Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Otmar.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 15315, komentáře < 7 dní: 142, komentářů celkem: 334147, adminů: 60, uživatelů: 4850  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 71 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

rosmano
Willy

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Komentář pod kroměřížským videem s Prohlášením pěti sborů
·Biblicko- a historicko-teologické poznámky k Oficiálnímu prohlášení pěti sborů
·Jenni Entrican — prezidentka Evropské baptistické federace
·Kázaní Václava Chumchala z 28. října 2018
·Pět sborů oznámilo odchod z Bratrské jednoty baptistů
·Replika Tomáše Halíka na Václava Klause k Petru Piťhovi
·Veřejné slyšení k peticím týkajícím se manželství
·Istanbulská úmluva jako šibolet víry
·Vyjádření synodní rady Českobratrské církve evangelické k Istanbulské úmluvě
·Oslobodenie od zlých síl

více...

Počítadlo

Licence Creative Commons

GRANO SALIS
 podléhá licenci
Creative Commons
Uveďte autora-
Neužívejte komerčně
3.0 Unported

Zaznamenali jsme
96 457 663
přístupů od 17. říjen 2001

Založeno L.P. 1997


ATELIÉR PROMĚN Jitka Černíková, kosmetika, vizáž, proměny, svatební líčení
BWF Protec
BWF Profiles
technické plsti
profily PMMA PC
plexi desky
aramid
kevlar Michaela Křivánková svatební fotografie, portréty, portrétní fotografie, fotografování novorozeňat a dětí, dětská fotografie, portrétní fotografie, svatba, svatební přípravy, fotograf

Život víry: Je Bůh Otec duch ? Je Bůh Otec duše ? Má Bůh Otec duši ?
Vloženo Pátek, 28. duben 2017 @ 09:18:00 CEST Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal Dzehenuti

Je Bůh Otec duch ? Je Bůh Otec duše ? Má Bůh Otec duši ?přehledná verze : https://www.scribd.com/document/346436127/Je-B%C5%AFh-Otec-duch-Je-B%C5%AFh-Otec-du%C5%A1e-Ma-B%C5%AFh-Otec-du%C5%A1i

