Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Emanuel.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 15406, komentáře < 7 dní: 320, komentářů celkem: 340863, adminů: 60, uživatelů: 4852  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 158 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

cizinec
LD
Willy
wollek

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Prohlášení Rady ukrajinských baptistù k teologickému vlivu MacArthura
·Reakce na Vyjádøení ohlednì dìní v kromìøížském sboru Lance Robertse k mé osobì
·Amputace
·Recenze Dìti rozhnìvaného Boha
·Vyjádøení ohlednì dìní v kromìøížském sboru
·Pravomoce statutárních orgánù Biblického spoleèenství køesťanù Kromìøíž
·Prohlášení tradièního pohledu Jižních baptistù na Boží plán spásy
·Písmo jako skládaèka Lego
·Služba sester Božím slovem
·Mají katolíci a evangelikálové stejný problém?

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
98479229
přístupů od 17. 10. 2001

Život církví: FALEŠNÉ pozemské církve rozdělují PRAVOU duchovní rodinu a žijí v klamu
Vloženo Středa, 30. listopad 2016 @ 00:17:20 CET Vložil: Tomas

Svědectví poslal Dzehenuti

„Já jsem Pavlův (katolík atd.)“ a druhý „Já zas Apollův(evangelík atd.)“

FALEŠNÉ pozemské církve rozdělují PRAVOU duchovní rodinu a žijí v klamu   „Já jsem Pavlův (katolík atd.)“ a druhý „Já zas Apollův(evangelík atd.)       Jeden sázel, druhý zaléval   3 Jenže já jsem s vámi, bratři, nemohl mluvit jako s duchovními, ale jako s tělesnými, jako s nemluvňaty v Kristu. 2Krmil jsem vás mlékem, ne hutným pokrmem, neboť jste ho ještě nemohli snést a ani dosud nemůžete, 3neboť jste stále tělesní. Copak nejste tělesní a nechodíte po lidských cestách, když mezi sebou máte závist a svár? 4Když jeden říká: „Já jsem Pavlův“ a druhý „Já zas Apollův“, nechováte se jen jako obyčejní lidé? 5Kdo je vůbec Apollos? Kdo je Pavel? Služebníci, skrze něž jste uvěřili, a to každý, jak mu dal Pán. 6Já jsem sázel, Apollos zaléval, ale vzrůst vám dal Bůh. 7Vůbec nejde o to, kdo sází, ani o to, kdo zalévá, ale o to, že Bůh dává vzrůst. 8Ten, kdo sází, a ten, kdo zalévá, jsou jedno; každý však dostane svou vlastní odplatu za svou vlastní práci. 9Jsme tedy Boží spolupracovníci; vy jste Boží pole, Boží stavba. 10Podle Boží milosti, jíž se mi dostalo, jsem jako zkušený stavitel položil Základy , na kterých pak staví další. Každý však ať dává pozor, jak na nich staví. 11Nikdo nemůže položit jiný základ, mimo ten, který je již položen, a to je Ježíš Kristus. 12Ať už kdo na tom základě staví ze zlata, stříbra, drahého kamení, z dříví, sena nebo ze slámy, 13dílo každého vyjde najevo. V onen den se to ukáže; bude to zjeveno ohněm, neboť oheň vyzkouší dílo každého člověka. 14Zůstane-li něčí dílo, které postavil, získá odplatu. 15Shoří-li něčí dílo, utrpí škodu; sám sice bude zachráněn, ale jen jako skrze oheň. 16Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch (uhelný kámen – Svatý Duch)! 17Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy. (jedná se hlavně o ničení cizích chrámů/duší  …lži, krádež, vraždy, potraty !!!) 18Ať se nikdo neplete: kdo z vás si myslí, že je na tomto světě moudrý, ať se raději stane bláznem. Pak teprve bude moudrý, 19neboť moudrost tohoto světa je u Boha bláznovstvím. Je přece psáno: „On chytá chytráky v jejich vychytralosti.“ a 20A jinde: „Hospodin zná úmysly moudrých – ví, že neznamenají vůbec nic.“ b 21Ať už se proto nikdo nechlubí lidmi. Všechno je přece vaše: 22ať Pavel, Apollos či Petr,c ať svět, život nebo smrt, ať už přítomnost nebo budoucnost – všechno je vaše, 23vy jste Kristovi a Kristus Boží.       25U Ježíšova kříže stála i jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdaléna. 26Když Ježíš uviděl matku a učedníka, kterého miloval,b jak tam stojí, řekl své matce: „Ženo, hle, tvůj syn.“ 27Potom řekl tomu učedníkovi: „Hle, tvá matka.“ A ten učedník ji od té chvíle přijal k sobě.   Ježíšova rodina   19Tehdy za ním přišla jeho matka a bratři, ale kvůli zástupu se k němu nemohli dostat. 20Oznámili mu: „Tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí tě vidět.“ 21On jim však odpověděl: „Má matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a plní je.“   Tak stejně jak je jediný Bůh, tak je i jedna duchovní rodina pro niž platí :     Největší přikázání   34Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saduceje, sešli se tam. 35Jeden z nich, znalec Zákona, se pak zeptal, aby ho vyzkoušel: 36„Mistře, které je největší přikázání v Zákoně?“ 37Ježíš mu řekl: „‚Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ c 38To je první a největší přikázání. 39Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.d 40V těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“   Nebuďtě tedy jen tělem které má rodinu dle tělesného příbuzenstva. Buďte rodinou všem v nichž přebývá Boží Duch.


"FALEŠNÉ pozemské církve rozdělují PRAVOU duchovní rodinu a žijí v klamu" | Přihlásit/Vytvořit účet | 53 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: FALEŠNÉ pozemské církve rozdělují PRAVOU duchovní rodinu a žijí v klamu (Skóre: 1)
Vložil: Mvslivec v Pondělí, 05. prosinec 2016 @ 15:05:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já jsem bílý kamének.Re: Re: FALEŠNÉ pozemské církve rozdělují PRAVOU duchovní rodinu a žijí v klamu (Skóre: 1)
Vložil: ClZlNEC v Pondělí, 05. prosinec 2016 @ 15:07:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já jsem žlutý kamének.


