Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Jonáš.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 11, článků celkem: 16224, komentáře < 7 dní: 492, komentářů celkem: 399098, adminů: 60, uživatelů: 5084  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 300 návštěvník(ů)
a 1 uživatel(ů) online:

gregorios777

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
109586158
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: VÍRA A IDENTITA V KRISTU
Vloženo Úterý, 29. srpen 2017 @ 23:50:59 CEST Vložil: Tomas

Kázání poslal gregorios777

Kristovou smrtí vstoupila v platnost Jeho ZÁVĚŤ (Žd 9,16-17). Ta nám odkazuje veškerý Boží duchovní majetek. Zboží nebeské a trvanlivé (Žd 10,34).

My, kteří jsme uvěřili a přijali Božího Syna, jsme se také stali Božími syny a proto také i DĚDICOVÉ (Ga 4,7) nesmírně bohatého a slavného duchovního dědictví a Boží moci (Ef 1,18-19) které zahrnuje všechna existující duchovní požehnání v nebeských věcech v Kristu, která nám Bůh chtěl dát. (Ef 1,3). Bůh toto dědictví vložil do nás spolu s Kristem, protože ono je právě v Kristu. Obrazem toho dědictví je ve SZ zaslíbená země, která měla být ODPOČINUTÍM pro Boží lid. Jeho první generace však do tohoto odpočinutí nevešla pro NEVĚRU (Žd 3,7-4,11). Pouze dva, Jozue a Káleb - dva z dvou milionů izraelitů tam vstoupili a zavedli tam i druhou generaci lidu. 


Dnes je situace naprosto identická. Boží děti (drtivá většina) už dokonce v Kristu a skrze Krista v nich, toto dědictví a odpočinutí již mají, ale neužívají ho, protože mu NEVĚŘÍ. Bůh izraelitům předložil popis jejich bohaté a plodné země Kanán, kterou již jim dal, řekl jim, že je již jejich a že ji zaberou postupně, kam šlápne jejich noha. Oni tu zemi již měli a přesto do ní pro nevěru nevešli. Viděli spíše ty obry, kteří tu zemi obývali a Boží Slovo, které Bůh o ní vyslovil nebylo připojeno k jejich víře (Žd 4,2). Jsme varováni, abychom se nedopustili té samé věci, jako lid na poušti!

My věřící v Krista dnes máme všechno, čím Kristus JE, co a co UČINIL. Již jsme to zaslíbení dostali (2Pt 1,4). Pro nás to již zaslíbení není. Pro nás je to již existující skutečnost. Toto vše je nám přístupno zdarma, z milosti. Náš jediný podíl na tom je VÍRA. Součástí tohoto dědictví jsou např. tato duchovní bohatství: Skrze jednu Kristovu oběť máme odpuštěny všechny hříchy, minulé, současné i budoucí, (což ovšem neznamená, že je nemusíme vyznávat, pokud zhřešíme). Ale vyznáváme již dávno odpuštěné hříchy, na které Bůh už nikdy nevzpomene. Jsme od nich ospravedlněni. Jsme spravedlností Boží. Kristova oběť nás učinila dokonalými navěky (Žd 10,14), posvětila nás tak, že jsme postaveni před Boha jako svatí, neposkvrnění, bez úhony a bez vrásky (Kol 1,22// Ef 1,4). Nemáme už žádné špatné svědomí z hříchu (Žd 10,2) - pouze dočasně, pokud skutečně ojediněle zhřešíme. Avšak ihned se vírou v krev Božího Syna zotavíme a opět máme pokoj s Bohem. Jsme v Kristu a Kristus je v nás a Bůh na nás hledí jako na Krista s Nímž jsme jeden duch, jsme s Ním sjednoceni (1Kor 6,17). Náš starý člověk je ukřižován, již nežije a my jsme NOVÝM stvořením v Kristu (2Kor 5,17). Zemřeli jsme s Kristem, zemřeli jsme hříchu, jsme umyti Jeho krví od hříchu, jsme vykoupeni a učiněni spravedlivými, jsme VYSVOBOZENI od hříchu a hřích nad námi již NEPANUJE. Nejsme již pod zákonem, nemusíme se ho snažit vlastní silou starého člověka plnit. Proudí v nás Kristus a Jeho mocný Život v nás sám naplňuje spravedlnost zákona (Ř 8,4). Máme pokoj s Bohem skrze Krista.

Proč to všechno? Jak je to možné? Tak, že Kristus v nás přebývá a Jeho život a moc nás chrání od smrti a od hříchu. Žijeme již ne my, ale On žije skrze nás (Ga 2, 19-21). Kristus je vlastně tím dědictvím, tou zaslíbenou zemi i odpočinutím. To vše máme zdarma a z milosti, vše už Bůh skrze Krista učinil. JE DOKONÁNO, my k tomu už nic nemůžeme ani nemusíme přidávat - kromě VÍRY. Vírou se to stává naším prožitkem a zkušeností (stále rostoucí, jak vrůstáme více a více do Krista) a vírou se to i zachovává. A jak skrze víru rosteme v poznání Pána, tak se to vše ještě více a více rozhojňuje (Ef 1,17-19// 1Pt 1,3-4). 

Jak poznáme, že toto bohaté a slavné dědictví již máme? Velmi jednoduše. Stále se pachtíme a vlečeme s sebou náklad svých hříchů, kterých se nemůžeme zbavit? Taháme s sebou neustále roky břemeno své svatosti? Bezvýsledně zápasíme? Pokud ano, znamená to, že náš starý, náboženský člověk ještě stále žije, stále se snaží sám naplnit Božský ideál, stále jsme pod zákonem a neprožíváme zaslíbenou a danou Boží moc a odpočinutí. Jsme jako lidé stojící před bankovním domem, kde máme uloženy miliardový kapitál a přitom žebráme na ulici o kůrku chleba...

Jestliže jsme však UVĚŘILI všemu, co nám Bůh z milosti daroval jako již hotový "balíček" našeho dědictví v Kristu, pak prožijeme to, co říká - že náš starý člověk se už nemusí pachtit (protože byl ukřižován a je mrtev) a místo něj v nás žije Kristus - Jeho Láska a Moc, která eliminuje všechno, co patří ke starému stvoření. A umožňuje nám další hlubší očišťování a zdokonalování. 

Je nutné si uvědomit, že nikdo jiný, než Kristus sám nedokáže naplnit spravedlnost zákona. Proto nám byl z milosti dán, proto v nás skrze naši víru žije a toto vše činí On (2Kor 13,3-5// Kol 1,27-29). Ve SZ byl dán lidu zákon a lid byl povinen ho plnit. Jak to dopadlo - všichni víme. V Nové Smlouvě je to jinak. Bůh zákon, který dal, si naplňuje sám. Protože ví, že na nás se v tom nemůže spolehnout. Ví, že pro nás je to nemožné. Bez víry není možné se líbit Bohu... Proto dobře pamatujme na kapitoly Žd 3.a 4., abychom neměli zlé a nevěrné srdce. A abychom užívali slavné dědictví, které je nám v Kristu dáno. 

"VÍRA A IDENTITA V KRISTU" | Přihlásit/Vytvořit účet | 208 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 04. září 2017 @ 08:24:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Obsah výše uvedeného článku bude nejdříve teorií o které je třeba vědět. Kterým je třeba věřit a stát na nich. Pak se dostaví zjevení o těchto věcech a s ním i prožitek a okoušení těchto skutečností v Kristu. 

Pro ty, kdo již věří v Krista bude nejdůležitější věcí jejich POSVĚCENÍ. Jestliže se z nevědomosti snažíme ustavit své posvěcení sami - t.j. že my ve svém starém člověku usilujeme o vedení svatého života, dočkáme se pouze neustávajícího kolotoče pádů. Budeme si říkat - tak kde je to slibované Kristovo vysvobození z hříchů? Tohle už není možné. Tolik let se točím pořád dokola a jediné, co vidím, je, že hřích nade mnou opravdu vehementně panuje. 

Proč? Protože hledáme posvěcení v nesprávném zdroji - v sobě samých. A používáme k tomu nesprávnou sílu - tedy svoji sílu. 

Kristus sám je všemi duchovními věcmi, kterými disponujeme. Je naším vykoupením, spravedlností, moudrostí, životem, svatostí, neposkvrněností, ctností, trpělivostí, silou, pokojem... a mnohým dalším, co v duchovních věcech existuje od Boha. A je také naším posvěcením. 

Proto musel být ten starý, beznadějný, snažící se náboženský člověk ukřižován a vyměněn za Krista v nás. To je nám přístupné skrze víru. Kristus je v nás a On je zárukou i skutečností našeho posvěcení. Kristus v nás - Ten posvěcený, je posvěcený za nás. Tím, že věříme tomu, co učinil na kříži. 


Juda 24 dokonce říká, že Kristus je mocen nás zachovat bez jediného klopýtnutí!!! A tak to také je. Pouze nám se nemusí vždy všechno povést, i když v nás Kristus již takto mocně žije. Učíme se z chyb. A stále se tak zdokonalujeme. Kristův život v nás však způsobuje, že hřích nad námi již evidentně NEPANUJE, jako dříve, když jsme se snažili ve svém starém člověku. Panování hříchu nad námi jasně dokazuje, že při práci je náš náboženský starý člověk. Vysvobození z panství hříchu zase dokazuje, že při práci je Kristus a jeho Moc. 

Každý si tento test může vyzkoušet a poznat, z jakého zdroje pracuje. 

Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pondělí, 04. září 2017 @ 15:49:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Starý člověk je metafora pro zlý sklon ? ( Pro Tebe)

Z kolika jedinců se skládáš ? Kdo je tím nad tím ustanovujícím starého člověka?

Vymotej se z mnoho osobností , a buď raději sám sebou, jako doposud :-) 

To není test. Ty nejsi vlastník starého člověka ani nového že ? Ty jím buď jsi nebo nejsi, a ne že , ještě někdo další v člověku určuje ( určovatel) čím teď bude :-) 


]


Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 05. září 2017 @ 07:08:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zeryk píše:
]


Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 05. září 2017 @ 08:52:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Starého člověka může vzkřísit dočasně jen hřích. Ano. A tohle se děje neustále. Lidé jsou chvíli jako nový člověk v Kristu a za nějaký čas v nich hřích probudil opět starého člověka. Problém je v tom, že okolí pak jejich vlastnosti starého člověka přisuzuje člověku v Kristu. Oni vidí ten kdysi pěkný přerod od starého člověka k novému. Jenže ten přerod je okamžik a  pak je vše při starém. Nic se tak moc nezměnilo. Pro okolí jsme jen pokrytci, kteří si na něco hrají.


]


Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 05. září 2017 @ 10:32:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
František100 píše:

///Starého člověka může vzkřísit dočasně jen hřích. Ano. A tohle se děje neustále. Lidé jsou chvíli jako nový člověk v Kristu a za nějaký čas v nich hřích probudil opět starého člověka. Problém je v tom, že okolí pak jejich vlastnosti starého člověka přisuzuje člověku v Kristu. Oni vidí ten kdysi pěkný přerod od starého člověka k novému. Jenže ten přerod je okamžik a  pak je vše při starém. Nic se tak moc nezměnilo. Pro okolí jsme jen pokrytci, kteří si na něco hrají.///

Ano, to je to, o čem píši. Když věřící sice uvěří, že byli vykoupeni a byly jim odpuštěny hříchy a byli spaseni, ale už neuvěří, že Kristus je i jejich posvěcením (posvěcení je Osoba - Kristus, tak jako třeba Láska, pokora, spravedlnost, moudrost, vykoupení, svatost, a další a další...), že oni už nežijí, ale žije v nich Kristus. 

Pak budou velmi dlouho tělesnými malými dětmi a budou před sebou samými i před lidmi vypadat jako pokrytci, kteří tvrdí, že mají něco více, než nevěřící, ale nebude to moc vidět.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 05. září 2017 @ 11:01:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kristus v nás je vzor, který dává sílu nehřešit. A nehřešit není tak snadné. Znám lidi, kteří tvrdí, že je v nich Kristus  a že už nehřeší. Ale oni viditelně hřeší stejně jako ten , který nemusí být věřící. Problém je v tom, že někteří lidé jsou jak pod drogou, omámeni něčím, čemu říkají, žije ve mně Kristus. Ale on je v nich hřích dál. Pán Ježíš, když v podobenství odděluje lidi na dvě strany, tak na té jeho pravé jsou lidé, kteří se ničím, tedy ani tím, že by nehřešili, nechlubí. Činí dobro automaticky, protože dobro je v nich. Je v nich Pán Ježíš v jejich myšlení, v lásce i pokoře... Je velice nebezpečné, když někdo zdůrazňuje, jak v něm žije Kristus, a ono to bohužel není pravda. Narazil jsme v životě i na pár lidí, kteří takto vystupují, ale pro nevěřící jsou spíše příkladem pokrytectví  a podvodu. Důležitější než provolávání slávy Pána Ježíši, je upřímné jednání a konání dobrých skutků. Ty chvály  a poděkování Pánu Ježíši a Bohu ať jsou naším intimnem, s kterým vystupujeme akorát v rodině a ve shromáždění, kde se modlíme a zpěvem oslavujeme Pána Ježíše a Boha. To jsou moje zkušenosti. Volat všude, že ve mně žije Kristus,  a pak se chovat jako hříšník a stejně či dokonce hůře než nevěřící je bolest, kterou odvádíme hledající od Pána Ježíše a víry v Boha.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 06. září 2017 @ 07:12:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
František100 píše:///Kristus v nás je vzor, který dává sílu nehřešit.///


To je velký omyl, kterému věří všichni "náboženští lidé". Kristus není žádný vzor a nedává žádnou sílu nezávisle na sobě. Kristus je přímo náš Život a přímo naše síla. Nový Život. Který žije z nás, z našeho ducha a z naší duše, čímž posvěcuje i naše fyzické tělo. 

Je-li pouze něčí vzor, dávající sílu, znamená to, že takový dotyčný žije ze svých vlastních zdrojů a ne z Kristova Ducha v něm. Což je jen předzvěst nekonečných porážek a proher.


///A nehřešit není tak snadné. Znám lidi, kteří tvrdí, že je v nich Kristus  a že už nehřeší. ///


Takoví lidé jsou doposud malými tělesnými dětmi v Kristu. A pokud někdo tvrdí, že už nehřeší, je lhář. Jakub říká, že: V mnohém zajisté klesáme všichni. Kdo neklesá v slovu, ten je dokonalý muž, mohoucí jako uzdou spravovat také všecko tělo (3,2). Z čehož vyplývá, že u dospělých věřících, nad kterými již nepanují hrubé tělesné hříchy, je k dokonalosti potřeba ještě celé ovládat svůj jazyk, aby nemluvil, co nemá, byť by to byly třeba i biblické věci. Pán Ježíš neřekl ani jedno slovo navíc. A naopak ani jedno slovo, které měl říci, nevynechal. Mluvil pouze to, co slyšel od Otce (Jan 5,19-20// Jan 8,26// Jan 8,38a// Jan 12,48-50// Jan 14,10). "Náboženští" lidé si myslí, že toto je asi nějaká pohádka, že takto žít nelze. Že to mohl pouze Kristus. Ale 1Jan 2,6 říká:"Kdo praví, že v něm zůstává, ten má jak On chodil, tak choditi." Ne však podle nějaké šablony napodobovat Krista, ale nechat působit "to slavné tajemství, jenž je Kristus V NÁS..." (Kol 1,27).

No, takže i ti, ve kterých skutečně žije Kristus, BUDOU TVRDIT, ŽE KRISTUS "JE V NICH." To je prostě biblická pravda. A jak se pozná, že to tak je? Podle ovoce. 


///Činí dobro automaticky, protože dobro je v nich. ///


Obávám se, že máš na mysli jakési lidské dobro starého člověka - protože dobrý je pouze Bůh. Pokud dobro nepochází z Krista, není to to, co si představuje Bůh. ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 06. září 2017 @ 10:21:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Píšeš zajímavě.Ovšem pokud žije v nějakém člověku Kristus a není to podle Tebe síla či vzor, tak co to je? Nadpřirozená nová bytost v mém mozku? Nejsem to já, ale je to někdo jiný než já? Já už nejsem? Takže jsem vlastně Kristus sám? To na mne působí patologicky. To je podobné jako když u nemocných je představa, že jsou Napoleon či jiná postava. Hitler měl také mytologickou představu spasitele německého národa.Tohle snad Pán Ježíš snad nechtěl. Spíše věřím, že na mne působí duchovně  a umožňuje mi duchovně spojit se  s Bohem a s Pánem Ježíšem prostřednictvím Božího Ducha. To mi připadá logičtější. Lidský mozek je složitý a zranitelný. Znám náboženské fanatiky a vím, co  z nich udělá náboženská masáž. Já jsem se  s lidmi, kteří by mi tvrdili, že v nich žije Kristus a pak by ten Kristus z nich opravdu vyzařoval a působil nesetkal. Setkal jsem se shodnými lidmi a leckdy i s těmi, kteří nebyli křesťané a až mi to bylo líto, že nemají víru. A bohužel jsem poznal i věřící, za které se stydím. Pokud v Tobě žije Kristus, tak bys měl poznat zpětnou reakci na své ovoce Ducha. Pak Tě asi mají lidé rádi a Ty je dokážeš přivést k víře. Máš tyto zkušenosti a přivedl si díky Kristu v sobě okolí ke Kristu???  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 06. září 2017 @ 22:05:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

František100 píše:


///Píšeš zajímavě.Ovšem pokud žije v nějakém člověku Kristus a není to podle Tebe síla či vzor, tak co to je? Nadpřirozená nová bytost v mém mozku? Nejsem to já, ale je to někdo jiný než já? Já už nejsem? Takže jsem vlastně Kristus sám? To na mne působí patologicky.///


Kristus sám ne - to by byl blud. Já nepřestalo existovat, je ale nové, nově stvořené. Já jsem v Kristu a Kristus je ve mě. Žije v nás skrze svého Ducha. Skrze něj je v nás Kristův Život a projevuje se ven. Jsme jeden duch. 


A i když už nehřeším tělesnými hrubými hříchy, a jen minimálně očima (některé dny - mnoho dní vůbec) pořád hřeším slovy. Jen dnes jsem několikrát řekl něco, co jsem říci neměl, něco nečistého (Ef 5,3), pak jsem také vyslechl jeden nečistý vtip od nevěřícího, což byl také můj hřích (Ef 5,6-7) - měl jsem odejít hned, jak ho začal vyprávět. A večer jsem jel z práce, přifařila se ke mě cestou z nádraží mladá holčina, která hledala ubytovnu v mém městě a chtěla poradit. Pán mi po cestě městem řekl, ať jí o Něm řeknu a já - zpozdilý srdcem jsem to neudělal. Kdo může dobře činiti a nečiní, hřích má, říká Jakub 

Výsledkem bylo, ve všech případech, že mě více či méně dočasně opustil Život a pomazání. Znesvětil jsem se. S tou holčinou nejvíce. Je mi jí moc líto. Byla moc milá. A přitom skromná, hubeňoučká, neměla ani hodinky ani telefon. Zítra budu muset najít, kde se ubytovala a všechno napravit a říci jí o Kristu.

Dnes jsem tedy zhřešil třemi způsoby - vyslovil jsem něco, co jsem neměl, vyslechl jsem něco, co jsem neměl a neřekl jsem něco, co jsem měl. V mnohém zajisté klesáme všichni. 

Doufám, že se ze svých chyb poučím...
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 06. září 2017 @ 22:15:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Př 29,11 říká: "Blázen vypouští svého ducha, ale moudrý jej zdržuje na potom." Dnes jsem třemi výše uvedenými způsoby vypustil plnost Ducha. Někdy je lepší opravdu mlčet, než mluvit, jindy je lepší raději neposlouchat a jindy je nutné nemlčet a mluvit...
]


Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Úterý, 05. září 2017 @ 17:39:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
- nejsou žádní souhrnní lidé, jsi Adam ( člověk)
  ,( je-li pro Tebe starý člověk zase člověk (Adam),kdo je ten ( v člověku, Adamovi) kdo říká "jsem Adam" ?)
...Kristus není souhrnný, je to Pomazaný člověk,  spojující.

- všichni i s Kristem ( Pomazaným) jsou člověk ( Adam). Ať věřící nebo nevěřící .
  , Člověk je prostě člověkem ;-) 

- křížem zlikvidovali Adama (člověka) , Ježíše ( který je člověk ( starý) Adam))
 ,nikdo jiný krom Ježíše nebyl (fyzicky) zlikvidován křížem k smrti Adama ?
 
- Můj ( kdo je tedy ten co píše Můj? je to duch, je to Kristus, je to "já"?
, pořád někdo nad těmi složkami ( Tvými) píše Můj, a rozhoduje, takže nikoli dva v jednom, ale jeden co se rozděluje na kolik chce ;-) 

- pryč je po smrti masa (těla),
 kde je podle Tebe to "pryč", odkad se vzkřišuje "starý člověk" ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 06. září 2017 @ 07:18:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zeryk píše: ///nejsou žádní souhrnní lidé,///


Tento tvůj názor pramení pouze z neznalosti.

Ef1,10// Ef 2,15// Ř 5,12-19// ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Středa, 06. září 2017 @ 18:33:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
hmm.
podívej se na to ještě jednou "nesouhrnně", jednou ne souhrnem :)

jde čistě o představy toho co si představuješ v duchovním opojení sebe sama ?

verše znám, není v nich žádná souhrnnost, žádné mísení ducha s duchem, jde v nich o jednotu rozmanitosti, o vlastní osobnost.

jestli chceš ,máš druhý pokus...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 06. září 2017 @ 22:08:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zeryk píše
]


Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pondělí, 04. září 2017 @ 17:23:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tohle ti taky "pasuje"do krámu ;-) ( žert)

 • 26Jestliže svévolně hřešíme i potom, když jsme už poznali pravdu, nemůžeme počítat s žádnou obětí za hříchy,
 • 27ale jen s hrozným soudem a ‚žárem ohně, který stráví Boží odpůrce‘.


]


Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: quido v Úterý, 05. září 2017 @ 11:20:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co je "svévole", bratranče? 
Do "krámu" se toho vejde...


]


Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Úterý, 05. září 2017 @ 17:16:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hojlá Quido,

chceš to zabalit po křesťansky a do ruky, nebo nebalit a do "huby" ? :-) 

 • 19Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost,
 • 20modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly,
 • 21závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím.


]


Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: quido v Úterý, 05. září 2017 @ 18:33:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
chceš to zabalit po křesťansky a do ruky, nebo nebalit a do "huby" ? :-)
Estli mi chceš taky dát do huby, bratranče, tak to musíš do řady.
Samo, že nebalit a do huby podávat jen medium rare, jinak to jen trochu lepčejší Pedigree!
Nepochybuji o tom, že máš v zásobě hromadu veršů, ale mně zajímá cotoe a ne jak to maká. Klidně to dej z hlavy, páč konkordanci mám taky (i když nwm gde - něgde jsem s ní něco podložil :-/)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Úterý, 05. září 2017 @ 18:56:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Quido medium je ok. ;-) 

zeryk je zodpovědný za své jednání, konání,skutky.

O vlastní vůli, ne z půjček, ne čmajzlou, ani zkopčenou z netu :-) 
A z vlastní vůle, chtěně, pod kontrolou sebe sama ,'svévolně' přestupuji, neposlouchám, jdu svou cestou necestou směr "životní zkušenost", 

svévolník nebo svévole je být sebou bez sebe, to když zlý sklon má "navrch" ( esa v rukávě) nad dobrým sklonem.... 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: tele v Úterý, 05. září 2017 @ 19:16:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
svá-vůle ... je zajímavé spojení s hřešením ... 
ještě zajímavější je spojení (překladu) ... 'dobro-volně hřešit' :/
Jde o úmyslné vědomé rozhodnutí vykonat zlé ... tedy zlo-volba.


]


Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 02. září 2017 @ 16:53:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
předem se omlouvám za komentář delší než článek...

...Ve SZ byl dán lidu zákon a lid byl povinen ho plnit. Jak to dopadlo - všichni víme. V Nové Smlouvě je to jinak. Bůh zákon, který dal, si naplňuje sám. Protože ví, že na nás se v tom nemůže spolehnout. Ví, že pro nás je to nemožné. Bez víry není možné se líbit Bohu.

Zase píšeš bajky o tom kdo má plnit zákon, jak je u Tebe zvykem.
Bůh dál lidem zákon a pak si ho naplní sám, no to je fakt další perla Grana.

K čemu by Bůh dával člověku zákon, když by mu nevěřil, že ho může plnit?
Proč v NS nám byl zákon vepsán do mysli a do srdce, abychom ho plnili? Nebo nám tam byl vepsán jen tak pro srandu králíkům a my ho již nemuseli zachovávat a nevědět tak co je hřích? Protože, když jsem pod milostí, takž už nikdo z nás nehřeší? Nevím jak ty, ale já neznám nikoho, kdo by byl na této zemi pod milostí a už nehřešil! Proto stále potřebujeme zákon, který nás varuje před hříchem.

[KB1613] Jr 31:31 Aj, dnové jdou, dí Hospodin, v nichž učiním s domem Izraelským a s domem Judským smlouvu novou. jakouž jsem učinil s otci jejich v ten den, v kterýž jsem je ujal za ruku jejich, abych je vyvedl z země Egyptské. Kteroužto smlouvu mou oni zrušili, a já abych zůstati měl manželem jejich? dí Hospodin. 
[KB1613] Žd 8:10 Protož tatoť jest smlouva, v kterouž vejdu s domem Izraelským po těch dnech, praví Pán: Dám, zákony své v mysl jejich, a na srdcích jejich napíši je, a budu jejich Bohem, a oni budou mým lidem.
[NBK] Žd 9:15 A proto je prostředníkem nové smlouvy, aby ti, kdo jsou povoláni, mohli přijmout zaslíbení věčného dědictví, neboť [již] nastala smrt k vykoupení z přestupků [spáchaných] za první smlouvy.Povšimněte si, že zde je navíc jasně řečeno, že Ježíš nás vykoupil z přestupků spáchaných za první smlouvy. Čili nás křesťanů se to podle mne vůbec netýká, protože žádný z nás v době první smlouvy nežil.Ano jsou zase jiné verše, že Ježíš zemřel za naše hříchy, ale ani jeden, který by výslovně říkal, za "budoucí" hříchy nebo za ty nevyznané a bez pokání.
1 Janův 2:12  Píšu vám, děti, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno.
1 Janův 2:2  On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa.
Římanům 4:7  `Blaze těm, jimž jsou odpuštěny nepravosti a jejich hříchy přikryty.
1 Janův 1:9  Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.
Skutky apoštolské 3:19  Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy.
Jan 20:23  Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, a komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou."
Marek 3:28  Amen, pravím vám, že všecko bude lidem odpuštěno, hříchy i všechna možná rouhání.
Marek 3:29  Kdo by se však rouhal proti Duchu svatému, nemá odpuštění na věky, ale je vinen věčným hříchem."
Jakubův 5:16  Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.
Římanům 4:7  `Blaze těm, jimž jsou odpuštěny nepravosti a jejich hříchy přikryty.
 Římanům 4:8  Blaze tomu, jemuž Hospodin nepočítá hřích.
Zákon pro nás platí stále, zapsaný v srdci a mysli nás upozorňuje na hřích, abychom už nehřešili!
Římanům 7:7  Co tedy máme říci? Že zákon je hříšný? Naprosto ne! Ale hřích bych byl nepoznal, kdyby nebylo zákona. Vždyť bych neznal žádostivost, kdyby zákon neřekl: `Nepožádáš!´
1 Janův 3:4  Každý, kdo se dopouští hříchu, jedná i proti zákonu Božímu, neboť hřích je porušení zákona.
A co Ježíš a Zákon? Jeho slova platí pro nás křesťany na prvním místě!Boží přikázání u Ježíše znamenají mít samozřejmě také lásku a nezapomínat na přikázání Desatera, např. Nezabiješ!, Nezcizoložíš! Nebudeš lhát! A tyto přikázání Desatera o kterých se zmiňuje spolu s dalšími svými přikázáními ještě Ježíš vždy následně zpřísňuje!!! A když něco zpřísňuje tak je jasné, že to nenaplnil, abychom to již nemuseli zachovávat ani nezrušil, jak úplně nesmyslně někteří křesťané vykládají.

Matouš 5:16  Tak svěť světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré, a slaví Otce vašeho, jenž jest v nebesích.17  Nedomnívejte se, že bych přišel rušiti Zákon anebo Proroky. Nepřišelť jsem rušiti, ale naplniti.
18  Amen zajisté pravím vám: Dokudž nepomine nebe i země, jediná literka aneb jediný puňktík nepomine z Zákona, až se všecky věci stanou.
19  Protož zrušil-li by kdo jedno z přikázání těchto nejmenších a učil by tak lidi, nejmenší slouti bude v království nebeském. Kdož by pak koli činil i jiné učil, ten veliký slouti bude v království nebeském.
20  Nebo pravím vám: Nebude-liť hojnější spravedlivost vaše nežli zákoníků a farizeů, nikoli nevejdete do království nebeského.
21  Slyšeli jste, že řečeno jest od starých: Nezabiješ. Pakli by kdo zabil, povinen bude státi k soudu.

Matouš 5:27  Slyšeli jste, že řečeno jest od starých: Nezcizoložíš.
28  Ale jáť pravím vám: Že každý, kdož by pohleděl na ženu ku požádání jí, již zcizoložil s ní v srdci svém.

