Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Monika.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 11, článků celkem: 15441, komentáře < 7 dní: 517, komentářů celkem: 343291, adminů: 60, uživatelů: 4861  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 69 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

ivanp
Willy
timg
rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Ať se jdou homosexuálové zastøelit, hlásá americký baptistický pastor.
·Nepøelezeš
·Dobrá zpráva pro každého ètenáøe
·Odpovìï Pavla Steigera na recenzi Aleše France knihy „Svou slávu nikomu nedám“
·Problémy laického fundamentalismu I
·E. S. Williams: Fenomén nového kalvinismu
·Nesuïte, abyste nebyli souzeni
·O katech
·Reakce Pavla Coufala na dopis odcházejících baptistù z lovosického sboru
·Týraní baptisté ukonèili èlenství v BJB Lovosice

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
99083227
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Co je evangelium Boží milosti
Vloženo Sobota, 11. březen 2017 @ 22:31:17 CET Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal leonet

Doplněk k diskusi pod článkem: Nehřešíme jako nová stvoření nebo nehřešíme vůbec?

Existuje jeden příběh o odsouzenci na smrt. Když měl být sťat, ptal se ho kníže, zda má ještě nějaké poslední přání. Odsouzenec prosil, aby směl ještě vypít pohár vody. Když mu ho přinesli, třásl se tak silně, že si nedokázal přiložit pohár ke svým rtům. Kníže řekl, že může být zcela klidný, protože rozsudek nebude vykonán, dokud pohár vody nevypije. Odsouzenec vzal knížete za slovo a rychle vodu vylil na zem, kde okamžitě vsákla. A protože teď už nemohl vodu vypít a kníže dodržel své slovo, nebyla poprava uskutečněna.
Existují křesťané, kteří kdysi na cestě Páně udělali dobrý začátek, ale pak se od Něho vzdálili. Takovou smutnou skutečnost nacházíme v životě Abrahama. Poslechl Boží hlas, proto byl ospravedlněn a dostal se do zaslíbené země.
Mnozí si myslí, že se do zaslíbené země dostanou svou zásluhou. Podobně jako Izraelci na poušti, než dostali desky zákona. Slíbili Hospodinu, že budou plnit vše, co jím řekne Mojžíš. Jak dopadli? Všech 600 000 mužů Izraele, starší 20 let, kromě dvou, zahynuli na poušti a nevešli do zaslíbené země. Jak říká Písmo, nevešli pro nevěru. Ano, byli to ti, kteří viděli sestoupit Hospodina na horu, země se třásla, trouby troubily, blýskalo a hřmělo se tak silně, že se všichni vyděsili až k smrti. Dnešní člověk by řekl, že museli uvěřit v Boha, možná jo, ale nezůstali mu věrní.
Vraťme se k Abrahamovi, procházel zaslíbenou zemi křížem krážem a všude tam, kde postavil svůj stan, postavil také oltář pro Hospodina. To znamená, že měl společenství s Bohem. Situace se ovšem změnila, když nastal v Kanaánu hladomor, Abraham se s celou rodinou vystěhoval do Egypta. Řídil se obyčejnou lidskou logikou. Ale nevšiml si přitom toho, že opustil místo, které mu určil Bůh.
V této situaci neprosil Pána o radu a také v Egyptě nepostavil žádný oltář. Následkem ztraceného společenství s Bohem byla neposlušnost; ta přivedla s sebou strach, a strach zase lež. Ze strachu, aby mu Egypťané něco neprovedli, vydával Sáraj, svou ženu, za svou sestru. Faraon si ji chtěl kvůli její kráse vzít za ženu. Kdyby Bůh nezasáhl, byla by Sáraj skutečně zneuctěna. Abraham musel přiznat svou chybu. Navíc se musel vrátit stejnou cestou až na místo, kde postavil poslední oltář a měl naposledy společenství s Bohem. (Gen. 13,3-4)   Co v tomto příběhu představuje zaslíbená země Kanaán? V Kristu. Abraham tam nemohl vstoupit, dokud nebyl pro svou víru ospravedlněn. Jak vidíte, i v Kristu se lze řídit obyčejnou lidskou logikou. Místo, aby mnozí stavěli oltáře a udržovali společenství s Bohem, začínají „opouštět první lásku“. (Zj. 2,4) Slovo „opustil“ neznamená „něco zapomenout“, ale „nechat vědomě“. Nikdo nepadá do hříchu, protože pokušení je příliš silné. Člověk si vyhledá cestu hříchu sám, a když pak přijde pokušení, samozřejmě padne.
Takže už víme, že máme zůstávat v Kristu, a udržovat společenství s Bohem. Neboli jinak řečeno, vstoupit do odpočinutí. (Žd.4,1-3) 1 Střezme se, aby o někom z vás neplatilo, že v čase, dokud zaslíbení trvá, promeškal vstup do Božího odpočinutí.  2 I nám se přece dostalo zaslíbení jako těm na poušti. Ale zvěst, kterou slyšeli, jim neprospěla, když ji vírou nepřijali. 3 Neboť do odpočinutí vcházíme jen my, kdo jsme uvěřili, jak bylo řečeno: ‚Přísahal jsem ve svém hněvu: Do mého odpočinutí nevejdou!‘ To řekl Bůh, ač jeho odpočinutí trvá od chvíle, kdy stvořil svět.    Kamenem úrazu pro mnohé je, že získají pokoj s Bohem (Ř. 5,1) a neusilují získat Boží pokoj a udržovat si ho. (Filip. 4, 6-7) Jestli toto období trvá příliš dlouho, a stále ignorují Boží hlas, začnou uvažovat a řídit se obyčejnou lidskou logikou. A když se k tomu ještě připojí pokušitelé se zaručeným receptem, jak se líbit Bohu, například plněním nějakých buď nedefinovaných, nebo i definovaných křesťanských pravidel, odchod do Egypta nastává velice rychle. A co následuje, jsme viděli na příkladu Abraháma.
Jak dlouho byl Abraham v Egyptě, nevíme, ale ze zkušenosti vím, že to může trvat i desítky let. Nejhorší je, že tito křesťané v Egyptě se stávají nejzarputilejšími nepřáteli a kritiky těch, co zůstávají v zaslíbené zemi.
Jak se měl Abraham chovat v zaslíbené zemi, zjistíte studiem příslušných textů Písma. Jen bych doplnil osobní zkušenost. Mé svědectví si můžete přečíst tady: http://siemko.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=587311
Krátce potom, co jsem uvěřil, jsme začali chodit s manželkou a dětmi do jednoho křesťanského sboru. První půl rok jsem byl po každém shromáždění doslova rozcupován. Ale díky tomu, že jsem byl zvyklý vždy na vše hledat odpovědí v Písmu, Pán mi vždy vše vysvětlil a ukázal v Písmu. Dospěl jsem rychle. Do jednoho roku mi ukázal po jedné třídenní konferenci, kdy jsme se učili rozebírat slovo doslovně, jaký jsem hříšník. Vyznal jsem svou bídu Pánu Ježíši a On mi ihned odpustil. Kdo to prožil, ví, o čem píšu. Možná to bylo mé pokání, ale až nejméně rok potom, co jsem uvěřil.
Mnohem později jsem se svou zásluhou dostal do situace, kdy jsem se otrávil. Když jsem byl na hranici života a smrti, zjistil jsem o sobě další nemilou věc, že když jde o život, člověk ztratí svou víru. Jediné co mi Pán na to řekl, bylo, že On to věděl, ale já ne, proto to dopustil. Od té doby vím, že Pánu nelze nic předstírat. Nemá žádný význam si na nic hrát, třeba na křesťana nebo svou dobrotu. Cokoliv pochází z člověka, je před Bohem ohavnost. Nemáme nic, co bychom mu mohli nabídnout.
V takové situaci pochopíte význam božího Zákona. “Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ a ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.“ Jediný význam této výzvy je, abychom pochopili a přijali svou neschopnost ji plnit.
Někteří říkají: Duch svatý nám dá schopnost to plnit. Skutečně? Dokud totiž jsem v těle, je v nás něco, co vždy bude kazit i ty nejlepší snahy. Řím. 7,25 Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho! – A tak tentýž já sloužím svou myslí zákonu Božímu, ale svým jednáním zákonu hříchu.  
Kdy budu v takovém stavu víry, jako Abraham, když šel obětovat Izáka, nevím, to ví pouze Bůh. Ale nejúžasnější je, že můžu jako apoštol Pavel zvolat: Řím. 8, 1 Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši,  2 neboť zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. 3 Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost: Jako oběť za hřích poslal svého vlastního Syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích, 4 a aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí Ducha.
Jak v nás Duch naplňuje požadovanou spravedlnost zákona, dokud jsme v těle? Tím, že nás osvobodil od zákona hříchu a smrti. My nejsme schopni zvednout svou silou větší závaží, než zhruba tři sta kilogramu. Jenže musíme zvedat podle Zákona až pět tun! Sebevědomé děti si myslí, že to dokážou, když budou trénovat a pomůže jím Duch svatý. On nám pomohl tím, že to pětitunové závaží za nás nesl Pán Ježíš. My už nemusíme!
Toto je evangelium Boží milosti.
Kdo byli Nikolaité, tady: http://siemko.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=120598


"Co je evangelium Boží milosti" | Přihlásit/Vytvořit účet | 258 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Středa, 15. březen 2017 @ 18:19:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
// opustil místo, které mu určil Bůh.//

Abram neopustil místo určení, .. "sestoupil"....a to je z hora dolů, je to ze života do smrti, do podsvětí (sheolu)...

Zodpovědnost za duše,za "milované " otroky, rodinu,známé....Abram byl pro své lidi Bohem ,který uctívá Boha mezi bohy...prostředník a pastýř nedopustil "chcípnout" svým lidem...

Rys Abramovy víry...přítel Boží, jenž smlouval, nikoli jen "poslouchal literu", ztotožňoval se s Bohem neb sám byl něco jako bůh pro svůj lid, ....

Abram byl bohatý...Sáraj kněžka..."krása " staré a sešlé ženy v jejím postavení, v ritu, v kultu božského plození...NEPLODNÁ...???

Ochrání Abram svůj lid, svou manželku a vystoupí jako "ještě větší boháč", z Egypta...kde 400 let jeho potomci budou otročit... ?

Abram je host, nemůže tedy dobývat zemi Egyptskou stavěním oltářů ani ji jinak značkovat...může jí ovšem "oloupit" !!!

A až uvidí faraonovi služebníci "krásu" postavení kněžky v kultu plození ( Bůh ranil faraonův dům velkými ranami..."neplodností")...budou mít za to že, Abrama jako jejího Pána musejí zabít, pro dobro Egypta...

Ne strach,ne lež či hřích, ne polopravda, nýbrž "perfektní obeznámení se situací". Bůh byl s Abramem v Egyptě...a Egypt zapomněl....Abram zvítězil!


Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pondělí, 13. březen 2017 @ 09:35:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pár poznámek:


//Ano, byli to ti, kteří viděli sestoupit Hospodina na horu, země se třásla, trouby troubily, blýskalo a hřmělo se tak silně, že se všichni vyděsili až k smrti. Dnešní člověk by řekl, že museli uvěřit v Boha, možná jo, ale nezůstali mu věrní.//


Am 5 25Přinášeli jste mi v pustině čtyřicet let obětní hody a přídavné oběti, dome izraelský?  26Pozvednete Sikúta, svého krále, a Kijúna, svého boha hvězd, své modly, které jste si udělali, 27a odvedu vás za Damašek, praví Hospodin; Bůh zástupů je jeho jméno.  
Sk 7   36Ten je vyvedl a činil divy a znamení v egyptské zemi, při Rudém moři i v pustině po čtyřicet let. 37To je ten Mojžíš, který řekl synům Izraele: ‚ Bůh vám z vašich bratrů vzbudí proroka, tak jako mne. Toho poslouchejte.‘ 38To je ten, který byl ve shromáždění v pustině prostředníkem mezi andělem, který k němu mluvil na hoře Sinaj, a našimi otci. On přijal živá slova, aby nám je dal. 39Jemu se naši otcové nechtěli poddat, ale zavrhli ho a obrátili se ve svých srdcích do Egypta 40a řekli Áronovi: ‚Udělej nám bohy, kteří půjdou před námi, neboť nevíme, co se stalo s Mojžíšem, který nás vyvedl z Egyptské země.‘ 41I udělali v těch dnech tele, přinesli té modle oběť a veselili se ze skutků svých rukou. 42Bůh se od nich odvrátil a vydal je, aby sloužili nebeskému vojsku, jak je napsáno v knize Proroků: ‚Což jste mně po těch čtyřicet let na pustině přinášeli krvavé oběti a dary, dome izraelský?  43Nosili jste stánek Molocha a hvězdu vašeho boha Remfana, obrazy, které jste si udělali, abyste se jim klaněli. Přestěhuji vás až za Babylon.‘ Leonete, Jizraelci jistě uvěřili v B-ha. Ale komu byli nevěrní? On to Štěpán dobře vysvětloval. Tehdy Mošemu (Mojžíšovi), který byl Jizraelcům dán B-hem jako jejich ikona B-ha. Mošeho B-h vyvýšil, aby ho poslouchali a následovali, cokoliv mu B-h přikáže. A stačilo vlastně pár dní bez Mošeho a Jizraelci si vyrobili vlastní ikonu B-ha podle ikon Micrajim (Egypta), aby šli tam, kde "půjde" jejich ikona telete. Kam asi tak může jít výrobek ze zlata? Jejich vlastní cestou, kudy sami chtějí. Jak B-hu tedy byli nevěrní? V těch nějakých 40-ti dnech bez boží přítomnosti Mošeho (boží šekiny, zjeveného božství), zmalomyslněli a chtěli se vydat svými vlastními cestami za výrobkem vlastních rukou zpodobněné božské šekiny, chtěli se vydat zpět do Egypta, tedy do domu "hříchu a smrti" do domu "otroctví".


Ješua je "pryč" cca 2000 let. Vystoupil k B-hu. Než vystoupil, dal příkazy svým apoštolům, podobně jako Moše Aharonovi (Aronovi) a celému lidu, jak si mají počínat v době jeho nepřítomnosti. A nyní je doba, kdy se "tříbí" lid (ač nedělí, to učiní Ješua až se navrátí). A věřící si možná staví své vlastní modly Ješuy, aby před nimi chodily na jejich vlastních cestách. A Ješuova nejhlavnější slova byla "čiňte pokání a věřte v evangelium (o příchodu B-žího království - B-ží přítomnosti (mimochodem v jeho osobě)). Tedy dal příkazy, jak si mají počínat a uložil apoštolům, aby je hlásali a vyučovali. A tedy stejně jako Jizraelci i my nyní máme zůstat věrni všemu tomu, co Ješua přikázal (apoštolům). Ale jak psal Šaul, v posledních dnech si lidé seženou jiné učitele, nebo že přijdou vlci v rouše beránčím, co nebudou šetřit (opatrovat) stádo a lidé je budou i následovat pro své svrablavé uši. 


A tady bys měl zvážit, jaké jsou důvody k následování svých vlastních zpodobenin Ješuy a svých vlastních učení. Je to kvůli toho, aby se posvěcovali nebo proto, aby se posvěcovat nemuseli a šli po svých vlastních cestách zpět do země Micrajim - země hříchu a smrti, do domu otroctví hříchu a nemuseli poslouchat B-žích slov skrze Ješuu vydaných a zachovávat je.


// Jenže musíme zvedat podle Zákona až pět tun! Sebevědomé děti si myslí, že to dokážou, když budou trénovat a pomůže jím Duch svatý. On nám pomohl tím, že to pětitunové závaží za nás nesl Pán Ježíš. My už nemusíme! Toto je evangelium Boží milosti. //


Dt 5  22Tato slova promluvil Hospodin velkým hlasem k celému vašemu shromáždění na hoře z ohně, oblaku a husté temnoty a nic nepřidal. Zapsal je na dvě kamenné desky a dal mi je. 23I stalo se, když jste slyšeli ten hlas z temnoty -- zatímco hora plála ohněm -- že jste ke mně přistoupili, všichni předáci vašich kmenů a vaši starší, 24a řekli jste: Hle, Hospodin, náš Bůh, nám ukázal svou slávu a svou velikost a slyšeli jsme jeho hlas z ohně. Dnes jsme viděli, že Bůh může mluvit s člověkem a ten zůstane naživu. 25Teď však proč bychom měli zemřít? Vždyť nás stráví tento velký oheň. Jestliže budeme ještě dále poslouchat hlas Hospodina, svého Boha, zemřeme. 26Vždyť kdo z těla slyšel hlas živého Boha mluvícího z ohně jako my a zůstal naživu? 27Přistup ty a poslouchej všechno, co bude říkat Hospodin, náš Bůh. Ty nám pak řekneš všechno, co Hospodin, náš Bůh, poví tobě. Vyslechneme to a budeme dělat. 28Hospodin slyšel vaše slova, když jste ke mně mluvili, a Hospodin mi řekl: Slyšel jsem slova tohoto lidu, která k tobě mluvili. Řekli všechno dobře. 29Kéž by se stalo, že by měli taková srdce, báli se mě a po všechny dny zachovávali všechny mé příkazy, aby se navěky vedlo dobře jim i jejich synům. 30Jdi a řekni jim: Vraťte se ke svým stanům. 31Ale ty tady zůstaň se mnou. Povím ti všechny příkazy, ustanovení a nařízení, která je budeš učit, aby je plnili v zemi, kterou jim dávám, aby ji obsadili.  32Zachovávejte a plňte je, jak vám přikázal Hospodin, váš Bůh. Neodvracejte se napravo ani nalevo.  33Choďte jenom po té cestě, kterou vám přikázal Hospodin, váš Bůh, abyste zůstali naživu, bylo vám dobře a dožili jste se mnoha dní v zemi, kterou obsadíte.  
Vůbec nemusíš "podle Zákona" zvedat 5 tun! Zákon ti nikde neukládá zvedat 5 tun! To činily nauky lidské - výklady "těch některých učitelů Zákona, co jej prostě vykládali špatně". A Ješua jim to jasně vytkl. Duch svatý zjevuje v čem spočívá hřích - že lidé nevěří v Ješuu (a tím také B-hu). Přináší důkazy o hříchu - že  nevěří v Ješuu - B-žího Prostředníka Spásy, o spravedlnosti - že se Ješua odešel k B-hu (a nikdo ho už neuvidí - v mase) i o soudu - že vládce tohoto světa - vládce zla, původce zla - svůdce zlého sklonu - již je odsouzen (zavržen). Zákon však je svatý a veškerá jeho přikázání jsou svatá a spravedlivá, a pocházejí od B-ha, který nikoho ke hříchu nesvádí - a tedy ani Zákonem. Co je zavrženo a odsouzeno je lidský hřích, lidská zlá jednání - tvé vlastní zlo. A kdo tedy věří v Ješuu, neuhne ani nalevo a ani napravo od té cesty, kterou se vydal ve tšuvě (v pokání - ve změně svého myšlení) a v Ješuův návrat v B-ží šekině - slávě, přítomnosti, božství ...

Mimochodem ... zamysli se také nad alegorií stvoření Adama, povýšení k B-hu do ráje, pádu-sestoupení  ... a ... následného Ješuova ponížení a B-žího povýšení.... Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pondělí, 13. březen 2017 @ 16:24:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hezky napsáno.
Jen musím doplnit Jan 4, 21 Ježíš jí odpoví: „Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře ani v Jeruzalémě. 22 Vy uctíváte, co neznáte; my uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů. 23 Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili.  24 Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.“

//Duch svatý zjevuje v čem spočívá hřích - že lidé nevěří v Ješuu (a tím také B-hu). Přináší důkazy o hříchu - že  nevěří v Ješuu - B-žího Prostředníka Spásy, o spravedlnosti - že se Ješua odešel k B-hu (a nikdo ho už neuvidí - v mase) i o soudu - že vládce tohoto světa - vládce zla, původce zla - svůdce zlého sklonu - již je odsouzen (zavržen).//

Správně píšeš v čem spočívá hřích, že člověk nevěří v Ježíše! A teď si to dej do souvislosti se slovy apoštola pohanů Pavla, Řím. 3, 10 jak je psáno: ‚Nikdo není spravedlivý, není ani jeden, 11 nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha; 12 všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti, není, kdo by činil dobro, není ani jeden. 13 Hrob otevřený je jejich hrdlo, svým jazykem mluví jen lest, hadí jed skrývají ve rtech, 14 jejich ústa jsou samá kletba a hořkost, 15 jejich nohy spěchají prolévat krev, 16 zhouba a bída je na jejich cestách; 17 nepoznali cestu pokoje 18 a úctu před Bohem nemají.‘ 19 Víme, že co zákon říká, říká těm, kdo jsou pod zákonem, aby byla umlčena každá ústa a aby celý svět byl před Bohem usvědčen z viny. 20 Vždyť ze skutků zákona ‚nebude před ním nikdo ospravedlněn‘, neboť ze zákona pochází poznání hříchu.

Nikdy jsem nikde nenapsal, že Zákon není svatý. Gal. 3, 19 Jak je to potom se zákonem? Byl přidán kvůli proviněním jen do doby, než přijde ten zaslíbený potomek; byl vyhlášen anděly a svěřen lidskému prostředníku. 20 Prostředníka není potřebí tam, kde jedná jen jeden, a Bůh je jeden. 21 Je tedy zákon proti Božím slibům? Naprosto ne! Kdyby tu byl zákon, který by mohl dát život, pak by vskutku spravedlnost byla ze zákona. 22 Ale podle Písma je všechno v zajetí hříchu, aby se zaslíbení, dané víře v Ježíše Krista, splnilo těm, kdo věří.

