Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Ivan.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16684, komentáře < 7 dní: 645, komentářů celkem: 432985, adminů: 60, uživatelů: 5256  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 423 návštěvník(ů)
a 1 uživatel(ů) online:

Tolstoj

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
119083963
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Boží stavba - dům, město, chrám
Vloženo Středa, 14. únor 2018 @ 15:58:49 CET Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal Willy

Na začátku Bible popisuje stvoření, tzn. jak z čeho, pro koho, skrze koho a proč Bůh všechno stvořil  Na konci Bible máme záznam o Boží stavbě, která byla z toho, co Bůh stvořil, vybudována, a k níž vlastně stvoření všeho směřovalo. Všechno mezi počátkem a koncem Bible je popis procesu, jak ze stvořeného vzniká budováním Boží stavba. Jinak řečeno - všechno to, co Bůh stvořil, stvořil za účelem vybudování Boží stavby.

Touto stavbou je nejprve Boží dům jako Boží příbytek - místo, kde chce Bůh přebývat, místo, kde je Bůh doma, tj. místo, kde má svůj domov. Tím místem však není nějaké fyzické místo na této zemi, byť by se to tak podle zjevení Písma Svatého mohlo na první pohled jevit. Ale prvním takovým místem - Boží stánek na poušti postavil Mojžíš podle nebeského vzoru, který mu byl ukázán na hoře Sinaj a dán spolu se Zákonem a Desaterem. Boží stavba má tedy veskrze nebeský původ.

Poté, co synové Izraele obsadili Kenaánskou zemi jako své dědictví dané Bohem, vybudovali v Judsku město Jeruzalém a v něm chrám, který naplnila Boží sláva. Původně chtěl tento chrám postavit král David, ale nebylo mu to dáno, Bůh Davidovi dovolil toliko shromáždit materiál na stavbu, chrám však postavil Davidův syn Šalomoun.
Kvůli neposlušnosti a nevěře byl Šalomounův chrám zbořen, město Jeruzalém zničeno a synové Izraele vyhnáni ze země jejich otců. Po jisté době se směli vrátit a některým z nich bylo dáno vystavět město a chrám znovu. Avšak pamětníci Šalomounova chrámu plakali, neboť obnovený chrám zdaleka nedosahoval slávy toho Šalomounova.Je to zvláštní, poněvadž v době vyhnanství, ukázal Bůh proroku Ezechielovi ve vidění nový chrám, který byl odlišný jak od Šalomounova, tak od toho, který byl posléze po dobu 46 let v Jeruzalémě budován, a Bůh Hospodin Ezechelovi přikázal, aby tento chrám synům Izraele podrobně popsal spolu se všemi zařízeními, ustanoveními a pravidly, jak se v tomto Božím domě chovat. Nešlo tedy už jen o zachovávání Zákona a Desatera, ale byl tu takříkajíc vyšší level, vyšší úroveň vztahu s Bohem, k Bohu a lidem. Nicméně tento "Ezechielův" chrám nikdy v Jeruzalémě postaven nebyl a do dnešních dnů nestál.
Oproti tomu byl Jeruzalémský chrám, v němž působil i Pán Ježíš během svého lidského života na zemi podle Jeho proroctví zhruba v 70. roce AD zbořen a od té doby žádný chrám není.

Bible zjevuje, že všechny tyto starozákonní události jsou předobrazy a stíny budoucích věcí a skutečností těch věcí neboli "tělesem", který vrhá ten stín, je Kristus. Pán Ježíš řekl, zbořte tento chrám a ve třech dnech jej vystavím - tím chrámem bylo Jeho tělo. Apoštol Pavel napsal, že chrámem Ducha Svatého je naše tělo a jistě tím nemyslel primárně naše padlé lidské přirozené tělo hříchu a smrti, nýbrž tělo vykoupené, nepomíjivé, nesmrtelné, mající podobu těla Kristova, tj. vzkříšeného Krista, tzn. tělo oslavené. Je také napsáno, že od nynějška neznáme nikoho podle těla, nýbrž podle ducha.

To ukazuje, že Boží dům je duchovní, nikoli fyzická stavba a že stavebním materiálem, jakkoli se může zdát, že jsou jím lidé, je ve skutečnosti trojjediný Bůh sám - Bůh, který se zabudovává do člověka a Bůh, který zabudovává člověka do sebe. Dokonale to Bůh učinil v případě člověka Ježíše, Jehož tělo bylo Božím chrámem a jehož nynější mystické Tělo - Církev je též chrámem a dokonale to učiní i do budoucna v budoucí věčnosti v podobě jednoho nového souhrnného člověka, který bude chotí Beránkovou, novým Jeruzalémem, Božím svatým městem, v němž je chrámem Pán Bůh všemohoucí a Beránek (Zj 21:22) a v tom chrámě jsou sloupy, které jej drží = vítězní věřící ze sboru ve Filadelfii (Zj 3:12). Celé město je Božím stánkem s lidmi, kteří budou Jeho lidem a On naším Bohem, který s námi a de facto v nás bude přebývat.

A jinak řečeno podle zjevení, jehož se dostalo apoštolu Pavlovi (Ef 5:31-32) je nový Jeruzalém s chrámem vlastně jedním novým univerzálním milujícím se manželským párem, kde jeden trojjediný Bůh, Otec znázorněný zlatem = jako zdroj života a přirozenost, Syn = 12 bran z perel (dveře) a Duch = 12 drahých kamenů (proměňující dílo Ducha Svatého), jimiž jsou ozdobeny základy hradeb města, postavených z jaspisu (Zj 21:18) = vzezření Boha (Zj 4:3, 21:11), je Manželem a jeden nový souhrnný trojdílný (duch, duše a tělo) člověk je manželkou - chotí Beránkovou. 

Kéž se nad námi Bůh smiluje a dá nám uvidět tento Jeho Boží věčný záměr a vloží do našeho srdce tuto touhu Jeho srdce stejně jako její naplnění, aby tak bylo dosaženo cíle Božího budování. Amen.

