Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Lenka.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 15383, komentáře < 7 dní: 388, komentářů celkem: 338940, adminů: 60, uživatelů: 4850  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 233 návštěvník(ů)
a 5 uživatel(ů) online:

Melissokomos
Willy
rosmano
Vota
leonet

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Øád sboru BJB v Kromìøíži
·Po žních pùjdeš k Turkovi!
·Zpravodaj BJB Cheb 02/2019: Jak odejít z BJB?
·Kromìøížský sbor pøevádí budovu modlitebny na spolek
·Život víry 2018/12: Z BJB vystupuje pìt sborù
·Život víry 2019/2: ´´Noví´´ baptisté
·Návrh èlenù sboru BJB Lovosice pro Sjezd delegátù
·Køesťané Kuøim, z. s.
·Biblické spoleèenství køesťanù Kromìøíž, z. s
·Recenze – James Barr: Fundamentalismus

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
97896848
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Svaté povolání
Vloženo Úterý, 22. srpen 2017 @ 09:27:40 CEST Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal Willy

2Tm 1:9 on (Bůh) nás zachránil a povolal svatým povoláním ne podle našich skutků, nýbrž podle vlastního předsevzetí a podle milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy ... 


Tento verš mi dnes (20.8.) poslal na facebooku jeden křesťan. A mně hned začalo vyvstávat v zamyšlení se nad tím veršem, jestli vlastně víme, co je tím svatým povoláním? 
K čemu nás Bůh povolal?


V odpovědi na tyto otázky začněme od začátku - stvořením člověka.

Gn 1:26-28 I řekl Bůh: Učiňme člověka k našemu obrazu, jako naši podobu, aby panovali nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem a nad celou zemí i nad všemi plazy pohybujícími se na zemi. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu, stvořil je muže a ženu. Bůh je požehnal a řekl jim: Ploďte a množte se a naplňte zemi, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem a nad vším živým, co se na zemi hýbe.
 
Z těchto veršů vyplývá, že člověk byl Bohem stvořen, aby Boha vyjadřoval ("k našemu obrazu") a aby lidé panovali nade vším živým na zemi neboli, aby zastupovali Boha na zemi v Jeho vládě. Tomu odpovídá i tento verš - Ž 115:16 (BK) Nebesa jsou nebesa Hospodinova, zemi pak dal synům lidským. 
To znamená, že v nebesích vládne Bůh, ale vládu nad zemí svěřil člověku, kterého za tím účelem stvořil, což však neznamená, že si člověk na zemi může dělat, co chce. Panovat na zemi nemá člověk nezávisle na Bohu, poněvadž země je stejně jako nebesa stvořena Bohem a je tudíž Boží vlastnictvím. Bůh se však rozhodl vládnout na zemi skrze člověka a s člověkem. U Boha je tu tak trochu skrytý úmysl vypořádat se tak s Božím nepřítelem-satanem, tím dávným hadem, který je zahrnutý ve slovech "nad všemi plazy pohybujícími se na zemi." 

Bůh nás tedy povolal k tomu, abychom majíce Boží život a přirozenost byli takříkajíc Jeho doplněním - vždyť se máme stát chotí Beránkovou, Božím svatým městem a příbytkem (Ef 2:22), manželkou trojjediného Boha. Verš Gn 2:24 vyložil apoštol Pavel v Ef 5:31-32 takto: ‚Proto opustí člověk otce i matku a přilne ke své ženě, a budou ti dva jedno tělo.‘ Toto tajemství je veliké; vztahuji je však na Krista a na církev. Kristus a církev tedy tvoří manželský pár, který se v budoucí věčnosti stane Beránkem a Novým Jeruzalémem - chotí Beránkovou a v tomto spojení vzájemným příbytkem Boha a člověka, kde město je Božím příbytkem a chrám (svatyně) města, Pán Bůh všemohoucí a Beránek je naším příbytkem, příbytkem království kněží. Ve Zjevení 21:3-4 Jan při popisu Nového Jeruzaléma uslyšel z trůnu tato slova: „Hle, Boží stánek s lidmi; bude přebývat s nimi a oni budou Jeho lid, a sám Bůh bude s nimi a bude jejich Bohem. A Bůh setře každou slzu z jejich očí. A smrti již nebude, ani žalu ani křiku ani bolesti již nebude, neboť první věci pominuly.“  

Nový Jeruzalém, Boží svaté město má hradby z jaspisu a jako jaspis (a karneol) vypadá v nebesích Ten, Kdo sedí na trůnu (Zj 4:3). Boží a Beránkův trůn, ale po vzniku Nového Jeruzaléma už nebude v nebesích, nýbrž v Novém Jeruzalémě, v jeho středu, uprostřed náměstí toho města bude z trůnu vycházet řeka vody života, z jejíchž obou stran bude strom života, nesouce dvanáctero ovoce, každý měsíc vydává své ovoce.

Konečnou destinací věřících v Krista a všech věřících všech věků a pokolení je tedy Nový Jeruzalém, město věčného života, k němuž jsme povoláni. Tím životem je sám Bůh v Jeho Synu, našem Zachránci a Pánu Ježíši Kristu, který je naším životem a vším (J 14:6, Ko 3:4, 11), naším Ženichem, s Nímž jako Nevěsta tvoříme jeden milující se manželský pár navěky, jenž se završí v Novém Jeruzalémě.

Tož tak.

