Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Patrik.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 2, článků celkem: 15381, komentáře < 7 dní: 372, komentářů celkem: 338839, adminů: 60, uživatelů: 4850  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 112 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

unshaken
Vota
zeryk
leonet

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Po žních pùjdeš k Turkovi!
·Zpravodaj BJB Cheb 02/2019: Jak odejít z BJB?
·Kromìøížský sbor pøevádí budovu modlitebny na spolek
·Život víry 2018/12: Z BJB vystupuje pìt sborù
·Život víry 2019/2: ´´Noví´´ baptisté
·Návrh èlenù sboru BJB Lovosice pro Sjezd delegátù
·Køesťané Kuøim, z. s.
·Biblické spoleèenství køesťanù Kromìøíž, z. s
·Recenze – James Barr: Fundamentalismus
·BLUD KALVINISMU

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
97870081
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Pomocný poznámkový aparát v Leningradském kodexu
Vloženo Neděle, 27. listopad 2016 @ 23:46:04 CET Vložil: Tomas

Zajímavosti poslal karels

Leningradský kodex (latinsky Codex Leningradensis, známý též pod značkou B19A) je nejstarší dochovanou kompletní hebrejskou biblí a zároveň nejstarším v úplnosti dochovaným masoretským rukopisem.

Masora magna obsahuje poznámky, kolikrát se určité slovo či fráze vyskytuje v biblických textech. Názor, proč se rabíni soustředili na některá vybraná slova či fráze pro mě zůstává záhadou. Je pravděpodobné, že na základě výskytu ostatních slov, dokázali rabíni stanovit mnohem přesnější výklad biblického textu. V podstatě vykládali text s ohledem na výskyt ostatních míst v biblickém textu Starého zákona.

Některé pojmy je třeba si nejprve objasnit. Leningradský kodex (latinsky Codex Leningradensis, známý též pod značkou B19A) je nejstarší dochovanou kompletní hebrejskou biblí a zároveň nejstarším v úplnosti dochovaným masoretským rukopisem. Vznikl pravděpodobně roku 1008 n. l. v Káhiře jako opis rukopisu židovského písaře, masorety, Árona ben Moše ben Ašera.[1]

Dostala se mi do rukou práce Scribal Wit: Aramaic mnemonics in the Leningrad Codex autora Davida Marcuse, která se zabývá aramejským poznámkovým aparátem v Leningradském kodexu. Jak to přesně „funguje“ se dozvíme dále.

Několik příkladů poznámkového aparátu v aramejštině v Leningradském kodexu si probereme podrobněji. Jde o slovo, respektive slovní spojení „ve smlouvě“, což je hebrejsky בּברית [biberit]. Tohle slovo se v tomto tvaru vyskytuje třikrát. Slovní spojení „ve smlouvě“ se vyskytuje ve Starém zákoně třikrát.

Tohle spojení slov je v biblických textech: Dt 29,11; 1 Sam 20,8; Ez 16,8, kde se právě slovní spojení „ve smlouvu“ vyskytuje. Věty jsou zde:

„Abys vešel ve smlouvu Hospodina, svého Boha, kterou Hospodin, tvůj Bůh, s tebou dnes pod kletbou uzavírá.“ Dt 29,11

„Prokaž proto milosrdenství svému služebníku, neboť jsi vstoupil se svým služebníkem ve smlouvu před Hospodinem. Jestliže jsem spáchal nějaký zločin, usmrť mě ty sám. Proč bys mě teď vodil ke svému otci?“ 1 Sam 20,8

„Šel jsem kolem tebe, uviděl jsem tě, a hle, byl právě tvůj čas, čas milování. I rozprostřel jsem na tebe svůj plášť, přikryl jsem tvou nahotu. Pak jsem ti přísahal a vešel s tebou v smlouvu, je výrok Panovníka Hospodina, a stala ses mou.“ Ez 16,8

Aramejské lingvistické nástroje fungují tak, že kromě textu, respektive slova v našem uvažovaném příkladu „ve smlouvu“, si rabíni zvolili nějaké slovo v dané větě, slovo, které pak dávalo (nebo možná nedávalo) smysl s dalším vybraným slovem v další větě. Tohle slovo přeložili do aramejštiny, která pak byla marginální poznámkou. Tj poznámka, která byla napsána na okraji stránky a to buď vedle textu na vnějším okraji, nebo dole, proto označení marginální (z latiny margo, marginis f. – okraj).