"Boží stavba - dům, město, chrám" | Přihlásit/Vytvořit účet | 73 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Boží stavba - dům, město, chrám (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pátek, 16. únor 2018 @ 14:47:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

 Ahoj Willy,

 k tomuto článku by šlo doplnit, dnes již naplněné  prorocké slovo o Božím království,  a to tom, Kdo na královský trůn Davidův usedl : 


31  Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.
32  Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida.
33  Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce.“  (L. 1)


--------kde jeden trojjediný Bůh, Otec znázorněný zlatem = jako zdroj života a přirozenost, Syn = 12 bran z perel (dveře) a Duch = 12 drahých kamenů (proměňující dílo Ducha Svatého)-------


(Teď pominu "trojjedinný Bůh")   Jen se Tě Willy zeptám. Proč  vysvětluješ, co znamená dvanáct brán  na dvanácti základních kamenech, když víme že 12 brán znamená 12 pokolení Izraele a kameny 12 Beránkových apoštolů? 
Re: Re: Boží stavba - dům, město, chrám (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 16. únor 2018 @ 15:28:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na 12 branách jsou napsána jména 12 kmenů synů Izraele a na 12 drahých kamenech 12 jmen 12 Beránkových apoštolů - to je pravda, která znamená, že Nový Jeruzalém je město sestávající z věřících SZ - představených jmény patriarchů i NZ - představených jmény apoštolů. 
Ale jinak je celé město ze zlata, což ukazuje na Boha Otce jako zdroje života, brány ukazují na Syna, který je dveřmi a drahé kameny ukazují na proměňující dílo (žár a tlak) Ducha Svatého a o to šlo v článku na téma Boží stavba především, aniž by tím měl být popřen výše zmíněný aspekt. Nový Jeruzalém jako Boží svaté město je prostě Božsko-lidská kompozice a článek je zaměřen na Boží pohled, nikoli na lidský. Boží stavbu buduje Bůh nikoli (jen) z lidí, ale ze sebe sama zabudovaným do lidí a lidí zabudovaných do sebe. 
Tož tak.


]


Re: Re: Re: Boží stavba - dům, město, chrám (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pátek, 16. únor 2018 @ 16:19:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
----Ale jinak je celé město ze zlata, což ukazuje na Boha Otce jako zdroje života, brány ukazují na Syna, který je dveřmi a drahé kameny ukazují na proměňující dílo (žár a tlak) Ducha Svatého a o to šlo v článku na téma Boží stavba především---Willy pokud máš potřebu mě učit o nebeském Jeruzalému, pak Ti ji samozřejmě neberu. A také maličko vím. 

Takže tím, co jsi výše napsal chceš vysvětlit  "tři osoby" , jak v článku píšeš :  "trojjediného" Boha?


]


Re: Re: Re: Re: Boží stavba - dům, město, chrám (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 16. únor 2018 @ 16:28:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nemám potřebu tě učit, jen jsem odpovídal na tvou otázku. A protože nevím, co víš, tak jsem to pojal možná trochu šířeji, ovšem i s ohledem na další čtenáře, kteří toho nevědí tolik, téma je také zajímá a přitom se nezeptají. 
No, a jelikož je zde trojjedinost Boha některými stále zpochybňována, špatně chápána nebo nechápána, popsal jsem to tak, jak si může každý, kdo chce, přečíst a porovnat s tím, co zjevuje Písmo.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Boží stavba - dům, město, chrám (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pátek, 16. únor 2018 @ 18:24:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ach tak . A takhle "trojjedinost" opravdu zjevuje písmo? :


--------kde jeden trojjediný Bůh, Otec znázorněný zlatem = jako zdroj života a přirozenost, Syn = 12 bran z perel (dveře) a Duch = 12 drahých kamenů (proměňující dílo Ducha Svatého)-------


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží stavba - dům, město, chrám (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 16. únor 2018 @ 19:10:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejen takhle.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží stavba - dům, město, chrám (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pondělí, 19. únor 2018 @ 09:33:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rozumím, takže viz. "Leonetova chatrč "  Tři osoby , jinak prázdno a nikde  nikdo..


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží stavba - dům, město, chrám (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pondělí, 19. únor 2018 @ 11:52:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ach Timgu. Nejsem si jistý - Ty máš nějaký problém s pojmem Trojice, či trojjedinností Boží - což jsou pochopitelní mimobiblické pojmy, a tedy je sám používám minimálně. Ale vůbec mi nevadí.

Tvůj postoj neznám, proto bych se na něj rád zeptal.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží stavba - dům, město, chrám (Skóre: 1)
Vložil: timg v Úterý, 27. únor 2018 @ 12:06:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Wolleku

 svůj postoj jsem jasně vyjádřil i pod  leonetovým článkem o chatrčí , ve které autor románu, tak leonet , willy, adt.. vidí Boha jako tři různé osoby.


    To mi fakt vadí.   Když už se,  i s tím "Ach timgu",  ptáš na můj postoj.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží stavba - dům, město, chrám (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 27. únor 2018 @ 15:40:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To jsi ovšem poněkud popletl, timgu. Nevím, jak ostatní, ale já nevidím Boha jako tři různé osoby !

Já vidím podle zjevení Písma Svatého, že jeden Bůh existuje jako Otec, Syn a Duch Svatý, přičemž to neznamená tři různé existence, nýbrž jedno věčné bytí jednoho Boha, který mám jméno - Já jsem, který jsem, tzn. že vždy byl, je a bude nezávisle na komkoli a čemkoli jiném. 

Slovo trojjediný které používám, neznamená "trojosobový"! Pojmy Otec, Syn a Duch mají svůj význam kvůli Boží ekonomii, tj. Boží správě (Ef 3:9, 1Tm 1:4), kde obrazně řečeno Bůh Otec je zdrojem všeho - Světlo, Život, Láska - jako pramen, Syn je zřídlem, z něhož pramen vyvěrá a Duch je proudící řekou života anebo jiný obraz - Slunce, kde Otec je ta obrovská žhavá koule kdesi daleko ve vesmíru, Syn je světlo, které vidíme a Duch je teplo, které cítíme. Bez těchto pomocných obrazů nemá člověk šanci porozumět, Kým a čím vlastně Bůh je, neboť vyjádřit Boha lidskými slovy je takřka nemožné.

Aby Bůh, který je Duch, mohl být vyjádřen, potřebuje k tomu člověka, kterého za tímto účelem stvořil a kvůli pádu Adama se sám stal nakonec člověkem - Ježíšem, kdy se jako Syn vtělil do lidského těla, aby učinil člověka Bohem v životě a přirozenosti, nikoliv však v Božství, tzn. stejným, jako je Bůh v životě, přirozenosti, vyjádření a funkci, aby všechny božské charakteristické vlastnosti byly vyjádřeny v lidských ctnostech díky vzájemnému přebývání Boha v člověku a člověka v Bohu, jak zjevuje kniha Zjevení v jejím závěru, kde je popsáno Boží svaté město, Nový Jeruzalém jako božsko-lidská kompozice, která je cílem veškerého Božího konání a budování od počátku až do skonání věků.

Tož tak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží stavba - dům, město, chrám (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pátek, 02. březen 2018 @ 20:40:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

 Proč ve článku píšeš tohle: ?

------kde jeden trojjediný Bůh, Otec znázorněný zlatem = jako zdroj života a přirozenost, Syn = 12 bran z perel (dveře) a Duch = 12 drahých kamenů (proměňující dílo Ducha Svatého)-------                                                                    Tož tak?   :-(  ...   

Proč máš Willy nějakou potřebu opravovat anděla, který nám svaté město Jeruzalém jasně popisuje?  Jasně vysvětluje co znamenají brány i drahé kameny. A končí tím, že  tam nevstoupí nic nesvatého ani ten, kdo se rouhá a lže?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží stavba - dům, město, chrám (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 02. březen 2018 @ 21:15:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

 Proč ve článku píšeš tohle: ?