Mám ještě co doplnit, ale nechci to svěřit těmto stránkám a mnohým z těch, co tady vystupují. Některé věci se předávají pouze mezi 4 očima. Jedině že bych ti to napsal jen tobě. Znáš můj email?


]


Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pondělí, 13. březen 2017 @ 17:46:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Leonete, .... je na tom, co bys chtěl doplnit něco intimního, soukromého? 

Jinak, já Písmo tzv. NZ .... není ho moc .. znám. Zkuz vysvětlovat svými myšlenkami. Já si tam to Písmo najdu.


]


Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pondělí, 13. březen 2017 @ 18:15:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mám zkušenosti s tím, že některé události jsou následně překrucovány a zesměšňovány. Už  víc jak 6 let píšu na idnes a zažil jsem tam ledacos a několikrát i tady. 

Zkoušel jsem tady na GS ti poslat osobní zprávu, ale nejde to. Svůj email jsem už tady dával prapsoon@atlas.cz, nejedná se o nic intimního, ani se ti nebudu zpovídat. Jen něco k vysvětlení. Jestli mi pošleš email, napíšu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pondělí, 13. březen 2017 @ 18:37:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je-li to 'jen' k vysvětlení, nechápu, proč bys to nevysvětlil tady.
Ono jde i o to, že co píšeš, nedobře vysvětluješ. 

Proto jsem se i ptal tebe, zda máš za to, že když se někdo proviní nechtěně či nevědomě a později se o tom doví, je upozorněn nebo lépe ... dojde na to sám, že i pak nemusí svou vinu vyznat, doznat, přiznat se k ní a napravit ji i sebe. A to i když by poškozený nad vším mávl rukou nebo si sám tvé provinění proti sobě neuvědomoval. A přímo ani upřímně jsi mi neodpověděl. A stačilo jediné slovo nebo dvě tři ...

Proč bych ti dával email, když ani zde nejsi přímý.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pondělí, 13. březen 2017 @ 19:49:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Některé duchovní principy nejsou určeny všem.

Jestli vysvětluji něco nedobře nebo dobře je ralativní. Především záleží na příjemci. To jsem se naučil už před nejméně 20 léty.

Zpověď tady nepatří, a kdybych se k něčemu takovému vůbec odhodlal, tak by to byl pouze můj starší.

O upřímnosti raději vůbec nemluv, vystupuješ pod nickem a chceš kritizovat někoho, kdo svou identitu neskrývá?


Jen ses zařadil mezi ty, kdo jsou "odvážní a upřímní" pouze v anonymitě. Což o něčem také svědčí...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pondělí, 13. březen 2017 @ 20:29:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
//Některé duchovní principy nejsou určeny všem.//
Třeba gnostici jen gnostikům a synové světla jen sobě...Ego...Soběstřednost...

Leonet ,Tele je jeden z upřímných, tak jako "k upřímnému upřímně se má"...

Máš dojem že, diskuze je Tvé "kritizování" ? Rytí...? ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Úterý, 14. březen 2017 @ 14:36:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neni diskuse jako diskuse. Sdílet se je normální, odmítat cokoliv, co není v souladu s mým poznáním, je krátkozrakost.

1 Kor.13, 9 Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné;

Chráň mě Pán Bůh, abych se nechal zlákat k pohrdání Boží milosti.

Gal. 2, 21 Nepohrdám Boží milostí: Kdybychom mohli dosáhnout spravedlnosti skrze zákon, byla by Kristova smrt zbytečná.

Vždycky, když se doslechnu nebo si přečtu, že bychom něco měli přidávat ke Kristu, vzpomenu si na 1 Janův list 4, 2 Podle toho poznáte Ducha Božího: Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha; 3 každé vnuknutí, které nevede k vyznání Ježíše, z Boha není. Naopak, je to duch antikristův, o němž jste slyšeli, že přijde, a který již nyní je na světě.

Těmto veršům rozumím tak, že kdokoliv chce něco přidat k dostatečnosti Kristový oběti pro naše spasení, ve skutečnosti zpochybňuje že Ježíš Kristus přišel v těle. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Úterý, 14. březen 2017 @ 16:40:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
//Chraň mě Pán Bůh, abych se nechal zlákat k pohrdání Boží milosti.//

Tedy Leonet nabyl dojmu že , je mu "podbízeno" pohrdání...?...ne ne, to není záměr...

Každá smrt je zbytečná není-li v Boží režii ...K Mesiáši přidávat co ? Myslíš zákon ? A který myslíš ? Snad né ten "Milovati budeš..." ?

Mesiášova oběť...třeba ta celoživotní...dobrý pastýř dává ( ne jen dal, jednou a dost...)...svou...pro ...ovce (jen pro ovce).

Jak jinak člověk přichází na svět než svým narozením v těle ... ještě jinak ?

Zeryk nepohrdá Boží milostí. A nepohrdá Leonetem pro jeho vlastní poznání, míru víry, "výklady písma"...nemůže,a nechce...
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Úterý, 14. březen 2017 @ 16:57:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Galatským 2, 21 Nepohrdám Boží milostí: Kdybychom mohli dosáhnout spravedlnosti skrze zákon, byla by Kristova smrt zbytečná.

Dobře, tak začneme po detailech: který zákon měl tady Pavel na mysli?

Gal. 2, 14 Když jsem však viděl, že nejdou přímo za pravdou evangelia, řekl jsem Petrovi přede všemi: „Jestliže ty, který jsi Žid, nedodržuješ mezi námi židovský zákon, jak to, že nutíš pohany, aby ho dodržovali? “
Nebo myslíš tyto příklady z Písma? První je z Matouše:

5Mojžíšova 6,4-6. „Slyš, Izraeli, Pán, náš Bůh, Pán jediný jest‘ a budeš milovat Pána, svého Boha, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly".
Také citoval: 3Mojžíšova 19,18 Druhé
je toto: „Budeš milovat svého bližního jako sebe samého." Není jiné přikázání větší než tato.
„Na těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon a Proroci."

Druhý z Lukáše:
Lukáš 10, 26
„Co je napsáno v Zákoně? Jak to tam čteš?" „ Budeš milovat Pána, svého Boha, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí, a svého bližního jako sebe samého. " Řekl mu: „Správně jsi odpověděl. To čiň a budeš živ."

Jsou tyto dva příklady souhrnem Desatera, které bylo dáno Izraeli na kamenných deskách na Sinaji? Měl Pavel na mysli toto? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Úterý, 14. březen 2017 @ 17:44:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Leonet pořád oponuje Božímu slovu, své vlastní "fantasmagorii"...

...nikdy neuvěřil v Ježíše Nazaretského ,totiž žida, uvěřil v Ježíše pohanského...bez těla, bez otce, bez tradice... ? Proklamovaného pohanským způsobem řeči, ....věří ap.Pavlovi jen čistě "řecky", v dualismu...?

Zeryk neoponuje Leonetovi, nastavuje zrcadlo "proti slunci "...a čeká...na kost , žijíce z drobtů...padajících ze stolů "židovských" pánů...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Úterý, 14. březen 2017 @ 18:29:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
bez komentáře.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Úterý, 14. březen 2017 @ 19:12:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
//bez komentáře//

 • 7Modlíme se k Bohu, abyste neudělali nic zlého – nejde nám o to, aby se ukázalo, jak my jsme obstáli, ale abyste vy činili to, co je správné, i kdybychom my neobstáli.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Úterý, 14. březen 2017 @ 17:01:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nebo se podívej tady: http://www.znamenicasu.cz/dve-nova-prikazani-lasky-nebo-starych-deset/

Velice zajímavé čtení.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pondělí, 13. březen 2017 @ 20:50:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Chtěl-li jsi mi 'svěřit' nějaké duchovní principy, leonete, co nejsou určeny pro každého, pak to tvé 'vyšší poznání' rád odmítám. Nechci znát. Nestojím o nic, co není pro všechny.

Jestli co kdo vysvětluje dobře nebo ne, záleží ne jen na příjemci, ale na tom, kdo co a jak příjemci podává. Dobrý učitel se vynasnaží se přizpůsobit mentalitě svého žáka. Chceš-li něco někomu vysvětlit, snaž se to vysvětlit jemu a nečekej, že tě bez toho někdo pochopí.

Psal jsi, že nejde o nic intimního ani osobního, takže nevím na co reaguješ. Zpovídat se tady bych ti neradil. Místo zpovědi nezúčastněného presbytera bych spíše upřednostnil zpověď zúčastněnému člověku ve svém problému. 'Starším' se svěřuje tradičně jen to, co člověk tají a chce utajit. Veřejná zpověď či vyznání viny sice bolí více, ale osvobozuje stoprocentně. Tady je ale anonymní neveřejné fórum plné vzájemně sobě neznámých lidí.

Tak já zde sice nemám zveřejněný email a jméno u nicku, ale s pár lidmi jsem se osobně seznámil z očí do očí. Jméno jsem zde také už psal. Jmenuji se Petr Šíma z městečka Vítkov v Moravskoslezském kraji, je mně 48, ženatý, 2 dospělé děti, dcera a syn, navštěvuji každotýdenně místní sbor ČCE, projektant ... pomohlo ti to? Nebo jsem pro tebe stále neznámý anonym tele? Pro mne - i kdybys mi poskytl celý životopis zde, dal email, fotku - jsi stejně anonym, co ho vůbec neznám.

Co tady o čem svědčí jsou slova. A upřímné odpovědi na jednoduché a jednoznačné otázky. Popřípadě vysvětlení. Zase jsi se vyhnul jasné otázce a místo toho, jsi zkusil shodit tazatele. Nejsi přímý.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Úterý, 14. březen 2017 @ 14:02:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Máš právo na svůj názor.
Nikde jsem o sobě nikdy nevtrdil, že jsem učitel.
Veřejná zpověď? Jak jsi na to přišel?
Mám takový dojem, že jsme se už setkali. Cca 15 let zpátky.

Gal. 2,3 Ale ani Titus, který tam byl se mnou a je Řek, nebyl přinucen, aby se dal obřezat,
 • 4 jak chtěli ti, kteří předstírali, že jsou bratří, a pokoutně se mezi nás vetřeli s úmyslem slídit po naší svobodě, kterou máme v Kristu, aby nás uvedli do otroctví zákona.
 • 5 Před těmi jsme však ani na okamžik necouvli a nepodrobili jsme se jim, aby vám byla zachována pravda evangelia.
 • 6 Od těch však, kteří se těšili zvláštní vážnosti – čím kdysi byli, na tom mi nic nezáleží, Bůh přece nikomu nestraní – ti tedy, kteří se těšili zvláštní vážnosti, mi nic dalšího neuložili;
 • 7 naopak nahlédli, že mně bylo svěřeno zvěstovat evangelium pohanům tak jako Petrovi židům.
 • 8 Vždyť ten, který dal Petrovi sílu k apoštolství mezi židy, dal ji také mně k službě mezi pohany.
 • 9 Když poznali milost, která mi byla dána – Jakub a Petr a Jan, kteří byli uznáváni za sloupy církve – podali mně a Barnabášovi pravici na stvrzení naší dohody, že my půjdeme mezi pohany a oni mezi židy.
 • 10 Jen žádali, abychom pamatovali na jejich chudé, a právě o to jsem vždy horlivě usiloval.
 • 11 Když pak Petr přišel do Antiochie, postavil jsem se otevřeně proti němu, protože byl zřejmě v neprávu.
 • 12 Nejprve jídal totiž společně s pohany; když však přišli někteří lidé z okolí Jakubova, začal couvat a oddělovat se, protože se bál zastánců obřízky.
 • 13 A spolu s ním se takto pokrytecky chovali i ostatní Židé, takže jejich pokrytectvím se dal strhnout i Barnabáš.
 • 14 Když jsem však viděl, že nejdou přímo za pravdou evangelia, řekl jsem Petrovi přede všemi: „Jestliže ty, který jsi Žid, nedodržuješ mezi námi židovský zákon, jak to, že nutíš pohany, aby ho dodržovali?
 • 15 My jsme od narození Židé, a ne ‚hříšní pohané‘,
 • 16 víme však, že člověk se nestává spravedlivým před Bohem na základě skutků přikázaných zákonem, nýbrž vírou v Krista Ježíše. I my jsme uvěřili v Ježíše Krista, abychom došli spravedlnosti z víry v Krista, a ne ze skutků zákona. Vždyť ze skutků zákona ‚nebude nikdo ospravedlněn‘.
Pravda evangelia je, že ze skutků zákona nebude nikdo ospravedlněn. nýbrž pouze vírou v Krista Ježíše. Proto všechny snahy o podrobení věřícího v nějakou službu zákoných přikázání je v rozporu s evangeliem Boží milosti.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Úterý, 14. březen 2017 @ 16:58:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tele (možná)  Leonetovi odpoví, napíše sám...zeryk si "přihřeje polívčičku" ...

Leonete jsi to Ty sám kdo mermomocí chce aby existovalo ospravedlnění ze skutků zákona, bojuješ proti svým vlastním protivníkům.

Tele ani zeryk toto učení nezastávají, nikde neproklamují....Svým životem ovšem slouží Božímu Zákonu, aby víra ospravedlněného byla dokázána skutkem víry  a nebyla mrtvá...jen jakási reklama...

Galatským není pro Ty kdo jsouce ospravedlněni vírou "bojují dobrý boj víry" nýbrž pro Ty kdo "složili ruce v klín" a spoléhají na "ritus" na "pobožnost" na boží slovo" bez srdce, bez sebe sama...

...ať ta polívčička není moc horká...  Šalom bratře...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Úterý, 14. březen 2017 @ 17:08:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Že rád překrucuješ, jsem už zjistil, že rád převracíš svá vlastní slova, to už je také jasné.
O mých skutcích nic nevíš, tak se nechlub, zatím jen píšeš slova...
Podívej se raději co o službě Bohu napsal Pavel: Římanům 12 kap.
 • 1Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.
 • 2A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.
 • 3Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána: Nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh.
 • 4Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol,
 • 5tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy.
 • 6Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás: Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou.
 • 7Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí.
 • 8Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí.
 • 9Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému.
 • 10Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.
 • 11V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu.
 • 12Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.
 • 13Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi, ochotně poskytujte pohostinství.
 • 14Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují, dobro, a ne zlo.
 • 15Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.
 • 16Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost.
 • 17Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré.
 • 18Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji.
 • 19Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: ‚Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.‘
 • 20Ale také: ‚Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít; tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti. ‘
 • 21Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Úterý, 14. březen 2017 @ 17:26:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nedomýšlej,  a čti :
                                 
 • 25Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho! – A tak tentýž já sloužím svou myslí zákonu Božímu, ale svým jednáním zákonu hříchu.

Leonet nezjišťuj, jen diskutuj...a bude jasnější ...
Leonet odporuješ svým smyšlenkám, diskutuješ sám se sebou...raději se ptej, neb "projektuješ své smyšlenky do druhých "..a to jaksi vede jen zase k Leonetovi...
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Úterý, 14. březen 2017 @ 17:29:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty jsi jednička v překrucování. Máš období, kdy jsi normální a pak zase období, kdy vše a všem překrucuješ. Tuto tvou podivnou hru s tebou nebudu hrát.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Úterý, 14. březen 2017 @ 17:49:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Leonet nehrej si, zeryk souhlasí, žij, ....

a až poznáš že, zeryk nehraje "hry" klidně se zeptej, ne nejsem jednička v ničem, to vím ...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Úterý, 14. březen 2017 @ 18:29:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
bez komentáře]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží mil (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Úterý, 14. březen 2017 @ 19:15:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
//bez komentáře//

Leonete...
 • 7Modlíme se k Bohu, abyste neudělali nic zlého – nejde nám o to, aby se ukázalo, jak my jsme obstáli, ale abyste vy činili to, co je správné, i kdybychom my neobstáli.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: tele v Úterý, 14. březen 2017 @ 17:45:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
//Máš právo na svůj názor.//     Ó děkuji :)

//Nikde jsem o sobě nikdy nevtrdil, že jsem učitel.//      

To já o tobě také ne.

//Veřejná zpověď? Jak jsi na to přišel?//      

Nijak, reagoval jsem jen tvá slova.

//Mám takový dojem, že jsme se už setkali. Cca 15 let zpátky.//

Před 15-ti léty? To se psal rok 2002. Ne, nemyslím, řekl bych, že rozhodně ne. Možné by to bylo tak před 20-ti, to by mohlo být, že někde a někdy letmo, bez zaregistrování v mé mysli.  
//Gal. 2,Ale ani Titus, který tam byl se mnou a je Řek, nebyl přinucen, aby se dal obřezat,// versus: Sk 16: 1Přišel také do Derbe a do Lystry. A hle, byl tam jeden učedník jménem Timoteus syn věřící židovské ženy, jeho otec byl však Řek. 2Bratři v Lystře a Ikonii o něm vydávali dobré svědectví.  3Pavel chtěl, aby se s ním vydal na cestu; vzal jej a obřezal kvůli Židům, kteří byli v oněch místech, neboť všichni věděli, že jeho otec byl Řek.  
Pohané se obřezávat nemusejí, nechtějí-li se stát judaisty. Platí pro ně věřit, dodržovat Noachidská přikázání a žít náležitě, jak se sluší na svaté (posvěcené). Rozhodně se nemusejí pohané obřezávat obřízkou, co přikázal Moše, ponořovat se do mikve, slavit židovské svátky, oblékat si cicit, nejíst nečistá zvířata, maso s mlékem, a jiné další národní a kultické předpisy Zákona, které byl dány národu Jizraele, a vůbec ne s tím vším spojené rabínské předpisy tzv. ústní Tóry. Naopak by si tím pohané spíše škodili. Zákon však nejsou jen národnostními a kultickými předpisy. Ptal jsem se tě, zda znáš nějaká přikázání Zákona, krom jeho obsahu Deseti slov. Znáš :)  
//14 Když jsem však viděl, že nejdou přímo za pravdou evangelia, řekl jsem Petrovi přede všemi: „Jestliže ty, který jsi Žid, nedodržuješ mezi námi židovský zákon, jak to, že nutíš pohany, aby ho dodržovali? “//  
Přesně tak, Kejfa (Petr) se zachoval jako pokrytec. Sám mezi žido-křesťany nedodržoval Zákon a pojednou nechtěl s pohano-křesťany ani stolovat. Tóra totiž nikde nezakazuje stolovat židovi s pohany, avšak nedovoluje jíst určité pokrmy, které nejsou zakázány pohanům. A protože Šaul psal o tom, že Kejfa mezi nimi – žido-křesťany nedodržuje Tóru a přitom požadoval s některými žido-křesťany, aby se pohano-křesťané dávali obřezat a dodržovali celou Tóru včetně té ústní (viz. nestolování s neobřezanými), mělo by být jasné, za co Kejfu napomenul. Šaul totiž Mošeho Tóru dodržoval viz. SK21:20-24. Je totiž velice náramný rozdíl v tom stavět svou vlastní spravedlnost a chtít dosáhnou ospravedlnění před B-hem na základě plnění micvot (přikázání) Tóry a mezi tím věřit, že B-h ospravedlňuje každého z víry, když je poslušen jeho slovu celým svým srdcem, celou svou myslí, celou svou silou, celou svou vůlí. B-h hledí na srdce člověka, povýšené ponižuje a pokorné zvyšuje. Kdo činí skutky jen pro ty skutky, rozhodně spravedlnosti od B-ha nedojde. A ani to nepovažuji za život. Jenže ono to není ani tak smýšlení židů, ač možná v dobách apoštolských tak někteří smýšleli. A budu drzý a napíšu, že takové smýšlení pochází z helénismu a do židovství bylo importováno. A tak zde byli i tzv. děti světla, synové světla, kteří z Kumránu vyháněli ty děti tmy --- A Ješua přišel právě pro ty ztracené ovce lidu Jizraelského :) Ale to by bylo na delší povídání a bez znalosti debatéra o tématu a neuznávajícího dobový kontext rozbouřené doby židovských sekt, spíše marné. Navíc … bez znalosti micvot Tóry, která jsou prostě o životě a pro život více než platná.  
//Pravda evangelia je, že ze skutků zákona nebude nikdo ospravedlněn. nýbrž pouze vírou v Krista Ježíše. Proto všechny snahy o podrobení věřícího v nějakou službu zákoných přikázání je v rozporu s evangeliem Boží milosti.//  
Pravda je taková: Ješua řekl: Proč mi říkáte (oslovujete mne, vyznáváte) Pane a nečiníte, co vám říkám? Jalových vyznavačů víry jsem zažil dost a vyznával jsem stejně. Pramálo to mělo dobrý vliv na můj život a také na životy mých blízkých. Leonete, nebav se a nepiš o Zákonných přikázáních, když je vůbec neznáš a nevíš ani, která bije :( Píšeš jako robot, co o tématu nic neví, jen to kopíruje. Židé spíše varují a odrazují pohany od obřízky a plnění micvot. Znají totiž modloslužebná myšlení pohanská o zásluhách :( - něco za něco.  A mezi křesťany po staletí byly tyto „záslužnosti“ a nyní jsou zase po desetiletí rozšířeny ty“drzosti“ modliteb „víry“ beze skutků víry.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Úterý, 14. březen 2017 @ 18:28:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
//Dobrý učitel se vynasnaží se přizpůsobit mentalitě svého žáka.// Když netvrdíš, že jsem učitel, tak proč jsi to psal? Proč mi píšeš něco, co se mně netýká?
Spíše to vypadá, že jen tak plácáš do vody a doufáš, že možná trefiš rybu.

Před zhruba 15 léty jsem se potkal v Ostravě za domem umění s nějakým Šimou, ale furt se mi k tomu plete jméno Pavel, možná to byl jen tvůj jmenovec...

