Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Emanuel.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 15406, komentáře < 7 dní: 320, komentářů celkem: 340863, adminů: 60, uživatelů: 4852  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 172 návštěvník(ů)
a 5 uživatel(ů) online:

rosmano
cizinec
LD
Willy
wollek

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Prohlášení Rady ukrajinských baptistù k teologickému vlivu MacArthura
·Reakce na Vyjádøení ohlednì dìní v kromìøížském sboru Lance Robertse k mé osobì
·Amputace
·Recenze Dìti rozhnìvaného Boha
·Vyjádøení ohlednì dìní v kromìøížském sboru
·Pravomoce statutárních orgánù Biblického spoleèenství køesťanù Kromìøíž
·Prohlášení tradièního pohledu Jižních baptistù na Boží plán spásy
·Písmo jako skládaèka Lego
·Služba sester Božím slovem
·Mají katolíci a evangelikálové stejný problém?

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
98479328
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Proč se nechal Ježíš pokřtít ???
Vloženo Neděle, 05. listopad 2017 @ 01:25:07 CET Vložil: Tomas

Kázání poslal Nepřihlášený

Ježíš se nechal pokřtít za mrtvé lidstvo !!!. Pokřtil se za nás mrtvé !!!. Provedl tedy křest za mrtvé. A právě svou svatostí je síla v tom křtu, že má moc odejmout hříchy celého světa !!!.

    Proč se nechal  Ježíš pokřtít ???.... když o něm říká Bible, že žádné hříchy neměl, že se nám byl učiněn podobným ve všem, kromě hříchu, jak se píše v listu Židům (Žd 4:15) a na jiných místech? Není to jednoduchá otázka, a nejde na ni odpovědět bez pomoci Svatého Ducha. Mohl bych hned z kraje říci, že v našem oddíle není sama skutečnost Ježíšova křtu nejdůležitější událostí, jak uslyšíme za chvíli, ale to bych si udělal moc jednoduché. Tato otázka tady je a byla tu už od dob Ježíšových učedníků a evangelistů. Sv. Matouš nám zaznamenal svědectví o tom, že se Jan zdráhal pokřtít Ježíše, dokonce mu nabídl, jestli by si to pro tentokrát s ním nevyměnil, že by se tedy nechal pokřtít Jan od Ježíše. Ne ne, brání mu Ježíš, nech to teď tak, jak to je; je potřeba naplnit „všelikou spravedlnost(Kral.) „všechno, co Bůh žádá“ (ČEP). Náš dnešní evangelista, Lukáš, o tom neříká nic, slyšeli jsme jen, že byl Ježíš pokřtěn mezi mnoha dalšími lidmi a dokonce nám „lékař milý“ ani neřekne, zda to byla přímo Janova práce.   Já křtím vás vodou ku pokání, ten pak, kterýž po mně přichází, jestiť mocnější nežli já, jehožto nejsem hoden obuvi nositi. Onť vás křtíti bude Duchem svatým a ohněm. Jehožto věječka v ruce jeho, a vyčistíť humno své, a shromáždí pšenici svou do obilnice, ale plevy páliti bude ohněm neuhasitelným. Tehdy přišel Ježíš od Galilee k Jordánu k Janovi, aby také pokřtěn byl od něho. Ale Jan zbraňoval mu, řka: Mně jest potřebí, abych od tebe pokřtěn byl, a ty pak jdeš ke mně? A odpovídaje Ježíš, dí jemu: Dopusť tak; neboť tak sluší na nás, abychom plnili všelikou spravedlnost. Tedy dopustil jemu. A pokřtěn jsa Ježíš, vystoupil ihned z vody; a aj, otevřína jsou mu nebesa, a viděl Ducha Božího, sstupujícího jako holubici a přicházejícího na něj. A aj, zavzněl hlas s nebe řkoucí: Tentoť jest ten můj milý Syn, v němž mi se dobře zalíbilo.     Sic jinak co činí ti, kteříž se křtí za mrtvé? Nevstávají-liť mrtví z mrtvých, i proč se křtí za mrtvé?   Velmi rád Vám tedy ve jménu jediného Boha – Svatého Ducha vysvětlím. Odpověď je inu jednoduchá.   Ježíš se nechal pokřtít za mrtvé lidstvo !!!. Pokřtil se za nás mrtvé !!!. Provedl tedy křest za mrtvé. A právě svou svatostí je síla v tom křtu, že má moc odejmout hříchy celého světa !!!.       Falešné odpadlé pozemské církve a jejich falešní kněží to však nikdy nepochopili. Nepochopili jak křest za mrtvé – provedené samotným jediným Bohem. Ale nakonec je i zakázaly pomocí svých směšných koncilů. Stejným koncilem si pak dokonce ustanovili „TROJICI“.     Křest za mrtvé byl zakázán na koncilu (synodě) v Hippo (393), kde byl také potvrzen kánon Bible (včetně deuterokanonických knih). Synoda říká: "Eucharistie nebude dávána mrtvým a mrtví nebudou ani křtěni." Ke stejnému závěru i třetí koncil v Kartágu (397), který křest za mrtvé zakázal ve svém šestém kánonu. Je zřejmě oprávněné domnívat se, že otázku křtu za mrtvé byla ještě na konci 4. století živou otázkou, když se k ní hned dva koncily vyjádřily. Od Jana Zlatoústého a Tertuliána víme, že křest za mrtvé praktikovali následovníci Markióna (110 -160). Efifanius se o křtu za mrtvé zmiňuje v souvislosti s dalšími "heretiky", a to sice s následníky Cerintha (žil na přelomu 1. století). Rovněž v Pastýři Hermově se dočteme, že křest za mrtvé měli ustanovit apoštolé a učitelé první generace po Kristu. Zmínky o křtu za mrtvé najdeme i v novozákonních apokryfech, např. v Petrově apokalypse, Šalamounových ódách a Pistis Sofia. Klemet alexandrijský (150 - 216) označuje křest za mrtvé za pohanský zvyk a přisuzuje ho hlavně gnostikům. Ačkoliv v rané církvi byly celkem rozšířeny modlitby za zemřelé, křest za zemřelé byl otázkou více či méně důležitých menšin.


