Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Daniel.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 2, článků celkem: 15337, komentáře < 7 dní: 417, komentářů celkem: 335906, adminů: 60, uživatelů: 4850  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 96 návštěvník(ů)
a 10 uživatel(ů) online:

martino
Frantisek100
rudinec
Melissokomos
wollek
Milka
zeryk
Sup
rosmano
JirkaB

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Novoroční ekumenická slavnost 2019 bude mít téma Naděje
·Ve kterém Betlémě se narodil Ježíš?
·Ježíš se prý podle kumránských dokumentů skutečně narodil 25. prosince
·Kdy se narodil Ježíš - 25.12., 6.1. nebo ve Svátek stánků?
·Rádio Vaticana: Ježíš se narodil 25. prosince roku 1 před n.l.
·Lýdie Kucová: Mým akcentem je Kristova láska (rozhovor)
·Správně biblicky věřící, pryč z ekumény!!!
·Informace z jednání VV dne 27. listopadu 2018
·Zajímavé tweety na webu Biblická apologetika jako ohlasy na aktuální situaci BJB
·Postoj staršovstva Sboru BJB v Praze 3 k Prohlášení 5 sborů

více...

Počítadlo

Licence Creative Commons

GRANO SALIS
 podléhá licenci
Creative Commons
Uveďte autora-
Neužívejte komerčně
3.0 Unported

Zaznamenali jsme
96 863 872
přístupů od 17. říjen 2001

Založeno L.P. 1997


ATELIÉR PROMĚN Jitka Černíková, kosmetika, vizáž, proměny, svatební líčení
BWF Protec
BWF Profiles
technické plsti
profily PMMA PC
plexi desky
aramid
kevlar Michaela Křivánková svatební fotografie, portréty, portrétní fotografie, fotografování novorozeňat a dětí, dětská fotografie, portrétní fotografie, svatba, svatební přípravy, fotograf

Život víry: Kázání o pravém uctívání
Vloženo Středa, 01. březen 2017 @ 15:06:38 CET Vložil: Tomas

Kázání poslal lutrik

První čtení: Genesis 4,3 - 8: „Po jisté době přinesl Kain Hospodinu obětní dar z plodin země. Také Ábel přinesl oběť ze svých prvorozených ovcí a z jejich tuku. I shlédl Hospodin na Ábela a na jeho obětní dar, na Kaina však a na jeho obětní dar neshlédl. Proto Kain vzplanul velikým hněvem a zesinal v tváři. I řekl Hospodin Kainovi: "Proč jsi tak vzplanul? A proč máš tak sinalou tvář? Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit; ty však máš nad ním vládnout." I promluvil Kain ke svému bratru Ábelovi... Když byli na poli, povstal Kain proti svému bratru Ábelovi a zabil jej.“

Druhé čtení: 2. Timoteovi 4,1 - 5:  Před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, tě zapřísahám pro jeho příchod a jeho království: Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování. Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím. Avšak ty buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo zvěstovatele evangelia a cele se věnuj své službě.“

Čtení ke kázání: Jan 4, 1 - 26: „Když se Pán dověděl, že farizeové uslyšeli, jak on získává a křtí více učedníků než Jan - ač Ježíš sám nekřtil, nýbrž jeho učedníci - opustil Judsko a odešel opět do Galileje. Musel však projít Samařskem. Na té cestě přišel k samařskému městu jménem Sychar, v blízkosti pole, jež dal Jákob svému syny Josefovi; tam byla Jákobova studna. Ježíš, unaven cestou, usedl u té studny. Bylo kolem poledne. Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne: "Dej mi pít!" - Jeho učedníci odešli před tím do města, aby nakoupili něco k jídlu. -
9  Samařská žena mu odpoví: "Jak ty jako Žid, můžeš chtít ode mne, Samařanky, abych ti dala napít?" Židé se totiž se Samařany nestýkají. Ježíš jí odpověděl: "Kdybys znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, abys mu dala pít, požádala bys ty jeho, a on by ti dal vodu živou." Žena mu řekla: "Pane, ani vědro nemáš a studna je hluboká, kde tedy vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš praotec Jákob, který nám tuto studnu dal? Sám z ní pil, stejně jako jeho synové i jeho stáda." Ježíš jí odpověděl: "Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému." Ta žena mu řekla: "Pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už sem chodit pro vodu." Ježíš jí řekl: "Jdi, zavolej svého muže a přijď sem!" Žena mu řekla: "Nemám muže." Nato jí řekl Ježíš: "Správně jsi odpověděla, že nemáš muže. Vždyť jsi měla pět mužů, a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu." Žena mu řekla: "Pane, vidím, že jsi prorok.  Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má být Bůh uctíván, je v Jeruzalémě!" Ježíš jí odpoví: "Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte; my uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů. Ale přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě." Žena mu řekla: "Vím, že přichází Mesiáš, zvaný Kristus. Ten až přijde, oznámí nám všecko." Ježíš jí řekl: "Já jsem to - ten, který k tobě mluví."“

 
Kázání:  

