Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Patrik.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 2, článků celkem: 15381, komentáře < 7 dní: 372, komentářů celkem: 338839, adminů: 60, uživatelů: 4850  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 113 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

unshaken
Vota
zeryk
leonet

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Po žních pùjdeš k Turkovi!
·Zpravodaj BJB Cheb 02/2019: Jak odejít z BJB?
·Kromìøížský sbor pøevádí budovu modlitebny na spolek
·Život víry 2018/12: Z BJB vystupuje pìt sborù
·Život víry 2019/2: ´´Noví´´ baptisté
·Návrh èlenù sboru BJB Lovosice pro Sjezd delegátù
·Køesťané Kuøim, z. s.
·Biblické spoleèenství køesťanù Kromìøíž, z. s
·Recenze – James Barr: Fundamentalismus
·BLUD KALVINISMU

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
97870112
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Neplatná výkupní oběť
Vloženo Neděle, 30. říjen 2016 @ 12:31:34 CET Vložil: Tomas

Žhavá témata poslal NepřihlášenýBiblicky nepodložené nauky činí Ježíšovu výkupní oběť neplatnou.

Předložená úvaha na toto téma nemá za cíl rozpoutat výkladovou bitvu, ale ukázat věřícím lidem , jak je nebezpečné založit uctívání Boha na názorech různých církevních autorit, mystice,  Božím tajemství a pod. I když jsou tyto nauky předkládány s láskou,přisuzuje se jim vznešenost a předkládají je hluboce věřící lidé, jsou tyto nauky zcela v rozporu s tím,co nám sdělil Bůh prostřednictvím Božího slova.  Nejvážnější na tom všem je skutečnost,že to vše dělá radost Božímu odpůrci satanovi a daří se mu odvést upřimně věřícího člověka na širokou cestu. Mat.7:13,14 Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá. Věnujme pozornost nauce o trojici a hypostatické jednotě. Některá vyjádření o trojici: Učení o trojici vykresluje Boha,který je naší spásou jako Otec, Syn, a Duch svatý.   Existuje věčně ve třech sobě rovných a věčných Osobách.   Otec je všemohoucí, Syn je všemohoucí, Duch svatý je všemohoucí, ale nejsou tři všemohoucí, ale jeden všemohoucí.  Biblický Bůh se zjevuje ve třech osobách. Nicejské vyznání odmítlo Ariovo učení, koncil zdůrazňuje, že Syn není stvořený, ale zplozený. ; Bůh je neproměnný a věčný;. Katechismus: 253 Trojice je jedna. Nevyznáváme tři bohy, nýbrž jednoho Boha ve třech osobách: "soupodstatnou Trojici".61 Božské osoby se nedělí o jediné božství, nýbrž každá z nich je úplně celý Bůh: "Otec je všechno to, co je Syn, Syn všechno to, co je Otec, Otec a Syn všechno to, co je Duch svatý, totiž jediný Bůh, podle své přirozenosti."62 "Každá ze tří osob je onou skutečností, totiž podstatou, bytností nebo božskou přirozeností."63 Chalcedonský koncil r.451:My pak, následujíce svatých Otců všichni jednomyslně učíme lidi, aby vyznávali jednoho a téhož Syna, našeho Pána Ježíše Krista, jak dokonalého v božství, tak dokonalého v lidství, skutečně Boha a skutečně člověka, (který má) rozumovou duši a tělo, soupodstatného s Otcem co do božství a soupodstatného s námi co do lidství, jenž byl ve všem jako my, kromě hříchu, jenž byl počat přede všemi věky z Otce podle božství a v těchto posledních dnech za nás a za naši spásu narozeného z Panny Marie, Matky Boží, co do lidství, jednoho a téhož Krista, Syna, Pána, jednorozeného, aby (lidé) uznávali, že má dvě přirozenosti, nesmíšeně, neměnně, nerozdílně a neoddělitelně, a že toto rozlišení přirozeností není nijak zrušeno jejich spojením, avšak že vlastnost každé z přirozeností zůstala uchována, a je přítomna v jedné osobě a subsistenci, neodloučena ani nerozdělena do dvou osob, avšak v jednom a témž Synu, jednorozeném, Bohu-Slovu, Pánu Ježíši Kristu, jak o něm od počátku (stanovili) proroci a jak nás sám Pán Ježíš Kristus naučil a jak nám to předalo Vyznání svatých Otců.“

Učení o hypostatické jednotě, kdy Ježíš je plně člověk a plně Bůh, že to není žádná směsice nebo rozředění nějakých osobností, a že On je a navěky bude jedna sjednocená Osoba. Definice Chalcedonský koncil r.451 - ,kdy obě tyto přirozenosti jsou „bez smíšení, beze změny, bez oddělení a bez rozloučení" Jednoduše vyjádřeno - „jedna osoba dvou přirozeností“. Učení o trojici a její výklad znamená,že Ježíš byl v době,kdy byl člověkem na zemi stále Bohem – trojice je věčná. Hypostatická jednota – Ježíš je na věky člověk a zároveň Bůh. Boží slovo tyto nauky a výklady jednoznačně nepodporuje! 1Tim.2:5,6 Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas.
Řím. 5:12,15 Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt; a tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili. Mezi milostí a proviněním je ovšem rozdíl. Ano, proviněním jednoho mnozí propadli smrti. Boží milost je ale mnohem větší - mnohem spíše tedy byli mnozí obdarováni milostí toho jednoho člověka, Ježíše Krista. 1 Kor. 15:21,22 Jako skrze člověka přišla smrt, tak skrze člověka přišlo zmrtvýchvstání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni ožijí. J 1:14   A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Adam byl stvořen k obrazu Božímu.Byl stvořen jako svobodná a rozumná bytost. Mohl činit vlastní rozhodnutí. Byl stvořen jako dokonalý člověk s možností žít ve spravedlivosti. O tuto výsadu člověk Adam přišel. A právě proto musel přijít člověk Ježíš a napravit Adamovo selhání. Musel být v podobném postavení jako Adam a čelit zkouškám jejichž cílem bylo zmařit skutečnost,že Boží stvoření člověka bylo dobré. Ježíš přišel osvobodit lidstvo od účinků Adamova pádu.

Velmi vážná je skutečnost, že učení o trojici a hypostatické jednotě zcela znehodnocuje Jěžíšovu oběť!! Byla to oběť lásky. Ježíš se stal dobrovolně člověkem. Je-li Ježíš navěky člověk a zároveň Bůh ,žádná lidská oběť tedy nebyla!! – hypostatická jednota. Trojice je věčná a Ježíš je současné Bohem i člověkem. Nemohla to být oběť člověka a tedy odpovídající, Ježíš také nemohl zemřít – trojice je věčná. Nikde v Božím slově nenalezneme podporu pro tvrzení, že Adam nebo Ježíš byl polobohem - zaroveň člověkem a Bohem. Oběť přinesl člověk Ježíš. Řím.8:3 Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost: Jako oběť za hřích poslal svého vlastního Syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích, Fil. 2:6-8 Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Jan 3:13 Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který sestoupil z nebes, Syn člověka. 1Tim.2:5 Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk /άνθρωπος/ Kristus Ježíš, 1T2:5 εἷς γὰρ θεός εἷς καὶ μεσίτης θεοῦ καὶ ἀνθρώπων ἄνθρωπος Χριστὸς Ἰησοῦς
Gen.2:15 Hospodin Bůh postavil člověka/ τὸν ἄνθρωπον /do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. genesis 2: 15 καὶ ἔλαβεν κύριος ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον ὃν ἔπλασεν καὶ ἔθετο αὐτὸν ἐν τῷ παραδείσῳ ἐργάζεσθαι αὐτὸν καὶ φυλάσσειν Boží slovo jednoznačné říká,že Ježíš byl na zemi člověkem. Toto sdělení je tak průkazné,že nepřipouští vytvářet různá dogmata. Zcela průkazných informací máme dostatek. Dále tyto nauky znehodnocují obět také tím,že v podstatě říkají: Ježíš věděl,jak zkouška dopadne,protože rovnost Bohu také znamená, že má stejné schopnosti jako jeho Otec – je všemohoucí, vševědoucí. Pán Ježíš Kristus, Boží Syn, druhá Osoba Boží Trojice - nemohl zhřešit.

Proč se Ježíš rozhodl stát člověkem a jaké důsledky mohl mít výsledek zkoušky, kterou Ježíš dobrovolně podstoupil? To nejdůležitější: Ježíš se svobodně rozhodl stát se člověkem , podstoupit zkoušku, položit za nás život a tím potvrdit,že satan nemá právo na další existenci. Byla to zkouška: přijal lidství, byl v situaci Adama i v tom,že mohl podlehnout pokušení. Zkouška je skutečná pouze v případě,že existuje možnost ve zkoušce selhat! Ježíš ani Otec nevěděli jaký bude výsledek zkoušky. Bůh dal svému stvoření svobodnou vůli a to znamená,že neví co se stane s člověkem v budoucnosti. Svoboda je projev Boží lásky. Kdyby Ježíš ve zkoušce neobstál Otec by ztratil Syna a Syn život. Zemřel by jako člověk a nebyl by vzkříšen k nebeskému životu. A právě nauky o trojici a hypostatické jednotě uplně snižují lásku Otce i Syna a říkají,že vlastně o nic nešlo. Naopak šlo o vše.Byl to boj ve kterém šlo o budoucnost lidstva a světa. Satan svedl člověka a dělal si nárok na vlastnictví země.Tím,že Ježíš ve zkoušce obstál zcela zpochybnil tyto satanovy nároky. Kdyby Ježíš ve zkoušce neobstál, ztratil by věčný život a lidstvo by nebylo osvobozeno od hříchu. Jeho odpůrci satanovi šlo také o jeho existenci. Satan věděl,že zkouška je regulérní jinak by vše napadl - šlo o jeho život! Pokud by totiž Ježíš nemohl zhřešit, nebyla by jeho pokušení reálná. Oběma stranám šlo o věčný život – zkouška byla podle pravidel, jinak by neměla žádnou hodnotu. Bůh by mohl určit vývoj událostí jedince i národa a znát výsledek, takovou moc má. K čemu by v takovém případě došlo? Stvoření by přišlo o dar svobodné vůle. Stvořitel by byl v takovem případě zodpovědný za veškeré zlo v celém vesmíru! Bůh na základě svých schopností a znalostí předvídá budoucí dění, protože vidí do našeho srdce. Zná naše city, potřeby ,charakter a touhy. 1.Moj.6:5,6 I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. Litoval, že na zemi učinil člověka, a trápil se ve svém srdci. Jer.7:31 V Tófetu, který je v Údolí syna Hinómova, postavili posvátná návrší a spalovali své syny a své dcery ohněm. To jsem jim nepřikázal, ani mi to nepřišlo na mysl. Můžeme to také vidět na příkladu modlitby.Bůh vyslýchá modlitbu a věci se v životě člověka mění.Modlitba je vyslyšena. Kdyby existovalo předurčení modlitba by byla nepotřebná, neúčinná, nevyslyšená.

Jan1:1 a Jan 10:30 nepodporuje nauku o trojici Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος Zde není uveden člen ὁ a nevíme proč. Možná proto,že Jan nechtěl zcela ztotožnit Syna s Otcem. Důležité: „to slovo bylo u Boha“ bylo u Boha,nebylo jednou bytostí, bylo vedle něho. Tvrzení,že Jan 1:1 dokazuje trojici zcela vyvrací následující verš .Pro osobu satana je zde použit výraz ὁ θεὸς a to jistě neznamená,že je součástí trojice a Bohu rovný! 2 Kor.4:4 Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovy, slávy toho, který je obrazem Božím. 2 Kor 4:4 ἐν οἷς ὁ θεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου ἐτύφλωσεν τὰ νοήματα τῶν ἀπίστων εἰς τὸ μὴ αὐγάσαι αὐτοῖς τὸν φωτισμὸν τοῦ εὐαγγελίου τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ θεοῦ Jan 14:30 Již s vámi nebudu mnoho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa. Proti mně nic nezmůže
Jan 10:30 Já a Otec jsme jedno. 30 ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν
Použitý řecký výraz neříká,že jsou jednou bytostí, ale dvě samostatné osoby v jednom společenství či skupině. Navíc se vůbec nezmiňuje o svatém duchu.
I katolícká církev připouští,že svatý duch je Boží moc!