------kde jeden trojjediný Bůh, Otec znázorněný zlatem = jako zdroj života a přirozenost, Syn = 12 bran z perel (dveře) a Duch = 12 drahých kamenů (proměňující dílo Ducha Svatého)------

Proto.

Proč máš Willy nějakou potřebu opravovat anděla, který nám svaté město Jeruzalém jasně popisuje?

O žádné takové mé potřebě nevím, takže ti nemohu odpovědět. 
A jinak obecně ohledně Božích věcí zkus všechna svá "proč" směrovat na Boha, který je zjevuje - to On ví proč; my to nutně vědět nepotřebujeme. Pro nás je důležité věřit Jeho Slovu, důvěřovat Jeho lásce. I když nerozumíme všemu hlavou, myslí, vírou v srdci však rozumět i přijímat můžeme, jelikož důležité je srdce a Boží víra v něm, nikoli hlava - ta do Božích věcí nemá co mluvit a odpovědi na proč jí nejsou k ničemu. 
Bohu se líbíme vírou, ne věděním proč to či ono - vírou (Boží) skrze lásku (Boží) dělající. Přicházející Pán Ježíš přijde hledat víru, ne odpovědi na proč!

Tož tak.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží stavba - dům, město, chrám (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pátek, 02. březen 2018 @ 21:44:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
--- Pán Ježíš přijde hledat víru, ne odpovědi na proč!

Tož tak.---

                ---- O žádné takové mé potřebě nevím ---

Nepochopil jsi.  Také ve mě jediný a pravý Bůh, skrze víru přebývá.  Proto se Tě, ve jménu Páně ,  ptám,  proč měníš to,  co vysvětluje ten anděl.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží stavba - dům, město, chr (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 02. březen 2018 @ 21:57:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ten anděl nic nevysvětluje - on prostě popisuje a ukazuje Janovi Nový Jeruzalém - a já jsem nic z toho, co řekl a ukázal Janovi, nezměnil ! Jen jsem vysvětlil, co drahé materiály, z nichž je Nový Jeruzalém, což není fyzické město, vystavěn, znamenají duchovně. Toť vše.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží stavba - dům, město, (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pondělí, 05. březen 2018 @ 18:19:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
       ----Ten anděl nic nevysvětluje---

                     :-( ]


Re: Boží stavba - dům, město, chrám (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 15. únor 2018 @ 10:15:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Trojjediný Bůh je nesmyslná lidská nauka.
Citace pisatele :  "trojdílný (duch, duše a tělo)" 
Je psáno :Duch je ten, kdo dává život; tělo nedokáže nic. Je psáno : Bůh je jediný !. Bůh je duch ! Bůh je Svatý !Kde je psáno v písmu, že je Bůh trojjediný ??? Nikde.
Re: Re: Boží stavba - dům, město, chrám (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 15. únor 2018 @ 11:07:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
V článku není nic o nějaké nauce. Článek mluví o jednom trojjediném Bohu, který je Ten, který je, který vždycky byl a vždycky bude a který existuje jako Otec, Syn a Duch Svatý - to je prostě realita, kterou nikdo nemůže úspěšně zpochybnit. Pán Ježíš, Bůh-Syn. který se stal člověkem, poslán Bohem Otcem, počatý z Ducha Svatého je biblická skutečnost a Pravda, proti níž nikdo nic nezmůže! 

Syn Boží se stal Synem člověka, který zemřel, byl pohřben, vstal z mrtvých a ve vzkříšení se stal Duchem oživujícím. Po Jeho nanebevstoupení Bůh Otec v Jeho jménu seslal Ducha Svatého, Jímž a v Němž byli pokřtěni učedníci Pána Ježíše, aby byli Bohem zmocněni ke službě živému Bohu tím, že se stali Jeho svědky po celém světě. 

Bez Otce jako zdroje života, Bez Syna, skrze Něhož a v Němž Bůh Otec dává svůj život svým dětem a bez Ducha Svatého, Ducha života, který je božským věčným životem v nás a pro nás, by Boží děti život neměly a Bůh by neměl způsob, jak být skrze člověka vyjádřen a člověkem zastoupen v Boží vládě na zemi. 

Boží Trojice není tedy záležitost nauky, ale Boží duchovní reality z hlediska takříkajíc fungování Boha především ve vztahu k člověku a také k Božímu stvoření, jemuž má člověk podle původního Božího plánu vládnout, nad nímž má panovat. A při stvoření člověka Bůh jasně řekl: "UČIŇME člověka k našemu obrazu, jako naší podobu, aby panovali ..."  

Ostatně v Bibli vykreslený obraz Nového Jeruzaléma naprosto nepochybně svědčí o trojjedinosti Boha. Trůn je nejen Boží, ale i Beránkův; z trůnu vychází řeka vody života = Duch, z obou stran řeky strom života = Kristus nesoucí dvanáctero ovoce, což ukazuje jak na Otce - život, tak na Ducha - ovoce, kde prvním ovocem je láska. Světlem města je Bůh Otec v lampě, jíž je Beránek. Chrámem města, které je chotí Beránkovou, je Pán Bůh všemohoucí a Beránek atd. apod. bychom mohli pokračovat, ale toto by snad mohlo stačit. A komu to nestačí, tomu holt není shůry dáno a měl by prosit o světlo, o milost, o Ducha moudrosti a zjevení,a by poznal Boha v Jeho plnosti.

Tož tak.  


]


Re: Re: Re: Boží stavba - dům, město, chrám (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 15. únor 2018 @ 11:35:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No a já píši, že trojjediný Bůh je blud, lidská nauka...toť vše. V žádném případě to není žádná realita !. Není jediného verše, kde by bylo psáno o trojjediném Bohu. Trojjediného Boha vymysleli a odsouhlasili na koncilu, kde ani nepozvali odpůrce této lidské nauky a poté tyto pronásledovali a zabíjeli !!!.V bibli je jasně psáno ; Bůh je jediný, Bůh je duch, Bůh je Svatý !!!. Napiš mi zde verš kde je slovo trojjediný a můžeme to dál probírat...Odmítám probírat něco o čem Svaté písmo nic nepíše.Držím se slov Ježíše a ten říká :
29Ježíš mu odpověděl: „Nejdůležitější je: ‚Slyš, Izraeli – Hospodin je
náš Bůh, Hospodin je jediný. 30Proto miluj Hospodina, svého Boha, celým
svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.‘c
31Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ d Žádné přikázání


není důležitější než tato dvě.“

32Na to mu ten znalec Písma řekl: „Mistře, to jsi opravdu řekl dobře. Ano,
Bůh je jediný a není žádný kromě něj. 33A milovat ho celým srdcem, celým


rozumem a ze vší síly a milovat svého bližního jako sám sebe – to je nade
všechny zápaly a oběti.“

34Když Ježíš uviděl, jak moudře mu odpověděl, řekl mu: „Nejsi daleko od


Božího království.“ A nikdo se ho už neodvažoval na nic zeptat.