]


Re: Re: Re: FALEŠNÉ pozemské církve rozdělují PRAVOU duchovní rodinu a žijí v klamu (Skóre: 1)
Vložil: Willly v Pondělí, 05. prosinec 2016 @ 15:09:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já jsem modrý kamének. 


]


Re: Re: Re: Re: FALEŠNÉ pozemské církve rozdělují PRAVOU duchovní rodinu a žijí v kla (Skóre: 1)
Vložil: momorka (Tinidril@seznam.cz) v Pondělí, 05. prosinec 2016 @ 15:16:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mravnost nade vše. Nic než mravnost! 


]


Re: Re: Re: Re: Re: FALEŠNÉ pozemské církve rozdělují PRAVOU duchovní rodinu a žijí v (Skóre: 1)
Vložil: Mvslivec v Pondělí, 05. prosinec 2016 @ 15:18:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Modleme se společně

Svatá Maria, Matko Boží,
Svatý Michaeli,
Svatí Boží andělé,
Svatý Jene Křtiteli,
Svatý Josefe,
Svatý Petře a Pavle,
Svatý Svatý Ondřeji,
Svatý Jene,
Svatý Máří Magdaléno,
Svatý Štěpáne,
Svatý Ignáci z Antiochie,
Svatý Vavřinče,
Svatý Václave,
Svatý Vojtěchu,
Svatý Jene Nepomucký,
Svatá PerPetuo a Felicito,
Svatá Anežko,
Svatý Řehoři,
Svatý Augustine,
Svatý Athanasie,
Svatý Bazile,
Svatý Martine,
Svatý Cyrile a Metoději,
Svatý Benedikte,
Svatý Prokope,
Svatý Františku Dominiku,
Svatý Františku Xaverský,
Svatý Jene Maria Vianneyi,
Svatá Anežko Česká,
Svatá Kateřino Sienská,
Svatá Hedviko,
Svatá Terezie od Ježíše,
Všichni svatí a světice Boží,
orodujte za nás.


]


