Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Viola.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 12, článků celkem: 15448, komentáře < 7 dní: 505, komentářů celkem: 343601, adminů: 60, uživatelů: 4862  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 52 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

wollek
JirkaB
rosmano
myslivec

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Biblické køesťanství, teologie a baptisté
·Živé vysílání vysílání konference Neboj se, toliko vìø
·Koho budete volit pøi letošních eurovolbách?
·Ať se jdou homosexuálové zastøelit, hlásá americký baptistický pastor.
·Nepøelezeš
·Dobrá zpráva pro každého ètenáøe
·Odpovìï Pavla Steigera na recenzi Aleše France knihy „Svou slávu nikomu nedám“
·Problémy laického fundamentalismu I
·E. S. Williams: Fenomén nového kalvinismu
·Nesuïte, abyste nebyli souzeni

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
99113500
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel
Vloženo Neděle, 04. březen 2018 @ 19:33:29 CET Vložil: Tomas

Studijní materiály poslal karels

Mám pro čtenáře Grano Salis něco speciálního. V současné studii se budu zabývat biblickým textem z knihy proroka Izaiáše. „Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel.“ (Iz 45,15)


Domnívám se, že tento text asi vidí mnoho čtenářů mého blogu poprvé v životě. Dokonce i z toho zbytku čtenářů, kterým je text znám, určitě všichni chápou text jako řeč proroka o Pánu Bohu, jako proklamaci proroka o svém Bohu. Podobně uvažovali i překladatelé Ekumenického překladu Bible. Jak to vím? Kvůli uvozovkám, které končí na závěr 14. verše.

Moje chápání tohoto textu se bude lišit v tom, že já nechápu tento text jako prohlášení proroka Izaiáše o Pánu Bohu, nýbrž jako Boží řeč, tj. Boha Otce o svém Synu Ježíši Kristu. Je to tedy Boží proklamace o tom, který měl teprve přijít.

Zároveň v článku vysvětlím svou metodu ohledně výkladu biblického textu. Argumentů bude přesně 7, postupně je budu uvádět jeden za druhým.


Argument první

Tahle řeč, tenhle text následuje v pasáži o Kýrovi. Kýros je v tomto textu nazván mesiášem, znamená to snad, že je Kýros zároveň Bohem Izraele? To si nemyslím.

Je podobný text v tomto ohledu, na který jsem už napsal článek. Viz zde Jde o babylónského krále (Iz 14,4) a najednou je řeč o padlém andělovi (Iz 14,12), znamená to, že babylónský král je satan? Nikoliv, pouze téma je jim společné. Tematicky oba spojuje, a tak je prorok Izaiáš přiřazuje k sobě. Nejprve je řeč o babylónském králi, aby z ničeho nic přešla řeč na duchovní bytost. Kontext celé pasáže je určitě o babylonském králi, nikoliv o satanovi. Sice vidíme a pravděpodobně tomu tak i je, že babylonský král naplňuje některé vlastnosti padlého anděla.

Další příklad je Ježíšova řeč o konci světa a konci Chrámu. (Lk 21,1-38) Jedná se o text z Lukášova evangelia, kde je určujícím znakem „konec“. Jenom stěží v textu lze určit, jestli se už řečená slova naplnila, nebo teprve na své naplnění čekají.

Konec Chrámu se totiž prolíná s koncem světa, podobně jako s koncem Jeruzaléma. Jako by hlavním určujícím znakem bez časové chronologie byl konec. Možná by se mělo v této souvislosti pohlížet i na chudou vdovu, která dala všechno, z čeho měla být živa. Tedy by to byl „konec jejího živobytí“.

Podobně bychom měli nahlížet na text z proroka Izaiáše, kde Pán Bůh nejprve promlouvá o Kýrovi, kterého nazývá mesiášem (45,1). Jako by text chtěl naznačit, že pokud bude Bůh chtít, povolá si mesiáše i z národů, což tento text říká. Charakter mesiáše je tak vlastně mimořádný.

Charakter a osobnost Našeho Pána a spasitele Ježíše Krista je také mimořádná, proto se snad text o skrývajícím Bohu vyskytuje právě zde.

Závěr argumentu prvního: Řeč je v druhé osobě, podobně jako předcházející oddíl textu, proč by tedy nemohl tento text být pokračování Boží řeči z Iz 45,14?


Argument druhý

Dobře, když nás chceš přesvědčit o své tezi. Je ti znám podobný text, kde není jisté, zda mluví prorok, žalmista, nebo zda mluví Pán Bůh? Protože tady se o to jedná.

Náhodou jeden podobný text znám. Je také o Ježíši Kristu, už jsem na něj také napsal článek. Viz zde Oč se jedná? Je to jedna z nejdůležitějších výpovědí o Našem Pánu Ježíši Kristu. Jde o text z listu Židům viz:

A dále: Ty, Pane, jsi na počátku založil zemi, i nebesa jsou dílem tvých rukou. Ona pominou, ty však zůstáváš; nebesa zvetšejí jako oděv.“ (list Židům 1,10-11)

Při tom, jak půjdeme ad fontes, tedy k pramenům, zjistíme, že se zde Hebraica a Septuaginta liší. Zatímco Septuaginta „čerpá“ z jedné možnosti překladu, na který se pak odvolává i Nový zákon, konkrétně list Židům. Hebraica tuto možnost zavrhuje.

V Listě Židům je citace z Žalmu 102, viz:

Pravím: Bože můj, uprostřed mých dnů mě odtud neber! z pokolení do pokolení půjdou tvá léta. Dávno jsi založil zemi, i nebesa jsou dílo tvých rukou. Ta zaniknou, a ty budeš trvat, všechno zvetší jako roucho.“ (Žalm 102,25-27)

Celý problém spočívá v tom, jak vokalizovat první dvě hebrejská slova verše 25: אמר אלי, což je v Ekumenickém překladu Bible přeloženo „pravím Bože můj“. Jedna vokalizace tohoto spojení אמר אלי totiž říká „pravím Bože můj“ (mluvčí je pak žalmista a hovoří k Pánu Bohu, další řeč je pak vyznáním žalmisty), jiná vokalizace ale naopak říká: „mluv ke mně“ (mluvčí v dalším textu je pak Pán Bůh a je výpovědí Boha směrem k někomu jinému)

Důležité si je uvědomit, že nevokalizovaný hebrejský text nerozhoduje o tom, kdo je mluvčím. Teprve vokalizace je určujícím faktorem (a vznikla až mnohem později), zda jde o vyznání žalmisty k Bohu, nebo jde o vyznání Boha o někom, kdo má teprve přijít a tuto linii sleduje právě Septuaginta a dále se na to septuagintní znění odvolává Nový zákon, konkrétně list Židům.

Závěr argumentu druhého: Problematika mluvčího, tedy zda je mluvčím člověk nebo Pán Bůh, není ojedinělým případem v biblickém textu, narazil jsem na něj už v Žalmu 102. V textu, který nás zajímá Iz 45,15, se vyskytuje ten samý problém jako v textu Žalmu 102,25-27.


Argument třetí

A znáš nějaký podobný text, který se blíží tady k tomuto probíranému? Ale jistě, že znám. Je jeden velice dobře známý biblický text, opět z proroka Izaiáše, který se k tomuto probíranému textu blíží. Viz:

Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje.“ (Iz 9,5)

Porovnejme si nyní oba dva texty:

Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje.“ (Iz 9,5b) 
Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, Spasitel.“ (Iz 45,15)

Oba dva texty bych „druhově“ zařadil do stejné kategorie, ačkoli text o „skrytém Bohu“ se něčím liší. Jde o ukotvenost v dějinách spásy. Zatímco charakteristika o „Divuplném rádci“ a další charakteristika (Iz 9,5b) je téměř abstraktní, při výkladu se nemáme moc o co „opřít“, tak konstatování „Bůh Izraele“ a „skrytý (skrývající) Bůh“ (Iz 45,15) nachází své konkrétní místo v dobové situaci lidu Izraele, což vysvětlím v dalších argumentech.

Závěr argumentu třetího: Biblický text z proroka Izaiáše „Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, Spasitel.“ (Iz 45,15) jako výpověď o Ježíši odpovídá jinému textu (Iz 9,5b) z téže biblické knihy. Není to tedy nic mimořádného.


Čtvrtý argument

Je jeden důkaz, který je pro můj článek zásadní. Jde právě o vyjádření „Bůh skrytý“, což je hebrejsky אל מסתתר [El mistater], jde právě o to skrývání. „Skrývání“ je pouze v Bibli ve čtyřech případech, třikrát je tak řečeno o králi Davidovi a čtvrtý výskyt je zde v Izaiáši. Jinde se ve Starém zákoně tenhle hebrejský výraz מסתתר nevyskytuje. Vyskytuje se zde, viz: 1Sa 23,19; 1Sa 26,1; Ž 54,2; Iz 45,15

V čem tedy leží moje pochopení v této věci? Protože je třikrát řečeno o skrývajícím se Davidovi, jeho skrývání určuje čili determinuje ono skrývání v tom čtvrtém výskytu o skrývajícím se Bohu. Můžeme snad hovořit o nějakých sémantických polích atd. Nevím. Pro mě znamená trojí výskyt „skrývání“ zásadní faktor pro následné pochopení skrývání Boha Izraele.

Když na tohle přistoupíte, potom má tenhle závěr závažný dopad. Pokud se totiž král David skrýval, potom to bylo v těle. (Jak jinak, že?) Podobně se Bůh bude muset také skrývat v těle. Nejde jenom o samotné skrývání, ale jaký charakter skrývání Boha bude mít. Možná nám to chce také napovědět, že Ježíšova služba bude mít charakter mnohem bližší k té etapě Davidova života, když David prchal před Saulem jako psanec, než k té etapě života, kdy David už vládl jako král.

Závěr argumentu čtvrtého: Předpoklad skrývání Boha Izraele je dán stejným skrýváním krále Davida. Nejde jenom o samotné skrývání, ale vlastně v tom spočívá také zaslíbení vtělení Boha – incarnatio Dei. Protože pokud se Bůh bude skrývat, jako se kdysi skrýval král David, potom Bůh musel přijít v těle jako člověk. A v tomto případě jsme přece už na známé půdě křesťanské věrouky, že? Bůh se stává člověkem.


Pátý argument

A kde se to naplnilo? Pokud jde o Boží řeč o Ježíši „Věru, ty jsi Bůh skrytý, ...“ (Iz 45,15), potom se ten text o skrývání musel někde v Novém zákoně naplnit.

Ale jistě, zapátral jsem a objevil jsem přinejmenším dva biblické texty, které o tomto hovoří a chápu je jako naplnění. Viz:

Tu se chopili kamenů a chtěli je po něm házet. Ježíš se však ukryl v zástupu a vyšel z chrámu.“ (Evangelium podle Jana 8,59) No dobře, ale to může být Ježíšova přirozená reakce, kde se jen schovává před možným kamenováním, může mi kdokoliv namítnout.