  Je Bůh Otec duch ? Je Bůh Otec duše ? Má Bůh Otec duši ?         Není ani jeden verš kde by bylo jasně napsáno, že Bůh je duše     Je ale jasně psaný verš, který říká, že Bůh je duch.   4Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě.“     Z bible taky víme, že každá duše musela být učiněna/vytvořena Bohem     16 Nebudu stále vznášet výčitky, nebudu se hněvat navěky – vždyť by se přede mnou každý duch zhroutil, každá duše, již jsem učinil!   Tedy z bible víme, že prvorozený je první Bohem učiněná duše   29Bratři, o praotci Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pochován – jeho hrob tu máme dodneška! 30Jako prorok ale věděl, co mu Bůh zaslíbil: přísahal mu, že na jeho trůn posadí jednoho z jeho vlastních potomků. 31Když říkal, že jeho duše nezůstane v záhrobí a jeho tělo nepodlehne rozkladu, předvídal tedy Mesiášovo vzkříšení. 32A právě Ježíše Bůh vzkřísil – my všichni jsme toho svědkové! 33Byl vyvýšen na Boží pravici, přijal od Otce zaslíbení Ducha svatého a to, co teď vidíte a slyšíte, je jeho vylití. 34David přece nevystoupil do nebe, ale sám říká:   Ale víme, že Ježíš je Svatý Duch, tedy byl od věky věků Bohem.                               Verše ve kterých je zmínka, že Bůh má duši. Bohužel není jednoznačné jestli se jedná o prvorozeného nebo přímo nebeského OTCE. Protože rozdíl mezi nimi je v manifestaci…tedy právě v duši….která má počátek a konec a omezená časem a prostorem   30Nuže, tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Ano, řekl jsem, že tvůj dům a tvůj otcovský rod zůstanou v mé službě navěky. Teď ale Hospodin praví: V žádném případě! Ty, kdo mě ctí, totiž poctím; ty, kdo mě znevažují, však zostudím. 31Hle, přicházejí dny, kdy zlomím tvou moc a moc tvého otcovského rodu! Nikdo v tvém domě se nedočká stáří. 32Uvidíš soužení, jež dolehne na můj Příbytek. Ačkoli se Izraeli přihodí mnoho dobrého, ve tvém rodu se nikdo nedočká stáří. 33I pokud někoho z vás neodetnu od svého oltáře, oči mu vyhasnou a jeho duše se usouží. Celé to množství tvých potomků zemře předčasně. 34To, co se stane tvým dvěma synům Chofnimu a Pinchasovi, ti bude znamením: oba zemřou v jediný den. 35Já si pak vzbudím věrného kněze, který bude jednat podle mého srdce a podle mé duše. Jemu zbuduji trvalý dům a zůstane ve službě před mým pomazaným navždycky. 36Každý, kdo bude zanechán z tvého domu, se mu půjde poklonit za kousek stříbra, za bochník chleba a řekne: ‚Zařaď mě, prosím, někam mezi kněží, ať mám alespoň co jíst!‘“   4 Hospodin je v chrámu své svatosti, Hospodin trůní v nebesích! Očima prohlíží celý svět,a lidské syny zkoumá pohledem! 5 Spravedlivé i ničemy zkoumá Hospodin, z duše nenávidí milovníky násilí! 6 Řeřavé uhlí a síru sešle na ničemy, z kalicha žhavého vichru budou pít!   Přestaňte přinášet marné oběti! Kouř kadidla je mi odporný. Všechna ta novoluní, soboty, slavnosti – ta vaše zlá shromáždění nesnáším! 14 Ta vaše novoluní, ty vaše svátky – jak se mi z duše protiví! Jsou mi břemenem, nemohu už je vydržet. 15 Proto když ke mně vzpínáte ruce, zakrývám si oči před vámi; když své modlitby hromadíte, neslyším.       Bible ale dává důraz na jednoho ducha a jedno tělo : Jedno srdce, jedna duše 32Celé to množství věřících mělo jedno srdce a jednu duši. Nikdo nic nenazýval svým vlastním majetkem, ale měli všechno společné. 33Apoštolové vydávali svědectví o vzkříšení Pána Ježíše s velikou mocí a na všech spočívala veliká milost. 34Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, protože ti, kdo vlastnili pole nebo domy, je prodávali a utržené peníze přinášeli 35k nohám apoštolů. Z toho se pak rozdělovalo každému, jak kdo potřeboval. 36Joses, který od apoštolů dostal jméno Barnabáš (což v překladu znamená Syn potěšení), levita původem z Kypru, 37prodal své pole, přinesl peníze a položil je k nohám apoštolů. 27Jen prosím, abyste svým jednáním dělali čest Kristovu evangeliu. Když k vám přijdu, rád bych viděl (a když nepřijdu, alespoň o vás slyšel), že pevně stojíte v jednom duchu a že společně jako jedna duše vedete zápas o víru evangelia. 28Nedejte se nijak vystrašit svými protivníky; to jim bude jasným znamením záhuby, ale vám záchrany, a to od Boha. 29Bylo vám totiž dopřáno, abyste v Krista nejen věřili, ale také pro něho trpěli. 30Svádíte stejný boj, jaký jste viděli u mě,a a jak slyšíte, vedu jej i nadále. 19Víte, milovaní bratři, že každý člověk má být pohotový k slyšení, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. 20Lidský hněv přece k spravedlnosti před Bohem nevede. 21Odhoďte proto všechnu špínu a spoustu špatnosti a s krotkostí přijímejte zaseté Slovo, které má moc spasit vaše duše. To, že jde o spasení duše je jasné. Duch se totiž vrací k nebeskému Otci. Zatímco duše je v záhrobí… Šeolu.   9Když otevřel pátou pečeť, viděl jsem pod oltářem duše zavražděných pro Boží slovo a pro svědectví, jehož se drželi. 10Hlasitě volali: „Jak dlouho ještě, Pane, ty svatý a pravý, nebudeš soudit a trestat obyvatele země za naši krev?“ 11Tu bylo každému z nich dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, ať odpočívají ještě krátký čas, dokud se nenaplní také počet jejich spoluslužebníků, jejich bratrů, kteří mají být zabiti tak jako oni.                 Tehdy jsem uslyšel z chrámu mocný hlas, jak říká těm sedmi andělům: „Jděte, vylijte těch sedm číší Božího hněvu na zem.“ 2První odešel, vylil svou číši na zem a na lidech, kteří měli znamení šelmy, i na těch, kteří se klaněli jejímu obrazu, vyvstaly zlé a zhoubné vředy. 3Druhý pak vylil svou číši do moře. To se obrátilo jakoby v krev mrtvého a veškerá živá duše v moři zemřela. 4Třetí pak vylil svou číši na řeky a na prameny vod a obrátily se v krev. 5A slyšel jsem anděla vod, jak říká: Duše je jednoznačně smrtelná. Záleží jen na Bohu, kterou uvede svým duchem zpět k životu     4Spatřil jsem trůny a ty, kdo se na nich posadili, a byl jim svěřen soud. Viděl jsem také duše popravených pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo, duše těch, kteří se neklaněli šelmě ani jejímu obrazu a nepřijali její znamení na čela ani na ruce. Ti ožili a kralovali s Kristem tisíc let. 5Ostatní mrtví však neožili, dokud se nenaplnilo těch tisíc let. To je první vzkříšení. 6Požehnaný a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení. Nad těmi ta druhá smrt nemá moc, ale budou kněžími Boha a Krista a budou s ním kralovat tisíc let.   Z bible tedy víme odpovědi na tyto tři otázky :

  1. Je Bůh Otec duch ? 2. Je Bůh  Otec duše ? 3. Má Nebeský Otec duši ?
 
  1. Bůh je duch.   Jak Otec tak i syn . A je to to duch Svatý. 
  2. Nebeský Otec není duše ale duch. Každá duše musela být učiněna. Kdyby tedy nebeský Otec byl duší, musel ho někdo učinit.
 
  1. Ano, Nebeský Otec má duši, všechny duše ať prvorozená tak další které jsou naplněny Svatým Duchem tvoří totiž jeden chrám/duši. Jeden duch (svatý) jedno tělo chrám (svatý).
         

 
Příbuzné odkazy
· Více Zamyšlení
· Novinky od Tomas


Nejčtenější článek Zamyšlení:
Soulož v rajské zahradě


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 0
Hlasů: 0

Prosím, ohodnoť tento článek:

Vynikající
Velmi dobrý
Dobrý
Průměrný
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Je Bůh Otec duch ? Je Bůh Otec duše ? Má Bůh Otec duši ?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 51 komentáře | Prohledat diskusi

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Je Bůh Otec duch ? Je Bůh Otec duše ? Má Bůh Otec duši ? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 28. duben 2017 @ 10:26:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Tuž jsem zvědavý na Vaše argumenty :)Re: Re: Je Bůh Otec duch ? Je Bůh Otec duše ? Má Bůh Otec duši ? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Pátek, 28. duben 2017 @ 17:48:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Článek jsem nečetl. Je to škvár. Jenom jsem si všiml, že jsi vyčernil něco, kde je duše, duchy nebo tak něco. Vysvětlení je jednoduché. Tehdy byli lidi pověrčiví, tak věřili na duše, duchy, démony, satany a další fantasmagorie. Ty jsi pověrčivý stejně jako lidi v době bronzové. Je to tvoje volba. Já na tvoji pověrčivost netrpím. Žádného ducha, duše, démony, satany, bohy a jiné sněhurky ani trpaslíky nevidím. Myšlení je jen funkce mozku. Nic více. Žádné duchy, duše, nejsou. Bojíš se umřít, páč máš pud sebezáchovy. To mají všichni vyšší živočichové. 

