Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Ivona.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 2, článků celkem: 15405, komentáře < 7 dní: 435, komentářů celkem: 340708, adminů: 60, uživatelů: 4851  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 105 návštěvník(ů)
a 1 uživatel(ů) online:

Melissokomos

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Prohlášení Rady ukrajinských baptistù k teologickému vlivu MacArthura
·Reakce na Vyjádøení ohlednì dìní v kromìøížském sboru Lance Robertse k mé osobì
·Amputace
·Recenze Dìti rozhnìvaného Boha
·Vyjádøení ohlednì dìní v kromìøížském sboru
·Pravomoce statutárních orgánù Biblického spoleèenství køesťanù Kromìøíž
·Prohlášení tradièního pohledu Jižních baptistù na Boží plán spásy
·Písmo jako skládaèka Lego
·Služba sester Božím slovem
·Mají katolíci a evangelikálové stejný problém?

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
98433647
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Jedení Krista
Vloženo Pátek, 15. září 2017 @ 12:10:48 CEST Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal Willy

Myšlenka jedení Božího Slova je v Bibli zmíněna na mnoha místech a mám za to, že je zásadní, ba životně důležitá.


Ve SZ řekl Bůh dvěma prorokům - Jeremiášovi a Ezechielovi, aby snědli Boží Slovo.

Jr 15:16 Byla nalezena Tvá slova a snědl jsem je. Tvé slovo mi bylo k jásotu a k radosti mého srdce, protože mě nazývá tvým jménem, Hospodine, Bože zástupů. 

Ez 2:8, 3:1-4 A ty, lidský synu, slyš to, co k tobě mluvím; nebuď vzpurný jako ten dům vzpoury, otevři svá ústa a sněz to, co ti dávám. A řekl mi: Lidský synu, sněz to, co nalezneš. Sněz tento svitek a jdi, promluv k domu izraelskému. Otevřel jsem tedy svá ústa a on mi dal sníst tento svitek. Řekl mi: Lidský synu, nakrmíš své břicho a naplníš své útroby tímto svitkem, který ti dávám. Snědl jsem ho tedy a byl v mých ústech sladký jako med. Pak mi řekl: Lidský synu, jdi, předstup před dům izraelský. Promluvíš k nim Mými slovy.

V NZ pak bylo v knize Zjevení 10 řečeno Janovi, aby snědl svitek v rukou anděla a následně „Musíš znovu přinést proroctví mnohým lidem, národům, jazykům i králům.“ 

V případě Ezechiela a Jana tedy vidíme, že k tomu, aby mohli promluvit a promluvili Boží slovo, museli to Slovo nejprve sníst, aby se stalo jejich součástí. Vidím v tom jistý Boží princip, který je dnes poněkud opomíjený.


Boží Slovo je Slovem života a je určeno k jídlu. To Slovo se stalo tělem - člověkem a ten člověk, když byl pokoušen na poušti, řekl Satanovi - „Je napsáno: ‚Člověk nebude živ jen chlebem, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.‘ “, což jsou slova z Deuteronomia 8:3.

Vlastně už v Genesis 2 Bůh při stvoření vysadil zahradu Eden, do které umístil člověka a dal ze země vyrůst veškerému stromoví žádoucímu na pohled a dobrému k jídlu, stromu života uprostřed zahrady. Strom života, rostoucí z obou stran řeky vody života je i v Novém Jeruzalémě, Božím svatém městě a vydává dvanáctero ovoce určené k jídlu těm, kdo to město tvoří, jsouce zároveň jeho obyvateli.

V Janově evangeliu nazývaném některými evangeliem života mluví Pán Ježíš Kristus v 6. kapitole, poté, co zázračně nasytí několikatisícový zástup lidí, sám o sobě jako o chlebu života a o jedení tohoto chleba, aby věřící v Něho měli život a to věčný život. 

Když za Pánem Ježíšem ten nasycený zástup přišel, odehrál se tento rozhovor: 

Řekli Mu: „Jaké Ty tedy činíš znamení, abychom je uviděli a uvěřili Ti? Co konáš? Naši otcové jedli v pustině manu, jak je napsáno: ‚Dal jim jíst chléb z nebe.‘ “ Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, ne Mojžíš vám dal chléb z nebe, nýbrž Můj Otec vám dává ten pravý chléb z nebe. Neboť chléb Boží je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu.“ Řekli mu tedy: „Pane, dávej nám tento chléb stále.“ Ježíš jim řekl: „Já jsem ten chléb života. Kdo přichází ke mně, jistě nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.

V Janovi 6:51-58 je dále napsáno: Já jsem ten živý chléb, který sestoupil z nebe. Kdo jí z tohoto chleba, bude žít na věčnost. A chléb, který Já dám za život světa, je Mé tělo.“ Židé se hádali mezi sebou a říkali: „Jak nám tento člověk může dát k jídlu své tělo?“ Ježíš jim tedy řekl: „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a nebudete-li pít Jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí Mé tělo a pije Mou krev, má život věčný a Já ho vzkřísím v poslední den.  Neboť Mé tělo (tj. Slovo, které se stalo tělem) je pravý pokrm a Má krev je pravý nápoj. Kdo jí Mé tělo a pije Mou krev, zůstává ve Mně a Já v něm. Jako Mne poslal živý Otec a Já žiji skrze Otce, tak i ten, kdo Mne jí, bude žít skrze Mne. Toto je ten chléb, který sestoupil z nebe; ne jako vaši otcové jedli manu, a zemřeli. Kdo jí tento chléb, bude žít na věčnost.“ 

Z výše uvedeného tedy vyplývá že nestačí Boží Slovo jen číst, znát a studovat, nýbrž je třeba Jej jíst! Chceme-li žít na věčnost, musíme Slovo jíst, ba co víc, měli bychom Jej také trávit a vstřebávat, aby se stalo námi, utvářejícím prvkem naší vnitřní bytosti. Tak jako se jídlo, které sníme, strávíme a vstřebáme stane naším tělem - všemi těmi buňkami, tkáněmi, orgány apod., tak se Kristus, když Ho jíme, trávíme a vstřebáváme, stane námi a my Jím v životě a přirozenosti, nikoli však v Božství, a budeme s Ním a On s námi jedno. 

A jak se jí, pije a dýchá Kristus? 
Trojím způsobem. Tím prvním nejlepším a nejjednodušším je modlitební čtení Slova, tzn. že Bohu vracíme Jeho nezměněné neupravené Slovo v modlitbě, k němuž můžeme připojit naše "Amen", a Bůh pak podle Iz 55:11 koná to, co chce, to, kvůli čemu to Slovo poslal - tak bude Mé Slovo, které vyjde z Mých úst: Nenavrátí se ke Mně s prázdnou, nýbrž vykoná to, co si přeji, a zdárně dokáže to, k čemu ho pošlu.

Druhý způsob je modlitební život jako takový, jímž pijeme z Ducha a třetí způsob je sice především dýcháním, zahrnující však i jedení a pití, a to je vzývání jména Páně, volání na Pána - "Ó, Pane Ježíši!". Takto se připojujeme k Pánu, jsme s Ním jeden duch (1K 6:17) a jsme tak jedno s Pánem.

Kéž se nad námi Bůh smiluje a dá nám moudrost a milost praktikovat tuto cestu života - jedeni Krista, abychom žili Krista, Kristem, pro Krista, skrze Krista a Kristu, našemu Pánu pro uskutečnění Božího věčného záměru zabudovat Boha v Kristu do člověka a člověka v Kristu do Boha, aby tak Bůh získal Bohočlověka, který bude vyjádřením a zastoupením Boha v Jeho vládě na zemi. Amen.

"Jedení Krista" | Přihlásit/Vytvořit účet | 129 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Sobota, 16. září 2017 @ 18:04:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Možná by k tomu tvému tématu mohlo patřit i toto:
Jakožto nyní zrozená nemluvňátka, mléka beze lsti, to jest Božího slova žádostivi buďte, abyste jím rostli.
Pro nemluvňátka je mléko pokrm. A záleží, jaké  je. Jestli nefalšované, neředěné, čisté.
 Voňavé a sladké:):) 

Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 16. září 2017 @ 18:38:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
1P 2:2 rozhodně k tématu patří. Ale je to začátek, jde o to netoužit jen po nefalšovaném mléku Božího Slova, ale chtít vyrůst a dospět k dokonalosti, tzn. Žd 5:12-14 
Neboť ačkoliv jste tou dobou měli být učiteli, opět potřebujete, aby vás někdo učil počáteční základy Božích výroků. Stali jste se těmi, kteří potřebují mléko, a ne hutný pokrm. Neboť každý, kdo potřebuje mléko, je nezkušený ve slově spravedlnosti, protože je ještě nemluvně. Pro dokonalé je však tuhý pokrm, pro ty, kteří mají smysly návykem vycvičeny k rozsuzování dobrého a zlého. 
]


Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Sobota, 16. září 2017 @ 18:52:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy,

Být učitely ?
Ne každý,každá má býti v církvi učitelem( kou) Jak.3:1

Ty verše z Žd. jsou o praxi , ne o jezení ale činění !


]


Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 16. září 2017 @ 19:18:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty jsi můj učitel, že mne poučuješ? Navíc o něčem, co neznáš a nepraktikuješ?


]


Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pátek, 22. září 2017 @ 20:17:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zeryk píše:]


Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Sobota, 23. září 2017 @ 10:02:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přece už i W.N. píše že, každá je každý,
( všichni jsou bratry ( i sestry) 
Nemohu 'vědět' co si od autora "vybereš" a co ne ;-) 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 23. září 2017 @ 22:55:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zeryk píše:
]


Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Sobota, 16. září 2017 @ 21:48:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, začátek. Ale bez něj není nic dál. Nejdřív se musí narodit novorozeňátko, aby mohlo růst.
 A další růst působí Bůh. Dokonce i chtění působí.
Příklad, který dáváš, je o těch, co mají problém s růstem, potřebují se vracet k základům, v dopise Kor. je o tom taky. ]


Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 16. září 2017 @ 22:03:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jistě, ale ten příklad jsem zmínil proto, že problémy s růstem v životě má dnes většina věřících v Krista a to právě proto, že buď nejedí - nevědí, že a jak jíst - anebo mají "trávicí potíže", nemluvě o vzývání Pánova jména. Bůh sice působí chtění i činění a skrze ně růst, ale nikoli nezávisle na stavu našeho ducha a srdce.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Neděle, 17. září 2017 @ 13:53:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když se dobře položí základ, když na počátku je opravdu čisté neředěné Slovo, pak těch problémů s růstem může být méně, ne? 
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 17. září 2017 @ 14:06:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, ale pokud dítě nenaučím jíst tak, aby jedlo samo nebo pokud mu budu dávat stále jen mléko a ne hutný pokrm, tak sice vyroste, ale nedospěje a nedozraje v životě (duchovně). Problém mnoha dnešních denominačních sborů tkví v tom, že je vedou (duchovní) děti, které samy ještě hutný pokrm jíst nemohou nebo nechtějí a tudíž ho nemohou dávat těm, které vedou a běda, když některý člen sboru duchovně přeroste pastora nebo duchovně dospěje dříve než vedení sboru. Ale v tom, že odejde nebo je odejit je vlastně jeho záchrana a milost k dalšímu růstu a dospělosti, které by jinak nezažil. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Neděle, 17. září 2017 @ 23:01:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Říkáš,že je to běda přerůst pastora? :):) Možná, někdy, to už je ale problém toho pastora. Nejsou snad všichni takoví, někteří ostatní podporují, mají radost, když ve sboru vyrůstají zralí křesťané, ne?
To znovunarozené dítě nepatří žádnému člověku, jeho život je z Boha, Otce. Pokud naváže s Otcem ten opravdový živý vztah, pak je to Otec, kdo mu dává co potřebuje. A Boží dítě nečeká, až mu budou mlíko lít do krku jiní:) 
 Proto je tak důležitý ten základ, staví se na Kristu, ne na lidech. Ne že by se člověk měl lidem v církvi  vyhýbat, ale pokud se tam pak setká s nějakým problémem,(třeba i tím pastorem)   tak ho to neporazí, nezničí víru - tu má k Bohu, a ten je vždy věrný. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 17. září 2017 @ 23:19:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To máš sice svým způsobem pravdu, ale Pán Ježíš vykonává svou pastýřskou službu skrze své pastýře-starší, kteří mají pást stádo podle Boha, což žel většina starších, jsou-li jací ustanoveni Duchem Svatým, nedělá, jak se o tom zmiňuje i apoštol Pavel ve Sk 20:28-30.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Neděle, 17. září 2017 @ 23:41:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Draví vlci....jo.
 Jenže Pavel  pokračuje:  A nyní vás, bratři, svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás vybudovat a dát vám dědictví mezi všemi posvěcenými.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 17. září 2017 @ 23:54:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já vím, ale to ještě neznamená, že se Pavlovo proroctví nenaplnilo. Víš, že Bůh dává milost pokorným, ale pyšným se protiví.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Pondělí, 18. září 2017 @ 00:01:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No jo, ale proč se o tom zmiňuješ v této souvislosti? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pondělí, 18. září 2017 @ 00:08:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Protože žijeme v posledních časech, kdy je to ještě aktuálnější než v Pavlově době. Však o tom psal nejen Pavel, ale i další apoštolové.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Pondělí, 18. září 2017 @ 00:35:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, poslední časy, nebo Pavlova doba, Boží slovo platilo tehdy jako dnes.
Věděli to už židé. ..


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: timg v Neděle, 17. září 2017 @ 23:45:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano ,  to souhlasí :  I z vás samotných povstanou muži, kteří budou mluvit převrácené věci, aby strhli učedníky za sebou.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pondělí, 18. září 2017 @ 11:50:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy
To máš sice svým způsobem pravdu, ale Pán Ježíš vykonává svou pastýřskou službu skrze své pastýře-starší, kteří mají pást stádo podle Boha, což žel většina starších, jsou-li jací ustanoveni Duchem Svatým, nedělá, jak se o tom zmiňuje i apoštol Pavel ve Sk 20:28-30.

martino
Willy děláš pokroky. Již si se zlepšil. Ale ještě musíš na sobě hodně, hodně pracovat, aby ses zalíbil Pánu. Pastýřskou službu může vykonávat jen ten, kdo je k takové službě vybrán od apoštolů a jejich nástupců. Pokud budeš ve své horlivosti pokračovat, tak nemůžeš toto v Písmu sv. přehlédnout. Pavel k pastýřské službě vysvětil Timoteje a on jako biskup převzal tuto moc od Krista a Pavel mu píše. "Na nikoho nevkládej ruce ukvapeně" 

To co ty nazýváš pastýřskou službu, já vnímám a chápu, že to jsou jen učitelé katecheze. Vykonávat pastýřskou službu znamená mít nejen pověření, ale i pravomoc k udělování svátostí. To vaši pastýři - starší postrádají, což logicky znamená, že nejsou pastýři, ale jen učitelé náboženství. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pondělí, 18. září 2017 @ 13:10:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martínku, tvé chápání pastýřské péče je špatné, jelikož je ovlivněné učením a nebiblickou praxí řkc. Starší ustanovuje podle Písma Duch Svatý - apoštol Pavel ve Skutcích řekl starším z Efezu, když si je nechal svolat do Milétu, naprosto jasně: "Dávejte pozor na sebe a na celé stádo, v němž vás Duch Svatý ustanovil za strážce, abyste pásli Boží církev, kterou si získal vlastní krví." A to přesto, že to byl on a jeho spolupracovníci, kdo ustanovoval starší v jednotlivých církvích či městech.
Apoštol Petr pak ve svém 1. listu napsal toto: Starší mezi vámi vybízím, já spolustarší a svědek Kristových utrpení a také účastník budoucí slávy, která bude zjevena: Paste Boží stádo, které je u vás; dohlížejte na ně ne z donucení, ale dobrovolně, podle Boha, ne z nízké zištnosti, ale ochotně, ne jako páni nad svým podílem, ale jako ti, kteří se svému stádu stávají vzorem. To znamená ne podle řkc, ale podle Boha!

Ano, Duch Svatý ustanovuje skrze apoštoly, ale ti jsou i mimo (vlastně výhradně mimo řkc, poněvadž řkc není církví Boží) řkc, tzn. v Boží Církvi a místních církvích - Kristových. A řkc vymyšlené svátosti a další nebiblické věci, které nejsou zmíněny v Písmu, sem nepleť - není tu pro ně místo! Takže tak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pondělí, 18. září 2017 @ 18:38:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy mohl bych ti zde podrobně rozvést tvůj omyl. Ale jak ješitně a pyšně si zakládáš na svém bludu, vyhodnotil jsem, že má odezva by byla marnost. Neznáš Písmo sv.? Vykládáš si texty podle svého rozumu a uvažování? Pak máš smůlu a pravda v tobě není. Je to tvá volba! 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pondělí, 18. září 2017 @ 18:49:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, Martínku, byla by to marnost, neboť ty nejenže neznáš Písmo, ale ještě k němu přidáváš chybný výklad řkc. Tvá volba! 

A Kristus ve mně je - nejen jako Pravda, ale i jako Život a všechno.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pondělí, 18. září 2017 @ 19:23:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy
A Kristus ve mně je - nejen jako Pravda, ale i jako Život a všechno.

martino
To je dobře...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 22. září 2017 @ 10:13:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je dobře.. to byl tvůj povzdech? Martino, a neděláš ty něco moc neslušného?