        Milé sestry a drazí bratři,

        dnešní kázání bude vycházet ze známé rozmluvy Ježíše se samařskou ženou. Jde o velmi významný rozhovor. Ježíš se zde přímo prohlašuje za Mesiáše, zvaného Kristem, a to před ženou, která nabyla čistokrevnou Židovkou. Ježíš totiž původně zaměřoval své úsilí pouze na Židy, aby jejich pokáním se přiblížila doba spásy. Prvním misionářům, které vyslal, dokonce zakazoval chodit na cesty pohanů a nevcházet do měst Samařanů (Mt 10,5). Byl to patrně jen dočasný, omezený zákaz. Co se týče Samařanů, tak jej Ježíš ruší právě rozmluvou se samařskou ženou. Neboť žena posléze přivolala lid z města Sychar, kde Ježíš nakonec po dva dny hlásal svou zvěst. A mnoho Samařanů uvěřilo, že Ježíš je opravdu Spasitelem světa (J 4,39 - 42). Co se týče pohanů, tak zákaz byl zrušen nařízením vzkříšeného Ježíše k misii mezi všemi národy (Mt 28,18 - 20).
         Vraťme se však k Samařanům. Kým oni vlastně byli?  Samařané neboli též Samaritáni byli obyvatelé střední Palestiny, která dostala své jméno po někdejším městě severního izraelského království, Samaří. Bylo to území mezi Galilejí na severu a Judskem na jihu. Obyvatelstvo této krajiny bylo zvláštní smíšeninou Izraelců a pohanů. Po dobytí Samaří roku 721 před naším letopočtem totiž asyrský král Sargon II odvedl do zajetí 27 280 severních Izraelců a místo nich zemi osadil kolonisty z Babylona, Kut, Ava, Emat a Sefarvaim, kteří se smísili se zbytkem původního obyvatelstva. Kolonisté časem začali uctívat Hospodina, avšak často vedle bohů své původní vlasti. Tak vzniklo samařské náboženství, kde časem převážily izraelské prvky.
          Když judští Židé po babylonském zajetí chtěli obnovit roku 520 před našim letopočtem zničený jeruzalémský chrám, Samařané jim nabídli svou pomoc. Ale Židé ji odmítli a tak poznenáhlu vznikla nenávist mezi Židy a Samařany, kteří se poté snažili intrikami znemožnit jak stavbu chrámu, tak opevnění města. Nakonec Samařané založili na vrchu Gerazim u města Sichem jakýsi svůj vzdorochrám. V Ježíšově době se již Samařané podstatně nelišili od Židů. Zachovávali sobotu i svátky, předepsané Zákonem, uznávali obřízku a očekávali Mesiáše. Odmítali ovšem vše, co vedlo k oslavě Jeruzaléma a Davidova domu. Žel v Ježíšově době nenávist mezi Židy a Samařany byla tak velká, že nazvat někoho Samařanem bylo těžkou urážkou. Ježíšův poměr k Samařanům se ovšem značně lišil o poměru jeho současníků. Jak samotná Ježíšova rozmluva se Samařankou, tak podobenství o milosrdném Samařanovi ukazují, že Ježíš nepřijímal rasové a náboženské rozlišování, platné pro jeho současníky. 
        Nicméně Ježíš sděluje samařské ženě, že Samařané uctívají, co neznají a že jen Židé uctívají, co znají, neboť spása je ze Židů (J 4,22). Ta slova ukazují, že jediným Bohem vyvoleným národem jsou Židé a nikdo jiný. Židem je konečně i sám Ježíš, který je zde v textu označován za Mesiáše a Spasitele světa. Většina Židů nakonec v Ježíše neuvěřila, nicméně o své vyvolení nepřišla, jak píše apoštol Pavel: „Pokud jde o evangelium, stali se Božími nepřáteli, ale vám to přineslo prospěch; pokud jde o vyvolení, zůstávají Bohu milí pro své otce. Vždyť Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná. Jako vy jste kdysi Boha neposlouchali, nyní však jste došli slitování pro jejich neposlušnost, tak i oni nyní upadli v neposlušnost, aby také došli slitování, jakého se dostalo vám. Bůh totiž všecky uzavřel pod neposlušnost, aby se nade všemi slitoval.“ (Ř 11,28 - 32).  
           Za místo pravého uctívání Ježíš svými slovy nepřímo označuje Jeruzalém. Po obsazení Palestiny kolem roku 1200 před naším letopočtem měli Izraelci svatyně v různých městech jako Sílo, Betél, Hebron, Mageddo, Mispa, Dan, Betlem, Bersabé či Gabaon. V některých případech šlo o přizpůsobení předizraelských svatyň bohoslužbě Hospodinově. Teprve král David rozhodl o přenesení svatyně a truhly smlouvy do hlavního města Jeruzaléma. Od Ornana Jebusejského koupil staveniště na hoře Moria, připravil i potřebný materiál, ale chrám vybudoval až jeho syn, král Šalamoun (kolem roku 960 před naším letopočtem). Po jeho smrti se však jednotný izraelský stát rozpadl na jižní Judsko a severní Izrael, kde dokonce fungovaly konkurenční chrámy v Betélu a Danu. První král severního Izraele Jeroboám dal také udělat dva zlaté býčky a řekl lidu: „Už jste se dost nachodili do Jeruzaléma. Zde jsou tvoji bohové, Izraeli, kteří tě vyvedli z egyptské země!“ Jednoho býčka postavil v Betélu a druhého dal do Danu. To svádělo lid k hříchu. Lid chodíval za jedním z nich až do Danu. (1 Kr 12,28 - 30). V Ježíšově době tyto svatyně samozřejmě již neexistovaly a veškerý pravoplatný kult se soustředil jen v Jeruzalémě. Obnovený, tzv. druhý chrám podstatně přebudoval a rozšířil král Herodes Veliký. S přestavbou začal v roce 20 před naším letopočtem a jeho následníci pokračovali v tomto díle různými drobnějšími úpravami až téměř do doby, kdy chrám zničili Římané (v roce 70 n. l.). Tento Herodův chrám používal jako své působiště i sám Ježíš.          
         Ježíš ovšem dále samařské ženě říká, že přichází hodina, kdy Hospodin nebude ctěn ani na této hoře ani v Jeruzalémě. Po dobytí Jeruzaléma Římany se to stalo skutečností. Ježíš ovšem ještě dodává, že Boha nutno opravdově uctívat v Duchu a v pravdě. Ale co to znamená uctívat Boha v Duchu a v pravdě? Napovědět nám mohou Ježíšova slova o vodě, kterou lidem poskytne on sám a která se jim stane pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému. Onou vodou života je totiž Duch svatý, jak se dovídáme z Ježíšových slov o svátku stánků v Jeruzalémě: „V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: „Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, `proud živé vody poplyne z jeho nitra´, jak praví Písmo." To řekl o Duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž Duch svatý nebyl dán, neboť Ježíš ještě nebyl oslaven.“ (J 7,37 - 39).
        A Duch svatý je Duchem pravdy, jak potvrzují další Ježíšova slova„ Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání; a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky - Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám.“ (J 14,15 - 18).  A podle Ježíše Duch svatý nás naučí všemu a připomene nám všecko, co Ježíš řekl (J 14,26) a bude také o něm vydávat svědectví (J 15,26).  
       Jak můžeme přijmout Ducha svatého? Předně musíme se znovuzrodit, jak sděluje Ježíš učenému Nikodémovi:  „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu. Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha.“ (J 3,5 - 8). Znovuzrození je spojeno především s přijetím Ježíše Krista do svého srdce. O tom se píše v Pavlově Listě Římanům:    “Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení, neboť Písmo praví: `Kdo v něho věří, nebude zahanben. ´“ (Ř 10, 9 - 11). Člověk pak musí vyznat svoje hříchy, činit z nich pokání, uznat platnost Kristovy oběti na kříži a nechat se pokřtít vodou.  
     Při znovuzrození se Duch svatý usadí v našem lidském duchu a tak získáme Ducha Kristova. A jak víme, kdo nemá Ducha Kristova, ten není jeho (Ř 8,9). Další zkušeností znovuzrozeného křesťana je tzv. křest Duchem svatým, tedy získání plnosti Ducha svatého. Naplnění Duchem svatým pak otevírá věřícím přístup k darům Ducha svatého, jak stojí ve Skutcích apoštolů: „Zatímco byl Apollos v Korintě, prošel Pavel hornatým vnitrozemím a přišel do Efezu; tam se setkal s nějakými učedníky. Zeptal se jich: "Když jste uvěřili, přijali jste Ducha svatého?" Odpověděli mu: "Vůbec jsme neslyšeli, že je seslán Duch svatý." Pavel řekl: "Jakým křtem jste tedy byli pokřtěni?" Oni řekli: "Křtem Janovým." Tu jim Pavel prohlásil: "Jan křtil ty, kteří se odvrátili od svých hříchů, a vybízel lid, aby uvěřili v toho, který přijde po něm - v Ježíše." Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jméno Pána Ježíše. Jakmile na ně Pavel vložil ruce, sestoupil na ně Duch svatý a oni mluvili v prorockém vytržení. Těch mužů bylo asi dvanáct.“ (Sk 19,1 - 7).
             Apoštol Pavel ve svých listech mezi dary Ducha svatého řadí například slovo moudrosti, slovo poznání, dar víry, dar uzdravování, působení mocných, proroctví, rozlišování duchů, dar mluvit ve vytržení či dar vykládat, co to znamená (1 K 12,8 - 10). Nejvyšší duchovním darem je pak Boží láska, o níž Pavel píše, že je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán (Ř 5,5). Duchovní dary jsou nám dány ke společnému prospěchu, jak uvádí rovněž apoštol Pavel:  „Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu.“ (1 K 12,7). Duch svatý je také nápomocen našim modlitbám, jak psáno v Listě Římanům: „Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem Ducha; neboť Duch se přimlouvá za svaté podle Boží vůle.“ (Ř 8,26 - 27). Díky působení Ducha svatého v nás se stáváme syny a dcerami Božími (Ř 8,13) a jako duchovní lidé umíme rozsuzovat Boží věci, jak čteme v Prvním listě Korintským: „My jsme však nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha, abychom poznali, co nám Bůh daroval. O tom i mluvíme ne tak, jak nás naučila lidská moudrost, ale jak nás naučil Duch, a duchovní věci vykládáme slovy Ducha. Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího Ducha; jsou mu bláznovstvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen Duchem. Člověk obdařený Duchem je schopen posoudit všecko, ale sám nemůže být nikým správně posouzen.“ (1 K 2,12 - 15).  
      Díky působení Ducha svatého můžeme tedy správně duchovně růst. Nemáme ovšem být jen pasivními příjemci působení Ducha svatého. Abychom duchovně mohli růst, musíme se Duchu svatému aktivně otevírat, a to pravidelným čtením Písma svatého, účastí na bohoslužbách, postem, modlitbami a hlavně poslušností Božímu vedení. Zkrátka se máme snažit, abychom vedli odpovědný život víry, k němuž patří i skutky víry, jak o tom píše ve svém listě Jakub, bratr Páně: „Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači - to byste klamali sami sebe!“ (Jk 1,22). 
    Jen tak duchovně porosteme, budeme se posvěcovat a čím dál více budeme přetvařování k podobě Ježíše Krista, který je tou pravou mírou naši zralosti (Ef 4,13). Postupně se pak může na nás naplnit i Boží zaslíbení, které je uvedeno v knize proroka Ezechiela: “A dám jim jedno srdce a vložím do jejich nitra nového ducha, odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce z masa, aby se řídili mými nařízeními, zachovávali moje řády a jednali podle nich. I budou mým lidem a já jim budu Bohem.” (Ez 11,19 - 21).   
         Jako Boží synové a Boží dcery budeme pak schopni správně sloužit Bohu, jelikož sám Bůh bude v nás působit tak, že budeme chtít a činit to, co se mu líbí, jak čteme v Listě Filipským:  „Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí.“ (F 2,13).  Budeme tedy rovněž schopni plnit Boží požadavky, které uvádí prorok Micheáš: „Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.“ (Mi 6,8). Budeme také schopni i pravého uctívání a pravé bohoslužby, ke které nás vyzývá apoštol Pavel: „Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.“ (Ř 12,2). Amen. 