Tuž jsem zvědavý na Vaše argumenty :)

Argumentuj ty někdy něčím jiným než tvojí knížkou pohádek a tvými pocity? Já ti mohu zaargumentovat velmi snadno. Dneska ti podám psychofarmakum a tvoje psychika se změní. Pošťárám ti v mozku elektrodami a budeš v takových nebích a peklích a jiných destinacích, že jsi neměl ani potuchy, že existují. 


]


Re: Re: Re: Je Bůh Otec duch ? Je Bůh Otec duše ? Má Bůh Otec duši ? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 28. duben 2017 @ 17:59:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Škvár je makový panáček.


]


Re: Re: Re: Re: Je Bůh Otec duch ? Je Bůh Otec duše ? Má Bůh Otec duši ? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Sobota, 29. duben 2017 @ 12:29:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tomu, co miluješ, Dzehnetuti, se říká esoterika. A tvoje esoterika, že sis něco vybral z pohádkové knížky a smíchal to se svýma haluškama, to musíš taková dort papat sám. Co si napekl - to si spapej. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Je Bůh Otec duch ? Je Bůh Otec duše ? Má Bůh Otec duši ? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Dzehenuti v Úterý, 02. květen 2017 @ 08:37:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Esoterika ti vymyla mozek makový panáčku. Možná to máj spraví.


]


Re: Re: Je Bůh Otec duch ? Je Bůh Otec duše ? Má Bůh Otec duši ? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 28. duben 2017 @ 18:07:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
a dzehenuti co když Bůh není duch ? ale duch je projev Boha ? ...hmm
co si představuje Dzehenuti pod pojmem duch, Duch, duchové ?
duše "jako nádoba" naplněná krví, tedy životem, nebo "dutina"...


]


Re: Re: Re: Je Bůh Otec duch ? Je Bůh Otec duše ? Má Bůh Otec duši ? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Dzehenuti v Úterý, 02. květen 2017 @ 10:07:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
žádné co když...
Je psáno : 4Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívatv duchu a v pravdě.Prvotní projev Boha je prvorozený Syn...první živá duše.
A ano, duše je jako hliněná nádoba...naplněná jedním. Voda, krev stále jediný duch jest.


]


Re: Re: Re: Re: Je Bůh Otec duch ? Je Bůh Otec duše ? Má Bůh Otec duši ? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: zeryk v Úterý, 02. květen 2017 @ 20:12:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na kolik duchů věříš ?
     Jednoho... proč ducha omezuješ tím slovem bůh?

Abstraktní pojmy "nenacpeš" do starých měchů...
Také je psáno že, duch vane kam chce.... myslíš že, Bůh taky vane?
Není duch manifestující se vanutím projevem Boha ?


]


Re: Re: Re: Re: Je Bůh Otec duch ? Je Bůh Otec duše ? Má Bůh Otec duši ? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Úterý, 02. květen 2017 @ 20:19:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
----Prvotní projev Boha je prvorozený Syn...první živá duše.----

Jak je psáno: ‚První člověk Adam se stal duší živou – poslední Adam je však Duchem oživujícím.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Je Bůh Otec duch ? Je Bůh Otec duše ? Má Bůh Otec duši ? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: zeryk v Úterý, 02. květen 2017 @ 20:37:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Také je psáno :
            
                          30Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se        plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu.“ A stalo  se tak.

 Živá duše tedy nebyl první Adam....

      ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je Bůh Otec duch ? Je Bůh Otec duše ? Má Bůh Otec duši ? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Úterý, 02. květen 2017 @ 20:53:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, hodný Zeryk. 

My se bavíme o člověku.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je Bůh Otec duch ? Je Bůh Otec duše ? Má Bůh Otec duši ? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: tele v Úterý, 02. květen 2017 @ 21:06:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nějaký "Theo-morf", tvarovaný a zmutovaný "bůh" do podoby člověka?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je Bůh Otec duch ? Je Bůh Otec duše ? Má Bůh Otec duš (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Úterý, 02. květen 2017 @ 21:38:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Podívej,  reaguji zde na Dzehenutiho.  Bavím se zde o prvním člověku -  Adamovi.    Který byl stvořen k Božímu obrazu. 

Říkám  Dzehenutimu , že již  první člověk Adam se stal duší živou.  To je vše.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je Bůh Otec duch ? Je Bůh Otec duše ? Má Bůh Otec (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: tele v Úterý, 02. květen 2017 @ 21:56:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ehm .. nedopatření, vo se stává tak 1xza 10 let.
Má omluva tobě, Timgu. Přesměruji na zamýšleného příjemce :)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je Bůh Otec duch ? Je Bůh Otec duše ? Má Bůh Otec (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: tele v Úterý, 02. květen 2017 @ 22:03:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
... jen ale k ,ověření, ... ,k B-žímu obrazu, .. nemyslíš jako antropomorf a ani jako Theomorf ? :)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je Bůh Otec duch ? Je Bůh Otec duše ? Má Bůh Otec (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Dzehenuti v Středa, 03. květen 2017 @ 09:55:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
První duše je prvorozený syn. Tedy ten co byl než přišel jako Ježíš Nazaretský.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je Bůh Otec duch ? Je Bůh Otec duše ? Má Bůh (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: tele v Středa, 03. květen 2017 @ 11:28:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No a pak se tedy ten Syn v Ježíši Kristu stal ,Theo-morf, tedy zmutovaný a zformovaný ,bůh, v lidském těle, tedy v člověku? Člověk s B-žími vlastnostmi nebo B-h skřížený s člověkem nebo nějaká mutace člověka a B-ha? Zformovatelný B-h nebo B-ží duch do lidského těla?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je Bůh Otec duch ? Je Bůh Otec duše ? Má (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Dzehenuti v Středa, 03. květen 2017 @ 12:03:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Lol, Svatý Duch je pořád Svatý Duch. Tím, že přišel do lidského těla je nazýván Syn člověka. Bohočlověka a podobné ptákoviny si vymysleli trojičáři . A pak jsou ještě stoupenci antikrista, kteří tvrdí, že prý to byl obyčejný člověk, který se Bohem stal. SYN a OTEC jsou ale jedním Svatým Duchem.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je Bůh Otec duch ? Je Bůh Otec duše ? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: tele v Středa, 03. květen 2017 @ 13:34:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Lol :) ruach ha-kodeš je stále jako ,vánek svatosti Svatého, nebo  jako ,prouděním B-ží svatosti,, tedy tím, jak B-h působí na člověka, že pak člověk jedná v Jeho ,moci a slávě,. Je ,emanací,, vyzařováním, B-ha. Jeho ,inspirací,. Člověk nespravedlivý a hříšný ztěží může ,vyzařovat, tímto ,duchem, B-ží šekiny (slávy Jeho přítomnosti). Pojem ,Duch svatý, je B-žím osobním (i osobitým) projevem, emanací, v tomto světě.