Co si o sobě myslíš ma*****e! Očerňuješ satanem, Krista upíráš, temné řeči vedeš! Ty si teda exemplář! Krista upíráš, v dalším komentáří Krista připisuješ. Mno, duch Antikrista z tebe velmi s*****í, tak jako lež a přetvářka.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pátek, 22. září 2017 @ 10:31:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Působí to tak, jako lež a přetvářka.... nicméně, co když jej v tu chvíli opravdu zasáhl Duch svatý, a napsal něco, co by nikdy sám o sobě nenapsal... ?

Reálně rozumem si to prakticky představit neumím, nicméně napadá mně, co by se dalo udělat pro to, aby místní katolíci začali uvažovat o Bohu, a živému Pánu Ježíši, zřekli se třeba démona Matky a dalších zapovězených praktik, a obrátili se k Bohu...

Mně to připadá vše tak logické a jasné (viz i mé diskuze s Cizincem), nicméně je něco, co by mohlo pomoci otevřít oči i ducha těchto lidí k Bohu? Nevím, Myslívče, jak jsi prožíval obrat od katolicismu směrem k Ježíši Ty. Já tu zkušenost nemám. Popisoval jsi to někde? Rád bych si býval přečetl Tvé svědectví.

Také by mne zajímalo, zda si myslíš, že mezi katolíky mohou být spasení lidé, lidé kteří opravdu znají Boha. Doufal jsem, předpokládal, že to tak je - mnoho lidí přece nemělo poznání, hlavně v době před Kristem, a zřejmě jsou mezi vyvolenými - nicméně někdy, jak píšeš, tak mám pochybnosti, že to je možné. Podobné zkušenosti má i Cizinec, i když to dává najevo docela jiným způsobem.

Samozřejmě nejde o to rozsuzovat jednotlivé případy, soudit někoho nám vůbec nepřísluší. Nicméně obecný až abstraktní postoj by mne docela zajímal. Zejména od křesťanů, co mají od odvrácení se od katolicismu k Bohu opravdovou osobní zkušenost.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 22. září 2017 @ 11:19:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Popisoval, o tom příště.

Podívej se na datum jeho komentáře, a pak na obsahy dalších komentářů po tom. Takže žádný zásah se u něj nekonal. Ten jeho vybrk označuji jako " duchovní masturbaci".

Martino se prokecl, že jede na pouť do Říma, a proto přehodil výhybky, a místo bojovného zatracovatele, se z něho stal pokorný spásonoš..
Nic víc za tím není, modloslužebníci jsou ovládaní pocity, a cesta do Říma, tak to je jako cesta komunistického bachaře do Moskvy. Takový soudruh bachař taky před cestou podaroval zabásnuté reakcionisty cigaretou, a dovolil jim koupel. Však pouze ve studené vodě. A ten krásný pocit před odjezdem, jaký že on je dobrák, a jak jim tím dává šanci k nápravě. A po přijezdu do Moskvy dostal hlad. Uviděl řeznictví ve výkladu plné uzenin. Vlezl tam a uvnitř bylo řeznictví prázdné, jako u snědeného krámu. Tak požádal prodavače aby mu dal tu štangli salámu ve výloze. Prodavač se zašklebil a podal mu ji, byla dřevěná. Byla to imitace a atrapa skvěle symbolizující "blahobyt". A tak se soudruh vrátil domů nasraný, všem muklům zaťal tipec, a vše začalo nanovo.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 22. září 2017 @ 11:21:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Popisoval, o tom příště.

Podívej se na datum jeho komentáře, a pak na obsahy dalších komentářů po tom. Takže žádný zásah se u něj nekonal. Ten jeho vybrk označuji jako " duchovní masturbaci".

Martino se prokecl, že jede na pouť do Říma, a proto přehodil výhybky, a místo bojovného zatracovatele, se z něho stal pokorný spásonoš..
Nic víc za tím není, modloslužebníci jsou ovládaní pocity, a cesta do Říma, tak to je jako cesta komunistického bachaře do Moskvy. Takový soudruh bachař taky před cestou podaroval zabásnuté reakcionisty cigaretou, a dovolil jim koupel. Však pouze ve studené vodě. A ten krásný pocit před odjezdem, jaký že on je dobrák, a jak jim tím dává šanci k nápravě. A po přijezdu do Moskvy dostal hlad. Uviděl řeznictví ve výkladu plné uzenin. Vlezl tam a uvnitř bylo řeznictví prázdné, jako u snědeného krámu. Tak požádal prodavače aby mu dal tu štangli salámu ve výloze. Prodavač se zašklebil a podal mu ji, byla dřevěná. Byla to imitace a atrapa skvěle symbolizující "blahobyt". A tak se soudruh vrátil domů nasraný, všem muklům zaťal tipec, a vše začalo nanovo.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 22. září 2017 @ 11:33:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Mně to připadá vše tak logické a jasné (viz i mé diskuze s Cizincem), nicméně je něco, co by mohlo pomoci otevřít oči i ducha těchto lidí k Bohu? Nevím, Myslívče, jak jsi prožíval obrat od katolicismu směrem k Ježíši Ty. Já tu zkušenost nemám. Popisoval jsi to někde? Rád bych si býval přečetl Tvé svědectví.

  Ahoj Wollku.

  Už jsem si povídal s mnoha římskými katolíky (desítky), kteří uvěřili Pánu Ježíši a stali se křesťany, nebo slyšel jejich svědectví ze života, ale ani jednou to nebylo něco ve stylu "logicky jsem se zamyslel a najednou to bylo všechno jasné". Neříkám, že něco takového není možné, nějakou pravděpodobnost menší než 1% bych tomu dal. Ta pravděpodobnost ale bude tím nižší, čím je člověk inteligentnější a čím více zná ŘKC učení a je v něm zainteresovaný.

  Toník


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pátek, 22. září 2017 @ 11:59:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku - díky. Naprosto popravdě mě to vůbec nepřekvapuje - ba dokonce bych to očekával. Mám za to, že tam musí být silný duchovní vliv, prostě nějaká zaslepenost, a je potřeba opravdu práce Ducha svatého a zvláštní Boží milost, možná okolnosti, aby takový člověk opravdu činil pokání. Já byl třeba podobně zaslepený ve prospěch evoluce, a věřím, že to byla právě Boží milost a přítomnost, působění Ducha svatého, že jsem najednou během poměrně krátké chvíle viděl některé věci úplně jinak. To, že mi to najednou vše připadalo tak logické a pravdivé, bylo věřím jen tím, že si Bůh použil mého naturelu, co mi je přirozené a zároveň pro mě velmi důležité. To hlavní, co jsem však vnímal byla Boží láska, Boží přítomnost a údiv nad tím, že jsem ty věci před tím neviděl, že jsem byl tak zaslepený....

Svědectví katolíků, kteří poznali Pána Ježíše by jistě byla zajímavá - pro mne určitě. Už proto, že jich tu několik je a diskuze s nimi je obvykle docela trápení a zoufalost.

wollek


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 22. září 2017 @ 19:07:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je zase bomba. Trotl se ptá chlupu ze Satanova zadku:

Také by mne zajímalo, zda si myslíš, že mezi katolíky mohou být spasení ...

Pánové, kdybyste se raději starali o svoji spásu, jako nekatolíci a veřejní štváči proti Kristu, předvádíte tanec, který z vás dříve skončí ve věčném ohni. Myslivce snad může zachránit zdravotní nezpůsobilost a wollek se bude snažit obhajovat konstatováním, že byl přeci inteligentní, ale těžko uvěřit, že to pomůže. Být ve společenství odpadlíků znamená hříšné spoléhání na Boží Milosrdenství, což je těžký hřích proti Duchu Svatému. To zná každé malé dítě z hodin náboženství. Oba ješitové se mylně domnívají, že je musí Spasitel spasit. Ale ono je to naprosto obráceně. Snažte se, usilujte se, abyste mohli vstoupit. Je přeci psáno, nic nesvatého neuvidí Boží Tvář. A dva náboženský "vidláci" se starají o spásu druhých, jakoby oni již měli v kapse od Boha glejt a primitivně se vysmívají jedné apoštolské svaté a pravé Církvi Krista. Zoufalci ukoptění, copak neznáte Písmo sv,?, že nepotřebujeme, aby nás nějaký odpadlík poučoval, neboť my máme Ducha Svatého. A já se ptám co máte vy? Jen Písmo sv. které je Církve svaté a vy ho nečtete pro svůj užitek a poučení, ale v rozporu s Písmem sv.si osobujete právo ho vykládat i když Božím věcem vůbec nerozumíte a Písmo sv. vám to zakazuje. Toužíte a chtěli byste být Církví, ale nejste. Jak řekl papež Benedikt XVI. v Praze. Nenazval vás Církví, ale jen náboženským společenstvím. A to je pravda ješitové. Chtěli byste být v domě, ale stojíte venku pod okapem a budete tam stát až do dne než se obrátíte. Obrácení znamená život v Církvi a ne pod okapem. 

Ta otázka trotla: Také by mne zajímalo, zda si myslíš, že mezi katolíky mohou být spasení... 
Je výpovědí ješitné pýchy, kdy dva mimo Církev, náboženští Pat a Mat, jisti si svojí spásou, dumají zda mohou být mezi katolíky spasení? Ale protože náboženští Pat a Mat nevědí která bije, tak já to poopravím. Ano i mezi katolíky jsou i ne spasní. Jsou to ti, kteří zemřeli ve stavu těžkého hříchu. A jak vypověděli děti z Fatimy, tak v pekle nejvíce trpí biskupové, pak kněží, řeholníci a řeholnice, pak laici katolíci, pak odpadlíci, a pak teprve nevěřící. Tak jako v Božím Království nemají všichni stejnou blaženost, tak i v pekle trpí nejvíce ti, kterým bylo nejvíce svěřeno. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pátek, 22. září 2017 @ 19:46:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nám, nebo minimálně mně, je akorát líto, že jsi nepoznal Boha - to je zjevné z toho, jak dlouhodobě píšeš. Že jsi víru v živého Boha zaměnil za těžkopádně fungující soukolí lidského systému, v nějž doufáš, a který Ti úplně zatemnil cestu k Bohu.

Je zbytečné si brát na pomoc satana, nebo jeho odnože či chlupy. Nepomohou ani urážky a vuůgární slova.... Navíc už je mi více jasné, že i kdybys nebyl hloupý, tak Ti to zřejmě nepomůže, neboť do pout ŘCK se podle slov Cizince nechali lapit i velmi vzdělaní a inteligentní lidé. Takže naříkat nemusíš. A reagovat na mne taky ne. Hodnota Tvých slov totiž vnímám jako neměřitelně nulovou. Raději si budu psát s těmi, kde se můžeme vzájemně obohatita  vést k zamyšlení. Já prostě nejsem schopen věřit každé blbosti, co mi někdo nakuká - jak se to úspěšně daří Tobě. Spíše mne zajímají příběhy lidí, které z té mašinérie, které jsi naletěl, byli vysvobozeni.

Sbohem.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 22. září 2017 @ 22:33:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
wollek 

Nám, nebo minimálně mně, je akorát líto, že jsi nepoznal Boha....

martino

Rozumím ti, že pokud někdo nezpívá tvou protestanskou píseň, tak je to člověk, který nepoznal Boha. Vím, že ti je nepříjemná dikce mého vyjádření, ale tu jste zde nastavili vy dva s Myslivcem. A na hrubý pytel patří hrubá záplata. Je to komplex, že jste menšina a postupně mizíte.  Tak ze sebe nedělejte svaté a z katolíků lidi co nepoznali Boha, jen proto, že vaše protestantské myšlení zásadně odporuje jak Tradici, tak Písmu sv. A neokecávej to nesmysly, že si beru na pomoc Satana. Já s ním nespolupracuji na odpadu od Církve. Je snad odpad od Církve od Boha nebo od člověka? A pokud je od člověka, pak jedině takového, který se vzepřel Bohu. Vzepřela se Eva Bohu? Tak se vzepřel Bohu každý, kdo desertoval od Církve i ten, kdo ho pak následoval v jeho lidském učení a výkladu, aby to šimralo příjemně v uších, jak píše apoštol. 

wollek
Navíc už je mi více jasné, že i kdybys nebyl hloupý, tak Ti to zřejmě nepomůže, neboť do pout ŘCK se podle slov Cizince nechali lapit i velmi vzdělaní a inteligentní lidé

martino
Je snad Cizinec Magisterium, že jeho hlasu nasloucháš jako Evangeliu. Vzdělaní a inteligentní lidé se nenechali lapit, neboť vzdělaný a inteligentní člověk se nechá svést Boží láskou. Lapit se nechají lidé, kteří se domnívají, že jsou vzdálení, ale jsou od Církve vzdáleni jako ty, Myslivec a další...bloudí světem jako ovce bez pastýře. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Kr (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 24. září 2017 @ 00:56:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Copak, copak modloslužebníku Martino? Ve tvých výlevech jako obvykle lživých se dost často začíná objevovat dvojice Myslivec- Wollek. Dobře se tak ukazuje jaký má na tebe vliv když se proti tobě postaví dva kristovci.

Na pomoc si satana bereš, neb užíváš satanskou rétoriku a to dost často! To se s křesťanstvím neslučuje!

Tvrdíš o sobě jaký jsi znalec Písma, a nedokážeš biblicky obhájit svou víru ani po opakovaných výzvách! Jsi proto tlučhuba!

Běžně o diskutujícich lžeš, a to dost nelogicky, a tvoje nelogické lži stojí pouze na tvé zlovolnosti! Jsi zlý a zlomyslný člověk!

Nenacházíš diskusní podporu ani zastání u svých řk modloslužebných kolegů! Proto jsi špatný katolík!

Je dobře, že jsi zde na GS, jsi vyborným odstrašujícím příkladem pro každého, kdo by se o řkc začal zajímat! Jsi exemplární kus a ukázka toho, co padlá římská církev dokáže vyprodukovat za ma*****a!

Nikdy nereaguješ k věci! Vždy reaguješ na to, co za hnus se ti honí v tvojí hlavě! Demonstruješ zde velmi názorně tvoje duševní pochody, duchovní pouta a svázanosti.

Jsi velmi zajímavý exemplař pro studium duchovní patologie, a rakoviny víry.

Proto odpovídej dál, ať tě můžeme pořádně rozebrat. Přikazuji ti to modloslužebníku!

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pátek, 22. září 2017 @ 20:15:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martino píše:
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 22. září 2017 @ 23:32:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregorios777
Martino píše:

Chudák apoštol Pavel. Ten žádnou apoštolskou posloupnost neměl a přesto byl nejproduktivnějším apoštolem... Dokonce řekl, že k apoštolům nejdříve ani nešel. Jen se s některými asi dvakrát setkal a podal si s nimi ruku. Ale 15 let byl mimo ně - o samotě s Kristem.

Takže jak je to s těmi katolickými výmysly? 

martino
Doplň si náboženské vzdělání a dějiny Církve. Pavel se u Damašku obrátil v roce 35...nějaký čas setrval zde, ale následně do Arabie, zpět do Damašku a Jeruzaléma, aby ještě pře rokem 49 vykonal první svoji apoštolskou cestu do Antiochie, Kypr, Perge, Pamfylie a v roce 49 se setkává s apoštoly v Jeruzalémě. 

Pokud jde, o to, že apoštol svatý Pavel neměl apoštolskou posloupnost, to je jen spekulace. Pokřtil Timotea a v roce myslím 65 ho vysvětil na biskupa a poslal ho sloužit do Efezu podle tradice. Že pokřtil Timotee je jisté viz. Sk. Pokud se shodneme, tak v prvotní Církvi křtili jen biskupové, kněží a jáhni. Nikde není ano slovo o tom, že by Pavel byl kněz nebo jáhen. Naopak máme zde v Tradici zaneseno, že v roce 65 vysvětil právě Timotee na biskupa a ustanovil ho jako správce místní církve v Efezu. A pokud má Církev ve své tradici dva sloupy Petra a Pavla, pak to, že by Pavel byl "pouze" jen laik je nevěrohodné, neboť máme potvrzeno, že za svého pobytu v Římě křtil. Že toto vnímáš jako katolické výmysly, tak tím nesměješ ze sebe svoji informační nedostatečnost a vůbec nechápu, že se s tím chlubíš. ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Sobota, 23. září 2017 @ 00:03:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martino píše:


///Doplň si náboženské vzdělání a dějiny Církve///


Já mám Písmo, a to mi podává všechno potřebné, co potřebuji vědět. Nějaká vylhaná tradice nemá žádný význam ani výpověďní hodnotu///Pokud jde, o to, že apoštol svatý Pavel neměl apoštolskou posloupnost, to je jen spekulace. Pokřtil Timotea a v roce myslím 65 ho vysvětil na biskupa a poslal ho sloužit do Efezu podle tradice. Že pokřtil Timotee je jisté viz. Sk. Pokud se shodneme, tak v prvotní Církvi křtili jen biskupové, kněží a jáhni.///


Snažíš se napasovat vaše katolické řády na prvotní Církev, což je směšné. Operuješ opět s těmi odpornými mocenskými způsoby vašeho papežského systému - jakože křtít mohou pouze vyšší hodnostáři. Takže aby bylo jasno - apoštola Pavla pokřtil OBYČEJNÝ UČEDNÍK Ananiáš - a to jak ve vodě, tak v Duchu. Takže Pavel dostal "posloupnost" nikoliv od apoštolů, ale od obyčejného učedníka.... Včíl mudruj...
A doplň si biblické vzdělání.A Písmo nezrušíš... Díky Bohu. Apropos, nevím o jakých kněžích píšeš. Ty byli ve SZ. Ne v prvotní Církvi. Tam je pouze jeden Velekněz - Kristus.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 23. září 2017 @ 13:10:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregorios777
Já mám Písmo, a to mi podává všechno potřebné, co potřebuji vědět. Nějaká vylhaná tradice nemá žádný význam ani výpověďní hodnotu

martino
Písmo nemáš, Písmo sv. není majetkem protestantů, neboť Písmo sv.je vlastnictví Církve. Od koho máme NZ? Od Církve, která rozhodla co bude součástí kanonických knih NZ. Nevíš, že je v Písmu napsáno jen minimum toho co je zde uvedeno? Ano, je to tam a ty se chlubíš, že to neznáš. Kdybys nebyl hloupý, tak bys věděl, že první byla Tradice a pak Písmo sv. Písmo sv. je zapsaná Tradice. 