Druhý text už je ale jednoznačný:

Dokud máte světlo, věřte ve světlo, abyste se stali syny světla. Tak promluvil Ježíš; potom odešel a skryl se před nimi.“ (Evangelium podle Jana 12,36)

a skryl se před nimi“ já dodávám, aby se na Ježíši naplnily slova Písma „Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel.“ (Iz 45,15)

V obou případech novozákonního textu (Jan 8,59 a Jan 12,36) je užito latinských slov „abscondit se“ – pokud vím, tak hebrejské מסתתר [mistater] je participium hitpaelu a tahle slovenská třída leží v tzv. třídě intenzívů s reflexivním významem. Oba texty z Janova Evangelia beru jako naplnění našeho probíraného textu z proroka Izaiáše.

A není náhodou dvojí výskyt tohoto „skrývání“ v Evangeliu podle Jana, v jediném Evangeliu, kde se o Ježíši hovoří jako Bohu? Viz: „Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh.“ (Jan 1,1)

Závěr argumentu pátého: Text o skrývajícím Bohu se naplnil nejméně dvakrát v Evangeliu podle Jana, tedy v Evangeliu, které hovoří nejvíce o Ježíšově božství.


Šestý argument

A jak je to s tím Bohem Izraele? Kde se v Bibli naplnil tento text? V tomto případě se odvolávám na Janův „postulát“, kde je řečeno:

Boha nikdy nikdo neviděl“ (Jan 1,18a) Biblický text musí platit, a tak jiný text ze Starého zákona, z knihy Exodus, kde je řečeno:

Uviděli Boha Izraele.“ (Ex 24,10a)

bude pro nás jednoduchá logická úloha (nepodezříváme přece Jana, že by tenhle text neznal). Pokud evangelista Jan tvrdí, že Boha (míněno Otce) nikdy nikdo neviděl a přitom zde uviděli Boha Izraele, kdo jiný to může být, než Ježíš ve své existenci před svým vtělením! A probíraný text z proroka Izaiáše 45,15 se tím pádem jenom potvrzuje.

Ještě jedna skutečnost stojí za zmínku. Všimněte si, při jaké příležitosti Boha Izraele uviděli:

Pak Mojžíš a Áron, Nádab a Abíhú a sedmdesát z izraelských starších vystoupili vzhůru. Uviděli Boha Izraele. Pod jeho nohama bylo cosi jako průzračný safír, jako čisté nebe. Ale nevztáhl ruku na nejpřednější z Izraelců, ačkoli uzřeli Boha; i jedli a pili.“ (Ex 24,9-11)

Proč právě počet sedmdesát? Protože číslo sedmdesát symbolizuje národy. Důležité je konstatování „i jedli a pili“, což zase předznamenává ustanovení Památky večeře Páně (Eucharistie), která se bude pak vysluhovat všude na světě.

Jako naplnění probíraného textu z proroka Izaiáše chápu i další text z Evangelia podle Jana:

Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali.“ (Jan 1,11)

Obyčejně se snad chápe tento text jako Ježíšův příchod na místo svého stvoření, což je pravda, s tím souhlasím. Ale v tomhle kontextu chápu text „přišel do svého vlastního“ jako příchod Boha Izraele, tedy toho, který stojí a vždycky stál pří svém lidu Izraele.

Závěr argumentu šestého: Ježíš se ještě před svým vtělením setkává s Mojžíšem a Áronem, Nádabem a Abíhú a sedmdesáti z izraelských starších. Pokud ovšem věříme Janově konstatování z jeho prologu.


Sedmý argument

Konečně i jako svědek přispěl svým svědectvím náš milý bratr apoštol Pavel, který konstatuje, že: 
a pili týž duchovní nápoj; pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus.“ (1 Kor 10,4)

A kdo jiný je doprovázel než Bůh Izraele?

Závěr argumentu sedmého: Ježíš ještě před svým vtělením musel doprovázet Izrael z Egypta do zaslíbené země. Musel se s ním také setkat už dříve Abraham (Gn 18,1-33).


Uznávám, že každý z těch sedmi argumentů má při vzájemném porovnání různou váhu, ale všechny společně převáží jakoukoliv pochybnost. Pokud se někomu článek nelíbí, nesouhlasí s ním, musel by postupně „vyargumentovat“ všech mých uvedených sedm argumentů.

Biblický text z proroka Izaiáše „Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel.“ (Iz 45,15) chápu jako starozákonní vyznání Boha Otce o Ježíši Kristu. Navrhoval bych pak nepatrnou změnu v překladu Bible, kde bych jen posunul uvozovky nahoře ze závěru 14. verše na závěr 15. verše, aby bylo zřejmé, že se jedná o Boží řeč.

A v čem tedy spočívá moje metoda? Snažím se všechny myšlenky konfrontovat s Novým zákonem, konkrétně s osobou Pána Ježíše. Pán Ježíš by měl být alfa i omega při posouzení každé teologie. To je moje metoda.

"Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel" | Přihlásit/Vytvořit účet | 122 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Úterý, 06. březen 2018 @ 09:04:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
>> A v čem tedy spočívá moje metoda? Snažím se všechny myšlenky konfrontovat s Novým zákonem, konkrétně s osobou Pána Ježíše. Pán Ježíš by měl být alfa i omega při posouzení každé teologie. To je moje metoda. << Promiňte, ale to není dobrá metoda. Dohledáváte si neznámou, kvůli výsledku, který Vám prozradil někdo jiný. A věrnou napodobeninu šikovný člověk můžete vyrobit už téměř ke všemu. / David se neskrýval v těle. A ani se nevtělil do skály nebo tmy. / Člověk si Boha skrytého za oděvem jeho stvořitelského díla zpodobňuje jako člověka, který je výtvorem toho díla. Bůh sebe nestvořil člověkem, aby z člověka vyrobil Boha. Bůh je Tvůrce. Netvoří ze sebe výtvory, součástky vesmíru. A netvoří své výtvory zvenčí, ale jakoby zevnitř. Co vytvořil, není on. A výtvor, to je jeho dílo. A ani to dílo není přeci Bohem. Bohem není ani jeho výtvor a ani jeho dílo, kterým vytvořil ten výtvor. Krále Davida přeci tvořil v lůnu jeho matky. Kýros nebyl Bohem, ale jeho výtvorem. Proto stvořil a poslal a povolal Kýra, aby konal Boží dílo. Kýros byl jen výtvorem, který byl dílem Boha, a který byl viděn jako oděv neviditelného Boha beze zjevu. A člověk byl stvořen, aby byl obrazem Boha. Rozumíte mi? Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: Karels v Úterý, 06. březen 2018 @ 09:47:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dohledáváte si neznámou, kvůli výsledku, který Vám prozradil někdo jiný.

Máte pravdu, já nic netajím, udělal jsem to právě tak. A vlastně jak jinak bych to měl dělat? (tři skrývání Davida je základ typologie pro čtvrté skrývání Ježíše Krista)
V tomhle případě jsem užil skrývání krále Davida, k tomu, abych odvodil skrývání nového Davida, tj. Ježíše Krista.

Bez Nového zákona bych to ale nemohl realizovat. A bez Nového zákona, se obávám, bych na to vůbec nepřišel, protože by mně tam chyběla ta možnost ověření. 
Myšlenka o tom textu Iz 45,15 jako výpovědi o Ježíši Kristu je hodně troufalá, uznávám sám – já to dobře vím, bez Nového zákona by se to sice možná dalo vyvodit, ale těžko by se to pak obhajovalo. 

Obhajoba je možná teprve při naplění tohoto textu v Novém zákoně. A tam se tento text naplnil, jak soudím. 

Píšete: David se neskrýval v těle. 

A jak se skrýval? Vždyť Davidovo skrývání jako člověka bylo jeho skrývání v těle. (respektive ani nejde o to skrývání, jako to, že byl člověk a měl tělo) 
Proto jsem taky dovodil, že charakter nového Davida v jeho skrývání bude podobné. (a zase nejde ani tak o samotné skrývání, ale jak se bude skrývat, protože král David měl tělo, tak jako ho bude mít nový David – tj. Ježíš) 

Protože pak byste musel podat svůj vlastní výklad, co pro vás tohle skrývání znamená a jak se bude týkat textu Iz 45,15 o skrývajícím se Bohu. 
]


Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Úterý, 06. březen 2018 @ 09:57:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Pán Ježíš by měl být alfa i omega při posouzení každé teologie. To je moje metoda.Nejenom, že by měl být... on je alfa a omegou. Ta metoda je naprosto správná.


]


Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Úterý, 06. březen 2018 @ 10:15:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když jsem kdysi četl bibli skoro vůbec nic mi nedávalo smysl, neviděl jsem návaznosti, předobrazy atd... Teprve když jsem se obrátil na Svatého Ducha tak působil a působí tak, že mě učí pochopit. Je jak detektor odhalující pravdu aby taky ne... je to právě on duch pravdy. Dodnes si pamatuji, jak jsem nechápal vzkříšení Ježíše...poté mi to on Svatý Duch ukázal ve vytržení ducha a pochopil jsem to.


]


Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Úterý, 06. březen 2018 @ 19:13:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
>> Máte pravdu, já nic netajím, udělal jsem to právě tak. << Děkuji Vám, to je poctivé. >> A vlastně jak jinak bych to měl dělat? << Jestli, jste chtěl dokázat, že Ježíš jako nový David, se skrýval v מסת (mem - samech - tav), řekněme v tělesné hmotě - těle, stejně jako David, pak by bylo poctivé si říci, že takto je to každý člověk a nejen člověk, ale také zvířata, natolik skryt ve svém těle, že tělo člověka je člověk, tedy adam. Nakonec v ADM je mysticky vzato skryt jak Adam, tak David a také Mesiáš. Mesiáš má tedy něco nejen z Davida, ale také z Adama. Ale například člověk v těle zvířete. Co by to bylo? >> Bez Nového zákona bych to ale nemohl realizovat.  << To si nemyslím. O tom, že Bůh vdechl v Adamovo chřípí svůj dech života, tedy onu oživující jiskru, se praví už na počátku bible. >> Myšlenka o tom textu Iz 45,15 jako výpovědi o Ježíši Kristu je hodně troufalá, uznávám sám << To ani ne, tedy pokud Ježíš, Kýros, David, Adam pro Vás nerovná se tentýž samotný Bůh, kterého si nelze klást jako rovnítko s čímkoliv z jeho stvoření, tedy ani s člověkem. Bůh Izraele nemá zpodobnění a ani zhmotnění, proto se ani nevtěluje a nepřepodstatňuje. >> A jak se skrýval? Vždyť Davidovo skrývání jako člověka bylo jeho skrývání v těle. << Podívejte, člověk je přeci oduševnělé tělo. Jako takový je to člověk. Člověk se neukrývá ve svém těle. Chce-li se ukrýt, musí se ukrýt jako tělo. Bůh však není oduševnělé tělo. >> Protože pak byste musel podat svůj vlastní výklad, co pro vás tohle skrývání znamená a jak se bude týkat textu Iz 45,15 o skrývajícím se Bohu. << Ale to já přeci už ve svém předchozím příspěvku dopodrobna popsal. Snad by mělo stačit to vědomí, že ničemu ze stvoření se nemáme klanět jako Bohu.


]


Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Středa, 07. březen 2018 @ 19:35:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh je i oduševnělé tělo!

Boží úkryt před lidmi, bylo smrtelné tělo Ježíše Krista. Když Petr uviděl v Kristu Syna božího, Kristus mu říká, že mu to nezjevilo tělo, ale Otec.

