Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Viola.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 12, článků celkem: 15448, komentáře < 7 dní: 505, komentářů celkem: 343601, adminů: 60, uživatelů: 4862  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 50 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

wollek
JirkaB
rosmano
myslivec

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Biblické køesťanství, teologie a baptisté
·Živé vysílání vysílání konference Neboj se, toliko vìø
·Koho budete volit pøi letošních eurovolbách?
·Ať se jdou homosexuálové zastøelit, hlásá americký baptistický pastor.
·Nepøelezeš
·Dobrá zpráva pro každého ètenáøe
·Odpovìï Pavla Steigera na recenzi Aleše France knihy „Svou slávu nikomu nedám“
·Problémy laického fundamentalismu I
·E. S. Williams: Fenomén nového kalvinismu
·Nesuïte, abyste nebyli souzeni

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
99113470
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE
Vloženo Čtvrtek, 24. květen 2018 @ 23:44:42 CEST Vložil: Tomas

Studijní materiály poslal BohemianAnonymusZde v kostce uvedu vztahy nejjednodušší, které lze z Písma odvodit.

(1) Spasitel byl počat z Ducha svatého, který byl za tím účelem vyslán s nebe na zem

Mt. 1:18 "S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Marie byla zasnoubena Josefovi. Dříve, než se sešli, zjistilo se, že je těhotná z Ducha svatého." (SP)

(Lk. 1:34,35; Mt. 1:23)

V Písmu je implicitně obsaženo, že se Duch poté vrátil na nebesa.


(2) Poté, co byl Spasitel pokřtěn Janem, sestoupil na Spasitele Duch svatý

Lk. 3:21,22 "I stalo se, když byl křtěn všechen lid, a když Ježíš byl pokřtěn a modlil se, že se otevřelo nebe (22) a sestoupil na něho Duch Svatý v tělesné podobě jako holubice a z nebe zazněl hlas: Ty jsi ten můj Syn, Milovaný, v tobě jsem nalezl zalíbení." (SP)

Duch svatý byl tedy vyslán Otcem.


(3) Následně byl Spasitel naplněn Duchem svatým, kterého vyslal Otec

Lk. 4:1 "Ježíš pak PLNÝ Ducha svatého se vrátil od Jordánu . . ." (SP)


(4) Rouhání proti Duchu svatému má za následek neodpustitelný hřích, ačkoli rouhání proti Synu takové následky nemá

Mt. 12:24 "Když to uslyšeli farizeové, řekli: Ten člověk vyhání démony jen v moci Belzebula, vládce démonů." (SP)

Mt. 12:31 "Proto vám pravím: Každý hřích i rouhání bude odpuštěno lidem, ale rouhání proti Duchu svatému odpuštěno nebude."

Mám za to, že urážka proti Duchu sv. má takové následky proto, že zde nebyl obecně uražen Hospodin - ale naprosto cíleně jeden z Jeho atributů - Boží svatost!!! Hospodin je třikrát svatý (Iz. 6:3; Zj. 4:8)!!!

Každý, kdo pokládá Božího Syna za čaroděje, se nachází v hříchu proti Duchu svatému. To je problém rabínských judaistů (talmudistů), kteří se dosud nacházejí na teologické platformě farizeů, Spasitelových současníků. (5) Na Golgatě Spasitel umíral zcela opuštěn, což zřejmě znamená, že Ho spolu s Otcem opustil i Duch svatý

Mt. 27:46 " . . . Můj Bože, můj Bože, proč jsi mě opustil? (SP)

(Ž. 22:2; Mk. 15:34)

V Písmu je implicitně obsaženo, že spolu s Otcem, Spasitele opustil i Duch svatý. Spasitel byl tak ve své smrti bez jakékoli útěchy. Duch svatý byl tedy dočasně ze země vzat a byl o Letnicích znovu seslán. 

Blíže viz:  
VELIKONOČNÍ ÚVAHA 2017   Část 4,5
Vesmírný význam oběti Spasitelovy   Část 4
ZNAMENÍ PROROKA JONÁŠE


(6) Kdyby Spasitel neodešel, Duch svatý by znovu nepřišel - zůstal by omezen jen na osobu Spasitelovu

J. 16:7 "Ale říkám vám pravdu: Je pro vás užitečné, abych odešel. Neboť neodejdu-li, Zastánce k vám nepřijde; odejdu-li, pošlu ho k vám." (SP)


(7) O letnicích byl Duch sv. znovu seslán

Sk. 2:1-4 "Když nastal den Letnic, byli všichni spolu na jednom místě. (2) Náhle se ozval zvuk z nebe, jako když se žene prudký vítr. A naplnil celý dům, kde seděli. (3) A ukázaly se jim jazyky jakoby z ohně, které se rozdělovaly, a na každém z nich se usadil jeden. (4) Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat." (SP) 


(8) Duch svatý byl následně seslán i na pohany

Sk. 10:44,45 "Ještě když Petr říkal tato slova, padl Duch Svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli. (45) A věřící ze Židů, kteří přišli s Petrem, byli ohromeni tím, že i na pohany byl vylit dar Ducha Svatého." (SP)


(9) Vztah mezi Osobami Boží Trojice

J. 14:28 " . . neboť Otec je větší než já. " (SP)

(J. 10:29)

Z Písma tedy víme, že Otec je větší nežli Syn. O velikosti Ducha svatého nás Písmo neinformuje. Osobně jsem přesvědčen o tom, že Duch svatý je v jistém smyslu Synu nadřízen, avšak v jiném smyslu je Synu podřízen. Zde mohu jen žasnout.

Ke vztahu Otce a Syna: NĚKTERÉ VZTAHY OTCE A SYNA

V Písmu platí princip (aspoň pokud jde o Otce a Syna), že větší, tedy Otec (J. 14:28), vysílá menšího, tj. Syna (J. 8:42). Otec vysílá Ducha svatého ve jménu Syna (J. 14:26), ale i Syn vysílá Ducha svatého (J. 16:7). Duch svatý se v Písmu jeví jako Duch, uvádějící nás do veškeré pravdy (J. 16:13), neboť "Duch je pravda." (1J. 5:6). 

Vztah Otec - Syn - Duch svatý, je lidským rozumem neuchopitelný, neboť stvoření nemůže obsáhnout Stvořitele (Iz. 29:16; Ř. 9:20,21); např. ani Syn neví o konci světa, jen Otec (Mt. 24:36); na druhé straně Otec nesoudí, ale veškerý soud dal do rukou Synu (J.5:22), přičemž Syn a Otec jsou jedno (J. 10:30). Otec je větší než Syn (J. 14:28), nicméně Otec a Syn jsou jedno (J. 10:30). Kdo viděl Syna, viděl Otce (J. 14:8-11). Viz link výše.

Dále např. Syn a Otec jsou jedno (J.10:30) a přesto Syn odchází k Otci (J.13:3; 17:11). Příkladů je možné uvést více. Tajemství ráje, tedy třetího nebe, o němž hovoří apoštol Pavel ve (2Kor. 12:2-4) je ještě velmi daleko od velebného tajemství Boží koexistence - a přesto jsou nevyslovitelná. Syn byl zde na zemi spojen s Otcem tím, že svou vůli DOBROVOLNĚ odevzdal Otci (Mt. 26:42; Lk. 22:42). Tím byl Spasitel se svým nebeským Otcem DOKONALE spojen. A protože byl Spasitel též NAPLNĚN Duchem svatým (Lk. 4:1), můžeme SMĚLE říci, že zde na zemi přebýval Bůh ve své plnosti:

Kol. 2:9 "Neboť v něm tělesně přebývá veškerá plnost Božství." (SP)
J. 1:1 "Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh." (SP)
J. 1:14 "A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, jakou má od Otce jediný Syn, plný milosti a pravdy. (SP)

(10) Závěr

Boží "osoby" jsou vzájemně integrovány, koexistují v dokonalé jednotě, tedy neexistuje u nich vztah nadřízenosti a podřízenosti. To, že mají různé pravomoci, svědčí o nám nepochopitelné provázanosti Božích "osob", které, ač jsou tři, přesto jsou jedním a týmž Bohem (1J. 5:6; 1J. 5:8). Boží Syn je Bůh (J. 1:1,2; J. 1:14). Duch svatý je Bůh (Sk. 5:3,4).

Já osobně chápu Božího Syna i Ducha svatého jako dvě specifické, od sebe odlišné emanace Stvořitele, tj. našeho nebeského Otce. 

BA

"ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE" | Přihlásit/Vytvořit účet | 161 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 25. květen 2018 @ 09:09:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
  1 ) V písmu není implicitně obsaženo, že se duch vrátil zpět. Naopak je psáno : 23Hle, otěhotní ta, jež je panna, a porodí syna, a jeho jméno nazvou Emmanúél; to je v překladu: S námi Bůh.   To tedy znamená, že Svatý Duch je v těle/duši Ježíše Nazaretského… až do doby než dojde k jeho vylití na celý svět. Nutno podotknou, že kdyby Ježíš nepřišel, nebyl by Svatý Duch vylit a nemohli bychom jej přijmout.   2 ) Svatý Duch v podobě holubice se snesl na Ježíše aby přítomní uvěřili. Ježíš měl ve své duši Svatého Ducha již při narození. Je tedy nesmylný výklad, že do té doby Svatého ducha němel a přijal ho až při křtu. Ježíš byl Svatým od narození, protože je SVATÝ DUCH.   3) Prvorozený syn byl vždy Svatým Duchem, ještě dříve než se narodil jako Ježíš Nazaretský.   4) Rouhání proti Svatému duchu je neodpustitelný hřích, protože Svatý Duch je jediný Bůh.  
 1. Bůh je duch
 2. Bůh je Svatý
 3. Bůh je jediný
  Z toho i male dítě ví, že jediný Bůh je Svatý Duch.     5) Eli, Eli lema sabachtani?" Ježíš nezná dne svatby. Neví tedy vše jako OTEC.  Důležité je co řekne naposled, otče do tvých rukou odevzdávám svého ducha (Svatého). OTEC a SYN jsou po jeho smrti opět jedním Svatým Duchem.   6 )Kdyby Spasitel neodešel, Duch svatý by znovu nepřišel - zůstal by omezen jen na osobu Spasitelovu Opět nesmysl, Ježíš je duše naplněna Svatým Duchem.  Odešel tělesně tedy proto aby tohoto Svatého Ducha ze své duše vylil na celý svět. Až jej přijme 144.000 lidí tak JK opět přijde…..den SVATBY.     7) a 8) Svatý duch byl seslán přesně pro ty jak Ježíš vysvětloval u lámání chleba…bohužel to dodnes někteří nepochopili….že lámání chleba je vylití ducha.   9) “TROJICE” je lidská bludná nauka. Jediný Bůh je Svatý Duch.            Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Pátek, 25. květen 2018 @ 06:05:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oprava:

Část (9) Vztah mezi Osobami Boží Trojice

Má být:

 "Osobně jsem přesvědčen o tom, že Duch svatý je v jistém smyslu větší než Syn, avšak v jiném smyslu je menší než Syn. Zde mohu jen žasnout."

V souladu s tímto opraveným výrokem je pak výrok:

(10) Závěr:

Boží "osoby" jsou vzájemně integrovány, koexistují v dokonalé jednotě, tedy neexistuje u nich vztah nadřízenosti a podřízenosti. 

Všem se omlouvá BARe: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 25. květen 2018 @ 09:36:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
https://ibb.co/idVLLoRe: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 25. květen 2018 @ 09:43:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Vztah Otec - Syn - Duch svatý, je lidským rozumem neuchopitelný, neboť stvoření nemůže obsáhnout Stvořitele"...


Tohle je pravda.
Přesto je dobré (a pro člověka užitečné) nenechávat rozum ladem, ale také ho zapojovat do poznání víry, do poznání Boha - podle lidských možností.

Věci, které jsou podle mě v článku zavádějící či nepravdivé:

1.) V Písmu je implicitně obsaženo, že se Duch poté vrátil na nebesa. - Duch si přece vane, kam sám chce a Bůh je stále všudypřítomným.
2.)  Na Golgatě Spasitel umíral zcela opuštěn, což zřejmě znamená, že Ho spolu s Otcem opustil i Duch svatý - .........V Písmu je implicitně obsaženo, že spolu s Otcem, Spasitele opustil i Duch svatý. Spasitel byl tak ve své smrti bez jakékoli útěchy. Duch svatý byl tedy dočasně ze země vzat a byl o Letnicích znovu seslán.

Tady matou dvě rozdílné věci: imanentní vztahy boží Trojice a dvojí přirozenost osoby Krista. Kristus se stal člověkem a zůstal přitom Bohem - už neoddělitelně. A zde máme tajemství, matoucí náš rozum: Kristus zemřel na kříži jako člověk (Bůh je nesmrtelný, ten zemřít nemůže).

O Kristu - člověku - platí, že byl v okamžiku smrti pokoušen samotou - opuštěn od Boha - tím na sebe vzal veškerou lidskou opuštěnost jako následek lidského hříchu.

Víme, že satan Krista pokoušel na poušti.
Když Ďábel dokončil všechno pokušení, odstoupil od něho až do příhodné doby.(L 4,13)  Tato "příhodná doba" nastala na kříži. To Kristus ve své lidské přirozenosti byl pokoušen - Bůh pokoušen být nemůže už ze samotného principu.


O jednotlivých osobách boží Trojice zase platí, že žádná nemůže konat nic samostatně bez přítomnosti i dalších dvou. Bůh je jeden a koná v dokonalé jednotě Otce a Syna v Duchu svatém.

Osoba Otce nemůže nikdy opustit osobu Syna a žádná z nich nemůže postrádat Ducha svatého. Duch svatý vychází z Otce i ze Syna (i když z Otce jako z principu prvotního - protože Syn pochází z Otce) - vždy však platí, že pokud koná Bůh, konají všechny tři osoby v dokonalé jednotě a nemohou existovat odděleně - samostatně. To už by byla hereze triteismu - trojbožství.

Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 25. květen 2018 @ 09:48:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Vztah Otec - Syn - Duch svatý, je lidským rozumem neuchopitelný, neboť stvoření nemůže obsáhnout Stvořitele"...
nesmyl a jen obhajoba těch, kteří nepochopili tudíž to neumí vysvětlit.


]


Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pátek, 25. květen 2018 @ 11:18:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//O jednotlivých osobách boží Trojice zase platí, že žádná nemůže konat nic samostatně bez přítomnosti i dalších dvou. Bůh je jeden a koná v dokonalé jednotě Otce a Syna v Duchu svatém.

Ono je to strašně krásné.... ale v Bibli nikde nic takového ani podobného nenajdeš. Jsou to lidské způsoby, jak se snažit analyzovat Boha.


]


Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 25. květen 2018 @ 11:43:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdo je jediný Bůh, řekl Ježíš a je tak psáno i ve Svatém Písmu.


]


Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 25. květen 2018 @ 12:45:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rozumem neanalyzujeme Boha, ale pouze nám zjevené informace (částečné informace) o Bohu.
To je rozdíl.


Platí však, že Bůh je nejvyšší LOGO (rozum) a že jeho bytí je v pravdě - tedy že nepostrádá logiku souvislostí příčiny a následku. I rozumem můžeme správně poznávat Boha. Samozřejmě omezeně, nikoli dokonale.


]


Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 25. květen 2018 @ 12:59:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nikoliv. Platí, že jediný Bůh je duch a je Svatý a právě jedině přes Svatého Ducha můžeme plně pochopit Boha a poznat. Výsledek neselského rozumu je "trojice".


]


Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pátek, 25. květen 2018 @ 13:17:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//tedy že nepostrádá logiku souvislostí příčiny a následku.

Jelikož Bůh je věčný a mimočasový, osobně bych byl opatrný i na tuto logiku. Sám se domnívám, že i mnohá vyjádření o Bohu v Písmu, jsou spíše jenom neúplným přiblížením skutečného Boha, pro nás nepředstavitelného a rozumem neuchopitelného - je to lidský popis daný Bohem skrze své proroky, aby se nám alespoň částečně přiblížil a dal poznat. Ale mnohá vyjádření o Bohu jsou docela polidštělá, a vnímána-li ryzí logikou, někdy si navzájem odporující si. Mým 'oblíbeným' příkladem takového rozporu je, že Bůh není člověk, aby litoval... a jinde je psáno, že Bůh litoval toho, že učinil člověka. A takových polidštělých pohledů najdeš v Písmu více. Vlastně i Písmo je omezeno lidským jazykem a lidským vyjadřováním. Co slovy a lidskou představivostí vyjádřit nejde, sotva se v Písmu mohlo objevit. Jak jsem už občas psal, nejsem ani přítelem používáním lidského pojmu Trojice, protože jej považuji za nepřesný, umělý a nepoužívaný Biblí. Ale to neznamená, že bych proti jeho používání vedl agitku, to určitě ne. Jenom říkám, jak to vnímám sám. Není to nic proti Tobě nebo jiným trojičářům.


]


Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 25. květen 2018 @ 13:24:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A právě proto přišel Ježíš aby písmo doplnil. Tedy je zcela jasné kdo je jediný Bůh.


]


Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 26. květen 2018 @ 11:18:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Wolleku. Říkám tomu náboženské fantazírování. Aneb fantazie vyplňuje díry v poznání rozumu.
Vždy je nutné vycházet z toho co jsme díky biblickým prorokům poznali. Takže co víme?
Víme, že je jeden Bůh kterého máme uctívat.
Víme, že jeden Bůh si může zvolil různou existenciální formu. Bůh je kým chce. Může být příčinou všeho stvořeného, a nadčasovou formou, Slovem na počátku.
Víme, že Slovo se stalo Kristem, člověkem. Nadčasové Slovo s neomezenou stvořitelskou mocí se ponižuje až smrti.
Víme, že každá existenciální forma Boha demostruje určitou boží moc. Když Bůh přichází v nějaké své bytostné formě, zjevuje se boží moc kterou bytostná forma Boha charakterizuje. Duch svatý je mocí života. Otec je ploditelem. Syn je zachráncem. Když Bůh přijal bytostnou formu Slova, bylo to zjevením Jeho stvořitelské moci. Skrze Slovo všechno jest stvořeno!
Víme, že pokaždé když Bůh přichází v nějaké bytostné formě na svět, přichází vždy se svou mocí, mocí která je v daném období zapotřebí ku pomoci, či k naplnění spravedlnosti.
Víme, že boží bytost, forma boží existence a její charakter, odpovídá projevu potřebné boží moci.
Víme, že Bůh na sebe vzal další bytostnou existenci. Stal se člověkem. Člověk nemá božskou moc. Člověk je závislý na boží moci!
Víme, že Kristus se ponížil když se stal smrtelným člověkem. Kristus je člověk. Kristus nemá božskou moc!! To Otec v Kristu působí svou božskou mocí, proto smrtelný Kristus Otce o projev moci prosí! Zde upozorním na nejzávažnější omyl, který je předmětem mnoha sporů o božství smrtelného Krista. Ponížený smrtelný Kristus nemá boží moc! Z pohledu absence boží moci, a závislosti na boží moci, se jedná o Krista člověka, z pohledu rodových nároků o Krista Boha. Kristus je smrtelný člověk počatý Bohem. Kristus svoje božské atributy získáva zpět až po svém zmrtvýchvstání. Nelze užívat pojem bohočlověk. Tento pojem je u smrtelného Ježíše zavádějící. Kristus je člověk, pozemsky Kristus nepůsobí jako bůh v člověku, to Bůh z vnějšku působí v Kristu člověku. Kristus se obrací v prosbě na Otce.
Víme, že Kristus byl počatý v Duchu svatém. Bůh k nám přišel jako zcela bezbranné dítě, a svou božskou moc si do své nové pozemské existence sebou nevzal. Bylo to nutné, ukázal nám jaký vztah máme mít k milujícímu Otci, ukázal to na Sobě samém. Ukázal nám ryze lidsky jak se boží moc zjevuje na Něm, na nás.
Víme, že Bůh Slovo v lidské bytostné formě přišel beze své božské moci, aby vydal svědectví pravdy.
Víme, že projev boží moci v Duchu svatém- oživovateli, se na lidském svědectví Krista transformuje do nové podoby boží moci. Duch svatý, Duch života začíná působit jako boží svědek pravdy, Duch pravdy, pravdy která pro mocné svědectví Ducha začala mít vysvobozující charakter. Když Ježíš pronáší 'lidská" slova o tom, že Jeho slova nikdy nepominou, pronáší je v poznání pravdy Ducha svatého, neb ví, že Duch pravdy bude Jeho slova vždy a v každý čas dosvědčovat navěky. Proto jsou písemné zápisy spíše pomůckou. Svědectví Ducha je věčný status!
Víme, že vysvobozující boží slovo pro nás v pochopitelné podobě, je slovem lidským v němž obsaženou boži pravdu dosvědčuje Duch pravdy.
Víme, že kdyby Kristus poníženě nepřišel jako smrtelník, nic z tohoto bychom nevěděli. Kristus nás učil na svém vlastním osobním ldském příkladu až do absolutní krajnosti, kdy před krutou smrtí zůstal ve svém lidství opuštěný a sám.
Víme, že na kříži zemřel Kristus jako bezmocný člověk, a vstává z mrtvých nesmrtelný Kristus, nový člověk v oslaveném těle, nová bytostná boží forma, Syn! Usedá po pravici Otce na božím trůně, a je Mu svěřená veškerá boží moc na nebi i na zemi.
Zbývá se jenom od Krista učit, neb v poznané pravdě Ducha víme, že jediným Učitelem jest..


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Sobota, 26. květen 2018 @ 11:49:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobře napsané. Líbí se mi, že nelze používat pojem bohočlověk (zase jeden nebiblický patvar), i to, jak to celé ohledně Krista vysvětluješ. Je přeci jasné, že když se zrovna narodil, a bylo mu sedm dní, tak asi neměl tu moc, co měl jako Bůh - který je navíc věčný, mimočasový... Předpokládám, že Ježíš miminko ani nemluvil, ani se sám nepostaral o to, co vypije, sní... prostě byl člověk, přesně jak píšeš. Možná i proto nenajdeme přímou větu Krista pravícího: "Já jsem Bůh, který stvořil tento svět a přišel jsem vás spasit...". Přesto už v době, kdy byl na zemi jako člověk, mluvil tak, jak mohl mluvit jedině Bůh:

Jan 14:13  A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu.
14  Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, to učiním.