]


Re: Re: Re: Re: Boží stavba - dům, město, chrám (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 15. únor 2018 @ 11:36:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale ty si budeš stále a stále reptat o trojjedinosti.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Boží stavba - dům, město, chrám (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 15. únor 2018 @ 11:41:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Napsal jsem v článku nebo v komentáři něco, co v Bibli není?!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží stavba - dům, město, chrám (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 15. únor 2018 @ 11:50:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Napsal :To ukazuje, že Boží dům je duchovní, nikoli fyzická stavba a že stavebním materiálem, jakkoli se může zdát, že jsou jím lidé, je ve skutečnosti trojjediný Bůh sám .......


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží stavba - dům, město, chrám (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 15. únor 2018 @ 11:59:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Slovo trojjediný v Bibli skutečně není, nicméně nesvědčí to všechno ostatní, co v Bibli, v mém článku i komentáři napsané je, o této skutečnosti, totiž, že Bůh vždy existoval, tj. byl, je a bude Otec, Syn a Duch?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží stavba - dům, město, chrám (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 15. únor 2018 @ 12:10:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No to jsem rád, že jsi popravdě napsal, že tam slovo trojjediný není. Není totiž jediný důvod proč by Ježíš mluvil o jediném Bohu, kdyby byl trojjediný a tak i omezený.OTEC je Svatý Duch, Ježíš je Svatý Duch přišlý v tělo. Stále jsou jedním Svatým Duchem. Tak stejně i 144.000 budou jedním Duchem. A nikdo nebude říkat Bůh je 144.000jitý.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží stavba - dům, město, chrám (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 15. únor 2018 @ 12:27:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
OTEC je Svatý Duch, Ježíš je Svatý Duch přišlý v tělo. Stále jsou jedním Svatým Duchem.  Tohle v Bibli není !!!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží stavba - dům, město, chrám (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 16. únor 2018 @ 11:47:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
JE.mám tu na to téma min. 2 články s verši.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží stavba - dům, město, chrám (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 16. únor 2018 @ 12:04:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tvé články nejsou Bible a pokud bys trval na tom, že to v Bibli je, pak uveď knihu, kapitolu a verš a ne to, že jsi na to téma napsal nebiblické a nesmyslné dva články. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží stavba - dům, město, chrám (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Čtvrtek, 15. únor 2018 @ 12:47:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
nazdar Dzehenuti
Boh je Duch  J 4,24
Boh je jeden  Jakub 2:19
...jeden je Boh a niet iného okrem Neho;  Marek 12:32
Pánovi, svojmu Bohu, budeš sa klaňať a len Jemu samému budeš slúžiť!  Matúš 4:10

ak je len jeden Boh a iba jedinému Bohu sa môžme klaňať a vzývať Ho, prečo sa učeník Tomáš klaňal a vzýval Ježiša ako Boha?
Ján 20:28  Tomáš mu povedal: Pán môj a Boh môj!
prečo ho Ježiš nenapomenul a nepokarhal za to že klaňať sa treba len jedinému Bohu?
prečo v Zj je trón Boží a trón Baránkov, prečo Ježiš sedí po pravici Boha?... veď mal by sedieť pod Božím oltárom ak má platiť že Boh je Najvyšší... atď...atď...
modlíš sa, klaniaš sa Ježišovi tak isto, rovnocenne ako Bohu?... ak áno tak Ježiš je rovný Bohu a potom ako môže platiť: že Boh je len jeden?... aby sme tomu aspoň trochu viac porozumeli (i keď Boha možno len čiastočne pochopiť), tak tu máš náuku o ,,dvojjedinom Bohu,,
takto sa dá doplniť aj učenie o Duchu sv. a už je tu trojjediný Boh i keď toto slovo nie je v biblii, ale pomáha nám viac porozumieť kto je Boh...
P.S.
Filipským 2:11 Ježiš Kristus je Pán.
2 Korintským 3:17  ...Pán je Duch...

tak koľkých pánov máme, keď písmo hovorí že klaňať sa máme len jednému Pánovi...
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží stavba - dům, město, chrám (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 19. únor 2018 @ 09:08:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh je jediný - Svatý Duch. Neomezený prostore a časem - "OTEC" manifestovaný v čase a prostoru a poté přišlý v těle - Ježíš.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží stavba - dům, město, chrám (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 19. únor 2018 @ 09:10:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
https://www.scribd.com/document/345494109/Jakeho-ducha-jest-Je%C5%BEi%C5%A1-docx
https://www.scribd.com/document/328392801/doc2
https://www.scribd.com/document/346436127/Je-B%C5%AFh-Otec-duch-Je-B%C5%AFh-Otec-du%C5%A1e-Ma-B%C5%AFh-Otec-du%C5%A1i


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží stavba - dům, město, chrám (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Úterý, 20. únor 2018 @ 10:38:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh je jediný - Svatý Duch. Neomezený prostore a časem - "OTEC" manifestovaný v čase a prostoru a poté přišlý v těle - Ježíš.

...mňa nezaujímajú tvoje teologické poučky... mňa zaujíma to či si ochotný uctievať Ježiša tak ako Otca... vzývaš Krista rovnocenne s Nebeským Otcom?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží stavba - dům, město, chrám (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Úterý, 20. únor 2018 @ 12:35:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, ano Ježíš je manifestovaný Svatý Duch. Ale ohraničený časem a prostorem, tedy je menší než "OTEC"... to je ta nekonečná část ze které se vyčlenil aby mohl být stvořen svět.
Jediný Bůh je tedy Svatý Duch. A ten byl v těle Ježíše. Tedy "OTEC" byl v Ježíši ale je i v nemanifestaci...v neprojeveném, nepřístupném světle.
Je psáno : 1Na počátku bylo Slovo, i bylo to Slovo u Boha, a to Slovo bylo Bůh; 2na počátku bylo u Boha ono.3Všechny věci povstaly skrze ně a ani jedna, jež povstala a je, nepovstala bez něho.4V něm byl život a ten život byl světlem lidí;5a to světlo se objevuje v temnotě, a temnota je nepochopila.6
Tím slovem je Svatý Duch. Prvorozený syn, je tedy manifestace jediného Boha v času a prostoru. Kde samotné slovo symbolizuje pohyb-vánek manifestaci.
OTEC (neprojevený - nepřístupném světle bez počátku a konce)=SVATÝ DUCH=JEŽÍŠ (projevené světlo světa - počátek a konec).Tedy se nejedná o žádnou "TROJICI" ale stále o jediného BOHA a jeho STAV !!!.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží stavba - dům, město, chr (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Úterý, 20. únor 2018 @ 12:57:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak teď ses v tom dokonale zaplantal :-) 