V boží ukrytu před lidmi, tedy ve smrterlném těle Ježíše Krista šlo uvidět Boha jenom poté, když Otec umožnil poznat svého Syna v těle smrtelníka.

Matouš 16,16-17
  • Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.“ Ježíš mu odpověděl: „Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích.
Jan 6, 69

          A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží.“


]


Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Středa, 07. březen 2018 @ 20:19:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslivče tak to je asi tvůj výplod roku.

Bůh je i oduševnělé tělo!


Tak za prvé duše je tělo. Výraz oduševnělé tělo je sám o sobě nesmysl...vzniklý z nauky toho, že duše je nesmrtelná a někde po smrti poletuje...
Za druhé ze Svatého písma víme, že Bůh je duch a to Svatý.
Za třetí Ježíš byl Svatý Duch v lidském těle/duši.


Jediný Bůh - Svatý Duch byl tedy ukryt v lidském těle/duši. Ježíš byl totiž živou lidskou duší/tělem ale uvnitř byl právě skryt Svatý Duch. Což je rozdíl od nás v dědičném hříchu, kteří se nerodí se Svatým Duchem, ale duchem znečištěným hříchem, který se přelévá od Adama a Evy.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Středa, 07. březen 2018 @ 22:48:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>Bůh je i oduševnělé tělo!<<To zcela určitě není. Bůh není člověk, nemá tělo a nemá vzezření ničeho ze svého stvoření. Pokud chcete trvat na své výpovědi, budete muset vysvětlit Davidův verš, který jsem už uváděl jinému a zachovat stejný přístup: Hle, ty máš zalíbení v niterné opravdovosti a vskrytu mi dáváš poznat moudrost. Davidovi totiž bylo také řečeno: Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil. Také se budete muset vyrovnat s tím, proč Bůh nedovolil, aby se kdokoliv klaněl čemukoliv z jeho stvoření a činil si jeho podobiznu vzezření i člověka. Nebo také s prohlášením, že modly mají oči a nevidí, uši a neslyší, ruce a nekonají, nohy a nechodí. To všechno má totiž člověk a vlastně i zvířata. Ve Vašem pojetí je pak Bůh nejen všemi lidmi, ale také zvířata. A pakli i kamení bude mluvit, a modly jsou i z kamene, pak i neživá příroda je Bohem a Božím oduchovnělým tělem. Podle apoštola Pavla veškeré Boží stvoření promlouvá k člověku o Bohu. A Bůh to všechno učinil, aby ho člověk hledal, jako by se ho bylo možno dopátrat a nalézt ho.   


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: timg v Sobota, 10. březen 2018 @ 08:44:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
  
              --- Bůh není člověk, nemá tělo a nemá vzezření ničeho ze svého stvoření. --- 

                   Jistě že  Syna člověka je Bůh a má tělo. Pokud jde o vzezření,  pak popis je zde.

------Také se budete muset vyrovnat s tím, proč Bůh nedovolil, aby se kdokoliv klaněl čemukoliv z jeho stvoření a činil si jeho podobiznu vzezření i člověka.---

                      Ovšem také se budete muset vyrovnat: 

7  nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí.A v podobě člověka 
8  se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. 
9  Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, 
10  aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí   (Filip.2)             ----Ve Vašem pojetí je pak Bůh nejen všemi lidmi, ale také zvířata.----

                 :-)  Bůh je veškerý život, vždyť On je světlo lidí. (kdy jsme tě viděli nemocného?) 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Sobota, 10. březen 2018 @ 17:38:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>Jistě že  Syna člověka je Bůh a má tělo. Pokud jde o vzezření,  pak popis je zde << Kdeže? Můžete uvést a blíže definovat? >>Ovšem také se budete muset vyrovnat (Filip.2)<< Chcete tím říci, že Bůh, který se ponížil a stal se člověkem, byl povýšen Bohem, který se nestal člověkem, aby se před tím Bohem, co se stal člověkem, všichni klaněli, jako se klanějí Bohu, který není člověkem? >> :-)  Bůh je veškerý život, vždyť On je světlo lidí. (kdy jsme tě viděli nemocného?) << V kolik Bohů vlastně věříte? Je-li Bůh veškerý život, a myslíte tím zjevně všechno, co žije, pak všechno je Bohy. Proč proroci o Bohu prohlásili, že není člověk a ani syn člověka?. Pro proroky člověk a syn člověka je jedno a totéž. Jen s tím rozdílem, že syn člověka je člověk dodržující Boží ustanovení a Bohem pomazaný, majícího moudrost od Boha, zplnomocněný k určitému postavení před lidmi, člověk vidoucí [3]. Být podoben synu člověka, být jako syn člověka, není totéž, co být synem člověka [4]. Synem člověka byl nazýván také prorok Ezechiel nebo Daniel [5]. A postavení synů člověka není stejné [6].

[1]   Nu 23:19, 1Sa 15:29, Ž 8:5, 144:3, Jb 9.32, 16:21, 25:6
[2]   Jr 49:18.33. 50:40, 51:43
[3]   Ž 80:18, Iz 56:2, Ž 25:11, 31:20, 45:3, Př 8:21, Ka 9:12
[4]   Da 7:13, Zj 14:14
[5]   Ez 2:1.3.6 - pro množství oslovení dále neuvádím, Da 8:17
[6]   Da 2:37


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: timg v Sobota, 10. březen 2018 @ 18:38:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
                                                   
                                                   ---- V kolik Bohů vlastně věříte? ---


      Když je řečeno Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův, nerozumí se tři , ale jediný Bůh živých- Syn člověka.

                 
                           ----Je-li Bůh veškerý život, a myslíte tím zjevně všechno, co žije, pak všechno je Bohy.------


    Když bylo Bohem řečeno: ‚Jste bohové, všichni jste synové Nejvyššího,‘ tak je to /v Kristu/ pravda.

                      
                                 ------ Proč proroci o Bohu prohlásili, že není člověk -----

   
                                   Protože to mysleli tak, že Bůh není /jako/ člověk, aby lhal ...


        Jan 9:39 : „Přišel jsem na tento svět k soudu: aby ti, kdo nevidí, viděli, a ti, kdo vidí, byli slepí.“


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: timg v Sobota, 10. březen 2018 @ 16:59:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
---Podle apoštola Pavla veškeré Boží stvoření promlouvá k člověku o Bohu. A Bůh to všechno učinil, aby ho člověk hledal, jako by se ho bylo možno dopátrat a nalézt ho. ---


                               Pokud podle ap.Pavla, pak podle služebníka Boha. 

Jistě že se dá Bůh nalézt (když člověk přemýšlí o jeho díle) Dal  se nalézt i těm ( a to celým národům), kteří ho nehledali a se neptali. (Také skrze svého služebníka ap.Pavla) 

 A  teď  ten  hlavní  point ve slovech ap. Pavla :  Nikdo nebude míti výmluvu, že nebylo možno se dopátrat a nalézt ho  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Sobota, 10. březen 2018 @ 18:04:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>Nikdo nebude míti výmluvu, že nebylo možno se dopátrat a nalézt ho  << Ta pointa mého příspěvku byla v tom, že Bůh stojí za vším děním všech na zemi, ale není ničím z toho a není ani ničemu z toho podoben. Pokud Vás zajímá, co různí překladatelé mysleli tím jako by bylo možno dotknout se Boha a nalézt ho, zkuste z množství překladů. Ale nejlépe bude zvolit řecký originál anebo alespoň kralickou bibli se strongovými čísly a morfologií. I když je Bůh lidem tak nablízku, může být jen tušený. Proto také jsou lidé v Boha věřící a nevěřící.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: timg v Sobota, 10. březen 2018 @ 19:14:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
   Jistě souhlasím , že jsou lidé věřící i nevěřící.


Samozřejmě stojí za děním.   Jen dále se neztotožňuji  s tím proč jste k Vašemu pointu  užil slova apoštola Pavla, který píše pravý opak : 

19  Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil. 
20  Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.   (Řím.1,9)
  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: timg v Sobota, 10. březen 2018 @ 19:34:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
-----Pokud Vás zajímá, co různí překladatelé mysleli tím jako by bylo možno dotknout se Boha a nalézt ho, zkuste z množství překladů. Ale nejlépe bude zvolit řecký originál anebo alespoň kralickou bibli se strongovými čísly a morfologií. I když je Bůh lidem tak nablízku, může být jen tušený. Proto také jsou lidé v Boha věřící a nevěřící.-----
25  Ostatní učedníci mu řekli: „Viděli jsme Pána.“ Odpověděl jim: „Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím.“ 
26  Osmého dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se doprostřed a řekl: „Pokoj vám.“ 
27  Potom řekl Tomášovi: „Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř!“ 
28  Tomáš mu odpověděl: „Můj Pán a můj Bůh.“ 
29  Ježíš mu řekl: „Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili.“


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Neděle, 11. březen 2018 @ 06:57:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Reaguji na poslední Vaše příspěvky zde z 10. Března @ 19:38:12, 20:14:53, 20:34:28. >> Když je řečeno Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův, nerozumí se tři , ale jediný Bůh živých- Syn člověka.<< Pokud neshledáváte protimluv ve svém předchozím příspěvku, že by Bůh vzal na sebe tělo a v podobě člověka se ponížil, a jeden a tentýž Bůh proto, že sám podstoupil v těle člověka smrt na kříži sebe sám povýšil a dal MU jméno nad každé jméno, pak je další pokračování v takové diskuzi pro mne naprosto nesmyslná a nemíním v ní dále pokračovat. Bůh je Bohem bohů. Bůh nerovná se bůh. >> Protože to mysleli tak, že Bůh není /jako/ člověk, aby lhal ...<< Právě proto, že není člověkem ani jako, není člověkem vůbec a zcela jste vynechal to, že není ani /jako/ syn člověka, tedy vůbec žádným člověkem z Bohem lidem představených lidí. Také být někdo jako syn člověka není býti synem člověka. Váš přístup zde neshledávám poctivým. I zde už nemíním v diskuzi s Vámi dále pokračovat. >> Samozřejmě stojí za děním.   Jen dále se neztotožňuji  s tím proč jste k Vašemu pointu  užil slova apoštola Pavla, který píše pravý opak : << Nerozeznáte rozdíl mezi poznat cosi O BOHU a UČINIT SI PODOBU BOHA A NAZÝVAT TO BOHEM? Boží NEVIDITELNÁ věčná moc a božství je VIDĚT od stvoření světa, KDYŽ lidé PŘEMÝŠLEJÍ O jeho díle, TAKŽE nemají výmluvu. I zde nerozumíte? Přemýšlíte o viditelných věcech a nikoliv o těch neviditelných. Přemýšlíte o věcech, které mají podobu a nikoliv o to, co je ve skrytu za vším. Neviditelné si vysvětlujete viditelným. >> Děkuji , opravdu mi postačí tohle Blahoslavenství: Jan 20,25-29 << Rozumím. Citlivé téma. V diskuzi nebudu pokračovat. Příjemný zbytek neděle a vše dobré.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasite (Skóre: 1)
Vložil: timg v Neděle, 11. březen 2018 @ 08:58:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To, že skrze víru spatřuji jediného Boha v Synu člověka je mé vyznání a není to žádný protimluv.  

