Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Ivo.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 7, článků celkem: 15436, komentáře < 7 dní: 494, komentářů celkem: 343160, adminů: 60, uživatelů: 4861  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 71 návštěvník(ů)
a 7 uživatel(ů) online:

rosmano
JirkaB
Melissokomos
brusle7
LD
wollek
Willy

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Ať se jdou homosexuálové zastøelit, hlásá americký baptistický pastor.
·Nepøelezeš
·Dobrá zpráva pro každého ètenáøe
·Odpovìï Pavla Steigera na recenzi Aleše France knihy „Svou slávu nikomu nedám“
·Problémy laického fundamentalismu I
·E. S. Williams: Fenomén nového kalvinismu
·Nesuïte, abyste nebyli souzeni
·O katech
·Reakce Pavla Coufala na dopis odcházejících baptistù z lovosického sboru
·Týraní baptisté ukonèili èlenství v BJB Lovosice

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
99069367
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III.
Vloženo Čtvrtek, 22. březen 2018 @ 12:28:04 CET Vložil: Tomas

Katolicismus poslal oko


Katolíci se hodně modlí růženec. Z prostého důvodu: protože funguje.
Osvědčil se už po celá staletí jako mocná zbraň proti veškeré formě zla.

Bývaly doby, kdy pro mě byla modlitba růžence docela otravnou záležitostí. Proč si to poctivě nepřiznat, když je to pravda! Nechápal jsem, proč se mám pořád dokola a tak dlouho modlit to samé. Chtěl jsem to pochopit, studoval jsem i různé návody, jak se správně růženec modlit – smyslem podle nich bylo rozjímat nad příslušnými tajemstvími jednotlivého desátku – vnořit se do konkrétní události z Kristova života.

...“Slova zdrávasu se stávají jakýmsi řečištěm, kterým plyne proud myšlenek, stávají se pomůckou k lepšímu soustředění. Jsou jako břeh, na který naše prchavé myšlenky narážejí a vracejí se zpět do řečiště.“…

Teoreticky jsem tomuto sice jakž – takž rozuměl, ale prakticky se mi podle tohoto návodu stejně nedařilo modlit. Myšlenky mi utíkaly do světa za tento „břeh“ docela snadno. V tomto je asi každý člověk trochu jiný, originální. Těžkosti v soustředění v modlitbě přetrvávaly a já dával přednost modlitbám svými slovy....

Musely mi až přijít velmi těžké chvíle v životě, aby se mi pomalu otevřely oči a já z tohoto úhlu bolesti poznal nové věci, dosud mi skryté.
Tehdy jsem se často modlíval žalm 51,10 (Dej, ať slyším veselí a radost, ať jásají kosti, jež jsi zdeptal). Když je člověk bolestí na dně a ve zdánlivě zoufalé situaci, až tehdy pozná skutečnou hloubku tohoto verše.
Pomalu, po částech se mi začalo postupně rozsvěcovat - teprve tehdy jsem si začal uvědomovat existenci duchovního prostoru (sám jsem si ho objevil v Bibli), který je uspořádán docela na stejném principu, jako náš hmotný prostor, ve kterém žijeme a o kterém jsme se učili v geometrii. Následující můj výklad principu fungování růžence je tedy opravdu osobní, je prožitý životem - zkušeností, nenajdete ho v žádné z katolických příruček.


Popis mého duchovního prostoru vychází ze slov apoštola Pavla:
(Ef 3,17-19)
... aby Kristus vírou přebýval ve vašich srdcích a abyste byli zakořeněni v lásce a v ní měli svůj základ.
Takto obdržíte sílu pochopit spolu se všemi svatými, co to je šířka, délka, výška a hloubka,
poznáte Kristovu lásku, která přesahuje veškeré poznání, a vejdete svou plností ve veškerou plnost Boží...

Náš prostor je definován třemi různými geometrickými osami a čtvrtým rozměrem (určujícím stav prostoru v konkrétním okamžiku) je běh času.
Nejinak to vidím i v tom prostoru duchovním:

"šířka" - Toto je první vodorovná osa duchovního prostoru, na které se nacházíme my všichni, žijící dosud v proudu času.
 
(„délka“ - Na ose „šířky“ je zaznamenávána také délka času od začátku stvoření až do posledního soudu). Jedině v této ose "šířky" uplatňuje čas svou roli. Je zde zaznamenáno zrození nového člověka, je zde zaznamenán celý jeho život, každý následující přítomný okamžik a jednou zde bude zaznamenán i náš odchod z tohoto světa.

"výška" - Tuto svislou osu jsem jednoznačně přiřadil našemu vztahu k Bohu - představuje vertikální vztah člověka k Bohu a vztah Boha ke člověku. Tento proud Boží lásky je naprosto reálnou duchovní skutečností, ať už Bohu na jeho lásku odpovídáme láskou také my lidé, nebo neodpovídáme vůbec.

"hloubka" -  Pro člověka starozákonního byl tento duchovní rozměr nedostupný – nachází se totiž v docela odlišné rovině bytí od toho našeho bytí pozemského a mezi námi a zemřelými byla hluboká propast (srv. L 16,26). Vítězstvím Krista se ale všechny tyto tři roviny propojily – živý vzkříšený Kristus v těle se totiž postavil právě na průsečík těchto tří os a propojil je svojí osobou!
Také toto je reálná duchovní skutečnost – Kristus mezi svatými v nebi, které nazývá bratry (Neboť Ten, který posvěcuje, i ti, kteří jsou posvěcováni, jsou všichni z jednoho. Proto se nestydí nazývat je bratry, když říká: "Budu ohlašovat tvé jméno svým bratrům; uprostřed shromáždění ti budu zpívat chvály." - Žd 2,11-12). Na této ose (předozadní) se v duchovním prostoru tedy nacházejí všichni andělé a svatí v nebi, kterých se Kristus ujal, kteří jsou spolu s Kristem v nebi.
Proto máme i my žijící na této zemi nyní skrze Krista duchovní přístup jeden ke druhému jako Boží děti – lhostejno zda ještě žijeme na této zemi, nebo už mezi svatými v nebi - všichni vytváříme tajemné společenství jednoho Kristova těla – církve. To je daleko víc, než jenom přirozené mezilidské vztahy! Jsme členové Boží rodiny!
Proto máme jako Boží děti skrze Krista také kdykoli přístup k nebeskému Otci.

(Ef 2,17-22)
Takto přišel vyhlásit pokoj, pokoj pro vás, kteří jste byli daleko, a pokoj pro ty, kteří byli blízkoskrze něho máme totiž oba v témže Duchu svobodný přístup k Otci.  Tak tedy nejste již cizinci ani hosty; jste spoluobčany svatých, patříte k Božímu domuNeboť stavba, kterou jste, má jako základ apoštoly a proroky a jako úhelný kámen samotného Krista Ježíše.  V něm se pevně spojuje každá stavba a vyrůstá ve svatý chrám v Pánu;  v něm jste i vy začleněni do stavby, abyste se stali Božím příbytkem v Duchu.

Rázem jsem pochopil, že právě toto je podstatou modlitby růžence - duchovní budování, stavba. Celý růženec je svým uspořádáním koncipován jako budova, jako stavba chrámu.
Chrámy lze stavět, udržovat, nebo i bořit. Člověk také může z chrámu svého srdce v hluku světa učinit doslova tržnici.
(J 2,13-16)
Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš vystoupil do Jeruzaléma. V chrámě našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce sedící za stoly. I udělal z provazů bič a všechny je z chrámu i s ovcemi a dobytkem vyhnal, mince penězoměnců vysypal a stoly převrátil. A prodavačům holubů řekl: „Odneste to odsud! Nedělejte z domu mého Otce tržnici!

My všichni křesťané jsme povoláni k odchodu ze tmy do podivuhodného světla Božího vlastnictví. Nedovolme tedy, aby se z chrámu našeho těla stala hlučící tržnice, poplatná a otročicí hodnotám tohoto světa!
(J 2,19-21)
Ježíš jim odpověděl: „Zbořte tuto svatyni, a ve třech dnech ji postavím.“  Židé tedy řekli: „Tato svatyně byla budována čtyřicet šest let, a ty ji postavíš ve třech dnech?“  On však mluvil o svatyni svého těla.


Také naše těla mají být každé chrámem Ducha svatého!
Hovořím – li tedy já o cíleném, záměrném budování tohoto lidského chrámu modlitbou růžence, hovořím zároveň o tichu, o volbě ticha srdce, ve kterém lze uslyšet Boží hlas nezahlušený hlukem světa. Modlitba k budování lidského srdce vyžaduje tento prostor ticha a soustředění na Boží věci – vyžaduje po dobu svého trvání opustit všechny světské starosti a zaměřit se výhradně na Boží věci.

(1P 2,1-9)
Odložte tedy každou špatnost a každou lest, pokrytectví, závist a každou pomluvu a jako novorozené děti mějte touhu po nefalšovaném mléku Božího slova, abyste jím vyrostli k záchraně, jestliže jste vskutku okusili, že Pán je dobrý. Když přicházíte k němu, kameni živému, jenž byl od lidí zavržen, ale před Bohem je vyvolený, vzácný, i vy sami jako živé kameny jste budováni jako duchovní dům ve svaté kněžstvo, abyste přinášeli duchovní oběti, příjemné Bohu skrze Ježíše Krista. Proto stojí v Písmu: ‚Hle, kladu na Siónu kámen úhelný, vyvolený, vzácný; kdo v něj věří, jistě nebude zahanben.‘ Vám tedy, kteří věříte, je vzácností, ale nevěřícím je to ‚kámen, který stavitelé zavrhli; ten se stal kamenem úhelným ‘ a ‚kamenem úrazu a skálou pohoršení‘. Ti narážejí, protože jsou neposlušni slova; k tomu také byli určeni. Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k Božímu vlastnictví, abyste rozhlásili mocné skutky ‘ toho, jenž vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla ...


Povšimněte si, že tato slova píše apoštol Petr právě křesťanům
 - tedy už znovuzrozeným – a přesto i on hovoří o tom, že je jim (křesťanům) teprve třeba vyrůst k ZÁCHRANĚ!
Křesťanu je tedy třeba se nepřetržitě budovat ( a to i modlitbou) – nikdo z nás není ještě úplně hotovým chrámem Boha!

(Přís 9,1)
Moudrost si postavila dům, vytesala sedm sloupů ….

Chci být také moudrý a budovat se, stavět dům svého srdce určený Hospodinu podle stejného plánu Boží moudrosti – na sedmi sloupech…
Postupně se mi po částech začalo vybavovat, že modlitba růžence je vlastně právě takovým "plánem i stavbou" - budování chrámu lidského srdce Bohem ve spolupráci s člověkem – a to v plastickém prostoru všech těchto tří duchovních os.
Jelikož podmínky nám zde neumožňují kreslit, pokusím se tuto stavbu chrámu lidského srdce popsat způsobem, který snad při troše představivosti alespoň někteří z vás, kteří tuto modlitbu a její uspořádání v minulosti poznali, dokážete pochopit:

Základová deska „chrámu růžence“ má tvar šestiúhelníku, v jehož středu je umístěn úhelný kámen. (Starověké stavby byly typické tím, že do jejich středu umístili úhelný kámen – od něho se pak měřily veškeré kóty stavby. Kótováním z jednoho bodu se totiž eliminovaly nepřesnosti jednotlivých měření. Chyby tolerancí se tak nesčítaly, jako u kótování postupného. Ale to jsou věci, které někteří s technickým vzděláním určitě znáte i ze školy).
Samotným tímto základem je úplný začátek růžence - vyznání křesťanské víry (credo - credo je složeninou dvou latinských slov - srdce a dar).
Největším vyjádřením Boží lásky (daru srdce) je osoba našeho Spasitele Ježíše Krista.
Ten stojí v úplném středu tohoto základu našeho vyznání víry (základu chrámu) - jako kamenný sloup – úhelný kámen, osoba Krista Spasitele, našeho zachránce. Už z tohoto je patrné, že růženec je svým zaměřením modlitba kristocentrická - právě proto, že je mariánská (Maria totiž vždycky ukazuje na Krista - J 2,5).

Tímto vyznáním víry (základem) tedy začínáme v modlitbě růžence budovat duchovní chrám našeho srdce.
Šest dalších sloupů, vztyčených v rozích tohoto šestiúhelníku představuje šestkrát modlitbu Páně (otčenáš) v růženci (mezi jednotlivými desátky) – onen „rychlovýtah Ducha svatého“ k nebeskému Otci, jak jsem popisoval už v úvodním článku, kdy Duch svatý prosí spolu s námi úplně za všechno, co potřebujeme.
Do tohoto duchovního chrámu vystupujeme po třech schodech – třech stupních křesťanských cností – víry, naděje a lásky (tajemství prvních tří zdrávasů růžence: … Ježíš, ve kterého věříme, ...doufáme, … kterého milujeme) - vstupujeme tak skrze jeho vchod mezi dvěma obvodovými sloupy.
Mimo otvoru vchodu nám tedy zbývá po obvodu vystavět mezi šesti obvodovými sloupy ještě dalších pět zdí – a ty jsou z jednotlivých „kamenů“ (vždycky řada po deseti) – tedy desátky zdrávasů, orientované svými tajemstvími na osobu Krista – na „kámen úhelný“.
Každou z jednotlivých modliteb Páně (obvodových sloupů) uvádí v růženci nejdříve modlitba oslavná (Sláva Bohu Otci, Synu i Duchu svatému), tzv „doxologie. Tato modlitba jednoznačně určuje, kdo všechno patří do společenství této křesťanské modlitby (kdo nevěří v Otce, Syna a Ducha svatého, je mimo toto společenství).
Mimo „doxologii“ se modlíme i tzv, „Fatimský dodatek“ - prosíme zvláště za ty, kteří Boží milosrdenství nejvíce potřebují (např. svým životem ve smrtelném hříchu, či příklonem k některé herezi, se vyloučili z účasti na svátostném životě církve a pod.).

Modlitba růžence je tedy modlitbou společenství církve i v případě, že se ji člověk zdánlivě modlí zrovna docela sám.
V každém okamžiku po celých 24 hodin denně se totiž vždycky někde na světě křesťané modlí růženec a my se s nimi můžeme takto duchovně spojit a modlit se spolu s nimi jako společenství jednoho Kristova těla. A i kdyby se zrovna nikdo z křesťanů na zemi růženec nemodlil, i tak jsou zde pořád přítomni všichni andělé a svatí v nebi spolu s Kristem a Marií.
V katolickém pohledu je tedy církev vnímána jako plně fungující Boží rodina v duchovním prostoru obrovské pavučiny živých uskutečňovaných vzájemných vztahů jak mezi člověkem a Bohem, tak mezi křesťany žijícími na tomto světě, tak i mezi námi žijícími a těmi svatými v nebi, kteří nás ve víře předešli – tak i živé vztahy mezi těmito svatými v nebi a Bohem.

Bůh v katolické víře je tedy Bohem vztahovým – dokonce i on sám je společenstvím a nejen ochotně odpovídá na všechny naše vztahy lásky k němu, ale raduje se i z toho, když se lidé navzájem milují a sami mezi sebou si projevují skutky lásky.
Když pak pokládáme kameny svého budování srdce (desátky zdrávasů jednotlivých tajemství z Kristova života) do jednotlivých úseků zdí mezi obvodovými sloupy, děje se s námi to, co jsem už v úvodním článku popisoval ve významu Iz 55 – Bůh svým slovem dvojího požehnání "zdrávasů", vyslovovaného našimi ústy (žehnáme Božím slovem!), buduje chrám našeho srdce – chrám, pro který je příznačné, že nepotřebuje střechy – klenbou je sám nebeský Otec a my shůry přijímáme rádi a s nadšením hojnost Božího požehnání. Chrám, který je plný oblaku svatých kolem Krista! Izaiáš to zakončuje slovy: ... "Tak jako déšť či sníh padá z nebe a nevrací se tam zpět, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou -- dává zrno tomu, kdo rozsévá, a chléb tomu, kdo jí --  tak bude mé slovo, které vyjde z mých úst: Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná to, co si přeji, a zdárně dokáže to, k čemu ho pošluNeboť s radostí vyjdete a budete vedeni v pokoji."... 
Ovocem budování srdce modlitbou růžence je tedy právě radost a pokoj v srdci.

A zde se nabízí příměr z našeho světa, kdy sportovec buduje své tělo cvičením.
V realitě tréningu sportovců jsou to přece série cviků, které se opakují – opakování série cviků je cestou k dokonalosti stejně jak pro lidské tělo, tak i pro lidské srdce. Z tohoto úhlu pohledu jsou už desátky zdrávasů se svým opakováním daleko pochopitelnější. Nejedná se o žádné bezduché drmolení zdrávasů ( o mantru), jedná se skutečně o Boží budování lidského srdce, o proměnu lidského srdce Božím slovem andělského zvěstování (Iz 55).

Ani obraz stavby domu není od věci.
Zedník také klade pořád jednu cihlu za druhou a jenom tak může stavba růst! Je třeba velkého množství „cihel“, než se dům postaví – a nikdo zedníkovi nevyčítá, že by se s cihlami snad nesmyslně opakoval! Protože v tomto případě opakování smysl má – a hluboký! Jen díky tomu opakování zdi rostou!


Je přece obecně známo, že opakování je matkou moudrosti a my i v růženci budujeme chrám našeho srdce právě podle vzoru Boží moudrosti!

Většina katolických modliteb je tedy typická tím, že v ní zpravidla neprobíhá dialog jen ve svislém směru (člověk s Bohem a Bůh s člověkem), ale je jako mnohohlasý chorál, kde mají své místo jak hlasy andělů a svatých v nebi, tak i hlasy ostatních křesťanů na této zemi, kteří se všichni shodli a prosí za tutéž věc.
Katolická modlitba má prostor, nikoli jenom směr.
Např. První část Zdrávasu je dvojí žehnání andělského pozdravení – požehnání sestupující a proměňující i naše osoby a plody našeho života a druhá část hned vzápětí obsahuje prosbu pro Marii, aby se za nás přimlouvala. A jelikož Maria má výsadní postavení mezi svatými v nebi (nestojí osamocena, ale jako královna andělů stojí v čele církve vítězné), tato prosba o společnou modlitbu s námi se vztahuje vlastně na všechny svaté v nebi. Je v tom harmonie spolupráce jednotlivých údů Kristova těla na společné věci.
Tady vůbec nejde o to, že by Bůh snad potřeboval od svatých v nebi přemlouvat, aby nám pomáhal
(jak si to často lidé v nevědomosti mylně vyvozují), ale jde o to, abychom my sami touto modlitbou dorostli do nové kvality plnohodnotného a zdravého údu těla, který má povědomí a vazbu i na všechny ostatní údy. Modlíme se hlavně kvůli svému růstu, nikoli k prospěchu svatých v nebi! Tedy i každá přímluva svatých se podílí na našem duchovním růstu ke svatosti – tato svatost pak je vlastně ve skutečnosti podíl člověka na božském bytí už i v tomto pozemském životě. Samozřejmě pořád v lidské nedokonalosti – ale i tak kvalitativně vysoko nad lidskou přirozenost.

Když jsem před léty ležel v Brně na Kolišti po úraze v posttraumatickém šoku na hranici života a smrti, v takové situaci rozhoduje o dalším směrování člověka opravdu každá maličkost. Mě tehdy do života vrátila zpráva o tom, že se lidé ve farnosti schází a společně se modlí za moje uzdravení. To povědomí sounáležitosti mi tehdy dalo nesmírnou energii bojovat a vrátit se do života.

Jednotlivé „zdrávasy“ desátků růžence mají taky svou symbolickou obdobu ve hmotném světě – v potřebě dýchání. Jako nádech, po kterém následuje zase výdech – se opakují dvojí požehnání Zdrávasu s následující prosbou směrem k Marii (a svatým v nebi), aby se k nám také v modlitbách přidali. A „okysličuje“ se tím vším naše krev duchovního člověka!

(Mt 18,19-20)
Stejně tak vám vpravdě říkám, budou-li dva z vás na zemi svorně o cokoli žádat, bude jim to dopřáno od mého Otce, který je v nebesích. Shromáždí-li se totiž dva nebo tři v mém jménu, jsem tam uprostřed nich… 

Modlitba růžence je tedy modlitbou celého společenství církve – je živým přebýváním v lůně církve – zároveň je také budováním každého jednotlivého chrámu lidského srdce.


"Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III." | Přihlásit/Vytvořit účet | 456 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Čtvrtek, 22. březen 2018 @ 15:28:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Modlitba ,,zdravas,, ako aj katolícky ruženec je plne démonická, scestná a odporuje všetkému zdravému v biblii... predovšetkým preto, že je to modlitba k Márii, to jest k stvorenej bytosti... v tom spočíva zákernosť, záludnosť a falošnosť ,,zdravasu,,...nikto nikdy sa v biblii sa nemodlil k stvoreným bytostiam... to činia len pohania a rímsky katolíci... je ťažko si predstaviť Máriu alebo nejakého svatého ktorý naraz vníma, počuje a reaguje na tisíce modlitieb... jediným Prostredníkom v spáse, modlitbe.. a čomkoľvek inom medzi ľuďmi a Bohom je Kristus a preto sa môžme a máme k Nemu modliť... v praxi to vyzerá tak, že ak sa tisíce ba milióny ľudí modlia k ,,Márii,, ktorá samozrejme o ničom netuší, tak diabol má právo sa napojiť na tento podvod a vydávať sa za ,,Máriu,,... a potom samozrejme modlitba k ,,Márii,, a ,,svatým,, ,,funguje,,... 
ruženec a zdravas je ideálnym prostriedkom a dokonalým médiom na zvedenie ľudí od Boha do bludu... 
jeden by sa až čudoval prečo vlastne katolíkovi nestačí jasné učenie a prax cirkvi v biblii, kde všetky modlitby smerovali k Bobu, Kristovi... lenže ,,učiteľský úrad cirkvi,, dokáže vylepšiť učenie apoštolov a odvieť ľudí od Boha k ,,Márii,,.
ivanpRe: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 23. březen 2018 @ 17:04:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Modlitba ,,zdravas,, ako aj katolícky ruženec je plne démonická, scestná a odporuje všetkému zdravému v biblii..."...


Co je démonického na Božím slově?

(L 1,26-28...41-42)
Šestého měsíce byl od Boha poslán anděl Gabriel do galilejského města jménem Nazaret  k panně zasnoubené muži jménem Josef, z Davidova domu; a ta panna se jmenovala Maria.  Vešel a řekl jí:,,Raduj se, milostiplná; Pán je s tebou.``...

...A stalo se, že jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, zachvělo se dítě v jejím lůně a Alžběta byla naplněna Duchem Svatým.  Tu zvolala mocným hlasem:,,Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého!


Kdyby jsi se obtěžoval přečíst mé vysvětlování v článku, nepsal bys zde takové nehorázné blbosti.


]


Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Sobota, 24. březen 2018 @ 09:39:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
démonick a diabolské na ,,zdravasi,, je toto:
biblická pravda:
poslaný aniel z neba  oslovuje Máriu ,,buď pozdravená Mária,, (alebo po katolícky zdravas)
Alžbeta oslovuje Máriu ,,požehnaná medzi ženami,,...

katolícky démonizmus:
živý katolík tu na zemi oslovuje zosnulú Máriu v modlitbe...
živý katolík tu na zemi sa modlí namiesto k Bohu k panenke...

to je démonizmus, diabolstvo ako vyšité... zpotvorenie a prekrútenie Božieho slova na pohanský spôsob]


Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 24. březen 2018 @ 10:17:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ivanp


katolícky démonizmus:
živý katolík tu na zemi oslovuje zosnulú Máriu v modlitbe...
živý katolík tu na zemi sa modlí namiesto k Bohu k panenke...

to je démonizmus, diabolstvo ako vyšité... zpotvorenie a prekrútenie Božieho slova na pohanský spôsob
martino
Ukázka fanatického sluhy Satana. I Satan ví, že mu Maria rozdrtí jeho palici a to jen patou své nohy....jen jeho sluha je zaslepený.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Sobota, 24. březen 2018 @ 10:40:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
nazdar martino...
ani netušíš ako svojou vierou, fanatizmom a poslušnosťou rímskej cirkvi slúžiš diablovi... píšeš:
 
I Satan ví, že mu Maria rozdrtí jeho palici a to jen patou své nohy....jen jeho sluha je zaslepený.

...ak by si veril v neomylné písmo namiesto neomylnej cirkvi, tak by si si aj v katlíckej biblii prečítal že hlavu diablovi nerozdtí Eva, to jest Mária ale  ,,ono,,... to jest ,,jej potomstvo,, a tým je Kristus...

keďže si tak blbí že veríš viac katechizmu ako písmu, tak ti prikladám katolícky preklad:
Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu."]


Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 24. březen 2018 @ 14:56:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
(Žd 11,32-40)
A co mám ještě říkat? Vždyť by mi nestačil čas, kdybych měl vypravovat o Gedeónovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftovi, Davidovi, Samuelovi a prorocích, kteří skrze víru přemohli královské říše, uskutečnili spravedlnost, dosáhli zaslíbení, zavřeli tlamy lvům, uhasili sílu ohně, unikli ostří meče, nabyli moci ve slabosti, stali se silnými ve válce, zahnali na útěk vojska cizinců. Ženy dostaly své mrtvé zpět vzkříšené, jiní byli mučeni, a nepřijali vysvobození, aby dosáhli lepšího vzkříšení, jiní zas zakusili veřejný posměch a bičování, ba i pouta a vězení, byli ukamenováni, rozřezáni pilou, pokoušeni, zemřeli rozsekáni mečem, toulali se v ovčích rounech, v kozích kůžích, trpěli nedostatkem, zakoušeli útisk a zlé jednání. 
Ti, jichž svět nebyl hoden, bloudili po pustinách, horách, jeskyních a roklinách země. A tito všichni, ačkoli se jim dostalo svědectví skrze víru, neodnesli si zaslíbení,  protože Bůh pro nás zamýšlel něco lepšího, nechtěl, aby dosáhli dokonalosti bez nás.


Tito všichni zesnuli daleko před příchodem Krista.

(Žd 12,1-2)
Proto i my, majíce kolem sebe tak veliký oblak svědků, odložme veškerou zátěž a hřích snadno nás ovíjející a s vytrvalostí běžme závod, který je před námi,  upřeně hledíce k původci a dokonavateli víry Ježíši, který pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž, pohrdnuv hanbou, a sedí po pravici Božího trůnu.
Také toto je podle tebe snad démonizmus, diabolstvo ako vyšité... zpotvorenie a prekrútenie Božieho slova na pohanský spôsob?

Co s oním "oblakem svědků", kteří podle tebe zesnuli a nyní prý nevědí vůbec o ničem?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - I (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Sobota, 24. březen 2018 @ 15:52:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
...no určite všetci apoštoli a celá apoštolská cirkev sa modlili ruženec k paneke a prosili o orodovanei ,,oblak svedkov,,... škoda že to zabudli spomenúť v biblii a tiež zabudli nám dať doporučenie k tomu aby sme sa modlili k zosnulým... ešte že máme ,,učiteľský úrad cirkvi,, a ten túto chybu napravil a všetko už máme v katechizme...


]


Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 22. březen 2018 @ 16:20:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Svým způsobem mi do toho nic není, jelikož jsem nikdy neměl a ani nyní nemám s řkc nic společného, ale pro čtenáře tohoto článku upozorňuji, že tzv. "růženec" vůbec žádnou modlitbou k Bohu není a tudíž nemůže fungovat - tedy Bůh na jejím základě a podle ní nemůže a nebude "fungovat"!!! Jestli a jak jinak funguje jinde nevím a je mi to jedno, poněvadž Bůh v tom není !Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 23. březen 2018 @ 17:14:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..." ...tedy Bůh na jejím základě a podle ní nemůže a nebude "fungovat"!!!"...


Je to docela legrační, když človíček chce Bohu předepisovat, co smí a co nesmí!


]


Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 23. březen 2018 @ 18:38:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A kterého človíčka máš na mysli, jmenovče - s kým jsi tuto legraci zažil? Ptám se pro pořádek, protože o sobě vím, že nic takového nedělám. 


]


Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: noname (honza610@centrum.cz) v Sobota, 24. březen 2018 @ 14:07:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Oko.

Willy přeci může i Bohu předepisovat, on má do nebe přímou linku a dostává jasné zprávy, jak co má dělat co si má o čem myslet - tedy on si to o sobě myslí. Je to legrační a doufejme, že u Bůh má smysl pro humor a jen se nad tím pousměje.

H.


]


Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 25. březen 2018 @ 10:55:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
:-)


]


Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 23. březen 2018 @ 17:22:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
WillySvým způsobem mi do toho nic není, jelikož jsem nikdy neměl a ani nyní nemám s řkc nic společného, ale pro čtenáře tohoto článku upozorňuji, že tzv. "růženec" vůbec žádnou modlitbou k Bohu není a tudíž nemůže fungovat - tedy Bůh na jejím základě a podle ní nemůže a nebude "fungovat"!!! Jestli a jak jinak funguje jinde nevím a je mi to jedno, poněvadž Bůh v tom není !martino


Teologická úvaha z blázince. Nejsi na léčení? Jak můžeš plácat, že modlitba růžence není žádnou modlitbou k Bohu, když 15 růžencových tajemství, je rozjímavou modlitbou a oslavou Spasitele? Psal si dnes jak se více jak hodinu denně modlíš, ale ty se nemodlíš vůbec, jinak bys duchovně rostl a přinášel plody, ale ty se zde vyjadřuješ tak, jako bys ty sektář, měl od Boha glejt, že modlitba růžence není Bohu milá. Vážně jsi blb a to je hodně noblesně řečeno. Já myslel, že jsi trochu dál než Cizinec, Myslivec a další, ale ty se v tom topíš jak bažině.


]


Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 23. březen 2018 @ 18:35:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martínku, jestlipak víš, že z každého prázdného marného slova jednou vydáš počet před před Pánem?


]


Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: noname (honza610@centrum.cz) v Sobota, 24. březen 2018 @ 13:17:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy, jestlipak víš, že z každého prázdného marného slova jednou vydáš počet před před Pánem?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 24. březen 2018 @ 13:30:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já to vím, Honzo, a co ty?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - I (Skóre: 1)
Vložil: noname (honza610@centrum.cz) v Sobota, 24. březen 2018 @ 14:00:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy,

Je škoda že si moc nepamatuješ, mluvím o tom docela často, že budeme všichni vydávat počet ze s svého jednání. Proč bych měl u sebe dělat výjimku.

H.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 24. březen 2018 @ 14:20:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nevím, jestli často, ale občas to tu zmíníš, to je fakt, Honzo. Nicméně někdy takovým způsobem, jako bys skutečně sám sebe vyjmul. Neříkám, že u sebe děláš výjimku, říkám, že to někdy takovým dojmem působí.


]


Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: Lu-Tze v Sobota, 24. březen 2018 @ 07:57:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Má babička se růženec modlila, a tak to modlitba být musí, funkčnost jsem nezkoušel a Willy ano ?


]


Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 24. březen 2018 @ 13:27:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Moje babička byla katolička a růženec se také modlila, ale sám si odpověz, ke komu ta "modlitba" směřuje a může-li ji vyslyšet Bůh, když není řečená k(vůči Němu a navíc není ani podle Boží vůle? Proč by ji měl Bůh vyslýchat, když oslovuje někoho, kdo není prostředníkem mezi Bohem a lidmi; někoho, kdo ani nemám pravomoc a prostředky, jak zařídit to, za co se modlitebník růžence modlí?


]


Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 24. březen 2018 @ 14:43:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."navíc není ani podle Boží vůle?,,,"...Součástí Božího slova i růžence je modlitba "otčenáš" a pozdravení andělské, na které navazuje pozdravení Alžbětino.

Od kdy modlit se slovy Bible už není "podle Boží vůle"?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 24. březen 2018 @ 17:49:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Od kdy modlit se slovy Bible už není "podle Boží vůle"?

Od té doby, kdy jsou ta slova odříkávána a ne modlena Božím způsobem. Odříkávání Božího Slova není k ničemu! Znáš ten Boží způsob?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - I (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 25. březen 2018 @ 10:54:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Od té doby, kdy jsou ta slova odříkávána a ne modlena Božím způsobem."...Ty se považuješ za kompetentního jen tak na dálku rozpoznat a určit, kdo jen "odříkává" - tedy (podle tebe) modlí se špatně, a kdo se modlí správně?


A já myslel, že do lidského srdce vidí jen Bůh a že jen ten neomylně rozpoznává čistotu úmyslů!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 25. březen 2018 @ 12:58:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A právě proto má před Bohem jedno v pravdě vyřčené slovo trvalou duchovní hodnotu. Kvantitou prázdných slov pravdu ve slově nikdy nenahradíš. Kvantita, mantrování tě může přesvědčit prakticky o čemkoliv, na co se mantrování zaměřuje. Mantrováním "miluji Tě" tě nakonec přesvědčí že "miluješ", a tvoje pracně vybudovaná láska bude láskou naučenou, bude láskou opičí. Pracně vybudovanou " lásku" si řk musí na Bohu a lidech neustále vynucovat. To je to, čím jsou řk odpudiví. Jejich láska není od Boha, jejich vybudovaná láska není opravdová. Z řk lásky mrazí!

Mantrování "zabiji Tě", tě nakonec přesvědčí, že jsi vrah, a ty nakonec budeš ještě hrdý na to, k čemu jsi se svým budovatelským úsilým dopracoval! Viz nacistické praktiky hitlerjungen.

Uvědom si Oko, jak je mantrování nebezpečná záležitost ve všech oblastech užití.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 25. březen 2018 @ 13:07:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Psal jsem obecně, jinak je to případ od případu, přičemž obecně platí to, co jsem napsal.
Ale já jsem se ptal, jestli znáš ten Boží způsob, neboť ten je důležitý k rozpoznání, zda jde o modlitbu nebo ne. Modlím-li se špatně se správným srdcem a motivem, Bůh mne může opravit. "Modlím-li se" špatně či dobře/správně = správnými slovy, na tom nesejde, ale se srdcem nesprávným, s nečistými motivy a s nezapojeným duchem, nezaměřený na Boha a na (konkrétní) Boží vůli, nejedná se o modlitbu vůbec, tzn. že na ni Bůh vůbec reagovat nebude.

A zapamatuj si, jmenovče, že každý věřící v Krista je kompetentní to svým duchem skrze Ducha posoudit, Otázka je, jestli o tom ví a jestli to dělá? Já sám se nepovažuji za kompetentního, ale Někdo Kompetentní žije ve mně. To On mě činí kompetentním. Věříš Jeho jménu, věříš Mu vůbec, věříš tomu, co říká, znáš Ho, jíš Ho, piješ Ho, dýcháš Ho, žiješ Jím, pro Něho skrze Něho a Jemu?


]


Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: Lu-Tze v Sobota, 24. březen 2018 @ 18:59:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
asi jsme se nepochopili, já psal o tom,že je to modlitba, Willy o tom ,že to modlitba není.
Co jiného by to mělo být když né modlitba, nerozumím.
Tvá babička se modlila a nebyla to modlitba ?
Z těchto vzorců o neznámých jsem mimo.


]


Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: rudinec v Čtvrtek, 22. březen 2018 @ 17:01:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co z toho je růženec?

Duchovní masturbace, mantra, amulet nebo modla? 

Nedávno jsme zde byli velmi intenzivně seznamováni s růžencem i jeho historií a byli jsme rovněž vyzýváni k praktikování této podivné „modlitby“. Modlitba růžence však není jen nějakou neškodnou náboženskou úchylkou, jak by se snad někomu mohlo zdát. 

Praktikování této „modlitby“ nás může odvést daleko od Boha. 

Na úvod připomeňme, že Pán Ježíš nás vyzývá, abychom nemluvili v modlitbě naprázdno a nebyli tak jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Modlitba má také vycházet ze srdce, jinak bychom mohli ctít Boha svými rty, ale naše srdce by mu mohlo zůstávat vzdálené. „Modlitba“ růžence je ovšem pravým opakem těchto principů a navíc to není jen Bůh kdo je zde oslovován. Růženec se může stát vším, co bylo jmenováno v nadpisu. 

Růženec je duchovní masturbací, protože představuje sebeukájení jistých „náboženských“ potřeb. Je zřejmě možné se jej „modlit,“ což přináší určité pocity sebeuspokojení, bez toho, že by bylo třeba vstoupit do vztahu s Bohem. To by však bylo ještě tím nejmenším.

Dlouhé, často mnohahodinové, bezmyšlenkovité drmolení slov způsobuje, že se růženec stává mantrou, která postupně vymývá mozek „modlitebníka.“ Růženec rovněž silně připomíná modlitební budhistické mlýnky. Vznik růžencového modlitebního mlýnku však nelze očekávat, protože točení mlýnkem by mělo na vymývání mozku oběti mnohem menší efekt než dlouhé drmolení. Také „příjemné pocity“ by byly pravděpodobně méně intenzivní. 

Růženec se může stát i amuletem. Růženec je totiž i předmět, složený z korálků různé velikosti navlečených na šňůrce, který slouží jako pomůcka k namixování správného poměru různých „modliteb.“ K těmto „korálkům na šňůrce“ se často vytváří silný citový vztah, který přerůstá až ve víru, že takovýto růžencový amulet má nadpřirozenou moc svého uživatele ochránit. V době konfliktu Srbska s Chorvatskem, jsem viděl v jednom časopise fotografii, která byla výmluvnou ilustrací použití růžence jako amuletu. Na té fotografii byl běžící chorvatský voják s růžencem a samopalem. Pravděpodobně, věříce v nadpřirozenou ochranu svého růžencového amuletu, běžel do boje s „pravoslavnými psy.“

Nejzávežnější ze všeho však je, když se růženec stane modlou a „nahradí“ vztah k Bohu. Naši římsko-katoličtí přátelé se jistě budou zapřísahat, že se to nemůže stát a kdyby snad, tak jen jako nějaký extrémní „úlet“ lidové zbožnosti. O opaku však může svědčit následující úryvek:

„Závěr encykliky: Po výzvě ke všem stavům v církvi k modlitbě růžence cituje papež modlitbu bl. Batolo Longa: O blahoslavený růženci Mariin, sladký řetěze, který nás spojuje s Bohem. Pouto lásky, které nás sjednocuje s anděly. Věži záchrany před útoky pekla. Bezpečný přístave v mořské katastrofě! Nikdy tě neodhodíme. Budeš nám útěchou v hodině smrti. Tobě patří poslední polibek hasnoucího života. A posledním výdechem našich rtů bude Tvoje sladké jméno, .......“

V tomto úryvku jasně vidíme i ze slov samotného papeže, že růženci je připisována moc, která může patřit jedině Bohu. Věřím, že každý, kdo není slepý je schopen vidět, že růženec má potenciál stát se modlou a jako takový je extrémně nebezpečný. 

Závěrem lze tedy konstatovat, že růženec může být duchovní masturbací, mantrou amuletem a dokonce i modlou. Pokud se Vaši přátelé modlí růženec, varujte je prosím! Můžete jim rovněž tento článek vytisknout, nebo poslat link. Modlete se za ně, aby jim Bůh dal prohlédnout a praktikování růžencové mantry opustit.Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 23. březen 2018 @ 17:16:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ve tvém případě ti doporučuji se neukájet (duchovně nemasturbovat) a růženec se raději nemodlit.


]


Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Čtvrtek, 22. březen 2018 @ 23:49:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
//Katolíci se hodně modlí růženec. Z prostého důvodu: protože funguje.

"Modlit" se "něco", jenom proto, že to funguje?

To je něco strašného, příšerného, sobeckého..... více jsem už číst nedokázal :-( Toto uvažování a zneužívání "duchovního světa" ve svůj prospěch je mi odporné.

Myslel jsi to vážné, když jsi to takto napsal? Nebo to byla jenom mladická nerozvážnost?

S manželkou a přáteli se taky bavíš, protože to funguje? Taky bys jim to tak "láskyplně" vyjádřil, Ty teoretiku? Taková vypočítavost :(.

Modlím se, aby mi nikdy nic, co není od Pána Boha Stvořitele našeho, a Syna Jeho Ježíše Krista - aby mi vůbec nic nefungovalo. Protože vím, že 'fungovat' může mnoho "věcí". Ale pokud to není od Boha, tak je to 'fungování' naprosto k ničemu. Nechť je u mne prokleto jakékoliv fungování, jež v Bohu skutečném a věčném nemělo základ a oporu.Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 23. březen 2018 @ 06:30:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A z čeho jsi hned jasnozřivě vyvodil, že to není od Boha?

Já ten základ růžence a jeho zakotvení v Bohu přece vysvětlil (čerpal jsem přitom z Božího slova Bible - právě v tom článku, který jsi nečetl).Funguje meč Ducha?

Pokud funguje, má to být proto špatně? Fungování má být důkazem, že to není od Boha?

Typický příklad absence kritického myšlení! Jen tak dál!


]


Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 23. březen 2018 @ 11:42:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko, a co to je meč Ducha? Kde jsi na to přišel?
Je meč božího slova, slova které konkretně ty máš v oblibě stavět proti sobě!

O růženci jsi nevysvětlil nic! Je to plané teoretizování! Co to máš za lásku k Bohu, když se musíš k modlení znásilňovat mantrováním? Známá to věc, že mantrování růžence tě nakonec duchovně otupí tak, že už nerozlišuješ ani základní duchovní působení. O tom je celý tvůj článek. Vynášíš sebe, jaký jsi sebeznásilňovací modlitební geroj. To, že modlitba k v Duchu svatém k Bohu jde od samého začátku zcela sama, jelikož se odehrává ve vzájemné lásce a důvěře, o tom nemáš zatím ani šajn! Stále předpokládáš, že kdo si neprošel tím co ty, nemůže mít v modlitbě správný vztah k Bohu. Jenže se těžce pleteš! Já si tím co v článku popisuješ prošel, a všechno to bylo k ničemu! Já znám to, v čem ty nyní žiješ, ty neznáš to co je potom když tuto antikristovu růžencovou past opustíš. Co zde chceš tedy vysvětlovat? Dokazovat nám svoje modlitební zásluhy získané sebezapíráním a nucením se k modlitbě? Nezbláznil ses? Ty se musíš do vztahu lásky nutit? Hrůza!!


]


Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 23. březen 2018 @ 17:11:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Oko, a co to je meč Ducha? Kde jsi na to přišel?"...


Doporučuji ti nejdříve věci dostudovat - a mezitím raději omezit komentáře. Kdo mlčí, vypadá chytře.(Ef 6,17)
... Vezměte také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží slovo,....


]


Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 24. březen 2018 @ 10:34:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko, čti pozorněji co píšu! Zcela ti unikl smysl mojí otázky. Takže znovu.


Oko, a co to je meč Ducha? Kde jsi na to přišel?
Je meč božího slova, slova které konkretně ty máš v oblibě stavět proti sobě!

Já se tě Oko neptám na to co to je meč Ducha, jelikož v následující větě na to odpovídám. Já se tě ptám co to je, a kde jsi na to přišel v souvislostech které výše píšeš. Tvoje vyjádření o funkci meče Ducha považuji s tím co jsi napsal za zcela nelogické! Podám ti to triviálně.
Tvoje nelogické vyjadřování nemá s mečem Ducha společného zhola nic! Konkretně ty máš v oblibě stavět boží slovo proti sobě, porušovat ho a přehlížet. Z boží slovo překrucuješ ke katechetickým účelům, a nebereš ohledy na soustavné upozorňování na porušování božího slova.

1) Boží slovo zakazuje vzývat duchy mrtvých!
2) Nikde v božím slově není zmínka o nanebevzetí Marie!
3) Vzkříšení ještě nenastalo!
4) Tvoji "živí svatí" jsou uměle vytvoření papežem! Jsou mrtví, čekají na vzkříšení k životu a modlitby k nim jsou modlitby k démonům které se klamě vydávají za duše zemřelých.

Podívej se na všechny ty zázraky na přímluvu "svatého". Skoro vždy se nevysvětlitelně uzdraví nějaký člověk. Uvědomuješ si vůbec, že když zlý duch někoho sužuje, může svou oběť přestat sužovat jenom proto aby oklamal jiné? Že propustí jednoho aby oklamal miliony? Ty katolické zázraky uzdravení jsou jako před kopírák, a o dalším osudu "uzdravených" se pak nikdy a nikdo nic nedozví!]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - I (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 24. březen 2018 @ 13:57:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslivec


 Tvoji "živí svatí" jsou uměle vytvoření papežem! Jsou mrtví, čekají na vzkříšení k životu a modlitby k nim jsou modlitby k démonům které se klamě vydávají za duše zemřelých.martino


Samozřejmě, že odpadlík a dezertér od Krista nebude věřit Kristu. On, ten Pat, prý s vyšším IQ nám sděluje, že Kristus lže. Všichni skuteční křesťané aspoň věří, že Kristus řekl toto, kajícímu lotrovi. Ještě dnes budeš se mnou v ráji. Ale sluha od Satana zde hlásá, že mrtví čekají na vzkříšení. A kde to je Pate s vyšším IQ napsané? Pokud vím, tak Kristus řekl, že On vzkřísí i naše těla v poslední den. Ale nikde není ani slovo o tom, že i naše duše je mrtvá. Naopak máme příslib Krista, že se nemáme bát těch co zabijí tělo, protože duši zabít nemohou. Takže  pokud zde máme od Boha ujištění, že lidská duše je nesmrtelná, což vědí všechny děti z prvních hodin katechismu, pak blábol Pata s údajně vyšším IQ nám oznamuje, že ješita Myslivec má v hlavě piliny, když tvrdí, že člověk po smrti mrtvý. Ano, tělo je mrtvé, ale člověk je tělo a duše. Takže až budeš odpadlíku a dezertére zase se chlubit, že jsi "Kristovec" a máš vyšší IQ, tak to ti možná uvěří odpadlík Cizinec a alibista wollek, ale ne já katolík, který zná a věří Písmu, což ty NE!  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Sobota, 24. březen 2018 @ 20:19:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Prosím Tě, ty zkrachovalá mozková kreaturo!!! :-)

Co to meleš o mém alibismu? Sám nedokážeš projevit trochu inteligence, o duchovním poznání ani nemluvě. Jak chceš hovořit o věcech nehmatatelných, když ani nepoznáš rozdíl mezi tím, když se někdo chlubí, a když něco konstatuje? 

Proč neumíš poznat elementární záležitosti běžného života? 

Nebo je poznat umíš, a myslíš si, že ostatní jsou podobně hloupí jako Ty, a nepoznají Tvou léčku? Tvůj trik? Prostě si vymyslíš, že se někdo chlubí - a schováš za to nedostatek argumentační potenciálu na své straně?

Zkušenosti s živým Bohem máš nulové - alespoň soudě podle toho, co tady celý rok produkuješ. Jako ateista si pak musíš vypomoci tím, že pro Tebe mrtvý pojem Kristus naroubuješ na nějakou lidskou organizaci, hodíš tam rovnítko, a myslíš si, že máš vyhráno... opravdu se mi stěží věří, že bys byl až tak blbý, a až tak hloupý - nebo opravdu jo? Až takového tupce jsem jakživ nepotkal - nemluvím o lidech, co se narodili s Downovým syndromem, apod. Ale ani nich jsem neslyšel takové nesmysly, které zaznívají od Tebe, od nicku Martino :-( . Kreténismem předpokládám netrpíš, když umíš celkem obstojně psát v češtině.

Jsi opravdu tak blbý a hloupý, nebo ve skutečnosti katolíkem ani nejsi a jenom si tady z normálních lidí děláš "dobrý den" a zkoumáš jejich reakce na naprosto nemožné komentáře?


Prosím nech si od cesty své obvyklé reakce typu: kecy nemaj cenu, o satanech, chlupech ze zadku, nebo jak jsi někoho diskuzně převálcoval a druhý se znemožnil, na jejichž klíčová slova by tu Cizinec jistě našel destíky, ne-li stovky Tvých reakcí, ale odpověz pouze na tu poslední tučnou otázku ANO, nebo NE (případně proč). Né nějaké Tvé infantilní odsudky, jimž se každý soudný člověk buď zasměje, nebo zapláče... Chci vědět, zda si tu z ostatních utahuješ, resp, zda se k tomu dokážeš přiznat veřejně.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského s (Skóre: 1)
Vložil: martino v Neděle, 25. březen 2018 @ 14:43:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
wollek


Prosím Tě, ty zkrachovalá mozková kreaturo!!! :-)


martino


No vidíš, jak si čiperný. Spadla ty maska hulváte? Od začátku vím, že se zde maskuješ i když si trouba. Protože jen trouba se může dotazovat Myslivce na odpadlíka a dezertéra na duchovní věci.


wollek


Jako ateista si pak musíš vypomoci tím, že pro Tebe mrtvý pojem Kristus naroubuješ na nějakou lidskou organizaci, hodíš tam rovnítko, ...martino


Vidíš troubo, že nevíš která bije. Jen nevzdělaný šašek může slova Písma sv. obrátit tak, že mě označí svým konstatováním za autora, i když autorem je sv. Pavel. Tvoje mozková nedostatečnost je již v tom, že Církev vnímáš jako lidskou organizaci i když je to instituce od Boha.


wollek


Prosím nech si od cesty své obvyklé reakce typu: kecy nemaj cenu, o satanech, chlupech ze zadku,...


martino


Odpočiň si a nediktuji mi jak smím či nesmím reagovat na podobné magory a zhovadilce jako jsi ty. Pokud zde plácáš nesmysly a to je cca v 99%, pak konstatování, že kecy nemaj cenu je přiměřené, adekvátní a diskusně noblesní. A pokud někdo popírá Krista, dezertuje od Krista, pak je to sluha Satana, neboť pracovní činností Satana, je lodi od Boha odvrátit. A pokud jsou zde od některých fanatiků, hrubé, primitivní a nenávistné  urážky náboženského cítění druhých, na což je specialista Myslivec, pak já takového magora vnímám již jen  jako chlup ze Satanova zadku. To jsem neurčil já, ale to si svým vyjádřením, zlobou a žlučovitou nenávistí, napsal autor na čelo sám. Rozumím tomu, a již jsem si toho všiml několikrát, že máš zhoršené diskusní vnímání, takže chápu, že jsi rozrušen, pokud si svým blábolem vysloužíš označení duchovní alibista. Nebo si Satanista? Pokud chceš vědět, zda si z někoho utahuji, tak rozhodně ne. Jen diskusní konkurenci vnímám tak, jak se vyjadřuje nebo s kým diskusně spolupracuje. Ty jsi se odkecal tím, že máš za kámoše Myslivce a Cizince, známé odpadlíky a dezertéry od Krista a sám se projevuješ jako náboženský a duchovní alibista, který chodí pro "rozumy" za Myslivcem. Mám si tě za to snad vážit, nebo tě diskusně obdivovat, když tvá diskusní příspěvková činnost je jalová?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidské (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 25. březen 2018 @ 15:33:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Wolleku, to je co?

Říkám to celou dobu a nejenom já. Martino dělá své řkc sektě tak negativní reklamu, že je tou nejlepší obranou proti katolicismu. Případný zájemce o katolicismus je vyjadřováním martina okamžitě odrazený.

Jen tak dál martino, dál ukazuj kam až nenávistný katolicismus může zajít! Očerňování satanem, upalování, inkvizice, zabíjení ve jménu Krista, to všechno už tu bylo!

Božímu trestu neujdeš martino! Nepokoušej Boha! My kristovci ti stále dokola tvé zatracování odpouštíme. Příjde doba, a já tuším že u tebe není daleko, kdy tě Bůh požene za tvé zatracující slova k odpovědnosti. Varuji tě předem. Zanech toho dokud ještě můžeš! Z křesťanské historie my kristovci víme, že lidi co se ničemně chovali jako ty se tak chovali sice dlouho, ale jejich konec byl velmi rychlý a měl formu hrozného trestu. Jestli se budeš nadále dovolávat satana za účelem očerňování a zatracování, tak se nakonec dočkáš toho, že Tě Bůh přestane ochraňovat a ty budeš nakonec satanu vydán!
Varuji tě!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování li (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 25. březen 2018 @ 16:50:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslivče - ani nevím :-). Přečetl jsem si první tři slova, a pak se jen podíval na to, jak svou další slátaninu rozdělil do odstavců. Neměl jsem pocit, že by mi chtěl odpovědět, ANO nebo NE. Mám obavy, že on nezvládne ani takto jednoduchý mozkový úkon, jako je odpověď na jednoduchou uzavřenou otázku. Kdyby mé jméno nezmínil, vůbec bych nevěnoval pozornost tomu, co píše. Všechno to jeho psaní je tak fádní a stále stejné, že už to běžně nestojí ani za můj pohled. Navíc mám pocit, že čím inteligentnější lidi, tím více mu leží v žaludku. Možná právě zde měl v dětství nějaký problém, kdo ví... Osobně v jeho slátaninách žádnou hodnotu nenacházím. To už i zeryk občas něčím novým překvapí...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budován (Skóre: 1)
Vložil: martino v Neděle, 25. březen 2018 @ 18:20:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
wollek


Mám obavy, že on nezvládne ani takto jednoduchý mozkový úkon, jako je odpověď na jednoduchou uzavřenou otázku.


martino


Ale já rozhoduji kdy a komu odpovím, a zda ho uznám za hodného odpovědi. Duchovní alibisté, Satanisté mají smůlu.


wollek


Navíc mám pocit, že čím inteligentnější lidi, tím více mu leží v žaludku.


martino


Kluci, máte kliku, protože vás se ta inteligence netýká. Kdyby jste mi leželi v žaludku, budu vás ignorovat, ale já vám fandím. Kde potkám takové zoufalce. Já se nikdy nepouštím do diskusního boje s těmi, kteří mají inteligenci vyšší. Takže zatím víme, že Myslivec má IQ vyšší a alibista wollek se zase domnívá, že je zase inteligentnější než ostatní. No, já bych to nechal na ostatních a vždy mi bylo nepříjemné až odpudivě odporné, když se někteří chvástali jak jsou lepší než druzí. Mě nijak neurazí, když mě místní esa jako Myslivec nebo zoufalý wollek označí, že mám inteligenci nižší.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu bud (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 25. březen 2018 @ 20:40:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Wolleku, nějaký komplex za absencí jeho sebereflkexe bude. Když z jeho komentářů odmažu ty jeho typické martinovské výkaly, nezbude skoro nikdy nic na co by se dalo diskusně navázat. Všiml jsem si, že martino občas něco o sobě napíše, ale musí to být spojené s velkou emocí. Rád se totiž holedbá. Třeba tím,že byl na pouti v Římě, že jeho učitelem byl arcibiskup a že vlastní nějakou posvátnou kravinu.
Tyto atributy ho u řk soudruhů staví do lepšího světla, a proto se tímto všichni řk rádi chlubí. Tím chci říct, že nebÿt jeho chlubivosti, nevěděli bychom o něm z jeho přiblblých a zatracujících komentářů nic. Sdílení se, je u něho velký problém, a tam u něho bude ten komplex. Při bušení katechetismu do dětských hlaviček, to někdy fanatičtí řk rodičové přeženou a človíčka zlomí natolik, že ten si pak žije svůj vnitřní svět, do kterého si nikoho nepouští. Sdílení s náboženskými fanatiky a psychopaty vždy vede k uzavřenosti. Oni totiž všechno svěřené otočí proti tomu kdo se jim svěřil. Vzhledem k vysokému stupni neutuchajícího antagonismu v komentářích martina, to museli být jeho rodičové, kteří z něho udělali takovou kreaturu. Tak vysoký stupeň vypatlanosti katecheti nezvládnou, takže to musel být někdo, kdo se podílel na výchově martina. Jedině ten měl dost času napáchat na jeho mozku takové škody, a vychovat z něho mrzáka na duši.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu (Skóre: 1)
Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Neděle, 25. březen 2018 @ 20:51:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Sdílení s náboženskými fanatiky a psychopaty vždy vede k uzavřenosti. Oni totiž všechno svěřené otočí proti tomu kdo se jim svěřil. "
---------
Nebývalá míra sebereflexe nebo kouzlo nechtěného? :))))


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z poh (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 25. březen 2018 @ 21:27:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A tím jsi chtěl říct co? Že s tímto máš snad nechtěnou zkušenost?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z poh (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 26. březen 2018 @ 14:01:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
          


     :-O)))


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pondělí, 26. březen 2018 @ 16:38:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//Oni totiž všechno svěřené otočí proti tomu kdo se jim svěřil.

To je svatá pravda (možná slovo "všechno" nahradit slovem "mnohé" a nebylo by té větě co 'vytknout' ani po stránce formální logiky :-) ) - přesně takto psychopaté fungují, resp. je to jedna z charakteristik, kterou od nich můžeme očekávat :-( . 

A k uzavřenosti to rozhodně vede. Kdo by se svěřilo, když záhy pozná, že to "musí" být použito proti němu (často v nejnevhodnější chvíli)...


PS: Melissokomosi - popravdě moc nechápu Tvou poznámku. Nesouhlasíš s touto základní tezí?
 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu bud (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pondělí, 26. březen 2018 @ 16:51:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud umíš aspoň číst, tak jsem nepsal nic o wollekovi v tom smyslu, jak to píšeš Ty - to sis tam v duchu té následné Myslivcovi věty dosadil sám. Nicméně nemohu vyloučit, že si v naší společnosti opravdu připadáš méněcenný - nevím.

Když jsem odpovídal Myslivcovi (nikoliv Tobě), tak jsem měl na mysli zejména Cizince, se kterými jsi se zpočátku snažil jakože družit. Ale tím, že je na tom intelektuálně a argumentačně podstatně dále než Ty, zanedlouho se to projevilo, a nakonec jsi z něj udělal Pata nebo Mata (popravdě této infantilní hříčce nerozumím, ale něco jsem z toho vydedukoval, že tam k nějaké změně pozic u některých uživatelů GS ve Tvé hlavě došlo :-) ).

Tento Tvůj komentář byl sice originálnější než "kecy nemaj cenu" či "chlup za satanova zadku". Takže kvituji s povděkem, že občas dokážeš předvést i něco kreativnějšího, nicméně příště by bylo vhodné, aby ses trochu držel obsahu toho, na co reaguješ - ať to nevypadá jen jako opsaný odstavec z nějaké psychologické knížečky :-).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Úterý, 27. březen 2018 @ 04:41:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je ovládaný strachem.
Když ho upozorním na boží tresty za vzývání satana ku pomoci k jeho lžím a pomluvám, tak se vždy na pár dnů "satani" z jeho komentářů ztratí, to už mám na martinovi dávno vypozorované. Proto ho občas varuji, a on je v reakci jako hodinky.

Wolleku, katolicismus, modloslužba, pověry, okultismus, to všechno je z jednoho zdroje, katolíci nemají jistotu spásy, a to co jistě mají je patologický strach a nedůvěra ke všemu. Proto se obklopují posvěcenými předměty, a věří tomu, že posvěcené kříže, obrazy, sochy a růžence, od nich odhání zlé duchy.
 Růženec je i talisman, určitě jsi mnohokrat viděl, jak mají katolíci pověšený růženec na svou ochranu na čelním  zrcátku v automobilu.
 Strach u katolíků je rubem jejich příjemných euforických modloslužebných pocitů. Tak jsou totiž zlými duchy ovládaní. Za modloslužbu je jim odměnou příjemný ukájivý pocit, který je úplně stejný jako při páchání smilných hříchů. A druhou stranou jejich příjemných pocitů jsou hrůzy a běsy, které je v modloslužbě nutí hledat záchranu. Je to pekelný kruh!  Katolíci tyto prožívané hrůzy a běsy otevřeně nikdy nepřiznají, a když to na ně příjde, tak se tzv. "utíkají do náruče svaté boží rodičky". A vůbec přitom netuší, že se utíkají do náruče anděla světla, který jejich strachy a běsy způsobuje, a ovládá je na střidačku chvilku příjemným a pak zase nepříjemným pocitem. Cukr a bič!
Tento zmiňovaný nepříjemný pocit lze z duchovního obsahu komentářů martina hodně vnímat, dokonce některé své pomluvy již mantruje, na tom jde dobře vidět co niterně prožívá za strach.
V učení katolickém se uvádí, že za hluboký " modlitební" ( modloslužebný) život často následují útoky zlého, a mnoho řk "světců" se s tím potýkalo. To, že tyto manipulativní duchovní prožitky pochází z jednoho zdroje, tito oklamaní lidé ani netušili. Všichni katolíci jsou ponejvíce manipulovatelní- strachem! Strach ze strachu je nutí k modloslužbě, strach ze své slabosti je nutí k heroickým samospásným skutkům a pokusům o kupčení s boží milostí, strach ze zlých duchů je nutí pomlouvat a špinit kristovce, jelikož je za kontakt s kristovci zlý duchové odměňují silně nepříjemnými pocity  a vzdorem! To jak se po staletí katolíci chovají ke kristovcům, je důkazem o působení zlých duchů v nich!!

V životě v Kristu máme my kristovci jistotu spásy, a namísto strachu trvalý pokoj Kristův.
Každý si může vybrat, zda chce žít v jistotě a neustálém božím pokoji, či žít v nejistotě a v neustálém satanském strachu. Obojí zaráz nejde!

Motorem proklatého římského katolicismu je satanský strach!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování li (Skóre: 1)
Vložil: martino v Neděle, 25. březen 2018 @ 18:06:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslivec


Varuji tě předem.


martino


Hele, kecy nemaj cenu. Jsi mimo Krista, mimo Církev a ještě máš Satanskou drzost mi vyhrožovat sluho Satana? Táhni ke svému pánu, zajisté obdržíš odměnu svou.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budován (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 25. březen 2018 @ 20:49:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Můj Pán je Ježíš Kristus jediný Spasitel a prostředník mezi Bohem a lidmi!

A tvůj pán je kdo, Martino? Kdo?

 Doposud jsi tady ve svých zatracujicíh komentářích vzýval ku pomoci jenom ty tvoje satany! Varuji tě Martino! Nedělej to! Obrať se k Pánu Ježíši Kristu a pros Ho o milost! On ti odpustí!


]


Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 23. březen 2018 @ 06:45:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Člověk by se měl přimlouvat hlavně za ostatní, nikoliv jen pro sebe. Příklad je JK, který se přimlouvá/modlí za nás. Nikoliv sám za sebe.Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 23. březen 2018 @ 07:08:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj Stando.

  Už jsem myslel, že jak se tu bavíš s křesťany, tak jsi docela zapoměl na Královnu andělů a růženec, když jsi je takovou dobu nezmiňoval. Čím to bylo, žes je nezmiňoval a teď ses k nim vrátil? Zažil jsi v poslední době nějakou změnu?

Hovořím – li tedy já o cíleném, záměrném budování tohoto lidského chrámu modlitbou růžence, hovořím zároveň o tichu, o volbě ticha srdce, ve kterém lze uslyšet Boží hlas nezahlušený hlukem světa. 

  Jako že to neustálé mluvení má být to "ticho"? Zajímavá teorie.

  Když už tedy máš to "ticho", ve kterém pořád mluvíš, slyšíš v tom tichu ten Boží hlas?

Tímto vyznáním víry (základem) tedy začínáme v modlitbě růžence budovat duchovní chrám našeho srdce. 

  Hodně abstraktních obrazů z virtuálního světa.

  A co konkrétně, reálně sis modlitbami růžence na svém srdci vybudoval?Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 23. březen 2018 @ 08:59:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Už jsem si myslel, že se tu bavím s křesťany (i když trochu odlišnými ve víře) a úplně jsem zapomněl na vaši nepřekonatelnou averzi vůči katolíkům.

Ty komentáře pod článkem jsou přímo úchvatné - naprosté odsouzení - a zároveň ujištění, že to mimo první větu vlastně ani nečetli.


Ale nebyl jsi to právě i ty, kdo mě před docela krátkou dobou vyzýval, ať tu popíšu své vnitřní prožívání katolické víry? Už tehdy jsem avizoval, že to bude přinejmenším na tři navazující články.
Tak odkud najednou to tvoje překvapení?


]


Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 23. březen 2018 @ 09:43:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Už jsem si myslel, že se tu bavím s křesťany (i když trochu odlišnými ve víře) a úplně jsem zapomněl na vaši nepřekonatelnou averzi vůči katolíkům. 

  Pokud máte averzi vůči katolíkům, tak je to jen vaše škoda - pak není divu, jak to v ŘKC vypadá, když k sobě máte averzi.


Ale nebyl jsi to právě i ty, kdo mě před docela krátkou dobou vyzýval, ať tu popíšu své vnitřní prožívání katolické víry? 

  Ne, to určitě ne. 

  Já jsem Toník, píšu tu pod nickem Cizinec. Jsem ten, kdo ti pokládá jasné a konkrétní otázky na realitu tvého života. Určitě by mne nenapadlo tě vyzývat, abys tu popisoval váš virtuální vnitřní svět - je sice taky zajímavé, jak každý stavíte svou virtuální stavbu, ale to není předmětem mého zájmu. 

  Mne zajímá realita. Fakta. Proto taky kladu otázku na realitu života.


Tak odkud najednou to tvoje překvapení?

  Jako že bych byl překvapen že ti položím jednoduché otázky a ty uhneš a neodpovíš? To ne. 
  Že bych byl překvapen, že začneš psát o růženci? To už vůbec ne. 

  Spíše jsem si všímal, jak píšeš o Marii. 

Když si to vezmu postupně, tak to vypadalo ve tvých příspěvcích takto:

rok pocet prispevku oko o Marii:
2008 196 
2009 195 
2010 150 
2011 154 
2012 165 
2013 173 
2014 101 
2015 53 
2016 21 
2017 20 
2018 3

  Jakoby si na Marii docela zapomínal. 