Gregorios777
Snažíš se napasovat vaše katolické řády na prvotní Církev, což je směšné. Operuješ opět s těmi odpornými mocenskými způsoby vašeho papežského systému - jakože křtít mohou pouze vyšší hodnostáři. Takže aby bylo jasno - apoštola Pavla pokřtil OBYČEJNÝ UČEDNÍK Ananiáš - a to jak ve vodě, tak v Duchu. Takže Pavel dostal "posloupnost" nikoliv od apoštolů, ale od obyčejného učedníka.... Včíl mudruj...A doplň si biblické vzdělání.

martino
Nedělej ze sebe blba. Já nikde nenapsal, že mohou křtít pouze vyšší hodnostáři. Já napsal, že v prvotní Církvi křtili jen biskupové, kněží a jáhni. Pokud zde píšeš, že sv. Pavel dostal apoštolskou posloupnost od obyčejného učedníka, tak si korunovaný biblický blb, což není urážka, ale konstatování faktu, pokud mícháš svátost křtu s apoštolskou posloupností. Tímto jsi se naprosto odrovnal a veřejně jsi svůj protestantismus zesměšnil jako náboženské učení poblouzněných. Pokud apoštol sv. Pavel píše toto  Timotejovi: „A proto tě vybízím: zase oživ plamen Božího daru, který ti byl dán vkládáním mých rukou" (2 Tim 1,6), tak vydává svědectví o své apoštolské posloupnosti, kterou obdržel, jinak by nemohl vysvětit Timotee na biskupa. Takže pokud mi doporučuješ, abych si doplnil vzdělání, tak nejprve se podívej na to, co máš ve vlastním protestanském oku, než zaútočíš na druhé, kteří mají Ducha Svatého a kterého ty nemáš. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Sobota, 23. září 2017 @ 20:40:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martino píše:

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 23. září 2017 @ 21:45:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregorios777
No, na tvém vyjadřování je opravdu vidět, že je tu při práci všechno možné, jen ne Duch svatý.... To není urážka, to je konstatování faktu... Podle ovoce je poznáte....

martino
Přesně, poznali jsme co jsou to protestanské bludy. Vím, že je ti nepříjemné, že jsem ti vyprášil diskusní kožich, ale to si musíš předem rozmyslet, než začneš napadat Církev a psát zde něco o katolických výmyslech, když si následně usvědčen z neznalosti, lži a manipulace. Ale člověk který křest považuje za apoštolskou posloupnost, tak to je do nebe volající hloupost. Že to tak nevnímáš a neznáš, je tvůj duchovní pád, ne můj...není snad součástí Písma sv., že máme být schopni obhájit svoji víru? To neznamená vymýšlet si dementní nesmysly, jako např. Myslivec, nebo naopak neznat nauku Církve, co znají malé děti z hodin katechismu.  ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 23. září 2017 @ 23:01:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martino píše:

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 23. září 2017 @ 23:25:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregorios777
Pokud vím, tak "apoštolská posloupnost" je především předání Ducha svatého. A tím je vzkládání rukou za účelem křtu v Duchu. A to učinil nikoliv někdo z apoštolů, ale učedník Ananiáš.  No, já vím, že tato "posloupnost" je i předání učení (2Tim 2,2). Takže je to předání Ducha a Slova. 

martino
Tak to je zásadní vědomostní nedostatečnost....je to přesně tak, jak jsem napsal já. A je to tak i v Písmu sv. Nemám čas to znovu vysvětlovat, když si to můžeš sám přečíst. 

Gregorios777
Pokud jde o tvé vulgární nadávky, opravdu si myslíš, že je to Duch svatý? Nechceš snad až takto urážet Pána? 

martino
Kecy nemaj cenu. Já ti někdy nadával, že jsi bbec? Dolož to! Já napsal jen, že jsi blb a to korunovaný, ale to není nadávka. Pokud se podíváš do slovníku, tak blb je člověk, který mluví nebo dělá hlouposti. O jakých nadávkách to mluvíš? Od kdy je označení člověka, který mluví nebo dělá hlouposti proti Duchu Svatému? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 24. září 2017 @ 00:17:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty jsi takový, ale takový hlupák Martino, hlupák co padá do jámy svého blbství, kterou sis sám vyhloubil! A dobře nyní sleduj, vysvětímti to, čti pomalu, hodně pomalu abys stíhal chápat modloslužebníku.
V začatku tvého komentáře píšeš, že nemáš čas vysvětlovat Písmo, a na konci konci komentáře máš čas vysvětlovat ty tvoje ťápaniny o blbství.
No vidíš jak si hloupej! Takže ty encyklopedické informace o blbství si v prvé řadě přečti ty sám blbe.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Kr (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 24. září 2017 @ 10:17:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//Ty jsi takový, ale takový hlupák Martino, hlupák...

Martino bohužel opravdu podle všeho, jak se ostatním jeví, moc rozumu nepobral - nesmírně mně mrzí, že to tady musíme psát.... jenže když je něčí tupost donebevolající a navíc kombinovaná s tak nehoráznou arogancí a samolibostí, a nelze se jí nijak zbavit, co naděláme... :( ??? (DNFTT nefunguje)

Myslím, že to jen tak nepochopí, tento ateista, otrok lidských duší. Zkus vysvětlit kaprovi, že má menší inteligenci než pětileté dítě.

Vysvětluje, vysvětluje... ale "blba" taky nepochopil. Je vulgární, uráží všechny kromě Cizince, ale není si toho vědom...

Význam slova blb:

"(zhruběle, hanlivě) hloupý člověk"

Synonyma

blbec, kretén, vůl, hlupák, idiot, debil, dement, pitomec, magor, hovado, nevzdělanec, prosťáček


Takže, Martinovi nejen že chybí IQ, ale také EQ, není mu přirozeně známý význam vulgárních výrazů, i kdyby ho na to upozornilo 95% uživatelů. A navíc si to ani neumí dohledat. Veškerou autoritu svých nepodložených tezí odkazuje na nějakou domnělou Církev, kterou by stěží dokázal logicky správně definovat, aniž by nebyla v rozporu s texty Písma, které evidentně nezná - a kdoví jak velké procento z nich tento samozvaný znalec Písma vůbec kdy četl, a natož prožil,


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jeden (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 24. září 2017 @ 11:35:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jeho komentáře jsou vhledem do toho co se mu honí hlavou. A to co se mu honí hlavou u něho nepodléhá sebereflexi, ani sebekritice. Již to je znakem hlouposti. Napíše, že nemá čas na vysvětlování Písma, ale na vysvětlování blbství čas má. Tím taky ukázal o co mu jde. On takový "znalec" Písma! A namisto bible raději vysvětluje blbství. Tím se sám chytl do vlastní hlouposti.

Církvi Kristově děla Martino dobrou službu tím, že skvěle funguje jako odstrašující příklad toho, co padlá římská církev dokáže vyprodukovat za ma*****y.

Ty duchovní pouta, kterými duch Antikrista v řkc svazuje své oběti jsou velmi pevná. Zabráněním působenī Ducha svatého na určité oblasti lidského duc*****, zlý duch dosáhne omezení intelektu tam kde se mu to hodī. Popisuji ti něco, co jsem sám okusil. Ostatně všimni si včích službách je intelekt zlých lidí..

Takový zneužitý  intelekt je zvláštní. Může se někdy zdát jako nízký, ale právě v jeho uměle snížené "nízkosti" bývá často ukrytá genialita zlého, a takovýto "nízký" intelekt umí napáchat velkè škody. A v tom je princip blbství, blbství je intelekt nesloužící jeho majiteli. Proto kde blb, tam nebezpečno! Na tuto známou citaci bych parafrázoval. Kde Martino, tam nebezpečno!]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jeden (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 24. září 2017 @ 11:35:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jeho komentáře jsou vhledem do toho co se mu honí hlavou. A to co se mu honí hlavou u něho nepodléhá sebereflexi, ani sebekritice. Již to je znakem hlouposti. Napíše, že nemá čas na vysvětlování Písma, ale na vysvětlování blbství čas má. Tím taky ukázal o co mu jde. On takový "znalec" Písma! A namisto bible raději vysvětluje blbství. Tím se sám chytl do vlastní hlouposti.

Církvi Kristově děla Martino dobrou službu tím, že skvěle funguje jako odstrašující příklad toho, co padlá římská církev dokáže vyprodukovat za ma*****y.

Ty duchovní pouta, kterými duch Antikrista v řkc svazuje své oběti jsou velmi pevná. Zabráněním působenī Ducha svatého na určité oblasti lidského duc*****, zlý duch dosáhne omezení intelektu tam kde se mu to hodī. Popisuji ti něco, co jsem sám okusil. Ostatně všimni si včích službách je intelekt zlých lidí..

Takový zneužitý  intelekt je zvláštní. Může se někdy zdát jako nízký, ale právě v jeho uměle snížené "nízkosti" bývá často ukrytá genialita zlého, a takovýto "nízký" intelekt umí napáchat velkè škody. A v tom je princip blbství, blbství je intelekt nesloužící jeho majiteli. Proto kde blb, tam nebezpečno! Na tuto známou citaci bych parafrázoval. Kde Martino, tam nebezpečno!]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pátek, 22. září 2017 @ 20:37:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milka píše:///A Boží dítě nečeká, až mu budou mlíko lít do krku jiní:) 
 Proto je tak důležitý ten základ, staví se na Kristu, ne na lidech. ///To je ale omyl. Toto NZ neučí. Už existence a výchova apoštolů Kristem a Pánem dané služebnosti v Ef 4 (apoštolé, proroci, evangelisté, učitelé a pastýři) svědčí o nutnosti vedení malých dětí k jednotě víry a poznání Pána. A to dělají lidé, kteří již poznání Pána mají. Pokud děti vedou děti, je to katastrofa. Kdyby to nebylo třeba, Pán by to církvi nedával.


Učedníkům Krista to dozrání trvalo 3,5 roku, protože měli jako svého ochránce a správce Pána. Apoštolu Pavlovi, který žádného lidského ochránce a správce neměl, to trvalo 15 let. Ale ten měl přímé vedení od Krista, aby byl sám.

A dnes si zralost bez ochránců a správců vyžaduje třeba i 30 let...


Pravímť pak, že pokudž dědic maličký jest, nic není rozdílný od služebníka, jsa pánem všeho, 
2 Ale pod ochráncemi (poručníky)a správcemi jest až do času uloženého od otce (Ga 4,1-2)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Pátek, 22. září 2017 @ 23:19:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Možná jsme si úplně nerozuměli. Tím, že dítě nečeká na to, že mu mléko někdo bude lít, jsem myslela, že mléko je čisté Boží slovo a dítě po něm touží, a to tak, že se od něj jen těžko odtrhává, čte, poslouchá písmo.. Okusilo jak je Pán dobrý a na tomto živém kameni staví.

Nepohrdám službou pastorů, učitelů, evangelistů. Vážím si těch, kteří vědí, že jejich dílo je služba a jejich cílem je pomoci někomu "mladšímu" k poznávání Boha. 

Jenže nejdůležitejší hned od počátku je opravdový osobní vztah mezi dítětem a Otcem a k tomu vede jediná Cesta, jediný opravdový pastýř. Ten, který za své ovce položil život. 
Jak už napsal Willy, mezi křesťany se dostali i vlci, draví...A tehdy je to právě tak důležité, protože ten, kdo je opravdu ovce, ten zná hlas svého pastýře. 
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Sobota, 23. září 2017 @ 10:39:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Milko,

a musí ovce 'vědět' že, je ovcí ?
Co je dříve ve vztahu "vědění" nebo "láska", instinkt nebo poslušnost ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Sobota, 23. září 2017 @ 17:30:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj zeryku,
nemyslím, že bych měla nebo mohla nějak rozebírat vztah nějakého člověka k Bohu. Je to mezi nimi, a jak začíná, probíhá? Proč bych se do toho měla plést svými soudy, názory? 
Můžu si být vědoma toho, jak to bylo u mě, nebo třeba poslechnout něčí svědectví, zkušenost. Ale dělat z toho závěry jak Bůh jednal, jedná....co když příště udělá něco, co ještě nikdy neudělal? 

  V Izajášovi byl lid nazván zbloudilými ovcemi bez pastýře. Jenže mezi námi je teď nejspíš více těch, co do židovského národa nepatřili. Nejspíš tohle promlouvá k těm "z pohanů", co si uvědomují, že ovce jsou: "vy, kdysi tělem pohané - které takzvaná obřízka na těle, učiněná rukou, nazývá neobřízkou - jste byli v té době bez Krista, odcizení od společnosti Izraele, cizí vzhledem k zaslíbeným smlouvám, nemající naději a bez Boha na světě.
 Ale nyní, v Kristu Ježíši, jste vy, kteří jste kdysi byli dalecí, učiněni blízkými skrze Kristovu krev. ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: tele v Neděle, 24. září 2017 @ 09:48:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//Nejspíš tohle promlouvá k těm "z pohanů", co si uvědomují, že ovce jsou: "vy, kdysi tělem pohané - které takzvaná obřízka na těle, učiněná rukou, nazývá neobřízkou - jste byli v té době bez Krista, odcizení od společnosti Izraele, cizí vzhledem k zaslíbeným smlouvám, nemající naději a bez Boha na světě. Ale nyní, v Kristu Ježíši, jste vy, kteří jste kdysi byli dalecí, učiněni blízkými skrze Kristovu krev. //

Šalom, Milko, ahoj.
A myslíš, že tato slova dnes v církvi skutečně převážně oslovují?
Ona teologie náhrady je jev silně zakořeněný ve výkladech Písem a v dogmatech.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 24. září 2017 @ 12:55:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zeryku a tele, jste oba dva velcí darebáci, a to proto, jelikož zpochybňujete správnost křesťanských názorů Milky!!

Ostatně co taky čekat ode dvou pomatených judaistů.

Milko, pro tvoji informaci. Tele o sobě prohlašuje, že je počatý z Ducha svatého, že byl dříve než Abraham, a že je spasitel. Kristu upírá božství, a Zeryk ho v tom všem  podporuje. To jenom abys věděla s kým se tady bavíš..Nečekej od těchto dvou antikristů nic dobrého! Jsou nafouknutí satanskou pýchou a jejich hlavní činností zde je všechno zpochybňovat a to včetně boží slova!!
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: tele v Neděle, 24. září 2017 @ 13:22:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslivče, bylo to fajn, když ses držel stranou mne.
Tvůj kristovský (Strážský) komplex Ti asi nedal :(
A pokud možno, nešiř o mně své domněnky.
Že nerozumíš tomu, co a jak píšu a pohoršil ses, chápu Tvoje reakce.
Ale pokus se o to, svůj komplex krotit.
Milky jsem se jednoduše zeptal. Naopak mám za to, že uvažuje skutečně správně a její názor mne zajímá.
A navíc mám za to, že Milka zjevně Tvou ochranu nepotřebuje.
Mám ji za rovnou sobě.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 24. září 2017 @ 16:28:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale copak *****?
Tak toje vlastní citace jsou mé doměnky? To už jako nejsi počatý z Ducha svatého? To už jsi jako nebyl dříve než Abrahám? Něco se snad u tebe změnilo?
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: tele v Neděle, 24. září 2017 @ 17:01:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nikoliv, myslivče, má prohlášení platí stále. :)
Jenže v plném znění a v použití tak, jak jsem je psal a nikoliv tak, jak si je ty, slaboduchý, vykládáš. A stejně je tomu v tom, že prý popírám Ježíšovo božství. Mysli, myslivče, anebo se zatím zdrž.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 24. září 2017 @ 21:31:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No a už je to tady zase, to telecí bučení!
Kamufluješ tvoje vlastní  sebezbošťujįcí výroky o sobě samém tu tvojí přiblblou judaistickou omáčkou. To, že ty jsi judaistický ťápala, za to nemůžu já, ani nikdo ze zdejších diskutujících. Ty tvoje ťápaniny kterými obhajuješ to tvoje sebezbožšťování nejsou žádným důkazem o slaboduchosti ani neschopnosti tě pochopit. Tvoje judaistické ťápaniny jsou důkázem o tom, že ty jsi hlupák a antikrist, co se sebezbožťuje a překrucuje boží slovo!. A to už nerozchodíš. To co jsi zač, je zdejším kristovcům dávno zřejmé.  Jsi antikrist šalomák!]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: tele v Neděle, 24. září 2017 @ 21:41:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
:) myslivče, mohu být tobě, čím je ty sám chceš, abych ti byl, ač v tom nepřítomen. Tvé fantazii meze nekladu, třeba té o mém sebezbožštění. Taková nová povídka tvé fantazie. Těším se na další pokračování ... nenech se prosit o další pokračování :)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Kr (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 24. září 2017 @ 23:26:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Několikrát jsi se zde v diskusi prohlásil, že jsi počatý z Ducha svatého, že jsi byl dříve než Abraham. A z toho se nevykecáš *****!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Kr (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 24. září 2017 @ 23:36:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pro tvé osvěžení paměti tele!


