Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Jan.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16684, komentáře < 7 dní: 639, komentářů celkem: 432935, adminů: 60, uživatelů: 5256  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 436 návštěvník(ů)
a 5 uživatel(ů) online:

rosmano
cizinec
Danny42
Willy
ivanp

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
119034414
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Ábel
Vloženo Čtvrtek, 05. březen 2020 @ 09:41:10 CET Vložil: Tomas

Kázání poslal vatatu
                                           Římanům 5,21
  ,,aby tak jako skrze smrt zavládl hřích, i milost zavládla skrze spravedlnost k věčnému životu skrze našeho Pána, Ježíše Krista."

          Nyní následuje otázka, jak se říká, "za všechny peníze"
   Jak zavládla milost skrze spravedlnost?
       Milost Boží zavládla skrze spravedlnost tak, že již nemusíme vykonávat skutky popsané Božím Zákonem.
     Boží spravedlnost totiž nevyžaduje splnění Zákona Božího po lidech, protože Bůh ví, že toho lidé nejsou schopni, alespoň ne podle jeho představ. To Bůh ukázal na celé historii Izraelského národa.
    Boží Zákon mohl splnit a naplnit pouze jediný člověk, Syn Boží Ježíš Nazaretský Otcem pomazaný Duchem svatým a mocí.
    On to udělal za nás, místo nás a pro nás.
 Kdo tomu věří, je před Bohem spravedlivý tak, jakoby vykonal celý Boží Zákon sám. A jestliže ho již vykonal vírou v Ježíše, tak již se nemusí sebeméně snažit cokoliv ze Zákona splnit.
    A když se již žádným způsobem nesnaží splnit ani čárečku ze Zákona, tak v jeho životě vládne milost Boží.
  A jak vládne tato milost?
 Ta milost Boží vládne tak, že aniž se člověk snaží a zápasí cokoliv učinit ze Zákona Božího, tak ty skutky popsané tímto zákonem vykonává, protože jsou napsané v jeho srdci Bohem.
   Tak jako předtím, než byl člověk ospravedlněn vírou, chtěl krást smilnit, cizoložit, vraždit a podobně, tak nyní, když je ospravedlněn vírou v Ježíše, touží ve svém srdci milovat Boha celým srdcem a miluje ho tím, že se mu smilstvo, cizoložství, krádeže, opilství a podobné věci z hloubi duše hnusí, protože zároveň touží a miluje bližního svého, jako sebe samého.
   Milost Boží skrze Spravedlnost Boží se uskutečňuje v lidském srdci po té, co si člověk plně uvědomí, že nemusí milovat Boha svého nadevšecko a přesto ho takto miluje, a nemusí milovat bližního svého jako sebe samého, a přesto ho takto miluje.
   Když se někdo bude snažit milovat Boha svého nade všecko a myslí to vážně, tak se musí zabít, protože již letmý chtivý pohled na cizí ženu je nemilováním Boha svého nadevšecko, a nic méně něž smrt toho, kdo to učinil, není dostačujícím důkazem jeho lásky nadevšecko.
   Když se někdo snaží milovat Boha svého nadevšecko a přitom se na malinkou chviličku hněvá na svého bratra, tak je to nemilováním Boha svého nadevšecko, a nic méně než smrt toho, kdo to učinil, není dostačujícím důkazem jeho lásky nadevšecko.
   Žádný srdcervoucí  boj s hříchem a neustále prohry s ním nejsou důkazem lásky člověka k Bohu nadevšecko. Naopak důkazem lásky člověka k Bohu nadevšecko je touha raději zemřít, než žít v sebemenším hříchu, i když bojujíc proti němu.
   Člověk, který miluje Boha nadevšecko, nechce raději žít, než aby svým životem Bohu kazil jeho svatost.
  A to je láska Boha, že tu naší smrt položil na svého Syna Ježíše.
 On zemřel místo nás a místo nás miluje Boha svého nadevšecko.
 Kdo v něho věří a věří mu, ten má tu jeho smrt, jakoby zemřel sám, a má také i tu jeho lásku k Bohu, jakoby miloval sám.
   Kdo Ježíše nepotřebuje a touží milovat Boha svého nadevšecko, tak se bez Ježíše musí zabít sám, aby tak nehřešil.
  Kdo tvrdí, že je zodpovědný před Bohem za své skutky a pak zhřeší i jenom jedinou myšlenkou a nezabije se k vůli té jediné hříšné myšlence, ten nemiluje Boha svého nadevšecko, ale miluje boha svého nadevšecko, to je sám sebe více než Boha.
   Ábel byl první člověk, který přinesl Bohu tu správnou oběť.
 Přinesl mu totiž zabitého beránka.
  A to je jediná oběť každého člověka, kterou Bůh přijímá.
 Kdo přináší Bohu zabitého beránka jako obětní dar za své hříchy, toho Bůh přijímá a činí ho spravedlivým tak, jakoby nikdy žádný hřích nespáchal.