  Tak mne zajímá úplně jednoduchá otázka na tvou realitu: Co se dělo, že ses o Marii skoro tři roky tolik nezmiňoval a v posledních dvou letechopravdu jen výjimečně? 
]


Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 23. březen 2018 @ 12:57:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Tak mne zajímá úplně jednoduchá otázka na tvou realitu: Co se dělo, že ses o Marii skoro tři roky tolik nezmiňoval a v posledních dvou letech opravdu jen výjimečně?"...Pochopil jsem, že některé věci je zde zbytečné psát. Psát tady o Marii je někdy jako mávat červeným hadrem před rozzuřeným býkem.
Někteří jste z toho zcela nepříčetní.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 23. březen 2018 @ 13:09:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale no tak! Na nepříčetnost zde máte patent vy řk hošové, obzvlášť když se vyzvání ke konfrontaci božího slova a řk mariánských dogmat. Jsou to katolíci co nejvíce prskají když jsou konfrontovaní s božím slovem. To je hnedka satanů, vytáček, výkrutů a jiných nepříčetných reakcí. Takže zklidni hormon Oko! My kristovci máme jistotu v pravdě božího slova. Ty máš nejistotu ve lžích pochybných a pohanských tradic. Cožpak  nevsázíš svou spásu na poslední a nejistý okamžik svého života? A takový podlouzněný malověrec jako ty zde chce něco vysvětlovat? Ale no tak!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - I (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 23. březen 2018 @ 17:14:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslivec


My kristovci máme jistotu v pravdě božího slova...


martino


Prostě máš smůlu. Kristus odpadlíky vážně nebere a to ani, když si na čelo nalepí nápis Kristovec. Prostě jsi dezertér, tedy odpadlík, který je plný zloby a Kristus se k tobě nezná, stejně jako k Cizinci, jako k těm pannám v evangeliu.

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 24. březen 2018 @ 10:37:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Děkuji za názornou uprskanou řk reakci.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského s (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 24. březen 2018 @ 13:34:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nemusíš děkovat, dezertére od Krista.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidské (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 25. březen 2018 @ 13:07:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vyznávám, že Syn boží Ježíš Kristus je mým Spoasitelem a Pánem!

A nyní v pravdě Ducha vyznej Krista ty martino!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování li (Skóre: 1)
Vložil: martino v Neděle, 25. březen 2018 @ 14:16:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslivec


Vyznávám, že Syn boží Ježíš Kristus je mým Spoasitelem a Pánem!


martino

No, to je legrační, pokud sluha Satana, odpadlík a dezertér zde vyznává Krista. Kdo mu uvěří, když dezertoval od Krista? Bohužel tento chvástal s vyšším IQ nezná toto: 21Ne každý, kdo mi říkáPane, Pane', vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budován (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 25. březen 2018 @ 14:32:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martínku, a jak jsi na tom s činěním mého Otce v nebesích ty? Podle toho, co tu předvádíš a co nemá s činěním Boží vůle nic společného, to zatím vypadá, že do království nebeského nevejdeš. Ale nechci předbíhat - možná Bohu nakonec dovolíš, aby to změnil. Kéž se tak stane.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu bud (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 25. březen 2018 @ 16:00:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Sám vidíš ten rozdíl. My kristovci mu spásu a Boha přejeme, a on Boha spásu ostatním upírá.

Je hrozné sledovat kam až katolík může ve své náboženské nenavisri zajít. Ale mám takovy dojem, že už to u n3j nebude dlouho trvat. Na jeho reakcích pozoruji určitou ztrátu kontroly, což bývá průvodním znakem začátku duchovního kolapsu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu (Skóre: 1)
Vložil: martino v Neděle, 25. březen 2018 @ 17:59:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslivec


Sám vidíš ten rozdíl. My kristovci mu spásu a Boha přejeme, a on Boha spásu ostatním upírá.martinoJsi magor....Copak já mám pravomoc, kterou mi přivlastňuješ? To ty sám svým odpadem od Krista sis vybral. Já tobě nic neupírám, já tu moc nemám.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu bud (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 25. březen 2018 @ 16:11:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
oprava: ... s činěním vůle mého Otce ...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 26. březen 2018 @ 09:50:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Někteří jste z toho zcela nepříčetní.

  No, my určitě ne. To sis snad mohl všimnout, že si čtu, co píšeš a normálně se tě ptám na to, co žiješ, zda je to něco extra jiného, než jsme žili my nebo než žijí jiní katolíci. Zatím popisuješ totéž, co jsme žili my. 

  Možná vy jste z toho nepříčetní, a tak se omylem domníváš, že to tak mají všichni?]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - I (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pondělí, 26. březen 2018 @ 10:17:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec


Někteří jste z toho zcela nepříčetní.


martino


Souhlasím, že někteří odpadlíci, dezertéři od Krista a jeho Církve mají trauma. Komplex duchovního vyhoření a následný odpad od Krista a Evangelia nese sebou znaky až nepříčetnosti. Sledujeme to jak u Myslivce, Cizince, u Franty nebo duchovního alibisty a neználka Písma wollka. Jejich komentáře jsou projevy zoufalství, bolesti, ale především maskované úzkosti, jak skončíme? Opravdu to bude tak, že budeme tlouci a uslyšíme Kristovo oznámení, neznám vás? Ano Toníčku to je přesně to, co vás uvádí do nepříčetnosti. Zoufalství nad zoufalým činem odpadu a dezerce od Krista, neuklidní svědomí člověka únikem k sektě / Cizinec / nebo mávání praporem, já jsem Kristovec. / Myslivec /

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 27. březen 2018 @ 22:29:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale martino. Od Krista odpadla Tvoje sekta už dávno, když začala být zločineckou sektou. Pán Ježíš nevraždil  a neupaloval. Tvoje sekta odstranila Pána Ježíše a nahradila ho  Marií, kterou zneužila. Tvoje sekta zničila pravou víru v Ježíše. Pokud nad něčím lze plakat a naříkat, tak je to právě to, co Tvoji papežové  a ostatní zlí lidé udělali z Božího těla. Zahubili jste Pána Ježíše!!!! Už dávno nejste Božím tělem, ale tělem Satana. Proto jste používali satanské způsoby boje a to je ve vás dodnes. Dokaž mi, že se mýlím.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - I (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 26. březen 2018 @ 13:56:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jakmile slyšíte o růženci, jste někteří zcela nepříčetní.

Nenávistné komentáře pod článkem, zcela od věci. Vždyť si je přečti!

Někteří evidentně se ani nenamáhali článek číst, ale jakmile zaslechli úvodní slova o růženci, zatmělo se jim rudě před očima.

Útoky na osobu bez zjevného důvodu či vyprovokování.

Jen tím potvrzujete skutečnost, že někteří jste součástí protibožských sil na tomto světě a Maria je ohrožením těchto protibožských sil..


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 26. březen 2018 @ 18:58:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Jakmile slyšíte o růženci, jste někteří zcela nepříčetní.

  To sis nás asi popletl s vámi

  Nevšiml jsem si, že bych byl já nebo kdokoliv z nás nepříčetný, když slyší o růženci. Tedy jen tvoje projekce, výmysl.


Nenávistné komentáře pod článkem, zcela od věci. Vždyť si je přečti!

  K čemu by mi bylo, abych četl ty komentáře? Je to k něčemu užitečné číst vaše nenávistné komentáře při vašich vzájemných bitkách?

  Na to fakt nemám čas. Já se tě zeptal na nějaké konkrétní věci ke tvému životu. Pokud odpovíš, budu rád. Pokud se otázkám vyhneš a místo toho zvolíš osobní útok a nějaké projekce, tvoje věc.

  Ale abych četl vaše vzájemné nenávistné komentáře, to po mne fakt nechtěj.


Někteří evidentně se ani nenamáhali článek číst, ale jakmile zaslechli úvodní slova o růženci, zatmělo se jim rudě před očima. Útoky na osobu bez zjevného důvodu či vyprovokování.

  Chovají se jen jako ty, když ti pokládám jednoduché otázky k tématu. Co ti vadí na vašem způsobu chování? Pokud ti vadí, tak to nedělejte a máte problém s protibožskými silami vyřešen.

  Mne tento způsob nepřipadá rozumný, tak mi vaše způsoby a uvažování nepřičítej. Já ti položil konkrétní otázky a zajímají mne odpovědi. Nezajímají mne pohledy lidí, kteří o tématu nic nevědí a jen trollí. Taky na ně nereaguji.

  Tady jsem se tě jen zeptal, proč tak málo píšeš o Marii. To byla faktická otázka.


Jen tím potvrzujete skutečnost, že někteří jste součástí protibožských sil na tomto světě a Maria je ohrožením těchto protibožských sil..

  Jen tím vy potvrzujete skutečnost, že vás postoje druhých nezajímají a promítáte si do nich svoje. Jestli je Maria ohrožením vašich vzájemných útoků, o tom pochybuji. ]


Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 23. březen 2018 @ 13:12:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Ale nebyl jsi to právě i ty, kdo mě před docela krátkou dobou vyzýval, ať tu popíšu své vnitřní prožívání katolické víry? 

  Ne, to určitě ne. 

  Já jsem Toník, píšu tu pod nickem Cizinec."...

No, pak jste tu zřejmě dva Toníci - nebo jeden se sklerózou.


Zde jsi napsal:
"...Vysvětlil Vám někdo, jak se ho správně modlit, co se při tom s člověkem děje, jak se přitom buduje jeho srdce - nebo jste jen mechanicky a bez hlubšího porozumění  drmolila zdrávasy?

...Ahoj Stando. Díky za příspěvek. Pokud máš s růžencem jinou zkušenost, než uvedenou v článku, také by mne zajímalo, co se s tvým srdcem prakticky a reálně děje, když se modlíš růženec.

  Toník"........


Načež já ti odpověděl: Pokusím se to vysvětlit v článku. Nakonec z toho musela být série tří článků.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 24. březen 2018 @ 11:59:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Série tří hloupých článku, ve kterých se všechno točí kolem tvého nucení se do vztahu s Bohem, a tvých samospásných zásluh.
Aneb jak geroj Oko svou obrovskou snahou a musem milovati se naučil. 

Oko, naučené a vynucené lásce, se říká láska opičí! Tvé články jsi měl pojmenovat láska opice..


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - I (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 24. březen 2018 @ 13:37:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslivec


Série tří hloupých článku, ve kterých se všechno točí kolem tvého nucení se do vztahu s Bohem, a tvých samospásných zásluh.
Aneb jak geroj Oko svou obrovskou snahou a musem milovati se naučil. 

martino

My víme, že jsi nas...., že ty umouněný odpadlík nemá ostatní čím obohatit. Nebo nás chceš obohatit svým sektářstvím, kde se vaří a pečou satanské srač..? Ani to neumíš, tak dělej Pata, to ti ještě jde i když si za blba.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 26. březen 2018 @ 09:50:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
No, pak jste tu zřejmě dva Toníci - nebo jeden se sklerózou.

  A nebo jeden Standa, který nepochopil otázku. Nebo se mi nepodařilo vysvětlit, na co se ptám. 


Načež já ti odpověděl: Pokusím se to vysvětlit v článku. Nakonec z toho musela být série tří článků.

  No, já se ale neptal na zedníky a na tvůj virtuální svět. Ptal jsem se na docela normální realitu. 


  Například:

  Prošel už jsi tou úzkou branou, o které mluví Ježíš nebo jí teprve projdeš?

  Tobě také brání duchovní zabetonovanost, ješitnost, pýcha či nevěra v účinné modlitbě?

  Máš kontemplativní modlitbu?

  Mluvíš vzájemně a přímo se svými bratry v nebi, máte tak "normální vztah"? Pokud ano, jakou formu má to verbální, slovní mluvení bratrů v nebi s tebou? 

  Už jsi učinil rozhodnutí žít život navždy s Bohem? Pokud ano, kdy jsi ho učinil a co tě k tomu rozhodnutí vedlo?


  A hlavně: Co konkrétně sis budováním na svém srdci vybudoval a jak se to konkrétně projevuje ve tvém životě?


  Z reality jsi odpověděl to, že se ti růženec modlit nechtělo (to znám taky z doby, když jsme byli děti), že musíš mít pevný režim, abys v modlitbě neupadal (to jsi tu psal asi 100x, takže to už si pomatuji ze dřívějška), prakticky jsi popsal jednotlivé modlitby, které děláš, za to jsem rád. Pak jsi popisoval nějaké vaše hereze a sebeohlupování, které jsi tu popisoval už mockrát, nic nového ani odpovědi na mé otázky, které jsem ti v diskuzi dával. 

  Pak jsi popisoval že abyste se jednou změnili, musíte se proměňovat po malých krůčcích - ale opět si neodpověděl, jako změnu to jednou očekáváte, abyste se "jednou docela změnili". Zajímalo mne, na co to čekáte, abyste "se jednou docela změnili". Na to jsem se tě ptal už asi dvacetkrát, odpověď jsem nedostal ani jednou.

  Toník


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - I (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 26. březen 2018 @ 14:34:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Prošel už jsi tou úzkou branou, o které mluví Ježíš nebo jí teprve projdeš?"...Tohle není o jednom jediném okamžiku, nýbrž je to proces bojů a voleb, pádů a povstání - celoživotní proces končící až ve smrti těla.


Se všemi svými bratry na zemi i na nebi mám docela normální vztah
.

Nemám problém je oslovit a oni nemají problém mi pomáhat dokonce ani v tom případě, když jsem je o to ani jmenovitě nepožádal. Tak se to totiž v normální rodině Božích dětí dělá - starší bratr ve víře pomáhá slabšímu a chrání ho od úrazu - klidně i zasahuje do běhu událostí. Nejsou to žádní němí svědci, nemohoucí svědci, nýbrž mocní pomocníci na cestě naší. A skrze jejich skutky bývá oslaven Bůh!....
..."Už jsi učinil rozhodnutí žít život navždy s Bohem? "...

Učinil jsem ho již dávno, kdysi v době dospívání - a od té doby občas porušil, zradil - a zase se v pokání k Bohu vrátil. Přes veškerý růst ve víře v moci Ducha svatého stále nedokážu zcela nehřešit a jsem si vědom, že jediné, co mě může zachránit pro věčnost, je být Bohu co nejblíže...."Co konkrétně sis budováním na svém srdci vybudoval a jak se to konkrétně projevuje ve tvém životě?"...

Předně mi v otázce pořád nepodsouvej, že bych si to snad vybudoval sám - je to podlé, nedůstojné.
Ztrácím pak zbytečně čas korigováním tvých zákeřností.
Pak se nediv, že neodpovídám.
Budování srdce popisuji v článku jako společné dílo Boha a člověka, kdy převážnou část práce vykoná Bůh - a člověk jen tolik, kolik svých silami stačí.
Cílem mého budování je naučit se trvale žít s Bohem, poznávat a naplňovat Boží vůli, uskutečňovat spolu s Bohem Boží plán na spáse světa.
Konkrétně se to v mém životě projevuje větší všímavostí k potřebám mých blízkých, v tom, že se častěji a více modlím - dokonce v tom, že jsem našel zalíbení i v modlitbě růžence.


V reálném životě se žádný člověk nepromění z neduživého rázem do svalovce (to je tvůj virtuální svět avengers) - změna je postupná, nenápadná (spíš na roky či desítky let) a je výsledkem také lidské dřiny a řádu v životě, který jinak je svým průběhem nenápadný - není  na první pohled zvenčí ani vidět.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 26. březen 2018 @ 18:58:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
V reálném životě se žádný člověk nepromění z neduživého rázem do svalovce (to je tvůj virtuální svět avengers).

  Stando, tvoje virtuální světy nejsou moje světy. Jsou jen a jen ve tvé hlavě, abys měl čemu oponovat (či proč si tvé virtuální světy vymýšlíš). 

  Nebo se možná moc koukáš na televizi.


Předně mi v otázce pořád nepodsouvej, že bych si to snad vybudoval sám - je to podlé, nedůstojné. 

  Stando, nic takového ti nepodsouvám.

  Reaguji na tvoje příspěvky, články, kde ty sám neustále zdůrazňuješ tvou úlohu, že bez tebe to nepůjde a bez tebe se nic nevybuduje. Zdůrazňuješ tý sám sebe stále dokola. 

  Ty tu píšeš tvé vize ve stylu "nabušený kulturista by neměl čím machrovat, kdyby si předtím nezbudoval svaly pravidelným opakováním cviků s činkami." 

  Mám z tvých slovo představu, že ty jsi jako ten nabušený kulturista, co pravidelně buduje svaly s činkami.

  Je to tak? Nebo jsem tě špatně pochopil? Nejsi ty ten kulturista, co se modlitbami růžence nutí a buduje si "duchovní svaly" aby byl "duchovně nabušený"?

  Nejsi to snad ty, kdo snad cvičí? Cvičí někdo za tebe?

  Měl jsem pocit, že jak si oponuješ sám sobě proti tvému virtuálnímu světu Avengers tak že tohle je právě jádro tvé opozice, že ty děláš tu námahu aby ses ty vybudoval a bez tebe by to nešlo.

  Ale připouštím, že jsem tě možná nepochopil - i když jsi to tu takto psal mockrát.


Učinil jsem ho již dávno, kdysi v době dospívání - a od té doby občas porušil, zradil - a zase se v pokání k Bohu vrátil. 

  A pamatuješ si na to rozhodnutí? Bylo pro tebe takové rozhodnutí nějak důležité? Můžeš o tom rozhodnutí napsat něco více?

  Toník


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského s (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 27. březen 2018 @ 20:22:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..." kde ty sám neustále zdůrazňuješ tvou úlohu, že bez tebe to nepůjde a bez tebe se nic nevybuduje ..."...


Ve smyslu, že Bůh nás nespasí bez nás je tomu skutečně tak. Člověk si ten svůj malý podíl práce na společném díle Boha a člověka musí také odpracovat.  Bůh za tebe mávat činkami nebude (v duchovním slova smyslu).

První avenger dostal injekci a rázem mu narostly svaly.

Tobě údajně "Bůh vyměnil srdce" a  rázem se z tebe stal dokonalý křesťan, s jistotou věčného spasení v nebi.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidské (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Úterý, 27. březen 2018 @ 21:16:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko, znovu a znovu ti zde budou ti, co u nich okamžitou proměnu srdce Bůh způsobil opakovat! Poslouchej konečně!! Kamenné srdce proměněné v srdce z masa NENÍ O DOKONALOSTI! Je o DUCHOVNÍ VNÍMAVOSTI! Je o tom, o co se po celý život ty marně snažíš svou slabou silou. Proměněné srdce ti otevře vnímání Ducha svatého a Krista. To Kristus v tobě je DOKONALÝ! Ne ty! To Kristus v tobě ti dává sílu ve tvých slabostech!

Proměněné srdce je něčím co ty zatím neznáš! A dá Bůh abys to poznal! Přeji Ti to! 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování li (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 30. březen 2018 @ 18:38:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
///Proměněné srdce je něčím co ty zatím neznáš! A dá Bůh abys to poznal! Přeji Ti to! ///

ano přejeme Ti to , neznáš ,nepoznáváš..Myslivče...

(vsuvka zeryka...už o sobě tolik nevyprávěj...děti by se mohli začít v noci bát :))))]


Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 23. březen 2018 @ 13:32:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinče, to je zajímavá statistika. Viděl jsem to u mnoha mariánských ctitelů, včetně mne. Začátek mariánského ctitelství je vždy extremně euforický. Oko zde vůbec v článcích nezmiňuje to, že první odmodlený růženec je vždy startem této extremní mariánské euforie. Tyto euforie se však postupně vytrácí, ctitel je chce prožívat znovu a znovu, a hledá kde. Poutní místa, obrazy, sochy a růžencové pobožnosti ze začátku jako čerpací stanice poslouží, ale i to časem ztratí svoji účinnost. Na konci jsou depresivní stavy vycházející z nehodnosti být nebeské matce nablízku. Svou nehodností si ztrátu euforických případů mariánský ctitel sám sobě vyloží. Tyto stavy dodnes pozoruji u některých mých bývalých kolegu mariánských ctitelů. Ti lidé jsou jako duchovní zombie. Tak dopadne každý mariánský ctitel. Po heroických poutních výkonech v honbě za euforickými prožitky které nabízí "nebeská maminka" následuje období útlumu, ve kterém se ctitel snaží všechno zvrátit skutkem, sebezáporem, drezurou a hlavně! nucením se k růženci, který mu již nedává to co na začátku (v této fázi je Oko), a nakonec následuje rezignace a odevzdanost duchovní zombie. 
Tak je to s každým, kdo se paktuje s andělem světla vydávajícího se za Marii! A tak může dopadnout i Oko. Fáze útlumu je od Boha. Bůh zohledňuje to, že mariánský ctitel je oklamaný člověk, vězeň který se ve vězení narodil a neví jak vypadá denní světlo. Ve fázi útlumu má oklamaný člověk šanci využít boží milost a z vlivu anděla světla se vymanit a být vysvobozený. Snad se to Oku podaří. Podle statistiky je ve fázi euforického útlumu.


]


Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 23. březen 2018 @ 08:28:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já osobně, když slyším litanie a odříkávání, tak mne to spíše nahání hrůzu. Připomíná mi to styl jiných náboženství, kde se něco opakuje stále dokola  a dokola. Ale přece Bůh je náš Otec a copak  s ním nemůžeme komunikovat normálně? A modlení k panence Marii mi připadá nepochopitelné. Chce tohle na  nás Pán Ježíš ? Je to prostě tradice. Ostatně ty různé veršované modlitby z knížek tehdy lidem, kteří se možná nedovedli sami tak dobře vyjadřovat, byl jediný způsob, jak je přivést k mluvenému projevu. Je to jen tradice. Děti se také hned neumí vyjadřovat. Chce to čas a výchovu. Mnohem lepší je upřímná modlitba našimi slovy. Je to možná náročnější  a musíme přitom přemýšlet, ale užitečnější než bezmyšlenková mandra. U starých lidí to toleruji. Byli tak vychováni. Ale nakonec je i při té říkance důležité, co se děje v srdci modlicího člověka.Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 23. březen 2018 @ 08:50:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Ale přece Bůh je náš Otec a copak  s ním nemůžeme komunikovat normálně?"...


Už za Ježíšova života také modlení žalmů byla tradice Židů. Sám Pán Ježíš se jako každý jiný Izraelita modlil i žalmy. Vždyť i žalmy jsou plnohodnotně Božím slovem!

Modlitba vlastními slovy má jistě své místo v duchovním prostoru křesťana, ale podobně i modlitby "naučené", ustálené, vycházející z Písma i tradice církve, podobně i žalmy mají stále své místo v praktikování modlitby.


Když se člověk modlí výhradně  jen  vlastními slovy, může si pak podvědomě přičítat zásluhy, které ve skutečnosti nemá. Jak je skvělý křesťan, jak se dokáže před Bohem pokořit.  Svádí to k pýše a ustrnulosti v růstu víry.

Takže modlitba vlastními slovy - ano - ale vhodně doplňovaná i dalšími způsoby modlitby, např. starozákonními žalmy (když jste tak lechtiví na slova Zdrávasu - které jsou ovšem pochopitelně také Božím slovem).


]


Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 23. březen 2018 @ 09:48:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj Stando.

  Když se ty modlíš vlastními slovy, tak si podvědomě přičítáš nějaké zásluhy a svádí tě to k pýše a strnulosti víry?

  Modlitby cizími slovy tě nesvádí k pýše a strnulosti v růstu víry?


  Modlíš se někdy vlastními slovy?]


Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 23. březen 2018 @ 12:47:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Takže modlitba vlastními slovy - ano - ale vhodně doplňovaná i dalšími způsoby modlitby, např. starozákonními žalmy (když jste tak lechtiví na slova Zdrávasu - které jsou ovšem pochopitelně také Božím slovem)."...


Nepřipadá ti ani trochu hloupé to tom, co jsem řekl, dávat mi tuto otázku?
Tedy ano, samozřejmě že i modlitba vlastními slovy má u mě nezastupitelné místo.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 23. březen 2018 @ 12:59:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hloupé je tvoje kličkování Oko! Odpověz přímo!

Tak tomu u tebe vždy Oko, když máš po pravdě odpovědět na zcela logickou otázku, jelikož pravdivá odpověď na ni by tě usvědčila z lhaní!
Nezdá se ti ani trochu hloupé odpovídat způsobem který náleží pubescentům? Ve tvém věku?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - I (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 23. březen 2018 @ 17:07:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslivec


Hloupé je tvoje kličkování Oko! Odpověz přímo!

Tak tomu u tebe vždy Oko, když máš po pravdě odpovědět na zcela logickou otázku, jelikož pravdivá odpověď na ni by tě usvědčila z lhaní!
Nezdá se ti ani trochu hloupé odpovídat způsobem který náleží pubescentům? Ve tvém věku?

martino

Já obdivuji oko, jak vytrvale s křesťanskou trpělivostí odpovídá na magorské otázky Cizince. Cizinec tak činí záměrně a vytrvale, neboť čeká na jedinou chybičku ve vyjádření oka, aby ho následně vláčel diskusí a zesměšňoval. Cizinec naprosto ignoruje svoji dobrou diskusní pověst a získal tak vedle Pata ozdobu Mata, tak ho nechme se v tom vykvasit.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 24. březen 2018 @ 10:43:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko, máš zde svého obdivovatele. Martino obdivovatel. :-))))))))))))

Obdiv od pomateného martina:-))))  Ten zahřeje u srdce! :-))))

Tak co nám ještě povíš ty sradnisto s ÝKvé tykve. :-))))


]


Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 23. březen 2018 @ 16:58:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Franta


A modlení k panence Marii mi připadá nepochopitelné.martinoFranto, celá tragédie tvého duchovního života je nepravda. Copak Panna Maria je nějaká panenka? Panenky jsou hračky pro děti...ale rozumím tomu, že ty jako nevěřící odborník na Chorvatsko máš v duši bordel...

]


Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: noname (honza610@centrum.cz) v Pátek, 23. březen 2018 @ 19:07:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martine,

Ty i Oko tu máte zajímavé příspěvky, ovšem bohužel k slepým a hluchým, jim vaše příspěvky slouží spíše aby ukázali svou nesnášenlivost vůči katolické církvi a mohli se realizovat.
Myslím, že zde jsou podobné diskuze spíše ke škodě křesťanství, prostě si moc nenasloucháme a podle reakcí asi ani nechceme. GS tak slouží k jen projevení vlastních názorů, hledání nedostatků druhého ale kýžený užitek diskuzí je v podstatě nulový.

Kdybych jako nevěřící hledal Boha a zavítal ta GS a četl různé vzájemné napadání ve jménu pravého poznání, s hrůzou bych utekl a nechtěl s tím mít cokoliv společného. Dobrý způsob jak odradit od Boha a jednou z toho budeme vydávat počet před Bohem.

Poněkud smutný pohled a asi do něj také občas přispívám.

H.


]


Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 23. březen 2018 @ 19:26:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Poněkud smutný pohled a asi do něj také občas přispívám. Ano, je to tak.

Nicméně ti mohu říci, že se mi v minulosti díky GS ozvali soukromě lidé, s nimž komunikuji mimo GS, a že je to jim i mně k užitku. Což říkám k Boží slávě, ne k mojí. Popravdě - v jistých dobách to bylo to jediné, co mne tu drželo.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: noname (honza610@centrum.cz) v Sobota, 24. březen 2018 @ 08:47:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Samozřejmě, že nic není pouze černobílé.


]


Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 24. březen 2018 @ 10:11:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
noname


Martine,

Ty i Oko tu máte zajímavé příspěvky, ovšem bohužel k slepým a hluchým, jim vaše příspěvky slouží spíše aby ukázali svou nesnášenlivost vůči katolické církvi a mohli se realizovat.


martino


Honzo, ponechme jejich nesnášenlivost, zlobu a nenávist Spravedlnosti Boží. Z toho se nikdy nevykecají! Můžeme jim pomoci svojí modlitbou.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 24. březen 2018 @ 10:16:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Můžeme jim pomoci svojí modlitbou.

Martino, a dovolí ti duchovní zabetonovanost a nevěra takovou modlitbu ? Anebo to bude modlitba k některému ze svatých ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: noname (honza610@centrum.cz) v Sobota, 24. březen 2018 @ 10:31:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Můžeme jim pomoci svojí modlitbou."

Snažím se na nás, tak jak se tu potkáváme nezapomínat při modlitbě.  Jen Bůh ví, čeho nám je nejvíce třeba.

Honza.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - I (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 24. březen 2018 @ 13:18:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jen Bůh ví, čeho nám je nejvíce třeba. ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 24. březen 2018 @ 14:33:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Kdyby jsi se , jmenovče, obtěžoval přečíst si článek, poznal bys, že my máme Krista ve středu růžence. Že pro nás je to růženec modlitbou předně kristocentrickou - jak nakonec nahoře podrobně popisuji.
Rozjímáme o událostech z Kristova života v souvislosti s naší spásou.


Takže malá rada: nemel si svoje, ale zkus nejdříve pochopit toho druhého.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského s (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 24. březen 2018 @ 15:03:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Stando, nemůžeš po komkoli chtít, aby se modlil k někomu jinému, než k Bohu Otci a Pánu Ježíši Kristu, když pro takovou modlitební praxi není opora v Písmu Svatém. Stejně tak nemůžeš po mně chtít, abych měl pro takovou praxi pochopení, poněvadž pro ni nemá pochopení ani sám Pán Ježíš - Hlava Církve/Těla prostě proto, že nic takového ani přímo ani nepřímo nenařídil. Kdo tak tedy v rozporu s Boží vůlí činí, činí svévoli a každá svévole je hřích (1J 3:4). 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidské (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 25. březen 2018 @ 10:49:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."poněvadž pro ni nemá pochopení ani sám Pán Ježíš - Hlava Církve/Těla prostě proto, že nic takového ani přímo ani nepřímo nenařídil. "...


(L 11,1-4)
Jednou se Ježíš modlil na nějakém místě; a stalo se, když přestal, že mu jeden z jeho učedníků řekl: „Pane, nauč nás modlit se, jako tomu naučil své učedníky i Jan.“  Řekl jim: „Když se modlíte, říkejte: Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb nám dávej každého dne. A odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. A neuveď nás do pokušení,ale vysvoboď nás od toho Zlého.“Jen tuhle modlitbu se modlíme v růženci hned šestkrát. Jsou to nosné pilíře našeho chrámu budování lidského srdce modlitbou.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování li (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 25. březen 2018 @ 13:14:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hned šestkrát....nosné pilíře chrámu který buduješ...

To jsou hrozné hemzy Oko, hrozné!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budován (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 25. březen 2018 @ 13:54:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Hned šestkrát....nosné pilíře chrámu který buduješ..."...


Hemzy?


Jednak nevím, co to je, jednak mě to uráží!   :-)Tak tedy nejste již cizinci ani hosty; jste spoluobčany svatých, patříte k Božímu domu.  Neboť stavba, kterou jste, má jako základ apoštoly a proroky a jako úhelný kámen samotného Krista Ježíše.  V něm se pevně spojuje každá stavba a vyrůstá ve svatý chrám v Pánu;  v něm jste i vy začleněni do stavby, abyste se stali Božím příbytkem v Duchu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu bud (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pondělí, 26. březen 2018 @ 11:31:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A to říkáš ty, co zde dodnes nepopsal modlitbu v Duchu svatém. Ale důležité pro tebe je velké množství oddrmolených "modliteb" k něčemu neznámému tam venku, co ani nedokážeš duchovně rozlišit.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování li (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 25. březen 2018 @ 13:56:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale Pán Ježíš tím „Když se modlíte, říkejte: ..." nemyslel, modlete se těmito slovy, ale spíše modlete se takto !

Přemýšlel jsi někdy o okolnostech, které vedly onoho učedníka, že řekl Pánu, aby své učedníky naučil modlit se? Požádal Pána Ježíše po té, co slyšel Pána, jak se modlí. To znamená, že viděl rozdíl mezi tím, jak se modlí oni a tím, jak se modlí Pán Ježíš. Proto chtěl, aby je naučil modlit se - nejen slova, ale i způsob, který se dotkne Božího srdce a způsobí, že Bůh začne jednat.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budován (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pondělí, 26. březen 2018 @ 11:42:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Modlitba Páně není o vyrčených slovech, je o duchovním obsahu slov. Duchovním bodem číslo jedna je, obrátit se svým duchem na Otce v nebesích- oslovením. V oslovení Boha Otce v pravdě Ducha vyznáme, a Duch dá naší modlitbě křídla aby došla k sluchu Otce.
Bez tohoto duchovního projevu a postoje hned začátku "otčenáše", je všechno další zbytečné. Modlitbu Páně se můžeme modlit neustále, ne však mantrováním jako to dělají modloslužebníci. Vždyť už jenom začátek- Otče náš! To je taková duchovní hloubka, že již jenom nad tímto oslovením Boha můžeme rozjímat celé hodiny a stále nebudeme u konce. Tak se my kristovci modlíme, modlíme se v Duchu svatém a nepřetržitě. Od Boha nás nemůže nic odloučit.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu bud (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pondělí, 26. březen 2018 @ 14:47:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Všechno, co se odehrává mezi věřícím a Bohem se děje v D/duchu, neboť Bůh je Duch, proto jsem jinde psal, že je třeba se modlit se zapojeným duchem. Jenže když ten duch není zvovuzrozený nebo není uvolněný, vroucí apod., pak jakákoliv slova, která by za jiných okolností i nějaký duchovní obsah měla, jsou prázdná a Bůh je neslyší, poněvadž nejsou vyřčena ve sféře D/ducha, v životě, ve (správném) vztahu, i když jinak samozřejmě Bůh ví, že je člověk řekl. No, a jelikož oko dokonce popírá tohoto ducha, tak se ve skutečnosti z Božího pohledu nemodlí, ale provozuje modloslužbu. 
My to víme, ale běžný řk o tom zcela zřejmě nemá ponětí a je otázka, jestli vůbec po správném vztahu k Bohu touží, když byl od nepaměti veden jinak a k něčemu jinému než ke správnému vztahu s Bohem. Věřím, že v řkc takoví lidé jsou, ale jsou v menšině a kdoví, jak dlouho tam vydrží, jestli vůbec, když nechtějí a nebudou chtít společně s ostatními poznávat ony hluboké věci Satanovy, o nichž mluví Pán Ježíš ve Zjevení 2:24.


]


Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 23. březen 2018 @ 21:13:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Matka Pána Ježíše si zaslouží úctu. Nikde není psáno, že se k ní máme modlit. Panenku jste  z ní udělali vy svými soškami. Stala se díky vám předmětem modloslužebnictví. To je ta tragédie katolického náboženství. Jinak o zločiny katolíků v Chorvatsku za zajímám stále, i o to, jak tyhle váleční zabijáci se oslavují v kostelech náboženskými obřady. To je důkaz, co je katolické náboženství. Něco falešného a satanského. .


]


Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 24. březen 2018 @ 07:15:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Nikde není psáno, že se k ní máme modlit."...


Ono je někde psáno, že křesťané mají dělat jenom to, co je psáno?  Slyšel jsi někdy výraz "živý vztah"?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 24. březen 2018 @ 12:04:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Živý vztah s mrtvým? 
O vzývání mrtvých se v Písmu píše, a píše se tam, že se to nesmí! To pro tebe nic neznamená modloslužebníku?! 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 24. březen 2018 @ 13:45:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dělat si její sošky jak pouťovou atrakci  a klanět se jim? Zlaté tele? Neznáš Boží přikázání? Ostatně sekta, která si dokonce upraví Boží Desatero tak, aby ji vyhovovalo, nemůže  být od Boha. Tohle mne děsí. Tato sekta, která tak zneužívala víru lidí, nemůže být  od Boha. Církev pro šlechtu a krále, ale ne pro lidí , kteří opravdově hledají Boha.Může být živý vztah se soškou?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - I (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 24. březen 2018 @ 14:28:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
My nemáme živý vztah se sochami či obrazy, nýbrž s těmi osobami, které ony představují.Nevyjadřuj se raději k věcem, kterým nerozumíš.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 24. březen 2018 @ 15:54:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A proč tedy vyrábíte tolik sošek a obrázků?? Proč se stále dokola opakuje tatáž veršovaná modlitba apod. Milujete opravdovou modlitbu, kdy hovoříte s Bohem, anebo máte rádi mandru. Prostě tento způsob je mi protivný. Navíc katolíci v dějinách napáchali moc a moc zla. K čemu jim byl růženec  a mandry. Měli na srdci pravého Boha, když třeba vraždili v Chorvatsku pravoslavné? Masaryk dávno poznal, co je to za přetvářku tato církev. Jen sem tam se našel hodný katolík, ale celý Vatikán je sídlo zla  a falše. To dobře poznal Luther, když jako uvědomělý katolík přijel do Říma a otevřely se mu oči. Mně se tato církev nelíbí. Mění lidi k lepšímu?? Je jen málo upřímných katolíků. A když se podívám na katolickou politickou  zrádnou reprezentaci, pak je mi vše jasné.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského s (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 24. březen 2018 @ 16:24:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Franta


 Masaryk dávno poznal, co je to za přetvářku tato církev. Jen sem tam se našel hodný katolík, ale celý Vatikán je sídlo zla  a falše. To dobře poznal Luther, když jako uvědomělý katolík přijel do Říma a otevřely se mu oči.


martino


Franta který nezná dějiny. Masaryk musel dezertovat z Církve, neboť udržoval milenecký vztah např. se Sedlmayervou, Košťálovou a to v době svého manželství. A pokud vím tak sám Luther píše, že když přijel do Říma, volal svatý Říme. To co přišlo potom je věc jiná. Prostě Franto, není to jen Chorvatsko, kde máš vědomostní mezery, ale i ohledně Masaryka nebo Luthera.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidské (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 24. březen 2018 @ 17:21:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martínku, jakékoliv vědomostní mezery před Bohem nic neznamenají. 
Před Bohem se počítá poznání Otce samého a poznání Ježíše Krista, kterého Otec poslal - J 17:3, to je věčný život. Znáš Ho? Vědomosti tě před Bohem nezachrání a věčný život ti nedají!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidské (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 25. březen 2018 @ 18:01:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty človíčku důvěřivý své sektě, odkud máš takové informace.?Jednat šlo o vztah až po smrti manželky a ten byl udržovaný milostnými dopisy. Masaryk z Tvé falešné sekty vystoupil ještě mladý, když zjistil, jak jeho oblíbený farář má plno nemanželských dětí. Není divu.  Ten farář byl to krásný přitažlivý muž a sexu neodolal. Lepší, než kdyby se stal pedofilem. Ale pro Masaryka to bylo důkazem, že Tvoje sekta není v pořádku. proto  z ní odešel sám na vlastní žádost a nemusel ho nikdo vyhazovat. To Tě tuhle pomluvu naučili ve Vatikánu ? A Luther šel do Říma tehdy jako katolík, který všemu naivně  a upřímně věřil. Plazil se tam po známých schodech a ostatním zhýralým kněžím byl k posměchu pro svoji poctivost a naivitu v bohoslužbách, které poctivě vykonával. Prostě tam dostal lekci. Ty bys také potřeboval lekci a hodně velkou. A otevřít oči nad tím , jaké sektě jsi uvěřil. To není o Pánu Ježíši,ale satanském učení.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování li (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 26. březen 2018 @ 13:48:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)Tak dlouho budeš proklínat a pomlouvat Kristovu církev, až se nakonec  ďábel stane tvým věrným průvodcem ve zbytku tvého života!

Žehnej a nepomlouvej - a to i svým nepřátelům.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budován (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pondělí, 26. březen 2018 @ 14:55:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je tento tvůj komentář určen Františkovi nebo i Martino? Dle mého soudu by spíš "slušel" Martino než Františkovi a koneckonců i tobě. Mimochodem jmenovče - považuješ se za našeho přítele či nepřítele?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budován (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 26. březen 2018 @ 15:04:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A jak se pozná Kristova církev? Sekta, která měla v čele hříšného člověka, který si nejvyšší úřad často získával kupčením, který se pasoval na neomylného, který dával pokyny k válkám.. ? To je podle Tebe Kristova církev? Církev, která byla agresivní a získala ovečky násilím a mocí, je podle Tebe církev Kristova? Církev, která upalovala za pravdu? Církev, která ukrývala válečné zločince  a pomáhala těm největším masovým vrahům vyhnout se spravedlivému trestu, je církev Kristova?  Pak za ně koná mše? Církev, která lže a praktikuje satanské rituály, je Kristova? Tato sekta je spojena se Satanem a ten ji ovládá ze shora i ze zdola.Nikdy nebyla Kristova, ale hříšných papežů a biskupů a dalších zlých lidí. Jaký mi můžeš dát důkaz, že je Kristova? To není pomluva sekty. To je pláč nad tím,  co si Tvoje sekta neumí jasně přiznat  a jen mlží, zapírá a vykrucuje se z pravdy. Chudáci lidé, kteří na její lži naletěli. Masaryk byl jeden z těch, který nenaletěl. Mne by dnes vzhledem k tomu, jak se chovají katolíci i na politické scéně, nikdo už nepřesvědčil, že je Kristova. Je to podvod na lidech!!!! Já jsem v ní Ježíše nenalezl. A pokud jsem v práci měl zaměstnance katolického vyznání, nedalo se jim důvěřovat. A po roce 89 jsme poznal, jaké tam jsou zlí lidé. . A nejen tam. I v dalších sektách. Jen jednoho hodného pana faráře jsem poznal. Ten nikomu neublížil. Měl rád svůj poutní kostelík a miloval Panu Marii. Tohle mi vůbec nevadilo. Hlavně, že měl dobré srdce. Stejně tak mi nevadí J.Š.Baar. To byli lidé, kteří toho Pána Ježíše měli v srdci, ale ostatní?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu bud (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 27. březen 2018 @ 09:09:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Církev není jeden člověk, ale společenství křesťanů kolem Krista.
Jaký div, že jsou mezi nimi i velcí hříšníci?
Kristus přece přišel kvůli hříšníkům, nikoli kvůli spravedlivým, kteří pokání nepotřebují.Ty jsi silně ovlivněn anticírkevní propagandou, které jsi úplně propadl a seriózní studium historie (tedy jak se věci udály doopravdy) odmítáš. Necháváš sebou manipulovat vymyšlenými scénáři a vymyšlenými "skandály" proticírkevní propagandy.


Chceš - li kritizovat hříchy jiných, měl by ses zaměřit nejdříve na to podstatné - vytáhnout trám z vlastního oka. Pak už třeba, u vědomí vlastní hříšnosti, ani nebudeš mít už potřebu kritizovat hříchy jiných.

Jde o to, že pokud v sobě živíš nenávist, ona tě nakonec úplně zničí - otevře tě skutečnému zlu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Úterý, 27. březen 2018 @ 10:01:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já ti dám anticírkevní propaganda prolhaný modlslužebníku! Všechno co tady, Frantiśek zmínil je FAKTICKY prokazatelné, pro tebe nestravitelné, a tak jako obvykle lžeš!!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 27. březen 2018 @ 14:16:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co je seriozní studium historie? Kde jsou její zdroje? Ve Vatikánu? V sídle zla, lhaní a korupce? Vždyť katolická církev si nikdy nepřizná své zločiny a bude je jen omlouvat. Stačí podívat se na katolické naše politiky, plné lži a podrazů. Církev je společenství lidí, ale pokud v něm převažují zločinci, pak nemůže se nazývat svatou. Člověk, kterého Ježíš nezměnil, je ostudou církve. Proč jste pomáhali masovým vrahům? Proč za ně konáte zádušní mše?  Co je to za komedii?Pokud je církev tělo Kristovo, pak nemůže to být tělo zločinců. Právě proto zde působil a zemřel Pán Ježíš, aby lidi změnil a aby církev byla tělem, kde vše dobře funguje. Jistě, že hřešíme, ale také z chyb poučujeme  a neopakujeme je. U mně nejde o anticírkevní propagandu, ale o hledání pravdy. Hus měl podle vás také  proti církevní propagandu, když právem kritizoval papežství  a hnusné chování kněží a církve? A přesto jste ho nechali upálit. Vždycky vám vadil každý, kdo vám řekl pravdu. Po celé dějiny. U vás Pán Ježíš nikdy nebyl na prvním místě, ale moc a bohatství. Vládnout  a ovládat svět. Cíl každého satanského náboženství. V tom si  s muslimy podáte asi ruce. Je mi z vás špatné. To není z Boha, to, co je ve vaší sektě. Zlo není ve mně, ale ve vaší sektě. Po celé dějiny. Já to zlo tam akorát vidím, zatím co vy si zakrýváte oči  a vyhýbáte se pravdě.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 27. březen 2018 @ 14:16:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co je seriozní studium historie? Kde jsou její zdroje? Ve Vatikánu? V sídle zla, lhaní a korupce? Vždyť katolická církev si nikdy nepřizná své zločiny a bude je jen omlouvat. Stačí podívat se na katolické naše politiky, plné lži a podrazů. Církev je společenství lidí, ale pokud v něm převažují zločinci, pak nemůže se nazývat svatou. Člověk, kterého Ježíš nezměnil, je ostudou církve. Proč jste pomáhali masovým vrahům? Proč za ně konáte zádušní mše?  Co je to za komedii?Pokud je církev tělo Kristovo, pak nemůže to být tělo zločinců. Právě proto zde působil a zemřel Pán Ježíš, aby lidi změnil a aby církev byla tělem, kde vše dobře funguje. Jistě, že hřešíme, ale také z chyb poučujeme  a neopakujeme je. U mně nejde o anticírkevní propagandu, ale o hledání pravdy. Hus měl podle vás také  proti církevní propagandu, když právem kritizoval papežství  a hnusné chování kněží a církve? A přesto jste ho nechali upálit. Vždycky vám vadil každý, kdo vám řekl pravdu. Po celé dějiny. U vás Pán Ježíš nikdy nebyl na prvním místě, ale moc a bohatství. Vládnout  a ovládat svět. Cíl každého satanského náboženství. V tom si  s muslimy podáte asi ruce. Je mi z vás špatné. To není z Boha, to, co je ve vaší sektě. Zlo není ve mně, ale ve vaší sektě. Po celé dějiny. Já to zlo tam akorát vidím, zatím co vy si zakrýváte oči  a vyhýbáte se pravdě.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z poh (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 27. březen 2018 @ 20:13:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vidíš, a mě je zase špatně z tebe.

Tak žlučovitého nenávistného člověka aby pohledal.  S tebou bych nechtěl sdílet dvojdomek!

V zajetí nepravdivých klišé, otrávený proticírkevní propagandou!

Se skutečnou historií se nejlépe seznámíš z děl renomovaných historiků, specializovaných na konkrétní období, které tě zrovna zajímá. Tedy knihy  a knihovny. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Úterý, 27. březen 2018 @ 21:52:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Žlučovitý a nenávistný?! 

Špatně je ti Oko?

No tak se podívej na toto! Buď tak hodný a ukaž mi v tom Krista!]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 27. březen 2018 @ 22:16:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Renomovaný historik? To je ten, kdo píše skutečnost podle přání Vatikánu? Jak se bojí Tvoje sekta pravdy? Zločiny své sekty nezatajíš a poctivě se k nim postavit  a litovat, to neumíte? Co lidí zahynulo vlivem Této sekty? Kolik zla napáchala? A pořád se budete vydávat za jedinou pravou a svatou církev? A v dnešní době opět vám jde jen o moc  a majetek. Kolik lidí právě díky vám přestalo věřit v Boha? Proč vaše sekta nečiní pokání a sebekriticky se nepostaví ke svým zločinům? Proč???  Proč upalovala? Proč lhala? Proč držela vždy  s bohatými? Proč pomáhala fašistům? Zlo světa!!!! Pravdu nazýváš nenávistí?? Co dobrého dala Tvoje sekta světu??? Vedla války a stavěla se vždy na stranu těch, co páchali zlo. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolí (Skóre: 1)
Vložil: martino v Středa, 28. březen 2018 @ 10:50:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Konečně se Franta zase koupe v blábolu, co nemá ani hlavu ani patu....Napsat, že ŘKC je sekta, tak to může jen idiot.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima ka (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 28. březen 2018 @ 13:20:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano sekta. A navíc zločinecká s miliony zavražděných. Nestačí Ti těch několik set tisíc v Chorvatsku? A co potom další minulá staletí? Války  a upalování? Likvidace nepohodlných lidí? K čemu je Ti víra, když jsi se stal jen obětí sekty? Nazývat ji církvi a ještě k tomu svatou je nebývalá drzost. Ona sloužila vždy jen Satanu!!!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima ka (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Středa, 28. březen 2018 @ 15:53:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je jasné, Martínku, že napsat ř-katolíkovi - řkc je sekta, je svým způsobem na nic, protože to nepřijme a proti takovému tvrzení se ohradí. Nicméně to, že řkc je největší sekta na světě, je skutečnost, se kterou idiocie nemá nic společného, neboť, jak známo, idiot není schopen samostatného života. Tož tak.  


]


Ticho - Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 23. březen 2018 @ 09:39:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Ahoj Stando.

Zkusím ti ke tvému životu a jeho realitě položit vždy jednu otázku.

Psal jsi v článku:

Hovořím – li tedy já o cíleném, záměrném budování tohoto lidského chrámu modlitbou růžence, hovořím zároveň o tichu, o volbě ticha srdce, ve kterém lze uslyšet Boží hlas nezahlušený hlukem světa. 

  To neustálé mluvení, opakování těch zdrávasů a dalších modliteb je pro tebe to "ticho"? Ticho - Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 23. březen 2018 @ 12:53:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ticho v duchovním prostoru znamená odložit všechny pozemské starosti života a vyhradit si myšlenky, slova i skutky výhradně pro Boží věci.


Tohle TICHO, ne nepodobné tichu pouště, se vytváří v lidském srdci - a může v něm být,  i kdyby zrovna vedle bušil třeba kovářský buchar.


]


Ticho - Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 24. březen 2018 @ 12:30:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko, toto je to tvoje ticho duchovního prostoru. Krabice ničeho. Je to běžný mužský psychologický proces. Běžná záležitost u všech mužů. A taky si všimni, že řk ženy tichu duchovního prostoru nic neví. Zeptej se tvojí ženy. :-))) A pozvi ji na sledování tohoto videa.

https://www.youtube.com/watch?v=SUmCRrKYwBQ


Oko, ty vlastně dodnes nevíš, co při růženci prožívají ženy. Zjisti si to. Všechno ti vysvětlovat nebudu. Na něco si musíš přijít i ty sám. Malinko ti napomohu. Ptej se jich na to, na koho se při růženci nejvíce obracejí.]


Ticho - Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 24. březen 2018 @ 16:12:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslivče, ty jsi prostě jelito....pokud se zmůžeš jen na toto: https://www.youtube.com/watch?v=SUmCRrKYwBQprostě fakt Myslivec, který se chlubí, že jeho IQ je vyšší....tak to fakt vidíme....


]


Ticho - Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 25. březen 2018 @ 13:23:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Copak, copak ty řk modloslužebníku? Pozoruji že charakter tvých komentářů se začíná měnit.

A kdy už nám konečně povíš, zda vůbec jsi biřmovaný?? Zda chodíš ke přijímání?

Ty se za tu svou řkc sektu stydíš, a nedokážeš se doznat ani ke svátostem!


]


Boží hlas Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 23. březen 2018 @ 09:40:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Ahoj Stando.

Zkusím ti ke tvému životu a jeho realitě položit vždy jednu otázku.

Psal jsi v článku:

Hovořím – li tedy já o cíleném, záměrném budování tohoto lidského chrámu modlitbou růžence, hovořím zároveň o tichu, o volbě ticha srdce, ve kterém lze uslyšet Boží hlas nezahlušený hlukem světa. 

  A ty slyšíš ten Boží hlas?Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 23. březen 2018 @ 09:42:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Tímto vyznáním víry (základem) tedy začínáme v modlitbě růžence budovat duchovní chrám našeho srdce. 

  Je nějaká konkrétní reálná věc života, kterou sis modlitbami růžence na svém srdci vybudoval? Pokud ano, co konkrétně, reálně sis modlitbami růžence na svém srdci vybudoval? Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 23. březen 2018 @ 12:50:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je pro tebe dostatečně konkrétní věc naučit se žít s Bohem, brát režii událostí co přicházejí jako "Boží scénář" a podřizovat se mu nadšeně a s chutí?


]


Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 24. březen 2018 @ 10:14:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
.. brát režii událostí co přicházejí jako "Boží scénář" a podřizovat se mu nadšeně a s chutí?
   


Je pro tebe uspokojující nutit se do vztahu s Bohem? 

Ty se podřizuješ režii událostí které přicházejí nadšeně a z chutí?! Neznáš boží vůli, a tak mylně považuješ to co přichází za boží vůli. A co když přijde nějaká zlovolná režie událostí? Taky se jí podřídíš s nadšením a chutí? 


]


Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 23. březen 2018 @ 10:00:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zde několik náboženských pomatenců odsuzuje a bojuje proti modlitbě sv. růžence, který je rozjímavou modlitbou celého Kristova života. Každý katolík, který tuto rozjímavou modlitbu praktikuje jako účinnou zbraň proti ZLU má své zkušenosti. Nemá smysl poblouzněným fanatikům připomínat zázraky, skrze tuto modlitbu Bohem darované. Ale jak vysvětlí modlitební růžencové tažení v Rakousku, kdy se v padesátých letech dohodli věřící, že vyženou armádu Sovětského svazů a ten zázrak se opravdu stal a Rakousko se stalo svobodnou demokratickou zemí západní společnosti. A protože místní fanatici se moc nevzdělávají, tak ani nevědí, jak dalším modlitebním tažením skrze modlitbu sv. růžence, byli poraženi Turci 7.10.1571u Lepanta, a aby toto nebylo nikdy zapomenuto, ustanovil papež sv. Pius V. svátek Panny Marie růžencové právě na den 7.října. My katolíci moc dobře víme, jaké požehnání prší na katolíky, kteří se tuto modlitbu s láskou modlí, ano my víme jak to "funguje", stačí se jen začít modlit. Maria ve Fatimě řekla, že postem a modlitbou lze zastavit i válku a znovu to připomněla v Medjugorji, kdy v bývalé Jugoslávii zuřila občanská válka. Tehdy to oznámila vizionářka Mirjana Soldo, že to Panna Maria znovu připomíná. Postěte se a modlete se růženec a válka skončí. Takže my katolíci máme praxi, protože bez modlitby není žádné požehnání, což si zdejší náfukové neuvědomují, neboť nemají s modlitbou zkušenost. Jen ať se přiznají, kolik minut, kolik hodin denně věnují Bohu skrze modlitbu. Já bych se vsadil, že Bohu v modlitbě nevěnují ani hodinu, možná ani 30 minut...možná ani 20 minut....možná ani 10 minut...určitě jsou i případy, že ani 5 minut....Kolik minut denně věnuje modlitbě Myslivec? Cizinec? wollek? a další...napíšete nám to...Bůh vám věnuje 24 hodin denně a vy jemu?Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 23. březen 2018 @ 10:48:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martínku, nechci se chlubit, takže se nechlubím, když na tvou otázku odpovídám, že první, co dělám, jakmile vstanu, je, že mám společenství s Pánem Ježíšem Kristem a Bohem Otcem, během něhož se převážně modlím a děkuji a málokdy to všechno zvládnu dříve něž za hodinu - většinou to zabere tak hodinu a půl až dvě hodiny včetně čtení Božího Slova modlitbou. 
Společenství se vzýváním Pánova jména mám s Pánem i během dne a večer nebo v noci, než jdu spát asi tak půl hodiny znovu. Nevím, je-li to moc nebo málo, ale jsem vůči Pánu otevřený, aby se ten čas prodlužoval, bude-li třeba. Jaké ovoce přinášejí mé (a nejen mé) modlitby v skrytu zjevně vídám docela často a jaké přinesou ve věčnosti uvidím, a dá-li Pán uvidíš i ty, až ve věčnosti; tak se těš, jestli chceš. A jestli nechceš, pak mám pro tebe jen veliké nepochopení a lítost.  


]


Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 23. březen 2018 @ 16:52:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy modlíš se asi špatně, protože kdo se modlí, roste a přináší plody. Co tě znám, jsi stále stejný, tedy plody nepřinášíš...Ne, neodsuzuji tě, ani tebou nepohrdám. Vážím si tvé víry, ale sám si musíš odpovědět, zda jsi již Boha postavil na první místo ve svém životě. Pokud ano, pak ho ber vážně a nesetrvávej ve společenství, které odporuje Bohu. Bůh určil, tedy rozhodl, že ten kdo se obrátí a nechá se pokřtít má zůstat v jeho Církvi. Vše ostatní je nyní na tobě.


]


Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 23. březen 2018 @ 17:20:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martínku, tento tvůj komentář svědčí o tom, že neznáš ani mě ani můj vztah k Bohu ani vztah Boha ke mně ani náš vzájemný vztah s Bohem ani můj vztah k Církvi ani mé místo v Těle Kristově - stručně řečeno, vyjadřuješ se k někomu a něčemu, aniž bys měl o tom nějakou sebemenší povědomost, což mne u tebe ale vlastně nepřekvapuje, poněvadž to ohledně Božích lidí, Božích věcí a zájmů, Božích tužeb a potřeb není poprvé. Co s tím uděláš, je sice tvoje věc, avšak o tom, že bys s tím rozhodně něco udělat měl, jsem naprosto přesvědčen - a k tomu ti skrze Jeho milosrdenství dopomáhej Bůh. 
Tož tak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: noname (honza610@centrum.cz) v Pátek, 23. březen 2018 @ 18:37:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy,

nikdo nezná tvůj niterný vztah k Bohu a nikomu jej nemůžeš sdělit i sám se v tom můžeš mýlit. Skutečnost zná jen Bůh.

Líbí se mi vaše závěrečné přání, víceméně se v něm shodujete - zajímavé. A přesto stojíte proti sobě.

Doufejme, že nás Bůh tak jak jsme, bere s úsměvem.

H.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - I (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 23. březen 2018 @ 18:41:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Honzo, jak jsi přišel na to, že stojím proti Martínkovi?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce (Skóre: 1)
Vložil: noname (honza610@centrum.cz) v Pátek, 23. březen 2018 @ 18:49:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy,
ty snad sdílíš jeho názory ?

H.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského s (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 23. březen 2018 @ 18:58:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To, že nesdílím jeho názory a že se s ním neshodnu, ještě nemusí znamenat a v mém případě neznamená, že jsem proti němu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidské (Skóre: 1)
Vložil: noname (honza610@centrum.cz) v Sobota, 24. březen 2018 @ 08:56:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy,
To už záleží na tobě, jak si to slovo vyložíš a hlavně jak to cítíš uvnitř.

H.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování li (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 24. březen 2018 @ 11:54:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Modloslužebníku Nonane, udělej si ty sám pořádek ve svým pocitech! A pověz nám jaké jsou tvé pocity s martinova satanského očerňování a zatracování? Hmm. Chceš tvrdit, že Bůh se na satanské očerňování svých kristovců usmívá? Varuji tě! Pozor ať namísto lživého tvrzení o Bohu nedostaneš podílu martinova božího trestu za satanské očerňování a zatracování.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budován (Skóre: 1)
Vložil: noname (honza610@centrum.cz) v Neděle, 25. březen 2018 @ 14:52:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslivče,

promítat si své špatné smýšlení do druhých, ti možná přináší psychickou úlevu ale tvé duši to vůbec neprospívá. Proč by trestu měl dojít Martin a ne třeba Myslivec. Co když zrovna tvá slova mají satanský původ ? Varuj tedy nejprve sám sebe a jak praví Písmo, vyjmi nejprve trám ze svého oka.

Pokud ti to přinese úlevu, tak mi zase něco vlídného pro potěšení můžeš napsat.


H.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu bud (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 25. březen 2018 @ 21:03:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přidávání se k někomu jako je zatracovatel martino, je jistým podílem na jeho trestu! Nezapomínej na to Nonane! Dovolávání se satana tak jako to dělá martino, je velmi nebezpečné!]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budován (Skóre: 1)
Vložil: martino v Neděle, 25. březen 2018 @ 17:53:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslivec


Chceš tvrdit, že Bůh se na satanské očerňování svých kristovců usmívá? Varuji tě!


martino


Své kecy si strč za kloubouk. Prostě jsi zrádce, který odpadl od Krista. Jsi obyčejný dezertér a kecy, že jsi Kristovec ti houby pomohou. Ty se neznáš ke Kristu a jeho Církvi a Kristus se nebude znát k tobě, jako k těm pannám co volaly: Pane, Pane otevři a slyšely neznám vás. Jsi na tom stejně jako dezertér a odpadlík Cizinec, který je zase jiný sektář. Ciao!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu bud (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 25. březen 2018 @ 21:05:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


]


Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 23. březen 2018 @ 20:08:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
osobní zbožnost, něco jako vlastní jméno na které slyšíme, nepřenosná transcendence, to co po sobě zanecháme až umřeme.

děkuji Ti oko za popis Tvého, a přeji Ti aby to co po Tobě zůstane "žilo na věky".

Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 24. březen 2018 @ 07:12:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky a nápodobně!


]


Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 24. březen 2018 @ 10:04:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Uvědomuješ si vůbec, že toto je typicky ateistický názor za který děkuješ?


]


Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Neděle, 25. březen 2018 @ 08:32:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přidávám se k Vám dvěma. Jen tak může mít člověk podíl na věku, který přijde a být jeho součástí, prosazuje-li ho a spolutvoří svým životem už v tomto věku. A jeho život přetrvá na věky a i kdyby zemřel, bude živ. Bude mu dán nebeský příbytek života věčného a bude druhým světlem a solí země. Nezemře na věky.


]


Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: noname (honza610@centrum.cz) v Neděle, 25. březen 2018 @ 14:14:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já se k vám také přidám, Zeryk vystihl podstatu věci.

Honza


]


Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 25. březen 2018 @ 20:56:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vota:

Jen tak může mít člověk podíl na věku, který přijde a být jeho součástí, prosazuje-li ho a spolutvoří svým životem už v tomto věku. A jeho život přetrvá na věky a i kdyby zemřel, bude živ. Bude mu dán nebeský příbytek života věčného a bude druhým světlem a solí země. Nezemře na věky.Kristus ti z těch věčně živých teorií nějak vypadl!

Namísto Krista prosazování a spolutvoření života..hm. No Voto, jak vidno klube se z tebe další zdejší anti.krist, a možná nějaký starý v kabátě nového nicku.


]


Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 24. březen 2018 @ 10:25:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

To zní skoro jako "Lenin věčně živý".


]


Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 24. březen 2018 @ 11:48:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přesně!


]


Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 24. březen 2018 @ 09:23:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Někteří se zase modlí tibetské modlitební mlýnky.

Budují si tímto chrám svého srdce.Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 24. březen 2018 @ 09:59:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
rosmanoNěkteří se zase modlí tibetské modlitební mlýnky.


martino


A proč se rosmano modlíš tibetské modlitební mlýnky?


]


Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 24. březen 2018 @ 10:18:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

To se modlíte vy - ve velmi podobné formě (růženec)


]


Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 24. březen 2018 @ 13:29:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
rosmanoTo se modlíte vy - ve velmi podobné formě (růženec)


martino


Podobné, nemá nic společného s tvými modlitebními tibetskými mlýnky, co se modlíš ty.


]


Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Sobota, 24. březen 2018 @ 10:29:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak nebo jinak, k obému potřebujeme víru, a lidé (např. Tibetu) mantrují ustavičně, jiný kraj jiný mrav ;-) 
Židé používají dodnes ( dzehenuti už ji máš ?) tfilin....


]


Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 24. březen 2018 @ 10:39:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Já myslím, že k mantrování (ať už modlitebními mlýnky v Tibetu nebo růžencem) lidé potřebují nevěru.

Když se stane, že někdo z nich uvěří, mantrování zanechají.


]


Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Sobota, 24. březen 2018 @ 14:22:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>Já myslím, že k mantrování (ať už modlitebními mlýnky v Tibetu nebo růžencem) lidé potřebují nevěru. Když se stane, že někdo z nich uvěří, mantrování zanechají.<< Berete to za špatný konec. Opakováním se člověk učí, aby nezapomínal. A člověk je zapomnětlivý. Opakováním si prohlubuje a upevňuje nejen svou víru. Věří-li, rozhodně mantrování nezanechá. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 24. březen 2018 @ 14:36:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pak je ovšem otázka, komu a čemu uvěřil. 
Náš Bůh a Otec není mrtvým bohem manter, který by potřeboval odříkávání prázdných slov; náš Bůh a Otec je živý a touží po živém společenství se svými dětmi-syny, kteří přijímají Pána Ježíše Krista, Syna Božího jako svůj život a Boží Slovo kromě jiného také, jak je psáno: Každou modlitbou a prosbou se v každý čas modlete duchem a k tomu bděte s veškerou vytrvalostí a prosbou za všechny svaté (Ef 6:18).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - I (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Sobota, 24. březen 2018 @ 16:50:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>Každou modlitbou a prosbou se v každý čas modlete duchem ... Náš Bůh a Otec není mrtvým bohem manter, který by potřeboval odříkávání prázdných slov<< Každou modlitbou a prosbou v každém čase. Tedy dokonce jednotlivými modlitbami a prosbami určenými k nějakému času, ale rozhodně prázdným odříkáváním. Tak i Ježíš řekl: Když se modlíte, neopakujte naprázdno slova jako pohané, neboť ti se domnívají, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Myslíte-li si, že budete vyslyšen pro svá vlastní slova, můžete toho namluvit kolik chcete. I tak to mohou být naprosto prázdná slova, i kdyby jste se modlil a prosil pokaždé jinak. Opakování je matka moudrosti. Zapomenete-li základ, zapomenete důvod, proč vůbec cokoliv děláte. Stane se Vám to automatickým bezduchým jednáním. Budete-li se modlit jen svá slova, budete stavět jen sám na sobě. Navíc před Vámi uvedeným textem Písma stojí tento: A vezměte přilbu záchrany a meč Ducha, jímž je Boží slovo. Proto také na svých modlitbách opakují křesťané a židé slova Písem tak, jak jsou napsána. A v jiných náboženstvích činí stejně.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Sobota, 24. březen 2018 @ 16:52:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Opravuji se: k nějakému času, ale rozhodně ne prázdným odříkáváním.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 24. březen 2018 @ 14:39:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Opakování člověka buduje.

Zedník by nikdy nic nezbudoval, kdyby se s cihlami neopakoval.


Ani nabušený kulturista by neměl čím machrovat, kdyby si předtím nezbudoval svaly pravidelným opakováním cviků s činkami.Tak mi někteří připadáte jako z jiného vesmíru! Tak jste ve svém náboženském deliriu odtrženi od reality života!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - I (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 24. březen 2018 @ 15:29:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

No no, zase to nepřeháněj oko s tím svým delíriem.

Ty ve svém delíriu říkáš své manželce jednu větu dokola 200 krát denně ?  Nežene tě karabáčem ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Sobota, 24. březen 2018 @ 17:25:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>Ty ve svém delíriu říkáš své manželce jednu větu dokola 200 krát denně ?  Nežene tě karabáčem ?<< Předpokládám, že pan Oko dokonce v tom svém deliriu opakuje tu jednu větu své manželce, kterou opakují muži milující své manželky po celém světě v ten pravý čas: Miluji Tě. Opakování stejných modliteb nebo mantrování je v různých náboženstkých tradicích o určených pravidelných časech, ve kterých člověk cosi dělá. Modlí se před těmito běžnými světskými a zvláště náboženskými úkony, v průběhu i po nich. A v každodenním životě se toho opakuje. Ale nikdy to není naprosto stejné, ale obnovuje se.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského s (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Sobota, 24. březen 2018 @ 17:48:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vota
 A v jiných náboženstvích činí stejně.