Matouš 5:33  Opět slyšeli jste, že řečeno jest od starých: Nebudeš křivě přisahati, ale splníš Pánu přísahy své.

Matouš 5:43  Slyšeli jste, že řečeno jest: Milovati budeš bližního svého, a nenáviděti budeš nepřítele svého.
44  Ale jáť vám pravím: Milujte nepřátely vaše, dobrořečte těm, kteříž vás proklínají, a dobře čiňte nenávidícím vás, a modlte se za nepřátely a protivníky vaše,

Kdyby Ježíš Kristus zákon přišel zrušit, nemohl by jej pak již naplnit a nahradit novým! Bůh nemůže změnit jediný příkaz svého zákona, aby zachránil člověka, neboť zákon je základem Jeho vlády! Je nezměnitelný, nekonečný a věčný! Aby mohl být člověk zachráněn a zůstala zachována důstojnost zákona, bylo nutné, aby Syn Boží obětoval sebe jako oběť za hřích! Pro nás zemřel na kříži. Jeho smrt byla projevem úžasné lásky Boží k člověku a nezměnitelnosti Jeho zákona. Sláva Kristova je zjevena v zákoně, který je spodobněním Jeho charakteru a Jeho přetvářející síla působí, dokud se lidé nezmění k Jeho podobě. Stali se účastníky božské přirozenosti, stále více zpodobňují světu Spasitele, krok za krokem se shodují s Boží vůlí, až dosáhnou dokonalosti. Zákon a evangelium jsou v dokonalém souladu.
Toto je velmi důležité studium, protože – kolik z vás už slyšelo říkat: „Ano ve Starém Zákoně měl Bůh Svůj Zákon – Desatero přikázání, ale pak přišel Ježíš a teď žijeme pod novým systémem, kde nám Kristus dal nový, jiný Zákon, jiný než Desatero přikázání ve Starém Zákoně. Takové tvrzení rozhodně není pravdivé. Je to vlastně ďáblova doktrína, protože zní téměř jako bychom měli různé bohy: Boha, který dal Zákon ve Starém Zákoně a Ježíše, který přišel a věci srovnal.
Ve Starém Zákoně byli lidé zachráněni skutky, ale my jsme teď spaseni vírou v milost. Nikdo nemůže být zachráněn skrze skutky a skutky nemohly nikdy nikoho zachránit. Ve Starém Zákoně byli lidé zachráněni vírou. Abraham uvěřil Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost. Byli zachráněni vírou, když se dívali dopředu – veškeré oběti beránků poukazovali na Beránka Božího, který měl přijít. Nebyl to jiný Bůh, který vymyslel obětní systém, byl to Ježíš. Stejný Bůh, Ježíš, dal Desatero přikázání. Ježíšovo učení dokonale doplňuje učení Starého Zákona.
Je tedy důležité pochopit, že když mluvíme o Kristu a Jeho Zákoně – nemluvíme jen o jeho Zákoně v Novém Zákoně. Kdo vydal starozákonní Zákon? Kristus. Když tedy mluvíme o Kristu a Jeho Zákoně, neznamená to jen Nový Zákon. Někteří lidé si myslí, že Ježíš přišel naplnit starozákonní Zákon a to znamená, že ho přišel zrušit nebo odstranit. Kdyby Ježíš řekl: „Přišel jsem naplnit starozákonní Zákon“ ve smyslu „Přišel jsem ho zrušit.“ Poslouchejte, jak bláznivě to zní: „Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon a proroky. Nepřišel jsem zrušit, ale odstranit.“ Nebylo by to stejné? Co tedy znamená slovo naplnit? Když Ježíš přišel k Janovi, aby byl pokřtěn a Jan v Něm poznal Mesiáše, řekl Mu: „Pane, já bych měl být pokřtěn od Tebe.“ A Ježíš mu řekl:
[KB1613] Mt 3:15 A odpovídaje Ježíš, dí jemu: Nechej nyní; neboť tak sluší na nás, abychom plnili všelikou spravedlnost.Tedy nechal ho.
Znamená tady slovo naplnit zrušit? Naplnit znamená dovršit. Ježíš nepřišel odstranit Zákon. Přišel ho doplnit Svým životem. Zákon ve Starém Zákoně nebyl úplný, protože lidé nerozuměli všem zásadním principům. V kázání na hoře vzal Ježíš Zákon, rozbalil ho a naplnil, aby mu lidé porozuměli.

[KB1613] Mt 5:20 Nebo pravím vám: Nebude-liť hojnější spravedlivost vaše nežli zákonníků a farizeů, nikoli nevejdete do království nebeského.
Spravedlnost, kterou nám získal Kristus svým vtělením, svou poslušností, svým utrpením a svou smrtí je dokonalá. Učinil zadost všem požadavkům božského zákona. Žádné písmenko ani tečka nebyly zmírněny, žádný z jeho požadavků nebyl symbolizován. Zachovával všechnu požadovanou poslušnost. Dodržoval každý předpis. On jej dokonce zvelebil a oslavil. Ani jedenkrát jej nepřestoupil skutkem, slovem nebo myšlenkou. Žil na zemi v pokušeních, zkouškách, a to právě takových, jaké přicházení na nás. On však žil bez hříchu. Jeho poslušnost byla dokonalá! Zemřel na nás a nyní se nabízí, že vezme naše hříchy na sebe, i kdybychom byli sebehříšnější, a že nám dá svoji spravedlnost, když se mu odevzdáme a když Ho přijmeme. 
Avšak proč musel přijít Zákonodárce na zem a zachovávat zákon? Učinil to pro nás lidi, kteří jsme přestoupili zákon a jejichž povaha byla tímto proviněním tak oslabena, že neměli sílu jej zachovávat. Proto přišel, aby člověku umožnil stejnou poslušnost zachovávat Boží zákon, byl to jeho nejvyšší cíl. Bylo by rozumné. Že by Kristus měl zemřít, aby lidstvo osvobodil od viny hříchu, aby mu odpouštěl přestoupení minulosti, a aby potom řekl: Nyní smíte krást, lhát, cizoložit, vraždit a znesvěcovat Boží sobotu? Ne, tisíckrát ne! Vykoupení lidé nemají volnost přestupovat Boží zákon.Ano byli jim odpuštěny hříchy, ale neobdrželi povolení, aby zneužívali Boží dobroty a pokračovali v přestupování zákona. Člověk, jenž nikdy nezachovával přikázání, může dosáhnout odpuštění a být před Bohem ospravedlněn. Ale v tomto stavu nemůže setrvat, pokud by nezačal zachovávat přikázání. Nezachovává přikázání proto, aby se stal křesťanem, ale proto, aby „konal vůli Otce, jenž je v nebesích“ ( Mt 7:21). Přijmeme-li ho za svého Zástupce a Spasitele a obdržíme-li od něho úplné odpuštění, přičte nám své naplnění zákona a pohlíží na nás tak, jako bychom jej byli plnili. Učinil to v našem jméně. Bylo to pro nás. A když ho přijmeme, připíše nám všechnu spravedlnost k dobru a bude nás pokládat za takové, kteří nikdy nehřešili. Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: quido v Sobota, 02. září 2017 @ 20:19:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když tedy mluvíme o Kristu a Jeho Zákoně, neznamená to jen Nový Zákon. 
Možná by bylo lépe mluvit o nové smlouvě a staré smlouvě a odlišovat kánon, desatero a smluvní vztah (smlouvu), jinak v tom bude jeden velký zmatek.

btw.: Nedávno jsem viděl interview s Achabem Haidlerem, který psal o adventistech jako o starozákonní církvi. Přišlo mi to jako mile vtipný oxymorón.


]


Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Sobota, 02. září 2017 @ 22:05:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mikim píšeš:


///Bůh dál lidem zákon a pak si ho naplní sám, no to je fakt další perla Grana.///Tak mi tedy řekni, který člověk kdy naplnil zákon, kromě Ježíše.


Jsem jedno ucho. A neříkej hlavně, že ty.....


]


Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 02. září 2017 @ 23:44:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...Tak mi tedy řekni, který člověk kdy naplnil zákon, kromě Ježíše.

Kdokoliv kdo dodržuje Desatero z lásky k Bohu a protože ho miluje a nejen Desatero, ale i vše ostatní co Ježíš nově přikázal. Ježíš by nikoho neučil zachovávat různá přikázání vč. Desatera, kdyby je pak měl za pár měsíců přibít na kříž.

Ježíš vyloženě odsuzoval ty, kteří zákon nechtějí dodržovat:

[KB1613] Mt 7:23 A tehdyť jim vyznám, že jsem vás nikdy neznal. Odejděte ode mne, činitelé nepravosti. /pozn. správně přeloženo ANOMÍA = bezzákonností/ 


[KB1613] Mt 13:41 Pošle Syn člověka anděly své, i vyberouť z království jeho všecka pohoršení, i ty, kteříž činí nepravost, /pozn. správně přeloženo ANOMÍA = bezzákonnost/ 


[KB1613] Mt 15:3 A on odpovídaje, řekl jim: Proč i vy přestupujete přikázaní Boží pro ustanovení svá? 


[KB1613] Mt 15:4 Nebo přikázal Bůh, řka: Cti otce svého i matku, a kdož by zlořečil otci neb mateři, smrtí ať umře.
[NBK] Mt 15:6 A tak jste zrušili Boží přikázání kvůli své tradici. 


[KB1613] Mt 15:8 Přibližuje se ke mně lid tento ústy svými, a rty mne ctí, ale srdce jejich daleko jest ode mne.
[KB1613] Mt 15:9 Ale nadarmoť mne ctí, učíce učení přikázaní lidských. 
[KB1613] J 12:49 Nebo já sám od sebe jsem nemluvil, ale ten, kterýž mne poslal, Otec, on mi přikázaní dal, co bych měl praviti a mluviti.
[KB1613] J 12:50 A vím, že přikázaní jeho jest život věčný. A protož, což já mluvím, jakž mi pověděl Otec, takť mluvím.
[KB1613] J 14:15 Milujete-li mne, přikázaní mých ostříhejte.
Pokud Ježíše miluješ, budeš se snažit žít tak jak žil On a dodržovat Jeho přikázání stejně jako On dodržoval přikázání svého Otce.Nedodržuješ přikázání ani tak proto, protože musíš, ale protože chceš a miluješ, když jsi přijal Jeho milost.Když jsi přijal Jeho milost, pak už přece nehřešíš ne? Takže bys měl správně dodržovat Desatero o jehož přikázáních Ježíš a apoštolové mluví v NZ + další přikázání o kterých Ježíš mluví jako o svých nových v Evangeliích. Např. Matouš 23:23  Běda vám, zákoníci a farizeové pokrytci, že dáváte desátky z máty a z kopru a z kmínu, a opouštíte to, což těžšího jest v Zákoně, totiž soud a milosrdenství a věrnost. Tyto věci měli jste činiti a oněch neopouštěti.Zbylých 603 přikázání, ustanovení atd. kromě Desatera Z Mojžíšova zákona, z nichž je dnes v platnosti po přibití na kříž cca polovina si sám můžeš vybrat kolik jich budeš dobrovolně zachovávat a která jsou i v dnešní době pro Tebe aktuální a dobrá. Povinně bys je musel zachovávat jen, pokud bys byl obřezaný žid. Ale ani židé nezachovávají všichni stejně zbylá platná přikázání, ale každá skupina jiný počet, nejvíce jich zachovávají ortodoxní židé.více o tom se dočteš např. zde:http://zidvpraxi.blogspot.cz/2015/09/micvot.htmlhttp://www.chewra.com/keshetnew/kweb/kategorie.aspx?kid=66všech 613 vyjmenovaných zde, rozdělených různě:


A protože nejsi dokonalý (ani já ne), tak občas nějaké přikázání Desatera a jiné Ježíšové nedodržíš, ale prosíš Boha o odpuštění a činíš pokání. A On ti Tvůj hřích odpustí a pokud to myslíš s Bohem vážně tak vědomě hřešíš méně a méně a spěješ postupně k dokonalosti a svatosti.

Zachovávání přikázání Božích (a pokud budeš mít víru Ježíšovu), kterými budeš posuzován na soudu tě za jejich zachovávání dovede za odměnu do Nového Jeruzaléma ke stromu života, stejně tak činění milosrdenství tě na soudu postaví (Mat. 25.31-46) mezi ovce po pravici Boží, což opět znamená věčný život.
]


Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: quido v Neděle, 03. září 2017 @ 07:24:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

...Tak mi tedy řekni, který člověk kdy naplnil zákon, kromě Ježíše.
Tak ti to tedy řeknu :-) Žádný.

 Ježíš by nikoho neučil zachovávat různá přikázání vč. Desatera, kdyby je pak měl za pár měsíců přibít na kříž.
To, co dělal, bylo, že většinu přikázání (kromě 4. Hádej proč ;-)) reinterpretoval a formuloval ještě lépe (Kristův zákon vepsaný DSv věřícím do nového srdce). 
Kříž pak definitivně ukončil platnost staré smlouvy ze Sinaje (uzavřenou s Izraelem) a potvrdil smlouvu novou a lepší (s církví), která tu starou plně nahradila a převýšila.

 pokud to myslíš s Bohem vážně tak vědomě hřešíš méně a méně a spěješ postupně k dokonalosti a svatosti.
 Bez DSv bych dokázal spět leda tak do pekla.

Zachovávání přikázání Božích (a pokud budeš mít víru Ježíšovu), kterými budeš posuzován na soudu tě za jejich zachovávání dovede za odměnu do Nového Jeruzaléma ke stromu života, stejně tak činění milosrdenství tě na soudu postaví (Mat. 25.31-46) mezi ovce po pravici Boží, což opět znamená věčný život.
Vynechme detaily. Pokud budu na věčnosti trávit život s Bohem, tak proto, že mi je připsaná Kristova spravedlnost. Snaha nahradit jí (vlastní spravedlností - tedy svým "zachováváním" a "činěnim") je cesta někam úplně jinam ;-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Neděle, 03. září 2017 @ 08:41:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 • 5Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta.
 • 6Oba byli spravedliví před Bohem a žili bezúhonně podle všech Hospodinových příkazů a ustanovení.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 03. září 2017 @ 12:07:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Řím  3:23  všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy;

Řím 5:12  Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt; a tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Neděle, 03. září 2017 @ 12:55:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 • 15Tím ukazují, že to, co zákon požaduje, mají napsáno ve svém srdci, jak dosvědčuje jejich svědomí, poněvadž jejich myšlenky je jednou obviňují, jednou hájí.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 03. září 2017 @ 13:29:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...ale občas se jim to ze srdce dodržet či poslechnout prostě nepodaří... :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: quido v Neděle, 03. září 2017 @ 15:43:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vyjma Chucka Norrise! 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: tele v Neděle, 03. září 2017 @ 19:58:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vyjma Noeho, Abrahama, Izáka, Jákoba, Josefa, Leviho, Mojžíše, Arona, Jozue, Eliáše a dalších a dalších ...


4I poznáte, že jsem vám poslal tento příkaz, aby byla upevněna má smlouva s Lévim, praví Hospodin zástupů. 5Má smlouva s ním byla život a pokoj. Dal jsem mu je k bázni. Bál se mě a děsil se před mým jménem.  6Pravdivý zákon byl v jeho ústech, zvrácenost nebyla nalezena na jeho rtech, v pokoji a podle práva chodil se mnou a mnohé odvrátil od provinění. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: tele v Neděle, 03. září 2017 @ 20:31:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
4Poněvadž dám všechny tyto země tobě a tvému semeni a splním přísahu, jíž jsem se zapřísahal tvému otci Avrahamovi, a tvým potomstvem se budou žehnat všechny národy země. 5Za to, že byl Avraham poslušen mého hlasu a zachovával, co jsem mu dal k zachování, mé příkazy, mé zákony a mé nauky!“


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: quido v Úterý, 05. září 2017 @ 11:09:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Klidně mě oprav,ale není ta jejich spravedlnost, která plyne ze staré (naplněné a ukončené) smlouvy, krapet jiného kalibru? Tak tipuju, že z ní neplyne dokonalost, čistota a bezhříšnost.
Takže bez "vyjma" (i pro Chucka!)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: tele v Úterý, 05. září 2017 @ 17:44:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Klidně mě oprav, ale on jim tu spravedlnost započetl B-h. (početl jejich věrnost za spravedlnost).
A tvá spravedlnost před B-hem bez věrnosti? Tylko slowa?]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: quido v Úterý, 05. září 2017 @ 18:54:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Klidně mě oprav, ale on jim tu spravedlnost započetl B-h. (početl jejich věrnost za spravedlnost).
Bůh si může započítat co chce a komu chce. Problém je jinej: co jim to započetl a co nezapočetl? Estli je jejich spravedlnost u všech stejná a jestli jde (podle tebe) o ten nz lvl?

A tvá spravedlnost před B-hem...
Nwm, cotoe. Před Bohem jsou moje akorát hříchy. Ty se chceš před Bohem vytasit se svojí spravedlností?]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: tele v Úterý, 05. září 2017 @ 19:30:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Započetl věrnost v (podle) .... čehopak ?
Stejná? Jistěže od ..., nestejná podle určení ....?
Jistěže jde i o ten NZlvl.
Před B-hem jsou všecky mé skutky mé, které konám.
Proč bych neměl tasit před B-hem skutky věrnosti, které odměňuje svou spravedlností (podle svého soudu)? Spravedlivé  (-dělně) se má B-h k těm, kdo na něj spoléhají a činí jeho právo a podle jeho zaslíbení. S těmi ustanovuje svou smlouvu šalomu. Chceš se snad ty před B-hem tasit se svými hříchy, spoléhající se na Jeho spravedlnost?
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Úterý, 05. září 2017 @ 17:46:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Quido,
Bůh má více spravedlností, dle období ?

Ukončená jistě není ( celá a do písmene), je obnovená a na naplnění "věci budoucích"
se ještě 'čeká', 
takže ani cele naplněná ;-) 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: quido v Úterý, 05. září 2017 @ 19:15:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh má více spravedlností, dle období ?
Vedle Adolfa, Jossifa a Kima je Miloš vlastně Míra Dušín. Znamená to, že je takový i třeba vedle britský queeny, mamky Terky nebo Franty? Znamená to, že je je Dušín dycinky?
(Chtěl jsem to prubnout s jarní,letní, podzimní a zimní spravedlností, ale hádám, že bys mi to nezblajznul :-/)

je obnovená 
Ok, jak to myslej?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Úterý, 05. září 2017 @ 20:00:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mohl jsto prubnout :-)  ne vždy jsem za vola "tak očividně".

Quido,
           cit pro spravedlnost jsi prokázal,
 důvěru a věrnost Bohu, nebo svědomí, či ideálům prokážeš skutky.

Bůh ospravedlňuje ( jak sám píšeš ,koho chce) podle  ( lidských) činů, a pohnutek k těm činům,
Neumím porovnávat ospravedlnění lidí světa, promiň. Mám sebe za psa...

Slunce nějak k večeru zapadá, ztrácí se, stárne, vetchá, až zanikne by k ránu nové slunce vyšlo, tak to dnešní slunce ranní je obnovené,
ačkoli je to pořád to samé slunce ;-) 
Obnovujeme se proměnou své mysli, večer uléhame ( no jak kdo že,) staří a ráno se probouzíme noví...

Smlouva Boží je jedna vydaná a obnovená ( chceš-li obnovována).
Ale nejsem dr.teolog  :-) 


]


Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Neděle, 03. září 2017 @ 09:16:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
a ještě jeden co přišel za Pánem, byť smutně odešel, bohatý mládenec... dodržoval vše, ale ten nebyl v  Božích očích spravedlivý...
.... pak Saul později zvaný Pavel .. pro zákon bez viny, ale také nebyl spravedlivý v Božích očích... oba dokázali dodržet zákon psaný...

a pak ti co byli spravedliví v Božích očí, třeba ještě vdova Anna, Simeon... 
...ostatní psal Zeryk.

Bůh pokud říká člověu vyber si tuto cestu, nechoď cestou svévole, tak to myslí vážně a není to nerealizovatelné, Bůh nedával nesplnitelné "úkoly", ale od počátku volal k pokání a byli lidé co Jeho hlas slyšeli. Bůh nedá nesplnitelný říkaz člověku, s "příkazem" dá i prostředky. Osobně je mi divná představa Boha, který říká jak mám žít a já nemám možnost tak žít. Takto hloupé příkazy dávají někdy hloupí nadřízení v práci, ale ani drtivá většina vedoucích nedává nesplnitelný úkol a musí zajistit prostředky... že by Bůh dal úkol a zároveň nemožnost jej splnit? To se mi nezdá, to by měl pravdu Pozorovatelnik, když psal o nachytávkách a podobně...on podobně Boha vnímal, jako někoho, kdo si hraje s laboratorními zvířátky, jelikož jde o nesmyslnou představu, tak zcela logicky dospěl k závěru, že Bůh není, že je to podvod. Takový Bůh opravdu není.

jirka]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 03. září 2017 @ 14:40:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jirko, ale já si myslím, že to v podstatě nejde splnit. Ne proto, že by to bylo nesplitelné, ale proto, že jsme všichni hříšní, oddělení od Boha, a tedy se nám to nikomu nepodaří. Nevím, co psal pozorovatelník, když jsem tu nebyl. Ale co od něj přišlo ke konci, to vůbec nešlo brát vážně. Mohl bys tu myšlenku popsat sám za sebe?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Neděle, 03. září 2017 @ 16:17:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Věřím, že když Bůh řekl Kainovi, že přijme i jeho oběť , pokud nebude mít zlo v srdci, tak Kain mohl nemít zlo v srdci... Bůh to neříkal jako svoji obhajobu před vesmírný tribunál. 
Hle předložil jsem ti dvě cesty, zase reálné, dvě cesty jsou před každým člověkem. Obě reálně vybratelné.

Druhá otázka je, jestli jsem dokonalí jako Ježíš a jsme schopni učinit vše ve 100% souladu s Boží vůlí. To je jiná otázka, podle mne ve stavu v jakém jsme nejsme. proto Boží milosrdenství,ale na druhou stranu zase ruku na srdce, příklad rozvody.
myslíš, že dnes je tak zlá doba, že lidé jsou tak zlí, že opravdu se musí rozvádět, nebo je to jen normální řešení težkostí? 
Já to vidím u sebe, když zhřeším, tak je to tím, že "chci". Jasně že nechci, ale ve skutečnosti jsem líný vynaložit svoji snažnost v boji s hříchem, natož prolít vlastní krev. Jak to máš ty? Stejně? Jinak? 

Jasně, že jsem oddělení od Boha, ale každá neposlušnost tě od Boha odděluje. Nemylte se špatná společnost kazí dobré mravy. MOje zkušenost je, že každá poslušnost tě přibližuje. Takže nesplnitelnost je dána odděleností, ale volba zlého tě víc a víc odděluje a proto jsi schopen míň a míň splnit... jo je to tak, ale jde to zlomit, protože Bůh je na naší straně a vždy byl a vždy byl nezačalo v roce 33. Vždy byl bylo pořád, i před Kristem, v Kristu byla ovšem Boží milost zjevena absolutně viditelně, dostala jméno... ale lidé před Kristem měli stejnou možnost...  

a vezmi to dnes, jsou mnozí, kteří vzývají Krista, ale Boha neznají a zůstávají stejně oddělení od Boha, protože i dnes jsou před námi dvě cesty - za Bohem a od Něj a znalost jména ty cesty neurčuje. Píše o tom již Jan, když říká, kdo hřeší je z ďábla a to dopis adresuje synáčkům. Takže možnost a nemožnost činit Boží vůli, v tomto smyslu nezávisí na jménu Kristus, na tom, zda jsi se narodil před Kristem či po Kristu. "Znají" Krista a stejně nemají moc a jsou odděleni. 

Takže já věřím, že to možné bylo vždy, před Kristem i po Kristu a samozřejmě skrze Krista, skrze moc Boží. Jelikož Jeho milosrdenství je věčné, tak to šlo, jde a půjde. Takže nikdo nemá výmluvu, že jméno nebylo ještě zjeveno přeci na tom nemá vliv, já věřím, že Pán je věčný, je Bohem a tak i když přišel v roce nula, tak jeho mislosrdenství bylo s námi od počátku a Jeho moc šlo využít před, při o po Něm. A tak jako před ním, tak ani po něm ji mnozí nevyužívají, byť tvrdí, že jsou praví žídé (ti před) či praví křesťané (ti po). Ale Pavel přeci o tomm píše, kdo je pravý křesťan, jaká obřízka je pravá ....

snad se mi podařilo objasnit moje vnímání možnosti a nemožnosti..

Jirka
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 03. září 2017 @ 16:41:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jirko, samozřejmě, že Kain si v tom konrétním případě mohl vybrat jednat podle Boží vůle, tedy správně. Ale už to, že si Bůh přál oběť svědčilo o tom, že nebyl 100%-ně v pořádku. Teoreticky, kdyby nějaký člověk vždy jednal v souladu s vůlí Boží, tak by Kristovu oběť nepotřeboval, a byl by spasený sám od sebe. Víme však z Písma, že takový člověk neexistuje.

Myslím si, že chceš nehřešit. A jde to jednou, dvakrát, třikrát - jenže pak se to nakupí a člověk podlehne. Nemusel by podlehnout u čtvrtého pokušení, když by to podlehl už u třetího. Navíc věřím, že hřích v nás přebývá tak, že ovlivňuje už samotné myšlení, smýšlení, mnohé motivy - že vlastně máme nějaké hříšné postoje, nebo myšlenky, i nezrealizované, mnohem častěji, než by to šlo jenom takto kouskovat na první, druhé, třetí, čtvrté pokušení. To bylo jenom zjednodušení. A taky to tak většinou skutečně prakticky prožíváme.

//já věřím, že to možné bylo vždy, před Kristem i po Kristu a samozřejmě skrze Krista, skrze moc Boží.

Možné snad ano, ale nejsem si jistý, tedy nemyslím si, že by člověk měl vždy dostatečné poznání a znalosti, aby nehřešil Vezmu-li můj příklad a naprosto upřímnou víru, že Bůh neexistuje. Jak jsem mohl zachovávat první přikázání Boží, týkající se Boha, když bych ani nevěděl, že mám nějakého Boha uctívat, že vůbec existuje? Prostě mně to opravdu nenapadlo. A příkladů bych našel více. Vlastně ani dneska si nejsem vším jistý, zda to hřích je, nebo není.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: tele v Neděle, 03. září 2017 @ 17:10:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Jen poznámka (ne k dohadům, ale pro ten dohad):


/Ale už to, že si Bůh přál oběť svědčilo o tom, že nebyl 100%-ně v pořádku. /


O ničem takovém nevím, že by si B-h přál něčí oběť a že by oběti byly z B-žího popudu (přání, že si to B-h přál).


A nevím ani o tom, že by si B-h přál něčí oběť proto, že by nebyl 100% OK. A mám za to, že něco takového nebylo ani záměrem Abelovým nebo Kainovým. Spíše je k zamyšlení, co čí oběť představovala, zda Abelova to pravé (později hebrejské, ale i nepochopené pro svod pohanství) přistupování k B-hu nebo tu Kainovu, která byla nesprávným přistupováním k B-hu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 03. září 2017 @ 18:48:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tele, ano, snad Tě chápu. Tehdy to mohlo být nečisté svědomí... vycházel jsem spíše z toho, že o obětích je toho strašně moc v samotném Zákoně, a je to na přání Hospodina - různé libé oběti zápalné.... toto opravdu není téma, které by mne zajímalo, nebo mi dělalo moc dobře a nemám na to s Tebou o tom vést nějakou smysluplnou diskuzi. Faktem je, že kdyby člověk nikdy nezhřešil, aby by necítil potřebu Bohu obětovat. A Bůh by si ji ani nepřál. Mohl jsem to asi napsat jinak - zrovna jsem byl dost ve spěchu...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: tele v Neděle, 03. září 2017 @ 19:03:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ani o tom nečistém svědomí to nebylo, wolleku.
Žádná oběť v Tóře není ustanovena na přání H-spodina. (to přání H-spodina je o způsobu přistupování k Němu, co je mu libé ...). Člověk přinesl oběť z vlastního popudu. Zákon ukazuje na to, co je B-hu libé.
Ta potřeba Abelova nebyla ta Kainova. A Abel (a ani Kain) neobětoval pro pocit viny.
Pokud nerozumíš, proč se obětovalo ve SZ (co to znamená obětovat), co pak kidduš krve Kristovy?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Neděle, 03. září 2017 @ 21:06:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zaujala mne myšlenka, že oběti jsou z popudu lidí. To je zajímavé, už jsem to jednou slyšel. 
Osobně věřím, že Bůh oběti přikázal, ale jelikož se staly formalismem, tak v nich nenašel zalíbení, ale podle mého oběti Izraeli předepsal Bůh. 
Proč si myslíš že ne? Bůh jen splnil touhu Izraele? Stejně jak touhu po králi? U krále se to píše, ale u obětí? Moh by jsi rozvést?
Díky]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: tele v Neděle, 03. září 2017 @ 21:37:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
16Uchraň mě před proléváním krve, Bože! Bože, má spáso, můj jazyk jásá nad tvou spravedlností. 17Panovníku, otevři mé rty, má ústa budou zvěstovat tvou chválu.  18Neměl bys zalíbení v oběti, i kdybych ji předložil; po zápalné oběti netoužíš.  19Oběť Bohu je zkroušený duch. Bože, ty nepohrdneš zkroušeným a pokořeným srdcem. 


