Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Ivo.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 12, článků celkem: 15441, komentáře < 7 dní: 499, komentářů celkem: 343165, adminů: 60, uživatelů: 4861  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 65 návštěvník(ů)
a 8 uživatel(ů) online:

Melissokomos
JirkaB
Tomas
rosmano
Willy
gregorios777
wollek
timg

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Ať se jdou homosexuálové zastøelit, hlásá americký baptistický pastor.
·Nepøelezeš
·Dobrá zpráva pro každého ètenáøe
·Odpovìï Pavla Steigera na recenzi Aleše France knihy „Svou slávu nikomu nedám“
·Problémy laického fundamentalismu I
·E. S. Williams: Fenomén nového kalvinismu
·Nesuïte, abyste nebyli souzeni
·O katech
·Reakce Pavla Coufala na dopis odcházejících baptistù z lovosického sboru
·Týraní baptisté ukonèili èlenství v BJB Lovosice

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
99070251
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Rekonstrukce sbírky Ježíšových výroků
Vloženo Středa, 14. únor 2018 @ 16:02:03 CET Vložil: Tomas

O Bibli poslal xb

„Město postavené na vysoké hoře a opevněné, nemůže padnout ani nemůže být ukryto.“

„Nikdo nerozsvěcuje lampu a neklade ji pod nádobu, ani ji neklade na skryté místo, ale klade ji na svícen, aby každý, kdo vchází dovnitř a kdo vychází ven, viděl její světlo.“

„Nic není skrytého, co nebude zjeveno, a nic ukrytého, co nebude poznáno.“

„Dávejte pozor, co slyšíte. Měrou, jakou měříte, bude vám naměřeno a bude vám přidáno. Neboť kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má.“

Někdo ze zástupu mu řekl: „Učiteli, řekni mému bratru, ať se se mnou rozdělí o dědictví.“ On mu řekl: „Člověče, kdo mě ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím?“

„Království Boží je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole.“

„Království Boží je podobné obchodníku, který má zboží a který našel perlu. Ten obchodník je moudrý. Prodal zboží a koupil si tu jedinou perlu.“

„Království Boží je podobné moudrému rybáři, který hodil svou síť do moře a vytáhl ji z moře plnou malých ryb. Mezi nimi našel ten moudrý rybář velkou dobrou rybu. Vyhodil všechny malé ryby do moře a vybral bez váhání tu velkou rybu.“

„Hle, vyšel rozsévač, nabral do dlaně a rozhazoval. Něco padlo na cestu. Přišli ptáci a sezobali to. Jiné padlo na skálu a nezapustilo kořeny dolů do země a nevyhnalo klas. A jiné padlo do trní, které semeno udusilo a červ je sežral. A jiné padlo na dobrou zemi a ta vydala dobrý plod. Přinesla šedesátinásobek a stodvacetinásobek.“

„Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi; a jak chci, aby se už vzňal! Křtem mám být pokřtěn, a jak je mi úzko, dokud se nedokoná!“

Pověděli mu o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví jejich obětí. Řekl jim na to: „Myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než ti ostatní, že to museli vytrpět? Ne, říkám vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Nebo myslíte, že oněch osmnáct, na které padla věž v Siloe a zabila je, byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, říkám vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete.“

„S Božím královstvím je to tak, jako když člověk hodí semeno na zem; v noci spí a ve dne vstává a semeno klíčí a roste, on neví jak. Země sama od sebe plodí, nejprve stéblo, potom klas, potom plné obilí v klasu. A když úroda dozraje, hned posílá srp, neboť nastala sklizeň.“

„Čemu se podobá Boží království a k čemu je připodobním? Je podobné zrnu hořčice, které člověk vzal a hodil do své zahrady; vyrostlo, stalo se stromem a ptáci nebeští se uhnízdili v jeho větvích.“

„K čemu připodobním Boží království? Je podobné kvasu, který žena vzala a skryla do tří měřic mouky, dokud to všecko nezkvasilo.“