To jsou právě ty podstatné nuance, které šalomákům, a dalším rádoby 'vědátorům' unitářům, vůbec nedochází... jiní si zase musí pomáhat trojicemi a dalšími lidskými naukami, aby si víru v to, že Ježíš je Bůh dokázali nějak uchovat - je-li to řečeno poněkud syrově a natvrdo :-(. Sám se přikláním k tomu držet se víry apoštolů, jejich vyjadřování, jejich slovníku, jejich poznání a nevymýšlet si vlastní teologické poučky a definice, či dokonce dogmata.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Sobota, 26. květen 2018 @ 13:20:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
》To jsou právě ty podstatné nuance, které šalomákům, a dalším rádoby 'vědátorům' unitářům, vůbec nedochází...《 Mohu se zeptat, co konkrétně těm šalomákům, jak je nazýváte asi podle hebrejského slova překládaného jako pokoj (od Boha), které používají tradičně k pozdravu, vůbec nedochází? Že Kristus není Bůh, že Otec není Syn? Nedávno zde asi nějaký ten šalomák vložil článek s alegorickým výkladem příběhu proroka Jonáše. Nevím, jak jste té alegorii porozuměl, ale ten, kdo ten článek psal, v něm zmínil jednu podstatnou věc, která se vztahuje k tomu, co jste zde napsal. A to je to, co je takzvanou jiskrou Boží, kterou Bůh obrazně vdechl ze Sebe do Adama během jeho stvoření a s níž se člověk stal, tedy nejen byl stvořen, ale i zplozen, jako bytost té jiskry Boží a Bůh tak člověka učinil ke Svému obrazu podle Jeho podobenství. Ale utváření člověka ještě pokračovalo.
Myslím, že ti šalomáci pohlížejí na Krista právě takto.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Sobota, 26. květen 2018 @ 13:54:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A mimochodem v J 14:14 v originálu chybí zájmeno mne (mě), které je v některých překladech navíc a nesouladí s J 14:16 J 14:28 a vůbec ne s J 16:23-26.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Sobota, 26. květen 2018 @ 14:00:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nedíval jsem se do originálu - Podstatnější je to, že Já (Pán Ježíš) to učiním. A prosba v jeho jménu taky nedává smysl, kdyby šalomáci měli v pohledu na Krista alespoň špetku pravdy.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Sobota, 26. květen 2018 @ 16:45:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Do originálu je potřeba se tu a tam podívat, zvláště tehdy, kdy v jiných českých překladech to slůvko zájmeno mne, mě chybí a nesouladí to s kontextem, ve kterém se Ježíš zřetelně odlišuje od Boha Otce všech, kterého nazýval i svým otcem a řekl, že Otec je větší jako on (já). Je naprosto jasné, že co činí Otec, to činí i Jeho Syn, protože se podřizuje v poslušnosti a v souhlase vůli Otcově a ne vůli své - ne jak já chci, ne má vůle se staň, buď vůle Tvá, prosil o to, aby nemusel pít z toho kalicha hořkosti atd. Když Mojžíš pronášel Jménem Hospodinovým Boží výroky, byla to i Mojžíšova řeč a jeho výroky. Své žádosti přednášeli Izraelci k Bohu nejen jemu, ale i dalším prorokům a vůdcům po něm. Kdo věřil Bohu, měl věřit i jemu.
Podstatné tedy je, že to učiní Bůh prostřednictvím Krista, jménem Kristovým, které mu Bůh dal - propůjčil mu své Jméno (u Ježíše tedy Jehošua = Bůh zachrání, Bůh zachránce), skrze Prostředníka mezi Bohem a člověkem. Z lidského pohledu toho, kdo stojí v autoritě Boží jako zástupce Boha na zemi a z pohledu Boha jako toho, kdo stojí v autoritě člověka jako zástupce všeho lidstva.
Vaše námitky proti šalomákům opravdu nechápu.
Budu komentovat i Váš další příspěvek.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 26. květen 2018 @ 19:15:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdybys je chápal, nebyl bys šalomák.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Sobota, 26. květen 2018 @ 19:44:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdybyste věděl, co to znamená šalom a kdo je nazván v Písmu Šalomem, snad byste pochopil a nepsal byste takto. Být nazván šalomákem není urážka, ač vím jaký negativní a hanlivý význam tomu slovu dáváte. Že nechápete je proto, že Písma nejenže neznáte, ale jim ani nerozumíte. Ukazuje se to i na tom, že se používáte v posměšném významu slovo šalom, které nelze vystihnout adekvátně jediným slovem v jiné řeči, než v hebrejštině.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJI (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 26. květen 2018 @ 20:43:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vím co znamená šalom.
Určita skupina t-le diskutujících zde tento pozdrav užívá. Jelikož tato skupina šalomáků zde presentuje, co presentuje, a zdraví se "šalom", vysloužila si ode mne pojmenování šalomáci. To, že používate pozdrav šalom vás nijak neospravedlňuje. Jsou zde modláři hledajíci pravdu v katechismu, jsou zde šalomáci hledající pravdu v židovských spisech.
Šalomáci jsou produktem mixérového ekumenismu. Náboženství jsou vhozena do mixeru, a rozmixovana na gamaj. No, a když je někdo alergický třeba na božství Krista, tak se tato ingredience do mixeru nedá. Vy šalomaci chcete abychom s vámi ten váš rozmixovany humus jedli, fuj, nemám chuť!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ T (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Sobota, 26. květen 2018 @ 21:09:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Někdo je alergický na božství Krista? Kristus bez božství, to je dost nepředstavitelné. To bude spíše nějaký uzurpátor. Bez ustanovení -pomazání Bohem, nelze být Kristem -pomazaným. Bez božství nelze být Kristem.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 27. květen 2018 @ 18:35:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak jsem se podíval do originálu skrze svého řeckého kamaráda, a pokud umíš anglicky, tak pochop, že jako obvykle jste se mýlili:

If you will ask something by me I will do it for you
Like if you will ask something by me in my name (like in personal) I will do it for you

wollek: Thank you. So do I understand it correctly, that we ask Jesus?

Yes like to pray to his name if we need something and he will help us

To zájmeno tam patrně není, ale ten význam celé věty ukazuje, že se ptáme, prosíme směrem k Pánu Ježíši, a že on je ten, kdo nás vyslyší...

i když ono je docela zbytečné se tu přít o slovíčka, když pak jiný šalomák bez obalu přizná, že vůbec nevěří na vzkříšení v těle, i když o tomto Písmo hovoří zcela jednoznačně... prostě svévolné výklady - protože "apoštolové to psali zpětně po duchovním prozření..." (což je šalomácká lež) 

Proč si myslíš, že má smysl někdy diskutovat nad drobnými nuancemi textu, když si jindy šalomáci pracujete s textem naprosto svévolně? (neříkám, že Ty konkrétně, ale mnozí další evidentně ano - nevidím pak v takové diskuzi smysl a lépe by bylo říci, že tomu Písmu nevěříte a bylo by hned jasné, jaké jsou naše vzájemné pozice - z tohoto ohledu je mi mnohem sympatičtější přístup pozorovatelníka, který o své nevíře píše narovinu, a pokud neuráží, tak mi jeho názory a psaní nijak zásadně nevadí).]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pondělí, 28. květen 2018 @ 02:31:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

》Like if you will ask something by me in my name (like in personal) I will do it for you《

Pane wolleku, tak nesmyslnou hloupost jsem už dlouho nečetl. Ale chápu, že si takto Váš kamarád sousloví ''ve jménu mém'' vysvětluje jako oslovení proto, co napsal posléze: 》Yes like to pray to his name if we need something and he will help us《. 

Je to naprosto mimo, vytrženo z kontextu, úvaha naprosto zavádějící. Takto se opravdu nemá zacházet s texty.

Vkládám Vámi oblíbený překlad Pavlíkův.
Jan 14:
8Filip mu praví: Pane, ukaž nám Otce a to nám stačí.9Ježíš mu praví: Tak dlouhý čas jsem s vámi a nepoznal jsi mě, Filipe? Kdo uviděl mne, uviděl Otce - a jak to, že ty pravíš: Ukaž nám Otce?10Nevěříš, že jsem já v Otci a že Otec je ve mně? Slova, jež k vám mluvím já, nemluvím sám od sebe; činy však koná on, Otec, jenž ve mně zůstává.11Věřte mi, že jsem já v Otci a Otec ve mně; ne-li však, věřte mi pro ty činy samy.12Věru, věru, pravím vám: Kdo ve mne věří, i on bude konat ty činy, jež konám já, a bude konat větší než ty, protože se já ubírám k Otci13a očkoli poprosíte v mém jménu, to vykonám, aby byl v Synu oslaven Otec;14poprosíte-li očkoli v mém jménu, vykonám to já.

Jan 16:
23A v onen den nebudete o nic žádat mne; věru, věru, pravím vám: Očkoli v mém jménu poprosíte Otce, dá vám.24Doposud jste v mém jménu o nic nepoprosili; proste a dostanete, aby vaše radost byla plná.25Tyto věci jsem k vám promluvil v podobenstvích; přichází hodina, kdy k vám již v podobenstvích mluvit nebudu, nýbrž vám otevřeně podám zprávu o Otci.26V onen den budete prosit v mém jménu, a nepravím vám, že budu Otce za vás žádat já;27vždyť Otec sám vás má rád, protože vy jste si oblíbili mne a uvěřili, že jsem já vyšel od Boha.

Samozřejmě, že v J 14:13 i 14 zájmeno mě,mne naprosto zákonitě chybí, protože Ježíš mluvil o modlitbách svých učedníků k Bohu, Jeho Otci, a to jeho - Ježíšovým jménem. Takto totiž Ježíš učil své učedníky modlit se k Bohu - ''mým jménem'', což i dle rabínského zvyku znamenalo modlit se tak, jak talmidin učil jejich rabi (učedníky jejich učitel).

Je mi docela jedno, jestli je Váš přítel Řek. Prostě si to vyložil naprosto špatně jako oslovení (a přitom jde o žadatele) a nikoliv jako žádost k někomu (Bohu Otci) něčím jménem (Ježíšovým, žadatelovým). Až tomu porozumíte - proč ''mým jménem'' (žadatelovým, Ježíšovým) a v kontextu J14 je psáno o těch podmínkách, za kterých je to možné, pak budu s Vámi pokračovat dále. Stačí prozatím, jestli alespoň tady uznáte, že se nemýlím 'jako obvykle' já (s ironií), ale Vy.

Vše další, co jste ve svém příspévku napsal směrem k Vámi zaškatulkovaným šalomákům, mě jen přesvědčuje o Vaší manipulaci. Buď mi takové věci psát nebudete a budete tak laskav debatovat o tématech, anebo jdu pryč od jakékoliv snahy s Vámi se něčeho dobrat.

Mám teď zkouškové období a opravdu nemíním ztrácet čas s člověkem, co mi pořád předhazuje nějaké to bláto o druhých a nevidí si ani na špičku nosu. Píšete neustále o tom, že se nemá vytrhávat z kontextu a teď zrovínka jste to se svým kamarádem předvedl na plno.

Uvidím, jak zareagujete a podle toho se zařídím a zareaguji i k ostatnímu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJI (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pondělí, 28. květen 2018 @ 10:40:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Předně: Pokud máš pocit, že manipuluji, a nepíšu o vás šalomácích pravdivě, tak mi nejprve vysvětli žerykovo odvození toho, že Kristus nebyl vůbec vzkříšen tělesně. Trval si na svém, i když jsem mu vypsal verše, které o vzkříšení v těle z masa a kostí hovoří naprosto explicitně. Pokud jsi tady tu včerejší diskuzi nepostřehl, tak Ti ji milerád vyhledám... Nenechám se však napadat za to, že vytrhávám věci z kontextu od skupiny lidí, kteří pracují s textem i se slovy samotnými tak svévolným způsobem, že jsem se z něčím podobným dosud v životě nesetkal - toto prosím neber osobně, ale je to vzkaz skupině šalomáků, ke které ses v podstatě přihlásil. Pokud máš problém s tím, že co píšu o vás, je pravda pravdoucí, tak se raději opravdu nebavme. Já to zapotřebí nemám.


Jinak jen velmi stručně: To zájmeno tam pochopitelně není, proto tam není ani v otrocky doslovném Pavlíkově překladu, který je fajn, ale někdy zní až krkolomně, jak je doslovný. Sám znám docela dobře anglicky, a vím, že překládat slovo od slovíčka z jednoho jazyka do druhého mnohdy může dost výrazně změnit význam (zejména nejedná-li se o dva jazyky stejného původu, jako třeba slovanské, germánské, apod.). Mně nešlo o doslovný překlad, ale o překlad smyslu. A to s prominutím můj kamarád Řek ví určitě mnohem lépe než tady kdokoliv z nás (navíc studoval přímo starověkou řečtinu, velmi ho to bavilo a patřil k nejlepším studentům - což je pro mne dostatečný důvod věřit mu více než šalomákům, a snad i více než všem českým překladatelům). S jeho angličtinou to však není nejslavnější, proto se jej někdy doptávám, abych si byl jistější, jak věci vlastně myslí.

O dalším porozumění toho celého kontextu se můžeme bavit, pokud budeš chtít, a pokud mi uspokojivě vysvětlíš toho žeryka z úvodu. Jinak zase nebudu chtít já, pakliže se nenajde ne-šalomák, který by zájem pokračovat měl. Na vysvětlení "toho žeryka" trvám, protože to včera bylo aktuální a celý můj komentář na adresu některých šalomáků byl vedený právě z tohoto důvodu... a to nehovořím o tom, jak jsi začal: "tak nesmyslnou hloupost jsem už dlouho nečetl" - Ty, Čech hrající si na nějakého hebreje, a soudíš člověka, který má k řečtině neskonale blíže než Ty, takto neomaleným způsobem... pak něco o špičce nosu zní opradu věrohodně... :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ T (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pondělí, 28. květen 2018 @ 19:48:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>Předně: Pokud máš pocit, že manipuluji, a nepíšu o vás šalomácích pravdivě, tak mi nejprve vysvětli žerykovo odvození toho, že Kristus nebyl vůbec vzkříšen tělesně.<<  Ale prosím Vás. Proč bych Vám, pane wolleku, měl vysvětlovat něco, co napsal pan zeryk a ne já? Jak vůbec takovou věc po mně můžete chtít. Ne, na to Vám neodpovím, ačkoliv asi vím, co má pan zeryk na mysli. 
>>Pokud máš problém s tím, že co píšu o vás, je pravda pravdoucí, tak se raději opravdu nebavme. Já to zapotřebí nemám.<< Ano, mám problém s tím, jakým způsobem se tady nejen k druhým, ale zvláště když se vyjadřujete o druhých, se kterými nesouhlasíte a nemáte stejné názory. A ještě k tomu chcete, abych se do toho s Vámi zapojil. Tady na GS je tento nešvar dost rozšířený. Už Vám nejde o diskuzi na téma, o stále poznávání, naučení, prohlubování, ale o vyhranění Vašich zkostnatělých názorů, takzvaných autoritativních dogmatických pravd. A přitom Písma mají být studnicí moudrosti, stálým nalezištěm poznání a novým hlubším čerstvým odhalováním pravdy v proměnách každé doby. Ne nemám důvod debatovat s lidmi, kteří pravdu zatemňují vlastními úsudky o druhých a s jazykem mysli, kterou propůjčují zlému. Nezajímají-li Vás názory druhých, v nichž i tak můžete nalézt jakoukoliv špetku pravdy, jakkoliv Vašim názorům protikladných, viděných z jiného úhlu na stejnou věc, pak taková diskuze pro mne nemá žádný smysl, protože bude jen o tom, jak jeden prosazuje sebe nad druhého v zajetí svých sebeobranných vášní. A to nikdy nepovede k pokoji, ale ke svárům, které lze tady v poslední době číst příliš mnoho. O diskuzi s Vámi opravdu ztrácím zájem.

>>O dalším porozumění toho celého kontextu se můžeme bavit, pokud budeš chtít, a pokud mi uspokojivě vysvětlíš toho žeryka z úvodu. Jinak zase nebudu chtít já, pakliže se nenajde ne-šalomák, který by zájem pokračovat měl. Na vysvětlení "toho žeryka" trvám, protože to včera bylo aktuální a celý můj komentář na adresu některých šalomáků byl vedený právě z tohoto důvodu... 
<< Co se týče překladu J 14:14, mám tuto mini-ne-debatu s Vámi za uzavřenou. Ani zde jste prostě z kontextu nebyl ani náznakově ochoten se zamyslet nad hlubším významem Ježíšových slov a stále jen kloužete po povrchu. Rozumím, že s Vašim pojetím alegorického výkladu doslovně psaného významu to nechápete, ačkoliv jde o nacházení přenesených a hlubších významů Písma. Nic proti tomu nemám, když lidé nerozumí. Jen vím, že se prostě neprotneme v porozumění. Vaši podmínku - vysvětlení pana zeryka - jednoznačně zamítám, jak jsem psal výše. S tím na mne nechoďte.

>>to nehovořím o tom, jak jsi začal: "tak nesmyslnou hloupost jsem už dlouho nečetl" - Ty, Čech hrající si na nějakého hebreje, a soudíš člověka, který má k řečtině neskonale blíže než Ty, takto neomaleným způsobem... pak něco o špičce nosu zní opradu věrohodně... :-)<<  Pane, tohle si strčte za klobouk. Na tom, že jsem tak nesmyslnou hloupost dlouho nečetl, trvám. Ale klidně můžete oslovovat v prosbě někoho jeho jménem. Kontext, na který jsem ukazoval už dříve, jste v úvahu vůbec nevzal. Tím bych to s Vámi tady uzavřel.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJI (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pondělí, 28. květen 2018 @ 17:12:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Voto, pokračování mé odpovědi, či spíše výpovědi svědectví šalomáků najdeš níže v odpovědi žerykovi s časem: 28. květen 2018 @ 17:06:29. Byl bych rád, abys mi jeho počínání opravdu vysvětlil, ne za něj, ale za sebe, jak tomu rozumíš sám.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ T (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pondělí, 28. květen 2018 @ 20:02:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ne to dělat nebudu. Nejsem mluvčím nikoho zde. Ale pokud bude třeba, postavím se na stranu těch, na které tak zbytečně útočíte. Rovný přístup je v synagogách zaručen, ať je někdo bohatý nebo chudý a nikdo se nad druhého nenadřazuje pro své jmění a druhým nepohrdá ze závistivosti, že má více. Rovný přístup platí pro každého, kdo se proviňuje. Vy však vytváříte rozdíly mezi lidmi na základě rozdílnosti jejich a vašich vyznání víry pro imaginární hříchy.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BO (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pondělí, 28. květen 2018 @ 20:46:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//Ne to dělat nebudu. Nejsem mluvčím nikoho zde.

Tak jsi se laskavě mohl zdržet komentáře k mému slovu na adresu žerykova podlého počínání, když to sám neumíš nebo nechceš zdůvodnit. Jinak bych to po Tobě samozřejmě vysvětlovat nechtěl. Ale když podle Tebe kydám bláto, tak by sis to laskavě obhájit umět měl... Já bych to tedy na Tvém místě neudělal, nebo bláto nekydal - asi tak nějak...

//Rovný přístup je v synagogách zaručen, ať je někdo bohatý nebo chudý a nikdo se nad druhého nenadřazuje pro své jmění a druhým nepohrdá ze závistivosti, že má více.

OK, v pořádku. Sice nevím, jak v synagógách a kterých, ale ten postoj je správný :-).

//Vy však vytváříte rozdíly mezi lidmi na základě rozdílnosti jejich a vašich vyznání víry pro imaginární hříchy.

Už jsem psal mnohokrát, že to není o náboženském vyznání, ani o názorech, ale o způsobu vyjadřování, argumentaci, o způsobu myšlení, zacházení s fakty, atd. atd. - Prosím, nepodsouvej mi šalomácké postoje, když jsem navíc své skutečné už vyjádřil mnohokrát (pokud si je z mého projevu nedokážeš vyčíst sám).

Hlavní otázku, kterou byste si jako šalomáci měli poctivě ve svém svědomí položit a odpovědět, je skutečný důvod, proč se sem na GS tak houfně přesouváte, když snad jasně víte, že jde o křesťanský server, nikoliv šalomácký, a tedy můžete celkem oprávněně a předvídatelně očekávat, že tu vaše názory, zejména v tom podání, jak od většiny z vás zaznívají, nijak vítány nebudou - ba právě naopak. Napsat, že Ježíš není Bůh, že Ježíš nebyl vůbec vzkříšen, a když se křesťané oprávněně ozvou, tak začít machrovat, že kristovci boha v srdci nemají, ale šalomák ano - a chlubit se tím v různých obměnách stále dokola, to je tak neskutečně troufalé, podlé a malé, že se divím, že to alespoň ti rozumější z vás neprokouknou a nedistancují se od toho.

//postavím se na stranu těch, na které tak zbytečně útočíte

Kdyby ses raději postavil vždy na stranu pravdivosti - jinak to jsou prázdné řeči.

Tato má odpověď budiž odpovědí i na další Tvůj komentář (výše), který je velmi podobný, a také docela o ničem (kromě Tvých projekcí a nepovedených soudů). Já mám zájem diskutovat jen s lidmi přímými, pravdivými, pravdu hledajícími - a to celkem bez ohledu na jejich názory. S mnoha takovými jsem v minulosti diskutoval, a často si to užíval a taky podle toho dostával zpětné vazby od nekřesťanů. Takže vím velmi dobře, jak jsou ty vaše projekce lživé, a nebojím se to napsat. Není na nich pravdy zhola nic. Je to jen a jen o vašich způsobech, nikoliv o názorech. To si laskavě zapamatuj.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNIT (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pondělí, 28. květen 2018 @ 22:50:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
wollek


proč se sem na GS tak houfně přesouváte, když snad jasně víte, že jde o křesťanský server...


martino


ono jde spíše o ekumenický server...kdyby šlo o křesťanský, jinak by zde nebyli odpadlíci a sektáři jako Myslivec, Franta atd...jistě i wollek, který sám neví čí je a kam patří...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNIT (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Úterý, 29. květen 2018 @ 06:03:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No Trollku ty jsi stále stejně ukecaný, už chápu, že si lépe rozumíš se stejně ukecaným Nepřihlašeným...:)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY U (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Úterý, 29. květen 2018 @ 09:12:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Skutečně plnohodnotný, věcný komentář k tématu, prostý jakýchkoliv osobních invektiv a k tomu s perfektní logickou argumentací - už se nevidím, že i mikima tu někdo zmínil mezi šalomáky. Základ, který je spojuje, sice leží jinde (nevíra v Krista), ale ovoce, které nesou, je tak podobné, že se tomu až nechce věřit :-).


PS: Předpokládám, že se autor této skvostné a hodnotné poznámky náležitě shlédl v tučném komentáři u mne výše a zřejmě to neunesl :-). Jiný kontext tohoto diskuzního "vstupu" tam stěží nalézati...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTA (Skóre: 1)
Vložil: martino v Úterý, 29. květen 2018 @ 21:47:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
wollek


Skutečně plnohodnotný, věcný komentář k tématu...


martino


Ale. ale ty nesleduješ diskusi? Jen se zde trapně předvádíš a asi ti uniklo, že já jsem zde již plnohodnotný a skutečný komentář k tématu dodal, což ty zatím ne. Prostě jsem definitivně umlčel Myslivce a jeho satanské srač..., že Bůh není Bůh....ten tomu zas dal a ty si ho za to pochválil. Takže jsi stejný.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Neděle, 27. květen 2018 @ 15:30:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
/// kdyby šalomáci měli v pohledu na Krista alespoň špetku pravdy.///

předně Šalom vám bratří,

Ačkoli jsme dříve viděli Krista po lidsku, nyní ho už takto neznáme.

To proto,že zemřel, a živá mrtvola je protimluv.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 27. květen 2018 @ 15:42:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//To proto,že zemřel, a živá mrtvola je protimluv.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Neděle, 27. květen 2018 @ 15:46:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
co se tak "ježíš", vždyť pracuji s textem jak každý druhý, to ,že mrtvoly neožívají ( tělesně) a ,že Pavel píše o duchovním vzkříšení z mrtvých je snad jasné i pozorovatelníkovi :)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJI (Skóre: 1)
Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Neděle, 27. květen 2018 @ 15:51:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Možná něco k zamyšlení... Proč "vzkříšeného Ježíše" nikdo z jeho blízkých nejprve nepoznával?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ T (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Neděle, 27. květen 2018 @ 15:57:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to protože,to nebyl tělesně On (tedy jakože oživnutá mrtvola)....

jenže víra v zmrtvýchvstání nebyla vírou pohanů....

ale pohané věří na doslovnou proměnu mrtvého těla v živé tělo, otázkou zůstává :proč?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BO (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 27. květen 2018 @ 16:47:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jestli jsi psal přesně to, tak napiš jasně, co si myslíš - nepotřebuji trávit celé odpoledne v odpovídání někomu, kdo točí, jak se mu to líbí, a možná se u toho pak velmi dobře baví :(

Lk 24:36  Když o tom mluvili, stál tu on sám uprostřed nich a řekl jim: "Pokoj vám.".
37  Zděsili se a byli plni strachu, poněvadž se domnívali, že vidí ducha.
38  Řekl jim: "Proč jste tak zmateni a proč vám takové věci přicházejí na mysl?
39  Podívejte se na mé ruce a nohy: vždyť jsem to já. Dotkněte se mne a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti, jako to vidíte na mně."
40  To řekl a ukázal jim ruce a nohy.
41  Když tomu pro samou radost nemohli uvěřit a jen se divili, řekl jim: "Máte tu něco k jídlu?"
42  Podali mu kus pečené ryby.
43  Vzal si a pojedl před nimi.

Měl jsi na mysli i přesně toto? Tedy, že vzkříšený Ježíš měl normální tělo z masa a kostí, a dokonce požádal o jídlo? Že to nebyl žádný vzkříšený duch, nebo co? O co ti vlastně v tom, co tu trousíš, ve skutečnosti jde? Vysvětli to, protože se nechci zase dočkat tvého kontra, že ti nerozumím a podobně. Napiš to jasně, jako píše třeba wollek, a snaž se minimalizovat možnost nedorozumění.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNIT (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Neděle, 27. květen 2018 @ 17:16:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
vždyť jsem psal ,že nevěřím (společně s částí šalomáků) na tělesné vzkříšení a na tělesné zmrtvýchvstání,to je snad dostatečně srozumitelné.