Začínáš: 
Ježíš < Otec

Pak chvíli 'vysvětluješ' a končíš, že :
Ježíš = Otec
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží stavba - dům, město, (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Úterý, 20. únor 2018 @ 23:29:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nezapletl, bohužel to nedokážeš pochopit. Xkrát jsem ti vysvětloval že "OTEC" se nemůže projevit v celé své velikosti proto je Ježíš jeho manifestací. Ale to ty bohužel nechápeš protože si "OTCE" vybavuješ jako osobu někde na obláčku... Dokud nepochopíš, že je věčný zcela nezávislý na času a prostoru tak to nikdy nepochopíš !!!. Kdyby se manifestoval v celistvosti nebylo by pozorovatele ! Nebyl by ani Ježíš protože by byli jedním tak jak tomu bylo než se manifestoval.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží stavba - dům, mě (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Úterý, 20. únor 2018 @ 23:42:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jinak řečeno, bez Ježíše by nebyl ani čas ani prostor...byl by jen Svatý Duch bez času a prostoru "OTEC". Tento "OTEC" ale zformoval sám sebe v prvorozenou duši - Ježíše... a tato duše byla naplněna Svatým Duchem. Tedy Ježíš je jediný Bůh v duši.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží stavba - dům, mě (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Středa, 21. únor 2018 @ 08:43:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
//Ale to ty bohužel nechápeš protože si "OTCE" vybavuješ jako osobu někde na obláčku

Jak jsi na to přišel? Víš vůbec, jak vypadá Otec? Nikdy by mne nenapadlo uvažovat tak, jak píšeš. Předpokládám, že sis to vymyslel na základě paralely od někoho z Tvé rodiny.

//Dokud nepochopíš, že je věčný zcela nezávislý na času a prostoru tak to nikdy nepochopíš !!!.

A proč bych to měl pochopit, když totéž jsem už tu psal mnohokrát? Asi málokdy čteš mé příspěvky. Pak se ale nediv, že o mne nic nevíš, a ve skutečnosti píšeš o někom ze své rodiny, který tyto věci nechápe.

Bohužel, zaplantal jsi se v tom před tím, a tím, že sis na mne nyní vymyslel nějaké Tvé nepravdivé domněnky, jsi ten zjevný rozpor nikterak nevysvělil.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží stavba - dům (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Středa, 21. únor 2018 @ 09:48:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
V čem je rozpor ??? To, že to nechápeš, neznamená, že nemám pravdu. Klidně se někdy můžem domluvit sednou na kafe a probrat to. Klidně ti to nakreslím aby si to lépe pochopil. Některé věci se špatně popisují možná to myslíme podobně ale používáme jiných slov k popisu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží stavba - (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Středa, 21. únor 2018 @ 11:57:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, je možné, že to myslíme podobně. Proto mne překvapily Tvé, řekl bych unáhlené, závěry :-).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží stav (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Středa, 21. únor 2018 @ 12:12:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No jak jsem psal, rád se bavím o jediném Bohu. Není pro mě problém sejít se a probrat to. Za mě akorát říkám, že některé věci jdou lépe pochopit třeba zobrazením, některé věci se slovy nedají dobře popsat a přitom jsou zcela triviální.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží stavba - dům, město, chr (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Úterý, 20. únor 2018 @ 17:04:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dzehenuti... mňa nezaujímajú tvoje teologické výlevy, pretože aj tak odvodzuješ z písma poučky ktoré nie sú priamo napísané a robíš to isté ako keď niekto povie že Boh je trojica... preto ti pokladám znova tú istú otázku na ktorú nemáš odvahu odpovedať:

... mňa zaujíma to či si ochotný uctievať Ježiša tak ako Otca... vzývaš Krista rovnocenne s Nebeským Otcom?]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží stavba - dům, město, (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Úterý, 20. únor 2018 @ 23:31:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, Ježíš je manifestace samotného OTCE v prostoru a času.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží stavba - dům, mě (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Středa, 21. únor 2018 @ 07:38:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
...nechaj si tie priblblé poučky: ,,Ano, Ježíš je manifestace samotného OTCE v prostoru a času,,
v biblii nie je nič o ,,manifestácii samotného Otca,, tak isto ako v biblii nie je nič o trojici... kritizuješ nereálnosť trojice a vytváraš pojmy ktoré nie sú z Biblie...
odpovedz na otázku, či je Ježiš rovný Bohu a či sa modlíš rovnako k Otcovi a k Ježišovi...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží stavba - dům (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Středa, 21. únor 2018 @ 09:43:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Samozřejmě, že je jen musíš číst duchem.
Jan 1 Bible 21 (B21)Prolog
1 Na počátku bylo Slovo
a to Slovo bylo u Boha
a to Slovo bylo Bůh.
2 To bylo na počátku u Boha.
3 Všechno povstalo skrze něj
a bez něj nepovstalo nic, co je.
4 V něm byl život
a ten život byl světlem lidí.
5 A to světlo svítí ve tmě
a tma je nepohltila.
Ježíš říká: Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje,
nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života.“ (srov. Jan 8, 12-13) 

 • 12Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému podle toho, jak jednal.
 • 13Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec. • ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží stavba - (Skóre: 1)
  Vložil: Dzehenuti v Středa, 21. únor 2018 @ 09:44:17 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ježíš je tedy manifestace jediného Boha v času a prostoru.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží stav (Skóre: 1)
  Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Středa, 21. únor 2018 @ 10:05:53 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Proč si vymýšlíš?! V Bibli nic takového není ani náznakem ani skrytě!


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží (Skóre: 1)
  Vložil: Dzehenuti v Středa, 21. únor 2018 @ 10:16:37 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Samozřejmě, že je jen musíš číst duchem.
  Jan 1 Bible 21 (B21)Prolog
  1 Na počátku bylo Slovo
  a to Slovo bylo u Boha
  a to Slovo bylo Bůh.
  2 To bylo na počátku u Boha.
  3 Všechno povstalo skrze něj
  a bez něj nepovstalo nic, co je.
  4 V něm byl život
  a ten život byl světlem lidí.
  5 A to světlo svítí ve tmě
  a tma je nepohltila.
  Ježíš říká: Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje,
  nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života.“ (srov. Jan 8, 12-13) 

 • 12Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému podle toho, jak jednal.
 • 13Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec.


 • ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: B (Skóre: 1)
  Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Středa, 21. únor 2018 @ 11:37:34 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ať čtu, jak čtu - očima, myslí, duchem, slovo manifestace tam nevidím. Za to čtu v Bibli slova jako obraz, plnost či odlesk božské slávy, což lze shrnout slovem vyjádření. Manifestace je něco jiného; neboli toto slovo má jiný než tebou vnucovaný význam a na Pána Ježíše se nehodí. Český ekvivalent "projev" lze v Bibli najít, ale v jiných souvislostech, netýkajících se osoby Pána Ježíše Krista, který lidem, které Mu Otec dal ze světa, Otce zjevoval, jsouce právě vyjádřením Otce, který byl v Něm a On v Otci.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Dzehenuti v Středa, 21. únor 2018 @ 12:14:46 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Oukej tak jinak :). Pokud je jediný Bůh věčný což je psáno. Tak nemůže mít počátek ani konec. Tedy je nezávislý na čase a prostoru. To znamená aby mohl vzniknout samotný svět .....musel se manifestovat. Z bible víme, že OTEC je v nepřístupném světle. No a právě jeho manifestace je Ježíš ...přístupné světlo-pozorovatelné.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Středa, 21. únor 2018 @ 12:22:40 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Sice jinak, ale pořád špatně a hlavně zbytečně ničemně nanicovatě. 