"Proč se nechal Ježíš pokřtít ???" | Přihlásit/Vytvořit účet | 17 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Proč se nechal Ježíš pokřtít ??? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Úterý, 07. listopad 2017 @ 08:50:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nepřihlášený, dobrý blábol....Re: Proč se nechal Ježíš pokřtít ??? (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 06. listopad 2017 @ 07:16:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Ano, ano psal jsem to Dzehenuti :). Jen jsem to v tý rychlosti zapoměl vyplnit :).Re: Proč se nechal Ježíš pokřtít ??? (Skóre: 1)
Vložil: timg v Neděle, 05. listopad 2017 @ 12:01:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


-----Ježíš se nechal pokřtít za mrtvé lidstvo !!!. Pokřtil se za nás mrtvé !!!.----- Dzehenuti, neměl by jsi ale zapomínat, že Ježíš Kristus prošel i křestem  kříže ... Ne pouze skrze vodu křtu, ale i skrze krev kříže.

 Duch, voda a krev – a ti tři jsou zajedno. To je svědectví Boží . Kdo věří v Syna Božího, má to svědectví jistě v sobě.Re: Re: Proč se nechal Ježíš pokřtít ??? (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Neděle, 05. listopad 2017 @ 18:34:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ten styl jako by byl Dzehenuti, ale asi není....
]


Re: Re: Re: Proč se nechal Ježíš pokřtít ??? (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Středa, 08. listopad 2017 @ 18:27:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
:)


]


