Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Emanuel.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 15406, komentáře < 7 dní: 320, komentářů celkem: 340863, adminů: 60, uživatelů: 4852  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 170 návštěvník(ů)
a 5 uživatel(ů) online:

rosmano
cizinec
LD
Willy
wollek

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Prohlášení Rady ukrajinských baptistù k teologickému vlivu MacArthura
·Reakce na Vyjádøení ohlednì dìní v kromìøížském sboru Lance Robertse k mé osobì
·Amputace
·Recenze Dìti rozhnìvaného Boha
·Vyjádøení ohlednì dìní v kromìøížském sboru
·Pravomoce statutárních orgánù Biblického spoleèenství køesťanù Kromìøíž
·Prohlášení tradièního pohledu Jižních baptistù na Boží plán spásy
·Písmo jako skládaèka Lego
·Služba sester Božím slovem
·Mají katolíci a evangelikálové stejný problém?

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
98479360
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Démoni v bibli
Vloženo Úterý, 03. leden 2017 @ 23:57:26 CET Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal Nepřihlášený

Mt 4:24:Pověst o něm se roznesla po celé Sýrii. Přinesli k němu všechny nemocné, kteří byli sužováni rozličnými nemocemi a trápeními, démonizované, náměsíčné i ochrnuté a on je uzdravil.Mt 7:22:Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, což jsme tvým jménem neprorokovali a tvým jménem nevyháněli démony a tvým jménem neučinili mnoho mocných činů? ‘Mt 8:16:Když nastal večer, přinesli k němu mnoho démonizovaných; i vyhnal duchy slovem a všechny nemocné uzdravil,Mt 8:28:A když se dostal na druhou stranu do krajiny Gadarenských, setkali se s ním dva démonizovaní, kteří vyšli z hrobů. Byli velmi nebezpeční, takže tou cestou nemohl nikdo projít.Mt 8:31:Démoni ho prosili: „Jestliže nás vyháníš, pošli nás do toho stáda vepřů!“Mt 8:33:Pasáci utekli, a když přišli do města, vyprávěli všechno, i to o těch démonizovaných.Mt 9:32:Když odcházeli, hle, přivedli k němu němého démonizovaného člověka.Mt 9:33:A když byl démon vyhnán, němý promluvil. A zástupy užasly a říkaly: „Něco takového se v Izraeli nikdy nestalo. “Mt 9:34:Ale farizeové říkali: „ V moci vládce démonů vyhání démony.“Mt 10:8:Uzdravujte nemocné, probouzejte mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte démony -- zadarmo jste přijali, zadarmo dejte.Mt 11:18:Přišel Jan, nejedl a nepil, a říkají: ‚Má démona!‘Mt 12:22:Tehdy k němu přivedli démonizovaného, který byl slepý a němý. Uzdravil ho, takže ten němý a slepý mluvil a viděl.Mt 12:24:Když to uslyšeli farizeové, řekli: „Ten člověk vyhání démony jen v moci Belzebula, vládce démonů.“Mt 12:27:A vyháním-li já démony v moci Belzebula, v čí moci je vyhánějí vaši synové? Proto oni budou vašimi soudci.Mt 12:28:Jestliže však já vyháním démony v moci Ducha Božího, pak už k vám přišlo Boží království.Mt 15:22:A hle, z těch končin vyšla nějaká kananejská žena a křičela: „Smiluj se nade mnou, Pane, Synu Davidův! Mou dceru zle trápí démon. “Mt 17:18:Ježíš mu pohrozil a démon od něho vyšel; a od té hodiny byl chlapec uzdraven.Mk 1:32:Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a všechny démonizované.Mk 1:34:I uzdravil mnoho trpících rozličnými chorobami a vyhnal mnoho démonů. A těm démonům nedovoloval mluvit, neboť ho znali.Mk 1:39:A hlásal evangelium v jejich synagogách po celé Galileji a vyháněl démony.Mk 3:15:a aby měli pravomoc vyhánět démony.Mk 3:22:Učitelé Zákona, kteří sestoupili z Jeruzaléma, říkali: „Má Belzebula. V moci vládce démonů vyhání démony!“Mk 5:12:Všichni ti démoni ho poprosili: „Pošli nás do těch vepřů, abychom do nich vstoupili.“Mk 5:15:Přišli k Ježíši a pozorovali toho démonizovaného, jak sedí oblečený a má zdravou mysl -- toho, který měl Legii -- a ulekli se.Mk 5:16:A ti, kteří to viděli, jim popsali, jak se to stalo tomu démonizovanému a to o těch vepřích.Mk 5:18:Když vstupoval do lodi, prosil ho ten, který byl předtím démonizovaný, aby mohl být s ním.Mk 6:13:Vyháněli mnoho démonů, mazali olejem mnohé neduživé a uzdravovali.Mk 7:26:Ta žena byla Řekyně, rodem Syrofeničanka, a prosila ho, aby toho démona z její dcery vyhnal.Mk 7:29:Řekl jí: „Kvůli tomuto slovu jdi domů; ten démon z tvé dcery vyšel.“Mk 7:30:Odešla do svého domu a zjistila, že dítě leží na lůžku a démon vyšel.Mk 9:38:Jan mu říkal: „Učiteli, viděli jsme někoho, jak ve tvém jménu vyhání démony, a bránili jsme mu v tom, protože nechodil s námi.