Nečiním stejně. 

 Opakování stejných modliteb nebo mantrování je v různých náboženstkých tradicích o určených pravidelných časech, ve kterých člověk cosi dělá. Modlí se před těmito běžnými světskými a zvláště náboženskými úkony, v průběhu i po nich. A v každodenním životě se toho opakuje. Ale nikdy to není naprosto stejné, ale obnovuje se.

Vám jsou ty jiné náboženské tradice nějak blízké.
Čím to asi bude? .....


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidské (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 25. březen 2018 @ 10:43:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."
Vám jsou ty jiné náboženské tradice nějak blízké.
Čím to asi bude? .....
"...


Když došly argumenty, tak alespoň takto průhledný útok na osobu?  (Vota kupodivu i jako zjevně nekatolík vybočuje z vašich klišé).


Co tak si poctivě přiznat, že opakování vyznání lásky je pro milovaného stále  v čemsi nové a nikdy nezevšední?

"Mám tě rád" - nikdy nelze nazvat mantrou!

A právě toto je růženec ve své pravé podstatě.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování li (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 25. březen 2018 @ 12:34:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Mám tě rád" - nikdy nelze nazvat mantrou!  Nazvat možná ne, ale důležité je, aby to bylo řečeno opravdu z upřímného srdce.

A právě toto je růženec ve své pravé podstatě. 

Kdyby toto byla pravda, proč se o tom Pán Ježíš v evangeliích ani potom nikde nezmínil a namísto toho učil své učedníky něčemu jinému, jiné podstatě?!
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budován (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 25. březen 2018 @ 13:47:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Modlitba růžence má svůj původ v modlitbě žalmů.

Také Pán Ježíš se jako správný Izraelita modlil žalmy.Vysvětluji to z pohledu historického ve svém článku zde


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu bud (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 25. březen 2018 @ 14:06:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Už dříve v minulosti jsem tě opakovaně upozorňoval na to, že o jakákoliv tvá vysvětlování týkající se Božích věcí nestojím.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 26. březen 2018 @ 13:42:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..." ... upozorňoval na to, že o jakákoliv tvá vysvětlování týkající se Božích věcí nestojím."...


Když nestojíš o dialog, tedy mě ani vůbec neoslovuj.

Pak by bylo vhodné a spravedlivé ze tvé strany nereagovat ani na jakákoliv má vyjádření.

Taky nemohu říci, že by mě tvá vyjádření nějak duchovně obohacovala. Nemám důvod o ně stát - jsou sice pobožné, ale také diletantské, často pomýlené a tedy neoslovující prázdné vyčpělé fráze.

Nemáš mně co nabídnout.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z poh (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pondělí, 26. březen 2018 @ 14:24:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když nestojíš o dialog, tedy mě ani vůbec neoslovuj.  

Stojím o to, aby čtenáři mých komentářů měli jasno, snažím se tudíž reagovat věcně, tzn. ne na autora příspěvku, ale na téma. Neboli nejde v prvé řadě o dialog, ale o věc.

Pak by bylo vhodné a spravedlivé ze tvé strany nereagovat ani na jakákoliv má vyjádření. 

Ty ale nejsi ten, kdo rozhoduje o tom, co je z mé strany vhodné a spravedlivé.

Taky nemohu říci, že by mě tvá vyjádření nějak duchovně obohacovala. V tom ti nemohu pomoci

Nemám důvod o ně stát - jsou sice pobožné, ale také diletantské, často pomýlené a tedy neoslovující prázdné vyčpělé fráze.

To je ovšem jen tvůj názor, který s tebou čtenáři mých komentářů nemusí sdílet a věz, že své komentáře nepíšu jen pro tebe, ale mnohdy především pro ně.

Nemáš mně co nabídnout. 

Já ti nic nenabízím, já se sdílím s tím, co jsem přijal od Pána - ber nebo nech být, to je tvá věc a ne moje starost - a znovu, nepíšu to jen pro tebe, nebuď tak sebestředný.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 26. březen 2018 @ 14:43:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To mně jde v prvé řadě o člověka, nikoli o "věc".


Taky ty nebudeš rozhodovat o obsahu mých komentářů,  o tom, k čemu se já zde vyjadřuji, či nevyjadřuji a tvá osobní přání jsou z tohoto pohledu naprosto irelevantní..


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolí (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pondělí, 26. březen 2018 @ 15:12:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To mně jde v prvé řadě o člověka, nikoli o "věc".

Já vím, ale tobě jde o člověka špatným způsobem. Když píšu, že mně jde o věc, o téma, tak tím mám na mysli samozřejmě Boží věci a témata, Boží zájmy upřednostněné před zájmy člověka.

Taky ty nebudeš rozhodovat o obsahu mých komentářů,  o tom, k čemu se já zde vyjadřuji, či nevyjadřuji a tvá osobní přání jsou z tohoto pohledu naprosto irelevantní.

To samozřejmě nedělám, protože ani nemohu ani mne to nenapadlo. Mé osobní přání pro každého člověka je, aby byl takový, jakým ho chce mít Bůh v Kristu Ježíši, dokonalý, milosrdný, svatý - stejný v životě a přirozenosti jakým je Bůh, avšak nikoli v Božství, poněvadž to nejde, aby byl jedno s Bohem a byl společně se všemi svatými vyjádřením Boha, živým a funkčním údem Těla Kristova majícím účast na budování Těla Kristova v lásce jako příjemce nevystižitelného Kristova bohatství, který buduje svou Církev coby Tělo Kristovo rozdílením tohoto Jeho bohatství do Božího vyvoleného vykoupeného lidu. Ale nechci to primárně proto, aby něco získal člověk, nýbrž proto, aby Bůh získal, po čem touží ve svém srdci, tj. mnoho synů, které Pán Ježíš přivedl do slávy (Žd 2:10), a Boží stavbu: domu - církve a města, Nového Jeruzaléma, jako završení veškerého Božího konání a budování obzvlášť.
Tož tak.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pondělí, 26. březen 2018 @ 18:13:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobře napsané, líbí se mi ten postoj. Je to příklad hodný následování :-).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování li (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 25. březen 2018 @ 12:36:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Růženec je ve své podstatě o neschopnosti modloslužebníka vyjádřit se při modlitbě v pravdě Ducha! Rūženec je modloslužebná praktika, ve které se nahrazuje obsah (pravda) slova, velkým množstvím prázdných slov, přičemž se množství stává náhražkou původní duchovní hodnoty- pravdy.

Když v pravdě Ducha řekneš milované osobě "miluji Tě", řekneš to jenom jednou a duchovní hodnota ve formě lásky přetrvává. Dalším opakováním " miluji Tě" již nic nového nesděluješ. Časté opakování, mantrování "miluji Tě" usvědčuje ze lži, neupřímnosti a pokrytectví.

Oko, tím že jsi své ženě stokrát opakoval " miluji Tě" jsi ji po letech začal milovat? Mantrováním " miluji Tě' buduješ lásku jako když zedník skládá cihly? Ty láskyplným mantrováním posiluješ své svaly jako vzpěrač?]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování li (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 25. březen 2018 @ 13:21:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Oko,

jaký má smysl, když někdo duchovně zabetonovaný (kdo není schopen mít k Bohu přímý přístup), ješitný a nevěrný opakuje Bohu stokrát během několika minut, že ho miluje ?

Nebylo by účinnější a efektivnější místo toho volat upřímně z hloubi srdce k Bohu o milost, o očištění srdce a zbavení se duchovní zabetonovanosti, ješitnosti a nevěry ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budován (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 25. březen 2018 @ 13:39:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A co případ, že ješitný a nevěrný opakuje Bohu stokrát, že ho miluje a upřímně z hloubi srdce prosí o milost, o čisté srdce? Protože si uvědomuje, že bez Boha a jeho pomoci se změnit nemůže?A uvědomuje si lásku Boha ke své osobě, lásku do krajnosti - uvědomuje si, kdo za něho vzal viny, trpěl a nakonec dal i život?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu bud (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 25. březen 2018 @ 14:50:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

A pořád zůstává ješitný, nevěrný a zabetonovaný ?
Po tisíckrát opakovaných zdravásech žádná změna ?

Tak to s těmi prosbami o milost z hloubi srdce ve formě zdravásu cosi nebude v pořádku.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 25. březen 2018 @ 15:06:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  To je velmi výstižně řečeno, Rosmano.

  Má to jeden nepříjemný háček: Člověku, který je pyšný, ješitný, nevěrný a duchovně zabetonovaný, nedojde ani tak jednoduchá, jasná, přímá a logická věc. A sama od sebe ani nemůže dojít. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z poh (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 25. březen 2018 @ 16:39:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ano, také se obávám, že je to tak. Je to určité oslepení nevěřící mysli tím Zlým, aby některým lidem nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovy, slávy toho, který je obrazem Božím, jak se píše v listu Korintským.
Proto je velmi důležité zvěstovat evangelium Kristovo, dobrou zprávu o Boží moci, o moci jeho slova, o tom, že Ježíš přenáší z temnoty do světla.

 • Efezským 5, 8I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem.
Řím 10:
 • 12Není rozdílu mezi Židem a Řekem: Vždyť je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají, neboť
 • 13‚každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen‘.
 • 14Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval?
 • 15A jak mohou zvěstovat, nejsou-li posláni? Je přece psáno: ‚Jak vítaný je příchod těch, kteří zvěstují dobré věci!‘ (jinde: Jak milé jsou nohy těch, kteří zvěstují dobré věci!)
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 26. březen 2018 @ 10:23:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."A pořád zůstává ješitný, nevěrný a zabetonovaný ?
Po tisíckrát opakovaných zdravásech žádná změna ?
"...Budování samozřejmě jakousi změnou asi bude, nemyslíš?  Ale dům není stále ještě hotový, není dobudován a stále na něm ještě zbývá pracovat.....


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z poh (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Středa, 28. březen 2018 @ 08:11:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko, to tvoje sebebudovaní se do nebe, je stavbou babylonské věže. Ty tvoje sebebudovcatelské teze, jsou přesně tím, co stálo za stavitelskou motivací babyloňanů, kteří svou snahou chtěli dosáhnout nebe.

Buduješ si vlastní Babylon Oko! Víš co se stane takové stavbě?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budován (Skóre: 1)
Vložil: martino v Neděle, 25. březen 2018 @ 17:39:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
rosmano


Oko,

jaký má smysl, když někdo duchovně zabetonovaný (kdo není schopen mít k Bohu přímý přístup), ješitný a nevěrný opakuje Bohu stokrát během několika minut, že ho miluje ?


martino


rosmano, myslím, že nejsi duchovně zabetonovaný, jako spíše duchovně zdevastovaný. Bůh Ježíš vydal sám sebe za tebe. Jeho oběť je nejvyšší, největší a nikým nahraditelná. On tak učinil z lásky k nám. A ty se ptáš jaký má smysl opakovat stokrát, že ho miluji? Ty jsi prostě magor, pokud si dosud nepochopil, že k kdybys milion milionkrát opakoval, že Boha miluješ, nikdy nebudeš moci splatit, nahradit to, co on pro tebe udělal.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování li (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Neděle, 25. březen 2018 @ 14:56:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko

Nechápu, o jakých argumentech mluvíš. Nadhodila jsem otázku Votovi, protože v jeho vyjádřeních je něco zvláštního. Ale já mu dost dobře nerozumím. Může a nemusí se vyjádřit, upřesnit, pak třeba vyplynou nějaké argumenty, až budu jeho názor znát. Ovšem, přiznávám, vůbec si nejsem jistá, že ho pochopím, opravdu mi připadají jeho komentáře zašmodrchané, nesrozumitelné.(Ostatně už i oko se k votovi vyjádřil: nerozumím)

Jestli píšeš o argumentech proti používání růžence, tak k tomu se nevyjadřuju. 
Je to situace pro mě stejně cizí, jako kdyby mi tady nějaký indián vysvětloval, jak se modlí v velkému duchovi, když si dá trochu nějaké drogy, nebo se uvede do transu, či nějakého změněného vědomí.
Nikdy jsem to nedělala, vaše prožitky jsou mi cizí. 

K tomu - "mám tě rád"..
Takhle to říct mi občas vůbec nevadí. Jenže já si asi v modlitbách spíše uvědomuju tu lásku, kterou má Bůh ke mně. A je to vlastně ...tak...zvláštní...On, mocný, tvůrce, dárce života, Pán a král..tak nepochopitelně velký....a já můžu k Němu, můžu se vším, s důvěrou.......
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování li (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Pondělí, 26. březen 2018 @ 17:42:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Tohle je jedna z nich:
Souhlasíte s tím, že okultismus, nebo třeba jen některé jeho praktiky mohou být povolené? 

Vota podle mě vybočuje z křesťanství.
"...Každá okultistická nauka vychází z přesvědčení, že ve světě kromě racionálně poznaných sil existují ještě jiné neznámé síly, se kterými může člověk nějakým způsobem zacházet a je ovládat pomocí magie nebo tajné praktiky, a tak dosáhnout nadvlády nad lidmi nebo věcmi. Takovými praktikami za účelem tajného poznání nebo moci se lidé otevírají působení zlých duchů, i když si to neuvědomují a často mají pocit, že nedělají nic špatného. Všechny křesťanské církve považují jakékoli formy okultismu za hříšné a škodící člověku na jeho životní cestě. Písmo sv. Starého i Nového zákona v tomto mluví zcela jasně..."
(citát z http://www.vira.cz/Texty/Kni*****/Co-je-to-okultismus.html)
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budován (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 27. březen 2018 @ 08:57:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Okultismus je vždycky otevřením lidského srdce zlému duchu - a z toho je hned také jasná odpověď - okultismus nikdy!


Vota ale nemluvil o okultismu, hovořil jen obecně o jiných náboženstvích - nikoli každé je nutně spojováno s okultismem. Hovořil o nich ve spojitosti s opakováním  modliteb.


Všichni lidé na celém světě fungují podle určitých zákonitostí - reagují v podobných situacích podobně.
Když např. na tebe začnu křičet, podvědomě to začneš vnímat jako útok na svoji osobu a začneš reagovat také zvýšeným hlasem. To je přirozené - ale dá se záměrně nacvičit i opačná reakce - tichost a mírnost. Ale to vyžaduje úsilí, cvičení - protože to je pro nás nepřirozenou reakcí na útok.
 
Tyto zákonitosti se dají vysledovat a využít - věci dobré záměrně zdůraznit - formovat tak člověka. A je zcela jedno, kdo takovou zákonitost objeví - zda jogín, nebo budhista, či křesťan.
Pokud je něco reálnou skutečností a funguje to, je to součást pravdy (reality) a není to tedy v rozporu s křesťanstvím (Bůh je Pravda v úplnosti). Proto křesťanství nemělo problém se zbudovat jak na prvcích ze židovství, tak i na helénistické filosofii.

Proto taky katolická církev v rámci mezináboženského dialogu uznává jakési  "jiskry pravdy" i v jiných náboženstvích.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu bud (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Úterý, 27. březen 2018 @ 09:48:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, okultismus je otevření se zlému duchu, a zlému duchu se otvírá každý katolík který se modlí k mrtvým, což jsou všichni ti svatořečení papežským *****m!

Všichni lidé tak nefungují Oko. Jenom lidé, kteří mají padlou přirozenost jako ty. Ty máš pořád tendenci všechny porovnávat podle sebe a té tvojí padlé přirozenosti, kterou se nutíš přeučovat.
Zapamatuj si modloslužebníku!
Jsou lidé, kterým Bůh jejich přirozenost proměnil, a ti lidé mají svou účast na životě věčněm již nyní. Pro takové lidi je zcela přirozené třeba nezvyšovat hlas, když na ně někdo hlas zvyšuje, ne proto, že se tomu museli pracně naučit,  to proto, že je jim to Bohem dané v jejich přirozenosti.
Pro kristovce je totiž přirozené to s tím druhým myslet dobře. Ty jako řk s tímto máš zásadní problém. Myslíš to zle, domýšlíš si zlé, a proto zvyšuješ hlas! A pokud se časem naučíš hlas nezvyšovat, je to jenom skrývání a potlačení toho, co v tobě ve skutečnosti je, a tomu se říká pokrytectví!

Padlá římská církev není atbitr pro uznávánī pravdy v jiných náboženstvíxch, potažmo není arbitrem pravdy vůbec! Je to prostitutka která smilní s králi země, a je opilá krví kristovců! Přečti si v Písmu jaký bude její konec. To co činí současný papež, je začátkem konce řkc. Mrtví pohřbívají mrtvé..A stále se tupě necháte vést do záhuby neschopní se jakoliv vzepřít. Uvědomuješ si vůbec, že po vzoru tvého nejvyššiho fuhrera bys měl jít muslimákům líbat nohy?? A bacha kdyby jsi to náhodou chtěl svádět na Krista, jak je u řk zvykem. Kristus totiž nikomu nohy nelíbal!!
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu bud (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Úterý, 27. březen 2018 @ 19:46:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko

Vota mluvil o povolených praktikách okultismu.
Třeba to nějak dovysvětlí, třeba ne...Ale tohle bychom asi mohli nechat být, bylo by to o něm..bez něj.Takhle jsem nikdy nereagovala. Na agresi, i slovní, jsem spíše působila jako tichá, mírná. Dovolila jsem, aby se vůči mně agresor projevil křikem a neuměla jsem se bránit. Jen jsem tiše trpěla. 
Není v tom nic dobrého. Agresor je povzbuzen, jeho taktika vychází, to je zlé. Oběť trpí a přitom v ní bublá zloba, nenávist a chuť po pomstě. Někdy se jí i podaří se nějak pomstít. To je taky zlé. 
Lidé jsou různí, nereagují v podobných situacích podobně. 
Já jsem se snažila naučit se jednat asertivně, bránit se, nedovolit manipulujícím agresorům, aby mě zahnali do kouta a do role oběti.
Cvičila jsem to...opravdu. 
Hodně mi pomohl sebezkušenostní výcvik. Ale stejně - když je to o vlastní snaze, vědomém úsilí, natrénovaných reakcích, je to pořád těžká dřina. 
Opravdové osvobození a změna přišla až s Kristem, v životě ve víře. Už nemusím nic trénovat, ten pokoj, o kterém mluví Ježíš, ten už znám. To Bůh mi pomohl zvítězit nad Zlým - ten mě měl v moci, protože jsem měla myšlenky plné nenávisti, které v obětech agresoři vyvolají.
Už nejsem oběť, ale ani nezvyšuju hlas (teda - někdy na vlastní děti..tam ..přiznávám se...občas vyjedu:):))

 A je zcela jedno, kdo takovou zákonitost objeví - zda jogín, nebo budhista, či křesťan. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 27. březen 2018 @ 19:55:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdo má úctu k pravdě, drží se Krista a jeho řádu. Vědomě či nevědomě.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z poh (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Úterý, 27. březen 2018 @ 21:26:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko: Kdo má úctu k pravdě, drží se Krista a jeho řádu. Vědomě či nevědomě.

Oko, ty si zřejmě vůbec neuvědomuješ co tady tvrdíš. Rozebereme si to. Odněkud z neznáma se v tobě vezme úcta, vezmeš tu úctu a budeš ctít pravdu, která se ti taky zjeví odněkud z neznáma. A tato tvoje neznámá úcta k neznámé pravdě ti umožňuje držet se Krista a jeho řádu vědomě či nevědomě.

1) Kde se bere ta tvoje úcta k pravdě?

2) Jak poznáš co je pravda?

3) Proč si držíš Krista uctivostí k pravdě, a Kristus si nedrží tebe hříšníku?

4) Jak vypadá a co to je, nevědomá úcta k pravdě?]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z poh (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Středa, 28. březen 2018 @ 21:22:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko

Nerozumím. 
Úcta k pravdě.....bez Krista???? Byla přece řeč o životu ve víře typu- jogín, budhista, ...ne? 
Drží se Krista.....nevědomě....Jak se takový budhista drží pravdy a Krista??? 

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 29. březen 2018 @ 09:15:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Věci, které jsou skutečné, reálné - jsou také pravdivé.

Např. realitou je, že dobročinnost buduje lidské srdce, přibližuje člověka k Bohu. Ať už je člověk křesťanem nebo pohanem, tato pravda působí na člověka stejně. Stejně na tebe, jak na jogína či budhistu.
Protože podstatou této skutečnosti je Láska (Kristus, Bůh) a my činíme dobré skutky vědomě, zatímco oni nevědomky, podle svědomí (nepoznali zatím Krista, ale nejsou proto ještě vyloučeni ze spásy).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolí (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 29. březen 2018 @ 09:30:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko, to jsou hrozné nekřesťanské absurdity co tad píšeš!

Dobročinost tě přibližuje k Bohu? Takže ty, pohan, budhista, jogin potřebuje dobročinnost, aby se k Bohu přiblížll. Ty jako řk činíš dobře skutky vědomě, a oni nevědomě.

Oko, nezačíná v tobě působit stařecká demence?
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolí (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Čtvrtek, 29. březen 2018 @ 22:07:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko

Např. realitou je, že dobročinnost buduje lidské srdce, přibližuje člověka k Bohu

Jak jsi na tohle přišel? 
Jaká místa v písmu podporují tahle tvá slova? 

my činíme dobré skutky vědomě, zatímco oni nevědomky, podle svědomí

Co myslíš tím - vědomě? 

Jako že předem člověk ví, že se mají činit, a proto tak jedná? A že ví, co tím dobrým skutkem je, a pak ho cíleně koná? 
A cílem toho že je budování srdce a přiblížení k Bohu? ...

Rozumím ti dobře? Tohle jsi měl na mysli? 

Jestli ano, pak mi nezbývá než opakovat otázky: 
Jak jsi na tohle přišel? 
Jaká místa v písmu podporují tahle tvá slova? ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima ka (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 30. březen 2018 @ 15:05:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."
Jako že předem člověk ví, že se mají činit, a proto tak jedná? A že ví, co tím dobrým skutkem je, a pak ho cíleně koná? 
A cílem toho že je budování srdce a přiblížení k Bohu? ...
.."...

Dobré skutky, láska i modlitba a sebezápor
- to všechno buduje srdce člověka - přibližuje ho do Boží blízkosti
.(Jk 2,17-24)
... Tak i víra: nemá-li skutky, je sama o sobě mrtvá.  Někdo však řekne: ‚Ty máš víru a já mám skutky.‘ Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na svých skutcích.  Ty věříš, že je jeden Bůh. Dobře činíš. Také démoni tomu věří, avšak chvějí se.  Chceš však poznat, ó nerozumný člověče, že víra bez skutků je neúčinná?  Cožpak náš otec Abraham nebyl ospravedlněn ze skutků, když na oltáři obětoval svého syna Izáka? 
Vidíš, že víra působila spolu s jeho skutky a že v těch skutcích se stala víra dokonalou.  I naplnilo se Písmo, které praví: ‚Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počteno za spravedlnost‘ a byl nazván Božím přítelem. 

Vidíte, že ze skutků je člověk ospravedlňován, a ne jen z víry
.
..."Moudrá žena buduje svůj dům, pošetilá svou rukou boří jej.
Hospodina ctí, kdo v poctivosti žije (skutky!), kdo jedná křivě, ten jím pohrdá."...


(Tit 3,14)
A ať se i naši učí vynikat v dobrých skutcích k naplňování naléhavých potřeb, aby nebyli neužiteční
.


(Tit 3,8)
Věrohodné je to slovo, a chci, abys na ty věci kladl důraz, totiž aby se ti, kdo uvěřili Bohu, soustředili na to, jak mají vynikat v dobrých skutcích; je to krásné a lidem užitečné.


(1 Tim 6,17-19)
Těm, kdo jsou v tomto světě bohatí, přikazuj, ať nesmýšlí povýšeně a nespoléhají na nejisté bohatství, ale na živého Boha, který nám dává k užívání hojnost všeho.
Také činí dobře, bohatnou v dobrých skutcích, jsou štědří a dělí se s ostatními;
ať si ukládají dobrý základ pro budoucnost, aby se chopili věčného života.

Náš věčný život v budoucnosti v nebi má přímou souvislost s našimi dobrými skutky nyní v přítomnosti. Ještě nejsme spaseni věčnou spásou navěky. Někteří máte všechno ohledně spásy "v jednom hrnci" (ein-topf ; česky -máte v tom guláš).
Byli jsme Kristem spaseni ve křtu - pro pozemský život s Bohem, spaseni do Božích dětí.
Jsme spaseni - pokud ovšem zrovna nyní nežijeme ve stavu hříchu ke smrti.
Budeme spaseni po smrti těla spásou věčnou (pro život v nebi) - pokud ovšem v dobrém vytrváme až do smrti (Mt 24,13; Mk 13,13). Kdo zemře ve stavu hříchu ke smrti, aniž by z něho učinil pokání, tomu někdejší Kristovo spasení ve křtu nijak nepomůže - půjde do věčného zatracení.(Ju 1,20-23)

Vy však, milovaní,  BUDUJTE  SE 
ve své nejsvětější víře,
modlete se
v Duchu Svatém, 
zachovejte se v Boží lásce a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu.
 A nad některými, kteří pochybují, se slitovávejte
některé zachraňujte, vytrhujíce je z ohně, a nad některými se slitovávejte v bázni, majíce v nenávisti i košili poskvrněnou od těla.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očim (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Pátek, 30. březen 2018 @ 21:03:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko

Dobré skutky, láska i modlitba a sebezápor - to všechno buduje srdce člověka - přibližuje ho do Boží blízkosti.

Ten, kdo byl přijat Bohem, je Jeho dítětem, tomu bylo srdce proměněno, do něj vlitá láska - a proto pak ví, jako skutky Bůh připravil, aby v nich chodil, modlí se (protože je se svým Otcem rád ) sebezapírá se (protože mu pomáhá Duch a vede ho) a tím vším roste. 
Žije s Bohem po celou dobu.  Bez Jeho pomoci a vedení by nic nevybudoval. To Bůh dává vzrůst. 

Z dopisu Tit. 3:

Slova z dopisu Titovi jsou s těmito tvými: ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 31. březen 2018 @ 09:36:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Žije s Bohem po celou dobu. "...

Že se takto sama sebe ohlupuješ, že si sama sobě nalháváš, co není a nemůže být pravdou!

Kdyby to totiž byla pravda, tak bys nemohla už vůbec nikdy zhřešit. Nebo ty snad už nehřešíš?
Dopis Titovi hovoří v kontextu o naší někdejší záchraně Ježíšem v okamžiku našeho křtu (omytím křestní vodou, naplněním Duchem svatým). Tehdy jsme se ospravedlněni jeho milostí stali dědici v naději života věčného.

Proto jsem nahoře tvrdil, že ve slově "spasení" máte guláš!
Nechápete kontext jednotlivých míst Písma a všechno vám splývá vjedno. Falešná jistota "už spaseného"!

Spasení je obecně záchrana života - je tedy třeba ještě upřesnit, od jaké hrozby, od čeho konkrétně je člověk zachráněn. Člověk může za svého života být zachráněn od různé formy nebezpečí i vícekrát. Třeba vždy definovat i způsob ohrožení, od kterého byl člověk zrovna zachráněn - ne se jen ohánět výrazem "jsem spasen"..


Nebo ty neznáš ani možnost, že je dědic pro své nevhodné chování vyděděn?


(Ef 5,25-27)
Mužové, milujte své ženy tak, jako si Kristus zamiloval církev: vydal se za ni,  aby ji posvětil tím, že ji očistil koupelí ve vodě, kterou doprovází slovoon ji totiž před sebe chtěl předvést jako zcela zářící, bez úhony i bez vrásky, a bez čehokoli podobného, ale svatou a neposkrvněnou....


Spaseni ve křtu jsme byli Kristem (zachráněni od života vyhnanců z ráje do života Bohem uznaných dětí - dědiců věčného života) - nejsme však ještě Kristem zachráněni s jistotou už i pro život v nebi - záleží, jak se v životě osvědčíme.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modli (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 31. březen 2018 @ 20:14:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko, ty jsi opravdu zlý a prolhaný darebák, co si zde neustále o kristovcích vymýšlí lži a pomluvy!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modli (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Sobota, 31. březen 2018 @ 20:23:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko
Kdyby to totiž byla pravda, tak bys nemohla už vůbec nikdy zhřešit. Nebo ty snad už nehřešíš?

Bůh je mým Otcem stále. Díky Kristu a milosti. Není to o mě a mé dokonalosti. 


Dopis Titovi hovoří v kontextu o naší někdejší záchraně Ježíšem v okamžiku našeho křtu (omytím křestní vodou, naplněním Duchem svatým). Tehdy jsme se ospravedlněni jeho milostí stali dědici v naději života věčného.

Je tam:
spasil nás - ne na základě skutků spravedlnosti, které jsme my vykonali, ale podle svého milosrdenství - skrze koupel znovuzrození a obnovení Ducha Svatého,
 kterého na nás vylil v hojnosti skrze našeho Spasitele Ježíše Krista,
 abychom se, ospravedlněni jeho milostí, stali dědici v naději věčného života.

Tím ten nový život začal. Pak se učíme dál, a taky jednáme,  ale proto jsme přece dostali toho Ducha. 

Spasení je obecně záchrana života - je tedy třeba ještě upřesnit, od jaké hrozby, od čeho konkrétně je člověk zachráněn.
Od smrti. Od oddělenosti od Boha. Od života z vlastních sil. 

 Člověk může za svého života být zachráněn od různé formy nebezpečí i vícekrát. Třeba vždy definovat i způsob ohrožení, od kterého byl člověk zrovna zachráněn - ne se jen ohánět výrazem "jsem spasen".
Od toho přece křesťan dostane pomocníka. Ten učí, vede. 
Taky nežijeme sami, na pomoc může přijít někdo poslaný Bohem. 

Ohánět se  výrazem....to je ale hloupost...
"Jsem spasen" - to, co ty tak vnímáš, je  je jistota, že vím, kým jsem v Kristu, víra a důvěra, že Otec své dítě nikdy nezanechá. I když přichází zkoušky, tak přijde i pomoc v pravý čas. 

nejsme však ještě Kristem zachráněni s jistotou už i pro život v nebi - záleží, jak se v životě osvědčíme.
Je zvláštní, že při jednání  s tebou, potřebuju zbroj :
Proto si vezměte celou Boží zbroj, abyste mohli odolat ve zlý den, všechno vykonat a zůstat stát.
Stůjte tedy přepásáni na bedrech pravdou - (tou je Kristus)
 a oblečeni pancířem spravedlnosti - spravedlnost skrze jeho oběť
 nohy mějte obuté připraveností kázat evangelium pokoje - dobrá zpráva o Kristu, který přinesl život a zemřel za nás, i když jsme ještě byli hříšní.
 Nade všechno si pak vezměte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého - to když přichází zpochybňování  Jeho moci, lásky
Vezměte také přilbu spasení - spása nejsou moje skutky, ale milost, Kristus
a meč Ducha, jímž je Boží slovo - posila je v něm, už několikrát se ukázalo, že ho vykládáš podle toho , jaké máš  vysvětlení a pak tam třeba i něco přidáš 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: M (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 31. březen 2018 @ 22:24:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ani se Ti Meduňko nedivím, že v diskusích z Okem potřebuješ boží zbroj. Já už jsem díky Bohu vůči řk zlu imunní, Oku se ubráním i v županu, a Oko to ví, proto se mne bojí a zaujímá vůči mě pozici mrtvého brouka. Což mi vyhovuje.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Sobota, 31. březen 2018 @ 22:38:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mě spíš překvapuje, že ji potřebuju. Při rozhovoru s někým, kdo by měl být Kristův, věřící, ...]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: M (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 01. duben 2018 @ 11:30:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."nejsme však ještě Kristem zachráněni s jistotou už i pro život v nebi - záleží, jak se v životě osvědčíme."...


Nějak jsem nepochopil tvoji následnou reakci: "už několikrát se ukázalo, že ho vykládáš podle toho , jaké máš  vysvětlení a pak tam třeba i něco přidáš ".


Podstatným je, zda mé vysvětlení je správné, v duchu evangelia. .

Pokud máš opačný názor na můj výrok nahoře, vezmi svůj "meč" a dokaž mi konkrétními argumenty, že věci jsou jinak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 01. duben 2018 @ 15:32:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Stando, podle všeho, co tu o sobě svědčíš je zjevně tvé vysvětlení naprosto správné a v souladu s písmem: Nejste ještě Kristem zachráněni s jistotou už i pro život v nebi. Je dobře, že si to uvědomuješ a je ti ke cti, že tu na rovinu vaši situaci napíšeš.

  Kdyby tě zase zajímala situace či postoje druhých lidí, tak si o ní můžeš přečíst a nemusíš si domýšlet, co není.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Neděle, 01. duben 2018 @ 17:47:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko
Nějak jsem nepochopil tvoji následnou reakci: "už několikrát se ukázalo, že ho vykládáš podle toho , jaké máš  vysvětlení a pak tam třeba i něco přidáš ".

Na tohle jsem si vzpomněla:
(Je to ve vláknu Od model k živému Bohu) 

"......."Takže nebylo tam, ale bylo přidáno,  aby vysvětlovalo, doplňovalo. Tedy předem je dáno,existuje výklad - učení,  jak tomu mám rozumět, a podle toho se pak přidávají slova."...

Tomu jsi porozuměla dobře.

Je to běžnou praxí i u jiných textů obecně.

Každý psaný text potřebuje výklad..........."


.."nejsme však ještě Kristem zachráněni s jistotou už i pro život v nebi - záleží, jak se v životě osvědčíme."...


Věřím v Boží zaslíbení. S pevnou jistotou, bez pochybností.
Protože věřím, že Bůh má tu moc, ne že já bych byla tak skvělá a dokonalá. 
Nejde jen o nějakou budoucnost v nebi, ale o život - tady a teď, v Kristu. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 02. duben 2018 @ 10:35:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Také věřím v Boží zaslíbení. Je z milosti, není naší zásluhou, je darem od Boha.

Ale na rozdíl od tebe si uvědomuji, že toto Boží zaslíbení je podmíněné tím, zda prožijeme správně svůj život. (Mt 24,13; Mk 13,13.)


Pokus se to si přečíst!

Spasen spásou věčnou bude nakonec jenom ten, kdo se životem OSVĚDČÍ!

Jk 1,12)
Blaze muži, který snáší zkoušku, neboť až se osvědčí, dostane korunu života, kterou Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Pondělí, 02. duben 2018 @ 15:47:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko

Ale na rozdíl od tebe si uvědomuji, že toto Boží zaslíbení je podmíněné tím, zda prožijeme správně svůj život. (Mt 24,13; Mk 13,13.)

slova...kdy to nastane....
A že nebude snadné vytrvat...
Může vytrvat někdo, kdo se nespolehne na moc Kristovu? 

Spasen spásou věčnou bude nakonec jenom ten, kdo se životem OSVĚDČÍ! (Jakub a koruna života...)

Čím a jak se můžeme osvědčit? 
Asi bych to spojila s tímto: 
 • Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus.
 • 12Zda někdo na tomto základu staví ze zlata, stříbra, drahého kamení, či ze dřeva, trávy, slámy –
 • 13dílo každého vyjde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni; a oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka.
 • 14Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu.
 • 15Když mu dílo shoří, utrpí škodu; sám bude sice zachráněn, ale projde ohněm.
Takže ještě o nějakou odměnu jde...
Jisté je - k záchraně je třeba základu - Krista. 
Kdo má Krista, má život.
A ta odměna..??? to nevím...
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 04. duben 2018 @ 14:30:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Může vytrvat někdo, kdo se nespolehne na moc Kristovu? "...


Já snad někde psal, že se nespoléhám na Krista? Nebo na co tímto reaguješ?

Tvrdím, že zatím nemáme věčnou spásu, nemáme oslavená těla a nejsme v nebi. Zatím žijeme své pozemské životy a podle toho, jak je prožijeme, bude vypadat i naše budoucnost na věčnosti.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Středa, 04. duben 2018 @ 21:10:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko

Já snad někde psal, že se nespoléhám na Krista? Nebo na co tímto reaguješ? 

Na tohle -
Boží zaslíbení je podmíněné tím, zda prožijeme správně svůj život.
A pak když si vzpomenu na to tvé 1% zásluh, budování sebe - ty cihly, námahu, posilování ....tak čemu se divíš, že v tom nevidím žádné tvé spolehnutí a odpočinutí v Kristu. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 11:13:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A co je na tom špatně? Použij Boží slovo!


Dobře služebníku dobrý a věrný. Protože jsi mi nad málem byl věrný - nad mnohým tě ustanovím....


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 19:03:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko

Špatné je tvé 1%...hodně špatné...

Používám Boží slovo, tím si můžeš být jistý.
Hodně jsem se z něj dozvěděla o Boží milosti. 
 Svědčí nám o tom i Duch Svatý. Když totiž nejdříve řekl:
 "Toto je smlouva, kterou s nimi po těchto dnech uzavřu, praví Pán: Dám své zákony do jejich srdce a napíši je na jejich mysli," dodává: "Na jejich hříchy a na jejich nepravosti již nikdy nevzpomenu."
 Kde je tedy jejich odpuštění, není už žádná oběť za hříchy.
 Máme tedy, bratři, smělou důvěru k vstoupení do nejsvětější svatyně skrze Ježíšovu krev, tou novou a živou cestou, kterou pro nás otevřel, skrze oponu, to jest jeho tělo.
 Máme také velikého kněze nad Božím domem,a proto přistupme s opravdovým srdcem, v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od špatného svědomí a s tělem omytým čistou vodou.
 Držme se neochvějně vyznání naší naděje, neboť Ten, který dal zaslíbení, je věrný.
(Žid. 10)
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modli (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 01. duben 2018 @ 15:22:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

nejsme však ještě Kristem zachráněni s jistotou už i pro život v nebi

Oko, a kdy budete ? 
Na co ještě s tou Kristovou záchranou čekáte ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: M (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 04. duben 2018 @ 14:26:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdy budeme?


Je snad očividné, že ještě nemáme oslavené tělo a ještě ani nejsme součástí církve vítězné v nebi!]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 09:35:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Oko, ty uvěříš v Kristovu záchranu pro život v nebi až v nebi ? Až uvidíš na sobě oslavené tělo v nebi ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očim (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 30. březen 2018 @ 23:20:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Dobré skutky, láska i modlitba a sebezápor - to všechno buduje srdce člověka - přibližuje ho do Boží blízkosti.

   Mám přesně opačnou zkušenost. Všechny tyhle věci jsem v náboženství dělal, a k Bohu mne to nepřiblížilo ani o centimetr. Dál jsem byl mrtvý ve svém hříchu, bez Boha. Navíc moje snaha způsobila to, že jsem se cítil "důležitý", "nějak lepší" něž ostatní, což byla poměrně velká hradba proti tomu, abych byl schopen přijmout evangelium a pokání.

  Toto je tedy falešná, nepravdivá doktrína. Neodpovídá realitě života.


  Věci, které nejsou skutečné, reálné, jsou také nepravdivé.


  Naštěstí Bůh zasáhl a moji zoufalou situaci mi ukázal, včetně výsledku soudu nad mým životem, podobně jako mnoha jiným lidem. K Bohu mne pak přiblížil jeho zásah - jeho láska, jeho milost, jeho vysvobození, jeho záchrana, jeho jasné a přímé slovo do mého života.

  Toník


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 31. březen 2018 @ 09:47:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak říkám: "První Avenger dostal injekci a narosty mu svaly."


Ty jsi se po zásahu Boha stal rázem dokonalým křesťanem a nepotřebuješ se tedy už nijak dál duchovně zdokonalovat vlastním úsilím (Dobré skutky, láska i modlitba a sebezápor). Naopak takovou snahu pokládáš za vyloženě škodlivou, či alespoň neužitečnou.

To je ovšem obojí virtuální svět.Ve světě skutečném svaly rostou pomalu a za vyložení obrovské námahy, úsilí a odříkání - pravidelného cvičení, životosprávy - tedy života v řádu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modli (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 31. březen 2018 @ 14:53:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je pouze tvůj katolicky svět, kde musíš vynakládat obrovskou, heroickou námahu! Přestaň do tohoto tvého řk vězení zatahovat ostatní. Já dobře znám co žiješ, ty nemáš šajn o tom co je mimo tvé řk vězení!
Podivej se jenom na to, jak jsi pořád zlý! Po sté zde meleš vymyšlené kraviny o dokonalych křestanech, o jejich nepotřebě se zdokonalovat, a po sto první tě upozorňuji, že nejsme dokonalý, že dokonalý v nás je Kristus, že v čem jsme slabý, v tom v Kristu silní, a že si nás buduje Kristus.

Oko, proč stale o nás kristovcích lžeš!? Závidíš?  My za to nemúžeme, že jsi se minul cílem a ten tvůj falešný oplatkovy bůh ti nedává to, co nam Bůh Otec dává. My ti to co nám dává přejeme, a ty jsi pořad taková hrozná biblicka svině, která všechno zašlápe do bláta.
Tvoje padlá přirozenost je skutečně zlá, a ty s tím bojuješ silou vlastní. Je mi tě lito když se musíš přemahat k dobru, namisto toho, abys dovolil Kristu mocně působit  v této tvé slabosti.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modli (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 31. březen 2018 @ 16:32:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Jak říkám: "První Avenger dostal injekci a narosty mu svaly."

  Ty ses zase koukal na televizi, viď?

To je ovšem obojí virtuální svět.

  Ano, Stando. Tvoje výmysly, lži a pomluvy o druhých jsou virtuální svět. Projekce tvého života do druhých. Reálné je na tvých pomluvách jen to, že je ti bližší konat zlo než dobro - a to i ve slovech.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: M (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 31. březen 2018 @ 20:03:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na katolicismu je nejhorši to, že člověku odejímá schopnost vnímat pravdu..
U Oka poskední dobou pozoruji, že ztrací schopnost vnímat  pravdu v psaném slově, a to v takovém rozahu, že užívá za účelem argumentace biblickē citace, které ho vśak  pro jeho slepotu neobhajují, ale usvědčují. Okova argumentace se tak dostala do absurdity. Je to zrovna tak absurdní, jako by se obhajoba u soudu obhajovala důkazy obžaloby.
V Okově vyjadřování pozoruji počinajíci projev stařecké demence.Stařecka demence v kombinaci s fanatickým katolicismem je něčím hrozným.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: M (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 01. duben 2018 @ 11:20:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Že tě to baví - tolik slov a nic konkrétního k probíranému tématu vlastně neříct.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 01. duben 2018 @ 15:04:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Všechno k tématu už jsem napsal a velmi konkrétně.

  Ty jsi na to reagoval také velmi konkrétně - tvým koukáním na televizi a pak nějakými tvými výmysly o druhých z tvého virtuálního světa. Což je asi oboje k tématu - na televizi koukáš, protože je ti to bližší než něco dělat a výmysly o druhých tu píšeš proto, že je to zlo bližší než dobro.

  Kdyby ti byla bližší pravda a realita než tvé lži a pomluvy z tvého virtuálního světa, zajímal by ses o ně.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Úterý, 27. březen 2018 @ 21:38:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Meduňka:
Hodně mi pomohl sebezkušenostní výcvik. Ale stejně - když je to o vlastní snaze, vědomém úsilí, natrénovaných reakcích, je to pořád těžká dřina. 
Opravdové osvobození a změna přišla až s Kristem, v životě ve víře. Už nemusím nic trénovat, ten pokoj, o kterém mluví Ježíš, ten už znám. To Bůh mi pomohl zvítězit nad Zlým - ten mě měl v moci, protože jsem měla myšlenky plné nenávisti, které v obětech agresoři vyvolají.

Přesně tak Meduňko, to mohu jenom potvrdit. Pokoj a síla Krista nás chrání před zlým duchovn.em agresora, pokoj Kristův je dokonalý štít. A nejenom to, v daru rozlišování duchů lze útočníka přesně zasáhnout jeho vlastní zbraní. A nejlepší na tom je, že celou situaci máme stále duchovn.ě  pod kontrolou, Kristus nás ochraňuje a duchovn.ě zlo nad námi nemá žádné moci. Agresor nás může pouze napadnout slovně a fyzicky, to v nás žádné duchovní závadnosti nevyvolává. Pokoj Kristův má trvalý charakter v radosti, bolesti, ve zdraví i nemoci v životě i smrti. Kdo Kristův pokoj poznal, ten ví.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z poh (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Středa, 28. březen 2018 @ 21:12:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslivec

Pokoj Kristův má trvalý charakter v radosti, bolesti, ve zdraví i nemoci v životě i smrti. Kdo Kristův pokoj poznal, ten ví.

 Pokoj v Kristu..:)
... převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.(Fil.)..

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Středa, 28. březen 2018 @ 21:21:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Amen.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - I (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Sobota, 24. březen 2018 @ 19:36:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud jste, pane Oko, tímto svým svý příspěvkem reagoval ke mně, pak nerozumím tomu, proč ke mně. Já sice nesdílím Vaše obrazná vyjádření o tom, že by zedník nic nezbudoval, kdyby se cihlami neopakoval, ani to, obrazné vyjádření, že by kulturista neměl čím machrovat, kdyby pravidelným svičením neposiloval svaly, ale jinak Vám snad rozumím, že jste chtěl říci, že opakování buduje nejen lidskou paměť. Zedník se si rozhodně opakovanou stavbou domu z cihel prohlubuje svou zručnost a tím i zkušenost a znalost a dochází k prohlobení svého poznání a i k nabývání moudrosti. Cihly však ne jsou zedničinou. Někdy se při stavbě domu naleznou nějaké nové překážky apod. Také kulturista zesiluje své svaly pravidelným cvičením a stravou, ovšem pokud by mělo svalstvo růst, musel by si přidávat na zátěži nebo alespoň posilovat častěji a přitom se zkoumat, co to s jeho tělem dělá. Zátěž však není kulturistikou. Podobně také modlitební mlýnek není mantra, růžencové korále nebo prstýnek nejsou modlitbou a ani modlitební plášť - talit nebo modlitební řemínky na ruce a na čele - tefillin nejsou modlitbami.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Sobota, 24. březen 2018 @ 19:52:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Chyby, prosím, blahosklonně přehlédněte, Děkuji pane Oko.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 25. březen 2018 @ 10:37:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Výhradu mám k tomu, že křesťanský růženec v žádném případě není mantrou.

Mantra je opakování nějakého posvátného slova, kterýmžto se v hinduismu dociluje lepšího soustředění mysli. Nic víc.


Zatímco cílem růžence je přebývat v duchovním prostoru Boží rodiny (jak jsem popsal ve článku), přijímat Boží milosti a nechat se jimi Bohem proměňovat - budovat chrám svého srdce. Růženec je modlitba kristocentrická...."Já sice nesdílím Vaše obrazná vyjádření o tom, že by zedník nic nezbudoval, kdyby se cihlami neopakoval"...

Nerozumím.
Může snad zedník vybudovat dům bez cihel, bez stálého opakování určitých úkonů typických pro toto řemeslo?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského s (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 25. březen 2018 @ 13:48:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko, ty tvoje budovatelské příměry k zedníkůma vzpěračům jsou vždy založené na tom, že ty jsi ten stavitel a vrcholový sportovec! Ty pyšný, opovážlivý a nafoukaný řk modloslužebníku!!

 Ten kdo v nás něco proměňuje, ten kdo nám dává duchovně růst, ten kdo dodává duchovní material na naši stavbu, ten kdo je základem i kamene nárožním a ten kdo rozhoduje o celé stavbě je Kristus!

Běž mu cesty s tou svou přiblblou sebebudovatelskou snahou ve které jsi doposud na nic duchovně hodnotného nedosahl, vždyť doposud nemáš ani duchovní základ- jistotu spásy!! Na čem potom buduješ??
Přestaň se vydávat sám v sobě za boha sebebudovatele!

Oko, u tebe je to pořád dokola, stále omyláš ty svoje sebebudovatelské snahy, a přitom jsi i ve svém pokročilēm věku velké děcko co se hraje na písku a za pomocí báboviček se snaží postavit dům, o jehož parametrech zde často fantazíruješ.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského s (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Neděle, 25. březen 2018 @ 16:53:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>Výhradu mám k tomu, že křesťanský růženec v žádném případě není mantrou. Mantra je opakování nějakého posvátného slova, kterýmžto se v hinduismu dociluje lepšího soustředění mysli. Nic víc.<< Ale to máte hodně zjednodušující pohled na mantru a zvláště hinduistické tradice. >> Zatímco cílem růžence je přebývat v duchovním prostoru Boží rodiny (jak jsem popsal ve článku), přijímat Boží milosti a nechat se jimi Bohem proměňovat - budovat chrám svého srdce. Růženec je modlitba kristocentrická. << V tom se právě od hinduismu až tak příliš nelišíte. >>..."Já sice nesdílím Vaše obrazná vyjádření o tom, že by zedník nic nezbudoval, kdyby se cihlami neopakoval"... Nerozumím. Může snad zedník vybudovat dům bez cihel, bez stálého opakování určitých úkonů typických pro toto řemeslo?<< Staví-li zedník dům z cihel, pak jej bez cihel určitě nepostaví. Ale cihly nejsou zedničina. Tak i modlení se nejsou slova. Bližší příměr je, že jde o úkon, kterým člověk něco dělá. Ale opět to svádí k tomu, že by modlitba měla být rozhovor, mluvení, pozvedání paží, úklon, plazení se po kolenou, a podobné věci, které člověk svým tělem vyjadřuje. To jsou úkony, které člověk při modlitbě koná, tak jako zedník při zedničině vykonává spousty pohybů. A modlitební řemínky, šály, pláště nebo modlitební mlýnky nebo růženec coby šňůrka s korály jsou modlitebními pomůckami. Tak i Písma nebo slova člověka také nejsou modlitbou, ale jsou slovy modlitby. Bůh ale hledí až za ta slova a nahlíží do lidského srdce. Rozumíte?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidské (Skóre: 1)
Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Neděle, 25. březen 2018 @ 19:11:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Máte "pravdu" vlastně oba. Vysvětlím proč. Hinduismus je široký soubor nejrůznějších tradic, kultů, filosofií v rámci indického subkontinentu. Takže by bylo třeba jít více do hloubky a specifikovat určité konkrétní směry. Pokud hledáte dostatečně dlouho, lze totiž v rámci hinduismus nalézt cokoliv... Od ateismu, agnosticismu přes mystické nauky, mysticismus velmi podobný tomu katolickému až po primitivní animistické kulty. Možná i proto mohl být Rámakrišna zároveň praktikujícím katolíkem, muslimem i hinduistou.


]


Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Sobota, 24. březen 2018 @ 19:28:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bez víry se není možné zalíbit Bohu, ti co věří konají,
jinak mantrování ztrácí smysl.
Tím píšeš, že zanechají víry... zamotaný kruh ;-) 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 24. březen 2018 @ 19:44:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ti, co věří, nemantrují.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - I (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Sobota, 24. březen 2018 @ 19:49:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Žd.10:6


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 24. březen 2018 @ 20:50:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Sobota, 24. březen 2018 @ 19:49:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bez víry se není možné zalíbit Bohu, ti co věří konají, jinak mantrování ztrácí smysl.《 Výstižné. K upamatování toho slouží nejen modlitební řemínky a hedvábný plášť, ale i řemínky a třásně, aby člověk přistupoval k modlitbě vážně a byl mužem slov modliteb ve svém jednání a slova, která se modlí taķé naplnil ve skutek. Jinak budou jeho slova modlitby prázdná a nedojde vyslyšení.


]


Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Neděle, 25. březen 2018 @ 17:33:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Našel sis oko způsob, jak se spojit (spojovat) s Bohem. Je to jen dobře, i když k tomu způsobu mohou mít někteří výhrady. Výhrady ale budou vždy formální, ať se opírají o biblické verše nebo ne. Kontemplace totiž může mít mnoho způsobů, přičemž lze připustit, že i když člověk opustí křesťanské myšlení a třeba kontempluje způsobem Buddhy, že se také může spojit s Bohem. Jde jen o to, co pod pojmem "Bůh" si každý představuje.

Problémem ale zůstává, zda jediný svrchovaný Bůh, kterým ten křesťanský je, může připustit, aby Ho nahrazovala matka jiného Boha, než je On sám. Zde totiž nejde o problém trinitární (trojjedinosti), ale o problém polyteistický (vícebožský).
Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 26. březen 2018 @ 10:17:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ve článku také vysvětluji, že naše vztahy se svatými v nebi se reálně odehrávají v docela odlišné rovině, než náš vztah s Bohem. Že si tedy navzájem nekonkurují, nýbrž se harmonicky doplují. Tak tomu rozumím já.


]


Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 26. březen 2018 @ 07:53:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Ahoj Stando.

Píšeš tu:

Co tak si poctivě přiznat, že opakování vyznání lásky je pro milovaného stále  v čemsi nové a nikdy nezevšední? 
"Mám tě rád" - nikdy nelze nazvat mantrou! A právě toto je růženec ve své pravé podstatě.

a také:

Bývaly doby, kdy pro mě byla modlitba růžence docela otravnou záležitostí. Proč si to poctivě nepřiznat, když je to pravda! Nechápal jsem, proč se mám pořád dokola a tak dlouho modlit to samé.

  Pro tebe bylo opravdu otravnou záležitostí vyznání lásky? 
Jak se ti stalo, že jsi nechápal, že vyznání lásky je 
pro milovaného stále v čemsi nové a nikdy nezevšední?


  Často tu přirovnáváš růženec k manželství, jestli jsem tě dobře pochopil. 

  Máš to s manželkou taky tak, jako s růžencem? Také bylo 
pro tebe "otravnou záležitostí" vyznávat manželce lásku? Nechápal jsi, 
proč stále dokola opakovat manželce to samé? Musel sis stanovit řád, 
pevný čas, abys mohl manželce vyznávat lásku? Něco takového, 
že bys v pět odpoledne každý den řekl manželce 50x miluji tě 
a k tomu přidal párkrát "mám tě rád"?


  Snad není problém v tom že jsem ti položil dvě otázky a nebude to moc složité odpovědět.
  Tak trochu rozumím, proč jsi po vašich sebeklamech, virtuálním světě, 
pocitech a zážitcích začal teď nově psát o náboženském deliriu. 

  Nevím, jestli tomu porozumíš, ale věci, co popisuješ, jsou opravdu hodně zvláštní.

  Od tvé reality života jsem už mnoho let odtržen a jsem za to moc rád.
Zkusím popsat naši realitu života, jak například žijeme my v komunikaci. 


  Když jsem se zamiloval do Cizinky, měl jsem taky dost těžký problém 
s tím říci jí: "Miluji tě, mám tě rád". Ale nebylo to proto, že by to 
pro mne bylo "otravnou záležitostí", ale bylo to proto, že jsem 
se strašně styděl. Chtěl jsem jí to říci, z celého srdce, ale málem jsem to nedal. 
Což by teda nevadilo, jelikož mne měla ráda víc a dřív než já jí, 
takže kdybych to minul, určitě by ještě čekala dál ;-)

  Když jsem ten první ostych překonal, už nikdy pak jsem nemusel
cvičit, abych manželce řekl: Mám tě rád. To byla přirozená reakce na
to, když jsem jí viděl, i když jsem jí neviděl, když jsem jí ráno potkal
nebo slyšel v telefonu, kdykoliv ve kterýkoliv čas. Žádný zedník a cihly.  Stejné to bylo s Bohem. Bůh na mne čekal. Psal jsem ti, že čekal asi rok.
S Bohem to bylo jen trochu horší - pro naše těžká náboženská deliria jsem Boha odmítal, 
i jeho evangelium, jeho milost. Ale přeci jsem jsem byl přemožený jeho láskou.

  Když jsem se stal křesťanem a Bůh mi dal to živé srdce namísto mrtvého,
bylo mou přirozeností říci "mám tě rád" a "děkuji". Úplně od začátku křesťanství.
Ještě jsem byl "malé miminko", čerstvě narozené křesťáně, a první přirozená reakce
bylo říci "děkuji". Určitě jsem to opakoval tisíckrát a k tomu stokrát "mám tě rád". 
Mnohem vícekrát, než před tím růženec. Nebylo to "otravnou záležitostí". A není dodnes.

  Na to, abych řekl Bohu "mám tě rád" nebo "děkuji" nepotřebuji být zedníkem
ani "mít řád". Stačí mi "mít rád". Řeknu mu to hned ráno, jak se probudím, když se se mnou. 
A klidně kdykoliv přes den, i večer. Stejně tak je to s mojí ženou. 

  Říci "mám tě rád" je přirozená reakce na jeho (její) přítomnost, společenství.


  Tak mne zajímá, jak to máš ty, když srovnáváš růženec a komunikaci v manželství,
jestli to opravdu souvisí, jestli je růženec podobný tvému manželství a proč je pro
tebe tebe bylo vyznání lásky "otravnou záležitostí".

  Toník
Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 26. březen 2018 @ 10:14:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..." Pro tebe bylo opravdu otravnou záležitostí vyznání lásky? "...


Tehdy to zjevně pro mě vyznáním lásky ještě nebylo. Proto tu o tom hovořím - k vyznání lásky je třeba dospět, zbudovat své srdce spoluprací s Bohem v jeho milosti.

K tomu, abys pochopil určité věci je třeba, aby bylo lidské srdce disponováno Bohem je pochopit.
..."
Musel sis stanovit řád, 
pevný čas, abys mohl manželce vyznávat lásku?
"...


Také o tomto jsem tu už hovořil.
Když pominou léta prvotní zamilovanosti, často se manželům stává, že jejich vztah vyhoří - protože o něj přestali pečovat. Berou vztah jako samozřejmost, jako danou jistotu - muž si myslí, že už se nemusí ženě dvořit, vyznávat jí lásku způsoby a jazykem, který je pro ni srozumitelným - a žena se časem přestane cítit milována.

I v manželství je třeba žít podle určitého řádu, vyhradit si pravidelně čas sami pro sebe a svou lásku. Pečovat vědomě o svou lásku. Tedy obrazně řečeno - přikládat na oheň, aby stále hořel.

To nezachráníš nějakým příležitostným vyznáváním lásky do telefonu!
K setkání s milovaným musí člověk vyzdobit své srdce.

Nejinak je tomu ve vztahu Člověk - Bůh.

Tvrdit, že to všechno přichází v životě jaksi samo a bez námahy, bez snažení (protože ti Bůh prý vyměnil srdce), je jako přihlásit se na olympiádu a bez předchozího tréningu si myslet, že hned vyhraji první místo!
Dobře tento problém vysvětluje Antonie de Saint Exupery v rozhovoru malého prince s liškou:

Honím slepice a lidé honí mne. Všechny slepice jsou si navzájem podobné a také lidé jsou si podobní. Trochu se proto nudím.
Ale když si mě ochočíš, bude můj život jakoby prozářen sluncem. Poznám zvuk kroků, který bude jiný, než všechny ostatní. Ostatní kroky mě zahánějí pod zem. Ale tvůj krok mě jako hudba vyláká z doupěte. A pak, podívej se! Vidíš tamhleta obilná pole? Nejím chléb. Obilí je pro mne zbytečné. Obilná pole mi nic nepřipomínají. A to je smutné.
Ale ty máš zlaté vlasy. Bude to opravdu nádherné, kydž si mě ochočíš. Zlaté obilí mi tě bude připomínat. A já budu milovat šumění větru v obilí.....
"Ochoč si mě, prosím!" řekla.
.......
Musíš být hodně trpělivý.... Sedneš si nejprve kousek ode mne, takhle do trávy. Já se budu na tebe po očku dívat, ale ty nebudeš nic říkat. Řeč je pramenem nedorozumění. Každý den si však budeš moci sednout trochu blíž....
Druhý den přišel malý princ zas.
"Bylo by lépe, kdybys přicházel vždycky ve stejnou hodinu," řekla liška. Přijdeš - li například ve čtyři hodiny odpoledne, již od tří hodin budu šťastná. Čím více čas pokročí, tím budu šťastnější. Ve čtyři hodiny budu už rozechvělá a neklidná; objevím cenu štěstí!
Ale budeš - li přicházet v různou dobu, nebudu nikdy vědět, v kterou hodinu vyzdobit své srdce ....
Je třeba zachovávat řád."

"Co to je řád?" řekl malý princ.
"To je také něco moc zapomenutého," odpověděla liška, "to, co odlišuje jeden den od druhého, jednu hodinu od druhé. Moji lovci například zachovávají také řád. Tančí každý čtvrtek s děvčaty z vesnice. Každý čtvrtek je tedy nádherný den! Jdu na procházku až do vinice. Kdyby lovci tančili kdykoliv, všechny dny by se podobaly jeden druhému a neměla bych vůbec prázdniny
.....


]


Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pondělí, 26. březen 2018 @ 11:27:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko, pevnost a trvalost jakéhokoliv vztahu (Bůh lidi, práce), není o tom jak tento vztah ty sám opečováváš, není o tom jak v sobě sebezapíráním nutíš do vztahu. 
Jakýkoliv vztah vyhoří pouze a jenom na tom, že to co vytvářelo vazby vztahu nebylo od Boha, anebo to přestalo být boží vůlí. Co je od Boha to ve vztahu přetrvá.

Můžeš po léta úspěšně vykonávat nějakou profesionální činnost a najednou zničehožnic vyhoříš jelikož boží vůlí je, abys dělal něco jiného. A pokud máš s Bohem pevný vztah, Jeho vůli v pravdě Ducha poznáš, tak zase to co nově děláš je požehnané a dobré.
U vztahu s živými bytostmi je u Boha prioritou nerozlučovat a vytvářet vztahy trvalého charakteru. Přesto někdy vztahy vyhoří, a je to vždy když to co vztah spojuje není od Boha. Oko, i kdyby ses na hlavu postavil, to čím Bůh trvale spojuje vztahy, ty nemáš, mít nebudeš, proto ani dát to nemůžeš, natož trvalou pevnost svou snahou a silou v sobě budovat. To je vysloveně boží parketa, a jediné co stačí, je plně Bohu důvěřovat, že do vztahu vždy dává to, co je třeba. 
Každý vztah se je živý a vyvíjí se. Nechtěj mi namluvit, že ta tvoje stagnující sebedrezura stíhá reagovat na okamžité duchovní potřeby vztahu. To bys do toho Bohu těžce fušoval! 
Oko, to tvoje sebebudování je k ničemu! Je to jenom tvoje lidská snaha o odvrácení nevyhnutelného. Ve vztahu a přijímání toho co Bůh neustále vztahu dává potřebuješ okamžité vnímání pravdy Ducha, pravdy která tě uschopní přijmout to, co nyní a právě teď Bůh pro další život vztahu dává. Pravdy která ti OKAMŽITĚ umožní a uschopní tě ihned reagovat na potřeby vyvíjejícího se vztahu. Ta tvoje stagnující sebedrezůra je na to příliš těžkopádná abys mohl okamžitě reagovat na potřeby vztahu. To co ty popisuješ dobře znám. V minulosti tato tvoje sebedrezura byla v rodinách hodně rozšířená. Nikdy však nevede ke vytvoření živého vztahu, vždy vede ke vztahu plného despotismu. To co zde ty Oko popisuješ je příčinou despotismu v řk vztazích. Kázeň, řád, sebezapírání, nucení se do vztahu. Láska na rozkaz! Bohu díky je takových vztahů co spojuje despotismus již poskrovnu.

No abys to nevykládal jak je u tebe zvykem špatně. Kázeň, řád, sebezapírání jsou nedílnou součástí života kristovců. Jenom si musíš uvědomit, že sebezapírání musí vycházet z lásky, a ne jak to děláš ty, sebezapíráním lásku vytvářet a udržovat. To je přímo odporné!

Zapamatuj si Oko!

MILUJEME A PROTO SE SEBEZAPÍRÁME- NEZAPÍRÁME SE PROTO ABYCHOM MILOVALI!
]


Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 26. březen 2018 @ 18:58:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
K tomu, abys pochopil určité věci je třeba, aby bylo lidské srdce disponováno Bohem je pochopit.

  To mi povídej, Stando. To ti tu přece píšu od začátku. To je moje niterná zkušenost, základní životní zkušenost, o které svědčíme stále dokola.


Tehdy to zjevně pro mě vyznáním lásky ještě nebylo. 

  Tedy, jestli ti dobře, rozumím, tehdy jsi miloval Boha, ale růženec pro tebe nebyl vyznáním lásky? 

  Nebo jsi tehdy ani Boha nemiloval?


To nezachráníš nějakým příležitostným vyznáváním lásky do telefonu!

  Jejej, to by mne ani nenapadlo.

  Ani by mne ale nenapadlo vyrábět si lásku k někomu jinému opakováním slov a ještě k tomu básniček, co se ani pořádně nerýmujou.


Tvrdit, že to všechno přichází v životě jaksi samo a bez námahy, bez snažení (protože ti Bůh prý vyměnil srdce), je jako přihlásit se na olympiádu a bez předchozího tréningu si myslet, že hned vyhraji první místo!

  A vymýšlet nesmyslné nesmysly a sám sobě si tím oponovat je dost podobná činnost ;-)

  Ale je možné, že při tvých vzájemných opozicích sama sobě v diskuzi proti tvým vlastním myšlenkám jednou sám nad sebou vyhraješ a porazíš se. Pak doporučuji toho poraženého Standu pohřbít, aby nežil společně s tím, co vyhrál.


Dobře tento problém vysvětluje Antonie de Saint Exupery v rozhovoru malého prince s liškou

  Docela jinak je tomu ve vztahu člověk a Bůh. 

  Ten nefunguje, jako když si člověk ochočuje zviřátko nebo jako když nabušený kulturista machruje svaly.

  Vztah člověka a Boha je jako v rodině, jako vztah dítěte a otce. Zpočátku je to jako když se narodí miminko: To miminko ani pořádně neumí mluvit, jen žvatlá. Svaly taky nemá žádné, a ani je nepotřebuje, protože ho nosí rodiče. Ani k machrování svaly nepotřebuje. Ani duševně na tom není kdovíjak, je to miminko rádo, když si dokáže strčit do pusy palec od nohy, to už je jeho vrcholový výkon. Ale to miminko má srdce - docela celé srdce, které je schopné vnímat lásku rodičů. A ta láska, tak je tam daleko, daleko před tím, než se miminko narodí.