  • katolický teolog Edmund Fortman v Trojjediném Bohu (angl.): „Ačkoli je tento duch často popisován v osobních pojmech, zdá se zcela jasné, že posvátní pisatelé (Hebrejských písem) tohoto ducha nikdy nechápali ani nepředstavovali jako zřetelnou osobu.““
  • dále říká: „Židé nikdy nepovažovali Ducha za osobu a není to ani ve Starém zákoně. Duch svatý je běžně chápán v Novém zákoně jako Boží moc a síla.“
Dílo The New Catholic Encyclopedia o tom říká: „„Starý zákon nevnímá Ducha jako osobu... Boží Duch je jednoduše Boží moc. Nový zákon pojímá Ducha jako „něco“, ne jako „někoho“: je paralela mezi Duchem a Boží mocí.“(sv.13)
Katolická encyklopedie: „Nikde ve Starém zákoně nenajdeme jasnou indikací o „třetí osobě“. (sv.15)

Katolický slovník: „Jak St. tak i N.zákon hovoří o Duchu jako Boží energii a moci v srdci člověka.“ (str.810)


České katolické biblické dílo: Boží Duch není ještě ve Starém zákoně zjeven jako osoba, ale jako Boží síla, která proměňuje lidskou osobnost tak, že je schopna výjimečných činů. Ty sloužily k upevnění lidu ve věrnosti Hospodinu. Duch vychází z Boha, vede k němu, a proto je nazýván Duchem Božím, nebo také Duchem svatým.


Jan 20:17 Ježíš jí řekl: „Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratřím a pověz jim, že vystupuji k Otci svému i Otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu.“
Jan 14:28 Slyšeli jste, že jsem vám řekl: Odcházím – a přijdu k vám. Jestliže mě milujete, měli byste se radovat, že jdu k Otci; neboť Otec je větší než já.
Toto jasné Ježíšovo vyjádření nám nedává právo tuto skutečnost žádným teologickým výkladem měnit.Kdyby se tato pravda změnila jeho vystoupením do nebe,tak by nám to jistě sdělil.

Příjmout nauku o trojici a hypostatické jednotě znamená nepříjmutí oběti člověka Ježíše Krista.

Tyto nauky také vytvářejí další otázku: Co se stalo s trojicí,když byl Ježíš člověk na zemi přestala existovat? Obhajoba této nauky musí popřít Ježíšovo lidství a tím jeho lidskou oběť. Výše uvedené biblické texty zcela srozumitelně dokazují Ježíšovo lidství, hodnotu výkupní oběti a dotvrzují skutečnost, že není důvod měnit obsah jejich sdělení lidským výkladem. Nikde v Božím slově nenajdeme biblický text,který by podpořil výklad "jednoho Boha ve třech osobách" Může teologický výklad doplňovat toto biblické sdělení a dát mu roušku tajemství? Například: . „Je to proto, že tajemství Slova i Trojice překračuje každou vypovídací formu, a proto je třeba vedle sebe postavit řadu vzájemně se doplňujících pohledů.“ Je třeba zdůraznit,že intelektuální poznání nevytváří pravý vztah k Bohu.
Velmi závažné je tvrzení,že výklad Bible by měl být založen na církevní tradici z důvodu, že církevní tradice se vytvářela působením svatého ducha. Nemělo by to být obráceně, neměla by být církevní tradice v souladu s autoritou Božího slova. Pro Ježíše a apoštoly byla Bible autoritou:
Jan 17:17 Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda.
Jan 10:35 Jestliže Bůh ty, jichž se týká toto slovo, nazval bohy – a Písmo musí platit
Mat.22:29 Ježíš jim však odpověděl: „Mýlíte se, neznáte Písma ani moc Boží.
Pan Ježíš nám sdělil,že Písmo je základem všeho a musí platit.
2 Petra 1:20,21 Toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v Písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti. Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha
Petr také zdůrazňuje,že zdroj výkladu musí být Písmo.Písmo se dá pochopit pouze z Písma.To je závazné a žádná teologická autorita to nemůže nahradit výkladem, který není v souladu s Božím slovem.
Každá církevní nauka či tradice musí mít podporu písma,musí být biblicky doložena.
Cílem této úvahy je obrátit pozornost na hodnotu výkupní oběti Ježíše Krista a oslovit upřimně věřící křesťany, aby se osvobodili od nauk a praktik, které neslouží Bohu, ale jeho odpůrci!
Následující verše jsou pro duchovní pastýře a křesťany zavazující: Ef.6: 10 - 17 A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor,všechno překonat a obstát. Stůjte tedy ‚opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje‘ a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého. Přijměte také ‚přilbu spasení‘ a ‚meč Ducha, jímž je slovo Boží‘. Sk 17:11 Židé v Beroji byli přístupnější než v Tesalonice: přijali evangelium s velikou dychtivostí a každý den zkoumali v Písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel

Zj.22:18,19 Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy: Kdo k nim něco přidá, tomu přidá Bůh ran popsaných v této knize. A jestliže kdo ubere ze slov knihy tohoto proroctví, tomu Bůh odejme podíl na stromu života a místo ve svatém městě, jak se o nich píše v této knize. Jan 8:32 Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.

Milan Jílek 19.09.2016


"Neplatná výkupní oběť" | Přihlásit/Vytvořit účet | 72 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: karelsvet v Čtvrtek, 03. listopad 2016 @ 08:35:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
velice zajímavé a pán to má do hloubky promyšlené podložené Božím slovem je to vážné téma již jsem se k tomu opakovaně vrátil opravdu trojice je snůška nesmyslůRe: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Pondělí, 31. říjen 2016 @ 13:25:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Poslední dobou se to popírači Kristova božství všude jen hemží... Vždycky jsem si lámala hlavu nad tím, jak se jen může povést Antikristu sjednotit (padlé) křesťanstvo s židy i muslimy... a ono je to tak jednoduché! Přece díky popření Kristova božství, které náramně popouzí jak židy, tak mohamedány! Jen takto se vlk nažere a koza zůstane celá.Re: Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pondělí, 31. říjen 2016 @ 13:45:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Momonko, objevuje se zde nebezpečná "novinka" u popíračů božství Krista. Nepopírají Jeho božství, ale to že je Bůh, a podmiňují božství Boha lidskostí člověka. To může pro někoho být značně matoucí a tito antikristi se tak mohou snadněji infiltrovat mezi kristovce.
A tak jsem se dočetl, že satan je stvořený ve mě, že Kristus není Bohem protože je Bohem, ale je Bohem pro své božství v člověku. Mno, ještě že Bůh toho člověka má, jinak by to s tím Jeho božstvím bylo tak nějak na levačku. Ostatně přečti si sama co píše tele. Tato novinka mi ve svém způsobu hodně připomíná to, jakým stylemse dnes v EU podává pravda. Ano, ano máte pravdu, my vám věříme, ale ve výsledku je všechno přesně obráceně. Holt je doba vlády antikrista a toto jsou jeho oběti ošálené lží.
]


Re: Re: Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Pondělí, 31. říjen 2016 @ 14:02:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je to mazané, že? Kristovci vědí, co si pod pojmem "Kristovo božství" představit a nepohoršuje je to. No a těm odlišných (ne)věr a vyznání je třeba to naservírovat tak, aby to bylo pro ně stravitelné a nikoho nerozcupovali. A tak zavládne v celé zemi (falešný) pokoj a (babylónská) jednota...


]


Re: Re: Re: Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Úterý, 01. listopad 2016 @ 10:58:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jsou to takové zvláštní lži, nerozpoznatelně zakamuflované do pravdy. V EU tyto řeči používají politici. Celou dobu mluví o modré, ale když si jejich projev vyslechneme pozorněji, zjistíme, že vlastně celou dobu mluvili o červené. Je to jako klam v klamu. Jako když se prolžou do pravdy. Nevím jak tento způsob pojmenovat, pokud ovšem pro tuto novinku vůbec nějaké pojmenování existuje. S pohledu pravdy bych to ještě nazval tak, že mluví o pravdě, ne však v pravdě. Mluví o božství Syna, ale popírají že je Bůh. Mluví o demokratických hodnotách, přitom upírají občanské svobody. Mluví o míru, a připravují válku.


]


Re: Re: Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 31. říjen 2016 @ 14:13:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš je Bohem protože je Svatý Duch stejně jak Otec.


]


Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pondělí, 31. říjen 2016 @ 17:44:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Jeden uživatel zde v debatě píše, že Ježíš byl zabit a že Ani jeho spravedlivá oběť nebyla dostatečná na to, aby nebyl trestán a nezemřel.

To je ale lež! 
1) Ježíš nebyl zabit, On položil svůj život, svou duši za nás, tzn. že zemřel z vlastního rozhodnutí ve chvíli, kterou určil Bůh Otec, kdy Mu Syn odevzdal svého ducha. 
2) Ježíše zabili naše hříchy, které vzal dobrovolně z lásky k Bohu a k lidem na sebe. Římští vojáci Jej ukřižovali, ale nezabili, neboť nezemřel následkem ukřižování. 
3) Ježíšova oběť byla naprosto dostatečná, poněvadž nebyl trestán za svá přestoupení, ale za naše!Re: Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pondělí, 31. říjen 2016 @ 20:33:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Vyprdnou se na to vašnosti"
Lež nebo jiný úhel pohledu?
Njn. za pravdu jsi 'schopen' bratra křivě obvinit, modlit se za jeho 'poznání pravdy' , možná ho i strašením k spáse přivádět...
Míru víry uděluje Bůh... :-( 
...zvon znějící


]


Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: Karels v Pondělí, 31. říjen 2016 @ 09:19:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nezlobte se, pane Jílku, ale svým článkem a myšlením v něm máte blízko k mohamedánům.

Píšete:

Nikde v Božím slově nenalezneme podporu pro tvrzení, že Adam nebo Ježíš byl polobohem - zaroveň člověkem a Bohem.

Vždyť to není pravda, o Mojžíši je kupříkladu na jednom místě Písma napsáno, že byl bůh! (hebrejština nerozlišuje malá a velká písmena)

Zde:

Tu Hospodin vzplanul proti Mojžíšovi hněvem a řekl: „Což nemáš bratra Árona, toho lévijce? Znám ho, ten umí mluvit. Jde ti už naproti a bude se srdečně radovat, až tě uvidí. Budeš k němu mluvit a vkládat mu slova do úst. Já budu s tvými ústy i s jeho ústy a budu vás poučovat, co máte činit. On bude mluvit k lidu za tebe, on bude tobě ústy a ty budeš jemu Bohem.“ Ex 4,14-16

Zvláště sledujte pane Jílku tento text:

On [tj. Aron] bude mluvit k lidu za tebe, on bude tobě ústy a ty budeš jemu Bohem.“ Ex 4,16

Tak byl Mojžíš Bůh i člověk, nebo nebyl, pane Jílku? (alespoňn pro svého bratra Arona)


Pokud tenhle text platí (a musí platit, neboť je to Boží slovo!), potom je jistě Ježíš jak Bůh tak i člověk, nehledě na to, že spolu s Otcem Ježíš tvořil svět, v tom je jistě větší než byl kdy Mojžíš.


A ještě jedna věc, pane Jílku, pokud by byl Ježíš jenom pouhým člověkem, jak by nám byly odpuštěny hříchy?

Viz můj článek:


V okamžiku, kdy odmítneme Ježíšovo božství, pokud z Ježíše „učiníme“ pouhého člověka, potom takto pochopený Ježíš Kristus „spadne“ pod konkrétní varování biblického textu, že žádný člověk nemůže vykoupit jiného člověka. Viz:

Nikdo nevykoupí ani bratra, není schopen vyplatit Bohu sám sebe.“ žalm 49,8

Ježíš jako člověk, jako pouhý člověk by totiž zjednodušeně řečeno „neunesl“ veškerý lidský hřích. Teprve Ježíš jako Bůh i člověk mohl nejenom přinést lidstvu vyučování, které čteme v Novém zákoně, ale také mohl zemřít za hříchy celého světa. 1 Janova 2,2


Viz můj článek: Pán Ježíš Kristus je Bůh i člověk
zde: http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2469993&mode=&order=0&thold=0

Ježíš je Bůh (Skóre: 1)
Vložil: Karels v Pondělí, 31. říjen 2016 @ 09:31:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš je Bůh:

Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh. Evangelium podle Jana 1,1

Osmého dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se a řekl: „Pokoj vám.“ Potom řekl Tomášovi: „Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř!“ Tomáš mu odpověděl: „Můj Pána a můj Bůh.“ Ježíš mu řekl: „Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili.“ Evangelium podle Jana 20,26-29]


Re: Ježíš je Bůh (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 31. říjen 2016 @ 09:40:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To Slovo je Svatý Duch.