A tele ti určitě odpoví :) pro tvé výlevy:
- byl jsem dříve jako Abraham
- vše, co bylo stvořeno pro mne, bylo stvořeno skrze mne a já byl stvořen zase pro druhé. Jsem součástí původního záměru cíle. I Kristus byl učiněn pro mne.
- mám smrtelné tělo, bylo mi B-hem dáno, byl jsem do něj oděn a vzal ho na sebe. Vše platí.
- byl jsem počat z Ducha svatého jako každý člověk.
- jsem zprostředkujícím spasitelem toho, co mě Jediný Spasitel B-h poslal spasit. Sám však jsem zachraňován prostřednictvím jinými a spolu s nimi skrze Krista a spolu s ním samotným B-hem. I Ježíš byl zachráněn, ač nikoliv prostřednictvím lidí, nýbrž samotným B-hem


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jeden (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pondělí, 25. září 2017 @ 00:04:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Konečně má plná prohlášení, myslivče, bez tvé zkratkocitnosti.

Dám tobě další podnět pro tvé výlevy:

- ve mně tělesně přebývá božství B-ha mého.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: J (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pondělí, 25. září 2017 @ 02:13:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jaké moje výlevy? Cituji tě *****! Žadným okecáváním svoje sebezbožštování ani přivlasťňování si božských atributů- neobhájíš! Co si to vůbec dovoluješ? Nebojíš se Boha?
A proto aby tě noví diskutujíci lépe poznali, můžeš přidat i tu tvoji pohádku, že Krista počal Josef- *****!
 Písmo popíráš, sebe zbožšťuješ, božské atributy si přivlasťňuješ, Krista degraduješ, do pekla půjdeš ma*****e! Jidáš věděl koho zradil, ty jsi horší než Jidáš. Ty si sám sobě přivlastňuješ atributy Boha Krista, a Krista degraduješ na svou padlou úroveň. Je to jako by Jidáš namísto "pouhé" zrady, se stavěl namísto Krista, a z Krista udělal sám sebe- zatraceného zrádce! Holt jste vy zatracení antikristi za těch dva tisíce let pokročili ve vývoji! Však vám to jednou Pán Bůh spočítá i s úroky! A po zásluze!!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pondělí, 25. září 2017 @ 09:22:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jaké jsou ty tvé výlevy? Postačí, když si znovu přečteš svá vlastní slova v celém svém příspěvku.


Další věc je, jak se vyjadřuješ a jaké nadávky používáš. Asi neznáš význam slova "ma*****", jak se běžně používá, k čemu a co znamená. Takže znovu: něco s tím udělám. Takové slovo se nevztahuje jen na mne, ale i na mou mámu. Měl by ses sám vyfackovat někde za rohem. 

 
Co se týče tvých výlevů, jen pokračuj, pokračuj dále, jen ať to z tebe vypadne všecičko, kristovče.


A co Juda išKariot? Zatracený zrádce? Žádné z řeckých slov neznamená v textu NZ zradu, ale vydání. A on vydal Spravedlivého polibkem (ústy na ústa) na smrt. To nebyla zrada.


Co by se asi tak stalo po tom, kdyby Juda neučinil to, co mu přikázal jeho rabbi? Juda naplnil vůli svého mistra, někdo Ješuu vydat musel. Hm? :)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pondělí, 25. září 2017 @ 22:06:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Teď použiji šrapnel, Pán nepotřeboval Jidáše k zradě a Bůh nepotřeboval nechat zabít Syna. Takže Jidáš neplnil příkaz mistra, ale jen svoji vůli. Pochválen za to nebyl a správné to nebylo.
V tomto jse asi "praštěný", ale já si dokonce myslím, že manželka Piláta muže správně varovala, je pro mne nepochopitelné, že někteří její skutek (varování před vykonáním zla) považují za satanský a že ve snu byla ponouknuta satanem, aby muže přesvědčial o propuštění Pána.
Nu jsem cvok, ale věřím, že činila co bylo správné v Božích očích, když nechtěla nespravedlnost a Jidáš činil zlé v Božích očích, když vydal Pána. Byť se mělo naplnit, co bylo předpovězeno...
Toto je můj osobní postoj a nebudu se přít, ale nevěřím, že vražda Krista byla dobro a tedy ani skutek Jidáše nebylo dobro... účel přeci nesvětí prostředky... prostě věřím v "takového Boha".. Jirka


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Úterý, 26. září 2017 @ 16:43:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Šalom, Jiří.

Šrapnel … tvůj (Jirky) … proč? Proti komu?

Nebylo-li úmyslem B-ha a Jeho vůle, aby Syn B-ží trpěl a byl zabit, pak jistě nebylo ani B-žím úmyslem, aby byl zrazen, (vydán), trestán, potupen atd. V tom případě pak, jistě nebylo ani třeba toho, kdo by Syna B-žího zradil (vydal) a ani těch, kdo jej soudili a zabili. Vlastně nebylo ani třeba, aby se Syn B-ha narodil a zemřel a byl vzkříšen. Nic z Písma se pak nemuselo nutně naplnit a nemusel Písmo naplnit nikdo ze zúčastněných a ani Ješua nemusel nic činit z toho, „aby se stala Písma (naplnilo se, co bylo předpovězeno, prorokováno). Vlastně ani nemusela být ani ta Písma zaznamenána.

Je tedy (správným) dotazem se ptát: Kdo to vlastně všechno potřeboval a kvůli komu se to všechno stalo, zda všichni ze zúčastněných (toho soudního procesu, včetně přípravy) jednali absolutně nevědomky a neznale, neuvědoměle, anebo přeci jen měli pro svá jednání nějaký uvědomělý záměr a jejich jednání jim dávalo nějaký smysl, proč činili to, co činili, ač se ve svých úmyslech mohli mýlit a minout B-ží vůli … tedy pakli ji vlastně minout právě neměli. :) Co nevěděli, že (svým jednáním) činili, B-ží vůli nebo to, co je proti B-ží vůli? Co je psáno, to je dáno (?), musí se stát (?), ale běda (sedmeré) těm, skrze koho se to (zlé) děje. Za Judu Ješua asi neprosil, aby jeho víra přetrvala, tříbil apoštoly a vytříbil Judu IšKariotského.

Mělo Judovo jednání nějakou příčinu, podnět, logiku? (.. a evangelia o tom nevyprávějí málo, ač tedy je i nutno je číst tzv. meziřádkově). Naplnil Juda B-ží vůli nebo se stavěl proti ní? Dělal to vědomě nebo nevědomě? Neuvědoměle nebo uvědoměle? Kdyby Ješuu „nezradil“on, „jak je psáno“, kdo potom? Kdo by vydal Spravedlivého, Mesiáše, na smrt k zabití, jak „je psáno“? Jak by se pak naplnilo, „co je psáno“? Kdo by pojal takový úmysl, ač věděl, co se má stát? Kdo by slyšel a poslechl ta Ješuova slova: „pravdu dím, jeden z vás mne zradí …“ a „jsem to snad já? Ty sám jsi to řekl“.?

B-h nemá zalíbení ve smrti (zabíjení) hříšníků, ani krev obětovaných nevinných zvířat si neoblíbil. Obětování člověka zakázal. Nalezl B-h zalíbení v zabíjení, anebo v sebevydání se na smrt Spravedlivého člověka (bez viny, spravedlivých)?

A třeba jsi myslel, Jirko, na nášlapnou minu?? :) A co tato, vybouchne? :) … 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Úterý, 26. září 2017 @ 21:30:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
asi nevybouchne, a ani mi to nevadí..nemám rád, asi to tak nevypadá, polemiky a hádky...
Otázky co kladeš jsou zajímavé, ale myslím, že mnohdy jsou zavádějící. Předpovězeno proroky je něco jiného než taxativně naplánováno Bohem a to je zase něco jiného než tvrzení, že Bůh není všechno ve všem (Bohem) a to nepopírá...
Všechny otázky spolu vnitřně souvisí, ale lidským jazykem neumím odpovědět. 

Věřím tomu co jsi napsal v posledním odstavci a na otázku odpovídám nenalezl. 

A tato moje víra odpovídá na všechny horní otázky, někdy jen tím, že skrze uvedenou víru uvidíš rozpor v položené otázce, rozpor v tom, že otázka například obsahuje tvrzení, že Bůh nalezl zalíbení. A otázka má smysl pouze tehdy pokud nalezl, pokud ovšem nenalezl, tak je kontradikcí a je bláhovostí hledat odpověď. Prostě některé otázky v sobě obsahují nemožnost odpovědět. Nemožnost, ne neschopnost. Prostě kontradikce.
Osobně jsem přesvědčen, že Bůh nemusel vidět umírat Syna, aby odpustil, nemusel mít ani žádnou oběť zvířecí,...  i když věřím, že Ježíš zemřel podle Písem, a že oběti nejsou od pohanů. Přesto je Bůh nepotřeboval. Zní to bláznivě, ale já v tom protimluv nevidím, ale chápu, že mnozí jej tam asi vidí.

Tato úvaha není správnou,,,cituji Vlastně ani nemusela být ani ta Písma zaznamenána. ...moc podmínek, je třeba pohled z druhé strany, jelikož to bylo předpovězeno proroky, zapsáno, tak se to tak stát muselo, což je ale úplně jiná diskuze/otázka než, jestli to tak muselo být, aby Bůh odpustil v Synu. Jde o to co znamená muselo, ve skutečnosti muselo a zároveň nemuselo ... a obojí je pravda, ale každé muselo odpovídá z jiného pohledu...

Judovo chování mělo logiku, podněty i příčiny, jako chování každého z nás... nejsem zastáncem fatalismu, to že vydal Mesiáše nebylo z poslušnosti vůle Páně ani z nemožnosti zvolit jinak - viz Kain...a nenaplnil tím Boží vůli, byť tím Boha neomezil, To že Bůh dokáže zlé proměnit v dobré není důkazem toho, že šlo o Boží vůli. je to jen důkazem Boží velikosti. I o tom píše Pavel, když podle mne ukazuje, že se raduje, když vidí naplňování cíle, ale z jeho slov je nebezpečné číst, že zlý motiv se stává čistým. Nevěřím ve fatalismus a nevěřím, že účel světí prostředky. Bůh lidské zlé skutky umí obrátit v dobro, to je o Bohu, nikolik však o definici Boží cesty (rozsouzení člověka, jestli jednal dobře nebo ne).  Velmi nebezpečné je to spojit, Boží vítězství spojit s ospravedlněním zlého skutku.

toť exkurze do mého myšlení 
Pokoj tobě i tvému domu Jirka


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Úterý, 26. září 2017 @ 21:54:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jen otázka pro dobarvení omalovánky ;-) 

Kdo zatvrdil srdce faraóna, a jak ?
Pavel píše :'koho chce činí zatvrzelým' Řim. 9:18
(nepolemizuji s Tebou jen mi to chybí v té skládačce o Tvém myšlení)]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Úterý, 26. září 2017 @ 22:25:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Máš pravdu Zeryku, odkáži se na Petra(tele), a jeho otázku o příčinách chování Judy. Nemyslím si, že Pavel píše něco jiného. Když se podíváme na život faraóna, tak vidíme kdy a proč mu bylo zatvrzeno srdce a já osobně i vidím, stejně jako u Kaina, že šlo o faraonovu volbu, farao si zvolil a Bůh jeho volbu "potvrdil", Zde věřím, že ji potvrdil již neodvolatelně. Moje představa je taková, že pro každého jednou skončí čas milosti. Pro většinu smrtí, pro některé vytržením, vychvácením...no a pro některé naneštěstí milost skončí, i když tělo ještě žije.... rouhání Duchu Svatému, zatvrzení srdce faraona, myslím, že i určitý okamžik v životě Jidáše... ale vše mělo svoji příčinu. Ale těch neodvolatelných potvrzení je jak šafránu, ale jsou. A je to moc nebezpečné a smutné. A věřím, že ani Bůh z toho nemá radost. Ale asi je hloupé tak uvažovat /personifikovat Boha/. 

pokoj tobě Jirka


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Úterý, 26. září 2017 @ 22:34:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky,
za reakci i Pokoj]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: JiriBrei v Sobota, 30. září 2017 @ 10:45:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Šalom zeryku,
srdce faraóna zatvrdil Jehóah. Jak? Tím, že trval na propuštění svého lidu i přes faraónovo několikeré neuposlechnutí (Ex 7:2-5).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Neděle, 01. říjen 2017 @ 15:43:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Šalom JiriBrei,
Bůh na tom trval skrze Mojžíše a Árona,
zatvrdil nebo-li posilnil, jak už vykládá Raši, srdce faraonovo...
Dělej tedy co musíš...a 'Jidáš' šel...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: JiriBrei v Neděle, 01. říjen 2017 @ 21:38:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Šalom zeryku,

Jaakov píše, že „Každý, kdo je pokoušen, je strháván a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a rodí hřích, a dokonaný hřích plodí smrt. (Jak 1:14.15 Český studijní překlad)“. To byl jistě případ faraóna i Jehúdy.

Co se týče Jehúdy, byl možná jediný z těch, kdo chodili s Jehóšuou, na kom se mohlo splnit písmo. V písmu není vysvětleno, zda byl synem záhuby jen kvůli vydání Jehóšui, nebo zda jim byl již předtím pro nějaký svůj dřívější čin. V 1 Tim 6:10 se píše, že „kořenem všeho zlého je láska k penězům; a někteří, kdo se po nich pachtili, zbloudili od víry a způsobili si mnoho bolestí. (Český studijní překlad)“. O Jehúdovi můžeme číst, že kritizoval druhé za plýtvání penězi a kradl z pokladnice (J 12:5.6). Možná to byl právě jeho nesprávný vztah k penězům, co v něm otevřelo dveře Ďáblu (J 13:2; Lk 22:3) a proč ho dohnal jeho vlastní hřích.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Středa, 27. září 2017 @ 12:13:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Šalom, JirkoB  
//..nemám rád, asi to tak nevypadá, polemiky a hádky...//  
Ale ne, vypadá to tak, že to nemáš rád a zdá? se mi, že polemiky a hádky jsou tobě nyní naprosto cizí. (Smekám kipu, kapele ne :).  
 // Otázky co kladeš jsou zajímavé, ale myslím, že mnohdy jsou zavádějící.// … // Tato úvaha není správnou,,,cituji Vlastně ani nemusela být ani ta Písma zaznamenána.//  
Mé otázky v prvním odstavci, byly pouhým nástinem toho, kam pak může (může) vést logické vyústění, když se řekne : // Pán nepotřeboval Jidáše k zradě a Bůh nepotřeboval nechat zabít Syna//. Mám za správné, že B-h tohle nikdy nutně nepotřeboval (a dokonce ani od počátku nebo před počátkem stvoření světa ani neplánoval. B-h je pro mne dějinný, dějinně přítomný. Nicméně mé otázky ústily v otázce (k otázkám) ve druhém odstavci, zkráceně tedy: „Kdo to tedy potřeboval, čí to byla potřeba?“ Proč jednali, jak jednali? Ptal jsem se po důvodech, smyslu jejich jednání, vlastně potom, co od B-ha očekávali, že takto jednali. Čemu věřili, zda jednali pouze náhodně nebo uvědoměle, cíleně, účelově. A to i „Jidáš“ a nejen on, ale i „Ježíš“. Zda šli vstříc, naproti … nebo jen tak neuvědoměle byli vtaženi do samotného dějství příběhu. (Snad jen tehdy lze hodnotit, čím byl úmysl člověka motivován, jaké byly jeho touhy a záměry, zda byly dobré nebo zlé).  
// Věřím tomu co jsi napsal v posledním odstavci a na otázku odpovídám nenalezl.//  
Nemyslím si, že otázky mají smysl pouze tehdy, je-li na ně odpověď „ano“. A kladným vyjádřením na položenou otázku může být i odpověď „ne“. Z toho všeho plynou mé dotazy v prvním odstavci k zamyšlení, aby vyústily v otázku ve druhém odstavci a byly zdůvodněny odpovědí na otázku v závěru. Středobodem je: Kdo to tedy potřeboval? (A proč zúčastnění příběhu jednali tak, jak jednali?). Také si nemyslím, že účel světí prostředky, ale spíše naopak.  
// jelikož to bylo předpovězeno proroky, zapsáno, tak se to tak stát muselo, což je ale úplně jiná diskuze/otázka než, jestli to tak muselo být, aby Bůh odpustil v Synu. Jde o to co znamená muselo, ve skutečnosti muselo a zároveň nemuselo ... a obojí je pravda, ale každé muselo odpovídá z jiného pohledu...//  
Sám dobře víš, Jirko, že co je psáno, nemusí být nutně dáno, pakli se nezmění podmínky pro naplnění daného proroctví. Proroctví Písem nejsou „neodvolatelnou věštbou“, že je cosi „psáno ve hvězdách jako neodvratitelný osud“. Proroctví inspirují, promlouvají, probouzí i popouzí, …avšak když dojde k určitému vrcholu, za zlom bodu vrcholu, je cesta méně odvratitelná a události pak mají spád. (Tady bych použil přirovnání Jarka Nohavici ohledně jeho alkoholického zápasu – nikdo ze zabředlých neví, jak je ten jeho bod zlomu ještě daleko .., prostě dokud trvá ono dnes, probuď se, kdo spíš …, jinak udělej závět o svém domu a možná ti budou přidána, alespoň ještě nějaká ta léta života). Vidoucí vidí, kam „co směřuje, půjde-li to takhle dál“. (Mesiáš se má vrátit, dojde k opětnému návratu v kruhu, ale máme se odrazit výš … „ten samek, kruhový pohyb kolem tyče směrem vzhůru, únik z opětného opakování chyb, z poučení. Prostě jednou se odrazíme od toho bodu výše … ). A pro poučení .. potřebujeme příklady, určité body toho zlomu, jdeme-li špatnou cestou a mezníky varování, upozornění, scházíme-li z dobré cesty.  
Je snadné odsuzovat druhého pro jeho „konečný stav“ a je to povrchní. Ale moudrý se zamyslí, kde, kdy se stala chyba, která vyústila ve vadu, aby se sám poučil.  
I tobě přeji pokoj B-ží, šalom, i tvému domu.  
PS: snad si to rozebereme někdy důkladněji. A osobně obdivuji, kudy jsi vykročil, (však víš), smekám před tebou :)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pátek, 29. září 2017 @ 22:34:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Není radno chválit dne před večerem, moje pokroky na cestě Páně jsou žalostné. Spíše víc a víc vím, že vlastně nevím. Tedy jinak, rozumem často vím, ale evangelium není v slovech, ale v činech, Kristus v srdci musí být vidět vně... a to není tak lehké a také pokaždé nevím co to znamená... co znamená konat spasení dané nám darem? 
tak raději nesmekej, blíží se zima, chlad fouká ze strništ...jo dnes jsem varoval staší místního sboru, že pozvali člověka, který je uznávanou kapacitou, ale učí divnou věc, že spasení je z Ř10:13. Tedy spasení věčné, a já nemlčel, vyvolal rozpor, tedy napsal jsem jim, ať si poslechnou jedno vyučování a sami poslouchají, jestli rozsoudí, jestli je vše OK či ne...jelikož je to veliká osobnost s aurou Božího služebníka, tak asi rozsoudí, že je to všechno v pořádku ... a vzdálenost mezi námi pak bude větší... já ji neumím zkracovat, já neumím říci spasení je "jen" z víry. Spasení není možné bez víry, ale vyznání je jen první krok a bez druhého není nebo je pořád spasením? Je spasení spasením, když jej s bázní a třesením nekonám? Vždyť i ten lotr na kříži konal, konal malinko, jen tak jak mu jeho stav dovolil, ale s bázní svoje spasení konal... 
...jinak jsi proroctví popsal pochopitelně, není to předpověď budoucnosti, ale předpověď budoucnosti, pokud zjevená předpověď nevyvolá pokání, změnu smýšlení, změnu života...cílem proroctví není přeci sdělit budoucnost, ale odvrátit lid od bezbožno cesty..
...na druhou stranu falešný prorok se měl rozeznat podle nenaplněného proroctví, takže zdánlivý rozpor, ale myslím, že není... ten rozpor je odrozporován třeba V Ezechieli 18. 
Pán s tebou Jirka