Proč zůstávám katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: Mvslivec v Pondělí, 05. prosinec 2016 @ 14:47:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dne 18. prosince 1979 vydala Posvátná kongregace pro nauku víry "Deklaraci o některých hlavních bodech prof. Hanse Künga". Deklarace obvinila prof. Künga, že se ve svých dílech vzdálil od "integrální pravdy katolické víry", a prohlásila, že "ho již nelze více považovat za katolického teologa a nemůže více jako takový ani vyučovat". Küng byl jmenovitě obviněn "z pohrdání učitelským úřadem církve" v otázce (mezi jiným) neomylnosti papeže, jak to nejnověji vyjádřil v knize Kirche - gehalten in der Wahrheit? (Církev - setrvávající v pravdě?). To, co následuje, je odpověď profesora Künga.Není lehké odpovědět na tuto otázku uprostřed kontraverze, která okrádá o čas a energii, kdy se stává téměř neúnosným vůbec psát. Po nespravedlivé a nečestné proceduře ze strany nejvyšších církevních autorit jsem byl zbaven dekretem titulu "katolický teolog" a byly podniknuty kroky, abych byl propuštěn z fakulty katolické teologie, po dvaceti letech mé pedagogické činnosti na této fakultě, a abych byl bez přílišných skrupulí v metodách odstrčen na periferii katolické církve, krátce poté, kdy jsem dovršil 25 roků kněžství a oslavil toto své jubileum. Je možné tváří tvář šikanování a hrozbám vyjádřit prohlášení loyality anebo učinit vyznání víry? Proč zůstávám za těchto okolností katolíkem? S toutéž depresivní otázkou se setkáváme v tisících dopisů, telegramů, telefonických hovorů. Je vyjádřena různým způsobem - ve smutku, hněvu i zoufalství - nespočetným množstvím katolíků z celého světa. Mnozí vyjadřují obavy, aby se kolo dějin v naší katolické církvi nevrátito zpět do doby před Janem XXIII. a před II. vat. koncilem. Má snad nová otevřenost mysli, připravenost k dialogu, duch humanismu a křesťanství opět ustoupit před triumfalismem na koncilu zavrženým? Mají římské autority opět potlačovat svobodu teologie, zastrašovat kritické teology, má se jim opět dovolit, aby u těchto teologů vynucovali disciplínu použitím duchovní moci? Mají být biskupové pouhými přijímateli příkazů, jejichž povinností je prosadit římská stanoviska u těch, jež mají na starosti? Má se církevní instituce se svými pěknými ekumenickými slovy a gesty při svých neekumenických postojích a činech stát znova nepřátelskou, nehostinnou a neplodnou "pevností" v této naší moderní společnosti? Tento nejnovější vývoj už fakticky dohnal některé k formálnímu rozchodu s církví a velmi mnohé k definitivní vnitřní emigraci. Právě v tom spočívá nejtragičtější příznak současné církevní politiky: Pokračovat bude tichý odchod mas z církve. Zejména tedy ti, kteří jako faráři, kaplani a katecheté musejí rozdávat to, co pro ně namíchali hiearchové - to je ti, kteří bezmocně očekávají argumenty, kterými by tváří tvář kritickým poznámkám lidí vysvětlili římská nařízení - ti budou chtít znát odpověď na otázku "proč zůstávám katolíkem". Osobní otázka Není to záliba v teoretických problémech, která mě nutí položit si tuto otázku, nýbrž nevyhnutelnost obrany. Protože pochybnosti o mé katolicitě nejsou moje, byly vysloveny jistými autoritami a hierarchy.Proč tedy zůstávám katolíkem? Stejně tak jako pro mnohé, tak i pro mě musí být na prvém místě odpověď, že nikomu nedovolím, aby mě zbavil toho, co bylo pro mě hodnotné a drahé po celý život. Narodil jsem se do této katolické církve. Je pravda, že jsem byl pokřtěný do mnohem většího společenství všech těch, kdo věří v Ježíše Krista - nicméně jsem se narodil současně do katolické rodiny, která je mi drahá, do švýcarské katolické farnosti, do které se vždy rád vracím. Krátce řečeno, do katolické vlasti, kterou nechci ztratit, kterou nechci opustit. Všechno toto prožívám právě jako teolog. Velmi brzy jsem se seznámil i s Římem a papežstvím a navzdory všem pomluvám nemám žádné "protiřímské cítění". Jak často opakuji slovem i písmem, že nejsem proti papežství, že nejsem ani proti současnému papeži, ale že jsem vždy bojoval v církvi i mimo ni za Petrovu službu - skutečně očištěnou od absolutistických projevů a na biblických základech. Soustavně jsem se vyslovoval za opravdový pastorační primát ve smyslu duchovní odpovědnosti, vnitřního vedení a aktivní péče o blaho celé církve. Za primát, který by se tak mohl stát všeobecně uznávanou autoritou pro zprostředkování, jednání a pro smíření v celém ekumenickém světě. Byl by to pochopitelně primát ne panování, ale nezištné služby, vykonávané v odpovědnosti před Pánem církve a prožívané v nevyvyšujícím se bratrství. Byl by to primát ne v duchu římského imperialismu s náboženskými příkrasami, tak jak jsem ho poznal celkem zblízka za Pia XII. po dobu sedmiletého studia v Římě, ale primát v duchu Ježíše Krista, jak nám ho představili Řehoř Veliký a Jan XXIII. (jako teolog II. vat. koncilu jsem měl možnost ho pozorovat celkem zblízka). Byli to papežové, kteří neočekávali servilní podřízenost, nekritickou oddanost a sentimentální obdiv, ale loyální spolupráci, konstruktivní kritiku a neustálou modlitbu za ně; byli spolutvůrci naší radosti, ne pány naší víry, pokud mohu parafrázovat slova sv. Pavla. Velmi záhy jsem poznal i katolickou církev objímající celý svět a v ní jsem byl schopen přijmout a naučit se ohromně mnoho od nesčetného množství lidí a všude mezi nimi od mnoha přátel. Od té doby jsem si stále jasněji uvědomoval, že katolickou církev nelze prostě zaměnit za katolickou hiearchii, a tím méně za římskou byrokracii. Ale nade všechno zde byl Tübingen, protestantský Tübingen se svou katolickou fakultou. Zde jsem se od roku 1960 stále více stával jako profesor součástí této fakulty, která měla od svého založení velkou historii, nejen úspěchů, ale i konfliktů. Kolik katolických teologů z Tübingenu, včetně několika ještě žijících a přednášejících, bylo napomínáno, zařazeno na Index, šikanováno a disciplinárně stíháno! Nic nového pod tübingenským sluncem. Z této katolické univerzity v Tübingenu, ve svobodném ovzduší Tübingenu vyšly moje knihy a knihy mých kolegů: Bez něho by sotva vyšly anebo by vyšly v úplně jiné podobě. V nepřetržité diskuzi s kolegy a studenty se tu vynořila katolická teologie, která - na rozdíl od předchozí teologie polemické - má pravý ekumenický charakter a snaží se sloučit dvě věci: věrnost ke katolickému dědictví a otevřenost vůči křesťanství, ba vlastně vůči celému ekumenickému světu. Diskuze, zejména s protestantskými kolegy, měly rozhodující význam, ne pro znevažování katolické reality, a ještě méně k jejímu potlačení, ale proto, že se na ni mohlo v ekumenickém duchu vrhnout nové světlo evangelia a dosáhnout jejího hlubšího chápání. Tento úkol jsem považoval za svoji povinnost, a proto jsem r. 1963 přešel v rámci katolické teologické fakulty na nově zřízenou katedru dogmatické a ekumenické teologie. Tato funkce byla spojená s vedením Institutu pro ekumenická bádání, jehož náplní byla systematická práce na konverzi divergentních teologií, bez snahy se vyhnout otázkám považovaným až dosud za tabu. Je možné za těchto okolností obviňovat teologa za to, že se za pomoci všech legitimních prostředků brání proti tlaku odstranit ho z vlastní fakulty? Proč tedy zůstávám katolíkem? Nejen pro můj katolický původ, ale i pro můj životní úkol, který chápu jako velikou příležitost a který jako katolický teolog mohu přiměřeně splnit jen v rámci tübingenské fakulty katolické teologie. Nyní je však třeba položit otázku: Co je vlastně tou katolickou realitou, pro kterou chci zůstat katolickým teologem? Kdo je katolický teolog? Podle původního významu slova a staré tradice se za katolického teologa může považovat každý, kdo si je vědom, že ve své teologii musí být þkatolický, tj. že musí patřit k þcelku k þvšeobecné, všechno zahrnující, celé církvi. Tato katolicita má dva rozměry: časový a prostorový. Getsemany číslo 11 - 7. strana Za prvé katolicita v čase: Teolog je katolický, je{li si vědom své jednoty s celou církví, tj. s církví všech dob. Nebude proto už dopředu označovat určitá století za "nekřesťanská" nebo "neevangelijní". Je si jist, že v každém století existovala společenství věřících, kteří slyšeli radostnou zvěst Ježíše Krista a snažili se nějakým způsobem, pokud je to lidským bytostem při jejich slabosti a omylnosti vůbec možné, žít podle jeho vzoru. Protestantský radikalismus (netřeba zaměňovat s evangelijní radikálností) je na druhé straně vždy v nebezpečí, že bude chtít nehistoricky vycházet od nuly, přejít od Ježíše k Pavlovi, od Pavla k Augustinovi, a potom se přesunout velkým skokem přes středověk až k Lutherovi a Kalvínovi a od tohoto bodu kráčet svou vlastní þortodoxní tradicí k novějším církevním otcům, lépe snad řečeno k zakladatelům škol. Katolický teolog na rozdíl od toho vždy vychází z faktu, že Kristovo evangelium nebylo nikdy ponecháno bez svědectví a snaží se učit od církve minulosti. Trvá sice na nevyhnutelnosti kritického zkoumání, nikdy však nezapomíná na meze a na signály nebezpečí, které církev v minulosti - při svém zájmu a boji o jedinou a pravou víru, často v období velkých rozporů a nebezpečí - postavila ve formě vyznání víry a definicí, aby rozlišila mezi správnou a špatnou interpretací zvěsti. Nikdy nezanedbá kladné ani záporné zkušenosti svých otců a bratrů v teologii, těch učitelů, kteří jsou jeho staršími a zkušenějšími žáky ve škole Písma sv. Právě z tohoto kritického zkoumání vyplývá, že katolický teolog bude mít zájem na kontinuitě, která se zachovává navzdory všem rozkolům. Za druhé katolicita v prostoru: teolog je katolický, pokud si uvědomuje svoji jednotu s církví všech národů a kontinentů. Nesmí se proto