Modlitba po kázání:    

         Nebeský Otče, 

          děkujeme Ti za všechno, co jsi nám daroval skrze svého Syna, našeho Pána a Spasitele, Ježíše Krista. V Něm máme odpuštění hříchů a přístup k trůnu Tvé milosti. Jeho ranami jsme uzdraveni. V Něm jsme zbohaceni vším duchovním požehnáním. Díky Jeho oběti mohl přijít Duch svatý, náš Utěšitel a Přímluvce, Duch pravdy, který nás uvádí do všeliké pravdy. A tak jsme se mohli znovuzrodit a začít nový život v moci Ducha svatého.         
        Ve křtu jsme byli zbaveni prvotního hříchu a tak neobtíženi dědičnými vinami můžeme hledat Boží vůli a stíhat ji. Za což Ti nebeský Otče, můžeme jen vroucně děkovat. Neboť ne naše vlastní vůle, ale jedině Boží vůle je dobrá, libá spasitelná. A když i po křtu hřešíme, Ty jsi tak věrný a spravedlivý, že pokud Ti své hříchy vyznáme a jsem ochotni je opustit, Ty nám je odpouštíš a očišťuješ nás od každé nepravosti. Jedině Tvá milost nám tak umožňuje vést posvěcený život s vyhlídkou na Boží království. 
            Dej, nebeský Otče, ať si vždy dobře uvědomujeme, co jsi pro nás udělal. Ať nežijeme z laciné milosti. Ať vždycky a ve všem hledáme Tvoji vůli a snažíme se ji naplňovat. Ať nejsme křesťané pouze podle jména. Ať svůj čas, majetek a peníze Ti vždy a všude dáváme ochotně k dispozici. Ať Tě skutečně ctíme tak, jak Ty sám si přeješ, tedy v Duchu a v pravdě. 
           Odpouštěj nám naše hříchy a nepravosti, chraň nás od Zlého. Posiluj nás na těle, duši a duchu. Proměňuj nás mocí Ducha svatého k podobě Ježíše Krista. A skrze Něho nám daruj dostatek síly, moci, lásky, rozvahy, odvahy, moudrosti a všeho potřebného k životu, který se Ti líbí.
            Za toto všechno Ti, nebeský Otče děkujeme a za toto všechno Tě prosíme před trůnem Tvé milosti ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.     


                                                                                                                  Stanislav Heczko
                                                                                                                  (LECAV Praha) 
   

                                                                                        


 
Příbuzné odkazy
· Více Kázání
· Novinky od Tomas


Nejčtenější článek Kázání:
O milování


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 5
Hlasů: 1


Prosím, ohodnoť tento článek:

Vynikající
Velmi dobrý
Dobrý
Průměrný
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Kázání o pravém uctívání" | Přihlásit/Vytvořit účet | 72 komentáře | Prohledat diskusi

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Kázání o pravém uctívání (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Čtvrtek, 02. březen 2017 @ 19:02:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Evangelista Jan to trochu přehnal, hlavně s tím Jeruzalémem. Odjakživa byl místem uctívání Boha El Bét-El. Tam ho uctívali Abrahám, Izák, Jákob. El byl onen bezejmenný Bůh, bůh Bét-Elu, nebo přesněji Bůh, který se nazývá jménem těch, kdo ho uctívají - Bůh Abrahámův, Izákův a Jákobův.

Vystavění chrámu na jeruzalémském Siónu bylo jen přenesením bohoslužeb a obětí do královského města, jak chtěl David. Následně se z chrámu stalo centrální kultiště.

Po rozdělení Izraele na severní a jižní království se severní svatyně vyzdobily oněmi býky (možná už tam byli), ovšem bez dalšího zobrazení Boha. Býk prostě symbolizoval boží podstavec, nikoliv Boha samotného. Nejednalo se tedy o nějakou modloslužbu, Bůh Jahve byl a zůstal oku neviditelný.

V Janově pojetí se vyzdvihuje jeruzalémský chrám, vystavěný Šalamounem podle vzoru syrských pohanských svatyň. Teprve Herodes mu dal velkolepější podobu.  Avšak sám Ježíš řekl, že z něho nezůstane kámen na kameni, což se vskutku splnilo již v roce 70 a dokonalo do detailů po potlačení Bar-Kochbova povstání.Re: Re: Kázání o pravém uctívání (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: JiriBrei v Pátek, 03. březen 2017 @ 21:57:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co se týče Jehošuovi předpovědi o tom, že ze staveb Jeruzalémského chrámu "zde nezůstane kámen na kameni, který nebude stržen“ (Mt 24:2 Český studijní překlad), tak se tato jeho slova zatím nesplnila, jak dokazuje existence stále stojící západní zdi (Zdi nářků) Herodova jeruzalémského chrámu. Nesplnila se ani v roce 70, ani po potlačení Bar-Kochbova povstání. Doba, kdy i z této stavby „nezůstane kámen na kameni, který nebude stržen“ je teprve před námi.


]


Re: Re: Re: Kázání o pravém uctívání (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Pátek, 03. březen 2017 @ 22:00:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jasně, a panna porodí syna..


]


Re: Re: Re: Re: Kázání o pravém uctívání (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: JiriBrei v Sobota, 04. březen 2017 @ 18:46:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A proč by, Timgu, nemohla být zbořena i západní zeď Jeruzalémského chrámu?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o pravém uctívání (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Sobota, 04. březen 2017 @ 19:33:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Proč asi , Jirko, nebylo by místo, kde naříkat nad zničením Jeruzalémského chrámu. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o pravém uctívání (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 04. březen 2017 @ 19:38:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To jednak a druhak - západní zeď není chrám neboli nebyla součástí chrámu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o pravém uctívání (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Sobota, 04. březen 2017 @ 20:00:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale to hlavní ,Willy . Chám byl zbudován a Král sedí na Davidově trůnu již cca 2000 let.

 ‚Toto praví Hospodin zástupů: Hle, přijde muž jménem Výhonek, vyraší odspodu; ten zbuduje Hospodinův chrám. 
13  Ano, on zbuduje chrám Hospodinův a bude obdařen velebností. Bude sedět na svém trůnu a vládnout a bude na svém trůnu knězem; mezi obojím bude pokojná shoda.‘ 
14  Tiára pak bude v Hospodinově chrámě pamětním znamením Chelemovi, Tóbijášovi, Jedajášovi a Chénovi, synu Sefanjášovu. 
15  I vzdálení  (POHANÉ)  budou přicházet a pomáhat při budování Hospodinova chrámu. ‚I poznáte, že mě k vám poslal Hospodin zástupů,‘ ovšem, budete-li opravdu poslouchat Hospodina, svého Boha.“(Zach.6:12-15)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o pravém uctívání (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: tele v Sobota, 04. březen 2017 @ 22:35:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
David na nebesa nevstoupil ... nevládl všem národům ... kde byl jeho trůn? Nebe je B-žím trůnem a země jeho podnožím. Až potomku Davidovu B-h podmaní všechna království, odevzdá pak on panství B-hu. Nevypadá to, že by Ješua panoval - trůnil v Jisraeli a nad celým světem :) Je jako Zikmund korunovaným králem české země ... ač nebyl ještě poddanými za krále uznán a přijat ... na svůj pozemský trůn stále ještě nedosedl. 
:) ironie ... král ve vyhnanství v nebi


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o pravém uctívání (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 04. březen 2017 @ 22:47:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Marně jsem timgovi v minulosti psal, že Davidův trůn je na zemi a že se jedná o Kristovo kralování na zemi. :-(