"Svaté povolání" | Přihlásit/Vytvořit účet | 77 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: tele v Středa, 23. srpen 2017 @ 13:03:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A životní praxe?Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Středa, 23. srpen 2017 @ 14:48:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, tak nám něco o ní pověz, když jsi tak chytrý a máš takové poznání, nevěda (nebo věda?), že poznání nadýmá, o čemž tu svědčíš docela často, ale Láska buduje - ticho po pěšině.


]


Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: tele v Středa, 23. srpen 2017 @ 15:00:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co hned durdíš? Tomu článku jen něco chybí k vyrovnanosti, aby se člověk nestal domýšlivým na základě teoretické znalosti. Tak jsem se zeptal. O tom praktickém povolání toho apoštol Pavel přeci napsal dost. Tak k čemu jsme byli povoláni naprosto prakticky do B-žího nebeského království?


]


Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 25. srpen 2017 @ 13:14:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nedurdil jsem se, to sis vymyslel. 

Moje životní praxe je cvičit a uplatňovat mého ducha vzýváním Pánova jména, abych byl a zůstával v D/duchu a tak chodil podle Ducha, aby mne zákon Ducha života osvobodil a vysvobozoval od zákona hříchu a smrti a já žil Krista, pro Krista Pána, skrze Krista jako Ducha oživujícího a Kristu, mému Pánu, který je mým životem a vším, abychom společně splnili úkol, který mi dal a naplnili službu, kterou jsem od Něho přijal.  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pátek, 25. srpen 2017 @ 13:39:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tvá slova, willy, na mou docela normální otázku: 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 25. srpen 2017 @ 14:02:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jsem si vědom toho, že má odpověď byla poněkud příkrá, ale ne nespravedlivá. 
Nicméně i když životní praxe s tématem souvisí, nezmínil jsem ji schválně, protože se necítím na nic víc, než na to, na co jsi poukázal a co je v Bibli zmíněno obecně - veďte život hodný toho povolání. A i když to Pavel jinde rozvádí a dokonce sám sebe a své spolupracovníky dává za příklad např. Tesaloničanům, věřím, že cestu k životu hodnému našeho (svatého) povolání si každý musí "prošlapat" sám, neboť každý bude vydávat počet sám za sebe, a říkat někomu, co má dělat, jak má žít bývá kontraproduktivní nebo to může vést ke špatné motivaci pro životní praxi.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pátek, 25. srpen 2017 @ 14:16:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy, tvá odpověď byla podobnou té mé wollekovi. Naprosto nespravedlivá i naprosto k tobě osobně a ty to víš také moc dobře. Ptal ses na lásku, co buduje - "ticho po pěšině"? A vůči tobě? Asi by ses měl pokusit si například dohledat ten článek, zda se ti to podaří, ve kterém tě zde osočovali, že jsi z lidí mámil peníze ... (a neměl bych na to poukazovat).

Jinak si rozhodně nemyslím vůbec, že si cestu k životu hodného našeho povolání musí každý prošlapat sám a že říkat někomu, co má dělat, jak má žít, bývá kontraproduktivní a že to může vést ke špatné motivaci pro životní praxi. Právě i to, co psal Pavel do různých sborů, to vylučuje. Byli jsme do těla Kristova povoláni "společně" k životu s ním jako jedno tělo (a jeden duch). Tedy "samozřejmě" vy, (sebe vyjímaje pro vaše vyloučení).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 25. srpen 2017 @ 15:01:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pavel byl a je vzorem člověka muže Božího služebníka (otroka), který je nám příkladem jako ten, kdo byl jedno s Pánem, i když nebyl dokonalý, jsa nejmenší ze všech svatých a prvním z hříšníků, rouhač a pronásledovatel církve. Proto mohl psát tak, jak psal, skrze Boží milosrdenství coby příjemce hojnosti milosti a daru spravedlnosti, který kraluje v životě skrze Toho jednoho, Ježíše Krista, chtějíc, aby stejně kralovali v životě i věřící v Krista, nebot to sebou nese být podřízen Kristu, našemu Pánu ve všem jako Hlavě dané Bohem nade vším církvi, kterou buduje jako své Tělo v lásce. 
Já někým takovým nejsem nebo se necítím být a tudíž nemám za to, že bych se měl dávat někomu za vzor a psal o tom, jak mají křesťané žít konkrétně nebo dokonce, aby mne napodobovali. To mohu dělat právě jen obecně anebo napsat, co a jak dělám já, jak jsem to napsal i tobě. 
Co si myslíš ty nebo já o těchto věcech není směrodatné. 
Co však mohu napsat směle, byť obecně je toto: choďte podle Ducha, žijte Krista, Kristem, skrze Krista, pro Krista a Kristu, našemu Pánu vzývajíc Jeho jméno s čistým srdcem v pozitivním slova smyslu a v negativním - nenazývejte Pána Ježíše Krista Pánem, když neposloucháte, co říká, když vás nezajímá, co chce a co dělá, když si děláte, co chcete sami a ne to, co chce a dělá On v Jeho nebeské službě a znamená to, že s Ním v Jeho službě nespolupracujete, jak to činil apoštol Pavel. 
Tož tak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pátek, 25. srpen 2017 @ 15:27:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Měl bys být příkladem, willy, právě proto, že následuješ příklad Kristův i jeho apoštolů a dalších. Nic obzvláště proti tomu, co jsi napsal. Tvé pokoře rozumím, ale právě ta pokora je i v tom, žít podle příkladu druhých a být druhým příkladem ve slovech i v jednání a to právě podle té své nedokonalosti, ale podle naděje v B-ží milosrdenství v jeho shovívavosti:


Ale smilování jsem došel pro tu příčinu, aby na mně prvním Ježíš Kristus projevil veškerou shovívavost, bych sloužil za ukázku těch, kdo na něho budou věrou spoléhat k věčnému životu. 17Králi věků pak, nezkazitelnému, neviditelnému, jedinému Bohu, čest a sláva na věky věků. AMÉN.


