Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Monika.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 11, článků celkem: 15441, komentáře < 7 dní: 549, komentářů celkem: 343323, adminů: 60, uživatelů: 4861  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 64 návštěvník(ů)
a 8 uživatel(ů) online:

timg
vatatu
Melissokomos
LD
JirkaB
leonet
rosmano
gregorios777

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Ať se jdou homosexuálové zastøelit, hlásá americký baptistický pastor.
·Nepøelezeš
·Dobrá zpráva pro každého ètenáøe
·Odpovìï Pavla Steigera na recenzi Aleše France knihy „Svou slávu nikomu nedám“
·Problémy laického fundamentalismu I
·E. S. Williams: Fenomén nového kalvinismu
·Nesuïte, abyste nebyli souzeni
·O katech
·Reakce Pavla Coufala na dopis odcházejících baptistù z lovosického sboru
·Týraní baptisté ukonèili èlenství v BJB Lovosice

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
99084510
přístupů od 17. 10. 2001

Z internetu: Izrael a Zákon
Vloženo Středa, 15. únor 2017 @ 22:04:33 CET Vložil: Tomas

Společnost poslal Nepřihlášený

Svůj článek o Izraeli musím začít zdůrazněním toho, co odděluje tento národ od ostatních národů. Izrael je národ Boží smlouvy.

Izrael je především národem, kterému Bůh oznámil své slovo, nařízení a soudy. Žádnému jinému národu toto neučinil a jeho soudy nepoznaly. Pouze k Izraeli se sklonil ze všech čeledí země a trestá je za všechny jejich nepravosti. Někteří si jistě řeknou, co má národ z toho, že mu byl vydán zákon a soudy za jeho přestoupení? Především každý dobrý otec vychovává svého syna. Jestli jsem v předcházejícím článku napsal slova: Toto praví Hospodin: ‚Izrael je můj prvorozený syn. Tak tato slova Hospodinova jen potvrzuji, že považuje izraelský národ za svého prvorozeného syna. Prvorozený bývá zpravidla ten, jenž má obdržet dvojnásobné dědictví. Primogenitura je dědický řád, zajišťující přednostní právo prvorozeného při dědické posloupnosti což znamená, že se prvorozený zpravidla stává nástupníkem otce. To, co teď napíšu, se mnohým nebude líbit. Izraelský národ je Bohem vyvolený k tomu, aby vládl ostatním národům. Jako prvorozený je k tomu i vychováván. Koho Pán miluje, toho přísně vychovává, a trestá každého, koho přijímá za syna. (Židům 12,6) Tolik k tomu, proč byl dán Izraeli zákon. Co je tedy smyslem zákona pro jednotlivce? Proč vlastně nepřišel Kristus již v době Abrahamově, to je, kolem roku 1900 před naším letopočtem? Neříká snad Nový zákon dost jasně o tom, že je spasení podmíněno jen a jen vírou? A což Abraham už tehdy nevěřil a to dokonce vrchovatou měrou? Což tu již tehdy nebyla bezpodmínečnost víry, ospravedlnění z víry, oběť, zmrtvýchvstání, Mesiáš, nebeské město? Nebylo zbytečné celé to 1500 let trvající období Zákona, což nebylo zdržení, ba dokonce ústupkem? Vždyť jednoduchost je přece ušlechtilejší než komplikovanost a slova působí přece bezprostředněji než symbol, zaslíbení je přece tvořivější než přikázání a vroucnost je přece více než forma. A přece Bůh vydal svůj Zákon s takovou majestátností, s hřímáním a blýskáním, se zemětřesením a zvukem trouby. Proč tedy nechal lidstvo čekat na vykupitele ještě půl druhého tisíciletí. Musel k tomu mít věru pádné důvody. Bible – Boží slovo odpovídá, že hlavní smysl Zákona spočívá v tom, že očekávání Vykupitelé bylo předznamenáno zjevením lidské hříšnosti, a tím se stal Zákon „naším pěstounem – vychovatelem – ke Kristu jakožto spasiteli hříšníků. Aby však mohl tento svůj úkol splnit, musel vejít do zvláštního styku s minulostí, budoucností a přítomností. Zákon neodsunul Boží smlouvu s Abrahamem a nenastoupil „na její místo“, nýbrž ji doplnil a postavil se jí po boku. Jako doplnění nemohl – právě proto, že přišel až o 430 let později – přirozeně zvrátit to, co se stalo pravomocným už dříve. Proto mu, při vši významnosti, kterou má Zákon, nicméně nepřísluší žádná základní důležitost. Základně důležitá jsou pro dějiny Izraele jen zaslíbení obsažená v Abrahamově smlouvě s Bohem. Proto se také apoštol Pavel nedovolává svým učením o ospravedlnění Mojžíše, nýbrž Abrahama, a list Židům vypočítává celou řadu hrdinů víry z doby Zákona. (Žid. 11) Dalším důvodem pro toto doplnění bylo to, že Abrahamově smlouvě chybělo totiž při vší její vznešenosti a hloubce přece jen dostatečné zdůraznění hříchu, a že jen nepatrnou měrou rozvinula fakt lidské ztracenosti a samo spasitelské nezpůsobilosti. Proto bylo nutné doplnit Abrahamovu smlouvu Zákonem. Předkřesťanské zjevení spásy se dělí na dva úseky: na smlouvu se zaslíbením a Starý zákon, při čemž v prvním je v popředí to pozitivní, v tom druhém to negativní. U Abrahama je to požehnání u Mojžíše kletba, u Abrahama je to život, u Mojžíše smrt. Mojžíšova smlouva vrcholí ukřižováním, Abrahamova smlouva zmrtvýchvstáním. Zákon je Velký pátek, zaslíbení Velikonoční neděle. Obě smlouvy však patří k sobě. Hříšník má být vykoupen, a k tomu je mu třeba obnovy a znovuzrození. Znovuzrození je však podmíněno lidským obrácením a je dvojí: odvrácení a obrácení; „ne“ k sobě samému a „ano“ k Bohu, nebo vyjádřeno novozákonním způsobem – pokání a víra. Teprve tím se nám zjevuje smysl starozákonní prehistorie.    Jak je to potom se zákonem? Byl přidán kvůli proviněním jen do doby, než přijde zaslíbený potomek; byl vyhlášen anděly a svěřen lidskému prostředníku. (Gal. 3,19) Zákon byl připojen do příchodu „semene“, na něž se vztahuje zaslíbení. Toto „do“ ukazuje, že Zákon je toliko něčím druhořadým, přechodným, jehož vztah k „semeni“ je jen přípravný, že je samoúčelný a že s příchodem „semene“ mizí. „Konec zajisté zákona jest Kristus.“ (Řím. 10,4) Proto hovořil již v dobách „staré smlouvy“ Jeremiáš o příchodu „nové smlouvy“ a prorok David předvídal Mesiášovo věčné kněžství: „Ty jsi kněz na věky podle řádu Melchisedechova.“ (Žalm 110,4) Navenek je Zákon ohradou oddělující Izrael od národů světa. Nebyl dán všem lidem, nýbrž jen Izraeli. Sobota je „znamením“ mezi Bohem a Izraelem. Národy nemají „Zákon“. (Řím. 2,14) Už tato samotná skutečnost vyvrací jakékoliv vnášení Zákona do současného evangelia milosti národů, například zákonné posvěcování, oslavování soboty, starozákonní formy bohoslužeb, zvláštní kněžský stav, kněžské ornáty, kadidlo atd. Zákon – desatero Božích přikázání nebyl nikdy určen pro národy, ať již pohanské či „křesťanské“, nýbrž jen a jen pro Izrael. Zato jsou však Izrael a jeho Zákon velkolepým „názorným vyučováním“ na otevřené scéně světových dějin, které si mohou, jdouce kolem, přečíst všecky národy všech století. Odkazy uvádějí citáty z Bible. Inspirováno knihou Svítání spásy světa od Ericha Sauera.Zveřejněno se svolením autora. http://siemko.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=586618 


"Izrael a Zákon" | Přihlásit/Vytvořit účet | 183 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Úterý, 21. únor 2017 @ 19:53:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Smlouva...Jak se stane že, smlouva zestárne ( je vetchá) Žd. 8:13 ?Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Úterý, 21. únor 2017 @ 20:33:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Židům 9 kapitola a dál...


]


Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Úterý, 21. únor 2017 @ 20:46:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
První smlouva se za doby pisatelé Židům blížila zániku...proč asi, ...v nové smlouvě budou znát všichni Pána...Žd. 8:11


]


Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pátek, 24. únor 2017 @ 12:37:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jenže ta tzv. 'První' smlouva, o které píše pisatel epištoly 'židům' , první zrovna nebyla. A ta 'nová' podle samotného pisatele epištoly 'židům' je smlouvou s domem Jisraelovým (Jákobovým) ... správně s domem Jisraelovým a Jehudovým (Judovým ... 2 rozdělená království synů Jaakovových (Jákobových, nové jméno Jákobovo je Israel). A ona 'nová' smlouva není tedy jaksi ani druhá ..  ;-) A jestli ta 'první (dle pisatele židům)' byla uzavřena s obřezanými syny vnuka  Avrahamova, tak ta  'nová' byla zaslíbena, že bude uzavřena s potomky synů Israelových', a také i s nimi uzavřena je ;-) A Avrahama a jeho potomstvo B-h zavázal plněním smlouvy uzavřené s ním a jeho potomstvem a pro všechny v jeho domě ... viditelným znamením Avrahamovské smlouvy :-) 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 24. únor 2017 @ 19:10:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To "nemohl" psát snad ani židokřesťan :-) ,...nedopis...Takové kázání které posluchač pochopil po svém a sepsal...
Možná proto byl tento "nedopis" přijat církví jako poslední až někde v 4.století....
A smlouva nová je smlouvou obnovenou....


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pátek, 24. únor 2017 @ 19:21:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je v něm ale botiček daleko více ... když nastalo striktní dělení církve pohanů od synagogy křesťanské :-) už to šlo ... a ano, není to vůbec epištola, žádný dopis a rozhodně ne apoštolský a vůbec hebrejský a nemohl ho napsat Šavel.


]


Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Středa, 22. únor 2017 @ 18:41:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
//a dál//
Žd. 9:15
neboť jeho smrt přinesla vykoupení z hříchů, spáchaných za první smlouvy.

Nikoli zděděných hříchů, ale spáchaných, těch vykonaných, udělaných...

Proto pokání... Posvěcení... Život víry...Proto spravedlivý je ten kdo spravedlnost koná, jako hříšník je ten kdo hřeší...


]


Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Středa, 22. únor 2017 @ 19:21:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
List je psán Židům!!!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: tele v Středa, 22. únor 2017 @ 20:11:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Židům?? Né. Židokřesťanům.
Co kadidlový oltář? Byl ve velesvatyni, tedy za oponou :-)) ?? Né, nebyl.
Ten, co ten list psal ...  byl divnej žid ... takovej trochu neznalej.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 23. únor 2017 @ 14:29:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
;-) Jen tak bokem ... důkazně. Nechci tím znevážit obsah a hlavně ne myšlenku tzv epištoly "Židům".


Tzv. Starý Zákon (Chamiša Chumšej Tora, překlad - Pět pětin Tóry, tzv. Pět knih Mošeho - Mojžíše)


Ex30: 1(Sedmý volaný) A udělej oltář k pálení kuřidla, udělej ho z akáciového dřeva. 2Jeho délka je loket a loket jeho šířka, bude čtvercový, jeho výška dva lokte, a z něj jeho rohy.3Potepej ho ryzím zlatem, jeho stříšku a jeho stěny kolem a jeho rohy, a udělej mu dokola zlatý věnec.4Pod věncem mu na dvou jeho koutech po jeho obou stranách přidělej dva zlaté prstence jako úchyty na tyče, jimiž bude nošen.5Tyče udělej z akáciového dřeva a potepej je zlatem.6A dej ho před oponu, která je u truhly svědectví, před víko, které je nad svědectvím, kde se s tebou budu setkávat!7Aharon na něm bude pálit kuřidlo z vonných látek a bude ho pálit i každé ráno, když bude upravovat lampy.8(Maftir) A když bude Aharon rozsvěcet světla lamp v podvečer, bude je pálit též, kuřidlo nechť je před tváří Hospodina vždycky, po všechna jejich pokolení.9Kuřidlo cizí, ani celooběť, ani moučnou oběť na něm nepalte a nelijte naň úlitbu.10Na jeho rozích jednou za rok vykoná Aharon usmíření krví z oběti za hřích dne smíření, jednou za rok na něm bude provádět smíření pro vaše pokolení, je svátostí Hospodinu nejsvatější!


versus 


tzv. Nový Zákon, Epištola Hebrejům nebo Židům, prý z pera rav Šaula (apoštola Pavla) k Židům (to by mu věřili :-) O apoštolovi Pavlovi mám za to, že by takovou botu neudělal, stejně jako jiný z Židů. Nemyslím si, že by toto pojednání bylo psáno Židem, rozhodně ne tím, kdo do chrámu docházel a znal i Tóru.


Žd 9: 3Za druhou oponou byl stánek, kterému se říká nejsvětější svatyně.  4V něm byl zlatý kadidlový oltář a schrána smlouvy, ze všech stran obložená zlatem, v níž byl zlatý džbán obsahující manu, Áronova hůl, která rozkvetla, a desky smlouvy.  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 23. únor 2017 @ 14:58:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nevím, jaké znáš židy, ale jestli se odvoláváš na Písmo, tak se podívej do

Levitikus 16, 12 Vezme z oltáře, od Hospodina, kadidelnici plnou žhavého uhlí a dvě hrsti jemného kadidla z vonných věcí a vnese to dovnitř za oponu. 13 Kadidlo vloží na oheň před Hospodina. Oblak z kadidla zahalí příkrov, který je na schráně svědectví, aby nezemřel.

Myslím si, že pisatel listu Židům v Novém zákoně byl žid, který měl větší známost Písma než ti, na které se odvoláváš.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 23. únor 2017 @ 15:19:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Lv16 (Překlad ChCHT): 11Áron přivede svého býčka k oběti za hřích a vykoná obřad smíření za sebe a za svůj dům a zabije svého býčka k oběti za hřích. 12Vezme plnou kadidelnici řeřavého uhlí z oltáře před Hospodinem a dvě plné hrsti jemného vonného kadidla a přinese to za oponu13Kadidlo dá na oheň před Hospodinem a oblak z kadidla zakryje slitovnici, která je na svědectví, takže nezemře. 


jinak tebou užitý překlad : Levitikus 16, 12 Vezme z oltáře, od Hospodina, kadidelnici plnou žhavého uhlí a dvě hrsti jemného kadidla z vonných věcí a vnese to dovnitř za oponu. 13 Kadidlo vloží na oheň před Hospodina. Oblak z kadidla zahalí příkrov, který je na schráně svědectví, aby nezemřel.


Žd4: 3Za druhou oponou byl stánek, kterému se říká nejsvětější svatyně. 4V něm byl zlatý kadidlový oltář a schrána smlouvy, ze všech stran obložená zlatem, v níž byl zlatý džbán obsahující manu, Áronova hůl, která rozkvetla, a desky smlouvy. 