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pátek, 29. září 2017 @ 23:21:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Šalom, JirkoB.

Však také nechválím den před večerem, ale obdivuji. :) Líbí se mi nyní a ještě více, co dříve.

Že víc poznáváme, že vlastně ještě nic dokonale neznáme, je pokrokové samo o sobě. Není to přešlapováním na místě. Je to o tom poznávání. A skromnost u tebe.

Nevím, jaký místní sbor máš na mysli, ale v ČCE by mohl být brzy nový, můj známý. ;) 

A to vyznání? No, je o Ř10, jen se zapomíná na to srdce, co bije životem, tedy žije ho ve skutku. Něco jako konat spasení - tedy správněji ho uvádět ve skutek. Co je v srdci, ať vyznívá jazykem a životním skutkem (jako způsob a smysl a záměr života).

Mezi inspirací prorokova proroctví (k pokání života ve spravedlnosti) a proroctvím proroka inspirovaným lidem (obracejícího se v pokání k životu ve spravedlnosti) opravdu není rozpor ;) ... jestli se ta věc nestane, v opovážlivosti ten prorok mluvil ze sebe sama. (k událostem vede srdce člověka k srdci jeho B-ha).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Sobota, 30. září 2017 @ 11:13:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//jo dnes jsem varoval staší místního sboru, že pozvali člověka, který je uznávanou kapacitou, ale učí divnou věc, že spasení je z Ř10:13. Tedy spasení věčné, a já nemlčel, vyvolal rozpor

Ono ani tak nejde o ten verš, ten je jistě pravdivý. Nebo myslíš, že není? Když jsem se na něj zadíval (každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen), první co mne napadlo bylo hledat význam slova "vzývá". Aby platily i všechny ostatní verše o spasení, zakopaný pes musí být zde, neboť ne každý kdo mi říká Pane, Pane...

A po přečtení Tvého příspěvku mne zase napadalo:

1) Kdo a proč je uznávanou autoritou?
2) Kým je uznávanou autoritou?
3) Pokud káže nevyvážené evangelium, jak je možné, že to starší sboru nejsou schopni rozpoznat?
4) K čemu potom je dobré podřizovat se (ve smyslu přejímat názory a rady, nikoliv se 'bouřit') starším, když na jejich moudrost není spolehnutí?
5) Jak se poprat s případným obviněním od takového staršího, že vyvolání rozporu je projev lidské svévole (Ga 5:20 - rozkoly, hádky, rozpory,...)
6) Tele psal, že jsi skromný. Myslíš si, že ti starší a zejména ta uznávaná kapacita, jsou skromnější a pokornější před Pánem než Ty? Pokud si to myslíš, tak prosím proč?

Budu rád, když mi na ty otázky zkusíš odpovědět. Ale pochopitelně nemusíš, pokud nebudeš chtít, nebo se v některé nebudeš cítit dobře.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 30. září 2017 @ 15:02:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
... první co mne napadlo bylo hledat význam slova "vzývá". Aby platily i všechny ostatní verše o spasení, zakopaný pes musí být zde, ...

V originálních jazycích znamená slovo "vzývat" hlasitě (nebo alespoň slyšitelně) volat na Pána jménem Páně - "Ó, Pane Ježíši!" Má to vícerý význam. Kromě spásy je to připojování se k Pánu, abychom s Ním byli jeden duch (1K 6:17); dále je to dýchání a vedle toho i jedení a pití Krista, který se stal ve vzkříšení Duchem oživujícím (1K 15:45b), pro naše duchovní žití, chození podle Ducha a proto, aby se Pán Ježíš stal skrze jedení (J 6:57) vzájemné přebývání námi a my Jím (J 15:5n), stejnými  v životě a přirozenosti (2P 1:4), nikoli však v Božství, jedno s Pánem (J 17:21-23), abychom ve spojení s Ním a spolu s Ním mohli konat Boží vůli k Boží slávě, chodit (žít) v dobrých skutcích, které pro nás Bůh předem připravil a k jejich konání v Kristu stvořil.
Vzýváním jména Páně Mu otvíráme (měli bychom otvírat)celou svou bytost a dáváme tím Pánu volnou cestu, aby v nás a skrze nás žil, aby skrze nás byl vyjádřen neboli, abychom už nežili my sami v sobě naší vlastním přirozeným životem, ale Jeho životem skrze Něho, pro Něho a Jemu, aby v nás Bůh Otec získal takové Boží děti-syny, jaké nás chce mít, tj. takové, jakým je Pán Ježíš - Jeho Prvorozený, nás jako mnoho Božích synů - Kristových bratrů, stvořených v Něm a podle Něho, Jemu podobné, Jeho vyjadřující a zastupující v Boží vládě na zemi. Tož tak. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Sobota, 30. září 2017 @ 18:59:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No právě Willy, v originálních jazycích jistě ano, ale v mém poznání v tomto konrétním verši Ř10:13 vzývání rozhodně není pouhé jakkoliv slyšitelné volání jakéhokoliv jména. V tomto verši je vzývání úplně jiné slovo, osobně si myslím, že v tomto verši to hlasité vyslovování je nejmenší částí významu slova vzývat. Samozřejmě tam obsaženo je, tedy to hlasité vyslovování, ale já bloud věřím, že konkrétně zde, je tento význam jen okrajový. Silně okrajový. Dokonce věřím, že pro spasení není podmínkou nutnou, natož postačující hlasit vyslovování jakýchkoliv slov. Ze slov budeme spíš odsouzeni, spaseni ze slov nebudeme. Pán ukázal dost podobenství, že spasení není ve slovech, a neříkal tojen Pán.
Proč? Právě v kontextu verše, toto vzývání (v Ř10:13) přináší spasení a to nejsou slova natož proklamace. To je obdobné jako Písmo, že spasení je z víry, jasně, že jde o pravdivý verš, ale víra zde není věření. Prostě jsou to slova, ta slova vyjadřují nějakou skutečnost
To co píšeš willy asi nezpochybňuji, píšeš to z jednoho úhlu pohledu, ale já mluvil o trošku jiném. Mluvil o falešném učení, že kdo vzývá jméno Páně (právě ve smyslu vyslovování) je spasen pro věčnost. To považuji za falešné učení, a byla to i reakce wollka, že zakopaný pes je nutně ve slově vzývat.
Nebo myslíš, že se mýlíme? Že stačí vzývat/vyslovovat jméno Páně a člověk bude spasen? Já to zatím vidím jako stejné pomýlení jako u jedné organizace, která tvrdí, že neuší, ale v reálu žije spasení ze křtu. Pro mne by to bylo stejné, ale zde ne spasení ze křtu, ale spasení z vyslovení kouzelného formule, jiní věří, že ke spasení stačí věření.... já vše vnímám jako jeden stejný omyl, ani ve křtu, ani ve vyslovování jména a dokonce ani ve věření tomu, že Ježíš Kristus zemřel za naše hříchy a byl vzkříšen... nevidím spasení. Zde myslím spasení ve smyslu jak jej používá wollek, spasení jako dosažení cíle. 

pokoj tobě Jirka]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 30. září 2017 @ 19:46:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jirko, pravé vzývání jména Páně je vyznáním víry v to jméno, tj. vzývám jméno Toho, Jehož jméno znamená Bůh je spása protože jsem uvěřil tomu jménu a evangeliu o jeho nositeli. Není to mantra, není to odříkávání kouzelné formule, je to volání na Toho, Komu jsem uvěřil a Kdo se mi dal poznat. 
A mám za to, že se shodneme, že spasení není cíl, nýbrž cesta, způsob, jímž Bůh naplňuje svůj (původní) plán. Bible říká, že cílem naší víry je spasení naší duše - to je ovšem takříkajíc náš cíl, nikoli Boží. Je třeba mít na zřeteli též Boží pohled, Boží potřeby a zájmy. 
Bůh stvořil člověka pro sebe, člověk padl a Bůh, protože to věděl, "vymyslel" už dříve způsob, jak člověka obnovit, aby se stal (znovu) způsobilým Boží původní plán naplnit a ten způsob nazval spásou záchranou. A přísně vzato - Bůh to nedělá v prvé řadě pro člověka, nýbrž právě pro uskutečnění Jeho věčného Božího záměru. Fakt, že Boží spása člověka je pro člověka milost, záchrana, požehnání atd., je fajn, ale znát i Boží pohled je důležité - třeba proto, abysme nezpyšněli a věděli, že bez Boha nejsme nic, nemáme nic a nemůžeme nic dělat - tedy nic ohledně Božích věcí (jinak toho umíme spoustu ;-). Tož tak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Sobota, 30. září 2017 @ 21:14:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy, v určitém slova smyslu máš samozřejmě pravdu, ale rozhovor se jen posunul dál a vyměnili jsme jedno abstraktní slovo "vzývá" za jiné "uvěřil jménu". A nyní můžeme vést diskuzi co znamená uvěřil, tak jako vzývání neni mantra, s tím souhlasím, tak ani uvěřil není jen věření. .... a tak můžeme přes slova pokračovat dál až se dostaneme na začátek, třeba k tomu co psal wollek, že k verši vzývání = spasení (Ř10:13) patří slovo Páně z evangelií, že ne každý kdo mi říká Pane vejde .... 
... jinak asi spíš věřím, že Bůh udělal spasení pro člověka, zatím nějak neumím uchopit, že Bůh to dělal především pro uskutečnění svého věčného záměru...to se mi nezdá, ale může to být jen tím, že mne to nikdy nenepadlo a nové je někdy cizí, byť to cizí není. Takže tady nevím, ale nezdá se mi to, nebudu se ovšem přít, je to pro mne neuchopitelné...
jirka


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Sobota, 30. září 2017 @ 18:37:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj wollku, nemám problém vzhledem k sobě se to pokusit odpovědět. Ale jeden zádrhel tu může nastat, je to autorita, kterou ty osobně vnímáš, myslím si, velmi pozitivně. Přiznávám, že mne to vždy překvapí, jelikož jsi hodně přemýšlivý a nenecháš se jen tak opít rohlíkem. Můj pohled, možná pochybný... 
Tak nevím jestli je moudré o tom psát, pokud by jsi chtěl vědět o co se jedná, mohu ti napsat sem nebo klidně soukromě odkaz na problematické slovo. Můžeš si jej poslechnout a sám rozsoudit, jestli je to slovo mimo nebo ne. Slovo je na internetu.Ale mám obavu, aby to nebylo k nedobrému. Bojím se toho. Ta moje tragédie je v tom, že to neumím pak dobře zvládnout a nedokáži bratry "popírající falešnost" a tvrdící, že "bílá je černá" brát stejně čistě jak před "sporem". 
Většinou je nezatracuji, neproklínám, nesnižuji je, nenapadám jejich víru.. ale stejně jakoby nějaká hradba se postaví. A já ji neumím zbourat ani sám v sobě. Hypoteticky, pokud se to stane mezi námi, tak už to bude jiný wollek než je nyní. 

Jinak samozřejmě. každý verš v Písmu je pravdivý. Proč by nebyl, ale nedá se vykládat axiomaticky nebo izolovaně. Příklad všichni často neznamená všichni, vzývat často neznamená vzývat, věřit neznamená pokaždé "věřit", i slovo spasení není vždy v Písmu použito jako stav cíle, ale jako naděje či cesta.... takže verš je absolutně pravdivý, ale rozhodně neznamená, že kdokoliv by vzýval jméno Páně bude spasen, v obecném smyslu slova vzývat. Zde slovo vzývat obsahuje, podle mého chápání, mnoho a mnoho činností mimo "prosté" vzývání. Jako víra, tedy spasitelná víra v sobě obahuje skutky. Víra bez skutků je sice vírou, ale jinou..stejnou jakou věří ďáblové...
...snad mi rozumíš Jirka


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 01. říjen 2017 @ 01:08:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pochopitelně Ti rozumím, a taky s Tebou v tom, že jsi šel varovat starší sboru, souhlasím. Jenom mne zajímaly určité detaily. A taky jsou trochu doufal, že si za tím budeš stát a obhájíš si to:-). 
Mohl bys mi to tedy, prosím, poslat na email? Nevím, zda ho máš. Když tak ho má tele, jehož dobře znáš. (nebo to slovo pošli i sem, jestli Ti to nevadí)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Sobota, 30. září 2017 @ 20:18:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím, Jirko.
Prosím, můžu se zeptat ? Nehledej v tom provokace, jen tak přemýšlím. Nemám zase tak moc zkušeností s mnoha církvemi, sbory. V tom našem malém je běžné, že můžeme mluvit, doptávat se, klidně během setkání. 
Budeš mít ty možnost promluvit přímo s tím pozvaným? Nebo i ve sboru, když tam bude mít kázání? Třeba je v tom i nějaké nedorozumění, když s ním přímo promluvíš, možná si mnohé vysvětlíte?
Prý kdo hodně mluví, dříve, nebo později řekne hloupost:) A takový kazatel, ten toho asi namluví hodně.
Můžeš se tak i přesvědčit, jak je to s tou jeho pověstí.  "Aura slavného Božího služebníka" je v myslích jiných, kteří ho tak nekriticky berou, ale on sám, možná, si s tebou rád promluví, zamyslí se nad tím, co ty mu sděluješ.......
 

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Sobota, 30. září 2017 @ 21:02:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pozdravení Milce,
já jsem nepopsal situaci přesně, společenství "kam patřím" je maličké a dá se říci po domech..jenže tak to nebylo vždy Dříve jsem chodil do jednoho velkého sboru a stále tam jsou lidi mně blízcí a třeba švagr s rodinou. Oni pozvali toho učitele, přitom netuší co učí, já jim poslal jen odkaz na jeho vlastní slovo a oni nyní musí sami rozsoudit.
Přál bych si aby nebyli přijímači osob, ale byli poctiví. Mám obavu, že nebudou a ono to pak bude mít vliv na jiné věci. Takže vlastně mi to mohlo být lhostejné a jedno, když tam nechodíma a nepatřím... nebylo. 
Proč tam dnes nemohu chodit (jiný důvod než proč jsem odešel). Nejsem schopen být ve společenství, kde je uvolněný starším živí jej stát a podle mého soukromého názoru, neí vůbec důvod, aby měl obživu z "církve". Nějak věřím ve všeobecné kněžství a pokud placený činovník pase jen sám sebe, případně členy sboru...tak mi to nepřijde jako důvod k obživě z církve. Starat se o ovečky mají všichni bratří, ne jeden pán, a  když všichni, tak není důvod, aby měl někdo nesymetrické/placené postavení. Pokud by byl opravdu povolaným služebníkem, kdy by mu obživa z církve otevřela ruce pro službu, tak to je jiná, ale pokud jeho služba nepřesahuje rozsah "povinné" služby jednotlivých údů (samozřejmě přepočteno na míru obdarování), tak nechť pracuje vlastníma rukama a ne za státní... ale to už je jiný příběh, ale je to o tom, že jsem poněkud divný či neortodoxní ... 