Re: Proč se nechal Ježíš pokřtít ??? (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 05. listopad 2017 @ 09:07:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Křest za mrtvé? U Pána Ježíše křest ponořením byl aktem pokání bezhříšného Božího Syna za všechny hříchy všech minulých, současných i budoucích pokolení a to včetně všech lidí bez ohledu na vyznání.  On se přiznal k tomu, co nezpůsobil a co nebyl. Tím vzal všechny hříchy za lidstvo na sebe. Co se týká nás, my můžeme mít křest jen každý za sebe, jako projev vlastního pokání. Jan křtil, aby lidé pokáním se přiznali k hříchu, protože  to je cesta k Pánu Ježíši, způsob, jak k Němu přijít.Re: Proč se nechal Ježíš pokřtít ??? (Skóre: 1)
Vložil: timg v Neděle, 05. listopad 2017 @ 09:57:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nechal se pokřtít. Proč?  Ano, byla to vůle Boží. Proč? 

Zděný chrám byl tenkrát udělán podle nebeského VZORU. A Pán Ježíš říká : "zbořte tento chrám a já jej ve třech dnech postavím znovu " Přišel nám tak Spasitel - VZOR původního pravého lidství. Boží vůlí je  , aby se všichni nechali pokřtít , tak jako ON a aby všichni lidé poznali pravdu. Jen v Něm naplňujeme /zachováváme/ Boží zákon /Jeho přikázání/  Konec zákona je tedy Kristus. Kdo chce následovat musí žít, tak jako žil On. K tomu nám poslal svého svatého Ducha svatého, abychom v Něm a skrze něj žili. A uvedl nás tak do království svého (i našeho) nebeského Otce. Abychom byli JEDNO.  

                                    To vše náš Velekněz potvrdil svou vlastní krví. Re: Re: Proč se nechal Ježíš pokřtít ??? (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pondělí, 06. listopad 2017 @ 00:34:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Mistrova otázka pro Jakuba a Jana:
" Můžete pít kalich, který já piji, nebo být pokřtěni křtem, kterým já jsem křtěn?"
  Odpověděli: „Můžeme.“ Ježíš jim řekl: „Kalich, který já piji, budete pít a křtem, kterým já jsem křtěn, budete pokřtěni...

Fp 1,29  Neboť vám je z milosti dáno netoliko v Krista věřit, ale pro něho i trpět.

Mk 10,45  Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“    AMEN.

]


Re: Re: Proč se nechal Ježíš pokřtít ??? (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pondělí, 06. listopad 2017 @ 18:14:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Janův křest byl křtem pokání, při kterém očišťuje boží milost, kterou symbolizuje voda. Jan říká, ten kdo přichází po mě, je mnohem víc než já, ten Vás bude křtít ohněm Ducha svatého. Otázkou je zda Kristus potřeboval křest pokání? Kristus se přece nepotřeboval kát, nač tedy potřeboval Janův křest? Jan Krista nekřtí křtem pokání, v Janově křtu se Kristu předává moc Jana křtít křtem pokání, a tato Janova moc křtít milostí přechází z Jana na Krista, respektive si tuto moc Kristus přebírá, a navíc z nebe na Krista sestupuje Duch svatý v podobě holubice, který dosvědčuje moc Krista Křtít Duchem, a s božím příkazem abychom Krista poslouchali! Jan křtil pouze jako prostředník boží milosti, a nekřtil v Duchem svatým. Kristus kterému Jan připravil cestu, již křtí vodou (milostí) a Duchem svatým. A Kristus si vyvoluje další a další prostředníky, které po další generace křtí ve Jménu Otce Syna a Ducha svatého.
Ti další a další prostředníci křtí ve větší moci než měl Jan. Křtí v moci Krista. A křest je nesmazatelné znamení Ducha, znamení věčného života, které v nás zůstává i po naší pozemské smrti. 