  A ne jenom to, ale dává mu všechno to, co ten zabitý beránek vlastnil, všechno co činil a veškerou jeho lásku k Bohu svému nadevšecko a lásku k bližnímu svému jako sebe samému. 
  A tím se naplňuje celý Boží zákon, který je shrnut v těchto dvou největších přikázáních:
 ,,Budeš milovat Boha svého nadevšecko a budeš milovat bližního svého, jako sebe samého."
  Takový člověk se již nebude ani v nejmenším snažit milovat Boha svého nadevšecko a bližního svého jako sebe samého, protože Ježíšova láska k Bohu a k bližnímu je již v něm. Nepotřebuje se usilovat o lásku, ani zápasit s hříchem, protože již přinesl Bohu jako svůj obětní dar BERÁNKA, který to udělal za něho.
       Kain přinesl Bohu jiný obětní dar.
  Kain přinesl Bohu jako obětní dar dílo svých rukou, dílo svého srdce podle své vůle.
     Beránek je obětní dar podle Boží vůle, podle Božího srdce.
 Slovo kristus není české slovo a není to slovo žádného jazyka, je to lidský výmysl.
   Řecké slovo psané latinkou "Kristós" je doslovně přeložené do češtiny jako "pomazaný".
   Apoštol Pavel by z dnešní církve vůbec neměl radost, když téměř všechny denominace stále používají prázdná slova, která převzali od nevěstky-řeckořímské "církve", což je také prázdné slovo, protože řecky "EKLÉSIA TOY KIRIOY", česky "shromáždění Pánovo".
    Boží Duch je Duch silný, Duch mocný, mocně oddělený od hříchu.
   A tak Bůh všechny lidi vychovává k Pomazanému Ježíši Duchem silným a mocí.
   Ta výchova spočívá v tom, že všichni lidé jsou do určené doby Bohem uzavřeni pod moc hříchu skrze písmo, viz. list Galatským 3,22-25.
   Až Bůh uzná, že je ten určitý člověk vychován, tak mu zjeví pravdu o Ježíši z Ježíšových slov, viz. Jan 8,31-32 a Jan 6,44.
  Až po tomto zjevení pravdy je člověk dokonale svobodný od hříchu, protože se již nesnaží a neusiluje činit svými skutky literu písma.
   Po dobu výchovy Boží je na tom každý tak, jak to Pavel popsal v listu Římanům 7,18-21.
   Když Bůh ukončí u jednotlivého člověka svou výchovu, kdy on sám chce, tak člověk uvěří slovům s Jana 14,13-14, slovům z Židům 10,1-14, slovům z Efeským 2,8-10 kontra Zjevení Janovo 20,12, a tak dále, tak jak Duch Boží člověka v milosti Boží, skrze víru v ospravedlnění bez jeho skutků, vede.
  Podle slov písma se hříchy člověkem páchají jen za první smlouvy Boha s člověkem, viz. Židům 9,15.26. Kdo žije s Bohem pod novou smlouvou, ten již nehřeší, protože nemá jak, protože se zřekl sám sebe pro Ježíše (Matouš 16,24) a jeho konání Božích skutků (Jan 14,13-14).
  Člověk pod novou smlouvou se zřekl ,,chtění vykonávat dobro popsané božím slovem,(Římanům 7,21.19) při čemž věří, že toto dobro může vykonat pouze slovo Boží v něm samo, viz. Izaiáš 55,10-11 a Jan 14,13-14.
   Díky Bohu je to všechno na Bohu, výchova lidí i život po jeho výchově.
   Kainovy skutky byly zlé, podle Jana z jeho prvního listu 3,12.
Skutky Kainovy byly podle Genesis 4,7 až důsledkem jeho ne dobrého činění. Co bylo tím Kainovým ne dobrým činěním?
 Kain přinesl Bohu jako obětní dar dílo svých rukou, vykonané podle svého rozhodnutí, a očekával od Boha za to pochvalu a odměnu.
 To však nazval Bůh ne dobrým činěním, což Ježíš potvrdil v podobenství, viz. Matouš 7,21-23.
   Jan ve svém prvním listu 3,12 také napsal, že Ábelovy skutky byly spravedlivé.
   Jediná spravedlnost, kterou Bůh uznává a každému člověku bez lidských skutků (Zj.20,12 a Ef.2,8-10) připisuje, je víra v Ježíše a víra v to, co on učinil na svém kříži-zemřel místo nás.
   A tak Ábel musel mít od Boha zjevení obětovaného Beránka, jinak by Bohu tuto oběť, která ho učinila spravedlivým, nepřinesl.
 A tak dodnes se lidé věřící v Boha dělí na dvě skupiny, na Ábelovce a na Kainovce.
   Ábelovci přinášejí Bohu jako svou oběť za své hříchy zabitého beránka.
    Kainovci přidávají ke své oběti Bohu své skutky, vykonané podle svých svobodných rozhodnutí.
    Ábelovci se dobrovolně, ze své svobodné vůle, tohoto přidávání ke své oběti Bohu zřekli, a tak Bohu ve víře, že to je plně dostačující, přinášejí Bohu jako svou jedinou oběť VÍRU V ZABITÉHO BERÁNKA ZA JEJÍCH HŘÍCHY.                                "Ábel" | Přihlásit/Vytvořit účet | 29 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Ábel (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Čtvrtek, 05. březen 2020 @ 15:02:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mišmaš :) Tedy to o Hevelovi a Kainovi.