  Toník
]


Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 27. březen 2018 @ 08:40:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Tehdy to zjevně pro mě vyznáním lásky ještě nebylo.
Tedy, jestli ti dobře, rozumím, tehdy jsi miloval Boha, ale růženec pro tebe nebyl vyznáním lásky?"...


Myslím, že kdybys mi rozumět chtěl, tak bys mi rozuměl - a neptal se pořád na věci způsobem jako dement.

Tedy má odpověď:
Moje srdce bylo tehdy ještě malé, nezbudované a růženec byl pro ně příliš velkým soustem.
Vždyť píši, že růženec je jedním z vrcholů křesťanské modlitby, do kterého třeba nejdříve duchovně dorůst!

..."Vztah člověka a Boha je jako v rodině, jako vztah dítěte a otce. Zpočátku je to jako když se narodí miminko: To miminko ani pořádně neumí mluvit, jen žvatlá. Svaly taky nemá žádné, a ani je nepotřebuje, protože ho nosí rodiče. Ani k machrování svaly nepotřebuje. Ani duševně na tom není kdovíjak, je to miminko rádo, když si dokáže strčit do pusy palec od nohy, to už je jeho vrcholový výkon. Ale to miminko má srdce - docela celé srdce, které je schopné vnímat lásku rodičů. A ta láska, tak je tam daleko, daleko před tím, než se miminko narodí."...


Ani ti nevadí, že jeden mluvíme o voze a druhý o koze?
Já hovořil o vztahu člověk - Bůh, ty vlastně popisuješ vztah nebeského Otce k nám. Ten tu byl už od okamžiku našeho početí. Ale náš vztah k Bohu - ten se vyvíjí, roste, sílí - podobně jako svaly našeho těla.

Tedy evidentně jak u koho!
Někdo o tom zatím jen mluví a realita schází - "svaly" nikde....


]


Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 27. březen 2018 @ 18:51:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Myslím, že kdybys mi rozumět chtěl, tak bys mi rozuměl - a neptal se pořád na věci způsobem jako dement. 

  Myslím, že kdybys chtěl opravdu vysvětlit situaci, tak jednoduše odpovíš na otázky místo osobních útoků.

  A teď je tvoje srdce "velké", už není "malé"?

  Co prakticky znamená "malé srdce" případně "velké srdce"? Hledal jsem ten pojem "malé srdce", ale nenašel. Ani jsem v životě neslyšel ten pojem. Má to "malé srdce" a "velké srdce" nějaký praktický, reálný dosah do běžného života?


Ani ti nevadí, že jeden mluvíme o voze a druhý o koze?

  Dobrý postřeh! 

  Nevadí. Proč by mi to vadilo? Žijeme každý něco jiného, ty popisuješ tvůj život, já zase můj. 

  Já mluvím o vztahu člověka a Boha a ty taky mluvíš o vztahu člověka a Boha a každý přitom mluvíme o něčem docela jiném. Nevadí mi, že žijeme různé věci.

  Ty mluvíš o vztahu, který je podobný jako když si člověk ochočuje zvířátko, když se spolu schází v pravidelný čas nebo jako když kulturista zesiluje své svaly a když nezesiluje nemá čím machrovat.

  Já mluvím o vztahu, který je podobný tomu, když se narodí očekávané miminko do rodiny, dítě zažívá a žije vztah odmalička, zažívá lásku rodičů stále. Z té lásky se učí a rodiče ho vychovávají. Takový vztah se vyvíjí a roste - podobně, jako roste miminko.


Někdo o tom zatím jen mluví a realita schází - "svaly" nikde....

  To budeš asi ty? 

  Díky za osobní svědectví z tvé situace. Pokud si vzpomínám, jsi tu zdaleka jediný, kdo tu stále dokola mluví o svalech. Netušil jsem, že o nich jen mluvíš. Teda ještě pozorovatelnik tu machroval svaly stejně často, jako ty.

  Já to mám tak, že svaly a vůbec síla člověka mi nikdy nic moc neříkaly a proto o nich moc nemluvím. Mám radši matematiku, fyziku, přírodní vědy, inteligenci, moudrost, více než hrubou sílu. Když potřebuji sílu, vezmu si třeba bagr. A i v duchovním světě mám radši dynamit, než lidské svaly.

  Tonik


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - I (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Úterý, 27. březen 2018 @ 19:15:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
  Nevadí. Proč by mi to vadilo? Žijeme každý něco jiného, ty popisuješ tvůj život, já zase můj. 

  Já mluvím o vztahu člověka a Boha a ty taky mluvíš o vztahu člověka a Boha a každý přitom mluvíme o něčem docela jiném. Nevadí mi, že žijeme různé věci.

  Ty mluvíš o vztahu, který je podobný jako když si člověk ochočuje zvířátko, když se spolu schází v pravidelný čas nebo jako když kulturista zesiluje své svaly a když nezesiluje nemá čím machrovat.

  Já mluvím o vztahu, který je podobný tomu, když se narodí očekávané miminko do rodiny, dítě zažívá a žije vztah odmalička, zažívá lásku rodičů stále. Z té lásky se učí a rodiče ho vychovávají. Takový vztah se vyvíjí a roste - podobně, jako roste miminko.Moc hezky a hlavně názorně vyjádřené!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - I (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 27. březen 2018 @ 19:49:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Ty mluvíš o vztahu, který je podobný jako když si člověk ochočuje zvířátko, když se spolu schází v pravidelný čas nebo jako když kulturista zesiluje své svaly a když nezesiluje nemá čím machrovat.

  Já mluvím o vztahu, který je podobný tomu, když se narodí očekávané miminko do rodiny, dítě zažívá a žije vztah odmalička, zažívá lásku rodičů stále. Z té lásky se učí a rodiče ho vychovávají. Takový vztah se vyvíjí a roste - podobně, jako roste miminko."...Úryvek z "malého prince" jsem ti uvedl jako názornou ukázku důležitosti řádu v životě. Ale ty jsi si z toho vybral jen to nepodstatné, povrchní. Také o svalech jsem mluvil jako o podobenství o věcech duchovních (o budování srdce křesťana, o kterém hovoří i apoštolové), které fungují podobně, jako  funguje život v tomto hmotném světě. Proto je možno uvádět podobenství - příklady z našeho světa.

A když už mluvíš o miminku a jeho vývoji, tak se zkus zeptat své ženy, zda miminka nevyžadují řád, život v řádu. Snad ti to vysvětlí ona, jak je to s řádem v životě a v růstu vztahu mezi dítětem a matkou..


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Úterý, 27. březen 2018 @ 19:58:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 když už mluvíš o miminku a jeho vývoji, tak se zkus zeptat své ženy, zda miminka nevyžadují řád, život v řádu. Snad ti to vysvětlí ona, jak je to s řádem v životě a v růstu vztahu mezi dítětem a matkou..

Jestli teda můžu něco k tomu. Přecejen, nějaké to mimi už jsem odchovala):)
Ano, řád je dobrá věc, prospěšná. Ale není to dítě, které řád nastoluje. 
O tom, co kdy jak - rozhoduje rodič. On ví lépe, než to mimino, co mu prospívá. A dítě musí poslouchat:) a respektovat rodičovský řád. 
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského s (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 27. březen 2018 @ 20:05:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, to bych chtěl vidět, jak miminku


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského s (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 27. březen 2018 @ 20:07:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak miminku vnucuješ svůj řád, kdy má jíst či kdy má spát.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidské (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Úterý, 27. březen 2018 @ 20:26:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
:):)
Prostě ho ukládáš v pravidelném čase, a jí taky v pravidelném čase, a koupe se v určitou hodinu a pak usne rád:) samozřejmě po něčem dobrém:) a v náručí:) 
a předtím mu zazpíváš ukolébavku, staršímu pohádku (velmi často jednu a tutéž večer co večer - a stejnými slovy, ..pozor! neměnit pořadí vět:).)ono to starší mimi, batole, už to opravuje:) 
 A když se necítí v pohodě, zavolá (tedy - zakňourá, nebo zabrečí) a chlácholivá náruč se najde..:) Je vždy s ním, jak brzy "zjistí"..
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování li (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Úterý, 27. březen 2018 @ 21:04:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko je takové zvláštní a mimo mimořádné miminko. Sám sebe sebeprsně nakojí, uloží se do fusaku, naočkuje se proti obrně, utiší sám sebe svým vlastním konejšivým hlasem, ubalí si přebalí si pampersku, a buduje se v řádu k lásce, neb sebe sama maje na výplatní pásce. 
Řád pro něho mateřským mlékem, no a jaké má vyvinuté svaly, jenž mu stachanovskou sílu daly, obzvlášť u jazyku. Zedníkem sebestavitelem od porodu jest, narodil se s cihlou v ruce. No překrásné miminko, něco mezi pakoněm a neadrtálcem. 

Ahoj Meduňko. Okova tvrzení, výkruty a veletoče zašly již do absurdity. Paradoxní je, že zde chce vysvětlovat modlitbu, a přitom nedokáže ani popsat společnou katolickou růžencovou modloslužbu. Je to modloslužebník teoretik. Špatný teoretik. Čím dál více si uvědomuji, že není praktikujícím katolíkem, ale pouze svátečním. Tipl bych ho na "kůrovce". Kůrovci jsou nalezení nahoře u varhan, kde mají svůj stálý flek, a náležitý teoretický rozhled. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 27. březen 2018 @ 23:34:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
o budování srdce křesťana, o kterém hovoří i apoštolové

  Kde?

Úryvek z "malého prince" jsem ti uvedl jako názornou ukázku důležitosti řádu v životě.

  Důležitost řádu v životě chápu. 

  Nepotřebuji ale řád k tomu, abych měl někoho rád, abych někomu poděkoval nebo mu vyznal lásku.


A když už mluvíš o miminku a jeho vývoji, tak se zkus zeptat své ženy, zda miminka nevyžadují řád, život v řádu. Snad ti to vysvětlí ona, jak je to s řádem v životě a v růstu vztahu mezi dítětem a matkou..

  Dobrej joke. 

  Stando, jestli Cizince něco schází, tak je to řád. A to zvláště s miminky. A že už jsme těch miminek měli docela dost. ;-) 

  A jestli jsme někdy s našimi miminky chtěli něčeho dosáhnout, tak je dostat ze řádu světa, z otroctví, kterému je tenhle svět poddán. Aby nebyli další nevolníci pro korporace. Což se nám teda povedlo za ta léta až dost. Zrovna teď hledáme pro jedno naše dítě školu, jejímž cílem není donutit žáky sedět co nejvíce hodin na jednom místě, udělat co nejméně chyb a co nejméně zlobit. A jednu takovou jsme našli.

  Jak je to s růstem vztahu mezi dítětem a rodiči, to vysvětlovat nepotřebuji - zažil jsem to z obou stran. Rozhodně to nijak nesouviselo se svaly a cvičením, natož s nějakým machrováním, ani s řádem. To si nech spíše od manželky vysvětlit ty, jestli si miminko vytváří vztah s rodiči těžkým cvičením a svaly, aby pak machrovalo "já jsem si vyrobilo cvičením vztah k rodičům".

  Toník]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského s (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 28. březen 2018 @ 10:08:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..." Nepotřebuji ale řád k tomu, abych měl někoho rád, abych někomu poděkoval nebo mu vyznal lásku."...

K čemu ty řád potřebuješ či nikoli, je nyní zcela vedlejší.


Já hovořil o nutnosti přítomnosti řádu při budování lidského srdce.

Vy jste se mi za to prakticky vysmáli. A nyní kličkuješ, uhýbáš.

..." jestli si miminko vytváří vztah s rodiči"...

Miminko si vytváří vztah s rodiči společným životem s rodiči - nijak jinak. I o tom se můžeš dočíst v "malém princi".


Malý princ odběhl se znovu podívet na růže.
"Vy se té mé růži vůbec nepodobáte, vy ještě nic nejste" řekl jim. "Nikdo si vás neochočil a vy jste si nikoho neochočily. Jste takové, jako byla má liška. Byla to jen liška, podobná staticícům jiných lišek. Ale stala se z ní má přítelkyně a teď je pro mne jediná na světě."
A růže byly celé zaražené.
"Jste krásné, ale jste prázdné." pokračoval. "Není možné pro vás umřít. Pravda, o mé růži by si obyčejný chodec myslel, že se vám podobá. Ale ona jediná je důležitější než vy všechny, protože právě ji jsem zaléval. Protože jsem ji dával pod poklop. Protože jsem ji chránil zástěnou.. Protože jsem jí pozabíjel housenky (kromě dvou nebo tří, z kterých budou motýli). Protože právě ji jsem poslouchal, jak naříkala, nebo se chlubila, nebo dokonce někdy mlčela. Protože je to má růže."

A vrátil se k lišce. 
"Sbohem ...," řekl.
"Sbohem." řekla liška. "Tady je to mé tajemství, úplně prostinké: správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné."

...
A pro ten čas, který jsi své růži věnoval, je ta tvá růže tak důležitá
.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidské (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 28. březen 2018 @ 10:44:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

o budování srdce křesťana, o kterém hovoří i apoštolové


Oko, rozvíjíš tady nějaké "učení" o budování srdce křesťana.

Mohl bys dát odkaz na to učení v učení apoštolů ?  Co máš na mysli, když říkáš, že o tom budování hovoří i apoštolové ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidské (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 28. březen 2018 @ 19:31:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Vy jste se mi za to prakticky vysmáli. A nyní kličkuješ, uhýbáš.

  Já jsem se ti někde vysmál? Kde, prosím tě?

  A kličkuji, uhýbám? V čem prosím tě?

  Ty popisuješ tvůj život. Já ti tvůj život neberu - pokud si chceš budovat srdce, aby bylo "větší", tak si ho buduj. Pokud k tomu potřebuješ řád, nastav si k tomu řád. To je tvoje věc. Je i tvoje věc, co si do toho "většího srdce" nandáš.

  Já tvůj život nežiji. Zase popisuji ten svůj. Liší se od tvého života a tvých postojů velmi podstatně - tak jako ostatně v mnoha postojích, nejen v tomto postoji ke vztahům.


Miminko si vytváří vztah s rodiči společným životem s rodiči - nijak jinak. I o tom se můžeš dočíst v "malém princi".

  Stando, malý princ byla hrozná knížka, hrozné postoje. Teď se to tam tedy určitě nedočtu, protože jí číst nebudu.

  S dětmi to není, jako když se ochočí zviřátko. Dítě miluje od začátku, od začátku má vztah, stejně tak rodiče. Když dítě nemá kam upřít svou lásku, těžce strádá. Musíš to dítě oddělit od rodičů, aby vztah nemělo. Vztah je jeho přirozeností.

  A i se sourozenci je to tak. Třeba Cizinka - ta má ségru. Když bylo Cizince 2 měsíce, rozdělila je železná opona. Se ségrou se neviděly 45 let. Potkaly se teď nedávno: Zajímavé je vidět. Stejně se pohybují, stejně se smějí a to stejným věcem, stejně mluví, mají stejné názory. Jako kdyby se neviděly od včera. Mají totiž stejné DNA. Jsou jedna rodina. Patří k sobě. V tom je ten vztah. Žily celý život každá jinde, na opačném konci světa, přes 10000km daleko - přesto se nemusí vzájemně ochočovat. Nemusí sama sebe cvičit, aby k sobě měly vztah.

  Podobné je to v Boží rodině - o tom jsem ti taky psal článek.

  Toník


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování li (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 29. březen 2018 @ 08:49:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Pokud k tomu potřebuješ řád, nastav si k tomu řád...."...


Řád má svůj původ ve Stvořiteli. On stvořil člověka pro život v řádu (Je to takový "návod k použití výrobku").
Já si řád nijak nenastavuji, dokonce ani nevytvářím - mohu ho spíš jen objevit, odhalit - a respektovat, ztotožnit se s řádem. Objevit a žít podle Božího řádu.
Žít v řádu vyžaduje ovšem vynaložit úsilí - to je součástí podstaty tohoto řádu.

Opakem řádu je neřád.
Ten nevyžaduje žádné úsilí, nevyžaduje nic. Staví na piedestal lidské ego. Člověk si v něm sám určuje, co je pro něho dobré a co zlé.
..."  Stando, malý princ byla hrozná knížka, hrozné postoje."...

Takto generalizovat lze o čemkoli a nebude to stejně pravda. Právě toto říkal Pozorovatelník i o Bibli!

Tedy nekličkuješ? Co konkrétně bylo tak hrozného na textu, který jsem ti z ní vypsal?

Na příkladu podobenství se zvířaty hovoří zde autor vlastně o vztazích našich, lidských.
Je to zcela běžná literální forma, např. u bajek.
..."Dítě miluje od začátku, od začátku má vztah, stejně tak rodiče."...

Dítě má vztah hlavně s matkou (s kterou strávilo čas devět měsíců nepřetržitého společenství) - vztahu s otcem se musí naučit víceméně až po narození (společným trávením času - podobně i jeho otec (i když se na dítě devět měsíců těšil) se své otcovské roli musí teprve učit, budovat svůj vztah k dítěti společně strávenými chvílemi. A podobně je to se vztahy s prarodiči, se vztahy se sourozenci a pod. I když je dítě třeba s prarodiči rodina (podobné DNA), není to nic platné, pokud oni bydlí daleko a dítě nemá příležitost společným prožíváním času si k nim vybudovat vztah - budou to pro něho cizí lidé. Našemu Šimonkovi je šest měsíců a vidím ho tak třikrát do týdne. Nestačí to, jsem pro něho oproti jeho rodičům, kteří jsou s ním nepřetržitě, stále ještě cizí člověk. DNA sem, DNA tam.

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budován (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 29. březen 2018 @ 09:56:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Celou dobu tady píšes o tom, jak svými svaly, svým cvikem, zedničením, svym nucením se k modlitbě, se buduješ ve tvém životnímu řádu, a nyní u tebe následuje vývrtka a tvrdiš, že si řad nenastavuješ ani nevytváříš.
Zamotal ses do toho, tak u tebe následují obvyklé výkruty a veletoče.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budován (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 29. březen 2018 @ 19:32:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Řád má svůj původ ve Stvořiteli. On stvořil člověka pro život v řádu (Je to takový "návod k použití výrobku"). 

  Souhlas, rozumím. V tomto se shodneme.


Opakem řádu je neřád. Ten nevyžaduje žádné úsilí, nevyžaduje nic. Staví na piedestal lidské ego. Člověk si v něm sám určuje, co je pro něho dobré a co zlé.

  V tomto se neshodneme. 

  Neřád vyžaduje mnohem větší úsilí, než řád. Je mnohem nákladnější. Člověk, který žije v neřádu, bez Božího řádu, je na tom mnohem hůže s vynaložením mnohem většího úsilí. 


Tedy nekličkuješ?

  Stando, tobě jsem položil jednoduchou otázku k tématu článku, k tomu, co jsi psal. Už prošlo asi dvacet příspěvků a ještě jsi neodpověděl. Tomu říkám kličkování.

  V čem kličkuji já? Pokud kličkuji, napiš mi to v čem. Konkrétně.


Co konkrétně bylo tak hrozného na textu, který jsem ti z ní vypsal?

  Například ty vztahy vyráběné ochočováním.


Dítě má vztah hlavně s matkou (s kterou strávilo čas devět měsíců nepřetržitého společenství) - vztahu s otcem se musí naučit víceméně až po narození (společným trávením času - podobně i jeho otec (i když se na dítě devět měsíců těšil) se své otcovské roli musí teprve učit, budovat svůj vztah k dítěti společně strávenými chvílemi.

  No, po narození miminka už je trochu pozdě, ale ne úplně pozdě. Jsou otcové, kteří mají vztah až po narození miminka, jsou i otcové, co ho nemají vůbec. To ale není normální.

  Já ale psal spíše o normální rodině, kde se otec těší z miminka daleko před tím, než se vůbec miminko narodí, mluví na něj, stejně jako jeho maminka a když se miminko narodí, už dávno zná hlas otce a reaguje na něj. Pokud je to druhé, třetí, čtvrté či páté miminko, nemusí se už otec tolik učit.

  Stejné je to v nebeském království: Bůh se nemusí učit vztahu ke svým dětem. Ani dítě se nemusí učit vztahu ke svému otci, matce. Je to přirozenost miminka, přirozenost rodičů, mít spolu vztah.

  Čemu se člověk musí učit je to, když takový vztah schází - to se pak musí učit hodně, hodně těžce.


 Nestačí to, jsem pro něho oproti jeho rodičům, kteří jsou s ním nepřetržitě, stále ještě cizí člověk. 

  No, a tak je to i v nebeském království, kde Bůh je se svými dětmi nepřetržitě. A Boží děti si nevyrábí vztah s Bohem svým snažením a trénováním.

  Toník


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu bud (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 30. březen 2018 @ 14:19:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..." No, po narození miminka už je trochu pozdě, ale ne úplně pozdě. "...

My se ale nebavíme o otcovském vztahu Bůh - člověk, nýbrž o vztahu miminka vůči svému tátovi. Tento vztah se vytváří až ve chvílích společného života. Táta má totiž oproti miminku náskok devíti měsíců, kdy se může na miminko připravovat, budovat si vztah. Miminko do doby svého narození nemá o existenci svého táty žádné ponětí.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 30. březen 2018 @ 23:25:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Miminko do doby svého narození nemá o existenci svého táty žádné ponětí.

  Psal si tu často o životě v omylech, zkus si o tématu něco zjistit. 

  I v běžném životě má samozřejmě mimiko o svém tátovi ponětí - z jeho slova. Pokud na něj táta mluví. Což je běžná praxe u normálních tatínků.

  Což je úplně stejné, jako při duchovním narození - tam má miminko o svém tátovi ponětí z jeho slova.

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu bud (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 30. březen 2018 @ 14:23:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..." Bůh se nemusí učit vztahu ke svým dětem. .... Ani dítě se nemusí učit vztahu ke svému otci, matce."...

Snad si uvědomuješ tu rafinovanou demagogii: Bůh se skutečně nemusí učit vztahu ke svým dětem, miluje každého člověka dokonale - děti Boží se ale teprve musí učit svému vztahu k Bohu - musí teprve  růst ve vztahu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pátek, 30. březen 2018 @ 15:14:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

》Bůh se skutečně nemusí učit vztahu ke svým dětem, miluje každého člověka dokonale - děti Boží se ale teprve musí učit svému vztahu k Bohu - musí teprve  růst ve vztahu. 《 Promiňte, ale to je dost nepřesné vyjádření. Mít s někým vztah nebo klidně i k někomu má nějakou příčinu. Bůh, který má vztah naprosto stejný ke všem, by byl Bohem neosobním. Miluje sice všechny, ale všechny osobně. Proto se také Bůh učí, co to obnáší mít vztah s člověkem, ale nikdo ho nemusí, ba ani nemůže učit, co to pro Něho obnáší mít vztah k lidstvu a k jednotlivcům. Člověk nabývá vztahy s Bohem i lidmi, dokonce i k neživým věcem a učí se, co vztahy obnášejí. Proto se také vztahy mezi lidmi i mezi Bohem a člověkem vyvíjejí, tak jako se vyvíjí jak otec tak i syn. Bůh je Živý, člověk je živý, proto i jejich vzájemný vztah je živý. Jen neživé předměty se nevyvíjí a vztah k nim je závislý pouze na člověku a na tom, jak s neživým předmětem nakládá nebo ho přetváří podle své potřeby.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 30. březen 2018 @ 23:35:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Snad si uvědomuješ tu rafinovanou demagogii: Bůh se skutečně nemusí učit vztahu ke svým dětem, miluje každého člověka dokonale - děti Boží se ale teprve musí učit svému vztahu k Bohu - musí teprve  růst ve vztahu.

  Nevím, jakou demagogii sis vymyslel.

  Popisuji ti život v normální rodině. Tam se miminko narodí a žije s rodiči. Vztah v rodině vychází ze vztahu rodičů navzájem a vztahu k dítěti. Mít vztah je pak přirozenost dítěte. Je tak nastavené. Má vztah s rodiči od začátku, dokonce ještě než se narodí. 

  Tak je to i v Boží rodině. Za mne se například křesťané modlili daleko před tím, než jsem se narodil z ducha. Mnoho měsíců před tím, než jsem se znovuzrodil, už mne měli někteří lidé v srdci a modlili se za mne. Stejně tak to máme s dalšími lidi - přicházejí, svědčíme jim, modlíme se za ně, máme je v srdci. 

  Stejně tak Bůh - dávno před tím, než jsem se narodil znovu, než jsem činil pokání, než jsem vůbec věděl, že existuje nějaké pokání či evangelium, dávno před tím Bůh připravoval můj život, plánoval, vedl mne. Dávno před tím, než jsem se stal křesťanem, mne měl v srdci.

  Když jsem se stal křesťanem, byl vztah k Bohu mojí přirozeností. Musel jsem se učit hodně věcí, ale rozhodně jsem se nemusel učit vztah s Bohem. Tak jako jsem se jako dítě nemusel učit vztah s rodiči, tak jako jsem svoje tělo nemusel učit, jak má růst, tak jsem se nemusel učit vztah s Bohem. Vztah s Bohem je přirozenost toho nového stvoření. A žádné svaly ani machrování lidskou silou u toho nebylo a nebylo potřeba.

  Klidně to pro tebe může být demagogie - to už je tvoje věc. Já ti jen popisuji rozdíl mezi tím co žiješ ty a co já. A to ať už v rodině přirozené, tak v té duchovní.

  Tonik

  

  ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského s (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 28. březen 2018 @ 10:20:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

o budování srdce křesťana, o kterém hovoří i apoštolové


Oko, rozvíjíš tady nějaké "učení" o budování srdce křesťana.

Mohl bys dát odkaz na to učení v učení apoštolů ?  Co máš na mysli, když říkáš, že o tom budování hovoří i apoštolové ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidské (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 29. březen 2018 @ 08:18:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Oko, rozvíjíš tady nějaké "učení" o budování srdce křesťana."...


(Ef 2,20-22)
Byli jste postaveni na základ apoštolů a proroků, zatímco úhelným kamenem je sám Ježíš Kristus,
v němž se celá stavba spojuje a roste ve svatý chrám v Pánu,
v němž se i vy společně budujete, abyste byli Božím příbytkem v Duchu.Kdyby sis zkusil nejdříve přečíst ten článek, neptal by ses takto. Evidentně jsi ho nečetl. To je pak těžká diskuse.


(1P 2,1-9)
Odložte tedy každou špatnost a každou lest, pokrytectví, závist a každou pomluvu a jako novorozené děti mějte touhu po nefalšovaném mléku Božího slova, abyste jím vyrostli k záchraně, jestliže jste vskutku okusili, že Pán je dobrý. Když přicházíte k němu, kameni živému, jenž byl od lidí zavržen, ale před Bohem je vyvolený, vzácný, i vy sami jako živé kameny jste budováni jako duchovní dům ve svaté kněžstvo, abyste přinášeli duchovní oběti, příjemné Bohu skrze Ježíše Krista. Proto stojí v Písmu: ‚Hle, kladu na Siónu kámen úhelný, vyvolený, vzácný; kdo v něj věří, jistě nebude zahanben.‘ Vám tedy, kteří věříte, je vzácností, ale nevěřícím je to ‚kámen, který stavitelé zavrhli; ten se stal kamenem úhelným ‘ a ‚kamenem úrazu a skálou pohoršení‘. Ti narážejí, protože jsou neposlušni slova; k tomu také byli určeni. Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k Božímu vlastnictví, abyste rozhlásili mocné skutky ‘ toho, jenž vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla ...
Schválně - zkus si zadat do konkordance slovo "budujte".


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování li (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 29. březen 2018 @ 08:32:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A ty dobře čteš Oko?
Je snad psáno budejete se, sebebudujete se? Je psáno jste budováni (někým) ve svaté kněžstvo k přinášení duchovních obětí Bohu.

A nyní tě ty sebebudovateli chytnu do vaší vlastní římskokatolické pasti!

Oko, ty jsi kněz? Oko ty můžeš být podle řkc knězem? Oko. tvoje budování spěje k tomu abys byl knězem přinášející Bohu oběti??


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budován (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 29. březen 2018 @ 09:07:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
1Te 5:11:Proto se navzájem povzbuzujte a budujte jeden druhého, jak to již činíte.

Ju 1:20:Vy však, milovaní, budujte se ve své nejsvětější víře, modlete se v Duchu Svatém,
Kněžský úřad obecného kněžství má úplně každý křesťan bez výjimky.


(Žd 13,15-16)
Skrze něj tedy přinášejme Bohu neustále oběť chvály, to jest ovoce rtů, vyznávajících jeho jméno.
Nezapomínejte však na dobročinnost a sdílení se, neboť takové oběti jsou Bohu příjemné.


Samozřejmě. že každý křesťan je povolán k tomu, přinášet Bohu oběti svého života, námahy, oběti modliteb za potřebné bližní a pod. a doplňovat tak na svém těle, co zbývá do utrpení Krista pro církev.

Chceme - li mu totiž být podobní jednou ve vzkříšení, třeba mu už nyní být podoben i v přinášení našich obětí.

Dále má úplně každý křesťan úděl jak královský, tak i prorocký.

Královský - musí panovat předně sám nad sebou, nad svými sklony ke hříchu.

Prorocký - údělem proroka však není věštit budoucnost (co se stane), ale údělem skutečného proroka je zvěstovat Boží vůli. Ať vhod, či nevhod.

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu bud (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 29. březen 2018 @ 10:06:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No jistě Oko, a kde vidíš něco o tom, že ty sam se maš budovat svymi svaly, svou snahou, svou silou?? No kde to vidíš?? Čteš vůbec boží slovo které zde cituješ??

Neodpoivěděl jsi na otazku.

Vede tvoje budovaní k tomu, že jsi knězem??


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování li (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 29. březen 2018 @ 09:12:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Schválně - zkus si zadat do konkordance slovo "budujte".

  Stando, a zkusil sis to tam dát? Podíval ses do našeho učení, co se tam k tématu píše o budování? Tohle už jsem ti jednou citoval z písma.

  Hned první máš:

Šimon Petr řekl: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha.“ Ježíš mu na to řekl: „Blahoslavený jsi, Šimone Bar-Jona, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec, který je v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr, a na té skále vybuduji svou církev a brány podsvětí ji nepřemohou.

  Ježíš řekl Šimonovi: Ty jsi "Petr", to je "kámen". A řekl že na skále zbuduje svou církev. Všimni jsi, kdo je co: Kdo je zedník a buduje a kdo je ten stavební materiál.

  Tak je to v křesťanské církvi, v církvi Pána Ježíše. My nejsme ti zedníci, kdo "sami sebe budují" nebo "ze sami sebe něco budují". My jsme ti kameni.

Ef 2:20 :CSP  byli jste vybudováni na základě apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš,Ef 2:22 :CSP  v něm jste i vy všichni spolu budováni v Boží příbytek v Duchu.Ko 2:7 :CSP  zakořeněni a budováni v něm, upevňujte se ve víře, jak jste byli vyučeni, rozhojňujíce se v ní s děkováním.
1P 2:5 :CSP  i vy sami jako živé kameny jste budováni jako duchovní dům ve svaté kněžstvo, abyste přinášeli duchovní oběti, příjemné Bohu skrze Ježíše Krista.

  Všude je trpný rod. My "jsme budováni" či "jsme byli vybudováni". Je to proto, že já nejsem zedník. Jsem stavební kámen. Tak, jako Magdalena, jako ten Petr, jako Jakub, tak jako Pavel, Marie, Marta, a kdokoliv další z křesťanů.

  Pak tam je spousta veršů:

Ř 14:19 :CSP  A tak usilujme o to, co vede k pokoji, a o to, co slouží k společnému budování.Ř 15:2 :CSP  Každý z nás ať se snaží líbit bližnímu k jeho dobru, pro jeho budování.1K 8:1 :CSP  Pokud jde o maso obětované modlám, víme, že všichni máme poznání. Poznání činí člověka domýšlivým, ale láska buduje.1K 10:23 :CSP  ‚Všechno je dovoleno‘, ale ne všechno prospívá. ‚Všechno je dovoleno‘, ale ne všechno buduje.1K 14:3 :CSP  Kdo však prorokuje, mluví lidem k budování, povzbuzení a útěše.1K 14:12 :CSP  Tak i vy, poněvadž horlivě usilujete o duchovní projevy, snažte se, abyste se v nich rozhojňovali pro budování církve.1K 14:17 :CSP  Ty sice dobře děkuješ, ale ten druhý tím není budován.2K 10:8 :CSP  Vždyť i kdybych se sebevíc chlubil naší pravomocí, kterou nám Pán dal k vašemu budování, a ne k ničení, nebudu zahanben.2K 12:19 :CSP  Už dávno si myslíte, že se před vámi obhajujeme. Před Bohem v Kristu mluvíme, a to všechno, milovaní, pro vaše budování.2K 13:10 :CSP  Proto píšu tyto věci, dokud jsem nepřítomen, abych po svém příchodu nemusil jednat přísně podle pravomoci, kterou mi Pán dal k budování, a ne k ničení.
  Atd. 

  To je o vzájemném budování. 

  Ne že single jeden buduje sám sebe, jako by on byl stavba, jako je to v sobeckých náboženstvích, kde se člověk soustředí sám na sebe, buduje sám sebe, předělává sám sebe, bojuje sám za sebe a své spasení. Křesťanství je o vzájemnosti, vzájemném společenství. Není o singles. 

  Ta stavba, která je budována, není jeden single kámen, který buduje sám sebe jako ve vašem náboženství, ale buduje se z "kamenů". Z mnoha kamenů.


 


  Určitě jsou v písmu dvě místa o budování sama sebe:

1K 14:4 :CSP  Kdo mluví jazykem, buduje sám sebe, ale kdo prorokuje, buduje církev.Ju 1:20 :CSP  Vy však, milovaní, budujte se ve své nejsvětější víře, modlete se v Duchu Svatém.

  To je výjimka ze všech těch ostatních veršů. Je to speciální dar, který člověk dostává při křtu Duchem svatým - dar modlitby v jazyku, dar modlitby v Duchu svatém. Všechny ostatní  dary - proroctví, slovo poznání, moudrosti, zjevení, výklad jazyků, uzdravování, rozlišení duchů a další jsou ke společnému budování.
 
  Samozřejmě v daru modlitby v jazycích člověk nebuduje sám sebe svými schopnostmi, člověka buduje právě ten Boží dar.

  Toník
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budován (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 30. březen 2018 @ 09:12:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Všude je trpný rod. My "jsme budováni" či "jsme byli vybudováni". Je to proto, že já nejsem zedník. Jsem stavební kámen."...


To je v pořádku a spravedlivé.
Všude zdůrazňuji, že 99% práce na společném díle Boha a člověka udělá Bůh - jen slabé jedno procento dělá člověk. Ale to jedno procento je důležité proto, že jinak by se vůbec nejednalo o spolupráci!

Kdykoli tedy hovořím o lidské snaze, námaze, odříkání - vždycky jsem hluboko uvnitř toho jednoho procenta - protože ono je důležité, zda bude i těch dalších 99%!

Vůbec zde přitom nejde o "sebevybudování vlastními silami!"..."Samozřejmě v daru modlitby v jazycích člověk nebuduje sám sebe svými schopnostmi, člověka buduje právě ten Boží dar."...

Kterákoli modlitba dokáže člověka budovat - rozšiřovat jeho srdce, aby bylo vnímavější k Božímu hlasu.

(Ju 1,20)
Vy však, milovaní, budujte se ve své nejsvětější víře, modlete se v Duchu Svatém,A nejenom modlitbou, lidé se budují i sebezáporem, i dobrými skutky, láskou
.

(1 Kor 8,1)
Poznání činí člověka domýšlivým, ale láska buduje.Není tedy úplnou pravdou, že všude je jen trpný rod! (Je užitečné porovnat i jiné překlady, které trpný rod tak často nepoužívají, třeba kralické., nejenom ČSP - případně porovnat s řeckým originálem).
I my sami se totiž nepochybně budujeme (v tom jednom %) a máme tuto možnost.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu bud (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 30. březen 2018 @ 10:53:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano to se o tobě ví, to tvoje sebezáslužné jedno procento. A je to skutečně jenom to jedno procento? Ve tvých článcích se všechno to budovaní točí jenom kolem tebe! Kde popisuješ těch 99% božích zásluh??
Oko, ty když píšeš o svalnatém, stavitelském sebebudování se, píšeš z pozice 99% sebezáslužnosti! Prokazatelně! Na otázky co v tobě zbudoval Bůh, co v tobě proměnil, jak jsi s Ním v kontaktu, jaky máte spolu vztah, odpovídáš minimálně, vyhýbavě a někdy i antagonicky.

Prokazatelně zde překrucuješ a přehlížíš jasné infornace v božím slově, o tom že nás "někdo" buduje, a ne že se sebebudujeme. Používáš boží slovo jako argument pro to své 1%, a je to právě boží slovo, které tě usvědčuje, že jsi 99% sebebudovatel. A usvědčuje tě i tím, jak se k božímu slovu chováš. V božím slově je jasně a srozumitelně napsáno, že nás "někdo" buduje, a ty tam pro tu svou 99% zaslužnost vidiš jenom to tvoje pyšné a svalnaté sebebudování se, a až po mnoha upozorněních z naší strany na to, že nic takového v Písmu není, teprve až nyní přiznávaš, že tomu tak je.

Oko, skutečně ti někdy nepřijde divné, že vidíš v božích slově to co tam není? Že vnímáš boží slovo naruby? Kdybys byl 1% záslužník, připsal bys Bohu 99% zásluh, a Jeho slovu bys věřil a v Duchu pravdy rozuměl. Jenže ty jsi 99% záslužník, a Bohu připisuješ pouze 1%. Prokaztelně! A to podle toho, jak si pro tu svou silně nadpoloviční většinu předěláváš boží slovo k obrazu svému!

A pozor Oko! Těch tvÿch 99% sebebudovatelských zásluh nemusí byt 99%, ale může to být i rovnÿch 100%. Pokud nyní pokorně přiznaš, ze to co píšu v tomto komentáři je pravda, tak je to dobré, a ty nejsi 100% sebezaslužník, a pravda tě osvobodí. Pokud to nepřiznáš, tak jsi vynesl soud sám nad sebou.

Tady už ze tvě strany není co vysvětlovat! Prokazatelně se zde překrucuješ boží slovo. My kristovci to vidíme, a upozorňujeme tě na to. Nám to nevysvětluj. Je zde však "Někdo" kdo se bez našeho přičinění stal vykupitel, spasitelem, základem, stavitelem, budovatelem, prostředníkem.

Kdyby tě Staňo někdo nyní prenesl v čase zpatky před Krista na kříži, dokázal bys Mu do očí říct, že 1% zásluha je tvoje??
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 30. březen 2018 @ 21:47:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
není to procentuálně jedno ?

když napíši ,že člověk dělá 99 procent a Bůh jedno, stejně za vás ráno na šichtu nevstane, neudělá hygienu ani sváču, tak proč to řešit ?

a jestli dělá Bůh celých 100 procent nač se snažit, zavazet, stačí zůstat ležet a do práce dojde Bůh, hygienu a sváču udělá ...tak o čem ?

biblicky dělá všechno člověk, dělá to dokonce i nevěřící člověk, Bůh tam není ani v jednom procentu, Bůh je 100 procentně životem každého člověka a to stačí, víc není třeba.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z poh (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pátek, 30. březen 2018 @ 23:53:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zeryku, a Ty jsi nikdy nezažil ten pocit, že Tě Bůh nějak vede, a děláš s Jeho pomocí to, co věříš, že je v dané situaci správné, že skrze Tebe do jisté míry jedná Pán a že vlastně ani nemůžeš jednat jinak? Přečti si o tom něco v Písmu, když už to neznáš z vlastní zkušenosti. To, co tu píšeš o hygieně a jití do práce, se mi jeví, jako komentář úplně mimo realitu. Podívej, jak píše třeba Cizinec, který se vztahu k Bohu učit nemusel, protože mu prostě po obrácení se k Bohu a pokání přišel přirozený, kdežto teoretici tady honí svaly, posilují srdce a mohou se tak chlubit, jak něco sami budují. Písmo hovoří však úplně jinak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 31. březen 2018 @ 01:18:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Klasika, psychopat zpochybňuje. Čeká na ohrazující se reakci, reakci která je pro něho další živnou půdou pro jeho špatnost.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolí (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Sobota, 31. březen 2018 @ 13:59:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jsi na dobré cestě k záchraně Myslivče, až své špatnosti přestaneš projektovat do druhých, máš ovšem zajímavé sebe psychoanalýzy....


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima ka (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 01. duben 2018 @ 01:04:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Čekej!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Sobota, 31. březen 2018 @ 16:54:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Písmo nehovoří, to je obrazná řeč, ten kdo jej čte si jej interpretuje.
Člověk je nedualistický, tedy je zodpovědný za sebe sama..nejsou dva nebo tři...ačkoli "poruchy" existují...např. kriminálníci bývají za své činy v "nepříčetnosti" netrestáni...

Člověka nevede nikdo jiný než on sám, ale má různé motivace, a motivace nejsou On sám.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu bud (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 30. březen 2018 @ 23:49:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Psal jsi o křesťanském učení a konkordanci. Zadal sis tam to slovo "budovat"?

  Porozuměl jsi tedy tomu, kdo je v křesťanské církvi zedník (kdo buduje tu stavbu) a kdo je v křesťanské církvi materiál (stavební kámen, živý kámen)? 
  Porozuměl jsi tomu, že ani já, ani kdokoliv jiný z křesťanů nejsme ti zedníci, ale ti kameni?

Všude zdůrazňuji, že 99% práce na společném díle Boha a člověka udělá Bůh - jen slabé jedno procento dělá člověk. Ale to jedno procento je důležité proto, že jinak by se vůbec nejednalo o spolupráci!

  Chápu. 

  Prosím tě, můžeš tedy konkrétně popsat to 1% tvého budování, co konkrétně sis ty v 1% tvou snahou tvým budováním vybudoval na tvém srdci?

  Já nemám tu zkušenost. Nejsem schopen si na svém srdci něco vybudovat - tedy něco dobrého vybudovat. Snažil jsem se o to, ale nikdy se mi nic takového nepovedlo. V duchovních věcech jsem 100% odkázán na Boha. 

  Psal jsi "o budování srdce křesťana, o kterém hovoří i apoštolové". Mohl bys prosím tedy uvést to učení o budování svého srdce, o kterém hovoří apoštolové? To by mne zajímalo.


Kterákoli modlitba dokáže člověka budovat - rozšiřovat jeho srdce, aby bylo vnímavější k Božímu hlasu. 

  Tak, a to mne zajímá. 

  Už ti nějaká modlitba rozšířila srdce tak, že vnímáš Boží hlas?

  Vnímáš srdcem Boží hlas?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 31. březen 2018 @ 09:13:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jsou chvíle, kdy vnímám srdcem Boží hlas. A jsou také chvíle, kdy ho nevnímám.
Kdybych totiž vnímal Boha neustále, nepřetržitě, nedokázal bych už vůbec zhřešit. Ale zatím i hřešení zvládám bravurně - bohužel.Lidské srdce může být uzavřené - to je důkazem svobody lidské volby.

Lidské srdce má ale také schopnost se Bohu otevírat.

Tato schopnost mívá různou míru, různé "levely" - podle vyspělosti lidského ducha, formovaného postupně Bohem k dokonalosti víry.

O Abrahámovi se můžeš dočíst, že jeho víra působila spolu s jeho skutky a že díky Abrahámovým skutkům došla jeho víra k dokonalosti.
Nikde se tam nepíše o Božích skutcích - nikoli, že by snad v případě Abraháma nebyly (že Bůh koná v životě každého z nás, o tom není nejmenších pochyb!) - ale že v tomto konkrétním případě bylo zapotřebí i Abrahámových vlastních skutků, aby jeho víra teprve došla naplnění, aby dorostla k dokonalosti. Nestačily jen Boží skutky!A o této potřebě našich vlastních skutků k růstu naší víry, k rozšíření našich původně hodně uzavřených srdcí vůči Bohu, po celou dobu hovořím také já.

Mohou to být skutky lásky, mohou to být skutky zbožnosti - všechny otevírají lidské srdce Bohu a dávají mu mandát na sebe sama, dávají se mu k dispozici - zbytek už udělá Bůh.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z poh (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 31. březen 2018 @ 16:42:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
A o této potřebě našich vlastních skutků k růstu naší víry, k rozšíření našich původně hodně uzavřených srdcí vůči Bohu, po celou dobu hovořím také já.

  Ano, tohle samozřejmě znám, to nemusíš vysvětlovat. Vaše víra roste z vašich skutků, vašeho snažení.

  Realisticky toto uvažování popisoval pozorovatelnik, který líčil od začátku do konce, jak si sám sobě vyráběl svými skutky svou víru.

  A já vám určitě váš život nebudu brát, pokud vám to takto vyhovuje, žijte si, co potřebujete. Potřebujete vlastní skutky pro růst vaší vlastní víry, dělejte si to tak.


  Já žiji něco jiného. 

  Moje víra nepochází z mých skutků, ale věřím tomu, jehož slovo je důvěryhodné, tomu, kdo své slovo potvrzuje, stojí za ním. 

  Proto věřím například Bohu: Moje víra Bohu pochází z toho, co říká a co dělá Bůh. Moje víra lidem v církvi pochází z toho, co říkají a dělají lidi v církvi. Moje víra v práci pochází z toho, co řikají a jak se chovají lidi v práci. 

  Když někdo něco řekne, slíbí, dohodneme se a dotyčný svoje slovo potvrdí, stojí za ním, věřím mu více. Jsou chvíle, kdy vnímám srdcem Boží hlas. A jsou také chvíle, kdy ho nevnímám.

  Díky za odpověď.

  To "vnímat" je pro tebe synonymum pro "slyšet", nebo to znamená něco jiného?

  Toník


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 01. duben 2018 @ 11:15:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Já žiji něco jiného.   Moje víra nepochází z mých skutků..."...Nepřekrucuj má slova!

Já nikde netvrdil, že moje víra pochází z mých skutků!


Vyčítáš mi věci, které tu sám děláš!Víra je darem od Boha.

Tento dar víry je nám ale třeba rozvíjet - dar víry není darem samoúčelným, ale slouží pro náš duchovní rozvoj - pro aktivní a stále více aktivnější život s Bohem ve společenství stejně smýšlejících bratrů a sester. A naše víra se utvrzuje tím, co v životě uděláme či neuděláme.

Skrze skutky došla Abrahamova víra dokonalosti - a toto je Boží slovo!


Vnímat Boha je daleko víc, než jenom slyšet.
Je to zažívání Boží blízkosti, štěstí, síly obdarování - lásky.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolí (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 01. duben 2018 @ 15:17:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Další tvůj absurdní komentář Oko!

Tak ty jsi nikde netvrdil, že víra pochází ze tvých skutků! Vždyť to děláš dálších slovech tvého komentáře!

Víra je pro tebe nedokonalý dar od Boha, který ty musíš rozvíjet a vylepšovat svou snaživostí a svymi svaly.
A TVOJE sebevybudovaná víra se utvrzuje tím co v životě uděláš a neuděláš!

Takže se prokazatelně u tebe jedná o skutkovou vįru. K tomuto rozpoznání bohatě stačí  skutkově "utvrzovací" závěr tvého komentáře.

Poučím tě Oko.
Pravost boží víry v nás utvrzuje pravda Ducha.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolí (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 01. duben 2018 @ 15:32:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Já nikde netvrdil, že moje víra pochází z mých skutků! 

  To je dobře. Ani já o tobě netvrdil, že tvoje víra pochází ze tvých skutků.

Vyčítáš mi věci, které tu sám děláš!

  Kde?

A naše víra se utvrzuje tím, co v životě uděláme či neuděláme.

  To chápu. 

  Pokud vím, psal jsi, že si svými skutky buduješ svou víru, že tvoje víra roste tvými skutky, teď že tvoje víra se utvrzuje tvými skutky. 

  Je to tak, porozuměl jsem ti dobře? 

  Určitě ti tvou víru neberu ani tvůj způsob budování tvé víry. Je tohle máme jinak. A to hodně jinak, radikálně jinak. O tom rozdílu jsem psal ve svém článku

  Já si svými skutky nebuduji svoji víru.

  Moje víra neroste mými skutky.

  Moje víra se neutvrzuje mými skutky.

  Mám například kamaráda, a ten řekne: Hele, v sobotu přijedu a zaběháme si. No a v sobotu přijede a jdeme běhat. Moje víra tomu kamarádovi neroste ani tím, že jdu běhat, ani tím, že je sobota, ale roste tím, že ten kamarád potvrdil svoje slovo a v sobotu je v 7.45 na nádraží. Kdyby kamarád bez důvodu nepřijel, mohl bych mít problém s tím, abych mu příště věřil.

  Mám třeba Boha a Boží slovo, Písmo. V něm je napsané: "O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním. A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši." Tak v klidu Bohu svěřuji všechno. Moje víra neroste tím, že Bohu svěřuji všechno ani žádným mým jiným skutkem: Moje víra roste tím, že Bůh stojí za svým slovem a Boží pokoj střeží moje srdce. Kdyby Boží pokoj moje srdce nestřežil, měl bych problém s tím věřit Bohu.

  Je pochopitelný rozdíl v tom, co žiji oproti tobě? Jak moc se liší způsob růstu mé víry z potvrzení slova druhou stranou oproti tomu, když si vy vaši víru utrvrzujete sami sobě tím, co vy uděláte či neuděláte?


Vnímat Boha je daleko víc, než jenom slyšet. Je to zažívání Boží blízkosti, štěstí, síly obdarování - lásky.

  Oboje je důležité. Z čeho usuzuješ, že jedno je "daleko víc"?

  (mimochodem, píšeš o něčem, co znáš? Je "vnímat Boha" něco jiného, než "nazírat přítomnost Boha"?)
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima ka (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 01. duben 2018 @ 20:52:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Ani já o tobě netvrdil, že tvoje víra pochází ze tvých skutků .  ???. ... - Já žiji něco jiného. Moje víra nepochází z mých skutků ..."...


To je ovšem jazykově ve významu, jako by  moje víra opravdu měla pocházet ze skutků.

..."Hele, v sobotu přijedu a zaběháme si."...

Ve skutečnosti tvůj vztah s takovým kamarádem roste i společně prožívaným časem, činností na společném díle. Právě o tom by příběh s "ochočením" lišky...."Mám třeba Boha a Boží slovo, Písmo. V něm je napsané:"...

Tak si z něho nevytrhávej jen co se ti hodí a věř mu v úplnosti. Je v něm také napsané:Chceš však poznat, ó nerozumný člověče, že víra bez skutků je neúčinná?
Cožpak náš otec Abraham nebyl ospravedlněn ze skutků, když na oltáři obětoval svého syna Izáka?
 Vidíš, že víra působila spolu s jeho skutky a že v těch skutcích se stala víra dokonalou.

I naplnilo se Písmo, které praví: ‚Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počteno za spravedlnost‘ a byl nazván Božím přítelem. 
Vidíte, že ze skutků je člověk ospravedlňován, a ne jen z víry.
Zatímco ty říkáš pravý opak, než Bůh ve svém slovu
:

"Já si svými skutky nebuduji svoji víru. Moje víra neroste mými skutky. Moje víra se neutvrzuje mými skutky."


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očim (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 01. duben 2018 @ 22:22:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Skutky jsou z božího daru víry!
Ty Oko si na skutcích buduješ víru*! 

*náboženské přesvědčení

Pořadí hodnot:
Primární je víra.
Se*****ární je skutek.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 01. duben 2018 @ 22:24:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
SE*****.ÁRNÍ..


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modli (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 01. duben 2018 @ 22:25:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Primární je víra.
Sek..und. ární je skutek.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očim (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 02. duben 2018 @ 08:37:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
To je ovšem jazykově ve významu, jako by  moje víra opravdu měla pocházet ze skutků.

  Rozumím, Stando. Omlouvám se za nepřesné vyjádření.

Když napíšu:

Tak už je to v pořádku? Je to srozumitelné pro tebe?

Porozuměl jsi, jak funguje běžná víra mezi dvěma subjekty (že je ta víra přímo závislá na jednání toho druhého, ne na vlastním) na rozdíl od víry náboženské, kterou si člověk buduje sám sobě svými skutky (a která druhou stranu vůbec nepotřebuje, funguje i když předmět víry ani neexistuje§?


Tak si z něho nevytrhávej jen co se ti hodí a věř mu v úplnosti. 

  Stando, určitě nebudu dělat to, co vy v ŘKC. Z vašeho způsobu "zacházení" s písmem jsem před lety vyšel a nic mne neláká k tomu se k němu vrátit.


Zatímco ty říkáš pravý opak, než Bůh ve svém slovu

  Takže cituji přesně Boží slovo a zařizuji se podle něj a pro tebe říkám pravý opak? A to sis vymyslel z čeho? V čem říkám pravý opak, Stando? Ve tvých představách a projekcích? Nebo sis popletl pojmy "růst víry", "budování víry" a "dokonalost víry"?

  Stando, protože věřím Božími slovu, žiji v důvěře v Boha - moje skutky v životě dělám v důvěře v Boha, přesně jak to píše Jakub. 

  Protože věřím Bohu, svěřuji mu ve všem svoje starosti a žádosti s děkováním - kdybych Bohu nevěřil, nedělal bych to. Kdybych Bohu nesvěřil svoje starosti, žádosti, nezažil bych Boží pokoj, který střeží moje srdce. Moje víra ale nevzroste tím, že svěřím Bohu svoje starosti a žádosti, ale tím, že Bůh odpoví a svoje slovo potvrdí.

  Protože jsem Bohu uvěřil, uvěřil jsem Božímu slovu v Izaiáši 53 kapitole a přijal jsem to slovo, tak moje víra vzrostla - nevzrostla ale mou vírou nebo mým skutkem, ale tím, že Bůh odpověděl a svoje slovo potvrdil.

  A tak dále. Mohl bych ti takle popsat stovku míst, na kterých vzrostla moje víra - například: On nesl naše nemoci, bolesti, trestání snášel pro náš pokoj. Kdybych to slovo nezažil, nevěřil bych mu (tak jako to dělá mnoho lidí v náboženství a různě to slovo relativizují a nám se posmívají, že mu věříme)

  Pokud se tobě svědectví převrací proti slovu Jakuba, máš někde ve svých projekcích error. 


  Ty si tvou víru buduješ tvými skutky už mnoho let - možná mnoho desítek let. 

  Už se tvá víra ve tvých skutcích stala dokonalou?

  Toník

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 02. duben 2018 @ 12:05:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."že je ta víra přímo závislá na jednání toho druhého, ne na vlastním"...


Jsi si úplně jistý?
Takže víra záleží na jednání té druhé strany?

Přistoupím tedy na tvůj způsob argumentace: Pokud by to byla pravda, tak člověk bez víry je právě takový jen kvůli způsobu, jakým s ním Bůh jedná?


Jedná snad Bůh s některým člověkem takovým způsobem, že se Bohu nedá věřit? Nebo proč tedy jsou lidé bez víry?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modli (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 02. duben 2018 @ 22:42:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Jsi si úplně jistý?

  Ano, samozřejmě.


Takže víra záleží na jednání té druhé strany?

  Ano, samozřejmě.

  Normální víra záleží na skutcích toho, kdo vydal slovo, kterému se má věřit (je tam vztah: vydavatel slova - víra příjemce slova). V tom se liší od víry náboženské, která záleží na skutcích toho, kdo věří, tedy na příjemci (ten pak žádný vztah nepotřebuje, protože si svou víru buduje svými skutky - může si tak budovat vlastní víru čemukoliv bez ohledu na odezvu druhé strany).


Přistoupím tedy na tvůj způsob argumentace: Pokud by to byla pravda, tak člověk bez víry je právě takový jen kvůli způsobu, jakým s ním Bůh jedná?

  Ne.


Jedná snad Bůh s některým člověkem takovým způsobem, že se Bohu nedá věřit?

  To ne. 

  Ale  lidem, kteří jsou převrácení, se Bůh tak jeví, pro něj tak Bůh vypadá. Protože jejich Bohem je často zrcadlo. Jejich vlastní projekce sama sebe. (Viz jeden takový, co si vyrobil boha, který ho potají šmíroval v ložnici).


Nebo proč tedy jsou lidé bez víry?

  Zajímá tě to? 

  To je podrobně popsané v našem učení, kousek za tou kapitolou, která tak věrně popisuje tvůj život, a kam ses zatím ve tvém životě nedostal. Pavel to píše nám, Římanům a píše to tak výstižně, jasně, přímo a otevřeně, že to nelze nepochopit, (když by to člověk chtěl pochopit):

*************

  Bratři, touhou mého srdce a prosbou k Bohu za ně je, aby byli zachráněni. Neboť jim vydávám svědectví, že mají horlivost pro Boha, ale ne podle pravého poznání

  Protože neznají Boží spravedlnost, a místo toho usilují postavit svou vlastní spravedlnost, nepodřídili se spravedlnosti Boží. 

  Vždyť Kristus je konec Zákona k spravedlnosti pro každého, kdo věří. 

  Mojžíš píše o spravedlnosti, která je založena na Zákonu: ‚Člověk, který je bude činit, bude v nich živ.‘

  Avšak spravedlnost založená na víře mluví takto: ‚Neříkej si ve svém srdci: kdo vystoupí do nebe?‘ - to je jako přivést Krista dolů nebo: ‚kdo sestoupí do propasti?‘ -- to je jako vyvést Krista z mrtvých.


  ‚Blízko tebe je to slovo, ve tvých ústech a ve tvém srdci;‘ 

  Je to slovo víry, které hlásáme: Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. 

  Srdcem se věří k spravedlnosti a ústy se vyznává k záchraně, neboť Písmo praví: ‚Každý, kdo v něho věří, nebude zahanben.‘ 

  Není rozdílu mezi Židem a Řekem: Vždyť nade všemi je týž Pán, štědrý ke všem, kdo ho vzývají, neboť ‚každý, kdo by vzýval Pánovo jméno, bude zachráněn.‘ 

  Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? 
  A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? 
  A jak mohou slyšet bez toho, kdo hlásá? 
  A jak mohou hlásat, nebyli-li posláni? 

  Jak je napsáno: ‚Jak jsou krásné nohy těch, kteří zvěstují pokoj, těch, kteří zvěstují dobré noviny.‘ 

  Ale ne všichni uposlechli evangelium. 

*************

  
  Je to pro tebe nějak srozumitelné?

  I tady jsou lidi, kteří uposlechli evangelium, přijali ten Boží skutek a žijí ho. A pak tu jsou lidé, kteří evangelium neuposlechli a vyrobili si vlastní spravedlnost na svých skutcích.

  Toník
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: M (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 04. duben 2018 @ 14:23:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku, nepochopil jsi pravý smysl toho, na co jsem se tě ptal.


Tvrdíš, že tvoje víra závisí na tom, jak Bůh s tebou jedná - a z toho jsi vyvodil, že Bohu můžeš věřit.  Já se ptal, proč někteří lidé Bohu nevěří - kdyby to záleželo jen na té "druhé straně" (na Bohu)  - tak by museli věřit úplně všichni lidé bez výjimky.
Protože žádný člověk nemá výmluvu, že "druhá strana" (Bůh) se k němu snad choval způsobem, že se mu díky jednání "druhé strany" nedá věřit.

Toto tvé tvrzení (víra záleží na jednání té druhé strany) je hloupost - domníval jsem se, že tak logická věc ti docvakne.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 04. duben 2018 @ 20:22:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Protože žádný člověk nemá výmluvu, že "druhá strana" (Bůh) se k němu snad choval způsobem, že se mu díky jednání "druhé strany" nedá věřit.

  Samozřejmě jsem pochopil, že hledáš výmluvy pro nevíru. 

  Snad jsi ty pochopil, že neuvažuji jako ty.


Toto tvé tvrzení (víra záleží na jednání té druhé strany) je hloupost - domníval jsem se, že tak logická věc ti docvakne.

  Stando, tvou "logiku" chápu, není tak složitá. Rozumím tomu, jak si lidé v náboženství budují svou víru sami sobě. Sám jsem to kdysi dělal, slyšel mnoho svědectví na toto téma (včetně toho tvého, či svědectví pozorovatelnika a dalších lidí, žijících v náboženství)

  Je otázka, jestli ty chápeš, jak funguje víra mezi normálními lidmi a pokud ano, proč je to pro tebe hloupost.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 10:23:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Tvrdíš, že tvoje víra závisí na tom, jak Bůh s tebou jedná - a z toho jsi vyvodil, že Bohu můžeš věřit.  

  Stando, opět jsme si říkal, že by vůči tobě nebylo čestné nechat tě v těch nesmyslech a hloupostech, co si o druhých vymýšlíš.


  Pokud ne, stručné shrnutí.

  Víra je ze slova. Když můj kamarád řekne: Přijedu na nádraží v sobotu 7.45, tak mám dvě jednoduché možnosti: Buď mu budu věřit, že v 7.45 v sobotu přijede na nádraží, nebo mu to věřit nebudu.

  1. Když mu to věřit nebudu, nebudu na nádraží, nikdy se nedozvím, zda přijel nebo nepřijel a s mou nevírou se nic nestane.

  2. Když mu to věřit budu, a budu v sobotu v 7.45 na nádraží, pak jsou opět dvě možnosti

    2a. Kamarád přijede, potvrdí svoje slovo. Tím jeho skutkem vzroste moje víra
    2b. Kamarád nepřijede. Tím moje víra jeho slovu nevzroste.

Řekl bych, že je to takto "normální" a není to "hloupost". "Hloupost" by byla, kdyby moje víra kamarádovi vzrostla například tím, že budu chodit na nádraží (tedy mým skutkem)

  Dokázal bys popsat, co přesně je na tom, jak roste moje víra, pro tebe hloupost?

  Proč někteří lidé Bohu nevěří jsem ti odpověděl velmi podrobně v mém příspěvku. To, co píše Pavel, byl i příklad mého života - když jsem neznal Boha a neslyšel Boží slovo, neměl jsem ani čemu bych věřil. To je případ většiny lidí na světě. Pak jsou samozřejmě lidé, kteří evangelium slyšeli, ale odmítli a vyrobili si místo toho svojí spravedlnost.

  Toník


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 11. duben 2018 @ 08:44:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku,
princip popisuješ podle mě dobře, ale činíš nesprávné závěry.
Hovoříme každý o čemsi jiném:

Já nepopírám, že důvěra v Boha pramení z toho, jak Bůh jedná - ale tvrdím, že takto to ještě není úplně všechno - že záleží i na odpovědi konkrétního člověka Bohu - na sdílení společného života. Proto jeden člověk víru má, zatímco jiný ne. Za to Bůh nemůže, může za to třeba konkrétní člověk, který Boha do svého života nevpustil.

Ten člověk nemůže pravdivě říci: "Můj kamarád na nádraží nedorazil a proto mu nevěřím."


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 11. duben 2018 @ 23:04:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
princip popisuješ podle mě dobře, ale činíš nesprávné závěry. 

  Stando, a nenapsal bys, v čem konkrétně jsou moje závěry nesprávné?

  Já jsem ti také podrobně popsal, jak funguje moje víra, z čeho pochází a čím roste. Pokud udělám nějaký nesprávný závěr, bylo by hezké, abys napsal, v čem je můj závěr nesprávný. 

  Pokud tedy píšeš o nějakém mém závěru.


Hovoříme každý o čemsi jiném: 

  A proč ty najednou hovoříš o čemsi jiném a odbíháš od tématu, které bylo na začátku?

  Porozuměl jsi tedy, že já nepoužívám svoje skutky k růstu své víry a ani nic takového nepotřebuji? 

  Že moje víra roste skutky toho, komu věřím a ne mými skutky?


Já nepopírám, že důvěra v Boha pramení z toho, jak Bůh jedná - ale tvrdím, že takto to ještě není úplně všechno - že záleží i na odpovědi konkrétního člověka Bohu - na sdílení společného života. Proto jeden člověk víru má, zatímco jiný ne. Za to Bůh nemůže, může za to třeba konkrétní člověk, který Boha do svého života nevpustil.
Ten člověk nemůže pravdivě říci: "Můj kamarád na nádraží nedorazil a proto mu nevěřím."


  Výborná úvaha. To si myslím, že je dobře, že jsi to pochopil. Protože ten tvůj předchozí nápad, že za veškerou nevíru na světě může Bůh, byl poněkud ne moc promyšlený (abych tě neurazil).

  Toník


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 02. duben 2018 @ 12:28:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."..."že je ta víra přímo závislá na jednání toho druhého, ne na vlastním"..  Moje víra ale nevzroste tím, že svěřím Bohu svoje starosti a žádosti, ale tím, že Bůh odpoví a svoje slovo potvrdí."...Vlastně tímto svým tvrzením za veškerou nevíru ve světě obviňuješ Boha (jednání toho druhého)! 

Za nevíru lidí může podle tebe vlastně Bůh tím, že na rozdíl od tebe (kterému Bůh údajně odpověděl), jiným zase odpověděti neráčil. Docela absurdní hloupost!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modli (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 02. duben 2018 @ 22:49:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Vlastně tímto svým tvrzením za veškerou nevíru ve světě obviňuješ Boha (jednání toho druhého)!  Za nevíru lidí může podle tebe vlastně Bůh tím, že na rozdíl od tebe (kterému Bůh údajně odpověděl), jiným zase odpověděti neráčil. Docela absurdní hloupost!

  Já vím, Stando. 

  Zase ta tvoje "svoboda" hřešit, svoboda lhát. 

  Psal jsi tu, že je ti zlo bližší než dobro, takže si takhle sprostě vymýšlíš, lžeš a pomlouváš druhé lidi v diskuzi a tím sám ukazuješ, co jste zač a co žijete.

  Je ale dobře, že už si uvědomuješ, že tvá vlastní slova a tvé úvahy jsou "docela absurdní hloupost". To je pokrok. ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování li (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 29. březen 2018 @ 20:20:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Oko,
k těm tvým osobním výpadům abys měl jasno : článek jsem četl. Právě proto, že jsem článek četl, ti pokládám výše uvedenou otázku.


Schválně - zkus si zadat do konkordance slovo "budujte".


- to je dobrý nápad oko.  Zkus to taky. A hledej v Písmu, kde je apoštolská nauka o tom, že srdce se buduje neustálým omíláním jedné a té samé modlitby (a to je ještě otázka, jestli se jedná o modlitbu - spíše mantry). Pochybuji, že takové místo nebo učení najdeš.