]


Re: Ježíš je Bůh (Skóre: 1)
Vložil: Karels v Pondělí, 31. říjen 2016 @ 10:11:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hospodin řekl Mojžíšovi: „Pohleď, ustanovil jsem tě, abys byl pro faraóna Bohem, a Áron, tvůj bratr, bude tvým prorokem.“ Ex 7,1

A aby nedošlo k mýlce, tohle je druhý text, který hovoří o tom, že Mojžíš je Bůh, tentokrát pro faraóna. (tj. pro někoho, kdo ani nepatří k Božímu lidu)Znáte tyhle texty, pane Jílku? Evidentně ne. Tím spíš je Ježíš Bůh, když je jím od věčnosti....


]


Re: Re: Ježíš je Bůh (Skóre: 1)
Vložil: tele (123tele@seznam.cz) v Pondělí, 31. říjen 2016 @ 16:15:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, nejsem pan Jílek a článek jsem nepsal, s před-existencí Ježíšovou, se kterou asi pan Jílek počítá, nesouhlasím.


Jak v Ex4,16 tak i v Ex7,1 je použito slovo "elohim", které je překládáno slovem bůh. (Křesťansky zvýrazněno velkým B). Slovo "elohim" se užívalo pro jak pro (boží) posly tak i pro soudce i vládce, respektive vůdce. K tomuto se vztahuje Ex2,14. Pro Židy v žádném případě nemá význam ha-elohim. Také ani farao ani Aron a ani Izraelci neměli Mojžíše za Boha, a vůbec se za Boha nepovažoval ani Mojžíš. 


No a Ježíš jistě není od věčnosti, Karlsi. Jak je psáno Iz45, 21Oznamte a předložte fakta, jen  se spolu poradí. Kdo to odedávna zvěstoval, odedávna to oznamoval? Zdali ne já, Hospodin? Vždyť není jiného Boha kromě mě. Jiný Bůh, spravedlivý a zachraňující, mimo mě není. Iz 44:8Iz 48:3 Iz 46:9 Iz 43:11Oz 13:4 A jak je také psáno: Sk15,15A s tím se shodují slova proroků, neboť je napsáno: 16‚Potom se vrátím a znovu postavím Davidův zbořený stánek, jeho trosky znovu vystavím a vztyčím jej, 17aby i ostatní lidé horlivě hledali Pána (Adonáj - Boha), všechny národy, nad nimiž je vzýváno moje jméno, praví Pán, ten, který toto činí.  18Známé jsou Bohu jeho skutky od pradávna.‘  - dříve než Ježíš byl, Bohu byly známy jeho skutky. Dříve než se staly, Bůh to zaslíbil.


U tebe bych čekal, rozumnější úvahu.


]


Re: Re: Re: Ježíš je Bůh (Skóre: 1)
Vložil: Karels v Pondělí, 31. říjen 2016 @ 16:57:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
U tebe bych čekal, rozumnější úvahu.

A tohle je co za text, který jsem napsal?


Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh.
Evangelium podle Jana 1,1Tím snad diskuze končí, hovoří se tady o praexistenci a božství Ježíše, co chceš slyšet víc?]


Re: Re: Re: Re: Ježíš je Bůh (Skóre: 1)
Vložil: tele (123tele@seznam.cz) v Pondělí, 31. říjen 2016 @ 17:37:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A tohle je co za text, který jsem napsal? Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh. Evangelium podle Jana 1,1 Tím snad diskuze končí, hovoří se tady o praexistenci a božství Ježíše, co chceš slyšet víc? 
]


Re: Re: Re: Re: Re: Ježíš je Bůh (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 31. říjen 2016 @ 20:21:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Petře, nemáš pravdu.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh.
To bylo na počátku u Boha.
Všechno povstalo skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
V něm byl život a ten život byl světlo lidí.
A to světlo svítí ve tmě, ale tma ho nepohltila.
Byl člověk poslaný od Boha, jehož jméno bylo Jan.
Ten přišel na svědectví, aby svědčil o tom Světle, aby skrze něho všichni uvěřili.
On nebyl to Světlo, ale přišel, aby o tom Světle vydal svědectví.
Tento byl to pravé Světlo, jež osvětluje každého člověka přicházejícího na svět.
Byl na světě, a svět povstal skrze něj, ale svět ho nepoznal.
Přišel do svého vlastního, a jeho vlastní ho nepřijali.
Ale všem, kteří ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, totiž těm, kteří věří v jeho jméno,
kteří jsou zrozeni ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha.
A to Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi (a viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má Jednorozený od Otce), plné milosti a pravdy.
Jan o něm vydával svědectví a volal: "Toto je ten, o němž jsem řekl: Ten, který přichází za mnou, je přede mnou, neboť byl dříve než já."
A my všichni jsme vzali z jeho plnosti, a to milost za milost.


Tohle nahoře je Janův básnický hymnus na druhou božskou osobu (na "Slovo"), která se v čase stala člověkem. (Evangelista nazývá Krista stejně (Slovem) ještě i v :
(1 J 1,1-3)
Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme svýma očima viděli, co jsme spatřili a čeho se naše ruce dotýkaly: o Slovu života.
Ten život byl zjeven a my jsme viděli a svědčíme a oznamujeme vám ten věčný život, který byl u Otce a byl nám zjeven.
Co jsme viděli a slyšeli, to vám oznamujeme, abyste i vy měli společenství s námi; a naše společenství je s Otcem i s jeho Synem Ježíšem Kristem...

(Zj 19,13-16)
Byl oblečen rouchem nasáklým krví a jeho jméno je Slovo Boží.
A za ním jela nebeská vojska na bílých koních, oblečená bílým a čistým kmentem.
Z jeho úst vycházel ostrý meč, aby jím bil národy. On je bude pást železným prutem; on bude také šlapat vinný lis hněvu a rozhorlení Všemohoucího Boha.
A na svém rouchu a na boku má napsané jméno: "Král králů a Pán pánů."


"Na počátku" - tato slova jsou chtěnou ozvěnou prvního verše Geneze, kde se vypravuje o stvoření světa.
Smysl je tedy tento: Když začal svět, Slovo už existovalo, a to dříve, než cokoli stvořeného, protože bylo od samého počátku, od věčnosti s Bohem. Evangelista však hned zároveň připomíná, že Otec a Syn nejsou naprosto totožní. Jsou ve vzájemném společenství. Jan výslovně upozorňuje na účast Slova při stvoření; vše, co bylo stvořeno, bylo stvořeno jen prostřednictvím Slova. My říkáme, že Otec tvořil svět skrze Syna, mocí Ducha svatého - to je onen Boží "ruach", vznášející se nad vodami (Gn 1,2).

Janova báseň se zatím dívá na svět z hlediska nadzemského: Slovo vyzařuje světlo (srv. J 3,19; J 8,12;)
(J 12,46)
Já, světlo, jsem přišel na svět, aby žádný, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě.

Mezi světlem a tmou (mocnostmi zla) dochází k souboji.
"Pravé světlo", od něhož Jan Křtitel (později zvaný "lampa") světlo přijal, je Slovo, které se přicházelo vtělit. Tento příchod Slova, vyzařujícího světlo byl celá staletí trvající postup. Od samého začátku se Slovo snažilo osvětlit stvořenému světu cestu k Bohu. Svítilo všem - i pohanům (v. 10), protože všichni byli jeho prostřednictvím stvořeni, ale lidé nepochopili světelnou lásku Slova.

"...dal moc stát se Božími dětmi"...
Moc se smyslem: nárok a schopnost: - v řečtině je to vyjádřeno jedním slovem "exusia", které v sobě zahrnuje oba tyto pojmy.
Žádný člověk nemá sám ze sebe právo nazývat se dítětem Božím. Tím méně má schopnost se jím stát, protože skutečnost božská a lidská jsou dva úplně rozdílné světy. Toto dětství Boží mohou tedy lidé dostat jen mimořádným Božím zásahem skrze Krista, který s tímto posláním přišel od Otce na svět.


"Slovo se stalo tělem (rozuměj člověkem) a přebývalo mezi námi....

Je to zřejmá narážka na přebývání Boha ve stanu ( ve stánku úmluvy).  Tohoto výrazu užívá Evangelista Jan výhradně jen o přebývání Božím.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ježíš je Bůh (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Úterý, 01. listopad 2016 @ 11:11:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Velmi dobré Oko.

Mám jednu takovou poznámku. Všimni si věty: "Slovo se stalo tělem". Všimni si této věty ve významu, že se něco změnilo v něco, něčím jiným se stalo a paradoxně zůstalo stejné. Bůh je kým chce. Může být tělem (člověkem), Duchem, Otcem, Hospodinem, Stvořitelem, Věkovitým, Slovem, Tichem, Hořícím keřem, Holubicí atd, atd. Ostatně, když může stvořit všechno z ničeho, je forma Jeho bytí jenom na něm.

..se stalo..


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ježíš je Bůh (Skóre: 1)
Vložil: tele (123tele@seznam.cz) v Úterý, 01. listopad 2016 @ 18:09:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nemám pravdu .... samozřejmě, proč by ne. Tu pravdu, co popisuješ fundamentem nemám, Stando.

Nicméně jsi nijak neprokázal, že Slovo je před-existující osobou, bytostí. 

Janův 'básnický hymnus', jak píšeš na 'druhou božskou osobu', není ničím jiným než mystickým vyjádřením skutečnosti, která nastala. 

Písmo je vyjádřením 4 základních 'jazyků' a dá se vykládat v těch 4 základních výkladových rovinách souhrnně vyjádřených zkratkou 'PaRDeS'. Jan ve svých spisech užívá jazyka 'Sod'. Tento 'jazyk - vyjádření' nelze vykládat fundamentálně.

'Slovo', 'Život', 'Světlo' jsou mystickými obrazy, které se 'slavnostním způsobem' vyjadřují o Jediném Bohu, avšak nikdy neznamenají fundament, že 'Slovo', 'Život', 'Světlo', 'Láska' = Bůh, totiž 'osoba Boha'.

Slovo 'osoba' v dnešních pojetí znamená 'jedinec, jedinečná bytost'. Z tohoto pojetí jsou 'tři božské bytosti' samostatnými a jedinečnými bytostmi, jedinci. Ale Bůh je jen Jeden Jediný Jedinečný Nerozdělený Nepodílný ... Je tak 'paradoxně nesmyslné' se o Bohu vyjadřovat jako o třech osobách nebo jedincích nebo bytostech v jediné osobě, jedinci, bytosti, jako by ses ty vyjadřoval o sobě, že tvůj duch je jedna ze tří osob v tobě, tvá duše druhou a tvé tělo třetí osobou nebo jedincem nebo bytostí v tobě - jediné osobě,bytosti či jedinci.

Bůh je Jeden a to je zásadní a základní krédo vyznání celého Písma a u Jana vyjádřené na několika místech Ježíšovým prohlášením. Sám Ježíš se distancoval v J10 od nařčení, že sebe považuje za toho Jediného pravého Boha a o sobě mluvil jako o Božím synu a Mesiášovi. Potvrdil i to, že je tím Prorokem.

Janův mystický 'chvalozpěv' mluví o Bohu, který se 'vyjádřil' a 'zjevil' v těle skrze Ježíše (Krista). 'Slovo' je vyjádřením (o) Boha (-u), Božích záměrů', Duch zjevením (o) Boha (-u), úmyslů Božích. 'Slovo' v hebrejštině není nikdy 'prázdné', ale vždy konající. 'Jeho' vyslovením se děje to, co je vyslovováno. 

Tak 'Slovo' není 'osobou' v dnešním pojetí, ale 'vyjádřením Jediné osoby Boha' a 'Duch' je 'zjevením, poznáním Jediné osoby Boha'. Ale jen ten Jeden Bůh je ta 'osoba, jedinec'. 