“Mk 16:9:Ráno prvního dne týdne, když Ježíš vstal, ukázal se nejprve Marii Magdalské, od níž kdysi vyhnal sedm démonů.Mk 16:17:Tato znamení budou doprovázet ty, kteří uvěří: V mém jménu budou vyhánět démony, budou mluvit novými jazyky,L 4:33:V synagoze byl člověk, který měl ducha nečistého démona; i vykřikl velikým hlasem:L 4:35:Ježíš mu pohrozil: „Umlkni a vyjdi od něho!“ A démon jím mrštil doprostřed a vyšel od něho, aniž mu jakkoli uškodil.L 4:41:Od mnohých vycházeli i démoni, kteří křičeli a říkali: „Ty jsi Boží Syn!“ Hrozil jim a nedovoloval jim mluvit, protože věděli, že je Mesiáš.L 7:33:Neboť přišel Jan Křtitel, nejedl chléb ani nepil víno, a říkáte: ‚Má démona.‘L 8:2:a některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí: Marie zvaná Magdalská, od níž kdysi vyšlo sedm démonů,L 8:27:Když vystoupil na břeh, potkal ho nějaký muž z toho města, který měl démony a už dlouhou dobu si neoblékl žádný oděv a nebydlel v domě, nýbrž v hrobech.L 8:29:Ježíš totiž tomu nečistému duchu přikázal, aby od toho člověka vyšel. Neboť ho častokrát zachvacoval; ten muž byl spoutáván řetězy a okovy a byl hlídán, ale pouta trhal a démon ho vyháněl na pustá místa.L 8:30:Ježíš se ho otázal: „Jaké je tvé jméno?“ On řekl: „Legie“, protože do něho vstoupilo mnoho démonů.L 8:32:Bylo tam početné stádo vepřů, které se páslo na svahu hory. Démoni ho poprosili, aby jim dovolil do nich vejít; a dovolil jim to.L 8:33:Démoni vyšli od toho člověka a vešli do vepřů, a stádo se zřítilo po svahu do jezera a utopilo se.L 8:35:Lidé vyšli, aby uviděli, co se stalo; přišli k Ježíšovi a nalezli toho člověka, od něhož vyšli démoni, jak sedí oblečený u Ježíšových nohou a má zdravou mysl. A ulekli se.L 8:36:Ti, kteří viděli, jak byl ten démonizovaný zachráněn, jim o tom pověděli.L 8:38:Muž, od něhož vyšli démoni, ho prosil, aby směl být s ním. Ježíš ho však propustil a řekl:L 9:1:Svolal si Dvanáct apoštolů a dal jim sílu a pravomoc nad všemi démony i k léčení nemocí.L 9:42:Ještě když přicházel, démon ho povalil a zalomcoval jím. Ježíš pohrozil nečistému duchu, uzdravil dítě a vrátil je jeho otci.L 9:49:Jan na to řekl: „Mistře, viděli jsme kohosi, jak ve tvém jménu vyhání démony, a bránili jsme mu, protože nechodí s námi.“L 10:17:Těch sedmdesát dva se vrátilo s radostí a říkali: „Pane, i démoni se nám poddávají ve tvém jménu.“L 11:14:A vyháněl démona, a ten byl němý. Stalo se, když ten démon vyšel, že němý promluvil, a zástupy užasly.L 11:15:Někteří z nich však řekli: „ V moci Belzebula, vládce démonů, vyhání démony!“L 11:18:Je-li tedy také Satan proti sobě rozdělen, jak bude moci obstát jeho království? Neboť říkáte, že vyháním démony Belzebulem.L 11:19:Jestliže já vyháním démony v moci Belzebula, v čí moci je vyhánějí vaši synové? Proto oni budou vašimi soudci.L 11:20:Jestliže však vyháním démony prstem Božím, pak už k vám přišlo Boží království.L 13:32:On jim řekl: „Jděte a řekněte té lišce: Hle, vyháním démony a uzdravuji dnes i zítra, a třetího dne dokonám.J 7:20:Zástup odpověděl: „Máš démona! Kdo tě usiluje zabít?“J 8:48:Židé mu odpověděli: „Neříkáme správně, že jsi Samařan a máš démona?“J 8:49:Ježíš odpověděl: „Já nemám démona, ale ctím svého Otce, vy však mne znevažujete.J 8:52:Židé mu řekli: „Teď jsme poznali, že máš démona. Abraham zemřel, i proroci, a ty říkáš: ‚Kdo by zachoval mé slovo, neokusí smrti na věčnost. ‘J 10:20:Mnozí z nich říkali: „Má démona a blázní. Proč ho posloucháte?“J 10:21:Jiní říkali: „Toto nejsou slova démonizovaného. Může snad démon otevřít oči slepým?“1K 10:20:Ne, ale říkám, že to, co pohané obětují, obětují démonům, a ne Bohu. A já nechci, abyste byli účastníky démonů.1K 10:21:Nemůžete pít Pánův kalich i kalich démonů; nemůžete mít podíl na Pánově stolu i na stolu démonů.1Tm 4:1:Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odstoupí od víry, přidržujíce se bludných duchů a učení démonů,Jk 2:19:Ty věříš, že je jeden Bůh. Dobře činíš. Také démoni tomu věří, avšak chvějí se.Jk 3:15:To není moudrost sestupující shůry, ale pozemská, duševní, démonská.Zj 9:20:Ale ostatní lidé, kteří nebyli těmito ranami zabiti, se neodvrátili od skutků svých rukou: nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene i dřeva, které nemohou ani vidět ani slyšet ani chodit;Zj 16:14:Jsou to duchové démonů, činící znamení; vycházejí ke králům celé obydlené země, aby je shromáždili k boji ve veliký den Boha, Všemohoucího.Zj 18:2:Zvolal mocným hlasem: „Padl, padl veliký Babylon a stal se příbytkem démonů, vězením všech nečistých duchů a vězením každého nečistého a nenáviděného ptáka;