]


Re: Re: Re: Proč se nechal Ježíš pokřtít ??? (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pondělí, 06. listopad 2017 @ 22:50:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jistě. Jen přesně nevím na co Myslivče reaguješ, co bych v Kristu od Otce nevěděl. Ano,  Jan byl od Boha poslán, aby nachystal lid na příchod Království a vydal svědectví o Mesiáši celému Izraeli. Nebylo možné aby se Ježíš  Janem nenechal pokřtít, protože jen tak naplnil vůli a spravedlnost Boží.  A jistě ano," toho poslouchejte! " A těm, kteří Syna chtějí poslouchat,  tímto svým činem poslušnosti,  poslal velmi jasný signál k následování - Křtu ponořením do jména Ježíš a tak znovunarození se z vody a Ducha.

--- Jan říká, ten kdo přichází po mě, je mnohem víc než já, ----

      Souhlasím, jen doplním, ještě říká: "neboť byl tu dříve než já"

     ------ten Vás bude křtít ohněm Ducha svatého. ----

  Jen bych poopravil :  ten Vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. Lidé si mohou vybrat ze dvou cest. Cestu do Království Božího pokoje, nebo cestu pekelným oheň.  A v tom je soud.

(Mat.3:1)   A jižť jest i sekera k kořenu stromů přiložena. Každý zajisté strom, kterýž nenese ovoce dobrého, vyťat a na oheň uvržen bývá. 
11 Já křtím vás vodou ku pokání, ten pak, kterýž po mně přichází, jestiť mocnější nežli já, jehožto nejsem hoden obuvi nositi. Onť vás křtíti bude Duchem svatým a ohněm. 
12 Jehožto věječka v ruce jeho, a vyčistíť humno své, a shromáždí pšenici svou do obilnice, ale plevy páliti bude ohněm neuhasitelným. 
 
]


Re: Re: Re: Re: Proč se nechal Ježíš pokřtít ??? (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Úterý, 07. listopad 2017 @ 07:20:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak to beru Timgu. A k tomu ohni Ducha svatého.
Pro toho kdo se kaje, má oheň Ducha očistný charakter. Pro toho kdo se nekaje, má oheň Ducha spalující, respektive pekelný charakter. Abychom mohli být vystaveni ohni Ducha, je nutné být napřed v pokání očištění boží milostí. A o tom je křest. Voda jako očištění milostí, a oheň Ducha jako spálení všeho uschlého, všech plev v nás. Pokud je člověk uschlý celý, v ohni Ducha shoří jako pleva celý. Boží oheň, je jenom jeden. A moc zálež8 na tom, v jakém duchovním stavu do něho člověk vstupuje.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Proč se nechal Ježíš pokřtít ??? (Skóre: 1)
Vložil: timg v Úterý, 07. listopad 2017 @ 11:34:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 ---Voda jako očištění milostí, a oheň Ducha jako spálení všeho uschlého, všech plev v nás.---

     Ahoj Myslivče. Rozumím , růst v Duchu a tak odhodit vše staré v nás, protože nemůžeme být  "studení i horcí". 

 Oheň / plamen/ Ducha máme z Boží milosti darovaný , máme ho rozněcovat. Jak nám píše ap.Pavel: Buďme vděčni za to, že dostáváme neotřesitelné království, a služme proto Bohu tak, jak se jemu líbí, s bázní a úctou. Vždyť ‚ náš Bůh je oheň stravující.

Mě šlo Myslivče ale více o to rozdělení. (pravice/levice či  ovce/kozly) O ty dvě cesty, o kterých Pán mluví. A o ten sběr zrna do své sýpky ( Božího království) a pálení plev ohněm neuhasitelným. (Více nastíněno v podobenství o boháči a lazarovi) 

Psáno je, že při vzkříšení vydá i peklo své mrtvé a ti kdo byli nalezeni v knize života budou spaseni .Kdo v ní nebyli nalezeni budou uvrženi do "druhé smrti"(hořící jezero). Proto je patrné jak to v Duchu sv. Juda (12) myslí o těch , kteří se Boha nebojí, když píše, že jsou jako dvakrát mrtvé a vykořeněné stromy. Proto nám Duch praví církvím: "Kdo zvítězí, tomu druhá smrt neublíží. A také blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení, nad ním druhá smrt nemá moci.