Hevel rozhodně nebyl první člověk, který B-hu přinesl dar (oběť), který B-hu obětoval, ale byl až třetí v pořadí za svým otcem a za svým bratrem, když už.

Vůbec asi ani nevíte, o čem ten příběh Hevela a Kaina je.

A jedno z poučení toho příběhu je, že Židé proto nejedí tuk savců, jejich tučné části. Hádejte proč.

Rozdíl mezi Hevelovou a Kainovou obětí a v tom, co přinesli B-hu darem (v tzv. oběť) je v postoji jejich srdcí, který se zrcadlil v jejich darech.

Kainovy skutky nebyly zlé, ale nepřinesl dar B-hu s čistým srdcem vděčnosti, ale aby si získal Jeho náklonnost, aby mu B-h požehnal, proto nepřinesl to nejlepší z úrody - prvotiny jako Hevel, ale i kdyby přinesl prvotiny, jeho důvod přiblížení se k Bohu s darem byl zlý.

No a když si tu od Vás čtu, že:  "Kdo přináší Bohu zabitého beránka jako obětní dar za své hříchy, toho Bůh přijímá a činí ho spravedlivým tak, jakoby nikdy žádný hřích nespáchal" , přijde mi to dost podobné úmyslu Kainovu.

To Hevel nic takového neřešil, aby si získal B-ží přízeň, požehnání, spravedlnost a spásu. Jednoduše přinesl "korban toda", tedy dar díků, vděčnosti za "úrodu" (v jeho případě ty nejlepší kusy z prvního vrhu ovcí", ať už byla jakákoliv - jakéhokoliv množství i kvality. Přinesl prostě to nejlepší a nejčistší - a tím vyjádřil sebe sama - přinesl tedy B-hu v oběť sebe sama - své srdce.
Ale totéž učinil Kain - přinesl sebe sama - ale taková oběť se B-hu nelíbí a nepřijímá ji.
Hevel tedy "vykonal skutek oběti" stejně jako jeho bratr "vykonal skutek oběti", ale jeden byl z dobrého srdce - dobrého motivu a druhý zlého srdce - zlého motivu.

Jeden myslel na sebe, na svou spásu - zaopatření života, aby získal; druhý projevil vděčnost za to, co obdržel, bez úmyslu naklonit si B-ha a získat spásu (zaopatření života).Re: Ábel (Skóre: 1)
Vložil: vatatu v Neděle, 08. březen 2020 @ 22:52:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
  Tak nějak jsem to myslel.