 15Všichni tedy, kteří jsme dokonalí, takto smýšlejme. A smýšlíte-li v něčem jinak, i to vám Bůh zjeví. 16Jen se držme toho, k čemu jsme již dospěli.  17Bratři, všichni spolu mě napodobujte. Hleďte na ty, kdo žijí podle našeho příkladu.


Ježíše bychom měli nazývat Pánem vždy. Co řekl a je zaznamenáno, (jeho otázka: proč mi říkáte Pane a nečiníte, co vám říkám ...), je promluva k našemu svědomí, ... ne že tehdy, kdy padáme, (i jako apoštolové), přestaneme Ježíše "pomazaného (B-hem, olejem Jeho pomazání - Duchem svatým)" (Krista, Mesiáše), nazývat svým Pánem, ač se stydíme,... ale mělo by nás to vyburcovat k životu ve spravedlnosti, žít tak jak žil on, .... je to past, viděl jsem dost těch, kdo to "pro to své obvinění svého svědomí (tak, ne naopak) prostě vzdali, ale také i ty, kdo spálili své svědomí a vzali za to, že i tak budou žít "záchranu" (budou spaseni).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 25. srpen 2017 @ 15:51:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Měl bys být příkladem, willy, právě proto, že následuješ příklad Kristův i jeho apoštolů a dalších.

Vím, že pro některé příkladem jsem, tj. pro některé z těch, kdo mne znají osobně a máme spolu obecenství, společenství, ale to se nedá říci o těch, kdo jsou na GS. Ano podle Pavlovy "definice" ve Fp 3:15 možná dokonalý jsem, ale nikdy bych to o sobě neřekl před Bohem ani před lidmi. Zkrátka, dokud jsem v tomto těle hříchu a smrti, "neodmaturoval" jsem v životě, není hotovo, není vyhráno, je stále na čem s Pánem (spolu)pracovat a bude tomu tak až do chvíle, kdy mne vezme domů.     

Chci-li být v něčem někomu vzorem a příkladem, pak je to v poznání Pána, v tom, jak znám Pána podle Jr 9:23. Nedávno mi jedna sestra řekla, že nikdo v našem společenství nezná Písmo tak, jako já, ale pak mi něco vyčetla. Mojí touhou je, vydá-li někdo o mně svědectví, aby mohl říci a řekl, ten zná Pána jako nikdo, koho znám. Souvisí to s růstem v životě popsaném Petrem v 2P 1:5-7 a tím, co následuje ve verši 8. Tož tak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pátek, 25. srpen 2017 @ 17:00:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nevím ... jen upřímně, (ne ve zlém), willy, ten tvůj první odstavec, jako by rozporoval tvou touhu: Mojí touhou je, vydá-li někdo o mně svědectví, aby mohl říci a řekl, ten zná Pána jako nikdo, koho znám.

Ono, ač nelze nemít tu touhu (to by bylo pokrytecké), měla by být "přetransformována" ve prospěch druhým (jako vlastní odpovědnost za život druhých) na první místo nebo cíl :


... Radujeme se, když my jsme slabí, ale vy jste mocní. I za to se modlíme, za vaše zdokonalení. Snad mi porozumíš....]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 25. srpen 2017 @ 17:14:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rozpor mezi prvním a druhým odstavcem je jen zdánlivý, vysvětlený slovy z 2P 1.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pátek, 25. srpen 2017 @ 17:25:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Snad. Jinak děkuji za příjemné povídání.


Rozloučím se zde apoštolovým "posláním":


11Sám však ten, jenž je náš Bůh a Otec, a náš Pán Ježíš kéž usměrní naši cestu k vám, 12vám pak kéž Pán dá rozmoci se a oplývat láskou k sobě navzájem a ke všem, právě tak jako i my k vám, 13k upevnění vašich srdcí, aby byla bez závady v svatosti před tím, jenž je náš Bůh a Otec, při příchodu našeho Pána Ježíše se všemi jeho svatými.


]


Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Středa, 23. srpen 2017 @ 18:02:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Koho opustí církev? když žena ( církev) opouští 'rodiče' ?

Willy koho opustí církev aby byla jedno tělo ?

Svaté povolání k městu věčného života ?Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Středa, 23. srpen 2017 @ 18:34:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Sám si odpověz, proč máš takový problém rozumět Božím tajemstvím a pak kladeš nemístné otázky, na které nedostaneš ode mne odpověď, neboť je odmítám?

Moje otázka na tebe zní: Chceš poznat Boží tajemství, chceš poznat Boha? Jestli ano, tak proč? Problém může být v tom, že Bůh sám sebe zjevuje tomu, komu chce, a nejsi-li takovým člověkem, nikdo s tím nic nenadělá! Bůh by mohl, ale možná nechce. Můžeš to změnit? 


]


Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Středa, 23. srpen 2017 @ 20:55:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neodpovídej když nevíš,
       a své problémy "neházej" na zeryka...

Willy budeš li s druhými jednat jak jednáš, 
tak pýcha na Krista v Tobě bude skutečná,
ano ale jen pýcha...