člověk (Ježíš byl člověk) umírá jen jednou (tělesně),tak jako i Ježíš zemřel jen jednou (smrtí na dřevě).

Zmrtvýchvstání není učení po tělesné smrti. (v jednotlivostech je, totiž lze to tak nazývat)

Ježíš (tedy mrtvé tělo) bylo pohřbeno, a to je (bývá to ) konec. Žádné obživlé mrtvoly .

Skutečnost duchovního prozření učedníků (spisy jsou psány zpětně...)znamená vidět skutečnost (skutečného Ježíše) ,a jak lépe popsat skutečnost než skutečným Ježíšem ?

Pro mně to znamená,že Ježíšovo tělo "mrtvoly" zůstalo nadále mrtvolou, a zmrtvýchvstání je pochopení duchovní podstaty bytí,života...vše se odehrává za života a ne až po smrti.
Ptáš se kdo byl Ježíš co měl ruce i nohy,a jedl ? Přece člověk a ne duch, a takového učitele šalomáci čekali po smrti Mesiáše....


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY U (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 27. květen 2018 @ 17:40:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na takto jsem ti původně rozuměl...

//Ptáš se kdo byl Ježíš co měl ruce i nohy,a jedl ? Přece člověk a ne duch, a takového učitele šalomáci čekali po smrti Mesiáše....

...ale tímto jsi tomu zase zasadil ránu....

Nicméně Písmo jasně hovoří o tělesném vzkříšení Krista. Můj původní komentář (včera 13:57:22) na adresu místních šalomáků tedy považuji za správný, pravdivý a oprávněný, o čemž svědčí i tato tvá slova: "Skutečnost duchovního prozření učedníků (spisy jsou psány zpětně...)".


V tuto chvíli je tato část diskuze pro mne uzavřená.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ T (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 27. květen 2018 @ 16:11:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Sk 2:32  Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit.

Sk 3:15  Původce života jste zabili, Bůh ho však vzkřísil z mrtvých a my jsme toho svědky.

Sk 4:10  vězte vy všichni i celý izraelský národ: Stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. 

Sk 5:30  Bůh našich otců vzkřísil Ježíše, kterého vy jste pověsili na kříž a zabili;

Sk 13:37  Ten však, kterého Bůh vzkřísil, se neobrátil v prach.

1 Kor 15:11  Ať už tedy já, nebo oni - tak zvěstujeme a tak jste uvěřili.
12  Když se tedy zvěstuje o Kristu, že byl vzkříšen, jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není zmrtvýchvstání?
13  Není-li zmrtvýchvstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus.
14  A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je i vaše víra,
15  a my jsme odhaleni jako lživí svědkové o Bohu: dosvědčili jsme, že Bůh vzkřísil Krista, ale on jej nevzkřísil, není-li vzkříšení z mrtvých.
16  Neboť není-li vzkříšení z mrtvých, nebyl vzkříšen ani Kristus.
17  Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších,
18  a jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu.
19  Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí!
20  Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli.
21  A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i zmrtvýchvstání:
22  jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života.


... a mnoho dalšího v Písmu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BO (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Neděle, 27. květen 2018 @ 16:24:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
a přesně to jsem psal, to nebyli pohané co věřili na zmrtvýchvstání ale židé, tedy šalomáci :) a ti nevěří na pohanské nesmysly....

jen jednou je uloženo lidem zemřít (tělesně) ale duchovně kolikrát chceš :)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNIT (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 27. květen 2018 @ 16:52:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pardon, ten předchozí příspěvek jsem chtěl poslat sem, tak jej zopakuji:

//a přesně to jsem psal, to nebyli pohané co věřili na zmrtvýchvstání ale židé, tedy šalomáci :) a ti nevěří na pohanské nesmysly....

Jestli jsi psal přesně to, tak napiš jasně, co si myslíš - nepotřebuji trávit celé odpoledne v odpovídání někomu, kdo točí, jak se mu to líbí, a možná se u toho pak velmi dobře baví :(

Lk 24:36  Když o tom mluvili, stál tu on sám uprostřed nich a řekl jim: "Pokoj vám.".
37  Zděsili se a byli plni strachu, poněvadž se domnívali, že vidí ducha.
38  Řekl jim: "Proč jste tak zmateni a proč vám takové věci přicházejí na mysl?
39  Podívejte se na mé ruce a nohy: vždyť jsem to já. Dotkněte se mne a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti, jako to vidíte na mně."
40  To řekl a ukázal jim ruce a nohy.
41  Když tomu pro samou radost nemohli uvěřit a jen se divili, řekl jim: "Máte tu něco k jídlu?"
42  Podali mu kus pečené ryby.
43  Vzal si a pojedl před nimi.

Měl jsi na mysli i přesně toto? Tedy, že vzkříšený Ježíš měl normální tělo z masa a kostí, a dokonce požádal o jídlo? Že to nebyl žádný vzkříšený duch, nebo co? O co ti vlastně v tom, co tu trousíš, ve skutečnosti jde? Vysvětli to, protože se nechci zase dočkat tvého kontra, že ti nerozumím a podobně. Napiš to jasně, jako píše třeba wollek, a snaž se minimalizovat možnost nedorozumění.


PS: Dodávám, židé nejsou šalomáci, a z evangelií je jasné, že ve zmrtvýchstání nevěřil skoro nikdo. Prakticky všichni byli udiveni, měli tendenci nevěřit tomu, co vidí. Však si to přečti, než tu začneš bez rozmyslu a nejasně psát. Už se ti podařilo dokonale zamotat to, co si vlastné o tvém názoru mám myslet. Tak už si raději nemyslím nic, a jen tě žádám, když už tu přispíváš, abys napsal jasně, čemu věříš (ohledně tohoto tématu).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ T (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 27. květen 2018 @ 16:32:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//Možná něco k zamyšlení... Proč "vzkříšeného Ježíše" nikdo z jeho blízkých nejprve nepoznával?

Mé zamyšlení proběhlo takto: Opravdu jej nikdo z jeho blízkých nepoznal? Kolik dalších jich kromě nějakého Kleofáše se svým kámošem na cestě do Emaus, ještě bylo? Nevěřící Tomáš, který poznal, ale nechtělo se mu to uvěřit?

Jak jsi na to přišel, že nikdo? Nebo to byl chyták, snaha nepřímo pomoci žeryčkovi? Znovu jsem si popis událostí ve všech čtyřech evangeliích narychlo přečetl a o nepoznání vyjma těch dvou ani slovo. Jenom mnoho slov o nevíře, když o zprávu o vzkříšení měli z doslechu. I ta Maria, jak se u hrobu otočila, poznala Ježíše (Jan 20:16).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BO (Skóre: 1)
Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Neděle, 27. květen 2018 @ 19:55:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Matouš - ženy nejprve spatří "anděla" a až pak se potkají s Ježíšem
Marek - původně končí prázdným hrobem, vyprávění o vzkříšení je pozdější dodatek
Lukáš - učedníci dlouho Ježíše fyzicky nepoznávají, než jim to sám zjeví
Jan - Marie Ježíše fyzicky nepoznává (myslí si, že je to zahradník)

Dost nesrovnalostí. Těžko věřit, že by mohlo jít o tělesně identického člověka ve smyslu obživlé mrtvoly. Nadto myšlenka, že duch "vítězí" nad hmotou (tělem) skrze hmotu (tělo) je absurdní sama o sobě. Vítězství nad hmotou (tělem) je logicky v tom, že tělo již není potřeba. Tělo je omezením. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNIT (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Neděle, 27. květen 2018 @ 20:05:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 • Byl usmrcen v těle, ale obživen Duchem.
 • Tehdy také přišel vyhlásit zvěst duchům ve vězení,


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNIT (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 27. květen 2018 @ 23:51:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//Matouš - ženy nejprve spatří "anděla" a až pak se potkají s Ježíšem

Ony nepotkaly "anděla", ale anděla. A pak spatřily Ježíše. Žádné nepoznání tam nebylo.

//Marek - původně končí prázdným hrobem, vyprávění o vzkříšení je pozdější dodatek

Ano o dodatku mnozí spekulují. Ruku do ohně bych nedal za to, že to evangelium bylo původně sepsáno i s tím závěrem. Ale to na situaci - zejména v kontextu naší diskuze - naprosto nic nemění. A nemění to ani nic na důvěryhodnosti sdělení o zmrtvých vstání Krista.

//Lukáš - učedníci dlouho Ježíše fyzicky nepoznávají, než jim to sám zjeví

Kde? Byli tam ti dva na cestě do Emaus. Ostatním se zjevil a poznali jej. Toto přece není žádné nepoznání, ale spíše neschopnost uvěřit, že ke vzkříšení opravdu došlo. Umíš si sám představit něco takového prožít a být na místě apoštolů?

35  Oni pak vypravovali, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat, když lámal chléb.
36  Když o tom mluvili, stál tu on sám uprostřed nich a řekl jim: "Pokoj vám.".
37  Zděsili se a byli plni strachu, poněvadž se domnívali, že vidí ducha.
38  Řekl jim: "Proč jste tak zmateni a proč vám takové věci přicházejí na mysl?
39  Podívejte se na mé ruce a nohy: vždyť jsem to já. Dotkněte se mne a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti, jako to vidíte na mně."
40  To řekl a ukázal jim ruce a nohy.
41  Když tomu pro samou radost nemohli uvěřit a jen se divili, řekl jim: "Máte tu něco k jídlu?"
42  Podali mu kus pečené ryby.


Jan - Marie Ježíše fyzicky nepoznává (myslí si, že je to zahradník)

Psal jsem Ti, že se pak otočila k Ježíši. Takže to není tak, že by ho nepoznala. Slyšela hlas, patrně viděla siluetu osoby, předpokládala, že je to zahradník (asi to bylo nejpravděpodobnější) - nenapadlo by jí, že k ní může hovořit někdo, kdo pár dní před tím tragicky zemřel. To snad dá rozum. Jak se otočila k Pánu Ježíši, okamžitě jej poznala.

Tady je asi matoucí Ekumenický překlad Jan 20:14, který praví, že nepoznala Ježíše - nezdálo se mi to, tak jsem si našel překlady další. Do jednoho tvrdí, že nevěděla, že je to Ježíš. To evidentně znamená, že jej neviděla dostatečně, ne že by jej nepoznala:

CSP   Když to řekla, otočila se dozadu a uviděla tam stát Ježíše; nevěděla však, že je to Ježíš
MPCZ   Pověděvši tyto věci, obrátila se dozadu a spatřuje Ježíše, an tam stojí; a nevěděla že je to Ježíš.
OP   Po těch slovech se obrátila a viděla za sebou stát Ježíše, ale nevěděla, že je to on
NBK06   Po těch slovech se obrátila a uviděla tam stát Ježíše (nevěděla ale, že je to on).
B21P   Po těch slovech se obrátila a uviděla tam stát Ježíše (nevěděla ale, že je to on).
JB   Po těch slovech se obrátila a vidí Ježíše, který tam stál, ale nevěděla, že je to Ježíš

Ve verši 16. pak všechny překlady svorně tvrdí, že se obrátila a okamžitě jej poznala: 

„Marie!“ řekl jí Ježíš. Obrátila se a zvolala hebrejsky: „Rabboni!“ (což znamená „Učiteli“). 

Těžko z těchto strohých popisů přesně odhalit, co Marie prožívala, ale na nepoznání podobné těm dvěma na cestě do Emaus to rozhodně nevypadá. Spíše bych řekl, že jej neprve záhlédla jen jako postavu, a pak je skutečně viděla tváří v tvář - jinak ten text moc nedává smysl, i když to tak exaktně popsané není:

Kde máš tedy to nikdo blízký?

//Dost nesrovnalostí. Těžko věřit, že by mohlo jít o tělesně identického člověka ve smyslu obživlé mrtvoly.

No, popravdě, já vidím především nesrovnalosti v tom, co čteš a jak to vykládáš. Souhlasím, že těžko uvěřit - ale to je přesně to, s čím se řada Ježíšových blízkých potýkala. Nemyslím si, že v jejich kůži bych na tom byl o mnoho lépe. Ale poznat Jej, opravdu poznali. A tělesně vzkříšený byl - tedy byl podle Písma, ať už se to šalomáci snaží překroutit jakkoliv - jak jsem napsal, je mi milejší upřímnější postoj pozorovatelníka než toto překrucování zjeveného.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY U (Skóre: 1)
Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Pondělí, 28. květen 2018 @ 19:52:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jen krátce. U Matouše jde o to, že ženy dostali instrukce od anděla předem a tedy nepoznali Ježíše sami od sebe a nezávisle. Ale přesto uznávám, že slovo "nikdo" nevystihuje plně všechny souvislosti. Pro mě je docela dost směroplatné, že nejmladší evangelium původně příběh o vzkříšení neobsahovalo. Dále nejsem vázán hermeneutickým přístupem k biblickým textům ve smyslu jejich maximální vzájemné harmonizace jako Ty. Vidím rozdílné příběhy a hledám kondensační jádro, na kterém vykrystalizovaly. Myslím, že už jsme to kdysi probírali. Vidím tak 5-6 variant jak se vše mohlo skutečně odehrát (včetně klasického křesťanského výkladu), ale ani jedna nevysvětluje uspokojivě všechny souvislosti. A úpřimně na můj reálný život nemá pravdivost nějaké verze historické (či legendární, mytické) události žádný vliv. Takové bádání je pro mě spíše "koníčkem" a nejde při něm vůbec o moje přání nebo víru... Tak nevím zda má smysl o tom debatovat, když zde  v tomto vlákně i z Tvé strany opět převládají emoce. Nemám zájem jitřit emoce. K debatě s Tebou bych přistoupil, kdyby ses seznámil i s neapologetickou literaturou k tématu. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTA (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pondělí, 28. květen 2018 @ 20:15:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//K debatě s Tebou bych přistoupil, kdyby ses seznámil i s neapologetickou literaturou k tématu.

Mám obavy, že by takové seznámení a studium bylo nad rámec mých časových možností, které mohu GS věnovat. Ostatně, od toho jsou také ty různé diskuze, abychom si předávali informace - nejen své vlastní, ale třeba i z jiných zdrojů.

K tématu/Tvé odpovědi: Ženy byly informovány andělem. Ale z toho nijak neplyne, že bez toho by Ježíše bývaly nepoznaly. Pořá nevím o nikom dalším než těch dvou při cestě do Emaus. Pokud jde o Markovo evanglium, nejsem ani přesvědčený, že muselo být nejmladší, a ani o tom, že nutně neobsahovalo ten dovětek. Více o tom tady:


Mně osobně ta nejkratší verze smysl moc nedává, jedině by jí někdo napsal v tom okamžiku, kdy její děj končí - jinak snad uznáš, že by to bylo jaksi nedokončené, useknuté, že takový závěr díla tohoto rozsahu je vysoce nepravděpodobný... Faktem je však i to, že přesto je v něm zmíněno vzkříšení Krista, což by mělo být podle kritiků či pochybovačů naprosto zásadní. Nicméně z mého pohledu je vůbec nejdůležitější to, že původní apoštolové skutečně o vzkříšení Krista byli přesvědčení, stejně jako pozdější apoštol Pavel. Ať už byla evangelia napsána kdykoliv (to nikdo stejně přesně neví, a dedukce, jež se k datování používají, jsou značně spekulativního charakteru), prakticky jisté je to, že bez vzkříšení Ježíše by se křesťanství vůbec nerozšířilo, a nějaké evangelium či jeho závěr by na to rozšíření nemohlo mít žádný zásadní vliv. O tomto jsem přemýšlel už hodně dávno a vidím to pořád stejně, třebaže jsem se setkal s mnoha lidmi, co měli tendenci argumentovat podobně jako Ty.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ (Skóre: 1)
Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Pondělí, 28. květen 2018 @ 22:23:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mám obavy, že by takové seznámení a studium bylo nad rámec mých časových možností, které mohu GS věnovat. Ostatně, od toho jsou také ty různé diskuze, abychom si předávali informace - nejen své vlastní, ale třeba i z jiných zdrojů.

-------------------------

Možná by právě ten čas byl efektivněji využitý než hádáním na GS. Je vždy lepší nahlédnout na věc z různých úhlů, nezaujatě vše promyslet (jde to vůbec z pozice nábožensky věřícího?) a pak třeba zaujmout nějaké stanovisko a třeba taky ne. Podle mě má být člověk realista a přijímat jen to co si prověří a ověří. Nejprve je ale nutné prověřovat a ověřovat. Je psáno:

Všeho zkuste; což dobrého jest, toho se držte.

Tedy ne jít, nic nezkoumat a podržet první věc, na kterou narazím! 

Protože jsem realista, vím, že vzkříšení je v zásadě možné a uskutečnitelné. Je důležité si uvědomit jaké složky vytváří člověka a že tělo je z těchto složek "nejhrubší" (hmota je kondenzovaná energie). Člověk nemusí (možná ani nesmí) být vědcem, aby všechny tyto kvality v sobě postupně odhalil. Jen se musí ptát kým je.

Ježíš jim řekl: „Ještě na krátký čas je mezi vámi světlo. Choďte, dokud máte světlo, aby vás nezachvátila tma; kdo chodí ve tmě, neví, kam jde.
Pokud máte světlo, věřte v světlo, abyste byli syny světla.“ Toto pověděl Ježíš, pak odešel a skryl se před nimi.

Ztotožnění se světlem je více než vzkříšení těla. Vzkříšení k "věčnému životu" není vzkříšením těla, ale ztotožnění se světlem a toto světlo není světlem ve smyslu elektromagnetického vlnění. Jen ten kdo se nezrodí, žije totiž "navěky". Zrození do světa tvarů a vyhraněného jáství sebou nese předzvěst zániku.

35. Někdo ale řekne: "Jak budou mrtví vzkříšeni? A v jakém přijdou těle?"
36. " nemoudrý! To, co ty rozsíváš, nebude obživeno, pokud to nezemře.
37. A co rozsíváš? Ne to tělo, které povstane, ale holé zrno - možná zrno pšenice nebo nějaké jiné.
38. Bůh mu však dává tělo, jak sám chtěl, totiž každému z těch semen jeho vlastní tělo.
39. Každé tělo není stejné, ale jiné je tělo lidské, jiné tělo zvířecí, jiné zase rybí a jiné ptačí.
40. Jsou také těla nebeská a těla pozemská; ale jiná je sláva nebeských a jiná pozemských.
41. Jiná je sláva slunce, jiná sláva měsíce a jiná sláva hvězd, neboť hvězda od hvězdy se liší ve slávě.
42. A tak je to také se zmrtvýchvstáním. Rozsívá se v pomíjivosti, křísí se v nepomíjivosti.
43. Rozsívá se v hanbě, křísí se ve slávě; rozsívá se ve slabosti, křísí se v moci.
44. Rozsívá se tělo tělesné, křísí se tělo duchovní. Je tělesné tělo, je i tělo duchovní.
45. (Tak je to i napsáno: "První člověk, Adam, se stal živou duší." Poslední Adam se stal obživujícím duchem.)
46. Nejdříve však není to duchovní, ale to tělesné, a potom to duchovní.
47. První člověk byl ze země, z prachu, druhý člověk je sám Pán z nebe.
48. Jaký byl ten z prachu, takoví jsou i ti, kdo jsou z prachu; a jaký ten nebeský, takoví i nebeští.
49. A jako jsme nesli obraz toho, který byl z prachu, tak poneseme i obraz toho nebeského.
50. Říkám vám, bratři, toto: tělo a krev nemohou být dědici Božího království a pomíjivost nezdědí nepomíjivost.


Atd... Kdo může pochopit ať pochopí...]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLA (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pondělí, 28. květen 2018 @ 22:56:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dovolím si jen přidat, že apoštol Pavel pro zmrtvých vstalé tělo užívá pojem sóma a nikoli sarx. Hebrejský pohled (spíše evangelistů) na zmrtvých vstání lze také vypozorovat z toho, proč chtěli strážit vchod do hrobky, do níž bylo uloženo Ježíšovo tělo a čemu zabránit. Dobrou s mrkem.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Z (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Úterý, 29. květen 2018 @ 05:56:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
osobně si myslím podle Písma, že Pán Ježíš Kristus vstal v tom samém těle ve kterém zemřel, nevěřím tedy na něčí pohádky jako např. u SJ, že Ježíš vstal jako duch, to je naprostý nesmysl a vědomá lež. Všichni, kteří budou vzkříšení dostanou stejné fyzické tělo ve kterém zemřeli a to budou mít nové oslavené stejně jako má Pán Ježíš Kristus dnes. Stejná oslavená fyzická těla měli i ti, kteří vstali z mrtvých po vzkříšení Kristově ( a nejspíše byli vzati do nebe také, ale to se nikde nepíše, nevěřím, že nebyli vzati, žili na zemi znovu a pak znovu zemřeli).
Zkus si prostudovat biblickou archeologii a tam zjistíš, že po nich zbyly jen prázdné hroby (bez kostí), které viděl i R. Wyatt na Palestinském území v Jeruzalémě. Hroby byly pro osoby velké 2,5-3,5m, tedy pro ty, kteří žili před potopou, což byla tehdy normální výška lidí. Sranda bude až se s nimi někdy potkáme a poznáme, jak jsme za tu dobu zdegenerovali. Ale i my budeme potom růst do původní velikosti (když budeme pojídat plody ze stromu života, ale to v Písmu nenajdeš).]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Středa, 30. květen 2018 @ 21:46:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pane mikime. Člověk je bytost, která přesahuje tento ryze materiální, hmotný svět. Svou bytostí zasahuje do světů duchovních a svou bytostí je propojuje. Pokud Ježíš tedy vstal z mrtvých do těla zhmotněného, z masa a kostí, jaké měl před svou smrtí, a tedy do těla smrtelného, pomíjivého, vázaného na tento svět, pak by nebyl vzat - nevystoupil na nebesa k Bohu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 02. červen 2018 @ 17:50:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mojžíš a Eliáš mužové z masa a kostí, duchům by těžko apoštolové dělali stánky.

Matouš 17:3  A aj, ukázali se jim Mojžíš a Eliáš, rozmlouvající s ním.
4  A odpověděv Petr, řekl Ježíšovi: Pane, dobré jest nám tuto býti. Chceš-li, udělejme tuto tři stánky, tobě jeden a Mojžíšovi jeden a Eliášovi jeden.

Máš pocit, že byl Eliáš proměněn na ducha než vstoupil do nebe? O tom se v Písmu nepíše a Eliáš se stal tím kdo se dožijí 2PJK a budou vzati do nebe stejně jako On, v lidském těle, které bude na rozdíl od toho Eliášového proměněno (oslaveno) ještě nejspíše zde na zemi nebo nejpozději po cestě do nebeského království:

2 Královská 2:11  Takž stalo se, že když předce jdouce, rozmlouvali, aj, vůz ohnivý a koni ohniví rozdělili je na různo. I vstoupil Eliáš u vichru do nebe.


a co Henoch ten byl také podle Tebe vzat do nebe jako duch a ne v těle z masa a kostí?

Genesis 5:24  A chodil Enoch stále s Bohem a nebyl více vidín; nebo vzal ho Bůh.

Židům 11:5  Věrou Enoch přenesen jest, aby neviděl smrti, a není nalezen, proto že jej Bůh přenesl. Prvé zajisté, než jest přenesen, svědectví měl, že se líbil Bohu.