6Hospodine, můj Bože, ty jsi s námi učinil mnoho svých divů a úmyslů; nikdo se s tebou nemůže měřit. Chci je oznamovat a hovořit o nich -- je jich víc, než se dá vypovědět.  7Obětní hod ani přídavnou oběť jsi nechtěl, ale prorazil jsi mi uši. Zápal ani oběť za hřích jsi nežádal.  8Tu jsem řekl: Hle, přicházím. Ve svitku knihy je o mně psáno. 9Oblíbil jsem si dělat to, co je ti milé, můj Bože. Tvůj zákon je v mém nitru. 


Proč ne? A k čemu by mu to bylo? Maso nejí, krev nepije, vůně spáleného tuku a masa nebo koření a bylin, mu je také na nic, jednou je u jednoho libá a jindy ne.... B-h má všechno, tak na co by mu byly oběti? Nikdy je nepožadoval. Izrael byl vyveden z Egypta, domu záhrobí ...
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pondělí, 04. září 2017 @ 17:14:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj, díky za verše, tyto znám, myslím, že jich je možná i více, ale vždy jsem je chápal jinak. Tak jako Bůh nepřijímá fráze o Kristu, tak nepřijímal ani fráze o obětech. Nechtěl prázdné oběti, ale chtěl oběť přinášenou se zákonem ve vnitru.
Jinak oběti byly především pro obživu kléru.
Potkali jsme jednu sestru a ta také věřila, že Bůh oběti nechtěl, že si je sami židé vymysleli, že nebyly na popud Boží. 
V tom věřím jinak. Leviticus 1:1 chápu jako popis skutečnosti, že Bůh řekl Mojžíšovi o obětech. 
Bůh samozřejmě pro sebe dým nepotřeboval, maso nejí,..s tím soulasím, ale stejně věřím, že to nebyla pohá akceptace lidského výmyslu, ale že Bůh oběti předepsal. Ne aby jedl, ale předepsal, Tak jako jsou libou vůní modlitby, máme se modlit, ale Bůh naše modlitby také nepotřebuje, v totmo smyslu Bůh od nás nic nepotřebuje, ale to neznamená, že nic nepřijímá... a že oběti jsou z pohanů. 
jirka]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pondělí, 04. září 2017 @ 17:30:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jirko, oběti lidé přinášeli B-hu, (bohům), dříve než byla vydána Tóra.
Tady je třeba hledat ono spojení, proč Mojžíš stanovil předpisy o obětech. A Izrael byl takovou dobu v Egyptě a pak okolní národy přinášely oběti svým bohům. K tomu se vztahují i předpisy o kozlu pro H-spodina a kozlu pro Azazela. A když se Mojžíš takovou dobu nevracel, udělali si Izraelci božstvo egypťanů a obětovali mu. Rozumíš?
Jinak Abelova oběť a Kainova jsou prototypem dvou přístupů 'srdce', jak se snaží lidé přistupovat před B-ha (přibližovat se k B-hu).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRI (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pondělí, 04. září 2017 @ 18:34:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Abela i Kaina takto již chvíli chápu, nic o oběti krvavé a nekrvavé. 
Ohledně obětí však věřím, že byly od Boha, že nešlo jen o toleranci převzatého z okolí. I když oběti nemohly způsobit co jim lidé připisovali, stejně jak to nemůže způsobit pouhé věření v Krista - prostě oběti nefungují ex-opere-operato.
Je myšlenka, že oběti jsou převzaté z jiných národů a historie, rozšířena mezi současným "starozákonním lidem"? Mezi židy či proselyty? Jestli tedy víš  Jirka


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pondělí, 04. září 2017 @ 19:19:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je myšlenka :) že přinášet dar je přirozeným vyjádřením člověka. Abel vyjadřoval ( sebe) B-hu jinak než Kain. Každý se skrze svůj dar přibližoval k B-hu z jiného motivu. B-h Abelovi požehnal, protože předstupoval před B-ha se svým darem oproti Kainovi 'správně'. Na tom, co obětovali tolik nezáleží. B-h by přijal i to, co Kain obětoval, kdyby jednal správně (přinesl svou oběť (dar) se správnými motivy).
Jen mimochodem. Proto, že Kain ze závisti zloby zabil Abela, židé nejedí tuk z vnitřností obětí a také to má souvislost s nejezením krve a jejím vyléváním (ke usmíření).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTI (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pondělí, 04. září 2017 @ 19:27:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tedy nezáleží ... záleží také, i tím vyjadřuje člověk sebe, ale i cena oběti (daru) není posuzována podle 'kupní nebo prodejní či směnné výše).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTI (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pondělí, 04. září 2017 @ 20:19:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, tak to vidíme stejně, vůbec nešlo ani o obilí ani o krvavou oběť. Dlouho jsem věřil protestantskému výkladu o nehodnosti oběti, až jsem si jednou tu část přečetl znovu a najednou jsem viděl, odkud to mají? Vždyť Písmo hovoří jinak, ten důvod nepřijetí oběti je zde přímo napsán, tak proč ta konstrukce? No a jsou chvíle, kdy zjišťuji, že v Písmu není vždy co v tradici. Pokoj tobě Jirka]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A ID (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pondělí, 04. září 2017 @ 20:31:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//tak proč ta konstrukce//

Jsi -li čtivý začti se ;-) 

http://www.chewra.com/keshetnew/kweb/kategorie.aspx?kid=177


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pondělí, 04. září 2017 @ 20:57:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mnohé postřehy jsou v článku reálné a i trefné. Některé mají v sobě trošku logický spor, ale nechci článek asi více hodnotit. Že krev Pána Ježíše není Vanish je docela logické, a teď něco rouhavého, myslet si, že jde o Vanish mi přijde ze stejného zdroje, jako uvažování těch co Krista zabili. Ti měli také Vanish, ale jiný... 
...možná bych použil repliku od Zeryka, že lineární vývoj je vlastně spirála, "opakující se" motiv. To jde myslím dobře vnímat, z toho titulu nerozumím křesťanům, kteří se "povyšují" nad židy, a přitom činí stejné co židovství vyčítají. Jen o pár otáček jinde, ale přitom stejně. 
Na druhou stranu nezapomínám, že Pán byl ukřižován a to v "dobré víře". Jirka


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: V (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pondělí, 04. září 2017 @ 21:05:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Od Tele je ta replika :-)  ale On najde i lepší ;-) 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Úterý, 05. září 2017 @ 05:32:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tele... bídný červ, hovado. Tupé stvoření určeno k porážce a k obživě. Jindy slité a utepané ze zlata, ale jak by tak samo běhat mohlo. Rádo by samo skotačilo a nechtě by skotačili lidé pod ním jako ta telata. Rozumu, moudrosti nepobralo, logice vzdáleno, pokroucené řeči v bučení. *****m vzýváno, kdo jeho slovům  rozumí, že jinou řečí hovoří? A není ani On, a je jen ono, hovado.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 08. září 2017 @ 08:26:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zvláštní sebemrskáčský výlev, který je v ostrém konfliktu s tím, jak si se o pár komentářů výše pyšně holedbal, že se před Bohem vytasíš se svou spravedlností, svÿmi skutky spravedlnosti.

Jak sám o sobě píšeš. Pro někoho jsi židem, pro jiného křesťanech, před někým se sebeponižuješ před jiným povyšuješ, o Kristu tvrdíš že Bohen není i je. Lžeš podle toho s kým se bavíš, lžeš na objednávku!

Matematicky za pomoci vulgarity vyjádřeno, jsi prolhaná 3,14 ča na entou.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pátek, 08. září 2017 @ 18:40:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
:) sebemrskačský výlev :)
I ty osobo. K tématu to bylo.
Omlouvá tě nechápavost, myslivče. :)
Ani já však nechápu vyjádření tvého mozku tvým matematickým jazýčkem. Že by dar Ducha svatého nebo lašon ha-ra :(


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 08. září 2017 @ 19:59:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nechápavost? A od kdy je  na lži co k pochopení??
Lžeš pravidelně, a neustále. Slovo pochopení ty do huby neber. Pendluješ mezi denominacemi, a vytváříš kolem sebe podivný ekumenismus plný klamu a jiného evangelia!!
 Tomu řekneš to, a jinému ono, to abys náhodou neurazil næboženské citění nějakého vymymytého mozku. A tomu ty říkáš "pochopení",

Co jsi zač v pravdě chápu dobře. A tvoje lži? Podívej se na oblohu jak po ní táhnou mraky, seber si svoje lži, a táhni taky. Toliko k pochopení toho,  neb klamu a falši v tobě příliš mnoho. Ty bys i satana na víru obracel, do nebe ho navracel, kol huby mažeš med, v prolhané držce máš však jed! Jed ze slin svého pána, na jednu hodinu byla ti moc dána.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pátek, 08. září 2017 @ 20:12:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Inu, zase nic k tématu, jen ta polemika se sebou samým o teleti a k tomu informační spletenec :)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 08. září 2017 @ 21:03:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
U tebe a k tèmatu článku? Kdy a kde?
U tebe se tady řeší stale a jenom tvoje lhaní, překrucování božího sdlova, a tvoje pyšná nadutost!]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pátek, 08. září 2017 @ 21:31:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslivče, co zde řešíš, tomu neholduji.
Pokud nerozumíš, k jakém tématu jsme tady psali, prosím, věnuj se tomu, co v pravdě umíš a máš k tomu vlohy, vedle s w-w-m + m. Tam zapadáš do 'své dobré' společnosti v 'debatách' jednoho o druhém. Mne do vaší společnosti lašon ha-ra opravdu nezatahuj.
Tvé komentáře jsou o ničem. A potřebuješ-li se ze sebe vypovídat o druhých, nikdo ti tu nezabrání. Jen mou odpověď už neočekávej.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 09. září 2017 @ 18:47:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
O tvoje odpovědi nestojím šalomáku. Však nečekej, že budu benevolentní ke tvému lhaní, sebezbožšťování a ponižování Krista!

Prohlašuješ sám o sobě, že jsi spasitel, žes byl dříve než Abraham, žes počatý z Ducha svatého, a to samo je dostatečné k tomu aby kristovec věděl s kým má tu "čest".

A nikdy nezapomeň na to, že už mi nechceš odpovídat. To mi ve tvém případě naprosto vyhovuje.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Sobota, 09. září 2017 @ 20:04:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
agent smith ochutnal pot morfeův, by zjistil PROČ

Myslivče mám tě rád,
                              jak zjistíš proč ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 09. září 2017 @ 18:48:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
O tvoje odpovědi nestojím šalomáku. Však nečekej, že budu benevolentní ke tvému lhaní, sebezbožšťování a ponižování Krista!

Prohlašuješ sám o sobě, že jsi spasitel, žes byl dříve než Abraham, žes počatý z Ducha svatého, a to samo je dostatečné k tomu aby kristovec věděl s kým má tu "čest".

A nikdy nezapomeň na to, že už mi nechceš odpovídat. To mi ve tvém případě naprosto vyhovuje.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Úterý, 05. září 2017 @ 21:04:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Máš pravdu, slovo spirála použil Petr (Tele), ale ty skoro půlhodinu dříve jsi použil spirálu bez slova spirála :-). Tak jsem si zapamatoval tebe, byl jsi výš a asi došlo navíc k vyčerpání paměťové kapacity :-)
Jak Zeryku vidíš oběti v Izraeli, byly od Boha nebo ne? Já verše o nechtění obětí Bohem vždy chápal jako popis pouze toho, že třeba Kainova oběť přijata nebyla, Bůh ji nechtěl, nikdy jsem to nevnímal jako popis toho, že je Bůh nikdy nechtěl, že je Mojžíšovi nepředepsal. Vím, že Bible není matematická kniha, je to Boží slovo, ale má i formu poezie, dějepisu, ... ale nejsem schopen Bibli vnímat až tak "volně" (ne jako literu) abych úvod Levitica nechápal jako zjevenou Boží vůli. 
Když se budu ptát jiných, tak odhadnu co odpoví, ale ty se díváš "neortodoxně" a jelikož se navíc neznáme, tak tvoje odpověď by mohla být zajímavá. Tedy pokud odpověď máš. Já všechny odpovědi obecně nemám. Jirka


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Úterý, 05. září 2017 @ 21:50:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Jiří,

až zítra napíšu o manipulovatelnosti Bohem skrze oběti.

Jen k zamyšlení : ustanovil Bůh modlitbu ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Středa, 06. září 2017 @ 17:20:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jirko,
shrnutí : Bůh nepřikázal ani neustanovil oběti.

Bůh přikázal a ustanovil jak se mají oběti vykonávat, když se vykonávají.

Přečti si třeba něco o obětech v Egyptě, o božných panovnících, o židech stavějících  egyptským "svatyně" ( 2M 1:11).

Izrael po vyvedení z Egypta nastoupil cestu odbožnění kultů, obětí, ( odmytologovali materiál Egypta, Mezopotámie, Sýrie..)
Na tuto dobu je dost "odborné literatury".

Bůh v Berešit neustanovil modlitbu, ani ono "vzývání" (4:26) jména Hospodinova.
Vše totiž začalo až vyvedením z Egypta, to je odrazový můstek k "minulosti" , tradici.
Izrael svými oběťmi dělal pravý opak tehdejšího světa, nemanipuloval s Bohem, 
ani vzýváním či modlitbou.
Jen pochopit hloubku této "novinky", přirovnám to k dnešnímu pohledu křesťanství na Ježíše Boha ( JHVH), a malinkou skupinku "antikristů" majících Ježíše za člověka.
Proti takové přesile a přesvědčení "jak věci jsou", šli Izraelité proti proudu....


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A ID (Skóre: 1)
Vložil: tele v Úterý, 05. září 2017 @ 17:37:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Šalom, Jirko.
Nevím zda sis přečetl i ten můj 'dovětek'.
Ono se samozřejmě i na tom daru, co člověk pozvedá B-hu, ukazuje, s jakým srdcem k Němu přistupuje a jak ve svém srdci B-ha vyvyšuje (ctí). Ale i to lze činit pokrytecky, ne však před B-hem, který hledí k lidskému srdci. Nicméně o nehodnosti daru u Kaina nešlo. Kdyby jednal dobře, mohl svou obětinu, co přinesl B-hu pozvednout a B-h by k ní shlédl (přihlédl).
Proč ty konstrukce? Snad, že přemýšlíme o B-hu (křesťané) stále jako ten Kain (pohansky). On přinesl v oběť krev spravedlivého bratra Abela (Hevela), k jehož oběti B-h shlédl. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Úterý, 05. září 2017 @ 20:45:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dovětek jsem četl, ve smyslu "kvylity či ceny" záleželo, ale o tom jsme spolu nemluvili, takže jsem to bral jako podmnožinu slova nezáleželo. Vždyť "cena" daru je úměrná či odpovídá postavení člověka k Bohu, takže se zase dostáváme k tvrzení, že cena je jen důsledek příčiny. 
Dobrý člověk z dobroty srdce vynáší dobré, kdežto zlý vynáší...
Jirka


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Úterý, 05. září 2017 @ 22:08:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj. přemýšlíme pohansky... myšleno ve smyslu já ti něco dám a tebe si tak koupím.... nebo potřebuji si něco vyžehlit, tak vezmu oběť...případně musím něco přinést, aby se Bůh nerozhněval?... je-libo švěstičky ze zahrádky?....musím si usmířit Boha to něco stojí.....nebo jsi Petře myslel ještě něco dál jako pohanské smýšlení o obětech? Mé oblíbené slovo - oběť jako ex-opere-operato? ... nebo jak píše Pán v Matouš 23:18?  To vnímáš jako pohanské? Přisuzovat oběti moc? Jirka


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: V (Skóre: 1)
Vložil: tele v Středa, 06. září 2017 @ 21:16:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je tak Jirko.

Kain a Abel byli první lidé, kteří B-hu obětovali.
Oba byli do té doby bez hříchu.
To, co oba přinesli B-hu v oběť, bylo s ohledem na jejich poslání (práci) obdobné.

Ale B-h přihlédl jen k daru Abela, kdežto k obětině Kainově nepřihlédl.
Představa, že by spadl oheň z nebe a pohltil obětinu, by byla mylná.
B-h Abelovi požehnal, kdežto Kainovi ne. Pokud by Kain po obětině jednal jako Abel, povznesl se a jednal s-prave-dlivě, B-h by k (tehdejší) jeho oběti přihlédl, a požehnal i jemu.

Kain se však hněval (soptil) a svému bratru záviděl a žárlil na něho.
Chtěl to, co měl Abel. Snad si myslel, že když zabije Abela, získá si tím jeho požehnání, které nezískal od B-ha.

Kain byl žádostiv 'mít se dobře', tak jako jeho bratr, nebo i lépe.  Chtěl více, nebyl spokojen. Obětoval ne z vděčnosti, ale pro zisk.
Abel obětoval z vděku s pokorou, s výhledem nevpouštět hřích do svých dveří.

Kainova cesta, je cestou násilného 'dobývání se' požehnání, uspokojováním svých přízemních tělesných žádostí na úkor druhých bez závazku ke spravedlivému životu.

Minulé hříchy obětmi nenahradí nikdo. Přinášení obětí mělo působit k výchově, na svědomí, k nápravě, aby se člověk už hříchu nedopouštěl a usiloval žít dobrý život ve spravedlnosti. Oběti nikdy neměly sloužit jako odpustky hříchů minulých a ani přítomných nebo budoucích. Měly připomínat a vést k nápravě svědomí, ke změně k dobrému životu.

Kain prolil krev Abelovu. B-h ho 'označil na čele' (černé svědomí). To jím násilně 'obdržené' 'požehnání' se mu stalo nakonec naprostým zlořečenstvím a pronásledováním jeho svědomí, které 'spálil'. Krev jeho bratra ho pronásledovala.

Kolikrát už křesťané opakovaně obětovali za své hříchy krev Ježíšovu, aby uspokojili své svědomí, namísto aby zasaženi v srdci svého svědo mí, že svým hříchem způsobili jeho smrt, od hříchu ustali ke konání skutků, které pravověrně zobrazují jejich vyznání?

Pohané jako i Kain, neobětují bohům, aby se poddali, ale aby si zasloužili a uspokojili své vášně (žádostivost), a tak 'utišili' své svědomí.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Středa, 06. září 2017 @ 21:57:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milosrdenství a pokoj, až na "technické detaily" neměnící podstatu, nemohu než souhlasit. Nedokázal bych to takto popsat, ale takto jsem rozdíl obětí Kaina a Ábele chápal. Přiznávám, že ne vždy, ale nějaký pátek již ano. A v tomto smyslu souhlasím, že Bůh oběti nepředepsal, byť ne ve smyslu jak jsi popisoval nebo Zeryk. Oběť je příslib do budoucna, ne  odpustek. A stejně je to i s obětí Pána Jeříše Krista, ale to bych tu raději nerozebíral. Už jsme to jednou myslím diskutovali, jestli Bůh musel vidět svého Syna umírat na kříži,a by mohl lidem odpustit, byla slova Pána Ježíše konstatování opuštěnosti Otcem nebo začátek Žalmu? A toto vše souvisí právě s pochopením oběti. Jirka


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Čtvrtek, 07. září 2017 @ 08:02:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
tele i Jirko, nevěřím ani nevidím důvod, že by Ábal a Kain byli bež hříchu.

I jinak oběti docela jednoznačně nařídil Hospodin. Tvrdit, že to bylo zvykem všude okolo, a proto tomu Bůh dal jenom nějakou formu, čímž navazuji hlavně na zerykovo: "Bůh přikázal a ustanovil jak se mají oběti vykonávat, když se vykonávají."

Ať se podívám kamkoliv téměř náhodně do SZ, tak je jasně napsané, že jim to řekl Hospodin:

Lev 23:23  Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi:
24  "Mluv k Izraelcům: Prvního dne sedmého měsíce budete mít slavnost odpočinutí s pamětným vytrubováním a bohoslužebným shromážděním.
25  Nebudete vykonávat žádnou všední práci, ale přinesete Hospodinu ohnivou oběť."
26  Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi:
27  "Desátého dne téhož sedmého měsíce bude den smíření. Budete mít bohoslužebné shromáždění; budete se pokořovat a přinesete ohnivou oběť Hospodinu.

Oběti opravdu byli mezi lidmi rozšířeny patrně celosvětově už od dob Kaina a Ábela. A dá se z toho předpokládat, že měla před Hospodinem docela zásadní význam, když Boží postoj nakonec vyústil v bratrovraždu. Tedy minimálně lidé byli přesvědčeni, že to v Božích očích má velký význam. Ovšem kdyby to Bohu nebylo příjemné, nebylo to v souladu s Jeho vůlí, tak by to přece Izrealcům zakázal, podobně jako věštění, čarování a další zlé věci v Hospodinových očích. Taky mohl jenom stanovit předpisy pro to, jak čarovat a věštit... Toto opravdu nepovažuji za šťastný argument. A co třeba Hospodinovo přání, aby Abraham obětoval svého syna? Dávno před ustanovením Mojžíšova Zákona? Že by si Bůh přál lidské oběti a zvířecí si vymysleli lidé? Vždyť Bůh Abrahámovi nakonec řekl, aby obětoval berana. Opravdu nevidím dostatečně opodstatnění pro vaše pohledy. Je mi líto, ale takové postoje nelze přijmout. 

Nevím Jirko zda Tobě se to zamlouvá, ale zkus se o tom pobavit s klasickými křesťany, jestli budou takové postoje schvalovat. Já to dosud nikdy neřešil, protože jsem tomu tak v Písmu rozuměl jako samozřejmost, a prostě to přijal i když mne samotnému se obětování zvířat tímto způsobem vůbec nelíbilo.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Čtvrtek, 07. září 2017 @ 08:28:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Wollku, děkuji za komentář. 
Ohldně obětí obecně, tak věřím, že nebyly okopírované od okolních národů. Králové, rozvody..ty ano, to bylo okopírované a pro tvrdost srdcí Bůh Izraeli dal. Oběti vidím jinak.
Tato diskuze měla další roviny a ty jsou pro mne zajímavé, neboť jsou "divné" a dlouho věřím stejně. 
Jeden byl objasnit si co jsou oběti v pohanském a Božím pohledu. To si myslím popsal Petr docela dobře. (technické detaily jsem opravdu v tu chvíli neřešil, (nařídil, nenařídil Bůh, vinna Abela a Kaina). S tím souvisela otázka proč byla či nebyla přijata oběť Kaina a Ábela a pak mne opravdu zajímalo, proč si Petr i Zeryk myslí, že Bůh oběti nenařídil. To mi přijde divné a chtěl jsem znát odpověď. 
Mé šediny mi naznačují, že nemá smysl se s Petrem ani Zerykem příto jejich názor na oběti či jiné. Oba prošli nematrikovým křesťanstvím, které bylo plné pohanských obětí (prázdných slov o Kristu bez změny v životě ... to bylo to téma o pohanském vnímání oběti) a tak vím, že slova je rozhodně nepřesvědčí. Oni ty slova znají perfektně, víra je sice ze slyšení, ale co když už slyšeli,...máme Wollku modlitbu a třeba jednou...ale nemyslím, že to budou slova, pokud, tak to bude spíš svědectví vzkříšeného Krista skrze Jeho služebníky. Slova o Kristu nejsou prázdná, ale pokud žiješ jak chceš a mluvíš o Kristu, tak prázdnými jsou. Stejně jako oběti, které Bůh nechtěl (ty pohansky brané).
JInak jedno smutné svědectví, že Bůh oběti nechtěl jsem poprvé slyšel od jedné sestry. Před rokem se vdala za muslima, ona bude křesťanka on muslim ... neustála samotu, a víš jaký byl argument? Velmi logický a správným byť podle mne s nesprávným závěrem... lepší čistý muslim, než pokrytecký křesťan. Žila léta v Drážďanech a prostě potkala dle desatera žijícího muslima, ale ani jednoho křesťana, který by slova o Kristu žil... A to je právě také o nesprávně chápané oběti křesťanstva a to o oběti našeho Pána, abraka dabra a jsem spasen...to je to co byla hlavní rovina co mne zajímala. pohanské chápání obětí ve Staré Smlouvě. V kostelech je to krásně vidět a pro škarohlídy, kteří budou říkat, že spasení je jen z víry, tak netvrdím že ne, ale také evangelium je moc k proměně člověka a pokud ta moc není vidět tak jde o jiné evangelium, jelikož Kristovo je MOCÍ ne bezmocí. Jirka


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Čtvrtek, 07. září 2017 @ 08:47:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Jirko,

přiznám se, že ty další roviny jsem tolik neřešil. Nemám ty oběti rád, a jak jsem psal, pro mne to byla spíše otázka se smířit s tím, že to tak bylo. Vnímal jsem je jako důsledek našeho hříchu, nicméně jediná oběť, ve které jsem kdy viděl smysl, byla a je ta Kristova. Ale díky ostatním obětem, snad mohu lépe chápat i tu Kristovu, i když myslím, že bych ji viděl a prožíval podobně i bez nařízených SZ-ních zvířecích obětí.

Není to pro mně nijak podstatné, a doufám, že to Petra-tele nepovede k polemice se mnou. Mně šlo jenom o to, kdo ty oběti (myslím čiště ve smyslu SZ, nebo ve smyslu obětí, které Hospodin přijímá) ve skutečnosti nařídil. Minimálně příběh Abraháma mi jasně ukazuje, že Hospodin. Taky nevěřím, že by jakýkoliv člověk po Adamově pádu byl bez hříchu. S výjimka Pána Ježíše - protože byl počat z Ducha Svatého, a tedy v něm byla Boží přirozenost. 

Z Tvého příspěvku mne snad nejvíce zaujalo, co jsi psal o Petrovi s Zerykem: "Oba prošli nematrikovým křesťanstvím, které bylo plné pohanských obětí (prázdných slov o Kristu bez změny v životě ... to bylo to téma o pohanském vnímání oběti)". Toto by mne docela zajímalo. Mohlo by to vysvětlit mnohé jejich dnešní postoje.

Ale nechci se dostat do stavu "o nás bez nás", museli by se sami někdy více vyjádřit k tomu, co víš Ty, a co je mi patrně skryté... vnímám v tom především to, že se nechali vést lidmi, nikoliv Bohem, a vedlo to k určitému zklamání, nebo prohlédnutí. Ale to se mohu jenom domnívat. 

Petře a Zeryku, předem se omlouvám, že jsme se bavili o vás, nehledejte v tom prosím nic zlého... ani si nemyslím, že byste to chtěli veřejně probírat, Jirka asi ví něco více. Takže doufám v pohodě a v pokoji.

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Čtvrtek, 07. září 2017 @ 09:09:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Wollku, nic více nevím, jen co o sobě Zeryk psal a jak jej vnímám. Zeryk podle mne věřil vždy celou silou a prošel mnohými společenstvími a podle mne nebyl matrikový člen.. víru žil, ne ve slovech, ale v činech... o tom tady často píše. Petr psal něco obdobného, tedy že zná křesťanské odpovědi, názory a to včetně zdůvodnění, biblických veršů...Pokoj tobě Jirka


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Čtvrtek, 07. září 2017 @ 09:57:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Jirko, aha, já myslel, že víš o nějakém jejich konkrétní zklamání, které je pak vedlo k tomu věřit jejich dnešním způsobem. Sám si nějak automaticky myslím, že člověk jedná podle toho, čemu věří. To platí docela obecně, nejen na křesťanskou víru. Pokud někdo "spoléhá" jen na spasení z víry (ve smyslu, že stačí věřit v Ježíše a nějaká fakta okolo Něho), taky to na něm musí nutně být vidět.

Z toho, co jsem od zeryka četl, mně nenapadlo jednoznačně usuzovat, že prošel nematrikovaným křesťanstvím. No můžeme to nechat na nich, jestli něco budou chtít k tomu napsat. Tím bych toto raději ukončil.


Jinak obecně mám zase obavy, že kdo příliš klade důraz na skutky, tak může také ve víře uklouznout. Jak tam není vyrovnanost, a to v konečném důsledku může posoudit jenom Bůh, pak je to asi špatně. Prostě věřím, že skutky, chování, celkový náš život je vnějším odrazem naší víry, našeho přesvědčení, a toto zapřít nejde. Možná před lidmi ano, dá se si na něco pokrytecky hrát, ale před Bohem, a snad ani před sebou, se klamat nedá.


]


Jirko a wolleku (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 07. září 2017 @ 12:26:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ať byli zeryk a tele, co chtěli nebo říkají, že byli, dnes pro ně a pro nás platí toto slovo z 1. Janova listu 2:18-19, 22-26: Dítky, je poslední hodina; a jak jste slyšeli, že přichází Antikrist, tak se nyní již objevilo mnoho antikristů; podle toho poznáváme, že je poslední hodina. Vyšli z nás, ale nebyli z nás. Kdyby byli z nás, zůstali by s námi. Ale to se stalo, aby vyšlo najevo, že nejsou všichni z nás. Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který popírá Otce i Syna. Každý, kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má i Otce. Ať ve vás zůstává, co jste slyšeli od počátku. Zůstane-li ve vás to, co jste slyšeli od počátku, zůstanete také vy v Synu a v Otci. A toto je to zaslíbení, které nám on zaslíbil: věčný život. Toto jsem vám napsal o těch, kteří vás svádějí. 

Okolnosti, které k tomu vedly jsou vedlejší. Fakt, že to např. v Petrově sboru pravděpodobně nepoznali nebo nevědí, by mohlo svědčit o jisté slepotě a nebezpečné nevědomosti.  