Pokud mi chcete zpochybnit Božství Syna člověka , pak Vám opravdu důrazně doporučuji se urychleně z diskuse na toto téma vzdálit ! 

Jak jste již už i učinil.  Také Vám přeji vše dobré , milost i pokoj od Otce a Pána  Ježíše Krista.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spa (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Neděle, 11. březen 2018 @ 16:50:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>To, že skrze víru spatřuji jediného Boha v Synu člověka je mé vyznání a není to žádný protimluv.<< Proti takovému vyznání nic nenamítám. Postavil bych se totiž sám proti sobě. >>Pokud mi chcete zpochybnit Božství Syna člověka , pak Vám opravdu důrazně doporučuji se urychleně z diskuse na toto téma vzdálit!<< Nerozumím, proč bych něco takového měl mít vůbec ve svém záměru. Poukazoval jsem na Písma, ve kterých je zřetelně napsáno, že Bůh není člověk a ani syn člověka. To platí tedy i obráceně řečeno: Žádný člověk a ani Syn člověka není Bůh. Přesto jsem se zřejmě dotkl nějakého Vašeho pojetí, ve kterém asi považujete Syna člověka za samotného Boha a nikoliv toho, že v Synu člověka spatřujete jediného Boha. Nebo se mýlím? >>Jak jste již už i učinil.<< Ano. Citlivé téma. >>Také Vám přeji vše dobré , milost i pokoj od Otce a Pána  Ježíše Krista.<< Děkuji. Vážím si toho.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pondělí, 12. březen 2018 @ 07:42:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
                                        ------- Syn člověka není Bůh ----

 Není možné aby světlo nebylo světlem. Boží Syn světlem je. Tedy těm, kteří jej přijali a svému nebeskému Otci srze Něj věří.  

J 8,24  Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších. Jestliže neuvěříte, že já to jsem, zemřete ve svých hříších.“


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izra (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pondělí, 12. březen 2018 @ 09:11:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>Není možné aby světlo nebylo světlem. Boží Syn světlem je. Tedy těm, kteří jej přijali a svému nebeskému Otci srze Něj věří. << Opět proti tomuto nic nenamítám. Proto ani nechápu, proč tímto reagujete na to, že >>Syn člověka není Bůh<< Je totiž jen jeden jediný Bůh, který je Otec všech a od něhož všechno pochází a v němž má všechno svůj počátek a zrod. A myslím si, že jsme zde oboustranně vyčerpali své diskuzní možnosti k nalezení společného slova. Rozpoznal jsem to dříve a tak jsem z jakékoliv další debaty o tomto vycouval. Měl jsem za to, že jste tomu porozuměl už dříve.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pondělí, 12. březen 2018 @ 11:52:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

--- Proto ani nechápu... .. Je totiž jen jeden jediný Bůh, který je Otec všech a od něhož všechno pochází a v němž má všechno svůj počátek a zrod.---Jistě že je jen jeden jediný Bůh , působící ve všech. Výše jsem Vám již psal že Bůh je /život/ světlo lidí  ( pokud si dobře vzpomínám proti tomu slovu, jste se také stavěl )


 Syn je v Otci, Otec je v něm, skrze Ducha svatého  v nás!  A tak jste opravdu  tak nechápavý?  Vždyť  to vlastními slovy zapíráte :  ---   Syn člověka není Bůh ---  
33  Židé mu odpověděli: „Nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání: jsi člověk a tvrdíš, že jsi Bůh.“ 
34  Ježíš jim řekl: „Ve vašem zákoně je přece psáno: ‚Řekl jsem: jste bohové.‘ 
35 Jestliže Bůh ty, jichž se týká toto slovo, nazval bohy – a Písmo musí platit – 
36  jak můžete obviňovat mne, kterého Otec posvětil a poslal do světa, že se rouhám, protože jsem řekl: Jsem Boží Syn?  (Jan 10)     


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pondělí, 12. březen 2018 @ 13:17:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>Jistě že je jen jeden jediný Bůh , působící ve všech. Výše jsem Vám již psal že Bůh je /život/ světlo lidí  ( pokud si dobře vzpomínám proti tomu slovu, jste se také stavěl]<< Kde prosím Vás? Proti tomu, že Bůh je život a světlo lidí? >>Syn je v Otci, Otec je v něm, skrze Ducha svatého  v nás!  A tak jste opravdu  tak nechápavý?  Vždyť  to vlastními slovy zapíráte :  ---   Syn člověka není Bůh --- << Jste Vy v Bohu, který je Vaším Otcem a On je ve Vás skrze Ducha svatého, který je ve Vás? Jste synem člověka a jste také synem Božím? Jste tedy Bůh sám? >> 33 Židé mu odpověděli: „Nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání: jsi člověk a tvrdíš, že jsi Bůh.“ 34 Ježíš jim řekl: „Ve vašem zákoně je přece psáno: ‚Řekl jsem: jste bohové.‘ 35 Jestliže Bůh ty, jichž se týká toto slovo, nazval bohy – a Písmo musí platit – 36 jak můžete obviňovat mne, kterého Otec posvětil a poslal do světa, že se rouhám, protože jsem řekl: Jsem Boží Syn? (Jan 10) << Takovou práci si dali překladatelé s tím, aby zde projednou zcela jasně odlišili rozdíl mezi Bohem a bohy, tedy i mezi Bohem a Božím synem, a vy mi to předkládáte jako důkaz toho, že Boží syn je Bůh a ne bůh? Je tedy pro Vás bůh to stejné co Bůh?   /  Pochopte, že se naprosto rozcházíme v pojmech a jakákoliv další diskuze Vás se mnou na toto téma pokládám za naprosto marnivou snahu a ztrátu času.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skry (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pondělí, 12. březen 2018 @ 16:33:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, já jsem Boží syn.

1J 5,20  Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, abychom poznali, kdo je pravý Bůh. A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pondělí, 12. březen 2018 @ 17:51:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
》Ano, já jsem Boží syn.《 Podívejte, nechal jsem se vést Vašimi vlastními argumenty. Jste-li tedy Boží syn, dle Vašich vlastních myšlenkových argumentů, které jste mi zde z Písem uváděl, jste jediný Bůh. A opět jste vynechal to zda jste také syn člověka. To ale nevadí, protože pro Vás je to totéž. 》1Jan 5,20  Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, abychom poznali, kdo je pravý Bůh. A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.《 Opět volíte argument z Písma, ve kterém máte 3x zcela jasně vyjádřeno, že pravý Bůh je někdo jiný než Boží syn Ježíš Kristus. Snad nechcete z toho Vámi uvedeného Písma odvodit, že Syn Boží přišel a dal nám rozeznat, že on sám - Boží syn Ježíš Kristus, je ten pravý Bůh a život. Není to snad dosti zřetelné, že Bůh byl v Ježíši Kristu, když svět smiřoval se sebou a je v Něm stále? A že kdo je v Kristu je tudíž i v Bohu, který je v Ježíši Kristu? A nenazýval snad Ježíš Boha svým Otcem? Je-li Bůh Ježíšův Otec, je snad Syn sám sobě Otcem a tedy i Bohem? Máte snad problém, který neměl ani Ježíš? On se modlil ke svému Bohu jako k Otci svému a Otci všech. / A já už opravdu takovou diskuzi na toto téma s Vámi přeci uzavřel. Ať Vás to tedy už netrápí. Berte to sportovně, ale jako přátelské zápolení, na jehož výsledku nesejde. Procvičíte se.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Pondělí, 12. březen 2018 @ 19:17:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vota

A kým tedy podle vás je Ježíš? ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pondělí, 12. březen 2018 @ 20:31:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
                     ---   Syn člověka není Bůh ---- pravý Bůh je někdo jiný než Boží syn Ježíš Kristus.-------


 Vám opravdu nedal tu schopnost rozeznat a poznat , že jen a jen  v Božím Synu jsme a můžeme být v pravém Bohu? Tedy v Bohu Otci našeho Pána Ježíše Krista? Vždyť sám Syn člověka a prostředník naší spásy velmi jasně a důrazně říká: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

Víme že ve svém zmrtvýchvstání byl Duchem svatým uveden do moci Božího Syna. Že usedl na trůn Boží spravedlnosti. (na pravici Boží) 

Ve Jménu Páně se Vás tedy zeptám. Když kamenovali Štěpána, proč  se naplněn Duchem svatým nestyděl se modlit:  „Pane Ježíši, přijmi mého ducha!“   
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Úterý, 13. březen 2018 @ 06:49:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

>>Vám opravdu nedal tu schopnost rozeznat a poznat , že jen a jen  v Božím Synu jsme a můžeme být v pravém Bohu?<< Asi jste opět nečetl pozorně. A já takovým dost ubohým narážkám neholduji. >>Ve Jménu Páně se Vás tedy zeptám.<< Takto se již neptejte, je to dost úsměvné. >>Když kamenovali Štěpána, proč  se naplněn Duchem svatým nestyděl se modlit:  „Pane Ježíši, přijmi mého ducha!“ << Na svou otázku jste si odpověděl přeci už sám: >>byl Duchem svatým uveden do moci Božího Syna. Že usedl na trůn Boží spravedlnosti. (na pravici Boží)<< Štěpán viděl výjev Ježíše a ne Boha. A kdo ten jeho výjev zaznamenal? Jelikož jde o vidění, pak jde o znázornění představ v náboženském slovníku. Pravice Boží není co Vaše pravá ruka. Boha přeci nikdo nikdy neviděl.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Úterý, 13. březen 2018 @ 07:29:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Omlouvám se za příspěvek napsaný plně boldem. Něco se nepovedlo. Opravuji: >>Vám opravdu nedal tu schopnost rozeznat a poznat , že jen a jen  v Božím Synu jsme a můžeme být v pravém Bohu?<< Asi jste opět nečetl pozorně. A já takovým dost ubohým narážkám neholduji. >>Ve Jménu Páně se Vás tedy zeptám.<< Takto se již neptejte, je to dost úsměvné. >>Když kamenovali Štěpána, proč  se naplněn Duchem svatým nestyděl se modlit:  „Pane Ježíši, přijmi mého ducha!“ << Na svou otázku jste si odpověděl přeci už sám: >>byl Duchem svatým uveden do moci Božího Syna. Že usedl na trůn Boží spravedlnosti. (na pravici Boží)<< Štěpán viděl výjev Ježíše a ne Boha. A kdo ten jeho výjev zaznamenal? Jelikož jde o vidění, pak jde o znázornění představ v náboženském slovníku. Pravice Boží není co Vaše pravá ruka. Boha přeci nikdo nikdy neviděl.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: V (Skóre: 1)
Vložil: timg v Úterý, 13. březen 2018 @ 08:12:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Napsal jsem, že usedl na Boží trůn a trůnem jsem měl na mysli pravici (tedy zase trůn) , trůn spravedlnosti, ne ruku.  Nic o pravé ruce jsem nenapsal, když už před Boží tváří píšete u mé ubohosti. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Úterý, 13. březen 2018 @ 09:15:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>trůnem jsem měl na mysli pravici (tedy zase trůn) , trůn spravedlnosti, ne ruku<< Tak vidíte přeci, že se absolutně míjíme v pojmech. A to i dokonce v tak jasných, že ruka nemůže ukazovat na trůn. Pro mne prostě ruka nepředstavuje žádný trůn. A je docela důležité vědět, že jde o ruku pravou a ne levou, protože jako pravák vnímám, cítím proč. A trůnem určitě nemyslím ruku, protože na ruce se nedosedá. Dosti byste si je tím svázal. Nechme toho, prosím. Nezlobte se na mne, proto nedorozumění. Zkusíme to jindy.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: timg v Středa, 14. březen 2018 @ 10:15:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
----Tak vidíte přeci, že se absolutně míjíme v pojmech. A to i dokonce v tak jasných, že ruka nemůže ukazovat na trůn. Pro mne prostě ruka nepředstavuje žádný trůn. ----


Ano,  míjíme se.  Navíc mi zřetelně arogantním a povýšeneckým způsobem naznačujete, že "Vaše myšlení, není jako timgovo myšlení."  To jistě není. 