Ta místa Písma, která jsi uvedl, sice hovoří o budování, růstu, ale nic nehovoří o tom, že by to budování, růst byly závislé od opakování zdrávasů.
A na to jsem se tě v mé otázce ptal.

To místo (Ef 2) o budování srdce nehovoří, a nehovoří ani o budování srdce opakováním zdrávasů. A nehovoří také o svém vlastním budování, ale o budování navzájem, na co tě upozornili už jiní.
Takže dost dobře nechápu, proč ho používáš jako argument - jako odpověď na mou otázku na odkaz v učení apoštolů k tvému učení o budování srdce křesťana opakováním zdrávasů. To místo (Ef) určitě to tvé učení nepodporuje a nehovoří o tvém učení nic.

A 1 Petr 2 je totéž. Také žádná zmínka o budování srdce, žádná zmínka o budování opakováním nějaké mantry,..Zkus ještě pohledat nějaká další místa v Písmu, místa, která hovoří o tom, čím se srdce buduje.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - I (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 27. březen 2018 @ 20:03:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."
Myslím, že kdybys mi rozumět chtěl, tak bys mi rozuměl - a neptal se pořád na věci způsobem jako dement. 


 .... Myslím, že kdybys chtěl opravdu vysvětlit situaci, tak jednoduše odpovíš na otázky místo osobních útoků."...


Já ti odpověděl.

Ale může člověk, který zde o sobě už léta vystrkuje, jak že ho Bůh změnil - tedy předpokládám s osobní zkušeností víry - mně pokládat takto stupidní otázky typu: "Stando, a ty slyšíš Boží hlas?"

Jak bych mohl zde svědčit a psát o své zkušenosti s Bohem, kdybych ho neslyšel? Co je na tom divného či zvláštního slyšet Boží hlas?

Ty ho snad neslyšíš?

Tak proč si myslíš, že jsi v tomto snad nějaká primadona?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 27. březen 2018 @ 23:15:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Ale může člověk, který zde o sobě už léta vystrkuje, jak že ho Bůh změnil - tedy předpokládám s osobní zkušeností víry - mně pokládat takto stupidní otázky typu: "Stando, a ty slyšíš Boží hlas?" 

  Jednoduše. Ten člověk se zajímá o život někoho druhého. Je to tak pro mne běžné, že mne zajímá zkušenost druhých lidí. A pokud deklaruješ že máš zájem vysvětlit tvůj život,co žiješ, ptám se.

  Ptám se tě proto, že když ty byly diskuze na dané téma, tak jsi psal:

Přiznávám se, že Boží hlas jsem ještě na vlastní uši neslyšel. Bůh mi většinou na mé modlitby odpovídá událostmi. On zbytečně nežvaní, ale koná. Podobně je to i se svatými v nebi. Taky na mě ještě žádný nepromluvil, ale účinky jejich přímluv jsou v mém životě naprosto zřetelné.


Docela ti věřím, že nějaké hlasy slyšíš. Otázkou zůstává, nakolik na takové věci má vliv tvá zjitřená fantazie a zda přání nebývá otcem myšlenky. Mnozí se tu zřejmě cítí jako Mojžíš a to nevzbuzuje zrovna důvěru. Protože my známe, že i mozí pacienti se cítí třeba jako Napoleon.
...
K nám živým na této zemi promlouvá Bůh rozličnými způsoby - a to docela přirozenými. Nepotřebuje k tomu mluvit žádným tajemným hlasem, má dost jiných prostředků.

  To jsme pochopil tak, že zpochybňuješ že by někdo živý slyšel Boží hlas. Když jsem se tě konkrétně ptal, odpovídal jsi navíc velmi vyhýbavě. A ne jen jednou.

  Ani pod tímto článkem jsi mi na jednoduchou, jasnou a přímou otázku k tématu článku neodpověděl.


Jak bych mohl zde svědčit a psát o své zkušenosti s Bohem, kdybych ho neslyšel? 

  No, asi to tak složité není, často tu píšeš o věcech, které neznáš a nemáš s nimi zkušenost. Psal jsi o zjitřelé fantazii, virtuálním světě, náboženských deliriích a dalších zkušenostech z vašeho života a popisoval jsi je podrobně.

  Zajímá mne, zda se daná věc ve tvém životě změnila. Odpovíš na otázku, kterou jsem ti položil? Byla jen jedna.


Co je na tom divného či zvláštního slyšet Boží hlas?

  Pro mne na tom není nic "zvláštního". Neuvažuji jako vy, aby mi na tom připadalo něco "zvláštního" či "divného".

  To bys musel napsat ty, proč tě napadlo, že slyšet Boží hlas je divné či zvláštní. Jak tě to napadlo?

  Tvému kolegovi například připadá "legrační" když někdo slyší a poslouchá Boží hlas. Ty jsi k tomu dával smajlík, to se obyčejně dává, když to člověku taky přijde legrační.

  Přijde ti taky legrační, když někdo slyší Boží hlas, když dostává od Boha zprávy, co má dělat, co si o něčem myslet, jako tvému kolegovi?

  Nevím, zda ti to připadá divné či zvláštní - to je tvoje věc. V křesťanství to není divné, není na tom nic zvláštního. Každý křesťan slyší Boží hlas, je to základní vlastnost toho nového stvoření - to byla také reálná změna, kterou jsem zažil, když jsem se stal křesťanem a mnohokrát jse tu o tom svědčil - i tobě. Musíš tedy vědět, že to nepovažujeme za nic zvláštního, divného či výjimečného. Kdybys tedy četl naše příspěvky.


Ty ho snad neslyšíš? 

  Já ho slyším.

  V "tichu" růžence jsem žádný Boží hlas neslyšel - a že jsem se těch růženců namodlil. 

  Proto pro mne byl také dost velký rozdíl a šok, když jsem jako křesťan zažil a slyšel Boží hlas. Vlastně když jsem se stal křesťanem, tak jsem se nepřetržitě modlil několik týdnů - a moc jsem toho u toho nenamluvil. Stačilo mi jen překvapeně poslouchat.


Tak proč si myslíš, že jsi v tomto snad nějaká primadona?

  Nemám myšlení z tvého virtuálního světa, tvé výmysly, domněnky, průměty. Jsou jen tvoje. Proč bych si měl myslet takové hlouposti?

  Slyšet Boží hlas a poslouchat Boha je naprosto standardní věc. To mají už křesťanská miminka, od prvního dne od chvíle, kdy se člověk stane křesťanem. Není na tom nic "primadonového", jako když se kulturista chlubí svaly. Máme tedy v tomto hodně jiné uvažování, než vy.

  Toník


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského s (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 28. březen 2018 @ 09:47:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...."Přiznávám se, že Boží hlas jsem ještě na vlastní uši neslyšel"...


Že bych až natolik přecenil tvoje IQ?

Ty snad slýcháváš Boží hlas běžně foneticky - ušima? To já ho slýchávám v srdci. Uši s tím opravdu nemají co dělat. Chtělo by to se asi více zaměřit na kontext oněch vytrhávaných textů - o čem tehdy vlastně byla řeč..

Stal jsi se tu za ta léta už docela mistrem v překrucování textů, mistrem ve stavění věcí na hlavu.Jediné, v čem se s tebou naprosto shodnu - že máš skutečně docela jiné uvažování, než já.


Otázka, jestli by nebylo prospěšnější se mi snažit skutečně porozumět co říkám, než mi pořád vytrvale ze tvé strany vnucovat postoje, které absolutně nezastávám.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidské (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 28. březen 2018 @ 19:48:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Že bych až natolik přecenil tvoje IQ?

  To nevím, Stando. Ale IQ je tu teď docela evergreen, třeba si o něm taky něco vymyslíš.


Ty snad slýcháváš Boží hlas běžně foneticky - ušima? To já ho slýchávám v srdci. Uši s tím opravdu nemají co dělat. Chtělo by to se asi více zaměřit na kontext oněch vytrhávaných textů - o čem tehdy vlastně byla řeč..

  No, samozřejmě. Proto jsem také dával odkaz na tu diskuzi. Ptal jsem se tě právě v kontextu té diskuze. Podíval ses do ní? Greg se tě tam ptal:

zajímá mě, když se modlíš k zesnulým "svatým", zda je to jen jednosměrná komunikace, nebo zda ti také oni odpovídají. Zda slyšíš jejich hlas, tak jako je tomu při modlitbě k Bohu?

  A ty jsi mu na to odpovídal. Odpovídal jsi tedy mimo kontext otázky?

  V těch dalších diskuzích jsi odpovídal podobně: Tedy že ti svatí neodpovídají a stejně to máš s Bohem.

  Proto se tě ptám, jestli slyšíš Boží hlas. O svatých už jsi tu napsal, že k tobě nemluví (nebo je neslyšíš), jestli jsem tě pochopil dobře.

  Odpovíš tedy na otázku?


Stal jsi se tu za ta léta už docela mistrem v překrucování textů, mistrem ve stavění věcí na hlavu.

  Co konkrétně jsem překroutil a co postavil na hlavu? 

  Jen se tě ptám na to, čemu jsi v minulosti oponoval a co tvému kolegovi připadá legrační a ty k jeho příspěvku dáváš smajlík.


Jediné, v čem se s tebou naprosto shodnu - že máš skutečně docela jiné uvažování, než já.

  Takže jsi porozuměl, že nezastávám tvé postoje a že mi zlo není bližší než dobro, jako tobě? Že mi není bližší široká lehká cesta? Že mi není blízké zvyšovat hlas, když na mne někdo křičí (a spíše se stáhnu - podobně, jako Milka)? Že nemám tvou "svobodu" hřešit, ani spoustu dalších tvých postojů?


Otázka, jestli by nebylo prospěšnější se mi snažit skutečně porozumět co říkám, než mi pořád vytrvale ze tvé strany vnucovat postoje, které absolutně nezastávám.

  Určitě mne nenapadne dělat to, co ty a znovu se tě budu ptát.

  A když mi odpovíš zda v tom tichu, co si vybuduješ/zvolíš záměrně a cíleně, slyšíš Boží hlas, tak ti určitě porozumím. Když mi neodpovíš, těžko ti mohu rozumět. Ale abych ti vnucoval postoje, které nezastáváš, jako to děláš ty mne, to by mne fakt nenapadlo. I v tom mám zcela jiné uvažování, než ty.

   Toník
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování li (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 29. březen 2018 @ 08:10:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."
Proto se tě ptám, jestli slyšíš Boží hlas. O svatých už jsi tu napsal, že k tobě nemluví (nebo je neslyšíš), jestli jsem tě pochopil dobře.

  Odpovíš tedy na otázku?
"...Proč  mi pokládáš otázku, a nepodíval ses hned i na moji tehdejší odpověď Gregovi?
Přece z ní jsi musel pochopit mé tehdejší názory!


..."Přiznávám se, že Boží hlas jsem ještě na vlastní uši neslyšel. Bůh mi většinou na mé modlitby odpovídá událostmi. On zbytečně nežvaní, ale koná.

Podobně je to i se svatými v nebi. Taky na mě ještě žádný nepromluvil (foneticky nepromluvil, abych je slyšel ušima - pro ty méně chápavé), ale účinky jejich přímluv jsou v mém životě naprosto zřetelné
. "...


(Od té doby se toho už moc událo a dneska si už nejsem úplně jist, zda nemám zkušenost i s fonetickým slyšením svatého v nebi - pokud se tedy počítá sen, potvrzený následný den zcela nepochybně výjimečným znamením - a zase s odstupem doby - události se naplnily právě podle tohoto snu.).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budován (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 29. březen 2018 @ 09:20:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko, pozor na ton co přichází ve snu! Obzvlášť u tebe co se modlíš k mrtvým!

Jak je u tebe obvyklé, jsi velkohubý teoretik, se o praktických záležitostech vyjadřuje velmi skromě. A vtéto tvé "skromnosti" jsi nenapsal čeho se naplněné událosty podle snové vize týkaly.
Budu predpokládat dvě varianty.  Špatnou a dobrou událost.
Pokud se týkala naplněna udalost nějakého duchovního pozitiva, třeba obrácení, odvrácení zla, nehody, rozvodu atd, je takova snová vize od Boha.
Pokud se týkala naplněna událost nějakého duchovního negativa, třeba neodvratné nehody, zranění, smrti, je taková snová vize od duchu zla.

Oko, a nyní pár otázek ke správnému rozlišení duchu. Co ti tvůj vizionářský sen v prvé řadě dal? Byl to velky údiv, ohromení z tohoto neznámého fenoménu?
Pokud byl nasledek negativní, třeba smrt, byl jsi jenom pasivní divák, který si uvědomil, že se jednalo o vizi až bylo po všem? Anebo jsi od začatku věděl, že se o vizi jedná, a podle toho mohl v boží vůli jednat?

Vize od Boha se rozpozna tak, že od začátku víš, ze se jedná o vizi o události budoucí, víš jaká je boží vůle, víš tedy co po tobě Bůh chce a co máš v Jeho vůli udělat. Duchovním obsahem prorocké vize je vždy zjevená boží vůle.

Pokud nevíš, že se o vizi jedná, a poznáš že se o vizi jednalo, až se negativní událost naplnila, a tvoje první reakce bylo velké podivení se nad tím, tak věz, že je to jeden z klamů ducha zla, který ti ve snu dopedu vyjevil své plány, které se uskutečnily. Ve stylu k tobě, o tobě bez tebe..a za sladkou nevědomost odměnou ti bylo velké podivení se. Na tomto údivu nad mocí ducvha zla, má hodně katolíků postavený svůj vztah k tomu co mylně označují bohem. Určitě považuješ tuto tvoji vizi ve svém duchovním životě za velmi významnou, zamyslel jsi se někdy nad tím jako úlohu jsi v ní hrál ty?

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budován (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 29. březen 2018 @ 19:55:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Proč  mi pokládáš otázku, a nepodíval ses hned i na moji tehdejší odpověď Gregovi?

  No, já se přece hned podíval na tvou odpověď Gregovi. Proto jsem jí citoval.


Přece z ní jsi musel pochopit mé tehdejší názory!

  Samozřejmě, že chápu tvé tehdejší názory!

  Psal jsi tu ohledně tohoto tématu poměrně často. Když jsme my psali o tom, že Bůh k nám mluví, že slyšíme a posloucháme jeho hlas, obvykle jsi psal o halucinacích, zjitřené fantazii, drogách, tajemných hlasech a podobných zkušenostech z vašeho náboženství. Když jsme se tě ptali na komunikaci s Bohem či zemřelými, odpovídal jsi konzistentně, že je neslyšíš a že tvá verbální komunikace je jednosměrná. Ohledně Boha jsi psal tedy tak nejasně, nikdy jsi přímo neodpověděl. Z toho jsem porozuměl, že máš s Božím hlasem a jeho slyšením nějaký problém, kdybys neměl, že by ses vyjádřil jasně.


  Jestli ti dobře rozumím, tak se tvé názory od roku 2009 nezměnily, je to tak?  Zpět ale k tématu článku, k tomu, co jsi psal, na co jsem se ptal já. Neptal jsem se tě na názory (ty jsi v článku uvedl a i jinde vícekrát), ptal jsem se tě na tvou zkušenost.

  Teď jsi v článku psal: 

Hovořím – li tedy já o cíleném, záměrném budování tohoto lidského chrámu modlitbou růžence, hovořím zároveň o tichu, o volbě ticha srdce, ve kterém lze uslyšet Boží hlas nezahlušený hlukem světa.

  Tak se ptám jednoduchou otázku: 


  Když si zvolíš to ticho, ve kterém lze uslyšet Boží hlas, slyšíš ten Boží hlas?

  


  Rozumím. Díky za jasné slovo.

  Pro zajímavost - teď jsem našel na netu rozhovory s naším panem farářem, to by se ti mohlo líbit. Poměrně podrobně tam mluví o tom co a čím jsme žili, i o našem společenství. A jako jednu ze zkušeností tam jmenuje právě "komunikaci" z druhé strany, na kterou se tě tu ptáme. Znám toho člověka a vím, že mu lze důvěřovat, že je možné se spolehnout na to, co říká, že tedy jeho zkušenost je autentická a nevymýšlí si. Možná máte zkušenost podobnou?

  Toník


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu bud (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 30. březen 2018 @ 08:47:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Když jsme my psali o tom, že Bůh k nám mluví, že slyšíme a posloucháme jeho hlas, obvykle jsi psal o halucinacích, zjitřené fantazii, drogách, tajemných hlasech a podobných zkušenostech z vašeho náboženství."...

O zjitřené fantazii jsem psal, ale snad v trochu jiném kontextu, ne?


Napsal jsem, že dneska už to fonetické "neslyšení" hlasu svatého v nebi (na vlastní uši) nevidím tak černobíle.
Co je divného na tom, když změním na něco názor? Jen blbec nemění své názory! Nová zkušenost - nové rozumové závěry...."Neptal jsem se tě na názory (ty jsi v článku uvedl a i jinde vícekrát), ptal jsem se tě na tvou zkušenost."...

Nevím, jak u tebe - ale mé názory jsou výslednicí mých zkušeností. Koriguji své názory podle prožitého života. Nelze oddělit jedno od druhého.
..."Když si zvolíš to ticho, ve kterém lze uslyšet Boží hlas, slyšíš ten Boží hlas?"...

Já to vnímám přesně obráceně. Já bych se takto vůbec nezeptal: Je vůbec možno uslyšet Boží hlas v řvavě tohoto světa?
Možná ve výjimečných případech, kdy tě Bůh (obrazně) srazí s koně (aby ses vnitřně ztišil). Ticho v srdci je prvním předpokladem "naladění se na Boží vlnu" - uslyšet, co Bůh ke mě mluví.
Tak tomu rozumím já.

Velmi hluboké a užitečné úvahy na toto téma ticho s Bohem má fokolarín Carlo Caretto ve své knize "Dopisy z pouště".


Díky za odkaz.
Pokusím se tedy svou novou zkušenost se slyšením  hlasu svatého v nebi (nikoli ovšem ten sen, ale zkušenost jinou),  taky popsat v krátkém článku.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 30. březen 2018 @ 11:13:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No jo Oko, to je to typické řk hledání metodac pokus omyl, nalaďování se, vytvařeni vhodnych podminek pro spojení, a když se s krystalky ozve na chvilku hudba to je jasotu ze spojení.
Znám to Oko, znam z řk života.
Jenže to co ty Oko neznáš je modlitba v Duchu svatém. Modlitba ve které je spojení s Bohem neustálé a ničim nepřerušované. Komunikace s Bohem je modulovaná na nosné vlně poznané, a rychle poznávané pravdy, která inspiruje naš rozum a tím i naše konaní.
Kristus je cesta, pravda a život!
Kristus Spasitel je věčny život.
Kristus Vykupitel je cesta, je Ten kdo po cestě vede.
Kristus Prostředník je pravda, a jako prostředník zprostředkovává i komunikaci s Bohem. a tato komunikace probíhá v Duchu svatém- v pravdě.
Proto je v komunikaci s Bohem láska k pravdě tak nesmírně důležitá.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 30. březen 2018 @ 23:12:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
O zjitřené fantazii jsem psal, ale snad v trochu jiném kontextu, ne?


  Možná si nepamatuješ, v jakém kontextu jsi to psal - já docela ano. Proto vždy dávám kontextový odkaz, můžeš se tedy podívat, v jakém kontextu jsi psal o "zjitřené fantazii". Citoval jsi tam můj příspěvek s mou osobní zkušeností (a nejen mou) a komentoval něčím zjevně ze světa ŘKC.


Co je divného na tom, když změním na něco názor? Jen blbec nemění své názory! Nová zkušenost - nové rozumové závěry.

  No, nic. I tvé názory jsou zajímavé. Pokud jsi změnil názor, budu rád, když to napíšeš. Ale v té otázce jsem se neptal na tvé názory. Ptal jsem se, zda se změnilo něco na tvé realitě.


Nevím, jak u tebe - ale mé názory jsou výslednicí mých zkušeností. Koriguji své názory podle prožitého života. Nelze oddělit jedno od druhého.

  To po tobě ani nikdo nechce. Nebo alespoň ne já. Klidně měj spojené názory se zkušeností. 

  A budu rád, když mi napíšeš i tvou zkušenost s tématem.


Já to vnímám přesně obráceně. Já bych se takto vůbec nezeptal: Je vůbec možno uslyšet Boží hlas v řvavě tohoto světa? Možná ve výjimečných případech, kdy tě Bůh (obrazně) srazí s koně (aby ses vnitřně ztišil). 

  I tohle máme jinak. Už mnoho let nejsem v situaci Šavla. Kdyby tě zajímalo, co žijeme my (já), tak se zeptej.


Ticho v srdci je prvním předpokladem "naladění se na Boží vlnu" - uslyšet, co Bůh ke mě mluví.  Tak tomu rozumím já. 

  To chápu, Stando. To už jsi psal v článku.

  A ty už ses naladil na Boží vlnu?


Velmi hluboké a užitečné úvahy na toto téma ticho s Bohem má fokolarín Carlo Caretto ve své knize "Dopisy z pouště". 

  To chápu také. Spousta lidí má spoustu podobných úvah.


Pokusím se tedy svou novou zkušenost se slyšením  hlasu svatého v nebi (nikoli ovšem ten sen, ale zkušenost jinou),  taky popsat v krátkém článku.

  Díky, to bude pro mne zajímavé a přečtu si to.


  Svou praktickou zkušenost už jsem ti psal: Když jsem se modlil růženec, bylo tam to ticho, co popisuješ. A tím tichem to skončilo - nic jiného než tam nebylo. Žádný Boží hlas jsem v tichu růžence neslyšel. neslyšel jsem ani hlas žádného svatého, ani andělů. Proto se ptám tebe na tvou zkušenost, zda máš jinou zkušenost, než já.

  Toník


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z poh (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 31. březen 2018 @ 08:58:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, slýchávám Boží hlas - jak jinak by mne vedl životem?
A mám zkušenost, že pro intimní chvíle života s Bohem je třeba se vnitřně ztišit, opustit všechny světské starosti, protože rozptylují.


Tvé otázky mi připadají podobně absurdní, jako bychom se spolu bavili o technice plavání třeba závodního "motýlka", o zkušenostech jak toto techniku s úspěchem zvládnout - a ty by ses mě potom zeptal: "Stando, a už jsi plaval? Umíš vůbec plavat?" ....?

Absurdní!..."I tohle máme jinak. Už mnoho let nejsem v situaci Šavla."...

Jen si nefandi!
Šavel (nyní jako už Pavel) mnoho let po svém pádu s koně píše o sobě stále toto:

(Ř 7,14-25)
... Neboť víme, že Zákon je duchovní, já však jsem tělesný, prodaný do otroctví hříchu.  Nerozumím tomu, co dělám; vždyť nedělám to, co chci, nýbrž činím to, co nenávidím.  Činím-li však to, co nechci, souhlasím se Zákonem, že je dobrý.  Ale pak již to nekonám já sám, nýbrž hřích, který ve mně přebývá.  Vím totiž, že ve mně, to jest v mém těle, nepřebývá dobré; neboť chtít dobro dokážu, ale konat už ne.  Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci.  Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to již já, ale hřích, který ve mně přebývá.  Nalézám tedy tento zákon: Když chci činit dobro, je při mně zlo. Podle vnitřního člověka radostně souhlasím se zákonem Božím.  Vidím však jiný zákon ve svých údech, který bojuje proti zákonu mé mysli a činí mě zajatcem zákona hříchu, jenž je v mých údech.  Já nešťastný člověk! Kdo mne vysvobodí z těla této smrti?  Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Tak tedy tentýž já svou myslí sloužím jako otrok zákonu Božímu, ale svým tělem zákonu hříchu.
(Ř 8,1-25)
Nyní tedy není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši a nechodí podle těla, ale podle Ducha.  Vždyť zákon Ducha života v Kristu Ježíši mě osvobodil od zákona hříchu a smrti. Neboť co bylo Zákonu nemožné, protože byl bezmocný kvůli tělu, to učinil Bůh, když poslal svého Syna v podobnosti těla hříchu a jako oběť za hřích a odsoudil hřích v těle,  aby byl požadavek Zákona naplněn v nás, kteří nechodíme podle těla, ale podle Ducha.  Ti, kdo jsou živi podle těla, mají na mysli věci těla; ale ti, kdo jsou živi podle Ducha, myslí na věci Ducha.  Myšlení těla znamená smrt, myšlení Ducha život a pokoj.  Myšlení těla je totiž v nepřátelství vůči Bohu, neboť se nepodřizuje Božímu zákonu, ba ani nemůže. Ti, kteří jsou v těle, se Bohu líbit nemohou.  Vy však nejste v těle, ale v Duchu, pokud ve vás vskutku Duch Boží přebývá. Jestliže však někdo nemá Kristova ducha, ten není jeho.  Je-li však Kristus ve vás, je sice tělo mrtvé kvůli hříchu, ale duch je živý kvůli spravedlnosti.  Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak ten, který vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých, oživí i vaše smrtelná těla skrze svého Ducha, který ve vás přebývá.  Nuže tedy, bratři, jsme dlužníky, ale ne těla, abychom podle těla žili.  Jestliže žijete podle těla, je vám souzeno zemřít; jestliže však Duchem usmrcujete činy těla, budete žít. Neboť všichni ti, kdo jsou vedeni Duchem Božím, jsou Boží synové.  Nepřijali jste ducha otroctví, abyste se opět báli, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče!  Sám ten Duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme děti Boží.  Jsme-li však děti, jsme i dědicové -- dědicové Boží a spoludědicové Kristovi, pokud vskutku spolu s ním trpíme, abychom spolu s ním byli také oslaveni.  Mám totiž za to, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která na nás má být zjevena.  Vždyť celé tvorstvo toužebně vyhlíží a očekává zjevení Božích synů --  neboť tvorstvo bylo poddáno marnosti; ne dobrovolně, ale kvůli tomu, který je poddal -- a má nadějiže i ono samo bude vysvobozeno z otroctví zániku do slavné svobody Božích dětí.  Víme přece, že celé tvorstvo až dodnes společně sténá a pracuje k porodu.  A nejen to, ale i my, kteří máme prvotiny Ducha, sami v sobě sténáme, očekávajíce synovství, to jest vykoupení svého těla.  V té naději jsme byli zachráněni; naděje však, kterou je vidět, není naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal?  Ale doufáme-li v to, co nevidíme, očekáváme to s vytrvalostí....Já jsem si spolu s Pavlem vědom své přetrvávající náklonnosti ke hříchu a také doufám, že budu zachráněn pro věčnost. Žiji v této naději. Římanům 7 a Římanům 8 spolu koexistují - platí zároveň

Naděje, která by byla vidět vidět, je vlastně už jistotou, už přestala být nadějí.
Ale my, křesťané, stále žijeme v naději na Boží milosrdenství na nás uplatněné, nikoli však v jistotě, že v dobrém vytrváme až do smrti..

A tuto jistotu - falešnou jistotu, že už nyní jsi spasen navěky -  hlásáš tady zase ty.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 31. březen 2018 @ 14:25:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Pavel mnoho let po svém pádu s koně popisuje to, co prožíval v minulosti - ten bezútěšný boj, kdy miloval Boha, byl příkladným a horlivým farizejem a chtěl se mu zalíbit skrze zákon, skrze skutky zákona - o tom je kapitola 7.

A svůj nový život v Kristu a Duchu svatém popisuje v kapitole 8. A je to markantní rozdíl - jako mezi tmou a světlem, jako mezi smrtí a životem, jako mezi odsouzením a stavem, kdy už není žádné odsouzení.

A to díky Boží milosti, díky poznání Ježíše Krista a objevení zákona Ducha v Kristu Ježíši.
Žádným dlouhodobým cvičením a posilováním svalů, ale díky Boží milosti, která ho přenesla ze tmy do světla, ze smrti do života, z marných bojů do vítězství.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolí (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 01. duben 2018 @ 11:06:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)Další Hulk, co  dostal injekci, zezelenal a nyní skáče až za obzor jak ping-pongový míček!
Život ale není virtuální počítačová hra, ve skutečném životě se musí doopravdy makat!

V potu tváře budeš dobývat svůj chléb!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima ka (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 01. duben 2018 @ 12:58:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Nevím, kdo je Hulk. Na televizi se nedívám, do kina nechodím, počítačové hry nehraji.
Mohl bys tedy to co jsem napsal výše připodobnit k někomu z Bible ? Osoby z Bible trochu znám.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima ka (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 01. duben 2018 @ 14:41:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hulk?
Oko, dětinskost je jedním z projevů stařecké demence.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima ka (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 01. duben 2018 @ 18:48:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Život ale není virtuální počítačová hra, ve skutečném životě se musí doopravdy makat!
V potu tváře budeš dobývat svůj chléb!

Ano, souhlas, pokud jde o náš fyzický pozemský život.Avšak pro své spasení si oko moc nezamakáš.
Pokud bys chtěl si na své spasení zamakat, mineš se s cílem.

Spasení je zdarma, z víry, bez jakýchkoliv našich zásluh.

Boží slovo nás nabádá právě naopak - nikoliv makat, ale vejít do odpočinutí :

Žid 4:
 • Střezme se, aby o někom z vás neplatilo, že v čase, dokud zaslíbení trvá, promeškal vstup do Božího odpočinutí.
 • 2I nám se přece dostalo zaslíbení jako těm na poušti. Ale zvěst, kterou slyšeli, jim neprospěla, když ji vírou nepřijali.
 • 3Neboť do odpočinutí vcházíme jen my, kdo jsme uvěřili, jak bylo řečeno: ‚Přísahal jsem ve svém hněvu: Do mého odpočinutí nevejdou!‘ To řekl Bůh, ač jeho odpočinutí trvá od chvíle, kdy stvořil svět.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očim (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 02. duben 2018 @ 11:54:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Boží slovo nás nabádá právě naopak - nikoliv makat, ale vejít do odpočinutí ...."...


To by se mi líbilo!
Hezká představa se nechat jiným spasit a pak lenošit někde na pláži!  To je "evangelium" - jiné evangelium - které příjemně lechtá v uších!
Boží slovo nás však nabádá k čemusi docela jinému: "Ber na sebe den co den svůj kříž a následuj mne!"


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 02. duben 2018 @ 12:37:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ano oko.
Ježíšovo jho však netlačí a jeho břemeno netíží.

 • Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.
 • 29Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším.
 • 30Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.

Když se necháš spasit jiným (jak tomu říkáš), zahálet nebudeš, neboj.Služba jemu z vděčností za spasení je pěkné dobrodružství.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 31. březen 2018 @ 16:52:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Ale my, křesťané, stále žijeme v naději na Boží milosrdenství na nás uplatněné, nikoli však v jistotě, že v dobrém vytrváme až do smrti..
A tuto jistotu - falešnou jistotu, že už nyní jsi spasen navěky -  hlásáš tady zase ty.


  Ne, Stando. Já nehlásám žádné vaše falešné sebejistoty a sebeklamy, kterými se ohlupujete, abys měl čemu statečně oponovat při tvém vzájemném boji tebe proti tvým výmyslům.

  Já jsem Toník. 

  Nepíšu tu pod nickem "oko", který zde různě lže, pomlouvá a vymýšlí jakési vaše falešné sebejistoty. 

  Píšu tu pod nickem "Cizinec" a jsem ten, kdo svědčí o Pánu Ježíši Kristu, o našem Spasiteli, který vzal na sebe všechny naše hříchy, nemoci a bolesti a vynesl je na kříž. Píšu o tom, že on je naše Spása, v něm máme naši jistotu, jeho slovu věříme a na jeho slovo spoléháme.

  Tvoje drzé pomluvy, lži a výmysly na tom nic nezmění.


Tvé otázky mi připadají podobně absurdní, jako bychom se spolu bavili o technice plavání třeba závodního "motýlka", o zkušenostech jak toto techniku s úspěchem zvládnout - a ty by ses mě potom zeptal: "Stando, a už jsi plaval? Umíš vůbec plavat?" ....?

  Proč je to absurdní? Často tu vychází najevo, že píšeš o věcech, které osobně neznáš a nezažil jsi je, nemáš s nimi zkušenost. 

  Proto se tě ptám. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolí (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 01. duben 2018 @ 11:02:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."
A tuto jistotu - falešnou jistotu, že už nyní jsi spasen navěky -  hlásáš tady zase ty.


  Ne, Stando. Já nehlásám žádné vaše falešné sebejistoty a sebeklamy, kterými se ohlupujete, abys měl čemu statečně oponovat při tvém vzájemném boji tebe proti tvým výmyslům.

  Já jsem Toník. 

  Nepíšu tu pod nickem "oko", který zde různě lže, pomlouvá a vymýšlí jakési vaše falešné sebejistoty.
"...


Toníku,
 několika  zbožnými frázemi v kombinaci s falešným osočováním mé osoby ze lží a pomluv,
stále nezakryješ tu skutečnost,

že jsi tu o sobě tvrdil, že své věčné spasení máš už jisté

(protože jsi jej svěřil Ježíši a on je profesionál), že svoji věčnou spásu už neřešíš (protože máš na starosti důležitější věci - nechtěj po mě, abych ti to zase vyhledával, tolik času opravdu nemám!)
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima ka (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 01. duben 2018 @ 15:01:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko, jistotu spásy máme v Kristu! Opakuji ti to po stotřetí!
A ty máš co? Nejistotu spásy neb se bojíś, že pro svou slabost padneš.

Proč nejsi v Kristu silný v čem jsi slabý, Oko proč? V co Oko víc věříš? V sílu Krista, nebo tvoji slabost?
Oko ty se bojíš tvé vlastní slabosti, a tak si pěstuješ svaly, a dodnes ti ty tvoje svaly neumožnily proměnu srdce, které by přirozeně inklinovalo k dobru, a ne ke zlu.

Tvoje tvrzení a argumentace se stávají čím dálv íce absurdní. Poslední dobou používáš důkazy proto tobě jako argumenty pro tvé překrucování a lhaní. Je to to samé, jako by se obhajoba u soudu absurdně obhajovala důkazy obžaloby o své vině. Ty si to ani neuvědomuješ, co? Pozoruji u tebe dětinskost, což může být počínajícím projevem stařeckè demence. Oko, pamatuješ si ještě dneska cos zde psal a tvrdil před pár dny?
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima ka (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 01. duben 2018 @ 15:48:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Toníku,  několika  zbožnými frázemi v kombinaci s falešným osočováním mé osoby ze lží a pomluv, stále nezakryješ tu skutečnost, že jsi tu o sobě tvrdil, že své věčné spasení máš už jisté 

  Stando, dělat to, co děláš ty, by mne ani nenapadlo! Proč bych měl zakrývat to, co já tvrdím?

  Ani by mne nenapadlo zakrývat ty lži a pomluvy, které tu o mne rozšiřuješ ty a máš tu drzost je tvrdit - naopak, ty dobře potvrzují tvé slovo, že zlo je ti bližší než dobro. Ukazují na to, co žiješ, na tvůj virtuální svět, který sis vytvořil ve tvé hlavě.

  Jaký je vlastně důvod toho, že tu takto lžeš, pomlouváš, vymýšlíš si, dokázal bys to popsat? Musíš dobře vědět, že vaše falešné jistoty o spasení z vlastní vytrvalosti jsou jen vaše a nemají s křesťanstvím nic společného - psalo vám to tu za historii už tak padesát lidí. Přesto stále dokola melete vaše sebej111istoty do vašeho falešného cinknutého náboženského guláše.


  Já jsem samozřejmě spasení nesvěřoval Ježíši - už jsem ti psal mnohokrát, že jsem racionální člověk a nerad dělám nesmysly. Ani by mne také nenapadlo abych já sám řešil svou spásu, nejsem svůj spasitel (to si snad už pamatuješ dobře?)

  Ježíši jsem nesvěřoval svou spásu - ta už byla dávno hotová, když za nás Pán Ježíš zemřel na kříži a odnesl celý ten seznam, který svědčil proti mne. On byl můj spasitel ještě než jsem se vůbec narodil, ještě než jsem prvně vydechl a mohl cokoliv udělat pro svou vlastní spásu. Těžko by mne tedy napadlo Ježíši svěřovat něco, co už udělal. 

  Protože mne Ježíš spasil, zachránil, svěřil jsem mu svůj život. Celý život. To byla logická a jednoznačná reakce na to, co Pán Ježíš pro mne udělal - pokud si mne koupil svou vlastní krví, žiji život pro něj, můj život patří jemu.

  A ano, pamatuješ si snad dobře: Mám na práci mnohem důležitější smysluplnější věci, než spasovat sama sebe svými vlastními skutky.


  Ale chápu, že jsou lidi zapadlí v hluboké jámě svých vlastních sebeklamů a statečně přemýšlí, jak si domů dojdou pro žebřík a zachrání tak sama sebe z té veliké jámy svými statečnými skutky. Proto také sníte o Hulkovi či o létání, inspirováni typy bojovníků s draky ve stylu sv. Jiří. A já vám vaše sny a fantazie jistě brát nebudu. Pokud vám vyhovují, buďte si ve vašem virtuálním světě třeba Avengery nebo Hulky, bojujte statečně s draky či cokoliv se vám honí ve vaší fantazii a občas tu z vás vypadne.

  
  Toník


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očim (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 01. duben 2018 @ 20:34:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vidím, že zase dělám zbytečnou práci - nastavuji zrcadlo slepému člověku - který vidět odmítá, který své chyby vidět nechce.
..."Ježíši jsem nesvěřoval svou spásu - ta už byla dávno hotová"...


Spása je záchrana života. Tak si zkus odpovědět:

 Před čím konkrétně tě Ježíš tedy zachránil, když tvrdíš, že tě spasil?

Milka tvrdila, že ji Ježíš zachránil před smrtí - což já považuji za pravdu. Jenže tato minulá záchrana (byla záchranou z otroctví "Egypta") není ještě plnou záchranou pro vstup do nebeského království! Je jen předstupněm!Na věčnosti se ještě nenacházíme - zatím žijeme svoje pozemské životy a jejich podoba našimi skutky teprve určí, zda se OSVĚDČÍME pro život v nebi! Věčné spasení po smrti v nebi je pro nás zatím jen v rovině zaslíbení.

(1 Kor 9,26-27)
Já tedy běžím ne jako bez cíle; zápasím pěstmi, ne jako bych tloukl do vzduchu,  ale zasazuji dobře mířené rány svému tělu a podrobuji je, abych se snad -- jiným hlásaje -- sám nestal tím, kdo se neosvědčil.

..."pokud si mne koupil svou vlastní krví, žiji život pro něj, můj život patří jemu."...

Někde jsi přiznal, že také občas zhřešíš. Pokud je to stále pravda, pak je logicky  lží toto tvoje tvrzení, že prý "žiješ svůj život pro něj."

Nebo si myslíš, že žít pro Krista obnáší i možnost hřešit, konat zlo?
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 01. duben 2018 @ 21:49:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Oko, ty budeš spasen pro život v nebi, když si to spasení skutkama zasloužíš ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modli (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pondělí, 02. duben 2018 @ 10:00:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko, ty budeš spasen pro život v nebi, když si to spasení skutkama zasloužíš ? 《  A Vy, pane rosmano, budete nebo jste spasen pro život v nebi, ačkoliv si to spasení pro své skutky nezasluhujete? Co je to pro Vás zásluha a k čemu je? Proč cokoliv děláte - tedy skutkaříte?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: M (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 02. duben 2018 @ 11:09:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

  A Vy, pane rosmano, budete nebo jste spasen pro život v nebi, ačkoliv si to spasení pro své skutky nezasluhujete?

Ano pane Voto, přesně tak.
Bůh mi dal svého Ducha, který je závdavkem dědictví v nebi na základě víry, ne na základě konání skutků

Ef 1.:
 • 13V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého
 • 14jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobyl k chvále své slávy.
Gal 3.:
 • pošetilí Galatští, kdo vás to obloudil – vždyť vám byl tak jasně postaven před oči Ježíš Kristus ukřižovaný!
 • 2Chtěl bych se vás zeptat jen na jedno: dal vám Bůh svého Ducha proto, že jste činili skutky zákona, nebo proto, že jste uvěřili zvěsti, kterou jste slyšeli?

 • 2. Timoteovi 1, 9který nás spasil a povolal svatým povoláním ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy

 • Titovi 3, 5On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého.Co je to pro Vás zásluha a k čemu je?

Zásluhy před Bohem jsou k ničemu.


Proč cokoliv děláte - tedy skutkaříte?

Já neskutkařím. Skutky vyplývají z víry, chci se líbit svému Pánu a činit to, co je mu milé.
Ef 2.:
 • Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.
 • 10Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pondělí, 02. duben 2018 @ 11:47:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
》  Zásluhy před Bohem jsou k ničemu. /   Já neskutkařím. Skutky vyplývají z víry, chci se líbit svému Pánu a činit to, co je mu milé. 《  Já, já, já chci. Takže Vy. Vyplývá to z Vaší věrnosti. Neodpověděl jste, co je to pro Vás zásluha. Zaslouží si tedy dělník mzdu? Co je pro Vás mzdou za Vaši práci? Je-li pro Vás připraveno, abyste žil v dobrých skutcích, co záslužného děláte? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 02. duben 2018 @ 12:24:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Neodpověděl jste, co je to pro Vás zásluha.

Odpověděl. Lidské jakékoliv zásluhy ve vztahu k našemu spasení jsou před Bohem k ničemu, jsou jako ohavný špinavý šat, kterým se nikdo nemůže chlubit.

Zaslouží si tedy dělník mzdu?

Ano, dělník si mzdu zaslouží.


Co je pro Vás mzdou za Vaši práci?

České koruny.


Je-li pro Vás připraveno, abyste žil v dobrých skutcích, co záslužného děláte?

Záslužného nic. Jestli dělám skutky, do kterých mě staví Pán Ježíš, není to z mé strany nic záslužného.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pondělí, 02. duben 2018 @ 13:17:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

》Odpověděl. Lidské jakékoliv zásluhy ve vztahu k našemu spasení jsou před Bohem k ničemu, jsou jako ohavný špinavý šat, kterým se nikdo nemůže chlubit. 《 Neodpověděl jste na to, na co jsem se ptal. A já se ptal na to, co je to zásluha. Nedefinoval jste, co je zásluha pro Vás, ale psal jste o tom, co to pro Vás není. Odpověděl jste až zde na otázku, co je to pro Vás mzda, tedy odměna za Vaši práci, kterou si zasloužíte: České koruny. To je tedy pro Vás ta zásluha? České koruny? 》Záslužného nic. Jestli dělám skutky, do kterých mě staví Pán Ježíš, není to z mé strany nic záslužného.《 Jste tedy stroj ovládaný Ježíšem, co ani neví, proč a pro koho, co koná, bezmyšlenkovitý, bez schopnosti volby? To asi ne, viďte. Takže tedy, máte na těch záslužných skutcích alespoň nějaký podíl a konáte záslužné skutky nebo konáte cosi nezáslužného? Penízky na výplatu jsou pro Vás zásluha? A když jste cosi činil pro své děti, pak na tom nemáte zásluhu? A když ony v tom budou pokračovat, nemají už na tom zásluhu? Co je to pro Vás vlastně zásluha? Nedivím se už, že Okovi nerozumíte. A kristovci Židům, když nerozumí ani tomu, co je psáno v Písmech o zásluhách a o tom, že Pán své věrné odmění po zásluze.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 02. duben 2018 @ 13:41:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Víte, co bych Vám poradil ?

2 Tim 2:
 • 16Bezbožným a planým řečem se vyhýbej. Neboť takoví lidé půjdou stále dál ve své bezbožnosti

 • 23Nepouštěj se do hloupých sporů, v jakých si libují nepoučení lidé; víš, že vedou jen k hádkám.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pondělí, 02. duben 2018 @ 14:15:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je-li pro Vás zamyšlení se nad tím, co je to zásluha a co rozhodně není nebo co je to ta pravá odměna a co rozhodně jí není, řeč bezbožná a planá a máte-li takovou diskuzi za nějaký spor dokonce hloupý, pak se raději takovým řečem a diskuzím a otázkám vyhněte. Ale netvrďte o Okovi, co si domýšlíte jen proto, že myslíte na rozdílné věci, když se řekne slovo zásluha. Díky za krátkou diskuzi.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 02. duben 2018 @ 11:47:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Já neskutkařím. Skutky vyplývají z víry, chci se líbit svému Pánu a činit to, co je mu milé."...Typicky dvojím metrem měříš!

Když toto dělá rosmano, tak údajně neskutkaří.

Když ale to samé dělá Oko - z úplně stejných pohnutek - tak ten už prý skutkaří, dělá prý svoje jakési "samospasení".


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 02. duben 2018 @ 12:10:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

No právě že ty tvoje pohnutky jsou poněkud jiné a otevřeně tady o nich hovoříš :

Na věčnosti se ještě nenacházíme - zatím žijeme svoje pozemské životy a jejich podoba našimi skutky teprve určí, zda se OSVĚDČÍME pro život v nebi!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pondělí, 02. duben 2018 @ 12:17:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
》Když ale to samé dělá Oko - z úplně stejných pohnutek - tak ten už prý skutkaří, dělá prý svoje jakési "samospasení". 《  Z toho si nic nedělejte. Nicméně, jak se asi tak cítí Židé, když to o nich prohlašují nejen kristovci, ale i křesťané, že si na svých skutcích zakládají nějakou tu představu kristovců o samospáse ze svých skutků. Zmínil jste se o tom, že staří Izraelci, co vyšli z otroct ví Egypta, putující arabským poloostrovem, nevešli do zaslíbené jim Bohem darované země jejich otců pro jejich nevěru, ač nakonec i chtěli. Opravdu byli celou tu dobu nevěrní a šli těch 40 let kvůli sobě samým, ač věděli, že je to pro ně zapovězeno? Třebaže nepřešli nohou Jordán za svého života, opravdu do země svých otců nevstoupili? Žádná zásluha? Zmínil jste slova od apoštola Pavla. Co je to tedy pro Vás koruna života?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 04. duben 2018 @ 14:07:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zásluhy křesťana jsou reálnou skutečností - jsou to poklady, které si svými skutky budujeme v nebi.

Člověk nebude ale spasen za své zásluhy, nýbrž z milosti - pro zásluhy Krista.

Přesto zásluhy člověka mají vliv na toto Boží rozhodnutí, koho zachrání pro věčnost, pro život v nebi.

Dobře služebníku dobrý a věrný. Protože jsi nad málem byl věrný, nad mnohým tě ustanovím
....
..."Opravdu byli celou tu dobu nevěrní a šli těch 40 let kvůli sobě samým, ač věděli, že je to pro ně zapovězeno?"...

Myslím si, že byli střídavě i nevěrní a znovu se v pokání k Bohu vraceli - a procházeli jako národ vyvolený Hospodinovou výchovou - přípravou na příchod Krista. Tato příprava na Vykupitele trvala nějakých, bratru, 2 až 2,5 tisíce let.
..."Co je to tedy pro Vás koruna života?"...

Věčný život v nebi v oslaveném těle - jak nám Ježíš  slíbil.

(J 3,16-17)
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl věčný život.
Bůh totiž neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modli (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 02. duben 2018 @ 11:39:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Oko, ty budeš spasen pro život v nebi, když si to spasení skutkama zasloužíš ?"...

Ty falešný proroku "ROSMANO" - už dopředu jistojistě spasený, hlásající umíněně jakési "pasívní křesťanství!"Mt 24,11-14)
... povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé.
A protože se rozmnoží nepravost, láska mnohých vychladne.
Kdo však vytrvá až do konce, ten bude spasen.
A toto evangelium království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům a tehdy přijde konec."Spasen spásou věčnou bude nakonec jenom ten, kdo se životem OSVĚDČÍ - kdo v dobrém vytrvá až do konce!Toto je skutečné evangelium O NEBESKÉM KRÁLOVSTVÍ, O VĚČNÉM SPASENÍ V NEBI - nikoli ty vaše heretické fantasmagorické představy!
Jk 1,12)
Blaze muži, který snáší zkoušku, neboť až se  OSVĚDČÍ,  dostane korunu života, kterou Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.

"Skutkařství" apoštola Pavla:

(1 Kor 9,26-27)
Já tedy běžím ne jako bez cíle; zápasím pěstmi, ne jako bych tloukl do vzduchu, 
ale zasazuji dobře mířené rány svému tělu a podrobuji je,

abych se snad -- jiným hlásaje -- sám nestal tím, kdo se  NEOSVĚDČIL
.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: M (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 02. duben 2018 @ 13:08:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Kdo však vytrvá až do konce, ten bude spasen.


Ano oko, jistě.
V čem vytrvá až do konce ?  Ne ve snaze osvědčovat svou způsobilost pro nebe svými skutky. To rozhodně ne.

Ale ten, kdo vytrvá ve spasitelné víře, v živé naději až do konce.

Židům 3,14:
Ale Kristus jako Syn je nad jeho domem. Jeho domem jsme my, zachováme-li si až do konce pevnou důvěru a chloubu naděje.( B21 - Jsme přece Kristovými společníky – pokud si tu počáteční jistotu neochvějně udržíme až do konce.)

Židům 6,11:
Toužíme však, aby každý z vás projevoval stejnou horlivost  k nabytí plné jistoty naděje, která vytrvá až do konce.

Vytrvat v dobrých skutcích až do konce také, samozřejmě. Ale ve skutcích, které vyplývají z pevné důvěry v Něho, z živé víry a živé naděje.


Ad Pavel)
Ano, máme bojovat dobrý boj víry, bdít, neustále se modlit a hledat svou sílu u Pána, v jeho převeliké moci.
Dbát o čisté srdce a dobré svědomí a ve všech duchovních bojích obstát. Ale pořád v neochvějné víře ve spasení, plní naděje a důvěry v Něho, jakou jsme měli na začátku, když jsme uvěřili. Toto si máme zachovat až do konce. O to usilovat a bojovat.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Pondělí, 02. duben 2018 @ 16:02:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
rosmano

Ano, máme bojovat dobrý boj víry, bdít, neustále se modlit a hledat svou sílu u Pána, v jeho převeliké moci.
Dbát o čisté srdce a dobré svědomí a ve všech duchovních bojích obstát.

:)
Amen


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 03. duben 2018 @ 19:12:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Ano oko, jistě.
V čem vytrvá až do konce ?  Ne ve snaze osvědčovat svou způsobilost pro nebe svými skutky. To rozhodně ne.

Ale ten, kdo vytrvá ve spasitelné víře, v živé naději až do konce
.
"...
No a o tom to je.

To naprosto nejde bez skutků, protože živá víra se projevuje jednáním, skutky.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 03. duben 2018 @ 20:12:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ano, živá víra se projevuje skutky.
Ale primární je ta víra. Boží slovo (apoštolové) nás na mnoha místech povzbuzuje, abychom zůstávali v Něm, v Ježíši.
 • 28Nyní tedy, děti, zůstávejte v něm, abychom se nemuseli bát, až se ukáže, a nebyli jím zahanbeni při jeho příchodu.

Jak "zůstáváme v Něm" ?  Vírou.  Živou vírou. S plnou důvěrou, jako dítě, které On zachránil a vede. A zůstáváním v Jeho slovu. Ježíš je to živé slovo. (Jeho slova jsou Duch a život). Jak nás nabádá Písmo v ep.Koloským 3:
 • 16Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch.
A v tom je radost a pokoj. Pán svým slovem, které má moc, které je mocí Boží ke spasení, úžasně dokáže povzbudit, rozhorlit, takže člověk může prožívat horlivost, vroucnost ducha a vděčnost :
 • 10Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.
 • 11V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu.
 • 12Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.
A v tom máme vytrvat až do konce. V Boží milosti. To není z člověka. To On působí tehdy, když se odvážíme mu věřit.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 04. duben 2018 @ 13:49:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Usiluji se chovat v životě tak, jak by ve stejné situaci jednal Kristus.Jak jinak se dá poznat, že zůstáváš v Kristu?
Víra se projevuje právě skutky, životem. Jinak je to jen hezká teorie.

Víra i důvěra bez skutků je jen prázdným slovem. Slovo třeba naplnit jeho pravým významem, tehdy teprve se stává pravdivým  - a to se dá jedině skutky.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Středa, 04. duben 2018 @ 13:59:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

>>Slovo třeba naplnit jeho pravým významem, tehdy teprve se stává pravdivým  - a to se dá jedině skutky.<< Začínáte se mi čím dál tím více líbit. Ne že bych Vás pronásledoval. Ale vystihujete i tu podstatu, že Boží přikázání se nedají splňovat, ale mají se naplnit. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 04. duben 2018 @ 14:10:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jsem potěšen, že alespoň někdo rozumí podstatě toho, co pořád dokola píšu.  :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 04. duben 2018 @ 14:52:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Kdo se soustředí na činění skutků, propadne skutkaření a ospravedlňování se skutky.
Kdo se soustředí na Krista a zůstávání v Něm, ten ponese hojné ovoce.
A navíc - hlavním skutkem, který po nás žádá Bůh je toto :
Jan 6, 28Řekli mu: „Jak máme jednat, abychom konali skutky Boží?“           29Ježíš jim odpověděl: „Toto je skutek, který žádá Bůh: abyste věřili v toho, koho on poslal.“


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 04. duben 2018 @ 15:15:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Gal 3:
 • 1Vy pošetilí Galatští, kdo vás to obloudil – vždyť vám byl tak jasně postaven před oči Ježíš Kristus ukřižovaný!
 • 2Chtěl bych se vás zeptat jen na jedno: dal vám Bůh svého Ducha proto, že jste činili skutky zákona, nebo proto, že jste uvěřili zvěsti, kterou jste slyšeli?
 • 3To jste tak pošetilí? Začali jste žít z Ducha Božího, a teď spoléháte sami na sebe?
 • 5Ten, který vám udílí Ducha a působí mezi vámi mocné činy, činí tak proto, že plníte zákon, nebo proto, že jste slyšeli a uvěřili?
 • 6Pohleďte na Abrahama: ‚uvěřil Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost.‘
 • 7Pochopte tedy, že syny Abrahamovými jsou lidé víry.
 • 8Protože se v Písmu předvídá, že Bůh na základě víry ospravedlní pohanské národy, dostal už Abraham zaslíbení: ‚V tobě dojdou požehnání všechny národy.‘
 • 9A tak lidé víry docházejí požehnání spolu s věřícím Abrahamem.
 • 10Ti však, kteří spoléhají na skutky zákona, jsou pod kletbou, neboť stojí psáno: ‚Proklet je každý, kdo nezůstává věren všemu, co je psáno v zákoně, a nečiní to.‘
 • 11Je jasné, že nikdo není před Bohem ospravedlněn na základě zákona, neboť čteme: ‚Spravedlivý bude živ z víry.‘
 • 13Ale Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe, neboť je psáno: ‚Proklet je každý, kdo visí na dřevě.‘
 • 14To proto, aby požehnání dané Abrahamovi dostaly v Ježíši Kristu i pohanské národy, abychom zaslíbeného Ducha přijali skrze víru.
 • ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 11:15:54 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."Kdo se soustředí na činění skutků, propadne skutkaření a ospravedlňování se skutky"...

  Hle Pane: pět hřiven jsi mi dal, dalších pět jsem vyzískal.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 11:31:27 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Bez živé víry a důvěry v Krista a plné naděje v Něm, spolehnutí na Něho, těch pět hřiven nevyzískáš i kdyby ses na hlavu stavěl...


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Neděle, 01. duben 2018 @ 22:08:36 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ty zde děláš nějakou práci Oko? Uff!

  Tak Ježíš Kristus je pro tebe minulou a neúplnou záchranou? Předstupněm?! No jo, ta tvoje úplná záchrana jsou ty tvoje svaly, sázka na smrt, a pro sichr očistec po ní. Kolik myslíš že za tebe po tvé smrti za zádušní mši zaplat? 500Kč 1000Kč. Bude to podle ceníku Očistce stačit? Co? A to si říkáš křesťan, když Kristus pro tebe není DOKONALÝM Spasitelem již nyní?! No jo, ty jsi tvrďak, ty se samospasitelsky sebezbuduješ, bez tvého tvrdého modloslužebného tréniku přece spása možná není. Ale nějak ti to sebebudování nevychází, když ani ve svém věku přirozeně neupřednostňuješ dobro přede zlem, a k dobru se musíš nutit, tak jako se musíš nutit do modloslužby. A to si jako myslíš, že ti to tvé zlé srdce promění Kristus až v okamžiku smrti? To může být tvůj největší životní omyl. Bogy, přestaň se sebebudovat a nech Krista ať tě zbuduje, jinak riskuješ ztrátu života věčného.

  Probuď se Oko, tvoje samospásná snaha je marná ani tvoje sebevětší skutky tě nespasí!! Napadlo tě vůbec někdy, že to sebebudovatelství máš právě proto tak těžké, že ti tím Bůh ukazuje marnost tvého počínání??

  Čti Oko, čti!
  Matouš 11: 28-30
  • Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.
  • Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším.
  • Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.“
  Nebo si raději vybereš tohle Oko?
  Jeremiáš 8: 18-20
  Což mohu okřát v těch strastech? Srdce mám zemdlené.
  Hlasitě volá o pomoc dcera mého lidu ze země předaleké. Což není Hospodin na Sijónu? Jeho Král tam není? „Proč mě uráželi svými modlami, cizáckými přeludy?“
  Minula žeň, skončilo léto, a spása nikde.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 02. duben 2018 @ 09:14:13 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Vidím, že zase dělám zbytečnou práci - nastavuji zrcadlo slepému člověku - který vidět odmítá, který své chyby vidět nechce.

    Ty nastavuješ zrcadlo sobě a nejde ti to, protože jsi slepý? A proč takový nesmysl děláš?

    Já své chyby vidět chci - a také vidím. Stejně tak vidím tvoje chyby, jak si tu vymýšlíš nesmysly o křesťanech, když píšeš o něčem, co neznáš, nezažil jsi, nerozumíš tomu, ale máš neustálou nutkavou touhu oponovat spasení v Ježíši pro věčný život. Což ukazuje na to, co žiješ ty.


   Před čím konkrétně tě Ježíš tedy zachránil, když tvrdíš, že tě spasil?

    Stando, ty stále ještě nevím, před čím nás Pán Ježíš zachránil? 

    To je téma, kterého je celá bible, téma, o kterém tu křesťané celá léta píší a ty to nevíš? 

    I já jsem ti to mnohokrát psal.


  Milka tvrdila, že ji Ježíš zachránil před smrtí - což já považuji za pravdu. Jenže tato minulá záchrana (byla záchranou z otroctví "Egypta") není ještě plnou záchranou pro vstup do nebeského království! Je jen předstupněm!

    Stando, a co kdyby sis o křesťanech nedomýšlel, co není, nesmysly podle vašeho života, a Milky se místo toho zeptal, jakou záchranu zažila?


  Na věčnosti se ještě nenacházíme - zatím žijeme svoje pozemské životy a jejich podoba našimi skutky teprve určí, zda se OSVĚDČÍME pro život v nebi! Věčné spasení po smrti v nebi je pro nás zatím jen v rovině zaslíbení.

    To já chápu, Stando. že to tak máte. Svědčíš tu o vašem životě celou dobu. Věřím ti. A mohu ti to potvrdit.

    Určitě se ještě nenacházíte na věčnosti a věčné spasení po srmti je pro vás zatím jen v rovině zaslíbení.


    A k tomu dalšímu, co píšeš, mám dotaz:

    Myslíš, že tvoje skutky už tě osvědčily pro život v nebi? 

    Přeci jen, konec tvého života se blíží, stačí podoba tvého pozemského života tvými skutky na osvědčení pro život v nebi? Kdyby teď tvůj pozemský život skončil, stačila by ta víra, co si buduješ svými skutky, na věčný život?


  Někde jsi přiznal, že také občas zhřešíš. Pokud je to stále pravda, pak je logicky  lží toto tvoje tvrzení, že prý "žiješ svůj život pro něj."  Nebo si myslíš, že žít pro Krista obnáší i možnost hřešit, konat zlo?

    Ne, nemám vaši podivnou "svobodu" hřešit a život s Bohem nezahrnuje vaše "možnosti".

    Téma hříchu už jsem ti vysvětloval - kdo hřeší, je otrok hříchu. I já nejsem žádná výjimka. Spousta věcí v mém životě bylo duchovní, duševní nebo tělesné dědictví po předcích. Když jsem Bohu svěřoval svůj život, nebylo to pro to dobré, ale bylo to právě pro to zlé - pro ten hřích a smrt, ve které jsem vězel. 

    A Bohu jsem svěřoval celý život. 

    Z hříchu mne pak Bůh vysvobozoval a vysvobozuje. 

    Něco udělal najednou - z model mne vysvobodil okamžitě, stejně jako ze zasvěcení mého života démonům. Z pohrdání křesťany, z nadřazenosti nad nimi, z náboženské nesnášenlivosti. Z rasismu a rasové nesnášenlivosti a mnoha dalších věcí.

    Z některých věcí postupně - z neúcty k úřadům, policii, lidskému zřízení. Z křivého nadřazeného pohledu na "nevěřící" a jejich život.

    Z některých opravdu dlouhodobou výchovou - například z netrpělivosti. 


    Ptal ses tu, kde byl Bůh, když někdo hřeší. 

    Když jsem nebyl křesťanem, nevím, kde byl. Ať jsem hřešil, nebo ne, byl jsem na tom stejně, mrtvý bez Boha. Jen se lišily pocity, někdy mi bylo trochu lépe, většinou o dost hůře.

    Když jsem se stal křesťanem, byl se mnou Bůh vždy - ať už jsem zhřešil, nebo ne. V tom se ta situace podstatně lišila od toho, co jsem zažil jako nekřesťan a o čem jsi svědčil i ty a to jsem ti vysvětloval v samostatném článku. Byl to jeden z podstatných rozdílů, pro který jsem poznal změnu života. Byl se mnou i u toho, když jsem kradl na poli. Byl se mnou i u toho, když jsem jako křesťan prvně vyrazil se vzduchovou na zahradu

    Proti chvíli, kdy jsem nebyl křesťanem, se stala jednoduchá věc: Bůh mne v tom hříchu nenechal. Byl v něm se mnou a vychovával mne. Zbavil mne toho hříchu.

    Je to pro tebe srozumitelné, jak podstatný rozdíl to pro mne byl?

    Když jsme chodil po zpovědích a sám sobě řešil svoje hříchy, zpovídal jsem se stále dokola z téhož. Jen jsem vlezl do zpovědnice, "zbavil" se hříchu a vylezl ven, už byl ten samý hřích zase zpátky. Nepamatuji si jediný hřích, kterého bych se zbavil zpověďmi a "pokáním" po nich - všechny hříchy byly i po zpovědích stále se mnou, nebylo jediného hříchu, který by se mne i nadále netýkal. A skutečné hříchy, ty hluboké, smrtelné, jsem při své samasebesnazeosebezpytování navíc vůbec neviděl.

    Pro to, abych se mohl zbavit hříchu, musel jsem Bohu svěřit celý život, včetně těch hříchů a musel je řešit Bůh.

    Je to pro tebe nějak trochu srozumitelné, co žijeme? 

    Nebo je ti to úplně cizí a nedokážeš ani pochopit, o čem píšu?

    Toník


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modli (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Pondělí, 02. duben 2018 @ 10:26:37 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."Ty nastavuješ zrcadlo sobě a nejde ti to, protože jsi slepý? A proč takový nesmysl děláš?"...

  To ti není líto alespoň vlastního času, tímto způsobem věci obracet? Vždyť je to nedůstojné člověka, který o sobě říká, že žije s Bohem!  ..." Milky se místo toho zeptal, jakou záchranu zažila?"...

  Ptát se na zážitky je ošidné, vždycky to sebou nese riziko nepravdy. Jestliže je totiž jakýkoli zážitek interpretován a vysvětlen mylně, je irelevantní se na něj vůbec i ptát. Třeba ho nejdříve prosít skrz učení apoštolů, zda jeho interpretace není mylná.

  ..."Když jsem se stal křesťanem, byl se mnou Bůh vždy - ať už jsem zhřešil, nebo ne. "...

  Mám tomu rozumět tak, že jsi si byl stále vědom Boží přítomnosti a přesto tě ani toto vědomí v té chvíli neodradilo od krádeže či zabíjení?

  To já mám jinak. Když bych si uvědomil, že hřeším, v lítosti bych v ten samý okamžik zvolil opačné dobro. Zpravidla si ale uvědomím, že jsem zhřešil až následně, kdy už to nejde vrátit.  ..."Pro to, abych se mohl zbavit hříchu, musel jsem Bohu svěřit celý život, včetně těch hříchů a musel je řešit Bůh."...

  Tomuto rozumím, to je i má zkušenost.
  Ale potřeboval jsem právě k tomuto svátost zpovědi. Tam se hříchů člověk doopravdy zbaví, načerpá sílu je neopakovat a dostává navíc "Boží pohled" na svět - tedy rozpoznává na sobě i takové hříchy, které si dříve jako hříchy vůbec neuvědomoval.

  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: M (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 02. duben 2018 @ 17:45:42 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  To ti není líto alespoň vlastního času, tímto způsobem věci obracet? Vždyť je to nedůstojné člověka, který o sobě říká, že žije s Bohem!

    Stando, jak věci obracím? V čem?
   
    Napsal jsi článek, pokládám ti otázky k tématu článku. Ty píšeš něco o sobě a svém životě, snad pravdivě, za to děkuji. 

    Já žiji něco hodně jiného a píši ti věci ze svého života. Ty téměř nereaguješ na to, co píšu, ale různě vymýšlíš, pomlouváš nebo i lžeš, podle vašeho náboženství - nastavuješ tu zrcadlo, statečně a vytrvale, ale jen sám sobě a římskokatolickému způsobu zlého uvažování o druhých.

    Ostatně, to dělají i tvoji další kolegové z ŘKC.

    Jak mám jinak reagovat na tvé nesmysly, co si vymýšlíš o křesťanech? To, co píšeš o křesťanech, není zrcadlo křesťanů. Nepochází od křesťanů. Musí tedy pocházet z tvého života nebo z toho, co žijí lidi u vás.


  Ptát se na zážitky je ošidné, vždycky to sebou nese riziko nepravdy. Jestliže je totiž jakýkoli zážitek interpretován a vysvětlen mylně, je irelevantní se na něj vůbec i ptát. Třeba ho nejdříve prosít skrz učení apoštolů, zda jeho interpretace není mylná.

    Zase ty vaše zážitky! 
    
    Na zážitky se neptej, k čemu by ti to bylo? Pokud se potřebuješ ptát na vaše zážitky, zeptej se někoho, kdo byl třeba v Medjugorje.