]


Re: Ábel (Skóre: 1)
Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Čtvrtek, 05. březen 2020 @ 19:00:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No já si myslím, že se v tom tak nějak placáte oba dva, jen každý vzhlížíte k jinému výkladu a nejste schopni samostatného svobodného úsudku. V samotném textu nic o "motivaci" není. Škoda, že se nezamyslíte jak přijetí krvavé oběti charakterizuje samotné božstvo a tím pádem i jeho ctitele. Je to dost pokleslá, úpadková forma zbožnosti. Jasně zdokumentovaná materializace a znetvoření původních vysokých duchovních hodnot. Skutečně zbožný člověk obětuje totiž Bohu dobrým slovem a skutkem a nepotřebuje k tomu krvavé obětní panoptikum nebo virtuálního beránka. Fuj!Re: Ábel (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Čtvrtek, 05. březen 2020 @ 19:49:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Chápu fuj :) Zvláště, když HaŠem nejí.
Ale k věci:

3 [www.obohu.cz]Koncem dní pak Kain přinesl z plodů půdy moučnou oběť Hospodinu. 4 [www.obohu.cz]A též Hevel, také on přinesl z prvorozených svého stáda a z jejich tuku, a Hospodin přihlédl k Hevelovi a k jeho oběti. 5 [www.obohu.cz]Ke Kainovi a jeho oběti však nepřihlédl, což Kaina velice rozpálilo a poklesly mu tváře. 6 [www.obohu.cz]Hospodin řekl Kainovi: „Proč tě to rozpálilo a proč ti poklesly tváře? 7 [www.obohu.cz]Není povznášející jednat dobře? Nebudeš-li jednat dobře, u vchodu číhá hřích a touží po tobě, ovládneš ho?“

O motivech jde zde řečeno dost, a Tóra mluví i tzv. v meziřádcích, nechává člověka se zamyslet.
Hevel přinesl tuk beránků, tedy ty tučné části z nich. Kain přinesl nekrvavou oběť, tedy zdá se humánnější oběť. :) 

Jenže přinést dar H-spodinu, krom celoběti, ze které člověk a nejí, a H-spodin také ne, nejí ani ten tuk, nejí ani vnitřnosti zvířat, ani jiné maso a už vůbec ne krev :), jí ten přinesený dar HaŠem dárce (obětník) a stoluje před HaŠem, v jeho přítomnosti. Stolování bylo vždy výrazem soužití, společného vztahu, blízkosti. Také starší kmenů Jisraele stolovali a pili před HaŠem v Jeho přítomnosti na Cinaji, když jim daroval Tóru :) A dosud pozvedáme pokrm k HaŠem s díkůvzdáním před tím, než z něho jíme v přítomnosti HaŠem, a ten pokrm a stůl je tak posvěcen (oddělen) a také po pozření děkujeme za porkm, který jsme přinesli na stůl a který jíme.

Takže jde spíše o to, jestli to vnímáš správně, Melissokomosi. Pravda je, že s Tvým pohledem bych tedy zvířata nejedl vůbec, a ani je pro maso a své nasycení či výdělek nechoval, protože by to z toho pohledu pro mne nebylo humánní.]


Re: Ábel (Skóre: 1)
Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Čtvrtek, 05. březen 2020 @ 21:22:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Voto:) Argumentuješ mi zevnitř systému na základě pečlivě vycizelovaných rabínských pouček. To je pro mě mlácení prázdné slámy, promiň. Já se dívám na skutečné dění a jeho symboliku. Nejsem vegetarián. Zvíře lze porazit a konzumovat pro uspokojení potřeby těla ve vší skromnosti i bez rituálu oběti a košerování, bez spalování. Je evidentní, že vše okolo nás je v určitém smyslu "živé" a toto vše živé se navzájem požírá v rámci potravního řetězce. Tělo potřebujeme, ale nemusíme dále rozvíjet kulturu smrti a krve. Člověk je tady od toho, aby vytvořil prostor pro mír. To k čemu vzhlížíš, je podle mě překonané.