Dt30:  1Uděláš oltář, místo pro pálení kadidla; uděláš ho z akáciového dřeva,  2loket dlouhý a loket široký -- bude čtvercový, dva lokte vysoký; jeho rohy budou z jednoho kusu s ním. 3Potáhneš ho čistým zlatem -- jeho vrch, jeho stěny kolem dokola i jeho rohy -- a uděláš mu kolem dokola zlatou obrubu. 4Též dva zlaté kruhy uděláš pro něj pod jeho obrubou; uděláš je na obou jeho bocích, na obou stranách. To budou držáky pro tyče, aby se na nich mohl nosit. 5Uděláš tyče z akáciového dřeva a potáhneš je zlatem. 6Dáš ho před oponu, která je před truhlou svědectví, před slitovnici, která je nad svědectvím, kde se budu s tebou setkávat. 7Áron na něm bude pálit vonné kadidlo. Bude ho pálit ráno co ráno, když bude čistit lampy 8a bude ho pálit navečer, když bude Áron zapalovat lampy; to bude ustavičná oběť kadidla před Hospodinem pro všechny vaše generace. 9Nebudete na něm přinášet cizí kadidlo ani zápalnou či přídavnou oběť, ani na něm nebudete vylévat litou oběť. 10Jednou v roce vykoná Áron na jeho rozích obřad smíření. S krví smírčí oběti za hřích bude na něm konat obřad smíření po vaše všechny generace. Je to Hospodinova nejsvětější věc. Myslím, že by nikdo neměl být na pochybách, o čem se píše. Kadidlový oltář nebyl vnášet do velesvatyně.


Trvám si na svém, leonet. A ono toho o obětech je více, ale tohle naprosto stačí.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 23. únor 2017 @ 15:28:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak se podívej do kralického překladu, Žid. 9,4 4. Zlatou maje kadidlnici, a truhlu smlouvy, všudy obloženou zlatem, kdežto bylo věderce zlaté, mající v sobě mannu, a hůl Aronova, kteráž byla zkvetla, a dsky zákona,

Ty se odvoláváš na ekumenickou bibli, ale já na kralický překlad. Když jsem se před chvíli díval na orginální řecký text Nového zákona, tak tam je "zlatá kadidelnice". Není tam zlatý oltář.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 23. únor 2017 @ 15:50:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak se koukni třeba do slovníků, třeba Adolfa Novotného ... a dej už pokoj :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 23. únor 2017 @ 15:58:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Stále nechápeš, že Boží slovo, Bible svatá, je doslovně inspirována Duchem Božím? Duch Boží svatý se neplete, lidé se mohou splést, také se pletou, ale Duch Kristův ne.

Slovníky, překlady, na kterých pracovali i neznovuzrození, atd.

Já mám dát pokoj? Ty sis zase začal. Římanům 5,1 Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, 2 neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží.

Chceš mít pokoj s Bohem? Musíš získat ospravedlnění z víry v Ježíše Krista.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Čtvrtek, 23. únor 2017 @ 16:59:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A od kdy je novější takzv. Nový zákon tím písmem ?
Tou biblí inspirovanou ? Nepsal autor o Tóře, prorocích a spisech...Takzv. starou smlouvu... Která se blíží zániku...Ale ještě nezanikla...

Doslovně... v originále nebo opisu nebo překladu ? Originály ale nejsou...Jen ty opisy opisů...
Bububu... :-) 

Duch Kristův... Můžeš vlastnit? Můžeš manipulovat, oduchovňovat ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 23. únor 2017 @ 17:14:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tos to teda vysvětlil, leonet. Když si někdo spletl pozlacený kadidlový oltář s pozlacenou slitovnicí, tak si to hold spletl. Byla by zde možnost, že se hold spletli přepisovatelé nebo zaměnili, ale problém to neřeší, že duchem B-žím inspirované písmo tzv. SZ stojí proti B-žím duchem inspirovanému písmu tzv. NZ

A co píšeš ke mně osobně, když už nemáš co k tématu vysvětlit či uznat tvou mýlku, nechávám naprosto stranou.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 23. únor 2017 @ 18:08:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tam, kde ty a další židé, vidíte rozpor, tam žádný rozpor není, ale bez Ducha Božího to nikdy nepochopíš.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 23. únor 2017 @ 18:34:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Super. Kde si pisatel, opisovatelé nebo překladatelé pletou pojmy s dojmy, kadidlový oltář se slitovnicí, první smlouvu s druhou atd., tam je třeba zatmění mysli nahrazovanou vznostným prý  'darem ducha b...'. Leonet, pakli nemáš rozumné vysvětlení a vše shrneš ... ty tomu rozumět nemůžeš, že nemáš ducha b...., tak prostě zhasni a dobrý ...pak záblesk a zatmění. Tuhle diskuzi uzavírám.
Je jen o: když dochází argumenty, je zapotřebí diskutéra rázně v očích druhých zlehčit ... blíží se volby . . 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Čtvrtek, 23. únor 2017 @ 18:44:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
//, vidíte rozpor, tam žádný rozpor není, //

 • 7Dítky, ať vás nikdo neklame: Spravedlivý je ten, kdo činí spravedlnost – tak jako on je spravedlivý.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 23. únor 2017 @ 20:43:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toto odpověděl Ježíš židům, když se ho zeptali, jak mají činit spravedlnost:

Jan 6, 28 Řekli mu: „Jak máme jednat, abychom konali skutky Boží?“ 29 Ježíš jim odpověděl: „Toto je skutek, který žádá Bůh: abyste věřili v toho, koho on poslal.“

6, 49. Otcové vaši jedli mannu na poušti, a zemřeli. 50. Totoť jest chléb ten s nebe sstupující. Kdož by koli jej jedl, neumřeť. 51. Jáť jsem ten chléb živý, kterýž jsem s nebe sstoupil. Bude-li kdo jísti ten chléb, živ bude na věky. A chléb, kterýž já dám, tělo mé jest, kteréž já dám za život světa.
52. Tedy hádali se Židé vespolek, řkouce: Kterak tento může nám dáti tělo jísti? 53. I řekl jim Ježíš: Amen, amen pravím vám: Nebudete-li jísti těla Syna člověka a píti krve jeho, nemáte života v sobě. 54. Kdož jí mé tělo a pije mou krev, máť život věčný, a jáť jej vzkřísím v nejposlednější den.
55. Nebo tělo mé právě jest pokrm, a krev má právě jest nápoj. 56. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, ve mně přebývá a já v něm. 57. Jakož mne poslal ten živý Otec, a já živ jsem skrze Otce, tak kdož jí mne, i on živ bude skrze mne. 58. Totoť jest ten chléb, kterýž s nebe sstoupil. Ne jako otcové vaši jedli mannu, a zemřeli. Kdož jí chléb tento, živť bude na věky.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Čtvrtek, 23. únor 2017 @ 20:50:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
...To už je "ta evangelizace" věřících ?.... Chápu v určitých "církvích" se evangelizují vlastní ovečky...
A ta Janova šestá kapitola ? Nerozumíš ji? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 23. únor 2017 @ 20:55:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jednáš srandovně, na otázku odpovídáš otázkou. Asi proto, že nevíš co odpovědět.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Záko (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 24. únor 2017 @ 20:41:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ptal se zeryk, ptal se tele, krom leonet "projekcí" žádná odpověď...(,i to bývá odpovědí)...
Ale ty ses neptal, jen "buzeroval" ;-) 
... Ještě máš možnost to napravit nebo nic.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 24. únor 2017 @ 21:20:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Buzerace se ti nelíbí? Tak nereaguj.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrae (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Sobota, 25. únor 2017 @ 15:10:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
diskuze na osobní rovině v neosobním světě netu není "košer"...
...takže nic...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 23. únor 2017 @ 20:53:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A věříš v Ješuu ha-Mašiach? JIíš jeho tělo a piješ jeho krev? Co myslíš, jak to může člověk dělat - jíst jeho tělo a pít jeho krev, věří-li v něho. A že to jde, potvrzuji.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 23. únor 2017 @ 15:09:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ještě jednu drobnost, ale podstatnou, nikdy tě nezaujalo, že Aron mohl vstoupit do svatyně svatých pouze jednou ročně, nejdřív se musel očistit, obětovat za sebe, pak vzít kadidelnici s vonným kadidlem a teprve potom mohl vstoupit do svatyně svatých a pokropit truhlu?

A jaktože Mojžíš chodil do svatyně svatých, kdykoliv potřeboval a nic z toho, co dělal Aron nedělal? A přitom nebyl kněz. Jaktože nezemřel?

Chápeš rozdíl mezi Mojžíšem a Aronem? Chápou to ti židé, na které se odvoláváš?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 23. únor 2017 @ 15:45:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nikdy mně nezaujalo? A nikdy nezaujalo žida? Mojžíš dokonce směl vynášet věci ze svatyně! Jistěže vědí, leonet ... A vlastně, zkoušíš mne?? :-)))


Nu12, 5A Hospodin sestoupil v mračnu, stanul ve vchodu do stanu setkání, zavolal Aharona a Mirjam a oba dva vyšli.6Řekl: „Nuže, poslyšte mé slovo! Má-li kdo své proroctví, Hospodin se mu dá poznat v zrcadle, promlouvá s ním ve snu.7Ale ne tak můj služebník Moše, jenž je v celém mém domě jedině spolehlivý! 8Ústy k ústům s ním mohu mluvit, a zřetelně a ne v hádankách, a vidí Hospodinův obraz. 

5Hospodin sestoupil v oblakovém sloupu, zastavil se u vchodu do stanu, zavolal Árona a Mirjam a oni oba vyšli. 6Hospodin řekl: Poslyšte má slova: Kdyby byl mezi vámi prorok Hospodinův, dám se mu poznat ve vidění, budu s ním mluvit ve snu. 7Ne tak s mým otrokem Mojžíšem; je věrný v celém mém domě.  8S ním mluvím tváří v tvář, zřetelně, ne v hádankách, hledí na Hospodinovu podobu. Jak to, že jste se nebáli mluvit proti mému otroku Mojžíšovi?  

Ex4,15Ale ty budeš mluvit k němu a vložíš svá slova do jeho úst, a já budu s tvými ústy i s jeho ústy a poučím vás, co máte dělat! 16Ať za tebe hovoří k lidu, on ti bude ústy a ty mu budeš za Boha! 
Ex20, 15(Sedmý volaný) Všechen ten lid viděl ty zvuky a pochodně a zvuk šofaru a dýmající horu, a vida to ten lid, ustoupili a zastavili se až vpovzdálí.16Řekli Mošemu: „Mluv s námi ty a uposlechneme, a Bůh ať s námi nemluví, abychom nezemřeli!“17Moše řekl lidu: „Nebojte se, Bůh přišel, aby vás zkoušel a jeho bázeň byla na vašich tvářích a vy jste nehřešili.“18Takže lid zůstal vpovzdálí a Moše přistoupil k neproniknutelné mlze, kde je Bůh. 
Dt5, 4To s vámi mluvil Hospodin z nitra ohně, vám tváří v tvář. 5Já v tu chvíli stojím mezi Hospodinem a vámi, abych vám, když máte strach před tím ohněm a nevystoupili jste na horu, pověděl Hospodinovo slovo, říkaje: 6Já Hospodin jsem tvůj Bůh, jenž tě vyvedl ze země Micrajim, z domova otroků. 

Dt5, 19(Pátý volaný) Všechna ona slova promlouval Hospodin na hoře z nitra ohně, mračna a mlhy k celému vašemu shromáždění mocným hlasem bez přerušení a zapsal je na dvě kamenné desky, které mi dal. 20Slyšíce však ze tmy ten hlas, zatímco hora planula ohněm, přiblížili se ke mně všichni vůdci vašich kmenů a starší.21Řekli: Hleď, Hospodin, náš Bůh, nám zjevil svůj majestát a svou velikost a slyšeli jsme jeho hlas z nitra ohně; tohoto dne jsme viděli, že Hospodin bude mluvit s člověkem a on bude živ.22Nyní ale proč bychom měli zemřít? Kdybychom pokračovali a dále slyšeli hlas Hospodina, našeho Boha, pozřel by nás tento mocný oheň a zemřeme!23Copak kdy maso slyšelo hlas živého Boha mluvící zevnitř ohně a zůstalo naživu?24Přistup ty a vyslechni vše, co řekne Hospodin, náš Bůh, a pak nám vše, co ti poví Hospodin, náš Bůh, pověz a my tak uposlechneme a učiníme!25Hospodin vyslyšel vaše slova, když jste se mnou mluvili, a Hospodin mi řekl: Vyslyšel jsem slova tohoto lidu, která ti říkali, a dávám jim za pravdu ve všem, co mluvili.26Kéž by jim toto jejich srdce, vedoucí je k bázni přede mnou a k zachovávání všech mých příkazů, zůstalo po všechny dny a bylo jim a jejich synům dobře navěky!27Jdi a pověz jim: Vraťte se do svých stanů!  28A ty se tu postavíš se mnou a já ti povím každý ten příkaz a nařízení a zákony, které je budeš učit, a oni je pak budou konat v zemi, kterou jim dávám získat.

Dt18, 14(Pátý volaný) Jestliže ti pohané, které jdeš vydědit, chtějí poslouchat vykladače a vrhače losů, tobě tak Hospodin, tvůj Bůh, nedal. 15Hospodin, tvůj Bůh z tvého nitra, z tvých bratří dá povstat prorokovi jako já, a toho poslouchejte! 16Tak, jak sis vyprosil od Hospodina, svého Boha, v den shromáždění na Chorevu, říkaje, nemohu déle naslouchat hlasu Hospodina, svého Boha, a více zřít tento mocný oheň a nezemřít.17A Hospodin mi řekl: Dobře učinili, když takto mluvili.18Dám pro ně povstat ze středu jejich bratří proroku, jako jsi ty, a dám svá slova do jeho úst a bude k nim mluvit všechno, co jim přikáži.19A muže, jenž by neuposlechl mých slov, která mu pověděl mým jménem, si v jeho lidu vyhledám.20A prorok, který by svévolně mluvil mým jménem to, co jsem nepřikázal říci, anebo mluvil jménem jiných bohů, takový prorok ať zemře!21A řekneš-li ve svém srdci, jak poznám slovo, které mu Hospodin nepověděl? 22Slovo, které bude ten prorok povídat jménem Hospodinovým, ale ta věc se nestane a nepřijde, takové slovo Hospodin nevyslovil, ten prorok je povídal svévolně, tak z něho neměj strach.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 23. únor 2017 @ 16:10:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zkopírovat verše umí každý, ale chápat, proč, to už každému není dáno.

Proč byl ospravedlněn Abraham, Izák, Jákob, Jozef a další? Mojžíš nebyl velekněz a přesto chodil do svatyně svatých kdykoliv chtěl. Bez ohledu na Zákon.