Ježíš byl vzkříšen v těle z masa a kostí a jedl rybu s apoštoly, což by jako duch 100% nemohl, to zda byl oslaven (krátkým přenesením do nebe a zpět jak někteří tvrdí) mezi tím než byl vzat nadobro z této země a nebo až v nebi po přenesení jak říká Písmo je jedno, protože dodnes zůstal člověkem oslaveným a ¨věřím, že jeho rány (jizvy po nich) uvidíme i při 2PJK.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Sobota, 02. červen 2018 @ 20:12:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je to však ona tělesnost zmrtvýchvstání, kterou slibuje víra? Joseph Ratzinger napsal ve výkladu Kréda: „Vzkříšení mrtvých (nikoli těla!) pojednává o spáse jednoho, nerozděleného člověka, nikoli o osudu jedné (snad se*****ární) části člověka. Tak je jasné (…), že vlastní jádro víry ve vzkříšení vůbec nespočívá v myšlence navrácení těla, na kterou jsme je ve svém myšlení zredukovali.“


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Neděle, 03. červen 2018 @ 23:02:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pane mikime. Písma, tedy nejen Tora, ale celý TaNaCh, včetně dnes již sepsané ústní tradice Talmudu s Mišnami, Midraši, Gemarami, ale i Kabalou jsou naučením pro člověka, pokladnicí Boží moudrosti pro tento život k dosažení života v tom příštím světě olam ha-ba. Učí nás, abychom dosahovali a snášeli nebe na zemi. Vnímáte-li tzv. Nový zákon, tedy Berit Chadašu jinak, rozporovat Vám to nechci.
Zmínil jsem se o tom, že apoštol Pavel neužil ve svém učení o vzkříšení pro tělo slovo sarx, ale soma. Ne všechno, co se zdá být viděno z masa a kostí musí být sarx. Ale zjednodušeně, ono oslavené tělo Ježíšovo, ačkoliv mělo fyzickou podobu, nemělo již fyzická omezení. Běžně se tedy ptám křesťanů, co rozumí pod pojmem oslavené. Mohu jen naznačit, ne přesvědčovat, že v hebrejštině se jedná o slovo znící šechinach. Mohu jen poukázat i na to, že třeba Abraham zemřel a byl pochován do hrobu, a stejně Ježíš prohlásil, že Bůh Abrahamův, Bůh Izákův, Bůh Jákobův, je Bohem živých a ne mrtvých a ve svém podobenství o boháčovi a Lazarovi zmínil, že Lazara přenesli andělé k otci Abrahamovi a boháč se ocitl v gehenně. Oba spatřili Abrahama v tělesné podobě. Boháč trpěl žízní, trpěl, prostě měl fyzické pocity. Písma je třeba vykládat doslovně pro tento život, ale nelze je jinak chápat, než jako obrazná vyjádření o světě příštím. Dokáže-li člověk propojit odraz nebeského zrcadla s odrazem pozemského zrcadla, pak i kdyby zemřel, bude žít a získá svou odměnu olam ha-ba, světě příštím, na kterém mu dnes a ve kterém mu zítra Bůh dá podíl věčného života. A ten život není o životě těla z masa, ač ho člověk má a přesahuje ho. Ježíš řekl, že po vzkříšení budou lidé jako andělé. Nevím, jak vnímáte anděly, ale zjednodušeně jde o posly Boží vůle. A takovími se pro nás stali ti, kdo ač zemřeli, stále mluví a Bůh je přítomen v jejich řeči života.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Neděle, 03. červen 2018 @ 23:11:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
hm... takovími (-ý-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pondělí, 04. červen 2018 @ 17:28:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...Ježíš řekl, že po vzkříšení budou lidé jako andělé. Nevím, jak vnímáte anděly, ale zjednodušeně jde o posly Boží vůle. 

Každopádně Ježíš když byl vzkříšen byl člověkem z masa a kostí, nikoliv duchem:

Lukáš 24:39  Vizte ruce mé i nohy mé, žeť v pravdě já jsem. Dotýkejte se a vizte; neboť duch těla a kostí nemá, jako mne vidíte míti.

Stejně tak budeme vzkříšení i my v našich tělech ve kterých jsme zemřeli stejně jako Pán Ježíš Kristus. Naše těla ale budou nová, oslavená a budeme jako andělé. Andělé (poslové) jsou jako my lidé, mají těla z masa a kostí, mají těla oslavená.
Oslavené tělo není duch. Nikdo z živých svatých, kteří se dožijí 2PJK a kteří hudou proměněni, tak se nestanou duchy, ale budou stále lidmi-člověky s proměněnými fyzickými těly stejnými jako mají andělé. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Úterý, 05. červen 2018 @ 18:57:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pane mikime, nemohu jinak než jen zopakovat, že vzkříšené tělo Ježíšovo (tedy Ježíš sám), ač mělo tvárnost fyzického těla (i na dotyk,, nemělo již fyzická omezení, která měla před jeho smrtí. Zjednodušeně bych  mohl napsat, že došlo k jeho  proměně, spíše přepodstatnění, ale nemyslím, že jde o vystižné vyjádření. Mohl bych napsat, že jeho esence byla ''řidší'', ale ani to nevystihuje podstatu. Bližší je, že forma jeho fyzického těla byla odhalena, vyšla na povrch. Jako by se šat převrátil naruby a co zvenčí nebylo vidět, stalo se šatem, skrze který lze vidět to, co bylo původně šatem. Všechno v tomto konečném světě se zhmotňuje, (zhušťuje), ale zároveň podléhá zániku, rozpadu a přeci nakonec přetrvává, ale v jiné podobě. To je příkladem pro porozumění, co je duševní tělo. A to předchází tělu  (po probuzení,  vstání - egejró) duchovnímu. Ale egejró není totéž, co anastasis (povstání, vzkříšení), ačkoli apoštol Pavel vysvětluje, že pokud není egejró (a nebylo Ježíšovo egejró), pak není ani anastasis. Ti, kdo přebývají v prachu země museji se nejprve egejró, aby nastalo anastasis. A nakonec bych k tomu jen upozornil na to, že ta vitální duše - hebrejsky nefeš - není přítomna jen v živém těle, ale také i v mrtvém a jeji zapotřebí oživit (oživovat), probudit nešamou skrze ruach (dchnutí). 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Úterý, 05. červen 2018 @ 20:54:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A nakonec bych k tomu jen upozornil na to, že ta vitální duše - hebrejsky nefeš - není přítomna jen v živém těle, ale také i v mrtvém a jeji zapotřebí oživit (oživovat), probudit nešamou skrze ruach (dchnutí). 

----------------

K doplnění a k diskusi. Obvyklé rozdělení přírody na životnou a neživotnou je matoucí a z hlediska hlubšího vhledu v zásadě nesprávné. Jenže člověk, který se identifikuje pouze se svým hmotným tělem, si navykne vše hodnotit a posuzovat pouze z tohoto hlediska (vyhraněného jáství) a sám sebe bude vždy považovat za nejvyššího rozhodčího veškerého dění (a je jedno, zda tak činí otevřeně nebo se ukrývá skrze personifikaci za například Svatého Ducha k němu hovořícího) a vytváří rozdělení, ve kterém nakonec sám uvázne. Vše je potenciálně životné, jelikož základní substance je všemu a všem společná. A je již jen věcí konvence, zda tuto základní substanci nazveme "hmotou" nebo "duchem". Toto poznání nebylo utajeno těm, kteří sepisovali svaté texty (jak naznačuje výše citovaná věta), ale zůstává ukryto těm, kteří lpí na doslovném výkladu - tělesném chápání skutečností duchovních.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Úterý, 05. červen 2018 @ 21:21:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Melissokomosi,

měl bych na Tvá tvrzení několik otázek:

//Obvyklé rozdělení přírody na životnou a neživotnou je matoucí a z hlediska hlubšího vhledu v zásadě nesprávné.

V čem a proč je dělení přírody na živou a neživou (používám zažitější slova) v zásadě nesprávné? Životné a neživotné jsou spíše rody. Měl jsi tedy na mysli něco jiného, než je obvyklé?

//Jenže člověk, který se identifikuje pouze se svým hmotným tělem, si navykne vše hodnotit a posuzovat pouze z tohoto hlediska (vyhraněného jáství) a sám sebe bude vždy považovat za nejvyššího rozhodčího veškerého dění

Ano, to dělají téměř všichni, a v určité míře úplně všichni. Máš snad pocit, že celý Tvůj komentář se z tohoto kritéria vymyká? Pokud ne, na základě jaké autority a ne-jáství tedy tvrdíš to, co tvrdíš?

//je jedno, zda tak činí otevřeně nebo se ukrývá skrze personifikaci za například Svatého Ducha k němu hovořícího

Máš na mysll, že Duch Svatý nemůže k lidem promlouvat vůbec, nebo tím myslíš jenom lidi, kteří svým vlastním názorům dávají punc nenapadnutelnosti zneužíváním Božího Jména?

//Vše je potenciálně životné, jelikož základní substance je všemu a všem společná.

Co je podle Tebe ta základní substance? Jak bys ji popsal, definoval její původ, když ji resp. vše z ní odvozené považuješ za (potenciálně) životné?

//Toto poznání nebylo utajeno těm, kteří sepisovali svaté texty (jak naznačuje výše citovaná věta), ale zůstává ukryto těm, kteří lpí na doslovném výkladu

Na základě čeho konkrétního se toto odvažuješ tvrdit? A co to přesně podle Tebe znamená doslovný výklad?

Zatím tolik ode mne.

wollek


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Středa, 06. červen 2018 @ 12:49:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj,

//V čem a proč je dělení přírody na živou a neživou (používám zažitější slova) v zásadě nesprávné? Životné a neživotné jsou spíše rody. Měl jsi tedy na mysli něco jiného, než je obvyklé?//

Životnost značí spíše životní potenciál, takové rozdělení se mi jeví přece jen přesnější než povrchní rozdělení na přírodu živou a neživou. Ani přírodověda nedokáže exaktně určit hranici mezi živým a neživým. Z pohledu monistického názoru na svět, který zastávám, je jakákoliv hmota potenciálně životná skrze dchnutí/ruach (zde vyjádřeno jazykem židovské mystiky).

//Ano, to dělají téměř všichni, a v určité míře úplně všichni. Máš snad pocit, že celý Tvůj komentář se z tohoto kritéria vymyká? Pokud ne, na základě jaké autority a ne-jáství tedy tvrdíš to, co tvrdíš?//

Nevím přesně na co se ptáš, ale zkusím odpovědět. Určitě se neidentifikuji pouze se svým hmotným tělem. Takové tělesné myšlení ve své nejhrubší formě je téměř dokonale sobecké, protože je podmíněno výhradně touhou udržet při životě co nejdéle tento přelud vlastního odděleného a "nezávislého" bytí. Nikdo se nemůže nasytit pouze uspokojováním zevních životních potřeb a takové poznání bývá počátkem života duchovního. Nemohu se zaštítit jinou autoritou než autoritou vlastní životní zkušenosti. Vše ostatní by bylo z mého pohledu falešné. Pochopitelně mohu vlastní zkušenost a vlastní postřehy srovnávat s jednotlivými myšlenkovými systémy a do jisté míry je utřídit. Nehovořil bych také o ne-jáství, ale spíše o ztotožnění já s Já (v tradici indické mystiky atman/brahman). Dokud člověk nenachází své "já" v "Já", stává se rozhodčím veškerého dění a povyšuje vlastní zkušenost omezeného "já" na normu pro všechno a všechny. Je třeba být kritický právě ke svým zkušenostem a postřehům.

//Máš na mysll, že Duch Svatý nemůže k lidem promlouvat vůbec, nebo tím myslíš jenom lidi, kteří svým vlastním názorům dávají punc nenapadnutelnosti zneužíváním Božího Jména?//

To co křesťané považují za hlas Ducha je vnitřní hlas, který hovoří ke každému člověku (a z každého člověka), ale ne každý je schopen ho slyšet a vnímat. Podmínkou je dokonalé vnitřní ztišení, v opačném případě je tento hlas téměř vždy subjektivně zabarven (emočně, ideologicky, přáním...). Druhá část tvé věty je vlastně o "hřešení proti Duchu". Je třeba přemýšlet co to znamená, že takový hřích nemůže být odpuštěn.

//Co je podle Tebe ta základní substance? Jak bys ji popsal, definoval její původ, když ji resp. vše z ní odvozené považuješ za (potenciálně) životné?//

Vše co bych řekl, bylo by pojmenováním dle nějaké konvence. Jedná se o toto: Materiál, který nacházíme v centru bytí jako Ducha (kvalita vědomí) se na své periferii jeví býti hmotou. Jde zde o degenerační proces, únavu "materiálu". Nezastávám dualistickou teorii, že Bůh je od přírody odlišný a stvořil ji. Nic nebylo stvořeno a nikdo nic nestvořil. Bůh Stvořitel je personifikací sil, které se člověku jeví býti tvůrčími ve vztahu k jeho bytí.

//Na základě čeho konkrétního se toto odvažuješ tvrdit? A co to přesně podle Tebe znamená doslovný výklad?//

Na základě vlastní duchovní zkušenosti, která mi umožnila pochopit a poznat vnitřní význam vnějšího. Doslovný znamená do slova, slovo od slova. Je to mylný názor, že vnějším rozborem jednotlivých slov a slovních spojení lze nalézt jejich vnitřní smysl.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Středa, 06. červen 2018 @ 14:41:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj,

//Z pohledu monistického názoru na svět, který zastávám, je jakákoliv hmota potenciálně životná skrze dchnutí/ruach (zde vyjádřeno jazykem židovské mystiky).

Osobně mám za to, že naprostá většina hmoty - tedy atomů prvků, nemá potenciál být živou hmotou. Jenom některé typy prvků mohou tvořit to, co obecně považujeme za živou hmotu, a to jen za určitých celkem přesně daných podmínek

Je docela možné, že židovská mystika se plete, nebo si ji chybně vykládáš, to z mého pohledu není podstatné. Nekoreluje to dostatečně s pozorovatelnou skutečností a pravdou.

//Nevím přesně na co se ptáš, ale zkusím odpovědět. 

OK, díky. Na závěr Ti to posoudím...:-)

//Určitě se neidentifikuji pouze se svým hmotným tělem. Takové tělesné myšlení ve své nejhrubší formě je téměř dokonale sobecké, protože je podmíněno výhradně touhou udržet při životě co nejdéle tento přelud vlastního odděleného a "nezávislého" bytí. 

To je jistě v pořádku.

//Nikdo se nemůže nasytit pouze uspokojováním zevních životních potřeb a takové poznání bývá počátkem života duchovního. Nemohu se zaštítit jinou autoritou než autoritou vlastní životní zkušenosti. 

A snad uznáš, že takovou autoritou se snad zaštiťovat může prakticky každý. Jenom každý má ty zkušenosti trochu jiné. A taky každý má jiné vnímání, trochu jiné myšlení, trochu jiné schopnosti. Z mého pohledu je to žalostně málo.

//Vše ostatní by bylo z mého pohledu falešné. 

To bys musel upřesnit. Ano, je docela možné, že z Tvého pohledu by to falešné bylo. Mně se zase nezamlouvá, že své zkušenosti zevšeobecňuješ nad rámec své vlastní identity, a kdybych třeba toto dělal já, bylo by to patrně falešné z mého pohledu - protože jsem si vědom, že sám se všemi zkušenosti k takovému zevšeobecňování, zejména nad rámec smyslově poznatelného, rozhodně autoritu nemám.

//Pochopitelně mohu vlastní zkušenost a vlastní postřehy srovnávat s jednotlivými myšlenkovými systémy a do jisté míry je utřídit.

Ano, to je z mého pohledu také rozumný přístup a souhlasím.

//Nehovořil bych také o ne-jáství, ale spíše o ztotožnění já s Já (v tradici indické mystiky atman/brahman). Dokud člověk nenachází své "já" v "Já", stává se rozhodčím veškerého dění a povyšuje vlastní zkušenost omezeného "já" na normu pro všechno a všechny. 

Víš, upřímně - toto vnímám jako prázdná nic neříkající slova, za které si každý může schovat, co chce, aniž by je uměl pořádně vysvětlit. Ty by ses o to uměl pokusit?

//Je třeba být kritický právě ke svým zkušenostem a postřehům.

Ano, taky souhlas.

Celkově s Tvou odpovědí spokojenost, myslím, že jsi vystihl to, na co jsem se ptal :-)

//Materiál, který nacházíme v centru bytí jako Ducha (kvalita vědomí) se na své periferii jeví býti hmotou. Jde zde o degenerační proces, únavu "materiálu".

Promiň, to zní hezky, ale to sis buď vymyslel, nebo přezval od někoho dalšího, kdo si to vymyslel. Nebo vidíš ještě jinou možnost? Jakou?

//Nic nebylo stvořeno a nikdo nic nestvořil. Bůh Stvořitel je personifikací sil

Jasně, to je Tvá víra, neberu Ti ji. Jenom v tom vnímám zase Tvé "jáství". Nic nového pod sluncem. I "víry" jednotlivých křesťanů jsou tím "jástvím" ovlivněné - našel bys to i v Písmu.

//Na základě vlastní duchovní zkušenosti, která mi umožnila pochopit a poznat vnitřní význam vnějšího. 

Jeví se mi to jako docela riskantní a hlavně subjektivní postup...

//Doslovný znamená do slova, slovo od slova. Je to mylný názor, že vnějším rozborem jednotlivých slov a slovních spojení lze nalézt jejich vnitřní smysl.

Osobně si myslím, že máloco lze brát zcela doslovně - ale to by se chtělo bavit o konkrétních věcech. Někdy tu doslovnost znemožňuje samotný jazyk a fráze, či zažitá slovní spojení v něm užívané, a potom máme i různé další prvky v literatuře jako obrazy, metafory, personifikace, přirovnání atd.

Často povídání o doslovnosti vnímám jako živnou půdu pro přístup, kdy si nositel anti-doslovného postoje, nahradí původní sdělení svým vlastním sdělení, a dá původnímu záměru textu zcela jiný smysl. Známe to velmi dobře i zde z Granosalis.

Přidám i svůj postoj, Mám za to, že úplně nejkorektnější přístup k textům je nehledat v tom doslovnost (což je mnohdy nesmysl), ani vnitřní smysl (ten si každý najde subjektivně podle svého ega), ale měli bychom se snažit přiblížit co nejblíže chápání, myšlení, postojů, motivaci, smyslu sdělení, jak jej chápal sám autor toho textu. Je to tedy o maximálnímu možnému porozumění autorovi, o minimalizaci zkreslení mezi vysílačem informace (autorem), a přijímačem téže informace (námi). 

Jinou otázkou je naše důvěra k pravdivosti autorova sdělení, ale to nebylo předmětem mé otázky na Tebe. Jen si myslím, že to sem taky nějak patří, aby to mé psaní na toto téma bylo úplnější..

Budu rád, když mi na to ještě budeš podle svého uvážení reagovat. Snad z toho mého komentáři plyne, o co mi jde, a kam směřuji, i když ne vždy kladu přímé otázky.

wollek


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Čtvrtek, 07. červen 2018 @ 22:33:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//Osobně mám za to, že naprostá většina hmoty - tedy atomů prvků, nemá potenciál být živou hmotou. Jenom některé typy prvků mohou tvořit to, co obecně považujeme za živou hmotu, a to jen za určitých celkem přesně daných podmínek.//   Bylo by nutné definovat život a oba dobře víme, že žádná obecně uspokojivá definice z pohledu materialismu neexistuje. Navíc život se neprojevuje pouze ve formě "naší" známé a probádané hmoty. Ze zkušenosti vím, že duch vládne hmotě (ale ne jako jakýsi externí vnější činitel, nýbrž jako činitel vnitřní) a ne naopak a s tím souvisí i mé tvrzení o hmotě jako periferii stvoření. Lépe už to asi vyjádřit nedokážu. Tento postřeh odpovídá mé zkušenosti a je i logickým závěrem spekulací o jednotné povaze světa (monismus). Další porozumění mým slovům již závisí na společné zkušenosti a poznání. A stále je zde nebezpečí, že pod totožnými slovními spojeními každý chápeme něco zcela odlišného.     //A snad uznáš, že takovou autoritou se snad zaštiťovat může prakticky každý. Jenom každý má ty zkušenosti trochu jiné. A taky každý má jiné vnímání, trochu jiné myšlení, trochu jiné schopnosti. Z mého pohledu je to žalostně málo.//   A jakou jinou autoritou by se měl člověk zaštiťovat, když ne autoritou vlastní zkušenosti a vlastních skutků. Právě proto by z mého pohledu bylo falešné zaštiťovat své relativní vnímání absolutní autoritou. To je klamné a mnohdy nebezpečné jak ukazují lidské dějiny. Možná je to žalostně málo, ale víc nenabídnu. Nejsem podomní prodejce, který potřebuje vychválit svůj produkt. Ale to neznamená, že absolutní autorita vůbec není. Pokud je, sama se prokáže jako skutečnost bez ohledu na naše přání.     //Víš, upřímně - toto vnímám jako prázdná nic neříkající slova, za které si každý může schovat, co chce, aniž by je uměl pořádně vysvětlit. Ty by ses o to uměl pokusit?//   Bez prožití to budou vždy prázdná slova. Vztah mezi atmanem a brahmanem je jako vztah mezi Synem a Otcem. Syn je aktivní projevený prvek Božství a je přemáhán silou Otce ve skrytu. Ale kdo vidí Syna vidí i Otce. Každý učedník Ježíše by měl následovat Ježíše, tak aby mohl i on sám sebe poznat jako Syna Otce. Následování formou zbožných, leč prázdných proklamací pro mě nemá žádnou cenu. A pokud jsou podobné úvahy pro křesťana příliš provokativní a potřebuje již prostě vidět a znát Ježíše jen jako ideál s gloriolou vzdáleného Božství, ať na ně zapomene a přidrží se cesty prosté morálky tak jak ji učí evangelia a zajisté nezbloudí, protože to je základ veškeré duchovní snahy.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Čtvrtek, 07. červen 2018 @ 23:37:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Škoda, že se to formátování tentokrát nějak "podělalo" :-( Nicméně:

//Bylo by nutné definovat život a oba dobře víme, že žádná obecně uspokojivá definice z pohledu materialismu neexistuje.

Můžeme si život definovat několika způsoby - jakkoliv by byly nepřesné, stále dospějeme k tomu, co jsem napsal - naprostá většina hmoty nemá podle našich znalostí za podmínek, v nichž se nachází, potenciál na vytvoření života (ideálně by se mi líbilo vědomí, ale víme, že život má i nižší formy, jakkoliv podle námi dostupných informací k rozšíření vědomí ve vesmíru nepřispívají - např. rostliny).

//Navíc život se neprojevuje pouze ve formě "naší" známé a probádané hmoty.

Toto je otázka víry. Ano věřím, že Bůh je živý, že démoni jsou živí, a přesto se neprojevují ve formě naší známé a probádané hmoty... ale nemohu tvrdit na základě svého poznání a na základě své autority. Ty to tvrdíš, a já nechápu proč.

//Ze zkušenosti vím, že duch vládne hmotě

Jaká zkušenost? Jak víš, že Tě ta zkušenost neklame?

//Lépe už to asi vyjádřit nedokážu.

Ve skutečnosti jsi nevyjádřil vůbec nic. Kromě tedy ničím nepodložených tvrzení, kterým já osobně se zdráhám věřit, důvěřovat.

//je i logickým závěrem spekulací o jednotné povaze světa (monismus)

To je logický závěr odvozený z předpokladů, jež jsou spekulacemi. Takže nemá hodnotu klasické logické dedukce. Případně mi to prosím vysvětli, rozveď více dopodrobna.

//Další porozumění mým slovům již závisí na společné zkušenosti a poznání.

Víš, okultisti taky mají své společné zkušenosti a své společné poznání... ale nerozumí podstatě.

//A stále je zde nebezpečí, že pod totožnými slovními spojeními každý chápeme něco zcela odlišného. 

Toto hrozí v mezilidské komunikaci skoro vždycky. Proto je lepší se ptát, a ujasňovat si, co vlastně za konkrétními slovy rozumíme - zejména, když jedna ze stran má nějaké pochybnosti... Já mám pochybnosti o Tvých zkušenostech, resp. o jejím výkladu. Do jisté míry i proto, že jsi k nim prakticky vůbec nic nenapsal, a působí tedy tajemně, skrytě, neurčitě až smyšleně. Napiš prosím více, o jaké zkušenosti své názory ve skutečnosti opíráš.

//A jakou jinou autoritou by se měl člověk zaštiťovat, když ne autoritou vlastní zkušenosti a vlastních skutků.

Autoritou, která je nám nadřazená - a to alespoň teoreticky. To považuji za naprosto zásadní předpoklad, chce-li se někdo vůbec nějakou autoritou zaštiťovat.

//Právě proto by z mého pohledu bylo falešné zaštiťovat své relativní vnímání absolutní autoritou.

Toto jistě falešné je. O tomto se nebavíme. Alespoň doufám, že ne. Znám mnoho falešných lidí, co se zaštiťují rádoby absolutní autoritou, a ve skutečnosti razí své vlastní nebo přezvaté a značně nepromyšlené názory...

//To je klamné a mnohdy nebezpečné jak ukazují lidské dějiny.

Souhlasím.

//Nejsem podomní prodejce, který potřebuje vychválit svůj produkt. Ale to neznamená, že absolutní autorita vůbec není.