V těch třech větách nás zajímá „ve smlouvu“, což je בּברית [biberit], v první větě (Dt 29,11) rabíni vybrali slovo „vešel“, v druhé větě (1 Sam 20,8) „služebník“ a konečně v poslední větě (Ez 16,8) vybrali slovo „a přísahal“.

Tři slova podivně spojená pak dají nějakou smysluplnou zprávu, která nejenom indikuje počet slov (slovního spojení), který nás zajímá, ale navíc odkáže na text, kde se toto slovo „ve smlouvu“ vyskytuje. Aramejské slovo je překladem toho hebrejského pomocného slova z textu. Ještě není ani doslovným kalkem, občas chybí konkrétní osoba z textu a zájmenné sufixy. (viz příklad, který uvedu níže „porodila“, rabíni si však vypůjčili tvar „narodil se“)

Pomocná věta z textu uměle složená pak zní: „služebník vešel a přísahal.“ Rabíni z toho mohli odvodit, že jev, který sledují, se vyskytuje třikrát, a ještě podle znalosti textu věděli, na kterých místech Bible, tohle spojení „ve smlouvu“, je. Když pak rabíni vykládali texty, kde se spojení „ve smlovu“ vyskytuje, tak je vykládali s ohledem na všechna tři místa výskytu, prostě vzali v potaz všechna místa výskytu „ve smlouvu“.

Další příklad, který uvedu, je slovní spojení „po těchto událostech“, což je hebrejsky ויהי אחרי הדברים [vajehi achare hadevarim]. Tohle slovní spojení se v tomto tvaru vyskytuje třikrát v Leningradském kodexu. Slovní spojení „po těch událostech“ se vyskytuje ve Starém zákoně třikrát.

V našem případě nás zajímá „po těch událostech“, což je hebrejsky ויהי אחרי הדברים [vajehi achare hadevarim]. Biblické text, kde se tohle slovní spojení vyskytuje je zde:

„Po těchto událostech bylo Abrahamovi oznámeno: Hle, také Milka porodila tvému bratru Náchorovi syny.“ Gn 22,20

„Po těchto událostech pověděli Josefovi: Tvůj otec je nemocen. Vzal tedy Josef s sebou oba své syny, Manasesa a Efrajima.“ Gn 48,1

„Po těch událostech Jozue, syn Núnův, služebník Hospodinův, zemřel ve věku sto deseti let.“ Joz 24,29

V těch třech větách nás zajímá spojení „po těch událostech“, v první větě (Gn 22,20) rabíni vybrali slovo „narodil se“ (respektive porodila), v druhé větě (Gn 48,1) „je nemocný“ a konečně v poslední větě (Joz 24,29) vybrali slovo „a zemřel“.

Rabíni v těchto třech větách našli slova: „narodil se, onemocněl, a zemřel“, což společně opět nějakou logiku dává. Ale nadto si člověk může pamatovat, že zmíněný jazykový jev se vyskytuje třikrát, a mimoto si zapamatuje, kde se vyskytuje. Já si už pomatuji, že spojení „po těch událostech“ je ve spojení s tím, že Milka porodila, Josef onemocněl a Jozue zemřel. Pamatuji si to na základě „pomocné věty“: narodil se, onemocněl a zemřel.

Na otázku, proč si rabíni všímají těchto spojení odpovím tím, že existuje podobné spojení ויהי אחר הדברים [vajehi achar hadevarim] tj. „i stalo se po těch událostech“ mírně odlišné od ויהי אחרי הדברים [vajehi achare hadevarim] /obě spojení se liší jenom nepatrně ve tvaru אחר achar, nebo אחרי achare/, a to první spojení, tj. spojení ויהי אחר הדברים [vajehi achar hadevarim] tj. „i stalo se po těch událostech“ se vyskytuje pětkrát. Zřejmě tyhle dvě jazykové skupiny slov od sebe chtěli oddělit. Patrně spojení „po těch událostech“, tj. jev, který jsem sledoval v článku, označuje nějakou etapu vývoje v božím lidu, snad změnu, nebo začátek nějakého období, podle kritérií, jimž nerozumím.