 Píšete jen ze své vlastní zkušenosti.  Štěpán Boha v Pánu Ježíši Kristu samozřejmě viděl.  

Zj 3,21  Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn.
Zj 21,7  Kdo zvítězí, dostane toto vše; já mu budu Bohem a on mi bude synem


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Středa, 14. březen 2018 @ 12:38:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>Navíc mi zřetelně arogantním a povýšeneckým způsobem naznačujete, že "Vaše myšlení, není jako timgovo myšlení."  To jistě není.<< Což, začali jsme snad nedobře. Z Vaší reakce rozumím, že mé reakce se Vás dotkly natolik, že je považujete za domýšlivé a povýšenecké. Pak tedy přijměte mou omluvu. Když myšlení mé není stejné jako Vaše, neznamená to, že by to mé myšlení bylo lepší než Vaše. je jen prostě jiné a není Vaše, stejně jako to Vaše myšlení je jiné než mé a to proto, že se rozcházíme v pojmech nebo lépe řečeno v obsahu některých pojmů. >>Štěpán Boha v Pánu Ježíši Kristu samozřejmě viděl.<< Ačkoliv Štěpán nic takového neřekl, mám za to, že v Ježíši Kristu, kterého nazýval Pánem, Boha skutečně viděl. Je však dost podstatný rozdíl vidět v někom Boha a mít někoho za Boha. Snad jsem tedy dostatečným způsobem vyjádřil to, v čem smýšlím jinak než Vy. Což je snad dost znatelné z převodu, který činíte mezi Zj 3,21 a Zj 21,7.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Středa, 14. březen 2018 @ 15:45:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Njn, s Timgovým tisíciletým království to není tak lehké :))).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Čtvrtek, 15. březen 2018 @ 02:24:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>s Timgovým tisíciletým královstvím to není tak lehké<< Proč by to s ním nemělo být lehké, žije-li ho? To, jak si stojí tady ve svém životě, je ovlivněno tím, jak si na tom stojí v životě příštím, který vyhlíží a který bude až po tom království, které trvá v počítání nebes jediný den celého lidského pozemského života. Dost nechápu Vaši uštěpačnost.  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Úterý, 13. březen 2018 @ 06:54:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jediný Bůh je Svatý Duch. Svatý duch manifestovaný v čas a prostor přišel v tělo jako Ježíš. Ježíš je JEDINY Bůh manifestovaný v prostoru a času. OTEC je SVATÝ DUCH mimo čas a prostor, věčný, bez počátku a konce, bezprostorový, bezčasový.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Úterý, 13. březen 2018 @ 10:54:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>Jediný Bůh je Svatý Duch. Svatý duch manifestovaný v čas a prostor přišel v tělo jako Ježíš.<< Máte v tom nějaké zajímavé převody a rovnítka. Především však Bůh je nestvořený a nestvořitelný, a tedy rozhodně to tedy není manifest těla a ba ani ducha. Už samotná manifestace, tedy jak duch tak i tělo, proto nemůže být samotným Bohem, jakože sluneční aktivita, jejíž účinky pociťujeme a vnímáme svými smysly, není slunce samo. Všechny ty věci - duch a tělo - vznikají vztažným působením k Bohu. Jeho naprosto neviditelným působením, na které reaguje jeho okolí, tedy světy mimo Boha. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: timg v Čtvrtek, 15. březen 2018 @ 08:06:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


------  Boží úkryt před lidmi, bylo smrtelné tělo Ježíše Krista. Když Petr uviděl v Kristu Syna božího, Kristus mu říká, že mu to nezjevilo tělo, ale Otec.

V boží ukrytu před lidmi, tedy ve smrterlném těle Ježíše Krista šlo uvidět Boha jenom poté, když Otec umožnil poznat svého Syna v těle smrtelníka.

Matouš 16,16-17
  • Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.“ Ježíš mu odpověděl: „Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích.
Jan 6, 69

          A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží.“ -----
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Amen Myslivče, víme že narodil se z Ducha svatého. Ještě doplním:

35  Ježíš se dověděl, že ho vyhnali; vyhledal ho a řekl mu: Věříš v Syna člověka?“ 
36  Odpověděl: „A kdo je to, pane, abych v něho uvěřil?“ 
37  Ježíš mu řekl: „Vidíš ho; je to ten, kdo s tebou mluví.“ 
38  On na to řekl: „Věřím, Pane,“ a padl před ním na kolena. 
39  Ježíš řekl: „Přišel jsem na tento svět k soudu: aby ti, kdo nevidí, viděli, a ti, kdo vidí, byli slepí.“ 
40  Farizeové, kteří tam byli, to slyšeli a řekli mu: „Jsme snad i my slepí?“ 
41  Ježíš jim odpověděl: „Kdybyste byli slepí, hřích byste neměli. Vy však říkáte: Vidíme. A tak zůstáváte v hříchu.“ (Jan 9)


5  Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši: 
6  Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, 
7  nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka 
8  se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. 
9  Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, 
10  aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí – 
11  a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.  (Fil.2)

]


Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 04. březen 2018 @ 20:27:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Karels, díky, dobře jsem si početl.
Tu větu jsem vždy vn8mal tak, že ji pronáší ne Izajáš ale Otec o svém Synu. Je to příliš silné, než aby to bylo z lidí a o lidech.


Spojení mezi slovy, vznik a původ slov Kýros a Kristus- něco vědeckého by k tomu nebylo? Ta slova jsou si tak podobná.

K tomu skrývání. Přidal bych k tomu verše se slovy "nepoznali ho". Je to výrazově to samé, skrytý Syn boží, kterého nepoznali. Skrytý- nepoznaný.

Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: Karels v Neděle, 04. březen 2018 @ 20:52:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím tě, myslivče,

jsem rád, že jsi to už dřív chápal stejně. (a nejsem jediný) S tím Kýros a Kristus nevím, je fakt, že hebrejsky Kýros je Koreš a řecky Kyros. 

Ale myšlenka s tím skrývajícím Synem a že ho nepoznali může být. Proč ne? 

Vlastně jsem na základě tady toho svého články pochopil, že některé etapy a skutky z Davidova života odpovídají téměř "zrcadlově" zase etapám a skutkům z Ježíšova života – a pomáhají nám lépe pochopit našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. 


]


Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 04. březen 2018 @ 21:11:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Takže se ti taky stàvá, že něco hlouběj pochopíš, teprve až to napíšeš. Psané slovo je v něčem jiné než to v hlavě..


]


Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: Karels v Neděle, 04. březen 2018 @ 21:03:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Všimněte si ještě jedné věci:

Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje.“ (Iz 9,5b) 
Bůh skrytý, Bůh Izraele, Spasitel.“ (Iz 45,15)

Těch biblických jmen, které se přímo týkají Ježíše Krista je pak 7. 
A číslo sedm je dokonalost, plnost, ukončenost (za 7 dní stvořil Pán Bůh svět). Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pondělí, 05. březen 2018 @ 06:26:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jo,jo. Sedmička a dokonalost.
Někdy někde jsem četl, že padlému andělovi je připisována šestka, sedmičku jsi popsal a osmička je prý číslo boží, tedy číslo nad dokonalým číslem. Zdroj uż si nepamatuji, v Písmu to nebude. Karels, četl jsi něco někde o osmičce v této souvislosti?


]


Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: Karels v Pondělí, 05. březen 2018 @ 08:25:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
8 je vlastně sedmička + číslo jedna, jakoby nový začátek; taky jsem o tom slyšel, ale víc jsem se tím nezabýval.

Jenom vím, že pro nás jsou hlavně důležitá čísla 7, 12, 42, 72 - mají nějaký svůj význam, 12 snad kvůli 12 kmenům Izraele a 12 apoštolům. K ostatním číslům bych to musel dohledávat. Ale existují i další čísla, jenomže pak se to blíží k nějaké numerologii, kde je všechno přepočteno na číslo. A numerologie je zapovězená pro nás, protože bychom se spoléhali víc na čísla než na Boha.


]


Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 09. březen 2018 @ 19:52:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
///protože bychom se spoléhali víc na čísla než na Boha.///

v čem je to jiné od písmen ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: timg v Úterý, 13. březen 2018 @ 22:27:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 v tom , jako vyměnit pap.Františka za Einsteina..  


]


Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: timg v Neděle, 04. březen 2018 @ 22:47:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím Karels,  

krásné a dobré je to téma k zamyšlení.  Také o skrytí se v Bohu a Spasiteli,  i k hledání  a vstupu do  Jeho království. A  tak do bezpečí nového Jeruzalému. 

Nakonec jak praví v Žalm 31: 
20  Jak nesmírná je tvoje dobrotivost, kterou jsi uchoval těm, kdo se tě bojí, a prokázal těm, kteří se k tobě utíkají, před zraky všech lidí. 
21  Ukrýváš je u sebe v své skrýši před srocením, před jazyky svárlivými schováváš je v stánku. 
22  Požehnán buď Hospodin, že mi prokázal divy svého milosrdenství v nepřístupném městě! 

J 17,24  Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já; ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval již před založením světa.

Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: timg v Úterý, 13. březen 2018 @ 19:56:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Amen.


Zj 3,21  Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn.


]


Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 05. březen 2018 @ 10:18:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Po dlouhé době zajímavý článek.  Ježíš je manifestace jediného Boha - Svatého ducha v těle. Kdo viděl Ježíše viděl i "OTCE", který je skryt/působící v něm...jako v chrámu.Kristus byl ale dávno, předtím než se narodil v těle jako Ježíš. Doprovázel židy při Exodusu atd...Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 05. březen 2018 @ 10:30:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Ahoj Karels, vidím, že rozumíš hebrejštině atd. Píšu teď takový velký článek. A chtěl jsem se tě zeptat na tento verš :
Lukáš 22 - 15
15Tehdy jim řekl: "Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto beránka předtím, než budu trpět. 16Říkám vám, že už ho neokusím, dokud nedojde naplnění v Božím království."
k čemu se dle tebe vztahuje sloveso naplnění ??? Dle mého jde právě o naplnění Božího Královstí o 144.000 a tedy nastane den svatby.Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pondělí, 05. březen 2018 @ 14:59:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
   
  Slovo "naplnění" se úzce vztahuje  ke slovu "dokonáno jest".  Tím naplnil vůli Boží a své poslání. Otevřel nám cestu a svrhl satana.