Dzehenuti, to že ,keř jakoby hořel, ale nehořel,, není důkazem, že oheň nebo keř je ,emanační nádobou, B-ha, ale že B-h to ,způsobil duchem své přítomnosti. Jako se listí nepohybuje samo, ale jen v proudění vzduchu na ně působícím. A není duch ani ten proudící vzduch, ale jako to, co způsobuje, že vzduch proudí. Tedy spíše jako ono proudění samo, které ,vyvolává, sám B-h (Stvořitel, Otec) jakoby svým vydechnutím ducha (svého dechu).

B-h se tedy svou přítomností či emanací svého ducha člověkem nestává a člověk zůstává člověkem, ale jedná jako zprostředkovatel B-ží vůle, Jeho přítomnosti v moci a slávě B-ží, na které je účasten svým životem.

Jsem tady pro mnohé ,antikrist,, ovšem nevím ani o sobě a ani o podobně věřících a smýšlejících jako já, že bychom tvrdili, že se Ješua, co by člověk Mašiach, pak někdy B-hem, stal,. :) To bude zase ve tvé vlastní představě o druhých.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je Bůh Otec duch ? Je Bůh Otec du (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Dzehenuti v Středa, 03. květen 2017 @ 14:45:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh je duch, je jediný a je Svatý. To, že keř hořel je tím, že keř je sám od sebe taky nádobou...tedy se v této nádobě projevil Svatý Duch. JSEM TEN KTERY JSEM..je psáno. Bůh tedy působil i v (duši-nádobě) holubice která se snesla na Jezise při krtu.Nevím, jaký názor máš ty. Nicméně vím, že jsou křesťané kteří tvrdí, že ježíš byl obyčejný člověk, že se Bohem stal až při křtu a podobné ptákoviny.
Duch je duch. Ano jde přirovnat k dechu... tak stejně by šel přirovnat k černé díře, která emituje nebo pohlcuje světlo...tedy jinými slovy světlo s ní vychází a vchází...a kdoví co je tam...nepřístupné světlo...vidíš svým způsobem černé/bílé díry dýchají..  :)) sedí krásně na ducha. Ale nebudu Vám  s tím zatěžovat hlavu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je Bůh Otec duch ? Je Bůh Ote (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: tele v Středa, 03. květen 2017 @ 15:03:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dzehenuti ... mně rozhodně svým vyjadřováním hlavu nezatěžuješ :)


Podívej, B-h dává všemu život, ale nikdy nelze říci, že život=duch. Stejně ani vzduch není dobrým přirovnáním k duchu. Dokonce ani ono proudění, tedy vzduch vycházející z lidských plic a úst. Jde spíše o abstraktní vyjádření děje, tedy že "vzduch" vycházející z lidských plic a úst, způsobující proudění vzduchu mimo člověka a způsobující, že se hne list papíru, byl způsoben tím, co člověk učinil ze své vůle - tedy dechnul. Ale ono samo dchnutí není B-h :)  A navíc ruach je spíše "tím B-žím duchem (dechem), co na člověka "doléhá", když ho nasává (tedy pociťované proudění v nose - chřípí).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je Bůh Otec duch ? Je Bůh (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Dzehenuti v Středa, 03. květen 2017 @ 15:28:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
jasně že duch je život. Bůh je duch a bez něj by nebylo nic živé !. Naopak ke proudění vzduchu jde působnost ducha popsat. Bůh je světlo, tedy jde o jisté vyzařování proudění světla....z místa nepřístupného světla. Tedy přesně popisuje černou/bílou díru. Potvrzuje to i nejnovější vědecké teorie. Protože velký třesk vůbec neopovídá bibli. Zatím co nové veděcké teorie mluví o vynoření. tedy něco se vynořilo,vyproudilo z něčeho...jediného Boha.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je Bůh Otec duch ? Je (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: tele v Středa, 03. květen 2017 @ 17:06:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dzehenuti, :) Co je to život? Nějaká součástka? Zase je jde o abstrakci. Duch nerovná se život. Duch život způsobuje, tvoří. Dalo by se říci, že je to blíže neidentifikovaný zárodek života, ale nikoliv život sám. Jako když je počato dítě v těle matky a je závislé na matčině dýchání a jejím oběhu krve, a tím přísunu výživy, kdy se pozvolna krevní oběh dítěte osamostatňuje. A lépe, jako když se dítě narodí a kdosi mu pleskne po zadečku, a způsobí v dítěti, že se nadechne a pak už dýchá samostatně. Dokud člověk dýchá a koluje v něm krev, dotud je živý, "má život v sobě sama" a je to způsobeno příčinou, která způsobila zahájení onoho samostatného dýchání, které člověka udržuje při životě.