:-) - prodejce.... jinak, pokud nepřipustíme existenci absolutní autority, má vůbec smysl bavit se o nějakých objektivních hodnotách, pravdách? Dostaneme se přece do ateistického fatalismu, který není schopen logicky vysvětlit vůbec nic, pokud se týká třeba dobrého a zlého v absolutním smyslu. Opravdu poctivý ateista nemůže ani prokázat, že zabít je z objektivního hlediska horší než nechat žít. To je tak zoufalé zjištění, že už proto bych se nikdy nemohl stát zpět ateistou... tím bylo možné být pouze do té doby, než jsem začal nad věcmi přemýšlet více do hloubky - a tím nechci vůbec říci, že bych jako náctiletý byl povrchní, v porovnání se svými vrstevníky vůbec ne - ale bylo to málo, když jsem neznal jediného ne-materialistu, jež by to v hlavě měl jakž takž srovnané. 

//Pokud je, sama se prokáže jako skutečnost bez ohledu na naše přání.

To určitě, s tím taky plně souhlasím.

//Bez prožití to budou vždy prázdná slova. Vztah mezi atmanem a brahmanem je jako vztah mezi Synem a Otcem.

:-):-) - co na nějaké výmysly asi tak mám říci? brahman atman... napsal jsi to z ničeho nic uprostřed normální diskuze, normální odpovědi. Pro mne je to asi jako vztah mezi dýmkou a dýmem - co tedy pod těmito pojmy skutečně vnímáš?

//Syn je aktivní projevený prvek Božství a je přemáhán silou Otce ve skrytu. Ale kdo vidí Syna vidí i Otce. Každý učedník Ježíše by měl následovat Ježíše, tak aby mohl i on sám sebe poznat jako Syna Otce. 

Kdo vidí Syna, vidí Otce (vezmeme-li známý biblický kontext). Ale my nejsme Synové Otce ve smyslu, jako byl Ježíš. To nedává žádný smysl.

První části té Tvé citace v podstatě nerozumím, resp. nechce se mi o tom přemýšlet, protože bych to nejspíše stejně pochopil jinak, než to myslíš. Dá se to napsat jinak?

//Následování formou zbožných, leč prázdných proklamací pro mě nemá žádnou cenu.

Rozumím. Toto vnímám velmi podobně.

//A pokud jsou podobné úvahy pro křesťana příliš provokativní a potřebuje již prostě vidět a znát Ježíše jen jako ideál s gloriolou vzdáleného Božství, ať na ně zapomene a přidrží se cesty prosté morálky tak jak ji učí evangelia a zajisté nezbloudí, protože to je základ veškeré duchovní snahy.

Co Ty osobně považuješ za duchovní snahu?

Díky za diskuzi a odpovědi,

wollek


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Pátek, 08. červen 2018 @ 21:27:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

//Můžeme si život definovat několika způsoby - jakkoliv by byly nepřesné, stále dospějeme k tomu, co jsem napsal - naprostá většina hmoty nemá podle našich znalostí za podmínek, v nichž se nachází, potenciál na vytvoření života (ideálně by se mi líbilo vědomí, ale víme, že život má i nižší formy, jakkoliv podle námi dostupných informací k rozšíření vědomí ve vesmíru nepřispívají - např. rostliny).//

Jistěže, nicméně ani jedna z těchto definic není dostatečně obecná a všezahrnující. Naše znalosti hmoty jsou velmi omezené a měl bys zdůvodnit proč by právě vnější spekulace měla vůbec mít potenciál dokonale objasnit problematiku života, když už se takřka výhradně o vnější spekulace při svém poznávání světa (jak jsem vyrozuměl z této debaty) opíráš. Navíc je dost předpojaté posuzovat potenciál životnosti toho či onoho materiálu pouze z hlediska vlastní formy života. Uvedu názorný příklad: Člověk jako celek je živý tvor a je souhrnem jednotlivých živých částí. Jak až hluboko můžeme jít v mikrokosmu člověka, abychom narazili na "ne-život"? Na úroveň orgánů, tkání, buněk atd? Buňky se množí i spolu inteligentně interagují, přesto zřejmě nemají vědomé ponětí o svém postavení v rámci celku... Co včelí superorganismus jako souhrn desítek tisíc jednotlivých organismů? Co inteligentně se chovající hejna ryb a ptáků? A co makrokosmos (vesmír)? Jeví se nám jako neživý, ale nejsme právě v tomto případě v postavení oné buňky v rámci našeho těla? Je ale možné zvnitřněním identifikovat stejnou základní kvalitu ve všem - i v tom, co se zdánlivě jeví jako "mrtvý" materiál. Vnější spekulace jsou užitečným nástrojem poznávání a posuzováni reality, ale nikoliv nástrojem jediným. Jednostranný důraz na spekulaci vede k disharmonii a nepochopení. V tomto se míjíme a nemá to cenu asi dále rozebírat, jelikož pro mě je spekulativní myšlení jen korektivem a ukazatelem na cestě.


//Jaká zkušenost? Jak víš, že Tě ta zkušenost neklame?//

Na základní úrovni je to přeci úplně běžná každodenní reálná lidská zkušenost, která nám ukazuje že naše vědomí zcela zásadně tvaruje, ovlivňuje - ba přímo podmiňuje hmotu našeho těla. To platí i pro nejtělesněji smýšlejícího člověka. U duchovně vyspělejších jedinců je pak takové ovlivnění skoro "zázračné" ( např. Jack Schwartz, jehož ovládání tělesných funkcí silou vůle bylo zdokumentováno v laboratoři).


//Víš, okultisti taky mají své společné zkušenosti a své společné poznání... ale nerozumí podstatě.//

No, asi každý je přesvědčen o tom, že právě on rozumí podstatě. Nebezpečí okultismu je v tom, že v jeho rámci dochází k zneužívání psychických sil za účelem posílení vlastního ega a získání magické převahy nad jinými bytostmi. Jen ten, kdo se vzdal sám sebe, může působit blahodárně na své okolí a svým jednáním přinést obecný prospěch. Příkladem budiž Ježíš.


//:-):-) - co na nějaké výmysly asi tak mám říci? brahman atman... napsal jsi to z ničeho nic uprostřed normální diskuze, normální odpovědi. Pro mne je to asi jako vztah mezi dýmkou a dýmem - co tedy pod těmito pojmy skutečně vnímáš?//

Je to jen o tom si rozšířit obzor a překonat lenost. Vnímám tyto pojmy přesně tak jak jsou vnímány obecně a nacházím analogie v rámci mezináboženského dialogu.


//Co Ty osobně považuješ za duchovní snahu?//

Duchovní snaha se odvíjí od pochopení příčiny strasti a utrpení ve světě, tak jak to správně učí například buddhismus. Vyhraněné ego vždy bojuje o své místo pod sluncem na něčí úkor. A z tohoto sobectví pramení veškeré utrpení. Kdo se vzdává sám sebe a umenšuje své potřeby a své ego ve prospěch obecného blaha v souladu s obecnými morálními zásadami platnými v rámci všech náboženství, již nastoupil duchovní cestu k vyproštění z pavučiny egoismu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Pátek, 08. červen 2018 @ 21:27:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

//Můžeme si život definovat několika způsoby - jakkoliv by byly nepřesné, stále dospějeme k tomu, co jsem napsal - naprostá většina hmoty nemá podle našich znalostí za podmínek, v nichž se nachází, potenciál na vytvoření života (ideálně by se mi líbilo vědomí, ale víme, že život má i nižší formy, jakkoliv podle námi dostupných informací k rozšíření vědomí ve vesmíru nepřispívají - např. rostliny).//

Jistěže, nicméně ani jedna z těchto definic není dostatečně obecná a všezahrnující. Naše znalosti hmoty jsou velmi omezené a měl bys zdůvodnit proč by právě vnější spekulace měla vůbec mít potenciál dokonale objasnit problematiku života, když už se takřka výhradně o vnější spekulace při svém poznávání světa (jak jsem vyrozuměl z této debaty) opíráš. Navíc je dost předpojaté posuzovat potenciál životnosti toho či onoho materiálu pouze z hlediska vlastní formy života. Uvedu názorný příklad: Člověk jako celek je živý tvor a je souhrnem jednotlivých živých částí. Jak až hluboko můžeme jít v mikrokosmu člověka, abychom narazili na "ne-život"? Na úroveň orgánů, tkání, buněk atd? Buňky se množí i spolu inteligentně interagují, přesto zřejmě nemají vědomé ponětí o svém postavení v rámci celku... Co včelí superorganismus jako souhrn desítek tisíc jednotlivých organismů? Co inteligentně se chovající hejna ryb a ptáků? A co makrokosmos (vesmír)? Jeví se nám jako neživý, ale nejsme právě v tomto případě v postavení oné buňky v rámci našeho těla? Je ale možné zvnitřněním identifikovat stejnou základní kvalitu ve všem - i v tom, co se zdánlivě jeví jako "mrtvý" materiál. Vnější spekulace jsou užitečným nástrojem poznávání a posuzováni reality, ale nikoliv nástrojem jediným. Jednostranný důraz na spekulaci vede k disharmonii a nepochopení. V tomto se míjíme a nemá to cenu asi dále rozebírat, jelikož pro mě je spekulativní myšlení jen korektivem a ukazatelem na cestě.


//Jaká zkušenost? Jak víš, že Tě ta zkušenost neklame?//

Na základní úrovni je to přeci úplně běžná každodenní reálná lidská zkušenost, která nám ukazuje že naše vědomí zcela zásadně tvaruje, ovlivňuje - ba přímo podmiňuje hmotu našeho těla. To platí i pro nejtělesněji smýšlejícího člověka. U duchovně vyspělejších jedinců je pak takové ovlivnění skoro "zázračné" ( např. Jack Schwartz, jehož ovládání tělesných funkcí silou vůle bylo zdokumentováno v laboratoři).


//Víš, okultisti taky mají své společné zkušenosti a své společné poznání... ale nerozumí podstatě.//

No, asi každý je přesvědčen o tom, že právě on rozumí podstatě. Nebezpečí okultismu je v tom, že v jeho rámci dochází k zneužívání psychických sil za účelem posílení vlastního ega a získání magické převahy nad jinými bytostmi. Jen ten, kdo se vzdal sám sebe, může působit blahodárně na své okolí a svým jednáním přinést obecný prospěch. Příkladem budiž Ježíš.


//:-):-) - co na nějaké výmysly asi tak mám říci? brahman atman... napsal jsi to z ničeho nic uprostřed normální diskuze, normální odpovědi. Pro mne je to asi jako vztah mezi dýmkou a dýmem - co tedy pod těmito pojmy skutečně vnímáš?//

Je to jen o tom si rozšířit obzor a překonat lenost. Vnímám tyto pojmy přesně tak jak jsou vnímány obecně a nacházím analogie v rámci mezináboženského dialogu.


//Co Ty osobně považuješ za duchovní snahu?//

Duchovní snaha se odvíjí od pochopení příčiny strasti a utrpení ve světě, tak jak to správně učí například buddhismus. Vyhraněné ego vždy bojuje o své místo pod sluncem na něčí úkor. A z tohoto sobectví pramení veškeré utrpení. Kdo se vzdává sám sebe a umenšuje své potřeby a své ego ve prospěch obecného blaha v souladu s obecnými morálními zásadami platnými v rámci všech náboženství, již nastoupil duchovní cestu k vyproštění z pavučiny egoismu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: martino v Středa, 06. červen 2018 @ 10:52:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vota


A nakonec bych k tomu jen upozornil na to, že ta vitální duše - hebrejsky nefeš - není přítomna jen v živém těle, ale také i v mrtvémmartino


To je ovšem jen tvoje teologie. Já čtu v Písmu sv. toto: Ještě dnes budeš se mnou v ráji, slibuje Bůh lotru na kříži. Podle tvé teologie Bůh lže, když mu slibuje něco nereálného, pokud zde učíš, že lidská duše je přítomna také v mrtvém těle. Bůh Ježíš mu na rozdíl od tebe slibuje, že ještě dnes s ním bude v ráji. To fyzické tělo Kristovo i lotra na kříži bude již jen svalovina a kosti. Pokud se duše lidská vrátí zpět do těla, bude to již na konci světa "Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který z mrtvých vzkřísil Ježíše, pak ten, který z mrtvých vzkřísil Krista Ježíše, probudí k životu i vaše smrtelná těla". Toto oslavené tělo již nepodléhá žádné zkáze. Prochází zavřenými dveřmi, ale není to již jen duch, ale duch a tělo. "Vlož sem svůj prst...."


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Středa, 06. červen 2018 @ 12:47:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>To je ovšem jen tvoje teologie.<< Ne pane. To je hebrejština, víte. Nefeš, ruach, nešama, chaja, jechida ... Ale vím, že někteří katolíci mají za to, že Bůh vdechl v chřípí člověka duši - nefeš. To je ale hodně velký omyl. Takový paradox. Stejný omyl jako u protestantů a letničních a kdoví jakých ještě, že do člověka vdechl ruach. >>Bůh Ježíš mu na rozdíl od tebe slibuje, že ještě dnes s ním bude v ráji.<<  Na okraj: Ježíš pro mne není Bohem, kterého nazýval svým otcem a Otcem naším. Ale to už jistě dobře víte. >>To fyzické tělo Kristovo i lotra na kříži bude již jen svalovina a kosti.<< No a na to jste přišel zase jak, že by v duchovním nebi byla hmota, tak jak ji zde vnímáme? >>Pokud se duše lidská vrátí zpět do těla, bude to již na konci světa<< A k tomu jste dospěl zase jak? >>Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který z mrtvých vzkřísil Ježíše, pak ten, který z mrtvých vzkřísil Krista Ježíše, probudí k životu i vaše smrtelná těla<< Opravte si: Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který z mrtvých vzkřísil  probudil Ježíše, pak ten, který z mrtvých vzkřísil probudil (egejró) Krista Ježíše, probudí  oživí (zóopejeó) k životu i vaše smrtelná těla. Jinak bych opravdu Ř 8:11 nevztahoval na anastasis (povstání - vzkříšení) rozpadlého těla sarx. >>Toto oslavené tělo<< Opět se dalšího křesťana v takovém případě, když zmíní "oslavené" tělo ptám, co si pod tím slovem "oslavené" představujete?.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pátek, 08. červen 2018 @ 14:03:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
a jak se díváš na klasické argumenty trojičkářů? Mimo jiné o preexistenci Krista? Vymyslel si to ap. Pavel? 

1 Korintským 10:4  a pili týž duchovní nápoj; pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus.

Svody na cestě PRAVDY: 6/8 Boží TROJICE - Otec, Syn a Duch SvatýNevěřím, že tou skálou byl Kristus, to si ao. Pavel jen vymyslel či k němu jen přirovnal, protože tou skálou byl vždy jen Hospodin (JHVH), Kristus znamená také JHVH, možno proto ta myšlenka ap. Pavla.

Skála je kdo?

1 Samuelova 2:2  Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe, nikdo není skálou jako náš Bůh.

Žalmy 18:32  Kdo je Bůh krom Hospodina, kdo je skála, ne-li Bůh náš!

Žalmy 94:22  Ale Hospodin je můj hrad nedobytný, můj Bůh je má útočištná skála.

Izajáš 26:4  Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin je skála věků.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pátek, 08. červen 2018 @ 15:25:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//Nevěřím, že tou skálou byl Kristus, to si ao. Pavel jen vymyslel...

To už je fakt síla. Jenom, abys mohl zastávat lidské pomýlené učení, tak začneš otevřeně přiznávat, že jsi schopen připustit, že v kánonu jsou lživé smyšlené nápady apoštolů...

Jasné je, že Bible, Nový Zákon učí, že Kristus byl a je Bohem, byl jím i v době SZ - a věřit tomu můžeme, nemusíme, ale není kvůli tomu třeba točit a překrucovat, co se dá, případně urážet druhé, což jsi dělal dříve.

Jsem rád, že jsi konečně přiznal to, jak ve skutečnost smýšlíš. Taky mi to pomohlo porozumět tomu, že jsem s Tebou téměř nebyl schopen diskutovat k tématu. Vycházel jsem z toho, že Písmu věříš, když jsi to deklaroval. Faktem je, že jsi se podle toho nechoval, ale to obvykle není nesnadné odhalit, a pak prostě dialog nemůže fungovat, když jeden nehraje čistou hru.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 09. červen 2018 @ 09:02:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
zase ukecaný jako průměrná ženská, no jestli někdo hraje nečistou hru, tak to jsi byl vždycky Ty, stačí si číst Tvé komentáře...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Sobota, 09. červen 2018 @ 12:22:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//zase ukecaný jako průměrná ženská, no jestli někdo hraje nečistou hru, tak to jsi byl vždycky Ty, stačí si číst Tvé komentáře...

Jediné slovo k tématu, naopak osobních (a pochopitelně zcela nesmyslných a neoprávněných) útoků 100%

Co tu vůbec lezeš, když nemáš co nabídnout, a nemáš ani trochu soudnosti?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 08. červen 2018 @ 21:04:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
// a tou skálou byl Kristus.//

jakou skálou? Pavel píše "duchovní", takže tam Ježíš Kristus "preexistenčně" nebyl...

Kristus (pomazaný) byl v osobě Mojžíše, a on udeřil holí do skály....


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 09. červen 2018 @ 09:03:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
díky za vysvětlení, to dává smysl...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Neděle, 10. červen 2018 @ 18:01:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
》a jak se díváš na klasické argumenty trojičkářů? Mimo jiné o preexistenci Krista? Vymyslel si to ap. Pavel?  1 Korintským 10:4  a pili týž duchovní nápoj; pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl KristusNevěřím, že tou skálou byl Kristus, to si ao. Pavel jen vymyslel či k němu jen přirovnal, protože tou skálou byl vždy jen Hospodin (JHVH), Kristus znamená také JHVH, možno proto ta myšlenka ap. Pavla.

Pane mikime. Ten dotaz byl na mne? Víte, nejsem ani trojičář, ale ani unitář. Mám za to, že jak unitáři tak trojičáři se utápějí v doslovnosti (i navzájem mezi sebou v protiargumentech). Raději, být Vámi, bych taková dělení mezi věřícími neviděl a rozhodně nestavěl svou víru na vyhlubování jámy mezi dvěma tábory nebo na zákopech či opevněních těch táborů.

Apoštol Pavel si to nevymyslel. Čerpal z Tory (z tzv. Mojžíšových knih Zákona). Z jakého příběhu, to bych Vás nechal dohledat. 

Mesiáš, tedy mašijah, znamená olejem [pomazaný] [je] Bůh. A je to označení pro ustanoveného jedince ve vůdčím postavení, který zprostředkovává Boží vůli (soudy) lidu a přednáší Bohu zástupně žádosti lidu. Není HaŠem [To Jméno], ale protože Bůh svá rozhodnutí přednáší lidu zprostředkovaně, lze na mašiacha do jisté míry, kdy věrně zprostředkovává Boží vůli, pohlížet jako na malého hašem, jehož ústy Bůh promlouvá k lidu a oni slyší a jsou poslušni, protože Bůh přebývá uprostřed (uvnitř) Božího lidu a vede a doprovází lid uvnitř lidu přítomen. A nešlo jen o tu zvýšenou přítomnost v jeho Pomazaném Mojžíšovi a ve Schráné úmluvy. Šlo opravdu o tu duchovní skálu s duchovní vodou, ze které Izraelci pili a nikoli o tu vodu z rozpolcené hmotné skály úderem hole. A tou duchovní skálou byl Mesiáš [Kristus] uvnitř nich.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 09. červen 2018 @ 09:06:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
už jsi slyšel tuto přednášku? I v té se podle Písma mluví v jakých tělech budeme vzkříšení:

Trojandělské poselství: 05. Hodina Božího soudu - Stephen Bohr


a zkus to vyvrátit podle Písma...:)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Z (Skóre: 1)
Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Úterý, 29. květen 2018 @ 06:01:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
soma psuchikos (tělo přírodní, smyslové) soma pneumatikos (doslova "tělo bez těla", éterické, duchovní)

Nejde o dualismus jak se někteří mylně domnívají. Podobné myšlenky formuloval dávno před Pavlem Lao-C'.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTA (Skóre: 1)
Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Pondělí, 28. květen 2018 @ 20:39:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jej - shoda podmětu s přísudkem:)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pondělí, 28. květen 2018 @ 20:48:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Z toho si nic nedělej :-) - kolikrát to také odešlu, a pak se nestačím divit, co za hrubky (i překlepy) tam zůstaly... :(


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Sobota, 26. květen 2018 @ 13:57:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Voto,

//Mohu se zeptat, co konkrétně těm šalomákům...

Nedochází jim, že v člověku Kristu na zemi přišel sám Bůh. Že člověk Kristus byl počat Duchem Svatým, nikoliv z popudu muže (Josefa), že existoval dávno před tím, než přišel na Zemi, že tam byl podstatný fakt, že ačkoliv byl způsobem bytí roven Bohu, ponížil se, přijal na sebe podobu služebníka, a další věci, které z tohoto všeho vyplývají. Např. to, že můžeme Páne Ježíše i dnes prosit, a že on - Pán Ježíš - nás může vyslyšet, jak sám říká.

//šalomákům, jak je nazýváte asi podle hebrejského slova překládaného jako pokoj (od Boha)

Já si ten název nevymyslel, ale po delší době jsem jej nakonec taky začal používat. Docela trefně vyjadřuje chování a jistou nadřazenost - např. tím, jak pracují s češtinou, a jak účelově vkládají nesrozumitelná hebrejská slova do jinak českého textu. Každý v jiné míře, ale působí to tak a působí to divně. Takové hraní si na židy. Jinak osobně proti skutečným židům naprosto nic nemám, a jsem rád za každého, kdo se obrátí k Pánu, a může opravdu Ježíše nazývat svým Bohem, jak to dělali už apoštolové.

//Nedávno zde asi nějaký ten šalomák vložil článek s alegorickým výkladem příběhu proroka Jonáše.

Omlouvám se, ale článek samotný jsem nekomentoval, ani komentovat nebudu - vyjma toho slova alegorický. To je další záležitost většině šalomáků společná - popírání autenticity Písma, a snahou jej otupit tím, že si události popsané vysvětlují 'alegoricky', čímž velmi často mění význam textu, a mnohdy i význam samotných slov.

//takzvanou jiskrou Boží, kterou Bůh obrazně vdechl ze Sebe do Adama během jeho stvoření a s níž se člověk stal, tedy nejen byl stvořen, ale i zplozen, jako bytost té jiskry Boží a Bůh tak člověka učinil ke Svému obrazu podle Jeho podobenství. Ale utváření člověka ještě pokračovalo. Myslím, že ti šalomáci pohlížejí na Krista právě takto.

Ano, vypadá to tak. Ale v Písmu takové pohlížení oporu nemá. Takto na Krista pohlíželi ti, co v něho neuvěřili v době apoštolské - s tím rozdílem, že šalomáci o dva tisíce let později, mají trochu jiného znalosti, a už jej tolik nepopírají - je těžké neakceptovat to, že Kristus je ten Mesiáš, který měl přijít podle proroctví Písma - žádný další se ani po 2000 letech neobjevil, no tak se jen změnil přístup, jak jeho odmítnutí co by Boha realizovat na dnešní dobu přijatelnějším způsobem. K tomu patří třeba i odmítání zázraků, což také souvisí s dobou, s rozvojem vědy a poznání...