Pavel-Saul byl pro židy žid a pro pohany pohan. Vyvozuješ z jednoho místa, které má nějakou souvislost něco, co není přesné. Někde napsal, že považuje svou spravedlnost podle zákona za nic: Filip. 3,
 • 4 ačkoli já bych měl proč na ně spoléhat. Zdá-li se někomu jinému, že může spoléhat na vnější věci, já tím víc:
 • 5 obřezán osmého dne, z rodu izraelského, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů; jde-li o zákon – farizeus;
 • 6 jde-li o horlivost – pronásledovatel církve; jde-li o spravedlnost podle zákona, byl jsem bez úhony.
 • 7 Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu.
 • 8 A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic,
Byl bez úhony, potom už nebyl? Pavel -Saul se přestal zaměstnávat svou spravedlnosti, to, že poznal Ježíše je mu i mi nade vše.
Znáš toto?

//Pravda je taková: Ješua řekl: Proč mi říkáte (oslovujete mne, vyznáváte) Pane a nečiníte, co vám říkám?//Zase vytrhuješ slova z jejich souvislosti a žel ani nevíš, jaké jsou.
Správa věků...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Úterý, 14. březen 2017 @ 18:34:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Petr nebo Pavel :-) to se plete často :-)))


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Úterý, 14. březen 2017 @ 18:45:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Leonet: toto je Pavel Šíma...

http://www.granosalis.cz/modules.php/granosalis.cz/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=pavel-sima


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: tele v Úterý, 14. březen 2017 @ 19:40:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud bych byl jako medvěd nebo puma a plácal do vody, určitě bych nedoufal, že možná trefím rybu. A pokud bych jako rybář vešel do řeky a nahodil mušku na pstruhy, také bych nedoufal, že tou muškou rybu trefím. Pokud víš, co jsou to obrazná přirovnání, asi ano - použil jsi teď jedno, pak ti bude jasné o čem jsem psal. Ale že trpíš fundamenty těch obrazů, zajímá tě, zda jsem si nemyslel, že jsi učitel. Ne, nemyslel. Psal jsem ti o tom, že je třeba vysvětlovat druhým co říkáš tak, aby ti byli schopni porozumět ve své mentalitě. Chceš-li vůbec, aby ti porozuměli.

Šímů je dost všude. Ani nevím, kde je dům umění v Ostravě a rozhodně nikoliv před 15-ti lety a tebe :) pamatoval bych. Ne. Nesetkali jsme se. Pavel nejsem. Petr.

Šaul byl žid Žid. Pro pohany pohan, jakoby bez Zákona ač nebyl bez Zákona a pro židy Žid jakoby pod Zákonem, ač nebyl pod Zákonem.

Psal, že co se týče spravedlnosti ze Zákona, byl bez úhony. Nepsal, že už nebyl ... tedy později jako žido-křesťan, že není, v době napsání svých slov. Ale tuto spravedlnost prostě považoval za nic v porovnání s poznáním Mašiacha Ješuy, a odepsal ten zisk spravedlnosti ze Zákona jako ztrátu. Nedivím se, stavěl na spravedlnosti ze Zákona podle skutků a nikoliv z víry svého srdce. Apoštol znal moc dobře z vlastního života, co tak kritizoval.

Leonete, z čeho já uvozuji, je celistvost Písma. A můžeš o tom pochybovat, jak chceš. Pavel se proti Zákonu neprovinil skutkem. Psal však o nápravě lidského srdce. Docela dost se zaměstnával spravedlností, leč tou darovanou od B-ha. Proto pokáral Korintské, co si mysleli, že incest už nevadí, Římským vysvětloval, že je zlé si myslet, že nemusí žít podle Zákona, jiné napomínal, že mají žít ze své práce, přiložit ruce k dobrému dílu, vynikat v dobrých skutcích atd. Vše proti těm, co měli svou ústní víru v pouhých slovech vyznání, podobně jako jiní tělesnou obřízku, za záruku své spásy a za spravedlnost.

Leonete, kroť své úsudky. Nevytrhávám, mířím dobře. Tzv. Ješuův proslov na hoře, je alegorií na proslov Mošeho a je výkladem Tóry. A tato slova v závěru k nim naprosto náleží jako ta slova Mošeho o plnění Tóry.

A odpovíš mi někdy? Smí křesťané pomlouvat, hanit, utrhat, křivě svědčit, stranit, lhát, cizoložit, nepomáhat, nedělit se, nepostarat se druhé atd .... 

Mimochodem ... pro křesťany jsou bližní ti, co jsou potřební a nablízku ... Pro Židy jsou bližními ti, kdo jsou nepotřební a našemu srdci nejvzdálenější ...

A podobně takto jinak než ty, uvažuji. Je to obraz rozdílu našich smýšlení. U mne to jiné nebude :)]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Úterý, 14. březen 2017 @ 19:54:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Konečně k věci a ne zastřeně.

/aby se vyhýbali všemu, co přišlo do styku s pohanskou bohoslužbou, aby nežili ve smilstvu, aby nejedli maso zvířat, která nebyla zbavena krve, a aby nepožívali krev/

Apoštol Pavel psal pouze o smilstvu.

//A odpovíš mi někdy? Smí křesťané pomlouvat, hanit, utrhat, křivě svědčit, stranit, lhát, cizoložit, nepomáhat, nedělit se, nepostarat se druhé atd .... //

Neměli by, ale mnozí tak činí. "vše je nám dovoleno, ale ne vše prospívá". Moje poznání ze života je, že až začne sklízet, pochopí, že něčemu je lepší se vyhnout. Nejlepší škola je ta Boží!!!

Všechny ostatní výtky z epištol od Skutků, mají svou určitou úlohu, (viz proč byl dán Zákon).

Víš co to jsou dispenzace?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 14. březen 2017 @ 20:22:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Leonete, to opravdu myslíš vážně vztahovat apoštolovo "vše je nám dovoleno..." k dotazu, zda smí křesťané pomlouvat, hanit, utrhat, křivě svědčit, stranit, lhát, cizoložit, nepomáhat, nedělit se, nepostarat se druhé atd   ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Úterý, 14. březen 2017 @ 21:09:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gen. 9,4 Jen maso oživené krví nesmíte jíst. 5 A krev, která vás oživuje, budu vyhledávat. Budu za ni volat k odpovědnosti každé zvíře i člověka; za život člověka budu volat k odpovědnosti každého jeho bratra. 6 Kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita, neboť člověka Bůh učinil, aby byl obrazem Božím.

Skutky 15, 29 Zdržujte se všeho, co bylo obětováno modlám, také krve, pak masa zvířat, která nebyla zbavena krve, a konečně smilstva. Jestliže se toho všeho vyvarujete, budete jednat správně. Buďte zdrávi.“
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží mil (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 14. březen 2017 @ 21:20:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

A co například :
1 Kor 6
 • Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se: Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení,
 • 10ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království.

Takže když se vyvaruji všeho, co bylo obětováno modlám, také krve, pak masa zvířat, která nebyla zbavena krve, a  smilstva, a přitom budu modlářem, nemravníkem, zvráceným, zlodějem, lakomcem, opilcem, utrhačem, lupičem, budu jednat správně ?Tak nějak to myslíš ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: tele v Úterý, 14. březen 2017 @ 20:26:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je úsměvně vtipné :) Konečně a ne zastřeně. Domýšlivý leonet :)

Pouze o smilstvu? Ty asi nevíš, co je těch 4, respektive 5 přikázání a kam je zařadit, viď? A to smistvo :) A psal to Šaul?

Ty budeš asi také jeden z těch, co mají dovoleno hřešit, pokud to nějak člověku nevadí a neškodí. :(  A vyhýbat se hříchu je jen z důvodu naprostého osobního prospěchu. Nehřešit kvůli sobě, že mi to může škodit a žít spravedlivě ku vlastnímu prospěchu. Taková sebeodměna :(

Dispenzace. To mne bude zajímat zda to máš jako s těmi soudy s tresty smrti. Povídej.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Úterý, 14. březen 2017 @ 21:19:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Už jsem řekl vše, co bylo potřeba. Na zbývající otázky se ptej Písem.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží mil (Skóre: 1)
Vložil: tele v Středa, 15. březen 2017 @ 07:28:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Podívej, leonete.

Mě opravdu nezajímají čínské či americké nebo africké či římské nauky.

Zajímá mne, jak to máš uvnitř, když si pročítáš slova přikázání Tóry a žiješ.

Spíše mne zajímají dispenzace dětství, mladosti, dospívání, dospělosti, rozumnosti, moudrosti a poznání.

Pokud se lidé nacházejí v období milosti, pak je to pro mne obdobím moudrosti a nikoliv dětství.

Milostivé léto Panovníkovo není o nezodpovědnosti, ale navrácením se k právě k odpovědnosti.

Takže tvůj pohled na vydání Zákona mne zajímá, protože smýšlíš jinak a já jako to tele už leccos z toho období mladosti a dospívání zapomenul.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Středa, 15. březen 2017 @ 17:49:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty nevíš, co máš ve svém srdci? Neboť jestli víš, tak se mne vubec nemusíš ptát. Jestli nevíš, tak ti to může odhalit pouze Duch Pána Ježíše Krista.

Jak já to mám uvnitř, mi už bylo odhaleno. Chápeš? Mému já to bylo odhaleno, mému, ne někomu cizímu. To je pouze mezi mnou a Pánem Ježíšem!

Po tom tobě a ani nikomu jinému nic není.

O tom jsem ti chtěl psát na email, ale ty jsi to odmítl, tak teď už se to nedozvíš.


O tom, jak jsem prožíval svá dětská, mládenecká a léta dospělosti, jsem tady už několikrát psal, a vždy to bylo zneužito proti mně. Už o tom nebudu více psát. Nepatří to na toto pokrytecké forum.

Jakékoliv sdílení je tady některými zneuživáno a používáno k očerňování a podrývaní Boží milosti.

Ti, kteří chtějí dobře vypadat před lidmi, nutí ostatní, aby se buď dávali obřezat, nebo plnili nějaké jiné zákonné systémy, jen aby nebyli pronásledováni pro kříž Ježíše Krista. Vždyť ani ti, kdo jsou obřezání, zákon nezachovávají; chtěji abyste se dali obřezat nebo plnili jiná nařízení jen proto, aby se mohli pochlubit tím, co se stalo na vašem těle anebo jak jste uplatnili svou tělesnost.

O nezodpovědnosti tady píšeš ty a mnoho dalších, a nejspíš proto, že jen málo víte o tom, co to znamená "nechat se vést Duchem". Těžko můžete něco vědět více, když mu odporujete.

O Zákon jsem se nikdy nezajímal, neboť jsem a pocházím z pohanů. Jestli mne někdy něco zajímalo, bylo Kázaní na hoře a nařízení pro království nebeské, ovšem jen potud, dokud jsem nepochopil, že není určeno pro dobu milosti, ale pouze pro tisícileté království. Podle Písma neni určeno současným Božím synům. Až začne, tu nebudou, ale příjdou s Pánem až začne den Páně. 

Proč a komu byl dán Zákon, jsem tady už mnohokrát psal. Nemám čas to každému znovu opakovat. Najdětě si to v Novém zákoně.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium (Skóre: 1)
Vložil: timg v Středa, 15. březen 2017 @ 18:21:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

----bylo Kázaní na hoře a nařízení pro království nebeské, ovšem jen potud, dokud jsem nepochopil, že není určeno pro dobu milosti, ale pouze pro tisícileté království.---

      Ahoj Leonete ,  máš zvláštní  uvažování.  Čím a jak se o sebe doba milosti (milostivé léto) a tisícileté království liší?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangel (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Středa, 15. březen 2017 @ 18:36:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Docela jednoduše. Evangelium království není evangelium Boží milosti.
Matouš 4, 17 Od té chvíle začal Ježíš kázat: „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.“

Matouš 16, 17Ježíš mu odpověděl: „Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. 18 A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou....20 Tehdy nařídil učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš.

Pátral jsi někdy po tom, proč ta změna? 21 Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a třetího dne vzkříšen.

Do této chvíle o svém ukřížování nemluvil.

Evangelium království nehovoří o ukřižování Ježíše, ale zpřísňuje Zákon- viz kázání na hoře!

Evangelium Boží milosti hovoří o tom, že Gal. 2,19 Já však, odsouzen zákonem, jsem mrtev pro zákon, abych živ byl pro Boha. Jsem ukřižován spolu s Kristem,

Je to dost srozumitelné?]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je eva (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Středa, 15. březen 2017 @ 18:44:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
pro zeryka je a není :-)

a pro pochopení stačí vědět ...evangelia byla napsána až po "konverzi" po uvěření po ....sám se díváš a píšeš jinak po "životních zkouškách", než před nimi...

a proto pojmy jsou jen dojmy...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je eva (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 15. březen 2017 @ 18:49:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Leonete, tyto tvé (Křesinovy) bludy jsme už zde před několika léty dost důkladně vyvrátili pod mnoha tvými články.
Například Blahoslavenství z ledna 2012. A další.

Neexistují 2, 3, nebo čtyři různá evangelia. To je jen Křesinův výmysl.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 17. březen 2017 @ 15:24:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmano :
//, tyto tvé (Křesinovy) bludy//

kterého z Křesinů máš na mysli ? a nejde jen o špatnou interpretaci ? bludy, slovo do pranice :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 17. březen 2017 @ 15:32:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Luboš Pavel Křesina.

Píše a vyučuje bludy. A  leonet mu je "sežral" i s navijákem.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 17. březen 2017 @ 15:42:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
dík ..Rosmano, otec Luboše K. vydával myslím nějaký časopis, něco jsem z toho četl....od "mladého" jsem nějakou knihu četl ale fakt už si nevzpomenu co a jestli to byli bludy :-)
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 17. březen 2017 @ 15:45:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

byli byli. Nebo byly byly :-)

Já jsem četl od něho jen jedinou knihu - Boží správy věků, kterou jsem si pořídil asi před 5 lety inspirován leonetovými fantaskními teoriemi. No a zjistil jsem, že to nejsou leonetovy fantaskní teorie, ale Křesinovy bludy.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 17. březen 2017 @ 16:19:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmano, budeme-li spravedliví, tak i Křesina čerpal z nějakých jiných "knih"...dohledal bych, ale o to nejde...(něco málo jsem četl) ..
jde o to nazývání a nálepkování "věřících" jako bludařů...Křesina je nebo byl v Americe (aspoň myslím...) ,Leoneta mohl svými knihami "trknout", otázka je kolik a nakolik...
a to by musel Leonet chtít zveřejnit, takže asi jen málo...tak jak zeryka, četl jsem (i jako Leonet) Watchman Nee, Witness Lee, a bludařem mne nazveš spíše z jiných učení :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 17. březen 2017 @ 17:01:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Kolik a nakolik ?

To bys musel číst leonetovy články, které sem vkládal a diskuse pod nimi.

Řada z nich jsou Křesinovy myšlenky, některé články doslovný přepis Křesiny.

A že jsou v nich velmi nebezpečné  bludy, o tom vůbec nepochybuji.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 17. březen 2017 @ 17:03:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmano jak bys zerykovi definoval pojem slova blud ? a prosím tak jak psovi...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 17. březen 2017 @ 17:31:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Nijak jinak než je o bludech, o falešných učeních psáno v NZ.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 17. březen 2017 @ 16:14:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Než odsoudíš a učiníš mylný závěr, tak si nejdřív poslechni jeho kázání tady: http://www.kresina.org/audio.php 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 17. březen 2017 @ 16:32:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nebo lépe tady: http://www.kresina.org/audio.php?idNode=11 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je eva (Skóre: 1)
Vložil: timg v Středa, 15. březen 2017 @ 19:29:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, díky, srozumitelně vysvětleno. Jen se neztotožňuji s :  ---- Evangelium království není evangelium Boží milosti.---


 Evangelium o Boží milosti je evangelium o Božím království. A Zákon zrušen nebyl, ale naplněn. A tak život v Kristu je náš zákon, život vedený Duchem.Tak naplňujeme. Tedy se Zákonodárcem, který  člověka nestvořil pro sobotu. A dobře  víme, že cokoli není z víry, je hřích. A Království ? To běží v čase ,který se chýlí ke konci, proto se dnes je ten den, čas příhodný -  Proto také Věčné evangelium o království. (Zj14:6) 


Mt 24,14  A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.

a


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Středa, 15. březen 2017 @ 19:40:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nezbývá ti nic jiného, než si vyhledat všechny odkazy na slovo evangelium a ........ a porovnávat souvislosti. Budeš překvapen. Kdysi jsem to učinil.
Např. v království nebeském, bude chrám v Jeruzalemě. V milostivém létě už 1940 let není. Není totiž potřeba. V kázání na hoře se o chrámu hovoří...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 15. březen 2017 @ 20:48:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

A nejvíc překvapen budeš, když také zjistíš, že nic jako Evangelium Boží milosti v Písmu neexistuje.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C (Skóre: 1)
Vložil: timg v Čtvrtek, 16. březen 2017 @ 10:29:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
----Např. v království nebeském, bude chrám v Jeruzalemě. V milostivém létě už 1940 let není. Není totiž potřeba. V kázání na hoře se o chrámu hovoří...----


                            Stačí mi si přečíst tohle, abych pochopil kde se nacházíš..  :-(


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 16. březen 2017 @ 12:33:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No to se pleteš milý zlatý... ale chápu to.
21A těch dvanáct bran - dvanáct perel, každá jednotlivá z těch bran byla z jedné perly, a ulice města čisté zlato, jako průzračné sklo.22A chrám jsem v něm neuviděl, neboť jeho chrámem je PÁN, Bůh, Všemocný, a Beránek.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: timg v Čtvrtek, 16. březen 2017 @ 13:33:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, plete se. Království nebeské přišlo před 2000lety. Celá církev je Boží chrám ... A to co píšeš,  je věčnosti po proměně na nové zemi. Protože tenhle vesmír i s touto zemí zmizí.  A pak, bez nocí,  Bůh všechno ve všech.

 Takže žádných tisíc ...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 17. březen 2017 @ 16:37:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Poslechni si tyto služby: http://www.kresina.org/audio.php?idNode=11 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium (Skóre: 1)
Vložil: tele v Středa, 15. březen 2017 @ 18:46:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Leonete, co mám ve svém srdci, ten přehluboko, ví můj duch, kterým se propátrávám. A duch svatý zase zná hlubiny B-žího nitra a zjevuje je. 

Nic proti tobě nedržím. Nemusíš se bránit a uzavírat. Chápu, že si lidé nerozumí, podezřívají se, zvláštnosti odsuzují, aniž by znali nitro člověka. Podívej, ptal jsem se, zda mi chceš psát cosi osobního, intimního ... reagoval jsi tak, že nikoliv. Tak jsem prostě napsal, že není důvod, proč to, neintimní, nevysvětlit zde. Teď se zdá ze tvých slov, že to přeci jen intimnější mělo být, ale lřeci jen spojené s naukou.

Také si myslím, že nemusím nutně znát něčí životní intimnosti spojené s naukou. A království B-ží mám za život věřících ve vztahu k druhým, mezi sebou. Ono není někde tam nebo támhle. Ježíš o něm mluvil se slovem 'jako'. Ač však smýšlíme a možná i prožíváme jinak, a třeba prožíváme podobně a vysvětlujeme jinak, není třeba být příkrý.

Položil jsem ti otázky ke sblížení právě v osobních prožitcích, životním zkušení. Pokusil jsem se o to. Dlouho jsi neodpovídal a neodpověl na otázku ohledně vyznání nevědomé či nechtěné viny v době, kdy se o ní dovíš.

Na učení se asi nesblížíme. Kde jinde pak, než v životním poznání? A není ani k tomu třeba ani popisu intimních. 

Víš, já jsem zase přesvědčen o tom, že morální přikázání Tóry, totiž to, co Tóra vyučuje a tedy B-h po člověku žádá, není od nikoho daleko, ale to slovo - Tóra, je v lidských srdcích a ústech, aby ho činili. Nejsou to slova nikomu nepochopitelná, neznalá, nijak vzdálená, aby je člověku musel někdo ozřejmovat a zdaleka přinášet jejich zjevení či učení o nich. B-h učinil člověka přímého (vzpřímená postava), ale lidé prostě křiví, hrbí a hledají různé výmysly a nauky. A kfybys mi odpověděl, na co jsem se tě ptal, co považuješ za správné, jak má člověk žít, odcitoval bych ti micvot Tóry a věř mi, zjistil bys, že Tóru vlastně znáš.

Ale jak jsi napsal, už se to nedovíš. Také si myslím, že nemusíme nutně komunikovat. 

Měj se pěkně. Uzavřeli jsme to snad alespoň v klidu :) ač ne v šalomu.

Ale šalom nám přeji všem.

Ríšo, jsem Petr a nejsme nepřátelé. Nebuďme ani. ;-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangel (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Středa, 15. březen 2017 @ 19:14:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
//Víš, já jsem zase přesvědčen o tom, že morální přikázání Tóry, totiž to, co Tóra vyučuje a tedy B-h po člověku žádá, není od nikoho daleko, ale to slovo - Tóra, je v lidských srdcích a ústech, aby ho činili. Nejsou to slova nikomu nepochopitelná, neznalá, nijak vzdálená, aby je člověku musel někdo ozřejmovat a zdaleka přinášet jejich zjevení či učení o nich. B-h učinil člověka přímého (vzpřímená postava), ale lidé prostě křiví, hrbí a hledají různé výmysly a nauky. A kfybys mi odpověděl, na co jsem se tě ptal, co považuješ za správné, jak má člověk žít, odcitoval bych ti micvot Tóry a věř mi, zjistil bys, že Tóru vlastně znáš.//

Tady vidím ten hlavní nesoulad. Vím co psal Jeremiáš, ale důležitější je komu a proč to psal. Co je víc, litera nebo Duch?