orientovat jen na církev své země nebo na národní církev a nebude se izolovat od církve jako celku. Je si jist, že ve všech národech a na všech kontinentech existují společenství věřících, která nakonec nechtějí nic jiného než jejich vlastní církev, společenství, která nejsou o nic méně vedena evangeliem než jejich lokální církev, která mají stejně co říci této lokální církvi a její teologii. Protestantský partikularismus (není třeba jej zaměňovat s evangelickým kongregačním sdružováním) bude na druhé straně vždy náchylný orientovat se na lokálně vymezenou církev, na její víru, její život a spokojit se s teologickým (občas intelektuálně vysoce kultivovaným) provincialismem. Katolický teolog bude vždy vycházet z faktu, že Kristovo evangelium nebylo ponecháno bez svědectví v žádném národě, v žádné třídě nebo rase, a bude se snažit o to, aby se poučil od jiných církví. Ať je jakkoli hluboce připoutaný k určité lokální církvi, nebude svoji teologii vázat na určitý národ, kulturu, rasu, třídu, formu společnosti, ideologii nebo školu. Právě pro svoji zvláštní loyálnost bude mít katolický teolog zájem na univerzalitě křesťanské víry, zahrnující všechny skupiny. Právě v tomto dvojím smyslu chci být a zůstat katolickým teologem, bránit pravdu křesťanské víry v křesťanské hloubce a šířce. A není pochyb, že mnozí, kteří se označují za protestanty či evangelíky, mohou být a ve skutečnosti jsou v tomto smyslu katolíky, jmenovitě v Tübingenu. Je třeba se z toho radovat i na straně institucionální církve. Kritérium toho, co je katolické Znamená uvedené vysvětlení toho, co je katolické v čase a prostoru, v hloubce a šířce, že je třeba akceptovat víceméně všechno, co se oficiálně učilo, nařizovalo a zachovávalo po 20 století? Je takovou totální identifikací to, co mají na mysli vatikánská Kongregace pro učení víry a Německá biskupská konference, když hovoří o "celistvé", "úplné", "neporušené" pravdě katolické víry? Co se zde má na mysli, jistě nemůže být takováto totalitní koncepce pravdy. Neboť i na straně institucionální církve se dnes už sotva pochybuje o tom, že se v historii katolického učení a praxe vyskytly závažné, a dokonce teologicky "zdůvodněné" chyby, které byly později (v co největší tichosti) až do puntíku korigovány, dokonce samými papeži. Jejich seznam je obrovský a zahrnuje exkomunikaci cařihradského ekumenického patriarchy a řecké církve, zákaz liturgie v řeči lidu, odsouzení Galileiho a moderního vědeckého pohledu na svět, odsouzení čínské a indické formy bohoslužby a Božích jmen, udržování středověké světské moci papeže až do I. vat. koncilu pomocí všech světských a duchovních prostředků exkomunikace, popírání lidských práv a osobní svobody svědomí a náboženství stejně jako diskriminace židovského národa, a konečně v tomto století početná odsouzení moderní historicko-kritické exegeze (v otázkách autenticity knih Písma, kritiky pramenů, historičnosti a literárních druhů) a odsouzení v oblasti dogmatiky, zvláště ve spojitosti s "modernismem" (teorie evoluce, chápání vývoje dogmatu), a celkem v nedávné době očišťovací opatření Pia XII. (podobně dogmaticky zdůvodňovaná), která vedla k propouštění nejlepších teologů předkoncilního období, takových jako M. D. Chenu, Yves Congar, Henri de Lubac, Pierre Teilhard de Chardin, ze kterých se téměř všichni stali za Jana XXIII. katolickými teology.Není snad zřejmé, že právě z toho důvodu je nutné rozlišovat, co je skutečně katolické? Není katolické všechno, co se oficiálně učilo a praktikovalo v katolické církvi. Není pravda, že se katolicita zvrátí na "katolicismus", pokud se bez podrobení určitému kritériu akceptuje prostě všechno, co "se stalo katolickou realitou" (slova kardinála Josefa Ratzingera z Mnichova). A ani pro křesťana katolíka nemůže být takovým kritériem nic jiného než křesťanské poselství, radostná zvěst v její konečné konkrétní formě, sám Ježíš Kristus, který pro církev a - navzdory všem tvrzením o opaku - i pro mne je Synem a Slovem Božím. On je a zůstává normou, v jejímž světle - a o tom nelze diskutovat - je nutné posoudit každou církevní autoritu: normou, podle které je třeba hodnotit teologa a v jejímž světle i on sám se musí neustále kontrolovat v duchu sebekritiky a pravé pokory. Všechno toto znamená, že být katolíkem v žádném případě nevyžaduje falešnou pokoru, která poslušně přijímá všechno a všemu se podřídí kvůli zachování domnělé "plnosti", "integrity", "celistvosti", "neporušenosti". Byla by to osudná směs protiřečení, zatemnění rozlišování toho, co je pravdivé a mylné. Protestantismu se právem často vyčítalo, že akceptoval příliš málo, že činil jednostranný výběr z celku. Na druhé straně se však nedá zabránit výčitkám vůči katolicismu, že přebíral příliš mnoho - synkretickou akumulací různorodých, pokřivených a občas nekřesťanských, pohanských prvků. Co je horší: hřích z nedostatku nebo hřích z nadbytku? V každém případě je nutno katolicitu chápat kriticky - kriticky podle Kristova evangelia. Společně s katolickým "a" se musí brát v úvahu neustále potřebné ono "jedině", bez kterého ono "a" nemůže mít nikdy plný smysl. Reformy { praxe i učení { musí zůstat možnými. Pro teologa to neznamená nic jiného než skutečnost, že katolický teolog v opravdovém smyslu se musí orientovat evangelně, a naopak, že evangelický teolog se musí v pravém smyslu orientovat na katolicitu. Zajisté se v důsledku toho stávají teologická rozhraní objektivně i pojmově složitějšími, než se mohou zdát ve světle oficiálních doktrinálních dokumentů, které jsou často strašně jednoduché a prokazují málo katolické hloubky a šířky. Proč tedy zůstávám katolíkem? Právě proto, že jako takový mohu hájit "evangelijní katolicitu" orientovanou na Kristovu radostnou zvěst a organizovanou ve světle této zvěsti, což není nic jiného, než pravý ekumenismus. Být katolíkem potom znamená být ekumenickým v nejširším smyslu. Ale co s římským faktorem? "Římský katolík" je pozdní a zavádějící neologismus. Znovuopakuji: nemám nic proti Římu. Domnívám se, že přesně z toho důvodu, že jsem chtěl být katolickým teologem, jsem nemohl svoji katolickou víru a katolickou teologii prostě vázat na zavedené římské absolutistické nároky ze středověku i pozdějších dob. Jistě musí existovat vývoj nauky a praxe, ale jen evolutio secundum evangelium, "vývoj v souladu s evangeliem". Evolutio praeter evangelium t.j. vývoj mimo evangelium, lze tolerovat. Ale evolutio contra evangelium, "vývoj v rozporu s evangeliem", se musí odmítat. Ve vztahu k papežství to znamená, že jsem vždy uznával a bránil pastorační primát římských biskupů, spojených s Petrem a velkou římskou tradicí, jako prvek katolické tradice, který se opírá o Kristovo evangelium. Ale římský legalismus, centralismus a triumfalismus v otázkách víry, mravů a církevní disciplíny, který převládá jmenovitě od 11. stol., i když byl připravován mnohem dříve, nemá oporu ani v dřívější katolické tradici, ani - a to ještě méně - v samotném Písmu: odmítnutý byl i II. vat. koncilem. Právě naopak: tyto záležitosti byly hlavní příčinou schizmatu s Východem a s reformovanými církvemi.Reprezentují ten "katolicismus", proti kterému je ve jménu katolicity katolické církve namířen tento spor. Nejsou však někteří naši kardinálové a biskupové takoví, že nechtějí vidět, že v jednotlivých otázkách teorie a praxe je jejich smýšlení víc římské než katolické? Můj protestantský kolega Walter von Löwennich - autorita v problematice Luthera a moderního katolicismu - to správně postřehl (ve sporu o neomylnost), když píše: Základní otázka případu Küng není vhodně formulována jako "Je Küng ještě katolíkem?". Měla by znít: "Propracuje se katolicismus ze své dogmatické uzavřenosti k pravé katolicitě?" Katolicita je dar i úkol, indikativ i imperativ, začátek i budoucnost. A v rámci tohoto napětí chci pokračovat v teologickém bádání: se stejnou rozhodností jako doposud chci učinit poselství Ježíše Krista srozumitelným pro lidi dnešní doby, připravený přitom učit se být korigován, kdykoli je to otázkou diskuze mezi rovnými partnery v bratrském duchu. Proti všem tvrzení německých biskupů o opaku musím zdůraznit, že jsem takovouto diskuzi nikdy neodmítl ani římským autoritám a že jsem tento druh diskuze často vedl s představiteli německé biskupské konference, jakož i s místním biskupem. Ale z důvodu obrany lidských a křesťanských práv a z důvodu svobody teologické vědy jsem musel v průběhu všech těch kroků odmítnout výslechy před inkvizicí, která si všechna práva vyhradila pro sebe a prakticky žádné právo neposkytla obviněné osobě. Je to moje povinnost i vůči těm, kteří už trpěli - a jak se zdá, budou i v budoucnosti trpět při těchto nelidských a nekřesťanských procedurách. Katolická církev ano - římská inkvizice ne. Vím, že nejsem v této kontraverzi o pravou katolicitu sám. Budu bojovat proti každému porobování, společně s těmi mnohými, kteří mě dosud podporovali. Musíme pokračovat ve společné práci za skutečně katolickou církev, spojenou s evangeliem. Pro tento cíl stojí za to zůstat katolíkem.Re: FALEŠNÉ pozemské církve rozdělují PRAVOU duchovní rodinu a žijí v klamu (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Pondělí, 05. prosinec 2016 @ 10:53:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
„Já jsem Pavlův (katolík atd.)“ a druhý „Já zas Apollův(evangelík atd.)“ a třetí "Já jsem dostal kamének (Dzehenuti)"...Re: FALEŠNÉ pozemské církve rozdělují PRAVOU duchovní rodinu a žijí v klamu (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 04. prosinec 2016 @ 14:34:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dzehenuti ty jsi arab z Třince? Že máš takovou arabskou přezdívku jak někde z Íránu?