„Království Boží je podobné ženě, která nese džbán plný mouky. Když šla dlouhou cestu, ucho džbánu se utrhlo a mouka se vysypala na cestu. Nevěděla to, nepoznala ztrátu. Když došla k domu, postavila džbán na zem a zjistila, že je prázdný.“

„Království Boží je podobné muži, který chtěl zabít mocného muže. Vytáhl ve svém domě meč a vrazil do stěny, aby poznal, zda jeho ruka je dost silná. Potom zabil mocného.“

Přišli někteří farizeové a řekli mu: „Rychle odtud odejdi, protože Herodes tě chce zabít.“ On jim řekl: „Jděte a vyřiďte té lišce: Hle, já vyháním démony a uzdravuji dnes i zítra, a třetího dne dojdu svého cíle. Avšak dnes, zítra i pozítří musím jít svou cestou, neboť není možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalém.“

„Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení stavby? Jinak – až položí základ a nebude moci dokončit – vysmějí se mu všichni, kteří to uvidí. ‚To je ten člověk,‘ řeknou, ‚který začal stavět, ale nemohl dokončit.‘ Nebo má-li nějaký král táhnout do boje, aby se střetl s jiným králem, což nezasedne nejprve k poradě, zda se může s deseti tisíci postavit tomu, kdo proti němu táhne s dvaceti tisíci? Nemůže-li, vyšle poselstvo, dokud je jeho protivník ještě daleko, a žádá o podmínky míru.“

„Byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že špatně hospodaří s jeho majetkem. Zavolal ho a řekl mu: ‚Čeho ses to dopustil? Slož účty ze svého správcovství, protože dále nemůžeš být správcem.‘ Správce si řekl: ‚Co budu dělat, když mne můj pán zbavuje správcovství? Na práci nejsem, žebrat se stydím. Vím, co udělám, aby mne někde přijali do domu, až budu zbaven správcovství!‘ Zavolal si dlužníky svého pána jednoho po druhém a řekl prvnímu: ‚Kolik jsi dlužen mému pánovi?‘ On řekl: ‚Sto věder oleje.‘ Řekl mu: ‚Tu je tvůj úpis; rychle sedni a napiš nový na padesát.‘ Pak řekl druhému: ‚A kolik jsi dlužen ty?‘ Odpověděl: ‚Sto měr obilí.‘ Řekl mu: ‚Tu je tvůj úpis; napiš osmdesát.‘ A pán pochválil toho nepoctivého správce, že jednal prozíravě.“


Použil jsem Český studijní překlad, Český ekumenický překlad, English Standard Version, Westcott-Hortův řecký originál, knihu Neznámá evangelia - Novozákonní apokryfy I, kterou uspořádali Jan A. Dus a Petr Pokorný, a papyrus Oxyrhynchus 654.

Leckoho napadne, že jsem pasáže uspořádal podle jejich obsahu, není tomu však tak. Výběr pasáží i jejich pořadí vychází z rozboru vztahů mezi evangelii. Soudržnost obsahu až druhotně potvrzuje, že nějak takto sbírka skutečně vypadala. Koho zajímají podrobnosti, najde je na www.MkMtLk.cz.

Smysl podobenství o rozsévači a o zasetém semenu byl nejspíš stejný. Se semeny se dějí věci bez vědomí toho, kdo seje. Později to někdo pochopil tak, že Ježíš mluvil lidem o sobě, a mezi podobenství o rozsévači a podobenství o zasetém semenu vložil „Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi, ...“

Aby zneutralizoval problematický výrok o zabití mocného muže, vepsal později někdo mezi podobenství týkající se prozíravosti pasáž o Herodovi.