Duch Boží, který promlouvá v duchu věřicího, nepoužívá slov, nepotřebuje používat literu. Než věřící člověk vysloví jedno slovo, Duch mu může ozřejmit celý stav a podstatu a jedním pohledem tě umlčí. Byl jsem umlčen. Co můžu, to píšu, ale některé věci už nemůžu.

Vlastně jsem ti teď jinými slovy řekl to, co jsem původně chtěl psát na pouze na email. Ale to už většina nepochopí. ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je eva (Skóre: 1)
Vložil: tele v Středa, 15. březen 2017 @ 20:04:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Leonete, možná víš, co psal Jeremiáš ;-) Ale to ti má slova ozřejmil kdoví? - ty, zle a netrefil se. 

Jednou píšeš, že ne intimita, pak ano, pak zase jinak ... Nechme to stranou. Na otázku neodpovídáš. Nebyl bych ti dobrým příjemcem.
Přečtu si, co budeš psát jiným, ale myslím si, že jsem poněkud vyčerpali možnosti porozumění. Mimochodem ... znám ta učení a tak se spíše ptám po lidské upřímnosti života. Píšeš co Zákon je a není a k čemu byl ... a pak zjistím, žes ho neznal a nevíš. Tak vím, že to není ze života.

Měj se. Je prospěšné některé hovory na čas přerušit a jen naslochat ... tak to učiním, ju?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Úterý, 14. březen 2017 @ 20:32:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
//Víš co to jsou dispenzace?//

Myslíš tento "výklad" ?

V řečtině je slovo označující správcovství stejné jako slovo pro dispenzaci. To, zda se překládá jako správcovství nebo dispenzace, závisí na kontextu. V epištole Efezským 3,2 Pavel říká, že mu Bůh dal správu Boží milosti. Totéž řecké slovo, oikonomia, pak nalézáme ve verších 1,10 a 3,9, kde se zdá vhodnějším překládat je jako dispenzace. Slovo „ekonomie“ označuje především plán, správu, řízení při rozdílení vlastního bohatství druhým.

...nebo jen -věk zákona ,království, milosti...jak jej učí mimo jiné i (Křesina) ?]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Úterý, 14. březen 2017 @ 21:01:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
a nebo i "čínské výklady"....


Někteří učitelé tvrdí, že v Bibli je sedm dispenzací (období). Ve Starém zákoně je to dispenzace nevinnosti, svědomí, lidské vlády, zaslíbení a zákona. V Novém zákoně pak je to dispenzace milosti v tomto věku a dispenzace království v přicházejícím věku. V těchto sedmi dispenzacích prý Bůh zachází s lidmi sedmi různými způsoby.

tak co ??


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží mil (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Úterý, 14. březen 2017 @ 21:12:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak co?? Když to víš, tak proč se ptáš?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: tele v Úterý, 14. březen 2017 @ 20:49:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
//viz proč byl dán Zákon//

To mne taky zajímá, leonetův důvod.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 14. březen 2017 @ 21:10:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Proč byl dán zákon je název leonetova článku zde někdy z roku 2010. Asi na něj odkazuje.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Úterý, 14. březen 2017 @ 21:16:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Leonet nemá jiné důvody, než Biblické. Už jsem je tady uváděl několikrát, takže jestli se ptáž znovu, beru to jako záměr s mě neznámými úmysly.

Ptej se Písem. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží mil (Skóre: 1)
Vložil: tele v Středa, 15. březen 2017 @ 06:52:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je mi to jasné, že přeci každý ze zdejších věřících diskutujících, nemá jiné důvody, než ty biblické :))

Hledáš záměry v lidských hlavách, poslední dobou kdykoliv, když cosi kdo napíše. 

Četl jsem článek, na který mne rosmano odkázal, důvody jsem spíše neshledal.

Můžeš mě brát za hloupé tele, co zapomíná, a také cosi nečte. 

Ptám se tě tedy, na důvod proč byla vydána Tóra.

Zkus odpovídat čistě osobně bez nějakých čínských či amerických či jiných úvah.

Když čteš slova přikázání Tóry, čemu tě ona učí ve tvém srdci.

Pokud ta slova přikázání neznáš, mohu ti je kdykoliv tady citovat.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Středa, 15. březen 2017 @ 18:22:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nemám jiné důvody, než Biblické, list Galatským byl Pavlovou obranou evangelia Boží milosti. Snažím se ho držet doslova se stejným záměrem jako Pavel.

Tehdy to byli věřící ze židů a dnes žel mnozí z křesťanů se pokoušejí o něco podobného. Vyučují, že musíme k oběti Ježíše Krista ještě něco přidávat. Obhajují to různě, ale zpravidla verši vytrženými z jejich přesně určené souvislosti. Vždy, když jsem je na to upozornil, byl jsem obviněn, že nerozumím Písmu.

Zajímavé je, že takoví můžou vytrhávat verše ze souvislosti a když to udělám já, tak je mi to vyčítáno. Takové nespravedlivé jednání nikomu nevadí.

Zákon přitom striktně varuje všechny, aby měřili a používali spravedlivé váhy. Jak psal Pavel, nutí druhým obřízku, a přitom sami Zákon porušují.

"Já však, odsouzen zákonem, jsem mrtev pro zákon, abych živ byl pro Boha. Jsem ukřižován spolu s Kristem," jestli jsem mrtev pro zákon, nejsem mu už podřízen. Zato jsem podřízen Kristu.  "Nepohrdám Boží milostí: Kdybychom mohli dosáhnout spravedlnosti skrze zákon, byla by Kristova smrt zbytečná."

Chtěl bych se vás zeptat jen na jedno: dal vám Bůh svého Ducha proto, že jste činili skutky zákona, nebo proto, že jste uvěřili zvěsti, kterou jste slyšeli? To jste tak pošetilí? Začali jste žít z Ducha Božího, a teď spoléháte sami na sebe? Tak veliké věci jste prožili nadarmo? A kdyby jen nadarmo!

Ten, který vám udílí Ducha a působí mezi vámi mocné činy, činí tak proto, že plníte zákon, nebo proto, že jste slyšeli a uvěřili?
Ti však, kteří spoléhají na skutky zákona, jsou pod kletbou, neboť stojí psáno: ‚Proklet je každý, kdo nezůstává věren všemu, co je psáno v zákoně, a nečiní to.‘ ...Ale Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe, neboť je psáno: ‚Proklet je každý, kdo visí na dřevě.‘
Jsi prokletý? Slib byl dán Abrahamovi a ‚jeho potomku‘; nemluví se o potomcích, nýbrž o potomku: je jím Kristus....Jak je to potom se zákonem? Byl přidán kvůli proviněním jen do doby, než přijde ten zaslíbený potomek; byl vyhlášen anděly a svěřen lidskému prostředníku....Naprosto ne! Kdyby tu byl zákon, který by mohl dát život, pak by vskutku spravedlnost byla ze zákona....Dokud nepřišla víra, byli jsme zajatci, které zákon střežil pro chvíli, kdy víra měla být zjevena....Zákon byl tedy naším dozorcem až do příchodu Kristova, až do ospravedlnění z víry. Když však přišla víra, nemáme již nad sebou dozorce.
Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. ...Nyní jste však Boha poznali; lépe řečeno: byli jste od Boha poznáni. Jak to, že se zase navracíte k těm bezmocným a ubohým mocnostem a chcete se jim dát znovu do otroctví? Dodržujete ustanovení pro dny a měsíce, období a roky!
Oni se o vás horlivě ucházejí, ale nemyslí to dobře; chtějí vás připravit o spásu a strhnout vás na svou stranu.
Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho.
Odloučili jste se od Krista vy všichni, kteří chcete dojít ospravedlnění na základě zákona, pozbyli jste milosti.
V Kristu Ježíši nezáleží na tom, je-li někdo obřezán či ne; rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou.
Ten však, kdo vás uvádí do zmatku, neujde soudu, ať je to kdokoli. ..Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým.  ...Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost....
Dáte-li se však vést Božím Duchem, nejste už pod zákonem.
Ti kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit.

 • Vždyť ani ti, kdo jsou obřezáni, zákon nezachovávají; chtějí, abyste se dali obřezat jen proto, aby se mohli pochlubit tím, co se stalo na vašem těle.
 • 14Já však se zanic nechci chlubit ničím, leč křížem našeho Pána Ježíše Krista, jímž je pro mne svět ukřižován a já pro svět.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium (Skóre: 1)
Vložil: tele v Středa, 15. březen 2017 @ 19:08:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Leonete, je to dlouhý ... ubit Písmem ;)

Ale víš co? Nejsem proti takto seskládaným veršům proti.

Jde však o tvou neznalost Zákona, Tóry, čím je, o čem Pavel píše, když mluví o skutcích Zákona.

Debatovat asi o tom nebudeme, tak se zkus jen zamyslet nad tím, že i pohané neznalí Zákona mohou ukazovat svým životem, že co Zákon požaduje, mají vepsáno ve svých srdcích. A to i ti, kdo o Kristu či B-hu Jizraele nikdy neslyšeli.

Měj se, Šalom. I já tě zanechám k přemýšlení, ... napsal jsem, co jsem měl a nemám jiné dúvody, než Písmo, jak jsi i ty psal ;-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangel (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Středa, 15. březen 2017 @ 19:26:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Odpověděl jsem ti nahoře a pro úplný obrázek si přečti, co jsem výše odpověděl 2x cizincovi.

Dělám pouze to, co je mi dovoleno, a co mi není dovoleno, nedělám. Nestarám se, jestli je něco napsáno v Zákoně, Toře nebo kdekoliv jinde, mám v sobě vyšší Autoritu a ta slíbila, že mne povede a činí tak.

PS. Jestli někdy pocítíš potřebu mi napsat, můj email znáš. Tento je určen pouze pro tyto účely. Pán s tebou...
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je eva (Skóre: 1)
Vložil: tele v Středa, 15. březen 2017 @ 19:50:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Leonete, nemám tu potřebu, co jsi měl. :)
Chápu, že máš vyšší autoritu v sobě, co tě vede a tak jsem se ptal na konrétní situaci ohledně uvědomění si viny.
Více to s tebou rozebírat rozhodně potřebu necítím.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangel (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Středa, 15. březen 2017 @ 19:27:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
cizinec níže, pod tímto


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 15. březen 2017 @ 06:50:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Neměli by, ale mnozí tak činí. "vše je nám dovoleno, ale ne vše prospívá". Moje poznání ze života je, že až začne sklízet, pochopí, že něčemu je lepší se vyhnout. Nejlepší škola je ta Boží!!!

  Ahoj Leonete.

  Už jsem tu jednou zažil, že tu jeden diskutující rozuměl tomu slovu "všechno je mi dovoleno" jako že mu jeho bůh dovoluje hřešit a divil se, že pro nás ten verš neznamená dovolení hřešit. Když jsem psal, že nám Bůh hřešit nedovoluje, tak pro něj to byla "úprava Pavla". 

  Chápeš to místo písma také tak, že je dovoleno například pomlouvat nebo lhát? 

  Že je opravdu dovoleno úplně všechno, včetně hříchu?

  Toník]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Středa, 15. březen 2017 @ 18:45:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
1 Kor. 6, 12 ‚Všechno je mi dovoleno‘ – ano, ale ne všechno prospívá. ‚Všechno je mi dovoleno‘ – ano, ale ničím se nedám zotročit. 13 Jídlo je pro žaludek a žaludek pro jídlo; Bůh však jednou učiní konec obojímu. Tělo však není pro smilstvo, nýbrž pro Pána, a Pán pro tělo.

Způsob, jakým Pavel na tomto místě kárá korintské za schvalování smilstva: 5,1 Dokonce se proslýchá, že je mezi vámi případ smilstva, a to takový, jaký se nevyskytuje ani mezi pohany, že totiž kdosi žije s ženou svého otce. 2 A vy jste přitom nadutí, místo abyste se raději zarmoutili;

Pavel v souladu se Skutky 15 říká, že setrvávání ve smisltvu, je hřích proti tělu, jež je chrámem Ducha svatého.

O jiných hříších si tady nečtu. Ty ano?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Středa, 15. březen 2017 @ 19:02:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co jsem uvěřil, nikdy mne ani ve snu nenapadlo, abych svému bratru v Kristu lhal nebo někoho pomlouval. To je přirozené a plyne to z hlubokého nitra, z ducha, naopak, v okamžiku, kdy jen příjde myšlenka, že bych mohl něco zamlčet, jsem na to upozorněn ještě dříve, než to vyslovim. Ne vyčítavě, ale s láskou.

Předtím jsem neměl problémy lhát.
To spíše mnohdy teď, když se setkám s odporem, pomluvami a lhaním, zjišťuji, že leckdy nemůžu říct všechno, co bych mohl. Nelžu, jen neříkám vše. Nejde to. Není mi to dovoleno.
Jestli pozorně čteš Písma o chování pisatelů biblických knih, epištol a o Pánu Ježíši, lze vysledovat podobné jednání a změny v jejich chování a řečech.
Vše si vždy řídil, řídí a bude řídit Duch Boží Kristův. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží mil (Skóre: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 16. březen 2017 @ 13:17:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Leonete,


mám ještě jednu otázku. 


Beru v úvahu, že Tóru (Zákon), jak jsi psal neznáš (a vlastně tě asi nezajímá, protože máš vyšší Autoritu v sobě; ač se tedy na Tóru i odkazuješ). 


Nicméně se zeptám: za jaké hříchy byly přinášeny a obětovávány zvířecí oběti podle Tóry; a za jaké hříchy přišel a byl obětován Ješua (Ježíš)?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 16. březen 2017 @ 14:46:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Lukáš 2 kap.21 Když uplynulo osm dní a nastal čas k jeho obřízce, dali mu jméno Ježíš, které dostal od anděla dříve, než jej matka počala. 23 jak je psáno v zákoně Páně: ‚vše, co je mužského rodu a otvírá život matky, bude zasvěceno Hospodinu‘

Gal. 3,13 Ale Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe, neboť je psáno: ‚Proklet je každý, kdo visí na dřevě.‘

4, 4 Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, 5 aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak abychom byli přijati za syny.

Atd. Ty neznáš Písma?

Matouš 1,21 Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“  Nevím jak tobě, mi tyto verše a mnoho jiných stačí. "naše hříchy na sebe vzal..."
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium (Skóre: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 16. březen 2017 @ 16:10:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
(O uživateli | Poslat zprávu)Leonete,

Beru v úvahu, že Tóru (Zákon), jak jsi psal neznáš (a vlastně tě asi nezajímá, protože máš vyšší Autoritu v sobě; ač se tedy na Tóru i odkazuješ). 

Nyní beru i v úvahu, že nevíš, za jaké hříchy byly přinášeny oběti ve Stánku i v chrámu a za jaké hříchy se Ješua obětoval.

Beru i v úvahu, že nerozumíš otázce.


Nicméně se znovu zeptám: za jaké hříchy byly přinášeny a obětovávány zvířecí oběti podle Tóry; a za jaké hříchy přišel a byl obětován Ješua (Ježíš)?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangel (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 16. březen 2017 @ 17:16:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nicméně se sice můžeš znovu ptát, ale mne se tvá otázka netýká.

Spíše by mne zajímalo, proč tě to zajímá. Kdyby jsi totiž znal z praxe Gal. 2, 20 nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Neměl by jsi potřebu se tímto tématem zaměstnávat.

Nebo si myslíš, že Duch Boží, nezná Písma a obětní systém? Vždyť je jeho Autorem!

2 Kor. 5, 16 A tak od nynějška už nikoho neposuzujeme podle lidských měřítek. Ačkoli jsme dříve viděli Krista po lidsku, nyní ho už takto neznáme.
                 17
Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!
                 18
To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření.
                 19
Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření.
                 20
Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy; na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit s Bohem!
                 21
Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.

Nemám žádnou potřebu se zabývat Zákonem tak, jak se zaměstnáváš ty, "písma hovoří o mně". Proto se zybývám Písmem jen za tím účelem, abych se více dozvěděl o Kristu. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je eva (Skóre: 1)
Vložil: timg v Čtvrtek, 16. březen 2017 @ 18:59:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano.


Mojžíš píše o spravedlnosti, založené na zákoně.  


A však spravedlnost založená na víře, je dar od Boha. Kristus je tedy konec zákona, aby spravedlnosti došel každý, kdo věří. Život v Kristu je ta nová cesta, zákon, smlouva,  zpečetěná jeho krví.
 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je eva (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Čtvrtek, 16. březen 2017 @ 19:09:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
dovolím si Leonet býti ku pomoci,
                                                    otázka Tele byla jednoduše "inspirována", právě Ježíšem ( Jeho obětí),  proto ta "přesná střelba" na cíl :

                                                   " nevědomá či nechtěná vinna " , a Ježíš zemřel podle Tóry (Písem), a podle Písem(Tóry) obětí smíření.....

Ta potřeba vzniká "puzením Duchem ", ...jen okrajově ku pomoci. ..


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je (Skóre: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 16. březen 2017 @ 19:16:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
;) gospodo! Jak ty mi vidíš až do žaludku! Ano. Tele na to poukazuje. Za úmyslné záměrné hříchy a vědomá provinění, z nichž nečiní člov ěk pokání, není žádné oběti a ani té Ješuovy. A je to i v Berit Chadaša.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 16. březen 2017 @ 19:22:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nemyslíš, že to je především záležitost Duch svatého? Nebo ty chceš snad jemu předepisovat co má komu ukazovat? To je docela troufalost.

" a nezarmucujte Ducha svatého."


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 16. březen 2017 @ 19:38:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
// ... a nezarmucujte Ducha svatého //


Máš na mysli toto Písmo? :)


11A on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele, 12aby připravili svaté k dílu služby, k vybudování těla Kristova, 13dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího, v dospělého muže, v míru postavy Kristovy plnosti, 14abychom již více nebyli jako děti, zmítáni vlnami a hnáni každým větrem učení v lidské nestálosti, v chytráctví k nastražené cestě bludu15nýbrž abychom byli pravdiví v lásce a rostli všemi způsoby v toho, který je hlavou, v Krista16Z něho celé tělo, spojované a držené pohromadě pomocí každého kloubu podpory, která je podle činnosti a míry jedné každé části, bere výživu pro svůj růst ke svému vybudování v lásce. 17Toto tedy pravím a dosvědčuji v Pánu, abyste již nežili tak, jako žijí pohané, v marnosti své mysli. 18Mají zatemněné myšlení a jsou odcizeni od Božího života pro nevědomost, která je v nich kvůli zatvrzelosti jejich srdce19Otupěli a oddali se bezuzdnosti, aby s nenasytností páchali každý druh nečistoty. 20Vy však jste se o Kristu takto neučili, 21pokud jste jej vskutku slyšeli a byli v něm vyučeni tak, jak je pravda v Ježíši, 22že totiž máte odložit toho starého člověka, který žije podle dřívějšího způsobu života a hyne v klamných žádostech, 23obnovovat se duchem své mysli 24a obléknout toho nového člověka, který byl stvořen podle Boha ve spravedlnosti a svatosti pravdy. 25Proto odložte lež a ‚mluvte pravdu každý se svým bližním,‘ neboť jsme údy téhož těla. 26Hněvejte se, a nehřešte;‘ slunce ať nezapadá nad vaším hněvem. 27Nedávejte místo Ďáblu. 28Zloděj ať již nekrade, ale ať raději pracuje a dělá vlastníma rukama něco dobrého, aby měl co dávat tomu, kdo má nedostatek. 29Z vašich úst ať nevychází žádné špatné slovo, nýbrž jen takové, které je dobré k potřebnému budování, aby dalo milost těm, kdo je slyší.  30A nezarmucujte Ducha Svatého Božího, jímž jste byli zapečetěni ke dni vykoupení.  31Všechna hořkost, zuřivost, hněv, křik a rouhání ať jsou od vás odňaty zároveň se vší špatností. 32Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.


Čím lze asi zarmoutit Ducha svatého jímž je člověk zapečetěn ke dni vykoupení? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: timg v Čtvrtek, 16. březen 2017 @ 19:49:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vždyť říkám, že hádky podněcované zákon jsou hloupé a k ničemu...

4  Právě tak jste se i vy, bratří moji, stali mrtvými pro zákon skrze tělo Kristovo, abyste se oddali jinému, tomu, který byl vzkříšen z mrtvých, a tak nesli ovoce Bohu.
5  Když jsme byli v moci hříchu, působily v nás vášně podněcované zákonem a nesly ovoce smrti.
6  Nyní, když jsme zemřeli tomu, čím jsme byli spoutáni, byli jsme zproštěni zákona, takže sloužíme Bohu v novém životě Ducha, ne pod starou literou zákona. (Řím.7)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 16. březen 2017 @ 19:50:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, toto mám na mysli, a víš, čím nemáme zarmucovat Ducha svatého Božího? Čím zarmucovali izraelité Hospodina na pouští především? Nevěrou! modlářstvím a neposlušností.
Na prvním místě nezůstali věrní Bohu. Vrátili se egypským bohům, egypským způsobům a jídlům. A to přesto, že je Hodpodin mnohokrát varoval. Zkrátka řečeno, nevěřili Božím slovům tak, jak měli, s plnou vážností. Slova, která se jím nelíbila, ignorovali a plnili pouze ta slova, která lichotila jejich uším.