Tak nějak to vnímám sám, a není to nic proti Tobě osobně. Jenom, že jsi se ptal, tak píši, co si myslím. Jinak nebylo mým cílem, ani předchozím komentářem psát směrem k šalomákům - vím, že to nemá smysl.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Sobota, 26. květen 2018 @ 22:45:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
》Nedochází jim, že v člověku Kristu na zemi přišel sám Bůh.《
Toto je ale Vaše tvrzení. Ptal jste se jich? Nevšiml jsem si, že by kdy tvrdili něco jiného, než právě to, že Bůh byl v Kristu, když se Sebou us miřoval svět. Jak Vás už tady znám, je toto jen Vaše účelové tvrzení proti nim, které se nezakládá na pravdě.
》Že člověk Kristus byl počat Duchem Svatým, nikoliv z popudu muže (Josefa), 《  Otázka: Josef by byl na škodu početí z Ducha Svatého? Proč? Kdo vlastně otevírá lůno ženy a muže, aby byl počat člověk? Kdo působí, že jsou muž a žena plodnými, a působí, že žena otěhotní? Je to vůle člověka, která o tom rozhoduje nebo vůle Boží? Být počat Duchem Svatým, pro Vás znamená, vzniknout spermií?
》že existoval dávno před tím, než přišel na Zemi, 《
Existence, jako bytí? Nebo jak to myslíte? Kristův život jako Syna Božího je skryt v Bohu, jako život Syna v lůně Otcově. Kapitálky klidně můžeme vynechat.
》že tam byl podstatný fakt, že ačkoliv byl způsobem bytí roven Bohu, ponížil se, přijal na sebe podobu služebníka, 《
Být způsobem bytí roven Bohu, když Syn je v lůnu Otcově? Být roven Bohu, pro Vás znamená, že Syn je Otec? Že toho, koho zplodil Bůh je On sám? Víte, že veškerý život pochází z Boha, který je Otcem všeho?
》a další věci, které z tohoto všeho vyplývají. Např. to, že můžeme Páne Ježíše i dnes prosit, a že on - Pán Ježíš - nás může vyslyšet, jak sám říká. 《  Ježíš nikdy neřekl, pokud vím, ať jej prosíme, ale že nás vyslyší. Chápu, že z toho odvozujete prosby k němu, ale zde bych poukázal opět na Ježíšovo pomazání prostředníka, skrze něhož, v jeho autoritě tzv. přistupovali už Izraelci k Bohu, ač se před Jeho tvář osobně nedostavili.
》Omlouvám se, ale článek samotný jsem nekomentoval, ani komentovat nebudu - vyjma toho slova alegorický. 《
Omlouváte se za co? Já ten článek nepsal a ani nepřekládal a ani ho sem nevkládal. Alegorie Vám vadí? Nejde spíše o to, že tomu jednoduše nerozumíte?
》To je další záležitost většině šalomáků společná - popírání autenticity Písma, a snahou jej otupit tím, že si události popsané vysvětlují 'alegoricky', čímž velmi často mění význam textu, a mnohdy i význam samotných slov.《  Alegorické výklady jsou pro Vás změnou významu psaného textu? Takto rozumíte tomu, co je to alegorie? Že sám doslovný výklad má i své hlubší a přenesené významy, to pokládáte za popírání autencitity Písma? Proč? Osobně bych ale řekl, že ten článek je více o výkladu mystickém, ač má i polohu alegorickou a samozřejmě i homiletickou.
》Ano, vypadá to tak. Ale v Písmu takové pohlížení oporu nemá. 《
Ale má. Apoštol Pavel psal o prvním i druhém Adamovi. Je to pradavný rabínský výklad už z dob před Ježíšem ze školy Gamalileovy. Jako jeho žák, ač byl fariseus, nic jiného Pavel neučil.
》Takto na Krista pohlíželi ti, co v něho neuvěřili v době apoštolské - s tím rozdílem, že šalomáci o dva tisíce let později, mají trochu jiného znalosti, a už jej tolik nepopírají - je těžké neakceptovat to, že Kristus je ten Mesiáš, který měl přijít podle proroctví Písma - žádný další se ani po 2000 letech neobjevil, no tak se jen změnil přístup, jak jeho odmítnutí co by Boha realizovat na dnešní dobu přijatelnějším způsobem. K tomu patří třeba i odmítání zázraků, což také souvisí s dobou, s rozvojem vědy a poznání...《
Beru Vás dost s rezervou. Opět domněnky. Kristus je řecké slovo pro hebrejské Mesiáš. Před Ježíšem i po něm se objevovali tzv. Mesiášové, ale ani jeden z nich včetně Ježíše nenaplnili veškerá zaslíbení, která se mají stát v době příchodu Mesiáše krále. Proto také ani v jednoho z nich Židé jako v Mesiáše neuvěřili, ač některým z nich mesiáštví neupírají, jako předchůdcům Mesiáše, skrze něhož přijde budoucí svět, který je cílem Mesiášského věku. Co se týče doby rozvoje vědy a poznání, pro minulé generace by to byl určitě zázrak. Ale zázrak není to, co lze vnímat lidskými smysly, ale to, co je za zjevným skryto. To poznání skrytého je pak zjevením.
》Tak nějak to vnímám sám, a není to nic proti Tobě osobně. Jenom, že jsi se ptal, tak píši, co si myslím. Jinak nebylo mým cílem, ani předchozím komentářem psát směrem k šalomákům - vím, že to nemá smysl.《
Pokud si píšete veřejně s někým o někom, musíte vědět, že to budou číst ti, o kterých si píšete. Co si myslíte, už sice vím dávno, ale stále se mi zdá, že píšete jen na základě svých vlastních domněnek, aniž byste vůbec chtěl pochopit to, co kdo tady píše. To mně na Vás vadí.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 27. květen 2018 @ 00:33:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//Toto je ale Vaše tvrzení. Ptal jste se jich?

Sorry, ale toto je slovní alibismus. Všichni máte společné, že popíráte Božství Krista, jeho věčnost, jeho existenci před založením světa, atd. atd. Nevím, zda se vás šalomáků někdo ptal, ale právě jsi předvedl naprosto klasický šalomácký úhybný manévr. Takže nemáš problém s tím, že Ježíš je Bůh? To slyším poprvé.

//Jak Vás už tady znám, je toto jen Vaše účelové tvrzení proti nim, které se nezakládá na pravdě.

Tak odpověz - byl Ježíš Kristus Bůh? Existoval před založením světa, byl roven Bohu a ponížil se, když na sebe přijal podobu služebníka a člověka? Můžeš Krista oslovovat, velebit a vyvyšovat jako Pána Boha?

//Otázka: Josef by byl na škodu početí z Ducha Svatého? Proč?

Především proto, že by to znamenalo, že Písma nejsou věrohodná. Že si autoři hodně domýšleli a vymýšleli, a pak by bylo otázkou, čemu vlastně věřit. Další teologické důvodu zatím ponechám stranou.

//Kdo vlastně otevírá lůno ženy a muže, aby byl počat člověk? Kdo působí, že jsou muž a žena plodnými, a působí, že žena otěhotní? Je to vůle člověka, která o tom rozhoduje nebo vůle Boží? Být počat Duchem Svatým, pro Vás znamená, vzniknout spermií?

Toto je zase slovní a myšlenkový krkotoč. V Písmu je jasně popsané, co se početím z Ducha Svatého myslí. Rozhodně tam není popisované klasické početí spermií, u kterého je nějak přítomný Svatý Duch. Toto je klasický výmysl šalomáků. Nový Zákon nic takovéhoto neříká ani nenaznačuje. Je to lidský výklad nevěřící autentičnosti Božího slova a nevěřící na zázraky.

//Existence, jako bytí? Nebo jak to myslíte? Kristův život jako Syna Božího je skryt v Bohu, jako život Syna v lůně Otcově. Kapitálky klidně můžeme vynechat.

Nerozumím. Ježíš, který byl jako Slovo přítomen u stvoření, a byl v tu dobu Bohem. Kapitálky můžeme vynechat, smysl je však jasný. Nebo někomu není?

//Být způsobem bytí roven Bohu, když Syn je v lůnu Otcově? Být roven Bohu, pro Vás znamená, že Syn je Otec? Že toho, koho zplodil Bůh je On sám? Víte, že veškerý život pochází z Boha, který je Otcem všeho?

Opět točení, točení a zase točení :-(. Samozřejmě, že veškerý život pochází od Boha. Samozřejmě, že i člověk (Adam) byl stvořen k obrazu Božímu. Ale Kristus nikdy stvořen nebyl! Dá se to pochopit? Písmo naprosto jasně rozlišuje mezi člověkem Ježíšem, a všemi jinými lidmi, kteří jsou v Písmu zmíněni. Opakuji: Naprosto jasně, a naprosto zásadně.

//Ježíš nikdy neřekl, pokud vím, ať jej prosíme, ale že nás vyslyší.

Ale to, že nás vyslyší je přece mnohem větší síla! Lidé také mohli prosit třeba Mojžíše - ale pak to probíhalo tak, že Mojžíš poprosil Boha, a ten je vyslyšel. Nikdy, naprosto nikdy modlitby a prosby nevyslýchá stvoření, a tedy pochopitelně ani člověk - byť by byl nanebevzatý.

//Alegorie Vám vadí? Nejde spíše o to, že tomu jednoduše nerozumíte?

Ne, tím, že bych tomu nerozuměl to určitě není. Vadí mi, když si každý z Písma vybírá, co se mu líbí a vykládá si to, jak se mu to zlíbí. Sám Pán Ježíš nic alegoricky nevykládal, a říkal, že naše slovo má být ano, ano - ne, ne. Nelíbí se mi, když někdo vytváří dojem, jako by Písmu rozuměl lépe než Pán Ježíš. Jsem pro to, snažit se Písmu rozumět co nejblíže tomu, jak mu rozuměli prvotní svědkové a ti, o kterých se v Písmu píše, a dá se alespoň něco z jejich chápání rozpoznat.

//Alegorické výklady jsou pro Vás změnou významu psaného textu?

Jsou podle mne svévolným lidským způsobem, jak své vlastní myšlenky a nápady schovat za slova Písma, biblické pojmy a dát jim ve skutečnosti docela jiný význam. Taky to podle mne znamená neposlušnost a nenásledování Pána Ježíše Krista, který Písma alegoricky nechápal. Také to znamená potenciální rozkol mezi lidmi, protože alegorických výkladů si můžeme vymyslet miliardy...

//Ale má. Apoštol Pavel psal o prvním i druhém Adamovi.

Tam přece nejde o žádnou alegorizaci existujících textů Písma. Nerozumím, proč používáš tento příklad.

//Před Ježíšem i po něm se objevovali tzv. Mesiášové, ale ani jeden z nich včetně Ježíše nenaplnili veškerá zaslíbení

Aha, a jakéhopak ti ostatní dosáhli významu? A to jako přijde třeba 50 mesiášů a nějak dohromady naplní všechna údajná záslíbení? Nebo jak by sis to představoval? Písma jasně hovoří o jednom Mesiášovi, a také o mnoha lžimesiáších. Nic takového, co tu vymýšlíš nebo předsouváš Ty, tam není. Rozuměl bych Ti, pokud by popíral autenticitu Nového Zákona jako takového. Ale uznávat NZ a zároveň si z něho vybírat co a jak se hodí, to je snad ten nejhorší přístup k Písmu, jaký si umím představit. Nebo tedy minimálně ten nejškodlivější.

//Pokud si píšete veřejně s někým o někom, musíte vědět, že to budou číst ti, o kterých si píšete.

To přece nepopírám. Ale za to, jak uvažují šalomáci opravdu nemohu. Pro mne je to velmi odrazující a odpudivé - myslím ten styl všemu možnému měnit smysl, překrucovat významy, obsahy - prostě vžívám se do role, když jsem byl ještě ateista, hledající pravdu - a teď si představím tady toto šalomácké myšlení - a jímá mne hrůza. Dneska už jako věřící jsem trochu schovívavější, ale stále v tom vůbec nevidím poctivou a pravdivou práci s textem - je mi líto, ale nevidím. Vidím v tom naprosto účelové překrucování významu i kontextu, v podstatě všeho.

//Co si myslíte, už sice vím dávno, ale stále se mi zdá, že píšete jen na základě svých vlastních domněnek, aniž byste vůbec chtěl pochopit to, co kdo tady píše. To mně na Vás vadí.

Já si myslím, že na mně nevěřícím lidem vadí jiné věci, ale to si raději nechám pro sebe. Domněnky jistě používá každý, bez nich si jaksi úsudek o věcech kolem nás vytvářet nelze, ale posoudit pravdivost, upřímnost, objektivitu, korektnost argumentace, komunikačních technik, atd., to se dá, a poměrně dobře.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Sobota, 26. květen 2018 @ 15:52:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Šalom:) Ten Boží Syn má být zrozen v každé živé duši. Neprobudí-li v sobě člověk tuto (vzpomínku) "jiskru", nepomůže mu ani deset Ježíšů a tisíc Bohů ústy vyznávaných. V okamžiku duchovního prozření, pak člověk pochopí a zažije i vnitřní smysl evangelií, který mu zůstával utajen dokud jen vyznavačsky klouzal po povrchu a Boží Milost poteče proudem. Je to souhlasná duchovní zkušenost, díky které dochází ke ztotožnění (v Pravdě Ducha:)) navzdory propasti času. A tak Boží Syn přichází na svět stále a stále je odmítán i přijímán. A jeho příchod vždy vyvolá proti sobě veliký odboj pramenící v základních instinktech člověka. Je to vnitřní zápas a přerod, který má svoji odezvu i ve vnějším světě.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Sobota, 26. květen 2018 @ 15:55:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ja'akovův zápas a Ja'akovův žebřík :)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Sobota, 26. květen 2018 @ 20:20:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Peace. Tohle slovo sice rozhodně nevystihuje šalom, ale používání cizích slov z jiné řeči než z hebrejštiny, tady vůbec dosud nikomu nevadilo.
Rozumím tomu, co píšete, jen mám za to, že tu jiskru Boží -nešamu,  tedy chaju z jechidy v nefeš, má každý člověk, ale musí se takzvaně znovu narodit, být vzkříšen, probudit se, musí se ho Bůh dotknout svým prstem -ruachem. Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří tobě Kristus, Mesiáš -Mašiach. Každý člověk se na svět rodí z Boží vůle jako Boží syn, má svůj původ, (z)rod z Boha, který je Otcem všech duší -nefeš chaja, odtud nešama. Každý člověk je tak částkou, dílem nebo podílem Boží duše -jechidy. Ono světlo -or, do kterého byl Adam zahalen v zahradě rozkoše, -v tzv. ráji - v Gan Eden, a které bylo skryto v tělo, je stále tím skrytým člověkem, jehož pečeť od Boha máme, a který se rodí jako druhý, ač předcházel zrození toho prvního, Alef-dalet-mem, Božská krev. Vy asi rozumíte.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Sobota, 26. květen 2018 @ 16:57:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím, Myslivče:)
Hezky psáno, ten způsob: " Víme, že..."
Držet se toho, co můžeme vědět, co je přístupné poznání, to je to nejlepší,co můžeme dělat. ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 26. květen 2018 @ 18:13:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Opět slátanina Myslivce. Skutečná hereze odpadlíka. Nemá to ani hlavu ani patu. Je to hluboce sektářské a odporně nekřesťanské, co Myslivec píše:


Víme, že Kristus se ponížil když se stal smrtelným člověkem. Kristus je člověk. Kristus nemá božskou moc!! To Otec v Kristu působí svou božskou mocí, proto smrtelný Kristus Otce o projev moci prosí! Zde upozorním na nejzávažnější omyl, který je předmětem mnoha sporů o božství smrtelného Krista. Ponížený smrtelný Kristus nemá boží moc! Z pohledu absence boží moci, a závislosti na boží moci, se jedná o Krista člověka, z pohledu rodových nároků o Krista Boha. Kristus je smrtelný člověk počatý Bohem. Kristus svoje božské atributy získáva zpět až po svém zmrtvýchvstání.


Tato Myslivcova nauka je skutečně Satanská nauka přímo Satanem vnuknutá. Satan jásá, když je do světa šířena tato Myslivcova věta: "Ponížený smrtelný Kristus nemá boží moc!"

Ještě někdo pochybuje o tom, že Myslivec je Satanův sluha a činí pod pláštíkem křesťanství vše, co mu jeho pán Satan nařizuje a vnuká? Copak Ježíš není Bůh od věčnosti? Myslivec, wollek a další neznají ani Bibli a ignorují tato slova Spasitelova. Dříve než Abrahám já jsem ! Nebo:

Potom se Ježíš obrátil k té ženě a řekl jí: „Odpouštějí se ti hříchy – jdi v pokoji!“ Hosté se divili a řekli si sami pro sebe: „Kdo to jen je, že i hříchy odpouští?“

Myslivče, ty služebníku ZLA, přestaň motat lidem hlavu svým satanským učením. To že ti pochlebuje wollek, je ukázka jeho nevíry a sektářství.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 26. květen 2018 @ 19:32:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš zázraky nečiní ve své moci, činí v je v moci Otce. Až po zmrtvýchvstání je Kristu svěřená veškerá moc na nebi i na zemi!

Jan 11:41-43
Zvedli tedy kámen. Ježíš pohlédl vzhůru a řekl: „Otče, děkuji ti, žes mě vyslyšel.
Věděl jsem sice, že mě vždycky slyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal.“

Když to řekl, zvolal mocným hlasem: „Lazare, pojď ven!“]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 26. květen 2018 @ 20:24:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš děkuje Otci vyslyšení. Vyslyšení čeho? Ježíš nepronáší svou žadost nahlas, pronáší ji  v duchu. Až z následného vývoje situace můžeme odvodit, že Ježíš po Otci žadal vzkříšení
Lazara. Vzkříšení Lazara může čtenáře natolik udivit, že přehledne důležité skutečnosti, které nám Kristus sděluje. Otec Ho vždy slyší a vyslyší, a to i když k Němu mluví v duchu. A toto svoje sdělení ukončuje slovy aby zástupy uvěřili, že Ty Otče jsi mne poslal. Jsou zde dva způsoby uvěření, první je pro zázrak samotný, druhý že Kristus je mesiáš seslaný Bohem. Je totiž velký rozdíl věřit skrze údiv ze zázraku, a věřit skrze poznanou pravdu o Kristu. Tyto dvě odlišné víry jdou po staletí vedle sebe, a proto zde dodnes máme "víru" postavenou na potřebě vidět zázraky, plnou různych motivačních zobrazení k navození údivu, se spoustou modloslužebných divadelních praktik, které vyvolávají v divákovi pocit vtažení do děje. Všechny ty honosné vyzdobené kostely nejsou ničím jiným, než náboženskými divadly s cílem udivit a ovládnout.
Kristus směřuje naši pozornost k víře, o těle mluví jako o chrámu, a shromáždění je podle Krista to, když se děje v Jeho Jménu. Kristus mluví o víře, ve které můžeme prosit. Kristus říká, že oč poprosíme v Jeho Jménu Boha Otce, to dostaneme. A zde se můžeme vratit k Jan 11-42. Ježíš nežadal Otce nahlas. Stejně jako dlouhodobě nemocná žena, která uvěřila, že Kristus je Otcem seslaný, poprosila v duchu Boha o uzdravení, a dotykem byla uzdravená. Kristus nevěděl kdo se Ho dotkl, ptal se kdo to byl? Kristus poznal, že z Něho vyšla moc. Bůh Otec svou mocí působil v Kristu i bez Jeho vědomí. To nás má upozornit na to, jakou moc má víra v Krista, co všechno můžeme ve Jménu Krista obdržet. A stačí tak málo, odmítnout náboženské nauky a poslouchat Boha, ne lidi! K tomu nám Kristus seslal Ducha svatého.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 26. květen 2018 @ 21:27:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslivče, věděl jsem, že se tvůj Zlý v tobě bude bouřit. Abych předešel podobným úvahám, což pramení z neznalosti jsem vložil i tento důkaz:

Potom se Ježíš obrátil k té ženě a řekl jí: „Odpouštějí se ti hříchy – jdi v pokoji!“ Hosté se divili a řekli si sami pro sebe: „Kdo to jen je, že i hříchy odpouští?“

Všem kdo jsou křesťané je to zřejmé. Odpadlíci a sektáři plní učení svůdce. Ježíš je Bůh od věčnosti. On a Otec jedno jsou. Zapiš si za uši toto: Bůh je plnost bytí a veškeré dokonalosti, bez počátku a bez konce. Zatímco všichni tvorové vše, čím jsou a co mají, dostali, on sám je totožný se svým bytím a sám od sebe je vším, čím je. KKC213.


Ježíš se nestal Synem Otce, když se narodil v BetléměOtec a věčný Syn měli věčný vztah před tím, než Ježíš na sebe vzal podobu člověka. Nebaví mě zde školit škodolibého odpadlíka a dej mi s tím pokoj. Mě je jedno čemu věříš, ale věříš tak, že popíráš věčnou pravdu a to je Satanské.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 27. květen 2018 @ 01:18:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Lžeš, překrucuješ, pomlouváś, zatracuješ, očerňuješ satanem! Nic nového u tebe. A čím dál více se to za poslední dny v tobě kumuluje. To je na tvých komentářích patrné. A co bude dál? Víš to?
Víš co příjde po tak hrozných nenávistných představách které máš, a hůř, máš je potřebu i šířit a sdílet?]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Neděle, 27. květen 2018 @ 15:32:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
myslivec o sobě :
//Lžeš, překrucuješ, pomlouváś, zatracuješ, očerňuješ satanem! Nic nového u tebe//

nebuď na sebe tak přísný, jistě se dá najít i něco málo "k pomilování".....


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 27. květen 2018 @ 18:04:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dtmpp.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 29. květen 2018 @ 09:18:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Plemeno zmijí! Jak byste mohli mluvit dobré věci, když jste zlí? Vždyť ústa mluví z hojnosti srdce.
Dobrý člověk vynáší z dobrého pokladu svého srdce to dobré a zlý člověk vynáší ze zlého pokladu zlé.
Ale říkám vám, že z každého prázdného slova, které lidé řeknou, budou skládat účty v soudný den.
Svými vlastními slovy totiž budeš ospravedlněn a svými vlastními slovy budeš odsouzen."


]


Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Neděle, 27. květen 2018 @ 15:20:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
/// pro nás nepředstavitelného a rozumem neuchopitelného - je to lidský popis daný Bohem skrze své proroky, aby se nám alespoň částečně přiblížil a dal poznat.///

wollek.

///
 • 19Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil.
 • 20Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.///
Pavel.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 27. květen 2018 @ 15:36:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Evidentně těm veršům, ani mé argumentaci nerozumíš - vyjma případu, že bys druhou myšlenkou chtěl podpořit tu první - což ovšem nepředpokládám.

Ony se totiž nádherně doplňují. Rozumíš tomu? Je ti do jasné, žeryčku? Nakonec je i docela fajn, že jsi to tu dal - ukazuje to, jakým způsobem někteří lidé dokáží myslet a kombinovat, a na co si příště třeba dát pozor :-).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Neděle, 27. květen 2018 @ 15:39:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
prosím ,nejní zač :)


]


Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: nop v Úterý, 05. červen 2018 @ 02:51:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Osoba Otce nemůže nikdy opustit osobu Syna"
Vyjma slova "osoba" říkali ve středověku také "modus", na př. mnich Richard z kláštera sv. Viktora tak psal v díle O vtěleném Slovu (český překlad)- Tedy první modus (Boží). druhý modus,...,v něčem je to lépe představitelné.


]


Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pátek, 25. květen 2018 @ 17:27:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
... je to úžasne komické ako sa človek snaží rozumom vysvetliť a pochopiť Boha... ak by to bolo možné, tak Boh je len výplodom ľudského mozgu... to kto je Boh a aký je môžeme len ,,sčiastky pochopiť,, 1 Korintským 13:9  Lebo sčiastky poznávame a sčiastky prorokujeme, ale keď príde dokonalé, čiastočné sa pominie.
aby sme Boha aspoň čiastočne pochopili tak prišiel v ľudskom tele a tak sa nám priblížil... kardinálna otázka nie je v tom či existuje ,,trojica,, ale v tom či je pre mňa Ježiš rovný Bohu a kladiem ho na tú istú úroveň ako Boha... to je deliaca čiara medzi kresťanom a židom, kresťanom a pohanom, kresťanom a jehovistom....
je pre teba Ježiš rovný Bohu?... ak áno tak už máme ľudsky povedané  Božiu ,,dvojicu,,

Ján 5:18  Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť Ho, že nielen porušil sobotu, ale že aj Boha nazval svojím Otcom, a tým sa rovnal Bohu.Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Sobota, 26. květen 2018 @ 13:20:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj ivanpe,
"je pre teba Ježiš rovný Bohu?... ak áno tak už máme ľudsky povedané  Božiu ,,dvojicu,,"

Je to trošičku složitější: NĚKTERÉ VZTAHY OTCE A SYNA

Můj článek je koncipován apologeticky; zde se množí články zpochybňující Spasitelovo božství. Je to zejména judaistická triáda ve složení tele-žeryk-breivik, ke kterým se v poslední době přidal i unitář mikim.
BA


]


Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Sobota, 26. květen 2018 @ 15:56:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to, kým je Ježiš je vecou zjavenia Božieho... málokto z tých, ktorí v Ježišovi spoznali Mesiáša si to vedeli aj správne teologicky zdôvodniť... napr. žena hriešnica, dvaja slepí pri ceste, Zacheus a desiati malomocní pochopili že Ježiš je Mesiáš a vzdali mu úctu ako Bohu... cirkev v histórii sa snažila viac pochopiť kto je Ježiš a preto vymyslela koncept ,,trojice,,... nemám problém prestať tento termín používať, aj tak to nič nemení na tom, že vzývam Ježiša ako Boha, je pre mňa rovný Bohu a má najvyššie miesto v hierarchii, sedí na pravici Boha... ani nad pravicou Boha, ani pod pravicou Boha ale rovnobežne s Ním a preto je pre mňa rovný Bohu... s jehovistami nediskutujem... pri jehovistoch si kľaknem na zem a vyzvem ich k pokloneniu sa Ježišovi ako rovnému Bohu... utekajú odomňa ako keby som bol malomocný... niekedy mám dojem pri tejto diskusii že treba urobiť to isté...