    A pokud chceš něco vědět o křesťanech, o jejich spáse, tak se jich na jejich spásu zeptej. Napíší ti to. Zažili jí. A vůbec u toho nemusely být nějaké vaše extra zážitky.


  Mám tomu rozumět tak, že jsi si byl stále vědom Boží přítomnosti a přesto tě ani toto vědomí v té chvíli neodradilo od krádeže či zabíjení?

    No, sláva. Skvělý postřeh. Že bys přeci jen konečně vnímal to, co jsem ti už mnohokrát psal? 

    Ano, samozřejmě! 

    Dokonce to bylo tak, že mne hřích natolik oklamal, že jsem si ani neuvědomoval, že je hříchem. 

    Od dalšího zabíjení mne ale navždy odradil přímý Boží zásah a od dalších krádeží na poli mne odradila následná Boží výchova po té jedné konkrétní krádeži.


  To já mám jinak. Když bych si uvědomil, že hřeším, v lítosti bych v ten samý okamžik zvolil opačné dobro. Zpravidla si ale uvědomím, že jsem zhřešil až následně, kdy už to nejde vrátit.

    V tomhle to máme hodně jiné. 

    Boží výchova působí pokání k záchraně. To je  změna, kterou není potřeba litovat. 

    Když Bůh v takových chvílích zasáhne do mého života, způsobí změnu - zbaví mne toho hříchu. Nemám pak potřebu pro zábavu střílet zvířata nebo krást na cizím poli. Není pak potřeba ani lítost - je zbytečná, k ničemu. Protože když Bůh zasáhne, tak na rozdíl od lítosti není pozdě.

    A opět k tématu, o kterém se bavíme jinde: Když Bůh zasahuje v mém životě ve věcech, které sám nevidím nebo jsem oklamán hříchem natolik, že ho nejsem schopen rozpoznat, takové jeho jednání ve mne vzbudí důvěru v Boha. Kdyby mne Bůh nechal v takových situacích a nic nedělal a já musel samasebezpytovat abych vůbec něco sám změnil či alespoň zjistil (jako jsme to dělali uprostřed náboženství soch, obrazů a pověr), poklad pro žádnou důvěru v Boha by tam nebyl.


  Ale potřeboval jsem právě k tomuto svátost zpovědi. Tam se hříchů člověk doopravdy zbaví, načerpá sílu je neopakovat a dostává navíc "Boží pohled" na svět - tedy rozpoznává na sobě i takové hříchy, které si dříve jako hříchy vůbec neuvědomoval.

    Nemám takovou zkušenost se svátostí zpovědi.

    U zpovědi jsem byl asi 50x, ale že bych tam sám sebe zbavil doopravdy hříchů, to jsem ve zpovědi nezažil ani jednou. Nezažil jsem ani to, že by mne ve zpovědi zbavil hříchu někdo jiný. Před zpovědí i po zpovědi se mnou zůstávaly úplně všechny hříchy - a to samozřejmě i ty, které jsem vůbec neviděl (například krutost ke zvířatům nebo krádeže na poli).

    Mohl bys k tomu napsat něco více? Jakého hříchu ses ve zpovědi doopravdy zbavil a jak se to stalo?
  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Úterý, 03. duben 2018 @ 08:57:58 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."Na zážitky se neptej, k čemu by ti to bylo?"...

  Toníku, někdy je opravdu obtížné s tebou komunikovat. "My" a "vy" - každému měříš jiným metrem - jinou optikou vnímání.
  Tvoje předcházející výzva pro mě: "Stando, a co kdyby sis o křesťanech nedomýšlel, co není, nesmysly podle vašeho života, a Milky se místo toho zeptal, jakou záchranu ZAŽILA?"

  Načež moje odpověď: "Ptát se na zážitky je ošidné, vždycky to sebou nese riziko nepravdy...."

  ..."Boží výchova působí pokání k záchraně. To je  změna, kterou není potřeba litovat. "...

  V pokání je třeba litovat hříchem způsobeného zla, nikoli změny, nikoli odvrácení od hříchu.
  To máš o pokání hodně pomýlené.
  Protože přirozený postoj člověka, který se obrátil, je hrůza a ošklivost ze zla, které způsoboval.
  ..."a já musel samasebezpytovat abych vůbec něco sám změnil či alespoň zjistil "...

  Ve skutečnosti my to máme takto: Není pravdou, že Bůh pro nás nic nedělá a nechává nás ve hříších. Už samotný podnět ke zpytování svědomí a touha po odpuštění hříchů je dílem Ducha svatého v člověku. Touha po čistém životě s Bohem má nadpřirozený původ. Připadá ti snad, že u mě je absence důvěry v Boha?


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 03. duben 2018 @ 21:44:52 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

    Stando, pokud tě zajímá záchrana, o které psala Milka, tak se jí na tu záchranu zeptej. Téma nebylo vaše zážitky, ale křesťanská záchrana, spása.

    Neptej se jí tedy na vaše zážítky, pocity a jánevímco na co se vám všechno stále dokola převrací - na zážitky se zeptej někoho, kdo vyrazil na nějakou atrakci na pouti, na výlet k moři, nebo na pouť do Medjugorje. 

    Křesťanů se neptej na ty vaše zážitky, to by ti moc nepomohlo - ptát se na zážitky je ošidné, vždycky to sebou nese riziko nepravdy. 

    Na spasení se ale můžeš zeptat, protože to nenese riziko nepravdy, jako vaše zážitky a pocity.    No, po opravdovém pokání nic takového není potřeba, protože takové pokání zabrání způsobenému zlu. 

    Lítost je potřeba tam, kde pokání chybělo nebo přišlo pozdě.    To se dá snadno poznat. Ježíš například říkal:

  Kdo slyší mé slovo a věří tomu, kdo mne poslal, má věčný život a nejde na soud, ale přešel ze smrti do života.
  Kdo věří ve mne, má život věčný.
  Každý, kdo činí hřích, je otrokem hříchu.
  Kdo by zachoval mé slovo, nespatří smrt na věčnost.

    A Jan to v evangeliu zdůrazňoval. Věříš tomu?

    Toník


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Středa, 04. duben 2018 @ 09:01:39 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..." a Milky se místo toho zeptal, jakou záchranu ZAŽILA?""...


  Zážitek je od slova zažít. Opravdu nechápeš tu absurditu, kterou se tu projevuješ?

  Měříš lidi dvojím metrem.

  Naše "zážitky" podle tebe nejsou relevantní, zatímco "zážitek" Milky má nést jakousi pečeť pravdy. Jsi normální? Proč bych ti měl v tomto tak nespravedlivém přístupu věřit?


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 04. duben 2018 @ 20:20:47 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Stando, takže už jen tvé osobní útoky na mne, k tomu výmysly a lži a o mne.  Přitom téma bylo tak jednoduché. Tématem nebyly vaše zážitky, ale záchrana.

    Psal jsi tu:

  Milka tvrdila, že ji Ježíš zachránil před smrtí - což já považuji za pravdu. Jenže tato minulá záchrana (byla záchranou z otroctví "Egypta") není ještě plnou záchranou pro vstup do nebeského království! Je jen předstupněm!

    Tak já na to říkám:

    (a snad ti z toho tentokrát nevyjdou zákusky, Stando ;-).
  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modli (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Pondělí, 02. duben 2018 @ 11:04:47 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Je to pro tebe srozumitelné, jak podstatný rozdíl to pro mne byl? 《 Omlouvám se ihned, že vstupuji do otázky, která nebyla položena mně. Ne, není pro mne srozumitelný rozdíl v tom, že když jste byl nevěřící, dělal jste si, co jste chtěl, ač jste to považoval za dobré nebo zlé, a přeci Vás v tom Bůh nezanechal, a mezi tím  z čeho Vás Bůh vysvobozuje jako věřícího z toho, o čem dnes víte, že je  zlé, a tehdy jste to považoval za dobré pro sebe, a Bůh Vás v tom nezanechává. Svěřil jste svůj život Bohu. Patřil Vám snad tehdy? Tehd y ve Vašem hříchu s Vámi Bůh nebyl a dnes ve Vašem hříchu s Vámi Bůh je? A tedy když si dnes uvědomujete, že Váš život Vám nepatří, abyste ho žil sobě, jakou moc nad sebou vlastně máte, že nemáte svobodu k tomu, abyste konal to, co Vy sám teď považujete za dobré a svobodu v tom, nečinit to, co považujete za zlé? A Bůh dnes je přítomný s Vámi ve Vašem hříchu a tehdy nebyl? Bůh opravdu musel řešit Váš hřích? Dnes ho řeší bez Vás a tehdy ho neřešil nebo řešil bez Vás? Dnes Bůh řeší Váš hřích s Vámi a tehdy ho neřešil nebo řešil s Vámi? Jste Bohu zodpovědný za své skutky dnes a tehdy ne nebo dnes nejste, že jste svěřil svůj život Bohu a On dnes musí řešit to, co dříve snad nemusel. Řeší Vaše hříchy Bůh bez Vás? Za ty spousty dotazů se omlouvám. Klidně je shrňte. Díky.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: M (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 02. duben 2018 @ 23:32:54 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Omlouvám se ihned, že vstupuji do otázky, která nebyla položena mně.

    Není třeba omluva :-) Ani za spousty dotazů.


  Ne, není pro mne srozumitelný rozdíl v tom, že když jste byl nevěřící, dělal jste si, co jste chtěl, ač jste to považoval za dobré nebo zlé, a přeci Vás v tom Bůh nezanechal, a mezi tím  z čeho Vás Bůh vysvobozuje jako věřícího z toho, o čem dnes víte, že je  zlé, a tehdy jste to považoval za dobré pro sebe, a Bůh Vás v tom nezanechává.

    Jen pro pořádek: Když jsem nevěřil Bohu a měli jsme "vlastní spravedlnost", spíše mou realitu popisoval dobře úsek Římanům 7, o kterém tu je tady v diskuzi také řeč. Tedy dělal jsem si nejenom to, co jsem chtěl, ale poměrně často jsem dělal i to, co jsem vůbec, ale vůbec nechtěl.


  Svěřil jste svůj život Bohu. Patřil Vám snad tehdy?

    Dobrá otázka. 

    Ano, v té době mi patřil. Když jsem se setkal s evangeliem, zprávou o Pánu Ježíši a uvěřil mu, zažil jsem vysvobození. V té době mne Bůh vedl do svobody a ukazoval mi, co je svoboda a jak s ní naložit. A dal mi možnost se rozhodnout jak s mým životem naložit. Pokud by vás to zajímalo, podrobně to popisuji v článku "Jak Cizinec k Ježíši přišel"


  Tehdy ve Vašem hříchu s Vámi Bůh nebyl a dnes ve Vašem hříchu s Vámi Bůh je? 
  Bůh dnes je přítomný s Vámi ve Vašem hříchu a tehdy nebyl? 

    "Tehdy" myšleno když jsem Boha neznal a nevěřil mu? Tak to nevím, nemám zkušenost. Vím, že Bůh tehdy odpovídal na moje modlitby a vedl můj život. Jen jsem ty odpovědi často neviděl a Boží vedení si často neuvědomoval. 

    Zda byl se mnou tehdy v mém hříchu, to nevím.

    Když jsem se stal křesťanem, tak je Bůh se mnou i v mém hříchu a pomáhá mi z něj ven.


  A tedy když si dnes uvědomujete, že Váš život Vám nepatří, abyste ho žil sobě, jakou moc nad sebou vlastně máte, že nemáte svobodu k tomu, abyste konal to, co Vy sám teď považujete za dobré a svobodu v tom, nečinit to, co považujete za zlé? 

    Trochu složitá konstrukce. Nevím, zda jsem jí pochopil? Zdá se mi jako nepravdivá návodná otázka. Nevím, zda jste jen omylem přehodil slova a zaměnil jste "konal" a "nečinit"?

    Mám svobodu k tomu, abych konal to, co považuji za dobré. Svobodu k dělání dobrého mám poměrně rozsáhlou, určitě mnohem větší, než když můj život Bohu nepatřil.

    Nemám svobodu činit to, co považuji za zlé, ani jsem takovou "svobodu" nikdy neměl, teď ani tehdy.


  Bůh opravdu musel řešit Váš hřích? 

    "Musel" ve smyslu že byl nějak donucen? To jistě ne.

    "Musel" ve smyslu že bez něj by to vyřešit nešlo? To jistě ano.


  Dnes ho řeší bez Vás a tehdy ho neřešil nebo řešil bez Vás? Dnes Bůh řeší Váš hřích s Vámi a tehdy ho neřešil nebo řešil s Vámi? 

    Dnes ho řeší se mnou. Tehdy ho se mnou neřešil.

    Jak rozumím tomu rozdílu a co jsem v této věci zažil ve svém životě jsem poměrně podrobně opět popsal v článku "Parchant".

    
  Jste Bohu zodpovědný za své skutky dnes a tehdy ne nebo dnes nejste, že jste svěřil svůj život Bohu a On dnes musí řešit to, co dříve snad nemusel. 

    "Tehdy" nevím. 

    Dnes jistě ano.


  Řeší Vaše hříchy Bůh bez Vás?

    Co přesně znamená ta otázka?

    Věřím, že moje hříchy vzal Pána Ježíš na sebe, jak je to napsané v písmu: "On byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění. On nesl můj hřích". To bylo zcela jistě beze mne. To slovo jsme zažil ve svém životě jako první z písma - tedy Bůh to udělal "beze mne", přesto jsem to slovo zažil, protože se týkalo a týká mne.

    Toník


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Úterý, 03. duben 2018 @ 08:35:19 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  >>dělal jsem si nejenom to, co jsem chtěl, ale poměrně často jsem dělal i to, co jsem vůbec, ale vůbec nechtěl.<< Rozumím-li Vám tedy správně, pak jste poměrně často kradl, aniž jste vůbec krást chtěl, ba přímo jste krást nechtěl, ale kradl jste a nemohl si pomoci. Cítil jste se být donucen krást a neměl jste svobodu k tomu, abyste kradl. Přesto se Vás cosi zmocňovalo, abyste kradl. Toužil jste tedy krást nebo ne? A jak je to s Vámi dnes? >> Ano, v té době mi patřil. << Určitě Vám v té době - tehdy - patřil Váš život? Takové poznání máte i dnes - nyní, když věříte - o tom, že tehdy, když jste nevěřil Bohu, Vám patřil Váš život a nikoliv Bohu a lidem, alespoň Vašim příbuzným? >>Zda byl se mnou tehdy v mém hříchu, to nevím. Když jsem se stal křesťanem, tak je Bůh se mnou i v mém hříchu a pomáhá mi z něj ven.<< Jestli tehdy ve Vašich krádežích a podobných věcech Bůh byl nebo ne, to nevíte, ale dnes víte, že Bůh je ve Vašich krádežích nebo v tom, co Vás asi motivuje to dělat, a ač je Bůh v těch krádežích a podobných věcech, pomáhá Vám z nich ven? Používám Vaši vlastní terminologii, že Bůh je ve Vašem hříchu a pomáhá Vám z toho hříchu, ve kterém je přítomen, ven. To mám tedy dost, ale dost jinak. >>Zdá se mi jako nepravdivá návodná otázka. Nevím, zda jste jen omylem přehodil slova a zaměnil jste "konal" a "nečinit"?<< Ne. K odpovědím Vás nenavádím. Ne, nic jsem nepřehodil. >>Bůh opravdu musel řešit Váš hřích? "Musel" ve smyslu že byl nějak donucen? To jistě ne. "Musel" ve smyslu že bez něj by to vyřešit nešlo? To jistě ano.<< Bůh tedy tehdy, když jste mu nevěřil, nemusel nijak řešit Váš hřích? Tehdy tedy nemusel nějak řešit ty Vaše krádeže s Vámi nebo i bez Vás? Vy jste se už tehdy cítil být nesvobodný ve Vašich krádežích a podobných věcech, ale Bůh to s Vámi neřešil? A teď, když mu věříte, tak to s Vámi řeší? Řekl bych, že je to naopak. Tehdy jste to spíše jen nechtěl Vy řešit s Bohem. Dnes by to s Vámi Bůh ani řešit neměl, když Vám dal svobodu od závislosti na Vašem hříchu. Ale jestli je v tom Vašem hříchu Bůh, pak ač tomu naprosto nerozumím, jak může být Bůh přítomný v hříchu kohokoliv, beru, že Boha v tom Vašem hříchu vnímáte přítomného. >>Jste Bohu zodpovědný za své skutky dnes a tehdy ne ... "Tehdy" nevím. Dnes jistě ano.<< Tehdy nevíte? A alespoň zpětně? Vy jste přeci tehdy byl katolík? Vy jste opravdu tehdy měl za to, když jste byl katolíkem, co Bohu nevěřil, že nejste Bohu nijak za své krádeže a podobné věci zodpovědný? >>Řeší Vaše hříchy Bůh bez Vás?  Co přesně znamená ta otázka?<< Používám Vaší terminologie. Psal jste, že Bůh dnes řeší Vaše hříchy, a kdysi je neřešil. Tak jsem se zeptal, jak je řeší tedy dnes. Vím už, že s Vámi je řeší dnes, ale tehdy je s Vámi neřešil. Spíše mám však za to, že jste to tehdá Vy neřešil a dnes už ano. 


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Úterý, 03. duben 2018 @ 12:48:33 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Voto ty smradlavá koto!
  Ty se přímo ukázkově chováš jako ta biblicka svině.

  Koto, tak to jsem zvědav, co ti na toto Cizinec odpoví.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 03. duben 2018 @ 19:44:29 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Rozumím-li Vám tedy správně, pak jste poměrně často kradl, aniž jste vůbec krást chtěl, ba přímo jste krást nechtěl, ale kradl jste a nemohl si pomoci. Cítil jste se být donucen krást a neměl jste svobodu k tomu, abyste kradl. Přesto se Vás cosi zmocňovalo, abyste kradl. 
  Toužil jste tedy krást nebo ne? A jak je to s Vámi dnes?
  Vy jste se už tehdy cítil být nesvobodný ve Vašich krádežích a podobných věcech, ale Bůh to s Vámi neřešil? A teď, když mu věříte, tak to s Vámi řeší? Vy jste přeci tehdy byl katolík? Vy jste opravdu tehdy měl za to, když jste byl katolíkem, co Bohu nevěřil, že nejste Bohu nijak za své krádeže a podobné věci zodpovědný? 

    Jste poněkud hodně mimo kontext diskuze a spojil jste si věci, které k sobě nepatří.


    Pokud jde o krádeže na poli: Nevím, kolik je vám let a zda znáte tehdejší situaci.

    Za komunistického režimu ukradli komunisté všem všechno a zároveň otevřeně a veřejně tvrdili, že je vše všech - banky, továrny, pole, školy, nemocnice... Tak jsme to tak brali, že to je "naše". 

    Pokud tedy byl na poli hrách, slunečnice, kukuřice, mák ... jednoduše jsme šli a vzali si "z našeho" to, co bylo "naše". Nic se nás tehdy nezmocňovalo, nijak jsem netoužil krást, nikým jsem nebyl donucen krást, jednoduše byl hřích nastaven jako norma našeho života a tak jsme jí brali. Ten hřích nás natolik oklamal, že jsme ho ani jako hřích nevnímali. Neměl jsem být tedy ani co Bohu zodpovědný.

    Je to nějak srozumitelné?


    Dnes je to se mnou tak, že braní si čehokoliv z úrody na poli je pro mne krádež, a tedy zlo, hřích, chyba, špatnost.  Jestli tehdy ve Vašich krádežích a podobných věcech Bůh byl nebo ne, to nevíte, ale dnes víte, že Bůh je ve Vašich krádežích nebo v tom, co Vás asi motivuje to dělat, a ač je Bůh v těch krádežích a podobných věcech, pomáhá Vám z nich ven? 

    Opět velmi manipulativní otázka. Co přesně myslíte tím, že byl Bůh v krádeži?

    Když jsme kradli za komunistů na poli, nevím, zda tam Bůh byl či nebyl - neřekl mi to a já to tehdy neřešil. Co by tam asi tak dělal?

    Jako křesťan jsem na poli kradl jednou a naposledy. Po krádeži mi Bůh vysvětlil situaci (kterou tu podrobně popisuji i vám) a od té doby jsem na poli nekradl. 

    Tedy Bůh mi z krádeží na poli pomohl ven a dnes už mi z nich ven nepomáhá, protože to už  pětadvacet let od té jedné single události není potřeba.

    Je to pro vás nějak srozumitelné?


  Řekl bych, že je to naopak. Tehdy jste to spíše jen nechtěl Vy řešit s Bohem. 

    Nevím, zda naopak? Jak naopak?

    Píšete totéž, co já. Nebylo co s Bohem řešit. Proč bych měl tedy chtít něco s Bohem řešit?


  Dnes by to s Vámi Bůh ani řešit neměl, když Vám dal svobodu od závislosti na Vašem hříchu.

    Přesně tak. Výborná dedukce.


  Bůh tedy tehdy, když jste mu nevěřil, nemusel nijak řešit Váš hřích? Tehdy tedy nemusel nějak řešit ty Vaše krádeže s Vámi nebo i bez Vás?

    To nevím. Neptal jsem se ho. Nikdy mne to nezajímalo. Osobně si myslím, že nemusel.   Ale jestli je v tom Vašem hříchu Bůh, pak ač tomu naprosto nerozumím, jak může být Bůh přítomný v hříchu kohokoliv, beru, že Boha v tom Vašem hříchu vnímáte přítomného.

    Pokud je o hřích, ve kterém byl se mnou Bůh a který Bůh vzal na sebe, tak ten jsem tu také popisoval. Pokud by vás zajímala naše situace a hřích, kterým jsme trpěli a neměli v něm svobodu, je hezky a velmi výstižně popsaný v tomto svědectví (je to svědectví cizího člověka, ale psal bych zhruba totéž, kdybych popisoval svůj život). 

    V té bezbožnosti, nevíře, trápení, malomyslnosti, samotě, prázdnotě, nejistotě, beznaději a kdečem dalším byl Bůh několik let se mnou, uklidňoval mne, vysvobozoval mne, dával mi jistotu, pevný základ, o který jsem se mohl opřít. Nesl mne přes moji nevěru a vzpouru. Vzal ten můj hřích na sebe a všechnu tu beznaděj, nevíru a bezbožnost odnesl pryč.

    Je to pro vás nějak srozumitelné?


  Určitě Vám v té době - tehdy - patřil Váš život? Takové poznání máte i dnes - nyní, když věříte - o tom, že tehdy, když jste nevěřil Bohu, Vám patřil Váš život a nikoliv Bohu a lidem, alespoň Vašim příbuzným?

    Trochu zmatek ve vašich otázkách a údajích.

    Když jsme nevěřil Bohu a Boha jsem neznal, můj život mi nepatřil. Když mi bylo asi sedmnáct let, zasvětil jsem totiž život omylem a oklamáním jednomu démonu. Ten život pak patřil jemu - přicházel a trápil mne tak, jak se mu to hodilo. 

    Když jsem se setkal s evangeliem a Boží mocí, Bůh mne vysvobodil. Zachránil mne z té situace. Navrátil mi můj život. A dal mi svobodu k rozhodnutí. To už jsme Bohu samozřejmě některé věci věřil - například to základní evangelium Pána Ježíše (Viz často citovaný Izaijáš 53). Bůh mne tedy nevysvobodil do nového otroctví, ale do svobody a k mému rozhodnutí mne velmi jasně vedl.

    Je to pro vás nějak srozumitelné?

    Toník


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Úterý, 03. duben 2018 @ 23:44:26 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Chápu to správně, že jde o podobné "krádeže" jako tato?


  Lukáš 6:1
   Jednou v sobotu procházeli obilím a jeho učedníci trhali klasy, mnuli z nich rukama zrní a jedli.
  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Středa, 04. duben 2018 @ 02:58:45 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Zde je rozdíl v tom, že zemědělci u nás jak za komunistických vlád tak za demokratických ze zákona neponechávají okraje svých polí pro chudinu a poutníky na cestě, ale sklízejí naprosto vše. Ježíšovi apoštolové se neprovinili krádeží, ale že měli činit to, co o sobotě není dovoleno. Ježíš to zdůvodnil příkladem Davida. Tedy vyjímečnou situací. Nebyl s ním veden spor o porušení Zákona krádeží, ale o porušení ustanovení o tom, co není v sobotu dovoleno. Nezapomeňte také, že v době Ježíšově nebylo mnoho halach ještě pevně zakotveno a vedly se o nich diskuze. Byly to v té době ještě dost sporné otázky. O krádež rozhodně nešlo. Nicméně, je-li to v možnostech člověka, měl by tomu předcházet. A není-li, je pak bez viny.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 04. duben 2018 @ 07:31:16 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Chápu to správně, že jde o podobné "krádeže" jako tato?
  Lukáš 6:1 Jednou v sobotu procházeli obilím a jeho učedníci trhali klasy, mnuli z nich rukama zrní a jedli.

    Jde podobný skutek, činnost. Liší se to v tom, že máme dnes jiné zákony a jiné zvyklosti. Asi by tato izraelská zvyklost nefungovala u silnice první třídy, kde denně projede několik tisíc aut.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Středa, 04. duben 2018 @ 08:29:39 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Určitě. Já vnímám rozdíl mezi zlodějem, který "sklidí" rolníkovi jeho úrodu a hladovým pocestným, který si utrhne pár klasů nebo jablko ze stromu třeba od cesty (kde "vlastník-stát" ani úrodu nesklízí). Technicky jde stále o krádež (?), ale zvykově se ustálilo podle mě docela rozumné pochopení, že toto vlastníkem nesklízené ovoce u cest patří všem, jinak by přišlo vniveč... Důležitá je role svědomí a znalost místních poměrů. Zcela jistě nejsou hladovými pocestnými turisté, kteří u nás doslova drancují okraje vinohradů a způsobují tak soukromým vlastníkům nemalé škody.

  Je zvláštní, že Ježíš své učedníky nenapomenul. Tedy zřejmě v Izraeli platilo jisté zvykové ustanovení jak již zmínil Vota.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Středa, 04. duben 2018 @ 09:34:21 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  >>zvykově se ustálilo podle mě docela rozumné pochopení, že toto vlastníkem nesklízené ovoce u cest patří všem, jinak by přišlo vniveč<< Tohle ale není důvod pro ustanovení o ponechání zbytku úrody na okrajích polí. Ponechávaly se nad to také snopky sklizeného obilí. Ovoce ze stromu lze sklidit. Nařízení je ponechat ovoce, které lze utrhnout ze země. Ne to, na co vlastník stromu nedosáhne. Mimochodem, ovocné stromy podél cest, měly u nás své vlastníky a nájemce. >>Je zvláštní, že Ježíš své učedníky nenapomenul. Tedy zřejmě v Izraeli platilo jisté zvykové ustanovení << Nenapomenul a dokonce je ten příběh psán tak, že on sám nesklízel a nejedl. Bylo mu vyčteno, že je to nechal dělat. Halacha ještě nebyla plně zakotvena, probíhala diskuze. Každopádně platilo, že právní předpisy o zachování života mají vyšší smysl, a jsou nadřazeny předpisům o šabatu. Jen se vedla diskuze, až kde je ta hranice. Evangelia jsou toho plna. 


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 04. duben 2018 @ 20:20:24 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Samozřejmě jsou rozdíly, ten absolutistický postoj jsem trochu přehnal. 

    Chápu, že něco jiného je neudržovaný strom na státním pozemku, jehož ovoce každý rok spadá, či paběrkování na sklizeném poli a něco docela jiného, když autobus turistů očeše vinohrad nebo banda lidí z města vyráží každý večer s taškami do pole hrachu nebo slunečnic. 

    Matně si vzpomínám, že Zákon v Izraeli řešil i tuto situaci na poli a zvykové právo. Můj pohled je spíše jednoduchý: Co by asi tak řekl majitel, kdyby ve svém poli viděl někoho bez dovolení trhat jeho úrodu?


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 22:14:55 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Chápu, že to přehánění mělo svůj důvod (něco zdůraznit). Jako kluk jsem také otrhával sousedům ze stromu švestky a teď už to dávno nedělám. Dokonce jsem jednou ve škole ukradl spolužákovi žvýkačky... V období adolescence jsem zase v supermarketech jedl pečivo a statečně tím bojoval s nadnárodními korporacemi. Ani to už nedělám... A mnoho dalších věcí... Proč? Tak nějak jsem začal naslouchat tomu tichému vnitřnímu hlasu a když jsem se vnitřně ztišil, tak ten hlas sílil. Když jsem byl roztěkaný rozličnými touhami ega a nenaslouchal, pak ten hlas slábl. Tak jsem se s ním naučil pracovat (a stále učím). Nějak podobně k Vám promlouvá Bůh? 

  Ale jablko u cesty si utrhnu a nemám z toho výčitky svědomí, netrpím obsedantně kompulsivní poruchou ani utkvělým hříchem (tím jsem trpěl jako dítě v důsledku čtení některých publikací:))


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 22:59:45 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Díky za svědectví, hodně zajímavé. A zde vzácné.

    My jsme také krádežemi na poli v podstatě bojovali proti nadnárodnímu komunismu. :-)

    Ke mne Bůh tehdy promluvil trochu jinak, v té chvíli krádeže hodně důrazně, protože to bylo potřeba, včetně pořádného přehnání z jeho strany. Někdy se mi to tak stane, když něco takhle hodně zvorám. Možná kdybych se soustředil na ten tichý hlas, nemusel mi to Bůh říci tak důrazně a tolik přehnat ;-) Zas bych si to možná tak dobře nepamatoval...

    Taky si dnes klidně utrhnu jablko nebo třešni na neudržovaných stromech u silnice (ne v cizím sadu). Nemám žádný problém jít paběrkovat na sklizené pole a Bůh mi k tomu neřekne ani ň. Ale pokud zraje na poli úroda, nevlezu do něj ani pro vlčí mák.
  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 23:12:49 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ke mne Bůh tehdy promluvil trochu jinak, v té chvíli krádeže hodně důrazně, protože to bylo potřeba, včetně pořádného přehnání z jeho strany.

  ------------

  To by mě zajímalo jak:) Prostřednictvím rozlíceného sedláka s palicí?

  Jinak teď už takhle "nebojuju". Bylo to naivní, sobecké, krátkozraké. Zkrátka sebeklam...


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 23:22:39 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  To by mě zajímalo jak:) 

    No, úplně stejně, jako ten tichý hlas v srdci. Jen není tichý, ale je pořádně důrazný.


  Jinak teď už takhle "nebojuju". Bylo to naivní, sobecké, krátkozraké. Zkrátka sebeklam...

    No, já mám dokonce nadnárodní korporace poměrně rád. Alespoň trochu rozbíjejí monopol nadnárodních a národních států a většinou se chovají řádově morálněji a užitečněji. Zatímco nadnárodní korporace jsou nám dost užitečné a pomáhají nám v práci, tak nadnárodní státy spíše hází klacky pod nohy a robotu přidělávají.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 23:50:11 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Asi už rozumím.

  Nadnárodní korporace se chovají tržněji než státy a tím jsou pro vśechny užitečnější. V honbě za větší efektivitou a maximalizací zisku se ale zpravidla odhazují veškeré morální zábrany a v tom vidím problém. Ideálem je pro mě malý a střední soukromý sektor, rodinné firmy. Cokoliv většího spíše vnímám jako nutné "zlo" globalizovaného světa. Ale snad i takové "zlo" lze přetavit v "dobro".


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 06. duben 2018 @ 08:44:42 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    To máme stejný pohled. Hodně záleží na principu korporací a států.

    My děláme v IT, tam jsou například korporace jako Microsoft nebo Google, které svůj bussiness vytvořily více na otevřeném ekosystému, vzájemné spolupráci lidí, vytvoření stabilních podmínek pro statisíce a miliony subjektů, které mohou společně spolupracovat a profitovat. Pak tam jsou korporace jako Amazon, Apple či Facebook, které jsou více zaměřené na sosání peněz, využívání práce lidí, aniž by se významně dělily o příjmy nebo vytvářely stabilní prostředí pro spolupráci. Oba dva duhy ovšem "ujíždějí" více či méně na obě strany. Podobné je to se státy - jsou státy, které se věnují svým občanům více a jiné o poznání méně. Opět jde o morálku, obecně nastavené principy ve společnosti.

    Toník


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Pátek, 06. duben 2018 @ 07:26:52 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  >>Ale jablko u cesty si utrhnu a nemám z toho výčitky svědomí, netrpím obsedantně kompulsivní poruchou ani utkvělým hříchem (tím jsem trpěl jako dítě v důsledku čtení některých publikací:)) << Dnes už málokde jsou kolem silnic a komunikací ovocné stromy pronajaty. Dříve však tomu tak bylo. Dnes jsou ovocné stromy už přestárlé. Kde bydlím navíc příležitostnými česači třešní z ruky přímo do úst značně polámány. Jednodušší je pro ně ulomit celou větev. Kdo sbíral na kořalku, myslím, že by si takto nepočínal. Ani česat ovocné stromy u silnic státních, krajských nebo městských či obecních komunikací není nijak zakazováno. No a pak, jsou tu houby, ostružiny, borůvky, pampelišky, jitrocel, heřmánek, květy a plody černého bezu, lipové květy atd. Mrk a pousmátí.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Pátek, 06. duben 2018 @ 10:17:46 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ano, jednodušší je pro ně ulomit celou větev. A pro "údržbáře" dřevin je snadnější odříznout větev ledabyle a ponechat pahýl, který se nikdy nezhoji, než si s tím pohrát a provést řez na větevní kroužek. Srdce sadaře zapláče. Vše je o výchově a vnímavosti k okoli...


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Pátek, 06. duben 2018 @ 06:59:38 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  >>Můj pohled je spíše jednoduchý: Co by asi tak řekl majitel, kdyby ve svém poli viděl někoho bez dovolení trhat jeho úrodu?<< Ale správný. Posunu to trochu dále: Co bych udělal, anebo jak se cítil, kdybych byl majitelem při tom přistižen. Moje maminka mi vždycky v podobných případech říkala: Kdyby to tak udělal každý ... nebo: Kdyby to bylo tvoje ... >>Matně si vzpomínám, že Zákon v Izraeli řešil i tuto situaci na poli a zvykové právo.<< Jen na okraj: Na Mojžíšových zákonech je postaveno právo Izraelského státu. Je jeho základem doslovně. Není jako u nás rozděleno na právo náboženské a tzv. světské. Nejde a ani minulosti nešlo o zvykové právo. Tora je zároveň a vždy byla právními ustanoveními Izraelského národa.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 06. duben 2018 @ 08:32:55 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Ano, výchova rodičů a Zákon souvisí mnohem více s původním tématem, které jsme řešili s okem.

    Jen uvedu do kontextu. Nešlo o hranici hříchu, co je malá, velká krádež, co není krádež. 

    Šlo o hřích obecně a o to, zda dělání hříchu je "svoboda" člověka (což je názor oka), nebo zda hřích je otroctví, které člověka sváže, případně zcela oklame (což byl můj názor a k tomu jsme uváděl příklady) a jak se hříchu zbavit.


    Pak šlo o řešení situace hříchu člověka. 

    Pokud zjistím, že hřích je otroctví a až tak velké, že hřích člověka zcela oklame a že je ze hříchu východisko v Ježíši, je pro mne jediné rozumné řešení: Přijmout to východisko. Dát Bohu celý život na to, aby ho změnil a vysvobodil mne z otroctví, případně zasáhl tam, kde mne hřích zcela oklamal. Pokání je pak pro mne to, že člověk hřích přestane dělat, že přestane být otrokem toho hříchu, že se zbaví hříchu. K tomu je nutně potřeba právě Boží zásah. 

    Což je jiné řešení, než které jsme žili v katolickém náboženství. Tam byl náš úkol zpytovat sama sebe, zda máme nějaké hříchy (což vedlo k tomu, že se člověk soustředil na jednu či několik málo věcí, které ho trápily), pak těch hříchů litovat, jít ke zpovědi k panu faráři, dostat rozhřešení a vykonat "pokání" ("pokání" pak nebyla změna života, to ani nešlo, ale například modlitba otčenáš a zdrávas). Hřích dál zůstával v našem životě, často bez rozumného východiska, ale tu lítost, zpověď, rozhřešení a "pokání" jsme omylem považovali za "zbavení se hříchu".

    Celý ten rozdíl jsem popisoval v článku "pokání nebo lítost


    Pak šlo o ten detail, na který jste se ptal vy: Tedy jak jedná s člověkem Bůh. Zda hřích člověka řeší a člověka v hříchu nenechá (podobně, jako jste to zažil vy s vaší maminkou), nebo zda člověk musí svůj hřích řešit sám, sám se musí ze hříchu zvednout svými "svaly", jinak se s hříchem nic nestane (což byla zkušenost oka, ale i moje, když jsem nebyl křesťanem)

    K čemuž jsme opět psal článek "Parchant".


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Pátek, 06. duben 2018 @ 15:51:52 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  >>Ano, výchova rodičů a Zákon souvisí mnohem více s původním tématem, které jsme řešili s okem.<< Ano, vím.
  >>Jen uvedu do kontextu. Nešlo o hranici hříchu, co je malá, velká krádež, co není krádež. << Také vím.
  >>Šlo o hřích obecně a o to, zda dělání hříchu je "svoboda" člověka (což je názor oka), nebo zda hřích je otroctví, které člověka sváže, případně zcela oklame (což byl můj názor a k tomu jsme uváděl příklady) a jak se hříchu zbavit.<< Dovolím si upřesnit, jak to vidím. Dělání hříchu je hříšné jednání. Hřích je vina, provinění. Samo hříšné jednání není ani svobodou a ani otroctvím, ale je vypůsobeno závislostí na nějakých zlých tužbách, na žádostivosti. Znáte: žádostivost pak počne a porodí hřích a dokonaný či dokonalý hřích působí smrt. Nebo: nebudeš-li jednat správně (být poslušný Božímu slovu, o tom tichém vnitřním hlasu ve svědomí jste se bavili s Mellisokomosem), hřích čeká u vchodu (aby vyšel ven, byl porozen), ovládneš ho? Nebo: Duchem choďte a žádosti těla nevykonáte. Neovládne-li člověk své zlé touhy, pak se ho zmocní, ovládne ho a bude podle nich žít, Každým dalším a dalším hříchem se člověk pak může stát až nadmíru hříšným. Zatemní se mu mozek, ztratí soudnost, přestane své jednání považovat vinu, dokonce to může mít za své právo. Bude oklamán, sveden, přestane slyšet ten tichý hlas svědomí. Jeho svědomí se stane zlým, nebo jinak řečeno bude spáleno, bude mít vypálený cejch na svědomí. Ve své podstatě si pak člověk může rozhodně přijít naprosto svobodný, bude se chovat bez zábran. / Já si však nemyslím, že by pan Oko měl na mysli to, že činit hřích je svoboda, ale volba člověka, před kterou bývá v různých situacích postaven. Při počáteční volbě a dalších má ještě člověk svobodnou volbu. Hlas jeho dobrého svědomí ještě k němu promlouvá a slyší ho. Ale s každým dalším opakovaným hříchem se ta volba vytrácí a s ní i svoboda v rozhodování. Pokud to vezmu z té pozitivní stránky. Pak s každou správnou volbou bývá člověk posílen, více obrněn, pozdvižen či povznesen a stane se odolnějším vůči konkrétním svodům. A to se může podobat nebo i se i stát také závislostí. Člověk se může pozdvihnout z prachu, ale mnohem rychleji z těch výšek oklamán do něj znovu upadnout. I tak lze přestat poslouchat ten tichý hlas dobrého svědomí. Moralisté často zpychnou. Svoboda člověka je i tak přímo úměrně závislá na poslušnosti Božím slovu. V tom vnitřním hlase může být člověk oklamán. Pořád máme pudy sebezáchovy, ale i sebevydání se. Ten náš pud sebezáchovy je člověku přirozenější, působí a je vnímatelný už v lidských údech skrze nervová zakončení. Člověk tzv. bez rozumu pak jedná naprosto pudově, sebezáchovně; říká se, že rozum takévo ovládají jeho tělesné touhy. Ale rozumný člověk se může ovládnout, přesvědčit se, rozumově se donutit. Ovládnout své tělo až do svých nervových zakončení. To je ten dobrý pud. Ta jiskra Boží duše, která se nechává inspirovat Božím duchem a Božím slovem.
  >>Pak šlo o ten detail, na který jste se ptal vy: Tedy jak jedná s člověkem Bůh. Zda hřích člověka řeší a člověka v hříchu nenechá (podobně, jako jste to zažil vy s vaší maminkou), nebo zda člověk musí svůj hřích řešit sám, sám se musí ze hříchu zvednout svými "svaly", jinak se s hříchem nic nestane (což byla zkušenost oka, ale i moje, když jsem nebyl křesťanem)<< No, mě šlo o to, že ačkoliv si člověk není vědom svého provinění, že učinil něco zlého vůči komukoliv, někdo na jeho provinění doplácí a to Bůh musí řešit i bez toho hříšníka. Pokud si člověk uvědomí vinu - a jak jinak než skrze ten hlas promlouvající ke svědomí člověka, protože jsem býval i tak zatvrzelý, že jsem na ten maminčin hlas vůbec nedal - pak je pro mne spíše nepřijatelné, že si ji uvědomí sám od sebe - Někdo promlouvá k a do jeho svědomí a hlas maminčin byl tím hlasem jejího svědomí, co skrze její ústa promlouval ke mně, ale kdybych měl své svědomí naprosto zahlušeno, marně by mluvila k mému svědomí. Jde tedy spíše o ten důležitější vnitřní hlas promlouvající ke svědomí člověka a volající po jeho rozumnosti - správném jednání - než o ten, který zněl maminčiným hlasem. / No a zde jde o to, že Bůh vše za člověka neudělá. Bůh nikoho k ničemu nenutí, ale nabádá ho, nasměrovává, inspiruje a tím dodává síly, ponechává člověku svobodu volby, zda bude Jeho hlasu poslušen nebo nebude. A kdo poslouchá, určitě se bude v Jeho přikázáních pociťovat svobodu a nikoliv nucení, a naopak se bude cítit nesvobodně tam, kde je hřích. Asi jako ti trápení zlými duchy nebo jako Lot v Sodomě. Jenže i s Boží pomocí se samo od sebe nic nestane. Člověk musí chtít, zatoužit po té svobodě a něco přeci jen pro to udělat. Ale ten impulz vždy přichází od Boha - jak se říká, člověka něco nadzvedne ze židle, nebo to sousloví: byv posílen v Bohu ...


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 07. duben 2018 @ 11:11:07 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Já si však nemyslím, že by pan Oko měl na mysli to, že činit hřích je svoboda, ale volba člověka, před kterou bývá v různých situacích postaven. 

    To jsem si také myslel, že jen používá špatně pojmy. Toto jsme si několikrát vyjasňovali, například i pod jeho článkem. Vždy mne znovu a znovu ubezpečoval, že má "svobodu hřešit" a že nejde pouze o "volbu" či "možnost".


  Při počáteční volbě a dalších má ještě člověk svobodnou volbu.

    Tohle si moc dobře nedokážu představit. Máte při počáteční volbě hříchu skutečně svobodnou volbu?

    Možná to tak někdy výjimečně je. Ale většinou je u hříchu nějaký nátlak či předchozí hřích, který svobodu likviduje - často špatná volba rodičů, prarodičů. Nátlak společnosti, přátel, kamarádů. Nátlak nemoci. A mnoho různých dalších nátlaků, které mají od skutečné svobody více či méně daleko.


  Jde tedy spíše o ten důležitější vnitřní hlas promlouvající ke svědomí člověka a volající po jeho rozumnosti - správném jednání - než o ten, který zněl maminčiným hlasem. / No a zde jde o to, že Bůh vše za člověka neudělá. Bůh nikoho k ničemu nenutí, ale nabádá ho, nasměrovává, inspiruje a tím dodává síly, ponechává člověku svobodu volby, zda bude Jeho hlasu poslušen nebo nebude. A kdo poslouchá, určitě se bude v Jeho přikázáních pociťovat svobodu a nikoliv nucení, a naopak se bude cítit nesvobodně tam, kde je hřích.

    Ano, přesně tak.

    To je hlavní rozdíl, který vnímám v životě křesťana a v životě bez Boha.

    Když jsem neznal Boha a žil bez něj, žádný takový hlas nebyl. Byl jen hlas svědomí (které bylo hodně zkreslené - viz rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví). Ve chvíli, kdy jsem byl v nějakém průšvihu, byl jsem na něj sám. Sám jsem se musel zvednout, sám jsem ho musel řešit.

    To se právě s Bohem změnilo - kromě toho, že mi pomáhal řešit průšvihy, o kterých jsem věděl, pomohl mi i s těmi, o kterých jsem vůbec nevěděl. Nebyl jsem tedy na věci sám a Bůh přinesl do mého života reálné východisko.

    Toník


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Sobota, 07. duben 2018 @ 11:44:20 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  >>To jsem si také myslel, že jen používá špatně pojmy. Toto jsme si několikrát vyjasňovali, například i pod jeho článkem. Vždy mne znovu a znovu ubezpečoval, že má "svobodu hřešit" a že nejde pouze o "volbu" či "možnost".<< Stále si myslím, že pan Oko nemá na mysli, že kdo hřeší, není otrokem hříchu. Tedy, že hřeší naprosto nezávisle. Ale podívám se ještě znovu, na Vaši diskuzi.
  >>Při počáteční volbě a dalších má ještě člověk svobodnou volbu. Tohle si moc dobře nedokážu představit. Máte při počáteční volbě hříchu skutečně svobodnou volbu?<< Trochu neporozumění toho, co jsem napsal a vysvětloval dále. Než se člověk prvně něčím proviní, rozhodně má svobodnou volbu a vůli odolat nátlaku. S každým dalším proviněním, zvláště ve stejné oblasti, jeho svodná vůle slábne a stává se až závislostí, neschopností odolat. Tehdy člověk ztrácí svobodu ve svých rozhodováních, ztrácí vůli odolat, až se vytratí i volba a přestává vidět, že je z čeho vybírat. Ale ono jde o to, že když člověk hřeší, zmocňují se ho jeho touhy, zmocňuje se ho jeho žádostivost, které povoluje. Hřích je vědomé přestoupení Zákona, chtěné. Nevědomé a tedy i nechtěné přestoupení Zákona je sice také proviněním proti Božím přikázáním, ale nezapočítává se jako hřích. Jakmile si člověk ale uvědomí, že se proti Zákonu provinil, pak pokud by to nepovažoval své provinění se, bude mu jeho hřích počten. Vlastně nepíšu nic jiného než co Vy zde: >>Možná to tak někdy výjimečně je. Ale většinou je u hříchu nějaký nátlak či předchozí hřích, který svobodu likviduje - často špatná volba rodičů, prarodičů. Nátlak společnosti, přátel, kamarádů. Nátlak nemoci. A mnoho různých dalších nátlaků, které mají od skutečné svobody více či méně daleko.<< Apoštol Pavel o tom psal v Ř7. On žil kdysi bez Zákona. To může žít Žid jen jako dítě, které nerozumí a neuvědomuje si Zákon. Ale když porozumí - přijde Zákon, uvědomí si svou vinu před Božím Zákonem, a že je hříšný. Zákon tedy probouzí v člověku dobré svědomí tím, že člověka usvědčuje z jeho provinění. Zákon nedává člověku svobodu, ale dobré svědomí před Bohem vede člověka k životu podle Božího Zákona, Božího slova. člověk si uvědomuje, že je k tomu nabádán a veden Bohem jako Boží syn.  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 07. duben 2018 @ 12:41:30 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
   Stále si myslím, že pan Oko nemá na mysli, že kdo hřeší, není otrokem hříchu.

    To nevím. Zkuste se ho zeptat. Když jsem tu psal ten základní fakt "kdo činí hřích je otrokem hříchu" a psal jsem, že odpovídá 100% mé zkušenosti, často různě oponoval, relativizoval a znovu a znovu opakoval, že zrovna on má svobodu hřešit a že on si hřích vybírá zcela svobodně. Zrovna toto jsem s ním řešil velmi podrobně, protože ten postoj mi přišel hodně zvláštní a hodně mimo realitu (i mimo to, co jsme žili a co nás učili v ŘKC).

    To je opravdu na diskuzi s ním, ať se nebavíme o někom třetím.


  Trochu neporozumění toho, co jsem napsal a vysvětloval dále. Než se člověk prvně něčím proviní, rozhodně má svobodnou volbu a vůli odolat nátlaku. S každým dalším proviněním, zvláště ve stejné oblasti, jeho svodná vůle slábne a stává se až závislostí, neschopností odolat. Tehdy člověk ztrácí svobodu ve svých rozhodováních, ztrácí vůli odolat, až se vytratí i volba a přestává vidět, že je z čeho vybírat. 

    Ano, to chápu, souhlasím.

    To ale nemá nic společného s tím, k čemu je určená svoboda člověka, kterou dal člověku Bůh a se skutečně svobodným rozhodováním - u toho nic takového není. Volba hříchu je zneužití svobody - ať už je pod menším či větším nátlakem.


  Nevědomé a tedy i nechtěné přestoupení Zákona je sice také proviněním proti Božím přikázáním, ale nezapočítává se jako hřích.

    Chápu, souhlasím. Nevědomí ale nijak nesnižuje závažnost daného skutku, škodu, kterou působí či jeho otroctví.

   Zákon tedy probouzí v člověku dobré svědomí tím, že člověka usvědčuje z jeho provinění. Zákon nedává člověku svobodu, ale dobré svědomí před Bohem vede člověka k životu podle Božího Zákona, Božího slova. člověk si uvědomuje, že je k tomu nabádán a veden Bohem jako Boží syn.


    Ano, souhlasím.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Sobota, 07. duben 2018 @ 13:17:42 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  >>To je opravdu na diskuzi s ním, ať se nebavíme o někom třetím.<< Naprostý souhlas!! Líbí se mi tenhle Váš přístup. Chtěl jsem sice zareagovat na konec prvního komentáře pana Oko z diskuze, na kterou jste odkazoval, ale upustil jsem od toho. [Pokud budete mít pane Oko zájem to se mnou probrat, dejte mi zde, prosím, vědět.]
  >>To ale nemá nic společného s tím, k čemu je určená svoboda člověka, kterou dal člověku Bůh a se skutečně svobodným rozhodováním - u toho nic takového není. Volba hříchu je zneužití svobody - ať už je pod menším či větším nátlakem.<< Ano. Dokonce vyjádření, které by znělo: "Mohu svobodně hřešit, mám v tom svobodu, smím si dělat, co chci, nejsem na nikom závislý a budu si svobodně dělat to, co sám považuji za správné, všechno mohu", je naprostou zvrhlostí. Tady však už by šlo o naprosté odevzdání se a ztotožnění se s hříchem. Ještě horší pak by bylo svádění ke hříchu. V tom případě by se jednal o ztotožnění se o naprosté odevzdání se zlu.
  >>Nevědomí ale nijak nesnižuje závažnost daného skutku, škodu, kterou působí či jeho otroctví.<< Samozřejmě. O tom jsme si už psali. Souhlasím. A nezbavuje to člověka ani zodpovědnosti. Odmítne-li nápravu, nejen sebe, ukazuje tím ale, že chtěl a usvědčuje sama sebe. Člověk se přeci může stát otrokem naprosto dobrovolně, když tomu přivolí.
  Za souhlasy díky. Asi nepíšu zas tak pro každého naprosto nesrozumitelně nebo hloupě nebo zmatečně. Na další případné diskuze s Vámi se těším.  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Neděle, 08. duben 2018 @ 13:13:10 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ...""Mohu svobodně hřešit, mám v tom svobodu, smím si dělat, co chci, nejsem na nikom závislý a budu si svobodně dělat to, co sám považuji za správné, všechno mohu", je naprostou zvrhlostí."...

  Vyjádřím se jenom krátce.

  Svoboda si zvolit co udělám, je základním privilegiem svobodného tvora stvořeného Bohem a obdařeného rozumem a vůlí. Ať zvolím tak, nebo onak, mám vždy svobodu to učinit. Tato svoboda je rub a líc jedné a té samé mince.  A pochopitelně za své rozhodnutí pak nesu i následky.
  To vůbec neznamená, že Bůh by snad se zlem souhlasil či ho toleroval!

  Když Bůh stvořil člověka, dal mu hned také řád, jak má žít. V Písmu se tento řád nazývá synonymem "spravedlnost", Boží spravedlnost.
  Tento řád spravedlnosti omezuje pak svobodu naší bezmezné volby  - je jako správný návod na použití výrobku. Máš např. svobodu u svého auta nevyměnit ve správném intervalu oleje - ale zkrátíš tím pochopitelně jeho životnost. Volbou hříchu zase snižuješ kvalitu svého života.

  Máš svobodu zvolit i hřích (a lidé tuto realitu denně potvrzují tím, že z vlastní volby hřeší) - máš však úplně stejnou svobodu zvolit si místo hříchu i opačné dobro.

  Když zvolíš hřích, ztrácíš svou svobodu - stáváš se otrokem hříchu - podle míry devastace lidského srdce hříchem, podle míry způsobovaného zla. Samozřejmě toto platí hlavně pro druh hříchů ke smrti - všední hříchy sice také staví určitou překážku mezi člověkem a Bohem, ale neničí napojení na Boha, nevyhánějí Ducha svatého z lidského srdce - jako to dělá hřích ke smrti.

  Bůh s naší volbou hříchu nesouhlasí, ale přesto i v tomto respektuje svobodnou volbu člověka. Svoboda není v tom, že si mohu dělat, co zrovna chci (i když v jistých mezích je to realitou, jinak by žádný z lidí zhřešit ani nemohl), ale pravá svoboda je splynutí, souznění s ŘÁDEM, se spravedlností.  ..."Nevědomí ale nijak nesnižuje závažnost daného skutku, škodu, kterou působí či jeho otroctví.<< Samozřejmě. O tom jsme si už psali. Souhlasím. A nezbavuje to člověka ani zodpovědnosti."...

  Nesouhlasím.
  Skutek zla je zde objektivně sice stále stejným, ale
  nevědomí snižuje závažnost hříchu menší mírou devastace lidského srdce. Snížené vědomí toho, že páchám zlo, či snížená dobrovolnost takového jednání jsou určitě polehčujícími okolnostmi.


  (L 12,43-48)
  Blaze tomu služebníku, kterého jeho pán při příchodu zastihne, že tak jedná.
  Vpravdě vám říkám, že ho ustanoví nad vším svým majetkem.
  Kdyby si však ten služebník v srdci řekl: 'Můj pán mešká se svým příchodem' a začal by bít sluhy a služky a jíst, pít a opíjet se,
  tehdy přijde pán toho služebníka v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou nezná, a oddělí ho a určí mu díl s nevěrnými.
  A ten služebník, který znal vůli svého pána, ale nepřipravil se a nejednal podle jeho vůle, bude hodně bit.
  Ale ten, který ji neznal a udělal trestuhodné věci, bude bit méně. Vždyť komukoli je hodně dáno, od toho bude hodně vyžádáno; a komu svěřili hodně, od toho vyžádají více."


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Pondělí, 09. duben 2018 @ 04:51:40 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  >>Svoboda si zvolit co udělám, je základním privilegiem svobodného tvora stvořeného Bohem a obdařeného rozumem a vůlí.<< Na tom se asi shodneme všichni tři. Problém ale nastává tehdy, když už nemá člověk svobodnou vůli a ztrácí kontrolu nad sebou sama. Myšlení takového člověka se pak ubírá cestou jednání závislého na vůli někoho jiného. V čem se asi s oběma s Vámi rozcházím je, a mohu se v tom mýlit, že si nemyslím, že bych byl kdy na tolik svobodný, kdy bych si mohl myslet, že ať už bych hřešil nebo konal spravedlivě, byla by to naprosto z mé svobodné a nezávislé vůle. Jde spíše o svobodné cítění, že dělám to, co vnímám, že chci a nedělám to, co nechci. Jestliže tedy nesouhlasím se zlem a přitom zle učinit z nějakého důvodu musím, pak pocit svobody rozhodně mít nebudu. Pokud souhlasím s dobrem, nebudu se nijak cítit nesvobodně, protože to chci. Pakliže člověk ale souhlasí se zlem, také se nebude cítit nucen. Jde o nastavení člověka a sílu jeho vůle, která je něčím či někým posilována a motivována. Mám za to, že uvažujete naprosto správně zde: >>pravá svoboda je splynutí, souznění s ŘÁDEM, se spravedlností.<<. Pak správně zde: >>Tento řád spravedlnosti omezuje pak svobodu naší bezmezné volby<< a zde: >>Když zvolíš hřích, ztrácíš svou svobodu - stáváš se otrokem hříchu<< , ale nikoliv už zde: >>Máš svobodu zvolit i hřích<< a také zde: >>Bůh s naší volbou hříchu nesouhlasí, ale přesto i v tomto respektuje svobodnou volbu člověka<<. Tyto některé Vaše výroky si jednak vzájemně odporují, a pak na vysvětlenou jsou zde tzv. odplaty. Požehnání za konání dobrého je motivující, ale zlořečení za činění zlého je svazující, demotivující, zastrašující atd. Z toho plyne však i ta svázanost pro toho, kdo má špatné nastavení a touží po zlu. Už nedělá dobro dobrovolně, ale z donucení. O takovou službu však Bůh nežádá. V křesťanství se to nazývá skutkařením, - pro zásluhu na dobrém. Bůh chce člověka inspirovat svým duchem a svými mesiáši to vždy dělal tak, že v člověku probouzel jeho dobré svědomí, svou duši, kterou do člověka vdechl při jeho stvoření. 

  >>Ať zvolím tak, nebo onak, mám vždy svobodu to učinit.<< Že Vám v tom něco či někdo, ať už zvnějšku nebo důležitěji zevnitř nebrání, je o tom nastavení, o kterém jsem psal výše. Že něco mohu udělat, protože to chci a nic mi v tom nezabraňuje, to vůbec neznamená, že jste učinil svobodný výběr. Svoboda přeci není o vlastním pocitu, že mi nic nebrání a ani o tom, že mi v tom něco brání. Ale o tom, že člověk jedná správně podle Božích přikázání. Myslet si, že smím vše a nejsem nikomu zodpovědný, je přeci klamem. Vždy budu ve svém rozhodování na někom či něčem závislý. Pro Vás, pane Oko - Bůh vysvobodil Izrael z nechtěného otroctví a aby se vydali do služby živému Bohu a sloužili mu dobrovolně a ne z donucení. Dal jim možnost volby. Ale zpět do Egypta už jim nedovolil se vrátit.

  >>Skutek zla je zde objektivně sice stále stejným, ale nevědomí snižuje závažnost hříchu menší mírou devastace lidského srdce. Snížené vědomí toho, že páchám zlo, či snížená dobrovolnost takového jednání jsou určitě polehčujícími okolnostmi.<< No vidíte, a jde o to se vzájemně pochopit z jakého úhlu pohledu, co kdo píše. Nevědomí rozhodně nesnižuje závažnost hříchu. Naopak to zřetelně snižuje kvalitu lidského života a celé společnosti a devastuje nejen lidské srdce, ale i celou společnost. Jak mi říkala ta moje maminka: Kdyby to tak udělal každý. Pokud si totiž jeden člověk není vědom svého hříchu, jiný se tím může nechat motivovat, protože mu to také nepřijde špatné a pak další a další ... Celá společnost lidí nevědomých si svých hříchů, kteří si myslí, že to, co dělají, není zlé, ale dobré, motivována špatným skutkem jednoho jediného jedince, se nakazí a zcela zkazí. Trocha špatného kvasu zkvasí celé těsto. Nicméně, jeden dobrý skutek vědomě učiněný a vědomě následovaný, prokvasí celé těsto kvasem dobrým. Takže, ačkoliv je míra trestu a zdůrazňuji zopakováním: trestu za nevědomé či nechtěné provinění snížena, nijak tím není snížena závažnost daného provinění jednotlivce pro společnost. A je-li viník usvědčen a přesto by řekl, že nenese zodpovědnost za své tehdy nevědomé provinění, a že už nemusí napravit, co napáchal, pak se už vědomě hlásí k tomu zlému, co udělal. Před Zákonem, kdo byl usvědčen z nevědomého a nechtěného provinění, musel přinést oběť za svůj hřích a jím spáchanou újmu podle nařízení Zákona nahradit. Pokud by nechtěl, byl pak souzen jako ten, kdo spáchal daný skutek chtěně a vědomě, jako by souhlasil s tím, co tehdy učinil nechtěně a nevědomě. Je tedy rozdíl mezi mírou trestu za nechtěné či nevědomé provinění a mezi závažností dopadu provinění na společnost. A věřte nebo ne, právě to nechtěné či nevědomé provinění, pakliže se člověk neučiní zodpovědným za to, co udělal zlého, je pro společnost snad více ohrožující, než to chtěné. On by se mohl každý pak vymlouvat, že nechtěl, aby mu to prošlo. Taky naprosté odpouštění trestu, zvláště toho - že člověk musí nahradit, co napáchal, vede k benevolentnosti ke hříchu. A dobrý člověk, kterému se dostane spásy - jako Zacheus - nebo apoštol Pavel - sám rozpozná, že má odčinit stejnou a ještě větší měrou, čím se provinil. Ale Zákon vyšší odčinění než spravedlivě rovné po člověku nevyžaduje. To pak jde z dobroty lidského srdce a z jeho správného nasměrování.
  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Pondělí, 09. duben 2018 @ 14:22:21 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."Jestliže tedy nesouhlasím se zlem a přitom zle učinit z nějakého důvodu musím, pak pocit svobody rozhodně mít nebudu."...

  To si myslím taky.
  Každý zlý skutek - hřích - způsobuje závislost, otroctví, náklonnost ke zlému. křiví lidské vnímání reality.
  Příklad: takový násilník, když znásilňuje ženu, si vnitřně docela klidně myslí, že se jí to líbí, že si to užívá. To je pokřivené vnímání reality.

  Být ve stavu svobody podmiňuje být ve stavu bezhříšnosti a být také Bohem uzdraven ze svých hříšných závislostí.. Jinak to není skutečná svoboda.

  Na druhé straně pořád platí, že každý máme technicky pořád svobodu volby - i ten nejsvatější člověk se může pořád rozhodnout pro hřích a i ten nejvíce zotročený člověk může učinit rozhodnutí, se svého otroctví zbavit, učinit pokání a obrácení - a Bůh ho znovu uzdraví. Ale nebývá to pro hříšníka ani lehké, ani bezpracné - Bůh zná lidské srdce a ví, že ono hodnotí cenu podle vynaložené námahy - co nic člověka nestálo, toho si ani neváží.

  Problém je možná jenom jazykový:
  1.) Svoboda jako stav člověka.
  2.) svobodná volba - možnost v každém okamžiku technicky zvolit jak dobro, tak i zlo.
  Kdyby tuto svobodnou volbu neměl člověk i v otroctví hříchu, žádný hříšník by vlastně nemohl z vlastní vůle obrátit a učinit pokání ze svého života.
  ..."Nevědomí rozhodně nesnižuje závažnost hříchu..."...

  Samozřejmě, že každé zlo devastuje všechny ostatní kolem stejným způsobem, stejným účinkem. Celé tvorstvo, nejenom jiné lidi.

  Naprosto první Zákon vložil Bůh do člověka už při jeho stvoření. Nazýváme ho "svědomím".
  Přesto apoštol Pavel tvrdí, že když přišel Zákon (Desatero), provinění se rozhojnilo.

  Znalost Zákona totiž přispívá k plnému vědomí toho, že co dělám, je nejen špatné, ale je i proti Bohu
  .
  Ateista bez daru víry ovšem toto protibožské vědomí nemá a když hřeší, hřeší jen proti svému přirozenému svědomí. V tom já vidím opravdu rozdíl.


  Proto ten, kdo dostal dar víry a přesto zhřešil, bude potrestán více, než ten, který učinil stejné zlo, ovšem bez onoho protibožského vědomí.
  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Pondělí, 09. duben 2018 @ 17:18:02 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  >>To si myslím taky. Každý zlý skutek - hřích - způsobuje závislost, otroctví, náklonnost ke zlému. křiví lidské vnímání reality. << Trochu to posunu dále. Rozpovídám se. Možná to bude poněkud pro některé zde pobuřují, ale vysvětlím. Ona ta náklonnost, kterou dnes nazýváme náklonností ke zlému, je původně pudem sebezáchovným, který Bůh v člověku stvořil a měl být člověku ku prospěchu, k opatrnosti, k záchraně. Nebyl stvořen k tomu, aby stáhl člověka ke hříchu. Ale aby jím právě hříchu odolával. Ale první lidé, Adam s Evou, podlehli pokušení ke zlému a z tohoto pudu učinili sklon ke zlému, jinak jednoduše zlý sklon. A lidstvo tím, že přestalo být Bohu poslušné, zatoužilo po zlu a s každou další generací praotců se vzdalovalo od Boží přítomnosti, až hříchu propadlo a přišla potopa. Deset generací od Adama po Noeho přivedlo lidstvo do téměř naprosté záhuby lidstva. Proč to píšu: Uvažujete správně, že hřích způsobuje náklonnost ke zlému a tím závislost na něm a otroctví a přivozuje smrt - člověk se řítí do zkázy, ztratil sebekontrolu nad svým životem. Co mělo člověku sloužit k dobrému, ku prospěchu, opanovalo jej a zmocnilo se. Ten zlý pud měl být člověku dobrým služebníkem, a člověk jej měl mít pod kontrolou, panovat nad ním, ale stalo se, že mu podlehl a člověka opanovala žádostivost po hříchu. Je jako oheň - dobrý služebník, ale zlý pán. Neovládne-li člověk, nemá-li ho ve své moci, člověk mu podlehne a zmocní se ho hřích, tak jako Kaina. A ten sklon ke zlému není nic jiného, než ten svůdný had v ráji. (Je-li to příliš popuzující, ovládněte ho.)

  >>každý máme technicky pořád svobodu volby - i ten nejsvatější člověk se může pořád rozhodnout pro hřích a i ten nejvíce zotročený člověk může učinit rozhodnutí, se svého otroctví zbavit, učinit pokání a obrácení - a Bůh ho znovu uzdraví.<< Technicky vzato. Jenže ono je to tak, pokud využiji Vaši definici svobody, že svobodná volba může vycházet jen ze svobodného stavu. Pokud tedy není člověk ve svobodném stavu, nemůže učinit svobodnou volbu. Musí být nejprve uveden do toho svobodného stavu, řekněme nezávislého, aby jeho volba mohla být svobodná a tedy nezávislá. Pro Vás: Bůh nejprve Izrael vysvobodil z otroctví Egypta, než mu nabídl svou Smlouvu s Torou - svými zákony, přikázáními, nařízeni a předpisy svobody.