Když 'Slovo' stalo 'tělem', uskutečnilo se, došlo svého naplnění. Bůh se vyjádřil v Ježíši Kristu, dal se poznat v Ježíšovi. Naopak zase, Ježíš nám pověděl o Bohu, vyjádřil Boha, zjevil, dal nám poznat Boha skrze sebe, ve svém životě člověka. Co bylo na počátku v Bohu, bylo v něm vyjádřeno, zjeveno. V něm se zalíbilo Bohu, který ho učinil, z něhož se zrodil (byl počat) Božím Slovem a Božím působením Ducha.

Slovo předsevzeté před věky Bohem se uskutečnilo v člověku Ježíši, který byl k tomu Bohem předzvědě a vyvolen. Bůh se dával poznat mnohými způsoby už před ním, ale v čase předuloženém (podle času, na který ukazovala proroctví - neznamená datum, ale čas podle naplněných proroctví), 'v těch posledních', se dal poznat ve svém Synu, který povstal (zrod, genesis) z ženy z rodu Davidova. On byl 'před věky' ve věčném Božím záměru jako středobod všeho. Jeho Jméno je odvěků, ale nikoliv bytost, osoba. Ta 'povstala', byla počata v Marii. Člověk 'Ježíš' byl vyvolen a bylo mu dáno 'Jméno' - Jehošua (Ježíš). 

Před-existenční nejsou 'nádoby', ale Boží záměry, úmysly. Slovo je pak počátek, Alfa. Boží slovo vždy tvoří. Mesiášovo Jméno, Mesiáš, Syn Boží je věčný Boží úmysl, ale bytost Mesiášova, Božího Syna (syna, synů) má svůj zrod, početí, vyvolení :-) Jistěže kacířské ... 

Nakonec obraz: Projektant vytvoří plán organizace výstavby. Rozplánuje časy a činnosti. Pro dané činnosti profesní kvalifikace. Například: 'zedník'. To je 'jméno' profesní osoby. Ale kdo jím bude? Koho si investor vybere? 

No a to je tak vše. Jen dodám, že Jan byl Žid a věřil židovsky.  A dogma o Trojici bylo vykoupeno mořem krve jejích odpůrců. :-(
Že vím, co tyto spory způsobují mezi lidmi, dál zde v rozhovoru pokračovat nemíním. Sando tomu, Stando ty, rozumíš.

Šalom.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ježíš je Bůh (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 02. listopad 2016 @ 09:48:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Petře, fundament znamená základ. Tedy ve víře znamená prostě to, na čem naše víra v Boha stojí. Není to nic hanlivého.


..."'Slovo', 'Život', 'Světlo' jsou mystickými obrazy, které se 'slavnostním způsobem' vyjadřují o Jediném Bohu, avšak nikdy neznamenají fundament, že 'Slovo', 'Život', 'Světlo', 'Láska' = Bůh, totiž 'osoba Boha'."...

Bůh není "osoba", nýbrž je "osobnost, mající božskou přirozenost" (je to tajemná bytost, která svým bytím přesahuje hranice našeho chápání).  Však není - li Bůh láskou, co jej může více charakterizovat než právě láska? A není snad sám Bůh životem, zdrojem veškerého života ?'Slovo', 'Život', 'Světlo', 'Láska' = Bůh, totiž 'osobnost Boha, mající božskou přirozenost'."

Osoba - je ten, kdo jedná. Osoba odpovídá tomu, co vnímáme jako vlastní Já. Osoba znamená, "kdo něčím je".

Přirozenost - je to, skrze co a silou čeho někdo jedná. Přirozenost znamená "čím kdo je".V Bohu je dialog mezi jednotlivými osobami, dialog v naprosté jednotě a v lásce.
Proto může být Bůh zdrojem lásky i navenek - směrem do stvoření. Láska je totiž vztah - jednoosobový bůh tedy nemůže být zdrojem takové vztahové lásky - a protože by nebyl dokonalý, nebyl by Bohem. Tvor, vstupující s jednoosobovým bohem do vztahu, by mu přinášel novou další kvalitu (vztahovost), kterou v sobě jednoosobový bůh logicky mít nemůže.

V trinitární teologii jednotu božských osob garantuje božská přirozenost a kategorie osoby se vztahuje na rozdíly mezi Otcem, Synem a Duchem svatým.


V christologii je role osoby a přirozeností přesně opačná: osoba Krista garantuje jednotu dvou odlišných přirozeností. Věčné Slovo na lidské přirozenosti ontologicky (bytostně) rozhodně nezávisí, přijatá lidská přirozenost je však na osobě Slova zcela závislá.
Slovo nezávisí na této lidské, tedy stvořené přirozenosti nutně, ovšem ve své neskonalé svobodě se s ní skutečně (perichoreticky) sjednocuje. (Perichoreze - přebývání jednoho v druhém).

Perichoreze znamená dokonalou jednotu a zároveň i maximální diferenci.
Tak je tomu v imanentní Trojici, když osoby přebývají dokonale jedna v druhých dvou a opačně a zároveň zůstávají každá sama sebou, tak je tomu také v tajemství vtělení Ježíše Krista. A tento stav perichoreze čeká dokonce i na nás - pokud totiž budeme spaseni, budeme s Bohem v dokonalé jednotě a přitom pořád zůstaneme i sami sebou.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ježíš je Bůh (Skóre: 1)
Vložil: tele (123tele@seznam.cz) v Středa, 02. listopad 2016 @ 13:09:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Stando, vím, co je fundament .. podstata, chceš-li základ. Nic hanlivého jsme tím vůči tobě nemyslel. Naprosto zjevně jsem vyhl vůči tobě užití slova fundamentalismus.


Bůh není "osoba", nýbrž je "osobnost, mající božskou přirozenost" (je to tajemná bytost, která svým bytím přesahuje hranice našeho chápání).  Však není - li Bůh láskou, co jej může více charakterizovat než právě láska? A není snad sám Bůh životem, zdrojem veškerého života ?


Stando, já vím, že Bůh není osoba. Jedním slovem to napíšeš, druhým popřeš - není osoba, ale bytost. Budeme-li se držet toho, co o Bohu víme, pak Bůh je jako bytí, "přirozenost" sama, (božská) esence. Chceme-li mluvit o "osobách", pak o "nositelích" esence, tedy o "osobách" v (jediné) esenci (přirozenosti). Podstatou Boha není láska, jakoby láska byla sám Bůh, Bůh je sama podstata, a tak láska vychází a pochází z Boha, jinak třeba rodí se z Boha nebo Bůh působí lásku, je samo milování apod. Ale upozorňuji, že dnešní pojetí slova "osoba" není totéž, co bylo dříve, když byla formulována nauka o Trojici.


'Slovo', 'Život', 'Světlo', 'Láska' = Bůh, totiž 'osobnost Boha, mající božskou přirozenost'.Osoba - je ten, kdo jedná. Osoba odpovídá tomu, co vnímáme jako vlastní Já. Osoba znamená, "kdo něčím je". Přirozenost - je to, skrze co a silou čeho někdo jedná. Přirozenost znamená "čím kdo je".


Stando, :-) opět "osobnost Boha, mající božskou přirozenost". Vždyť je to přeci spíše přesně naopak. Osobnost vyjadřuje podstatu, esenci, přirozenost. V dnešní době, neznamená osoba=osobnost, jak tomu bylo dříve, Stando. V dnešní době je osoba jedincem, jedinou bytostí, která nemůže přeci vyjadřovat tři osobnosti, kdežto tři osobnosti mohou vyjadřovat jedinou "přirozenost", jedinou esenci, jediného Boha. Spíše to, kým kdo je, tvoří jeho osobnost.  Kým kdo je, je vyjádřeno jeho osobností. Ve své podstatě dobrý člověk, má kladnou osobnost a je i navenek dobrý ve svém jednání. Možná se ti to také zdá, jako hraní si se slovíčky, ale myslím si, že ani ty zrovna nefandíš modalismu prezentovaném zde Dzehenutim, myslivcem, timgem ...


V Bohu je dialog mezi jednotlivými osobami, dialog v naprosté jednotě a v lásce. Dialog ... ten spíše vedeme my. Řekl bych to spíše tak, že jestli dialog, tak vyúsťuje v jednomyslnost.


Proto může být Bůh zdrojem lásky i navenek - směrem do stvoření. Láska je totiž vztah - jednoosobový bůh tedy nemůže být zdrojem takové vztahové lásky - a protože by nebyl dokonalý, nebyl by Bohem. Tvor, vstupující s jednoosobovým bohem do vztahu, by mu přinášel novou další kvalitu (vztahovost), kterou v sobě jednoosobový bůh logicky mít nemůže.


Stando, tohle taková past v lidském myšlení .... Bůh nemůže, nemohl by být Bohem, nemůže Bůh mít ... Je to past. Stando, Bůh je, jaký je, neměnný, neproměnlivý, ne tam jako Otec a tu jako Syn a a spolu jako Duch. To je modalismus. Vždyť ta "trojiční nauka" je proti těm všem formám modalismu. A já souhlasím. Znovu opakuji, že "osoba" v dnešním pojetí, není to stejné, co vyjadřuje "nauka o trojici Boží". Lepší už je asi užití onoho slova "osobnost".


V trinitární teologii jednotu božských osob garantuje božská přirozenost a kategorie osoby se vztahuje na rozdíly mezi Otcem, Synem a Duchem svatým.


Garantuje :-) "Esence boží" vyjadřuje Jedinost ve třech osobnostech (osobách), osoby (osobnosti) pak vyjadřují onu Jedinost. Ta Jedinnost je Bůh, osobnosti popisují (či zjevují Jediného Boha a vztah mezi jeho "osobnostmi". Tak například prudké hněvivé jednání vůči hříšníkovi přeci nemusí být přeci vypůsobeno nenávistnou povahou toho, kdo se hněvá, ale jeho láskou vůči tomu, kdo zhřešil a nenávistí vůči takovému jednání, které způsobil.


V christologii je role osoby a přirozeností přesně opačná: osoba Krista garantuje jednotu dvou odlišných přirozeností. Věčné Slovo na lidské přirozenosti ontologicky (bytostně) rozhodně nezávisí, přijatá lidská přirozenost je však na osobě Slova zcela závislá. Slovo nezávisí na této lidské, tedy stvořené přirozenosti nutně, ovšem ve své neskonalé svobodě se s ní skutečně (perichoreticky) sjednocuje. (Perichoreze - přebývání jednoho v druhém).


Stando, je nemám "problém" ani příliš s tebou :-). Já to napíšu svými slovy. Myslet si, že Mesiáš bude pouze člověkem, je protimluv, protože "postava Mesiášova" pochází z Boha a vyjadřuje plnost Božství, Boží podstatu či samotného Boha. Je zmocněním, mocí Boží, vyjádřením nejvnitřnějšího Sama sebe, svého "lůna". Zároveň však není pouze Božskou postavou, protože je myšlením o člověku, vyjádřením pravého lidství. Ježíš jako člověk plně vyjádřil lidem nejnitěrnější "esenci" Boha a jako Boží Mesiáš zase ono pravé lidství. (Ne nepletu to, píšu to s důrazem na "opačnost" kvůli modalismu)


Perichoreze znamená dokonalou jednotu a zároveň i maximální diferenci. Tak je tomu v imanentní Trojici, když osoby přebývají dokonale jedna v druhých dvou a opačně a zároveň zůstávají každá sama sebou, tak je tomu také v tajemství vtělení Ježíše Krista. A tento stav perichoreze čeká dokonce i na nás - pokud totiž budeme spaseni, budeme s Bohem v dokonalé jednotě a přitom pořád zůstaneme i sami sebou.


I tomu rozumím a nemám s tím zásadnější potíž. Jen zase tu poznámku k dnešnímu pojetí "osoby", z jehož nesprávného pojetí vznikají formy modalismu. 


Stando, znovu opakuji, nechci zde už vůbec krmit trolly, a vůbec ne modalistické myšlenky. Jsem ale přístupný se o tom bavit jinde, a může pak i zde přednést závěry naší diskuze. Ale v prolínání s trolly ne.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ježíš je Bůh (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 03. listopad 2016 @ 07:10:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na teleti lze dobře pozorovat sektářského ducha, který vábí víro- rozumáře. A to postupným nenápadným nahlodáváním, ale i zcela otevřeně a nepokrytě!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ježíš je Bůh (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 03. listopad 2016 @ 08:34:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."V dnešní době je osoba jedincem, jedinou bytostí, která nemůže přeci vyjadřovat tři osobnosti, kdežto tři osobnosti mohou vyjadřovat jedinou "přirozenost", jedinou esenci, jediného Boha. "...