"Démoni v bibli" | Přihlásit/Vytvořit účet | 19 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Démoni v bibli (Skóre: 1)
Vložil: uzivatelGranosalis v Pondělí, 09. leden 2017 @ 09:09:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Křesťané věří, že existují nadpřirozené bytosti. Bůh, andělé, démoni. Tyto bytosti mají schopnost ovlivňovat hmotu. Mě by zajímalo, jakým aparátem to dělají? Když chci nabrat písek lžící, musím mít lžíci určitého tvaru. Kulatého, vejčitého, s prohlubní uvnitř. A jak to dělá duch? Kde vezme tu lžíci? Čím ji drží? Čím duch myslí? Nemá mozek? Tak myslí čím? Má nějaké centrum inteligence? Co třeba takový démon křivice. Údajně způsobuje, že člověk má prohnutou páteř. Démon tedy způsobuje obtíže člověku při chůzi. Zajímalo by mě, proč se démon specializoval pouze na jednu činnost... Nic jiného neumí? Pouze se usadil v páteři toho člověka a tam škodí? To ho jako inteligentní bytost baví? Mnoho let sedět v páteři s poslouchat, co ten člověk dělá? A co dělá ten démon křivice v noci, když ten člověk spí? Nenudí se? Nevadí mu chrápání toho člověka? Nebo spí s tím člověkem? Nebo si dá špunty do svých duchovních uší a nějak noc přečká? A jak se vůbec do té páteře dostal? To mu jako Bůh přikázal vlez do babky (dědka) a ohni ji (jeho)? Nebo kdo mu dal ten pokyn? Sám si démon vybral, že bude křivit páteř? A proč nepřijde dobrý anděl a nevyhodí ho ven z té páteře? Proč se dobrotivý Bůh divá na takové divadlo? Co z toho má? Bůh má celkovou evidenci, kolik démonů působí aktuálně na planetě Zemi ? Proč nezasáhne? Nebo to je nějaká dohoda? Tak jako se Bůh dohodl se satanem, že mu prozkouší Jóba, tak se Bůh dohodl i s ostatními démony a s každým člověkem dělá speciální pokus? Kolik démonů celkově působí na planetě Zemi a kolik dobrých andělů? Má Bůh o tom přehled? Jaké mají duchovní bytosti možnosti ovlivňovat hmotu? Stanovil Bůh nějakou hranici, kam až mohou jít? Jak tu hranici stanovil? Respektují ji duchovní bytosti? Co je hlídá, aby tuto hranici nepřekračovali? Jaké sankce mají, pokud by tuto hranici překročili? Jak může být odpovědný člověk, když je tady prostředí plné skrytých neviditelných bytostí?Hoši, máte to marný, my budeme věřit dál.... (Skóre: 1)
Vložil: Karels v Středa, 04. leden 2017 @ 21:20:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
„Nemohu uvěřit tomu, že by pasivní a mrtvá hmota mohla dát vzniknout živým a soucitným bytostem, že by slepá náhoda dala vzniknout rozumným tvorům, a že by to, co nemyslí, mohlo stvořit bytosti obdařené myšlením. Věřím proto, že je svět řízen silnou a moudrou vůlí – vidím, nebo lépe cítím to, a to je pro mne důležité.“ Jean-Jacques RousseauRe: Hoši, máte to marný, my budeme věřit dál.... (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Středa, 04. leden 2017 @ 22:20:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano věřím v to stejné. Pro mě je Bůh sám o sobě život a láska. Ne osoba ale bytí, které se rozhodlo manifestovat se. Jeho projevená manifestace je pak světlo a tedy prvorozená bytost už ve forme...prvorozený syn.