  Trochu zde poukážu na to, co mi psal pan Cizinec, že na krátký okamžik svého života mu Bůh dal absolutní svobodu volby. Snad myslel, že ho Bůh na ten okamžik učinil absolutně nezávislým na čemkoliv a také i na něm, aby se mohl naprosto nezávisle rozhodnout. Ať už si o tom myslíte třeba své, prosím, nekomentujte to. Uvádím to právě proto, že jste napsal, že svoboda je stavem člověka. Přijde mi to hodně podobné, ba naprosto stejné, tak jak to popisoval pan Cizinec - jako stav nezávislosti - nezávislosti na hříchu - nezávislosti na druhých - nezávislosti na Bohu, jako když Vy jste napsal> >>Být ve stavu svobody, podmiňuje být ve stavu bezhříšnosti a být také Bohem uzdraven ze svých hříšných závislostí<<

  Já mám na svobodu poněkud jiný pohled, o kterém jste psal Vy sám jinde jinak, ale nechci to zde prozatím zmiňovat. Chtěl jsem Vám ukázat, že nesmýšlíte nijak moc sobě vzdáleně. Alespoň v této věci.

  >>Bůh zná lidské srdce a ví, že ono hodnotí cenu podle vynaložené námahy - co nic člověka nestálo, toho si ani neváží.<< Tady na vysvětlenou: znovu záleží na úhlu pohledu. Kdo je skutečně vděčný druhému za to, co pro něho udělal, aniž by ho to cokoliv stálo, a váží-li si ho i toho, co pro něho ten druhý udělal, zná jeho cenu, protože si zvážil, co to druhého stálo a tím i cenu jeho pro něho. Ukazuje se to pak i na sebevydání pro druhé a např. snahu se odvděčit. (nikoliv zavděčit).

  >>Kdyby tuto svobodnou volbu neměl člověk i v otroctví hříchu, žádný hříšník by vlastně nemohl z vlastní vůle obrátit a učinit pokání ze svého života.<< Tohle je ale dost pro samotného člověka v hříchu nereálné. Opakuji: pro samotného člověka. Sám o sobě se člověk z hříchu, ve kterém vězí až po uši, jen tak nevyspí. Vůle potřebuje nějakou motivaci, nějaký impulz, nějakou posilu z venčí. A Izraelci, ač v Egyptě úpěli pod těžkým břemenem otroctví, když přišel Mojžíš, byli hodně slabomyslní. 

  >>Naprosto první Zákon vložil Bůh do člověka už při jeho stvoření. Nazýváme ho "svědomím".<< Svědomí je tím tzv. lidským srdcem. Je tím pudem, který se sebevydává - rozdává, miluje, atd. Srdcem, které slyší Boží hlas, naslouchá Božímu slovu. Zákon je nauka, učení, je životem, je Božím Slovem. Dnešní pojetí nějakého trestního zákona absolutně nevystihuje slovo Tora. Ale případnou debatu o tomto, bych teď tady k tématu o svobodě a otroctví nevedl, prosím.

  K ostatnímu nemám nějakých zásadních připomínek. A hlavně jde o to sporné téma mezi Vámi a panem Cizincem: jestli má člověk svobodu hřešit nebo dokonce jestli má svobodnou volbu hřích si zvolit. Děkuji za příjemnou debatu. Budete-li v ní se mnou, anebo dokonce Vy dva společně se mnou pokračovat, určitě zareagujete.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 09. duben 2018 @ 19:41:03 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Trochu zde poukážu na to, co mi psal pan Cizinec, že na krátký okamžik svého života mu Bůh dal absolutní svobodu volby. Snad myslel, že ho Bůh na ten okamžik učinil absolutně nezávislým na čemkoliv a také i na něm, aby se mohl naprosto nezávisle rozhodnout. 

    Jen pro upřesnění: Neřekl bych "absolutní". Nebyla to ještě svoboda od hříchu. Ale byla to svoboda vzhledem k té věčné smlouvě, o které je řeč v písmu (nová smlouva v krvi) a vzhledem k mému životu. Tedy svoboda proto se rozhodnout a dát Bohu svůj život. To rozhodnutí i to Boží vedení ke svobodě ale bylo uprostřed toho hříchu, který jsem popisoval výše.


    Jinak máme na svobodu v mnohém podobný pohled - pokud je člověk otrokem, není svobodný a jeho rozhodování není svobodné. 

    Stejně tak není normální, aby člověk svobodně hřešil - normálnímu člověku brání ve hříchu mnoho věcí - dobrá výchova, společenské zábrany, svědomí, ohled na lidi okolo sebe... a když už ani to ne, tak alespoň strach z dopadení, z hanby, z trestu. Rozhodovaní pro hřích či porušení zákona je zcela jiný level, než rozhodování ve svobodě o libovolných běžných nehříšných a zákonných věcech.

    Téma svobody a hlavní rozdíly, které jsme řešili, jsem popisoval v článku Svoboda nebo bezbožnost.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Pondělí, 09. duben 2018 @ 20:09:31 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  》Jen pro upřesnění: Neřekl bych "absolutní".《 Děkuji za upřesnění. A omluvám se. Osobně jsem psal, že právě takovou nezávislou svobodu jsem nikdy nevnímal a to i v případě toho chtěně dobrého.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Středa, 11. duben 2018 @ 08:54:51 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."Tohle je ale dost pro samotného člověka v hříchu nereálné. Opakuji: pro samotného člověka."...


  Možná jsem to pro samozřejmost, s jakou to já vnímám, zapomněl zdůraznit.

  Duch si vane, kam sám chce. 
  Věřím, že každý impulz pro pokání, pro obrácení, pro osvobození se z otroctví hříchu pochází od Ducha svatého. Ten vzbudí v lidském srdci nemocném hříchem onu touhu po obrácení - a pak už je to o spolupráci nejen Boha a hříšníka, ale také někdy o spolupráci ostatních údů církve - na to se často zapomíná. Modlitba za hříšníka zmůže mnoho. Bez milosti od Boha se nikdo ani obrátit nemůže.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Středa, 04. duben 2018 @ 07:59:11 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Pokud jde o krádeže na poli: ...《  Jsem v obraze. Nic takového jako Vás mne tedy neobelhalo. Docela dost dobře jsem věděl, co je to rozkrádání socialistického majetku a co je krást ze společného majetku. Nebyl jsem ani katolík. Vašemu vysvětlení a to zvláště ve spojitosti se slovy apoštola Pavla z Ř 7, na která jste se odkazoval, tudíž nerozumím. Pokud jste tedy dost často nedělal, co jste vůbec nechtěl, nepište už, že jste je dost často dělal. Co přesně myslíte tím, že byl Bůh v krádeži? Ale to mi přeci vysvětlete Vy, co jste myslel tím, že Bůh je ve Vašem hříchu. 》Píšete totéž, co já. Nebylo co s Bohem řešit. Proč bych měl tedy chtít něco s Bohem řešit?《 Nepíšu co Vy, nebo ano? Nevyřešenou minulost jsem za hlavu nehodil.To nevím. Neptal jsem se ho. Nikdy mne to nezajímalo. Osobně si myslím, že nemusel. 《 Neměl-li tedy co. Trochu zmatek ve vašich otázkách a údajích.《  No nejsou mi Vaše slova vždy jasná. Údaje si o Vás nevedu. Takže tedy v době, kdy jste uvěřil, bylo krátké období, kdy Vám patřil Váš život a byla Vám dána možnost si zvolit, komu ho odevzdáte? Kdyžtak mne opravte. Já si zase uvědomil, že můj život mi nikdy ani na moment nepatřil a patřit nikdy nebude. Jen jsem to uznal. Za Vaše odpovědi děkuji.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 04. duben 2018 @ 20:20:37 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Jsem v obraze. Nic takového jako Vás mne tedy neobelhalo. Docela dost dobře jsem věděl, co je to rozkrádání socialistického majetku a co je krást ze společného majetku. 

    Chápu. Ne každý člověk je oklamán všemi hříchy, co jich jen na světě je.

    Okovi jsem v diskuzi dával tento konkrétní hřích jako příklad právě toho extrému, kdy hřích oklame člověka tak, že se tváří, jako by hříchem nebyl. Pokud člověk dělá takový hřích v tom oklamání, je to pro mne daleko od toho, co pro mne znamená slovo "svoboda".


  Vašemu vysvětlení a to zvláště ve spojitosti se slovy apoštola Pavla z Ř 7, na která jste se odkazoval, tudíž nerozumím. 

    Pokud byste napsal, čemu přesně z mého vysvětlení nerozumíte, rád odpovím.


  Pokud jste tedy dost často nedělal, co jste vůbec nechtěl, nepište už, že jste je dost často dělal. 

    Pokud, tak určitě nebudu psát.


  Ale to mi přeci vysvětlete Vy, co jste myslel tím, že Bůh je ve Vašem hříchu.

    No, to už jsem vysvětlil. Nevím, zda jste četl? Přečetl jste si situaci, v jaké jsme žili?

    Rozuměl jste tomu, co jsem popisoval z mého života ohledně hříchu, ve kterém byl Bůh se mnou?


  Nepíšu co Vy, nebo ano? Nevyřešenou minulost jsem za hlavu nehodil.

    OK, nebudu řešit, co píšete vy.

    Když jsem nebyl křesťanem a nerozpoznával jsem některé hříchy (například bezbožnost, krádež na poli, výrobu a uctívání model) tak jsem ty hříchy nechtěl řešit s Bohem. Ani by mne nenapadlo je řešit s Bohem, když jsem nevěděl, že je to hřích. Bůh je se mnou taky neřešil.

    Nevyřešenou minulost jsem také za hlavu nehodil.


  Takže tedy v době, kdy jste uvěřil, bylo krátké období, kdy Vám patřil Váš život a byla Vám dána možnost si zvolit, komu ho odevzdáte? 

    Ano, přesně tak. V té době už jsem byl dospělý a svobodný.

    Toník


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: M (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 03. duben 2018 @ 14:52:02 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Dobrý den, Voto.

    Pokud jste se nespletl a napsal to takto schválně, zajímal by mne zdroj vašich nepravdivých informací z otázky.

    Odkud pochází vaše informace, že nemám svobodu k tomu, abych konal to, co považuji za dobré?
    
    Odkud pochází vaše informace, že mám svobodu činit to, co považuji za zlé?

    Hezký den.

    Cizinec.
  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Úterý, 03. duben 2018 @ 15:33:32 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  >>  Odkud pochází vaše informace, že nemám svobodu k tomu, abych konal to, co považuji za dobré? Odkud pochází vaše informace, že mám svobodu činit to, co považuji za zlé? << Ptám se Vás. Žádné záludnosti, žádné návodnosti, žádné informace. Otázky, pane Cizinče. Kladu otázky. Takže tedy, máte dnes svobodu činit dobro nebo nemáte? A dříve jste tu svobodu činit dobré měl nebo neměl? A tak stejně: Dnes máte svobodu činit zlé nebo nemáte? A dřív jste tu svobodu činit zlo měl nebo neměl? Já tedy se rozhodně necítím být svobodný k tomu, abych činil zlé, a ani se necítím být svoboden k tomu, abych činil dobro. A nebylo tomu tak ani dříve. A že jsem poznal tuto Pravdu, učinila mě svobodným, abych si uvědomil, že co činím, činím z nějaké té příčiny, kterou jsem vázán a povinován. Jen ta vazba a povinnost už není pro mne donucením. Takže?


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 03. duben 2018 @ 19:44:36 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Voto,

    za to, že se vmísíte do diskuze se není co omlouvat. Ani za to, pokud pokládáte hodně otázek - takové omluvy jsou také zbytečné. 

    Pokud ale položíte diskutujícímu návodnou otázku, která obsahuje přesně opačné informace, než které dotazovaný diskutující dlouhodobě a konzistentně podává, působí vaše otázka přinejmenším velmi zvláštně, podivně.


    Zpět tedy k otázkám.

    
  Takže tedy, máte dnes svobodu činit dobro nebo nemáte? A dříve jste tu svobodu činit dobré měl nebo neměl?

    Samozřejmě, že mám svobodu činit dobro. Pokud si vzpomínám, vždy jsem jí měl.


    Jen byl s "dobrem" trochu problém: Občas se moje "dobro" zvrtlo. 

    Například mě jeden den bezdomovec požádal o "drobné na jídlo" a druhý den na tom místě našli bezdomovce umrzlého obloženého prázdnými krabicemi od vína. Ani tedy nevím, zda to byl ten "můj" bezdomovec, ale tehdy jsem začal trochu nad "dobrem" přemýšlet. O tom jsem psal jinde v diskuzi, tedy že se snažím vyhýbat "páchání dobrých skutků" a více řešit, co je dobro - zvláště pokud jde o "dobro" druhých lidí a poslouchat v tom Boha, jelikož on vidí o pořádný kus dále, než já.


  A tak stejně: Dnes máte svobodu činit zlé nebo nemáte? A dřív jste tu svobodu činit zlo měl nebo neměl? 

    Samozřejmě, že nemám svobodu činit zlé. Pokud si vzpomínám, nikdy jsem takovou svobodu neměl, ani o ní nestál.

    Toník  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Úterý, 03. duben 2018 @ 20:07:10 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Pominu Váš naprosto zbytečný úvod. Tedy jste měl vždy svobodu činit dobro a nikdy jste neměl svobodu činit zlo. Ať už před tím, kdy jste Bohu nevěřil, tak nyní, kdy Bohu věříte. Rozdíl? Psal jste o tom, že tehdy Bůh ve Vašem hříchu nebyl, aby Vám z něho pomohl, ale nyní ve Vašem hříchu Bůh je a pomáhá Vám z něho. Je to tak? Psal jste to tak? Vysvětlete, jak Bůh nyní je ve Vašem hříchu. Nevím o tom, že by to tak bylo. Tak se ptám. Hned na počátku svého vstupu do Vaší diskuze s panem Oko jsem se za to omluvil a psal, že to pro mne rozhodně srozumitelné není. A Vy zase mně nejste nijak povinován odpovídat.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 03. duben 2018 @ 21:59:05 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Chápu, že můj úvod byl zbytečný a že jste zřejmě neporozuměl tomu, že vkládat do otázek nepravdivé informace není slušné. Nevadí.


  Rozdíl? Psal jste o tom, že tehdy Bůh ve Vašem hříchu nebyl, aby Vám z něho pomohl, ale nyní ve Vašem hříchu Bůh je a pomáhá Vám z něho. Je to tak? Psal jste to tak? 

    Odpověděl jsem výše. Pokud by ještě bylo něco nesrozumitelného, rád vysvětlím.

    Toník


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Úterý, 27. březen 2018 @ 19:09:09 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Oko:

  Moje srdce bylo tehdy ještě malé, nezbudované a růženec byl pro ně příliš velkým soustem. 
  Vždyť píši, že růženec je jedním z vrcholů křesťanské modlitby, do kterého třeba nejdříve duchovně dorůst!

  Duchovně dorůst do růžence?? Oko, každý si může ověřit to, co nyní napíšu. V některých farnostech se navečer konají růžencové pobožnosti bez účasti kněze. Zvídavý průzkumník může navštívit více farností a všude uvidí to samé- samé starší ženy. Oko, kde jsou muži? Tys dorostl do růžence? Navštěvuješ v Blatnici spolu se ženami pravidelně růžencové pobožnosti?
   Když píšeš o dorostení do růžence, tak tě musím upozornit, že ten kdo do růžence doroste. třeba jako já kdysi, se musí modlit (mantrovat) denně celý růženec, a to v růžencovém společenství nejlépe v kostele. Tak to totiž "naše" nebeská maminka na mnoha poutních místech požaduje. A to slovy. Růženec je jako květina, která se musí SPOLEČNĚ zalévat, a ona pak vykvete.

   Oko, jak je možné, že až ve třetím tvém článku a to po mojí intervenci se okrajově zmiňuješ o modlitebním společenství, ale přitom stále soustředíš pozornost na sebe a své ego záslužné budovatelské aktivity?!
   Kdybys skutečně byl členem růžencového společenství nikdy bys takto sobecky nepsal, a psal bys o SPOLEČENSTVÍ ŽIVÉHO RŮŽENCE!!

   Mariánští ctitelé (děti Marie) totiž ve svém zasvěcení se Marii odevzdávají Marii všechny svoje schopnosti a sebe- do jednoho společného mariánského  spolku, cituji: šiku který řetězem lásky (růženec) obepíná celý svět. V zásvětných mariánských modlitbách je toto doslova napsáno. Mariánští ctitelé mají za budovatele svého duc***** ne sebe tak jako ty Oko, ale za budovatele mají svou nebeskou matku, které vše odevzdali (Totus tuus), a ta k nim nejvíce promlouvá v modlitebním společenství živého růžence!

  Oko, ty tady o růženci jenom fantazíruješ, popisuješ něco, co jsi ty sám vůbec nezažil! To na tobě jako bývalý mariánský ctitel vidím, že nemáš o růženci ani šajn! Mohu tě učit co je to růženec! Přestaň se ztrapňovat plkáním o tom, o čem evidentně nic nevíš.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Úterý, 27. březen 2018 @ 19:25:30 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Oko, když jsi tedy dorostl do růžence, modlíš se pravidelně každý den celý růženec?? To musí každý kdo dorostl!
  Tedy růženec radostný, bolestný a slavný? Přidáváš i někdy růženec světla, pokud vůbec víš co to je??

  Co Oko? Když máš takové svaly, takové sebezáslužné budovatelské aktivity- modlíš se každý den celý růženec?  A pozor! Sám a nebo ve společenství?


  ]


  Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 02. duben 2018 @ 20:18:31 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj Stando


  Myslíš, že tvoje skutky už tě osvědčily pro život v nebi?  Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Úterý, 03. duben 2018 @ 08:31:55 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Co kdybychom tento soud nechali tomu, komu přísluší - tedy Bohu?
  Co ti vlastně vadí na zaslíbení podle prožitého života - podle míry dobrých a zlých skutků, o kterém mluví Písmo zcela nepopiratelně?


  Já žiji v naději, že se osvědčím.
  Proto usiluji jednat tak, abych jednou nebyl zahanben.  Víra tvoje a víra moje se liší v jedné docela zásadní věci:


  Ty tady deklaruješ, že jsi kdysi dávno v jednom okamžiku vydal svůj život Kristu -  a od té doby už víš, že po smrti budeš jistojistě "spasen" (tyhle věci ohledně vlastní spásy už neřešíš, protože máš na starosti věci důležitější).  Přenechal jsi to profesionálovi. Navíc nerozlišuješ spasení Kristem minulé  a spasení budoucí. Zatím jsi ani nepochopil, že to spasení minulé se odehrálo už ve křtu.
  Nyní prý máš novou přirozenost nehřešit (což by bylo fajn - to bych také bral!). Konat dobro je ti nyní vlastní, nestojí tě žádnou námahu - naproti tomu nedělat nic by od tebe vyžadovalo daleko víc vynaloženého úsilí.

  Tedy přímo typický případ okamžité proměny Hulka, či proměny avengers, kdy rázem vznikl tvor s novými úžasnými vlastnostmi.
  Já odevzdávám svůj život Kristu každý den opakovaně, hned, jak se probudím - a během dne si to ještě několikrát znovu připomínám.
  Přesto i tak jsou pořád chvíle, že na to zapomenu a zhřeším - udělám něco nesprávného.
  Stále, i přes veškerou snahu, jsem člověkem nedokonalým, hříšným.
  Konat zlo je mi bližší, mě přirozené - konat dobro je pro mě nadpřirozené - moje pohnutky konat dobro mají svůj původ Bohu, nejsou z mé přirozenosti.

  Ovšem pokrok tady také je:
  Mé hříchy se postupně snižují v míře své závažnosti, v míře jimi způsobovaného zla. To se dá rozumem posoudit.
  Zvýšila se také citlivost na hřích, vědomí hříšnosti - uvědomuji si "staro-nové" hříchy, které jsem dříve jako hříchy ani nevnímal.


  ]


  Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Úterý, 03. duben 2018 @ 12:03:52 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Spasení MINULÉ?!

  Spasení BUDOUCÍ?!

  Ufff!

  Oko, to je od tebe dalši absurdita, ktertou k vzhledem ke tvé nulové vnímavosti pravdy nemá smysl se tvym pojetím "spàsy" zabývat.
  Argumetuješ filmem pro pubescenty, (dětinskost) lžeš tak, ze tomu sam věříš. Blbneš hochu čím dal víc. (stařecká demence)

  Oko, to, že se snižuje zavažnost tvých hříchů je proto, že jsi starý a dochází ti síly. To, že si teprve až nyní uvědomuješ některé své hřichy, tedy až nyní ve stáru je hodně smutné. Na co ti byly ty tvoje svaly, když si je pro slepotu nemohl použít??
   My kristovci si v pravdě Ducha uvědomujeme své hříchy ihned, a proto je ihned kajícně odevzdáváme Kristu.

  ]


  Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Úterý, 03. duben 2018 @ 12:37:51 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Oko::
  Já odevzdávám svůj život Kristu každý den opakovaně, hned, jak se probudím - a během dne si to ještě několikrát znovu připomínám.

  Myslivec:
  Já jsem odevzdal svůj život Kristu jednou a provždy. Patřím mu ve spánku, po probuzení, v radosti, bolesti, životě i smrti!

  Jsi malověrný Oko, když musíš každý den opakovaně odevzdávat svůj život Kristu! Co nám zde ty chceš vůbec říkat, když tě od Krista odděluje i prostý spánek?
  To Kristus si nás vyvolil, a dáva nám v Duchu svatém neustale svůj pokoj a přítomnost. A tobě řk oplatkova modloslužba dala co? Krista si opakovaně musš vyvolovat ty, och jak zvrácené! Opakovaně Krista ztráciš, a maloivěrně se mu pořad dokola odevzdáváš, ty "duchovní svalovče".
  Když opakovaným omílacím způsobem vyjadřuješ svou loajalitu, je to právě to neustálé opakování, které tě usvědčuje z toho, že vlastně loajalní nejsi, a že to nemyslíš opravdově.
  Oko, vždyť ty se toho Pána Boha snažíš ukecat a přesvědčit o tom, čemu ani ty sam nevěříš..nevěřís tomu, že jsi jednou provždy Jeho!!!!!
  Odevzdavam se ti, odevzdavam se ti, odevzdavam se ti, odevzdavam se ti, odevzdávam se ti...kolikrat jsi tohle mantroval Oko, a kolikrat to včerejší odevzdaní přestalo tím novým odevzdáním  platit? Hmmm..
  Někomu se stačí Kristu odevzdat jenom jednou a provždy! Jak je možné, že ty takový gertoj sebebudovazel a duchovní svalovec jako ty, se ve víře jednou provždy Kristu odevzdat nedokáže??

  Co? Že by za tím byl katolicismus?
  ]


  Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 03. duben 2018 @ 22:25:29 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Co kdybychom tento soud nechali tomu, komu přísluší - tedy Bohu?

    Určitě, Stando. A já po tobě určitě nechci přebírat něco, co ti nepřísluší. 

    Jen se ptám na tvůj názor. Co si myslíš.


  Myslíš, že tvoje skutky už tě osvědčily pro život v nebi?


    Je ta otázka pochopitelná? 

    Smíš se nad svým životem zamýšlet? 

    Zamyslel ses někdy takto nad svým životem?

    Je normální, že člověk zhodnotí jak se mu nějaká práce daří, zda vede k vytyčenému cíli, nebo vůbec, zda člověk při svém snažení dosáhl cíle, nebo ne.


  Ty tady deklaruješ, že jsi kdysi dávno v jednom okamžiku vydal svůj život Kristu -  a od té doby už víš, že po smrti budeš jistojistě "spasen" (tyhle věci ohledně vlastní spásy už neřešíš, protože máš na starosti věci důležitější).  Přenechal jsi to profesionálovi. Navíc nerozlišuješ spasení Kristem minulé  a spasení budoucí. Zatím jsi ani nepochopil, že to spasení minulé se odehrálo už ve křtu.
  Nyní prý máš novou přirozenost nehřešit (což by bylo fajn - to bych také bral!). Konat dobro je ti nyní vlastní, nestojí tě žádnou námahu - naproti tomu nedělat nic by od tebe vyžadovalo daleko víc vynaloženého úsilí.

    Myslíš, že v nebi budeš moci si takhle vymýšlet o druhých nesmysly, pomlouvat, lhát, jako to předvádíš tady na Granosalis?

    Myslíš, že ti postoj "zlo je bližší než dobro" vydrží až do nebe?


  Mé hříchy se postupně snižují v míře své závažnosti, v míře jimi způsobovaného zla. To se dá rozumem posoudit.
  Zvýšila se také citlivost na hřích, vědomí hříšnosti - uvědomuji si "staro-nové" hříchy, které jsem dříve jako hříchy ani nevnímal.

    Ano, to se dá jistě rozumem posoudit. A velmi často se to dá posoudit snadno.

    A například ve tvém působení na GS není nic takového vidět - naopak, když jsi zde před lety začal diskutovat, bavil ses poměrně normálně. S postupem času tvé výmysly, bajky, lži a pomluvy v diskuzi rostou na rozsahu. A jestli se něco zvýšilo, tak tvá drzost a nestoudnost, s jakou tu tyhle bajky a nesmysly o druhých píšeš.

    Mně to nevadí, ukazuješ tu otevřeně, k čemu vede ŘKC, nastavuješ zrcadlo sám sobě i vaší ideologii a nemusím tak složitě vysvětlovat, co je ŘKC zač a k čemu vede.

    Je otázka zda si ty budeš chtít vzít toto tvé chování i do nebe.

    Toník


  ]


  Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Středa, 04. duben 2018 @ 08:49:36 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."
  Ty tady deklaruješ, že jsi kdysi dávno v jednom okamžiku vydal svůj život Kristu -  a od té doby už víš, že po smrti budeš jistojistě "spasen" (tyhle věci ohledně vlastní spásy už neřešíš, protože máš na starosti věci důležitější).  Přenechal jsi to profesionálovi. Navíc nerozlišuješ spasení Kristem minulé  a spasení budoucí. Zatím jsi ani nepochopil, že to spasení minulé se odehrálo už ve křtu.
  Nyní prý máš novou přirozenost nehřešit (což by bylo fajn - to bych také bral!). Konat dobro je ti nyní vlastní, nestojí tě žádnou námahu - naproti tomu nedělat nic by od tebe vyžadovalo daleko víc vynaloženého úsilí.

    Myslíš, že v nebi budeš moci si takhle vymýšlet o druhých nesmysly, pomlouvat, lhát,????
  "...
  Proč tu ale nekonkretizuješ ani jedinou věc, ve které máš dojem, že v ní o tobě lžu?

  Jak mám potom reagovat na takové obecné tvrzení?

  Co z toho tedy o tobě vlastně není pravdou - ale úplně konkrétně!

  1.) že jsi nevydal kdysi dávno v jednom okamžiku svůj život Kristu?
  2.) že už jsi spasen a že své spasení už neřešíš, protože máš na starosti věci důležitější?
  3.) že jsi svou spásu přenechal profesionálovi?
  4.) že nerozlišuješ spasení Kristem minulé (dokonce u tebe prý proběhlo mimo křest) a spasení Kristem budoucí ve smrti těla před soudnou stolicí? (že ti toto splývá vjedno?)
  5.) že máš jakousi novou přirozenost nehřešit (a přesto i tak hřešíš).
  6.) že konat dobro je ti nyní přirozené, nestojí tě žádnou námahu - naopak nečinnost by tě stála velkou námahu?


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 04. duben 2018 @ 18:57:07 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Proč tu ale nekonkretizuješ ani jedinou věc, ve které máš dojem, že v ní o tobě lžu? 

    Protože jsem je tu konkretizoval velmi podrobně asi 20x každou z nich, ty si přes to dál vedeš svojí a vymýšlíš nesmysly z tvého virtuálního světa.

    Ale ano, moje poznámka byla zbytečná, ještě zbytečnější, než když ti vysvětluji svůj život, omlouvám se za ní.  ]


  Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 03. duben 2018 @ 21:47:14 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Ahoj Stando.

    Mám zase jednuotázku.

    Psal jsi tu:

  Ale potřeboval jsem právě k tomuto svátost zpovědi. Tam se hříchů člověk doopravdy zbaví, načerpá sílu je neopakovat a dostává navíc "Boží pohled" na svět - tedy rozpoznává na sobě i takové hříchy, které si dříve jako hříchy vůbec neuvědomoval.

    Nemám takovou zkušenost se svátostí zpovědi.

    U zpovědi jsem byl asi 50x, ale že bych tam sám sebe zbavil doopravdy hříchů, to jsem ve zpovědi nezažil ani jednou. Nezažil jsem ani to, že by mne ve zpovědi zbavil hříchu někdo jiný. Před zpovědí i po zpovědi se mnou zůstávaly úplně všechny hříchy - a to samozřejmě i ty, které jsem vůbec neviděl (například krutost ke zvířatům nebo krádeže na poli).

    Mohl bys k tomu napsat něco více? Jakého hříchu ses ve zpovědi doopravdy zbavil a jak se to stalo?  Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Středa, 04. duben 2018 @ 13:43:12 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..." .. ses ve zpovědi doopravdy zbavil a jak se to stalo?"...


  Jistě nečekáš, že budu konkrétní a budu dodávat munici proti sobě různým Myslivcům a pod.!


  V mém případě je to jasné - jednou za měsíc jdu ke svátosti smíření a tam si nakonec vyslechnu: "Tvé hříchy jsou odpuštěny, jdi v pokoji."


  Ale naprosto si neumím představit, jak se hříchů zbavuješ ty. Bez této svátosti.
  To jsou ti hříchy odpouštěny automaticky, protože jsi znovuzrozený křesťan a protože je psáno, že Kristus vzal naše hříchy na sebe a basta? Tím je to spravené a ty jsi bez hříchů? Jak už z dřívějška vím ty svých  hříchů ani litovat nemusíš.


  ]


  Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 04. duben 2018 @ 23:05:00 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Jistě nečekáš, že budu konkrétní a budu dodávat munici proti sobě různým Myslivcům a pod.! 

    Rozumím. Nechceš tedy odpovědět. Nevadí, beru to. Díky.


  Ale naprosto si neumím představit, jak se hříchů zbavuješ ty. Bez této svátosti. 

    Nijak. 

    Sám sebe neumím zbavovat hříchů a nikdy jsem ani neuměl. Proto mne zajímalo, jak ty sám sebe konkrétně zbavuješ hříchů, jak takové zbavování se hříchů vypadá.  To jsou ti hříchy odpouštěny automaticky, protože jsi znovuzrozený křesťan a protože je psáno, že Kristus vzal naše hříchy na sebe a basta? 

    Já vím, ty vaše "automaty".

    Hříchy nám Bůh odpustil v Pánu Ježíši Kristu. Tomu jsi snad porozuměl dobře? 

    Jak moc to bylo "automaticky" snad můžeš posoudit sám. Teď zrovna byly velikonoce, snad se ještě i v ŘKC připomíná, co pro nás Pán Ježíš udělal. Když o pánu Ježíši slyšíš, tak tě napadají věci jako "automatické odpuštění"? 

    Nebo odkud jsi vzal to tvé podivné "hříchy jsou odpuštěny automaticky"?

    Často hovoříte o automatech, někde ty vaše automaty musíte brát (podobně jako vaše sebeklamy, zážitky, pocity a další věci, o kterých dokola píšete).


  Tím je to spravené a ty jsi bez hříchů?

    "Spravené" jako co?
    

    Můj život a život okolo mne je spravený Boží výchovou a pokáním. 

    O pokání už jsem ti psal: Pokání, je Boží dar, který je nedílnou součástí té smlouvy v Kristu. Je to změna života. 

    Funguje tak, že když je člověk otrokem nějakého hříchu, tak Bůh buď okamžitě zasáhne a toho otroctví a hříchu ho zbaví (dva příklady jsem ti tu psal - o krutosti ke zvířatům či o krádežích na poli - snad jsi je četl, když jsi na jeden z nich reagoval) nebo nás Bůh vychovává. Dlouhodobě. Například netrpělivosti a malé vytrvalosti mne Bůh zbavil tak, že mne vedl k věcem, které jsou velmi dlouhodobé, k investicím do budoucnosti - místo rychlého a okamžitého zisku k "zasívání". Takže jsem 23 let na jednom místě a teď už trpělivě a vytrvale zasívám a sklízím. 

    Ty konkrétní příklady s krádeží či zabíjením jsem ti dával právě pro tvoje pochopení.

    Porozuměl jsi, jak mne Bůh zbavil hříchu krutosti ke zvířatům? 
    Porozuměl jsi, jak mne Bůh zbavil hříchu krádeží na poli?

    Jsou pro tebe ty příklady nějak srozumitelné? Mne to připadá tak jednoduché, že bys to snad i pochopit mohl. Pokud by tě zajímalo více, určitě něco napsat mohu.

    A tebe jsem se zase ptal, jak se zbavíš hříchu ve zpovědi, na nějaký konkrétní příklad, jak ses zpovědí zbavil hříchu. Protože na rozdíl od Boha a Boží výchovy jsem ani za mnoho zpovědí nezažil, že bych se ve zpovědi nějakého hříchu zbavil. Ani jsem od nikoho neslyšel, že by se někdo zbavil hříchu ve zpovědi - lidé, se kterými jsem se na téma zpovědí bavil a byli ochotni odpovídat, zažili se zpověďmi totéž, co já, tedy kolečko hřích - zpytování - lítost - zpověď - rozhřešení - "pokání" - ten samý hřích znovu. Jako když se pes honí za svým ocasem. Pokud se někomu povedlo zbavit sebe zpověďmi hříchů, zajímalo by mne to.


  Jak už z dřívějška vím ty svých  hříchů ani litovat nemusíš.

    Když mne Bůh hříchu zbaví, tak samozřejmě nemusím. To už jsme ti vysvětloval: Když mne Bůh zbaví hříchu a už nejsem otrokem toho hříchu a nedělám ho, nemusím ho litovat. A za to jsme Bohu nesmírně vděčný, to si možná ani nedokážeš představit jak.

    Lítost je potřeba tam, kde pokání chybí a kde člověk udělá nějaký hřích.

    Nemusím ale litovat ani hříchů, kterých mne Bůh ještě nezbavil. Ale vzhledem k tomu, že jsem zaměření mírně melancholického, jsem si jistý, že nedokážeš litovat svých hříchů tak dobře jako já (i když ty jich litovat musíš a já je litovat nemusím). Pokud bychom tedy soutěžili v litování nad hříchy, cítím se na to, že bych nad tebou v klidu a s velkou převahou vyhrál a litoval bych svých hříchů více a lépe, než ty ;-)

    Toník


  ]


  Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 11:46:30 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."Hříchy nám Bůh odpustil v Pánu Ježíši Kristu. Tomu jsi snad porozuměl dobře? "...


  To je příliš vágní tvrzení.
  Konkrétněji.
  Kristova oběť zahrnula do sebe všechny lidi. Ale nikoli Kristovo odpuštění! Kristovo odpuštění se vztahuje pouze na ty lidi, kteří činí ze svých hříchů pokání.  Např. dneska v čemkoli zhřešíš.
   Kdy ti bude tento hřích odpuštěn, kdy bude vina za něj zahlazena konkrétně? Okamžitě? Ještě dnes? Za týden? Nebo už odpuštěn byl nějak v předstihu? Protože skutečně vaše svědectví o víře poskytuje všechny tyto možnosti výkladu.  Já to mám jasné; všední hřích je mi odpuštěn okamžitě, kdy si ho uvědomím a učiním z něho pokání.

  Pokud bych snad někdy spáchal hřích ke smrti, s tím bych musel do zpovědnice (protože jako úd Kristova těla jsem nejen urazil Boha, ale i poškodil Kristovu církev a ta má právo coby strana poškozená se k mé vině vyjádřit).
  ..."O pokání už jsem ti psal: Pokání, je Boží dar, který je nedílnou součástí té smlouvy v Kristu. Je to změna života. "...

  Bůh přece chce, aby byli všichni lidé spaseni. Proč tedy nedá logicky tento tvůj dar "pokání" úplně každému člověku, ale jen někomu? Jak by pak bylo na světě krásně! Nemusel by ses bát, že tě někdo okrade, pomluví, obelže atd. Protože tvoje představa pokání (pokud tě dobře chápu) je změna kvality člověka provedená výhradně Bohem. A v tomto s tebou souhlasit nemohu.  Pro mě také znamená pokání změnu života -  po úkonu kajícnosti ( kání ))  - kdy jsem litoval mnou způsobeného zla, kál se z toho zlého jednání a rozhodoval se pro budoucnost pro opačné dobro.  Kání je neodmyslitelně spojeno s lítostí. Nejdřív si zlo uvědomíš, lituješ toho, vyznáš hřích a své rozhodnutí se změnit - a tím se vlastně kaješ, to je ono "kání".

  Je to tedy určitě změna života iniciovaná Duchem svatým a mnou přijatá (akceptovaná), ztotožnil jsem se s názorem Ducha svatého. Pokání je teď třeba naplňovat takovým jednáním v životě, aby se stalo pravdivým a nezůstalo jen u nějakého chvilkového teatrálního postoje.

  Z tohoto se snad už dá odvodit, jak zpověď - svátostná zpověď s mimořádnými dary Ducha - dokáže trvale změnit člověka k lepšímu.
  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 15:23:12 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Stando, psal jsi, že si naprosto neumíš představit, jak se hříchů zbavuji já. Bez svátostí. Už jsem ti mnohokrát v diskuzích vysvětloval, že se hříchů nezbavuji, že hřích je silnější než já a pokud se potřebuji zbavit hříchu, zbavuje mne hříchů Bůh. Dával jsem ti i dva konkrétní příklady, a to už dříve. 

    Ať můžeme opustit téma zbavování se hříchů.

  *********

    Teď k Božímu odpuštění

  To je příliš vágní tvrzení. Konkrétněji. Kristova oběť zahrnula do sebe všechny lidi. Ale nikoli Kristovo odpuštění! Kristovo odpuštění se vztahuje pouze na ty lidi, kteří činí ze svých hříchů pokání. 


    Nás, když jsme byli mrtvi v proviněních a neobřízce našeho těla, spolu s ním obživil, když nám všechna provinění odpustil a vymazal rukou psaný záznam, který svými ustanoveními svědčil proti nám a který nám byl nepřátelský; odstranil jej z našeho středu tím, že jej přibil na kříž.

    Je to pro tebe dost konkrétní?  Bůh přece chce, aby byli všichni lidé spaseni. Proč tedy nedá logicky tento tvůj dar "pokání" úplně každému člověku, ale jen někomu?

    Proč si myslíš, že ho nedá každému, ale jen někomu?


  Protože tvoje představa pokání (pokud tě dobře chápu) je změna kvality člověka provedená výhradně Bohem.

    Ano, moje představa "pokání" je "změna smýšlení". 

    Ta představa nevychází z češtiny a nějakého "kání" a praxe "kání" či jiných pocitů, ale vychází z řečtiny a výrazu "μετάνοια" a tedy "změna", "konání", "činnost" a související praxe. 

    Napsal jsem ti k tomu i článek Pokání nebo lítost.

    Pokud tedy drzý lhář a pomlouvač přestane lhát, je to pro mne "pokání".
    Pokud lhář a pomlouvač dále lže a lituje svých lží, není to pro mne žádné "pokání".

    Souvisí to pro mne například s tímto slovem apoštola: "Zloděj ať již nekrade, ale ať raději pracuje a dělá vlastníma rukama něco dobrého, aby měl co dávat tomu, kdo má nedostatek.

    Apoštol píše "zloděj ať již nekrade" a ne "zloděj ať lituje". Lítosti se člověk nenají. Lítost pro mne znamená "pozdě". Je lepší pokání, kdy člověk přestane krást, lhát, cizoložit, ubližovat - to je pak skutečné pokání, kterého člověk nemusí litovat.


  Z tohoto se snad už dá odvodit, jak zpověď - svátostná zpověď s mimořádnými dary Ducha - dokáže trvale změnit člověka k lepšímu.

    Nevím, co se dá odvodit, znám praxi zpovědí. Ani 50 zpovědí mne nedokázalo změnit trvale k lepšímu. 

    Takže pokud tebe nějaká zpověď změnila trvale k lepšímu, zajímalo by mne to, jak to ta zpověď udělala, že tě změnila k lepšímu, v čem tě změnila k lepšímu, jak konkrétně se to projevuje ve tvém životě. To snad není munice do něčí pušky, když jsi trvale změněn k lepšímu, tak to snad na tebe nikdo nevystřelí a můžeš tedy odpovědět.

    Toník


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - I (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Pátek, 06. duben 2018 @ 18:45:20 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  I mne hříchy odpouští Bůh - a tak se jich tedy (vědomě) zbavuji. Podobně, jako se koupelí zbavuji tělesné špíny (také vědomě).

  Bůh hříchy odpustí tomu, kdo svým postojem srdce projeví touhu být hříchů zbaven (tato touha pramení z ponoukání od Ducha svatého) a učiní pokání a odvrátí se od svého špatného jednání. Logickým předpokladem je tyto své hříchy na sobě objevit - uvědomit si je - až tehdy si je mohu ošklivit a přestat je konat.  ..." Porozuměl jsi, jak mne Bůh zbavil hříchu ....."...
  Situaci jsem porozuměl, ale mám pro ni jiné vysvětlení. Zde vlastně konkrétně hovoříš o hříšné náklonnosti k nějakému druhu jednání, nikoli jenom o jednom jediném hříšném skutku.

  Takto si neporozumíme ani za tisíc let! Pokud tedy budeme do stejného slova vkládat různý obsah, různý význam.
  Hřích - je konkrétní hříšný skutek proti Bohu a jeho řádu (může mít i podobu nevykonání dobra, nevyužití příležitosti konat dobro.


  Hříšnou náklonnost, či hříšný návyk opakovaně páchaného zla nazývejme tedy hříšným sklonem, hříšným zlozvykem - jinak se v tom neorientujeme.
  Zbavit se hříšného návyku je pro člověka zpravidla obtížnější, než učinit pokání z konkrétního hříchu.
  Co jsi nazval  "hřích krutosti či hřích krádeží" je vlastně nikoli jeden konkrétní hřích, ale pokřivenost srdce, náchylné k takové činnosti. Je to trochu podobné, jako když malému dítěti oblečeš v neděli hezké šaty a boty a jdeš s ním na procházku - když si nedáš pozor, automaticky zamíří k nejbližší blátivé louži, a v parádních botičkách se v ní vyčvachtá. Některé děti k takovému jednání mají sklony - neuvědomují si důsledky.

  Tedy náchylnost k nějakému jednání je úplně cosi jiného, než jednotlivý čin člověka.
  To třeba rozlišovat.
  Když nazveš obojí prostě jen "hříchem", nikdo nepozná, o čem zrovna mluvíš.


  Jedno téma je tedy zbavit se zátěže jednotlivých hříchů, které jsme už spáchali.

  Docela jiné téma je zbavit se náchylnosti ke hříšnému jednání, která nás ohrožuje do budoucna (k recidivě zhřešit).

  Kol. 2 kapitola hovoří o naší první záchraně Kristem ve křtu - o obřízce Kristově (spolu s Kristem jsme byli pohřbeni, spolu s ním i vzkříšeni do života v novosti
  - navzájem se doplňují s Ř 6.kap. i s Gal 3,27) -
  Křest zároveň odpouští i veškerou dosavadní zátěž hříchů člověka (tedy jednotlivě spáchaných skutků proti Bohu).

  Křest zpravidla nezbavuje hříšného návyku - ten mizí až po určitém čase společného života v novosti (s Bohem). Mimořádná milost ze svátosti křtu ale může výjimečně také přijít a odstranit hříšný návyk.


  Křest však neřeší hříchy, které jsme spáchali coby už křesťané - těch je nám třeba se zbavit učiněním pokání.
  ..."  Ano, moje představa "pokání" je "změna smýšlení"."...

  Ne, že bych s tebou úplně nesouhlasil.
  Změně smýšlení říkáme také obrácení.

  Ovšem opět je třeba si ujasnit pojmy:
  ..."Proč tedy nedá logicky tento tvůj dar "pokání" úplně každému člověku, ale jen někomu? --- Proč si myslíš, že ho nedá každému, ale jen někomu?"...

  Je - li dar pokání změnou smýšlení a Bůh ho dává úplně každému člověku - tak realita světa vypadá ve skutečnosti úplně jinak. Mnoho lidí nezměnilo své hříšné smýšlení, i kydž tvrdíš, že Bůh dává dar pokání akždému. Něco tu tedy ještě chybí; Bůh nabízí dar - ale člověk ho také musí ochotně přijmout, "rozbalit" dárek a naučit se s ním jako s nástrojem mistrně zacházet. A to chce cvičení (vůle, těla, atd.), opakování a opakování činností, vedoucích k duchovní dokonalosti.  ..."Je lepší pokání, kdy člověk přestane krást, lhát, cizoložit, ubližovat ...."...

  Správně, souhlasím.
  Ale motiv, proč to přestane dělat, je také podstatný. Když přestaneš krást proto, že ti usekli ruce, tak to asi nebude to pravé ořechové, to skutečné pokání - viď?
  Třeba vnitřní obrácení, odvrácení od zla - to předpokládá si ono zlo uvědomit, ošklivit a litovat, že jsem byl jeho otrokem. Bez lítosti obrácení prostě nejde!


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 07. duben 2018 @ 11:40:16 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Situaci jsem porozuměl, ale mám pro ni jiné vysvětlení. Zde vlastně konkrétně hovoříš o hříšné náklonnosti k nějakému druhu jednání, nikoli jenom o jednom jediném hříšném skutku. 

    Ne, to jsi nerozuměl. Hovořil jsem o otroctví hříchu a o tom, že mne Bůh toho hříchu zbavil. 

    O hříšných skutcích už pak není třeba hovořit, protože když tě Bůh hříchu konkrétního zbaví, žádné další hříšné skutky nejsou. Nejsou pak potřeba. Není pak potřeba ani lítost nad hříšnými skutky, když nejsou ty hříšné skutky.


  Takto si neporozumíme ani za tisíc let! Pokud tedy budeme do stejného slova vkládat různý obsah, různý význam. 

    To určitě.

    Proto se tě ptám, co pro tebe znamená "zbavit se hříchu":

    Zda je to katolické pojetí, kdy máš nějaký hřích, zpytuješ, jdeš do zpovědnice, tam se vyzpovídáš a "zbavíš" se hříchu, dostaneš rozhřešení, uděláš "pokání", ale i po pokání je ten samý hřích stále s tebou. Nebo zda "zbavit se hříchu" rozumíš tak jak já: Tedy že člověk má hřích, Bůh ho hříchu zbaví a člověk hřích nemá. Hřích už není s ním. Už jho netrápí.

    Pokud pojmem "zbavit se hříchu" nazýváš něco, po čem je ten hřích stále s tebou, je to jen a jen zmatek pojmů.


  Jedno téma je tedy zbavit se zátěže jednotlivých hříchů, které jsme už spáchali.
  Docela jiné téma je zbavit se náchylnosti ke hříšnému jednání, která nás ohrožuje do budoucna (k recidivě zhřešit).

    Ve vašem virtuálním světě ano.

    Pokud by tě zajímalo, jak používáme pojem hřích my, vezmi si pojem "hřích" a zadej si ho do biblické konkordance, je to z kontextu poměrně dobře zjevné. 

    Klidně se ale pro jednou budu bavit v tvých pojmech, byť používáme v našem učení jiné pojmy. 


  Křest zpravidla nezbavuje hříšného návyku - ten mizí až po určitém čase společného života v novosti (s Bohem). Mimořádná milost ze svátosti křtu ale může výjimečně také přijít a odstranit hříšný návyk.

    Předpokládám, že mluvíš o svátosti křtu.

    Ano, svátost křtu žádného hříšného návyku nezbavuje, v tom se shodneme a to mohu potvrdit z osobní zkušenosti.

    A ano, hříšné návyky mizí po společném životě s Bohem, Boží výchovou.


  Křest však neřeší hříchy, které jsme spáchali coby už křesťané - těch je nám třeba se zbavit učiněním pokání. 

    Svátost křtu miminek neřeší vůbec žádné hříchy. Protože miminka žádné hříchy nemají. 

    To by ti měla dát "logika", o které tak často píšeš.

    Křesťanský křest ve vodě, ponoření do vody, neřeší také žádné hříchy. Ani nic takového není potřeba - naše hříchy vyřešil Bůh, když je vzal na sebe a vynesl je na kříž. On odnesl naše hříchy. To bylo před dvěma tisíci lety. Není potřeba naše hříchy ještě řešit znovu.

    Křest nás pak zachraňuje jako potopa: Ta smetla všechno okolo Noeho, celý ten starý svět. 

    Křest nás pak zachraňuje jako přechod Rudého moře Izraelem: Moře oddělilo Izrael od Egypta a jeho moci.

    To jsme zažili ve křtu. Ne tělesně, ani duševně, v nějakých povrchních věcech či povrchních pocitech, ale duchovně,vnitřně, hluboce. Ten vnější "starý svět" už na nás neměl a nemá právo. To staré bylo pohřbeno.


    Tedy: Hříchů nás zbavil Bůh, když je vzal na sebe a vynesl na kříž. Hříšné závislosti mne zbavil, zbavuje a bude zbavovat Bůh tím, že žije se mnou a vychovává mne, protože je můj otec.


  Ale motiv, proč to přestane dělat, je také podstatný. Když přestaneš krást proto, že ti usekli ruce, tak to asi nebude to pravé ořechové, to skutečné pokání - viď?

    Určitě hloupé nápady z vašeho světa a vaší "logiky" pro mne nejsou to pravé ořechové. 

    Už jsem ti někdy psal, že neuvažujeme jako vy? A v tomto případě je naše uvažování proti tvých úchylnostem daleko asi jako východ od západu. To vaše násilí ve stylu převracení "přinuť je vejít" je nám fakt hodně cizí.


  Třeba vnitřní obrácení, odvrácení od zla - to předpokládá si ono zlo uvědomit, ošklivit a litovat, že jsem byl jeho otrokem. 

    Ano, tak to si snad pochopil.

    Nejde o nějaké vnější umytí. To je jako když se omyje bezdomovec, učeše, obleče, jak jsi psal ty - to je stále ten stejný bezdomovec. Jde o vnitřní proměnu. Tak pak způsobí i vnější změnu.


  Bez lítosti obrácení prostě nejde!

    Zase ty vaše povrchní pocity....

    Pocity jsou bezmocné. Lítost je jistě biblická, ale rozhodně neumí to, co Boží výchova a pokání.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského s (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Neděle, 08. duben 2018 @ 12:02:48 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."Hovořil jsem o otroctví hříchu a o tom, že mne Bůh toho hříchu zbavil."...

  Otroctví hříchu (lidské náchylnosti, slabosti konat cosi zlého - to je totiž to otroctví!) Bůh může člověka zbavit.

  Jeho jednotlivých hříchů (každého zlého skutku) člověka ale zbavuje tak, že je při pokání hříšníka prostě odpouští.

  Máme zde tedy dvě naprosto rozdílné věci:
  1.) Náchylnost ke konkrétnímu druhu špatného jednání ( násilná povaha, zlodějství, závislost na pornu, závislost na alkoholu, cigaretách, drogách  - to je všechno stav hříšného otroctví)
  2.)  a pak konkrétní zlé skutky (hřích) jmenovitě každý samostatně.  ..."ale i po pokání je ten samý hřích stále s tebou. "...

  Jestliže mi Bůh hříchy odpustil, už na ně ani nevzpomene. Proč bych na ně měl tedy vzpomínat já?
  Po pokání jsem tedy vnitřně naprosto čistý, bez jakéhokoliv hříchu.

  Některé hříšné závislosti ovšem mohou i u takto čistého člověka přetrvávat - pokud vznikaly dlouhodobě, je třeba také delšího času k uzdravení od závislosti. Některé věci se u člověka nezmění ze dne na den, ale potřebují svůj čas.  ..." miminka žádné hříchy nemají."...
  Pokud hovořím o křtu obecně, nekřtí se u nás jen miminka. V ŘKC se křtí v kterémkoli věku.
  Miminka opravdu žádné vlastní hříchy (konkrétní osobní zlé skutky)  ještě nemají (mohou ale zdědit následky ze zla hříchů svých předků - tzv. zatížení rodových kořenů) - docela jistě je každé miminko po Adamovi jeho dědicem v jeho hříchu (v potu tváře budeš dobývat svůj chléb; V bolestech budeš rodit děti... a dědicem ve vyhnanství z ráje)  a docela jistě žádné z miminek není ještě dědicem nebeského království, podílníkem Kristova Synovství. To se změní až ve křtu. Božím darem, bez vlastních zásluh člověka. Dar může dostat i miminko - proto logicky není důvodu nekřtít už miminka.  ..."On odnesl naše hříchy před dvěma tisíci léty?  Není potřeba naše hříchy ještě řešit znovu."...

  Každý hříšník řeší své hříchy pokáním a konkrétním vyznáním zla, které spáchal - a následným obrácením, opuštěním hříšného jednání a příklonem k opačnému dobru. Hřích, který jsi dneska spáchal a neučinil z něho pokání, vyřešen není ani trochu. Tíží tvé svědomí, staví přehradu mezi tebe a Boha.  ..."Moře oddělilo Izrael od Egypta a jeho moci."...
  Otrokář (v našem případě křestní vody - satan) byl ve vodě utopen, ztratil svou nadvládu.  Přesto bývalí otroci nebyli ve stavu vstoupit do zaslíbené země (nesli si své hříšné návyky, své otroctví i nadále sebou, ve svém srdci - i když otrokář byl poražen!) - čtyřicet let je musel Hospodin vychovávat, než zmizely vzpomínky na "zlaté tele" a na "egyptské hrnce masa" (Ex 16,3) a oni mohli jako svobodní vstoupit do zaslíbené země.. 
  Podobně i my po křtu podstupujeme po celý další život i nadále Pánovu výchovu, abychom jednou byli připraveni vstoupit do zaslíbené země - do Božího království..


  .
  ..."Třeba vnitřní obrácení, odvrácení od zla - to předpokládá si ono zlo uvědomit, ošklivit a litovat, že jsem byl jeho otrokem. 
    Ano, tak to si snad pochopil"...


  Otázka, zda to pochopíš také ty.
  Lítost je logickým důsledkem skutečného pokání, vědomí, že jsem jednal nesprávně, mě nemůže zanechat chladným!
  Taková lítost není snad záležitostí jenom citu, ale společně také záležitostí vůle, rozhodnutí zla zanechat a žít jinak.


  Tato lítost je zármutkem nad zlem, které jsem hříchem způsobil - je pravým opakem radosti, když konáme dobro.  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidské (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 09. duben 2018 @ 07:47:47 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Máme zde tedy dvě naprosto rozdílné věci: 
  1.) Náchylnost ke konkrétnímu druhu špatného jednání ( násilná povaha, zlodějství, závislost na pornu, závislost na alkoholu, cigaretách, drogách  - to je všechno stav hříšného otroctví) 
  2.)  a pak konkrétní zlé skutky (hřích) jmenovitě každý samostatně.

    Stando, to chápu, jak to máte vymyšlené, znám ŘKC učení a jeho způsob uvažování. Nemusíš mi znovu a znovu vysvětlovat něco, co znám. To je zbytečná práce. Bude užitečnější, když budeš věnovat ten čas odpovědím na otázky.


  Po pokání jsem tedy vnitřně naprosto čistý, bez jakéhokoliv hříchu.

    K čemu je ti takové "pokání"? Pro "dobrý pocit" čistoty? A jsou takové pocity k něčemu užitečné, prakticky užitečné?


  Některé hříšné závislosti ovšem mohou i u takto čistého člověka přetrvávat - pokud vznikaly dlouhodobě, je třeba také delšího času k uzdravení od závislosti. Některé věci se u člověka nezmění ze dne na den, ale potřebují svůj čas.

    Stando, "pokání" po kterém přetrvává hříšná závislost, není žádné pokání. To je nějaká náhražka, vějička, omyl, klam.

    Takové "pokání" je jako kdyby měl člověk zaplevelenou zahrádku pampeliškami a otrhával jejich květy.


  Pokud hovořím o křtu obecně, nekřtí se u nás jen miminka. V ŘKC se křtí v kterémkoli věku. 

    To jsou ale naprosté výjimky v řádu maximálně procent v ČR a promile v Polsky či jiných ŘKC zemích. 


   docela jistě je každé miminko po Adamovi jeho dědicem v jeho hříchu  a docela jistě žádné z miminek není ještě dědicem nebeského království, podílníkem Kristova Synovství. 

    Jak které miminko.

    Miminka bezbožníků, kteří žijí ve hříchy ke smrti, samozřejmě ano. Narodila se do toho, co žijí jejich rodiče.

    Miminka křesťanů, kteří žijí s Bohem, samozřejmě že ne. Narodila se do toho, co žijí jejich rodiče. 

    Proto logicky není důvodu křtít miminka, je to zbytečnost, hloupost, logický nesmysl.

  Každý hříšník řeší své hříchy pokáním a konkrétním vyznáním zla, které spáchal - a následným obrácením, opuštěním hříšného jednání a příklonem k opačnému dobru. Hřích, který jsi dneska spáchal a neučinil z něho pokání, vyřešen není ani trochu. Tíží tvé svědomí, staví přehradu mezi tebe a Boha.

    Stando, v tomhle žijeme něco hodně jiného, než vy. Pokud by tě to zajímalo, můžeš si to přečíst v našem učení. Nebudu ti to vytrhávat z kontextu.


    Přesto bývalí otroci nebyli ve stavu vstoupit do zaslíbené země (nesli si své hříšné návyky, své otroctví i nadále sebou, ve svém srdci - i když otrokář byl poražen!) - čtyřicet let je musel Hospodin vychovávat, než zmizely vzpomínky na "zlaté tele" a na "egyptské hrnce masa" (Ex 16,3) a oni mohli jako svobodní vstoupit do zaslíbené země..  Podobně i my po křtu podstupujeme po celý další život i nadále Pánovu výchovu, abychom jednou byli připraveni vstoupit do zaslíbené země - do Božího království..

    Stando, vaši situaci chápu, je zcela zjevná z toho, jak se tu chováš, co píšeš. Známe život v ŘKC s jeho modlami, jen nevím, co myslíš těmi "plnými hrnci". Co jsou pro tebe ty "plné hrnce"?

    Jen upozornění pro tebe: Z těch, co vyšli z Egypta, vešli do zaslíbené země jenom dva. Zbytek nevešel.


  Lítost je logickým důsledkem skutečného pokání, vědomí, že jsem jednal nesprávně, mě nemůže zanechat chladným! 
  Taková lítost není snad záležitostí jenom citu, ale společně také záležitostí vůle, rozhodnutí zla zanechat a žít jinak
  Tato lítost je zármutkem nad zlem, které jsem hříchem způsobil - je pravým opakem radosti, když konáme dobro. 

    Logickým důsledkem skutečného pokání, toho Božího daru, je to, že člověk nedělá hřích

    Lítost je pak přirozenou reakcí na to, že člověk udělá hřích, něco zkazí, někomu ublíží. Lítost má každý člověk, pokud už jeho srdce není zničené tak, že už lítost není schopen cítit (to je stav, o kterém někdy svědčí například prostitutky, feťáci, lidé žijící v systematickém násilí). Zla lituje každý normální člověk. Lítosti jsem měl nepočítaně i v době, kdy jsem žil uprostřed soch, obrazů a pověr, v lítosti jsem se málem utopil. A lítost na mne měla stejný účinek, jako ta lítost v bibli. K pokání mí lítost nijak nepomohla. Vzhledem k hříchu byla lítost zcela neúčinná, neužitečná.

    Toník
    
  ]


  Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 04. duben 2018 @ 08:51:59 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Ahoj Stando.

    Říkal jsem si, že by vůči tobě nebylo čestné nechat tě v tvých báchorkách a bajkách, 
  co si vymýšlíš o lidech. Pokud by tě tedy zajímal i náš život, napíšu ti to


    Tohle je jedna z mála věcí, si snad už pamatuješ dobře. 

    Ano, v jednom okamžiku, v jeden pátek jednoho února před sedmadvaceti lety, 
  jsem vydal svůj život Kristu, a to konkrétnímu Kristu - Pánu Ježíši Kristu. 
  Bylo to na našem ŘKC společenství, které vedl pan farář, co jsem ti dával odkaz 
  na jeho životní svědectví.

    Ne, od té doby to nevím. To sis vymyslel z čeho?

    V náboženství nejistoty, vyrobené lidem za účelem financování očistce, jsem žil přes dvacet let. 
  Ta nejistota přetrvávala i dále, i v době, když jsem byl křesťanem. Samozřejmě mne ohromně povzbudilo, 
  že mne Bůh přijal, že jsem ho mohl slyšet, že mne vedl, ale nějakou dobu trvalo, 
  než jsem Bohu začal věřit i v dalších věcech. Tak, jak Bůh svými skutky potvrzoval svoje slovo, 
  rostla i moje důvěra v něj a jistota, že jeho slovo nezklame.

    Mimochodem, Stando: Nejistota není nic "dobrého". 

    Pokud sis tedy vymyslel, že "jen ten, kdo vytrvá v dobrém, bude spasen" (což už je samo o sobě logický nesmysl), 
  tak "vytrvání v nejistotě" určitě není "vytrvání v dobrém".


    Tohle víš také dobře. 

    Samozřejmě je neřeším, není proč. Řešil jsem je, než jsem se stal křesťanem 
  a pak když jsem byl "křesťanské miminko", na začátku křesťanského života. 

    A vyřešil. 

    Nemusím je řešit znovu a znovu, mohu se tedy věnovat i jiným věcem, než spáse sama sebe.    No, já nic takového neudělal. 

    Ježíš byl ustanoven Spasitelem světa dávno před tím, než jsem se narodil, 
  dávno před tím, než jsem se o křesťanství vůbec začal zajímat, dávno před tím, 
  než jsem u vydal svůj život. Jen jsem tedy přijal Boží pořádek, Boží ustanovení 
  a přestal jsem být sám sobě svým spasitelem.


    Vaše všelijaké nápady a výmysly rozlišuji. 

    Chápu, že máte vymyšlené dvě "spasení". Jedno spasení máte ve svátosti křtu miminka 
  pro tento život a druhé spasení, úplně jiné spasení, máte pro věčný život.

    To spasení ve svátosti křtu miminka máte jako dar zadarmo, aby se nikdo nechlubil. 
  Není to spasení pro věčný život a můžete ho kdykoliv ztratit. 

    Pak máte druhé spasení, které je úplně jiné spasení, na které teprve čekáte 
  a to spasení záleží na vašich skutcích. 

    To druhé spasení, které je závislé na vašich skutcích, pak bude mít "vyšší kvalitu", 
  než to spasení zdarma ze svátosti křtu miminka. Bude pro věčný život, a už ho nebudete 
  moci nikdy ztratit. 

    Porozuměl jsem dobře vašemu rozlišení "dvou spasení"?


    My nemáme dvě spasení. 

    Máme jednu spásu, tou Spásou je Ježíš Kristus. V té naší spáse máme naši jistotu. 
  Ježíš pak je spasitelem ducha, duše i těla: Vzal na sebe naši vinu, nesl naše bolesti 
  a naše nemoci, snášel trestání pro náš pokoj, jeho ranami jsme uzdraveni. 
  Tohle jedno spasení je pak moje jistota a to žiji - od chvíle, kdy jsem se stal křesťanem (a i před tím), 
  přes dnešek, až do smrti těla a na věčnost. Jiné spasení než Pána Ježíše nemám a mít nebudu. 


    Ano, to víš dobře, to si pamatuješ dobře.


    Tohle nevím, z čeho sis vymyslel, nějaké tvé nápady.

    Dělat dobré věci vyžaduje určitě námahu, práci. Už jen to "dělat", "konat" 
  by tě mělo trknout, že to asi bude nějakou námahu vyžadovat a nemusel by sis 
  pak vymýšlet takovéhle hlouposti.

    Tohle sis asi převrátil, když jsi psal tvé nápady o tom, že tě láká více nicnedělání a že je to lehčí. 

    Myslel jsem tím spíše na jednu ohroženou skupinu, která ráda leží u televize 
  (na kterou si půjčili peníze), bere sociální dávky, půjčuje si na to, na co nemá. 
  To jakoby "nevyžaduje námahu".

    Pak je jiná skupina lidí, tak chodí do práce a dělá něco užitečného, dobrého (což vyžaduje námahu).

    Ve skutečnosti je ten první život mnohem, mnohem namáhavější a lidé v něm žijící 
  umírají na únavu životem o mnoho let dříve, než ti v té skupině druhé.


    Moc koukáš na televizi.

    "Nové stvoření" má opravdu vyjímečné,úžasné vlastnosti.

    Jedna z nich je třeba to, že je nové. Je nové každý den. Bylo nové před deseti lety, 
  bylo nové včera, je stejně tak nové dnes a nové bude i zítra a za týden. 
  Hezky o tom píše Pavel v našem učení. Jeden čas mne tohle Bůh učil a je to fascinující 
  - to staré stvoření neumí. Je čím dál tím starší a spěje k zániku. 
  Tuhle vlastnost nového stvoření ale člověk pozná až po letech, na začátku na ní není nic zvláštního.

    Druhou velmi hezkou vlastností je to, že nové stvoření slyší Boha, poslouchá jeho hlas, 
  je mu jeho hlas přirozeností, vnímá Boha a jeho přítomnost, "nazírá jeho přítomnost". 
  Když jsem se stal křesťanem, pamatuji si čas, když jsem dělal v lese, mnoho dnů, 
  Bůh byl se mnou, mluvil ke mne. To byla hodně velká změna proti temnotě, prázdnotě 
  a nejistotě náboženství soch, obrazů a pověr. 

    Pro tebe něco takového bude asi "superschopnost"? 

    Pro křesťana je taková věc normální součást života s Bohem.

    Jinak když se znovuzrodí nový křesťan, tak je miminko. Jako každé jiné míminko. 
  Potřebuje péči rodičů. Žádný Avengers, Superman, Spiderman či co jsi ještě všechno 
  vykoukal v televizi.

    Toník  Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Středa, 04. duben 2018 @ 09:15:19 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."
    Pak máte druhé spasení, které je úplně jiné spasení, na které teprve čekáte 
  a to spasení záleží na vašich skutcích. 