O tom píše autor listu Židům. 9,7 Do druhé části stánku vcházel jen jednou za rok sám velekněz, a to nikdy bez krve, kterou obětoval za sebe i za přestoupení lidu. 8 Tím Duch svatý naznačuje, že ještě nebyla otevřena cesta do nejsvětější svatyně, pokud stála přední část stánku. 9 To bylo podobenstvím pro nynější čas, neboť dary a oběti, které se tam přinášely, nemohly dokonale očistit svědomí toho, kdo je obětuje; 10 jde jen o pokrmy, nápoje a různá omývání, tedy o vnější předpisy, platné jen do nového uspořádání. 11 Ale když přišel Kristus, velekněz, který nám přináší skutečné dobro, neprošel stánkem zhotoveným rukama, to jest patřícím k tomuto světu, nýbrž stánkem větším a dokonalejším. 12 A nevešel do svatyně s krví kozlů a telat, ale jednou provždy dal svou vlastní krev, a tak nám získal věčné vykoupení. 13 Jestliže již pokropení krví kozlů a býků a popel z jalovice posvěcuje poskvrněné a zevně je očišťuje, 14 čím více krev Kristova očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu! Vždyť on přinesl sebe sama jako neposkvrněnou oběť Bohu mocí Ducha, který nepomíjí.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 23. únor 2017 @ 17:29:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak zkopírovat verše a nerozumět jim, to opravdu leonet umí. :-)
B-h zakázal lidské oběti. Víš to? Nikdo nesměl ani sebe obětovat v chrámu B-hu. 
Ježíš je korban ha-kodeš. Ten se nepřináší v chrámu a není sebevraždou.
Krev nikoho na oltáři, jen proto, že je tam pálena, neočistí svědomí člověka od jeho hříchu. 
To se může stát jen tehdy, obětuje-li věřící kajícník.
Krev Kristova nás víže!
A jak by napsal Wollek, má smysl diskutovat jen s někým ... ;-(
Přišel jsi sem jak 'znalý', ale zvážil ses sám.
Nemám, co bys tebou diskutoval dál.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 23. únor 2017 @ 18:06:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bez Ducha Božího nikdy správně nepochopíš starý zákon.

Výklady neznovzrozených Židů jsou pouze tělesné. Diskutuji tady teď s tebou, jen kvůli tobě. Nepotřebuji od židů vykládat Písmo, stejně to neumí. Ty nevíš, že všechny ty obětní předpisy starého zákona jsou "pouze" předobrazy?

Existují duchovní zákony, které nejsou v Bibli tak jasně pochopitelné, jak by si někteři přáli. Matouš 15, 12 Tu přišli učedníci a řekli mu: „Víš, že se farizeové urazili, když slyšeli to slovo?“ 13 Ale on jim odpověděl: „Každá rostlina, kterou nezasadil můj nebeský Otec, bude vykořeněna. 14 Nechte je: slepí vedou slepé. A když vede slepý slepého, oba spadnou do jámy.“

Římanům 11, 8 jak je psáno: ‚Bůh otupil jejich mysl, dal jim oči, aby neviděli, uši, aby neslyšeli, až do dnešního dne.‘ 9 A David praví: ‚Ať se jim jejich stůl stane léčkou a pastí, kamenem úrazu a odplatou, 10 ať se jim oči zatmějí, aby neviděli, a jejich šíje ať je navždy sehnutá.‘ 11 Chci tedy snad říci, že klopýtli tak, aby nadobro padli? Naprosto ne! Ale jejich selhání přineslo pohanům spásu, aby to vzbudilo žárlivost židů. 12 Jestliže tedy jejich selháním svět získal a jejich úpadek obohatil pohany, co teprve, až se všichni obrátí?

Obětní předpisy starého zákona měly pouze jeden smysl, aby připravily židy na myšlenku, že pouze absolutně nevinná a bezhříšná obět může očistit člověka od hříchů jednou pro vždy. Proklet je ten, kdo visí na dřevě. Podle židů byl Ježíš prokletý, ale podle Boha byl tou jedinou obětí, kterou mohl přijmout.

Podle zákona obětí obětních zvířat pouze přikrývaly hřích a to jenom na rok, ale nikdy tyto hříchy neodstranila navždy. Viz list Židům 6 až 10 kapitola.

Římanům 3, 19 Víme, že co zákon říká, říká těm, kdo jsou pod zákonem, aby byla umlčena každá ústa a aby celý svět byl před Bohem usvědčen z viny. 20 Vždyť ze skutků zákona ‚nebude před ním nikdo ospravedlněn‘, neboť ze zákona pochází poznání hříchu. 21 Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky,

Galatským 3, 19 Víme, že co zákon říká, říká těm, kdo jsou pod zákonem, aby byla umlčena každá ústa a aby celý svět byl před Bohem usvědčen z viny. 20 Vždyť ze skutků zákona ‚nebude před ním nikdo ospravedlněn‘, neboť ze zákona pochází poznání hříchu. 21 Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky,

23. Dokud nepřišla víra, byli jsme zajatci, které zákon střežil pro chvíli, kdy víra měla být zjevena. 24 Zákon byl tedy naším dozorcem až do příchodu Kristova, až do ospravedlnění z víry.

My jsme synové Abrahámovi, ne Mojžíšovi.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 23. únor 2017 @ 18:17:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Leonet, se mnou opravdu nediskutuj. Židů se neptáš, jejich výklady nečteš.
Asi ti odpovím jako téměř Žid či přes generaci žid (tedy nežid)   . ... takto:
Tož to jsi nám napsal novinu!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 23. únor 2017 @ 18:24:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Všem těm, co tady zastávají Judaismus, uvědomte si, že už skoro 2000 let nemáte chrám, truhlu smlouvy a oběti bezvadných zvířat, co za tu dobu přikrývalo vaše hříchy? Rabini sice něco vymysleli, ale přesto většina z vás umírá a nemáte "pokoj s Bohem". Jen neustále napětí, zda jste dodrželi všechny ty své předpisy, prý jich máte až 613.

Nechtěl bých být ve vaší kůži.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Čtvrtek, 23. únor 2017 @ 18:28:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
👎


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 23. únor 2017 @ 18:36:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty se ale do mne vciťuješ :-)))Palec dolů.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Čtvrtek, 23. únor 2017 @ 19:08:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
👎


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Čtvrtek, 23. únor 2017 @ 18:05:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
👍


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 23. únor 2017 @ 18:21:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
:-) zeryku, ty umíš 'palec dolů'. Vlož ho za tele leonetovi k tomu poslednímu. Anebo nic :-' 


]


Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 23. únor 2017 @ 18:22:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Všem těm, co tady zastávají Judaismus, uvědomte si, že už skoro 2000 let nemáte chrám, truhlu smlouvy a oběti bezvadných zvířat, co za tu dobu přikrývalo vaše hříchy? Rabini sice něco vymysleli, ale přesto většina z vás umírá a nemáte "pokoj s Bohem". Jen neustále napětí, zda jste dodrželi všechny ty své předpisy, prý jich máte až 613.

Nechtěl bých být ve vaší kůži.

Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Čtvrtek, 23. únor 2017 @ 18:38:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
//Jen neustále napětí, zda jste dodrželi všechny ty své předpisy, prý jich máte až 613.//


6Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on


]


Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 23. únor 2017 @ 19:25:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak tady někdo o judaismu neví naprosto nic ...613 předpisů .... nedopočítal by ses jich! Přes 5000! Jenžr 613 přikázání nejsou předpisy. A navíc ... lze dodržovat jen tak už 250 a z toho pro běžného žida 48. Znát však 613. Leonet, přišel jsi s článkem jako znalec ... znáš ortodoxní židy atd ... a zvážil ses sám. :-(  Už tak nepiš. Smíš však ty judaisty zde evangelizovat :-) Třeba ti uvěří. :-) 
A nepsal tak náhodou někfo v NZ, že tolik židů uvěřilo a všichni jdou horlivými zastánci Zákona? Že Pavel podle Zákona žil? Nebo ... že se někfo radovsl z toho, že mezi věřícími nalezl ty, co žijí či plní Zákon?
Ale, leonet, :-) nech to být.
Šalom.


]


Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Čtvrtek, 23. únor 2017 @ 20:02:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Leonet se judaismem ani židovstvím nezabývá ani pohledem "věřícího" v Mesiáše (Krista), ani jako "člověk" řečí svého lidu....To na Jeho obranu :-) ...
Leonet to nevadí že, nerozumíš...zerykovi nic nedlužíš..Ani odpovědi...


]


Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 23. únor 2017 @ 20:11:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, v mobilu mi přeskakují písmena :-) Musím psát pomaleji...
Já vím, zeryku, že s tou obranou máš pravdu a jsem příliš příkrý.
Jen kdyby místo domněnek zněly argumenty na základě znalostí, ne o tom, co si kdo myslí, že 'oni' tak smýšlí ..
Taky mi odpovědi leonet nedluží.
Nakonec ... já .... pár let zpět ... :-( no, rozumím tomu .... nejsem lepším.


]


Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 23. únor 2017 @ 21:08:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Žid 3, 15 Je řečeno: ‚Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru!‘ 16 Kdo slyšel a zatvrdil se? Což to nebyli všichni, kdo vyšli z Egypta pod Mojžíšovým vedením? 17 A na koho se Bůh hněval po čtyřicet let? Zdali ne na ty, kdo zhřešili a jejichž těla padla na poušti? 18 A komu přísahal, že nevejdou do jeho odpočinutí, ne-li těm, kdo se vzepřeli? 19 Tak vidíme, že nemohli vejít pro svou nevěru.

To víš, že většina věřících židů, kteří vyšli z Egypta, padla na poušti. Do zaslíbené země vešli pouze děti, které vyšly z Egypta v méně, než 20 létech. Jozue a Kaleb.

Tak jak to je, nestačilo jím věřit v Boha?
]


Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pátek, 24. únor 2017 @ 01:13:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mluvkům prázdná slova nikdy nepostačovala k záchraně.]


Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 23. únor 2017 @ 18:23:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Všem těm, co tady zastávají Judaismus, uvědomte si, že už skoro 2000 let nemáte chrám, truhlu smlouvy a oběti bezvadných zvířat, co za tu dobu přikrývalo vaše hříchy? Rabini sice něco vymysleli, ale přesto většina z vás umírá a nemáte "pokoj s Bohem". Jen neustále napětí, zda jste dodrželi všechny ty své předpisy, prý jich máte až 613.

Nechtěl bých být ve vaší kůži.

Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Čtvrtek, 23. únor 2017 @ 18:34:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
//Jen neustále napětí, zda jste dodrželi všechny ty své předpisy, prý jich máte až 613.//

 • 16Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti,
 • 17aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.]


Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 17. únor 2017 @ 07:02:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Vnímám to trochu jinak.  Vyvolenému, který nepozná svého jediného Boha je spíše toto vyvolení prokletím. Novodobý Izrael počítám za duchovním Sodomu a Egypt. Nebyl stvořen jediným Bohem ale *****m.Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 17. únor 2017 @ 07:19:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
7Kdysi jste v nich chodili i vy, když jste v těchto věcech žili,8nyní však to vše i vy od sebe odložte - hněv, vztek, zlovůli, rouhání, hanebnou řeč z vašich úst.9Nelžete si navzájem, když jste se vysvlékli ze starého člověka s jeho skutky10a oděli jste se novým, jenž se obnovuje k plnému poznání podle obrazu toho, jenž ho stvořil,11v němž není Řek a Žid, obřízka a neobřízka, barbar, Skytha, nevolník, svobodný, nýbrž vším a ve všech Kristus.


]


Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 17. únor 2017 @ 19:01:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
antikrist tvoří ?


]


Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 20. únor 2017 @ 08:15:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nepochybně působí tak.


]


Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Úterý, 21. únor 2017 @ 16:07:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dzehenuti : personifikace "zla" tvoří ?...


]


Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 17. únor 2017 @ 19:44:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je tvůj názor? Můžeš ho nějak podložit Bibli?


]


Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 20. únor 2017 @ 08:14:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je podložený talmudem.


]


Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Pondělí, 20. únor 2017 @ 11:56:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já to sice rozhodně nevnímám shodně, nicméně jisté rozdíly mezi námi a judaisty, bohužel nepochybně existují . . .  

DVOJÍ ALIJA, DVOJÍ IZRAEL  JSOU RABÍNŠTÍ JUDAISTÉ NAŠIMI STARŠÍMI BRATRY VE VÍŘE?  SMÍŘENÍ S BOHEM A ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ  Moderní stát Izrael v biblickém proroctví - Ariel Ministries in Czech ...

Problém judaistů vypadá z křesťanského hlediska v kostce takto:

Pohled judaistů na našeho Spasitele je z Talmudu jasný -  traktát Sanhedrin 43a hovoří jasně. Judaisté čtou Tóru, modlí se k Bohu, příležitostně troubí na šófary, a dělají spoustu zajisté bohulibých věcí. Jenže je tu problém: K jakému Bohu se modlí a jakému Bohu slouží???

J. 5:23 "Aby všickni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nectí Syna, nectí Otce, který ho poslal." (SP)
1Kor. 16:22 "Kdo nemá rád Pána, ať je proklet!"(Marana tha)! (SP)
2J. 1:9 " . . .kdo zůstává v učení Kristově, má Otce i Syna." (SP)

Z toho jasně vyplývá, že judaisté nejsouce v učení Kristově se modlí k Otci, naprosto rozdílnému od Otce křesťanů. Ke komu se tedy modlí, je (aspoň pro mě) záhadou.

Totální neschopnost judaistů pochopit Boží věci popisuje apoštol Pavel:

2Kor. 3:14-16 "Avšak jejich myšlení otupělo. Až do dnešního dne zůstává při čtení Staré smlouvy tentýž závoj neodkrytý, protože pomíjí jen v Kristu. 15 Ale až dodnes, kdykoli se předčítá Mojžíš, leží závoj na jejich srdci. 16 Kdykoli se však člověk obrátí k Pánu, je závoj odstraněn." (SP)

K problému Jehošua - Ješua:

Úvod ČEP k jednotlivým biblickým knihám: Kniha Jozue : BIBLE

NÁZEV JOZUE. Kniha je nazvána podle ústředni postavy Jozua. Jeho jméno (hebrejsky Jehóšúa') je vyznavačské ,Hospodin je spása', Poprvé se tu v Izraeli setkáváme s osobnim jménem složeným s částici jehó( = Hospodin). Vedlejši tvar tohoto jména “Jéšúa”, je původnim semitským podkladem jména Ježíš. Jako Ježiš Kristus uvedl svůj lid ze smrti v život a připravil mu misto věčného odpočinuti, tak starozákonni Jozue uvedl svěřený lid, který vyšel ,z domu otroctvi', do míst ,časného odpočinutí' (Žd 4,8). Toto srovnání obou staví starozákonního vůdce lidu teprve do správného světla. Nelze přehlížet jeho ,kristovské rysy', jinak nepochopíme ani knihu, která nese jeho jméno.

Nevyznáváme Jozua, ale Pána Ježíše Krista. Tedy problém je ve vyznání, že Pán Ježíš znamená, že "Hospodin je spása" - což judaisté našemu Spasiteli upírají. Talmud pokládá Spasitele za pouhého člověka a nedívá se na Něj právě přívětivě, neboť Ho pokládá za:
1) bastarda     (Sanhedrin 106a) +  str. 107-110 níže uvedeného pramene
2) čarodějníka (Sanhedrin 43a)   +  str. 59,60                 dtto

Je zvláštní, že když pan Sidon hovoří o našem Spasiteli, nepoužije emotivně neutrální výrazu, jako např. "nemanželský syn" - ale dehonestujícího výrazu "bastard" - což zřejmě svědčí o tom, že má (a věřím, že nejen on) našeho Spasitele v nenávisti!!!