Samozřejmě, že bez B-ha by nebylo nic živého, ale B-h je více přeci než život sám, On život působí, tvoří, je "živý v sobě samém", má ho "ve své moci". B-h stvořil světlo, není přeci ani světlem. "Světlo" je jeho vyzařováním, světlo přeci neexistuje samo o sobě, je spíše "projevem " světelného zdroje ... B-h je jakoby ukryt za nepřístupným světlem lidským očím, "nepřístupné" - člověk oslepne, a umře ... světlo není jen o svítivosti ... Černá díra, bílá díra ... to není B-h. 


"Velký třesk". A proč by ne? Proč by to nemohla být ta "emanace"? Jako by se rozptýlená B-ží energie "scvrkla do sebe" a pak "vybuchla". Nic se to příliš neliší ani od nějaké černé/bílé díry. "Velký třesk" je prostě spíše popisem následným, tedy jakoby oním vyzářením, emanací. Jsou to přeci jen domněnky, ovšem ani bible zrovna nepopisuje jak se vše odehrálo při vzniku světa, ale popisuje spíše proč a za jakým účelem stvoření vzniklo a jaké je jeho "poslání". Vždy je tam napsáno, "aby" .... apod. Máme spíše pátrat po tomto, a to ostatní je k tomu poznání "přidáváno".]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je Bůh Otec duch (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Dzehenuti v Středa, 03. květen 2017 @ 17:54:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Opět píšeš nesmysly v rozporu s písmem. Je psáno Bůh je duch. Bůh je živý. Duch se tedy rovná život, je to život sám. Velký třesk je další nesmysl navíc v rozporu s popisem událostí v bibli.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je Bůh Otec d (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: tele v Středa, 03. květen 2017 @ 19:30:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
:) Já vím, dzehenuti ...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je Bůh Ot (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Dzehenuti v Středa, 03. květen 2017 @ 20:00:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co víš ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je Bů (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: tele v Středa, 03. květen 2017 @ 20:57:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
:) no že pro tebe: Opět píšu nesmysly v rozporu s písmem. ... 
Vím to, no.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: J (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Dzehenuti v Středa, 03. květen 2017 @ 21:50:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No tak alespoň, že ses přiznal, že si mě zkoušel zcela jistě.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: tele v Středa, 03. květen 2017 @ 22:45:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
??? Jak zkoušel? Nezastávám co ty, a diskutoval jsem. A svá slova jsem myslel vážně. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 04. květen 2017 @ 00:42:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No to ja vím, Jehovisté mají na to podobný názor :) mají taky ducha jako prostředníka/služebníka Božího :).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 04. květen 2017 @ 09:23:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mají podobný názir jako kdo, Dzehenuti?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 04. květen 2017 @ 11:17:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jako ti co říkají, že Svatý Duch je Boží činná síla nikoliv však Bůh.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 04. květen 2017 @ 16:02:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Aha. A co když zase rozumíš, Dzehenuti, tak jak se ti to, co slyšíš nebo čteš, převrací ve tvém uvažování do nějaké boží činné síle ve fundamentu.
Já to jsem, ukážu si na prsa vlastní rukou. A je to přeci má ruka ... A ač ukážu prstem na cca 1 metr před sebe, přesto je ten ukazováček můj a jsem to já, co jsem natáhl svou ruku a ukazováčkem ukázal na metr před sebe, kde já nejsem :)


Už jsem ti psal, o B-hu a nakonec o všem, co nelze vidět, ale jen vnímat jako intuici, a co popisuješ slovy o tom co vidíš a znáš, nemůžeš rozvažovat v doslovnosti. A pokud ano, musí to být myšlení abstraktní a ne konkrétní. A pokud možno používat obrazná vyjádření nikoliv k popisu dějů a nikoliv věcí či osob, které prostě nevidíš.
Myslím si, že tomu rozumíš a chápeš to. Tedy když někdo řekne "boží činná síla" (a já to nejsem, takto se o duchu svatém nevyjadřuji), pak možná myslí na to, že co se děje, děje se z vůle B-ží, kterou on způsobuje, že se to děje. Prostě jakoby hrnčíř vzal hlínu do rukou a vymodeloval nějakou nádobu za nějakým účelem a k tomu ji používal. A že ono hrnčíře nevidíš, ale hrnek jak byl modelován a užíván ano, zdá se, že zatím je nějaká činná síla nebo že se hrnek tvoří sám nebo podobně. Ale nelze ani říci, že tam to neviditelné (ten B-h) je bytost jako jsi ty, prostě nevidíš, jen tušíš ... a jistě věříš :)


No a nejsem jehovista, :) Nevěřím, že "Syn" byl v "nebeské nebo boží" preexistenci archandělem - tak věří přeci, Dzehenuti. ;-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 04. květen 2017 @ 16:59:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud se bavíme o lidském těle nebo jiném světelném objektu...je to jen horizont událostí, který je předurčen k zániku :). Vše "hmotné" se časem rozpadá a to právě z důvodu nejednoty s jediným Bohem.


]


Re: Re: Re: Re: Je Bůh Otec duch ? Je Bůh Otec duše ? Má Bůh Otec duši ? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: tele v Úterý, 02. květen 2017 @ 21:58:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Nějaký "Theo-morf", tvarovaný a zmutovaný "bůh" do podoby člověka?


]


Re: Je Bůh Otec duch ? Je Bůh Otec duše ? Má Bůh Otec duši ? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Pátek, 28. duben 2017 @ 10:30:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dzehenuti, promiň, ale toto je směs blábolů zcela nevzdělaného ignoranta, který nemá ani nejmenší potuchy o čem to vlastně píše. 