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Dzehenuti v Středa, 21. únor 2018 @ 12:29:12 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Platí pro tebe to samé jako pro Wolka. Bavíš-li se rád o jediném Bohu, můžeme se sejít a probrat to.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží stavba - dům (Skóre: 1)
  Vložil: Dzehenuti v Středa, 21. únor 2018 @ 12:15:42 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Platí pro tebe to samé jako pro Wolka. Bavíš-li se rád o jediném Bohu, můžeme se sejít a probrat to.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Boží stavba - dům, město, chrám (Skóre: 1)
  Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 15. únor 2018 @ 11:42:42 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Koho zajímá, co píšeš, když to není pravda?!


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Boží stavba - dům, město, chrám (Skóre: 1)
  Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 19. únor 2018 @ 11:24:24 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Jsou tam vypsané verše...co je ve Svatém písmu psáno to je dáno.


  ]


  Re: Re: Boží stavba - dům, město, chrám (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 01. březen 2018 @ 08:00:00 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Není to kravina pomalu se hádat, jaký je Bůh? V Bibli je uvedeno přece toto:  
  • Matouš 28, 19Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého
    Jsou tam uvedeny tři výrazy   Tak budeme se hádat, co znamená to či ono a co je většího významu?   Toto hádání je jen důkazem, že jsou důležitější věci. Dává víra pokřtěného člověka životu hodnotu a smysl, aby se stal bytostí, která zrcadlí Boží lásku a představuje člověka jinak než jako hříšníka? Tyhle hádání jsou komedií řízenou Satanem!!!


  ]


  Re: Re: Re: Boží stavba - dům, město, chrám (Skóre: 1)
  Vložil: timg v Čtvrtek, 01. březen 2018 @ 10:27:09 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

    To, že Bůh je jediný ví skrze Ducha svatého každý. Také to, že to jméno , do kterého jsme pokřtěni je Pán Ježíš Kristus.

   
  J 8,24  Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších. Jestliže neuvěříte, že já to jsem, zemřete ve svých hříších.“


  --------Tyhle hádání jsou komedií řízenou Satanem!!!----


  Píše ten, kdo sem vložil článek "Stal bych se křesťanem, nebýt křesťanů" , pod kterým je přes 500 příspěvků? Pokrytče?


  ]


  Re: Re: Re: Re: Boží stavba - dům, město, chrám (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 01. březen 2018 @ 13:20:08 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  A Ty se myslíš, že to není komedie hádat se o to, zda Bůh je jeden či dva či tři?? Pak není divu, že řada lidí hledajících Boha si řekne, že tohle hádání je opravdu jen komedie . Komu takové dohadování asi slouží?  A věta Stal bych se křesťanem, nebýt křesťanů, je projevem pokrytectví? Ba naopak. Když to řekl indický Gándhí, věděl, co říká. Jak se k němu  a k jeho zemi chovali ti, co se chlubili Ježíšem?  Jakým byli vzorem? A jakým vzorem jsou křesťané dnes? Podívej se kolem? Podívej se na dějiny křesťanství? Vidíš tam Pána Ježíše? Je tak vzácný a my se budeme hádat kvůli tomu, zda Bůh je jeden či dva či tři? Já vím, že je několik církvi, kde hovoří jen o dvou atd. Ale důležité je evangelium a to je o milosti a tam se hovoří o třech "osobách" v jednom. Mně připadá někdy, že jsme pokrytci všichni. A to, že nejsi schopen pochopit člověka zklamaného křesťanstvím, jako byl Gandhí, jen dokazuje,  k čemu vede tahle víra. Jen k hádání místo pochopení. Já Gandího chápu jako člověka zklamaného evropskou mocenskou a uchvatitelskou  politikou, která zneužívá Ježíše. Vůbec se nedivím tomu, co řekl.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Boží stavba - dům, město, chrám (Skóre: 1)
  Vložil: JirkaB v Čtvrtek, 01. březen 2018 @ 15:22:13 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ahoj Františku, jak se máš s rodinou? Přežili jste s manželkou mrazy, jste v pořádku?

  Jinak Gándího citát není plně pravdivý, správně měl říci, Stal bych se křesťanem, nebýt takzvaných křesťanů.
  Já osobně věřím, že by se křesťanem stal, pokud by se s křesťany potkal, jenže ne každý kdo říká Pane Pane je Pánův, tedy křesťanem. A pozná se to například po ovoci, Křesťan z pokladu svého vynáší dobré, tzv, křesťan ze svého pokladu vynáší také, ovšem něco jiného, bojem, závist, boj po moci,... jinak podle mne je klidně možné, že je u Boha, ale to neřeším... 
  .. křesťané nelžou, nekradou, nevraždí, nevykořistují, netahají se s milenkami, ... krádeže, lži, ...jsou ovoce jiných lidí, ne křesťanů. že si tak říkají... co s tím naděláš nic. Nemůžeš mu zakázat se nazývat tímto jménem, ale nebude jim lehko a to je smutné, víš Františku tzv. křesťané jsou na tom hůře než Gándí. Oni pravděpodobně uslyší neznám vás, oni to uvidí, oni to pochopí, ... je dobré se za ně modlit, aby dokázali využít čas milosti a činili pokání... Pán s tebou Jirka  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží stavba - dům, město, chrám (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 01. březen 2018 @ 21:53:21 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ten výrok jsi poopravil správně. Problém je v tom, jak má nekřesťan poznat, že jde o tak zvané křesťany a nejde o pravé křesťany. To nemohl Gandhí vědět. Jinak díky za optání. V paneláku se zima prožívá dobře. Horší je to někde v domku, kde se musí topit, nosit uhlí atd. Díky moc.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží stavba - dům, město, chrám (Skóre: 1)
  Vložil: timg v Čtvrtek, 01. březen 2018 @ 22:19:54 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ----- Problém je v tom, jak má nekřesťan poznat, že jde o tak zvané křesťany a nejde o pravé křesťany.----

                              Nekřesťan by  měl poznat křesťana  podle toho, že jej  miluje...                                    


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží stavba - dům, město, chrám (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 01. březen 2018 @ 22:25:22 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Aha. Tak to pochybuji, že jde poznat . Možná až později.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Boží stavba - dům, město, chrám (Skóre: 1)
  Vložil: timg v Čtvrtek, 01. březen 2018 @ 17:36:11 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
   ----A Ty se myslíš, že to není komedie hádat se o to, zda Bůh je jeden či dva či tři??----

       Františku s nikým se zde nehádám.  Jen zde v klidu konstatuji velmi pravdivou skutečnost, že Bůh je jediný.