Cituji:

"Pro Ježíše ale okolnosti jeho početí a narození zdaleka nebyly příznivé. Velmi záhy se nutně dověděl, jak přišel ba svět a těžko se smiřoval s tím, co mu předhazovali jeho starší chlapci a nakonec i jeho bratři, od nichž se lišil právě tím, co učinilo šťastnými jeho rodiče. Byl "dítě cizoložství" , byl bastard." Že si Josef vzal Marii za ženu, nic na Ježíšově "Kainově znamení" nezměnilo. Byl jiný, byl donucen být jiný. nesl tedy v sobě jednak pýchu na příslušnost k Davidovu rodu, stejně ovšem jako sourozenci, ale vedle toho i hanbu, pocit méněcennosti. Čím citlivější byl však na "hanbu", tím více se utíkal k naději v určenost syna Davidova. Kdyby možná neměl tu příležitost, zhroutil by se, zatrpkl navždy a nic kloudného by z něho nebylo. Davidovské předurčení mu tak bylo hnacím motorem sebevědomí a pobídkou překlenout prokletí velkými skutky a jimi dodat váhy svému životu." 
Str. 109,110

]


Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: JiriBrei v Úterý, 21. únor 2017 @ 20:20:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
K údajnému problému Jehošua - Ješua:

Co se týče jména „Ješua“, ta je to právoplatná biblická podoba jména Jehošua. Bible obě formy zaměňuje a nemá s tím problém. Stačí si srovnat např. Agea 1:1 s Ezrou 3:2.8, 5:2 a s Nehemjášem 12:26. Je zvláštní, že samozvaným strážcům čistoty jména Božího syna vůbec nevadí, že používají neexistující a naprosto nebiblickou formu „Ježíš“.


]


Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 17. únor 2017 @ 19:25:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
//Tolik k tomu, proč byl dán Izraeli zákon//

PROČ ?

Boží slovo je ti ústupkem ? Boží zákon "zbytečností " ? Tóra komplikací,symbolem ,formou ?.....


Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 17. únor 2017 @ 19:45:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na co reaguješ?


]


Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 17. únor 2017 @ 20:15:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
otázky k odpovědím :

(ba dokonce ústupkem? Vždyť jednoduchost je přece ušlechtilejší než komplikovanost a slova působí přece bezprostředněji než symbol, zaslíbení je přece tvořivější než přikázání a vroucnost je přece více než forma.)


]


Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Čtvrtek, 16. únor 2017 @ 16:53:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
// U Abrahama je to požehnání u Mojžíše kletba, u Abrahama je to život, u Mojžíše smrt. Mojžíšova smlouva vrcholí ukřižováním, Abrahamova smlouva zmrtvýchvstáním. Zákon je Velký pátek, zaslíbení Velikonoční neděle. Obě smlouvy však patří k sobě//

Tóra , slovo Boží, zákon...světlem pro mé nohy je tvé slovo...
 15 Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše.
 16
Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti,
 17
aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.


píše se o staré smlouvě, takzv. starý zákon. slovo boží ...dobrý čin. člověk staré smlouvy mohl konat dobré činy jako Alžběta a Zachariáš,( nemusel, nejsa determinován, konat zlo, hřích)

Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 16. únor 2017 @ 17:12:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
píše se o staré smlouvě, takzv. starý zákon. slovo boží ...dobrý čin. člověk staré smlouvy mohl konat dobré činy jako Alžběta a Zachariáš,( nemusel, nejsa determinován, konat zlo, hřích)

A byl těmito "dobrými činy" spasen?


]


Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Čtvrtek, 16. únor 2017 @ 17:24:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
//spasen//

dobré činy jsou z ducha božího, z Boha, ...
spasen v tomto pozemském životě ano, ...nebo se myslí mimo pozemský život po životě ?
...proč by měl chtít být člověk "spasen" ?


]


Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 16. únor 2017 @ 17:32:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Marek 16,16 Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen.

V Novém zákoně je takových veršů velmi mnoho. např: jan 1,12 Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha.

Mohl se Alžběta a Zachariáš narodit z Boha svými dobrými skutky? Kde v Bibli je napsáno, že když někdo nečiní hříchy, tak byl spasen?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Čtvrtek, 16. únor 2017 @ 18:07:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš (věřil) se nechal pokřtít, znamená to že tím byl spasen ? Stal se Božím dítětem vírou v Boha Otce ?
Ano znovuzrození bylo možné, nikoli dobrými skutky, ty dobré "skutky" jsou ovocem ducha znovuzrození...
Žalm 3:9,  Žalm 37:39
nejde o vlastnictví spásy...jde o Boha spásy (záchrany)...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 16. únor 2017 @ 18:37:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
S myšlenkou, že by musel být Boží Syn spasen tím, že musí věřit, jsem se ještě nesetkal.

Jinak vidím, že souhlasíš s tím, že nikdo nebude spasen za dobré skutky a bezhříšný život.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Čtvrtek, 16. únor 2017 @ 18:43:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
potřeboval Ježíš spasit ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 16. únor 2017 @ 18:46:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To se ptáš vážně nebo mne jen zkoušíš?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Čtvrtek, 16. únor 2017 @ 19:30:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
poznáš (poznáváš) že, jsi spasený dle učení nebo dle prožitku ovoce ducha vírou ?
Jak věděl Ježíš že, je spasen ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 16. únor 2017 @ 19:47:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přečti si toto mé svědectví: http://siemko.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=587311

Ptát se Boha jestli ví, že je spasen je nesmyslná otázka. Na nesmysly neodpovídám.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Čtvrtek, 16. únor 2017 @ 19:54:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš jsa Bohem pokřtěný Janem v Jordánu....pokoušen...

Máš tedy dle nicejského vyznání ježíše za Boha (JHVH) ? Věříš v avatara (vtělení) ?
Ježíš nebyl člověk ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 16. únor 2017 @ 20:02:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak jsem psal, na nesmysly nebudu odpovídat.

Jestli znáš Bibli, najdi si odpovědi sám.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Čtvrtek, 16. únor 2017 @ 20:14:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
//znáš Bibli, najdi si odpovědi sám//

otázky k odpovědím...

Věděl Ježíš že je Bohem ? Nevěděl...tak praví písmo.
Byl Ježíš člověkem ? Byl, duch (Bůh) nemá tělo a kosti, tak praví písmo.
Potřeboval Ježíš spasit ? Potřeboval spasitelnou víru ? Byl pokřtěn Janem, pokoušen "satanem"...? Byl tak praví písmo.

děkuji za diskuzi zeryka s zerykem :-))]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pondělí, 20. únor 2017 @ 17:35:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Může být pejsek schizofrenní?  Ano , zde:   může..


Věděl Ježíš že je Bohem ?     Jistě že věděl... tak praví písmo.

Byl Ježíš člověkem ?      Byl,  duch (Bůh) nemá tělo a kosti , tak praví písmo. 

 Ano, duch nemá tělo a kosti, písmo nám však dále praví  že Duch (Bůh), nám byl zjeven právě skrze Syna člověka , Božího Syna, který tělo i kosti má...  je Duchem oživujícím...


1.Tim.3/ 16 A v pravdě velikéť jest tajemství zbožnosti, že Bůh zjeven jest v těle, ospravedlněn v Duchu, ukázal se andělům, kázán jest pohanům, uvěřeno jemu na světě, vzhůru přijat jest ve slávu.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Úterý, 21. únor 2017 @ 16:20:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Timg: máš dojem že, ti někdo bere víru ? Víra není hračka , ... Tajemství zbožnosti, ... Život v posvěcení... Bůh se zjevuje v těle...Nikoli "vtělením"... Nýbrž zbožností :-) 
Pejsek pobavil.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pondělí, 27. únor 2017 @ 17:53:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
               ---- Věděl Ježíš že je Bohem ? Nevěděl...tak praví písmo.----

Zeryku, ještě jednou  -  Věděl .
                                                

 J 8,24  Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších. Jestliže neuvěříte, že já to jsem,(OTEC) zemřete ve svých hříších.“


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Úterý, 28. únor 2017 @ 06:35:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jasně, že věděl. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: JiriBrei v Sobota, 25. únor 2017 @ 08:39:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Šalom, Timgu,

čtení „Bůh zjeven jest v těle“ se v Nestle-Aland 27 nenachází v hlavním textu 1 Tim 3:16. V Českém studijním překladu zní: „Ten, který se zjevil v těle“ (jde o překlad toho, co je v hlavním textu NA 27, z něhož překladatelé čerpali).


S Tebou uvedenou textovou variantou však nemám žádný problém. Říká jinými slovy jen to, co říká již Gen 1:26, totiž že smyslem existence každého člověka z masa a kostí je, být Božím obrazem, zjevovat Boha v těle z masa a kostí.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pondělí, 27. únor 2017 @ 13:45:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Šalom, Jiří

ano a právě proto oživeni díky Boží milosti v Duchu Pána Ježíše Krista / "druhého Adama" z nebe / , který si nás zamiloval, můžeme vědět /tedy víme/, že jsme Bohové  -  Boží synové, kteří volají Abba Otče.

                        ---být Božím obrazem, zjevovat Boha v těle z masa a kostí.--

                                           Ano, to je smysl a tajemství zbožnosti. 
]


Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 16. únor 2017 @ 18:56:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Leonet, za co máš 'víru'? Co je pro tebe 'víra'.

Kdo uvěří ... co si pod tím představuješ?

a bude pokřtěn ... jen otázka: zaručuje ti prohlášení, že Ježíš je Pán (Kristus) a to, že věříš ve svém srdci, že ho B-h vzkřísil z mrtvých +  křest ... zaručuje ti spásu?

A za co máš 'spásu - záchranu' ... co to pro tebe znamená 'být spasen', jaký smysl  význam  důvod  proč chceš být spasen?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 16. únor 2017 @ 19:03:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nechci "být" spasen, už jsem . Veršů o spasitelné víře je tolik, že ti je nebudu tady kopírovat.

Co říká Písmo? ‚Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost.‘  tento jeden stačí. Dokonce v jeho případě ani nemůžeme hovořit o křtu vodou.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 16. únor 2017 @ 20:59:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A tedy Avraham mohl jednat nezákonně, neposlouchat jeho přikázání, nařízení, zákony? Za co máš víru?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 17. únor 2017 @ 19:27:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nevyznám se v Písmu, připomeň nám, která přikázání máš pro Abraháma na mysli. Cituj:: ....


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 17. únor 2017 @ 20:05:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tele tu není...prozatím..přemýšlej :

 
 • 4A Abram se vydal na cestu, jak mu Hospodin přikázal. Šel s ním také Lot. Abramovi bylo sedmdesát pět let, když odešel z Cháranu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: tele v Sobota, 18. únor 2017 @ 20:05:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rozumím tomu, že se "nevyznáš" v Písmu. Pro některé nastal příchodem Ježíše tzv. výmaz Písem tzv Starého Zákona, když je však třeba ... :-)

Gn26,3Pobývej v této zemi jako cizinec. Budu s tebou a požehnám ti. Neboť tobě a tvému potomstvu dám všechny tyto země a naplním přísahu, kterou jsem přísahal tvému otci Abrahamovi. 4Rozmnožím tvé potomstvo jako nebeské hvězdy a dám tvému semeni všechny tyto země. Ve tvém semeni si budou žehnat všechny národy země,  5protože mne Abraham uposlechl a zachovával, co jsem mu uložil, mé příkazy, má ustanovení a mé zákony.  6Tak se Izák usadil v Geraru.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 19. únor 2017 @ 11:49:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neodpověděl jsi, která (konkrétně - vyjmenuj) přikázání Abraham dostal?

Zajímalo mne, zda měl Abraham doržovat nějaká příkázání Desatera. Pokud se nepletu, tak nedostal Desatero, ale jen obřízku. Je to tak?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Neděle, 19. únor 2017 @ 17:57:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Spravedlivý je ten kdo spravedlnost koná , čemu na tom nerozumíš ?
Spravedlnost přičtená z víry není protiklad k posvěcení...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pondělí, 20. únor 2017 @ 09:12:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Leonet, odpověděl jsem ti, cos prý nevěděl. Nezdá se ti to písmo o Abrahamovi? Tedy si přečti příběh o něm, přilož 'Deset slov a Zákon' včetně toho, co bylo do Zákona a odškrtávej. :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pondělí, 20. únor 2017 @ 13:53:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
list Římanům 5,12 Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt; a tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili. 13 Hřích byl ve světě už před zákonem, ač se hřích nezapočítává, pokud není zákon. 14mrt však vládla od Adama až po Mojžíše i nad těmi, kdo hřešili jiným způsobem než Adam. On je protějšek toho, který měl přijít. 15 milostí tomu však není tak jako s proviněním. Proviněním toho jediného, totiž Adama, mnozí propadli smrti; oč spíše zahrnula mnohé Boží milost, milost darovaná v jediném člověku, Ježíši Kristu.

Jestli znáš tento text apoštola Pavla, mělo by ti být jasné, že zákon nebyl dán dříve, než Mojžíšovi.

Proto se opět ptám, jaká přikázání byla dána Abrahamovi? Desatero a Zákon to nebyly.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pondělí, 20. únor 2017 @ 16:11:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proto se opět ptám, jaká přikázání byla dána Abrahamovi? Desatero a Zákon to nebyly. 

 [KB1613] Gn 26:5 Protože uposlechl Abraham hlasu mého, a ostříhal nařízení mých, přikázaní mých, ustanovení mých a zákonů mých. (mishmarti mitzvotai hhukotai vetorotai, Transliterated Biblia Hebraica-EN)Když i Adama a Eva znali sobotní odpočinek bylo by zvláštní, kdyby ho neznal Abraham, Bylo by velice zvláštní, kdyby Hospodin Abrahámovi neřekl o svém nejdůležitějším svátku šabatu - odpočinku v sedmý den, když již Abrahám nejspíše znal z minulosti od Kaina, že zabití je hřích. Nezdá se tak možné, aby bohabojný Abraham nebyl obeznámený se základními výnosy o dobrém a zlém obsaženými v desateru přikázání. 
[KB1613] Gn 4:7 Zdaliž nebudeš příjemný, budeš-li dobře činiti? Pakli nebudeš dobře činiti, hřích ve dveřích leží; a pod mocí tvou bude žádost jeho, a ty panovati budeš nad ním.Mojžíšův zákon není nikdy přirovnáván k věčnému morálnímu zákonu, který byl v platnosti od samého počátku lidské historie. Ačkoliv bylo zapsáno až na hoře Sinaj, bylo desatero chápáno a ctěno nejdávnějšími patriarchy. Dokonce Kain (prvorozený syn Adama a Evy) věděl, že zabití je hřích. Když se chystal ke svému činu, Bůh mu řekl, že „hřích ve dveřích leží“. Boží hlas promluvil ke Kainovi o hříchu ležícím ve dveřích kvůli jeho plánu zabít Ábela, což je přestoupení jednoho z deseti přikázání. To je absolutní důkaz toho, že morální zákon byl v platnosti už v tak dávné minulosti. Je nemožné, aby hřích existoval tam, kde není zákon!
Josef ukázal, že si byl vědom závaznosti téhož přikázání jako Abraham, když řekl Potífarově ženě:[NBK] Gn 39:9 [Sám] není v tomto domě větší než já, neodepřel mi nic kromě tebe, poněvadž jsi jeho manželka. Jak bych tedy mohl spáchat tak velikou hanebnost a zhřešit proti Bohu?" Věděl, že cizoložství je hřích, i když vydání Desatera na hoře Sinaj bylo hudbou vzdálené budoucnosti. Opět je nemožné, aby hřích existoval tam, kde není zákon!
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pondělí, 20. únor 2017 @ 16:40:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Sice nevím, proč se přidáváš do diskuse, ale článek je o tom, proč byl k ospravedlnění skrze víru, přidán Zákon. Zákon ve smyslu "smlouvy s Izraelem".
Tuto smlouvu Hospodin uzavřel pouze s Izraelským národem. A uzavřel ji 430 let potom, co již existovalo "ospravedlnění skrze víru".