Napsal jsi, že jsi dostal bílý kamének a pohlednici s andělem, co kdybys nám je vyfotil oba z obou stran a dal někde uložit třeba na ulozto.cz, abychom se na ně mohli podívat? Neznám totiž nikoho za uplynulých 2000 let (ani Luther, ani Hus ani Kalvín apod.) kdo by dostal od Boha bílý kamének, tak by mne zajímalo, co Bůh na Tobě vidí za zvláštního, že ti (pokud to byl On a nebyla to třeba tvoje mamka, aby tě uklidnila) dal na okno bílý kamének a pohled s andělem...Re: Re: FALEŠNÉ pozemské církve rozdělují PRAVOU duchovní rodinu a žijí v klamu (Skóre: 1)
Vložil: noname (Honza610@centrum.cz) v Neděle, 04. prosinec 2016 @ 18:39:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak může být fotka anděla - neviditelné bytosti ?
Bílé kaménky nalézám často, čistě černé jsou vzácnější. Dáno složením hornin i minerálů.
Lidská psychika, s námi dokáže zajímavé věci ale to by bylo na jiné povídání.
H.
 


]


Re: FALEŠNÉ pozemské církve rozdělují PRAVOU duchovní rodinu a žijí v klamu (Skóre: 1)
Vložil: palcovcz v Pátek, 02. prosinec 2016 @ 20:03:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zajímavý příspěvek do diskuze. A je dobré, že tvým zdrojem je pouze Bible a moc se nerozepisuješ. Jen podle Mt 16,18 ("na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou") i podle zkušenosti myslím, že církev musí a má mít i fyzickou část. Pokud by někdo pokračoval v blouznění typu, že pravá církev je duchovní atd, tak to podle mě nevede k ničemu a jen to mate lidem hlavy. Re: FALEŠNÉ pozemské církve rozdělují PRAVOU duchovní rodinu a žijí v klamu (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Čtvrtek, 01. prosinec 2016 @ 16:23:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
1Kor. 1:12 chybí ti tu ten dodatek duchovní rodiny, totiž ..."já ke Kristu"
...tak trochu se chytáš do vlastních pastí...
no zatím jsi jmenoval katolík,evangelík...pokračuj a vynes poklad svého srdce :-)Re: Re: FALEŠNÉ pozemské církve rozdělují PRAVOU duchovní rodinu a žijí v klamu (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 01. prosinec 2016 @ 16:45:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
nechápu jakou máš na mysli pasť... asi si nepochopil pointu.