 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč se nechal Ježíš pokřtít ??? (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Úterý, 07. listopad 2017 @ 18:36:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Skvělá debata Timgu. Díky za ni.
Plamen Ducha poté co nás očistí, tedy spálí to co uschlo, v nás zůstává a je příčinou pronásledování Kristovců.
Plamen Ducha je jako neviditelný plamen lihového kahanu. Plamen lihového kahanu má docela slušný žár, a nejde přitom skoro vidět. Staćí do něho vložit něco suchého a hořlavého a to je hned fajr. Náš neviditelý plamen Ducha vždy vzplane v kontaktu s něčím suchým. A to suchým v nás, ale i suchým vnějším. A proto jsi "plevy a plemeno zmijí" udržuje od nás odstup. Podvědomě se bojí tohoto pro ně nebezpečného plamene, ve kterém mohou vzplanou jejich milované sušiny. A tento strach ze spalujího očistného ohně Ducha se proměňuje někdy až v nenávist k nositelům ohně kristovcům, a jejich pronásledování.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč se nechal Ježíš pokřtít ??? (Skóre: 1)
Vložil: timg v Úterý, 07. listopad 2017 @ 23:00:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Také díky Myslivče. Ano,  kdo zachovává jeho slovo, vpravdě v něm láska Boží dosáhla svého cíle. A ano, děti ďáblovi  ty Boží nenávidí.  To je to rozdělení. V Kristu jsme silnější než ten co je ve světě. Zvítězili jsme nad Zlým. V Kristu Ježíši máme veliký zdroj vody živé . Taky  pro všechny  žíznivé , kteří svém spasení a království Božím ještě neslyšeli. V pravdě píše Izajáš: "Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech."]


Re: Proč se nechal Ježíš pokřtít ??? (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 05. listopad 2017 @ 10:54:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hele, ty raději nic nevysvětluj! To, co tady vysvětluješ není z Ducha svatého. Je to pouze z tebe. Uvědom si kraviny co píšeš. Kdyby hypoteticky Kristus přijal křest za mrtvé, byl by to pouze On a nikdo jiný by nemohl po Něm tento křest opakovat, a nikdo jiný krom Jana by ho nemohl udėlit!! Takže to tvé další cancání o ustanovení křtu mrtvých od apoštolu nemá logiku a je kontroverzní, ke tvým vlastním tvrzením!Re: Re: Proč se nechal Ježíš pokřtít ??? (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 06. listopad 2017 @ 07:25:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ba právě naopak, jedině Kristus mohl přijít a zachránit "mrtvé".


]


Re: Re: Re: Proč se nechal Ježíš pokřtít ??? (Skóre: 1)
Vložil: timg v Sobota, 18. listopad 2017 @ 21:52:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, tehdy také  přišel vyhlásit zvěst duchům ve vězení (i z dob před potopou) Ale  také vyhlásit léto Hospodinovy přízně - BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ  i den pomsty našeho Boha, potěšit všechny truchlící,pozvednout truchlící na Sijónu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselí místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje. Jak je psáno u proroka Izajáše. 

 Vždyť víme že archa byla předobraz křtu, který nyní zachraňuje nás. Byla to Boží shovívavost když vyčkával s trestem, dokud se tenkrát stavěl koráb. 

Mar.24:37  Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho: 
38  Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu, 
39  a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka.
  

2.list Pertův 3. 6  Vodou byl také tehdejší svět zatopen a zahynul. 
7  Týmž slovem jsou udržována nynější nebesa a země, dokud nebudou zničena ohněm; Bůh je ponechal jen do dne soudu a záhuby bezbožných lidí. 
8  Ale tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a ‚tisíc let jako jeden den‘. 
9  Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. 
10  Den Páně přijde jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. 
11  Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, 
12  kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem. 
13  Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.


]


Stránka vygenerována za: 0.43 sekundy