  K tomu Gándhímu. Velmi jasně sem se tam , pod Tvým článkem který má již přes 500 komentářů , vyjádřil a v Duchu svatém vyznal, že já jsem se stal křesťanem díky křesťanům, kteří mi přinesli evangelium i o mém spasení..


                                      Pokud je zde někdo, kdo ne, nechť se přihlásí. 
  Vyjádřil jsi se k tomu tak , že prý si dělám srandu. A napsal mi něco ve smyslu , že Ty se za křesťana nepovažuješ. A prý se že se jen bojíš fanatiků.

  Ano, každý strom se pozná po ovoci. A tak to zde uzavřu . Znovu opakuji, že žádnou srandu jsem si nedělal a nedělám, a  za křesťana se díky milosti Boží považuji , a za to se nestydím.  A díky moci Boží, z Ducha svatého, se žádných fanatiků a pokrytců rozhodně nebojím. 


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží stavba - dům, město, chrám (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 01. březen 2018 @ 21:59:54 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Měl si štěstí asi na pravé křesťany. To asi Gandhí neměl. Okupanti jeho země mohli těžko být ti praví křesťané. Fanatiků se bojím pořád a nejvíce těch, co mají plná ústa o Duchu Svatem , ale to ovoce ukazuje na něco jiného. Zrovna nyní mám problémy se sektou, která na první místo dává zákon a nikoliv milost. A svoji pravdu dokládá prorockým Duchem jejich vůdce. A podobně je to i jinde v církvích či sektách. Kdo se v tom má vyznat?


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží stavba - dům, město, chrám (Skóre: 1)
  Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 01. březen 2018 @ 22:18:30 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
   Kdo se v tom má vyznat?  

  Ten, kdo poznal, zná a poznává Pána Ježíše jako Dobrého Pastýře, tzn. že zná Jeho hlas, následuje Ho a za cizím nepůjde.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží stavba - dům, město, chrám (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 01. březen 2018 @ 22:24:12 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  A proč tolik lidí nalítlo a dostalo se do spárů sekt?


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží stavba - dům, město, chrám (Skóre: 1)
  Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 01. březen 2018 @ 23:06:46 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Protože Pána Ježíše neznají, nepatří Mu a nejsou Jím tudíž chráněni.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží stavba - dům, město, chrám (Skóre: 1)
  Vložil: wollek v Pátek, 02. březen 2018 @ 00:26:40 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Willy - to je moudré slovo. Myslíš, že mu František porozumí?

  Kéž by...


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží stavba - dům, město, chrám (Skóre: 1)
  Vložil: Tetra v Pátek, 02. březen 2018 @ 05:40:10 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Já bych jen doplnila, že někteří můžou znát Pána Ježíše, ale jsou ještě maličcí...jsou na začátku růstu v poznávání a když narazí třeba na sektu, bludaře...může je strhnout. Ale Pán je věrný a nenechá je v tom...já jeho věrnost zažila :) 


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží stavba - dům, město, chrám (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Pátek, 02. březen 2018 @ 07:19:41 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  To jsi napsal větu, která nemusí být pravdivá. Mnozí upřímně věří v Ježíše  a přesto se ocitnou v sektě. Jsou tedy chráněni?Jsou to lidé obětaví  a poctiví  a bohužel naletí. Znám takové lidi i osobně z různých sekt. Vážím si jich, ale každý  z nich je ovlivněn učením své sekty. Jsou to třeba jehovisté, adventisté či letniční. Každý vidí Ježíše jinak. Nakonec i katolíci mají svůj pohled na Ježíše a jsou mezi nimi moc hodní lidé. Názorově se rozcházejí. Jedni tě nechají umřít, protože nedovolí transfůzi, jiní prohlásí, že , když v sobotu pracuješ, nebudeš spasen, jiní tě dají najevo, že tím, že nejsi v jejich sektě, tak skončíš v pekle, protože jen ta jejich sekta je pravá atd. Co je vlastně spojuje ? Oni jsou rozděleni ve víře. Kdo za tím stojí? Při stavbě babylonské věže se lidem zamotaly jazyky a dnes asi mají zamotanou víru.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží stavba - dům, město, chrám (Skóre: 1)
  Vložil: wollek v Pátek, 02. březen 2018 @ 07:53:59 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Františku, pokud by Pána Ježíše znali, tak by slyšeli Jeho hlas, a nešli by za hlasem sekty:

  John 10:27  Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou

  Toto opravdu nemá až tak moc společného s tím, jak se Ti ten člověk jeví hodný a obětavý. Je to o tom, koho zná, komu věří a koho poslouchá. A taky je to trochu o upřímnosti. Kdo je upřímný, a má rozum, měl by si upřímně přiznat, co o následujícím i dalším sektářským ve skutečnosti Pán říká (minimálně v Písmu), a koho poslouchají oni sami:

  "jedni tě nechají umřít, protože nedovolí transfůzi, jiní prohlásí, že , když v sobotu pracuješ, nebudeš spasen, jiní tě dají najevo, že tím, že nejsi v jejich sektě, tak skončíš v pekle, protože jen ta jejich sekta je pravá"

  Nic z tohoto v Písmu není. A poctivý a upřímný člověk, mající i podprůměrnou inteligenci to velmi snadno pozná. A pak i snadno pozná, koho poslouchá, komu slouží, koho miluje...


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží stavba - dům, město, chrám (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Pátek, 02. březen 2018 @ 09:06:59 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Wolku, to je naše zbožné přání, aby slyšeli. Ale nezapomeňme na to, že všichni sektáři umí mistrně operovat slovy Bible a mnoho toho překroutí. Já to znám z praxe. Jen se podívej na ty největší sekty světa. Takoví mormoni čítají 15 milionů lidí, kteří jim poctivě platí desátky a učí, co je v Bibli a k tomu si přidají Knihu mormonů, podobně jehovisté vypustí z Bible pojem milost a nahradí pojmem laskavost, podobě adventisté vycházejí ze své zakladatelky EGW atd. Všude může člověk prožívat nádherné chvíle  a určitou sounáležitost, ale pravý hlas Pána Ježíše neslyší. Kolik lidí z těchto sekt našlo cestu ven? A já sám jsem třeba poznal, jak to fungovalo v AC, kde sbor se nakonec rozpadl  a také jinde.Kde bylo slyšet hlas Ježíše a jeho Duch, když americký kazatel a voják se hlavně chlubil svými vyznamenáním a politickým názorem? Kolik lidí na jeho slova málem naletělo? U nás jsou lidé opatrnější než třeba v USA a na Západě. Vědí, že sekty a církve jsou plné lží  a podvodů. A pak lidé neznají Písmo  a mohou dostat i špatně přeloženou Bibli, jako třeba jehovisté anebo k Bibli malé světlo jak adventisti dílo EGW a to je často zákonictvím  zkreslená Boží pravda. Jó, kéž by to fungovalo tak, jak píšeš???!!! Křesťanství ve světě je zasaženo jedem, který do 99 % pravdy namíchá jed v podobě lži a nepravdy. Co když Ježíšův hlas dokáže někdo dobře napodobit??? Co potom??? Já už jsem od mnoha lidí slyšel, že mají Ducha že Duch jim tohle či tohle řekl  a ukázal, ale pak se pozná, že si jen svoje názory podepřeli tak, že jim dali punc svatosti. To je pak ten fanatismus, kterého se bojím, který vede k válkám a ke zlu. Myslíš to dobře, ale realita je krutá!!!!