]


Re: Re: Re: FALEŠNÉ pozemské církve rozdělují PRAVOU duchovní rodinu a žijí v klamu (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Čtvrtek, 01. prosinec 2016 @ 17:03:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
falešné = Pavel
            = Apollo
            =Kristus ( jsi vynechal) a tak se táži na tu "imaginární duchovní skupinu" (tvých 144t.?)
a nebo ty verše nejsou o falešných církvích...a jen se ti "hodí do krámu"?]


Re: Re: Re: Re: FALEŠNÉ pozemské církve rozdělují PRAVOU duchovní rodinu a žijí v kla (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 01. prosinec 2016 @ 22:45:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No říkám, nechápeš to. Nevíš kdo je Ježíš ani Bůh. Máš je za jakousi maškarní "trojici".  Těch 144.00 jsou ti, kteří skutečně znají pravého Boha, Bůh je pro ně víc než ráj.


]


Re: Re: Re: Re: Re: FALEŠNÉ pozemské církve rozdělují PRAVOU duchovní rodinu a žijí v (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 02. prosinec 2016 @ 02:36:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Chápe nechápe, diskusní nihilismus ala haf, haf žeryk. Kapišto? A na to ty reaguješ. A o to mu jde. Tím  poštěkáváním se snaží o to, abys štěkal stejně jako on. A ve štěkání se s ním nikdo měřit nemůže.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: FALEŠNÉ pozemské církve rozdělují PRAVOU duchovní rodinu a ži (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 02. prosinec 2016 @ 07:35:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
|:)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: FALEŠNÉ pozemské církve rozdělují PRAVOU duchovní rodinu a ži (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 02. prosinec 2016 @ 19:06:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
díky myslivče

a s tím nihilismem, no možná je v tobě jen negativismus, popírání a skepse ale je naděje !!!

:-))


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: FALEŠNÉ pozemské církve rozdělují PRAVOU duchovní rodinu (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 02. prosinec 2016 @ 20:48:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Buď hodný Žeryku, ráno se půjdeš vyvenčit. 
:-)))


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: FALEŠNÉ pozemské církve rozdělují PRAVOU duchovní rod (Skóre: 1)
Vložil: Mvslivec v Pondělí, 05. prosinec 2016 @ 15:04:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já jsem bílý kamének. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: FALEŠNÉ pozemské církve rozdělují PRAVOU duchovní rodinu a žijí v (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 02. prosinec 2016 @ 16:37:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
...nechápeš
...nevíš
...máš je...
Dzehenuti Tvá projekce do mého života ?
a co takhle něco k tématu 1Kor.1:12    ???  ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: FALEŠNÉ pozemské církve rozdělují PRAVOU duchovní rodinu a ži (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 02. prosinec 2016 @ 20:56:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
milý žeryku, dostal jsem bílý kámenek... ne protože jsem bez hříchu ale proto že hřeším ale jsem upřímný. Protože mám soucit a je mi líto všech kteří trpí v tomto satanovém světe. Už jsme to několikrát psal, jsem hříšník, hřeším ikdyž nechci...ale mé tělo přemáhá ducha mého otce. Ale jsem si toho vědom a vždy toho lituji. A právě proto, že jsem upřímný mi náš otec tento kamének dal. Znám spoustu lidí z pozemských církví.... co o sobě říkají, že jsou svatí...ale jsou to pokrytci. Já se snažím pokrytec nebýt, snažím se říkat pravdu..ale tento svět je zlý a občas i já lžu....ale umím si to přiznat a lituju toho...možná právě proto jsem tento kamének dostal. A i kdyby si miliardy lidí myslelo, že jsem si to vymyslel, mě stačí těch pár co mi věří.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: FALEŠNÉ pozemské církve rozdělují PRAVOU duchovní rodinu (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 02. prosinec 2016 @ 21:02:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A vždy platí má nabídka...kdokoliv bude mít zájem rád se s ním sejdu a rád s ním budu mluvit o jediném Bohu. Není pro mě problémem zajet kdekoliv.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: FALEŠNÉ pozemské církve rozdělují PRAVOU duchovní rod (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 02. prosinec 2016 @ 21:06:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
https://www.youtube.com/watch?v=8UQf9zZBzv4&t=582s&index=93&list=PLF844098570803A68


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: FALEŠNÉ pozemské církve rozdělují PRAVOU duchovní rod (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 02. prosinec 2016 @ 22:30:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
https://www.youtube.com/watch?v=XPd9be8R5bA&index=5&list=PLF844098570803A68


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: FALEŠNÉ pozemské církve rozdělují PRAVOU duchovní (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 02. prosinec 2016 @ 22:35:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
https://www.youtube.com/watch?v=WIP7OODLOkg&index=13&list=PLF844098570803A68


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: FALEŠNÉ pozemské církve rozdělují PRAVOU duch (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 02. prosinec 2016 @ 22:38:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
https://www.youtube.com/watch?v=grQRhQQ6GMY&index=15&list=PLF844098570803A68


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: FALEŠNÉ pozemské církve rozdělují PRAVOU (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 02. prosinec 2016 @ 22:39:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
True is freedom
https://www.youtube.com/watch?v=HwmT_Sskaek&index=20&list=PLF844098570803A68