Já jen ještě uvedu první znamení Pánova příchodu podle samotného Pána Ježíše - Když seděl na Olivové hoře, v soukromí k Němu přistoupili učedníci a říkali: „Řekni nám, kdy to bude a jaké bude znamení Tvého příchodu a skonání věku?“ Ježíš jim odpověděl: „Dávejte si pozor, aby vás někdo nesvedl. 

Tož tak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 07. září 2017 @ 10:53:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jirko, vžfy jsem byl 'matrikovým členem'. Tedy asi rok po odchodu z ROFC do ČCE ne, a teď cca půl roku, nejsem matrikovým členem. Nicméně jsem vždy byl (a jsem) aktivním dochazečem a spolupracovníkem a nejen o nedělích a to i v době nematrikové.
Byl jsem prvním zástupcem pastora, jedním ze zástupců, učitel na skupinkách, vedoucí na modlitbách, kazatel ve sboru i na evangelizacích, v ČCE vedl účetnictví, zástupcem staršovstva, měl být poslán na kurzy ordinovaného presbytera, vedl modlitby, i dokonce dvakrát kázal ... 
No, raději o tématech, než o lidech ... Vy o mne a zerykovi odtud víte mnohem více, než Vy o nás... 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 07. září 2017 @ 10:56:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vy o nás ... tedy i to platí, domýšlíte, ale mělo být my o vás, ale i to neplatí ... stačí co vím a zjistil jsem ;)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 07. září 2017 @ 11:01:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A myslím, Jirko, že vím, jak jsi to myslel s tím, že nikdy nebyl matrikovým členem ;)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Čtvrtek, 07. září 2017 @ 11:54:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Upřímně: Fascinujete mne, co vše máte s zerykem za sebou, i v kontrastu s tím, jakým způsobem dneska věříte... nic ve zlém, jen mne to opravdu fascinuje, možná by šlo říci překvapuje a rozhodně to považuji za zajímavou a užitečnou zkušenost, či vědomost. Prostě bych to asi nečekal, i když moc dobře vím, že chození do sboru, nebo členství samo o sobě z nikoho Ježíšova oddaného služebníka či následovníka neudělá.

Třeba ROFC bylo na vkus poněkud extrémní... nikdy bych se s něčím takovým neztotožnil a za inspiraci osobní víry nepřijal.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 07. září 2017 @ 15:40:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To vše sis z toho odvodil ? ;)
Máš určitě pravdu v tom, že jen chození do sboru a dokonce i aktivní účast na všem, služba starším a nemocným a i studium nebo znalost, oddaného učedníka Ježíšova  z nikoho neudělá. Následování samo je učednictvím, a vede k poznání učit se stále a dále poznávat z toho, co člověk praktikuje a uvádí v život ve svém životě.

Na evangelizaci ROFC jsem uvěřil a věřil ... uče se a poznávající dále. Nepátrám po tom, proč skrze ně, ale vděčný jsem B-hu, že skrze ně a vděčný jsem i jim a nezapomínám jim vděk. Není to hold o mně, ale pro mne. Nevybíral jsem si z možností na trhu evangelizace. Přišli mi do cesty a dali mi nalézt, co jsem hledal, že mi chybělo a uprázdnilo se. A ač jsem nakonec i kázal a učil jinak, poznával jnak, nezanevřel jsem, jen změnil své působení. 

Nu a co wollek, napíše někdy o sobě? :) Kdo by o mně pátral v mých příspěvcích, nalezne i docela osobní detaily. Jenže já vlastně ani nemám tu touhu povídat si o někom a zkoumat ho a posuzuvat nebo hodnotit ;)]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Čtvrtek, 07. září 2017 @ 16:52:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj tele, nevím, jestli jsem něco odvodil. Spíše jsem byl překvapen, ovšem nikoliv zaskočen, Znám případy, kdy lidé byli velmi aktivní a horliví pro Pána (alespoň se mi to tak jevilo), a pak pod vlivem všeho možného úplně odpadli od Boha. Takže změna víry ve stylu, jak ji znám od Tebe, mne až tak nepřekvapí. Přesto možné důvody mne celkem zajímají. Jestli je v tom nějaké zklamání, nebo nevím. Prostě neumím si moc představit svou víru v Boha nějak zásadně měnit. Nemám tu osobní zkušenost a navíc by to v podstatě znamenalo příznání, že jsem před tím věřil nesmyslům a tedy zřejmě i nejistotu i pro samotnou víru aktuální. Stačila mi ta zkušenost, že jsem věřil evoluciostům. A druhou chybu podobného kalibru už jsem udělat nechtěl. Při té první jsem však situaci přijímal jako fakt, a prostě nad tím nepřemýšlel. S vírou už to pak byl jiné a byl jsem velmi opatrný od samého počátku. Podle slov Ježíše, mou snahou bylo stavět na skále.

Nemám podobné příběhy, jako vy dva, nebo dříve třeba pozorovatelník, co bych o sobě mohl psát, kromě toho, co už jsem kdy psal.  A málo toho rozhodně nebylo. Ani si vše nepamatuji, ale co si vybavuji, tak toho bylo strašně moc - a kdybys přidal mou éru 2003-2007, tak asi ještě mnohem více :-). Myslím, že jsem psal i o evangelizaci, kde jsem uvěřil, a není to tak dávno, co jsem to psal. O svých motivech a myšlenkových pochodech, o manželství a mnohém dalším. Skoro si říkám, proč jsi měl pocit, že o sobě píšu málo? Protože neuvádím jméno a squadru? Je to proti mému přesvědčení schovávat se za nějaký label. Už proto, že to ve velkém množství lidí vytvoří silné předsudky a člověka si zaškatulkují - často bohužel docela oprávněně (to mne nakonec přimělo kolem roku 2007 odejít z GS). A jak bys možná správně předpokládal, nikdy jsem se po prvotním rozkoukání zcela neztotožňoval s učením své církve a ani nevěřím, že existuje nějaká jedna jediná správná. Kromě toho bych řekl, že jsem tu napsal jeden vůbec z nejvíc za ty roky :-). Stačí jenom číst. Pro mne byl jediný "senzační" prožitek podobného kalibru, jedině odchod od pasivního evolucionismu k aktivnímu křesťanství a o tom jsem tu psal mnohokrát. Třeba i dříve tzv. 4 wollekovy body, proč je evoluce z křesťanstvím neslučitelná - někdy rok 2005??


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 07. září 2017 @ 11:26:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Wolleku, proč se mnou polemizuješ? ;)

Čtu, co čtu a věřím tomu :)
Adam po tom (zatoužil po svatém pro svůj život) 'pádu' už nezhřešil...
Kain i Abel do té doby nezhřešili ... viz.co řekl B-h Kainovi.
Kain i Abel jsou prvními, kdo B-hu obětovali...
B-h oběti nikdy nepotřeboval ...
B-h Abrahamovi neřekl, že má obětovat berana místo Izáka.
B-h také nepřikázal (jako nařízení) a nedovolil Abrahamovi obětovat syna.
Nařízení ohledně obětování B-hu je vždy (po)naučením pro člověka, tak jako vše v Tóře, zda bude člověk chodit B-žími cestami nebo svou, podle svého uvážení .
Atd...

A není to k polemice s tebou. ...
Pokoj Tobě ... :)]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Čtvrtek, 07. září 2017 @ 11:40:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ne, tele, nechci s Tebou polemizovat. Zajímá mne, jak se věci opravdu mají a měly. Mám za to, že po pádu už měl člověk hříšné smýšlení a hřích nad ním už měl moc. Nemohl už třeba s Bohem mít přímé obecenství jako před tím.

Hospodin pravil: "Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit; ty však máš nad ním vládnout.""

Mad hříchem má člověk vládnout, nicméně ten hřích už tam byl. 

Nevím, co přesně jsi měl na mysli.

Máš pravdu, že Bůh oběti nepotřeboval, že beran si vyhlédl Abraham. Nicméně nařídil je skrze Mojžíše. A oběť Abrahámova syna opravdu chtěl - i když víme, jak to Bůh myslel, a nikdy nepočítal s tím, že by Abraham skutečně svého syna zabil.

Taky Tobě pokoj. :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 07. září 2017 @ 12:25:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nechceš polemizovat, ale polemizujeme:)
Hřích se uvelebuje ve 'dveřích' (určitě víš, která to jsou), a touží po člověku, pakli člověk nečiní dobro. Probouzí žádostivost po něm, která když počne, rodí hřích a dokonalý(-ný) hřích plodí smrt. Hřích se opanovává dokud se ještě neuvelebil, nepočala touha po něm. Nad Kainem hřích neměl žádnou moc, dokud se neuvelebil v jeho dveřích, nezadychtil po něm a Kain po něm nezatoužil. Dokud činil Kain dobré a ne zlé, byl bez hříchu. Schopnost učinit hřích živým, stvořit ho, (sklon, žádostivost) není hříchem, (ač obsahuje ten 'gen' počít syna nebo dceru) ... ale onen skutek. S kým (čím) se člověk spojí, záleží na jeho rozhodnutí a vábení koho podlehne.

B-h Abrahama zkoušel (stejně jako Izrael na poušti manou), a počítal s tím, že Abraham Izáka obětuje (a Izák obětuje sebe, sám pomohl, uložil se, spoutal). Nezklamal se v obou. A oni se nezklamali v B-hu, a byli by mu dali sebe i syna. Tak zkouší B-h dodnes každého, ač oběti zvířecí pro chrám už nejsou, ale ty oběti rtů, které mají tělo.

Moše se doptával H-spodina na případy, Jeho vůli. I král byl nařízen Tórou, ale v době Samuelově, nebyli na krále Izraelci ještě připraveni, tak jim dal Saula (= půjčeného nebo vyžádaného), až potom toho pravého. 

Pokoj Tobě;) ... jiná mysl.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Čtvrtek, 07. září 2017 @ 12:52:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//Nechceš polemizovat, ale polemizujeme:)

Beru to jen jako výměnu názorů, možnost dovědět se něco jiného. Cílem není přesvědčit, ani vést spor. Tož tak asi. Zatím mi to tak stačí, a Tobě věřím taky.

wollek


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 07. září 2017 @ 15:07:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, polemizujeme. Píšeme (a jistěže nejen své) názory, které jsme přijali za své nebo si je zdůvodnili. Také to tak beru. Prostě jiná mysl ;)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Čtvrtek, 07. září 2017 @ 20:51:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jasně, záleží jak to bereš. Důležité je pro mne být s Tebou v pokoji, chápeš?

A polemika je podle http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/polemikaostrý názorový spor, diskuze

V tomto smyslu jsem polemiku s Tebou nevedl, nevedu a vést nechci.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Čtvrtek, 07. září 2017 @ 21:19:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ok
wolleku

:)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pátek, 08. září 2017 @ 07:26:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, záleží na tom, jak to beru, a jsem rád, když nemusím číst tvou polemiku (jinak přesně podle wikipedie), kterou jsi mnohokrát nejen se mnou vedl.
Já raději tu diskuzi, co rozhodně není polemika. Nicméně jsem tady ještě opravdovou plnou diskuzi s výstupem snad ještě nenalezl. 
Shodu sice asi nenajdeme v drtivé většině případů, ale i tak lze přeci mít pokoj v srdci a šalom se všemi. :)
Anebo se prostě alespoň vyhnout jakýmkoliv vzájemným rozhovorům.
Šalom alejchem.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pátek, 08. září 2017 @ 08:30:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Petře, rozhovor i diskuze mezi lidmi,ale v sobě vždy obsahuje znalost druhého, obsahuje i osobní věci, diskuze bratří či blízkých lidí, třeby jen společným tématem, nejde vést neosobně. Pak by šlo o teologickou debatu, kolik andělů se vejde na špičku jehly, ale ne o diskuzi nad biblickým tématem.
Tak třeba vnímám i "napomenutí" Nikodéma Pánem. Ty učitel Izraele a nevíš to... Nikodém v rozhovoru s Pánem přemýšlel "teologicky, teoreticky, matematicky, exaktně", ale Pán mluvil o životě. Prostě teorie spojená s praxí. Slova i víra bez skutků jso prázdná. A v rozhovoru ty skutky jsou podobné osobním věcem. Jak pochopit slova druhého, když jej neznáš. To by každý rozhovor musel začít mnohahodinovou debatou na výklad a definici pojmů a pak by se diskutovalo. Pokud druhého znám, znám třeba i jeho svědectví jak se choval v situacích...tak toto nahrazuje axiomatický systém, prostě vidím na životě co znamená slovo, milovat, spasení, víra,...abstraktní slova se přeci zhmotňují ve skutcích.
Všichni zde používáme obdobnou terminologii, ale obsach těch termínů máme často absolutně odlišný. Příkladem je třeba spasení, když Wollek vysvětlil "jeho" chápání termínu, kam mi konečně došlo, proč jsem mu někdy nerozuměl a proč mi přišlo, že si protiřečí. Wollek slovo spasení používá jako stav v cíli, pak nelze spasení ztratit.... a mluví jako kalvinista, ale není kalvinistou, ...
Co by v diskuzích nemělo být je fakt, že když dojdou argumenty, tak se použije šrapnel. Bagatelizující, zobecňující charakteristika diskutujícího a touto odbočkou se diskuze opustí a vynese se závěr. Na druhou stranu, ne vždy musí být závěr mylný.
Na druhou stranu, ne vždy musí být závěr mylný.
Já tak vnímám i slova Jana, nemylte se synáčkové, kdo se chová jako hovado, je hovado. Kdo se chová spravedlivě, je spravedlivý. Takže nic o teoretických slovech, ale o životě. 
Možná to mám špatně, ale asi neumím diskutovat plně abstraktně, potřebuji mluvená slova zhmotnit v životních situacích, co to znamená. A to je i ochrana před domýšlením si, když vidím co to znamená, tak si nic nedomýšlím. Čím srdce přetéká, tím ústa mluví, a co mne ovládá, to je vidět zvenku. A to je můj problém, není to vždy Kristus. 
Pokoj tobě a odpusť polemiku, ty jsi Petr, jsi z masa a kostí a nejsi jen diskuzní partner. Snad se mi to podaří zvládat ne k domyšlenkám, ale k objektivitě. Jirka


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pátek, 08. září 2017 @ 11:17:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Šalom, Jirko.


//Ahoj Petře, rozhovor i diskuze mezi lidmi,ale v sobě vždy obsahuje znalost druhého, obsahuje i osobní věci, diskuze bratří či blízkých lidí, třeby jen společným tématem, nejde vést neosobně. //


Tomu nerozumím. Docela bych rád nad tématem rozhovoru vedl neosobní diskuze, oproštěné bez těch osobních pocitů vůči druhému. Jakmile se to do rozhovoru zamotají osobní hodnocení diskutérů o sobě navzájem, je po věcné diskuzi.


//Pak by šlo o teologickou debatu, kolik andělů se vejde na špičku jehly, ale ne o diskuzi nad biblickým tématem.//


Jedno jestli teologickou, prostě by šlo o diskuzi. Nevím kolik se vejde andělů na špičku jehly :), ale třeba jde o to, co znamená Ješuovo, že snáze projde velbloud uchem jehly než bohatý do nebeského (B-žího) království. Tady je třeba vědět, co je to "ucho jehly" a "jak jím procházel" velbloud. Pak lze vést diskuzi o tom, proč tím uchem jehly snáze projde velbloud, než by bohatý člověk vešel do království Nebes. Osobní pocity nebo výlevy vůči druhému jsou na překážku diskuze. Většinou se asi vytahují posudky o druhém, když už nejde (jestli vůbec kdy šlo) o věcnou diskuzi a chybí argumenty. Pokud si tedy někdo představuje "ucho jehly" jako ouško švadlenčina náčiní a trvá na tom, pak i ta diskuze postrádá smysl a je to jen o tom, kdo si co myslí o tom, čím co je. Nemluvě o tom, že výsledek takové diskuze by byl naprosto zavádějící, protože je jasné, že ouškem jehly projde nit, ale velbloud jí projít nikdy nemůže. Poznámku Ješuovu k Nikodemovi vnímám právě takto. Bylo by to zbytečné vysvětlování, pokud člověk nezná (nebo odmítá) i tu základní věc.


//Jak pochopit slova druhého, když jej neznáš.//


K pochopení slov druhého přeci není zapotřebí o něm cokoliv znát. Stačí se zeptat, naslouchat, číst, ... a nečit to, čemu často podléháváme, posudku druhého podle svých domněnek, pocitů, jak na mne druhý působí. Pokud zabředneme do polemik, pak to vypůsobí negativní pohled a předsudek na slova (myšlenky) druhého. Nejsme dokonalí, ...


//To by každý rozhovor musel začít mnohahodinovou debatou na výklad a definici pojmů a pak by se diskutovalo.//


Může být, pakli se naprosto rozcházíme v obsahu a smyslu. Ale poznání druhého, jaký je, v tomto nepomůže. Pomůže určitě k tomu, zda má smysl vůbec diskuzi vést nebo v tom, že lze druhému důvěřovat, že co myslí, myslí dobře (může být, že i ve zlém), ale to lze poznat i po několika rozhovorech.


//Možná to mám špatně, ale asi neumím diskutovat plně abstraktně, potřebuji mluvená slova zhmotnit v životních situacích, co to znamená.//


Nemyslím, že to máš špatně. A slovy to popsat (životní situace) v diskuzi také jde. Třeba spasení= (prostě) záchrana (z něčeho, od něčeho), vysvobození, uvedení (vychvácení) do svobody (ke svobodě). (Např. co bylo započato východem z Egypta, uskutečňuje se a naplňuje v zaslíbené zemi, svobodným (volně zodpovědným dobrým) jednáním. Obé je "spasení", jde jen o to, zda jde o dokonavý nebo nedokonavý děj, kdy se započalo, kdy probíhá a kdy naplňováno, má prostě své fáze).


Závěrem, nerozumím, zrovna se mi tady nezdálo, že bys se mnou vedl nějakou polemiku. Jsem sice Petr, kterého jsi viděl (a já tebe), mohli jsme si psát emaily, ... nicméně, ... kdybys mne neviděl, viděl bys toho, koho bys viděl v sobě o mně?, .... jde o to, jak prostě na koho působím. A tady je otázku, jak na koho asi působí Ten, kdo není maso a kost.... jakým způsobem si v sobě vykládáme Jeho slova (v dobrém, ve zlém? ...), tak jej vnímáme ... (třeba?)


Šalom alejchem, Jirko. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Čtvrtek, 07. září 2017 @ 20:20:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//
I jinak oběti docela jednoznačně nařídil Hospodin. Tvrdit, že to bylo zvykem všude okolo, a proto tomu Bůh dal jenom nějakou formu, čímž navazuji hlavně na zerykovo: "Bůh přikázal a ustanovil jak se mají oběti vykonávat, když se vykonávají."

Ať se podívám kamkoliv téměř náhodně do SZ, tak je jasně napsané, že jim to řekl Hospodin:
//

jen se dívám "jinýma očima" : a kladu si otázku:

   
 • 6„Jak předstoupím před Hospodina? S čím se mám sklonit před Bohem na výšině? Mohu před něj předstoupit s oběťmi zápalnými, s ročními býčky?
 • 7Cožpak má Hospodin zalíbení v tisících beranů, v deseti tisících potoků oleje? Což smím dát za svou nevěrnost svého prvorozence, v oběť za svůj hřích plod svého lůna?“

forma je důležitá :
     
 • 24protože se nedrželi mých řádů a znevažovali má nařízení, znesvěcovali mé dny odpočinku a vzhlíželi k hnusným modlám svých otců.
 • 25A tak jsem jim dal nedobrá nařízení a řády, skrze něž nebudou mít život;
 • 26poskvrnil jsem je jejich vlastními dary, když prováděli ohněm vše, co otvírá lůno, abych je naplnil úděsem a oni poznali, že já jsem Hospodin.

a největší Žid Ježíš :
       
 • Proto Kristus říká, když přichází na svět: ‚Oběti ani dary jsi nechtěl, ale dal jsi mi tělo.
 • 6V zápalné oběti ani v oběti za hřích, Bože, jsi nenašel zalíbení.
 • 7Proto jsem řekl: Zde jsem, abych konal, Bože, tvou vůli, jak je o mně v tvé knize psáno.‘
 • 8Předně říká: ‚Oběti ani dary, oběti zápalné ani oběti za hřích jsi nechtěl a nenašel jsi v nich zalíbení‘ – totiž v takových, jaké se obětují podle zákona.
 • 9Potom však řekne: ‚Zde jsem, abych konal tvou vůli.‘ Tak ruší prvé, aby ustanovil druhé.
 
     ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Čtvrtek, 07. září 2017 @ 20:47:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A jestlipak zeryku víš, proč?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Čtvrtek, 07. září 2017 @ 21:14:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
protože vývin :)

jen bokem, (v tom se neshodnu ni s Petrem...) nemám za to že, Genesis (Berešit) je "historie" ve smyslu faktů a dat,
první a důležitá věc je vyvedení z Egypta, pesach...a od toho se odvíjí "historie" pozpátku, a směřuje směr "vývin"...

 to nepíšu pro polemiky a Willyho :) :)))


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Čtvrtek, 07. září 2017 @ 22:21:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//protože vývin :)

Já to vnímám jako špatný postoj srdce na straně obětníků. Ne, že by Bůh měnil názor. Pokud někdo obětoval, ale zároveň hned hřešil, tak je to jako jít ke zpovědi, ale pak hřešit dále. Nebo už rovnou hřešit s tím vědomím, že zajdu ke zpovědi a bude to vyřešené...

Genesis: ať už to bylo tak nebo onak, rozhodně to nemohlo být tak, jak si představují evolucionisté. 

Jedině by Bůh "vznikl" jako vedlejší produkt evoluce v mozcích lidí. A pak se spolu s nimi vyvíjel... Toto je spíše věcí exaktního uvažování a logiky, proto v tom mám velmi jasno - aniž bych potřeboval řešit přesnou historickou pravdivost Genesis. No, věřím jí, ale neřeším detaily, či jednotlivé dny stvoření...

Vycházet až z toho, že lid izraelský vyšel z Egypta a ten kontext před tím se odehrával třeba bez Boha, to je jako naskakovat do rozjetého vlaku :-) . 

Osobně nevěřím na vývin, ale spíše degradaci a degeneraci. Ale na druhou stranu na předávání zkušeností a myšlenek - což kompenzuje prvně napsané - a třeba umožňuje současný technologický rozvoj.

:-) :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pátek, 08. září 2017 @ 03:22:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
??? I ty brute, zeryku !!! :))
Jakápak neshoda???  Odvodil jsi z mých slov nebo Jirkových popř. wollekových o mně?
No, neshodneme se ... ne v tom, že se nejedná o historii dat a faktů, ale za ústřední bod mám dar Tóry k učinění kmenů Jákobových Izraelem, vyvoleným za národ B-ha, HaŠem (=to Jméno). Jmenovitě zjevenému,  poznanému Mošemu a dávajícímu se poznat svému lidu a skrze něho všem národům. B-h Avrahamův, B-h Jicchakův a B-h Ja'akovův, dal se poznat potomkům Izraelovým 'Jmenovitě' a naplnil Jím dané dávné sliby otcům. A Mošeho ústřední počáteční bod je jeho osobní setkání s Adonaj, HaŠem, který se mu zjevil a dal se Mošemu poznat Jménem.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pátek, 08. září 2017 @ 09:34:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pánové, tu vaši neshodu považuji z hlediska vnějšího pozorovatele jako irelevatní. To jak přesně věříte počátkům popsaných v Genesis je také spíše věci osobní víry. Nicméně, jak se díváte na vznik světa, a konkrétně člověka? Přijímáte snad ty pohádky, co do nás tlačili od malička ve škole a co dodnes obhajují různí evolucionisti?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pátek, 08. září 2017 @ 11:43:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Však jsem mrkal v příspěvku na zeryka, co se dalo :)
Moše nebyl biolog, (ač byl mnohému jako princ určitě vyučen podle moudrosti egypťanů s jejich záhrobním kultem) nešlo mu v Berešit (knize počátků) o to JAK vznikl člověk a svět.
Tedy pokud "evoluce" (nebo stvoření) v knize počátků, pak rozhodně ne jako vývin (nebo vývoj) biologický.
Ale asi si těžko představit, že by Moše tehdy měl kdy na mysli evoluční biologické teorie a že by B-h do jeho slov něco takového zakódoval :) A na druhou stranu ... s "tehdejším" věděním "o evoluční teorii" jako stvořitelské :) ... Moše mohl vidět, třeba jak vyrůstá tráva, stromy, květiny rostliny ... v řekách bez života, objevuje se život ... (všem má své semeno a "duchovní formu" (předlohu), vtištěnou jako pečeť do prachu země ke ztvárnění (zviditelnění, oživení) .... :)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 08. září 2017 @ 15:27:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Shalom Petře,

 mohl jsem napsat že, to nejdůležitější v otázce  oběti vidím v pesachu a vyvedení z Egypta, no měl jsem za to že, je to zřejmé ;-) 
Odvodil jsem , teď hrdinsky napíšu naschvál, pro ( radost druhých).... nedělá se to :-( 
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pátek, 08. září 2017 @ 17:27:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nepochopil jsem tedy, tak promiň.
Přeskočení, vyvedení ze záhrobí k životu, .. beránci tehdy, byly to 'oběti' nebo zabíjené božstvo?? A věděl Moše tehdy, co budou přinášet jako své obětiny na Chórebu?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Neděle, 03. září 2017 @ 17:36:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Souhlas, že nemáme vždy dostatečné rozeznání, je to oddělením od Boha, tím, že jsme ještě plně nepochopili... asi ano,asi se to tak dá říci.  Naštěstí Pán posílal i posílí své posly a oni nás učí...
... teď když budu škarehlíd, proč to někdy tak prožíváme, když známe Krista? Protože ještě nejsem 100% proměnění, ale to přijde bráško, neboj. Pokud budeme konat spasení, pokud nebudeme věřit, že spasení jsme (v tom smyslu jak jsme si psali jinde).

V Staré Smlouvě jsou předepsané i oběti díkuvzdání. Oběť není slovo pro nápravu toho, že jsem něco provedl. Takže osobně jsem si nikdy nekladl otázku, zda oběť Kaina byla obětí díkuvzdání nebo obětí za pochybení,četl jsem, že Kainovo srdce nebylo v souladu s obětí. Nebyla přijata a ... 

Pokušení přichází, ale neměla by přejít v hřích, žádostivost by neměla počnout... ale není to vůbec jednoduché...

pokoj tobě
]


Wollekovi a Jirkovi (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 03. září 2017 @ 17:43:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milí bratři, jakkoli mohou být vaše pohledy a zkušenosti biblické, stále je v nich moc "člověčiny", tzn.že se na věc díváte z lidského pohledu. Je třeba hledat v Písmu také a možná hlavně Boží pohled, Boží potřebu, Boží zájem.

Člověk pádem ztratil Boží slávu, Bůh ho vyhnal a postavil od východu k zahradě Eden cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života. Cherubové představují Boží slávu, oheň Boží svatost a meč Boží spravedlnost.

Aby člověk měl právo znovu jíst ze stromu života, musel Bůh člověka v těchto třech Božích atributech člověka obnovit, protože bez přijetí Božího života (jedením ze stromu života - Zj 2:7) a přirozenosti (účasti na Boží přirozenosti díky růstu v životě podle 2P 1:4-7)) člověk nemůže vyjadřovat a zastupovat Boha - smysl a účel stvoření člověka Božím způsobem podle Gn 1:26

Tímto obnovením člověka je Boží spása začínající duchem, pokračující duší (obnova díky proměně mysli - Ř 12:2, Ef 4:23) a zakončená tělem (Fp 3:21). Na obnově ducha a těla se člověk nepodílí, na obnově duše musí spolupracovat s Bohem, jako prostředek pro dosažení Božího cíle uskutečněním Božího věčného záměru, jímž je mít skupinu lidí, majících Boží život a přirozenost. Tato podmínka byla naplněna v Kristu Ježíši, která se nám stal spravedlností, posvěcením (svatostí) a vykoupením (těla) - 1K 1:30 a naší nadějí slávy - Ko 1:27.
Tím nám otevřel novou a živou cestu (Žd 10:20), kterou je On sám jako Pravda i Život (J 14:6). Koneckonců i stromem života nebo tedy skutečností stromu života je Kristus, který se stal ve vzkříšení Duchem oživujcím a jako takový naším životem a vším (Ko 3:4, 11).

I kdyby byl tedy člověk bez hříchu dokonalý, spravedlivý podle Zákona a bezúhonný, pokud v sobě nemá Boží život a přirozenost není způsobilý Boží záměr naplnit. O to jde a o nic menšího - o ŽIVOT a tím je trojjediný Bůh v Kristu, který je Božím obrazem a Jemuž máme být a jsme připodobňováni (Ř 8:29) v Jeho obraz proměňováni (2K 3:18).

Tož tak.


]


Re: Wollekovi a Jirkovi (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 03. září 2017 @ 18:58:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//I kdyby byl tedy člověk bez hříchu dokonalý, spravedlivý podle Zákona a bezúhonný, pokud v sobě nemá Boží život a přirozenost není způsobilý Boží záměr naplnit.