  Pán Ježíš říká že se těšil /toužil/ jíst tohoto beránka s učedníky, ještě před tím , než bude ukřižován. 

  A dále jim jasně říká že již "fyzicky" nebude jíst  a  pít plody vinného kořene, ale  po "dokonáno jest"/naplnění/ pro naše spasení  v království   Božím. 

   Kdy večeří v nás , s námi, a my s ním..


 


]


Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 05. březen 2018 @ 15:05:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neptal jsem se tebe. Tvé tisícileté království je mi známé...


]


Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pondělí, 05. březen 2018 @ 18:29:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Kdo má uši k slyšení, slyš. 

44 Opět podobno jest království nebeské pokladu skrytému v poli, kterýž nalezna člověk, skrývá, a radostí pro něj odejde a prodá všecko, což má, a koupí pole to.    (Mat.13)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 05. březen 2018 @ 18:33:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zajimá mě, jaký názor na to má Karels. Nebudu tu s tebou rozebírat to tvé/vaše království...ve kterém denně umírají děti. Můj názor znáš taky, tento svět je nechutná žumpa smradlavá.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pondělí, 05. březen 2018 @ 19:00:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
O tom, že  Boží království není z tohoto světa, přesto je mezi námi,  jsem Ti  psal nesčetně krát. 

Slovo Krále Izraele:Amen, amen pravím vám: Od tohoto času uzříte nebe otevřené, a anděly Boží vstupující a sstupující na Syna člověka.

L 11,20 Pakliť prstem Božím vymítám ďábly, jistěť jest přišlo k vám království Boží


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Úterý, 06. březen 2018 @ 14:35:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak si ho užívej...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: timg v Úterý, 06. březen 2018 @ 15:07:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
       -----  Tak si ho užívej...  ---

     Krále Izraele a Jeho svatební hostinu ?   Díky , drahý Dzehenuti, vždycky :)   

     Jediný Pán a Bůh  Ti mnoho žehnej. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Úterý, 06. březen 2018 @ 16:19:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toho tvýho království. Já budu slavit až bude den svatby.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasite (Skóre: 1)
Vložil: timg v Úterý, 06. březen 2018 @ 17:02:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rozumím, chceš přijít slavit až potom.   Já pokládám za rozumné vejít na svatbu s ženichem teď a tak slavit Beránka. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spa (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Úterý, 06. březen 2018 @ 18:40:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ne nerozumíš. Jediný Bůh bude v den svatby fyzicky viditelný, uvidí ho každý. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Úterý, 06. březen 2018 @ 19:47:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jediný Bůh je neviditelný, každý uvidí toho koho bodli né ?
Půjde vidět manifestace Boha nikoli Bůh sám, né ?
Den svatby je jako tisíc let, a tisíc let svadby jako den "spasení" ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izra (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Úterý, 06. březen 2018 @ 19:57:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano správně, manifestace Boha. Vnímání času a prostoru samotným Bohem a lidmi je diametrálně odlišné. Dovoluji si tvrdit, že pro Jediného Boha bude zcela triviální zastavit sám čas a rozpustit tak prostor....což je pro člověka docela nepředstavitelné.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, (Skóre: 1)
Vložil: timg v Úterý, 06. březen 2018 @ 20:34:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslím že Zeryk to pochopil  daleko lépe než Ty (a i než oko a spol.) , když píše v tom smyslu:  Den svatby je jako tisíc let, a tisíc let svadby jako den "spasení" 

                Viz zcela jasné Boží slovo : ‘ Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izra (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Úterý, 06. březen 2018 @ 21:25:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Den svatby je jeden den a v ten den započne tisícileté vláda...počítáno v lidských rocích. Nyní probíhá strojení nevěsty. Až bude připravena přijde ženich. Svatba se bude konat zde na zemi jasně a viditelně.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh (Skóre: 1)
Vložil: timg v Úterý, 06. březen 2018 @ 22:33:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

-----Den svatby je jeden den a v ten den započne tisícileté vláda...počítáno v lidských rocích. -----

Dzehenuti,  v ten jediný  den  /týdenní den/  se církev připraví a bude jí dán žářivě čistý kment, aby se jím oděla? 

   Teď  tedy není žádná vláda?  Je "bezvládí"? Kristus teď  "spí"... "nemusí a nemůže kralovat"?!

Pokud bereš fundamentálně přesně 1000  let. Pak kolik lidských let k tomu připočítáš po propuštění satana,  který oklame/oklamal/ národy?  Jak je jasně psáno. Znáš ten celkový čas v lidských rocích?  Jak sám píšeš : počítáno v lidských rocích...? A tak 1000 + ? = ?????
 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Středa, 07. březen 2018 @ 07:52:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano v den Svatby bude doplněn Svatý sbor o 144.000 nových andělů. Padlí andělé společně se Satanem budou spoutáni na 1000 let. A bude zde 1000 letá vláda. Tedy dle tvého uvažování, chápu, že si myslíš, že je právě nyní období kdy je Satan svázán anebo propuštěn.Dle mého, svatba bude velmi brzo a Satan teprve svázán bude.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skry (Skóre: 1)
Vložil: timg v Středa, 07. březen 2018 @ 22:44:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
             ----Ano v den Svatby bude---
Dnes,  7. 3 Léta Páně  2018  o Královské Svatbě :

2 „Nebeské království se podobá králi, který svému synu vystrojil svatbu. 
3 Poslal své služebníky, aby svolali pozvané hosty na svatbu, ale oni nechtěli přijít. 
4 Poslal tedy ještě jiné služebníky a řekl jim: ‚Povězte pozvaným: Hle, připravil jsem pro vás hostinu. Dal jsem porazit býčky i vykrmená telata, všechno je připraveno; pojďte na svatbu!‘... (Mat.22)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Středa, 07. březen 2018 @ 23:03:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Lol :). Nahrej nám sem prosím Tě z té tvé dnešní "svatby" selfíčko s Ježíšem jak pije víno.


Znovu Ti říkám, že příchod Boha uvidí každé oko.  Je psáno :

24Povstanou totiž falešní kristové a falešní proroci a budou ukazovat veliká znamení a divy, že by, kdyby to bylo možné, svedli i vyvolené. 25Hle, všechno jsem vám řekl předem. 26Řeknou-li vám tedy: ‚Hle, je v pustině‘, nevycházejte; ‚hle, v úkrytech ‘, nevěřte!  27Neboť jako když blesk vychází od východu a je vidět až na západ, tak bude i příchod Syna člověka.  28Kdekoli je mrtvola, tam se shromáždí supi.“
Svatý Duch mi dal bílý kamének, věrně čekám na jeho příchod. A ty supe...ty snad věříš, že mě ovlivníš těmi tvými sektářskými bludy ??? Ty mi budeš namlouvat bludy o tom, že je zde tisíciletá vláda !!!. Tento svět je nechutná prolhaná žumpa, která ničí slušné lidi. A jediný Bůh přijde s touto Satanovou žumpou skoncuje i s tou jeho svatbou supů.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi (Skóre: 1)
Vložil: timg v Čtvrtek, 08. březen 2018 @ 12:58:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

 -----   Lol :). Nahrej nám sem prosím Tě z té tvé dnešní "svatby" selfíčko s Ježíšem jak pije víno.  ----- :(  Což nechápete, že Ježíš Kristus je mezi vámi? Ledaže jste před ním neobstáli!

"Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ (Mat.18,20)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 08. březen 2018 @ 13:53:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Samozřejmě, že je mezi námi !!!! Je tu jako Svatý duch pro naši spásu a obnovu našeho ducha.


Celou dobu zde píši svědectví ! :


Bůh je jediný.Bůh je duch. Bůh je Svatý.   Jediný Bůh je Svatý DUCH !!!.

Ježíš se narodil v lidském těle ale jeho duch byl Svatý. Po jeho smrti, byl jeho Svatý duch vylit na celou zemi....jako ten pravý chléb a krev...abychom ho mohli přijmout. Až ho přijme 144.000 bude SVATBA.


Svatý duch mi dal bílý kamének. Aby svědčil tuto pravdu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, (Skóre: 1)
Vložil: timg v Čtvrtek, 08. březen 2018 @ 16:05:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Vždyť  tom, že Bůh je jediný , zde nikdo nepolemizuje a nepochybuje. 

Ani o tom, že jsme skrze Ducha svatého poznali , že jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.

Co se týká toho tvého posměšného zapírání  kralování i  trapného výpadu se selfíčkem :


Zj 3,20  Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: V (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 08. březen 2018 @ 18:40:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano tluče Svatý Duch, který je zde vylit...abycho ho prijalo 144000 a mohla byt Svatba.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pátek, 09. březen 2018 @ 08:16:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
  
    Ano, i "hodných" duchů , kteří tlučou může býti mnoho. Třeba i "pravdo láskařských"  Je třeba je zkoumat a rozlišovat v jakém jménu.. 

    Samozřejmě že Otec  Pána Ježíše Krista je Duch. Nevím o nikom zde , kdo by to nevěděl či popíral.


    A ani snad nevím o nikom zde , (kromě Laury)  že by někdo popíral že byl nebyl ve jménu Pána Ježíše Krista dán a  zde vylit.

    S  tím vylitím DS se zase dostáváme na začátek vlákna. Je  to také to "naplnění" na které se Karelse ptáš...

    Večeříme tak v Božím království s Pánem a On s námi skrze DS v nás. A ten kalich je nová smlouva zpečetěná Jeho krví, na Jeho památku.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 09. březen 2018 @ 11:11:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milý Timgu, jde o to, že někteří vidí Svatého Ducha a Ježíše jako dvě osoby.
Co se týče tvého výkladu tisíciletého království buď si u svého. Za sebe jsem psal, že jediný Bůh příjde fyzicky a uvidí to každé oko.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pátek, 09. březen 2018 @ 13:29:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
  

------  Co se týče tvého výkladu tisíciletého království buď si u svého. Za sebe jsem psal, že jediný Bůh příjde fyzicky a uvidí to každé oko. ------

 Dzehenuti, Den Páně bude vše spáleno a postaveno před soud.(2.P.3,10) "Uvidí to každé oko" , myslíš opravdu všechna pokolení země, že to uvidí, nebo až to pokolení které se toho "zážehu"  dožije, jak si představuješ...? 


 Co se krále a jeho království týká , pak zde byl a do Jeruzaléma na oslátku opravdu přijel. I své služebnictvo ustanovil..   

Zj 1,7  Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. Tak jest, amen.

 Dzehenu ti , kteří ho  probodli, ale opravdu uzřeli, koho probodli.. Tak jak psáno. A mám za to, že uzřeli /Syna člověka / přicházet  v oblacích  s Božím královstvím s velikou slávou i mocí,  po seslání Ducha svatého.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 09. březen 2018 @ 14:20:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dívej se, patříš k proudu, který si to vykládá jinak. Nemám potřebu někoho přesvědčovat. Katolíci a  protestanti se dohaduji několik století...