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: FALEŠNÉ pozemské církve rozdělují PRA (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 02. prosinec 2016 @ 23:01:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vím, že mi zde hodně lidí nevěří, že mám bílý kamének. Tedy řeknu Vám...jestli jsem pravý nebo falešný poznáte. Ten kdo mi věří, že jsem jej dostal ať věří i tomuto... Můj pán, ten který mě uvedl k životu, ten který mě dělá živým, který mě poslal..má podstata která tvoří toto tělo...mi dal své slovo, že se vrátí během mých dnů.  Tedy nejpozději po tří dnů mé smrti se vrátí a začne jeho tisíciletá vláda.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: FALEŠNÉ pozemské církve rozdělují (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 02. prosinec 2016 @ 23:05:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
https://www.youtube.com/watch?v=dWSBraKK8nQ&index=51&list=PLF844098570803A68


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: FALEŠNÉ pozemské církve rozdělují (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 02. prosinec 2016 @ 23:16:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No teda! Můžeš mi popsat jakým způsobem se ti tvůj pán zjevuje, jak s tebou komunikuje? Co dalšího ti pověděl?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: FALEŠNÉ pozemské církve rozdě (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 02. prosinec 2016 @ 23:53:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No pokud jsi znalý...tak víš, že Bůh vše uvádí k životu. "OTEC" není osoba...kdybych ti to měl přirovnat........je to plátno na kterém je vše živé...tedy ačkoliv je tím plátnem je vším co je na něm. Tak stejně jako člověk je obrazem vesmíru a vesmír je v něm i s padlými anděly...kteří teprve dopadnou. Co mi pověděl ??? Miluje všechny...má rád upřímnost... on je láska a láska je v nás všech ale je v zajetí naší duše/těla/mozku mysli. Jen člověk, který ví, že máme jednoho otce, má tu moc tu lásku probouzet. Jak se mnou komunikuje :) ? Díky němu jsem všichni živí...je třeba rozeznat jeho hlas od hlasu falešného já/duše. Já dělá vše pro sebe. Kdežto kdo je duch v nádobě............tohož bratrem je duch v nádobě. V čem se liší srna od člověka ???Copak to není jeden a tentýž duch co je uvádí k životu ???


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: FALEŠNÉ pozemské církve rozdě (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 02. prosinec 2016 @ 23:56:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Upřímně...bilý kamének mi závidíš anebo mě bereš jako lháře :O) ? Protože většina kterým jsem to upřímně řekl ...mě označila za lháře a satanistu. A největší ironií je to, že sami žádný nedostali....a věří na trapné lidské věrouky.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: FALEŠNÉ pozemské církve r (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Sobota, 03. prosinec 2016 @ 08:35:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Upřímně ... nevěřím ti. Ne, že bych záviděl bílý kamínek, ale nevěřím ti proto, že jsi jej použil jako důkaz svého oprávnění proklínat. Na upozornění jsi nijak nereagoval, nečinil pokání, nevysvětlil, nekomentoval.. jen mlčel.
Platí pořád, že díky bílému kamínku máš zplnomocnění od Pána proklínat?

Upřímnost se ti nedá upřít, všechna čest, zařiď prosím, aby lidé co budou řešit tvoje úmrtí, pozůstalí, notář,... nechť na Grano zveřejní, že Dzehenuti byl povolán, nechť víme, že dny jsou ukončeny a nechť víme, zda jsi byl opravdu prorok Boží nebo ďáblův. Tak jak je psáno, jak rozlišiti proroků. Do té doby se můžeme jen domnívat.

Jirka
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: FALEŠNÉ pozemské círk (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Pondělí, 05. prosinec 2016 @ 10:52:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A to já mu zas, Jirko, i věřím. Asi tak jako věřím katolíkům, kteří povídají, že viděli v Medjugorije zjevení... Takoví lidé se pak projevují podobně - kladou důraz na nadpřirozený zážitek nebo na jakýsi religiózní předmět. Někdo najde neobvyklým způsobem medajlonek s panenkou Marii a někdo bílý kamének. Ale to je asi tak všechno:-(


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: FALEŠNÉ pozemské (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Úterý, 06. prosinec 2016 @ 11:14:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj.
Pravdu díš Momonko.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: FALEŠNÉ pozemské (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Úterý, 06. prosinec 2016 @ 20:38:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Moniko, kouzlo jazyka. Když to bereš takto, tak v tomto smyslu i já mu věřím, věřím, že našel pohled s andělem i kamínek, ale nevěřím tomu kolem. Nevěřím, že je to zplnomocnění proklínat, nevěřím, že dostal zprávu o konci světa od Boha... věřím v existenci pohledu a kaménku, ale nevěřím mu.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: FALEŠNÉ pozem (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Středa, 07. prosinec 2016 @ 14:35:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, chápu:-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: FALEŠNÉ pozemské církve r (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 03. prosinec 2016 @ 08:48:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Závist nepatří do duchovní výbavy kristovce. Proč si myslíš, že ti tvůj bílý kamenék závidím, a stavíš svou otázku mezi dvě špatné volby- závist a lhaní?. Nezávidím ti, ani tě nepovažuji za lháře, za co tě mám považovat ještě nevím. Na kaménku je napsané nové jméno, s tím jménem je něco spojené, víš co? Je pro tebe velmi důležité, aby ti lidé věřili tvoje vize?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: FALEŠNÉ pozemské církve r (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 03. prosinec 2016 @ 11:50:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty jsi jeden ze dvou svědků?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: FALEŠNÉ pozemské církve r (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 03. prosinec 2016 @ 17:35:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak se podívejme, co na to Pán - andělu sboru v Pergamu v závěru Jeho dopisu říká: Kdo má uši, slyš, co Duch praví sborům: Tomu, kdo vítězí, dám skrytou manu a dám mu bílý kamének a na tom kaménku napsané nové jméno, které nezná nikdo, než ten, kdo je dostává.‘ 

Pán Ježíš Kristus zde mluví v budoucím čase. Rozumím tomu tak, že zmíněná odměna bude dána vítězným věřícím na začátku budoucího věku, k němuž se vztahují všechny odměny všech vítězných věřících v Krista všech sedmi sborů ve 2. a 3. kapitole knihy Zjevení. Bílému kaménku předchází skrytá mana. A tak se ptám. Víš, co je skrytá mana? Znáš to nové jméno napsané na tom bílém kaménku? Kde se Pán zmiňuje o právu proklínat ve spojení s kaménkem? Bez uspokojivé odpovědi na tyto otázky ti nelze věřit, co tu opakovaně tvrdíš.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: FALEŠNÉ pozemské círk (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 04. prosinec 2016 @ 00:17:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Udělování nového jména nemusí být záležitostí jenom po vzkříšení. Kristus hovoří k pozemským církevním sborům. A souvislosti s udělením novéhom jména prozkoumám na přejmenováni Petra a Pavla. Tuším že u těchto apoštolů bude a najdu odpověď. Jinak u Dzehenutiho názorů začínám pozorovat velký vliv esoteriky.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: FALEŠNÉ pozemské (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 04. prosinec 2016 @ 00:31:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Udělování nového jména nemusí být záležitostí jenom po vzkříšení. Kristus hovoří k pozemským církevním sborům. 