Stále platí má otázka, jaká přikázání byla dána Abrahamovi, jmenovitě, to, co píšeš ty a tele, nejsou přikázání ve stejném smyslu, jako Desatero. Pokud nechápeš text apoštola Pavla, tak nevím, o čem chceš diskutovat.

Jaké byly stanoveny tresty za porušení přikázání, která byla dána Abrahamovi? Uveď příklad.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pondělí, 20. únor 2017 @ 18:03:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
...Sice nevím, proč se přidáváš do diskuse...


řekl bych opravdu dost hloupá otázka, proč bych nemohl? Ty tady snad určuješ kdo s Tebou smí a nesmí diskutovat? Reagoval jsem na to co jsi psal teleti....Stále platí má otázka, jaká přikázání byla dána Abrahamovi, jmenovitě, to, co píšeš ty a tele, nejsou přikázání ve stejném smyslu, jako Desatero.


To si myslíš ale jenom Ty, já nevidím žádný důvod proto, aby tam nemohly být započítány i přikázání Desatera, protože jeho zachovávání znamená milování Boha (1-4 přikázání) a milování Bližního svého (5-10 přikázání)....Jaké byly stanoveny tresty za porušení přikázání, která byla dána Abrahamovi? Uveď příklad. 


No přece žádné, protože tresty byly zavedeny až v Mojžíšově zákonu.


Já netvrdím, že už tehdy byl za porušení nějakého přikázání Desatera trest, ale Kain, Josef některá přikázání Desatera už znali a věděli, že jejich porušení je hřích a Bohu se to nelíbí. 


Tam kde existuje hřích existuje i zákon, a bylo to bráno jako špatné, když někdo nějaké přikázání porušil (Kain, Josef), i když se hřích ještě v té době nezapočítával a nebyl za něj trest. Bůh si svůj lid vychovával postupně.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Úterý, 21. únor 2017 @ 14:55:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Stále dokola, Římanům 5,13: 13 Hřích byl ve světě už před zákonem, ač se hřích nezapočítává, pokud není zákon.

Apoštol Pavel to napsal jasně, Zákon Mojžíšův takzvané Desatero, neplatil, dokud Hospodin neuzavřel s Izraelem smlovu. Tato smlouva byly dvoustranná.

Dvoustranná znamená, že je uzavřena mezi dvěma stranami a obsahovala podmínky, které musely být dodržovány. Pokud jedna strana podmínky porušila, přestala platit tato smlouva. Což se stalo. Jednou stranou byl Hospodin Bůh a druhou stranou této smlovy byl izraelský lid.

Tato smlouva nebyla uzavřena s nikým jiným z ostatních národů světa.

Vědět o desateru a znát ho, ještě neznamená být účastníkem této smlouvy. Podívej se i na tyto články:
http://siemko.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=586296   a    http://siemko.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=586000
Více ti objasní celou argumentaci.

Pohanským národům byla dána pouze smlouva s Noem. Více tady: http://siemko.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=568734   a tady:    http://siemko.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=571434 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pondělí, 20. únor 2017 @ 16:12:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proto se opět ptám, jaká přikázání byla dána Abrahamovi? Desatero a Zákon to nebyly. 

 [KB1613] Gn 26:5 Protože uposlechl Abraham hlasu mého, a ostříhal nařízení mých, přikázaní mých, ustanovení mých a zákonů mých. (mishmarti mitzvotai hhukotai vetorotai, Transliterated Biblia Hebraica-EN)
Když i Adama a Eva znali sobotní odpočinek bylo by zvláštní, kdyby ho neznal Abraham, Bylo by velice zvláštní, kdyby Hospodin Abrahámovi neřekl o svém nejdůležitějším svátku šabatu - odpočinku v sedmý den, když již Abrahám nejspíše znal z minulosti od Kaina, že zabití je hřích. Nezdá se tak možné, aby bohabojný Abraham nebyl obeznámený se základními výnosy o dobrém a zlém obsaženými v desateru přikázání. 
[KB1613] Gn 4:7 Zdaliž nebudeš příjemný, budeš-li dobře činiti? Pakli nebudeš dobře činiti, hřích ve dveřích leží; a pod mocí tvou bude žádost jeho, a ty panovati budeš nad ním.
Mojžíšův zákon není nikdy přirovnáván k věčnému morálnímu zákonu, který byl v platnosti od samého počátku lidské historie. Ačkoliv bylo zapsáno až na hoře Sinaj, bylo desatero chápáno a ctěno nejdávnějšími patriarchy. Dokonce Kain (prvorozený syn Adama a Evy) věděl, že zabití je hřích. Když se chystal ke svému činu, Bůh mu řekl, že „hřích ve dveřích leží“. Boží hlas promluvil ke Kainovi o hříchu ležícím ve dveřích kvůli jeho plánu zabít Ábela, což je přestoupení jednoho z deseti přikázání. To je absolutní důkaz toho, že morální zákon byl v platnosti už v tak dávné minulosti. Je nemožné, aby hřích existoval tam, kde není zákon!

Josef ukázal, že si byl vědom závaznosti téhož přikázání jako Abraham, když řekl Potífarově ženě:
[NBK] Gn 39:9 [Sám] není v tomto domě větší než já, neodepřel mi nic kromě tebe, poněvadž jsi jeho manželka. Jak bych tedy mohl spáchat tak velikou hanebnost a zhřešit proti Bohu?"
Věděl, že cizoložství je hřích, i když vydání Desatera na hoře Sinaj bylo hudbou vzdálené budoucnosti. Opět je nemožné, aby hřích existoval tam, kde není zákon!
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pondělí, 20. únor 2017 @ 19:03:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hřích se nezapočítává, poku není Zákon? Tak asi proč ti lidé mřeli? Proč potopa, Sodom a Gomora, ... pokud se hřích nepočítal, proč je vlastně B-h ztrestal, když k tomu neměl právní zdůvodnění ... ;-) Leonet, to že byl Zákon vydán skrze Mojžíše, neznamená, že nebyl. Co nebylo - tzv. obřadní Zákon pro Izrael. Přečti si, co bylo dáno lidem jako zákony před potopou, po potopě ... dobré je číst :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pondělí, 20. únor 2017 @ 20:27:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Právě, dobré je číst Písmo svaté, tam je vše potřebné. Ty si myslíš, že apoštol Pavel se spletl? Ne, jen si pozorně čti text, který napsal Pavel.

list Římanům 5,12 Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt; a tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili. 13 Hřích byl ve světě už před zákonem, ač se hřích nezapočítává, pokud není zákon. 14 smrt však vládla od Adama až po Mojžíše i nad těmi, kdo hřešili jiným způsobem než Adam. On je protějšek toho, který měl přijít. 15 milostí tomu však není tak jako s proviněním. Proviněním toho jediného, totiž Adama, mnozí propadli smrti; oč spíše zahrnula mnohé Boží milost, milost darovaná v jediném člověku, Ježíši Kristu.

Jak mohli "všichni zhřešit". když ještě nebyl dán Zákon? Jedině tak, že všichni byli potomci Adama. Zhřešil Adam, zhřešili všichni jeho potomci, to znamená i my. A to stačilo, aby smrt mohla zasáhnout všechny. Takže my, kteří jsme z pohanů, umíráme ne proto, že bychom překročili Zákon, nám nebyl dán, ale proto, že jsme potomci Adama.

Znáš dobře list Římanům a Židům? Pochopil jsi argumentaci pisatele?
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Úterý, 21. únor 2017 @ 16:04:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
//Zhřešil Adam, zhřešili všichni jeho potomci, to znamená i my.//

Zhřešili...Ale nemuseli...Kdy a jak hřešil Enoch ? Od čeho potřeboval spasit ?
Adam zhřešil? Bůh Adamovi neříká "zhřešil jsi" ....Ale jsi jako jeden z nás...Znaje dobré i zlé...
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: tele v Úterý, 21. únor 2017 @ 16:54:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já si vůbec nemyslím, že by se rav Šaul spletl nebo popletl :-) Snad překladatelé a snad ještě více leonetové . Sorry.
I bez Zákona hřích byl ve světě a za hřích byl i trest. Mzdou hříchu je smrt i bez Zákona. Ti kdo hřešili bez Zákona, budou souzeni bez Zákona .... asi podle čehopak? Psaný Zákon literou je výhoda oproti Zákonu nepsanému, ale přesto vyžadovanému.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Úterý, 21. únor 2017 @ 17:30:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Podle toho, co píšeš, neznáš Nový Zákon, neznáš celou Bibli svatou, neznáš apoštolský a prorocký výklad Starého zákona, neznáš ani základy křesťanského učení a přesto si troufáš poučovat.

Myslím, že dokud si ten Nový zákon nepřečteš, nemá cenu s tebou dál diskutovat. Sorry


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: tele v Úterý, 21. únor 2017 @ 17:55:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Chápu, leonet. 
Diskutovat má smysl jen se stejně vyznávajícími, stejně věřícími, stejně smýšlejícími, stejně učenými, stejně duchem obdařenými, stejně vyvolenými a posvěcenými, stejně oddělenými, stejně .. všechno a čím více, tím diskutovatelnější téma a bohatší diskuze.
Vlastně ani ke spáse nemá smysl vést někoho, kdo nikdy nečetl, co nikdy neexistovalo ... Nový Zákon, Starý Zákon ... naprosto biblické to pojmy.
Tele je opovážlivé a troufá si ... hanba mu, drzé tele  .... :-)
Beru v potaz.


]


Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 16. únor 2017 @ 17:30:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zákon je stále platný, nebyl zrušen, stále vychovává ke Kristu poznáním hříchu.
Konec Zákona není ukončením Zákona, ale cíl Zákona.
Zákon byl přidán k jednostranné bezpožadavkové (na Avrahama) Smlově B-ží. Jako pečeť z víry, znamení přijal Avraham obřízku, když B-h vírou obřezal jeho srdce. Zákon byl přidán věřícímu potomstvu Avrahamova vnuka Ja'akova. Byl přidán k víře, věřícím.
Jizrael nebyl národem, nebyl prvorozeným (prvním) z národů, ale byl učiněn, stal se Smluvně (podmíněně) národem B-ha, On si ho vyvolil za prvorozeného ze všech národů, učinil si ho, zasnoubil za svůj národ.
... a bylo by více námitek ....Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 16. únor 2017 @ 17:39:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když si otevřeš odkaz z článku: http://siemko.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=586618  tak tam najdeš tři články na téma Izraele.

Jak rozumíčš tomu, že Stará smlouva byla ukončena byla ustanovená Nová smlouva?
Co je trestem za hřích podle Staré smlouvy s Izraelem? Smrt, podléhá potom mrtvý člověk ještě této Smlově?


]


Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 16. únor 2017 @ 18:32:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nová smlouva, hebrejsky 'berit chadaša'. 'Chadaša' znamená nová, ve smyslu obnovená.

Na jaře tráva usychá, na jaře - hle nová ;)
Staré slunce večer zapadá, ráno je nové.
Novoluní je novým měsícem. Atd. 
Nové nebe, nová země, původní svět byl potopou zničen, zanikl ...
Smlouva se 'aktualizuje', obnovuje, upravuje, doplňuje ...

Trestem za porušení Zákona podle Smlouvy není vždy smrt, ale jednání s hříšníkem k nápravě a také spravedlivý rozsudek, ospravedlnění nevinného atd.

Smrt za hřích nebyla vydána Zákonem. Ti, kdo hřešili bez Zákona, (před Zákonem, mimo Smlouvu s Izraelem) budou souzeni Soudcem bez Zákona, kdo hřešili pod Zákonem, budou souzeni Soudcem oodle Zákona.

Stále platí, že bez svatosti nikdo neuzří B-ha či Pána, nespravedliví a hříšníci v nebesa nevstoupí, jak svatí máte být ve svém způsobu života, jestliže nebude vaše spravedlnost o mnoho převyšovat spravedlnost farizejů a zákoníků, B-hu se nebude nikdo vysmívat, co člověk zaseje to také sklidí apod.

Pavel psal, že Izrael nedošel cíle Zákona, ač o jeho spravedlnost usiloval, protože nevycházel z víry, a neusiloval o spravedlnost (darovanou, přiřknutou od B-ha z milosti), která je z víry, ale chtěl uplatnit a prosadit svou vlastní spravedlnost pro své skutky, (tedy aby byli prohlášeni za spravedlivé podle svého jednání), ...

Mrtvý člověk nepodléhá žádné smlově a ani zákonu. Je mrtvý. A s mrtvolami B-h neobcuje.


]


Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 16. únor 2017 @ 18:45:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak souhlasíš s tím, že po smrti člověka již Zákon nad ním nemá žádnou moc. Takže kdy končí platnost Zákona nad člověkem? Po jeho smrti, co říká evangelim milosti Boží?
Římanům 6,7 Vždyť ten, kdo zemřel, je vysvobozen z moci hříchu.8 Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít.9 Vždyť víme, že Kristus, když byl vzkříšen z mrtvých, už neumírá, smrt nad ním už nepanuje.10 Když zemřel, zemřel hříchu jednou provždy, když nyní žije, žije Bohu.

Můžu tedy směle říct, že když jsem zemřel s Kristem, Zákon už nemá nade mnou žádnou moc? Kdy tedy pro mne (když jsem pohan, tak ani nemůžu říkat, že nade mnou má moc Zákon) byl konec Zákona? V okamžiku, kdy zemřel Kristus, je to tak?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 16. únor 2017 @ 20:55:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Leonet, jakou moc má Zákon nad člověkem?
Nebudeš stát před Zákonem, ale před Soudcem.
A budeš souzen podle svých skutků. Zákon nezákon. A B-h vryl do masitého srdce věřícího svůj Zákon. Jestli tedy nečiníš B-ží vůli, ač nemáš Zákon na papíře, ake ve svém srdci a jednáš proti Zákonu, .... co myslíš? Budeš souzen přísněji nebo blahosklonněji :-(
Raději posuzuj to, jak uvažuješ.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 17. únor 2017 @ 19:30:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nevím jak ty, ale cituji: „Kdo slyší mé slovo a věří Tomu, který mě poslal, má věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života (Jan 5,23)

Věříš tšmto slovům Pána Ježíše?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 17. únor 2017 @ 19:52:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

    7
Dítky, ať vás nikdo neklame: Spravedlivý je ten, kdo činí spravedlnost – tak jako on je spravedlivý.

důvod k otázce : za co máš víru ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: tele v Sobota, 18. únor 2017 @ 20:19:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rozumím jim velice dobře. Stačí ti tedy, že jsi ta slova "slyšel" a že věříš B-hu, k tomu abys byl spasen? Je toto pro tebe "spása" - vyhnout se soudu?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 19. únor 2017 @ 11:52:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč jsi vynechal toto: ... přešel ze smrti do života (Jan 5,23)

A především, že Bůh je můj Otec. To ostatní není pro mne vůbec důležité.