]


Re: Ábel (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Čtvrtek, 05. březen 2020 @ 21:45:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale vůbec ne :)
Jen se Ti to nehodí do krámu.
Byla doba, kdy Jisraelci nemohli zabít zvíře nikde jinde, než u vchodu do miškanu :)
Pokud je pro tebe zvíře toliko pokrm, pak Tě chápu. Pro mne jde o více než pokrm, proto souhlasím, že krev s  duší zvířete má být vyceděna před HaŠem.
A mimochodem, ta Hevelova oběť nebyla jedena Hevelem :)


]


Re: Ábel (Skóre: 1)
Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Čtvrtek, 05. březen 2020 @ 21:59:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toliko pokrm? To jsem nepsal, to mi podsouváš. Krev s duší? :) Vycedit? Abych nesnědl duši? :) 


]


Re: Ábel (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Čtvrtek, 05. březen 2020 @ 22:10:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jó :) Duši, to je to, co způsobuje, že se cosi hýbe a tak, znáš to, živá duše - život, co ještě způsobuje stres masa, vnímání. Maso s jeho "duší" jíst ... ne, až bez ní, proto bez krve. Ne kvůli člověku, ale zvířeti, bez vylití krve - není usmíření duší :) Nic?


]


Re: Ábel (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Čtvrtek, 05. březen 2020 @ 22:12:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jdu spát, ale pobavil jsi mne, Melissokomosi :) 


]


Re: Ábel (Skóre: 1)
Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Čtvrtek, 05. březen 2020 @ 22:48:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bez vylití není usmíření, jo to znám :) Křesťané to krásně "zduchovnili" a pak, že ideový základ je jiný. Za mě: Život není v krvi/duši, tj. ani v krvi ani v duši. Tuto myšlenku naprosto odmítám jak v doslovném/tělesném, tak symbolickém, tak duchovním smyslu.

Aby bylo jasno: Chápu jak to chápeš, ale nevidím v tom hlubší smysl. Nemám nic proti zabití zvířete pro nasycení těla, vycedění krve ale nemá fakticky se stavem života/smrti zvířete nic společného. Je to rituál, který právě ukazuje na charakter božstva a kultu, totiž na ten materialisticky přízemní (doslova) ideový základ obého, což krásně dokumentuje ztotožnění krve a duše a důraz, který je kladen v tomto kultu na obětní úkony. 

Samozřejmě, že dnes už to rabíni budou interpretovat všelijak, ale mě jde o ten prapůvod - praideu, která se stala základem paradigmatu.

Jsem rád, že jsem pobavil:) Dobrou...


]


Re: Ábel (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pátek, 06. březen 2020 @ 04:17:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ne, nejde o to v čem je život :) K tomu můj popis nesměřoval.
Směřoval k tomu, proč je nutné vycedit krev z masa, protože krev maso "oživuje".
V judausmu není krev totožná s duší :) 
A mimochodem, maso se důkladně nasoluje, aby sůl absorbovala krev, namáčí se maso ve vodě a proplachuje a to několikrát.
A krev, která byla vylévána na rohy oltáře po obvodu a stékala po stěnách oltáře a byla žlabem odváděna k potoku Kedron se užívala k zemědělským účelům.


]


Re: Ábel (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 06. březen 2020 @ 08:48:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vota


]


Re: Ábel (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pátek, 06. březen 2020 @ 09:18:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vše v čem je živá duše, ....
Martinó .... :) Zkuste se zeptat Óčka :)


]


Re: Ábel (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 06. březen 2020 @ 07:15:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Stolování bylo vždy výrazem soužití, společného vztahu, blízkosti."...


Tak už jsi na to přišel, jak jsem to myslel, když jsem říkal, že skutečný Žid nebude jíst u jednoho stolu s nežidem?


Vyjadřuje tím, že zde chybí společný vztah, soužití, blízkost - potřebná k vytvoření společenství před Hospodinem.


Tehdy jsi se mi jízlivě vysmál ....

]


Re: Ábel (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pátek, 06. březen 2020 @ 08:55:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Stando Oko, ...
To platí stále, co jsem napsal. Ale nebyla v tom jízlivost.
Já nejsem ještě Žid a se Židy stoluji :)
Žid ale nebude stolovat s neŽidem, který nejí košer stravu podle kašrutu.
Takové společné stolování není možné.
Nejde o to, že nejste Žid, ale o to, co jíte.
Až jednou bude v době Mašiacha stát Bejt Mikdaš, budou zákony čistoty přísnější.
Nyní jsou všichni lidé považováni za kulticky nečisté.
Chápete ty věci moc špatně.