]


Re: Re: Hoši, máte to marný, my budeme věřit dál.... (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Středa, 04. leden 2017 @ 22:22:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tedy Bůh sám o sobě je skrytou manou...tedy pravým životem...život sám o sobě.


]


Re: Hoši, máte to marný, my budeme věřit dál.... (Skóre: 1)
Vložil: uzivatelGranosalis v Středa, 04. leden 2017 @ 23:29:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hoši, máte to marný, my budeme věřit dál..


To samé říkali fanatičtí nacisti, když jim u soudu ukazovali mrtvá těla z koncentráků. Nacisti pořád zvedali pravou ruku a budem věřit dál. To samé mnozí komunisti. Budem věřit dál. Ačkoli věděli, co dělali v 50. letech. Nic s nimi nehne. A to samé muslimové. Že se stejně chovají i křesťané, mně jen dokazuje, že jsou to  4 obdobné ideologie. 


]


Re: Re: Hoši, máte to marný, my budeme věřit dál.... (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Středa, 04. leden 2017 @ 23:33:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Njn, dnes to ateistické vedení EU zaměnilo za "MY TO ZVLÁDNEM"


]


Re: Re: Re: Hoši, máte to marný, my budeme věřit dál.... (Skóre: 1)
Vložil: uzivatelGranosalis v Čtvrtek, 05. leden 2017 @ 07:51:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Merkelová je pobožná a to že je pobožná a vyznává něco jako papež František, tak nemá rozum. Zase za to může pobožnost. Ateisti nechtějí vliv islámu stejně jako nechtějí vliv křesťanství. 

Dzehenuti - ty lžeš a manipuluješ, až se ti od huby práší....


]


Re: Re: Re: Re: Hoši, máte to marný, my budeme věřit dál.... (Skóre: 1)
Vložil: uzivatelGranosalis v Čtvrtek, 05. leden 2017 @ 08:05:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Další pánbíčkář sluníčkář http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Jan-Sokol-pro-PL-Teroristicke-utoky-jsme-tu-uz-davno-meli-jenze-je-spachali-Cesi-takze-se-to-ideologum-nehodi-469735

Další je páter Halík, další je biskup Malý. Pánbíčkáři jsou sluníčkáři. 