A chceš znát tajemství?
Něco je v matrixu špatně,
a jak to vím...dejavu!!


]


Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Středa, 23. srpen 2017 @ 21:05:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tvoje problémy ani tajemství znát nechci. To ty bys měl chtít znát řešení a Řešitele. Bůh proti tvojí vůli nic dělat nebude. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Středa, 23. srpen 2017 @ 21:25:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
:-)  vím že nechceš,
a tím se ...
                  ?

to že, neznáš tady na gs netvrdíš poprvé...

Nemůžeš mít řešení svých problémů, bez sebe sama ;-) 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Středa, 23. srpen 2017 @ 21:47:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já mám Řešitele, který žije ve mně, který je můj život a všechno. Sebe potřebuji k řešení problémů jen jako toho, kdo spolupracuje s Řešitelem, který narozdíl ode mne zná nejen problém, ale i jeho příčinu a hlavně ví, co a jak máme společně dělat, jsouce připraven a ochoten dát mi, co potřebuji. A jak to máš ty?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Středa, 23. srpen 2017 @ 22:04:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Fráze ....
Zkus to tak ať ti věří i Bůh ;-) 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Středa, 23. srpen 2017 @ 22:10:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jsem nevěděl, že život je fráze! Tvůj život je fráze? Můj není! Odpovídat nemusíš, tuto debatu jako kontraproduktivní s tebou končím.  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Středa, 23. srpen 2017 @ 22:11:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ani jsi nezačal ,
na otázku k tématu článku,
,....


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 24. srpen 2017 @ 22:14:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tvé otázky nebyly k tématu ani trošičku.


]


Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Středa, 23. srpen 2017 @ 22:43:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj, myslíš, že příměr nevěsta/ženich je myšleno až do plné analogie, tedy včetně opuštění rodičů?
Já osobně vždy podobenství, příměry bral jako obrazy, alegorie, zjednodušující, vysvětlující, ale asi neumím tu analogii dotáhnout do "absolutní paralely". 
Osobně bych tedy tu otázku si sám nikdy nepoložil, ale když zazněla, tak mne snad napadlo, že člověk musí opustit sám sebe, nebo svoje představy, touhy JÁ, .... nebo možná lépe řečeno je převést do představ , tužeb, pod vládu Boha. Prostě aby moje představy byly, alespoň stejného směru jako Boží. Jenže ono to zní jako fráze.
Možná je potřeba opustit příjemný stín a učit se stát ve světle. Když chládek je někdy chládek...]


Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 24. srpen 2017 @ 16:10:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jirko,


jak napsal Mojžíš(=Moše) ta slova o stvoření Evy (=Chavy=živá=chaja) a jak to Písmo citoval Pavel (z Šauel (Šavel), z Šaul=vyžádaný)?

Jistěže žena opouští své rodiče, ale je to tak "psáno"? A čím budou ti dva, když muž opustí "své rodiče" a přilne ke své ženě, co z muže vzata jest (maso z masa jeho a kost z kostí jeho -- a její duch)? Kdo (z) koho opouští a kdo ke komu pak lne?

A co měl Šaul na mysli, když citoval slova Mošeho? Co je tedy tím velikým tajemstvím? A vykládal Šaul slova Mošeho nebo je použil jako příměr k jeho slovům o tom tajemství?


]


Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Čtvrtek, 24. srpen 2017 @ 23:22:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj, zatím odpovím na poslední. Odpovím tím, jak jsem to vždy chápal, že jde o zjevení/příklad toho, že křesťané mají být jedno s Pánem, že naše myšlení má být Jeho myšlení. Něco jako Kristus vše a ve všem a že milovat Boha není nic menšího než být jako On, jak Syn byl jedno s Otcem, tak my máme být také jedno..
..nemyslím si, že Mojžíšovi slova vykládal, použil je podle mého jen jako známý fakt, aby zjevil nové... asi jak Pán používal často podobenství ze zemědělství, předpovědi počasí.... aby na známých věcech ukázal nové. No, i když znal jsem jednoho bratra, který to bral absolutně, takže pokud šel mrak od východu tak musí ...vždyť je to psáno. My mu řekl bráško neblbni, jsou to slova Pána, ale statisticky platili v oblasti Izraele před 2000lety. Tam možná platí i dnes, ale u nás v kotlince pod Řípem to neplatí, byť ke to slovo Páně... je to jen podobenství/vysvětlení. Trochu se těch našich slov bál.
To je tedy moje představa, vnímání... Jirka


]


Re: Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pátek, 25. srpen 2017 @ 04:42:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//....tak my máme být také jedno..//

Ano, myslím, že o toto vskutku Pavlovi šlo. Verše 1,2 a pak praktická rozvedení příkladů a na závěr další příměr k onomu 'tajemství ve spojení životního vztahu' mezi mužem a ženou (manžely, životními partnery na celý život).

//..nemyslím si, že Mojžíšovi slova vykládal, použil je podle mého jen jako známý fakt, aby zjevil nové...//

Souhlasím. Nicméně to tajemství 'přilnutí' (nalezení sobě rovné-ho ze všeho stvoření, co člověl poznal a pojmenoval - ze všech žen/mužů) tu je. A tak je i 'tajemstvím' (zjeveným), když B-h v Kristu spojil v jedno shromáždění (církev) mnohý lid, který se má k sobě naprosto prakticky v úctě a lásce a navzájem o sebe (jednotlivci-údy) i prakticky pečuje. Když se to děje (a není to bez přiložení rukou k dílu jako samosnesení z nebes), pak je to vskutku to uskutečněné 'tajemství' a život v B-žím království, v tom nebeském Jeruzalémě. Co vyhlížíme, má mít praktický dopad do našeho života, (hlava v nebesích, nohama chodit po zemi).