Jistě jsem psal i dost z lidského, nebo především lidského pohledu. Nicméně v tomto mám asi trochu jiný postoj, či názor. Mám za to, že pokud je člověk bez hříchu, tak má v sobě automaticky ten Boží život a přirozenost, o které píšeš. Nějak to od sebe neodděluji a souvisí to i s tím, co jsem psal Jirkovi. Že nejde jen o jedno, druhé, třetí pokušení (a případné občasné podlehnutí), ale o celkovou hříšnou podstatu, co jsem vyjádřil právě takto: "hřích v nás přebývá tak, že ovlivňuje už samotné myšlení, smýšlení, mnohé motivy - že vlastně máme nějaké hříšné postoje, nebo myšlenky, i nezrealizované, mnohem častěji, než by to šlo jenom takto kouskovat na první, druhé, třetí, čtvrté pokušení."

Nevím, jestli k něčemu je to až takto pitvat. Vyjadřuji své postoje na toto téma, spíše podle toho, jak jej prožívám a pozoruji, jak se mi to jeví i celkem logické. Ale je možné, že bys mne uměl převálcovat veršemi z Písma. Klidně můžeš, nijak na těchto postojích netrvám, nicméně pro mé chápání hříchu a hříšné podstaty vůči Bohu, nebo před Bohem mi to zatím takto postačuje.


]


Re: Re: Wollekovi a Jirkovi (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 03. září 2017 @ 19:20:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To mi připomíná jednoho bratra, která říkal, že mu stačí být spasen "s odřenýma ušima". Po čase jsem zjistil, že změnil názor. :-)


]


Re: Re: Re: Wollekovi a Jirkovi (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pondělí, 04. září 2017 @ 00:05:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nevím, Willy, v čem Ti to přípomíná postoj toho bratra, ale určitě jsem to tak ani vzdáleně nemyslel - už proto, že jsem psal zcela obecně, zatímco on zajisté hovořil o sobě... 

:-)


]


Re: Wollekovi a Jirkovi (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pondělí, 04. září 2017 @ 16:18:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Každý člověk má v sobě Boží život,
věřící v Boha a Krista má život smysluplný a "probuzený" .
Chce to Willy více číst Lee,Nee ;-) 

A výklady SS ( SZ) nechat raději být...nic ve zlém.


]


Re: Re: Wollekovi a Jirkovi (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pondělí, 04. září 2017 @ 16:27:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Chce to číst Bibli a věřit tomu, co říká, místo psaní nesmyslů - nic ve zlém.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: martino v Úterý, 05. září 2017 @ 10:20:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
wollek - ten který nezná Bibli

Teoreticky, kdyby nějaký člověk vždy jednal v souladu s vůlí Boží, tak by Kristovu oběť nepotřeboval, a byl by spasený sám od sebe...

martino
wollek jako vždy nezklamal. Jeho hluboké teologické myšlení a kompletní znalost Bible a máme z toho hříšný nesmysl jako hrom. Vždyť tento borec vůbec netuší natož aby věděl, že s pádem člověka, nebylo v možnostech dalších lidí se spasit sám od sebe. Tento biblistický ješita ani neví, kolikrát za den hřeší spravedlivý. Tu moc měl jedině Spasitel, který svojí obětí nám znovu otevřel Boží Království. wollek ani neví, že žádný člověk nemůže vždy jednat v souladu s vůlí Boží, neboť všichni jsme zatíženi dědičným hříchem. Ale všichni máme bojovat jak říká sv. Pavel, abychom získali věnec věčné spásy...když wollek něco napíše, tak mi naskočí husí kůže....
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Úterý, 05. září 2017 @ 11:54:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//vždyť tento borec vůbec netuší natož aby věděl, že s pádem člověka, nebylo v možnostech dalších lidí se spasit sám od sebe.

Martino, člověk s chorobně snížených inteligenčním kvocientem a rozený demagog, opět zaperlil. Wollek právě ví, že není možné, aby po pádu člověka někdo z dalších lidí nezhrešil. Jenže kdyby člověk nikdy nepadnul, tak by oběti potřeba nebylo. Jenže abstraktní myšlení v teoretické rovině je právě lidem s IQ na Tvé úrovni na hony vzdálené, pravděpodobně ani netuší, co to znamená, a proto jsou schopní zareagovat tak stupidně, jako jsi právě předvedl.

Opět klasický diskuzní fault. Vymyslíš si nějaký nesmysl, který strčíš do úst druhému. Pak ukážeš, že ten nesmysl, který jsi někomu strčil do úst, je skutečně nesmyslem, a pak se sám prohlásíš vítězem diskuze. Jsi opravdu tak hloupý a pitomý, že to nevidíš????? 

Už jsi přišel jak z Písma odvodit nanebevzetí Panny Marie? Co, kdy konečně na toto odpovíš a přestaneš chrlit jedy a domýšlet si, co si wollek podle Tebe myslí, když na to prostě "nemáš buňky"


]


Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 03. září 2017 @ 10:26:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
......Tak mi tedy řekni, který člověk kdy naplnil zákon, kromě Ježíše.
Tak ti to tedy řeknu :-) Žádný.

To je jen Tvůj názor, ti co plní přikázání se tím nechlubí, nemají důvod, berou to automaticky...

...Kříž pak definitivně ukončil platnost staré smlouvy ze Sinaje (uzavřenou s Izraelem) a potvrdil smlouvu novou a lepší (s církví), která tu starou plně nahradila a převýšila.

Novou smlouvu ale uzavřel opět s Izraelem a Judou, nikoliv s nějakou církví a už vůbec ne s křesťany s pohanů, ti se k té smlouvě maximálně přidali také. Je někde v Písmu popsáno, že tu novou smlouvu učinil i s křesťany z pohanů? Nehledal jsem to tak nevím.

[KB1613] Jr 31:31 Aj, dnové jdou, dí Hospodin, v nichž učiním s domem Izraelským a s domem Judským smlouvu novou. jakouž jsem učinil s otci jejich v ten den, v kterýž jsem je ujal za ruku jejich, abych je vyvedl z země EgyptskéKteroužto smlouvu mou oni zrušili, a já abych zůstati měl manželem jejich? dí Hospodin. 

...pokud to myslíš s Bohem vážně tak vědomě hřešíš méně a méně a spěješ postupně k dokonalosti a svatosti.
 Bez DSv bych dokázal spět leda tak do pekla.

Ano jedině s pomocí Boží a Jeho ducha Svatého můžeš být lepším člověkem a nehřešit nebo hřešit stále méně a méně.

...Zachovávání přikázání Božích (a pokud budeš mít víru Ježíšovu), kterými budeš posuzován na soudu tě za jejich zachovávání dovede za odměnu do Nového Jeruzaléma ke stromu života, stejně tak činění milosrdenství tě na soudu postaví (Mat. 25.31-46) mezi ovce po pravici Boží, což opět znamená věčný život.
Vynechme detaily. Pokud budu na věčnosti trávit život s Bohem, tak proto, že mi je připsaná Kristova spravedlnost. Snaha nahradit jí (vlastní spravedlností - tedy svým "zachováváním" a "činěnim") je cesta někam úplně jinam ;-)

Tak to jsou podle Tebe detaily jo?

Kristova oběť za Tvé hříchy ti bude připočtena jen pokud přestaneš hřešit.


Židům 10:26  Jestliže svévolně hřešíme i po tom, když jsme už poznali pravdu, nemůžeme počítat s žádnou obětí za hříchy,


[KB1613] Zj 14:12 Tuť jest trpělivost svatých, tu jsou ti, kteříž ostříhají přikázaní Božích a víry Ježíšovy. 


[KB1613] Zj 22:14 Blahoslavení, kteříž zachovávají přikázaní jeho, aby měli právo k dřevu života, a aby branami vešli do města. 


Římanům 12:1  Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.


Matouš 25:31  A když přijde Syn člověka v slávě své, a všickni svatí andělé s ním, tedy se posadí na trůnu velebnosti své,


32  A shromážděni budou před něj všickni národové. I rozdělí je na různo, jedny od druhých, tak jako pastýř odděluje ovce od kozlů.


33  A postavíť ovce zajisté na pravici své, kozly pak na levici.


34  Tedy dí Král těm, kteříž na pravici jeho budou: Pojďte požehnaní Otce mého, dědičně vládněte královstvím, vám připraveným od ustanovení světa.


35  Nebo jsem lačněl, a dali jste mi jísti; žíznil jsem, a dali jste mi píti; hostem jsem býval, a přijali jste mne;


36  Nah jsem byl, a přioděli jste mne; nemocen jsem byl, a navštívili jste mne; v žaláři jsem seděl, a přicházeli jste ke mně.


37  Tedy odpovědí jemu spravedliví, řkouce: Pane, kdy jsme tě vídali lačného, a krmili jsme tebe, žíznivého, a dávaliť jsme nápoj?


38  Aneb kdy jsme tě viděli hostě, a přijali jsme tebe, anebo nahého, a přioděli jsme tebe?


39  Aneb kdy jsme tě viděli nemocného, aneb v žaláři, a přicházeli jsme k tobě?


40  A odpovídaje Král, dí jim: Amen pravím vám: Cožkoli jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili.


41  Potom dí i těm, kteříž na levici budou: Jděte ode mne zlořečení do ohně věčného, kterýž jest připraven ďáblu i andělům jeho

.
42  Neboť jsem lačněl, a nedali jste mi jísti; žíznil jsem, a nedali jste mi píti;


43  Hostem jsem byl, a nepřijali jste mne; nah, a neodívali jste mne; nemocen a v žaláři jsem byl, a nenavštívili jste mne.


44  Tedy odpovědí jemu i oni, řkouce: Pane, kdy jsme tebe vídali lačného, neb žíznivého, aneb hostě, nebo nahého, neb nemocného, aneb v žaláři, a neposloužili jsme tobě?


45  Tedy odpoví jim, řka: Amen pravím vám: Čehož jste koli nečinili jednomu z nejmenších těchto, mně jste nečinili.


46  I půjdou tito do trápení věčného, ale spravedliví do života věčného.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: quido v Neděle, 03. září 2017 @ 15:38:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ti co plní přikázání se tím nechlubí, nemají důvod, berou to automaticky...
Jak znám "plniče", tak ti neodolají se pochlubit. To nevydržel ani zbožný farizeus natož pak starozákonní církevník ;-)

Novou smlouvu ale uzavřel opět s Izraelem a Judou, nikoliv s nějakou církví a už vůbec ne s křesťany s pohanů...
Spása jen pro fyzický Izrael? Prčic, tak to budeme muset přepsat NZ ;-)

s křesťany s pohanů, ti se k té smlouvě maximálně přidali také.
Tedy se stali účastníci smlouvy a smlouva se jich týká, je to tak?

 
Tak to jsou podle Tebe detaily jo?
Jo, jestli bude v Novém Jeruzelémě strom života je technický detail, který mne moc netrápí ;-) Mě zajímá spíš, jestli tam bude Beránek, ten ukřižovaný :-)

Kristova oběť za Tvé hříchy ti bude připočtena jen pokud přestaneš hřešit.
Ne, to je Boží milost. Pokud by to záleželo na mé (ostatně kohokoli) bezhříšnosti, tak je malér. Díky Boží milosti (pokud jsi opravdu znovuzrozený) se ti pak tvé vlastní hříchy hnusí a tak tě vede do pokání. Bez toho by se jednalo jen o samospravedlnost. 
Vůbec...všechny ty úžasný Boží dárky - Boží dědictví (vyvolení, povolání, vykoupení, odpuštění, ospravedlnění... ) jsou jen z Boží milosti. Jak do toho začneš motat lidskej element, tak je to o něčem jiném a biblický happy end nečekej.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: tele v Neděle, 03. září 2017 @ 17:32:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ad) ......Tak mi tedy řekni, který člověk kdy naplnil zákon, kromě Ježíše.
Tak ti to tedy řeknu :-) Žádný.


Vzato tak, že neučinil (nečinil) některá z přikázání (613 micvot) z psané Tory - to ani Ježíš.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: quido v Neděle, 03. září 2017 @ 18:15:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Máš pravdu. Proto obsah pojmu "naplnil" musí být jiný, že?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: tele v Neděle, 03. září 2017 @ 18:55:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jistěže ... nicméně to neznamená zříci se toho, co po člověku B-h žádá ... tedy chodit všeho jeho cestami (tady třeba viz veliké dílo Maimodesovo, ve kterém pojednává o cestách), tím uvedeným způsobem naplnění, a zachovávat jeho ustanovení a příkazy (darované kvůli a pro dobro lidí). Dunící zvony sice zvoní (svou řečí) ... ale nepromlouvají k srdci (o srdci)  :)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: quido v Neděle, 03. září 2017 @ 20:18:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
... tedy chodit všeho jeho cestami (tady třeba viz veliké dílo Maimodesovo, 
Rambam budí respekt, ale nenaložil si toho příliš? ;-)

Dunící zvony sice zvoní (svou řečí) ... ale nepromlouvají k srdci (o srdci) 
Estlito nebude tím, že jsou všecky rozbitý a pak všechen výtvor myšlenek srdce jeho jen zlý - po celý čas. 
To by nesrovnal Rambam, Raši ani Pirk! :-(
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: tele v Neděle, 03. září 2017 @ 20:47:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
/Rambam budí respekt, ale nenaložil si toho příliš? ;-)/

Asi ne, vykládal Mišny, Gemary Talmudu k Toře. ;)

Co B-h chce (co jsem popisoval), jsou slova Tory i Neviim ... Mojžíš se zmiňuje o cestách ... a jak po nich chodit.


/Estlito nebude tím, že jsou všecky rozbitý a pak všechen výtvor myšlenek srdce jeho jen zlý - po celý čas. 
To by nesrovnal Rambam, Raši ani Pirk! :-(  /

Nemyslím, že by to bylo o rozbitých zvonech ... všechno stvoření před B-hem pokazilo svou cestu ... 

... 3Až dodnes vám však Hospodin nedal srdce poznat a oči vidět a uši naslouchat. ... vykládáš si to pasivním přístupem nebo aktivním?


Zvony duní, mají svou řeč, hovoří a kdo jejich řeč zná, slyší, rozumí, co vyzvánějí ... a dokonce zvoní, že mají to srdce uvnitř a ono bije :) ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: tele v Úterý, 05. září 2017 @ 17:51:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Quido, zvony mají svá srdce, která tlukou a zvony jimi zvoní a vypravují řečí těla,své srdce. Proč asi nic bez lásky není, ač milováním bije na poplach? Proč, když lásku nemá, nic není? :) Hm?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: tele v Úterý, 05. září 2017 @ 19:37:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A stále jako ten zvon biji a jako dutý kov narážím ... quido. Proč nic nejsem?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 03. září 2017 @ 19:03:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš třeba nebyl ženatý a neměl děti. Nemohl tedy milovat svoji manželku. Co přesně obsahuje v těch 613 micvot?

Jinak osobně si nemyslím, že láska k Bohu je o těchto micvotech, a jinak o ničem jiném. Naopak myslím si, že těch micvot by klidně mohlo být milión, a kdo ví, zda by vše podstatné vyjádřily... Tolik situací život přináší, navíc v každé době jiné, a je tolik možností, jak lásku projevovat. A i jak ji přijímat. A je smyslem něco jiného, než láska k Bohu, případně Boží láska k nám?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: tele v Neděle, 03. září 2017 @ 19:29:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jestli (ne)měl Ježíš děti a nebyl ženatý, není psáno. Ono to není psáno i u jiných (a přeci se předpokládá, že ženy a děti měli, že naplnili první z micvot).
Kdo nevlastnil půdu v Izraeli, těžko mohl přinést desátek nebo prvotiny z úrody, například ... ale mohl přinést oběť jinou :)
Ne všechny micvot jsou všechny jednotlivce, ale jsou pro celý národ.
Ježíš tedy rozhodně nemohl dodržovat všechna přikázání Tory, a to i kdyby nakrásně chtěl.
Tora je naučení, neřeší všechny jednotlivé případy, je vzorem, návodem pro život, mezníkem (-y) na cestě ... světlem pro cestu. Je tedy projevem lásky B-hu k nám, B-žím darem, aby bylo člověku dobře (mezi lidmi, a mezi člověk a B-hem pokoj (šalom).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 03. září 2017 @ 21:36:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Máš pravdu, že není psáno. Ale je důvod si myslet, že tak podstatná věc by nikde v NZ nebyla zmíněna? Navíc nevím, zda by při své službě měl vůbec možnost se rodině věnovat tak, jak by podle Zákona měl...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: tele v Neděle, 03. září 2017 @ 21:57:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jaká podstatná věc? Snad pro dogma.
Kdo mu kdy vytkl, že nebyl ženatý a neměl děti? Žádný záznam.
Byla to samozřejmost. Nic podstatného.
A jeho služba byla převelice krátká.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 03. září 2017 @ 22:14:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Věděl by, že po sobě zanechá vdovu... a děti bez otce... to myslíš, že by Ježíš udělal?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pondělí, 04. září 2017 @ 06:28:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je takové outlocitné... nakonec, požadoval to po jiných ne?
Víš přece, že na vědomí predexistenční totožnosti nevěřím.
Jak je to kabalisticky; anděl před početím pleští duši člověka přes ústa a ona vše zapomene :) Po celý život pak hledá ji dané poslání. Když nalezne, probouzí se...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pondělí, 04. září 2017 @ 08:20:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nevěřím, že Ježíš měl ženu ani děti. Není důvod si to myslet. I když možná uvažuji outlocitlivě. Nemyslím, že to požadoval od druhých ve smyslu, že by do manželství a dětí šli v vědomím takového osudu, který je nakonec čekal. Apoštol Pavel o tom pak psával více, a sice že je lépe se neženit a nevdávat, chce-li člověk naplno pracovat pro Boží dílo. I dneska to působí manželské neshody, když třeba muž je plně oddaný službě a na rodinu vůbec nemá čas. Málokteré ženě toto vyhovuje a většina bude silně nespokojená - i když by se dalo říci, že je to z její strany do jisté míry sobecký postoj. Nemyslím si, že je vždy snadné hledat v těchto věcech správnou míru, vyvážený postoj. A nemusí vždy jít přímo o viditelnou službu v církvi.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pondělí, 04. září 2017 @ 08:57:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Věřit tomu, zda byl Ješua/Ježíš nebo i Šaul/Pavel ženat, není ani podstatné a ani zásadní. Věřit tomu nemusíš. Nu a práce jako práce.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Neděle, 03. září 2017 @ 22:21:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Wolek píše:


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pondělí, 04. září 2017 @ 00:13:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jenže Petr v době, kdy zakládal rodinu, určitě nevěděl, že ho Pán Ježíš vyvolí.

Jaký je tedy vlastně správný biblický postoj "věnování se rodině, svým blýzkým", aby člověk nehřešil, aby se to dalo považovat za správné? Pochopitelně to mám na mysli v tomto kontextu, tedy spíše jak minimálně by se svým blízkým podle Písma věnovat měl. To je otázka na každého, nejen Tebe. Někdy se třeba mluví o "manželských povinnostech", někdo hodně dá na společné trávení volného času "jako rodina", apod. Jak to tedy je?


Ef 5:28  Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo.
1 Kor 7:5  Neodpírejte se jeden druhému, leda se vzájemným souhlasem a jen na čas, abyste byli volni pro modlitbu. Potom zase buďte spolu, aby vás satan nepokoušel, když byste se nemohli ovládnout.
6  To ovšem říkám jako ústupek, ne jako příkaz.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 04. září 2017 @ 06:09:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Wolek píše:


///Jaký je tedy vlastně správný biblický postoj "věnování se rodině, svým blízkým", aby člověk nehřešil, aby se to dalo považovat za správné? Pochopitelně to mám na mysli v tomto kontextu, tedy spíše jak minimálně by se svým blízkým podle Písma věnovat měl. To je otázka na každého, nejen Tebe. Někdy se třeba mluví o "manželských povinnostech", někdo hodně dá na společné trávení volného času "jako rodina", apod. Jak to tedy je?///


Úplně jednoduše. Pán řekl:"Tam kde jsem já, tam i můj služebník bude." Což znamená, že u každého je ta míra jiná. Kristův Duch ve věřícím určuje, co má ten který věřící dělat. Má-li rezidentní službu v nějakém místě, tak míru a způsob jeho péče o rodinu určuje také Duch, protože i rezidentní sluha Páně může být značně vytížen. Každopádně, pokud je Pán bude věnovat jeho rodině, měl by u toho ten sluha být.... Pokud Pán bude sloužit venku, tak také...

Pokud věřící slouží v mobilní službě, tak opět Pán určuje, zda má mít s sebou rodinu nebo zda ji zanechá v místě a bude o ní bude pečovat Církev. Všechno prostě podléhá vnitřnímu vedení Ducha v příslušném věřícím a současně v místní Církvi. Pokud Duch skrze vedení ve věřícím a skrze Církev určí, že sluha bude vyslán na misii mimo domov, pak péči o rodinu přebírá Církev. 

Všechno určuje Boží vůle. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pondělí, 04. září 2017 @ 08:23:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobře napsané. Ale co když to rodina, manželka plně neakceptuje? Pak to není z Ducha? Nebo to není žena od Boha? 
(více jsem odpovídal i výše teleti, kdybys měl zájem)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 05. září 2017 @ 07:13:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Wollek píše:
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Úterý, 05. září 2017 @ 08:46:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Trošku jsem svým dotazem směřoval k tomu, kde vzít naprostou jistotu, že se skutečně jedná o Boží vůli, Ten muž to tak může prožívat, může v tom mít pokoj a jistotu. Ovšem pokud je vedlejším produktem rozpad manželství, které třeba do určité doby dobře fungovalo, neměl by si ten muž klást otázku, zda skutečně následuje Boha a Jeho vůli?

Někdy si tím, co je vůle Boží můžeme být jisti prakticky na 100%. Ale jistě jsou i chvíle, kdy bychom se měli zastavit a sami sebe před Pánem zkoumat, a stále znovu hledat, co po nás Pán chce. Nebo ne? Máš nějaké praktické příklady?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRI (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 05. září 2017 @ 10:47:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Wollek píše:///Trošku jsem svým dotazem směřoval k tomu, kde vzít naprostou jistotu, že se skutečně jedná o Boží vůli, Ten muž to tak může prožívat, může v tom mít pokoj a jistotu. Ovšem pokud je vedlejším produktem rozpad manželství, které třeba do určité doby dobře fungovalo, neměl by si ten muž klást otázku, zda skutečně následuje Boha a Jeho vůli?

Někdy si tím, co je vůle Boží můžeme být jisti prakticky na 100%. Ale jistě jsou i chvíle, kdy bychom se měli zastavit a sami sebe před Pánem zkoumat, a stále znovu hledat, co po nás Pán chce. Nebo ne? Máš nějaké praktické příklady?///


Zde musím dodat, že muž, o kterém hovořím je dospělý, duchovní, osvícený muž, ve kterém zřetelně žije Kristus, takže ten muž ví, velmi přesně, co po něm Pán chce a často vnímá i postoj Pánova srdce k určité věci, bez toho, aby se musel nutně ptát. Zná odpověď už předtím, než se zeptá ústy. Už když si položí tu otázku v mysli. 

Viz. třeba učedníkovi Ananiáš Pán řekl dokonce i ulici, kde najde v Damašku Saula z Tarzu. 


Nemluvím o tom, co je před dosažením dospělosti v Kristu, kdy si věřící (malé a starší děti) pouze HRAJÍ a CVIČNĚ zkoušejí rozumět a konat Boží vůli.

Existuje 7 Duchů Božích, což hovoří o stupních intenzity Boží (Kristovy) přítomnosti. Na prvních dvou stupních je přítomnost Kristova Ducha jakoby řídká a proto i ne příliš jasná v odpovědích. Na dalších stupních se ale tak zintenzívňuje a "zhušťuje", že tam vedení Ducha nedává příležitost k žádným pochybnostem. 
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 05. září 2017 @ 07:20:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když tě povolají do války, také nikdo nebere ohled na to, co si o tom myslí tvoje žena.... To je věc, která nikoho nezajímá.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Neděle, 03. září 2017 @ 21:00:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mikim píše:]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Neděle, 03. září 2017 @ 21:31:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslíš že, rabbi Ježíš učil o jiném než tomto soudu "národů" ?
Pro Ježíše jsou přeci pohané všichni krom dětí izraele, takže proč by nemohl být soud národů (pohanů) soudem jediným ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Neděle, 03. září 2017 @ 21:58:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zeryk píše:
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pondělí, 04. září 2017 @ 15:59:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Čti co píšu a na to reaguj ;-) 

Byl pro Ježíše pohan každý, mimo Židy ?
Odpovím za nás : ano byl.
Jsou tedy ve slově pohané obsazení křesťané ?
Odpověď: jsou.

Proč by tedy nemohl ( nepíšu že, bude) být jeden soud a v něm obsažených dalších např. 10?
A nakonec: soud se prožívá za živa,
a nebo taky za života, proč čekat ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 03. září 2017 @ 23:48:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...To je ale soud národů (ethnos) před trůnem velebnosti Kristovy,  tedy pohanů - nevěřících. Ti budou souzeni právě podle postoje k Ježíšovým bratrům. Kde jsi vzal, že to budou svatí? Ti už budou mít svůj soud před soudnou stolicí Kristovou (bémou) za sebou a budou na tomto soudě spoluzasedat. 

Matouš 25:31  A když přijde Syn člověka v slávě své, a všickni svatí andělé s ním, tedy se posadí na trůnu velebnosti své,
32  A shromážděni budou před něj všickni národové. I rozdělí je na různo, jedny od druhých, tak jako pastýř odděluje ovce od kozlů.
33  A postavíť ovce zajisté na pravici své, kozly pak na levici.
34  Tedy dí Král těm, kteříž na pravici jeho budou: Pojďte požehnaní Otce mého, dědičně vládněte královstvím, vám připraveným od ustanovení světa.


Jan 5:29  A půjdou ti, kteříž dobré věci činili, na vzkříšení života (pozn. 2PJK na zem), [b]ale ti, kteříž zlé věci činili, na vzkříšení soudu.(3PJK na zem)


Jan 5:29  A půjdou ti, kteříž dobré věci činili, na vzkříšení života, [b]ale ti, kteříž zlé věci činili, na vzkříšení soudu.


Svatí jsou souzení už nyní v nebi tříbícím soudem (viz Žid.), počínaje mrtvými, konče námi v době konce a tento tříbící soud bude končit s ukončením doby milosti a začátkem velkého soužení."Výsledek" tříbícího soudu se dozvíme asi na tomto posledním soudu kde svatí a spravedliví (ovce) dostanou odměnu věčný život a hříšníci, kteří nechtěli zachovávat Boží přikázání, nechtěli mít víru Ježíšovu a nečinili Jeho vůli včetně skutků milosrdenství (kozlové) dostanou trest a půjdou do věčného zahynutí).5  Jiní pak mrtví neožili, dokudž by se nevyplnilo tisíc let. A toť jest první vzkříšení.

6  Blahoslavený a svatý, kdož má díl v prvním vzkříšení. Nad těmiť ta druhá smrt nemá moci, ale budou kněží Boží a Kristovi, a kralovati s ním budou tisíc let.


Zjevení Janovo 20:11  I viděl jsem trůn veliký bílý, a sedícího na něm, před jehož tváří utekla země i nebe, a místo jim není nalezeno.

12  I viděl jsem mrtvé, malé i veliké, stojící před obličejem Božím, a knihy otevříny jsou. A jiné knihy také jsou otevříny, to jest knihy života, i souzeni jsou mrtví podle toho, jakž psáno bylo v knihách, totiž podle skutků svých.

13  A vydalo moře mrtvé, kteříž byli v něm, tolikéž smrt i peklo vydali ty, kteříž v nich byli, i souzeni jsou jeden každý podle skutků svých.

14  Smrt pak a peklo uvrženi jsou do jezera ohnivého, a toť jest smrt druhá.

15  I ten, kdož není nalezen v knihách života, uvržen jest do jezera ohnivého.


Svatí jsou souzení už nyní v nebi tříbícím soudem (viz Žid.), počínaje mrtvými, konče námi v době konce a tento tříbící soud bude končit s ukončením doby milosti a začátkem velkého soužení.

1 Petrův 4:17  Neboť jest čas, aby se začal soud od domu Božího. A poněvadž nejprv začíná se od nás, jakýž bude konec těch, kteříž nejsou povolni evangelium Božímu?


"Výsledek"(rozsudek) tříbícího soudu se dozvíme asi až na tomto posledním soudu kde svatí a spravedliví (ovce) dostanou odměnu věčný život (ale protože svatí už byli vzkříšení při 2PJK tak už o té odměně budou 1000 let vědět, že ji na konci obdrží) a hříšníci, kteří nechtěli zachovávat Boží přikázání, nechtěli mít víru Ježíšovu a nečinili Jeho vůli včetně skutků milosrdenství (kozlové) dostanou trest a půjdou do věčného zahynutí).5  Jiní pak mrtví neožili, dokudž by se nevyplnilo tisíc let. A toť jest první vzkříšení.

6  Blahoslavený a svatý, kdož má díl v prvním vzkříšení. Nad těmiť ta druhá smrt nemá moci, ale budou kněží Boží a Kristovi, a kralovati s ním budou tisíc let.


Zjevení Janovo 20:11  I viděl jsem trůn veliký bílý, a sedícího na něm, před jehož tváří utekla země i nebe, a místo jim není nalezeno.

12  I viděl jsem mrtvé, malé i veliké, stojící před obličejem Božím, a knihy otevříny jsou. A jiné knihy také jsou otevříny, to jest knihy života, i souzeni jsou mrtví podle toho, jakž psáno bylo v knihách, totiž podle skutků svých.

13  A vydalo moře mrtvé, kteříž byli v něm, tolikéž smrt i peklo vydali ty, kteříž v nich byli, i souzeni jsou jeden každý podle skutků svých.