Ježíšův návrat bude fyzický a tečka. a tečka. a tečka. Neexistuje nic abyc se to měnilo. Ty to vidíš jinak tak si u toho zůstaň.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pátek, 09. březen 2018 @ 15:30:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
  
           Patřím do proudu, který si  poslední zatroubení a příchod Páně vykládá zcela stejně , jako apoštolové. 


Tak,  že  pokud se dožijeme Pánova příchodu, rozhodně nepředejdeme ty, kdo zesnuli.. Někteří  žijící tak nezesnou a budou spolu s nimi proměněni a uchváceni do oblak vstříc Pánu.  Potom budeme s Pánem  už  navždycky

 O tom samém -  1.Kor.15 :    
Ne všichni zajisté zesneme, ale všichni proměněni budeme, hned pojednou, v okamžení, k zatroubení poslednímu. 
52 Neboť zatroubí, a mrtví vstanou neporušitelní, a my proměněni budeme. 
53 Musí zajisté toto porušitelné tělo obléci neporušitelnost, a smrtelné toto obléci nesmrtelnost.

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 09. březen 2018 @ 16:11:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak,  že  pokud se dožijeme Pánova příchodu, rozhodně nepředejdeme ty, kdo zesnuli..  no to nepřejdeme to je zcela jasné. Protože ti ve stejný okamžik budou vzkříšeni.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 09. březen 2018 @ 18:06:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
/// rozhodně nepředejdeme ty, kdo zesnuli.///

zajímalo by mne jak si to představuješ ?

argumentace ve smyslu " živý nepředběhne mrtvého v jeho mrtvosti ?"


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pátek, 09. březen 2018 @ 19:06:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
            
                 ----no to nepřejdeme to je zcela jasné. Protože ti ve stejný okamžik budou vzkříšeni.---

                             Jistě že nemůžeme předejít ty, kdo jsou v cíli :-) 

 Myslím že ve stejný okamžik budeme proměněni (oblečeni v nesmrtelná a neporušitelná těla),  kdyby všichni ve stejný okamžik vzkříšeni,  jak mi píšeš , pak by ap.Pavel  rozhodně nemohl napsat  že ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve;

 potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.

   
= Smrt pohlcena = Věčnost = Čas nebude = zavřená vrata.  Mohl by jsi mi tedy  v tomto kontextu nějak přiblížit těch fundamentálních "budoucích 1000 let" , které učíš?

                
               


]


Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pondělí, 05. březen 2018 @ 19:29:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dzehenuti


k čemu se dle tebe vztahuje sloveso naplnění ??? Dle mého jde právě o naplnění Božího Královstí o 144.000 a tedy nastane den svatby.


martino


Zkus se zamyslet nad tím jak špatně znáš Písmo a plácáš nesmysly.]


Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pondělí, 05. březen 2018 @ 19:52:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zkus se zamyslet nad tím jak špatně znáš Písmo a plácáš nesmysly.


]


Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 05. březen 2018 @ 21:26:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
neptal jsem se tebe. Nejsi pro mě odborník na řečtinu ani hebrejštinu. Dotaz jsem směřoval na Karlse...nevím proč mi na to odpovídají potrefené husy :).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: Karels v Úterý, 06. březen 2018 @ 08:55:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dzehenuti, asi tě zklamu, ale já k tomu nevím víc, než uvádí Matthew Henry Commentary, který je pořád dobrý:

(1.) It was fulfilled when Christ our Passover was sacrificed for us, 1 Cor. v. 7. And therefore that type and shadow was laid aside, 
because now in the kingdom of God the substance was come, which superseded it. 

(2.) It was fulfilled in the Lord's supper, an ordinance of the gospel kingdom, in which the passover had its accomplishment, 
and which the disciples, after the pouring out of the Spirit, did frequently celebrate, as we find Acts ii. 42, 46. 

They ate of it, and Christ might be said to eat with them, because of the spiritual communion they had with him in that ordinance. 
He is said to sup with them and they with him, Rev. iii. 20.

(3.) The complete accomplishment of that commemoration of liberty will be in the kingdom of glory, 
when all God's spiritual Israel shall be released from the bondage of death and sin, and be put in possession of the land of promise. 

Ptal jsi se o vysvětlení naplnění – „Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království Božím.“ (Lk 22,16)

1. Naplnilo se to, když byl Ježíš obětovaný za nás.
2. Naplnilo se to, při Večeři Páně, kterou učedníci opakovaně oslavovali, jak najdeme v Skutcích 2,42.
3. Dokonale se biblický text naplní až s příchodem Božího království, kdy všichni věřící budeme vysvobozeni z otroctví smrti a hříchu.

Najdeš tenhle komentář online například zde: Matthew Henry Commentary on the Whole Bible (Complete)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: timg v Úterý, 06. březen 2018 @ 10:27:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ahoj Karelsi, království  Boží k nám přišlo s Králem Izraele.    To je evangelium o Božím království.


  Pokud platí 1. a  2. musí platit  i 3.  !


  A pokud ne, pak " Mesiáš ve svém království nevládne a nekraluje". Samozřejmě že ve svém království kraluje!  Ale jak komu...! A na tom tvrzení , že budeme vysvobozeni z otroctví hříchu a smrti , se oráží i stav /šat / pisatele přímo před  Boží tváří..  Bůh je dobrý a nejvíc shovívavý a tak i trpělivý. A tak (to za 3.) přichází ke každému jindy a jiným způsobem. Mnohdy musí lidé projít mnohým utrpením, než vejdou do Božího království. A mám za to, že bez  narození se  z vody a z Ducha, to nepůjde.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Úterý, 06. březen 2018 @ 10:45:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale potěšil v bodě 3 :). Ještě koukni na ten hřeb a sít.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: timg v Úterý, 06. březen 2018 @ 13:09:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Dzehenutiho těší lež v bodě 3  ?   :-(Mt 16,28  Amen, pravím vám, že někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří Syna člověka přicházejícího se svým královstvím.“
Mk 9,1  Řekl jim také: „Amen, pravím vám, že někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří Boží království, přicházející v moci.“
Mk 11,10  Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově, požehnáno buď přicházející království našeho otce Davida.   Hosanna na výsostech!“]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Čtvrtek, 08. březen 2018 @ 05:56:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
timgu, v eschatologii jsi preterista - věříš v naplnění Mt 24, Lk 21, Mk 13 a podstatné části knihy Zjevení?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: timg v Čtvrtek, 08. březen 2018 @ 10:12:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Studente, 

ano, věřím tomu naplnění. Když Syn člověka jasně říká té generaci, že někteří (tzn.ne všichni) z těch kdo tam stáli, se dožijí toho, že spatří přicházet Boží království s mocí, tak je to pravda. A jasně k tomu říká,  že nepomine to pokolení než se to všechno stane a dodává že jeho slova nikdy nepominou. 

Chtít vědět den hodinu, je totální bláznovina, protože ke každému z nás přichází v jiný čas. Jestli mi rozumíš. Proto varuje a přirovnává k době před potopou, kdy jedli, pili, a nic nepoznali, dokud všechny nezachvátila smrt. Takže je to o průběhu času a Boží trpělivosti směrem k nám. Proto je důležité hledat Boží království a vstoupit do života a bezpečí "úkrytu ", kam andělé shromažďují. A kteří nevstupují , ještě proti království bojují, jsou zde zanecháni. Nejsou přijati.   

A dle mého poznání je velmi špatný služebník ten, kdo nerozpoznává čas království a tak dokazuje svou vlastní velikou ignoranci a neschopnost znát a rozumět časům, jako by si říkal  "můj pán nejde" , "žádná vláda a království zatím není",  a tak začne "mlátit"  své spoluslužebníky.  Jsem Studente 100% přesvědčený o tom, že pán na toho služebníka  přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší. A tak může přijít na kohokoli, kdykoli  a i pořádně "zatřepat svícnem".


 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasite (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Čtvrtek, 08. březen 2018 @ 22:55:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
timgu, díky za odpověď.
Když jsem poznal, že žádný z dopisů NS není primárně psán pro obrácené pohany 21. st., pochopil jsem souvislosti, které unikají "doslovistům"tisíciletého království.
Buď jsme v království teď, nebo neplatí proroctví knihy Daniel a Ježíš není Král...
A pro nechápající doporučuji studium vyučování Ježíšovo o Království, v podstatě nic jiného neučil...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spa (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pátek, 09. březen 2018 @ 17:03:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Také díky Studente. 

:) Samozřejmě že je Král . I když Jej i Jeho království i kralování, mnozí zapírají :(  A ano , všichni proroci prorokovali až po Jana.  A pravda, nic jiného než evangelium o Božím království neučil, nás také posílá.  A tak také díky nebeskému Otci,  který nás  připravil k účasti na dědictví svatých ve světle. Který nás  vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. Ve kterém máme vykoupení a odpuštění hříchů ,  jak  také  píše  ap.Pavel.  Boží milost a pokoj  s Tebou i se všemi.  timg.

  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Neděle, 11. březen 2018 @ 16:29:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
AMEN.


]


Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 05. březen 2018 @ 10:43:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
A druhý dotaz pro Karels :
Izaiáš 22 - 20
23A vbiji jej jako hřebík v místě pevném, a bude stolicí slávy domu otce svého.24I zavěsí na něm synové a dcery všecku slávu domu otce jeho, všecko nádobí, i to nejmenší, od nádobí, z něhož se pije, až do všech nádob vinných.25V ten den, praví Hospodin zástupů, pohne se hřebík, kterýž vbit byl v místě pevném, a vyťat bude, a spadne, odťato bude i břímě, kteréž jest na něm; nebo Hospodin mluvil.  --> 
Jan 21
9A jakž vystoupili na břeh, uzřeli řeřavé uhlí a rybu svrchu položenou a chléb.10Řekl jim Ježíš: Přineste ryb, kterýchž jste nalapali nyní.11Vstoupil pak Šimon Petr, a vytáhl sít na zem, plnou ryb velikých, sto padesáte a tři. A ačkoli jich tak mnoho bylo, neztrhala se sít.
Má podle tebe souvislost hřeb s břemenem a pak ta síť :) ?Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: Karels v Pondělí, 05. březen 2018 @ 19:15:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Chápu, podívám se na to a dám vědět zítra (jsem unavený z práce).


]


Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 05. březen 2018 @ 21:23:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ok super, už se těším. Koukni na oba dva mé dotazy. Zajímalo by mě jaký to má dle tebe význam v hebrejštině/řečtině.


]


Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 05. březen 2018 @ 21:39:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zajímavý je i ten počet ryb 153  ...což je odkaz na číslo 9  (symbol naplnění/dovršení něčeho) . Píši velkej článek o lámání chleba a tam jsou ty počty taky zajímavé ale lehce pochopitelné.

7Oni se pak mezi sebou dohadovali a říkali: „To proto, že jsme nevzali chleby.“ 8Ježíš to poznal a řekl: „Proč se mezi sebou dohadujete, malověrní, že nemáte chleby? 9Ještě nerozumíte? Ani se nepamatujete na těch pět chlebů pro pět tisíc, a kolik nůší jste nasbírali?  10Ani na těch sedm chlebů pro čtyři tisíce, a kolik košů jste nasbírali?  11Jak to, že nerozumíte, že jsem k vám nemluvil o chlebech? Varujte se kvasu farizeů a saduceů!“
Ale to právě budu mít zpracované a vysvětlené v tom článku co píši :).
]


Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 08. březen 2018 @ 12:42:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj, koukal jsi na to prosím Tě ?