"Rekonstrukce sbírky Ježíšových výroků" | Přihlásit/Vytvořit účet | 17 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Rekonstrukce sbírky Ježíšových výroků (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Čtvrtek, 15. únor 2018 @ 16:00:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Literární Ježíš versus historický, 
Mesiáš ( spasitel) oproti králi ( z Davidova rodu) ?
Ježíš "coby obyčejný" tesař nebo aristokrat vedený k královskému trůnu....

Jakoby to synoptykům bylo "jedno" , nějak už (?) nešlo o historickou osobu, ale o "myšlenku", ideu, poznání ( gnosi).Re: Re: Rekonstrukce sbírky Ježíšových výroků (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Čtvrtek, 15. únor 2018 @ 16:48:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jakoby to synoptykům bylo "jedno" , nějak už (?) nešlo o historickou osobu, ale o "myšlenku", ideu, poznání ( gnosi).A jestliže jsme i Krista znali podle těla, nyní ho však již takto neznáme.


]


Re: Re: Re: Rekonstrukce sbírky Ježíšových výroků (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Čtvrtek, 15. únor 2018 @ 16:56:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj
Ty verše z Kor. nejsou o lidském těle ( jeho historičnosti), Pavel Krista ( nebo jiní v Korintu) podle těla ani neznali.

Půjde spíše o "lidská měřítka"...jak překládají jiní.


]


Re: Re: Re: Re: Rekonstrukce sbírky Ježíšových výroků (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Čtvrtek, 15. únor 2018 @ 17:33:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Půjde spíše o "lidská měřítka"...jak překládají jiní.


Tím spíše, zeryku, tím spíše:-)


]


Re: Rekonstrukce sbírky Ježíšových výroků (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 16. únor 2018 @ 07:39:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Celé je to naprosto diletantsky zpracované.

Nelze přece dávat dohromady výroky z evangelií (které mají docela jinou váhu, jinou výpovědní hodnotu) a výroky z apokryfů (které jsou jenom lidovou tvořivostí, folklorem).
Je to míchání jablek s hruškami, nesourodé a matoucí - zavádějící.

A navíc bývá dobrým zvykem u každé citace uvést zdroj (kvůli ověření správnosti překladu).Oprava (Skóre: 1)
Vložil: xb v Středa, 14. únor 2018 @ 22:26:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
„Nic není skrytého, co nebude zjeveno, a nic ukrytého, co nebude poznáno. Má-li kdo uši k slyšení, ať poslouchá.“

„Dávejte pozor, jak slyšíte. Měrou, jakou měříte, bude vám naměřeno a bude vám přidáno. Neboť kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má.“
Re: Oprava (Skóre: 1)
Vložil: timg v Čtvrtek, 15. únor 2018 @ 09:09:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je pravda. 


Proto něco z těch stránek, na které jsi dal odkaz:  
 

------ Už to je divné, že by Pavel psal někam, kde nebyl. Vysvětlení Ř 15,14-32 je nepřesvědčivé. „Já jsem kdysi žil bez zákona“ (Ř 7,9) je v rozporu s Ga 2,15 a Fp 3,6. Mohl Pavel napsat „tenkrát, když jsme uvěřili“ (Ř 13,11)?-------

]


Re: Re: Oprava (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Čtvrtek, 15. únor 2018 @ 10:39:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
timgu,
proč jsi právě tohle tady překopíroval?

Už ten začátek, že je divné, že Pavel psal někam, kde nebyl...
Co je na tom divného? Vždyť se tam chystal. A když si člověk přečte celý dopis, tak na konci jsou osobní pozdravy a dokonce je žádá o pomoc pro svou sestru Foibé, která tam nejspíš míří....
A to další není o mnoho lepší. (ale rozebírat se mi to teď nechce:))


]


Re: Re: Re: Oprava (Skóre: 1)
Vložil: timg v Čtvrtek, 15. únor 2018 @ 11:14:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milko, 
jistě, také vím co ap.Pavel všemi těmi výroky myslel.