Ahoj Petře.
Rozumím tomu takto:
U člověka platí, že je osoba jedincem, jedinou bytostí, mající lidskou přirozenost.

Přesto je i člověk ve své podstatě vnitřně společenstvím - v ideálním případě společenstvím těla, lidského ducha a Ducha svatého. Toto společenství uvnitř člověka ovšem vlivem naší hříšnosti není dokonalé, na rozdíl od Boha dostává trhliny. V člověku není naprostá jednota jako v Bohu.

Ale pořád platí, že člověk byl stvořen jako Boží obraz. Když se tedy takto bavíme o obraze, nemůžeme být úplně daleko od originálu. Samozřejmě v intencích lidského omezeného chápání, které Bůh ve svém bytí vysoko přesahuje.
Zde tedy nejde o úplné poznání Boha, ale o poznání částečné, které i tak ovšem může platit, může být pravdivé.


Sám náš Bůh je tedy vnitřně společenstvím, i když je jedinou bytostí s Boží přirozeností.
K této přirozenosti patří, že je neměnná v čase (je věčná), že je dokonalá - nikdo jí tedy nemůže přidat kvalitu, kterou by sama neměla ... A tak bych mohl pokračovat do nekonečna.


Bůh Otec není samostatná bytost, je vnitřně součástí bytosti Boha. Je Otcem proto, že má Syna a Syn je Synem jedině proto, že má Otce. Otec bez Syna by nebyl Otcem a obráceně, Syn bez Otce by nebyl Synem. Také Duch svatý je zosobněná vzájemná láska mezi Otcem a Synem (vzájemný dar) a nemůže tedy existovat samostatně. Všichni jsou součástí jediné bytosti - Boha. Tento stav je trvalý a neměnný. Nikdy nebyla doba, kdy by Otec nebyl Otcem, nikdy nebyla doba, kdy by neměl Syna. Bůh je neměnný ve svém bytí, je neměnný ve své kvalitě.. Tento stav Trojice charakterizuje Božské bytí, charakterizuje bytost Boha, jak nám ji vyjevil Ježíš Kristus. Bez něj bychom tohle o Bohu nevěděli.

Z tohoto je logicky zjevné, že žádná z božských "osob" nemůže nic dělat samostatně, vždycky jsou (imanentně) přítomni všichni tři. I když působení navenek (ekonomicky) může budit zdání, že koná jen jedna Božská osoba - třeba Duch svatý.  Vždycky však jednají komplexně všichni v jednotě jako jeden Bůh. Nenazývali bychom je osobami, ale lidsky nemáme žádné přesnější označení - splňují totiž ve vnitrobožských vztazích některé charakteristiky pro samostatnou osobu, jak to známe u lidí - třeba schopnost se vzájemně milovat, vydávat se druhému.
Vzhledem ke stvořenému světu vystupují ovšem jako celek, jako jediná bytost Boha.

Toto je moje poznání.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ježíš je Bůh (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 10. listopad 2016 @ 10:16:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko, boží hlubiny zkoumá pouze Duch, NE TY!!
 Toto tvoje neustálé pitvání Boha, je velkým rouháním!! Tvůj pyšný rozum popisuje to, na co nemá, a na co si odpovídá ve své pýše sám! Zanech těchto pitev Boha Oko, zanech! Varuj se toho, a přestaň Duchu fušovat do řemesla!


]


Re: Ježíš je Bůh (Skóre: 1)
Vložil: tele (123tele@seznam.cz) v Pondělí, 31. říjen 2016 @ 16:36:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vhodné by bylo připsat ten tebou vynechaný docela významný verš 30. a 31.: 30Ještě mnoho jiných znamení, která nejsou zapsána v této knize, učinil Ježíš před svými učedníky. 31Tato však jsou zapsána, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu.


Můj Pán a můj Bůh ... znáš význam jména "Eliáš"? :-) No, jak si asi poradíš s 
J 17:3:A toto je život věčný: Aby poznávali tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.

A jak si poradíš s J10, kde Ježíš odmítá nařčení, že by byl Bohem? ,29Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všechny a nikdo je nemůže vytrhnout z ruky mého Otce. 30Já a Otec jsme jedno.“ 31Židé se opět chopili kamenů, aby jej ukamenovali. 32Ježíš jim řekl: „Ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků od svého Otce. Pro který z nich mne chcete kamenovat? “ 33Židé mu odpověděli: „ Nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání, že ty, člověk, děláš ze sebe Boha.“ 34Ježíš jim odpověděl: „Což není ve vašem Zákoně napsáno: ‚Já jsem řekl: Bohové jste‘? 35Jestliže ty, ke kterým se stalo slovo Boží, nazval bohy, -- a nemůže být zrušeno Písmo -- 36proč mně, kterého Otec posvětil a poslal na svět, říkáte: ‚Rouháš se,‘ protože jsem řekl: ‚Jsem Boží Syn‘? 37Nečiním-li skutky svého Otce, nevěřte mi! 38Jestliže je však činím, a nevěříte mně, věřte těm skutkům, abyste poznali a dále poznávali, že Otec je ve mně a já v Otci.“ 39Znovu se ho tedy chtěli zmocnit, ale on unikl z jejich rukou. 


Docela zvláštní je myšlení, že by "Boží syn" byl Bohem pro svou před-existenci Boha, když Ježíš řekl, že je Božím synem proto, že je "Otec v něm a on je v Otci". :-) 


]


Re: Re: Ježíš je Bůh (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 03. listopad 2016 @ 07:21:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hlavní rysy telecích lží.

1) Tele nepopírá božství Krista, tele popírá, že Kristus je Bůh. Je to stejné jako by nepopíral svoje blbství, ale popíral, že je blb. Tele je antikrist.

2) Tele vykládá nevykládá písmo v Duchu pravdy, tele vykládá písmo v duchu judaismu. 

3) V teleti začíná mocně působit duch antikrista, který svádí a nahlodává jedince s rozumářským pojetím víry.


]


Re: Re: Re: Ježíš je Bůh (Skóre: 1)
Vložil: JiriBrei v Neděle, 06. listopad 2016 @ 17:54:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je fakt hodně ubohý, Myslivče. To jsi musel koupit v hodně levném duchovním supermarketu. Proč se namáhat s argumentací, když stačí jen házet bláto a urážet.


]


Re: Re: Re: Re: Ježíš je Bůh (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Úterý, 08. listopad 2016 @ 09:00:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdybys ty ***** si dal tu práci, tak bys tu argumentaci na jiném místě v diskusi s Teletem našel. Toto je shrnutí a konstatování, a taky upozornění na to, že našel dalšího popírače Boha Krista, tedy tebe. Proto jsem zde to varování vložil.
Jsi stejný antikrist jako Tele, když popíráš Boha Krista, ale nepopíráš jeho božství. Takovou UBOHOU satanskou lež si běž nechat vyreklamovat tam kde ji nakupuješ, a prodavačům řekni, že kvůli ní jsi byl dle Písma rozpoznán jako antikrist. Neboť!

Na počátku bylo SLOVO!

To SLOVO bylo BŮH!

SLOVO se stalo TĚLEM!

Každý kdo popírá, že Kristus PŘIŠEL v těle je ANTIKRIST.

Vidíš tam to slovo PŘIŠEL?! Víš co to znamená?!

 Kristus PŘICHÁZÍ jako Bůh Slovo a RODÍ se jako člověk, a tím se SLOVO BŮH stává tělem. A pokud s touto větou nesouhlasíš, jsi podle pravdy Ducha antikrist, a ostatní diskutující by si na tebe i Tele měli dát velký pozor!!

A varování pro ostatní!
Tito novodobí antikristi nepopírají, že Kristus měl tělo, že Kristus se narodil jako člověk, tito novodobí antikristi popírají že Bůh Slovo přišel v těle. Popírají, že Kristus je Bohem, ale paradoxně přitom nepopírají božství Krista. Je to velmi nebezpečná lež!! 

Přesně to samé dělá satan!!  Nepopírá svůj celosvětový satanský vliv, ale popírá svoji existenci, popírá, že je satan. Nepopírá svoje satanství, popírá, že je satan. Co od otce lži taky čekat? A to je úplně stejný způsob lži, jako nepopírání božství Krista, ale popření toho, že je Bůh.

Tak to jsi nečekal- nebohý Brei, a máš to i s argumentem, a pokud se chceš přít, tak jedině pokud začneš přepisovat a popírat Písmo.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Ježíš je Bůh (Skóre: 1)
Vložil: JiriBrei v Středa, 09. listopad 2016 @ 20:34:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bible neříká, že Kristus přichází jako Bůh a rodí se jako člověk. Bůh je duch (J 4:24) a duch nemá maso a kosti (Lk 24:39) Bůh nemůže přestat být Bohem a ani si nemůže přibrat k božství lidství, neboť je stále týž (Ž 102:28). Bůh na sebe rozhodně nebere tělo člověka, ani podobu zvířete (Lk 3:22), neboť ho ani nebesa nebes nemohou pojmout (1 Král 8:27; 2 Par 2:5). Bible jasně prohlašuje, že „Bůh není člověk“ a není „ani syn člověka“ (Num 23:19 Český studijní překlad).


V textu 2 J 1:7 není řečeno, že Bůh přišel v těle a není tam ani řečeno, že slovo přišlo v těle. Ten, kdo přišel v těle (doslova „mase“) je židovský mesiáš Ješua ha Mašiach. V čem jiném, než v těle (mase) by měl člověk Ješua ha Mašiach (1 Tim 2:5) přijít? Ty jsi snad na svět přišel v něčem jiném, než v těle (mase)?

To, co bylo v počátku u Boha, bylo pouze slovo, nikoli Ježíš Kristus. Již toto slovo, které se jednou mělo stát masem Ježíše Krista (J 1:14), mělo postavení boha, postavení, jaké měli i jiní lidé (Ex 4:16; Ž 82:6). Do doby, než se v lůně Marie slovo stalo masem Ježíše Krista, zůstávalo pouze slovem, nikoli živou sebe si uvědomující osobou. Tou se stalo postupně od doby početí v Marii. V tomto verši není řečeno, že se slovo stalo Ježíšem Kristem. Je tam řečeno, že se stalo masem.Ježíš Kristus však není jen maso. Má také ducha, kterého před svou smrtí vložil do rukou svého otce (Lk 24:36). Slovo, které bylo v počátku bohem, bylo učiněno masem (J 1:14) nikoli duchem, či Ježíšem Kristem. Masem Ježíše Krista. Ježíš Kristus má, jako každý živý člověk, také ducha, kterého dává Bůh (Kazatel 12:7), Otec, Jahve. Ježíš není pouze masem. Aby se slovo, které bylo učiněno masem, mohlo stát živým člověkem, který mohl být pojmenován Ježíš, musel ho Jahve oživit duchem. Tak, jak je tomu u každého člověka. Maso a duch nejsou jedno a totéž. Zatímco maso se po smrti rozpadá v prach (pokud není včas opět oživeno duchem), duch se vrací k bohu, který ho dal (Kaz 12:7).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ježíš je Bůh (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Středa, 09. listopad 2016 @ 20:38:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč si někdo dal práci s takovou děsivou lživou plantanicí, to je mi opravdu záhada!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ježíš je Bůh (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 10. listopad 2016 @ 10:07:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Brei: Bible neříká, že Kristus přichází jako Bůh a rodí se jako člověk.

Říká *****, říká. Takže znovu:


To SLOVO bylo BŮH!

SLOVO se stalo TĚLEM! (BŮH Slovo se stal Bohem člověkem)


Závěr mého minulého komentáře byl, že pokud se chceš přít, musíš začít popírat Písmo! A to jsi i udělal, popíráš SLOVO, BOHA , KRISTA!