Zapří sám sebe a následuj mne. Jestli ovšem budu plnit literu slova Božího, nemusím poslouchat Ducha Božího, nepotřebuji ho. Dosáhnu svou spravedlnost sám a nemusím se zapírat a zemřít. Máš na mysli něco takového?  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 16. březen 2017 @ 19:58:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mt13: 41Syn člověka pošle své anděly, i seberou z jeho království všechna pohoršení a ty, kdo činí nepravost, 42a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů. 43Tehdy se spravedliví rozzáří jako slunce v království svého Otce. Kdo má uši k slyšení, ať poslouchá! “ 44„Království Nebes je podobné pokladu skrytému v poli, který člověk nalezl a skryl; a z radosti nad ním jde a prodává všechno, co má, a kupuje ono pole. 45Království Nebes je dále podobné člověku kupci, hledajícímu krásné perly. 46Když našel jednu drahocennou perlu, odešel a prodal vše, co měl, a koupil ji. 47Dále je království Nebes podobné síti, která byla spuštěna do moře a shromáždila všechny druhy ryb. 48Když se naplnila, vytáhli ji na břeh, posadili se, dobré sebrali do nádob a špatné vyhodili ven. 49Tak tomu bude při skonání věku: Vyjdou andělé, oddělí zlé zprostředka spravedlivých 50a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů. “ 51Ježíš jim řekl: „Rozuměli jste tomu všemu?“ Řekli mu: „Ano, Pane.“  52On jim řekl: „Proto se každý učitel Zákona, který se stal učedníkem království Nebes, podobá člověku hospodáři, který ze svého pokladu vynáší nové i staré.“


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 16. březen 2017 @ 20:22:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jen jsi právě potvrdil, co si už chvíli myslím, nerozlišuješ věky.

Samozřejmě si můžeš dělat co považuješ za správné.

Vím a jsem přesvědčen v Pánu Ježíši, že nic není nečisté samo v sobě, ale tomu, kdo něco pokládá za nečisté, je to nečisté.

Tvé přesvědčení ať zůstane mezi tebou a Bohem. Blaze tomu, kdo sám sebe neodsuzuje, když se pro něco rozhodl. Ten však, kdo pochybuje, byl by odsouzen, kdyby jedl, neboť by to nebylo z víry. A cokoli není z víry, je hřích.

Co považuješ za správné a jestli tomu věříš, tak podle toho žij.


Proč tedy, ty slabý, soudíš svého bratra? A ty, silný, proč zlehčuješ svého bratra? Všichni přece staneme před soudnou stolicí Boží.

Žij si podle své víry a nech žít druhé podle jejich víry.


Kdo v Synu zůstává, nehřeší; kdo hřeší, ten ho neviděl ani nepoznal.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pátek, 17. březen 2017 @ 05:18:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Spoustu lidských činů považuji za nečistá jednání.
Vraždy, cizoložství, lži, krádeže, nenávisti, závisti, utrhání, pomluvy, znevažování, pokrytectví  a pod. Nepokládám je za čisté. Jsou různé věci, co považuji za nečisté, modly, sochy k pohanské modloslužbě, modloslužebné předměty i jídlo konzumované za účelem modloslužby, zvrácené filmy, knihy, zábavy, opilství,různé pohanské svátky, demonstrace pokřivených osob, lidožroutství apod.

Leonete, zamyslel ses nad tím, proč B-h neposlal Mošeho zpět, když si Jizraelci učinili 'tele', ale až začali 'slavit'?

Znečišťuje-li se vše až úvahou člověka, pak pro zvrácené jsou zvrácenosti naprosto čisté a oni 'nehřeší'. Špatně si vykládáš slova Šaulova. Dost špatně.

Tvé 'rady' jsou zvrácené. Jsi 'svobodný' hřešit tím, co nepovažuješ za 'nečisté'. 

A jak rozlišuji věky, realisticky a nikoliv virtualitou, jsem ti psal: 7 věků - dětství, mladiství, dospělost, zralost, rozumnost, moudrost, poznání.

'Svoboda nevázanosti', 'svoboda' neodsuzování se, za to, co je zvrácené, aby člověk 'neměl hřích'.

Tak rozhodně ne.

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 17. březen 2017 @ 14:36:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Moudrosti sice učíme, ale jen ty, kteří jsou dospělí ve víře – ne ovšem moudrosti tohoto věku či vládců tohoto věku, spějících k záhubě, ..."
Za tu dobu, co tady diskutujeme, jsem si teď utvrdil poznání, že uvažuješ tělesně. Uvažuješ totiž ryze tělesným způsobem. Vůbec nepočítáš s tím, že ve věřících, kteří vstoupili do Božího odpočinutí, platí jiná pravidla. Duch Boží v nich, jím nedovolí hřešit tím způsobem, jak píšeš. Neznáš totiž Jeho moc a proto si myslíš, že když je věřící osvobozen od Zákona, tak bude automaticky hřešit. To platí možná pro tělesné křesťany. Něco takového si můžou myslet jen ti, kteří žijí tělesně a nepoznali ještě moc a dílo Ducha Kristova v těch, kteří jsou Jeho a vešli do Jeho odpočinutí.Když takto uvažují nevěřící, nelze se divit, ale když tak uvažují i ti, kteří jsou sice věřící, ale zatím uvažuji a jednají tělesně, lze se divit. Podle tvých počátečních vyjádření a chlubivých náznaků, to sice chvíli vypadalo, že si na tělesnost pouze hraješ, ale jak se ukázalo, nehrál sis. Skutečně uvažuješ tělesně. Nejspíš se ti to nebude líbit, ale zamlčovat ti to nebudu. To by ti nepomohlo. Mylně chápeš jak si vykládám slova Pavlova. Soudíš tak jen proto, že uvažuješ tělesně. Jako duchovně uvažující, by jsi takové tělesně soudy nemohl činit.

1 Kor. 3, 1 Já jsem k vám, bratří, nemohl mluvit jako k těm, kteří mají Ducha, nýbrž jako k těm, kteří myslí jen po lidsku, jako k nedospělým v Kristu.  2 Mlékem jsem vás živil, pokrm jsem vám jíst nedával, protože jste jej nemohli snést – ani teď ještě nemůžete,  3 neboť dosud patříte světu. Odkud je mezi vámi závist a svár, ne-li z toho, že patříte světu a žijete jako ostatní lidé?  4 Když se jeden z vás hlásí k Pavlovi a druhý k Apollovi, neznamená to, že jste lidé světa?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pátek, 17. březen 2017 @ 15:28:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Leonete, :) pěkně sis sám se sebou popovídal :) a není to zrovínka povídání pěkné :( Je to o tvém vlastním nitru, co jsi vypověděl.


Samozřejmě, že nesmýšlím jako ty se dohaduješ o druhých, vkládáš své myšlení do druhého a pak si sám oponuješ. Nediskutuješ se mnou, ale svými vlastními představami. Utvrdil ses ;)


Ono nebe, peklo, ráj, B-ží království ... je tam, ano tam ... kam kam svou pravou ruku na prsa přikládám a kam přichází v má okna zář B-žího světla. Tak svobodný jsem zákonně.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 17. březen 2017 @ 15:40:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když "tak" nesmyslíš, tak nepiš tělesné závěry. Když napíšeš, že někdo, kdo není pod zákonem, musí ihned hřešit, tak to je tělesná úvaha.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pátek, 17. březen 2017 @ 15:54:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A "jak", leonete, zase teď pro tebe nemyslím? :) Pro tel Má Tóra jiný význam než "zákon". Pro tele není "nad Zákon" a ani "mimo Zákon", ale "v Zákoně". Když bylo i bývá pod tu "pod Zákonem" nechce se mu pod ním být. A není tele ani nad Zákon.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 17. březen 2017 @ 16:16:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nerozumím tvým slovům, buď budeš psát srozumitelně nebo nepiš vůbec.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 17. březen 2017 @ 16:49:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Leonet:
          // Nerozumím tvým slovům, buď budeš psát srozumitelně nebo nepiš vůbec.//

Není čemu nerozumět :-) Vždyť přeci ten Zákon máš vepsán....a není napsán Mojžíšem, nýbrž prstem Božím...

Nerozumím tak nepiš, to je vtip z Tvé strany viď :-))


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 17. březen 2017 @ 16:59:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak jsem psal, máš tělesné myšlení. Ty si snad myslíš, že Bůh svým prstem napsal desatero na do mého srdce a já to mám číst a podle toho se řídit?Já? Já jsem stále já. " S Kristem ukřižován jsem. Živť jsem pak již ne já, ale živ jest ve mně Kristus." A když jsem ukřižován, tak spravedlivě a také se podle toho chovám. Mé já patří dokud jsem živ v těle na kříž. Nemyslíš si, že lepší než něco číst a plnit to ze svých sil, je nechat tuto činnost na Duchu Kristově? Toto je vejit do Jeho odpočinutí. Když mi kdysi ukázal, že ze svých sil jsem tak schopen jedině maximálně zneužít vše pro svůj prospěch, přijal jsem Jeho rozsudek, a od té doby zůstávám viset bezmocně na kříži. Už se mu do Jeho práce nepletu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 17. březen 2017 @ 17:24:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
pleteš si zeryka s Tele, ....
a oba se sebou, prosím nedělej to.
  
     33
Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův:
          Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem.

Bůh nestvořil člověka nedobrého,špatného,zlého...a přece až po "otevření očí" neposlušností byl člověk jako Bůh, vědouce dobré i zlé....jedna "přirozenost" jeden strom...

Podle ovoce poznáte strom.
A Abram se pletl, Mojžíš se pletl, David, Pavel....Takový oblak svědků..."spolupracujících" na víře,lásce naději....žijících ne pro sebe , své já....


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 17. březen 2017 @ 17:38:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je tvá chyba, kdyby jsi neměl ve zvyku se vmísit do cizí diskuse, nestalo se to. Automaticky předpokládám, že v jednom vláknu diskutuji s jedním člověkem.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 17. březen 2017 @ 17:48:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
omlouvám se , netušil jsem...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 17. březen 2017 @ 17:17:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Víš co, poslechni si nejdříve toto: http://www.kresina.org/audio/Zakon,kralovstvi%20milost/ZKM%2002.mp3 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 17. březen 2017 @ 17:28:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Leonet: musím Ti stále připomínat, co máš vědět ?

Knihu od Křesiny jsem četl, a ne jednu...

Co oslovuje Tebe na rozdělování bez spojování ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 17. březen 2017 @ 17:36:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pleteš se, to, co rozděluje je toto: Židům 4, 12. Živáť jest zajisté řeč Boží a mocná, a pronikavější nad všeliký meč na obě strany ostrý, a dosahujeť až do rozdělení i duše i ducha i kloubů i mozku v kostech, a rozeznává myšlení i mínění srdce.Znáš to? To, co rozděluje tělesného od duchovního je Slovo Boží!!!Kdo jsem já, abych proti tomu protestoval a nesouhlasil? Ve srovnání s Bohem jen pouhá pára...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 17. březen 2017 @ 17:53:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ale ! Leonet:

vždyť tento B-ží meč je Tóra, to slovo B-ží...svící nohám mým...

Ptal jsem se na rozdělování věků (eonu) bez spojování...ve srovnání s Bohem ?

Můžeš kreslit,můžeš psát ....ale listy netrhat Leonete...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 17. březen 2017 @ 18:29:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tam není psáno zákon, ale "Zon gar o  logos Teos" což bych přeložil živé Slovo Boží. Těžko by to někdo přeložil jako litera zákona. Píšeš příliš utržkovitě a stručně, chceš li být správně pochopen, musíš psát srozumitelně i pro druhé.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 17. březen 2017 @ 18:59:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Leonet:
           co je těžké pro člověka...je lehké..hmm..pro člověka.

Tóra není "litera zákona", proč to nevíš ? Tóra (Zákon Boží) je duchovní... najdeš v Berit Chadaša ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 17. březen 2017 @ 19:08:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To, že je duchovní, nedává psané liteře moc proniknout až k duchu člověka, tuto moc má pouze Duch Boží.
68. I odpověděl jemu Šimon Petr: Pane, k komu půjdeme? Slova věčného života máš. V originále: "remata zoen ainion exeis" reamat se překládá - přímá řeč; ainion- věčného;  zoen - Boží život,


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 17. březen 2017 @ 19:36:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Leonet: díky za snahu evangelizace :-) řecký NZ mám taky :-)

Slova Tóry...věčné...živé...

Moc má Bůh. Ducha člověka "vdechnul Bůh" již při Genesis...

Psaná litera, a proklamovaná litera, litera ducha, ...litera slova...

Není to o "proniknutí" jaksi abrakadabraka :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 17. březen 2017 @ 19:54:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
5. Odpověděl Ježíš: Amen, amen pravím tobě: Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůž vjíti do království Božího.
6. Což se narodilo z těla, tělo jest, a což se narodilo z Ducha, duch jest.
z vody = slova Božího = literyz Ducha = moci Boží = se znovu rodí duch člověka.
Litera bez Života nedokáže nic jiného, než oslovit duši člověka. Teprve Duch a moc Boží způsobí nový rod.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 17. březen 2017 @ 20:03:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
kde Leonet přišel na to že, voda je slovo ?

A kdy stvořil Bůh vodu ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 17. březen 2017 @ 20:12:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No vidíš, konečně něco, co jsi ještě nevěděl....


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 17. březen 2017 @ 20:52:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Leonet :

zeryk neví mnoho věcí, a netěší mne že, Leoneta to těší...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 17. březen 2017 @ 20:54:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cha cha ani trochu radosti mi nedopřeješ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 17. březen 2017 @ 18:51:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
63. Duch jest, kterýž obživuje, těloť nic neprospívá. Slova, kteráž já mluvím vám, Duch jsou a život jsou.
Až jednou ve svém duchu uslyšíš Boží Slovo, ihned poznáš, že to, co odděluje tvého ducha od tvé duše je pouze přímá Boží řeč k tobě. Mrtvá litera nemůže proniknout až tvému duchu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 17. březen 2017 @ 19:13:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vždyť Leonet Tóra je duchovní, a život...nic nového nepíšeš, jen opakuješ co Tele, zeryk , JiříB,...

Obživuje, ne obživí a finíto...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 17. březen 2017 @ 19:24:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
63. Duch jest, kterýž obživuje, těloť nic neprospívá. Slova, kteráž já mluvím vám, Duch jsou a život jsou.
slovo - obživuje - zoopoioyv - možná jsem to napsal špatně, ale toto slovo znamená - obživuje Božím životem = věčným životem. A svůj Život dává Bůh navždy, jsme Ním k tomuto životu zplozeni. Proto jsme synové Boží!
tak nevím, jako kdyby jsi tyto věci nikdy neslyšel...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 16. březen 2017 @ 19:19:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vidím, že ti to nedá spát. Přesto musím namítat, že tvá dedukce je mimo mísu. Jestli máš Ducha Božího a necháváš se jím vést, proč si myslíš, že já ne?

Chceš snad říct, že když tobě klade na srdce to, čím se zabýváš, že totéž musí klást na srdce i mi? Nemyslíš, že to je Jeho věc? Nebo ty chceš snad Jemu předepisovat, co má klást na srdce mi?

To tady za posledních skoro 7 let zkoušelo více lidí, kteří se tím defakto pokoušeli mne zmást a namluvit mi, že bych se měl zabývat stejnými problémy jako oni. To můžou činit pouze ti, kdo sami Ducha neposlouchají.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je eva (Skóre: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 16. březen 2017 @ 19:25:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vím, leonet. Netýkají. Neodpovídáš na mé dotazy.
Sám jsi napsal, že Duch svatý 'nemluví'. No a Ješua řekl, že Duch svatý bude připomínat, co Ješua pravil a že dá v době 'případné', co by kdo mluvil. Co myslíš, co připomene člověku, který nezná Tóru? Jak dá porozumět slovům Ješuy, který z Tóry učil?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 16. březen 2017 @ 19:38:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ještě jsi to nepochopil? Vzpomeň si ma skrytou manu, byla v truhle smlouvy. Ostatní ji sbírali každé ráno na poušti. Kdo je v Kristu a má Jeho Ducha, už nemusí. Kde podle Písma přebývá Duch Kristův v synech Božích? "ten Duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme synové a voláme Abba Otče."

Takže v duchu našem přebývá Duch Kristův. Jak do sebe dostaváme slovo Boží?  Očim do mysli. Mysl je součást naši duše.

Někdo musí číst a přemýšlet svou myslí, a druhý bez nějakého duševního úsilí to už dávno ví.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C (Skóre: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 16. březen 2017 @ 19:55:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mt13: 51Ježíš jim řekl: „Rozuměli jste tomu všemu?“ Řekli mu: „Ano, Pane.“  52On jim řekl: „Proto se každý učitel Zákona, který se stal učedníkem království Nebes, podobá člověku hospodáři, který ze svého pokladu vynáší nové i staré.“ 


:)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 16. březen 2017 @ 20:25:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejsem učedníkem království nedes. Jsem syn Boží. Ale to ty nejsi schopen rozlišit.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pátek, 17. březen 2017 @ 05:22:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jistě. Děti 'smí vše' a učit se nemusí. Ani nepodléhají výchově. Jsou bezzákonné, viď. Takový Ješua nebyl.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 17. březen 2017 @ 07:23:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Podle dřívějších debat s leonetem se domnívám, že to myslí tak, že evangelium království nebes není pro něho, tudíž se nemusí slovy týkajícími se království nebes nijak řídit ani zabývat. To mimo jiné znamená, že téměř všechna Ježíšova slova v evangeliích se ho netýkají, nejsou pro něho.
Pro něho je "evangelium Boží milosti".  Což mimochodem není vůbec biblický pojem. Nikde v Písmu takový pojem není. Je to konstrukt falešného učení Křesiny.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pátek, 17. březen 2017 @ 08:43:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ono takové sousloví existuje 'evangelium o B-ží milosti' ve Sk20:24, ovšem kontext ... :)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 17. březen 2017 @ 08:49:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

No, přesně jak říkáš :
Existuje sousloví Evangelium o Boží milosti, ale nikoliv Evangelium Boží milosti.

Mírná nuance, ale trochu rozdíl v tom je.
A dále jak říkáš . z kontextu je zřejmé, že evangelium o Boží milosti je totéž co evangelium Božího království.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pátek, 17. březen 2017 @ 08:07:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdo jiný by měl být učedníkem království, než synové království - Boží synové. Pán Ježíš nám přinesl evangelium o Božím království a nás pověřil, to samé evangelium, kázat dál.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 17. březen 2017 @ 08:28:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ale leoneta se evangelium o Božím králobství netýká. To se týká pouze těch, kteří chtějí být v 1000 letém Božím království.
Leoneta se týká evangelium Boží milosti, které přinesl ap. Pavel.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 17. březen 2017 @ 15:46:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Činíš mylné závěry, já měl na mysli království nebeské a ty píšeš o království Božím. Do království Božího se vstupuje znovuzrozením a do království nebeského pokáním a plněním jeho podmínek.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 17. březen 2017 @ 15:48:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Činíš mylné závěry -

království nebeské a království Boží je totéž.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 17. březen 2017 @ 16:11:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale tělesný člověk nechápá těch věcí, kteréž jsou Ducha Božího; nebo jsou jemu bláznovství, aniž jich může poznati, proto že ony duchovně mají rozsuzovány býti.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 17. březen 2017 @ 16:15:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Myslíš, že tady tímhle zdůvodníš všechny svoje bludy ?
Nebuď leonete směšný a naivní :-))


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 17. březen 2017 @ 16:24:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vizte psy, vizte zlé dělníky, vizte roztržku. Neboť myť jsme obřízka, kteříž duchem sloužíme Bohu, a chlubíme se v Kristu Ježíši, a nedoufáme v těle,Nýbrž i všecky věci pokládám škodou býti pro vyvýšenost známosti Krista Ježíše Pána svého, pro nějž jsem to všecko ztratil, a mám to jako za lejna, abych Krista získal, A v něm nalezen byl nemající své spravedlnosti, kteráž jest z zákona, ale tu, kteráž jest z víry Kristovy, tu spravedlnost, kteráž jest z Boha, a u víře záleží, Protož kteřížkoli jsme dokonalí, to smýšlejme. A pakli v čem jinak smyslíte, i toť vám Bůh zjeví...Spolunásledovníci moji buďte, bratří, a šetřte těch, kteříž tak chodí, jakož máte příklad na nás.Neboť mnozí chodí, o nichž jsem častokrát pravil vám, a nyní s pláčem pravím, že jsou nepřátelé kříže Kristova, Jichžto konec jest zahynutí, jejichž Bůh jest břicho, a sláva v mrzkostech jejich, kteříž o zemské věci stojí.Ale naše obcování jest v nebesích, odkudž i spasitele očekáváme Pána Jezukrista,


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 17. březen 2017 @ 16:53:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Leonete, jsi jen mluvka.

Dolož z Písma, že království nebeské a království Boží není totéž.
Neměl by to být pro tebe problém, nebo ano ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 17. březen 2017 @ 17:02:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tvé výpady vůči mne už nebudu komentovat, stačí to, co už máš na triku. Poslechni si toto a další záznamy:
http://www.kresina.org/audio/Zakon,kralovstvi%20milost/ZKM%2001.mp3 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 17. březen 2017 @ 17:19:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Klasický bludař Křesina.

O těch jeho (a tím pádem i tvých) ulítlých tvrzeních jsme se už mnohokrát bavili.

Například říká : "Slyšíme výzvy (od všelijakých pošetilců. kteří neprávem okupují kazatelny), že máme získávat lidi pro království Boží, máme pracovati pro království Boží.."

Ten Křesina žel nezná Písmo. Kdyby znal, nemůže takové nesmysly vykládat.
Samozřejmě že máme získávat lidí pro království Boží, pracovat pro království Boží, podobně jak to dělal Pavel a všichni ostatní.