Určitě by slova Mojžíšova nebo ty příměry Pavlovy šlo rozebírat slovo od slova i detailně mystičtěji, ale musí mít svůj reálný základ a dopad na náš život. Nežijeme-li tu naději a ono povolání 'dnes', pak jde o 'přelud'. A nakonec, máme žít tak, abychom byli shledáni 'hodni toho nebeského povolání, kterého se nám dostalo'.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pátek, 25. srpen 2017 @ 21:17:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
cituji:
Ve svědectví Christiana Davida a jemu absolutně neznámých bratří let pře ním, mne překvapila absolutní shoda, jak popsali příčinu svého hledání, následování, "znovuzrození", když plni nadšení seděli u nohou "starších" bratří a najednou uviděli, že je to jen přelud, stejný přelud, před kterým utíkali a tak se zvedli a šli dál...a přišli na to, že exituje "země za přeludem".
Já na to přišel před několika lety, ale narozdíl od bratří je pro mne těžké přelud opustit ... něco jsem opustil, ale je to pořád tak málo... Povolání z Timotea není ze skutků, ale cožpak je přeludem, či bez skutků? Jirka


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: tele v Sobota, 26. srpen 2017 @ 13:51:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nebyli jsme (tedy jste) povoláni na základě skutků, které jsme činili, ale na základě B-ží milosti, z B-žího rozhodnutí. Jistěže to však nebylo beze skutků a určitě to není přeludem. Mám za to, že B-h se dívá na člověka 'za jeho skutky k jeho srdci' a zkoumá (prohledává, propátrává ho). Nemyslím, že by B-h povolával někoho bez toho, aniž by ho poznal a také neprozkoušel. A koho povolal, na toho klade nároky a stále člověka dále propátrává a zkouší. 

Christian David a mnozí bratři z Obnovené Jednoty bratrské tu vlastnost měli, tak jako Pavel nebo Timoteus a mimochidem také Petr.

Nemyslím si, že je přeludem, když člověk reálně žije v rámci vnějších podmínek, které překonává, to k čemu vzhlíží. Ale pokud tím nežije, pak je to jen přelud mysli a v srdci to není. A pakli by i nastalo, co má v mysli a ne v srdci, stejně v tom bude jako cizinec. A i kdyby nenastalo to, co má v srdci, alespoň nebyl v životě cizincem své mysli. Ale my přeci nevzhlížíme (tedy vy) k nedosažitelnému a nedostižitelnému, co bychom již nyní nemohli soukromě ve skupině (v církvi) žít.


]


Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pátek, 25. srpen 2017 @ 19:22:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Petře, před pár lety jsme se potkali s jedním bratrem, který nám vždy říkal, když mluvíte a odkazujete se na Písmo, tak jej raději čtěte a pokud možno i v kontextu, no a měl pravdu.
Člověk neopouští rodiče, tak není psáno, ale proto opustí muž otce a matku a přilne ke své ženě... takže, když si to člověk znovu přečte, jak je opravdu psáno, tak je lépe viditelné, že nejde extrahovat nějaké hlubší a hlubší hlubiny, ale že opravdu šlo o jednoduchý příměr, tak jak ve škole, ukážu na příkladu, který je známý a pak na "novince", aby posluchači mohli lépe poznat co chtěl "učitel" sdělit. Chci-li ukázat věci neviditelné, tak příklady viditelné jsou pomůckou, třeba elektrika a "dětská" analogie s vodou, kterou člověk nežijící na poušti zná, kdežto elekrony s batůžky ve vodiči "normálně" nevidíš, akorát to kope.
Pozdravení i tvému domu Jirka]


Re: Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pátek, 25. srpen 2017 @ 19:38:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Šalom, Jirko. Ano, mnohdy prostě zacházíme ve "výkladech" Písma hlouběji a vyhledáváme "nějaká tajemství" a přitom přehlédneme to, co nám pisatel v kontextu říká. Prostě bádáme detaily obrazu, aniž bychom se nejprve podívali s odstupem na celý obraz a teprve pak na ty detaily. A pak se lehce stane, že si z toho detailu bez toho, aniž bychom viděli celý obraz, vytvoříme obraz vlastních domněnek. Pozdravení i tvému domu a všem přebývajícím v něm :)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pátek, 25. srpen 2017 @ 20:28:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A teď Jirko, věděl bys z kontextu 2Tm1, o jakém tom svatém povolání apoštol psal?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pátek, 25. srpen 2017 @ 20:59:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pozdravují i holky a děkují.
Musím se přiznat, že v Timoteovi jsem nikdy o svatém povolání nepřemýšlel, takže když jsem to četl, tak to byla akustická konstanta. Prostě jsem nepřemýšlel o přívlastku svatém povolání. 
Teď když uvažuji, tak to slovo nevnímám v přivlastňovacím zájmenu, tedy Bůj je Svatý, proto vše co činí má přívlastek svatý, tedy jeho povolání je svaté, ...tak to není, akustická konstanta svatý to nebude.
Asi je tu problém češtiny, mytologických představ, pohádek a bájí...když svatý má u mne na pozadí význam "nedosažitelný", ale tak to není. To není biblický význam slova svatý v tomto místě. Asi bych jej vyložil jako oddělující povolání, nebo Bůh si nás vydělil, ..ale ne jako izolace, ale oddělení se od své "staré" podstaty, od nedobrých věcí v nás samotných k životu ..jak chodil On i vy choďte. Ne izolatismus, ale i tak oddělení. Abychom plně přilnuli k Bohu, jako muž k ženě. Toto by snad mohlo být to svaté povolání, povolání k tomu činit skutky Otce, být ve světě, ale nebýt světem, ..odděleni od hříchu. Tak jak hřích nemá mít nad námi moc, jsme od něj odděleni, a přilnuli jsme k Pravdě.
Takto bych to nějak vnímal, ale jestli je to výklad přímo tohoto verše, no to netuším.  Jirka]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pátek, 25. srpen 2017 @ 21:09:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//Asi bych jej vyložil jako oddělující povolání, nebo Bůh si nás vydělil, .../