Jsi antikrist! Popíráš že Bůh Slovo PŘIŠEL v těle jako člověk!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ježíš je Bůh (Skóre: 1)
Vložil: JiriBrei v Sobota, 12. listopad 2016 @ 14:57:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, popírám, že Bůh Slovo přišel v těle. Nic takového v bibli není napsáno. Je tam však napsáno, že se slovo stalo tělem (J 1:14). Toto slovo však nebylo Bohem, ale pouze bohem. Ten, kdo je antikrist, nevyznává Ježíše Krista přicházejícího v těle (2 J 2:7 Český studijní překlad). Já takového Ježíš Krista vyznávám a to i přesto, že o tom neexistuje žádný věrohodný a ověřitelný důkaz. Vyznávám ho tak, prostě proto, že tuto berličku potřebuji a je mi příjemné ji mít. Vyznávám nejen to, že Ješua ha Mašiach již jednou přišel v mase, nýbrž že v tomto mase žije i nadále jako prostředník mezi Bohem a lidmi (1 Tim 2:5) a že v témže mase, které nese stopy po hřebech a kopí (J 20:20), přijde znovu ve své slávě (Mt 25:31) a v tomto mase ho uvidí každé oko (Zj 1:7).Jinak, článek pana Harnera je zajímavý a stojí za přečtení kvůli jeho jazykovému rozboru. Článek ukazuje, proč se Bůh z druhé věty J 1:1 nerovná bohu z věty třetí, neboli, proč se ὁ θεὸς ¹ θεὸς a proč se tudíž ὁ λόγος ¹ ὁ θεὸς. Vyčerpávajícím způsobem vysvětluje problematiku kvalitatitivního jmenného přísudku bez členu ve třetí větě J1:1.
 
Ke kvalitativnímu jmennému přísudku bez členu uvádějí pánové Blass a Debruner následující: „Jmenný přísudek nemá, stejně jako v klasické řečtině, člen tehdy, když pouze označuje abstraktní pojem nějaké vlastnosti, kterou se vypovídá o podmětu; určitý člen má naproti tomu tehdy, když poukazuje na něco známého nebo již zmíněného nebo na jedinečnou nebo zdánlivě jedinečnou bytost svého druhu.“ (Můj překlad z F. Blass, A. Debrunner, Grammatik des neutestamentlichen Griechisch, 15. Auflage, Göttingen 1979, s. 223, § 273)
 
Třetí věta J 1:1 tedy neztotožňuje slovo s Bohem, nýbrž popisuje vlastnosti slova, jeho úlohu Božího media, skrze které byla přenášena Boží vůle vzhledem ke stvoření.
 
Kdyby chtěl pisatel Janova evangelia říci, že Ježíš Kristus byl Bůh, musela by věta znít: καὶ ὁ θεὸς ἦν Ἰησοῦς Χριστὸς
 
Kdyby chtěl pisatel Janova evangelia říci, že slovo bylo Bůh, musel by věta znít: καὶ ὁ θεὸς ἦν ὁ λόγος
  Když psal pisatel Janova evangelia o slovu, které bylo na počátku (doslova v počátku), nepsal o Ježíši Kristu. Kdyby již na počátku šlo o Ježíše Krista, tak by prostě napsal, že „Na počátku byl Ježíš Kristus“. Slovo však není Ježíš Kristus. Slovo se však stalo masem Ježíše Krista, aby mu dalo konkrétní lidskou podobu. Lidské dítě, které si již na počátku stvoření přál Bůh mít a o kterém měl přesnou představu, jak má vypadat a jaké vlastnosti má mít, se stalo otěhotněním Marie skutečností. Začalo konečně existovat a uvědomovat si samo sebe. Boží vlastnosti zachycené ve slově, které bylo na počátku Božího stvoření, byly vtisknuty do masa Ješuii ha Nocri, Ješuii ha Mašiach (Hebr 1:3).


]


Re: Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: tele (123tele@seznam.cz) v Pondělí, 31. říjen 2016 @ 17:15:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
V okamžiku, kdy odmítneme Ježíšovo božství, pokud z Ježíše „učiníme“ pouhého člověka, potom takto pochopený Ježíš Kristus „spadne“ pod konkrétní varování biblického textu, že žádný člověk nemůže vykoupit jiného člověka. Viz:„Nikdo nevykoupí ani bratra, není schopen vyplatit Bohu sám sebe.“ žalm 49,8


Proč by kdo odmítal to, co je zřetelně psáno?: Ko2,8Dávejte si pozor, ať vás někdo neodvede jako zajatce skrze filozofii -- prázdný svod podle lidské tradice, podle živlů světa, a ne podle Krista.  9Neboť v něm tělesně přebývá veškerá plnost Božství.  10I vy jste v něm naplněni. On je hlavou každé vlády a moci. 11V něm jste byli také obřezáni obřízkou, která nebyla udělána lidskou rukou, nýbrž spočívala ve svlečení těla hříchů, v obřízce Kristově, 12když jste byli spolu s ním ve křtu pohřbeni a v něm jste byli spolu i vzkříšeni skrze víru v působení Boha, který ho vzkřísil z mrtvých.


On ten Žalm 49 zní takto:8Nikdo nevykoupí ani bratra, člověk Bohu za sebe nedá výkupné. 9Cena za jeho duši je tak vysoká -- nikdy na ni nebude mít, 10aby žil navždy a neviděl zkázu. 11Vždyť je zřejmé, že moudří umírají stejně jako hlupák či tupec; hynou a zanechávají svůj majetek jiným. 12V jejich nitru je, že jejich domy jsou tu navěky, jejich příbytky z pokolení do pokolení; svými jmény nazývají pozemky. 13Ale ani člověk, který je vážený, nepřetrvá. Je podobný zvířatům, která hynou. 14Taková je cesta těch, kteří spoléhají sami na sebe, i jejich následovníků, kteří našli zalíbení v jejich ústech. Sela. 15Do podsvětí směřují jako ovce, smrt je pase, přímí je opanují hned za jitra. Jejich výtvory pohltí podsvětí, daleko od jejich příbytků. 16Bůh jistě vykoupí mou duši z moci podsvětí -- vždyť mě přijme! Sela. 


A s tímto se shodují slova apoštola Petra Sk2,22„Muži izraelští, slyšte tato slova: Ježíše Nazaretského, muže dosvědčeného vám od Boha mocnými činy, divy a znameními, které Bůh uprostřed vás skrze něho učinil, jak sami víte, 23tohoto muže, vydaného podle ustanoveného úradku a předzvědění Božího, jste skrze ruce bezbožníků přibili na kříž a odstranili. 24Ale Bůh ho vzkřísil, zprostiv ho bolestí smrti, protože nebylo možné, aby byl od ní držen25Neboť David o něm říká: ‚Viděl jsem Pána stále před sebou, neboť je po mé pravici, abych nezakolísal; 26proto se mé srdce zaradovalo a můj jazyk se rozjásal, nadto i mé tělo bude přebývat v naději,  27neboť nezanecháš mou duši v podsvětí, aniž dáš svému Svatému uvidět zkázu.  28Oznámil jsi mi cesty života, naplníš mě radostí před svou tváří.‘ “ 29„Muži bratři, o patriarchovi Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pohřben a jeho hrob je mezi námi až do dnešního dne. 30Byl to prorok a věděl, že se mu Bůh přísahou zavázal, že na jeho trůn posadí potomka z jeho beder; 31viděl do budoucnosti a promluvil o Kristově zmrtvýchvstání, když řekl, že jeho duše nebyla zanechána v podsvětí a jeho tělo nevidělo zkázu. 32Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni jsme toho svědky. 33Když byl tedy vyvýšen pravicí Boží a přijal od Otce zaslíbeného Ducha Svatého, vylil to, co vy nyní vidíte i slyšíte. 34Neboť David nevystoupil na nebesa, ale sám říká: ‚Řekl Pán mému Pánu: Seď po mé pravici, 35dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvých nohou.‘ 36Ať tedy všechen dům Izraele s jistotou ví, že Bůh učinil toho Ježíše, kterého jste vy ukřižovali, i Pánem i Mesiášem. “ 


Takže tedy, ani Ježíš nevykoupil svou duši od smrti (před smrtí), ale Bůh vykoupil jeho duši ze smrti. A ani Ježíš nás nevykoupil od smrti (před smrtí), abychom nezemřeli, ale budeme (jsme v něm, spolu s ním) vykoupeni ze smrti - Bohem.


Ježíš jako člověk, jako pouhý člověk by totiž zjednodušeně řečeno „neunesl“ veškerý lidský hřích. Teprve Ježíš jako Bůh i člověk mohl nejenom přinést lidstvu vyučování, které čteme v Novém zákoně, ale také mohl zemřít za hříchy celého světa. 1 Janova 2,2


A na toto jsi přišel jak, že by měl unést veškerý lidský hřích? Však také jej Bůh na kříži opustil. On nesl hříchy všech lidí a byl zabit. Ani jeho spravedlivá oběť nebyla dostatečná na to, aby nebyl trestán a nezemřel. Ale byla dostatečná na to, aby nám Bůh odpustil a aby jej vzkřísil z mrtvých (a nás spolu s ním). On (Ježíš) byl k tomuto úkolu vyvolen a vybrán a také Bohem pomazán a zmocněn. Že je Ježíš člověkem, jako jsme i my, to nesnižuje Ježíšovy "zásluhy", ale naopak je "vyzdvihuje".


]


Re: Re: Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: Karels v Pondělí, 31. říjen 2016 @ 17:26:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hele, člověče,

tady si protiřečíš:

A na toto jsi přišel jak, že by měl unést veškerý lidský hřích? Však také jej Bůh na kříži opustil. On nesl hříchy všech lidí a byl zabit.

V jedné větě mi píšeš, že nevíš jak jsem přišel na to, že by měl unést veškerý lidský hřích a hned v druhé to sám píšeš...? On nesl hřích všech lidí...

Nechápu...]


Re: Re: Re: Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: tele (123tele@seznam.cz) v Pondělí, 31. říjen 2016 @ 17:43:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nechápeš ... hele, člověče :-) no zvýraznil jsem tebou použité slovo "unést", což není to stejné jako nést. A také jsem vysvětlil, že naše hříchy prostě "neunesl", ale "nesl". A dodávám, že je ve svém těle "vynesl" na kříž, ale že jej na kříž přibili a kříž vztyčili s jeho tělem, to je ti snad jasné. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Úterý, 01. listopad 2016 @ 11:18:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tys takový zdejší Circus non aeruginosus..  :-))))

]


Re: Re: Re: Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: timg v Úterý, 01. listopad 2016 @ 01:04:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Rozumím proč nechápeš. Všimni si jedné věci Karels,  otázka,  kterou Ti zdejší tele pokládá , je již   překroucena , a  nastavena   jinak, než to co  jsi původně a  správně napsal..Prostě je to stále jen o chytání za slovíčko,  manipulaci , překrucování , odvádění pozornosti od  pointu  a  hlavně  zviditelňování své  lidské  zchytralosti.

S tebou  souhlasím . Za hřích světa  byl  zabit  ten,  který je tichý, pokorný a  milující   Beránek Boží,  čistý a  bez poskvrny. Který dal sebe jako výkupné za všechny .  Ten,  který je  Původcem  a  Dárcem života. Jemu chvála i čest na věky věků Amen.


]


Re: Re: Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: timg v Středa, 02. listopad 2016 @ 20:02:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
-------Takže tedy, ani Ježíš nevykoupil svou duši od smrti (před smrtí), ale Bůh vykoupil jeho duši ze smrti.-------


    Ježíš svou duši od smrti vykupovat nemusel, naopak ji za nás do smrti položil...a ta, jeho duši neudržela....Vždyť ON sám je Vykupitel -  Svatý Izraele  - Mesiáš,  který položil svou duši za ovce. Proto byl i vzkříšen..Vždyť sám jasně předpověděl, že vstane z mrtvých a bude vyvýšen...


----- A ani Ježíš nás nevykoupil od smrti (před smrtí), abychom nezemřeli, ale budeme (jsme v něm, spolu s ním) vykoupeni ze smrti - Bohem.-----Samozřejmě že  nás Pán Ježíš (svou smrtí ) vykoupil ! -  od smrti( před smrtí) -  abychom nezemřeli, ale měli život věčný. A tak z milosti Boží žijeme v Synu - Kristu Ježíši, pokud jsme s ním zemřeli /sami sobě/ ( zvítězili nad zlým) máme přístup (skrze Ducha sv.) k Božímu trůnu milosti i ke stromu života v Božím ráji. 
 ]


Re: Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: timg v Úterý, 01. listopad 2016 @ 21:34:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
-------Ježíš jako člověk, jako pouhý člověk by totiž zjednodušeně řečeno „neunesl“ veškerý lidský hřích. -------Přesně tak Karels.  Boží Syn  je Otec věčnosti v lidském těle :  Viz. Ježíšova slova : "Mám moc svůj život dát a mám moc jej opět přijmout." 