Co je pro tebe nejdůležitější?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: tele v Neděle, 19. únor 2017 @ 18:28:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Leonet, jen krátce.. omlouvám se pro současnou tíži okolností v mém životě.
Nic jsem nevynechal, domyslel ses. Směřuji právě k tomu .... přešel ze smrti do života ... to je to, ten důvod spásy, být živým (u B-ha), takový soudu nepodléhá. Proč asi?
B-h je Otcem všech lidí do jednoho z nás, dobrých i zlých ... ale jsou mu všichni jeho syny?
Kdo uvěří a pokřtí se ... bude spasen. Kdo neuvěří, již je odsouzen. Věříš a byl jsi křtěn k životu (s B-hem). Žiješ ho nebo jen vyznáváš svými ústy a jen slovy 'víry' proklamuješ, že jsi zachráněn a nepodléháš soudu?
Znovu se ptám, co pro tebe znamená býti spasen, tedy 'zachráněn' před soudem? Kdo na soudy k souzení nepřichází? Je to spravedlná  milost být hříšníkem jako jiní a nepřijít na soud oproti těm jiným stejně nebo podobně hřešícím? Ježíš řekl: vaše slovo, ať je amen, amen ... tedy ať platí skutkem ... a co je nad to, je ze zlého.
Jak tedy věříš ve svou spásu, že jsi přešel ze smrti do života?

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 19. únor 2017 @ 18:55:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Podívej se na toto mé svědectví: http://siemko.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=587311

Židům 10,16‚Toto je smlouva, kterou s nimi uzavřu po oněch dnech, praví Pán; dám své zákony do jejich srdce a vepíšu jim je do mysli; 17 na jejich hříchy a nepravosti už nikdy nevzpomenu.‘18 Tam, kde jsou hříchy odpuštěny, není už třeba přinášet za ně oběti. 19 Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratří, odvážit vejít do svatyně 20 cestou novou a živou, kterou nám otevřel zrušením opony – to jest obětováním svého těla. 21 Máme-li tedy tak velikého kněze nad celým Božím domem, 22 přistupujme před Boha s opravdovým srdcem a v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmytým čistou vodou.

Milost Boží je spravedlivá.
O dalších mnoha událostech mého 25 letého života s Bohem jsem tady už psal v mnoha článcích pod přezdivkou leonet.
Když si v přehledech článku pod L najdeš leonet, najdeš tady desítky mých článků. V posledních asi třech letech jsem tu nic nedával. Na blogu idnes už mám přes 600 článků.

Nemám tolik času, abych se věnoval každému a opakoval něco, co jsem už vysvětloval jiným.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Neděle, 19. únor 2017 @ 20:32:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Věříš že, jsi bratr Izraele, smluvně po oněch dnech ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pondělí, 20. únor 2017 @ 09:06:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Leonet, neposuzuji a nesoudím tebe ani tvůj život. To bych si nedovolil. Nedělám to. Uznávám tvou pisatelskou činnost.

Ptám se, za co máš nebo považuješ spásu? Co je pro tebe záchranou (tebe)? Jak se ta spása v člověku projevuje, když přešel ze smrti do života a nepřichází na soud, protože uvěřil a pokřtil se. Jak víš, že nepřijdeš na soud, když každý věřící člověk má být postaven před soudnou stolicí Kristovou a přijmout odplatu za to, co v těle vykonal, ať už to bylo dobré nebo zlé. Bohu se přeci nebude nikdo vysmívat. Dokud máme čas ...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pondělí, 20. únor 2017 @ 14:02:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Musíš si vybrat, nemůže platit oboje tak, jak si myslíš, že tomu rozumíš: "má věčný život a nepřijde na soud," a "před soudnou stolicí Kristovou a přijmout odplatu".

Zkus se podívat na řecké slovo, které je na obou místech přeloženo do češtiny jako soud a soudná stolice Kristova. Zjistíš, že se jedná o dvě různá řecká slova. Naši překladači bohužel obě přeložila jako soud a soudná stolice, ale v řečtině neznamenají řecká slova totéž.
Druhá věc je, že mnozí učitelé mnohých denominací, žel nerozlišuji znění v řečtině a učí něco, co v orginálním řeckém textu není. Měl by ses zeptat těchto učitelů, proč učí něco jiného, než je v textu Písma.

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pondělí, 20. únor 2017 @ 19:10:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale kdepak, Leonet, B-hu se nebude nikdo vysmívat. Jak svatý musíš být v celém svém způsobu života, očekáváš-li tak úžasné věci! Kdo říká, že je v něm, musí žít, tak jako on.
Co pro tebe znamená být spasen? Proč a z jakého důvodu? Co je smyslem tvé spásy?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pondělí, 20. únor 2017 @ 20:32:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak nevím, z kým se bavím, jednou píšeš celkem zmateně, podruhé celkem při smyslech, jindy zase začínáš opakovat nějaké své podivné otázky.
Měl by sis ty otázky položit sobě a pokusit se, odpovědět si poctivě. Jestli jsi četl mé svědectví, jak jsem ti doporučil, tak odpověď znáš.

Pak nechápu, proč se stále znovu ptáš na něco, na co už víš. Jsi psychicky v pořádku? Neměl by si raději navštívit doktora?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: timg v Úterý, 21. únor 2017 @ 00:55:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
       On   tele píše jen jinou, rádoby akademickou řečí.  Ale třeba ti napíše,  že chce tě chtěl  jen ve víře  "povzbudit"...

                

      Třeba jako mne naposledy , když mi napsal , že mě,  (Timgovi) nebylo dáno žádné Boží zaslíbení...:-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: tele v Úterý, 21. únor 2017 @ 08:18:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
S kým se bavíš? S teletem přeci. S teletem nemůžeš diskutovat jako se sebou rovným vyrovnaným rozumově a duchem obdařeným člověk, ale jako s hovadem. Zvířecí psycholog je fajn, ale stačí i běžný zvěrolékař. Jen telata za lékaři nedocházejí, pokud je k nim nezavede jejich chovatel.

Zkus to tedy se mnou znovu. Polopatě. Tvé svědectví je milé, líbivé, stále moderní, hřející srdíčko pisatelovo. Teď to ještě zkus naprosto přirozeně pro tele. Co má tele učinit, aby bylo spaseno a stalo se leonetem, tedy člověkem, co už nepotřebuje lékaře a má to v hlavě v pořádku. Proč chtěl být leonet vůbec spasen? A 'z rukou koho' nebo od čeho či před kým?
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Úterý, 21. únor 2017 @ 14:21:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno." Oslovení? Pane Bože.

Leonetem se nemůžeš stát, ten je pouze jeden. Ale můžeš se stát sam sebou.

Leonet nechtěl být spasen, protože tehdy vůbec netušil co to znamená a že má vůbec něco takového chtít.
Nikdy předtím se o víru nezajímal. Pouze cítíl, že mu něco chybí (smysl života) a nic ze světa ho nenaplnilo. Měl dům, dobré zaměstnání, manželku a děti. A přesto mu něco chybělo, aniž tušil co. Nehledal Boha, protože v něho nevěřil a neznal ho.

Jinak řečeno, Bůh hledal leoneta a našel ho. Iniciatíva vyšla od Boha.

Když nevěříš v Boha, nevěříš ani v ďábla. Takže otázka "z rukou koho' nebo od čeho či před kým?" nemá smysl.

Jediná má rada zní: Začni číst Nový Zákon od evangelii a před tím pros Pána Boha, ať ti pomůže ve čtení. Přečti si evangelia několikrát.  

 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 21. únor 2017 @ 15:03:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To bude možná problém, neboť tele si jako každý judaista má za to, že s Novým Zákonem je něco špatně, i když se jindy na něco odvolává. Jinak si totiž nedovedu vysvětlit, jak člověk tele může říkat, že biologickým otcem Pána Ježíše byl Josef. To by snad neřekl ani evangelia čtoucí nevěřící Boha neznající člověk.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Záko (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Úterý, 21. únor 2017 @ 16:12:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy věřil bys i přesto v "takového mesiáše" ?
Co konkrétně by ti na něm "vadilo" ?
Vadí ti něco na sobě ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: tele v Úterý, 21. únor 2017 @ 16:41:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Leonet, děkuji za tvou odpověď.

Šlo to, ne že ne. :-) A dokonce i tak podobně, až téměř na vlas stejně, jak jsem to zde popisoval Tondovi - cizincovi.
Zda pro leoneta tela v B-ha věří nebo ne, ponechme stranou.
Věřit v B-ha však pro tele není důkazem pro víru v ďábla.
Pro tele není víra v B-ha ani důkazem pro víru v anděly.
Každým svým výrokem B-h tvoří anděly.
B-h, HaŠem (To-Jméno), ... jeho Jméno je až 216-ti písmené, vyjadřuje je 72 'jmen' tzv. andělů.
Ale satan ... a zlý sklon .. to stejné :-)
Otázky mají větší smysl než odpovědi. Bez otázky ..žádná odpověď.

Nový Zákon ... co to je? :-) 
Tele nezná .. ani nevědělo, že by byl Zákon Nový vydán  ...kdy?
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Záko (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Úterý, 21. únor 2017 @ 17:19:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty nemáš křesťanskou Bibli? Tak co děláš tady na granosalis?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 21. únor 2017 @ 17:23:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Odpověď na tu druhou otázku, která mě taky často napadá, bych také opravdu rád znal.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrae (Skóre: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 23. únor 2017 @ 14:02:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Odpověď na tu druhou otázku bys rád také znal, Willy ... já vím. Váhám to vůbec komentovat. Třeba ji jednou poznáš (bez předsudků ??)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a (Skóre: 1)
Vložil: tele v Úterý, 21. únor 2017 @ 18:07:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je má troufanlivost, leonet. Nemít a znát. Ale Nový Zákon, co to je? Kdo ho vydal? Jak zní ten 'Nový Zákon'? Je-li Nový, jistě bude obsahovat nějaká nová ustanovení, předpisy, nařízení, přikázání .
. něco co nikdy v žádném Zákoně nebylo. A pokud Zákon byl nahrazen nějakým Novým Zákonem, snad tam budou naprosto všechna ustanovení zcela nová. Ano?
Křesťanská bible ... mám ji pěkně uloženou ve své výkladní skříni.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrae (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Čtvrtek, 23. únor 2017 @ 17:55:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Srdce jako výkladní skříň... výstavní nový zákon ;-) 


]


Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 16. únor 2017 @ 18:23:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Izraelský národ je Bohem vyvolený k tomu, aby vládl ostatním národům. "...


(L 22,24-27)
Tehdy také mezi nimi nastal spor, kdo z nich se zdá být největší.
On jim však řekl: "Králové národů nad nimi panují a ti, kdo nad nimi užívají moci, jsou nazýváni dobrodinci.
Ale vy to tak nedělejte. Naopak, kdo je mezi vámi největší, ať je jako nejmenší, a kdo je vůdce, jako ten, který slouží.
Neboť kdo je větší - ten, který sedí, nebo ten, který slouží? Zdali ne ten, který sedí? Ale já jsem mezi vámi jako ten, který slouží.Z článku není vůbec patrné, že každý pokřtěný (Mt 28,19) se stává duchovním potomkem Abrahámovým (Kristovou obřízkou srdce- Kol 2,11-14) - tedy stává se údem vyvoleného národa nikoli podle krve, ale podle zaslíbení. My všichni křesťané jsme Izrael, naroubovaný na ušlechtilou olivu..


(Ř 9,8)
To jest: Božími dětmi nejsou děti těla, ale za símě se počítají děti zaslíbení.Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 16. únor 2017 @ 18:35:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Stando, neber to za 'bernou minci'. Židé takto nesmýšlí o svém povolání národa.


]


Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 16. únor 2017 @ 18:55:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj, dlouho jsme spolu nediskutovali. Ten článek je primárně určen židům a nevěřícím. A tvrzení v něm jsou především podložená starým zákonem. A není první, ale třetí v pořadí.

Tvůj text:
Z článku není vůbec patrné, že každý pokřtěný (Mt 28,19) se stává duchovním potomkem Abrahámovým (Kristovou obřízkou srdce- Kol 2,11-14) - tedy stává se údem vyvoleného národa nikoli podle krve, ale podle zaslíbení. My všichni křesťané jsme Izrael, naroubovaný na ušlechtilou olivu..

Nehovoří o tom, co se stane potom, když Církev bude vzata ze země a nastane velké soužení a obnovení izraele. Viz Zjevení.


]


Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 16. únor 2017 @ 18:23:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Leonete, promiň, trochu z jiného soudku :


Pořád si ještě myslíš, jak jsi psal a tvrdil lidem neznajícím Boha na iDNESu, že
Boží smlouva s lidstvem a vším živým tvorem po  potopě z Genesis 9 :
 • „Hle, já ustavuji svou smlouvu s vámi a s vaším potomstvem
 • 10i s každým živým tvorem, který je s vámi, s ptactvem, s dobytkem i s veškerou zemskou zvěří, která je s vámi, se všemi, kdo vyšli z archy, včetně zemské zvěře.
 • 11Ustavuji s vámi svou smlouvu. Už nebude vyhlazeno všechno tvorstvo vodami potopy a nedojde již k potopě, která by zahladila zemi.“
 • 12Dále Bůh řekl: „Toto je znamení smlouvy, jež kladu mezi sebe a vás i každého živého tvora, který je s vámi, pro pokolení všech věků:
 • 13Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí.
 • 14Kdykoli zahalím zemi oblakem a na oblaku se ukáže duha,
 • 15rozpomenu se na svou smlouvu mezi mnou a vámi i veškerým živým tvorstvem, a vody již nikdy nezpůsobí potopu ke zkáze všeho tvorstva.
 • 16Ukáže-li se na oblaku duha, pohlédnu na ni a rozpomenu se na věčnou smlouvu mezi Bohem a veškerým živým tvorstvem, které je na zemi.“

je podmíněna trestáním trestem smrtí vrahů ?

Že pokud vrazi nebudou trestáni trestem smrti, tato smlouva Boha s lidstvem přestane platit ? Jak jsi psal :


"Závěrem do kdy bude smlouva s Noem platit? Dokud se bude ukazovat duha na nebi? Není to moc jednoduché vysvětlení? Zamyslete se, kdy zrušil Hospodin smlouvu s Izraelem? Ve chvíli, kdy Izrael jako celek přestal plnit podmínky smlouvy. Podobně to bude s lidstvem a smlouvou s Noem. Dokud bude lidstvo jako celek plnit podmínky smlouvy. Zjednodušeně řečeno, dokud budou lidé trestat vraždy trestem smrti. Neboli dokud budou ze světa odstraňovat nejhorší zlo. Z čehož vyplývá, že pokud chceme, aby ještě stále platila smlouva s Noem, musíme odstraňovat vrahy my lidé, ne my osobně, ale naše vládou ustanovené mocenské orgány."Zdroj: http://siemko.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=571434"Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 16. únor 2017 @ 18:35:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj, četl jsi všechny tři články na toto téma? Postupně jsem totiž reagoval na diskutující.
Znáš tu knížku od Sauera?
Stále si to myslím, a čím více nad tím přemýšlím, tím vice jsem přesvědčeny o správnosti toho, co jsem psal.
Když, tak se podívej i na diskuse pod články.