Dal jsem to sem jen proto, abych jen poukázal na to,  co absurdního se z toho dá  z jeho slov  vyvodit.. :-)  


]


Re: Re: Re: Re: Oprava (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Čtvrtek, 15. únor 2018 @ 11:20:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Aneb  - jsou tací, co převracejí slova našeho moudrého bratra Pavla :)
 
Jo jo, odvodit se dá ledacos. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Oprava (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Čtvrtek, 15. únor 2018 @ 11:59:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Chápu to tak , že když Pavel nenapsal dopis Římanům, není co převracet ;-) 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Oprava (Skóre: 1)
Vložil: timg v Čtvrtek, 15. únor 2018 @ 12:50:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
      ------když Pavel nenapsal dopis Římanům, není co převracet ;-)------

        
                 Jistě že je co převracet.  A to , dopis Římanům..


]


Re: Rekonstrukce sbírky Ježíšových výroků (Skóre: 1)
Vložil: timg v Středa, 14. únor 2018 @ 22:40:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
----   Smysl podobenství o rozsévači a o zasetém semenu byl nejspíš stejný. Se semeny se dějí věci bez vědomí toho, kdo seje. Později to někdo pochopil tak, že Ježíš mluvil lidem o sobě, a mezi podobenství o rozsévači a podobenství o zasetém semenu vložil „Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi, ...“

Aby zneutralizoval problematický výrok o zabití mocného muže, vepsal později někdo mezi podobenství týkající se prozíravosti pasáž o Herodovi.----


       Promiň, ale mohl by jsi to vysvětlit nějak přehledněji?    Co máš na srdci?Re: Re: Rekonstrukce sbírky Ježíšových výroků (Skóre: 1)
Vložil: xb v Čtvrtek, 15. únor 2018 @ 01:28:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přehledně je sbírka Ježíšových výroků znázorněna v tabulce http://www.MkMtLk.cz/#C. Důležité jsou v této věci i tabulky SJV-Marek-Matouš a SJV-Marek-Matouš-Lukáš pod tím, které zachycují, jak evangelisté postupně procházeli svými zdroji. Slovní popis k tomu je v předposlední z 12 částí, na které je trojhvězdičkami rozdělen článek http://www.MkMtLk.net/o_puvodu_evangelii.html.

Tebou podtržené věty se týkají toho, že sbírka sama prošla nějakým vývojem. To je myslím zřejmé, když si ji člověk pročte. Jsou v ní postupně 4 typy podobenství: o poznání, o hodnotě Božího království, o nevědomém dění a o prozíravosti. Mezi to byl další materiál vložen později.


]


Re: Re: Re: Rekonstrukce sbírky Ježíšových výroků (Skóre: 1)
Vložil: timg v Čtvrtek, 15. únor 2018 @ 09:26:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky za odpověď xb, 

ta tabulka, jistě veliké úsilí a práce. 

Jen se zeptám, není to hledání stébla v kupce slámy? 


]


Re: Re: Re: Re: Rekonstrukce sbírky Ježíšových výroků (Skóre: 1)
Vložil: xb v Čtvrtek, 15. únor 2018 @ 10:28:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Sám jsem na začátku vůbec nečekal, co všechno se dá zjistit. Chtěl jsem původně jen roztřídit to, co je v synopticích, do 7 množin podle toho, ve kterých evangeliích to je přítomno, a ve kterých ne. Brzy jsem zjistil, že je to celé plastičtější. Určitě nejsem první, kdo si věcí, o kterých píšu, všiml, ale to objevování je vzrušující.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Rekonstrukce sbírky Ježíšových výroků (Skóre: 1)
Vložil: timg v Čtvrtek, 15. únor 2018 @ 14:39:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Ahoj xb, myslím že jsi takový docela zapálený , "texto vědec".  Myšleno v dobrém. 

 Jistě,  jsou Bohem dány rozličné dary.  I dar proroctví, rozlišování duchů atd.

 Vše by mělo sloužit ke společnému růstu. 


]


Stránka vygenerována za: 1.06 sekundy