Ano,! Ale pro co a k čemu a o kom to a komu je psáno a za jakým účelem je v 2Tm1 psáno? (kontext)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pátek, 25. srpen 2017 @ 21:12:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A holkám děkuji mohokráte za pozdravy :) Těší mě to.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pátek, 25. srpen 2017 @ 21:32:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Aby světlo zasáhlo i druhé, aby i jiní vyvolení dosáhli spásy, aby mnohá duše ještě uvěřila..ne pro soukromý zisk, který tam samozřejmě také je, ale cíl je zisk druhého, ..proto Pavel volá i k přímluvám za vládce a moci postavené, aby se evangelium mohlo šířit...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: tele v Sobota, 26. srpen 2017 @ 13:27:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Šalom, Jirko.
To všechno, amen, ale přeci jen ... ten list byl někomu adresován a Pavel v 1.kapitole povídá o tom svém (jejich) svatém povolání. (Jistěže se to dá vztáhnou a je to povoláním každého křesťana obecně, ale podle míry víry každého. A přeci jen je tu jedna asi zásadní vlastnost, pro kterou jsou takoví povoláni ke svatosti/oddělení).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 26. srpen 2017 @ 13:46:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V zahradě Eden byl a v Novém Jeruzalémě je strom života, ne strom svatosti. I J 3:16 bys musel přepsat z „Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. na „Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v Něho věří, nezahynul, ale byl svatý.  

Svatost je dána životem. Přebývá-li ve mně, žije-li ve mně a skrze mne svatý Bůh a já v Něm a skrze Něho, jsem svatý, jsem dokonce s Bohem jedno. Bez Božího věčného života v sobě nežiju (Bohu) vůbec!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: tele v Sobota, 26. srpen 2017 @ 13:59:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ten strom života v zemi Eden je oddělený (v B-ží přítomnosti) a vchází se k němu skrze plamenné meče cherubů). Určitě nemyslím na tu 'svatost', co ty, willy. A ani např. tu Dzehenutiho.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 26. srpen 2017 @ 14:32:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, kvůli pádu člověka, musí cestu ke stromu života střežit plamenné meče cherubů představující Boží slávu, svatost a spravedlnost. Slávu a tím i spravedlnost a svatost člověk ztratil pádem, ale znovu ji získal v Kristu Ježíši, který se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením (svatostí) i vykoupením neboli cestou ke stromu života, jímž je opět On sám a my v Něm jsme se stali spravedlností Boží (2K 5:21).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: tele v Sobota, 26. srpen 2017 @ 20:25:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Promiň, willy, ale ani tak ne. Jednak si významy slov jako svatost, spravedlnost, slávu asi vysvětlujeme jinak, a to není nesouhlas s tím, že by člověk po tom 'pádu' o ně přicházel, ale předně - po té cestě kráčíme, jí se ubíráme a to za Mašiachem, ale každý prochází a chodí naprosto osobně.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 26. srpen 2017 @ 20:44:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To, co jsem psal vycházelo z Božího Slova a nepředestřel jsem to k souhlasu či nesouhlasu. A že Pána Ježíše Krista jako Tu Cestu musí po vejití těsnou bránou na úzkou cestu následovat každý osobně, ví každý skutečný věřící v Krista od počátku, kdy uvěřil. Všechny své učedníky Pán povolal slovy: "Následuj Mne."


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pondělí, 28. srpen 2017 @ 06:12:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jsem opravdu rád, že takto píšeš, willy.
Ne. Ti cherubové a ty plamenné meče nejsou, za co je máš.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pondělí, 28. srpen 2017 @ 18:50:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na nic jsme se neptal.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pondělí, 28. srpen 2017 @ 18:38:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Petře, však mne trochu z náš, spíše věřím ve všeobecné kněžství, ale samozřejmě i na Boží vinici platí dělba práce, dle míry obdarování, komu je více dáno, od toho se více očekává... což nemá vést k modlitbě typu, Pane raději mi nic nedávej, pak nebude nic očekáváno. tato modlitba v sobě podle mne by již obsahovala závazek dát méně než je očekáváno a jedno na jaké "pozici".
Dopis je adresován "starším", Timoteus, Pavel...oba milovníci Boží od malička, oba vedeni od malinka k Bohu a oba Boha toužili znát...Pavel ve zlém poznání, ale to se cestou do Damašku změnilo, a horlivost proti Kristu se proměnila v horlivost pro Krista. 
Svaté povolání nespadlo z nebe na lidi, kteří nikdy o Boha nezavadili.... i Zacheus toužil spatřit Pána. 
Tuto část si myslel, že byť není nikdo kdo by hledal Boha, tak mnozí Boha hledají a ti jsou povolaní? Pokoj tobě Jirka


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pondělí, 28. srpen 2017 @ 20:09:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Lépe bych to nenapsal, Jirko. :)


]


Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Čtvrtek, 24. srpen 2017 @ 22:05:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No ten chládek je "postavme tu tři stany"...