    To druhé spasení, které je závislé na vašich skutcích, pak bude mít "vyšší kvalitu", 
  než to spasení zdarma ze svátosti křtu miminka. Bude pro věčný život, a už ho nebudete 
  moci nikdy ztratit. 

    Porozuměl jsem dobře vašemu rozlišení "dvou spasení"?
  "...  Jako tradičně jsi věci posunul - a neporozuměl. Což je vzhledem ke tvé katolické minulosti divné.


  Spasení (nikoli "druhé" - ale poslední, definitivní - završující záchrana) v hodině smrti před Kristovou soudnou stolicí bude také (jako všechny předcházející záchrany) zdarma, jako milost od Boha - ale na konečný výsledek bude mít vliv to, jak jsme prožili svůj život, zda jsme během něj stačili "uzrát" pro život v nebi či nikoli..

  Toto poslední spasení je tedy závislé i na našich skutcích

  a na stavu, v jakém zemřeme - přesto i tak bude pořád nezasloužené - z milosti.
  A bude opravdu mít i vyšší kvalitu bytí, než nyní v životě pozemském - v oslaveném těle v nebi.


  ]


  Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 04. duben 2018 @ 18:57:15 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Jako tradičně jsi věci posunul - a neporozuměl. Což je vzhledem ke tvé katolické minulosti divné.

    Stando, musíš si uvědomit, že před lety jsme v ŘKC měli učení docela jiné, než ty. Neměli jsme tehdy nějaká "dvě spasení", měli jsme jen jedno "spasení", a to bylo po smrti těla, na tzv. soukromém soudu. Soudy jsme zase na rozdíl od tebe dva: Soud soukromý, na kterém se mělo rozhodnout nebe/peklo a soud poslední, na které měly být zjeveny skutky lidí.

    Když tu tedy průběžně vymýšlíš nová a nová učení, není úplně snadné ti porozumět, když navíc po jednoduchých dotazech k tématu většinou začneš vymýšlet hlouposti o diskutujících.


  Spasení (nikoli "druhé" - ale poslední, definitivní - završující záchrana) v hodině smrti před Kristovou soudnou stolicí bude také (jako všechny předcházející záchrany) zdarma, jako milost od Boha - ale na konečný výsledek bude mít vliv to, jak jsme prožili svůj život, zda jsme během něj stačili "uzrát" pro život v nebi či nikoli..

    Tedy máte dvě různá spasení, ale to budoucí spasení není druhé. To je pochopitelné a to jsem popletl, taková věc mi fakt nedošla.

    Máš tedy ještě více spasení, než dvě, to minulé a to budoucí?


  Toto poslední spasení je tedy závislé i na našich skutcích  a na stavu, v jakém zemřeme - přesto i tak bude pořád nezasloužené - z milosti. 

    Pokud tomu rozumíš takto, tak bys snad mohl pochopit, proč máme plnou důvěru pro den smrti těla (a i pro jakýkoliv jiný den)


    Tomu, co žiji já, jsi porozuměl?


  ]


  Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 01:10:46 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Cizinče, to co zde Oko píše, není v katolických iruzích až tak neobvyklé.
  Oko pro hřišnost upírá Krista kristovcům, a přitom hříšného papeže označuje za svatého?
  To bude asi nějaká ta jiná sása..  ]


  Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 11:09:41 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)


  ..." Máš tedy ještě více spasení, než dvě, to minulé a to budoucí?"...


  Spasení je záchranou od smrti do života.


  Zkus si to vrýt do paměti, ještě to budeš potřebovat.
  Úplně poprvé jsme byli vytrženi z duchovní smrti společným ponořením spolu s Kristem do jeho smrti a vzkříšení ve křtu - darem bez jakýchkoli vlastních zásluh jsme získali postavení dědiců Boha, čisté srdce, naplněné Duchem svatým.

  Když ovšem křesťan spáchá později hřích ke smrti, je opět ve stavu duchovní smrti - v jeho srdci už není Duch svatý.

  Pokud z tohoto hříchu učiní pokání a vyzná ho Bohu i církvi (svátost smíření), získává opět darem a bez vlastních zásluh (pro zásluhy Kristovy) čisté srdce a znovu je zachráněn od smrti pro život s Bohem.

  Bůh takto člověka od smrti zachraňuje vždycky, když člověk učiní pokání ze svých hříchů.
  ..."
  Toto poslední spasení je tedy závislé i na našich skutcích  a na stavu, v jakém zemřeme - přesto i tak bude pořád nezasloužené - z milosti. 

    Pokud tomu rozumíš takto, tak bys snad mohl pochopit, proč máme plnou důvěru pro den smrti těla (a i pro jakýkoliv jiný den)
  "...


  Důvěru v Boha, naději na věčné spasení - tu mám přece já - o tom byl náš předcházející spor - ty máš přece nikoli důvěru, ty jsi tvrdil, že máš už jistotu, že po smrti půjdeš do nebe! Jinak bych ti přece neoponoval.

  Pokud ovšem máš jen důvěru - tak jsme na tom úplně podobně.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 13:24:10 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Když ovšem křesťan spáchá později hřích ke smrti, je opět ve stavu duchovní smrti - v jeho srdci už není Duch svatý. Pokud z tohoto hříchu učiní pokání a vyzná ho Bohu i církvi (svátost smíření), získává opět darem a bez vlastních zásluh (pro zásluhy Kristovy) čisté srdce a znovu je zachráněn od smrti pro život s Bohem. 

    Stando, nic takového neznám a nezažil jsem. Žádná svátost smíření mne z duchovní smrti nevytáhla. Svátostí smíření jsem prošel asi 50x a z duchovní smrti mne nezachránila ta svátost ani jedna, duchovní smrt byla pořád se mnou (a nebyl jsem sám). Nikdy jsem zatím od nikoho neslyšel, že by ho svátost smíření dostala z duchovní smrti. Ty jsi první. 

    Budu tedy rád, když k tomu napíšeš něco blíže, prakticky, jak takové cyklické umírání a záchrany u tebe probíhají a kolik takových cyklů smrti a záchrany od smrti si za svůj život prožil.

  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - I (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Pátek, 06. duben 2018 @ 09:27:08 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."Když ovšem křesťan spáchá později hřích ke smrti, je opět ve stavu duchovní smrti - v jeho srdci už není Duch svatý. Pokud z tohoto hříchu učiní pokání a vyzná ho Bohu i církvi (svátost smíření), získává opět darem a bez vlastních zásluh (pro zásluhy Kristovy) čisté srdce a znovu je zachráněn od smrti pro život s Bohem. "....  Hovořím o těch, kteří jsou katolíky na baterky (jen podle jména, ve skutečnosti žijí třeba tradici, ale způsobem života nevěřících. Mají oblasti života, do kterých ať jim Bůh nekecá - obracejí se na něho, až když je život skřípne, až je jim "ouvej", až když je doženou následky jejich vlastních skutků.
  Dá se říci, že taky jsem jisté období svého života podobně takto žil - také jsem hledal, než jsem zakotvil v Bohu.


  Kdo léta usiluje o společný život s Bohem, ten už tak snadno neumírá hříchem ke smrti.
  I ke smrtelnému hříchu musí křesťan nejprve "dozrát" postupným opouštěním Boha ve svém životě. Společný život ve svatosti jistý způsobem totiž brání takovému náhlému pádu a to je pro mne důvod, proč se i z lehkých hříchů zpovídat, pravidelně se jich zbavovat - aby takový ranec neřešených lehkých hříchů nakonec člověka nestrhl do hříchu ke smrti. I lehké hříchy mohou postupně ovlivnit naši soudnost a zvrácené myšlení by se pak mohlo projevit hříchem ke smrti.
  Každá svátost smíření je pro mne především přímým osobním setkáním s Kristem, se záplavou Boží milosti. Je to duchovní koupel a ne nadarmo ji lze přirovnat ke koupeli těla, po které nejenom člověk je, ale se tak i cítí - čistým.

  Velmi jsem přemýšlel i nad tou tvojí "přirozeností nehřešit" - pokud jsi to myslel v tomto významu, že je to důsledek společného života s Bohem, pak bych tomu rozuměl - jen by se to nemělo nazývat "novou přirozeností člověka", ale spíš "novou nadpřirozeností člověka" - plynoucí jako důsledek ze společného života s Bohem. To je má osobní zkušenost. Tento společný život totiž přináší člověku optiku Božího vnímání světa, ošklivost vůči jakékoli formě zla. Tím vlastně vzniká jakési "imunita" člověka vůči hříchu ke smrti.

  Pořád ale musí platit:
  Kdykoli opustíš postupně Boha - "zvlažníš ve své víře, přikloníš se ruchu tohoto světa" - úměrně tomu ztratíš schopnost ošklivit si zlo, úměrně tomu se lidská mysl znovu pokřiví a jsi zase blíž hříchu ke smrti.
  Proto na jiných místech zdůrazňuji důležitost onoho  "vytrvání v dobrém" až do smrti.
  Tedy důležitost toho, neopustit Boha jako společníka životem.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 06. duben 2018 @ 12:27:38 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Stando, tolik slov a odpověď na mou otázku chybí. Římskokatolické učení a spekulace typu cobykdyby znám poměrně dobře, to mi nemusíš opakovat, děláš tím zbytečnou práci. 

    Co mne zajímá je konkrétní realita života. Skutečnost.


    Sám nemám příliš zkušenost s tím, co je to být "katolík na baterky". Rodiče nás vedli ke katolické víře odmala, jak to šlo, vedli nás ke svátostem. 

    Svátosti jsem žil a zažil jich mnoho. Ani jedna z těch svátostí ale nebyla přímým osobním setkáním s Kristem, se záplavou Boží milosti. Naopak, i po všech těch svátostech jsem dál žil v duchovní smrti a s duchovní smrtí mi nepomohla ani jedna ta svátost. Někde tam v těch všech svátostech byla systematická chyba. Dnes už samozřejmě vím, kde ta chyba u mne byla. 


    Ale zajímá mne život druhých. Proto se ptám tebe. Někdy jsi ochoten odpovědět. Ale tady zase odpověď na reálnou zkušenost chybí.

    Kolik takových cyklů záchrany umření hříchem ke smrti a znovu vzkříšení svátostí máš za sebou? Žádný, jeden, nebo více, třeba deset? Kolik záchran jsi zažil, kromě té první ve svátosti křtu?

    Jak takové cyklické umírání a záchrany u tebe probíhají? Když už jsi obživen k životu, proč znovu duchovně umřeš? Dává ti takové jednání nějaký smysl, znovu umřít, je to k něčemu užitečné?


   Je to duchovní koupel a ne nadarmo ji lze přirovnat ke koupeli těla, po které nejenom člověk je, ale se tak i cítí - čistým.

    Jasně, rozumím. Řeší vnější věci podobně jako umytí a nějaké pocity, cítění. O tom jste psali často a to znám také a slyšel jsem to od více katolíků.

    Jak dlouho ti asi tak vydrží, že se po zpovědi "cítíš čistým"? Jsou to třeba minuty, hodiny, dny, nebo se cítíš čistým déle? Asi se cítíš čistým déle, když chodíš ke zpovědi jenom jednou za měsíc?  Velmi jsem přemýšlel i nad tou tvojí "přirozeností nehřešit" - pokud jsi to myslel v tomto významu, že je to důsledek společného života s Bohem, pak bych tomu rozuměl - jen by se to nemělo nazývat "novou přirozeností člověka", ale spíš "novou nadpřirozeností člověka" - plynoucí jako důsledek ze společného života s Bohem. 

    Stando, "přirozenost nehřešit" určitě nebyl můj pojem, název, ale nanejvýš nějaká reakce na tvoje psaní, nebo možná nějaký tvůj nápad. Takový pojem bych nevymyslel. "Přirozenost" chápu jako něco spojené s tímto světem.

    Kdy píšeme o tom, co Bůh dělá při novém narození, píšeme spíše o "novém srdci", "novém duchu", "novém stvoření" nebo také "vnitřním člověku". A to, co Bůh lidem dává, není něco vnějšího, ale vnitřního, co má člověk v sobě uvnitř.


  Toto je ta smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po těchto dnech, je Hospodinův výrok: Svůj zákon dám do jejich nitra a zapíšu jej na jejich srdce. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.

    To není jako když se člověk zvenku umyje a cítí se čistý, ale je to něco mnohem hlubšího, niternějšího.


  Kdykoli opustíš postupně Boha - "zvlažníš ve své víře, přikloníš se ruchu tohoto světa" - úměrně tomu ztratíš schopnost ošklivit si zlo, úměrně tomu se lidská mysl znovu pokřiví a jsi zase blíž hříchu ke smrti. Proto na jiných místech zdůrazňuji důležitost onoho  "vytrvání v dobrém" až do smrti. Tedy důležitost toho, neopustit Boha jako společníka životem.

    Chápu, že je to pro vás důležité a že si na tom zakládáš. O tom jsme se bavili mnohokrát - v takové situaci je to na tobě. V tom se náš život a naše reálná životní zkušenost podstatně liší a o tom jsem ti psal v článku "Parchant".

    Toník


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského s (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Neděle, 08. duben 2018 @ 11:10:22 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."Svůj zákon dám do jejich nitra a zapíšu jej na jejich srdce. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.

    To není jako když se člověk zvenku umyje a cítí se čistý, ale je to něco mnohem hlubšího, niternějšího."...   A teď zkus tato Boží slova konfrontovat s realitou, s dějinami nevěr vyvoleného národa v celých jeho dějinách i jeho opakovaných návratů k Hospodinu. Pak třeba pochopíš, o čem že to stále hovořím, na co stále upozorňuji.
  Já totiž hovořím o současnosti, o stádiu člověka během Boží výchovy - ty jen cituješ místa, které podporují tvoji nábožnou konstrukci.  Člověk po svátosti smíření je čistý vnitřně (koupel těla je jen přirovnání) a nejen to - mění se Boží milostí i vnitřně, vnímá svět a události v něm více úhlem Božího pohledu. Rozpoznává lépe své místo v dějinách spásy, rozpoznává jasněji Boží vůli a s nadšením ji vykonává.


  Chceš - li vztáhnout platnost Jeremiášových slov právě na sebe, pak by logicky mělo platit i jejich pokračování:

  Hle, přicházejí dny, je Hospodinův výrok, kdy bude toto město znovu vybudováno Hospodinu, od věže Chananeel až po Rohovou bránu. A měřicí šňůra půjde dál naproti ní na kopec Garéb a obrátí se ke Goje. Celé údolí mrtvol a popela a všechna pole až k potoku Kidrónu, až na roh Koňské brány na východě budou svaté Hospodinu. Nikdy už nebudou vyvráceny ani zbořeny....

  Týká se tě nějak také toto místo?


  Jako už tolikrát, podle svého zvyku, vytrhuješ jen jedno místo z celku. Pak pochopitelně, bez kontextu, Jeremiášův výrok podbízí jiný výklad. (pořád čteš právě jen to, co je tam napsané, ale chápeš to vytrženě, v jiném nepůvodním smyslu). 


  Každé období Božího lidu mělo svou smlouvu (Gn 9,9-17; Gn 17,7-14; Joz 24,25-27; Jr 31,31-34; Žd 9,15;).

  Zvláštní význam měla smlouva davidovská (o jejím nepřetržitém trvání mluví 2 S 7,12-16; a Žl 89,29; a smlouva lévijská  Mal 2,4-8.

  V Hospodinově výroku se opakují slova Jr 23,5 se závažným odlišením: Vedle davidovského království se připomíná lévijské kněžství, a navíc titulem "Hospodin je naše spravedlnost" nebude označen "výhonek", ale Jeruzalém (který je v hebr. rodu ženského, zatímco "Výhonek" rodu mužského, takže jde v hebr. jednoznačně určit, k čemu se titul vztahuje).
  To, co vyznačuje zaslíbeného potomka z Davidova rodu, se stává charakteristikou města a jeho obyvatel.
  Královské zaslíbení, jež je spjato s davidovským rodem, přejde přes Syna Davidova na jeho lid.

  Jako důležitý znak nového věku vedle pokoje a pravdy je uvedena "spravedlnost".

  Spravedlnost je Boží řád
  ,
  který bude platit a zaručovat stálost, bezpečnost a celistvost "pokoje."
  (proto jsem minule opakovaně tak zdůrazňoval význam řádu v životě každého křesťana. Opakem řádu je neřád, chaos, pasivita).

  V novém období nebude zrušena ani smlouva s lévijskými kněžími.
  Jeremiáš zde má na mysli původní poslání kněží jako strážců Hospodinova Zákona. (Dt 17,9-18; atd.) I když jeruzalémští kněží se v Jeremiášově době svému poslání zpronevěřili, nepřestává platit smlouva, kterou uzavřel Hospodin s pokolením Lévi. Lévijská smlouva bude obnovena a bude platit v novém věku, ale také ona bude přenesena z jedné třídy na celý lid, takže bude nesčíslné množství těch, kteří budou sloužit Hospodinu jako kněží.

  Jako záruka neklamnosti obou smluv, davidovské i lévijské, je uvedena pevná a žádným způsobem nezrušitelná"smlouva", zaručující pravidelné střídání dne a noci a ukazující na smlouvu s Noem (Gn 8,22; Gn 9,8-17) i na zaslíbenou novou smlouvu (Jr 31,35). Ale i zaslíbení  a smlouva s Abrahamem (Gn 17,5) jsou vztaženy na Davida a lévijce.

  Všechny smlouvy spolu souvisejí, protože vycházejí z jediného zdroje a mají jediný smysl a cíl: ujistit o Hospodinově věrnosti a věrnosti k Bohu nás také vybízet.
  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidské (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 09. duben 2018 @ 06:35:07 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
   A teď zkus tato Boží slova konfrontovat s realitou, s dějinami nevěr vyvoleného národa v celých jeho dějinách i jeho opakovaných návratů k Hospodinu. Pak třeba pochopíš, o čem že to stále hovořím, na co stále upozorňuji.

    Jo, já rozumím, co popisuješ. Znám život v ŘKC, chápu, že máte potřebu vyrábět si "zlatá telata", různé modly, vždyť život v ŘKC zná snad každý. A že pošilháváte po "hrncích masa" (i když teda nevím, co konkrétně jsou pro tebe ty hrnce). Chápu, čemu asi tak odpovídá tvoje realita, byť to nenapíše napřímo a jasně, co tedy prakticky žiješ.

    Vysvětloval jsem ti, že situace křesťanů je hodně jiná: Když ve křtu spolu s Kristem (Pánem Ježíšem Kristem) pohřbíváme starý život, je to proto, že chceme, aby se nikdy, ale opravdu nikdy nevrátil. Nikdo z křesťanů nechce křísit "to staré", tak jako to chcete dělat vy.


  Já totiž hovořím o současnosti, o stádiu člověka během Boží výchovy - ty jen cituješ místa, které podporují tvoji nábožnou konstrukci.

    Ty dokážeš být docela i vtipný a hezky upřímný, když píšeš o sobě.

    Takže když napíšu, že výměna srdce od Boha v té nové smlouvě není jako když se člověk zvenku umyje a cítí se čistý, ale je to něco mnohem hlubšího, niternějšího, tak je to pro tebe "nábožná konstrukce", kdežto pošilhávání po hrncích masa, korouhvička ve větru a "zlaté tele" bude pro tebe asi nenábožná konstrukce a realita života?


  Týká se tě nějak také toto místo?

    No, samozřejmě. To jsem ti psal snad už stokrát, Stando, že v Bohu máme naprostou jistotu, že jeho slovo v tomto je jasné a přímé. Že život s ním není jako korouhvička ve větru.


  Jako už tolikrát, podle svého zvyku, vytrhuješ jen jedno místo z celku. Pak pochopitelně, bez kontextu, Jeremiášův výrok podbízí jiný výklad. (pořád čteš právě jen to, co je tam napsané, ale chápeš to vytrženě, v jiném nepůvodním smyslu).  

    Chápu tvé projekce. Které místo podle tebe vytrhuji z celku? Vždy když něco cituji z našeho učení, dávám odkaz na to, kde je to místo, aby ses mohl podívat.

    Myslíš, že když psal Pavel křesťanům svůj dopis o nové smlouvě, také to místo podle tebe vytrhoval z celku?


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování li (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Pondělí, 09. duben 2018 @ 09:23:50 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."A nikdo už nebude učit svého spoluobčana a nikdo svého bratra slovy: ‚Poznej Pána‘, neboť mě budou znát všichni, od nejmenšího až do největšího z nich ..."...


  Když už jsi si toto vyložil po svém, jak ti to příjemně lechtá sluch?


  "Nikdo nebude učit" - to nikterak nevylučuje učitelský úřad církve
  .
  Vždyť na jiných místech (Ef 4,11; 1 Tim 3,15) se zdůrazňuje nutnost, aby církevní představení vyučovali.
  (Srv. i 1 Tim 4,11. 13.  16;  2 Tim 2,2; 4,2; 4,5; Tit 1,5; 1,9; 2,1;)
  To všechno se samozřejmě pořád předpokládá.
  Rozdíl však v té věci mezi Starým zákonem a Novým je v tom, že v novozákonní době se lidem dostává daleko více světla k poznání Boha a jeho tajemství (vnitřním životem v církvi, svátostmi atd..).
  Bez této Boží pomoci by učitelský úřad církve lidem nepomohl (srv, 1 Kor 3,7).


  Hlavní překážkou přátelství s Bohem je hřích (= vykonané zlé skutky), nikoli hříšná náklonnost. Čisté srdce (zbavené ve zpovědi hříchů) Bůh pak dokáže svou přítomností od hříšné náklonnosti uzdravit.

  Sz neměl sílu, aby odpouštěl hříchy. V Nz však může být člověk úplně očištěn pro Kristovy zásluhy.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budován (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 09. duben 2018 @ 19:29:00 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Když už jsi si toto vyložil po svém, jak ti to příjemně lechtá sluch?

    To sis mne asi s někým popletl - snad s vašimi projekcemi, jak si vykládáte věci každý po svém?


  "Nikdo nebude učit" - to nikterak nevylučuje učitelský úřad církve

    To je zase úkrok od tématu kam? K nějaké statečné opozici k něčemu ve tvém virtuálním světě? 

    Jak to souvisí s tématem hříchu?    Když jsem byl mrtvý uprostřed hříšné náklonnosti, dělila mne od Boha naprosto neproniknutelná, temná zeď. Nezměnily na tom nic ani hříšné skutky, ani zpověď.

    Naopak jednotlivý skutek (nebo snaha o něj) mne neoddělila od Boha ve chvíli, kdy už jsem byl křesťanem a měl jsem život. Ani ten skutek mne nedokázal oddělit od Boha.
  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu bud (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Úterý, 10. duben 2018 @ 08:44:48 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ne nadarmo se zmiňuješ o projekcích. Vnímáš všechno, co ti napíšu, skrze své projekce.  ..."Hlavní překážkou přátelství s Bohem je hřích (= vykonané zlé skutky), nikoli hříšná náklonnost. Čisté srdce (zbavené ve zpovědi hříchů) Bůh pak dokáže svou přítomností od hříšné náklonnosti uzdravit.

    Tak to máme přesně opačnou zkušenost."...


  V Medjugorii mají hnutí "Cenacolo".
  Jsou to bývalí narkomani, závislí na drogách - otroci drog, kteří svou závislost léčí Kristem.
  Jednotlivá dávka drogy je jako každý jednotlivý hřích - i když přestaneš brát drogy (hřešit - analogie čistého srdce po svátosti smíření) - nezbaví to ještě nikoho závislosti na drogách. Tuto závislost třeba uzdravit, zvítězit nad ní.
  A to se děje postupně, s Kristem v srdci, a záměrném cíleném tužení těla - a trvá to někdy i léta, než se člověk vrací zpět do normálního života.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 10. duben 2018 @ 19:44:59 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Tím reaguješ na co konkrétně? Co jsem projektoval a do koho?


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidské (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 09. duben 2018 @ 07:47:50 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Každé období Božího lidu mělo svou smlouvu (Gn 9,9-17; Gn 17,7-14; Joz 24,25-27; Jr 31,31-34; Žd 9,15;).

  Všechny smlouvy spolu souvisejí, protože vycházejí z jediného zdroje a mají jediný smysl a cíl: ujistit o Hospodinově věrnosti a věrnosti k Bohu nás také vybízet.


    Jinak díky za citaci evangelického výkladu. 

    Sám nemáš, co bys k tomu napsal?


  To, co vyznačuje zaslíbeného potomka z Davidova rodu, se stává charakteristikou města a jeho obyvatel. 
  Královské zaslíbení, jež je spjato s davidovským rodem, přejde přes Syna Davidova na jeho lid.
  Spravedlnost je Boží řád, který bude platit a zaručovat stálost, bezpečnost a celistvost "pokoje."
  Všechny smlouvy spolu souvisejí, protože vycházejí z jediného zdroje a mají jediný smysl a cíl: ujistit o Hospodinově věrnosti a věrnosti k Bohu nás také vybízet.

    Porozuměl jsi těm větám? Chápeš, jak velký rozdíl je Boží slovo a jeho vliv na život člověka, oproti vašim korouhvičkám, modlám a "plným hrncům", na které se tu snažíš lákat do ŘKC?


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování li (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Pondělí, 09. duben 2018 @ 08:40:42 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."Jinak díky za citaci evangelického výkladu. "...

  Je to výklad SZ podle křesťanského "novočtení" - tedy i výkladem katolickým.  Už celá léta, skoro každou středu míváme po večerní mši společenství katecheze, kde studujeme Bibli - takže toto vím docela určitě.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budován (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 09. duben 2018 @ 19:29:15 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Porozuměl jsi těm větám z toho novočtení? 

    Chápeš, jak velký rozdíl je Boží slovo a jeho vliv na život člověka, jeho ujištění, oproti vašim korouhvičkám, modlám a "plným hrncům", na které se tu snažíš lákat do ŘKC?  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu bud (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Středa, 11. duben 2018 @ 08:31:56 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ...".... na které se tu snažíš lákat do ŘKC?"...


  Co konkrétně tě, prosím tě, z toho, co jsem zde řekl, láká do ŘKC?

  Rozumím, že některé věci, co jsem popisoval, nechápeš, protože je nechceš přijmout a vykládáš si je jinak. S tím dokážu žít - i když rozumem nechápu. Protože vysvětluji to tak polopatisticky!

  Dědeček mé ženy byl kdysi silným kuřákem. Pak přestal - ze dne na de
  n.
  Asi po patnácti letech nekuřáctví jednou přišel a povídá: "Nevěřili byste, co se mi dneska v noci zdálo! Jak jsem si zapálil cigaretu a s jakou chutí jsem ji ve snu kouřil!"

  To jsou právě ty "egyptské hrnce masa" - to otroctví, stále zažrané pod kůží, i když člověk už dávno prošel Rudým mořem.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 11. duben 2018 @ 23:08:35 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Ty tvé "hrnce masa" a "zlatá telata", "Svoboda" hřešit a kde co dalšího, kde se snažíš tvářit, jakobyste v ŘKC měli "něco více". Ale tohle jsou "něco více", o co by z křesťanů těžko někdo stál.


  To jsou právě ty "egyptské hrnce masa" - to otroctví, stále zažrané pod kůží, i když člověk už dávno prošel Rudým mořem.

    Ano, to chápu. Tak to má každý otrok hříchu, který před hříchem uteče.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidské (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 09. duben 2018 @ 07:47:55 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Člověk po svátosti smíření je čistý vnitřně (koupel těla je jen přirovnání) a nejen to - mění se Boží milostí i vnitřně, vnímá svět a události v něm více úhlem Božího pohledu. Rozpoznává lépe své místo v dějinách spásy, rozpoznává jasněji Boží vůli a s nadšením ji vykonává.

    Žádnou takovou zkušenost se svátostí smíření nemám - nic takového svátost smíření neuměla. Svátostí smíření jsem prožil asi 50 a i po nich byly všechny moje hříchy se mnou, žádná vnitřní čistota se nekonala. Maximálně tak vznosné pocity, pocity jsou extrémně prchavá věc, pocit čistoty mi vydržel obvykle tak hodiny, možná výjimečně maximálně dny - do doby, než jsem si uvědomil, že můj hřích je stále se mnou.  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování li (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Pondělí, 09. duben 2018 @ 08:55:54 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."Žádnou takovou zkušenost se svátostí smíření nemám..."...

  Právě toto ale svátost smíření umí. Už jsi to za ta léta zjevně zapomněl.  ..."... do doby, než jsem si uvědomil, že můj hřích je stále se mnou."...

  Samotné minulé vyznané hříchy byly Boží mocí ve zpovědi odpuštěny a člověk je od zátěže jím spáchaných hříchů čistý - co mohlo přetrvat, byla hříšná náklonnost k nějakému jednání, závislost na hříchu.
  Ta se odstraňuje hůře a často i dlouhodobě.
  Pokud jsi tehdy už našel zalíbení v nějakém hříchu, máš sklon ho opakovat, upadnout znovu do stejného jednání. To platí obecně o každém z nás. Protože srdce se tímto hříšným jednáním už pokřivilo, vnímáš realitu pokřiveně. Třeba vytrvalého působení Boží milosti, aby se pohled narovnal, aby člověk uviděl ošklivost hříchu a začal ho sám vnitřně odmítat.  Ty ovšem evidentně stále nerozlišuješ mezi hříchem  - jednotlivým konkrétním zlým skutkem - který může být Bohem odpuštěn

  a mezi zalíbením ve hříchu, závislostí na hříchu - které musí být Bohem nikoli už odpuštěno, nýbrž uzdraveno.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budován (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 09. duben 2018 @ 19:29:24 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Právě toto ale svátost smíření umí. Už jsi to za ta léta zjevně zapomněl.

    No, to těžko, Stando. Myslíš, že kdyby něco takového svátost uměla, že bych to zapomněl?

    Ježíš umí člověka zbavit hříchu - a to si pamatuji dodnes. I z té doby před pětadvaceti lety. Věř mi, že kdyby něco takového uměla zpověď, jistě bych si to pamatoval. Takové věci se nezapomínají.


  Pokud jsi tehdy už našel zalíbení v nějakém hříchu, máš sklon ho opakovat, upadnout znovu do stejného jednání. To platí obecně o každém z nás. 

    To nevím. Tuto vaši zkušenost nemám. V hříchu jsem nikdy žádné zalíbení nenalezl. Ba právě naopak. V tomto mám opačné postoje, než ty.

    Problém jsem měl s otroctvím hříchu, se kterým zpověď nezmohla vůbec nic - před zpovědí i po zpovědi jsem byl stejný otrok hříchu. Dokud jsem se životem nedostal na konec 7 kapitoly Římanům a pak dále.


  Ty ovšem evidentně stále nerozlišuješ mezi hříchem  - jednotlivým konkrétním zlým skutkem - který může být Bohem odpuštěn a mezi zalíbením ve hříchu, závislostí na hříchu - které musí být Bohem nikoli už odpuštěno, nýbrž uzdraveno.

    A ty zase evidnetně utíkáš od diskuze a začínáš zase lhát a pomlouvat diskutující místo diskuze k tématu. To znamená, že už jsi zase v koncích?


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu bud (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Úterý, 10. duben 2018 @ 08:34:13 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Proč bych měl utíkat od diskuse?
  Vysvětluji v ní své postoje víry. Nesouhlasíš - prosím, je to tvoje právo.  Ale že nejsi schopen respektovat ani mě, protože vidím věci odlišně?


  Otroctví hříchu způsobuje opakování určitého druhu hříšného jednání. Časem se lidská mysl (působením smrtelného hříchu), lidské srdce pokřiví a člověk najde zalíbení v tomto hříšném konání a má sklony (i když vnitřně už nechce) ho stále opakovat. 
  Toto se dá v rovině těla přirovnat k otroctví sušenému listí - ke kouření. Z počátku bylo člověku po cigaretě špatně, později se kouření stává požitkem, zvykem. Podobně to probíhá třeba při onanii spojenou se sledováním porna.
  Člověku se stavem ve smrtelném hříchu křiví pohled na realitu a vnímá svět virtuálně podle stavu své mysli.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 10. duben 2018 @ 19:44:56 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    No, to právě nevím. Nějak ti vadí ta diskuze, že zase začínáš o mne vymýšlet hlouposti z tvého virtuálního světa?


  Vysvětluji v ní své postoje víry. Nesouhlasíš - prosím, je to tvoje právo.  Ale že nejsi schopen respektovat ani mě, protože vidím věci odlišně?

    Tvoje postoje víry klidně vysvětluj. Rád je čtu. Jsi tu jediný římský katolík, co reálně odpovídá a popisuje tu váš způsob života. A je to zajímavé na čteni. 

    Respektuji, co žiješ i tvé názory - až na to, když si začneš vymýšlet nesmysly o druhých, to samozřejmě nemám důvod respektovat. A nebudu to respektovat u nikoho, nejen u tebe.


    Tak to mám zkušenost naprosto přesně opačnou. 

    Sám jsem zalíbení v hříchu nezažil, ani mi na hříchu nic k líbení nepřipadá.

    Když jsem se na toto téma bavil s lidmi, kteří jsou a žijí v hříchu, nebo žili v hříchu, jejich zkušenost je bez výjimky stejná: Období "zalíbení" ve hříchu je velice krátké, dny, týdny, měsíce. Pak už nastupuje velmi tvrdé otroctví, nenávist k tomu hříchu, odpor ke hříchu, nenávist k sobě, deziluze, marná snaha o to se hříchu zbavit a spousta dalších podobných věcí.

    Že by měl někdo zalíbení v alkoholu, pornu, cigaretách, drogách či čemkoliv podobném po mnoha letech, to jsem ještě v životě neslyšel - naopak jsem slyšel více svědectví i od lidí, kteří nikdy nepoznali pokání a třeba i hřích před tím propagovali o tom, jak svůj hřích nenávidí, jak by se ho rádi zbavili a jak je taková snaha marná.

    


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z poh (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Středa, 11. duben 2018 @ 08:18:32 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..." Respektuji, co žiješ i tvé názory - až na to, když si začneš vymýšlet nesmysly o druhých, to samozřejmě nemám důvod respektovat ...."...


  A já zas zůstanu vůči tobě pravdivým a pokřivenosti tvého vnímání budu dál pojmenovávat a narovnávat.  ..." Že by měl někdo zalíbení v alkoholu, pornu, cigaretách, drogách či čemkoliv podobném po mnoha letech, to jsem ještě v životě neslyšel ..."...

  Chce to jen vrátit se do reality.
  Zeptej se na to nějakého silného kuřáka - s jakou rozkoší si hned po ránu zapálí svou první cigaretu! Zeptej se někoho, kdo přestal kouřit  - jak se mu v noci zdává sen o tom, jak si zapálí a vdechuje cigaretový kouř!  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 11. duben 2018 @ 23:20:39 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  A já zas zůstanu vůči tobě pravdivým a pokřivenosti tvého vnímání budu dál pojmenovávat a narovnávat.

    Asi proto jsi psal o nevyžádaných radách a nadřazené pozici.

    Stando, pokud bys byl někdy  pravdivý a upozornil mne na pokřivenost mého vnímání, budu rád. Zatím tu upozorňuješ jen na pokřivenost tvého vnímání, například prohlášením: "Ty ovšem evidentně stále nerozlišuješ mezi hříchem a mezi zalíbením ve hříchu, závislostí na hříchu."


  Zeptej se na to nějakého silného kuřáka - s jakou rozkoší si hned po ránu zapálí svou první cigaretu! Zeptej se někoho, kdo přestal kouřit  - jak se mu v noci zdává sen o tom, jak si zapálí a vdechuje cigaretový kouř!

    Kuřáků jsem se na to ptal. Znám asi jen jednoho, co má zalíbení v kouření - pan senátor Kubera. A to ještě nevím, jestli to není jen jeho póza, protože vlastní akcie tabákové firmy nebo má jinou podobnou vazbu. Jinak dotazy na téma kouření u kuřáků pro mne nesly stejnou odpověď: Jak kouření nenávidí, jak jim ničí život, i lidem okolo nich, jak se za něj stydí, jak druhým s*****í, jak se od nich druzí odtahují, jak nad ním nemají moc a jsou jeho otroci. Odpovědi zhruba stejné jak u křesťanů, tak nekřesťanů. 

    Já vím, že ty jsi hodně na ty pocity a zážitky, tak se soustředíš na vaše pocity a zážitky. Proto je pro tebe zajímavá ta chvilková rozkoš - pár minut. Já jsem spíše zase racionální, zaměřený více na reálný život, reálné zkušenosti a nějaký drobný pocit je proti kruté realitě života pro mne méně podstatný.

    Ale snad bys na tom konečně mohl porozumět rozdílu mezi tím, kdy je otrok hříchu zbaven hříchu (ve vašich pojmech "hříšné závislosti") a mezi tím, kdy je otrok hříchu na útěku (když kuřák přestane kouřit).

    Tomu, kdo není otrokem hříchu, se v noci nezdá sen o tom, jak si zapálí a vdechuje cigaretový kouř.


    Takový je rozdíl mezi člověkem, který dostane nové srdce od Boha, na kterém jsou napsané Boží zákony a vychází z něj život a člověkem, který se snaží žít slušně, ale má to staré, kamenné srdce.
  ]


  Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 13:26:30 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Ahoj Stando

    Mám zase jeden dotaz. Psal jsi tu:    To se dá snadno poznat. Ježíš například říkal:

  Kdo slyší mé slovo a věří tomu, kdo mne poslal, má věčný život a nejde na soud, ale přešel ze smrti do života.
  Kdo věří ve mne, má život věčný.
  Každý, kdo činí hřích, je otrokem hříchu.
  Kdo by zachoval mé slovo, nespatří smrt na věčnost.

    A Jan to v evangeliu zdůrazňoval. Tak mám dotaz: Věříš tomu, co Ježíš říkal a Jan zdůrazňoval?

    Toník  Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Pátek, 06. duben 2018 @ 08:54:41 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ale jistěže tomu věřím.

  ..."Kdo slyší mé slovo a věří tomu, kdo mne poslal, má věčný život a nejde na soud, ale přešel ze smrti do života"...

  Ježíš má život sám v sobě.
  Tady mluví o duchovně mrtvých (t,j. hříšnících), kteří přijmou jeho učení, budou se podle něho řídit  a tak duchovně oživnou. Řídit se do důsledku podle Kristova učení je ale pro každého člověka problém; (např. rozdej všechno co máš a následuj mne - v prizmatu odpovědnosti za rodinu, za výchovu dětí - jak poznat tu správnou míru právě v mé situaci?)
  Vezmi si ale teď třeba to poslední: "Kdo by zachoval mé slovo, nespatří smrt na věčnost."


  Problém je v člověku.
  Kdo z nás může o sobě prohlásit, že úplně na sto procent žije každý okamžik svého života podle Ježíšova učení?

  Ten problém je v tom, že nestačí jenom ve svatém nadšení zamávat citáty (a už se na mě budou i vztahovat!) - je třeba, aby litera skutečně ožila - tedy týkala se osobně právě mne.
  Slovo se stává pravdivým až v okamžiku, kdy je naplňováno svým pravým obsahem - tedy příslušnými skutky života každého z nás.
  Herecké postoje "odevzdání se Bohu" bez opravdovosti života skutky, Boha asi nijak nenadchnou.


  Domnívám se, že žádný z nás není schopen takové dokonalosti křesťanského života, aby úplně každou vteřinou zachovával všechno, co Ježíš učil.

  Ježíš si toho byl vědom - dobře znal lidská srdce. Nastavil nám tedy laťku vysoko - jako zatím nedostižný ideál.

  Tento Ježíšův výrok ale svým významem přímo souvisí s jiným místem Písma - J 11,25-26.
  Ježíš svou vlastní božskou silou vstal z mrtvých  a má moc křísit mrtvé. Kdo k němu přilne vírou - klidně i lidsky nedokonalou - počítá se hlavně upřímnost, horoucnost srdce - ten získá blažený život, který přetrvá i tělesnou smrt.

  Vidím to tak, že člověk s Bohem v srdci se tomuto ideálu (Kdo by zachoval mé slovo, nespatří smrt na věčnost) může značně přiblížit, ale vždycky nakonec třeba také velké milosti od Boha, velkorysosti Boží, aby člověk dosáhl tohoto cíle svého života, věčné spásy. Bůh to pro nás ovšem rád udělá, jemu stačí naše nedokonalá upřímná snaha.
   
  Proto stejně platí další Ježíšova slova: "Co je pro člověka nemožné, je možné pro Boha." (Mt 19,26)

  Proto stále tak zdůrazňuji význam naděje coby křesťanské cnosti, motoru pro naše konání, naší inspirace.


  ]


  Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 10. duben 2018 @ 22:19:14 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Tady mluví o duchovně mrtvých (t,j. hříšnících), kteří přijmou jeho učení, budou se podle něho řídit  a tak duchovně oživnou. 

    Ne, tam mluví o lidech, kteří přijali jeho slovo a tím obživli, to slovo zachovali a proto se jeho slovem řídí.


  Řídit se do důsledku podle Kristova učení je ale pro každého člověka problém; (např. rozdej všechno co máš a následuj mne - v prizmatu odpovědnosti za rodinu, za výchovu dětí - jak poznat tu správnou míru právě v mé situaci?)

    To je problém jen pro lidi, kteří si učení vykládají po svém a neznají Boží hlas a omylem si v náboženském oblouznění myslí, že mají rozdat všechen majetek a jejich guru je pak mohou s pomocí písma obviňovat a udržovat v permanentní nedostatečnosti. V extrému si něco uříznou nebo vyloupnou. Nebo si ustelou v trusu. 

    Člověka, který zná Boha a žije s ním by takovéhle spekulace nenapadly. A nenapadly by ani normálního člověka, který si ten text čte a má obyčejnou znalost funkčního čtení.


  Ten problém je v tom, že nestačí jenom ve svatém nadšení zamávat citáty (a už se na mě budou i vztahovat!) - je třeba, aby litera skutečně ožila - tedy týkala se osobně právě mne. 

    Naprosto přesně. To jsem ti tu vysvětloval od začátku, co si tu píšeme.  A je dobře, že se konečně začínáš trochu ohrazovat proti vaší nesmyslné praxi a šermování citáty, které jsi ty osobně nezažil a nevíš tak, o čem jsou. 

    To je ta věc, že se slovo stane tělem

    Konkrétní slovo v konkrétním životě člověka.

    Ve skutečnosti - bez toho, aby se to slovo týkalo konkrétního člověka, tak ten člověk není to slovo schopen zachovat. Je schopen si ho například vykládat (podle sebe), různě nad ním spekuluje, domýšlí, promítá si omylem svůj život do něj a kdejakou další hloupost. 

    Teprve ve chvíli, kdy člověk to slovo zažije, může opravdu dodůsledků pochopit o čem je to slovo a může zachovat to slovo.


  Slovo se stává pravdivým až v okamžiku, kdy je naplňováno svým pravým obsahem - tedy příslušnými skutky života každého z nás

    A ještě mnohem více příslušnými skutky Boha.


  Herecké postoje "odevzdání se Bohu" bez opravdovosti života skutky, Boha asi nijak nenadchnou. 

    To je dobře, že to víš. Snad tedy už nebudeš takové nesmysly dělat a budeš se vašemu prostředí vyhýbat.


  Domnívám se, že žádný z nás není schopen takové dokonalosti křesťanského života, aby úplně každou vteřinou zachovával všechno, co Ježíš učil.

    No, a od toho právě člověk nežije sám, ale s Bohem.


  Ježíš si toho byl vědom - dobře znal lidská srdce. Nastavil nám tedy laťku vysoko - jako zatím nedostižný ideál. 

    To je samozřejmě blbost. Ježíš byl normální a realistický a nedělal by podobné nesmysly. Nesliboval to, co nemohl splnit.


  Proto stejně platí další Ježíšova slova: "Co je pro člověka nemožné, je možné pro Boha." (Mt 19,26)

    Tak jsi snad porozuměl, proč tu tolik píšeme o Bohu, o tom, co pro nás udělal, o tom, že v něm máme jistotu, že jemu patří náš život a pro něj žijeme?

    Protože to je jediný normální, logický a smysluplný závěr z těchto věcí - vše ostatní jsou větší či menší nesmysly.

    Toník


  ]


  Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Středa, 11. duben 2018 @ 08:11:24 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Toníku, nesmysly tady plodíš ty - snad už jen z principu, ze setrvačnosti.  ..."Vezmi si ale teď třeba to poslední: "Kdo by zachoval mé slovo, nespatří smrt na věčnost."

  Problém je v člověku.
  Kdo z nás může o sobě prohlásit, že úplně na sto procent žije každý okamžik svého života podle Ježíšova učení?
  "...

  ..." Domnívám se, že žádný z nás není schopen takové dokonalosti křesťanského života, aby úplně každou vteřinou zachovával všechno, co Ježíš učil.


    No, a od toho právě člověk nežije sám, ale s Bohem."...

  Takže tímto zde vlastně tvrdíš, že každou vteřinu zachováváš všechno, co Ježíš učil! Jsi si opravdu jistý?


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 11. duben 2018 @ 23:21:59 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Takže tímto zde vlastně tvrdíš, že každou vteřinu zachováváš všechno, co Ježíš učil! Jsi si opravdu jistý?

    Ne, Stando. Nejsem oko. Tvoje nápady a výmysly netvrdím. A jsem si tím opravdu jistý.  ]


  Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 08. duben 2018 @ 11:12:49 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Ahoj Stando.

    Mám zase otázku. Psal jsi tu:

  Když ovšem křesťan spáchá později hřích ke smrti, je opět ve stavu duchovní smrti - v jeho srdci už není Duch svatý. Pokud z tohoto hříchu učiní pokání a vyzná ho Bohu i církvi (svátost smíření), získává opět darem a bez vlastních zásluh (pro zásluhy Kristovy) čisté srdce a znovu je zachráněn od smrti pro život s Bohem. 

    Nic takového neznám a nezažil jsem. Žádná svátost smíření mne z duchovní smrti nevytáhla. Svátostí smíření jsem prošel asi 50x a z duchovní smrti mne nezachránila ta svátost ani jedna, duchovní smrt byla pořád se mnou. 

    Nikdy jsem zatím od nikoho neslyšel, že by ho svátost smíření dostala z duchovní smrti. Ty jsi první. 


    Budu tedy rád, když k tomu napíšeš něco blíže, prakticky, jak takové cyklické umírání a záchrany u tebe probíhají.

    Ty sám jsi zažil tohle cyklické umírání do duchovní smrti a vzkříšení? Nebo ne?

    Pokud ano, kolikrát jsi takové umírání a vzkříšení zažil? Bylo to jednou, nebo vícekrát?

  Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Neděle, 08. duben 2018 @ 12:15:38 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."kolikrát jsi takové umírání a vzkříšení zažil? Bylo to jednou, nebo vícekrát?"...


  Člověk je tvorem nestálým a nevěrným.
  Má k tomu sklony ze své hříšné přirozenosti. Jen Bůh je skutečně věrný - takto to máš napsáno i v Písmu.

  Člověk má tedy sklony se chovat podobně jako korouhvička ve větru. Pokud se chová jinak, je to chování proti jeho přirozenosti, nepřirozené - nadpřirozené. Zdroj takové věrnosti zvolenému směru je tedy nadpřirozený - je z Boha, nikoli z nás.

  Zafouká tedy větříček pokušení a korouhvička se může snadno otočit po větru.
  Nejsme přilepeni epoxidem! Musíme sami chtít držet směr (a Bůh nám v tomto jenom pomáhá, podporuje) - někdy ovšem selžeme a zhřešíme.

  A ty se mě tu ptáš, jak často se může korouhvička otočit po směru větru!  ..."Ty sám jsi zažil tohle cyklické umírání do duchovní smrti a vzkříšení? "...

  Zažil ho úplně každý, kdo spáchal hřích k duchovní smrti a pak z něj učinil pokání a byl Bohem očištěn. A zažil ho právě tolikrát, kolikrát se mu to stalo a kolikrát mu Bůh znovu odpustil.
  ]


  Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 09. duben 2018 @ 06:19:44 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  A ty se mě tu ptáš, jak často se může korouhvička otočit po směru větru!

   To si váš život popsal moc hezky a věrně. 

    Právě proto se tě ptám, protože mám v životě přesně opačnou zkušenost, než ty. Narodil jsem se do místa, které žilo nejméně 6 století, od husitských válek, co jen paměť sahá, naprosto konzervativním, stabilním a stejným způsobem života. Žil jsem v místě, kde se lidé za život neposunuli "ani o centimetr", ani se neotočili. Jak se narodili, tak umřeli. Až na výjimky. I mne rodiče a prarodiče vychovávali ve stabilitě - žít a umřít tak, "aby se nic nestalo".

    Pokud vy žijete životem korouhvičky točící se ve větru, je to hodně jiný způsob života a proto se tě na něj ptám.


  Zažil ho úplně každý, kdo spáchal hřích k duchovní smrti a pak z něj učinil pokání a byl Bohem očištěn. A zažil ho právě tolikrát, kolikrát se mu to stalo a kolikrát mu Bůh znovu odpustil.

    No, já jsem ho třeba nezažil - do duchovní smrti jsem se narodil a dar pokání mi dal Bůh až někdy v jednadvaceti letech, když jsem se stal křesťanem. Nezažil jsem navíc nikdy před tím žádné cyklické umírání ani vzkříšení ve zpovědi.

    Ty žiješ jako korouhvička ve větru. Vítr se mění tak několikrát za den, to znamená, že jsi to cyklické umírání a vzkříšení zažil tak tisíckrát, takže si ani nepamatuješ, kolikrát to bylo, proto neodpovídáš na otázky?

    Nebo na otázky odpovědět nechceš?  ]


  Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Pondělí, 09. duben 2018 @ 08:32:15 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ahoj Toníku.
  Zkus si přečíst ten můj komentář znovu - a pomaleji. Zatím jsi z něho nepochopil vůbec nic, ani to nejzákladnější.

  Jen všechno obracíš proti mě.
  Já ti přece své názory nevnucuji, nemusíš jim tedy oponovat. Nemusíš tu předvádět své kličky typu:
  "To si váš život popsal moc hezky a věrně..."
  - jako by jsi ty byl cosi jiného. Nejsi. Jsi hříšník, jako my.

  Pokud ti vadí přirovnání, že kdykoli spácháš hřích, právě v té chvíli jsi se i ty otočil jako korouhvička pryč od Boha - tak tomu rozumím - je to tvoje svoboda, tvoje volba žít ve vitrualitě a já ji nechci nijak omezovat.


  Na tvé otázky "kolikrát a co konkrétně jsem kdysi spáchal, neodpovím nikdy. Nemám důvod se tím chlubit. Není čím se chlubit!

  Při vzpomínce na své některé někdejší hříchy mám jedině pocity zahanbení a ošklivosti.


  Jestliže mi Bůh tyto hříchy dávno odpustil a už na ně nikdy ani nevzpomene (Žd 8,12)  - proč bych na ně měl vzpomínat já? Proč si v sobě pěstovat jakýsi duchovní masochismus?


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - III. (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 09. duben 2018 @ 19:29:28 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Zkus si přečíst ten můj komentář znovu - a pomaleji. Zatím jsi z něho nepochopil vůbec nic, ani to nejzákladnější. 

    Stando, tvůj komentář jsem pochopil, není tak složitý. Popisuješ tvůj život a omylem se domníváš, že to, co ty, žijí všichni (římskokatolická klasika). Říká se tomu projekce. Římští katolíci si myslí, že všichni žijí jako oni (teda někdy se tváříš, že jsi nějaký "lepší" katolík, že jsi zažil něco "víc" - ale když na to dojde, nejsi ochoten to "něco více" popsat), cizoložníci si myslí, že všichni cizoloží, homosexuálové zase že všichni chlapi jsou latentní homosexuálové a zloději zas že "všici kradů".

    Já se ale neptal, co si domýšlíš o druhých (tvoje projekce jsou průhledné jak chleba ve školní jídelně), ptal jsem se na tvůj život. 

    A to jsi odpověděl. Ale na něco docela jiného, než na co jsem se ptal.

    A kdyby tě zajímalo něco z mého života, tak se taky zeptej, rád ti odpovím. Bude ti to užitečnější, než když si o druhých vymýšlíš různé nesmysly podle toho, co žiješ ty.


  Na tvé otázky "kolikrát a co konkrétně jsem kdysi spáchal, neodpovím nikdy. Nemám důvod se tím chlubit. Není čím se chlubit!

    Hlavně na takové otázky nemáš důvod odpovídat proto, že bych ti v životě nepoložil takové hloupé otázky, jako si ty vymýšlíš.


  Jestliže mi Bůh tyto hříchy dávno odpustil a už na ně nikdy ani nevzpomene (Žd 8,12) - proč bych na ně měl vzpomínat já? Proč si v sobě pěstovat jakýsi duchovní masochismus?

    To nevím, jak tě taková hloupost napadla? 

    Potřebuješ utéci od tématu? Nebo jsi nepochopil tu jednoduchou otázku, co jsem ti dal?

    Zpět tedy k tématu.


  Psal jsi tu:

  Když ovšem křesťan spáchá později hřích ke smrti, je opět ve stavu duchovní smrti - v jeho srdci už není Duch svatý. Pokud z tohoto hříchu učiní pokání a vyzná ho Bohu i církvi (svátost smíření), získává opět darem a bez vlastních zásluh (pro zásluhy Kristovy) čisté srdce a znovu je zachráněn od smrti pro život s Bohem. 

    Nic takového neznám a nezažil jsem. Žádná svátost smíření mne z duchovní smrti nevytáhla. Svátostí smíření jsem prošel asi 50x a z duchovní smrti mne nezachránila ta svátost ani jedna, duchovní smrt byla pořád se mnou. 

    Nikdy jsem zatím od nikoho neslyšel, že by ho svátost smíření dostala z duchovní smrti. Ty jsi první. 

    Budu tedy rád, když k tomu napíšeš něco blíže, prakticky, jak takové cyklické umírání a záchrany u tebe probíhají.

    Ty sám jsi zažil tohle cyklické umírání do duchovní smrti a vzkříšení? Nebo ne?

    Pokud ano, kolikrát jsi takové umírání a vzkříšení zažil? Bylo to jednou, nebo vícekrát?

    Neptám se tě ani na tvoje hříchy, ani kolikrát jsi co spáchal, ptám se tě jen na ten cyklus umírání a vzkříšení, o kterém jsi psal zde, nic více. Samozřejmě mne nezajímá, co, kde a jaké hříchy jsi dělal a kolik jsi jich udělal, nejsem úchyl.

    Toník


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce - I (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Úterý, 10. duben 2018 @ 08:19:08 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."Ty sám jsi zažil tohle cyklické umírání do duchovní smrti a vzkříšení? Nebo ne?"...


  Když to popisuji jako zkušenost vlastního života, k čemu ta otázka?

  Jistěže zevšeobecňuji, protože všichni lidé jsou si v mnohém podobní - nejenom tělesně, ale i duševními pochody, způsobem uvažování, který ovšem ovlivňuje různým způsobem duchovní stav člověka před Bohem - tedy čistota lidského srdce.


  Byl jsem vzkříšen Bohem právě tolikrát, kolikrát jsem se dostal těžkým hříchem do stavu duchovní smrti a následně v pokání a s lítostí nad částí zmařeného života se k Bohu vrátil. Ani o jednou více, ani o jednou méně. To musí tvé zvědavosti stačit - podrobnější už to nebude. K tomu je ovšem třeba přidat ještě jedno vzkříšení spolu s Kristem - ve křtu (Kol 2,8-14).


  O tomto je skutečné křesťanské učení
  :
  Je hřích k smrti a ten logicky uvrhne křesťana do stavu duchovní smrti. Proto se mu tak říká.
  Z této smrti hříchu je tedy třeba, aby nás Bůh zachránil znovu - aby znovu obnovil v nás život, odpustil hřích. Aby Bůh opět mohl zůstávat v našem srdci a my mohli žít v novosti života s Bohem.

  Ale to je třeba učinit ze hříchů pokání, vyznat takový hřích Bohu i církvi. Bůh pak tyto těžké hříchy odpouští (svátostně) skrze službu církve (
  J 20,21-23).


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského srdce (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 10. duben 2018 @ 19:44:50 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Když to popisuji jako zkušenost vlastního života, k čemu ta otázka? 

    Kdybys to popisoval jako zkušenost tvého života, byla by otázka zbytečná. Když píšeš zjevně nepravdivé poučky ve stylu "všichni jsou ...", dávám ti konkrétní dotaz na tvůj život.


  Jistěže zevšeobecňuji, protože všichni lidé jsou si v mnohém podobní - nejenom tělesně, ale i duševními pochody, způsobem uvažování, který ovšem ovlivňuje různým způsobem duchovní stav člověka před Bohem - tedy čistota lidského srdce.

    A porozuměl jsi, že já i mnoho lidí, kteří zde diskutují, jsou hodně jiní a žijí hodně jiný způsob života, v mnoha věcech mají dokonce opačné životní postoje, než ty, natož způsob uvažování? Já chápu, že v ŘKC všichni uvažují v některých věcech podobě - ale ŘKC je izolovaný ostrov s životem sám pro sebe, to že všichni v ŘKC něco žijí vůbec nic nevypovídá o životě mimo ŘKC.  Byl jsem vzkříšen Bohem právě tolikrát, kolikrát jsem se dostal těžkým hříchem do stavu duchovní smrti a následně v pokání a s lítostí nad částí zmařeného života se k Bohu vrátil. Ani o jednou více, ani o jednou méně. To musí tvé zvědavosti stačit - podrobnější už to nebude

    Tos mohl napsat rovnou, že nechceš odpovědět. Respektoval bych to.  O tomto je skutečné křesťanské učení: Je hřích k smrti a ten logicky uvrhne křesťana do stavu duchovní smrti. Proto se mu tak říká.

    A tom samozřejmě křesťanské učení není, žádný takovýhle lidský výmysl v písmu není. 

    Ale je o tom ŘKC učení, aby udržovalo lidi v nejistotě a v závislosti na pyramidální struktuře.  
  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidského s (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Středa, 11. duben 2018 @ 08:00:08 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."A porozuměl jsi, že já i mnoho lidí, kteří zde diskutují, jsou hodně jiní a žijí hodně jiný způsob života, v mnoha věcech mají dokonce opačné životní postoje, než ty, natož způsob uvažování? "...


  Já tomu rozumím jinak: Mnoho z vás žije ve svém uměle vytvořeném virtuálním světě, ale principy a zákony našeho reálného světa na vás působí naprosto stejně. A v těchto reálných věcech jsme si pořád dost podobní, takže v tom lze zevšeobecnit do výrazu "všichni".


  ..."Tos mohl napsat rovnou, že nechceš odpovědět. "...

  Já ale odpověděl. Jen ty tu odpověď nevidíš ....


  ..."O tomto je skutečné křesťanské učení: Je hřích k smrti a ten logicky uvrhne křesťana do stavu duchovní smrti. Proto se mu tak říká.

    A tom samozřejmě křesťanské učení není, žádný takovýhle lidský výmysl v písmu není. "...

  ?????????? Neznalost Písma?  V našem učení stojí:

  (1 J 5,16-17)
  Uviděl-li by někdo svého bratra, že hřeší hříchem, který není k smrti, ať za něj poprosí, a Bůh mu dá život; těm, kdo nehřeší k smrti. Je hřích k smrti; u takového neříkám, aby prosil. Každá nepravost je hřích, ale je i hřích, který není k smrti.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidské (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Středa, 11. duben 2018 @ 08:52:37 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Já tomu rozumím jinak: Mnoho z vás žije ve svém uměle vytvořeném virtuálním světě


  Jinak Pán Ježíš tomu říká Království Boží. To je to, co zvěstoval Pán Ježíš, apoštol Pavel a další..
  To je to, co Bůh ve své veliké milosti učinil :
  • Koloským 1, 13On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování lidské (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 11. duben 2018 @ 23:32:52 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Já tomu rozumím jinak: Mnoho z vás žije ve svém uměle vytvořeném virtuálním světě, ale principy a zákony našeho reálného světa na vás působí naprosto stejně. A v těchto reálných věcech jsme si pořád dost podobní, takže v tom lze zevšeobecnit do výrazu "všichni".

    To chápu. Jakýsi Toník má ve tvé hlavě ještě nějaký virtuální svět, ve kterém žije. 

    A ten virtuální svět je průmětem tvého života. 


  Já ale odpověděl. Jen ty tu odpověď nevidíš ....

    Tvou "odpověď" vidím. A rozumím, co to asi numericky znamená, když se točíš jako korouhvička.


  ?????????? Neznalost Písma?

    Nebo spíše vaše domýšlivost a vaše výkaldy.


  (1 J 5,16-17)
  Uviděl-li by někdo svého bratra, že hřeší hříchem, který není k smrti, ať za něj poprosí, a Bůh mu dá život; těm, kdo nehřeší k smrti. Je hřích k smrti; u takového neříkám, aby prosil. Každá nepravost je hřích, ale je i hřích, který není k smrti.


  Víme, že kdo je narozen z Boha, nehřeší; ale ten, kdo byl zplozen z Boha, střeží sebe samého a ten Zlý se ho nedotýká.

    A o tom je křesťanské učení.

    Tomu "narozen z Boha" pak říkáme "křesťané". Tem, co se (ještě) z Boha nenarodili, těm pak křesťané neříkáme. 

    Pokud "křesťanem" nazýváš člověka, kterého pan farář polil vodou se správnou formulí a úmyslem činit to, co činí ŘKC, tak samozřejmě takový "křesťan" může hřešit hříchem ke smrti - a to jsme zažili jako "křesťané" snad všichni.

    Toník
  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budování li (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Pátek, 13. duben 2018 @ 10:23:39 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ...". A rozumím, co to asi numericky znamená, když se točíš jako korouhvička."...

  A co se děje s tvojí "korouhvičkou", když zrovna hřešíš? Myslíš si, že stále vlaje ve směru Božího větru?  ..."Víme, že kdo je narozen z Boha, nehřeší; ale ten, kdo byl zplozen z Boha, střeží sebe samého a ten Zlý se ho nedotýká."...


  Toto je samozřejmě správný návod na život.
  Ale jaká je praxe ve skutečnosti?

  Lékař ti kvůli nemoci např. zakáže sladkosti - a ty si stejně občas zamlsáš, "zahřešíš". Doslova.


  Když střežíš sebe samého, je to v pořádku.
  Když máš např. dnu a dáš si řízek, dostaneš bolestivý záchvat. Problém je v člověku a jeho nestálosti v předsevzetích: někteří nemocní dnou občas udělají dietní chybu - a pak trpí.
  Některé hříchy nejsou tak zjevné a přesto i ony člověka poškozují.


  My považujeme za křesťana úplně každého, kdo byl společně s Kristem ve křtu ponořen a Kristovy smrti a spolu s ním vzkříšen do novosti života. Celá tato záchrana je výhradně dílem Božím, bez zásluh člověka. Takovýto člověk byl "pokristěn" - narodil se z Boha  - byl uznán Bohem za Kristova bratra.

  Takto zachráněný člověk má možnost dál růst s Bohem a smysluplně naplnit svůj život.

  Nikoli každý takto zachráněný si zvolí tuto cestu; někteří jenom bloudí, jiní bloudí životem ve hříchu (třeba dočasně a později si k Bohu najdou cestu - třeba i díky modlitbám blízkých), někteří pak propadnou hříchu docela a o záchranu vlastně ani nestojí. Změnilo se jim myšlení a v otroctví si libují.
  Přesto u všech, kteří obdrželi tento dar pokristění ve křtu, pořád platí, že je Bůh kdysi uznal za své děti, za bratry Krista a proto jsou křesťany. Ať už se dalším životem osvědčili, nebo neosvědčili.

  Pochopitelně, že každý křesťan by jako křesťan měl také žít.
  Ale to my nesoudíme, do lidského srdce vidí jenom Bůh a jenom ten ví, kdo jako křesťan žije a kdo zase jenom kecá a vymýšlí si nesmyslná kritéria "kdo je křesťan a kdo není"..  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modlitba očima katolíka z pohledu budován (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 13. duben 2018 @ 15:13:27 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ale to my nesoudíme, do lidského srdce vidí jenom Bůh a jenom ten ví, kdo jako křesťan žije a kdo zase jenom kecá a vymýšlí si nesmyslná kritéria "kdo je křesťan a kdo není"..

    To chápu, že vám ta vaše nesmyslná kritéria "kdo je křesťan a kdo není" daná svátostí křtu miminek vymyslel někdo jiný. Nám ta kritéria vymyslel také někdo jiný - Pán Ježíš a předal je apoštolům. Hezky to popisuje například Jan:

    Každý, kdo činí hřích, činí také svévoli. Hřích je svévole. 

    A víte, že on se zjevil, aby odstranil naše hříchy, a hříchu v něm není. 

    Žádný, kdo v něm zůstává, nehřeší. Žádný, kdo hřeší, ho neviděl ani nepoznal. Dítky, ať vás nikdo nesvádí. Kdo činí spravedlnost, je spravedlivý, tak jako on je spravedlivý. Kdo činí hřích, je z Ďábla, neboť Ďábel hřeší od počátku. Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil skutky Ďáblovy. Žádný, kdo je narozen z Boha, nečiní hřích, protože v něm zůstává Boží símě; a nemůže hřešit, protože se narodil z Boha. Podle toho se poznají děti Boží a děti Ďáblovy: žádný, kdo nečiní spravedlnost a kdo nemiluje svého bratra, není z Boha.


  Toto je samozřejmě správný návod na život. Ale jaká je praxe ve skutečnosti?

    Ano, a o tom to je. To jsi přesně vystihl.


  Lékař ti kvůli nemoci např. zakáže sladkosti - a ty si stejně občas zamlsáš, "zahřešíš". Doslova.

    Dokud máš takový přístup, tak samozřejmě není pomoci.


  Problém je v člověku a jeho nestálosti v předsevzetích: někteří nemocní dnou občas udělají dietní chybu - a pak trpí. 

    Ano, o tom jsme si psali mnohokrát. Proto také například předsevzetí považuji za hřích a jsem rád, že mne zrovna z tohoto hříchu Bůh vysvobodil.

    Narážíš stále znovu a znovu na jádro hříchu. A dobře. Zkus se zamyslet. Pro mne je východisko jednoznačné: Pokud je problém v člověku (jako že to opravdu je), je třeba se problému zbavit a jít k tomu, v kom problém není.

    Toník

      ]


  Stránka vygenerována za: 11.7 sekundy