 Syn člověka  je Všemohoucí Bůh:    Zj 1. 7‚Hle, přichází s oblaky‘ a ‚uzří jej každé oko, i ti, kteří jej probodli‘, a ‚budou se pro něho bít v prsa všechny kmeny země‘. Ano, amen.  8Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec, praví Pán Bůh, Ten, který jest a který byl a který přichází, ten Všemohoucí


Pro pochybovače:

 J 8,24  Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších. Jestliže neuvěříte, že já to jsem, zemřete ve svých hříších.“


]


Re: Re: Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Úterý, 01. listopad 2016 @ 22:23:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, Ježíš a Otec je tentýž Svatý Duch.


]


Re: Re: Re: Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: timg v Středa, 02. listopad 2016 @ 20:42:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
:-) Ahoj Dzehenuti, 

samozřejmě , přebývá-li v nás Otec našeho Pána Ježíše Krista , skrze Duch svatého, přebývá v nás jediný Bůh a my v něm. 

1J 4:13:  Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal ze svého Ducha.
]


Re: Re: Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: Karels v Úterý, 01. listopad 2016 @ 23:06:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Amen


]


Re: Re: Re: Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Úterý, 01. listopad 2016 @ 23:10:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To jsem rád, že nejsem jediný kdo poznal kdo je Ježíš a Otec :).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: Karels v Středa, 02. listopad 2016 @ 08:45:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Amen bylo ke komentáři timga ... :-)
]


Re: Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: JiriBrei v Neděle, 06. listopad 2016 @ 17:46:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To, co jsi Karle, napsal o výkupném, je učebnicová ukázka toho, kam až člověk může od bible odejít, když čte spisy vzešlé z hebrejského myšlení řeckýma očima. Odpověď na to, proč může jeden spravedlivý čin jednoho spravedlivého člověka vykoupit životy celého lidstva, dává rav Šaul v Ř 5:12-21. V Ř 5:18.19 píše: „tak tedy: jako skrze provinění jednoho člověka přišlo na všechny lidi odsouzení, tak i skrze spravedlivý čin jednoho člověka přišlo na všechny lidi ospravedlnění k životu. Jako se skrze neposlušnost jednoho člověka mnozí stali hříšnými, tak se také skrze poslušnost jednoho stanou mnozí spravedlivými.“ Ješua v židovském myšlení jeho prvních následovníků, nestojí jako protiklad celého lidstva, ale jako protiklad jednoho jediného člověka, Adama. Jde o stále stejnou Boží spravedlnost vyjádřenou v zásadě „život za život“ (Dt 19:21). Jestliže skrze Adama mohl přijít na všechny lidi hřích a smrt (Ř 5:12), stejně tak může skrze Ješuu ha Nocri, Ješuu ha Mašiach, který „hříchu neučinil“ (1 Pt 2:22 Český ekumenický překlad) přijít „na všechny lidi ospravedlnění k životu“ (Ř 5:18 Český studijní překlad).


]


Re: Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: milan333 v Čtvrtek, 17. listopad 2016 @ 06:07:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pro přijetí nebo odmítnutí nauky o trojici je důležité porozumět jaký význam má hebrejské označení pro Boha „Elohim“ a řecké označení „Theos“.
Tyto výrazy byly použity na lidi,anděly,Ježíše a dokonce na satana.
2.Mojžíšova 4:16 On bude mluvit k lidu za tebe, on bude tobě ústy a ty budeš jemu Bohem. 2 Kor.4:4 Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovy, slávy toho, který je obrazem Božím.
Žalm82:1,6 V shromáždění bohů postavil se Bůh, vykoná soud mezi bohy: „Ač jsem řekl: ‚Jste bohové, všichni jste synové Nejvyššího,
Jan 20:28 Tomáš mu odpověděl: „Můj Pán a můj Bůh.“
Důležité je poznání,že nejvyšší Bůh má jméno Jahve nebo Jehovah a sám Ježíš se za nejvyššího Boha nikdy nepovažoval i přesto,že má význačné postavení v nebi.
Fil.2:9-11 Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno,
aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí –
a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.
Klíčový je text: Žalm 83:19 ať poznají, že ty jediný, jenž Hospodin /Jahve,Jehovah/ máš jméno, jsi ten nejvyšší nad celou zemí! וידעו כי־אתה שמך יהוה לבדך עליון על־כל־הארץ׃ hebrejsky JHVH Ježíš nikde není označen tímto jménem!
Žid. 1:8,9 O Synovi však: ‚Tvůj trůn, Bože, je na věky věků a žezlo práva je žezlem tvého království. Miluješ spravedlnost a nenávidíš nepravost, proto pomazal tě, Bože, Bůh tvůj olejem radosti nad všechny tvé druhy.
Žalm 45:7,8 Tvůj trůn, ó božský, bude stát věčně a navždy, tvým žezlem královským je žezlo práva. Miluješ spravedlnost, nenávidíš zvůli; proto tě, božský, pomazal Bůh tvůj olejem veselí nad tvoje druhy.
Jan 17:1-3 Po těch slovech Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl: „Otče, přišla má hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe, stejně jako jsi učinil, když jsi mu dal moc nad všemi lidmi, aby vše, co jsi mu svěřil, dal jim: život věčný. A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.
1.Kor.15:24,25 Tu nastane konec, až Kristus zruší vládu všech mocností a sil a odevzdá království Bohu a Otci. Musí totiž kralovat, ‚dokud Bůh nepodmaní všechny nepřátele pod jeho nohy Zj.1:6 a učinil nás královským kněžstvem Boha, svého Otce – jemu sláva i moc navěky. Amen.
Zj.3:12 Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již neopustí; napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho města, nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha, i jméno své nové. Zj.3:21 Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn Ježíš se nikdy nepovažoval a ani nikde nenaznačil,že je rovný svému Otci a vždy jej považoval za vyššího.Větší autorita pro pochopení postavení Ježíše Krista vůči svému Otci , než Ježíš neexistuje a nic nám nedává oprávnění popřít tyto skutečnosti lidskou moudrostí.


]


Re: Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: milan333 v Čtvrtek, 17. listopad 2016 @ 06:07:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pro přijetí nebo odmítnutí nauky o trojici je důležité porozumět jaký význam má hebrejské označení pro Boha „Elohim“ a řecké označení „Theos“.
Tyto výrazy byly použity na lidi,anděly,Ježíše a dokonce na satana.
2.Mojžíšova 4:16 On bude mluvit k lidu za tebe, on bude tobě ústy a ty budeš jemu Bohem. 2 Kor.4:4 Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovy, slávy toho, který je obrazem Božím.
Žalm82:1,6 V shromáždění bohů postavil se Bůh, vykoná soud mezi bohy: „Ač jsem řekl: ‚Jste bohové, všichni jste synové Nejvyššího,
Jan 20:28 Tomáš mu odpověděl: „Můj Pán a můj Bůh.“
Důležité je poznání,že nejvyšší Bůh má jméno Jahve nebo Jehovah a sám Ježíš se za nejvyššího Boha nikdy nepovažoval i přesto,že má význačné postavení v nebi.
Fil.2:9-11 Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno,
aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí –
a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.
Klíčový je text: Žalm 83:19 ať poznají, že ty jediný, jenž Hospodin /Jahve,Jehovah/ máš jméno, jsi ten nejvyšší nad celou zemí! וידעו כי־אתה שמך יהוה לבדך עליון על־כל־הארץ׃ hebrejsky JHVH Ježíš nikde není označen tímto jménem!
Žid. 1:8,9 O Synovi však: ‚Tvůj trůn, Bože, je na věky věků a žezlo práva je žezlem tvého království. Miluješ spravedlnost a nenávidíš nepravost, proto pomazal tě, Bože, Bůh tvůj olejem radosti nad všechny tvé druhy.
Žalm 45:7,8 Tvůj trůn, ó božský, bude stát věčně a navždy, tvým žezlem královským je žezlo práva. Miluješ spravedlnost, nenávidíš zvůli; proto tě, božský, pomazal Bůh tvůj olejem veselí nad tvoje druhy.
Jan 17:1-3 Po těch slovech Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl: „Otče, přišla má hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe, stejně jako jsi učinil, když jsi mu dal moc nad všemi lidmi, aby vše, co jsi mu svěřil, dal jim: život věčný. A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.
1.Kor.15:24,25 Tu nastane konec, až Kristus zruší vládu všech mocností a sil a odevzdá království Bohu a Otci. Musí totiž kralovat, ‚dokud Bůh nepodmaní všechny nepřátele pod jeho nohy Zj.1:6 a učinil nás královským kněžstvem Boha, svého Otce – jemu sláva i moc navěky. Amen.
Zj.3:12 Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již neopustí; napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho města, nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha, i jméno své nové. Zj.3:21 Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn Ježíš se nikdy nepovažoval a ani nikde nenaznačil,že je rovný svému Otci a vždy jej považoval za vyššího.Větší autorita pro pochopení postavení Ježíše Krista vůči svému Otci , než Ježíš neexistuje a nic nám nedává oprávnění popřít tyto skutečnosti lidskou moudrostí.


]


Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Neděle, 30. říjen 2016 @ 17:42:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dovolím si dát odkaz na několik kapitol k z knihy Chizuk Emuna (Posilnění víry; vyšlo i knižně). Kniha je sice celkově pojatá značně proti křesťansky, zejména proti tehdejšímu církevnickému pokrytectví, částečně proti Novému Zákonu (a kvůli tomu obsahuje řadu faktografických chyb), nicméně proti Ježíši vyloženě není. Otázku Jeho Božství a kauzy Trojce se věnuje celkem nezaujatě, tak tady jsou ty odkazy (převážně z Nového Zákona):

http://www.chizukemuna.estranky.cz/clanky/52.-bozska-jednota--jezis-a-apostolove.html
http://www.chizukemuna.estranky.cz/clanky/55.-jezis-priznava--ze-je-pouze-poslem-bozim--ne-bohem.html
http://www.chizukemuna.estranky.cz/clanky/10.-uziti-mnozneho-cisla--1m-1-26--potvrzuje-uceni-o-trojici.html
http://www.chizukemuna.estranky.cz/clanky/48.-dalsi-dukaz-proti-trojjedinosti.html
http://www.chizukemuna.estranky.cz/clanky/27.-dukaz-popirajici-jezisovo-bozstvi.html
http://www.chizukemuna.estranky.cz/clanky/44.-dalsi-dukaz-popirajici-trojjedinost.html
http://www.chizukemuna.estranky.cz/clanky/31.-dalsi-dukaz-popirajici-trojjedinost.html
http://www.chizukemuna.estranky.cz/clanky/16.-jezisuv-dukaz-proti-trojjedinosti.html
http://www.chizukemuna.estranky.cz/clanky/24.-jezis-a-buh.html
http://www.chizukemuna.estranky.cz/clanky/20.-dalsi-jezisuv-dukaz-vyvracejici-trojjedinost.html
http://www.chizukemuna.estranky.cz/clanky/14.-trojice.html
Re: Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Pondělí, 31. říjen 2016 @ 13:12:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tolik důkazů proti Kristově božství... To si zas někdo dal zbytečnou práci...

22 Otec totiž nikoho nesoudí, ale všechen soud dal Synu,
23 aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nectí Syna, nectí ani Otce, který ho poslal."
]


Re: Re: Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pondělí, 31. říjen 2016 @ 13:16:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pravda.


]


Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 30. říjen 2016 @ 19:22:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Každá církevní nauka či tradice musí mít podporu písma,musí být biblicky doložena."...


Je tomu přesně naopak: církev vždycky učila a učí, jak rozumět jednotlivým místům bible.  Protože církev je tou, které byl poslán Utěšitel, Duch svatý, aby ji naučil ve víře všemu, co ještě bude potřebovat.
Mám - li také toto své tvrzení i biblicky doložit, pak třeba J 14,16-26.  Ale dá se samozřejmě tato skutečnost doložit i historickou cestou, nejenom biblickou.


Bible bez daru Ducha je totiž jen mrtvou literou, "zavřenou" knihou, která se tak stává zdrojem nespočtu herezí.
..."Příjmout nauku o trojici a hypostatické jednotě znamená nepříjmutí oběti člověka Ježíše Krista."...

Toto je samozřejmě jen hloupý, ničím neopodstatněný lidský závěr.