14  Smrt pak a peklo uvrženi jsou do jezera ohnivého, a toť jest smrt druhá.

15  I ten, kdož není nalezen v knihách života, uvržen jest do jezera ohnivého.


Římanům 2:12  Kteřížkoli zajisté bez Zákona hřešili, bez Zákona i zahynou; [b]a kteřížkoli pod Zákonem byvše hřešili, skrze Zákon odsouzeni budou.


2 Tesalonickým 2:12  A aby odsouzeni byli všickni, kteříž neuvěřili pravdě, ale oblíbili sobě nepravost.(bezzákonnost)


Zjevení Janovo 22:11  Kdo škodí, škodiž ještě; a kdo s*****í, s*****iž ještě; a kdo jest spravedlivý, ospravedlniž se ještě; a svatý posvětiž se ještě.

12  A aj, přijduť brzo, a odplata má se mnou, abych odplatil jednomu každému podle skutků jeho.

13  Jáť jsem Alfa i Omega, počátek i konec, první i poslední.

14  Blahoslavení, kteříž zachovávají přikázání jeho, aby měli právo k dřevu života a aby branami vešli do města.

15  Vně pak budou psi a čarodějníci, a smilníci, a vražedlníci, a modláři, i každý, kdož miluje a činí lež.

Zjevení Janovo 21:7  Kdož zvítězí, obdržíť dědičně všecko, a buduť jemu Bohem, a on mi bude synem.

8  Strašlivým pak, a nevěrným, a ohyzdným, a vražedlníkům, a smilníkům, a čarodějníkům, a modlářům, i všechněm lhářům, připraven jest díl jejich v jezeře, kteréž hoří ohněm a sirou, jenž jest smrt druhá.]


Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 03. září 2017 @ 12:05:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš, ani žádný z jeho apoštolů nemluvil ve smyslu, že je nějakých 603 přikázání a z nich si můžeme vybírat, co zachovávat.... Písmo a Bůh praví jinak:

Gal 3:19  Jak je to potom se zákonem? Byl přidán kvůli proviněním jen do doby, než přijde ten zaslíbený potomek; byl vyhlášen anděly a svěřen lidskému prostředníku.


A jinak můj soukromý názor je, že kdo miluje Pána Boha a Pána Ježíše, tak bude zachovávat sám od sebe podstatně vyšší standard, než to, co je sepsáno v Zákoně. Už proto, že zdaleka ne všechny projevy lásky se dají jednoduše a dostatečně obecně písemně do slov Zákona sepsat. Bůh jasně praví i ve Starém zákoně, že nám svůj zákon vepíše přímo do srdcí. Proto Tvou polemiku a vlastně způsob argumentace vůbec nechápu, čímž nijak nezpochybňuji pravdivost veršů, které jsou citoval.


]


Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pondělí, 04. září 2017 @ 00:00:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Galatským se zrovna u nás probírá v sobotní škole:


bod.6


Základní verš „Kdyby totiž dědictví plynulo ze zákona, nebylo by založeno na slibu. Abrahamovi je však z milosti Bůh přiřkl svým slibem.“ (Ga 3,18) 

Novinář se zeptal jednoho politika: „Dodrželi jste všechny sliby, které jste dali během předvolební kampaně?“ Politik pohotově odpověděl: „Ano, samozřejmě… No … minimálně ty, které jsme plánovali dodržet…“. Každý z nás se již nejednou ocitl v situaci, kdy byl nějakým způsobem součástí nesplněného slibu. Buď jsme my sami slib nedodrželi, nebo jej nedodržel někdo, kdo něco slíbil nám. Lidé někdy něco slíbí a jsou odhodláni svůj závazek splnit, ale později se jim to nepodaří nebo ze strachu či pohodlnosti couvnou. Jiní něco slibují, ale ve chvíli, kdy slova vyřknou nebo vyťukají zprávu na klávesnici, vědí, že jejich slova jsou obyčejná lež. Naším štěstím je, že Boží zaslíbení jsou zcela jiného druhu. Boží slovo je jisté a neměnné. Hospodin říká: „Jak jsem slíbil, tak to uskutečním, jak jsem si předsevzal, tak to splním“ (Iz 46,11). Tento týden zaměříme svoji pozornost na vztah mezi Božím zaslíbením daným Abrahamovi a zákonem, který dostali Izraelci o 430 let později. Jak máme rozumět vztahu mezi těmito dvěma událostmi? Co z toho vyplývá pro hlásání evangelia?


Nezrušitelná závěť (Ga 3,15) Bratří, znázorním to příkladem: ani lidskou závěť jednou právoplatně potvrzenou nemůže nikdo zrušit nebo k ní něco přidat. (Ga 3,15)


Osobní studium Přestože Pavlovi protivníci připouštěli, že Abrahamův život charakterizovala především víra, apoštol věděl o jejich pochybnostech souvisejících se zákonem, který dal Bůh Izraelcům čtyři století po Abrahamovi. Nesouviselo třeba vydání zákona se zrušením všech předchozích dohod? Přečti si text Ga 3,15. Jak rozumíte Pavlově analogii mezi poslední vůlí člověka a Boží smlouvou s Abrahamem? „Závěť“ je platná teprve po smrti toho, kdo ji sepsal, ale Bůh nemůže zemřít. Co tím tedy Pavel podle vás myslel? Smlouva a závěť jsou ve své podstatě odlišné. Smlouva je většinou vzájemný souhlas mezi dvěma nebo více lidmi či stranami. Často může být označena i jako dohoda, úmluva nebo kontrakt. Naproti tomu závěť (testament, poslední vůle) je prohlášením jednoho člověka, který se sám rozhodl něco odká- zat druhému. Apoštol Pavel záměrně používá pro popis Boží smlouvy s Abrahamem řecké slovo diathéké, které naznačuje právě tuto myšlenku rozhodnutí jedné strany. Boží „smlouva“ s Abrahamem byla založena výhradně na Boží vůli a Božím jednání. Neobsahovala žádné pokud ani ale. Abraham měl jednoduše vzít Boha za slovo a očekávat splnění jeho slibů. Pavlovo přirovnání Božích zaslíbení daných Abrahamovi k závěti (poslední vůli) je pro nás poměrně neobvyklé. Závěť, jak ji známe my v naší kultuře, totiž začíná platit po smrti zůstavitele. Bůh však nemůže zemřít. Pavlova argumentace pravděpodobně vychází ze starého židovského práva, které znalo jeden druh závěti označovaný pojmem mattanah. Tento typ závěti a odkázání majetku nebyl vázán na smrt toho, kdo něco odkazoval (odkázaný majetek přecházel na dědice okamžitě), a po oficiálním sepsání již nemohl být změněn. Právě to je myšlenka, se kterou pracuje Pavel při své argumentaci v Ga 3,15: To, co Bůh přislíbil jako svůj „odkaz“ Abrahamovi a jeho potomkům, je pevně dáno, následné změny jsou vyloučeny! Boží smlouva je tedy zaslíbením (Ga 3,16) – a Bůh v žádném případě svá zaslíbení neruší (Iz 46,11; Žd 6,18).


Exkurz: Víra a zákon To tedy vírou rušíme zákon? Naprosto ne! Naopak, zákon potvrzujeme. (Ř 3,31) Co tedy máme říci? Že zákon je hříšný? Naprosto ne! Ale hřích bych byl nepoznal, kdyby nebylo zákona. Vždyť bych neznal žádostivost, kdyby zákon neřekl: „Nepožádáš!“ (Ř 7,7) Osobní studium Pavel v Listu Galatským velmi důrazně hájil absolutní důležitost víry ve vztahu člověka k Bohu. Právě život Abrahama toho byl jasným příkladem. Opakovaně prohlašoval, že ani obřízka, ani žádné jiné „skutky zá- kona“ nejsou nezbytným předpokladem spasení, protože „člověk se nestává spravedlivým před Bohem na základě skutků přikázaných zákonem“ (Ga 2,16). Navíc znamením opravdově věřících nejsou skutky zákona, ale víra. Pavlovo opakované odmítání skutků zákona vede k otázkám: Ztratil zákon veškerou důležitost? To Bůh opravdu se zákonem skoncoval? Přečti si text Ř 3,31 a porovnej ho s následujícími verši: Ř 7,7.12; 8,3 a Mt 5,17–20. Co se můžeme z těchto textů dozvědět o zákoně a o jeho platnosti nebo závaznosti pro věřícího člověka? Pavlův argument z Ř 3,31 je obdobou jeho výroku o víře a zákoně v Listu Galatským. Pavel uznával, že někteří mohou dojít k závěru, že vyvyšuje víru na úkor zákona. Proto si klade řečnickou otázku: „To tedy vírou rušíme zákon?“ Pavel používá řecké slovo katargeó přeložené v Ř 3,31 jako „rušíme“ („vyprazd- ňujeme“ – BK) poměrně často. Ptá se na „zrušení“ Boží věrnosti (Ř 3,3), hovoří o „zrušení“ nepřátelství (Ef 2,14.15; ČSP; B21), o „zbavení moci“ těla hříchu (Ř 6,6) nebo dokonce o tom, že Bůh „zruší“ břicho i jídlo (1K 6,13). Pokud by Pavel chtěl prosazovat myšlenku, že zákon byl prostřednictvím kříže zcela odstraněn – jak se někteří lidé i dnes domnívají, že tak učil – pak by to udělal právě v tomto kontextu. Pavel však tento názor nejen odmítá velmi rázným „Naprosto ne!“, ale dokonce tvrdí, že víra, kterou hlásá, zákon „potvrzuje“. „Plán ospravedlnění skrze víru zjevuje Boží úctu k zákonu tím, že Bůh vyžadoval a zároveň poskytl oběť smíření. Pokud by ospravedlnění z víry zrušilo zákon, pak by na vysvobození hříšníků z hříchu a na obnovení klidu s Bohem nebyla nutná Kristova oběť smíření. Kromě toho skutečná víra s sebou přináší bezvýhradnou ochotu jednat v souladu s Boží vůlí a žít životem poslušnosti jeho zákonu. … Opravdová víra, založená na upřímné lásce ke Spasiteli, může vést jedině k poslušnosti.“ (6BC 510)


Smysl zákona (Ga 3,16–19) 16Slib byl dán Abrahamovi a „jeho potomku”; nemluví se o potomcích, nýbrž o potomku: je jím Kristus. 17Chci tím říci: Smlouvu, od Boha dávno pravoplatně potvrzenou, nemůže učinit neplatnou zákon, vydaný teprve po čtyřech stech třiceti letech, a tak zrušit slib. 18Kdyby totiž dědictví plynulo ze zákona, nebylo by založeno na slibu. Abrahamovi je však z milosti Bůh přiřkl svým slibem. 19Jak je to potom se zákonem? Byl přidán kvůli proviněním jen do doby, než přijde ten zaslíbený potomek; byl vyhlášen anděly a svěřen lidskému prostředníku. (Ga 3,16–19) Osobní studium Přečti si text celé třetí kapitoly Listu Galatským. O jakém zákoně podle tebe Pavel mluví? Jak zákon charakterizuje? Co je podle Pavla úkolem zákona? Pavel musel nutně čelit otázce, jakou roli tedy má zákon (Tóra) v dějinách spásy, pokud není zdrojem naší záchrany. Byl přesvědčen o tom, že jeho funkce je především odhalující, protože otevřeně pojmenovává hřích pravým jménem a představuje jej jako porušení Boží vůle (viz Ř 3,20; 5,20). V jeho světle je pak zřejmá beznadějnost lidské situace a potřeba pomoci. Proto je zde také slib o příchodu Mesiáše, Zachránce. V tomto smyslu tedy zákon plní svou roli „jen do doby, než přijde ten zaslíbený potomek“. Židé to v Pavlově době viděli odlišně. Zákon pro ně byl „nesmrtelný“ a „prvorozený všeho stvoření“, což znamenalo, že právě kvůli němu byl svět stvořen. Pavel ovšem podřazuje zákon Božímu zaslíbení a staví jej do „pomocné“ role v Božím plánu spásy. Jeho omezenou roli vidí v tom, že naše spravedlnost nepochází ze skutků zákona. Ve své podstatě je ale poselství Božího zákona trvale platné a užitečné a stá- le nám ukazuje ohavnost hříchu (Ř 7,12.13). „Zákon působí jako zvětšovací sklo. Lupa nezvyšuje počet špinavých fleků, které znečišťují oděv, ale dělá je viditelnějšími a odhaluje jich více, než člověk dokáže vidět pouhým okem.“ (Hendriksen William, New Testament Commentary, Exposition on Galatians. Grand Rapids, MI: Baker, 1968, str. 141)


Trvání Božího zákona (Ga 3,16–19) 17Chci tím říci: Smlouvu, od Boha dávno právoplatně potvrzenou, nemůže učinit neplatnou zá- kon, vydaný teprve po čtyřech stech třiceti letech, a tak zrušit slib. … 19Jak je to potom se zákonem? Byl přidán kvůli proviněním jen do doby, než přijde ten zaslíbený potomek; byl vyhlášen anděly a svěřen lidskému prostředníku. (Ga 3,17.19) Osobní studium Přečti si texty Gn 9,5.6; 18,19; 26,5; 39,7–10 a Ex 16,22–26. Co můžeš na základě těchto textů usuzovat o existenci zákona před jeho vydáním na hoře Sínaj? Jak rozumíš Pavlovým slovům, že zákon byl „přidán“ na hoře Sínaj? Bůh nepotřeboval zjevit Abrahamovi svůj zákon v hromech a blescích, v zemětřesení a v hrozbě smrti (Ex 19,10–23). Proč tedy Izraelcům předal svůj zákon právě takovým hrůzostrašným způsobem? Příčinou bylo, že Izraelci během svého egyptského otroctví ztratili ze zřetele Boží velikost a jeho etické zásady. Prá- vě proto si potřebovali uvědomit obludnost své hříšnosti a nesrovnatelnou svatost Boha a jeho zákona. Zjevení na hoře Sínaj tomu určitě napomohlo. Přečti si text Ga 3,16–19. Jak rozumíš Pavlovým slovům, že zákon byl „byl přidán kvůli proviněním jen do doby, než přijde ten zaslíbený potomek; byl vyhlášen anděly a svěřen lidskému prostředníku“? Mnozí chápou uvedený text v tom smyslu, že zákon vydaný na hoře Sínaj byl jen dočasný. Začal platit 430 let po Abrahamovi a přestal platit Kristovou smrtí na kříži. Takový výklad je však v rozporu nejen s tím, co říká Pavel o zákonu v Listu Římanům, ale také s Ježíšovými slovy (Mt 5,17–19). Častá chyba, kterou dělají čtenáři těchto veršů v Listu Galatským, spočívá v předpokladu, že výraz „do doby“ („dokud“ ČSP; „až“ B21) znamená vždy jen dočasnost. Opak je však pravdou. Když žalmista popisuje člověka, který se bojí Hospodina, říká: „Jeho srdce je upevněné, nebude se bát, až jednou pohlédne na své protivníky“ (Ž 112,8; ČSP). Znamená to snad, že když uvidí pád svých protivníků, začne se bát? Určitě ne. Ve Zjevení Ježíš říká: „Jenom se pevně držte toho, co máte, dokud nepřijdu“ (Zj 2,25). Má Ježíš na mysli, že když přijde, nebudeme mu již muset být věrní? Význam zákona neskončil Kristovým příchodem. Zákon bude poukazovat na hřích, dokud bude hřích existovat. Pavel říká, že Kristův příchod označuje rozhodující bod lidských dějin. Kristus udělal to, co zákon nemohl udělat nikdy – přinesl skutečné řešení problému hříchu. Ospravedlňuje hříšníky a svým Duchem v nás naplňuje požadavky zákona (Ř 8,3.4).


Nadřazenost zaslíbení (Ga 3,19.20) 19Jak je to potom se zákonem? Byl přidán kvůli proviněním jen do doby, než přijde ten zaslíbený potomek; byl vyhlášen anděly a svěřen lidskému prostředníku. 20 Prostředníka není potřebí tam, kde jedná jen jeden, a Bůh je jeden. (Ga 3,19.20) Osobní studium V textu Ga 3,19.20 apoštol Pavel pokračuje ve svých myšlenkách o tom, že zákon vydaný na Sínaji nezrušil smlouvu (testament) milosti, kterou Bůh uzavřel s Abrahamem. Tato argumentace je důležitá, protože pokud by teologie jeho oponentů byla správná, zákon by opravdu zrušil smlouvu uzavřenou s Abrahamem. V jaké pozici bychom se jako hříšníci nacházeli, kdyby naše ospravedlnění opravdu záviselo na dodržování zákona – na rozdíl od Boží milosti, která nás zachraňuje? V konečném důsledku bychom byli zcela bez naděje na spasení – samozřejmě pokud si odmyslíme ty křesťany, kteří ještě i dnes tvrdí a rozšiřují bludy o tom, že dokážou zachovávat zákon a nehřešit. Přestože jednotlivé detaily argumentace v Ga 3,18–20 jsou poměrně složité, Pavlova základní myš- lenka je jasná: zákon vydaný na Sínaji doplňuje zaslíbení dané Abrahamovi. Kromě toho byl tento zákon dán lidem prostřednictvím andělů a Mojžíše. Spojení andělů s vydáním zákona se sice v knize Exodus nezmiňuje, ale nachází se na dalších místech Písma (Dt 33,2; Sk 7,53 a Žd 2,2). Slovo „prostředník“ (zprostředkovatel) používá Pavel i v 1Tm 2,5, kde odkazuje na Krista. Ale v Ga 3,19.20 Pavel používá toto slovo ve stejném významu, jak je uvedeno v Dt 5,5, kde Mojžíš v souvislosti s vydáním zákona na Sínaji říká: „Já jsem stál v oné době mezi Hospodinem a vámi, abych vám oznámil Hospodinovo slovo, protože jste se báli ohně a nevystoupili jste na horu.“ Přečti si texty Gn 15,1–6; 18,1–33 a 22,1–18. Jak vypadalo Abrahamovo přímé setkání s Bohem? Jaký přínos mohlo podle tebe takové setkání mít? Navzdory majestátnosti vydání zákona na Sínaji, kde byl přítomen nespočetný zástup andělů, toto předání zákona bylo nepřímé (od Boha, prostřednictvím andělů a Mojžíše celému lidu). V jasném kontrastu stojí zaslíbení, které Bůh dal přímo Abrahamovi (a zároveň všem věřícím), protože v tomto případě nebyl potřeba žádný zprostředkovatel. Ať je tedy v konečném důsledku zákon jakkoli důležitý, není a ani nemůže být náhradou za zaslíbení spasení prostřednictvím milosti na základě víry. Zákon nám však pomáhá lépe pochopit, jak nádherné zaslíbení jsme dostali.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pondělí, 04. září 2017 @ 00:16:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A vlastními slovy bys reagovat uměl?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pondělí, 04. září 2017 @ 09:08:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
nemám teď na to moc času se tomu blíže věnovat, proto jsem poslal alespoň něco...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pondělí, 04. září 2017 @ 09:25:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já zase nemám čas číst dlouhé okopírované články, když pak nemůžu diskutovat s jejich autorem, ale pouze s Tebou - nebo jsi je psal Ty osobně? I tak by to chtělo vytáhnout jenom přesně věci, které se týkají diskuze.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pondělí, 04. září 2017 @ 17:06:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
v tom co jsem ti okopíroval odpověď určitě najdeš, pokud budeš chtít, víc ti nepomůžu...


]


Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Neděle, 03. září 2017 @ 20:02:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mikim píše:
///Kdokoliv kdo dodržuje Desatero z lásky k Bohu a protože ho miluje a nejen Desatero, ale i vše ostatní co Ježíš nově přikázal. Ježíš by nikoho neučil zachovávat různá přikázání vč. Desatera, kdyby je pak měl za pár měsíců přibít na kříž.///Didakticky je zajímavé, vidět zde judaisty, ty samé, které v novozákonní době znepokojovaly Církve a snažili se je připravit o Pravdu Evangelia a o milost a o Krista.

Pokud jde o zákon - myslí si někdo, že byl dán proto, aby ho člověk dodržoval? Nebo snad dokonce, že byl dán k dodržování Kristovcům?  Smysl, proč Bůh dal zákon je - abychom ho porušovali. To nám říkají výslovně listy Galatským a Římanům. Ga 3:

Což pak Zákon? Pro přestupování ustanoven jest,(tedy pro porušování) dokudž by nepřišlo to símě, jemuž se stalo zaslíbení, způsobený skrze anděly v ruce prostředníka. 
20 Ale prostředník není jednoho, Bůh pak jeden jest. 
21 Tedy Zákon jest proti slibům Božím? Odstup to. Nebo kdyby byl Zákon dán, kterýž by mohl obživiti, jistě z Zákona byla by spravedlnost. 
22 Ale zavřelo Písmo všecky pod hřích, aby zaslíbení z víry Jezukristovy dáno bylo věřícím. 
23 Prve pak, nežli přišla víra, pod Zákonem byli jsme ostříháni, zavříni jsouce k té víře, kteráž potom měla zjevena býti. 
24 A tak Zákon pěstounem naším byl k Kristu, abychom z víry ospravedlněni byli. 
25 Ale když přišla víra, již nejsme pod pěstounem. 

Proč byl zákon dán? 

Aby jsme byli odhaleni - naše hříchy a neschopnost zákon plnit a aby se rozhojnilo provinění.

Ř 3,19.20

Víme pak, že cožkoli Zákon mluví, těm, kteříž jsou pod Zákonem, mluví, aby všeliká ústa zacpána byla a aby vinen byl všecken svět Bohu. 
20 Protož z skutků Zákona nebude ospravedlněn žádný člověk před obličejem jeho; nebo skrze Zákon přichází poznání hřícha.

Ř 5,20

Zákon pak vkročil mezi to, aby se rozhojnil hřích,

Když se učednici v Mt 19 ptali Pána po setkání s bohatým mládencem, kdo tedy může být spasen? Ježíš jasně řekl: "U lidí je to nemožné, ale u Boha všecko jest možné (Mt 19,26).

Člověk není schopen se skrze dodržování zákona spasit. Pouze Bůh (Kristus) ve věřícím člověku může jako jeho Život naplňovat spravedlnost zákona. Nikdo jiný nikdy zákon nenaplnil a nenaplní. Pouze Kristus. 

Proto musel být náš starý člověk (Adam) ukřižován, protože je naprosto beznadějný, neschopný. A jeho život byl vyměněn za Kristův Život. Změna života není možná. Pouze výměna. Já, ukřižován - Kristus žije. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pondělí, 04. září 2017 @ 00:11:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...Člověk není schopen se skrze dodržování zákona spasit.

Možná není, možná i je, každopádně ten kdo zachovává přikázání Boží a má víru Ježíšovu bude v nebi a bude mít právo ke stromu života.
A stejně tak ten kdo činí vůli Boží a milosrdenství obdrží za odměnu věčný život.

Obojí říká sám Ježíš, jaký máš důvod mu nevěřit?
Anebo je Tvým Bohem spíš ap. Pavel, kterého upřednostňuješ před Ježíšem? 

I když píše občas velmi pěkně, ap. Pavel mohl být klidně úplně falešným samozvaným vychloubačným apoštolem, který nepřijal nic od Boha, ale od těch, které potkával na cestách např. od Esejců:Život a dílo apoštola Pavla

na základě výzkumů, úvah a doměnek Geralda Messadie

Děl o Saulovi není málo. Bohužel jen málokteré poskytuje zprávy o jeho lidském osudu, a ten mě zajímal především. .....

Opírám se o texty přísně kanonické a historické: jsou to jednak Skutky apoštolské a Epištoly, Flaviova Válka židovská a Židovské starožitnosti, Tacitovy Letopisy, Římské dějiny Diona Cassia a Lékárnička Epifana Salaminského. Kromě těchto hlavních zdrojů jsem čerpal z četných prací historických, starších i moderních, z nichž některé jsou shrnující, jako například Gibbonův Úpadek a pád římské říše, jiné speciální, především pak z děl významných exegetů, jako je Bultmann a Bornkamm. Doufám, že tentokrát mi nikdo nevytkne, jako se stalo u díla předchozího, že příliš těžím z apokryfních evangelií. Kdyby se vyskytovaly nějaké zajímavé apokryfy týkající se Saula, později řečeného Pavel, ochotně a rád bych se jimi dal inspirovat. Ale skoro žádné nejsou, nepočítáme-li k nim texty pozdní a očividně padělané, jako je například korespondence Pavla se Senekou.


Když jsem srovnával Skutky apoštolské s Epištolami, zjistil jsem, že jsou mezi nimi rozpory, že nadto na různých místech nedořečené zatemňuje svými implikacemi řečené. Postava apoštola, zachycená ve Skutcích, neodpovídá tradičnímu portrétu Pavlovu. Pavel prohlašuje, že je Žid, Žid z pokolení Benjaminova, což je podivné, neboť v té době už Benjaminovci dávno splynuli s Judejci. Pochybnosti o svém židovství jenom potvrzuje výroky jako ,,učiněn jsem Židům jako Žid, abych Židy získal" nebo ,,žil jsem bez Zákona", což jsou doznání nemyslitelná v ústech Žida. Tvrdí sice, že byl vychován ve škole Gamalielově, tj. že se vzdělával v Písmě u slavného zákoníka, ale říká také, že se při pronásledování prvních učedníků Ježíšových stával víc a více Židem. Jenže tenkrát člověk buď Židem byl, nebo nebyl.. Jestliže Žid nebyl, co vlastně byl?. A hlavně proč to nikdy neřekl?


Při podrobné četbě, kterou tyto texty vyžadují, stejně jako evangelia, narážíme na další záhady. Lukášovy Skutky sice podávají bezprostřední svědectví o jedné části Saulova putování, bohužel místo objektivního zpravodajství podávají zhusta dobrodružný román nebo apologii.


Konečné znění, psané řecky v Římě, vzniklo dvacet až třicet let po událostech, které líčí a přetavují, takže lze jenom těžko sestavit logickou chronologii Saulova působení. Neméně těžko lze určit změny, které do rukopisu vnesli kopisté. Výklad mnoha nesrovnalostí historikové zatím pouze nadhodili, často několika řádky v hloubi rozsáhlých exegetických spisů.


Saulovy listy nutno číst stejně ostražitě, i když ponecháme stranou ty, které nepocházejí z jeho ruky. Víme, že List Židům není z jeho pera, rovněž listy Kolosským a Efezským pocházejí od nějakého pozdějšího žáka a autorství Druhého listu Thessalonským je pochybné. Navíc nevíme, jak byly Listy sebrány a přepsány. Panuje domněnka, že původní pergameny byly rozřezána na proužky a že se některé úryvky více či méně závažné ztratily. Kromě toho na různých místech byly k sobě proužky přiloženy chybně. Například není jisté, zdali epištola adresovaná Efeským opravdu Efeským adresována byla.


Vzhledem k dvaceti či třiceti letům Pavlova působení zdá se počet Listů nepatrný, zřejmě se mnohé dopisy ztratily. Prameny pro rekonstrukci Pavlova života nejsou tedy ani úplné, ani souvislé, ani věrné.


Lukáš popisuje oslnění v Damašku způsobem, který se stal legendárním, Saul sám pak se o této epizodě zmiňuje dvakrát: obě verze se liší navzájem, tak od podání Lukášova, a ze Saulova tvrzení, že své učení získal přímo od vzkříšeného Ježíše, lze soudit, že se s Ježíšem setkal ještě jednou později. Těžko předpokládat, že Ježíš stačil vysvětli celé své učení během několika okamžiků oslnění, možná že Saul Ježíše opravdu potkal - ne cestou do Damašku, ale někde jinde. Bylo by to ve shodě s hypotézou vyslovenou v Člověku, který se stal Bohem, totiž, že Ježíš přežil své ukřižování o mnoho let.


Rozpor mezi Skutky a Listy je však hlubší, než by se dalo soudit z drobných nesrovnalostí. Ve Skutcích vysílá Saula šířit křesťanství mezi pohany jeruzalémská apoštolská rada teprve po jeho pokusu zvěstovat Nový zákon Židům. V Listech vystupuje Pavel jako Apoštol, kterýžto titul mu udělují Skutky jen mimochodem, a tvrdí, že cesta spásy vede přes pohany.. Skutečnost byla méně čítanková: rada žádala dost autoritativně Pavla, aby se podrobil v chrámu očistnému obřadu, když však poslechl a dostavil se do chrámu, byl zatčen a taktak unikl smrti. Je nasnadě domněnka, že se Jeruzalémská rada pokusila disidenta rázně zbavit.


Slovem - v Epištolách si Saul osobuje daleko větší nezávislost, než jakou mu přiznávají Skutky, kde je podroben vyšší instanci prvních učedníků. Soudě podle dalšího vývoje je nutno přikládat víru spíš Saulovi než Lukášovi. Lukáš se zřejmě pokouší zastřít srážky mezi Pavlem a apoštoly, oslabuje jeho vůdčí roli v pohanském světě a za účelem povznesení podává velmi idylický obraz počátků církve. Saul není tak ohleduplný, nemlčí o svých sporech s jeruzalémskou radou: jsou to pleticháři, pokrytci, ba dokonce i špatní křesťané.


Tvrdším oříškem je Saulovo římské občanství, o němž se Pavel zmiňuje na třech místech, téměř jako by se chlubil. Toto občanství se nerýmuje s proklamovaným židovstvím: ten, kdo neuznával státní bohy, nemohl být občanem, jinak mu hrozil trest za betbožnost. Divný je také Saulův původ z Tarsu, připadal už podezřelý i svatému Jeronýmovi. Učený překladatel Vulgaty považuje za rodiště Saulovo galilejskou Gischalu.