]


Jewish chicken ritual kapparot (Skóre: 1)
Vložil: LD (lubd@post.cz) v Čtvrtek, 05. březen 2020 @ 20:39:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
https://www.youtube.com/watch?v=HvCl52ZMfPg

https://www.youtube.com/watch?v=dgDwR9y_18Y

https://www.youtube.com/watch?v=qCzKBy_4MD8


Zatočíme slepičkou pořádně nad hlavou jak na matějské pouti a pak slepičku podřežeme super-břitvou, aby byl B-h na další rok uspokojen a aby židovská děcka měla zábavku ... ko-ko-ko-dák, ko-ko-ko-dák.
Něco rozdáme chudým a zbytek se vyhodí. Tak zase napřes-rok.Re: Jewish chicken ritual kapparot (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Čtvrtek, 05. březen 2020 @ 21:39:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nezatočíme, obkroužíme nad hlavou. Nikoliv slepičku, ale bílého kohoutka (mladého).
Činí se jako charitativní dar. Pakliže není použit na charitu, jde o zneužití. Určitě je vhodné na to upozorňovat. No a nemusí být použit kohout, ale pytlík s mincemi. Mnoho rabínů s tímto lidovým zvykem zabíjení kohoutů nesouhlasí. U nás používáme peníze a když tak musí být uvařena polévka pro chudé. Samozřejmě, že to může být a bývá zneužito.
Co tvé ovečky? :)


]


Re: Jewish chicken ritual kapparot (Skóre: 1)
Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Čtvrtek, 05. březen 2020 @ 21:48:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslíš, že má LD ovečky? :) I když psal, že zakládal sektu, tak možná pár oveček jesště má. :)

Voto je dobré, že se judaismus v tomto směru postupně obrušuje. Já to kvituju. Ale ideový základ zůstává stejný. Ty jsi to přijal za své, tak to musíš hájit. Snaž se ale pochopit, že my pohané vystoupivší z judeokřesťanského paradigmatu se na to díváme jinou optikou.


]


Re: Jewish chicken ritual kapparot (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Čtvrtek, 05. březen 2020 @ 22:01:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To respektuji :) Stejně tak křesťany a jejich optiku :)
Ideový základ je základ a já diskutuji, a nikoliv přesvědčuji. To není ono.
Jestli má LD ovečky se ptám a nemyslel jsem lidi :) Ovce.


]


Re: Jewish chicken ritual kapparot (Skóre: 1)
Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Čtvrtek, 05. březen 2020 @ 22:15:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přesvědčit se musí každý sám, jinak to nemá hodnotu. To je snad jasné. Tady jde i o to upozornit na ideové základy konkrétní náboženské praxe, protože často tak nějak akceptujeme něco co by nám v trošku jiném kontextu přišlo jako nepřijatelné, ale někde to tolerujeme, protože jsme ovlivněni určitým prostředím a jeho kolektivní hypnozí. Říká se tomu "bias".


]


Re: Jewish chicken ritual kapparot (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Čtvrtek, 05. březen 2020 @ 22:33:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hele, Melissokomosi - jak porážíš své ovce, zvířectvo?
Souhlasíš s lovem střelbou, zabitím elektřinou apod?
My (tedy Židé, k nimž se hlásím) nesmíme jíst nic jinak poraženého než odborným proříznutím průdušnice a tepny v okamžiku a následným vyceděním krve s duší ("životem").
Pokud Tobě ty obrazy jako třeba přikrytí krve plstí země nic neříkají, chápu to, metafyziku :)
A teď jdu spât, odevzdat svou duši do rukou HaŠem.
Nemá hodnotu to, co člověk nechápe, jistě :)


]


Re: Jewish chicken ritual kapparot (Skóre: 1)
Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Čtvrtek, 05. březen 2020 @ 23:18:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tady nejde o formu porážky, i když se vždy kloním k rychlé a bezbolestné variantě. Čili podříznutí beru jako dobrou variantu. Kdyby zůstalo u toho, lze Židy jen chválit. Zbytečná je ritualizace takového úkonu. A pak oba dobře víme, že tohle je jen jeden aspekt kultického obětního systému a že se neobětovalo jen v souvislosti se získáním pokrmu pro člověka, ale i z jiných důvodů a jiným způsobem. Je evidentní, že kult uctívání božstva je propojen s obětním systémem, je tedy materialistický... Což je pro mě vypovídající!

Jinak já zas tak moc nezabíjím. Jen drůbež a tu podřezávám nebo odděluju hlavu od těla seknutím. Nejsem vegetarián, jsem realista s ohledem na klimatické a regionální. Jak zabíjíš Ty?