Šalom JiříB.

může být že, z příměrů a zjednodušování povstaly církevní dogmata ?

a "podobné dogma" je zde v článku....

mé otázky směřují ven,

za dogmata,

                a proto (nejen proto) se Willy "zlobí",

člověk naopak nemá opouštět sám sebe, protože ( vysvětleno v Ef.) tak jak "miluje sebe" miluje i ženu, ostatní, ty druhé....

a bez sebe sama to nejde "následovat", brát "břemena" jedni druhým...

...toť zerykova polemika


]


Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Čtvrtek, 24. srpen 2017 @ 22:35:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
směřují ven za dogmata ... to je zajímavě napsáno, to je to co mne asi na některých příspěvcích láká, že ukazují svět mimo zavedená dogmata. 
Pravda konce mohou být nedobré, pokud odvrhneme dogma, které bylo základním kamenem, neboli abychom nevylili dítě s vaničkou. Jinak v jiných slovech o tom tak nějak přemýšlím, co jsou dogmata a co je opravdu psáno, co Pán učil, co bratři žili a co jsou jen dogmatické představy. Dokonce mne někdy vedou myšlenky dál a nějak na pozadí vnímám paralelu dnešního křesťanského světa ve slovech Pavla o zákoně, například Ga3-4kapitoly, ...prostě že dnes by zde Pavel stejné verše neadresoval židům spoléhajícím na zákon, ale křesťanům spoléhajícím na dogmata, třeba dogmaticky chápané slovo J3:16, Ř10:11 ... tedy jak bylo Boží milosrdenství zaměněno za zákon, tak víra byla často zaměněna za obyčejné "věření", prostě dějepisný fakt, věřím, že to tak je... ale podle mého toto věření není víra o které se píše... touto vírou věří i ďáblové, ale třesou se...
Jirka


]


Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 22. srpen 2017 @ 13:05:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
oprava: ... je tudíž Božím vlastnictvím.

... Boží a Beránkův trůn, (čárka sem nepatří) ale (sem by se hodilo lépe však) po vzniku Nového Jeruzaléma ... neboli správně a lépe:
Boží a Beránkův trůn však po vzniku Nového Jeruzaléma ...Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Úterý, 22. srpen 2017 @ 13:37:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Jediný Bůh není trojjediný.Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 22. srpen 2017 @ 13:59:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
říká Dzehenuti, nikoli Bible, i když fakt o trojjedinosti Boha v Písmu není explicitně uveden!


]


Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Úterý, 22. srpen 2017 @ 23:25:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak je psáno  v bibli !.


]


Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 22. srpen 2017 @ 15:09:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A jinak k tématu nemáš, předpokládám, nic, co?


]


Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Úterý, 22. srpen 2017 @ 23:25:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je to zásadní věc.


]


Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 22. srpen 2017 @ 23:52:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co je zásadní věc?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Středa, 23. srpen 2017 @ 07:47:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To, že Bůh je jediný, je duch a je Svatý. V bibli není jediné slovo trojice nebo trojjediný. Trojice je lest a trik Satanuv.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Středa, 23. srpen 2017 @ 14:44:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Aha, takže Otec, Syn a Duch Svatý v Bibli nejsou a nejsme pokřtěni-ponořeni do jména Pána Ježíše Krista. Na Kristu jako základu nemáme stavět ze zlata (Otec - zdroj života), stříbra (Syn - vykoupení) a drahých kamenů (Duch - proměňující dílo Ducha Svatého v nás). Nový Jeruzalém není vybudován ze zlata, nemá 12 bran z 12 perel a nemá 12 drahých kamenů, jimiž jsou ozdobeny základy hradeb. Otec nemluví v Synu a skrze Syna jako Duch Svatý. Bůh, když tvořil člověka neřekl: "Učiňme člověka k našemu obrazu jako naši podobu ..." atd. apod.
Dzehenuti, prober se!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Středa, 23. srpen 2017 @ 17:26:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Sám se prober. Když někdo nepochopí, že voda je pořád vodou ikdyž je ve džbánu anebo v nekonečném moři....tak je to s ním zlé..


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: tele v Středa, 23. srpen 2017 @ 15:27:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dzehenuti,

Co pro tebe znamená ve významu "duch (dech, ruach, pneúma)"?

Co pro tebe znamená ve významu "svatý (kodeš, hagios)"?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Středa, 23. srpen 2017 @ 16:44:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Svatý - čistý, dokonalý, transparentní, nezávislý, nezatížený iluzí, duší atd, neomezený časem a prostorem

Duch - život, vědomí...v podstatě je to jediná realita a pravda. Protože vše je z Ducha. Vše je jeho manifestací do prostoru a času. Problém je ale v tom, že Duch ztratil svoji Svatost a to tím, že si myslí, že je duše :). Duše je ale vždy jen nádobou pro jediného ducha.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Středa, 23. srpen 2017 @ 16:52:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak jak mi řekl Svatý Duch.  Duše vzniká dýcháním/vyzařováním Ducha.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: tele v Středa, 23. srpen 2017 @ 17:54:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Duše nebo duch vzniká dýcháním/vyzařováním/emanací?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Středa, 23. srpen 2017 @ 17:59:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Psal jsem to jasně. Duše vzniká vyzařováním/manifestací/slovem Ducha.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Středa, 23. srpen 2017 @ 17:22:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak jestli Duch s velkým D, což je Bůh, ztratil svou svatost, tak to jsi větší bludař, než jsem si v těch nejčernějších snech připouštěl. Nechceš toho ze své duchovní moudrosti odhalit ještě více, ať víme lépe, co jsi zač? 