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o pravém uctívání (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: tele v Sobota, 04. březen 2017 @ 23:04:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vím, Stando. Stále ještě nevidím uskutečněné proroctví Iz11.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o pravém uctívání (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Sobota, 04. březen 2017 @ 23:22:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Ta nevidomost, to je ale opravdu škoda. Že by byla B-ží? A nebo tvá?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o pravém uctívání (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 04. březen 2017 @ 23:24:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak si zajeď někdy do Jeruzaléma, jestli tam Pána Ježíše Krista na trůnu uvidíš. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o pravém uctívání (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: tele v Sobota, 04. březen 2017 @ 23:31:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ješua ale nevládne ani nad ostatními národy ... nad některými z Jisraele však vládne i v Jerušalajim.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o pravém uctívání (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 04. březen 2017 @ 23:43:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vím, zatím vládne jen v církvi, která je v současnosti Božím královstvím na zemi, nikoli nad světem, protože jsou to stále ještě království světa.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o pravém uctívání (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: tele v Neděle, 05. březen 2017 @ 08:39:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Národy národy zůstanou :) Ale církev? Asi taky. A Jeruzalém sestoupiv ší z nebes? :) Jak si to představuješ? A Mesiáš jako 'monarcha král'? To určitě ne. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o pravém uctív (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 05. březen 2017 @ 16:40:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neptej se na moje představy - žádné nemám. Ptej se Boha a modli se, aby ti dal zjevení těch věcí, na které se ptáš. Kdybych ti napsal zjevení, jichž se dostalo mně, nemusel bys uvěřit, že jsou od Boha. Takto, když ti je zjeví Bůh, budeš vědět, že od Boha jsou. A jinak Mesiáš je Král králů a Pán a Pánů, což asi z Písma víš, ale možná tomu nevěříš, když je pro tebe Písmo NZ špatně.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o pravém u (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: tele v Neděle, 05. březen 2017 @ 17:56:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy, Willy, Willy ...
Když se tě ptám, tak se dotazuji tebe na tvou odpověď.
Čemu bych věřil nebo ne, nech na mně.
O Mesiášství si dovolím tvrdit, že vím více jako ty.
Písma tzv. NZ nejsou pro mne špatně, ale to ty církevní dogmata a fundamentálně pojaté mystické výklady NZ odtržené od reality.
Proto jsen se tebe ptal. Čekal jsem odpovědi, ale jako už po mnohokráte, ... když nevíš, odpovídáš takto.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o prav (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 05. březen 2017 @ 18:03:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neodpověděl jsem tak, protože bych nevěděl, ale protože chci, abys měl zjevení přímo od Boha. já odpovědět mohu, ale nebude to to, co si představuji, nýbrž to, co mi zjevil Bůh. Ne církevní dogmata, ne mystické výklady. Stojíš o odpověď i teď?
Možná víš o Mesiášství víc, než já, ale znáš Mesiáše - osobně, důvěrně, intimně? Přebývá ve tvém srdci, žije ve tvém duchu?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: tele v Neděle, 05. březen 2017 @ 18:20:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy, o Ješuovi ha-Mašiach tady píšu často a byl jsem i u Tebe, tebe jsem se tady zastal. Kdybych napsal, že přebývá v jádru mého smýšlení, uvažování a konání naprosto tělesně, bude to pro Tebe nesmysl?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázán (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 05. březen 2017 @ 18:44:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdybych napsal, že přebývá v jádru mého smýšlení, uvažování a konání naprosto tělesně, bude to pro Tebe nesmysl?

Nevím, co si mám pod tímto výrokem představit a nevím, je-li to odpověď na mou otázku.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: K (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: tele v Neděle, 05. březen 2017 @ 18:56:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tvůj dotaz zněl: //... znáš Mesiáše - osobně, důvěrně, intimně? Přebývá ve tvém srdci, žije ve tvém duchu?//

Já ti odpověděl mimo jiné: //Kdybych napsal, že přebývá v jádru mého smýšlení, uvažování a konání naprosto tělesně, bude to pro Tebe nesmysl?//

A ty zase odpovídáš: //Nevím, co si mám pod tímto výrokem představit a nevím, je-li to odpověď na mou otázku.//

A já ti odpovídám: Byla to má vážně pojatá odpověď na tvou otázku. A asi rozumím, že to je pro tebe nesmysl, když nevíš, co si máš pod tím představit.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 05. březen 2017 @ 19:13:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
OK, nyní rozumím, že to byla tvá odpověď na mou otázku, ale tím, že začíná "Kdybych ..." mi to nebylo jasné. Neříkám, že je to nesmysl - nechci se tě dotknout. Nicméně čekávaná odpověď byla ano, ne či nevím apod.. ;-)
Tvé původní otázky byly tyto: A Jeruzalém sestoupivší z nebes? :) Jak si to představuješ? A Mesiáš jako 'monarcha král'?
Jelikož si o těchto věcech nedělám a tudíž nemám a nechci mít žádné své představy, nevěděl jsem, jak na ně odpovědět. Kdyby ses zeptal, co mám o těchto věcech zjeveno od Boha, bylo by to pro mne snazší. Zkus se tedy zeptat jinak nebo lépe, stojíš-li o odpověď. :-)  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: tele v Neděle, 05. březen 2017 @ 19:52:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je mi jedno, zda to nazveš vznostně 'zjevením'. Ptal jsem se pro odpověď, abys to slovy popsal. Jistě bych si rád tvoji odpověď přečetl. Neptal jsem se na duchovní původ 'tobě daného odhalení'. Tedy?

Očekávat výsledek odpovědi ... to pak není otázka, ale zadaná odpověď v otázce. To je dogmatismus. Já odpověděl zase tak, abych se něco dozvěděl. A ano, dozvěděl jsem se, že ti smysl nedává. Proč, na to už se neptám.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 05. březen 2017 @ 20:09:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nový Jeruzalém sestoupí z nového nebe až na konci budoucího věku a na začátku budoucí věčnosti. Na konci tohoto a na začátku budoucího věku přijde Pán Ježíš Kristus jako Král a ustanoví své království nebes na zemi, kdy bude z Jeruzaléma kralovat nad celým světem, poněvadž se království světa stanou Jeho královstvím. Spolu s ním budou kralovat i Jeho vítězové tvořící Jeho nevěstu. Stanovy či Ústavu Jeho království shrnul Pán v 5.-7. kap. ev. podle Matouše a o tom, jak to bude vypadat na zemi v té době prorokovali proroci, především Izaiáš.
Nový Jeruzalém nebude hmotné fyzické město, nýbrž město popsané jako obraz, který ukázal Janovi anděl a který má duchovní význam.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: tele v Neděle, 05. březen 2017 @ 20:22:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nové nebe, nová země, nový Jeruzalém ... nehmotné ..
 duchovní význam.... Nemyslím, že bys odpověděl na mou otázku a psal jsi, že máš zjevení od B-ha. Jaký má tedy duchovní význam?

A co Mesiáš, ať už v mesiášském věku 
.. bude monarchou? A co po mesiášském věku, bude Mesiáš?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 05. březen 2017 @ 21:41:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nový Jeruzalém je završením či dovršením vyjádření trojjediného Boha. Je vybudován ze zlata = Boží život a přirozenost - Otec, má brány z perel se jmény 12 patriarchů synů Izraele - Syn jako živoucí šťáva, s jejíž pomocí vzniká perla a jako dveře, jimiž se vchází a hradby s 12 drahými kameny v základech se jmény 12 apoštolů Beránkových, vybudované z jaspisu, tj. vzezření Boha - Duch Svatý s Jeho výchovným působením skrze tlak a žár zkoušek jako způsob vzniku drahých kamenů z obyčejných. Jinak Kristus-Mesiáš, Syn se v Novém Jeruzalémě stává Beránkem sedícím na trůnu s Otcem, z trůnu vychází řeka vody života = Duch a v řece roste strom života = obraz Syna, Kristus jako náš život. Celé město je choť Beránkova jako Boží příbytek, chrámem města je Pán Bůh všemohoucí a Beránek jako příbytek království kněží, tzn. že to celé je jako vzájemný příbytek Boha a člověka smísením jednoho trojjediného Boha s jedním novým souhrnným trojdílným člověkem a dohromady Boží stánek s lidmi, kteří budou Jeho lidem a Bůh bude s nimi a oni Jím osvěcováni budou kralovat navěky věků. V jiném smyslu jde o Univerzální milující se manželský pár navěky, kde Bůh je Manželem a člověk manželkou. 
V tomto věku je církev snoubenka Kristova, v budoucím věku se stane nevěstou Kristovou (ale jen vítězové) a v budoucí věčnosti chotí Beránkovou tvořenou všemi věřícími svatými všech věků a pokolení. Nový Jeruzalém je tedy završením či dosažením cíle veškerého Božího konání a budování a naplnění touhy Božího srdce, kdy Bůh i člověk budou moci věčně odpočinout.    