Zarážející je vážnost, kterou Pavel požívá u představitelů Říma ... Když je Pavel roztrpčenými Židy (zřejmě na základě domluvy snhedrinu a apoštolské rady) v chrámě zadržen, ujme se ho tribun Lysias a dá ho dopravit do Caesareje ke konsulovi Felixovi pod ochranou 470 legionářů, což je eskorta nějakého monarchy, dokazující, jak důležitý byl pro Felixe Saul. Felix ke všemu doufá, že od zajatce obdrží peníze! Čili Saul je dost bohatý, aby mohl uplatit římského prokurátora! To se špatně srovnává s obvyklou představou apoštola jakožto malého ošklivce (sám o sobě říká, že je zmetek tři stopy vysoký, tj. asi 150cm), horlivého Žida a nenávistného pronásledovatele křesťanů, raněného milostí na cestě do Damašku.. Je to osoba v Jeruzalémě a v Judei dost významná, když může kárat Heroda Agrippu - když mu tento panovník prokáže tu neobvyklou čest a navštíví ho - a to slovy prozrazujícími důvěrnou známost. Podobně uvažoval o výpravě do Sýrie, tehdy zcela závislé římské provincie, ... to svědčí, že měl k podobnému podniku prostředky, peníze ... a nevídanou opovážlivost vůči správci zmíněné provincie ... ... Římané s ním nakládají mimořádně šetrně, nad nímž drží ochrannou ruku bratr Senscův a rádce Neronův prefekt Gallio . Není škoda, že nám neobjasnil, odkud vzal ty vysoké známosti? ....


Takže Saul je postava záhadná, která si občas vymýšlí. Nicméně jeho pojetí křesťanství jako samostatného náboženství odtrženého od doslovné závislosti na zákoně Mojžíšově zvítězilo a s ním i nepřátelství církve vůči Židům.


Největší záhadou je, odkud vzal Pavel své učení. Od Ježíše určitě ne, protože se obrátil až po ukamenování Štěpána, tj. dva až čtyři roky po ukřižování. Z evangelií také ne, protože ta ještě nebyla napsána. Snad od Lukáše, který byl načas jeho společníkem? Jenže Ti dva se sešli teprve dobrých patnáct let po Pavlově konverzi. Nebo ho ovlivnily názory šířené po Palestině prvními učedníky, ať už patřili ke sboru jedenácti nebo širšímu sboru dvaasedmdesáti? Sotva - jelikož až do údajné cesty do Damašku křesťany pronásledoval. ....


Je to vskutku zvláštní případ" představme si člověka, který s nasazením života putoval světem, hlásaje oddanost muži, jehož znal jen z doslechu, velmi všeobecně, jelikož neznal jeho činy ani jeho zázraky, ostatními věrozvěsty tak výmluvně líčené. Sám prohlašoval, že za svou znalost nevděčí nikomu z lidí. Jinými slovy - Saul hlásal učení, které neznal, pokud nevěříme v možnost nadpřirozeného přenášení vědomostí.


Proč Saul neřekl jasně, že se setkal s Ježíšem a kde? Kdyby to udělal, anuloval by svůj cíl" dobýt římský svět. Kdyby přiznal, že se setkal s Ježíšem, znamenalo by to, že Spasitel žil ještě dlouho po svém ukřižování, a tudíž že byl pouze člověk. Saul by pak nemohl přesvědčit zástupy o božskosti a zmrtvýchvstání svého mistra ..... Svou vážnost apoštola vyvozoval ze skutečnosti, že se setkal s Ježíšem, ale kdyby se o tomto setkání šířil, ztratil by svůj vliv. Dal si proto záležet na tom, aby v listech udržoval jistý šerosvit, a v Listech se mu to dokonale podařilo. Je možné, že Saul získal svou nauku přímo od Ježíše, ale pokud Ježíš po ukřižování nezměnil názor, vyložil si Saul toto učení velmi volně ...


V Listech nenajdeme zmínku o Ježíšových podobenstvích a postojích, ačkoli právě v nich se tak jasně zračí jeho osobnost. ...


Saul vidí smysl křesťanství v naprostém přimknutí se k Ježíšovi, skrze víru: jeho vzkříšení je i vzkříšením věřících a smrt je tím překonána. Metanoia, lítost, k níž hříšník dospívá přemítáním, etickým hodnocením, se u Saula takřka nevyskytuje. ....


Tato neznalost Ježíšova učení v jeho úplnosti je tím významnější, že sotva Saul prohlédl, okamžitě si osoboval právo na jedině správný výklad a neváhá označit Petra za pokrytce, když není s to se dost rychle a rozhodně vymanit z příkazů Mojžíšova zákona, které on považuje za předsudky (obřízka, způsob stravování). Možná že Saul velmi brzo pochopil, že nové, mezi pohany tak rychle se ujímající náboženství mu poskytuje životní příležitost, jak se prosadit a uspořádat svět.


Zlom v jeho životě nezpůsobilo setkání v Damašku, ale v Edesse nebo v některém jiném městě, kde se .... setkal s přirozeným majestátem, zářivými hlubinami a znavenou krásou poraženého reka, jímž byl Ježíš po ukřižování. Na Saula, který se dosud pohyboval ve společnosti herodovských intrikánů a samolibých římských úředníků, často brutálních a omezených, nebo zaslepených kněží, to zapůsobilo jako blesk z čista jasna. ....


.. další možností, jak se Saul obeznámil s Ježíšovým učením, je jeho pobyt mezi dositheovci z Kochby. Ale kolik tomu nenadálému přeběhlíkovi stačili sdělit, nevíme.


Saul dokázal nemožné: pokřtil velkou část říše a přesvědčil pokřtěné, že se už brzy dostaví v oblacích Bůh Otec se Synem a poslední soud navždy ukončí pozemské zmatky. Bohužel starý fanatizmus se přenesl ze Saula na Pavla. Je přesvědčen o správnosti své víry a horlí proti židovské zaslepenosti a tvrdohlavosti. Jeho výpady proti Tóře a obřízce dopomohly k definitivnímu přetnutí pupeční šňůry mezi judaismem a křesťanstvím, ale staly se také živnou půdou pro neblahý antisemitismus příštích věků.


Při četbě Skutků a Listů zjišťujeme, že základní Saulovou pohnutkou byla touha po moci. Pod jejím tlakem si osobuje vedení církve na úkor těch, kdo měli plné právo považovat se za její zakladatele. Až na Petra, jemuž Pavel vyčte bojácnost, zůstávají ostatní apoštolové kupodivu v pozadí. Člověk si říká, kam se poděli Jan a Jakub Zebedeovci, Matouš, Juda Jakubův, Bartoloměj, Nathanael, Šimon Zélota či ostrovtipný Tomáš. A přece také oni podle křesťanské tradice kázali evangelium v končinách blízkých i dalekých. Lví podíl však připadl tomu, kdo prožil ukřižování v naprosté pohodě (a není vyloučeno, že k němu i přispěl) - totiž Pavlovi.


K úspěchu dopomohla Saulovi i jeho příslušnost k vznešené rodině. Byť patřil mezi její členy zavržené a zapomenuté, získává mu ohledy, konexe. Tento původ vysvětluje také Saulovu posedlost Římem, jeho přátelské styky s římskými hodnostáři v Jeruzalémě a později v Korintu. Je na své římské občanství hrdý skoro dětinsky. Prahne po Římu, kde byli vychováni jeho čtyři šťastnější bratranci, jeho ctižádostí je stanout před císařem, dojít té nebezpečné pocty, že bude souzen nejvyšším soudem říše. Ostatně u dvora (císařem byl Nero) se už vyskytují přívrženci židovství, např. Poppaea, a stoupenci Ježíšovi, např. propuštěnec Narcis, Neronův milec , jehož bohužel Agrippina ještě před apoštolovým příchodem dohnala k sebevraždě, ale jak se zdá, zůstal Pavel stále ve spojení s ,,těmi z domu Narcisova". Jak nepředpokládat, že Saul snil o obrácení císařského dvora a - proč ne? - i samotného císaře Nerona.


V Palestině neměl Saul budoucnost. Zmocnil se symbolu Ježíšova, kříž obrátil v meč, a aby snáze pronikl do římského světa, dal si římské jméno. Ale pod Pavlem vždy zůstal Saul, i když je toto jméno ... pro potomka nabatejských a idumejských knížat trochu příliš židovské.

Jaký vlastně byl tento tajemný Saul? Snad jsem přispěl k jeho poznání. Určitě to byl člověk nevyrovnaný, posedlý fixní idejí. Co víme o jeho životě? Takřka nic. Nesporně byl ženatý, ale nikde se o manželce nezmiňuje. Rozhodně ženám (v protikladu k Ježíšovi) nikde nepřeje, manželky vnímá jako překážku víry, prostitutkám a samcoložcům spílá. Nicméně dva mladíci - Timotheos a Onesimos - měli v jeho srdci velké místo, o tom druhém dokonce napsal, že ho miluje téměř tělesně (řecky ,,en sarki" - ekumenický překlad ne v těle, tělesně, ale ,,jako bratra"). Tušil, k čemu se bezděčně přiznává? Ale i když se jeho něha přetavila do otcovské lásky, faktem je, že vřelost citu projevil právě ke dvěma mladíkům.


A na závěr zneklidňující shoda okolností: na sklonku Saulova pobytu vypukl v Římě ničivý požár. Svědkové shodně vypovídali, že viděli za ohně pobíhat lidi s pochodněmi a podpalovat další budovy. Kdo to byl?


Už slyším ... posměšky, které mé dílo vzbudí. Mnozí budou předstírat pohoršení nad pokusem vylíčit vznik církve přičiněním pochybné, dvojaké, záhadné osobnosti, jakou byl Pavel, a ještě proti vůli apoštolů. A přece je to obraz exegetům dobře známý, sám Rudolf Bultmann napsal, že Saulova konverze nebyla ,,dílem lítosti o nic víc než osvobodivým osvícením".


V čem se liší učení ap. Pavla s Ježíšem na 25 místech v Písmu? (jen anglicky) nejdříve souhrn, pod tím dopodrobna vysvětleno. 

http://jesuswordsonly.com/books/175-pauls-contradictions-of-jesus.html


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 04. září 2017 @ 06:19:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mikim píše:
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pondělí, 04. září 2017 @ 09:16:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
slovo o Pavlovi od přítele:

PAVLOVO EVANGELIUM

http://www.uzdraveni-vykoupeni.cz/plne-evangelium/tajemstvi-evangelia-zjeveno/

Sám Pavel v Ga 1,8-9 usvědčuje že ,,kdybychom vám my nebo sám anděl z nebe zvěstoval v evangeliu něco jiného než to, co jsme vám zvěstovali, budiž proklet!
9 Jak jsme řekli dříve, i nyní říkám znovu: Jestliže vám někdo zvěstuje jako evangelium něco mimo to, co jste přijali, budiž proklet!

Ale v Ř 16:25 prapodivně říká
,,Tomu, kdo je mocen vás upevnit podle mého evangelia a zvěsti o Ježíši Kristu, podle zjevení tajemství, které bylo po časy věků zamlčeno"

MÉHO EVANGELIA....

Stejně tak a ještě nadutěji v
,,v den, kdy Bůh skrze Ježíše Krista bude podle mého evangelia soudit, co je skryto v lidech."(Římanům 2:16)

,,Pamatuj na Ježíše Krista vzkříšeného z mrtvých, ze semene Davidova, podle mého evangelia." (2. Timoteovi 2:8)


anebo tady se tomu někdo další věnuje také:

Pavel satanův služebník:

[www.sevenroses.cz]


[www.sevenroses.cz]


Tak co Vy všichni na to? Je na tom něco pravdy? Řekl bych, že ap. Pavel nebyl vyučen pravdě Ježíšem Kristem, to si zkrátka sám vymyslel, ale byl vyučen mnohými "křesťanmi" , které potkával a pak tuto "pravdu" prezentoval. V něčem má jistě pravdu, ale v něčem se mýlí, nebo dokonce 25 mluví úplně jinak než Ježíš Kristus a t mě utvrzuje v tom, že byl opravdu falešným apoštolem, otázkou je proč Bůh dovolil, aby se jeho bludy dostaly do Písma!

Ježíš by nás neučil něco, aby to pak v apoštolu Pavlovi obrátil naruby, to je úplný nesmysl.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pondělí, 04. září 2017 @ 13:54:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak "mimoňovský" komentář jsem dlouho (jestli vůbec někdy) nečetl! Nikdo v jeho době nebyl tak jedno s Pánem Ježíšem Kristem, jako Pavel! Právě proto mohl napsat většinu listů NZ. Bez Pavlových listů by nikdo nevěděl, co je církev, jak je budována a jak v ní být budován spolu se svatými.
Považují-li asd Pavla za falešného učitele inspirovaného jinými křesťany, musí to být dílo satanovo (nebo nějakého podřízeného zlého ducha) v nich.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pondělí, 04. září 2017 @ 15:15:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hmmm, no jen jestli, mikime, samotnou službu apoštola Pavla pochopili ti, co ji kritizují nebo i obhajují. Jeho služba byla specifická, byla to služba evangelia mezi pohany (pohanům). Mám za to, že se zde stále míchají ta jablka s hruškami. :(  Pár úryvků z písem NZ o tom, jaká byla služba apoštola Pavla a její zaměření, níže. (lze rozkliknout, klikem na číslo verše).Že měl "své" evangelium mezi pohany (pro pohany), na tom není nic zlého. A že bylo i poněkud odlišné (co se týče požadavků Tory/Zákona) od evangelia pro "obřezané", na tom není nic zvláštního.


11Ale věříme, že jsme zachráněni milostí Pána Ježíše stejně jako oni. “  12Celé shromáždění utichlo a poslouchalo Barnabáše a Pavla, kteří podrobně vypravovali, jaká znamení a divy učinil Bůh skrze ně mezi pohany


18Druhý den šel Pavel s námi k Jakubovi a přišli všichni starší.  19Pozdravil je a vyprávěl jim podrobně všechno, co Bůh skrze jeho službu učinil mezi pohany.  20Když to uslyšeli, oslavovali Boha a jemu řekli: „Vidíš, bratře, kolik tisíc Židů uvěřilo a všichni jsou horliteli pro Zákon. 21O tobě se doslechli, že učíš všechny Židy, kteří žijí mezi pohany, aby odpadli od Mojžíše, říkaje, aby neobřezávali své děti ani se neřídili zvyky svých otců. 22Co teď? Nepochybně se musí sejít shromáždění, neboť uslyší, že jsi přišel. 23Udělej tedy to, co ti říkáme: Máme tu čtyři muže, kteří na sebe vzali slib. 24Ty vezmi s sebou, dej se očistit s nimi a zaplať za ně, aby si mohli dát oholit hlavu. A všichni poznají, že na tom, co se o tobě doslechli, nic není, nýbrž že i sám řádně žiješ, zachovávaje Zákon25Pokud jde o pohany, kteří uvěřili, usoudili jsme a napsali jim, aby nic z toho nezachovávali kromě toho, že se mají vystříhat masa obětovaného modlám, krve, zardoušeného a smilstva. “


15Přece však jsem vám psal místy směleji, jako připomínku pro vás, pro milost, která mi byla dána od Boha,  16abych byl služebníkem Krista Ježíše mezi pohany. Konám posvátnou službu při evangeliu Božím, aby se pohané stali příjemnou obětí, posvěcenou Duchem Svatým.  17Mám se tedy čím chlubit v Kristu Ježíši ve věcech, které se týkají Boha. 18Neodvážil bych se mluvit o něčem, co by Kristus nevykonal skrze mne k poslušnosti pohanů, slovem i skutkem, 19v moci znamení a divů, v moci Ducha Božího, takže od Jeruzaléma a dokola až po Illyrii jsem dovršil zvěstování evangelia Kristova20A zakládám si na tom, že jsem takto evangelium hlásal tam, kde Kristovo jméno ještě nebylo vysloveno, abych nestavěl na cizím základě, 


14Předčil jsem v židovství mnohé vrstevníky svého rodu, neboť jsem byl mimořádný horlivec pro otcovské tradice. 15Když se však Bohu, který mne oddělil již v lůně mé matky a povolal svou milostí, zalíbilo  16zjevit ve mně svého Syna, abych evangelium o něm hlásal mezi pohany, neporadil jsem se hned s tělem a krví,  17ani jsem nevystoupil do Jeruzaléma k těm, kdo byli apoštoly dříve než já, nýbrž odešel jsem do Arábie a pak jsem se zase vrátil do Damašku. 


1Potom po čtrnácti letech jsem opět vystoupil do Jeruzaléma s Barnabášem a vzal jsem s sebou i Tita.  2Vystoupil jsem tam na základě zjevení a předložil jsem jim evangelium, které hlásám mezi pohany; předložil jsem je však v soukromí těm, kteří jsou uznáváni, abych snad neběžel nebo nebyl běžel nadarmo.  3Ale ani Titus, který byl se mnou a je Řek, nebyl přinucen dát se obřezat, 4jak to chtěli ti falešní bratři, vetřelci, kteří se tam vloudili, aby vyšpehovali naši svobodu, kterou máme v Kristu Ježíši, a aby nás zotročili. 5Ale těm jsme ani na chvíli neustoupili a nepodřídili jsme se jim, aby vám zůstala pravda evangelia. 6Od těch, kteří něco znamenají -- na tom, jací kdysi byli, mi nezáleží, protože Bůh nepřijímá člověka podle významu jeho osoby -- ti uznávaní mně tedy nic dalšího neuložili. 7Naopak když uviděli, že mi bylo svěřeno evangelium pro neobřezané jako Petrovi pro obřezané -- 8neboť ten, který působil u Petra k apoštolství pro obřezané, působil i u mne k apoštolství pro pohany --; 9když tedy poznali tu milost, která mi byla dána, podali Jakub, Kéfas a Jan, kteří byli uznáváni za sloupy církve, mně i Barnabášovi pravici na důkaz společenství, abychom my šli mezi pohany a oni mezi obřezané. 


25Jejím služebníkem jsem se stal podle Boží správy, která mi pro vás byla svěřena, abych naplnil slovo Boží -- 26to tajemství, které bylo od věků a od prvních pokolení ukryté, nyní však bylo zjeveno jeho svatým,  27kterým Bůh toužil oznámit, jaké je bohatství slávy tohoto tajemství mezi pohany: tím tajemstvím je Kristus ve vás, naděje slávy.  28Jeho my zvěstujeme napomínajíce každého člověka a vyučujíce každého člověka ve vší moudrosti, abychom každého postavili dokonalého v Kristu. 

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pondělí, 04. září 2017 @ 16:12:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud by se vám neotevřel odkaz 'přečíst zbytek komentáře', použijte, prosím, odkaz 'Odpovědět'.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pondělí, 04. září 2017 @ 17:34:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...Hmmm, no jen jestli, mikime, samotnou službu apoštola Pavla pochopili ti, co ji kritizují nebo i obhajují. Jeho služba byla specifická, byla to služba evangelia mezi pohany (pohanům).

Jo to je možné, ale nic to nemění na tom, že ap. Pavel učí 25x úplný opak než Ježíš, a PRAVDA Boží pro všechny je jen jedna, není jiná pro židy a jiná pro pohany. 

četl jsi ty nesrovnalosti v článku Ap. Pavel sluha satana 1, 2 v čem se oba liší?

např.
Pavel:
2 Korintským 11:8  Jiné jsem církve loupil, bera od nich plat k službě vaší. A byv u vás, jsa potřeben, neobtěžoval jsem žádného.
9  Nebo ten nedostatek můj doplnili bratří, přišedše z Macedonie. A ve všech věcech varoval jsem se, a varovati budu, abych vás neobtěžoval.

vs. Ježíš:

Matouš 10:8  Nemocné uzdravujte, malomocné čisťte, mrtvé křeste, ďábelství vymítejte; darmo jste vzali, darmo dejte.

nebo

Pavel:
Římanům 3:7  Nebo jestližeť pravda Boží mou lží rozmohla se k slávě jeho, i pročež pak já jako hříšník bývám souzen?

Ježíš:
Jan 4:23  Ale jdeť hodina, a nyníť jest, kdyžto praví modlitebníci modliti se budou Otci v duchu a v pravdě. Neboť takových Otec hledá, aby se modlili jemu.

nebo

Pavel:
Skutky apoštolské 23:6  A věda Pavel, že tu byla jedna strana saduceů a druhá farizeů, zvolal v radě: Muži bratří, já jsem farizeus, syn farizeův; pro naději a z mrtvých vstání já tuto k soudu stojím.

Skutky apoštolské 26:5  Měvše mne prve zdávna v dobré známosti, (kdyby chtěli svědectví vydati,) kterak vedle nejjistší sekty v našem náboženství byl jsem živ farizeus.

Filipským 3:5  Obřezán jsa osmého dne, jsa z rodu Izraelského, pokolení Beniaminova, Žid z Židů, podle zákona farizeus,

Ježíš:
Matouš 16:12  Tedy srozuměli, že neřekl, aby se varovali od kvasu chleba, ale od učení farizeů a saduceů.

Marek 8:15  Tedy přikazoval jim, řka: Vizte a pilně se šetřte kvasu farizejského a kvasu Herodesova.

A je toho samozřejmě mnohem více.

Apoštol Pavel ne nejkontroverznější osoba v celém Písmu, rád se chlubí (špatná vlastnost), já osobně mu všechno nevěřím a ani to, že ho ustanovil Bůh za apoštola, to si zkrátka on sám vymyslel, stejně tak si často nerozuměl s ostatními učedníky, kteří přímo chodili s Ježíšem a učili se od něj, Petr, Jakub, Jan.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pondělí, 04. září 2017 @ 19:43:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mikime, ty ''rozdíly'' jsou naprosto účelové až směšné.
Ježíš měl 'pokladnici', byly tam jeho peníze, z jeho zásob? Pracoval, když kázal? Apoštol Pavel si dokonce vydělával na svou obživu sám prací. 
Apoštol byl farizej. A co řekl Ježíš o tom, že na stolci Mojžíšov3ě zasedli saduceové a farizeové, a že co mají lidé mají dělat a co nenásledovat?
Ty rozdíly jsou 'uměle' vytvořeny a naprosto 'účelově'.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Úterý, 05. září 2017 @ 17:19:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
no některé rozdíly jsou zajímavé, právě proto jsem to sem dal, a napsal jsem co vy na to...a hned tady někteří šášulové Frantové píšou, že ti adventisti jsou stejní jako židé, přitom, ani jeden odkaz není od adventistů, zkrátka jsem to našel na netu, tak jsem to hodil do placu jako zajímavost o teré se příliš nemluví.

zajímavé, že ty jako žid tady obhajuješ ap. Pavla, o tom, že nesl evangelium pohanům, židé přece NZ vůbec neuznávají ne? Nebo už jo?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Úterý, 05. září 2017 @ 17:56:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Žid přeci hájí Žida :-) 

V textech NS( NZ) přeci nejde ani nešlo o učebnici historie,
jen rozumět Židům ( alespoň trochu) a listy Pavlovy dostanou jiný šmrnc, či punc "pravověrnosti".
Jen zerykova vsuvka...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: tele v Úterý, 05. září 2017 @ 18:19:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zajímavé.... že bych měl být už tady žid nebo Žid. :)
Kořeny sice po prabábě a pradědovi ze strany báby ano, ale halachticky už nejsem, ale Čechem jsem. A co to má společného s tím, že NS psali Židé a jeden proselyta a Židé reagovali na křesťanské výklady  NS pojaté z helénistické filosofie?
Jo, Židé i z Berit Chadaša občas čerpají.
Ale mé námitky jsou k tomu podkládanému účelově, vytrhávanému z kontextu a dosazovanému smyšlence a opomíjejícímu jiná písma, na což jsem poukazoval.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: tele v Úterý, 05. září 2017 @ 18:22:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
poskládanému ... opravuji


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 05. září 2017 @ 07:25:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kup si mimoně, Mikime....


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Úterý, 05. září 2017 @ 09:08:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//V něčem má jistě pravdu, ale v něčem se mýlí, nebo dokonce 25 mluví úplně jinak než Ježíš Kristus a t mě utvrzuje v tom, že byl opravdu falešným apoštolem, otázkou je proč Bůh dovolil, aby se jeho bludy dostaly do Písma!


Když jsem Ti před tím odpovídal, vůbec jsem netušil, že na tom jsi až takto. Ustanovil ses rozsuzovatelem toho, co je v Písmu pravda a co není, posíláš odkazy na články plné demagogie a hlouposti. Jestli je Pavel plný pýchy, protože psal o sobě pravdu (v době, kdy psal své listy samozřejmě nemohl tušit, jak bude vypadat kánon NZ), tak potom vůbec nevím jaké slovo použít na chorobnou namyšlenost a naprostý nedostatek soudnosti autora, který apoštola Pavla služebníkem satana (sat-ana) nazval a tolik toho dokázal ve své vévoli rozsoudit a rozpoznat.


Tu otázku, co sis na závěr položil s vykřičníkem, si samozřejmě i odpověz. Třeba Ti bude Pán milostiv a ještě se Ti otevřou oči a porozumíš i slovům, která se Ti zatím jeví protichůdná. Nebo dokážeš na tu otázku odpovědět uspokojivěji, aniž by jsi z Boha dělal neschopnou fiktivní figurku?


]


Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Neděle, 03. září 2017 @ 20:18:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mikim píše:
]


Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Neděle, 03. září 2017 @ 08:54:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 • Skutky apoštolů 10, 22Oni odpověděli: „Posílá nás setník Kornélius, muž spravedlivý, který věří v jediného Boha a má dobrou pověst u všeho židovského lidu. Zjevil se mu anděl a rozkázal mu, aby tě pozval do svého domu a vyslechl, co mu máš říci.“


]


Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Neděle, 03. září 2017 @ 20:11:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zeryk píše:


 • ///Posílá nás setník Kornélius, muž spravedlivý, který věří v jediného Boha a má dobrou pověst u všeho židovského lidu. Zjevil se mu anděl a rozkázal mu, aby tě pozval do svého domu a vyslechl, co mu máš říci.“///
Tím chceš říci, že Kornelius, Jób, Simeon, Anna tedy byli jako Ježíš, že tedy nikdy nezhřešili a měli Slávu Boží? Byli tedy absolutně spravedliví? To odporuje slovu, že "všichni zhřešili a nemají Slávu Boží."

To jistě ne. Byli spravedliví ve srovnání s ostatními hříšníky, byli relativně spravedliví. Ale už jen to, že byli z Adama - tak i kdyby byli nejspravedlivějšími lidmi na zemi - stejně byli bráni jako všichni ostatní hříšníci. Protože v Adamovi všichni zhřešili - lidstvo souhrnně. 

Právě tak jako v Kristu jsou všichni souhrnně spravedliví - a to tak, že Kristus sám je jejich spravedlností skrze víru. Jsou dokonce učiněni Boží spravedlností. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Neděle, 03. září 2017 @ 21:33:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
proč to odporuje ?
pro slovo všichni ? a budou pro to slovo všichni také všichni spasení ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Neděle, 03. září 2017 @ 22:04:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zeryk píše:]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pondělí, 04. září 2017 @ 15:39:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tím pádem VŠICHNI nezhřešili, a v Adamovi už vůbec ne... každý jeden je zodpovědný za své hříchy...
( Stejná ",logika" jako máš (používáš) Ty))

Když nežijí nemůže v nich být ani Kristus ,( i proto že, Bůh neobcuje s mrtvolami).]


Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Neděle, 03. září 2017 @ 07:29:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tohle je smíchanina hrušek s jablky. Vypadá to na učení CASD.  


]


Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 05. září 2017 @ 08:54:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Také mi to tak připadá. Fanatičtí zákoničtí adventisté a judaismus mají k sobě strašně blízko. 


]


Re: Re: Perla Grana (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 13. září 2017 @ 08:03:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mikim píše:


///Zase píšeš bajky o tom kdo má plnit zákon, jak je u Tebe zvykem.
Bůh dál lidem zákon a pak si ho naplní sám, no to je fakt další perla Grana.

K čemu by Bůh dával člověku zákon, když by mu nevěřil, že ho může plnit?///Mikime, ale ta "perla Grana" je základ víry v Krista. Tím, že to nevíš, jsi pouze odhalil svou nezasvěcenost do věci. 

Nikdo z apoštolů, dokonce ani sám Pán Ježíš nekonali sami od sebe, ale Bůh v nich působil chtění i činění. 

Neboť bych se neodvážil mluviti toho, čehož by skrze mne neučinil Kristus, k tomu, aby ku poslušenství přivedeni byli pohané slovem i skutkem, (Ř 15,18)

Já jsem vinný kmen a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně, a já v něm, ten nese ovoce mnohé; nebo beze mne nic nemůžete učiniti (Jan 15,5)

A přesně tak žil i Ježíš:


I odpověděl Ježíš a řekl jim: Amen, amen pravím vám: Nemůžeť Syn sám od sebe nic činiti, jediné což vidí, an Otec činí. Nebo cožkoli on činí, toť i Syn též podobně činí (Jan 5,19)


Souhlasím s tebou, že Zákon je věčný, svatý, spravedlivý a dobrý. Ale pokud ho chceme plnit my sami, chceme to po nesprávné osobě. Tohle dokáže pouze Kristus v nás. On v nás spravedlnost zákona plní automaticky (Ř 8,4). Náš jediný "podíl" na tom, může být pouze to, že to zkazíme, jakmile se do toho zamotáme my. Ať už tím, že se budeme snažit o něco "pozitivního" nebo svým hříchem. On však má moc nás uchránit byť jen od jediného klopýtnutí. Chyba může být jen na naší straně. 