Slovo "duše" má v Písmu několik docela různých významů, které třeba chápat v přímém kontextu toho daného textu, kde je toto slovo použito. Uvědom si, že Bible je kni*****, kterou psali svatopisci přes 2000 let a promítl se do ní nutně i vývoj jazyka. Vždyť historie naší rodné řeči trvá nějakých tisíc let a prošla si takovým vývojem, že bys svému předku ve staroslověnštině vůbec nerozuměl! Ještě v patnáctém století mělo slovo "děvka" u Kralických význam dnešního slova "dívka". Za pouhých pár století se obsah tohoto slova zcela změnil a dneska vyjadřuje už cosi úplně jiného.
Podobně je to i s mnoha slovy v Písmu, slovo "duše" není žádnou výjimkou!
Nemůže konkordancí slepě citovat všechna místa z Písma o "duši" a přiřazovat jim všem stejný význam!  To je zásadní chybou!Nejdřív si uvědom, co to vlastně dneska pro tebe "duše" vlastně je. Dokážeš "duši" definovat - čím pro tebe doopravdy je? 

Dokážeš přesně definovat, co pro tebe doopravdy ve smyslu znamená výraz  "lidský duch"?Re: Re: Je Bůh Otec duch ? Je Bůh Otec duše ? Má Bůh Otec duši ? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 28. duben 2017 @ 11:35:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ok, je jasné, že každý má trochu jiné názory od toho je tedy polemika a argumentace. Tvá reakce začíná vždy útokem ale postrádá argumentaci. Kterou si představuju tak, že napíšeš svůj názor a podložíš ho například veršem z bible...tak jak to dělám já.
Takže má argumentace k duši :Je duše nesmrtelná?Ne, duše může zemřít. To, že duše je smrtelná, dokládají desítky biblických veršů. Zde je několik příkladů:
  • „Duše, kteráž hřeší, ta umře.“ (Ezekiel 18:4, 20, Kralická bible)
  • Ve starověkém Izraeli bylo za nejvážnější hříchy trestem to, že duše bude „vyhlazena“. (2. Mojžíšova 12:15, 19; 3. Mojžíšova 7:20, 21, 27; 19:8, Kralická bible) Takový člověk „umře“. (2. Mojžíšova 31:14, Kralická bible)
  • Na mrtvolu člověka je v některých biblických verších použit výraz „mrtvá duše“. (3. Mojžíšova 21:11; 4. Mojžíšova 6:6) V mnoha biblických překladech se v těchto verších sice objevuje slovní spojení „mrtvé tělo“ nebo „mrtvý člověk“, ale v původní hebrejštině je v tomto spojení použito slovo neʹfeš neboli „duše“.

Slovem „duše“ se v Bibli překládá hebrejské slovo neʹfeš a řecké slovo psy·che. Hebrejský výraz doslova znamená „tvor, který dýchá“ a řecký výraz znamená „živá bytost“. * Duše je tedy celý tvor, ne jen něco uvnitř, co přežívá smrt těla. Podívejme se, jak z Bible vyplývá, že lidská duše je celá bytost.
(1. Mojžíšova 2:7, Český studijní překlad) Adam duši nedostal, on se živou duší neboli bytostí stal.
Bible říká, že duše může pracovat, toužit po jídle, jíst, poslouchat zákony a dotýkat se mrtvého těla. (3. Mojžíšova 5:2; 7:20; 23:30, Překlad nového světa; 5. Mojžíšova 12:20; Římanům 13:1, Kralická bible) Tyto činnosti se týkají celého člověka.
Lidé. „V Noemových dnech . . . bylo několik lidí, totiž osm duší, bezpečně neseno vodou.“ (1. Petra 3:20) Zde se slovo „duše“ jednoznačně vztahuje na lidi — na Noema, jeho manželku, jeho tři syny a jejich manželky. Ve 2. Mojžíšově 16:16 jsou zaznamenány pokyny předané Izraelitům ohledně sbírání manny. Bylo jim řečeno: „Nasbírejte toho trochu, . . . podle počtu duší, které má každý z vás ve svém stanu.“ Množství sesbírané manny tedy odpovídalo počtu lidí v každé rodině. Některé další příklady toho, že slovo „duše“ se v Bibli používá k označení jednoho člověka nebo více osob, lze najít v 1. Mojžíšově 46:18; Jozuovi 11:11; Skutcích 27:37 a Římanům 13:1.
Zvířata. V biblické zprávě o stvoření čteme: „Bůh přikročil k tomu, aby řekl: ‚Ať se vody zahemží hemžením živých duší a ať létající tvorové létají nad zemí na přední straně nebeského prostoru.‘ A Bůh přikročil k tomu, aby řekl: ‚Ať země vydá živé duše podle jejich druhů, domácí zvíře a pohybujícího se živočicha a divoké zemské zvíře podle jeho druhu.‘ A stalo se tak.“ (1. Mojžíšova 1:20, 24) V této pasáži jsou ryby a domácí i divoká zvířata označeny stejným slovem — „duše“. O ptácích a dalších zvířatech se mluví jako o duších také v 1. Mojžíšově 9:10; 3. Mojžíšově 11:46 a 4. Mojžíšově 31:28.
Co se týče lidského ducha.V první řadě, že třeba říci, že každá živá duše má ducha darovaného/vdechnutým Bohem. Tedy ani lidský ani zvířecí duch nepatří zvířeti anebo člověku ale byl zapůjčen jediným Bohem a do něj se také vrací. Však také jediný Bůh je Duch !!! on je ten život.
21Kdo ví, že lidský duch míří vzhůru, zatímcoduch zvířat mizí pod zemí?
Kazatel 12,7 říká, že tělo se rozpadne v prach a duch se vrací k Bohu.
těch veršu je nespočet. Kdyby si řádně četl mé články. Dávno by si na ně narazil. PSal jsem kdysi článek kde jsou všechny verše ohledně ducha a duše...kde je jasně vidět rozdíl.