 • Skutky apoštolů 1, 3jim také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije, po čtyřicet dní se jim dával spatřit a učil je o království Božím.
 • Skutky apoštolů 19, 8V synagóze pak Pavel neohroženě působil po tři měsíce; rozmlouval s lidmi a přesvědčoval je o království Božím.
 • Římanům 14, 17Vždyť království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha svatého.
 • 1. Korintským 15, 50Chci říci to, bratří, že člověk, jak je, nemůže mít podíl na království Božím a pomíjitelné nemůže mít podíl na nepomíjitelném.
 • Galatským 5, 21závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím.
 • Koloským 4, 11Také vás zdraví Ježíš zvaný Justus. Jsou to jediní židé, kteří s námi pracují pro království Boží a jsou také mou útěchou.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 17. březen 2017 @ 17:22:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
http://www.kresina.org/audio/Zakon,kralovstvi%20milost/ZKM%2002.mp3 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 17. březen 2017 @ 17:29:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

To ses nějak zmýlil. O království Božím nic...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 17. březen 2017 @ 17:40:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je tam těch přednášek asi 56, všechny jsi slyšel?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 17. březen 2017 @ 17:46:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ty sám za sebe neumíš vypotit nic ?

Na můj doložený argument, že Křesina nezná Písmo a vykládá bludy mi dáš odkaz na jeho další bludy ?
Trochu slabé, nemyslíš ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 17. březen 2017 @ 18:31:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co si myslím, je má věc, s tebou se už jinak bavit nebudu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 17. březen 2017 @ 17:23:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Pořád jsi nic nevysvětlil.
Dolož z Písma, že království nebeské a království Boží není totéž.  Jinak jsi jen mluvka a plagiátor nějakých cizích přednášek a tvrzení.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 17. březen 2017 @ 17:40:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Stačí si přečíst Písmo.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 17. březen 2017 @ 17:43:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Tak čti a dolož. Jinak jsi jen prázdný mluvka.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 17. březen 2017 @ 18:34:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
13. Kdožkoli zajisté mléka se drží, nechápá slova spravedlnosti; (nebo nemluvně jest).
14. Ale dokonalých jest hrubý pokrm, totiž těch, kteříž pro zvyklost mají smysly způsobné k rozeznání dobrého i zlého.
1. Protož opustíce řeč počátku Kristova, k dokonalosti se nesme, ne opět zakládajíce gruntu pokání z skutků mrtvých, a víry v Boha,
2. Křtů učení, a vzkládání rukou, a vzkříšení z mrtvých, i soudu věčného. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 17. březen 2017 @ 18:39:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Sama pýcha, pýcha.......  jinak prázdno, prázdný mluvka, neschopen zdůvodnit žádné své falešné tvrzení..


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 17. březen 2017 @ 18:48:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
63. Duch jest, kterýž obživuje, těloť nic neprospívá. Slova, kteráž já mluvím vám, Duch jsou a život jsou.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 17. březen 2017 @ 18:53:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ano leonete. Drž se slov Pána Ježíše a nepohrdej jimi. Pusť je do svého srdce. Už nikdy netvrď, že se tě netýkají, že se týkají jenom těch, co přijali evangelium království.
A uvěř evangeliu Božího království. Jiné evangelium totiž není.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 17. březen 2017 @ 19:01:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
8. V plameni ohně, kterýž pomstu uvede na ty, ješto neznají Boha, a neposlouchají evangelium Pána našeho Jezukrista.
8. Pamatuj, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých, z semene Davidova, podlé evangelium mého.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 17. březen 2017 @ 19:49:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ano leonete, podle Pavlova evangelia. A Pavel zvěstoval evangelium Boží, evangelium Božího království.
Tak se nedej svést Křesinovými výmysly, že evangelium není pro tebe.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 17. březen 2017 @ 19:55:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
5. Odpověděl Ježíš: Amen, amen pravím tobě: Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůž vjíti do království Božího.
6. Což se narodilo z těla, tělo jest, a což se narodilo z Ducha, duch jest.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 17. březen 2017 @ 19:59:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

No vidíš to, leonete.
Tak poslouchej  evangelium Pána našeho Jezukrista, neříkej, že se tě netýká, a nebojuj proti evangeliu Božího království, ale do něho vstup.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 17. březen 2017 @ 20:11:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
15. I divili se Židé, řkouce: Kterak tento písmo umí, neučiv se?
16. Odpověděl jim Ježíš a řekl: Mé učení neníť mé, ale toho, kterýž mne poslal.
17. Bude-li kdo chtíti vůli jeho činiti, tenť bude uměti rozeznati, jest-li to učení z Boha, čili mluvím já sám od sebe.
18. Kdoť sám od sebe mluví, chvály své vlastní hledá, ale kdož hledá chvály toho, kterýž ho poslal, tenť pravdomluvný jest, a nepravosti v něm není.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 17. březen 2017 @ 20:16:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ano leonete. Učení Ježíše je od Boha.

Ovšem to tvé je hodně daleko od Ježíšova učení, není od Boha.
Tak prosím nemluv už sám od sebe, hledaje své vlastní chvály, ale přijmi Ležíšovo učení, to je z Boha.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 17. březen 2017 @ 20:25:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
opr.: Ježíšovo učení......


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 17. březen 2017 @ 20:26:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
24. Nesuďte podlé osoby, ale spravedlivý soud suďte.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 17. březen 2017 @ 20:31:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

 • 1. Korintským 15, 34 Vystřízlivějte, jak se sluší, a nehřešte. Někteří nemají ani ponětí o Bohu. Říkám to k vašemu zahanbení!
 • 2. Tesalonickým 2, 15 Nuže tedy, bratří, stůjte pevně a držte se toho učení, které jsme vám odevzdali, ať už slovem nebo dopisem.

A nedejte se svést žádným cizím učením, ani Křesinovým .


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 17. březen 2017 @ 20:32:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
15. Vy podlé těla soudíte, já nesoudím žádného.
16. A bychť pak i já soudil, soud můj jest pravý; nebo nejsem sám, ale jsem já a ten, kterýž mne poslal, Otec.
17. A v zákoně vašem psáno jest: Že dvou člověků svědectví pravé jest.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 17. březen 2017 @ 20:43:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


 • Matouš 24, 4 Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 17. březen 2017 @ 20:53:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
18. Jáť svědectví vydávám sám o sobě, a svědectví vydává o mně ten, kterýž mne poslal, Otec.
19. Tedy řekli jemu: Kdež jest ten tvůj otec? Odpověděl Ježíš: Aniž mne znáte, ani Otce mého. Kdybyste mne znali, i Otce mého znali byste.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 17. březen 2017 @ 20:55:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

 • 2. Janův 1, 9 Kdo zachází dál a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha; kdo zůstává v jeho učení, má i Otce i Syna.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 17. březen 2017 @ 20:57:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
9. A v něm nalezen byl nemající své spravedlnosti, kteráž jest z zákona, ale tu, kteráž jest z víry Kristovy, tu spravedlnost, kteráž jest z Boha, a u víře záleží,


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 17. březen 2017 @ 21:04:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

 • Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.
 • 9 Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 17. březen 2017 @ 17:43:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmano: to chce klid, pokoj, odstup :-)

ten odstup je důležitý, nepodceňuj :-)

Ptej se sebe (můžeš-li) Jak se věřící člověk četbou bible a literatury náboženské stane "bludařem" ?
Blud sem blud tam...to také nikam nevede, Leonet jen utvrzuje své hradby a Ty své...
L.Křesina se naučil řečtinu (asi novodobou...) a četl NZ...přemýšlel, a domýšlel jiné "převzaté" myšlenky...naučil se písmo "rozdělovat", a to až do "bizardních" krajností...nemyslím tím bludy, možná (zerykova domněnka) bojoval proti křesťanským sborům svými knihami...nevím ( ale dost se v nich zmiňuje) a přesto jej mám za bratra Křesinu nikoli za bludaře, ač nevyznávám jím proklamované "křesťanství"...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 17. březen 2017 @ 17:50:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Já podle toho, co jeho učení napáchalo třeba jen u leoneta, ho mám za nebezpečného bludaře.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 17. březen 2017 @ 18:09:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmano....
to nenapáchal Křesina, Leonet je Leonet, jiný být neumí....Ty to máš vědět...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 17. březen 2017 @ 18:12:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ale napáchal. Když se staví do role učitele a káže nesmysly - měl by si být  vědom, co tím může u některých posluchačů způsobit.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 17. březen 2017 @ 18:23:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmano máš konkrétně něco proti Křesinovi ?

Konkrétně něco proti Siemkovi ?

Nenálepkuj lidi jen podle "Sebe sama", a zkus najít to dobré i v druhých "křesťanech"...

Blud = nesmysl ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 17. březen 2017 @ 18:26:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Jen tolik, že oba dva jsou svedeni falešným učením.
A třeba Křesina svádí i druhé. A leonet se o to pokouší také.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 17. březen 2017 @ 18:34:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmano, to není "konkrétně"...

Zanechám Tvůj boj Tobě, a boj Křesiny a Leoneta jím samým, jsem jen zeryk, ptám se ,kňučím a vrčím...

Nedozvím se nic od Tebe ani Leoneta...bratři usmiřte se...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 17. březen 2017 @ 18:47:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

To je zcela konkrétně. Mě ta falešná učení, vedoucí do záhuby, vadí. Že Tobě nevadí, je jen Tvůj boj.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 17. březen 2017 @ 18:49:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmano :

vedoucí do záhuby ?

nevadí, vadí nevadí,vadí....o tom je život ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 17. březen 2017 @ 19:43:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Jistě že vedoucí do záhuby.
Čemu se tak divíš ?
To jsi ještě nikdy neslyšel ani v Písmu nic nečetl a svodech všelijakých učení ?

Jen Ježíš v evangeliích 14 x varuje učedníky před falešnými učiteli.

A apoštolové na mnoha místech také. Jen namátkou :

 • Římanům 16, 17  Prosím vás, bratří, abyste si dali pozor na ty, kdo působí roztržky a chtěli by vás svést od učení, které jste přijali. Vyhýbejte se jim!
 • 1 Tim 4,1 Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami,
 • 2 Tim 3,2Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování.
 • 3Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním.
 • 4Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 17. březen 2017 @ 19:47:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmano:
               nejste s Leonetem nepřátelé, ....

a jste si tak podobni,...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 17. březen 2017 @ 19:54:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

A já myslel, že jsem podobný Tobě :-)

Mmmm, to mě mrzí :-)

K falešným učením bys něco neměl ? Nebo Ti jsou všechny šumafuk ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 17. březen 2017 @ 20:30:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmano : i k tomu jednou dojde, prozatím jsem infikován virem :

                                                       
 • 1Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.
 • 2Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.
 • 3A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 17. březen 2017 @ 20:34:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

No a teď si představ, že tento apoštol, infikován tímto virem, moc lásky k bludařům neměl...
Byl pokrytec ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 17. březen 2017 @ 20:37:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
nepředstavím Rosmano :-(

biblicky vzato nevíš co je blud,jen mlžíš :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 17. březen 2017 @ 20:46:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Tak si nepředstav. Tu svobodu Ti nikdo nebere.

Biblicky vzato vím, co je blud.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Sobota, 18. březen 2017 @ 07:23:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmano: Ty sám víš co je blud, a Leonet sám ví co je blud...

Oba přesvědčení o SVÉ pravdě, ...

Zeryk "umí" vyznávat žitím i protichůdné názory.... než jen své vlastní.

A vy (dva) se budete donekonečna utvrzovat jen v předem zakopaných pozicích...

To by mohly být "ty hádky o zákon" v praxi...Jen pokračovat ať vidíme že, fakt k ničemu nevedou.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 18. březen 2017 @ 08:19:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

To je asi tím, že jsi (zatím?) objektivní biblickou pravdu evangelia nepoznal a asi si myslíš, že ani neexistuje a není možné ji poznat.

To máš pak těžké. Každou obhajobu evangelia potom vidíš jako zbytečné šermování.
A ani tě nenapadne, že může existovat něco jako "falešné učení". Jsi takový dýdžej, jak píšeš jinde?  Všechno pěkně smíchat....
Vsjo rovno...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Sobota, 18. březen 2017 @ 09:19:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč Rosmano překladači z řečtiny nepřeložili slovo εὐαγγέλιον ?
Pojem "dobré zprávy" nikoho přeci neosvobozuje, a Ježíš kázal o Božím království...
Pravda dobré zprávy je ti v čem ? Pro zeryka je obsah dobré zprávy : Ježíš je Mesiáš ( Kristus). Byl však mesiášem i sobě ?...
Pomazaný pro "své" pomazání, nebo pomazaný pro účel pomazání.....
Ono je to podobné s čarování se slovy.. abrakadabra a vše víš ;-) 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 18. březen 2017 @ 09:32:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Jaksi Ti nerozumím. Nešlo by to říct více polopatě ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 17. březen 2017 @ 16:38:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
http://www.kresina.org/audio.php?idNode=11 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 17. březen 2017 @ 16:51:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Je od tebe hezké, že nám sem ty bludy tak uceleně předkládáš :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 17. březen 2017 @ 17:02:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
http://www.kresina.org/audio/Zakon,kralovstvi%20milost/ZKM%2001.mp3 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Úterý, 14. březen 2017 @ 19:37:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tele :

// A budu drzý a napíšu, že takové smýšlení pochází z helénismu a do židovství bylo importováno. A tak zde byli i tzv. děti světla, synové světla, kteří z Kumránu vyháněli ty děti tmy --- A Ješua přišel právě pro ty ztracené ovce lidu Jizraelského :)  //

Drzost telete v smýšlení "importu" je "vzdorovitost" "helenistickému myšlení " obecně, ..po "cejchu" které zeryk nepoznal, na teleti ...a v pravdě "adrealinu", jho netíží a netlačí :-)

Možná má Leonet jen jedno smýšlení...a jedno není víc, to které "osvobodilo" a už neosvobozuje....

Díky za slovo tele, zeryk rád kosti :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: tele v Úterý, 14. březen 2017 @ 20:30:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tele taky rádo kosti ... :) v masokostní moučce ... to po těch kostecch přímo šílím v chutích mozkových synapsí .... :)


]


Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 12. březen 2017 @ 06:38:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
...V takové situaci pochopíte význam božího Zákona. “Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ a ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.“ Jediný význam této výzvy je, abychom pochopili a přijali svou neschopnost ji plnit. 
Někteří říkají: Duch svatý nám dá schopnost to plnit. Skutečně? Dokud totiž jsem v těle, je v nás něco, co vždy bude kazit i ty nejlepší snahy. Řím. 7,25 Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho! – A tak tentýž já sloužím svou myslí zákonu Božímuale svým jednáním zákonu hříchu.  

Ty jsi Leonet asi už úplně mimo, Miluj Boha a Miluj Bližního pro nás platí za všech okolností v životě. Neexistuje žádná naše neschopnost, která by nám bránila milovat Boha a bližní, to je totální nesmysl, který jsem ještě v životě neslyšel.

Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 12. březen 2017 @ 09:12:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nikdo kromě tebe nemůže za to, že jsi v životě neslyšel ještě mnoho věcí. Znám tisíce lidí v ČR, kteří podobné věci slyšeli a znají.


]


Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 12. březen 2017 @ 09:21:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
...Znám tisíce lidí v ČR, kteří podobné věci slyšeli a znají. 

Taky bych chtěl znát v ČR osobně tisíce lidí, kteří to slyšeli a znají...

Můžeš mi vyjmenovat alespoň jedinou církev, sektu nebo společenství věřících, kteří říkají že nejsou schopni sami ze sebe milovat svého Boha a své bližní?


]


Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 12. březen 2017 @ 10:36:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nepíšu tady proto, abych nějaké denominaci dělal reklamu. Znám pouze jednu Kristovu Církev. Tělo kristovo. Možná někteří říkaji, že jejim představitel v Písmu je Filadelfia ze Zj. 3,7-13.
Pro ní má Páne Církve Ježíš Kristus pouze jedno doporučení: 7 Přijdu brzy; drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze.

Má nepatrnou moc, a zachová ji v hodině zkušky. 10 Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země.


O těchto církvích, které jsou filadelfského typu, se mnoho neví, především mezi těmi, které se považují za mocné a vlivné. Jestli chceš znát jejich jména, ptej se Pána Církve kde nejraději přebývá.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 12. březen 2017 @ 14:03:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
pokud napíšeš: "Drž se toho co máš..., nemůžeš následně napsat, že nejsi schopen Milovat Boha a Milovat Bližního, jedno se s druhým naprosto vylučuje.

[KB1613] 2 J 1:5 A nyní prosím tebe, paní, ne jako nové přikázaní předkládaje tobě, ale to, kteréž jsme měli od počátku, abychom milovali jedni druhé.

[KB1613] 1 J 5:2 Po tomť poznáváme, že milujeme syny Boží, když Boha milujeme, a přikázaní jeho ostříháme.

[KB1613] 1 J 4:21 A totoť přikázaní máme od něho, aby ten, kdož miluje Boha, miloval i bratra svého.

A co je myšleno těmi přikázáními kromě Miluj Boha a Miluj Bližního?:

Podlle Websters Greek Lexikonu jsou tyto přikázání např. u 1J 5.2 zahrnuta mezi stejná přikázání Desatera jako např. z Mar. 10.19

 
Revised Websters Greek Lexicon

Word:εντολη

Pronounc:en-tol-ay'

Strong: G1785

Transliter:entole

entole (en-tol-ay') 71

commandment, 42 Mat.15:3, Mat.15:6, Mat.22:36, Mat.22:38, Mar.7:8, Mar.7:9, Mar.12:28, Mar.12:30, Mar.12:31, Luk.15:29, Luk.23:56, Joh.10:18, Joh.11:57, Joh.12:49, Joh.12:50, Joh.13:34, Joh.15:12, Act.17:15, Rom.7:8, Rom.7:9, Rom.7:10, Rom.7:11, Rom.7:12, Rom.7:13, Rom.13:9, Eph.6:2, 1Ti.6:14, Heb.7:5, Heb.7:16, Heb.7:18, 2Pe.2:21, 2Pe.3:2, 1Jo.2:7(3), 1Jo.2:8, 1Jo.3:23(2), 1Jo.4:21, 2Jo.1:4, 2Jo.1:5, 2Jo.1:6

commandments, 27 Mat.5:19, Mat.19:17, Mat.22:40, Mar.10:19, Mar.12:29, Luk.1:6, Luk.18:20, Joh.14:15, Joh.14:21, Joh.15:10(2), 1Co.7:19, 1Co.14:37, Eph.2:15, Col.4:10, Tit.1:14, 1Jo.2:3, 1Jo.2:4, 1Jo.3:22, 1Jo.3:24, 1Jo.5:2, 1Jo.5:3(2), 2Jo.1:6,Rev.12:17, Rev.14:12, Rev.22:14]


Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 12. březen 2017 @ 07:59:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Leonete, jak jdou dohromady tyto 2 protichůdné teze :

1)
Někteří říkají: Duch svatý nám dá schopnost to plnit. Skutečně? Dokud totiž jsem v těle, je v nás něco, co vždy bude kazit i ty nejlepší snahy. Řím. 7,25 Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho! – A tak tentýž já sloužím svou myslí zákonu Božímu, ale svým jednáním zákonu hříchu. 


A o 2 věty dál :

2)
Ale nejúžasnější je, že můžu jako apoštol Pavel zvolat: Řím. 8, 1 Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši,  2 neboť zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. 3 Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost: Jako oběť za hřích poslal svého vlastního Syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích, 4 a aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí Ducha.
Jak v nás Duch naplňuje požadovanou spravedlnost zákona, dokud jsme v těle? Tím, že nás osvobodil od zákona hříchu a smrti. My nejsme schopni zvednout svou silou větší závaží, než zhruba tři sta kilogramu. Jenže musíme zvedat podle Zákona až pět tun! Sebevědomé děti si myslí, že to dokážou, když budou trénovat a pomůže jím Duch svatý. On nám pomohl tím, že to pětitunové závaží za nás nesl Pán Ježíš. My už nemusíme!Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 12. březen 2017 @ 09:09:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobře že se ptáš, ale ptej se autora těchto textů, Ducha svatého. Rozpor mezi nimi není, musí být vysvětlení.


]


Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 12. březen 2017 @ 10:37:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Autorem této pochybnosti, která je v rozporu s 8. kapitolou Řím., není Duch svatý :

"Někteří říkají: Duch svatý nám dá schopnost to plnit. Skutečně?"

Toho autorem jsi pravděpodobně ty.  Proto se ptám tebe.


]


Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 12. březen 2017 @ 10:51:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejsem automat na vaše otázky. Neznám všechny odpovědi, s někým si mě pleteš.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 12. březen 2017 @ 10:55:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Neumíš zdůvodnit to, co tvrdíš ve svém článku ?
Nevíš, proč to píšeš ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 12. březen 2017 @ 10:58:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A už zase, jestli ti nějaká místa v Písmu připadají rozporná, řeš to s Autorem Písma.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 12. březen 2017 @ 11:17:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ale to se mýlíš.
Mně nepřipadají nějaká místa v Písmu rozporná.

Mně připadá rozporná tvá pochybnost :

"Někteří říkají: Duch svatý nám dá schopnost to plnit. Skutečně?" v kontextu s 8. kap. Řím.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 12. březen 2017 @ 11:22:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pročti si diskuse pod mými několika posledními články a tam najdeš několik podobných vyjádření některých diskutujících. Shrnout je do dvou vět je chyba?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 12. březen 2017 @ 12:47:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Zase fabuluješ leonete.

Co tím chceš říct ? Že vyjádření "Někteří říkají: Duch svatý nám dá schopnost to plnit. Skutečně?"
není tvá pochybnost, ale pochybnost některých diskutujících pod tvými články ? A tys to pouze shrnul do dvou vět ?
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 12. březen 2017 @ 12:08:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A co když mi to v Písmu rozporné nepřipadá, a Duch přinesl objasnění, se kterými problém nemám, ale pak se najde vykladač Písma, s jehož výkladem mám problém, a to obrovský, protože přináší neskutečnou řadu dalších problémů a rozporů, jak vůbec Písmo vykládat, a jak mu porozumět?