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: tele v Pondělí, 06. březen 2017 @ 06:11:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy,
odpovědi na mé otázky jsem ale opravdu nedostal. 
A tu smísenou trojici už cpeš i do člověka :)
Neva.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: tele v Neděle, 05. březen 2017 @ 20:40:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ještě k tomu, že Mesiáš přijde až na přelomu věků, tedy na konci mesiášského věku, jenž má být posledním obdobím 1000let tohoto věku a začátku nového věku, kdy vše co je, už nebude jako je, ale bude naprosto nové ... myslíš tak a vážně?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o pravém uctívání (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Sobota, 04. březen 2017 @ 23:55:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rouháš se a nevidíš si ani do pusy...  Nevíš kde je Jeruzalém?  Jsi  opravdu až  tak tak přízemní?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o pravém uctívání (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 04. březen 2017 @ 23:58:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jeruzalém je hlavní město Izraele, takže leží ve státě Izrael; to ví každé dítě, které má ve škole zeměpis a učí se o státech světa. Ty jsi tehdy chyběl?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o pravém uctívání (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Neděle, 05. březen 2017 @ 00:08:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
  Ještě mi napiš , že Boží Izrael má presidenta a bude to vše..


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o pravém uctív (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 05. březen 2017 @ 00:12:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč bych něco takového psal? Psal jsem naprosto jasně o státě Izrael, ne o Božím Izraeli.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o pravém uctívání (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: tele v Sobota, 04. březen 2017 @ 23:25:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co proti mně držíš, timgu? Běžně píšeš Boží ... ne B-ží ... Buď je to k tématu, nebo osobní? Pokud chceš takto pokračovat dále, jako i jinde, pak beze mne.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o pravém uctívání (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Sobota, 04. březen 2017 @ 23:47:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano. Držím , držím ,  tele.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o pravém uctívání (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: tele v Neděle, 05. březen 2017 @ 08:40:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak nedrž, ale ptal jsem se co.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o pravém uctívání (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: JiriBrei v Neděle, 05. březen 2017 @ 10:00:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Západní zeď, Timgu, není nutná k tomu, aby bylo možné naříkat nad zničením chrámu a bible nic takového neříká.


Jenže Ježíš Kristus, Willy, předpověděl, že nejen z chrámu, chrámových budov a místa, na němž se s učedníky nacházel, ale dokonce z celého Jeruzaléma nezůstane kámen na kameni (Lk 19:44). Západní zeď vymezovala chrámový komplex a je v Jeruzalémě. Nebo chceš tvrdit, že Západní zeď součástí Jeruzaléma není?


To, že v Jeruzalémě bude postaven doslovný chrám, Timgu, ve kterém se budou obětovat zvířecí oběti, předpovídá mimo jiné i Ezechiel, kapitoly 40 – 47. O Ježíši Kristu je napsáno, že ho horlivost pro Boží fyzický chrám v Jeruzalémě stráví (J 2:17). Není důvod myslet si, že by se Kristova horlivost vzhledem k fyzickému Božímu chrámu v Jeruzalémě změnila, neboť „Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes, i na věky.“ (Heb 13:8 Český studijní překlad)


V Izajášovi 56:6.7 můžeš číst, Timgu: „Také cizince, kteří se připojují k Hospodinu, aby mu sloužili a aby milovali Hospodinovo jméno, aby byli jeho otroky, kteří všichni zachovávají sobotu před znesvěcením a drží se pevně mé smlouvy, ty přivedu na svou svatou horu a rozradostním je ve svém domě modlitby; jejich zápaly a jejich oběti budou vystupovat pro zalíbení nad mým oltářem. Vždyť můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy. (Český studijní překlad)“. Že se toto proroctví týká fyzického chrámu v Jeruzalémě, je vidět z Mk 11:15-17, kde je splnění tohoto proroctví svázáno s fyzickým chrámem v Jeruzalémě. Nikde není zaznamenáno, že by se toto proroctví splnilo. A neplnilo se ani v době Ježíše Krista, kdy tehdejší Židé dovolovali, aby byl jeruzalémský chrám lupičskou jeskyní, místo toho, aby napomáhali tomu, aby jeruzalémský chrám mohl být „nazván domem modlitby pro všechny národy“ (Mk 11:17 Český studijní překlad).„Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni svatí andělé s ním, tehdy se posadí na trůn své slávy; a budou před něj shromážděny všecky národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici.“ (Mt 25:31-33 Český studijní překlad). Nejen že zatím nebyli ovce postaveni po pravici Syna člověka a kozli po jeho levici, zatím se ani neukázalo na nebi znamení Syna člověka, všechny kmeny země se nebijí v prsa a nevidí Syna člověka na nebeských oblacích, jak přichází s mocí a velikou slávou (Mt 24:30.31). Vyplývá z toho, že Ješua ha-Mašiach na trůnu své slávy ještě nesedí. Až se na něj posadí, tak mimo jiné i vystaví chrám v Jeruzalémě popsaný v Ez kap 40-47, Iz 55:6.7 a Zech 6:12-15, neboť horlivost pro chrám v Jeruzalémě Jehošuu stravuje (J 2:17) a přeje si, aby stál v Jeruzalémě chrám, který bude „nazván domem modlitby pro všechny národy“ (Mk 11:17 Český studijní překlad).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o pravém uctívání (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Neděle, 05. březen 2017 @ 16:12:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Jiří, proberme to spolu   Zach.6:12-15:

‚Toto praví Hospodin zástupů: Hle, přijde muž jménem Výhonek, vyraší odspodu; ten zbuduje Hospodinův chrám. 
13  Ano, on zbuduje chrám Hospodinův a bude obdařen velebností. Bude sedět na svém trůnu a vládnout a bude na svém trůnu knězem; mezi obojím bude pokojná shoda.‘ 
14  Tiára pak bude v Hospodinově chrámě pamětním znamením Chelemovi, Tóbijášovi, Jedajášovi a Chénovi, synu Sefanjášovu. 
15  I vzdálení budou přicházet a pomáhat při budování Hospodinova chrámu. ‚I poznáte, že mě k vám poslal Hospodin zástupů,‘ ovšem, budete-li opravdu poslouchat Hospodina, svého Boha.“

   Jiří, to slovo se stalo a naplnilo před 2000 lety..Vždyť Mesiáš  zbudoval Boží chrám ve třech dnech, a i vzdálení (pohané) pomáhají. A také jsme poznali a víme, že Mesiáše (Božího Syna)  k nám poslal Bůh.

Dále Ez40:

1  Desátého dne toho měsíce na začátku roku, dvacátého pátého roku našeho přesídlení a čtrnáctého roku po dobytí města, právě toho dne spočinula na mně ruka Hospodinova a uvedl mě tam. 
2  Uvedl mě ve vidění Božím do izraelské země a postavil mě na velmi vysokou horu, na které bylo z jižní strany zbudováno cosi jako město. 
3 Uvedl mě tam, a hle, byl tam muž, který vypadal, jako by byl z bronzu. Stál v bráně, v ruce měl lněnou šňůru a prut k měření. 
4  „Lidský synu,“ oslovil mě ten muž, „pozorně se dívej a napjatě poslouchej a vezmi si k srdci všechno, co ti ukážu; kvůli tomu, co ti bude ukázáno, byl jsi sem přiveden. Oznam domu izraelskému všechno, co uvidíš.“


Jiří, ta velmi vysoká hora.. a  ten muž, který vypadal, jako by byl z bronzu je Pán Ježíš Kristus. To město nebeský Jeruzalém.

A to , že nesedí na Davidově trůnu , už raději nepiš.  :-(


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o pravém uctívání (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: JiriBrei v Úterý, 07. březen 2017 @ 21:18:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Šalom, Timgu,
jsem pro, abychom to spolu probrali.


Co se týče chrámu, bible, na rozdíl od Tebe, rozlišuje mezi Jeruzalémským chrámem, který má být domem modlitby pro všechny národy (Iz 56:7; Mk 11:17) a chrámem ducha, jímž může být lidské tělo (J 2:19-22;1 Kor 3:16.17, 6:19) a církev (Ef 2:20.21). Stejného omylu jako Ty se dopouštěli i Židé v Jehošuově době, když s nimi Jehošua mluvil o zboření chrámu (J 2:19-22). Rav Jochanan v J 2:21 zdůraznil, že Ješua ha-Mašiach tyto chrámy rozlišoval a zbořením chrámu nemyslel jeruzalémský chrám. Texty u Ez kap 40-47, Iz 55:6.7 a Zech 6:12-15, nemluví o chrámu ducha, kterým má být lidské tělo (1 Kor 3:16.17, 6:19) a církev (Ef 2:20.21), nýbrž o Jeruzalémském chrámu, který má být domem modlitby pro všechny národy (Iz 56:7; Mk 11:17). Bible nikde neříká, že by Bůh chtěl nahradit jeruzalémský chrám chrámem lidského těla. Je to jeruzalémský chrám, co má být domem modlitby pro všechny národy (Iz 56:7; Mk 11:17). Nic takového není řečeno o chrámu těla. Každý z chrámů má svoji vlastní úlohu.