Ateisté se k islámu i ke křesťanství vyjadřují odmítavě, viz  sdružení ateistů http://www.osacr.cz/


]


Re: Hoši, máte to marný, my budeme věřit dál.... (Skóre: 1)
Vložil: uzivatelGranosalis v Neděle, 08. leden 2017 @ 11:53:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
„Nemohu uvěřit tomu, že by pasivní a mrtvá hmota mohla dát vzniknout živým a soucitným bytostem, že by slepá náhoda dala vzniknout rozumným tvorům, a že by to, co nemyslí, mohlo stvořit bytosti obdařené myšlením. Věřím proto, že je svět řízen silnou a moudrou vůlí – vidím, nebo lépe cítím to, a to je pro mne důležité.“ Jean-Jacques Rousseau]


Re: Démoni v bibli (Skóre: 1)
Vložil: uzivatelGranosalis v Středa, 04. leden 2017 @ 07:28:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Démoni v bibli:Dt 32:17: Obětovali démonům, kteří nejsou Bohem, bohům, jež neznali, novým, kteří nedávno přišli, o nichž vaši otcové nic nevěděli.
Ž 106:37: Své syny a své dcery obětovali démonům.
Mt 4:24: Pověst o něm se roznesla po celé Sýrii. Přinesli k němu všechny nemocné, kteří byli sužováni rozličnými nemocemi a trápeními, démonizované, náměsíčné i ochrnuté a on je uzdravil.
Mt 7:22: Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, což jsme tvým jménem neprorokovali a tvým jménem nevyháněli démony a tvým jménem neučinili mnoho mocných činů? ‘
Mt 8:16: Když nastal večer, přinesli k němu mnoho démonizovaných; i vyhnal duchy slovem a všechny nemocné uzdravil,
Mt 8:28: A když se dostal na druhou stranu do krajiny Gadarenských, setkali se s ním dva démonizovaní, kteří vyšli z hrobů. Byli velmi nebezpeční, takže tou cestou nemohl nikdo projít.
Mt 8:31: Démoni ho prosili: „Jestliže nás vyháníš, pošli nás do toho stáda vepřů!“
Mt 8:33: Pasáci utekli, a když přišli do města, vyprávěli všechno, i to o těch démonizovaných.
Mt 9:32: Když odcházeli, hle, přivedli k němu němého démonizovaného člověka.
Mt 9:33: A když byl démon vyhnán, němý promluvil. A zástupy užasly a říkaly: „Něco takového se v Izraeli nikdy nestalo. “
Mt 9:34: Ale farizeové říkali: „ V moci vládce démonů vyhání démony.“
Mt 10:8: Uzdravujte nemocné, probouzejte mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte démony — zadarmo jste přijali, zadarmo dejte.
Mt 11:18: Přišel Jan, nejedl a nepil, a říkají: ‚Má démona!‘
Mt 12:22: Tehdy k němu přivedli démonizovaného, který byl slepý a němý. Uzdravil ho, takže ten němý a slepý mluvil a viděl.
Mt 12:24: Když to uslyšeli farizeové, řekli: „Ten člověk vyhání démony jen v moci Belzebula, vládce démonů.“
Mt 12:27: A vyháním-li já démony v moci Belzebula, v čí moci je vyhánějí vaši synové? Proto oni budou vašimi soudci.
Mt 12:28: Jestliže však já vyháním démony v moci Ducha Božího, pak už k vám přišlo Boží království.
Mt 15:22: A hle, z těch končin vyšla nějaká kananejská žena a křičela: „Smiluj se nade mnou, Pane, Synu Davidův! Mou dceru zle trápí démon. “
Mt 17:18: Ježíš mu pohrozil a démon od něho vyšel; a od té hodiny byl chlapec uzdraven.
Mk 1:32: Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a všechny démonizované.
Mk 1:34: I uzdravil mnoho trpících rozličnými chorobami a vyhnal mnoho démonů. A těm démonům nedovoloval mluvit, neboť ho znali.