Proč se tedy ptát Někoho, s kým problém nemám, a neptat se toho, s jehož výkladem je problém až fatálně zásadní?

Teď jsem Ti odpověděl jinde - mám to nakopírovat i sem, ať to máme pohromadě, na jednom místě?

A proč se vlastně cítíš povolán vyučovat něco, co pak sám neumíš vysvětlit a odkazuješ ostatní, ať se ptají Autorů Písma, Jenže oni patrně stejně jako já nemají problém s chápáním Písem, ale mají asi problém s Tvým výkladem. Nebo se pletu?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 12. březen 2017 @ 12:32:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je možné, ale rosmanovi ne: Leonete, jak jdou dohromady tyto 2 protichůdné teze :


Vysvětlení v mém textu je, jen mne spíše udivuje, že ho někteří nevidíte.

Řím. 8, 1 Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši,  2 neboť zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti.

Píšu to níže monsekovi. všimni si toho minulého času. osvobodil. Kdy? Na kříži, bude se to znovu opakovat? Nebude. Podívejse na odpověď monsekovi. nechce se mi to kopirovat.

K závěru, pleteš se, znám mnoho lidí, kteří tento výklad znají a nemají s ním problém.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 12. březen 2017 @ 12:40:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Leonete, buď tak laskav a nepřekrucuj.

Mně stejně jako wollekovi nepřipadají ta místa v Písmu rozporná .


Řekl jsem ti to jasně takto :

"Ale to se mýlíš.
Mně nepřipadají nějaká místa v Písmu rozporná.

Mně připadá rozporná tvá pochybnost :

"Někteří říkají: Duch svatý nám dá schopnost to plnit. Skutečně?" v kontextu s 8. kap. Řím. "]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 12. březen 2017 @ 14:21:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Otázka je, zda ti ostatní s tím problém nemají pouze v případě, že se sami mezi sebou utvrzují o jeho správnosti. Nechť přijdou sem a zkusí takový výklad obhájit ve světle celého Písma, mimo lidi stejného názoru a přesvědčení.

Zdálo se mi, že Rosmano na tom byl podobně jako já a ptal se Tě spíše, aby Tebe přivedl k zamyšlení - ostatně odpověděl jsi mu tak, že mne samotného to přimělo k reakci - protože mi připadala věcně a principiálně zcela nesprávná - a to i kdybys teoreticky měl pravdu -  skoro až jako převzatá - rozhodně ne promyšlená... :-(

Proč je tam minulý čas? Protože Ježíš už byl ukřižován v minulosti. To je snad jasné? Jaký jiný čas by tam vůbec teoreticky mohl být?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 12. březen 2017 @ 14:59:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Z tvých reakcí mám dojem leonete, že jsi mi vůbec neporozuměl a nevíš, co je pro mě v těch 2 tezích protichůdné.

Jen ty 2 tebou uváděné teze zopakuji :

1)
Někteří říkají: Duch svatý nám dá schopnost to plnit. Skutečně? Dokud totiž jsem v těle, je v nás něco, co vždy bude kazit i ty nejlepší snahy. Řím. 7,25 Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho! – A tak tentýž já sloužím svou myslí zákonu Božímu, ale svým jednáním zákonu hříchu. 


A o 2 věty dál :

2)
Ale nejúžasnější je, že můžu jako apoštol Pavel zvolat: Řím. 8, 1 Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši,  2 neboť zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. 3 Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost: Jako oběť za hřích poslal svého vlastního Syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích, 4 a aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí Ducha.
Jak v nás Duch naplňuje požadovanou spravedlnost zákona, dokud jsme v těle? Tím, že nás osvobodil od zákona hříchu a smrti. My nejsme schopni zvednout svou silou větší závaží, než zhruba tři sta kilogramu. Jenže musíme zvedat podle Zákona až pět tun! Sebevědomé děti si myslí, že to dokážou, když budou trénovat a pomůže jím Duch svatý. On nám pomohl tím, že to pětitunové závaží za nás nesl Pán Ježíš. My už nemusíme!


V té tvé první tezi zpochybňuješ, že by nám snad Duch svatý dal schopnost plnit Boží přikázání. Míněno “Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ a ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.“.

Ve tvé druhé tezi tvrdíš, že naopak Duch svatý, zákon Ducha, způsobil při nás, že je v nás naplněna spravedlnost požadovaná zákonem.
To znamená, že zákon Ducha nám dal schopnost plnit Boží přikázání “Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ a ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.“

V tomto vidím rozpor.

Tak jak to tedy myslíš ? Zákon Ducha, Duch svatý, nám dal schopnost milovat Hospodina a bližního nebo nedal, nemá tu schopnost a sílu ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 13. březen 2017 @ 06:00:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Leonet přece nevyučuje, jen se sdílí se svými osobními pohledy na víru.
A na rozdíl od mnohých naprosto vůči sobě nekritických, však velmi aktivních přispěvatelů zde on má i co nabídnout.

V Písmu jsou místa, která se dotýkají tajemství, které člověk nemůže plně rozumem obsáhnout.
To by mělo být každému jasné.
Tato tajemství vyžadují zkušenost víry, prožitek lásky, ujištění od Boha, že jsem milován. Rozumem je plně neobsáhneme.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pondělí, 13. březen 2017 @ 18:25:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Překvapuješ mne, nejsem učitel, ale tady na GS se můžeme sdílet a tak toho pouze využívám. Svého času jsem se pohyboval i v jiných denominacích, a pochopil, že jsou velké rozdíly v poznání a považuji za chybu, že si všichni "chrání" to své, a tak trpí především tělo Kristovo a následné svědectví.

Mé výhrady vůči jiným znáš, ale neodradí mne to od sdílení.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Úterý, 14. březen 2017 @ 20:11:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejúsměvnější pak je, když ta každá denominace má své učitele, kteří navzájem vyučují mnohdy zcela protikladné nauky... takže rozlišovat mezi učitelem a neučitelem, jak to dělá oko, je prakticky zbytečné - to mělo smysl s prvních stoletích, kdy nebyl definován Kánon NZ a bylo velmi důležité stavět na skutečných učitelských autoritách křesťanství. Dneska každý, kdo nějakým způsobem vykládá Boží Slovo, jej svým způsobem vyučuje. Je to spíše poznámka k oku, nicméně reagoval jsem i na Tebe a Tvou zmínku o rozdílnosti důrazu v denominacích - myslím si, že právě toto může být důvodem, že každý má pak právo vykládat si Písmo podle svého nejlepšího svědomí, pokud tak zároveň činí de fakto výběrem toho nejlepšího, co se dá v rámci existujících denominací, či jiných nauk "posbírat". Tedy "nechránit si to své", jak to bohužel dělá většina - aspoň těch, co jsem znal a znám - ale držet se Písma podle hesla všechno zkoumejte, ale dobrého se držte.

Pokud jde o můj postoj, tak si určitě sdílej, co uznáš za vhodné, a je už na ostatních, zda to někomu bude připadat užitečné, aby některým věcem věnoval pozornost, případně je přijal za sobě vlastní, věrohodné a správné. Tak nějak by to asi mělo být :-)


]


Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 12. březen 2017 @ 08:55:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
V článku jsou hezké myšlenky.

Ale každý si je v něm nachází jenom do té míry, do jaké je schopen je vůbec vnímat.

Vše ostatní jim zůstane skryto.
Jen bych doplnil, že od Abraháma to nebyla úplně lež, jeho žena Sára byla také i jeho nevlastní sestrou.Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 12. březen 2017 @ 09:13:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Malá nebo velká lež, je mezi nimi rozdíl? Obě jsou lež a to znamená hřích. I ta malá mohla být příčinou zneuctění Sáraj.


]


Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Neděle, 12. březen 2017 @ 10:03:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Absence lži těch co nejsou zákonem vedení k poslušnosti víry, ...a oko má pravdu, Abraham nezhřešil ( nelhal).
Nelhal ani Izákovi :8Nato Abraham řekl: „Můj synu, Bůh sám si vyhlédne beránka k oběti zápalné.“ A šli oba spolu dál.
]


Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 12. březen 2017 @ 10:28:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A proč neřekl pravdu, že je jeho žena?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Neděle, 12. březen 2017 @ 14:28:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Leonet kladeš otázku zerykovi nebo diskutuješ z Božím slovem ( napsáno ve Tvém duchu ) ?

Otázka pro Tebe :"jaký rozdíl je mezi tím mít ženu a mít manželku ?"
                           "jak se sestupuje do Egypta" ?
                           "co znamená že, byl hlad ?
                           " jaká krása staré sešlé a bezdětné Sáry ?

...přemýšlej :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 13. březen 2017 @ 06:15:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."A proč neřekl pravdu, že je jeho žena? "...


Protože se docela lidsky bál o svůj vlastní život. Nic nebránilo Faraonovi nechat ho zabít a Sáru si  pak vzít. Nám se to dneska kritizuje! Ale tehdy nebyla žádná "lidská práva", žádní advokáti!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pondělí, 13. březen 2017 @ 19:52:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Srovnej Abrahamovo chování v Egyptě, a v Kannanu později, když šel zachraňovat Lota. Jenže Abraham byl vyvolen Bohem a musel se ještě mnoho o Něm naučit.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pondělí, 13. březen 2017 @ 20:46:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pořád máš za to že, Abram lhal?
 20Já ho totiž uvedu do té země, oplývající mlékem a medem, kterou jsem přísežně slíbil jeho otcům,
...Hlad, hladomor v zemi "zaslíbené" ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Úterý, 14. březen 2017 @ 14:23:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jedná věc je skutečný hladomor a druhá věc spoléhání na sebe a neznalost Boha.

Bůh mnohdy dopusti, aby člověk jednal podle svých žádostí a zabloudil, aby ho něco naučil.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Úterý, 14. březen 2017 @ 17:15:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
takže si stojíš na tom samém, odpozorovaném na sobě...lež, nepravda, hřích...a nezkusíš najít " pozitivní myšlenku" ?...
nevadí.

A co Leonet a Jeho odpočinutí, země zaslíbená.?..je hlad, až hladomor všech, za které je zodpovědný ? Může Leonet v zemi nezaslíbené stavět oltáře , prohlašovat ji za dědictví ?
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Úterý, 14. březen 2017 @ 17:27:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Už jsi někdy slyšel o tom, že jestli někdo může činit dobře, a neučinil, tak také zhřešil? Měl Abrahám říct pravdu, nebo polopravdu? Polopravda je také lež.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Úterý, 14. březen 2017 @ 18:02:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
nevadí, že nejsi "na stejné vlně"...

měj si Abrama za lháře, Boha který říká " zemi oplývající mlékem a medem a strdí..." taky, měj si za lhářku Sáru, starou neplodnou a ošklivou...měj si Egypt za zemi "života"...

Domýšlej i do bible...zeryk to zná, zná co je to mít "vždy pravdu", vždy duchovní učení....vždy jen sám sebe v druhých...

a když tedy "lžeš", na procházce po egyptě...učí tě to že nemáš lhát ?...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Úterý, 14. březen 2017 @ 18:31:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
bez komentáře


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Úterý, 14. březen 2017 @ 19:11:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
//bez komentáře//

 • 7Modlíme se k Bohu, abyste neudělali nic zlého – nejde nám o to, aby se ukázalo, jak my jsme obstáli, ale abyste vy činili to, co je správné, i kdybychom my neobstáli.]


Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 12. březen 2017 @ 12:23:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rozdíl je v tom, že jedna lež je velká a druhá malá. Pokud to nechápeš, tak půjč jednomu sousedovi 5 korun, druhému 5 miliónů. A když Ti ani jeden nevrátí a někdo se zeptá, jestli je mezi nimi rozdíl, že obojí je jenom dluh, a to znamená hřích, tak jak se Tvé nitro zachová? Už vidím, jak to podle Božího slova s láskou oběma věnuješ, budeš je oba stejně jaké své přátele nebo nepřátele milovat, a Pán ve Tvém srdci nenalezne sebemenší znaky zármutku, nebo semenší známky toho, že jeden soused Tě naštval a ublížil Ti více než ten druhý.


Sice Tě neznám osobně, což je Tvůj hezký alibistický argument - nicméně mohl bys mi naprosto poctivě, s vědomím, že je to i před Bohem, před Nímž jednou budeš stejně jako já stát, odpovědět na tyto otázku? Zkus se do toho prosím vžít a představit si, jak bys to prožíval.

Sám Ježíš jasně rozlišoval mezi malým a velkým hříchem! Stačí jenom číst Boží slovo, naslouchat Mu, hledat Pravdu, být upřímný a především poslouchat Boha, a ne člověka - jak jsi správně sám napsal. Já ten blábol o tom, že jsou všechny hříchy stejné taky před 20 lety v církvi slyšel. Ale je to nesmysl tvrdit, že tam rozdíl není. Je to jenom lidská nauka, nic víc.


]


Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 12. březen 2017 @ 12:38:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zajímave je, že tě zajímá slovíčko, malá lež nebo velká lež, ale obsah ti uniká.

Jakub 2,10 Kdo by totiž zachoval celý zákon, a jen v jednom přikázání klopýtl, provinil se proti všem.

Podle zákona každý, ať malý nebo velký, hřích má jediný následek - smrt. Některé okamžitě, jiné později.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 12. březen 2017 @ 14:10:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vysvětloval jsem to taky jinde, v případě, že je jedno, jak hluboko je člověk pod hladinou vody: vždy se potopí, vždy to bude mít za následek smrt. Ale nikdy nebude 5 centimetrů vorno 100 metrům. Stejně jako Ježíš jasně potvrdil, že někomu se odpouští více, někomu méně:

Lk 7:47  Proto ti pravím: Její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje."

Jak by někomu mohl podle Božího Slova odpouštět méně a jinému více, kdyby všechny hříchy byly naprosto rovnocenné?

Přece nelze míru příčiny měřit jenom mírou následků - to je strašně zjednodušené vidění světa....:-(. Zkus o tom přemýšlet, a snad najdeš desítky příkladů, že toto prostě není pravda. A ve lži či přeludu, předpokládám, žít nechceš ani Ty.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Neděle, 12. březen 2017 @ 19:33:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
//Podle zákona každý, ať malý nebo velký, hřích má jediný následek - smrt. Některé okamžitě, jiné později.//

Podle jakého zákona ? Smrt není jen důsledek hříchu....

Jakub píše o "křesťanech" jako Leonet píše o "některých, mnohých atd. křesťanech" ...kteří dělají mezi lidmi rozdíly (jako Leonet...)
a následuje "co je platné proklamovat svou víru" bez skutků...
                                                                                                     17Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pondělí, 13. březen 2017 @ 14:06:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
//Jakub 2,10 Kdo by totiž zachoval celý zákon, a jen v jednom přikázání klopýtl, provinil se proti všem.//


Leonete... a víš proč? Proto také jsou 2 přikázání Zákona (ze Zákona), na kterých spočívá celá Tóra (Zákon Mošeho) a taktéž i Proroci.


//Podle zákona každý, ať malý nebo velký, hřích má jediný následek - smrt. Některé okamžitě, jiné později.//


Podle Zákona není za každý hřích smrt. Jiná věc je, že mzdou, tedy tím, co to "vynese" je hřích. Všichni nakonec zemřou, ale tvůj hřích způsobuje smrt ... nejen tobě, ale především mysli na druhé.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pondělí, 13. březen 2017 @ 14:21:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A mimochodem, Leonet přeci nezná vědomě Zákon (Tóru), jež jsou slovy naučením příkazů, nařízení, zákonů, soudů pro člověka od B-ha, ač podvědomě o nich ví každý člověk, 'nevěřící' naprosto nevyjímaje.

Těžko by psal, co píše :( kdyby je znal. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pondělí, 13. březen 2017 @ 14:25:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pajdon, úprava: Jiná věc je, že mzdou, tedy tím, co to "vynese" je hřích. smrt.


]


Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Neděle, 12. březen 2017 @ 09:27:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 2 neboť zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti.

Co je to zákon hříchu a smrti ? Lze člověka osvobodit od zákona, který je věčný a nepomione, pokud bude existovat nebe a Země, jediné písmenko a puntík z toho zákona ?
Zákon hříchu a smrti je zákonem akce a reakce - působí spolu.. nejde osvobodit o zákona a od smrti zvlášď. Hřích působí smrt, to je akce a reakce v důsledku platnosti zákona - věčného zákona. Od zasloužené smrti ale osvobozuje nezasloužená milost. Milost si nelze zasloužit, lze ji jen přijmout a nebo odmítnout.
V Kristu ježíši přijímáme milost  - jsme milostí osvobozeni od té akce a reakce, od důsledku smrti náslůedkem hříchu. Milost není bianko šek pro přestoupení zákona s tím, že mi bude dána milost. Kdo takto myslí, nemá právo kázat falešné evangelium a je svévolníkem.

Zákon je platný, ale Kristus nás od důsledků jeho přestoupení osvobozuje láskou, ze které plyne milost a je podmíněna vírou, která je svázána s láskou k Němu.
Ne vždy tak lověk žil - každý z nás - proto je třeba co odpouštět, ale i potom, co jsme ho poznali a zamilovali si ho a jestli zamilovali, tak plníme jeho přikázání - nikoliv pro naši zásluhu milosti, ale z lásky a On naše chyby - hříchy - odpouští, pokud nejsme lháři a neučíme ostatní, že nehřešíme.
Ano, i přesto, že věříme, tak jako "spravedliví" hřešíme 70 krát denně, ale pokud hřešíme né svévolně , ale ze slabosti, kterou náš Pán zná a tyto hříchy vyznáváme, můžeme věřit, žwe jsme od zákona akce a treakce - hříchu a smrtti osvobozeni... nikoliv jako zlatá mládež, které je ve zvrhlé společnosti dovoleno všechno, ale jako ze svých slabostí a hříchů nešťastní.
kdo si myslí, že stojí pevně, tak také může spadnout. Poslušnost Boha je víc, než schopnost vymýšlet si důvody ospravedlnění, a ještě o tom kázat - to náleží Bohu.Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 12. březen 2017 @ 10:50:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Odpověď si na otázku, proč tě jako první možnost napadá takové tvrezní: "Milost není bianko šek pro přestoupení zákona s tím, že mi bude dána milost. "

Kde bereš tento předpoklad za jediný možný? To tě nikdy nenapadlo, že existují i jiné možnosti?

Jestli jako člověk může maximálně zvednout 300 kg závaží, ale musím zvedat 5000 kg závaží, není jednou z dalších možností nezabývat se zvedaním 5000 kg, když už byly zvednuty, a soustředit se pouze na 10 kg? Zákon působí žádostivost, kde není zákon, není žádostivot.
Mé jho netíží a prakticky ho ani necítíš.
Jestli se necháváš vést Duchem Božím, nebude tě vést tam, kde bys musel zvedat 5000 kg, ale pouze tam, kde na tebe čeká 10 kg.

Jak. 1,13 Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. 14 Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí

Nebude spíše problém mnohých, že si sami od sebe řeknou, že musí a proto budou zvedat 5000 kg? A pak zákonitě neuspějí a ... co dál?

Pak už zbývá pouze jediná otázka, kdo ho nutí se pokoušet zvedat 5000 kg?


]


Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Neděle, 12. březen 2017 @ 11:43:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Napadá mně verš epištoly psané synáčkům milým  1 jan 2,1 , tedy tě, co uvěřili :   1 Janův 1:8 Pakliť díme, že hříchu nemáme, sami se svodíme, a pravdy v nás není.


Slýchám od bezbožníků " kdyby byl každý jako já, bylo by na světě dobře.. nekradu, neubližuji, chovám se dobře..Boha nepotřebuji. Dnes mnozí falešní evangelisté říkají totéž - nehřeším, nepotřebuji zákonj, mám milost,  zákon nepotřebuji, protože bych ho nesplnil.. Bůh by mi naložil břemeno 5000 Kg, které bych neunesl, proto mi dal milost.

Ano, Bůh na nás nenaloží víc, než uneseme, ale ví, že jsme slabí a hřešíme, i když se necháme vést, protože jsme vystaveni pokušení vlastních žádostí a proto pavel píše, že chce konat dobro, ale hřeší   a proto je tu v Kristu milost.

Mnoho z nás si může msslet a přesvědčit o tom okolí i sebe, že je vedeno jen Duchjem Božím, ale pokud je skutečně veden, čím se to vedení projeví ?!
myslím, žýe poslušností a láskou a důvěrou a vírou a ta musí být vidět ve skutcích víry - ne zplaných řečí na GS nebo kazatelně.
Já nemohu říct, ukaž mi své skutky, a já ti řeknu, jaká je Tvá víra - to může říct jen Bůh, který vidí příčinu těch skutků, je li jí láska a víra a nebo je to jen plášť falešné zbožnosti.
 
Snažím se a modlím se, abych žil v pravdě, byl Kristus ve mně a já v něm a podle toho, že v něm jsem, poznám, že ho stále ještě potřebuji..kdybych nehřešil, asi bych ho nepotřeboval a on by svým příchodem a svou obětí popřel sám sebe a to, co ustanovil na věčnost.
Nebudu vynakládat energii na to, jak se vyhnout poslušnosti, která by ostatně vyplynula z toho, že jsem v něm...

Takže otázka : jsme v něm a on v nás ?!


]


Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 12. březen 2017 @ 12:10:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
1 Jan 1,8 Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není.

Proč umíráme? Jsme potomky Adama, a protože Adam pojedl ze stromu, který měl zakázaný, musíme všichni jednou umřít. Tento hřích máme všichni  v sobě a bude příčinou i naši smrti.


Řím. 8, 1 Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši,  2 neboť zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti.