Co se týče toho, že Ješua ha-Mašiach ještě nesedí na svém slavném trůnu, tak jen kopíruji, co jsem Ti již napsal: „Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni svatí andělé s ním, tehdy se posadí na trůn své slávy; a budou před něj shromážděny všecky národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici.“ (Mt 25:31-33 Český studijní překlad). Nejen že zatím nebyli ovce postaveni po pravici Syna člověka a kozli po jeho levici, zatím se ani neukázalo na nebi znamení Syna člověka, všechny kmeny země se nebijí v prsa a nevidí Syna člověka na nebeských oblacích, jak přichází s mocí a velikou slávou (Mt 24:30.31).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o pravém uctívání (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Úterý, 07. březen 2017 @ 22:41:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Jiří, dobře probereme to.

---Bible nikde neříká, že by Bůh chtěl nahradit jeruzalémský chrám chrámem lidského těla. Je to jeruzalémský chrám, co má být domem modlitby pro všechny národy---

Pozemský Jeruzalémský chrám byl předobraz, napodobenina , kopie, toho nebeského. Království , které ON nám přinesl a nám se přiblížilo a je mezi námi.K nám  a pro nás sestoupil. Dnes víme že úhelným kamenem chrámu je Kristus , základy apoštolově atd..Tedy my všichni,  i ti , co jsou v cíli.  To je ta vysoká hora Sión , na které je město živého Boha - nový Jeruzalém. To je to místo a dům modlitby pro všechny národy.

A tohle proroctví se naplnilo s příchodem Mesiáše:

    
 Hle, přijde muž jménem Výhonek, vyraší odspodu; ten zbuduje Hospodinův chrám. 
13  Ano, on zbuduje chrám Hospodinův a bude obdařen velebností. Bude sedět na svém trůnu a vládnout a bude na svém trůnu knězem; mezi obojím bude pokojná shoda.‘ 
14  Tiára pak bude v Hospodinově chrámě pamětním znamením Chelemovi, Tóbijášovi, Jedajášovi a Chénovi, synu Sefanjášovu. 
15  I vzdálení budou přicházet a pomáhat při budování Hospodinova chrámu. ‚I poznáte, že mě k vám poslal Hospodin zástupů,‘ ovšem, budete-li opravdu poslouchat Hospodina, svého Boha.. (Zach.6)

Zde je popis chrámu , nového Jeruzaléma:
 

1  Desátého dne toho měsíce na začátku roku, dvacátého pátého roku našeho přesídlení a čtrnáctého roku po dobytí města, právě toho dne spočinula na mně ruka Hospodinova a uvedl mě tam. 
2  Uvedl mě ve vidění Božím do izraelské země a postavil mě na velmi vysokou horu, na které bylo z jižní strany zbudováno cosi jako město. 
3 Uvedl mě tam, a hle, byl tam muž, který vypadal, jako by byl z bronzu. Stál v bráně, v ruce měl lněnou šňůru a prut k měření. 
4  „Lidský synu,“ oslovil mě ten muž, „pozorně se dívej a napjatě poslouchej a vezmi si k srdci všechno, co ti ukážu; kvůli tomu, co ti bude ukázáno, byl jsi sem přiveden. Oznam domu izraelskému všechno, co uvidíš.“ (Ez40)]


Re: Kázání o pravém uctívání (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rudinec v Čtvrtek, 02. březen 2017 @ 11:04:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Znovuzrození je spojeno především s přijetím Ježíše Krista do svého srdce. O tom se píše v Pavlově Listě Římanům:    “Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.

 přijetím Ježíše Krista do svého srdce.  Tento výraz som v Biblii nenašiel

 Pri dnešnej evanjelizácii nie je sústredená pozornosť na osobu a vykupiteľské dielo Kristovo,ktorý je objektívnou podstatou evanjelia,ale skôr na človeka na jeho postoj,prístup,stav,podmienky,na jeho rozhodnutia,subjektívne pocity a prežitky.   V ohnisku pravého nefalšovaného evanjelia je sám Syn Boží jeho osoba a vykupiteľské dielo.   V ohnisku porušeného evanjelia je srdce človeka s jeho rozhodnutím pre Krista s jeho pozvaním Krista do srdca s výslednými pocitmi nesmierneho šťastia a poznaním pravého zmyslu života atď.

L.P.KřesinaRe: Re: Kázání o pravém uctívání (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: wollek v Čtvrtek, 02. březen 2017 @ 12:14:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pojem "přijetí Ježíše do svého srdce" bych řekl, že je velice rozšířený mezi moderními křesťany. Nikdy jsem se nad tím nepozastavoval - patrně to opravdu není v Písmu. Může někdo doložit, že by to bylo jinak? V opačném případě budu nadále toto vyjádření považovat pouze za smyšlenku některých věřících, ač si nepamatuji, že bych se sám takto někdy vyjadřoval. Blízké mi to nebylo, ale ani mne nenapadlo to zavrhnout jako nebiblický termín zaměřený na člověka, misto na Boha - podvědomě snad ano. Děkuji, za tento postřeh. Přijmout máme většínou Boží Slovo, napomenutí, druhé lidi k sobě, dále omluvu, a pak dokonce Ježíš řekl přímo svým učedníkům, aby přijali Ducha Svatého. Ale Ježíše do svého srdce?


]


Re: Re: Re: Kázání o pravém uctívání (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rudinec v Čtvrtek, 02. březen 2017 @ 12:26:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Křesinov test:

Ktoré výroky, vytiahnute z evanielizačných letákov su biblicky správne ???

č.1 Musíte požádat Krista ,aby vstoupil do vášho srdce a tehdy získate spasení.   

č.2 Ježíšova láska je rizí, ona může zmienit váš celý život a učinit z vás nového člověka.   

č.3 On je živ,on je živ, ptáte se mně jak vím je živ v mém srdci je živ.   

č.4  Když kristus vstoupi do mého srdce a přebývá v něm, to znamená mé spasení.   

č.5 Ospravedlnení je činem boží milosti  v srdci věřícího.   

č.6 Áno přiteli Ježíš vás miluje.Milujete-li Ho natolik,aby ste mu sloužil a zachovával jeho přikázaní přijmete jeho lásku a začnete pro nej žít. 

č.7 Hned teď můžete vírou příjmout Ježíše do svého srdce a být spasen.   

č.8 Jestli si zamilujeme Boha On nás spasí a odpustí naše hříchy.  

č.9 Boží milost ve vašem srdci je podkladem k tomu,aby ste byl přjat Bohem.   

č.10 Jestli ze své strany vykonáme svou část a uvieříme, Bůh vykoná svou část ze své strany a spasí nás.   

č.11 Kristus jako druhá osoba Boží přebýva  v mém srdci.   

č.12 Sme ospravedlneni a přijati Bohem pro Kristovo dílo milosti v našem srdci.   

č.13Ospravedlnení znamená učinit člověka spravedlivého v jeho vlastní osobě.   

č.14 Znovuzrození je nutnou podmínkou ospravedlnení.   

č.15 Ospravedlnení znamená,že člověk sám je učinen spravedlivý,aby se tak líbyl Bohu.   

č.16 Znovuzrození,je nejvědší události na tomto světe.   

č.17 Kristus přebývajíci v naších srdcích a jeho činnost v nás ma za výsledek ,že jsme ospravedlneni a přijati Bohem. 

č.18 Bůh nás uvádi do správneho poměru vůdči sobě tím, že vštípi kristovu dobrotu do naších srdcí.   

č.19 Dílo Ducha Božího v naších srdcích nás uvádi do Boží milosti.   

č. 20 Kristus,který v nás přebývá nám vyzíska boží přízeň.   

č. 21 Ospravedlnení přichází vštípením boží milosti na základe toho co Bůh koná v naších srdcích.   

č.22 Ospravedlnení nastáva v důsledku vnitřniho obnovení člověka skrze Ducha Svatého   

č.23 Následováním Kristova příkladu za pomoci jeho milosti a zmocnením Ducha Svatého získame správne postavení před Bohem.