Závěr:


1. Rabíni měli celou řadu lingvistických zařízení, která jim napomáhala se zapamatováním biblického textu.
2. Jedním z těchto „lingvistických zařízení“ je aramejský marginální aparát, který ukazuje nejenom, kolik slov určitého jevu se v biblickém vyskytuje, ale také dává tu smyslnější, tu méně srozumitelný vzkaz.
3. Podle Davida Marcuse se tento pomocný aparát řadí do mudroslovné literatury, je třeba jej takto chápat.
4. Jiné kodexy (např. Aleppský kodex) samozřejmě nezachovávají identicky zrcadlově stejný obraz pomocného aparátu, vzájemně se v jednotlivostech budou lišit.

   
Poznámky:

1. Tolik Wikipedie
2. Čerpal jsem z práce: MARCUS, David, 2013. Scribal Wit: Aramaic mnemonics in the Leningrad Codex. Piscataway, NJ: Gorgias Press. Texts and studies, 10.


"Pomocný poznámkový aparát v Leningradském kodexu" | Přihlásit/Vytvořit účet | 17 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Pomocný poznámkový aparát v Leningradském kodexu (Skóre: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Čtvrtek, 01. prosinec 2016 @ 18:50:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Naprostá většina lidí čte překlady biblických textů, přičemž se ten který překlad liší tím, jaký dostupný podklad k překladu byl použit. Protože Písmo doznalo během historických období značných úprav, je pro autory překladů někdy obtížné najít správný smysl, tedy co chtěl vlastně původní autor biblického vyjádření říci. Takže když jde člověk do podrobností - nejlépe je začít Biblickým slovníkem - tak se musí smířit s tím, že některá biblická vyjádření mohou být víceznačná nebo dokonce protimluvná.

V praxi jsem tedy zjistil, že je jedno, jaký překlad se použije, pokud se hledá smysl toho, co chtěl původní autor říci. Biblické sdělení musí být srozumitelné každému. Pokud by tomu tak nebylo, pak by sdělení Boží bylo určeno jen někomu. Tihle sami sebou vybraní lidé tady již byli zřejmě odjakživa. Jejich hlavním znakem bylo, že se oddělovali od těch ostatních, podle nich nevzdělaných a hloupých a činili si nárok na vševědoucnost. Viz třeba gnostici.Re: Re: Pomocný poznámkový aparát v Leningradském kodexu (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 02. prosinec 2016 @ 17:27:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ano i ne...

nemusí být srozumitelné každému,  obraz ,podobenství,  alegorie je napasována do dnešního světonázoru...

Boží sdělení je "jen" v bibli ? pak je vykastrované pro dějinné období...


]


Re: Pomocný poznámkový aparát v Leningradském kodexu (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 29. listopad 2016 @ 10:21:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Názor, proč se rabíni soustředili na některá vybraná slova či fráze pro mě zůstává záhadou."...


Možná je to proto, že tehdy ještě neměli k dispozici konkordanci.  :-)Jinak za celý článek palec nahoru!Re: Re: Pomocný poznámkový aparát v Leningradském kodexu (Skóre: 1)
Vložil: Karels v Úterý, 29. listopad 2016 @ 17:31:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky, ale ono je to dáno předlohou, jestli byl můj článek zajímavý, tak jedině, že byla zajímavá předloha (tj. kniha, ze které jsem čerpal)

spíš mám obavu, že v článku probírám věci, které jsou těžké a nepochopitelné pro mnoho čtenářů... proto se snažím střídat ty obtížné rozbory s mnohem pochopitelnějšími články. Na blogu to střídám s písničkama, humornými články atd.


]


Re: Re: Pomocný poznámkový aparát v Leningradském kodexu (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Středa, 30. listopad 2016 @ 13:48:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Poslední dobou se zde rozmáhá palcování. Upozorňuji všechny, že je to gesto římských tyranů, kteří tímto gestem popravovali i křesťany. Je to gesto ve kterém tyran ukazuje svou na pozemskou moc nad životem a smrtí. Je to gesto nehodné křesťana!