Mk 1:39: A hlásal evangelium v jejich synagogách po celé Galileji a vyháněl démony.
Mk 3:15: a aby měli pravomoc vyhánět démony.
Mk 3:22: Učitelé Zákona, kteří sestoupili z Jeruzaléma, říkali: „Má Belzebula. V moci vládce démonů vyhání démony!“
Mk 5:12: Všichni ti démoni ho poprosili: „Pošli nás do těch vepřů, abychom do nich vstoupili.“
Mk 5:15: Přišli k Ježíši a pozorovali toho démonizovaného, jak sedí oblečený a má zdravou mysl — toho, který měl Legii — a ulekli se.
Mk 5:16: A ti, kteří to viděli, jim popsali, jak se to stalo tomu démonizovanému a to o těch vepřích.
Mk 5:18: Když vstupoval do lodi, prosil ho ten, který byl předtím démonizovaný, aby mohl být s ním.
Mk 6:13: Vyháněli mnoho démonů, mazali olejem mnohé neduživé a uzdravovali.
Mk 7:26: Ta žena byla Řekyně, rodem Syrofeničanka, a prosila ho, aby toho démona z její dcery vyhnal.
Mk 7:29: Řekl jí: „Kvůli tomuto slovu jdi domů; ten démon z tvé dcery vyšel.“
Mk 7:30: Odešla do svého domu a zjistila, že dítě leží na lůžku a démon vyšel.
Mk 9:38: Jan mu říkal: „Učiteli, viděli jsme někoho, jak ve tvém jménu vyhání démony, a bránili jsme mu v tom, protože nechodil s námi.“
Mk 16:9: Ráno prvního dne týdne, když Ježíš vstal, ukázal se nejprve Marii Magdalské, od níž kdysi vyhnal sedm démonů.
Mk 16:17: Tato znamení budou doprovázet ty, kteří uvěří: V mém jménu budou vyhánět démony, budou mluvit novými jazyky,
L 4:33: V synagoze byl člověk, který měl ducha nečistého démona; i vykřikl velikým hlasem:
L 4:35: Ježíš mu pohrozil: „Umlkni a vyjdi od něho!“ A démon jím mrštil doprostřed a vyšel od něho, aniž mu jakkoli uškodil.
L 4:41: Od mnohých vycházeli i démoni, kteří křičeli a říkali: „Ty jsi Boží Syn!“ Hrozil jim a nedovoloval jim mluvit, protože věděli, že je Mesiáš.
L 7:33: Neboť přišel Jan Křtitel, nejedl chléb ani nepil víno, a říkáte: ‚Má démona.‘
L 8:2: a některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí: Marie zvaná Magdalská, od níž kdysi vyšlo sedm démonů,
L 8:27: Když vystoupil na břeh, potkal ho nějaký muž z toho města, který měl démony a už dlouhou dobu si neoblékl žádný oděv a nebydlel v domě, nýbrž v hrobech.
L 8:29: Ježíš totiž tomu nečistému duchu přikázal, aby od toho člověka vyšel. Neboť ho častokrát zachvacoval; ten muž byl spoutáván řetězy a okovy a byl hlídán, ale pouta trhal a démon ho vyháněl na pustá místa.
L 8:30: Ježíš se ho otázal: „Jaké je tvé jméno?“ On řekl: „Legie“, protože do něho vstoupilo mnoho démonů.
L 8:32: Bylo tam početné stádo vepřů, které se páslo na svahu hory. Démoni ho poprosili, aby jim dovolil do nich vejít; a dovolil jim to.
L 8:33: Démoni vyšli od toho člověka a vešli do vepřů, a stádo se zřítilo po svahu do jezera a utopilo se.
L 8:35: Lidé vyšli, aby uviděli, co se stalo; přišli k Ježíšovi a nalezli toho člověka, od něhož vyšli démoni, jak sedí oblečený u Ježíšových nohou a má zdravou mysl. A ulekli se.
L 8:36: Ti, kteří viděli, jak byl ten démonizovaný zachráněn, jim o tom pověděli.
L 8:38: Muž, od něhož vyšli démoni, ho prosil, aby směl být s ním. Ježíš ho však propustil a řekl:
L 9:1: Svolal si Dvanáct apoštolů a dal jim sílu a pravomoc nad všemi démony i k léčení nemocí.
L 9:42: Ještě když přicházel, démon ho povalil a zalomcoval jím. Ježíš pohrozil nečistému duchu, uzdravil dítě a vrátil je jeho otci.
L 9:49: Jan na to řekl: „Mistře, viděli jsme kohosi, jak ve tvém jménu vyhání démony, a bránili jsme mu, protože nechodí s námi.“
L 10:17: Těch sedmdesát dva se vrátilo s radostí a říkali: „Pane, i démoni se nám poddávají ve tvém jménu.“
L 11:14: A vyháněl démona, a ten byl němý. Stalo se, když ten démon vyšel, že němý promluvil, a zástupy užasly.
L 11:15: Někteří z nich však řekli: „ V moci Belzebula, vládce démonů, vyhání démony!“
L 11:18: Je-li tedy také Satan proti sobě rozdělen, jak bude moci obstát jeho království? Neboť říkáte, že vyháním démony Belzebulem.
L 11:19: Jestliže já vyháním démony v moci Belzebula, v čí moci je vyhánějí vaši synové? Proto oni budou vašimi soudci.
L 11:20: Jestliže však vyháním démony prstem Božím, pak už k vám přišlo Boží království.
L 13:32: On jim řekl: „Jděte a řekněte té lišce: Hle, vyháním démony a uzdravuji dnes i zítra, a třetího dne dokonám.
J 7:20: Zástup odpověděl: „Máš démona! Kdo tě usiluje zabít?“
J 8:48: Židé mu odpověděli: „Neříkáme správně, že jsi Samařan a máš démona?“
J 8:49: Ježíš odpověděl: „Já nemám démona, ale ctím svého Otce, vy však mne znevažujete.
J 8:52: Židé mu řekli: „Teď jsme poznali, že máš démona. Abraham zemřel, i proroci, a ty říkáš: ‚Kdo by zachoval mé slovo, neokusí smrti na věčnost. ‘
J 10:20: Mnozí z nich říkali: „Má démona a blázní. Proč ho posloucháte?“
J 10:21: Jiní říkali: „Toto nejsou slova démonizovaného. Může snad démon otevřít oči slepým?“
1K 10:20: Ne, ale říkám, že to, co pohané obětují, obětují démonům, a ne Bohu. A já nechci, abyste byli účastníky démonů.
1K 10:21: Nemůžete pít Pánův kalich i kalich démonů; nemůžete mít podíl na Pánově stolu i na stolu démonů.
1Tm 4:1: Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odstoupí od víry, přidržujíce se bludných duchů a učení démonů,
Jk 2:19: Ty věříš, že je jeden Bůh. Dobře činíš. Také démoni tomu věří, avšak chvějí se.
Jk 3:15: To není moudrost sestupující shůry, ale pozemská, duševní, démonská.
Zj 9:20: Ale ostatní lidé, kteří nebyli těmito ranami zabiti, se neodvrátili od skutků svých rukou: nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene i dřeva, které nemohou ani vidět ani slyšet ani chodit;
Zj 16:14: Jsou to duchové démonů, činící znamení; vycházejí ke králům celé obydlené země, aby je shromáždili k boji ve veliký den Boha, Všemohoucího.
Zj 18:2: Zvolal mocným hlasem: „Padl, padl veliký Babylon a stal se příbytkem démonů, vězením všech nečistých duchů a vězením každého nečistého a nenáviděného ptáka;Re: Re: Démoni v bibli (Skóre: 1)
Vložil: uzivatelGranosalis v Středa, 04. leden 2017 @ 07:33:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ten seznam ukazuje, že drtivá většina zmínek o démonech je z Nového zákona. Nový zákon je dílo pověrčivých venkovanů, nikoli monoteistických teologů. Podobně je to se zmínkami o satanovi a pekle - ve Starém zákoně se s výjimkou Jóba nevyskytují, zato pověrčivý Ježíš o satanovi a démonech mluví v jednom kuse. 