]


Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 16. únor 2017 @ 19:18:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

No mě to přišlo, že jsi vylíčil křesťany a hlavně Boha před nevěřicími v dost hrozném světle
Že každého vraha ihned bez milosti se musí popravit, jinak lidstvo poruší smlouvu s Bohem a Bůh znova zemi zničí potopou. Dřívější smlouva nevykonáváním důsledně poprav vrahů bude ze strany Boží zrušena.


]


Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 16. únor 2017 @ 20:00:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
...Že každého vraha ihned bez milosti se musí popravit...

Kde jsi v mých článcích našel něco takového napsáno, naopak jsem přece uváděl biblické podmínky k vykonání takového trestu. Nejméně dva očití svědkové, soud, a teprve potom trest.

...No mě to přišlo, že jsi vylíčil křesťany a hlavně Boha před nevěřicími v dost hrozném světle...

Nech na nevěřících, v jakém světle jsem vylíčil Boha. Oni si to už přeberou sami. Jediní, co měli výhrady, byli někteří křesťané, kteří nejspíš ani dobře neznaji Písmo.

A nenastane snad velké soužení a nezahyne snad větší polovina lidstva? Zjevení Jana je v této věci velice konkretní. Ptal ses někdy na to, proč bude na lidstvo uvedeno velké soužení? To mám podle tebe před nevěřicími raději mlčet a neříct jím pravdu? Tak má podle tebe jednat křesťan? Nemáme snad varovat bezbožné lidi před nadcházejícím soudem?

Podle tebe i jiných máme bezbožníkům lhát? Nestačím se divit, jak někteří uvažuji a jednají.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 16. únor 2017 @ 20:21:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Jenže to co jsi tam tvrdil, to nebyla pravda. To bylo lhaní. Lhaní o Bohu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 17. únor 2017 @ 19:36:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nevím proč jsem si myslel, že jsi za ty roky, co tu nejsem a nepíšu, zmoudřel, ale zatím to vypadá, že jsi naopak začal jednat nečestně.
Máš nějaké biblické důkazy pro to, aby jsi mne obvinil ze lži? Říkáš, že jsi věřící, a znáš Písma, tak dolož svá tvrzení Písmem.

Dokud to neuděláš, jsi za podvodníka a falešného svědka.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 17. únor 2017 @ 12:10:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

-- Kde jsi v mých článcích našel něco takového napsáno, naopak jsem přece uváděl biblické podmínky k vykonání takového trestu. Nejméně dva očití svědkové, soud, a teprve potom trest.

Říkám, že v tom článku tvrdíš, že každého vraha je třeba bez milosti popravit. Když říkám vraha, tak opravdu vraha, usvědčeného vraha. Ne někoho podezřelého z vraždy. Takže je jasné, že musí být nejdřív usvědčen z vraždy.
A zasadit by se o to měli křesťané, protože ti vědí, že taková je Boží vůle, podmínka smlouvy s Noem. Trest smrti bez pardonu.
To ve svých článcích píšeš. Ne že ne.


-- Nech na nevěřících, v jakém světle jsem vylíčil Boha. Oni si to už přeberou sami. Jediní, co měli výhrady, byli někteří křesťané, kteří nejspíš ani dobře neznaji Písmo.

Jde o to, že jsi nevěřícím tvrdil o Bohu nepravdy. Z tvého podání Bůh vypadá krutěji než muslimský Alláh.
Žádnou takovou podmínku trestání trestem smrti pro věčnou smlouvu s Noem, lidstvem i se vším živým, že už nikdy nepřijde na zem potopa, Bůh nedal. To sis vymyslel (asi z té knížky Sauera) a ukazuje to na křesťany jako na krvelačné bestie, neschopné žádného milosrdenství.


--  A nenastane snad velké soužení....

To jen odbíháš od tématu. O tom není řeč, o tom si také nic nepsal v těch svých článcích.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 17. únor 2017 @ 19:38:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Totéž, co výše:

Nevím proč jsem si myslel, že jsi za ty roky, co tu nejsem a nepíšu, zmoudřel, ale zatím to vypadá, že jsi naopak začal jednat nečestně.
Máš nějaké biblické důkazy pro to, aby jsi mne obvinil ze lži? Říkáš, že jsi věřící, a znáš Písma, tak dolož svá tvrzení Písmem.

Dokud to neuděláš, jsi za podvodníka a falešného svědka.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 17. únor 2017 @ 20:16:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Také jsem si myslel, že jsi za ty roky zmoudřel a vyvaruješ se dalších bludů. Ale jak je vidět nikoliv.

Stačí si přečíst z 9. kap. Genesis znění smlouvy:
 • „Hle, já ustavuji svou smlouvu s vámi a s vaším potomstvem
 • 10i s každým živým tvorem, který je s vámi, s ptactvem, s dobytkem i s veškerou zemskou zvěří, která je s vámi, se všemi, kdo vyšli z archy, včetně zemské zvěře.
 • 11Ustavuji s vámi svou smlouvu. Už nebude vyhlazeno všechno tvorstvo vodami potopy a nedojde již k potopě, která by zahladila zemi.“
 • 12Dále Bůh řekl: „Toto je znamení smlouvy, jež kladu mezi sebe a vás i každého živého tvora, který je s vámi, pro pokolení všech věků:
 • 13Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí.
 • 14Kdykoli zahalím zemi oblakem a na oblaku se ukáže duha,
 • 15rozpomenu se na svou smlouvu mezi mnou a vámi i veškerým živým tvorstvem, a vody již nikdy nezpůsobí potopu ke zkáze všeho tvorstva.
 • 16Ukáže-li se na oblaku duha, pohlédnu na ni a rozpomenu se na věčnou smlouvu mezi Bohem a veškerým živým tvorstvem, které je na zemi.

Jedná se o věčnou smlouvu, nezrušitelnou a nevypověditelnou, ničím nepodmíněnou.Nevím co tě napadlo lidem ve veřejném prostoru na iDNES tlouct do hlavy takové nesmysly, že ta smlouva platí jen do doby, co budé lidstvo důsledně trestat vrahy trestem smrtí.Jakmile přestane (což už až na malé výjimky přestalo), Bůh tuto smlouvu také přestane dodržovat - to znamená vypoví ji. (s důsledkem asi takovým, že duhy budou zrušeny a zemi zalije další potopa).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 17. únor 2017 @ 20:39:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Napsal jsem ti, že tohoto tématu se týkají tři články,  a diskuse, četl jsi je?

Genesis 5, 18 S tebou však učiním smlouvu. Vejdeš do archy a s tebou tvoji synové, tvá žena i ženy tvých synů.

 9,6 Kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita, neboť člověka Bůh učinil, aby byl obrazem Božím.

Genesis 9,9 „Hle, já ustavuji svou smlouvu s vámi a s vaším potomstvem...

Co si pamatuji, vždy jsem ti zdůrazňoval, aby jsi četl Písmo a měl na mysli souvislosti. Kdy Hospodin začal mluvit o smlouvě s Noem? Gen. 5,18 a kdy tu

smlouvu ukončil? Gen. 9,17 Řekl pak Bůh Noemu: „Toto je znamení smlouvy, kterou jsem ustavil mezi sebou a veškerým tvorstvem, které je na zemi.“

Pokud ještě nevíš, tak si to ověř i na jiných smlouvách Boha s někým. Např. desatero.


Nikde jsem nenapsal, že bude ještě další potopa, to sis právě vymyslel. Ani nevíš, že Bůh řekl, že na zemi "už neuvede potopu".

Jako vždy, neznáš Písma a bloudíš, posloucháš učení nějakých učitelů a nekontroluješ je s Písmem v ruce. Tvoje věc, ale pak si nestěžuj, že ti někdo vyčítá neznalost Písem. 


 
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 17. únor 2017 @ 20:58:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Četl jsem je.
Celé to téma, jak jsi ho pojal, je jeden velký blud. Máš v nich asi nějaké speciální zalíbení.


Vyznění těch tvých článků je jednoznačně takové, že
1) smlouva s lidstvem o potopě se znamením duhy není věčná ( i když  Písmo jednoznačně uvádí, že věčná je), Bůh ji může ukončit a ukončí, v případě že lidstvo nebude dodržovat podmínku této smlouvy

2) podmínkou této smlouvy je podle tebe údajně
    9,6 Kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita, neboť člověka Bůh učinil, aby byl obrazem Božím.

    To jest, lidstvo musí důsledně vykonávat trest smrti u všech vrahů.
    Jinak Bůh smlouvu také dodržovat nebude (asi logicky spustí další potopu světa).

Čili parafrázuji asi takto :
"Dokud budete prolévat krev těch, co prolili krev jiného člověka, už nebude vyhlazeno všechno tvorstvo vodami potopy a nedojde již k potopě, která by zahladila zemi."


V článcích ještě hovoříš o tom, že naštěstí národy ještě ve většině trestají vrahy trestem smrti, proto zatím Bůh od smlouvy neodstoupil.

To ovšem také není pravda.  Trestem smrti bývá trestána malinká menšina všech vrahů. Většina zemí na světě tresty smrti zrušila.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 17. únor 2017 @ 21:07:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zase nemáš pravdivé informace, většina zemí zatím trest smrti má. Dohledej si na guglu.

Zajímave je, že ty země, které trest smrti stále mají, vypadají, jako by měly i požehnání Boží. 

Jinak tvé "logické" dovětky jsou "pouze" tvé. Nesnaž se mě vmanévrovat do svých "logických" domněnek.

Gen. 9,15 rozpomenu se na svou smlouvu mezi mnou a vámi i veškerým živým tvorstvem, a vody již nikdy nezpůsobí potopu ke zkáze všeho tvorstva.

Říká tady Hospodin, že "už neuvede na zemi potopu"?

Tak proč si nejdříve nedostuduješ Boží slovo, a teprve potom diskutuješ? Jsi stále tak naivní a prostoduchý?  Proč? Vždyť jsi o několik let starší.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 17. únor 2017 @ 21:35:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Leonete, prosím tě, nedělej ze sebe šaška :-))

Co to máš za gugla ?


V roce 2014 trest smrti byl vykonán pouze ve 22 zemích světa. Teoreticky je možný ve více zemích (cca 50), ale prakticky v řadě těchto zemí tyto tresty ukládány nejsou.

V Evropě existuje trest smrti v soudním systému pouze v Bělorusku.

Jinak se nejvíce popravuje v Číně a v muslimských zemích jako : Irán, Saudská Arábie, Irák, Pakistán,...dále také v USA.
Nemyslím, že by proto zažívaly nějaké zvláštní požehnání Boží.

V roce  tuším 2012 bylo spácháno cca 450 000 vražd na celém světě.
Trest smrti byl uložen jen asi  ve 2000 případech.  Ani ne půl procenta.
To podle tebe je ještě dostačující plnění podmínky, aby nepřišla na svět další potopa ?
Jinak : logické dovětky si může udělat každý, kdo si přečte na iDNES tvé články a diskuse pod nimi.

A dále :

"Říká tady Hospodin, že "už neuvede na zemi potopu"? "
No samozřejmě že říká.
To jen ty zpochybňuješ a tvrdíš o Bohu, smlouvu podmíňuje, že když lidstvo nebude důsledně vykonávat tresty smrti, tak Bůh také smlouvu přestane dodržovat.
Což neznamená nic jiného jako že zruší závazek, že už nikdy nepřijde potopa.


Proč si nejdříve nedostuduješ Boží slovo než začneš psát nesmysly ve veřejném prostoru a děláš tím křesťanství medvědí službu? Proč ?]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 17. únor 2017 @ 22:06:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nestarej se o medvědí službu, stejně nevíš, co to znamena.

Nikdy jsi něčetl, že další soud bude ohněm? Skutečně tak málo znáš Boží slovo?

Logické dovětky, bez ohledu na souvislosti mne nezajímají.
7 miliard lidí a 10 na 100 logických dovětků. Ty jsi schopen na všechny odpovědět? Nejsi, tak nepoužívej nesmyslné argumenty.

Jako věřící, by jsi měl reagovat pouze duchovně, ne tělesně. Vypadá to, že v tvém případě budu muset zase čekat další nejméně tři roky. 
Jestli tu ještě budu.

Stále totiž ještě žiješ v zajetí denominačních učení. Denominace se od sebe liší různými ploty, s rozdilnými mezerami a délkami latěk. A ty přitom ani nevíš, že ploty jsou jen pro tělesné ....
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 17. únor 2017 @ 22:22:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Hlavně přestaň šířit bludy leonete. To bude stačit.


Jen ještě tohle :

"Nikdy jsi něčetl, že další soud bude ohněm? Skutečně tak málo znáš Boží slovo?"


Když toto víš, tak proč tedy vymýšlíš takové obludné teorie, že Bůh, v případě neplnění podmínky  smlouvy s Noem (trestání trestem smrti), tuto smlouvu :"Ustavuji s vámi svou smlouvu. Už nebude vyhlazeno všechno tvorstvo vodami potopy a nedojde již k potopě, která by zahladila zemi." zruší a nebude ji dodržovat ??

Trpíš snad nějakou schizofrénií ? Mohl bys to nějak rozumně vysvětlit ?
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 19. únor 2017 @ 12:01:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Až ty přestaneš druhé lidi obviňovat ze lži bez důkazů.

Nedal jsi tady jediný biblický argument proto, aby někdo mohl říct, on lže. Zatím jen píšeš o svých pocitech a nějakém učení nějaké denominace a nedokážeš ho ani vyjádřit a ani podložit slovy Písma.

Například: Jan 19,11 Ježíš odpověděl: „Neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána shůry. Proto ten, kdo mě tobě vydal, má větší vinu.“

Když Pilát se odvolává na to, že má moc Ježíše ukřižovat a co mu Ježíš odpověděl? Popřel jeho pravomoc, vůbec ne, naopak potvrzuje ji. Na základě čeho?

Nenajdeš v Novém zákoně text, který by byl proti tomu, že vládci vykonávají trest smrti.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 17. únor 2017 @ 22:32:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

A ještě jedna věc :

Argumenty ti vadí ?  Proč ? Protože odhalují tvé lži ?  Ty argumenty jsou moc tělesné ?

Argumenty, které jsem použil, nejsou nesmyslné, mají velký smysl. Jsou to ověřené údaje, které ukazují jednoznačně, že tvoje tvrzení, že většina zemí zatím trest smrti má, je nepravda. Nemá. A tudíž lidstvo podle tvých teorií smlouvu neplní. Takže správně by se duha na nebi už neměla ukazovat , podle tvých výmyslů.

Myslíš, že duchovní člověk může blafovat jak se mu zachce, bez ohledu na realitu ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 19. únor 2017 @ 12:03:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Už jsem ti to psal, tvé "logické" vývody jsou pouze Tvé vývody. Nic nedokazuji, jen tě odhaluji jako toho, kdo rád manipuluje a nemá biblické argumenty.


]


Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: bloger369 (kohout.david@hotmail.cz) v Čtvrtek, 16. únor 2017 @ 18:45:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Literárně zatím jedno z lepších pojednání, které jsem tady četl. Teologicky ne tak úplně. Bludné, nebezpečné a zavádějící se mi zdá to, že Izrael je podle článku předurčen k tomu, aby vládl ostatním národům. To je myšlenka velice lehce politicky zneužitelná. Text se také zdá, jakoby teologicky zplošťoval bibli. Je to všechno krásně vykonstruované, ale nepřijde mi, že tak autor činí zadost jak Abrahamově smlouvě, tak Mojžíšovu zákonu.Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 16. únor 2017 @ 18:49:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neznám tě, ale to můžeme časem napravit. Znáš nějaké ortodoksní židy? Zeptej se jich, na to, zda věří tomu, že Izrael má být prvním mezi národy.
Nemluvě o tom, že starý zákon na mnoha místech tuto myšlenku potvrzuje.