Všimnul sis toho minulého času? Kdy nás Ježíš Kristus osvobodil od zákona hříchu a smrti? Na kříži!

Nečtu si nikde, že nás bude osvobozovat od zákona hříchu a smrti. Ale že osvobodil, v minulosti.


To se už stalo!!!]


Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Neděle, 12. březen 2017 @ 12:51:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
1 Janův 1:8 Pakliť díme, že hříchu nemáme, sami se svodíme, a pravdy v nás není.
9 Jestliže pak budeme vyznávati hříchy své, věrnýť jest Bůh a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy, a očistil nás od všeliké nepravosti.
10 Díme-li, že jsme nehřešili, činíme jej lhářem, a neníť v nás slova jeho.

Z těchto veršů mi nevyplývá, že je hříchem, který bychom měli vyznávat, to, že jsme se narodili z Adama.. máme vyznávat své hříchy, kterých jsme se dopustili.
Ani já nečtu, že by nás osvobodil od hříchů v budoucnosti.. je totiš zcela jedno, jak to chápeš, protože čas zde není důležitým ukazatelem, to je jen pře o slovíčka, která k ničemu nevedwe. meritum věci je, že nás vysvobodil dostatečnou obětí - sice ještě dříve než jsme se narodili, ale  i kdyby nás osvobodil tisícerou smrtí a my ho včera, dnes a nebo za rok, nepřijali,. bylo by to "vysvobození" neúčinné.
A co strozákonní lidé / i oni hřešili a jinak, než milostí spaseni nebudou /a lidé, kteří se teprve narodí.. kdy ti byli a nebo budou osvobozeni.
Ježíš osvobodil v určitý den, v určitém čase, ale pro všechny časy dopředu i zpět.. zde se o časové určení nejedná, zde se jedná o dostatečnost. Časový důraz se zde klade - mám dojem - jen aby se dalo stanovit nějaké datum D" od kterého něco - řekněme sei, že  zákon - přestává platit. A všechny malé korekce čárek a slovíček a významů vedou k velikým důsledkům.

Ostatně, celé téma, jestli křesťan hřeší, nebo nehřeší, je zcestné .. jediná odpověď je :

nwehřeš ani dle zákona, ani nedostatkem lásky, ani odmítáním milosti, ale ani vytvářením teorií, že jsi bez hříchu, ale žij tak, jak Ti přikazuje Pán, protože kdo ho miluje, plní jeho přikázání a věří mu
 
Izrael si vymyslel plot kolem zákona, aby nemohl zákon překročit, ještě ho zpřísnil, středověký mnich se zavřel do kobky kláštera daleko od lidí, aby unikl pokušení.. "nehřešili"
ale dnes někteří soudí izraelce i katolíky a "nehřeší" také - vymysleli si , že hřešit nemohou... ale 

sám ježíš učí své učedníky modlit se : neuvoď nás v pokušení... to asi aby bylo v roce 2017 vymazáno, nebo proto, že i v rioce 2017 platí, že můžeme zhřešit..?]


Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 12. březen 2017 @ 13:54:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
...Všimnul sis toho minulého času? Kdy nás Ježíš Kristus osvobodil od zákona hříchu a smrti? Na kříži!

Nečtu si nikde, že nás bude osvobozovat od zákona hříchu a smrti. Ale že osvobodilv minulosti. 


To se už stalo!!!
 

Ježíš nás vykoupil z hříchů spáchaných pouze za první smlouvy, takže vlastně nevykoupil z hříchu NIKOHO za posledních 2000 let, pokud kdokoliv v té době hřešil, proto každý musel a i dnes musí činit pokání z každého hříchu, aby ti ho Ježíš odpustil, jinak na přikrytí Tvých hříchů jeho krví hezky rychle zapomeň.


Židům 9:15  Proto je Kristus prostředníkem nové smlouvy, aby ti, kdo jsou od Boha povoláni, přijali věčné dědictví, které jim bylo zaslíbeno - neboť jeho smrt přinesla vykoupení z hříchů, spáchaných za první smlouvy.


Židům 10:26  Jestliže svévolně hřešíme i po tom, když jsme už poznali pravdu, nemůžeme počítat s žádnou obětí za hříchy,

A pokud zhřešíme, musíme činit pokání:
Skutky apoštolské 17:30  Nebo časy této neznámosti přehlídaje Bůh, již nyní zvěstuje lidem všechněm všudy, aby pokání činili,
Lukáš 13:5  Nikoli, pravím vám. Ale nebudete-li pokání činiti, všickni též zahynete.
Zjevení Janovo 9:20  Jiní pak lidé, kteříž nejsou zmordováni těmi ranami, nečinili pokání z skutků rukou svých, aby se neklaněly ďáblům, a modlám zlatým, a stříbrným, a měděným, i kamenným, i dřevěným, kteréžto ani hleděti nemohou, ani slyšeti, ani choditi.  21  Aniž činili pokání z vražd svých, ani z trávení svých, ani z smilstva svého, ani z krádeží svých.
Ezechiel 18:24 Pakli by se odvrátil spravedlivý od spravedlnosti své, a činil by nepravost, čině podlé všech ohavností, kteréž činí bezbožný, takový-liž by živ byl? Na žádné spravedlnosti jeho, kteréž činil, nebude pamatováno. Pro přestoupení své, jehož se dopouštěl, a pro hřích svůj, kterýž páchal, pro tyť věci umře.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Neděle, 12. březen 2017 @ 15:37:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
//Proč umíráme? Jsme potomky Adama, a protože Adam pojedl ze stromu, který měl zakázaný, musíme všichni jednou umřít. Tento hřích máme všichni  v sobě a bude příčinou i naši smrti. //

Bůh člověka tak stvořil, smrtelného...Nikdo neumírá pro "neposlušnost" Adama, ale pro svoji vlastní...
strom, sloup, pyramidy...vše je o životě, o životě "po smrti"...
A právě že, tento hřích nemáme všichni v sobě jako příčinu smrti, tak jde o život , nikoli o smrt...."přejití ze smrti do života"...

Dědičný hřích je nebiblický...


]


Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Neděle, 12. březen 2017 @ 14:53:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pro Leonet :
                  za spisovatelské nadšení chválím...je dobře vidět osobní Leonetovy "životní zápasy", postoje a pády, v tom jsme všichni lidé jedné krve, ...to domýšlení se ,že i druzí jsou Leonet a myslí a jednají stejně (více či méně podobně) už nechválím ( ale co komu do zerykového chválení či nechvalení..)...

Ve spoustě domyšlenek jde jen o Leoneta, o Jeho osobní víru a osobní poznání bible a Boha, ...a tečka, nejde přeci o osobní "honění trika"...

Není to článek o evangeliu a ani o milosti, je o dokazování že , Leonet má pravdu když nehřeší :-(Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Neděle, 12. březen 2017 @ 17:50:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přemýšlivý člověk, ale je zapotřebí hledat i odpovědi, třeba na otázky:

V jakého Boha věřil nomád Abrahám? Boha Bét-elu?

"Syn v těle, jako má hříšný člověk" - to snad znamená, že tělo je principem hříchu? Není to jen důsledkem perského zoroastrismu a řeckého dualismu tělo + duše? Co to vlastně ten hřích je? Porušení zákona?Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 13. březen 2017 @ 06:09:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Člověk = tělo a duše
 
  -  je také učením judaismu (Gn 2,7), je také učením Ježíše Krista (Mt 10,28).

( "duše" = náš "vnitřní člověk", nesmrtelný lidský duch - Ef 3,16)


..."Co to vlastně ten hřích je? Porušení zákona?"...

V dějinách člověka je přítomen hřích: bylo by marné snažit se to popírat nebo dávat této temné skutečnosti jiná jména. Při pokusu pochopit, co je to hřích, je nutno především uznat hluboký vztah člověka k Bohu, protože mimo tento vztah nemůže být zlo hříchu odhaleno ve své pravé podstatě, totiž jako odmítnutí Boha a vzpoury proti němu; i když hřích nadále těžce doléhá na život člověka i na dějiny.


]


Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pondělí, 13. březen 2017 @ 12:04:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


//Člověk = tělo a duše  -  je také učením judaismu (Gn 2,7), je také učením Ježíše Krista (Mt 10,28). ( "duše" = náš "vnitřní člověk", nesmrtelný lidský duch - Ef 3,16) //


:)  Tohle jistě nikoliv, Stando. To je spíše učením Standy Oka. Podle judaismu je člověk "vitální duše", tedy oživené tělo, ač B-žím duchem. Tedy člověk je tělesná duše, živoucí tělo. Duch B-ží je pak věčný, a to co v člověku působí dobrého, je vdechnuto B-žím duchem z B-žího "nitra", zůstává na věčnost a je člověku jeho věčností ... je věčné B-žím duchem. Zjednodušeně - ty umřeš, tvé tělo se rozpadne v prach, a s ním i tvá vitalita, tvé psyché naprosto umlkne. Co asi zůstane?, co po tobě zbude?, co nedojde zapomenutí? :) A k tomu věčnému, dobrému, můžeš připojit své já, sebe, svou osobnost. To věčné, co zůstane, pak ponese navždy tvé jméno a bude se tvým jménem navěky před B-hem spojeno, prostě ponese tvé jméno. To je ten věčný poklad, ten věčný život, ono je pak ten věčný lidský duch, tedy může být i lidským. Nikoliv vitální život těla. Stejně jako B-ží duch pro judaismus "prstem B-žím", B-žím dechem z B-žích "úst", to, co nelze vidět, ale jehož účinky a co vypůsobuje, to lze pozorovat; tak je to i s lidským duchem - tak je to s tím, kdo se narodil z B-žího Ducha. Je to "tvůj (neviditelný) prst", co vypůsobuje to, proč jednáš, jak jednáš. .... a proto i Písmo mluví i opačně o "duchu antikristově", o narození či synech z otce ďábla (satana), tedy z toho zlého - to je také duch, který působí v lidech "zlých", dětech tmy ... a opačně Písmo NZ mluví o dětech B-žích, synech světla atd.


Tedy judaismus. A ten se nehlásí k výkladům církevních a předcírkevních filosofů. :) Promiň. Ale není to podání judaistické a ani Ješuovo. Jen podání pohanských myslitelů. A nemyslím to nijak pejorativně.]


Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 13. březen 2017 @ 12:46:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
(Mt 10,28)
A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou, ale raději se bojte Toho, který může duši i tělo zahubit v pekle.


Toto je učením Ježíše Krista.

A Judaisté se určitě také nezřekli Gn 2,7, kde se doslovně píše, že Bůh postavil člověka (stvořeného Božím dechem ruach) na hlavu zvířete (tělo máme stejné podstaty, jako zvířata, ale duší patříme do nebeské vlasti)..


V lednu jsem o tom napsal článek:   
Kdo je člověk?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pondělí, 13. březen 2017 @ 13:45:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Stando, vím, co je psáno v Mt 10,28. B-h tedy může zahubit "duši i tělo" v "pekle". Zahubit tu duši, co je podle tebe věčná? A proč tělo zahubit v "pekle"?, když je tělo maso a nikoliv duch? - v pekle - Gehenně. Víš, kde byla (je) a co znamená, abys porozuměl slovu "peklo"? 


Gn2,7 neobsahuje výraz "ruach", Stando, už jsem tě na to upozorňoval dříve. Není tam. Nicméně vdechnutím své "chaji" B-h vdechl svou duši (nišmat chajim) do chřípí člověka. A člověk se stal "nefeš chajim".


Nefeš je pro judaisty duše člověka. To, co je uvnitř masa. Tato duše obživuje maso, je v krvi člověka - život, Obživuje také mozek myšlením, pocity, komunikací atd. Je jako vzduch či dech uvnitř těla.


Ruach je něco jako aura. B-žská "energie", působí "zvenčí" na lidský život, na jeho jednání, konání, tvoří lidské hodnoty apod. Je jako vánek, co ovívá člověka a působí a člověka neviditelně, najednou se člověku rozbřeskne, dostává impuls ke svatosti, k jednání, má předtuchu, vnímá cosi v okolí, B-ží vedení apod.


Jistěže to, co jsi kdysi napsal jsem četl, a je to naprosto mimoˇjudaismus i pojetí Ješuy. :( Promiň. Prostě je to tvůj osobitý výklad. Reagoval jsem jen proto, že jsi napsal, že takto to mají i judaisté. No nemají. A rozhodně nikoliv ani s duší a ani s duchem, jak to vnímáš ty či církev.]


Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 12. březen 2017 @ 20:28:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nad tím není třeba moc filosofovat. Milost. Jak je asi člověku, který má být odsouzen k smrti  a najednou dostane milost? Aby lidé vnímali milost, musí vědět  a chápat, proč potřebují milost. Co jsem udělal špatného? To je to, co lidé nechápou. Jan Křtitel připravoval lidi pro přijetí milosti právě tím, že je vedl k pokání. A pokání je stav, který musí člověk prožít. Takový vhled na sebe sama a uvědomění si svého stavu. Tady je základ. A zde se otevírají oči pro pochopení Boží milosti. Toto pochopení vede k radosti.    A co dál? No přece vděčnost. A tady vznikají u věřících dva extrémy. Jedna skupina si myslí, že je už bez chyb  a vše, co činí, dělá dobře. My už nehřešíme   a jsme dokonalí. Ale kdyby to byla pravda, tak by to na těch lidech muselo být vidět. A ono to vidět není. Oni jsou opojeni radostí a ta radost vede až k pýše a představě vlastní dokonalosti a svatosti.   A pak je tu druhá skupina. Nechová se špatně, ale nemůže tomu uvěřit. A tak se snaží tu milost si nějak zasloužit a myslí si, že si ji zaslouží zákonickým dodržováním Desatera. Ale tohle stejně není možné. Kdyby to šlo, byli bychom zachráněni ze Zákona.   Pravda je uprostřed.   Radujme se z Boží milosti a nezapomeňme na to, že Boží zákon je dobrý  a platí dál jako norma pro naše jednání.   A ta Boží milost je tak rozsáhlá, že počítá i s chybami a hříchy, které se stejně v životě dopouštíme úmyslně i neúmyslně.   Setkal jsem se s oběma typy lidí. Ten první byl například případ, kdy kazatel milosti se vysmíval mamince mé dívky, že je katolička. Takže se choval jako hříšník.   Ten druhý byl tam, kde kvůli zákonictví nezbylo místo na lásku  a empatii.      Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: timg v Neděle, 12. březen 2017 @ 21:46:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
---- Setkal jsem se s oběma typy lidí. Ten první byl například případ, kdy kazatel milosti se vysmíval mamince mé dívky, že je katolička. Takže se choval jako hříšník.   Ten druhý byl tam, kde kvůli zákonictví nezbylo místo na lásku  a empatii. ---

                             Sebe řadíš ke kterému typu lidí ?     


]


Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 13. březen 2017 @ 07:26:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Z  každého asi kousek. Nikdy jsem nepotkal dokonalého křesťana bez chyb, tedy úplně bezhříšného. On si to ale o sobě mohl myslet. Každý děláme chyby a tím tedy hřešíme. Někdy ani není volba. Menší či větší hřích? Vyjde to stejně. A ta milost právě s tím počítá. Děláme věci, které ani nechceme, a nakonec to dopadne tak, jak to trápilo Pavla. Jaký jsem jen ubohý člověk? Tady mne zachrání jen ta milost Boží. A o to více pak vděčíme Bohu a měli bychom oplácet láskou. Asi tak to je. 


]


Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: timg v Neděle, 12. březen 2017 @ 21:52:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 ----A ta Boží milost je tak rozsáhlá, že počítá i s chybami a hříchy, které se stejně v životě dopouštíme úmyslně i neúmyslně.-----


Ž 10:26  Jestliže svévolně hřešíme i potom, když jsme už poznali pravdu, nemůžeme počítat s žádnou obětí za hříchy


]


Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 13. březen 2017 @ 07:15:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To ale napsal David a ten napáchal svévolně hodně zla. A mluví o obětech podle SZ.


]


Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pondělí, 13. březen 2017 @ 08:21:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Franto, to napsal ap.Pavel.

V době , kdy Saul nebyl obrácený , napáchal svévolně mnoho zla , když pronásledoval křesťany. Byl horlivý pro Boha, zastánce zákona, jen neměl  to pravé poznání Boha (v Kristu Ježíši)

Ap.Pavel i nám chce říci , že kdyby někdo odpadl od Krista (pravého poznání pravdy), a začal znovu svévolně hřešit a pronásledovat křesťany, odpadá od milosti a je pod Božím hněvem.  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 13. březen 2017 @ 09:27:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To jsem to popletl. Já přehlédnul , že Ž není žalm, ale  epištola k židům. Promiň


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pondělí, 13. březen 2017 @ 10:16:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
V pořádku, má chyba, nedostatečně jsem to označil. Spoléhal jsem na to, že ta slova ap.Pavla  z epištoly Židům znáš.Jinak Davidovy Žalmy jsou nádherné, také 
Žalm 75:
2  Vzdáváme ti chválu, Bože, vzdáváme ti chválu! Tvé jméno je blízko, vypráví se o tvých divech. 
3  „Já určím tu chvíli, kdy vykonám soud dle práva. 
4  Země se rozplyne se všemi, kdo na ní sídlí; já jsem to, kdo dává pevnost jejím sloupům.“
5  Potřeštěncům říkám: Nechte ztřeštěností! Říkám svévolníkům: Nezvedejte rohy!

Pusť si prvních deset se***** tohoto videa a srovnej s (2.list Petrův 3:10-12)  a ( Židům 1:8-12)
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 13. březen 2017 @ 11:01:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já mám v sobě strašný blok proti násilí. Já vidím to strašné chování Davida jako válečníka, vidím krev lidí, které nechá povraždit, vidím jeho rabování a násilné války za účelem rozšíření moci. Podobně i Mojžíš. Jak je to vše jen podobné islamistům?? Pak všechny jeho žalmy ztrácí hodnotu a vidím v nich jen pokrytectví. Pokud je složil dřív, než se stal tak krutým, mocným a hříšným, pak cenu snad mají. A proti tomu Pán Ježíš. To je tak markantní rozdíl!! Jak se může z pastevce, který miluje Boha, stát tak krutý člověk? Proč? Byli vedeni skutečně Bohem?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 13. březen 2017 @ 11:23:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, ano to je dobrá otázka...byli skutečně vedeni Bohem...anebo se někdo později za Boha vydával (s povolením Boha). Klíč je dle mého v odkazu Ježíše, který jasně vyzdvihl dvě přikázání a varování Svatého písma, že Satan se vydává za anděla světla. Vezměme si třeba Korán, u něj jsem přesvědčený, že Satan oklamal Mohameda a vydával se za Božího anděla (Gabriela).V bibli lze nalézt text kde lze vidět, že na krále Davida působil jak Bůh tak i Satan ohledně sčítání lidu.Jsem tedy toho názoru, že některé starozákonní proroky obelhal sám Satan. Právě proto přišel Ježíš aby zákon jasně, srozumitelně doplnil. A ve dvou přikázáních shrnul o co jedinému Bohu jde.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: quido (nemám) v Úterý, 14. březen 2017 @ 16:19:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jsem tedy toho názoru, že některé starozákonní proroky obelhal sám Satan.
Takže taky máme v Písmu satanské verše? :-D  Zajimavé! Které to jsou konkrétně?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: quido (nemám) v Úterý, 14. březen 2017 @ 16:16:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já mám v sobě strašný blok proti násilí.
Jen jestli ten "blok" není spíš projev obyčejné samospravedlnosti.
Já vidím to strašné chování Davida jako válečníka, vidím krev lidí, které nechá povraždit, vidím jeho rabování a násilné války za účelem rozšíření moci. Podobně i Mojžíš.
 Proč? Je ti líto těch zabitých lidí? Nezasloužili si žít ani vteřinu podobně jako si to nezaloužíš ty nebo já. Žijeme z Boží milosti.
Pak všechny jeho žalmy ztrácí hodnotu a vidím v nich jen pokrytectví.
V čem konkrétně vidíš pokrytectví?
Pokud je složil dřív, než se stal tak krutým, mocným a hříšným, pak cenu snad mají.
Před narozením?
Byli vedeni skutečně Bohem?
Pokud Boha poslechli, tak ano.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 14. březen 2017 @ 17:42:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Copak Bůh je autorem válek? On vede lidi k vraždění? Takže, když Bůh řekne jdi a zabíjejte, tak je to v pořádku?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: quido (nemám) v Úterý, 14. březen 2017 @ 18:54:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Copak Bůh je autorem válek? On vede lidi k vraždění?
   Lidi k zabijení a válkám vede jejich zvrácená přirozenost. Fakt je, že ve SZ si Bůh používá války a zabijení k vykonání spravedlnosti jak nad národy (resp. pronárody), tak i nad jednotlivci.

Takže, když Bůh řekne jdi a zabíjejte, tak je to v pořádku?
   Když to řekne Stvořitel, tak kdo jsem já, hlína a hříšník zasluhující smrt, abych soudil, zda to je či není v pořádku? Ale abych tě uklidnil. Po Golgotě si už
Bůh k vykonání spravedlnosti nepoužívá svůj lid. Pro něj nastavil jiný standard. Miluj bližního svého.

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je evangelium Boží milosti (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Úterý, 14. březen 2017 @ 19:04:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh si už nemůže vybrat ?
                                         
 • 16Nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo se namáhá, ale na Bohu, který se smilovává.
 • 17Písmo přece říká faraónovi: ‚Vyzdvihl jsem tě, abych na tobě ukázal svou moc a aby mé jméno bylo rozhlášeno po celé zemi.‘
 • 18Smilovává se tedy, nad kým chce, a koho chce, činí zatvrzelým.


]


Stránka vygenerována za: 3.69 sekundy