Ohledně nekriticky braného služebníka máš pravdu, ale zároveň i tak musí jít vždy o dvě strany - strana které nekritičnost přijímá a která ji poskytuje. Vem si Diotrefa. To byl ten špatný, ale on nebyl špatný sám, aby takový mohl být, tak potřeboval "většinu" ve sboru na svojí straně. Aby se mohl chovat jak se choval, musel mít ve sboru ty co mu to umožnili. Pokud by takový ovšem nebyl, tak by mu neměli co umožnit. A zde je to myslím obdobné, lidé jej nekriticky přijímají, ale on to zrcadlí a nekritičnost akceptuje a přijímá a jelikož je to již mnoho let, tak je vidět i vývoj, že čím víc jej okolí nekriticky přijímá, tak má větší charisma, které zase vyvolává vyšší nekritičnost... 

...jak jej varovat? Netuším, on má svoje starší, tisíce "fanoušků" a ti jej ubezpečují , že jde správně. Podle jeho slov, ty věci přijal od Boha skrze Ducha Svatého. kdo má Ducha Svatého, ten ví, že to něříká XXXX, ale že to říká Duch Svatý. Víš, na hlavě mám víc a víc šedin, takže nějaký pátek tu jsem, ne dlouho, ne krátce... a moje empirická zkušenost, že pokud někdo něco přijal od Boha (Bůh mi řekl, Duch Svatý zjevil, ...) tak nemám šanci cokoliv říci. A je to absolutně pochopitelné, pokud ti něco řekl Bůh, jak by jsi mohla pochybovat. To by bylo rouhání. Potkal jsem takových lidí několik a jakákoliv diskuze byla vždy marná, prostě nelze jít proti Bohu. Víš co myslím? Víra typu Bůh mi řekl, zjevil, ... má v sobě implementovaný autoochranu proti prozření, že to vlastně Bůh neřekl. Víš a to je i příčina i mého "trápení". Mně o tom učiteli Bůh nic takového neřekl, já jej slyšel a myslím si, že je mimo, prostě já věřím jinak a dost odlišně, tedy jeden z nás se mýlí, on to má od Boha, tisíce obdivovatelů, .... takže jsem možná mimo, ale já zatím neumím věřit jinak, i když mi to Bůh neřekl. A tak si zvykám na jinakost a není to vždy lehké, ale to neber jako stížnost, .... to ne, to je trochu o pozadí čtených slov...
pokoj tobě Jirka


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Neděle, 01. říjen 2017 @ 10:56:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Jirko.
Tak s tím malým společenstvím jsme na tom asi podobně.
 
 "Takže vlastně mi to mohlo být lhostejné a jedno, když tam nechodíma a nepatřím... nebylo."
 
A tak jsi udělal, co jsi považoval za správné, upozornil je. Víc stejně nemůžeš udělat, jak sám říkáš, oni sami musí rozsoudit. 
Další starosti jsi už zanechal Pánovi, ne?
 
"Nějak věřím ve všeobecné kněžství a pokud placený činovník pase jen sám sebe, případně členy sboru...tak mi to nepřijde jako důvod k obživě z církve. "

Tady si nejsem jistá, jestli nezaměňuješ dvě věci - všeobecné kněžství neznamená totéž co pastor, služebník sboru.

 "musí jít vždy o dvě strany - strana které nekritičnost přijímá a která ji poskytuje. Vem si Diotrefa."
 
 No jo, ale je možné uchovat si správný postoj, navzdory většině.
To jsem zažila i v prostředí, kde by to asi málokdo očekával. Byla to pro mě tehdy lekce - ukázka, na kterou nikdy nezapomenu:)

 "Víš co myslím? Víra typu Bůh mi řekl, zjevil, ... má v sobě implementovaný autoochranu proti prozření, že to vlastně Bůh neřekl. "
:):) Jo, sebeklam, přání otcem..."zjevení":)
Nejspíš takové to charismatické prostředí, tam se to tak očekává,a kdo se nepřidává je málo duchovní:) 
"A tak si zvykám na jinakost a není to vždy lehké, ale to neber jako stížnost, .... "
Jako stížnost to neberu. A díky za důvěru a upřímnost.
Milka


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Neděle, 01. říjen 2017 @ 11:33:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Všeobecné kněžství a pastor či služebník sboru. 
Máš pravdu, že to jsou odlišné věci, ale zároveň nejsou. Podle mého chápání ve společenství jsou různé služebnosti, jeden má tento dar, druhý jiný ... a každý slouží darem, který má od Boha. Vše společně slouží společnému růstu.
O daru faráře, pastora, kazatele ...ve smyslu jedné osoby, jejíž služebnost je jiného druhu než všechny ostatní služebnosti, osobně nic nevím. Proč by jedna služebnost měla být placená státem, či církví, když společenství životně nutně potřebuje více služebností, ve více lidech? prtoč tato "služebnost" je vyvýšena?
Pak může být speciálně povolaný Boží sužebník, který má obživu z církve, aby služebností mohl sloužit v míře neomezované časnými problémy. Což ovšem nejsou ani dnešní faráři, kazatelé, pastoři... ti nemají tento typ služebnosti, tedy typ, že jejich celým životem je služba evangeliem. Ti to mají jako zaměstnání a většinou slouží jen takovou měrou, jakou musí sloužit každý úd společenství (tedy měl by sloužit každý úd). Vyšší měrou neslouží. Tedy ano, slouží vyšší měrou než každý jiný úd ve sboru, ale to jen díky tomu, že ty údy slouží nepatrně, takže pastor pak slouží víc...ale to je jednooký mezi slepými králem.
Proč takové troufalé tvrzení? Nepotkal jsem ještě žádného pastora, který by opravdu chtěl plně sloužit Bohu, Jsou to bratři, kteří chtějí sloužit Bohu, ale nikdo ne v plném rozsahu, jelikož všichni ignorují doporučení Pavla ohledně manželství. Takže pastoři dobrovolně (a mají na to právo) si zvolili službu rodině a jako nadstavbu teprve službu "Bohu". Takže jejich obživa z církve není dána jejich 100% nasazením pro Boha, ale pouhou náhražkou zaměstnání, aby vedle rodiny měli čas na Boží věci. Takže je to obživa za nepracování. Protože s rodinou by opravdu na službu čas neměli. 
Což je hodně zjednodušené a trochu hloupost, jelikož mimo rodinu a časné zaměstnání se každý úd musí starat o ostatní a Boží věci, takže osobně jsem zatím nepotkal nikoho, kdo by měl být upředňostňován mezi bratřími tak, že on Boží věco dělá placeně, kdežto ostatní (ti slabší, "míň dokonalí") to však musí stihnout při zaměstnání a rodině. Takže pastor je na Boží dílo uvolněn a tím že je pastor "víc obdarovaný", ale obyčejný řadový věřící musí stejné věci stíhat "ve volném" čase. Nezdá se ti to trochu bláznivé? Já v tom osobně vidím jednu z příčin stavu církve v dnešní době. 
Tak snad se mi podařilo popsat co jsem myslel uvedenými slovy o všeobecném kněžství a obživě z církve. 
Pokoj tobě Jirka
PS: možná nějaký pastor s obživou z církve, která je opravdu dobrá existuje, já o něm nevím a v mém regionu žádný nením i když placených pastorů jsou mraky... měřítkem je mi viditelnost služby placených činovníků dnes a viditelnost služby neuvolněných a někdy placených činovníků v epištolách a skutcích. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 01. říjen 2017 @ 12:09:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ad PS: jenom malé svědectví - už jsem to tu někdy někde psal. Byl jsem svědkem toho, jak jeden bratr řekl jinému bratrovi - pastorovi, který se nechal od oveček oslovovat "pastýři" (jsa vlk): "Pastor?, to je duchovní debil!" A on to kupodivu přijal a dnes už pastorem není ani jeho sbor už není - odpískal to. Tož tak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Neděle, 01. říjen 2017 @ 17:00:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, Jirko,  taky někdy přemýšlím o církvi a jejím fungování. Asi se ji  snažím vnímat spíše jako organizmus, živý, složený se spolupracujících jedinců. 
Nejspíš jsem měla opravdu štěstí, či lépe, Boží požehnání, že jsem v takovém sboru, kde tohle funguje. 
Boží věci, Boží dílo, služba .... já nevím. Asi  se učím vidět tohle v každé maličkosti, ve všem, co se v životě vyskytne. Podle příležitostí, nebo i životních situací, ve kterých kdo je. Taková matka na mateřské přece taky může být 100% nasazena službě Bohu, ne? Akorát  jinak, než nějaký misionář. 
Se všeobecným kněžstvím problém nemám, zatímco s rozdělováním lidí podle druhů služebností trochu ano. Asi proto, že jsem vůbec, celkově, měla s církví po nějakou dobu problém.
 Teď jsem ráda, že jsem našla to naše malé společenství.  Není tam pastor, který by neměl normální zaměstnání.

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 01. říjen 2017 @ 19:07:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//Teď jsem ráda, že jsem našla to naše malé společenství.

Ahoj Milko,

to zní hezky :-). 

Pokud to není Tvým tajemstvím, tedy osobní intimní záležitostí, mohu se zeptat, jaký jsi měla dříve s církví problém? Neboj, nebudu to nijak negativně komentovat. Opravdu mne to jenom zajímá.

Pán s Tebou,

wollek


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Neděle, 01. říjen 2017 @ 20:28:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Společenství - spolupracující údy jednoho těla, kde hlavou je Kristus. Jinými slovy třeba organismus, proč ne..
Jinak se musím přiznat, že nerozumím termínu pastor. Já spíše vnímám, že ve společenství jsou starší bratři a ti mají "správcovskou" úlohu. Nějak mi to nejde dohromady s jedním člověkem, ale pokud je společenství malinké, tak asi i jeden je hodně :-). Prostě podle mne Písmo nezná funkci jednoho pastora, jednoho faráře,... raději bych to viděl jako "společnou funkci" více lidí. Prostě jednoho člověka "nad sborem" v Písmu nevidím. Ale může to být tak, že nevím co je to pastor a neznám tvoje společenství. Kdybych jej znal, tak bych možná zjistil, že pouze používáme jiná slova a přitom to vnímáme úplně stejně.
Pán s tebou Jirka


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Neděle, 01. říjen 2017 @ 22:11:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nebude termín pastor nejspíš takový zvyk na základě zmínek v písmu o pastýřích?
V církvi, do které .(..tak a teď nevím, jestli můžu napsat patřím..) .lépe asi - kam chodím mezi křesťany, je sborů více. Církev je oficiálně registrovaná státem, má stanovy a tam ten termín pastor je použitý pro člověka, který se jmenováním stává právní osobou zastupující sbor. Tedy může jednat oficiálně za sbor při jednáních, jako je pronájem místnosti, apod. Tohle je smysl jeho funkce vzhledem ke světu. 
V rámci sboru není nijak vyvýšenou osobou, žádné "nad sborem", prostě na sebe převzal zodpovědnost za zorganizování setkání, zajištění prostor, apod, ale i to ve spolupráci a po domluvě s ostatními. Ne že o všem rozhoduje sám, nebo jako jediný přináší nějaké učení a ostatní jen poslouchají a přijímají jeho slova.Na setkání má každý prostor se projevit, promluvit, pronést modlitbu... 
V té církvi to v jiných sborech může vypadat, a určitě i vypadá trochu jinak. Mají tam i starší, tam, kde je více lidí a kde se další podílí na organizování nějakých aktivit. Tady už je to nejspíš takový klasický sbor evangelického typu, včetně toho, jaké programy chystají. 
Nejsem zrovna "vzorná a akční členka":) Jsem ráda za naše místní společenství a znám ještě jeden větší sbor ve městě, ale jen málo, jsou pro mě " z ruky." A pak občas z jiných přijely návštěvy, takže jsem poznala některé další křesťany, ale jejich sbory ne.


Wolleku,
ten problém s církví nastal, protože jsem si prošla zkušeností se sektou. Takže se mi dost zkomplikoval vztah a důvěra k Církvi, sboru, lidem,...
Musela jsem si hodně ujasnit, než jsem přestala reagovat pod vlivem ukrytých emočních zranění. Ten pokoj přišel až s důvěrou k Pánovi. Je to jeho dílo. Bez něj bych ...
No, který křesťan by bez něj věděl co je život, radost a pokoj, ne?
To jen díky Němu a v Něm jsme tím, kým jsme:) Boží děti:) 

Milka

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Neděle, 01. říjen 2017 @ 22:23:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Milko, pokud je to takto, tak s tím nemám vůbec žádný problém :-) 
Jinak podle mne pastor od pastýře asi nebude. Nevím, kde to slovo vzniklo, ale od pastýře by to mohlo být maximálně v češtině, ale slovo pastor myslím není české, takže od pastýře, myslím ne. 
Podle toho co popisuješ, tak by asi správnější pojmenování mělo být diakon církve. Diakoni/služebníci se starali o hmotný chod a  zázemí. 
Prosím, co píšu neber nijak vážně, jen hra se slovy, terminologií, podstatou je stejně nakonec život. Pán s tebou Jirka


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Neděle, 01. říjen 2017 @ 23:18:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Takže jsem se koukla na WIki:) 
Z latinského pastor — „pastýř“. V angličtině taky pastor, a odtud to asi přišlo sem.
V tomhle minisborečku, kdyby se rozdaly funkce, tak by vyšla na každého člena nějaká:):) nebo možná i více než jedna:):) 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Neděle, 01. říjen 2017 @ 23:26:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj, no taky jsem hledal a máš pravdu, tedy napůl. :-) Pastor je z latiny a jen a jen pouze z latiny. protestantské anglicky mluvící církve toto slovo používají jako pastora. Není to pastýř v ENG či DE. Takže v anglicky mluvících zemích převzaté latinské slovo, pro pastora, ne pro pastýře. Pastýř je sherperd v ENG a DE podobně. Nechápu proč z latiny u protestantských církví. No, ale nemusím vědět všechno,.. jirka


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 01. říjen 2017 @ 23:31:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Milko,

tak tomu rozumím, když v tom byla sekta. Sice nevím, zda skutečná a obecně uznávaná (třeba jehovisti) nebo jen relativně nezávislý a navenek křesťanský sbor se silnými sektářskými rysy (takové jsem taky dříve znal, naštěstí jen zvenčí), ale věřím, že to pak nebylo snadné hledat důvěru vůči lidskému společenství.

Zdá se, že o to silnější a cennější byl pak pokoj, který jsi našla u Pána :-).

Sám jsem si v minulosti zažil také nějaké nepříjemné chvilky díky církvi. Ale sekta v tom naštěstí nikdy nebyla. Jenom prostě nemoudrý vedoucí či učitel. Nicméně Pán to stejně nakonec většinou zařidil tak, že posléze už daný člověk na své pozici nezůstal.

wollek


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Úterý, 03. říjen 2017 @ 17:08:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 //.. ignorují doporučení Pavla ohledně manželství. //
Jaké doporučení Šaulovo při výběru presbyterů máš na mysli, JirkoB?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Úterý, 03. říjen 2017 @ 20:26:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Není to z Timotea ani z Tita, ale je to z Korintským slovo o dělení času. Svobodný má možnost věnovat více času Bohu, bližním než ženatý, vdaná a tedy i starší má více času pro práci na Boží vinici.
Rozhodně to není příkaz, je to doporučení. A jde jen o množství času a o prioritách, ženatý pracuje tak, aby se zalíbil ženě a je to tak správně, nelze se chtít nelíbit ženě.
Osobně to považuji za doporučení i pro staršího, doporučení ne příkaz. Prostě je to o čase... jen je mi vždy s podivem, že v jedné denominaci je to povinnost, a jinde nepsaný "zákaz".
Nic víc, nic míň. Na tuto část Písma se jen rádo zapomíná a za znak protestantství se začal považovat sňatek faráře (doba Luthera)
Pokoj tobě Jirka


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Úterý, 03. říjen 2017 @ 20:38:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hm, to já to rozhodně jako doporučení pro ustanovení presbyterů z dopisů Timoteovi a Titovi nevídím. Ale v těch doporučeních o presbyterech jde o zkušenost a to i věkovou (a odrostlé děti). Vyšší věk - starší - má výhodu, že o odrostlé děti není třeba pečovat a s manželkou lze žít bez zalibování se sobě (jsou srostlí).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Úterý, 03. říjen 2017 @ 22:00:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jirko, pořád přemýšlím, v čem mi tvé úvahy tak úplně "nesedí"...
Asi to bude v tomhle: 
 Takže pastor je na Boží dílo uvolněn a tím že je pastor "víc obdarovaný", ale obyčejný řadový věřící musí stejné věci stíhat "ve volném" čase. 