Tak i vy, když učiníte všecko, což vám přikázáno, rcete: Služebníci neužiteční jsme. Což jsme povinni byli učiniti, učinili jsme (Lk 17,10)

Proč jsme neužiteční služebníci, i kdybychom (jen teoreticky) naplnili dokonale Boží vůli jako Pán Ježíš? Protože jsme to nebyli my, kdo ji naplnil (nejsme toho vůbec schopni) ale On v nás. Naším podílem byla pouze víra. Ale Pánova byla práce. 


]


Re: Re: Re: Perla Grana (Skóre: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 14. září 2017 @ 10:50:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Šalom,
... k vypsanému (tebou), chybí praktický převod (příklad) použitelnisti.
Zákon se činí, naplňuje do dokonalosti (dokonání, vykonání) skutkem 'pravdivým', ... nelze ho 'uskutečnit' bez (něčího) těla. 

Lásku, kterou Zákon požaduje, vyžaduje ji 'v pravdě', tedy uskutečnit a tak naplnit požadavek Zákona. Motivaci získává člověk skrze zjevenou vůli B-ha z Jeho slova, působením Jeho ducha na člověka a skrze příklad Jeho pomazaných a prostřednictvím B-žího Syna Ješuu ha-Mašiach/Ježíše Toho-Pomazaného.

Kdo je 'povinován', je neužitečný služebník, ... činí jen, co musí, k čemu je nucen. Byl takový i Ježíš?- neužitečný služebník, toliko povinovaný?


]


Re: Re: Re: Re: Perla Grana (Skóre: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 14. září 2017 @ 10:55:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ehm ... gramatická hrubka ... 2x n...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Perla Grana (Skóre: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 14. září 2017 @ 13:17:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ehm ... a tak nic :) ... jen 1x n správně :)


]


Re: Re: Re: Re: Perla Grana (Skóre: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 14. září 2017 @ 13:15:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A jen k doplnění ...

věrnost vyžaduje "věru" víru, tu Avrahamovu a Sary, tedy nikoliv bez vykonání (v) skutku. Avraham uvěřil a "vykonal". Ne jako nevěřící, povinovaný, ale věřící. 
LK 17,10 je k těm slabé víry, povinovaným (Zákonem), očekávajícím vděčnost. "Příběh" z Lk19:16-22 ukazuje věrnost víry (ze Zákona) nepovinovanou a chválenou, samostatnou a přeci podněcovanou (kým, ke komu). A o tom "podněcování "duchem k duši (či duchu, jak kdo chce)", co v nás působí - to dobré chtění k činění - to je. Ne o povinnosti, ani ze Zákona a vůbec ne víry či věrnosti. Duch svatosti (ruach ha-kodeš), svatý B-ží, Duch Kristův (=Pomazání, Pomazaného, Mašiachův) působí na lidská srdce k chtění a činění toho, co se B-hu líbí.


]


Re: Re: Re: Re: Perla Grana (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 14. září 2017 @ 14:26:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tele píše:


///... k vypsanému (tebou), chybí praktický převod (příklad) použitelnosti.
Zákon se činí, naplňuje do dokonalosti (dokonání, vykonání) skutkem 'pravdivým', ... nelze ho 'uskutečnit' bez (něčího) těla./// 


Proč by měl chybět? Tak jako chodil Pán Ježíš, Petr, Pavel, Jan, přesně tak máme chodit v Kristu my. Máme stejného Ducha a stejné podmínky - stejné bohaté a slavné DĚDICTVÍ, jako Boží synové. Nemáme o nic méně, než ti všichni.


Pán nám způsobil fyzické tělo, aby měl kde bydlet:


"Mámeť pak poklad tento v nádobách hliněných, aby vyvýšenost moci byla Boží, a ne z nás." (2Kor 4,7)

Zákon se naplňuje do dokonalosti, to máš pravdu, protože přestoupíš-li jedno přikázání, přestoupil jsi všechna. Jenže tohle dokáže pouze Kristus Ježíš. NIKDO nedokáže milovat Boha z celého srdce, ze vší duše a ze vší síly - pouze Kristus - Syn Boží. NIKDO nedokáže milovat bližního jako sebe. Pouze Kristus - Syn Boží. A proto je On - poklad - v našem těle, aby v nás naplňoval spravedlnost zákona (Ř8,4).

On je schopen ho v nás naplnit na 100%. A my také, pokud vírou zůstáváme v Něm, jako On zůstával v Otci. My však jsme více či méně ještě nedokonalí, takže Mu to více či méně hatíme. Ani apoštol Pavel se nepovažoval za absolutně dokonalého - ale usiloval o to. Ne však sám ze sebe, ale pouze skrze Krista v něm. Byl dokonalý, ale jen relativně. Tím, že již byl duchovní a již ne tělesný Kristovec. 


"Ne že bych již dosáhl, aneb již dokonalým byl, ale snažně běžím, zda bych i dostihnouti mohl, načež uchvácen jsem od Krista Ježíše. 
13 Bratří, jáť nemám za to, že bych již dosáhl.
14 Ale to jedno činím, na ty věci, kteréž jsou za mnou, zapomínaje, k těm pak, kteréž jsou přede mnou, úsilně chvátaje, k cíli běžím, k odplatě svrchovaného povolání Božího v Kristu Ježíši.
15 Protož kteřížkoli jsme dokonalí, to smýšlejme. " (Fil 3,12-15)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Perla Grana (Skóre: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 14. září 2017 @ 15:48:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregoriosi,
To, co píšeš, je sice pravda, ale stále chybí ten praktický převod (příklad) použitelnosti. Tedy ten důvod, příčina, proč a to docela prakticky.
Pokud činíš, co činíš, proto, že tak činil Ježíš nebo apoštolové, nebo že to po tobě žádá B-h, Zákon, Ježíš ...např. dobré vůči potřebným, pak jsi zapojen do dobrého jako povinovaný, ale ne jako dobrovolně iniciativní. Konáš-li něco vůči druhému jen proto, že to žádá B-h, pak jsi jako ten "neužitečný" služebník. Tady jsou na místě Johananova/Janova slova: "Vždyť kdo nemiluje svého bratra, kterého viděl, nemůže milovat Boha, kterého neviděl". To je to "druhé" z těch dvou přikázání, v nichž spočívá celý Zákon/Tora, a přeci je "prvnější z těch dvou", protože kdo podle něho jedná, nečiní "povinován", ale protože miluje toho, komu pomáhá a není ničím a nikým nucen.
Tohle je docela nesmysl, (vím, že si tak odvozujete z Jk2,10). Rozhodně neplatí, že kdo by nepřinesl desátky, zcizoložil by proti své manželce. Nebo: kdo lže, ten i krade a kdo krade, ten i vraždí apod. Už jsem to vysvětloval dříve a je třeba se dívat do kontextu. Lepší překlad by byl v závěru verše ... !provinil se proti všem! (lidem). Záměrné porušení nebo vyždibáváním přikázání ze Zákona jako nedůležitého k plnění, byť jediného přikázání, vede k dalekosáhlé benevolenci nejen v osobním životě, ale také k nezodpovědnému jednání vůči všem, kterým se to může stát (a stalo se) příkladem k tomu, aby nemuseli naplňovat přikázání jiná, která považují za nedůležitá nebo málo důležitá. Tora klade důraz na nejmenší ze všech přikázání, jako za stejně důležité jako ta největší.
:) Zkus to pochopit trochu obráceně, aby to bylo vyvážené. Jestli ho v nás plní až na 100% (30%, 60% 100%), pak jaká je úroda toho naplnění, zůstanou-li ruce i nohy svázané? A rav Šaul? - no právě, že nebyl jen duchovní, ale snažil se být tělesně plně duchovní, nebo plně duchovní tělesně, tedy nejen vírou beze skutku, ale věrou ve skutku a nikoliv jako nevěřící (toliko ústy), ale věřící (ústy i tělem, slovem i skutkem, v hlavě i v nohách - tedy v té pravdě - pravdivosti - nebo náboženským slangem "v pravdě Ducha")


(PS: co se u tebe stalo za poslednější dobu, co jsi zde nebyl ... zdáš se mi méně "pneumatický" ;) to je fajn ;)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Perla Grana (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 14. září 2017 @ 19:06:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tele píšeš:


///Pokud činíš, co činíš, proto, že tak činil Ježíš nebo apoštolové, nebo že to po tobě žádá B-h, Zákon, Ježíš ...např. dobré vůči potřebným, pak jsi zapojen do dobrého jako povinovaný, ale ne jako dobrovolně iniciativní.///

No vždyť ano. Dobrovolná iniciativa je brána jako hřích. Boží vůle (nikoliv naše) a její konání je naše nejvyšší možná činnost.

Ukaž mi, kde měl Kristus nějakou dobrovolnou iniciativu mimo vůli Otce.


///
Aby měl kde bydlet? To snad ani ne. Copak nemá, kde by přebýval?///


Nevyjádřil jsem se přesně. Aby měl kde bydlet v člověku. Protože tam On chce bydlet - aby stvořil Nového člověka. Aby byl nakonec Bůh všechno ve všem a ve všech. 


///Tohle je docela nesmysl, (vím, že si tak odvozujete z Jk2,10). Rozhodně neplatí, že kdo by nepřinesl desátky, zcizoložil by proti své manželce///

To je myšleno tak, že přestoupil Zákon jako celek. A za přestoupení Zákona je smrt. Proto jsme také všichni původně mrtví ve vinách a hříších. Někdo kradl, někdo cizoložil, jiný lhal, ale výsledek je stejný - Zákon ho potrestal smrtí. Proto je také psáno, že Zákon je dán pro bezbožníky:

 "Toto znaje, že spravedlivému není uložen Zákon, ale nepravým a nepoddaným, bezbožným a hříšníkům, nešlechetným a nečistým, mordéřům otců svých a matek, vražedlníkům, 
10 Smilníkům, samcoložníkům, těm, kteříž lidi kradou, lhářům, křivým přísežníkům, a jest-li co jiného, ješto by bylo naodpor zdravému učení"(1Tim 1,9-10)
///Pokud to nikdo nedokáže, pak Kristus nadarmo přišel a nadarmo působí B-h svým duchem skrze Ješuovo jméno.///


Naopak. Pokud by to někdo dokázal, tak Kristus přišel nadarmo. Kristus ale přišel právě proto, že to nikdo nedokáže - pouze On. Proto přišel vyměnit náš život za svůj Život.


///Pokud nikdo, pak není lásky.///


Ale je. Viz. předchozí kometář. Pouze Kristus má pravou lásku schopnou milovat Boha a člověka,proto nám Ho Bůh dal a proto v nás žije. 


///Jestli ho v nás plní až na 100% (30%, 60% 100%), pak jaká je úroda toho naplnění, ///


Pokud ho v nás Kristus plní, pak jistě na 80-90%. A toto procento se neustále zvyšuje, jak rosteme v Kristu. A procento nedokonalosti se neustále zmenšuje. Ta nedokonalost je v tom, že Kristu to plnění v určitých úsecích hatíme.


A každý, kdož má takovou naději v něm, očišťuje se, jakož i on čistý jest (1Jan 3,3)

A také:


Každou ratolest, kteráž ve mně nenese ovoce, odřezuje, a každou, kteráž nese ovoce, čistí, aby hojnější ovoce nesla (Jan 15, 2)///
co se u tebe stalo za poslednější dobu, co jsi zde nebyl ... zdáš se mi méně "pneumatický" ;) to je fajn ;)///

Co znamená méně pneumatický? :-)))

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Perla Grana (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pátek, 15. září 2017 @ 08:43:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Šalom, Gregoriosi,


//No vždyť ano. Dobrovolná iniciativa je brána jako hřích. Boží vůle (nikoliv naše) a její konání je naše nejvyšší možná činnost. Ukaž mi, kde měl Kristus nějakou dobrovolnou iniciativu mimo vůli Otce.//


Asi jsi reagoval čistě na to, co jsi ode mne zkopíroval ... ono to mělo ode mnenásledné pokračování ... /Tady jsou na místě Johananova/Janova slova: "Vždyť kdo nemiluje svého bratra, kterého viděl, nemůže milovat Boha, kterého neviděl". To je to "druhé" z těch dvou přikázání, v nichž spočívá celý Zákon/Tora, a přeci je "prvnější z těch dvou", protože kdo podle něho jedná, nečiní "povinován", ale protože miluje toho, komu pomáhá a není ničím a nikým nucen./


Tato dobrovolná iniciativa rozhodně hříchem není a zcela určitě se je i B-ží vůlí. Nicméně nemám za to, že by vykonání B-ží vůle a nikoliv té naší, mělo být naší nejvyšší možnou činností. Mám za to, že člověk činí především svou vůli, je-li svobodný, a pak-li činí, co není z jeho svobodné vůle, pak je nucený nebo povinovaný nebo to činí prostě jen tak nebo pro nějaký svůj prospěch v jiné věci.


Ješua je mnohým nám vykreslen jako naprosto dokonalý cadik. Nicméně není zkoušek bez pokušení, jako "ne má, ale tvá vůle se staň, ne tak jak já chci ...". Ale přeci jen jasnější slovo: L22,31-32  31„Šimone, Šimone, hle, Satan si vás vyžádal, aby vás vytříbil jako pšenici.  32Já jsem však poprosil za tebe, aby nezanikla tvá víra. A ty, až se jednou obrátíš, posilni své bratry.“ Jistě se zde při těch verších můžeme zamyslet nad tím, kdo byl vlastně pokoušen, zkoušen a kdo že to s Ješuou v jeho zkouškách, pokušeních vytrval. Určitě platí, že vůle B-ží je, aby nikdo nezahynul, aby byli všichni zachráněni, ... aby Ješua neztratil nikoho z těch, které mu B-h dal. Nicméně B-ží vůlí je, aby "spravedlnosti bylo učiněno "za dost" a ono vyžádané tříbení satanem se uskutečnilo. Přesto se však Ješua přimlouvá u B-ha za Šimona Kejfu/Petra, aby obstál, tedy obrátil se, učinil tšuvu/pokání a  (a jistě i za ostatní apoštoly ... ale jeden z nich byl vytříben a ten uskutečnil B-ží vůli, ale místo útěchy však už nenašel).


Ješua však není jediným příkladem, kdy se B-ží služebník postavil tváří v tvář B-hu v pokoře (prosbě, velice usilovné) na stranu těch, kteří měli být zahubeni. Byli to např. Avraham a Moše. Zase se můžeme bavit o tom, zdali tím nebyli oni zkoušeni, ryzost jejich povahy, srdcí, záměrů, ale postavili se proti vyslovené B-ží vůli k nim, v modlitbě k B-hu a vedli svůj zápas s B-hem za záchranu těch, kdo měli být zahubeni. A nikdy jsem si nevšiml, že by se toto B-hu nelíbilo, a nakonec - nestalo se to, nebo dokonce nebylo to v B-ží vůlí. B-ží vůli je totiž třeba hledat a nacházet a dokonce vést o ni svůj zápas na modlitbě i v životním jednání.


Proto se tě stále ptám na ten praktický převod (příklad). Našprtat se lze cokoliv.


//To je myšleno tak, že přestoupil Zákon jako celek. A za přestoupení Zákona je smrt. Proto jsme také všichni původně mrtví ve vinách a hříších. Někdo kradl, někdo cizoložil, jiný lhal, ale výsledek je stejný - Zákon ho potrestal smrtí. Proto je také psáno, že Zákon je dán pro bezbožníky://


Přestoupil Zákon jako celek.... To je právě nesmysl. Nelze Zákon přestoupit jako celek, jen proto, že člověk přestoupí jedno přikázání Zákona. Ale provinění se v jednotlivých bodech, přikázáních. může vést až k úplnému "bezzákonictví", k postavení "mimozákonnému". Další nesmysl je, že by v Zákoně bylo ustanoveno odsouzení smrtí za jakékoliv přestoupení jednotlivých přikázání. Nikoliv za každé provinění je stanovena smrt. Ne každé přestoupení totiž vede ke smrti. 


Pokud bychom se bavili o té duchovní (duševní) smrti a to je podstatnější, pak s každým přestoupením zákona se člověk vzdaluje B-ží přítomnosti (slávě) a má to zajisté zcela reálný dopad na jeho život. Nicméně lidé (dosud) nejsou zcela bezzákonní, v něčem Zákon přestupují, jinde zase naplňují a dokonce přestupují v dobrotivosti (jdou až za Zákon). Jinak, Zákon sám nikoho smrtí netrestá, jen poukazuje na to, co se stane, když .., co má učinit člověk, když ... výkon trestu nebo odměny není automaticky na Zákonu. Zákon samozřejmě není dán pro bezbožníky, ale proti nim. Spravedliví Zákon neodsuzuje, asi tak, jako Ješua nepřišel zachránit spravedlivé, ale hříšníky. A být spravedlivý neznamená nikdy nezhřešit, nikdy Zákon nepřestoupit. A víra, ta je připočítávána, počtena ke s-prave-d(ě)lnosti.


//Naopak. Pokud by to někdo dokázal, tak Kristus přišel nadarmo. Kristus ale přišel právě proto, že to nikdo nedokáže - pouze On. Proto přišel vyměnit náš život za svůj Život.// Ale je. Viz. předchozí kometář. Pouze Kristus má pravou lásku schopnou milovat Boha a člověka,proto nám Ho Bůh dal a proto v nás žije.//


Tak tady bychom už asi jen vedli polemiku. Pro mne - pokud člověk nedokáže - pak nic nepomůže. Slabost není v tom, že bychom nedokázali dokonale milovat, ale v té inspiraci a motivaci, že se nedokážeme sami vždy v sobě vůči druhým inspirovat k milujícímu, spravedlivému, dobrosrdečnému, dobrotivému, atd. jednání. Ale pokud nedokážeme, pak ani inspirace, motiv, povzbuzení, popíchnutí atd., nic nepomůže. A dějiny jednání člověka jednoho vůči druhém to jen potvrzují. Navíc láska není nějaká bytost, ale lze ji do bytosti konkretizovat svým vyjádřením, tedy vůči té bytosti, vnímat pociťovat uvědomovat si její působení, a také ji vyjadřovat i tvořit. 


//Pokud ho v nás Kristus plní, pak jistě na 80-90%. A toto procento se neustále zvyšuje, jak rosteme v Kristu. A procento nedokonalosti se neustále zmenšuje. Ta nedokonalost je v tom, že Kristu to plnění v určitých úsecích hatíme.//


Pokud ho tedy plní B-h (nebo Kristus, jak chceš), pak tvůj růst asi podmiňuje jeho plnění? To asi nee, ... tedy ano :) jedině, že by ne vše přeci jen záleželo na B-hu či Kristu, ale viděl bych to tak na 50:50-ti, tedy na rovnocenný vztah, ve kterém jsou oba plně aktivní a volba je na člověku, ač B-h stále svým duchem působí na naše srdce, aby nás inspiroval ke správné volbě, která je pro člověka zcela výhodná.


Nemyslím, že nějak B-hu něco kazíme nebo hatíme. B-h ale určitě chce, aby člověk volil a jednal správně. A On je nejlepší rádce. A nakonec řekl, že nás bude vychovávat tak, jako otec vychovává své syny. A rozhodně mám za to, že dospělé syny vychovává stále, jako dospělé syny. A těžko bych svým dětem kdy řekl, že mi ony kazí mou výchovu jich. A to ani tehdy, když byli nedospělými. A těžko bych také řekl svým rodičům, že jsem jim kazil jejich výchovu. Určitě jsem si však kazil život tím, když jsem jich poslušný nebyl a to dokonce i nyní, když mi radí a já si už dokáži volit, jako dospělý a plně zodpovědný muž a otec svých dětí a jejich vnoučat.


]


Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 01. září 2017 @ 18:15:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Žid.9:15-18

Vynecháním 15 verše, přicházíš o slovo JIM.
Ono to věčné dědictví bylo zaslibeno  jim, ( to mimo jiné vyvrací Pavla jako autora listu)
Nás je ve verši 24.( aby se za nás postavil...)

Možná bude "zmýlený' i odkaz na " veškerý duchovní majetek",
jak tedy zní ta závěť ?
Kde se o ní píše v SS( SZ) ? jako o závěti mesiáše ?
Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pátek, 01. září 2017 @ 19:35:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zerykovi:


Nevím, co tím chce básník říci....


]


Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: quido v Sobota, 02. září 2017 @ 16:09:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vynecháním 15 verše, přicházíš o slovo JIM.
Ono to věčné dědictví bylo zaslibeno  jim, ( to mimo jiné vyvrací Pavla jako autora listu)
Nás je ve verši 24.( aby se za nás postavil...)
I když Nás to nepálí a JIMovi je to fuk, tak přece jen...Vztahuje se na Pavla smlouva nová nebo stará?
Pavel je držák!


]


Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Neděle, 03. září 2017 @ 08:28:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj quido,

              smlouva je jen jedna. ( jedna vydaná a znovuobnovená)

Na Pavla se vztahuje podle "těla".


]


Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: quido v Neděle, 03. září 2017 @ 14:23:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
smlouva je jen jedna. ( jedna vydaná a znovuobnovená)
Ok, pak tedy (nejspíš) shalom, starší bratranče :-)


]


Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: Tetra v Pátek, 01. září 2017 @ 21:33:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Tohle si potřebuju připomínat stále znovu a znovu, i kdyz ze zkusenosti muzu rict, ze vedet neznamena i zit. Jsou veci, které nám Pán musí zjevit, abychom skutečně prohlédli, prožili a pochopili. Díky za osvěžující článek:)Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pátek, 01. září 2017 @ 21:52:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tetra píše:

///Jsou veci, které nám Pán musí zjevit,///Amen. A zjevení přichází, když se necháme vést Duchem. Třeba nás navede do nějaké kvalitní duchovní knihy nebo do Písma, do určité pasáže a náhle z toho vzejde zjevení, které zároveň dává okusit i prožitek...


]


Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pátek, 01. září 2017 @ 21:56:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tetra píše:///Tohle si potřebuju připomínat stále znovu a znovu,///Ano, to potřebujeme všichni. Ta Pravda námi musí úplně prolnout. Slovo se musí stát tělem... Kristus Ježíš, ten poklad v hliněné nádobě našeho těla, musí zářit navenek... Tak, jak žil ve svém těle, tak chce nyní žít v našich tělech. ]


Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Středa, 30. srpen 2017 @ 16:47:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Ahoj Gregu, díky za článek. Jen doufám, že padne alespoň u některých na úrodnou půdu, spojí se Slovem i víru a vejdou do Krista - dobré země a ujmou se dědictví, které v Něm máme.Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 30. srpen 2017 @ 21:50:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy píšeš:

/// že padne alespoň u některých na úrodnou půdu///

To by bylo ideální. Na světě existuje vlastně jen a pouze JEDINÝ Kristovec, a tím je Kristus sám. A když je Kristus ve mě i v tobě (a jsme-li v Něj dostatečně vrostlí), tak se nemůžeme pohádat, ale budeme v jednotě, jako On je jedno s Otcem...


]


Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 30. srpen 2017 @ 21:53:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proto bychom se místo hádek měli start právě o to, aby naše víra nás spojila s Kristem, jenž je naší identitou - tedy, máme-li Ducha Kristova. Protože kdo ho nemá, ten není Jeho (Ř 8,9).


]


Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 31. srpen 2017 @ 05:28:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy píše:


///Jen doufám, že padne alespoň u některých na úrodnou půdu,///


Ano, v případě některých hledajících a neúspěšně zápasících věřících určitě ano. Ale budou to spíše ti, kteří sem chodí jen jako čtenáři a nikoliv jako uživatelé... A pro ně, z větší části, to také píši.


]


Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 31. srpen 2017 @ 13:50:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Také jsem měl ve svém komentáři na mysli spíše čtenáře a mám je na mysli i při svém psaní ať už článků nebo komentářů.


]


Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: martino v Středa, 30. srpen 2017 @ 18:06:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Slepenec co nemá ani hlavu ani patu. Když si to přečte nevěřící tak to hodí do koše, protože ta nepřehlednost a neschopnost být tím který oslovuje tu není....Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Středa, 30. srpen 2017 @ 19:08:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martino "nevěřící" si to přečetl....a do koše na ploše to nehodil ;-) 

Chápu autora článku, i to co píše, na druhou stranu Ti rozumím i v Tvém 'výlevu'...

Jdu za slova, za tu "nábožnou" řeč textu (článku), 

Exkluzivita "učení"...
                                    neschopnost věřit žitím, "angažovat" se a být 'sám sebou', 

proklamace bez oslovení ?
]


Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 30. srpen 2017 @ 21:23:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martino píšeš:


///Slepenec co nemá ani hlavu ani patu. Když si to přečte nevěřící tak to hodí do koše, protože ta nepřehlednost a neschopnost být tím který oslovuje tu není....///


To také není určeno pro nevěřící, ale pro věřící. Nevěřícím je určeno jako první Evangelium o vykoupení a odpuštění hříchů. Těm stačí přijmout vírou pouze toto.]


Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: martino v Středa, 30. srpen 2017 @ 22:00:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregorios777

To také není určeno pro nevěřící, ale pro věřící.

martino

Ale věřící to má znát. 


]


Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 30. srpen 2017 @ 22:32:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martino píše:


///Ale věřící to má znát. ///

Máš pravdu... MÁ...


]


Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 31. srpen 2017 @ 06:05:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martino píšeš:


///
Ale věřící to má znát.///


Avšak realita, potvrzená i učením Písma je taková, že pokud je dědic ještě maličký, není rozdílný od otroka, přesto, že je pánem všeho (Ga 4,1). Jako dítě v Kristu je točen každým závanem různého učení (Ef 4,14a), čímž potvrzuje, že pravé učení a pravou milost nezná nebo ho třeba už někde slyšel (to platí jen pro pravé učedníky, kteří stále hledají, jsou zvídaví a nejsou lhostejní), ale nevěří mu. Příčinou je, že i jeho vedoucí jsou doposud pouze děti. A jako takoví jsou úspěšně klamáni od satana (Ef 4,14b) protože jsou jako ovce bez pastýře. Není žádný, kdo by je chránil a vedl na pastvu. 

Je sice pravda, že je psáno, že "nebudou učiti jeden každý bližního svého, říkajíce: Poznej Pána, protože mne všichni znáti budou..." , to však neplatí pro děti v Kristu, kteří učitele na lidské úrovni potřebují (proto byla ta služebnost v Církvi dána - Ef 4,11) právě proto, aby nebyli klamáni od satana, což se může stát i těm, kteří tohoto učitele mají (2Kor 11,3). Pavel se toho obával v době své nepřítomnosti ve sborech. A bez pomazaných učitelů (pastýřů) je oklamání dětí (až na výjimky) nevyhnutelné. 

]


Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pátek, 01. září 2017 @ 20:06:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martino píše:


///Ale věřící to má znát. ///


Znát je málo. Má to prožívat, okoušet ve zkušenosti. To, že Kristova oběť na kříži věřícímu zajistila, že již nežije on, ale že v něm žije Kristus. Že je chrámem Ducha, ve kterém přebývá Mocný Duch Svatý. Že svojí obrovskou mocí ve věřícím kazí veškeré skutky ďábla a ukazuje věřícímu cestu - skutky, které pro něj připravil. Vše, co má nebo nemá dělat, což je velmi náročné na svatost, protože Bůh v nás nepřipustí, abychom dělali cokoliv nelegálního, ani v nejmenším. A pokud v tom Krista neposlechneme, dočasně tento úžasný prožitek Boží moci ztratíme, protože za hřích je smrt. 
]


Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Středa, 11. říjen 2017 @ 07:25:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Někomu se možná může tento článek zdát jako vystřižený z dílny Hnutí víry. Avšak Biblická víra věří vždy tomu, že již má, co Bůh řekl, že jí už dal, a to i přesto, že zatím neokouší tu realitu. Tato víra je nezbytnou podmínkou, aby nakonec její plody okusili.

Viz. Abrahám a Sára, jimž Bůh v jejich vysokém věku zaslíbil syna Izáka. Ještě syna neměli, ale již věřili, že ho mají. Přesně tak i Izrael před vstupem do zaslíbené země. Země již byla jejich, přestože fyzicky ještě nebyla. Ale oni museli věřit, že už jí mají.

"Zač byste koli modléce se, prosili, věřte, že vezmete, a stane se vám."(Mt 11,24)


Lepší překlad:

"Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít."(ČEP)


A ještě lepší překlad:

"Věřte, že jste všechno, za cokoliv se modlíte a oč žádáte, přijali, a budete to mít." (ČSP)


Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Středa, 11. říjen 2017 @ 09:35:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
My věřící v Krista dnes máme všechno, čím Kristus JE, co a co UČINIL.
No to je zajímavé, že nevíte že je Svatým Duchem.
Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: noname (Honza610@centrum.cz) v Středa, 11. říjen 2017 @ 21:17:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak si na tohle přišel ?


]


Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Středa, 11. říjen 2017 @ 23:57:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
pozorováním diskuzí


]


Re: Re: Re: Re: VÍRA A IDENTITA V KRISTU (Skóre: 1)
Vložil: noname (Honza610@centrum.cz) v Sobota, 14. říjen 2017 @ 19:33:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Z diskuzí jsi pochopil, že je Duchem svatým . . .  Písmo však hovoří jinak.


]


Stránka vygenerována za: 1.48 sekundy