]


Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: bloger369 (kohout.david@hotmail.cz) v Čtvrtek, 16. únor 2017 @ 18:55:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj :) taky tě neznám, ale já tady na GS nejsem moc dlouho. Bohužel žádného ortodoxního žida osobně neznám a rád bych to napravil, ale ani mě moc nepřekvapuje to, že si o sobě tohle myslí. Nesoudím, že je to od nich příliš pokorné. Každý národ má dějiny svého vlastenectví, nicméně myslet si, že ten můj je nadřazený ostatním není podle mého správný a zdravý.


]


Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 16. únor 2017 @ 19:13:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Slyšel jsi někdy o prvorozenství? V biblickém slova smyslu dědí prvorozený dvojnásobné dědictví, což vždy znamenalo, že prvorozený se po otcově smrti stává jeho následovníkem v rodině.
Když Hospodin řekl, že Izrael je jeho prvorozený syn - národ, každý žid si z toho vydedukuje, že Izrael má být prvním mezi národy. Ověř si to u židů.

Zjevení 16,15 Z jeho úst vychází ostrý meč, aby jím pobíjel národy; bude je pást železnou berlou. On bude tlačit lis plný vína trestajícího hněvu Boha všemohoucího.
Co znamená pást? Kdo bude vládnout na světě v tisíciletém království? Pán Ježíš, který bude mít své sídlo v novém chrámu Božím v Jeruzalemě. V Izraeli. Kdo bude jeho tlumočníkem? Židé! Budou tedy prvním mezi národy? Budou. Budou defakto vládnout?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 17. únor 2017 @ 07:04:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
navíc v bibli je vícero příběhu kdy prvorozený není preferován Bohem...což je taky předobrazem


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 17. únor 2017 @ 19:39:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Máš něco k tématu nebo jen odvádíš pozornost?


]


Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 16. únor 2017 @ 19:01:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
První pro Žida není nadřazený, Leonet. Čtu dost i od ortodoxních (ortodoxie neznamená nadřazeného smýšlení) a nic takového.


]


Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 16. únor 2017 @ 19:16:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Slyšel jsi někdy o prvorozenství? V biblickém slova smyslu dědí prvorozený dvojnásobné dědictví, což vždy znamenalo, že prvorozený se po otcově smrti stává jeho následovníkem v rodině.
Když Hospodin řekl, že Izrael je jeho prvorozený syn - národ, každý žid si z toho vydedukuje, že Izrael má být prvním mezi národy. Ověř si to u židů.

Viz co jsem psal výše.
Zjevení 16,15 Z jeho úst vychází ostrý meč, aby jím pobíjel národy; bude je pást železnou berlou. On bude tlačit lis plný vína trestajícího hněvu Boha všemohoucího.
Co znamená pást? Kdo bude vládnout na světě v tisíciletém království? Pán Ježíš, který bude mít své sídlo v novém chrámu Božím v Jeruzalemě. V Izraeli. Kdo bude jeho tlumočníkem? Židé! Budou tedy prvním mezi národy? Budou. Budou defakto vládnout?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 16. únor 2017 @ 20:39:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Leonet, čtu výklady sider, rabínů, bavím se s nimi a nic takového ... nic jak 'každý Žid'. Stavíš na vodě a k tomu lžeš. Dědický podíl závisí na otci.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 17. únor 2017 @ 19:41:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nerozumím ti, co to znamená Dědický podíl závisí na otci.Vysvětli mi to,


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: tele v Sobota, 18. únor 2017 @ 20:13:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Otec rozděluje majetek, rozděluje podíly. Jeho rozhodnutí, (třeba závěť), je nad Zákon a tradici. Nevím, čemu na tom nerozumíš. Záleží na otci, komu přiřkne jaký podíl dědictví. Koho učiní svým hlavním dědicem, "hlavou rodu". A v bibli je toho neurekom ..


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 19. únor 2017 @ 12:07:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Závisi na otci, pouze, když to otec učiní a třeba dříve nezemře. Ale obecný dědický zákon byl, že prvorozený získáva větší díl, než ostatní.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: tele v Neděle, 19. únor 2017 @ 18:48:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Leonet,
... a nezemřel-li prvorozený před obdržením dědictví ... :-) Tak jsem to nemyslel.
... Otec nesmí vydědit syna nebo prvorozenectví přesunout na syna jiného, jen proto, že ho nemá 'jen v oblibě' nebo že je 'jen' zlý. Nenastal nikdy případ, že by rodiče ukamenovali svého syna (nezletilého dědictvím) proto, že byl vzpurný a zlý a neposlušný. Nikdy nenastal a nikdy ani nenastane takový případ, že by rodiče dokázali, že jsou nevinni svou výchovou na jeho vzpurnosti, zlu a neposlušnosti. Přesto je majetek rodičů dědictvím po předcích od B-ha Izraele. Vše patří Izraeli jako národu, respektive kmenům Izraele. Existují tedy případy, za kterých nemusí být dědictví přiděleno synovi, ale jen mu dány třeba 'dary' ... toto však je možné jen ve společenství národa (nebo diaspory?). Kdo není obřezán, vypadává jeho dědictví z Izraele.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 19. únor 2017 @ 19:11:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vrátím se k Izraeli, v království nebeském, když Pán Ježíš zasedne na trůnu v novém chrámu v Jeruzalémě, k němu nebude připuštěn nikdo, kdo nebude znovuzrozen. To znamená, že všichni ostatni na světě, kteří přežijí velké soužení, ho neuvidí. Budou komunikovat pouze s Izraelci. Pro ně budou ti těmi, kdo jím dávají příkazy a nařízení. Nebude pro ně Izrael hlavním národem světa? Nebude pro ně Jeruzalém hlavním městem světa?
Za koho budou všechny ostatní národy považovat Izraelce?
Ezechiel o tom dost psal.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pondělí, 20. únor 2017 @ 08:47:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ezechiel? o tom psal? Kde?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pondělí, 20. únor 2017 @ 14:19:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Od 36 kapitoly se píše o novém chrámu.

Ezech 44,9:Toto praví Panovník Hospodin: Žádný cizinec neobřezaného srdce a neobřezaného těla nevstoupí do mé svatyně ze všech cizinců, kteří žijí uprostřed synů Izraele.
Což znamená, že ti ostatní, kteří nebudou žít mezi syny Izraele, se tam nedostanou také. Pro všechny nevěřící tedy platí, že Pána Jažíše nespatří.
Nezbude jím nic jiného, než si myslet, že poslouchají Izraelce.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pondělí, 20. únor 2017 @ 19:34:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
V tomto bychom se aji shodli Iz52,1 56,1nn
Ovšem mám potíž s vyjádřením 'vlády' co používáš. 
Zde platí např. Mi4,2 či Za8,23


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pondělí, 20. únor 2017 @ 20:36:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech se chopí deset mužů z pronárodů všech jazyků pevně cípu roucha jednoho Judejce a řeknou: ‚Půjdeme s vámi. Slyšeli jsme, že s vámi je Bůh.‘“

Slyšeli jsem... ale budou moct vstoupit do chrámu? Ne, pokud nebudou obřezáni.
A ti, co nebudou obřezáni, budou muset poslouchat Judejce.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: tele v Úterý, 21. únor 2017 @ 05:45:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
O těchto věcech na GS moc diskutovat nechci.
Předně ty různé až protiřečící si představy mesiášské doby mně připomínají Ješuovo prohlášení, že jeho učedníci nemají (potažmo všichni Jizraelci) plachtit po větru různých mesiášů ... vedl k nevěře v hnutí mesiášů a jimi ustanovaných království. K tomu dospěli po mnoha takových i rabíni. Tzv. Tisíciletá mesiášská doba rozhodně nebude tisíci letech naprostého klidu, zvláště počátek toho 'sedmého' dne a konec. Pakli je Ješua Mašiach, co má 'vyplnit už všechny mašiachy', podle Zecharji bude zabit ještě tak asi 2X. Ještě asi jednou zrazen a také ve válce. Na počátku Gog a Magog, na konci též ... 
Jinak je dobré dávat si pozor na to, že je doba vyvinuté komunikační technologie. Učení se šíří, nemá řád ... a B-h sobě neobětuje. 
Mašiacha, i kdyby se zpozdil, očekávat máme každého dne, jeho příchod 'uspišovat', ale jinak je 'dovoleno' věřit ohledně té doby jakkoliv, jen nešířit jistojisté mesiáše a ta jejich učení....]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Úterý, 21. únor 2017 @ 17:35:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mesiáš už přišel, před 2000 léty a římané ho na nátlak Židů ukřižovali, jenže nezůstal v hrobě, ale vstal z mrtvých. Ještě příjde pro svou Církev a podruhé k soudu.

Dokud neuvěříš v Ježíše Krista - Mesiáše, a nevyznáš ho před lidmi jako svého Pána a vykupitele, nemá pro judaistu význam, aby diskutoval s křesťany. 
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: tele v Úterý, 21. únor 2017 @ 18:31:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nemá pro judaistu význam ... ? To jsi asi popletl strany. Snad pro křesťana leoneta nemá smysl diskutovat s judaisty. ;-)
Dokud neuvěříš v Ježíše Krista - Mesiáše .... proč zdvojuješ Ježíšovo (Ješuovo) Jméno? Kristus = Mesiáš ... a přeci ty dva výrazy smetávají podstatu Maši-jah(a). Stejně jako jeho jméno rodné.. Ježíš.

Ten Mašiach se vrátí .... jako blesk z nebe ... tak jako odcházel na hoře Olivetské ... a přesto ho probodnou a přesto bude zabit v boji. Shromáždí 'ztracené' kmeny, vystaví chrám, povede válku proti národům. A zase se náhle zjeví... a nic už nebude podobno tomu, co je dnes.

Bude to Ellijahu, Moše, Ješua? :-) Je-li jeden Mašiach ... a je-li jím Ješua, pak Ješua. Kolik návratů a odcházení? A lze ho znovu zabít?]


Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 16. únor 2017 @ 20:46:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
V 'novém světě' bude mít podíl i pohan, co dodržuje Noachidská přikázání a přijme větší podíl než Žid, co Zákon neplní. Defakto vládnout:-) Ne. Nic v novém světě nebude podobno tomuto. Žádná taková 'vláda'. Ale poznání a zjevení a život podle B-ží vůle. Moci chtiví :-(


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 17. únor 2017 @ 19:43:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Budeš muset své vyplody nějak srozumitelněji vysvětlit, nemám vůbec tušení o čem píšeš.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pátek, 17. únor 2017 @ 20:12:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pro tele: nic ve zlém, ale tu máš další příklad, že píšeš moc složitě, používáš nesrozumitelné pojmy... opravdu, když jsem Ti něco radil, tak to nebylo tak, že by si wollek zbytečné vymýšlel a diktoval nějaké své představy nebo podmínky. Kéž bys to jen pochopil, jak jsem ten svůj 'psychologický rozbor' tehdy myslel a mohl se mj. i díky němu, posunout kousek dále - minimálně, aby komentářů jako ten leonetův znatelně ubývalo.
V pokoji...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 17. únor 2017 @ 20:34:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
wollek : to není o složitosti, pojmech, a "schopnosti" ....není problém psát podobně, na témata která "nejsou k diskuzi"...( že jim nerozumím)

zeryka dopředu nepohání stejný styl psaní a ani myšlení, ...nejsme ovšem stejní a ne stejné vlně :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 17. únor 2017 @ 20:41:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Ty také si libuješ v polovětách, zbytek nacháváš na fantazii čtenáře ? :-) Pro diskuse je to ten nejlepší prostředek :-))


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 17. únor 2017 @ 20:45:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
tomu říkám "dát prostor čtenáři " ... :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 17. únor 2017 @ 20:58:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
čtenář si nejdříve přečte, co se píše a zvažuje, co chtěl autor říct a teprve, když to pochopí, tak reaguje. Ty sice tvrdíš, že jsi pochopil, ale aniž chápeš, tak reaguješ.

Z mého pohledu jsi tady nový, ale zatím jsi mne nepřesvědčil, že vůbec umíš číst. Tím myslím celý text, a ne jen to, co tě oslovi, třeba jedna věta a na tu reaguješ. Jenže ti nikdo asi nikdy nevysvětlil, že Boží slovo nejsou věty vytržené z kontextu, ale vždy věty v kontextu daného oddílu. Nebo související s daným tématem.

Nestačí si zapamatovat jednu údernou větu a tou ostatní mlátit jako cepem, ale je třeba vždy pochopit v jaké souvislosti je daná věta uvedena.

Tak jak reaguješ, lze číst třeba Přísloví, ale nevím jestli teď chápeš o čem vůbec píšu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 17. únor 2017 @ 21:06:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
//Ty sice tvrdíš, že jsi pochopil, ale aniž chápeš, tak reaguješ.//

k pochopení autora dávám otázky k odpovědím, pro ten celkový souhrn písma, ...
nesnažím se autora přesvědčit o "zeryk pravdě", kladu otázky....a někdy odpovídám .
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 17. únor 2017 @ 21:10:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jenže kladeš otázky, které s tématem nesouvisí. Což ukazuje, že neumíš číst, a více posloucháš své "bludné" myšlenky, než očekáváš na Boží slovo. Asi nevěříš na Ducha Božího.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 17. únor 2017 @ 21:20:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Leonet napsal : // Ty sice tvrdíš, že jsi pochopil, ale aniž chápeš, tak reaguješ.//

autor článku předem ví kdo chápe ? nebo z otázek jemu "podružných" zjistí kdo nechápe ?

//neumíš číst, a více posloucháš své "bludné" myšlenky,//

od tématu k osobě diskutéra....

k tématu nebo otázkám nic...

a ano bludné myšlenky do textu psaného slova nedává autor ale dává si je tam čtenář....


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Sobota, 18. únor 2017 @ 13:33:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tvé osobní projekce do druhých nepokládej za pravdu Leonete, ...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: tele v Sobota, 18. únor 2017 @ 20:08:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ne nerozumím radám zle, pokud sis všiml, poněkud jsem zvolnil. Pokud sis nevšiml, máte stále problém, pro svá "dogmata" mysli porozumět druhým.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Sobota, 18. únor 2017 @ 21:14:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Všiml, neboj :-). Jen mi tento případ padl do oka, a navíc ve chvíli, kdy už jsem tu svou radu o snaze zjednodušovat a zesrozumitelňovat vyslovil. Samozřejmě bych nevytahoval nic starého. Zajímat by nás měla hlavně budoucnost, přesněji řečeno věci a události, které můžeme nějak ovlivnit. Pokud jde o minulost, k ní už zpravidla můžeme akorát zaujmout nějaký postoj, nějak na ně reagovat. Na tom se snad shodneme.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Izrael a Zákon (Skóre: 1)
Vložil: tele v Sobota, 18. únor 2017 @ 20:16:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Čemu nerozumíš, výplode? 


]


Stránka vygenerována za: 5.81 sekundy