Co když je pastor uvolněn, aby ostatní nemuseli dělat stejné věci jako on?  On se postará, zajistí podmínky, zorganizuje setkávání, ale to není uvolnění na Boží dílo. Slouží těm lidem, kteří v tom sboru být chtějí, a jejich shromažďování funguje díky té jeho práci.
 Pokud jeho zásluhou v tom sboru rostou křesťané ve víře, jsou povzbuzováni, vyučováni,aby znali Boha, pak ...je jeho práce dobrá,ne? Tím nemyslím, že veškeré vyučování a povzbuzování je jen na něm.
Spolupráce věřících na Božím díle je víc, mnohem víc, než jen to scházení se. A na tom se podílí všichni, ne?
Vyvyšovat pastora je projev nezralosti, ocenit jeho práci, pokud přináší užitek - to je věc jiná, ne?
  ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Úterý, 03. říjen 2017 @ 23:21:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Milko, to co jsi popsala mi připomíná úlohu diakona, nikoliv pastýře, ale to je možná jen o terminologii.
Nějak si ani nemyslím, že jsi chtěla napsat, že hlavní úlohou pastora je pronajmout místnost, zatopit, umýt okna, připravit zpěvník,... spíš jde o to, že já nepotkal placeného pastora, který by si zasloužil obživu z církve. Potkal jsem několik sloužících, ale to byli bratři a zároveň pracovali... vlastně potkal jsem jednoho uvolněného a jeho uvolněním se mnoho věcí zhoršilo, práci co dělal on nemuseli již dělat další a získal čas psát poblouzněné články do jednoho časopisu.
Jinak mi nesedí věta, že díky pastorovi roste sbor. Ta věta mi zní velmi nebezpečně, pokud je skužba v místní církci postavena na jednom člověku, tak to myslím není zdravé.
Víš třeba Titovi neříká Pavel ustanov jednoho staršího, ale ustanov starší... prostě asi mám jen averzi na one man  shromáždění, tak se prosím nezlob. Ocenit práci služebníka - pokud služebník pracuje tak je jeho ovoce vidět, souhlasím, že to je normální. 
Víš, ale každý možná mluvíme o něčem jiném, to asi teoreticky nerosekneme, to je určitě případ od případu a konkrétního pastora neřešíme.
Možná jen připomenu slova Jana Křtitele, On musí růst já se menšit. Tak věřím i o pastorovi, pokud má tento přístup ke svěřeným lidem, tak to není žádný problém, pokud se dokáže radovat, že jej někdo přerostl a "najednou se stal pastorem" tak není co řešit... i takové jsem zažil. Naneštěstí jsem zažil více těch, kteří z kazatelen vyzývali, aby se i jiný připojili slovem od Pána, no a běda když se připojili ...
Jo dokáži si představit dobrého služebníka v církvi, ale pořád budu asi apelovat na to, že církev je společenství, tělo a vznik Diotrefa je potenciální nebezpečí. Pokud takového (dobrého) pastora máš, tak chvála Pánu za něj. 
Jirka

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Středa, 04. říjen 2017 @ 00:24:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Teda, Jirko:)Kdyby mi někdo před nedávnem řekl, že budu ochotná přemýšlet o službě pastora jako o něčem dobrém,..tak ho pošlu do háje:):)
Naše zkušenosti jsou opravdu různé, já jsem nikdy žádného diakona nezažila.
Neměla jsem na mysli, že by pastorovou zásluhou rostl sbor, možná jsem to nenapsala nejlíp. Spíše to, že pokud má na srdci skutečně prospěch lidí ve sboru, tak  se podílí na jejich růstu ve víře. A to ve spolupráci s dalšími, co učí, povzbuzují apod.
Myslím, že pastor zdejšího sboru patří mezi ty dobré služebníky církve - toho společenství, těla (jak píšeš). 
Ale (to jen aby bylo mezi námi jasněji) nebyl to on, kdo mě seznámil s evangeliem, učil základům a vedl ke Kristu. 

Milka
 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Středa, 04. říjen 2017 @ 16:48:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Jirko a Milko,

vaši diskuzi jsem trochu sledoval. Nejsem si jistý, zda hlavním tématem je to, zda by sbor měl vést jeden placený služebník, nebo by se na tom mělo podílet více lidí, kteří se skužbě věnují ve svém volném čase - z nichž jeden klidně může mít roli pastora.

Za své poznání a zkušenost bych k tomu, jak jsem to pochopil a zachytil v úvodním odstavci, napsal následující. Můj první sbor měl dva placené činovníky na plný úvazek. Jeden byl pastor a ten druhý starší sboru. Ten měl na starosti vyučování a mládež, což ho vytížilo cca na 4 hodiny týdně včetně dopravy na místo konání akce. K tomu jednou za týden až dva hlavní kázání. Upřímně - příšlo mi to vše poněkud málo, když to porovnám s tím, co všechno museli dělat pracující lidé. Nejvíce mne zaujalo, když pak bylo třeba přiložit ruku k dílu a pomáhat prakticky, tj. manuálně, tak se tam podle mých informací tento placený činovník ani neobjevoval, ale po pracující členové sboru byli k téže činnosti vyzývání a motivování pod záminkou, jak je to práce pro Boha.

Později v jiném sboru se placený pastor (taky na plný úvazek) postupně stal jedním z mých nejlepších kamarádů. Byl to klasický zastánce desátků a těch nebiblických dodatků okolo... i jednoho dne mi Pán dal prožít, že tento pastor nemá být zaměstnancem církve, ale měl by pracovat normálně... myslím, že jsem mu to nikdy ani neřekl, ale občas jsem se i za toto modlil, je-li to vůle Páně. V tu dobu to byla naprosto nemyslitelná představa :-) a pochybuji, že někdo kromě mě měl tuto vizi. Po letech se však stalo, že původní pastor sboru se vrátil (detaily si nepamatuji) a ten můj kamarád (tehdy ještě vzdálenější) si začal hledat práci a našel dobrou. Pak našel další a dokonce jsem do stejné firmy nastoupil také. V tu dobu už vedl jiný sbor, kam jsme společně chodili s dalšími - byl to menší sboreček. V práci byl požehnaný, a sbor se mu spolu se širším vedení dařilo vést úplně v pohodě. Ten sbor se sice později rozpadl, protože se někteří odstěhovali a jiní následně měli chuť rozptýlit se po větších sborech v okolí. Ale to vůbec nevadilo. Nyní jej Pán opět povolal do nového sboru, který založil a už se nějakou dobu rozjíždí. Věřím, že mu Pán žehná, jeho služba je rozhodně o krok dále než dříve, myslím, že i některé věci vidí nyní jinak než dříve, kdy byl jenom pastorem. A vůbec si ho neumím představit, že by ještě kdy uvažoval své přirozené zaměstnání opustit. 

Mít obživu z křesťanství si umím představit tak, že je člověk opravdu neskutečně aktivní, je vytižený jako zaměstnaný člověk - a to ne chozením na návštěvy k bratřím a sestrám, ale skutečnou službou, kterou jen tak někdo nezastane. Příkladem může být bratr Barkóci, ten by určitě u toho, co dělá, pracovat jako běžný člověk nemohl. Dalším příkladem je apoštol Pavel - i když on někdy psal, že pracovali vlastníma rukama, aby se uživili, ale jinde zase naznačoval, že lidé jako on mají nárok na odměnu. Jistě však je, že jejich přínos pro Boží království je někde úplně jinde, než přínos kazatele sboru, jež má několik dvouhodinových akcí do týdne a tím jeho reálné "pracovní povinnosti" končí. Když to zvládá dobře můj kamarád, u něhož mi Pán dal konkrétní proroctví, které se splnilo, tak to tak prostě asi má být.

Pokoj vám oběma - byť nevím, zda jsem napsal něco, co jste měli zájem slyšet - spíše jsem tak vzpomínal pži čtení vašich řádků. Až tak úplně neřeším názvy rolí, a jako presbyter, starší, pastor, pastýř, diakon apod. Podstatné je, co se za tím skrývá a zda je člověk za své dílo pro relativně malé společenství - řekněme mluvím o těch cca od 50 do 200 členů - motivovaný finančními příjmy, na nichž záleží vlastně jeho živobytí, rodina, apod. nebo to dělá skutečně s láskou pro Pána, a pro lidi, které mu Pán svěřil

wollek


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Středa, 04. říjen 2017 @ 22:28:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Wolleku, taky už si nejsem úplně jistá čím přesně to začalo:) 
ale asi opravdu o tom, že právě tenhle "úřad" je nějak upřednostňován před jinými službami. A to tím, že pastorovým zaměstnáním, které ho živí,  se stane to pastorování, zatímco jiní taky slouží, přesto jsou to normálně pracující lidé.

Znám to jméno - Barkoci, něco se dá vyhledat a už i dřív jsem si ho poslechla. Ale přiznám se, že např. to jeho slovo "povázanost" je mi protivné. A on o tom mluví dost často. Nejspíš kdyby bylo více takových jako jsem já, tak by brzy musel hledat normální zaměstnání, protože by tolik zván nebyl. Nemyslím to zle proti němu, jen - nepovažuju ho za nějak vyjímečného. 

"spíše jsem tak vzpomínal pži čtení vašich řádků."
Dík za tvé zkušenosti:)
Motivace - to je nejspíš to, co je v srdci, ne? 

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: JiriBrei v Sobota, 30. září 2017 @ 10:43:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Šalom tele,
sám Jehúdáh nazývá vydání nevinné krve, které spáchal, hříchem (Mt 27:4). Jehóšua ho nazval „synem záhuby“ (J 17:12 Český studijní překlad) a ďáblem (J 6:70). Jehúdáh  je nazván stejně, jako člověk bezzákonnosti – „syn záhuby“ (2 Tes 2:2). Myšlenku na vydání Jehošui vložil do srdce Jehúdy Ďábel (J 13:2). Záhuba je určena pro bezbožné (2 Pt 3:7; Zj 17:8.11). Záhubou je jezero ohně a síry, druhá smrt (Zj 19:20).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Sobota, 30. září 2017 @ 21:34:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Šalom, JirkoBrei.
Přiznám se, že nevím přesně na co reaguješ.
Můj tozhovor s JirkouB byl o tom, zda zúčastnění příběhu jednali vědomě, uvědoměle, smysluplně, cíleně, zda do okolností jen zapadli a prostě se to nějak vyvrbilo nebo sami šli cíleně naproti a dějství vytvářeli.
Třeba Ješua. Odpočátku věděl, kdo ho vydá (zradí). Mluvíval ke svým učedníkům, že jeden z nich ho vydá. Že bude vydán na smrt ... atd. 
Např. farao, předem řekl B-h Mošemu, že zatvrdí faraonovo srdce, že lid Jizraele nepropustí.
Konstatování není vysvětlení. Nevede k porozumění ani k pochopení Jehúdova jednání. A vlastně ani volby Ješuovy.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: JiriBrei v Neděle, 01. říjen 2017 @ 16:47:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Šalom tele,
přečetl jsem si Váš dialog a připadalo mi vhodné doplnit ho o texty, které vykreslují Jehúdu a jeho čin v negativním světle. To je vlastně vše. Jinak J 13:2 uvádí příčinu Jehúdova jednání. Stejně tak Lk 23:3 a tak trochu i J 12:6. Proč si Jehóšua vybral i Jehúdu ukazuje J 13:18 a Sk 1:16.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Úterý, 03. říjen 2017 @ 18:38:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Šalom, JirkoBrei.

Jehúdův čin v negativním světle je přeci znám.
A já se dotazoval pi motivech, smyslu, atd.
J13:2, Lk22:3 už vůbec J12:6 o motivu, uvědomělém smyslu, záměru nehovoří.
J13:8, Sk 1:16 sice ukazují na to, že to byl Jehúda, ale neukazují proč on. A Ješua odpočátku věděl, kdo ho zradí. Víme tedy, že si ho ke svému vydání vyvolil mezi dvanáctku apoštolů.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: JiriBrei v Neděle, 08. říjen 2017 @ 16:09:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Šalom tele,

ptáš se po motivech a smyslu. Nevím, zda je umím správně dohledat. Nevšiml jsem si, že by je bible sdělovala otevřeně a vysvětlovala explicitně. Takže spíše mé dohady:


Co se týče volby Jehúdy mezi nejbližší učedníky Jehóšui Hammášíach, vidím ten důvod v J 13:18 a Sk 1:16 – měla se prostě naplnit písma. S Jehóšuou Hammášíach chodilo mnoho lidí, ale vydrželo s ním jen 12 talmídím (J 6:66-71). Takže vlastně možná ani neměl moc na vybranou, koho si pro naplnění písem zvolit.


Stejně zajímavá je jistě i otázka, proč musel Jehóšua zemřít zrovna skrze vydání svým blízkým talmídem. Možná je jedna z odpovědí v Iz 53:4.5. Proč ale musel Jehóšua Hammášíach prožít i vydání člověkem z nejbližšího okolí? Možná i proto, že příběh, kdy někdo zradí blízkého člověka, se opakuje v lidských dějinách velmi často. A Jehóšua Hammášíach má být veleknězem, který bude rozumět svému lidu a tomu, co musel tento lid nést (Heb 2:17.18, 4:15). Možná se také měl učit z toho, co prožíval, stejně jako se z toho máme učit my (Heb 5:8).


Co se týče Jehúdových pohnůtek, již jsem některé zmínil: „V 1 Tim 6:10 se píše, že „kořenem všeho zlého je láska k penězům; a někteří, kdo se po nich pachtili, zbloudili od víry a způsobili si mnoho bolestí. (Český studijní překlad)“. O Jehúdovi můžeme číst, že kritizoval druhé za plýtvání penězi a kradl z pokladnice (J 12:5.6). Možná to byl právě jeho nesprávný vztah k penězům, co v něm otevřelo dveře Ďáblu (J 13:2; Lk 22:3) a proč ho dohnal jeho vlastní hřích.“


Možná také, že Jehúda po určitou dobu vkládal do Jehóšui naděje, které měli i ostatní talmídím, totiž že je zbaví římského jha a obnoví již v jejich době království pro Izrael (Sk 1:6). Když poznal, že tomu tak není, mohl být zklamán. Navíc mohl člověka, který hlásal lásku k nepřátelům (Mt 5:44), začít považovat dokonce za nebezpečného pro jeho sen o rychlém setřesení římského jha a obnovení izraelského království v jeho době. Ale spekulovat by se dalo ještě dlouho.


Myslím si však, že platí, že to byl sám Jehúda, kdo se postupně přivedl do situace, ze které již nebylo návratu.  Vydání Jehóšui tuto jeho pokřivenou cestu již pouze završilo. Řekl bych, že to byl jinak velmi inteligentní člověk. Podobně jako Achítofel, o němž je napsáno „Rada pak Achitofelova, kterouž dával toho času, byla, jako by se kdo doptával na řeč Boží. Taková byla každá rada Achitofelova, jakož u Davida tak u Absolona.“ (2Sa 16:23 Bible kralická). Když si uvědomil, že udělal v životě krok, jehož následky již nelze zvrátit, sám svůj život ukončil (Mt 27:4.5). Podobně jako Achítofel (2 Sam 17:1-3.23).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 08. říjen 2017 @ 17:32:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Jirko,

I když ta jména strašně komolíš, snad jsem si domyslel, co vlastně těmito komplikcemi chceš říci. Zaujala mne jedna věc, tak jsem si ji vyhledal v Písmu:

//S Jehóšuou Hammášíach chodilo mnoho lidí, ale vydrželo s ním jen 12 talmídím (J 6:66-71). Takže vlastně možná ani neměl moc na vybranou, koho si pro naplnění písem zvolit. 
Nevím, jaký překlad Bible k takovým spekulacím používáš, nicméně po nahlédnutí do Ekumenické překladu tam o takto zoufalé situaci Krista rozhodně nečtu.

Jan 6:60  Když to jeho učedníci slyšeli, mnozí z nich řekli: "To je hrozná řeč! Kdo to může poslouchat?"
61  Ježíš poznal, že učedníci na to reptají, a řekl jim: "Nad tím se urážíte?
62  Což až uvidíte Syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve?
63  Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život.
64  Ale někteří z vás nevěří." Ježíš totiž od počátku věděl, kteří nevěří a kdo je ten, který ho zradí. -
65  A řekl: "Proto jsem vám pravil, že nikdo ke mně nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce."
66  Od té chvíle ho mnoho jeho učedníků opustilo a už s ním nechodili.
67  Ježíš řekl Dvanácti: "I vy chcete odejít?"
68  Šimon Petr mu odpověděl: "Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života.
69  A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží."
70  Ježíš jim odpověděl: "Nevyvolil jsem si vás dvanáct? A přece jeden z vás je ďábel."
71  Mínil Jidáše, syna Šimona Iškariotského. Ten ho totiž měl zradit, jeden z Dvanácti.

Nechal jsem širší kontext - je z něho vidět, že Ježíš mluvil podle pravdy, a ne aby se zalíbil svým posluchačům (v 60-65). Dále je evidentní, že těch Dvanáct už bylo vyvoleno dříve. Pokud máš pocit, že to byl jen nějaký zbytek, který tam nějak náhodou zůstal a Ježíš vlastně neměl na vybranou, na základě čeho k této domněnce docházíš? Ani si netuším, jak docházíš k poznání, že s ním vydrželo jenom a pouze 12 ...? Mohl bys to konkrétně vysvětlit? Sám jsem těm veršům rozumněl vždy zcela jinak, i když se držím týchž slov.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: JiriBrei v Neděle, 15. říjen 2017 @ 13:51:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Šalom wolleku,
já jména nekomolím. Ona tak znějí v hebrejštině. Jehóšua je vyslovoval s docela slušnou pravděpodobností ve znění, které používají Židé dodnes. Také bys o něm řekl, že je „komolil“?