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží stavba - dům, město, chrám (Skóre: 1)
  Vložil: wollek v Pátek, 02. březen 2018 @ 10:35:59 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ahoj Františku, děkuji Ti za odpověď. Vím, že to není snadné, zlehčovat jsem problém sekt a sektářství nechtěl. Ale tuším, že je v těch lidech něco nezdravého, a že při dostatečné míře upřímnosti by si to museli uvědomit, a mohli s tím tak něco začít dělat: //Všude může člověk prožívat nádherné chvíle  a určitou sounáležitost, ale pravý hlas Pána Ježíše neslyší.Ano, přesně tak to v sektách, ale i v některých církvích funguje.

  //Kde bylo slyšet hlas Ježíše a jeho Duch, když americký kazatel a voják se hlavně chlubil svými vyznamenáním a politickým názorem?

  Možná to bylo podobné jako setkání s Claudio Freidzonem a jeho Torontským požehnáním. Viděl jsem plno lidí takřka v extázi. Ale Pán Ježíš ke mne skrze Ducha Svatého promlouval zcela jinak. Dneska není problém si na youtube i jinde najít vyjádření tehdehších pastorů a tvůrců tohoto 'požehnání', kde sami přiznávají, že to z Ducha Svatého nebylo. Ale tehdy to nepoznali ani místní partoři, skoro nikdo z těch co měli charizmatické a letniční pozadí. Sice všichni měli Duchovní dary v podobně mluvení jazyků, ale rozpoznat falešného ducha od Ducha Božího tehdy z nich 'dokázal' málokdo. Taky tomu moc nerozumím. Mohu mluvit především sám za sebe.

  //Jó, kéž by to fungovalo tak, jak píšeš???!!!

  Nevím, jestli to funguje nebo ne obecně, ale věřím i na činnost toho Zlého a jeho duchů. A taky ve hříšnost člověka - konkrétní hříchy nebo konkrétní našeptávání zlého ducha pak působí, že to tak hezky 'nefunguje', jak by sis přál - a jak by si asi přála většina.

  //Co když Ježíšův hlas dokáže někdo dobře napodobit??? Co potom???

  Samozřejmě, že se ho mnozí snaží napodobit. Píše o tom i Bible. Vem si třeba hnutí víry. Benny Hinn. Lidi za ním jdou jak slepé ovce, a on mluví hodně z Písma, o Duchu Svatém, o Pánu Ježíši. Ale jeho poselství stojí na uzdravení tělesném a na prosperitě. Minimálně podle toho poznáš, že ten skutečný hlas Ježíšův to není. Myslím, že to poznáš skoro vždycky podle něčeho.

  //Já už jsem od mnoha lidí slyšel, že mají Ducha že Duch jim tohle či tohle řekl  a ukázal, ale pak se pozná, že si jen svoje názory podepřeli tak, že jim dali punc svatosti

  Ano, toto taky znám. Lidé tak chtějí dát větší autoritu svým názorům a nevadí jim, že si vlastně vymýšlí, lžou. 

  Zrovna tento týden jsme na hodině angličtiny jako jedno z témat měli křesťanství v Keni. A tam se prý docela stává, že pastor svým ovečkám řekne, že mu Bůh řekl, že mají jít ven a jíst trávu, jindy zase vypít nějaký jed... no a ti lidé jdou a udělají to jako tupé ovce... Myslíš, že kdyby znali Pána Ježíše, tak by se zachovali podobně? Oni nenásledují Boha, oni následují člověka. Neslyší a ani nemohou slyšet Boží hlas:
  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží stavba - dům, město, chrám (Skóre: 1)
  Vložil: noname (honza610@centrum.cz) v Pondělí, 05. březen 2018 @ 15:04:18 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ahoj Františku.

  Každý vidí Ježíše jinak. Nakonec i katolíci mají svůj pohled na Ježíše a jsou mezi nimi moc hodní lidé. Názorově se rozcházejí. Jedni tě nechají umřít, protože nedovolí transfůzi, jiní prohlásí, že , když v sobotu pracuješ, nebudeš spasen, jiní tě dají najevo, že tím, že nejsi v jejich sektě, tak skončíš v pekle, protože jen ta jejich sekta je pravá atd. Co je vlastně spojuje ? Oni jsou rozděleni ve víře. Kdo za tím stojí? Při stavbě babylonské věže se lidem zamotaly jazyky a dnes asi mají zamotanou víru.

  Františku vidím to podobně, Kristus by nás měl všechny spojovat ale ve skutečnosti ? Oháníme se slovy Písma, které si každý vykládá jak potřebuje, proto se Kristova církev stále štěpí, vznikají nové církve, sekty s opravdu pravým poznáním, aby posléze beze stopy zase zanikly. Některé místo Krista spojuje více nesnášenlivost vůči katolické církvi.

  Trochu budu parafrázovat Sk. Pokud je církev dílo Boží, člověk ji nezničí, pokud je to dílo lidské sama časem zanikne . . .


  • Před nedávnem povstal Theudas a tvrdil, že je Vyvolený; přidalo se k němu asi čtyři sta mužů. Když byl zabit, byli všichni jeho stoupenci rozprášeni a nakonec z toho nebylo nic.
  • 37Po něm povstal ve dnech soupisu Judas Galilejský a strhl za sebou lid; také on zahynul a jeho stoupenci byli rozehnáni.
  • 38Proto vám teď radím: Nechte tyto lidi a propusťte je. Pochází-li tento záměr a toto dílo z lidí, rozpadne se samo;
  • 39pochází-li z Boha, nebudete moci ty lidi vyhubit – nechcete přece bojovat proti Bohu.“ Dali mu za pravdu;  ]


  Re: Boží stavba - dům, město, chrám (Skóre: 1)
  Vložil: leonet v Středa, 14. únor 2018 @ 20:48:25 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Vcelku dobrý, ale jen jednu poznámku, víš, že ten Nový Jeruzalém, je jen obraz, nebo podobenství?  Re: Re: Boží stavba - dům, město, chrám (Skóre: 1)
  Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Středa, 14. únor 2018 @ 21:01:11 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ano vím a v článku je to jemně naznačeno.


  ]


  Stránka vygenerována za: 0.63 sekundy