Tady jsme na svobodné platformě a můžeme diskutovat na ostří nože. Prostě si budeš muset zvyknout na to, že budeš pod palbou ze všech stran :) I když já jsem tu svátečně a nemám na židovské šátečky zas až tolik času :)

]


Re: Jewish chicken ritual kapparot (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pátek, 06. březen 2020 @ 04:29:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rozhodně jde o způsob porážky, ne že ne.
Rituál úkonu ukazuje na to, jak se člověk staví nejen ke svému životu, ale i druhých.
Chudý člověk mohl přinést nekrvavou moučnou oběť :) Tedy opět to, co by ho živilo.
Ano jde o materialistický úkon, tedy o to, že o povýšení materiálního způsobu života na vyšší princip.
Já neporážím zvěř, a ani nezabíjím, ne vědomě, dávám pozor.
Já jsem zvyklý na palbu :) nemusíš si dodávat odvahu připomínáním mi toho.
Času máš dost, jen ho věnuješ jiným směrem, šátečku :)))

]


Re: Ábel (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 06. březen 2020 @ 09:43:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přestože skutek Abelův byl spravedlivý, zemřel, skutek Kainův nebyl spravedlivý, později také zemřel. Proč? 
Žid. 9,27   A jakož uloženo lidem jednou umříti, a potom bude soud,

Soud neproběhl za jejich života, ale až po jejich smrti. V čem je tedy problém? Smrt není trestem, ale důsledkem Adamovy neposlušnosti. Gen. 3,19. 
Někdo namítne   Řím 6, 23 Nebo odplata za hřích jest smrt, ale milost Boží jest život věčný v Kristu Ježíši, Pánu našem.
O kterém hříchu tady Pavel psal? 
  V potu tváři své chléb jísti budeš, dokavadž se nenavrátíš do země, poněvadž jsi z ní vzat. Nebo prach jsi a v prach se navrátíš.
Odplatu za tento Adamův skutek Pavel nazval hřích. 

Pokud si myslíte něco jiného, doporučuji nejdříve číst slova Boží a pak uvažovat. 
  Ale z stromu vědění dobrého a zlého nikoli nejez; nebo v který bys koli den z něho jedl, smrtí umřeš.
Re: Ábel (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 06. březen 2020 @ 10:22:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Dobře napsáno Vatato :). Pak je ti zcela jasné i to proč byl Ježíš nad sobotou a proč nejsou ti co jej přijali pod "zákonem".Re: Ábel (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 08. březen 2020 @ 06:49:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bohužel křesťané se většinou chovají tak, jako by už žádný zákon nepotřebovali. Pak se nemůžeme divit zlu, které páchali  a páchají dodnes.


]


Re: Ábel (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Neděle, 08. březen 2020 @ 08:55:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Člověk nad sobotou, tedy sedmým dnem :)
Kam na to chodíte?
Sedmý den je den, tedy čas, probíhající na člověku nezávislý děj a ten nejde zastavit :)
Docela by mne zajímalo, zda vůbec křesťané vědí (jakože nikoliv:), proč šabatem právě křesťanský 6-tý den týdne, který je pro Židy sedmým. Odkdy se datuje ten den jako šabat :)
Kdy se tak stalo :)]


Re: Ábel (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 08. březen 2020 @ 13:22:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mne sobota nezajímá. Mně stačí to, jak ji fanatický třeba dodržují adventisté. Zákon není jen sobota. Všechno kolem je jen divadlo, fanatismus a přetvářka. Dějiny křesťanské civilizace jsou jen dějinami zla, v minulosti i dnes. Skuteční upřímní křesťané snad ani neexistují. A společnost dnes , a tak to bylo vždy víru, zneužívala. Nejvěrnější mne  křesťanství připadalo za totality. Od roku 89 konec.


]


Re: Ábel (Skóre: 1)
Vložil: Magdalena07 v Neděle, 08. březen 2020 @ 10:29:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Děkuji za skvělý článek.
po dlouhé době zase něco přínosného na GS

 "Díky Bohu je to všechno na Bohu, výchova lidí i život po jeho výchově."
 
Ano, spása je Boží dílo, člověk na tom nemá žádnou zásluhu
Vřele doporučuji knihu "Boh sa rozhodol zachrániť"od Joseph M. Bianchi
Krásné požehnané dny
MagdalenaStránka vygenerována za: 1.73 sekundy