Používám hebrejská jména tam, kde znám jejich hebrejskou podobu. Jako zdroj hebrejských jmen v řeckých písmech mi slouží Salkinson-Ginsburg Hebrew NT a Delitzsch Hebrew NT. Jako inspirace k jejich přepisu BHT Transliterated Hebrew OT, který trochu počešťuji. Neruší mne, když někdo používá český překlad biblických jmen, sám se však touto cestou nechci vydávat, i když čas od času český ekvivalent použiji i tam, kde znám hebrejskou podobu. Hebrejská jména a také známější hebrejské výrazy, vhodně připomínají, že v bibli, a to i v řeckých písmech, jde o náboženství Židů a nikoli gójím. Plané olivy z gójím jsou, podle rav Šáúla, pouze Boží milostí proti své přirozenosti naroubováni na ušlechtilý izraelský olivovník a neměli by zapomínat na to, že oni nenesou kořen, nýbrž kořen je (Ř 11:17-24).

Co se týče vyvolení dvanácti, netvrdil jsem, že je Jehóšua vyvolil, když od něj ostatní talmídím (učedníci) utekli a netvrdil jsem ani, že to byl nějaký zbytek. Lk 16:12.13 ukazuje, že svých dvanáct šelíchím (apoštolů) vybral po celonoční modlitbě, takže se mu nabízelo asi více adeptů. Nicméně najít mezi těmi, kdo stále přicházeli a odcházeli (Mk 6:31; J 6:66) dvanáct těch, kteří s ním vytrvají až do konce a splní to, proč byli vybráni, podle mne omezovalo jeho výběr.

To, proč si myslím, že s Jehóšuou konstantně vydrželo pouze 12 talmídím, vyvozuji z Mk 6:31 a J 6:66.67. Nedělám z toho však žádné dogma. Navíc, důsledně vzato, „odpadli“ i oni (Mt 26:31.56; J 16:32).

To, co jsem chtěl říci, bylo, že okruh vhodných Jehóšuových talmídím byl omezený a těch, kdo mu bude blízký a vytrvá až do konce a zároveň ho vydá, zřejmě nebylo mnoho, pokud to nebyl jen ten jeden jediný - Jehúda. A jak už jsem mnohokrát napsal, nepovažuji své úvahy nad biblí za nějaké dogma. Baví mne ten rozhovor o ní a jsem rád, když mi nabídne nové pohledy na věc. Škoda však, že jen málokdo na tomto fóru zůstane u věcného rozhovoru bez vulgarit a urážek.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 15. říjen 2017 @ 19:58:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Jirko,

nejprve poznámka k tomu komolení. Prostě vycházím z toho, že to byl Bůh, kdo lidem vnutil různé jazyky, aby je zmátl a zničil jednotu proti Bohu.

Gn 11:4  Nato řekli: "Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi."
5  I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové lidští budovali.
6  Hospodin totiž řekl: "Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést.
7  Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli."

Většina jazyků má i své fonetické znění různých jmen, a mám za to, že je před Bohem správné, pokud je používáme, a je to i ohleduplné vůči jiným lidem, kteří hovoří stejným jazykem. Pokud bys předpokládal, že to tu budou číst většinou hebrejové, pak je to OK. V opačném případě to na mne působí jako póza a v určitém smyslu projev výlučnosti, možná něčeho dalšího... - promiň, vnímám to tak. 

K tomu ostatnímu: věřím, že Ježíš naprosto přesně věděl koho a proč vyvoluje - viděl lidem do srdcí. Věděl, že selhávají, věděl, že ho Petr třikrát zapře - ale taky věděl, že pak za Ježíšovo učený bude věrný až na smrt. V Písmu jasně vnímám, že Ježíš přesně věděl, co dělá - věděl i o Jidášovi. Mělo to svůj smysl, že tam byl i Jidáš. Zrovna tak si vyvolil horlivého Saula, pronásledovatele křesťanů, aby se stal nejaktivnějším pisatelem Nového Zákona. Je to hodně silné svědectví a dává to křesťanství značnou důvěryhodnost. Stejně jako to, že ani jeden z jeho zbylých jedenácti vyvolených nikdy jeho učení a víru v Pána Ježíše nezradilo. Vše ukazuje na to, že to byl velmi pečlivý, promýšlený a nadčasový výběr. Krátce po Jeho smrti a nanebezvetí církev rychle rostla do tisíců, takže se dá celkem logicky předpokládat, že těch lidí, co bylo ochotných a schopných jeho učení následovat bylo několikařádově více, než počet co si vyvolil za své apoštoly.

Toliko můj postoj. Snad můj komentář budeš považovat za věcný, neboť tento styl jednoznačně preferuji. Rozumím tomu, že postoje, které jsi vyjadřoval, neměly znamenat názor absolutní, ani neměly býti dogmatem.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pondělí, 25. září 2017 @ 10:49:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dík Myslivče,
že,
alespoň semotamo,
utrousíš zmínku ;-) 

Nějak ale "slábne" Tvá moc v bezmoci,
mohu-li Ti pomoci z radostí udělám,
a víš že, psa i když biješ rád Tě má ?
 Nebuď kontraproduktivní :-) :-) :-) :-) :-) 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Neděle, 24. září 2017 @ 13:25:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím, tele
Pro křesťany to platí, že pokud jsou Bohu blízcí, pak je to možné jen díky Kristu. 
Nestudovala jsem teologii, nemám ve zvyku používat její pojmy, dogmaty si hlavu nelámu. ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: tele v Neděle, 24. září 2017 @ 13:55:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Děkuji za odpověď, Milko.
Také mám za to, že šalom v Kristu/Mašiachovi (Ježíši/Ješuovi) spojuje v oboustrannou blízkost (oba blízcí sobě v Kristově/Mašiachově krvi - mezi židy a pohany, a mezi pohany a pohany (národy světa)). Jeden B-h a jeden prostředník B-ží pro žida i pohana.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Sobota, 23. září 2017 @ 23:38:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
zeryku - věřím, že to ovce rozhodně vědět nemusí. Proč by měla. Ptal ses už někdy nějaké ovce? Co Ti pověděla? :)

Láska...? ano, a pak všechno ostatní. Otázkou je, k čemu nebo ke komu ty naše "lásky" máme...


Můžu se zeptat, proč jsi se zrovna toto ptal Milky? Napsala snad něco nedobrého? Mně se to líbí (pakliže těm slovům rozumí stejně jako wollek)... a navíc ovce přece slyší hlas svého pastýře, a vůbec nemusí vědět, že je ovcí... navíc někdy v přeneseném smyslu slova. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Neděle, 24. září 2017 @ 10:35:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milka nenapsala nic 'nedobrého', jen jsem nevěděl co s tím :

Jak už napsal Willy, mezi křesťany se dostali i vlci, draví...A tehdy je to právě tak důležité, protože ten, kdo je opravdu ovce, ten zná hlas svého pastýře. 

Ten kdo je opravdu ovce...z pohledu koho ? 
Pohled můj na sebe ( Milka to po otázce zodpověděla), mé vědění ( a můj osobní vztah).
Pohled můj na (opravdu) ovce, tedy druhé ovce ( mám i jiné ovce...zde Milka vzpomněla Izrael),
a potřebuji vědět jestli (příklad) wollek je ovcí ?  A důvod? "aby (taky) slyšel hlas svého pastýře".

Použiji Willyho ( Milka se bavila s Ním), kdo není ovcí nemůže slyšet hlas pastýře, tak zeryk není ovcí ( pro Willyho)a tudíž ( automaticky) nemůže slyšet hlas pastýře,
...ten kdo je opravdu ovce z pohledu koho ? Jasně Willy má pohled boží, a jen někdy si myslí něco od sebe ;-) 

Asi nějak takhle jsem uvažoval když jsem se Milky ptal, nic proti nikomu.

Pokoj vám kdo jste dočetli až sem :-) ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 24. září 2017 @ 12:57:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslím si, že to přirovnání k ovcím je především pro nás samotné. Abychom sami mohli poznat, zda patříme Bohu, nebo ne. A taky nám to může být pomocí k tomu, abychom věděli, kterým lidem v otázce víry a vztahu k Bohu důvěřovat můžeme, a kterých se raději stranit. Neboť ne každý, kdo Ježíši říká Pane, Pane, vejde do Království Božího.

Takže nemusíš vědět, zda wollek je Boží ovcí - ale když si to budeš myslet, a bude to zároveň pravda, tak mu třeba můžeš v něčem důvěřovat a může to pro Tebe být prospěšné... být však ovcí někoho jiného než Pána Ježíše považuji za vyloženě škodlivé, takže z tohoto pohledu mne žádné jiné ovce ani nezajímají, ani nepřitahují.

Jinak - možná opravdu ti, kteří nejsou Boží ovcí, neslyší hlas Ježíše, ale třeba vnímají hlas a působení Ducha Svatého - než se tou ovcí stanou. Pak jim Duch Svatý ukazuje na Pána Ježíše... nikdy jsem nad tím až tak nebádal, ale verše, co se mi tak z hlavy vybavují by tímto směrem mohly ukazovat. Za nějak věroučně podstatné to však rozhodně nepovažuji.

Taky nic proti nikomu.

Pokoj Tobě.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 24. září 2017 @ 13:00:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To jsou hrozné žvásty žeryku.
Když nevíš co s tím, zkus raději příště mlčet! Uděláš lépe..


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Neděle, 24. září 2017 @ 13:35:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokoj i tobě , žeryku


]


Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 15. září 2017 @ 17:59:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy
Z výše uvedeného tedy vyplývá že nestačí Boží Slovo jen číst, znát a studovat, nýbrž je třeba Jej jíst!

martino
Vidíš Willy jak jsi bez Církve jako nahý v trní! Plácáš nesmyly. Spasitel nikde neprohlásil, že jeho slovo, je jeho Tělo. Naopak řekl, že jeho Tělo je pravý pokrm a jeho krev pravý nápoj. Abys toto měl a příkaz Krista vyplnil, musíš být v jeho Církvi...tam biskup nebo od biskupa vysvěcený kněz ti to prostředkuje a ty pokud se vykoupeš ve svátosti smíření budeš moci toto Tělo jíst a z toho kalicha Kristovu krev pít. "Tož tak."Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 15. září 2017 @ 18:11:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martínku, ty ses ale z "Církve" - tedy z řkc - svými činy sám exkomunikoval, tak co tu strašíš!


]


Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 15. září 2017 @ 18:27:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy
Martínku, ty ses ale z "Církve" - tedy z řkc - svými činy sám exkomunikoval, tak co tu strašíš!

martino
Je ti to nepříjemné, že jsem tě chytil jak lžeš? Ten myšlenkový průjem již nezachráníš okecáváním. Raději jdi do sebe...a zachráníš se....filosofování je ti k ničemu....


]


Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 15. září 2017 @ 19:17:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale, ale. Opět katolická propaganda. Tělo Krista není jen oplatka působící na chuťové buňky a krev Krista není opojný nápoj. Jsou to symboly, které  mají na nás působit duchovně, abychom si uvědomili Pána Ježíše  a jeho utrpení kvůli nám. Martino, Ti Tvoji církevní papaláši, kteří v době M.Jana Husa byli vyžraní požitkáři, nemohli věřícím zprostředkovat nic. Krásně je to vidět na tom, co se stalo, když chudáci věřící snědli vaši oplatku. Nic se nezměnilo. Křižáci dál šli vraždit, rabovat a znásilňovat a úplně stejně se chovali katoličtí ustašovci. A ti chudáci obyčejní lidé byli dál vydíráni Tvoji sektou a strašeni tresty, které si Ti Tvoji zlosynové vymysleli. K památce Páně není třeba kněze, a už vůbec ne kněze z takové sekty, jako je ta Tvoje. Kde se sejdou aspoň dva ve jménu mém, jsem s nimi. Pán Ježíš je tam, kde v Něho lidé upřímně věří  a milují ho. Tam má smysl i památka večeře a tam má duchovní sílu.A sám si vezmi živočišné uhlí!!!!!


]


Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 16. září 2017 @ 15:33:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pro Willyho

https://www.youtube.com/watch?v=DZo6wQcDxjs
]


Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 16. září 2017 @ 17:08:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martínku, to není pro mne. Mě eucharistické zázraky nezajímají. A jinak předpokládám, že k tématu nic nemáš, viď.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 16. září 2017 @ 21:01:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy
Martínku, to není pro mne. Mě eucharistické zázraky nezajímají. A jinak předpokládám, že k tématu nic nemáš, viď.

martino
Co nám oznamuješ Willy? Mě Boží zázraky nezajímají? Co nám tedy Willy oznamuje? Mě nezajímá Bůh, protože zde na internetu jsem já a žádný Boží zázrak mě nezajímá. A proč Willyho Boží zázrak nezajímá? Protož by se musel obrátit a to on nechce. Lepší je filosofovat o Bohu a sem tam přinést po ostatní nějaký poblouzněný názpr jako třeba leonet nebo Franta lhář.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 16. září 2017 @ 21:44:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martínku, pro tvou informaci (většina ostatních to, předpokládám, ví) - eucharistické zázraky nejsou Boží zázraky. Bůh skrze řk-eucharistii zázraky nedělá! Takže, pokud se při řk-eucharistii nějaké zázraky dějí, nejsou Boží, ale falešné! To je to, co tobě, nikoli nám, oznamuji! A není to můj názor ani filozofování, nýbrž fakt.
Co se týče skutečných Božích zázraků jako projevů Boží moci, těch jsem svědkem poměrně často, ať už se o ně zajímám či nikoli, neboť Bůh není závislý na mém zájmu a v Jeho svrchovanosti pracuje, jak sám uzná za vhodné. Tož tak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 17. září 2017 @ 09:59:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martino, fanatický katolíků, který jsi mne zhnusil svoji sektu, drž ústa!!!Co řekneš, je lež  a hnus. Dobro, pokud vůbec nějaké Tvoje sekta konala, prezentovat neumíš. Nyní už vím, co je Tvoje sekta, Tvoje katolická pokrytecká organizace. Ty nemáš tady šanci nám svoji sektu, kterou drze chceš považovat za Tělo Krista, prezentovat v dobrém světle. Zalez někam a bude pokoj!!!! Modli se a modli se a ukaž že ta Tvoje sekta má aspoň nějaké dobré zbytky z Božího Ducha a z Pána Ježíše. Ale to nedokážeš.Zatím jsi mne ji zhnusil na nejvyšší míru a čím dál víc se zajímám o její dějiny,  zhrozil jsme se tomu, čemu lidí naletěli. Je to zlo a podvod na lidech.


]


Re: Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Sobota, 16. září 2017 @ 18:28:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martino,
Ahoj.
Praxi z Willyho slov nevyčteš, a ta teorie ?

Spíše než "slepenec" je to dvakrát obrazně přeznačeno k nepožití...
Myslíš že, praxe "papání" oplatky je neobrazné ? Jen 100% realita ?


]


Re: Jedení Krista (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 15. září 2017 @ 14:42:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
oprava: toto Boží Slovo - Já jsem ten živý chléb, který sestoupil z nebe. Kdo jí z tohoto chleba, bude žít na věčnost. A chléb, který Já dám za život světa, je Mé tělo.“ Židé se hádali mezi sebou a říkali: „Jak nám tento člověk může dát k jídlu své tělo?“ Ježíš jim tedy řekl: „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a nebudete-li pít Jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí Mé tělo a pije Mou krev, má život věčný a Já ho vzkřísím v poslední den.  Neboť Mé tělo (tj. Slovo, které se stalo tělem) je pravý pokrm a Má krev je pravý nápoj. Kdo jí Mé tělo a pije Mou krev, zůstává ve Mně a Já v něm. Jako Mne poslal živý Otec a Já žiji skrze Otce, tak i ten, kdo Mne jí, bude žít skrze Mne. Toto je ten chléb, který sestoupil z nebe; ne jako vaši otcové jedli manu, a zemřeli. Kdo jí tento chléb, bude žít na věčnost.“ 

mělo být celé boldem - jistým nedopatřením jeho větší část není. Takže takto:

Já jsem ten živý chléb, který sestoupil z nebe. Kdo jí z tohoto chleba, bude žít na věčnost. A chléb, který Já dám za život světa, je Mé tělo.“ Židé se hádali mezi sebou a říkali: „Jak nám tento člověk může dát k jídlu své tělo?“ Ježíš jim tedy řekl: „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a nebudete-li pít Jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí Mé tělo a pije Mou krev, má život věčný a Já ho vzkřísím v poslední den.  Neboť Mé tělo (tj. Slovo, které se stalo tělem) je pravý pokrm a Má krev je pravý nápoj. Kdo jí Mé tělo a pije Mou krev, zůstává ve Mně a Já v něm. Jako Mne poslal živý Otec a Já žiji skrze Otce, tak i ten, kdo Mne jí, bude žít skrze Mne. Toto je ten chléb, který sestoupil z nebe; ne jako vaši otcové jedli manu, a zemřeli. Kdo jí tento chléb, bude žít na věčnost.“Stránka vygenerována za: 2.59 sekundy