Trojice je jeden Bůh, nikoli tři bohové. Kde působí jeden z Trojice, působí všichni tři v jednotě. Bůh se stal člověkem, protože jen člověk jako součást lidského společenství mohl přinést zástupnou oběť za hříchy ostatních lidí.
Přitom ale žádný obyčejný člověk takové zástupné oběti ze své přirozenosti schopen nebyl. I ten nejsvatější a bezhříšný člověk je ve svém postavení vůči Bohu jen "neužitečným služebníkem", který vykonal jen to, co měl vykonat (L 17,7-10). Z toho mu neplynou ještě žádné zásluhy - dokonce ani pro sebe, natož pro další jiné.


Chalcedonský koncil pod vedením Ducha svatého správně definoval učení církve o dvou přirozenostech v jedné osobě Ježíše Krista. To Bůh sám se sebou smířil celý svět, žádný z lidí - potomků vyhnanců z ráje, by toho schopen nikdy nebyl.


(Žd 2,5-17)
Ten budoucí svět, o němž mluvíme, přece nepoddal andělům.
Někdo však na jednom místě vydal svědectví: "Co je člověk, že na něj pamatuješ, a syn člověka, že ho navštěvuješ?
Učinils jej o málo menším než anděly, korunovals jej slávou a ctí, ustanovils jej nad dílem svých rukou,
všechno jsi poddal pod jeho nohy." Když mu tedy poddal všechno, nenechal nic, co by mu nebylo poddáno. Nyní ovšem ještě nevidíme, že je mu všechno poddáno,
ale Ježíše (rozuměj v jeho lidství), jenž se stal o málo menším než andělé, aby z Boží milosti okusil smrt za každého člověka, toho vidíme pro utrpení smrti korunovaného slávou a ctí.
Na Toho, pro něhož je všechno a skrze něhož je všechno, se totiž slušelo, aby přivedl mnoho synů do slávy, když skrze utrpení přivedl k cíli vůdce jejich spasení.
Neboť Ten, který posvěcuje, i ti, kteří jsou posvěcováni, jsou všichni z jednoho. Proto se nestydí nazývat je bratry,
když říká: "Budu ohlašovat tvé jméno svým bratrům; uprostřed shromáždění ti budu zpívat chvály."
A znovu: "Já na něj budu spoléhat." A znovu: "Hle, já a děti, které mi dal Bůh."
A jelikož děti mají účast na těle a krvi, i on se jich podobně stal účastným, aby skrze smrt zničil toho, kdo měl moc smrti, to jest ďábla,
a osvobodil ty, kdo byli po celý život drženi v otroctví strachem ze smrti.
Andělů se totiž opravdu neujímá, ale ujímá se Abrahamova semene.
Proto musel být v každém ohledu připodobněn svým bratrům, aby se v Božích věcech stal milosrdným a věrným nejvyšším knězem a mohl vykonat oběť usmíření za hříchy lidu.
..."Pro Ježíše a apoštoly byla Bible autoritou:"...

Nikoli.  To Ježíš sám byl autoritou (učil jako ten, který má moc  - Mk 1,22)  Sám Ježíš vykládal učedníkům smysl jednotlivých míst v Písmu (L 24,27).  Bez tohoto Ježíšova výkladu by učedníkům byla Bible úplně k ničemu. Znali sice její znění, ale neporozuměli správně smyslu, neporozuměli obsahu Bible.

..."Co se stalo s trojicí,když byl Ježíš člověk na zemi přestala existovat?"...

Bůh je všudypřítomný. Bůh je transcendentní, není jakkoli svázán či omezen s časem ani prostorem. Bůh je stálý, věčný a neměnný. Nic se s ním tedy nestalo ani tehdy. Bůh byl také v Ježíši - člověku: ".. to svaté, co se z tebe narodí ..." (L 1,35). Ježíš se nestal svatým svým životem, Ježíš byl počat z Ducha svatého už jako svatý.

(J 20,26-29)
A po osmi dnech byli jeho učedníci znovu uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel (a dveře byly zavřené) a postavil se doprostřed a řekl: "Pokoj vám."
Potom řekl Tomášovi: "Dej svůj prst sem a pohleď na mé ruce, vztáhni svou ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící."

A Tomáš odpověděl slovy: "Můj Pán a můj Bůh!"
Ježíš mu řekl: "Tomáši, uvěřil jsi, protože jsi mě viděl. Blaze těm, kteří neviděli, a uvěřili."
Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Neděle, 30. říjen 2016 @ 21:35:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Nauka o "Trojici" pochází od Satana a je to absolutní nepochopení bible.Re: Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 31. říjen 2016 @ 08:05:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
O absolutním nepochopení křesťanství ve spojení s tvojí osobou hovořím už dávno.  


]


Re: Re: Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 31. říjen 2016 @ 08:10:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
:))) Pro to nepochopení jsem asi dostal bílý kamének.


]


Re: Re: Re: Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pondělí, 31. říjen 2016 @ 21:31:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dzehenuti: dostal jsem ženu od Boha a děti "kdo má víc"?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 31. říjen 2016 @ 23:57:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ten co je s Bohem :)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 02. listopad 2016 @ 09:53:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A tobě se stal bohem jakýsi abstraktní "bílý kamínek"!
]


Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 30. říjen 2016 @ 23:21:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
téměř 100% se vším souhlasím co autor článku píše, Ježíš byl na zemi 100% člověk, ale zároveň byl božského původu, žádný jiný obyčejný člověk nebo i anděl by nemohli lidstvo usmířit s Bohem, to mohl jedině někdo, kdo byl božského původu. Ježíš v žádném případě zde na zemi nebyl 50% člověk a 50% Bůh. To, že jej lidé nazvali někdy Bohem ještě neznamená, že jim jako člověk byl. Bohem může být jenom ten kdo má Boží moc. Ježíš jako člověk neměl žádnou svoji vlastní moc konat na zemi zázraky, ale všechny zázraky konal skrze Něj jeho Otec svou vlastní mocí. Stejně tak i duch vycházející z Otce není žádná třetí osoba ani bytost, ale moc a síla, tak jak je uvedeno v Písmu. Žádná trojice neexistuje a nikdy neexistovala, to je jen naprostý římskokatolický výmysl, kterému žel věří dnes i oblbnutí řkatolíky i další křesťané vč. adventistů.Re: Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Neděle, 30. říjen 2016 @ 23:43:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš je Svatý Duch stejně jako Otec.


]


Re: Re: Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pondělí, 31. říjen 2016 @ 00:05:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proto řekl, dřív než Abrahám , já jsem...:-)  A pro to samé také řekl , že zemřete ve svých hříších. Jestliže neuvěříte, že já to jsem, zemřete ve svých hříších. ( Jan 8:24)
]


Re: Re: Re: Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 31. říjen 2016 @ 08:05:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano Svatý duch řekl, jsem ten který jsem. Může být čímkoliv čím si zamane.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pondělí, 31. říjen 2016 @ 20:36:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dzehenuti: kdo to řekl? ..nebo napsal ? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 31. říjen 2016 @ 20:48:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Avšak Mojžíš Bohu namítl: "Hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim: Posílá mě k vám Bůh vašich otců. Až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím?"

Bůh řekl Mojžíšovi: "JSEM, KTERÝ JSEM." A pokračoval: "Řekni Izraelcům toto:
JSEM (EHYE ) posílá mě k vám."


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pondělí, 31. říjen 2016 @ 21:27:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Čteš správně ...a co myslíš? No....


]


Re: Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 31. říjen 2016 @ 08:04:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Ježíš byl na zemi 100% člověk, ale zároveň byl božského původu..."...


Ježíš byl na zemi na 100% člověkem a zároveň i na 100% Bohem. Božství a lidství se nijak nemísí, je totiž ve zcela odlišných rovinách. Jenom v jediném místě (v Kristu) se tyto roviny proťaly.


]


Re: Re: Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 31. říjen 2016 @ 08:06:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš je 100 procentní Svatý Duch.


]


Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 30. říjen 2016 @ 14:59:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Uff, tak jsem tu hrůzu konečně dočetl, a nenacházím v článku místo, od kterého by se dalo smysluplně reagovat, nenašel jsem žádný okraj ani šev. Článek je tak homogenní patlanina, že se tematicky komentovat prostě nedá.
Řekl bych, že článek je takovou- slátaninou beze švů..

Jeho autor by si měl jít dát studenou sprchu.Re: Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: karelsvet v Čtvrtek, 03. listopad 2016 @ 10:47:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Autor zcela vyvrátil nesmyslnou trojici argumenty a doložil řeckým textem,- vyvrať tuto argumentaci! A ta sprcha....? Co to je!!!
Ježíš velice trpěl jako člověk, potil krev, musel se vyrovnat s tím,že jej učedníci opustili. I v tom musíme spatřovat velikost obětí člověka Ježíše.A co uděláš s výrokem: Bože proč jsi mě opustil!  Jak pán ukázal v Bibli je stejné označení pro Adama tak pro Ježíše.
Čti více Písmo:   Sk 17,11  Židé v Beroji byli přístupnější než v Tesalonice: přijali evangelium s velikou dychtivostí a každý den zkoumali v Písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel. Výkupní oběť Ježíše Krista a její přijetí je základem budoucího života.


]


Re: Re: Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 03. listopad 2016 @ 11:10:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
"trojici" vyvrací samotné písmo svaté.  Bůh je jediný a neomezený. Tedy "trojice" je jasným omezením a dehonestací Boha.


]


Re: Re: Re: Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Neděle, 06. listopad 2016 @ 16:36:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
trojica nie je obmedzením a dehonestáciou Boha, trojica je chabí pokus vysvetliť nevysvetlitelné...


]


Re: Re: Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pondělí, 07. listopad 2016 @ 08:34:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Karlesvětě, autor vyvracel trojici stejným způsobem jako ti co trojici dokazují. Obojí je způsob, který se dá přirovnat k zákonictví. Písmo je dobré k učení, k výchově, nápravě, usvědčování a pochází z Ducha. 2Tim 3, 16. Jenže to někdy svádí k tomu užívat Písmo jako zákon, jako něco od čeho se definuje pravda. To lze jen v určitých mezích, jelikož do veškeré pravdy nás neuvádí Písmo, do veškeré pravdy nás uvádí přímo Duch, který je k tomuto účelu seslán. Jan 16, 13. Písmo napsali lidé vedení Duchem, a dle nich nás Duch PŘÍMO uvádí do VEŠKERÉ pravdy. Záměrně píšu některé slova velkým písmem, mnoho čtenářů nevidí pravdu Ducha obsaženou ve slovních pojmech, tu jednoduchou a přímočarou pravdu. A když je pravda ve Slovu i slovu, tak: Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo Bůh. Na POČÁTKU, tedy kdy nic nebylo, bylo SLOVO- BŮH. Slovo se STALO tělem (člověkem).

Takže, a k čemu je třeba dokazovat nebo nedokazovat trojici- netrojici? Kdo vnímá pravdu Ducha ve slovech, tak v pravdě poznal, že Bůh je kým chce a čím chce. Když chce být Stvořitel, je Stvořitel, když chce působit jako Duch, působí jako Duch, když chce být Slovem, je Slovem a tedy důvodem existence všeho stvoření, když se chce stát tělem (člověkem), stane se člověkem, když chce být člověku Otcem, je Otcem. Kdo z lidí může zkoumat hlubiny Boha a říct kým chce Bůh být a kým je? 1Kor2, 10.
Je malicherné se o Stvořiteli bytí bavit a uvažovat jako o stvořené bytosti. Svůj komentář ukončím filosofickou otázkou. Je Bůh bytost, když je Stvořitelem všeho bytí, není něčím víc, než si mi stvořené bytosti bytostně dokážeme vůbec představit?


]


Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pondělí, 14. listopad 2016 @ 14:03:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jílku, Jílku, ty jsi prostě iniciativní blb. Vědomě a úmyslně nekonstatuji blbec, neboť to je již právně žalovatelné, ale noblesně se vyjadřuji, že jsi blb, což podle slovníku je osoba, která mluví nebo dělá hlouposti. Proč se pouštíš na tenký led? Copak nevíš, že se pod tebou prolomí?Re: Neplatná výkupní oběť (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 22. prosinec 2016 @ 11:20:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Jan 10:30 Já a Otec jsme jedno. 30 ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν
Použitý řecký výraz neříká,že jsou jednou bytostí, ale dvě samostatné osoby v jednom společenství či skupině. Navíc se vůbec nezmiňuje o svatém duchu.
Ano jsou jedno...jediným Bohem Svatým Duchem.Stránka vygenerována za: 2.47 sekundy