Když už sem coby nekřesťan chodíš, určitě by to bylo užitečnější, než Tvé neustálé až dědinsky trapné brojení proti trojjedinnosti, prakticky v každé druhé větě, kterou vypotíš - ukazujíce mnohem více na Tvou myšlenkobou prázdnotu a osobnostní jednoduchost, než na cokoliv jiného. A je taky dobré vědět s kým má člověk tu čest.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Středa, 23. srpen 2017 @ 17:24:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Otec Svatost nikdy neztratí právě proto, že nikdy nebude osobou :)))). Ale to ty nikdy nepochopíš.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Středa, 23. srpen 2017 @ 17:41:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale hlavně, že Otec je totéž co Duch, který už svatost ztratil... :-)))) No dám Ti doufám zase na dlouho pokoj. Ale těmito novými poznatky Tvého nitra a myšlení jsi mne znovu docela překvapil. Tvé myšlení opravdu ani pochopit nechce, nemusíš se toho bát :-))).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Středa, 23. srpen 2017 @ 17:46:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jediný Bůh je Svatý Duch....tak je to psáno v písmu. Budu se modlit aby ti to bylo dáno pochopit.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: tele v Středa, 23. srpen 2017 @ 18:07:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Svatost se dá nabýt nebo ztratit, ale jak?
Proč nemůže B-h, mimochodem 3x svatý, 'přijít' o svou 'svatost', víš?
Jestli je 'osobou' nebo ne, na tom tolik nesejde, je to jen lidské 'přibližování se' k B-hu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 25. srpen 2017 @ 11:42:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano dá se ztratit, ztratil ji Adam a Eva, ztratil ji Satan atd... Jak jsme psal, když duše neví...že je duch takový duch pak ztrácí svatost protože je špiněn a utlačován duší.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pátek, 25. srpen 2017 @ 12:08:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nerozumím, ... jestli duch je vědomí duše, pak jak si nemůže duše myslet, že je duch?
Ztratit svatost ... jak jsem psal, rozumím, tomu jinak, ... tedy svatost se dá opustit nebo ji odsvětit (z-ne-světit). Lze tedy znesvětit to(ho), co užívá B-h (ducha, prst B-ží, nebo co B-h sám koná)? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 28. srpen 2017 @ 08:55:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Za prvé.... duše je výtvor ducha. Právě duch (vševědomí neboli OTEC) formuje duši (nádobu) pro daný účel...jak andělskou, tak lidskou, tak zvířecí atd. Ztracení svatosti tedy souvisí ze ztracením spojení s OTCEM.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pátek, 25. srpen 2017 @ 11:57:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dzehenuti,


vyjde-li duch ze svatého B-ha, (pro přiblížení: z B-žích úst, ač B-h ústa nemá), předpokládám, že ho máš za svatého. Jak dojde k jeho znesvěcení? 


PS1) Prosím o nějaký prakticky použitelný příklad, ne jen o mystický obraz.
PS2) Jen poznámkou: svatosti rozumím jinak než ty, jako "vynětí" z prostého použití a "oddělení" pro naprosto specifický účel (B-ží), a tabu pro jiné užití člověkem.  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 28. srpen 2017 @ 09:49:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh je duch sám o sobě. Ale sám o sobě není omezený časem a prostorem. Kdežto duch umístěny v duši již je omezený časem a prostorem a to právě samotnou duší. Znesvěcení tedy dle mého názoru dochází když dojde ke ztrátě spojení s OTCEM.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Středa, 23. srpen 2017 @ 17:50:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč myslíš 'nekřesťan' ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Středa, 23. srpen 2017 @ 17:58:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Protože se mezi křesťany pohybuji desítky let a vím, koho naprostá většina z nich za křesťana považuje, a koho ne - neber to jako nadávku, ale pouze jako ryze technické označení víry člověka... a především, ne každý, koho považujeme za křesťana, tak bude spasen, a ne každý ne-křesťan bude zatracen - nevím, jak to bude, to ví Pán Bůh - ale chtěl si po mně vysvětlení, tak Ti ho podávám, jak tomu věřím. Takové nálepkování jako křesťan, muslim, budhista, ateista stejně slouží spíše jenom jako pomůcka, kam si základy víry člověka zařadit, podobně jako třeba názvy hudebních stylů nám pomáhají se zorientovat v tom, co která kapela či interpret přibližně hraje, a co od nich můžeme čekat, aniž bychom je nutně museli znát.

Stačí tak? (přiznám se, že zrovna od Tebe jsem tu otázku i docela čekal:-))


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Středa, 23. srpen 2017 @ 18:08:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Děkuji stačí.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Svaté povolání (Skóre: 1)
Vložil: tele v Středa, 23. srpen 2017 @ 17:49:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Popravdě ... nevím teď, jak s tím tvým významem těch názvosloví naložit.

Třeba, B-h je svatý, svatý je duch, svatý může být člověk, předměty, jídlo, země, jednání, dokonce i to, co propadlo klatbě ...


]


Stránka vygenerována za: 2.18 sekundy