulturní a umělecké dědictví země. Takže je dobře, že jsi zmínila dějiny "svého" Božího lidu, které jsou plné násilí, vražd a krve zvané protestantismus. 


]


Stránka vygenerována za: 2.22 sekundy