č.24 Vše co znamená posvěcení je, žít čistý svaty život posvěcený Bohu. 


]


Re: Re: Re: Re: Kázání o pravém uctívání (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: wollek v Čtvrtek, 02. březen 2017 @ 17:35:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Některá tvrzení jsou mi vyloženě proti srsti, na některá jsem zvyklý z úst druhých, ale sám je nepoužívám a s několika by se snad s přimhouřeným okem dalo souhlasit. Ale nevím o žádném, se kterou bych se vyloženě ztotožnil. Všiml jsem si, že už se to tu probíralo (Křerinov Test), nicméně spíše by mne zajímalo pozadí tohoto testu. Jak to vzniklo, a je skutečně nějaká teze plně podložitelná Biblí?

Sám jsem měl svého času docela problém s tím, když jsem vnímal, jak lidé z konkrétního sboru, či denominace bezhlavě přejímají a kopírují fráze, rétoriku či způsoby ostatních kolem sebe (byli tak ostatními uznáváni za 'duchovnější', či 'blíže Pánu' alespoň to bylo cítit z chování většiny), aniž by se (předpokládám) vážněji zamýšleli nad tím, zda je to opravdu podle Písem, zda je to pravda, zda to je, či být může vůle Boží. O to více by mne zajímalo, co se za tímto testem skrývá - není-li to tajné. Nic oficiálního, ani bližšího jsem k tomu nenašel. Je to opravdu odvozené z reálných letáků? Je tam aspoň jedna teze, jež by se plně dala podpořit Biblí? Kdo ten test sestavil? Jaký byl jeho účel, cíl, a proč se o něm nemluví více?

Celkem se mi líbila odpověď uživatele Grace v tom odkaze. Ovšem vůči všem jeho odpověděm typu 'ANO i NE', či 'jak se to vezme', lze mít jisté výhrady (které často sám uvádí), dostatečné k tomu, aby se změnily na NE. Čisté ANO tam není ani jedno, a osobně bych se k tomu přikláněl též. Zajímalo by mne však rozhřešení tohoto testu od autora - jinak to snad ani nemá moc smysl. Pak se je možné bavit o tom dále.


]


Re: Re: Re: Re: Kázání o pravém uctívání (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 02. březen 2017 @ 17:52:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
... jako modlitby farářů, kněží, pastorů při ekumenkách ... vždy se ptám, .... a co máme budeme chceme činit my?


]


Re: Re: Re: Kázání o pravém uctívání (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Lutrik v Čtvrtek, 02. březen 2017 @ 12:33:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je takový charismatický obrat. Dílo spásy Ježíše Krista je objektivní, my jsme zachránění milostí skrze víru, když si vírou subjektivně přisvojíme Ježíšovu oběť. Máme uvěřit přitom ve svém srdci, neboť postoj srdce je důležitý. Ze srdce vycházejí zlé myšlení, vraždy, cizoložství, smilstva, krádeže, křivé svědectví, rouhání (Matouš 15,19 - kralický překlad).   


]


Re: Re: Re: Re: Kázání o pravém uctívání (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Čtvrtek, 02. březen 2017 @ 17:58:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, dovolím si , ještě Kraličtí :

Ef 3,17 Aby Kristus skrze víru přebýval v srdcích vašich,
Ef 5,19 Mluvíce sobě vespolek v žalmích, a v chvalách, a v písničkách duchovních, zpívajíce a plésajíce v srdcích vašich Pánu,
Ko 3,15 A pokoj Boží vítěziž v srdcích vašich, k němuž i povoláni jste v jedno tělo; a buďtež vděčni.
1P 3,15 Ale Pána Boha posvěcujte v srdcích vašich. Hotovi pak buďte vždycky k vydání počtu všelikému, kdož by od vás požádal zprávy z naděje té, kteráž jest v vás, a to s tichostí a s bázní,
2P 1,19 A mámeť přepevnou řeč prorockou, kteréžto že šetříte jako svíce, jenž svítí v temném místě, dobře činíte, až by se den rozednil a dennice vzešla v srdcích vašich,


]


Re: Re: Kázání o pravém uctívání (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 02. březen 2017 @ 17:25:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Křesina je ovšem dost značný bludař.

 • Ef 3,14 Proto klekám na kolena před Otcem,
 • 15od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím,
 • 16aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil ‚vnitřní člověk‘
 • 17a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce
 • 18mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka:
 • 19poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží.

 • 1 Petr 3,15  a Pán, Kristus, budiž svatý ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte,

Aby Kristus mohl skrze víru přebývat v srdci, musí do toho srdce nejdřív vstoupit, být do srdce přijat.
Člověk přijímá Krista, Ducha Kristova. Pokud Ducha Kristova nemá, není jeho.


]


Re: Re: Re: Kázání o pravém uctívání (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: wollek v Čtvrtek, 02. březen 2017 @ 17:48:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To ovšem nutně neznamená, že tam reálně přebývá.
'Skrze víru' totiž může být cokoliv. Zrovna tak je psáno: Gal 2:20  "nežiji už já, ale žije ve mně Kristus.". Nesmíme však zapomínat, že: "Kristus však přinesl za hříchy jedinou oběť, navěky usedl po pravici Boží" (Žd 10:12) - máme tedy vedle našeho srdce, či přímo v něm, i Boží pravici? A kolik bych těch pravic Bůh musel mít, aby to šlo tyto verše chápat tak doslovně?

Ono by se dalo ještě pokračovat:

Jan 17:20  Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří;
21  aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že jsi mě poslal.
22  Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno -
23  já v nich a ty ve mně; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak jako mne.


A pak se stačí podívat na církvení dějiny, upálení Husa, nebo místní diskuze... Jak to tedy Kristus myslel?


]


Re: Re: Re: Re: Kázání o pravém uctívání (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 02. březen 2017 @ 17:54:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Musíš se wollku podívat, na co jsem reagoval.

Mít Ježíše ve svém srdci (samozřejmě ne metafyzicky) není žádný nebiblický obrat.
V tom se rudinec i Křesina plete.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o pravém uctívání (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: wollek v Čtvrtek, 02. březen 2017 @ 18:37:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mně šlo konkrétně o tento obrat: "přijetím Ježíše Krista do svého srdce". Ten verš Ef 3:17 byl zmíněn i v tom odkaze, který jsem tu uváděl. Opravdu je patrně rozdíl mezi 'přijmout' a 've víře přebývat' - tak nějak jsem to myslel.

Podstatou takového kázání, či vyjádření by měl být fakt, že to nejsme my, kdo milostivě Ježíšovi dovolí vstoupit do našeho srdce, ale je to Ježíš, který ze své milosti bude skrze naši víru přebývat v našich srdcích - a to na základě toho, že jsme před tím činili pokání z našich hříchů a prosili Jej o odpuštění.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o pravém uctívání (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 02. březen 2017 @ 18:52:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Vidím to trochu jinak.

Opravdu je patrně rozdíl mezi 'přijmout' a 've víře přebývat'

No, rozdíl je pouze v časovém sledu. Nejdřív přijmeš do srdce, a pak může v něm skrze víru přebývat.
 • Zjevení Janovo 3, 20  Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.

Ježíš se násilím do dveří nevlamuje. Čeká trpělivé a klepe, až mu člověk otevře a pozve dál.Jsme to my, kdo Ježíši musí dovolit vstoupit do našeho srdce. Tu zodpovědnost za nás nikdo jiný nepřevezme.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o pravém uctívání (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 02. březen 2017 @ 18:57:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zj 3:20 je určeno vlažným věřícím, kteří Krista vyhnali ze sboru, pyšní na to, co mají, nevědouce, že bez Krista nemají nic. Toto Pánovo Slovo se netýká nevěřících.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o pravém uctívání (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 02. březen 2017 @ 19:09:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


To není zásadní. Ježíš tímto způsobem oslovuje i ty, kteří jej dosud nepřijali.
Že klepe na dveře jejich srdcí, svědomí,..  Tak to bylo i v mém případě.