]


Re: Re: Re: Je Bůh Otec duch ? Je Bůh Otec duše ? Má Bůh Otec duši ? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Pátek, 28. duben 2017 @ 13:07:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To není útok, jenom smutné konstatování, že vůbec nechápeš smysl mnou napsaného textu o tom, že slovo "duše" má v Bibli více naprosto různých významů.


]


Re: Re: Re: Re: Je Bůh Otec duch ? Je Bůh Otec duše ? Má Bůh Otec duši ? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 28. duben 2017 @ 13:21:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Argumenty prosím. Slovo duše má v bibli naprosto jasný význam...stačí ji umět správně číst. Už jsem ti kdysi psal, vezmi ty nechutné věrouky spal je na popel. Vezmi Svaté písmo a studuj je skrz svého ducha, kterého máš zapůjčeného od Boha...


]


Re: Re: Re: Je Bůh Otec duch ? Je Bůh Otec duše ? Má Bůh Otec duši ? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Pátek, 28. duben 2017 @ 14:05:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Slovem „duše“ se v Bibli překládá hebrejské slovo neʹfeš a řecké slovo psy·che."...


Hebrejské slovo "nefeš" označuje bytost oživovanou dechem života, který se projevuje také duchem (ruach - např. Gn 6,17; Iz 11,2;)

Výraz "ruach" označuje vzduch v pohybu, buď vanutí větru (Ex 10,13;) nebo dech, který vychází nozdrami (Gn 7,15). Znamená tedy životní sílu a myšlenky, city nebo vášně, v nichž se tato síla projevuje. (Gn 41,8;Gn 45,27).
U člověka je "ruach" darem od Boha(Gn 6,3; Jb 27,3;, Žl 104,29; Kaz 12,7;) .
Je to rovněž síla, jejímž prostřednictvím Bůh jedná jak při stvoření (Gn 1,2), tak v lidských dějinách (Ex 31,3, zejména pak v prorocích (Sd 3,10; Ez 36,28;  a v Mesiášovi (Iz 11,2;).


Co všechno je ve skutečnosti člověk, jsem vysvětlil v samostatném článku rozborem Gn 2,7.

Kdo je člověk?


Smrt těla u člověka znamená, že mu Bůh odejme svého oživujícího ducha (ruach) - a člověk tělesně zemře. Člověk ale není jenom tělo, je "nefeš" dvojnásobně: tělem dýchá vzduch,
duší "dýchá" Boha - je korunou "na hlavě zvířete", stvořený ve dvou etapách! Což je doslovný výraz posledních hebrejských slov Gn 2,7.
Lidská duše je nositelkou osobnosti konkrétního člověka (naše Já); je nesmrtelná, je součástí duchovního světa a jako taková ve své existenci trvá (stejně jako trvají andělé) věčně.
V duchovním světě smrt jedince označuje vlastně stav přebývání bez Boha, nikoli konec bytí, konec existence..


Řecká filosofie je trichotomická, rozlišuje u člověka tělo, "duši" (psýché = zde ve významu mysl, city, vůle, vášně a pod.)
a nejvyšší složku lidského bytí "nús" (ta je vlastně exivalentem lidského ducha = lidské nesmrtelné duše ). Nús je v řecké filosofii podstatou člověka, nositelkou duchovní osobnosti člověka.


]


Re: Re: Re: Re: Je Bůh Otec duch ? Je Bůh Otec duše ? Má Bůh Otec duši ? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 28. duben 2017 @ 14:20:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdo je člověk ?Živá duše....má ducha. Neživá duše....nemá ducha. Tedy ano živá duše jakoby dýchá Boha/ducha...je živoucí duchem.Mě zajímá co je psáno v bibli, nikoliv v nějaké  řecké trichotomie. V každém případě duše není něco co by bylo uvnitř těla..to je zcela jasné z bible. A taky je zcela zřejmé, že duše není nesmrtelná.Argumenty jsem vypsal výše.
Tedy pokud tvrdíš, že je duše uvnitř těla.....napiš verš. Pokud tvrdíš, že je duše nesmrtelná napiš verš. Pokud tvrdíš, že zvíře nemá duši napiš verš.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Je Bůh Otec duch ? Je Bůh Otec duše ? Má Bůh Otec duši ? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Sobota, 29. duben 2017 @ 10:43:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Už jsem i to vysvětlil, ale nepochopil jsi; slovo "duše" má víc významů smyslu. Třeba hledět na celkový smysl konkrétního textu, na celkové sdělení - nikoli vytrhávat věty a manipulovat s nimi.


]


Re: Re: Re: Re: Je Bůh Otec duch ? Je Bůh Otec duše ? Má Bůh Otec duši ? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 28. duben 2017 @ 17:45:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//Lidská duše je nositelkou osobnosti konkrétního člověka//

Je krev v duši nebo duše v krvi ?
                                                
            4. A však masa s duší jeho, kteráž jest krev jeho, nebudete jísti.

Duše ať v krvi nebo krev v duši, vylitím "člověk" umírá...krev "jako nositelka" života...

Lidská duše nebo zvířecí duše, pořád duše...
                                                              zajímavý slovosled:
                                                                                           osobnost konkrétního člověka,
jako by duše byla "povahou" rysy "jedinečnosti" a tím osobou s osobností...
 nemyslím že "nefeš" nese řeckou pointu "JÁ"...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Je Bůh Otec duch ? Je Bůh Otec duše ? Má Bůh Otec duši ? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Sobota, 29. duben 2017 @ 10:39:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proto jsem zde vysvětloval, že výraz "duše" má v Bibli více různých významů.


..."A však masa s duší jeho, kteráž jest krev jeho, nebudete jísti.  (přesněji stud. překlad: "Jen maso s jeho životem, s jeho krví, nejezte. "...