]


Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 09. březen 2018 @ 18:03:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
jsi vedle dzehenuti s těmi čísly....karels ti neporadí ve smyslu "hledám někoho se stejným názorem"....nápověda č.1  Ježíš je žid


]


Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pondělí, 05. březen 2018 @ 20:10:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh skrytý je v textu Iz Bůh "nevytvořený" lidskýma rukama, ani hlavou, Bůh nezpodobnitelný.
Je to oproti bohům jiných národů tedy Bůh skrytý.
Tento skrytý Bůh je jeden a nemá vtělení, je prostě skrytý, Bůh vtělený do Ježíše je už Bohem odkrytým, Bohem podobným ostatním národům.Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pondělí, 05. březen 2018 @ 20:26:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vždyť  ano, zjeven v těle, ospravedlněn Duchem, viděn od andělů, hlásán národům, došel víry ve světě, byl přijat do slávy..


]


Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pondělí, 05. březen 2018 @ 20:58:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zjevení není zázrak, zjevení je o zjevných věcech... člověk tedy zůstává člověkem a Bůh Bohem, ;-) 


]


Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pondělí, 05. březen 2018 @ 21:20:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
  Vždyť také ano, 

 je velmi zjevné že Syn člověka je Bohem.. :)  Mnohým tato zcela zjevná "věc " může zůstat i nadále skryta.      


]


Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pondělí, 05. březen 2018 @ 22:06:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano každý syn člověka je Bohem, nebo i ti kteří slyšeli Boží slovo jsou nazváni "Bohové"...nejni Elohim jako Elohim ...;-) 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: timg v Úterý, 06. březen 2018 @ 07:39:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

  Ano to máš pravdu, vždyť satan je také Božím synem -  bohem tohoto světa - .     

  Jsou tak děti Boží , jsou i děti ďáblovi.


]


Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 05. březen 2018 @ 20:30:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh vtělený do Ježíše je už Bohem odkrytým, Bohem podobným ostatním národům..... naprostý nesmysl. Za prvé toto vtělení Svatého Ducha do lidského těla nepoznali ani samotní znalci zákona. Za druhé, to že je jediný Bůh - Svatý Duch do dnešního dne nepochopila řada křesťanů.
Manifestace jediného Boha, byla hned na počátku všeho, jinak by nemohlo být ničeho. Prvorozený je tímto dokonalou manifestací samotného Boha do prostoru a času !...jen v menším měřítku v porovnání s OTCEM, který je nezávislý na prostoru a času...kdyby se totiž tak stalo, nebylo by žádného pozorovatele. 


]


Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pondělí, 05. březen 2018 @ 20:54:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dzehenuti :-) 
Vycházím z textu Iz, ne z "duchovního napojení na ducha" , 
každý člověk je manifestací Boha, ne jen Ježíš, a proto nelze poznat co "není" jen co je ;-) ]


Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 05. březen 2018 @ 20:57:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
každý člověk je manifestací Boha.........to není pravda. Člověk byl obrazem božím dokud nezhřešil. Díky Ježíši máme možnost obnovit našeho původně Svatého ducha ! a stát se tak opět chrámem Božím.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 05. březen 2018 @ 20:58:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jediný Bůh je Svatý, nebude sídlit v kupě hnoje.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pondělí, 05. březen 2018 @ 21:03:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A ptal ses ho ?

Třeba jeho dchnutí života obživuje každého člověka, i tu kupu hnoje ;-) 
Jsme živí jen skrze něho ,( všichni lidé) On drží člověka na živu svým duchem, a tak svatý duch sdílí kupy hnoje....


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 05. březen 2018 @ 21:09:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bavit se můžeme o vzkříšení...které je díky přijetí Svatého Ducha. Dědičný hřích ale tkví v tom, že duch se přelévá od Adama a Evy. Vyjímkou jest Ježíš, ten jediný jako potomek lidský přišel od nebeského OTCE, tedy narodil se Svatý. Jinak celé lidstvo má ducha nesvatého, kterého je třeba napravit a obnovit jeho svatost.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 05. březen 2018 @ 21:14:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A díky této nápravě přišel Ježíš, který po skonu svého pozemského těla, vylil sám sebe tedy Svatého Ducha na zemi... aby jej přijali ti co v něj věří. Nikoliv sušenkou a vínem ale Svatým Duchem. Jakožto nebeského chlebu, který byl dán všem, jakožto Svatého ducha vylitého pro všechny. To je skutečné tělo a skutečná krev.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 05. březen 2018 @ 21:17:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš je jediný Bůh v čase tohoto světa a prostoru. Je Alfou a Omegou. Vše mimo tento čas a prostor je "OTEC"  kde je Ježíš věčně s OTCEM protože jsou jedním Svatým Duchem.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 05. březen 2018 @ 21:20:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ti kdo jí sušenky a chlamstají víno...byli oklamáni a odsuzují sami sebe. Vůbec nepochopili lámání chleba...a předobraz toho co se stane. Krmí se smrtelným tak stejně jak ti kteří přišli na onu horu aby dostali fyzický chléb.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pondělí, 05. březen 2018 @ 21:18:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Věřím v Boží stvoření, v Boží dchnutí života, v Boží vedení...nikoli v lidské stvoření,lidské dchnutí života, a lidské vedení ;-) 
Jak jsi svým narozením "přijal" ducha ? To narození je skrze Ducha. Miminko se narodí, ne že "přijímá"...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pondělí, 05. březen 2018 @ 22:00:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Adam nezhřešil.
Eva nezhřešila.
Člověk je obrazem Boha, nikoli že byl.

Manifestujeme neviditelného Boha viditelným a lidským způsobem tak jak nás Bůh stvořil svým "nišmat chájim".


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 05. březen 2018 @ 22:07:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Adam i Eva zhřešili. Adam byl stánkem Boha ale už dávno není. Kde je totiž Bůh není smrt...Bůh je život.

8Tím Duch Svatý ukazuje, že ještě není zjevná cesta do svatyně, dokud stojí první stánek,  9který je obrazem přítomného času.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pondělí, 05. březen 2018 @ 22:12:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Adam jsi Ty Dzehenuti ;-) 
Stvořen a držen při životě Bohem Jeho duchem....a smrt stvořil Bůh, jinak by nebyla...nebo myslíš , že se stvořila sama ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 05. březen 2018 @ 22:12:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A kdo Svatého Ducha přijme stává se synem božím a je jich mnoho a přesto jedním, stejným Svatým Duchem. Nišmat chájim a dalším nesmyslům farizejským nevěřím. Nepoznali ani skutečného Boha a akorát rozumují...zvlášt ti ortodoxní.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pondělí, 05. březen 2018 @ 22:16:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nevěříš na Boží dchnutí života podle Genesis, ale věříš na dědičný hřích podle "trojičních" ?
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 05. březen 2018 @ 22:20:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ja znám židovské povídačky... o tom, že lidé se rodí dokonalí bez hříchu .... je to naprostý nesmysl. Nemohlo by se narodit například slepé dítě...protože Bůh by pak nebyl spravedlivý a Svatý. Dědičný hřích je výsledkem znečistěného, znesvěceného ducha. A právě proto jej musíme obnovit a proto se zde Ježíš jako Svatý duch vylil.

Dobrou noc


]


Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: timg v Úterý, 13. březen 2018 @ 21:49:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pátý argument

A kde se to naplnilo? Pokud jde o Boží řeč o Ježíši „Věru, ty jsi Bůh skrytý, ...“ (Iz 45,15), potom se ten text o skrývání musel někde v Novém zákoně naplnit.

Ale jistě, zapátral jsem a objevil jsem přinejmenším dva biblické texty, které o tomto hovoří a chápu je jako naplnění. Viz:

Tu se chopili kamenů a chtěli je po něm házet. Ježíš se však ukryl v zástupu a vyšel z chrámu.“ (Evangelium podle Jana 8,59) No dobře, ale to může být Ježíšova přirozená reakce, kde se jen schovává před možným kamenováním, může mi kdokoliv namítnout.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Ahoj Karlels,  ten  point  .  Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel  -  je přece v samotném Pánu Ježíši Kristu!!!  

                          Proč hledáš (skrytí) že se ukryl v davu ?  Když skrytého Boha Izraele a  spasitele chtěli zrovna kamenovat? Rozumíš mi?

                          Viz.:   „A za koho mě pokládáte vy?“  Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.“ 

      Zde je Bůh skrytý:

— Nejpohrdanější z lidí - Měl-li se stát zachráncem druhých, musil služebník sestoupit až do jejich nejhlubší bídy.
1  Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova? 
2  Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země, neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. 
3  Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolestí, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili.
— Trpěl za nás - Podoben obětnímu beránku, nechal na sebe vložit hřích druhých a mlčky jej nesl.
4  Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. 
5  Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. 
6  Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. 
7  Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel. 
8  Byl zadržen a vzat na soud. Kdopak pomyslí na jeho pokolení? Vždyť byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu. 
9  Byl mu dán hrob se svévolníky, s boháčem smrt našel, ačkoli se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti.
— Zvítězil i nad smrtí - Svou poslušností přemohl služebník klatbu neposlušnosti. Proto jej čeká oslavení.
10  Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli Hospodinovu. 
11  Zbaven svého trápení spatří světlo, nasytí se tím, co zakusil. „Můj spravedlivý služebník získá spravedlnost mnohým; jejich nepravosti on na sebe vezme. 
12  Proto mu dám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist za to, že vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky.“ On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných.   (Iz 53)

Vzkaz stalkerovi, který je patologicky posedlý zájmem o mou osobu (Skóre: 1)
Vložil: Karels v Čtvrtek, 25. říjen 2018 @ 07:32:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vzkaz pro toho "chytráka", který na tento web "lozí" přes článek z roku 2005 a sleduje, co jsem napsal, kdo mě okomentoval, co jsem já okomentoval atd. 
Vážený pane (paní), namísto toho, abys sledoval, co píšu, kde diskutuju, raději napiš něco svého... 

Články napsané minimálně od roku 2013 (kdy jsem doktorandem oboru teologie), včetně tohoto článku, jsou v souladu s učením celé církve Kristovi. (nebo snad ne?) 

Jo, a člověče, určitě Pánu Bohu neříkej na modlitbě, co mám a co nemám dělat, co mám a nemám psát, to potom není tvá modlitba k Pánu Bohu: „Buď vůle tvá, Bože“, nýbrž „buď vůle má [a k tomu mi dopomáhej Bůh]. Pána Boha si totiž bereš jako pouhého prostředníka k naplnění svých vlastních cílů a představ! Jinými slovy, pak to není modlitba, ale magické zaříkávání. 
Re: Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel (Skóre: 1)
Vložil: timg v Čtvrtek, 25. říjen 2018 @ 12:46:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
---- Snažím se všechny myšlenky konfrontovat s Novým zákonem, konkrétně s osobou Pána Ježíše. Pán Ježíš by měl být alfa i omega při posouzení každé teologie. To je moje metoda.---

       
                       Pokoj Tobě Karels, samozřejmě že je to velmi dobrá metoda.Stránka vygenerována za: 2.23 sekundy