 • Jan 1, 12 Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o pravém uctívání (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 02. březen 2017 @ 19:17:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co není zásadní? Pán Ježíš tímto způsobem, lépe řečeno Slovem oslovil a oslovuje jen věřící ve sboru, který zvlažněl poté, co Ho ve své pýše vyhnal ven!
Možná Pánovo volání na tebe působilo podobně, ale ztotožnit je nelze, pokud jsi v té době nebyl věřící.  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o pravém uctívání (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 02. březen 2017 @ 19:25:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Co ty víš, koho všeho tím to způsobem oslovuje ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o pravém uctívání (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 02. březen 2017 @ 19:32:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vím to, protože to Pána jasně a jednoznačně říká a já Mu věřím, že to, co říká, také tak myslí.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o pravém uctívání (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 02. březen 2017 @ 19:37:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Myslíš tedy, že to slovo ze Zjevení vylučuje možnost, že by Ježíš  stál u dveří lidského srdce, klepal na ně a čekal, zda mu někdo otevře ? Opravdu to vylučuje ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o pravém uctívání (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 02. březen 2017 @ 20:11:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, je to vyloučeno, protože u nevěřícího člověka je to tak, že Otec nevěřícího člověka přitáhne k Pánu Ježíši a dá mu víru v to, co Pán Ježíš vykonal za něho na kříži a v to, že byl vzkříšen z mrtvých, prostě v Boží evangelium.
J 6:44 Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mne poslal; a já ho vzkřísím v poslední den.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o pravém uctívání (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 02. březen 2017 @ 20:33:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Já jsem si jistý, že to vyloučeno není. Podstatou této Ježíšovy věty je sdělení, že je za dveřmi a chce dovnitř, pro dobro toho člověka. A vůbec nezáleží jestli se jedná o věřícího (který ovšem Ježíše vypudil za dveře), anebo nevěřícího, který ještě nikdy Ježíši neotevřel.

Pán Ježíš různými způsoby popisuje své působení na člověka. Například :

 • Jan 5, 25  Amen, amen, pravím vám, přichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna, a kteří uslyší, budou žít.
 • Jan 10, 16  Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř.
Ta slova také hovoří o tom, že Ježíš mluví, tluče, klepe. A kdo uslyší a zareaguje a přijme jej - bude žít.Nijak se to nelíší od 
 • Zjevení Janovo 3, 20  Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.

a je to ve své podstatě stejné.Hledat v tom vědu, že to slovo je pro toho a hentamto pro tamtoho mi přijde nebiblická snaha rozdělit vlas ve dvoje.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o pravém uctívání (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 02. březen 2017 @ 20:47:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Takže J 6:44 z Bible škrtneme?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o pravém uctív (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 02. březen 2017 @ 20:56:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ne, proč ?

Ano, je to Boží milost že člověk uslyší Ježíšův hlas a správně zareaguje a přijme jej..

Je to také Boží milost, jestli věřící, kteří vypudili Ježíše ze svých srdcí, mu znovu zpátky otevřou.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o pravém u (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 02. březen 2017 @ 21:08:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč? Protože jak uslyší hlas Pána Ježíše, když ho Otec k Němu nepřitáhne? Jak k Němu vlastně vůbec může přijít a slyšet Ho? Možná si myslíš, že Pán Ježíš může jen tak přijít k někomu a mluvit do jeho srdce, ale to právě nemůže. Otec se Synem, s Pánem Ježíšem mají svá vnitřní pravidla a způsob, jakým s člověkem jednají neboli Pán Ježíš nemůže jednat nezávisle na Otci. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o prav (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 02. březen 2017 @ 21:27:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Willy, proč se vlamuješ do otevřených dveří ?

Nepopírám slovo z J 6,44.

To ale vůbec neznamená, že člověk je jen nečinným objektem při přijetí Ježíše a jeho slova do svého srdce.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 02. březen 2017 @ 21:39:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To ale vůbec neznamená, že člověk je jen nečinným objektem při přijetí Ježíše a jeho slova do svého srdce. 

Já jsem někde něco takového napsal? Mluvil jsem přece o tom, jak je to na Boží straně, ne na straně člověka.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázán (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 02. březen 2017 @ 21:44:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

To jsem napsal já.
Nejsem totiž kalvinista.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o prav (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Čtvrtek, 02. březen 2017 @ 21:47:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
--- Možná si myslíš, že Pán Ježíš může jen tak přijít k někomu a mluvit do jeho srdce, ale to právě nemůže.---

 Proč by nemohl? Může mluvit do každého srdce, skrze slyšení Božího slova, pak dotyčného přitahuje Otec. 

Vždyť Otec je Duch Pána Ježíše.  Proto Pán často říká: Kdo má uši k slyšení, slyš! 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o pravém uctívání (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: zeryk v Čtvrtek, 02. březen 2017 @ 19:20:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
uslyší -li kdo můj hlas...znamená to identifikaci dle hlasu, Ježíš mluvil aramejsky...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o pravém uctívání (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 02. březen 2017 @ 19:18:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Třeba je právě určeno nevěřícím věrícím.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o pravém uctívání (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 02. březen 2017 @ 19:30:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zj 3:14-15 Andělu sboru v Laodiceji napiš: ‚Toto praví Amen, svědek věrný a pravý, původ Božího stvoření: Znám tvé skutky; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený nebo horký! Tento dopis je jednoznačně určen sboru, církvi a v církvi nejsou nevěřící!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kázání o pravém uctívání (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: tele v Pátek, 03. březen 2017 @ 02:16:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jsou tam nevěřící věřící. :) 'tomášové'.


]


Re: Kázání o pravém uctívání (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Čtvrtek, 02. březen 2017 @ 15:08:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím Lutriku, díky za zveřejnění, mám jen jedno:

-----spása je ze Židů (J 4,22). Ta slova ukazují, že jediným Bohem vyvoleným národem jsou Židé a nikdo jiný.----

To, že spása je ze Židů,  však neznamená, že jediní Bohem vyvolení jsou Židé a nikdo jiný... Bylo by špatně ,aby to takto někdo pochopil. 
  Ano, spása je bez pochyb z Židů. Skrze Pána Ježíše Krista , který k Božímu Izraeli narouboval mnohé pohanské národy. Smazal ve svém jménu etnické rozdíly. A tak společně všichni  v Pánu  patříme k vyvoleným Božím a rodině , lidu nové smlouvy zpečetěné Pánovou krví. K Božímu lidu /Božímu Izraeli/ Božímu národu / Boží rodině/ Nemusíme vlastnit občanku se státní příslušností. Re: Kázání o pravém uctívání (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 02. březen 2017 @ 16:21:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Náš nebeský Otec nám v osobě Pána Ježíše Krista daroval vše potřebné k životu a ke zbožnosti. V Kristu coby Synu Božím máme tedy především Boží věčný život a Bůh Otec chce, abychom tímto životem žili, jelikož je to jediný pro Boha přijatelný a použitelný život pro naplnění Božího věčného záměru, který měl Bůh při stvoření člověka. Náš přirozený lidský život Bůh odmítl a odsoudil na kříži Golgoty a místo něj nám dal svůj život v Kristu, který se stal ve vzkříšení Duchem oživujícím, aby jako náš život žil v našem duchu, odkud by se měl šířit do naší duše, kterou je kvůli tomu třeba zapírat, aby v nás měl Pán Ježíš Kristus veškerý potřebný prostor pro své vyjádření. Takto je proměňována naše mysl jako vůdčí složka naší duše, kterou následují i naše city a vůle, čímž je věřící v Krista proměňován v Jeho obraz od slávy k slávě jako od Pána Ducha.

Pravé uctívání podle Božího Krista v kázání jinak správně použitého místa ze 4. kapitoly Janova evangelia tedy spočívá v PITÍ. Je třeba mít žízeň a přijít ke Kristu, abychom pili vodu, kterou nám chce zdarma Mesiáš dát, aby se v nás stala pramenem vody tryskajícím k věčnému životu. Bez tohoto pití nevíme a nemáme jak Boha Otce uctívat, tzn. klanět se Mu v duchu a v pravdě. Díky tomuto pití je v nás pramen, z něhož mohou pít i všichni kolem nás. Díky tomu pak také můžeme nést a neseme ovoce, jímž je oslaven Otec (J 15:8)
Prosit v modlitbě Otce o něco, co nám už v Kristu dal, není na místě. Na místě je díkůčinění za to, co nám v Kristu dal a užívání Krista jako ztělesnění a vyjádření trojjediného Boha, neboť Bůh Otec nám v něm daroval všechny věci; všechno je naše a to všechno máme v Kristu Ježíši. Otec nemá větší radost, než když užíváme Krista jako všechno, Kým a čím je, Kým se pro nás stal, jako náš věčný podíl, jako naše dědictví, abychom se my stali takovými, jakými nás chce mít Bůh, náš Otec, jako Jeho dědictví.

Tož tak. Stránka vygenerována za: 0.77 sekundy