]


Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Sobota, 26. květen 2018 @ 21:19:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nedivím se, že jehovisté tvoji zvěst nesnesou. Oni klidně připustí, že Pán Ježíš je novým Adamem (1Kor. 15:45); klidně připustí, že je Božím Synem - ale když jdeš dál, zjistíš, že jejich spasitel je lidského původu. Podobně unitáři.

Božství pána Ježíše Krista


]


Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 27. květen 2018 @ 09:01:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jehovisté jsou v podstatě odnoží ariánské hereze. Nic nového pod sluncem.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 27. květen 2018 @ 10:18:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Šalomaci se staví do pozice Krista rovnou, a tvrdí, že jsou stejně jako Kristus počatí Duchem svatým.
Jehovisti degradovali Krista na obyčejného člověka úplně.
Katolíci montují božství Krista tam kde není, a tyto své lži odporující božímu slovu maskují slovem- tajemství.

Co Oko, kolikrát si vypomáháš berličkou, slovem to je "tajemství", když nemůžeš najít spojku mezi tvými kreténskými a prolhanými žvásty a božím slovem? Hmmmm? Pozoruji tě pozorně Oko. Když se ti začne prodlužovat nos, začneš více užívat slovo " tajemný, tajemství". Pinokio, Pinochio nebo jak se to píše. Po našem, budeš Pinokio. Oko, Okio, Pinokio.

Je hrozné sledovat, kolik se zde poslednī dobou objevilo "expertů" na popis vnitrobožských vztahů!
Upozorňuji všechny tyto "experty", že hlubiny boží může zkoumat pouze Duch svatý!!
Doporučuji zdejším " božím majordomům" aby se zápalem jakým se snaží dle svých lidských náboženských nauk rozpitvávat Boha, raději v Duchu pravdy poznávali sami sebe!!

Za popíráním a degradací Boha, za stavěním se na Jeho roveň, za dělením Boha, za pitvání se v Jeho niternych vztazích, je a vždy byla- snaha o ovládnutí Boha! Pozor na to!!
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 29. květen 2018 @ 09:16:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Plemeno zmijí! Jak byste mohli mluvit dobré věci, když jste zlí? Vždyť ústa mluví z hojnosti srdce.
Dobrý člověk vynáší z dobrého pokladu svého srdce to dobré a zlý člověk vynáší ze zlého pokladu zlé.
Ale říkám vám, že z každého prázdného slova, které lidé řeknou, budou skládat účty v soudný den.
Svými vlastními slovy totiž budeš ospravedlněn a svými vlastními slovy budeš odsouzen."


]


Draci (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Pátek, 25. květen 2018 @ 21:24:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Draci, toho, kolik hlav má váš drak se nikdy nedopočítáte, páč tu vaši knížku psalo hodně draků a každý si myslel, že má jeho drak jiný počet hlav. Re: Draci (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Sobota, 26. květen 2018 @ 07:55:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
je to úplne jedno koľko hláv má drak... pre teba to bude vždycky iba drak a nikdy nie svatý Boh a Spasiteľ... ty si naďalej vzývaj draka, my budeme naďalej vzývať Otca v nebi a je úplne jedno či v ,,trojici,, alebo bez nej...


]


Re: Re: Draci (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Sobota, 26. květen 2018 @ 18:48:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hele, vašeho draka už nevzývám. Jsem dávno po dekonverzi. A když jsem ještě na tvého draka věřil, tak jsem nevěděl, kolik má přesně hlav, stejně jako to nevíš ani ty.

A vo tom to je. Nedopočítáš se, páč bibli psalo snad 50 lidí a každý si to představovali jinak, víš.... Stejně jako si to každý představujete jinak, co tady píšete. A kdybys šel po planetě kousek dál, tak tam mají zase jiného draka s jiným počtem hlav.  

my budeme naďalej vzývať Otca v nebi a je úplne jedno či v ,,trojici,, alebo bez nej

bobku, to ti neberu, budu se zasazovat za to, abyste to mohli dělat, jsem pro svobodu vyznání


]


Re: Re: Re: Draci (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Sobota, 26. květen 2018 @ 20:58:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
tak keď nevzývaš nášho draka, tak čo ušľachtilé ťa vedie k tomu že si navštívil tento web?... máš snáď výčitky v svedomí že si nerozriešil počet hláv draka?... alebo niečo vo vnútri ti hovorí že čo ak ten drak je skutočný?... ak nič z toho tak sa vybodni na nás a navštevuj stránky kde neveria na draka...


]


Re: Re: Re: Re: Draci (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Sobota, 26. květen 2018 @ 21:18:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tento web si občas projdu. Ze zvyku. Chodil jsem tady roky, roky. Moc toho nečtu, proletím nadpisy a někdy článek, diskuse už ne. Ale někdy ještě něco napíšu. Výčitky svědomí, že jsme nerozřešil počet hlav tvého draka opravdu nemám. Ale j zábavné, že si to myslíš. Myslet si můžeš co chceš. Já ti to neberu. Klidně používej veškeré způsoby, aby sis víru zachoval. A nic mi ve vnútri nehovorí, že je tvůj drak skutočný. Ale opět můžeš si to myslet. Tvoji víře to pomáhá a já s tím nemám problém. Na můj život má nulový vliv, co si myslíš. 

Nevěřím na nadpřirozeno, ani bohy, ani esoteriku, ale to ty nemůžeš pochopit. Jenže to psaní sem, možná není zbytečné. Víš proč? Protože já jsem kdysi četl názory dekonvertity Karla a některých jiných pochybovačů, jako Spitfire, Borius, atd. V té době jsem se s nimi hádal a byl v opozici, a bil se za křesťanství. Jenže já si pamatuji, co oni psali a vím, že to přispělo k mé dekonverzi. Takže to, co zde píšu, může mít na někoho vliv a přispět k tomu, že se zbaví pobožné narkomanie. Neříkám, že to musíš být ty. 

Hele, kdyby nikdo nedělal nic, tak bych se nikdy nedozvěděl to, co jsem se dozvěděl. Já tedy děkuji týpkům, co mně pomohli prozřít. Dali si tu práci. Taky nemuseli. Mohli se na to vysrat. Ale neudělali to a mně pomohli. Třeba taky někomu pomůžu. Možná jo, možná ne. 

A třeba se naopak ještě více utvrdíš ve své pobožnosti, páč jsou i týpci, které argumenty ateistů  nebo dekonvertitů ještě více zabetonávavají ve víře. A já proti tomu nic nemám. Jestli někomu moje psaní způsobuje pochybnosti, je to fajn, jestli někomu naopak způsobují utvrzení ve víře, tak pro něj je to přece taky fajn. 

No a  teď mi řekni, kolik hlav má tvůj drak? :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Draci (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Sobota, 26. květen 2018 @ 21:50:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
tebe vôbec nejde o počet hláv draka... ty máš jednoducho chaos v duši a hľadáš vnútorný pokoj... tým že neveríš na draka potrebuješ zaplniť prázdnotu a preto útočíš... si ako zranené zviera... žiadny človek ti nepomôže... skús hľadať pomoc u draka...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Draci (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Neděle, 27. květen 2018 @ 09:32:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Máš zvláštní logiku. Ten, kdo věří na Staré pověsti hebrejské, má údajně pokoj v duši a ten, kdo na ty pověsti nevěří, má údajně chaos v duši. 

Jak jsi přišel na to, že vy pobožní máte pokoj a ateisti chaos? Já to vidím naopak. Vy, pobožní, se mezi sebou žerete rozhodně více než ateisti. O žádném pokoji to nesvědčí, ale spíše o fanatismu. Dát vám pušky, tak se navzájem postřílíte, ostatně jste se kvůli náboženství zabíjeli mnoho století...

Nevypadá to,  že by tvůj literární drak někomu pomáhal. Spíše to vypadá, že váš literární drak vás rozeštvává a bez něj byste byli o něco méně zmagořelí (možná). 
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Draci (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Neděle, 27. květen 2018 @ 09:38:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jo a to tvoje neustálé nabízení tvého draka mi přijde jako když stará prostitutka nabízí své služby... A ačkoli jsem jí řekl, že o ní nemám zájem, tak ona se začala odhalovat a ukazuje svoje seschlé nohy... Tak tě, Ivane, vnímám. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Draci (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 27. květen 2018 @ 11:33:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Otázka, jestli to ale nebude třeba tím, že ty sám jsi (obrazně řečeno) duchovně ve stavu stoletého starce, naprosto už postrádajícího testosteron.

Takovému se pak může i osmnáctka jevit jako "seschlá", bez půvabu.  :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Draci (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 27. květen 2018 @ 13:31:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je velmi nechutné a hrozně hloupé přirovnání Pinokio.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Draci (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pondělí, 28. květen 2018 @ 09:50:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslivec


To je velmi nechutné a hrozně hloupé přirovnání Pinokio.martino


Naopak, hluboce pravdivé a trefné.

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Draci (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Pondělí, 28. květen 2018 @ 11:49:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přirovnání nabízeného náboženství (draka od Ivana P.) ke staré prostitutce byl jen příklad. Stejně tak by se to dalo přirovnat třeba k předraženému zboží na předváděcích akcích pro důchodce. Že pobožný člověk vidí náboženství jo něco super, tedy třeba tu dvacítku, je pochopitelné. Každý prodejce vychvaluje svoje zboží. A vy máte dokonce příkaz ve vaší knížce, že to máte šířit dál. Je to něco jako pyramidová hra, tak to děláte. A absolutně vám nedochází a nevnímáte, jak se na vaše náboženství, vaší pyramidovou hru dívá většina společnosti, která je sekulární. Co se týká důvěryhodnosti, obsazují církve mezi institucemi poslední místa. Takže většina obyvatel vnímá vaše  nabízené služby jako služby seschlé staré prostitutky. Ačkoli vy deklarujete, že to je mladá dvacítka. Tak kromě vás na to nikdo nevěří. Nebo když to přirovnám k těm prodejcům, tak vás vnímají jako podvodné prodejce.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Draci (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pondělí, 28. květen 2018 @ 12:34:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..ale no tak... prvých kresťanov prenasledovali lebo boli nelojálny k rímskemu cisárovi... za komunistov nám nadávali že brzdíme pokrok a žijeme v tmárstve... no a dnešný osvietený svet na čele s tebou nás má za podvodných predajcov... stále ti to nedá pokoj... vykašli si na to... asi ti niečo hlodá v svedomí... skús si dať panáka... na čas to pomôže...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Draci (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Pondělí, 28. květen 2018 @ 14:16:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mně je úplně jedno, jak vnímal římský císař křesťany. To byl jeho problém, ne můj. A je mi taky úplně jedno, jak se vy, křesťané máte nebo nemáte rádi s komunisty a co si navzájem říkáte. Já píšu jen svůj názor a názor lidí, který čtu v diskusích. A ten jsem napsal. Vás, pánbíčkáře považuje většina lidí za podvodníky a tahače peněz z lidí. Možná je to na Slovensku jinak. Píšu ti, jak to je v Česku. A moje svědomí s tím nemá nic společného. Tvoje obsese mým svědomím je úsměvná. Nevím, z které paty sis to bobku, vycucal. Jo a alkohol nepiju. Takže tvoje rady jsou k ničemu. A nechápu, proč se mi snažíš rady, já tě o žádné rady neprosil. Když to stáčíš do osobní roviny, je to nesmysl. Nestáčej do osobní roviny, ani mu tu nepiš tvoje historické exkurze do minulosti. 

Ještě jednou: Většina lidí vnímá vás, pánbíčkáře, jako podvodníky. A na vás je, zda svého draka konečně přestanete schovávat a ukážete veřejnosti, nebo zda budete i nadále hledat výmluvy, proč to nejde. A mezi sebou se hádat o to, kolik má hlav. Což ukazuje, že jste ho sami neviděli, takže vašimi interními diskusemi nepřímo přiznáváte, že podvodníci jste a veřejnost si o vás právem myslí, že jen mystifikujete a manipulujete. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Draci (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pondělí, 28. květen 2018 @ 22:42:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neprihlaseny


Ještě jednou: Většina lidí vnímá vás, pánbíčkáře, jako podvodníky.


martino


A co tím chceš říci? Že máme zapřít svoji víru a následovat takové magory jako jsi ty? To nemyslíš vážně.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Draci (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Úterý, 29. květen 2018 @ 00:28:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nic takového jsem nepsal. Vymezuješ se proti své fikci, kterou sis vymyslel ve své hlavě. Nikde jsem nepsal, že bych žádal někoho. aby mě následoval. Fakt netuším, jak jsi na toto mohl přijít. Máš abnormálně bujnou fantazii. A špatně čteš. Kdybys totiž četl pozorně, tak o něco výše píšu, že když se věřící člověk při čtení příspěvků mých příspěvků ještě více utvrdí ve své náboženské víře, že mi to vůbec nevadí. Opravdu to tam píšu, přečti si to pořádně a nevymýšlej si. Já nezakládám žádné sdružení, nepotřebuji, aby mě někdo následoval. Tvé úvahy jsou absurdní. A na můj život nemá vliv, zda jsi nebo nejsi věřící. To je přece tvoje věc. A mně tvoje nadávka směrem ke mně, že jsem magor, vůbec nevadí.  Nevěřím na nadpřirozeno - jsem magor. Mně zase přijdou jako divní lidé ti, co na nadpřirozeno věří. Tedy ty. Problém je v tom, že ty něco nabízíš, Já ne. Ty tvrdíš, že existuje něco tajemného, neviditelného, ty ve svých příspěvcích představuješ vehementně své bohy, satany, anděly, démony, Já to nedělám. Děláš to ty. Ale nikdy jsi nic neukázal, nedokázal. Nic nemáš, jenom o tom žvaníš. To není seriózní žvanit o nějakých bytostech, které si jen představuješ a nic reálného nedodat. To si potom každý může vymyslet jaké chce postavičky a začít o nich povídat story. Samozřejmě může. Ale jak asi vypadá, když o tom jenom žvaní a nikdy nic přesvědčivého nedodá? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Draci (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Úterý, 29. květen 2018 @ 01:17:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Říká se tomu důkazní nouze. Vy, věřící jste  v důkazní nouzi. Když je někdo v důkazní nouzi, o to více mě překvapuje jeho arogance, pýcha, nadřazenost. 

Ale není takový každý. Jsou i skromní věřící. Třeba moje sousedka. Ta poctivě přiznala, že věří, protože tak byla vychovaná, protože je zvyklá se modlit a chodit do kostela. A číst si bibli a že jí to psychicky pomáhá a že potřebuje mít někoho, ke komu bude volat, když bude v nouzi. Já tomu rozumím. Vůbec se tomu nevysmívám. Mám pochopení pro všechny lidské slabosti. Nevadí mi, že lidi řeší svoje úzkosti tím, že volají ke svému imaginárnímu kamarádovi. To je každého věc, Někdo volá v nouzi maminku, někdo boha. Někdo nedělá nic. Mě jen stále udivuje arogance, neuvěřitelná pýcha pobožných na granosalis a to totálně neopodstatněná. A jak se tu mydlíte mezi sebou, kdo líp věří a kdo věří hůře. Kdyby existoval bůh, tak se z vás přece musí pozvracet.... 

Nemáte žádného boha, jen své ideologické, teologické pindy a těmi se natřásáte. To je o několik levelů strašnější a odpudivější než jednoduchá a čistá víra mé sousedky, která sice teologii nerozumí, ale věří svému neviditelnému kamarádovi, který ji pomáhá. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Draci (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Úterý, 29. květen 2018 @ 07:51:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdyby existoval bůh, tak se z vás přece musí pozvracet.... 

presne tak... Boh sa z nás nepozvracal, ale išiel dobrovolne na kríž a zomrel za nás... a dnes Boh trpezlivo sleduje komentáre na granosalis a plače nad nami... to je náš Boh... a nikto ho nedonúti prestať milovať tak nedokonalé hriešne, pyšné, arogantné bytosti akými sme... Boh má nádej že aj ,,neprihlášený,, občas zapochybuje o svojej nevere a v kútiku duše si pripustí že možno čiste ,,teoreticky,, by nejaký ten boh mohol byť... to je cesta k pravde...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Draci (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Úterý, 29. květen 2018 @ 11:35:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nemáte mezi sebou vyladěno, zda Kristus byl nebo nebyl bůh, o tom se mezi sebou pořád hádáte. A to usnutí, abych se za pár hodin vzbudil přece není smrt. To byla jen delší narkóza. Spousta lidí je v umělém spánku ještě déle. Prosím tě, neříkej tomu smrt. A šel si lehnout s tím, že si pak polepší a bude mu patřit všecko. Takže to byl kalkul. Obchodní dohoda s jeho fotříkem. Tedy kdybych věřil legendě a že se to jako fakt stalo (čemuž samozřejmě nevěřím). 

A to další, jak mluvíš za boha a vkládáš mu své projekce, to je legrační. :-) Hele, já nemohu popřít, že existuje nějaký všeobecný bůh, někdo, kdo stvořil vesmír. Spíše si to nemyslím. Ale kdyby ano, tak to určitě není váš pouštní hypertrofovaný náčelník od Židů, nebo ten další bubák od Arabů. Bible i Korán jsou ukázkou toho, jak bůh určitě nevypadá, pokud existuje. To fakt můžu vyloučit. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Draci (Skóre: 1)
Vložil: martino v Úterý, 29. květen 2018 @ 21:32:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neprihlaseny


Nemáte mezi sebou vyladěno, zda Kristus byl nebo nebyl bůh, o tom se mezi sebou pořád hádáte.


martino


Máš pravdu. Je zde pár pomatenců např. odpadlík Myslivec. Ten se zde již definitivně odrovnal. Má zde sice svůj Fan club, ale již skončil. Nyní bude již jen poštěkávat.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Draci (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Úterý, 29. květen 2018 @ 09:15:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//Vy, věřící jste  v důkazní nouzi. Když je někdo v důkazní nouzi, o to více mě překvapuje jeho arogance, pýcha, nadřazenost. 

Vy, evolucionisti a ateisté, jste v důkazní nouzi. Když je někdo v důkazní nouzi, o to méně překvapuje jeho arogance, pýcha, nadřazenost - se kterou jsem se s vámi od malička setkával


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Draci (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Úterý, 29. květen 2018 @ 11:27:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdepak. Vědci jsou skromní  a umějí si udělat srandu sami ze sebe. A dobře vědí, že věda nemá absolutní pravdu. 

Proti tomu křesťani, muslimové tvrdí, že mají absolutní pravdu. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Draci (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Úterý, 29. květen 2018 @ 11:59:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Podívej, to bude vždy o konkrétním člověku - a především, já jsem neřekl 'vědci', ale 'evolucionisti a ateisti'. A i oni se umí schovávat za líbila slova, nejsou-li konfrontování s jinými názory - to pak tápou a útočí. Určitě se chovají jinak, než kdyby matematikovi někdo tvrdil, že jedna a jedna je v klasické desítkové soustavě tři, nebo fyzikovi, že gravitační zrychlení na povrchu Země je 18.8 metrů za sekun-du na druhou... 

Skuteční vědci do této kategorie fanatiků málokdy spadnou :-). A jistě i tam jsou výjimky potvrzující pravidlo.

Nevím o křesťanech, co by tvrdili, že mají absolutní pravdu. Většina křesťanů Ti spíše bude tvrdit, že věří a důvěřují Ježíši Kristu, případně, že On je tou Pravdou. A to je podstatný rozdíl od toho, co dělají ateisté a evolucionisté (myslím ti militantní, co své názory šíří veřejně, a často je spojují s nenávistí vůči víře v Boha) - neříkej mi, že jsi se s tím sám nepotkal. Naopak najít křesťana, který by řekl "já mám absolutní pravdu", to by se Ti opravdu snadno nepodařilo... sám si nic takového nepamatuji.

Křesťané, dokonce i pisatelé NZ mluví mnohdy o naději, o žádném vlastnictví pravdy. To jistě ještě znáš. Plnou jistotu pak máme pro den soudu. Máme jistotu, že nebudeme odsouzeni a zavrženi - a to i tehdy, kdyby ateisté měli pravdu:-). Naopak to ovšem neplatí, křesťanství je totiž mnohem obecnější :-).

Rozloučím se s Tebou, odpadlíku či dekonvertile, touto povzbudivou větou z Bible:

1 Kor 15:17  Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších,
18  a jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu.
19  Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí!
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Draci (Skóre: 1)
Vložil: martino v Úterý, 29. květen 2018 @ 21:29:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zase moc kecáš. Uklidni se. Nikdo tě nesleduje.


]


Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 26. květen 2018 @ 17:35:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zítra 27.května slaví Církev liturgickou slavnost Nejsvětější Trojice. Připomeňme si duchovní vyjádření sv. Hildegardy, jen několik vět z dopisu biskupovi Eberhardovi.


Rozumnost má také tři síly: zvuk, slovo a dech. Syn je v Otci jako je slovo ve zvuku, a Duch svatý je v nich, jako je dech ve zvuku a ve slově. A tyto tři osoby jsou jedním Bohem, jak jsem už řekla. V Otci je věčnost, neboť nikdo nebyl před Ním, poněvadž věčnost (na rozdíl od Božích děl) nemá počátek. V Synu je rovnocennost, protože Syn nikdy nebyl odloučen od Otce, ani Otec od Syna. V Duchu svatém je spojení mezi těmito dvěma, neboť Syn vždy zůstával v Otci a Otec se Synem, jelikož Duch svatý je ohnivým životem v nich, a oni jsou jedno.


Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 28. květen 2018 @ 07:35:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Rozumnost má také tři síly: zvuk, slovo a dech"  Vetší hloupost a nepravdivé tvrzení jsem už dlouho neslyšel.


]


Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 28. květen 2018 @ 11:50:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nemohl jsi to slyšet, ani to pochopit - poněvadž rozumnost zatím (podle tvé reakce) zůstává pro tebe naprosto cizím pojmem.


]


Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Úterý, 29. květen 2018 @ 06:00:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...V Synu je rovnocennost, protože Syn nikdy nebyl odloučen od Otce, ani Otec od Syna. 

S, Hildegarda má základní biblické neznalosti odloučení Otce od Krista...

Marek 15:34  A v hodinu devátou zvolal Ježíš hlasem velikým, řka: Elói, Elói, lama zabachtani? jenž se vykládá: Bože můj, Bože můj, pročs mne opustil?


]


Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 06. červen 2018 @ 14:33:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Bože můj, Bože můj, pročs mne opustil?"...Může snad Bůh umřít?

Na kříži umíral Ježíš jako člověk, Syn - Bůh umřít přece nemohl! 

Tímto zvoláním Ježíš (jako člověk) v tomto okamžiku smrti těla zakusil veškerou opuštěnost od Boha, kterou si my lidé přivozujeme hříchem ke smrti. Tím na sebe vzal i tuto lidskou opuštěnost od Boha (člověk ve skutečnosti hříchem ke smrti opouští Boha) - to je princip pekelného trápení - odloučenost od Boha.

Proto není hříchu, který by člověku nemohl být Bohem odpuštěn - pokud ovšem hříšník změní své smýšlení a učiní pokání.


]


Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Neděle, 27. květen 2018 @ 17:58:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Doplněný článek je možné nalézt zde. 
BARe: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Pondělí, 28. květen 2018 @ 13:00:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nemilí "šalomáci",

tedy: tele - žeryk - breivik, které skvěle doplňuje mikim, Vota a další: 

Skvěle se na vás hodí Spasitelova slova: 

Mt. 13:14,15 "Naplňuje se na nich Izaiášovo proctví, které říká: Vskutku budete slyšet a jistě nepochopíte, budete ustavičně hledět, a určitě neuvidíte. (15) Neboť srdce tohoto lidu ztučnělo, ušima začali slyšet ztěžka a své oči zavřeli, aby očima neuviděli a ušima neuslyšeli, srdcem nepochopili a neobrátili se, A JÁ JE NEUZDRAVIL." (SP)

DISKUSE S TĚMI, KTEŘÍ  NEUZNÁVAJÍ SPASITELE ZTRÁCEJÍ SMYSL:

J. 5:23 "aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nectí Syna, nectí Otce, který ho poslal." (SP)

Koho tedy ctí "šalomáci" resp. judaisté, je pro mě dosud záhadou. 