To ano, nicméně vzhledem k tomu budoucímu času a odměnám vztahujícím se k budoucímu věku, mám za to, že v tomto případě jde o záležitost po vzkříšení. Jinak změny jmen v tomto věku či životě mají význam týkající se proměny člověka, která v budoucím věku nebo pro budoucí věk nebude aktuální.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: FALEŠNÉ pozem (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 04. prosinec 2016 @ 09:30:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To ano, vidím to podobně. Přemýšlím nyní nad tím, jestli se udělení nového jména netýká po vzkříšení povolaných a v tomto pozemskēm čase vyvolených. Je psáno že mnoho je povolaných, málo vyvolených mnoho- tedy ne všichni. To má asi nějaký význam a důvod, zátím však ještě nevím, jen hypoteza. Co víš k tomu ty?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: FALEŠNÉ p (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 04. prosinec 2016 @ 13:40:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, já vím, že Bůh dával některým lidem jiná nová jména, aby tím vyjádřil, jaké lidi z nich chce mít neboli to nové jméno vyjadřovalo, jakým člověkem se stal či se má stát. U vzkříšených věřících to bude spíše potvrzením toho, kým (všimni si, že ne jakým) se pro Boha už natrvalo stali.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: FALEŠ (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 04. prosinec 2016 @ 18:18:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jméno má duchovní obsah, viz Eva, Živa, pramatka všech živých. No a pak mne ještě napadá souvislost se zápisem jmén v knize živých. Což budou stopro jména nové. Takže kamének a zápis v knize..Myslím si, že bílý kamének je jen symbolikou, která je něčím  jako občanka, že jsi občanem státu (kniha živých a zápis). Teď mne napadá, nebude ten kamēnek udělovaný v okamžiku zápisu? Kdy lze nové jméno brát v potaz? Když je zapsæno do evidence věčně živých. Kdy jde udělit nové jméno? No přece až po zápisu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: F (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 04. prosinec 2016 @ 18:34:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zapsáni do Beránkovy knihy života jsme byli při založení světa. Nové jméno tudíž nebude totožné se jménem v knize života, ale bude vskutku nové, vyjadřující nejen symbolicky novou identitu jeho nositele podle Toho, Kdo mu to jméno dává.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 04. prosinec 2016 @ 22:02:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dej do placu nějaký verš z bible ohledně toho zápisu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: FALEŠNÉ pozemské círk (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 04. prosinec 2016 @ 07:38:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Nejsem si jistý, zda tento překlad, který používá vid nedokonavý "kdo vítězí..." je správný. Myslím, že ne.
Nejsem odborník na řečtinu a tak to 100% nevím.
Ale překlady, které používají vid dokonavý "kdo zvítězí..." vnímám jako správné, tak jsem je celá desetiletí znal a takto rozuměl.

Ježíšovy výzvy sborům jsou vždy směřovány na vytrvání do konce, čili na konečné vítězství - kdo zvítězí...

V neposlední řadě je důkazem i tento verš :
"Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn."
varianta
"
Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn. " 
nedává moc smysl. Myslím, že je špatně.


Co z toho vyplývá ve vztahu k Dzehenutimu ?

To, že bílý kamének dostává ten, kdo zvítězí. (až do konce).

Což on zatím nezvítězil, takže bílý kamének dostat nemohl.Nevím o nikom z bratrů, kteří vítězí, že by někdo z nich dostal bílý kamének. Ten se dostane, až se zvítězí.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: FALEŠNÉ pozemské (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 04. prosinec 2016 @ 09:41:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Apoštol Pavel bojoval dobrý boj, a tedy vítězil, a když boj dobojoval tak zvítězil. Obojí význam slov lze uznat a to ve smyslu nedokonavém i dokonavém. Apoštol Pavel dostal nové jméno ještě když vítězil, byl povolaný, a stal se vyvoleným. Začínám přemýšlet nad tím, zda udělení nového jména se netýka za tohoto času vyvolených, a po vzkříšení i povolaných. Vyvolený vítězí a zvítězil, povolaný někdy prohrává, někdy vítězí, ale nakonec zvítězil.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: FALEŠNÉ pozem (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 04. prosinec 2016 @ 10:06:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ale Pavel za života nedostal bílý kamének. 

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: FALEŠNÉ p (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 04. prosinec 2016 @ 11:16:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A jde zde vůbec o nějaký fyzický kamének?
Já bych řekl, že bílý je symbol čistoty, a kámen, skála je Kristus. Je to asi symbolika nového jména, které je napořád vytesané v kameni. Je to jméno nové, čisté, ukotvené v Kristu a je i darované. Bílý kamének zřejmě symbolicky vyjadřuje vlastnosti nového jména, a charakter božího daru.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: FALEŠNÉ pozemské církve rozdělují PRAVOU duchovní rodinu (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Sobota, 03. prosinec 2016 @ 20:41:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dzehenuti nedostal jsi bílý kamének ale vzal jsi ho z parapetu a přivlastnil sis jej....a nejspíš (!?) to není ani "ten" bílý šutr, ale obyčejný kámen z květináče, a Ty jsi z něj udělal svou modlu...nic nového pod sluncem :-)
a taky tě mám rád a nezávidím Ti, možná můžeš Ty mi mou skvělou manželku a děti... :-)))


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: FALEŠNÉ pozemské církve rozdělují PRAVOU duchovní rod (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Sobota, 03. prosinec 2016 @ 21:30:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
z květináče nebo kolem něho...někde venku
 z tvého článku "setkání s otcem" ( já parafrázuji parapetem)


]


Stránka vygenerována za: 0.89 sekundy