Zde se hovoří o životní síle "ruach" (daru ducha života od Boha).
(Žl 104,24-30)
Jak mnohá jsou tvá díla, Hospodine! Všechna jsi je moudře učinil. Země je plná tvých tvorů. Hle moře, velké a široširé -- tam se toho hýbe! Bezpočet živočichů malých i velikých. Plují tam lodě -- i livjátán, kterého jsi vytvořil, aby ses z něj radoval.  Ti všichni vzhlížejí k tobě, že jim dáš potravu ve svůj čas.  Dáváš jim, a oni si berou, otvíráš svou ruku a sytí se dobrem.   Když skryješ svou tvář, děsí se, když jim odejmeš ducha, hynou a navracejí se v prach.   Když posíláš svého ducha, jsou stvořeni. Tak obnovuješ tvář země.


]


Re: Re: Re: Je Bůh Otec duch ? Je Bůh Otec duše ? Má Bůh Otec duši ? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Pátek, 28. duben 2017 @ 14:19:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ještě shrnu různé stavy člověka:

Člověk tělem dýchá vzduch a tělem žije; duší dýchá Boha a má život, má společenství s Bohem.

Nebo:
Člověk tělem dýchá vzduch a tělem žije; Lidský duch však (nesmrtelná lidská duše, mající své psýché - mysl, city vůli a pod.) může být ve stavu duchovní smrti - člověk tělem žije, ale lidský duch (nesmrtelná duše) je ve stavu smrti, ve hříchu ke smrti. tato duše nemá společenství s Bohem, nedýchá Boha - přesto ve své existenci nezaniká.

Nebo:
Člověk přestane dýchat vzduch a tělem zemře - Boží oživující duch (ruach) se vrátí k nebeskému Otci. Ale lidský duch (nesmrtelná lidská duše) přesto dál žije a dál má společenství s Bohem i po smrti těla.


]


Re: Re: Je Bůh Otec duch ? Je Bůh Otec duše ? Má Bůh Otec duši ? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: wollek v Pátek, 28. duben 2017 @ 13:51:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko, myslím, že tentokrát s Tebou musím plus minus souhlasit. V mé původní církvi se učilo o trojjedinosti člověka, který má tělo, duši a ducha, včetně podrobného vysvětlení, co je přesně co. Tehdy jsem si dal dost práce s tím zjistit, co vlastně podle Písma duch a duše je. Ovšem výsledky byly tak vágní, a plné inkonzistence, že jsem takové uvažování úplně zahodil, a přesně jak píšeš, dneska má tak akorát smysl definovat, co to vůbec duše je, jak tomu pojmu dneska rozumíme a bavit se když tak o tom.

Jinak z mého pohledu mluvit o duši Hospodinově, nebo duši Boží je nesmysl - jakkoliv si nejsem jistý, zda se toto spojení někdy v Bibli opravdu nevyskytuje. Problémem je i to, že třeba nejpoužívanější Ekumenický překlad je silně poznamenán tím, že překladatelé so vůbec nelámali hlavu tím zachovat originální slova pro ducha a duši, ale vkládali tam zrovna to, co se jim v daném kontextu líbilo. Takže při běžném čtení ani nepoznáme, jaké slovo tam původní pisatelé opravdu použili. Nicméně ani s konkordancí v ruce nedojdeme o moc dále...


]


Re: Re: Re: Je Bůh Otec duch ? Je Bůh Otec duše ? Má Bůh Otec duši ? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 28. duben 2017 @ 13:55:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Argumenty pls. V bibli je duše jasně definovaná. Stejně je tam definován i jediný Bůh.


]


Re: Re: Re: Re: Je Bůh Otec duch ? Je Bůh Otec duše ? Má Bůh Otec duši ? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: wollek v Pátek, 28. duben 2017 @ 17:29:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dzehenuti - věř mi prosím, že jsem velmi přesnému studiu těchto pojmů věnoval svého času, hodně úsilí - spolu s jedním svým bratrem. Sám jsem si přál něco jiného, nicméně výsledek byl takový, jaký píšu. 

Nezlob se na mne, ale nechce se mi to po desítkách letech znovu vyhledávat a studovat, když vím, že tam konzistence neexistuje. Věřím, že na to přijde každý, kdo jenom trochu zabrousí do původních textů a původních jazyků - promiň nemám naprosto žádnou motivaci Tě o tom, co píši, jakkoliv přesvědčovat. Mysli si, co si myslet chceš...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Je Bůh Otec duch ? Je Bůh Otec duše ? Má Bůh Otec duši ? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 28. duben 2017 @ 17:37:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Argumenty...dolož tvé poznání biblí zdali je v souladu. Studii bible se věnovalo i spoustu židů a pána přesto nepoznali. Nebudu už ztrácet čas debatě bez argumentů. V bibli je vše jasně psáno. Kdo je Bůh. Co je duch. Co je duše...vše tam je jasně psáno.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je Bůh Otec duch ? Je Bůh Otec duše ? Má Bůh Otec duši ? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: wollek v Pátek, 28. duben 2017 @ 19:15:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toto nebyla otázka víry nebo výkladu - ale prosté výrkové logiky, kterou by v dnešní době s trochou nadsázky (možná ani ne) zvládl i počítač - udělej si to sám, chce-li poznat pravdu. Já si takto z Písem postupně ověřoval všechno - nepotřeboval jsem něčí argumenty - záleží na Tobě, zda chceš poznávat Pána, nebo se jenom přít a hledat argumenty - prostě se mi nechce, protože už vím - a není to práce na dvě hodiny...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Je Bůh Otec duch ? Je Bůh Otec duše ? Má Bůh Otec duši ? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: wollek v Pátek, 28. duben 2017 @ 19:17:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
výrkové => výrokové

chce-li poznat => chceš-li poznat

A ještě poznámka, ať to nezní blbě: "Já si takto z Písem postupně ověřoval všechno" - dodám, že všechno z toho, co mne opravdu zajímalo do hloubky. Jinak to samozřejmě není možné všechno ověřovat


]


Stránka vygenerována za: 0.54 sekundy