Kristus nás učí odpovídat ano/ne. A co je nad to je ze zlého!


]


Re: Re: Re: Pomocný poznámkový aparát v Leningradském kodexu (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Čtvrtek, 01. prosinec 2016 @ 18:02:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
                   *
                 *   *
              *         *
            *             *
         *                  *

pro  slabě vidící

 "^"


]


Re: Pomocný poznámkový aparát v Leningradském kodexu (Skóre: 1)
Vložil: Karels v Pondělí, 28. listopad 2016 @ 07:31:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Knihu, z které čerpám, si můžete stáhnout zde

Re: Re: Pomocný poznámkový aparát v Leningradském kodexu (Skóre: 1)
Vložil: Karels v Pondělí, 28. listopad 2016 @ 07:33:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Protože stejně vím, že tohle tak zajímá možná tři lidi z tisíce..., kniha toho popisuje daleko víc, než já v článku. (pochopitelně)

Na svém blogu mám i obrázky, tady nejdou vložit.


]


Re: Re: Re: Pomocný poznámkový aparát v Leningradském kodexu (Skóre: 1)
Vložil: noname (Honza610@centrum.cz) v Úterý, 29. listopad 2016 @ 14:08:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Karle,
 můžeš ještě prosím vložit odkaz na svůj blog ?
 Díky.
H.


]


Re: Re: Re: Re: Pomocný poznámkový aparát v Leningradském kodexu (Skóre: 1)
Vložil: Karels v Úterý, 29. listopad 2016 @ 16:54:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to je ten článek, ale na mém blogu:

http://karelsykora.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=568262

Celý blog mám zde:

http://karelsykora.blog.idnes.cz/]


Re: Re: Re: Re: Re: Pomocný poznámkový aparát v Leningradském kodexu (Skóre: 1)
Vložil: Karels v Úterý, 29. listopad 2016 @ 17:22:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
tady mám jenom křesťanské články, jinak na blogu mám písničky atd.

http://karelsykora.blog.idnes.cz/?us=11960


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pomocný poznámkový aparát v Leningradském kodexu (Skóre: 1)
Vložil: noname (Honza610@centrum.cz) v Úterý, 29. listopad 2016 @ 19:36:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Děkuji
H.


]


Re: Pomocný poznámkový aparát v Leningradském kodexu (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pondělí, 28. listopad 2016 @ 11:49:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
S obsahem slovního pojmu se v minulosti nemanipulovalo tak jako dnes. Dnešní slova jsou vykuchaná, relativizovaná, ironizovaná a kdoví co ještě. Hledáme pravdu za slovy, a ne ve slovech. Při takovém př8stupu k slovním pojmům budeme těžko chápat minulou dobu, kdy slovo ještě něco znamenalo.Re: Re: Pomocný poznámkový aparát v Leningradském kodexu (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Čtvrtek, 01. prosinec 2016 @ 17:25:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
mluvené slovo možná,spíše ne, tištěné,psané a bez samohlásek určitě ne...boj byl i tehdy,jen myslivci a jejich psi zerykové se jinak jmenovali :-) (myslím o smysl slov)


]


Re: Re: Pomocný poznámkový aparát v Leningradském kodexu (Skóre: 1)
Vložil: timg v Čtvrtek, 01. prosinec 2016 @ 17:56:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
----S obsahem slovního pojmu se v minulosti nemanipulovalo tak jako dnes.----


Souhlasím. Tohle jsi mi nedávno napsal:]


Re: Re: Re: Pomocný poznámkový aparát v Leningradském kodexu (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 02. prosinec 2016 @ 09:43:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Věřit můžeš čemu chceš, ale pravdu musíš poznat. 
V nebi budeme po vzkříšení, a žádné vzkříšení se ještě nekonalo. Každý kdo hlásá že vzkříšení už nastalo, je od apoštolů klatý. Víra v posmrtný život je nebiblická a pohanská.


]


Re: Re: Re: Pomocný poznámkový aparát v Leningradském kodexu (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Úterý, 06. prosinec 2016 @ 11:07:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A kde je ten ráj? Co je to?


]


Stránka vygenerována za: 0.73 sekundy