Sk. 4:12 "A v nikom jiném není záchrana; neboť není pod nebem jiného jména, daného lidem, v němž bychom měli být zachráněni."

TEN, KDO NECTÍ SYNA, NIC O NĚM NEVÍ (PROTO TY DEBILNÍ KOMENTÁŘE!!!) - NEVÍ ANI TO, ŽE SMĚŘUJE DO PEKEL, PROTOŽE NEZNÁ PRAVDU, KTERÁ HO MŮŽE VYSVOBODIT (J. 8:32)!!!
BA
Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pondělí, 28. květen 2018 @ 15:39:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bubu,  a ještě pod postel nebo ve skříni... 

1Bratří moji, jestliže věříte v Ježíše Krista, našeho Pána slávy, nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi
A Ty rozdíly vytváříš. 


]


Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pondělí, 28. květen 2018 @ 17:06:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Týká se to rozdílu mezi lidmi, kteří přišli do shromáždění. Opět názorná ukázka manipulace s textem pro Votu...

Voto, opravdu nevidíš, jak žeryk zase účelově smysl toho verše vytrhl z kontextu a napasoval úplně jinak?

 • 1Bratří moji, jestliže věříte v Ježíše Krista, našeho Pána slávy, nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi.
 • 2Do vašeho shromáždění přijde třeba muž se zlatým prstenem a v nádherném oděvu. Přijde také chudák v ošumělých šatech.
 • 3A vy věnujete svou pozornost tomu v nádherném oděvu a řeknete mu: „Posaď se na tomto čestném místě,“ kdežto chudému řeknete: „Ty postůj tamhle, nebo si sedni tady na zem.“
 • 4Neděláte tím mezi sebou rozdíly a nestali se z vás soudci, kteří posuzují nesprávně?
 • 5Poslyšte, moji milovaní bratří: Cožpak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědici království, jež zaslíbil těm, kdo ho milují?
 • 6Vy jste však ponížili chudého. Cožpak vás bohatí neutiskují? Nevláčejí vás před soudy?
 • 7Nemluví právě oni s pohrdáním o slavném jménu, které bylo nad vámi vysloveno?
Naopak jindy rozdíly dělat máme, a to naprosto zásadní a vybízí nás k tomu sám Pán Ježíš:

Mt 18:15  Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra.
16  Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby `ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď´.
17  Jestliže ani potom neuposlechne, oznam to církvi; jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník.


A žeryk takto překrucuje smysl Písma a vytahuje z kontextu téměř v každém svém komentáři. To opravdu, Voto, nevidíš, že jsi se tak čertil? Mám Ti to ukazovat a přípomínat častěji?


]


Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pondělí, 28. květen 2018 @ 19:12:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
wollku, samozřejmě jsou ty verše vytržené z kontextu, kontext jsi doplnil ale špatně pochopil, tak jako pokaždé když  se Ti něco nezdá :)

čertíš se zbytečně, zbytečně do toho pleteš Votu, ...ale komu není rady tomu není pomoci...

Ježíšův zákon "milovati budeš"  vám "kristovcům" dle jména nic neříká...


]


Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pondělí, 28. květen 2018 @ 19:18:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Votu do toho vůbec nepletu zbytečně - vedl jsem s ním konkrétní dialog na téma vytrhávání z kontextu, a trvám na tom, že v tom jako šalomáci jste naprostí přeborníci. Přijde mi opovážlivé tolerovat to, co děláš Ty, a ještě mne křivě obviňovat, a vedle toho bazívovat na nějakém zájmenu, zejména, když si to nechám přeložit člověkem podstatně fundovanějším a znalejším ve starověké řečtině, než jste tady všichni šalomáci dohromady.

Tu Tvou omáčku kolem, kterou si vysvětluji spíše jako poslední výštěky čokla před popravou, raději nebudu komentovat - jsou úplně mimo... to jen pro Tvou informaci.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pondělí, 28. květen 2018 @ 19:30:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
vytrhávání z kontextu není to co dělám já ale to co tady předvádíš Ty...a vidím, že nejde o Boží zákon napsaný v srdci,nýbrž o literu...a kdo je tady tedy šalomákem :)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pondělí, 28. květen 2018 @ 20:22:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tvá drzost je neuvěřitelná... ale vím, jak jednají psychopaté, neboj :-), na dálku tvé zákeřné zbraně nemají téměř žádnou moc, tak se snažíš marně.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pondělí, 28. květen 2018 @ 20:57:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
proč si myslíš ,že ti chce někdo ublížit nějakými zbraněmi ? jsme snad na diskuzním serveru , zkus místo napadání a výmyslů a svých trapných výlevů diskutovat k tématu.
děkuji


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pondělí, 28. květen 2018 @ 21:57:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
K tématu diskutuji, a často. a taky často i o svých zkušenostech, prožitcích... bohužel v těch vkláknech, kde se používají psychopatické a další padlé praktiky to možné už z principu není...

nebo považuješ vstup zeryka ze 28. květen 2018 @ 15:39:24 za věcný a k tématu? ("Bubu, a ještě pod postel nebo ve skříni..." pak verš zcela mimo kontext a nakonec osobní útok... a to vůbec nebylo na mne). To schválně ničíš diskuze, abys z toho následně mohl vinit druhé?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Úterý, 29. květen 2018 @ 14:39:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano píšu k věci, to, že tomu nerozumíš je věc jiná. 

Strašením přivádět k spasení je sarkasmus,  a rozdělovat lidi,  nikoli jejich názory je proti duchu Krista. 

Začal tím myslivec, pokračuješ Ty a semotamo se někdo přidá (šalomáci, antikristi, plus obyč nadávky). 
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Úterý, 29. květen 2018 @ 14:46:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//Ano píšu k věci, to, že tomu nerozumíš je věc jiná. 

Nápodobně - s tím rozdílem, že wollek k věci opravdu píše, pokud je k čemu psát...někdy tou věcí mohou skutečně být diskuze skoro o ničem - ovšem i vzdcuh je potřeba občas pročistit.
 


]


Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 28. květen 2018 @ 15:42:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
s vyjímkou mesiánských židů, Ti Ježíše nezapřeli.


]


Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Pondělí, 28. květen 2018 @ 16:46:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Souhlas. Problém "šalomáků" vystihují perfektně tyto biblické verše:

2Kor. 3:12-16 "Když tedy máme takovou naději, počínáme si zcela otevřeně. (13) Ne jako Mojžíš, který si dával na tvář závoj, aby synové Izraele nehleděli na konec toho, co pomíjí. (14) AVŠAK JEJICH MYŠLENÍ OTUPĚLO. Až do dnešního dne zůstává při čtení Staré smlouvy tentýž ZÁVOJ, neodkrytý, protože pomíjí JEN v Kristu. (15) Ale až dodnes, kdykoli se předčítá Mojžíš, leží závoj na jejich srdci. (16) KDYKOLI SE VŠAK ČLOVĚK OBRÁTÍ K PÁNU, JE ZÁVOJ ODSTRANĚN." (SP)

"Šalomáci" jsou nesvobodni:

2Kor. 3:17 "Ten Pán je Duch. Kde je Duch Pánův, tam je svoboda." (SP)

"Šalomáci" jsou nesvobodní. nemají ani páru o tom, že duchovní síla, která je ovládá, jim v pochopení textu Písma brání!!! Odtud ty jejich debilní komentáře. 

Jenže věc má i jiný aspekt: 

Protože citují Písmo, ohánějí se Písmem, stávají se tak hlasateli jiného evangelia (Gal. 1:8) a dostávají se tak pod Boží prokletí!!! Bůh své ovečky chrání a tyto dravé vlky kteří nebudou šetřit stádo (Sk. 20:29) bez milosti ZNIČÍ!!!

Můj dojem je ten, že "šalomáci" už teď jsou mrtví!!! Shromažďují si hněv ke dni hněvu (Ř. 2:5-8)!!! To co páchají oni, nelze dělat beztrestně!!!
BA
]


Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pondělí, 28. květen 2018 @ 19:23:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
// Odtud ty jejich debilní komentáře. //

piš si co chceš,klidně nadávej, cokoli...ukazuje to jen na Tvé vlastní nitro...a Ježíše v něm ne.


]


Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Pondělí, 28. květen 2018 @ 23:03:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neblahý šalomáku,
já žasnu. Kde jsem komu nadával??? Jen jsem střízlivě zhodnotil vaše postoje. Musím naposled varovat: HRAJETE SI S OHNĚM!!!
BA


]


Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Úterý, 29. květen 2018 @ 06:02:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Čecháčský Anonyme :) radím ti jen jedno, buď studuj pilně nebo se nech vyšetřit u Chocholouška...:)

Tobě fakt není trapně za ty kecy?


]


Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 02. červen 2018 @ 18:05:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A tobě, mikime? A žes tady toho už nakecal!


]


Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 08. červen 2018 @ 11:38:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To si nemyslím, Bůh je milosrdný. Já to beru, že jsou Satanem obelháni (mají roušku) podobně jak je to i u poz. církví například katolické.  Kde tito lidé v podstatě věří v Boha ale pořádně ho neznají. Ve Svatém písmu je psáno, že na konci to pochopí jak byli oklamání a budou toho litovat a Bůh jim odpustí. Neodpustí ale těm co tento klam zcela vědomě činí.


]


Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 08. červen 2018 @ 20:54:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
// je psáno, že na konci to pochopí//

o jakém konci píšeš ?


]


Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Pondělí, 28. květen 2018 @ 19:30:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vytrhal jste pár veršů z kontextu a utopil je v doslovnosti v domnění, že zatopíte těm ošklivým "šalomákům"; přitom se z Vás samotného kouří.


]


Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Středa, 30. květen 2018 @ 14:53:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Jenom malá upřesňující poznámka k závěru, BA. 
Boží "osoby" nejen koexistují, nýbrž koinherují, tzn. že v sobě navzájem přebývají (Otec v Synu, Syn v Otci,  Duch Svatý byl poslán oběma, tj. Otce ve jménu Syna a oni přišli v Duchu Svatém do našeho ducha) a na tomto vzájemném přebývání je právě založena dokonalá jednota jak v Boží Trojici, tak i jednota mezi Bohem a Jeho dětmi/syny, tj. jedním novým (souhrnným) člověkem. 
Výrazy "vzájemně integrovány, koexistují v dokonalé jednotě" mi proto nepřijdou dostatečně vystihující skutečnost. Co se týče nadřízenosti a podřízenosti - v Boží Trojici hierarchie není, ale Pán Ježíš Kristus jako Syn člověka Otci podřízený je, byť jako Syn Boží nikoli.
Tož tak.Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Neděle, 03. červen 2018 @ 01:18:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj,

jistě, teologové preferují termín inherence, resp. koinherence např. zde:
DUCH S NAŠÍM DUCHEM | Prud.sk    O Watchmanovi Nee - Křesťanském autorovi | Distributoři …Já jsem tento termín nezvolil, jednak proto, že nejsem nějaký opisovač konformních názorů či papoušek, a jednak proto, protože nevím, jak bych se v oboru tohoto termínu vypořádal např. se sesláním Ducha sv. na Spasitele, během jeho pozemské mise. Jistě, oba pojmy se překrývají, ale ani zdaleka nejsou totožné. Proto jsem volil termín:"Boží "osoby" jsou vzájemně integrovány, koexistují v dokonalé jednotě, tedy neexistuje u nich vztah nadřízenosti a podřízenosti." Nicméně uvedené termíny, tedy ""Boží "osoby" jsou vzájemně integrovány, koexistují v dokonalé jednotě, tedy neexistuje u nich vztah nadřízenosti a podřízenosti." a "Boží "osoby" nejen koexistují, nýbrž koinherují," jsou NEKONEČNĚ vzdálené tajemství Boží Trojice, že je zbytečné vést diskusi o tom, která formulace je realitě blíže. 
Proto tvůj výrok: 

"Výrazy "vzájemně integrovány, koexistují v dokonalé jednotě" mi proto nepřijdou dostatečně vystihující skutečnost."

musím odpovědět takto: 
ŽÁDNÉ lidské vyjádření nemůže dostatečně vystihnout skutečnost. 

Proto jsem v článku napsal:

"Vztah Otec - Syn - Duch svatý, je lidským rozumem neuchopitelný, neboť stvoření nemůže obsáhnout Stvořitele (Iz. 29:16; Ř. 9:20,21);"
Nicméně v úsilí o maximální přesnost jsem se dopustil doplňujícího a sjednocujícího výroku:
"Já osobně chápu Božího Syna i Ducha svatého jako dvě specifické, od sebe odlišné emanace Stvořitele, tj. našeho nebeského Otce."

Tak tady bude situace trošičku jiná, protože toto (alespoň pokud jde o Božího Syna), lze z Písma vyčíst PŘÍMO. Jistě, není to triviální záležitost, nicméně nepokládám za vhodné, se zde o tomto šířit. Zde jsem čtenáře jemně upozornil na fakt, že osoby Boží Trojice (lze-li je tak vůbec nazvat), jsou bytosti SVĚTELNÉ. 

K tvému tvrzení:

"ale Pán Ježíš Kristus jako Syn člověka Otci podřízený je, byť jako Syn Boží nikoli."

mohu říci jen toto:

Syna člověka od Božího Syna, potažmo Otce, nelze odtrhnout, protože Spasitel a nebeský Otec jsou jedno (J. 10:30). Bůh, jehož nikdo z lidí nespatřil a spatřit nemůže, protože přebývá ve přebývá ve světle nepřístupném (1Tm. 6:16) se k nám v Kristu sklonil, takže mohl být (a také byl) spatřen (J. 14:9)!!! A lidé věřící či nevěřící, spravedliví či nespravedliví s Ním mohli dokonce i rozmlouvat! 

A pokud jde o podřízenost:

(nelze odstranit tučné písmo)

 

]


Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Neděle, 03. červen 2018 @ 11:18:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jen bych dodal, že pojem "INHERENCE" (vnitřní příslušnost, sounáležitost, neoddělitelnost) neimplikuje pojem "DOKONALOST", který jsem neopomněl uvést, protože Bůh je bytostí absolutní. Já opravdu nejsem jakýmsi papagájem, který kopíruje názory teologů.  BA


]


Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 03. červen 2018 @ 13:09:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vzájemné přebývání skutečně neimplikuje dokonalost a já jsem ten výraz také nepoužil tímto způsobem. Použil jsem jej v souvislosti s jednotou v rámci Boží Trojice s tím, že tato jednota je díky vzájemnému přebývání dokonalá. To, že Bůh je dokonalý, je fakt a sdílet se v fakty a pravdami Bible nemusí být a v mém případě není papouškování nebo kopírování názorů teologů.
Koneckonců nejsem teolog ani žádného teologa osobně neznám a i kdyby, tak bych po něm nepapouškoval, neboť sdílet pravdy Písma Svatého považuji za svou povinnost a odpovědnost, kterou nevykonávám, protože musím, nýbrž protože chci. V tomto smyslu jsem (spíše než teolog) "teofil", jelikož to dělám z lásky k Bohu a k lidem, ne proto, abych někomu předal poznání, vědomosti či informace, ale Krista jako Pravdu a Život, které jsem (osobně, důvěrně, intimně, subjektivně) poznal.
Jinak řečeno - mě se tvé posouzení toho, co jsem napsal, ve smyslu, jak tys to popsal, netýká - prostě to tak nemám. A diskutovat o Božích věcech nemá smysl; to, co má smysl, je hledat a poznávat Boha cestou života, jak ho definoval Pán Ježíš ve své tzv. velekněžské modlitbě. Tož tak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Pondělí, 04. červen 2018 @ 12:56:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj,
tvé vysvětlení přijímám. Také já cítím sdělovat pravdy z Písma svatého a to tím více, čím více se na naši víru zde útočí. Za nejnebezpečnější útočníky nepokládám ateisty, či komunisty - ti jsou velice průhlední. Největší nebezpečí zde vidím v působení judaistů, kteří sem přišli podvracet naši víru. Můj článek je koncipován apologeticky. Je třeba přijmout fakt, že judaisté naši přátelé zřejmě nejsou. Překopíruji sem můj komentář na GS z 22.3. 2016:

"Pod tlakem dnešních událostí z Bruselu si musím jsa otřesen, položit tyto otázky: 

"Jak je vůbec možné, že si manželka stockholmského rabína může přát multikulturní Evropu, která se nutně musí zrodit z krvavých otřesů??? Ta dáma na obrázku  v článku 
V Německu demokracie nezvítězila. Jiný pohled na AfD a na Německo , praví: 

"Myslím, že jde o oživení antisemitismu, protože v tomto okamžiku se Evropa dosud nenaučila, jak být multikulturní. A myslím, že budeme součástí křečí této transformace, která se musí uskutečnit. Evropa nebude monolitickými společnostmi, kterými kdysi v minulém století bývala. Židé budou v centru tohoto procesu. Je to pro Evropu obrovská transformace. Evropa je na cestě do multikulturního režimu a Židé budou nenávidění kvůli své vůdčí roli. Ale bez této hlavní role a bez této transformace Evropa nepřežije."

Poslední věta již na obrázku není. Citát je starý nejméně 5,5 roku, cituje jej článek datovaný 16. září 2010.

A tento názor rozhodně není ojedinělý. Izraelský rabín Baruch Efrati na stránkách portálu YNET NEWS. COM na adrese http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4299673,00.html  dokonce islamizaci Evropy vítá, projevuje radost nad tím, že Evropa ztrácí svoji křesťanskou identitu, má jen starost o to, aby islamizace nepoškodila lid Izraele. Budoucnost nás "gójů" stojí zcela mimo obor jeho úvah. Islamizaci Evropy vidí jako trest za perzekuci Židů a křesťanství pokládá z halachického pohledu za modlářství. 


Z článku jsem vyčetl, že bude islamizována pouze část Evropy - zřejmě tedy existuje nějaký plán. Modleme se za to, abychom k ní nepatřili!!!
Konec citátu

A že judaisté, konkrétně rabín Sidon přátelstvím ke křesťanům neoplývá, dokazuje i jeho kniha Evangelium podle Josefa Flavia, z níž cituji, okopíruji svůj komentář:

 Re: NĚKTERÉ VZTAHY MEZI OTCEM A SYNEM 
Vložil: BohemianAnonymus v Pátek, 03. únor 2017 

Myšlenkový svět judaismu je pro většinu z nás cizí a příliš vzdálený - proto myšlenkovým pochodům a postojům judaistů nerozumíme. Pro ty, kterým se zdá moje vyjádření příliš tvrdé, bych rád ocitoval tři pasáže z knihy vrchního zemského rabína Karola Sidona s názvem "Evangelium podle Josefa Flavia". 

Tato kniha sumárně obsahuje autorova nepodložená tvrzení (fantazie), a dále tvrzení, jež jsou s Písmem v příkrém rozporu.

26  EVANGELIUM PODLE MNE

"Dětství Ježíšovo
bylo, jak se mi zdá osudně poznamenáno jeho vztahem k matce. Jak jsem už řekl, vedl se mezi Židy a křesťany nejvášnivější spor o okolnosti Ježíšova narození. Židé tvrdili, že jeho matka dítě počala v nemanželském styku. S kým opravdu Ježíše měla, na to neodpovídá ani Talmud, ani Kelsus, ba ani evangelia, ale pravděpodobně za jeho otce pokládali tesaře Josefa. "Pocházejí z knížat a pánů," čteme v talmudském traktátu Sanhedrin (106a), a "*****í se s nějakým tesařem." 
***
"Když už jsme u této otázky, nesmíme však zapomínat na to, že rodokmeny v Matoušově a Lukášově evangeliu, ač jinak odlišné, odvozují Ježíšovu příslušnost  ke kmeni Davidovu nikoliv přes Marii, nýbrž přes Josefa."
Str. 107,108

***
"Matoušovo a Lukášovo evangelium kromě toho tvrdí, že byl synem panny. V Lukášovi anděl zvěstuje Marii narození dítěte slovy: "Duch svatý přijde k tobě, moc nejvyššího tě zastíní" (I,35). Tato víra je odvozena i Izaiášova proroctví o zázraku, znamení, které udělá Pán, když panna počne a porodí Syna. Zastánci teorie mýtu z toho samozřejmě vyvozují závěr, že legenda tu byla dřív než Ježíš a že Ježíš vůbec nemusil existovat, aby vstoupila do evangelií. Historičnost Ježíšovu ovšem potvrzuje všechno, co jsem dosud napsal, zvláště v prvních kapitolách této knihy, a navíc svědectví Kelsovo a Tacitovo (Anály. XV,44). V tomto ohledu - totiž v otázce okolností početí - se mi zdá nejzávažnější tvrzení Židů, že se Ježíš narodil z cizoložství. Shoduje se vlastně s křesťanskou tradicí v tom, že byl synem někoho jiného než Mariina právoplatného manžela."
Str. 108
***
"Pro Ježíše ale okolnosti jeho početí a narození zdaleka nebyly příznivé. Velmi záhy se nutně dověděl, jak přišel ba svět a těžko se smiřoval s tím, co mu předhazovali jeho starší chlapci a nakonec i jeho bratři, od nichž se lišil právě tím, co učinilo šťastnými jeho rodiče. Byl "dítě cizoložství" , byl bastard." Že si Josef vzal Marii za ženu, nic na Ježíšově "Kainově znamení" nezměnilo. Byl jiný, byl donucen být jiný. nesl tedy v sobě jednak pýchu na příslušnost k Davidovu rodu, stejně ovšem jako sourozenci, ale vedle toho i hanbu, pocit méněcennosti. Čím citlivější byl však na "hanbu", tím více se utíkal k naději v určenost syna Davidova. Kdyby možná neměl tu příležitost, zhroutil by se, zatrpkl navždy a nic kloudného by z něho nebylo. Davidovské předurčení mu tak bylo hnacím motorem sebevědomí a pobídkou překlenout prokletí velkými skutky a jimi dodat váhy svému životu." 
Str. 109,110

Pramen: Karol Sidon, Evangelium podle Josefa Flavia, vydala Mladá fronta jako svou 5350. publikaci, vydání 1. Praha 1001, 208 stran. Dostupné v univerzitní a městské knihovně, oblastních knihovnách, snad ještě i v antikvariátech.

Celou knihou se jako červená nit vine totální nepochopení novozákonní zvěsti, které bez Ducha svatého není možné.

Svatý Pavel praví:

2Kor. 3:14-16 "Ale jejich chápání se zatemnilo. Až do dnešního dne totiž přetrvává týž závoj, když se čte Stará smlouva. Není nikterak sňat; to že mizí, působí totiž Kristus. Ano, pokaždé když se čte Mojžíš, leží až do dnešního dne na jejich srdci závoj. Teprve až se člověk obrátí k Pánu, je ten závoj sňat." (JB)

Jsem vděčen rabínu Sidonovi, že nám dal ve své knize nahlédnout do svého, potažmo židovského myšlení. Věci se mají právě takto - ale potom nechápu, co zde judaisté vůbec pohledávají. K tématu: JSOU RABÍNŠTÍ JUDAISTÉ NAŠIMI STARŠÍMI BRATRY VE VÍŘE?  Je zvláštní, že všechny linky na Talmud uvedené v článku nefungují.

Když pročítám tuto knihu, hned mi vytane na mysli tento výrok apoštola Pavla:

2Tm. 1:12 " . . vím, komu jsem uvěřil . ." (BK)
Konec citátu

Jak se tedy zdá, paradoxně jsou nám bližší muslimové, kteří sice upírají Spasiteli Boží Synovství, nicméně Ho považují za proroka, nového Adama, předchůdce Muhammadova - což je čestný titul: 

Základní rozdíly mezi Koránem a Biblí. Část 1.    Část 2.

Naproti tomu judaisté považují Spasitele za čaroděje (hřích proti Duchu sv.!) hodného smrti (Sanhedrin 43a) - viz zde:

JSOU RABÍNŠTÍ JUDAISTÉ NAŠIMI STARŠÍMI BRATRY VE VÍŘE?

Zdá se, že jak od muslimů, tak i od judaistů do budoucna mnoho sympatií očekávat nemůžeme.
BA

]


Stránka vygenerována za: 2.24 sekundy