]


Re: Re: Re: Démoni v bibli (Skóre: 1)
Vložil: tele v Středa, 04. leden 2017 @ 23:36:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak Ješua byl člověkem své doby v již zpohanštělém židovském národě ... obzvláště v Galilei ... :-) Mluvil jazykem, kterým lidé mluvili ... Řekové i Římané i Arabové i před tím Babylóňané, Kenanejci a ostatní národy kolem atd. a především Egypťané (kult záhrobí) měli mnoho démonů (či andělů ....) ... abys pochopil, co jsou démoni - viz. Lv17,1-12 (7.verš Azazil) ... jednoduše bohové - modly - kulty. Proto byly také všechny ty oběti ve SZ viz Lv17,1-12 ... než aby je Izraelci přinášeli na poušti či na pastvinách nebo na polích atd. těm božstvům, byly dány k oběti B-hu Izraele, jako jedinému pravému B-hu a vymýtilo se tak pohanství, ke kterému Izraelci inklinovali, zvláště když mísili s ostatními národy - například z Egypta nevyšli jen Izraelci, ale spolu s nimi i přimíšenci z jiných národů, kteří také na poušti byli Mošemu potížisty ... Tedy i ve SZ najdeš plno "démonů", ....


]


Re: Re: Re: Re: Démoni v bibli (Skóre: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 05. leden 2017 @ 00:33:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ještě bych dodal, že podle Izraelců (a tedy i podle Ješuy i rav Šaula), žádní bohové či démoni nejsou, ač tedy :-) jsou na nebi i na zemi takzvaní bohové i démoni ... B-h je člověku tak přirozený, jako přirozenost sama :-) Izraelci se popisují svou abstraktnost konkrétními jmény božstev či démonů nebo andělů ... pohané svou abstraktnost myslí existenčně vážně ... :-(


]


Re: Re: Re: Re: Re: Démoni v bibli (Skóre: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 05. leden 2017 @ 00:37:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oprava: Izraelci se popisují (chtěl jsem původně napsat: se vyjadřují) svou abstraktnost konkrétními jmény božstev či démonů nebo andělů ... pohané svou abstraktnost myslí existenčně vážně ... Dodatek: jmény božstev či démonů nebo andělů převzatých z pohanských kultů ... jejich otcové je neznali ...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Démoni v bibli (Skóre: 1)
Vložil: uzivatelGranosalis v Čtvrtek, 05. leden 2017 @ 07:48:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vy jste tu všichni pacienti a obkecávači. Z bible jasně vyplývá, že démon má být bytost. A takto to učí drtivá většina církví. Tvůj kolega a spolupacient Cizinec má démony i spočítané. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Démoni v bibli (Skóre: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 05. leden 2017 @ 09:17:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jestli tobě z bible vyplývá, že démoni jsou bytosti, pak ti věřím, zže je máš za ty bytosti ... :-) asi tak stejně, jako i těm, co na ně věří z věřících v B-ha a učí jako svou dogmatickou nauku. Pro mne jsou to 'běsové', jak mi svědčí bible ... tedy mně. Takoví ti zlí permoníci v lidské představivosti a osobnosti ... 

Nevím, co přesně Cizinec ... spíše bych z jeho slov odhadl, že je názorem blíže k mému ... ale když čteš ty jinak jako já, lépe bude, když se vyjádří sám (nebo pomlčí). ;-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Démoni v bibli (Skóre: 1)
Vložil: uzivatelGranosalis v Čtvrtek, 05. leden 2017 @ 13:46:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jestli tobě z bible vyplývá, že démoni jsou bytosti, pak ti věřím, zže je máš za ty bytosti


L 4:41: Od mnohých vycházeli i démoni, kteří křičeli a říkali: „Ty jsi Boží Syn!“ Hrozil jim a nedovoloval jim mluvit, protože věděli, že je Mesiáš.

A v církvi mě učili, že démoni jsou padlí andělé. Stejně jako satan. A ty mi napíšeš, že mi něco vyplývá... Mi nic nevyplývá, to je vaše učení, váš virus. A jestli ty si to upravuješ a vybírá si jen něco a metaforicky a další prdy, tak si to vyřiď s tvými spolupobožnými, kteří to vidí jinak. Většina církví, prakticky všichni věří na démony jako bytosti! Nedělej ze mě *****ka, že já jsem si něco vycucal z prstu. S vámi musím takto mluvit, protože jste tupá hovada, se kterými když píšu normálně, tak melou ***** dokola a nejsou schopni se probrat. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Démoni v bibli (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pátek, 06. leden 2017 @ 08:54:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já na to nevěřím! Nevěřím na existenci neviditelného světa!  Ale v bibli máte o démonech povídání a máte tam, že s Ježíšem mluvili a že ho uprosili, aby mohli jít do vepřů. 
Když to tak vnímáš, že s druhými tak musíš mluvit, tak mluv. Kdybys to vnímal jinak, nemluvil bys tak. Jak druhé vnímáš a to co píší a jak na tom jsou, tak s každým mluvíš či píšeš. A co?


Měj se dobře, tady není nevidím prostor pro normální výměnu názorů. Snad zase někdy. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Démoni v bibli (Skóre: 1)
Vložil: uzivatelGranosalis v Pátek, 06. leden 2017 @ 18:15:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ok. beru to "tupé hovado" zpět. Sorry. Já myslel, že mě chceš obvinit z toho, že jsem si vymyslel či nějak upravil démonologii křesťanských církví. Protože to mi chce stále někdo vnutit, že jsem prý věřil nějak jinak než bylo obvyklé. Přitom moje tehdejší víra byla cca aritmetický průměr toho, co do mě ládovali a neměl jsem tam nic svého přimícháného. Tím spíše, že jsem žádné supernaturální prožitky neměl. Proto jsem vycházel z toho, co mi říkali ostatní. Zejména letniční. Ale i katolíci jako Kodet atd. 

Dneska to vidím jako svoji největší chybu. Že jsem věřil cizím lidem více než sám sobě. Člověk má vycházet ze své zkušenosti, nikoli zkušenosti jiných. 


]


Stránka vygenerována za: 0.75 sekundy